Samsung Lasertulostin Mustavalkolaser ML-2165 Käyttöopas

Samsung Lasertulostin Mustavalkolaser ML-2165 Käyttöopas
Käyttöopas
ML-216x Series
ML-216xW Series
PERUS
PERUS
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja
vianetsinnästä ikkunoissa.
LISÄASETUKSET
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja vianetsinnästä
erilaisissa käyttöjärjestelmissä.
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
PERUS
1. Johdanto
Pääasialliset edut
4
Eri mallien ominaisuudet
6
Hyödyllistä tietää
8
Tietoja käyttöoppaasta
9
Turvallisuustiedot
10
Laitteen yleiskuvaus
15
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
18
Virran kytkeminen laitteeseen
20
Ohjaimen asennus paikallisesti
21
Ohjaimen uudelleenasennus
22
2. Peruskäytön oppiminen
Saatavissa olevat tarvikkeet
39
Saatavissa olevat varaosat
40
Väriainekasetin säilyttäminen
41
Väriaineen jakaminen tasaisesti
43
Väriainekasetin vaihtaminen
44
Laitteen puhdistaminen
46
Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
49
4. Vianmääritys
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
51
Paperitukosten poistaminen
52
Tilan merkkivalon merkitys
55
5. Liite
Esittelysivun tulostaminen
24
Tulostusmateriaali ja lokero
25
Perustulostaminen
34
Tekniset tiedot
59
Määräystiedot
68
Copyright
79
3. Huolto
Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen 38
2
1. Johdanto
Tämä luku antaa tietoja, joita sinun tulee tietää ennen koneen käyttämistä.
• Pääasialliset edut
4
• Eri mallien ominaisuudet
6
• Hyödyllistä tietää
8
• Tietoja käyttöoppaasta
9
• Turvallisuustiedot
10
• Laitteen yleiskuvaus
15
• Ohjauspaneelin yleiskuvaus
18
• Virran kytkeminen laitteeseen
20
• Ohjaimen asennus paikallisesti
21
• Ohjaimen uudelleenasennus
22
Pääasialliset edut
Ympäristöystävällinen
Etu
• Tämä laite tukee väriaineen ja paperin säästämiseksi Eko-ominaisuutta
(katso "Easy Eco Driver" sivulla 167).
• Easy Capture Manager mahdollistaa kaappaamiesi kohteiden helpon
muokkaamisen ja tulostamisen näppäimistössä olevaa Tulosta näyttö painiketta käyttäen (katso "Ymmärtäminen Easy Capture Manager"
sivulla 168).
• Voit säästää paperia tulostamalla yhdelle arkille useita sivuja (katso
"Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 147).
• Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille
(kaksipuolinen tulostaminen) (katso "Tulostuksen
erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 147).
• Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä
virrankulutusta huomattavasti silloin, kun laitetta ei käytetä.
Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti
• Samsung Easy Printer Manager ja Samsung-tulostimen tila (tai Smart
Panel) ovat ohjelma, joka valvoo koneen tilaa ja tiedottaa sinua koneen
tilasta sekä mahdollistaa koneen asetusten mukauttamisen (katso
"Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen" sivulla
172).
• AnyWeb Print auttaa sinua ottamaan näyttökuvia, esikatselemaan ja
hylkäämään ja tulostamaan näytön helpommin kuin tavanomaista
ohjelmaa käyttäessäsi (katso "Samsung AnyWeb Print" sivulla 166).
• Älykäs päivitys antaa sinun valita viimeisimmän ohjelmiston ja asentaa
uusimman version tulostimen laiteohjaimen asennustapahtuman
aikana. Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
• Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit saada ohjeita, tukisovelluksen,
laiteohjaimia, käyttöoppaita ja tilaustietoja Samsungin verkkosivustolta
www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
• Voit tulostaa tehokkaasti jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuudella.
• Nopea tulostus tarvittaessa.
- Yhdelle puolelle tulostukseen 20 sivua minuutissa (A4) tai 21 sivua
minuutissa (Letter).
Pääasialliset edut
Laaja toiminto- ja käyttötukivalikoima
• Tukee monia paperikokoja (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 61).
• Vesileiman tulostaminen: Voit mukauttaa asiakirjat sanoilla, kuten
Luottamuksellinen (katso "Tulostuksen erikoisominaisuuksien
käyttäminen" sivulla 147).
• Julisteiden tulostaminen: Asiakirjasi kunkin sivun teksti ja kuvat
suurennetaan ja tulostetaan usealle paperiarkille, ja ne voidaan teipata
yhteen muodostamaan juliste (katso "Tulostuksen
erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 147).
• Voit tulostaa monilla käyttöjärjestelmillä (katso
"Järjestelmävaatimukset" sivulla 64).
Tukee useita langattoman verkon
asetusmenetelmiä
• WPS (Wi-Fi Protected Setup™) -painikkeen käyttäminen
- Voit yhdistää helposti langattomaan verkkoon käyttäen laitteessa ja
tukiasemassa (langaton reititin) olevaa WPS-painiketta.
• USB-kaapelin tai verkkokaapelin käyttäminen
- Voit yhdistää ja asettaa useita langattoman verkon asetuksia USBkaapelia tai verkkokaapelia käyttäen.
• Wi-Fi Direct -ominaisuuden käyttäminen
- Voit tulostaa kätevästi mobiililaitteeltasi Wi-Fi- tai Wi-Fi Directominaisuutta käyttäen.
• Laitteessa on USB-liitäntä.
Katso "Langattomien asetusmenetelmien esittely" sivulla 108.
Eri mallien ominaisuudet
Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.
Käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmä
ML-216x Series
ML-216xW Series
Windows
●
●
Macintosh
●
●
Linux
●
●
ML-216x Series
ML-216xW Series
●
●
XPS-tulostinohjaina
●
●
Samsung Easy Printer Manager
●
●
Unix
Ohjelmisto
Ohjelmisto
PCL-tulostinohjain
SPL-tulostinohjain
PS-tulostinohjain
SyncThru™ Web Service
a. XPS-ohjainta tuetaan vain Windowsille Samsung-websivustolta (www.samsung.com)
●
Eri mallien ominaisuudet
Valikoimaominaisuus
ominaisuudet
ML-216x Series
ML-216xW Series
●
●
Nopea USB 2.0
Verkkoliitäntä: langallinen Ethernet 10/100 Base
TX -lähiverkko
Verkkoliitäntä: langaton 802.11b/g/n-lähiverkko
●
IPv6
●
Eco-tulostaminen(Easy Eco -ohjain)a
●
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Manuaalinen kaksipuolinen tulostus
a. ECO-asetusten asettaminen on käytettävissä ikkunan ohjaimesta.
(●: sisältyy, tyhjä: ei saatavissa)
●
●
●
Hyödyllistä tietää
Mistä voin ladata laitteen ohjaimen?
Tulostimessa on paperitukos.
• Mene osoitteeseen www.samsung.com/printer ja lataa
laitteen uusin ohjain ja asenna se järjestelmääsi.
• Avaa ja sulje yläkansi (katso "Näkymä edestä" sivulla 16).
• Tarkasta paaperitukoksen poistamisohjeet tästä
käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso
"Paperitukosten poistaminen" sivulla 52).
Mistä voin ostaa lisälaitteita tai -varusteita?
• Tiedustele Samsung-jälleenmyyjältäsi tai kauppiaaltasi.
Tulosteet ovat epäselviä.
• Mene osoitteeseen www.samsung.com/supplies. Valitse
maa/alue halutessasi katsoa tuotteen
asiakaspalvelutiedotteen.
• Väriainetaso saattaa olla alhainen tai epätasainen. Ravista
väriainekasettia.
• Kokeile erilaista tulostuksen resoluutioasetusta.
Tilan LED vilkkuu tai on jatkuvasti päällä.
• Vaihda väriainekasetti.
• Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.
Laite ei tulosta.
• Tarkasta LED-merkkivalojen merkitykset tästä
käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso "Tilan
merkkivalon merkitys" sivulla 55).
• Avaa tulostusjonoluettelo ja poista asiakirja luettelosta
(katso "Tulostustyön peruuttaminen" sivulla 35).
• Poista ohjain ja asenna se uudelleen (katso "Ohjaimen
asennus paikallisesti" sivulla 21).
• Valitse laitteesi oletuslaitteeksi Windowsissa.
Tietoja käyttöoppaasta
Tässä käyttöoppaassa on perustietoja laitteesta sekä yksityiskohtaisia
tietoja varsinaisen käytön eri vaiheista.
•
Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä.
•
Mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue lisätietoja Vianmääritysluvusta.
•
Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit on selitetty sanastossa.
•
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin oma
laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat.
•
Tässä käyttöoppaassa olevat näyttökuvat voivat erota koneesi
näyttökuvista koneen laiteohjelmiston/ohjaimen versiosta riippuen.
•
Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat pääosin
Windows 7 -käyttöjärjestelmään.
2
Yleiset kuvakkeet
Kuvake
Teksti
Huomio
Huomautus
Kuvaus
Tarjoaa tietoja laitteen suojaamisesta
mahdolliselta mekaaniselta vauriolta tai
toimintahäiriöltä.
Tarjoaa lisätietoja tai yksityiskohtaista tietoa
laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.
1
Esitystavat
Tässä käyttöoppaassa samasta asiasta voidaan puhua eri termein.
Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä:
•
Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
•
Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
•
Laite viittaa tulostimeen tai monitoimitulostimeen.
1. Johdanto
9
Turvallisuustiedot
Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on estää käyttäjän tai muiden
ihmisten sekä laitteen vahingoittuminen. Tutustu näihin ohjeisiin
huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut tämän osan, säilytä
sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.
4
Käyttöympäristö
Varoitus
3
Tärkeitä turvallisuusmerkintöjä
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vahingoittunut tai
käyttämäsi pistorasia on maadoittamaton.
Tässä luvussa käytettyjen kaikkien kuvakkeiden
ja merkkien selitys
Varoitus
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa
vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Huomio
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa
henkilövahinkoihin tai laitteen vahingoittumiseen.
Älä toimi näin.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Älä laita mitään laitteen päälle (vettä, pieniä metalliesineitä tai
raskaita esineitä, kynttilöitä, palavia savukkeita jne.).
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
• Jos laite ylikuumenee, savuaa, tuottaa epätavallisia ääniä tai
haisee oudolle, katkaise laitteesta välittömästi virta ja irrota
virtajohto.
• Käyttäjän tulee hätätapauksessa päästä käsiksi
virtapistorasiaan pistokkeen vetämiseksi pois.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Älä taivuta virtajohtoa tai aseta painavia esineitä virtajohdon
päälle.
Virtajohdon päälle astuminen tai sen jääminen painavan
esineen alle voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä
käsittele pistoketta märin käsin.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
1. Johdanto
10
Turvallisuustiedot
5
Huomio
Irrota pistoke pistorasiasta ukonilman ajaksi tai jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Laitteen asianmukainen käyttäminen
Huomio
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Älä vedä paperia väkisin ulos laitteesta tulostuksen aikana.
Noudata varovaisuutta, paperin ulostuloalue on kuuma.
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, irrota
kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon.
Älä aseta kättä laitteen ja paperilokeron väliin.
Voit vahingoittua.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Laitteen virrankatkaisija on virtajohdossa.
Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka olet noudattanut
kaikkia tässä annettuja ohjeita, irrota kaikki laitteen kaapelit ja
ota yhteyttä huoltoon.
Jos haluat tehdä laitteen täysin virrattomaksi, irrota pistotulppa
pistorasiasta.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Noudata varovaisuutta, kun lisäät laitteeseen paperia tai
poistat paperitukosta.
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä pakottaa sitä rasiaan.
Uusien paperiarkkien terävät reunat voivat aiheuttaa
paperihaavoja.
Pyydä sähköasentajaa asentamaan asianmukainen
pistorasia. Muuten voit aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Älä anna lemmikkieläinten pureskella virtajohtoa,
puhelinjohtoa tai PC-liitäntäjohtoja.
Suuria määriä tulostettaessa paperin ulostuloalueen alaosa voi
kuumentua. Älä anna lasten koskettaa aluetta.
Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran ja
vahingoittaa lemmikkieläintä.
1. Johdanto
11
Turvallisuustiedot
Älä käytä pinsettejä tai teräviä metalliesineitä paperitukoksen
poistamiseen.
Huomio
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Älä anna liian monien paperin kasaantua tulostuslokeroon.
Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja tai työnnä niihin esineitä.
Aukkojen tukkeutuminen voi aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen ja vahingoittumisen tai tulipalon vaaran.
Laitteen käyttö tai säätö muulla kuin tässä käyttöoppaassa
mainitulla tavalla saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.
Ennen laitteen siirtämistä katkaise laitteen virta ja irrota sen
kaikki johdot. Alla olevat tiedot ovat vain ehdotuksia perustuen
ykiköiden painoon. Jos sinulla on lääketieteellinen syy, joka
estää sinua nostamasta, älä nosta laitetta. Pyydä apua, ja
käytä aina sopivaa määrä henkilöitä nostamaan laitetta
turvallisesti.
Nosta laitetta seuraavasti:
• Jos laite painaa vähemmän kuin 20 kg, nostamiseen
tarvitaan yksi henkilö.
• Jos laite painaa 20 – 40kg, nostamiseen tarvitaan kaksi
henkilöä.
6
Asentaminen/siirtäminen
• Jos laite painaa enemmän kuin 40 kg, nostamiseen
tarvitaan neljä henkilöä.
Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta.
Varoitus
Älä sijoita laitetta epävakaalle pinnalle.
Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta.
Käytä puhelinjohtoaa tarvittaessa.
Älä käytä laitetta pölyisessä, kosteassa tai märässä
ympäristössä.
Jos johdin on väärä, tämä voi vahingoittaa laitetta.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
1. Johdanto
12
Turvallisuustiedot
7
Käytä turvallisuussyistä laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Jos käytät yli kahden metrin pituista virtajohtoa
laitteessa, jonka käyttöjännite on 110 volttia, virtajohtimen
läpimitan on oltava vähintään 1,29 mm (AWG 16).
Virheellisen jatkojohdon käyttäminen voi vahingoittaa laitetta
ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja.
Tämä voi heikentää laitteen suorituskykyä ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Älä peitä laitetta tai käytä sitä riittämättömästi tuuletetuissa
tiloissa, kuten komerossa.
Ylläpito/tarkastukset
Huomio
Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen sisäosien
puhdistamista. Älä käytä laitteen puhdistukseen bentseeniä,
tinneriä tai alkoholia. Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen.
Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Älä käytä laitetta, kun laitteen kuluvia osia vaihdetaan tai sen
sisäosia puhdistetaan.
Voit vahingoittua.
Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
Pidä puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta.
Verkon jännitteen on vastattava laitteen arvokilvessä
mainittua jännitearvoa.
Näin voidaan välttää puhdistusaineisiin liittyvät
vaaratilanteet.
Jos et ole varma verkon jännitteestä, ota yhteyttä paikalliseen
sähköyhtiöön.
Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
a. AWG: (American Wire Gauge) 26 tai suurempaa
Tämä voi vahingoittaa laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1. Johdanto
13
Turvallisuustiedot
• Älä koskaan poista ruuveilla kiinnitettyjä kansia tai
suojuksia.
Älä hävitä väriainekasetteja, kiinnitysyksikköä tai muita
tulostustarvikkeita polttamalla.
• Vain valtuutetun teknikon tulee korjata kiinnitysyksiköt. Eivaltuutettujen teknikkojen suorittama korjaus voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun.
Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon vaaran.
• Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
Noudata laitteen puhdistuksessa ja käytössä laitteen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa annettuja ohjeita.
Muussa tapauksessa saatat vahingoittaa laitetta.
Varmista, että virtajohto ja pistotulpan pistokkeet ovat
puhtaat ja kuivat.
Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
vaaran.
Älä anna väriainekasetteja tai muita tulostustarvikkeita lasten
käsiin.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai
nieltynä.
Älä anna väriainepölyn päästä kosketuksiin ihon tai
vaatteiden kanssa, kun vaihdat väriainekasettia tai poistat
paperitukosta.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai
nieltynä.
Jos väriainetta joutuu vaatteille, älä pese sitä pois kuumalla
vedellä.
8
Tarvikkeiden käyttäminen
Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen. Käytä
kylmää vettä.
Kierrätystarvikkeiden, kuten väriaineen, käyttäminen voi
vahingoittaa laitetta.
Huomio
Jos laite on vahingoittunut kierrätystarvikkeiden käytön
seurauksena, asiakkaalta peritään korjauskulut.
Älä pura väriainekasettia.
Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai
nieltynä.
1. Johdanto
14
Laitteen yleiskuvaus
9
Lisävarusteet
Virtajohto
Pika-asennusopas
Ohjelmisto-CDb
Erilaisia lisälaitteitac
Tulostepinoajaa
a. Katso Pika-asennusopas tulostepinoajan laitteeseen liittämiseksi.
b. Ohjelmisto-CD sisältää tulostinohjaimet ja ohjelmistosovellukset.
c. Laitteeseen sisältyvät erilaiset lisälaitteet saattaavat vaihdella ostomaasta ja mallista riippuen.
1. Johdanto
15
Laitteen yleiskuvaus
10
Näkymä edestä
• Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6).
4
5
3
2
1
Ohjauspaneeli
3
Kasetti
5
Tulostetuki
2
Kasetin kädensija
4
Tulostuslokero
6
Yläkansi
7
Väriainekasetti
1. Johdanto
16
Laitteen yleiskuvaus
11
Näkymä takaa
• Tässä kuvassa oleva laite saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallin mukaan.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6).
1
2
1
USB-portti
2
Virtavastake
1. Johdanto
17
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
Tämä ohjauspaneeli saattaa olla erilainen kuin laitteesi ohjauspaneeli,
sillä ohjauspaneelit vaihtelevat malleittain. Ohjauspaneeleita on
monentyyppisiä.
3
Määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti ilman
tietokonetta (katso "Langattoman verkon asetukset" sivulla
107).
• Määritysarkki
- Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin
10 sekunnin ajan, kunnes vihreä tilan merkkivalo
vilkkuu hitaasti, ja vapauta painike.
1
2
3
4
1
Väriain
een
merkki
valo
2
• Tulostustarvikkeiden tietoraportti / virheraportto
(WPS)
- Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin
15 sekunnin ajan, kunnes vihreä tilan merkkivalo
vilkkuu, ja vapauta painike.
• Manuaalinen tulostus
- Paina tätä painiketta joka kerta, kun lisäät paperiarkin
kasettiin, jos olet valinnut vaihtoehdon Käsisyöttö
kohdalle Lähde tulostinohjaimestasi.
Näyttää väriainekasetin tilan (katso "Tilan merkkivalo"
sivulla 56).
Näyttää laitteen tilan (katso "Tilan merkkivalo" sivulla 56).
(Tilan
merkki
valo)
1. Johdanto
18
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
3
• Tulostaa näytön
- Kun painat tätä painiketta, vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos haluat tulostaa vain aktiivisen näytön, vapauta painike,
kun vihreä LED pysäyttää vilkkumisen. Jos haluat tulostaa
koko näytön, vapauta painike sen vilkkuessa.
(Tulosta
näyttö)
4
Voit sammuttaa virran tai herättää koneen torkkutilasta tällä
painikkeella.
(Virta)
• Tulosta näyttö -painiketta voi käyttää vain
Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmissä.
• Voit käyttää tätä toimintoa avain USB-kaapelilla
kytketyn laitteen kanssa.
• Kun aktiivinen ikkuna tai koko näyttö tulostetaan
näytöntulostuspainikkeen avulla, laite saattaa
käyttää tavallista enemmän väriainetta sen
mukaan, mitä tulostetaan.
• Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos laitteen Easy
Printer Manager -ohjelma on asennettuna, jos olet
macintosh-käyttöjärjestelmän käyttäjä, sinun täytyy
ottaa käyttöön Screen Print Settings kohdasta
Easy Printer Manager Tulosta näyttö ominaisuuden käyttämiseksi.
• Määritysarkki
- Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin
10 sekunnin ajan, kunnes vihreä tilan merkkivalo
vilkkuu hitaasti, ja vapauta painike.
• Tulostustarvikkeiden tietoraportti / virheraportto
- Paina tätä painiketta ja pidä sitä alhaalla noin
15 sekunnin ajan, kunnes vihreä tilan merkkivalo
vilkkuu, ja vapauta painike.
• Manuaalinen tulostus
- Paina tätä painiketta joka kerta, kun lisäät paperiarkin
kasettiin, jos olet valinnut vaihtoehdon Käsisyöttö
kohdalle Lähde tulostinohjaimestasi.
1. Johdanto
19
Virran kytkeminen laitteeseen
1
Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön.
2
1
2
paina
(virta) ohjauspaneelista.
Jos haluat laittaa virran pois päältä, paina
(virta) ohjauspaneelista.
1. Johdanto
20
Ohjaimen asennus paikallisesti
Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite.
Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita seuraavat alla esitetyt ohjeet ja
asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso
Lisäasetukset-opas).
3
Valitse Asenna nyt.
4
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.
5
Noudata asennusikkunan ohjeita.
• Jos olet Macintosh- tai Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso
"Ohjelmiston asennus" sivulla 83.
• Tässä Käyttöopas näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää
erilaiselta, sillä sen ulkoasu vaihtelee käytettävän laitteen ja liittymän
mukaan.
• Valitsemalla Mukautettu asennus voit valita asennettavat ohjelmat.
• Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.
12
Windows
1
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana,
sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
CD-levy käynnistyy automaattisesti, ja asennusikkuna tulee
näyttöön.
1. Johdanto
21
Ohjaimen uudelleenasennus
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, asenna se uudelleen noudattamalla
seuraavia vaiheita.
13
Windows
1
2
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
3
4
Noudata asennusikkunan ohjeita.
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat >
Samsung Printers > tulostinohjaimen nimi > Poista asennus.
Laita ohjelmisto-CD ao. CD-ROM-asemaan ja asenna ohjain
uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 21).
1. Johdanto
22
2. Peruskäytön oppiminen
Kun asennus on valmis, voit halutessasi muuttaa laitteen oletusasetuksia. Lue seuraava osa, jos haluat
määrittää tai muuttaa arvoja. Tämä luku antaa tietoja koko valikon rakenteesta ja perusasetuksista.
• Esittelysivun tulostaminen
24
• Tulostusmateriaali ja lokero
25
• Perustulostaminen
34
Esittelysivun tulostaminen
Tulosta esittelysivu varmistaaksesi, että laite toimii oikein (vain Windows).
Voit tulostaa esittelysivun seuraavasti:
•
Avaa Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35) > Samsung-välilehti > Esittelysivu
2. Peruskäytön oppiminen
24
Tulostusmateriaali ja lokero
Tämä luku opastaa, kuinka tulostusmateriaali lisätään laitteeseen.
1
Kasetin yleisnäkymä
• Sellaisen tulostusmateriaalin käyttö, joka ei täytä näitä vaatimuksia,
voi aiheuttaa ongelmia tai tarvita korjausta. Samsungin takuu tai
palvelusopimukset eivät kata tällaistä korjausta.
Jos haluat muuttaa kokoa, sinun on säädettävä paperiohjainta.
• Varmista, että et käytä mustesuihkuvalokuvapaperia tämän laitteen
kanssa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja laitteelle.
• Syttyvän tulostusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
• Käytä tulostamiseen tarkoitettua tulostusmateriaalia (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 61).
Tulostimeen jätetyn syttyvän materiaalin tai vieraiden materiaalien
käyttö voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen, ja harvinaisissa
tapauksissa se voi aiheuttaa tulipalon.
2
1
1 Paperileveyden ohjain
2 Kasetti
Ellet säädä ohjainta, siitä saattaa aiheutua paperin kohdistumisen ja
kuvan vääristymistä tai paperitukos.
2. Peruskäytön oppiminen
25
Tulostusmateriaali ja lokero
2
Paperin lisääminen paperikasettiin
1
3
Aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja avaa tulostekasetti.
Avaa paperikasetti. Säädä sen jälkeen paperikasetin koko
käyttämäsi materiaalin mukaan (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla
25).
2
1
1
2
2
Taivuta tai leyhytä paperipinon reunaa sivujen erottamiseksi
toisistaan ennen papereiden lisäämistä.
2. Peruskäytön oppiminen
26
Tulostusmateriaali ja lokero
4
Purista paperileveyden ohjainta ja siirrä se paperipinon reunaa
vasten niin, etteivät arkit taivu.
5
Kun tulostat asiakirjan, valitse paperikasetin paperityyppi ja -koko
(katso "Paperikoon ja -tyypin asettaminen" sivulla 33).
Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia
ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
a Voit tulostaa sovelluksessa avaamalla sovelluksen ja avaamalla
sitten tulostusvalikon.
b Avaa Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 35).
c Paina Paperi-välilehteä kohdasta Tulostusmääritykset ja valitse
oikea paperityyppi.
Jos haluat esimerkiksi käyttää tarraa, valitse paperityypiksi Tarrat.
d Valitse paperilähteeksi Käsisyöttö ja paina OK.
e Käynnistä tulostaminen sovelluksessa.
• Älä työnnä paperileveyden ohjainta niin pitkälle, että
tulostusmateriaali taipuu.
• Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, se saattaa
aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa poimuuntua.
• Jos et säädä paperileveyden ohjainta, seurauksena saattaa olla
paperitukos.
2. Peruskäytön oppiminen
27
Tulostusmateriaali ja lokero
• Erikoismateriaaleille tulostettaessa on noudatettava paperin
lisäämistä koskevia ohjeita (katso "Erikoismateriaalille tulostaminen"
sivulla 29).
3
Käsisyöttö kasettiin
Manuaaliseen syöttölaitteeseen voidaan lisätä useita
erikoismateriaalikokoja ja -tyyppejä, kuten kortteja, muistilappuja ja
kirjekuoria (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 61).
• Kun laite on virransäästötilassa, laite ei syötä paperia manuaalisesta
syöttölaitteesta. Herätä laite painamalla virtapainiketta ennen
manuaalisen syöttölaitteen käyttöä.
Vinkkejä manuaalisen syöttölaitteen käyttöön
• Lisää kasettiin kerralla vain yhdenlajista, -kokoista ja -painoista
tulostusmateriaalia.
• Jos valitset Paperi > Lähde > Käsisyöttö ohjelmistosovelluksesi
paperilähteelle, sinun täytyy painaa
(Tulosta näyttö) tai
(WPS) -painiketta joka kerta, kun tulostat sivun, ja lisätä kerralla
vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia
käsisyöttökasettiin.
• Voit estää paperitukoksia lisäämällä käsisyöttötasolle paperia
tulostuksen aikana vain silloin, kun taso on tyhjä.
• Tulostusmateriaali on lisättävä kasetin keskelle niin, että yläreuna
syötetään manuaaliseen syöttölaitteeseen ensin.
• Laita vain saatavana olevaa paperia tulostuslaadun varmistamiseksi
ja paperitukoksien estämiseksi (katso "Tulostusmateriaalin tekniset
tiedot" sivulla 61).
• Suorista käyristyneet postikortit, kirjekuoret ja tarrat, ennen kuin
asetat ne manuaaliseen syöttölaitteeseen.
2. Peruskäytön oppiminen
28
Tulostusmateriaali ja lokero
4
Kasettia
Tyypit
Erikoismateriaalille tulostaminen
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kullekin paperikasetille käytettävät
erikoismateriaalit.
Materiaalityypit näkyvät kohdassa Tulostusmääritykset. Saadaksesi
parhaan tulostuslaadun valitse sopiva materiaalityyppi
Tulostusmääritykset-ikkunasta > Paperi-välilehti > Paperityyppi (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarroille, valitse Tarrat valinnalle
Paperityyppi.
Jos käytät erikoismateriaalia, on suositeltavaa syöttää vain yksi
paperiarkki kerrallaan (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 61).
Päällystetty
●
Väri
●
Kartonki
●
Tarrat
●
Kirjekuori
●
Esipainettu
●
Puuvilla
●
Kierrätetty
●
Arkistointipaperi
●
a. Käytettävissä olevat paperityypit käsisyöttökasetissa.
(●: sisältyy, tyhjä: ei saatavissa)
Katso kunkin paperiarkin paino kohdasta "Tulostusmateriaalin tekniset
tiedot" sivulla 61.
Tyypit
Kasettia
Normaali
●
Paksu
●
Ohut
●
2. Peruskäytön oppiminen
29
Tulostusmateriaali ja lokero
Kirjekuori
Kirjekuoren laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen.
Tulosta kirjekuori laittamalla se seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla.
-
Kunto: eivät saa olla rypistyneitä, kolhiintuneita tai vahingoittuneita.
-
Lämpötila: tulee kestää laitteen kuumuuden ja paineen käytön
aikana.
•
Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet ovat terävät.
•
Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
•
Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita,
päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia.
•
Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria.
•
Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu kirjekuoren
kulmiin asti.
2
1
Jos valitset kohdan Kirjekuori Tulostusmääritykset-ikkunasta, mutta
tulostetut kuvat pyyhkiytyvät helposti, valitse Paksu kirjekuori ja yritä
tulostusta uudelleen. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa jonkin verran melua
tulostuksen aikana.
•
1 Hyväksyttävä
2 Ei hyväksyttävä
•
Jos kirjekuoressa on irti repäistävällä nauhalla suojattu liimapinta tai
useampi kuin yksi läppä, kirjekuoren liiman on kestettävä laitteen
kiinnityslämpöä (noin 170 °C) 0,1 sekunnin ajan. Lisäläpät ja -nauhat
saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne
saattavat jopa vahingoittaa kiinnitysyksikköä.
Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
-
Paino: ei tule ylittää 90 g/m2 muuten saattaa tulla tukoksia.
•
-
Rakenne: tulee olla sileänä, missä on alle 6 mm käpristymää eikä
ole ilmaa.
Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään
15 millimetrin päähän kirjekuoren reunoista.
•
Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat.
2. Peruskäytön oppiminen
30
Tulostusmateriaali ja lokero
Tarrat
Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja, jotta laite ei vahingoittuisi.
•
-
Kunto: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita
irtoamisen merkkejä.
•
Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia. Paljaat
alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä
voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös
vahingoittaa laitteen osia.
•
Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin kuin kerran.
Liimamateriaalin tausta-arkki kestää vain yhden syöttökerran.
•
Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai jotka ovat
käpristyneet, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin tavalla.
Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
-
Liimat: Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila. Tarkista laitteen
teknisistä tiedoista kiinnityslämpötila (noin 170 °C).
-
Asettelu: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä paljasta
taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta,
joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia
paperitukoksia.
-
Käpristyminen: Tulee olla sileä, missä on alle 13 mm käpristymistä
mihinkään suuntaan.
2. Peruskäytön oppiminen
31
Tulostusmateriaali ja lokero
Korttikartonki / mukautettu paperikoko
Esipainettu paperi
Jos käytät esipainettua paperia, aseta se painettu puoli ylöspäin,
taittamaton reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä on ongelmia, käännä
paperi. Huomaa, että tulostusjäljen laatua ei voida taata.
•
Määritä sovelluksessa reunukset vähintään 6,4 mm:n päähän
reunoista.
•
On tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka ei sula, höyrysty
tai aiheuta vaarallisia päästöjä joutuessaan alttiiksi laitteen
kiinnityslämmölle (noin 170°C) 0,1 sekunnin ajaksi.
•
Esipainetun paperin musteen tulee olla syttymätöntä. Se ei saa
vahingoittaa laitteen teloja.
•
Varmista ennen esipainetun paperin lisäämistä, että paperilla oleva
muste on kuivunut. Märkä muste saattaa irrota esipainetusta paperista
kiinnitysyksikössä kiinnityksen aikana ja tulostuslaatu voi heiketä.
2. Peruskäytön oppiminen
32
Tulostusmateriaali ja lokero
5
Paperikoon ja -tyypin asettaminen
Kun olet lisännyt paperin paperikasettiin, sinun on määritettävä
paperityyppi ja -koko.
Avaa Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 35) ja aseta paperikoko ja -tyyppi Paperi-välilehdessä.
Jos haluat käyttää erikoiskokoista paperia, kuten laskutuspaperia,
valitse Mukautettu Paperi -välilehdessä kohdassa
Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 35).
2. Peruskäytön oppiminen
33
Perustulostaminen
Katso erikoistulostusominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso
"Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 147).
3
Valitse laitteesi Valitse tulostin -luettelosta.
4
Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja tulostusalue,
valitaan Tulosta-ikkunassa.
6
Tulostaminen
Jos olet Macintosh- tai Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso
"Macintosh-tulostaminen" sivulla 158 tai "Tulostaminen Linuxkäyttöjärjestelmässä" sivulla 160.
Seuraava Tulostusmääritykset-ikkuna on tarkoitettu Windows 7 käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten.
1
2
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
Valitse Tiedostonimi-valikosta Tulosta.
Napsauta lisätulostusominaisuuksien hyväksikäyttämiseksi Asetukset
tai Ominaisuudet Tulosta-ikkunasta (katso "Tulostusmäärityksetikkunan avaaminen" sivulla 35).
5
Aloita tulostus valitsemalla OK tai Tulosta Tulosta-ikkunassa.
2. Peruskäytön oppiminen
34
Perustulostaminen
7
Tulostustyön peruuttaminen
3
4
Valitse laite Valitse tulostin -luettelosta.
Valitse Asetukset tai Ominaisuudet.
Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, voit
peruuttaa työn seuraavasti:
•
Voit avata tämän ikkunan myös kaksoisnapsauttamalla laitekuvaketta
(
) Windowsin tehtäväpalkista.
8
Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen
• Tulostinohjaimesi Tulostusmääritykset-ikkuna ei välttämättä ole
samanlainen kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee
käytössä olevan laitteen mukaan. Tulostusmääritykset-ikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
• Kun valitset asetuksen kohdasta Tulostusmääritykset, saatat
nähdä varoitusmerkin
tai .
-merkki tarkoittaa, että voit valita
tämän tietyn vaihtoehdon, mutta sitä ei suositella, ja
-merkki
tarkoittaa, että et voi valita tätä vaihtoehtoa koneen asetusten tai
käyttöympäristön vuoksi.
1
2
Voit tarkastaa laitteen senhetkisen tilan painamalla Tulostimen tila painiketta (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 175).
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
Valitse tiedostovalikosta Tulosta.
2. Peruskäytön oppiminen
35
Perustulostaminen
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Valitse muita asetuksia ja valitse
(Päivitä). Asetukset lisätään
tehtyihin Esiasetukset-asetuksiin. Jos haluat käyttää tallennettua
asetusta, valitse se avattavasta Esiasetukset-luettelosta. Kone on nyt
asetettu tulostamaan valitsemiesi asetusten mukaisesti. Jos haluat
poistaa tallennetut asetukset, valitse se avattavasta Esiasetukset-
Jokaisessa ominaisuusvälilehdessä (paitsi Samsung-välilehdessä) olevan
Esiasetukset-asetuksen avulla voit tallentaa nykyiset ominaisuudet
tulevaa käyttöä varten.
Voit tallentaa Esiasetukset-kohteen seuraavasti:
1
2
luettelosta ja valitse
(Poista).
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla
avattavasta Esiasetukset-luettelosta Oletusesiasetus.
Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
Kirjoita kohteelle nimi Esiasetukset-ruutuun.
9
Ohjeen käyttäminen
Napsauta haluamaasi asetusta Tulostusmääritykset-ikkunasta ja paina
näppäimistön F1-painiketta.
10
3
Napsauta
(Lisää). Kun tallennat Esiasetukset-kohteen, kaikki
käytössä olevat ohjaimen asetukset tallennetaan.
Säästötulostus
Eko-toiminto vähentää väriaineen kulutusta ja paperin käyttöä. Ekotoiminnolla voidaan säästää tulostusmateriaalissa ja päästä
tulostussäästöihin.
Eco-tulostamista varten napsauta alla:
Katso "Easy Eco Driver" sivulla 167.
2. Peruskäytön oppiminen
36
3. Huolto
Tässä luvussa on tietoja laitteeseesi saatavilla olevien tarvikkeiden, lisävarusteiden ja varaosien ostamisesta.
• Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
38
• Saatavissa olevat tarvikkeet
39
• Saatavissa olevat varaosat
40
• Väriainekasetin säilyttäminen
41
• Väriaineen jakaminen tasaisesti
43
• Väriainekasetin vaihtaminen
44
• Laitteen puhdistaminen
46
• Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
49
Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
Saatavissa olevat lisävarusteet saattavat vaihdella maakohtaisesti. Voit pyytää laitteen myyjältä luetteloa saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista.
Tilaa Samsung valtuutettuja tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung-myyjään tai jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen.
Voit myös käydä sivustossa www.samsung.com/supplies, jossa valitsemalla maasi ja alueesi saat huollon yhteystiedot.
3. Huolto
38
Saatavissa olevat tarvikkeet
Kun tarvikkeiden käyttöikä päättyy, voit tilata seuraavantyyppisiä tarvikkeita laitteeseen:
Tyyppi
Väriainekasetti
Keskimääräinen riittävyysa
Noin 1 500 sivua
Osan nimi
MLT-D101S
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu standardin ISO/IEC 19752 mukaisesti.
Väriainekasetin käyttöikä voi vaihdella käytetyistä vaihtoehdoista, kuva-alueen prosenttiosuudesta ja työtilasta riippuen.
Kun ostat uusia väriainekasetteja tai muita tarvikkeita, ne on ostettava samasta maasta, jossa laitetta käytetään. Muussa tapauksessa uudet
väriainekasetit tai muut tarvikkeet eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, sillä väriainekasettien ja muiden tarvikkeiden kokoonpanot vaihtelevat
maakohtaisesti.
Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien, käyttämistä.
Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytön
vuoksi tarvittavia huolto- tai korjaustöitä.
3. Huolto
39
Saatavissa olevat varaosat
Kun haluat ostaa varaosia, ota yhteyttä paikkaan, josta ostit laitteen. Varaosien asennuksen voi teettää vain valtuutetussa huoltoliikkeessä, jälleenmyyjällä
tai myyjällä, jolta ostit laitteen. Takuu ei kata varaosien vaihtoa, kun keskimääräinen riittoisuus on ylittynyt.
Varaosat vaihdetaan tietyin väliajoin, jotta tulostuslaatu säilyy hyvänä eivätkä kuluneet osat aiheuta paperin syöttöongelmia. Lisätietoja on seuraavassa
taulukossa. Tarkoituksena on, että laite säilyy mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa. Varaosa tulee vaihtaa, kun sen käyttöikä on lopussa.
Keskimääräinen riittävyysa
Osat
kiinnitysyksikkö
Noin 30 000 sivua
siirtorulla
Noin 30 000 sivua
Syöttörulla
Noin 30 000 sivua
Nostorulla
Noin 30 000 sivua
a. Tähän vaikuttavat käyttöjärjestelmä, tietokoneen suorituskyky, sovellus, yhteystapa, tulostusmateriaalin tyyppi ja koko sekä työn
monimutkaisuus.
3. Huolto
40
Väriainekasetin säilyttäminen
Väriainekaseteissa on osia, jotka ovat arkoja valolle, tietyille lämpötiloille ja kosteudelle. Samsung kehottaa käyttäjiä noudattamaan näitä suosituksia uuden
Samsungin värikasetin optimaalisen toiminnan, korkeimman mahdollisen laadun ja pisimmän mahdollisen käyttöiän varmistamiseksi.
Säilytä väriainekasettia samassa ympäristössä, jossa tulostinta käytetään. Sen tulee olla lämpötilaltaan ja kosteusoloiltaan hallittu ympäristö.
Väriainekasettia tulee säilyttää alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessaan asennukseen asti. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole käytettävissä,
peitä kasetin yläaukko paperilla ja säilytä kasettia pimeässä kaapissa.
Kasetin pakkauksen avaaminen ennen käyttöä lyhentää merkittävästi sen hyödyllistä säilytys- ja käyttöikää. Älä säilytä lattialla. Jos väriainekasetti
poistetaan tulostimesta, säilytä väriainekasettia oikein alla olevien ohjeiden mukaisesti.
•
Säilytä väriainekasettia sen alkuperäisessä pakkauksessa olleen suojapussin sisällä.
•
Säilytä vaakataso (ei pystyasennossa) ja sama sivu ylöspäin kuin laitteessa.
•
Älä säilytä kuluvia tarvikkeita seuraavissa olosuhteissa:
-
Yli 40 °C:n lämpötilassa.
-
Kosteusalue alle 20 % tai yli 80 %.
-
Ympäristössä, jossa kosteus tai lämpötila vaihtelee huomattavasti.
-
Suorassa auringonvalossa tai huoneenvalossa.
-
Pölyisissä paikoissa.
-
Autossa pitkiä ajanjaksoja.
-
Ympäristössä, jossa on syövyttäviä kaasuja.
-
Ympäristössä, jossa on suolainen ilma.
3. Huolto
41
Väriainekasetin säilyttäminen
1
3
Käsittelyohjeet
•
Älä koske kasetin valojohtavan rummun pintaan.
•
Älä altista kasettia turhalle tärinälle tai iskulle.
•
Älä koskaan pyöritä rumpua manuaalisesti, etenkään sen tavallisen
pyörimissuunnan vastaisesti; tämä voi aiheuttaa sisäisisä vaurioita ja
väriaineen läikkymistä.
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä (tai kuvayksikön tuotos) määräytyy
tulostustöissä tarvittavan väriaineen määrän mukaan. Todellinen
tulosteiden määrä saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka paljon väriainetta
kullakin sivulla käytetään, sekä käyttöympäristön, kuva-alueen
prosenttimäärän, tulostusvälin ja tulostusmateriaalin tyypin ja/tai koon
mukaan. Esimerkiksi tulostettaessa paljon kuvia väriainetta kuluu paljon
enemmän ja väriainekasetti täytyy mahdollisesti vaihtaa useammin.
2
Väriainekasetin käyttö
Samsung Electronics ei suosittele tai hyväksy muiden kuin Samsungin
väriainekasettien käyttämistä tulostimissa, mukaan lukien yleisten,
liikkeiden omien, uudelleen täytettyjen tai uudelleen valmistettujen
väriainekasettien käyttöä.
Samsung-tulostimen takuu ei kata sellaisia tulostimelle aiheutuneita
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet uudelleen täytetyn, uudelleen
valmistetun tai muun kuin Samsungin oman väriainekasetin käytöstä.
3. Huolto
42
Väriaineen jakaminen tasaisesti
Kun väriainekasetti on lähes tyhjä:
•
Esiintyy valkoraitaisuutta tai tulostusjälki on vaaleaa ja/tai on tummuusastemuutoksia puolelta toiselle.
•
Väriaineen-LED se vilkkuu oranssina.
Jos näin tapahtuu, voit tilapäisesti parantaa tulostuslaatua jakamalla kasetissa jäljellä olevan väriaineen tasaisesti uudelleen. Joissakin tapauksissa
valkoisia juovia tai vaaleaa tulostusjälkeä esiintyy myös väriaineen jakamisen jälkeen.
• Sulje ennen yläkannen avaamista ensin tulostetuki.
• Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään
kankaaseen.
1
2
3. Huolto
43
Väriainekasetin vaihtaminen
• Sulje ennen yläkannen avaamista ensin tulostetuki.
• Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia, väriainekasetin pakkauksen avaamiseen. Ne voivat raapia kasetin rumpua.
• Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään
kankaaseen.
• Ravista väriainekasettia perusteellisesti, se lisää ensimmäisen tulostuksen laatua.
• Älä koske väriainekasetin vihreään pohjaan. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.
3. Huolto
44
Väriainekasetin vaihtaminen
Kun väriainekasetti on kestoikänsä päässä, laite lakkaa tulostamasta.
3. Huolto
45
Laitteen puhdistaminen
Jos tulostuksessa ilmenee laatuongelmia, tai jos käytät laitetta pölyisessä ympäristössä, laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta tulostuslaatu pysyisi
hyvänä ja laite pitkäikäisenä.
• Laitteen kotelon puhdistaminen aineilla, jotka sisältävät runsaasti alkoholia, liuottimia tai muita voimakkaita aineita, voi muuttaa kotelon väriä tai sen
muotoa.
• Jos laitteesi tai sen ympäristö on tahriintunut väriaineesta, suosittelemme, että pyyhit väriaineen pois kostealla liinalla. Jos käytät pölynimuria, ihmisille
mahdollisesti haitallista väriainepölyä joutuu ilmaan.
• Tulostuksen aikana laitteen sisään saattaa kertyä paperihiukkasia, väriainetta ja pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä
tai värin leviämistä. Laitteen sisäosien puhdistaminen auttaa välttymään näiltä ongelmilta.
4
Laitteen ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista laitteen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei laitteen päälle tai sisään pääse
vettä.
5
Laitteen sisäosien puhdistaminen
Tulostuksen aikana laitteen sisään saattaa kertyä paperihiukkasia, väriainetta ja pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä tai
värin leviämistä. Laitteen sisäosien puhdistaminen auttaa välttymään näiltä ongelmilta.
3. Huolto
46
Laitteen puhdistaminen
• Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa laitteen puhdistamiseen.
• Jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virtakytkin pois päältä ennen laitteen puhdistamista.
• Sulje ennen yläkannen avaamista ensin tulostetuki.
1
2
3. Huolto
47
Laitteen puhdistaminen
6
Nostorullan puhdistaminen
• Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa laitteen puhdistamiseen.
• Jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virtakytkin pois päältä ennen laitteen puhdistamista.
3. Huolto
48
Laitteen siirto- ja varastointiohjeet
•
Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä äläkä käännä sitä ylösalaisin. Muutoin väriaine voi saastuttaa laitteen sisäosan, mikä voi vahingoittaa laitetta tai
heikentää tulostuslaatua.
•
Jotta laite pysyy vakaana siirrettäessä, vähintään kahden henkilön on kannettava sitä.
3. Huolto
49
4. Vianmääritys
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.
• Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
51
• Paperitukosten poistaminen
52
• Tilan merkkivalon merkitys
55
Tämä kappale antaa hyödyllisiä tietoja sen varalle, kun tulee virhe. Jos laitteessa on
näyttö, tarkista viesti näyttöruudusta ennen kuin alat ratkaista ongelmaa. Jos et löydä
ratkaisua ongelmaan tästä luvusta, katso Vianmääritys-kappale Lisäasetukset
Käyttöopas (katso "Vianmääritys" sivulla 182). Jos et löydä ratkaisua Käyttöopas tai jos
ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat materiaalityypit. Katso paperitukosten välttämiseksi seuraavia ohjeita:
•
Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu oikein (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 25).
•
Älä lisää liikaa paperia paperikasettiin. Varmista, että paperipinon korkeus ei ylitä paperikasetin sisäreunassa olevaa paperikapasiteetin rajamerkkiä.
•
Älä poista paperia kasetista tulostuksen ollessa kesken.
•
Tuuleta paperit ja suorista ne ennen niiden laitteeseen lisäämistä.
•
Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
•
Älä lisää paperikasettiin eri paperityyppejä samanaikaisesti.
•
Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 61.)
4. Vianmääritys
51
Paperitukosten poistaminen
Vältä paperin repeytyminen vetämällä jumiutunut paperi ulos rauhallisesti ja hitaasti.
1
Kasetissa
4. Vianmääritys
52
Paperitukosten poistaminen
2
Laitteen sisällä
• Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia laitteesta.
• Sulje ennen yläkannen avaamista ensin tulostetuki.
4. Vianmääritys
53
Paperitukosten poistaminen
Jos et näe paperia tällä alueella, pysäytä ja mene seuraavaan vaiheeseen:
4. Vianmääritys
54
Tilan merkkivalon merkitys
Merkkivalon väri ilmaisee laitteen nykyisen tilan.
• Jotkut LEDit eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
• Katso vian ratkaisemiseksi virheilmoitusta ja sen ohjeita viaetsintäosasta.
• Voit myös ratkaista vian ohjeiden mukaan tietokoneen Samsung-tulostimen tila -ikkunasta tai Smart Panel -ohjelman ikkunasta käsin.
• Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
4. Vianmääritys
55
Tilan merkkivalon merkitys
3
Tilan merkkivalo
Tila
Kuvaus
Pois
Laite on offline-tilassa tai säästötilassa.
Vilkkuu
Vihreä
(Tilan
merkkivalo)
• Kun taustavalo vilkkuu hitaasti, laite vastaanottaa tietoja tietokoneesta.
• Kun taustavalo vilkkuu nopeasti, laite tulostaa tietoja.
Päällä
Laite on online-tilassa, ja sitä voidaan käyttää.
Vilkkuu
Odottaa
(Tulosta näyttö) -painikkeen painamista manuaalista tulostamista varten.
• Kansi on auki. Sulje kansi.
Punainen
Päällä
• Kasetissa ei ole paperia, kun vastaanotat tai tulostat tietoja. Lisää paperia lokeroon ("Paperin lisääminen
paperikasettiin" sivulla 26).
• Laite on pysähtynyt vakavan virheen takia.
Vilkkuu
Laiteohjelmiston päivittäminen
Päällä
Tulostimessa on paperitukos (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 52).
Oranssi
4. Vianmääritys
56
Tilan merkkivalon merkitys
4
Väriaineen merkkivalo/ WPS merkkivalo
Tila
(Väriaineen
merkkivalo)
(WPS
merkkivalo)
Kuvaus
Vilkkuu
Kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa. Valmistele uusi
kasetti vaihtoa varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta
toiselle, jolloin väriaine jakautuu kasetissa tasaisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 43).
Päällä
Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussaa. Väriainekasetti on suositeltavaa vaihtaa (katso
"Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
Pois
Kaikissa Väriainekaseteissa on normaali kapasiteetti.
Vilkkuu
Laite aloittaa yhteyden muodostamisen langattomaan verkkoon.
Päällä
Laite on yhdistetty langattomaan verkkoon (katso "WPS-painikkeen käyttö" sivulla 110).
Pois
Laite on irrotettu langattomasta verkosta.
Päällä
Laite on virransäästötilassa.
Pois
Laite on valmis-tilassa tai laitteen virta on pois päältä.
Oranssi
Sininen
b
(Virran
merkkivalo)
Sininen
a. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka ilmaisee kasetin ISO/IEC 19752 -standardin mukaisen keskimääräisen tulostuskapasiteetin.
Sivujen määrään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, grafiikka sekä materiaalin tyyppi ja koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä hieman väriainetta, vaikka punainen merkkivalo
palaisi ja tulostin lopettaisi tulostamisen.
b. Vain langaton malli (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6).
4. Vianmääritys
57
5. Liite
Tämä luku sisältää tuotteen tekniset tiedot ja tietoja soveltuvista säädöksistä.
• Tekniset tiedot
59
• Määräystiedot
68
• Copyright
79
Tekniset tiedot
1
Yleiset tekniset tiedot
Alla lueteltuja teknisten tietojen arvoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Katso mahdolliset muutokset tietoihin osoitteesta www.samsung.com.
Kohteet
Kuvaus
Mitta
Leveys x Pituus x Korkeus
332 x 215 x 178 mm
Paino
Laite kulutustarvikkeiden
kanssa
4,95 kg
Valmiustila
Alle 26 dB(A)
Tulostustila
Alle 50 dB(A)
Käyttö
10 – 32°C
Säilytys (pakattuna)
-20 – 40°C
Käyttö
10 – 80%, suhteellinen kosteus
Säilytys (pakattuna)
20 – 95%, suhteellinen kosteus
110 voltin mallit
AC 110 – 127 V
220 voltin mallit
AC 220 – 240 V
Melutasoa
Lämpötila
Kosteus
Käyttöjänniteb
5. Liite
59
Tekniset tiedot
Kohteet
Virrankulutus
Langatond
Kuvaus
Keskimääräinen käyttötila
Alle 310 W
Valmiustila
Alle 30 W
Virransäästötila
Alle 0,9 W (ML-216x Series), Alle 1,2 W (ML-216xW Series)
Sammutustila
Alle 0,45 W (0,1 Wc)
Moduuli
T77H262 / SPW-B4319S
a. Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitepohjainen asennus, A4-paperi, yksipuolinen tulostaminen.
b. Katso laitteen luokitusmerkinnästä oikea jännite (V), taajuus (hertsi) ja virtatyyppi (A).
c. Koneeseen, jossa on virtakytkin.
d. Vain langaton malli (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6).
5. Liite
60
Tekniset tiedot
2
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Koko
Mitat
Kasetti
Tavallinen
paperi
Käsisyöttö kasettiinb
Letter
216 x 279 mm
71 – 85 g/m2
71 – 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 arkkia 80 g/m2
• 1 arkki
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
Kirjekuori Monarch 98 x 191 mm
75 – 90 g/m2
75 – 90 g/m2
Kirjekuori No. 10
105 x 241 mm
• 10 arkkia
• 1 arkki
Kirjekuori DL
110 x 220 mm
Kirjekuori C5
162 x 229 mm
Kirjekuori
5. Liite
61
Tekniset tiedot
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Koko
Mitat
Kasetti
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Paksu paperi
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Ohut paperi
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Puuvilla
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Värillinen
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Esitulostettu
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Kierrätetty
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Tarratc
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Käsisyöttö kasettiinb
86 – 120 g/m2
86 – 120 g/m2
• 50 arkkia120 120 g/m2
• 1 arkki
60 – 70 g/m2
60 – 70 g/m2
• 160 arkkia 60 g/m2
• 1 arkki
75 – 90 g/m2
75 – 90 g/m2
• 150 arkkia 80 g/m2
• 1 arkki
75 – 90 g/m2
75 – 90 g/m2
• 150 arkkia 80 g/m2
• 1 arkki
75 – 90 g/m2
75 – 90 g/m2
• 150 arkkia 80 g/m2
• 1 arkki
60 – 90 g/m2
60 – 90 g/m2
• 150 arkkia 80 g/m2
• 1 arkki
120 – 150 g/m2
120 – 150 g/m2
• 10 arkkia
• 1 arkki
5. Liite
62
Tekniset tiedot
Tulostusmateriaalin paino/kapasiteettia
Tyyppi
Koko
Mitat
Kasetti
Kortit
Letter, Legal,
Oficio, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
Käsisyöttö kasettiinb
121 - 163 g/m2
121 - 163 g/m2
• 10 arkkia
• 1 arkki
Postcard 4 x 6
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
• 10 arkkia
• 1 arkki
Katso tavallista
Arkistointipaperi paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä osa
• 100 arkkia
• 1 arkki
Vähimmäiskoko (mukautettu)
76 x 127 mm
60–163 g/m2
Enimmäiskoko (mukautettu)
216 x 356 mm
Päällystetty
paperi
a. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.
b. Syötä yksi arkki kerrallaan.
c. Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100 – 250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.
5. Liite
63
Tekniset tiedot
3
Järjestelmävaatimukset
Microsoft® Windows®
Laitevaatimus (suositus)
Käyttöjärjestelmä
Suoritin
RAM-muisti
vapaa
kiintolevytila
Windows® 2000
400 MHz:n Intel® Pentium® II (933 MHz:n Pentium III)
64 Mt (128 Mt)
600 Mt
Windows® XP
933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)
128 Mt (256 Mt)
1,5 Gt
Windows Server® 2003
933 MHz:n Intel® Pentium® III (1 GHz:n Pentium IV)
128 Mt (512 Mt)
1,25 – 2 Gt
Windows Server® 2008
1 GHz:n Intel® Pentium® IV (2 GHz:n Pentium IV)
512 Mt (2 Gt)
10 Gt
Windows Vista®
3 GHz:n Intel® Pentium® IV
512 Mt (1 Gt)
15 Gt
Vähintään 1 GHz:n 32- tai 64-bittinen Intel® Pentium® -suoritin
1 Gt (2 Gt)
16 Gt
Windows®
7
• DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää).
• DVD-R/W-asema
Windows Server® 2008 R2
1 GHz:n (x86) tai 1,4 GHz:n (x64) Intel® Pentium® IV -suorittimet (vähintään 2
GHz)
512 Mt (2 Gt)
10 Gt
5. Liite
64
Tekniset tiedot
• Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat vähintään Internet Explorer 6.0:n tai sitä uudemman version.
• Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
• Windows Terminal Services on yhteensopiva laitteen kanssa.
• Windows 2000-käyttöjärjestelmälle vaaditaan Service Pack 4 tai uudempi.
Macintosh
Edellytykset (suositus)
Käyttöjärjestelmä
Suoritin
• Intel® -suorittimet
Mac OS X 10.4
• Power PC G4/G5
RAM-muisti
• 128 Mt PowerPC-pohjaisessa
Mac-järjestelmässä (512 Mt)
Vapaa kiintolevytila
1 Gt
• 512 Mt: Intel-pohjainen Mac (1 Gt)
• Intel® -suorittimet
512 Mt (1 Gt)
1 Gt
Mac OS X 10.5
• Vähintään 867 MHz: n
PowerPC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel® -suorittimet
1 Gt (2 Gt)
1 Gt
Mac OS X 10.7
• Intel® -suorittimet
2 Gt
4 Gt
5. Liite
65
Tekniset tiedot
Linux
Kohteet
Vaatimukset
Fedora 5~13 (32- tai 64-bittinen)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32- ja 64-bittinen)
SuSE 10.1 (32-bittinen)
Käyttöjärjestelmä
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 -bittinen)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 -bittinen)
Debian 4.0, 5.0 (32- tai 64-bittinen)
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32- tai 64-bittinen)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10 tai 11 (32- tai 64-bittinen)
Suoritin
2,4GHz:n Pentium IV (Intel Core™2)
RAM-muisti
512 Mt (1 Gt)
Vapaa kiintolevytila
1 Gt (2 Gt)
5. Liite
66
Tekniset tiedot
4
Verkkoympäristö
Vain verkko- ja langattomat mallit (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6).
Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy määrittää, jotta laitetta voidaan käyttää verkkotulostimena. Seuraavassa taulukossa on kuvattu laitteen tukemat
verkkoympäristöt.
Kohteet
Verkkoliitäntä
Tekniset tiedot
• Langaton 802.11b/g/n-lähiverkko
• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Verkon käyttöjärjestelmä
• Eri Linux-käyttöjärjestelmät
• Mac OS X 10.4 ~ 10.7
• Unix
• TCP/IPv4
• DHCP ja BOOTP
Verkkoprotokollat
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Langattoman verkon suojaus
• Todennus: Avoin järj., Jaettu av., WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Salaus: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Liite
67
Määräystiedot
Laite on suunniteltu normaaliin työympäristöön, ja useat eri luokituslaitokset
ovat myöntäneet sille hyväksyntänsä.
5
Laserturvallisuus
Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR säteilystandardin (luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja
muualla IEC 60825-1 : 2007-vaatimukset täyttäväksi luokan 1
laserlaitteeksi.
Varoitus
Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on poistettu
laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa
silmiä.
Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-,
sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:
Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja
tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu
turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle tulostimen käytön,
ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.
5. Liite
68
Määräystiedot
6
8
Otsoniturvallisuus
Uusiokäyttö
Tämän tuotteen otsonipäästömäärä on alle 0,1 ppm. Koska
otsoni on ilmaa raskaampaa, pidä laitetta hyvin
ilmastoidussa paikassa.
Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai hävitä ne
ympäristöä säästävällä tavalla.
7
virransäästötila
9
Kiinan markkinoita koskeva määräys
Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa,
joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.
Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa,
virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat
Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.
Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa http:/
/www.energystar.gov.
Sertifioiduissa ENERGY STAR -malleissa ENERGY STAR tarra on laitteessasi. Tarkista onko laitteesi ENERGY STAR sertifioitu.
5. Liite
69
Määräystiedot
Vain Yhdysvallat
10
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa erillisten keräysjärjestelmien
välityksellä)
Hävitä ei-toivotut elektroniset laitteet hyväksytyssä kierrätyspaikassa.
Löytääksesi lähimmän kierrätyspaikan mene
verkkosivustollemme:www.samsung.com/recyclingdirect Tai soita (877)
278 - 0799
11
Radiotaajuinen säteily
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(kuten laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Käyttäjälle tarkoitetut FCC-tiedot
Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käytöllä on kaksi ehtoa:
•
Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
•
Laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka
ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa
ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
5. Liite
70
Määräystiedot
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille
laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden
rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä
laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi
säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä
ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan voida
taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite
aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti
todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa
ongelma seuraavasti:
•
Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
•
Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
•
Liitä laite ja vastaanotin eri piireihin.
•
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiokorjaajalta.
Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta
vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen
käyttöoikeuksien menettämiseen.
Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset
Kanadassa
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua
radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita
koskevan, Industry and Science Canadan asettaman Digital Apparatus standardin ICES-003 mukaisesti).
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : «?Appareils Numériques?», ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
12
Yhdysvallat
Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC, Federal
Communications Commission)
Emitteri, FCC:n osan 15 mukaan
Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät
2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on
tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko
järjestelmässä langattomia laitteita.
5. Liite
71
Määräystiedot
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on
sallittua Yhdysvalloissa vain, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on FCCtunnusnumero.
FCC:n lausunto langattoman lähiverkon
käytöstä:
FCC on määrittänyt yleiseksi ohjeeksi, että käytettäessä langatonta laitetta
kehon lähellä laitteen ja kehon välimatkan tulee olla 20 cm. Tätä laitetta
tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet
ovat käytössä. Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien
laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.
Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja antennin yhdistelmää
radiotaajuushäiriöitä aiheuttava pienin sallittu etäisyys, 1 m W/cm2,
saattaa alittua antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi
säilyttää aina vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin. Tätä laitetta ei tule
käyttää yhdessä minkään muun lähettimen tai lähetinantennin kanssa.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai
lähettimen kanssa.
13
Tämän laitteen käytöllä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti
kohdistuvat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottuja laitteen toiminnan
muutoksia aiheuttavat häiriöt.
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin
laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen
langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen.
Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.
Venäjän markkinoita koskeva määräys
14
Saksan markkinoita koskeva määräys
5. Liite
72
Määräystiedot
15
Turkin markkinoita koskeva määräys
Jos integroitu pistotulppa irrotetaan laitteesta, se on hävitettävä
välittömästi. Pistotulpan kytkentöjä ei saa muuttaa. Viallisen tai
ohjeiden vastaisesti kytketyn pistotulpan käyttäminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
Tärkeä varoitus:
16
Sulakkeella varustetun pistotulpan vaihtaminen
(koskee vain Isoa-Britanniaa)
Tämä laite on maadoitettava.
Virtajohdon johtimet on värikoodattu seuraavasti:
• Vihreä ja keltainen: maa
Tärkeät
Laitteen virtajohdossa on standardinmukainen (BS 1363) 13 ampeerin
pistotulppa, jossa on 13 ampeerin sulake. Kun vaihdat sulakkeen tai tutkit
sitä, sinun on asennettava oikea 13 ampeerin sulake. Sulakekotelon kansi
on asetettava sen jälkeen takaisin paikalleen. Jos sulakekotelon kansi on
kadonnut, pistotulppaa ei saa käyttää, ennen kuin olet asentanut uuden
sulakekotelon kannen.
Ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.
Ison-Britannian käytetyin sulaketyyppi on tavallinen 13 ampeerin sulake,
jonka pitäisi olla sopiva. Joissakin (tavallisesti vanhoissa) rakennuksissa ei
käytetä normaaleja 13 ampeerin pistorasioita. Tällöin tarvitset sopivan
pistotulppasovittimen. Älä irrota integroitua pistotulppaa.
• Sininen: neutraali
• Ruskea: jännitteinen
Jos virtajohdon johtimien värit eivät vastaa pistotulppaan merkittyjä värejä,
toimi seuraavasti:
Vihreä ja keltainen johdin on kytkettävä E-kirjaimella tai turvamaadoituksen
symbolilla merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on vihreä ja keltainen tai
vihreä.
Sininen johdin on kytkettävä N-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan,
joka on musta.
Ruskea johdin on kytkettävä L-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan,
joka on punainen.
Pistotulpassa, sovittimessa tai sähkötaulussa on oltava 13 ampeerin sulake.
5. Liite
73
Määräystiedot
EC-sertifiointi
17
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Hyväksynnät ja sertifioinnit
• Täten Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä [ML-216x
Series] on Pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) direktiivin
(2004/108/EY) oleellisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien ehtojen mukainen.
• Täten Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä [ML-216xW
Series] on R&TTE-direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan katsoa osoitteesta
www.samsung.com, mene kohtaan Tuki > Download center ja
anna tulostimesi (MFP) nimi EuDoC:in selaamista varten.
1.1.1995: Neuvoston direktiivi 2006/95/EC tietyllä jännitealueilla toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
Sertifiointi 1999/5/EC Radio Equipment & Telecommunications Terminal
Equipment Directive (FAX) mukaisesti
Tämä Samsung-tuote on sertifioitu käytettäväksi yhden päätteen
yhteyksissä yleiseurooppalaisissa analogisissa PSTN-verkoissa direktiivin
1999/5/EC mukaisesti. Sertifioinnin on tehnyt Samsung. Tämä tuote on
suunniteltu toimimaan Euroopan maiden kansallisten yleisten
puhelinverkkojen ja yhteensopivien PBX:ien kanssa:
Jos ilmenee ongelmia, sinun täytyy välittömästi ottaa yhteyttä Samsung
Electronics Co., Ltd:n Euro QA Labiin.
Tuote on testattu TBR21-päätettä varten. Tämän standardin mukaisen
päätelaitteen käytössä ja soveltamisessa avustamiseksi European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) on julkaissut neuvontaasiakirjan (EG 201 121), joka sisältää huomautuksia ja lisävaatimuksia
TBR21-päätteiden verkkoyhteenkuuluvuuden takaamiseksi. Tuote on
suunniteltu kaikkia tässä asiakirjassa olevia oleellisia neuvoa antavia
huomautuksia vastaan ja on täysin niiden mukainen.
1.1.1996: Neuvoston direktiivi 2004/108/EC, likimääräinen arvio
jäsenvaltioiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevasta
lainsäädännöstä.
9.3.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EC radio- ja telepäätelaitteista ja
niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Täydellinen selvitys, joka määrittää oleelliset Direktiivit ja viitatut standardit,
on saatavilla Samsung Electronics Co., Ltd:n edustajaltasi.
5. Liite
74
Määräystiedot
Euroopan radiohyväksyntätiedot (EUhyväksytyillä radiolaitteilla varustetuille
tuotteille)
Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa tulostinjärjestelmissä saattaa olla
upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia
langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa.
Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista
tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia
laitteita.
Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia:
EU
Ranskassa taajuusalue on rajoitettu välille 2454–2483,5 MHz laitteissa,
joiden lähetysteho ylittää 10 mW (langattomat laitteet)
EEA/EFTA-maat
Rajoituksia ei ole tällä hetkellä
18
Säännösten noudattaminen
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien
laitteiden käyttö on sallittua vain Euroopan unionissa
tai liittyvillä alueilla, jos laitteen päällä olevassa
tarrassa on CE-merkintä, jossa on
rekisteröintinumero ja varoitussymboli.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho
ei ylitä Euroopan komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin mukaisesti
radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.
Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on
hyväksyttyä:
EU-maat
Langaton käyttö
Laitteessa saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät
2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon
otettavista seikoista langatonta laitetta käytettäessä.
Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia tietoja on
kohdissa, joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita. Järjestelmässä olevien
langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain niissä maissa, jotka on
mainittu järjestelmän tarrassa olevassa radiolaitteiden
hyväksyntämerkinnässä. Jos maa, jossa aiot käyttää langatonta laitetta, ei
ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä radiolaitteista
vastaavaan tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti säädeltyä,
joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen ei ole sallittua.
5. Liite
75
Määräystiedot
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho
on tällä hetkellä huomattavasti radiosäteilylle asetettuja enimmäisarvoja
pienempi. Koska langattomat laitteet (joita saattaa olla upotettuna
tulostimessasi) säteilevät energiaa radiotaajuuksien
turvallisuusstandardien ja -suositusten sallittuja enimmäisarvoja
vähemmän, valmistaja uskoo, että laitteet ovat turvallisia käyttää.
Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa välttää laitteisiin koskemista
niitä käytettäessä.
Yleisenä ohjeena tyypillinen langattoman laitteen ja kehon välinen etäisyys
käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä (ei sisällä raajoja) on 20 cm.
Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun
langattomat laitteet ovat käytössä ja lähettävät tietoa.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai
lähettimen kanssa.
Jotkin olosuhteet edellyttävät, että langattomien laitteiden käytölle
asetetaan rajoituksia. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä rajoituksista:
Langaton radiotaajuutta käyttävä tietoliikenne saattaa aiheuttaa
häiriöitä lentokoneiden laitteistoissa. Tämänhetkiset
ilmailusäännökset kieltävät langattomien laitteiden käytön
lentomatkan aikana. IEEE 802.11 (langaton Ethernet) ja
Bluetooth-tietoliikennelaitteet ovat esimerkkejä langattomista
tietoliikennelaitteista.
Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat aiheuttaa
häiriöitä muissa laitteissa tai palveluissa, langattomien laitteiden
käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Esimerkiksi
lentoasemilla, sairaaloissa ja hyvin happipitoisissa tai runsaasti
helposti räjähtäviä kaasuja sisältävissä tiloissa langattomien
laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Jos et ole
varma, onko langattomien laitteiden käyttö tietyssä paikassa tai
tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja asiasta tietävältä
viranomaiselta, ennen kuin käytät langatonta laitetta tai kytket
siihen virran.
Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden käyttöä
koskevat säännöksensä. Koska hankkimassasi järjestelmässä on
langaton laite, harkitessasi järjestelmän kuljettamista maasta
toiseen tarkista kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista
vastaavalta viranomaiselta, onko laitteen käyttöä rajoitettu
kohdemaassa, ennen kuin muutat tai lähdet matkalle.
Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton laite,
käytä sitä vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ja
järjestelmä on oikein ja kokonaan koottu.
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia.
Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten
tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden
menettämisen. Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä
valmistajaan.
Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot käyttää
laitetta. Lisätietoja saat valmistajan järjestelmän palautuspaketista
tai ottamalla yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen.
5. Liite
76
Määräystiedot
19
Israelin markkinoita koskeva määräys
5. Liite
77
Määräystiedot
20
Kiinan markkinoita koskeva määräys
5. Liite
78
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjille tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.
•
Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä.
•
TrueType, LaserWriter ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
•
Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.
Avoimen lähteen käyttöoikeuksien tietoja on mukana toimitetun CD-levyn LICENSE.txt-tiedostossa.
REV. 1.1
5. Liite
79
Käyttöopas
ML-216x Series
ML-216xW Series
LISÄASETUKSET
LISÄASETUKSET
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja
vianetsinnästä erilaisissa käyttöjärjestelmissä.
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta
riippuen.
PERUS
Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja vianetsinnästä ikkunoissa.
LISÄASETUKSET
Tulostuksen erikoisominaisuuksien
1. Ohjelmiston asennus
käyttäminen
147
Suoratulostus-apuohjelman käyttö
Asennus Macintoshiin
84
Uudelleenasennus Macintoshiin
85
Asennus Linuxiin
86
Uudelleenasennus Linuxiin
88
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen
käyttö
(vain Windows)
155
Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
157
Macintosh-tulostaminen
158
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
160
UNIX-tulostaminen
163
4. Hyödylliset hallintatyökalut
Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
90
Samsung AnyWeb Print
166
Lankaverkon asetus
91
Easy Eco Driver
167
Ohjaimen asennus verkosta
95
Ymmärtäminen Easy Capture Manager
168
IPv6-määritys
104
SyncThru™ Web Service -ohjelman
Langattoman verkon asetukset
107
käyttäminen
Samsung MobilePrint
141
Samsung Easy Printer Manager
3. Erityisominaisuudet
Korkeuden säätö
144
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen 145
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
169
-sovelluksen käyttäminen
172
Käyttäminen Samsung-tulostimen tila
175
Käyttäminen Smart Panel
177
Unified Driver Configurator -työkalun
käyttäminen Linuxissa
179
146
81
LISÄASETUKSET
5. Vianmääritys
Paperinsyöttöongelmat
183
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
184
Tulostusongelmat
185
Tulostuslaatuongelmat
189
Käyttöjärjestelmän ongelmia
197
82
1. Ohjelmiston asennus
Tämä luku sisältää olleellisen ja hyödyllisen ohjelmiston asennuksen käyttöohjeita ympäristössä, jossa laite
liitetään kaapelilla. Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on
liitetty verkkoon, ohita jäljempänä esitetyt ohjeet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain
(katso Ohjaimen asennus verkosta95).
• Asennus Macintoshiin
84
• Uudelleenasennus Macintoshiin
85
• Asennus Linuxiin
86
• Uudelleenasennus Linuxiin
88
• Jos olet Windows-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso "Ohjaimen asennus paikallisesti"
sivulla 21 laiteohjaimen asentamiseksi.
• Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.
Asennus Macintoshiin
1
2
3
4
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
5
6
7
8
Osoita Continue.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
13
14
Avaa Applications-kansio > Utilities > Print Setup Utility.
•
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X kuvaketta.
Kun asennus on valmis, napsauta Close.
15
Osoita Add-vaihtoehto Printer List-luettelossa.
•
9
10
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
16
Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen
sovellukset suljetaan, osoita Continue.
17
Napsauta Continue kohdassa User Options Pane.
Anna salasana ja valitse OK.
Mac OS 10.5-10.7: Jos automaattinen valinta ei toimi oikein,
valitse Select a driver to use... ja Print Using -kohdassa
laitteesi nimi.
Laitteesi tulee näkyviin Printer List -luetteloon, ja se määritetään
oletuslaitteeksi.
Jos napsautat Customize, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.
11
12
Mac OS X 10.5-10.7: osoita Default ja etsi USB-yhteys.
Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS X 10.4 käyttöjärjestelmässä, valitse Print Using -kohdassa Samsung ja
Model -kohdassa laitteesi nimi.
•
Valitse Install. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat
asennetaan.
MAC OS X 10.5-10.7: napsauta ”+”-symbolia, jolloin näyttöön
avautuu ikkuna.
Napsauta Default Browser ja etsi USB-liitäntä.
•
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Mac OS X 10.5-10.7: Avaa Applications-kansio > System
Preferences ja napsauta Print & Fax.
18
Napsauta Add-painiketta.
Ohjelmiston asentaminen vaatii, että sinun pitää käynnistää
tietokone uudestaan. Napsauta Continue Installation.
1. Ohjelmiston asennus
84
Uudelleenasennus Macintoshiin
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain
uudestaan.
1
2
3
4
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
5
6
Anna salasana ja valitse OK.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
Kaksoisnapsauta MAC_Installer -kansion > Uninstaller OS X kuvaketta.
Kun asennuksen poisto on valmis, napsauta OK.
Jos laite on jo lisätty, poista se kohdasta Print Setup Utility tai Print &
Fax.
1. Ohjelmiston asennus
85
Asennus Linuxiin
Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketit Samsung-sivustosta
asentaaksesi tulostinohjelmiston(http://www.samsung.com > etsi tuotteesi
> Tuki tai lataukset).
1
Asennusohjelma lisää Unified Driver Configurator -työpöytäkuvakkeen ja
Unified Driver -ryhmän järjestelmävalikkoon käytön helpottamiseksi. Jos
käytössä esiintyy ongelmia, tutustu käytönaikaiseen ohjeeseen, jonka voi
avata järjestelmävalikosta tai ohjainpaketin Windows-sovelluksista, kuten
Unified Driver Configurator- tai Image Manager -sovelluksesta.
Unified Linux Driver -ohjaimen asentaminen
2
1
2
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita Loginkenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Smart Panel -ohjelman asentaminen
1
2
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa
laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja
järjestelmänvalvojalta.
3
Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta
tietokoneeseen.
4
Napsauta Unified Linux Driver -pakettia hiiren kakkospainikkeella
ja pura paketti.
5
6
7
Kaksoisnapsauta cdroot > autorun-kuvaketta.
Kun tervetuloikkuna tulee näyttöön, valitse Next.
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita Loginkenttään ”root” ja anna järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa
laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja
järjestelmänvalvojalta.
3
Lataa Smart Panel -paketti tietokoneeseen Samsung websivustosta.
4
Napsauta Smart Panel -pakettia hiiren kakkospainikkeella ja pura
paketti.
5
Kaksoisnapsauta cdroot > Linux > smart panel > install.sh.
Kun asennus on valmis, valitse Finish.
1. Ohjelmiston asennus
86
Asennus Linuxiin
3
Tulostimen asetukset -apuohjelman asentaminen
1
2
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita Loginkenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa
laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja
järjestelmänvalvojalta.
3
Lataa Printer Settings Utility -apuohjelman paketti Samsungin
verkkosivustosta tietokoneeseesi.
4
Napsauta Printer Settings Utility -apuohjelman pakettia hiiren
kakkospainikkeella ja pura paketti.
5
Kaksoisnapsauta cdroot > Linux > psu > install.sh.
1. Ohjelmiston asennus
87
Uudelleenasennus Linuxiin
Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain
uudestaan.
1
2
Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita Loginkenttään ”root” ja kirjoita järjestelmän salasana.
Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit poistaa
tulostinohjaimen asennuksen. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja
järjestelmänvalvojalta.
3
Napsauta työpöydän alareunassa olevaa kuvaketta. Kun
pääteikkuna tulee näyttöön, kirjoita seuraavasti:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4
5
6
Napsauta Uninstall-painiketta.
Napsauta Next-painiketta.
Napsauta Finish-painiketta.
1. Ohjelmiston asennus
88
2. Verkkoon yhdistetyn
laitteen käyttö
Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet verkkoon yhdistetyn laitteen ja ohjelmiston saattamiseksi käyttökuntoon.
• Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
90
• Lankaverkon asetus
91
• Ohjaimen asennus verkosta
95
• IPv6-määritys
104
• Langattoman verkon asetukset
107
• Samsung MobilePrint
141
Tuetut valinnaiset laitteet ja ominaisuudet saattavat vaihdella mallikohtaisesti (katso "Eri
mallien ominaisuudet" sivulla 6).
Hyödyllisiä verkko-ohjelmia
Verkkoasetusten määrittämiseen verkkoympäristössä on saatavilla useita
ohjelmia. Erityisesti verkonvalvoja voi hallita useita verkossa olevia laitteita.
• Määritä IP-osoite, ennen kuin käytät seuraavia ohjelmia.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi
vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet"
sivulla 6).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Web-pohjainen laitteenhallintaratkaisu verkonvalvojille. SyncThru™ Web
Admin Service -ohjelman avulla voit tehokkaasti hallita sekä valvoa
verkkolaitteita ja tehdä verkkolaitteille vianmäärityksen miltä tahansa
yrityksen koneelta, joka on yhteydessä Internetiin.
•
Voit ladata tämän ohjelman osoitteesta http://
solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Web Service
Verkkolaitteeseen upotettu WWW-palvelin, jolla voit suorittaa seuraavia
tehtäviä (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
106):
•
Tarkistaa varusteiden tiedot ja tila.
•
Mukauttaa laitteen asetuksia.
•
Tehdä sähköposti-ilmoitusta koskevan asetuksen. Tehdessäsi tätä
koskevan asetuksen laitteen tila (väriainekasetin puuttuminen tai
laitevika) lähetetään tietyn henkilön sähköpostiin automaattisesti.
•
Määrittää tarvittavat verkkoparametrit, jotta laite voi muodostaa
yhteyden erilaisiin verkkoympäristöihin.
3
SetIP
Tällä apuohjelmalla voit valita verkkoliitännän ja määrittää TCP/IPprotokollan kanssa käytettävät IP-osoitteet manuaalisesti.
•
Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Windows)" sivulla 92.
•
Katso "IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh)" sivulla 93.
•
Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)"
sivulla 93.
• Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta
(katso "Näkymä takaa" sivulla 17).
• Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
90
Lankaverkon asetus
Verkkoprotokollat on määritettävä laitteessasi, jotta laitetta voi käyttää
verkossasi.
•
•
Käytä malleissa, joissa ei ole näyttöruutua ohjauspaneelissa
SyncThru™ Web Service tai SetIP -ohjelmaa.
-
Katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla
169.
-
Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 91.
Malleissa, joissa on näyttöruutu ohjauspaneelissa, määritä
verkkoasetus painamalla ohjauspaneelilla
(Valikko) -painiketta >
Verkko.
4
Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) -painiketta: Paina
(WPS) -painiketta ohjauspaneelista ja pidä sitä painettuna yli 10
sekunnin ajan.
Voit käyttää verkkoa, kun verkkokaapeli on kytketty laitteen verkkoporttiin.
•
Laite ilman
Verkon kokoonpanoraportista selviää laitteen MAC-osoite ja IP-osoite.
Esimerkki:
•
MAC-osoite: 00:15:99:41:A2:78
•
IP-osoite: 165.254.192.192
5
IP-osoitteen määrittäminen
• Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta
(katso "Näkymä takaa" sivulla 17)
• Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.
Voit tulostaa laitteen ohjauspaneelista verkon kokoonpanoraportin, jossa
näkyvät laitteen nykyiset verkkoasetukset. Sen avulla voit määrittää verkon.
•
Laitteessa on näyttöruutu: Paina ohjauspaneelin
(Valikko)
painiketta ja valitse Verkko > Verkon maarit. (Verkon määritys) >
Kyllä.
•
Laitteessa ei ole näyttöruutua: Paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/
Nollaus) -painiketta yli viiden sekunnin ajan ohjauspaneelissa.
Sinun täytyy ensin määrittää IP-osoite verkkotulostusta ja hallintaa varten.
Useimmissa tapauksissa verkossa oleva DHCP-palvelin (Dynamic Host
Configuration Protocol Server) määrittää automaattisesti uuden IPosoitteen.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
91
Lankaverkon asetus
IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Windows)
7
Anna laitteen uudet tiedot määritysikkunaan seuraavasti. Yrityksen
intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot,
ennen kuin voit jatkaa.
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä
valitsemalla Ohjauspaneeli > Tietoturvakeskus > Windowsin
palomuuri.
1
Asenna tämä ohjelma toimitetulta CD-ROMilta
kaksoisnapsauttamalla Application > SetIP > Setup.exe.
2
3
4
5
Noudata asennusikkunan ohjeita.
6
Napsauta
-kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta
avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
Käynnistä laite.
Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat >
Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso "Verkon
kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91) ja kirjoita se ilman
kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
8
Valitse Apply ja valitse sitten OK. Laite tulostaa verkon
määritysraportin automaattisesti. Varmista, että kaikki asetukset
ovat oikein.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
92
Lankaverkon asetus
IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla
(Macintosh)
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso "Verkon
kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91) ja kirjoita se ilman
kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä
valitsemalla System Preferences > Security > Firewall.
Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallillesi.
6
7
Valitse ensin Apply, sitten OK ja uudelleen OK.
Lopeta Safari.
1
2
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
3
Kaksoisnapsauta tiedostoa. Kun Safari avautuu automaattisesti,
valitse Trust. Selaimeen avautuu SetIPapplet.html-sivu, jossa
näkyy tulostimen nimi ja IP-osoitetiedot.
Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä
valitsemalla System Preferences tai Administrator.
4
Napsauta
-kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta
avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.
Seuraavat ohjeet eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa kaikkiin
malleihin tai käyttöjärjestelmiin.
5
Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti.
Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä
nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.
Aseta CD-asennuslevy CD-asemaan, avaa levyikkuna ja valitse
MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Linux)
1
2
3
Avaa /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Kaksoisnapsauta SetIPApplet.html-tiedostoa.
Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla sitä.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
93
Lankaverkon asetus
4
Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti.
Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä
nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.
Etsi laitteen MAC-osoite verkon määritysraportista (katso "Verkon
kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91) ja kirjoita se ilman
kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa
0015992951A8.
5
Laite tulostaa verkon määritysraportin automaattisesti.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
94
Ohjaimen asennus verkosta
• Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta
(katso "Näkymä takaa" sivulla 17).
3
Valitse Asenna nyt.
• Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi
vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet"
sivulla 6).
6
Windows
1
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on kytketty.
Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso "IPosoitteen määrittäminen" sivulla 91).
Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana,
sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.
2
Mukautettu asennus antaa sinun valita laitteen yhteyden ja yksittäiset
asennettavat osat. Noudata ikkunan ohjeita.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
CD-levy käynnistyy automaattisesti, ja asennusikkuna tulee
näyttöön.
4
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse I accept the terms of the
License Agreement. Valitse sitten Seuraava.
Ohjelma etsii laitetta.
Jos laitettasi ei löydy verkosta tai paikallisesti, virhesanoma tulee
näyttöön. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta Seuraava.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
95
Ohjaimen asennus verkosta
5
Löytyneet laitteet näkyvät näytössä. Valitse käytettävä laite ja valitse
sitten OK.
Komentorivi
6
Hiljainen asennustila
Hiljainen asennustila on on asennusmenetelmä, joka ei vaadi toimenpiteitä
käyttäjältä. Kun käynnistät asennuksen, laiteohjain ja ohjelmisto
asennetaan automaattisesti tietokoneeseen. Voit käynnistää hiljaisen
asennuksen kirjoittamalla komentoikkunaan /s tai /S.
Komentoriviparametrit
Seuraava taulukko näyttää komennot, joita voidaan käyttää
komentoikkunassa.
Seuraavat komentorivit ovat voimassa ja niitä käytetään, kun komentoa
käytetään /s:n tai /S:n kanssa. /h, /H tai /? ovat kuitenkin
poikkeuksellisia komentoja, joita voidaan käyttää yksinään.
Kuvaus
/s tai /S
Käynnistää hiljaisen
asennuksen.
Asentaa laiteohjaimet
pyytämättä käyttäjän
toimenpiteitä.
/p”<portin nimi>” tai/
P”<portin nimi>”
Määrittää tulostimen
portin.
Tulostimen portin nimi
voidaan määrittää IPosoitteena, isännän
nimenä paikallisen USBportin nimenä tai
IEEE1284-portin nimenä.
Jos ohjain löysi vain yhden laitteen, näyttöön tulee vahvistusikkuna.
Noudata asennusikkunan ohjeita.
Määritelmä
Verkkoportti
luodaan
käyttäen TCP/
Esimerkki
IPvakioportinvalvoj • /p”xxx.xxx.xxx.xxx”,
jossa “xxx.xxx.xxx.xxx”
aa. Jos portti on
tarkoittaa
paikallinen,
verkkotulostimen IPtämän portin on
osoitetta. /p”USB001”, /
oltava olemassa
P”LPT1:”, /p”isäntänimi”
järjestelmässä,
• Kun ohjain asennetaan
ennen kuin se
hiljaisena asennuksena
määritetään
koreaksi, kirjoita
komennolla.
Setup.exe /s /
L"0x0012”.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
96
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
/a”<kohde_polku>”
tai/
A”<kohde_polku>”
Määritelmä
Määrittää asennuksen
kohdepolun.
Kohdepolun on
oltava täysin
kelvollinen
polku.
Kuvaus
Komentorivi
Määritelmä
Laiteohjaimet on
asennettava
käyttöjärjestelmäkohtaisee
n paikkaan. Siksi tämä
komento koskee vain
ohjelmistoja.
/
i”<komentotiedoston
nimi>” tai/
I”<komentotiedoston
nimi>”
Määrittää mukautetun
asennuskomentotiedost
on mukautettua
toimintoa varten.
Kuvaus
Mukautettu
komentotiedosto voidaan
määrittää mukautettua
hiljaista asennusta varten.
Komentosarjatiedosto
voidaan luoda tai sitä
Komentotiedosto voidaan muokata
n nimen on
toimitetun
oltava täysin
asennusohjelman
pätevä
mukautusapuohjelman tai
tiedostonimi.
tekstieditorin avulla.
Huomautus: Tämä
mukautettu
komentotiedosto on
ensisijainen
oletusasennusohjelman
asetukseen nähden
asennuspaketissa, mutta
se ei ole ensisijainen
komentorivin
parametreihin nähden.
/n”<Tulostimen
nimi>” tai/
N”<Tulostimen
nimi>”
Määrittää tulostimen
nimen.
Tulostinilmentymä
luodaan määritettynä
tulostimen nimenä.
Tämän parametrin avulla
voit lisätä
tulostinilmentymiä
toiveittesi mukaisesti.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
97
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
/nd tai /ND
/x tai /X
Määritelmä
Komennot, joiden
mukaan asennettua
ohjainta ei määritetä
oletuslaiteohjaimeksi.
Käyttää olemassa olevia
laiteohjaimen tiedostoja
tulostinilmentymän
luomiseen, jos se on jo
asennettu.
Kuvaus
Se ilmaisee, että asennettu
laiteohjain ei ole
järjestelmän
oletuslaiteohjain, jos
asennettuna on vähintään
yksi muu tulostinohjain.
Jos järjestelmässäsi ei ole
laiteohjainta asennettuna,
tätä asennusta ei käytetä,
koska Windows OS käyttöjärjestelmä määrittää
asennetun
tulostinohjaimen
oletuslaiteohjaimeksi.
Tämä komento tarjoaa
keinon asentaa
tulostinilmentymän, joka
käyttää asennetun
tulostinohjaimen tiedostoja
asentamatta lisäohjainta.
Komentorivi
Määritelmä
Kuvaus
/up”<tulostimen
nimi>” tai/
UP”<tulostimen
nimi>”
Poistaa vain määritetyn
tulostinilmentymän, ei
ohjaimen tiedostoja.
Tämä komento tarjoaa
keinon poistaa vain
määritetyn
tulostinilmentymän
järjestelmästäsi
vaikuttamatta muihin
tulostinohjaimiin. Se ei
poista tulostinohjaimen
tiedostoja järjestelmästäsi.
/d tai /D
Poistaa kaikkien
laiteohjainten ja
sovellusten asennuksen
järjestelmästäsi.
Tämä komento poistaa
kaikki asennetut
laiteohjaimet ja ohjelmat
järjestelmästäsi.
/v”<jakamisnimi>”
Jakaa asennetun
tai/V”<jakamisnimi>” laitteen ja lisää muita
käytettävissä olevia
ympäristöohjaimia Point
& Print -tulostusta
varten.
Se asentaa kaikki tuetut
Windowskäyttöjärjestelmän
laiteohjaimet järjestelmään
ja jakaa sen määritetyllä
point and print -tulostuksen
<jakamisnimellä>.
/o tai /O
Tämä komento avaa
Tulostimet ja faksit kansion hiljaisen
asennuksen jälkeen.
Avaa Tulostimet ja
faksit -kansion
asennuksen jälkeen.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
98
Ohjaimen asennus verkosta
Komentorivi
/f”<lokitiedoston
nimi>” tai/
F”<lokitiedoston
nimi>”
/h, /H tai /?
Määritelmä
Määrittää lokitiedoston
nimen.
Oletuslokitiedosto
luodaan järjestelmän
väliaikaiseen kansioon,
ellei kansiota määritetä.
Kuvaus
Se luo lokitiedoston
määritettyyn kansioon.
7
8
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
9
Napsauta Continue kohdassa User Options Pane.
Näyttää Komentorivin
käytön.
Kun näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki
tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan, valitse
Continue.
Jos et ole vielä asettanut IP-osoitetta, napsauta Aseta IP-osoite ja
katso "IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh)" sivulla
93. Jos haluat valita langattoman asetuksen, katso "Asetus
Macintoshia käyttäen" sivulla 124.
7
Macintosh
1
2
3
4
5
6
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta.
10
Jos napsautat Customize, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROMsymbolia.
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X kuvaketta
Valitse Continue.
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Valitse Install. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat
asennetaan.
11
12
Anna salasana ja valitse OK.
13
14
Kun asennus on valmis, napsauta Close.
Ohjelmiston asentaminen vaatii, että sinun pitää käynnistää
tietokone uudestaan. Napsauta Continue Installation.
Avaa Applications-kansio > Utilities > Print Setup Utility.
•
Mac OS X 10.5-10.7: Avaa Applications-kansio > System
Preferences ja napsauta Print & Fax.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
99
Ohjaimen asennus verkosta
15
Napsauta Add-vaihtoehtoa Printer List -luettelossa.
•
16
Mac OS X 10.4: valitse IP Printer.
•
17
Mac OS X 10.5-10.7: valitse “+” -kuvake Näyttöön avautuu
ikkuna.
Mac OS X 10.5-10.7: valitse IP.
8
Linux
Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketit Samsung-sivustosta
asentaaksesi tulostinohjelmiston (www.samsung.com > etsi tuotteesi >
Tuki tai lataukset).
Valitse HP Jetdirect - Socket kohteessa Protocol.
Muiden ohjelmistojen asentaminen:
• Katso "Smart Panel -ohjelman asentaminen" sivulla 86.
Kun tulostat asiakirjan, jossa on useita sivuja, voit parantaa
tulostusnopeutta valitsemalla Socket kohdassa Printer Type.
18
19
20
Syötä laitteen IP-osoite Address-kenttään.
Syötä jonon nimi Queue-kenttään. Jos et pysty määrittämään
tulostinpalvelimen jononimeä, kokeile ensin oletusjonoa.
Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS X 10.4 käyttöjärjestelmässä, valitse Print Using -kohdassa Samsung ja
Model -kohdassa laitteesi nimi.
•
21
Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS 10.5-10.7 käyttöjärjestelmässä, valitse Select Printer Software vaihtoehto ja Print Using -kohdassa laitteesi nimi.
Napsauta Add-painiketta.
Laitteesi tulee näkyviin Printer List -luetteloon, ja se määritetään
oletuslaitteeksi.
• Katso "Tulostimen asetukset -apuohjelman asentaminen" sivulla 87.
Linux-ohjaimen asentaminen ja
verkkotulostimen lisääminen
1
Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta.
Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä.
2
3
4
5
Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta.
Pura UnifiedLinuxDriver.tar.gz-tiedosto ja avaa uusi kansio.
Kaksoisnapsauta Linux-kansiota > install.sh -kuvaketta.
Samsung-asennusohjelman ikkuna avautuu. Napsauta Continue.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
100
Ohjaimen asennus verkosta
6
7
8
9
10
11
12
Näyttöön avautuu tulostimen lisäyksen ohjatun toiminnon ikkuna.
Napsauta Next-painiketta.
Valitse verkkotulostin ja napsauta Search-painiketta.
Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.
Kun laite on lisätty, napsauta Finish.
9
Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.
UNIX
Valitse tulostin ja valitse Next.
Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.
Kun laite on lisätty, napsauta Finish.
• Varmista, että laite tukee UNIX-käyttöjärjestelmää, ennen kuin
asennat UNIX-tulostinohjaimen (katso "Eri mallien ominaisuudet"
sivulla 6)
Kun asennus on valmis, valitse Finish.
• Komennot on merkitty merkinnällä “”, kun kirjoitat komentoja, älä
kirjoita “”.
Verkkotulostimen lisääminen
1
2
3
4
5
6
7
8
Kaksoisnapsauta kohtaa Unified Driver Configurator.
UNIX-tulostinohjaimen käyttämiseksi tulee ensiksi asentaa UNIXtulostinohjainpaketti ja sen jälkeen asentaa tulostin. Voit ladata UNIXtulostinohjaimen paketin Samsung-verkkosivustolta (http://
www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).
Napsauta Add Printer.
Add printer wizard -ikkuna avautuu. Napsauta Next-painiketta.
Valitse Network printer ja napsauta Search-painiketta.
Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.
Valitse tulostin ja valitse Next.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
101
Ohjaimen asennus verkosta
UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus
6
Aja asennuskomentosarja.
“./install”
Asennusohjeet koskevat kaikkia mainittuja UNIX OS -käyttöjärjestelmän
versioita.
1
Lataa Samsungin sivustosta UNIX Printer Driver -paketti ja pura se
tietokoneeseen.
2
Hanki root-käyttöoikeudet.
“su -”
3
Kopioi oikea ohjainarkisto UNIX-kohdetietokoneeseen.
Komentosarja install on asennusohjelman komentosarjatiedosto,
jonka avulla UNIX-tulostinohjaimen paketin voi asentaa tai sen
asennuksen poistaa.
Myönnä oikeudet asennusohjelman komentosarjalle chmod 755
install -komennon avulla.
7
8
Tarkista asennuksen tulos suorittamalla ”. /install –c” -komento.
Aja komentoriviltä komento “installprinter”. Add Printer Wizard ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa
noudattamalla seuraavia ohjeita:
Lisätietoja on UNIX OS -käyttöjärjestelmän hallintaoppaassa.
4
Pura UNIX-tulostinohjaimen paketti.
Käytä esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä seuraavia
komentoja.
“gzip -d < syötä pakkauksen nimi | tar xf -”
5
Joissakin UNIX OS -käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi Solaris 10 käyttöjärjestelmässä, juuri lisätty tulostin ei ehkä ole käytössä eikä
hyväksy töitä. Aja tässä tapauksessa seuraavat kaksi komentoa rootpäätteessä:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Mene pakkaamattomaan hakemistoon.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
102
Ohjaimen asennus verkosta
Tulostinohjaimen paketin asennuksen poistaminen
Järjestelmään asennettu tulostin tulee poistaa tulostimen asennuksen
poistoapuohjelman avulla.
a Aja päätteessä komento uninstallprinter.
Uninstall Printer Wizard avautuu.
Asennetut tulostimet näkyvät avattavassa luettelossa.
b Valitse poistettava tulostin.
c Poista tulostin järjestelmästä valitsemalla Delete.
d Tarkista asennuksen tulos suorittamalla ”. /install –d” -komento.
e Voit tarkistaa asennuksen poiston tuloksen suorittamalla ”. /install
–c” -komennon.
Asenna se uudelleen käyttämällä komentoa ”. /install”, jolloin
binaaritiedostot asennetaan uudelleen.
Tulostimen määrittäminen
Voit lisätä tulostimen UNIX-järjestelmään ajamalla komentorivillä
komennon installprinter. Ohjatun Lisää tulostin -toiminnon ikkuna tulee
näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla
seuraavia ohjeita:
1
2
Kirjoita tulostimen nimi.
3
Kirjoita tulostimen tyyppiä vastaava kuvaus Type-kenttään. Kenttä
on valinnainen.
4
Määritä tulostimen kuvaus Description-kenttään. Kenttä on
valinnainen.
5
6
Määritä tulostimen sijainti Location-kenttään.
7
Queue type -kohdassa yhteyden lajina näkyy lpd tai jetdirect
vastaavassa luetteloruudussa. Sun Solaris -käyttöjärjestelmässä on
käytettävissä yhteyden lajina lisäksi usb.
Kirjoita verkkoon kytketyn tulostimen IP-osoite tai DNS-nimi Devicetekstikenttään. IBM AIX -käyttöjärjestelmässä, jossa on käytössä
Queue type jetdirect, vain DNS-nimi on käytössä.
Numeromuotoiset IP-osoitteet eivät ole sallittuja.
8
9
10
Määritä kopioiden määrä valitsemalla Copies.
11
Määritä tulostin oletustulostimeksi valitsemalla Make Default asetus.
12
Lisää tulostin napsauttamalla OK-painiketta.
Jos haluat saada kopiot valmiiksi lajiteltuina, valitse Collate-asetus.
Jos haluat saada kopiot käännetyssä järjestyksessä, valitse
Reverse Order -asetus.
Valitse malliluettelosta oikea tulostinmalli.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
103
IPv6-määritys
7
IPv6-ympäristöä tuetaan oikein vain Windows Vistassa ja uudemmissa
käyttöjärjestelmissä.
Näyttöön tulee Ohjattu tulostimen asennus -ikkuna. Noudata
ikkunan ohjeita.
Jos laite ei toimi verkkoympäristössä, ota käyttöön IPv6. Lisätietoja on
seuraavassa osassa.
Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki verkkoasetukset
tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä uudelleen käyttämällä Tyhj. asetus.
IPv6:n aktivoiminen
Jos haluat käyttää IPv6-verkkoympäristöä, tee seuraavat toimet, jotta voit
käyttää IPv6-osoitetta.
1
2
3
4
5
10
Ohjauspaneelista
1
2
3
4
5
6
Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
Käynnistä laite.
Paina ohjauspaneelin
(Valikko) -painiketta.
Paina Verkko > TCP/IP (IPv6) > IPv6-aktiv..
Valitse Paalla ja valitse sitten OK.
Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.
Asenna tulostinohjain uudelleen.
Tulosta Verkkomääritysraportti, josta voi tarkistaa IPv6-osoitteet
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91).
IPv6-osoitteiden määrittäminen
Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja faksit.
Laite tukee seuraavia verkon tulostuksen ja hallinnan IPv6-osoitteita.
Napsauta Lisää tulostin-vaihtoehtoa Tulostimet ja faksit -ikkunan
vasemmassa ruudussa.
•
Link-local Address: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet (osoite
alkaa merkeillä FE80).
•
Stateless Address: Verkkoreitittimen automaattisesti määrittämä
IPv6-osoite.
Valitse Lisää tulostin -ikkunoissa Lisää paikallinen tulostin.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
104
IPv6-määritys
•
Stateful Address: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6-osoite.
•
Manual Address: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6-osoite.
11
SyncThru™ Web Service -palvelusta
DHCPv6-osoitteen määrittäminen (tilallinen)
Malleissa, joissa ei ole ohjauspaneelin näyttöruutua, sinun tulee ensin
päästä SyncThru™ Web Service -palveluun IPv4-osoitetta käyttäen ja
seurata alla olevaa ohjetta, jotta pääset käyttämään IPv6:ta.
Jos verkossa on DHCPv6-palvelin, voit määrittää jonkin seuraavista
vaihtoehdoista DHCP-oletusarvoksi.
1
2
3
Paina ohjauspaneelin
(Valikko) -painiketta.
Paina Verkko > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6-määrit..
1
Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer. Anna laitteen
IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enternäppäintä tai valitse Mene.
2
Jos kirjaudut SyncThru™ Web Service -palveluun ensimmäistä
kertaa, sinun tulee kirjautua järjestelmänvalvojana. Kirjoita alla oleva
oletustunnus ja salasana.
Paina OK haluamasi arvon valitsemiseksi.
•
DHCPv6-osoite: Käytä aina DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä
riippumatta.
•
DHCPv6 ei k.: Älä koskaan käytä DHCPv6:ta reitittimen
pyynnöstä riippumatta.
•
ID: admin
Reititin: Käytä DHCPv6:ta vain, jos reititin sitä pyytää.
•
Salasana: sec00000
•
3
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna avautuu, siirrä kohdistin
ylälaidan valikkorivin Settings-asetuksen päälle ja valitse Network
Settings.
4
5
Napsauta TCP/IPv6-vaihtoehtoa sivuston vasemmassa ruudussa.
Aktivoi IPv6 valitsemalla IPv6 Protocol -valintaruutu.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
105
IPv6-määritys
6
Valitse Manual Address -valintaruutu. Address/Prefix-tekstiruutu
otetaan käyttöön.
7
Kirjoita loput osoitteesta (esim.: 3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” on
heksadesimaali väliltä 0 - 9, A - F.)
8
9
Valitse DHCPv6-määritys.
Valitse Apply.
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
1
Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka tukee
IPv6-osoitetta URL-osoitteena.
2
Valitse jokin IPv6-osoitteista (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) kohdasta verkon
kokoonpanoraportti (katso "Verkon kokoonpanoraportin
tulostaminen" sivulla 91).
3
Kirjoita IPv6-osoitteet (esimerkki: http://
[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Osoitteen täytyy olla hakasulkeissa ”[ ]”.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
106
Langattoman verkon asetukset
• Varmista, että laite tukee langatonta verkkotoimintoa. Langaton
verkkotoiminto ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen (katso "Eri
mallien ominaisuudet" sivulla 6).
• Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki verkkoasetukset
tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä uudelleen käyttämällä Tyhj.
asetus.
Langattoman verkon nimi ja verkkoavain
Langattomat verkot vaativat lankaverkkoja paremman suojauksen, joten
verkolle luodaan tukiaseman ensimmäisen määrittämisen yhteydessä
verkkonimi (SSID), käytettävän suojauksen tyyppi ja verkkoavain. Kysy
verkkosi ylläpitäjältä näitä tietoja ennen laitteen asentamisen jatkamista.
12
Aloittaminen
Verkkotyypin merkitys
Tavallisesti tietokoneen ja laitteen välillä voi olla samanaikaisesti vain yksi
yhteys.
Infrastruktuuritila
Tätä ympäristöä käytetään yleisesti kodeissa sekä pien- ja
kotitoimistoissa. Tämä tila käyttää tukiasemaa
tietoliikenteeseen langattoman laitteen kanssa.
Ad-Hoc-tila
Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa. Langaton tietokone ja
langaton laite ovat suorassa yhteydessä keskenään.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
107
Langattoman verkon asetukset
13
Langattomien asetusmenetelmien esittely
Voit asettaa langattomia asetuksia joko laitteesta tai tietokoneesta. Valitse asetusmenetelmä alla olevasta taulukosta.
Langaton verkko ei ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
Asetusmenettely
Laitteen
ohjauspaneelista
Yhdistämismenetelmä
WPS:n käyttö (suositellaan)
Kuvaus ja käyttöopas
• Katso "Laitteet, joissa on näyttöruutu" sivulla 111.
• Katso "Laitteet, joissa ei ole näyttöruutua" sivulla 112.
(
)
Valikko-painikkeen käyttö
(
• Katso "Valikko-painikkeen käyttö" sivulla 113.
)
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
108
Langattoman verkon asetukset
Asetusmenettely
Yhdistämismenetelmä
Tukiasema USB-kaapelin välityksellä
(suositellaan)
• Windows-käyttäjänä, katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä" sivulla
114.
(
• Macintosh-käyttäjänä, katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä" sivulla
124.
)
Tietokoneesta
Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USBkaapelin liitäntää)
• Windows-käyttäjänä, katso "Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USBkaapelin liitäntää)" sivulla 119.
(
• Macintosh-käyttäjänä, katso "Tukiaseman asetus WPS-painiketta
käyttämällä" sivulla 128.
,
)
Ad hoc USB-kaapelin välityksellä
(
Muita
asetusmenetelmiä
Kuvaus ja käyttöopas
)
• Windows-käyttäjänä, katso "Ad hoc USB-kaapelin välityksellä" sivulla 121.
• Macintosh-käyttäjänä, katso "Ad hoc USB-kaapelin välityksellä" sivulla 130.
Verkkokaapelin käyttäminen
• Katso "Verkkokaapelin käyttäminen" sivulla 133.
Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen
• Katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 136.
Jos ongelmia ilmenee langattoman asetuksen tai laiteohjaimen asennuksen aikana, katso Vianmääritys-luku (katso "Vianmääritys" sivulla 138).
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
109
Langattoman verkon asetukset
Tyypin valinta
14
WPS-painikkeen käyttö
Laitteen voi yhdistää langattomaan verkkoon kahdella menetelmällä
Jos laitteesi ja tukiasema (tai langaton reititin) tukevat WPS:ää (Wi-Fi
Protected Setup™), voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti
painamalla ohjauspaneelin
(WPS) -painiketta ilman tietokonetta.
• Jos haluat käyttää langatonta verkkoa infrastruktuuritilassa,
varmista, että verkkokaapeli on irrotettu laitteesta. WPS (PBC)painikkeen käyttäminen tai PIN-numeron antaminen tietokoneesta
yhteyden tukiasemaan muodostamista varten vaihtelee käytettävän
tukiaseman (tai langattoman reitittimen) mukaan. Perehdy
käytettävän tukiaseman (tai langattoman reitittimen)
käyttöoppaaseen.
• Kun WPS-painiketta käytetään langattoman verkon asetukseen,
turva-asetukset voivat muuttua. Tämän estämiseksi lukitse WPSvalinta nykyisille langattomille turva-asetuksille. Vaihtoehdon nimi
voi poiketa riippuen tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä),
jota olet käyttämässä.
käyttäen ohjauspaneelin
(WPS) -painiketta.
Push Button Configuration (PBC) -menetelmän avulla voit yhdistää
laitteesi langattomaan verkkoon painamalla sekä laitteen ohjauspaneelin
(WPS) -painiketta että WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™) tukevan
tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta tässä
järjestyksessä.
Personal Identification Number (PIN) -menetelmän avulla voit yhdistää
laitteesi langattomaan verkkoon antamalla annetut PIN-tiedot WPS:ää (WiFi Protected Setup™) tukevassa tukiasemassa (tai langattomassa
reitittimessä).
Laitteissa, joissa on näyttöruutu, laitteesi tehtaan oletusasetus on PBC -tila,
jota suositellaan tavalliselle langattomalle verkkoympäristölle.
Voit vaihtaa WPS-tilan ohjauspaneelista (
Langaton > OK > WPS-asetus).
(Valikko) > Verkko >
Valmisteltavat kohteet
•
Tarkista, tukeeko tukiasema (tai langaton reititin) WPS:ää (Wi-Fi
Protected Setup™).
•
Tarkista, tukeeko laitteesi WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™).
•
Verkkoon liitetty tietokone (vain PIN-tila)
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
110
Langattoman verkon asetukset
Laitteet, joissa on näyttöruutu
Yhteys PBC-tilassa
1
Paina ohjauspaneelissa olevaa
painettuna yli 2 sekunnin ajan.
(WPS) -painiketta ja pidä sitä
Laite odottaa painamisen jälkeen enintään kaksi minuuttia, kunnes
painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
2
Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:
a Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai
langattomaan reitittimeen).
b Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan
verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.
Yhteys PIN-tilassa
1
Paina ohjauspaneelissa olevaa
painettuna yli 2 sekunnin ajan.
(WPS) -painiketta ja pidä sitä
2
Kahdeksannumeroinen PIN-numero tulee näyttöön.
Sinun on kirjoitettava kahdeksannumeroinen PIN-numero kahden
minuutin kuluessa tietokoneeseen, joka on yhdistetty tukiasemaan
(tai langattomaan reitittimeen).
Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:
a Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon.
b Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan
verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.
c SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden
muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot
näkyvät LCD-näytössä.
c SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden
muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot
näkyvät näytössä.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
111
Langattoman verkon asetukset
Laitteet, joissa ei ole näyttöruutua
Yhteys PBC-tilassa
1
Yhteys PIN-tilassa
1
Ready-tilassa paina
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) painiketta yli viiden sekunnin ajan ohjauspaneelista.
Paina ohjauspaneelissa olevaa
(WPS) -painiketta noin 2 - 4
sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Laite ilman
Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon. Merkkivalo
vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes painat
tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBC-painiketta.
2
Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
a WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa yhteyttä
tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
PIN-koodin sisältävä verkon kokoonpanoraportti on tulostettava
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91).
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) -painiketta:
Paina (WPS) -painiketta ohjauspaneelista ja pidä sitä painettuna
yli 10 sekunnin ajan.
Näet laitteen PIN-koodin.
2
Paina ohjauspaneelissa olevaa
(WPS) -painiketta yli 4 sekunnin
ajan, kunnes tilan merkkivalo syttyy.
Laite alkaa muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan
reitittimeen).
b Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon,
langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.
3
Sinun on kirjoitettava kahdeksannumeroinen PIN-numero kahden
minuutin kuluessa tietokoneeseen, joka on yhdistetty tukiasemaan
(tai langattomaan reitittimeen).
Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes
annat kahdeksannumeroisen PIN-koodin.
WPS:n merkkivalo vilkkuu seuraavassa järjestyksessä:
a WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa yhteyttä
tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
b Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon,
langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
112
Langattoman verkon asetukset
Yhteyden muodostaminen uudelleen verkkoon
Yhteyden katkaisu verkkoon
Kun langaton toiminto ei ole käytössä, laite yrittää automaattisesti
muodostaa uuden yhteyden tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen)
aikaisemmin käytetyn langattoman yhteyden asetuksilla ja osoitteella.
Voit katkaista langattoman verkkoyhteyden painamalla ohjauspaneelissa
Seuraavissa tapauksissa laite muodostaa automaattisesti uuden
yhteyden langattomaan verkkoon:
olevaa
(WPS) -painiketta yli kahden sekunnin ajan.
•
Kun Wi-Fi-verkko on odotustilassa: Laite katkaisee välittömästi
langattoman verkkoyhteyden ja WPS:n LED-merkkivalo sammuu.
•
Kun Wi-Fi-verkko on käytössä: WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti,
kun laite odottaa käynnissä olevan työn suorittamista loppuun. Sen
jälkeen langaton verkkoyhteys irrotetaan automaattisesti ja WPS LEDmerkkivalo sammuu.
• Laitteen virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.
• Tukiaseman (tai langattoman reitittimen) virta katkaistaan ja
kytketään uudelleen.
15
Valikko-painikkeen käyttö
Yhdistämisen peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa langattomaan verkkoon yhdistämisen, kun laite on
muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon, paina ohjauspaneelissa
olevaa
(Peruuta tyo tai Pysäytys/Nollaus) tai
Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista
riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi
(Virta)-painiketta
ohjauspaneelista. Tämän jälkeen sinun on odotettava 2 minuuttia,
ennen kuin langattomaan verkkoon muodostetaan yhteys uudelleen.
Ennen kuin aloitat, sinun on tiedettävä langattoman verkkosi nimi (SSID) ja
verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema
(tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi
tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
113
Langattoman verkon asetukset
16
Asetus Windowsilla
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava
laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Ohjaimen asennus
verkosta" sivulla 95).
1
2
3
Paina ohjauspaneelin
Pikavalinta Langaton asetus -ohjelmaan ilman CDtä: Jos olet
asentanut tulostinohjaimen, voit mennä Langaton asetus -ohjelmaan
ilman CDtä. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat
> Samsung Printers > tulostinohjaimen nimi > Langattoman
verkon asetuksen ohjelma.
(Valikko) -painiketta.
Paina Verkko > Langaton > WLAN-asetukset.
Valitse haluamasi asetustapa painamalla OK.
•
•
Ohjattu toim. (suositellaan): Tässä tilassa asetus on
automaattinen. Laite näyttää luettelon kaikista käytettävissä
olevista valittavista verkoista. Verkon valinnan jälkeen
tulostimeen tulee kehotus antaa ao. turvakoodi.
Mukautettu: Tässä tilassa käyttäjät voivat antaa tai muokata
manuaalisesti heidän omaa SSID:tä, tai valita turvavalinta
yksityiskohtaisesti.
Tukiasema USB-kaapelin välityksellä
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
•
USB-kaapeli
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
114
Langattoman verkon asetukset
Infrastruktuuriverkon luominen
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
• Jos langattoman verkon asetus on asetettu aikaisemmin
Langattoman verkon asetuksen tiedot -ikkuna ilmestyy.
Jos haluat palauttaa langattomat asetukset, rastita valintaruutu ja
napsauta Next.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
• WPS-painiketta tukeville malleille (ilman USB-kaapeliliitäntää) alla
oleva ikkuna ilmestyy.
1
2
3
4
5
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
6
Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.
Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone
ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata
ikkunassa näkyviä ohjeita.
- USB-kaapelilla: Liitä USB-kaapeli ja napsauta Seuraava, sen
jälkeen mene vaiheeseen 7.
- WPS-painikkeella: Katso "Tukiasema WPS-painikkeella (ilman
USB-kaapelin liitäntää)" sivulla 119.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
115
Langattoman verkon asetukset
7
Valitse langattoman asetusmenetelmän ikkunasta käytettävä
menetelmä.
Jos et pysty selvittämään sen verkon nimeä, jonka haluat valita, tai
haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset manuaalisesti,
valitse Lisäasetus.
• Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi tukiaseman
SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
• Toimintatila: Valitse Infrastrukt.
8
• Todennus: Valitse todennustyyppi.
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä
käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEPavain, voi käyttää verkkoa.
WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna,
tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä
käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause),
joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa
manuaalisesti.
•
Määritä langattomat asetukset manuaalisesti.: Mene
vaiheeseen 8.
•
Määritä langattomat asetukset painamalla tukiaseman WPSpainiketta.: Yhdistä langattomaan verkkoon painamalla WPSpainiketta tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä).
• Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai
TKIP AES).
-
• Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
Noudata ikkunan ohjeita. Kun olet tehnyt langattomien
verkkoasetusten asetuksen, siirry vaiheeseen 11.
• Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP-avainindeksi.
Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät
ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse
Seuraava.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
116
Langattoman verkon asetukset
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle
on määritetty suojausasetus.
9
Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten
oikeellisuus. Napsauta Seuraava-painiketta.
•
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan
ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA) mukaan.
• WEP
Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja anna WEPsuojausavain. Napsauta Seuraava-painiketta.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää
luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen
langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai
128-bittistä WEP-salausavainta.
• WPA
Anna jaettu WPA-avain ja napsautaSeuraava.
WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka
vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä
(Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption
Standard) tietojen salaukseen.
DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö
ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static),
valitse Muuta TCP/IP:tä ja valitse määritystavaksi DHCP.
•
Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen, tarkista, näkyykö
ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP,
valitse Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut
verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen
antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot.
Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite
verkonvalvojalta.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä,
-
IP-osoite: 169.254.133.42
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
-
IP-osoite: 169.254.133.43
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon
peitettä).
-
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
117
Langattoman verkon asetukset
10
11
Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu
ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.
• Verkkonimi (SSID): Oletusverkkonimi on mallin nimi ja
maksimipituus 22 merkkiä (ei sisällä "Direct-xx-").
Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen,
kun langatonta verkkoa määritetään.
• Network Key on numeerinen jono ja koko on 8 ~ 64 merkkiä.
Langattoman verkon asetus on valmis. Tulostaaksesi Wi-Fi Direct tuetusta mobiililaitteesta aseta Wi-Fi Direct -vaihtoehto (katso "Wi-Fi
Directin asettaminen" sivulla 136).
12
Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota tietokoneen
ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli. Napsauta Seuraava-painiketta.
13
Valitse Next, kun Confirm Printer Connection -ikkuna tulee
näyttöön.
14
15
Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.
16
Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun,
valitse Tulosta testisivu.
Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää
laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja
muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraava.
Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen 18.
Wi-Fi Direct -asetus:
• Wi-Fi Direct -valinta ilmestyy näyttöruudulle vain, jos tulostimesi
tukee tätä ominaisuutta.
• Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct
-muodostamisen (katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 136).
17
Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.
18
Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja
vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos
ei, napsauta Valmis.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
118
Langattoman verkon asetukset
Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USBkaapelin liitäntää)
5
Valitse WPS-painikkeella ja napsauta Seuraava.
Malleille, joissa on WPS-painike, voit asettaa langattoman verkon
käyttämällä WPS-painiketta (ilman USB-liitäntää) ja tukiaseman (tai
reitittimen) WPS-painiketta.
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema (tai langaton reititin)
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite, jossa on langaton verkkoliitäntä
• Malleissa, jotka tukevat WPS-painiketta, ilmestyy yllä oleva ikkuna.
• Jos laitteesi liitetään USB-kaapelilla, yllä oleva ikkuna ei ilmesty.
Irrota USB-kaapeli, jos haluat asettaa langattoman verkon WPSpainiketta käyttäen.
Infrastruktuuriverkon luominen
1
2
3
4
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
• Jos haluat asettaa langattoman verkon USB-kaapelia käyttäen,
katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä" sivulla 114.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.
6
Seuraava ikkuna pyytää tarkistamaan tukeeko tukiasemasi (tai
langaton reititin) WPS:ää vai ei.
Jos tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä) on WPS-painike,
valitse Kyllä ja napsauta Seuraava.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
119
Langattoman verkon asetukset
7
Noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon
asettamiseksi.
•
•
Sellaisten mallien tapauksessa, joissa on näyttöruutu, noudata
alla olevia ohjeita.
Sellaisten mallien tapauksessa, joissa ei ole näyttöruutua,
noudata alla olevia ohjeita.
a Paina ohjauspaneelissa olevaa
(WPS) -painiketta noin 2
- 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon.
Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan,
kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBCpainiketta.
a Paina
(WPS)-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2
sekunnin ajan.
Laite odottaa enintään 2 minuuttia, että tukiasemassa (tai
reitittimessä) olevaa WPS-painiketta painetaan.
b Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
b Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa
järjestyksessä:
-
Valo vilkkuu WPS LED-merkkivalolla sen ollessa
yhdistettynä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
-
Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan
verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.
-
Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai
langattomaan reitittimeen).
-
Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden
langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää
palamaan.
8
Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis -ikkuna.
Napsauta Seuraava-painiketta.
-
SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden
muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman
SSID-tiedot näkyvät näytössä.
9
Valitse Next, kun Confirm Printer Connection -ikkuna tulee
näyttöön.
10
11
Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.
Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää
laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja
muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraavapainiketta.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
120
Langattoman verkon asetukset
12
Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun,
valitse Tulosta testisivu.
Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen
14.
13
Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.
14
Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja
vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos
ei, napsauta Valmis.
Ad-Hoc-verkon luominen Windowsissa
1
2
3
4
5
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
6
Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.
Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.
Ad hoc USB-kaapelin välityksellä
Jos sinulla ei ole tukiasemaa, voit silti yhdistää laitteen langattomasti
tietokoneeseen määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon tekemällä
seuraavat yksinkertaiset toimet.
Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone ja
laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata ikkunassa
näkyviä ohjeita.
Valmisteltavat kohteet
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
•
USB-kaapeli
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
121
Langattoman verkon asetukset
7
Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen
löytämistä langattomista verkoista.
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hocverkolle on määritetty suojausasetus.
Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hocasetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko,
jonka, Verkkonimi (SSID) on Portthru ja Signaali on Tulostimen
omaverkko.
Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja napsauta Seuraava.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää
luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen
langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai
128-bittistä WEP-salausavainta.
Valitse sitten Seuraava.
Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen
langaton verkko.
8
Langattoman verkon asetuksen sisältävä ikkuna tulee näyttöön.
Tarkista asetukset ja napsauta Seuraava.
Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse Lisäasetus -painike.
• Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi SSID-nimi (isot
ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
• Toimintatila: Valitse ad-hoc.
• Kanava: Valitse kanava. (Aut. asetus tai 2412 – 2467 MHz.)
• Todennus: Valitse todennustyyppi.
Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä
käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEPavain, voi käyttää verkkoa.
• Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).
• Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
• WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse
asianmukainen WEP-avainindeksi.
Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen
verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös
langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos
tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla Staattinen.
Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon
asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan
ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.
• DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö
Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa
DHCP. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy Staattinen, valitse Muuta
TCP/IP:tä ja valitse määritystavaksi Vastaanota IP-osoite
automaattisesti (DHCP).
