Samsung UD22B Kasutusjuhend

Add to My manuals
149 Pages

advertisement

Samsung UD22B Kasutusjuhend | Manualzz
Kasutusjuhend
UD22B
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00286A-02
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
8
Autoriõigus
9
Puhastamine
9
Hoidmine
10
Ettevaatusabinõud
10
11
12
14
Sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Sisu kontrollimine
18
19
Pakendi eemaldamine
Komponentide kontrollimine
21
Osad
21
23
25
27
Välisandur
Tagakülg
Kaugjuhtimispult
Enam kui ühe monitori juhtimine välisanduri
komplekti kasutades
28
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
28
30
Ventileerimine
Mõõdud
31
RS232C
31
34
36
Kaabliühendus
Ühendus
Juhtkoodid
45
Enne ühendamist
45
Põhipunktid enne ühendamist
46
Arvuti ühendamine ja kasutamine
46
48
Arvutiga ühendamine
Eraldusvõime muutmine
51
Välise kuvari ühendamine
Sisukord
2
Sisukord
MDC KASUTAMINE
52
Videoseadmega ühendamine
52
53
53
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Seadme ühendamine helisüsteemiga
54
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
54
MagicInfo
55
Sisendallika muutmine
55
Source List
56
Suvandi Multi Control sätete
konfigureerimine
56
56
56
56
ID Setup
ID Input
MDC Connection
Network Setting
57
MDC programmi installimine/
desinstallimine
57
57
Installimine
Desinstallimine
58
Mis on MDC?
58
60
61
62
63
64
66
67
68
72
73
81
83
88
Ühenduse loomine rakendusega MDC
Ühendushaldur
Auto Set ID
Kloonimine
Käsu kordamine
Rakendusega MDC alustamine
Põhiekraani paigutus
Menüüd
Ekraani reguleerimine
Heli reguleerimine
Süsteemi seadistus
Tööriistade sätted
Teised funktsioonid
Tõrkeotsingu juhend
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANI
REGULEERIMINE
EKRAANI
REGULEERIMINE
HELI REGULEERIMINE
90
Source List
91
Edit Name
92
Source AutoSwitch Settings
93
Mode
93
93
Kui sisendallikas on DVI või DP
Kui sisendallikas on HDMI
94
Custom
94
94
94
94
95
95
Contrast
Brightness
Sharpness
Gamma
Color
Tint
96
Color Tone
96
96
Kui sisendallikas on DVI või DisplayPort
Kui sisendallikas on HDMI
97
Color Control
97
Color Temp.
98
Size
98
99
99
Kui sisendallikas on DVI või DisplayPort
Kui sisendallikas on HDMI
Pildi suurused on saadaval sisendallika poolt.
100
Digital NR
100
HDMI Black Level
100
Film Mode
100
Dynamic Contrast
101
Lamp Control
101
Picture Reset
102
Mode
Sisukord
4
Sisukord
SEADISTUS
103
Custom
103
103
103
Bass
Treble
Balance
104
Auto Volume
104
SRS TS XT
104
Sound Reset
105
Language
105
Time
105
106
107
108
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
108
Menu Transparency
109
Safety Lock
109
109
Change PIN
Lock
110
Energy Saving
110
Video Wall
110
111
111
112
113
Video Wall
Format
Horisontaalne
Vertikaalne
Screen Position
114
Safety Screen
114
115
116
116
116
117
Pixel Shift
Timer
Bar
Eraser
Pixel
Side Gray
117
Resolution Select
Sisukord
5
Sisukord
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
LISA
118
Power On Adjustment
118
OSD Rotation
119
Advanced Settings
119
121
121
121
122
123
123
124
Fan & Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
125
Setup Reset
125
Reset All
126
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole
pöördumist
126
126
126
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
129
Küsimused ja vastused
131
Üldandmed
132
Energiasäästja
133
Eelseadistatud ajastusrežiimid
135
Võtke ühendust teeninduskeskusega
SAMSUNG WORLDWIDE
140
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
140
140
140
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
Sisukord
6
Sisukord
142
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
142
143
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
145
Õige viis toote kasutuselt
kõrvaldamiseks (elektriliste ja
elektrooniliste seadmete jäätmed)
146
Őige viis toote akude kasutusest
kőrvaldamiseks
147
Mõisted
REGISTER
Sisukord
7
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
2012 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
SAMSUNGi ja SyncMasteri logod on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
1.
Lülitage seade ja arvuti välja.
2.
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3.
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4.
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5.
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6.
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Hoidmine
Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse
ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(teenus on tasuline).
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA
TAGAKAANT)
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle
kasutamist ja hooldamist.
Sümbolid
Hoiatus
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad
vigastused.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks
raskete esemete alla.

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

Võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage
toitejuhet teiste seadmetega.

!
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
!

Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Võib tekkida tulekahju.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!

Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.

Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind
jne).

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse
või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi
tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa
ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui kasutate seda lennu- või
rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt
mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Kasutamine
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta, parandada
ega muuta.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised
ühendatud kaablid.
!

Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage
toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida
(mänguasjad, maiustused jne).

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või
maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe
ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või
kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne)
metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud
jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja
eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid
jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja
eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või
liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või
elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda
kuumaks.
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
!

Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid
endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.

Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud
patareisid.

Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide
keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
!

Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või
laetavaid patareisid.
Enne seadme kasutamist
17
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Pakendi eemaldamine
1
Avage pakend. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks seadet, kui avate pakendit terava esemega.
2
Eemaldage vahtplast seadme küljest.
3
Kontrollige seadet ning eemaldage vahtplast ja plastkott.
4

Seadme tegelik välimus võib erineda pildil näidatust.

Pilt on ainult viiteks.
Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.
1 Ettevalmistused
18
1.1.2 Komponentide kontrollimine

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart (Pole saadaval osades
piirkondades)
Kasutusjuhend
+
-
1
Ettevalmistused
+
"MagicInfo Lite" CD
Patareid (Pole saadaval osades
piirkondades)
Kaugjuhtimine
Toitejuhe
Välisanduri komplekt
DVI-kaabel
1 Ettevalmistused
19
1
Ettevalmistused
Eraldi müüdavad esemed
Lähimalt edasimüüjalt saate osta järgmisi esemeid.
Seinakomplekt
HDMI-DVI-kaabel
RS232C-seeria kaabel
HDMI-kaabel
DP-kaabel
LAN-kaabel
Stereokaabel
Võrguboks
1 Ettevalmistused
20
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Välisandur

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.

Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala takistustest vaba.
1
2
3
4
5
Sensor
1
Kaugjuhtimispuldi andur
Kirjeldus
Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.
Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala
takistustest vaba.
2
Heleduse sensor
Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse
ning reguleerib ekraani heledust.
3
Toiteindikaator
Lülitub välja toide sees režiimis ja vilgub roheliselt
energiasäästurežiimis.
4
[POWER]
Kasutage seda nuppu ekraani sisse- ja väljalülitamiseks.
5
[SOURCE]
Lülitab arvutire˛iimilt videore˛iimile.
Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
Välisanduri paigaldamine
1 Ettevalmistused
22
1.2.2 Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
IR OUT
IR / AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
etteteatamiseta muuta.
RJ45
1
Ettevalmistused
DP IN
HDMI IN
(MAGICINFO)
DVI OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
RS232C OUT
RS232C IN
POWER S/W
POWER IN
Port
Kirjeldus
[DP IN]
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
[HDMI IN (MAGICINFO)]
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.

Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab Samsungi poolt
täpsustatud modemi MagicInfo väljund olema ekraaniga
ühendatud [HDMI IN (MAGICINFO)] pordi kaudu.

Lisateabe saamiseks võrguboksi soetamise ja paigaldamise
kohta kontakteeruge Samsung Electronicsiga.
[DVI OUT (LOOPOUT)]
Võimaldab ühendada teise seadme DVI-kaabli abil.
[DVI IN]
Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
[RS232C OUT] [RS232C IN]
Ühendub RS232C või MDC-ga RS232C-seeria kaabli abil
(ristkaabel)
[RJ45]
Ühendub RS232C või MDC-ga RJ45-kaabli abil
[IR OUT]
Edastab välisanduri sisendsignaale IR OUT-i kaudu teise ekraani
[IR / AMBIENT SENSOR IN]
Ühendub välisanduriga
[AUDIO OUT]
Allikaseadme heli ühendamiseks.
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
Kaablihoidiku aluse paigaldamine
1 Ettevalmistused
24
1
Ettevalmistused
1.2.3 Kaugjuhtimispult

Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada
teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.
Lülitage toode sisse.
Lülitage toode välja.
saate muuta sisendallikat.
Numbrinupud.
Sisestage ekraanimenüüs parool.
Pole saadaval.
Pole saadaval.
heli vaigistamiseks.
Unmuting the sound: Press MUTE again or
press the volume control(+ VOL -) button.
Reguleerige helitugevust.
Pole saadaval.
Pole saadaval.
Pole saadaval.
Pole saadaval.
Kuvage või peitke ekraanimenüü
või naaske eelmisse menüüsse.
Pole saadaval.
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Pole saadaval.
Pole saadaval.
MagicInfo kiirkäivitusnupp.
See nupp on blokeeritud toodete puhul,
Funktsiooni MagicInfo saab lubada ainult siis,
kui võrguboks on ühendatud.
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi DVI, HDMI ja DP seast
ühendatud sisendallikas.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Pole saadaval.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
Ekraanimenüü häälestamine kaugjuhtimispuldiga
1.
Avage ekraanimenüü.
2.
Valige kuvatavast ekraanimenüüst suvand Input, Picture, Sound,
Setup või Multi Control.
3.
Muutke sätteid soovi kohaselt.
4.
Lõpetage seadistamine.
5.
Sulgege ekraanimenüü.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
1
2
3

Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.

Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.

Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
IR / AMBIENT
SENSOR IN
POWER
IR / AMBIENT
SENSOR IN
1.2.4 Enam kui ühe monitori juhtimine välisanduri komplekti kasutades

IR OUT
IR OUT
SOURCE
Ühendage toote pesa [IR OUT] spetsiaalse RS232C-jadakaabli abil teise monitori pesaga [IR /
AMBIENT SENSOR IN].

Monitorile 1 (millega on ühendatud välisanduri komplekt) suunatud kaugjuhtimispuldist antud
korralduse võtavad vastu nii monitor 1 kui ka monitor 2 .
Välimus võib tooteti erineda.
1 Ettevalmistused
27
1
1.3
Ettevalmistused
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise
juhiseid.

Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.

Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.

Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
1.3.1 Ventileerimine
Vertikaalse seinakinnituse tingimused
A Kaugus seinast (soovitatav)
B Ümbrustemperatuuri mõõtmispunkt

On rangelt soovitatav, et videoseina
paigaldamise korral jääks
ümbrustemperatuur alla 30 C.

Ülemistelt osadelt eraldub tunduvalt rohkem
soojust.

A
Kõige kõrgemal paikneva mooduli
sisetemperatuur on madalaimal
paikneva mooduli omast 5–10 C
kõrgem.
(Isegi kui kaugus seinast on piisav)
B
Figure 1.1 Külgvaade
(Ühik: mm)
Konfiguratsioon
1x1
2x2
3x3
4x4
5x5
A
40
80
120
160
200
Enam kui 6 rea korral on vajalik täiendav kliimaseade.
1 Ettevalmistused
28
1
Ettevalmistused
2. Sisseehitatud/süvistatud ekraani paigaldusjuhend

Ümbrustemperatuur alla 30 C on soovitatav ka sisseehitatud videoseina puhul.

Kaugus tagumisest seinast on sama, mis vertikaalse seinakinnituse puhul.
B
D
D
Figure 1.3 Ülaltvaade
A
A Sama, mis vertikaalsel paigutusel
B B = C = D: identne vahe
C B = C = D: identne vahe
D B = C = D: identne vahe
C
E
E Ümbrustemperatuuri mõõtmispunkt
Figure 1.2 Külgvaade
Soovitatavad kaugused
(Ühik: mm)
Konfiguratsioon
1x1
2x2
3x3
4x4
5x5
A
40
80
120
160
200
B (= C = D)
50
100
150
200
250
Esteetilisel eesmärgil küljevahede (B, C, D) vähendamiseks on vajalikud täiendavad jahutusventilaatorid.
1 Ettevalmistused
29
1
Ettevalmistused
1.3.2 Mõõdud
393.3
387.6
46.6
300.0
81.5
41.5
46.6
Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata. Enne
seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.
1 Ettevalmistused
30
1
1.4
Ettevalmistused
RS232C
1.4.1 Kaabliühendus
RS232C-kaabel

Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
1 Ettevalmistused
31
1
Ettevalmistused

RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub
Kaabel: ristkaabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Haardkontakt
-P1-
9
-P2-
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Haardkontakt
LAN-kaabel

Viikude funktsioon
1 2 3 4 5 6 7 8
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
1 Ettevalmistused
32
1
Ettevalmistused

Konnektor: RJ45
<LAN-otsekaabel>
HUB
PC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
Signaal
P1
TX+
1
TX-
RJ45 MDC
P2
Signaal
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
<LAN-ristkaabel>
PC
RJ45 MDC
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
1 Ettevalmistused
33
1
Ettevalmistused
1.4.2 Ühendus

Ühendus 1
RS232C IN

RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
Ühendus 2
RJ45
RJ45
1 Ettevalmistused
34
1
Ettevalmistused

Ühendus 3
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
1 Ettevalmistused
35
1
Ettevalmistused
1.4.3 Juhtkoodid
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA
Kontrollsumma
Käsu tüüp
0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
ID
0xAA
Kontrollsumma
Käsu tüüp
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse
ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Pildi suuruse juhtimine
0x15
-
5
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
6
Turvalukk
0x5D
0~1

Väljastatud ID-sid saab kuvada kuueteistkümnendsüsteemis. ID 0 kuvatakse siiski kui 0xFF.

Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja
arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11 +
FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Nt: toide sees ja ID = 0
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
ID
0xAA
0x11
Päis
Käsk
Kontrollsumma
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
ID
0xAA

0x11
12
Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID
väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.
1 Ettevalmistused
36
1
Ettevalmistused
Voolu juhtimine

Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.

Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA

Kontrollsumma
0x11
0
Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
ID
0xAA
Kontrollsumma
0x11
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
1 : Toide SEES
0 : Toide VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x11
"Power"
Väärtus 1
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x11
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
37
1
Ettevalmistused
Helitugevuse reguleerimine

Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.

Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA

Kontrollsumma
0x12
0
Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
"Volume"
ID
0xAA
Kontrollsumma
0x12
"Volume": Seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x12
0xFF
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Volume"
"Volume": Seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x12
Väärtus 1
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
38
1
Ettevalmistused
Sisendallika juhtimine

Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.

Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA

Kontrollsumma
0x14
0
Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
ID
0xAA
0x14
Kontrollsumma
"Input Source": Seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x04
S-video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Monitori port

DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult
käskudele „Get”.

See mudel ei toeta BNC, S-Video, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.

Suvand MagicInfo on kasutatav ainult mudelitel, millel on funktsioon MagicInfo.
1 Ettevalmistused
39
1
Ettevalmistused

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x14
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Input Source"
"Input Source": Seadmele seadistatav sisendallika kood.

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x14
Väärtus 1
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
40
1
Ettevalmistused
Pildi suuruse juhtimine

Funktsioon
Pildi suuruse muutmine arvutis.
Pildi suurust ei saa juhtida, kui funktsioon Videowall on olekus On.

Pildi suuruse oleku hankimine
Päis
Käsk
Andmete
pikkus
ID
0xAA

0x15
Kontrollsumma
0
Pildi suuruse määramine
Päis
Käsk
ID
0xAA
Andmete
pikkus
Andmed
1
3
"Aspect"
0xFF
Kontrollsumma
"Aspect": pildi suuruse kood
PC1, PC2, DVI, DNC, HDMI_PC
0x10
16 : 9
0x18
4:3
AV, S-Video, Component, DVI_Video,
HDMI_Video
0x00
Automaatne laius
0x01
16 : 9
0x04
Suum
0x05
Suum1
0x06
Suum2
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
0x0C
Laiuse sobitamine
0x0D
Kohandatud
0x0E
Nutikas vaade 1
0x0F
Nutikas vaade 2
Tavaline
0x09
Lihtsalt skanni (ekraaniga
sobitamine)
0x20
Algne proportsioon
1 Ettevalmistused
41
1
Ettevalmistused

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x15
Väärtus
1
Kontrollsumma
"Aspect"
"Aspect": pildi suuruse kood

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x15
Väärtus
1
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
42
1
Ettevalmistused
Režiimi Video Wall juhtimine

Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on funktsioon Video Wall lubatud.
See funktsioon pole saadaval MagicInfos.

Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA

Kontrollsumma
0x5C
0
Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
"Video Wall Mode"
ID
0xAA
Kontrollsumma
0x5C
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks.
1 : Full
0 : Natural

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
Andmete
pikkus
ID
0xAA
0xFF
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x5C
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks.

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x5C
Väärtus 1
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
43
1
Ettevalmistused
Turvalukk

Funktsioon
Arvutit saab kasutada ainult seadme turvaluku funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.

Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
ID
0xAA

Kontrollsumma
0x5D
0
Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Päis
Käsk
Andmete pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
ID
0xAA
Kontrollsumma
0x5D
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood.
1 : SEES
0 : VÄLJAS

Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x5D
"Safety
Lock"
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
Andmete
pikkus
ID
0xAA
0xFF
3
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood.

Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
1 Ettevalmistused
44
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist. Ühendamiseks sobivate seadmete hulka
kuuluvad arvutid, videokaamerad, kõlarid, digiboksid ja DVD-/Blu-ray-mängijad.
Audio
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit. Allikaseadmete portide arv ja asukohad
võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud. Toitekaabli ühendamine ühenduste
tegemise ajal võib toodet kahjustada.

Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.

Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
45
2
2.2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Arvuti ühendamine ja kasutamine
2.2.1 Arvutiga ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
DVI IN
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN
(MAGICINFO)
Toote ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name väärtuseks DVI PC, et
pääseda juurde arvutisse salvestatud video- ja helisisule.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
46
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI IN
(MAGICINFO)
Seadme ühendamine DP-kaabli abil
DP IN
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
47
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Eraldusvõime muutmine
Parima pildikvaliteedi saamiseks saate eraldusvõimet ja värskendussagedust reguleerida oma arvuti
juhtpaneelilt.
TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.
Eraldusvõime muutmine Windows XP-s
Avage Juhtpaneel
1
Kuva
Sätted ja muutke eraldusvõimet.
2
3
**********
**** ****
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
48
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Eraldusvõime muutmine Windows Vistas
Avage Juhtpaneel
Isiklikud sätted
Kuvasätted ja muutke eraldusvõimet.
1
2
3
4
***********
***********
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
49
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Eraldusvõime muutmine Windows 7-s
Avage Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.
1
2
3
4
**** ****
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
50
2
2.3
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Välise kuvari ühendamine
DVI OUT

Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Funktsiooni Loopout saab kasutada esmase ekraani kopeerimiseks. Ühendage esmasel ekraanil
olev pesa [DVI OUT] teisel ekraanil oleva pesaga [DVI IN] või [HDMI IN].

Toetatakse eraldusvõimet kuni standardini Full HD. Ühilduvate sisendallikate hulka kuuluvad DVI IN,
DP IN ja HDMI IN. Mitmel pärgühenduses oleval kuvaril on ühendatavate kuvarite piirang.

Sellel seadmel olev [DVI OUT]-port ei toeta HDCP-sisendit.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
51
2
2.4
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Videoseadmega ühendamine

Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.

Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
2.4.1 Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN
(MAGICINFO)

Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.

Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
52
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.4.2 Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI IN
(MAGICINFO)
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine

Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.

HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.

Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-/DVIja audiokaableid.

Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse
välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige
välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.

Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.

Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda
tõrkeid ühendusel.

Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel. See seade ei toeta etherneti
funktsiooni HDMI kaudu.
2.4.3 Seadme ühendamine helisüsteemiga
AUDIO
OUT
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
53
2
2.5
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
HDMI IN
(MAGICINFO)
Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
2.5.1
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).

Funktsiooni MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual "MagicinfoSetupWizard".

Lisateavet funktsiooni MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.

Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.

Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas
võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni või installite tarkvara, mis ei ühildu
pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku
külastus on tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
54
2
2.6
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Sisendallika muutmine
2.6.1
Source List
O MENU m
Input
Source List
ENTER
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle
ekraan.
Üksikasju menüü Input kohta vaadake lehekülg 90.
6RXUFH/LVW
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH
ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ

DVI

HDMI

DisplayPort

MagicInfo - Aktiveeritakse, kui võrguboks on ühendatud.
Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud
vale allikas.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
55
3
MDC kasutamine
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut kuvaseadet hõlpsalt
üheaegselt juhtida.
3.1
Suvandi Multi Control sätete konfigureerimine
O MENU m
Multi Control
ENTER
SEADMELE omistatakse personaalne ID.
0XOWL&RQWURO
,'6HWXS
,',QSXW
0'&&RQQHFWLRQ
56&0'&
1HWZRUN6HWWLQJ
0RYH
3.1.1
(QWHU
5HWXUQ
ID Setup
SEADMELE omistatakse individuaalne ID.
3.1.2
ID Input
Kasutatakse antud seadme saatja funktsiooni valikute tegemiseks. Aktiveeritakse ainult see SEADE, mille
ID tunnus vastab saatjale.
3.1.3
MDC Connection
Valib pordi, mille kaudu vastu võtta MDC-sisendeid.

RS232C MDC
Suhtleb MDC-programmiga RS232C MDC-kaabli kaudu.

RJ45 MDC
Suhtleb MDC-programmiga RJ45 MDC-kaabli kaudu.
3.1.4
Network Setting

IP Setting : Manual, Auto

IP Address: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage IP Address käsitsi.

Subnet Mask: kui üksuseIP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage Subnet Mask käsitsi.

Gateway : kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage Gateway käsitsi.
3 MDC kasutamine
56
3
3.2
MDC kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine
3.2.1 Installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
Kui põhiekraanile ei ilmu tarkvara installimise akent, kasutage installimiseks käivitusfaili "MDC
Unified", mille leiate CD-plaadilt kaustast MDC.
3
4
5
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul "OK".
Kui kuvatakse teade "Welcome to the Install Shield Wizard for MDC_Unified", klõpsake nupul "Next".
Kuvatavas aknas pealkirjaga "License Agreement" valige "I accept the terms in the license
agreement" ning klõpsake "Next".
6
7
Aknas "Customer Information" täitke kõik teabeväljad ja klõpsake suvandil "Next".
Aknas "Destination Folder" valige tee kohani, kuhu soovite programmi installida, ja klõpsake suvandil
"Next".
Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.
8
Aknas "Ready to Install the Program" kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake
suvandil "Install".
9
10
Kuvatakse installi edenemist.
Klõpsake suvandil "Finish", kui kuvatakse aken "InstallShield Wizard Complete".
Valige suvand "Launch MDC Unified" ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks suvandil
"Finish".
11
Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.

MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.

Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
3.2.2 Desinstallimine
1
Valige menüüst Start suvandid Sätted > Juhtpaneel ja topeltklõpsake suvandil Programmide
lisamine või eemaldamine.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
3 MDC kasutamine
57
3
3.3
MDC kasutamine
Mis on MDC?
Mitme ekraani juhtimine MDC on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt
juhtida.
3.3.1 Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
RS232C OUT
RS232C IN
3 MDC kasutamine
58
3
MDC kasutamine
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Ühe kuvaseadme saab ühendada
teisega RS-232C-jadakaabli abil.
Suhtlemine LAN-kaabliga
RJ45
Seadmel oleva [RJ45]-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Suhtlemine RS232C-jadakaabliga LAN-kaabli kaudu
RS232C OUT
RJ45
Seadmel oleva pordi [RS232C OUT] abil saab ühendada mitu seadet.
3 MDC kasutamine
59
3
MDC kasutamine
3.3.2 Ühendushaldur
Ühendushaldur sisaldab funktsioone Ühendusloend ja Ühendusloendi muutmise suvandid.
Ühendusloend – ühendusloend näitab ühenduste üksikasju, nt ühenduse seadistust (IP/COM,
pordinumber, MAC ja Connection Type), ühenduse olekut, Set ID Range'i ja tuvastatud seadmeid. Iga
ühendus võib sisaldada maksimaalselt 100 seadet, mis on ühendatud jadapärgühenduse moel. Kõik
ühenduses tuvastatud LFD-d kuvatakse seadmete loendis, kus kasutaja saab koostada rühmasid ja
saata käske tuvastatud seadmetesse.
Ühendusloendi muutmise suvandid – ühenduse muutmise suvandid sisaldavad suvandeid Add, Edit,
Delete ja Refresh.
3 MDC kasutamine
60
3
MDC kasutamine
3.3.3
Auto Set ID
Auto Set ID funktsioon määrab määratud ID kõikide valitud ühenduse pärgühenduses olevate LFD-de
jaoks. Ühenduses võib olla maksimaalselt 100 LFD-d. Määratud ID määratakse järjest pärgühenduses
alates 1 kuni 99 ja viimasena ID 0.
3 MDC kasutamine
61
3
MDC kasutamine
3.3.4
Kloonimine
Kasutades kloonimise funktsiooni saate kopeerida ühe LFD seadistuse ja rakendada selle mitmele valitud
LFD-le. Saate valida kloonimise jaoks kindla vahekaardi kategooria või kõik vahekaardi kategooriad,
kasutades kopeerimisseadistuse suvandi akent.
3 MDC kasutamine
62
3
MDC kasutamine
3.3.5
Käsu kordamine
Seda funktsiooni kasutatakse selleks, et määrata, mitu korda MDC käsku maksimaalset korratakse juhul,
kui vastust pole või LFD-lt tuleb rikutud vastus. Korduste koguse väärtust saab määrata MDC suvandite
aknas. Korduste koguse väärtus peab olema vahemikus 1 kuni 10. Vaikeväärtus on 1.
3 MDC kasutamine
63
3
MDC kasutamine
3.3.6 Rakendusega MDC alustamine
1
Programmi käivitamiseks klõpsake suvanditel Start
Programmid
Samsung
MDC
Unified.
2
Kuvaseadme lisamiseks klõpsake Add.

Kui ühendus luuakse RS232C-kaabli kaudu, avage suvand Serial ja määrake COM Port.
3 MDC kasutamine
64
3
MDC kasutamine

Kui ühendus luuakse Etherneti kaudu, sisestage sama IP, mis sisestati monitori jaoks.
3 MDC kasutamine
65
3
MDC kasutamine
3.3.7 Põhiekraani paigutus
1
6
5
4
2
3
1
Menüüriba
Saate muuta kuvaseadme olekut või programmi atribuute.
2
Seadme kategooria
Saate kuvada loendi ühendatud kuvaseadmetest või seadmete
rühmadest.
3
Ajakava kategooria
Saate kuvada loendi ajakavast kuvaseadmete kohta.
4
Määratud loend
Saate valida kuvaseadme, mida soovite kohandada.
Määratud loendi
muutmine
5
6
Spikri teemad
Saate lisada, redigeerida, ümber rühmitada või kustutada komplekte.
Saate kuvada spikri teemasid programmi kohta.
3 MDC kasutamine
66
3
MDC kasutamine
3.3.8 Menüüd
Saate lülitada valitud seadme sisse või välja või muuta seadme sisendallikat või helitugevust.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Home.
1
Home
Valige üksus ja muutke vastavat seadistust.
Toide

On: saate lülitada valitud monitori sisse.

Off: saate lülitada valitud monitori välja.
Input
Sisendallikas: saate muuta sisendallikat.


Saadaolevad sisendallikad võivad erineda sõltuvalt kuvaseadmete mudelitest.

Sisendallikat saab muuta ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.
Channel: saate muuta kanalit.

2

Telekanalit saab muuta üles- ja allanoole abil.

Kanalit saab muuta ainult juhul, kui sisendallikaks on valitud TV.

Valida saab ainult registreeritud kanaleid.
Volume
Helitugevust saab muuta ja heli vaigistada ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.
Volume

Helitugevust saab reguleerida liuguririba abil vahemikus 0 kuni 100.
Reguleerige valitud monitori helitugevust.
Sisend

Saate lubada või keelata valitud monitori suvandit Mute.
Mute inaktiveeritakse automaatselt, kui suvandit Volume reguleeritakse ajal, kui suvand Mute
on sees.
3 MDC kasutamine
67
3
MDC kasutamine
3

Alert
Fault Device
See menüü näitab loendit kuvaseadmetest, millel on järgmised tõrked – ventilaatori tõrge,

temperatuuri tõrge, heleduse sensori tõrge või lambi tõrge.
Valige loendist kuvaseade. Nupp Repair aktiveeritakse. Klõpsake värskendamise nuppu, et
värskendada kuvaseadme tõrkeolekut. Taastatud kuvaseade kaob loendist Fault Device List.
Fault Device Alert
Kuvaseadmest, milles tõrge tuvastatakse, teavitatakse e-posti teel.

Täitke nõutud väljad. Nupud Test ja OK aktiveeritakse. Sisestage kindlasti suvandi Sender
teave ja vähemalt üks Recipient.
3.3.9 Ekraani reguleerimine
Ekraanisätteid (kontrastsust, heledust jne) saab reguleerida.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Picture.
Kohandatud
Valige üksus ja muutke vastavat ekraanisätet.

Suvandid Color ja Tint pole saadaval, kui sisendallikaks on valitud PC.

Suvandid Red, Green, Blue ja PC Screen Adjustment pole saadaval, kui sisendallikaks on valitud
Video.

Suvandid Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue ja PC Screen Adjustment
pole saadaval, kui valitud on PC Source ja Video Source.
Contrast

Saate reguleerida valitud kuvaseadme kontrastsust.
Brightness

Saate reguleerida valitud kuvaseadme heledust.
Color

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värve.
Tint (G/R)

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitooni.
3 MDC kasutamine
68
3
MDC kasutamine
Color Tone

Saate reguleerida valitud kuvaseadme tausta värvitooni.
Color Temp

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitemperatuuri.
See suvand on lubatud, kui suvandi Color Tone olekuks on seadistatud Off.
Red

Saate kohandada valitud kuvaseadme punase värvi intensiivsust.
Green

Saate kohandada valitud kuvaseadme rohelise värvi intensiivsust.
Blue

Saate kohandada valitud kuvaseadme sinise värvi intensiivsust.
3 MDC kasutamine
69
3
MDC kasutamine
Suvandid
Dynamic Contrast
Saate reguleerida valitud kuvaseadme suvandit Dynamic Contrast.
Gamma Control
Saate muuta valitud kuvaseadme gamma väärtust.
Auto Motion Plus
Seda suvandit kasutatakse dünaamiliste piltide kuvamiseks.

Off: saate inaktiveerida funktsiooni Auto Motion Plus.

Clear: saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks nulli. See režiim sobib elavate piltide
kuvamiseks.

Standard: saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks standardi.

Smooth : saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks sujuva. See režiim sobib sujuvate
piltide kuvamiseks.

Custom: saate kohandada ekraani sissepõlemise või väreluse taset.

Demo: see funktsioon demonstreerib tehnoloogiat Auto Motion Plus. Režiimi muutmise tulemust
saate vaadata akna vasakus servas.
Auto Motion Plus ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.
Brightness Sensor
Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud monitori suvandi Brightness Sensor.
Brightness Sensor tuvastab ümbritseva valguse tugevuse ja reguleerib automaatselt ekraani heledust.
Brightness Sensor ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.
3 MDC kasutamine
70
3
MDC kasutamine
Suurus
Picture Size
Saate reguleerida valitud kuvaseadme ekraani suurust.
Üksus Detail inaktiveeritakse, kui suvand Picture Size seadistatakse režiimile, mis ei toeta üksikasjalikku
konfiguratsiooni.
Nuppude -/+ abil saab reguleerida suvandit Zoom.
Ekraani saate ümber paigutada üles/alla/vasakule/paremale nuppude abil.
Detail
Saate vaadata valitud ekraani suuruse üksikasju.
PC Screen Adjustment
Sageduse reguleerimine või peenhäälestamine on saadaval nuppude -/+ abil suvandis Coarse või Fine.
Ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake suvandis Position ühte neljast pildist.
Automaatselt sageduse reguleerimiseks, peenhäälestamiseks või ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake
Auto Adjustment.
3 MDC kasutamine
71
3
MDC kasutamine
3.3.10 Heli reguleerimine
Saate muuta helisätteid.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Sound.
Üksus Bass või Treble inaktiveeritakse, kui üksust ei toeta valitud komplekt.
Bass
Saate reguleerida valitud monitori bassi.
Treble
Saate reguleerida valitud monitori kõrgeid toone.
Balance (L/R)
Saate reguleerida valitud kuvaseadme vasaku ja parema kõlari helitugevust.
SRS TS XT
Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud kuvaseadme suvandi SRS TS XT efekti.
3 MDC kasutamine
72
3
MDC kasutamine
3.3.11 Süsteemi seadistus
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart System.
Video Wall
Funktsiooni Video Wall saab kasutada tervest pildist ühe osa kuvamiseks või sama pildi kordamiseks
kõigil ühendatud monitoridel.
Funktsioon Video Wall on lubatud ainult juhul, kui seadmed on rühmas.
Video Wall
Saate funktsiooni Video Wall lubada või keelata.
Format
Saate valida ekraani jagamise vormingu.
Full
Natural
3 MDC kasutamine
73
3
MDC kasutamine
H
Saate valida horisontaalsete kuvaseadmete arvu.
Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.
Kui horisontaalsete arvuks on 15, saab vertikaalseks määrata maksimaalselt 6.
V
Saate valida vertikaalsete kuvaseadmete arvu.
Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.
Kui horisontaalsete arvuks on 15, saab vertikaalseks määrata maksimaalselt 6.
Screen Position
Saate vaadata ekraanide paigutust (ekraanijagajaga konfigureeritud) või seda soovi kohaselt muuta.
Screen Position ja Preview on aktiveeritud, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud sees.
Kui valitud on mitu komplekti, saab suvandi Preview aktiveerida ainult juhul, kui H ja V sätted ühtivad
valitud komplektide paigutusega.
Suvandi Position muutmiseks valige komplekt ja lohistage see uude kohta.
Ekraanijaoturi sätete ulatus võib olenevalt mudelist erineda.
3 MDC kasutamine
74
3
MDC kasutamine
PIP
Suvandi PIP reguleerimiseks vajalik põhiteave kuvatakse menüüekraanil.

PIP inaktiveeritakse, kui suvandi Video Wall olekuks on valitud ON.

Picture Size on inaktiveeritud, kui suvandi PIP olekuks on valitud ON.
PIP Size
Saate vaadata praeguse monitori suvandit PIP Size.
PIP Source
Saate valida PIP-sisendallika.
Sound Select
Saate valida ja aktiveerida heli kas esmasest või teisest ekraanist.
Channel
Kanalit saab muuta, kui suvandi PIP Source olekuks on valitud TV.
3 MDC kasutamine
75
3
MDC kasutamine
Üldandmed
User Auto Color
Saate reguleerida ekraani värve automaatselt.
Auto Power
Saate seadistada seadme automaatselt sisse lülituma.
Standby Control
Saate seadistada, et ooterežiim aktiveerub, kui sisendallikat ei tuvastata.
Ventilaator ja temperatuur
Saate konfigureerida sätteid, mida on vaja, et tuvastada ventilaatori kiirust ja sisetemperatuuri seadme
kaitsmiseks.
Fan Control
Saate valida viisi ventilaatori kiiruse konfigureerimiseks.
Fan Speed
Saate konfigureerida ventilaatori kiirust.
Temperature
Saate tuvastada sisetemperatuuri, määratledes temperatuuri vahemiku.
3 MDC kasutamine
76
3
MDC kasutamine
Turvalisus
Safety Lock
Saate lukustada ekraanimenüüd.
Menüüde avamiseks seadistage suvandi Safety Lock olekuks Off.
Button Lock
Saate lukustada kuvaseadme nupud.
Nuppude avamiseks seadistage suvandi Button Lock olekuks Off.
OSD-ekraan
Source OSD
Saate valida, kas suvandi Source muutmisel kuvatakse teade.
Not Optimum Mode OSD
Saate valida, kas mitteühilduva režiimi valimisel kuvatakse teade.
No Signal OSD
Saate valida, kas sisendsignaali puudumisel kuvatakse teade.
MDC OSD
Saate valida, kas sätete muutmisel MDC poolt kuvatakse teade.
3 MDC kasutamine
77
3
MDC kasutamine
Kellaaeg
Clock Set
Saate muuta praegust kellaaega valitud kuvaseadmes vastavalt arvutis seadistatud kellaajale.
Kui kuvaseadmes pole kellaaega seadistatud, kuvatakse nullväärtused.
Timer

On Time: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub sisse.

Off Time: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub välja.

Volume: saate määratleda kuvaseadme helitugevuse, kui see lülitatakse sisse suvandi On Time
poolt.

Source: saate määratleda kuvaseadme sisendallika, kui see lülitatakse sisse suvandi On Time poolt.

Holiday: suvandi Holiday Management sätteid saab rakendada suvandile Timer.
3 MDC kasutamine
78
3
MDC kasutamine

Repeat: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit Timer.

Once: saate aktiveerida taimeri üks kord.

EveryDay: saate aktiveerida taimeri iga päev.

Mon~Fri: saate aktiveerida taimeri esmaspäevast reedeni.

Mon~Sat: aktiveerib taimeri esmaspäevast laupäevani.

Sat~Sun: saate aktiveerida taimeri laupäeviti ja pühapäeviti.

Manual: saate kohandada nädalapäevi.
Suvandis Repeat olevate nädalapäevade valimise märkeruudud aktiveeritakse ainult juhul, kui
valitud on suvand Manual.
Holiday Management
Holiday Management võimaldab teil takistada seadmetel, mis on seadistatud sisse lülituma suvandi
Timer poolt, lülituda määratletud kuupäeval sisse.
Funktsiooni Holiday Management saab aktiveerida või inaktiveerida suvandi Timer sätete menüüs.

Add: saate määratleda puhkused.
Klõpsake nuppu Add aknas Holiday Management.

Delete : saate kustutada puhkused. märgistage vastavad märkeruudud ja klõpsake seda nuppu.

Puhkuste loend: saate vaadata oma lisatud puhkuste loendit.
3 MDC kasutamine
79
3
MDC kasutamine
Ekraani põlemise kaitse
Pixel Shift
Ekraan liigub kergelt määratletud ajaintervallide järel, et vältida ekraani sissepõlemist.
Screen Saver
See funktsioon väldib ekraani sissepõlemist, kui valitud kuvaseadme ekraan jääb ootele pikemaks ajaks.

Interval: saate seadistada intervalli, et aktiveerida funktsiooni Screen Saver.

Mode: säte Time võib erineda sõltuvalt režiimist Mode.
Safety Screen
3 MDC kasutamine
80
3
MDC kasutamine
Funktsiooni Safety Screen saab kasutada ekraani sissepõlemise vältimiseks, kui liikumatut pilti
kuvatakse kuvaseadme ekraanil pikema aja jooksul.
Lamp Control
Suvandit Lamp Control kasutatakse taustavalguse reguleerimiseks, et vähendada energiatarvet.
Saate reguleerida valitud kuvaseadme taustavalgust automaatselt kindlaksmääratud ajal.
Kui suvandit Manual Lamp Control on reguleeritud, lülitub suvand Auto Lamp Control automaatselt
olekusse Off.
Saate reguleerida valitud monitori taustavalgust käsitsi.
Kui suvandit Auto Lamp Control on reguleeritud, lülitub suvand Manual Lamp Control automaatselt
olekusse Off.
Ambient Light: funktsioon Ambient Light tuvastab ümbritseva valguse intensiivsust ja reguleerib

kõikide samas jadaühenduses olevate LFD-de ekraani heledust.
3.3.12 Tööriistade sätted
1
1
2
3
4
Turvalisus
Panel Control
Saate lülitada kuvaseadme ekraani sisse või välja.
Remote Control
Saate aktiveerida või inaktiveerida kaugjuhtimispuldi.
3 MDC kasutamine
81
3
MDC kasutamine
2
Lähtesta
Reset Picture
Saate lähtestada ekraanisätted.
Reset Sound
Saate lähtestada helisätted.
Reset System
Saate lähtestada süsteemisätted.
Reset All
Saate korraga lähtestada ekraani-, heli- ja süsteemisätted.
3
Edit Column
Valige üksused, mida soovite kuvada komplektide loendis.
4
Information
Saate vaadata programmi teavet.
3 MDC kasutamine
82
3
MDC kasutamine
3.3.13 Teised funktsioonid
Akna suuruse muutmine
Liigutage hiirekursor programmi akna nurka. Kuvatakse nool. Programmiakna suuruse kohandamiseks
liigutage noolt.
3 MDC kasutamine
83
3
MDC kasutamine
Rühmade haldus
Rühmade loomine
Saate luua rühmasid ja hallata komplektide loendit rühmade baasil.
Rühmanimesid ei saa korrata.
1
2
Paremklõpsake ja programmiakna vasakus servas kuvaseadme loendi jaotises valige Group>Edit.
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Add on the sub level või Add on the same level.

Add on the same level: saate luua valitud rühmaga samatasemelise rühma.
Nupp Add on the same level aktiveeritakse ainult juhul, kui loodud on vähemalt üks rühm.

Add on the sub level: saate luua valitud rühmas alamrühma.
3 MDC kasutamine
84
3
MDC kasutamine
3
Sisestage rühma nimi.
Rühmade kustutamine
1
2
Valige rühma nimi ja klõpsake Edit.
3
Klõpsake Yes. Rühm kustutatakse.
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Delete.
Rühmade ümbernimetamine
1
2
Valige rühma nimi ja klõpsake Edit.
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Rename.
Rename
3
Kui kursor kuvatakse vanal rühma nimel, sisestage uus rühma nimi.
3 MDC kasutamine
85
3
MDC kasutamine
Ajakava haldur
Ajakavade loomine
Saate luua ja registreerida ajakava rühmade baasil.
1
Klõpsake programmi akna vasakus servas ajakava jaotises All Schedule List. Nupp Add
aktiveeritakse keskel.
2
Klõpsake nuppu Add. Kuvatakse aken Add Schedule.
3 MDC kasutamine
86
3
MDC kasutamine
3
Klõpsake Add üksuses Device Group ja valige rühm, millele soovite lisada ajakava.
4
Valige Date&Time/Action ja klõpsake OK. Ajakava lisatakse ja komplekti loendi aknas kuvatakse
ajakavade loend.

Device Group: saate valida rühma.

Date&Time


Instant Execution: saate käivitada ajakava koheselt.

Timer: saate seadistada ajakava käivitamiseks kuupäeva, kellaaja ja intervalli.
Action: saate valida funktsiooni, mis aktiveeritakse määratletud ajal ja intervalliga.
Ajakava muutmine
Ajakava muutmiseks valige ajakava ja klõpsake Edit.
Ajakava kustutamine
Ajakava kustutamiseks valige ajakava ja klõpsake Delete.
3 MDC kasutamine
87
3
MDC kasutamine
3.3.14 Tõrkeotsingu juhend
Probleem
Monitori, mida soovite juhtida, ei
kuvata süsteemiteabe kaardil.
Lahendus
1.
Kontrollige RS232C-kaabli ühendust (kontrollige, kas
kaabel on sobiva jadapordiga korralikult ühendatud).
2.
Kontrollige, et ühendatud poleks teine sama ID-ga monitor.
Samade ID-dega monitoride ühendamisel ei pruugita
monitore andmete põrkumise tõttu näidata.
3.
Kontrollige, kas monitori ID on vahemikus 0–99. (ID-d saate
muuta menüü Display abil.)
Monitori puhul, mis toetab ID-sid vahemikus 0 kuni 99,
tuleb ID määrata vahemikus 0–99.
Monitori, mida soovite juhtida, ei
kuvata teistes juhtimisinfotabelites.
Kontrollige, kas monitor on sisse lülitatud. (Vaadake toite olekut
süsteemiteabe kaardilt).
Veenduge, et valisite monitoriga ühendatud sisendallika.
Järgmist teadet kuvatakse
korduvalt.
Kontrollige, kas valisite monitori, mida soovite juhtida.
Monitorid lülituvad erinevatel
aegadel sisse või välja, kuigi On
Time või Off Time on seadistatud.
Reguleerige ühendatud monitoride kellaaja sünkroonimiseks
arvuti kellaajaga.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kaugjuhtimispult ei pruugi töötada, kui RS-232C-kaabel on
eemaldatud või kui programm ebanormaalselt sulgunud ajal, mil
funktsioon Remote Control on olekus Disable. Probleemi
lahendamiseks käivitage programm uuesti ja seadistage
funktsiooni Remote Control olekuks Enable.
See programm võib mõnikord vigaselt toimida arvuti ja monitori vahelise sideprobleemi tõttu või kuna
lähedalasuvad elektroonikaseadmed väljastavad elektromagnetlaineid.
3 MDC kasutamine
88
3
MDC kasutamine
Kuvaatribuutide näitamine mitme monitori kasutamisel
1
2
3
4
Kui ühtegi monitori pole valitud: kuvatakse vaikeväärtus.
Kui valitud on üks monitor: kuvatakse valitud monitori sätted.
Kui valitud on kaks monitori (nt järjestuses ID 1 ja ID 3): ID 1 sätted kuvatakse enne ID 3 sätteid.
Kui valitud on märkeruudud All+Select ja valitud kõik monitorid: kuvatakse vaikesätted.
3 MDC kasutamine
89
4
4.1
Ekraani reguleerimine
Source List
O MENU m
Input
Source List
ENTER
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle
ekraan.
6RXUFH/LVW
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH
ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ

DVI

HDMI

DisplayPort

MagicInfo - Aktiveeritakse, kui võrguboks on ühendatud.
Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud
vale allikas.
4 Ekraani reguleerimine
90
4
4.2
Ekraani reguleerimine
Edit Name
O MENU m
Input
Edit Name
ENTER
Saate ühendatud allikaseadet ümber nimetada.
(GLW1DPH
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH

ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ
Mõnikord ei kuvata ekraani korralikult, kui allikaseadme nimi on suvandis Edit Name määratlemata.
Lisaks sellele on parima pildikvaliteedi saamiseks kõige mõistlikum allikas suvandis Edit Name
ümber nimetada.
Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad allikaseadmed erinevad sõltuvalt
valitud allikast.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Menüüs Picture saadaolevad suvandid sõltuvad praegusest allikast ja suvandi Edit Name sätetest.

Kui ühendate arvuti HDMI-kaabli abil pordiga [HDMI IN (MAGICINFO)], peate määrama režiimi PC
suvandis Edit Name.

Kui ühendate arvuti HDMI-DVI-kaabli abil pordiga [HDMI IN (MAGICINFO)], peate määrama režiimi
DVI PC suvandis Edit Name.

Kui ühendate AV-seadmed HDMI-DVI-kaabli abil pordiga [HDMI IN (MAGICINFO)], peate määrama
režiimi DVI Devices suvandis Edit Name.
4 Ekraani reguleerimine
91
4
4.3
Ekraani reguleerimine
Source AutoSwitch Settings
O MENU m
Input
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Saate ühendatud allikaseadet ümber nimetada.

Kui monitor lülitatakse sisse nii, et Source AutoSwitch on olekus On ja eelnev videoallika valik pole
aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.

Source AutoSwitch
Kui Source AutoSwitch on olekus On, otsitakse monitori videoallikast automaatselt aktiivset
videosignaali.
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides
mõlemal korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele
videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valik Primary Source on olekus All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik
videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui
videot ei leita.
6RXUFH$XWR6ZLWFK6HWWLQJV
6RXUFH$XWR6ZLWFK
3ULPDU\6RXUFH
6HFRQGDU\6RXUFH
0RYH
ヲ2II
ヲ $OO
ヲ'9,

5HWXUQ
(QWHU
Vajutage soovitud sätte valimiseks nuppe
/
ja vajutage nuppu
].
Primary Source
Määrake automaatseks sisendallikaks Primary Source.

Secondary Source
Määrake automaatseks sisendallikaks Secondary Source.
4 Ekraani reguleerimine
92
5
Ekraani reguleerimine
Funktsiooni Picture sätete (Brightness, Colo(u)r Tone jne) konfigureerimine.
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib toodetel erineda.
5.1
Mode
O MENU m
Picture
Mode
ENTER
Valige toote kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Mode). Olenevalt praegusest sisendallikast
kuvatakse erinevaid suvandi Mode valikuid.
5.1.1 Kui sisendallikas on DVI või DP
3LFWXUH
0RGH
ヲ ,QIRUPDWLRQ
&XVWRP
$GYHUWLVHPHQW
&RORU7RQH
ヲ &XVWRP
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
6FUHHQ)LW
+'0,%ODFN/HYHO
1RUPDO
0RUH
Ɂ
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

Information: See režiim vähendab silmade väsimist ja sobib inimestele teabe kuvamiseks.

Advertisement See režiim sobib videosisu kuvamiseks ja sise-/välisreklaamide jaoks.

Custom: kohandage ekraani seadeid vastavalt soovile.
5.1.2 Kui sisendallikas on HDMI
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU7HPS
6L]H
'LJLWDO15
+'0,%ODFN/HYHO
ヲ‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
‫\'ی‬QDPLF
ࡈ࢕࣏ࢽ
࢕ ࢽ
6WDQGDUG
0RYLH
ヲ
&XVWRP
FUHHQ
ヲ6FUHHQ)LW
6
)L
ヲ2Q
ヲ1RUPDO
೛
0RUH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

Dynamic: see režiim sobib heleda ümbritseva valguse puhul.

Standard: see režiim sobib üldiselt kõigisse keskkondadesse.

Movie: see vähendab silmade väsimist.

Custom: kohandage ekraani seadeid vastavalt soovile.
5 Ekraani reguleerimine
93
5
5.2
Ekraani reguleerimine
Custom
O MENU m
Picture
Custom
ENTER
Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.
Pole saadaval üksuse Dynamic Contrast valiku On korral.
&XVWRP
&RQWUDVW
%ULJKWQHVV
6KDUSQHVV
*DPPD
0RYH
5.2.1
1DWXUDO
(QWHU
5HWXUQ
Contrast
Seadistage pildi kontrastsus.
5.2.2
Brightness
Seadistatakse heledus.
5.2.3
Sharpness
Seadistab pildi teravust.
5.2.4
Gamma
Võimaldab reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).

Natural

Mode1: Seadistab pildi heledamaks kui Natural.

Mode2: Seadistab pildi tumedamaks kui Mode1.

Mode3: Suurendab tumedate ja heledate toonide kontrasti.
Lubatud ainult režiimis DVI, DisplayPort.
5 Ekraani reguleerimine
94
5
Ekraani reguleerimine
5.2.5
Color
Reguleerib pildi värve.
Saadaval ainult režiimis HDMI.
5.2.6
Tint
Lisab kuvale loomuliku tooni.
Saadaval ainult režiimis HDMI.
5 Ekraani reguleerimine
95
5
5.3
Ekraani reguleerimine
Color Tone
O MENU m
Picture
Color Tone
ENTER
Värvitoone saab muuta. Kasutaja saab reguleerida ka üksikuid värvikomponente.
Pole saadaval üksuse Dynamic Contrast valiku On korral.
5.3.1 Kui sisendallikas on DVI või DisplayPort
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
&XVWRP
2II
&RRO
1RUPDO
:DUP
ࢊ؆
ࢊ
؆
&XVWRP
೛
0RUH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

Seades valiku Color Tone väärtustele Cool, Normal, Warm või Custom, keelatakse funktsioon
Color Temp..

Kui määrate suvandi Color Tone olekuks Off, funktsioon Color Control keelatakse.
5.3.2 Kui sisendallikas on HDMI
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU7HPS
6L]H
'LJLWDO15
+'0,%ODFN/HYHO
0RUH
0RYH
ヲ'\QDPLF
ヲ2I
2II
I
ヲ2II
2II
&RRO
ヲ
ヲ
&RRO
ヲ2Q
ヲ2
21RUPDO
Q
ヲ1RUPDO
:DUP
:DUP
(QWHU
5HWXUQ
Seades valiku Color Tone väärtustele Cool2, Cool1, Normal, Warm1 või Warm2, keelatakse
funktsioon Color Temp..
5 Ekraani reguleerimine
96
5
5.4
Ekraani reguleerimine
Color Control
O MENU m
Picture
Color Control
ENTER
Reguleerib eraldi punase, rohelise ja sinise tooni tasakaalu.
&RORU&RQWURO
5HG
*UHHQ
%OXH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
Pole saadaval üksuse Dynamic Contrast valiku On korral.
5.5
Color Temp.
O MENU m
Picture
Color Temp.
ENTER
Saate reguleerida värvitemperatuuri (Red, Green ja Blue). (Vahemik: 3000K–15000K)
Pole saadaval üksuse Dynamic Contrast valiku On korral.
&RORU7HPS
.
5 Ekraani reguleerimine
97
5
5.6
Ekraani reguleerimine
Size
O MENU m
Picture
Size
ENTER
Valikut Size saab muuta.
5.6.1 Kui sisendallikas on DVI või DisplayPort
3LFWXUH
೛
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
0RUH
0RYH
&XVWRP
2II
ࢊ؆
ࢊ
ࢊ
؆
2ULJLQDO5DWLR
6FUHHQ)LW
(QWHU
5HWXUQ

16:9: seadistab pildi 16:9 lairežiimile.

4:3: seadistab pildi tavalisele (4:3) režiimile.
Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks. Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva
ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.

Original Ratio: Saate pildid kuvada algse kuvasuhtega.
Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.(lehekülg 21)

Screen Fit: Saate pildid kuvada algse kuvasuhtega.
5 Ekraani reguleerimine
98
5
Ekraani reguleerimine
5.6.2 Kui sisendallikas on HDMI
6L]H
=RRP
=RRP
Screen Fit
2ULJLQDO5DWLR
&XVWRP
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

16:9: seadistab pildi 16:9 lairežiimile.

Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.

Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.

4:3: seadistab pildi tavalisele (4:3) režiimile.
Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks. Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva
ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.

Screen Fit: Saate pildid kuvada algse kuvasuhtega.

Original Ratio: Saate pildid kuvada algse kuvasuhtega.
Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.(lehekülg 21)

Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
5.6.3 Pildi suurused on saadaval sisendallika poolt.
Sisendallikas
Picture Size
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Original Ratio,
Custom
HDMI (480i, 480p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Zoom1, Zoom2,
Original Ratio, Custom
DVI, DP, HDMI (kui arvuti on ühendatud)
16:9, 4:3, Screen Fit, Original Ratio
5 Ekraani reguleerimine
99
5
5.7
Ekraani reguleerimine
Digital NR
O MENU m
Picture
Digital NR
ENTER
Lülitab digitaalse mürasummutuse Off/On (Sisse/välja). Digitaalse müra kõrvaldusfunktsioon võimaldab
teil nautida selgemat ja kirkamat pilti.

Off / On
Saadaval ainult režiimis HDMI.
5.8
HDMI Black Level
O MENU m
Picture
HDMI Black Level
ENTER
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

5.9
Normal / Low
Film Mode
O MENU m
Picture
Film Mode
ENTER
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi
optimaalset kvaliteeti.

Off / On
Saadaval ainult režiimis HDMI.
5.10 Dynamic Contrast
O MENU m
Picture
Dynamic Contrast
ENTER
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.

Off / On
5 Ekraani reguleerimine
100
5
Ekraani reguleerimine
5.11 Lamp Control
O MENU m
Picture
Lamp Control
ENTER
Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.
/DPS&RQWURO
5.12 Picture Reset
O MENU m
Picture
Picture Reset
ENTER
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
J
5HVHWSLFWXUHVHWWLQJV"
<HV
1R
5 Ekraani reguleerimine
101
6
6.1
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida toote helisätteid (Sound).
Mode
O MENU m
Sound
Mode
ENTER
Valige üles- ja allanoolte abil suvand ning seejärel vajutage nuppu [
].
6RXQG
0RGH
&XVWRP
$XWR9ROXPH
65676;7
6RXQG5HVHW
0RYH
6WDQGDUG
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
‫ی‬
‫࢕ࡈی‬
ࡈ࢕࣏ࢽ
ࢽ
0XVLF
0RYLH
૲
ࣱ
૲ࣱ
6SHHFK
&XVWRP
(QWHU
5HWXUQ

Standard: võimaldab valida tavalise helirežiimi.

Music: võimaldab rõhutada muusikat üle häälte.

Movie: võimaldab filmide jaoks pakkuda parimat heli.

Speech: Valib peamiselt sõnalisest osast koosneva telesaate (nt uudistesaate) puhul režiimi
Speech.

Custom: Kui soovite kasutada oma isiklikele eelistustele vastavaid seadistusi, valige Custom.
6 Heli reguleerimine
102
6
6.2
Heli reguleerimine
Custom
O MENU m
Sound
Custom
ENTER
Heliseadeid saate muuta vastavalt oma isiklikele eelistustele.

Kuulete heli ka siis, kui heli väärtuseks on seatud 0.

Kui te reguleerite heli, kasutades funktsiooni Custom, muudetakse üksuse Mode väärtuseks
Custom.
6.2.1
Bass
Rõhutab madala sagedusega helisid.
%DVV
6.2.2
Treble
Rõhutab madala sagedusega helisid.
7UHEOH
6.2.3
Balance
Balansi funktsioon võimaldab teil reguleerida heli tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
%DODQFH
/
5
6 Heli reguleerimine
103
6
6.3
Heli reguleerimine
Auto Volume
O MENU m
Sound
Auto Volume
ENTER
Vähendab programmidevahelisi erinevusi helitugevuses.

6.4
Off / On
SRS TS XT
O MENU m
Sound
SRS TS XT
ENTER
SRS TS XT on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis lahendab 5.1 mitmekanalilise sisu esitamise
probleemi kahest kõlarist. TruSurround XT edastab väga head ja puhast ruumilist heli kahekõlarilise
esitussüsteemi kaudu, mis hõlmab ka teleri sisemisi kõlareid. See on täiesti võrreldav kõigi
mitmekanaliliste vormingutega.

6.5
Off / On
Sound Reset
O MENU m
Sound
Sound Reset
ENTER
Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule. Valige suvand Sound Reset, vajutage klahvi
ENTER[
J
], valige hüpikaknas suvand Yes ja seejärel vajutage uuesti klahvi ENTER[
].
5HVHWVRXQGVHWWLQJV"
<HV
1R
6 Heli reguleerimine
104
7
7.1
Seadistus
Language
O MENU m
Setup
Language
ENTER
Saate valida menüükeele.
Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
6HWXS
/DQJXDJH
ଞ˲߭
ଞ
˲߭
(QJOLVK
'HXWVFK
(VSDxRO
આ
ָଜʯ
આָଜʯ
)UDQoDLV
,WDOLDQR
ଥࢿ
ଥࢿ
6YHQVND
ƧNJLjLjǁƿǀ
3RUWXJXrV
7LPH
0HQX7UDQVSDUHQF\
6DIHW\/RFN
(QHUJ\6DYLQJ
9LGHR:DOO
6DIHW\6FUHHQ
೛
0RUH
0RYH
7.2
(QWHU
5HWXUQ
Time
O MENU m
Setup
Time
ENTER
Saate muuta suvandeid Clock Set või Sleep Timer. Samuti saate seada toote määratud ajal
automaatselt sisse või välja lülituma, kasutades funktsiooni Timer.
7.2.1
Clock Set
Saate määrata kellaaja, et kasutada seadme erinevaid funktsioone.
&ORFN6HW
0RQWK'D\<HDU
--
--
----
+RXU0LQXWHDPSP
--
0RYH
--
$GMXVW
am
5HWXUQ
7 Seadistus
105
7
Seadistus
Clock Set
Seadistage suvandid Date ja Time.
Valige suvand Clock Set. Valige suvand Date või Time ja seejärel vajutage nuppu [
]. Numbrite
sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu [
väljumiseks valige Close ning seejärel vajutage nuppu [
]. Suvandist Clock Set,
].
Saate seadistada suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
7.2.2
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist. (30 min / 60 min / 90 min
/ 120 min / 150 min /180 min / Off).
7LPH
&ORFN6HWDP
6OHHS7LPHU
7LPHU
7LPHU
7LPHU
+ROLGD\0DQDJHPHQW
0RYH
2II
(QWHU
ti
ti
5HWXUQ
Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu [
]. Funktsiooni Sleep Timer
tühistamiseks valige olekuks Off.
7 Seadistus
106
7
Seadistus
7.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Võite seadistada LCD-kuvari automaatse sisse- või väljalülitamise kindlal kellaajal.
7LPHU
--am
1P6KOG
2II
--1HH6KOG
2II
am
8QNWOG5QWTEG*QNKFC[
3&
4GRGCV
'RQĜW$SSO\
6XQ0RQ7XH:HG7KX)UL6DW
2QFH
0RYH
$GMXVW
5HWXUQ

On Time

Off Time

Volume: võimaldab seadistada soovitud helitugevuse taseme. Helitugevuse taseme vahetamiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt.


Source: võimaldab valida soovitud sisendallika.
Hoilday: valige Apply, et inaktiveerida taimer puhkepäevadel ja Don't Apply, et aktiveerida taimer
puhkepäevadel.

Repeat: Saadaolevad jaotised on Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ja Manual.

Once : Timer käivitub ainult korra.

EveryDay : Timer kordub iga päev.

Mon~Fri : Timer kordub esmaspäevast reedeni.

Mon~Sat : Timer kordub esmaspäevast laupäevani.

Sat~Sun : Timer käivitub laupäeval ja pühapäeval.

Manual: Valige nädalapäev, millal soovite, et taimer käivituks.

Saadaval ainult siis, kui kell on seadistatud menüü Clock Set abil.

Suvand Manual võimaldab teil valida nädalapäeva.
7 Seadistus
107
7
Seadistus
7.2.4
Holiday Management
Funktsioon Timer keelatakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
Funktsiooni Holiday Management seadistamine
+ROLGD\0DQDJHPHQW
01/01
$GG
'HOHWH6HOHFWHG
'HOHWH$OO
'HOHWHDOOKROLGD\V"
<HV
1R
0RYH
5HWXUQ

Add: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.

Delete Selected: Saate kustutada valitud pühad.

7.3
(QWHU

Saadaval ainult siis, kui valitud on registreeritud pühad.

Valida ja kustutada saab rohkem kui ühe püha.
Delete All: Saate kustutada kõik registreeritud pühad.
Menu Transparency
O MENU m
Setup
Menu Transparency
ENTER
Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.
6HWXS
/DQJXDJH
7LPH
0HQX7UDQVSDUHQF\
6DIHW\/RFN
(QHUJ\6DYLQJ
9LGHR:DOO
6DIHW\6FUHHQ
(QJOLVK
આ
ָଜʯ
ָଜʯ
આָଜʯ
+LJK
0HGLXP
/RZ
ଥࢿ
ଥ
ࢿ
2SDTXH
೛
0RUH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
7 Seadistus
108
7
7.4
Seadistus
Safety Lock
O MENU m
Setup
Safety Lock
ENTER
7.4.1 Change PIN
&KDQJH3,1
(QWHU3,1
..
(QWHU3,1
5HWXUQ
Parooli saab muuta.
LCD-kuvari eelseadistatud parool on "0000".
Kui olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe INFO
EXIT
MUTE, et taastada
parool „0000”.
7.4.2 Lock
/RFN2Q
(QWHU3,1
..
(QWHU3,1
5HWXUQ
Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanikuva, et säilitada olemasolevad sätted või takistada teistel
kasutajatel neid muutmast.
Kui valite suvandi Lock On, aktiveerub suvand Lock Off. Funktsiooni Lock desaktiveerimiseks
sisestage suvandi Lock Off parool.
7 Seadistus
109
7
7.5
Seadistus
Energy Saving
O MENU m
Setup
Energy Saving
ENTER
See funktsioon reguleerib seadme energiatarbimist, et seda kokku hoida.

7.6
Off / On
Video Wall
O MENU m
Setup
Video Wall
ENTER
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks. Lisaks
saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel. Teavet mitme pildi kuvamise
kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni
MagicInfo toetada.
Kui horisontaalselt ja vertikaalselt on ühendatud rohkem kui neli monitori, on soovitatav kasutada
sisenderaldusvõimet XGA (1024 x 768) või kõrgemal tasemel, et vältida pildi tumenemist kontrastsuse
või värviintensiivsuse halvenemise tõttu.
7.6.1
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
7 Seadistus
110
7
Seadistus
7.6.2
Format
Valige vorming piltide kuvamiseks mitmel monitoril.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
0RYH
2Q
)XOO
1DWXUDO
(QWHU
5HWXUQ

Full: pildid kuvatakse täisekraanil.

Natural: pildid kuvatakse algse eraldusvõimega suurendamata või vähendamata.
Suvand Screen Position on lubatud ainult juhul, kui funktsiooni Video Wall olekuks on seadistatud On.
7.6.3 Horisontaalne
See funktsioon jagab ekraani automaatselt horisontaalpaigutusega kuvarite määratud arvu põhjal.
Sisestage horisontaalpaigutusega kuvarite arv. Horisontaalekraan jagatakse automaatselt vastavalt
sisestatud numbrile. Horisontaalselt võib paigutada kuni 15 kuvarit.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
2Q
)XOO
$GMXVW
5HWXUQ

Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks
kui horisontaali väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja
vastupidi – kui vertikaali väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6
ekraani.

Suvand Screen Position on lubatud ainult juhul, kui funktsiooni Video Wall olekuks on
seadistatud On.
7 Seadistus
111
7
Seadistus
7.6.4 Vertikaalne
See funktsioon jagab ekraani automaatselt vastavalt määratud vertikaalsete monitoride arvule. Sisestage
vertikaalreas olevate monitoride arv. Vertikaalne ekraan jagatakse automaatselt vastavalt sisestatud
numbrile. Vertikaalritta saab määrata kuni 15 monitori.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
2Q
)XOO
$GMXVW
5HWXUQ

Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks
kui horisontaali väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja
vastupidi – kui vertikaali väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6
ekraani.

Suvand Screen Position on lubatud ainult juhul, kui funktsiooni Video Wall olekuks on
seadistatud On.
7 Seadistus
112
7
Seadistus
7.6.5
Screen Position
Jagatud ekraanide paigutust saate kohandada, liigutades numbriga tähistatud monitore funktsiooni
Screen Position abil.
Valige suvandite Horizontal või Vertical alusel määratud monitoride (numbriga tähistatud) paigutuse
kuvamiseks suvand Screen Position. Paigutuse kohandamiseks liigutage numbrit (monitori)
kaugjuhtimispuldi noolenuppude abil ja vajutage nuppu [
].
6FUHHQ3RVLWLRQ
(QWHU
5HWXUQ

Suvandis Screen Position saab paigutada kuni 100 monitori.

Suvand Screen Position on lubatud ainult juhul, kui funktsiooni Video Wall olekuks on
seadistatud On.

Aken Screen Position kuvatakse ainult juhul, kui suvandid Horizontal ja Vertical on
konfigureeritud.
7 Seadistus
113
7
7.7
Seadistus
Safety Screen
O MENU m
Setup
Safety Screen
ENTER
Funktsiooni Safety Screen kasutatakse järelkujutise ärahoidmiseks, mis vőib liikumatu kujutise
pikaaegsel kuvamisel tekkida.
See funktsioon pole saadaval, kui toide on välja lülitatud.
7.7.1
Pixel Shift
3L[HO6KLIW
3L[HO6KLIW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
7LPH
2Q
22II
Q
2Q
PLQ
$GMXVW
5HWXUQ
Pixel Shift
Ekraanil järelpildi vältimiseks saate kasutada seda funktsiooni, et pikslid liiguksid ekraanil horisontaalses
või vertikaalses suunas.

Off / On
Horizontal
võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Vertikaalne
võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Kellaaeg
võimaldab seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
7 Seadistus
114
7
Seadistus
7.7.2
Timer
Saate määrata taimeri ekraani sissepõlemiskaitse jaoks.
7LPHU
7LPHU
0RGH
3HULRG
7LPH
0RYH
2I
22II
2I
I
2Q
+
+RXU
VHF
(QWHU
5HWXUQ
Timer
Kui alustate toimingut, et kustutada ükskõik milline jääkpiltidest, teostatakse toiming määratud
ajaperioodi jooksul ning seejärel lõpetatakse automaatselt.

Off / On
Mode
Saate muuta suvandi Safety Screen tüüpi.

Bar / Eraser / Pixel
Period
võimaldab kasutada seda funktsiooni, et seadistada teostamise periood iga taimeris seadistatud režiimi
jaoks.
Time
võimaldab seadistada ajaperioodi määratletud aja jooksul teostamiseks.

Mode - Bar, Eraser, Pixel : 10~50 sec
7 Seadistus
115
7
Seadistus
7.7.3
Bar
See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi, liigutades ekraanil pikki musti ja valgeid triipe.
7.7.4
Eraser
See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi neljakandilist mustrit liigutades.
7.7.5
Pixel
See funktsioon väldib järelpilti, liigutades ekraanil mitmeid piksleid.
7 Seadistus
116
7
Seadistus
7.7.6
Side Gray
Saate valida halli heleduse ekraani tausta jaoks.

Resolution Select
O MENU m
Setup
Resolution Select
ENTER
Kui ekraanikujutist õigesti ei kuvata ja arvuti graafikakaardi resolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @ 60Hz,
1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz või 1366 x768 @ 60Hz, siis võimaldab funktsioon (Resolution
Select) ekraanipilti kuvada etteantud sätete alusel.
6HWXS
೛
7.8
Off / Light / Dark
0RUH
5HVROXWLRQ6HOHFW
ɼԻ
ɼ
ɼ
ɼԻ
Ի
2II
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
;
26'5RWDWLRQ
;
$GYDQFHG6HWWLQJV
;
6HWXS5HVHW
;
5HVHW$OO
61
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Menüüd saab valida vaid juhul, kui graafikaresolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x
768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz või 1366 x768 @ 60Hz.
7 Seadistus
117
7
7.9
Seadistus
Power On Adjustment
O MENU m
Setup
Power On Adjustment
ENTER
Saate seadistada ekraani soojendusaja sisse lülituma pärast toitenupu vajutamist. (Vahemik: 0 – 50
sekundit)
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
3RZHU2Q$GMXVWPHQW $GMXVW
5HWXUQ
Liiga lühike soojendusaeg võib toodet ülepinge tõttu kahjustada.
7.10 OSD Rotation
O MENU m
Setup
OSD Rotation
ENTER
Saate menüüakent pöörata ja kuvada selle vertikaalrežiimis, kui toode on vertikaalasendis.
೛
6HWXS
0RUH
5HVROXWLRQ6HOHFW
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
26'5RWDWLRQ
$GYDQFHG6HWWLQJV
6HWXS5HVHW
5HVHW$OO
2II
/DQGVFDSH
3RUWUDLW
61
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Landscape / Portrait
7 Seadistus
118
7
Seadistus
7.11 Advanced Settings
O MENU m
Setup
Advanced Settings
ENTER
Võimaldab teha täpsemaid seadistusi.
7.11.1
Fan & Temperature
Kaitseb toodet, tuvastades ventilaatori kiiruse ja sisetemperatuuri.
Fan Control
Võimaldab ventilaatori kiiruse kasutajal endal valida või teeb seda automaatselt.

Auto / Manual
Fan Speed Setting
Võimaldab ventilaatori kiiruseks määrata 0 kuni 100.
)DQ7HPSHUDWXUH
)DQ&RQWURO
0DQXDO
)DQ6SHHG6HWWLQJ
7HPSHUDWXUH&RQWURO
&XUUHQW7HPSHUDWXUH
$GMXVW
5HWXUQ
Aktiveeritud, kui valiku Fan Control seadeks on määratud Manual.
7 Seadistus
119
7
Seadistus
Temperature Control
Tuvastab toote sisetemperatuuri ja määrab soovitud temperatuuri.
Vaikimisi on toote temperatuur 77 ˚C.
)DQ7HPSHUDWXUH
)DQ&RQWURO
0DQXDO
)DQ6SHHG6HWWLQJ
7HPSHUDWXUH&RQWURO
&XUUHQW7HPSHUDWXUH
$GMXVW
5HWXUQ

Pilt muudetakse tuhmimaks, kui temperatuur ületab määratud väärtuse ja toode lülitub
automaatselt välja, et vältida temperatuuri tõusust tingitud ülekuumenemist.

Toodet on soovitatav kasutada temperatuurivahemikus 75–80 ˚C (arvestades, et ümbritsev
temperatuur on 40 ˚C).

Lugege kasutustingimuste kohta täpsemalt juhendi jaotisest „Tehnilised andmed”.

Current Temperature: Näitab toote hetketemperatuuri.
7 Seadistus
120
7
Seadistus
7.11.2
Auto Power
Võimaldab aktiveerida või desaktiveerida toote suvandi Auto Power.

Off / On
Kui suvandi Auto Power seadeks on määratud On, lülitub toode automaatselt sisse niipea, kui see
ühendatakse toiteallikaga.
7.11.3
Button Lock
Võimaldab monitori juhtnupud lukustada või lukustuse tühistada.

Off / On
7.11.4
User Auto Color
8VHU$XWR&RORU
$XWR&RORU
5HVHW
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
Auto Color
Reguleerib värve automaatselt.
Reset
Lähtestab värviseaded.
7 Seadistus
121
7
Seadistus
7.11.5
Standby Control
Võimaldab määrata puhkerežiimi, mis aktiveeritakse siis, kui sisendsignaal puudub.
$GYDQFHG6HWWLQJV
)DQ7HPSHUDWXUH
$XWR3RZHU
%XWWRQ/RFN 8VHU$XWR&RORU
6WDQGE\&RQWURO
/DPS6FKHGXOH
26''LVSOD\
6RIWZDUH8SJUDGH
0RYH
2II
2II
(QWHU
2II
࢕Ѱ۶ࢽ
࢕
࢕Ѱ۶ࢽ
Ѱ۶ࢽ
2Q
$XWR
5HWXUQ
Off
Kui sisendsignaal puudub, kuvatakse teade <No Signal>.
On
Kui sisendsignaal puudub, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
Auto
Kui sisendsignaal puudub:

Kui ühendatud on välisseade, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

Kui välisseadet ei ole ühendatud, kuvatakse teade <No Signal>.
HDMI-allika puhul see funktsioon ei tööta, kui suvandiks on valitud <Auto>.
7 Seadistus
122
7
Seadistus
7.11.6
Lamp Schedule
Reguleerib heleduse kasutaja määratud väärtusele kindlal kellaajal.
/DPS6FKHGXOH
/DPS6FKHGXOH
2Q ೛
+RXU0LQXWHDPSP/DPS
6FKHGXOH
DP
6FKHGXOH
DP
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Off / On
Saadaval ainult siis, kui kell on seadistatud menüü Clock Set abil.
7.11.7
OSD Display
Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.
Source OSD

Off / On
Not Optimum Mode OSD

Off / On
No Signal OSD

Off / On
MDC OSD

Off / On
7 Seadistus
123
7
Seadistus
7.11.8
Software Upgrade
Võimaldab tarkvara uuendada.
1
Ühendage toode digitaalsignaali kaabli, nt DVI või HDMI kaudu arvutiga. Klõpsake SW-koodist
teisendatud BMP-pildifailil. Toote ekraanile kuvatakse alltoodud pilt.
2
Kui ekraanile kuvatakse teisendatud tarkvarakoodi sisaldavat BMP-pilti, vajutage Software
Upgrade.
Kui BMP-pilte on kaks või mitu, kuvatakse need slaidiesitlusena.
3

Kahe slaidiesitluse BMP-pildi vaheliseks soovituslikuks ajaliseks intervalliks on üks sekund.
Piltide lahtipakkimise tõenäosus väheneb koos teiste esitusintervallidega.

BMP-pilti ei pruugita lahti pakkida, kui see on kaetud teise pildiga (nt hiirekursor).
Kui tuvastatakse hetkel installitud tarkvaraversioonist uuem versioon, küsitakse teilt, kas soovite
hetkel installitud tarkvara uuendada. Kui valite <Yes>, teostatakse uuendamine.
4
Pärast tarkvara uuendamise lõpule jõudmist lülitatakse toode automaatselt välja ja sisse.
$GYDQFHG6HWWLQJV
)DQ7HPSHUDWXUH $XWR3RZHU 2II ‫؟‬ટ̖࢜
ଥࢿ 8SJUDGHLVFRPSOHWHG
‫࢕࢕ࡈی‬Ѱ࣏ۛۘࢽ
3RZHUZLOOEHRIIDQGWXPHGRQDXWRPDWLFDOO\
оֻ̛Җ۶ࢽ
࢕Ѱ۶ࢽ 2.
஁Ѧ࣏ࢽ̛М
26''LVSOD\ 6RIWZDUH8SJUDGH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

See töötab ainult digitaalsignaali, nt DVI, HDMI režiimis. (Sisendi eraldusvõime peab olema
sama, mis paneeli eraldusvõime.)

HDMI-režiimides toetatakse nii arvuti kui ekraani jaoks kasutatavaid ajastamise väärtusi ainult
siis, kui suvand Edit Name on seadistatud väärtusele PC või DVI PC.

Seda toetatakse ainult juhul, kui seadistuse Size olekuks on määratud 16:9.
7 Seadistus
124
7
Seadistus
7.12 Setup Reset
O MENU m
Setup
Setup Reset
ENTER
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
J
5HVHW6HWWLQJVLQVHWXS"
<HV
1R
7.13 Reset All
O MENU m
Setup
Reset All
ENTER
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
J $OO6HWWLQJVUHWXUQWRGHIDXOWVHWWLQJV
<HV
1R
7 Seadistus
125
8
8.1
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskuse poole
pöördumist
8.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi
toote testimine.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade „No Signal”, töötab toode normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
8.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
"Toetatud eraldusvõimet (vaadake jaotist Toetatud eraldusvõimed) ületava režiimi valimisel kuvatakse
korraks teade „Not Optimum Mode”.
8.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja
veenduge, et ühendus on kindel.
(„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või
HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal küljel
tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või
graafikakaardi põhjustatud. Probleemi
lahendamiseks reguleerige ekraani suurust
graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus
ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate
graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
8 Tõrkeotsingu juhend
126
8
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
(„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
"Ekraanil kuvatakse teade „No Signal”
(vaadake jaotist „Arvutiga ühendamine”).
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult
ühendatud
(„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse
lülitatud.
"Kuvatakse teade „Not Optimum Mode”.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal
ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja
seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad
moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
(„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime
ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel
ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist
Additional Information ja standardsete
signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Minge menüüsse Picture ja reguleerige suvandi
Colo(u)r Temp. sätteid.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Minge menüüsse Picture ja reguleerige suvandi
Colo(u)r Temp. sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Minge menüüsse Picture ja reguleerige suvandi
Colo(u)r Temp. sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril
mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
8 Tõrkeotsingu juhend
127
8
Tõrkeotsingu juhend
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige
helitugevust.
(„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele
keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi
või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või
neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige
arvuti hooldusesse.
8 Tõrkeotsingu juhend
128
8
8.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

"Windows XP": valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja kujundused
Monitor ja reguleerige
sagedust suvandis Monitori sätted.

"Windows ME/2000": valige suvandid Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Monitor ja reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.

"Windows Vista": valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Monitor ja reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.

"Windows 7": valige suvandid Juhpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine
Täpsemad sätted
Monitor ja reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
8 Tõrkeotsingu juhend
129
8
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

"Windows XP": valige suvandid Juhtpaneel
Kuva

Ilme ja kujundused
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
"Windows ME/2000": valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted
ja reguleerige eraldusvõimet.

"Windows Vista": valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Isikupärastamine
Ilme ja
Kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.

"Windows 7": valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Kuva
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja
sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
8 Tõrkeotsingu juhend
130
9
9.1
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
Paneel
UD22B
Suurus
21,6 tolli (54 cm)
Ekraani mõõtmed
387,36 mm (H) x 387,36 mm (V)
Ekraanivärvid
16,7 M
Mõõtmed (L × K × S) / kaal
393,3 X 393,3 X 81,5 mm / 6,5 kg
(ilma aluseta)
VESA paigaldustugi
300 x 300 mm
Sünkroonimine
Horisontaalsagedus
30–81 Hz
Vertikaalsagedus
56–85 Hz
Optimaalne
eraldusvõime
960 x 960 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Eraldusvõime
Maksimaalne pikslisagedus
148,5 MHz (Analoog,Digitaalne)
Signaalikonnektorid
Sisend: DVI IN, HDMI IN, DP IN, IR/AMBIENT SENSOR IN,
RJ45 MDC, RS232C IN
Väljund: DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, IR OUT,
RS232C OUT
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Toiteallikas: Toode kasutab 100–240 V pingega voolu. Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna
standardpinge võib riikides erineda.
Plug-and-Play: Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad
funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib
monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid
soovi korral kohandada.
Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või
tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
See seade on A-klassi digitaalseade.
9 Tehnilised andmed
131
9
9.2
Tehnilised andmed
Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule
värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Tavaline töörežiim
Energiasäästja
Hinnang
Toiteindikaator
Energiatarve
Väljalülitamine
(Toitenupp väljas)
Vilgub
Väljas
alla 0,5 W
alla 0,5 W
Tavaline
Sees
65 W
Energiasäästurežiim
67 W

Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti.
Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal).
9 Tehnilised andmed
132
9
9.3
Tehnilised andmed
Eelseadistatud ajastusrežiimid

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime
kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele
kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDseade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-seadme vastu.
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele
kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi
ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates
graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus (kHz)
Vertikaalsage
dus (Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 960 x 960
59,731
59,971
75,500
-/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1920 x 1080(RB)
66,587
59,934
138,500
+/-
Horisontaalsagedus
9 Tehnilised andmed
133
9
Tehnilised andmed
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade ühte pilti mitu korda sekundis (nagu luminofoortuli). Üksiku pildi
kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides (Hz).
9 Tehnilised andmed
134
Lisa
Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG WORLDWIDE
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditeeninduse poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Lisa
135
Lisa
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€
0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48
22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
Lisa
136
Lisa
EUROPE
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)21
206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
Lisa
137
Lisa
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
Lisa
138
Lisa
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Lisa
139
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.

Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu

Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Lisa
140
Lisa
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
141
Lisa
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet

Parima pildikvaliteedi nautimiseks minge arvuti juhtpaneelile ja reguleerige eraldusvõimet ning
värskendussagedust järgmiselt. TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole
optimaalne eraldusvõime.


Eraldusvõime: 960 x 960

Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 56–85 Hz
Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm)
heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.


Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 2,764,800
Käivitage pildikvaliteedi parandamiseks funktsioon „Auto Adjustment”. Kui pärast
automaatreguleerimist on pildil endiselt müra, reguleerige suvandeid Coarse või Fine.

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.

Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline
ekraanisäästja.

Vastupidiselt CDT-monitoridele saab TFT-LCD-monitoridele paneeli omapära tõttu määrata parima
pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seetõttu võib mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on
soovitatav valida teie monitorile kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
Lisa
142
Lisa
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt
muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks. Sellisel
juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada
kogunenud elektrilaengute erinevust.
Musta maatriks
Allikas
Värvifilter
Äravool
Värav
TFT
Tavaline
elektrood (ITO)
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin

Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim

Lülitage toode pärast 20-tunnilist kasutamist neljaks tunniks välja.

Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
Lisa
143
Lisa

Valige arvutil suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ja seadistage seadme väljalülitumine.

Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.

Tavapärane värvimuutus
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.

Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).

FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Tavapärane tekstivärvi muutus

Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348

: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]

FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.

Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või
süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka
garantiiteenus olla piiratud.
Lisa
144
Lisa
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja
elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või
inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult
taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas
toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
145
Lisa
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja
lőppemisel kőrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői
Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66
sihttasemest suurem. Kui akusid ei kőrvaldata őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada
tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud
muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena
pakutava akude tagastussüsteemi abil.
Lisa
146
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja seadmes olevate graafikakaartide
jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Seadme ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu seadme ekraanil. Horisontaalsageduse näitaja 85 tähendab,
et pildi moodustuvaid horisontaalridu edastatakse 85 000 korda sekundis ning horisontaalsagedust
tähistatakse ühikuga 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
147
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalsagedus) ja 1080
vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab seadme ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Seade kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
148
Register
A
S
Allika automaatlülituse seaded 92
Standardne 93
Arvuti ühendamine ja kasutamine 46
Suurus 98
Arvutiühendus 46
T
E
Tehnilised andmed 131
Energiasääst 110
Time 105
Eraldi müüdavad esemed 20
Turvalukk 109
Eraldusvõime muutmine 48
U
K
Unetaimer 106
Kaitsekuva 114
Kaugjuhtimispult 25
Keel 105
Kohandatud 94
V
Videoseadmega ühendamine 52
Võtke ühendust teeninduskeskusega
SAMSUNG WORLDWIDE 135
L
Lisa 135
Ö
Lähtesta kõik 125
Ökolahendus 102, 103
M
MDC installimine/Desinstallimine 57
Menüü läbipaistvus 108
N
Nime muutmine 91
P
Patareid 26
Probleemist teatamine 126
R
Režiim 90, 93
Register
149

advertisement

Key Features

  • 54.9 cm (21.6") LED
  • 960 x 960 pixels 16.78 million colours
  • 450 cd/m² 4000:1 0.1345 x 0.1345 mm
  • Silver
  • VESA mounting 200 x 200,300 x 300 mm
  • Ethernet LAN
  • 67 W

Related manuals

Download PDF

advertisement