Samsung | SCX-4833FD | Käyttöopas | Samsung Monitoimilaite Mustavalkolaser SCX-4833FD Käyttöopas

SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Käyttöopas
Perusasetukset
imagine the possibilities
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja vianetsinnästä ikkunoissa.
Sisällys
2
78 USB-muistilaitteen käyttäminen
1. Johdanto
5
Pääasialliset edut
7
Eri mallien ominaisuudet
8
Hyödyllistä tietää
9
Tietoja käyttöoppaasta
10 Turvallisuustiedot
16 Laitteen yleiskuvaus
20 Ohjauspaneelin yleiskuvaus
26 Virran kytkeminen laitteeseen
27 Ohjaimen asennus paikallisesti
28 Ohjaimen uudelleenasennus
3. Huolto
86 Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
87 Saatavissa olevat tarvikkeet
88 Saatavissa olevat lisävarusteet
89 Saatavissa olevat varaosat
90 Väriaineen jakaminen tasaisesti
92 Väriainekasetin vaihtaminen
94 Muistimoduulin päivittäminen
96 Tarvikkeiden keston seuranta
97 Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus
98 Laitteen puhdistaminen
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
30 Valikoiden yleiskuvaus
46 Näytön kielen vaihtaminen
47 Tulostusmateriaali ja lokero
62 Perustulostaminen
67 Peruskopiointi
71 Perusskannaus
73 Perusfaksaus
4. Vianmääritys
103 Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
104 Asiakirjatukosten poistaminen
111 Paperitukosten poistaminen
118 Tilan merkkivalon merkitys
120 Näytön sanomien merkitys
Sisällys
5. Liite
130 Tekniset tiedot
139 Määräystiedot
153 Copyright
3
1. Johdanto
Tämä luku antaa tietoja, joita sinun tulee tietää ennen koneen
käyttämistä.
• Pääasialliset edut
5
• Eri mallien ominaisuudet
7
• Hyödyllistä tietää
8
• Tietoja käyttöoppaasta
9
• Turvallisuustiedot
10
• Laitteen yleiskuvaus
16
• Ohjauspaneelin yleiskuvaus
20
• Virran kytkeminen laitteeseen
26
• Ohjaimen asennus paikallisesti
27
• Ohjaimen uudelleenasennus
28
Pääasialliset edut
Ympäristöystävällinen
• Tämä laite tukee väriaineen ja paperin säästöominaisuutta.
• Voit säästää paperia tulostamalla yhdelle arkille useita sivuja
(katso Lisäasetukset-opasta).
- Kaksipuoliseen tulostukseen 15 sivua minuutissa (A4) tai 16
sivua minuutissa (Letter).
SCX-563x Series tai SCX-573x Series:
- Yhdelle puolelle tulostukseen 35 sivua minuutissa (A4) tai 37
sivua minuutissa (Letter).
- Kaksipuoliseen tulostukseen 17 sivua minuutissa (A4) tai 18
sivua minuutissa (Letter).
Etu
• Voit säästää paperia tulostamalla paperin kummallekin puolelle
(kaksipuolinen tulostaminen) (katso Lisäasetukset-opasta).
• Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä
virrankulutusta huomattavasti silloin, kun laitetta ei käytetä.
Nopea suurella tarkkuudella tulostaminen
• Voit tulostaa tehokkaasti jopa 1,200 x 1,200 dpi:n tarkkuudella.
• Nopea tulostus tarvittaessa.
SCX-483x Series:
- Yhdelle puolelle tulostukseen 31 sivua minuutissa (A4) tai 33
sivua minuutissa (Letter).
• Printing Status (tai Smart Panel) ovat ohjelmia, jotka seuraavat
laitetta ja antavat sen tilasta tietoja sekä antavat käyttäjälle
mahdollisuuden laitteen asetusten tekemiseen (katso
Lisäasetukset-opasta).
• AnyWeb Print -työkalulla Windows Internet Explorer näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on
helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla (katso
Lisäasetukset-opasta).
Pääasialliset edut
Laaja toiminto- ja käyttötukivalikoima
• Tukee monia paperikokoja (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
• Vesileiman tulostaminen: Voit mukauttaa asiakirjat tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten “Luottamuksellinen” (katso
Lisäasetukset-opasta).
• Julisteiden tulostaminen: Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat voidaan suurentaa ja tulostaa useille arkeille, jotka voidaan teipata sen
jälkeen yhteen julisteeksi (katso Lisäasetukset-opasta).
• Voit tulostaa monilla käyttöjärjestelmillä (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 135).
• Laitteessa on USB- ja/tai verkkoliitäntä.
Lisää laitteen muistitilaa
• Tässä laitteessa on lisämuistipaikka muistin lisäämistä varten (katso "Saatavissa olevat lisävarusteet" sivulla 88).
• Zoran IPS -emulointi
on yhteensopiva PostScript 3:n (PS) kanssa, mikä mahdollistaa PS-tulostuksen.
• PostScript 3 -yhteensopiva Zoran IPS -emulointi
• © 1995–2005 Zoran Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja OneImage ovat Zoran
Corporationin tavaramerkkejä.
• 136 PS3-fonttia
• Sisältää Monotype Imaging Inc:n UFST:n ja MicroTypen.
Eri mallien ominaisuudet
Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.
SCX-4833FD
SCX-4835FD
SCX-4833HD
SCX-4833FR
SCX-4835FR
SCX-5637FR
SCX-5639FR
SCX-5637HR
SCX-5737FW
SCX-5739FW
Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus
●
●
●
●
Nopea USB 2.0
●
●
●
●
Rinnakkaisliitäntä IEEE 1284
○
○
○
○
Verkkoliitäntä: langallinen Ethernet 10/100 Base TX -lähiverkko
●
●
●
●
ominaisuudet
Verkkoliitäntä: Ethernet 10/100/1000 Base TX, langallinen
lähiverkko
Verkkoliitäntä: langaton 802.11b/g/n-lähiverkko
●
Säästötulostus
●
●
●
●
Kaksipuolinen tulostus
●
●
●
●
Samsung Easy Printer
Manager
●
●
●
●
Muisti
○
○
○
○
Kasetti 2 (520 arkkia)
○
○
○
○
SyncThru™ Web Service
●
●
●
●
Automaattinen syöttölaite (ADF)
●
●
●
●
Automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (DADF)
( ●: sisältyy, ○: valinnainen, Tyhjä: ei saatavissa)
Hyödyllistä tietää
Mistä voin ladata laitteen ohjaimen?
Tulostimessa on paperitukos.
• Mene osoitteeseen www.samsung.com/printer ja
lataa laitteen uusin ohjain ja asenna se järjestelmääsi.
• Avaa ja sulje etukansi.
Mistä voin ostaa lisälaitteita tai -varusteita?
• Tiedustele Samsung-jälleenmyyjältäsi tai
kauppiaaltasi.
• Mene osoitteeseen www.samsung.com/supplies.
Valitse maa/alue halutessasi katsoa tuotteen
asiakaspalvelutiedotteen.
• Tarkasta paaperitukoksen poistamisohjeet tästä
käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso
"Paperitukosten poistaminen" sivulla 111).
Tulosteet ovat epäselviä.
• Väriainetaso saattaa olla alhainen tai epätasainen.
Ravista väriainekasettia.
• Kokeile erilaista tulostuksen resoluutioasetusta.
• Vaihda väriainekasetti.
Tilan LED vilkkuu tai on jatkuvasti päällä.
Laite ei tulosta.
• Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.
• Tarkasta LED-merkkivalojen merkitykset tästä
käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso
"Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
• Avaa tulostusjonoluettelo ja poista asiakirja
luettelosta (katso "Tulostustyön peruuttaminen"
sivulla 63).
• Poista ohjain ja asenna se uudelleen (katso
"Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 27).
• Valitse laitteesi oletuslaitteeksi Windowsissa.
Tietoja käyttöoppaasta
Tässä käyttöoppaassa on perustietoja laitteesta sekä
yksityiskohtaisia tietoja varsinaisen käytön eri vaiheista.
•
Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä.
•
Mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue lisätietoja
Vianmääritys-luvusta.
•
Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit on selitetty
sanastossa.
•
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin
oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit
vaihtelevat.
•
Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat
pääosin Windows 7 -käyttöjärjestelmään.
•
SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD ovat samaan
sarjaan kuuluvia. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX4833FD.
•
SCX-4833FR ja SCX-4835FR ovat samaan sarjaan kuuluvia.
Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX-4833FR.
•
SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR ovat samaan
sarjaan kuuluvia. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX5637FR.
•
SCX-5737FW ja SCX-5739FW ovat samaan sarjaan
kuuluvia laitteita. Tämä käyttöopas perustuu malliin SCX5737FW.
1. Johdanto
9
1
Esitystavat
Tässä käyttöoppaassa samasta asiasta voidaan puhua eri
termein. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä:
•
Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
•
Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
•
Laite viittaa tulostimeen tai monitoimitulostimeen.
2
Yleiset kuvakkeet
Kuvake
Teksti
Kuvaus
Varoitus
Tarjoaa tietoja laitteen suojaamisesta
mahdolliselta mekaaniselta vauriolta tai
toimintahäiriöltä.
Tarjoaa lisätietoja tai yksityiskohtaista
Huomautus tietoa laitteen toiminnoista ja
ominaisuuksista.
Turvallisuustiedot
Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on estää käyttäjän
tai muiden ihmisten sekä laitteen vahingoittuminen. Tutustu
näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Kun olet
lukenut tämän osan, säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa
käyttöä varten.
1. Johdanto
10
4
Käyttöympäristö
Varoitus
3
Tärkeitä turvallisuusmerkintöjä
Tässä luvussa käytettyjen kaikkien kuvakkeiden
ja merkkien selitys
Varoitus
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka
voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
tai kuolemaan.
Varoitus
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka
voivat johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen
vahingoittumiseen.
Älä toimi näin.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vahingoittunut
tai käyttämäsi pistorasia on maadoittamaton.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Älä laita mitään laitteen päälle (vettä, pieniä
metalliesineitä tai raskaita esineitä, kynttilöitä, palavia
savukkeita jne).
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
• Jos laite ylikuumenee, savuaa, tuottaa epätavallisia
ääniä tai haisee oudolle, katkaise laitteesta
välittömästi virta ja irrota virtajohto.
• Käyttäjän tulee hätätapauksessa päästä käsiksi
virtapistorasiaan pistokkeen vetämiseksi pois.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Turvallisuustiedot
Älä taivuta virtajohtoa tai aseta painavia esineitä
virtajohdon päälle.
Virtajohdon päälle astuminen tai sen jääminen
painavan esineen alle voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
1. Johdanto
11
Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on
vahingoittunut, irrota kaikki laitteen kaapelit ja ota
yhteyttä huoltoon.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä pakottaa
sitä rasiaan.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Pyydä sähköasentajaa asentamaan asianmukainen
pistorasia. Muuten voit aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Varoitus
Irrota pistoke pistorasiasta ukonilman ajaksi tai jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Noudata varovaisuutta, paperin ulostuloalue on
kuuma.
Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä anna lemmikkieläinten pureskella virtajohtoa,
puhelinjohtoa tai PC-liitäntäjohtoja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran ja
vahingoittaa lemmikkieläintä.
Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka olet
noudattanut kaikkia tässä annettuja ohjeita, irrota
kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Turvallisuustiedot
1. Johdanto
12
5
Suuria määriä tulostettaessa paperin ulostuloalueen
alaosa voi kuumentua. Älä anna lasten koskettaa
aluetta.
Laitteen asianmukainen käyttäminen
Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
Varoitus
Älä käytä pinsettejä tai teräviä metalliesineitä
paperitukoksen poistamiseen.
Älä vedä paperia väkisin ulos laitteesta tulostuksen
aikana.
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Älä anna liian monien paperin kasaantua
tulostuslokeroon.
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Älä aseta kättä laitteen ja paperilokeron väliin.
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Voit vahingoittua.
Laitteen virrankatkaisija on virtajohdossa.
Jos haluat tehdä laitteen täysin virrattomaksi, irrota
pistotulppa pistorasiasta.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja tai työnnä niihin
esineitä.
Aukkojen tukkeutuminen voi aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen ja vahingoittumisen tai tulipalon
vaaran.
Noudata varovaisuutta, kun lisäät laitteeseen paperia
tai poistat paperitukosta.
Uusien paperiarkkien terävät reunat voivat aiheuttaa
paperihaavoja.
6
Asentaminen/siirtäminen
Varoitus
Älä käytä laitetta pölyisessä, kosteassa tai märässä
ympäristössä.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Turvallisuustiedot
Varoitus
Ennen laitteen siirtämistä katkaise laitteen virta ja
irrota sen kaikki johdot.
Nosta laitetta seuraavasti:
• Jos laite painaa vähemmän kuin 20 kg,
nostamiseen tarvitaan yksi henkilö.
• Jos laite painaa 20 – 40kg, nostamiseen tarvitaan
kaksi henkilöä.
• Jos laite painaa enemmän kuin 40 kg,
nostamiseen tarvitaan neljä henkilöä.
Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä
että laitetta.
Älä sijoita laitetta epävakaalle pinnalle.
Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä
että laitetta.
Verkon jännitteen on vastattava laitteen arvokilvessä
mainittua jännitearvoa.
Jos et ole varma verkon jännitteestä, ota yhteyttä
paikalliseen sähköyhtiöön.
Käytä puhelinjohtoaa tarvittaessa.
Jos johdin on väärä, tämä voi vahingoittaa laitetta.
1. Johdanto
13
Älä peitä laitetta tai käytä sitä riittämättömästi
tuuletetuissa tiloissa, kuten komerossa.
Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja.
Tämä voi heikentää laitteen suorituskykyä ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Käytä turvallisuussyistä laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Jos käytät yli kahden metrin pituista
virtajohtoa laitteessa, jonka käyttöjännite on 110
volttia, virtajohtimen läpimitan on oltava vähintään
1,29 mm (AWG 16).
Virheellisen jatkojohdon käyttäminen voi
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
a. AWG: (American Wire Gauge) 26 tai suurempaa
Turvallisuustiedot
1. Johdanto
7
Ylläpito/tarkastukset
Varoitus
Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen
sisäosien puhdistamista. Älä käytä laitteen
puhdistukseen bentseeniä, tinneriä tai alkoholia. Älä
suihkuta vettä suoraan laitteeseen.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Älä käytä laitetta, kun laitteen kuluvia osia
vaihdetaan tai sen sisäosia puhdistetaan.
Voit vahingoittua.
Varmista, että virtajohto ja pistotulpan pistokkeet
ovat puhtaat ja kuivat.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
Älä koskaan poista ruuveilla kiinnitettyjä kansia tai
suojuksia.
Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
Pidä puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.
Näin voidaan välttää puhdistusaineisiin liittyvät
vaaratilanteet.
Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
Tämä voi vahingoittaa laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Noudata laitteen puhdistuksessa ja käytössä
laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa
annettuja ohjeita.
Muussa tapauksessa saatat vahingoittaa laitetta.
14
Turvallisuustiedot
1. Johdanto
15
8
Tarvikkeiden käyttäminen
Varoitus
Kierrätystarvikkeiden, kuten väriaineen,
käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.
Jos laite on vahingoittunut kierrätystarvikkeiden
käytön seurauksena, asiakkaalta peritään
korjauskulut.
Älä pura väriainekasettia.
Jos väriainetta joutuu vaatteille, älä pese sitä pois
kuumalla vedellä.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille
hengitettynä tai nieltynä.
Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään
kankaaseen. Käytä kylmää vettä.
Älä hävitä väriainekasetteja, kiinnitysyksikköä tai
muita tulostustarvikkeita polttamalla.
Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon vaaran.
Älä anna väriainepölyn päästä kosketuksiin ihon tai
vaatteiden kanssa, kun vaihdat väriainekasettia tai
poistat paperitukosta.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille
hengitettynä tai nieltynä.
Älä anna väriainekasetteja tai muita
tulostustarvikkeita lasten käsiin.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille
hengitettynä tai nieltynä.
Laitteen yleiskuvaus
1. Johdanto
9
Lisävarusteet
Virtajohto
Pika-asennusopas
Ohjelmisto-CDa
Kuulokeb
Erilaisia lisälaitteitac
a. Ohjelmisto-CD sisältää tulostimen ohjaimen ja sovellukset.
b. Vain SCX-4833HD ja SCX-5637HR.
c. Laitteeseen sisältyvät erilaiset lisälaitteet saattaavat vaihdella ostomaasta ja mallista riippuen.
16
Laitteen yleiskuvaus
1. Johdanto
10
Näkymä edestä
• Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.
1
2
17
14
3
18
4
13
15
12
11
5
10
6
19
16
20
7
9
8
17
Laitteen yleiskuvaus
1
Asiakirjojen syöttölaitteen
kansi
6
2
Asiakirjojen syöttölaitteen
leveysohjain
7
3
Asiakirjojen syöttölaitteen
syöttökasetti
8
4
Asiakirjojen syöttölaitteen
tulostuskasetti
9
5
Etukansi
10
Ohjauskortin kansi
Kahva
Paperimäärän ilmaisin
Kasetti 2 (lisä)
Kasetti 1
1. Johdanto
11
12
13
14
15
Monikäyttökasetti
Tulostuslokero
Ohjauspaneeli
Monikäyttökasetin jatke
Monikäyttökasetin paperin
leveysohjaimet
16
17
18
19
20
Tulostetuki
Skannerin kansi
Skannerin lasitaso
USB-portti
Kuuloke
18
Laitteen yleiskuvaus
1. Johdanto
11
Näkymä takaa
• Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.
1
11
2
10
3
4
5
6
9
7
1
2
3
EDI-portti
Verkkoportti
USB-portti
4
5
6
Rinnakkaisliitäntä IEEE
1284 (lisävaruste)
Virtakytkin
Virtavastake
8
7
8
9
Kaksipuolisen tulostuksen
lisälaite
Takakansi
Kasetin takakansi
10
11
Puhelinlinjavastake
Sivupuhelimen vastake
(EXT)
19
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
Tämä ohjauspaneeli saattaa olla erilainen kuin laitteesi ohjauspaneeli, sillä ohjauspaneelit vaihtelevat malleittain.
Ohjauspaneeleita on monentyyppisiä.
12
Tyyppi A
1
2
20
19
3
4
5
18
6
7
17
8
9
6
10 11
16
12
15
13
14
1
Tummuus
Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäisessä merkit ovat
himmeitä ja kuvat tummia.
2
Henkilökorttikop.
Mahdollistaa henkilökortin, kuten ajokortin, molemman puolen kopioinnin paperiarkin yhdelle
puolelle.
3
Näyttö
4
Kopiointi
5
Faksi
Näyttää nykyisen tilan ja näyttää kehotuksia käytön aikana.
Vaihtaa Kopiointitilaan.
Vaihtaa Faksitilaan.
20
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
6
Vasen/oikeaNuolet
7
Valikko
8
OK
9
Numeronäppäimistö
10
Osoitteisto
Tämän avulla voidaan tallentaa usein käytettävät faksinumerot ja sähköpostiosoitteet muistiin tai
hakea tallennettuja faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.
11
S. Uud./Pys.
Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon
muokkaustilassa.
12
Pys./Tyhj.
13
Virta
14
Tila-merkkivalo
15
Käynnistä
Käynnistää työn.
16
Suoraval.
Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se
muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista.
17
Edellinen
Palauttaa ylempään valikkotasoon.
18
Skannaus
Vaihtaa Skannaustilaan.
19
Eko
20
Suora USB
21
Vierittää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä suurentaa tai pienentää arvoja.
Avaa Valikkotilan ja vierittää käytettävissä olevien valikkojen läpi.
Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan.
Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.
Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
Laittaa virran päälle tai pois päältä tai herättää laitteen virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista
laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää
laitteen virransäästötilasta painamalla tätä painiketta.
Ilmaisee laitteesi tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
Menee säästötilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi (katso
"Säästötulostuksen asetukset" sivulla 65).
Tämän avulla voidaan tulostaa laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin asetettuun USBmuistilaitteeseen tallennettuja tulostustiedostoja suoraan.
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
22
13
Tyyppi B
1
2
20
19
3
4
5
18
6
17
7
8
16 6
9
15
10
11
14
12
13
1
Tummuus
Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäisessä merkit ovat
himmeitä ja kuvat tummia.
2
Henkilökorttikop.
3
Näyttö
4
Kopiointi
5
Faksi
Ottaa faksitilan käyttöön.
6
Nuolet
Vierittää valitussa valikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä suurentaa tai pienentää arvoja.
7
OK
8
Numeronäppäimistö
Voit kopioida henkilökortin, kuten ajokortin, molemmat puolet paperiarkin yhdelle puolelle.
Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet.
Ottaa kopiointitilan käyttöön.
Vahvistaa näytössä näkyvän valinnan.
Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
23
9
Osoitteisto
Tämän avulla voidaan tallentaa usein käytettävät faksinumerot ja sähköpostiosoitteet muistiin tai
hakea tallennettuja faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita.
10
S. Uud./Pys.
Valitsee viimeisimmän numeron uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon faksinumeroon
muokkaustilassa.
11
Pysäytys/Nollaus
12
Virta
13
Tila-merkkivalo
14
Käynnistä
Käynnistää työn.
15
Suoraval.
Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se
muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista.
16
Edellinen
Palauttaa ylempään valikkotasoon.
17
Valikko
18
Skannaus
19
Eko
20
Suora USB
Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
Laita virta päälle tai ota pois päältä tai herätä laite virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista
laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää
laitteen virransäästötilasta painamalla tätä painiketta.
Näyttää laitteen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
Siirtyy valikkotilaan ja selaa käytettävissä olevia valikkoja.
Ottaa skannaustilan käyttöön.
Menee säästötilaan väriaineen kulutuksen ja paperin käytön vähentämiseksi (katso
"Säästötulostuksen asetukset" sivulla 65).
Tämän avulla voidaan tulostaa laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin asetettuun USBmuistilaitteeseen tallennettuja tulostustiedostoja suoraan.
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
24
14
Tyyppi C
1
1
2
Näyttö
2
3
11 10
9
4
8
7
5
6
Näyttää nykyisen tilan ja käytönaikaiset kehotteet.
Numeronäppäim Valitsee numeron tai lisää aakkosnumeerisia merkkejä.
istö
3
Tyhjennä
4
Pysäytä
5
Virta
6
Langaton
merkkivalo
7
Tila
Poistaa muokkauskentän merkit.
Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.
Laita virta päälle tai ota pois päältä tai herätä laite virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta,
paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Voit myös laittaa virran päälle tai herättää laitteen virransäästötilasta
painamalla tätä painiketta.
Näyttää langattoman verkkoyhteyden nykyisen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
Näyttää laitteen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 118).
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1. Johdanto
8
Käynnistä
Käynnistää työn.
9
Suoraval.
Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa
kaiutinpuhelimella soittamista.
10
Ohje
11
Nollaa
Antaa tarkempia tietoja tämän laitteen valikoista tai tilasta.
Palauttaa ao. laitteen alkuperäisiin asetuksiin.
25
Virran kytkeminen laitteeseen
1
Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön.
2
Kytke virta virrankatkaisimesta päälle.
1. Johdanto
26
Ohjaimen asennus paikallisesti
Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan
liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita seuraavat
ohjeet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain
(katso Lisäasetukset-opasta).
2
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
Kirjoita X:\Setup.exe (siten, että korvaat X:n CD-ROMaseman kirjaimella) ja valitse OK.
3
Valitse Asenna nyt.
4
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten
Seuraava.
5
Noudata asennusikkunan ohjeita.
• Valitsemalla Kehittynyt asennus > Mukautettu
asennus voit valita asennettavat ohjelmat.
• Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.
15
1
Windows
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön
asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.
27
Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >
Suorita.
• Jos käytössäsi on Macintosh, Linux tai Unix OS, katso
Lisäasetukset-opasta.
• Tässä Käyttöopas näkyvä asennusikkuna saattaa
näyttää erilaiselta, sillä sen ulkoasu vaihtelee
käytettävän laitteen ja liittymän mukaan.
1. Johdanto
Ohjaimen uudelleenasennus
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, asenna se uudelleen
noudattamalla seuraavia vaiheita.
16
Windows
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat
> Samsung Printers > tulostinohjaimen nimi > Poista
asennus.
3
4
Noudata asennusikkunan ohjeita.
Laita ohjelmisto-CD ao. CD-ROM-asemaan ja asenna
ohjain uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti"
sivulla 27).
1. Johdanto
28
2. Valikoiden yleiskuvaus
ja perusasetus
Tämä luku antaa tietoja koko valikon rakenteesta ja perusasetuksista.
• Valikoiden yleiskuvaus
30
• Näytön kielen vaihtaminen
46
• Tulostusmateriaali ja lokero
47
• Perustulostaminen
62
• Peruskopiointi
67
• Perusskannaus
71
• Perusfaksaus
73
• USB-muistilaitteen käyttäminen
78
Valikoiden yleiskuvaus
1
SCX-4833FD, SCX-4833FR, SCX-5637FR
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
3
Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla
määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja.
• Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä
niiden näkyminen määräytyy mallien tai
lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen
ohjeet eivät koske laitettasi.
1
Valitse faksi-, kopiointi- tai skannauspainike
ohjauspaneelista käytettävästä toiminnosta riippuen.
2
Paina
(Valikko) painiketta, kunnes haluamasi valikko
tulee näytön alimmalle riville, ja paina sitten OK-painiketta.
6
7
Paina SCX-4833FR / SCX-5637FR:n osalta ylös/alasnuolta, kunnes haluamasi valikon kohta tulee näkyviin,
ja paina OK.
Jos asetuskohteella on alivalikoita, toista vaihe 3.
Paina SCX-4833FD:n osalta vasenta/oikeaa nuolta
vaadittuun arvoon pääsemiseksi.
•
• Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi
olevat sen valinnoista tai mallista riippuen.
Valikon avaaminen
Paina SCX-4833FD:n osalta vasenta/oikeaa nuolta,
kunnes haluamasi valikon kohta tulee näkyviin, ja paina
OK.
•
4
5
30
Paina SCX-4833FR / SCX-5637FR:n osalta ylös/alasnuolta vaadittuun arvoon pääsemiseksi.
Tallenna valinta painamalla OK.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pys./Tyhj.).
Valikoiden yleiskuvaus
SCX-4833FD
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohteet
Kopiointiominaisuus
Kohteet
Faksiominaisuus
Asetukset
Skannauskoko
Pienennä/suurenna
Tummuus
Kaksipuolinen
Kontrasti
Tummuus
Tarkkuus
Kontrasti
Skannauskoko
Alkuperäisen tyyppi
Monilähetys
Asettelu
Viivästetty lähetys
Säädä taustaa
Tärkeä lähetys
Reunuksen siirto
Välitä
Suojattu vastaanotto
Lisää sivuja
Peruuta työ
Faksiasetukset
Asetukset
Lähetetään
Vastaanotto
Muuta oletusta
Aut. raportti
Kopiointiasetukset
Skann.omin.
Muuta oletusta
USB-ominaisuus
Sähköpostiom.
Skannausasetukset
Tulostusasetus
Muuta oletusta
Suunta
Kopiot
Tarkkuus
Tummuus
Tummenna teksti
Emulointi
31
Valikoiden yleiskuvaus
Kohteet
Järjestelmäasetukset
Asetukset
SCX-4833FR / SCX-5637FR
Laitteen asetus
Paperiasetukset
Ääni/voim.
Verkko
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Faksiominaisuus
Valinnat
Tummuus
Raportit
Kontrasti
Ylläpito
Tarkkuus
Tyhjennä asetus
Skannauskoko
Työnhallinta
Kaksipuolinen
TCP/IP (IPv4)
Monilähetys
TCP/IP (IPv6)
Viivästetty lähetys
Ethernet-nopeus
Tärkeä lähetys
802.1x
Välitä
Tyhjennä asetus
Suojattu vastaanotto
Verkon maarit.
Lisää sivuja
Peruuta työ
Faksiasetukset
Lähetetään
Vastaanotto
Muuta oletusta
Aut. raportti
32
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Valinnat
Kopiointiominaisuus Skannauskoko
Skann.omin.
Tulostusasetus
Valinnat
Suunta
Kopiot
Kaksipuolinen
Tarkkuus
Tummuus
Tummuus
Kontrasti
Tummenna teksti
Alkuperäisen tyyppi
Emulointi
Järjestelmäasetukset Laitteen asetus
Säädä taustaa.
Paperiasetukset
Reunuksen siirto
Ääni/voim.
Reunan poisto
Raportit
Muuta oletusta
Ylläpito
USB-ominaisuus
Tyhjennä asetus
Sähköpostiom.
Työn hallinta
FTP-omin.
Kuvan korvaus
SMB-omin.
Skannausasetukset
Kohdat
Pienennä/suurenna
Asettelu
Kopiointiasetukset
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Verkko
TCP/IP (IPv4)
Muuta oletusta
TCP/IP (IPv6)
Lähetettyjen raportti
Ethernet-nopeus
802.1x
Tyhjennä asetus
Verkon määritys
33
Valikoiden yleiskuvaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
34
2
Kohdat
Asiakirjakansio
Valinnat
Asiakirjakansio-omin.
Jaettu kansio -ominais.
Asiakirjakans. määr.
Jaetun kansion määr.
Asiakirjakansiorap.
SCX-5737FW
Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla
määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja.
Näihin valikkoihin pääsee painamalla kosketusnäyttöruudulla
olevaa kuvaketta.
Mukautettu
• Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä
niiden näkyminen määräytyy mallien tai
lisävarusteiden mukaan. Jos on näin, tämä ei päde
laitteeseesi.
Valikon avaaminen
1
Paina valikkoa, jota haluat käyttää
kosketusnäyttöruudulla.
2
Palaa valmiustilaan valitsemalla
.
Valikoiden yleiskuvaus
Kopiointi
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Aut. sovitus
Kohdat
Valinnat
Mukautettu kopio
Alkuper. tyyppi
Lajittelukopiointi
Kaksipuolinen
Alkuper. tyyppi
Tummuus
Kaksipuolinen
Kontrasti
Pienennä/suur.
Alkuperäisen koko
Tummuus
Alkuper. tyyppi
Kontrasti
Useita sivuja arkille
Kaksipuolinen
Alkuperäisen koko
Tummuus
Alkuper. tyyppi
Kontrasti
Kasetti
Alkuperäisen koko
Asettelu
Alkuper. tyyppi
Säädä taustaa
Useita sivuja arkille
Reunuksen siirto
Alkuperäisen suunta
Reunan poisto
Henk.korttikop.
Tummuus
Kontrasti
Manuaalinen kopiointi Tummuus
Kontrasti
Valinnat
Kloonauskopiointi
Tummuus
Tummuus
Kontrasti
Kontrasti
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
Alkuper. tyyppi
35
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Kirjakopiointi
Julistekopiointi
Valinnat
Faksi
Kaksipuolinen
Tummuus
Kohdat
Kontrasti
Manuaalinen lähetys
Valinnat
Vo.
Alkuperäisen koko
Tummuus
Alkuper. tyyppi
Kontrasti
Kirjakopiointi
Tarkkuus
Tummuus
Kaksipuolinen
Kontrasti
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
Alkuperäisen koko
Alkuper. tyyppi
Vihko
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kuuloke paikoillaan
Vo.
Kaksipuolinen
Tummuus
Tummuus
Kontrasti
Kontrasti
Tarkkuus
Alkuperäisen koko
Kaksipuolinen
Alkuper. tyyppi
Alkuper. tyyppi
Vihko
Alkuperäisen koko
36
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Viivästetty lähetys
Tärkeä lähetys
Valinnat
Vo.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Pikavalintalähetys
Valinnat
Vo.
Tummuus
Tummuus
Kontrasti
Kontrasti
Tarkkuus
Tarkkuus
Kaksipuolinen
Kaksipuolinen
Alkuper. tyyppi
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
Alkuperäisen koko
Vo.
Ryhmävalintalähetys Vo.
Tummuus
Kontrasti
Kontrasti
Lähetyslaatu
Tarkkuus
Kaksipuolinen
Kaksipuolinen
Alkuper. tyyppi
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
Alkuperäisen koko
Uudelleenvalinta
Vo.
Kontrasti
Lähetyslaatu
Kaksipuolinen
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
37
Valikoiden yleiskuvaus
Skannaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Läh. sähköp.
Kohdat
Paikall. PC
Verkon PC
Valinnat
Valinnat
Vo.
Alkuper. tyyppi
Kohde
Alkuperäisen koko
Alkuper. tyyppi
Tarkkuus
Tarkkuus
Väritila
Väritila
Tied.muoto
Tied.muoto
Kaksipuolinen
Kaksipuolinen
Tummuus
Alkuperäisen koko
Kontrasti
Kohde
SMB
Kohde
Alkuper. tyyppi
Alkuper. tyyppi
Tarkkuus
Alkuperäisen koko
Skannausväri
Väritila
Skannausmuoto
Tarkkuus
Kaksipuolinen
Tied.muoto
Alkuperäisen koko
Kaksipuolinen
Tummuus
Kontrasti
38
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
FTP
Valinnat
Kohde
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Valinnat
Mukautettu sähköposti Vo.
Alkuper. tyyppi
Aihe
Alkuperäisen koko
Lähett.
Tarkkuus
CC
Väritila
BCC
Tied.muoto
Alkuper. tyyppi
Kaksipuolinen
Alkuperäisen koko
Tummuus
Tarkkuus
Kontrasti
Väritila
Tied.muoto
Kaksipuolinen
Tummuus
Kontrasti
39
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
USB
Valinnat
Alkuper. tyyppi
Kohdat
Jaetut kansiot
Valinnat
Alkuperäisen koko
Alkuperäisen koko
Tarkkuus
Tarkkuus
Väritila
Väritila
Tied.nimi
Tied.nimi
Tied.muoto
Tied.muoto
Kaksipuolinen
Kaksipuolinen
Tummuus
Tummuus
Kontrasti
Kontrasti
Tied.k.
Tied.k.
Asiakirjakansio
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Alkuperäisen koko
Tarkkuus
Väritila
Tied.nimi
Tied.muoto
Kaksipuolinen
Tummuus
Kontrasti
Tied.k.
WSD
40
Valikoiden yleiskuvaus
Eco
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Laitteen asetus
Kohdat
Eko käytössä
Settings
Esikatselusimulaattori
Valinnat
Käytössä
Kohdat
Oletusasetus
Valinnat
Kopiointi, oletus
Ei käytössä
Skannaus, oletus
Käytössä-pakotettu
Faksi, oletus
Oletustila
Paperin asetus
Kasetti 1
Ominaisuuksien määritys
Kasetti 2
Kopio
Monik.kas.
Kansiotulostus
Reunus
PC-ohjaintulostus
Kasetin toiminta
Auto Tray Switch
Paper Substitution
Oletuslähde
Automaattinen jatkaminen
Paperin koko on väärä
Osoitteisto
Puhelinluettelo
Sähköposti
Tulosta
Nollaa
41
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Raportit
Valinnat
Kaikki raportit
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Faksiasetus
Valinnat
Välitä
Määritykset
Maksusäästö
Tarvikkeiden tiedot
Roskafaksiasetus
Osoitteisto
Suoj. v.otto
Faksin lähetys
Valinnan etuliite
Vastaanotetut faksit
Leim. v.ot. nimi
Ajoitetut faksityöt
ECM-tila
Roskafaksi
Modeemin nop.
Verkon määritykset
Asiakirjakansioon tallennus
Paikallisen käyttäjän
todennus
Vahvistusraporttikuva
PCL-fontti
PS Font
Verkkokäyttäjän todennus
Käyttölaskuri
Faksiasetukset
Tallennetut työt
Valmiit työt
Tili
Ohjattu asennus
Sähköpostin asetus
SMTP-palvelin
Lähetys itselle
Oletusvastaanottaja
Oletuslähettäjä
Oletusaihe
42
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Verkkoasetus
Tulostusasetukset
Valinnat
Ethernet-nopeus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Kohdat
Alkuasetus
Valinnat
Laitteen tunnus
TCP/IP (IPv4)
Valitse maa
TCP/IP (IPv6)
Kieli
802.1x
Päiväys ja aika
Ethernet-aktivointi
Kellotila
Langaton
Ääni/voimakkuus
Tyhjennä asetukset
Virransäästö
Suunta
Wakeup Event
Kopiot
Järjestelmän aikakatkaisu
Tarkkuus
Tuo asetus
Tummuus
Vie asetus
Tummenna teksti
Väriaineen tilan ilmoitus
Emulointi
Ohita väriaine
Väriain. säästö
Työn aikakatkaisu
Korkeuden säätö
Automaattinen CR
Laiteohj. versio
Automaattinen täydennys
43
Valikoiden yleiskuvaus
Kohdat
Palautusasetukset
Valinnat
Kasetin toiminta
Kohdat
Tulosta kohteesta
Valinnat
Tiedostonavigointi
Kopiointi, oletus
Aut. sovitus
Faksi, oletus
Kopiot
Skannaus, oletus
Kaksipuolinen
Lähetetty raportti
Valitse kasetti
Vastaanotettu raportti
Vianmääritys
USB
Tulostimen asetus
Paperin asetus
Ylläpito
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Sk.kohde: USB
Alkuper. tyyppi
Alkuperäisen koko
Faksilinjan testaus
Tarkkuus
Pikaopas
Väritila
Vianmääritysopas
Tied.nimi
Kieli
Tied.muoto
Kaksipuolinen
Tummuus
Kontrasti
Tied.k.
Tiedostonhallinta
Tiedostonavigointi
Poista
Alusta
Näytä tila
44
Valikoiden yleiskuvaus
Hakemisto
Kohdat
Puhelinluettelo
Valinnat
Näytä luettelo
Etsi
Lisää
Ryhmän rekisteröinti
Tulosta
Nollaa
Sähköposti
Näytä luettelo
Etsi
Lisää
Ryhmän rekisteröinti
Tulosta
Nollaa
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
45
Näytön kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa ohjauspaneelin näytön kielen seuraavasti:
Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso
"Valikon avaaminen" sivulla 30).
1
Valitse
(Valikko) > Järjestelmäasetukset > Laitteen
asetus > Kieli ohjauspaneelista.
Tai valitse Laitteen asetus > Alkuasetus > Kieli
kosketusnäyttöruudulta.
Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
2
3
Valitse haluamasi ohjauspaneelin kieli.
Tallenna valinta painamalla OK.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
46
Tulostusmateriaali ja lokero
Tämä luku opastaa, kuinka tulostusmateriaali lisätään
laitteeseen.
• Sellaisen tulostusmateriaalin käyttö, joka ei täytä näitä
vaatimuksia, voi aiheuttaa ongelmia tai tarvita
korjausta. Samsungin takuu tai palvelusopimukset
eivät kata tällaistä korjausta.
• Varmista, että et käytä mustesuihkuvalokuvapaperia
tämän laitteen kanssa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja
laitteelle.
• Syttyvän tulostusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa
tulipalon.
• Käytä tulostamiseen tarkoitettua tulostusmateriaalia
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla
132).
Tulostimeen jätetyn syttyvän materiaalin tai vieraiden
materiaalien käyttö voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen,
ja harvinaisissa tapauksissa se voi aiheuttaa tulipalon.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
47
3
Kasetin yleisnäkymä
Jos haluat muuttaa kokoa, sinun on säädettävä paperikoon
ohjaimia.
2
1
1 Paperipituuden ohjain
2 Paperileveyden ohjain
Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen paperikooksi on
esiasetettu Letter/LGL tai A4 käyttömaan mukaan. Paperikokoa
muutetaan säätämällä ohjainta alla kuvatulla tavalla.
Tulostusmateriaali ja lokero
Ellet säädä ohjainta, siitä saattaa aiheutua paperin
kohdistumisen ja kuvan vääristymistä tai paperitukos.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
48
Paperimäärän ilmaisin osoittaa, kuinka paljon kasetissa
on paperia.
4
A
1
1 Täysi
2 Tyhjä
2
Tulostusmateriaali ja lokero
4
Paperin laittaminen kasettiin/
lisäpaperikasettiin
1
2
3
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
4
Liu’uta paperipituuden ohjain kevyesti paperipinoa vasten.
5
Purista paperileveyden ohjainta ja siirrä se paperipinon
reunaa vasten niin, etteivät arkit taivu.
Vedä paperikasetti ulos.
Taivuta tai leyhytä paperipinoa sivujen erottamiseksi
toisistaan ennen papereiden lisäämistä.
Laita paperi tulostuspuoli alaspäin.
49
Tulostusmateriaali ja lokero
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
50
5
• Älä työnnä paperileveyden ohjainta niin pitkälle, että
tulostusmateriaali taipuu.
• Jos et säädä paperileveyden ohjainta, seurauksena
saattaa olla paperitukos.
• Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, se
saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa
poimuuntua.
6
7
Aseta kasetti takaisin laitteeseen.
Määritä paperikasetin 1 sisältämän paperin tyyppi ja koko
(katso "Paperikoon ja -tyypin määrittäminen" sivulla 58).
SisäänlaittomMonikäyttökasetti
Monikäyttökasettiin voidaan lisätä erikokoista ja -tyyppistä
erikoismateriaalia, kuten kortteja, muistilappuja ja kirjekuoria
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
Monikäyttökasetin käyttöön liittyviä vihjeitä
• Voit estää paperitukoksia lisäämällä
monikäyttökasettiin paperia ainoastaan silloin, kun se
on tyhjä tai kun tulostus ei ole käynnissä.
• Tulostusmateriaalit on lisättävä siten, että yläreuna
syötetään monikäyttökasettiin ensin. Ne on sijoitettava
kasetin keskelle.
• Laita vain saatavana olevaa paperia tulostuslaadun
varmistamiseksi ja paperitukoksien estämiseksi (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
• Suorista käyristyneet postikortit, kirjekuoret ja tarrat,
ennen kuin lisäät ne monikäyttökasettiin.
• Erikoismateriaaleille tulostettaessa on noudatettava
paperin lisäämistä koskevia ohjeita (katso
"Erikoismateriaalille tulostaminen" sivulla 52).
• Jos paperit menevät päällekkäin monikäyttökasetilla
tulostettaessa, avaa kasetti 1 ja poista paperit ja yritä
sitten tulostaa asiakirja uudestaan.
• Jos paperinsyöttö ei toimi oikein tulostuksen aikana,
työnnä paperia käsin, kunnes laite alkaa ottaa sen
automaattisesti.
Tulostusmateriaali ja lokero
1
Avaa monikäyttökasetti ja sen jatke kuvan mukaan.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
2
Säädä monikäyttökasetin paperileveyden ohjaimet
paperin leveyden mukaan.
3
Taivuta tai ilmaa paperipinon reunaa ja erota sivut
toisistaan ennen papereiden lisäämistä.
51
Tulostusmateriaali ja lokero
4
Lisää paperia. Liu’uta monikäyttökasetin paperileveyden
ohjaimia sisäänpäin ja säädä ne paperin leveyden
mukaan.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
52
6
Erikoismateriaalille tulostaminen
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kullekin paperikasetille
käytettävät erikoismateriaalit.
Materiaalityypit näkyvät kohdassa Tulostusmääritykset.
Valitse oikea materiaalityyppi saadaksesi parhaimman
tulostuslaadun.
• Jos käytät erikoismateriaalia, on suositeltavaa syöttää
vain yksi paperiarkki kerrallaan (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
• Erikoismateriaalin tulostus (tulostuspuoli
ylöspäin)
Jos erikoismateriaali tulostuu kiertyneenä, ryppyisenä,
poimuuntuneena tai siinä on mustia selviä viivoja, avaa
takakansi ja yritä tulostusta uudelleen. Pidä takakansi
avattuna tulostuksen aikana.
5
Määritä paperin tyyppi ja koko ohjauspaneelista (katso
"Paperikoon ja -tyypin määrittäminen" sivulla 58).
Tulostusmateriaali ja lokero
Katso kunkin paperiarkin paino kohdasta "Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot" sivulla 132.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
53
Kirjekuori
Kirjekuoren laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen.
Tyypit
Kasetti 1
Lisäpaperikasetti
Monikäyttökasetti
Normaali
●
●
●
Paksu
●
●
●
Paksumpi
●
Ohut
●
●
●
Päällystetty
●
●
●
Väri
Kartonki
Tulosta kirjekuori laittamalla se seuraavassa kuvassa kuvatulla
tavalla.
●
●
●
●
Tarrat
●
Kalvo
●
Kirjekuori
●
Esipainettu
●
Puuvilla
●
Kierrätetty
●
●
●
Arkistointipa
peri
●
●
●
( ●: sisältyy, tyhjä: ei saatavissa)
Jos tulostussa kirjekuoressa on ryppyjä, poimuja tai paksuja
tummia viivoja, avaa tulostimen takakansi, vedä oikealla oleva
painevipu alas noin 90 astetta ja yritä tulostaa uudelleen. Pidä
takakansi avattuna tulostuksen aikana.
Tulostusmateriaali ja lokero
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
•
Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria.
•
Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu
kirjekuoren kulmiin asti.
1 Hyväksyttävä
2 Ei hyväksyttävä
1
1 Painevipu
•
Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin:
-
Paino: ei tule ylittää 90 g/m2 muuten saattaa tulla
tukoksia.
-
Rakenne: tulee olla sileänä, missä on alle 6 mm
käpristymää eikä ole ilmaa.
-
Kunto: eivät saa olla rypistyneitä, kolhiintuneita tai
vahingoittuneita.
-
Lämpötila: tulee kestää laitteen kuumuuden ja paineen
käytön aikana.
•
Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet
ovat terävät.
•
Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
•
Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita,
päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia.
54
•
Jos kirjekuoressa on irti repäistävällä nauhalla suojattu
liimapinta tai useampi kuin yksi läppä, kirjekuoren liiman on
kestettävä laitteen kiinnityslämpöä (noin 170 °C)
0,1 sekunnin ajan. Lisäläpät ja -nauhat saattavat aiheuttaa
rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne saattavat jopa
vahingoittaa kiinnitysyksikköä.
•
Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset
vähintään 15 millimetrin päähän kirjekuoren reunoista.
•
Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat
kohtaavat.
Tulostusmateriaali ja lokero
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
55
Kalvo
•
Varmista, etteivät kalvot ole rypyssä tai käpristyneitä eivätkä
niiden reunat ole repeytyneet.
Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja, jotta laite ei
vahingoittuisi.
•
Älä käytä kalvoja, jotka irtoavat tausta-arkista.
•
Älä anna jo tulostettujen kalvojen kertyä pinoiksi, jotta ne
eivät tartu kiinni toisiinsa.
•
Suositeltu materiaali: Xeroxin väritulostimelle tarkoitettu
kalvo, kuten 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).
•
Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila.
•
Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun olet ottanut ne laitteesta.
•
Älä jätä käyttämättömiä kalvoja paperikasettiin pitkäksi
ajaksi. Niihin kertyvä pöly ja lika saattavat aiheuttaa
epätasaisen tulostusjäljen.
•
Käsittele kalvoja varoen, jotta niihin ei jää sormenjälkiä.
•
Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi ajaksi auringonvaloon,
sillä ne saattavat haalistua.
Tulostusmateriaali ja lokero
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Tarrat
Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja, jotta laite ei
vahingoittuisi.
•
Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
-
Liimat: Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila. Tarkista
laitteen teknisistä tiedoista kiinnityslämpötila (noin 170 °C).
-
Asettelu: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä
paljasta taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat
kuoriutua arkeilta, joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä
saattaa aiheuttaa vakavia paperitukoksia.
-
Käpristyminen: Tulee olla sileä, missä on alle 13 mm
käpristymistä mihinkään suuntaan.
-
56
Kunto: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai
muita irtoamisen merkkejä.
•
Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia.
Paljaat alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan
tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas
liimamateriaali saattaa myös vahingoittaa laitteen osia.
•
Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin kuin kerran.
Liimamateriaalin tausta-arkki kestää vain yhden
syöttökerran.
•
Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai
jotka ovat käpristyneet, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin
tavalla.
Tulostusmateriaali ja lokero
Korttikartonki / mukautettu paperikoko
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
57
Esipainettu paperi
Jos käytät esipainettua paperia, aseta se painettu puoli ylöspäin,
taittamaton reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä on ongelmia,
käännä paperi. Huomaa, että tulostusjäljen laatua ei voida taata.
•
Aseta ohjelmostosovelluksessa reunukset vähintään
6,4 mm:n (0, 25 tuuman) päähän materiaalin reunoista.
•
On tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka ei sula,
höyrysty tai aiheuta vaarallisia päästöjä joutuessaan alttiiksi
laitteen kiinnityslämmölle (noin 170 °C) 0,1 sekunnin ajaksi.
•
Pitää olla syttymätöntä. Se ei saa vahingoittaa laitteen
ohjaimia.
•
Varmista ennen esipainetun paperin lisäämistä, että paperilla
oleva muste on kuivunut. Märkä muste saattaa irrota
esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä kiinnityksen
aikana ja tulostuslaatu voi heiketä.
Tulostusmateriaali ja lokero
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
58
7
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Kun olet lisännyt paperin paperilokeroon, määritä paperikoko ja
-tyyppi ohjauspaneelin painikkeilla.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen
(katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
1
Valitse
(Valikko) > Järjestelmäasetukset >
Paperiasetukset > Paperikoko tai Paperityyppi
ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. > Paperin
asetus > valitse kasetti > Paperikoko tai Paperityyppi
kosketusnäyttöruudulta.
2
3
Valitse kasetti ja tee haluamasi valinta.
Tallenna valinta painamalla OK.
• Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia
ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
a Voit tulostaa sovelluksesta avaamalla sovelluksen ja
avaamalla sitten tulostusvalikon.
b Avaa Tulostusmääritykset (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla
63).
c Paina Paperi-välilehteä ja valitse sopiva
paperityyppi.
• Jos haluat käyttää erikoiskokoista paperia, kuten
laskutuspaperia, valitse Paperi-välilehti > Koko >
Muokkaa... ja aseta Mukautetun paperikoon
asetukset kohdasta Tulostusmääritykset (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 63).
Tulostusmateriaali ja lokero
8
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
59
9
Alkuperäisen asiakirjan tyypin valmistelu
•
Älä käytä arkkeja, jotka ovat pienempiä kuin 142 × 148 mm
tai suurempia kuin 216 × 356 mm.
•
Älä yritä syöttää laitteeseen seuraavantyyppisiä papereita.
Ne voivat aiheuttaa paperitukoksia, heikentää tulostuslaatua
tai rikkoa laitteen.
-
hiilipaperi tai hiilipitoinen paperi
-
pinnoitettu paperi
-
kuultopaperi tai ohut paperi
-
rypistynyt tai laskostunut paperi
-
käpristynyt tai kääritty paperi
-
Revennyt paperi
•
Poista niitit ja paperiliittimet ennen lisäämistä.
•
Tarkista, että paperissa mahdollisesti oleva liima, muste tai
korjausneste on täysin kuivunut ennen paperin lisäämistä.
•
Älä lisää erikokoisia tai -painoisia alkuperäisiä asiakirjoja yhtä
aikaa.
•
Älä lisää vihkoja, esitteitä, kalvoja tai muita erikoisasiakirjoja.
Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen
Voit käyttää skannerin lasitasoa tai asiakirjojen syöttölaitetta
alkuperäisen asiakirjan laittamiseen kopioimista, skannaamista
tai faksin lähettämistä varten.
Skannerin lasitasolle
Skannerin lasilla voit kopioida tai skannata alkuperäisiä
asiakirjoja. Saat parhaan skannauslaadun erityisesti silloin, kun
kohteena ovat värilliset tai harmaasävyiset kuvat. Varmista, että
asiakirjojen syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä asiakirjoja. Jos
asiakirjojen syöttölaitteessa havaitaan alkuperäinen asiakirja,
laite priorisoi sen skannerin lasitasolla olevaan alkuperäiseen
asiakirjaan nähden.
Tulostusmateriaali ja lokero
1
Nosta skannerin kansi auki.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
3
60
Sulje skannerin kansi.
• Jos skannerin kansi jätetään auki kopioinnin ajaksi,
kopiointilaatu voi heikentyä ja väriaineen kulutus voi
lisääntyä.
• Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä
mustia pisteitä. Pidä lasitaso aina puhtaana (katso
"Laitteen puhdistaminen" sivulla 98).
2
Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasitasolle
tulostuspuoli alaspäin. Kohdista asiakirja lasin vasemman
yläkulman kohdistusmerkin kanssa.
• Jos kopioit kirjan tai lehden sivua, nosta skannerin
kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät
pysäytyskohtaan, ja sulje kansi sitten. Jos kirja tai lehti
on yli 30 millimetriä paksu, aloita kopioiminen
skannerin kansi avoinna.
• Varo, että et riko lasipintaa. Muutoin lasi voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Varo käsiäsi, kun suljet skannerin kantta. Kansi voi
pudota käsillesi ja vahingoittaa sinua.
• Älä katso skannerin sisällä olevaa valoa, kun kopioit tai
skannaat. Se voi vahingoittaa silmiä.
Tulostusmateriaali ja lokero
Asiakirjojen syöttölaite
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
3
Säädä asiakirjojen syöttölaitteen leveysohjaimet asiakirjan
koon mukaan.
Asiakirjojen syöttölaitteeseen voidaan lisätä työtä kohden
enintään 50 paperiarkkia (75 g/m2).
1
Taivuta paperipinon reunaa tai leyhytä pinoa ennen
alkuperäisten lisäämistä, jolloin arkit erottuvat toisistaan.
2
Aseta asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen tekstipuoli
ylöspäin. Varmista, että alkuperäisten asiakirjojen pinon
alareuna on paperinsyöttökasettiin merkityn paperikokoon
kohdalla.
61
Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä
mustia pisteitä tai läiskiä. Pidä lasitaso aina puhtaana
(katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 98).
Perustulostaminen
10
Tulostaminen
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
4
1
2
3
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
Valitse Tiedostonimi-valikosta Tulosta.
Valitse laitteesi Valitse tulostin -luettelosta.
Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja
tulostusalue, valitaan Tulosta-ikkunassa.
Napsauta lisätulostusominaisuuksien
hyväksikäyttämiseksi Ominaisuudet tai Määritykset
Tulosta-ikkunasta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 63).
Jos käytössäsi on Macintosh, Linux tai Unix OS, katso
Lisäasetukset-opasta.
Seuraava Tulostusmääritykset-ikkuna on tarkoitettu Windows
7 -käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten.
62
5
Aloita tulostus valitsemalla OK tai TulostaTulostaikkunassa.
Perustulostaminen
11
Tulostustyön peruuttaminen
Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa,
voit peruuttaa työn seuraavasti:
•
Voit avata tämän ikkunan myös kaksoisnapsauttamalla
laitekuvaketta (
•
) Windowsin tehtäväpalkissa.
Voit myös peruuttaa nykyisen työn painamalla
ohjauspaneelin
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
1
2
3
4
63
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
Valitse tiedostovalikosta Tulosta. Näyttöön tulee Tulosta
-ikkuna.
Valitse laite Valitse tulostin -luettelosta.
Valitse Ominaisuudet tai Määritykset.
(Pysäytys/Nollaus) painiketta.
12
Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen
• Tulostinohjaimesi Tulostusmääritykset-ikkuna ei
välttämättä ole samanlainen kuin tässä
käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä
olevan laitteen mukaan. Tulostusmäärityksetikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
• Kun valitset asetuksen kohdassa
Tulostusmääritykset, näyttöön voi tulla
varoitusmerkki
tai .
-merkki tarkoittaa, että voit
valita asetuksen, mutta sitä ei suositella. -merkki
tarkoittaa, että koneen asetusten tai käyttöympäristön
vuoksi et voi valita asetusta.
Voit tarkistaa laitteen nykytilan painamalla Tulostimen
tila -painiketta (katso Lisäasetukset -opasta).
Perustulostaminen
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
64
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Valitse muita asetuksia ja valitse
(Päivitä). Asetukset
lisätään tehtyihin Esiasetukset-asetuksiin. Jos haluat
käyttää tallennettua asetusta, valitse se avattavasta
Esiasetukset-luettelosta. Laite on nyt asetettu
tulostettavaksi valitsemiesi asetusten mukaan. Poista
tallennettuja asetuksia valitsemalla ne Esiasetuksetluettelosta ja napsauttamalla
(Poista).
Jokaisessa ominaisuusvälilehdessä (paitsi Samsungvälilehdessä) olevan Esiasetukset-asetuksen avulla voit
tallentaa nykyiset ominaisuudet tulevaa käyttöä varten.
Voit tallentaa Esiasetukset-kohteen seuraavasti:
1
2
Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset
valitsemalla avattavasta Esiasetukset-luettelosta
Oletusesiasetus.
Kirjoita kohteelle nimi Esiasetukset-ruutuun.
13
Ohjeen käyttäminen
Napsauta haluamaasi asetusta Tulostusmääritykset-ikkunasta
ja paina näppäimistön F1-p17
ainiketta.
3
Valitse
(Lisää). Kun tallennat Esiasetukset-kohteen,
kaikki käytössä olevat ohjaimen asetukset tallennetaan.
14
Säästötulostus
Eko-toiminto vähentää väriaineen kulutusta ja paperin käyttöä.
Voit määrittää Eco -toiminnon ja säätää haluamiasi
paperinsäästö- ja tallennusasetuksia.
Painaessasi ohjauspaneelin Eco-painiketta otetaan eko-tila
käyttöön.
Perustulostaminen
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Ohjauspaneelin eko-tilan asetus
•
• Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia
ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen
(katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
1
Valitse
(Valikko) > Järjestelmäasetukset > Laitteen
asetus > Eko-asetukset ohjauspaneelista.
Tai valitse Eko > Settings kosketusnäyttöruudulta.
2
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
•
Oletustila: Valitse tämä eko-tilan kytkemiseksi päälle
tai pois päältä. (kaksipuolinen (pitkä reuna)/väriaineen
säästö/2 sivua arkille/Ohita tyhjät sivut)
3
Vaihda mallia: Noudata Syncthru™ Web Servicen
asetuksia. Ennen kuin valitset tämän kohdan sinun
tulee asettaa eko-toiminto kohdasta SyncThru™ Web
Service > Settings-välilehti > Machine Settings >
System > Eco > Settings.
Tallenna valinta painamalla OK.
Ohjaimen eko-tilan asetus
Aseta eko-tila avaamalla Eko-välilehti. Kun näet eko-kuvan
(
), se tarkoittaa, että eko-tila on tällä hetkellä otettuna
käyttöön.
► Säästötulostuksen asetukset
•
Tulostimen oletusarvo: Noudattaa laitteen ohjauspaneelin
asetuksia.
-
Ei käytössä: Aseta eko-tila pois päältä.
•
Ei mitään: Ottaa eko-tilan pois käytöstä.
-
Käytössä: Aseta eko-tila päälle.
•
Säästötulostus: Ottaa eko-tilan käyttöön. Aktivoi
käytettäväksi monenlaisia eko-kohtia.
•
Salasana: Jos järjestelmän valvoja on asettanut eko-tilan
käyttöönoton kiinteäksi, sinun on annettava salasana tilan
muuttamiseksi.
Jos asetat eko-tilan päälle salasanalla kohdasta
SyncThru™ Web Service (Settings-välilehti > Machine
Settings > System > Eco > Settings), Pakotettuilmoitus tulee näkyviin. Sinun on annettava salasana ekotilan muuttamiseksi.
65
Perustulostaminen
► Tulossimulaattori
Tulossimulaattori näyttää vähentyneen hiilidioksidin, sähkön
käytön ja säästyneen paperimäärän tulokset valitsemasi
asetusten mukaisesti.
•
Tulokset lasketaan siihen perustuen, että koko
painopaperimäärä on sata kappaletta ilman tyhjiä sivuja ekotilan ollessa pois käytöstä.
•
Katso laskentakerrointa koskien CO2:a, energiaa ja paperia
IEA:sta, Japanin sisäasiain ja viestintäministeriön
hakemistosta ja osoittesta www.remanufacturing.org.uk.
Kullakin mallilla on eri hakemisto.
•
Virrankulutus tulostustilassa viittaa tämän laitteen
keskimääräiseen tulostuksen virrankulutukseen.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
•
66
Todellinen säästynyt tai vähentynyt määrä saattaa olla
erilainen käyttöjärjestelmästä, tietokoneen suorituskyvystä,
sovelluksesta, yhteystavasta, tulostusmateriaalin tyypistä ja
koosta sekä työn monimutkaisuudesta jne. riippuen.
Peruskopiointi
15
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
67
16
1
Peruskopiointi
Valitse
(kopiointi) ohjauspaneelissa.
Tai valitse Kopio > Manuaalinen kopiointi
kosketusnäyttöruudulta.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
3
Ohjauspaneelin panikkeiden avulla voit mukauttaa
kopiointiasetuksia, joita ovat mm. Pienennä/suurenna,
Tummuus, Kontrasti, Alkuperäisen tyyppi jne. (katso
"Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 67).
4
Syötä tarvittaessa kopioiden määrä nuolella tai
numeronäppäimillä.
5
Paina Käynnistä.
Jos sinun on peruutettava kopiointi kesken työn, paina
Pysäytys/Nollaus-painiketta. Tämä lopettaa
kopioinnin.
Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti
Laitteessa on kopioinnin oletusasetukset, joilla kopiointi on
nopeaa ja helppoa. Jos kuitenkin haluat käyttää eri asetuksia
kussakin kopiossa, käytä ohjauspaneelissa olevia
kopiointitoiminnon painikkeita.
• Jos painat painiketta
(Pysäytys/Nollaus)
kopiointiasetuksia määrittäessäsi, kaikki määrittämäsi
nykyistä kopiointityötä koskevat asetukset peruutetaan
ja palautetaan niiden oletusasetuksiksi. Määrittämäsi
asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi
automaattisesti, kun laite on saanut kopiointityön
valmiiksi.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen
(katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
Peruskopiointi
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Tummuus
Alkuperäisen tyyppi
Jos alkuperäisessä asiakirjassa on hyvin vaaleita tai tummia
kohtia, voit tehdä kopiosta helppolukuisemman säätämällä
kirkkautta.
Alkuperäisen tyypin asetuksella voit parantaa kopiointilaatua
valitsemalla kopioitavan asiakirjan tyypin.
1
Valitse
(kopiointi) >
(Valikko) >
Kopiointiominaisuus > Tummuus ohjauspaneelista.
1
Tai valitse Kopio > Manuaalinen kopiointi >
(asetukset) > Tummuus kosketusnäyttöruudulta.
2
3
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
Valitse
(kopiointi) >
(Valikko) >
Kopiointiominaisuus > Alkuperäisen tyyppi
ohjauspaneelista.
Tai valitse Kopio > Manuaalinen kopiointi >
(asetukset) > Alkuperäisen tyyppi
kosketusnäyttöruudulta.
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
Esimerkiksi Vaalea+5 on vaalein ja Tumma+5 on tummin.
2
Kontrasti
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
•
Teksti: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja,
jotka sisältävät enimmäkseen tekstiä.
•
Teksti/valok.: Käytä tätä asetusta kopioidessasi
asiakirjoja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.
Aseta tämä parametri säätääksesi vaalean ja tumman välistä
kontrastia.
1
Jos tulosteen teksti on epäselvä, valitse Teksti
saadaksesi tarkan tekstin.
Valitse
(kopiointi) >
(Valikko) >
Kopiointiominaisuus > Kontrasti ohjauspaneelista.
Tai valitse Kopio > Manuaalinen kopiointi >
(asetukset) > Kontasti kosketusnäyttöruudulta.
2
3
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
Esimerkiksi Vaalea+5 on vaalein ja Tumma+5 on tummin.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
68
•
3
Valokuva: Käytä tätä asetusta kopioidessasi
valokuvia.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
Peruskopiointi
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
3
4
Kopion pienennys tai suurennus
Voit pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa 25 – 400 %,
kun kopioit alkuperäisiä asiakirjoja skannerin lasitasolta.
Valitse
(kopiointi) >
(Valikko) >
Kopiointiominaisuus > Pienennä/suurenna
ohjauspaneelista.
Tai valitse Kopio > Mukautettu kopio >
Pienennä/suur. kosketusnäyttöruudulta.
2
3
(asetukset) >
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
► Voit muuttaa kopion kokoa suoraan määrittämällä
suhteen:
1
Valitse
(kopiointi) >
(Valikko) >
Kopiointiominaisuus > Pienennä/suurenna >
Mukautettu ohjauspaneelista.
Tai valitse Kopio > Mukautettu kopio >
(asetukset) >
Pienennä/suur. > Muu kosketusnäyttöruudulta.
2
Syötä haluamasi kopiokoko numeronäppäimistöllä.
Tallenna valinta painamalla OK.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
Kun pienennät kopioitavaa kuvaa, kopion alareunassa
saattaa näkyä mustia viivoja.
► Voit valita valmiin kopiokokoasetuksen seuraavasti:
1
69
17
Henkilökortin kopioiminen
Laite voi tulostaa kaksipuoleisia alkuperäisiä asiakirjoja yhdelle
arkille.
Laite tulostaa asiakirjan toisen puolen arkin yläosaan ja toisen
puolen arkin alaosaan pienentämättä alkuperäistä asiakirjaa.
Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja,
esimerkiksi käyntikortteja.
Tätä toimintoa käytettäessä alkuperäinen on asetettava
skannerin lasitasolle.
1
Paina Henkilökorttikop. ohjauspaneelissa.
Tai valitse Kopio > Henk.k.kop. kosketusnäyttöruudulta.
Peruskopiointi
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
2
Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasille kuvassa
olevien nuolien mukaisesti siten, että asiakirjan etupuoli
osoittaa lasia kohti. Sulje skannerin kansi.
5
Käännä alkuperäinen asiakirja ja aseta se uudelleen
skannerin lasille nuolien mukaisesti (ks. kuva). Sulje
skannerin kansi.
3
4
As. etup. ja paina [Start] -teksti tulee näyttöön.
6
Paina Käynnistä.
70
Paina Käynnistä.
Laite aloittaa etupuolen skannauksen. Näkyviin tulee As.
kääntöp. ja paina [Start].
• Jos et paina Käynnistä-painiketta, laite kopioi vain
etupuolen.
• Jos alkuperäinen asiakirja on suurempi kuin alue, jolle
tulostetaan, kaikki osat eivät ehkä näy tulosteessa.
Perusskannaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
71
18
Skannaaminen ohjauspaneelista
Jos näet Ei käytettävissä -viestin, tarkista portin
kytkentä tai valitse Ota skannaus laitepaneelista
käyttöön kohdasta Samsung Easy Printer Manager >
Siirry lisäasetustilaan. > Skannaus tietokoneeseen asetukset.
Seuraavassa kuvataan yleisintä tapaa alkuperäisten
skannaamiseksi.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen.
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
3
Tämä on perusskannausmenetelmä USB-kaapelilla kytketyssä
laitteessa.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
Oletusasetus on Omat asiakirjat.
Voit lisätä tai poistaa kansion, johon skannattu tiedosto
on tallennettu kohdasta Samsung Easy Printer
Manager > Siirry lisäasetustilaan. > Skannaus
tietokoneeseen -asetukset.
USB-kaapelilla kytketyssä laitteessa
1
Kirjoita haluamasi sovellusohjelma ja paina OK.
4
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
• Skannausmuoto näkyy vain, jos skannauksen
kohteeksi on valittu Omat asiakirjat.
Valitse
(skannaus) > Skannaa PC:hen > Paikall.
tietokone ohjauspaneelista.
• Jos haluat skannata käyttäen oletusasetusta, paina
Käynnistä-painiketta.
Tai valitse Sk. > Paikall. PC kosketusnäyttöruudulta.
5
Skannaus alkaa.
Perusskannaus
• Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen Omat
asiakirjat -kansioon.
• Voit käyttää Twain-ohjainta nopeaan skannaukseen
Skannausapuri -ohjelmassa (katso Lisäasetukset opasta).
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
72
Perusfaksaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
73
19
• Tätä laitetta ei voi käyttää faksina Internet-puhelimen
välityksellä. Kysy lisätietoja Internetpalveluntarjoajaltasi.
• Suosittelemme, että käytät perinteisiä analogisia
puhelinpalveluja (PSTN: Public Switched Telephone
Network), kun kytket puhelinlinjoja faksilaitteiden
käyttöön. Jos käytät muita Internet-palveluita (DSL,
ISDN, VolP), voit parantaa yhteyden laatua
mikrosuodattimen avulla. Mikrosuodatin poistaa
tarpeettomat kohinasignaalit ja parantaa yhteyden
laatua tai Internet-laatua. DSL-mikrosuodatinta ei
toimiteta laitteen mukana. Ota yhteyttä Internetpalveluntarjoajaasi, kun haluat ottaa DSLmikrosuodattimen käyttöösi.
1 Linjaportti
2 Mikrosuodatin
3 DSL-modeemi / puhelinlinja
Faksaamisen valmisteleminen
Ennen kuin lähetät tai vastaanotat faksin, sinun on liitettävä
mukana toimitettu johto puhelinliitäntään. Katso liitäntäohjeet
Pika-asennusopas. Puhelinliitännän muodostamistavat
vaihtelevat maittain.
20
Faksin lähettäminen
Alkuperäiset asiakirjat voidaan asettaa joko asiakirjojen
syöttölaitteeseen tai skannerin lasille. Jos alkuperäisiä on
asetettu sekä asiakirjojen syöttölaitteeseen että
skannerin lasitasolle, laite lukee alkuperäiset asiakirjat
ensin siitä syöttölaitteesta, joka on skannauksessa
etusijalla.
1
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
2
Valitse
(faksi) ohjauspaneelissa.
Tai valitse Faksi > Manuaalinen lähetys >
kosketusnäyttöruudulta.
(asetukset)
Perusfaksaus
3
4
5
Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan
(katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).
Anna kohteen faksinumero.
Paina ohjauspaneelissa Käynnistä. Laite aloittaa
skannauksen ja lähettää faksin kohteisiin.
• Jos haluat lähettää faksin suoraan tietokoneesta, käytä
Samsung Network PC Fax -ohjelmaa (katso
Lisäasetukset-opasta).
• Jos haluat peruuttaa faksityön, paina painiketta
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Faksin manuaalinen lähettäminen
Suorita seuraavat toimenpiteet faksin lähettämiseksi käyttäen
Suoraval. -toiminnon avulla.Jos laitteesi on SCX-4833HD tai
SCX-5637HR, voit lähettää faksin käyttämällä puhelimen luuria.
1
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
2
Valitse
(faksi) ohjauspaneelissa.
Tai valitse Faksi > Kuuloke paikoillaan>
kosketusnäyttöruudulta.
(Pysäytys/Nollaus), ennen kuin laite aloittaa
lähetyksen.
• Jos käytit skannerin lasitasoa, laite näyttää sanoman,
jossa kehotetaan asettamaan toinen sivu.
74
(asetukset)
3
Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan
(katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).
4
5
Paina ohjauspaneelissa Suoraval. tai nosta kuuloke.
6
Kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin
etäfaksilaitteesta, paina ohjauspaneelin painiketta
Käynnistä.
Syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin
näppäimistöllä.
Perusfaksaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Faksin lähetys useille vastaanottajille
Monilähetysominaisuutta käyttämällä sama faksi voidaan
lähettää useille vastaanottajille. Asiakirjat tallennetaan muistiin
ja lähetetään kohdelaitteeseen automaattisesti. Lähetyksen
jälkeen asiakirjat poistetaan muistista automaattisesti.
1
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
Valitse
4
6
7
Anna toinen faksinumero ja paina OK-painiketta.
Näyttöön tulee kehotus antaa seuraava numero, johon
asiakirja lähetetään.
Jos haluat syöttää lisää faksinumeroita, paina OK, kun
Kyllä tulee näkyviin, ja toista vaiheet 5 ja 6. Voit lisätä
enintään 10 kohdetta.
Kun olet syöttänyt ryhmävalintanumeron, et voi lisätä
toista ryhmävalintanumeroa.
Tai valitse Faksi > Pikavalintalähetys tai
(asetukset)
Säädä asiakirjan tarkkuutta faksaustarpeen mukaan
(katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 76).
Valitse
(Valikko) > Faksiominaisuus > Monilähetys
ohjauspaneelista.
Tai valitse Seur. kosketusnäyttöruudulta.
5
Voit painaa pikavalintanumeroita tai valita
ryhmävalintanumeron käyttämällä Osoitteisto -painiketta
(katso Lisäasetukset-opasta).
(faksi) ohjauspaneelissa.
Ryhmävalintalähetys >
kosketusnäyttöruudulta.
3
75
Näppäile ensimmäisen vastaanottajan faksilaitteen
numero ja paina OK.
8
Kun olet lopettanut faksinumeroiden syöttämisen, valitse
Ei kehotteessa Toinen numero? ja paina OK.
Laite aloittaa faksin lähettämisen määrittämiisi numeroihin
siinä järjestyksessä, jossa numerot on annettu.
Perusfaksaus
21
Faksin vastaanottaminen
Laite on esimääritetty Faksi-tilaan tehtaalla. Kun vastaanotat
faksin, laite vastaa puheluun määritetyn soittomäärän jälkeen ja
vastaanottaa faksin automaattisesti.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
Tarkkuus
Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä
tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät
heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää
tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.
Tarkkuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä.
Oletusasetuksen muuttaminen (katso Lisäasetuksetopasta).
22
Asiakirjan asetusten määrittäminen
Määritä seuraavat asetukset asiakirjan tilan mukaan ennen
faksaamista, jotta faksin laatu olisi paras mahdollinen.
1
Valitse
(faksi) >
(Valikko) > Faksiominaisuus >
Tarkkuus ohjauspaneelista.
Tai valitse Faksi > valitse faksityyppi, kuten Manuaalinen
lähetys, Kuuloke paikoillaan, Viivästetty lähetys tai jne.
>
(asetukset) > Tarkkuus kosketusnäyttöruudulta.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen
(katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
76
2
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
•
Vakio: Asiakirjat, joiden merkit ovat normaalikokoiset.
•
Hieno: Asiakirjat, jotka sisältävät pienikokoisia
merkkejä tai ohuita viivoja tai jotka tulostetaan
matriisitulostimella.
•
Erittäin hieno: Asiakirjat, jotka sisältävät erittäin
tarkkoja yksityiskohtia. Erittäin hieno -tila on käytössä
vain, jos vastaanottava laite tukee myös samaa Erittäin
hieno -tarkkuutta.
Perusfaksaus
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
• Muistilähetyksessä ei voi käyttää Erittäin hieno -tilaa.
Tarkkuusasetukseksi muutetaan automaattisesti
Hieno.
Tummuus
Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.
• Jos laitteen tarkkuudeksi on määritetty Erittäin hieno,
mutta toinen faksilaite ei tue Erittäin hieno -tarkkuutta,
laite lähettää faksin suurimmalla toisen faksilaitteen
tukemalla tarkkuudella.
•
Valok.f.: Asiakirjat, jotka sisältävät harmaasävyjä tai
valokuvia.
•
Värifaksi: Värillinen asiakirja.
Tummuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä.
Oletusasetuksen muuttaminen (katso Lisäasetuksetopasta).
1
• Voit lähettää värillisen faksin vain, jos laite, jonka
kanssa olet yhteydessä, tukee värifaksien
vastaanottoa ja lähetät faksin manuaalisesti.
Palaa valmiustilaan painamalla
Valitse
(faksi) >
(Valikko) > Faksiominaisuus >
Tummuus ohjauspaneelista.
Tai valitse Faksi > valitse faksityyppi, kuten Manuaalinen
lähetys, Kuuloke paikoillaan, Viivästetty lähetys tai jne.
• Muistin siirto on mahdollista tässä tilassa.
3
77
(Pysäytys/Nollaus).
>
2
3
(asetukset) > Tummuus kosketusnäyttöruudulta.
Valitse haluamasi tummuustaso.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
USB-muistilaitteen käyttäminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten USB-muistilaitetta käytetään
tämän laitteen kanssa.
23
USB-muisti
Saatavana on erikokoisia USB-muistilaitteita, jotka antavat
enemmän tilaa asiakirjojen, esitysten, verkosta haetun musiikin
ja videoiden, suuren tarkkuuden kuvien ja muunlaisten
tiedostojen tallennusta tai siirtämistä varten.
Voit suorittaa laitteellasi seuraavat tehtävät käyttämällä USBmuistilaitetta.
•
skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB-muistilaitteeseen
•
tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja tietoja
•
palauttaa varmuuskopioidut tiedostot laitteen muistiin
•
alustaa USB-muistilaitteen
•
tarkistaa vapaana olevan muistin määrän.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
78
24
USB-muistilaitteen liittäminen
Laitteen etuosassa oleva USB-muistiportti on suunniteltu
USB V1.1- ja USB V2.0 -muistilaitteille. Laitteesi tukee USBmuistilaitteita, joissa on FAT16-/FAT32 -tiedostojärjestelmä ja
sektorin koko 512 tavua.
Tarkista USB-muistilaitteesi tiedostojärjestelmän tiedot
jälleenmyyjältä.
Käytä vain sallittua USB-muistilaitetta, jossa on Apistoketyyppinen liitin.
A
B
Käytä vain metallikoteloitua USB-muistilaitetta.
Käytä vain USB-muistilaitetta, jolla on
yhteensopivuushyväksyntä; muussa tapauksessa laite ei ehkä
tunnista sitä.
USB-muistilaitteen käyttäminen
• Älä poista USB-muistilaitetta, kun tämä laite on
toiminnassa tai kun se kirjoittaa USB-muistiin tai lukee
sitä. Laitteen takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutunutta
vahinkoa.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
79
Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan USBmuistilaitteeseen.
• Jos USB-muistilaitteessa on tiettyjä ominaisuuksia,
esimerkiksi turvallisuus- ja salasana-asetuksia,
laitteesi ei välttämättä tunnista sitä automaattisesti.
Lisätietoja näistä ominaisuuksista on USBmuistilaitteen käyttöoppaassa.
25
Skannaaminen USB-muistilaitteelle
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen
(katso "Valikon avaaminen" sivulla 30)
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien
alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
Skannaaminen
1
2
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten
asiakirjojen lisääminen" sivulla 59).
USB-muistilaitteen käyttäminen
3
Valitse
(skannaus) > Skannaa->USB > OK
ohjauspaneelista.
Tai valitse Sk. > USB > Seur. > Al.
kosketusnäyttöruudulta.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
•
Väritila: Määrittää väritilan. Jos valitset tässä valinnan
Mustavalk., et voi valita valintaa JPEG kohdassa
Tiedostomuoto.
•
Tiedostomuoto: Määrittää tiedostomuodon, jossa
kuva tallennetaan. Jos valitset TIFF- tai PDF-muodon,
voit skannata useita sivuja. Jos valitset tässä valinnan
JPEG, et voi valita valintaa Mustavalk. kohdassa
Väritila.
•
Kaksipuolinen: Asettaa kaksipuolisen tilan.
•
Tummuus: Asettaa valoisuustason
alkuperäiskappaleen skannaamiseksi.
•
Kontrasti: Asettaa kontrastitason
alkuperäiskappaleen skannaamiseksi.
Laite aloittaa skannauksen.
Kun skannaus on valmis, voit irrottaa USB-muistilaitteen
laitteestasi.
USB-laitteeseen skannaamisen mukauttaminen
Voit määrittää kuvakoon, tiedostomuodon tai väritilan jokaista
USB-skannaustyötä varten.
1
Valitse
(skannaus) >
(Valikko) > Skann.omin. >
USB-ominaisuus ohjauspaneelista.
Tai valitse Suora USB > Sk.kohde: USB >
kosketusnäyttöruudulta.
2
(asetukset)
Valitse haluamasi asetusvaihtoehto.
•
Skannauskoko (Alkuperäisen koko): Määrittää
kuvakoon.
•
Alkuperäisen tyyppi: Määrittää alkuperäisen
asiakirjan tyypin.
•
Tarkkuus: Määrittää kuvan tarkkuuden.
3
4
5
80
Valitse haluamasi tila ja paina OK.
Määritä muita asetuksia toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
Oletusskannausasetuksia voi muuttaa. Katso lisätietoja
Lisäasetukset-oppaasta.
USB-muistilaitteen käyttäminen
26
Tulostus USB-muistilaitteesta
Voit tulostaa asiakirjan USB-muistilaitteesta
seuraavasti
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja
paina Suora USB.
Valitse USB-tul. (Tulosta kohteesta).
PRN: Vain laitteen annetun ohjaimen luomat tiedostot ovat
yhteensopivat.
2
3
PRN-tiedostoja voidaan luoda valitsemalla Tulosta
tiedostoon -valintaruutu, kun asiakirja tulostetaan. Asiakirja
tallennetaan PRN-tiedostona paperille tulostamisen sijaan.
Vain tällä tavalla luodut PRN-tiedostot voidaan tulostaa
suoraan USB-muistista. Katso Lisäasetukset-oppaasta miten
PRN-tiedosto luodaan.
4
5
Direct Print -toiminnon tukemat tiedostotyypit.
•
81
1
Voit tulostaa suoraan USB-muistilaitteeseen tallennettuja
tiedostoja. Voit tulostaa TIFF-, BMP-, JPEG-, PRN- ja PDF tiedostoja.
•
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
•
BMP: Pakkaamaton BMP
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1.7 tai vanhempi versio.
Valitse haluamasi kansio tai tiedosto ja paina OK.
Jos kansion nimen edessä näkyy [+] tai [D], valitussa
kansiossa on vähintään yksi tiedosto tai kansio.
Valitse tulostettava kopiomäärä tai anna lukumäärä.
Paina OK, Käynnistä tai Tulosta aloittaaksesi valitun
tiedoston tulostuksen.
Tulostuksen jälkeen näyttöön tulee kysymys tulostuksen
jatkamisesta.
6
Jos haluat tulostaa toisen työn, paina OK, kun Kyllä tulee
näkyviin, ja jatka vaiheesta 2.
Valitse muutoin Ei painamalla vasenta tai oikeaa nuolta ja
paina OK.
7
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
USB-muistilaitteen käyttäminen
Tietojen varmuuskopiointi
Laitteen muistissa olevat tiedot voivat pyyhkiytyä vahingossa
pois sähkökatkon tai tallennusvirheen takia. Varmuuskopioinnin
avulla voit suojata järjestelmäasetukset tallentamalla ne
varmuuskopiotiedostoina USB-muistilaitteeseen.
1
Liitä varmuuskopioidut tiedot sisältävä USB-muistilaite
USB-muistiporttiin.
2
Valitse
(skannaus) >
(Valikko) >
Järjestelmäasetukset > Laitteen asetus > Tuo asetus
ohjauspaneelista.
Tietojen varmuuskopiointi
1
2
3
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Alkuasetus > Tuo asetus kosketusnäyttöruudulta.
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
3
Valitse Asetustiedot, Osoitteisto tai Puh.luettelo ja
paina OK.
Valitse palautettava tiedosto ja paina OK.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Alkuasetus > Vie asetus kosketusnäyttöruudulta.
4
5
Valitse Asetustiedot, Osoitteisto tai Puh.luettelo ja
paina OK.
6
Valitse
(skannaus) >
(Valikko) >
Järjestelmäasetukset > Laitteen asetus > Vientiasetus
ohjauspaneelista.
Tiedot varmuuskopioidaan USB-muistiin.
4
Palaa valmiustilaan painamalla
82
Tietojen palauttaminen
27
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
(Pysäytys/Nollaus).
Palauta varmuuskopio laitteeseen painamalla OK, kun
Kyllä tulee näkyviin.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
USB-muistilaitteen käyttäminen
28
USB-muistin hallinta
Voit poistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja
yksitellen tai kaikki kerralla alustamalla laitteen uudelleen.
Tiedostojen poistamisen tai USB-muistilaitteen
uudelleenalustamisen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.
Varmista tästä syystä ennen tietojen poistamista, että
niitä ei enää tarvita.
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
3
Valitse poistettava tiedosto ja paina OK.
4
5
Paina Kyllä-painiketta.
83
Jos kansion nimen edessä näkyy [+], valitussa kansiossa
on vähintään yksi tiedosto tai kansio.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
USB-muistilaitteen alustaminen
Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten Suora USB >
Kuvatiedoston poistaminen
Tiedostonhallinta > valitse tiedosto >
Alusta kosketusnäyttöruudulta.
Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten Suora USB >
Tiedostonhallinta > valitse tiedosto >
Poista kosketusnäyttöruudulta.
(asetukset) >
1
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja
paina Suora USB.
2
Valitse Tiedostonhallinta > Poista ja paina OK.
(asetukset) >
1
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja
paina Suora USB.
2
3
4
Valitse Tiedostonhallinta > Muoto ja paina OK.
Paina Kyllä-painiketta.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
USB-muistilaitteen käyttäminen
USB-muistin tilan tarkasteleminen
Voit tarkistaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen
käytettävissä olevan muistin määrän.
Valitse kosketusnäyttöruudun mallia varten Suora USB >
Näytä tila > Seur. kosketusnäyttöruudulta.
1
Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin ja
paina Suora USB.
2
3
4
Valitse Tark. vapaa tila.
Näyttöön tulee käytettävissä olevan muistin määrä.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
2. Valikoiden yleiskuvaus ja
perusasetus
84
3. Huolto
Tässä luvussa on tietoja laitteeseesi saatavilla olevien tarvikkeiden,
lisävarusteiden ja varaosien ostamisesta.
• Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
86
• Saatavissa olevat tarvikkeet
87
• Saatavissa olevat lisävarusteet
88
• Saatavissa olevat varaosat
89
• Väriaineen jakaminen tasaisesti
90
• Väriainekasetin vaihtaminen
92
• Muistimoduulin päivittäminen
94
• Tarvikkeiden keston seuranta
96
• Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus
97
• Laitteen puhdistaminen
98
Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
3. Huolto
86
Saatavissa olevat lisävarusteet saattavat vaihdella maakohtaisesti. Voit pyytää laitteen myyjältä luetteloa saatavilla olevista
lisävarusteista ja varaosista.
Tilaa Samsung valtuutettuja tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung-myyjään tai
jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen. Voit myös käydä sivustossa www.samsung.com/supplies, jossa valitsemalla maasi ja alueesi
saat huollon yhteystiedot.
Saatavissa olevat tarvikkeet
Kun tarvikkeiden käyttöikä päättyy, voit tilata seuraavantyyppisiä
tarvikkeita laitteeseen:
Tyyppi
Keskimääräinen
riittävyysa
Osan nimi
Normaalin
riittoisuuden
väriainekasetti
Noin 2,000 sivua
MLT-D205S
Suuren
riittoisuuden
väriainekasetti
Noin 5,000 sivua
MLT-D205L
Hyvin suuren
riittoisuuden
Noin 10,000 sivua
MLT-D205E
väriainekasettib
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu standardin ISO/IEC 19752 mukaisesti.
b. Väriainekasetti on käytettävissä vain malleihin SCX-5637FR, SCX5637HR tai SCX-5737FW.
Väriainekasetin käyttöikä voi vaihdella käytettyjen
asetusten ja työtilan mukaan.
3. Huolto
87
Kun ostat uusia väriainekasetteja tai muita tarvikkeita, ne
on ostettava samasta maasta, jossa laitetta käytetään.
Muussa tapauksessa uudet väriainekasetit tai muut
tarvikkeet eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, sillä
väriainekasettien ja muiden tarvikkeiden kokoonpanot
vaihtelevat maakohtaisesti.
Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung
väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai
uudelleenvalmistettujen väriainekasettien, käyttämistä.
Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsungväriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata muiden
kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytön vuoksi
tarvittavia huolto- tai korjaustöitä.
Saatavissa olevat lisävarusteet
3. Huolto
88
Voit ostaa ja asentaa lisävarusteita, jotka parantavat laitteen suorituskykyä ja kapasiteettia.
Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet"
sivulla 7).
Lisävaruste
Toiminto
Muistimoduuli Laajentaa laitteen muistikapasiteettia.
Osan nimi
• SCX-4833FD/SCX-4835FD/SCX-4833HD
- CLP-MEM202: 256 Mt
• SCX-4833FR/SCX-4835FR
SCX-563x Series/SCX-573x Series
- ML-MEM170: 512 Mt
Kasetti 2
Jos paperinsyötössä on usein ongelmia, voit asentaa lisäpaperikasetin. • SCX-4833FD/FR/5637FR/5737FW
- ML-S3710A
• SCX-4835FD/FR/5639FR/5739FW
- ML-S3712A
rinnakkaisliitä Mahdollistaa eri liitäntöjen käytön.
ntä IEEE 1284
• Asentaessasi tulostimen ohjainta IEEE1284
rinnakkaisliitännällä laitetta ei ehkä löydy, jolloin tulostimen
ohjaimen asennuksen jälkeen vain tulostuksen
perusominaisuudet ovat käytettävissä.
• Halutessasi tarkistaa laitteen tilan tai tehdä asetuksia kytke
laite tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkon kautta.
• Jos käytät IEEE 1284 rinnakkaisliitäntää, et voi käyttää USBkaapelia.
ML-PAR100
Saatavissa olevat varaosat
3. Huolto
89
Kun haluat ostaa varaosia, ota yhteyttä paikkaan, josta ostit laitteen. Varaosien asennuksen voi teettää vain valtuutetussa
huoltoliikkeessä, jälleenmyyjällä tai myyjällä, jolta ostit laitteen. Takuu ei kata varaosien vaihtoa, kun keskimääräinen riittoisuus on
ylittynyt.
Varaosat vaihdetaan tietyin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyy hyvänä eivätkä kuluneet osat aiheuta paperin syöttöongelmia.
Lisätietoja on seuraavassa taulukossa. Tarkoituksena on, että laite säilyy mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa. Varaosa tulee
vaihtaa, kun sen käyttöikä on lopussa.
Keskimääräinen riittävyysa
Varaosat
Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus
Noin 20 000 sivua
siirtorulla
Noin 100,000 sivua
kiinnitysyksikkö
Noin 90,000 sivua
Nostorulla
Noin 90,000 sivua
Hidastusrulla
Noin 60,000 sivua
a. Tähän vaikuttavat käyttöjärjestelmä, tietokoneen suorituskyky, sovellus, yhteystapa, tulostusmateriaalin tyyppi ja koko sekä työn
monimutkaisuus.
Väriaineen jakaminen tasaisesti
Kun väriainekasetti on lähes tyhjä:
•
Esiintyy valkoraitaisuutta tai tulostusjälki on vaaleaa ja/tai on
tummuusastemuutoksia puolelta toiselle.
•
Tila-LED vilkkuu punaisena.
2
3. Huolto
90
Ravista kasettia perusteellisesti sivuttain 5–6 kertaa, jotta
väriaine jakautuu tasaisesti kasetin sisällä.
Jos näin tapahtuu, voit tilapäisesti parantaa tulostuslaatua
jakamalla kasetissa jäljellä olevan väriaineen tasaisesti
uudelleen. Joissakin tapauksissa valkoisia juovia tai vaaleaa
tulostusjälkeä esiintyy myös väriaineen jakamisen jälkeen.
1
Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla
kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä: kuuma
vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.
Älä koske väriainekasetin vihreään pohjaan. Vältä tämän
kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa
kahvaa.
3
Väriaineen jakaminen tasaisesti
3
Tartu väriainekasettiin sen kahvasta ja työnnä kasetti
hitaasti laitteessa olevaan aukkoon.
4
Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
3. Huolto
91
Väriainekasetin vaihtaminen
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita väriainekasetin vaihtamiseen.
3. Huolto
3
Poista tarra väriainekasetista alla kuvatulla tavalla.
4
Käännä kasettia 5–6 kertaa, jotta väriaine jakautuu
tasaisesti kasetin sisällä.
92
Kun väriainekasetti on kestoikänsä päässä, laite lakkaa
tulostamasta.
1
Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.
3
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla
kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma
vesi saa väriaineen imeytymään kankaaseen.
2
Poista uusi väriainekasetti pakkauksesta.
Väriainekasetin vaihtaminen
Älä koske väriainekasetin vihreään pohjaan. Vältä tämän
kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa
kahvaa.
5
Tartu väriainekasettiin sen kahvasta ja työnnä kasetti
hitaasti laitteessa olevaan aukkoon.
6
Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
3. Huolto
93
Muistimoduulin päivittäminen
Laitteessa on DIMM-muistipaikka (Dual In-Line Memory
Module). Käytä tätä muistipaikkaa asentaessasi laitteeseen lisää
muistia.
Lisämuistin tilausohjeet on annettu edellä (Katso "Saatavissa
olevat lisävarusteet" sivulla 88).
3. Huolto
3
4
94
Poista uusi muistimoduuli pakkauksesta.
Ota muistimoduulin reunoista kiinni ja aseta moduuli
korttipaikkaan noin 30 asteen kulmassa. Varmista, että
muistimoduulin lovet ja korttipaikan urat sopivat toisiinsa.
1
Muistimoduulin asentaminen
1
2
Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki laitteen kaapelit.
Tartu ohjauskortin kanteen ja irrota se.
Kuvan lovet ja urat eivät ehkä vastaa todellisen
muistimoduulin ja korttipaikan lovia ja uria.
5
Paina muistimoduuli muistipaikkaan varovasti, kunnes
kuuluu napsaus.
Älä paina muistimoduulia liian lujaa, sillä se saattaa
vaurioitua. Jos moduuli ei tunnu sopivan korttipaikkaan,
irrota se ja yritä uudelleen.
Muistimoduulin päivittäminen
6
7
Aseta ohjauskortin kansi takaisin paikalleen.
Liitä virtajohto ja tulostinkaapeli uudelleen, ja kytke sitten
virta tulostimeen.
3. Huolto
95
Tarvikkeiden keston seuranta
3. Huolto
Jos paperitukoksia tai tulostusongelmia esiintyy usein, tarkasta laitteella tulostettujen tai skannattujen sivujen määrä. Vaihda
vastaavat osat tarvittaessa.
• Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30).
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.
1
2
3
Valitse
(Valikko) > Järjestelmäasetukset > Ylläpito > Tarvikk. käyttöikä ohjauspaneelista.
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
•
Tarv. tiedot: Tulostaa tarviketietosivun.
•
Yht.: Näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
•
ADF-skannaus: Näyttää asiakirjojen syöttölaitteen avulla tulostettujen sivujen määrän.
•
Lasitasoskannaus: Näyttää skannerin lasitasoa käyttäen skannattujen sivujen määrän.
Palaa valmiustilaan painamalla
(Pysäytys/Nollaus).
96
Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus
3. Huolto
Jos kasetin väriaine on lopussa, näyttöön tulee ilmoitus tai LED-valo ilmoittaen väriainekasetin vaihtamisesta. Voit määrittää,
näytetäänkö tämä ilmoitus tai LED-valo vai ei.
Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen (katso "Valikon avaaminen" sivulla 30)
1
2
3
Valitse
(Valikko) > Järjestelmäasetukset > Ylläpito > Väh. väriain. ilm. ohjauspaneelista.
Tai valitse Määritä > Laitteen asetus > Alkuasetus > Väriaineen tilan ilmoitus LCD-näytöltä.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Tallenna valinta painamalla OK.
97
Laitteen puhdistaminen
Jos tulostuksessa ilmenee laatuongelmia tai jos käytät laitetta
pölyisessä ympäristössä, laite on puhdistettava säännöllisesti,
jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä ja laite pitkäikäisenä.
• Laitteen kotelon puhdistaminen aineilla, jotka
sisältävät runsaasti alkoholia, liuottimia tai muita
voimakkaita aineita, voi muuttaa kotelon väriä tai sen
muotoa.
• Jos laitteesi tai sen ympäristö on tahriintunut
väriaineesta, suosittelemme, että pyyhit väriaineen
pois kostealla liinalla. Jos käytät pölynimuria, ihmisille
mahdollisesti haitallista väriainepölyä joutuu ilmaan.
3. Huolto
98
3
Laitteen sisäosien puhdistaminen
Tulostuksen aikana laitteen sisään saattaa kertyä
paperihiukkasia, väriainetta ja pölyä. Tämä voi aiheuttaa
tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä tai värin leviämistä.
Laitteen sisäosien puhdistaminen auttaa välttymään näiltä
ongelmilta.
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes
laite on jäähtynyt.
2
Avaa etukansi ja poista väriainekasetti. Aseta se puhtaalle
ja tasaiselle pinnalle.
2
Laitteen ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista laitteen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.
Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei laitteen
päälle tai sisään pääse vettä.
3
Laitteen puhdistaminen
3. Huolto
• Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa
kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi
vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi
paperinpalalla.
Kun puhdistat laitteen sisäosia, varo vahingoittamasta
tulostuslokeron alapuolella olevaa siirtorullaa tai muita
sisäosia. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten
bentseeniä tai tinneriä. Ne voivat vaikuttaa
tulostuslaatuun ja vahingoittaa laitetta.
• Älä koske väriainekasetin vihreään alaosaan. Vältä
tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa
olevaa kahvaa.
3
4
Pyyhi pöly ja väriaineroiskeet pois väriainekasettien
alueelta kuivalla ja nukkaamattomalla kankaalla.
99
Aseta väriainekasetti takaisin paikoilleen ja sulje etukansi.
Laitteen puhdistaminen
4
Nostorullan puhdistaminen
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes
laite on jäähtynyt.
2
Vedä kasetti 1 ulos.
3. Huolto
3
Puhdista nostorulla pehmeällä nukkaamattomalla
kankaalla.
4
Aseta kasetti takaisin laitteeseen.
100
Laitteen puhdistaminen
5
Skannausyksikön puhdistaminen
Kun skannausyksikkö pidetään puhtaana, kopioiden laatu säilyy
hyvänä. On suositeltavaa, että puhdistat skannausyksikön
kunkin päivän aluksi ja päivän aikana tarpeen mukaan.
1
Kostuta pehmeä ja nukkaamaton kangas tai paperi
kevyesti vedellä.
2
3
Nosta skannerin kansi auki.
Pyyhi lasitaso puhtaaksi ja kuivaksi.
3
1
2
1 Skannerin kansi
2 Skannerin lasitaso
3 Valkoinen tausta
3. Huolto
4
Pyyhi laitteen kannen ja valkoisen taustan alapuolta,
kunnes se on puhdas ja kuiva.
5
Sulje skannerin kansi.
101
4. Vianmääritys
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen
ilmetessä.
• Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
103
• Asiakirjatukosten poistaminen
104
• Paperitukosten poistaminen
111
• Tilan merkkivalon merkitys
118
• Näytön sanomien merkitys
120

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä
virheen ilmetessä. Jos laitteessa on näyttöruutu, tarkasta
näyttöruudussa oleva ilmoitus ensiksi vian ratkaisemiseksi.
Ellei ratkaisua löydy ongelmaan tästä luvusta, katso
Vianetsintä-lukua LisäasetuksetKäyttöopas kirjasta. Ellet
löydä ratkaisua Käyttöopas kirjasta tai ongelma jatkuu, soita
huoltopalveluun.
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
4. Vianmääritys
Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat materiaalityypit. Katso paperitukosten välttämiseksi seuraavia ohjeita:
•
Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu oikein (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 47).
•
Älä lisää liikaa paperia paperikasettiin. Varmista, että paperipinon korkeus ei ylitä paperikasetin sisäreunassa olevaa
paperikapasiteetin rajamerkkiä.
•
Älä poista paperia kasetista tulostuksen ollessa kesken.
•
Tuuleta paperit ja suorista ne ennen niiden laitteeseen lisäämistä.
•
Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
•
Älä lisää paperikasettiin eri paperityyppejä samanaikaisesti.
•
Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 132).
103
Asiakirjatukosten poistaminen
Jos alkuperäinen asiakirja juuttuu asiakirjojen syöttölaitteeseen,
näyttöön tulee varoitusviesti.
Vältä asiakirjan repeytyminen vetämällä asiakirja ulos
hitaasti ja varovasti.
Asiakirjatukosten välttämiseksi käytä skannerin lasitasoa
paksuille, ohuille tai erilaisia paperilaatuja sisältäville
alkuperäisille asiakirjoille.
4. Vianmääritys
1
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
etuosassa
1
Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.
2
Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
104
Asiakirjatukosten poistaminen
3
Poista jumiutunut paperi asiakirjojen syöttölaitteesta
varovasti.
4
4. Vianmääritys
Sulje asiakirjan syöttölaitteen kansi.
105
Asiakirjatukosten poistaminen
2
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
3
4. Vianmääritys
Poista jumiutunut paperi varovasti asiakirjojen
syöttölaitteesta.
sisällä
1
Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.
2
Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
106
Asiakirjatukosten poistaminen
4
Avaa asiakirjojen syöttölaite.
4. Vianmääritys
5
Tartu syöttövirheelliseen paperiin ja poista paperi
syöttöalueelta vetämällä sitä varovasti.
6
Sulje asiakirjojen syöttölaite.
107
Asiakirjatukosten poistaminen
3
4. Vianmääritys
108
4
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
poistoalueella
1
Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.
2
Poista jumiutunut paperi asiakirjojen syöttölaitteesta
varovasti.
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
kaksipuolisuusyksikön polulla
Koskien malleja SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-563x
Series ja SCX-573x Series.
1
Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.
2
Avaa asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
Asiakirjatukosten poistaminen
3
Avaa kaksipuolisen tulostuksen tukoskansi.
4
4. Vianmääritys
109
Vedä jumittunut paperi varovasti asiakirjojen
syöttölaitteesta.
Sulje kaksipuolisen tulostuksen tukoskansi ja asiakirjojen
syöttölaitteen kansi. Jos et näe paperia tällä alueella, siirry
seuraavaan vaiheeseen.
Asiakirjatukosten poistaminen
5
Avaa asiakirjojen syöttölaite.
4. Vianmääritys
6
Tartu syöttövirheelliseen paperiin ja poista paperi
syöttöalueelta vetämällä sitä varovasti.
7
Sulje asiakirjojen syöttölaite.
110
Paperitukosten poistaminen
Vältä paperin repeytyminen vetämällä jumiutunut paperi
ulos rauhallisesti ja hitaasti.
4. Vianmääritys
1
Jos paperi ei tule ulos, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2
5
Kasetissa 1
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
Avaa ja sulje etukansi. Jumiutunut paperi poistuu
automaattisesti laitteesta.
Vedä kasetti 1 ulos.
111
Paperitukosten poistaminen
3
Poista jumiutunut paperi vetämällä se varovasti suoraan
ulos.
4. Vianmääritys
112
6
Lisäkasetissa 2
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
1
2
Vedä lisäkasetti 2 ulos laitteesta.
Poista jumittunut paperi varovasti laitteesta.
Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai et näe paperia tällä
alueella, tarkista väriainekasetin ympärillä oleva
kiinnitysalue (katso "Laitteen sisällä" sivulla 114).
4
Aseta kasetti 1 laitteeseen työntämällä, kunnes se
napsahtaa paikalleen. Tulostaminen jatkuu
automaattisesti.
Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai jos et näe paperia tällä
alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Paperitukosten poistaminen
3
4
Vedä kasetti 1 puoliksi ulos.
4. Vianmääritys
113
7
Monikäyttökasetissa
Vedä paperi suoraan ylös ja ulos.
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
5
1
Jos paperi ei syöty oikein, vedä paperi ulos laitteesta.
2
Jatka tulostamista avaamalla ja sulkemalla etukansi.
Laita kasetit takaisin laitteeseen. Tulostaminen jatkuu
automaattisesti.
Paperitukosten poistaminen
8
Laitteen sisällä
4. Vianmääritys
114
2
Poista jumiutunut paperi vetämällä se varovasti suoraan
ulos.
3
Aseta väriainekasetti takaisin paikalleen ja sulje etukansi.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi
paperia laitteesta.
1
Avaa etukansi ja poista väriainekasetti.
3
Paperitukosten poistaminen
4. Vianmääritys
Jos et näe jumiutunutta paperia tai jos tunnet vastusta
vetäessäsi paperia, lopeta vetäminen ja siirry seuraavaan
vaiheeseen.
9
Poistoalueella
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
1
115
3
4
Avaa takakansi.
Poista jumiutunut paperi seuraavassa kuvassa esitetyllä
tavalla.
Avaa ja sulje etukansi. Jumiutunut paperi poistuu
automaattisesti laitteesta.
Jos et näe jumiutunutta paperia, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
2
Vedä paperi varovasti ulos tulostelokerosta.
3
5
1 kiinnitysyksikön
luukku
Sulje takakansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Paperitukosten poistaminen
10
Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä
4. Vianmääritys
2
116
Poista jumittunut paperi kaksipuolisen tulostuksen
yksiköstä.
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation, jossa
on ohjeita paperitukoksen poistamiseen.
1
Vedä kaksipuolinen tulostusyksikkö ulos laitteesta.
Jos paperi ei tule ulos kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä,
poista paperi laitteen pohjan kautta.
Jos et vieläkään löydä paperia, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Paperitukosten poistaminen
3
4. Vianmääritys
Aseta kaksipuolisen tulostuksen yksikkö laitteeseen.
3
6
4
5
117
Avaa takakansi.
Poista jumiutunut paperi seuraavassa kuvassa esitetyllä
tavalla.
1 kiinnitysyksikön
luukku
Sulje takakansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Tilan merkkivalon merkitys
4. Vianmääritys
118
Merkkivalon väri ilmaisee laitteen nykyisen tilan.
•
•
•
•
Jotkut LEDit eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
Katso vian ratkaisemiseksi virheilmoitusta ja sen ohjeita viaetsintäosasta.
Voit myös ratkaista ongelman ohjeiden mukaan tietokoneen Printing Status taiSmart Panel -ohjelman ikkunasta käsin.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Tila
Tila
merkkivalo
Kuvaus
Pois
Vihreä
Laite on offline-tilassa.
Vilkkuu
Päällä
Punainen
Vilkkuu
Kun taustavalo vilkkuu, laite tulostaa tietoja.
• Laite on online-tilassa, ja sitä voidaan käyttää.
• On tapahtunut virhe, ja laite odottaa virheen poistamista. Tarkista näytön sanoma. Kun
ongelma on poistettu, laite jatkaa toimintaansa. Tätä ominaisuutta ei ole malleissa, jotka
eivät tue ohjauspaneelin näyttöruutua.
• Kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes
lopussa. Valmistele uusi kasetti vaihtoa varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti
kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu kasetissa tasaisesti
(katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).
Päällä
• Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussaa. Väriainekasetti on suositeltavaa
vaihtaa (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).
• Kansi on auki. Sulje kansi.
• Paperikasetissa ei ole paperia. Lisää paperia kasettiin.
• Laite on pysähtynyt vakavan virheen takia. Tarkista näytön sanoma (katso "Näytön
sanomien merkitys" sivulla 120).
Tilan merkkivalon merkitys
Tila
Langaton
merkkivalo
Sininen
4. Vianmääritys
Kuvaus
Päällä
Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, Langaton merkkivalo palaa
sinisenä.
a. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka ilmaisee kasetin ISO/IEC 19752 -standardin mukaisen
keskimääräisen tulostuskapasiteetin. Sivujen määrään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, grafiikka sekä materiaalin tyyppi ja koko.
Kasetissa saattaa olla jäljellä hieman väriainetta, vaikka punainen merkkivalo palaisi ja tulostin lopettaisi tulostamisen.
119
Näytön sanomien merkitys
4. Vianmääritys
120
Laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät sanomat osoittavat laitteen tilan tai kertovat virheistä. Katso alla olevista taulukoista
lisätietoja sanomien merkityksestä ja korjaa ongelma tarvittaessa.
• Jos sanomaa ei ole taulukossa, katkaise virta, kytke virta ja yritä tulostaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
• Kun otat yhteyttä huoltoon, kerro huoltohenkilöstölle, mikä näytön sanoma on kyseessä.
• Kaikki viestit eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan.
• [virheen numero] ilmaisee virheen numeron.
11
Paperitukokseen liittyvät viestit
Viesti
• Asiakirjatukos
Poista tukos
Merkitys
Ladattu asiakirja on jumittunut
asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Poista paperitukos (katso
"Asiakirjatukosten poistaminen" sivulla
104).
Ladattu alkuperäinen asiakirja on
jumittunut kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteeseen.
Poista tukos (katso "Alkuperäisen paperin
tukos skannerin kaksipuolisuusyksikön
polulla" sivulla 108).
• Alkup. paperin tukos
Alkuperäisen paperitukos skannerissa.
Poista tukos
• DADF-ul.t.al. tukos
• DADF-2-puolis.tukos
Ehdotetut ratkaisut
Näytön sanomien merkitys
Viesti
• Paperitukos
kasetissa 1
4. Vianmääritys
Merkitys
121
Ehdotetut ratkaisut
Paperi on juuttunut
paperinsyöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso "Kasetissa 1"
sivulla 111).
Paperi on juuttunut lisäkasetissa.
Poista paperitukos (katso "Lisäkasetissa
2" sivulla 112).
Paperi on juuttunut
monitoimipaperikasettiin.
Poista paperitukos (katso
"Monikäyttökasetissa" sivulla 113).
Paperi on juuttunut laitteen sisään.
Poista paperitukos (katso "Laitteen sisällä"
sivulla 114).
Paperi on jumiutunut
paperinpoistoalueelle.
Poista paperitukos (katso "Poistoalueella"
sivulla 115).
Paperi on juuttunut kaksipuolisen
tulostuksen alueelle.
Poista paperitukos (katso "Kaksipuolisen
tulostuksen yksikössä" sivulla 116).
• Paperitukos 0 kasetissa1
• Paperitukos
kasetissa 2
• Paperitukos 0 kasetissa2
• Paperitukos
monikäyttökas.
• Paperitukos 0 monikäyttökas.
• Paperitukos
laitteen sisällä
• Tukos koneen sisällä
• Paperitukos
poistoalueella
• Tukos poistoalueella
• Paperitukos
2-p.yks. alaos.
• Tukos 2-puol.l. alaos
• kaksipuol. tukos
Näytön sanomien merkitys
4. Vianmääritys
122
12
Väriainekasettiin liittyvät viestit
Viesti
• Asenna väriaine
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Väriainekasettia ei ole asennettu.
Asenna väriainekasetti.
Asennettu väriainekasetti ei ole tarkoitettu
laitetta varten.
Asenna aito Samsung-väriainekasetti, joka on
suunniteltu laitetta varten.
Ilmaistussa kasetissa on jäljellä pieni määrä
väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä
on lähes lopussa.
Valmistele uusi kasetti vaihtamista varten. Voit
parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä
kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine
jakautuu kasetissa tasaisesti (katso "Väriaineen
jakaminen tasaisesti" sivulla 90).
• Väriainetta ei ole asennettu
Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna se.
• Ei yhteensopiva
Väriainekasetti
• Väriaine ei yht.sop.
Väriainekasetti ei ole yhteensopiva. Lue lisää opp.
• Valmistele uusi kasetti
• Valmist. uusi väriaine
Valmistele uusi väriainekasetti
Näytön sanomien merkitys
Viesti
• Vaihda
uusi kasetti
• Vaihda uusi väriaine
Käyttöikä päättyi, vaihda uuteen väriainekasettiin
• Väri kulutettu
Merkitys
4. Vianmääritys
123
Ehdotetut ratkaisut
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lopussa.
Laite lopettaa tulostamisen.
• Voit valita ohjauspaneelista Pysäytä tai Jatka.
Jos valitset Pysäytä, tulostin lopettaa
tulostuksen eikä tulostusta voi jatkaa ennen kuin
väriainekasetti on vaihdettu. Jos valitset Jatka,
Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa
tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatu ei
odotettua tai arvioitua väriainekasetin
välttämättä ole hyvä.
käyttöikää, joka osoittaa
keskimääräisen tulostemäärän ja joka • Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu
vaihtamalla väriainekasetti, kun tämä sanoma
on mitoitettu ISO/IEC 19752 tulee näyttöön. Kasetin käyttäminen tämän
standardin mukaisesti (katso
jälkeen saattaa heikentää tulostuslaatua (katso
"Saatavissa olevat tarvikkeet" sivulla
"Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).
87). Sivujen lukumäärään saattaa
vaikuttaa käyttöympäristö,
tulostusväli, tulostusmateriaalin tyyppi
Samsung ei suosittele epäaitojen
ja tulostusmateriaalin koko. Kasetissa
Samsung väriainekasettien, kuten
uudelleentäytettyjen tai
saattaa olla jäljellä pieni määrä
uudelleenvalmistettujen väriainekasettien
väriainetta, vaikka Toner Exhausted käyttämistä. Samsung ei pysty
sanoma tulee näkyviin ja tulostin
takaamaan muiden kuin aitojen
lopettaa tulostamisen.
Samsung-väriainekasettien laatua.
Laitteen takuu ei kata huolto- tai
korjaustöitä, jotka aiheutuvat muiden kuin
aitojen Samsung-väriainekasettien
käytöstä.
• Jos laite lopettaa tulostamisen, vaihda
väriainekasetti (katso "Väriainekasetin
vaihtaminen" sivulla 92).
Näytön sanomien merkitys
4. Vianmääritys
124
13
Väriainekasettiin liittyvät viestit
Viesti
• Tul.lok. täynnä
Poista paperit
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Tulostelokero on täynnä.
Tulostus jatkuu, kun paperit on poistettu tulostelokerosta.
Kasetissa 1 ei ole paperia.
Lisää paperia kasettiin 1 (katso "Paperin laittaminen
kasettiin/lisäpaperikasettiin" sivulla 49).
Kasetissa 2 ei ole paperia.
Lisää paperia kasettiin 2 (katso "Paperin laittaminen
kasettiin/lisäpaperikasettiin" sivulla 49).
• Tul.lok. täynnä
Tul.lok. täynnä. Poista tulosteet
• Paperi loppu
kasetissa 1
• Paperi lopussa tas. 1
Paperi lopussa tasolla 1.
Lisää paperia
• Paperi loppu
kasetissa 2
• Paperi lopussa tas. 2
Paperi lopussa tasolla 2.
Lisää paperia
Näytön sanomien merkitys
Viesti
• Paperi loppu
monikäyttökasetissa
Merkitys
4. Vianmääritys
Ehdotetut ratkaisut
Monikäyttökasetissa ei ole paperia.
Lisää paperia monikäyttökasettiin (katso
"SisäänlaittomMonikäyttökasetti" sivulla 50).
• Vedetty ulos
Tason1 kas. ulkona
Kasetti ei ole kunnolla kiinni.
Sulje kasetti, kunnes se lukittuu paikalleen.
• Vedetty ulos
Kasetti 2
Kasetti ei ole kunnolla kiinni.
Sulje kasetti, kunnes se lukittuu paikalleen.
• Koko on väärä
Tulostimen ominaisuuksissa
määritetty paperikoko ei sovi yhteen
lataamasi paperin kanssa.
Lataa vaaditun kokoinen paperi.
• Paperi lop. MP: ssä
Paperi lopussa MP-tasolla.
Lisää paperia
125
Näytön sanomien merkitys
4. Vianmääritys
126
14
Väriainekasettiin liittyvät viestit
Viesti
• Verkko-ongelma
IP-ristiriita
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Määrittämäsi IP-osoite on jonkun toisen
käytössä.
Tarkista IP-osoite ja määritä se tarvittaessa
uudelleen (katso Lisäasetukset-opasta).
Todennus ei onnistu.
Tarkista verkon todennusprotokolla. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteyttä
verkonvalvojaan.
• IP-ristiriita
Tämä IP-osoite on ristiriid. toisen järj.
IP-os. kanssa
• 802.1x
Verkkovirhe
• 802.1x-verkkovirhe
802.1x-verkkovirhe
Ota yht. järj.valv.
Näytön sanomien merkitys
4. Vianmääritys
127
15
Eril. viestejä
Viesti
• Kansi auki
Sulje se
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Etu- tai takakansi ei ole tiukasti kiinni.
Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Asiakirjan syöttölaitteen kansi ei ole
kunnolla kiinni.
Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitetta ei voi ohjata.
Katkaise virta, kytke virta uudelleen ja yritä
sitten tulostustyötä uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
• Kansi on auki.
Sulje se
• Skannerin kansi on auki
• Skann. kansi auki
Skannerin kansi on auki.
Sulje kansi
• Virhe [virheen numero]
Katk.vir.ja kytke pääl
• Muisti on täynnä
Faksin muisti on melkein täynnä.
Faksin muisti lähes täynnä
Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö
Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö
kohdasta Suojattu vastaanotto (katso
Lisäasetukset-opasta).
Näytön sanomien merkitys
Viesti
• Muisti on täynnä
Poista työ
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Muisti on täynnä.
Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö
kohdasta Suojattu vastaanotto (katso
Lisäasetukset-opasta).
Skanneri on lukittu.
Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltohenkilöstöön.
• Muisti on täynnä
Faksimuisti täynnä.
Tulosta tai poista vastaanotettu faksityö
• Skanneri lukittu
4. Vianmääritys
128
5. Liite
Tämä luku sisältää tuotteen tekniset tiedot ja tietoja soveltuvista
säädöksistä.
• Tekniset tiedot
130
• Määräystiedot
139
• Copyright
153
Tekniset tiedot
5. Liite
130
1
Yleiset tekniset tiedot
Alla lueteltuja teknisten tietojen arvoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset tietojen muutokset löytyvät osoitteesta
www.samsung.com/printer.
Kohteet
Mitta
Kuvaus
Leveys x Pituus x Korke- • SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD: 424 x 382 x 407 mm
us
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW ja SCX-5739FW: 469 x 438 x 447 mm
Paino
Laite kulutustarvikkeiden kanssa
Melutasoa
Valmistila
• SCX-4833FD, SCX-4833HD ja SCX-4835FD: 14 kg
• SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX5737FW ja SCX-5739FW: 16 kg
30 dB (A)
Tulostustila
• SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR ja SCX-4835FR: 52 dB
(A)
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: 53
dB(A)
Kopiointitila
54 dB (A)
Skannaustila (skannerin 50 dB (A)
lasitaso)
Skannaustila (asiakirjojen syöttölaite)
51 dB(A)
Tekniset tiedot
5. Liite
Kohteet
Lämpötila
Kosteus
Käyttöjänniteb
Virrankulutus
Kuvaus
Käyttö
10 - 32 °C
Säilytys (pakattuna)
-20 – 40°C
Käyttö
20 – 80 %, suhteellinen kosteus
Säilytys (pakattuna)
10 – 90 %, suhteellinen kosteus
110 voltin mallit
AC 110 – 127 V
220 voltin mallit
AC 220 – 240 V
Keskimääräinen käyttöti- • SCX-4833FD, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-4833FR ja SCX-4835FR: Alle
la
600 W
• SCX-5637FR, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle
650 W
Valmistila
• SCX-4833FD, SCX-4833HD and SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR,
SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR: Alle 50 W
• SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle 65 W
Virransäästötila
• SCX-4833FD, SCX-4833HD and SCX-4835FD, SCX-4833FR, SCX-4835FR,
SCX-5637FR, SCX-5637HR ja SCX-5639FR: Alle 8 W
• SCX-5737FW ja SCX-5739FW: Alle 10 W
Sammutustila
Langatonc
131
Moduuli
0W
U98Z058
a. Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitepohjainen asennus, A4-paperi, yksipuolinen tulostaminen.
b. Katso laitteen luokitusmerkinnästä oikea jännite (V), taajuus (hertsi) ja virtatyyppi (A).
c. Vain SCX-5737FW ja SCX-5739FW.
Tekniset tiedot
5. Liite
132
2
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Koko
Mitat
Tavallinen paperi
Letter
216 x 279 mm
70 – 90 g/m2
70 – 90 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 250 arkkia 80 g/m2
• 50 arkkia 80 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Paperilokero 1 /
lisäpaperilokero
• 150 arkkia 75 g/m2
Monikäyttökasetti
Tekniset tiedot
5. Liite
133
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Koko
Mitat
Kirjekuori
Kirjekuori Monarch
98 x 191 mm
Kirjekuori No. 10
105 x 241 mm
Kirjekuori DL
110 x 220 mm
Kirjekuori C5
162 x 229 mm
Kirjekuori C6
114 x 162 mm
Paperilokero 1 /
lisäpaperilokero
Monikäyttökasetti
Ei saatavilla kasetissa 1/
lisäkasetissa.
75–90 g/m2
91 – 105 g/m2
91 – 105 g/m2
Ei saatavilla kasetissa 1/
lisäkasetissa.
164 – 220 g/m2
60 – 70 g/m2
60 – 70 g/m2
Katso tavallista paperia
käsittelevä osa
Ei saatavilla kasetissa 1/
lisäkasetissa.
138 – 146 g/m2
Tarratb
Letter, Legal, US Folio, Katso tavallista paperia
A4, JIS B5, ISO B5, Exe- käsittelevä osa
cutive, A5
Ei saatavilla kasetissa 1/
lisäkasetissa.
120 – 150 g/m2
Kortit
Letter, Legal, US Folio, Katso tavallista paperia
A4, JIS B5, ISO B5, Exe- käsittelevä osa
cutive, A5
121 - 163 g/m2
121 - 163 g/m2
Paksu paperi
Katso tavallista paperia Katso tavallista paperia
käsittelevä osa
käsittelevä osa
Tavallista paksum- Katso tavallista paperia Katso tavallista paperia
pi paperi
käsittelevä osa
käsittelevä osa
Ohut paperi
Kalvo
Katso tavallista paperia Katso tavallista paperia
käsittelevä osa
käsittelevä osa
Letter, A4
Tekniset tiedot
5. Liite
134
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Päällystetty paperi
Koko
Mitat
Katso tavallista paperia Katso tavallista paperia
käsittelevä osa
käsittelevä osa
Vähimmäiskoko (mukautettu)
• Monikäyttökasetti: 76 x
127 mm
• Kasetti 1: 105 x 148,5 mm
Enimmäiskoko (mukautettu)
Paperilokero 1 /
lisäpaperilokero
106 – 120 g/m2
Monikäyttökasetti
106 – 120 g/m2
60 – 163 g/m2c, d
Ei saatavilla lisäkasetissa.
216 x 356 mm
a. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.
b. Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100 – 250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.
c. Saatavana olevat paperityypit monikäyttökasettiin. Plan, Thick, Thicker, Thin, Cotton, Colored, Pre-printed, Recycled, Envelope, Transparency, Labels,
Cardstock, Bond, Archive
d. Saatavana olevat paperityypit kasettiin 1: Plan, Thick, Thin, Recycled, Cardstock, Bond, Archive
Tekniset tiedot
5. Liite
135
3
Järjestelmävaatimukset
Microsoft® Windows®
Laitevaatimus (suositus)
Käyttöjärjestelmä
Suoritin
vapaa
kiintolevytila
RAM-muisti
400 MHz:n Intel® Pentium® II (933 MHz:n Pentium III)
64 Mt (128 Mt)
600 Mt
Windows® XP
933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)
128 Mt (256 Mt)
1,5 Gt
Windows Server® 2003
933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)
128 Mt (512 Mt)
1,25 – 2 Gt
Windows Server® 2008
1 GHz:n Intel® Pentium® IV (2 GHz:n Pentium IV)
512 Mt (2 Gt)
10 Gt
3 GHz:n Intel® Pentium® IV
512 Mt (1 Gt)
15 Gt
Vähintään 1 GHz:n 32- tai 64-bittinen Intel® Pentium® -suoritin
1 Gt (2 Gt)
16 Gt
Windows® 2000
Windows Vista®
Windows® 7
• DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää).
• DVD-R/W-asema
Windows Server® 2008 R2
1 GHz:n (x86) tai 1,4 GHz:n (x64) Intel® Pentium® IV -suorittimet 512 Mt (2 Gt)
(vähintään 2 GHz)
10 Gt
Tekniset tiedot
5. Liite
136
• Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat vähintään Internet Explorer 6.0:n tai sitä uudemman version.
• Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
• Windows Terminal Services on yhteensopiva laitteen kanssa.
• Windows 2000-käyttöjärjestelmälle vaaditaan Services Pack 4 tai uudempi.
Macintosh
Käyttöjärjestelmä
Mac OS X 10.3 – 10.4
Edellytykset (suositus)
Suoritin
• Intel® -suorittimet
• PowerPC G4/G5
Mac OS X 10.5
• Intel® -suorittimet
RAM-muisti
Vapaa kiintolevytila
• 128 Mt PowerPC-pohjaisessa Mac- 1 Gt
järjestelmässä (512 Mt)
• 512 Mt: Intel-pohjainen Mac (1 Gt)
512 Mt (1 Gt)
1 Gt
1 Gt (2 Gt)
1 Gt
• 867 MHz tai nopeampi Power
PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® -suorittimet
Tekniset tiedot
5. Liite
Linux
Kohteet
Käyttöjärjestelmä
Vaatimukset
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32- tai 64-bittinen)
Fedora 5 ~ 13 (32- tai 64-bittinen)
SuSE Linux 10.1 (32-bittinen)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32- ja 64-bittinen)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 -bittinen)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 -bittinen)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10 tai 11 (32- tai 64-bittinen)
Debian 4.0, 5.0 (32- tai 64-bittinen)
Suoritin
RAM-muisti
Vapaa kiintolevytila
2,4GHz:n Pentium IV (Intel Core™2)
512 Mt (1 Gt)
1 Gt (2 Gt)
Unix
Kohteet
Käyttöjärjestelmä
Vaatimukset
Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC)
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Vapaa kiintolevytila
Enintään 100 Mt
137
Tekniset tiedot
5. Liite
138
4
Verkkoympäristö
Vain verkko- ja langattomat mallit (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 7).
Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy määrittää, jotta laitetta voidaan käyttää verkkotulostimena. Seuraavassa taulukossa on
kuvattu laitteen tukemat verkkoympäristöt.
Kohteet
Verkkoliitäntä
Tekniset tiedot
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
• Langaton 802.11b/g-lähiverkko
Verkon käyttöjärjestelmä •
•
•
•
Verkkoprotokollat
Langattoman verkon
suojaus
•
•
•
•
•
•
Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Eri Linux-käyttöjärjestelmät
Mac OS X 10.3 – 10.6
Unix
TCP/IPv4
DHCP ja BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD
SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec, 802.1x
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)
• Todennus: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal(PSK), WPA Enterprise, WPA2
Enterprise
• Salaus: WEP64, WEP128, TKIP, AES
Määräystiedot
Laite on suunniteltu normaaliin työympäristöön, ja useat eri
luokituslaitokset ovat myöntäneet sille hyväksyntänsä.
5
Laserturvallisuus
Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR säteilystandardin (luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1
laserlaitteeksi ja muualla IEC 60825-1 -vaatimukset täyttäväksi
luokan 1 laserlaitteeksi. 2007.
Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä.
Laserjärjestelmä ja tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei
koskaan altistu turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle
tulostimen käytön, ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.
5. Liite
Varoitus
Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on
poistettu laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily
voi vahingoittaa silmiä.
Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia
tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:
E n g lis h
G e rm a n
F re n c h
Ita lia n
•
Aallonpituus: 800 nm
S p a n is h
•
Säteen hajonta
P o rtu g u e s
-
Yhdensuuntainen: 12 astetta
D u tc h
-
Kohtisuora: 35 astetta
D a n is h
•
Enimmäisantoteho: 15 mW
139
N o rw e g ia n
S w e d is h
F in n is h
Määräystiedot
6
5. Liite
8
Otsoniturvallisuus
virransäästötila
Tämän tuotteen otsonipäästömäärä on alle 0,1
ppm. Koska otsoni on ilmaa raskaampaa, pidä
laitetta hyvin ilmastoidussa paikassa.
Tämä tulostin käyttää kehittynyttä
energiansäästötekniikkaa, joka pienentää
virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.
Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan
kuluessa, virrankulutusta pienennetään
automaattisesti.
7
Elohopeaturvallisuus
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat
Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.
Sisältää elohopeaa. Hävitä paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on
osoitteessa http://www.energystar.gov.
9
Uusiokäyttö
Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai
hävitä ne ympäristöä säästävällä tavalla.
140
Määräystiedot
10
5. Liite
141
11
Kiinan markkinoita koskeva määräys
Tämän tuotteen oikea hävittäminen
(sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa erillisten keräysjärjestelmien
välityksellä)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai
käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (kuten laturia, kuulokkeita tai
USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien
haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava
muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan
ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Määräystiedot
12
5. Liite
142
14
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan
maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä)
Jos paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on
tämä merkintä, se tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on
päättynyt. Mahdolliset kemikaalien merkinnät Hg, Cd
tai Pb osoittavat, että paristo sisältää direktiivin 2006/
66/EY suositustasoa enemmän elohopeaa, kadmiumia
tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä asianmukaisella
tavalla, nämä aineet voivat olla vaarallisia terveydelle
tai ympäristölle. Suojaa luonnonvaroja ja edistä
materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
13
Taiwanin markkinoita koskeva määräys
Radiotaajuinen säteily
Käyttäjälle tarkoitetut FCC-tiedot
Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käytöllä on
kaksi ehtoa:
•
Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
•
Laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat
häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia
laitteen toimintaan.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B
digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten
osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä
vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa.
Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan voida
taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä
laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka
ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen
virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti:
•
Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•
Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
•
Liitä laite ja vastaanotin eri piireihin.
Määräystiedot
•
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai
televisiokorjaajalta.
Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita
kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole
hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien
menettämiseen.
Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset
Kanadassa
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille
sallittua radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä
aiheuttavia laitteita koskevan, Industry and Science Canadan
asettaman Digital Apparatus -standardin ICES-003 mukaisesti).
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits
radioélectriques applicables aux appareils numériques de
Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur :
«?Appareils Numériques?», ICES-003 édictée par l’Industrie et
Sciences Canada.
5. Liite
143
15
United States of America
Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC)
► Emitteri, FCC:n osan 15 mukaan
Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon
radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia
viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa.
Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita.
Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä
langattomia laitteita.
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden
käyttö on sallittua Yhdysvalloissa vain, jos laitteen päällä
olevassa tarrassa on FCC-tunnusnumero.
FCC on määrittänyt yleiseksi ohjeeksi, että käytettäessä
langatonta laitetta kehon lähellä laitteen ja kehon välimatkan
tulee olla 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n
päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien
laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia
enimmäisarvoja.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin
tai lähettimen kanssa.
Määräystiedot
Tämän laitteen käytöllä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä siihen
mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottuja
laitteen toiminnan muutoksia aiheuttavat häiriöt.
5. Liite
16
Venäjän markkinoita koskeva määräys
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden
huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään
muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin
aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos
laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.
FCC:n lausunto langattoman lähiverkon käytöstä
17
Israelin markkinoita koskeva määräys
Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja
antennin yhdistelmää radiotaajuushäiriöitä aiheuttava
pienin sallittu etäisyys, 1 m W/cm2, saattaa alittua
antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi
säilyttää aina vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin. Tätä
laitetta ei tule käyttää yhdessä minkään muun lähettimen
tai lähetinantennin kanssa.
18
Saksan markkinoita koskeva määräys
144
Määräystiedot
19
5. Liite
145
21
Turkin markkinoita koskeva määräys
Faksimerkinnät
Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act lakiasetus kieltää kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä
tietokoneen tai muun elektronisen laitteen avulla faksilaitteella,
ellei viesti sisällä selkeästi luettavissa olevia seuraavia tietoja
jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen
ensimmäisellä sivulla:
20
Vain Kanada
Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. / Le
present materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d’Industrie Canada.
REN (Ringer Equivalence Number) -luku ilmaisee, kuinka monta
laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä
voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota eivät
koske muut rajoitukset lukuun ottamatta sitä, että laitteiden
yhteenlaskettu REN-luku ei saa ylittää viittä. / L’indice
d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre
maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une
interface telephonique. La terminaison d’une interface peut
consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la
seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la
sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.
1 Lähetyspäivämäärä ja kellonaika.
2 Yrityksen, yhteisön tai muun lähettävän tahon
tunnistustiedot.
3 Lähettävän laitteen, yrityksen, yhteisön tai henkilön
puhelinnumero.
Puhelinyhtiö saattaa muuttaa tietoliikennelaitteitaan tai
laitteistotoimintojaan tai -toimenpiteitään silloin, kun kyseinen
toiminta on välttämätöntä liiketoiminnalle eikä ole ristiriidassa
FCC:n osan 68 sääntöjen ja määräysten kanssa. Jos kyseisten
muutosten voidaan katsoa tekevän minkä tahansa asiakkaan
päätelaitteen yhteensopimattomaksi puhelinyhtiön
tietoliikennelaitteiston kanssa tai vaativan kyseisen päätelaitteen
muokkausta ja muuttamista tai muutoin materiaalisesti
vaikuttavan päätelaitteen käyttöön tai toimintaan, asiakkaalle on
annettava asianmukainen kirjallinen ilmoitus, jotta asiakkaalla on
mahdollisuus saada keskeytymätöntä palvelua.
Määräystiedot
5. Liite
146
22
Ringer Equivalence Number -numero
FCC-määräysten mukaan laitteeseen tehtävät
muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden
laitteeseen. Jos päätelaite aiheuttaa ongelmia
puhelinverkkoon, puhelinyhtiön on ilmoitettava
asiakkaalle palvelun mahdollisesta keskeytymisestä. Jos
ilmoituksen tekeminen on käytännössä vaikeaa, yhtiö voi
väliaikaisesti keskeyttää palvelun edellyttäen, että
a asiasta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.
b asiakkaalle annetaan mahdollisuus oikaista laitteistoongelma.
c asiakkaalle tiedotetaan oikeudesta tehdä valitus
FCC:lle noudattaen FCC-määräysten osan 68 alaosaa
E.
Laitteen Ringer Equivalence Number -numero ja FCC
Registration Number -numero sijaitsevat laitteen pohjassa tai
takaosassa olevassa tarrassa. Tietyissä tilanteissa tämä numero
on ilmoitettava puhelinyhtiölle.
Ringer Equivalence Number (REN) -numero ilmaisee
puhelinlinjan sähkökuorman, ja sen avulla voidaan määrittää,
onko linja ylikuormittunut. Useiden erityyppisten laitteiden
asentaminen samaan puhelinlinjaan saattaa aiheuttaa ongelmia
puhelujen soittamisessa ja vastaanottamisessa. Etenkin
puhelimen soimisessa saattaa ilmetä ongelmia. Oman
puhelinlinjasi Ringer Equivalence Number -numeroiden
summan tulisi olla alle viisi, jotta voidaan taata puhelinyhtiön
asianmukainen palvelu. Joissain tapauksissa linja ei toimi, jos
summa on viisi. Jos jokin puhelinlaitteistasi ei toimi
asianmukaisesti, poista laite välittömästi puhelinlinjalta, sillä laite
saattaa vahingoittaa puhelinverkkoa.
Tämä laite on ACTA:n noudattamien FCC-määräysten ja vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen takaosassa on
tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste
muodossa US:AAAEQ##TXXXX. Pyydettäessä tämä numero
on ilmoitettava puhelinyhtiölle.
Huomaa myös seuraavat seikat:
•
Laitetta ei ole suunniteltu liitettäväksi digitaaliseen PBXjärjestelmään.
•
Jos aiot käyttää laitetta samassa puhelinlinjassa tietokonetai faksimodeemin kanssa, laitteissa saattaa esiintyä lähetysja vastaanotto-ongelmia. Suosittelemme, että linjaan ei liitetä
tämän laitteen lisäksi muita laitteita tavallista puhelinta lukuun
ottamatta.
Määräystiedot
•
•
Jos käyttöalueen läheisyydessä esiintyy runsaasti
salamointia tai virtapiikkejä, suosittelemme, että asennat
virta- ja puhelinlinjoihin virtapiikkisuojat. Voit hankkia
virtapiikkisuojan jälleenmyyjältäsi tai sähköliikkeistä.
Kun ohjelmoit hätänumeroita ja/tai soitat testipuheluita
hätänumeroihin, ilmoita ensin hätäkeskukseen, että
kyseessä on testipuhelu. Saat keskuksesta lisäohjeita
hätänumeron testaamista varten.
•
Tätä laitetta ei saa käyttää automaattimaksu- tai
yhteislinjoilla.
•
Laitteessa on magneettinen kytkentä kuulolaitteisiin.
Laitteen voi liittää turvallisesti puhelinverkkoon modulaarisella
vakiovastakkeella USOC RJ-11C.
5. Liite
147
23
Sulakkeella varustetun pistotulpan
vaihtaminen (koskee vain Isoa-Britanniaa)
Tärkeät
Laitteen virtajohdossa on standardinmukainen (BS 1363) 13
ampeerin pistotulppa, jossa on 13 ampeerin sulake. Kun vaihdat
sulakkeen tai tutkit sitä, sinun on asennettava oikea 13 ampeerin
sulake. Sulakekotelon kansi on asetettava sen jälkeen takaisin
paikalleen. Jos sulakekotelon kansi on kadonnut, pistotulppaa ei
saa käyttää, ennen kuin olet asentanut uuden sulakekotelon
kannen.
Ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.
Ison-Britannian käytetyin sulaketyyppi on tavallinen 13 ampeerin
sulake, jonka pitäisi olla sopiva. Joissakin (tavallisesti
vanhoissa) rakennuksissa ei käytetä normaaleja 13 ampeerin
pistorasioita. Tällöin tarvitset sopivan pistotulppasovittimen. Älä
irrota integroitua pistotulppaa.
Jos integroitu pistotulppa irrotetaan laitteesta, se on
hävitettävä välittömästi. Pistotulpan kytkentöjä ei saa
muuttaa. Viallisen tai ohjeiden vastaisesti kytketyn
pistotulpan käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Määräystiedot
Tärkeä varoitus:
5. Liite
24
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(Eurooppa)
Tämä laite on maadoitettava.
Virtajohdon johtimet on värikoodattu seuraavasti:
• Vihreä ja keltainen: maa
148
Hyväksynnät ja sertifioinnit
• Sininen: neutraali
Tämän tuotteen CE-merkintä symboloi Samsung
Electronics Co., Ltd:n vakuutusta siitä, että tuote
noudattaa seuraavia direktiivillä 93/68/ETY muutettuja
Euroopan unionin direktiivejä mainituista
päivämääristä lukien:
• Ruskea: jännitteinen
Jos virtajohdon johtimien värit eivät vastaa pistotulppaan
merkittyjä värejä, toimi seuraavasti:
Vihreä ja keltainen johdin on kytkettävä E-kirjaimella tai
turvamaadoituksen symbolilla merkittyyn nastaan tai nastaan,
joka on vihreä ja keltainen tai vihreä.
Sininen johdin on kytkettävä N-kirjaimella merkittyyn nastaan tai
nastaan, joka on musta.
Ruskea johdin on kytkettävä L-kirjaimella merkittyyn nastaan tai
nastaan, joka on punainen.
Pistotulpassa, sovittimessa tai sähkötaulussa on oltava 13
ampeerin sulake.
Samsung Electronics ilmoittaa, että tämä tuote on seuraavien
direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden olennaisten osien
mukainen:
•
SCX-483x Series, SCX-563x Series: Pienjännitedirektiivi
(2006/95/EY) ja sähkömagneettista säteilyä koskevan
direktiivi (2004/108/EY)
•
SCX-573x Series: Radio- ja telepäätelaitedirektiivi (1999/5/
EY).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on esitetty osoitteessa
www.samsung.com/printer. Valitse Support > Download
center, anna tulostimen (MFP) nimi ja etsi EuDoC.
01.01.1995: Neuvoston direktiivi 2006/95/EY tietyllä
jännitealueilla toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä.
Määräystiedot
5. Liite
149
01.01.1996: Neuvoston direktiivi 2004/108/EK (92/31/ETY)
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä.
► Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on
hyväksyttyä:
9.3.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja
telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden
vastavuoroisesta tunnustamisesta. Täydellinen selvitys
mainituista direktiiveistä ja viitatuista standardeista on
saatavana Samsung Electronics Co., Ltd:n edustajalta.
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka,
Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola,
Ranska (taajuusrajoituksin), Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia,
Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta
Euroopan radiohyväksyntätiedot (EU-hyväksytyillä
radiolaitteilla varustetuille tuotteille)
Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
EU
EEA/EFTA-maat
► Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia:
Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa tulostinjärjestelmissä
saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka
käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain
järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä
olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden
käyttö on sallittua vain Euroopan unionissa tai assosioituneilla
alueilla, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on CE-merkintä
, jossa on Notified Body -rekisteröintinumero ja Alert Symbol
-merkki.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien
laitteiden teho ei ylitä Euroopan komission radio- ja
telepäätelaitedirektiivin mukaisesti radiosäteilylle asettamia
enimmäisarvoja.
EU
Ranskassa taajuusalue on rajoitettu välille 2 446,5–2 483,5 MHz
laitteissa, joiden lähetysteho ylittää 10 mW (langattomat laitteet)
EEA/EFTA-maat
Rajoituksia ei ole tällä hetkellä
Määräystiedot
25
Säännösten noudattaminen
Langaton käyttö
Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon
radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia
viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa.
Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon otettavista
seikoista langatonta laitetta käytettäessä.
Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia
tietoja on kohdissa, joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita.
Järjestelmässä olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua
vain niissä maissa, jotka on mainittu järjestelmän tarrassa
olevassa radiolaitteiden hyväksyntämerkinnässä. Jos maa,
jossa aiot käyttää langatonta laitetta, ei ole luettelossa, ota
yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä radiolaitteista vastaavaan
tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti säädeltyä,
joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen ei ole sallittua.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien
laitteiden teho on tällä hetkellä huomattavasti radiosäteilylle
asetettuja enimmäisarvoja pienempi. Koska langattomat laitteet
(joita saattaa olla upotettuna tulostimessasi) säteilevät energiaa
radiotaajuuksien turvallisuusstandardien ja -suositusten sallittuja
enimmäisarvoja vähemmän, valmistaja uskoo, että laitteet ovat
turvallisia käyttää. Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa
välttää laitteisiin koskemista niitä käytettäessä.
5. Liite
150
Yleisenä ohjeena tyypillinen langattoman laitteen ja kehon
välinen etäisyys käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä
(ei sisällä raajoja) on 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään
20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä
ja lähettävät tietoa.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin
tai lähettimen kanssa.
Jotkin olosuhteet edellyttävät, että langattomien laitteiden
käytölle asetetaan rajoituksia. Seuraavassa on luettelo
yleisimmistä rajoituksista:
Määräystiedot
Langaton radiotaajuutta käyttävä tietoliikenne saattaa
aiheuttaa häiriöitä lentokoneiden laitteistoissa.
Tämänhetkiset ilmailusäännökset kieltävät langattomien
laitteiden käytön lentomatkan aikana. IEEE 802.11
(langaton Ethernet) ja Bluetooth-tietoliikennelaitteet ovat
esimerkkejä langattomista tietoliikennelaitteista.
Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat
aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa tai palveluissa,
langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai
rajoitettua. Esimerkiksi lentoasemilla, sairaaloissa ja
hyvin happipitoisissa tai runsaasti helposti räjähtäviä
kaasuja sisältävissä tiloissa langattomien laitteiden
käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Jos et ole
varma, onko langattomien laitteiden käyttö tietyssä
paikassa tai tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja
asiasta tietävältä viranomaiselta, ennen kuin käytät
langatonta laitetta tai kytket siihen virran.
Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden
käyttöä koskevat säännöksensä. Koska hankkimassasi
järjestelmässä on langaton laite, harkitessasi
järjestelmän kuljettamista maasta toiseen tarkista
kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista vastaavalta
viranomaiselta, onko laitteen käyttöä rajoitettu
kohdemaassa, ennen kuin muutat tai lähdet matkalle.
Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton
laite, käytä sitä vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat
paikoillaan ja järjestelmä on oikein ja kokonaan koottu.
5. Liite
151
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden
huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään
muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin
aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos
laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.
Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot
käyttää laitetta. Lisätietoja saat valmistajan järjestelmän
palautuspaketista tai ottamalla yhteyttä valmistajan
tekniseen tukeen.
Määräystiedot
26
Kiinan markkinoita koskeva määräys
5. Liite
152
Copyright
5. Liite
153
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjille tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.
•
Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
•
TrueType, LaserWriter ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
•
Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.
Avoimen lähteen käyttöoikeuksien tietoja on mukana toimitetun CD-levyn LICENSE.txt-tiedostossa.
REV. 1.01
Hakemisto
154
A
alkuperäisen asiakirjan tyypin valmistelu
59
alkuperäisten asiakirjojen lataaminen 59
esitystapa
21, 23
9
47
lisävarusteet
lisäpaperikasetin tilaaminen
88
tilaaminen
88
lokeron koon muuttaminen
47
paperikoon ja tyypin määrittäminen
58
määräystiedot
139
paperin lisääminen monikäyttökasettiin
50
E
Edellinenpainike
leveyden ja pituuden säätäminen
88
tilattaessa
käynnistyspainike
21, 23, 25
kopioiminen
kopioiden pienentäminen tai
suurentaminen
69
peruskopiointi
67
kopiointipainike
20, 22
F
faksaaminen
M
Macintosh
järjestelmävaatimukset
136
Monikäyttökasetti
erikoismateriaalin käyttö
52
käyttövihjeitä
50
lisääminen
50
muisti
faksaamisen valmisteleminen
73
tarkkuuden säätäminen
76
tummuuden säätäminen
77
L
vastaanotto Faksitilassa
76
laitteen puhdistaminen
98
N
langattoman verkon merkkivalo
24
näkymä edestä
17
näkymä takaa
19
faksilähetys
monilähetys
faksipainike
75
20, 22
Henkilökortin kopiointipainike
K
Kasetti
järjestelmävaatimukset
137
lisääminen
H
henkilökortin kopioiminen
Linux
69
20, 22
erikoistulostusmateriaali
52
lisääminen paperikasettiin 1
49
paperi monikäyttökasettiin
50
lisäpaperikasetti
88
paperin lisääminen
49
tilaaminen
88
muistimoduulin asentaminen
94
muistin päivittäminen
94
näyttö
20, 22, 24
numeronäppäimistö
21, 22, 24
numeronvalintapainike kuulokkeen
21, 23, 25
ollessa paikoillaan
nuolipainike
21, 22
Hakemisto
155
O
S
ohjauspaneeli
20
S UudPyspainike
21, 23
ohjeen käyttäminen
64
säästöpainike
21, 23
Ohjepainike
25
Säästötulostus
21, 22
skannaaminen
OKpainike
paikallisyhteyden kautta
71
58
USBflashmuisti
79
5
skannauspainike
21, 23
132
stopclearpainike
23
oletusasetukset
kasetin määrittäminen
ominaisuudet
tulostusmateriaalin ominaisuus
osoitteistopainike
21, 23
suora USB painike
Suosikitasetukset tulostus
P
palautuspainike
25
puhdistaminen
Nostorulla
sisäpuoli
skannausyksikkö
ulkopuoli
PysTyhjpainike
100
98
21, 23
64
104
paperin poistaminen
111
vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 103
Tulostaminen
asiakirjan tulostaminen
Windows
62
USBmuisti
81
tulostusmateriaali
erikoistulostusmateriaali
52
esipainettu paperi
57
kalvo
55
T
käyttäminen
kirjekuori
53
tarkkuus
kortit
57
paperikoon määrittäminen
58
paperityypin määrittäminen
58
tarrat
56
faksaaminen
76
tarvikkeet
saatavissa olevat tarvikkeet
87
98
tarvikkeiden keston seuranta
96
Tummuuspainike
tilaaminen
87
väriainekasetin vaihtaminen
92
turvallisuus
21, 24
tekniset tiedot
Rinnakkainen
tulostusmateriaali
88
62
tulostaminen
101
R
tilaaminen
64
alkuperäisen asiakirjan selvitys
tila
tilan merkkivalon merkitys
tukos
130
132
21, 23, 24
118
132
20, 22
merkinnät
10
tiedot
10
Tyhjennäpainike
24
Hakemisto
156
U
W
Unix
Windows
järjestelmävaatimukset
137
järjestelmävaatimukset
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
27, 28
USBflashmuisti
hallitseminen
83
skannaaminen
79
tietojen varmuuskopiointi
82
tulostaminen
81
USBkaapeli
ohjaimen asennus
27, 28
V
valikkopainike
21, 23
valikoiden yleiskuvaus
30
varaosat
89
Väriainekasetti
kasetin vaihtaminen
92
väriaineen jakaminen tasaisesti
90
verkko
asennusympäristö
virhesanoma
virransäästötilan painike
138
120
21, 23, 24
135
Y
yleiset kuvakkeet
9
SCX-483x Series
SCX-563x Series
SCX-573x Series
Käyttöopas
Lisäasetukset
imagine the possibilities
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja vianetsinnästä erilaisissa
käyttöjärjestelmissä.
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
Sisällys
2
77 Hallinta-asetukset
1. Ohjelmiston asennus
5
Asennus Macintoshiin
6
Uudelleenasennus Macintoshiin
7
Asennus Linuxiin
9
Uudelleenasennus Linuxiin
78 Mukautettu asetus
4. Erityisominaisuudet
80 Korkeuden säätö
81 Fonttiasetuksen muuttaminen
82 Sähköpostiosoitteiden tallentaminen
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen
käyttö
84 Erilaisten merkkien kirjoittaminen
85 Osoitteiston asettaminen
88 Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen
11 Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
89 Tulostusominaisuudet
12 Lankaverkon asetus
106 Faksiominais.
16 Ohjaimen asennus verkosta
109 Skannausominaisuudet
28 IPv6-määritys
118 Jaettujen kansion ominaisuuksien
käyttäminen
31 Langattoman verkon asetukset
119 Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
55 Tulostusvalikko
5. Ylläpito
56 Kopiointivalikko
121 Väriainekasetin säilyttäminen
61 Faksi-valikko
123 Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
64 Skannausvalikko
124 Hyödylliset hallintatyökalut
66 Järj.aset
Sisällys
6. Vianmääritys
137 Paperinsyöttöongelmat
138 Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
139 Tulostusongelmat
143 Tulostuslaatuongelmat
151 Kopiointiongelmat
152 Skannaamisongelmat
154 Faksausongelmat
156 Käyttöjärjestelmän ongelmia
Contact SAMSUNG worldwide
Sanasto
3
1. Ohjelmiston asennus
Tämä luku sisältää olleellisen ja hyödyllisen ohjelmiston asennuksen
käyttöohjeita ympäristössä, jossa laite liitetään kaapelilla. Paikallisesti
liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi
on liitetty verkkoon, ohita jäljempänä esitetyt ohjeet ja asenna seuraavaksi
verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso "Ohjaimen asennus verkosta"
sivulla 16).
• Asennus Macintoshiin
5
• Uudelleenasennus Macintoshiin
6
• Asennus Linuxiin
7
• Uudelleenasennus Linuxiin
9

• Jos käytössäsi on Windows OS, katso perusopasta laiteohjaimen
asentamiseksi.
• Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.
Asennus Macintoshiin
1. Ohjelmiston asennus
5
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
Typical installation for a local printer ja valitse
11 Valitse
sitten OK.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
3
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROMsymbolia.
12 Asennus suoritetaan.
Queue Creator -ikkuna tulee näyttöön asennuksen
13 Fax
aikana.
4
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS
X-kuvaketta.
5
6
7
8
9
Anna salasana ja valitse OK.
Osoita Continue.
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Valitse Easy Install ja valitse sitten Install. Useimmille
käyttäjille suositellaan Easy Install-vaihtoehtoa. Kaikki
laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.
Jos valitset Custom Install -asetuksen, voit valita, mitkä
osat haluat asentaa.
näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki
10 Kun
tietokoneen sovellukset suljetaan, osoita Continue.
•
Jos laite ei tue faksitoimintoa, napsauta Cancel
seuraavaan vaiheeseen menemiseksi.
•
Jos laite tukee faksitoimintoa, valitse laitteen nimi
Printer Name -luettelosta ja napsauta Create. Kun
vahvistusikkuna tulee näyttöön, osoita OK.
14 Osoita Read Me -ikkunassa Continue.
15 Kun asennus on valmis, napsauta Restart.
Uudelleenasennus Macintoshiin
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna
ohjain uudestaan.
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
3
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROMsymbolia.
4
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS
X -kuvaketta
5 Anna salasana ja valitse OK.
6 Osoita Continue.
7 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
8 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
9 Valitse Uninstall ja sen jälkeen Uninstall.
näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki
10 Kun
tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan,
valitse Continue.
1. Ohjelmiston asennus
11 Kun asennuksen poisto on valmis, valitse Quit.
Jos laite on jo lisätty, poista se kohdasta Print Setup
Utility tai Print & Fax.
6
Asennus Linuxiin
1. Ohjelmiston asennus
6
7
Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketti Samsung-sivustosta
(http://www.samsung.com/printer), jotta voit asentaa tulostin- ja
skanneriohjelmistot.
1
Unified Linux Driver -ohjaimen
asentaminen
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
Login-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit
asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy
lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3
Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta
tietokoneeseen.
4
Napsauta Unified Linux Driver -pakettia hiiren
kakkospainikkeella ja pura paketti.
5
Kaksoisnapsauta cdroot > autorun-kuvaketta.
7
Kun tervetuloikkuna tulee näyttöön, valitse Next.
Kun asennus on valmis, valitse Finish.
Asennusohjelma lisää Unified Driver Configurator työpöytäkuvakkeen ja Unified Driver -ryhmän
järjestelmävalikkoon käytön helpottamiseksi. Jos käytössä
esiintyy ongelmia, tutustu käytönaikaiseen ohjeeseen, jonka voi
avata järjestelmävalikosta tai ohjainpaketin Windowssovelluksista, kuten Unified Driver Configurator- tai Image
Manager -sovelluksesta.
2
Smart Panel -ohjelman asentaminen
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
Login-kenttään ”root” ja anna järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit
asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy
lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
Asennus Linuxiin
3
Lataa Smart Panel -paketti tietokoneeseen Samsung
web-sivustosta.
4
Napsauta Smart Panel -pakettia hiiren kakkospainikkeella
ja pura paketti.
5
Kaksoisnapsauta cdroot > Linux > smartpanel >
install.sh.
1. Ohjelmiston asennus
8
3
Tulostimen asetukset -apuohjelman
asentaminen
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
Login-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit
asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy
lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3
Lataa Printer Settings Utility -apuohjelman paketti
Samsungin verkkosivustosta tietokoneeseesi.
4
Napsauta Printer Settings Utility -apuohjelman pakettia
hiiren kakkospainikkeella ja pura paketti.
5
Kaksoisnapsauta cdroot > Linux > psu > install.sh.
Uudelleenasennus Linuxiin
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna
ohjain uudestaan.
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
Login-kenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit
poistaa tulostinohjaimen asennuksen. Jos et ole
pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3
Napsauta työpöydän alareunassa olevaa kuvaketta. Kun
pääteikkuna tulee näyttöön, kirjoita seuraavasti:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Napsauta Uninstall-painiketta.
Napsauta Next-painiketta.
Napsauta Finish-painiketta.
1. Ohjelmiston asennus
9
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet verkkoon yhdistetyn laitteen ja
ohjelmiston saattamiseksi käyttökuntoon.
• Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
11
• Lankaverkon asetus
12
• Ohjaimen asennus verkosta
16
• IPv6-määritys
28
• Langattoman verkon asetukset
31

Tuetut valinnaiset laitteet ja ominaisuudet saattavat vaihdella
mallikohtaisesti.
Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
Verkkoasetusten määrittämiseen verkkoympäristössä on
saatavilla useita ohjelmia. Erityisesti verkonvalvoja voi hallita
useita verkossa olevia laitteita.
Määritä IP-osoite, ennen kuin käytät seuraavia ohjelmia.
1
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
11
2
SyncThru™ Web Admin Service
Web-pohjainen laitteenhallintaratkaisu verkonvalvojille.
SyncThru™ Web Admin Service -ohjelman avulla voit
tehokkaasti hallita sekä valvoa verkkolaitteita ja tehdä
verkkolaitteille vianmäärityksen miltä tahansa yrityksen
koneelta, joka on yhteydessä Internetiin. Voit ladata tämän
ohjelman osoitteesta http://solution.samsungprinter.com.
SyncThru™ Web Service
3
Verkkolaitteen sisäinen WWW-palvelin, jolla voit suorittaa
seuraavia tehtäviä (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman
käyttäminen" sivulla 124):
SetIP -lankaverkon asetus
•
Tarkistaa varusteiden tiedot ja tila.
Tällä apuohjelmalla voit valita verkkoliitännän ja määrittää TCP/
IP-protokollan kanssa käytettävät IP-osoitteet manuaalisesti.
•
Mukauttaa laitteen asetuksia.
•
•
Tehdä sähköposti-ilmoitusta koskevan asetuksen.
Tehdessäsi tätä koskevan asetuksen laitteen tila
(väriainekasetin puuttuminen tai laitevika) lähetetään tietyn
henkilön sähköpostiin automaattisesti.
Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Windows)" sivulla 13.
•
Katso "IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Macintosh)" sivulla 14.
•
Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Linux)" sivulla 15.
•
Määrittää tarvittavat verkkoparametrit, jotta laite voi
muodostaa yhteyden erilaisiin verkkoympäristöihin.
Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.
Lankaverkon asetus
Verkkoprotokollat on määritettävä laitteessasi, jotta laitetta voi
käyttää verkossasi.
Voit käyttää verkkoa, kun verkkokaapeli on kytketty laitteen
verkkoporttiin.
•
•
Käytä malleissa, joissa ei ole näyttöruutua ohjauspaneelissa
SyncThru™ Web Service tai SetIP -ohjelmaa.
-
Katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen"
sivulla 124.
-
Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
4
Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen
Voit tulostaa laitteen ohjauspaneelista verkon
kokoonpanoraportin, jossa näkyvät laitteen nykyiset
verkkoasetukset. Sen avulla voit määrittää verkon.
•
Laitteessa on näyttöruutu: Paina ohjauspaneelin
(Valikko) -painiketta ja valitse Verkko > Verkon maarit.
(Verkon konfigurointi) > Kyllä.
•
Laitteessa ei ole näyttöruutua: Paina ohjauspaneelin
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta yli viiden
sekunnin ajan.
Malleissa, joissa on näyttöruutu ohjauspaneelissa, määritä
verkkoasetus painamalla ohjauspaneelin
(Valikko) painiketta > Verkko (katso "Verkkoasetukset" sivulla 76).
12
Verkon kokoonpanoraportista selviää laitteen MAC-osoite ja
IP-osoite.
Esimerkki:
•
MAC-osoite: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-osoite: 192.0.0.192
5
IP-osoitteen määrittäminen
Sinun täytyy ensin määrittää IP-osoite verkkotulostusta ja
hallintaa varten. Useimmissa tapauksissa verkossa oleva
DHCP-palvelin (Dynamic Host Configuration Protocol Server)
määrittää automaattisesti uuden IP-osoitteen.
Lankaverkon asetus
IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Windows)
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
7
13
Anna laitteen uudet tiedot määritysikkunaan seuraavasti.
Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä
määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri
pois käytöstä valitsemalla Ohjauspaneeli > Tietoturvakeskus
> Windowsin palomuuri.
1
Asenna tämä ohjelma toimitetulta CD-ROMilta
kaksoisnapsauttamalla Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Noudata asennusikkunan ohjeita.
Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
6
Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla
kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunassa.
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
Käynnistä laite.
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla
12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi
00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
8
Valitse Käytä ja valitse sitten OK. Laite tulostaa verkon
määritysraportin automaattisesti. Varmista, että kaikki
asetukset ovat oikein.
Lankaverkon asetus
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Macintosh)
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla
12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi
00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri
pois käytöstä valitsemalla System Preferences > Security >
Firewall.
Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallin mukaan.
1
2
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
Aseta CD-asennuslevy CD-asemaan, avaa levyikkuna ja
valitse MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPapplet.html.
3
Kaksoisnapsauta tiedostoa. Kun Safari avautuu
automaattisesti, valitse Trust. Selaimeen avautuu
SetIPapplet.html-sivu, jossa näkyy tulostimen nimi ja IPosoitetiedot.
4
Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla
kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunassa.
5
Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan
seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan
on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.
14
6
7
Valitse ensin Apply, sitten OK ja uudelleen OK.
Lopeta Safari.
Lankaverkon asetus
IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Linux)
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri
pois käytöstä valitsemalla System Preferences tai
Administrator.
Seuraavat ohjeet eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa
kaikkiin malleihin tai käyttöjärjestelmiin.
1
2
3
4
Avaa /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kaksoisnapsauta SetIPApplet.html-tiedostoa.
Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla sitä.
Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan
seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan
on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla
12) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi
00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
5
15
Laite tulostaa verkon määritysraportin automaattisesti.
Ohjaimen asennus verkosta
6
1
Windows
3
16
Valitse Asenna nyt.
Napsauttaessasi Kehittynyt asennus voit käyttää
Mukautettu asennus -valintaa. Mukautettu asennus
antaa sinun valita laitteen yhteyden ja yksittäiset
asennettavat osat. Noudata ikkunan ohjeita.
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on
kytketty. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä
(katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12).
Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön
asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.
2
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
4
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse I accept the terms
of the License Agreement. Valitse sitten Seuraava.
Ohjelma etsii laitetta.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >
Suorita.
Kirjoita X:\Setup.exe (siten, että korvaat X:n CD-ROMaseman kirjaimella) ja valitse OK.
Jos olet Windows XP-, Vista- tai 7 -käyttäjä, avaa
Windows Explore -ikkuna. Anna \\[ip-osoite] (esimerkki:
\\169.254.133.42) osoitekenttään ja paina Enternäppäintä tai napsauta Mene.
Kaksoisnapsauta Ohjaimet > Setup.exe.
Jos laitettasi ei löydy verkosta tai paikallisesti,
virhesanoma tulee näyttöön.
• Tarkista, haluatko asentaa ohjelmiston
yhdistämättä tulostinta.
- Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asentaa tämän
ohjelman niin, että laitetta ei ole yhdistetty. Tässä
tapauksessa testisivun tulostamisen ikkuna
ohitetaan, minkä jälkeen asennus on valmis.
- Tässä tapauksessa XPS-ohjainta ei asenneta,
jolloin XPS-tyypin asiakirjan suora tulostus on
rajallinen.
• Etsi uudelleen
Kun valitset tämän vaihtoehdon, näyttöön tulee
palomuuri-ilmoituksen ikkuna.
Ohjaimen asennus verkosta
- Poista palomuuri käytöstä ja valitse Etsi uudelleen.
Valitse Windows-käyttöjärjestelmässä Käynnistä >
Ohjauspaneeli > Windowsin palomuuri ja poista
palomuuri käytöstä.
- Poista palomuuri käytöstä kolmannen osapuolen
ohjelmassa (ei käyttöjärjestelmässä). Lisätietoja on
ohjelman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
• Suora syöttö
Suora syöttö -vaihtoehdon avulla voit etsiä tiettyä
laitetta verkosta.
- Etsi IP-osoitteen perusteella: Kirjoita IP-osoite tai
isännän nimi. Valitse Seuraava.
Jos haluat tarkistaa laitteen IP-osoitteen, tulosta
verkon kokoonpanoraportti (katso "Verkon
kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12).
- Etsi verkkopolun perusteella: Etsi jaettu laite
(UNC-polku) kirjoittamalla jaetun laitteen nimi
manuaalisesti tai etsimällä jaettu tulostin
valitsemalla Selaa. Valitse Seuraava.
• Ohje
Jos laite ei ole yhdistettynä tietokoneeseen tai
verkkoon, tämän ohjepainikkeen avulla saat
yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten laite yhdistetään.
• SNMP-yhteisönimi
Jos järjestelmänvalvoja määrittää laitteelle uuden
SNMP-yhteisönimi-arvon, löydät laitteen verkosta.
Jos tarvitset uuden SNMP-yhteisönimi-arvon, ota
yhteys järjestelmänvalvojaan.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
5
17
Löytyneet laitteet näkyvät näytössä. Valitse käytettävä
laite ja valitse sitten OK.
Jos ohjain löysi vain yhden laitteen, näyttöön tulee
vahvistusikkuna.
6
Noudata asennusikkunan ohjeita.
Hiljainen asennustila
Hiljainen asennustila on on asennusmenetelmä, joka ei vaadi
toimenpiteitä käyttäjältä. Kun käynnistät asennuksen, laiteohjain
ja ohjelmisto asennetaan automaattisesti tietokoneeseen. Voit
käynnistää hiljaisen asennuksen kirjoittamalla komentoikkunaan
/s tai /S.
► Komentoriviparametrit
Seuraava taulukko näyttää komennot, joita voidaan käyttää
komentoikkunassa.
Seuraavat komentorivit ovat voimassa ja niitä käytetään,
kun komentoa käytetään /s:n tai /S:n kanssa./h, /H tai /?
ovat kuitenkin poikkeuksellisia komentoja, joita voidaan
käyttää yksinään.
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Määritelmä
18
Kuvaus
/s tai /S
Käynnistää hiljaisen asennuksen.
Asentaa laiteohjaimet pyytämättä käyttäjän
toimenpiteitä.
/p”<portin nimi>” tai/
P”<portin nimi>”
Määrittää tulostimen portin.
Tulostimen portin nimi voidaan määrittää IPosoitteena, isännän nimenä paikallisen USB-portin
nimenä tai IEEE1284-portin nimenä.
Verkkoportti luodaan käyttäen TCP/IPvakioportinvalvojaa. Jos portti on
paikallinen, tämän portin on oltava
olemassa järjestelmässä, ennen kuin se
määritetään komennolla.
Esimerkiksi:
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, jossa “xxx.xxx.xxx.xxx”
tarkoittaa verkkotulostimen IP-osoitetta. /
p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”isäntänimi”
• Kun ohjain asennetaan hiljaisena asennuksena
koreaksi, kirjoita Setup.exe /s /L"0x0012” or
Setup.exe /s /L"18” .
/a”<kohde_polku>” tai/
A”<kohde_polku>”
Määrittää asennuksen kohdepolun.
Kohdepolun on oltava täysin kelvollinen
polku.
Laiteohjaimet on asennettava
käyttöjärjestelmäkohtaiseen paikkaan. Siksi tämä
komento koskee vain ohjelmistoja.
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
/i”<komentotiedoston
nimi>” tai/
I”<komentotiedoston
nimi>”
Määritelmä
Määrittää mukautetun asennuskomentotiedoston
mukautettua toimintoa varten.
Komentotiedoston nimen on oltava täysin
pätevä tiedostonimi.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
19
Kuvaus
Mukautettu komentotiedosto voidaan määrittää
mukautettua hiljaista asennusta varten.
Komentosarjatiedosto voidaan luoda tai sitä voidaan
muokata toimitetun asennusohjelman
mukautusapuohjelman tai tekstieditorin avulla.
Tämä mukautettu komentotiedosto on
ensisijainen oletusasennusohjelman
asetukseen nähden asennuspaketissa,
mutta se ei ole ensisijainen komentorivin
parametreihin nähden.
/n”<Tulostimen nimi>” tai/
N”<Tulostimen nimi>”
Määrittää tulostimen nimen. Tulostinilmentymä
luodaan määritettynä tulostimen nimenä.
Tämän parametrin avulla voit lisätä
tulostinilmentymiä toiveittesi mukaisesti.
/nd tai /ND
Komennot, joiden mukaan asennettua ohjainta ei
määritetä oletuslaiteohjaimeksi.
Se ilmaisee, että asennettu laiteohjain ei ole
järjestelmän oletuslaiteohjain, jos asennettuna on
vähintään yksi muu tulostinohjain. Jos
järjestelmässäsi ei ole laiteohjainta asennettuna,
tätä asennusta ei käytetä, koska Windows OS käyttöjärjestelmä määrittää asennetun
tulostinohjaimen oletuslaiteohjaimeksi.
/x tai /X
Käyttää olemassa olevia laiteohjaimen tiedostoja
tulostinilmentymän luomiseen, jos se on jo
asennettu.
Tämä komento tarjoaa keinon asentaa
tulostinilmentymän, joka käyttää asennetun
tulostinohjaimen tiedostoja asentamatta lisäohjainta.
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
Määritelmä
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
20
Kuvaus
/up”<tulostimen nimi>” tai/
UP”<tulostimen nimi>”
Poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän, ei
ohjaimen tiedostoja.
Tämä komento tarjoaa keinon poistaa vain
määritetyn tulostinilmentymän järjestelmästäsi
vaikuttamatta muihin tulostinohjaimiin. Se ei poista
tulostinohjaimen tiedostoja järjestelmästäsi.
/d tai /D
Poistaa kaikkien laiteohjainten ja sovellusten
asennuksen järjestelmästäsi.
Tämä komento poistaa kaikki asennetut
laiteohjaimet ja ohjelmat järjestelmästäsi.
/v”<jakamisnimi>” tai/
V”<jakamisnimi>”
Jakaa asennetun laitteen ja lisää muita käytettävissä Se asentaa kaikki tuetut Windowsolevia ympäristöohjaimia Point & Print -tulostusta
käyttöjärjestelmän laiteohjaimet järjestelmään ja
varten.
jakaa sen määritetyllä point and print -tulostuksen
<jakamisnimellä>.
/o tai /O
Avaa Tulostimet ja faksit -kansion asennuksen
jälkeen.
Tämä komento avaa Tulostimet ja faksit -kansion
hiljaisen asennuksen jälkeen.
/f”<lokitiedoston nimi>” tai/
F”<lokitiedoston nimi>”
Määrittää lokitiedoston nimen. Oletuslokitiedosto
luodaan järjestelmän väliaikaiseen kansioon, ellei
kansiota määritetä.
Se luo lokitiedoston määritettyyn kansioon.
/h, /H tai /?
Näyttää Komentorivin käytön.
Ohjaimen asennus verkosta
► Kielikoodi
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Koodi
Koodi
Kieli
Kieli
0X0816
Portugali (Portugali)
0X0009
Englanti
0X0416
Brasilian portugali
0X0012
Korea
0X0015
Puola
0X0804
Yksinkertaistettu kiina
0X001F
Turkki
0X0404
Perinteinen kiina
0X0001
Arabia
0x040c
Ranska
0X000D
Heprea
0X0007
Saksa
0x0424
Slovenia
0X0010
Italia
0X0418
Romania
0X000a
Espanja
0X0402
Bulgaria
0X0013
Hollanti
0X041A
Kroatia
0X001D
Ruotsi
0X081A
Serbia
0X0006
Tanska
0X0422
Ukraina
0X000b
Suomi
0X041B
Slovakki
0X0014
Norja
0X0421
Indonesia
0X0019
Venäjä
0x041E
Thai
0X0005
Tšekki
0X0429
Farsi
0X000e
Unkari
0X0008
Kreikka
21
Ohjaimen asennus verkosta
7
Macintosh
1
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on
kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava
määritettynä (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12).
2
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
3
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CDROM-symbolia.
4
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS
X -kuvaketta
5
6
7
8
9
Anna salasana ja valitse OK.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki
10 Kun
tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan,
valitse Continue.
Valitse Typical installation for a network printer ja
11 napsauta
OK.
12 SetIP-ohjelma suoritetaan automaattisesti.
13 Jatka asennusta osoittamalla OK.
Queue Creator -ikkuna tulee näyttöön asennuksen
14 Fax
aikana.
•
Jos laite ei tue faksitoimintoa, napsauta Cancel
seuraavaan vaiheeseen menemiseksi.
•
Jos laite tukee faksitoimintoa, valitse laitteen nimi
Printer Name -luettelosta ja napsauta Create. Kun
vahvistusikkuna tulee näyttöön, osoita OK.
Napsauta Continue.
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Valitse Easy Install ja valitse sitten Install. Useimmille
käyttäjille suositellaan Easy Install -vaihtoehtoa. Kaikki
laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.
Jos valitset Custom Install -asetuksen, voit valita, mitkä
osat haluat asentaa.
22
15 Napsauta Read me -ikkunassa Continue.
16 Kun asennus on valmis, napsauta Restart.
Avaa Applications-kansio > Utilities > Print Setup
17 Utility.
•
Mac OS X 10.5-10,6: Avaa Applications-kansio >
System Preferences ja napsauta Print & Fax.
Ohjaimen asennus verkosta
Add-vaihtoehtoa Printer List -luettelossa.
18 Napsauta
• Mac OS X 10.5-10,6: valitse “+” -kuvake Näyttöön
avautuu ikkuna.
OS X 10.3: valitse IP Printing -välilehti.
19 •MacMac
OS X 10.4: valitse IP Printer.
•
Mac OS X 10.5-10,6: valitse IP.
20 Valitse HP Jetdirect - Socket kohteessa Protocol.
Kun tulostat asiakirjan, jossa on useita sivuja, voit
parantaa tulostusnopeutta valitsemalla Socket kohdassa
Printer Type.
21 Syötä laitteen IP-osoite Address-kenttään.
jonon nimi Queue-kenttään. Jos et pysty
22 Syötä
määrittämään tulostinpalvelimen jononimeä, kokeile ensin
oletusjonoa.
automaattinen valinta ei toimi oikein MAC OS X 10.3 23 Jos
käyttöjärjestelmässä, valitse Printer Model -kohdassa
Samsung ja laitteesi nimi Model Name -kohdassa.
•
Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS X 10.4
-käyttöjärjestelmässä, valitse Print Using -kohdassa
Samsung ja Model -kohdassa laitteesi nimi.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
•
23
Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS 10.5 -10,6 -käyttöjärjestelmässä, valitse Select Printer
Software -vaihtoehto ja Print Using -kohdassa
laitteesi nimi.
24 Napsauta Add-painiketta.
Laitteesi tulee näkyviin Printer List -luetteloon, ja se
määritetään oletuslaitteeksi.
Ohjaimen asennus verkosta
8
Linux
Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketti Samsung-sivustosta
(http://www.samsung.com/printer), jotta voit asentaa tulostin- ja
skanneriohjelmistot.
Muiden ohjelmistojen asentaminen:
• Katso "Smart Panel -ohjelman asentaminen" sivulla 7.
• Katso "Tulostimen asetukset -apuohjelman
asentaminen" sivulla 8.
Linux-ohjaimen asentaminen ja
verkkotulostimen lisääminen
1
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on
kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava
määritettynä.
2
3
Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta.
4
Kaksoisnapsauta Linux-kansiota > install.sh -kuvaketta.
Pura UnifiedLinuxDriver.tar.gz-tiedosto ja avaa uusi
kansio.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
24
5
Samsung-asennusohjelman ikkuna avautuu. Napsauta
Continue.
6
Näyttöön avautuu tulostimen lisäyksen ohjatun toiminnon
ikkuna. Napsauta Next-painiketta.
7
8
Valitse verkkotulostin ja napsauta Search-painiketta.
Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät
luettelokentässä.
9 Valitse tulostin ja valitse Next.
10 Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.
11 Kun laite on lisätty, napsauta Finish.
12 Kun asennus on valmis, valitse Finish.
Ohjaimen asennus verkosta
Verkkotulostimen lisääminen
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
9
1
2
3
Kaksoisnapsauta kohtaa Unified Driver Configurator.
4
5
Valitse Network printer ja napsauta Search-painiketta.
6
7
8
Valitse tulostin ja valitse Next.
Napsauta Add Printer.
Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.
Kun laite on lisätty, napsauta Finish.
UNIX
Varmista, että laite tukee UNIX-käyttöjärjestelmää ennen
kuin asennat UNIX-tulostinohjaimen (katso
perusopasta).
Add printer wizard -ikkuna avautuu. Napsauta Nextpainiketta.
Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät
luettelokentässä.
25
UNIX-tulostinohjaimen käyttämiseksi tulee ensiksi asentaa
UNIX-tulostinohjainpaketti ja sen jälkeen asentaa tulostin. Voit
ladata UNIX Printer Driver -paketin Samsung-sivustosta.
UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus
Asennusohjeet koskevat kaikkia mainittuja UNIX OS käyttöjärjestelmän versioita.
1
Lataa Samsungin sivustosta UNIX Printer Driver -paketti ja
pura se tietokoneeseen.
2
Hanki root-käyttöoikeudet.
3
Kopioi oikea ohjainarkisto UNIX-kohdetietokoneeseen.
su -
Ohjaimen asennus verkosta
Lisätietoja on UNIX OS -käyttöjärjestelmän
hallintaoppaassa.
4
Pura UNIX-tulostinohjaimen paketin nimi.
Käytä esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä
seuraavaa komentoa (ilman merkintää “).
gzip -d < "pakettiarkiston nimi" | tar xf Kansio “binaries” sisältää seuraavat tiedostot ja kansiot:
binz, install ja share.
5
Esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä
Aja komentorivillä komento installprinter. Add Printer
Wizard -ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen
asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia
ohjeita:
Joissakin UNIX OS -käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi
Solaris 10 -käyttöjärjestelmässä, juuri lisätty tulostin ei
ehkä ole käytössä eikä hyväksy töitä. Aja tässä
tapauksessa seuraavat kaksi komentoa root-päätteessä:
accept <printer_name>
enable <printer_name>
Tulostinohjaimen paketin asennuksen
poistaminen
Aja asennuskomentosarja.
./install
Komentosarja install on asennusohjelman
komentosarjatiedosto, jonka avulla UNIX-tulostinohjaimen
paketin voi asentaa tai sen asennuksen poistaa.
Myönnä oikeudet asennusohjelman komentosarjalle
chmod 755 install -komennon avulla.
7
8
26
Siirry ohjaimen “binaries”-hakemistoon.
cd aix_power/binaries
6
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Suorita “./install –c” -komento asennustulosten
varmistamiseksi.
Järjestelmään asennettu tulostin tulee poistaa tulostimen
asennuksen poistoapuohjelman avulla.
a Aja päätteessä komento uninstallprinter.
Uninstall Printer Wizard avautuu.
Asennetut tulostimet näkyvät avattavassa luettelossa.
b Valitse poistettava tulostin.
c Poista tulostin järjestelmästä valitsemalla Delete.
d Suorita “./install –d” -komento kokom paketin
asennuksen poistamiseksi.
Ohjaimen asennus verkosta
e Voit tarkistaa asennuksen poiston tuloksen
suorittamalla ”./install –c” -komennon.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
6
Kirjoita verkkoon kytketyn tulostimen IP-osoite tai DNSnimi Device-tekstikenttään. IBM AIX käyttöjärjestelmässä, jossa on käytössä Queue
typejetdirect, vain DNS-nimi on käytössä.
Numeromuotoiset IP-osoitteet eivät ole sallittuja.
7
Queue type -kohdassa yhteyden lajina näkyy lpd tai
jetdirect vastaavassa luetteloruudussa. Sun Solaris käyttöjärjestelmässä on käytettävissä yhteyden lajina
lisäksi usb.
8
9
Määritä kopioiden määrä valitsemalla Copies.
Asenna se uudelleen käyttämällä komentoa ”/install”, jolloin
binaaritiedostot asennetaan uudelleen.
Tulostimen määrittäminen
Voit lisätä tulostimen UNIX-järjestelmään ajamalla
komentorivillä komennon installprinter. Ohjatun Lisää tulostin toiminnon ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset
tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:
1
2
3
Kirjoita tulostimen nimi.
4
Määritä tulostimen kuvaus Description-kenttään. Kenttä
on valinnainen.
5
Määritä tulostimen sijainti Location-kenttään.
Valitse malliluettelosta oikea tulostinmalli.
Kirjoita tulostimen tyyppiä vastaava kuvaus Typekenttään. Kenttä on valinnainen.
27
Jos haluat saada kopiot valmiiksi lajiteltuina, valitse
Collate-asetus.
haluat saada kopiot käännetyssä järjestyksessä,
10 Jos
valitse Reverse Order -asetus.
tulostin oletustulostimeksi valitsemalla Make
11 Määritä
Default -asetus.
12 Lisää tulostin napsauttamalla OK-painiketta.
IPv6-määritys
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
IPv6-ympäristöä tuetaan oikein vain Windows Vistassa ja
uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
6
Valitse Lisää tulostin -ikkunoissa Lisää paikallinen
tulostin.
7
Näyttöön tulee Ohjattu tulostimen asennus-ikkuna.
Noudata ikkunan ohjeita.
Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki
verkkoasetukset tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä
uudelleen käyttämällä Tyhjennä asetus (katso
"Verkkoasetukset" sivulla 76).
28
Jos laite ei toimi verkkoympäristössä, ota käyttöön IPv6.
Lisätietoja on seuraavassa osassa.
10
Jos haluat käyttää IPv6-verkkoympäristöä, tee seuraavat toimet,
jotta voit käyttää IPv6-osoitetta.
1
2
3
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
Käynnistä laite.
Tulosta Verkkomääritysraportti, josta voi tarkistaa IPv6osoitteet (katso "Verkon kokoonpanoraportin
tulostaminen" sivulla 12).
4
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja
faksit.
5
Napsauta Lisää tulostin-vaihtoehtoa Tulostimet ja faksit
-ikkunan vasemmassa ruudussa.
IPv6:n aktivoiminen
1
Valitse
(Valikko) > Verkko > TCP/IP (IPv6) > Aktivoi
IPv6 ohjauspaneelista.
2
3
4
Valitse Käytössä ja valitse sitten OK.
Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.
Asenna tulostinohjain uudelleen.
IPv6-määritys
11
IPv6-osoitteiden määrittäminen
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
2
Laite tukee seuraavia verkon tulostuksen ja hallinnan IPv6osoitteita.
•
Link-local Address: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet
(osoite alkaa merkeillä FE80).
•
Stateless Address: Verkkoreitittimen automaattisesti
määrittämä IPv6-osoite.
•
Stateful Address: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6osoite.
•
Manual Address: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6osoite.
1
Valitse
(Valikko) > Verkko > OK > TCP/IP (IPv6) > OK
> DHCPv6-määritys ohjauspaneelista.
Paina OK haluamasi arvon valitsemiseksi.
•
DHCPv6-osoite: Käytä aina DHCPv6:ta reitittimen
pyynnöstä riippumatta.
•
DHCPv6 ei käytössä: Älä koskaan käytä DHCPv6:ta
reitittimen pyynnöstä riippumatta.
•
Reititin: Käytä DHCPv6:ta vain, jos reititin sitä pyytää.
Manuaalinen osoitteen määrittäminen
1
Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka
tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.
2
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna avautuu, siirrä
kohdistin ylälaidan valikkorivin Settings-asetuksen päälle
ja valitse Network Settings.
3
Napsauta TCP/IPv6-vaihtoehtoa sivuston vasemmassa
ruudussa.
4
Valitse Manual Address -valintaruutu. Address/Prefixtekstiruutu otetaan käyttöön.
5
Anna IPv6-osoite ja etuliitteen pituus (esim.,:
3FFE:10:88:194::AAAA/64).
6
Valitse Apply.
DHCPv6-osoitteen määrittäminen (tilallinen)
Jos verkossa on DHCPv6-palvelin, voit määrittää jonkin
seuraavista vaihtoehdoista DHCP-oletusarvoksi.
29
IPv6-määritys
12
SyncThru™ Web Service -ohjelman
käyttäminen
1
Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka
tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.
2
Valitse jokin IPv6-osoitteista (Link-local Address,
Stateless Address, Stateful Address, Manual Address)
kohdasta verkon kokoonpanoraportti (katso "Verkon
kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12).
3
Kirjoita IPv6-osoitteet (esimerkki: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Osoitteen täytyy olla hakasulkeissa ”[ ]”.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
30
Langattoman verkon asetukset
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
31
Langattoman verkon nimi ja verkkoavain
Varmista, että laite tukee langatonta verkkoa. Langaton
verkko ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen.
13
Aloittaminen
Verkkotyypin merkitys
Tavallisesti tietokoneen ja laitteen välillä voi olla samanaikaisesti
vain yksi yhteys.
Langattomat verkot vaativat lankaverkkoja paremman
suojauksen, joten verkolle luodaan tukiaseman ensimmäisen
määrittämisen yhteydessä verkkonimi (SSID), käytettävän
suojauksen tyyppi ja verkkoavain. Etsi kyseiset tiedot ennen
laitteen asennuksen jatkamista.
14
Asennustyyppin valinta
Voit asentaa langattoman verkon laitteen ohjauspaneelista tai
tietokoneesta.
Infrastruktuuritila
Tätä ympäristöä käytetään yleisesti kodeissa
sekä pien- ja kotitoimistoissa. Tämä tila käyttää
tukiasemaa tietoliikenteeseen langattoman
laitteen kanssa.
Ohjauspaneelista
Voit määrittää langattoman verkon parametrit ohjauspaneelin
avulla (katso "Valikko-painikkeen käyttö" sivulla 32).
Ad-hoc-tila
Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa. Langaton
tietokone ja langaton laite ovat suorassa
yhteydessä keskenään.
Tietokoneesta
Tietokoneesta asennettaessa suosittelemme USB-kaapelin ja
mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevan ohjelman
käyttämistä (katso "Asetus Windowsilla" sivulla 35).
Langattoman verkon asetukset
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
32
15
•
USB-kaapelin käyttäminen: Voit yksinkertaisesti määrittää
langattoman verkon käyttämällä mukana toimitetulla
ohjelmisto-CD-levyllä olevaa ohjelmaa. Vain Windows- ja
Macintosh-käyttöjärjestelmiä tuetaan (katso "Asetus
Windowsilla" sivulla 35 tai "Asetus Macintoshia käyttäen"
sivulla 42).
Valikko-painikkeen käyttö
Ennen kuin aloitat, sinun on tiedettävä langattoman verkkosi
nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot
määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos
et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä,
joka määritti verkon asetukset.
Voit myös asentaa langattoman verkon Tulostimen
asetukset -apuohjelma käyttäen USB-kaapelia ohjaimen
asentamisen jälkeen (Windows- ja Macintoshkäyttöjärjestelmiä tuetaan).
•
Verkkokaapelin käyttäminen: Voit määrittää langattoman
verkon SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla (katso
"Verkkokaapelin käyttäminen" sivulla 48).
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on
asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten
(katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 16).
1
Valitse
(Valikko) > Verkko > OK > Langaton > OK >
WLAN-asetukset > OK ohjauspaneelista.
2
Valitse haluamasi asetustapa painamalla OK.
•
Ohjattu toim.: Laitteen langaton verkkokortti etsii
alueelta langattomia verkkoja ja näyttää tulokset.
•
Mukautettu: Voit määrittää langattoman verkon
asetukset käyttötarpeiden mukaan.
Langattoman verkon asetukset
Ohjattu määritys
1
Laitteen langaton verkkokortti etsii alueelta langattomia
verkkoja ja näyttää tulokset.
2
Paina Etsi luettelosta > OK > valitse verkko > OK.
3
4
Voit valita verkon, jossa käytetään SSID-tunnusta.
Paina WLAN-suojaus > OK > Ei mitään > OK.
Jos näyttöön tulee muita sanomia, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Jos salaustyyppi on WEP, valitse vaihtoehto Avoin
järj. tai Jaettu avain.
-
-
•
5
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä. Salaus voi
olla käytössä tai poissa käytöstä tietojen
suojaustarpeen mukaan. Anna WEP Key, kun olet
valinnut vaihtoehdon Avoin järj.
Jaettu avain: Todennus on käytössä. Laite, jolla
on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
Anna WEP Key, kun olet valinnut Jaettu avain.
Jos salaustyyppi on WPA, anna WPA-avain. Avaimen
tulee olla 8 ja 63 merkkiä pitkä.
Paina OK.
33
Muokattu määritys
1
Anna SSID-tunnus, kun näytön ylimmällä rivillä näkyy
Muokkaa SSID-tunn. Se on langattoman verkon nimi.
SSID-tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri
merkeiksi, joten se on kirjoitettava huolellisesti. Paina OK.
2
3
Valitse langattomien yhteyksien tyyppi.
Valitsemasi verkon mukaan WLAN-suojauksen
salaustyyppinä on joko WEP tai WPA.
•
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
4
5
Paina OK valitessasi menetelmäksi Toimintatila.
•
Ad-hoc: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja
suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä
ympäristössä. Siirry vaiheeseen 4.
•
Infrastruktuuri: antaa langattomien laitteiden vaihtaa
tietoja keskenaan tukiaseman kautta. Siirry vaiheeseen 5.
Paina OK valitessasi menetelmäksi Kanava.
Jos valitset vaihtoehdon Autom., laitteesi langaton
verkkokortti määrittää kanavat automaattisesti.
Paina OK valitessasi menetelmäksi WLAN-suojaus.
•
Ei mitään: Tätä käytetään, kun verkkosi ei edellytä
langattoman laitteen tunnistetietojen vahvistamista ja
tietojen suojausta. IEEE 802.11 -todennukseen
käytetään avointa järjestelmää.
Langattoman verkon asetukset
•
•
Staattinen WEP: Tämä käyttää WEP (Wired
Equivalent Privacy) -algoritmia, jonka käyttämistä
suojausstandardi IEEE 802.11 suosittelee. Staattinen
WEP-suojaustila edellyttää oikeaa WEP-avainta
tietojen salaukseen, salauksen purkamiseen ja IEEE
802.11 -todennukseen. Paina OK valitessasi
asetusmenetelmän kohtaan Todennus.
-
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä
salausta välttämättä käytetä. Salauksen käyttö
riippuu tietoturvatarpeista. Anna WEP Key.
-
Jaettu avain: Todennus on käytössä. Anna WEP
Key, kun olet valinnut Jaettu avain.
WPA-PSK tai WPA2-PSK: Voit valita vaihtoehdon
WPA-PSK tai WPA2-PSK ja todentaa
tulostuspalvelimen esijaetun WPA-avaimen (WPA PreShared Key) avulla. Tässä käytetään jaettua salaista
avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka
määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa
manuaalisesti.
a Paina OK, kun WPA-PSK tai WPA2-PSK näkyy
näytössä.
b Paina OK valitessasi TKIP tai AES kohtaan Salaus.
Jos valitset WPA2-PSK, paina OK valitessasi AES
tai TKIP + AES kohdassa Salaus.
c Anna WPA Key.
6
Paina OK.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
34
Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai ristiinkytketty). Laitteen
tulisi nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos
käytössä on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja
langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.
Langattoman verkon asetukset
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
35
► Infrastruktuuriverkon luominen
16
Asetus Windowsilla
Pikavalinta Langaton asetus -ohjelmaan ilman CDtä:
Jos olet asentanut tulostinohjaimen, voit mennä
Langaton asetus -ohjelmaan ilman CDtä. Valitse
Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat >
Samsung Printers > tulostinohjaimen nimi >
Langattoman verkon asetuksen ohjelma.
Tukiasema USB-kaapelin välityksellä
1
2
3
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >
Suorita.
Kirjoita X:\Setup.exe (siten, että korvaat X:n CD-ROMaseman kirjaimella) ja valitse OK.
4
Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.
► Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
•
USB-kaapeli
•
Asenna nyt: Jos olet jo määrittänyt langattoman
verkon, valitsemalla tämän vaihtoehdon voit asentaa
laiteohjaimen käytettäväksi langattomassa verkossa
toimivan laitteen kanssa. Jos et ole määrittänyt
langatonta verkkoa, valitse Langaton asetus ja
asennus ja määritä langaton verkko ennen tämän
vaihtoehdon valitsemista.
Langattoman verkon asetukset
•
Langaton asetus ja asennus: Määritä laitteen
langattoman verkon asetukset käyttäen USB-kaapelia
ja asenna sitten laiteohjain. Tämä on tarkoitettu vain
käyttäjille, jotka eivät ole määrittäneet langatonta
yhteyttä aiemmin.
5
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten
Seuraava.
6
Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite
on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten
ikkunassa näkyviä ohjeita.
7
Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet
näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi
(SSID) ja valitse Seuraava.
Jos et pysty selvittämään sen verkon nimeä, jonka haluat
valita, tai haluat määrittää langattoman yhteyden
asetukset manuaalisesti, valitse Lisäasetus.
• Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi
tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan
siinä eri merkeiksi).
• Toimintatila: Valitse Infrastrukt.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
36
• Todennus: Valitse todennustyyppi.
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta
välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen
suojausta.
Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on
kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus
on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla
WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista
avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka
määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa
manuaalisesti.
• Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64, WEP128,
TKIP, AES tai TKIP AES).
• Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen
verkkoavaimen arvo.
• WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP-avainindeksi.
Langattoman verkon asetukset
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun
tukiasemalle on määritetty suojausasetus.
8
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon
asetusten oikeellisuus. Napsauta Seuraava-painiketta.
•
• WPA
Anna jaettu WPA-avain ja napsautaSeuraava.
WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella
avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin.
WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity
Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard)
tietojen salaukseen.
DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista,
näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy
Staattinen (Static), valitse Muuta TCP/IP:tä ja valitse
määritystavaksi DHCP.
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön.
Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai
WPA).
• WEP
Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja
anna WEP-suojausavain. Napsauta Seuraavapainiketta.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla,
joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon.
WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän
paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEPsalausavainta.
37
•
Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen, tarkista,
näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin
näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen
IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot. Ennen
laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä
tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen
asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite
verkonvalvojalta.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
-
IP-osoite: 169.254.133.42
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
-
IP-osoite: 169.254.133.43
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen
aliverkon peitettä)
-
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Langattoman verkon asetukset
9
Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota
tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli. Napsauta
Seuraava-painiketta.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
38
15 Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen
valitsemalla Ei.
Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis 10 ikkuna.
haluat rekisteröityä laitteen käyttäjäksi ja saada tietoja
16 Jos
Samsungilta, valitse Online-rekisteröinti.
Valitse Kyllä, jos hyväksyt nykyiset asetukset ja haluat
jatkaa määritystä.
Valitse Ei, jos haluat palata alkunäyttöön.
Valitse sitten Seuraava.
Next, kun Confirm Printer Connection -ikkuna
11 Valitse
tulee näyttöön.
12 Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.
olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä,
13 Kun
määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen
oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä.
Napsauta Seuraava-painiketta.
asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
14 Kun
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa
testisivun, valitse Tulosta testisivu.
Valitse muutoin Seuraava ja siirry vaiheeseen 16.
17 Napsauta Valmis-painiketta.
Langattoman verkon asetukset
Ad hoc USB-kaapelin välityksellä
4
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
39
Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.
Jos sinulla ei ole tukiasemaa, voit silti yhdistää laitteen
langattomasti tietokoneeseen määrittämällä langattoman adhoc-verkon tekemällä seuraavat yksinkertaiset toimet.
► Valmisteltavat kohteet
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
•
USB-kaapeli
•
Asenna nyt: Jos olet määrittänyt langattoman verkon,
valitsemalla tämän vaihtoehdon voit asentaa
laiteohjaimen käytettäväksi langattomassa verkossa
toimivan laitteen kanssa. Jos et ole määrittänyt
langatonta verkkoa, valitse Langaton asetus ja
asennus ja määritä langaton verkko ennen tämän
vaihtoehdon valitsemista.
•
Langaton asetus ja asennus: Määritä laitteen
langattoman verkon asetukset käyttäen USB-kaapelia
ja asenna sitten laiteohjain. Tämä on tarkoitettu vain
käyttäjille, jotka eivät ole määrittäneet langatonta
yhteyttä aiemmin.
► Ad-hoc-verkon luominen Windowsissa
1
2
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
3
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon
laitteeseen.
Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >
Suorita.
Kirjoita X:\Setup.exe (siten, että korvaat X:n CD-ROMaseman kirjaimella) ja valitse OK.
5
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten
Seuraava.
6
Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Langattoman verkon asetukset
Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista,
että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USBkaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.
7
•
•
•
Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo
laitteen löytämistä langattomista verkoista.
•
Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista adhoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva
langaton verkko, jonka Verkkonimi (SSID) on portthru ja
Signaali on Tulostimen omaverkko.
40
Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on
kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai
WEP128).
Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen
verkkoavaimen arvo.
WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP-avainindeksi.
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun
ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön.
Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja
napsauta Seuraava.
Valitse sitten Seuraava.
Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse
luettelosta toinen langaton verkko.
Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse
Lisäasetus.
• Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi
SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri
merkeiksi).
• Toimintatila: Valitse ad-hoc.
• Kanava: Valitse kanava (Aut. asetus tai 2 412 – 2 467
MHz).
• Todennus: Valitse todennustyyppi.
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta
välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen
suojausta.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla,
joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon.
WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän
paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEPsalausavainta.
8
Langattoman verkon asetuksen sisältävä ikkuna tulee
näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta Seuraava.
Langattoman verkon asetukset
• DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista,
näkyykö Langattoman verkon asetuksen
vahvistaminen -ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa
kuitenkin näkyy Staattinen, valitse Muuta TCP/IP:tä ja
valitse määritystavaksi Vastaanota IP-osoite
automaattisesti (DHCP).
• Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkista,
näkyykö Langattoman verkon asetuksen
vahvistaminen -ikkunassa Staattinen (Static). Jos
ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/
IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon
kokoonpanon arvot.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
- IP-osoite: 169.254.133.42
41
- Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
- IP-osoite: 169.254.133.43
- Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen
aliverkon peitettä)
- Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä
tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen
verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen
verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla Staattinen.
Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää
langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin
otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli
staattinen IP-osoite.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
9
Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota
USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta. Napsauta
Seuraava-painiketta.
Jos Muuta tietokoneen verkkoasetusta -ikkuna tulee
näyttöön, toimi ikkunassa olevien ohjeiden mukaan.
Valitse Seuraava, jos olet saanut tietokoneen
langattoman verkon asetusten määrittämisen valmiiksi.
Jos määrität tietokoneen langattoman verkon DHCPverkoksi, IP-osoitteen saaminen kestää muutamia
minuutteja.
Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis 10 ikkuna.
Valitse Kyllä, jos hyväksyt nykyiset asetukset ja haluat
jatkaa määritystä.
Valitse Ei, jos haluat palata alkunäyttöön.
Valitse sitten Seuraava.
Langattoman verkon asetukset
11
Valitse Seuraava, kun Vahvista tulostinyhteys -ikkuna
tulee näyttöön.
12 Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.
Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä,
määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen
oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä.
Napsauta Seuraava-painiketta.
asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
13 Kun
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa
testisivun, valitse Tulosta testisivu.
Valitse muutoin Seuraava ja siirry vaiheeseen 15.
14 Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen
valitsemalla Ei.
haluat rekisteröityä laitteen käyttäjäksi ja saada tietoja
15 Jos
Samsungilta, valitse Online-rekisteröinti.
16 Napsauta Valmis-painiketta.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
42
17
Asetus Macintoshia käyttäen
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
•
USB-kaapeli
Tukiasema USB-kaapelin välityksellä
1
2
3
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
4
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CDROM-symbolia.
5
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansiota.
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
Langattoman verkon asetukset
6 Kaksoisnapsauta Installer OS X -symbolia.
7 Anna salasana ja valitse OK.
8 Napsauta Continue.
9 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
10 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
11 Napsauta Continue.
Easy Install ja valitse sitten Install. Useimmille
12 Valitse
käyttäjille suositellaan Easy Install -vaihtoehtoa. Kaikki
laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.
Jos valitset Custom Install -vaihtoehdon, voit valita
yksittäisiä asennettavia toimintoja.
13 Valitse Wireless Setting and Installation -vaihtoehto.
14 Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite
on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten
ikkunassa näkyviä ohjeita.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
43
haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet
15 Kun
näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi
(SSID) ja valitse Next.
Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset
manuaalisesti, valitse Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi
tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan
siinä eri merkeiksi).
• Operation Mode: Valitse Infrastructure
• Authentication: Valitse todennustyyppi.
Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä
salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko
tietojen suojausta.
Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on
kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus
on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla
WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista
avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka
määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa
manuaalisesti.
• Encryption: Valitse salaus (Ei mitään, WEP64,
WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES).
• Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
Langattoman verkon asetukset
• Confirm Network Key: Vahvista salauksen
verkkoavaimen arvo.
• WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP Key Index.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
ikkunassa näkyvien langattoman verkon
16 Varmista
asetusten oikeellisuus. Napsauta Next-painiketta.
•
• WEP
Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key
ja anna WEP-suojausavain. Napsauta Next-painiketta.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla,
joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon.
WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän
paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEPsalausavainta.
• WPA
Anna jaettu WPA-avain ja napsauta Next.
WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella
avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin.
WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity
Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard)
tietojen salaukseen.
DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista,
näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy
Staattinen (Static), valitse Change TCP/IP ja valitse
määritystavaksi DHCP.
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun
tukiasemalle on määritetty suojausasetus.
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön.
Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai
WPA) mukaan.
44
•
Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen (Static),
tarkista, näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa
kuitenkin näkyy DHCP, valitse Change TCP/IP ja anna
laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot.
Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on
tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos
tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IPosoite verkonvalvojalta.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
-
IP-osoite: 169.254.133.42
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
-
IP-osoite: 169.254.133.43
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen
aliverkon peitettä)
-
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Langattoman verkon asetukset
verkkoyhteys muodostetaan verkon
17 Langaton
kokoonpanon mukaisesti.
langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota
18 Kun
USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta.
asennus noudattamalla ikkunassa olevia
19 Viimeistele
ohjeita. Kun asennus on valmis, napsauta Quit tai
Restart.
Ad hoc USB-kaapelin välityksellä
Jos tukiasemaa ei käytetä, voit silti luoda laitteen ja tietokoneen
välille langattoman yhteyden määrittämällä langattoman ad-hocverkon näiden yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.
► Valmisteltavat kohteet
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
•
USB-kaapeli.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
45
► Ad-hoc-verkon luominen Macintoshissa
1
2
3
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
4
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CDROM-symbolia.
Kytke virta tietokoneeseen ja laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CDasemaan.
5 Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansiota.
6 Kaksoisnapsauta Installer OS X -symbolia.
7 Anna salasana ja valitse OK.
8 Npsauta Continue.
9 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
10 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Langattoman verkon asetukset
Easy Install ja valitse sitten Install. Useimmille
11 Valitse
käyttäjille suositellaan Easy Install -vaihtoehtoa. Kaikki
laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.
Jos valitset Custom Install -vaihtoehdon, voit valita
yksittäisiä asennettavia toimintoja.
12 Valitse Wireless Setting and Installation.
13 Ohjelmisto etsii langattoman verkon laitteet.
Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite
on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten
ikkunassa näkyviä ohjeita.
14
Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo
laitteen löytämistä langattomista verkoista.
Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista adhoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva
langaton verkko, jonka Network Name(SSID) on portthru
ja Signal on Printer Self Network.
Valitse sitten Next.
Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse
luettelosta toinen langaton verkko.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
46
Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi
SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri
merkeiksi).
• Operation Mode: Valitse ad-hoc.
• Channel: Valitse kanava (Auto Setting tai 2 412 MHz
- 2 467 MHz).
• Authentication: Valitse todennustyyppi.
Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä
salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko
tietojen suojausta.
Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on
kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.
• Encryption: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai
WEP128).
• Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• Confirm Network Key: Vahvista salauksen
verkkoavaimen arvo.
• WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP Key Index.
Langattoman verkon asetukset
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun
ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön.
Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key ja
napsauta Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla,
joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon.
WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän
paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEPsalausavainta.
verkon asetukset sisältävä ikkuna tulee
15 Langattoman
näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta Next.
Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä
tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen
verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen
verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla Staattinen.
Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää
langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin
otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli
staattinen IP-osoite.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
47
• DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista,
näkyykö Wireless Network Setting Confirm ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy
Staattinen, valitse Change TCP/IP ja valitse
määritystavaksi Receive IP address automatically
(DHCP).
• Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on Staatinen, tarkista,
näkyykö Langattoman verkon asetuksen
vahvistaminen -ikkunassa Staattinen (Static). Jos
ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/
IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon
kokoonpanon arvot.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
- IP-osoite: 169.254.133.42
- Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
- IP-osoite: 169.254.133.43
- Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen
aliverkon peitettä)
- Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
verkkoyhteys muodostetaan verkon
16 Langaton
kokoonpanon mukaisesti.
Langattoman verkon asetukset
langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota
17 Kun
tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli.
asennus noudattamalla ikkunassa olevia
18 Viimeistele
ohjeita. Kun asennus on valmis, napsauta Quit tai
Restart.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
48
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
•
verkkokaapeli
18
Verkkokaapelin käyttäminen
Laitteesi on yhteensopiva verkon kanssa. Jos haluat määrittää
laitteesi toimimaan verkkosi kanssa, sinun on tehtävä joitakin
määrityksiä.
• Kun olet viimeistellyt langattoman verkkoyhteyden,
sinun on asennettava laiteohjain, jotta voit tulostaa
sovelluksesta (katso "Ohjaimen asennus verkosta"
sivulla 16).
• Lisätietoja verkkosi kokoonpanosta saat
verkonvalvojaltasi tai langattoman verkkosi
määrittäneeltä henkilöltä.
Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen
Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon
määritysraportin.
Katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 12.
IP-osoitteen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Windows)
Ohjelma on tarkoitettu laitteen IP-osoitteen määrittämiseen
manuaalisesti. Yhteys laitteeseen muodostetaan laitteen MACosoitteen avulla. MAC-osoite on laitteen verkkokortin
sarjanumero, joka näkyy verkon määritysraportista.
Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 12.
Langattoman verkon asetukset
Laitteen langattoman verkon määrittäminen
Ennen kuin aloitat, sinun täytyy tietää langattoman verkkosi nimi
(SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot
määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos
et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä,
joka määritti verkon asetukset.
Voit määrittää langattoman verkon parametrit SyncThru™ Web
Service -ohjelman avulla.
4
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön,
valitse Network Settings.
6
Valitse Wireless > Wizard.
Wizard auttaa sinua määrittämään langattoman verkon
määritykset. Voit myös määrittää langattoman verkon
asetukset suoraan valitsemalla Custom.
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
Ennen kuin aloitat langattoman verkon parametrien
määrittämisen, tarkista langallisen yhteyden tila.
1
Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei
ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.
2
Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai
Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.
7
Valitse luettelossa näkyvä Network Name (SSID).
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) -nimi on
langattoman verkon tunniste. Tiettyyn langattomaan
verkkoon yhteyden muodostamista yrittävien
tukiasemien ja langattomien laitteiden on käytettävä
samaa SSID-tunnusta. SSID-tunnuksessa isot ja
pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.
•
Operation Mode: Operation Mode viittaa
langattomien yhteyksien tyyppiin (katso "Langattoman
verkon nimi ja verkkoavain" sivulla 31).
Esimerkki:
3
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.
49
Langattoman verkon asetukset
-
Ad-hoc: antaa langattomien laitteiden vaihtaa
tietoja suoraan toistensa kanssa
vertaistenvälisessä ympäristössä.
-
Infrastructure: antaa langattomien laitteiden
vaihtaa tietoja keskenaan tukiaseman kautta.
Jos verkon Operation Mode on Infrastructure, valitse
tukiaseman SSID-tunnus. Jos Operation Mode on Adhoc, valitse laitteen SSID-tunnus. Huomaa, että laitteen
SSID-oletustunnus on “portthru”.
8
9
Napsauta Next-painiketta.
Jos näyttöön tulee langattoman ympäristön
suojausasetuksen valintaikkuna, anna rekisteröity
salasana (verkkoavain) ja napsauta Next.
50
19
Wi-Fi-verkon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
1
Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei
ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.
2
Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai
Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.
Esimerkki:
3
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.
4
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Tarkista langattoman
verkon asetukset. Jos asetukset ovat oikein, valitse Apply.
Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai verkko). Laitteen tulisi
nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä
on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja langallista
lähiverkkoa samanaikaisesti.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön,
valitse Network Settings.
6
Valitse Wireless > Custom.
Voit myös ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
Langattoman verkon asetukset
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
► Yhdistämisvirhe - Yleinen yhteysvirhe
20
Vianmääritys
•
Tietokone ei saa signaalia laitteesta. Tarkista, että USBkaapeli on liitetty oikein ja että laitteeseen on kytketty virta.
Ongelmat asetusten tai ohjaimen asennuksen
aikana
► Yhdistämisvirhe - Yhdistetty kiinteä verkko
► Tulostimia ei löytynyt
► Tietokoneen yhteysvirhe
•
Laitteen virta ei ehkä ole kytkettynä. Kytke virta
tietokoneeseen ja laitteeseen.
•
•
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen ja laitteen välille. Liitä
laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
•
Laite ei tue langatonta verkkoa. Tarkastele laitteen mukana
toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevaa laitteen
käyttöopasta ja valmistele langattoman verkon laite.
•
Laite on kytketty lankaverkon kaapelilla. Irrota lankaverkon
kaapeli laitteesta.
Määritetyn verkko-osoitteen avulla ei voi muodostaa yhteyttä
tietokoneen ja laitteen välille.
-
DHCP-verkkoympäristö
Saa IP-osoitteen automaattisesti (DHCP), kun
tietokoneen asetuksena on DHCP.
-
Staattinen verkkoympäristö
► Yhdistämisvirhe - SSID:tä ei löytynyt
Laite käyttää kiinteää osoitetta, kun tietokoneelle on
määritetty kiinteä osoite.
•
Esimerkki:
•
51
Laite ei pysty etsimään valittua tai annettua verkkonimeä
(SSID-nimeä). Tarkista verkkonimi (SSID) tukiasemassa ja
yritä luoda yhteys uudelleen.
Tukiasemaan ei ole kytketty virtaa. Kytke virta tukiasemaan.
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
▪
IP-osoite: 169.254.133.42
▪
Aliverkon peite: 255.255.0.0
► Yhdistämisvirhe - Tietosuoja ei riitä
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
•
▪
IP-osoite: 169.254.133.43
▪
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen
aliverkon peitettä)
▪
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Suojausasetukset on määritetty väärin. Tarkista tukiaseman
ja laitteen suojausasetukset.
Langattoman verkon asetukset
Muita ongelmia
Tarkista, onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä)
määritetty suojaus (salasana). Jos sille on määritetty
salasana, kysy lisätietoja tukiaseman (tai langattoman
reitittimen) järjestelmänvalvojalta.
•
Tarkista laitteen IP-osoite. Asenna laitteen ohjain uudelleen
ja muuta asetuksia niin, jotta yhteys muodostetaan
laitteeseen verkossa. DHCP:n ominaisuuksien vuoksi varattu
IP-osoite voi muuttua, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai
jos tukiasema on nollattu.
•
Tarkista langaton ympäristö. Et ehkä pysty muodostamaan
yhteyttä verkkoon infrastrukt. ympäristössä, jossa sinun on
kirjoitettava käyttäjän tiedot ennen yhteyden muodostamista
tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
•
Tämä laite tukee vain seuraavia: IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi.
Muita langattomia yhteystyyppejä (esim., Bluetooth) ei tueta.
•
Kun ad-hoc-tila on käytössä, saatat joutua määrittämään
langattoman yhteyden asetuksen aina langatonta laitetta
käyttäessäsi esimerkiksi Windows Vista käyttöjärjestelmässä.
•
Et voi käyttää infrastruktuuritilaa ja ad-hoc-tilaa langattomille
Samsung-verkkolaitteille samanaikaisesti.
•
Laite on langattoman verkon alueella.
Tietoja tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) on
sen omassa käyttöoppaassa.
Tietokoneeseen, tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen)
tai laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa.
•
Tarkista langaton vastaanotto laitteen ympärillä. Jos reititin
on kaukana laitteesta tai on jokin este, signaalin
vastaanottamisessa voi olla ongelmia.
•
Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä),
laitteesta ja tietokoneesta. Kytke sitten virta uudelleen.
Joskus virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi
palauttaa verkon tietoliikenteen toimintakuntoon.
•
Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto (V3 tai Norton)
tietoliikenteen.
Jos tietokone ja laite on yhdistetty samaan verkkoon, eikä sitä
voi etsiä, palomuuriohjelmisto saattaa estää tietoliikenteen.
Poista ohjelmisto käytöstä sen käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti ja yritä sitten etsiä laitetta uudelleen.
•
Tarkista, onko laitteen IP-osoite varattu oikein. Voit tarkistaa
IP-osoitteen tulostamalla verkon määritysraportin.
52
•
Jos ilmenee ongelmia käytettäessä laitetta verkossa, tarkista
seuraavat seikat:
•
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Langattoman verkon asetukset
•
Laitteen lähellä ei ole esteitä, jotka saattavat estää
langattoman signaalin.
Poista suuret metalliesineet tukiaseman (tai langattoman
reitittimen) ja laitteen väliltä.
Varmista, että laitteen ja langattoman tukiaseman (tai
langattoman reitittimen) välissä ei ole pylväitä, seiniä tai
tukipilareita, jotka sisältävät metallia tai betonia.
•
Laite ei ole muiden sellaisten elektronisten laitteiden lähellä,
jotka saattavat häiritä langatonta signaalia.
Monet laitteet saattavat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia
laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouuni ja jotkin Bluetoothlaitteet.
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
53
3. Hyödyllisiä
asetusvalikkoja
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tarkkailla laitteesi tilaa ja määrittää
laitteen lisäasetukset.
• Tulostusvalikko
55
• Kopiointivalikko
56
• Faksi-valikko
61
• Skannausvalikko
64
• Järj.aset
66
• Hallinta-asetukset
77
• Mukautettu asetus
78

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla
määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja. Nämä
valikot voidaan avata painamalla
(Valikko) -painiketta.
• Ilmestyy tähtimerkki (*) juuri valitun valikon viereen.
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden
näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos
jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.
• Tätä ominaisuutta ei ole malleissa, joissa ei ole ohjauspaneelin
näyttöruutua.
• Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi olevat sen
valinnoista tai mallista riippuen.
Tulostusvalikko
Kohde
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Suunta
Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan
sivulle.
Kopiot
Voit syöttää kopioiden määrän
numeronäppäimillä.
Tarkkuus
Määritä tuumaa kohti tulostettavien pisteiden
(dpi) määrä. Mitä suurempi asetus on, sitä
tarkemmin merkit ja grafiikka tulostetaan.
Tummuus
Vaalentaa tai tummentaa paperin tulosteen.
Asetus Normaali tuottaa tavallisesti parhaan
tuloksen. Väriaineen tummuusasteen asetus
Vaalea säästää väriainetta.
Tummenna
teksti
Tulostaa tekstin tummempana kuin
normaaliasiakirjassa.
Emulointi
Asettaa emulointityypin ja valinnan.
55
Kopiointivalikko
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
56
1
Kohde
Kopiointitoim
Kohde
Kuvaus
Määrittää kuvakoon.
Alkuperäis
en koko
• Käytössä: Tulostaa asiakirjat sarjoina
alkuperäisten järjestyksen mukaan.
Kopioiden
lajittelu
Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.
Pienennä/
suurenna
Pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa.
Tummuus
Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on
helpompi lukea, kun alkuperäinen sisältää vaaleita
merkintöjä ja tummia kuvia.
Kontrasti
Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen
skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin,
kun alkuperäiskappale on liian himmeä tai tumma.
Alkuperäis
en tyyppi
Parantaa kopion laatua valitsemalla nykyisen
kopiointityön asiakirjan tyypin.
Alkuperäis
en suunta
Määrittää alkuperäisen kuvan suunnan.
Säätää asettelun muodon, kuten juliste, klooni, IDkopio, 2/4-ylös, vihko jne.
Lajitteluko
piointi
• Ei käytössä: Tulostaa asiakirjat lajiteltuina
yksittäisiin sivupinoihin.
Kopiointi 2
sivua
arkille tai 4
sivua
arkille
Useita
sivuja
arkille
Pienentää alkuperäisten kuvien kokoa ja tulostaa
yhdelle paperiarkille 2 tai 4 sivua.
Kopiointiominaisuus on käytettävissä vain, kun
alkuperäiset asiakirjat ladataan asiakirjojen
syöttölaitteeseen.
1
2
3
4
2
Kopiot
Asettelu
Määrittää laitteen lajittelemaan kopiointityön. Jos
esimerkiksi haluat kaksi kopiota kolmisivuisesta
asiakirjasta, kolmisivuinen asiakirja kopioidaan
ensin yhden kerran ja sitten toisen kerran.
1
Skannauskoko
Kuvaus
Kopiointivalikko
Kohde
Kuvaus
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kohde
Kuvaus
Kirjojen kopiointitoiminnolla voit kopioida
kokonaisen kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta
kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät
pysäytyskohtaan, ja sulje kansi. Jos kirja tai lehti on
yli 30 millimetriä paksu, aloita kopioiminen
skannerin kansi avoinna.
Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste
2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista
(juliste 4x4) paperiarkille, minkä jälkeen arkit
yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi
asiakirjaksi.
Julistekopio
57
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun
alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin
lasitasolle.
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun
alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin
lasitasolle.
Kirjakopio
• Ei käytössä: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
• Vasen sivu: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan
vasemman sivun.
Tulostaa useita alkuperäisen kuvia samalle sivulle.
Kuvien määrä määräytyy automaattisesti
alkuperäisen kuvan koon ja paperikoon mukaan.
Kloonausk
opio
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun
alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin
lasitasolle.
• Oikea sivu: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan
oikean sivun.
• Mol. sivut: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan
molemmat sivut.
Kopiointivalikko
Kohde
Kuvaus
Laite tulostaa automaattisesti paperin toisen
puolen tai molemmat puolet. Nämä taitetaan sitten
vihoksi, jossa kaikki sivut ovat oikeassa
järjestyksessä.
Vihko
Laite pienentää ja säätää kunkin kuvan sijainnin
oikein siten, että se mahtuu valitulle paperille.
Tulostaa kuvan ilman taustaa. Tässä
kopiointitoiminnossa taustaväri poistetaan. Tästä
voi olla apua, jos kopioitavassa asiakirjassa on
taustaväri. Tällaisia asiakirjoja voivat olla
esimerkiksi sanomalehdet ja kuvastot.
Säädä
taustaa
• Ei käytössä: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
• Autom.: Optimoi taustan.
• Paranna tasoa 1~2: Mitä suurempi arvo on, sitä
voimakkaampi on tausta.
• Poista taso 1~4: Mitä suurempi arvo on, sitä
vaaleampi on tausta.
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kohde
58
Kuvaus
Toiminnon avulla voit luoda asiakirjalle
sidontareunan. Kuvaa voidaan siirtää sivulla ylös ja
alas ja vasemmalle tai oikealle.
• Ei käytössä: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
Reunuksen • Aut. kesk.: Kopioidaan automaattisesti paperin
siirto keskelle. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain,
kopiointi
kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin
lasitasolle.
• Mukautettu reunus: Syötä vasemmalla,
oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset
numeronäppäimistön avulla.
Kopiointivalikko
Kohde
Kuvaus
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kohde
Kuvaus
Vesileimak
opiointi
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä
aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää
vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret
harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINENtekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai
kaikille sivuille. Syötä tekstiviesti Viesti-valintaan ja
määritä paperi, johon sen haluat tulostuvan.
Sen avulla voit voit poistaa asiakirjan mistä
tahansa neljästä reunasta täpliä, reikiä, taitoksia,
niittien jälkiä tai muita kohteita.
• Ei käytössä: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.
Reunan
poisto kopiointi
• Pieni alkuperäinen: poistaa alkuperäisen
reunan, jos se on pieni. Tätä toimintoa voidaan
käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja
asetetaan skannerin lasitasolle.
tulostus paperin molemmille puolille.
• Rei'itys: Poistaa kirjan sidonnan reikien jäljet.
• Ei käytössä: Tulostaa normaalissa tilassa.
• Kirjan keskikohta: Poistaa kirjaa kopioitaessa
paperin keskellä olevan mustan
vaakasuuntaisen osan. Tätä toimintoa voidaan
käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja
asetetaan skannerin lasitasolle.
• 1->2, lyhyt reuna
• Reunan poisto: Syötä vasemmalla, oikealla,
ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset
numeronäppäimistön avulla.
Harmaan
parannus kopiointi
Kun teet kopion harmaasävynä, voit parantaa
kopion laatua tällä ominaisuudella.
59
2
Kaksipuoli
nen
3
5
• 1->2, pitkä reuna
Kopiointivalikko
Kohde
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
• 2->1 p.
• 2->2 p.
Kaksipuoli
nen (jatka)
• 2->1-puol., käänn. 2
2
Kopiointiasetukset
Kohde
Muuta oletusta
Kuvaus
Asettaa arvon tai asetuksen siihen tilaan kun
tulostin otetaan pakkauksesta.
60
Faksi-valikko
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
61
3
Kohde
Faksitoim
Kuvaus
Lähettää faksin useille vastaanottajille.
Kohde
Skannauskoko
Kuvaus
Määrittää kuvakoon.
Kontrasti
Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen
skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin,
kun alkuperäiskappale on liian himmeä tai tumma.
Tummuus
Säätää kirkkauden tasoa alkuperäiskappaleen
skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin,
kun alkuperäiskappale sisältää himmeitä
merkintöjä ja tummia kuvia.
Kaksipuolinen
Tämän ominaisuuden avulla ei voi
lähettää värillisiä fakseja.
Määrittää faksin lähettämään myöhempänä
ajankohtana, vaikka et itse olisikaan paikalla.
Alkuperäise
n koko
Tarkkuus
Monilähetys
Asiakirjan oletusasetukset tuottavat hyviä tuloksia
käytettäessä tyypillisiä tekstipohjaisia alkuperäisiä
asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai
valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää
tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.
tulostaa vastaanotetun faksin arkin molemmille
puolille.
Viivästetty
lähetys
Tämän ominaisuuden avulla ei voi
lähettää värillisiä fakseja.
Tärkeä
lähetys
Skannaa alkuperäiskappaleen muistiin ja lähettää
sen heti, kun meneillään oleva tehtävä on
suoritettu loppuun. Tärkeän faksin
lähettämistoiminto keskeyttää monilähetyksen eri
kohteiden välillä (esimerkiksi sen jälkeen, kun
lähetys kohteeseen A on suoritettu loppuun, ja
ennen kuin lähetys kohteeseen B alkaa) tai
uudelleenyritysten välissä.
Välitä
Lähettää eteenpäin vastaanotetun tai lähetetyn
faksin toiseen kohteeseen faksin, sähköpostin tai
palvelimen välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla
hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa
toimistolta.
Faksi-valikko
Kohde
Suojattu
vastaanotto
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Tallentaa vastaanotetun faksin muistiin
tulostamatta sitä. Vastaanotettujen asiakirjojen
tulostus vaatii salasanan antamista. Voit estää
vastaanotettujen faksien joutumisen luvattomien
henkilöiden käsiin.
Lisää sivuja
Lisää asiakirjoja viivästettyyn faksityöhön.
Peruuta työ
Peruuttaa viivästetyn faksityön, joka on tallennettu
muistiin.
Kohde
Kohde
Kuvaus
Uud.val.yrit Asettaa uud.valintayritysten lukumäärän. Jos
yksiä
valitset 0, laite ei yritä soittaa uudelleen.
Uud.val.
aikaväli
Asettaa aikavälin ennen automaattista
uudelleenvalintaa.
Valinnan
etuliite
Määrittää enintään viisinumeroisen soiton
etuliitteen. Tämä numero valitaan, ennen kuin
numeron automaattista valintaa aloitetaan. Tästä
on hyötyä PABX-tiedonsiirtoa käytettäessä.
Kuvaus
ECM-tila
Lähettää fakseja käyttäen virheenkorjaustilaa
(ECM) sen varmistamiseksi, että faksit lähetetään
tasaisesti ilman virhettä. Se saattaa kestää
kauemmin.
Lähetettyje
n raportti
Tulostaa vahvistusraportin, jossa näkyy,
onnistuiko lähetys, montako sivua lähetettiin ja niin
edelleen.
Vahv.rap.k
uva
Tulostaa lähetysraportin, jossa on lähetetystä
faksista ensimmäisen sivun pienennyskuva.
Valintatila
Asettaa valintatilan joko äänelle tai sykkeelle.
Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa.
Maksusäästö
Lähettää fakseja esiasetetussa
maksusäästöajassa puhelukustannuksissa
säästämiseksi. Tämä asetus ei välttämättä ole
käytettävissä kaikissa maissa.
Ohjattu
asennus
Tekee sellaisten tarpeellisten faksivalintojen kuin
Laitteen tunnus, Faksinro jne. konfiguroinnista
helppoa.
4
Lähetysaset
62
Faksi-valikko
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
63
5
Kohde
Vastaanottoaset
Kohde
Vast.ottotila
Kuvaus
Kuvaus
DRPD-tila
Tässä tilassa käyttäjä voi vastata useisiin
puhelinnumeroihin käyttämällä yhtä
puhelinlinjaa. Voit asettaa laitteen tunnistamaan
kunkin numeron eri soittonäytteitä. Tämä asetus
ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Tulostaa vastaanotetun faksin tiedot paperin
kummallekin puolelle. Voit tallentaa paperin
käytön.
Valitsee faksin oletuksena olevan
vastaanottotilan.
Soittoja
vastaukseen
Määrittää, kuinka monta soittoa laite odottaa,
ennen kuin se vastaa saapuvaan puheluun.
Kaksipuoline
n tulostus
Leimaa
vast.ott. nimi
Laite tulostaa automaattisesti sivunumeron sekä
vastaanottoajankohdan päivämäärän ja
kellonajan vastaanotetun faksin jokaisen sivun
alareunaan.
Asiakirjakansi Tallentaa vastaanotetut faksit yleiseen
on tall.
kansioon. Tämä valikko tulee näyttöön vain
Asiakirjakansi silloin, kun valinnainen kiintolevyasema on
oon tallennus asennettuna.
Leim. v.ott.n.
Vast.oton
al.koodi
Aloittaa faksin vastaanoton käyttämällä laitteen
takaosaan liitettyä puhelinta. Jos kuulet
faksiääniä, kun nostat puhelimen, näppäile
koodi. Koodin tehdasasetus on *9*.
Aut.
pienennys
Pienentää automaattisesti tulevan faksin sivun
laitteeseen laitettuun paperikokoon sopivaksi.
Hylkää koko
Hylkää määrätyn pituuden vastaanotetun faksin
loppupäästä.
Roskafaksiasetus
Estää ei-halutut faksit, jotka tallensit muistiin
roskafaksinumeroiksi. Tämä asetus ei
välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Skannausvalikko
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
64
6
Kohde
Skannausomin
Kohde
USB-oletus
Sk.kohde: USB
Sähköp. oletus
Sk. sähköp.
Mukautettu
sähköposti
FTP-oletus
FTP
Kuvaus
Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit
skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa
skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Asettaa skannauskohteen sähköpostiin. Voit
skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää
skannatun kuvan sähköpostilla kohteisiin.
Asettaa skannauskohteen FTP-palvelimeen.
Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää
skannatun kuvan FTP-palvelimeen.
SMB
Lähetettyjen
raportti
Tulostaa vahvistusraportin, josta näkyy,
onnistuiko skannatun kuvan lähettäminen.
Paikall. PC
Asettaa skannauskohteen USB-liitettyyn
tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja
tallennat skannatun kuvan hakemistoon,
kuten Omat asiakirjat.
Asettaa skannauskohteen verkkoon liitettyyn
tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja
tallennat skannatun kuvan hakemistoon,
kuten Omat asiakirjat.
Asettaa skannauskohteen kohteelle
Asiakirjakansio. Skannaat alkuperäiset ja
Asiakirjakansio lähetät skannatun kuvan tallennuspaikkaan,
jota kutsutaan laitteessa nimellä
Asiakirjakansio.
Jaetut kansiot
Asettaa skannauskohteen SMB-palvelimeen.
Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää
skannatun kuvan SMB-palvelimeen.
SMB-oletus
Verkon PC
Kuvaus
Asettaa skannauskohteen jaettuun kansioon.
Voit luoda jaetun kansion ja käyttää sitä (katso
"Jaettujen kansion ominaisuuksien
käyttäminen" sivulla 118).
Skannausvalikko
7
Skannausasetukset
Kohde
Skannauskoko
Kuvaus
Määrittää kuvakoon.
Alkuperäisen
koko
Alkuperäisen
tyyppi
Määrittää alkuperäisen asiakirjan tyypin.
Tarkkuus
Määrittää kuvan tarkkuuden.
Väritila
Määrittää väritilan.
Tiedostomuoto
Määrittää tiedostomuodon, jossa kuva
tallennetaan. Jos valitset BMP-, JPEG-,
TIFF- tai PDF-muodon, voit skannata useita
sivuja.
Tummuus
Säätää skannauksen valoisuustason.
Kontrasti
Voit säätää kontrastitasoa skannauksen
saamiseksi himmeämmäksi tai
tummemmaksi kuin alkuperäiskappale.
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
65
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
8
Kohde
Laitteen aset
Kohde
Kuvaus
Laitteen
tunnus
Asettaa laitteen tunnuksen, joka tulostuu kunkin
lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Faksinro
Asettaa faksinumeron, joka tulostuu kunkin
lähettämäsi faksin sivun yläosaan.
Päiväys &
aika
Asettaa päivämäärän ja kellonajan
Kellotila
Valitsee muodon ajannäytölle: joko 12 h tai 24 h.
Kieli
Määrittää tekstin kielen, joka tulee
ohjauspaneelin näyttöön.
Oletustila
Asettaa laitteen oletustilan koskien faksitilaa,
kopiointitilaa tai skannaustilaa.
Oletuspaperi
koko
Virransäästö
Valitse
lomake
K.levytaustat Ollessaan Käytössä tallentaa asiakirjoja
.
verkkotulostuksen kiintolevyasemaan (HDD).
Kun laite ei vastaanota tietoja tietyn ajan
kuluessa, virrankulutusta pienennetään
automaattisesti.
Määritä, miten kauan laitteen skanneripuoli
odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä.
Sk. v.saasto
ensimmäisen lomakkeen avulla ja takapuolen
toisen lomakkeen avulla.
Lomakkeen peite on tietokoneen kiintolevylle
erityisessä tiedostomuodossa tallennettu kuva,
ja se voidaan tulostaa kerroksina mihin tahansa
asiakirjaan.
Voit valita paperin oletuskoon.
Määritä, miten kauan tulostin odottaa ennen
virransäästötilaan siirtymistä.
• Ei käytössä: Tulostaa normaalissa tilassa.
• Yksi lomake: Tulostaa kaikki sivut
Lomakevalikensimmäisen lomakkeen avulla.
ko
• Kaksoislomake: Tulostaa sivun etupuolen
Kuvaus
Järjestelmän
aikakatkaisu
Kun skanneri ei vastaanota tietoja tietyn ajan
kuluessa, virrankulutusta pienennetään
automaattisesti.
Asettaa laitteen muistiin ajan aikaisemmin
käytetyistä kopiointiasetuksista. Kun aika on
umpeutunut, laite palautuu kopioinnin
oletusasetuksiin.
66
Järj.aset
Kohde
Työn
aikakatkaisu
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Määrittää ajan, jonka tulostin odottaa ennen
sellaisen tulostustyön viimeisen sivun
tulostamista, joka ei lopu
sivuntulostamiskomentoon.
Voit asettaa tilan virransäästötilasta
heräämiseksi. Aseta kohde päälle.
• Pain. painall.: Painaessasi mitä tahansa
Aktivointitap.
muuta painiketta kuin virtapainiketta laite
herää virransäästötilasta.
• Tulostin: Avatessasi tai sulkiessasi
paperikasetin laite herää virransäästötilasta.
Määritä, jatkaako laite tulostusta havaitessaan,
ettei paperi täsmää asetusten kanssa.
Autom.
Jatkaminen
• Ei käytössä: Jos paperin sopimattomuus
ilmenee, laite odottaa, kunnes laitat oikean
paperin.
• Käytössä: Jos paperi ei vastaa asetusta,
tulostin tuo näyttöön virhesanoman. Tulostin
odottaa 30 sekunnin ajan, sitten se poistaa
sanoman näytöstä automaattisesti ja jatkaa
tulostusta.
Kohde
Korkeuden
säätö
67
Kuvaus
Optimoi tulostuslaadun laitteen korkeuden
mukaan.
Korkeuden
säätö
Autom.
rivinvaihto
Laitteistoohj. versio
Voit liittää jokaisen rivin jatkoksi tarvittavan
rivinvaihdon, mikä hyödyttää Unix- tai DOSkäyttäjiä.
Näyttää tuotteen laiteohjelmiston version.
Tarjoaa ehdotuksia samalla, kun kirjoitat
Automaattin sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa. Tämä
en täydennys mahdollistaa tietojen löytämisen ja valitsemisen
ilman niiden kirjoittamista kokonaan.
Kasettien
ketjutus
Määrittää, jatkaako laite tulostusta havaitessaan,
ettei paperi täsmää asetusten kanssa.
Aut.
kas.vaihto
Korvaa automaattisesti tulostimen ohjaimen
paperikoon Letterin ja A4:n välisen paperin
Paperin
sopimattomuuden estämiseksi. Jos esimerkiksi
korvaaminen kasetissa on A4-paperia, mutta
tulostinohjaimessa paperikooksi on määritetty
Letter, laite tulostaa A4-paperille ja päinvastoin.
Järj.aset
Kohde
Koko on
väärä
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Kohde
• Puhdista kiinnitysyk.: Puhdistaa kiinn.yks.
tulostamalla arkin.
• Poista tyhjän sanoma: Tämä valinta tulee
esiin vain silloin, kun väriainekasetti on tyhjä.
Tulostin saa selville tietokoneen tulostustiedoista
Tulosta tyhjä
sen, onko sivu tyhjä vai ei. Voit asettaa joko
sivu
tyhjän sivun tulostuksen tai sen ohituksen.
Oletuslähde
Valitsee oletuksena käytettävän kasetin.
Osoitteisto
Näyttää tai tulostaa puhelinluettelon tai
sähköpostiosoitteiden luettelon.
Kuvaus
• Puhdista rumpu: Puhdistaa kasetin OPCrummun tulostamalla arkin.
Määritä, ohitatko paperin väärän koon virheen
vai et. Valitse Ei käytössä, sen jälkeen laite ei
lopeta tulostusta, vaikka paperin koko olisikin
väärä.
• Tila: Valitsee haluamasi monilokerotilan.
Monikäyttölo
• Oletuslokero: Valitsee oletuksena
kero
käytettävän lokeron.
68
• Tarviketiedot: Antaa sinun tarkistaa, montako
sivua on tulostettu ja paljonko väriainetta
kasetissa on jäljellä.
Ylläpito
• Vah. var. ilm.: Jos kasetin väriaine on
loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa
väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö
tämä ilmoitus vai ei.
• Papereiden pinoaminen: Jos käytät laitetta
kosteassa tilassa tai käytät ilmankosteuden
takia kostunutta paperia, tulostekasetissa
olevat tulosteet voivat käpristyä eivätkä ne
ehkä pinoudu oikein. Jos näin on, määritä laite
käyttämään tätä toimintoa, jotta tulosteet
pinoutuvat kunnolla. Kyseisen toiminnon
käyttö hidastaa kuitenkin tulostusta.
Tuo asetus
Tuo USB-muistitikkuun tallennetut tiedot
laitteeseen.
Vientiasetus
Vie USB-muistitikkuun tallennetut tiedot
laitteeseen.
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
69
9
Kohde
Värin säästö
Hiljainen tila
Kuvaus
Tämän tilan käyttöönotto pidentää
väriainekasetin käyttöikää ja pienentää sivun
tulostuskustannuksia tavalliseen tilaan
verrattuna, mutta se heikentää tulostuslaatua.
Eko-asetus
Kuvaus
Paperikoko
Määrittää paperikooksi A4, Letter tai muun
tarpeitasi vastaavan paperikoon.
Paperityyppi
Valitsee paperityypin kullekin kasetille.
Mahdollistaa tulostusresurssien säästön ja
taloudellisen tulostuksen
Paperilähde
Valitsee, mistä kasetista paperia käytetään.
Reunus
Asettaa asiakirjan reunukset.
Kasetin
vahvistus
Aktivoi kasetinvahvistusilmoituksen. Jos
avaat ja suljet kasetin, tulee esiin ikkuna,
jossa tiedustellaan, asetetaanko juuri avatulle
kasetille paperikoko ja -tyyppi.
Pakotettu (Käytössä-pakotettu):
Asettaa Eko-tilan päälle salasanalla.
Jos käyttäjä haluaa laittaa Eko-tilan
päälle/pois, käyttäjän tulee antaa
salasanan.
• Vaihda mallia: Valitsee eko-mallin, joka on
asetettu SyncThru™ Web Service ohjelmasta.
PreScapeviivakoodi
Kohde
Voit vähentää tulostusääntä laittamalla tämän
valikon päälle. Tulostusnopeus ja -laatu
saattavat kuitenkin heikentyä.
• Oletustila: Valitse, laitetaanko Eko-tila päälle
vai pois päältä.
Eko
Pap.asetukset
Voit asettaa viivakoodeille freescapen. Ota tämä
valinta käyttöön freescape-koodin asettamiseksi.
Tyhjennä asetus Palauttaa laitteen tehdasasetukset.
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
10
70
11
Ääni/voimakk
Kohde
Näppäinääni
Hälytysääni
Kaiutin
Rap
Kuvaus
Ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne
käytöstä. Kun asetuksena on On, ääni kuuluu
aina, kun näppäintä painetaan.
Ottaa hälytysäänen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kun tämän asetuksena on On,
toistetaan hälytysääni, kun tapahtuu virhe tai
kun faksitietoliikenne päättyy.
Ottaa käyttöön puhelinlinjan äänet, kuten
valintaäänen tai faksiäänen, kaiuttimen kautta
tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on
Tietoliikenne, kaiutin on päällä, kunnes
etälaite vastaa.
Voit säätää äänenvoimakkuutta
Suoraval. -painikkeen avulla.
Soittoääni
Säätää soittoäänen voimakkuutta.
Soittoäänen voimakkuusasetukset ovat Pois,
Pieni, Norm. ja Suuri.
Kohde
Kuvaus
Valikkokartta
Voit tulostaa valikkokartan, jossa näkyvät
laitteen kulloisetkin määritykset ja asetukset.
Kaikki rap.
Tulostaa kaikenlaisia tämän laitteen
tarjoamia raportteja.
Määritykset
Voit tulostaa raportin laitteen
yleiskokoonpanosta.
Tarviketiedot
Tulostaa tarviketietosivun.
Tarvikkeiden
tiedot
Osoitteisto
Tulostaa kaikki laitteen muistiin tallennetut
sähköpostiosoitteet.
Esittelysivu
Voit tulostaa esittelysivun, jolla voit tarkistaa,
tulostaako laite oikein.
Järj.aset
Kohde
Faksin lähetys
Faksi lähetetty
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Tulostaa lähetysraportin faksityön
faksinumeron, sivujen määrän, työhön
kuluneen ajan, tiedonsiirtotilan ja lähetyksen
onnistumistiedot. Laite voidaan asettaa
tulostamaan automaattisesti
lähetysvahvistusraportti jokaisen faksityön
jälkeen.
Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä
fakseista. Voit asettaa laitteen tulostamaan
tämän raportin 50 lähetyksen välein.
Kohde
Verkon maarit.
Verkon
määritykset
Käyttäjän
todennus
71
Kuvaus
Tulostaa tiedot laitteen verkkoyhteydestä ja
-kokoonpanosta.
Tulostaa valtuutetut käyttäjät, joiden
sallitaan käyttää sähköpostitoimintoa.
Paikallisen
käyttäjän
todennus
PCL-fontti
Tulostaa PCL-fonttiluettelon.
Tulostaa PS/PS3-fonttiluettelon.
Faksi
vastaanotettu
Tulostaa tiedot viimeksi saaduista fakseista
ja sähköpostiviesteistä.
PS-fontti
Sähköposti
lähetetty
Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä
sähköposteista. Voit asettaa laitteen
tulostamaan tämän raportin 50 lähetyksen
välein.
EPSON-fontti
Tulostaa EPSON-fonttiluettelon.
KSC5843-fontti
Tulostaa KS-fonttiluettelon.
KSC5895-fontti
Tulostaa KS5895-fonttiluettelon.
KSSM-fontti
Tulostaa KSSM-fonttiluettelon.
Verkkok. tod.
Tulostaa toimialueelle kirjautuneet käyttäjät
ja heidän tunnuksensa.
Ajoitetut työt
Ajoitetut
faksityöt
Roskafaksi
Tulostaa viimeksi tallennetun, viivästettyjen
faksien asiakirjaluettelon sekä niiden
aloitusajan ja kunkin toimenpiteen tyypin.
Tulostaa faksinumerot, jotka on määritetty
roskafaksinumeroiksi.
PS3-fontti
Verkkokäyttäjän
todennus
Käyttölaskuri
Tulostaa käyttötietosivun. Käyttötietosivu
sisältää tulostettujen sivujen
kokonaismäärän.
Järj.aset
Kohde
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Kuvaus
Faksiasetukset
Tulostaa faksiraporttien tiedot.
Tallenn. työt
Tallennetut työt
Tulostaa sillä hetkellä lisämuistissa tai
kiintolevyllä (HDD) tallennettuna olevia töitä.
Valmis työ
Tulostaa valmiitten töiden luettelon.
Kohde
Tilitietoraportti
Tilitiedot
Asettaa tason ilmoittamaan väriaineen
vähäisyydestä tai sen tyhjentymisestä.
Sarjanumero
Näyttää laitteen sarjanumeron.
Hakeutuessasi huoltoon tai
rekisteröityessäsi käyttäjäksi Samsungin
websivulla tämä on löydettävissä.
Papereiden
pinoaminen
Mahdollistaa automaattisen
linkitysominaisuuden kasetteihin silloin,
kun yksi kasetti ei ole käytettävissä
paperin tyhjentyessä tai ollessa
vääränkokoinen, jolloin tällä valinnalla
saadaan tulostin syöttämään paperia
toisesta käytettävissä olevasta kasetista.
Väri
Mahdollistaa värin asettamisen, sellaisia
ovat kontrastitaso, värin rekisteröinti, värin
tummuusaste jne.
RAM-levy
Asettaa jonkun ram-levyn osan
työntallennusalueelle. Tallennusalueen
käyttö aktivoi työnhallintavalikon (katso
"Työnhallinta" sivulla 74). Tällä
mahdollistuu tietojen lähettäminen
tietokoneelta ram-levyn tulostusjonoon.
12
Ylläpito
Kohde
Kuvaus
Poista tyhjän
sanoma
Kun väriainekasetti on tyhjä, tämä valinta
tulee esiin. Voit poistaa tyhjän viestin.
Ohita väriaine
Voit määrittää laitteen ohittamaan väriaine
tyhjä -viestin ja jatkamaan tulostamista
tulevia fakseja lukuunottamatta.
Tarvikk. käyttöikä
Näyttää tarvikkeen kestoiän ilmaisimet.
Kuvaus
Väh. väriain. ilm.
Valmiit työt
Tämä on käytettävissä vain silloin, kun
Työseuranta on otettu käyttöön kohdasta
SyncThru™ Web Admin Service. Voit
tulostaa kunkin käyttäjän
tulostusmääräraportin.
72
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
73
13
Kohde
Tyhjennä asetus
Kuvaus
Verkkoasetus
Palauttaa kaikki verkkoasetusten
tehdasasetukset (Vaatii uudelleen
käynnistämistä).
Kaikki asetukset
Poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot
ja palauttaa tehdasasetukset.
Osoitteisto
Tyhjentää kaikki muistiin tallennetut
sähköpostiosoitteet.
Tulostimen asetus
Palauttaa kaikki tulostimen valinnat
tehdasasetuksiin.
Faksi lähetetty
Paperin asetus
Palauttaa kaikki paperin valinnat
tehdasasetuksiin.
Kasetin toiminta
Palauttaa kaikki kasetin toiminnan
asetukset tehdasasetuksiin.
Kohde
Faksiasetukset
Faksi, oletus
Kopiointiasetukset
Kopiointi, oletus
Skannausasetukset
Skannaus, oletus
Järjestelmäasetukset
Kuvaus
Palauttaa kaikki faksausasetusten
tehdasasetukset.
Palauttaa kaikki kopiointiasetusten
tehdasasetukset.
Palauttaa kaikki skannausasetusten
tehdasasetukset.
Palauttaa kaikki järjestelmäasetusten
tehdasasetukset.
Lähetetty raportti
Sähköposti lähetetty
Faks. vast.ottorap.
Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä
fakseista.
Tyhjentää kaikki tiedot lähetetyistä
sähköposteista.
Tyhjentää kaikki tiedot vastaanotetuista
Vastaanotettu raportti fakseista.
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
14
74
16
Työnhallinta
Kohde
USB-asetus
Kuvaus
Aktiivinen työ
Näyttää tulostustyöluettelot, jotka
odottavat tulostamista.
Tallenna työ
Näyttää tulostustyöluettelot, jotka on
tallennettu levylle.
Tiedostokäytäntö
Jos muistissa on jo sama nimi, kun annat
uuden tiedostonimen, voit nimetä
tiedoston uudelleen tai korvata sen.
Vaihtoehto
Tulosta kohteesta
Skannaa->USB
Kohde
Manuaalinen
Kuvaus
Voit korvata sisäisen USB-muistin
kaikkien tallennettujen tietojen
poistamiseksi.
Näyttää tiedostoluettelon paikasta
Tiedostonavigointi. Valitse tulostettava
tiedosto.
Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit
skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa
skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Tiedostonhallinta
Näyttää tiedostoluettelon paikasta
Tiedostonavigointi. Valitse poistettava
tiedosto. You can alustaa USB-laitteen.
Näytä tila
Näyttää jäljellä olevan tilan.
15
Kuvan korvaus
Kuvaus
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
17
19
Emuloinnin asetus
Kohde
Osoitteiston asetus
Kuvaus
Emulointityyppi
Tulostimen kieli määrittää, miten tietokone
vaihtaa tietoja tulostimen kanssa.
Määritä
Määrittää tarkemmat asetukset valittuun
emulointityyppiin.
Valinta
Kuvaus
Puhelinluettelo
Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa
puhelinluettelon luettelon. Voit myös luoda
ryhmän.
Sähköposti
Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa
sähköpostien luettelon. Voit myös luoda
ryhmän.
18
Sahkopostias.
20
Asiakirjakansion asetus
Valinta
Kuvaus
SMTP-palvelin
Asettaa SMTP-palvelimen konfiguroinnin.
Lähetys itselle
Asettaa lähettämään sähköpostin itsellesi,
jotta voit varmuuskopioida sähköpostiviestin
tai käyttää sitä muistutuksena.
Oletusvastaanottaja
Asettaa sähköpostin kohteen osoitteen
oletukseksi.
Oletuslähettäjä
Asettaa lähettäjän sähköpostiosoitteen
oletukseksi.
Oletusaihe
Asettaa sähköpostin aiheen oletukseksi.
Asiakirjakansio-omin
Vaihtoehto
Kuvaus
Lisää skann.
Tallentaa kansioon skannatut asiakirjat.
Tallennetun tiedoston nimeksi tulee
automaattisesti
vuosikuukausipäivätuntisekunti.
Tehtävä
kansiosta
Tulostaa asiakirjan kansiosta.
75
Järj.aset
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
Asiakirjakans. määr
Vaihtoehto
76
Kuvaus
Ethernet-nopeus Määritä verkon siirtonopeus.
Vaihtoehto
Kuvaus
Lisää skann.
Määrittää oletusasetukset asiakirjan
tallentamiseksi kansioon.
Tehtävä
kansiosta
Määrittää oletusasetukset asiakirjan
tulostamiseksi kansiosta.
Verkkoasetukset
Kuvaus
Valitsee oikean protokollan ja määrittää
parametrit verkkoympäristön käyttöä varten.
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Langaton
Valitsee tämän asetuksen langattoman
verkon käyttöä varten.
Palauttaa verkkoasetukset niiden
Tyhjennä asetus oletusarvoiksi (Vaatii uudelleen
käynnistämistä).
21
Vaihtoehto
802.1x
Voit valita käyttäjän todennustavan
verkkoliikennettä varten. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
Määritettäviä parametreja on
useita. Jos et ole varma, miten
parametrit määritetään, jätä ne
määrittämättä tai ota yhteyttä
verkon pääkäyttäjään.
Valitsee tämän asetuksen käytettäväksi
verkkoympäristössä IPv6:n kautta (katso
"IPv6-määritys" sivulla 28).
Verkon maarit.
(Verkon
määritys)
Tämä luettelo sisältää tietoja laitteen
verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.
Verkkoaktivointi
Voit asettaa, käytetäänkö Ethernetiä vai ei.
HTTP-aktivointi
Voit asettaa, käytetäänkö SyncThru™ Web
Service -ohjelmaa vai ei.
Hallinta-asetukset
Kohde
Kuvaus
Asettaa salasanan Hallinta-asetukset Salasanasuo- valikkoon pääsemiseksi. Valitse Käytössä
jaus
tämän valinnan käyttämiseksi ja salasanan
antamiseksi.
Vaihda
salasana
Vaihtaa laitteen salasanan Hallinta-asetukset toimintoon pääsemiseksi.
• Puhdista kiinnitysyk.: Puhdistaa kiinn.yks.
tulostamalla arkin. Tulostetulla paperilla on
väriainejäämiä.
• Poista tyhjän sanoma: Estää Vah. var. ilm.
-sanoman tulemisen näyttöön.
• Tarviketiedot: Antaa sinun tarkistaa,
montako sivua on tulostettu ja paljonko
väriainetta kasetissa on jäljellä.
Ylläpito
• Vah. var. ilm.: Jos kasetin väriaine on
loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa
väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö
tämä ilmoitus vai ei.
• RAM-levy: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä
RAM-levyn tehtävien hallitsemiseksi. Voit
valita asennetusta lisämuistikoosta riippuen
RAM-levykoon väliltä 32 - 64 Mb. Tämä
valinta ei tule esiin, jos olet asentanut
kiintolevyaseman (HDD).
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
77
Mukautettu asetus
Tämä valikko tulee näkyviin vain, kun XOA (eXtensible Open
Architecture) -verkkosovellus on asennettu. Ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan tämän valikon käyttämiseksi.
3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja
78
4. Erityisominaisuudet
Tämä kappale tekee selkoa kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja
tulostuksen erityisominaisuuksista.
• Korkeuden säätö
80
• Fonttiasetuksen muuttaminen
81
• Sähköpostiosoitteiden tallentaminen
82
• Erilaisten merkkien kirjoittaminen
84
• Osoitteiston asettaminen
85
• Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen
88
• Tulostusominaisuudet
89
• Faksiominais.
106
• Skannausominaisuudet
109
• Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen
118
• Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
119

• Tässä luvussa olevat toimenpideohjeet perustuvat pääasiassa
Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoihin.
• Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman
tason valikoihin navigoimiseksi.
Korkeuden säätö
4. Erityisominaisuudet
Ilmanpaine vaikuttaa tulostuslaatuun. Ilmanpaine vaihtelee sen
mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on.
Seuraavien tietojen avulla voit määrittää laitteesi niin, että saat
parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
Ennen kuin määrität korkeusasetuksen, selvitä sijaintisi korkeus
merenpinnasta.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Korkea 3
Korkea 2
Korkea 1
Normaali
Voit asettaa korkeusarvon Laitteen asetukset tai Laite-osiosta
Tulostimen asetukset -apuohjelmassa.
•
Windows-käyttäjänä, katso "Laitteen asetukset" sivulla 129.
•
Katso Macintosh-, Linux- tai Unix OS -käyttäjänä "Smart
Panel in käyttö (vain Macintosh ja Linux)" sivulla 131.
80
• Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit määrittää
korkeuden SyncThru™ Web Service -palvelun kautta.
• Voit määrittää korkeuden myös valitsemalla laitteen
näytöstä Järjestelmäasetukset.
Fonttiasetuksen muuttaminen
Laitteesi on määrittänyt fontin aluettasi tai maatasi vastaavaksi.
Jos haluat vaihtaa fonttia tai määrittää fontin erityistilanteisiin,
kuten DOS-ympäristössä käytettäväksi, muuta fonttiasetusta
Emulointi-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelmassa.
•
Katso Windows-käyttäjänä "Käyttöliittymän lisäasetusten
yleiskuvaus" sivulla 129.
•
Katso Macintosh, Linux tai Unix OS -käyttäjänä "Smart Panel
in käyttö (vain Macintosh ja Linux)" sivulla 131.
• Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit määrittää
fonttiasetuksen SyncThru™ Web Service -palvelun
kautta.
• Voit myös muuttaa fontin asetusta laitteen näytön
Emulointi-valinnasta.
• Seuraavassa on oikeiden fonttien luettelo kullekin
kielelle.
- Venäjä: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Heprea: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (vain
Israel)
- Kreikka: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Arabia ja farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code
Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A, OCR-B
4. Erityisominaisuudet
81
Sähköpostiosoitteiden tallentaminen
Voit määrittää usein käytettävät sähköpostiosoitteet osoitteiston
SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla ja valita sitten
kätevästi sähköpostiosoitteita kirjoittamalla niiden osoitteiston
paikkanumeron.
1
Tallentaminen paikalliseen tietokoneeseen
1
Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso
"SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
124).
2
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.
3
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
4
5
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Napsauta Address Book > Individual > Add.
Valitse Speed No. ja anna sähköpostiosoite ja
faksinumero.
• Jos SMB- tai FTP-palvelimen tiedot on määritettävä,
tarkista SMB- tai FTP-asetukset ja anna tarvittavat
tiedot.
4. Erityisominaisuudet
6
7
Napsauta Apply-painiketta.
8
Valitse Speed No. ja anna Group Name.
82
Jos teet ryhmän, napsauta Address Book > E-mail
Group > Add Group.
• Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset Add
individual(s) after this group is created -asetuksen
arvoksi Yes.
9
Napsauta Apply-painiketta.
Sähköpostiosoitteiden tallentaminen
2
Osoitteen etsiminen
Etsiminen järjestyksessä muistista
1
Valitse
(Skannaa) > Osoitteisto > Etsi & lähetä >
Kaikki ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Osoitteisto > Sähköposti > Näytä luettelo > Yksittäinen
tai Ryhmä kosketusnäyttöruudulta.
2
Etsi ylöspäin ja alaspäin koko muisti läpi
numerojärjestyksessä ja valitse sitten haluamasi nimi ja
osoite.
Etsiminen alkukirjaimen perusteella
1
Valitse
(Skannaa) > Osoitteisto > Etsi & lähetä >
Valitse osoiteryhmä > Tunnus ohjauspaneelista.
2
3
Kirjoita haluamasi nimen ensimmäiset muutamat kirjaimet.
Etsi ylöspäin ja alaspäin ja valitse sitten haluamasi nimi ja
osoite.
4. Erityisominaisuudet
83
Erilaisten merkkien kirjoittaminen
Kun teet erilaisia tehtäviä, joudut ehkä syöttämään nimiä ja
numeroita. Kun esimerkiksi määrität laitteen asetuksia, syötät
oman nimesi tai yrityksesi nimen ja faksinumeron. Kun tallennat
faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita muistiin, voit myös
syöttää niitä vastaavat nimet.
3
Aakkosnumeeristen merkkien syöttäminen
Paina painiketta, kunnes oikea kirjain tulee näyttöön. Voit
esimerkiksi syöttää kirjaimen O painamalla painiketta 6, jonka
yläpuolelle on painettu kirjaimet MNO. Jokaisella
numeronäppäimen 6 painalluksella näytössä näkyy eri kirjain
järjestyksessä M, N, O, m, n, o ja lopulta 6. Syötettävän kirjaimen
löytämiseksi katso "Näppäimistön kirjaimet ja numerot" sivulla
84.
• Voit syöttää välilyönnin painamalla painiketta 1
kahdesti.
Näppäin
@/.‘1
2
ABCabc2
3
DEFdef3
4
GHIghi4
5
JKLjkl5
6
MNOmno6
7
PQRSpqrs7
8
TUVtuv8
9
WXYZwxyz9
0
&+-,0
*%^_~!#$()[]
*
Erikoismerkistö saattaa poiketa laitteessasi olevasta sen
valinnoista tai mallista riippuen.
(Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon
todennuksessa)
#=|?":{}<>;
#
Näppäimistön kirjaimet ja numerot
Määritetyt numerot, kirjaimet tai merkit
1
• Viimeinen numero tai merkki poistetaan painamalla
vasen/oikea tai ylös/alas-nuolipainiketta.
4
4. Erityisominaisuudet
(Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon
todennuksessa)
84
Osoitteiston asettaminen
Voit asettaa usein käyttämiesi faksinumeroiden
pikavalintanumeron SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla
ja valita sitten helposti ja nopeasti faksinumeroita syöttämällä
niiden osoitteistoon määritettyjä sijaintipaikan numeroita.
5
Pikavalintanumeron rekisteröinti
1
4. Erityisominaisuudet
6
Pikavalintanumeroiden käyttö
Kun laite pyytää syöttämään numeron, johon faksi lähetetään,
anna pikavalintanumero, johon haluamasi faksinumero on
tallennettu.
• Jos pikavalintanumero on yksinumeroinen (0-9), paina
numeronäppäintä ja pidä se alaspainettuna.
• Jos pikavalintanumero on kaksi- tai kolmenumeroinen,
paina ensimmäisen numeron näppäintä tai
ensimmäisten numeroiden näppäimiä ja pidä sitten
viimeisen numeron näppäin painettuna.
Valitse
(Faksi) > Osoitteisto > Uusi ja muokkaa >
Pikavalinta ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur.
>Osoitteisto > Puhelinluettelo > Näytä luettelo >
Yksittäinen >
(valinnat) > Lisää
kosketusnäyttöruudulta.
2
3
4
5
• Voit tulostaa osoitteistoluettelon valitsemalla
(Faksi) > Osoitteisto > Tulosta.
Anna pikavalintanumero ja paina OK.
Jos valitsemaasi numeroon on jo tallennettu
pikavalintanumero, näyttöön tulee sanoma, ja voit
vaihtaa numeron. Aloittaaksesi alusta toisella
pikavalintanumerolla paina
(Edellinen).
7
Pikavalintanumeroiden muokkaus
1
Kirjoita haluamasi nimi ja paina OK.
Valitse
(Faksi) > Osoitteisto > Uusi ja muokkaa >
Pikavalinta ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Osoitteisto > Puhelinluettelo > Näytä luettelo >
Yksittäinen kosketusnäyttöruudulta.
Syötä haluamasi faksinumero ja paina OK.
Paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta
valmiustilaan palaamiseksi.
85
2
Syötä haluamasi pikavalintanumero ja paina OK.
Osoitteiston asettaminen
3
4
5
Muuta nimeä ja paina OK.
Muuta faksinumeroa ja paina OK.
Paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta
valmiustilaan palaamiseksi.
8
Ryhmävalintanumeron rekisteröinti
1
Valitse
(Faksi) > Osoitteisto > Uusi ja muokkaa >
Ryhmäval. ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur.
>Osoitteisto > Puhelinluettelo > Näytä luettelo >
Ryhmä >
2
(valinnat) > Lisää kosketusnäyttöruudulta.
Anna ryhmävalintanumero ja paina OK.
Jos valitsemaasi numeroon on jo tallennettu
pikavalintanumero, näyttöön tulee sanoma, ja voit
vaihtaa numeron. Aloittaaksesi alusta toisella
pikavalintanumerolla paina
(Edellinen).
3
Etsi antamalla pikavalintanimen ensimmäiset kirjaimet
ryhmään laittamiseksi.
4. Erityisominaisuudet
86
4
5
6
Valitse haluamasi nimi ja numero ja paina OK.
7
Kun olet valmis, valitse Ei, kun Lisää numeroita? tulee
näkyviin ja paina sen jälkeen OK.
8
Paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta
valmiustilaan palaamiseksi.
Valitse Kyllä, kun Lisää numeroita? tulee näkyviin.
Voit lisätä ryhmälle pikavalintanumeroita toistamalla
vaiheen 3.
Osoitteiston asettaminen
9
Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen
1
Valitse
(Faksi) > Osoitteisto > Uusi ja muokkaa >
Ryhmävalinta ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Osoitteisto > Puhelinluettelo > Näytä luettelo > Ryhmä
kosketusnäyttöruudulta.
2
3
Syötä muokattava ryhmävalintanumero ja paina OK.
Anna uusi lisättävä pikavalintanumero ja paina OK, minkä
jälkeen Lisaa? tulee näkyviin.
Anna ryhmään tallennettu pikavalintanumero ja paina OK,
minkä jälkeen Poista? tulee näkyviin.
4
5
6
7
Lisää tai poista numero painamalla OK.
Toista vaihe 3 lisätäksesi tai poistaaksesi vielä numeroita.
Valitse Ei kohdasta Lisää numeroita? ja paina OK.
Paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta
valmiustilaan palaamiseksi.
4. Erityisominaisuudet
87
Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen
Jos laite on yhteydessä verkkoon ja verkkoparametrit on
asetettu oikein, voit skannata ja lähettää kuvia verkon
välityksellä. Skannatun kuvan voi lähettää turvallisesti
sähköpostin tai verkkopalvelimen kautta vasta, kun
valtuutettujen käyttäjien tilitiedot on rekisteröity paikalliseen
tietokoneeseen SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla.
1
Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso
"SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
124).
2
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.
3
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
4
Napsauta Security > User Access Control >
Authentication.
5
Valitse Local Authentication kohdasta Authentication
Method ja napsauta Apply.
6
Valitse OK vahvistusponnahdusikkunassa.
7
8
4. Erityisominaisuudet
Napsauta User Profile -painiketta > Add.
Anna User Name, Login ID, Password, Confirm
Password, E-mail Addressja Fax Number.
Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset Add
individual(s) after this group is created -asetuksen
arvoksi Yes.
9
Napsauta Apply-painiketta.
88
Tulostusominaisuudet
10
4. Erityisominaisuudet
89
11
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
1
2
3
4
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
Valitse Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet.
Napsauta laitetta hiiren kakkospainikkeella.
Valitse Tulostusominaisuudet.
Jos kohteessa Tulostusominaisuudet on merkintä ►,
voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä
tulostinohjaimia.
5
6
Muuta kunkin välilehden asetukset.
Valitse OK.
Voit muuttaa tulostustöiden asetuksia
Tulostusominaisuudet-ikkunassa.
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
1
2
3
4
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
Valitse Ohjauspaneeli > Laitteet ja tulostimet.
Valitse laite.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse
Aseta oletustulostimeksi.
Jos kohteessa Tulostusmääritykset on merkintä ►, voit
valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä
tulostinohjaimia.
Tulostusominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
90
12
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
Ajoittain voi tulla tarvetta tulostaa tiedot tiedostona.
1
Lisää valintamerkki Tulosta-ikkunan Tulosta tiedostoon
-valintaruutuun.
2
3
Valitse Tulosta.
Kirjoita kohdepolku ja tiedostonimi ja valitse sitten OK.
Esimerkki: c:\Temp\tiedostonimi.
Jos kirjoitat vain tiedostonimen, tiedosto tallennetaan
automaattisesti Omat asiakirjat, Asiakirjat ja asetukset
tai Käyttäjät-kansioon. Tallennuskansion ulkoasu voi
vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen
mukaan.
Tulostusominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
91
Tulostuksen erityisominaisuuksien merkitys
Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia ja muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla sovelluksen Tulosta-ikkunasta
Ominaisuudet tai Määritykset. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.
Kohde
Useita sivuja arkille
Julistetulostus
Kuvaus
Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita sivuja tulostetaan arkille, sivut
pienennetään ja järjestetään arkille haluamassasi järjestyksessä. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4)
paperiarkille, minkä jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi.
Valitse Julisteen lomitus -arvo. Määritä Julisteen lomitus millimetreinä tai tuumina painamalla
Perusasetukset-välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä helpottaa arkkien yhteen liittämistä.
Tulostusominaisuudet
Kohde
4. Erityisominaisuudet
92
Kuvaus
Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan paperin molemmin puolin ja sivut järjestetään siten, että ne
voidaan taittaa tulostuksen jälkeen kahtia vihkoksi.
Vihkotulostus
8
9
Jos haluat tehdä vihkon, tulostuksessa on käytettävä A4-, Letter-, Legal-, US Folio- tai Oficio-kokoista
tulostusmateriaalia.
Vihkotulostus-toiminto ei tue kaikkia paperikokoja. Valitse käytettävän paperin Koko-asetus Paperivälilehdeltä nähdäksesi mitä kokoja on käytettävissä.
Jos valitset paperikoon, joka ei ole käytettävissä, asetus peruutetaan automaattisesti. Valitse vain
käytettävissä oleva paperi (paperi ilman
or -merkintää).
Voidaan tulostaa paperiarkin molemmille puolille. Ennen kuin aloitat tulostuksen, päätä, missä suunnassa
haluat tulostaa asiakirjan.
Kaksipuolinen
tulostus
• Voit käyttää tätä ominaisuutta paperikokoihin Letter, Legal, A4, US Folio tai Oficio.
• Jos laitteessa ei ole kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta, tulostustyö on suoritettava loppuun
manuaalisesti. Laite tulostaa ensin asiakirjan joka toisen sivun. Tämän jälkeen näyttöön tulee
sanoma.
• Ohita tyhjät sivut -ominaisuus ei toimi valitessasi kaksipuolisuuden.
Tulostusominaisuudet
Kohde
4. Erityisominaisuudet
93
Kuvaus
• Tulostimen oletusarvo: Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä ominaisuus määritetään sen asetuksen
avulla, jonka teit tulostimen ohjauspaneelissa. Tämä valinta on käytettävissä vain käytettäessä PCL/XPS tulostusohjainta.
• Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Pitkä reuna: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu.
Kaksipuolinen
tulostus (jatka)
• Lyhyt reuna: Tämä on perinteinen kalentereissa käytettävä asettelu.
• Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kääntää kaksipuoleisen tulostuksen
järjestyksen.
Paperin asetukset
Muuttaa asiakirjan kokoa suuremmaksi tai pienemmäksi painettavalla sivulla prosenttiluvun annon mukaan
asiakirjaa suurentaen tai pienentäen.
Vesileima
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun
haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan
ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.
Tulostusominaisuudet
Kohde
Vesileima
(Vesileiman
luominen)
Vesileima
(Vesileiman
muokkaaminen)
Vesileima
(Vesileiman
poistaminen)
4. Erityisominaisuudet
Kuvaus
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee
Muokkaa vesileimoja-ikkuna.
c Kirjoita haluamasi teksti Vesileiman teksti -ruutuun.
Merkkejä voi olla enintään 256. Teksti tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee
Muokkaa vesileimoja-ikkuna.
c Valitse muokattava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia.
d Tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
e Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee
Muokkaa vesileimoja-ikkuna.
c Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja valitse Poista.
d Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
94
Tulostusominaisuudet
Kohde
4. Erityisominaisuudet
95
Kuvaus
Tämä valinta on käytettävissä vain käytettäessä PCL-tulostusohjainta.
Peite
Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se
voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien asemesta.
Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen sijasta voit luoda peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake.
Jos haluat tulostaa kirjeen, jossa on yhtiösi kirjelomakkeen tiedot, sinun ei tarvitse ladata laitteeseen
esipainettua kirjelomaketta: tulosta vain kirjelomakepeite asiakirjaan.
Jos haluat käyttää sivun peitettä, sinun on luotava uusi sivun peite, joka sisältää logosi tai kuvasi.
• Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin niiden tulostettavien asiakirjojen, joiden tulostamisen
yhteydessä tulostetaan myös peite. Älä luo peitettä, jossa on vesileima.
• Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen mukana tulostettavan asiakirjan
tarkkuuden.
Peite
(Uuden sivun
peitteen luominen)
a Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa Tulostusmääritykset-valikko.
b Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Muokkaa avattavasta Teksti-luettelosta. Näyttöön tulee
Muokkaa peitettä -ikkuna.
c Valitse Muokkaa peitettä -ikkunassa Luo.
d Kirjoita Tallenna nimellä -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi Tiedostonimi -ruutuun. Valitse
kohdepolku tarvittaessa (oletuspolku on C:\Formover).
e Napsauta tallenna-painiketta. Nimi tulee näkyviin Peiteluettelo-luetteloon.
f Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.
Tulostusominaisuudet
Kohde
Peite
(Sivun peitteen
käyttäminen)
Peite
(Sivun peitteen
poistaminen)
4. Erityisominaisuudet
96
Kuvaus
a Valitse Lisäasetukset-välilehti.
b Valitse haluamasi peite avattavasta Teksti-luettelosta.
c Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole avattavassa Teksti-luettelossa, valitse luettelosta Muokkaa... ja valitse
sitten Lataa. Valitse käytettävä peitetiedosto.
Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen, voit myös ladata tiedoston, kun avaat
Avaa-ikkunan.
Kun olet valinnut tiedoston, valitse Avaa. Tiedosto tulee näkyviin Peiteluettelo-ruutuun, ja voit käyttää sitä
tulostamisessa. Valitse peite Peiteluettelo-ruudusta.
d Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa -ruutu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön
tulee sanomaikkuna aina, kun tulostat asiakirjaa. Sanomaikkunassa pyydetään vahvistamaan, että haluat
tulostaa peitteen asiakirjan kanssa.
Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite sisällytetään tulostettavaan asiakirjaan
automaattisesti.
e Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
a
b
c
d
e
f
Valitse Printing Preferences -ikkunan Lisäasetukset-välilehti.
Valitse avattavasta Teksti-luettelosta Muokkaa.
Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
Napsauta Poista-painiketta.
Kun vahvistussanomaikkuna tulee näyttöön, valitse Kyllä.
Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta. Voit poistaa sivun peitteet, joita et enää käytä.
Tulostusominaisuudet
Kohde
4. Erityisominaisuudet
97
Kuvaus
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos olet asentanut lisämuistin tai kiintolevyn tai asettanut
RAM-kevyn.
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai
lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.
Print Mode
• Print Mode: Print Mode -oletusasetus on Normal, jolloin tiedosto tulostetaan tallentamatta sitä muistiin.
- Normaali: Tässä tilassa tulostetaan tallentamatta asiakirjaa valinnaiseen muistiin.
- Tarkista: Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden kopion. Voit tulostaa ensin yhden
kopion tarkistamista varten ja tulostaa loput kopiot myöhemmin.
- Luottamuksellinen: Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen. Sinun on
annettava salasana, jotta voit tulostaa.
- Tallenna: Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan kiintolevylle tulostamatta asiakirjaa.
- Tallenna ja tulosta: Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjaa tulostetaan ja tallennetaan samanaikaisesti.
- Taustatulostus: Tämä valinta voi olla käyttökelpoinen, kun joudutaan käsittelemään suuria tietomääriä.
Jos valitset tämän asetuksen, laite asettaa asiakirjan tulostusjonoon kiintolevylle ja tulostaa asiakirjan sitten
kiintolevyn jonosta, mikä vähentää tietokoneen kuormitusta.
- Tulostusaikataulu: Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa asiakirjan tulostumaan määritettynä
ajankohtana.
• User ID: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
• Job Name: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Tulostusominaisuudet
Kohde
4. Erityisominaisuudet
98
Kuvaus
Tekee tulostustietojen salauksen ensiksi ja siirtää ne sitten koneeseen. Tämä ominaisuus suojaa tulostustietoja,
vaikka tiedot kaapataan verkosta.
Työn salaus
Job Encryption -ominaisuus otetaan käyttöön vasta sitten, kun kiintolevyasema on asennettu.
Kiintolevyasemaa käytetään tulostustietojen purkamiseksi.
Tulostusominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
• Suoratulostus-apuohjelma tukee PDF-versiota 1.7 ja
aiempia. Jos tiedosto on uudempaa versiota, sinun on
avattava tiedosto, jotta voit tulostaa sen.
13
Suoratulostus-apuohjelman käyttö
(vain Windows)
Mikä on Suoratulostus-apuohjelma?
Suoratulostus-apuohjelma on ohjelma, joka lähettää PDFtiedoston suoraan laitteeseen niin, ettei tiedostoa tarvitse avata.
Jos haluat asentaa tämän ohjelman, valitse Kehittynyt
asennus > Mukautettu asennus ja merkitse tämä ohjelma
valintamerkillä, kun asennat tulostinohjaimen.
• Laitteessa täytyy olla asennettuna kiintolevy, jotta
tiedostoja voi tulostaa tämän ohjelman avulla.
• Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden
tulostus on rajoitettu. Poista tulostuksen rajoitus
käytöstä ja yritä tulostaa uudelleen.
• Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden
käyttö on rajoitettu salasanan avulla. Poista
salasanaominaisuus käytöstä ja yritä tulostaa
uudelleen.
• Se, voidaanko PDF-tiedosto tulostaa Suoratulostusapuohjelma -ohjelmaa käyttäen riippuu siitä, kuinka
PDF-tiedosto luotiin.
99
Tulostaminen
Voit tulostaa usealla eri tavalla käyttämällä Suoratulostusapuohjelmaa.
1
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat
> Samsung Printers > Suoratulostus-apuohjelma >
Suoratulostus-apuohjelma.
Suoratulostus-apuohjelma-valintaikkuna avautuu.
2
Valitse tulostin avattavasta Valitse tulostin -luettelosta ja
napsauta Selaa-painiketta.
3
Valitse tulostettava tiedosto ja valitse Avaa.
4
5
Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.
PDF-tiedosto lisätään Valitse tiedostot -kohtaan.
Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään
laitteeseen.
Tulostusominaisuudet
Pikavalikon käyttäminen
1
Napsauta tulostettavaa PDF-tiedostoa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Suoratulostus.
Näyttöön avautuu Suoratulostus-apuohjelma -ikkuna,
johon on lisätty PDF-tiedosto.
2
3
4
Valitse käytettävä laite.
Mukauta laiteasetukset.
Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään
laitteeseen.
14
Macintosh-tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostat Macintosh-tietokoneella, sinun on tarkistettava,
mikä tulostinohjainasetus kussakin sovelluksessa on käytössä.
Voit tulostaa Macintosh-tietokoneella seuraavasti:
1
2
Avaa File-valikko ja valitse Page Setup (joissakin
sovelluksissa Document Setup).
3
Valitse paperin koko, suunta, skaalaus ja muut asetukset
ja varmista, että laitteesi on valittu. Valitse OK.
Avaa tulostettava asiakirja.
4. Erityisominaisuudet
4
5
6
100
Avaa File-valikko ja valitse Print.
Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
Valitse Print.
Tulostinasetusten muuttaminen
Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print. Tulostimen
ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä
olevan laitteen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen
ominaisuusikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen
kuin seuraavassa.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille. Näin voit
säästää paperia tulostaessasi vedoksia.
1
2
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print.
3
4
Valitse muita käytettäviä asetuksia.
Valitse Layout kohdassa Orientation olevasta
avattavasta luettelosta. Valitse arkille tulostettavien
sivujen määrä avattavasta Pages per Sheet -luettelosta.
Valitse Print.
Laite tulostaa valitun sivumäärän yhdelle paperiarkille.
Tulostusominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
101
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Ohjeen käyttäminen
Määritä ennen kaksipuolisen tulostuksen valitsemista, miltä
reunalta haluat sitoa valmiin asiakirjan. Sidontavaihtoehdot ovat:
Napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa
kysymysmerkkiä ja valitse aihe, josta haluat tietoja. Näyttöön
tulee ponnahdusikkuna, jossa on tietoja kyseisestä ohjaimen
tukemasta ominaisuudesta.
•
Long-Edge Binding: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa
käytettävä asettelu.
•
Short-Edge Binding: Tämä on kalentereissa usein käytetty
asettelu.
1
2
Valitse Macintosh-sovelluksen File-valikosta Print.
3
4
5
Valitse sidontasuunta Two-Sided -kohdassa.
Valitse Layout-kohdassa Orientation olevasta
avattavasta luettelosta.
Valitse muita käytettäviä asetuksia.
Napsauta Print. Laite tulostaa paperin molemmille
puolille.
Jos tulostat yli kaksi kopiota, ensimmäinen ja toinen
kopio voidaan tulostaa samalla arkille. Jos tulostat
enemmän kuin yhden kopion, vältä tulostamista paperin
molemmille puolille.
Tulostusominaisuudet
15
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
Sovelluksista tulostaminen
Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX
Printing Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPSyhteensopivista sovelluksista.
1
2
3
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print.
4
Muuta tulostustyön ominaisuuksia seuraavien ikkunan
yläreunassa näkyvien välilehtien avulla. Välilehtiä on neljä.
Valitse Print suoraan lpr:n kautta.
Valitse graafisen LPR-käyttöliittymän ikkunassa laitteen
mallinimi tulostinluettelosta ja valitse Properties.
•
General: Muuttaa paperikokoa, -tyyppiä ja asiakirjojen
suuntaa. Voit myös ottaa käyttöön kaksipuolisen
tulostuksen, lisätä erotinsivuja työn alkuun ja loppuun
ja muuttaa arkille tulostettavien sivujen määrää.
•
Text: Määrittää sivun reunukset ja tekstin asetukset,
kuten rivivälit tai sarakkeet.
•
Graphics: Määrittää kuvatiedostojen tulostamisessa
käytettävät kuva-asetukset, kuten värit, kuvan koon
sekä kuvan sijainnin.
•
Lisäasetukset: Asettaa tulostustarkkuuden,
paperilähteen ja tulostuskohteen.
4. Erityisominaisuudet
102
5
Ota muutokset käyttöön ja sulje Properties -ikkuna
napsauttamalla Apply-painiketta.
6
7
Aloita tulostaminen valitsemalla LPR GUI -ikkunassa OK.
Näyttöön tulee Printing-ikkuna, jossa voit valvoa
tulostustyön tilaa.
Voit keskeyttää meneillään olevan työn napsauttamalla
Cancel-painiketta.
Tulostusominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
Tiedostojen tulostaminen
Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen
Voit tulostaa laitteella monia erityyppisiä tiedostoja CUPSmenetelmällä eli suoraan komentoriviltä. CUPS lpr apuohjelmalla voit sen tehdä, mutta ohjaimen paketti vaihtaa
vakio lpr -työkalun paljon käyttäjäystävällisempään LPR GUI ohjelmaan.
Printer Properties -ikkunasta voit Printers configuration
avulla muuttaa useita laitteen tulostinominaisuuksia.
Voit tulostaa minkä tahansa asiakirjatiedoston seuraavasti:
1
Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linux-komentoliittymän
komentorivillä ja paina Enter-näppäintä. Näyttöön tulee
LPR GUI -ikkuna.
Jos kirjoitat vain lpr ja painat Enter-näppäintä, näyttöön
tulee ensin Select file(s) to print -ikkuna. Valitse
tulostettavat tiedostot ja napsauta Open-painiketta.
2
Valitse laitteesi LPR GUI -ikkunassa olevasta luettelosta ja
muuta sitten tulostustyön asetuksia.
3
Aloita tulostus valitsemalla OK.
1
Avaa Unified Driver Configurator.
2
Valitse laitteesi tulostimien luettelosta ja valitse
Properties.
3
Printer Properties -ikkuna avautuu.
103
Valitse tarvittaessa Printers configuration.
Ikkunan yläosassa on seuraavat viisi välilehteä:
•
General: Antaa muuttaa tulostimen sijaintia ja nimeä.
Tässä välilehdessä syötetty nimi näkyy Printers
configuration -kohdassa tulostimien luettelossa.
•
Connection: Antaa tarkastella eri porttia tai valita
toisen portin. Jos muutat laiteportin USB-portista
rinnakkaisportiksi tai päinvastoin laitteen ollessa
käytössä, sinun on määritettävä laiteportti uudelleen
tässä välilehdessä.
•
Driver: Tässä välilehdessä voit tarkastella eri
laiteohjaimia tai valita toisen laiteohjaimen. Voit asettaa
oletuslaiteasetukset napsauttamalla Optionspainiketta.
Tulostusominaisuudet
•
•
4
Jobs: Näyttää tulostustöiden luettelon. Voit peruuttaa
valitun työn ja tarkistaa työluettelossa olevat aiemmat
työt napsauttamalla Cancel job -painiketta ja
valitsemalla Show completed jobs -valintaruudun.
Classes: Näyttää luokan, johon laitteesi kuuluu. Voit
lisätä laitteen tiettyyn luokkaan valitsemalla Add to
Class tai poistaa laitteen valitusta luokasta valitsemalla
Remove from Class.
Ota muutokset käyttöön ja sulje Printer Properties ikkuna valitsemalla OK.
4. Erityisominaisuudet
104
16
UNIX-tulostaminen
Tulostustöihin siirtyminen
Kun tulostin on asennettu, valitse tulostettavaksi mikä tahansa
kuva-, teksti-, PS- tai HPGL-tiedosto.
1
Suorita komento ”printui <file_name_to_print>”.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa asiakirjan document1,
käytä seuraavaa komentoa:
printui document1.
Komento avaa UNIX-tulostinohjaimen Print Job Manager
-ohjelman, jossa käyttäjä voi valita tulostusasetukset.
2
3
Valitse ikkunasta tulostusasetukset, kuten Page
Selection.
4
Määritä kohtaan Number of Copies tulostettavien
kopioiden määrä.
Valitse tulostin, joka on jo lisätty.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tuottamia
tulostusominaisuuksia valitsemalla Properties (katso
"Tulostinasetusten muuttaminen" sivulla 100).
5
Aloita tulostaminen valitsemalla OK.
Tulostusominaisuudet
Laiteasetusten muuttaminen
Käyttäjä voi valita tulostusasetukset UNIX-tulostinohjaimen
Print Job Manager -ohjelman avulla valitsemalla
tulostusikkunassa Properties.
Voit myös käyttää seuraavia pikanäppäimiä: Help avautuu
painamalla H-näppäintä, O-näppäin vastaa OK-painiketta, Anäppäin Apply-painiketta ja C-näppäin Cancel-painiketta.
► General-välilehti
•
Paper Size: Määritä paperikooksi A4, Letter tai muu
tarpeitasi vastaava paperikoko.
•
Paper Type: Valitse paperityyppi. Luetteloruudussa ovat
käytettävissä vaihtoehdot Printer Default, Thick ja Plain.
•
Paper Source: Valitse, mistä kasetista paperia käytetään.
Oletusasetus on Auto Selection.
•
Orientation: Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan
sivulle.
•
Duplex: Voit säästää paperia tulostamalla paperin
molemmille puolille.
•
Multiple pages: Voit tulostaa monia sivuja yhdelle
paperiarkille.
•
Page Border: Valitse joku reunamalleista (esim., Single-line
hairline, Double-line hairline).
4. Erityisominaisuudet
105
► Image-välilehti
Tällä välilehdellä voit muuttaa asiakirjan kirkkautta, tarkkuutta tai
kuvan sijaintia.
► Text-välilehti
Voit määrittää lopullisen tulosteen merkkien reunuksen, rivivälin
tai palstat.
► HPGL/2-välilehti
•
Use only black pen: Voit tulostaa kaikki kuvat mustalla
värillä.
•
Fit plot to page: Voit sovittaa koko kuvan yhdelle sivulle.
•
Pen Width: Voit määrittää paksummat piirtoviivat
muuttamalla tätä arvoa. Oletusasetus on 1 000.
► Margins-välilehti
•
Use Margins: Voit määrittää asiakirjan reunukset.
Reunukset eivät ole oletusarvon mukaan käytössä. Käyttäjä
voi muuttaa reunusasetuksia muuttamalla vastaavien
kenttien arvoja. Oletusarvot vaihtelevat valitun sivun koon
mukaan.
•
Unit: Voit muuttaa mittayksiköt pisteiksi, tuumiksi tai
senttimetreiksi.
► Printer-Specific Settings-välilehti
Voit mukauttaa useita asetuksia määrittämällä asetuksia JCL- ja
General-kehyksissä. Nämä asetukset ovat tulostinkohtaisia ja
vaihtelevat PPD-tiedoston mukaan.
Faksiominais.
17
4. Erityisominaisuudet
106
19
Automaattinen uudelleenvalinta
Jos valitsemasi numero on varattu tai se ei vastaa faksia
lähetettäessä, laite valitsee numeron automaattisesti uudelleen.
Uudelleensoittoaika vaihtelee maakohtaisten tehdasasetusten
mukaan. Voit muuttaa uudelleensoittojen välistä aikaa ja niiden
määrää.
Kun näyttöön tulee Valinta uudelleen?, paina OK valitaksesi
numeron uudelleen ilman odotusta. Peruuta automaattinen
uudelleenvalinta painamalla
(Peruuta tyo tai Pysäytys/
Nollaus).
18
Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun
numeroon
1
2
Paina ohjauspaneelissa S. Uud./Pys.
Jos asiakirja on ladattu asiakirjojen syöttölaitteeseen,
lähettäminen alkaa automaattisesti.
Jos asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle, voit lisätä
toisen sivun valitsemalla vaihtoehdon Kyllä. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina OK. Kun olet valmis, valitse
Ei, kun näyttöön tulee Toinen sivu? -teksti.
Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa
Voit vastaanottaa faksin manuaalisesti painamalla Suoraval. painiketta ja pitämällä Käynnistä-painikkeen painettuna, kun
kuuluu faksiääni.
20
Vastaanotto Vastaaja-/Faksi-tilassa
Tätä tilaa voidaan käyttää vain, jos laitteen takaosassa olevaan
EXT-vastakkeeseen on liitetty puhelinvastaaja. Jos soittaja
jättää viestin, vastaaja tallentaa viestin. Jos laite havaitsee
linjalta faksiäänen, se aloittaa faksin vastaanoton
automaattisesti.
• Jos olet asettanut laitteen tähän tilaan eikä vastaaja
ole käynnissä tai EXT-vastakkeeseen ei ole kytketty
vastaajaa, laite siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan
ennalta määritetyn soittomäärän jälkeen.
• Jos vastaajassa on käyttäjän määrittämä soittojen
laskuri, määritä laite vastaamaan saapuviin puheluihin
ensimmäisen soiton aikana.
• Jos laite on Tel-tilassa, katkaise yhteys tai ota vastaaja
pois päältä faksin mukana. Muussa tapauksessa
vastaajasta lähtevä viesti keskeyttää
puhelinkeskustelun.
Faksiominais.
21
4. Erityisominaisuudet
107
22
Faksien vastaanotto sivupuhelimen avulla
Kun käytät sivupuhelinta, joka on liitetty EXT-liitäntään, voit
vastaanottaa faksin joltakulta, jonka kanssa keskustelet
sivupuhelimella menemättä faksiin.
Kun saat puhelun ulkoiseen puhelimeen ja kuulet faksiäänen,
valitse ulkoisesta puhelimesta *9*. Laite vastaanottaa faksin.
*9* on etävastaanottokoodin tehdasasetus. Ensimmäinen ja
viimeinen tähti ovat kiinteitä, mutta voit muuttaa niiden välissä
olevan numeron haluamaksesi.
Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa
”Distinctive Ring” on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla
käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri
puhelinnumeroihin vastaamiseen. Tätä ominaisuutta käytetään
usein vastauspalveluissa, jotka vastaavat puhelimiin useiden eri
asiakkaiden puolesta ja joiden on tiedettävä, mihin numeroon
puhelu tulee, jotta puhelimeen voidaan vastata oikein.
1
Valitse
(Faksi) > Valikko > Faksiasetukset >
Vastaanotto > DRPD-tila > Odotetaan soittoa
ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Oletusasetus > Faksi, oletus > Yleiset > Vastaanoton
tila > DRPD kosketusnäyttöruudulta.
Keskustellessasi puhelimitse EXT-liitäntään kytkettynä
kopiointi- ja skannausominaisuudet eivät ole
käytettävissä.
2
3
Soita faksinumeroosi toisesta puhelimesta.
Kun laite alkaa soida, älä vastaa puheluun. Laitteelle on
soitettava pari kertaa, jotta se oppii kuvion.
Kun laite on oppinut kuvion, näyttöön tulee teksti DRPDasetus on valmis. Jos DRPD-määritys epäonnistuu,
näyttöön tulee teksti DRPD-soittovirhe.
4
Paina OK, kun DRPD tulee näkyviin, ja aloita uudestaan
vaiheesta 2.
Faksiominais.
4. Erityisominaisuudet
108
23
• DRPD on määritettävä uudelleen, jos määrität
faksinumerosi uudelleen tai jos liität laitteen toiseen
puhelinlinjaan.
• Kun DRPD on määritetty, soita faksinumeroosi
uudelleen varmistaaksesi, että laite vastaa
faksiäänellä. Järjestä sitten soitto eri numerosta
samaan linjaan. Näin voit varmistaa, että puhelu
välitetään EXT-vastakkeeseen liitettyyn ulkoiseen
puhelimeen tai puhelinvastaajaan.
Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa
Saatat joutua estämään faksiesi luvattoman lukemisen.
Laittaessasi suojatun vastaanottotilan päälle kaikki saapuvat
faksit vastaanotetaan muistiin. Voit tulostaa saapuvat faksit
antamalla salasanan.
Käyttäessäsi suojattua vastaanottoa aktivoi valikko
kohdasta
(Faksi) > Valikko > Faksiominaisuus >
Suojattu vastaanotto ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Faksiasetus > Suojattu vastaanotto
kosketusnäyttöruudulta.
Vastaanotettujen faksien tulostus
1
Valitse
(Faksi) > Valikko > Faksiominaisuus >
Suojattu vastaanotto > Tulosta ohjauspaneelista.
Tai valitse Asetus > Laitteen asetus > Seur. >
Faksiasetus > Suojattu vastaanotto >
Tulostakosketusnäyttöruudulta.
2
3
Syötä nelinumeroinen tunnusnumero ja paina OK.
Laite tulostaa kaikki muistiin tallennetut faksit.
Skannausominaisuudet
24
Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta
Varmista, että tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain
ohjelmisto-CD-levyltä, sillä tulostinohjain sisältää
skannausohjelman (katso perusopasta).
1
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
2
Valitse
(Skannaa) > Skannaa PC:hen >
Verkkotietokone ohjauspaneelista.
Tai valitse Sk. > Verkon PC kosketusnäyttöruudulta.
Jos näyttöön tulee Ei käytettävissä -sanoma, tarkista
portin kytkentä.
3
Valitse rekisteröidyn tietokoneen Tunnus ja anna
Salasana tarvittaessa.
• Tunnus on sama tunnus kuin Samsungin
skannauksen ja faksauksen hallinta -ohjelmaan
rekisteröity Tietokoneen tunnus.
• Salasana on Samsungin skannauksen ja
faksauksen hallinta -sovellukseen rekisteröity
nelinumeroinen Salasana.
4. Erityisominaisuudet
4
5
109
Kirjoita haluamasi sovellusohjelma ja paina OK.
Oletusasetus on Omat asiakirjat.
Valitse haluamasi asetus ja paina OK.
• Skannausmuoto näkyy vain, jos skannauksen
kohteeksi on valittu Omat asiakirjat.
• Jos haluat skannata käyttäen oletusasetusta, paina
Käynnistä-painiketta.
6
Skannaus alkaa.
Skannausominaisuudet
25
Skannaaminen sähköpostiin
4. Erityisominaisuudet
110
Skannaaminen ja sähköpostin lähettäminen
1
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso
"SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
124).
2
Valitse
(Skannaa) > Skann.->sahkop
ohjauspaneelista.
2
Valitse Settings > Network Settings ja Outgoing Mail
Server(SMTP).
3
Anna kirjautumisnimi ja salasana, jos teet määritystä
SyncThru™ Web Service -palveluun.
3
Kirjoita IP-osoite pisteellisessä
kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.
4
Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite.
4
5
Kirjoita palvelimen porttinumero 1- 65535.
Sähköpostitilin määrittäminen
1
6
7
Tai valitse Sk. > Verkon PC kosketusnäyttöruudulta.
• Voit lähettää sähköpostia itsellesi aktivoimalla Auto
Send To Self -valinta kohdassa Settings > Scan >
Scan To E-mail SyncThru™ Web Service ohjelmassa.
Valitse kohdan SMTP Requires Authentication viereinen
ruutu, jos haluat edellyttää todennusta.
Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.
Valitse Käytä.
• Jos SMTP-palvelimen todennustapa on POP3 before
SMTP, lisää valintamerkki kohteeseen SMTP
Requires POP Before SMTP Authentication.
• Anna IP-osoite ja porttinumero.
5
6
7
8
Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina OK.
Valitse skannattava tiedostoformaatti ja paina OK.
Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.
Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten
sähköpostiviestin.
Skannausominaisuudet
4. Erityisominaisuudet
111
26
Skannaus FTP/SMB-palvelimeen
• Kansio, johon skannattu kuva tallennetaan, tulee olla
juuressa.
• Kansion ominaisuudeksi tulee asettaa jaettava.
FTP/SMB-palvelimen asetukset
1
Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso
"SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
124).
2
3
4
Valitse Address Book > Individual > Add.
5
6
Kirjoita palvelimen porttinumero 1- 65535.
7
8
9
Valitse kohdan Add FTP tai Add SMB viereinen ruutu.
Kirjoita IP-osoite pisteellisessä
kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.
Valitse Anonymous-kohdan viereinen ruutu, jos haluat,
että palvelin sallii käytön todentamattomille henkilöille.
• Käyttäjänimellä tulee olla oikeudet lukea kansiota ja
kirjoittaa siihen.
10 Valitse Apply.
Skannaus ja FTP/SMB-palvelimeen lähettäminen
1
2
Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.
3
Valitse
(Skannaa) > Skannaa->SMB tai Skannaa>FTP ohjauspaneelista.
Tai valitse Sk. > SMB tai FTP kosketusnäyttöruudulta.
Kirjoita kirjautumisnimi ja salasana.
Anna toimialuenimi, jos palvelin on liitetty tietylle alueelle,
anna muussa tapauksessa vain tietokoneen nimi, joka on
rekisteröity SMB-palvelimelle.
Anna Path, johon skannattu tiedosto tallennetaan.
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
4
5
Valitse palvelin ja haluamasi skannausmuoto.
Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten tiedoston
valittuun palvelimeen.
Skannausominaisuudet
27
4. Erityisominaisuudet
112
28
Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta
Voit myös skannata ja tuoda asiakirjoja
kuvanmuokkausohjelmasta, sellaisista kuin Adobe Photoshop,
jos ohjelmisto on TWAIN-yhteensopiva. Voit skannata TWAINyhteensopivalla ohjelmistolla seuraavasti:
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
3
4
5
6
Avaa sovellus, esimerkiksi Adobe Photoshop.
Napsauta Tiedostonimi > Tuo ja valitse sitten skanneri.
Aseta skannausasetukset.
Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
Skannaaminen WIA-ohjaimella
Laite tukee myös kuvien skannaamista Windows Image
Acquisition (WIA) -ohjaimella. WIA on yksi Microsoft Windows
7:n vakio-osista. WIA toimii digitaalikameroiden ja skannereiden
kanssa. TWAIN-ohjaimesta poiketen WIA-ohjaimella voit
skannata ja säätää kuvia helposti ilman erillistä ohjelmaa:
WIA-ohjain toimii vain Windows OS:ssä USB-portin
kanssa.
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
3
Napsauta Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteet ja ääni
> Laitteet ja tulostimet.
4
Napsauta laiteohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella
kohteessa Tulostimet ja faksit > Käynnistä skannaus.
5
Uusi skannaus -sovellus tulee näyttöön.
Skannausominaisuudet
6
Valitse skannausasetukset ja valitse Esikatselu, kun
haluat nähdä asetusten vaikutukset kuvaan.
7
Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
4. Erityisominaisuudet
113
30
Skannaus SmarThru 4:llä
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
3
4
Kaksoisnapsauta SmarThru 4-kuvaketta.
29
Skannaus Samsung Scan Assitantin avulla
1
2
3
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsungtulostin ja käynnistä Samsung Scan Assitant.
Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa Ohje
( ) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.
4
5
Aseta skannausasetukset.
Napsauta Scan-painiketta.
SmarThru avautuu.
•
Scan to: Voit skannata kuvan ja tallentaa sen
sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse
tai julkaista websivustossa.
•
Image: Voit muokata kuvaa ja lähettää sen valittuun
sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse
tai julkaista websivustossa.
•
Print: Voit tulostaa tallennettuja kuvia.
Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa Ohje
( ) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.
Skannausominaisuudet
5
6
7
8
Valitse Scan to.
Valitse kohde toiminnoista Application, E-mail, Folder,
OCR tai Web.
4. Erityisominaisuudet
3
4
114
Kaksoisnapsauta SmarThru Office -kuvaketta.
Näyttöön tulee SmarThru Office -ikkuna.
Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa Ohje
( ) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.
Napsauta tarvittaessa Settings asetusten tekemiseksi.
Napsauta Scan-painiketta.
31
5
Napsauta SmarThru Office -kuvaketta ( ) Windowsin
tehtäväpalkissa halutessasi aktivoida SmarThru Office ohjelman.
6
Avaa skannausikkuna napsauttamalla skannauskuvaketta
( ).
7
8
Scan Setting-ikkuna avautuu.
Skannaus SmarThru Officella
• Käyttääksesi SmarThru Office -sovellusta sinun
täytyy asentaa ohjelma manuaalisesti toimitetulta
CD:ltä. Valitse Kehittynyt asennus > Mukautettu
asennus ja valitse asennettavaksi SmarThru Office.
• Voit käyttää OCR (Optical Character Reader) ominaisuutta SmarThru Office -ohjelmasta.
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Määritä skannausasetukset ja valitse Scan.
Skannausominaisuudet
32
Skannaaminen Macintosh-tietokoneella
4. Erityisominaisuudet
Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta
Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat
pääosin Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmään.
Skannaus USB:hen kytketystä laitteesta
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
3
Avaa Applications ja valitse sitten Image Capture.
Jos näyttöön tulee No Image Capture device
connected -sanoma, irrota USB-kaapeli ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, katso lisätietoja Image
Capture -ohjelman ohjeesta.
4
5
1
2
Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.
3
4
Avaa Applications ja valitse sitten Image Capture.
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Noudata alla olevia käyttöjärjestelmän mukaisia vaiheita.
•
Koskien versioita 10.4~10.5
-
Napsauta valikkorivin Devices > Browse Devices.
-
Valitse laitteesi TWAIN-laitteista. Varmista, että Use
TWAIN software -ruutu on valittuna.
-
Napsauta Connect.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi, päivitä
Mac OS -käyttöjärjestelmä uusimpaan versioon. Image
Capture -ohjelman sujuva käyttö vaatii Mac OS X 10.3.9
-käyttöjärjestelmän tai uudemman ja Mac OS X 10.4.7 käyttöjärjestelmän tai uudemman.
115
Jos varoitusilmoitus tulee esiin, napsauta Change
Port.. portin valitsemiseksi, tai jos tulee TWAIN UI
esiin, napsauta Change Port.. Preference välilehdeltä ja valitse uusi portti.
•
Jos kyseessä on versio 10.6, valitse laitteesi SHAREDkohdan alapuolelta.
Skannausominaisuudet
5
6
Määritä skannausasetukset tässä ohjelmassa.
4. Erityisominaisuudet
116
33
Skannaaminen Linux-järjestelmässä
Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
Skannaaminen
• Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi,
päivätä Mac OS -käyttöjärjestelmäsi uusimpaan
versioon. Image Capture toimii oikein Mac
OS X 10.4.7:ssä ja uudemmissa versioissa.
• Katso lisätietoja Image Capture -ohjelman ohjeesta.
• Voit myös käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa,
kuten Adobe Photoshopia.
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on
kytketty.
2
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver
Configurator -kuvaketta.
3
Napsauta
-painiketta vaihtaaksesi Scanners
Configuration -toimintoon.
4
Valitse skanneri luettelosta.
Skannausominaisuudet
5
6
7
8
Napsauta Properties-painiketta.
Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Valitse Scanner Properties -ikkunasta Preview.
Asiakirja skannataan, ja esikatselukuva tulee Preview
Pane -ruutuun.
4. Erityisominaisuudet
117
10 Valitse haluamasi vaihtoehto.
11 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
Skannausasetukset ovat tallennettavissa ja lisättävissä
myöhempää käyttöä varten Job Type -luetteloon.
Kuvan muokkaaminen Image Managerillä
Image Manager -sovelluksen komentojen ja työkalujen avulla
voit muokata skannattua kuvaa.
9
Määritä kuvan skannattava osa vetämällä hiirellä Preview
Pane -ruudussa.
Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen
Tämä ominaisuus mahdollistaa laitteen muistin käyttämisen
jaettuna kansiona. Tämän ominaisuuden etu on se, että voit
käyttää kätevästi jaettua kansiota tietokoneesi ikkunan kautta.
• Voit käyttää tätä ominaisuutta malleissa, joissa on
massatallennuslaite.
• Järjestelmänvalvoja voi asettaa tunnuksen ja
salasanan käyttäjän pääsyn rajoittamiseksi ja asettaa
myös samanaikaisten käyttäjien maksimilukumäärän.
34
Jaetun kansion luominen
1
2
3
Avaa Windows Explore -ikkuna tietokoneelta.
Anna \\[ip-osoite] (esimerkki: \\169.254.133.42)
osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta
Mene.
Luo uusi kansio nfsroot-hakemistoon.
4. Erityisominaisuudet
118
35
Jaetun kansion käyttäminen
Voit käyttää jaettua kansiota aivan samalla tavalla kuin tavallista
tietokonetta. Luo kansio tai tiedosto, muokkaa sitä tai poista se
niin kuin tekisit tavalliselle Windows-kansiolle. Voit myös
tallentaa skannatut tiedot jaettuun kansioon. Voit tulostaa
suoraan jaettuun kansioon tallennettuja tiedostoja. Voit tulostaa
TIFF-, BMP-, JPEG- ja PRN-tiedostoja.
Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
4. Erityisominaisuudet
119
37
Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden
näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden
mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske
laitettasi.
36
Tulostinohjaimesta
Lisämuistin asentamisen jälkeen voit käyttää Tulosta-ikkunassa
tulostuksen lisäominaisuuksia, kuten määrittää työn
tarkistamisen tai yksityisen tulostyön tulostamisen. Valitse
Ominaisuudet tai Määritys ja konfiguroi tulostustila.
Ohjauspaneelista
Jos laitteessa on lisämuisti tai lisäkiintolevyasema, voit käyttää
näitä ominaisuuksia
(Valikko) painikkeesta>
Järjestelmäasetukset > Työnhallinta.
•
Aktiivinen työ: Kaikki tulostamista odottavat tulostustyöt
näkyvät aktiivisten töiden jonossa siinä järjestyksessä, jossa
ne on lähetetty tulostimeen. Voit poistaa työn jonosta ennen
tulostamista tai määrittää sen tulostettavaksi aikaisemmin.
•
Tiedostokäytäntö: Voit valita tiedostokäytännön, joka luo
tiedostonimen ennen kuin järjestelmä jatkaa työn
suorittamista lisämuistin avulla. Jos lisämuistissa on jo sama
nimi, kun annat uuden tiedostonimen, voit nimetä tiedoston
uudelleen tai korvata sen.
•
Tallennettu työ: Voit tulostaa tai poistaa tallennetun työn.
Asennettuasi kiintolevyaseman voit myös tulostaa
esimääritettyjä asiakirjamalleja
(Valikko)
painikkeesta > Järjestelmäasetukset >
Lomakevalikko.
5. Ylläpito
Tässä luvussa kerrotaan hallintatyökaluista, joiden avulla saat kaiken
hyödyn irti laitteestasi. Siinä on myös tietoja väriainekasetin
kunnossapidosta.
• Väriainekasetin säilyttäminen
121
• Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
123
• Hyödylliset hallintatyökalut
124
Väriainekasetin säilyttäminen
Väriainekaseteissa on osia, jotka ovat arkoja valolle, tietyille
lämpötiloille ja kosteudelle. Samsung kehottaa käyttäjiä
noudattamaan annettuja suosituksia. Näin voidaan varmistaa,
että uusi Samsungin värikasetti toimii mahdollisimman hyvin,
laadukkaasti ja pitkään.
Säilytä väriainekasettia samassa ympäristössä, jossa tulostinta
käytetään. Sen tulee olla lämpötilaltaan ja kosteusoloiltaan
hallittu ympäristö. Väriainekasettia tulee säilyttää
alkuperäispakkauksessa asennukseen asti. Jos alkuperäistä
pakkausta ei ole käytettävissä, peitä kasetin yläaukko paperilla
ja säilytä kasettia pimeässä kaapissa.
Kasetin avaaminen ennen käyttöä lyhentää sen säilytys- ja
käyttöikää merkittävästi. Älä säilytä lattialla. Jos väriainekasetti
poistetaan tulostimesta, säilytä väriainekasettia oikein alla
olevien ohjeiden mukaisesti.
•
•
•
Säilytä väriainekasettia sen alkuperäisessä pakkauksessa
olleen suojapussin sisällä.
Säilytä vaakataso (ei pystyasennossa) ja sama sivu ylöspäin
kuin laitteessa.
Älä säilytä kuluvia tarvikkeita seuraavissa olosuhteissa:
-
Yli 40 °C:n lämpötilassa.
-
Kosteus vähintään 20 % ja enintään 80 %.
-
Paikassa, jossa kosteus tai lämpötila vaihtelee
huomattavasti.
-
Suorassa auringonvalossa tai huoneenvalossa.
5. Ylläpito
-
Pölyisissä paikoissa.
-
Autossa pitkiä ajanjaksoja.
-
Paikassa, jossa on syövyttäviä kaasuja.
-
Paikassa, jossa on suolainen ilma.
121
1
Käsittelyohjeita
•
Älä koske kasetin valoherkän rummun pintaan.
•
Älä altista kasettia turhalle tärinälle tai iskulle.
•
Älä koskaan pyöritä rumpua manuaalisesti etenkään sen
tavallisen pyörimissuunnan vastaisesti. Muussa tapauksessa
rumpu saattaa vioittua sisäisesti ja väriainetta voi läikkyä.
2
Väriainekasetin käyttö
Samsung Electronics ei suosittele eikä hyväksy muiden kuin
Samsungin väriainekasettien käyttämistä tulostimissa. Muihin
kuin hyväksyttyihin väriainekasetteihin kuuluvat yleiset,
liikkeiden omat, uudelleen täytetyt tai uudelleen valmistetut
väriainekasetit.
Väriainekasetin säilyttäminen
Samsung-tulostimen takuu ei kata sellaisia tulostimelle
aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet uudelleen
täytetyn, uudelleen valmistetun tai muun kuin Samsungin
oman väriainekasetin käytöstä.
3
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä (väriainekasetin käyttöikä)
määräytyy tulostustöissä tarvittavan väriaineen määrän
mukaan. Todellinen tulosteiden määrä saattaa vaihdella sen
mukaan, kuinka paljon väriainetta kullakin sivulla käytetään, ja
käyttöympäristön, tulostusvälin sekä tulostusmateriaalin tyypin
ja/tai koon mukaan. Esimerkiksi tulostettaessa paljon kuvia
väriainetta kuluu paljon enemmän ja väriainekasetti täytyy
mahdollisesti vaihtaa useammin.
5. Ylläpito
122
Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
•
Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä äläkä käännä sitä
ylösalaisin. Muutoin väriaine voi levitä laitteen sisällä ja
vahingoittaa laitetta tai heikentää tulostuslaatua.
•
Jotta laite pysyy vakaana siirrettäessä, vähintään kahden
henkilön on kannettava sitä.
5. Ylläpito
123
Hyödylliset hallintatyökalut
4
Samsung AnyWeb Print
Tämän työkalun avulla Windows Internet Explorerin sivujen
näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on
helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla. Voit siirtyä
sivustoon, josta kyseinen työkalu voidaan ladata, valitsemalla
Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung Printers > Samsung
AnyWeb Print > Download the latest version.
5
SyncThru™ Web Service -ohjelman
käyttäminen
• SyncThru™ Web Service -palvelun käyttämiseen
tarvitaan Internet Explorer 6.0 tai uudempi.
• Tämän käyttöoppaan SyncThru™ Web Service palvelun selite saattaa näyttää erilaisilta kuin omassa
laitteessasi, koska siinä esitetyt valinnat ja mallit
vaihtelevat.
• Vain verkkomalli.
5. Ylläpito
124
SyncThru™ Web Service -palvelun avaaminen
1
Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.
2
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
► Kirjautuminen SyncThru™ Web Service -palveluun
Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit
määrittää SyncThru™ Web Service -asetukset. Voit käyttää
SyncThru™ Web Service -palvelua kirjautumatta, mutta tällöin et
voi käyttää Settings- ja Security-välilehtiä.
1
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.
2
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Hyödylliset hallintatyökalut
SyncThru™ Web Service -toiminnon yleiskuvaus
5. Ylläpito
125
► Settings-välilehti
Tässä välilehdessä voit asettaa laitteesi ja verkon määrityksiä.
Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit
tarkastella tätä välilehteä.
Jotkin välilehdet eivät ehkä näy kaikissa laitemalleissa.
•
Machine Settings -välilehti: Määrittää laitteessasi olevia
asetuksia.
•
Network Settings -välilehti: Näyttää verkkoympäristön
asetukset. Määrittää asetukset kuten TCP/IP ja
verkkoprotokollat.
► Information-välilehti
Välilehdessä kerrotaan laitettasi koskevia yleistietoja. Voit
tarkistaa erilaisia asioita, kuten jäljellä olevan väriaineen
määrän. Voit myös tulostaa raportteja, kuten virheraportin.
► Security-välilehti
•
Active Alerts: Näyttää hälytykset, jotka ovat esiintyneet
laitteessa ja niiden vakavuusaste.
Tässä välilehdessä voit asettaa järjestelmän ja verkon
suojaustiedot. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana,
ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.
•
Supplies: Näyttää kuinka monta sivua tulostetaan ja
paljonko väriainetta on jäljellä kasetissa.
•
System Security: Määrittää järjestelmänvalvojan tiedot ja
myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen toimintoja.
•
Usage Counters: Näyttää käyttömäärän tulostustyypeittäin:
yksipuolinen ja kaksipuolinen.
•
•
Current Settings: Näyttää laitteen ja verkon tiedot.
Network Security: Määrittää HTTP-, IPSec-, IPv4/IPv6suodatus- ja 802.1x-asetukset sekä todennuspalvelinten
asetukset.
•
Print information: Tulostaa raportteja kuten järjestelmään,
sähköpostiosoitteeseen ja fonttiin liittyen.
•
User Access Control: Luokittelee käyttäjät useisiin ryhmiin
jokaisen käyttäjän roolin mukaan. Kunkin käyttäjän
valtuutusta, todennusta ja kirjausta hallitaan ryhmän
tehtävämäärityksen perusteella.
Hyödylliset hallintatyökalut
► Maintenance-välilehti
Tässä välilehdessä voit tehdä laitteen ylläpitotoimintoja, kuten
päivittää laiteohjelmiston ja määrittää yhteystiedot sähköpostin
lähettämistä varten. Voit myös muodostaa yhteyden Samsungsivustoon tai ladata ohjaimia valitsemalla Link-valikon.
•
Firmware Upgrade: Päivittää laitteen ohjelmiston.
•
Contact Information: Näyttää yhteystiedot.
•
Link: Näyttää linkit hyödyllisille sivustoille, joista voit ladata
tai tarkistaa tietoja.
Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen
Kun määrität tämän asetuksen, saat sähköpostitse tietoja
laitteesi tilasta. Kun määrität tietoja, kuten IP-osoitteen,
isäntänimen, sähköpostiosoitteen ja SMTP-palvelimen tiedot,
koneen tilatiedot (väriaineen vähyys tai laitevirhe) lähetetään
määritetyn henkilön sähköpostiin automaattisesti. Tätä
vaihtoehtoa käyttää yleensä laitteen järjestelmänvalvoja.
1
Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet
Explorer.
Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
2
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
5. Ylläpito
3
126
Valitse Settings-välilehdestä Machine Settings > E-mail
Notification.
Jos et ole määrittänyt lähtevän liikenteen
palvelinympäristöä, määritä verkkoympäristö ennen
sähköposti-ilmoituksen asettamista valitsemalla
Settings > Network Settings > Outgoing Mail
Server(SMTP).
4
Valitse Enable-valintaruutu, jos haluat käyttää E-mail
Notification -toimintoa.
5
Lisää sähköposti-ilmoituksen käyttäjä valitsemalla Add.
6
Määritä vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoitteet sekä
ilmoituskohteet, joista haluat saada hälytyksen.
Napsauta Apply-painiketta.
Jos palomuuri on käytössä, sähköposti-ilmoituksen
lähetys ei ehkä onnistu. Ota tällöin yhteyttä
verkonvalvojaan.
Hyödylliset hallintatyökalut
Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen
Tämä asetus tarvitaan, jotta sähköposti-ilmoitusasetusta
voidaan käyttää.
1
Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet
Explorer.
Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
2
3
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
4
Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi, puhelinnumero, sijainti
ja sähköpostiosoite.
5
Valitse Security-välilehdestä System Security > System
Administrator.
Napsauta Apply-painiketta.
5. Ylläpito
127
6
Samsung Easy Printer Managerin (vain
Windows) käyttö
Samsung Easy Printer Manager on Windows-pohjainen
sovellus, jossa Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi
sijaintipaikaksi. Samsung Easy Printer Manager yhdistää
laiteasetukset sekä tulostusympäristöt, asetukset/toiminnot ja
käynnistyksen. Kaikilla näillä ominaisuuksilla on yhdyskäytävä
Samsung-laitteen käytön helpottamiseksi. Samsung Easy
Printer Managerissa on kaksi eri käyttöliittymää, josta käyttäjä
voi valita: peruskäyttöliittymän ja käyttöliittymän lisäasetusten
käyttö. Kahden käyttöliittymän välillä vaihtaminen on helppoa:
vain painiketta napsauttaen.
Samsung Easy Printer Managerin merkitys
Tämä liittymä on tarkoitettu laitteen käyttäjien yleiseen käyttöön
pienyrityksissä tai kotikäytössä.
Ohjelman avaaminen:
Valitse Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy
Printer Manager.
Hyödylliset hallintatyökalut
5. Ylläpito
Samsung Easy Printer Manager -liittymä koostuu erilaisista
perusosioista seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:
Sovelluksen
tiedot.
Pikalinkit
4
2
Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit
tarkistaa tiedot, kuten laitteen mallin nimen,
IP-osoitteen (tai portin nimen) ja laitteen tilan.
Vianmääritys-painike: Virheen
tapahtuessa painike avaa
Vianmääritysopas. Voit avata heti
ao. osion suoraan käyttöoppaasta.
Näyttää Pikalinkit laitteen varsinaisiin
toimintoihin. Tämä osio sisältää myös linkkejä
lisäasetusten käyttämiseksi.
Jos liität laitteen verkkoon, esiin
tulee SyncThru™ Web Service ikkuna.
Tulostinluet- Tulostinluettelosta näkyvät tietokoneeseen
telo
asennettujen tulostimien kuvakkeet.
Tulostimen
tiedot
Sisältää linkkejä lisäasetuksiin, määrityksiin,
ohjeeseen ja laitetietoihin vaihtamiseksi.
-painiketta käytetään
käyttöliittymän vaihtamiseksi
käyttöliittymän
lisäasetuskäyttöön ( katso
"Käyttöliittymän lisäasetusten
yleiskuvaus" sivulla 129).
3
1
128
Sisältöalue
5
Tilaa
6 tarvikkeita
Näyttää tiedot valitusta laitteesta, jäljellä
olevasta väriainetasosta ja paperista. Tiedot
vaihtelevat valitusta laitteesta riippuen.
Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
Napsauta Tilaa-painiketta tarvikkeiden
tilausikkunasta. Voit tilata uusia
väriainekasetteja verkosta.
Hyödylliset hallintatyökalut
5. Ylläpito
129
► Faksaus tietokoneeseen -asetukset
Napsauta ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa Ohje
( ) -painiketta ja napsauta valintaa, josta haluat tietoja.
Tämä valikko sisältää asetukset, jotka liittyvät valitun laitteen
perusfaksitoimintaan.
•
Poista käytöstä: Jos Poista käytöstä -asetuksena on
Käytössä, tulevia fakseja ei oteta vastaan tähän laitteeseen.
•
Ota faksien vastaanotto laitteesta käyttöön: Mahdollistaa
faksauksen laitteessa ja mahdollistaa lisäasetusten
tekemisen.
Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus
Käyttöliittymän lisäasetukset on tarkoitettu verkosta ja laitteista
vastuussa olevan henkilön käyttöön.
► Laitteen asetukset
► Hälytysasetukset
Napsauta Laitteen asetukset > Linkki ohjelmaan -painiketta,
voit määrittää monenlaisia laitteen asetuksia.
Tämä valikko sisältää vikahälytykseen liittyvät asetukset.
► Skannaus tietokoneeseen -asetukset
Tämä valikko sisältää asetukset halutessasi luoda tai poistaa
Skannaa PC:hen -profiilit.
•
Skannauksen aktivointi: Määrittää, otetaanko skannaus
käyttöön laitteeseen vai ei.
•
profiili: Näyttää valittuun laitteeseen tallennetut
skannauksen profiilit.
•
Perusasetukset-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät
yleisiin skannaus- ja laiteasetuksiin.
•
Kuva-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan
muuttamiseen.
•
Tulostinhälytys: Sisältää hälytyksen saapumisaikaan
liittyvät asetukset.
•
Sähköposti-ilmoitus: Sisältää sähköpostin kautta
saapuvien hälytysten asetuksia.
•
Hälytyshistoria: Sisältää laitteen ja väriaineeseen liittyvien
hälytysten historian.
► Työn tilitiedot
Sisältää kyselyn määrätyn työnseurantakäyttäjän
tiedonannosta. Tämä tiedonanto voidaan luoda käyttää sitä
laitteisiin työnseurantaohjelmiston välityksellä, kuten
SyncThru™ tai CounThru™ -järj.valvojan ohjelmisto.
Hyödylliset hallintatyökalut
5. Ylläpito
130
7
Samsung-tulostimen tilan käyttö
(vain Windows)
Kuvake Merkitys
Kuvaus
Normaali Laite on valmiustilassa eikä ole vikoja tai
varoituksia.
Samsung-tulostimen tila on ohjelma, joka valvoo ja tiedottaa
laitteen tilasta.
• Tässä käyttöoppaassa näkyvä Samsung-tulostimen
tila -ikkuna ja sen sisältö voivat vaihdella käytettävän
tulostimen tai käyttöjärjestelmän mukaan.
Varoitus
Laite on tilassa, jossa vika saattaa tulla. Voi
esimerkiksi väriaine olla vähissä ja
vaarassa tyhjentyä.
Virhe
Laitteessa on ainakin yksi virhe.
• Tarkista, mitkä käyttöjärjestelmät ovat yhteensopivia
laitteen kanssa (katso perusopasta).
Samsung-tulostimen tilan yleiskuvaus
Jos tulostuksessa ilmenee virhe, voit tarkistaa virheen
Samsung-tulostimen tila -ohjelmasta. Samsung-tulostimen tila
asennetaan automaattisesti asentaessasi laitteen ohjelmiston.
Samsung-tulostimen tilan voi käynnistää myös manuaalisesti.
Mene kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta
Perusasetukset-välilehteä > Tulostimen tila -painiketta.
Väriaineen
määrä
Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa
jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä
olevassa ikkunassa näkyvä laite ja
värikasettien määrä saattavat vaihdella
käytettävän laitteen mukaan. Joissakin
laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
Hälytysasetus
Valitse haluamasi asetukset Asetuksetikkunassa.
1
Nämä kuvakkeet ilmestyvät Windowsin tehtäväpalkkiin:
2
Hyödylliset hallintatyökalut
3
4
Tilaa tarvikkeita
Voit tilata uusia väriainekasetteja
verkosta.
Vianmääritys
Voit avata vianmääritysosion myös
suoraan käyttöoppaasta.
5 Sulje
5. Ylläpito
131
Smart Panel -ohjelmiston yleiskuvaus
Jos käytön aikana ilmenee virhe, virheen voi tarkistaa Smart
Panel -sovelluksesta. Voit käynnistää Smart Panel myös
manuaalisesti.
Sulje ikkuna.
Napsauta Mac OS 10.5:n osalta tulostimen
Print & Fax kohdasta System Preferences >
Open Printer Queue... > Utility.
8
Smart Panel in käyttö
(vain Macintosh ja Linux)
Smart Panel on ohjelma, joka valvoo tulostinta, kertoo sinulle
sen tilasta ja mahdollistaa tulostinasetusten mukauttamisen.
Smart Panel asentuu Macintoshiin automaattisesti, kun asennat
laiteohjelmiston. Jos käyttöjärjestelmä on Linux, voit ladata
Smart Panel -ohjelman Samsungin verkkosivustosta (katso
"Smart Panel -ohjelman asentaminen" sivulla 7).
• Tässä käyttöoppaassa esitetty Smart Panel -ikkuna ja
sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai
käyttöjärjestelmän mukaan.
• Tarkista, mitkä käyttöjärjestelmät ovat yhteensopivia
laitteen kanssa (katso perusopasta).
Macintosh
Linux
Napsauta Mac OS 10.6:n osalta tulostimen
Print & Fax kohdasta System Preferences >
Open Printer Queue... > Printer Setup >
Utility > Open Printer Utility.
Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella Smart
Panel in kuvaketta.
Hyödylliset hallintatyökalut
Väriaineen
määrä
1
Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa
jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä
olevassa ikkunassa näkyvä laite ja
värikasettien määrä saattavat vaihdella
käytettävän laitteen mukaan. Joissakin
laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
5. Ylläpito
132
Smart Panel in asetusten muuttaminen
Napsauta Linuxessa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Smart
Panel -kuvaketta ja valitse Options. Valitse haluamasi asetukset
Options-ikkunassa.
9
2 Buy Now
User’s Guide
3
Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas.
Virheen tapahtuessa painike avaa
Troubleshooting Guide. Voit
avata vianmääritysosion myös
suoraan käyttöoppaasta.
Printer Setting Tulostimen asetukset -apuohjelma voit
määrittää monia laitteen asetuksia.
Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
4
Jos liität laitteen verkkoon,
SyncThru™ Web Service -ikkuna
tulee näkyviin Tulostimen
asetukset -apuohjelma -ikkunan
asemesta.
Unified Driver Configurator -työkalun
käyttäminen Linuxissa
Unified Driver Configurator on pääasiassa laitteiden
määrittämiseen tarkoitettu työkalu. Sinun on asennettava Unified
Linux Driver, jotta voit käyttää Unified Driver Configurator työkalua (katso "Asennus Linuxiin" sivulla 7).
Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, järjestelmä luo
Unified Driver Configurator -kuvakkeen automaattisesti
työpöydälle.
Hyödylliset hallintatyökalut
Unified Driver Configuratorin avaaminen
1
2
5. Ylläpito
Printers configuration
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver
Configurator -kuvaketta.
Printers configuration -ikkunassa on kaksi välilehteä: Printers
ja Classes.
Voit myös napsauttaa Startup-valikon kuvaketta ja valita
sitten vaihtoehdot Samsung Unified Driver > Unified
Driver Configurator.
► Printers-välilehti
Voit siirtyä eri asetusikkunoihin vasemmalla olevien
painikkeiden avulla.
Voit tarkistaa järjestelmän kulloisenkin tulostinmäärityksen
napsauttamalla Unified Driver Configurator-ikkunan
vasemmalla puolella olevaa laitekuvaketta.
1 Printer
Configuration
2 Port Configuration
Voit avata näytön ohjevalikon valitsemalla Help.
3
133
Kun asetukset on tehty, sulje Unified Driver Configurator
valitsemalla Exit.
1
Vaihtaa Printers configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki asennetut laitteet.
3
Näyttää laitteen tilan, mallin nimen ja URI-tunnuksen.
Hyödylliset hallintatyökalut
5. Ylläpito
Tulostimen ohjauspainikkeet ovat seuraavat:
► Classes-välilehti
•
Refresh: päivittää käytettävissä olevien laitteiden luettelon.
•
Add Printer: lisää uuden laitteen.
Classes-välilehdessä on luettelo käytettävissä olevista
laiteluokista.
•
Remove Printer: poistaa valitun laitteen.
•
Set as Default: määrittää valittuna olevan laitteen
oletuslaitteeksi.
•
Stop/Start: pysäyttää tai käynnistää laitteen.
•
Test: tulostaa testisivun, jotta voidaan tarkistaa, että laite
toimii oikein.
•
Properties: sallii tarkastella ja muuttaa tulostimen asetuksia.
1
Näyttää kaikki laiteluokat.
2
Näyttää luokan tilan ja luokkaan kuuluvien laitteiden
määrän.
•
Refresh: päivittää luokkien luettelon.
•
Add Class: lisää uuden laiteluokan.
•
Remove Class: poistaa valitun laiteluokan.
134
Hyödylliset hallintatyökalut
Ports configuration
Tässä ikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevien porttien
luetteloa, tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa varatun portin,
kun portin varannut laite on lopettanut työn jostakin syystä.
1
Vaihtaa Ports configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki käytettävissä olevat portit.
3
Näyttää portin tyypin, siihen liitetyn laitteen ja tilan.
•
Refresh: päivittää käytettävissä olevien porttien luettelon.
•
Release port: vapauttaa valitun portin.
5. Ylläpito
135
6. Vianmääritys
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.
• Paperinsyöttöongelmat
137
• Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
138
• Tulostusongelmat
139
• Tulostuslaatuongelmat
143
• Kopiointiongelmat
151
• Skannaamisongelmat
152
• Faksausongelmat
154
• Käyttöjärjestelmän ongelmia
156
Paperinsyöttöongelmat
Tila
6. Vianmääritys
137
Ehdotetut ratkaisut
Paperit jumiutuvat tulostuksen
aikana
Poista paperitukos.
Paperiarkit tarttuvat toisiinsa
• Tarkista paperikasetin enimmäiskapasiteetti.
• Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia.
• Poista paperit paperilokerosta ja leyhytä niitä.
• Kosteus saattaa saada paperiarkit tarttumaan toisiinsa.
Useiden paperiarkkien syöttö ei
onnistu
Lokerossa saattaa olla pinottuna erityyppisiä papereita. Lisää vain yhdentyyppistä, -kokoista ja painoista paperia.
Paperin syöttö laitteeseen ei
onnistu
• Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat esteet.
• Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi kasetista ja lisää se uudelleen oikein.
• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista.
• Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
Paperitukoksia esiintyy jatkuvasti • Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. Jos tulostat
erikoismateriaalille, käytä monikäyttökasettia (tai käsisyöttölaitetta).
• Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
• Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa etukansi ja poista roskat.
Kalvot tarttuvat toisiinsa
tulostusalustalla
Käytä vain erityisesti lasertulostimelle suunniteltuja kalvoja. Poista kukin kalvo, kun se poistuu
laitteesta alustalle.
Kirjekuoret tulostuvat
Varmista, että paperinohjaimet ovat kirjekuorten molempia kylkiä vasten.
epäsymmetrisesti tai niiden oikea
syöttö ei onnistu
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
6. Vianmääritys
138
Napsauttamalla tätä linkkiä voit katsoa animaation virtaongelmien ratkaisemisesta.
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei saa virtaa tai
• Kytke laite ensin sähkönsyöttöön. Jos laitteen ohjaimessa on
tietokoneen ja laitteen välistä
yhteyskaapelia ei ole kytketty
oikein.
• Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.
(Virta)-painike, paina sitä.
Tulostusongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
6. Vianmääritys
Mahdollinen syy
139
Ehdotetut ratkaisut
Laitteessa ei ole virtaa, tai se ei saa
virtaa.
Kytke laite ensin sähkönsyöttöön. Jos laitteen ohjaimessa on
(Virta)-painike, paina sitä.
Laitetta ei ole valittu oletuslaitteeksi.
Valitse tulostimesi oletustulostimeksesi Windowsissa.
Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista ongelmista:
• Etukansi on avoinna. Sulje etukansi.
• Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos.
• Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia.
• Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti.
Jos laitteessa tapahtuu järjestelmävirhe, ota yhteyttä huoltoon.
Tietokoneen ja laitteen välistä kaapelia Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.
ei ole kytketty oikein.
Tietokoneen ja laitteen välinen kaapeli
on viallinen.
Mikäli mahdollista, kytke kaapeli toiseen tietokoneeseen, joka toimii
oikein, ja tulosta työ sitten. Voit myös yrittää käyttää eri laitekaapelia.
Porttiasetus on virheellinen.
Tarkista Windowsin tulostinasetuksista, että tulostustyö on lähetetty
oikeaan porttiin. Jos tietokoneessa on monta porttia, varmista, että
laite on liitetty oikeaan porttiin.
Laite on saatettu määrittää
virheellisesti.
Tarkista Tulostusmääritykset ja varmista, että kaikki
tulostusasetukset on määritetty oikein.
Tulostusongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Mahdollinen syy
6. Vianmääritys
140
Ehdotetut ratkaisut
Tulostinohjain on saatettu asentaa
virheellisesti.
Poista asennus ja asenna laiteohjain uudelleen.
Laite ei toimi oikein.
Tarkista, ilmoittaako ohjauspaneelin näyttö laitteen
järjestelmävirheestä. Ota yhteyttä huoltoon.
Asiakirjan koko on niin suuri, että
tietokoneen kiintolevytila ei riitä
tulostustyön käsittelemiseen.
Lisää kiintolevytilaa ja tulosta asiakirja uudelleen.
Tulostelokero on täynnä.
Laite jatkaa tulostamista, kun paperi on poistettu tulostelokerosta.
Laite valitsee tulostusmateriaalit väärästä
paperilähteestä.
Tulostusmääritykset-kohdassa tehty
paperivalinta saattaa olla virheellinen.
Useissa sovelluksissa paperilähdettä koskeva valinta on
Tulostusmääritykset-toiminnon Paperi-välilehdessä. Valitse oikea
paperilähde. Katso lisätietoja tulostinohjaimen ohjenäytöstä.
Tulostustyö tulostuu erittäin hitaasti.
Työ saattaa olla hyvin monimutkainen.
Tee sivusta yksinkertaisempi tai kokeile tulostuslaatuasetusten
säätämistä.
Puolet sivusta on
tyhjä.
Sivun suunta saattaa olla virheellinen.
Muuta sivun suuntaa sovelluksessasi. Katso lisätietoja
tulostinohjaimen ohjenäytöstä.
Paperin koko ja paperikokoasetukset
eivät vastaa toisiaan.
Varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on
sama kuin kasetissa olevan paperin koko, tai varmista, että
tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin
käyttämäsi sovelluksen asetuksissa valittu paperi.
Tulostusongelmat
Tila
6. Vianmääritys
Mahdollinen syy
Laite tulostaa, mutta Laitteen kaapelia ei ole kytketty oikein,
teksti on väärä, sot- tai se on viallinen.
kuinen tai epätäydellinen.
141
Ehdotetut ratkaisut
Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen. Kokeile tulostaa työ, jonka
tulostus on aiemmin onnistunut. Jos mahdollista, liitä kaapeli ja laite
toiseen tietokoneeseen ja koeta tulostaa työ, jonka tulostuksen tiedät
toimivan. Kokeile lopuksi uutta laitekaapelia.
Valittuna on väärä tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen tulostinvalintavalikosta, että laitteesi on valittuna.
Sovellus toimii virheellisesti.
Kokeile tulostaa työ toisesta sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei toimi oikein.
Sulje Windows ja käynnistä tietokone uudelleen. Sammuta laite ja
käynnistä se sitten uudelleen.
Jos käytössä on DOS-ympäristö,
laitteesi fonttiasetus saattaa olla
määritetty virheellisesti.
Katso "Fonttiasetuksen muuttaminen" sivulla 81.
Sivuja tulostuu, mut- Väriainekasetti on viallinen, tai sen
ta ne ovat tyhjiä.
väriaine on lopussa.
Jaa tarvittaessa väriaine tasaisesti uudelleen. Vaihda väriainekasetti
tarvittaessa.
Tiedostossa saattaa olla tyhjiä sivuja.
Tarkista, että tiedosto ei sisällä tyhjiä sivuja.
Jotkin osat, kuten ohjain tai kortti,
saattavat olla viallisia.
Ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei tulosta PDF- PDF-tiedoston ja Acrobat-tuotteiden
tiedostoja oikein.
välillä on yhteensopivuusongelma.
Osa grafiikasta,
tekstistä tai kuvista
puuttuu.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota
Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön Tulosta kuvana.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista
kauemmin.
Tulostusongelmat
Tila
Mahdollinen syy
6. Vianmääritys
Ehdotetut ratkaisut
Valokuvien tulostus- Valokuvan tarkkuus on hyvin pieni.
laatu on huono. Kuvat eivät ole teräviä.
Pienennä valokuvan kokoa. Jos säädät valokuvan kokoa
sovelluksessa, tarkkuus pienenee.
Laitteesta tulee höy- Kostean paperin käyttäminen voi
ryä tulostelokeron
aiheuttaa höyrystymistä tulostuksen
läheltä ennen tulos- aikana.
tusta.
Tämä ei ole ongelma. Jatka tulostusta.
Laite ei tulosta eriPaperikoko ja paperikoon asetus eivät
koiskokoiselle pape- vastaa toisiaan.
rille, kuten
laskutuspaperille.
Määritä oikea paperikoko valitsemalla Tulostusmäärityksetkohdassa olevasta Paperi-välilehdestä Mukautettu.
Tulostettu laskutuspaperi on käpristynyt.
Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan
Tulostusmääritykset, valitse Paperi-välilehti ja määritä tyypiksi
Paksu.
Paperityyppiasetus ei ole sopiva.
142
Tulostuslaatuongelmat
6. Vianmääritys
143
Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperia on lisätty väärin, tulostuslaatu saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on
seuraavassa taulukossa.
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Vaalea tai haalistunut tu- • Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai haalistunut alue, väriaine on vähissä. Asenna uusi
väriainekasetti.
lostusjälki
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
• Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai väriaineen säästötila on käytössä.
Säädä tulostustarkkuutta ja poista väriaineen säästö käytöstä. Katso tulostinohjaimen ohjeruutu.
• Jos tulosteessa on sekä tahroja että haalistumia, väriainekasetti täytyy puhdistaa. Puhdista laitteen
sisäpuoli.
• Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. Jos
näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Paperin yläosa painetaan Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.
vaaleammalla kuin pape- • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Valitse Tulostusmääritykset, valitse Paperi-välilehti ja
rin muu osa
määritä tyypiksi Kierrätetty.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Väriainepisteitä
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Aukkoja tulosteissa
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
6. Vianmääritys
Ehdotetut ratkaisut
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
• Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli.
• Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Ota yhteyttä huoltoon.
Sivulla on satunnaisia haalistuneita alueita, yleensä pyöreitä:
• Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen. Kokeile tulostaa työ uudelleen.
• Paperin kosteustaso on epätasainen, tai paperin pinnassa on kosteita alueita. Kokeile erimerkkisen
paperin käyttämistä.
• Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit saattavat saada jotkin paperien alueet hylkimään väriainetta.
Kokeile toista paperilaatua tai -merkkiä.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan Tulostusmääritykset, valitse Paperivälilehti ja määritä tyypiksi Paksu.
Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja
144
Jos sivulle tulee valkoisia pilkkuja:
• Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtorulla saattaa olla
likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli.
• Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Puhdista laitteen sisäpuoli.
Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Pystysuoria viivoja
6. Vianmääritys
145
Ehdotetut ratkaisut
Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja:
• Laitteen sisällä olevan värikasetin pinta (rumpuosa) on todennäköisesti naarmuuntunut. Poista
väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi.
Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja:
• Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli. Jos
näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Musta tai värillinen taus- Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen:
ta
• Käytä kevyempiä arkkeja.
• Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva ympäristö tai suuri ilmankosteus (suhteellinen kosteus yli
80%) saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää.
• Poista vanha väriainekasetti ja asenna uusi.
Väriainetahroja
• Puhdista laitteen sisäpuoli.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Toistuvia pystysuoria
virheitä
6. Vianmääritys
146
Ehdotetut ratkaisut
Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti merkkejä tasaisin välein:
• Väriainekasetti saattaa olla vahingoittunut. Jos sama ongelma ilmenee edelleen, poista väriainekasetti ja
asenna uusi väriainekasetti.
• Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos paperin kääntöpuolella on virheitä, vika korjaantuu
todennäköisesti itsestään muutaman sivun tulostamisen jälkeen.
• Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä huoltoon.
Taustatahroja
A
Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista, jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle sivulle.
• Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile tulostusta eri paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia, ennen kuin
se on tarpeen, jotta paperi ei kerää liikaa kosteutta.
• Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa, muuta tulostusasettelua niin, että kääntöpuolella olevien
saumojen kohdalle tulostaminen voidaan välttää. Saumoille tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia.
• Jos taustatahroja esiintyy koko sivulla tulostetulla alueella, säädä tulostustarkkuutta sovelluksen kautta
tai kohdassa Tulostusmääritykset. Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu
Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua
liikasyötöstä.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
6. Vianmääritys
147
Ehdotetut ratkaisut
Väriaine kerääntyy liha- Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.
voitujen merkkien tai ku- • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Valitse Tulostusmääritykset, valitse Paperi-välilehti ja
vien ympärille
määritä tyypiksi Kierrätetty.
• Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä
onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.
Virheellisesti muotoiltuja • Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa olla liian liukasta.
Kokeile eri paperia.
merkkejä
Vinoja sivuja
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Varmista, että paperinohjaimet eivät ole liian tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Käpristymistä tai aaltoilemista
6. Vianmääritys
148
Ehdotetut ratkaisut
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä kuumuus että kosteus voivat aiheuttaa paperin käpristymistä.
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Ryppyjä tai poimuja
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Tulosteiden kääntöpuolet ovat likaisia
• Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta. Puhdista laitteen sisäpuoli.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Täysin yksivärisiä tai
mustia sivuja
6. Vianmääritys
149
Ehdotetut ratkaisut
• Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen.
• Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi.
• Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
A
Väriainetta irtoaa
• Puhdista laitteen sisäpuoli.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Poista väriainekasetti ja asenna uusi.
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Aukot merkeissä
A
Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on valkoisia
alueita:
• Jos käytät kalvoja, kokeile toista kalvotyyppiä. Kalvon rakenteen vuoksi aukot joissakin merkeissä ovat
tavallisia.
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperi ja käännä se.
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia.
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Vaakasuoria raitoja
6. Vianmääritys
150
Ehdotetut ratkaisut
Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja tai tahroja:
• Väriainekasetti on saatettu asentaa virheellisesti. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen.
• Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi.
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Käpristyminen
Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei syöty laitteeseen:
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
• Muuta tulostimen paperiasetusta ja yritä uudelleen. Siirry kohtaan Tulostusmääritykset, valitse Paperivälilehti ja määritä tyypiksi Ohut.
• Muutamiin arkkeihin ilLaitetta käytetään luultavasti 1 000 metrin korkeudessa tai sitä ylempänä. Korkeus voi vaikuttaa
maantuu toistuvasti tun- tulostuslaatuun, kuten väriaineen irtoamiseen tai kuvien vaaleuteen. Muuta laitteen korkeusasetusta (katso
tematon kuva
"Korkeuden säätö" sivulla 80).
• Väriainetta irtoaa
• Esiintyy vaaleaa tulostusjälkeä tai likaa
Kopiointiongelmat
Kunto
6. Vianmääritys
151
Ehdotetut ratkaisut
Kopiot ovat liian vaaleita Tummenna tai vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointiominaisuus olevan Tummuus-asetuksen
tai tummia.
avulla.
Kopioissa on tahroja, vii- • Jos virheet ovat alkuperäisessä asiakirjassa, vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointitoim. olevan
Tummuus-asetuksen avulla.
voja, merkkejä tai täpliä.
• Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole virheitä, puhdista skannausyksikkö.
Kopioitu kuva on epäsymmetrinen.
• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on kohdistettuna kohdistusohjaimeen.
Tulostuu tyhjiä kopioita.
Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle kopioitava puoli alaspäin tai
asiakirjojen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin.
• Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteen sisäpuoli.
Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Kuva pyyhkiytyy kopios- • Vaihda paperilokerossa olevat paperit uudesta paketista ottamiisi papereihin.
ta helposti.
• Jos ympäristö on kostea, älä jätä paperia laitteeseen pitkäksi aikaa.
Kopiopaperitukoksia tapahtuu usein.
• Leyhytä papereita ja käännä ne ympäri paperikasetissa. Vaihda kasetin paperit uusiin. Tarkista
paperinohjaimet ja muuta niiden asentoa tarvittaessa.
• Varmista, että paperin tyyppi ja paino ovat oikeat.
• Varmista, ettei laitteeseen jää paperitukoksen poistamisen jälkeen paperia tai sen palasia.
Väriainekasetin väri riit- • Alkuperäiset asiakirjat saattavat sisältää kuvia, täysvärisiä alueita tai paksuja viivoja. Alkuperäiset
asiakirjat saattavat olla esimerkiksi lomakkeita, uutiskirjeitä, kirjoja tai muita asiakirjoja, joihin kuluu
tää oletettua vähempään
runsaasti väriainetta.
asiakirjamäärään ennen
väriaineen loppumista.
• Skannerin kansi saattaa jäädä auki, kun kopioita tehdään.
• Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.
Skannaamisongelmat
Kunto
Skanneri ei toimi.
6. Vianmääritys
152
Ehdotetut ratkaisut
• Varmista, että asetat skannattavan asiakirjan skannerin lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai
asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
• Muisti ei välttämättä riitä skannattavan asiakirjan säilyttämiseen. Kokeile, toimiiko esiskannaus. Kokeile
skannaustarkkuuden pienentämistä.
• Tarkista, että laitteen tulostinkaapeli on liitetty oikein.
• Varmista, ettei laitteen tulostinkaapeli ole viallinen. Vaihda tulostinkaapeli sellaiseen kaapeliin, jonka
tiedät toimivan. Vaihda tulostinkaapeli tarvittaessa.
• Varmista, että skannerin asetukset on tehty oikein. Tarkista skannausasetus SmarThru Office ohjelmasta tai haluamastasi sovelluksesta varmistaaksesi, että skannaustyö lähetetään oikeaan porttiin
(esimerkiksi USB001-porttiin).
Laite skannaa erittäin hi- • Tarkista, tulostaako laite vastaanotettua tietoa. Skannaa tällöin asiakirja sen jälkeen, kun vastaanotettu
tieto on tulostettu.
taasti.
• Kuvat skannautuvat tekstiä hitaammin.
• Tiedonsiirtonopeus hidastuu skannaustilassa, koska skannatun kuvan analysoimiseen ja
uudelleentuottamiseen tarvitaan runsaasti muistia. Määritä tietokone ECP-tulostintilaan BIOS-asetuksen
avulla. Tämä nopeuttaa toimintaa. Lisätietoja BIOS-asetusten määrittämisestä on tietokoneen
käyttöoppaassa.
Skannaamisongelmat
Kunto
6. Vianmääritys
Ehdotetut ratkaisut
Tietokoneen näyttöön tu- • Kopiointi- tai tulostustyö saattaa olla käynnissä. Yritä työtä uudelleen, kun edellinen työ on valmis.
lee sanoma:
• Valittu portti on käytössä. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
• Laitetta ei voi asettaa
• Tulostinkaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu.
tarvittavaan laitetilaan.
• Skanneriohjainta ei ole asennettu tai käyttöjärjestelmää ei ole määritetty oikein.
• Toinen ohjelma käyttää
• Varmista, että laite on kytketty oikein ja että virta on kytketty. Käynnistä sitten tietokone uudelleen.
porttia.
• USB-kaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu.
• Portti ei ole käytössä.
• Skanneri vastaanottaa
tai tulostaa tietoja. Kun
nykyinen työ on valmis,
yritä uudelleen.
• Kahva ei kelpaa.
• Skannaus on epäonnistunut.
153
Faksausongelmat
Kunto
6. Vianmääritys
154
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei toimi, näyttö on • Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
tyhjä, tai painikkeet eivät • Varmista, että pistorasiaan tulee virta.
toimi.
• Varmista, että virta on kytketty ja että ohjauspaneelissa olevaa virtakytkintä on painettu.
Soittoääntä ei kuulu.
• Tarkista, että puhelinlinja on yhdistetty oikein.
• Tarkista, että seinässä oleva puhelinpistoke toimii oikein liittämällä toinen puhelin.
Muistiin tallennettuihin
numeroihin ei soiteta oikein.
Varmista, että numerot on tallennettu muistiin oikein. Tulosta sen tarkistamiseksi osoiteluettelo.
Alkuperäisen asiakirjan
syöttö laitteeseen ei onnistu.
• Varmista, ettei paperi ole rypistynyt ja että se on asetettu oikein. Tarkista, että alkuperäinen asiakirja on
oikean kokoinen, ei liian paksu tai ohut.
• Varmista, että asiakirjojen syöttölaite on suljettu kunnolla.
• Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus on ehkä vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon.
Fakseja ei vastaanoteta
automaattisesti.
• Vastaanottotilaksi täytyy määrittää Faksi.
• Varmista, että kasetissa on paperia.
• Tarkista, näkyykö näytössä virheviestejä. Jos näkyy, poista ongelma.
Laite ei lähetä faksia.
• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin lasitasolle.
• Tarkista, pystyykö faksilaite, johon lähetät faksin, vastaanottamaan sen.
Saapuvassa faksissa on • Faksilaite, joka lähettää sinulle faksin, saattaa olla viallinen.
tyhjää tilaa tai se on heik- • Puhelinlinjan häiriöt saattavat aiheuttaa linjavirheitä.
kolaatuinen.
• Tarkista laitteesi toiminta ottamalla kopio.
• Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa. Vaihda väriainekasetti.
Faksausongelmat
Kunto
6. Vianmääritys
155
Ehdotetut ratkaisut
Jotkin saapuvan faksin
sanat ovat venyneet.
Faksin lähettävässä laitteessa oli tilapäinen asiakirjatukos.
Lähettämissäsi alkuperäisissä asiakirjoissa on
viivoja.
Tarkista ja puhdista skannausyksikkö.
Laite valitsee numeron, Vastaanottavan faksilaitteen virta saattaa olla katkaistuna, laitteessa ei ole paperia tai laite ei pysty
mutta yhteys toiseen fak- vastaamaan saapuviin puheluihin. Pyydä vastaanottavan laitteen käyttäjää ratkaisemaan ongelma
silaitteeseen epäonnistahollaan.
tuu.
Faksit eivät tallennu
muistiin.
Muistia ei ehkä ole tarpeeksi faksin tallentamiseen. Jos näytössä näkyy sanoma muistin vähäisestä tilasta,
poista tarpeettomat faksit muistista ja yritä sitten tallentaa faksi uudelleen. Ota yhteyttä huoltoon.
Jokaisen sivun alaosaan Olet saattanut valita väärät paperiasetukset. Tarkista paperikoko ja -tyyppi uudelleen.
tulee tyhjiä alueita, ja yläosaan tulee pieni tekstinauha.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
6. Vianmääritys
156
1
Yleiset Windows-ongelmat
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Asennuksen aikana tulee Sulje kaikki sovellukset. Poista käynnistysryhmästä kaikki ohjelmat ja käynnistä sitten Windows uudelleen.
sanoma siitä, että tiedos- Asenna tulostinohjain uudelleen.
to on käytössä.
Näyttöön tulee yleisen
Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
suojausvirheen, OEpoikkeuksen, Spool 32:n
tai virheellisen toiminnon virhesanomia.
Näyttöön tulee tulostuk- Näitä sanomia voi tulla näyttöön tulostuksen aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut tulostuksen. Jos
sen epäonnistumisen tai sanoma tulee näyttöön valmiustilassa tai tulostuksen päättymisen jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko
tulostimen aikakatkaisu- ilmennyt jokin virhe.
virheen virhesanomia.
Lue lisätietoja Windows-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Microsoft Windows -käyttöoppaasta.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
6. Vianmääritys
157
2
Yleiset Macintosh-ongelmat
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista
oikein. Osa grafiikasta, tekstistä käyttöön Tulosta kuvana.
tai kuvista puuttuu.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Asiakirja on tulostunut, mutta
tulostustyö ei ole poistunut
taustatulostuksesta
Mac OS X 10.3.2:ssa.
Päivitä Mac OS -käyttöjärjestelmäksi Mac OS X 10.3.3. tai uudempi.
Jotkin kirjaimet eivät näy normaalisti kansilehden tulostuksessa.
Mac OS ei pysty luomaan fonttia kansilehden tulostuksen aikana. Englannin kielen mukaiset
aakkoset ja numerot näkyvät normaalisti kansilehdellä.
Kun asiakirja tulostetaan Mac
Varmista, että laiteohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.
OS-käyttöjärjestelmän Acrobat
Reader 6.0:ssa tai uudemmassa,
värit tulostuvat virheellisesti.
Lue lisätietoja Macintosh-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Macintosh-käyttöoppaasta.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
6. Vianmääritys
158
3
Yleiset Linux-ongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Ehdotetut ratkaisut
• Tarkista, että tulostinohjain on asennettu järjestelmään. Avaa Unified Driver Configurator. Voit
tarkastella käytettävissä olevien laitteiden luetteloa valitsemalla Printers configuration -ikkunan
Printers-välilehden. Varmista, että laitteesi on luettelossa. Lisää laite tarvittaessa avaamalla Add new
printer wizard.
• Tarkista, onko laitteeseen kytketty virta. Avaa Printers configuration ja valitse laitteesi
tulostinluettelosta. Katso Selected printer -ruudussa olevaa kuvausta. Jos sen tila sisältää merkkijonon
Stopped, paina Start-painiketta. Tulostimen pitäisi toimia taas normaalisti. Tulostimen tilaksi voi tulla
”stopped”, jos tulostuksen yhteydessä esiintyy ongelmia.
• Tarkista, onko sovelluksessa erityinen tulostusasetus kuten ”-oraw”. Jos komentoriviparametrissa on ”oraw”, poista se. Sen jälkeen tulostus toimii oikein. Valitse Gimp-edustaa varten ”print” -> ”Setup printer”
ja muokkaa sitten komennon komentoriviparametria.
Jotkin värilliset kuvat tu- Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe (GNU Ghostscript -versioon 7.05 saakka), joka ilmenee, kun
lostuvat kokonaan mus- asiakirjan perusväritila on indeksoitu väritila, ja se muunnetaan CIE-väritilan kautta. Koska PostScript
käyttää CIE-väritilaa Color Matching Systemille, sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript vähintään
tina.
GNU Ghostscriptin versioksi 7.06. Uusimmat Ghostscript-versiot ovat osoitteessa www.ghostscript.com.
Jotkin värikuvat tulostu- Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe (GNU Ghostscript -versioon 7.xx saakka), joka ilmenee, kun
asiakirjan perusväritila on indeksoitu RGB-väritila, joka muunnetaan CIE-väritilan kautta. Koska PostScript
vat odottamattomissa
käyttää CIE-väritilaa värintäsmäysjärjestelmälle, sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript GNU
väreissä.
Ghostscriptin versioksi 8.xx tai uudemmaksi versioksi. Uusimmat Ghostscript-versiot ovat osoitteessa
www.ghostscript.com.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
Tila
6. Vianmääritys
159
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta koko si- Tämä on tunnettu ongelma, joka ilmenee, kun värilaitetta käytetään Ghostscriptin versiossa 8.51 tai
vuja, ja tulosteet ovat
aiemmassa versiossa 64-bittisessä Linux-käyttöjärjestelmässä. Tämä ongelma on raportoitu osoitteessa
vain sivujen puolikkaita. bugs.ghostscript.com kohteena Ghostscript Bug 688252. Kyseinen ongelma on ratkaistu AFPL
Ghostscriptin versiossa 8.52 ja uudemmissa versioissa. Ratkaise tämä ongelma lataamalla AFPL
Ghostscriptin uusin versio osoitteesta http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ ja asentamalla se.
Gimp-edustan kautta
skannaaminen ei onnistu.
Tarkista, onko Acquire-valikossa Gimp-edustassa Xsane:Device dialog. Jos ei, asenna Gimpin Xsanelisäosa tietokoneelle. Gimpin Xsane-lisäosapaketti on Linux-CD-levyllä, tai sen voi ladata Gimpin WWWsivustosta. Lisätietoja on Linux-CD-levyn tai Gimp-edustasovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa.
Jos haluat käyttää muuta skannaussovellusta, tutustu kyseisen sovelluksen ohjeeseen.
Virhesanoma ”Cannot
open port device file” tulee näyttöön asiakirjaa
tulostettaessa.
Älä muuta tulostustyön parametreja (esimerkiksi LPR GUI:n kautta), kun tulostustyö on käynnissä. CUPSpalvelimen tunnetut versiot keskeyttävät tulostustyön, jos tulostusasetuksia muutetaan ja työ yritetään
sitten käynnistää uudelleen alusta. Koska Unified Linux Driver lukitsee portin tulostuksen ajaksi, ohjaimen
yllättävä keskeytys pitää portin lukittuna, jolloin uusien töiden tulostaminen ei ole mahdollista. Jos näin käy,
yritä vapauttaa portti valitsemalla Port configuration -ikkunassa Release port.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
Tila
6. Vianmääritys
160
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei näy skanneriluet- • Varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen oikein USB-portin kautta ja että sen virta on käynnistetty.
telossa.
• Varmista, että laitteen skanneriohjain on asennettu järjestelmään. Avaa Unified Linux Driver
Configurator, vaihda Scanners configuration -ikkunaan ja paina sitten Drivers. Varmista, että ikkunassa
on laitteen nimeä vastaava ohjain.
• Varmista, että portti ei ole varattu. Koska monitoimilaitteen toiminnalliset osat (tulostin ja skanneri)
käyttävät samaa I/O-liittymää (porttia), eri käyttäjäsovellukset voivat yrittää käyttää samaa porttia
samaan aikaan. Laitteistoristiriitojen välttämiseksi vain yksi sovellus kerrallaan saa käyttää laitetta.
Toinen käyttäjä saa device busy -tiedon siitä, että laite on varattu. Näin yleensä tapahtuu silloin, kun
skannaus aloitetaan. Näyttöön tulee siitä kertova sanoma.
Selvitä ongelman aiheuttaja seuraavasti: Avaa porttiasetusikkuna ja valitse skannerillesi määritetty
portti. Portin symboli /dev/mfp0 on sama kuin LP:0-määritys, joka näkyy skannerin asetuksissa. /dev/
mfp1 vastaa LP:1-määritystä ja niin edelleen. USB-portit alkavat /dev/mfp4:stä, eli USB:0 vastaa dev/
mfp4:ää ja niin edelleen. Selected port -ruudusta voit tarkistaa, onko portti jonkin muun sovelluksen
varaama. Tässä tapauksessa sinun täytyy odottaa, että meneillään oleva työ päättyy, tai voit valita
Release port, jos olet varma, että työn nykyinen porttisovellus ei toimi oikein.
Laite ei skannaa.
• Varmista, että olet lisännyt asiakirjan laitteeseen ja että laite on liitetty tietokoneeseen.
• Jos skannauksen aikana tapahtuu I/O-virhe.
Lue lisätietoja Linux-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Linux-käyttöoppaasta.
Käyttöjärjestelmän ongelmia
6. Vianmääritys
161
4
Yleiset PostScript-ongelmat
Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voi ilmetä, kun käytössä on useita tulostinkieliä.
Ongelma
PostScript-tiedostoa ei
voi tulostaa
Mahdollinen syy
PostScript-ohjainta ei välttämättä ole
asennettu oikein.
Ratkaisu
• Asenna PostScript-ohjain (katso "Ohjelmiston asennus" sivulla
4).
• Tulosta määrityssivu ja varmista, että PostScript-versio on
käytettävissä tulostusta varten.
• Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe -raportti tulostuu
Tulostustyö on liian monimutkainen.
Saatat joutua vähentämään sivun monimutkaisuutta tai
asentamaan lisää muistia.
PostScript-virhesivu tulostuu
Tulostustyö ei ehkä ole PostScript-työ.
Varmista, että tulostustyö on PostScript-työ. Tarkista, odottiko
sovellus asetus- tai PostScript-otsikkotiedoston lähettämistä
laitteeseen.
Lisäkasetti ei ole valittuna ohjaimessa
Tulostinohjainta ei ole määritetty
tunnistamaan lisäpaperikasettia.
Avaa PostScript-ohjaimen ominaisuudet, valitse Laiteasetuksetvälilehti ja määritä kasettiasetus.
Kun asiakirja tulostetaan Tulostinohjaimen tarkkuusasetus ei
Macintosh-käyttöjärjes- välttämättä vastaa Acrobat Readerin
asetusta.
telmän Acrobat Reader 6.0:ssa tai
uudemmassa, värit tulostuvat virheellisesti
Varmista, että tulostinohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat
Readerin asetusta.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung
products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
162
Country/Region
Customer Care Center
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
400-810-5858
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
CHINA
Web Site
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
CROATIA
062 SAMSUNG
(062 726 7864)
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
800-SAMSUNG
(800-726786)
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
www.samsung.com
www.samsung.com
/be (Dutch)
www.samsung.com
/be_fr (French)
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
07001 33 11
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
010-6475 1880
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00,
Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
GREECE
8011-SAMSUNG (80111 www.samsung.com
7267864) from land line,
local charge/
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com
/hk
HONG KONG
HUNGARY
www.samsung.com
/hk_en/
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Country/Region
163
Customer Care Center
3030 8282
INDIA
Web Site
www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com
021-5699-7777
ITALY
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Web Site
Country/Region
164
Country/Region
Customer Care Center
Customer Care Center
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
02-5805777
NIGERIA
080-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG
(172678)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864)
(€ 0,10/min)
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG
(0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PHILIPPINES
Web Site
www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
POLAND
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG
www.samsung.com
(08010 726 7864) only
from landline, local
network Romtelecom local tariff /021 206 01 10
for landline and mobile,
normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
SERBIA
0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG
(726-7864)
0860 SAMSUNG
(726-7864)
Web Site
Country/Region
Customer Care Center
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com
www.samsung.com
902-1-SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG
www.samsung.com
(7267864, CHF 0.08/min) /ch
www.samsung.com
/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com
THAILAND
02-689-3232
165
UKRAINE
Web Site
www.samsung.com
/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Sanasto
166
ADF
Seuraava sanasto auttaa sinua tutustumaan tuotteeseen.
Sen avulla ymmärrät tulostuksessa yleisesti käytettävät
ja tässä oppaassa mainitut termit.
Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) on
skannausyksikkö, joka syöttää alkuperäisen paperiarkin
automaattisesti niin, että laite voi skannata osan paperista heti.
802.11
AppleTalk
802.11 on langattoman paikallisverkkoyhteyden (WLAN)
standardi, jonka IEEE:n LAN/MAN-standardikomitea (IEEE 802)
on luonut.
AppleTalk on Apple, Inc:n kehittämä protokollapaketti
tietokoneiden verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen
Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä
TCP/IP-verkkokäyttöön.
802.11b/g/n
802.11b/g/n voi jakaa saman laitteiston ja käyttää 2,4 GHz:n
kaistaa. 802.11b tukee enintään kaistanleveyttä, joka on 11
megabittiä/sekunti; 802.11n:llä suurin tuettu kaistanleveys on
150 megabittiä/sekunti. 802.11b/g/n-laitteet voivat joskus kärsiä
mikroaaltouunien, langattomien puhelimien ja Bluetoothlaitteiden aiheuttamista häiriöistä.
Liitäntäpiste
Liitäntäpiste tai langaton liitäntäpiste (AP tai WAP) on laite, joka
yhdistää langattomat tietoliikennelaitteet yhteen langattomien
lähiverkkojen (WLAN) alueilla ja toimii WLAN-radiosignaalien
päälähetin-vastaanottimena.
Bittisyvyys
Tietokoneiden grafiikkatermi, joka kuvaa niiden bittien määrän,
joita käytetään bittikarttakuvan yksittäisen kuvapisteen värin
ilmaisemiseen. Mitä suurempi värisyvyys on, sitä laajempi
valikoima eri värejä on käytettävissä. Kun bittien määrä kasvaa,
mahdollisten värien määrästä tulee epäkäytännöllisen suuri
värikarttaa varten. Yksibittistä väriä kutsutaan yleensä
mustavalkoiseksi.
Sanasto
167
BMP
Lajittelu
Bittikarttagrafiikkamuoto, jota käyttää sisäisesti Microsoft
Windowsin grafiikka-alijärjestelmä (GDI) ja jota käytetään
yleisesti kyseisen ympäristön yksinkertaisena
grafiikkatiedostona.
Lajittelussa useita kopioita sisältävä työ tulostetaan erissä. Kun
lajittelu on valittuna, laite tulostaa koko erän ennen lisäkopioiden
tulostamista.
BOOTP
Bootstrap Protocol. Verkkoprotokolla, jonka avulla verkon
asiakaskone saa IP-osoitteensa automaattisesti. Tavallisesti
tämä tehdään tietokoneiden tai niissä käytettävien
käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin aikana. BOOTPpalvelimet määrittävät IP-osoitteen kullekin asiakkaalle
osoitevarannosta. BOOTP antaa ”levyttömien työasemien”
hakea IP-osoitteen ennen minkään kehittyneen
käyttöjärjestelmän lataamista.
CCD
CCD (Charge Coupled Device) on laitteisto, joka mahdollistaa
skannaustyön suorittamisen. CCD-lukitusmekanismia käytetään
myös pitämään CCD-moduuli paikallaan niin, ettei laitteen
siirtämisestä aiheudu vahinkoa.
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli on litteä ja yleensä pystysuuntainen taso, jossa
ohjaus- tai tarkkailutoiminnot näkyvät. Ohjauspaneeli on yleensä
laitteen etuosassa.
Peitto
Tulostustermi, jonka avulla mitataan väriaineen käyttöä
tulostettaessa. Esimerkiksi viiden prosentin peitto tarkoittaa, että
A4-kokoisesta paperista noin 5 % on tekstiä tai kuvia. Jos
paperilla tai alkuperäisessä lähteessä on paljon tekstiä tai
yksityiskohtaisia kuvia, peitto on suurempi, jolloin väriainettakin
käytetään todellisen peiton verran.
Sanasto
168
CSV
DIMM
Pilkuin erotetut arvot (CSV). CSV on tiedostomuoto, jota
käytetään tietojen vaihtamiseen eri sovellusten välillä. Tästä
Microsoft Excelissä käytettävästä tiedostomuodosta on tullut
alan tosiasiallinen standardi jopa muissa kuin Microsoftin
ympäristöissä.
DIMM (Dual Inline Memory Module) on pieni piirilevy, joka
sisältää muistia. DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten
tulostustiedot ja vastaanotettujen faksien tiedot.
DADF
DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on
standardi, jonka avulla kotiverkon laitteet voivat jakaa tietoa
keskenään verkossa.
DADF (Duplex Automatic Document Feeder) on
skannausyksikkö, joka automaattisesti syöttää ja kääntää
ympäri alkuperäisen paperiarkin niin, että laite voi skannata arkin
molemmat puolet.
Oletus
Arvo tai asetus, joka on käytössä, kun tulostin otetaan
pakkauksestaan, nollataan tai alustetaan.
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on asiakaspalvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön
kokoonpanoparametrit, joita DHCP-asiakaskone tavallisesti
pyytää voidakseen osallistua IP-verkkoon. DHCP tarjoaa myös
mekanismin määrittää IP-osoitteita asiakasisännille.
DLNA
DNS
DNS (Domain Name Server) on järjestelmä, joka tallentaa
toimialueen nimiin liittyvät tiedot hajautettuun tietokantaan
verkoissa, kuten Internetissä.
Matriisitulostin
Matriisitulostin on tietokonetulostintyyppi, jossa tulostuspää
liikkuu sivulla edestakaisin ja tulostaa iskemällä mustenauhaa
paperia vasten kirjoituskonemaisesti.
Sanasto
169
DPI
Käyttömäärä
DPI (Dots Per Inch)eli pistettä tuumaa kohden on
skannauksessa ja tulostuksessa käytettävän tarkkuuden
mittayksikkö. Yleensä mitä suurempi DPI on, sitä suurempi on
myös tarkkuus, tarkemmat yksityiskohdat kuvassa ja suurempi
tiedostokoko.
Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta
tulostimen suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen
elinkaarta mitataan vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella
tarkoitetaan tulostimen keskimääräistä tulostuskapasiteettia –
tavallisesti takuuaikana. Jos käyttömäärä on esimerkiksi 48 000
sivua kuukaudessa ja työpäiviä on 20, tulostimen yläkäyttöraja
on 2 400 sivua päivässä.
DRPD
Lyhenne sanoista eritellyn soittomallin havainnointi. Distinctive
Ring on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi
käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin.
Kaksipuolisuus
Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin.
Tällöin laite voi tulostaa (tai skannata) arkin molemmille puolille.
Kaksipuolisuustoiminnolla varustetulla tulostimella voidaan
tulostaa arkin molemmille puolille yhdellä tulostuskerralla.
ECM
ECM (Error Correction Mode) eli virheenkorjaustila on
valinnainen lähetystila, joka sisältyy Class 1 -faksilaitteisiin tai faksimodeemeihin. Se tunnistaa ja korjaa
faksilähetysprosessissa joskus puhelinlinjan häiriöistä
aiheutuvat virheet.
Emulointi
Emulointi on tekniikka, jossa laite saa samat tulokset kuin toinen
laite.
Emulaattori toistaa järjestelmän toiminnot eri järjestelmässä
siten, että toinen järjestelmä toimii ensimmäisen järjestelmän
tavoin. Emulointi keskittyy ulkoisen toiminnan tarkkaan
toistamiseen toisin kuin simulointi, joka keskittyy usein
simuloitavan järjestelmän sisäisen tilan abstraktiin malliin.
Sanasto
170
Ethernet
FTP
Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN)
varten. Se määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien
lähettämisen sekä kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin
monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaukselle (MAC) ja
tietoyhteyskerrokselle. Ethernet on standardoitu yleensä IEEE
802.3 -standardiksi. Se on ollut yleisimmin käytettävä
lähiverkkotekniikka aina 1990-luvulta lähtien.
FTP-tiedostonsiirtoprotokolla on yleisesti käytetty protokolla
tiedostojen vaihtamiseen missä tahansa TCP/IP-protokollaa
tukevassa verkossa, kuten Internetissä tai intranetissä.
EtherTalk
Apple Computerin kehittämä protokollapaketti tietokoneiden
verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Macintoshtietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IPverkkokäyttöön.
FDI
FDI (Foreign Device Interface) on laitteen sisälle asennettava
kortti, jonka avulla voidaan käyttää jotakin kolmannen osapuolen
laitetta, kuten kolikoilla toimivaa laitetta tai kortinlukijaa. Kyseiset
laitteet mahdollistavat maksullisen tulostuksen laitteella.
Kiinnitysyksikkö
Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen
tulostusmateriaaliin. Se koostuu kuumennusrullasta ja
lisärullasta. Sen jälkeen, kun väriaine on siirtynyt paperille,
kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja paineen avulla, että
väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia paperi on
lämmin tullessaan ulos lasertulostimesta.
Yhdyskäytävä
Yhteys tietokoneverkkojen välillä tai tietokoneverkon ja
puhelinlinjan välillä. Se on myös hyvin suosittu, sillä se on
tietokone tai verkko, joka mahdollistaa toisen tietokoneen tai
verkon käytön.
Harmaasävy
Harmaan eri sävyt, joita käytetään kuvan tummissa ja vaaleissa
kohdissa, kun värikuva muunnetaan harmaasävyksi. Harmaan
eri sävyjä käytetään kuvaamaan värikuvan eri värejä.
Sanasto
171
Rasteri
Intranet
Kuvatyyppi, jossa harmaasävyt simuloidaan vaihtelemalla
pisteiden määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon
pisteitä, ja vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.
Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia,
verkkoyhteyksiä ja mahdollisesti yleistä
puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla organisaatio jakaa
turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan työntekijöidensä
kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein näkyvintä
palvelua eli sisäistä Web-sivustoa.
HDD
Kiintolevyasema (HDD) on pysyväismuistia käyttävä
tallennuslaite, joka säilyttää digitaalisesti koodatut tiedot
nopeasti pyörivien magneettisia pintoja sisältävien kiekkojen
avulla.
IEEE
Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers) on
kansainvälinen yleishyödyllinen ammattimainen organisaatio,
jonka tavoitteena on tukea sähköön liittyvän tekniikan
kehittämistä.
IEEE 1284
1284-rinnakkaisporttistandardin kehittäjä on IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers). ”1284-B”-termi viittaa
tiettyyn liitintyyppiin, joka on lisälaitteeseen (kuten tulostimeen)
liitettävän rinnakkaiskaapelin päässä.
IP-osoite
IP-osoite (Internet Protocol -osoite) on yksilöllinen numerosarja,
jonka avulla laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat tietoja
toistensa kanssa IP-standardia hyödyntävässä verkossa.
IPM
Kuvaa minuutissa (IPM) on tapa mitata tulostimen nopeutta.
Kuvaa minuutissa -nopeus ilmaisee, kuinka monta yksipuolista
arkkia tulostin pystyy saamaan valmiiksi minuutissa.
Sanasto
172
IPP
ITU-T
Internet-tulostusprotokolla (IPP) määrittää vakioprotokollan
tulostamiselle sekä tulostustöiden, tulostusmateriaalin koon,
tarkkuuden ja muiden kohteiden hallintaa varten. IPPprotokollaa voidaan käyttää paikallisesti tai Internetin välityksellä
sadoille tulostimille. Se myös tukee käytönhallintaa, todennusta
ja salausta, mikä tekee siitä aiempia ratkaisuja tehokkaamman
ja turvallisemman tulostusratkaisun.
International Telecommunication Union on kansainvälinen
organisaatio, joka on muodostettu kansainvälisten radio- ja
puhelintietoliikenteiden standardointia ja säätelyä varten. Sen
päätehtäviä ovat radioliikenteeseen liittyvien asioiden
standardointi ja määritys sekä eri maiden välisten,
kansainväliset puhelut sallivien sopimusten organisoiminen.
ITU-T:n merkintä -T ilmaisee puhelintietoliikennettä.
IPX/SPX
ITU-T No. 1 chart -kaavio
IPX/SPX tulee sanoista Internet Packet Exchange/Sequenced
Packet Exchange. Se on Novell NetWare -käyttöjärjestelmien
käyttämä verkkoprotokolla. Sekä IPX että SPX tarjoavat TCP/
IP:n kaltaisia yhteyspalveluita. IPX-protokolla on IP-protokollan
kaltainen ja SPX-protokolla puolestaan TCP-protokollan
kaltainen. IPX/SPX suunniteltiin pääasiassa lähiverkkoja varten,
ja se on erittäin tehokas protokolla kyseiseen tarkoitukseen (sen
suorituskyky on lähiverkossa yleensä parempi kuin TCP/IP:n).
Standardoitu ITU-T:n julkaisema testikaavio
asiakirjafaksilähetyksiä varten.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) on
kansainvälinen standardointiorganisaatio, joka koostuu
kansallisten standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO
tuottaa maailmanlaajuisia teollisia ja kaupallisia standardeja.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on
kuvanpakkausstandardi, jossa tarkkuus tai laatu ei heikkene. Se
suunniteltiin binaarikuvien pakkaamiseen erityisesti faksikäyttöä
varten, mutta sitä voidaan käyttää myös muille kuville.
Sanasto
173
JPEG
MAC-osoite
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleisimmin käytetty
vakiomenetelmä valokuvamaisten kuvien hävikilliseen
pakkaukseen. Se on World Wide Webissä käytetty valokuvien
tallennus- ja siirtomuoto.
MAC-osoite (monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaus) on
verkkosovittimeen liittyvä yksilöllinen tunnus. MAC-osoite on
yksilöllinen 48-bittinen tunnus, joka on yleensä kirjoitettu pareiksi
ryhmiteltyinä kahtenatoista heksadesimaalimerkkinä
(esimerkiksi 00-00-0c-34-11-4e). Verkkokortin valmistaja on
yleensä koodannut tämän osoitteen pysyvästi verkkokorttiin, ja
sitä käytetään apuna reitittimille, jotka yrittävät paikantaa laitteita
suurissa verkoissa.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on
verkkoprotokolla TCP/IP:tä käyttävien hakemistopalveluiden
kyselyiden ja muokkausten tekemiseen.
LED
LED-merkkivalo (valodiodi) on puolijohdekomponentti, joka
ilmoittaa laitteen tilan.
MFP
(MFP) Multi Function Peripheral eli monitoimilaite on
toimistolaite, joka sisältää yhdessä fyysisessä kokonaisuudessa
esimerkiksi tulostin-, kopiokone-, faksi- ja skanneritoiminnot.
MH
MH (Modified Huffman) on pakkausmenetelmä, jolla
vähennetään niiden tietojen määrää, jotka on lähetettävä
faksilaitteiden välillä ITU-T T.4:n suositteleman kuvan
siirtämiseksi. MH on koodikirjapohjainen ajopituuden
koodauskaavio, joka tiivistää tehokkaasti tyhjän tilan. Koska
useimmat faksit koostuvat enimmäkseen tyhjästä tilasta, tämä
pienentää useimpien faksien lähetysaikaa.
Sanasto
174
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6:n suosittelema
pakkausmenetelmä.
OPC (orgaaninen valojohde) on mekanismi, joka tekee
tulosteesta näennäiskuvan lasertulostimen lasersäteen avulla.
OPC-rumpu on yleensä vihreä tai harmaa ja
sylinterinmuotoinen.
Modeemi
Modeemi on laite, joka moduloi äänen digitaalisten tietojen
koodaamista varten ja myös poistaa kyseisen moduloinnin
siirrettyjen tietojen koodauksen poistamista varten.
Kuvayksikkö, joka sisältää rummun, kuluu hitaasti joutuessaan
kosketuksiin väriainekasetin harjan, puhdistusmekanismin ja
paperin kanssa tulostinta käytettäessä, joten se tulee vaihtaa
säännöllisesti.
MR
Alkuperäiset
MR (Modified Read) on ITU-T T.4:n suosittelema
pakkausmenetelmä. MR koodaa ensimmäisen skannatun rivin
käyttämällä MH-pakkausmenetelmää. Seuraavaa riviä
verrataan ensimmäiseen ja erot määritetään, minkä jälkeen erot
koodataan ja lähetetään.
Alkuperäiset ovat esimerkki kohteesta, kuten asiakirjasta,
valokuvasta tai tekstistä, joka kopioidaan, toisinnetaan tai
käännetään tuottamaan muita kohteita mutta jota ei itseään ole
kopioitu tai johdettu jostakin muusta.
NetWare
Novell, Inc:n kehittämä verkkokäyttöjärjestelmä. Siinä käytettiin
aluksi yhteistyömoniajoa eri palveluiden suorittamiseen
tietokoneessa, ja verkkoprotokollat perustuivat tyypilliseen
Xerox XNS -pinoon. Nykyään NetWare tukee TCP/IP:tä sekä
IPX/SPX:ää.
Sanasto
175
OSI
PDF
OSI (Open Systems Interconnection) on ISO (International
Organization for Standardization) -järjestön kehittämä
tietoliikennemalli. OSI tarjoaa standardoidun ja modulaarisen
lähestymistavan verkkosuunnitteluun; OSI jakaa vaaditun
joukon monimutkaisia funktioita hallittaviksi, itsenäisiksi ja
toiminnallisiksi kerroksiksi. Kerrokset ovat ylhäältä alas
katsottuna sovellus, esitys, istunto, siirto, verkko, tietoyhteys ja
fyysinen.
PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin
kehittämä tiedostomuoto kaksiulotteisille asiakirjoille. PDF on
laitteistosta ja tarkkuudesta riippumaton tiedostomuoto.
PABX
PABX (automaattinen tilaajavaihde) on yksityisessä yrityksessä
käytössä oleva automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä.
PCL
PCL (tulostimen komentokieli) on HP:n tulostinprotokollaksi
kehittämä Page Description Language (PDL) -kieli, josta on tullut
alan standardi. Alun perin varhaisia mustesuihkutulostimia
varten kehitetty PCL on julkaistu eri tasoisina lämpö-, matriisi- ja
lasertulostimia varten.
PostScript
PS (PostScript) on sivun kuvauskieli ja ohjelmointikieli, jota
käytetään pääasiassa sähköisissä ja tietokoneavusteisissa
julkaisujärjestelmissä. PS-kieltä käytettäessä ajetaan
käännösohjelma, joka luo kuvan.
Tulostinohjain
Tulostinohjain on ohjelma, jota käytetään komentojen
lähettämiseen ja tietojen siirtämiseen tietokoneesta tulostimeen.
Tulostusmateriaali
Tulostusmateriaalit ovat materiaaleja, kuten paperi, kirjekuoret,
tarrat ja kalvot, joita tulostimessa, skannerissa, faksissa tai
kopiokoneessa käytetään.
Sanasto
176
PPM
PSTN
Tarkoittaa sivua minuutissa (PPM). Sillä mitataan, miten
nopeasti tulostin toimii. Se tarkoittaa sitä, kuinka monta sivua
tulostin saa valmiiksi yhdessä minuutissa.
PSTN (yleinen valintainen puhelinverkko) on maailman julkisten
puhelinverkkojen verkko, joka reititetään yleensä vaihteen
kautta.
PRN-tiedosto
RADIUS
PRN-tiedosto on laiteohjaimen liitäntä, jonka avulla ohjelmisto
vaihtaa tietoja laiteohjaimen kanssa tekemällä useita tehtäviä
helpottavia järjestelmäkutsuja.
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on
etäkäyttäjien todennukseen ja kirjaamiseen tarkoitettu
protokolla. RADIUS mahdollistaa todennustietojen – kuten
käyttäjätunnusten ja salasanojen – keskitetyn hallinnan AAAmenetelmällä (todennus, valtuutus ja kirjaus) verkkoyhteyksien
hallinnointia varten.
Protokolla
Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa yhteyden,
tietoyhteyden ja tiedonsiirron kahden tietojenkäsittelyn
päätepisteen välillä tai ohjaa sitä.
Tarkkuus
PS
Tarkkuus tarkoittaa kuvan terävyyttä, joka mitataan pisteinä
tuumaa kohden (DPI). Mitä suurempi dpi-arvo on, sitä parempi
on myös tarkkuus.
Katso PostScript.
Sanasto
177
SMB
Aliverkon peite
SMB (Server Message Block) on verkkoprotokolla, jota
käytetään pääosin tiedostojen, tulostinten, sarjaporttien ja
sekalaisen tiedonsiirron jakamiseen verkon solmujen välillä. Se
tarjoaa myös todennetun prosessienvälisen
tietoliikennemekanismin.
Aliverkon peitettä käytetään yhdessä verkko-osoitteen kanssa
määrittämään, mikä osa osoitetta on verkko-osoite ja mikä osa
on isäntäosoite.
SMTP
TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol)
muodostavat tietoliikenneprotokollajoukon, joka toteuttaa
protokollapinon, jossa Internet ja useimmat kaupalliset verkot
toimivat.
SMTP-yhteyskäytäntö (Simple Mail Transfer Protocol) on
Internet-sähköpostinvälityksen standardi. SMTP on suhteellisen
yksinkertainen tekstipohjainen protokolla, jossa määritetään
vähintään yksi viestin vastaanottaja, minkä jälkeen viestin teksti
siirretään. Se on asiakas-palvelinprotokolla, jossa asiakas
lähettää sähköpostiviestin palvelimeen.
SSID
SSID (Service Set Identifier) on langattoman lähiverkon (WLAN)
nimi. Kaikki WLAN-verkon langattomat laitteet käyttävät samaa
SSID-tunnusta viestiessään keskenään. SSID-tunnuksissa
erotellaan isot ja pienet kirjaimet, ja niiden enimmäispituus on 32
merkkiä.
TCP/IP
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) tarkoittaa lähetyksen
vahvistusraporttia ja sisältää kunkin lähetyksen tiedot, kuten
työn tilan, lähetyksen tuloksen ja lähetettyjen sivujen määrän.
Tämä raportti voidaan määrittää tulostumaan kunkin työn
jälkeen tai vain epäonnistuneiden lähetysten jälkeen.
Sanasto
178
TIFF
UNC-polku
TIFF (Tagged Image File Format) on vaihtelevaa tarkkuutta
käyttävä bittikarttakuvamuoto. TIFF kuvaa tavallisesti
skannerista tulevat kuvatiedot. TIFF-kuvat pystyvät käyttämään
tiedostoon sisältyvän kuvan ominaisuudet määrittäviä tunnisteita
eli avainsanoja. Tätä joustavaa ja ympäristöstä riippumatonta
muotoa voidaan käyttää kuville, jotka ovat peräisin eri
kuvankäsittelysovelluksista.
UNC (Uniform Naming Convention) eli yhdenmuotoinen
nimeämiskäytäntö on vakiotapa käyttää jaettuja
verkkoresursseja Windows NT:ssä ja muissa Microsofttuotteissa. UNC-polun muoto on seuraavanlainen:
\\<palvelimen_nimi>\<jaetun_resurssin_nimi>\<lisähakemisto>
Väriainekasetti
URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien
tiedostojen ja resurssien yleinen osoite. Osoitteen ensimmäinen
osa kertoo, mitä protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa
määrittää IP-osoitteen tai sen toimialuenimen, jolla resurssi
sijaitsee.
Eräänlainen väriainetta sisältävä pullo laitteen, kuten tulostimen,
sisällä. Väriaine on jauhetta, jota käytetään lasertulostimissa ja
kopiokoneissa ja joka tuottaa tekstin sekä kuvat
paperitulosteeseen. Kiinnitysyksikön tuottama kuumuus/paine
kuumentavat väriaineen, jolloin se sulaa ja kiinnittyy paperin
kuituihin.
TWAIN
TWAIN on skannereita ja ohjelmistoja koskeva standardi.
Käytettäessä TWAIN-yhteensopivaa skanneria TWAINyhteensopivan ohjelman kanssa skannaus voidaan käynnistää
sovelluksesta. TWAIN on Microsoft Windows- ja Apple
Macintosh -käyttöjärjestelmissä käytettävä kuvankaappauksen
sovellusliittymä.
URL
USB
USB (Universal Serial Bus) on liitäntästandardi, jonka on
kehittänyt USB Implementers Forum, Inc. Sen avulla liitetään
toisiinsa tietokoneita ja lisälaitteita. USB on suunniteltu
liittämään tietokoneen yksittäinen USB-portti samanaikaisesti
useaan lisälaitteeseen, joten se eroaa tässä suhteessa
rinnakkaisportista.
Sanasto
179
Vesileima
WPA
Vesileima on paperissa oleva tunnistettava kuva tai kuvio, joka
näkyy vaaleampana valossa tarkasteltuna. Vesileimat keksittiin
Italian Bolognassa vuonna 1282. Niiden avulla
paperinvalmistajat ovat merkinneet tuotteensa, ja lisäksi niitä on
käytetty postimerkeissä, seteleissä ja muissa virallisissa
asiakirjoissa väärentämisen vaikeuttamiseksi.
WPA (Wi-Fi Protected Access) on järjestelmäluokka, joka suojaa
langattomia (Wi-Fi) tietokoneverkkoja ja joka luotiin
parantamaan suojauksen tasoa WEP-suojaukseen verrattuna.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) on tietoturvaprotokolla, joka on
määritelty IEEE 802.11 -standardissa ja joka tarjoaa
samantasoinen suojauksen kuin langallisessa lähiverkossa.
WEP suojaa tiedot salaamalla ne radiotaajuisina siten, että
tiedot suojataan samalla, kun niitä lähetetään pisteestä toiseen.
WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) on
kuvankäsittelyarkkitehtuuri, joka sisältyi alun perin Windows
Me:hen ja Windows XP:hen. Skannaus voidaan käynnistää
näissä käyttöjärjestelmissä, kun käytössä on WIA-yhteensopiva
skanneri.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) on WPA:n erityistila, joka on
tarkoitettu sekä pienyritys- tai kotikäyttäjille. Jaettu avain eli
salasana määritetään langattomalle liitäntäpisteelle (WAP) ja
mille tahansa langattomalle kannettavalle tai työpöytälaitteelle.
WPA-PSK luo yksilöllisen avaimen jokaiselle langattoman
työaseman ja siihen liittyvän langattoman liitäntäpisteen väliselle
istunnolle. Tämä tehostaa suojausta.
WPS
WPS (Wi-FI Protected Setup) on langattoman kotiverkon
perustamisen standardi. Jos langaton liitäntäpiste tukee WPStoimintoa, voit määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti
ilman tietokonetta.
Sanasto
XPS
XPS (XML Paper Specification) on Page Description Language
(PDL) -kielen määritelmä ja uusi asiakirjamuoto, jossa on
hyödyllisiä ominaisuuksia Microsoftin kehittämille siirrettäville
asiakirjamuodoille ja sähköisille asiakirjamuodoille. Se on XMLpohjainen määritelmä, joka perustuu uuteen tulostuspolkuun ja
vektoripohjaiseen, laitteesta riippumattomaan asiakirjamuotoon.
180
Hakemisto
181
A
AnyWeb Print
124
asiakirjakansio
75
yleiset asetukset
75
asiakirjan tulostaminen
Linux
102
Macintosh
100
UNIX
104
vastaanotto suojatussa
vastaanottotilassa
vastaanotto Vastaajatilassa
yleiset asetukset
Easy Printer Manager
Emuloinnin asetus
127
75
emulointi
yleiset asetukset
Erityisominaisuudet
108
USBkaapeli
35
106
langaton verkko
61
verkkokaapeli
106
Fonttiasetuksen
81
fonttiasetus
81
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
24
77
K
kopio
yleiset asetukset
56
L
laitteen tila
faksi
automaattinen uudelleenvalinta
106
uudelleensoittaminen viimeksi valittuun
numeroon
106
vastaanotto DRPDtilassa
107
vastaanotto Faksitilassa
106
vastaanotto Puhelintilassa
106
vastaanotto sivupuhelimen avulla
107
56, 60, 61, 65, 70
laitteen sijoittaminen
korkeuden säätö
laitteen tiedot
SetIP n käyttö
15
skannaaminen
116
tulostaminen
102
tulostimen ominaisuudet
103
unifled driver configurator
132
USBjohdolla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
9
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
7
yleiset Linuxongelmat
laitteen määritys
F
80
56, 60, 61, 65, 70
langaton
48
Linux
J
75
79
31
Faksiominaisuus
järjestelmänvalvojan asetus
E
tietokone
158
M
Macintosh
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
22
SetIP n käyttö
14
adhocverkko
31
skannaaminen
115
asennus
31
tulostaminen
100
Infrastruktuuritila
31
ohjauspaneeli
31
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
5
Hakemisto
182
Uudelleenasennus USBliitännällä
liitetyille
yleiset Macintoshongelmat
merkkien syöttäminen
muistinkovalevyn ominaisuus
mukautettu asetus
6
157
muokkaaminen
85
rekisteröinti
85
ryhmän muokkaaminen
87
ryhmän rekisteröinti
86
yleiset asetukset
75
osoitteiston asetus
85
N
ohjeen käyttäminen
laitteen ominaisuudet
käyttöjärjestelmän ongelmia
sähköposti
yleiset asetukset
sähköpostiosoite
75
82
etsiminen
83
säilyttäminen
82
166
Scan Assitant
113
P
service contact numbers
162
peitteen tulostaminen
SetIPohjelma
luominen
95
poistaminen
96
tulostaminen
96
54
vianmääritys
161
Linux
Faksausongelmat
154
R
kopiointiongelmat
151
raportit
paperinsyöttöongelmat
137
Skannaamisongelmat
152
tulostuslaatuongelmat
143
Skannaus Samsung Scan Assitantin
avulla
113
113
skannaaminen
Skannaaminen Linuxjärjestelmässä 116
print resolution set
156
13, 48
Skannaaminen
Skannaus SmarThru 4llä
PostScriptohjain
ongelmat
82
sanasto
101
ongelma
S
130
25
ominaisuudet
S
Samsungtulostimen tila
nestekidenäyttö
Unix
138
85
78
ohjaimen asennus
virtaongelmat
käyttäminen
118, 119
O
139
osoitteisto
84
laitteen tilan tarkkaileminen
56, 60, 61, 65, 70
tulostusongelmat
102
laitteen tiedot
56, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71
Skannaaminen Macintoshtietokoneella
115
Skannaaminen sähköpostiin
110
Skannaaminen WIAohjaimella
112
Skannaus FTPSMBpalvelimeen
111
Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta
112
Hakemisto
Skannaus SmarThru Officella
183
114
89
Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta
109
tulostus paperin molemmille puolille
Macintosh
101
yleiset asetukset
UNIX
64
Skannaaminen Linuxjärjestelmässä 116
yhdelle arkille useita sivuja
Macintosh
Skannaaminen Macintoshtietokoneella
115
yleiset asetukset
skannausominaisuus
109
SmarThru 4
113
SmarThru Office
114
Tulostimen tila
99
yleistiedot
124
tulostimen tila
124
yleistiedot
suoratulostusapuohjelma
SyncThru Web Service
yleistiedot
T
tarvikkeet
väriainekasetin arvioitu käyttöikä
122
tulostaminen
Linux
määrittäminen oletuslaitteeksi
Macintosh
104
100
55
89
100
V
rekisteröinti
88
Väriainekasetti
122
103
käsittelyohjeet
121
131
muut kuin Samsungin väriainekasetit ja
uudelleen täytetyt väriainekasetit
121
säilyttäminen
130
121
verkko
tulostusominaisuus
89
IPv6määritys
28
Tulostusvalikko
55
langattoman verkon asetukset
31
lankaverkon asetus
12
ohjaimen asennus
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
24
22
25
16
ohjaimen asennus verkosta
16
U
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
25
tulostaminen
suoratulostusapuohjelman käyttäminen
99
usb
tiedostoon tulostaminen
90
USBkaapeli
tulostimen erityisominaisuudet
91
tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
100
arvioitu käyttöikä
UNIX
102
Macintosh
valtuutetut käyttäjät
tulostimen määritykset
Linux
useiden sivujen tulostaminen arkille
yleisten asetusten usb
104
74
74
ohjaimen asennus
5, 7
ohjaimen uudelleenasennus
6, 9
SetIPohjelma
verkkoohjelmien esittely
yleiset asetukset
vesileima
13, 14, 15, 48
11
75, 76
Hakemisto
184
luominen
94
muokkaaminen
94
poistaminen
94
W
Windows
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
16
SetIP n käyttö
yleiset Windowsongelmat
13, 48
156
Y
yleiset asetukset
66
Download PDF

advertising