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
122
Langattoman verkon asetukset
• Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkista, näkyykö
Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa
Staattinen (Static). Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse
Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon
kokoonpanon arvot.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
Jos Muuta tietokoneen verkkoasetusta -ikkuna tulee näyttöön, toimi
ikkunassa olevien ohjeiden mukaan.
Valitse Seuraava, jos olet saanut tietokoneen langattoman verkon
asetusten määrittämisen valmiiksi.
Jos määrität tietokoneen langattoman verkon DHCP-verkoksi, IPosoitteen saaminen kestää muutamia minuutteja.
- IP-osoite: 169.254.133.42
- Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
11
Valitse Seuraava, kun Vahvista tulostinyhteys -ikkuna tulee
näyttöön.
12
13
Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.
14
Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun,
valitse Tulosta testisivu.
- IP-osoite: 169.254.133.43
- Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon
peitettä).
- Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
9
10
Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis -ikkuna.
Napsauta Seuraava-painiketta.
Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli
tietokoneesta ja tulostimesta. Napsauta Seuraava-painiketta.
Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, asettaa
laitteen jaettavaksi verkossa, asettaa laitteen oletuslaitteeksi ja
muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraava.
Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen
16.
15
Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
123
Langattoman verkon asetukset
16
Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja
vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos
ei, napsauta Valmis.
4
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROMsymbolia.
5
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X kuvaketta.
6
7
8
9
Npsauta Continue.
17
Asetus Macintoshia käyttäen
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
•
USB-kaapeli
Tukiasema USB-kaapelin välityksellä
1
2
3
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen
sovellukset suljetaan, napsauta Continue.
10
Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdasta User
Options Pane.
11
Ohjelmisto hakee langattoman verkon.
Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone
ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata
ikkunassa näkyviä ohjeita.
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
124
Langattoman verkon asetukset
• Jos langattoman verkon asetus on asetettu aikaisemmin, Wireless
Network Setting Information -ikkuna ilmestyy.
Jos haluat palauttaa langattomat asetukset, rastita valintaruutu ja
napsauta Next.
12
Valitse langattoman asetusmenetelmän ikkunasta käytettävä
menetelmä.
• WPS-painiketta tukeville malleille (ilman USB-kaapeliliitäntää) alla
oleva ikkuna ilmestyy.
- With a USB Cable: Liitä USB-kaapeli ja napsauta Seuraava, sen
jälkeen mene vaiheeseen 7.
- Using the WPS Button: Katso "Tukiasema WPS-painikkeella
(ilman USB-kaapelin liitäntää)" sivulla 119.
•
Configure the wireless settings manually.: Mene vaiheeseen
13.
•
Configure the wireless settings by pressing the WPS button
on the access point.: Yhdistä langattomaan verkkoon
painamalla WPS-painiketta tukiasemalla (tai langattomalla
reitittimellä).
-
Noudata ikkunan ohjeita. Kun olet tehnyt langattomien
verkkoasetusten asetuksen, siirry vaiheeseen 16.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
125
Langattoman verkon asetukset
13
Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät
ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse
Next.
Langattoman verkon suojaus-ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle
on määritetty suojausasetus.
Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset manuaalisesti,
valitse Advanced Setting.
• WEP
Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key ja anna WEPsuojausavain. Napsauta Next-painiketta.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää
luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen
langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai
128-bittistä WEP-salausavainta.
Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan
ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA) mukaan.
• Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi tukiaseman
SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
• Operation Mode: Valitse Infrastructure
• Authentication: Valitse todennustyyppi.
Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä
käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEPavain, voi käyttää verkkoa.
WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna,
tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä
käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause),
joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa
manuaalisesti.
• Encryption: Valitse salaus. (Ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP,
AES tai TKIP AES)
• Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• Confirm Network Key: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
• WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen
WEP Key Index.
• WPA
Anna jaettu WPA-avain ja napsauta Next.
WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka
vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä
(Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption
Standard) tietojen salaukseen.
14
Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten
oikeellisuus. Napsauta Next-painiketta.
•
DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö
ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static),
valitse Change TCP/IP ja valitse määritystavaksi DHCP.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
126
Langattoman verkon asetukset
•
Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen (Static), tarkista,
näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy
DHCP, valitse Change TCP/IP ja anna laitteen IP-osoite ja muut
verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen
antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot.
Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite
verkonvalvojalta.
16
Langattoman verkon asetus on valmis. Tulostaaksesi Wi-Fi Direct tuetusta mobiililaitteesta aseta Wi-Fi Direct -vaihtoehto (katso "Wi-Fi
Directin asettaminen" sivulla 136).
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
-
IP-osoite: 169.254.133.42
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
15
-
IP-osoite: 169.254.133.43
-
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon
peitettä).
-
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu
ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.
Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen,
kun langatonta verkkoa määritetään.
Wi-Fi Direct Option:
• Wi-Fi Direct -valinta ilmestyy näyttöruudulle vain, jos tulostimesi
tukee tätä ominaisuutta.
• Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct
-muodostamisen (katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 136).
• Network Name(SSID): Oletusverkkonimi on mallin nimi ja
maksimipituus 22 merkkiä (ei sisällä "Direct-xx-").
• Network Key on numeerinen jono ja koko on 8 ~ 64 merkkiä.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
127
Langattoman verkon asetukset
17
18
Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli
tietokoneesta ja tulostimesta.
Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis,
napsauta Quit.
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava
laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Asennus
Macintoshiin" sivulla 84).
Tukiaseman asetus WPS-painiketta käyttämällä
Malleille, joissa on WPS-painike, voit asettaa langattoman verkon
käyttämällä WPS-painiketta (ilman USB-liitäntää) ja tukiaseman (tai
reitittimen) WPS-painiketta.
Infrastruktuuriverkon luominen
1
2
3
Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.
4
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X kuvaketta.
5
6
7
8
Osoita Continue.
9
Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdassa User
Options Pane.
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema (tai langaton reititin)
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROMsymbolia.
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen
sovellukset suljetaan, osoita Continue.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
128
Langattoman verkon asetukset
10
Valitse Using the WPS button ja napsauta Next.
11
Seuraava ikkuna pyytää tarkistamaan tukeeko tukiasemasi (tai
langaton reititin) WPS:ää vai ei.
Jos tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä) on WPS-painike,
valitse Kyllä ja napsauta Seuraava.
12
Noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon
asettamiseksi.
•
Sellaisten mallien tapauksessa, joissa on näyttöruutu, noudata
alla olevia ohjeita:
a Paina
(WPS)-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2
sekunnin ajan.
Laite odottaa enintään 2 minuuttia, että tukiasemassa (tai
reitittimessä) olevaa WPS-painiketta painetaan.
b Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
• Malleissa, jotka tukevat WPS-painiketta, ilmestyy yllä oleva ikkuna.
• Jos laitteesi liitetään USB-kaapelilla, yllä oleva ikkuna ei ilmesty.
Irrota USB-kaapeli, jos haluat asettaa langattoman verkon WPSpainiketta käyttäen.
Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa
järjestyksessä:
-
Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai
langattomaan reitittimeen).
-
Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden
langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää
palamaan.
-
SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden
muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman
SSID-tiedot näkyvät näytössä.
• Jos haluat asettaa langattoman verkon USB-kaapelia käyttäen,
katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä" sivulla 124.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
129
Langattoman verkon asetukset
•
Sellaisten mallien tapauksessa, joissa ei ole näyttöruutua,
noudata alla olevia ohjeita:
Ad hoc USB-kaapelin välityksellä
a Paina ohjauspaneelissa olevaa
(WPS) -painiketta noin 2
- 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Jos tukiasemaa ei käytetä, voit silti luoda laitteen ja tietokoneen välille
langattoman yhteyden määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon näiden
yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.
Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon.
Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan,
kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBCpainiketta.
b Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) painiketta.
-
13
WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa
yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan
verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.
Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis,
napsauta Quit.
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava
laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Asetus
Macintoshia käyttäen" sivulla 124).
Valmisteltavat kohteet
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
•
USB-kaapeli.
Ad-hoc-verkon luominen Macintoshissa
1
2
3
4
5
Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.
6
Osoita Continue.
Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon laitteeseen.
Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X kuvaketta.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
130
Langattoman verkon asetukset
7
8
9
Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.
Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.
Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen
sovellukset suljetaan, osoita Continue.
Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse Advanced Setting painike.
• Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi SSID-nimi
(isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
• Operation Mode: Valitse ad-hoc.
• Channel: Valitse kanava (Auto Setting tai 2 412 MHz - 2 467 MHz).
10
Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdasta User
Options Pane.
11
Ohjelmisto etsii langattoman verkon laitteet.
• Authentication: Valitse todennustyyppi.
Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä
käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.
Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEPavain, voi käyttää verkkoa.
Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein
toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.
• Encryption: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).
• Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.
• Confirm Network Key: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.
12
Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen
löytämistä langattomista verkoista.
• WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen
WEP Key Index.
Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hocasetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko, jonka
Network Name(SSID) on Portthru ja Signal on Printer Self
Network.
Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hocverkolle on määritetty suojausasetus.
Valitse sitten Next.
Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen
langaton verkko.
Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key ja napsauta Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää
luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen
langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai
128-bittistä WEP-salausavainta.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
131
Langattoman verkon asetukset
13
Langattoman verkon asetukset sisältävä ikkuna tulee näyttöön.
Tarkista asetukset ja napsauta Next.
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
- IP-osoite: 169.254.133.43
- Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon
peitettä).
Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen
verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös
langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos
tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon
asetuksen tulee olla Staattinen.
- Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
14
Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon
asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan
ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.
• DHCP-määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö Wireless
Network Setting Confirm -ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa
kuitenkin näkyy Staattinen, valitse Change TCP/IP ja valitse
määritystavaksi Receive IP address automatically (DHCP).
• Staattinen määritystapa
Jos IP-osoitteen määritystapa on Staatinen, tarkista, näkyykö
Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa
Staattinen (Static). Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse
Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon
kokoonpanon arvot.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu
ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.
Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen,
kun langatonta verkkoa määritetään.
15
Langaton verkkoyhteys muodostetaan verkon kokoonpanon
mukaisesti.
16
Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis,
napsauta Quit.
Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava
laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Asennus
Macintoshiin" sivulla 84).
- IP-osoite: 169.254.133.42
- Aliverkon peite: 255.255.0.0
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
132
Langattoman verkon asetukset
Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen
18
Verkkokaapelin käyttäminen
Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon
määritysraportin.
Laitteet, jotka eivät tue verkkoporttia, ei voi käyttää tätä ominaisuutta
(katso "Näkymä takaa" sivulla 17).
Laitteesi on yhteensopiva verkon kanssa. Jos haluat määrittää laitteesi
toimimaan verkkosi kanssa, sinun on tehtävä joitakin määrityksiä.
• Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava
laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Ohjaimen
asennus verkosta" sivulla 95).
• Lisätietoja verkkosi kokoonpanosta saat verkonvalvojaltasi tai
langattoman verkkosi määrittäneeltä henkilöltä.
Valmisteltavat kohteet
•
Tukiasema
•
Verkkoon yhdistetty tietokone
•
laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
•
Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
•
verkkokaapeli
Katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91.
IP-osoitteen määrittäminen SetIP-ohjelman
avulla (Windows)
Ohjelma on tarkoitettu laitteen IP-osoitteen määrittämiseen manuaalisesti.
Yhteys laitteeseen muodostetaan laitteen MAC-osoitteen avulla. MACosoite on laitteen verkkokortin sarjanumero, joka näkyy verkon
määritysraportista.
Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 91.
Laitteen langattoman verkon määrittäminen
Ennen kuin aloitat, sinun täytyy tietää langattoman verkkosi nimi (SSID) ja
verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema
(tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi
tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.
Voit määrittää langattoman verkon parametrit SyncThru™ Web Service ohjelman avulla.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
133
Langattoman verkon asetukset
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
Wizard auttaa sinua määrittämään langattoman verkon määritykset.
Voit myös määrittää langattoman verkon asetukset suoraan
valitsemalla Custom.
Ennen kuin aloitat langattoman verkon parametrien määrittämisen, tarkista
langallisen yhteyden tila.
1
Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä
laite tavallisen verkkokaapelin avulla.
2
Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita
laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.
7
Valitse luettelossa näkyvä Network Name(SSID).
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) -nimi on langattoman verkon
tunniste. Tiettyyn langattomaan verkkoon yhteyden
muodostamista yrittävien tukiasemien ja langattomien laitteiden
on käytettävä samaa SSID-tunnusta. SSID-tunnuksessa isot ja
pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.
•
Operation Mode: Operation Mode viittaa langattomien
yhteyksien tyyppiin (katso "Langattoman verkon nimi ja
verkkoavain" sivulla 107).
Esimerkki:
3
4
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston
oikeasta yläkulmasta.
-
Ad-hoc: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja
suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä ympäristössä.
-
Infrastructure: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja
keskenaan tukiaseman kautta.
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön, valitse
Network Settings.
6
Valitse Wireless > Wizard.
Jos verkon Operation Mode on Infrastructure, valitse tukiaseman
SSID-tunnus. Jos Operation Mode on Ad-hoc, valitse laitteen SSIDtunnus. Huomaa, että laitteen SSID-oletustunnus on “Portthru”.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
134
Langattoman verkon asetukset
8
Napsauta Next-painiketta.
Jos näyttöön tulee langattoman ympäristön suojausasetuksen
valintaikkuna, anna rekisteröity salasana (verkkoavain) ja napsauta
Next.
9
1
Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä
laite tavallisen verkkokaapelin avulla.
2
Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita
laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.
Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Tarkista langattoman verkon
asetukset. Jos asetukset ovat oikein, valitse Apply.
Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai verkko). Laitteen tulisi nyt
muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä on Ad-hoc-tila,
voit käyttää langatonta ja langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.
Esimerkki:
3
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston
oikeasta yläkulmasta.
4
Kirjoita ID ja Password, sen jälkeen napsauta Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
19
Wi-Fi-verkon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Jos laitteessasi on näyttölaite, voit myös kytkeä Wi-Fin päälle/pois
päältä laitteen ohjauspaneelilta käyttämällä Network -valikkoa.
5
Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön, valitse
Network Settings.
6
Valitse Wireless > Custom.
Voit myös ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
135
Langattoman verkon asetukset
Wi-Fi Directin asettaminen
20
Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen
Wi-Fi Direct on helposti asetettava vertaisyhdistämismenetelmä
tulostimellesi ja mobiililaitteellesi, joka tarjoaa varman yhteyden ja
paremman välityskyvyn kuin Ad Hoc -tila.
Wi-Fi Directillä voit liittää tulostimesi Wi-Fi Direct -verkkoon ollessasi
samanaikaisesti yhdistettynä tukiasemaan. Voit käyttää myös johdollista
verkkoa ja Wi-Fi Direct -verkkoa samanaikaisesti, jolloin useat käyttäjät
voivat päästä sisään ja tulostaa asiakirjoja sekä Wi-Fi Directistä että
johdollisesta verkosta.
Voit ottaa Wi-Fi Direct -ominaisuuden käyttöön jollakin seuraavista
menetelmistä.
USB-kaapelilla liitetyltä tietokoneelta käsin
(suositellaan)
•
Katso mukana toimiteltulta ohjelmisto-CD:ltä käsin asettaessasi
tukiasema USB-kaapelin kautta.
-
Windows-käyttäjänä, katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä"
sivulla 114.
-
Macintosh-käyttäjänä, katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä"
sivulla 124.
• Et voi yhdistää internetiin tulostimen Wi-Fi Directin kautta.
• Tuettu protokollaluettelo voi poiketa mallistasi, Wi-Fi Direct -verkot
EIVÄT tue IPv6:ta, verkkosuodatusta, IPSec:iä, WINS:iä tai SLPpalveluja.
•
Sen jälkeen, kun ohjaimen asennus on valmis, Samsung Easy Printer
Manager voidaan asettaa, ja Wi-Fi Directiin kohdistuvat muutokset
voidaan suorittaa.
Samsung Easy Printer Manager on käytettävissä vain Windows- ja
Macintosh -käyttöjärjestelmien käyttäjille.
-
Valitse Kaynn-valikosta, valitse Programs or All Programs >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager >
Laiteasetukset > Verkko.
▪
Wi-Fi Direct käytössä/ei käytössä: Valitse Käytössä käyttöön
ottamiseksi.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
136
Langattoman verkon asetukset
▪
▪
▪
▪
Laitteen nimi: Anna tulostimen nimi tulostimesi hakemiseen
langattomassa verkossa. Laitteen nimi on oletuksena mallin
nimi.
IP-osoite: Anna tulostimen IP-osoite. Tätä IP-osoitetta
käytetään vain paikallista verkkoa varten, eikä langallista tai
langatonta infrastruktuuriverkkoa varten. Suosittelemme
oletuksena olevan paikallisen IP-osoitteen käyttöä (Wi-Fi
Directin tulostimen oletuksena oleva paikallinen IP-osoite on
192.168.3.1 )
Verkkoon yhdistetyltä tietokoneelta
Jos tulostimesi käyttää verkkokaapelia tai langatonta tukiasemaa, voit ottaa
Wi-Fi Directin käyttöön ja määrittää sen suoraan SyncThru™ Web
Serviceltä.
•
Mene kohtaan SyncThru™ Web Service, valitse Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Ota Wi-Fi Direct käyttöön tai poista käytöstä ja aseta muut vaihtoehdot.
Ryhmän omistaja: Aktivoi tämä vaihtoehto määrittääksesi
tulostimen Wi-Fi Directin ryhmän omistajalle. Ryhmän omistaja
toimii samalla tavalla kuin langaton tukiasema. Suosittelemme
tämän vaihtoehdon aktivoimista.
• Jos olet Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä,
- Tulosta IP-verkkomääritysraportti tulosteen tarkastamista varten
(katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91).
- Mene kohtaan SyncThru Web Service, valitse Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
Verkkoavain: Jos tulostimesi on Ryhmän omistaja,
Verkkoavain vaaditaan muiden mobiililaitteiden yhdistämiseen
tulostimeesi. Voit määrittää Verkkoavaimen itse tai muistaa
annetun Verkkoavaimen, joka luodaan satunnaisesti
oletuksena.
- Ota Wi-Fi Direct käyttöön tai poista käytöstä.
Mobiililaitteen asettaminen
Laitteelta (Laitteet, joissa on näyttöruutu)
•
Valitse Verkko > Langaton > Wi-Fi Direct ohjauspaneelista.
•
Ota Wi-Fi Direct käyttöön.
•
Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin tulostimelta, katso
käyttämäsi mobiililaitteen käyttöohjetta sen Wi-Fi Directin
asettamiseen.
•
Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin, sinun täytyy ladata
mobiilitulostussovellus (Esimerkiksi: Samsung Mobile printer)
tulostaaksesi älypuhelimestasi.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
137
Langattoman verkon asetukset
Yhdistämisvirhe - SSID:tä ei löytynyt
• Kun olet löytänyt tulostimen, johon haluat yhdistää mobiililaitteeltasi,
valitse tulostin, ja tulostimen LED vilkkuu. Paina tulostimen WPSpainiketta, ja se yhdistetään mobiililaitteellesi.
• Jos mobiililaitteesi ei tue WPS:ää, sinun täytyy antaa tulostimen
"Verkkoavain" WPS-painikkeen painamisen sijaan.
•
Laite ei pysty läytämään valittua tai annettua verkkonimeä (SSIDnimeä). Tarkista verkkonimi (SSID) tukiasemassa ja yritä luoda yhteys
uudelleen.
•
Tukiasemaan ei ole kytketty virtaa. Kytke virta tukiasemaan.
Yhdistämisvirhe - Tietosuoja ei riitä
21
Vianmääritys
Ongelmat asetusten tai ohjaimen asennuksen
aikana
•
Turvallisuus ei ole oikein määritetty. Tarkista tukiaseman ja laitteen
suojausasetukset.
Yhdistämisvirhe - Yleinen yhteysvirhe
•
Tietokone ei saa signaalia laitteesta. Tarkista, että USB-kaapeli on
liitetty oikein ja että laitteeseen on kytketty virta.
Tulostimia ei löytynyt
•
Laitteen virta ei ehkä ole kytkettynä. Kytke virta tietokoneeseen ja
laitteeseen.
•
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen ja laitteen välille. Liitä laite
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
•
Laite ei tue langatonta verkkoa. Tarkastele laitteen mukana toimitetulla
ohjelmisto-CD-levyllä olevaa laitteen käyttöopasta ja valmistele
langattoman verkon laite.
Yhdistämisvirhe - Yhdistetty kiinteä verkko
•
Laite on kytketty lankaverkon kaapelilla. Irrota lankaverkon kaapeli
laitteesta.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
138
Langattoman verkon asetukset
Tietokoneen yhteysvirhe
•
Määritetyn verkko-osoitteen avulla ei voi muodostaa yhteyttä
tietokoneen ja laitteen välille.
-
DHCP-verkkoympäristö
Muita ongelmia
Jos ilmenee ongelmia käytettäessä laitetta verkossa, tarkista seuraavat
seikat:
Saa IP-osoitteen automaattisesti (DHCP), kun tietokoneen
asetuksena on DHCP.
-
Tietoja tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) on sen omassa
käyttöoppaassa.
Staattinen verkkoympäristö
Laite käyttää kiinteää osoitetta, kun tietokoneelle on määritetty
kiinteä osoite.
•
Tietokoneeseen, tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) tai
laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa.
•
Tarkista langaton vastaanotto laitteen ympärillä. Jos reititin on kaukana
laitteesta tai on jokin este, signaalin vastaanottamisessa voi olla
ongelmia.
•
Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), laitteesta
ja tietokoneesta. Kytke sitten virta uudelleen. Joskus virran
katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi palauttaa verkon
tietoliikenteen toimintakuntoon.
•
Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto (V3 tai Norton) tietoliikenteen.
Esimerkki:
Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:
▪
IP-osoite: 169.254.133.42
▪
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:
▪
IP-osoite: 169.254.133.43
▪
Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon
peitettä).
▪
Yhdyskäytävä: 169.254.133.1
Jos tietokone ja laite on yhdistetty samaan verkkoon, eikä sitä voi etsiä,
palomuuriohjelmisto saattaa estää tietoliikenteen. Poista ohjelmisto
käytöstä sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja yritä sitten etsiä
laitetta uudelleen.
•
Tarkista, onko laitteen IP-osoite varattu oikein. Voit tarkistaa IPosoitteen tulostamalla verkon määritysraportin.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
139
Langattoman verkon asetukset
•
•
Tarkista, onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä)
määritetty suojaus (salasana). Jos sille on määritetty salasana, kysy
lisätietoja tukiaseman (tai langattoman reitittimen)
järjestelmänvalvojalta.
Tarkista laitteen IP-osoite. Asenna laitteen ohjain uudelleen ja muuta
asetuksia niin, jotta yhteys muodostetaan laitteeseen verkossa.
DHCP:n ominaisuuksien vuoksi varattu IP-osoite voi muuttua, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos tukiasema on nollattu.
Rekisteröi tuotteen MAC-osoite, kun määrität DHCP-palvelimen
tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä). Sen jälkeen voit aina
käyttää IP-osoitetta, joka on asetettu MAC-osoitteella. Voit tunnistaa
laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon määritysraportin (katso
"Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 91).
•
Tarkista langaton ympäristö. Et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä
verkkoon infrastrukt. ympäristössä, jossa sinun on kirjoitettava
käyttäjän tiedot ennen yhteyden muodostamista tukiasemaan (tai
langattomaan reitittimeen).
•
Tämä laite tukee vain seuraavia: IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi. Muita
langattomia yhteystyyppejä (esim., Bluetooth) ei tueta.
•
Kun ad-hoc-tila on käytössä, saatat joutua määrittämään langattoman
yhteyden asetuksen aina langatonta laitetta käyttäessäsi esimerkiksi
Windows Vista -käyttöjärjestelmässä.
•
Et voi käyttää infrastruktuuritilaa ja ad-hoc-tilaa langattomille Samsungverkkolaitteille samanaikaisesti.
•
Laite on langattoman verkon alueella.
•
Laitteen lähellä ei ole esteitä, jotka saattavat estää langattoman
signaalin.
Poista suuret metalliesineet tukiaseman (tai langattoman reitittimen) ja
laitteen väliltä.
Varmista, että laitteen ja langattoman tukiaseman (tai langattoman
reitittimen) välissä ei ole pylväitä, seiniä tai tukipilareita, jotka sisältävät
metallia tai betonia.
•
Laite ei ole muiden sellaisten elektronisten laitteiden lähellä, jotka
saattavat häiritä langatonta signaalia.
Monet laitteet saattavat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita
ovat esimerkiksi mikroaaltouuni ja jotkin Bluetooth-laitteet.
•
Aina kun tukiasemasi (tai langattoman reitittimesi) määritys muuttuu,
sinun täytyy tehdä tuotteen langattoman verkon asetus uudestaan.
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
140
Samsung MobilePrint
22
23
Mikä on Samsung MobilePrint?
Samsung MobilePrint on ilmainen sovellus, joka mahdollistaa käyttäjille
tulostaa valokuvia, asiakirjoja, sekä verkkosivuja suoraan älypuhelimestasi
tai tabletistasi. Samsung MobilePrint ei ole yhteensopiva vain Android-,
Windows- ja iOS-älypuhelimien kanssa, vaan myös iPod Touch- ja tablet
PC -laitteen kanssa. Se yhdistää mobiililaitteesi verkkoon yhdistetyn
Samsung-tulostimen kanssa tai langattomaan tulostimeen Wi-Fitukiaseman kautta. Uuden tulostinohjaimen asentaminen tai
verkkoasetusten konfiguroiminen ei ole välttämätöntä – yksinkerisesti vain
asenna Samsung MobilePrint -sovellus, ja se havaitsee automaattisesti
yhteensopivat Samsung-tulostimet. Paitsi valokuvien, verkkosivujen ja
PDF:ien tulostamista se tukee myös skannaamista. Jos sinulla on
Samsung-monitoimitulostin, skannaa mikä tahansa asiakirja JPG-, PDF-,
tai PNG-muotoon nopeaa ja helppoa näyttämistä varten mobiililaitteessasi.
Samsung MobilePrint:in lataaminen
Ladataksesi Samsung MobilePrint -sovelluksen mene mobiililaitteessasi
olevaan sovellusmuistiin (Samsung Apps, Android Market, App Store,
Marketplace), ja etsi vain “Samsung MobilePrint.” Voit myös vierailla
iTunes:issa Apple-laitteita varten tai Marketplace for Windows -laitteita
varten tietokoneessasi.
24
Tuettu Mobile OS
•
Android OS 2.1 tai uudempi
•
iOS 4.0 tai uudempi
•
Windows Phone 7 tai uudempi
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
141
Samsung MobilePrint
25
Tuetut laitteet
•
iOS 4.0 tai uudempi: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 tai uudempi: Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab, ja Androidmobiililaitteet
•
Windows Phone 7 tai uudempi: Samsung Focus, Omnia7, ja
OmniaW, ja Windows-mobiililaitteet
2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö
142
3. Erityisominaisuudet
Tämä luku selvittää tulostuksen erityisominaisuuksia.
• Korkeuden säätö
144
• Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
145
• Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
146
• Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen 147
• Suoratulostus-apuohjelman käyttö (vain Windows) 155
• Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
157
• Macintosh-tulostaminen
158
• Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
160
• UNIX-tulostaminen
163
Tässä luvussa olevat toimenpideohjeet perustuvat pääasiassa Windows 7 käyttöjärjestelmän toimintoihin.
Korkeuden säätö
Ilmanpaine vaikuttaa tulostuslaatuun. Ilmanpaine vaihtelee sen mukaan,
kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Seuraavien tietojen
avulla voit määrittää laitteesi niin, että saat parhaan mahdollisen
tulostuslaadun.
Ennen kuin määrität korkeusasetuksen, selvitä sijaintisi korkeus
merenpinnasta.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
Korkea 3
Korkea 2
Korkea 1
Normaali
•
Katso Windows- tai Macintosh-käyttäjänä "Laitteen asetukset" sivulla
173.
•
Linux-käyttäjänä, katso "Käyttäminen Smart Panel" sivulla 177.
• Jos laite on yhteydessä verkkoon, voit määrittää korkeuden
SyncThru™ Web Service -palvelun kautta.
• Voit määrittää korkeuden myös valitsemalla laitteen näytöstä
Jarj.asetukset.
3. Erityisominaisuudet
144
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
1
2
3
4
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
Windows Server 2000: valitse Asetukset > Tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Server 2003,
valitse Tulostimet ja faksit.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows
Vista, valitse Ohjauspaneeli > Laitteet ja ääni > Tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteet ja tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
Voit muuttaa tulostustöiden asetuksia Tulostusmäärityksetikkunassa.
Napsauta laitetta hiiren kakkospainikkeella.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP/Server 2003/Server 2008/
Vista, valitse Tulostusmääritykset.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai Windows Server 2008 R2,
valitse pikavalikoista Tulostusmääritykset.
Jos kohteessa Tulostusmääritykset on merkintä ►, voit valita muita
valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.
5
6
Muuta kunkin välilehden asetukset.
Valitse OK.
3. Erityisominaisuudet
145
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
1
2
3
4
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
Windows Server 2000: valitse Asetukset > Tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Server 2003,
valitse Tulostimet ja faksit.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows
Vista, valitse Ohjauspaneeli > Laitteet ja ääni > Tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteet ja tulostimet.
•
Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
Valitse laite.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse Aseta
oletustulostimeksi.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai Windows Server 2008 R2 ja
kohdassa Aseta oletustulostimeksi on merkintä ►, voit valita muita
valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.
3. Erityisominaisuudet
146
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
1
XPS-tulostinohjain: käytetään XPS-tiedostomuodon tulostamiseen.
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
• Katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 6.
• XPS-tulostinohjain voidaan asentaa vain Windows Vista OS käyttöjärjestelmään tai uudempaan.
• Asenna lisämuisti, kun XPS-työ ei tulosta, koska tulostimen muisti ei
riitä.
Ajoittain voi tulla tarvetta tulostaa tiedot tiedostona.
1
Lisää valintamerkki Tulosta tiedostoon-ikkunan Tulosta valintaruutuun.
2
3
Valitse Tulosta.
• Malleille, jotka tarjoavat XPS-ohjaimen Samsungin verkkosivustolta,
www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
Kirjoita kohdepolku ja tiedostonimi ja valitse sitten OK.
Esimerkki: c:\Temp\tiedostonimi.
3. Erityisominaisuudet
147
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Jos kirjoitat vain tiedostonimen, tiedosto tallennetaan automaattisesti Omat asiakirjat, Asiakirjat ja asetukset tai Käyttäjät-kansioon. Tallennuskansion
ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.
2
Tulostuksen erityisominaisuuksien merkitys
Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia ja muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla sovelluksen Tulosta-ikkunasta Asetukset tai
Ominaisuudet. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet
eivät koske laitettasi.
• Valitse Ohje tai napsauta
sivulla 36).
Kohde
Useita sivuja arkille
-painiketta ikkunasta tai paina F1 näppäimistöstäsi ja napsauta vaihtoehtoa, josta haluat tietoja (katso "Ohjeen käyttäminen"
Kuvaus
Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja
järjestetään arkille haluamassasi järjestyksessä. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
3. Erityisominaisuudet
148
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
Julistetulostus
Kuvaus
Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4) paperiarkille, minkä
jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi.
Valitse Julisteen lomitus -arvo. Määritä Julisteen lomitus millimetreinä tai tuumina painamalla Perusasetukset-välilehden
oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä helpottaa arkkien yhteen liittämistä.
Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan paperin molemmin puolin ja sivut järjestetään siten, että ne voidaan taittaa
tulostuksen jälkeen kahtia vihkoksi.
Vihkotulostusa
8
9
Jos haluat tehdä vihkon, tulostuksessa on käytettävä A4-, Letter-, Legal-, US Folio- tai Oficio-kokoista tulostusmateriaalia.
Vihkotulostus-toiminto ei tue kaikkia paperikokoja. Valitse käytettävän paperin Koko-asetus Paperi-välilehdeltä
nähdäksesi mitä kokoja on käytettävissä.
Jos valitset paperikoon, joka ei ole käytettävissä, asetus peruutetaan automaattisesti. Valitse vain käytettävissä oleva
paperi (paperi, jossa ei ole - tai -merkkiä).
3. Erityisominaisuudet
149
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
• Kaksipuolinen
tulostus
a
Kuvaus
Voidaan tulostaa paperiarkin molemmille puolille. Ennen kuin aloitat tulostuksen, päätä, missä suunnassa haluat tulostaa
asiakirjan.
• Kaksipuolinen tulostus
(manuaalinen)a
• Voit käyttää tätä ominaisuutta paperikokoihin Letter, Legal, A4, US Folio tai Oficio.
• Jos laitteessa ei ole kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta, tulostustyö on suoritettava loppuun manuaalisesti. Laite
tulostaa ensin asiakirjan joka toisen sivun. Tämän jälkeen näyttöön tulee sanoma.
• Ohita tyhjät sivut -ominaisuus ei toimi valitessasi kaksipuolisuuden.
• Suosittelemme, että et tulosta erikoismateriaalin, kuten tarrojen, kirjekuorten tai paksun paperin, kummallekin puolelle.
Se voi aiheuttaa paperitukoksen tai vahingoittaa laitetta.
• Tulostimen oletus: Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä ominaisuus määritetään sen asetuksen avulla, jonka teit tulostimen
ohjauspaneelissa. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun käytöt PCL-/ XPL-tulostinohjainta (katso "Eri mallien
ominaisuudet" sivulla 6).
• Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Pitkä reuna: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu.
• Lyhyt reuna: Tämä on perinteinen kalentereissa käytettävä asettelu.
• Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kääntää kaksipuoleisen tulostuksen järjestyksen.
Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun käytät valintaa Käänteinen kaksipuolinen tulostus (Manuaalinen).
3. Erityisominaisuudet
150
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
Kuvaus
Paperin asetukset
Muuttaa asiakirjan kokoa suuremmaksi tai pienemmäksi painettavalla sivulla prosenttiluvun annon mukaan asiakirjaa suurentaen
tai pienentäen.
Vesileima
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa
esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille
sivuille.
Vesileima
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee Muokkaa
vesileimoja-ikkuna.
c Kirjoita haluamasi teksti Vesileiman teksti -ruutuun.
Merkkejä voi olla enintään 256. Teksti tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
(Vesileiman luominen)
Vesileima
(Vesileiman
muokkaaminen)
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee Muokkaa
vesileimoja-ikkuna.
c Valitse muokattava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia.
d Tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
e Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
3. Erityisominaisuudet
151
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
Vesileima
(Vesileiman poistaminen)
Kuvaus
a Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa.
b Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee Muokkaa
vesileimoja-ikkuna.
c Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja valitse Poista.
d Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun käytöt PCL-/SPL-tulostinohjainta (katso "Ohjelmisto" sivulla 6).
Peitea
Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa
mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien asemesta. Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen
sijasta voit luoda peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake. Jos haluat tulostaa kirjeen, jossa on yhtiösi kirjelomakkeen
tiedot, sinun ei tarvitse ladata laitteeseen esipainettua kirjelomaketta: tulosta vain kirjelomakepeite asiakirjaan.
Jos haluat käyttää sivun peitettä, sinun on luotava uusi sivun peite, joka sisältää logosi tai kuvasi.
• Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin niiden tulostettavien asiakirjojen, joiden tulostamisen yhteydessä tulostetaan
myös peite. Älä luo peitettä, jossa on vesileima.
• Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen mukana tulostettavan asiakirjan tarkkuuden.
Peite
(Uuden sivun peitteen
luominen)
a Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa Tulostusmääritykset-valikko.
b Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Muokkaa avattavasta Teksti-luettelosta. Näyttöön tulee Muokkaa peitettä ikkuna.
c Valitse Muokkaa peitettä -ikkunassa Luo.
d Kirjoita Tallenna nimellä -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi Työn nimi -ruutuun. Valitse kohdepolku
tarvittaessa (oletuspolku on C:\Formover).
e Napsauta tallenna-painiketta. Nimi tulee näkyviin Peiteluettelo-luetteloon.
f Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.
3. Erityisominaisuudet
152
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
Peite
(Sivun peitteen
käyttäminen)
Peite
(Sivun peitteen
poistaminen)
Kuvaus
a Valitse Lisäasetukset-välilehti.
b Valitse haluamasi peite avattavasta Teksti-luettelosta.
c Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole avattavassa Teksti-luettelossa, valitse luettelosta Muokkaa... ja valitse sitten Lataa.
Valitse käytettävä peitetiedosto.
Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen, voit myös ladata tiedoston, kun avaat Avaa-ikkunan.
Kun olet valinnut tiedoston, valitse Avaa. Tiedosto tulee näkyviin Peiteluettelo-ruutuun, ja voit käyttää sitä tulostamisessa.
Valitse peite Peiteluettelo-ruudusta.
d Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa -ruutu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee sanomaikkuna
aina, kun tulostat asiakirjaa. Sanomaikkunassa pyydetään vahvistamaan, että haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa.
Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite sisällytetään tulostettavaan asiakirjaan automaattisesti.
e Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
a
b
c
d
e
f
Valitse Printing Preferences -ikkunan Lisäasetukset-välilehti.
Valitse avattavasta Teksti-luettelosta Muokkaa.
Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
Napsauta Poista-painiketta.
Kun vahvistussanomaikkuna tulee näyttöön, valitse Kyllä.
Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta. Voit poistaa sivun peitteet, joita et enää käytä.
3. Erityisominaisuudet
153
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Kohde
Kuvaus
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos olet asentanut lisämuistin tai massamuistilaitteen (HDD).
• Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos
jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.
• Tulostustila: Tulostustila -oletusasetus on Normaali, jolloin tiedosto tulostetaan tallentamatta sitä muistiin.
- Normaali: Tässä tilassa tulostetaan tallentamatta asiakirjaa valinnaiseen muistiin.
- Tarkista: Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden kopion. Voit tulostaa ensin yhden kopion tarkistamista
varten ja tulostaa loput kopiot myöhemmin.
Tulostustila
- Luottamuksellinen: Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen. Sinun on annettava salasana, jotta
voit tulostaa.
- Tallenna: Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan kiintolevylle tulostamatta asiakirjaa.
- Tallenna ja tulosta: Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjaa tulostetaan ja tallennetaan samanaikaisesti.
- Taustatulostus: Tämä valinta voi olla käyttökelpoinen, kun joudutaan käsittelemään suuria tietomääriä. Jos valitset tämän
asetuksen, laite asettaa asiakirjan tulostusjonoon kiintolevylle ja tulostaa asiakirjan sitten kiintolevyn jonosta, mikä vähentää
tietokoneen kuormitusta.
- Tulostusaikataulu: Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa asiakirjan tulostumaan määritettynä ajankohtana.
• Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
• Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
a. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun käytät XPS-ohjainta.
3. Erityisominaisuudet
154
Suoratulostus-apuohjelman käyttö (vain Windows)
3
4
Mikä on Suoratulostus-apuohjelma?
Suoratulostus-apuohjelma on ohjelma, joka lähettää PDF-tiedostot
suoraan laitteeseen niin, ettei tiedostoa tarvitse avata.
Jos haluat asentaa tämän ohjelman, valitse Kehittynyt asennus >
Mukautettu asennus ja merkitse tämä ohjelma valintamerkillä, kun
asennat tulostinohjaimen.
Tulostaminen
Voit tulostaa usealla eri tavalla käyttämällä Suoratulostus-apuohjelmaa.
1
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat >
Samsung Printers > Suoratulostus-apuohjelma >
Suoratulostus-apuohjelma.
Suoratulostus-apuohjelma-valintaikkuna avautuu.
• Laitteessa on oltava asennettuna massamuistilaite (HDD)
tiedostojen tulostamiseen tätä ohjelmaa käyttäen.
2
Valitse tulostin avattavasta Valitse tulostin -luettelosta ja napsauta
Selaa-painiketta.
• Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden tulostus on
rajoitettu. Poista tulostuksen rajoitus käytöstä ja yritä tulostaa
uudelleen.
3
Valitse tulostettava PDF-tiedosto ja valitse Avaa.
• Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden käyttö on
rajoitettu salasanan avulla. Poista salasanaominaisuus käytöstä ja
yritä tulostaa uudelleen.
• Se, voidaanko PDF-tiedosto tulostaa Suoratulostus-apuohjelma ohjelmaa käyttäen riippuu siitä, kuinka PDF-tiedosto luotiin.
PDF-tiedosto lisätään Valitse tiedostot -kohtaan.
4
5
Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.
Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.
• Suoratulostus-apuohjelma tukee PDF-versiota 1.7 ja aiempia. Jos
tiedosto on uudempaa versiota, sinun on avattava tiedosto, jotta voit
tulostaa sen.
3. Erityisominaisuudet
155
Suoratulostus-apuohjelman käyttö (vain Windows)
5
Pikavalikon käyttäminen
1
Napsauta tulostettavaa PDF-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Suoratulostus.
Näyttöön avautuu Suoratulostus-apuohjelma -ikkuna, johon on
lisätty PDF-tiedosto.
2
3
4
Valitse käytettävä laite.
Mukauta laiteasetukset.
Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.
3. Erityisominaisuudet
156
Muisti-/kiintolevytilan käyttäminen
•
Tied.käyt.: Voit valita tiedostokäytännön, joka luo tiedostonimen ennen
kuin järjestelmä jatkaa työn suorittamista lisämuistin avulla. Jos
lisämuistissa on jo sama nimi, kun annat uuden tiedostonimen, voit
nimetä tiedoston uudelleen tai korvata sen.
•
Tallenn. työ: Voit tulostaa tai poistaa tallennetun työn.
•
Pid. olev. työn aikakat.: Laite voi poistaa automaattisesti tallennetun
työn tietyn ajan kuluttua. Voit määrittää, kuinka kauan laite odottaa
ennen tallennetun työn poistamista.
•
Kuvan korvaus: Kuvan korvaus on turvatoimenpide asiakkaille, jotka
huolissaan luvattomasta käytöstä ja luokitellun tai yksityisen asiakirjan
monistamisesta.
Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen
määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy,
sen ohjeet eivät koske laitettasi.
6
Tulostinohjaimesta
Lisämuistin asentamisen jälkeen voit käyttää Tulosta-ikkunassa
tulostuksen lisäominaisuuksia, kuten määrittää työn tarkistamisen tai
yksityisen tulostyön tulostamisen. Valitse Asetukset tai Ominaisuus ja
konfiguroi tulostustila.
Kun kiintolevy on asennettu, voit tulostaa myös esimääritetyt
asiakirjamallit kohdasta Lomakevalikko.
7
Ohjauspaneelista
Jos laitteessa on lisämuisti tai lisäkiintolevyasema, voit käyttää näitä
ominaisuuksia Työnhallinta -valikosta.
•
Aktiivinen työ: Kaikki tulostamista odottavat tulostustyöt näkyvät
aktiivisten töiden jonossa siinä järjestyksessä, jossa ne on lähetetty
tulostimeen. Voit poistaa työn jonosta ennen tulostamista tai määrittää
sen tulostettavaksi aikaisemmin.
3. Erityisominaisuudet
157
Macintosh-tulostaminen
9
Tulostinasetusten muuttaminen
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta
riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.
Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.
8
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostat Macintosh-tietokoneella, sinun on tarkistettava, mikä
tulostinohjainasetus kussakin sovelluksessa on käytössä. Voit tulostaa
Macintosh-tietokoneella seuraavasti:
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print. Tulostimen
ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan
laitteen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen ominaisuusikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen kuin seuraavassa.
10
Tulostaminen monta sivua yhdelle arkille
1
2
Avaa tulostettava asiakirja.
3
Valitse paperin koko, suunta, skaalaus ja muut asetukset ja
varmista, että laitteesi on valittu. Valitse OK.
4
5
6
Avaa File-valikko ja valitse Page Setup (joissakin sovelluksissa
Document Setup).
Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille. Näin voit säästää
paperia tulostaessasi vedoksia.
1
2
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print.
3
4
Valitse muita käytettäviä asetuksia.
Avaa File-valikko ja valitse Print.
Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
Valitse Print.
Valitse Layout kohdassa Orientation olevasta avattavasta
luettelosta. Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä avattavasta
Pages per Sheet -luettelosta.
Valitse Print.
Laite tulostaa valitun sivumäärän yhdelle paperiarkille.
3. Erityisominaisuudet
158
Macintosh-tulostaminen
11
Jos tulostat yli kaksi kopiota, ensimmäinen ja toinen kopio voidaan
tulostaa samalla arkille. Jos tulostat enemmän kuin yhden kopion, vältä
tulostamista paperin molemmille puolille.
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta
riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.
12
Ohjeen käyttäminen
Määritä ennen kaksipuolisen tulostuksen valitsemista, miltä reunalta haluat
sitoa valmiin asiakirjan. Sidontavaihtoehdot ovat:
•
Long-Edge Binding: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä
asettelu.
•
Short-Edge Binding: Tämä on kalentereissa usein käytetty asettelu.
1
2
Valitse Macintosh-sovelluksen File-valikosta Print.
3
4
5
Valitse sidontasuunta Two-Sided -kohdassa.
Napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä ja valitse
aihe, josta haluat tietoja. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on tietoja
kyseisestä ohjaimen tukemasta ominaisuudesta.
Valitse Layout-kohdassa Orientation olevasta avattavasta
luettelosta.
Valitse muita käytettäviä asetuksia.
Napsauta Print. Laite tulostaa paperin molemmille puolille.
3. Erityisominaisuudet
159
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta
riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.
Automaattinen/manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ei ehkä ole
käytettävissä malleista riippuen. Voit vaihtoehtoisesti käyttää lprtulostusjärjestelmää tai muita sovelluksia pariton-parillinentulostamiseen.
13
Sovelluksista tulostaminen
Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX Printing
Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPS-yhteensopivista
sovelluksista.
1
2
3
4
•
Text: Määrittää sivun reunukset ja tekstin asetukset, kuten
rivivälit tai sarakkeet.
•
Graphics: Määrittää kuvatiedostojen tulostamisessa käytettävät
kuva-asetukset, kuten värit, kuvan koon sekä kuvan sijainnin.
•
Advanced: Asettaa tulostustarkkuuden, paperilähteen ja
tulostuskohteen.
Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print.
Valitse Print suoraan lpr:n kautta.
Valitse graafisen LPR-käyttöliittymän ikkunassa laitteen mallinimi
tulostinluettelosta ja valitse Properties.
Muuta tulostustyön ominaisuuksia seuraavien ikkunan yläreunassa
näkyvien välilehtien avulla. Välilehtiä on neljä.
•
5
Ota muutokset käyttöön ja sulje Properties -ikkuna napsauttamalla
Apply-painiketta.
6
7
Aloita tulostaminen valitsemalla LPR GUI -ikkunassa OK.
Näyttöön tulee Printing-ikkuna, jossa voit valvoa tulostustyön tilaa.
Voit keskeyttää meneillään olevan työn napsauttamalla Cancelpainiketta.
General: Muuttaa paperikokoa, -tyyppiä ja asiakirjojen suuntaa.
Voit myös ottaa käyttöön kaksipuolisen tulostuksen, lisätä
erotinsivuja työn alkuun ja loppuun ja muuttaa arkille
tulostettavien sivujen määrää.
3. Erityisominaisuudet
160
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
14
15
Tiedostojen tulostaminen
Voit tulostaa laitteella monia erityyppisiä tiedostoja CUPS-menetelmällä eli
suoraan komentoriviltä. CUPS lpr -apuohjelmalla voit sen tehdä, mutta
ohjaimen paketti vaihtaa vakio lpr -työkalun paljon
käyttäjäystävällisempään LPR GUI -ohjelmaan.
Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen
Printer Properties -ikkunasta voit Printers configuration avulla muuttaa
useita laitteen tulostinominaisuuksia.
1
Voit tulostaa minkä tahansa asiakirjatiedoston seuraavasti:
1
Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linux-komentoliittymän komentorivillä
ja paina Enter-näppäintä. Näyttöön tulee LPR GUI -ikkuna.
Jos kirjoitat vain lpr ja painat Enter-näppäintä, näyttöön tulee ensin
Select file(s) to print -ikkuna. Valitse tulostettavat tiedostot ja
napsauta Open-painiketta.
2
3
Valitse laitteesi LPR GUI -ikkunassa olevasta luettelosta ja muuta
sitten tulostustyön asetuksia.
Avaa Unified Driver Configurator.
Valitse tarvittaessa Printers configuration.
2
3
Valitse laitteesi tulostimien luettelosta ja valitse Properties.
Printer Properties -ikkuna avautuu.
Ikkunan yläosassa on seuraavat viisi välilehteä:
•
General: Antaa muuttaa tulostimen sijaintia ja nimeä. Tässä
välilehdessä syötetty nimi näkyy Printers configuration kohdassa tulostimien luettelossa.
•
Connection: Antaa tarkastella eri porttia tai valita toisen portin.
Jos muutat laiteportin USB-portista rinnakkaisportiksi tai
päinvastoin laitteen ollessa käytössä, sinun on määritettävä
laiteportti uudelleen tässä välilehdessä.
•
Driver: Tässä välilehdessä voit tarkastella eri laiteohjaimia tai
valita toisen laiteohjaimen. Voit asettaa oletuslaiteasetukset
napsauttamalla Options-painiketta.
Aloita tulostus valitsemalla OK.
3. Erityisominaisuudet
161
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
4
•
Jobs: Näyttää tulostustöiden luettelon. Voit peruuttaa valitun
työn ja tarkistaa työluettelossa olevat aiemmat työt
napsauttamalla Cancel job -painiketta ja valitsemalla Show
completed jobs -valintaruudun.
•
Classes: Näyttää luokan, johon laitteesi kuuluu. Voit lisätä
laitteen tiettyyn luokkaan valitsemalla Add to Class tai poistaa
laitteen valitusta luokasta valitsemalla Remove from Class.
Ota muutokset käyttöön ja sulje Printer Properties -ikkuna
valitsemalla OK.
3. Erityisominaisuudet
162
UNIX-tulostaminen
4
Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista
riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.
Määritä kohtaan Number of Copies tulostettavien kopioiden määrä.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tuottamia tulostusominaisuuksia
valitsemalla Properties. (katso "Tulostinasetusten muuttaminen"
sivulla 158).
16
Tulostustöihin siirtyminen
5
Kun tulostin on asennettu, valitse tulostettavaksi mikä tahansa kuva-, teksti, PS- tai HPGL-tiedosto.
Aloita tulostaminen valitsemalla OK.
17
Laiteasetusten muuttaminen
1
Suorita komento ”printui <file_name_to_print>”.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa asiakirjan document1, käytä
seuraavaa komentoa:
Käyttäjä voi valita tulostusasetukset UNIX-tulostinohjaimen Print Job
Manager -ohjelman avulla valitsemalla tulostusikkunassa Properties.
printui document1.
Voit myös käyttää seuraavia pikanäppäimiä: Help avautuu painamalla Hnäppäintä, O-näppäin vastaa OK-painiketta, A-näppäin Apply-painiketta ja
C-näppäin Cancel-painiketta.
Komento avaa UNIX-tulostinohjaimen Print Job Manager ohjelman, jossa käyttäjä voi valita tulostusasetukset.
2
3
Valitse tulostin, joka on jo lisätty.
General-välilehti
Valitse ikkunasta tulostusasetukset, kuten Page Selection.
•
Paper Size: Määritä paperikooksi A4, Letter tai muu tarpeitasi vastaava
paperikoko.
•
Paper Type: Valitse paperityyppi. Luetteloruudussa ovat käytettävissä
vaihtoehdot Printer Default, Thick ja Plain.
3. Erityisominaisuudet
163
UNIX-tulostaminen
•
Paper Source: Valitse, mistä kasetista paperia käytetään.
Oletusasetus on Auto Selection.
HPGL/2-välilehti
•
Orientation: Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle.
•
Use only black pen: Voit tulostaa kaikki kuvat mustalla värillä.
•
Duplex: Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille.
•
Fit plot to page: Voit sovittaa koko kuvan yhdelle sivulle.
Automaattinen/manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ei ehkä ole
käytettävissä malleista riippuen. Voit vaihtoehtoisesti käyttää lprtulostusjärjestelmää tai muita sovelluksia pariton-parillinentulostamiseen.
•
Multiple pages: Voit tulostaa monia sivuja yhdelle paperiarkille.
•
Page Border: Valitse joku reunamalleista (esim., Single-line hairline,
Double-line hairline)
Margins-välilehti
•
Use Margins: Voit määrittää asiakirjan reunukset. Reunukset eivät ole
oletusarvon mukaan käytössä. Käyttäjä voi muuttaa reunusasetuksia
muuttamalla vastaavien kenttien arvoja. Oletusarvot vaihtelevat valitun
sivun koon mukaan.
•
Unit: Voit muuttaa mittayksiköt pisteiksi, tuumiksi tai senttimetreiksi.
Printer-Specific Settings-välilehti
Image-välilehti
Tällä välilehdellä voit muuttaa asiakirjan kirkkautta, tarkkuutta tai kuvan
sijaintia.
Voit mukauttaa useita asetuksia määrittämällä asetuksia JCL- ja Generalkehyksissä. Nämä asetukset ovat tulostinkohtaisia ja vaihtelevat PPDtiedoston mukaan.
Text-välilehti
Voit määrittää lopullisen tulosteen merkkien reunuksen, rivivälin tai palstat.
3. Erityisominaisuudet
164
4. Hyödylliset
hallintatyökalut
Tässä luvussa kerrotaan hallintatyökaluista, joiden avulla saat kaiken hyödyn irti laitteestasi.
• Samsung AnyWeb Print
166
• Easy Eco Driver
167
• SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen 169
• Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen
käyttäminen
172
• Käyttäminen Samsung-tulostimen tila
175
• Käyttäminen Smart Panel
177
• Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen
Linuxissa
179
Samsung AnyWeb Print
Käytettävissä vain Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien
käyttäjille.
Tämän työkalun avulla sivujen näyttökuvien ottaminen, esikatselu,
hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla.
Ohjelman avaaminen:
•
Windowsille: Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Samsung AnyWeb Print > Lataa viimeisin versio.
•
Macintoshille: Avaa Applications-kansio > Samsung-kansio >
Samsung AnyWeb Print.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
166
Easy Eco Driver
Easy Eco Driver -sovelluksella ennen tulostamista voit käyttää Ecoominaisuuksia paperin ja väriainekasetin säästämiseksi . Tämän
sovelluksen käyttämiseksi tulee valita Start Easy Eco Driver before
printing job tulostimen ominaisuuksissa.
Easy Eco Driver -sovellus antaa myös yksinkertaisesti muokata kuten
poistaa kuvia sekä tekstejä, muuttaa fontteja, ja paljon muuta. Voit tallentaa
usein käytettyjä asetuksia esiasetukseksi.
Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
Kuinka käytetään:
1 Avaa tulostettava asiakirja.
2 Tulosta asiakirja.
Näyttöön tulee esikatseluikkuna.
3 Valitse valinnat, joita haluat käyttää asiakirjaan.
Tässä näkyy esikatselukuva käytetyistä ominaisuuksista.
4 Valitse Print.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
167
Ymmärtäminen Easy Capture Manager
Kaappaa näyttösi ja käynnistä Easy Capture Manager yksinkertaisesti
painamalla Tulosta näyttö -näppäintä näppäimistöllä. Voit nyt helposti
tulostaa kaapatun näyttösi kaapattuna tai muokattuna.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
168
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
• SyncThru™ Web Service -palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet
Explorer 6.0 tai uudempi.
• Tämän käyttöoppaan SyncThru™ Web Service -palvelun selite
saattaa näyttää erilaisilta kuin omassa laitteessasi, koska siinä
esitetyt valinnat ja mallit vaihtelevat.
• Vain verkkomalli.
Kirjautuminen SyncThru™ Web Service palveluun
Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit määrittää
SyncThru™ Web Service -asetukset. Voit käyttää SyncThru™ Web Service
-palvelua kirjautumatta, mutta tällöin et voi käyttää Settings- ja Securityvälilehtiä.
1
1
Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston
oikeasta yläkulmasta.
2
Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.
SyncThru™ Web Service -palvelun avaaminen
1
Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.
•
ID: admin
Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx)
osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
•
Password: sec00000
2
2
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
SyncThru™ Web Service -toiminnon yleiskuvaus
Jotkin välilehdet eivät ehkä näy kaikissa laitemalleissa.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
169
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
Information-välilehti
Security-välilehti
Välilehdessä kerrotaan laitettasi koskevia yleistietoja. Voit tarkistaa erilaisia
asioita, kuten jäljellä olevan väriaineen määrän. Voit myös tulostaa
raportteja, kuten virheraportin.
Tässä välilehdessä voit asettaa järjestelmän ja verkon suojaustiedot. Sinun
on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä
välilehteä.
•
Active Alerts: Näyttää hälytykset, jotka ovat esiintyneet laitteessa ja
niiden vakavuusaste.
•
System Security: Määrittää järjestelmänvalvojan tiedot ja myös ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen toimintoja.
•
Supplies: Näyttää kuinka monta sivua tulostetaan ja paljonko
väriainetta on jäljellä kasetissa.
•
Network Security: Määrittää HTTP-, IPSec-, IPv4/IPv6-suodatus- ja
802.1x-asetukset.
•
Usage Counters: Näyttää käyttömäärän tulostustyypeittäin:
yksipuolinen ja kaksipuolinen.
•
Current Settings: Näyttää laitteen ja verkon tiedot.
•
Print information: Tulostaa raportteja, kuten järjestelmään liittyviä
raportteja ja fonttiraportteja.
Settings-välilehti
Tässä välilehdessä voit asettaa laitteesi ja verkon määrityksiä. Sinun on
kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä
välilehteä.
•
Machine Settings -välilehti: Määrittää laitteessasi olevia asetuksia.
•
Network Settings -välilehti: Näyttää verkkoympäristön asetukset.
Määrittää asetukset kuten TCP/IP ja verkkoprotokollat.
Maintenance-välilehti
Tässä välilehdessä voit tehdä laitteen ylläpitotoimintoja, kuten päivittää
laiteohjelmiston ja määrittää yhteystiedot sähköpostin lähettämistä varten.
Voit myös muodostaa yhteyden Samsung-sivustoon tai ladata ohjaimia
valitsemalla Link-valikon.
•
Firmware Upgrade: Päivittää laitteen ohjelmiston.
•
Contact Information: Näyttää yhteystiedot.
•
Link: Näyttää linkit hyödyllisille sivustoille, joista voit ladata tai tarkistaa
tietoja.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
170
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen
5
3
Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen
Määritä vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoitteet sekä
ilmoituskohteet, joista haluat saada hälytyksen.
Kun määrität tämän asetuksen, saat sähköpostitse tietoja laitteesi tilasta.
Kun määrität tietoja, kuten IP-osoitteen, isäntänimen, sähköpostiosoitteen
ja SMTP-palvelimen tiedot, koneen tilatiedot (väriaineen vähyys tai
laitevirhe) lähetetään määritetyn henkilön sähköpostiin automaattisesti.
Tätä vaihtoehtoa käyttää yleensä laitteen järjestelmänvalvoja.
1
Napsauta Apply-painiketta.
Jos palomuuri on käytössä, sähköposti-ilmoituksen lähetys ei ehkä
onnistu. Ota tällöin yhteyttä verkonvalvojaan.
4
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
Valitse Settings-välilehdestä Machine Settings > E-mail
Notification.
Jos et ole määrittänyt lähtevän liikenteen palvelinympäristöä, määritä
verkkoympäristö ennen sähköposti-ilmoituksen asettamista
valitsemalla Settings > Network Settings > Outgoing Mail
Server(SMTP).
4
6
Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.
Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja
paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
2
3
Lisää sähköposti-ilmoituksen käyttäjä valitsemalla Add.
Valitse Enable-valintaruutu, jos haluat käyttää E-mail Notification toimintoa.
Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen
Tämä asetus tarvitaan, jotta sähköposti-ilmoitusasetusta voidaan käyttää.
1
Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.
Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja
paina Enter-painiketta tai valitse Mene.
2
3
Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.
4
Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi, puhelinnumero, sijainti ja
sähköpostiosoite.
5
Napsauta Apply-painiketta.
Valitse Security-välilehdestä System Security > System
Administrator.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
171
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen
Samsung Easy Printer Manager on Windows-pohjainen sovellus, jossa
Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi sijaintipaikaksi.
Samsungin Samsung Easy Printer Manager yhdistää laiteasetukset sekä
tulostusympäristöt, asetukset/toiminnot ja käynnistyksen. Kaikilla näillä
ominaisuuksilla on yhdyskäytävä Samsung-laitteen käytön
helpottamiseksi. Samsung Easy Printer Managerissa on kaksi eri
käyttöliittymää, josta käyttäjä voi valita: peruskäyttöliittymän ja
käyttöliittymän lisäasetusten käyttö. Kahden käyttöliittymän välillä
vaihtaminen on helppoa: Napsauta
Avaa Sovellukset-kansio > Samsung-kansio > Samsung Easy Printer
Manager
Samsungin Samsung Easy Printer Manager -liittymä koostuu erilaisista
perusosioista seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:
Näyttökuva voi poiketa riippuen käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä.
-painiketta.
• Käytettävissä vain Windows- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien
käyttäjille.
• Samsung Easy Printer Managerin käyttämiseen tarvitaan
Windowsia varten vähintään Internet Explorer 6.0 tai uudempi.
5
Samsung Easy Printer Managerin merkitys
Ohjelman avaaminen:
Windowsille
Valitse Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
1
Tulostinluettelo
Tulostinluettelosta näkyvät tietokoneeseen
asennettujen tulostimien kuvakkeet.
Macintoshille
4. Hyödylliset hallintatyökalut
172
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen
Tulostimen
tiedot
Sisältöalue
Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit
tarkistaa tiedot, kuten laitteen mallin nimen, IPosoitteen (tai portin nimen) ja laitteen tilan.
5
2
Käyttöopas-painike: Virheen tapahtuessa
painike avaa Vianmääritysopas. Voit avata
heti ao. osion suoraan käyttöoppaasta.
Sovelluksen
tiedot
3
Sisältää linkkejä lisäasetuksiin, määrityksiin,
ohjeeseen ja laitetietoihin vaihtamiseksi.
-painiketta käytetään käyttöliittymän
vaihtamiseksi käyttöliittymän
lisäasetuskäyttöön.
Pikalinkit
6
Näyttää Pikalinkit laitteen varsinaisiin toimintoihin.
Tämä osio sisältää myös linkkejä lisäasetusten
käyttämiseksi.
Näyttää tiedot valitusta laitteesta, jäljellä olevasta
väriainetasosta ja paperista. Tiedot vaihtelevat
valitusta laitteesta riippuen. Joissakin laitteissa ei ole
tätä ominaisuutta.
Tilaa tarvikkeita Napsauta Tilaa-painiketta tarvikkeiden
tilausikkunasta. Voit tilata uusia väriainekasetteja
verkosta.
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje (
ja napsauta vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.
) -painiketta
6
Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus
Käyttöliittymän lisäasetukset on tarkoitettu verkosta ja laitteista vastuussa
olevan henkilön käyttöön.
Laitteen asetukset
4
Jos yhdistät laitteesi verkkoon, SyncThru™
Web Service -kuvake otetaan käyttöön.
Voit tehdä erilaisia laitteen asetuksia, kuten laitteen asetus, paperi,
asettelu, emulointi, verkko ja tulostustiedot.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
173
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen
Hälytysasetukset (vain Windows)
Tämä valikko sisältää vikahälytykseen liittyvät asetukset.
•
Tulostinhälytys: Sisältää hälytyksen saapumisaikaan liittyvät
asetukset.
•
Sähköposti-ilmoitus: Sisältää sähköpostin kautta saapuvien
hälytysten asetuksia.
•
Hälytyshistoria: Sisältää laitteen ja väriaineeseen liittyvien hälytysten
historian.
Työseuranta
Sisältää kyselyn määrätyn työnseurantakäyttäjän tiedonannosta. Tämä
tiedonanto voidaan luoda käyttää sitä laitteisiin työnseurantaohjelmiston
välityksellä, kuten SyncThru™ tai CounThru™ -järj.valvojan ohjelmisto.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
174
Käyttäminen Samsung-tulostimen tila
Samsung-tulostimen tila on ohjelma, joka valvoo ja tiedottaa laitteen tilasta.
Kuvake
Merkitys
Kuvaus
• Käytettävissä Windows-käyttäjille.
Normaali
• Tässä käyttöoppaassa näkyvä Samsung-tulostimen tila -ikkuna ja
sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai
käyttöjärjestelmän mukaan.
Laite on valmiustilassa eikä ole vikoja tai
varoituksia.
Varoitus
Laite on tilassa, jossa vika saattaa tulla. Voi
esimerkiksi väriaine olla vähissä ja vaarassa
tyhjentyä.
Virhe
Laitteessa on ainakin yksi virhe.
• Tarkasta käyttöjärjestelmä(t), joka on/jotka ovat yhteensopivia
laitteen kanssa (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 64).
7
Samsung-tulostimen tilan yleiskuvaus
Jos tulostuksessa ilmenee virhe, voit tarkistaa virheen Samsung-tulostimen
tila -ohjelmasta. Samsung-tulostimen tila asennetaan automaattisesti
asentaessasi laitteen ohjelmiston.
Samsung-tulostimen tilan voi käynnistää myös manuaalisesti. Mene
kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Perusasetukset-välilehteä >
Tulostimen tila -painiketta.
Väriaineen määrä
Nämä kuvakkeet ilmestyvät Windowsin tehtäväpalkkiin:
1
Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa
jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä
olevassa ikkunassa näkyvä laite ja värikasettien
määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen
mukaan. Joissakin laitteissa ei ole tätä
ominaisuutta.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
175
Käyttäminen Samsung-tulostimen tila
2
3
4
5
Vaihtoehto
Voit asettaa Tulostustöiden hälytyksiin liittyviä
asetuksia.
Tilaa tarvikkeita
Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
Vianmääritys
Voit avata vianmääritysosion myös suoraan
käyttöoppaasta.
Sulje
Sulje ikkuna.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
176
Käyttäminen Smart Panel
Smart Panel on ohjelma, joka valvoo tulostinta, kertoo sinulle sen tilasta ja
mahdollistaa tulostinasetusten mukauttamisen. Voit ladata Smart Panel ohjelmia Samsungin Web-sivustosta (katso "Smart Panel -ohjelman
asentaminen" sivulla 86).
1
Väriaineen määrä Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa
jäljellä olevan väriaineen määrää. Edellä
olevassa ikkunassa näkyvä laite ja värikasettien
määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen
mukaan. Jos et näe tätä ominaisuutta, se ei ole
käytettävissä laitteessasi.
2
Buy Now
Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
User’s Guide
Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas.
• Käytettävissä vain Linux-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
• Tässä käyttöoppaassa esitetty Smart Panel -ikkuna ja sen sisältö
voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai käyttöjärjestelmän mukaan.
• Tarkasta käyttöjärjestelmä(t), joka on/jotka ovat yhteensopivia
laitteen kanssa (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 21).
Virheen tapahtuessa painike avaa
Troubleshooting Guide. Voit avata
vianmääritysosion myös suoraan
käyttöoppaasta.
3
8
Smart Panel -ohjelmiston yleiskuvaus
Jos käytön aikana ilmenee virhe, virheen voi tarkistaa Smart Panel sovelluksesta. Voit käynnistää Smart Panel myös manuaalisesti.
Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella Smart Panelin kuvaketta(
Printer Setting
Tulostimen asetukset -apuohjelma voit määrittää
monia laitteen asetuksia. Joissakin laitteissa ei
ole tätä ominaisuutta.
).
4
Jos yhdistät laitteesi verkkoon,
SyncThru™ Web Service -kuvake
otetaan käyttöön.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
177
Käyttäminen Smart Panel
9
Smart Panelin asetusten muuttaminen
Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Smart Panel -kuvaketta ja
valitse Configure Smart Panel. Valitse haluamasi asetukset Configure
Smart Panel -ikkunassa.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
178
Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen Linuxissa
Unified Driver Configurator on pääasiassa laitteiden määrittämiseen
tarkoitettu työkalu. Sinun on asennettava Unified Linux Driver, jotta voit
käyttää Unified Driver Configurator -työkalua (katso "Asennus Linuxiin"
sivulla 86).
Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, järjestelmä luo Unified Driver
Configurator -kuvakkeen automaattisesti työpöydälle.
10
Unified Driver Configuratorin avaaminen
1
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver Configurator kuvaketta.
Voit myös napsauttaa Startup-valikon kuvaketta ja valita sitten
vaihtoehdot Samsung Unified Driver > Unified Driver
Configurator.
2
Voit siirtyä eri asetusikkunoihin vasemmalla olevien painikkeiden
avulla.
Voit avata näytön ohjevalikon valitsemalla Help.
3
Kun asetukset on tehty, sulje Unified Driver Configurator
valitsemalla Exit.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
179
Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen Linuxissa
11
Printers configuration
Printers configuration -ikkunassa on kaksi välilehteä: Printers ja
Classes.
1
Vaihtaa Printers configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki asennetut laitteet.
3
Näyttää laitteen tilan, mallin nimen ja URI-tunnuksen.
Tulostimen ohjauspainikkeet ovat seuraavat:
Printers-välilehti
Voit tarkistaa järjestelmän kulloisenkin tulostinmäärityksen napsauttamalla
Unified Driver Configurator -ikkunan vasemmalla puolella olevaa
laitekuvaketta.
•
Refresh: päivittää käytettävissä olevien laitteiden luettelon.
•
Add Printer: Antaa lisätä uusia laitteita.
•
Remove Printer: poistaa valitun laitteen.
•
Set as Default: määrittää valittuna olevan laitteen oletuslaitteeksi.
•
Stop/Start: pysäyttää tai käynnistää laitteen.
•
Test: tulostaa testisivun, jotta voidaan tarkistaa, että laite toimii oikein.
•
Properties: sallii tarkastella ja muuttaa tulostimen asetuksia.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
180
Unified Driver Configurator -työkalun käyttäminen Linuxissa
Classes-välilehti
12
Ports configuration
Classes-välilehdessä on luettelo käytettävissä olevista laiteluokista.
1
Tässä ikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevien porttien luetteloa,
tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa varatun portin, kun portin varannut
laite on lopettanut työn jostakin syystä.
2
1
2
1
Näyttää kaikki laiteluokat.
2
Näyttää luokan tilan ja luokkaan kuuluvien laitteiden määrän.
3
•
Refresh: päivittää luokkien luettelon.
1
Vaihtaa Ports configuration -näyttöön.
•
Add Class: lisää uuden laiteluokan.
2
Näyttää kaikki käytettävissä olevat portit.
•
Remove Class: poistaa valitun laiteluokan.
3
Näyttää portin tyypin, siihen liitetyn laitteen ja tilan.
•
Refresh: päivittää käytettävissä olevien porttien luettelon.
•
Release port: vapauttaa valitun portin.
4. Hyödylliset hallintatyökalut
181
5. Vianmääritys
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.
• Paperinsyöttöongelmat
183
• Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
184
• Tulostusongelmat
185
• Tulostuslaatuongelmat
189
• Käyttöjärjestelmän ongelmia
197
Paperinsyöttöongelmat
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Paperit jumiutuvat tulostuksen aikana.
Poista paperitukos.
Paperiarkit tarttuvat toisiinsa
• Tarkista paperikasetin enimmäiskapasiteetti.
• Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia.
• Poista paperit paperilokerosta ja leyhytä niitä.
• Kosteus saattaa saada paperiarkit tarttumaan toisiinsa.
Useiden paperiarkkien syöttö ei onnistu Lokerossa saattaa olla pinottuna erityyppisiä papereita. Lisää vain yhdentyyppistä, -kokoista ja -painoista paperia.
Paperin syöttö laitteeseen ei onnistu
• Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat esteet.
• Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi kasetista ja lisää se uudelleen oikein.
• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista.
• Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
Paperitukoksia esiintyy jatkuvasti
• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. Jos tulostat erikoismateriaaleille, syötä
kasettiin käsisyötöllä.
• Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
• Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa yläkansi ja poista roskat.
Kirjekuoret tulostuvat
epäsymmetrisesti tai niiden oikea
syöttö ei onnistu
Varmista, että paperinohjaimet ovat kirjekuorten molempia kylkiä vasten.
5. Vianmääritys
183
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei saa virtaa tai
tietokoneen ja laitteen välistä
yhteyskaapelia ei ole kytketty oikein.
• Kytke laite ensin sähkönsyöttöön ja paina ohjauspaneelin
(Virta) -painiketta.
• Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.
5. Vianmääritys
184
Tulostusongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Laitteessa ei ole virtaa, tai se ei saa virtaa.
Tarkista virtajohdon liitännät. Tarkista virtakytkin ja virtalähde.
Laitetta ei ole valittu oletuslaitteeksi.
Valitse tulostimesi oletustulostimeksesi Windowsissa.
Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista ongelmista:
• Yläkansi ei ole kiinni. Sulje yläkansi.
• Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 52).
• Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia (katso "Paperin lisääminen paperikasettiin" sivulla 26).
• Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
• Varmista, että suojakansi ja arkit on poistettu väriainekasetista (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
Jos laitteessa tapahtuu järjestelmävirhe, ota yhteyttä huoltoon.
Tietokoneen ja laitteen välistä kaapelia ei ole
kytketty oikein.
Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen (katso "Näkymä takaa" sivulla 17).
Tietokoneen ja laitteen välinen kaapeli on
viallinen.
Mikäli mahdollista, kytke kaapeli toiseen tietokoneeseen, joka toimii oikein, ja
tulosta työ sitten. Voit myös yrittää käyttää eri laitekaapelia.
Porttiasetus on virheellinen.
Tarkista Windowsin tulostinasetuksista, että tulostustyö on lähetetty oikeaan
porttiin. Jos tietokoneessa on monta porttia, varmista, että laite on liitetty oikeaan
porttiin.
Laite on saatettu määrittää virheellisesti.
Tarkista Tulostusmääritykset ja varmista, että kaikki tulostusasetukset on
määritetty oikein.
5. Vianmääritys
185
Tulostusongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Tulostinohjain on saatettu asentaa
virheellisesti.
Poista asennus ja asenna laiteohjain uudelleen.
Laite ei toimi oikein.
Tarkista, ilmoittaako ohjauspaneelin näyttö laitteen järjestelmävirheestä. Ota
yhteyttä huoltoon.
Asiakirjan koko on niin suuri, että tietokoneen
kiintolevytila ei riitä tulostustyön
käsittelemiseen.
Lisää kiintolevytilaa ja tulosta asiakirja uudelleen.
Tulostelokero on täynnä.
Laite jatkaa tulostamista, kun paperi on poistettu tulostelokerosta.
Laite valitsee
tulostusmateriaalit
väärästä
paperilähteestä
Tulostusmääritykset-kohdassa tehty
paperivalinta saattaa olla virheellinen.
Monissa ohjelmistosovelluksissa paperilähteen valinta löytyy Paperi-välilehdestä
kohdan Tulostusmääritykset sisältä (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 35). Valitse oikea paperilähde. Katso tulostinohjaimen
ohjenäyttö (katso "Ohjeen käyttäminen" sivulla 36).
Tulostustyö tulostuu
erittäin hitaasti.
Työ saattaa olla hyvin monimutkainen.
Tee sivusta yksinkertaisempi tai kokeile tulostuslaatuasetusten säätämistä.
Puolet sivusta on tyhjä.
Sivun suunta saattaa olla virheellinen.
Muuta sivun suuntaa sovelluksessasi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 35). Katso tulostinohjaimen ohjenäyttö (katso "Ohjeen
käyttäminen" sivulla 36).
Paperin koko ja paperikokoasetukset eivät
vastaa toisiaan.
Varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin
kasetissa olevan paperin koko, tai varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa
määritetty paperikoko on sama kuin käyttämäsi ohjelmistosovelluksen asetuksissa
valittu paperi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
5. Vianmääritys
186
Tulostusongelmat
Tila
Laite tulostaa, mutta
teksti on väärä,
sotkuinen tai
epätäydellinen.
Sivuja tulostuu, mutta
ne ovat tyhjiä.
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Laitteen kaapelia ei ole kytketty oikein, tai se
on viallinen.
Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen. Kokeile tulostaa työ, jonka tulostus on
aiemmin onnistunut. Jos mahdollista, liitä kaapeli ja laite toiseen tietokoneeseen ja
koeta tulostaa työ, jonka tulostuksen tiedät toimivan. Kokeile lopuksi uutta
laitekaapelia.
Valittuna on väärä tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen tulostinvalintavalikosta, että laitteesi on valittuna.
Sovellus toimii virheellisesti.
Kokeile tulostaa työ toisesta sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei toimi oikein.
Sulje Windows ja käynnistä tietokone uudelleen. Sammuta laite ja käynnistä se
sitten uudelleen.
Väriainekasetti on viallinen, tai sen väriaine on
lopussa.
Jaa tarvittaessa väriaine tasaisesti uudelleen. Vaihda väriainekasetti tarvittaessa.
• Katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 43.
• Katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44.
Laite ei tulosta PDFtiedostoja oikein. Osa
grafiikasta, tekstistä tai
kuvista puuttuu.
Tiedostossa saattaa olla tyhjiä sivuja.
Tarkista, että tiedosto ei sisällä tyhjiä sivuja.
Jotkin osat, kuten ohjain tai kortti, saattavat
olla viallisia.
Ota yhteyttä huoltoon.
PDF-tiedoston ja Acrobat-tuotteiden välillä on
yhteensopivuusongelma.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobattulostusvaihtoehdoista käyttöön Tulosta kuvana.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Valokuvien
tulostuslaatu on huono.
Kuvat eivät ole teräviä.
Valokuvan tarkkuus on hyvin pieni.
Pienennä valokuvan kokoa. Jos säädät valokuvan kokoa sovelluksessa, tarkkuus
pienenee.
5. Vianmääritys
187
Tulostusongelmat
Tila
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Laitteesta tulee höyryä
tulostelokeron läheltä
ennen tulostusta.
Kostean paperin käyttäminen voi aiheuttaa
höyrystymistä tulostuksen aikana.
Tämä ei ole ongelma. Jatka tulostusta.
Laite ei tulosta
erikoiskokoiselle
paperille, kuten
laskutuspaperille.
Paperikoko ja paperikoon asetus eivät vastaa
toisiaan.
Aseta oikea paperikoko kohdassa Mukautettu Paperi-välilehdessä kohdassa
Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla
35).
Tulostettu
laskutuspaperi on
käpristynyt.
Paperityyppiasetus ei ole sopiva.
Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan Tulostusmääritykset,
napsauta Paperi-välilehteä ja aseta tyypiksi Paksu (katso "Tulostusmäärityksetikkunan avaaminen" sivulla 35).
5. Vianmääritys
188
Tulostuslaatuongelmat
Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperia on lisätty väärin, tulostuslaatu saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on seuraavassa
taulukossa.
Tila
Vaalea tai haalistunut
tulostusjälki
Ehdotetut ratkaisut
• Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai haalistunut alue, väriaine on vähissä. Asenna uusi väriainekasetti, (katso
"Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
• Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai väriaineen säästötila on käytössä. Säädä
tulostustarkkuutta ja poista väriaineen säästö käytöstä. Katso tulostinohjaimen ohjeruutu.
• Jos tulosteessa on sekä tahroja että haalistumia, väriainekasetti täytyy puhdistaa. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso
"Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
• Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen
puhdistaminen" sivulla 46). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Paperin yläosa painetaan
vaaleammalla kuin paperin
muu osa.
Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Paperi-välilehteä ja aseta
paperityypiksi Kierrätetty (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
5. Vianmääritys
189
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Väriainepisteitä
Ehdotetut ratkaisut
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
• Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
Aukkoja tulosteissa
• Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Ota yhteyttä huoltoon (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
Sivulla on satunnaisia haalistuneita alueita, yleensä pyöreitä:
• Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen. Kokeile tulostaa työ uudelleen.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Paperin kosteustaso on epätasainen, tai paperin pinnassa on kosteita alueita. Kokeile erimerkkisen paperin käyttämistä.
• Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit saattavat saada jotkin paperien alueet hylkimään väriainetta. Kokeile toista
paperilaatua tai -merkkiä.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Paperi-välilehteä ja aseta
tyypiksi Paksu tai Paksumpi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja
Jos sivulle tulee valkoisia pilkkuja:
• Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista
laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
• Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
5. Vianmääritys
190
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Pystysuoria viivoja
Ehdotetut ratkaisut
Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja:
• Laitteen sisällä olevan värikasetin pinta (rumpuosa) on todennäköisesti naarmuuntunut. Poista väriainekasetti ja asenna
sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44.)
Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja:
• Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen
puhdistaminen" sivulla 46). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Musta tausta
Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen:
• Käytä kevyempiä arkkeja.
• Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva ympäristö tai suuri ilmankosteus (suhteellinen kosteus yli 80%) saattaa lisätä
taustavarjostuksen määrää.
• Poista vanha väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
• Jaa väriaine perusteellisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 43).
Väriainetahroja
• Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44.)
5. Vianmääritys
191
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Toistuvia pystysuoria
virheitä
Ehdotetut ratkaisut
Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti merkkejä tasaisin välein:
• Väriainekasetti saattaa olla vahingoittunut. Jos sinulla on edelleen sama ongelma, poista väriainekasetti ja asenna sen
tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
• Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos paperin kääntöpuolella on virheitä, vika korjaantuu todennäköisesti itsestään
muutaman sivun tulostamisen jälkeen.
• Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä huoltoon.
Taustatahroja
A
Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista, jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle sivulle.
• Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile tulostusta eri paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia, ennen kuin se on tarpeen, jotta
paperi ei kerää liikaa kosteutta.
• Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa, muuta tulostusasettelua niin, että kääntöpuolella olevien saumojen kohdalle
tulostaminen voidaan välttää. Saumoille tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia.
Tai valitse Paksu kirjekuori Tulostusmääritykset-ikkunasta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
• Jos taustatahrat peittävät koko tulostetun sivun pinta-alueen, säädä tulostustarkkuutta ohjelmistosovelluksen kautta tai
kohdassa Tulostusmääritykset (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35). Varmista, että on valittu
oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion
laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.
• Jos käytät uutta väriainekasettia, jaa ensin väriaine (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 43).
5. Vianmääritys
192
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Väriaine kerääntyy
lihavoitujen merkkien tai
kuvien ympärille.
Ehdotetut ratkaisut
Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Paperi-välilehteä ja aseta
paperityypiksi Kierrätetty (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
• Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali
paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.
Virheellisesti muotoiltuja
merkkejä
• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa olla liian liukasta. Kokeile eri paperia.
Vinoja sivuja
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Varmista, että paperinohjaimet eivät ole liian tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.
5. Vianmääritys
193
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Käpristymistä tai
aaltoilemista
Ehdotetut ratkaisut
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä kuumuus että kosteus voivat aiheuttaa paperin käpristymistä.
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Ryppyjä tai poimuja
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Tulosteiden kääntöpuolet
ovat likaisia
• Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta. Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
5. Vianmääritys
194
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Täysin yksivärisiä tai mustia
sivuja
A
Väriainetta irtoaa
Ehdotetut ratkaisut
• Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen.
• Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen"
sivulla 44.)
• Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
• Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 46).
• Tarkista paperityyppi ja -laatu.
• Poista väriainekasetti ja asenna sen jälkeen sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 44).
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Aukot merkeissä
Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on valkoisia alueita:
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperi ja käännä se.
A
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia.
5. Vianmääritys
195
Tulostuslaatuongelmat
Tila
Vaakasuoria raitoja
Ehdotetut ratkaisut
Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja tai tahroja:
• Väriainekasetti on saatettu asentaa virheellisesti. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen.
• Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen"
sivulla 44.)
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Käpristyminen
Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei syöty laitteeseen:
• Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
• Muuta tulostimen paperiasetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Paperi-välilehteä ja
aseta tyypiksi Ohut (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 35).
• Muutamiin arkkeihin
ilmaantuu toistuvasti
tuntematon kuva
Laitetta käytetään luultavasti 1 000 metrin korkeudessa tai sitä ylempänä. Korkeus voi vaikuttaa tulostuslaatuun, kuten
väriaineen irtoamiseen tai kuvien vaaleuteen. Muuta laitteen korkeusasetusta (katso "Korkeuden säätö" sivulla 144).
• Väriainetta irtoaa
• Esiintyy vaaleaa
tulostusjälkeä tai likaa
5. Vianmääritys
196
Käyttöjärjestelmän ongelmia
1
Yleiset Windows-ongelmat
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Asennuksen aikana tulee sanoma
siitä, että tiedosto on käytössä.
Sulje kaikki sovellukset. Poista käynnistysryhmästä kaikki ohjelmat ja käynnistä sitten Windows uudelleen. Asenna
tulostinohjain uudelleen.
Näyttöön tulee yleisen
suojausvirheen, OE-poikkeuksen,
Spool 32:n tai virheellisen
toiminnon virhesanomia
Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
Näyttöön tulee tulostuksen
epäonnistumisen tai tulostimen
aikakatkaisuvirheen virhesanomia.
Näitä sanomia voi tulla näyttöön tulostuksen aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut tulostuksen. Jos sanoma tulee
näyttöön valmiustilassa tai tulostuksen päättymisen jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko ilmennyt jokin virhe.
Lisätietoja Windows-virhesanomista on tietokoneen mukana toimitetussa Microsoft Windows 2000-, Windows XP-, Windows 2003- tai Windows Vista
-käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa.
5. Vianmääritys
197
Käyttöjärjestelmän ongelmia
2
Yleiset Macintosh-ongelmat
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein.
Osa grafiikasta, tekstistä tai kuvista
puuttuu.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön Tulosta
kuvana.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Jotkin kirjaimet eivät näy normaalisti
kansilehden tulostuksessa.
Mac OS ei pysty luomaan fonttia kansilehden tulostuksen aikana. Englannin kielen mukaiset aakkoset ja numerot
näkyvät normaalisti kansilehdellä.
Kun asiakirja tulostetaan Mac OSkäyttöjärjestelmän Acrobat
Reader 6.0:ssa tai uudemmassa, värit
tulostuvat virheellisesti
Varmista, että laiteohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.
Lue lisätietoja Macintosh-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Macintosh-käyttöoppaasta.
5. Vianmääritys
198
Käyttöjärjestelmän ongelmia
3
Yleiset Linux-ongelmat
Tila
Laite ei tulosta
Ehdotetut ratkaisut
• Tarkista, että tulostinohjain on asennettu järjestelmään. Avaa Unified Driver Configurator. Voit tarkastella käytettävissä
olevien laitteiden luetteloa valitsemalla Printers configuration -ikkunan Printers-välilehden. Varmista, että laitteesi on
luettelossa. Lisää laite tarvittaessa avaamalla Add new printer wizard.
• Tarkista, onko laitteeseen kytketty virta. Avaa Printers configuration ja valitse laitteesi tulostinluettelosta. Katso
Selected printer -ruudussa olevaa kuvausta. Jos sen tila sisältää merkkijonon Stopped, paina Start-painiketta.
Tulostimen pitäisi toimia taas normaalisti. Tulostimen tilaksi voi tulla ”stopped”, jos tulostuksen yhteydessä esiintyy
ongelmia.
• Tarkista, onko sovelluksessa erityinen tulostusasetus kuten ”-oraw”. Jos komentoriviparametrissa on ”-oraw”, poista se.
Sen jälkeen tulostus toimii oikein. Valitse Gimp-edustaa varten ”print” -> ”Setup printer” ja muokkaa sitten komennon
komentoriviparametria.
Laite ei tulosta koko sivuja, ja
tulosteet ovat vain sivujen
puolikkaita.
Tämä on tunnettu ongelma, joka ilmenee, kun värilaitetta käytetään Ghostscriptin versiossa 8.51 tai aiemmassa versiossa
64-bittisessä Linux-käyttöjärjestelmässä. Tämä ongelma on raportoitu osoitteessa bugs.ghostscript.com kohteena
Ghostscript Bug 688252. Kyseinen ongelma on ratkaistu AFPL Ghostscriptin versiossa 8.52 ja uudemmissa versioissa.
Ratkaise tämä ongelma lataamalla AFPL Ghostscriptin uusin versio osoitteesta http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ ja
asentamalla se.
Virhesanoma ”Cannot open
port device file” tulee
näyttöön asiakirjaa
tulostettaessa.
Älä muuta tulostustyön parametreja (esimerkiksi LPR GUI:n kautta), kun tulostustyö on käynnissä. CUPS-palvelimen
tunnetut versiot keskeyttävät tulostustyön, jos tulostusasetuksia muutetaan ja työ yritetään sitten käynnistää uudelleen
alusta. Koska Unified Linux Driver lukitsee portin tulostuksen ajaksi, ohjaimen yllättävä keskeytys pitää portin lukittuna, jolloin
uusien töiden tulostaminen ei ole mahdollista. Jos näin käy, yritä vapauttaa portti valitsemalla Port configuration -ikkunassa
Release port.
5. Vianmääritys
199
Käyttöjärjestelmän ongelmia
Lue lisätietoja Linux-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Linux-käyttöoppaasta.
4
Yleiset PostScript-ongelmat
Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voi ilmetä, kun käytössä on useita tulostinkieliä.
Ongelma
PostScript-tiedostoa ei voi
tulostaa.
Mahdollinen syy
PostScript-ohjainta ei välttämättä ole
asennettu oikein.
Ratkaisu
• Asenna PostScript-ohjain (katso "Ohjelmiston asennus" sivulla 83).
• Tulosta määrityssivu ja varmista, että PostScript-versio on käytettävissä
tulostusta varten.
• Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe -raportti
tulostuu.
Tulostustyö on liian monimutkainen.
Saatat joutua vähentämään sivun monimutkaisuutta tai asentamaan lisää
muistia.
PostScript-virhesivu
tulostuu.
Tulostustyö ei ehkä ole PostScript-työ.
Varmista, että tulostustyö on PostScript-työ. Tarkista, odottiko sovellus
asetus- tai PostScript-otsikkotiedoston lähettämistä laitteeseen.
Lisäpaperikasetti ei ole
valittuna ohjaimessa.
Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan
lisäpaperikasettia.
Avaa PostScript-ohjaimen ominaisuudet, valitse Laiteasetukset-välilehti ja
määritä kasettiasetus.
5. Vianmääritys
200
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
02-201-24-18
BELGIUM
BOSNIA
BRAZIL
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
05 133 1999
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
201
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
GERMANY
Customer Care Center
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/min)
Web Site
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
GREECE
IT and Mobile : 80111SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge/
from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders,
Televisions and Household
AppliancesFrom mobile and
fixed 2106293100
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
www.samsung.com/
hk_en/
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
3030 8282
www.samsung.com
1800 3000 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
202
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline, local
network Romtelecom - local
tariff /021 206 01 10 for landline
and mobile, normal tariff.
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726
7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
1800-10-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (7267864)
1-800-8-SAMSUNG (7267864)
02-5805777
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/
www.samsung.com
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
203
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
THAILAND
Customer Care Center
1800-29-3232
Web Site
www.samsung.com
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
204
Sanasto
ADF
Seuraava sanasto auttaa sinua tutustumaan tuotteeseen. Sen avulla
ymmärrät tulostuksessa yleisesti käytettävät ja tässä oppaassa
mainitut termit.
802.11
802.11 on langattoman paikallisverkkoyhteyden (WLAN) standardi, jonka
IEEE:n LAN/MAN-standardikomitea (IEEE 802) on luonut.
Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) on skannausyksikkö, joka
syöttää alkuperäisen paperiarkin automaattisesti niin, että laite voi
skannata osan paperista heti.
AppleTalk
AppleTalk on Apple, Inc:n kehittämä protokollapaketti tietokoneiden
verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Macintosh-tietokoneeseen
(1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.
802.11b/g/n
802.11b/g/n voi jakaa saman laitteiston ja käyttää 2,4 GHz:n kaistaa.
802.11b tukee enintään kaistanleveyttä, joka on 11 megabittiä/sekunti;
802.11n:llä suurin tuettu kaistanleveys on 150 megabittiä/sekunti. 802.11b/
g/n-laitteet voivat joskus kärsiä mikroaaltouunien, langattomien puhelimien
ja Bluetooth-laitteiden aiheuttamista häiriöistä.
Liitäntäpiste
Liitäntäpiste tai langaton liitäntäpiste (AP tai WAP) on laite, joka yhdistää
langattomat tietoliikennelaitteet yhteen langattomien lähiverkkojen (WLAN)
alueilla ja toimii WLAN-radiosignaalien päälähetin-vastaanottimena.
Bittisyvyys
Tietokoneiden grafiikkatermi, joka kuvaa niiden bittien määrän, joita
käytetään bittikarttakuvan yksittäisen kuvapisteen värin ilmaisemiseen.
Mitä suurempi värisyvyys on, sitä laajempi valikoima eri värejä on
käytettävissä. Kun bittien määrä kasvaa, mahdollisten värien määrästä
tulee epäkäytännöllisen suuri värikarttaa varten. Yksibittistä väriä kutsutaan
yleensä mustavalkoiseksi.
BMP
Bittikarttagrafiikkamuoto, jota käyttää sisäisesti Microsoft Windowsin
grafiikka-alijärjestelmä (GDI) ja jota käytetään yleisesti kyseisen
ympäristön yksinkertaisena grafiikkatiedostona.
Sanasto
205
Sanasto
BOOTP
Peitto
Bootstrap Protocol. Verkkoprotokolla, jonka avulla verkon asiakaskone saa
IP-osoitteensa automaattisesti. Tavallisesti tämä tehdään tietokoneiden tai
niissä käytettävien käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin aikana.
BOOTP-palvelimet määrittävät IP-osoitteen kullekin asiakkaalle
osoitevarannosta. BOOTP antaa ”levyttömien työasemien” hakea IPosoitteen ennen minkään kehittyneen käyttöjärjestelmän lataamista.
Tulostustermi, jonka avulla mitataan väriaineen käyttöä tulostettaessa.
Esimerkiksi viiden prosentin peitto tarkoittaa, että A4-kokoisesta paperista
noin 5 % on tekstiä tai kuvia. Jos paperilla tai alkuperäisessä lähteessä on
paljon tekstiä tai yksityiskohtaisia kuvia, peitto on suurempi, jolloin
väriainettakin käytetään todellisen peiton verran.
CSV
CCD
CCD (Charge Coupled Device) on laitteisto, joka mahdollistaa
skannaustyön suorittamisen. CCD-lukitusmekanismia käytetään myös
pitämään CCD-moduuli paikallaan niin, ettei laitteen siirtämisestä aiheudu
vahinkoa.
Pilkuin erotetut arvot (CSV). CSV on tiedostomuoto, jota käytetään tietojen
vaihtamiseen eri sovellusten välillä. Tästä Microsoft Excelissä
käytettävästä tiedostomuodosta on tullut alan tosiasiallinen standardi jopa
muissa kuin Microsoftin ympäristöissä.
DADF
Lajittelu
Lajittelussa useita kopioita sisältävä työ tulostetaan erissä. Kun lajittelu on
valittuna, laite tulostaa koko erän ennen lisäkopioiden tulostamista.
DADF (Duplex Automatic Document Feeder) on skannausyksikkö, joka
automaattisesti syöttää ja kääntää ympäri alkuperäisen paperiarkin niin,
että laite voi skannata arkin molemmat puolet.
Ohjauspaneeli
Oletus
Ohjauspaneeli on litteä ja yleensä pystysuuntainen taso, jossa ohjaus- tai
tarkkailutoiminnot näkyvät. Ohjauspaneeli on yleensä laitteen etuosassa.
Arvo tai asetus, joka on käytössä, kun tulostin otetaan pakkauksestaan,
nollataan tai alustetaan.
Sanasto
206
Sanasto
DHCP
Matriisitulostin
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on asiakaspalvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön
kokoonpanoparametrit, joita DHCP-asiakaskone tavallisesti pyytää
voidakseen osallistua IP-verkkoon. DHCP tarjoaa myös mekanismin
määrittää IP-osoitteita asiakasisännille.
Matriisitulostin on tietokonetulostintyyppi, jossa tulostuspää liikkuu sivulla
edestakaisin ja tulostaa iskemällä mustenauhaa paperia vasten
kirjoituskonemaisesti.
DIMM
DPI (Dots Per Inch)eli pistettä tuumaa kohden on skannauksessa ja
tulostuksessa käytettävän tarkkuuden mittayksikkö. Yleensä mitä suurempi
DPI on, sitä suurempi on myös tarkkuus, tarkemmat yksityiskohdat kuvassa
ja suurempi tiedostokoko.
DIMM (Dual Inline Memory Module) on pieni piirilevy, joka sisältää muistia.
DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten tulostustiedot ja
vastaanotettujen faksien tiedot.
DPI
DRPD
DLNA
DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on standardi,
jonka avulla kotiverkon laitteet voivat jakaa tietoa keskenään verkossa.
Lyhenne sanoista eritellyn soittomallin havainnointi. Distinctive Ring on
puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä
puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin.
DNS
Kaksipuolisuus
DNS (Domain Name Server) on järjestelmä, joka tallentaa toimialueen
nimiin liittyvät tiedot hajautettuun tietokantaan verkoissa, kuten
Internetissä.
Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin. Tällöin
laite voi tulostaa (tai skannata) arkin molemmille puolille.
Kaksipuolisuustoiminnolla varustetulla tulostimella voidaan tulostaa arkin
molemmille puolille yhdellä tulostuskerralla.
Sanasto
207
Sanasto
Käyttömäärä
Ethernet
Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta tulostimen
suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen elinkaarta mitataan
vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella tarkoitetaan tulostimen
keskimääräistä tulostuskapasiteettia – tavallisesti takuuaikana. Jos
käyttömäärä on esimerkiksi 48 000 sivua kuukaudessa ja työpäiviä on 20,
tulostimen yläkäyttöraja on 2 400 sivua päivässä.
Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN) varten. Se
määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien lähettämisen sekä
kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin monipalvelujärjestelmäliittymän
ohjaukselle (MAC) ja tietoyhteyskerrokselle. Ethernet on standardoitu
yleensä IEEE 802.3 -standardiksi. Se on ollut yleisimmin käytettävä
lähiverkkotekniikka aina 1990-luvulta lähtien.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) eli virheenkorjaustila on valinnainen
lähetystila, joka sisältyy Class 1 -faksilaitteisiin tai -faksimodeemeihin. Se
tunnistaa ja korjaa faksilähetysprosessissa joskus puhelinlinjan häiriöistä
aiheutuvat virheet.
Apple Computerin kehittämä protokollapaketti tietokoneiden verkkokäyttöä
varten. Se sisältyi alkuperäiseen Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt
Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.
FDI
Emulointi
Emulointi on tekniikka, jossa laite saa samat tulokset kuin toinen laite.
Emulaattori toistaa järjestelmän toiminnot eri järjestelmässä siten, että
toinen järjestelmä toimii ensimmäisen järjestelmän tavoin. Emulointi
keskittyy ulkoisen toiminnan tarkkaan toistamiseen toisin kuin simulointi,
joka keskittyy usein simuloitavan järjestelmän sisäisen tilan abstraktiin
malliin.
FDI (Foreign Device Interface) on laitteen sisälle asennettava kortti, jonka
avulla voidaan käyttää jotakin kolmannen osapuolen laitetta, kuten kolikoilla
toimivaa laitetta tai kortinlukijaa. Kyseiset laitteet mahdollistavat
maksullisen tulostuksen laitteella.
FTP
FTP-tiedostonsiirtoprotokolla on yleisesti käytetty protokolla tiedostojen
vaihtamiseen missä tahansa TCP/IP-protokollaa tukevassa verkossa,
kuten Internetissä tai intranetissä.
Sanasto
208
Sanasto
Kiinnitysyksikkö
HDD
Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen tulostusmateriaaliin. Se
koostuu kuumennusrullasta ja lisärullasta. Sen jälkeen, kun väriaine on
siirtynyt paperille, kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja paineen avulla,
että väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia paperi on lämmin
tullessaan ulos lasertulostimesta.
Kiintolevyasema (HDD) on pysyväismuistia käyttävä tallennuslaite, joka
säilyttää digitaalisesti koodatut tiedot nopeasti pyörivien magneettisia
pintoja sisältävien kiekkojen avulla.
Yhdyskäytävä
Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers) on kansainvälinen
yleishyödyllinen ammattimainen organisaatio, jonka tavoitteena on tukea
sähköön liittyvän tekniikan kehittämistä.
Yhteys tietokoneverkkojen välillä tai tietokoneverkon ja puhelinlinjan välillä.
Se on myös hyvin suosittu, sillä se on tietokone tai verkko, joka
mahdollistaa toisen tietokoneen tai verkon käytön.
Harmaasävy
Harmaan eri sävyt, joita käytetään kuvan tummissa ja vaaleissa kohdissa,
kun värikuva muunnetaan harmaasävyksi. Harmaan eri sävyjä käytetään
kuvaamaan värikuvan eri värejä.
IEEE
IEEE 1284
1284-rinnakkaisporttistandardin kehittäjä on IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers). ”1284-B”-termi viittaa tiettyyn liitintyyppiin, joka
on lisälaitteeseen (kuten tulostimeen) liitettävän rinnakkaiskaapelin
päässä.
Intranet
Rasteri
Kuvatyyppi, jossa harmaasävyt simuloidaan vaihtelemalla pisteiden
määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon pisteitä, ja
vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.
Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia, verkkoyhteyksiä ja
mahdollisesti yleistä puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla organisaatio
jakaa turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan työntekijöidensä
kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein näkyvintä palvelua
eli sisäistä Web-sivustoa.
Sanasto
209
Sanasto
IP-osoite
IPX/SPX
IP-osoite (Internet Protocol -osoite) on yksilöllinen numerosarja, jonka
avulla laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat tietoja toistensa kanssa IPstandardia hyödyntävässä verkossa.
IPX/SPX tulee sanoista Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Se on Novell NetWare -käyttöjärjestelmien käyttämä
verkkoprotokolla. Sekä IPX että SPX tarjoavat TCP/IP:n kaltaisia
yhteyspalveluita. IPX-protokolla on IP-protokollan kaltainen ja SPXprotokolla puolestaan TCP-protokollan kaltainen. IPX/SPX suunniteltiin
pääasiassa lähiverkkoja varten, ja se on erittäin tehokas protokolla
kyseiseen tarkoitukseen (sen suorituskyky on lähiverkossa yleensä
parempi kuin TCP/IP:n).
IPM
Kuvaa minuutissa (IPM) on tapa mitata tulostimen nopeutta. Kuvaa
minuutissa -nopeus ilmaisee, kuinka monta yksipuolista arkkia tulostin
pystyy saamaan valmiiksi minuutissa.
ISO
IPP
Internet-tulostusprotokolla (IPP) määrittää vakioprotokollan tulostamiselle
sekä tulostustöiden, tulostusmateriaalin koon, tarkkuuden ja muiden
kohteiden hallintaa varten. IPP-protokollaa voidaan käyttää paikallisesti tai
Internetin välityksellä sadoille tulostimille. Se myös tukee käytönhallintaa,
todennusta ja salausta, mikä tekee siitä aiempia ratkaisuja tehokkaamman
ja turvallisemman tulostusratkaisun.
ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen
standardointiorganisaatio, joka koostuu kansallisten
standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO tuottaa maailmanlaajuisia
teollisia ja kaupallisia standardeja.
ITU-T
International Telecommunication Union on kansainvälinen organisaatio,
joka on muodostettu kansainvälisten radio- ja puhelintietoliikenteiden
standardointia ja säätelyä varten. Sen päätehtäviä ovat radioliikenteeseen
liittyvien asioiden standardointi ja määritys sekä eri maiden välisten,
kansainväliset puhelut sallivien sopimusten organisoiminen. ITU-T:n
merkintä -T ilmaisee puhelintietoliikennettä.
Sanasto
210
Sanasto
ITU-T No. 1 chart -kaavio
MAC-osoite
Standardoitu ITU-T:n julkaisema testikaavio asiakirjafaksilähetyksiä varten.
MAC-osoite (monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaus) on verkkosovittimeen
liittyvä yksilöllinen tunnus. MAC-osoite on yksilöllinen 48-bittinen tunnus,
joka on yleensä kirjoitettu pareiksi ryhmiteltyinä kahtenatoista
heksadesimaalimerkkinä (esimerkiksi 00-00-0c-34-11-4e). Verkkokortin
valmistaja on yleensä koodannut tämän osoitteen pysyvästi verkkokorttiin,
ja sitä käytetään apuna reitittimille, jotka yrittävät paikantaa laitteita
suurissa verkoissa.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on kuvanpakkausstandardi,
jossa tarkkuus tai laatu ei heikkene. Se suunniteltiin binaarikuvien
pakkaamiseen erityisesti faksikäyttöä varten, mutta sitä voidaan käyttää
myös muille kuville.
MFP
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleisimmin käytetty
vakiomenetelmä valokuvamaisten kuvien hävikilliseen pakkaukseen. Se on
World Wide Webissä käytetty valokuvien tallennus- ja siirtomuoto.
(MFP) Multi Function Peripheral eli monitoimilaite on toimistolaite, joka
sisältää yhdessä fyysisessä kokonaisuudessa esimerkiksi tulostin-,
kopiokone-, faksi- ja skanneritoiminnot.
MH
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on verkkoprotokolla TCP/
IP:tä käyttävien hakemistopalveluiden kyselyiden ja muokkausten
tekemiseen.
LED
MH (Modified Huffman) on pakkausmenetelmä, jolla vähennetään niiden
tietojen määrää, jotka on lähetettävä faksilaitteiden välillä ITU-T T.4:n
suositteleman kuvan siirtämiseksi. MH on koodikirjapohjainen ajopituuden
koodauskaavio, joka tiivistää tehokkaasti tyhjän tilan. Koska useimmat
faksit koostuvat enimmäkseen tyhjästä tilasta, tämä pienentää useimpien
faksien lähetysaikaa.
LED-merkkivalo (valodiodi) on puolijohdekomponentti, joka ilmoittaa
laitteen tilan.
Sanasto
211
Sanasto
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6:n suosittelema
pakkausmenetelmä.
OPC (orgaaninen valojohde) on mekanismi, joka tekee tulosteesta
näennäiskuvan lasertulostimen lasersäteen avulla. OPC-rumpu on yleensä
vihreä tai harmaa ja sylinterinmuotoinen.
Modeemi
Kuvayksikkö, joka sisältää rummun, kuluu hitaasti joutuessaan
kosketuksiin väriainekasetin harjan, puhdistusmekanismin ja paperin
kanssa tulostinta käytettäessä, joten se tulee vaihtaa säännöllisesti.
Modeemi on laite, joka moduloi äänen digitaalisten tietojen koodaamista
varten ja myös poistaa kyseisen moduloinnin siirrettyjen tietojen
koodauksen poistamista varten.
MR
MR (Modified Read) on ITU-T T.4:n suosittelema pakkausmenetelmä. MR
koodaa ensimmäisen skannatun rivin käyttämällä MHpakkausmenetelmää. Seuraavaa riviä verrataan ensimmäiseen ja erot
määritetään, minkä jälkeen erot koodataan ja lähetetään.
NetWare
Novell, Inc:n kehittämä verkkokäyttöjärjestelmä. Siinä käytettiin aluksi
yhteistyömoniajoa eri palveluiden suorittamiseen tietokoneessa, ja
verkkoprotokollat perustuivat tyypilliseen Xerox XNS -pinoon. Nykyään
NetWare tukee TCP/IP:tä sekä IPX/SPX:ää.
Alkuperäiset
Alkuperäiset ovat esimerkki kohteesta, kuten asiakirjasta, valokuvasta tai
tekstistä, joka kopioidaan, toisinnetaan tai käännetään tuottamaan muita
kohteita mutta jota ei itseään ole kopioitu tai johdettu jostakin muusta.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) on ISO (International Organization for
Standardization) -järjestön kehittämä tietoliikennemalli. OSI tarjoaa
standardoidun ja modulaarisen lähestymistavan verkkosuunnitteluun; OSI
jakaa vaaditun joukon monimutkaisia funktioita hallittaviksi, itsenäisiksi ja
toiminnallisiksi kerroksiksi. Kerrokset ovat ylhäältä alas katsottuna sovellus,
esitys, istunto, siirto, verkko, tietoyhteys ja fyysinen.
Sanasto
212
Sanasto
PABX
Tulostusmateriaali
PABX (automaattinen tilaajavaihde) on yksityisessä yrityksessä käytössä
oleva automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä.
Tulostusmateriaalit ovat materiaaleja, kuten paperi, kirjekuoret, tarrat ja
kalvot, joita tulostimessa, skannerissa, faksissa tai kopiokoneessa
käytetään.
PCL
PPM
PCL (tulostimen komentokieli) on HP:n tulostinprotokollaksi kehittämä
Page Description Language (PDL) -kieli, josta on tullut alan standardi. Alun
perin varhaisia mustesuihkutulostimia varten kehitetty PCL on julkaistu eri
tasoisina lämpö-, matriisi- ja lasertulostimia varten.
Tarkoittaa sivua minuutissa (PPM). Sillä mitataan, miten nopeasti tulostin
toimii. Se tarkoittaa sitä, kuinka monta sivua tulostin saa valmiiksi yhdessä
minuutissa.
PDF
PRN-tiedosto
PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin kehittämä
tiedostomuoto kaksiulotteisille asiakirjoille. PDF on laitteistosta ja
tarkkuudesta riippumaton tiedostomuoto.
PRN-tiedosto on laiteohjaimen liitäntä, jonka avulla ohjelmisto vaihtaa
tietoja laiteohjaimen kanssa tekemällä useita tehtäviä helpottavia
järjestelmäkutsuja.
PostScript
Protokolla
PS (PostScript) on sivun kuvauskieli ja ohjelmointikieli, jota käytetään
pääasiassa sähköisissä ja tietokoneavusteisissa julkaisujärjestelmissä.
PS-kieltä käytettäessä ajetaan käännösohjelma, joka luo kuvan.
Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa yhteyden, tietoyhteyden ja
tiedonsiirron kahden tietojenkäsittelyn päätepisteen välillä tai ohjaa sitä.
PS
Tulostinohjain
Katso PostScript.
Tulostinohjain on ohjelma, jota käytetään komentojen lähettämiseen ja
tietojen siirtämiseen tietokoneesta tulostimeen.
Sanasto
213
Sanasto
PSTN
SMTP
PSTN (yleinen valintainen puhelinverkko) on maailman julkisten
puhelinverkkojen verkko, joka reititetään yleensä vaihteen kautta.
SMTP-yhteyskäytäntö (Simple Mail Transfer Protocol) on Internetsähköpostinvälityksen standardi. SMTP on suhteellisen yksinkertainen
tekstipohjainen protokolla, jossa määritetään vähintään yksi viestin
vastaanottaja, minkä jälkeen viestin teksti siirretään. Se on asiakaspalvelinprotokolla, jossa asiakas lähettää sähköpostiviestin palvelimeen.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on etäkäyttäjien
todennukseen ja kirjaamiseen tarkoitettu protokolla. RADIUS mahdollistaa
todennustietojen – kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen – keskitetyn
hallinnan AAA-menetelmällä (todennus, valtuutus ja kirjaus)
verkkoyhteyksien hallinnointia varten.
Tarkkuus
Tarkkuus tarkoittaa kuvan terävyyttä, joka mitataan pisteinä tuumaa
kohden (DPI). Mitä suurempi dpi-arvo on, sitä parempi on myös tarkkuus.
SMB
SMB (Server Message Block) on verkkoprotokolla, jota käytetään pääosin
tiedostojen, tulostinten, sarjaporttien ja sekalaisen tiedonsiirron jakamiseen
verkon solmujen välillä. Se tarjoaa myös todennetun prosessienvälisen
tietoliikennemekanismin.
SSID
SSID (Service Set Identifier) on langattoman lähiverkon (WLAN) nimi.
Kaikki WLAN-verkon langattomat laitteet käyttävät samaa SSID-tunnusta
viestiessään keskenään. SSID-tunnuksissa erotellaan isot ja pienet
kirjaimet, ja niiden enimmäispituus on 32 merkkiä.
Aliverkon peite
Aliverkon peitettä käytetään yhdessä verkko-osoitteen kanssa
määrittämään, mikä osa osoitetta on verkko-osoite ja mikä osa on
isäntäosoite.
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol) muodostavat
tietoliikenneprotokollajoukon, joka toteuttaa protokollapinon, jossa Internet
ja useimmat kaupalliset verkot toimivat.
Sanasto
214
Sanasto
TCR
TWAIN
TCR (Transmission Confirmation Report) tarkoittaa lähetyksen
vahvistusraporttia ja sisältää kunkin lähetyksen tiedot, kuten työn tilan,
lähetyksen tuloksen ja lähetettyjen sivujen määrän. Tämä raportti voidaan
määrittää tulostumaan kunkin työn jälkeen tai vain epäonnistuneiden
lähetysten jälkeen.
TWAIN on skannereita ja ohjelmistoja koskeva standardi. Käytettäessä
TWAIN-yhteensopivaa skanneria TWAIN-yhteensopivan ohjelman kanssa
skannaus voidaan käynnistää sovelluksesta. TWAIN on Microsoft
Windows- ja Apple Macintosh -käyttöjärjestelmissä käytettävä
kuvankaappauksen sovellusliittymä.
TIFF
UNC-polku
TIFF (Tagged Image File Format) on vaihtelevaa tarkkuutta käyttävä
bittikarttakuvamuoto. TIFF kuvaa tavallisesti skannerista tulevat kuvatiedot.
TIFF-kuvat pystyvät käyttämään tiedostoon sisältyvän kuvan ominaisuudet
määrittäviä tunnisteita eli avainsanoja. Tätä joustavaa ja ympäristöstä
riippumatonta muotoa voidaan käyttää kuville, jotka ovat peräisin eri
kuvankäsittelysovelluksista.
UNC (Uniform Naming Convention) eli yhdenmuotoinen nimeämiskäytäntö
on vakiotapa käyttää jaettuja verkkoresursseja Windows NT:ssä ja muissa
Microsoft-tuotteissa. UNC-polun muoto on seuraavanlainen:
\\<palvelimen_nimi>\<jaetun_resurssin_nimi>\<lisähakemisto>
Väriainekasetti
URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien tiedostojen ja
resurssien yleinen osoite. Osoitteen ensimmäinen osa kertoo, mitä
protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa määrittää IP-osoitteen tai sen
toimialuenimen, jolla resurssi sijaitsee.
Eräänlainen väriainetta sisältävä pullo laitteen, kuten tulostimen, sisällä.
Väriaine on jauhetta, jota käytetään lasertulostimissa ja kopiokoneissa ja
joka tuottaa tekstin sekä kuvat paperitulosteeseen. Kiinnitysyksikön
tuottama kuumuus/paine kuumentavat väriaineen, jolloin se sulaa ja
kiinnittyy paperin kuituihin.
URL
Sanasto
215
Sanasto
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) on liitäntästandardi, jonka on kehittänyt USB
Implementers Forum, Inc. Sen avulla liitetään toisiinsa tietokoneita ja
lisälaitteita. USB on suunniteltu liittämään tietokoneen yksittäinen USBportti samanaikaisesti useaan lisälaitteeseen, joten se eroaa tässä
suhteessa rinnakkaisportista.
WIA (Windows Imaging Architecture) on kuvankäsittelyarkkitehtuuri, joka
sisältyi alun perin Windows Me:hen ja Windows XP:hen. Skannaus voidaan
käynnistää näissä käyttöjärjestelmissä, kun käytössä on WIA-yhteensopiva
skanneri.
WPA
Vesileima
Vesileima on paperissa oleva tunnistettava kuva tai kuvio, joka näkyy
vaaleampana valossa tarkasteltuna. Vesileimat keksittiin Italian
Bolognassa vuonna 1282. Niiden avulla paperinvalmistajat ovat merkinneet
tuotteensa, ja lisäksi niitä on käytetty postimerkeissä, seteleissä ja muissa
virallisissa asiakirjoissa väärentämisen vaikeuttamiseksi.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) on tietoturvaprotokolla, joka on määritelty
IEEE 802.11 -standardissa ja joka tarjoaa samantasoinen suojauksen kuin
langallisessa lähiverkossa. WEP suojaa tiedot salaamalla ne
radiotaajuisina siten, että tiedot suojataan samalla, kun niitä lähetetään
pisteestä toiseen.
WPA (Wi-Fi Protected Access) on järjestelmäluokka, joka suojaa
langattomia (Wi-Fi) tietokoneverkkoja ja joka luotiin parantamaan
suojauksen tasoa WEP-suojaukseen verrattuna.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) on WPA:n erityistila, joka on tarkoitettu
sekä pienyritys- tai kotikäyttäjille. Jaettu avain eli salasana määritetään
langattomalle liitäntäpisteelle (WAP) ja mille tahansa langattomalle
kannettavalle tai työpöytälaitteelle. WPA-PSK luo yksilöllisen avaimen
jokaiselle langattoman työaseman ja siihen liittyvän langattoman
liitäntäpisteen väliselle istunnolle. Tämä tehostaa suojausta.
WPS
WPS (Wi-FI Protected Setup) on langattoman kotiverkon perustamisen
standardi. Jos langaton liitäntäpiste tukee WPS-toimintoa, voit määrittää
langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta.
Sanasto
216
Sanasto
XPS
XPS (XML Paper Specification) on Page Description Language (PDL) kielen määritelmä ja uusi asiakirjamuoto, jossa on hyödyllisiä
ominaisuuksia Microsoftin kehittämille siirrettäville asiakirjamuodoille ja
sähköisille asiakirjamuodoille. Se on XML-pohjainen määritelmä, joka
perustuu uuteen tulostuspolkuun ja vektoripohjaiseen, laitteesta
riippumattomaan asiakirjamuotoon.
Sanasto
217
Hakemisto
A
WPS
katkaisu
asiakirjan tulostaminen
Linux
160
Macintosh
158
UNIX
163
esitystapa
9
Kasetti
leveyden ja pituuden säätäminen
25
lokeron koon muuttaminen
25
paperi lisääminen käsisyöttötilassa
monikäyttökasettiin
28
L
46
laitteen sijoittaminen
korkeuden säätö
144
adhocverkko
107
Infrastruktuuritila
107
114, 119, 128
68
Macintosh
järjestelmävaatimukset
65
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
99
langaton verkko
133
Linux
SetIP n käyttö
93
tulostaminen
158
USBjohdolla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
85
84
SetIP n käyttö
93
tulostaminen
160
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
tulostimen ominaisuudet
161
yleiset Macintoshongelmat
unifled driver configurator
179
88
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
86
yleiset Linuxongelmat
198
N
USBjohdolla kytkettyjen laitteiden
ohjaimien asennus
199
lisääminen
langaton
USBkaapeli
määräystiedot
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
100
K
laitteen puhdistaminen
111
WPS laitteessa ei ole näyttöruutua
112
PBC
112
PIN
verkkokaapeli
E
M
erikoistulostusmateriaali
29
lisääminen paperikasettiin 1
26
paperi käsisyöttötilassa
monikäyttökasettiin
28
näkymä edestä
16
näkymä takaa
17
O
ohjaimen asennus
Unix
ohjauspaneeli
ohjeen käyttäminen
ominaisuudet
101
18
36, 159
4
Hakemisto 218
Hakemisto
tulostusmateriaalin ominaisuus
61
ongelmat
ulkopuoli
pysäytyspainike
46
19
vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 51
Tulostaminen
34
paperinsyöttöongelmat
183
tulostuslaatuongelmat
189
tulostusongelmat
185
Säästötulostus
virtaongelmat
184
sanasto
205
Linux
160
service contact numbers
201
Macintosh
158
mobiilitulostus
141
mobile OS
141
P
tulostaminen
S
SetIPohjelma
paikallinen
ohjaimen asennus
21
ohjaimen uudelleenasennus
22
paperi käsisyöttötilassa
monikäyttökasettiin
29
käyttövihjeitä
28
peitteen tulostaminen
luominen
152
poistaminen
153
tulostaminen
153
PostScriptohjain
vianmääritys
200
puhdistaminen
Nostorulla
48
sisäpuoli
46
92, 133
suoratulostusapuohjelma
155
Suosikitasetukset tulostus
36
SyncThru Web Service
yleistiedot
erikoismateriaalin käyttö
36
169
T
asiakirjan tulostaminen
Windows
34
suoratulostusapuohjelman käyttäminen
155
147
tiedostoon tulostaminen
tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
145
tulostus paperin molemmille puolille
159
Macintosh
tarvikkeet
saatavissa olevat tarvikkeet
39
UNIX
163
tilaaminen
39
väriainekasetin arvioitu käyttöikä
42
yhdelle arkille useita sivuja
Macintosh
158
väriainekasetin vaihtaminen
44
tekniset tiedot
tulostusmateriaali
tilan merkkivalon merkitys
59
Linux
61
Tulostimen tila
55
yleistiedot
tukos
paperin poistaminen
tulostimen määritykset
161
175, 177
Tulostuksen erityisominaisuudet
52
143
tulostusmateriaali
Hakemisto 219
Hakemisto
erikoistulostusmateriaali
29
esipainettu paperi
32
käyttäminen
61
kirjekuori
30
kortit
32
tarrat
31
tulostustarkkuuden määrittäminen
Linux
160
turvallisuus
V
varaosat
40
Väriainekasetti
muokkaaminen
151
poistaminen
152
W
kasetin vaihtaminen
44
väriaineen jakaminen tasaisesti
43
Windows
järjestelmävaatimukset
väriainekasetti
64
arvioitu käyttöikä
42
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
95
käsittelyohjeet
42
SetIP n käyttö
merkinnät
10
muut kuin Samsungin väriainekasetit ja
42
uudelleen täytetyt väriainekasetit
tiedot
10
säilyttäminen
92, 133
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden
21, 22
ohjaimien asennus
41
yleiset Windowsongelmat
197
verkko
U
asennusympäristö
UNIX
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle
101
163
tulostaminen
Unix
järjestelmävaatimukset
66
USBkaapeli
IPv6määritys
104
langattoman verkon asetus
107
ohjaimen asennus
Linux
Macintosh
UNIX
Windows
100
99
101
95
ohjaimen asennus
84, 86
SetIPohjelma
ohjaimen uudelleenasennus
85, 88
verkkoohjelmien esittely
useiden sivujen tulostaminen arkille
Macintosh
67
Y
yleiset kuvakkeet
9
92, 93, 133
90
vesileima
158
luominen
151
Hakemisto 220
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement