Samsung SL-M2625D Kasutusjuhend

Samsung SL-M2625D Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
PÕHILINE
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja
Windowsi-põhise veaotsingu kohta.
EDASIJÕUDNUTELE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise, kasutamise ja
veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
1. Sissejuhatus
Saadaval tarvikud
47
Toonerikasseti hoiustamine
48
Tooneri jaotumise ühtlustamine
50
Toonerikasseti asendamine
52
Pildindusseadme väljavahetamine
55
Seadme puhastamine
56
Seadme liigutamist ja hoiustamist
puudutavad nõuanded
60
Võtmeomadused
4
Funktsioonid mudelite lõikes
7
Kasulik teada
10
Info kasutusjuhendi kohta
11
Ohutusalane teave
12
Masina ülevaade
18
Juhtpaneeli ülevaade
21
Seadme sisselülitamine
23
Lokaalne draiveri installeerimine
24
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks 62
Draiveri taas installeerimine
26
Paberiummistuste kõrvaldamine
63
LED-tule tõlgendamine
71
4. Tõrkeotsing
2. Põhiseadistus
5. Lisa
Demolehekülje printimine
28
Meedia ja salv
29
Tehnilised andmed
75
Printimise põhifunktsioonid
40
Regulatoorne teave
84
Autoriõigus
95
3. Hooldus
Kulutarvikute ja lisade tellimine
46
2
1. Sissejuhatus
See peatükk sisaldab infot, mida peate teadma enne masina kasutamist.
• Võtmeomadused
4
• Funktsioonid mudelite lõikes
7
• Kasulik teada
10
• Info kasutusjuhendi kohta
11
• Ohutusalane teave
12
• Masina ülevaade
18
• Juhtpaneeli ülevaade
21
• Seadme sisselülitamine
23
• Lokaalne draiveri installeerimine
24
• Draiveri taas installeerimine
26
Võtmeomadused
Keskkonnasõbralik
Printige suurepärase kvaliteedi ja kiirusega
• Tooneri ja paberi säästmiseks toetab masin Eco-võimalust.
• Te saate printida efektiivse väljunderaldusvõimega kuni 4 800 x 600
punkti tolli kohta (600 x 600 x 3 bitti).
• Paberi säästmiseks saate printida mitu dokumendi lehekülge paberi
ühele leheküljele (vt osa „Printimise edasijõudnutele mõeldud
funktsioonide kasutamine” lk 163).
• Paberi säästmiseks saate printida paberi mõlemale küljele (kahepoolne
printimine) (vt „Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide
kasutamine” lk 163).
• Antud seade säästab automaatselt energiat, vähendades
kasutusvälisel ajal märkimisväärselt voolutarvet.
• Kiire, vajadusest lähtuv printimine.
- M262x series
▪ Ühepoolseks printimiseks, kuni 26 ppm (A4) või kuni 27 ppm
(Kiri).
- M282x series/M283x series
▪ Ühepoolseks printimiseks, kuni 28 ppm (A4) või kuni 29 ppm
(Kiri).
• Energia säästmiseks soovitame kasutada ümbertöödeldud paberit.
Mugavus
• Lihtsalt puudutage oma mobiiltelefoniga printeril olevat NFC-märgist ja
saategi printida (vt„NFC funktsiooni kasutamine” lk 152).
• Saate printida liikvel olles enda nutitelefonist või arvutist, kui kasutate
Google Cloud Print™-võimekusega rakendusi (vt „Google Cloud
Print™” lk 156).
Võtmeomadused
• Easy Capture Manager võimaldab teil lihtsalt redigeerida ja printida
kõike, mida olete kätte saanud klaviatuuril Print Screen nuppu
vajutades (vt „Easy Capture Manager” lk 182).
• Samsung Easy Printer Manager jaSamsung Printer Status on
programmid, mis jälgivad ja teavitavad teid masina seisundist ning
võimaldavad teil muuta masina seadistusi (vt „Programmi Samsung
Easy Printer Manager kasutamine” lk 188 või „Programmi Samsung
Printer Status kasutamine” lk 191).
• AnyWeb Print võimaldab teil tavalise programmiga võrreldes lihtsamalt
teha ekraanitõmmiseid, eelvaateid, väljalõikeid ja ekraanikujutise
printimist (vt „Samsung AnyWeb Print” lk 183).
• Smart Update võimaldab teil kontrollida uusimat tarkvara ja installida
printeri draiveri installimise ajal uusima versiooni. See on saadaval
ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Kui te omate juurdepääsu internetile, saate hankida spikriteavet,
tugirakendusi, masina draivereid juhendeid ja tellimisteavet Samsungi
veebilehelt, www.samsung.com > leidke enda toode > Tugi või
Allalaadimised.
Laialdane funktsionaalsuse ja rakenduste tugi
• Toetab erinevaid paberimõõte (vt „Prindikandjate andmed” lk 77).
• Printige vesimärke: Te saate lisada oma dokumentide eristamiseks
sõnu, näiteks “CONFIDENTIAL” (vt „Printimise edasijõudnutele
mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 163).
• Printige plakateid: Teie dokumendi igal leheküljel olev tekst ja pildid
suurendatakse ja prinditakse mitmele paberilehele ning seejärel saab
nad kokku kleepida ja moodustada postri (vt osa „Printimise
edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine” lk 163).
• Saate printida paljudes operatsioonisüsteemides (vt „Süsteemi
nõuded” lk 80).
• Teie seadmel on USB-liides ja/või võrguliides.
Võtmeomadused
Toetab erinevaid juhtmevaba võrgu
seadistusmeetodeid
• WPS (Wi-Fi Protected Setup™) nupu kasutamine
- Te saate lihtsa vaevaga ühenduda juhtmevaba võrguga, kasutades
masina WPS-nuppu ja pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit).
• USB-kaabli või võrgukaabli kasutamine
- USB-kaabli või võrgukaabli abil saate tekitada ühenduse ning
määrata erinevaid juhtmevaba võrgu sätteid.
• Wi-Fi Directi kasutamine
- Wi-Fi või Wi-Fi Direct funktsiooni abil saate mugavalt printida enda
mobiiliseadmelt.
Vt osa „Juhtmevaba võrgu seadistusmeetodite tutvustus” lk 120.
Funktsioonid mudelite lõikes
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval.
Tarkvara
Te saate installida printeri draiveri ja tarkvara, kui sisestate
tarkvara CD enda CD-ROM lugejasse.
Operatsioonisüsteem
M262x series
M282x series
M283x series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
Operatsioonisüste
em
Unix
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
Windowsi korral saate valida printeri draiveri ja tarkvara Select
Software to Install aknast.
Tarkvara
SPL printeridraivera
●
PCL printeridraiver
M262x series
M282x series
M283x series
●
●
●
●
(ainult M262xND)
PS printeridraiver
XPS printeridraiverb
●
●
Samsung
Easy
Printer
Manager
●
●
Samsung Printer Status
●
●
Samsung AnyWeb
●
●
Printb
Device
Settings
Funktsioonid mudelite lõikes
Tarkvara
SyncThru™ Web
Service
SyncThru Admin Web
Service
M262x series
M282x series
M283x series
●
●
(ainult M262xND)
●
(ainult M262xND)
●
Easy Capture Manager
●
●
a. Sõltuvalt teie operatsioonisüsteemist võib paigaldatud printeridraiver olla erinev.
b. Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt ja installige see: (http://
www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised). Enne
installimist veenduge, kas teie arvuti operatsioonisüsteem toetab seda tarkvara.
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
(ainult M282xDW/
M283xDW)
●
●
(ainult M262xND)
(ainult M282xND/
M282xDW /
M283xDW)
●
NFC (lähiväljaside)
printimine
Ökoprintimine
(ainult M283xDW)
●
M262x series
M282x series
M283x series
●
●
●
(ainult M262xND)
●
(ainult M282xDW/
M283xDW)
●
Kahepoolne printimine
Kahepoolne printimine
(käsire˛iim)bc
●
●
Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)
Variatsiooni funktsioon
Võrguliides Ethernet 10/
100 Base TX kaabliga LAN
IPv6
M282x series
M283x series
●
Võrguliides 802.11 b/g/n
●
●
kiire USB 2.0
M262x series
juhtmevaba LANa
Easy Eco Driver
Funktsioonid
Funktsioonid
(ainult M262xD/
M262xND)
●
(ainult M2620/
M2625/M2626)
●
Funktsioonid mudelite lõikes
Funktsioonid
AirPrint
M262x series
M282x series
M283x series
●
●
(ainult M262xND)
Google Cloud Print™
●
●
(ainult M262xND)
a. Sõltuvalt teie riigist ei pruugi juhtmevaba LAN-kaart olla saadaval. Mõnedes
riikides saab kasutada ainult 802.11 b/g ühendust. Võtke ühendust oma kohaliku
Samsungi edasimüüjaga või jaemüüjaga, kellelt seadme ostsite.
b. Saadaval ainult Windows OS-ile.
c. Toetatud on ainult salv 1.
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
Kasulik teada
Masin ei prindi.
Seadmes on paberiummistus.
• Avage printimisjärjekorra nimekiri ja eemaldage dokument
nimekirjast (vt „Printimisülesande tühistamine” lk 41).
• Avage ja sulgege esiluuk.
• Eemaldage draiver ja installeerige see uuesti (vt „Lokaalne
draiveri installeerimine” lk 24).
• Kontrollige sellest juhendist paberiummistuse
eemaldamise viise ja tegutsege vastavalt (vt
„Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 63).
• Valige see masin oma Windowsis vaikemasinaks.
Printimistulemused on laiali määritud.
Kust ma saaksin osta tarvikuid või
kulumaterjale?
• Tooneri tase võib olla madal või halvasti jaotunud.
Raputage toonerikassetti.
• Küsige Samsung esindusest või oma edasimüüjalt.
• Proovige mõnda teist printimisresolutsiooni seadistust.
• Külastage veebilehte www.samsung.com/supplies. Valige
oma riik/regioon, et näha toote teenindamise teavet.
• Vahetage toonerikassett välja.
Seisundi LED vilgub või põleb pidevalt.
• Lülitage toode välja ja uuesti sisse.
• Kontrollige sellest juhendist LED-märguannete tähendusi
ja otsige vastavat viga (vt „LED-tule tõlgendamine” lk 71).
Kust saaksin alla laadida masina draiveri?
• Külastage veebilehte www.samsung.com, et laadida alla
masina uusim draiver ja see oma süsteemile installeerida.
Info kasutusjuhendi kohta
Sellest kasutusjuhendist leiate teavet seadme põhifunktsioonide kohta,
samuti kasutustoimingute üksikasjalikud kirjeldused.
2
Üldikoonid
•
Lugege enne masina kasutamist ohutusalast teavet.
•
Kui seadme kasutamisel ilmneb probleeme, lugege tõrkeotsingu
peatükki.
•
Selles kasutusjuhendis leiduvad mõisted on lahti seletatud
sõnaseletuste peatükis.
•
Antud kasutusjuhendi joonistel kujutatu võib teie seadmest erineda
(sõltuvalt seadme omadustest või teie soetatud mudelist).
Hoiatus
Selle kasutusjuhendi ekraanipildid võivad sõltuvalt masina püsivara/
draiveri versioonist teie masinast erineda.
Märkus
•
•
Ikoon
Tekst
Kirjeldus
Annab kasutajatele infot, et kaitsta masinat
Ettevaatust võimaliku mehaanilise kahjustuse või talitushäire
eest.
Annab kasutajale märku kehavigastuste ohust.
Esitab täiendava info või täpsemad tehnilised
andmed masina funktsiooni kohta.
Käesoleva kasutusjuhendi protseduurid põhinevad peamiselt
operatsioonisüsteemil Windows 7.
1
Kokkulepped
Mõningaid käesolevas kasutusjuhendis kasutatud mõisteid kasutatakse
vahelduvalt, näiteks allpool olevad näited.
•
Dokument on sünonüümne originaaliga.
•
Paber on sünonüümne meediumi või prindikandjaga.
•
Masin viitab printerile või multifunktsionaalsele printerile.
1. Sissejuhatus
11
Ohutusalane teave
Käesolevad hoiatused ja ettevaatusabinõud on lisatud selleks, et ära hoida
võimalikke kahjustusi nii teile kui ka teistele isikutele, samuti teie seadmele.
Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti läbi kõik juhised ning
veenduge, et saate kõigest aru. Pärast käesoleva jaotise läbilugemist
pange see edaspidiseks ohutusse kohta.
4
Töökeskkond
Hoiatus
3
Tähtsad ohutussümbolid
Kõigi selles peatükis kasutatud ikoonide ja
märkide seletus
Hoiatus
Ettevaatust
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada
inimvigastusi või surma.
Riskid või ohud, mis võivad põhjustada väiksemaid
inimvigastusi või varalist kahju.
Mitte proovida.
Ärge kasutage, kui voolujuhe on kahjustatud või pistikupesa
pole maandatud.
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Ärge asetage midagi seadme peale (vett, väikseid
metallesemeid või raskeid esemeid, küünlaid, süüdatud
sigarette jne).
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
• Kui seade kuumeneb üle, suitseb, teeb ebatavalist häält või
eraldab imelikku lõhna, siis lülitage voolulüliti viivitamatult
välja ja eemaldage seadme pistik pistikupesast.
• Kasutajal peaks olema ligipääs toitejuhtmele, juhuks kui
ohuolukorras tekib vajadus see kiirelt välja tõmmata.
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Ärge painutage voolujuhet ega asetage sellele raskeid
esemeid.
Voolujuhtmele astumine või raske esemega muljumine võib
põhjustada elektri oki või tulekahju.
1. Sissejuhatus
12
Ohutusalane teave
Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates; ärge käsitsege
pistikut märgade kätega.
Kui pistiku sisestamine pistikupesasse on raskendatud, siis
ärge kasutage selleks jõudu.
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Pistikupesa vahetamiseks võtke ühendust elektrikuga,
vastasel juhul võib see põhjustada elektri oki.
Ärge laske koduloomadel voolu-, telefoni- ega arvutiliidese
juhet närida.
Ettevaatust
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju ja/või vigastada
kodulooma.
Äikesevihma korral või seadme mittekasutamisel eemaldage
pistik pistikupesast.
5
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Olge ettevaatlik – paberi väljalaskeala on kuum.
Tööviis
See võib põhjustada põletusi.
Kui seade on maha kukkunud või selle korpus näib
kahjustatud, ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Ettevaatust
Ärge tõmmake printimise ajal paberit jõuga välja.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektri oki või tulekahju.
See võib seadet kahjustada.
Kui olete järginud kõiki juhiseid, kuid seadme töös esineb ikka
tõrkeid, siis ühendage seade kõigist liidesühendustest lahti ja
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud teeninduspersonali
poole.
Olge ettevaatlik, et te ei asetaks oma kätt seadme ja
paberisalve vahele.
Te võite end vigastada.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektri oki või tulekahju.
1. Sissejuhatus
13
Ohutusalane teave
6
Olge paberi vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel
ettevaatlik.
Uuel paberil on teravad servad ja need võivad põhjustada
valusaid lõikehaavasid.
Mahukate tööde printimisel võib paberi väljalaskeala alumine
osa kuumaks minna. Ärge lubage lastel seda puudutada.
See võib põhjustada põletusi.
Ärge kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks pintsette
ega muid teravaid metallesemeid.
See võib seadet kahjustada.
Ärge laske paberi väljastusalusele liiga palju pabereid kuhjuda.
Paigaldamine / ümberpaigutamine
Hoiatus
Ärge paigutage seadet kohta, kus on palju tolmu, niiskust või
veelekkeid.
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Paigutage masin kohta, kus on sobiv töötemperatuur ja
õhuniiskus.
See võib seadet kahjustada.
Vastasel korral võib tekkida prindikvaliteediga seotud
probleeme ja seadme kahjustusi.
Ärge blokeerige ventilatsiooniava ega toppige sinna mingeid
esemeid.
Vt osa „Üldised tehnilised andmed” lk 75.
See võib tõsta seadme osade temperatuuri, mis võib seadet
kahjustada või tulekahju põhjustada.
Siinkohal välja toomata juhtseadmete, seadistuste või
kasutusprotseduuride kasutamine võib kaasa tuua ohtliku
kokkupuute kiirgusega.
Seade saab voolu voolujuhtme kaudu.
Energiavarustuse väljalülitamiseks eemaldage voolujuhe
pistikupesast.
1. Sissejuhatus
14
Ohutusalane teave
Ettevaatust
Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja ühendage kõik
juhtmed lahti. Alltoodud teave põhineb ainult seadmete
kaalust lähtuvatel soovitustel. Kui teil on terviserike, mille tõttu
te ei saa raskusi tõsta, siis ärge masinat tõstke. Paluge abi
ning tõstke masinat alati ohutuse tagamiseks piisava arvu
inimestega.
Seejärel tõstke seadet:
• Kui seade kaalub vähem kui 20 kg (44,09 naela), võib seda
tõsta üks inimene.
• Kui seade kaalub 20–40 kg (44,09–88,18 naela), peab
seda tõstma kaks inimest.
• Kui seade kaalub üle 40 kg (88,18 naela), peab seda
tõstma neli või rohkem inimest.
Seade võib maha kukkuda, põhjustades vigastusi või
kahjustusi seadmele.
Valige masina paigutamiseks tasane pind, millel on piisavalt
ruumi õhu ringlemiseks. Jätke piisavalt ruumi katte ja salvede
avamiseks.
Asukoht peaks olema hästi ventileeritud ja eemal otsesest
päikesevalgusest, soojusallikatest ja niiskusest.
Kasutage ainult juhtmeid nr 26 AWGa või vajadusel suuremat
– telefoni liinikaablit.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada.
Veenduge, et ühendate voolujuhtme maandatud
pistikupesasse.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektri oki või tulekahju.
Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage seadmega kaasas
olevat voolujuhet. Kui kasutate 110-voldise seadmega üle 2
meetri (6 jalga) pikkust juhet, siis peaks juhtme mõõduühikuks
olema 16 AWG või rohkem.
Vastasel juhul võib see seadet kahjustada ning põhjustada
elektri oki või tulekahju.
Ärge pange seadmele katet peale või asetage seda
õhukindlasse kohta, näiteks kappi.
Halvasti ventileeritud seade võib põhjustada tulekahju.
Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle.
See võib vähendada jõudlust ning põhjustada elektri oki või
tulekahju.
Kui kasutate masinat pika aja vältel või prindite palju lehekülgi
ventileerimata ruumis, võib see õhku saastada ja teie tervist
kahjustada. Paigutage masin hästiventileeritud kohta või
avage regulaarselt aken, et ruumi tuulutada.
1. Sissejuhatus
15
Ohutusalane teave
Seade tuleks ühendada märgisel näidatud tasemel
võimsusega.
Ärge võtke seadet ise lahti, parandage seda ega ehitage
ümber.
Kui te pole kindel ning soovite kontrollida kasutusel oleva
võimsuse taset, siis võtke ühendust elektriettevõttega.
See võib seadet kahjustada. Kui seade vajab parandamist,
siis võtke ühendust sertifitseeritud tehnikuga.
a. AWG: Ameerika juhtmemõõduühik.
Seadme puhastamiseks ja kasutamiseks järgige täpselt
seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
7
Hooldus / kontrollimine
Hoidke voolujuhe ja pistiku pind tolmust või veest puhtana.
Vastasel juhul võib see põhjustada elektri oki või tulekahju.
Ettevaatust
Enne seadme sisemuse puhastamist eemaldage seadme
pistik pistikupesast. Ärge puhastage seadet benseeniga,
värvilahustiga või alkoholiga; ärge pihustage vett otse
seadmele.
• Ärge eemaldage ühtegi kruvidega kinnitatud katet või
kaitset.
• Kaitsmeid tohib parandada ainult sertifitseeritud
teeninduse tehnik. Sertifitseerimata tehniku poolt tehtavad
parandustööd võivad lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.
• Seadet tohib parandada ainult Samsung teeninduse
tehnik.
See võib põhjustada elektri oki või tulekahju.
Kui te tegutsete seadme sisemuses, vahetades
kulumaterjale või puhastades seadme sisemust, siis ärge
seadet tööle pange.
Te võite end vigastada.
Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
Lapsed võivad viga saada.
1. Sissejuhatus
16
Ohutusalane teave
8
Tarvikute kasutamine
Ettevaatust
Tooneritolmu sisaldavate kulumaterjalide korral
(toonerikassett, toonerijääkide pudel, pildindusseade jne)
järgige alltoodud juhiseid.
• Kulumaterjalide utiliseerimisel järgige utiliseerimisjuhiseid.
Utiliseerimisjuhised saate edasimüüjalt.
• Ärge peske kulumaterjale.
Ärge võtke toonerikassetti lahti.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Ärge põletage mitte ühtegi kulumaterjali, näiteks
toonerikassetti ega kuumutit.
See võib põhjustada plahvatuse või kontrollimatu tulekahju.
Toonerikassette ja muid sarnaseid kulumaterjale hoidke
lastele kättesaamatus kohas.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
Kulumaterjalide, näiteks tooneri mitmekordne kasutamine
võib seadet kahjustada.
Mitmekordselt kasutatud kulumaterjalide põhjustatud
kahjustuse korral tuleb maksta teenindustasu.
• Toonerijääkide pudelit ei tohi pärast tühjendamist
taaskasutada.
Kui te ei järgi ülaltoodud juhiseid, võib masin rikki minna ja
keskkonda reostada. Garantii ei kata kasutaja hooletusest
tingitud kahjusid.
Kui toonerit läheb teie riietele, ärge kasutage nende
pesemiseks kuuma vett.
Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge. Kasutage külma
vett.
Toonerikassetti vahetades või ummistunud paberit
eemaldades olge ettevaatlik, et tooneri tahm ei puutuks teie
kehaga või riietega kokku.
Tooneri tahm võib sissehingamisel või allaneelamisel olla
ohtlik.
1. Sissejuhatus
17
Masina ülevaade
9
Komponendid
Tegelikud komponendid võivad erinevad alljärgnevast kujutisest. Mõned komponendid võivad sõltuvalt kasutuseesmärkidele muutuda.
Masin
Voolujuhe
Kiirpaigaldusjuhend
Erinevad lisaseadmedb
Tarkvaraga CDa
a. Tarkvaraga CD sisaldab printeri draivereid, kasutusjuhendit ja tarkvararakendusi.
b. Erinevad masinaga kaasas olevad lisaseadmed võivad soetamisriigist ja täpsest mudelist sõltuvalt erineda.
1. Sissejuhatus
18
Masina ülevaade
10
5
Eestvaade
Salv 1
6
11 Pildindusseadeb
12 NFC (lähiväljaside) märgisc
• Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustratsioonist erineda.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval.
Käsitsi söötmine
12
1
7
9
a. Ainult M2620/M2820/M2830 series.
b. Ainult M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series.
c. Ainult M283x series.
2
6
5
10
3
11
8
4
1
Väljundsalv
7
Paberi laiuse juhikud käsitsi söötmisega
2
Juhtpaneel
8
Väljastustugi
3
Esikate
9
Toonerikassetta
4
Paberitaseme
indikaator
10
Toonerikassettb
1. Sissejuhatus
19
Masina ülevaade
11
Tagantvaade
• Sõltuvalt mudelist võib teie masin illustratsioonist erineda.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval.
1
2
3
4
5
1
Võrguporta
4
Toitepistik
2
USB-port
5
Tagumine kate
3
Toitelülitib
a. Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
b. Ainult kui masinal on toitelüliti.
1. Sissejuhatus
20
Juhtpaneeli ülevaade
Sõltuvalt mudelist võib juhtpaneel teie seadme omast erineda. Esineb
erinevat tüüpi juhtpaneele.
3
Info lehta
Prindib demolehe ning võrgu
konfiguratsiooniraporti (vt „Demolehekülje
printimine” lk 28).
WPSb
Seadistab lihtsalt traadita võrgu ilma arvuti
abita (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine” lk
119).
Prindi
Vajutage seda nuppu ja roheline LED-tuli
hakkab vilkuma. Kui te soovite printida ainult
aktiivse akna, vabastage nupp siis, kui roheline
LED lõpetab vilkumise. Kui te soovite printida
kogu ekraani, vabastage nupp selle vilkumise
ajal.
ekraanikuvac
1
Tooner
2
Eco
Kuvab tooneri olekut (vt „Tooneri LED/ WPS-i
LED/ Toite LED/ Ökore˛iimi LED” lk 73).
Siseneb öko-re˛iimi, mis vähendab tooneri- ja
paberitarvet (vt „Öko võimalused” lk 44).
• Funktsiooni Prindi ekraanikuva
saab kasutada ainult Windowsi ja
Mac operatsioonisüsteemides.
• Seda funktsiooni saate kasutada
ainult koos USB-ühendusega
seadmega.
• Ekraanikuva printimise nupu abil
aktiivse akna / kogu ekraanikuva
printimisel võib masin prinditavast
materjalist sõltuvalt kasutada rohkem
toonerit.
• Seda funktsiooni saate kasutada
ainult juhul, kui installitud on seadme
programm Easy Printer Manager. Kui
olete Mac OS-i kasutaja, peate
Ekraanitõmmise funktsiooni
kasutamiseks rakendusest Easy
Printer Manager lubama suvandi
Screen Print Settings.
1. Sissejuhatus
21
Juhtpaneeli ülevaade
4
Tühista
Peatab toimingu ükskõik millal ning sellel on ka
teisi funktsioone.
• Katkestab praeguse toimingu.
• Prindib proovilehekülje: Hoidke seda
nuppu umbes 2 sekundit all ja vabastage, kui
seisundi LED-tuli hakkab aeglaselt vilkuma.
• Kulutarvikute teave ning kasutusloendur:
Vajutage ja hoidke seda nuppu all umbes 6
sekundit, seejärel vabastage.
• Prindib konfiguratsiooniraportid/võrgu
konfiguratsiooni raportidd: Hoidke seda
nuppu umbes 4 sekundit all ja vabastage, kui
seisundi LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma.
a.
b.
c.
d.
5
Toide
Selle nupuga saate toite sisse/välja lülitada või
äratada masina energiasäästure˛iimist.
6
Seisund LED
Kuvab teie seadme seisundit (vt „LED-tule
tõlgendamine” lk 71).
Ainult M262xND/M282xND.
Ainult M282xDW/M283xDW.
Ainult M262x/M262xD.
Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
1. Sissejuhatus
22
Seadme sisselülitamine
1
Ühendage masin esmalt elektritoitega.
Vajutage toitenuppu või kui masinal on toitelüliti, pöörake lüliti sisselülitatud asendisse.
2
1
2
Vajutage juhtpaneeli nupule
(Toide).
1. Sissejuhatus
23
Lokaalne draiveri installeerimine
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie
arvutiga USB-kaabli abil. Kui teie seade on võrku ühendatud, jätke
allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme draiveri
installimisega (vt „Draiveri installeerimine võrgu kaudu” lk 111).
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
•
• Kui te olete Maci, Linuxi või Unixi OS-i kasutaja, vt „Tarkvara
installeerimine” lk 99.
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
• Sõltuvalt kasutatavast masinast ja liidesest võib käesoleva
Kasutusjuhend installeerimise aken erineda.
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli).
12
Windows
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Windows 8 puhul
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Valige suvand USB connection ekraanilt Printer Connection
Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
1. Sissejuhatus
24
Lokaalne draiveri installeerimine
Windows 8 avakuvalt
• Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver
Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4
draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge
www.samsung.com > leidke enda toode > Tugi või Allalaadimised.
• Samsung Printer Experience rakenduse saate alla laadida
Windows Pood. Windows Store(Pood) kasutamiseks peab teil
olema Microsofti konto.
1 Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
2 Klõpsake suvandil Store(Pood).
3 Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
4 Klõpsake nupul Paigalda.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage
www.samsung.com > leidke enda toode > Tugi või Allalaadimised.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt .
1
Veenduge, et arvuti on ühendatud Internetiga ja selle toide on sisse
lülitatud.
2
3
Veenduge, et masin on vooluvõrku ühendatud.
Ühendage arvuti ja seade USB-kaabli abil.
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
1. Sissejuhatus
25
Draiveri taas installeerimine
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, järgige allpool olevaid samme, et
draiver uuesti installida.
4
Sisestage tarkvara CD oma CD-ROM lugejasse ja installeerige
draiver uuesti (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 24).
13
Windows
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Tarkvara.
•
Windows 8 puhul
1 Valige jaotisest "Charms" Otsing > Apps(Rakendus).
2 Otsige ja klõpsake Juhtpaneel.
3 Klõpsake suvandil Programmid ja funktsioonid.
4 Tehke paremklõps draiveril, mille soovite deinstallida ja
valige Deinstalli.
5 Järgige aknas olevaid juhiseid.
3
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Windows 8 Käivita
1
2
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Klõpsake nupul Deinstalli Samsungi printeri tarkvara Käivitaekraanil.
Järgige aknas olevaid juhiseid.
• Kui teil ei õnnestu Samsungi printeri tarkvara nuppu leida,
desinstallige see töölaua ekraanire˛iimis.
• Kui soovite deinstallida Samsungi printerihaldustööriistad, tehke
Käivita ekraanil paremklõps rakendusele > Deinstalli > tehke
paremklõps programmi, mida soovite kustutada > Deinstalli ja
järgige aknas kuvatavaid juhiseid.
1. Sissejuhatus
26
2. Põhiseadistus
Pärast installimise lõpetamist võite soovida määrata seadme vaikeseadistused. Kui soovite väärtusi määrata või
neid muuta, vaadake järgmist jaotist.
• Demolehekülje printimine
28
• Meedia ja salv
29
• Printimise põhifunktsioonid
40
Demolehekülje printimine
Printige demolehekülg, et kontrollida, kas seade töötab korralikult.
Demolehekülje printimiseks tehke järgmist:
Valmisolekure˛iimis vajutage ja hoidke all
(Tühista) nuppu umbes 2
sekundit kuni seisundi LED vilgub, seejärel laske lahti.
Info lehe (
) nupuga mudelil vajutage seda nuppu demolehekülje
printimiseks.
2. Põhiseadistus
28
Meedia ja salv
See peatükk sisaldab teavet prindikandjate seadmesse sisestamise kohta.
1
Salve ülevaade
• Nendele tingimustele mittevastava trükikandja kasutamine võib
põhjustada probleeme või vajadust seadet parandada. Selliseid
parandustöid Samsung’i garantii või teeninduslepingud ei kata.
• Selles seadmes ei tohi kasutada tindiprinteritele ettenähtud
fotopaberit. See võib masinat kahjustada.
Formaadi muutmiseks peate reguleerima paberijuhikute asendit.
2
• Kergestisüttiva trükikandja kasutamine võib põhjustada tulekahju.
1
• Kasutage spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud prindikandjat (vt
osa „Prindikandjate andmed” lk 77).
3
Kergestisüttiva kandja kasutamine või printerisse sattunud võõrkehad
võivad põhjustada seadme ülekuumenemist ja harvadel juhtudel
tulekahju.
1 Salve pikendusjuhik
2 Paberi pikkuse juhik
3 Paberi laiuse juhik
Kui te juhist ei seadista, võib see põhjustada paberi nihkumist,
pildimoonutusi või paberi kinnijäämist.
2. Põhiseadistus
29
Meedia ja salv
Paberi koguse indikaator näitab salves oleva paberi kogust.
Kahepoolseks printimiseks saadaval olev
paberitüüp
Mõnedel mudelitel ei pruugi kahepoolne printimine saadaval olla (vt
„Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
Sõltuvalt teie masina kasutatavast toitepingest sobivad kahepoolseks
printimiseks erinevad paberitüübid. Vaadake alltoodud tabelist.
Toitepinge
1
1 Täis
2 Tühi
2
Saadavalolev paber
110V
Kiri, Juriidiline, US Foolio, Oficio
220V
A4
2. Põhiseadistus
30
Meedia ja salv
2
Paberi salve laadimine
Kui prindite salve kasutades, ärge laadige paberit käsitsi söötjasse, kuna see võib põhjustada paberiummistuse.
2
1
2
1
2
2. Põhiseadistus
31
Meedia ja salv
3
Sisselaadimine käsitsi söötmine
Käsitsi söötmisesse saab sisestada eriformaadis ja eritüüpi prindimaterjali, näiteks postkaarte, märkmekaarte ja ümbrikke.
Käsitsi söötmise salve kasutamise nõuanded
• Laadige korraga käsitsi söötmise salve ainult ühte tüüpi ning samas formaadis ja kaalus prindikandjaid.
• Kui te valite enda tarkvararakenduses paberi allikaks Manual Feeder, peate igakordsel lehe printimisel vajutama Kuvatõmmise, Demolehekülje või
WPS nuppu ning laadima käsitsi söötmise salve ainult ühte tüüpi, suuruse ja kaaluga prindikandjaid.
• Paberiummistuste vältimiseks ärge lisage paberit printimise ajal, kui käsitsi söötmise salves on veel paberit.
• Prindikandjad tuleb asetada käsitsi söötmise salve keskele, printimiseks kasutatav külg ülespoole ja ülemine äär ees.
• Printimiskvaliteedi tagamiseks ja paberiummistuste vältimiseks laadige ainult sobivat paberit (vt „Prindikandjate andmed” lk 77).
• Enne käsitsi söötmise salve laadimist painutage alati sirgeks postkaartidel, ümbrikel ja siltidel esinevad kõverused.
• Erikandjatele printimisel peate järgima kandjate laadimise juhiseid (vt „Erikandjatele printimine” lk 34).
• Kui printimisel käsitsi söötmise salvega hakkavad paberid kattuma, avage 1. salv ja eemaldage kattuvad paberid ning seejärel printige uuesti.
• Kui söötmine ei toimu printimise ajal ladusalt, lükake paberit käsitsi edasi, kuni see automaatselt seadmesse tõmmatakse.
• Kui masin on energiasäästure˛iimis, ei võeta paberit käsitsi söötjast. Enne käsitsi söötja kasutamist äratage masin toitenuppu vajutades.
2. Põhiseadistus
32
Meedia ja salv
2. Põhiseadistus
33
Meedia ja salv
Iga lehe paberikaalusid saate vaadata siit „Prindikandjate andmed” lk 77.
4
Erikandjatele printimine
Tüübid
Tabelis on toodud salvede jaoks sobivad erikandjad.
Masina ja draiveri paberi seadistused peaksid olema identsed, et ei tekiks
paberi sobimatuse tõrget.
Masina paberisätete muutmiseks valige programmis Samsung Easy
Salv
Käsitsi söötmine
Plain
●
●
Thick
●
●
Thicker
●
Thin
●
●
Settings.
Bond
●
●
Siis saate paberi tüübi valida aknast Prindieelistused > Paper vahekaart
> Paper Type (vt „Prindieelistuste avamine” lk 42).
Color
Näiteks kui soovite printida siltidele, valige Labels jaotusest Paper Type.
Labels
●
Transparency
●
Envelope
●
Thick Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Printer Manager valik
(ümberlülitumine täiustatud re˛iimi) > Device
• Erikandjat kasutades soovitame laadida printerisse üks leht korraga
(vt „Prindikandjate andmed” lk 77).
• Erikandjale printimine (Pealmine pool üleval)
Kui erikandjale printimine lõpeb voltimise, kortsude, vao või laiade
mustade joontega, avage tagumine kaas ja proovige uuesti printida.
Jätke tagumine kate printimise ajaks avatuks.
CardStock
●
●
●
Recycled
●
●
Archive
●
●
(●: Kaasas. Tühi: Pole kasutatav)
2. Põhiseadistus
34
Meedia ja salv
Ümbrik
-
Valmistamisviis: peaks olema siledad, kõverdudes alla 6 mm ja ei
tohi olla õhku täis.
Ümbrikele printimise edukas tulemus oleneb ümbrike kvaliteedist.
-
Seisund: ei tohi olla kortsunud, sisselõigetega ega kahjustatud.
Ümbrikule printimiseks paigutage see järgneval joonisel näidatud viisil.
-
Temperatuur: peaks taluma masina töötemperatuuri ja -survet.
•
Kasutage ainult kvaliteetselt valmistatud ümbrikke, millel on teravad ja
korralikult volditud ääred.
•
Ärge kasutage markidega ümbrikke.
•
Ärge kasutage sulgurite, trukkide, akendega, isekleepuvaid, seest
pinnakattega või muudest sünteetilistest materjalidest ümbrikke.
•
Ärge kasutage kahjustatud või halvasti valmistatud ümbrikke.
•
Veenduge, et ümbriku mõlemad servad on korralikult volditud kuni
nurkadeni.
2
1
Kui ümbrikule printimine lõpeb kortsude, vao või laiade mustade joontega,
avage tagumine kaas ja proovige uuesti printida. Jätke tagumine kate
printimise ajaks avatuks.
Kui te valite Envelope aknast Prindieelistused aga prinditud kujutised
lähevad kergesti laiali, valige Thick Envelope ja proovige uuesti printida.
Samas võib see printimisel müra tekitada.
•
Ümbrikke valides pidage silmas järgmiseid tegureid:
-
Kaal: ei tohiks ületada 90
ummistus.
g/m2
1 Sobib
2 Ei sobi
•
Äratõmmatavate kontaktribadega ümbrikud ja ümbrikud, millel on enam
kui üks lahtine klapp, peavad taluma masina kinnitustemperatuuri (u
170 °C (338 °F)) 0,1 sekundit. Lisaklapid ja ribad võivad põhjustada
kortsumist ja ummistusi ning võivad isegi kinnitusplokki kahjustada.
•
Parima prindikvaliteedi saavutamiseks printige ümbriku äärtest
vähemalt 15 mm kaugusele.
•
Hoiduge printimast üle ümbriku voltimiskohtade.
vastasel korral võib tekkida
2. Põhiseadistus
35
Meedia ja salv
Lüümik
•
Kindlustage, et lüümikud ei oleks kortsus, kooldunud või rebenenud
äärtega.
Masina kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinteritele mõeldud
kilesid.
•
Ärge kasutage tagumise lehe küljest lahti tulnud lüümikuid.
•
Kilede kokkukleepumise vältimiseks ärge laske prinditud lehtedel
printimise käigus virna koguneda.
•
Soovitatav kandja: Xeroxi lüümik värvilise laserprinteri jaoks, nt 3R
91331 (A4), 3R 2780 (Kiri)
•
Peavad taluma masina kuumutustemperatuuri.
•
Pärast lüümikute seadmest väljumist asetage need tasasele pinnale.
•
Ärge jätke kasutamata kilesid pikaks ajaks paberisalve. Neile võib
koguneda tolmu ja mustust, mille tulemusel võib väljatrükk jääda
laiguliseks.
•
Käsitsege kilesid ettevaatlikult, et vältida sõrmejälgedega määrdumist.
•
Tuhmumise vältimiseks ärge jätke prinditud lüümikuid pikaks ajaks
päikesevalguse kätte.
2. Põhiseadistus
36
Meedia ja salv
Labels
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ainult laserprinterites
kasutamiseks mõeldud etikette.
•
-
Seisund: Ärge kasutage kortsunud, mullitavaid või muude aluselt
lahtitulemise märkidega etikette.
•
Etikettide vahel ei tohi olla katmata liimainet. Katmata alad võivad
põhjustada printimise ajal etikettide aluselt lahtitulemise ja sellest
tulenevaid paberiummistusi. Katmata liimaine võib ka masina osi
kahjustada.
•
Ärge laske etiketilehte enam kui üks kord läbi masina. Liimainega alus
on ette nähtud ainult üks kord masina läbimiseks.
•
Ärge kasutage silte, mis hakkavad aluslehe pealt lahti tulema või on
kortsus, mille all on mulle või mis on muul viisil kahjustatud.
Etikette valides pidage silmas järgmist:
-
Liimid: Peaksid masina kuumutustemperatuuril stabiilseks jääma.
Kontrollige oma seadme tehnilistest andmetest
kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
-
Lehele paigutus: Kasutage ainult etikette, mille vahel ei ole
katmata aluspaberit. Kui etikettide vahel on vahed, võivad etiketid
aluspaberilt lahti tulla ja põhjustada tõsiseid ummistusi.
-
Kõverdumine: Peab lamama siledal pinnal nii, et kõverdumine
jääks igas suunas alla 13 mm.
2. Põhiseadistus
37
Meedia ja salv
Köitepapp / kohandatud formaadis paber
Eeltrükitud paber
Eeltrükitud paberi laadimisel peaks prinditud pool jääma ülespoole ja
kooldunud serv ettepoole. Kui paberi söötmisel esineb probleeme, siis
pöörake paber ümber. Pidage meeles, et prindikvaliteeti ei saa
garanteerida.
•
Seadke tarkvararakenduses veerised materjali servadest vähemalt
6,4 mm (0,25 tolli) kaugusele.
•
Paber peab olema trükitud kuumuskindla trükivärviga, mis ei sula,
aurustu ega erita ohtlikke aineid, kui sellele rakendatakse 0,1 sekundi
jooksul seadme kuumutustemperatuuri (umbes 170 °C (338 °F)).
•
Eelprinditud paberi trükivärv ei tohi olla kergestisüttiv ega seadme
rullikutele kahjulikku mõju avaldada.
•
Enne eeltrükitud paberi seadmesse laadimist veenduge, et paberil olev
trükivärv on kuivanud. Kinnitamise käigus võib märg trükivärv tulla
eeltrükitud paberilt lahti ja halvendada prindikvaliteeti.
2. Põhiseadistus
38
Meedia ja salv
5
6
Paberiformaadi ja -tüübi määramine
Väljastustoe kasutamine
Pärast paberi laadimist salve seadistage paberiformaat ja -tüüp.
Masina ja draiveri paberi seadistused peaksid olema identsed, et ei tekiks
paberi sobimatuse tõrget.
Masina paberisätete muutmiseks valige programmis Samsung Easy
Printer Manager valik
(ümberlülitumine täiustatud re˛iimi) > Device
Settings.
Väljastussalve pind võib muutuda kuumaks, kui prindite järjest suure
arvu lehekülgi. Veenduge, et selle lähedusse ei satuks lapsi.
Enne printimist avage väljastustugi. Prinditud lehed kogunevad
väljastustoele ning väljastustugi aitab prinditud lehti joondada. Printer
saadab väljaprinditud lehed vaikimisi väljastussalve.
Siis saate paberi tüübi valida aknast Prindieelistused > Paper vahekaart
> Paper Type (vt „Prindieelistuste avamine” lk 42).
Kui soovite kasutada erisuuruses paberit, näiteks arvepaberit, vajutage
Custom Paper sakil Printing Preferences menüüs (vt
„Prindieelistuste avamine” lk 42).
2. Põhiseadistus
39
Printimise põhifunktsioonid
7
Printimine
3
Valige oma masin loendist Printeri valimine.
4
Põhilised prindisätted, sh eksemplaride arv ja prinditav vahemik,
valitakse aknas Prindi.
• Kui te olete Maci, Linuxi või Unixi OS-i kasutaja, vt „Tarkvara
installeerimine” lk 99.
• Windows 8 kasutajad, vt „Printimise põhifunktsioonid” lk 196.
Järgnevas on kujutatud Windows 7 rakenduse Notepad akent
Prindieelistused.
1
2
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige Prindi menüüst Fail.
Edasijõudnute printimisvõimaluste kasutamiseks vajutage Eelistused
või Atribuudid Prindi aknas (vt „Prindieelistuste avamine” lk 42).
5
Printimisülesande käivitamiseks klõpsake nupul OK või Prindi
aknas Prindi.
2. Põhiseadistus
40
Printimise põhifunktsioonid
8
Printimisülesande tühistamine
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil (
•
) Windowsi tegumiribal.
Praeguse ülesande saate katkestada ka vajutades
(Tühista)
juhtpaneelil.
2. Põhiseadistus
41
Printimise põhifunktsioonid
9
Prindieelistuste avamine
Ekraanipilt võib mudelist sõltuvalt erineda.
• Aken Prindieelistused võib sõltuvalt kasutatavast seadmest
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust erineda. Sellegipoolest on
akna Prindieelistused ülesehitus sarnane.
• Kui valite suvandi menüüs Prindieelistused, võib ilmuda
hoiatusmärgis
või . Märk
tähendab, et teatud suvandi saab
valida, kuid see ei ole soovitatav, ja
märk tähendab, et seda
suvandit ei saa valida masina sätete või keskkonna tõttu.
1
2
3
4
Avage dokument, mida soovite printida.
Valige failimenüüst valik Prindi.
Valige oma masin loendist Printeri valimine.
Klõpsake Atribuudid või Eelistused.
• Enne printimist saate paberi ja tooneri säästmiseks rakendada
Ökofunktsioonid (vt „Easy Eco Driver” lk 184).
• Masina hetkeolekut saate kontrollida Printer Status nupuga (vt
„Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 191).
2. Põhiseadistus
42
Printimise põhifunktsioonid
Lemmiksätte kasutamine
Salvestatud seadistuse kasutamiseks valige see Favorites
vahekaardilt. Masin prindib nüüd teie valitud eelistuste alusel.
Salvestatud sätete kustutamiseks valige needFavorites vahekaardilt ja
klõpsake Delete.
Suvand Favorites, mis on nähtaval kõigil eelistuste vahekaartidel peale
vahekaartide Favorites ja Samsung, võimaldab salvestada aktiivsed
eelistused tulevaseks kasutamiseks.
Jaotise Favorites elemendi salvestamiseks toimige järgmiselt:
10
1
2
Muutke igal vahekaardil sätteid vastavalt vajadusele.
Spikri kasutamine
Sisestage elemendile soovitud nimi sisendkasti Favorites.
Valige üksus,mille kohta infot tahate Prindieelistused aknas ja vajutage F1
nuppu oma klaviatuuril.
11
Ökoprintimine
3
4
5
Klõpsake nuppu Save.
Sisestage nimi ja kirjeldus ning valige soovitud ikoon.
Klõpsake nuppu OK. Jaotise Favorites salvestamisel salvestatakse
kõik hetkel määratud seadistused.
Funktsioon Eco vähendab tooneri ja paberi kulu. Funktsioon Eco
võimaldab teil säästa printimistarbeid ja aitab teil ökoloogiliselt sõbralikult
printida.
Kui vajutate Öko nuppu juhtpaneelil, lülitub ökore˛iim sisse. Ökore˛iimi
vaikeseadistuses on kahepoolne (pika servaga), mitmeleheline, tühje lehti
vahele jättev ja toonerit säästev printimine. Sõltuvalt mudelist ei pruugi
mõned võimalused saadaval olla.
2. Põhiseadistus
43
Printimise põhifunktsioonid
• Kahepoolne printimine (pika servaga) on saadaval ainult
kahepoolset printimist toetavatele mudelitele (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 8).
• Sõltuvalt kasutatavast printeridraiverist ei pruugi tühjade lehtede
vahelejätmine korralikult töötada. Kui tühjade lehtede vahelejätmine
ei tööta korralikult, seadistage funktsiooni jaotisest Easy Eco Driver
(vt „Easy Eco Driver” lk 184).
Ökore˛iimi valimine juhtpaneelilt
Kui lülitate sisse parooliga ökore˛iimi teenuses SyncThru™ Web
Service (Settings vahekaart > Machine Settings > System > Eco
Settings), siis ilmub Onforce teade. Ökore˛iimi seisundi muutmiseks
peate sisestama parooli.
1
Vajutage juhtpaneelil nuppu
Setting eco mode on the driver
Avage ökore˛iimi seadistamiseks Öko sakk. Kui näete öko kujutist (
ökore˛iim järelikult sisse lülitatud.
Öko võimalused
•
Printer Default: Järgib masina juhtpaneelil määratud seadistusi.
•
None: Lülitab ökore˛iimi välja.
•
Eco Printing: Lülitab ökore˛iimi sisse. Aktiveerige erinevad ökoüksused, mida soovite kasutada.
Tulemuste simulaator
Result Simulator näitab süsinikdioksiidi vähenemist, elektrisäästu ja
kokku hoitud paberihulka vastavalt teie valitud sätetele.
•
Tulemused arvutatakse põhimõttel, et väljalülitatud ökore˛iimiga on
prinditud paberi koguhulk ilma tühja leheta sada lehekülge.
•
Uurige lisateavet arvutusvalemi kohta CO2, energia ja paberi osas IEA,
Jaapani Sise- ja Sideministeeriumi indeksist ning veebilehelt
www.remanufacturing.org.uk. Igal mudelil on erinev indeks.
•
Voolutarve printimisre˛iimis viitab selle masina keskmisele voolutarbele
printimise ajal.
•
Tegelik säästetud või vähendatud kogus võib sõltuda kasutatavast
operatsioonisüsteemist, arvutusvõimsusest, rakendustarkvarast,
ühendusviisist, trükimeediumist ja selle suurusest, töö keerukusest jne.
(Eco).
Kui nupul olev LED süttib, on Eco re˛iim sees.
), on
2. Põhiseadistus
44
3. Hooldus
See peatükk sisaldab teavet teie seadmega kasutatavate kulutarvikute, lisade ja varuosade soetamise kohta.
• Kulutarvikute ja lisade tellimine
46
• Saadaval tarvikud
47
• Toonerikasseti hoiustamine
48
• Tooneri jaotumise ühtlustamine
50
• Toonerikasseti asendamine
52
• Pildindusseadme väljavahetamine
55
• Seadme puhastamine
56
• Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad
nõuanded
60
Kulutarvikute ja lisade tellimine
Lisade valik võib riigiti erineda. Pakutavate kulutarvikute ja varuosade nimekirja küsige oma müügiesindajalt.
Samsung-i poolt heakskiidetud kulutarvikute, lisade ja varuosade tellimiseks võtke ühendust kohaliku Samsung edasimüüjaga või jaemüüjaga, kelle käest
oma seadme ostsite. Teabe saamiseks hooldusteenuste kohta võite külastada veebisaiti www.samsung.com/supplies (valige oma riik/piirkond).
3. Hooldus
46
Saadaval tarvikud
Kulutarvikute kasutusea lõpule jõudmisel saate oma seadme jaoks tellida järgmist tüüpi kulutarvikuid:
Tüüp
Toonerikassett
pildindusseade
Mudel
Keskmine kasutusigaa
Osa nimi
M2620/M2820/M2830 series
Umbes 3 000 lehekülge
MLT-D115L
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
Umbes 1 200 lehekülge
MLT-D116S
Umbes 3 000 lehekülge
MLT-D116L
Umbes 9 000 lehekülge
MLT-R116
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
a. Hinnanguline kasutusiga vastavalt standardile ISO/IEC 19752.
Toonerikasseti kasutusiga võib sõltuvalt kasutatavatest suvanditest ja pildi piirkonna protsendist ning tööre˛iimist varieeruda.
Uued toonerikassetid või muud kulumaterjalid tuleb osta samas riigis, kus seadet kasutate. Vastasel juhul ei ühildu uued toonerikassetid ja muu varustus
teie seadmega, sest toonerikassettidel ja muul varustusel on vastava riigi tingimustele kohandatud teistsugune konfiguratsioon.
Samsung ei soovita kasutada Samsung järelturu ja mitteoriginaalseid toonerikassette, näiteks taastäidetud või taastatud kassette. Samsung ei saa
garanteerida Samsung järelturu ja mitteoriginaalsete toonerikassettide kvaliteetsust. Samsung järelturu või mitteoriginaalse toonerikasseti kasutamise
tõttu vajalikud hooldus- või remonditööd ei kuulu seadme garantii alla.
3. Hooldus
47
Toonerikasseti hoiustamine
Toonerikassetid sisaldavad komponente, mis on tundlikud valguse,
temperatuuri ja niiskuse suhtes. Samsung soovitab kasutajatel järgida
soovitusi, mis tagavad teie uue Samsungi toonerikasseti optimaalse
tööefektiivsuse, parima kvaliteedi ja pikima võimaliku kasutusea.
Hoiustage seda kassetti samas keskkonnas, kus te kasutate printerit. See
peaks olema kontrollitud temperatuuri- ja niiskusetingimustes.
Toonerikassett peab kuni paigaldamiseni jääma avamata
originaalpakendisse – kui originaalpakendit ei ole võimalik kasutada, katke
kasseti ülemine ava paberiga ja hoidke kassetti pimedas suletud paigas
(kapis).
Kasseti pakendi avamine enne kasutamist vähendab oluliselt selle
kasulikku oote- ja tööiga. Ärge hoiustage põrandal. Kui toonerikassett on
printerist eemaldatud, järgige alati alljärgnevaid toonerikasseti õige
hoiustamise juhiseid.
•
Hoiustage toonerikassetti originaalpakendi osaks olnud kaitsekotis.
•
Hoiustage lapiti (mitte otsa peal) ja selliselt, et ülespoole on sama külg,
mis seadmesse paigaldatuna.
•
Ärge hoidke tarvikuid järgmistes tingimustes:
-
kõrgemal temperatuuril kui 40 °C (104 °F).
-
Õhuniiskuse tasemed alla 20% ja üle 80%.
-
keskkonnas, kus on suured niiskuse ja temperatuuri kõikumised.
-
otsese päikese- või toavalguse käes.
-
tolmuses kohas.
-
autos pikemat aega.
-
keskkonnas, kus on korrosiivsed gaasid.
-
keskkonnas, kus on soolane õhk.
1
Käsitsemise juhised
•
Ärge puudutage kassetis oleva fotojuhtiva trumli pinda.
•
Ärge jätke kassetti mittevajaliku vibratsiooni või löökide mõju alla.
•
Ärge kunagi pöörake trumlit käsitsi, eriti vales suunas; see põhjustab
sisemise kahjustuse ja tooneri lekke.
2
Toonerikasseti kasutamine
Samsung Electronics ei soovita ega kiida heaks Samsungist erinevate
tootjate valmistatud (sh üldkaubamärkide, kaupluste kaubamärkide,
taastäidetud või taastatud) toonerikassettide kasutamist antud printeris.
Samsungi printeri garantii ei kata seadmele tekitatud kahjustusi, mis on
põhjustatud taastäidetud, taastatud või Samsungist erinevate tootjate
valmistatud toonerikassettide kasutamisest.
3. Hooldus
48
Toonerikasseti hoiustamine
3
Eeldatav kasseti kasutusiga
Eeldatav toonerikasseti kasutusiga (või pildindusseadme tulusus) sõltub
tooneri hulgast, mida printimistöödeks vajatakse. Tegelik printimise tootlus
võib erineda sõltuvalt prinditavate lehekülgede prinditihedusest,
töökeskkonnast, pildiala suurusest, printimise sagedusest, kandja tüübist
ja/või kandja formaadist. Näiteks kui te prindite palju graafikat, siis on
tooneri tarbimine suurem ja teil võib olla vaja kassetti sagedamini vahetada.
3. Hooldus
49
Tooneri jaotumise ühtlustamine
Toonerikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, kui:
•
esineb valgeid triipe või heledaid alasid ja/või tumeduse erinevust külgede vahel.
•
Tooner LED vilgub oran˛ilt.
Sellisel juhul saate ajutiselt printimiskvaliteeti parandada kassetti allesjäänud tooneri ühtlustamisega. Teatud juhtudel võib väljaprint olla hele või ilmuda
valgeid triipe ka pärast tooneri ühtlustamist.
• Enne esikaane avamist sulgege esmalt väljastustugi.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
4
M2620/M2820/M2830 series
2
1
3. Hooldus
50
Tooneri jaotumise ühtlustamine
5
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
2
1
3. Hooldus
51
Toonerikasseti asendamine
• Enne esikaane avamist sulgege esmalt väljastustugi.
• Ärge kasutage toonerikasseti pakendi avamiseks teravaid esemeid nagu nuga või käärid. Need võivad kasseti trumlit kriimustada.
• Kui toonerit satub teie rõivastele, siis pühkige see kuiva lapiga ära ja peske rõivaid külma veega. Kuum vesi kinnitab tooneri kanga külge.
• Raputage toonerikassetti põhjalikult, see suurendab esmast prindikvaliteeti.
• Ärge puudutage toonerikasseti rohelist alumist poolt. Kasutage kasseti käepidemeid, et vältida selle osa puudutamist.
Kui toonerikassett on jõudnud oma kasutusaja lõpuni, lõpetab masin printimise.
3. Hooldus
52
Toonerikasseti asendamine
6
M2620/M2820/M2830 series
3. Hooldus
53
Toonerikasseti asendamine
7
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
3. Hooldus
54
Pildindusseadme väljavahetamine
8
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
2
1
1
2
3. Hooldus
55
Seadme puhastamine
Kui printimisel ilmneb probleeme või kui kasutate seadet tolmuses keskkonnas, peate seadme parimas töökorras hoidmiseks ja kasutusea pikendamiseks
seda regulaarselt puhastama.
• Masina korpuse puhastamine vedelikega, mis sisaldavad suures koguses alkoholi, lahusteid või muid tugevatoimelisi aineid, võib põhjustada
värvimuutust või korpust kahjustada.
• Kui seade või selle ümbrus on tooneriga määrdunud, soovitame puhastamiseks kasutada veega niisutatud riidelappi või salvrätti. Tolmuimeja
kasutamisel lendub tooner õhku ja see võib teid kahjustada.
9
Väljastpoolt puhastamine
Kasutage seadme korpuse puhastamiseks pehmet, ebemevaba riidelappi. Niisutage lappi pisut vees, kuid olge ettevaatlikud, et vett ei tilguks masina peale
ega sisemusse.
3. Hooldus
56
Seadme puhastamine
10
Sisemuse puhastamine
Printimise käigus võib seadme sisemusse koguneda paberi- ja tooneriosakesi ning tolmu. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme,
näiteks tooneriplekke või määrimist. Masina sisemuse puhastamine kõrvaldab ja vähendab neid probleeme.
• Kasutage masina puhastamiseks mittehargnevat lappi.
• Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
• Enne esikaane avamist sulgege esmalt väljastustugi.
3. Hooldus
57
Seadme puhastamine
Kasutage seadme sisemuse puhastamisel kuiva mitterebenevat lappi, et vältida ülekanderulli ja muude sisemiste komponentide kahjustamist. Ärge
kasutage lahusteid, nagu bensiin või lahjendi. See võib põhjustada prindikvaliteediga seotud probleeme ja seadet kahjustada.
1
2
1
2
2
2
1
1
3. Hooldus
58
Seadme puhastamine
11
Paberivõturulli puhastamine
• Kasutage masina puhastamiseks mittehargnevat lappi.
• Kui teie masinal on toitelüliti, lülitage see enne masina puhastamist välja.
1
2
2
1
3. Hooldus
59
Seadme liigutamist ja hoiustamist puudutavad nõuanded
•
Masinat liigutades ärge kallutage seda ega pöörake tagurpidi. Vastasel juhul võib tooner seadme sisemusse valguda ja seadet kahjustada või
prindikvaliteeti halvendada.
•
Masinat liigutades tagage, et vähemalt kaks inimest hoiavad seda turvaliselt kinni.
3. Hooldus
60
4. Tõrkeotsing
See peatükk sisaldab kasulikku teavet olukordadeks, kui seadme töös tekib tõrge.
• Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
62
• Paberiummistuste kõrvaldamine
63
• LED-tule tõlgendamine
71
See peatükk annab kasulikku teavet tegevuse kohta, kui peaks tekkima viga. Kui teie
masinal on kuvaekraan, kontrollige vea lahendamiseks esmalt ekraanil olevat teadet. Kui
te ei leia lahendust oma probleemile sellest peatükist, vaadake Edasijõudnute juhend (vt
„Tõrkeotsing” lk 200). Kui te ei leia lahendust Kasutusjuhend või probleem püsib,
helistage teenindusse.
Nõuanded paberiummistuste vältimiseks
Õiget tüüpi kandja valimisega saab enamikku ummistusi vältida. Paberiummistuste vältimiseks järgige nimetatud juhiseid:
•
Kindlustage, et reguleeritavad juhikud oleksid õiges asendis (vt „Salve ülevaade” lk 29).
•
Ärge pange salve liiga palju paberit. Veenduge, et paberipakk ei ulatu salve siseküljele märgitud paberi ülempiirini.
•
Ärge võtke printimise ajal salvest paberit välja.
•
Enne salve laadimist painutage ja lehvitage paberipakki ning seadke korralikult virna.
•
Ärge kasutage kortsus, niisket või tugevalt kõverdunud paberit.
•
Ärge asetage salve korraga mitut paberi tüüpi.
•
Kasutage ainult soovitatavaid prindikandjaid (vt „Prindikandjate andmed” lk 77).
4. Tõrkeotsing
62
Paberiummistuste kõrvaldamine
Paberi rebenemise vältimiseks tõmmake ummistunud paber aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
1
1. salves
4. Tõrkeotsing
63
Paberiummistuste kõrvaldamine
2
Käsitsi söötmisega salves
4. Tõrkeotsing
64
Paberiummistuste kõrvaldamine
3
Seadme sisemuses
• Kinnitusploki ümbrus on kuum. Olge paberit masinast eemaldades väga ettevaatlik.
• Enne esikaane avamist sulgege esmalt väljastustugi.
4. Tõrkeotsing
65
Paberiummistuste kõrvaldamine
M2620/M2820/M2830 series
1
22
4. Tõrkeotsing
66
Paberiummistuste kõrvaldamine
M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836 series
1
2
2
1
1
2
4. Tõrkeotsing
67
Paberiummistuste kõrvaldamine
4
Väljutusalas
4. Tõrkeotsing
68
Paberiummistuste kõrvaldamine
5
Kahepoolse printimise alas
4. Tõrkeotsing
69
Paberiummistuste kõrvaldamine
Kui te ei näe selles piirkonnas paberit, lõpetage ja minge järgmise sammu juurde:
1
2
4. Tõrkeotsing
70
LED-tule tõlgendamine
LED-tulede värv annab teavet seadme hetkeoleku kohta.
• Mõned LED-id ei pruugi mudelist või riigist sõltuvalt paigaldatud olla (vt „Juhtpaneeli ülevaade” lk 21).
• Vea lahendamiseks vaadake veateadet ning selle kohta käivaid juhiseid tõrkeotsingu osast (vt „Tõrkeotsing” lk 200).
• Samuti saate vea lahendada juhiste abil arvuti programmiaknast Samsung Printer Status (vt „Programmi Samsung Printer Status kasutamine” lk 191).
• Kui probleem ei lahene, helistage hoolduskeskusesse.
4. Tõrkeotsing
71
LED-tule tõlgendamine
6
Seisund LED
Seisund
Kirjeldus
• Masin pole võrguga ühendatud.
Väljas
Roheline
• Seade on energiasäästure˛iimis.
Vilkuv
• Kui tagantvalgustus vilgub aeglaselt, võtab seade parajasti arvutist edastatavaid andmeid vastu.
• Kui tagantvalgustus vilgub kiirelt, tegeleb seade parajasti andmete printimisega.
Sees
• Masin on võrguga ühendatud ja kasutamisvalmis.
Vilkuv
Masinas on väike tõrge ja masin ootab, et tõrge kõrvaldatakse. Pärast probleemi kõrvaldamist jätkab seade
töötamist.
(Seisundi
• Kate on avatud. Sulgege kate.
LED)
• Andmete vastuvõtmisel või printimisel ei ole salves paberit. Laadige salve paberit.
Punane
Sees
• Masin on töö lõpetanud suure tõrke tõttu. Taaskäivitage seade ja proovige uuesti printida. Kui probleem
püsib, helistage palun teenindusse.
• Pildindusseade on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppua. Soovitatav on pildindusseade
välja vahetada (vt „Pildindusseadme väljavahetamine” lk 55).
Oran˛
Vilkuv
Püsivara uuendamine.
Sees
Seadmes on paberiummistus (vt „Paberiummistuste kõrvaldamine” lk 63).
a. Kui pildindusseade on jõudnud oma kasutusaja lõpuni, lõpetab masin printimise. Sel juhul saate valida lõpetamise või jätkata printimist programmist SyncThru™Web Service ( Settings
> Machine Settings > System > Setup > Supplies Manangement> Imaging Unit Stop) või Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > System > Supplies Management
> Imaging Unit Stop). Kui lülitate selle suvandi välja ja jätkate printimist, võib see seadme süsteemi kahjustada.
4. Tõrkeotsing
72
LED-tule tõlgendamine
7
Tooneri LED/ WPS-i LED/ Toite LED/ Ökore˛iimi LED
Seisund
(Tooneri LED)
(WPS LED)b
(Toite LED)
(Ökore˛iimi
LED)
Kirjeldus
Vilkuv
Kassetti on jäänud väike kogus toonerit. Hinnanguline kasseti tooneri kasutusiga on lõpukorral. Valmistage
vahetamiseks ette uus kassett. Prindikvaliteedi ajutiseks parandamiseks võite tooneri jaotust ühtlustada (vt
„Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 50).
Sees
Toonerikassett on jõudnud peaaegu oma hinnangulise kasutusea lõppua. Soovitatav on toonerikassett välja
vahetada (vt „Toonerikasseti asendamine” lk 52).
Väljas
Kõik toonerikassetid on normaalse mahu juures.
Vilkuv
Seade loob ühendust juhtmevaba võrguga.
Sees
Seade on ühendatud juhtmevaba võrguga (vt „Juhtmevaba võrgu seadistamine” lk 119).
Väljas
Seade on juhtmevabast võrgust lahti ühendatud.
Sees
Seade on energiasäästure˛iimis.
Väljas
Masin on valmisolekure˛iimis või välja lülitatud.
Sees
Ökore˛iim on sees (vt „Ökoprintimine” lk 43).
Väljas
Ökore˛iim on väljas.
Oran˛
Sinine
Sinine
Roheline
a. Hinnanguline kasutusiga tähendab prognoositavat või hinnangulist toonerikasseti tööiga, mille arvutamisel on aluseks võetud keskmine trükitavate lehekülgede arv ja mis on töötatud
välja vastavalt standardile ISO/IEC 19752. Lehekülgede arvu võib mõjutada kasutuskeskkond, kasutuskordade sagedus, graafika, andmekandja tüüp ja formaat. Kassetis võib leiduda
väike kogus toonerit isegi siis, kui oran˛ LED-tuli põleb ja printer printimise lõpetab.
b. Ainult juhtmevaba mudel (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
4. Tõrkeotsing
73
5. Lisa
See peatükk kirjeldab tooteandmeid ning annab teavet kehtivate seaduste kohta.
• Tehnilised andmed
75
• Regulatoorne teave
84
• Autoriõigus
95
Tehnilised andmed
1
Üldised tehnilised andmed
Allpool toodud tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Värsket teavet leiate veebisaidilt www.samsung.com.
Osad
Mõõtmed
Laius x Pikkus x Kõrgus
Kirjeldus
368 x 334,5 x 202 mm (14,49 x 13,17 x 7,95 tolli)
• M2620 series: 7,0 kg (15,43 naela)
Kaal
Masin koos
kulumaterjalidega
• M2625/M2626 series: 7,2 kg (15,87 naela)
• M2625D/M2626D series: 7,4 kg (16,31 naela)
• M2820/M2830 series: 7,2 kg (15,87 naela)
• M2825/M2826/M2835/M2836 series: 7,4 kg (16,31 naela)
Müratasea b
Temperatuur
Niiskus
Võimsusklassc
Valmisolekure˛iim
Alla 26 dB (A)
Printimisre˛iim
Alla 50 dB (A)
Töökeskkond
10 kuni 30°C (50 kuni 86 °F)
Hoiustamine (pakitult)
-20 kuni 40°C (-4 kuni 104 °F)
Töökeskkond
20 kuni 80% suhtelist õhuniiskust
Hoiustamine (pakitult)
10 kuni 90% suhtelist õhuniiskust
110 V mudelid
Vahelduvvool 110 - 127 V
220 V mudelid
Vahelduvvool 220 - 240 V
5. Lisa
75
Tehnilised andmed
Osad
Energiatarve
Kirjeldus
Keskmine tööre˛iim
Alla 400 W
Valmisolekure˛iim
Alla 45 W
• M262x/M262xD/M262xND: Alla 0,9 W
Energiasäästure˛iimd
• M282xND: Alla 1,0 W
• M282xDW/M283xDW: Alla 1,8 W (Wi-Fi Direct väljas: vähem kui 1,3 Wg)
Juhtmevabag
Väljalülitatulte
Alla 0,2 W (0,1 Wf)
Moodul
SPW-B4319S
a. Helirõhu tase, ISO 7779. Kontrollitud konfiguratsioon: masina baasmudel, A4-paber, simpleks-printimine.
b. Ainult Hiinas Kui seadme müratase ületab 63 db (A), tuleks see paigutada inimestest võimalikult eemale.
c. Oma seadme õige pinge (voltides), sageduse (hertsides) ja voolutüübi (amprites) leiate seadmel olevalt andmesildilt.
d. Energiasäästure˛iimis võivad voolutarvet mõjutada seadme olek, seadistus ja töökeskkond.
e. Masin ei kuluta üldse elektrit vaid siis, kui toitejuhe ei ole ühendatud.
f. Kui masinal on väljalülitamisnupp.
g. Ainult juhtmevaba mudel (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
5. Lisa
76
Tehnilised andmed
2
Prindikandjate andmed
Tüüp
Formaat
Mõõdud
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Salv
Tavaline paber
Kiri
216 x 279 mm (8,5 x 11 tolli)
Ametlik
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
USA Fooliomõõt
216 x 330 mm (8,5 x 13 tolli)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 tolli)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tolli)
JIS B5
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 tolli)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tolli)
Executive-mõõt
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tolli)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tolli)
A6
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tolli)
60 kuni 163 g/m2 (16 kuni 43 naela/
köide)
Käsitsi söötmineb
60 kuni 220 g/m2 (16 kuni 59
naela/köide)
• 250 lehte grammkaaluga kuni 80 g/ • 1 leht grammkaaluga kuni 80
m2 (21 naela/köide)
g/m2 (21 naela/köide)
5. Lisa
77
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
Mõõdud
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Salv
Ümbrik Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tolli)
Ümbrik nr 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tolli)
Ümbrik DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tolli)
Ümbrik C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 tolli)
Ümbrik C6
114 x 162 mm (4,49 x 6,38 tolli)
Paks paber
Vt tavalise
paberi osa
Paksem paber
Käsitsi söötmineb
Pole saadaval salves
60 kuni 220 g/m2 (16 kuni 59
naela/köide)
Vt tavalise paberi osa
91 kuni 105 g/m2 (24 kuni 28 naela/
köide)
91 kuni 105 g/m2 (24 kuni 28
naela/köide)
Vt tavalise
paberi osa
Vt tavalise paberi osa
Pole saadaval salves
164 kuni 220 g/m2 (44 kuni 59
naela/köide)
Õhuke paber
Vt tavalise
paberi osa
Vt tavalise paberi osa
60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19 naela/
köide)
60 kuni 70 g/m2 (16 kuni 19
naela/köide)
Lüümik
Kirjaformaat, A4
Vt tavalise paberi osa
Pole saadaval salves
138 kuni 146 g/m2 (37 kuni 39
naela/köide)
Vt tavalise paberi osa
Pole saadaval salves
Etiketidc
Kiri, Ametlik, US
Foolio, A4, JIS
B5, ISO B5,
Executive, A5
120 kuni 150 g/m2 (32 kuni 40
naela/köide)
Ümbrik
5. Lisa
78
Tehnilised andmed
Tüüp
Formaat
Mõõdud
Prindikandja kaal/Mahutavusa
Käsitsi söötmineb
Salv
Kaardid
Kiri, Ametlik, US
Foolio, A4, JIS
B5, ISO B5,
Executive, A5,
Vt tavalise paberi osa
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni 43 naela/
köide)
121 kuni 163 g/m2 (32 kuni
43 naela/köide)
Vt tavalise paberi osa
106 kuni 120 g/m2 (28 kuni 32 naela/
köide)
106 kuni 120 g/m2 (28 kuni 32
naela/köide)
• Käsitsi söötmine: 76 x 127 mm (3 x 5
tolli)
60 kuni 163 g/m2 (16 kuni 43 naela/köide)d, e
Postkaart 4x6
Kvaliteetpaber
Vt tavalise
paberi osa
Minimaalne formaat (kohandatud)
• Salv: 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 tolli)
Maksimaalne formaat (kohandatud)
216 x 356 mm (8,5 x 14 tolli)
a. Maksimaalne mahutavus võib erineda olenevalt kandja erikaalust, paksusest ja keskkonnatingimustest.
b. 1 leht manuaalse söötmisega.
c. Selles masinas kasutatavate etikettide siledus peab olema 100-250 (sheffield). See näitab sileduse numbrilist taset.
d. Käsitsi söötmisega saadaval olevad paberitüübid: Tavaline, Paks, Paksem, Õhuke, Puuvillpaber, Värvitud, Eeltrükitud, Ümbertöödeldud, Ümbrik, Kile, Etiketid, Kaardid, Kvaliteet,
Arhiivipaber
e. Salves kasutatavad paberitüübid: Tavaline, Paks, Õhuke, Ümbertöödeldud, Kaardid, Kvaliteet, Arhiivipaber
5. Lisa
79
Tehnilised andmed
3
Süsteemi nõuded
Microsoft® Windows®
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
CPU
RAM
Vaba
kõvakettaruum
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
1,25 GB kuni 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
1 GB (2 GB)
16 GB
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
Windows Server® 2008 R2
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit või 64-bit protsessor või kõrgem
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• DirectX® 9 graafika tugi 128 MB mäluga (Aero teema võimaldamiseks).
• DVD-R/W seade
5. Lisa
80
Tehnilised andmed
Nõue (soovitatav)
Operatsioonisüsteem
Windows Server® 2012
CPU
Vaba
kõvakettaruum
RAM
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) protsessorid (2 GHz või kiirem)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 või uuem on Windowsi operatsioonisüsteemide miinimumnõue.
• Administraatori õigustega kasutajad saavad tarkvara installeerida.
• Windows Terminal Services on antud seadmega ühilduv.
Mac
Operatsioonisüsteem
Mac OS X 10.5
Nõutav (soovitatav)
CPU
• Intel® protsessorid
RAM
Vaba kõvakettaruum
512 MB (1 GB)
1 GB
• 867 MHz või kiirem Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® protsessorid
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Intel® protsessorid
2 GB
4 GB
5. Lisa
81
Tehnilised andmed
Linux
Osad
Nõuded
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Operatsioonisüsteem
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14 , 15
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Vaba kõvakettaruum
1 GB (2 GB)
Unix
Osad
Nõuded
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Operatsioonisüsteem
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Vaba kõvakettaruum
Kuni 100 MB
5. Lisa
82
Tehnilised andmed
4
Võrgukeskkond
Ainult võrguühendusega ja juhtmevabad mudelid (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma võrguseadmena. Alljärgnevas tabelis on toodud seadme poolt toetatavad
võrgukeskkonnad.
Osad
Võrguliides
Tehnilised andmed
• Ethernet 10/100 Base-TX juhtmega kohtvõrk
• 802.11b/g/n juhtmevaba LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
Võrgu operatsioonisüsteem
• Erinevad Linuxi operatsioonisüsteemid
• Mac OS X 10.5-10.9
• UNIX OS
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Võrguprotokollid
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Juhtmevaba turvalisus
• Autentimine: avatud süsteem, jagatud võti, WPA isiklik, WPA2 isiklik (PSK), WPA ettevõttele, WPA2 ettevõttele
• Krüptimine: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Lisa
83
Regulatoorne teave
Antud seade on kujundatud töötama normaalses keskkonnas ja see omab
mitmeid normatiivsete avalduste sertifikaate.
Selle seadme kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi või inimeste
vigastamise ohu vähendamiseks alati järgida elementaarseid
ohutusnõudeid:
5
Teave laserkiirguse kohta
Printerile on USA-s omistatud standardi DHHS 21 CFR (peatükk 1,
alamgrupp J) nõuetele vastava 1 klassi lasertoote sertifikaat; mujal on
printerile omistatud standardi IEC 60825-1 : 2007 nõuetele vastava 1 klassi
lasertoote sertifikaat.
1. klassi laserseadmeid ei loeta ohtlikeks. Lasersüsteem ja printer on
konstrueeritud nii, et seadme tavalise töö, kasutaja poolt tehtava hoolduse
või regulaarse hoolduse käigus ei tõuse laserkiirguse tase 1. klassi
tasemest kõrgemale.
Hoiatus
Ärge kunagi kasutage või hooldage printerit avatud laseriüksuse/skanneri
kaitsekattega. Peegelduv kiir on küll nähtamatu, kuid võib teie nägemist
kahjustada.
5. Lisa
84
Regulatoorne teave
6
8
Osooni kaitse
Jäätmekäitlus
Selle toote osooniemissioon jääb alla 0,1 ppm. Kuna osoon
on õhust raskem, tuleb toodet hoida hästiventileeritud
kohas.
Käidelge või utiliseerige selle toote pakkematerjalid
keskkonnasõbralikul viisil.
7
Energiasäästja
9
Ainult Hiinas
Selles printeris on rakendatud tõhusaid energiasäästuvõtteid,
mis vähendavad energiatarvet, kui printerit aktiivselt ei
kasutata.
Energiatarve väheneb automaatselt, kui printer ei saa pikema
aja vältel mingeid signaale.
ENERGY STAR ja tähis ENERGY STAR on USA-s
registreeritud tähised.
Täiendavat teavet ENERGY STARi programmi kohta leiate
aadressil http://www.energystar.gov
ENERGY STAR sertifikaadiga mudelitel on masina peal
ENERGY STAR silt. Kontrollige, kas teie masinal on
ENERGY STAR sertifikaat.
Veebileht: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
襦 愤縑趀爮闭
賉帞
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
;SUHVV0
;SUHVV0'
;SUHVV01'
;SUHVV0':
蜷筨愤竖爮襔*%
5. Lisa
85
Regulatoorne teave
Ainult Ameerika Ühendriikides
10
Antud toote (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed) nõuetekohane kõrvaldamine
(Kehtib jäätmete eraldi kogumist rakendavates
riikides.)
Vabanege soovimatutest elektroonikakaupadest volitatud ümbertöötleja
abil. Lähima ümbertöötlemiskoha leidmiseks minge meie
veebilehele:www.samsung.com/recyclingdirect või helistage (877) 278 0799
11
See sümbol tootel, tarvikutel või dokumentatsioonil näitab, et seda
toodet ja selle elektroonilist lisavarustust (nt laadijat, kuulareid,
USB-kaablit) ei tohi kasutuselt kõrvaldades ära visata koos
majapidamisjäätmetega. Hooletu jäätmekäitluse tõttu tekkida
võivate tervise- või keskkonnakahjustuste vältimiseks tuleb need
tooted eraldada muudest jäätmetest ja käidelda nõuetekohaselt, et
tagada materiaalsete ressursside säästvat ringlussevõttu.
California osariigi Propositsiooni 65 hoiatus
(ainult USA)
Täiendavat teavet nende toodete kogumise ja keskkonnale ohutu
ringlussevõtu kohta saavad kodukasutajad seadme müüjalt või
kohalikust omavalitsusest.
Ärikasutajad peaksid pöörduma seadme müüja poole ja lugema
ostulepingu vastavaid punkte. Seda toodet ja selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.
5. Lisa
86
Regulatoorne teave
12
Raadiokiirgus
Muudatused, mida ei ole ühilduvuse tagamise kohustusega valmistaja
selgelt heaks kiitnud, võivad muuta seadme kasutamise lubamatuks.
Föderaalse sideameti (FCC) teave kasutajale
Antud seade vastab FCC-reeglistiku 15 osa nõuetele. Seadme talitlus peab
vastama järgnevale kahele tingimusele:
•
seade ei tohi tekitada kahjulikke levihäireid ja;
•
seade peab taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis
võivad tekitada häireid seadme töös.
Antud seade on läbinud vastavad testid ja tunnistatud vastavaks B-klassi
digitaalseadme nõuetele (vastavalt FCC-reeglistiku 15 osale). Piirangute
väljatöötamise eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kuritahtliku
sekkumise eest tavapärases elukeskkonnas. See seade genereerib,
kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku kiirgust ning juhistele
mittevastava paigaldamise ja kasutamise korral võib põhjustada kahjulikke
raadiosidehäiringuid. Siiski ei saa garanteerida, et teatud olukordades
häireid ei esine. Juhul kui see seade põhjustab tele- või raadiovastuvõtule
kahjulikke häiringuid, mida saab kindlaks teha seadmeid sisse ja välja
lülitades, saab kasutaja püüda kõrvaldada häiringuid ühel järgnevatest
meetmetest:
•
paigutage või suunake antenn ümber;
•
suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
•
ühendage seade ja vastuvõtja vooluvõrgu erinevate kontaktidega;
•
pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud raadio- või teletehniku poole.
Kanada raadiohäirete eeskirjad
Need digiseadmed ei ületa raadiomürataseme osas digiseadmetele
kehtestatud klassi B piirväärtuseid vastavalt Kanada standardile ICES-003
häireid põhjustavatele seadmetele „Digital Apparatus”.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, ICES-003 édictée
par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Lisa
87
Regulatoorne teave
13
Teave Ameerika Ühendriikide turu jaoks
Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon (FCC)
Selle seadme kasutamine peab vastama järgmisele kahele tingimusele: 1)
see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja 2) see seade peab
taluma igasuguseid levihäireid, sealhulgas ka selliseid, mis võivad tekitada
häireid seadme töös.
Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel
muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine
lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.
Tahtlik kiirgusallikas vastavalt FCC osale 15
Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega,
raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side
seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. See jaotis kehtib
üksnes selliste seadmete leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet
seadme andmesildil.
FCC avaldus juhtmevaba LAN-i kasutamiseks:
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on kvalifitseeritud
kasutamiseks ainult Ameerika Ühendriikides, kui süsteemisildil on olemas
FCC tunnusnumber.
FCC on kehtestanud raadioseadmete kasutamisele keha lähedal (ei hõlma
jäsemeid) üldise piirkauguse 20 cm (8 tolli). Seda seadet tuleks kasutada
kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui raadioseade on sisse lülitatud.
Võimalike printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem FCC poolt sätestatud raadiosagedusliku
kiirguse piirväärtustest.
Selle saatja ja antenni installeerimisel ning kasutamisel võidakse
installeeritud antenni läheduses ületada raadiosageduse
mõjutuspiirang (1 m W/cm2). Seetõttu peab kasutaja püsima alati
antennist vähemalt 20 cm kaugusel. Selle seadme kollokatsioon koos
muu antenni või saatjaga on keelatud.
14
Ainult Venemaal
Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või
saatjatega on lubamatu.
5. Lisa
88
Regulatoorne teave
15
18
Ainult Saksamaal
Komplektisoleva pistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia turu jaoks)
Tähtis
16
Ainult Türgis
Selle seadme toitejuhe on varustatud standardse 13 A pistikuga (BS 1363),
mis sisaldab 13 A sulavkaitset. Sulavkaitsme asendamisel või kontrollimisel
tuleb sobiv 13 A sulavkaitse tagasi paigaldada. Seejärel tuleb kaitsmekate
tagasi asetada. Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut kasutada enne,
kui on saadud uus kate.
Pöörduge seadme müüja poole.
17
Ainult tai keel
13 A pistik on Ühendkuningriigis kõige levinum ja peaks olema sobiv.
Samas, kõigis hoonetes (enamasti vanades) ei ole tavalisi 13 A pistikutele
mõeldud pesasid. Siis on vaja sobivat pistiku adapterit. Ärge juhtmele
valatud pistikut eemaldage.
Kui valatud pistiku maha lõikate, vabanege sellest koheselt. Pistikut ei
saa uuesti ühendada ja selle pistikupessa ühendamisel võite saada
elektrilöögi.
5. Lisa
89
Regulatoorne teave
Tähtis hoiatus!
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli juhtmete värvused tähendavad järgmist:
19
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa riigid)
Kinnitused ja sertifikaadid
• roheline ja kollane: maandus
• sinine: nulljuhe
• pruun: faasijuhe
Kui toitekaabli juhtmete värvused ei vasta pistiku juhtmetele, siis toimige
järgmiselt:
Rohelise ja kollase juhtme peate ühendama maanduskontaktiga, mis on
tähistatud kas E-tähega, maanduse tähisega või on rohelist või rohelist ja
kollast värvi.
Sinine juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas Ntähega või on musta värvi.
• Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et mudel [M262x/
M262xD/M262xND/M282xND] on vastavuses
Madalpingedirektiivi (2006/95/EC), EMC direktiivi (2004/108/
EC) põhinõuete ja teiste asjassepuutuvate tingimustega.
• Siinkohal deklareerib Samsung Electronics, et mudel
[M282xDW/ M283xDW] on vastavuses Raadio- ja
telekommunikatsiooni lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC
põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
Vastavuskinnitust saab lugeda aadressil www.samsung.com,
minge Support > Download Center ja EuDoC'i sirvimiseks
sisestage selle printeri (MFP) nimi.
Pruun juhe tuleb ühendada selle kontaktiga, mis on tähistatud kas L-tähega
või on punast värvi.
1. jaanuar 1995: Nõukogu direktiiv 2006/95/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest madalpingeseadmete alal.
13 A sulavkaitsmega peab olema varustatud pistik, adapter või elektrikilp.
1. jaanuar 1996: Nõukogu direktiiv 2004/108/EC, elektromagnetilist
ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine.
9. märts 1999: Nõukogu direktiiv 1999/5/EC liikmesriikide seaduste
ühtlustamisest raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete alal ning nende ühildumise vastastikusest tunnustamisest.
Vastavuskinnituse täisteksti koos viidetega vastavatele direktiividele ja
standarditele saab Samsung Electronics Co., Ltd. esindajalt.
5. Lisa
90
Regulatoorne teave
EC sertifitseerimine
Sertifikaat 1999/5/EC Raadioseadmete & Telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete direktiiv (FAX)
See Samsung-i toode on iseseisvalt sertifitseeritud Samsung-i poolt üleEuroopaliselt ühe terminaliga ühenduseks analoogse fiksvõrguga (PSTN)
vastavalt direktiivile 1999/5/EC. Toode on loodud töötama riiklike PSTN-ide
ja vastavate kodukeskjaamadega (PBX) järgnevates Euroopa riikides:
Kui peaks esineme probleeme, peaksite koheselt pöörduma Samsung
Electronics Co., Ltd. Euro QA Lab-i poole.
Seda toodet on testitud TBR21 vastu. Et aidata sellele standardile
vastavate lõppseadmete kasutamise ja rakendamisega, on Euroopa
Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (ETSI) välja andnud
abidokumendi (EG 201 121), mis sisaldab märkmeid ja lisanõudeid, et
tagada võrgu ühilduvus TBR21 terminalidega. See toode on disainitud
vastavalt ja ühildub kõigi selles dokumendis leiduvatele asjakohaste
nõuannetega.
Euroopa raadiovastuvõtjate heakskiidu teave
(Euroopa Liidu poolt heakskiidetud
raadioseadmete kohta)
Selles kodus või büroos kasutamiseks ettenähtud printeris võib leiduda
(sisseehitatud) väikese võimsusega, raadiokohtvõrguseadmeid
(raadiosageduslikke (RF) traadita side seadmeid), mis töötavad
sagedusalal 2,4 GHz/5 GHz. See jaotis kehtib üksnes selliste seadmete
leidumisel. Raadioseadmete kohta leidub teavet seadme andmesildil.
Juhtmevabad seadmed, mis võivad olla teie süsteemis, on
kvalifitseeritud kasutamiseks ainult Euroopa Liidus või sellega
seotud territooriumidel, kui süsteemisildil on olemas CE-märgis.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem Euroopa Komisjoni poolt raadioseadmete
ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivis sätestatud
raadiosagedusliku kiirguse piirväärtustest.
Euroopa riigid, mis kvalifitseeruvad juhtmevabade
seadmete heakskiitude alla:
EL-i riigid
Euroopa riigid, milles kehtivad piirangud kasutamisel:
EL
EEA/EFTA riigid
Hetkel kehtivad piirangud puuduvad
5. Lisa
91
Regulatoorne teave
20
Eeskirjadele vastavuse teated
Juhtmevaba seadme juhised
Selles printeris võib leiduda (sisseehitatud) väikese võimsusega,
raadiokohtvõrguseadmeid (raadiosageduslikke (RF) traadita side
seadmeid), mis töötavad sagedusalal 2,4 GHz / 5 GHz. Järgnev jaotis
sisaldab ülevaatlikke märkuseid raadioseadmete kasutamise kohta.
Täiendavad piirangud, hoiatused ja märkused on loetletud eraldi riikide
jaotistest (või riikide rühma jaotistes). Teie süsteemis olevad juhtmevabad
seadmed on kvalifitseeritud kasutamiseks ainult riikides, mis on loetletud
raadiovastuvõtja heakskiidu märgiga süsteemisildil. Kui loetelus ei leidu riigi
tähist, kus kavatsete raadioseadet kasutada, siis pöörduge nõuete
teadasaamiseks kohaliku raadioseadme tüübikinnituse asutuse poole.
Raadioseadmete kasutamine on rangelt reguleeritud ja nende kasutamine
võib olla keelatud.
Võimaliku printerisse sisseehitatud raadioseadme (või -seadmete)
väljundvõimsus on palju väiksem praegu teadaolevatest raadiosagedusliku
kiirguse piirväärtustest. Kuna raadioseadmed (mis võivad olla printerisse
sisse ehitatud) väljastavad vähem energiat kui raadiosageduslikes
standardites ja soovitustes on lubatud, usub tootja, et need seadmed on
kasutamiseks ohutud. Olenemata võimsustasemest tuleb olla ettevaatlik ja
piirata inimeste kokkupuudet tavakasutamise käigus.
Üldiselt peetakse piisavaks 20 cm (8 tolli) vahet raadioseadme ja keha
vahel, kui raadioseadmeid kasutatakse keha lähedal (ei hõlma jäsemeid).
Seda seadet tuleks kasutada kehast vähemalt 20 cm (8 tolli) kaugusel, kui
raadioseade on sisselülitatud ja toimub ülekanne.
Selle saatja kollokatsioon või kasutamine koos muude antennide või
saatjatega on lubamatu.
Teatud juhtudel on vajalikud juhtmevabade seadmete piirangud. Järgnevalt
on loetletud levinumaid piiranguid:
Raadiosageduslik juhtmevaba side võib põhjustada häireid
lennukite seadmete töös. Praegused lennunduseeskirjad näevad
ette, et juhtmevabad seadmed tuleb lennukiga reisides välja
lülitada. IEEE 802.11 (tuntud ka kui juhtmevaba Ethernet) ja
Bluetooth-funktsiooniga sideseadmed on näited nendest
seadmetest, mis pakuvad juhtmevaba teabeedastust.
Raadioseadme kasutamine võib olla piiratud või keelatud kohas,
kus muudele seadmetele või teenustele häirete põhjustamise oht
on kahjulik või loetakse kahjulikuks. Lennujaamad, haiglad ja
hapnikku või süttivaid gaase sisaldava õhuga kohad on vaid
mõned näited kohtadest, kus raadioseadmete kasutamine võib
olla piiratud või keelatud. Kui olete kohas, kus te ei ole kindel
raadioseadme kasutamise lubatavuses, siis enne sellise seadme
sisselülitamist või kasutamist küsige selleks vastutavalt isikult
luba.
5. Lisa
92
Regulatoorne teave
Igas riigis kehtib raadioseadmetele erinevaid piiranguid. Kuna teie
süsteem on varustatud raadioseadmega, siis sellega teise riiki
reisides tuleb enne teeleasumist või reisi kontrollida, milliseid
piiranguid on sihtriigi raadioside tüübikinnitusasutus
raadioseadmete kasutamisele kehtestanud.
Kui teie seade on varustatud sisseehitatud raadioseadmega, siis
ärge seda seadet kasutage, kui seadme kõik katted ja varjestus ei
ole oma kohale paigaldatud ja seade ei ole täielikult kokku
monteeritud.
Kasutaja ei saa raadioseadmeid hooldada. Ärge neid mingil moel
muutke. Raadioseadme muutmise korral on selle kasutamine
lubamatu. Pöörduge seadme hoolduseks tootja poole.
Kasutage ainult draivereid, mida on lubatud seadme kasutamise
riigis kasutada. Lugege tootja süsteemitaaste komplektis (System
Restoration Kit) leiduvaid juhiseid või küsige täiendavat teavet
tootja tehniliselt toelt.
21
Ainult Iisrael
5. Lisa
93
Regulatoorne teave
22
Ainult Hiinas
5. Lisa
94
Autoriõigus
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud ainult info esitamiseks. Kogu siin sisalduvat infot võidakse ilma eelnevalt teavitamata muuta.
Samsung Electronics ei ole vastutav mis tahes otseste või kaudsete kahjustuste ees, mis on põhjustatud või seotud käesoleva kasutusjuhendi
kasutamisega.
•
Samsung ja Samsung logod on Samsung Electronics Co., Ltd. kaubamärgid.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows Server 2008 R2 on kaubamärgid või ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid.
•
iPad, iPhone, iPod touch, TrueType, Mac ja Mac OS on USA-s ja teistes riikides registreeritud Apple Inc-i kaubamärgid. AirPrint ja AirPrinti logo on
Apple Inc-i kaubamärgid.
•
LaserWriter on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk.
•
Kõik teised tootemargid või tootenimed on vastavate firmade või organisatsioonide kaubamärgid.
Avatud lähtekoodi puudutava litsentsiteabe nägemiseks vt komplektisoleval CD-plaadil olevat faili „LICENSE.txt”.
REV. 3.00
5. Lisa
95
Kasutusjuhend
EDASIJÕUDNUTELE
EDASIJÕUDNUTELE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, edasijõudnud seadistamise,
kasutamise ja veaotsingu kohta erinevates operatsioonisüsteemides.
Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned võimalused saadaval olla.
PÕHILINE
See juhend sisaldab teavet paigaldamise, igapäevase kasutamise ja Windowsi-põhise
veaotsingu kohta.
EDASIJÕUDNUTELE
1. Tarkvara installeerimine
3. Erifunktsioonid
Macile installimine
100
Kõrguse seadistamine
160
Uuesti installimine Macile
101
Printimise vaikeseadistuste muutmine
161
Installeerimine Linuxile
102
Selle masina seadistamine vaikemasinaks 162
Uuesti installeerimine Linuxile
103
Printimise edasijõudnutele mõeldud
funktsioonide kasutamine
163
Programmi Direct Printing Utility
kasutamine
172
Maciga printimine
174
Linuxis printimine
176
Unixis printimine
178
2. Võrguühendusega masina
kasutamine
Kasulikud võrguprogrammid
105
Juhtmega võrgu seadistus
106
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
111
Juhtmevaba võrgu seadistamine
119
Samsung Mobile Print
151
NFC funktsiooni kasutamine
152
AirPrint
154
Google Cloud Print™
156
4. Kasulikud haldustööriistad
Haldustööriistade kasutamine
181
Easy Capture Manager
182
Samsung AnyWeb Print
183
Easy Eco Driver
184
Programmi SyncThru™ Web Service
kasutamine
185
97
EDASIJÕUDNUTELE
Programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamine
188
Programmi Samsung Printer Status
kasutamine
191
Programmi Samsung Printer Experience
kasutamine
193
5. Tõrkeotsing
Probleemid paberi söötmisel
201
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
202
Printimisprobleemid
203
Prindikvaliteedi probleemid
207
Operatsioonisüsteemi probleemid
215
98
1. Tarkvara
installeerimine
See peatükk annab juhiseid olulise ja kasuliku tarkvara installeerimiseks olukorras, kus seade on ühendatud
kaabli abil. Lokaalselt ühendatud seade on seade, mis on otseselt ühendatud teie arvutiga kaabli abil. Kui teie
seade on võrku ühendatud, jätke allolevad sammud vahele ja jätkake võrguga ühendatud seadme
draiveri installimisega (vt Draiveri installeerimine võrgu kaudu111).
• Macile installimine
100
• Uuesti installimine Macile
101
• Installeerimine Linuxile
102
• Uuesti installeerimine Linuxile
103
• Kui te olete Windowsi operatsioonisüsteemi kasutaja, vaadake masina draiveri
installeerimise juhiseid Põhijuhendist (vt „Lokaalne draiveri installeerimine” lk 24).
• Ärge kasutage USB-kaablit, mis on pikem kui 3 meetrit (118 tolli ).
Macile installimine
1
2
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Valige suvand USB Connected Printer ekraanilt Printer
Connection Type ja klõpsake Continue.
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
12
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
4
5
6
7
8
10
Mac OS X 10.9 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CDROMil.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
1. Tarkvara installeerimine
100
Uuesti installimine Macile
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
Avage kaust Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
Printeri tarkvara desinstallimiseks klõpsake Continue.
4
5
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Kontrollige programmi, mida te soovite kustutada ning klõpsake
Uninstall.
Pärast desinstallimise lõppu klõpsake nupul Close.
Kui masin on juba lisatud, kustutage see rakendusest Print Setup
Utility või Print & Fax.
1. Tarkvara installeerimine
101
Installeerimine Linuxile
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsungi veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke enda toode >
Tugi või Allalaadimised).
7
8
Jätkake installimisega.
9
10
11
Klõpsake Add nupule.
Kui installimine on lõpetatud, siis käivitage printimise utiliit (minge
System > Administration > Printing või käivitage käsk "systemconfig-printer" Terminali programmis).
1
Unifitseeritud Linuxi draiveri installimine
Seadme tarkvara installimiseks peate sisse logima ülikasutajana
(juurkasutajana). Kui te ei ole ülikasutaja, pidage süsteemi
administraatoriga nõu.
1
2
3
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
4
5
6
Pakkige pakett lahti.
Valige oma printer.
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage "./install.sh" käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga "sudo", st "sudo ./
install.sh")
1. Tarkvara installeerimine
102
Uuesti installeerimine Linuxile
Kui printeridraiver ei tööta korrektselt, desinstallige draiver ja installige see
uuesti.
1
2
3
4
Avage programm Terminal.
Liikuge kausta uld, mis pakiti lahti Unified Linux Driver paketist.
Rakendage "./uninstall.sh" käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga "sudo", st "sudo ./
uninstall.sh")
Jätkake desinstallimisega.
1. Tarkvara installeerimine
103
2. Võrguühendusega
masina kasutamine
Sellest peatükist leiate sammhaaval esitatud juhised võrgu kaudu ühendatud seadme ja tarkvara
seadistamiseks.
• Kasulikud võrguprogrammid
105
• Juhtmega võrgu seadistus
106
• Draiveri installeerimine võrgu kaudu
111
• Juhtmevaba võrgu seadistamine
119
• Samsung Mobile Print
151
• NFC funktsiooni kasutamine
152
• AirPrint
154
• Google Cloud Print™
156
Kasulikud võrguprogrammid
Võrgukeskkonnas on võrgusätete lihtsaks seadistamiseks saadaval
mitmeid programme. Võrguadministraatoritel on võimalik hallata võrgus
mitmeid seadmeid.
Enne alljärgnevate programmide kasutamist seadistage esmalt IPaadress.
1
2
SyncThru™ Web Admin Service
Veebipõhine seadme halduslahendus, mis on mõeldud
võrguadministraatoritele. Programm SyncThru™ Web Admin Service
pakub teile tõhusat viisi võrguseadmete haldamiseks ning laseb teil kaugelt
jälgida ja lahendada võrguseadmete probleeme ükskõik millisest
korporatiivse Interneti juurdepääsuga saidilt. Laadige see programm alla
veebisaidilt http://solution.samsungprinter.com.
SyncThru™ Web Service
3
SetIP juhtmega võrgu seadistus
Teie võrguseadmesse sisseehitatud veebiserver, mille abil saate teha
järgmisi toiminguid (vt „IPv6-aadressi konfigureerimine” lk 110):
•
Kontrollida tarvikute teavet ja seisundit.
•
Kohandada seadme seadistusi.
•
Määrata e-maili teavituse valiku. Kui muudate selle valiku aktiivseks,
saadetakse kindla isiku e-mailile automaatselt teade masina staatusest
(toonerikasseti tühjenemine või masina tõrge).
•
Konfigureerida võrguparameetreid, mis on vajalikud, et seade saaks
luua ühenduse erinevate võrgukeskkondadega.
See utiliitprogramm võimaldab teil valida võrguliidese ja käsitsi IP-aadresse
konfigureerida, et neid koos TCP-/IP-protokolliga kasutada.
•
Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Windows)” lk 107.
•
Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)” lk 107.
•
Vt osa „IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)” lk 109.
See programm ei toeta versiooni TCP/IPv6.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
105
Juhtmega võrgu seadistus
Peate seadistama võrguprotokollid seadmes, et kasutada seda oma
võrgus.
Kasutades seda menüüd Võrgukonfiguratsiooni aruannet, leiate oma
masina MAC addressi ja IP aadressi.
Võrku saate kasutada pärast võrgukaabli ühendamist seadme vastava
pordiga.
Näide:
Kuvaekraanita juhtpaneeliga mudelite puhul kasutage SyncThru™ Web
Service või SetIP programmi.
•
Vt osa „Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 185.
•
Vt osa „IP-aadressi seadistamine” lk 107.
•
MAC-aadress: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-aadress: 192.0.0.192
4
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrgusätteid. See aitab teil võrku seadistada.
Vajutage juhtpaneelil
(Tühista) nuppu enam kui nelja sekundi vältel.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
106
Juhtmega võrgu seadistus
5
IP-aadressi seadistamine
Esmalt peate seadistama IP-aadressi võrguprintimise ja -halduse jaoks.
Enamikel juhtudel määratakse IP-aadress automaatselt võrgusoleva
DHCP-serveri (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli) poolt.
5
Valige operatsioonisüsteemi Windows Käivita menüüst Kõik
programmid > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP/
IP konfiguratsiooniaken.
7
Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil
(Windows)
Leidke seadme MAC-aadress Võrgukonfiguratsiooni raportist (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106) ja sisestage see
ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides
Juhtpaneel > Turbekeskus > Windowsi tulemüür.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
1
2
3
4
Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja
installige: (http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või
Allalaadimised).
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
8
Klõpsake nupul Apply ja seejärel nupul OK. Seade prindib
automaatselt Võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
sätted on õiged.
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Mac)
Enne SetIP programmi kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür, valides
System Preferences > Security > Firewall.
Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
Lülitage seade sisse.
Järgmised juhised võivad teie mudeli puhul erineda.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
107
Juhtmega võrgu seadistus
1
2
3
Ühendage seade võrgukaabli abil võrku.
Kui kuvatakse teade, mis edastab hoiatuse kõikide arvuti
rakenduste sulgemise kohta, klõpsake nuppu Continue.
11
Valige suvand Network Connected Printer(Wired or Wireless)
ekraanilt Printer Connection Type ja klõpsake nupulSet IP
Address.
12
Klõpsake ikoonil
(vasakult kolmas) aknas SetIP, et avada TCP/
IP konfiguratsiooniaken.
13
Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
4
5
6
7
8
10
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CDROMil.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Leidke seadme MAC-aadress Võrgukonfiguratsiooni raportist (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106) ja sisestage see
ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
14
Klõpsake nupul Apply ja seejärel nupul OK. Seade prindib
automaatselt Võrgukonfiguratsiooni aruande. Veenduge, et kõik
sätted on õiged.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
108
Juhtmega võrgu seadistus
IPv4 seadistamine SetIP programmi abil (Linux)
6
IPv6 konfigureerimine
Enne programmi SetIP kasutamist lülitage välja arvuti tulemüür menüüst
System Preferences või Administrator.
IPv6 versiooni toetatakse ainult operatsioonisüsteemis Windows Vista
või uuemas.
Järgmised juhised võivad erineda olenevalt teie seadme mudelist või
operatsioonisüsteemist.
1
2
Laadige SetIP programm Samsung veebilehelt alla ja pakkige lahti.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
7).
Tehke topeltklikk SetIPApplet.html failil cdroot/Linux/noarch/
at_opt/share/utils kaustas.
• Kui IPv6-võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi võrguseadistused ja
proovige uuesti, kasutades funktsiooni Clear Setting.
3
4
Klõpsake, et avada TCP-/IP-konfiguratsiooniaken.
Sisestage seadme uus teave konfiguratsiooniaknasse.
Korporatiivses sisevõrgus peab enne jätkamist selle teabe määrama
võrguhaldur.
Leidke seadme MAC-aadress Võrgukonfiguratsiooni raportist (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106) ja sisestage see
ilma kooloniteta. Näiteks 00:15:99:29:51:A8 asemel 0015992951A8.
5
Seade toetab järgmisi võrguprintimise ja -halduse IPv6-aadresse.
•
Link-local Address: enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress
(aadressi alguses on FE80).
•
Stateless Address: võrguruuteri poolt automaatselt konfigureeritud
IPv6-aadress.
•
Stateful Address: DHCPv6-serveri poolt automaatselt konfigureeritud
IPv6-aadress.
•
Manual Address: kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud IPv6-aadress.
Seade prindib automaatselt Võrgukonfiguratsiooni aruande.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
109
Juhtmega võrgu seadistus
Programmist SyncThru™ Web Service
• Samuti võite seadistada DHCPv6 protokolli.
• IPv6-aadressi käsitsi seadistamiseks:
Märgistage märkeruut Manual Address. Tekstiväli Address/Prefix
on nüüd aktiveeritud. Sisestage ülejäänud aadress (nt
3FFE:10:88:194::AAAA. „A” on kuueteistkümnendsüsteemis 0 kuni
9, A kuni F).
IPv6 aktiveerimine
1
2
3
4
5
6
7
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer). Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
IPv6-aadressi konfigureerimine
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest
korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud
vaikimisi ID ja parool. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja
vahetada.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Käivitage veebibrauser, näiteks Internet Explorer, mis toetab IPv6aadresse URL-idena.
2
Valige üks IPv6-aadress (Link-local Address, Stateless Address,
Stateful Address, Manual Address) aruandest
võrgukonfiguratsiooni aruanne (vt „Võrgukonfiguratsiooni
aruande printimine” lk 106).
Kui avaneb aken SyncThru™ Web Service, viige hiirekursor
menüüriba tipus asuvale suvandile Settings ja klõpsake seejärel
nupul Network Settings.
Klõpsake veebisaidi vasakul paanil asuval suvandil TCP/IPv6.
Märkige IPv6 Protocol märkekast, et aktiveerida IPv6.
Klõpsake nuppu Apply.
Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
3
•
Link-local Address: enda konfigureeritud kohalik IPv6-aadress
(aadressi alguses on FE80).
•
Stateless Address: võrguruuteri poolt automaatselt
konfigureeritud IPv6-aadress.
•
Stateful Address: DHCPv6-serveri poolt automaatselt
konfigureeritud IPv6-aadress.
•
Manual Address: kasutaja poolt käsitsi konfigureeritud IPv6aadress.
Sisestage IPv6-aadressid (nt http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Aadress peab olema nurksulgudes "[ ]”.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
110
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
7).
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
• Võrguliidese toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 20).
•
• Te saate installida printeri draiveri ja tarkvara, kui sisestate tarkvara
CD enda CD-ROM lugejasse. Windowsi korral saate valida printeri
draiveri ja tarkvara Select Software to Install aknast.
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
7
Windows
1
2
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress
(vt „IP-aadressi seadistamine” lk 107).
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Windows 8 puhul
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
4
Valige suvand Network connection ekraaniltPrinter Connection
Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
111
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Windows 8 Start puhul
3
Klõpsake nupul Lisa seade.
Leitud seadmed kuvatakse ekraanil.
• Kui teie arvuti on Internetiga ühendatud, laaditakse V4 draiver
Windowsi uuenduste raames automaatselt alla. Kui ei, saate V4
draiveri käsitsi alla laadida Samsungi veebilehelt, minge
www.samsung.com > leidke enda toode > Tugi või allalaadimised.
• Rakenduse Samsung Printer Experience saate alla laadida kohast
Windows Pood. Windows Store(Pood) kasutamiseks peab teil
olema Microsofti konto.
a Jaotisest Charms(Ehised) valige Otsing.
b Klõpsake suvandil Store(Pood).
c Otsige üles ja klõpsake rakendusel Samsung Printer
Experience.
d Klõpsake nupul Paigalda.
• Kui installite draiveri kaasasolevalt tarkvara CD-lt, siis V4 draiverit ei
installita. Kui soovite V4 draiverit kasutada Töölaua ekraanil, saate
selle alla laadida Samsungi veebilehelt. Selleks avage veebileht
www.samsung.com >leidke oma toode > Tugi või allalaadimised.
• Kui soovite paigaldada Samsungi printerihaldustööriistu, peate need
paigaldama kaasasolevalt tarkvara CD-lt .
4
Klõpsake mudeli või hosti nimel, mida soovite kasutada.
Seadme juhtpaneelilt saate printida võrgukonfiguratsiooni aruande, mis
näitab seadme praegusi võrgusätteid (vt „Võrgukonfiguratsiooni
aruande printimine” lk 142).
5
Draiver installitakse automaatselt koos Windowsi uuendustega.
Vaikse installimise re˛iim
Vaikse installimise re˛iim on installimeetod, mis ei vaja kasutaja sekkumist.
Kui te alustate installeerimisega, installitakse masina draiver ja tarkvara
automaatselt teie arvutile. Te saate vaikse installimise käivitada, trükkides
käsuaknasse /s või /S.
Käsurea parameetrid
1
Veenduge, et seade on ühendatud võrguga ja selle toide on sisse
lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IP-aadress
(vt „IP-aadressi seadistamine” lk 107).
2
Valige jaotisest Charms(Ehised) suvand Seaded > Muuda arvuti
sätteid > Seadmed.
Järgnev tabel näitab käske, mida saab käsuaknas kasutada.
Järgnevad käsuread on efektiivsed ja töötavad, kui neid kasutatakse
koos käskudega /s või /S. Aga /h, /H või /? on erandlikud käsud, mida
tuleb käivitada eraldi.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
112
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
/s või /S
/p”<pordi nimi>” või
/P”<pordi nimi>”
Definitsioon
Käivitab vaikse
installeerimise.
Määrab printeri pordi.
Võrguport
luuakse
standardse TCP/
IP pordijälgimise
kasutamise abil.
Kohalik port peab
enne käsuga
määramist
süsteemis
eksisteerima.
Kirjeldus
Installeerib masina
draiverid kasutajaliideseid
käivitamata või sekkumist
ootamata.
Printeri pordinime saab
määrata kas IP-aadressi,
hostinime, USB kohaliku
pordi nime, IEEE1284 pordi
nime või võrgutee järgi.
Näide:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” kus,
“xxx.xxx.xxx.xxx”
tähendab võrguprinteri
IP-aadressi. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
p”hostinimi”
• /
p"\\computer_name\sha
red_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer", kus
"\\computer_name\shar
ed_printer" või
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share
d_printer" tähendab
võrguteed printerini:
kaks kaldkriipsu
sisestatakse printerit
jagava arvuti nime või
kohaliku IP-aadressi ette
ja seejärel lisatakse
printeri jagamise nimi.
Käsurida
Definitsioon
/a”<dest_path>” või Määrab paigaldamise
/A”<dest_path>”
sihtkausta.
Sihtkaust peaks
olema täielikult
kvalifitseeruv
kaust.
Kirjeldus
Kuna masina draiverid
tuleks paigaldada
operatsioonisüsteemi
spetsiifilisse kohta, kehtib
see käsk vaid
rakendustarkvarale.
/n”<Printeri nimi>”
või /N”<Printeri
nimi>”
Määrab printeri nime.
Printeri eksemplar
luuakse määratud
printeri nime põhjal.
Selle parameetri abil saate
vastavalt soovile lisada
printeri eksemplare.
/nd või /ND
Käsud, mille abil
paigaldatud draiverit ei
määrata masina
vaikedraiveriks.
See näitab, et installitud
masina draiver ei ole teie
süsteemi vaikimisi masina
draiver, kui installitud on
üks või enam printerit. Kui
teie süsteemile ei ole
installitud masina draiverit,
siis seda valikut ei
rakendata, kuna Windows-i
operatsioonisüsteem
määrab installitud printeri
draiveri vaikimisi masina
draiveriks.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
113
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
Käsurida
/x või /X
/up”<printeri nimi>”
või /UP”<printeri
nimi>”
/d või /D
Definitsioon
Kirjeldus
Kasutab printeri
eksemplari loomiseks
olemasolevaid masina
draiverifaile, kui see on
juba installitud.
See käsk annab võimaluse
printeri eksemplari
installimiseks, mis kasutab
installitud printeri
draiverifaile ilma
lisadraiverit installimata.
Eemaldab ainult valitud
printeri eksemplari ja
mitte draiverifaile.
See käsk annab võimaluse
teie süsteemist ainult
valitud printeri eksemplari
eemaldamiseks teisi
printeridraivereid
mõjutamata. See ei
eemalda teie süsteemist
printeri draiverifaile.
Deinstallib teie
süsteemist kõik
seadmedraiverid ja rakendused.
/h, /H või /?
Definitsioon
Kirjeldus
Näitab käsurea kasutust.
8
Mac
1
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud.
2
Sisestage tarnitud tarkvara-CD oma arvuti CD-ROM-draivi.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
See käsk eemaldab teie
süsteemist kõik installitud
seadmedraiverid ja
rakendustarkvara.
/v”<jagamise
Jagab installitud masinat
nimi>” või /
ja lisab teised
V”<jagamise nimi>” saadavalolevad
platvormidraiverid Osuta
& Prindi rakendusele.
See installib kõik toetatud
Windowsi
operatsioonisüsteemi
platvormi masina draiverid
süsteemile ja jagab selle
valitud <jagamise nimi>
osuta ja prindi rakendusele.
/o või /O
See käsk avab Printerid ja
faksid kausta pärast
vaikset installimist.
Avab Printerid ja faksid
kausta pärast
installimist.
Käsurida
•
4
5
6
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps Leidjasse ilmuval CDROMil.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
114
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
7
8
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
11
Klõpsake nupul Add Printer, et valida printer ning lisada see oma
printerite loendisse.
12
13
14
15
16
17
Valige suvand Network Connected Printer(Wired or Wireless)
ekraanilt Printer Connection Type ja klõpsake nupul Continue.
Klõpsake IP ning Select HP Jetdirect - Socket suvandis Protocol.
Sisestage seadme IP-aadress sisestusväljale Address.
Sisestage loendinimi sisestusväljale Queue. Kui te ei tea oma
seadme serveri loendinime, proovige esmalt kasutada vaikeloendinime.
Kui automaatse valimise funktsioon Auto Select ei tööta korralikult,
valige suvand Select Printer Software ja oma seadme nimi, mis asub
jaotises Print Using.
Klõpsake nupul Add.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
9
Linux
Te peate Linuxi tarkvarapaketid Samsungi veebilehelt alla laadima, et
printeri tarkvara installida (http://www.samsung.com > leidke enda toode >
Tugi või Allalaadimised).
1
Veenduge, et seade on ühendatud teie võrguga ja selle toide on
sisse lülitatud. Lisaks peaks olema seadistatud teie seadme IPaadress.
2
3
Kopeerige Unified Linux Driveri pakett oma süsteemi.
4
5
6
Pakkige pakett lahti.
7
8
Jätkake installimisega.
Avage Terminali programm ja minge kausta, kuhu paketi
kopeerisite.
Liigutage see uld kausta.
Rakendage ”./install.sh“ käsk (kui te pole sisse loginud
juurkasutajaga, käivitage koos käsuga “sudo”, st "sudo ./
install.sh”).
Kui installimine on lõpetatud, käivitage Printing utiliit (minge
System > Administration > Printing või käivitage “system-configprinter“ käsk Terminali programmis).
2. Võrguühendusega masina kasutamine
115
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
9
10
Klõpsake Add nupule.
UNIX printeri draiveri komplekti installeerimine
Valige AppSocket/HP JetDirect ja sisestage oma masina IPaadress.
Installeerimisprotseduur on kõigile mainitud UNIX OS variantidele ühine.
11
Klõpsake nuppu Forward ja lisage see oma süsteemi.
10
UNIX
• Enne UNIXi printeridraiveri paigaldamist veenduge, et teie masin
toetab UNIXi operatsioonisüsteemi (vt „Unix” lk 82).
1
Laadige UNIX printeri draiveri pakett Samsung-i veebisaidilt alla ja
pakkige oma arvutis lahti.
2
Hankige administraatori (root) õigused.
“su -”
3
Detailsema teabe saamiseks lugege oma UNIX OS administraatori
juhendit.
• Käsud on märgitud sümbolitega “”, käskude trükkimisel jätke need
ära.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned funktsioonid ja
täiendavad tooted olla saadaval (vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk
7).
UNIX printeridraiveri kasutamiseks peate esmalt installeerima UNIX
printeridraiveri ja seejärel seadistama printeri. Te saate UNIXi
printeridraiveri paketi Samsungi veebilehelt alla laadida (http://
www.samsung.com> leidke enda toode > Tugi või Allalaadimised).
Kopeerige sobiv draiveriarhiiv soovitud UNIXiga arvutisse.
4
Pakkige UNIX printeri draiveri komplekt lahti.
Näiteks IBM AIX-il kasutage järgnevaid käske.
“gzip -d < sisestage paketi nimi | tar xf -”
5
6
Minge lahtipakkimata jaotusesse.
Käivitage installiskript.
“./install -i”
install on installeri skriptifail, mida kasutatakse UNIX printeri
draiveripaketi installimiseks või desinstallimiseks.
Kasutage “chmod 755 install” käsku, et anda installeriskriptile luba.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
116
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
7
8
Käivitage “. /install –c” käsk installeerimistulemuste kontrollimiseks.
Printeri seadistamine
Käivitage “installprinter” käsurealt. See tekitab Add Printer
Wizard akna. Seadistage printer selles aknas, viidates järgnevatele
protseduuridele.
Printeri lisamiseks oma UNIX süsteemile käivitage käsurealt "installprinter".
See tekitab Add Printer Wizard akna. Seadistage printer selles aknas
vastavalt järgnevatele sammudele:
Mõnel UNIX operatsioonisüsteemil, nt Solaris 10-l, ei pruugi vastlisatud
printerid olla lubatud ja/või ei pruugi ülesandeid vastu võtta. Sel juhul
käivitage juurterminalis kaks järgnevat käsku:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Printeri draiveri komplekti desinstalleerimine
Utiliiti tuleks kasutada süsteemi installeeritud printeri kustutamiseks.
a Käivitage terminalist “uninstallprinter” käsk.
See avab rakenduse Uninstall Printer Wizard.
Installeeritud printerite nimekiri on rippmenüüs.
b Valige printer, mida kustutada.
c Vajutage Delete printeri süsteemist kustutamiseks.
d Käivitage “. /install –d” käsk, et desinstallida kogu pakett.
e Eemaldustulemuste kontrollimiseks käivitage “. /install –c” käsk.
Taasinstallimiseks kasutage käsku “. /install -i”, et kahendfailid taas
installida.
1
2
3
4
Trükkige sisse printeri nimi.
5
6
Täpsustage printeri asukohta Location väljal.
7
Queue type näitab vastavas loendikastis ühendust kui lpd või
jetdirect. Lisaks on Sun Solaris operatsioonisüsteemi puhul
saadaval usb tüüp.
8
9
Valige Copies koopiate arvu määramiseks.
Valige mudelinimekirjast sobiv printerimudel.
Sisestage printeri tüübi kirjeldus Type väljale. See pole kohustuslik.
Täpsustage printeri kirjeldust Description väljal. See pole
kohustuslik.
Trükkige printeri IP aadress või DNS nimi Device tekstikasti
(võrguprinterite puhul). IBM AIX puhul, mis kasutab süsteemi
jetdirect Queue type, on võimalik sisestada ainult DNS-nime, sest
IP aadress pole lubatud.
Märkige Collate valik, et saada juba sorteeritud koopiad.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
117
Draiveri installeerimine võrgu kaudu
10
Märkige Reverse Order valik, et saada koopiad tagurpidi
järjekorras.
11
12
Märkige Make Default valik, et märkida printer vaikeprinteriks.
Vajutage OK printeri lisamiseks.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
118
Juhtmevaba võrgu seadistamine
• Veenduge, et teie masin toetab juhtmevaba võrguühendust.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi juhtmevaba võrguühendus saadaval olla
(vt „Funktsioonid mudelite lõikes” lk 7).
• Kui IPv6-võrk ei tööta, taastage tehase vaikimisi võrguseadistused ja
proovige uuesti, kasutades funktsiooni Clear Setting.
Juhtmevaba võrgu nimi ja võrguparool
Juhtmevaba võrk nõuab suuremat turvalisust, seega kui esmalt on
seadistatud pääsupunkt, luuakse võrgu jaoks võrgu nimi (SSID),
kasutatava turvalisuse tüüp ja võrguparool. Enne masina installimisega
jätkamist küsige seda teavet enda võrguadministraatorilt.
11
Alustamine
Oma võrguühenduse tüübi määramine
Tavaliselt võib teil olla samaaegselt arvuti ja seadme vahel üks ühendus.
Infrastruktuuri re˛iim
See on keskkond, mida tavaliselt kasutatakse kodudes ja
SOHO-de (väikekontor/kodukontor) jaoks. See re˛iim
kasutab juhtmevaba seadmega suhtlemiseks
pääsupunkti.
Ad-hoc ühendus
See re˛iim ei kasuta pääsupunkti. Juhtmevaba arvuti ja
juhtmevaba seade suhtlevad otse.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
119
Juhtmevaba võrgu seadistamine
12
Juhtmevaba võrgu seadistusmeetodite tutvustus
Juhtmevaba võrgu sätteid saate määrata kas masinast või arvutist. Valige seadistusmeetod alltoodud tabelist.
• Kui juhtmevaba võrgu seadistamisel või draiveri installimisel tekib probleeme, otsige abi veaotsingu peatükist (vt „Veaotsingu” lk 147).
• Soovitame tungivalt pääsupunktidele paroolid määrata. Kui te pääsupunktidele paroole ei määra, võidakse nendesse võõraste seadmete (nt arvutite,
nutitelefonide ja printerite) abil ebaseaduslikult sisse tungida. Parooli seadistamise juhised leiate pääsupunktide kasutusjuhendist.
• Sõltuvalt mudelist või riigist ei pruugi mõned juhtmevaba võrgu paigaldustüübid olla saadaval.
Seadistusmeetod
Ühendusmeetod
Arvutist
Kirjeldus & viitematerjal
Windowsi kasutajad, vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk 126.
Windowsi kasutajad, vt „Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)” lk 129.
• Maci kasutajad, vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk 134.
Pääsupunktiga
• Maci kasutajad, vt „Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)” lk 137
Vt osa „Võrgukaabli abil” lk 142.
Masina juhtpaneelilt
• Vt „Kuvaekraaniga masinad” lk 123.
• Vt osa „Kuvaekraanita masinad” lk 124.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
120
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Seadistusmeetod
Ilma pääsupunktita
Ühendusmeetod
Arvutist
Kirjeldus & viitematerjal
Windowsi kasutajad, vt „Ad-hoc USB kaabli kaudu” lk 131.
Maci kasutajad, vt „Ad-hoc USB kaabli kaudu” lk 131.
Wi-Fi Directi seadistus
Vt osa „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 145.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
121
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Oma tüübi valimine
13
Kasutades WPS nuppu
Seadme ühendamiseks juhtmevaba võrguga on kaks meetodit, kui
Kui teie seade ja pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetavad funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™), saate juhtmevaba võrgu seadistusi lihtsalt
ilma arvutita konfigureerida, kui vajutate juhtpaneelil nuppu
(WPS).
kasutate juhtpaneelil nuppu
Nupuvajutusega seadistuse (Push Button Configuration - PBC)
meetod võimaldab teil ühendada enda masina juhtmevaba võrguga,
vajutades nii
• Kui soovite kasutada juhtmevaba võrku infrastruktuuri re˛iimis,
veenduge et võrgukaabel on seadme küljest eemaldatud.
Pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) ühendumiseks WPS
(PBC) nupu kasutamine või arvutist PIN koodi sisestamine võib
erineda sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast
ruuterist). Lisateavet leiate kasutatava pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) kasutusjuhendist.
• Kui kasutate juhtmevaba võrgu seadistamiseks WPS-nuppu, võivad
turvasätted muutuda. Selle vältimiseks lukustage WPS suvand
praeguste juhtmevaba võrgu turvaseadetega. Suvandi nimi võib
sõltuvalt kasutatavast pääsupunktist (või juhtmevabast ruuterist)
erineda.
(WPS).
(WPS) nuppu enda masina juhtpaneelil kui ka WPS (PBC)
nuppu Wi-Fi Protected Setup™ WPS-toega pääsupunktil (või juhtmevabal
ruuteril).
Meetod PIN-kood (PIN) aitab teil ühendada oma seadme juhtmevaba
võrguga, kui sisestate WPS-i ehk (Wi-Fi Protected Setup™) toega
pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) kaasasoleva PIN-teabe.
Teie masin on vaikimisi PBC-re˛iimis, mida soovitatakse tüüpilise
juhtmevaba võrgukeskkonna jaoks.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Kontrollige, et pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) toetab funktsiooni
WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Kontrollige, kas teie seade toetab funktsiooni WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
•
Võrguühendusega arvuti (ainult PIN-re˛iim)
2. Võrguühendusega masina kasutamine
122
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Kuvaekraaniga masinad
Ühendamine PBC re˛iimis
1
Vajutage ja hoidke all
sekundit.
(WPS) nuppu juhtpaneelil vähemalt 2
Ühendamine PIN re˛iimis
1
Vajutage ja hoidke all
sekundit.
2
Näidikule ilmub kaheksakohaline PIN.
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis
on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
Seade ootab kuni kaks minutit, kuni vajutate pääsupunktil (või
juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
2
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
a Connecting: Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba
võrguga.
Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
Kuvaekraanil näidatakse teateid allolevas järjestuses:
b Connected: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt
ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
a Connecting: Seade loob ühendust pääsupunktiga (või
juhtmevaba ruuteriga).
c SSID Type: Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist
ilmub LCD ekraanile pääsupunkti SSID-teave.
b Connected: Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt
ühendatud, jääb WPS LED-tuli põlema.
c AP SSID: Pärast juhtmevaba võrguühenduse lõpetamist ilmub
näidikul pääsupunkti SSID-teave.
3
(WPS) nuppu juhtpaneelil vähemalt 2
3
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda
CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda
CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
123
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Kuvaekraanita masinad
Kui masinal ei ole
Vajutage ja hoidke all juhtpaneelil olevat (WPS)
sekundi.
Ühendamine PBC re˛iimis
1
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil umbes 2 - 4
sekundit, kuni seisundi LED hakkab kiiresti vilkuma.
2
Vajutage pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) nuppu WPS (PBC).
3
Juhtmevaba LED-tuli vilgub alltoodud järjestuses:
a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda
CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb
WPS LED-tuli põlema.
Ühendamine PIN re˛iimis
PIN-i sisaldav võrgukonfiguratsiooni aruanne tuleb printida (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106).
Valmisolekure˛iimis olles vajutage juhtpaneelil nuppu
või Lõpetamis-/tühistamisnuppu) üle viie sekundi.
Peate kahe minuti jooksul sisestama 8-kohalise PIN-i arvutisse, mis
on ühendatud pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
LED-tuli vilgub aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te sisestate 8numbrilise PIN-i.
b Kui seade on juhtmevaba võrguga edukalt ühendatud, jääb
WPS LED-tuli põlema.
1
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil enam kui 4
sekundi vältel, kuni seisundi LED põleb.
Seade alustab ühenduse loomist pääsupunktiga (või juhtmevaba
ruuteriga).
a Juhtmevaba LED-tuli vilgub kiirelt. Seade loob ühendust
pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga).
3
nuppu üle kümne
Seejärel näete oma seadme PIN-numbrit.
Seade hakkab looma ühendust juhtmevaba võrguga. LED-tuli vilgub
aeglaselt kuni kaks minutit, kuni te vajutate pääsupunktil (või
juhtmevabal ruuteril) PBC nuppu.
2
(Tühista või Lõpetamis-/tühistamis) nuppu:
4
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda
CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
(Tühista
2. Võrguühendusega masina kasutamine
124
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Võrguühenduse taasloomine
Võrgust lahti ühendumine
Kui juhtmevaba funktsioon on väljas, proovib seade automaatselt uuesti
luua ühendust pääsupunktiga (või juhtmevaba ruuteriga) koos eelnevalt
kasutatud juhtmevaba võrgu seadistuste ja aadressiga.
Juhtmevaba võrguühenduse lahtiühendamiseks vajutage
Seade proovib juhtmevaba võrguga automaatselt taasluua ühendust
järgmistes olukordades:
• Seade lülitatakse välja ja uuesti sisse.
(WPS) nuppu
juhtpaneelil enam kui kaks sekundit.
•
Kui Wi-Fi võrk on puhkere˛iimis: Koheselt katkestatakse seadme
juhtmevaba võrguühendus ning juhtmevaba WPS-i LED-tuli kustub.
•
Kui Wi-Fi võrk on kasutusel: Sel ajal kui seade ootab praeguse töö
lõpetamist, vilgub juhtmevaba LED-tuli kiirelt. Seejärel katkestatakse
automaatselt juhtmevaba võrguühendus ja WPS-i LED kustub.
• Pääsupunkt (või juhtmevaba ruuter) lülitatakse välja ja uuesti sisse.
Ühenduse loomise protsessi katkestamine
Juhtmevaba võrguga ühendumise ajal selle tegevuse katkestamiseks
vajutage korraks
(Tühista või Lõpetamis-/tühistamis) või
(Toide/
Äratus) nuppu juhtpaneelil. Juhtmevaba võrgu taasühendamiseks
peate ootama 2 minutit.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
125
Juhtmevaba võrgu seadistamine
14
Seadistus Windowsi abil
3
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Otsetee Samsung Easy Wireless Setup programmini ilma CD-ta: Kui
olete korra printeri draiveri installeerinud, saate ligi Samsung Easy
Wireless Setup programmile ilma CD-ta (vt „Haldustööriistade
kasutamine” lk 181).
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
Pääsupunkt USB-kaabli abil
•
Ettevalmistatavad elemendid
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
Windows 8 puhul
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
4
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
Infrastruktuuri võrgu loomine
1
2
Kontrollige, kas USB-kaabel on seadmega ühendatud.
Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
126
Juhtmevaba võrgu seadistamine
5
Valige suvand Wireless network connection ekraanilt Printer
Connection Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
6
Ekraanil Are you setting up your printer for the first time? valige
suvand Yes, I will set up my printer's wireless network. Seejärel
klõpsake Next.
7
Valige suvand Using a USB cable ekraanil Select the Wireless
Setup Method. Seejärel klõpsake nupul Next.
Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand No, My
printer is already connected to my network.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
127
Juhtmevaba võrgu seadistamine
8
Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel
klõpsake nupul Next.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on
turvalisuse seadistused.
Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.
Kui te ei leia soovitud võrgunime või kui soovite seadistada juhtmevaba
konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Sisestage pääsupunkti SSID
(see on tõstutundlik).
9
Kui teie printer toetab Wi-Fi Directi, ilmub järgnev ekraan.
Klõpsake nupul Next.
• Operation Mode: valige Infrastructure.
• Authentication: valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: Valige see suvand, et
autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud võtmel. See
kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljagatud
võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal
selle kliendil käsitsi.
• Encryption: Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128,
TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
• Wi-Fi Directi suvand ilmub ekraanile ainult siis, kui teie printer toetab
seda funktsiooni.
• Samsung Easy Printer Manageri abil saab hakata looma Wi-Fi
Directi funktsionaalsust (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 145).
• Wi-Fi Direct Name: Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja
maksimaalne pikkus on 23 tähemärki.
• Password setting on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
128
Juhtmevaba võrgu seadistamine
10
11
12
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, lahutage USBkaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul Next.
Valige installitavad komponendid.
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
Infrastruktuuri võrgu loomine
1
2
Lülitage arvuti, pääsupunkt ja seade sisse.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)
Ettevalmistatavad elemendid
•
Aktiveeritud WiFi-ga arvuti, millel on Windows 7 või uuem
operatsioonisüsteem ning pääsupunkt (ruuter)
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
•
Windows 8 puhul
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Juhtmevaba võrgu seadistamise ajal kasutab masin arvuti juhtmevaba
kohtvõrku. Teil ei pruugi internetiga ühendumine õnnestuda.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
129
Juhtmevaba võrgu seadistamine
4
Valige suvand Wireless network connection ekraanilt Printer
Connection Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Ekraanil Are you setting up your printer for the first time? valige
suvand Yes, I will set up my printer's wireless network. Seejärel
klõpsake Next.
6
Valige suvand Using a direct wireless connection ekraanil Select
the Wireless Setup Method. Seejärel klõpsake nupul Next.
Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand No, My
printer is already connected to my network.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
130
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Isegi kui teil on Windows 7 või uuem, ei saa te seda teenust kasutada
siis, kui arvutil puudub juhtmevaba võrguühenduse tugi. Seadistage
juhtmevaba võrk USB-kaabli abil (vt „Pääsupunkt USB-kaabli abil” lk
126).
Kui ilmub alltoodud ekraanivaade, vajutage 2 minuti jooksul
juhtpaneelil olevat
(WPS) nuppu.
7
8
Ad-hoc USB kaabli kaudu
Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga
ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides ad-hoc
juhtmevaba võrgu.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpule viidud, klõpsake Next.
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
131
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Ad hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Windows
1
2
4
Valige suvand Wireless network connection ekraanilt Printer
Connection Type. Seejärel klõpsake nupul Next.
5
Ekraanil Are you setting up your printer for the first time? valige
suvand Yes, I will set up my printer's wireless network. Seejärel
klõpsake Next.
Lülitage arvuti ja juhtmevaba võrguga seade sisse.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Kui installiakent ei ilmu, klõpsake Käivita > Kõik programmid >
Tarvikud > Käivita.
Sisestage käsurida X:\Setup.exe, asendades tähe „X” tähega, mis
tähistab teie CD-ROM draivi, seejärel klõpsake nuppu OK.
•
Windows 8 puhul
Kui installiakent ei ilmu, valige jaotisest Charms(Ehised)
suvandOtsing > Apps(Rakendus) ja otsige valikut Käivita.
Trükkige sisse X:\Setup.exe, asendades “X”-i CD-ROM-i
kettaseadme tähega ja klõpsakeOK.
Kui ilmub hüpikaken “Koputage, et valida kettaga soovitav
tegevus,” klõpsake aknale ja valige Run Setup.exe.
3
Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige suvand No, My
printer is already connected to my network.
6
Valige suvand Using a USB cable ekraanil Select the Wireless
Setup Method. Seejärel klõpsake nupul Next.
Lugege läbi ja nõustuge installilepinguga, mis ilmub installiaknasse.
Seejärel klõpsake nupul Next.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
132
Juhtmevaba võrgu seadistamine
7
Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme
poolt leitud juhtmevabadest võrkudest. Klõpsake valikul Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: sisestage soovitud SSID nimi
(see on tõstutundlik).
• Operation Mode: Valige ad-hoc.
• Channel: Valige kanal (Auto Setting või 2412 MHz kuni 2467 MHz).
• Authentication: Valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
• Encryption: Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc võrgul on
turvaseaded sisse lülitatud.
Valige autentimiseks Open System või Shared Key ja klõpsake nuppu
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis takistab teie
juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP krüptib kõiki
juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide andmeosasid, kasutades
64-bitist või 128-bitist WEP-i krüptimisvõtit.
8
Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi.
Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu Next.
Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu
konfigureerimise teavet. Kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on
seadistatud DHCP, peaks juhtmevaba võrgu sätteks olema ka DHCP.
Ning kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks
juhtmevaba võrgu säte olema ka staatiline.
Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada staatilise
juhtmevaba võrgu seadistust, peate võtma ühendust
võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.
• DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige, kas
DHCP kuvatakse aknas Wireless Network Setting Confirm. Kui
see kuvatakse staatilisena, klõpsake Change TCP/IP, et muuta
määramise meetodiks Receive IP address automatically (DHCP).
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis kontrollige,
kas staatiline kuvatakse aknas Wireless Network Setting Confirm.
Kui see kuvatakse DHCP-na, klõpsake Change TCP/IP, et
sisestada IP-aadressi ja muid seadme võrgu konfigureerimise
väärtusi.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (kasutage arvuti alamvõrgumaski)
- Lüüs: 169.254.133.1
2. Võrguühendusega masina kasutamine
133
Juhtmevaba võrgu seadistamine
9
Ilmub aken Wireless Network Setting Complete. Klõpsake nupul
Next.
10
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USBkaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul Next.
11
Järgige installimisaknas kuvatavaid juhiseid.
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
3
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
15
Seadistus Maci abil
•
Pääsupunkt USB-kaabli abil
Ettevalmistatavad elemendid
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud printer
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
4
5
6
7
8
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
134
Juhtmevaba võrgu seadistamine
10
Valige suvand Configuration of Wireless network ekraanilt
Printer Connection Type ja klõpsake Continue.
11
Kui ilmub ekraan Wireless Settings, siis valige suvand Using a
USB cable ja klõpsake Next.
Kui ekraani ei ilmu, minge 15. sammu juurde.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
135
Juhtmevaba võrgu seadistamine
12
Pärast otsimist kuvatakse aknas juhtmevaba võrgu seadmed. Valige
pääsupunkti nimi (SSID), mida soovite kasutada, ning seejärel
klõpsake nupul Next.
Kui seadistate juhtmevaba konfiguratsiooni käsitsi, klõpsake
Advanced Setting.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui pääsupunktil on
turvasätted sisse lülitatud.
Sisestage pääsupunkti (või ruuteri) võrguparool.
13
Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi.
Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu Next.
• Enter the wireless Network Name: Sisestage pääsupunkti SSID
(see on tõstutundlik).
• Wi-Fi Directi suvand ilmub ekraanile ainult siis, kui teie printer toetab
seda funktsiooni.
• Operation Mode: Valige Infrastructure.
• Authentication: Valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
WPA Personal või WPA2 Personal: Valige see suvand, et
autentida prindiserverit, mis põhineb WPA eeljagatud võtmel. See
kasutab jagatud salavõtit (tavaliselt kutsutakse seda eeljagatud
võtme pääsufraasiks), mis konfigureeritakse pääsupunktis ja igal
selle kliendil käsitsi.
• Encryption: Valige krüptimine (Puudub, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Samsung Easy Printer Manageri abil saab hakata looma Wi-Fi
Directi funktsionaalsust (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk 145).
• Wi-Fi Direct Name: Vaikimisi on Wi-Fi Directi nimeks mudeli nimi ja
maksimaalne pikkus on 23 tähemärki.
• Password setting on numbriline string pikkusega 8 ~ 64 tähemärki.
14
Ilmub aken Wireless Network Setting Complete. Klõpsake nupul
Next.
15
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on valmis, eraldage USBkaabel arvuti ja seadme vahelt. Klõpsake nupul Next.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
136
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Ilma USB-kaablita pääsupunkt (soovitatav)
8
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Aktiveeritud WiFi-ga arvuti, millel on Mac OS 10.7 või uuem
operatsioonisüsteem ning pääsupunkt (ruuter)
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
1
2
3
9
10
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Valige suvand Configuration of Wireless network ekraanilt
Printer Connection Type ja klõpsake Continue.
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
•
4
5
6
7
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
137
Juhtmevaba võrgu seadistamine
11
Kui ilmub ekraan Wireless Settings, siis valige suvand Using a
direct wireless connection ja klõpsake Next.
Kui ilmub alltoodud ekraanivaade, vajutage 2 minuti jooksul juhtpaneelil
Kui ekraani ei ilmu, minge 13. sammu juurde.
olevat
12
13
(WPS) nuppu.
Kui juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpule viidud, klõpsake Next.
Pärast installimise lõppu klõpsake nupul Close.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
138
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Ad-hoc USB kaabli kaudu
Kui teil pole pääsupunkti, saate seadme ikkagi juhtmevabalt arvutiga
ühendada, kui seadistate allolevaid lihtsaid samme järgides ad-hoc
juhtmevaba võrgu.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
USB-kaabel
3
•
4
5
6
7
8
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Mac OS X 10.8 puhul tehke topeltklõps CD-ROMil, mis ilmub
jaotisesse Finder.
Topeltklõpsake MAC_Installer kaustal > Installer OS X ikoonil.
Klõpsake nupul Continue.
Lugege litsentsileping läbi ja klõpsake nupul Continue.
Litsentsilepinguga nõustumiseks klõpsake nupul Agree.
Klõpsake nupul Install. Kõik seadme tööks vajalikud komponendid
installitakse.
Kui te klõpsate nupul Customize, saate valida installimiseks
üksikuid komponente.
Ad hoc võrgu loomine operatsioonisüsteemis Mac
1
2
Tehke topeltklõps CD-ROM-i ikoonil, mis ilmub teie Maci töölauale.
9
Sisestage parool ja klõpsake nupul OK.
Sisestage tarnitud tarkvara-CD arvuti CD-ROM-draivi.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
139
Juhtmevaba võrgu seadistamine
10
Valige suvand Configuration of Wireless network ekraanilt
Printer Connection Type ja klõpsake Continue.
11
Pärast juhtmevabade võrkude otsimist kuvatakse loend teie seadme
poolt leitud juhtmevabadest võrkudest. Klõpsake valikul Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Sisestage SSID nimi (see on
tõstutundlik).
• Operation Mode: Valige ad-hoc.
• Channel: Valige kanal (Auto Setting või 2412 MHz kuni 2467 MHz).
• Authentication: Valige autentimise tüüp.
Open System: Autentimist ei kasutata ja krüptimist võidakse
sõltuvalt andmeturvalisuse vajalikkusest kasutada või mitte.
Shared Key: Autentimist kasutatakse. Võrgule pääseb ligi seade,
millel on õige WEP-võti.
• Encryption: Valige krüpteerimine (Puudub, WEP64, WEP128).
• Network Password: Sisestage krüptimise võrguparooli väärtus.
• Confirm Network Password: Kinnitage krüptimise võrguparooli
väärtus.
• WEP Key Index: Kui kasutate WEP-krüpteerimist, valige vastav
üksus WEP Key Index.
Juhtmevaba võrgu turvalisuse aken kuvatakse, kui ad-hoc võrgul on
turvalisuse seadistus.
Valige autentimiseks Open System või Shared Key ja klõpsake nuppu
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on turvaprotokoll, mis takistab teie
juhtmevaba võrgu volitamata kasutamist. WEP krüptib kõiki
juhtmevabas võrgus vahetavate pakettide andmeosasid, kasutades
64-bitist või 128-bitist WEP-i krüptimisvõtit.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
140
Juhtmevaba võrgu seadistamine
12
Kuvatakse aken, mis näitab juhtmevaba võrgu seadistusi.
Kontrollige sätteid ja klõpsake nuppu Next.
Enne seadme IP-aadressi sisestamist peate teadma arvuti võrgu
konfigureerimise teavet. Kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on
seadistatud DHCP, peaks juhtmevaba võrgu sätteks olema ka DHCP.
Ning kui arvuti võrgukonfiguratsiooniks on seadistatud staatiline, peaks
juhtmevaba võrgu säte olema ka staatiline.
Kui teie arvuti on seadistatud DHCP-le ja soovite kasutada staatilise
juhtmevaba võrgu sätet, peate võtma ühendust
võrguadministraatoriga, et saada staatilist IP-aadressi.
• DHCP-meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on DHCP, siis kontrollige, kas
DHCP kuvatakse aknas Wireless Network Setting Confirm. Kui
see kuvatakse staatilisena, klõpsake Change TCP/IP, et muuta
määramise meetodiks Receive IP address automatically (DHCP).
13
Kui ilmub aken, mis teatab võrgukaabli ühenduse kinnitamisest,
ühendage võrgukaabel lahti ja klõpsake Next.
Kui võrgukaabel on ühendatud, võib juhtmevaba võrgu
seadistamisel tekkida raskusi masina leidmisega.
14
15
Juhtmevaba võrk loob ühenduse vastavalt võrgukonfiguratsioonile.
Juhtmevaba võrgu seadistamine on lõpetatud. Pärast installimise
lõppu klõpsake nupul Quit.
Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu ühendamist
installima seadmedraiveri (vt „Macile installimine” lk 100).
• Staatilise meetodi puhul
Kui IP-aadressi määramise meetodiks on staatiline, siis kontrollige,
kas staatiline kuvatakse aknas Wireless Network Setting Confirm.
Kui see kuvatakse DHCP-na, klõpsake Change TCP/IP, et
sisestada IP-aadressi ja muid seadme võrgu konfigureerimise
väärtusi.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on näidatud nii nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.42
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii näidatud nagu allpool:
- IP-aadress: 169.254.133.43
- Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti alamvõrgumaski)
- Lüüs: 169.254.133.1
2. Võrguühendusega masina kasutamine
141
Juhtmevaba võrgu seadistamine
16
Võrgukaabli abil
Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine
Oma seadme võrguseadistusi saate tuvastada, kui prindite
võrgukonfiguratsiooni aruande.
Võrgupordi toeta masinad ei saa seda funktsiooni kasutada (vt
„Tagantvaade” lk 20).
Teie seade on võrguga ühilduv. Selleks, et lubada oma seadmel töötada
koos oma võrguga, peate teostama mõned konfiguratsioonid.
• Rakendusest printimiseks peate pärast juhtmevaba võrgu
ühendamist installima seadmedraiveri (vt „Draiveri installeerimine
võrgu kaudu” lk 111).
• Võtke ühendust oma võrguadministraatoriga või isikuga, kes
seadistas teie juhtmevaba võrgu, et saada teavet
võrgukonfiguratsiooni kohta.
Ettevalmistatavad elemendid
•
Pääsupunkt
•
Võrguga ühendatud arvuti
•
Tarkvara CD-plaat, mis oli kaasas teie seadmega
•
Seade, millesse on paigaldatud juhtmevaba võrguliides
•
Võrgukaabel
Vt osa „Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106.
IP seadistamine programmi SetIP abil (Windows)
See programm on teie seadme võrgu IP-aadressi käsitsi seadistamiseks,
kasutades seadmega suhtlemisel selle MAC-aadressi. MAC-aadress on
võrguliidese riistvara seerianumber ja selle leiate võrgukonfiguratsiooni
aruandest.
Vt osa „IP-aadressi seadistamine” lk 107.
Seadme juhtmevaba võrgu konfigureerimine
Enne alustamist peate teadma oma juhtmevaba võrgu nime (SSID) ja
võrguvõtit, kui see on krüpteeritud. See teave seadistati pääsupunkti (või
juhtmevaba ruuteri) installimisel. Kui teil pole teavet oma juhtmevaba
keskkonna kohta, küsige seda isikult, kes seadistas teie võrgu.
Juhtmevabade parameetrite konfigureerimiseks saate kasutada programmi
SyncThru™ Web Service.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
142
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Wizard aitab teil seadistada juhtmevaba võrgu konfiguratsiooni. Kui
soovite seadistada juhtmevaba võrku otse, valige Custom.
Enne juhtmevabade parameetrite konfigureerimise alustamist kontrollige
kaabliühenduse olekut.
1
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud või mitte. Kui
pole, ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
7
Näide:
3
Klõpsake programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi paremas
ülanurgas asuval suvandil Login.
4
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.
5
6
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
Klõpsake Wireless > Wizard.
Valige loendist üks Network Name(SSID).
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) on nimi, mis tuvastab
juhtmevaba võrgu. Pääsupunktid ja juhtmevabad seadmed, mis
proovivad luua ühendust teatud juhtmevaba võrguga, peavad
kasutama sama SSID-d. SSID on tõstutundlik.
•
Operation Mode: Operation Mode viitab juhtmevabade
ühenduste tüübile (vt osa „Juhtmevaba võrgu nimi ja
võrguparool” lk 119).
-
Ad-hoc: võimaldab juhtmevabadel seadmetel
võrdõigusvõrkudes suhelda üksteisega otse.
-
Infrastructure: võimaldab juhtmevabadel seadmetel
pääsupunkti kaudu üksteisega suhelda.
Kui teie võrgu suvandiks Operation Mode on seadistatud
Infrastructure, valige pääsupunkti SSID. Kui suvandiks Operation
Mode on seadistatud Ad-hoc, valige seadme SSID.
8
Klõpsake nupul Next.
Kui kuvatakse juhtmevaba turvalisuse seadistamise aken, sisestage
registreeritud parool (võrguparool) ja klõpsake nupul Next.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
143
Juhtmevaba võrgu seadistamine
9
Kuvatakse kinnitusaken; kontrollige oma juhtmevaba sätet. Kui säte
on õige, klõpsake nupul Apply.
17
Wi-Fi võrgu sisse-/väljalülitamine
Eraldage võrgukaabel (standardne või võrgu oma). Seejärel peaks teie
seade alustama võrguga suhtlemist juhtmevabalt. Ad hoc re˛iimis saate
samaaegselt kasutada juhtmevaba LAN-võrku ja LAN-kaabelvõrku.
10
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks sisestage kaasasolev CD enda
CD-ROM lugejasse ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kui teie masinal on kuvaekraan, saate Wi-Fi sisse/välja lülitada ka
masina juhtpaneelilt, kasutades Network menüüd.
1
Kontrollige, kas võrgukaabel on seadmega ühendatud. Kui pole,
ühendage seade standardse võrgukaabli abil.
2
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide:
3
Klõpsake programmi SyncThru™ Web Service veebisaidi paremas
ülanurgas asuval suvandil Login.
4
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest
korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud
vaikimisi ID ja parool. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli välja
vahetada.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Võrguühendusega masina kasutamine
144
Juhtmevaba võrgu seadistamine
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Network Settings.
6
Klõpsake Wireless > Custom.
Saate sisse/välja lülitada ka Wi-Fi võrgu.
18
Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks
Wi-Fi Directi seadistamine
Wi-Fi Directi funktsiooni saate aktiveerida ühega järgnevatest meetoditest.
USB-kaabliga ühendatud arvutist (soovitatav)
Pärast draiveri installimist saab Samsung Easy Printer Manageri abil Wi-Fi
Directi sätteid muuta.
Samsung Easy Printer Manager on saadaval ainult Windowsi ja Mac
OS-i kasutajatele.
Wi-Fi Direct on lihtsalt seadistatav partnervõrgu ühendusmeetod Wi-Fi
Directi toega printerile ja mobiilsele seadmele, mis toetab turvalist ühendust
ja paremat läbilaskevõimet kui ad hoc re˛iim.
Wi-Fi Directi abil saate enda printeri ühendada Wi-Fi Directi võrguga,
ühendudes samaaegselt pääsupunktiga. Samuti saate samaaegselt
kasutada juhtmega võrku ja Wi-Fi Directi võrku, nii et kummastki võrgust
saavad kasutajad samaaegselt pääseda ligi dokumentidele ja neid printida.
• Printeri Wi-Fi Direct ühendus ei võimalda teil enda mobiilset seadet
internetiga ühendada.
•
Käivita menüüst valige Programmid või Kõik programmid >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
-
Wi-Fi Direct On/Off: Käivitamiseks vajutage On.
-
Device Name: Sisestage printeri nimi, mille järgi seda juhtmevabas
võrgus otsida. Vaikimisi on seadme nimeks mudeli nimi.
-
IP Address: Sisestage printeri IP-aadress. Seda IP-aadressi
kasutatakse ainult kohalikus võrgus ja mitte juhtmega või
juhtmevaba võrgu infrastruktuuris. Me soovitame kasutada
kohalikku IP-vaikeaadressi (printeri kohalik IP-vaikeaadress on WiFi Directi puhul 192.168.3.1 )
-
Group Owner: Aktiveerige see suvand, kui soovite määrata printeri
Wi-Fi Direct grupi omanikule. Group Owner toimib sarnaselt
juhtmevabale pääsupunktile. Me soovitame selle suvandi sisse
lülitada.
• Toetatud protokollide nimekiri võib teie mudeli omast erineda, Wi-Fi
Direct võrgud EI toeta IPv6-t, võrgu filtreerimist, IPSec-i, WINS-i ja
SLP teenuseid.
• Wi-FI Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 3 seadet.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
145
Juhtmevaba võrgu seadistamine
-
Network Password: Kui teie printer on Group Owner, tuleb
selleks, et teised mobiilsed seadmed saaksid teie printeriga
ühendust võtta, määrata võrguparool Network Password. Saate
võrguparooli ise valida või jätta meelde vaikimisi genereeritud
pakutava võrguparooli.
• Linux OS-i kasutajad,
- Printige väljundi kontrollimiseks IP võrgu seadistusraportid (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106).
- Avage SyncThru Web Service, valige Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Aktiveerige või lülitage välja Wi-Fi Direct.
Masinast (kuvaekraaniga masinad)
•
Valige juhtpaneelilt Network > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiveerige Wi-Fi Direct.
Masinast (kuvaekraanita masinad)
•
•
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil umbes 10-15
sekundit. Wi-Fi Directi funktsioon lülitub sisse.
Vajutage ja hoidke all
(WPS) nuppu juhtpaneelil vähemalt 15
sekundit. Wi-Fi Directi funktsioon lülitub välja.
Võrguühendusega arvutist
Kui teie printer kasutab võrgukaablit või juhtmevaba pääsupunkti, saate WiFi Directi aktiveerida ja seadistada rakenduses SyncThru™ Web Service.
•
Avage SyncThru™ Web Service, valige Settings > Network Settings
> Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Aktiveerige või lülitage välja Wi-Fi Direct ja määrake teised suvandid.
Mobiiliseadme seadistamine
•
Pärast printerist Wi-Fi Directi seadistamist lugege enda kasutatava
mobiilse seadme kasutusjuhendist, kuidas sellel Wi-Fi Directi
seadistada.
•
Pärast Wi-Fi Directi seadistamist peate alla laadima mobiilse printimise
rakenduse (näiteks Samsung Mobile printer), et enda nutitelefonist
printida.
• Kui olete leidnud printeri, millega soovite enda mobiilse seadme
ühendada, valige printer ning printeri LED hakkab vilkuma. Vajutage
printeril olevat WPS-i nuppu ning see ühendatakse teie mobiilse
seadmega.
• Kui teie mobiilne seade ei toeta WPS-i, peate selle nupu vajutamise
asemel sisestama printeri võrguvõtme.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
146
Juhtmevaba võrgu seadistamine
19
Veaotsingu
Probleemid seadistuse või draiveri paigaldamise
käigus
Connecting Failure - General Connection Error
•
Teie arvuti ei võta vastu seadme signaali. Kontrollige USB-kaablit ja
oma seadme toidet.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Printers Not Found
Teie seade on ühendatud võrgukaabliga. Eemaldage võrgukaabel oma
seadmest.
•
Teie seade pole võibolla sisse lülitatud. Lülitage arvuti ja seade sisse.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Arvuti ja seade pole USB-kaabliga ühendatud. Ühendage seade USBkaablit kasutades oma arvutiga.
•
•
Seade ei toeta juhtmevaba võrku. Vaadake seadme kasutusjuhendit,
mille leiate sellega kaasas olnud tarkvara CD-plaadilt ning valmistage
ette juhtmevaba võrgu seade.
PC Connection Error
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Seade ei suuda leida võrgunime (SSID), mille olete valinud või
sisestanud. Kontrollige oma pääsupunktil olevat võrgunime (SSID) ja
proovige uuesti ühendada.
•
Teie pääsupunkt pole sisse lülitatud. Lülitage oma pääsupunkt sisse.
•
Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme
vahel.
Konfigureeritud võrgu aadressil pole võimalik luua ühendust teie arvuti
ja seadme vahel.
-
DHCP võrgukeskkonna puhul
Printer võtab automaatselt vastu IP-aadressi (DHCP), kui arvuti on
konfigureeritud DHCP-le.
Connecting Failure - Invalid Security
Kui printimistöö ei tööta DHCP-re˛iimis, võib probleemi põhjustajaks
olla automaatselt muutunud IP-aadress. Võrrelge omavahel toote IP
aadressi ja printeri pordi IP-aadressi.
•
Kuidas võrrelda:
Turvasätted ei ole õigesti seadistatud. Kontrollige konfigureeritud
turvalisust oma pääsupunktis ja seadmes.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
147
Juhtmevaba võrgu seadistamine
1 Printige välja enda printeri võrguteabe raport ja kontrollige IPaadressi (vt„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106).
2 Kontrollige printeri pordi IP-aadressi enda arvutist.
a Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
• Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
b Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printer ja faksid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul
valige Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
• Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 puhul valige
Juhtpaneel > Seadmed ja printerid.
c Paremklõpsake oma seadme ikoonil.
d Operatsioonisüsteemi Windows XP/2003/2008/Vista puhul valige
suvand Atribuudid.
Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 või Windows Server 2008
R2 puhul valige kontekstimenüüdest suvand Printer properties.
Kui suvandi Printeri atribuudid juures on märk ►, saate valida
ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
e Klõpsake Port vahekaardil.
f Klõpsake Konfigureeri port nupule.
g Kontrollige, kas Printeri nimi või IP-aadress: kattub IPaadressiga võrguseadistuse lehel.
3 Kui see erineb võrgu teaberaportil toodust, vahetage printeri pordi
IP-aadressi.
Kui soovite pordi IP muutmiseks kasutada tarkvara installimise CDd, siis ühendage võrguprinteriga. Seejärel taasühendage IPaadress.
-
Staatilise võrgukeskkonna puhul
Seade kasutab staatilist aadressi, kui arvuti on konfigureeritud
staatilisele aadressile.
Näide:
Kui arvuti võrguteave on nii nagu allpool:
▪
IP-aadress: 169.254.133.42
▪
Alamvõrgumask: 255.255.0.0
Siis peaks seadme võrguteave olema nii nagu allpool:
▪
IP-aadress: 169.254.133.43
▪
Alamvõrgumask: 255.255.0.0 (Kasutage arvuti
alamvõrgumaski)
▪
Lüüs: 169.254.133.1
2. Võrguühendusega masina kasutamine
148
Juhtmevaba võrgu seadistamine
Muud probleemid
•
Kui seadme kasutamisel võrgus tekib probleeme, kontrollige järgmisi
tegureid:
Kontrollige, kas pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) on
konfigureeritud turvalisus (parool). Kui sellel on parool, pöörduge
pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) administraatori poole.
•
Kontrollige seadme IP-aadressi. Installige seadmedraiver uuesti ja
muutke sätteid, et ühendada seade võrku. DHCP parameetrite tõttu
võib jaotatud IP-aadress muutuda, kui seadet pole pikka aega
kasutatud või kui pääsupunkt on lähtestatud.
Lisateavet pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) kohta leiate nende
kasutusjuhenditest.
Kui te seadistate pääsupunktil (või juhtmevabal ruuteril) DHCP-serverit,
registreerige toote MAC-aadress. Siis saate alati kasutada MACaadressiga seotud IP-aadressi. Oma seadme Mac-aadressi saate
tuvastada, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande (vt
„Võrgukonfiguratsiooni aruande printimine” lk 106).
•
Te ei saa juhtmega ja juhtmeta võrke samaaegselt kasutada.
•
Arvutit, pääsupunkti (või juhtmevaba ruuterit) või seadet ei saa sisse
lülitada.
•
Kontrollige juhtmevaba vastuvõttu ümber seadme. Kui ruuter on
seadmest kaugel või nende vahel on takistus, võib signaali
vastuvõtmisega tekkida probleeme.
•
Kontrollige juhtmevaba keskkonda. Võrguühendust pole võib-olla
võimalik luua infrastruktuuri keskkonnas, kus peate sisestama
kasutajateabe enne pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ühendamist.
•
Laske toitel ringelda pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri), seadme ja
arvuti vahel. Vahel võib toite ringlemine taastada võrgusuhtluse.
•
See seade toetab ainult IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fit. Muud juhtmevaba
kommunikatsiooni liigid (nt Bluetooth) ei ole toetatud.
•
Kontrollige, kas tulemüüri tarkvara (V3 või Norton) blokeerib suhtlemist.
•
Kui kasutate ad hoc re˛iimi näiteks operatsioonisüsteemis Windows
Vista, peate võib-olla seadistama juhtmevaba ühenduse iga kord, kui
kasutate juhtmevaba seadet.
•
Samsungi juhtmevabade võrguseadmete puhul ei saa samaaegselt
kasutada infrastruktuuri re˛iimi ja ad-hoc re˛iimi.
•
Seade on juhtmevaba võrgu leviulatuses.
Kui arvuti ja seade on ühendatud samasse võrku ja seda ei õnnestu
otsides leida, võib tulemüüri tarkvara blokeerida suhtlemist. Vaadake
tarkvara kasutusjuhendist, kuidas seda välja lülitada ning proovige
seadet uuesti otsida.
•
Kontrollige, kas seadme IP-aadress on õigesti jaotatud. IP-aadressi
saate kontrollida, kui prindite võrgukonfiguratsiooni aruande.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
149
Juhtmevaba võrgu seadistamine
•
Seade peab olema paigutatud nii, et juhtmevaba signaali ei segaks
takistused.
Eemaldage pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) ja seadme vahelt kõik
suuremad metallist objektid.
Veenduge, et seadme ja juhtmevaba pääsupunkti (või juhtmevaba
ruuteri) vahel pole seinu või tugiseinu, mis sisaldavad metalli või
betooni.
•
Seade peab olema paigutatud kaugemale teistest elektroonilistest
seadmetest, mis võivad segada juhtmevaba signaali.
Mitmed seadmed võivad häirida juhtmevaba signaali, sealhulgas
mikrolaineahjud ja mõned Bluetooth-seadmed.
•
Kui teie pääsupunkti (või juhtmevaba ruuteri) seadistus muutub, peate
toote juhtmevaba võrgu seadistamise uuesti läbi tegema.
•
Wi-Fi Directi kaudu saab maksimaalselt ühendada 3 seadet.
•
Kui Wi-Fi Direct on sisse lülitatud, toetab seade ainult IEEE 802.11 b/
g standardit.
•
Kui pääsupunkt on seadistatud ainult 802.11n standardile, ei pruugi see
teie seadmega ühendust saada.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
150
Samsung Mobile Print
20
21
Mis on Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print on tasuta rakendus, mis võimaldab kasutajatel otse
enda nutitelefonist või tahvelarvutist fotosid, dokumente ja veebilehti
printida. Samsung Mobile Print ei ühildu mitte ainult teie Androidi ja iOS-i
nutitelefonide, vaid ka iPod Touchi ja tahvelarvutitega. See ühendab teie
mobiilse seadme võrguühendusega Samsungi printeri või juhtmevaba
printeriga läbi Wi-Fi pääsupunkti. Uue draiveri paigaldamine või
võrgusätete muutmine ei ole vajalik - lihtsalt paigaldage Samsung Mobile
Print rakendus ja see leiab automaatselt ühilduvad Samsungi printerid.
Lisaks fotode, veebilehtede ja PDF-failide printimisele on selle abil võimalik
ka skaneerida. Kui teil on Samsungi mitmeotstarbeline printer, saate iga
dokumendi JPG, PDF või PNG vormingus sisse skaneerida ning seda kiirelt
ja lihtsalt enda mobiilsest seadmest vaadata.
Samsung Mobile Printi allalaadimine
Rakenduse Samsung Mobile Print allalaadimiseks minge enda mobiilse
seadme rakenduste poodi (Samsung Apps, Play Store, App Store) ning
kirjutage otsingusse “Samsung Mobile Print". Samuti võite Apple'i
seadmete korral arvutist iTunesi külastada.
22
Toetatud mobiilne OS
•
Android OS 2.3 või uuem
•
iOS 4.0 või uuem
2. Võrguühendusega masina kasutamine
151
NFC funktsiooni kasutamine
NFC (lähiväljaside) funktsiooniga printer võimaldab printida otse
mobiiltelefonist, kui hoiate seda printeri NFC-märgise juures. Puudub
vajadus printeri draiveri paigaldamiseks või pääsupunktiga ühendumiseks.
Vajate vaid NFC-toega mobiiltelefoni. Funktsiooni kasutamiseks peab
telefoni olema paigaldatud Samsung Mobile Printi rakendus.
23
Nõuded
•
• Sõltuvalt mobiiliseadme ümbrise materjalist ei pruugi NFC-tuvastus
korrektselt toimida.
Ainult Android OS 4.1 või uuem lubab NFC-funktsiooni sisselülitamisel
automaatselt ka mobiiliseadme Wi-Fi Directi funktsiooni. Soovitame
NFC-funktsiooni kasutamiseks paigaldada mobiiliseadmele Android
OS 4.1 või uuema.
• Edastuskiirus võib sõltuda kasutatava mobiiliseadme mudelist.
• See funktsioon on saadaval vaid NFC-tähisega mudelil (vt „Masina
ülevaade” lk 18).
• Kui kasutate mobiiliseadmel ümbrist, mitteoriginaalakut või
metallkatet/kleebist, võib see NFC-signaali tõkestada.
NFC ja Wi-Fi Direct lubatud, Mobile Print rakendus paigaldatud
mobiiliseadmesse, operatsioonisüsteem Android 4.0 või uuem.
•
Wi-Fi Directi funktsiooniga printer (vt „Wi-Fi Directi seadistamine” lk
145).
• Kui NFC seadmete side ebaõnnestub korduvalt, eemaldage ja
taaspaigaldage mobiilseadme aku ja proovige uuesti.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
152
NFC funktsiooni kasutamine
24
Printimine
1
2
Kontrollige, et mobiiliseadmes oleks NFC ja Wi-Fi Direct
funktsioonid lubatud ja printeris oleks Wi-Fi Directi funktsioon
lubatud (vt „Wi-Fi Direct seadistus mobiilseks printimiseks” lk 145).
3
4
Valige prinditav sisu.
Vajaduse korral muutke printimise sätteid, vajutades suvandil
5
Liigutage oma mobiiliseadme NFC-märgis (asub tavaliselt
mobiiliseadme taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
.
Liigutage oma mobiiliseadme NFC-märgis (asub tavaliselt
mobiiliseadme taga) üle printeril asuva NFC-märgise (
).
Oodake mõni sekund, et mobiiliseade printeriga ühenduse
saavutaks.
Oodake paar sekundit, kuni rakendus Samsung Mobile Print
käivitub.
• Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Enne ühendamist leidke oma mobiiliseadme NFC-antenn.
• Mõnede mobiiliseadmete NFC-märgis ei pruugi olla seadme taga.
Enne ühendamist leidke oma mobiiliseadme NFC-antenn.
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Kui ilmub veateade muutunud PIN-koodi kohta, siis sisestage uus
PIN-kood ja vajutage OK. Järgige PIN-koodi uuendamiseks
rakenduse ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Kui teie mobiiliseadmele pole paigaldatud Samsung Mobile Printi
rakendust, ühendub see automaatselt Samsung Mobile Printi
allalaadimise veebilehega. Laadige rakendus alla ja proovige uuesti.
Valige printimisre˛iim.
6
Printer alustab printimist.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
153
AirPrint
Ainult AirPrinti sertifikaadiga seadmed saavad seda funktsiooni
kasutada. Kontrollige, kas seadme karbil on AirPrinti märgis.
AirPrint võimaldab printida juhtmevabalt otse viimast iOS-i
versiooni kasutavalt iPhone'ilt, iPadilt ja iPod touchilt.
25
AirPrinti seadistamine
4
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
Trükkige sisse alltoodud vaikimisi ID ja parool. Soovitame
turvakaalutlustel vaikeparooli välja vahetada.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Settings > Network Settings.
6
Klõpsake suvandil Raw TCP/IP, LPR, IPP või mDNS .
Saate lubada IPP- või mDNS-protokolli.
Teie masinal peavad AirPrint-funktsiooni kasutamiseks olema Bonjour
(mDNS) and IPP-protokollid. AirPrint-funktsiooni saate sisse lülitada ühel
järgnevatest meetoditest.
1
2
Kontrollige, kas masin on võrku ühendatud.
Käivitage veebibrauser (nt Internet Explorer, Safari või Firefox) ja
sisestage brauseriaknasse oma seadme uus IP-aadress.
Näide:
3
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
154
AirPrint
26
AirPrintiga printimine
Näiteks pakub iPadi juhend järgnevaid juhiseid.
1
2
3
Avage e-kiri, foto, veebileht või dokument, mida printida soovite.
4
Puudutage Prindi-nuppu. Printige see välja.
Puudutage tegevuse ikooni (
).
Valige enda printeridraiveri nimi ja suvandite menüü
seadistamiseks.
Printimistöö katkestamine: Printimistöö katkestamiseks või
printimise kokkuvõtte vaatamiseks klõpsake printimiskeskuse ikoonile
(
) multitegumtöö alal. Saate printimiskeskuses katkestamisnupul
klõpsata.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
155
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ on teenus, mis võimaldab enda printeriga printida
nutitelefoni, tahvelarvuti või mõne teise veebiühendusega seadme sisu.
Lihtsalt registreerige enda printer Google'i kontol ja oletegi valmis
kasutama Google Cloud Print™ teenust. Saate enda dokumenti või e-kirja
printida Chrome OS, Chrome'i brauseri või Gmail™/ Google Docs™
rakenduse kaudu enda mobiiliseadmel, nii et puudub vajadus sellele eraldi
printeridraiveri installimiseks. Google'i veebilehelt (http://www.google.com/
cloudprint/learn/ või http://support.google.com/cloudprint) leiate lisateavet
teenuse Google Cloud Print™kohta.
Kui teie printeri võrgukeskkond kasutab proksiserverit, peate
konfigureerima proksi IP ja pordi numbri jaotises Proxy Setting.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguteenuse pakkuja või
võrguadministraatoriga.
5
6
27
Google'i konto ja printeri sidumine
Samsung Mobile Printi rakenduse kaudu
registreerimine
Funktsiooni kasutamiseks peab telefoni olema paigaldatud Samsung
Mobile Printi rakendus.
1
2
3
4
7
Klõpsake suvandil Register.
Peate ennast administraatorina autentima. Trükkige sisse alltoodud
vaikimisi ID ja parool.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Sisestage printeri kinnitus hüpikaknas.
Nüüd on teie printer Google Cloud Print™-teenuse all registreeritud.
Chrome'i brauseris registreerimine
• Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või
juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.
Avage mobiiliseadmes Samsung Mobile Print rakendus.
• Eelnevalt peaks teil olemas olema Google'i konto.
Valige seadme seadistus.
Valige Google Cloud Print.
Sisestage enda printeri nimi ja kirjeldus.
1
2
Avage Chrome'i brauser.
Külastage veebilehte www.google.com.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
156
Google Cloud Print™
3
4
Logige Google'i veebilehele, kasutades enda Gmail™i aadressi.
5
Klõpsake Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
6
Kui teie brauser blokeerib hüpikaknaid, siis kinnitusakent ei ilmu.
Lubage saidil hüpikaknate kuvamine.
Sisestage aadressiväljale enda printeri IP-aadress ja vajutage
sisestusklahvi või klõpsake Mine.
Kui logite programmi SyncThru™ Web Service sisse esimest
korda, peate sisenema administraatorina. Trükkige sisse alltoodud
vaikimisi ID ja Password. Soovitame turvakaalutlustel vaikeparooli
välja vahetada.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
10
11
Klõpsake suvandil Finish printer registration.
Klõpsake suvandil Manage your printers.
Nüüd on teie printer Google Cloud Print™-teenuse all registreeritud.
Google Cloud Print™-valmidusega seadmed ilmuvad nimekirjas.
Kui võrgukeskkond kasutab proksiserverit, peate proksi-IP ja
pordinumbri konfigureerimiseks avama Settings > Network Settings
> Google Cloud Print > Proxy Setting. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust enda võrguteenuse pakkuja või võrguadministraatoriga.
7
Kui avaneb programmi SyncThru™ Web Service aken, klõpsake
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Sisestage enda printeri nimi ja kirjeldus.
Klõpsake suvandil Register.
Ilmub kinnitav hüpikaken.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
157
Google Cloud Print™
28
Google Cloud Print™-i abil printimine
Printimise protseduur sõltub kasutatavast rakendusest või seadmest. Võite
vaadata rakenduste nimekirja, mis Google Cloud Print™-teenust toetavad.
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja ühendatud juhtmega või
juhtmeta võrguga, mis pääseb ligi Internetile.
Mobiilseadme rakenduse abil printimine
Järgnevad sammud tuginevad Google Docs™ rakenduse kasutamisele
Android-mobiiliplatvormil.
1
Installige enda mobiiliseadmele Cloud Print-rakendus.
Kui teil ei ole seda rakendust, laadige see alla rakenduste poest nagu
Android Market või App Store.
2
3
4
5
6
7
Puudutage Cloud Print
-i nuppu.
Soovi korral valige printimise suvandid.
Puudutage suvandit Click here to Print.
Chrome'i brauserist printimine
Järgnevad sammud on näidis Chrome'i brauseri kasutamisest.
1
2
3
Käivitage Chrome.
4
5
6
Klõpsake nupul Prindi. Avaneb uus vahekaart printimiseks.
Avage dokument või e-kiri, mida printida soovite.
Klõpsake mutrivõtme ikoonil
nurgas.
brauseri ülemises paremas
Valige suvand Print with Google Cloud Print.
Klõpsake Prindi-nupule.
Avage enda mobiiltelefonilt Google Docs™'i rakendus.
Puudutage suvandi
Puudutage saatmise
nuppu dokumendil, mida soovite printida.
nuppu.
2. Võrguühendusega masina kasutamine
158
3. Erifunktsioonid
Selles peatükis on kirjeldatud erilisi printimisfunktsioone.
• Kõrguse seadistamine
160
• Printimise vaikeseadistuste muutmine
161
• Selle masina seadistamine vaikemasinaks
162
• Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide
kasutamine
163
• Programmi Direct Printing Utility kasutamine
172
• Maciga printimine
174
• Linuxis printimine
176
• Unixis printimine
178
Antud peatüki toimingutes on üldjuhul võetud aluseks operatsioonisüsteemi Windows 7
kasutamine.
Kõrguse seadistamine
Printimiskvaliteeti mõjutab õhurõhk, mis sõltub seadme kõrgusest
merepinnast. Järgnev teave juhendab teid, kuidas seadistada masinat
parima printimiskvaliteedi saamiseks.
Enne kui te seate kõrguse väärtuse, määratlege koha kõrgus merepinnast.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
Kõrguse väärtust saate valida jaotisest Device Settings
programmisSamsung Easy Printer Manager.
•
Windowsi ja Maci kasutajad, valige Samsung Easy Printer Manager >
(lülitage edasijõudnute re˛iimi) > Device Settings, vt „Device
Settings” lk 190.
Kui teie seade on Internetiga ühendatud, saate kõrguse
seadistamiseks kasutada programmi SyncThru™ Web Service (vt
„Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine” lk 185).
3. Erifunktsioonid
160
Printimise vaikeseadistuste muutmine
1
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printer ja faksid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 puhul valige Juhtpaneel
> Seadmed ja printerid.
6
Klõpsake nupul OK.
Kui soovite seadistusi iga prinditöö jaoks muuta, tehke seda jaotises
Prindieelistused.
Paremklõpsake oma seadmel.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista
puhul valige Prindieelistused.
Operatsioonisüsteemide Windows 7 / Windows 8 või Windows
Server 2008 R2 puhul valige kontekstimenüüdest suvand
Prindieelistused.
Kui suvandil Prindieelistused on juures märk ►, saate valida teisi
valitud printeriga ühendatud printeridraivereid.
5
Muutke sätteid igal vahekaardil.
3. Erifunktsioonid
161
Selle masina seadistamine vaikemasinaks
1
Klõpsake Windowsi Käivita-menüül.
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Seaded.
Operatsioonisüsteemi Windows XP/Server 2003 puhul valige
Printer ja faksid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008/Vista puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 puhul valige
Juhtpaneel > Riistvara > Seadmed ja printerid.
•
Operatsioonisüsteemi Windows 7 või 8 puhul valige Juhtpaneel
> Seadmed ja printerid.
Valige oma masin.
Paremklõpsake enda seadmel ja valige suvand Sea
vaikeprinteriks.
Kui operatsioonisüsteemil Windows 7 / Windows 8 või Windows Server
2008 R2 on suvandi Sea vaikeprinteriks juures märk ►, saate valida
ka teisi antud printeriga seotud printeridraivereid.
3. Erifunktsioonid
162
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
• XPS printeri draiver: kasutatakse XPS failiformaadi printimiseks.
- XPS printeri draiverit saab installida ainult Windows Vista
operatsioonisüsteemile või uuemale.
- Kui XPS printimistöö ei prindi, kuna printeril ei ole vaba mälu, siis
paigaldage lisamälu.
- Mudelite puhul, mille XPS draiveri saab Samsungi veebilehelt,
minge http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või
Allalaadimised.
2
3
Klõpsake nupul Prindi.
Tippige sihtkoht ja faili nimi, seejärel klõpsake nupul OK.
Näiteks c:\Temp\faili nimi.
Kui trükite sisse ainult failinime, salvestatakse fail automaatselt kausta
Minu dokumendid, Dokumendid ja sätted, või Kasutajad.
Salvestatud kaust võib sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist ja
rakendusest erineda.
1
Printimine faili (PRN-vormingus)
Vahel on vaja prinditavad andmed salvestada failina.
1
Märkige Prindi faili ruut Printimine aknas.
3. Erifunktsioonid
163
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
2
Printeri erifunktsioonide seletused
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid printimisfunktsioone.
Printeridraiveri poolt võimaldatavate printimisfunktsioonide kasutamiseks klõpsake rakenduse aknas Prindi asuval suvandil Atribuudid või Eelistused ja
muutke soovitud printimise seadistusi. Printeri atribuutide aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt varieeruda.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
• Vajutage nuppu Help klõpsake aknas
kasutamine” lk 175).
Element
Multiple Pages per Side
nupule või vajutage enda klaviatuuril nupule F1 ning klõpsake suvandil, mille kohta soovite lisateavet („Spikri
Kirjeldus
Valib ühele paberipoolele prinditavate lehekülgede arvu. Enam kui ühe lehekülje lehele printimiseks leheküljed vähendatakse ja
paigutatakse määratud järjekorras. Ühele lehele saate printida kuni 16 lehekülge.
3. Erifunktsioonid
164
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Poster Printing
Kirjeldus
Prindib ühelehelise dokumendi 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), või 16 (Poster 4x4) paberilehele, mille saab pärast kokku kleepida,
nii et moodustub üks postrisuuruses dokument.
Valige suvandi Poster Overlap väärtus. Valige Poster Overlap millimeetrites või tollides vastava raadionupu valimisega
vahekaardil Basic, et lehti oleks kergem kokku liimida.
Prindib teie dokumendi paberilehe mõlemale poolele ja paigutab leheküljed selliselt, et paberi saab pärast printimist keskelt kokku
bro üüriks voltida.
Booklet Printinga
8
9
Kui soovite bro üüri valmistada, peate kasutama printimiseks Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis prindikandjaid.
Kõigi paberiformaatidega ei saa suvandit Booklet Printing valida. Valige saadaval olev Size valik Paper väljalt, et näha,
millised paberisuurused on saadaval.
Kui valite sobimatu paberiformaadi, siis see suvand tühistatakse automaatselt. Valige ainult kasutatavaid paberiformaate
(paber ilma märgita
või ).
3. Erifunktsioonid
165
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
• Double-sided Printing
Kirjeldus
Printimine paberi mõlemale poolele (dupleks). Enne printimist otsustage dokumendi suund lehel.
• Double-sided Printing
(Manual)a
• Seda funktsiooni saate kasutada Letter-, Legal-, A4-, US Folio- või Oficio-formaadis paberiga
• Kui teie masinal ei ole dupleksprintimise plokki, siis teostage printimistöö käsitsi. Masin prindib esmalt dokumendi iga
teise lehekülje. Seejärel ilmub arvuti ekraanile teade.
• Skip Blank Pages funktsioon ei tööta dupleksprintimise korral.
• Me ei soovita printida erikandjate nagu siltide, ümbrike või paksu paberi mõlemale poolele. See võib põhjustada
paberiummistuse või masinat kahjustada.
3. Erifunktsioonid
166
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Kirjeldus
• Double-sided Printing
• Double-sided Printing
(Manual)a
Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Printer Default: Selle suvandi valimisel määratakse kõnealune funktsioon masina juhtpaneelil tehtud seadistusega.
• None: Desaktiveerib selle funktsiooni.
• Long Edge: See suvand on tavaline raamatute köitmisel kasutatav küljendus.
• Short Edge: See suvand on tavaline kalendrites kasutatav küljendus.
• Reverse Double-Sided Printing: Märkige see võimalus, et pöörata dupleksprintimisel järjekord vastupidiseks.
Paper Options
Muudab dokumendi suurust lehele prindituna suuremaks või väiksemaks vastavalt sisestatud suurendamise või vähendamise
protsendile.
3. Erifunktsioonid
167
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Kirjeldus
Watermark
Vesimärgi suvand võimaldab printida teksti olemasoleva dokumendi peale. Kasutage seda näiteks juhul, kui soovite printida
diagonaalselt üle dokumendi esimese lehekülje või kõigi lehekülgede suure halli sõna „MUSTAND” või „KONFIDENTSIAALNE”.
Watermark
a Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
b Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
c Sisestage tekst kasti Watermark Message.
Sisestada saab kuni 256 märki. Tekst kuvatakse eelvaate aknas.
(Vesimärgi loomine)
Watermark
(Vesimärgi redigeerimine)
Watermark
(Vesimärgi kustutamine)
a
b
c
d
e
Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mida soovite redigeerida, ning muutke vesimärgi teksti ja suvandeid.
Muudatuste salvestamiseks klõpsake nupul Update.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
a
b
c
d
Avage printimise seadistuste muutmiseks oma tarkvararakenduses aken Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced, valige Edit ripploendist Watermark. Ilmub aken Edit Watermarks.
Valige loendist Current Watermarks vesimärk, mille soovite kustutada, ja klõpsake nupul Delete.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
3. Erifunktsioonid
168
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Kirjeldus
See valik on saadaval ainult siis, kui kasutate PCL/SPL-printeridraiverit (vt „Tarkvara” lk 7).
Overlaya
Ülekate on tekst ja/või pildid, mis on salvestatud arvuti kõvakettale (HDD) spetsiaalses failivormingus ja mille saab printida mis
tahes dokumendile. Ülekatet kasutatakse sageli kirjaplankide asemel. Eeltrükitud kirjaplankide kasutamise asemel saate luua
ülekatte, mille sisu on täpselt sama kui teie kirjaplangil. Oma ettevõtte kirjablanketile printimiseks ei pea te masinasse sisestama
eeltrükitud kirjablankette: lihtsalt printige kirjablanketi ülekate oma dokumendile.
Lehekülje ülekatte kasutamiseks tuleb luua uus lehekülje ülekate, mis sisaldab teie logo või märki.
• Ülekatte dokumendi formaat peab olema sama nagu dokumendil, mida soovite ülekattega printida. Ärge looge
vesimärgiga ülekatet.
• Ülekatte dokumendi eraldusvõime peab olema sama kui dokumendil, mille prindite koos ülekattega.
Overlay
(Uue lehekülje ülekatte
loomine)
a
b
c
d
Dokumendi pealiskihina salvestamiseks avage jaotis Prindieelistused.
Klõpsake vahekaardil Advanced ja valige Edit ripploendist Text. Ilmub aken Edit Overlay.
Aknas Edit Overlay klõpsake nupul Create.
Sisestage aknas Salvesta olevasse kasti File name kuni kaheksast märgist koosnev nimi. Vajadusel valige sihttee (vaikesäte
on C:\FormOver).
e Klõpsake nuppu Save. Nimi ilmub loendisse Overlay List.
f Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub.
Faili ei prindita. Selle asemel salvestatakse see teie arvuti kõvakettale.
3. Erifunktsioonid
169
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Overlay
(Lehekülje ülekatte
kasutamine)
Overlay
(Lehekülje ülekatte
kustutamine)
Kirjeldus
a Klõpsake vahekaardil Advanced.
b Valige soovitud ülekate ripploendist Text.
c Kui soovitud pealiskihi fail rippmenüüsse Text ei ilmu, valige loendist suvand Edit... ja klõpsake nuppu Load. Valige ülekatte
fail, mida soovite kasutada.
Kui pealiskihi fail, mida soovite kasutada, asub välises allikas, saate faili laadida akna Ava kaudu.
Pärast faili valimist klõpsake nuppu Ava. Fail ilmub kasti Overlay List ja seda saab printimiseks kasutada. Valige ülekate
kastist Overlay List.
d Vajadusel märgistage märkeruut Confirm Page Overlay When Printing. Kui see märkeruut on märgistatud, ilmub iga kord
dokumenti printima asudes teateaken palvega kinnitada, et soovite dokumendile ülekatte printida.
Kui seda märkeruutu ei ole märgistatud ja olete ülekatte valinud, siis prinditakse ülekate automaatselt koos dokumendiga.
e Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Prindi sulgub.
a
b
c
d
e
f
Aknas Printing Preferences klõpsake vahekaardil Advanced.
Valige ripploendist Text suvand Edit.
Valige ülekate, mille soovite kastist Overlay List kustutada.
Klõpsake nuppu Delete.
Kinnitusteatega akna ilmumisel klõpsake nupul Yes.
Klõpsake OK või Prindi, kuni aken Print sulgub. Saate kustutada lehekülje ülekatted, mida enam ei kasutata.
3. Erifunktsioonid
170
Printimise edasijõudnutele mõeldud funktsioonide kasutamine
Element
Kirjeldus
• See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete paigaldanud lisakõvaketta või määranud Ram-ketta. Ram-ketta
määramiseks peate selle lubama menüüst SyncThru™ Web Service > Settings > Machine Settings > Ram Disk.
• Mõnda menüüd ei pruugita sõltuvalt suvanditest või mudelitest näidikul kuvada. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul
kasutatavad.
• Saate vaadata määratud printimistööde nimekirja printeri draiveri jaotusest Print Mode menüüs Job Management, kui
kasutate juhtpaneeli.
• Print Mode: Vaikimisi valitud Print Mode säte on Normal, mis on mõeldud printimiseks prindifaili mällu salvestamata.
Print Mode
- Normal: See re˛iim prindib teie dokumenti lisamällu salvestamata.
- Proof: See re˛iim on kasulik, kui prindite üle ühe koopia. Saate esmalt printida ühe koopia kontrollimiseks ja ülejäänud
koopiad hiljem.
- Confidential: Seda re˛iimi kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks. Printimiseks peate parooli sisestama.
- Store: Valige see säte, et salvestada dokument kõvakettale ilma printimata.
- Store and Print: Seda re˛iimi kasutatakse dokumendi samaaegseks printimiseks ja salvestamiseks.
- Spool: See säte võib olla kasulik suurte andmemahtude korral. Selle sätte valimisel hoiustab printer dokumenti kõvakettal
ja prindib seejärel kõvaketta järjekorra alusel, vähendades arvuti töökoormust.
- Print Schedule: Valige see säte, et printida dokument kindlal ajahetkel.
• User ID: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili.
• Job Name: Seda võimalust kasutatakse juhul, kui soovite leida juhtpaneeli abil salvestatud faili.
a. XPS draiveri kasutamise korral ei ole see funktsioon saadaval.
3. Erifunktsioonid
171
Programmi Direct Printing Utility kasutamine
4
• Direct Printing Utility ei pruugi sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest
saadaval olla (vt „Tarkvara” lk 7).
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
Printimine
On mitu võimalust printimiseks, kasutades programmi Direct Printing Utility.
1
3
Mis on Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility on programm, mis saadab PDF failid otse teie
masinale printimiseks, vajaduseta faili avada.
Programmi paigaldamiseks:
Laadige alla tarkvara Samsung i veebilehelt, pakkige see lahti ja installige:
(http://www.samsung.com > leidke enda toode > Tugi või Allalaadimised).
• Selle programmi abil failide printimiseks peaks teie masinale olema
paigaldatud lisamälu või massmäluseade (HDD) (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 8).
• Te ei saa printida kaitstud PDF faile. Desaktiveerige
printimispiirangu funktsioon ja proovige uuesti printida.
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid.
•
2
3
4
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus).
Leidke üles Samsung Printers > Direct Printing Utility.
Valige oma masin Select Printer rippmenüüst ja vajutage Browse.
Valige fail, mida soovite printida, ja klõpsake Open.
Fail lisatakse Select Files sektsiooni.
5
6
Kohandage masina seadistusi vastavalt oma vajadustele.
Klõpsake nupul Print. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
• Te ei saa printida PDF-faile, mis on parooliga piiratud.
Desaktiveerige paroolifunktsioon ja proovige uuesti printida.
• Kas PDF faili saab Direct Printing Utility programmi abil printida,
sõltub selle PDF faili loomise viisist.
• Programm Direct Printing Utility PDF versioone 1.7 ja vanemaid.
Kõrgemate versioonide puhul peate faili printimiseks selle avama.
3. Erifunktsioonid
172
Programmi Direct Printing Utility kasutamine
5
Paremklõpsu menüüd kasutades
1
Tehke paremklõps prinditaval PDF failil ja valige Direct Printing.
Avaneb lisatud PDF failiga Direct Printing Utility aken.
2
3
4
Valige kasutatav masin.
Kohandage seadme seadistusi.
Klõpsake nupul Print. Valitud PDF-fail saadetakse masinasse.
3. Erifunktsioonid
173
Maciga printimine
7
Printeri sätete muutmine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Te saate kasutada seadme poolt kasutatavaid täpsemaid
printimisfunktsioone.
6
Dokumendi printimine
Mac-arvutist printimisel peate printeridraiveri seadistused igas kasutatavas
rakenduses eraldi üle vaatama. Macist printimiseks toimige järgmiselt:
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File. Printeri atribuutide
aknas kuvatav seadme nimi võib kasutatavast seadmest sõltuvalt
varieeruda. Kui nimi välja arvata, sarnaneb printeri atribuutide akna
paigutus järgmisel joonisel toodule.
8
1
2
Avage prinditav dokument.
3
Valige paberiformaat, paberi suund, mastaap ja muud suvandid ning
veenduge, et valitud on teie seade. Klõpsake nupul OK.
4
5
6
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Document Setup).
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Print.
Mitme lehekülje printimine ühele lehele
Saate printida rohkem kui ühe lehekülje ühele paberilehele. See funktsioon
pakub kokkuhoidlikku moodust mustandikoopiate printimiseks.
1
2
Avage rakendus ja valige suvand Print menüüs File.
3
4
Valige teised kasutatavad sätted.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Klõpsake nupul Print.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige ripploendist Pages per Sheet, mitu lehekülge soovite ühele
paberilehele printida.
Klõpsake nupul Print.
Masin prindib määratud arvu lehekülgi ühele paberilehele.
3. Erifunktsioonid
174
Maciga printimine
9
Paberi mõlemale poolele printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Variatsiooni
funktsioon” lk 8).
Kui prindite üle 2 koopia, võivad esimene ja teine koopia printida
samale paberilehele. Vältige paberi mõlemale küljele printimist, kui
prindite üle 1 koopia.
10
Spikri kasutamine
Enne kahepoolses re˛iimis printimist otsustage, millise serva te lõpetatud
dokumendil köidate. Köitmissuvandid on järgnevad:
•
Long-Edge Binding: See suvand on tavaline raamatute köitmisel
kasutatav küljendus.
•
Short-Edge Binding: Seda valikut kasutatakse tihti koos kalendritega.
1
2
3
4
5
Klõpsake akna vasakus alumises nurgas oleval küsimärgil, seejärel
klõpsake teemal, mille kohta rohkem teavet soovite. Avaneb hüpikaken
teabega selle draiveri pakutava suvandi kohta.
Oma Maci rakendusest valige suvand Print menüüs File.
Valige jaotise Orientation all olevast ripploendist suvand Layout.
Valige köitmissuund Two-Sided suvanditest.
Valige teised kasutatavad sätted.
Klõpsake Print ja masin prindib paberi mõlemale poolele.
3. Erifunktsioonid
175
Linuxis printimine
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata.
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine
saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka
lp- või lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.
11
Rakendustest printimine
Paljud Linuxi rakendused lubavad printida UNIXi printimishalduri (CUPS)
abil. Sellel masinal saate printida mis tahes sellisest rakendusest.
1
2
Avage prinditav dokument.
Avage menüü File ja klõpsake suvandil Page Setup (mõnedes
rakendustes Print Setup).
12
Failide printimine
Te saate oma seadmega printida teksti, pilte, pdf-faile otse käsurealiidese
kaudu, kasutades standardset CUPS-meetodit. Seda võimaldab utiliit
CUPS lp või lpr. Võite printida neid faile kasutades alljärgnevat
käsuvormingut.
"lp -d <printeri nimi> -o <suvand> <faili nimi>"
Täpsema teabe saamiseks vaadake oma süsteemi lp või lpr põhilehte.
3
Valige paberiformaat ja paberi suund ning veenduge, et valitud on
teie seade. Klõpsake nupul Apply.
4
5
6
7
8
Avage failimenüü ja klõpsake suvandil Print.
Valige printimiseks oma seade.
Valige koopiate arv ja näidake, millised lehed printida.
Vajaduse korral muutke igal vahekaardil teisi printimissuvandeid.
Klõpsake nupul Print.
3. Erifunktsioonid
176
Linuxis printimine
13
Printeri atribuutide konfigureerimine
Operatsioonisüsteemiga kaasas oleva printimise utiliidi abil saate muuta
vaikimisi printimissuvandeid või ühenduse tüüpi.
1
Käivitage printimise utiliit (minge System > Administration >
Printing menüüsse või käivitage käsk "system-config-printer"
Terminali programmis).
2
3
4
Valige oma printer ja tehke sellel topeltklõps.
Muutke printimise vaikesuvandeid või ühenduse tüüpi.
Klõpsake nupul Apply.
3. Erifunktsioonid
177
Unixis printimine
15
Sõltuvalt mudelitest või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. See tähendab, et funktsioone ei toetata (vt „Funktsioonid
mudelite lõikes” lk 7).
14
Printimisülesandega jätkamine
Pärast printeri installimist valige printimiseks mõni pildi, teksti, või PS-fail.
1
2
3
4
UNIX printeri draiver on Print Job Manager milles kasutaja saab valida
erinevate printimisvõimaluste vahel jaotuses Properties.
Saab kasutada ka järgnevaid kiirklahve: “H” tähendab Help, “O” tähendab
OK, “A” tähendab Apply, ja “C” tähendab Cancel.
General vaheleht
•
Paper Size: Seadke vastavalt oma vajadustele paberi suuruseks kas
A4, kirjaformaat või mõni muu suurus.
printui document1
•
See avab UNIX printeri draiveri Print Job Manager akna, milles
kasutaja saab valida erinevaid printimise sätteid.
Paper Type: Valige paberi tüüp. Selles nimekirjas on saadaval valikud
Printer Default, Plain, ja Thick.
•
Paper Source: Valige, millisest salvest paberit võetakse.
Vaikeseadeks on Auto Selection.
•
Orientation: Valige suund, milles teave lehele prinditakse.
•
Duplex: Printige paberi säästmiseks lehe mõlemale poolele.
Käivitage “printui <file_name_to_print>” käsk.
Näiteks kui prindite faili “document1”
Valige printer, mis on juba lisatud.
Valige aknas printimise valikud, näiteks Page Selection.
Valige soovitud koopiate arv jaotises Number of Copies.
Printeri draiveri poolt võimaldatavate funktsioonide täielikuks
kasutamiseks vajutage Properties.
5
Masina sätete muutmine
Sõltuvalt mudelist ei pruugi automaatne/käsitsi kahepoolne printimine
saadaval olla. Paaris- ja paaritute lehtede printimiseks saate valida ka
lpr-printimissüsteemi või teised rakendused.
Vajutage OK printimise alustamiseks.
3. Erifunktsioonid
178
Unixis printimine
•
Multiple pages: Printige mitu lehekülge ühele lehepoolele.
•
Page Border: Valige mõni servastiilidest (nt Single-line hairline,
Double-line hairline)
Image vaheleht
Sellel vahelehel saate muuta oma dokumendi kujutise heledust,
resolutsiooni või asendit.
Text vaheleht
Määrake printimistulemuse tegelik tekstipiir, joonevahe või tulbad.
Margins vaheleht
•
Use Margins: Määrake dokumendipiirid. Vaikimisi on piirid keelatud.
Kasutaja saab muuta piiride sätteid, muutes väärtusi vastavatel
väljadel. Vaikimisi sõltuvad need väärtused valitud lehesuurusest.
•
Unit: Muutke mõõtühikud punktideks, tollideks või sentimeetriteks.
Printer-Specific Settings vaheleht
Valige erinevaid sätteid JCL ja General raamides, et muuta erinevaid
suvandeid. Need valikud on printerispetsiifilised ja sõltuvad PPD failist.
3. Erifunktsioonid
179
4. Kasulikud
haldustööriistad
Käesolev peatükk tutvustab haldustööriistu, mis aitavad teil oma masinat täielikult kasutada.
• Haldustööriistade kasutamine
181
• Easy Capture Manager
182
• Samsung AnyWeb Print
183
• Easy Eco Driver
184
• Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
185
• Programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamine
188
• Programmi Samsung Printer Status kasutamine
191
• Programmi Samsung Printer Experience
kasutamine
193
Haldustööriistade kasutamine
Samsung pakub Samsung printeritele hulga haldustööriistu.
1
2
Veenduge, et seade on arvutiga ühendatud ja sisse lülitatud.
Menüüs Käivita valige Programmid või Kõik programmid.
•
3
4
5
Windows 8 puhul valige jaotisest Charms(Ehised) suvand
Otsing > Apps(Rakendus).
Leidke Samsung Printers.
Jaotise Samsung Printers alt leiate paigaldatud haldustööriistad.
Klõpsake haldustööriistal, mida soovite kasutada.
• Pärast draiveri installimist saate mõnda haldustööriista kasutada
otse Käivita-ekraanilt, klõpsates vastavale nupule.
• Windows 8 puhul saate pärast draiveri installimist mõnda
haldustööriista kasutada otse Käivita-ekraanilt, klõpsates vastavale
nupule.
4. Kasulikud haldustööriistad
181
Easy Capture Manager
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Sõltuvalt mudelist või lisatarvikutest ei pruugi see funktsioon saadaval olla.
Tehke ekraanitõmmis ja käivitage Easy Capture Manager, vajutades lihtsalt klaviatuuril Print Screen nuppu. Nüüd saate algse või muudetud
ekraanitõmmise lihtsalt välja printida.
4. Kasulikud haldustööriistad
182
Samsung AnyWeb Print
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
• Sõltuvalt mudelist või lisatarvikutest ei pruugi see funktsioon saadaval olla.
See tööriist aitab teil Windows Internet Exploreri aknast ekraanitõmmiseid, eelvaateid, lõikeid teha ning neid printida lihtsamalt kui tavaliste programmidega.
Laadige alla tarkvara Samsungi veebilehelt, pakkige see lahti ja installige: (http://www.samsung.com > leidke oma toode > Tugi või Allalaadimised).
4. Kasulikud haldustööriistad
183
Easy Eco Driver
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 7).
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk 7).
Programmiga Easy Eco Driver saate enne printimist rakendada paberit ja toonerit säästvaid ökofunktsioone.
Easy Eco Driver võimaldab teil ka lihtsat redigeerimist nagu piltide ja teksti eemaldamine jne. Sagedasti kasutatavad sätted saate salvestada
eelseadistusena.
Kuidas kasutada:
1 Avage prinditav dokument.
2 Avage aken Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 42).
3 Valige vahekaardilt Favorites suvand Eco Printing Preview.
4 Ilmub eelvaateaken.
5 Tehke valikud, mida soovite dokumendile määrata.
Teil on võimalik näha määratud funktsioonide eelvaadet.
6 Klõpsake nupul Prindi.
Kui soovite igal printimisel käivitada Easy Eco Driveri, märgistage märkekast Start Easy Eco Driver before printing job prindieelistuste akna vahekaardil
Basic.
4. Kasulikud haldustööriistad
184
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
• Programmi SyncThru™ Web Service puhul on miinimumnõudeks
veebibrauseri Internet Explorer 6.0 või sellest uuema versiooni
olemasolu.
• SyncThru™ Web Service seletus antud kasutusjuhendis võib teie
seadmest erineda, sõltuvalt selle omadustest või mudelist.
• Ainult võrguühendusega mudel.
1
Vajutage Login nupule ülemises paremas nurgas SyncThru™ Web
Service veebilehel.
2
Täitke väljad ID ja Password ning seejärel klõpsake nupul Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer).
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
Programmi SyncThru™ Web Service
sisselogimine
Enne programmi SyncThru™ Web Service suvandite konfigureerimist
peate administraatorina sisse logima. Programmi SyncThru™ Web Service
saate kasutada ka sisse logimata, kuid sel juhul puudub teil juurdepääs
vahekaartidele Settings ja Security.
4. Kasulikud haldustööriistad
185
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
2
Programmi SyncThru™ Web Service ülevaade
Vahekaart Settings
See vahekaart võimaldab teil seadistada seadme ja võrgu poolt pakutavaid
konfiguratsioone. Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima
administraatorina.
Sõltuvalt teie seadme mudelist ei pruugita mõnda vahekaarti kuvada.
•
Vahekaart Machine Settings: Määrab masina poolt antavad seaded.
•
Vahekaart Network Settings: Näitab võrgukeskkonna seadeid.
Võimaldab seadistada näiteks TCP/IP ja võrguprotokolle.
Vahekaart Information
Vahekaart Security
See vahekaart sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate kontrollida
erinevaid asju, näiteks tooneri allesolevat kogust. Saate printida ka
aruandeid, näiteks tõrke aruanne.
See vahekaart võimaldab seadistada süsteemi ja võrgu turvalisuse teavet.
Selle vahekaardi kuvamiseks peate sisse logima administraatorina.
•
Active Alerts: Näitab masinal tekkinud häireid ja nende raskusastet.
•
Supplies: Näitab, kui palju lehekülgi on trükitud ja kassetis alles olevat
tooneri hulka.
•
Usage Counters: Näitab kasutuskordade arvu printimistüüpide järgi:
ühepoolne, kahepoolne.
•
Current Settings: Näitab masina ja võrgu teavet.
•
Print information: Prindib raporteid süsteemi seisundist ja
fondiraporteid.
•
System Security: Seadistab süsteemi administraatori teavet ja
aktiveerib või desaktiveerib seadme funktsioone.
•
Network Security: Seadistab HTTP, IPSec-i, IPv4/IPv6 filtreerimise, ja
802.1x sätteid.
4. Kasulikud haldustööriistad
186
Programmi SyncThru™ Web Service kasutamine
Vahekaart Maintenance
See vahekaart võimaldab teil oma seadet hooldada saate püsivara
uuendada ja meilide saatmiseks kontaktandmeid seadistada. Lisaks saate
luua ühenduse Samsung-i veebisaidiga või laadida alla draivereid, kui valite
menüü Link.
•
Firmware Upgrade: Uuendage oma masina püsivara.
•
Contact Information: Näitab kontaktandmeid.
•
Link: Näitab kasulike veebilehtede linke, kus saate teavet alla laadida
või kontrollida.
3
Süsteemiadministraatori teabe seadistamine
See säte on vajalik meiliteavituse suvandi kasutamiseks.
1
Avage Windowsi operatsioonisüsteemis veebibrauser (nt Internet
Explorer).
Sisestage aadressiväljale seadme IP-aadress (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) ja vajutage sisestusklahvi või klõpsake nupul Mine.
2
3
Avaneb teie seadme sisseehitatud veebisait.
4
Sisestage administraatori nimi, telefoninumber, asukoht ja e-posti
aadress.
5
Klõpsake nupul Apply.
Vahekaardil Security valige System Security > System
Administrator.
4. Kasulikud haldustööriistad
187
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
• Sõltuvalt mudelist või lisavõimalustest ei pruugi mõned funktsioonid
olla saadaval (vt „Tarkvara” lk 7).
• Saadaval ainult Windows ja Mac OS-i kasutajatele (vt „Tarkvara” lk
7).
• Windowsis on programmi Samsung Easy Printer Manager
kasutamise miinimumnõudeks veebilehitseja Internet Explorer 6.0
või sellest uuema versiooni olemasolu.
Samsung Easy Printer Manager on rakendus, mis koondab Samsungi
masina seaded ühte kohta. Samsung Easy Printer Manager kombineerib
seadme seadistused printimiskeskkondade, seadete/tegevuste ja
rakendamisega. Kõik need võimalused koonduvad sujuvaks viisiks, kuidas
saate oma Samsung masinat kasutada. Samsung Easy Printer Manager
võimaldab kahte erinevat kasutajaliidest, mille seast valida: põhiline
kasutajaliides ning edasijõudnute kasutajaliides. Nende vahel
navigeerimine on lihtne: lihtsalt vajutage nupule.
Valige Käivita > Programmid või Kõik programmid > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager .
•
Windows 8 korral valige Charms(Ehised) alt Otsing >
Apps(Rakendus)> Samsung Printers > Samsung Easy Printer
Manager.
Maci korral
Avage kaust Applications > kaust Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Programmi Samsung Easy Printer Manager liides koosneb erinevatest
põhisektsioonidest, mida kirjeldab järgnev tabel:
4
Samsung Easy Printer Manager mõistmine
Programmi avamiseks:
Windowsi puhul
4. Kasulikud haldustööriistad
188
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
Printeri info
Sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist võib ekraanipilt erineda.
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta. Saate
kontrollida infot nagu masina mudeli nimi, IP aadress
(või Pordi nimi) ja masina seisund.
Saate vaadata veebipõhist User’s Guide.
2
Tõrkeotsingu nupp: Tõrgete ilmnemisel avab
see nupp valiku Troubleshooting Guide. See
võimaldab teil kasutusjuhendis vajaliku peatüki
otse avada.
Rakenduse
teave
3
1
Printerite
nimekiri
Sisaldab linke täiustatud sätete (kasutajaliidese
vahetamine), värskendamise, eelistuste sätestamise,
kokkuvõtte, abi ja üldteabe muutmiseks.
nuppu kasutatakse kasutajaliidese
vahetamiseks edasijõudnute sätete
kasutajaliidese vastu (vt „Edasijõudnute
seadete kasutajaliidese ülevaade” lk 190).
Printerite nimekirjas kuvatakse teie arvutile paigaldatud
printerid ning võrguotsinguga lisatud võrguprinterid
(ainult Windows).
4. Kasulikud haldustööriistad
189
Programmi Samsung Easy Printer Manager kasutamine
5
Kiirviited
Jaotus Quick links juhatab masina erifunktsioonide
juurde. See jaotis sisaldab ka edasijõudnud kasutajate
rakenduste viiteid.
4
Kui ühendate enda masina võrku, muutub
aktiivseks SyncThru™ Web Service-i ikoon.
Sisuala
Näitab teavet valitud masina ning allesoleva tooneri ja
paberi hulga kohta. Teave sõltub valitud masinast.
Mõningatel masinatel see funktsioon puudub.
Tellimuse
kulumaterjalid
Vajutage Order nupule tarvikute tellimise aknas.
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik Internetist
tellida.
5
6
Valige Help menüü või klõpsake aknas
nuppu.
Edasijõudnute seadete kasutajaliidese ülevaade
Edasijõudnud kasutaja liides on mõeldud kasutamiseks isikule, kes
vastutab võrgu ja masinate haldamise eest.
Sõltuvalt suvanditest või mudelist ei pruugi mõned menüüd näidikule
ilmuda. Sel juhul ei ole need teie seadme puhul kasutatavad.
Device Settings
Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu masina sätted ning paberi,
küljenduse, emuleerimise, võrgu ja printimise seaded.
Alert Settings (ainult Windowsil)
See menüü sisaldab vigadest teavitamisega seotud sätteid.
•
Printer Alert: Sisaldab teavituste saamise ajaga seotud sätteid.
•
Email Alert: Sisaldab e-maili teel teavituste saamise sätteid.
•
Alert History: Sisaldab seadme ja tooneri häirete ajalugu.
4. Kasulikud haldustööriistad
190
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
Programm Samsung Printer Status jälgib ning teavitab teid teie masina
seisundist.
Ikoon
• Selles kasutusjuhendis näidatav programmi Samsung Printer Status
aken ja selle sisu võivad sõltuvalt kasutatavast masinast või
operatsioonisüsteemist erineda.
• Kontrollige, milline operatsioonisüsteem/millised
operatsioonisüsteemid teie seadmega ühilduvad.
• Saadaval ainult Windows OS-i kasutajatele.
Tähendus
Kirjeldus
Normaalne
Masin on valmisolekus ning ei esine vigu ega
hoiatusi.
Hoiatus
Masin on olekus, kus tulevikus võib ilmneda viga.
Näiteks võib olla tegemist tooneri vähesusega,
millele võib varsti järgneda tooneri otsasaamine.
Tõrge
Masinal on vähemalt üks tõrge.
6
Samsung Printer Status ülevaade
Kui töö käigus tekib tõrge, saate seda lähemalt vaadata suvandist
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status installeeritakse
automaatselt koos masina tarkvaraga.
Programmi Samsung Printer Status saate käivitada ka käsitsi. Minge
menüüsse Prindieelistused, vajutage Basic sakil > Printer Status
nupule.
Windowsi tegumiribale ilmuvad need ikoonid.
Tooneri tase
Saate vaadata, kui palju toonerikassettides
toonerit järel on. Sõltuvalt kasutatavast masinast
võib ülal aknas näidatud masin ja toonerikasseti/
-kassettide arv erineda. Mõningatel masinatel
see funktsioon puudub.
Option
Saate seadistada prinditöö teavituse sätteid.
1
2
4. Kasulikud haldustööriistad
191
Programmi Samsung Printer Status kasutamine
3
Order Supplies
Vahetatavaid toonerikassette on võimalik
Internetist tellida.
User’s Guide
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend.
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide. See võimaldab
teil kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki
otse avada.
4
5
Close
Sulgege aken.
4. Kasulikud haldustööriistad
192
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Saadaval ainult Windows 8 kasutajatele.
Sõltuvalt kasutatavast mudelist võib ekraanipilt erineda.
Samsung Printer Experience is a Samsungi rakendus, milles on
kombineeritud Samsungi seadme sätted ja seadme haldusteenused. Saate
muuta seadme sätteid, tellida tarvikuid, avada tõrkeotsingu juhendeid,
külastada Samsungi veebilehte ja kontrollida ühendatud seadme teavet.
Kui seade ühendada internetiühendusega arvutiga, laaditakse see
rakendus automaatselt Windowsi Store(Pood) alla.
7
Programmi Samsung Printer Experience
mõistmine
Rakenduse avamiseks
Valige Käivita-ekraanilt nupp Samsung Printer Experience (
).
Programmi Samsung Printer Experience liides koosneb erinevatest
kasulikest funktsioonidest, mida on kirjeldatud alltoodud tabelis:
Printeri info
1
See ala sisaldab üldist teavet teie seadme kohta.
Saate kontrollida infot nagu masina olek, asukoht, IP
aadress ja allesjäänud tooneri tase.
4. Kasulikud haldustööriistad
193
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
2
User Guide
Saate vaadata veebipõhist Kasutusjuhend. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
Tõrgete ilmnemisel avab see nupp valiku
Troubleshooting Guide. See võimaldab teil
kasutusjuhendi tõrkeotsingu peatüki otse
avada.
Order Supplies
Sellele nupule vajutades saate veebi kaudu uusi
toonerikassette tellida. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab seade olema internetiga
ühendatud.
Visit Samsung
Viitab Samsungi printerite veebilehele. Selle
funktsiooni kasutamiseks peab seade olema
internetiga ühendatud.
3
4
5
6
Seadmete
nimekiri ja
Viimati
skaneeritud pilt
Skaneerimise nimekirjas kuvatakse seadmed, mis
toetavad programmi Samsung Printer Experience.
Seadme kujutise alt saate vaadata viimati
skaneeritud pilte. Siitkaudu skaneerimiseks peab
masin olema võrguga ühendatud. See peatükk on
mitmeotstarbeliste printerite kasutajatele.
Printer Settings Saate muuta erinevaid masina seadistusi nagu
masina sätted ning paberi, küljenduse, emuleerimise,
võrgu ja printimise seaded programmi SyncThru™
Web Service kaudu. Seade peab selleks olema
võrguga ühendatud. See nupp ei ole vajutatav, kui
seade on ühendatud USB-kaabli kaudu.
4. Kasulikud haldustööriistad
194
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Printeri kustutamine
8
Printerite lisamine/kustutamine
Kui te pole rakendusele Samsung Printer Experience printerit lisanud või
kui soovite printerit lisada/kustutada, siis järgige alltoodud juhiseid.
1
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
4
Saate lisada/kustutada ainult võrguühendusega printereid.
Printeri lisamine
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Valige suvand Eemalda printer
Valige printer, mille soovite kustutada.
Klõpsake nupul Yes.
Näete, et kustutatud printer eemaldatakse ekraanilt.
1
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seaded.
Või tehke paremklikk Samsung Printer Experience lehel ja valige
Seaded.
2
3
Valige suvand Lisa printer
Valige lisatav printer.
Nüüd näete lisatud printerit.
Kui näete
märki, saate printerite lisamiseks vajutada
märki.
4. Kasulikud haldustööriistad
195
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
9
Printimine Windows 8-s
5
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
See peatükk kirjeldab, kuidas viia Käivita-ekraanilt läbi levinud
printimisülesandeid.
Printimise põhifunktsioonid
1
2
3
4
Avage prinditav dokument.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
Valige nimekirjast oma printer
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
4. Kasulikud haldustööriistad
196
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Printimisülesande tühistamine
Vahekaart Basic
Kui prinditöö on prinditööde loendis või prindispuuleris ootel, saate selle
tühistada järgmiselt:
•
Sellesse aknasse pääsemiseks võite lihtsalt topeltklõpsata masina
ikoonil (
•
) Windowsi tegumiribal.
Hetkel aktiivse töö tühistamiseks võite vajutada seadme juhtpaneelil
olevat nuppu
(Tühista või Lõpetamis-/tühistamis).
Lisasätete avamine
Sõltuvalt kasutatavast mudelist või suvanditest võib ekraanil nähtav olla
veidi erinev.
Basic
Saate määrata rohkem printimise parameetreid.
1
2
3
4
Avage dokument, mida soovite printida.
Selle suvandiga saate valida põhilisi printimise sätteid nagu koopiate arv,
lehe paigutus ja dokumendi tüüp.
Eco settings
Jaotisest Charms(Ehised) valige Seadmed.
Valige nimekirjast oma printer
See suvand võimaldab prindikandja säästmiseks printida mitu lehekülge
ühele paberipoolele.
Klõpsake suvandil Veel sätteid.
4. Kasulikud haldustööriistad
197
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
vahekaart Advanced
Vahekaart Security
Sõltuvalt mudelist või funktsioonidest ei pruugi mõned võimalused
saadaval olla. Kui seda vahekaarti ei näidata või ei saa avada, ei ole
need funktsioonid toetatud.
Paper settings
See suvand võimaldab määrata põhilisi paberiga seonduvaid sätteid.
Layout settings
See suvand võimaldab valida erinevaid viise dokumentide paigutamiseks.
Job Accounting
See suvand võimaldab teil antud loaga printida.
Confidential Printing
4. Kasulikud haldustööriistad
198
Programmi Samsung Printer Experience kasutamine
Seda suvandit kasutatakse konfidentsiaalsete dokumentide printimiseks.
Selle abil printimiseks peate parooli sisestama.
Jagamisfunktsiooni kasutamine
Samsung Printer Experience võimaldab jagamisfunktsiooni abil printida
teistest arvutisse paigaldatud rakendustest.
Funktsioon sobib vaid jpeg, bmp, tiff, gif ja png failivormingute
printimiseks.
1
2
Valige sisu, mida soovite teisest rakendusest printida.
3
4
Valige printeri sätted nagu koopiate arv ja paberi paigutus.
Jaotisest Charms(Ehised) valige Jaga > Samsung Printer
Experience .
Printimise alustamiseks klõpsake nupul Prindi.
4. Kasulikud haldustööriistad
199
5. Tõrkeotsing
Selles peatükis on kasulikke juhiseid juhuks, kui tekib tõrge.
• Probleemid paberi söötmisel
201
• Toite ja kaabli ühenduse probleemid
202
• Printimisprobleemid
203
• Prindikvaliteedi probleemid
207
• Operatsioonisüsteemi probleemid
215
Probleemid paberi söötmisel
Seisund
Soovitatavad lahendused
Paberiummistused printimise ajal.
Kõrvaldage paberiummistus.
Paber kleepub kokku.
• Kontrollige salve maksimaalset paberimahutavust.
• Veenduge, et kasutate õiget tüüpi paberit.
• Võtke paber salvest välja ja painutage paberipakki või lehvitage see lahti.
• Teatud paberitüübid võivad niiskuse tõttu kokku kleepuda.
Mitut paberilehte ei õnnestu sööta.
Salves võib olla mitut erinevat tüüpi paberit. Laadige ainult sama tüüpi, samas formaadis ja sama kaaluga paberit.
Paberit ei söödeta masinasse.
• Eemaldage võimalik takistus masina seest.
• Paber ei ole korralikult laaditud. Võtke paber salvest välja ja laadige korralikult uuesti.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber.
• Paber on liiga paks. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.
Paber ummistub korduvalt.
• Salves on liiga palju paberit. Eemaldage salvest liigne paber. Kui prindite erimaterjalidele, kasutage
mitmeotstarbelist salve (või käsitsi söötmist).
• Kasutate sobimatut tüüpi paberit. Kasutage ainult paberit, mis vastab seadme juhendis toodud nõudmistele.
• Masina sees võib olla prahti. Avage esikate ja eemaldage mustus.
Lüümikud jäävad väljutusalas üksteise
külge kinni.
Kasutage ainult spetsiaalselt laserprinterite jaoks mõeldud lüümikuid. Eemaldage iga lüümik kohe selle seadmest
väljumisel.
Ümbrikud söödetakse viltu või ei
õnnestu korralikult sööta.
Veenduge, et paberijuhikud on mõlemal küljel ümbrike vastas.
5. Tõrkeotsing
201
Toite ja kaabli ühenduse probleemid
Seisund
Masin ei saa toidet
või ei ole ühenduskaabel arvuti ja
masina vahel korralikult ühendatud.
Soovitatavad lahendused
• Ühendage masin esmalt toiteallikaga ning vajutage
(Toide) nuppu juhtpaneelil.
• Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti.
5. Tõrkeotsing
202
Printimisprobleemid
Seisund
Masin ei prindi.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Masin ei saa toidet.
Kontrollige toitejuhtme ühendusi. Kontrollige toitelülitit ja toiteallikat.
Masinat ei ole valitud vaikemasinaks.
Valige see masin Windowsis vaikemasinaks.
Kontrollige masinal järgmist:
• Esikate ei ole suletud. Sulgege esikate.
• Paber on ummistunud. Kõrvaldage paberiummistus.
• Paberit ei ole laaditud. Laadige paber.
• Toonerikassett on paigaldamata. Paigaldage toonerikassett.
• Veenduge, et toonerikassetilt on eemaldatud kaitsekate ja -lehed.
Süsteemivea korral pöörduge hoolduskeskuse poole.
Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel ei ole
korralikult ühendatud.
Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti.
Ühenduskaabel arvuti ja masina vahel on
defektne.
Võimalusel ühendage see kaabel teise arvutiga, mis töötab korralikult, ja printige.
Võite ka proovida kasutada teise masina kaablit.
Port on valesti seadistatud.
Kontrollige operatsioonisüsteemi Windows printeri seadistusi ja veenduge, et
prinditöö saadetakse õigesse porti. Kui arvutil on enam kui üks port, siis veenduge,
et masin on ühendatud õige pordiga.
Masin võib olla valesti konfigureeritud.
Kontrollige jaotisest Prindieelistused, kas kõik printimise seadistused on õiged.
5. Tõrkeotsing
203
Printimisprobleemid
Seisund
Masin ei prindi.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Printeridraiver võib olla valesti installitud.
Desinstallige ning installige masina draiver uuesti.
Masinas esines tõrge.
Vaadake, kas juhtpaneelil kuvatav teade viitab süsteemiveale. Pöörduge
hoolduskeskuse poole.
Dokument on nii suur, et arvuti vabast
kõvakettaruumist ei piisa prinditöö
menetlemiseks.
Varuge enam kõvakettaruumi ja printige dokument uuesti.
Väljastussalv on täis.
Kui paber väljastussalvest eemaldatakse, jätkab seade printimist.
Masin valib
printimismaterjali valest
paberiallikast.
Jaotises Prindieelistused seadistatud paberi
suvand võib olla valesti määratud.
Paljudes tarkvararakendustes toimub paberiallika valimine jaotise Paper vahelehel
ülemjaotuses Prindieelistused. Valige õige paberiallikas. Vt printeridraiveri spikrit.
Printimine on äärmiselt
aeglane.
Printimistöö võib olla väga keerukas.
Vähendage lehekülje keerukust või proovige muuta prindikvaliteedi sätteid.
Pool lehekülge on tühi.
Lehekülje suund võib olla valesti seatud.
Muutke lehekülje suunda oma tarkvara rakenduses. Vt printeridraiveri spikrit.
Paberi formaat ei vasta paberi formaadi
sättele.
Veenduge, et printeridraiveri sätetes määratud paberiformaat vastab salves
kasutatavale paberile. Või veenduge, et printeridraiveri sätetes määratud
paberiformaat vastab kasutatavas tarkvararakenduses valitud paberile.
5. Tõrkeotsing
204
Printimisprobleemid
Seisund
Seade prindib, kuid
tekst on vale,
moonutatud või
osaliselt puudu.
Leheküljed prinditakse,
aga tühjalt.
Masin ei prindi PDF-faile
korralikult. Graafikute,
teksti või jooniste osad
on puudu.
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Masina kaabel on lahti või defektne.
Lahutage masina juhe ja ühendage siis uuesti. Proovige printimistööd, mille olete
juba edukalt printinud. Võimalusel ühendage kaabel ja seade teise arvutiga, mis
kindlasti probleemideta töötab, ja proovige tööd printida. Viimase võimalusena
proovige kasutada uut seadme kaablit.
Valiti vale printeridraiver.
Kontrollige rakenduse printeri valikmenüüs, kas see masin on valitud.
Tarkvara rakendusel esineb tõrkeid.
Proovige printida teisest rakendusest.
Operatsioonisüsteemis esineb tõrkeid.
Väljuge Windowsist ja taaskäivitage arvuti. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti
sisse.
Kui olete DOS-keskkonnas, võib olla seadme
fondi seadistus valesti seadistatud.
Fondi seadistuse muutmine. Fonti saate valida jaotisest Device Settings
programmisSamsung Easy Printer Manager (vt „Device Settings” lk 190).
Toonerikassett on defektne või on tooner
lõppenud.
Vajadusel ühtlustage tooneri jaotumist. Vajadusel vahetage toonerikassett.
Failis võis olla tühje lehekülgi.
Kontrollige faili ja veenduge, et selles ei ole tühje lehekülgi.
Mõni komponent, näiteks kontroller või
trükkplaat, võib olla defektne.
Pöörduge hoolduskeskuse poole.
PDF-faili ja Acrobati toodete vahel on
ühildumisprobleemid.
PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobati
prindisuvanditest valik Prindi pildina.
PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.
5. Tõrkeotsing
205
Printimisprobleemid
Seisund
Võimalik põhjus
Soovitatavad lahendused
Fotode prindikvaliteet ei
ole hea. Pildid ei ole
selged.
Foto eraldusvõime on väga madal.
Vähendage foto formaati. Eraldusvõime langeb, kui suurendate foto formaati
tarkvara rakenduses.
Enne printimist tuleb
masina väljastussalve
juurest auru.
Niiske paber võib tekitada printimisel auru.
See ei tähenda probleemi. Jätkake lihtsalt printimist.
Seade ei prindi
eriformaadis paberit,
näiteks arvepaberit.
Paberiformaat ei vasta paberiformaadi
seadistustele.
Valige õige paberisuurus jaotises Custom asukohaga Paper vahelehel menüüs
Prindieelistused.
Prinditud arvepaber on
kooldunud.
Paberitüüp ei vasta sättele.
Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused,
klõpsake vahekaardil Paper ja valige paberitüübiks Thick.
5. Tõrkeotsing
206
Prindikvaliteedi probleemid
Seadme sisemuses leiduv mustus või valesti laaditud paber võib prindikvaliteeti halvendada. Probleemi kõrvaldamiseks vaadake järgnevat tabelit.
Seisund
Hele või tuhmunud väljaprint
Soovitatavad lahendused
• Kui leheküljele ilmub vertikaalne valge vööt või heledam ala, hakkab tooner otsa saama. Paigaldage uus toonerikassett.
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.
• Kui terve lehekülg prinditakse heledalt, on värviseadistuse väärtus liiga madal või on sisse lülitatud toonerisäästure˛iim.
Muutke prindi eraldusvõimet ja lülitage tooneri säästure˛iim välja. Vt printeridraiveri spikrit.
• Tuhmide ja ähmaste vigade kombinatsioon võib tähendada, et toonerikassetti tuleb puhastada. Puhastage masina
sisemus.
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage masina sisemus. Kui nende sammudega probleemi ei lahene,
siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Paberi ülemine pool
prinditakse heledamana kui
paberi ülejäänud osa
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Recycled.
5. Tõrkeotsing
207
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Tooneri plekid
Soovitatavad lahendused
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata; näiteks võib paber olla liiga niiske või kare.
• Ülekanderull võib olla määrdunud. Puhastage masina sisemus.
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Vahelejäämised
Kui leheküljel esineb juhusliku paigutusega tuhme, tavaliselt ümaraid kohti:
• Üksik paberileht võib olla defektne. Proovige uuesti printida.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Paberi niiskusesisaldus on ebaühtlane või on paberi pinnal niiskeid laike. Proovige teist sorti paberit.
• Kogu paberipartii on kõlbmatu. Tootmisprotsesside vigade tõttu võivad paberi osad muutuda toonerit hülgavaks. Proovige
teist liiki või marki paberit.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Thick.
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Valged täpid
Kui lehele ilmuvad valged täpid:
• Paber on liiga kare ja sellelt kukub palju mustust seadme sisemuses olevatele komponentidele, põhjustades ülekanderulli
määrdumise. Puhastage masina sisemus.
• Paberi liikumisteed tuleb puhastada. Puhastage masina sisemus.
Kui nende sammudega probleemi ei lahene, siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
5. Tõrkeotsing
208
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Püstjooned
Soovitatavad lahendused
Kui leheküljele ilmuvad mustad püstjooned:
• Seadmes oleva toonerikasseti pind (trumliosa) on ilmselt kriimustatud. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
Kui leheküljele ilmuvad valged püsttriibud:
• LSU-osa pind masina sees võib olla määrdunud. Puhastage masina sisemus. Kui nende sammudega probleemi ei lahene,
siis pöörduge hoolduskeskuse poole.
Must taust
Kui tausta varjutus on liiga märgatav:
• Kasutage kergemat paberit.
• Kontrollige keskkonna tingimusi: väga kuiv keskkond või kõrge õhuniiskus (suhteline õhuniiskus üle 80%) võib tausta
toonimist suurendada.
• Eemaldage vana toonerikassett ja paigaldage uus.
• Jaotage tooner põhjalikult uuesti laiali (vt „Tooneri jaotumise ühtlustamine” lk 50).
Tooneriga määrdumine
• Puhastage seadme sisemust.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
5. Tõrkeotsing
209
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Korduvad püstdefektid
Soovitatavad lahendused
Kui lehekülje prinditud poolele ilmub korduvalt ühtlase sammuga defekte:
• Toonerikassett võib olla kahjustatud. Kui probleem püsib, eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
• Masina osadele võis sattuda toonerit. Kui defektid esineva lehe tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt pärast veel mõne
lehe printimist.
• Kinnitusplokk võib olla kahjustatud. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Hajusad taustadefektid
A
Hajusad taustadefektid tulenevad prinditud leheküljele juhuslikult sattuvatest tooneri teradest.
• Paber võib olla liiga niiske. Proovige printida teisest partiist paberile. Ärge avage paberipakke asjata, et paber ei imaks
endasse liiga palju niiskust.
• Kui hajusaid taustadefekte esineb ümbrikel, siis muutke prindi küljendust, et vältida printimist kohtadele, mille pöördel on
kattuvaid voltimiskohti. Voltimiskohtadele printimine võib tekitada probleeme.
Või valige Thick Envelope aknast Prindieelistused (vt „Prindieelistuste avamine” lk 42).
• Kui taustamäärimine katab tervet prinditud lehekülje pinda, reguleerige oma tarkvararakenduse või jaotise
Prindieelistused vahendusel printimise eraldusvõimet. Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi.
• Kui kasutate uut toonerikassetti, jaotage esmalt tooner laiali.
Paksus kirjas tähemärkide
või piltide ümber leidub
tooneriosakesi
Tooner ei pruugi sellele paberitüübile korralikult kinnituda.
• Muutke printeri suvandit ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Recycled. Veenduge, et olete valinud õige paberitüübi.
5. Tõrkeotsing
210
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Moonutatud tähemärgid
• Kui tähemärgid ei ole õige kujuga ja esineb õõnsaid kujutisi, siis võib paber olla liiga libe. Proovige kasutada muud paberit.
Lehekülg viltu
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Veenduge, et juhikud ei ümbritse paberivirna liiga tugevasti või lõdvalt.
Kõverdumine või lainetamine • Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti. Paberite kooldumist võib põhjustada nii kõrge temperatuur kui õhuniiskus.
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
5. Tõrkeotsing
211
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Kortsumine või voldid
Soovitatavad lahendused
• Veenduge, et paber on korralikult laaditud.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
Väljatrüki tagakülg on
määrdunud
• Kontrollige tooneri leket. Puhastage seadme sisemust.
Ühevärvilised või mustad
leheküljed
• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.
• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
• Seade võib vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
A
5. Tõrkeotsing
212
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Lahtine tooner
Soovitatavad lahendused
• Puhastage seadme sisemust.
• Kontrollige paberi tüüpi ja kvaliteeti.
• Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
Tühikud tähemärkides
A
Rõhttriibud
Tähemärkidel olevad lüngad kujutavad endast (tähe)märkide mustadel piirkondadel esinevaid valgeid alasid:
• Kui kasutate kilesid, siis proovige teist tüüpi kilet. Kilede erineva koostise tõttu on mingil määral tühikute ilmumine
tähemärkidesse normaalne nähtus.
• Võite printida paberi valele poolele. Võtke paber välja ja pöörake ümber.
• Paber ei pruugi nõudmistele vastata.
Kui ilmub paralleelseid musti rõhttriipe või määrdunud laike:
• Toonerikassett ei ole korralikult paigaldatud. Võtke kassett välja ja paigaldage uuesti.
• Toonerikassett võib olla defektne. Eemaldage toonerikassett ja paigaldage uus.
Kui probleem ei kao, võib masin vajada remonti. Pöörduge hoolduskeskuse poole.
5. Tõrkeotsing
213
Prindikvaliteedi probleemid
Seisund
Kõverdumine
Soovitatavad lahendused
Kui prinditud paber on kõverdunud või paberit ei söödeta masinasse:
• Pöörake paberipakk salves ümber. Proovige ka paberit salves 180° pöörata.
• Muutke printeri seadistust ja proovige uuesti. Avage jaotis Prindieelistused, klõpsake vahekaardil Paper ja valige
paberitüübiks Thin.
• Mõnedele lehtedele ilmub Kasutate seadet ilmselt 1000 m (3281 jala) kõrgusel või kõrgemal. Suured kõrgused võivad mõjutada prindikvaliteeti, näiteks
korduvalt tundmatu kujutis lahtist toonerit või heledaid pilte. Muutke seadme kõrguse seadistust (vt osa „Kõrguse seadistamine” lk 160).
• Lahtine tooner
• Ilmneb nõrka printimist või
saastumist
5. Tõrkeotsing
214
Operatsioonisüsteemi probleemid
1
Tavalised Windowsi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Installimise ajal kuvatakse
teade „File in Use”.
Sulgege kõik tarkvara rakendused. Eemaldage käivitusgrupist Startup kõik programmid ja taaskäivitage seejärel Windows.
Reinstallige printeri draiver.
Kuvatakse teade „General
Protection Fault”, „Exception
OE”, „Spool 32” või „Illegal
Operation”.
Sulgege kõik muud rakendused, käivitage Windows uuesti ja proovige uuesti printida.
Kuvatakse teade „Fail To
Print” ja „A printer timeout
error occurred”.
Need teated võivad ilmuda printimise ajal. Lihtsalt oodake, kuni masin lõpetab printimise. Kui teade kuvatakse ootere˛iimis või
pärast printimise lõpetamist, kontrollige seadme ühendust ja/või seda, kas on ilmnenud tõrkeid.
Programmi Samsung Printer
Experience ei kuvata, kui
klõpsate suvandil Veel sätteid.
Samsung Printer Experience ei ole paigaldatud. Laadige rakendus Windowsi Store(Pood) alla ja paigaldage see.
Masina teavet ei kuvata, kui
klõpsate seadmel jaotises
Seadmed ja printerid.
Kontrollige Printeri atribuudid. Klõpsake portide vahekaardil.
(Juhtpaneel > Seadmed ja printerid > Paremklõpsake printeri ikoonil ja valige Printer properties)
Kui pordi seadistuseks on fail või LPT, siis eemaldage need märgistused ja valige TCP/IP, USB või WSD.
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Windows tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Microsoft Windowsi kasutusjuhendit.
5. Tõrkeotsing
215
Operatsioonisüsteemi probleemid
2
Levinud probleemid Maciga
Seisund
Soovitatavad lahendused
Masin ei prindi PDF-faile korralikult.
Graafikute, teksti või jooniste osad on
puudu.
PDF-faili printimine pildina võib võimaldada faili printida. Aktiveerige Acrobati prindisuvanditest valik Prindi pildina.
PDF-faili pildina printimine võtab rohkem aega.
Kõiki tähemärke ei kuvata esilehe
printimisel normaalselt.
Maci operatsioonisüsteem ei suuda seda kirjatüüpi esilehe printimisel genereerida. Esilehel kuvatakse tavalised
ladina tähed ja numbrid.
Dokumendi printimisel Mac-arvutist
programmiga Acrobat Reader 6.0 (või
uuem) ei prindita värve õigesti.
Kontrollige, et masina draiveri eraldusvõime seade on sama kui tarkvaral Acrobat Reader.
Lisateabe saamiseks Maci operatsioonisüsteemi tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Maci kasutusjuhendit.
5. Tõrkeotsing
216
Operatsioonisüsteemi probleemid
3
Tavalised Linuxi probleemid
Seisund
Soovitatavad lahendused
Kui prindite rohkem kui ühe
koopia, siis teist koopiat ei
prindita.
Probleem esineb Ubuntu 12.04 standardses CUPS-filtris "pdftops" esineva probleemi tõttu. Probleemi parandamiseks
uuendage CUPS-filtrite pakett versioonile 1.0.18 ("pdftops" on osa "cups-filters" paketist).
Põimimise suvandi
märgistuse eemaldamine
printimise dialoogiaknas ei
tööta.
Mõnedel GNOME'i printimise dialoogidel on probleem põimimise suvandiga. Lahendusena märkige põimimise suvandi
vaikeväärtuseks süsteemi printimise utiliidis False (käivitage "system-config-printer" Terminali programmis).
Printimine töötab alati
dupleksre˛iimis.
See probleem esines Ubuntu 9.10 CUPS-paketiga. Uuendage CUPS versioonile 1.4.1-5ubuntu2.2.
Printerit ei lisata süsteemi
printimise utiliidi kaudu.
Probleem ilmneb Debian 7 süsteemil, kuna selle 'system-config-printer' paketis on viga (http://bugs.debian.org/cgi-bin/
bugreport.cgi?bug=662813 Debiani vigade jälgimissüsteemis). Palun kasutage mõnda muud viisi printeri lisamiseks (nt
CUPS WebUI)
Paberi suuruse ja paigutuse
valikud on tekstifailide
avamisel printimise
dialoogiaknas lukustatud.
Probleem ilmneb Fedora 19 puhul ja on seotud selle "leafpadi" tekstiredaktoriga. Palun kasutage teisi tekstiredaktoreid, nt
"gedit".
Lisateabe saamiseks operatsioonisüsteemi Linux tõrketeadete kohta vaadake arvutiga kaasas olnud Linuxi kasutusjuhendit.
5. Tõrkeotsing
217
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
0800 100 100
www.samsung.com/
n_africa
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com.ar
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
1300 362 603
www.samsung.com/
au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
www.samsung.com/
ae (English)
ALGERIA
AUSTRALIA
BAHRAIN
BELARUS
BELGIUM
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
www.samsung.com
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com.br
BRAZIL
4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff www.samsung.com/
bg
BURUNDI
200
www.samsung.com
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
CAMEROON
CANADA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
810-800-500-55-500
www.samsung.com
CHILE
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
CHINA
www.samsung.com/
be_fr (French)
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
[HHP] 02-24828200
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
Bogotá: 6001272
Contact SAMSUNG worldwide
218
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
0-800-507-7267
COSTA RICA
CROATIA
Cote D’ Ivoire
WebSite
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
062 SAMSUNG (062 726 786) www.samsung.com/hr
8000 0077
Country/Region
Customer Care Center
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
ESTONIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
www.samsung.com/
africa_fr/
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
0180 6 SAMSUNG bzw.
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
0180 6 7267864*
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
DRC
GERMANY
499999
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GEORGIA
www.samsung.com/
latin_en (English)
GHANA
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
www.samsung.com/
latin_en (English)
ECUADOR
WebSite
GREECE
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com/gr
Contact SAMSUNG worldwide
219
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
1-800-299-0013
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG
INDONESIA
IRAN
ITALIA
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
(852) 3698-4698
INDIA
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HUNGARY
WebSite
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
hu
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
www.samsung.com/id
021-5699-7777
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
[HHP] 800.Msamsung
(800.67267864)
WebSite
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
JORDAN
065777444
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MALAYSIA
021-8255
Customer Care Center
JAMAICA
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
0800-112-8888 (Toll Free)
Country/Region
Contact SAMSUNG worldwide
220
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
www.samsung.com
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/
nz
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
NIGERIA
NICARAGUA
NORWAY
OMAN
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
Country/Region
PAKISTAN
Customer Care Center
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/
800-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
PANAMA
PARAGUAY
PERU
www.samsung.com/
latin_en (English)
009 800 542 0001
www.samsung.com.p
y
0-800-777-08
www.samsung.com/
pe
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
WebSite
1-800-8-7267864 [Globe
landline and Mobile]
www.samsung.com/
ph
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
Contact SAMSUNG worldwide
221
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
POLAND
Customer Care Center
WebSite
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
Country/Region
WebSite
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
africa_fr/
011 321 6899
www.samsung.com/rs
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
sg
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SENEGAL
[HHP] 0 801-672-678* lub +48
22 607-93-33**
SERBIA
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
SINGAPORE
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
Customer Care Center
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
SUDAN
1969
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
RWANDA
9999
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
SAUDI ARABIA
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
SYRIA
Contact SAMSUNG worldwide
222
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
THAILAND
Customer Care Center
1800-29-3232
WebSite
www.samsung.com/th
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us
U.S.A (Mobile
Phones)
[HHP] 1-888-987-HELP(4357) www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
UKRAINE
000 405 437 33
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com/
ve
1 800 588 889
www.samsung.com
VIETNAM
0211 350370
WebSite
www.samsung.com
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
VENEZUELA
ZAMBIA
Customer Care Center
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
U.S.A
Country/Region
Contact SAMSUNG worldwide
223
Sõnastik
Käesolev sõnastik aitab teil oma toodet paremini tundma õppida,
selgitades harilikult printimisega seonduvat ja selles kasutusjuhendis
kasutatud terminoloogiat.
802.11
802.11 on IEEE kohtvõrgu/linnavõrgu standardite komitee poolt traadita
kohtvõrgu (WLAN) ühenduse jaoks väljatöötatud standardite kogum (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n võib jagada sama riistvara ja kasutada sagedusala 2,4 GHz.
802.11b toetab läbilaskevõimet kuni 11 Mbit/s; 802.11n toetab
läbilaskevõimet kuni 150 Mbit/s. Mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid ja
Bluetooth-seadmed võivad mõnikord 802.11b/g/n seadmeid segada.
Pääsupunkt
Pääsupunkt või traadita pääsupunkt (AP või WAP) on seade, mis ühendab
traadita side seadmed koos traadita kohtvõrku (WLAN) ning toimib traadita
kohtvõrgu raadiosignaalide keskse saatja ja vastuvõtjana.
ADF
Automaatne dokumendisöötur (ADF) on skannimisseade, mis söödab
automaatselt originaalpaberilehe sisse, et seade saaks skannida mitu
paberit korraga.
AppleTalk
AppleTalk on firmaomane arvutivõrgu protokollide komplekt, mis on välja
töötatud Apple Inc. poolt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984)
ning praegu on Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Värvussügavus
Arvutigraafika termin, mis näitab rasterpildi ühe piksli värvi esitamiseks
kasutatud bittide arvu. Suurem värvussügavus annab laiema ulatuse
erinevaid värve. Bittide arvu suurenedes muutub võimalike värvide arv
värvitabeli jaoks ebapraktiliselt suureks. 1-bitist värvi nimetatakse tavaliselt
monokroomseks või mustvalgeks.
BMP
Bittrastergraafika vorming, mida kasutatakse Microsoft Windowsi
graafilises alamsüsteemis (GDI) ning harilikult lihtsa graafika
failivorminguna sellel platvormil.
Sõnastik
224
Sõnastik
BOOTP
Katvus
Protokoll BOOTP. Võrgukliendi poolt kasutatav võrguprotokoll IP-aadressi
automaatseks omandamiseks. Tavaliselt toimub see arvutite või nendes
töötavate operatsioonisüsteemide alglaaduri osas. BOOTP serverid
omistavad aadresside kogumist igale kliendile IP-aadressi. BOOTP
võimaldab „kettata tööjaama” arvutitel saada IP-aadressi enne
kõrgetasemelise operatsioonisüsteemi laadimist.
See printimise puhul kasutatav mõiste, mis väljendab printimisel tooneri
kasutamise mõõdet. Näiteks 5% katvus tähendab, et A4 formaadis paberist
moodustab umbes 5% kujutis või tekst. Seega, kui paberil või originaalil on
keerukad kujutised või palju teksti, siis on katvus suurem, ning samas on
tooneri kasutus sama suur kui katvus.
CCD
CSV
Laengsidestusseadis (CCD) on skannimist võimaldav riistvara. CCDmooduli kinnihoidmiseks kasutatakse ka CCD-lukustusmehhanismi, et
hoida ära kahjustuste tekkimist seadme teisaldamisel.
Komaeraldusega väärtused (CSV). CSV-failivormingu tüüpi kasutatakse
ühitamatute rakenduste vahel andmete vahetamiseks. See Microsoft
Excelis kasutatav failivorming on muutunud faktiliselt standardiks kogu
tööstuses, isegi teiste platvormide seas peale Microsofti.
Järjestus
DADF
Järjestus on protsess, mille puhul prinditakse mitu paljundustööd
komplektidena. Järjestamise valimisel prindib seade kogu komplekti ja alles
siis hakkab järgmist komplekti printima.
Kahepoolne automaatne dokumendisöötur (DADF) on skannimisseade,
mis söödab automaatselt originaalpaberilehe sisse ja pöörab selle ümber,
et seade saaks mõlemalt paberipoolelt skannida.
Juhtpaneel
Vaikimisi
Juhtpaneel on ühetasane, harilikult vertikaalne ala, kus kuvatakse juhtumisja jälgimisvahendeid. Tavaliselt paiknevad need seadme eesosas.
Väärtus või seadistus, mis kehtib printeri esmakordsel kasutuselevõtul,
lähtestamisel või algväärtustamisel.
Sõnastik
225
Sõnastik
DHCP
Maatriksprinter
Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) on klientserveri
võrgustusprotokoll. DHCP-server annab DHCP klienthosti taotlusele
eriomased konfiguratsiooniparameetrid, milleks on tavaliselt klienthostile
IP-võrgus osalemiseks vajalik teave. DHCP pakub ka mehhanismi
klienthostidele IP-aadresside määramiseks.
Maatriksprinteriks nimetatakse arvutiprinterit, mille prindipea liigub lehel
edasi ja tagasi ning prindib löögi abil, lüües sarnaselt kirjutusmasinaga
tindiga immutatud riidelinti vastu paberit.
DIMM-moodul
DPI (Punkti tolli kohta) on eraldusvõime mõõtühik, mida kasutatakse
skannimisel ja printimisel. Üldiselt on suurema DPI puhul eraldusvõime
suurem, kujutise detailid paremini nähtavad ning fail mahukam.
Kaherealine mälumoodul (DIMM), mälu sisaldav väike trükiplaat. DIMMmoodul salvestab seadmes selliseid andmeid nagu printimise andmed ja
vastuvõetud faksi andmed.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) on standard, mis võimaldab
koduvõrgus olevatel seadmetel jagada üle võrgu omavahel teavet.
DNS
Doomeninimeserver (DNS) on süsteem, mis salvestab hajutatud
andmebaasides või võrgustikes (nt internetis) doomeninimedega seotud
teabe.
DPI
DRPD
Eristatava helinamustri tuvastamine. Eristatav helin on telefoniettevõtte
teenus, mis võimaldab kasutajal kasutada ühte telefoniliini mitmele
erinevale telefoninumbrile tulevatele kõnedele vastamiseks.
Dupleks
Seadis, mis pöörab paberilehe automaatselt ringi, et seade saaks paberi
mõlemale poolele printida (või skannida). Dupleksseadmega varustatud
printer saab ühe prinditsükli ajal printida paberi mõlemale poolele.
Sõnastik
226
Sõnastik
Maksimaalressurss
Ethernet
Maksimaalressurss on printeri jõudlust mittemõjutav ühe kuu lehtede arv.
Üldiselt on printeril kasutusea piiranguks lehtede arv aasta kohta.
Kasutusiga tähendab keskmist väljatrükkide arvu, tavaliselt garantiiaja
jooksul. Näiteks kui maksimaalressurss on 48 000 lehte kuus ja ühes kuus
on oletatavalt 20 tööpäeva, siis on printeri päevalimiidiks 2400 lehte.
Ethernet on kaadripõhine arvutivõrgutehnoloogia kohtvõrkude jaoks. See
määrab füüsilise kihi jaoks kaabelduse ja signaaliedastuse ning
meediumipöörduse juhtimise (MAC)/OSI-mudeli lülikihi jaoks
kaadrivormingud ja protokollid. Ethernet põhineb peamiselt standardil IEEE
802.3. See on muutunud kõige laialdasemalt kasutatavaks
kohtvõrgutehnoloogiaks alates 1990ndatest kuni tänapäevani.
ECM
Veaparandusre˛iim (ECM) on valikuline andmeedastusre˛iim, mis on
olemas 1. klassi faksiaparaatides või faksimodemites. See leiab ja
parandab faksiedastuse käigus automaatselt vead, mis tekivad mõnikord
telefoniliini müra tõttu.
EtherTalk
Apple Computer’i poolt arvutivõrgu jaoks välja töötatud protokollide
komplekt. See oli sisse ehitatud algupärasesse Maci (1984) ning praegu on
Apple selle TCP/IP-võrgu kasuks välja vahetanud.
Emuleerimine
FDI
Emuleerimine on tehnika, mille puhul saab üks seade teise seadmega
samasid tulemusi.
Võõrseadme liides (FDI) on seadmesse installitud kaart, mis võimaldab
kõrvalise seadme (nt müntidega töötava seadme või kaardilugeja)
kasutamist. Need seadmed võimaldavad teie seadme puhul tasulise
printimise teenust rakendada.
Emulaator jäljendab ühe süsteemiga teise süsteemi funktsioone, mistõttu
toimib see süsteem samamoodi nagu esimenegi. Emuleerimine keskendub
välise käitumise täpsele jäljendamisele, mis erineb simuleerimisest, kuna
see käsitleb simuleeritava süsteemi abstraktset mudelit, võttes sageli
arvesse selle sisemist olekut.
FTP
Failiedastusprotokoll (FTP) on üldkasutatav protokoll failivahetuseks igas
TCP/IP-protokolli toetavas võrgus (nt internetis või sisevõrgus).
Sõnastik
227
Sõnastik
Kuumuti
Massmäluseade
Laserprinteri osa, mis sulatab tooneri prindikandjale. See koosneb
kuumutavast rullikust ja surverullikust. Pärast tooneri paberile kandmist
rakendab kuumuti kuumust ja survet, et tagada tooneri jäädav püsimine
paberile ning seetõttu on paber ka laserprinterist välja tulles soe.
Massmäluseade, mida nimetatakse tavaliselt kõvakettaks, on säilmälu
seade, mis talletab digitaalselt kodeeritud andmed kiiresti pöörlevatele
magnetkihiga ketastele.
Lüüs
Ühendus arvutivõrkude või arvutivõrgu ja telefoniliini vahel. See on väga
levinud, kuna arvuti või võrk võimaldab juurdepääsu teisele arvutile või
võrgule.
Halliskaala
IEEE
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (IEEE) on rahvusvaheline
mittetulunduslik kutseline organisatsioon elektriga seotud tehnoloogia
arendamiseks.
IEEE 1284
Halli varjundid, mis asendavad värvilise kujutise halliskaalale teisendamisel
kujutise heledaid ja tumedaid osi; värve asendavad erinevad halli varjundid.
1284 paralleelliidesestandard töötati välja Elektri- ja Elektroonikainseneride
Instituudi (IEEE) poolt. Mõiste „1284-B” viitab kindlale pistmiku tüübile
paralleelkaabli otsas, mis kinnitub välisseadmele (nt printerile).
Halltoon
Intranet
Kujutise tüüp, mis matkib punktide arvu muutmisega halliskaalat.
Intensiivsed värvilised alad koosnevad väga paljudest punktidest, samas
heledamad alad vähematest punktidest.
Privaatvõrk, mis kasutab internetiprotokolle, võrgu ühenduvust ja võimalik,
et ka avalikku telekommunikatsioonisüsteemi, et osalist organisatsiooni
teavet ja tegevust selle töötajatega jagada. Mõnikord viitab see termin
ainult kõige nähtavamale teenusele, võrgusisesele veebisaidile.
Sõnastik
228
Sõnastik
IP-aadress
IPX/SPX
Internetiprotokolli (IP) aadress on kordumatu arv, mida seadmed
internetiprotokolli standardit kasutavas võrgus üksteise tuvastamiseks ja
suhtlemiseks kasutavad.
IPX/SPX tähistab võrkudevahelist paketivahetust/järjestatud
paketivahetust. Novell’i NetWare operatsioonisüsteemides kasutatav
võrguprotokoll. IPX ja SPX pakuvad mõlemad TCP/IP-ga sarnaselt
ühendusteenuseid ning IPX-protokoll toimib sarnaselt IP-ga, SPX aga TCPga. IPX/SPX loodi esmalt kohtvõrkude jaoks ning on nende puhul väga
tõhus protokoll (kohtvõrgu puhul ületab selle jõudlus tavaliselt TCP/IP
oma).
IPM
Kujutist minutis (IPM) on printeri kiiruse mõõtühik. Termin „kujutist minutis”
viitab ühepoolsete lehtede arvule, mida printer suudab ühe minuti jooksul
valmis printida.
IPP
Interneti prindiprotokoll (IPP) iseloomustab standardprotokolli nii
printimiseks kui ka prinditööde, prindikandja formaadi, eraldusvõime jne
haldamiseks. Interneti prindiprotokolli saab kasutada lokaalselt või interneti
kaudu sadade printerite puhul ning see toetab ka juurdepääsu
reguleerimist, autentimist ja krüpteerimist, muutes selle varasematest
printimislahendustest palju tõhusamaks ja turvalisemaks.
ISO
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on rahvusvaheline
standardeid loov organ, mis koosneb rahvuslike standardiametite
esindajatest. See koostab ülemaailmseid tööstus- ja
kaubandusstandardeid.
ITU-T
Rahvusvaheline Elekterside Liit on rahvusvaheline organisatsioon, mis
loodi rahvusvahelise raadio- ja teleside standardiseerimiseks ja
koordineerimiseks. Selle peamisteks ülesanneteks on standardiseerimine,
raadiospektri jaotamine ning erinevate riikide vahel vastastikuse sidumise
lepingute korraldamine rahvusvaheliste telefonikõnede võimaldamiseks.
Lühendi ITU-T liide -T viitab telekommunikatsioonile.
Sõnastik
229
Sõnastik
ITU-T tabel nr 1
MAC-aadress
ITU-T avaldatud standardiseeritud testtabel faksidokumentide
edastamiseks.
Meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress on unikaalne identifikaator,
mis on võrguadapteriga sidestatud. MAC-aadress on unikaalne 48-bitine
identifikaator, mis koosneb 12 heksadetsimaalsest paarikaupa esitatud
märgist (nt 00-00-0c-34-11-4e). See aadress on tavaliselt võrguadapterisse
selle tootja poolt püsiprogrammeeritud ning kasutatakse suurtes võrkudes
seadmeid lokaliseerida üritavate ruuterite abistamiseks.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on täpsuses või kvaliteedis
kaotamiseta kujutiste tihendamise standard, mis loodi kahendpiltide, eriti
fakside tihendamiseks, kuid on kasutatav ka teiste kujutiste puhul.
MFP
JPEG
Kombainprinter (MFP) on kontoriseade, mille ühes korpuses on ühendatud
printeri, paljundusmasina, faksi, skanneri jne funktsioonid.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on kõige sagedamini kasutatav
standardmeetod fotode kadudega tihendamiseks. Seda vormingut
kasutatakse ülemaailmses veebis fotode salvestamiseks ja edastamiseks.
MH
LDAP
Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (LDAP) on võrguprotokoll TCP/IP
kaudu töötavate kataloogiteenuste päringuteks ja muutmiseks.
LED
MH (Modified Huffman) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod
kujutise teisaldamiseks faksiaparaatide vahel edastatavate andmete mahu
vähendamiseks. MH on koodiraamatul põhinev sarikodeerimise skeem,
mis on optimeeritud tühemiku tõhusaks tihendamiseks. Kuna suurem osa
faksidest koosneb peamiselt tühemikest, siis see vähendab enamuse
fakside edastusaega.
MMR
Valgusdiood (LED) on pooljuhtseade, mis näitab seadme olekut.
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6 poolt soovitatud
tihendusmeetod.
Sõnastik
230
Sõnastik
Modem
Seade, mis moduleerib kandesignaali, et kodeerida digitaalset
informatsiooni, ning ka demoduleerib seda kandesignaali edastatud
informatsiooni dekodeerimiseks.
MR
MR (Modified Read) on ITU-T T.4 poolt soovitatud tihendusmeetod. MR
kodeerib esimese skannitud rea MH abil. Järgmist rida võrreldakse
esimesega, tehakse kindlaks erinevused ning seejärel need erinevused
kodeeritakse ja edastatakse.
Trumliga pildindusseade kulutab printeri kasutamisel aeglaselt trumli pinda
ning see tuleks nõuetekohaselt välja vahetada, kuna see kulub kasseti
ilmutamisharja, puhastusseadise ja paberiga kokkupuutel.
Originaalid
Esimene näidis millestki, näiteks dokumendist, fotost, tekstist jne, mida
kopeeritakse, paljundatakse või tõlgitakse teiste eksemplaride tegemiseks,
kuid mida ennast ei ole kopeeritud ega millestki tuletatud.
OSI
Novell’i poolt välja töötatud võrguoperatsioonisüsteem. Algselt kasutas see
mitmiklõimtöötlust personaalarvutis erinevate teenuste käivitamiseks ning
võrguprotokollid põhinesid arhetüübilisel XNSi protokollistikul. Nüüd toetab
NetWare nii TCP/IP-d kui ka IPX/SPX-i.
Avatud süsteemide ühendamine (OSI) on Rahvusvahelise
Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt välja töötatud mudel suhtluste jaoks.
OSI pakub standardset modulaarset lähenemist võrgu ülesehitusse, mis
jagab nõutavad keeruliste funktsioonide hulgad hallatavatesse,
iseseisvatesse ja funktsionaalsetesse kihtidesse. Ülevalt alla suunas on
nendeks kihtideks rakenduskiht, esituskiht, seansikiht, transpordikiht,
võrgukiht, andmelülikiht ja füüsiline kiht.
OPC
PABX
OPC (Organic Photo Conductor) on seadis, mis muudab laserprinteri kiire
abil virtuaalse kujutise prinditavaks ning on tavaliselt rohelist või punakat
värvi ja silindrikujuline.
Automaat-kodukeskjaam (PABX) on telefoni automaatne lülitussüsteem
eraettevõttes.
NetWare
Sõnastik
231
Sõnastik
PCL
Prindikandja
Printeri käsukeel (PCL) on HP poolt printeri protokollina väljatöötatud
lehekirjelduskeel (PDL), mis on muutunud harustandardiks. Olles esialgselt
välja töötatud esimeste tindiprinterite jaoks, on printeri käsukeelt erinevatel
tasemetel väljastatud ka termoprinterite, maatriksprinterite ja laserprinterite
jaoks.
Sellised kandjad nagu paber, ümbrikud, sildid ja lüümikud, mida saab
kasutada printeris, skanneris, faksis või paljundajas.
PDF
Porditav dokumendiformaat (PDF) on Adobe Systemsi poolt välja töötatud
kaitstud failivorming kahemõõtmeliste dokumentide esitamiseks
seadmesõltumatus ja eraldusvõimest sõltumatus vormingus.
PostScript
PS (PostScript) on lehekirjelduskeel ja programmeerimiskeel, mida
kasutatakse peamiselt elektron- ja kompaktkirjastamise valdkondades –
see käivitub interpretaatoris kujutise loomiseks.
PPM
Lehekülge minutis (PPM) on printeri töökiiruse mõõtmise meetod, mis
näitab ühe minuti jooksul prinditavate lehekülgede arvu.
Printfail
Liides seadmedraiverile, mis võimaldab tarkvaral seadmedraiveriga
tavasisendi/-väljundi operatsioonisüsteemipöörduse abil suhelda,
lihtsustades paljusid tegumeid.
Protokoll
Konventsioon või standard, mis reguleerib või lubab kahe lõpp-punkti vahel
ühendust, suhtlust ja andmeedastust.
Printeridraiver
Programm, mida kasutatakse arvutist printerile käskude saatmiseks ja
andmete edastamiseks.
PS
Vt PostScript.
Sõnastik
232
Sõnastik
PSTN
SMTP
Üldkasutatav telefonivõrk (PSTN) on maailma üldkasutatavate
kanalikommutatsiooniga telefonivõrkude võrgustik, mis marsruuditakse
tootmisruumides tavaliselt kommutatsioonipaneeli kaudu.
Lihtne meiliedastusprotokoll (SMTP) on standard internetis meilide
edastamiseks. SMTP on suhteliselt lihtne tekstipõhine protokoll, mille puhul
määratakse üks või mitu sõnumi adressaati ning seejärel edastatakse
sõnumi tekst. See on klientserveri protokoll, mille puhul klient edastab
meilisõnumi serverile.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on protokoll
kaugkasutaja autentimiseks ja juurdepääsuks. RADIUS võimaldab
autentimisandmete, nagu kasutajanimede ja paroolide tsentraliseeritud
haldamist, kasutades võrkupääsu haldamiseks AAA (autentimine,
autoriseerimine ja juurdepääs, inglise keeles authentication, authorization,
accounting) kontseptsiooni.
SSID
Eraldusvõime
Alamvõrgumask
Kujutise detailide eristatavus, mõõdetav punktides tolli kohta (DPI). Mida
suurem on punktide arv tolli kohta, seda suurem on eraldusvõime.
Alamvõrgumaski kasutatakse koos võrguaadressiga, et teha kindlaks,
milline osa aadressist on võrguaadress ja milline osa on hosti aadress.
SMB
TCP/IP
Serverisõnumiplokk (SMB) on võrguprotokoll, mida rakendatakse
peamiselt võrgus sõlmede vahel failide, printerite, jadaportide ja
mitmesuguste sidevahendite jagamiseks. See pakub ka
protsessidevahelise suhtluse autenditud mehhanismi.
Edastusohje protokoll (TCP) ja internetiprotokoll (IP); sideprotokollide
komplekt, mis rakendab protokollistiku, millel internet ja enamik
kommertsvõrke töötavad.
Mestiident (SSID) on traadita kohtvõrgu (WLAN) nimi. Kõik traadita
kohtvõrgus olevad traadita seadmed kasutavad üksteisega suhtlemiseks
sama mestiidenti. Mestiidendid on tõstutundlikud ning nende
maksimaalseks pikkuseks on 32 märki.
Sõnastik
233
Sõnastik
TCR
TWAIN
Edastuse kinnitusraport (TCR) näitab iga andmeedastuse üksikasju, nagu
töö olek, andmeedastuse tulemus ja saadetud lehekülgede arv. Selle
raporti printimist on võimalik määrata iga prinditöö järele või ainult
ebaõnnestunud edastuste järele.
Harustandard skanneritele ja tarkvarale. Kasutades TWAIN-iga ühilduvat
skannerit koos TWAIN-iga ühilduva programmiga, saab skannimist sellest
programmist käivitada. See on pildihõive rakendusliides Microsoft
Windowsi ja Apple Maci operatsioonisüsteemide puhul.
TIFF
UNC-tee
Siltkuva failivorming (TIFF) on muutuva eraldusvõimega rasterpildi
vorming. TIFF kujutab tavaliselt skannerist tuleva kujutise andmeid. TIFFvormingus kujutised kasutavad silte, mis on failis sisalduva kujutise
omadusi määratlevad märksõnad. Seda paindlikku ja platvormist
sõltumatut vormingut saab kasutada erinevate pilditöötlusrakendustega
loodud piltide puhul.
Ühtne nimede reeglistik (UNC) on standardne viis Windows NT-s ja teistes
Microsofti toodetes võrgujaotuste juurde pääsemiseks. UNC-tee vorming
on: \\<serverinimi>\<jaotusnimi>\<lisakataloog>
Toonerikassett
Seadmes, näiteks printeris olev pudeli- või mahutitaoline kassett, mis
sisaldab toonerit. Tooner on laserprinterites ja paljundites kasutatav pulber,
mis moodustab prinditavale paberile teksti ja kujutised. Toonerit võib
kahjustada kuumutist tuleva soojuse ja surve kooslus, mis võib selle
paberikiudude külge kinni sulatada.
URL
Universaalne ressursilokaator (URL) on internetis olevate dokumentide ja
ressursside globaalne aadress. Aadressi esimene osa viitab protokollile,
mida kasutada, teine pool määratleb IP-aadressi või doomeninime, kus see
ressurss asub.
USB
Universaalne järjestiksiin (USB) on organisatsiooni USB Implementers
Forum poolt välja töötatud standard arvutite ja välisseadmete
ühendamiseks. Erinevalt paralleelpordist on USB loodud ühe arvuti USBpordi samaaegseks ühendamiseks mitme välisseadmega.
Sõnastik
234
Sõnastik
Vesimärk
WPA-PSK
Vesimärk on paberil olev äratuntav kujutis või muster, mis näib vastu
valgust vaadatuna heledam. Esimesena võeti vesimärgid kasutusele
Bolognas, Itaalias aastal 1282; need leidsid kasutamist paberivalmistajate
poolt oma toodete eristamiseks ning ka postmarkidel, rahal ja teistel
valitsuse dokumentidel võltsimise ärahoidmiseks.
WPA-PSK (WPA eeljagatud võti) on WPA erire˛iim väikeettevõtetele ja
kodukasutajatele. Jagatud võti või parool konfigureeritakse traadita
pääsupunktis (WAP) ja igas traadita sülearvuti või lauaarvuti seadmes.
WPA-PSK loob veelgi parema turvalisuse tagamiseks iga traadita kliendi ja
sidestatud pääsupunkti vahelise seansi jaoks kordumatu võtme.
WEP
WPS
WEP (Wired Equivalent Privacy) on IEEE 802.11-s täpsustatud
turvaprotokoll, et pakkuda samal tasemel turvalisust nagu traaditud
kohtvõrk. WEP pakub turvalisust krüpteerides andmeid raadio kaudu, et
need oleksid ühest punktist teise lõpp-punkti edastamisel kaitstud.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standard juhtmevaba koduvõrgu
loomiseks. Kui teie juhtmevaba pääsupunkt toetab WPS-i, saate
juhtmevaba võrguühendust konfigureerida lihtsalt ilma arvutita.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) on pildinduse arhitektuur, mis võeti
esmakordselt kasutusele Windows Me ja Windows XP puhul. WIA-ga
ühilduva skanneri kasutamisel saab skannimist käivitada nendest
samadest operatsioonisüsteemidest.
XPS
XML paberispetsifikatsioon (XPS) on lehekirjelduskeele (PDL) ja uue
dokumendi vormingu spetsifikatsioon, mis on kasulik porditava dokumendi
ja elektroonilise dokumendi puhul, välja töötatud Microsofti poolt. See on
XML-põhine spetsifikatsioon, mis põhineb uue prinditee ja vektoripõhise
seadmesõltumatu dokumendi vormingul.
WPA
Wi-Fi kaitstud juurdepääs (WPA) on traadita (Wi-Fi) arvutivõrkude
kaitsmiseks loodud süsteemide klass, mis töötati välja turvalisuse
parandamiseks pärast WEP-i.
Sõnastik
235
Register
A
AirPrint
154
AnyWeb Print
183
lahti ühendamine
PBC
juhtmevaba võrk
juhtpaneel
dokumendi printimine
K
176
Mac
174
UNIX
178
draiveri installimine
Unix
116
19
lemmiksätted printimiseks
pakutavad kulumaterjalid
47
tellimine
47
erikandjate kasutamine
34
kasutusnõuanded
32
119
USBkaabel
WPS
126, 129
34
43
24, 26
M
Mac
draiveri installimine USBkaabliga
ühendatult
100, 114, 101
käsitsi söötminemitmeotstarbeline salv
Linux
Infrastruktuuri re˛iim
181
49
juhtmevaba
217
lokaalne
draiveri installeerimine
eeldatav toonerikasseti kasutusiga
L
119
11
kulumaterjalid
J
82
paber käsitsi
söötmisessemitmeotstarbelisse salve 32
21
haldustööriistu
156
adhoc ühendus
erikandja
kuidas kasutada
G
google cloud printimine
tavalised Linuxi probleemid
142
kokkulepe
E
eestvaade
süsteemi nõuded
laadimine
võrgukaabel
D
Linux
123
124
levinud probleemid Maciga
216
printimine
174
SetIP kasutamine
107
süsteemi nõuded
81
masina paigutamine
kõrguse seadistamine
draiveri installimine USBkaabliga
ühendatult
102, 115, 103
printeri atribuudid
177, 176
SetIP kasutamine
109
masina puhastamine
160
56
N
nup printimine
Mac
174
Register 236
Register
O
dokumendi printimine
Windows
ohutusalane
teave
12
ohutusalased
sümbolid
oleku LEDi kirjeldus
omadused
prindikandjate omadus
otseprintimise utiliit
12
71
4
77
40
faili printimine
163
Linux
176
Mac
174
mitu lehekülge ühele lehele
Mac
174
otseprintimise utiliidi kasutamine
172
S
40
prindikandjad
eeltrükitud paber
UNIX
printimise erifunktsioonid
38, 34, 37
193
178
service contact numbers
218
159
spikri kasutamine
36
toite probleemid
väljastustugi
77
ümbrik
35
printimine
191
202
puhastamine
22
sõnastik
224
T
59
tagantvaade
seestpoolt
57
tarvikud
väljastpoolt
56
R
84
43, 175
stopnupp
paberivõturull
regulatoorne teave
29
samsung printer experience
lüümik
üldine info
salv
29
prindikvaliteedi probleemid 207, 203, 201
printeri seisund
185
salve suuruse muutmine
38
177
üldine info
paberi laadimine käsitsi
söötmisessemitmeotstarbelisse salve 32
kaardid
Linux
SyncThru veebiteenus
172
probleemid
printeri eelistused
107, 142
laiuse ja pikkuse muutmine
161
Printimine
SetIP programm
191
151
paberi mõlemale poolele printimine
175
Mac
P
Samsung Printer Status
toonerikasseti vahetamine
20
52
tehnilised andmed
75
prindikandjad
77
toonerikassett
Register 237
Register
eeldatav kasutusiga
49
hoiustamine
48
kasseti vahetamine
52, 48
mitteSamsungi ja taastäidetud
48
tooneri ühtlustamine
50
toonerinupp
21
U
178
Unix
IPv6 konfigureerimine
109
installeerimiskeskkond
83
82
11
ülekatte printimine
kustutamine
170
loomine
169
printimine
170
119
105
W
Windows
draiveri installeerimine USBkaabliga
24, 26, 111
ühendatult
draiveri installimine 100, 102, 101, 103
ummistus
nõuanded paberiummistuste vältimiseks
62
63
üldikoonid
107, 109, 142
võrguprogrammide tutvustus
USBkaabel
paberi kõrvaldamine
115
114
116
111
SetIP programm
draiveri installimine võrguühendusega
116
süsteemi nõuded
draiveri installimine
Linux
Mac
UNIX
Windows
juhtmevaba võrgu seadistamine
UNIX
printimine
Ü
võrk
SetIP kasutamine
107, 142
süsteemi nõuded
80
tavalised Windowsi probleemid
215
watermark
loomine
V
168
Ö
vesimärk
kustutamine
168
ökonupp
21
redigeerimine
168
ökoprintimine
43
Register 238
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement