Samsung SCX-8230NA User guide

Samsung SCX-8230NA User guide
CLX-9252 9352 Series
SCX-8230 8240 Series
Monitoimiväritulostin
Käyttöopas
imagine the possibilities
Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta.
Sisällys
COPYRIGHT
10
JOHDANTO
15
TULOSTUSMATERIAALI JA LOKERO
33
11
13
Tietoja käyttöoppaasta
Uuden laitteen ominaisuudet
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
30
30
30
31
31
32
32
Laitteen yleiskuvaus
Etunäkymä 1
Etunäkymä 2
Näkymä takaa
Sisänäkymä (CLX-9252 9352 Series)
Sisänäkymä (SCX-8230 8240 Series)
Näkymä, jossa vakioviimeistelijä (lisävaruste)
Näkymä, jossa vihkoviimeistelijä 1 (lisävaruste)
Näkymä, jossa vihkoviimeistelijä 2 (lisävaruste)
Näkymä, jossa kaappijalusta ja suurikapasiteettinen syöttölaite
(lisävaruste)
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
Tilan merkkivalon merkitys
Virran kytkeminen laitteeseen
Virran katkaiseminen laitteesta
Tulostinkaapelin liittäminen
Verkkokaapelin käyttäminen
Ohjauspaneelin kulman säätäminen
Näyttö ja painikkeet
Näyttö
Counter-painike
Eco-painike
Töiden tila -painike
Help-painike
Interrupt -painike
Virransäästö-painike
Ponnahdusnäppäimistö
Manuaalisen nitojan käyttäminen
Kynä- ja paperiliitinpitimen käyttäminen
Vianmääritysanimaatio
33
33
34
35
35
35
35
38
39
41
42
42
43
43
44
44
44
44
44
Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen
Skannerin valotuslasilla
Automaattiseen kaksipuoliseen syöttölaitteeseen (DADF)
Tulostusmateriaalin valitseminen
Tulostusmateriaalin valitsemisohjeet
Paperin lisääminen lokeroon
Vakiolokero / valinnainen kahden kasetin syöttölaite
Valinnainen suurikapasiteettinen syöttölaite
Monitoimipaperilokero
Automaattisesti tunnistetut materiaalikoot
Erikoismateriaalille tulostaminen
Kirjekuori
Kalvo
Tarrat
Kortit/ mukautettu paperikoko
Kirjelomake/esipainettu paperi
Kiiltopaperi
Lokeron määrittäminen
Paperikoon määrittäminen
Sisällys_ 2
Sisällys
45
45
45
45
46
46
KOPIOIMINEN
47
47
47
47
48
49
50
51
51
51
52
52
53
57
57
58
58
58
59
60
63
63
64
65
66
66
67
67
68
69
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
73
74
74
74
74
75
75
76
Paperityypin määrittäminen
Automaattinen lokeronvaihto
Automaattinen jatkaminen
Paperin korvaaminen
Lokeroiden järjestyksen määrittäminen
Lokeron vahvistussanoman asettaminen
Kopiointinäyttö
Perus-välilehti
Lisäasetukset-välilehti
Kuva-välilehti
Peruskopiointi
Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen
Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti
Paperilokeron valitseminen
Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen
Molemman puolen kopioiminen
Väritilan valitseminen (vain CLX-9252 9352 Series)
Tulostusmuodon valitseminen
Tummuuden säätäminen
Vedoksen kopioiminen
Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen
Alkuperäisten koon muuttaminen
Alkuperäisten suunnan valitseminen
Henkilökortin kopioiminen
Useita sivuja arkille -kopiointi
Kuvan toisto
Kuvan siirtokopiointi
Vihkon kopioiminen
Kirjan kopioiminen
Kannen kopioiminen
Kalvon kopioiminen
Vesileima
Peite
Leima
Julistekopiointi
Kaksipuolisten asiakirjojen skannausnopeuden valitseminen
Työn valmistumisilmoituksen määrittäminen
Yhdistetty tehtävä
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
Reunojen poistaminen
Terävyyden muuttaminen
Kontrastin muuttaminen
Kopioiminen peilikuvana
Taustan säätäminen
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
Kopioiminen negatiivikuvana
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
Ohjelmat-asetuksen hallinta
Aiempien asetusten käyttäminen
Asiakirjojen tallentaminen
Pikakopiointi-valikon käyttäminen
Sisällys_ 3
Sisällys
SKANNAAMINEN
77
77
77
78
78
79
80
80
81
81
81
82
83
84
85
86
86
87
88
88
88
88
89
89
89
89
90
90
91
91
92
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
96
96
96
96
96
97
97
97
Perus skannaus
Skannausmenetelmät
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen sähköpostitse
(skannaus sähköpostiin)
Sk. s.postiin -näyttö
Skannatun kuvan lähettäminen useille vastaanottajille sähköpostin
liitteenä
Sähköpostiosoitteiden syöttäminen
Uudelleenlähetys viimeisimpiin sähköpostiosoitteisiin
Sähköpostin vahvistusraportin tulostaminen
Alkuperäiskappaleiden skannaaminen ja lähettäminen SMB-/
WEBDAV-/FTP-yhteyden kautta (skannaus palvelimelle)
Skannaa palvelimeen-näyttö
Asiakirjan skannaaminen ja lähettäminen SMB-/WEBDAV-/FTPpalvelimeen
Palvelinosoitteiden syöttäminen
Uudelleenlähetys viimeisimpiin palvelinosoitteisiin
Esimerkki anonyymin käyttäjän suojausmäärityksistä SMB-palvelimessa
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen USB-laitteeseen (skannaus
USB:hen)
Skannauskohde: USB-näyttö
Skannaaminen USB-muistilaitteelle
Tallennettujen asiakirjojen liittäminen
Tallennetun asiakirjan lähettäminen
Skannattavan kuvan esikatselu
Esikatselu-painikkeen käyttäminen
Skannausasetusten muuttaminen
Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen
Tarkkuuden muuttaminen
Alkuperäisten koon muuttaminen
Alkuperäisten suunnan valitseminen
Skannatun kuvan lähetyksen viivästyttäminen
Kirjan skannaus
Yhdistetty tehtävä
Työn valmistumisilmoituksen määrittäminen
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
Väritilan valitseminen
Tummuus muuttaminen
Terävyyden muuttaminen
Kontrastin muuttaminen
Taustan säätäminen
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
Sk. reunaan
Laatu
Skann. esias.
Tiedostomuoto
Tiedostonimi
Tied.käyt.
Kansion luonti
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
Ohjelmat-asetuksen hallinta
Aiempien asetusten käyttäminen
Asiakirjojen tallentaminen
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen tietokoneeseen
(skannaus PC:hen)
Sisällys_ 4
Sisällys
97
98
99
100
100
100
100
100
101
102
Verkkoon kytketty laite
Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -sovelluksen
käyttäminen
Scan Assistant
Skannaaminen TWAIN-yhteensopivilla ohjelmilla
Skannaaminen Macintosh-tietokoneella
Skannaaminen verkon kautta
Skannaaminen Linux-järjestelmässä
Skannaaminen
Job Type -asetusten lisääminen
Image Manager -ohjelman käyttäminen
FAKSAAMINEN (LISÄTOIMINTO) 103 Faksaamisen valmisteleminen
103
103 Faksin käyttäminen tietokoneessa
103
Faksin lähettäminen (Windows)
104
Lähetettyjen faksien luettelon tarkistaminen (Windows)
104
Faksin lähettäminen (Macintosh)
105 Faksi näyttö
105
Perus-välilehti
105
Lisäasetukset-välilehti
106
Kuva-välilehti
106 Faksin lähettäminen
106
Paperikoon määrittäminen
106
Faksin lähettäminen
107
Faksin lähettäminen pikavalintanumeroiden avulla
107
Faksin manuaalisesti lähettäminen Kuuloke paikoillaan -toiminnon avulla
107
Faksin lähettäminen manuaalisesti alaliittymässä olevan puhelimen
avulla
107
Automaattinen uudelleenlähetys
108
Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon
108
Faksin viivästetty lähettäminen
108
Tärkeän tärkeä faksi
109 Faksin vastaanottaminen
109
Vastaanottotilojen muuttaminen
109
Manuaalinen vastaanotto Puhelin-tilassa
109
Automaattinen vastaanotto Vastaaja-/Faksi-tilassa
109
Manuaalinen vastaanotto sivupuhelimen avulla
109
Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa
110
Vastaanotettavan faksin tulostuslokeron valitseminen
110
Vastaanotettujenfaksien kaksipuolinen tulostus
110
Faksien vastaanotto muistiin
111 Asiakirjan asetusten määrittäminen
111
Alkuperäisten koon muuttaminen
111
Faksaaminen alkuperäisten molemmin puolin
111
Alkuperäisten suunnan valitseminen
112
Tarkkuuden muuttaminen
112
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
113
Väritilan valitseminen
113
Tummuuden säätäminen
113
Taustan säätäminen
113
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
114 Vastaanotetun faksin välittäminen toiseen kohteeseen
114
Faksin välit. aset. -asetukset
114
Faksin välityksen asettaminen
114 Roskafaksiasetusten määrittäminen
115 Raportin tulostaminen faksiraportti
115 Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Sisällys_ 5
Sisällys
115
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
115
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
116
Ohjelmat-asetuksen hallinta
116
Aiempien asetusten käyttäminen
117 Asiakirjojen tallentaminen
OSOITTEISTON MÄÄRITTÄMINEN 118 Osoitteiston määrittäminen ohjauspaneelin avulla
118
118
118
119
119
120
120
121
121
121
121
Yksittäisten osoitteiden tallentaminen
(Faksi, Sahkoposti)
Yksittäisten osoitteiden tallentaminen
(SMB, FTP, WebDAV)
Yksittäisten osoitteiden muokkaaminen
Ryhmäosoitteen tallentaminen
Ryhmäosoitteen muokkaaminen
Tiedon etsiminen Osoitteistosta
Osoitteen poistaminen osoitteistosta
Tiedon tarkistaminen osoitekirjasta
Osoitteiston asettaminen SyncThru™ Web Service -ohjelmaa käyttäen
Tallentaminen paikalliseen tietokoneeseen
TULOSTAMINEN 126 Järjestelmävaatimukset
126
126
126
126
127
127
127
127
127
127
128
128
128
129
129
130
131
132
133
134
135
135
135
136
136
138
138
138
138
139
139
139
140
140
141
141
Windows
Macintosh
Linux
UNIX
Hyödyllisten ohjelmien esittely
Samsung Anyweb Print
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Tulostimen PCL-ohjain
XPS-tulostinohjain
PostScript-tulostinohjain
Perustulostaminen
Tulostustyön peruuttaminen
Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen
Tulostustila
Perusasetukset-välilehti
Paperi-välilehti
Grafiikka-välilehti
Viimeistely-välilehti
Lisäasetukset-välilehti
Säästötulostus-välilehti
Samsung-välilehti
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Asetus Laiteasetukset
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja
Julisteiden tulostaminen
Vihkojen tulostaminen
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Asiakirjan koon prosentuaalinen muuttaminen
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
Vesileimojen käyttäminen
Peitteen käyttäminen
Julistenauhan tulostaminen
Direct Printing Utility -apuohjelman käyttäminen
Sisällys_ 6
Sisällys
141
142
142
142
142
143
143
143
143
143
146
146
147
147
147
148
148
148
149
Mikä on Direct Printing Utility?
Tulostaminen
Pikavalikon käyttäminen
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
Macintosh-tulostaminen
Asiakirjan tulostaminen
Lisälaitteiden ja varusteiden aktivointi
Tulostinasetusten muuttaminen
Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
Sovelluksista tulostaminen
Tiedostojen tulostaminen
Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen
UNIX-tulostus
Tulostustöihin siirtyminen
Tulostinasetusten muuttaminen
USB-MUISTILAITTEEN KÄYTTÖ 150 USB-näytön toiminta
150
150 Tietoja USB-muistilaitteesta
151 Tulostus USB-muistilaitteesta
152 USB-muistin hallinta
152
Kuvatiedoston poistaminen
152
USB-muistilaitteen alustaminen
152
USB-muistin koon tarkasteleminen
ASIAKIRJAKANSIO 153 Asiakirjakansionäytön toiminta
153
154
154
154
155
155
156
156
156
156
157
158
158
158
159
162
162
163
164
164
Kansio-asetus
Uusi kansio
Muokkaa kansiota
Poista kansio
Asiakirjojen tallentaminen
Asiakirjakansionäytön tiedot
Asiakirjakansion asetusten käyttäminen
Työtyypin valitseminen
Tallennettujen tietojen esikatselu
Skannatun tiedon lisääminen
Tarkkojen tietojen tarkasteleminen
Tallennetun tiedon muokkaaminen
Tallennetun tiedon poistaminen
Tallennetun tiedon lähettäminen
Tallennetun tiedon tulostaminen
Tallennetun tiedon tietojen tulostaminen
Tallennettujen tietojen yhdistäminen
Kansion käyttäminen SyncThru™ Web Service -sovelluksessa
Kansion asetus
HALLINTATYÖKALUT 168 Easy Capture Manager
168
168 Samsung AnyWeb Print
168 Easy Eco Driver
168 Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen
168
Samsung Easy Printer Managerin merkitys
169
Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus
Sisällys_ 7
Sisällys
169 Käyttäminen Samsung Printer Status
169
Samsung Printer Statusn yleiskuvaus
170 Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen
170
Samsung Easy Document Creator -sovelluksen toiminta
171
Ominaisuuksien käyttäminen
172
Lisäosat
172 Linuxin Unified Driver Configurator käyttäminen
172
Unified Driver Configurator -sovelluksen avaaminen
173
Printers configuration
173
Scanners configuration
174
Ports configuration
VIANMÄÄRITYS 175 Väriaineen jakaminen tasaisesti
175
176
178
181
185
187
187
188
189
190
191
193
195
195
195
196
197
198
199
200
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
207
207
208
208
209
Väriainekasetin vaihtaminen
Paperipölylistan ja kuvayksiköiden lataajien puhdistaminen
Kuvayksikön vaihtaminen
Jäteväriainesäiliön vaihtaminen
Asiakirjatukosten poistaminen
Alkuperäisen paperin tukos skannerin etuosassa
Alkuperäisen paperin tukos skannerin sisällä
Alkuperäisen paperin tukos käännettäessä arkkia ympäri skannerissa
Alkuperäisen paperin tukos skannerin kaksipuolisuusyksikön polun
etuosassa
Alkuperäisen paperin tukos skannerin poistoalueella
Alkuperäisen paperin tukos skannerin kaksipuolisten poistoalueella
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
Paperitukosten poistaminen
Paperitukos lokerossa 1
Paperitukos lokerossa 2
Paperitukos lokerossa 3
Paperitukos lokerossa 4
Paperitukos lisävarusteena saatavassa suurikapasiteettisessa
syöttölaitteessa
Paperitukos monitoimipaperilokerossa
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 1)
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 2)
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 3)
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 4)
Paperitukos laitteen sisällä (tukos kohdistuksessa)
Paperitukos laitteen sisällä
(tukos kiinnitysalueen ulkopuolella)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun yläosassa (tukos
kaksipuolisten palautuksessa)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun yläosassa
(kaksipuolisuusyksikön tukos 1)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun sisällä (kaksipuolisuusyksikön
tukos 2)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun alaosassa (tukos
kaksipuolisessa rekisteröinnissä)
Paperitukos poistoalueella
(tukos tulostuspuoli alaspäin -poistoalueella)
Paperitukos poistoalueella
tukos tulostuspuoli ylöspäin -poistoalueella)
Paperitukos viimeistelijän sisällä tulostettaessa ylälokeroon
Paperitukos viimeistelijän poistoalueella tulostettaessa ylälokeroon
Paperitukos viimeistelijän sisällä tulostettaessa päälokeroon
Paperitukos viimeistelijän poistoalueella tulostettaessa päälokeroon
Sisällys_ 8
Sisällys
210
211
212
213
214
215
217
219
226
226
226
226
227
229
232
232
233
233
234
234
235
236
Paperitukos viimeistelijän sillan sisällä
Paperitukos viimeistelijän edessä
Paperitukos viimeistelijän rei’ittäjän ympärillä
Paperitukos vihkolaitteen edessä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Paperitukos vihkolaitteen sisällä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Paperitukos vihoksi taiton edellä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Paperitukos vihoksi taiton jäljessä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Näytön ilmoitukset
Muiden ongelmien ratkaiseminen
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
Näyttöongelma
Paperinsyöttöongelmat
Tulostusongelmat
Tulostuslaatuongelmat
Kopiointiongelmat
Skannausongelmat
Skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ohjelman ongelma
Faksiongelmat (lisävaruste)
Yleiset PostScript-ongelmat
Yleiset Windows-ongelmat
Yleiset Linux-ongelmat
Yleiset Macintosh-ongelmat
TEKNISET TIEDOT 237 Laitteiston tekniset tiedot
237
237 Ympäristötiedot
238 Sähkötekniset tiedot
239 Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
242
SANASTO
245
HAKEMISTO
251
Sisällys_ 9
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjille tietoja. Kaikkia oppaan sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.
•
•
•
•
•
•
•
Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
PostScript 3 on Adobe System, Inc:n tavaramerkki.
Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on kehitetty Kalifornian yliopistossa, Irvine, DAV Explorer -projektissa käyttöä varten (http://www.ics.uci.edu/~webdav/).
ABBYY® FineReader® Engine for Embedded OS © 2009 ABBYY. ABBYY FineReader – the keenest eye in OCR. ABBYY, FINEREADER ja ABBYY
FineReader ovat ABBYY Software Ltd:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.
Katso tuotteen mukana toimitetun CD-levyn sisältämästä LICENSE.txt-tiedostosta avoimen lähteen käyttöoikeustiedot.
RAHAN VÄÄRENTÄMISESTÄ TÄLLÄ LAITTEELLA JA TÄLLAISEN VÄÄRENNETYN RAHAN KÄYTÖSTÄ SEURAA TÄYSIMÄÄRÄINEN LAISSA SÄÄDETTY
RANGAISTUS.
REV. 1.00
Copyright_ 10
Tietoja käyttöoppaasta
Tässä käyttöoppaassa on perustietoja laitteesta sekä yksityiskohtaisia tietoja varsinaisen käytön eri vaiheista. Oppaasta
on apua laitteen asennuksessa ja käytössä niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin käyttäjille.
•
•
•
•
•
•
•
Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä.
Mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lisätietoja on Vianmääritys-luvussa. (Katso kohtaa "Vianmääritys" sivulla 175).
Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit on selitetty Sanasto-luvussa (katso kohtaa "Sanasto" sivulla 245).
Etsi tietoja hakemiston avulla.
Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat.
Tässä oppaassa näkyvä näytön kuva voi poiketa käyttämäsi laitteen näytöstä, jos käytössäsi on erilainen laitemalli tai eri lisävarusteita.
Tämän käyttöoppaan menettelytavat perustuvat lähinnä Windows XP -käyttöjärjestelmään.
Esitystavat
Tässä oppaassa samasta asiasta voidaan puhua eri termein. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä:
• Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
• Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
• Laite viittaa tulostimeen tai monitoimitulostimeen.
Seuraavassa taulukossa näytetään tässä oppaassa käytetyt esitystavat:
Esitystapa
Kuvaus
Esimerkki
Lihavointi
Näyttötekstit tai laitteen painikkeiden nimet on lihavoitu.
Huomautus
Tarjoaa lisätietoja tai yksityiskohtaista tietoa laitteen toiminnoista ja
ominaisuuksista.
Päivämäärän muoto saattaa vaihdella
maakohtaisesti.
Varoitus
Tarjoaa tietoja laitteen suojaamisesta mahdolliselta mekaaniselta vauriolta.
Älä koske väriainekasetin vihreään
pohjaan.
Alaviite
Tarjoaa lisätietoja tietyistä sanoista tai lauseista.
a. sivua minuutissa
(”Ristiviittaus”)
Opastaa käyttäjän yksityiskohtaisempaa tietoa sisältävälle sivulle.
(katso kohtaa "Lisätietojen saaminen"
sivulla 12).
Tietoja käyttöoppaasta_ 11
Aloita
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja laitteen käyttöönotosta ja käytöstä on painetussa ja sähköisessä muodossa seuraavissa lähteissä.
Materiaalin nimi
Kuvaus
Installation Guide
-asennusopas
Tässä oppaassa on tietoja laitteen käyttöönotosta. Varmista, että otat laitteen käyttöön tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
Pikaopas
Tässä oppaassa on käyttömenettelyjä ja kuvauksia useimmiten käytetyistä toiminnoista, joiden avulla laitetta voidaan käyttää heti.
Online-käyttöopas
Tässä oppaassa on vaiheittaisia ohjeita laitteen kaikkien ominaisuuksien käytöstä sekä tietoja laitteen ylläpidosta, vianmäärityksestä ja
lisävarusteiden asennuksesta.
Machine Driver Help
-ohje
Tässä ohjeessa on tietoja tulostinohjaimesta ja ohjeet tulostusasetusten määrittämisestä. (Lisätietoja on Käyttöoppaassa.)
Samsungin
Web-sivusto
Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit käyttää tukipalveluja sekä hakea ohjeita, laiteohjaimia, oppaita ja tilaustietoja Samsungin
Web-sivustosta. (www.samsung.com/printer.)
Ladattavat ohjelmat
Voit ladata hyödyllisiä ohjelmistoja Samsungin Web-sivustosta.
•
•
•
SyncThruTM -järjestelmänvalvojan palvelu: kätevä työkalu verkonvalvojille, joiden on hallittava useita koneita samanaikaisesti.
Tämä ohjelmisto on tarkoitettu vain verkkomalleille. (http://solution.samsungprinter.com)
Samsung AnyWeb -tulostus: ohjelma auttaa kotikäyttäjiä ottamaan verkkosivusta helposti näyttökuvan Windows Internet Explorer
-selaimessa. (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint).
XPS-tulostinohjain: käytetään tulostamaan XPS-tiedostomuotoa. XPS-tulostinohjain voidaan asentaa vain Windows Vista
-käyttöjärjestelmään tai sitä uudempaan käyttöjärjestelmään. (www.samsung.com/printer.)
Tietoja käyttöoppaasta_ 12
Uuden laitteen ominaisuudet
Uudessa laitteessasi on monia erityisominaisuuksia, jotka parantavat tulostettavien asiakirjojen laatua.
Erityis ominaisuudet
Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti
Laajenna laitteen kapasiteettia
•
•
•
•
•
•
Suurin mahdollinen todellinen tulostustarkkuus on 9 600 x
600 dpi (600 x 600 x 4 dpi).
CLX-9352 Series -tulostin tulostaa A4-kokoiselle tai
Letter-kokoiselle paperille jopa 35 sivua minuutissa.
CLX-9252 Series tulostaa jopa 25 sivua minuutissa A4- tai
Letter-kokoiselle paperille.
CLX-9352 Series -tulostin tulostaa jopa 17 sivua minuutissa
A3-kokoiselle paperille. CLX-9252 Series -tulostin tulostaa
jopa 12 sivua minuutissa A3-kokoiselle paperille.
SCX-8240 Series -tulostin tulostaa A4-kokoiselle tai
Letter-kokoiselle paperille jopa 40 sivua minuutissa.
SCX-8230 Series tulostaa jopa 30 sivua minuutissa A4- tai
Letter-kokoiselle paperille.
SCX-8240 Series -tulostin tulostaa jopa 20 sivua minuutissa
A3-kokoiselle paperille. SCX-8230 Series -tulostin tulostaa
jopa 15 sivua minuutissa A3-kokoiselle paperille.
Käsittele useita erityyppisiä tulostusmateriaaleja
•
•
•
•
Monitoimipaperilokero tukee monia eri tulostusmateriaaleja
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 239).
Monitoimipaperilokeroon mahtuu enintään 100 arkkia
tavallista paperia.
Vakiolokero (1 040 arkkia) ja lisävarusteena saatava 1 040
arkin kahden kasetin syöttölaite tukevat erikokoisia tavallisia
paperilaatuja.
Lisävarusteena saatava 2 000 arkin suurikapasiteettinen
syöttölaite tukee erilaisia A4- ja Letter-kokoisia paperityyppejä
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 239).
Luo ammattimaisia asiakirjoja
•
•
•
•
•
* *PostScript 3 -yhteensopiva Zoran IPS -emulointi:
© Copyright 1995 - 2005 Zoran Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja OneImage ovat
Zoran Corporationin tavaramerkkejä.
136 PS3-fonttia: Sisältää Monotype Imaging Inc:n UFST- ja
MicroType-tuotteet.
Tulosta erilaisissa ympäristöissä
•
•
Voit tulostaa eri käyttöjärjestelmistä, kuten Windowsista,
Linuxista ja Macintoshista.
Laitteessa on verkkoliitäntä.
Kopioi erilaisia alkuperäisiä asiakirjoja
•
•
•
Laitteella voidaan tehdä useita kopioita samasta asiakirjasta
yhdelle sivulle (katso "Useita sivuja arkille -kopiointi"
sivulla 60).
Laitteessa on erikoistoimintoja luetteloiden ja sanomalehtien
taustakuvien poistamista varten (katso "Taustan
säätäminen" sivulla 73).
Tulostuslaatua ja kuvan kokoa voidaan säätää ja parantaa
samanaikaisesti.
Skannaa alkuperäiset ja lähetä ne välittömästi
Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat voidaan
suurentaa ja tulostaa useille arkeille, jotka voidaan teipata
sen jälkeen yhteen julisteeksi (katso "Julisteiden
tulostaminen" sivulla 138).
Tulosta vesileimoja. Voit mukauttaa asiakirjat tulostamalla
niihin haluamiasi sanoja, kuten Luottamuksellinen (katso
"Vesileimojen käyttäminen" sivulla 140).
Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita
tavallisen paperin kanssa (katso "Peitteen käyttäminen"
sivulla 140).
•
•
Voit säästää paperia tulostamalla yhdelle arkille useita sivuja
(katso "Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja"
sivulla 138).
Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä
virrankulutusta huomattavasti silloin, kun laitetta ei käytetä.
Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille
puolille (kaksipuolinen tulostaminen) (katso "Tulostaminen
paperin molemmille puolille" sivulla 139).
Skannaa värillisiä asiakirjoja ja käytä tarkkoja JPEG-, TIFFja PDF-pakkausmuotoja.
Skannaa ja lähetä tiedostot nopeasti useille vastaanottajille
käyttämällä verkkoskannausta (katso "Skannaaminen"
sivulla 77).
Määritä faksin lähetysaika (lisätoiminto)
•
•
Säästä aikaa ja rahaa
•
•
Laitteessa on lisämuistipaikka muistin laajentamista varten
(katso Tarvikkeet ja lisävarusteet).
Zoran IPS -emulointi* on yhteensopiva PostScript 3:n (PS)
kanssa, mikä mahdollistaa PS-tulostuksen.
Voit määrittää faksille tietyn lähetysajan ja lähettää faksin
usealle vastaanottajaluetteloon tallennetulle vastaanottajalle.
Lähetyksen jälkeen laite voi tulostaa faksiraportin asetusten
mukaan.
Käytä USB-flash-muistilaitteita
Jos sinulla on USB-muistilaite, voit käyttää sitä tämän laitteen
kanssa monin tavoin.
• Voit skannata asiakirjoja ja tallentaa ne muistilaitteeseen.
• Voit tulostaa suoraan tietoja, jotka on tallennettu
muistilaitteeseen (katso "Tulostus USB-muistilaitteesta"
sivulla 151).
Uuden laitteen ominaisuudet_ 13
Eri mallien ominaisuudet
Laite on suunniteltu kaikkiin asiakirjojen käsittelytarpeisiin tulostamisesta ja kopioinnista aina yrityksen kehittyneempiin verkkoratkaisuihin. Joidenkin toimintojen ja
lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.
Eri mallien ominaisuuksia:
OMINAISUUDET
SCX-8230 Series
SCX-8240 Series
CLX-9252 Series
CLX-9352 Series
USB-muistiliitäntä
●
●
●
●
Automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
●
●
●
●
Kiintolevy
●
●
●
●
Verkkoliitäntä: langallinen Ethernet 10/100 Base TX
-lähiverkkosovitin
●
●
●
●
Kaksipuolinen tulostus
●
●
●
●
Oikea tulostuslokero
o
o
o
●
1 250 arkin vakioviimeistelijä
o
o
o
o
3 250 arkin vihkoviimeistelijä
o
o
o
o
Siltayksikkö
o
o
o
o
2/3-rei’ityslaite
o
o
o
o
2/4-rei’ityslaite
o
o
o
o
Kaappijalusta
o
o
o
o
Kahden kasetin syöttölaite
o
o
o
o
Suurikapasiteettinen syöttölaite
o
o
o
o
Työtaso
o
o
o
o
Faksisarja
o
o
o
o
Monilinjainen faksisarja
o
o
o
o
FDI-sarja
o
o
o
o
1 Gt:n muistinlaajennusmoduuli
o
o
o
o
SmarThru Workflow x
o
o
o
o
CounThru 2
o
o
o
o
Kehittynyt skannaussarja
o
o
o
o
Skannerin kosteudenpoistaja/lämmitin
o
o
o
o
Kasetin kosteudenpoistaja/lämmitin
o
o
o
o
( ●: Vakiovaruste, o: Lisävaruste)
Uuden laitteen ominaisuudet_ 14
Johdanto
1.
Laitteen pääosat ovat seuraavat:
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitteen yleiskuvaus
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
Tilan merkkivalon merkitys
Virran kytkeminen laitteeseen
Tulostinkaapelin liittäminen
Ohjauspaneelin kulman säätäminen
Näyttö ja painikkeet
Ponnahdusnäppäimistö
Manuaalisen nitojan käyttäminen
Kynä- ja paperiliitinpitimen käyttäminen
Vianmääritysanimaatio
Laitteen yleiskuvaus
Etunäkymä 1
1
Kaksipuolisen automaattisen syöttölaitteen kansi
8
Valinnainen kahden kasetin syöttölaite (lokero 3, lokero 4)a
2
Kaksipuolisen automaattisen syöttölaitteen paperinleveyden ohjaimet
9
Vakiolokero (lokero 1, lokero 2)
3
Kaksipuolisen automaattisen syöttölaitteen syöttölokero
10
Etukansi
4
Kaksipuolisen automaattisen syöttölaitteen tulostuslokero
11
Etukannen kahva
5
Monitoimipaperilokero
12
Ohjauspaneeli
6
Vakiolokeron oikeanpuoleinen alaluukku
13
Keskilokero
7
Valinnaisen kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku
a. Vaihtoehtoinen laite.
Johdanto_ 15
Etunäkymä 2
1
Skannerin lasitaso
5
Virtakytkin
2
Valkoinen tausta
6
Virtavastake
3
Monitoimipaperilokero
7
USB-portti (2 EA)
4
Monitoimipaperilokeron leveysohjain
Johdanto_ 16
Näkymä takaa
1
Valinnaisen kahden kasetin syöttölaitteen kaapeli
5
USB-isäntäportti
2
Kaksipuolisen automaattisen syöttölaitteen kaapeli
6
Viimeistelijän liitin
3
Skannerin lukitusruuvi
7
Verkkoportti
4
USB-portti
Johdanto_ 17
Sisänäkymä (CLX-9252 9352 Series)
1
Jäteväriainesäiliö
3
Kuvayksiköt
2
Väriainekasetit
4
Sisäkansi
Jos haluat nähdä kuvayksikön, irrota jäteväriainesäiliö. Pidä kiinni vasemman- ja oikeanpuoleisista lukitusvivuista ja työnnä niitä ulospäin. Irrota sitten
jäteväriainesäiliö.
Johdanto_ 18
Sisänäkymä (SCX-8230 8240 Series)
1
Jäteväriainesäiliö
3
Kuvayksikkö
2
Väriainekasetti
4
Lukitusvipu
Jos haluat nähdä kuvayksikön, irrota jäteväriainesäiliö. Nosta lukitusvipua ylöspäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö.
Johdanto_ 19
Näkymä, jossa vakioviimeistelijä (lisävaruste)
1
Vakioviimeistelijän etukansi
6
Yläluukku
2
Manuaalinen nitoja
7
Vakioviimeistelijän etukannen kahva
3
Manuaalisen nitojan painike
8
Siltayksikkö
4
Viimeistelylokero
9
Niitti
5
Ylälokero
Johdanto_ 20
Näkymä, jossa vihkoviimeistelijä 1 (lisävaruste)
1
Vihkolokero
6
Ylälokero
2
Viimeistelylokero
7
Yläluukku
3
Vihkoviimeistelijän etukansi
8
Vihkoviimeistelijän etukannen kahva
4
Manuaalinen nitoja
9
Siltayksikkö
5
Manuaalisen nitojan painike
Johdanto_ 21
Näkymä, jossa vihkoviimeistelijä 2 (lisävaruste)
1
Leikkuuterän pyörä
5
Niitti
2
Vihkolaitteen kahva
6
Vihkoniitti (2 EA)
3
Taittopyörä
7
Vihkolaite
4
Vihkotukoksen irrotuspyörä
Jos haluat avata vihkolaitteen, tartu vihkolaitteen kahvaan ja vedä se ulos.
Johdanto_ 22
Näkymä, jossa kaappijalusta ja suurikapasiteettinen syöttölaite (lisävaruste)
1
Kaappiteline
2
Suurikapasiteettisen syöttölaitteen oikea alaluukku
3
Suurikapasiteettinen syöttölaite
Johdanto_ 23
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1
Näyttö
Näyttää laitteen nykyisen tilan ja kehotteita käytön aikana. Voit käyttää valikoita helposti näytön kautta.
2
Tila-merkkivalo
Näyttää laitteen tilan (Katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 25).
3
Työn tila
Näyttää käynnissä olevat työt, jonossa olevat työt, valmiit työt, mahdollisen virhekoodin tai suojatut työt.
4
Laskuri
Näyttää käytetyn paperin määrän (Katso "Counter-painike" sivulla 28).
5
Säästötulostus
Valitsee säästötulostustilan (Katso "Eco-painike" sivulla 28).
6
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan (Katso "Virransäästö-painike" sivulla 30).
7
Numeronäppäimistö
Voit näppäillä numeroita ja aakkosnumeerisia merkkejä. Voit myös määrittää, kuinka monta kopiota haluat, ja valita muita
asetuksia.
8
Palauta
Palauttaa laitteen oletusasetukset.
9
Ohje
Näyttää tarkat tiedot laitteen valikoista tai tilasta.
10
Tyhjennä
Poistaa muokkauskentän merkit.
11
Uloskirjautuminen
Kirjaa käyttäjän ulos.
12
Keskeytys
Pysäyttää käynnissä olevan työn, jos välissä on tehtävä kiireellisiä kopioita.
13
Pysäytä
Keskeyttää toiminnon milloin tahansa. Ponnahdusikkuna tulee näyttöön ja ilmoittaa nykyisen työn, jonka käyttäjä voi
lopettaa tai jota hän voi jatkaa.
14
Käynnistä
Käynnistää työn.
15
Virta
Käynnistää tai sammuttaa laitteen. Kun sininen merkkivalo palaa, laite on käynnissä ja sitä voi käyttää. Jos haluat katkaista
virran laitteesta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia. Paina Kyllä, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Kosketa näyttöä vain sormellasi. Kynä tai jokin muu terävä esine voi vahingoittaa näyttöä.
Johdanto_ 24
Tilan merkkivalon merkitys
LED-merkkivalon väri osoittaa laitteen nykyisen tilan.
Kuvaus
Tila
Poissa käytöstä
•
•
Vihreä
Käytössä
Laite on online-tilassa, ja sitä voidaan käyttää.
Vilkkuu
Faksi
Laite lähettää tai vastaanottaa fakseja.
Kopiointi
Laite kopioi asiakirjoja.
Skannaus
Laite skannaa asiakirjoja.
Tulosta
•
•
Punainen
Laite on offline-tilassa.
Laite on virransäästötilassa. Kun tietoja vastaanotetaan tai jotakin painiketta painetaan, laitteen virta kytkeytyy automaattisesti.
Kun tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti, laite vastaanottaa tietoja tietokoneesta.
Kun tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti, laite tulostaa tietoja.
Käytössä
•
•
•
•
•
•
•
Kuvayksikön käyttöikä on lopussa. Poista vanha kuvayksikkö ja asenna uusi.
Väriainekasetti on täysin tyhjä. Poista vanha väriainekasetti ja asenna uusi.
Tulostimessa on paperitukos (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 195).
Kansi on auki. Sulje kansi.
Paperilokerossa ei ole paperia. Lisää paperia lokeroon (katso "Paperin lisääminen lokeroon" sivulla 35).
Laite on pysähtynyt vakavan virheen takia. Tarkista näytön viesti (katso "Näytön ilmoitukset" sivulla 219).
Laitteeseen ei ole asennettu jäteväriainesäiliötä tai jäteväriainesäiliö on täynnä (katso "Jäteväriainesäiliön vaihtaminen"
sivulla 185).
Vilkkuu
•
On tapahtunut virhe, ja laite odottaa virheen poistamista. Tarkista näytön viesti (katso "Näytön ilmoitukset" sivulla 219). Kun
ongelma on poistettu, laite jatkaa alkuperäisen tehtävänsä suorittamista.
Väriainekasetin, kuvayksikön tai jäteväriainesäiliön käyttöikä on lähes lopussa. Tilaa uusi väriainekasetti, kuvayksikkö tai
jäteväriainesäiliö. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine
jakaantuu kasetissa tasaisesti
•
Lue näytössä näkyvä viesti. Noudata viestissä olevia ohjeita tai katso lisätietoja vianmääritysluvusta (katso "Näytön ilmoitukset" sivulla 219). Jos ongelma ei
poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Johdanto_ 25
Virran kytkeminen laitteeseen
3. Kytke virta päävirtakytkimellä.
Jos mahdollista, käytä vain laitteen mukana tullutta virtajohtoa.
Muiden johtojen käyttäminen saattaa vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa
tulipalon.
1. Liitä virtajohto laitteen virtaliitäntään.
•
•
Jotkin laitteen sisäiset osat saattavat olla kuumia, kun virta on
kytkettynä tai heti tulostuksen jälkeen. Älä polta itseäsi, kun
käsittelet laitteen sisäisiä osia.
Älä pura laitetta, kun siihen on kytketty virta tai kun sen johto on
pistorasiassa. Voit saada sähköiskun.
2. Liitä johdon toinen pää maadoitettuun verkkovirtapistorasiaan.
Virran katkaiseminen laitteesta
Voit saada sähköiskun. Jos sinun on katkaistava laitteesta virta, paina
ohjauspaneelin oikealla puolella olevaa Power-painiketta yli kolme
sekuntia. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, paina näytön Kyllä-painiketta
ja odota, kunnes virta katkeaa automaattisesti.
Johdanto_ 26
•
•
Laitteessa on kolme erilaista sammutustilaa. Paina Laiteasennus
> Yleiset asetukset > Virtapainikkeen toiminta.
Virtapainikkeen toiminta -asetukset voi määrittää vain valtuutettu
käyttäjä, jolla on rekisteröity tunnus ja salasana laitteessa.
Lisätietoja virran katkaisemisesta Power-painikkeella on
Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Voit käynnistää laitteen myös painamalla Virta-painiketta.
Jos katkaiset laitteesta virran suoraan virtaliitännän yläpuolella
olevalla päävirtakytkimellä, laitteen kiintolevy voi vioittua.
Näyttö ja painikkeet
Näyttö
Ohjauspaneelin kosketusnäyttö mahdollistaa helpot laitteen
käyttäjätoiminnot. Kun valitset näytön kotikuvakkeen (
), näkyviin tulee
päänäyttö. Tässä oppaassa näkyvä näytön kuva voi poiketa käyttämäsi
laitteen näytöstä, jos käytössäsi on erilainen laitemalli tai eri lisävarusteita.
•
Tulostinkaapelin liittäminen
•
Verkkokaapelin käyttäminen
•
Laitteessa on yhdysrakenteinen verkkokortti. Voit liittää laitteen verkkoon
verkkokaapelin avulla.
Liitä laite verkkoon verkkokaapelin avulla seuraavasti:
•
Ohjauspaneelin kulman säätäminen
Näyttö ei näy tietyssä ohjauspaneelin kulmassa ja valaistuksessa. Voit
säätää ohjauspaneelin haluamaasi asentoon.
•
•
•
•
•
•
•
Näytön kuvakkeet, kuten Faksi, voivat näkyä harmaina sen
mukaan, mitä lisävarusteita tai -ohjelmia laitteeseen on asennettu.
Voit siirtyä seuraavaan näyttöön painamalla näytössä olevaa
oikealle osoittavaa nuolipainiketta.
Todennusasetuksen mukaan laitteen käyttäjien on annettava
käyttäjätunnus ja salasana. Tässä tapauksessa ainoastaan
valtuutettu käyttäjä, jolla on rekisteröity tunnus ja salasana
laitteessa, voi käyttää laitetta. Ota yhteyttä laitteen
järjestelmänvalvojaan.
USB: Avaa USB-valikon. Kun laitteen USB-muistiporttiin asetetaan
USB-muisti, näyttöön tulee näkyviin USB-kuvake (katso
"USB-muistilaitteen käyttö" sivulla 150).
Kopio: Avaa Kopio-valikon (katso "Kopioiminen" sivulla 47).
Faksi: Avaa Faksi-valikon. Faksi tulee käyttöön näytössä, kun
lisävarusteena saatava faksisarja asennetaan (katso "Faksaaminen
(lisätoiminto)" sivulla 103).
Asiakirjakansio: Avaa Asiakirjakansio-valikon (katso
"Asiakirjakansio" sivulla 153).
Sk. s.postiin: Avaa Sk. s.postiin -valikon (katso "Alkuperäisten
skannaaminen ja lähettäminen sähköpostitse (skannaus sähköpostiin)"
sivulla 78).
Skannaa palvelimeen: Avaa Skannaa palvelimeen -valikon (katso
"Alkuperäiskappaleiden skannaaminen ja lähettäminen SMB-/
WEBDAV-/FTP-yhteyden kautta (skannaus palvelimelle)" sivulla 81).
Skannauskohde: USB: Avaa Skannauskohde: USB -valikon. Kun
laitteen USB-muistiporttiin asetetaan USB-muisti, näyttöön tulee
näkyviin Skannauskohde: USB -kuvake (katso "Asiakirjojen
skannaaminen ja lähettäminen USB-laitteeseen (skannaus USB:hen)"
sivulla 86).
Laitteen asetus: Voit selata nykyisiä laiteasetuksia tai muuttaa arvoja.
Joidenkin valikoiden asetuksia voi tehdä järjestelmänvalvoja tai
valtuutettu käyttäjä, jolla on rekisteröity tunnus ja salasana laitteen
käyttöä varten. Järjestelmänvalvoja myöntää nämä
käyttöoikeudet. Näppäile tunnus ja salasana, kun laite pyytää niitä.
•
•
•
Johdanto_ 27
Väriainetiedot: Näyttää käytetyn väriaineen määrän.
Näytön kirkkaus: Säätää näytön kirkkautta.
: Muuttaa näytön kieltä.
•
: Kun laitteen USB-muistiporttiin asetetaan USB-muistilaite,
tämä tulee käyttöön näytössä. Kun haluat poistaa USB-muistin
laitteesta, paina tätä painiketta ja valitse Pysäytä.
• Tulosta: Tulostaa käyttölaskuriraportin.
Kun valitset Käyttäjä, näet käyttökertojen määrän, rajat ja jäljellä olevat
käyttökerrat käyttäjäkohtaisesti. Lisätietoja Laskuri-toiminnon käytöstä on
Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Eco-painike
Säästötulostusominaisuuden avulla voit säästää tulostusresursseja ja
tulostaa taloudellisesti. Voit ottaa säästötulostustilan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä painamalla Säästötulostus-painiketta. Jos säästötulostustila
on käytössä, joidenkin toimintojen yhteydessä näkyy ekokuvake (
).
Joitakin toimintojen valintoja ei voi käyttää säästötulostustilassa. Lisätietoja
säästötulostustoiminnosta on Järjestelmänvalvojan oppaassa.
•
•
•
•
•
Pikakopiointi: Avaa Pikakopiointi -valikon (katso
"Pikakopiointi-valikon käyttäminen" sivulla 76).
Skan. PC:hen: Avaa Skan. PC:hen -valikon (katso "Alkuperäisten
skannaaminen ja lähettäminen tietokoneeseen (skannaus PC:hen)"
sivulla 97).
SmarThru Workflow: Valikon käyttö edellyttää SmarThru WorkFlow
-sovellusten asentamista. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
Samsung-jälleenmyyjääsi tai paikkaan, josta ostit laitteen.
Counter-painike
Kun painat ohjauspaneelin Laskuri-painiketta, näet painokertojen
lukumäärän.
•
Vain järjestelmänvalvojilla on oikeus määrittää
Säästötila-asetukset -asetukset Laitteen asetus -valikossa.
Jos laite pyytää salasanaa säästötulostustoiminnon käyttämiseksi,
anna salasana. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Säästötulostus-painiketta voi käyttää vain Kopio-,
Pikakopiointi- ja Asiakirjakansio-valikoista.
Tila
Kuvaus
Poissa käytöstä
Laite ei ole säästötulostustilassa.
Vihreä
Laite on säästötulostustilassa.
Käytössä
Töiden tila -painike
Kun painat Työn tila -painiketta, näyttöön tulevat tiedot käynnissä olevista,
jonossa olevista ja valmiista töistä.
Kun valitset Laite, näet painokertojen lukumäärän laitekohtaisesti.
Painokerta tarkoittaa tässä yhteydessä työtä, joka on tulostettu yhdelle
puolelle paperia.
• Käyttö yhteensä: Näyttää painokertojen yhteismäärän.
• Suuri sivu: Näyttää painokertojen yhteismäärän, kun on käytetty
suurikokoista paperia.
• Tulosta: Näyttää painokertojen määrän tulostustilasta.
• Kopio: Näyttää painokertojen määrän kopiointitilasta.
• Faksitulostus: Näyttää painokertojen määrän vastaanotetuista
fakseista.
• Rap.: Näyttää, kuinka monta kertaa raportit on tulostettu.
• Lähetyskäyttö: Näyttää sähköpostitse, palvelimen tms. kautta
lähetettyjen kuvien määrän.
• Faksinläh. k. (PSTN): Näyttää lähetettyjen faksien määrän.
Nykyinen työ
Näyttää käynnissä olevat ja odottavat työt.
Johdanto_ 28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ei: Määrittää töiden järjestyksen.
Työtyyppi: Näyttää työn tyypin, kuten tulostus, kopiointi, faksaus
jne.
Tila: Näyttää kunkin työn nykyisen tilan (katso "Eri tilat" sivulla 29).
Työnimi: Näyttää työn nimen.
Käyttäjä: Näyttää työn omistajan nimen.
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot luettelosta valitusta työstä.
Poista: Poistaa valitun työn luettelosta.
Poista k.: Poistaa luettelosta tulostustyöt tai kaikki työt. Kun painat
Vain tul.työ, kaikki ne tulostustyöt poistetaan, joiden Työtyyppi on
Tulostus isännästä.
Tärkeämpi: Nostaa luettelosta valitun työn jonossa ylemmäs, jos
useita töitä on jonossa. Valittua työtä ei voi nostaa käynnissä olevan
työn edelle.
Et voi käyttää Tärkeämpi-painiketta työn tilan mukaan. Jos
Tärkeämpi-painiketta ei ole valittu, kun valitset työn,
valitsemasi työ siirretään eteenpäin.
•
Työn pito: Pidättää luettelosta valitun työn.
•
•
•
Vapauta: Vapauttaa pidätettynä olevan työn.
Sulje: Sulkee työn tilaikkunan.
Näyttää käyttäjän tulostinohjaimesta määrittämät suojatut työt (katso
"Luottamuksellinen" sivulla 129). Anna Käyttäjätunnus ja Salasana, jos
haluat määrittää tulostinohjaimen asetukset (katso "Luottamuksellinen"
sivulla 129).
Näyttää valmiiden töiden luettelon.
•
•
•
•
•
Ei: Määrittää viestien järjestyksen.
Laitteen tilan sanoma: Näyttää virheilmoituksen laitteen nykyisistä
virheistä.
Virhekoodi: Näyttää virheilmoituksen koodin.
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta työstä.
Sulje: Sulkee työn tilaikkunan.
Suojattu työ
Työ on valmis
•
•
Näyttää ilmenneet virheilmoitukset ja -koodit.
•
•
Et voi käyttää Työn pito -painiketta työn tilan mukaan. Jos
Työn pito -painiketta ei ole valittu, kun valitset työn,
valitsemasi työ siirretään eteenpäin.
•
•
Aktiiv. huom.
Ei: Määrittää töiden järjestyksen.
Työtyyppi: Näyttää työn tyypin, kuten tulostus, kopiointi, faksaus
jne.
Tila: Näyttää kunkin valmiin työn tilan (katso "Eri tilat" sivulla 29).
Työnimi: Näyttää työn nimen.
Käyttäjä: Näyttää työn omistajan nimen.
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta työstä.
Sulje: Sulkee työn tilaikkunan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ei: Määrittää töiden järjestyksen.
Työtyyppi: Näyttää työn tyypin.
Työnimi: Näyttää työn nimen.
Käyttäjä: Näyttää työn omistajan nimen.
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta työstä. Voit myös muuttaa
kopioiden lukumäärää painamalla Muuta asetuksia.
Muokkaa: Muuttaa valitun työn Työnimi-tiedot.
Poista: Poistaa valitun työn luettelosta.
Tulosta: Tulostaa valitun työn luettelosta.
Sulje: Sulkee työn tilaikkunan.
Eri tilat
•
•
Johdanto_ 29
Vastaanotetaan: Laite vastaanottaa tietoja verkosta tai faksilinjan
kautta.
Kuvankäsittely: Laite käsittelee kuvaa (purkaa pakkausta, pakkaa
kuvaa, muuntaa tiedostomuotoa jne.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alustetaan: Laite muodostaa kuvaa tulostusta varten.
Odottaa: Jonossa oleva työ odottaa vuoroaan.
Siirretään: Laite siirtää tietoja sähköpostiin, palvelimeen tai faksiin.
Skannataan: Laite skannaa.
Soitetaan: Faksitilassa laite soittaa vastaanottajan faksilaitteeseen.
Yhdistetään: Faksitilassa laite odottaa yhteyden muodostumista
kohteeseen.
Tulostetaan: Laite tulostaa.
Tallennetaan: Tietoja tallennetaan laatikkoon tai USB-muistiin.
Viivytetty työ: Työ pysäytetään tilapäisesti ajaksi, jonka voit
määrittää Viivästetty lähetys -kohdassa (sähköposti, faksi,
palvelin).
Pidossa: Suojattu työ -välilehdessä työ pysäytetään tilapäisesti,
kun suojattu tulostustyö lähetetään tietokoneesta. Voit vapauttaa
työn painamalla Tulosta.
Pidossa: Vedostulostus: Työ pysäytetään tilapäisesti, kun
vedostulostustyö lähetetään tietokoneesta. Voit vapauttaa työn
painamalla Vapauta.
Pidossa: Vedoskopio: Kopiointitilassa työ pysäytetään tilapäisesti,
kun vedoskopio valitaan. Voit vapauttaa työn painamalla Vapauta.
Pidossa: Käyttäjän pyyntö: Työ pysäytetään tilapäisesti, kun
Työn pito -painiketta painetaan. Voit vapauttaa työn painamalla
Vapauta.
Pidossa: Viivästetty tulostus: Työ pysäytetään tilapäisesti ajaksi,
jonka voit määrittää tietokoneesta lähetettävälle viivästetylle
tulostustyölle.
Pidossa: Tarvitsee resursseja: Työ pysäytetään tilapäisesti, kun
laitteessa on ongelma, kuten paperi lopussa, väärä paperikoko tms.
Keskeytetty: Työ pysäytetään tilapäisesti, kun
Keskeytys-painiketta painetaan kiireellistä kopiointityötä varten.
Tauko: Työ keskeytetään, kun Pysäytä-painiketta painetaan tai kun
laitteessa ilmenee vika.
Valmis: Työ on valmis.
Valmis, ilmeni virhe: Työ valmistui, mutta siinä on virhe.
Poistettu: Jos valitset työn luettelosta ja painat Poista, työ
poistetaan.
Help-painike
Jos et tiedä, miten joku toiminto toimii, paina Ohje-painiketta. Näyttöön
tulee toiminnallinen kuvaus Käyttöopas- tai Järjestelmänvalvojan opas
-oppaasta. Näissä oppaissa on tietoja laitteen jokaisen toiminnon käytöstä
perustasolla sekä tarkemmin käsiteltynä. Oppaista on apua niin
vasta-alkajille kuin kokeneillekin käyttäjille.
•
opas -oppaan.
•
: Voit valita Käyttöopas- tai Järjestelmänvalvojan
: Tulostaa nykyisen näkymän sivun tai sivut valitulta
alueelta.
•
: Pienentää oppaan kokoa näytössä.
•
: Suurentaa oppaan kokoa näytössä.
•
: Sovittaa oppaan koon näytön mukaan.
•
•
: Siirtyy edelliseen tai seuraavaan sivuun.
Sulje: Sulkee Ohje-ikkunan.
Interrupt -painike
Kun painat Interrupt-painiketta (
), laite siirtyy keskeytystilaan, mikä
tarkoittaa, että laite pysäyttää käynnissä olevan tulostustyön ja alkaa
käsitellä kiireellistä kopiointityötä. Kun kiireellinen kopiointityö on saatu
tehtyä, aikaisempaa tulostustyötä jatketaan.
Kun valitset tulostustyölle nidonnan, keskeytystila käynnistyy, kun
tulostustyön vaatima nidonta on suoritettu.
Tila
Kuvaus
Poissa käytöstä
Laite ei ole tulostuksen keskeytystilassa.
Vihreä
Laite on tulostuksen keskeytystilassa.
Käytössä
Virransäästö-painike
Kun laitetta ei käytetä, voit säästää sähköä painamalla Virransäästö
(
). Laite siirtyy virransäästötilaan, kun tätä painiketta painetaan
sekunnin ajan.
Tila
Kuvaus
Poissa käytöstä
Laite ei ole virransäästötilassa.
Sininen
Laite on virransäästötilassa.
Johdanto_ 30
Käytössä
Ponnahdusnäppäimistö
Manuaalisen nitojan käyttäminen
Voit kirjoittaa aakkosia, numeroita tai erikoismerkkejä näytön
ponnahdusnäppäimistöltä. Näppäimistö on helppokäyttöinen, sillä se vastaa
tavallista näppäimistöä.
Kosketa syöttökenttää, johon merkit on näppäiltävä, jolloin näppäimistö
tulee näyttöön. Alla näkyy oletusnäppäimistö, jossa on pienet kirjaimet.
Voit käyttää manuaalista nitojaa, kun vakionitoja tai vihkonitoja on
asennettuna. Jos sivuja on paljon, kannattaa käyttää manuaalista nitojaa.
Manuaalista nitojaa käytetään samalla tavalla kuin vakioviimeistelijän ja
vihkoviimeistelijän nitojaa.
1. Järjestä asiakirjat ennen nitomista.
2. Paina viimeistelijän yläosassa olevaa manuaalisen nitojan painiketta.
Kun vihreä valo palaa, manuaalinen nitoja on valmis nitomaan.
1
Nuoli
Siirtää kohdistinta merkkien välillä
syöttökentässä.
2
Askelpalautin
Poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevat
merkit.
3
Del
Poistaa kohdistimen oikealla puolella olevat
merkit.
4
C
Poistaa kaikki syöttökentän merkit.
5
Syöttökenttä
Kirjaimet tulevat näkyviin tälle riville.
6
Shift
Vaihtelee fonttikokoa pienten ja isojen kirjainten
välillä tai päinvastoin.
7
Symbols
Vaihtaa aakkosnumeerisen näppäimistön
symbolinäppäimistöksi.
8
Space
Lisää välin merkkien väliin.
9
OK
Tallentaa ja sulkee syötetyn tekstin.
10
Peruuta
Peruuttaa ja sulkee syötetyn tekstin.
Johdanto_ 31
3. Tulosteiden ensimmäisen sivun on oltava alimmaisena. Aseta asiakirjat
manuaaliseen nitojaan niin, että niitti tulee ylös oikealle.
Kynä- ja paperiliitinpitimen käyttäminen
Voit säilyttää kynät, paperiliittimet ja muut pienet toimistotarvikkeet kynä- ja
paperiliitinpitimessä. Siinä on magneetti, joka pitää paperiliittimet
paikoillaan.
Älä laita kynä- ja paperiliitinpitimeen kortteja, joissa on
magneettijuova. Magneettikenttä voi vahingoittaa sitä.
Jos asiakirjat on asetettu oikein, manuaalisen nitojan painike vilkkuu
kolme tai neljä kertaa ja asiakirjat nidotaan.
Vianmääritysanimaatio
Kun laitteeseen tulee ongelmia, jotkin virheilmoitukset näytetään
animaatioiden kanssa, mistä on apua ongelman selvittämisessä. Voit nähdä
vianmääritysanimaation painamalla Näkymä.
Tämä laite ei näytä animaatioita kaikista ongelmista. Jos kyse on
virheistä, joiden virheilmoitusten kanssa ei näytetä animaatioita, katso
vianmäärityslukua "Näytön ilmoitukset" sivulla 219).
Alla olevissa ruudussa näkyy esimerkkianimaatio.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi.
Johdanto_ 32
Tulostusmateriaali ja lokero
2.
Tämä luku opastaa, kuinka alkuperäiset asiakirjat ja tulostusmateriaali lisätään laitteeseen.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen
Tulostusmateriaalin valitseminen
Paperin lisääminen lokeroon
Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen
Skannerin lasitasoa tai automaattista kaksipuolista syöttölaitetta (DADF)
voidaan käyttää alkuperäisten asiakirjojen lataamiseen kopiointia,
skannausta tai faksin lähetystä varten.
Erikoismateriaalille tulostaminen
Lokeron määrittäminen
2. Aseta alkuperäinen asiakirja tekstipuoli alaspäin lasitasolle ja
kohdista se lasitason vasemmassa yläkulmassa olevan ohjaimen
kanssa.
Skannerin valotuslasilla
Varmista, että automaattisessa kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteessa
ei ole asiakirjoja. Jos laite havaitsee automaattisessa kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteessa asiakirjan, tätä asiakirjaa käytetään ennen
lasitasolla olevaa asiakirjaa. Parhaan skannauslaadun erityisesti väri- tai
harmaasävykuvia kopioidessasi saat, kun käytät skannerin lasitasoa.
Alkuperäisten asiakirjojen valmisteleminen
•
Älä lisää arkkeja, jotka ovat pienempiä kuin 25 x 25 mm tai
suurempia kuin 297 x 432 mm.
• Tarkista, että paperissa mahdollisesti oleva liima, muste tai
korjausneste on täysin kuivunut ennen paperin lisäämistä.
1. Avaa automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
3. Sulje automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
•
•
•
•
•
•
Tulostusmateriaali ja lokero_ 33
Syöttölaitteen jättäminen kopioinnin ajaksi auki saattaa
vaikuttaa kopiointilaatuun ja väriaineen kulutukseen.
Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia
pisteitä. Pidä lasitaso aina puhtaana.
Jos kopioit kirjan tai lehden sivua, nosta syöttölaitetta,
kunnes sen saranat osuvat rajoittimeen, ja sulje kansi
sitten. Jos kirjan tai lehden paksuus on yli 30 millimetriä,
aloita kopioiminen skannerin kansi avoinna.
Varo, että et riko lasipintaa. Paperiarkkien terävät reunat
voivat aiheuttaa paperihaavoja.
Älä pidä käsiäsi skannerin lasitasolla, kun suljet
syöttölaitteen. Syöttölaite voi pudota käsillesi ja aiheuttaa
loukkaantumisen.
Älä katso skannerin sisällä olevaan valoon, kun kopioit tai
skannaat. Se voi vahingoittaa silmiä.
Automaattiseen kaksipuoliseen syöttölaitteeseen
(DADF)
Alkuperäisten asiakirjojen valmisteleminen
2. Lataa asiakirja tekstipuoli ylöspäin automaattiseen kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteeseen. Varmista, että alkuperäisten
asiakirjojen pinon alareuna vastaa paperinsyöttölokeroon merkittyä
paperikokoa.
•
Älä lisää arkkeja, jotka ovat pienempiä kuin 140 x 140 mm tai
suurempia kuin 297 x 432 mm.
• Kaksipuolinen automaattinen syöttölaite tunnistaa automaattisesti
kokoa Statement LEF, Statement SEF, JIS B5 LEF, JIS B5 SEF, A5
LEF, A5 SEF, A4 LEF, A4 SEF, Letter LEF, Letter SEF, B4, Ledger,
Legal tai A3 olevat alkuperäiset asiakirjat.
• Älä yritä syöttää laitteeseen seuraavantyyppisiä papereita. Ne voivat
aiheuttaa paperitukoksia, heikentää tulostuslaatua tai rikkoa laitteen:
- hiilipaperi tai hiilipitoinen paperi
- pinnoitettu paperi
- kuultopaperi tai ohut paperi
- rypistynyt tai laskostunut paperi
- käpristynyt tai kääritty paperi
- revennyt paperi
• Poista niitit ja paperiliittimet ennen lisäämistä.
• Tarkista, että paperissa mahdollisesti oleva liima, muste tai
korjausneste on täysin kuivunut ennen paperin lisäämistä.
• Älä lisää erikokoisia tai -painoisia alkuperäisiä asiakirjoja yhtä aikaa.
• Älä lisää vihkoja, esitteitä, kalvoja tai muita erikoisasiakirjoja.
Automaattiseen kaksipuoliseen syöttölaitteeseen voidaan lisätä työtä
kohden enintään 100 paperiarkkia (80 g/m2).
1. Taivuta paperipinon reunaa tai tuuleta pinoa ennen alkuperäisten
lisäämistä, jolloin arkit erottuvat toisistaan.
3. Säädä asiakirjan leveysohjaimet asiakirjan koon mukaan.
Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia
pisteitä tai läiskiä. Pidä lasitaso aina puhtaana.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 34
Tulostusmateriaalin valitseminen
Paperin lisääminen lokeroon
Voit tulostaa useille tulostusmateriaaleille, kuten tavalliselle paperille,
kirjekuorille, tarroille ja kalvoille. Käytä aina tulostusmateriaalia, joka on
laitteen vaatimusten mukaista.
Vakiolokero / valinnainen kahden kasetin syöttölaite
Tulostusmateriaalin valitsemisohjeet
Tulostusmateriaali, joka ei täytä tässä käyttöoppaassa esitettyjä
vaatimuksia, saattaa aiheuttaa seuraavia ongelmia:
• Heikko tulostuslaatu.
• Runsaasti paperitukoksia.
• Laitteen ennenaikainen kuluminen.
Tulostusmateriaalin paino, koostumus, rakeisuus ja kosteus vaikuttavat
merkittävästi laitteen toimintaan ja tulostuslaatuun. Kun valitset
tulostusmateriaaleja, ota seuraavat seikat huomioon:
• Laitteessasi käytettävän tulostusmateriaalin tyypin, koon ja painon tiedot
ovat tulostusmateriaalin teknisissä tiedoissa (katso "Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot" sivulla 239).
• Se, millaisen tuloksen haluat: Valitsemasi tulostusmateriaalin tulee
soveltua tulostustyöhön.
• Se, kuinka kirkkaita tulosteiden tulee olla: jotkin tulostusmateriaalit ovat
muita valkoisempia, ja niille voi tulostaa teräviä sekä tarkkoja kuvia.
• Se, kuinka tasainen pinnan tulee olla: tulostusmateriaalin tasaisuus
vaikuttaa siihen, miten selkeältä tuloste näyttää.
•
•
•
•
•
•
Lisää vakiolokeroon tulostusmateriaalia, jota käytät useimpiin
tulostustöihisi. Vakiolokero voi sisältää enintään 1 040 arkkia tavallista
paperia.
Voit ostaa valinnaisen kahden kasetin syöttölaitteen ja liittää sen
vakiolokeron alle. Siihen voidaan lisätä 1 040 arkkia tavallista paperia.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa Tarvikkeet ja
lisävarusteet -oppaassa.
•
•
•
•
Vakiolokero sisältää kaksi lokeroa. (lokero 1, lokero 2).
Valinnainen kahden kasetin syöttölaite sisältää kaksi lokeroa.
(lokero 3, lokero 4).
Paperia lisätään lokeroihin 1, 2, 3 ja 4 samalla tavalla.
Jos olet asentanut valinnaisen suurikapasiteettisen syöttölaitteen,
katso lisäohjeet sen mukana toimitetusta asennusoppaasta.
Valokuvapaperin tai pinnoitetun paperin käyttäminen voi aiheuttaa
ongelmia, jotka edellyttävät korjaustoimenpiteitä. Takuu tai
huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia.
1. Purista kahvan lukitusvipua ja vedä lokero ulos.
Jotkin tulostusmateriaalit saattavat täyttää kaikki tässä
käyttöoppaassa mainitut vaatimukset, mutta tulostuslaadussa voi
silti ilmetä ongelmia. Tämä voi johtua arkin ominaisuuksista,
väärästä käsittelystä, väärästä lämpötilasta tai vääristä
kosteustasoista tai muista tekijöistä, joihin ei voi vaikuttaa.
Ennen kuin ostat suuria määriä tulostusmateriaalia, varmista, että
se täyttää tässä käyttöoppaassa kuvatut vaatimukset.
Jos laitteessa käytetään tulostusmateriaalia, joka ei täytä näitä
vaatimuksia, tuloksena voi olla laitteen korjaamista edellyttäviä
ongelmia. Samsung-takuu tai -huoltosopimukset eivät kata näitä
korjauksia.
Lokeroon lisättävä paperimäärä vaihtelee tulostusmateriaalin
mukaan (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 239).
Älä käytä tässä laitteessa mustesuihkutulostimen
valokuvapaperia. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
Tulenaran tulostusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
Käytä tarkoitukseen soveltuvaa tulostusmateriaalia (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 239).
Tulenaran materiaalin tai vieraiden esineiden jättäminen tulostimeen
voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja joissakin harvinaisissa
tapauksissa tulipaloon.
2. Purista paperipituuden ohjainta ja vedä se lokeron päähän saakka.
Lokeroon lisättävä paperimäärä vaihtelee tulostusmateriaalin mukaan
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 239).
Tulostusmateriaali ja lokero_ 35
5. Lisää paperia niin, että tulostettava puoli tulee ylöspäin.
1 Paperipituuden
ohjain
3. Purista paperileveyden ohjainta ja vedä se lokeron päähän saakka.
6. Säädä paperiohjaimia paperin pituuden mukaan.
1 Paperileveyden
ohjain
4. Taivuta ja ilmaa paperipinon reunaa ja erota sivut toisistaan ennen
papereiden lisäämistä.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 36
7. Kun olet lisännyt paperilokeroon paperia, purista paperileveyden
ohjainta ja siirrä sitä kohti paperipinoa, kunnes se koskettaa kevyesti
pinon reunaa. Älä paina ohjainta liian tiukkaan paperin reunaa vasten,
jotta se ei taivuta paperia.
1 Paperikapasiteetin
ohjain
8. Kiinnitä paperipituuden ohjain lukituskytkimen avulla. Vapauta
lukituskytkin eri kokoa olevan paperin lisäämiseksi.
•
•
Älä työnnä paperiohjainta niin pitkälle, että tulostusmateriaali
taipuu.
Jos et säädä paperileveyden ohjainta, seurauksena saattaa
olla paperitukos.
1 Lukituskytkin
Älä lisää liikaa paperia lokeroon. Muussa tapauksessa saattaa
ilmetä paperitukoksia. Varmista, että paperi on lokerossa olevan
enimmäispaperikapasiteetin ohjaimen alapuolella.
9. Aseta lokero takaisin laitteeseen.
Kun tulostat asiakirjan, valitse lokeron paperityyppi ja -koko.
Lisätietoja paperityypin ja -koon asettamisesta on ohjauspaneelissa
(Katso "Lokeron määrittäminen" sivulla 44).
Vakiolokero ja valinnainen kahden kasetin syöttölaite tunnistavat
automaattisesti eri paperikoot (Katso "Automaattisesti tunnistetut
materiaalikoot" sivulla 41).
Jos valitset Kasetin vahvistussanoma Käytössä kohdasta
Lokeroasetukset, vahvistusikkuna avautuu automaattisesti. (Katso
kohta "Lokeron vahvistussanoman asettaminen" sivulla 46).
Tarkista, onko lokerossa oleva paperikoko ja -tyyppi tunnistettu. Jos
haluat valita paperikoon ja -tyypin tai jos laite ei tunnista niitä, voit
asettaa koon ja tyypin suoraan vahvistusikkunassa.
Jotkin paperityyppien nimet näytetään lyhennettyinä. Tab Ext.
tarkoittaa tyyppiä Tabloid Extra. EXEC ja STMT vastaavat
tyyppejä Executive ja Statement.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 37
•
•
Jos paperin syötössä ilmenee ongelmia, varmista, että paperi
on vaatimusten mukaista (Katso *** 'Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot' on page 239 ***). Kokeile sitten paperin
asettamista arkki kerrallaan monitoimipaperilokeroon (Katso
"Monitoimipaperilokero" sivulla 39.)
Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia
ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
Tulostaminen sovelluksesta:
a) Avaa sovellus ja valitse tulostusvalikko.
b) Avaa Tulostusmääritykset (Katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
c) Valitse Tulostusmääritykset-kohdassa Paperi-välilehti ja
valitse sitten käytettävä paperityyppi, -koko ja -lähde.
d) Paina OK.
e) Käynnistä tulostus sovelluksesta.
2. Taivuta ja ilmaa paperipinon reunaa ja erota sivut toisistaan ennen
papereiden lisäämistä.
3. Lisää paperia niin, että tulostettava puoli tulee ylöspäin.
Valinnainen suurikapasiteettinen syöttölaite
Voit lisätä tulostimen paperinkäsittelykapasiteettia asentamalla valinnaisen
suurikapasiteettisen syöttölaitteen. Tähän paperilokeroon mahtuu
enimmillään 2 000 paperiarkkia.
Suurikapasiteettiseen syöttölaitteeseen voi lisätä vain A4- tai
Letter-kokoista paperia.
Valokuvapaperin tai pinnoitetun paperin käyttäminen voi aiheuttaa
ongelmia, jotka edellyttävät korjaustoimenpiteitä. Takuu tai
huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia.
1. Purista kahvan lukitusvipua ja vedä lokero ulos.
Kohdista paperi ja paina se kevyesti lokeron oikeaan reunaan.
Muussa tapauksessa saattaa ilmetä paperitukoksia.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 38
4. Lisää paperia lokeron vasemmalle puolelle tulostuspuoli ylöspäin.
Lokeron vasemmalle puolelle mahtuu enintään 1 000 arkkia tavallista
paperia.
•
Älä lisää liikaa paperia lokeroon. Muussa tapauksessa saattaa
ilmetä paperitukoksia. Varmista, että paperi on lokerossa
olevan enimmäispaperikapasiteetin ohjaimen alapuolella.
•
Jos paperi on loppunut oikealta puolelta, ohjain työntää
vasemmalla puolella olevan paperin automaattisesti oikealle
puolelle.
5. Aseta lokero takaisin suurikapasiteettiseen syöttölaitteeseen.
Kun tulostat asiakirjan, valitse lokeron paperityyppi ja -koko.
Lisätietoja paperilajin ja -koon asetuksista on ohjauspaneelissa (katso
"Lokeron määrittäminen" sivulla 44).
Monitoimipaperilokero
Monitoimipaperilokeroon voidaan lisätä erikokoista ja -tyyppistä
erikoismateriaalia, kuten kortteja, muistilappuja ja kirjekuoria. Siitä on
hyötyä tulostettaessa yksittäisiä sivuja värilliselle paperille.
Monitoimipaperilokeron käyttöön liittyviä vihjeitä
•
•
•
•
•
Lisää monitoimipaperilokeroon kerrallaan vain yhdenkokoista,
-tyyppistä ja -painoista tulostusmateriaalia.
Voit estää paperitukoksia lisäämällä monitoimipaperilokeroon
paperia ainoastaan silloin, kun se on tyhjä tai kun tulostus ei ole
käynnissä. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaalityyppejä.
Tulostusmateriaalit on lisättävä tulostuspuoli alaspäin siten, että
yläreuna syötetään monitoimipaperilokeroon ensin. Ne on
sijoitettava paperilokeron keskelle.
Voit ehkäistä paperitukokset ja tulostuslaadun ongelmat käyttämällä
aina vain määritettyä tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot" sivulla 239).
Suorista käyristyneet postikortit, kirjekuoret ja tarrat, ennen kuin
lisäät ne monitoimipaperilokeroon.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 39
1. Avaa monitoimipaperilokero ja vedä tarvittaessa jatke ulos.
4. Liu’uta monitoimipaperilokeron paperileveyden ohjaimia sisäänpäin
ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä käytä liian paljon voimaa,
ettei paperi taivu. Taipunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksia tai
vinoon tulostettuja papereita.
2. Taivuta paperipinon reunaa tai tuuleta pinoa ennen alkuperäisten
lisäämistä, jolloin arkit erottuvat toisistaan.
3. Lisää paperi tulostettava puoli alaspäin.
5. Kun tulostat asiakirjan, valitse monitoimipaperilokeron paperilaji ja
-koko.
Monitoimipaperilokero tunnistaa automaattisesti eri paperikoot
(katso "Automaattisesti tunnistetut materiaalikoot" sivulla 41).
Lisätietoja paperilajin ja -koon asetuksista on ohjauspaneelissa
(katso "Lokeron määrittäminen" sivulla 44).
Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia
ohjauspaneelissa tehtyihin asetuksiin nähden.
Tulostaminen sovelluksesta:
a) Avaa sovellus ja valitse tulostusvalikko.
b) Avaa Tulostusmääritykset (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
c) Valitse Tulostusmääritykset-kohdassa Paperi-välilehti ja
valitse sitten käytettävä paperityyppi, -koko ja -lähde.
d) Paina OK.
e) Käynnistä tulostus sovelluksesta.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 40
Automaattisesti tunnistetut materiaalikoot
Laite tunnistaa automaattisesti eri paperikoot. Katso alla olevaa taulukkoa.
Vakiolokero/ valinnainen
kahden kasetin syöttölaite
Monitoimipaperilokero
Valinnainen
suurikapasiteettinen
syöttölaite
Kaksipuolinen tulostus
Letter SEFb
●
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Letter LEFc
●
●
●
Saatavilla olevat
Ledger
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Legal
●
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Executive SEF
o
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Executive LEF
Ei saatavissa
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Statement SEF
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Statement LEF
Ei saatavissa
Ei saatavissa
Ei saatavissa
Ei saatavissa
A3
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
A4 SEF
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
A4 LEF
●
●
●
Saatavilla olevat
A5 SEF
●
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
A5 LEF
Ei saatavissa
●
Ei saatavissa
Ei saatavissa
B4
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
JIS B5 SEF
●
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
JIS B5 LEF
Ei saatavissa
●
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
A6 SEF
Ei saatavissa
●
Ei saatavissa
Ei saatavissa
A6 LEF
Ei saatavissa
Ei saatavissa
Ei saatavissa
Ei saatavissa
ISO B5 SEF
o
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
ISO B5 LEF
Ei saatavissa
o
Ei saatavissa
Ei saatavissa
Folio
●
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Oficio
o
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Tabloid Extra
●
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
Ei saatavissa
o
Ei saatavissa
Ei saatavissa
8K
o
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
16K
o
o
Ei saatavissa
Saatavilla olevat
kokoa
SRA3
a. Laite pystyy tunnistamaan automaattisesti tunnistettavaa paperia vastaavan paperin koon perusteella.
b. SEF tarkoittaa Short Edge Feed (lyhyen reunan syöttö).
c. LEF tarkoittaa Long Edge Feed (pitkän reunan syöttö).
(●: tunnistettu, o: ei tunnistettu, Ei saatavissa: paperia ei voi lisätä lokeroon.)
Tulostusmateriaali ja lokero_ 41
Erikoismateriaalille tulostaminen
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kullekin lokerolle käytettävissä olevat
erikoismateriaalit.
Kun käytät erikoismateriaalia, on suositeltavaa syöttää vain yksi
paperi kerrallaan. Tarkista, kuinka paljon materiaalia kuhunkin
lokeroon voi enimmillään lisätä (katso "Tulostusmateriaalin tekniset
tiedot" sivulla 239).
Vakiolokero/
valinnainen
kahden
kasetin
syöttölaite
Valinnainen
suurikapasit
eettinen
syöttölaitea
Monitoimipaperil
okero
Paksu
O
O
O
Painava
O
O
O
Erittäin
raskas 1
O
O
O
Erittäin
raskas 2
X
X
O
Ohut
O
O
O
Puuvilla
O
O
O
Väri
O
O
O
Esipainettu
O
O
O
Kierrätetty
O
O
O
Päällystetty
O
O
O
Arkistointipap
eri
O
X
O
Kirjelomake
O
X
O
Rei’itetty
O
O
O
Ohut kartonki
O
O
O
Paksu
kartonki
O
X
O
Ohut kiiltävä
X
X
O
Paksu kiiltävä
X
X
O
Kirjekuori
X
X
O
Kalvo
X
X
O
Tarrat
O
X
O
Tyypit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kirjekuori
Kirjekuoren laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen.
Kun tulostat kirjekuoren, aseta se läppäpuoli ylöspäin.
•
a. Valinnainen suurikapasiteettinen syöttölaite tukee vain A4- ja
Letter-koon paperia.
Materiaalityypit näkyvät kohdassa Tulostusmääritykset. Tämän
paperityyppiasetuksen avulla voit valita lokeroon lisättävän paperin tyypin.
Asetus lisätään luetteloon, josta voit valita sen. Näin saat parhaan
tulostuslaadun. Jos asetusta ei valita, tulosteet eivät välttämättä ole riittävän
laadukkaita.
• Normaali paperi: 71–90 g/m2:n tavallinen paperi.
• Paksu: 91–105 g/m2:n paksu paperi.
• Painava: 106–175 g/m2:n paksu paperi.
Erittäin raskas 1: 176–216 g/m2:n paksu paperi.
Erittäin raskas 2: 217–253 g/m2:n paksu paperi.
Ohut: 60–70 g/m2:n ohut paperi.
Päällystetty: 105–120 g/m2:n bond-paperi.
Väri: 75–90 g/m2:n väritaustainen paperi.
Tarrat: 120–150 g/m2:n tarra.
Kalvo: 138–146 g/m2:n läpinäkyvä paperi.
Kirjekuori: 75–90 g/m2:n kirjekuori.
Esipainettu: 75–90 g/m2:n esipainettu paperi.
Puuvilla: 75 - 90 g/m2:n puuvillapaperi.
Kierrätetty: 60–90 g/m2:n kierrätetty paperi.
Arkistointipaperi: 70–90 g/m2. Jos sinun on säilytettävä tuloste
pitkään, kuten arkistoissa, valitse tämä asetus.
Kirjelomake: 70 – 90 g/m2.
Rei’itetty: 70 – 90 g/m2.
Ohut kartonki: 105–163 g/m2:n kortti.
Paksu kartonki: 170–216 g/m2:n kortti.
Ohut kiiltävä: 106–169 g/m2:n kiiltopaperi.
Paksu kiiltävä: 170–253 g/m2:n kiiltopaperi.
•
•
•
•
Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Paino: Kirjekuoripaperin paino ei saa olla yli 90 g/m2. Muutoin voi
syntyä tukoksia.
- Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorten tulisi olla vaakatasossa
niin, että käpristymistä on alle 6 mm, eivätkä kirjekuoret saa sisältää
ilmaa.
- Kunto: Kirjekuoret eivät saa olla rypistyneitä, revenneitä tai muutoin
vahingoittuneita.
- Lämpötila: Käytä kirjekuoria, jotka ovat yhteensopivia laitteen
käyttölämpötilan ja -paineen kanssa.
Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet ovat terävät.
Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita,
päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia.
Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 42
•
•
•
•
Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu kirjekuoren
kulmiin asti.
Tarrat
Lisää paperi tulostettava puoli alaspäin.
Käytä vain laserlaitteille suositeltuja tarroja, jotta laite ei vahingoittuisi.
1 Kelpaa
2 Ei kelpaa
Jos kirjekuoressa on irrotettavalla nauhalla suojattu liimapinta tai
useampia kuin yksi läppä, kirjekuoren liiman on kestettävä laitteen
kiinnityslämpöä (170 °C) 0,1 sekunnin ajan. Lisäläpät ja -nauhat
saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne
saattavat jopa vahingoittaa kiinnitysyksikköä.
Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään 15 mm:n
etäisyydelle kirjekuoren reunoista.
Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat.
Kalvo
Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja, jotta laite ei vahingoittuisi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitteessa käytettävien kalvojen on kestettävä laitteen
kiinnityslämpötilaa.
Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun olet ottanut ne laitteesta.
Älä jätä käyttämättömiä kalvoja paperilokeroon pitkäksi ajaksi. Niihin
kertyvä pöly ja lika saattavat aiheuttaa epätasaisen tulostusjäljen.
Käsittele kalvoja varoen, jotta niihin ei jää sormenjälkiä.
Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi ajaksi auringonvaloon, sillä ne
saattavat haalistua.
Varmista, etteivät kalvot ole rypyssä tai käpristyneitä eivätkä niiden
reunat ole repeytyneet.
Älä käytä kalvoja, jotka irtoavat tausta-arkista.
Älä anna jo tulostettujen kalvojen kertyä pinoiksi, jotta ne eivät tartu
kiinni toisiinsa.
Suositeltu materiaali: Xeroxin väritulostimelle tarkoitettu kalvo, kuten 3R
91331 (A4) tai 3R 2780 (Letter).
•
•
Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
- Liimat: Liiman on kestettävä laitteen kiinnityslämpötilaa (noin 170
°C) 0,1 sekunnin ajan.
- Asettelu: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä paljasta
taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta,
joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia
paperitukoksia.
- Käpristyminen: Ennen tulostusta tarrojen on oltava vaakatasossa
niin, että käpristymistä ei ole mihinkään suuntaan yli 13 mm.
- Kunto: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita
irtoamisen merkkejä.
Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia. Paljaat
alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä
voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös
vahingoittaa laitteen osia.
Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin kuin kerran.
Liimamateriaalin tausta-arkki kestää vain yhden syöttökerran.
Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai jotka ovat
rypistyneitä, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin tavalla.
Älä lisää laitteeseen arkkeja, joissa tarrojen välissä ei ole väliä paperin
syöttösuunnassa. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä paperitukoksia.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 43
Kortit/ mukautettu paperikoko
Kiiltopaperi
Lataa monitoimipaperilokeroon yksi paperi kerrallaan kiiltävä puoli
alaspäin.
•
•
Suositeltu materiaali: Vain tälle laitteelle tarkoitettu kiiltopaperi (Letter)
HP Brochure Paper (tuote: Ainoastaan Q6611A).
Suositeltu materiaali: Vain tälle laitteelle tarkoitettu kiiltopaperi (A4) HP
Superior Paper 160 glossy (tuote: Ainoastaan Q6616A).
Lokeron määrittäminen
Kun olet lisännyt paperia paperilokeroon, määritä paperikoko ja -tyyppi
näytön avulla. Tulostaessasi tietokoneesta valitse paperin koko ja tyyppi
tietokoneessasi olevassa sovelluksessa (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
•
•
Älä tulosta materiaalille, joka on pienempi kuin 98 mm leveyssuunnassa
tai 148 mm pituussuunnassa.
Määritä sovelluksessa reunukset vähintään 6,4 mm:n päähän
materiaalin reunoista.
Kirjelomake/esipainettu paperi
Yksipuolinen
•
•
•
•
Laiteohjaimessa määritetyt asetukset ovat ensisijaisia näytössä
tehtyihin asetuksiin nähden.
Paperikoon määrittäminen
1. Paina Laitteen asetus > Lokeroasetukset > Asetukset > valitse
haluamasi lokero näytöstä.
Kaksipuolinen
Vakiolokero/
Valinnainen
kahden
kasetin
syöttölaite
Tulostuspuoli ylöspäin
Tulostuspuoli alaspäin
Monitoimipap
erilokero
Tulostuspuoli alaspäin
Tulostuspuoli ylöspäin
Esipainetun paperin täytyy olla painettu kuumuutta kestävällä musteella,
joka ei sula, höyrysty tai vapauta vaarallisia kaasuja joutuessaan alttiiksi
laitteen kiinnityslämmölle (noin 170 °C) 0,1 sekunnin ajaksi.
Esipainetun paperin musteen tulee olla syttymätöntä. Se ei saa
vahingoittaa laitteen teloja.
Lomakkeet on suljettava varastoinnin ajaksi kosteuden kestävään
pakkaukseen niiden muuttumisen estämiseksi.
Varmista ennen esipainetun paperin lisäämistä, että paperilla oleva
muste on kuivunut. Märkä muste saattaa irrota esipainetusta paperista
kiinnitysyksikössä kiinnityksen aikana ja tulostuslaatu voi heiketä.
2. Paina Paperikoko ja valitse paperikoko.
•
Voit vaihtaa näytössä näkyvän paperiluettelon valitsemalla
Tuumakoko tai Millimetrikoko. Paperiluettelot on jaettu laitteessa
käytettävissä oleviin A-/B-tyypin ja Letter-tyypin papereihin.
• Jos tarvittavaa paperikokoa ei ole tai käytät mukautettua
paperikokoa, aseta paperikoko nuolikuvakkeilla. Voit myös asettaa ja
tallentaa mukautetun koon valitsemalla Mukautettu koko. Voit valita
mukautetun koon aina, kun kun tarvitset sitä.
3. Tallenna valinta painamalla OK.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 44
Paperityypin määrittäminen
Automaattinen jatkaminen
1. Paina Laitteen asetus > Lokeroasetukset > Asetukset > valitse
haluamasi lokero näytöstä.
Tämän toiminnon avulla voit jatkaa tulostamista, kun asettamasi paperikoko
ei vastaa lokerossa olevaa paperia. Kun toiminto on käytössä, laite jatkaa
tulostusta käyttämällä samanlaista tai suurikokoista paperia. Jos toiminto ei
ole käytössä, laite odottaa, kunnes tarvittavan kokoista paperia on lisätty
lokeroon.
1. Valitse Laiteasennus > Lokeroasetukset > Asetukset >
Automaattinen jatkaminen.
2. Paina Paperityyppi ja valitse paperityyppi.
2. Paina Käytössä.
3. Paina OK.
Paperin korvaaminen
Jos tulostustyöhön tarvittavaa paperia ei ole lokerossa, voit tämän
toiminnon avulla korvata paperin vastaavankokoisella paperilla. Jos
esimerkiksi valittua Ledger-kokoista paperia ei ole lokerossa, laite korvaa
sen A3-paperilla.
Kun paperi korvataan, osa kuvasta saattaa hävitä.
1. Valitse Laiteasennus > Lokeroasetukset > Asetukset > Paperin
korvaaminen.
3. Paina OK.
Automaattinen lokeronvaihto
Tällä asetuksella voit määrittää laitteen jatkamaan tulostusta tai
lopettamaan sen, jos jokin lokero tyhjentyy. Jos esimerkiksi lokeroissa 1 ja 2
on samankokoista paperia, laite siirtyy automaattisesti tulostamaan
lokerosta 2 lokeron 1 tyhjennyttyä.
1. Valitse Laiteasennus > Lokeroasetukset > Asetukset >
Automaattinen kasetinvaihto.
2. Paina Käytössä.
3. Paina OK.
2. Paina Käytössä.
3. Paina OK.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 45
Lokeroiden järjestyksen määrittäminen
Lokeron vahvistussanoman asettaminen
Kun käytettävää lokeroa ei valita tulostettaessa, lokeroja käytetään
kohdassa Lokeron prioriteettiasetus määritetyn järjestyksen mukaan. Jos
ensimmäisessä lokerossa ei ole paperia, jolle halutaan tulostaa, laite
tulostaa automaattisesti seuraavista lokeroista määritetyssä järjestyksessä.
1. Valitse Laiteasennus > Lokeroasetukset > Asetukset > Lokeron
prioriteettiasetus.
Voit asettaa vahvistusikkunan avautumaan automaattisesti, kun lisäät
paperia lokeroon. Tämä laite tunnistaa jotkin paperikoot ja -tyypit
automaattisesti. Jos haluat valita paperikoon ja -tyypin tai jos laite ei
tunnista niitä, voit asettaa koon ja tyypin suoraan vahvistusikkunassa.
1. Paina Laitteen asetus > Lokeroasetukset > Asetukset > valitse
haluamasi lokero näytöstä.
2. Valitse lokero ja määritä sen järjestys tulostustyötä varten valitsemalla
Ylös tai Alas.
2. Paina Kasetin vahvistussanoma.
3. Paina OK.
3. Paina Käytössä.
4. Paina OK.
Tulostusmateriaali ja lokero_ 46
Kopioiminen
3.
Tämä luku sisältää asiakirjojen kopioimisen vaiheittaiset ohjeet.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Asiakirjojen tallentaminen
Pikakopiointi-valikon käyttäminen
Kopiointinäyttö
•
Kun valitset näytöstä Kopio, esiin tulee Kopio-näyttö, jossa on useita
välilehtiä ja monia kopiointivaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot on ryhmitelty
toiminnoittain, joten omien määritysten valinta on helppoa. Jos esiin tulee
jokin muu näyttö, siirry aloitusnäyttöön valitsemalla (
).
•
Kaksip.: Määrittää laitteen tulostamaan kopiot paperin kummallekin
puolelle (katso "Molemman puolen kopioiminen" sivulla 52).
Väritila: Valitsee väritilan kopiointia varten (katso "Väritilan
valitseminen (vain CLX-9252 9352 Series)" sivulla 52).
Tuloste: Määrittää laitteen tulostusasetukset (katso "Tulostusmuodon
valitseminen" sivulla 53).
Tummuus: Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopiota on helpompi
lukea, kun alkuperäinen sisältää vaaleita merkintöjä ja tummia kuvia
(katso "Tummuuden säätäminen" sivulla 57).
Vedoskopio: Voit tulostaa ensin yhden kopion laadun tarkistamista
varten ja tulostaa loput kopiot myöhemmin (katso "Vedoksen
kopioiminen" sivulla 57).
Ohjelmat: Voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten
(katso "Ohjelma-asetuksen käyttäminen" sivulla 74).
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjan tietokoneen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 75).
•
•
•
•
Kopiointinäyttö
Peruskopiointi
Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti
Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen
•
•
•
•
•
•
: Tällä painikkeella voit tarkastella tarkasti joitakin asetuksia. Voit
tarkastella asetuksia kokonaisuutena valitsemalla
•
Perus-välilehti
.
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka haluat
avata.
Lisäasetukset-välilehti
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
•
•
•
Kopiot: Lisää kopioiden määrän.
Paperilähde: Valitsee paperilokeron (katso "Paperilokeron
valitseminen" sivulla 51).
Pienennä/suurenna: Pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa
(katso "Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen" sivulla 51).
Kopioiminen_ 47
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen todellisen
paperikoon (katso "Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 58).
Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen suunnan
(katso "Alkuperäisten suunnan valitseminen" sivulla 58).
Henkilökorttikop.: Tulostaa kaksipuolisia alkuperäisiä yhdelle
paperiarkille. Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä
asiakirjoja, esimerkiksi käyntikortteja (katso "Henkilökortin kopioiminen"
sivulla 59).
Useita s. arkille: Sovittaa ja tulostaa vähintään kaksi alkuperäistä
kuvaa samalle paperiarkille (katso "Useita sivuja arkille -kopiointi"
sivulla 60).
Kuvan toisto: Tulostaa alkuperäisen asiakirjan samalle arkille useita
kertoja (katso "Kuvan toisto" sivulla 63).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Kuva-välilehti
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuvansiirto: Voit säätää kuvan asennon (katso "Kuvan siirtokopiointi"
sivulla 63).
Vihko: Voit luoda vihkoja (katso "Vihkon kopioiminen" sivulla 64).
Kirjakopiointi: Voit kopioida kirjan vasemmat ja/tai oikeat sivut
erilliselle tulostuspaperille (katso "Kirjan kopioiminen" sivulla 65).
Kannet: Lisää automaattisesti kannet eri syöttölokerosta (katso
"Kannen kopioiminen" sivulla 66).
Kalvo: Lisää tyhjän tai tulostetun erotinlehden kalvojen väliin sarjassa
(katso "Kalvon kopioiminen" sivulla 66).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Vesileima: Voit lisätä vesileiman tulosteisiin (katso "Vesileima"
sivulla 67).
Peite: Voit käyttää peitettä kopioissa (katso "Peite" sivulla 67).
Leima: Voit tulostaa käyttäen joitakin tietoja (katso "Leima" sivulla 68).
Julistekopiointi: Tulostaa kuvan yhdeksälle sivulle jaettuna (katso
"Julistekopiointi" sivulla 69).
2-puol. sk. nopeus: Nopeuttaa kopion skannaamista (katso
"Kaksipuolisten asiakirjojen skannausnopeuden valitseminen"
sivulla 69).
Työn valm. Ilmoitus: Lähettää sähköpostissa ilmoituksen kopiointityön
valmistumisesta (katso "Työn valmistumisilmoituksen määrittäminen"
sivulla 69).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Koosta työ: Voit kopioida useita sivuja tai erityyppisiä alkuperäisiä
asiakirjoja kaikkien alkuperäisten skannauksen jälkeen (katso
"Yhdistetty tehtävä" sivulla 70).
Jäljessä: Palaa Perus-välilehteen.
•
•
•
•
•
Alkuperäisen tyyppi: Parantaa kopion laatua valitsemalla nykyisen
kopiointityön asiakirjan tyypin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen" sivulla 70).
Poista reuna: Voit poistaa tietyt alueet kopioista (katso "Reunojen
poistaminen" sivulla 71).
Terävyys: Säätää terävyyttä kopioiden helppolukuisuuden
parantamiseksi (katso "Terävyyden muuttaminen" sivulla 71).
Kontrasti: Säätää kontrastitasoa kuvan pehmentämiseksi tai
selventämiseksi (katso "Kontrastin muuttaminen" sivulla 72).
Peilikuva: Palauttaa alkuperäisen kuvan peilin tavoin (katso
"Kopioiminen peilikuvana" sivulla 72).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Säädä taustaa: Tulostaa kuvan vaaleammalla taustalla (katso
"Taustan säätäminen" sivulla 73).
Poista k. puolen kuva: Estää alkuperäisen asiakirjan taustalla olevan
kuvan näkymisen läpi kopioitaessa (katso "Takasivulla olevien kuvien
poistaminen" sivulla 73).
Negatiivikuva: Voit kopioida alkuperäisen kuvan vaaleat ja tummat
alueet käänteisesti sijoitettuna (katso "Kopioiminen negatiivikuvana"
sivulla 73).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Kopioiminen_ 48
Peruskopiointi
5. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
Seuraavassa kuvataan yleisin tapa alkuperäisten kopioimiseksi.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
6. Aloita kopiointi painamalla ohjauspaneelista Aloita.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
•
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
Kopioiminen_ 49
Jos haluat peruuttaa nykyisen kopiointityön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä.
•
Voit poistaa nykyisen ja odottavan työn valitsemalla
ohjauspaneelista Työn tila. Valitse peruutettava työ ja valitse
sitten Poista (katso "Töiden tila -painike" sivulla 28).
3. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen koko > Eri
kokoja.
Eri kokoja -valinta on aktivoituna, kun asiakirjat asetetaan
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
4. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
5. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
6. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
7. Aloita kopiointi painamalla ohjauspaneelista Aloita.
Erikokoisten alkuperäisten asiakirjojen kopioiminen
Voit kopioida erikokoiset alkuperäiset asiakirjat yhdellä kertaa.
•
Jos haluat kopioida erikokoiset alkuperäiset asiakirjat yhdellä
kertaa, valitse Eri kokoja -asetus Alkuperäisen koko -kohdasta
(katso "Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 58). Muussa
tapauksessa alkuperäiset asiakirjat voivat aiheuttaa
paperitukoksia.
• Jäljempänä esitetyt yhdistelmät ovat suositeltavia, kun kopioit
erikokoisia asiakirjoja. Voit käyttää myös muita kuin suositeltavia
yhdistelmiä, mutta siitä saattaa aiheutua paperitukoksia.
- A3 ja A4
- A3 ja B4
- A4 ja B4
- B4 ja B5
- Letter ja Legal
- Letter ja Ledger
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta erikokoiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen (DADF). Kun asetat ne
DADF-laitteeseen, kohdista ja työnnä ne kevyesti DADF-leveysohjaimen
takaosaan.
Kopioiminen_ 50
Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti
100 ~ 71%
70 ~ 31%
30 ~ 11%
Alle 10 %
Tyhjä
Kopio-näytön Perus-välilehdessä voit valita kopiointiominaisuudet ennen
kopioinnin aloittamista.
Perus-välilehden asetus koskee vain nykyistä kopiointityötä, eivätkä
valitut asetukset ole siten käytössä seuraavassa kopiointityössä.
Nykyisen kopiointityön lopettamisen tai painikkeen Tyhjennä
ohjauspaneelista painamisen jälkeen oletusasetukset palautuvat
automaattisesti käyttöön laitteessa.
Voit määrittää paperilokeron myös lisää-painikkeella.
Paperilokeron valitseminen
Paperilähde määrittää lokeron, joka sisältää tulostuksessa käytettävän
paperin. Laite tulostaa skannatun kuvan valitussa lokerossa olevalle
paperille. Voit tarkastella paperikokojen ja kussakin lokerossa jäljellä olevan
paperimäärän kuvakkeita.
Valitse Perus-välilehti > Paperilähde ja valitse sitten sopiva paperilokero.
Kopioiden pienentäminen tai suurentaminen
•
Autom.: Havaitsee automaattisesti paperikoon paperilokerossa.
Voit tulostaa alkuperäisen kuvan pienentämällä tai suurentamalla sen
paperille Pienennä/suurenna -ominaisuuden avulla. Voit painaa
kuvakkeita, jotka näyttävät kopioiden pienennys- ja suurennustavan. Voit
lisäksi pienentää tai suurentaa tulostettavaa kopiota 1–25 prosenttia tai 400
prosenttia painamalla lisää-painiketta.
Valitse Perus-välilehti > Pienennä/suurenna ja valitse sen jälkeen
haluamasi vaihtoehto kuvan pienentämiseksi tai suurentamiseksi paperilla.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Lisäasetukset-välilehden Vihko- ja
Julistekopiointi -valintoja ei voi käyttää.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Lisäasetukset-välilehden
Kuvansiirto -valinta ei ole käytettävissä.
•
Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Tarkista paperikoko kaikissa
lokeroissa ja valitse lokero, jonka sisältämä paperi on haluamasi
kokoista.
•
•
Alla olevat lokeroiden kuvakkeet ilmaisevat jäljellä olevan paperin
määrän kussakin lokerossa.
•
Alkup.(100%): Tulostaa tekstit tai kuvat samankokoisina kuin
alkuperäiset.
Aut. sovitus: Pienentää tai suurentaa alkuperäistä tulostuspaperin
koon mukaan.
Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Tarkista kuva ja arvo kaikissa
kuvakkeissa ja paina sen lokeron kuvaketta, jota haluat käyttää.
Kopioiminen_ 51
Voit pienentää tai suurentaa kuvaa paperilla valitsemalla lisää-painikkeen.
•
•
Voit valita haluamasi vaihtoehdon painamalla painiketta Pienennä- ja
Suurenna-luettelossa. Voit pienentää tai suurentaa tulostettavaa kopiota
25–400 prosenttia 1 prosentin portaikolla käyttämällä vasenta tai oikeaa
nuolinäppäintä.
• XY-zoomaus: Painikkeella voit pienentää tai suurentaa x-arvoa
(leveys) ja y-arvoa (korkeus) 25–400 prosenttia. Lisää arvo x- tai
y-syöttöalueelle käyttämällä numeronäppäimistöä.
• Mukautettu zoomaus: Voit asettaa ja tallentaa mukautetun
zoomauskoon valitsemalla Zoomaus tai XY-zoomaus. Voit valita
mukautetun zoomauskoon aina, kun tarvitset sitä.
Molemman puolen kopioiminen
Kaksipuolisen tulostusominaisuuden ansiosta voit tulostaa yksi- tai
kaksipuolisia asiakirjoja paperin kummallekin puolelle tai tulostaa
kaksipuoliset asiakirjat paperin yhdelle puolelle jaettuina. Tarkista
käytettävissä olevat paperivaihtoehdot Kaksip.-toiminnolla. Voit käyttää
tätä toimintoa vain seuraavien paperityyppien kanssa: Letter SEF, Letter
LEF, Ledger, Legal, Executive SEF, Statement SEF, A3, A4 SEF, A4 LEF,
A5 SEF, B4, JIS B5 SEF, ISO B5 SEF, Tabloid Extra, 8K, 16K ja Oficio.
•
•
1 -> 1-puolinen: Skannaa alkuperäisten yhden puolen ja tulostaa ne
paperin yhdelle puolelle. Tämä toiminto tuottaa alkuperäisten kanssa
täsmälleen samanlaiset tulosteet.
1 -> 2-puolinen: Skannaa alkuperäisten toisen puolen ja tulostaa ne
paperin molemmille puolille.
Voit valita tulosteen sidontatyypiksi joko Kirja tai Kalenteri painamalla
lisää-painiketta.
2 -> 1-puolinen: Skannaa alkuperäisten molemmat puolet ja tulostaa
ne erillisille arkeille.
Voit valita alkuperäisten sidontatyypin, Kirja- tai Kalenteri-tyypin,
painamalla lisää-painiketta.
2 -> 2-puolinen: Skannaa alkuperäisen molemmat puolet ja tulostaa
paperin molemmille puolille. Tämä toiminto tuottaa alkuperäisten kanssa
täsmälleen samanlaiset tulosteet.
Voit valita alkuperäisten ja tulosteiden sidontatyypin, Kirja- tai
Kalenteri-tyypin, painamalla lisää-painiketta.
Väritilan valitseminen (vain CLX-9252 9352 Series)
•
•
Laitteen avulla kuvissa voi ottaa käyttöön vaikuttavia tehosteita ilman
kuvanmuokkauksen asiantuntemusta.
Valitse Perus-välilehti > Väritila ja valitse haluamasi väritila.
Jos alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle ja painat 1
-> 2-puolinen, 2 -> 1-puolinen tai 2 -> 2-puolinen, viesti Toinen
sivu? ilmestyy sen jälkeen, kun ensimmäinen sivu on kopioitu. Lisää
toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina
tässä ikkunassa Ei.
Kun painat lisää-painiketta, näyttöön tulee lisää Väritila -vaihtoehtoja.
• Autom.: Valitse tämä asetus, kun haluat automaattisesti tunnistaa,
onko asiakirja värillinen vai mustavalkoinen. Valitse sen jälkeen sopiva
väriasetus.
• Täysväri: Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää tulostuksessa
alkuperäisiä väriasetuksia.
Katso alla olevia mallikuvia. Tulosteen laatu voi poiketa mallikuvan
laadusta olosuhteiden ja alkuperäisten asiakirjojen laadun perusteella.
Ainoastaan 63–163 g/m2
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Lisäasetukset-välilehden
Henkilökorttikop.-, Kirjakopiointi-, Kalvo- ja Julistekopiointi
-valintoja ei voi käyttää.
Valitse Perus-välilehti > Kaksip. ja valitse sitten sopiva kaksipuolinen
tulostusvaihtoehto.
Kopioiminen_ 52
Alkuperäinen
•
Tulostusmuodon valitseminen
Kopio
•
Voit käyttää tulostusasetuksia, kun lisävarusteena saatava
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettu.
• Paperin suunta lokerossa (esimerkiksi pysty- tai vaakasuunta)
määrää sen, onko nidonta tai rei’itys mahdollista tietyissä
suunnissa.
• Kun käytät nidontaa ja rei’itystä yhdessä, voit määrittää niiteille ja
rei’ille vain saman suunnan.
Valitse Perus-välilehti > Tuloste ja valitse sitten haluamasi
tulostusasetukset.
M.valk.: Valitse tämä asetus, kun haluat tulostaa mustavalkoisen
asiakirjan skannaamastasi värillisestä tai mustavalkoisesta asiakirjasta.
Katso alla olevia mallikuvia. Tulosteen laatu voi poiketa mallikuvan
laadusta olosuhteiden ja alkuperäisten asiakirjojen laadun perusteella.
Alkuperäinen
Kopio
•
Lajittelu: Kun kopioit useita sarjoja, voit valita tulosteiden järjestyksen.
- Lajiteltu: Tulosteet sarjoina alkuperäisten asiakirjojen järjestyksen
mukaan.
-
•
Lajittelem.: Tulosteet lajiteltuina yksittäisten sivujen pinoihin.
Siirtymä: Tulosteet sarjoihin pinottuna sivut vierekkäin.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos vakioviimeistelijä
tai vihkoviimeistelijä on asennettuna.
-
Kopioiminen_ 53
Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
-
-
Käytössä: Tätä toimintoa voidaan käyttää.
Keskimm. Lokero: Oletusasetuksen mukaan laite lähettää
tulosteen keskimmäiseen lokeroon.
Jos valinnainen vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettu,
voit käyttää muitakin tulostuslokeroita.
•
Kierrä: Tulosteet pinotaan ristikkäin sarjoihin.
•
-
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä ei ole asennettuna.
• Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun paperikoko vastaa
paperityyppien Letter ja A4 kokoa.
• Paperia on lisättävä lokeroihin, joissa on lyhyen (SEF) ja pitkän
reunan syötöt (LEF), ennen tämän toiminnon käyttöä.
Esimerkiksi lokerossa 1 paperi syötetään lyhyestä ja lokerossa
2 pitkästä reunasta.
Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
Käytössä: Tätä toimintoa voidaan käyttää.
•
•
Ylimmäinen lokero: Jos viimeistelylokero ei tue paperikokoa,
tuloste lähetetään automaattisesti ylimmäiseen lokeroon.
• Viim. Lokero: Kun lisävarusteena saatava vakioviimeistelijä tai
vihkoviimeistelijä on asennettuna, laite lähettää tulosteen
viimeistelylokeroon oletusasetuksen mukaan.
Nidonta: Voit nitoa tulosteet ja muuttaa nidontasuuntaa.
•
•
Tulostuslokero: Valitse tulostuslokero.
-
Versiossa CLX-9252 9352 Series oikeanpuoleinen lokero
(tulostuspuoli ylöspäin) on valinnainen laite.
Versiossa SCX-8230 8240 Series Sisälokero (valinnainen Töiden
erotin) on valinnainen laite.
Oikeanp. Lokero: Jos tulostat paksulle paperille tai tulostettu
paperi aiheuttaa toistuvia paperitukoksia keskimmäisen lokeron
poistoalueella, käytä oikeanpuoleista lokeroa.
Kun Kaksip.-toimintoa (katso "Molemman puolen kopioiminen"
sivulla 52) käytetään valitun tulostuslokeron ollessa Oikeanp.
Lokero, tulostaminen voi hidastua. Suosittelemme käyttämään
jotain muuta lokeroa tulostuslokerona.
-
-
Sisälokero: Sisälokeron avulla voidaan erotella tulosteet
tehokkaasti. Jos haluat esimerkiksi välttää vastaanotettujen faksien
sekoittumista kopioihin tai tulosteisiin, voit erotella vastaanotetut
faksit sisälokeron avulla.
Kopioiminen_ 54
Nidonta-toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettuna.
• Kun käytät Nidonta-toimintoa, vain viimeistelylokero on
käytettävissä tulostamista varten.
• Yhtä sivua tulostettaessa Nidonta-toiminto ei ole
käytettävissä.
• Jos määrität Rei’itys-asetukset ennen Nidonta-asetuksia, osa
nidonta-asetuksista ei ole käytettävissä nidontasuunnan ja
paperin syöttösuunnan mukaan vaihdellen.
• Kun tulostat työstä useita kopioita käyttämällä
Nidonta-toimintoa, viimeistelylokeron tarkkaileminen on
suositeltavaa. Tulosteet voivat joutua mutkalle ja pudota
viimeistelylokerosta.
Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
1 niitti: Valitse tämä asetus, kun haluat sitoa tulosteet yhdellä
niitillä. Voit määrittää nidontasuunnan valitsemalla Nidonta
Suunta-valikosta Vasemm.- tai Oikealle-vaihtoehdon.
2 niittiä: Valitse tämä asetus, kun haluat sitoa tulosteet kahdella
niitillä. Voit valita nidontasuunnan Nidonta Suunta-valikossa.
Tulos vaihtelee määrittämiesi asetusten perusteella. Katso lisätietoja
alla olevasta taulukosta, ennen kuin valitset 2 niittiä -asetuksen.
Alkuperäisen suunta
(Kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite / skannerin lasi)
Kaksipuolisessa
automaattisessa
syöttölaitteessa
Alkuperäisen suunta
(näyttö)
Paperin syöttösuunta
lokerossa
Käytettävissä oleva
Nidonta Suunta
Pystysuuntaiset kuvat
Pitkän reunan syöttö
(LEF)
Vasen tai Oikea
Vaakasuuntaiset kuvat
LEF
Ylös
Pystysuuntaiset kuvat
Lyhyen reunan syöttö
(SEF)
Ylös
Vaakasuuntaiset kuvat
SEF
Vasen tai Oikea
Pystysuuntaiset kuvat
LEF
Ylös
Vaakasuuntaiset kuvat
LEF
Pystysuuntaiset kuvat
Vaakasuuntaiset kuvat
Tulos
Vasemm.
Oikea
Vasemm.
Oikea
Vasen tai Oikea
Vasemm.
Oikea
SEF
Vasen tai Oikea
Vasemm.
Oikea
SEF
Ylös
Skannerin lasilla
Kaksipuolisessa
automaattisessa
syöttölaitteessa
Skannerin lasilla
Kopioiminen_ 55
•
Rei’itys: Reiät tehdään tulosteisiin arkistointia varten.
Tulos vaihtelee määrittämiesi asetusten perusteella. Katso lisätietoja alla olevista taulukoista, ennen kuin valitset Rei’itys-asetuksen.
Alkuperäisen suunta
(Kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite / skannerin lasi)
Kaksipuolisessa
automaattisessa
syöttölaitteessa
Alkuperäisen suunta
(näyttö)
Paperin syöttösuunta
lokerossa
Käytettävissä oleva
rei’ityssuunta
Pystysuuntaiset kuvat
Pitkän reunan syöttö
(LEF)
Vasen tai Oikea
Vaakasuuntaiset kuvat
LEF
Ylös
Pystysuuntaiset kuvat
Lyhyen reunan syöttö
(SEF)
Ylös
Vaakasuuntaiset kuvat
SEF
Vasen tai Oikea
Pystysuuntaiset kuvat
LEF
Ylös
Vaakasuuntaiset kuvat
LEF
Pystysuuntaiset kuvat
Vaakasuuntaiset kuvat
Tulos
Vasemm.
Oikea
Vasemm.
Oikea
Vasen tai Oikea
Vasemm.
Oikea
SEF
Vasen tai Oikea
Vasemm.
Oikea
SEF
Ylös
Skannerin lasilla
Automaattisessa
kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteessa
Skannerin lasilla
Kopioiminen_ 56
•
-
-
Rei’itystoiminto on käytettävissä vain silloin, kun rei’ityssarja on
asennettuna lisävarusteena saatavassa vakioviimeistelijässä
tai vihkoviimeistelijässä.
• Reikien määrä vaihtelee rei’ityssarjan mukaan. Voit ostaa 2/
3-rei’ityslaitteen tai 2/4-rei’ityslaitteen.
• Kun käytät rei’itystoimintoa, vain viimeistelylokero on
käytettävissä tulostamista varten.
• Jos määrität Nidonta-asetukset ennen Rei’itys-asetuksia, osa
nidonta-asetuksista ei ole käytettävissä niittien määrän,
nidontasuunnan ja paperin syöttösuunnan mukaan vaihdellen.
Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
2 reikää: Kaksi reikää tehdään vasemmalle, oikealle tai ylös. Jos
ladattu paperi syötetään lyhyt reuna edellä, voit valita Vasemm.- tai
Oikealle-asetuksen. Jos ladattu paperi syötetään pitkä reuna edellä,
voit valita vain Ylös-asetuksen.
3 reikää: Kolme reikää tehdään vasemmalle, oikealle tai ylös. Jos
ladattu paperi syötetään lyhyt reuna edellä, voit valita Vasemm.- tai
Oikealle-asetuksen. Jos ladattu paperi syötetään pitkä reuna edellä,
voit valita vain Ylös-asetuksen.
Tummuuden säätäminen
Valitse Perus-välilehti. Voit säätää tummuutta vasemmalla ja oikealla
nuolinäppäimellä. Tällä toiminnolla voit tulostaa tummat kuvat vaaleina tai
vaaleat kuvat tummina.
Katso alla olevia mallikuvia. Tulosteen laatu voi poiketa mallikuvan laadusta
olosuhteiden ja alkuperäisten asiakirjojen laadun perusteella.
Vaalea
Kohtalaisen vaalea
Alkuperäinen
Kohtalaisen tumma
Vedoksen kopioiminen
Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden kopion. Voit
tulostaa ensin yhden kopion laadun tarkistamista varten ja tulostaa loput
kopiot myöhemmin.
1. Valitse näytöstä Kopio.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Syötä kopioiden määrä numeronäppäimillä.
5. Paina Vedoskopio-painiketta.
6. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
8. Tarkista tulosteen laatu.
9. Kun näyttöön tulee koevedoksen vahvistusikkuna, paina
Jatka-painiketta, jos tulostuslaatu miellyttää sinua. Loput kopiot
tulostetaan.
Jos painat Peruuta-painiketta, loput kopiot peruutetaan.
Tumma
Kopioiminen_ 57
Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen
Kaksipuolisessa
automaattisessa
syöttölaitteessa
Voit valita Kopio-näytön Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdestä
erikoiskopiointitoimintoja.
Alkuperäisten koon muuttaminen
Kopioita voidaan tehdä määrittämällä asiakirjan skannauskoko, jos
asiakirjan kokoa ei voida havaita automaattisesti tai jos haluat määrittää
tietyn asiakirjakoon.
Skannerin
valotuslasilla
Vähimmäiskoko
128 x 128 mm
25 x 25 mm
Enimmäiskoko
297 x 432 mm
297 x 432 mm
•
•
Autom.: Tunnistaa automaattisesti alkuperäisten koon, mutta tätä
vaihtoehtoa tuetaan vain, kun alkuperäiset ovat Letter-, Ledger-,
Legal-, Statement-, A3-, A4-, A5-, B4- tai JIS B5 -kokoisia.
Eri kokoja: Mahdollistaa Letter- ja Legal-kokoisten paperien
käyttämisen yhdessä siten, että laite käyttää sopivan kokoista
paperia useista lokeroista. Jos esimerkiksi alkuperäisiä on yhteensä
3 sivua, ensimmäinen sivu on Letter-kokoista paperia, toinen sivu
Legal-kokoista paperia ja kolmas sivu Letter-kokoista paperia, laite
tulostaa ensin Letter-kokoisen, sitten Legal-kokoisen ja sitten
Letter-kokoisen eri paperilokeroista.
Eri kokoja -valinta on aktivoituna, kun asiakirjat asetetaan
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
•
Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Voit valita alkuperäisen koon
suoraan painamalla painikkeita.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen koko.
5. Valitse alkuperäinen koko.
Alkuperäisten suunnan valitseminen
Kun kopioit kaksipuolisia asiakirjoja, luot kaksipuolisia kopioita tai luot
yhdistettyjä kopioita, määritä asiakirjan suunta. Kopiot eivät ehkä muuten
tulostu oikeassa sivujärjestyksessä tai etu- ja takasivu oikein päin.
Voit vaihtaa näytössä näkyvän paperiluettelon valitsemalla
Tuumakoko tai Millimetrikoko. Paperiluettelo on jaettu laitteessa
käytettävissä oleviin A- ja B-tyypin ja Letter-tyypin papereihin.
•
Custom: Jos tarvittavaa paperikokoa ei ole tai käytät mukautettua
paperikokoa, aseta alkuperäisen paperikoko nuolikuvakkeilla. Voit
myös asettaa ja tallentaa mukautetun koon valitsemalla Mukautettu
koko. Voit valita mukautetun koon aina, kun kun tarvitset sitä.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen suunta.
Mukautettu koko vaihtelee sen mukaan, mihin alkuperäiset
asetetaan.
Kopioiminen_ 58
Henkilökortin kopioiminen
5. Valitse alkuperäisen asiakirjan suunta.
• Pystysuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on ladattu asiakirjan yläreuna laitteen takaosaa
kohti.
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
Laite tulostaa asiakirjan toisen puolen arkin yläosaan ja toisen puolen arkin
alaosaan pienentämättä alkuperäistä asiakirjaa.
Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja, esimerkiksi
käyntikortteja.
•
•
Vaakasuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on asetettu DADF-yksikköön asiakirjan yläreuna
laitteen vasenta sivua kohti tai asiakirjalle, joka on asetettu
valotuslasille asiakirjan yläreuna laitteen oikeaa sivua kohti.
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
1.
2.
3.
4.
5.
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen
asiakirja asetetaan skannerin valotuslasille.
• Kaksipuolisten alkuperäisten asiakirjojen tulee olla pienempiä kuin
A5, sillä muutoin osa asiakirjasta jää kopioimatta.
Paina näytöstä Kopio-painiketta.
Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Henkilökorttikop.
Valitse haluamasi lokero Paperilähde-valikosta.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasille yläpuoli lasia vasten alla
esitetyn mukaisesti ja sulje sitten kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite.
Kun asetat alkuperäisen skannerin valotuslasille, jätä pieni tila
skannerin valotuslasin reunan ja alkuperäisen asiakirjan välille.
Muussa tapauksessa osa alkuperäisestä asiakirjasta ei ehkä
tulostu.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
6. Paina Aloita-painiketta ohjauspaneelissa. Laite aloittaa skannauksen.
Kopioiminen_ 59
Useita sivuja arkille -kopiointi
7. Käännä alkuperäinen asiakirja toisin päin ja aseta se skannerin
valotuslasille alla esitetyllä tavalla. Sulje sitten kaksipuolinen
automaattinen syöttölaite.
Laite pienentää alkuperäisiä ja tulostaa yhdelle paperiarkille 2–32 sivua.
•
Kun asetat alkuperäisen skannerin valotuslasille, jätä pieni tila
skannerin valotuslasin reunan ja alkuperäisen asiakirjan välille.
Muussa tapauksessa osa alkuperäisestä asiakirjasta ei ehkä
tulostu.
•
Kun valitset tämän asetuksen, Lisäasetukset-välilehden
Henkilökorttikop.-, Kuvan toisto-, Vihko-, Kirjakopiointi- ja
Julistekopiointi-valintoja ei voi käyttää.
Kun valitset tämän asetuksen, Aut. sovitus-asetus on ainoa
käytettävissä oleva Pienennä/suurenna -toiminto.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Useita s. arkille.
4. Valitse asetus sen mukaan, kuinka monta kuvaa haluat kopioida yhdelle
sivulle.
• Ei käytössä: Kopioi alkuperäisen yhdelle paperiarkille.
• 2 sivua arkille ~ 32 sivua arkille: Kopioi vastaavan määrän erillisiä
alkuperäisiä asiakirjoja yhdelle sivulle.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Osa asetuksista ei ehkä ole käytettävissä alkuperäisen asiakirjan
koon, tulostuspaperin koon ja kuvan pienennysasteen mukaan
vaihdellen.
•
•
•
Jos alkuperäinen asiakirja on suurempi kuin alue, jolle tulostetaan,
kaikki osat eivät ehkä näy tulosteessa.
Jos et paina Aloita-painiketta, laite kopioi vain etupuolen.
Jos painat Pysäytä-painiketta, laite peruuttaa kopiointityön ja
palaa valmiustilaan.
5. Valitse haluamasi lokero Paperilähde-valikosta.
6. Valitse sopiva sivujärjestys.
• Tulos vaihtelee määrittämiesi asetusten perusteella. Katso lisätietoja
alla olevasta taulukosta, ennen kuin valitset 2 sivua arkille
-asetuksen.
Kopioiminen_ 60
Alkuperäisen suunta
(Kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite / skannerin lasi)
Kaksipuolisessa automaattisessa
syöttölaitteessa
Alkuperäisen suunta
(näyttö)
Pystysuuntaiset kuvat
Paperin syöttösuunta
lokerossa
LEFa tai SEFb
Käytettävissä
oleva suunta
Vasemmalta
oikealle
tai
Oikealta
vasemmalle
Tulos
Vasemmalta oikealle
Oikealta vasemmalle
Skannerin lasilla
Automaattisessa kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteessa
Vaakasuuntaiset kuvat
LEF tai SEF
Skannerin lasilla
Kopioiminen_ 61
Alkuperäisen suunta
(Kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite / skannerin lasi)
Kaksipuolisessa automaattisessa
syöttölaitteessa
Alkuperäisen suunta
(näyttö)
Vaakasuuntaiset kuvat
Paperin syöttösuunta
lokerossa
LEF tai SEF
Käytettävissä
oleva suunta
Ylhäältä alas
tai
Alhaalta ylös
Tulos
Ylhäältä alas
Alhaalta ylös
Skannerin lasilla
Automaattisessa kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteessa
Pystysuuntaiset kuvat
LEF tai SEF
Skannerin lasilla
a. LEF tarkoittaa Long Edge Feed (pitkän reunan syöttö).
b. SEF tarkoittaa Short Edge Feed (lyhyen reunan syöttö).
•
Sivujärjestyksen kaikki muut Useita sivuja arkille -asetukset ovat samat lukuun ottamatta 2 s. arkille -asetusta. Voit valita seuraavat: Oikealta alas,
Vasemmalta alas, Alhaalta vasemmalle ja Alhaalta oikealle.
7. Voit tulostaa reunuksen kunkin arkille tulostettavan sivun ympärille valitsemalla Reunus.
• Ei käytössä. Poistaa toiminnon käytöstä.
• Yhtenäinen viiva. Tulostaa jatkuvan viivan kunkin sivun ympärille.
• Pisteviiva. Tulostaa pisteviivan kunkin sivun ympärille.
• Ristiviiva. Tulostaa katkoviivan kunkin sivun ympärille.
8. Paina näytöstä OK.
9. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja
paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä ikkunassa Ei.
Kopioiminen_ 62
Kuvan toisto
Tällä asetuksella voit tulostaa alkuperäisestä kuvasta useita kopioita yhden
arkin yhdelle puolelle. Jos kaksipuolisessa automaattisessa syöttölaitteessa
on toinen alkuperäinen asiakirja, kaikki muut alkuperäiset kuvat tulostetaan
samalla tavalla.
•
•
•
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Lisäasetukset-välilehden Useita
s. arkille-, Vihko- ja Kirjakopiointi-valintoja ei voi käyttää.
Kun valitset Automaattinen toisto, Aut. sovitus -valintaa ei voi
käyttää Pienennä/suurenna -toiminnossa.
Kun valitset Manuaalinen toisto, Pienennä/suurenna -valintaa ei
voi käyttää Perus-välilehdessä.
5. Paina Pois kohdasta Reunus jokaisen arkilla olevan sivun ympärille
reunuksen tulostamiseksi.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Yhtenäinen viiva: Tulostaa jatkuvan viivan kunkin sivun ympärille.
• Pisteviiva: Tulostaa pisteviivan kunkin sivun ympärille.
• Ristiviiva: Tulostaa katkoviivan kunkin sivun ympärille.
6. Valitse haluamasi lokero Paperilähde-valikosta.
7. Paina näytöstä OK.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kuvan siirtokopiointi
Voit estää kuvia limittymästä reikien ja muiden vastaavien päälle
muuttamalla kuvan sijaintia.
Jos valitset Paperilähde-kohdassa Autom.-vaihtoehdon, toimintoa ei
voi käyttää.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kuvan toisto.
4. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Automaattinen toisto: Kuvien määrä määräytyy automaattisesti
alkuperäisen kuvan koon ja paperikoon mukaan. Toistettavien
kuvien määrä määräytyy automaattisesti alkuperäisen kuvan koon,
tulostuspaperin koon ja pienennys- ja suurennussuhteen
perusteella.
•
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kuvansiirto.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Aut. keskitys: Sijoitetaan automaattisesti paperin keskelle.
Manuaalinen toisto: Voit valita kuvien määrän manuaalisesti
valitsemalla 2, 4, 6, 8, 9 tai 16.
Kopioiminen_ 63
•
Mukautettu reunus: Voit muuttaa paperin reunusta.
- Ylä ja ala: Säätää paperin ylä- tai alareunuksen
nuolinäppäimien avulla.
-
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Pienennä/suurenna, Kaksip., ja
muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten vaihtaminen
kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Vihko.
5. Valitse haluamasi lokero Paperilähde-valikosta.
Jos Taita ja nido -asetusta on käytettävä vihkoviimeistelijässä,
paperia on lisättävä syöttämällä sitä lyhyt reuna edeltä.
Vasen ja oikea: Säätää paperin vasemman tai oikean
reunuksen nuolinäppäimien avulla.
6. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• 1-puolinen alkuperäinen: Kopioi alkuperäisen yhden sivun vihkon
yhdelle sivulle.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Vihkon kopioiminen
•
2-puolinen alkuperäinen Kirja: Kopioi alkuperäisen sivun
kummankin puolen vihkon yhdelle sivulle.
•
2-puolinen alkuperäinen Kalenteri: Kopioi alkuperäisen sivun
kummankin puolen vihkon yhdelle sivulle. Alkuperäisten sivujen
toista puolta kierretään 180 astetta niin, että teksti tulee
pystysuoraan vihkossa.
•
Sidonta: Valitsee sivujärjestyksen suunnan.
Laite tulostaa automaattisesti paperin toiselle puolelle tai molemmille
puolille. Nämä taitetaan sitten vihoksi, jossa kaikki sivut ovat oikeassa
järjestyksessä.
Laite myös pienentää ja säätää kunkin kuvan sijainnin oikein siten, että se
mahtuu valitulle paperille.
•
•
•
•
Kun valitset tämän asetuksen, Lisäasetukset-välilehden
Alkuperäisen suunta-, Useita s. arkille-, Kuvan toisto-,
Kirjakopiointi-, Kannet-, Vesileima- ja Leima-valintoja ei voi
käyttää.
Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun paperikoko vastaa
paperityyppien Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive,
A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, A3 tai JIS B4 kokoa.
Voit käyttää Taita ja nido -asetusta vain, kun vihkoviimeistelijä on
asennettu.
Kun valitset Taita ja nido- tai Taita-asetuksen Taita ja nido
-kohdasta, paperi tulostuu automaattisesti vihkoviimeistelijässä.
Kopioiminen_ 64
-
Kirjan kopioiminen
Vasemm.: Tulostettu vihko avautuu vasemmalle.
Tämän toiminnon avulla voit kopioida kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta
automaattisen kaksipuolisen asiakirjojen syöttölaitteen kantta, kunnes sen
saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje sitten kansi. Jos kirjan tai
lehden paksuus on yli 30 millimetriä, aloita kopioiminen automaattisen
kaksipuolisen asiakirjojen syöttölaitteen kansi avoinna.
•
•
-
•
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen
asiakirja asetetaan skannerin valotuslasille.
Kun valitset tämän vaihtoehdon Lisäasetukset-välilehden
Alkuperäisen suunta-, Useita s. arkille-, Kuvan toisto- ja
Vihko-valintoja ei voi käyttää.
Oikealle: Tulostettu vihko avautuu oikealle.
Taita ja nido: Valitse tämä asetus, kun haluat taittaa ja nitoa
tulosteet.
- Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
- Taita ja nido: Valitse tämä asetus, kun haluat taittaa tulosteet.
Tulosteet voidaan lisäksi sitoa keskiniiteillä.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta kirjan sivu yläpuoli valotuslasia vasten ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
•
-
-
Kun asetat kirjan skannerin valotuslasille, jätä pieni tila (noin
10 mm) skannerin valotuslasin ylä- tai alareunan ja kirjan
välille. Jos haluat tulosteiden onnistuvan, noudata suositusta.
• Joidenkin kirjojen, kuten kovakantisten ja heikosti sidottujen,
kopiointi ei onnistu tässä kuvatun toiminnon avulla.
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kirjakopiointi.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Vasen sivu: Tulostaa vain kirjan vasemman sivun.
Taita: Valitse tämä asetus, kun haluat vain taittaa tulosteet.
Jaa eriin: Jos kopioit asiakirjan, joka sisältää useita sivuja,
valitse Jaa eriin. Voit jakaa tulostetun vihon useisiin eriin.
Yhdessä erässä voi olla enintään 15 arkkia.
Jos esimerkiksi kopioit asiakirjasta 80 sivua ja määrität arkkien
määräksi 10:
– Ensimmäinen erä: sivut 1–40 (10 arkkia)
– Toinen erä: sivut 41–80 (10 arkkia)
7. Paina näytöstä OK.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
•
Kopioiminen_ 65
Oikea sivu: Tulostaa vain kirjan oikean sivun.
•
Molemmat sivut (vasemmalta): Tulostaa kummankin ylöspäin
olevan sivun vasemmalta sivulta.
•
Molemmat sivut (oikealta): Tulostaa kummankin ylöspäin olevan
sivun oikealta sivulta.
Kirjan keskitys ja reunan poisto: Poistaa sidonnan tai kirjan
reunan varjot kopioiden keskeltä ja sivureunoista.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
4. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Pienennä/suurenna, Kaksip., ja
muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten vaihtaminen
kopiokohtaisesti" sivulla 51).
5. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kannet.
6. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Etu: Tulostaa asiakirjan ja etukannen.
• Edellinen: Tulostaa asiakirjan ja takakannen.
• Etu ja taka: Tulostaa asiakirjan ja etu- ja takakannen.
7. Paina 1-puol. tulostettu arkki kohdasta Kansilehti sen valitsemiseksi,
onko kansi 1-puolinen, 2-puolinen vai tyhjä paperi.
8. Valitse lokero Paperilähde-valikosta.
9. Paina näytöstä OK.
10. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
•
Kalvon kopioiminen
Ominaisuus estää kalvolle tulostettuja kopioita tarttumasta toisiinsa
kopioinnin aikana syntyvän lämmön seurauksena. Alkuperäisiä asiakirjoja
voi kopioida myös erotinlehdille.
Kannen kopioiminen
Laite lisää automaattisesti kannet kopioituun sarjaan käyttämällä eri
paperilokerosta otettua pinoa. Kansien on oltava samankokoiset ja
-suuntaiset kuin varsinainen työ.
Et voi käyttää tätä ominaisuutta, jos Vihko on valittuna (katso "Vihkon
kopioiminen" sivulla 64).
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse lokero. Lokeron on oltava muu kuin Autom. ja lokero, jonka
kansipaperi on lisätty Perus-välilehdessä.
•
•
Jos valitset Autom., Kannet-toimintoa ei voi käyttää.
Sinun on valittava lokero, jossa on samankokoista ja
-suuntaista paperia kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Lataa oikean kokoiset kalvot tulostuspuoli alaspäin
monitoimipaperilokeroon.
3. Paina näytössä Laitteen asetus > Lokeroasetukset > Asetukset >
Monik.kas. > Paperityyppi > Kalvo > OK.
4. Valitse näytöstä (
) ja Kopio.
5. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kalvo.
6. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei kalvoa : Ei lisää erotinlehtiä kalvojen väliin.
• Tyhjät erotinsivut: Lisää tyhjän arkin kalvojen väliin. Valitse
Erotins.-kohdasta lokero paperin syöttämiseksi erotinlehtiä varten.
• Tulostettu erotinsivu: Tulostaa erotinlehtiin samat kuvat kuin
kalvoihin. Valitse Erotins.-kohdasta lokero paperin syöttämiseksi
erotinlehtiä varten.
Kopioiminen_ 66
7. Paina näytöstä OK.
Jos et ole valinnut Kalvo-asetusta vaiheessa 3, näyttöön tulee
ponnahdusikkuna.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Voit valita useimmin käytetyt
arvot helposti.
Vesileima
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan
päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret
harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan
ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.
Toiminto ei ehkä ole käytettävissä mallin tai asennetun
lisävarustesarjan mukaan vaihdellen.
Laitteessa on useita vesileimoja valmiiksi määritettyinä. Voit lisätä myös
omia vesileimoja.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Lisäasetukset-välilehden
Vihko-valinta ei ole käytettävissä.
• Muk.: Voit lisätä tekstin ponnahdusnäppäimistön avulla.
6. Määritä Vesileima-asetukset.
• Sivut: Valitse tulostus kaikille sivuille tai vain ensimmäiselle sivulle.
• Tekstin väri/koko: Valitse tekstin väri ja koko.
• Sijainti: Valitse tekstin sijainti tulosteessa.
7. Paina näytöstä OK.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Peite
Peite on kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu teksti tai
kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Voit
tallentaa skannattuja lomakkeita kiintolevylle peitteeksi, jota käytetään
kopioissa.
Kun valitset tämän asetuksen, Vihko- ja Juliste-asetuksia
Lisäasetukset-välilehdessä ei voi käyttää.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Vesileima.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Peite > Käytössä.
Kopioiminen_ 67
Leima
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
Tulostaa päivämäärän ja kellonajan, sivunumeron tai käyttäjätunnuksen
tulosteissa.
Kun valitset tämän asetuksen, Vihko- ja Juliste-asetuksia
Lisäasetukset-välilehdessä ei voi käyttää.
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Peite-toiminnon
Pakotettu-tilaan kohdissa Laitteen asetus > Sovelluksen asetus
> Kopiointiasetukset > Peite, et voi määrittää ja muuttaa kaikkia
peiteasetuksia. Järjestelmänvalvojan määrittämää peiteasetusta
käytetään kaikissa kopioissa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
•
•
•
Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
Käytössä: Tätä toimintoa voidaan käyttää.
Uusi: Luo uuden peitelomakkeen. Tätä asetusta voidaan käyttää
vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin valotuslasille.
• Tiedot: Näyttää tiedot valitusta peitelomakkeesta. Voit esikatsella ja
tulostaa tallennetun peitelomakkeen.
• Muokkaa: Vaihtaa valitun peitelomakkeen nimeä.
• Poista: Poistaa valitun peitelomakkeen.
• Päällekkäinen: Voit valita lomitus-asetuksen, kun käytät peitettä.
- Etu: Peite tulostetaan näkymään tekstin edellä. Osa tekstistä ei
välttämättä näy peitteen alta.
- Edellinen: Peite tulostetaan näkymään tekstin jäljessä.
- Läpinäkyvä: Peitettä käytetään läpinäkyvänä.
6. Valitse luettelosta peitelomake ja valitse näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Leima.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Sivunumero: Tätä asetusta käyttämällä voit tulostaa sivunumerot
tulosteisiin.
• Aika ja päiväys: Tätä asetusta käyttämällä voit tulostaa kellonaikaja päivämääräleimat tulosteisiin.
• Käyttäjätunnus: Tätä asetusta käyttämällä voit tulostaa
käyttäjätunnuksen tulosteisiin.
• IP-osoite: Tätä asetusta käyttämällä voit tulostaa IP-osoitteen
tulosteisiin.
6. Ota valittu asetus käyttöön painamalla Käytössä.
7. Määritä Leima-asetukset.
• Sivut: Valitse tulostus kaikille sivuille tai vain ensimmäiselle sivulle.
• Sijainti: Valitse tekstin sijainti tulosteessa.
• Teksti: Valitse tekstin väri ja koko.
8. Paina näytöstä OK-painiketta.
9. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kopioiminen_ 68
Julistekopiointi
Alkuperäinen asiakirja jaetaan yhdeksään osaan. Kopioidut sivut voi liittää
yhteen, jolloin tuloksena on julisteen kokoinen asiakirja.
•
•
•
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen
asiakirja asetetaan skannerin valotuslasille.
Tämä kopiointivaihtoehto on valittavissa vain, kun kohdassa
Pienennä/suurenna on valittuna vaihtoehto Alkup.(100%).
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Henkilökorttikop.- ja Useita s.
arkille -valintoja Lisäasetukset-välilehdessä ei voi käyttää.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta yksittäinen asiakirja skannerin valotuslasille skannattava puoli
alaspäin ja sulje automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
(katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Pienennä/suurenna, Kaksip., ja
muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten vaihtaminen
kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Julistekopiointi.
5. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
6. Valitse lokero Paperilähde-valikosta.
7. Paina näytöstä OK-painiketta.
8. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kaksipuolisten asiakirjojen skannausnopeuden
valitseminen
Voit nopeuttaa kopioiden skannausta tämän asetuksen avulla. Voit säästää
skannausajassa. Kopioiden laatu voi kuitenkin heikentyä.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta yksittäinen asiakirja skannerin valotuslasille skannattava puoli
alaspäin ja sulje automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
(katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse Lisäasetukset-välilehti > 2-puol. sk. nopeus.
5. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Suuri.
6. Paina näytöstä OK-painiketta.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Työn valmistumisilmoituksen määrittäminen
Kun kopiointityö on valmis, laite voi lähettää valmistumisilmoituksen
sähköpostissa. Toiminto on hyödyllinen laajoissa kopiointitöissä.
Kopiointityön valmistumista ei tarvitse odottaa laitteen vieressä.
Alkuperäinen asiakirja jaetaan yhdeksään osaan. Jokainen osa
kopioidaan seuraavassa järjestyksessä:
Kopioiminen_ 69
Työn valmistusilmoitus asetetaan määrittämällä verkkoparametrit ja
sähköpostiasetukset ohjauspaneelissa tai SyncThru™ Web Service
-sovelluksessa. Lisätietoja verkkoparametrien ja sähköpostiasetusten
määrittämisestä on Järjestelmänvalvojan oppaassa tietokoneen
mukana toimitetulla CD-levyllä.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
5. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
6. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Työn valm. Ilmoitus.
7. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
8. Paina Sähköpostios.-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Lisää sähköpostiosoite, johon haluat, että työn valmistumisilmoitus
lähetetään. Paina OK-painiketta. Voit myös menetellä seuraavasti:
6. Paina Käytössä-painiketta. Laite aloittaa skannauksen.
Skannauksen jälkeen näyttöön tulee ikkuna, jossa kehotetaan
lisäämään toinen sivu. Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja paina
Kyllä. Voit muuttaa kopiointiasetusta valitsemalla tarvittaessa Muuta
asetuksia. Kun olet valmis, valitse tässä ikkunassa Ei.
7. Laite aloittaa tulostuksen.
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
Alkuperäisen tyypin asetuksella voit parantaa kopiointilaatua valitsemalla
kopioitavien asiakirjojen tyypit.
• Voit valita sähköpostiosoitteen valitsemalla Osoitteisto.
• Voit määrittää vain sähköpostiosoitteen.
9. Paina näytöstä OK-painiketta.
10. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Yhdistetty tehtävä
Tämän toiminnon avulla voit kopioida kerralla erilaisia alkuperäisiä
asiakirjoja, jotka ovat useissa erissä ja/tai erikokoisia. Kopiointityö alkaa
kaikkien alkuperäisten asiakirjojen skannauksen jälkeen.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
5. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Koosta työ.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Alkuperäisen tyyppi.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Teksti: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät
enimmäkseen tekstiä.
• Teksti/valok. (Teksti ja tulostettu valokuva): Käytä tätä asetusta
kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.
• Valok.: Käytä tätä asetusta kopioidessasi valokuvia.
• Kopioitu alkuperäinen: Käytä tätä asetusta kopioidessasi
kopioituja asiakirjoja.
• Kartta: Käytä tätä asetusta kopioidessasi karttoja.
• Vaalea alkuperäinen: Käytä tätä asetusta kopioidessasi vaaleita
asiakirjoja.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kopioiminen_ 70
Reunojen poistaminen
Terävyyden muuttaminen
Voit kopioida alkuperäisen ilman reunoja tai reunuksia.
Määrittämällä tämän asetuksen voit korostaa reunoja ja parantaa tekstin
luettavuutta. Parametrin avulla voidaan myös muuttaa alkuperäistä kuvaa.
1. Valitse näytöstä Kopio.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Terävyys.
5. Muuta taso painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Et voi käyttää tätä ominaisuutta, jos Kirjakopiointi on valittuna (katso
"Kirjan kopioiminen" sivulla 65).
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Poista reuna.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Reunan poisto: Poistaa yhtä suuren osan reunoista kaikista
kopioista.
• Rei’ityksen poisto: Poistaa kopioiden reunasta rei’itysjäljet.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Katso alla olevia mallikuvia. Tulosteen laatu voi poiketa mallikuvan
laadusta olosuhteiden ja alkuperäisten asiakirjojen laadun perusteella.
Pieni
Kohtalaisen pieni
Alkuperäinen
Kohtalaisen suuri
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kopioiminen_ 71
Suuri
Kontrastin muuttaminen
Kopioiminen peilikuvana
Asettamalla tämän parametrin voit määrittää kontrastin pieneksi tai
suureksi.
1. Paina näytöstä Kopio -painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Kontrasti.
5. Muuta taso painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Tämän toiminnon avulla voit kopioida asiakirjan peilikuvana.
Katso alla olevia mallikuvia. Tulosteen laatu voi poiketa mallikuvan
laadusta olosuhteiden ja alkuperäisten asiakirjojen laadun perusteella.
Pieni
Kohtalaisen pieni
Alkuperäinen
Kohtalaisen suuri
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Peilikuva.
5. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Suuri
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kopioiminen_ 72
Taustan säätäminen
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse Kuva-välilehti > Poista k. puolen kuva.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Tyhjennä: Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on takasivun
kuva.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Tämä toiminto on kätevä kopioitaessa alkuperäisiä, joiden taustassa on
väriä, kuten sanomalehdissä ja kuvastoissa.
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
4. Valitse Kuva-välilehti > Säädä taustaa.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Autom.: Optimoi taustan.
• Paranna: Mitä suurempi arvo on, sitä voimakkaampi on tausta.
• Tyhjennä: Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on tausta.
6. Paina näytöstä OK.
7. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
Jos alkuperäinen asiakirja on ohut ja takasivulla olevat kuvat kuultavat läpi,
voit poistaa takasivulla olevat kuvat tämän toiminnon avulla.
Kopioiminen negatiivikuvana
Määritä tämä asetus, kun haluat kopioida alkuperäisen kuvan vaaleat ja
tummat alueet käänteisesti sijoitettuna.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Negatiivikuva.
3. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
4. Paina näytöstä OK.
5. Aloita kopiointi valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Kopioiminen_ 73
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
4. Valitse käytettävän ohjelman nimi luettelosta.
Tällä asetuksella voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten.
Voit myös käyttää aiempien töiden aiempia asetuksia.
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
1. Paina näytöstä Kopio-painiketta.
2. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
3. Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
4. Valitse Perus-välilehti tai Edellinen.
5. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
6. Paina Ohjelmat.
5. Paina OK.
6. Paina Kyllä, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Tulostin on nyt määritetty kopioimaan valitsemillasi asetuksilla.
7. Aloita kopiointi painamalla ohjauspaneelista Start.
Ohjelmat-asetuksen hallinta
1. Paina näytöstä Kopio.
2. Valitse Ohjelmat > Luettelo.
3. Valitse sopiva vaihtoehto.
7. Paina Ohjelman nimi -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita haluamasi ohjelman nimi. Paina OK.
Voit nähdä määritettyjen Ohjelmat-asetusten arvot selaamalla
ylös- tai alaspäin ja tarkastaa arvot käyttämällä ylä- ja
alanuolipainikkeita.
8. Paina Tallenna. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, määrittämäsi
asetukset on tallennettu. Valitse Siirry luetteloon tai Sulje.
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
1. Paina näytöstä Kopio.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse Ohjelmat > Luettelo.
• Valitse kaikki: Valitsee kaikki ohjelmat kaikkien poistamista varten.
• Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta ohjelmasta.
• Muok.: Vaihtaa valitun ohjelman nimeä.
• Poista: Poistaa valitut ohjelmat.
4. Palaa Perus-välilehteen painamalla Peruuta.
Kopioiminen_ 74
Aiempien asetusten käyttäminen
6. Valitse Tallenna asiak.
1. Paina näytöstä Kopio.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Paina Ohjelmat.
4. Valitse aiempi asetus, jota haluat käyttää.
Jos haluat esimerkiksi käyttää viimeksi tehdyn työn asetuksia, paina
Aiempi 1.
7. Paina Kopioi ja tallenna tai Vain tallennus.
• Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Kopioi ja tallenna: Tulostaa ja tallentaa skannatut alkuperäiset.
• Vain tallennus: Ainoastaan tallentaa skannatut asiakirjat.
8. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
9. Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Valitse OK.
10. Valitse kohdekansio ja valitse sitten OK.
11. Paina ohjauspaneelissa Start, kun haluat aloittaa kopioinnin ja
tallennuksen tai pelkän tallennuksen.
Jos haluat peruuttaa nykyisen kopiointityön, valitse ohjauspaneelista
Stop. Voit myös poistaa nykyisen ja odottavan työn valitsemalla
ohjauspaneelista Job Status. Valitse peruutettava työ ja valitse sitten
Poista (katso "Töiden tila -painike" sivulla 28).
5. Paina OK.
6. Paina Kyllä, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Tulostin on nyt määritetty kopioimaan valitsemillasi asetuksilla.
7. Aloita kopiointi painamalla ohjauspaneelista Start.
Asiakirjojen tallentaminen
Voit tallentaa skannatut alkuperäiset asiakirjat laitteen kiintolevyllä olevaan
Asiakirjakansio-kansioon. Asiakirjakansio-kansioon tallennetut asiakirjat
voidaan tulostaa tarvittaessa.
•
1.
2.
3.
4.
5.
Katso tietoja Asiakirjakansio-kansion käytöstä
Asiakirjakansio-luvusta (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
• Jos tärkeitä tietoja tallennetaan Asiakirjakansio-kohtaan, tiedot
kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Samsung ei vastaa
mistään vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka johtuu laitteen
väärinkäytöstä tai viasta.
Paina näytöstä Kopio-painiketta.
Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Säädä kopioiden asetuksia, kuten Paperilähde, Pienennä/suurenna,
Kaksip., ja muita asetuksia Perus-välilehdessä (katso "Asetusten
vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 51).
Määritä tarvittaessa kopion ominaisuudet Lisäasetukset- tai
Kuva-välilehdessä (katso "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen"
sivulla 58).
Syötä tarvittaessa kopioiden määrä numeronäppäimillä.
Kopioiminen_ 75
Pikakopiointi-valikon käyttäminen
3. Säädä kopioiden asetuksia, kuten Pienennä/suurenna,
Kaksipuolinen/Useita s. arkille, Tuloste ja Paperilähde.
Voit määrittää kopiointiasetukset nopeasti Pikakopiointi-valikossa
siirtymättä valikossa alemmalle tasolle tai toiseen välilehteen. Valikossa ei
kuitenkaan ole käytettävissä kaikkia kopiointiasetuksia. Jos sinun on
käytettävä muita kopiointiasetuksia, käytä Kopio-valikossa olevia
kopiointiasetuksia (katso "Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti"
sivulla 51 tai "Kopioinnin erikoistoimintojen käyttäminen" sivulla 58).
1. Paina näytöstä Pikakopiointi-painiketta.
Voit määrittää Pikakopiointi-asetuksen oletusasetukset näytöstä
Laiteasennus > Sovelluksen asetus > Kopiointiasetukset.
Määritä useimmiten käytetyt asetukset.
4. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
5. Aloita kopiointi painamalla ohjauspaneelista Aloita.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Kopioiminen_ 76
Skannaaminen
4.
Skannaamalla voit muuntaa kuvia ja tekstiä digitaalisiksi tiedostoiksi, jotka voidaan tallentaa tietokoneeseen.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
Perus skannaus
Skannausmenetelmät
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen sähköpostitse (skannaus
sähköpostiin)
Alkuperäiskappaleiden skannaaminen ja lähettäminen SMB-/WEBDAV-/
FTP-yhteyden kautta (skannaus palvelimelle)
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen USB-laitteeseen (skannaus
USB:hen)
Tallennettujen asiakirjojen liittäminen
Suurin saavutettava tarkkuus määräytyy usean tekijän, kuten
tietokoneen nopeuden, käytettävissä olevan levytilan, muistin,
skannattavan kuvan koon ja bittisyvyysasetusten, mukaan.
Järjestelmän ja skannauskohteen mukaan tietyillä tarkkuuksilla ei siis
ehkä voi skannata, etenkään parannettua tarkkuutta käyttäen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Skannattavan kuvan esikatselu
Skannausasetusten muuttaminen
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Asiakirjojen tallentaminen
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen tietokoneeseen (skannaus
PC:hen)
Skannaaminen TWAIN-yhteensopivilla ohjelmilla
Skannaaminen Macintosh-tietokoneella
Skannaaminen Linux-järjestelmässä
Skannausmenetelmät
Kun haluat käyttää skannaustoimintoa, valitse näytöstä Sk. s.postiin,
Skannauskohde: USB, Skannaa palvelimeen tai Skan. PC:hen.
Jos näkyviin tulee erilainen näyttö, siirry päänäyttöön painamalla (
).
Perus skannaus
Voit skannata alkuperäiset asiakirjat laitteella verkon kautta.
• Easy Printer Manager(EPM): EPM on Windows-pohjainen sovellus,
jossa Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi sijaintipaikaksi.
• Easy Document Creator(EDC): Tämä ohjelma on laitteen mukana
tuleva ohjelmisto. Voit skannata kuvia tai asiakirjoja tämän ohjelman
avulla.
• TWAIN: TWAIN on yksi valmiista kuvankäsittelysovelluksista. Kuvan
skannaaminen käynnistää valitun sovelluksen, jolla voit ohjata
skannausta. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää verkkoyhteyden kautta
(katso "Skannaaminen TWAIN-yhteensopivilla ohjelmilla" sivulla 100).
• SmarThru Office: Tämä ohjelma on laitteen mukana tuleva ohjelmisto.
Voit skannata kuvia tai asiakirjoja tämän ohjelman avulla. Tätä
ominaisuutta voidaan käyttää verkkoyhteyden kautta.
• Sähköposti: Voit lähettää skannatun kuvan sähköpostiviestin liitteenä
(katso "Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen sähköpostitse
(skannaus sähköpostiin)" sivulla 78).
• Palvelin: Voit skannata kuvan ja lähettää sen esimerkiksi FTP-,
WEBDAV- tai SMB-palvelimeen (katso "Alkuperäiskappaleiden
skannaaminen ja lähettäminen SMB-/WEBDAV-/FTP-yhteyden kautta
(skannaus palvelimelle)" sivulla 81).
• USB: Voit skannata kuvan ja tallentaa sen USB-muistilaitteeseen
(katso "Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen USB-laitteeseen
(skannaus USB:hen)" sivulla 86).
•
•
•
Sk. s.postiin: Skannaa ja lähettää skannatun asiakirjan
vastaanottajalle sähköpostitse (katso "Alkuperäisten skannaaminen ja
lähettäminen sähköpostitse (skannaus sähköpostiin)" sivulla 78).
Skannaa palvelimeen: Skannaa ja lähettää skannatun tulosteen
kohteeseen SMB-, WEBDAV- ja FTP-palvelimella. (Katso
"Alkuperäiskappaleiden skannaaminen ja lähettäminen SMB-/
WEBDAV-/FTP-yhteyden kautta (skannaus palvelimelle)" sivulla 81).
Skannauskohde: USB: Skannaa ja tallentaa skannatun tulosteen
USB-muistilaitteelle (Katso "Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen
USB-laitteeseen (skannaus USB:hen)" sivulla 86).
Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, sinun on liitettävä
USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
•
Skan. PC:hen: Skannaa ja lähettää skannatun tulosteen
verkkotietokoneellesi asennetun Skannauksen ja faksauksen hallinta 2
-ohjelman välityksellä (Katso "Alkuperäisten skannaaminen ja
lähettäminen tietokoneeseen (skannaus PC:hen)" sivulla 97).
Skannaaminen_ 77
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen
sähköpostitse (skannaus sähköpostiin)
•
•
Voit skannata asiakirjoja ja lähettää skannatun kuvan laitteesta
sähköpostitse useille vastaanottajille.
•
Jos haluat skannata ja lähettää kuvan sähköpostiliitteenä, sinun täytyy
määrittää verkkoparametrit, SMTP-asetukset ja Sk. s.postiin
-asetukset ohjauspaneelin tai SyncThru™ Web Service -ohjelman
avulla. Lisätietoja verkkoparametrien ja sähköpostiasetusten
määrittämisestä on Järjestelmänvalvojan oppaassa tietokoneen
mukana toimitetulla CD-levyllä.
•
: Tällä painikkeella voit tarkastella tarkasti joitakin asetuksia.
Voit tarkastella asetuksia kokonaisuutena valitsemalla
•
Sk. s.postiin -näyttö
Esikatselu: Tämän asetuksen avulla näet esikatselukuvan ennen
skannausta (katso "Skannattavan kuvan esikatselu" sivulla 88).
Ohjelmat: Voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten
(katso "Ohjelma-asetuksen käyttäminen" sivulla 96).
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjan laitteen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 97).
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Kopio, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka
haluat avata.
Valitse näytöstä Sk. s.postiin.
Perus-välilehti
Lisäasetukset-välilehti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
Vo.: Kirjoita vastaanottajan osoite.
Lähett.: Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.
Ots.: Kirjoita sähköpostiviestin aihe. Merkkejä voi olla enintään 50.
San.: Kirjoita sähköpostiviestin teksti. Merkkejä voi olla enintään
200.
Osoitteisto: Lisää vastaanottajan osoitteen tallennettujen
osoitteiden painalluksella. Voit tallentaa usein käytettyjä
sähköpostiosoitteita ohjauspaneelin avulla tai SyncThru™ Web
Service -sovelluksen avulla (katso "Osoitteiston määrittäminen
ohjauspaneelin avulla" sivulla 118 tai "Osoitteiston asettaminen
SyncThru™ Web Service -ohjelmaa käyttäen" sivulla 121).
Viimeaikainen: Näyttää 10 viimeksi käytettyä sähköpostiosoitetta.
Voit myös valita sähköpostiosoitteet ponnahdusnäppäimistön
painamisen sijaan (katso "Uudelleenlähetys viimeisimpiin
sähköpostiosoitteisiin" sivulla 80).
+Lisää/Muokkaa: Kun syötät Vo.- ja Lähett.- ja muita tietoja, valitse
tieto, jonka haluat syöttää. Paina sitten tätä painiketta. Voit myös
muokata syöttämiäsi tietoja tämän painikkeen avulla.
Kopio: Lähettää sähköpostiviestin kopion toiselle vastaanottajalle.
Piilok.: Sama kuin Kopio, mutta kyseisen vastaanottajan nimi ei
tule näkyviin.
Liitä: Lataa Asiakirjakansio-kansioon tallennetut asiakirjat (katso
"Tallennettujen asiakirjojen liittäminen" sivulla 88).
Kaksip.: Valitsee, skannaako laite paperin yhden puolen
(1-puolinen) vai molemmat puolet (Kaksipuolinen, kirja) tai
(Kaksipuolinen, kalenteri) (katso "Asiakirjojen molempien puolien
skannaaminen" sivulla 89).
Tarkkuus: Valitsee skannauksen tarkkuuden (katso "Tarkkuuden
muuttaminen" sivulla 89).
•
•
•
•
•
•
•
Skannaaminen_ 78
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen koon (katso
"Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 89).
Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen suunnan
(katso "Alkuperäisten suunnan valitseminen" sivulla 90).
Viivästetty lähetys: Asettaa laitteen lähettämään sähköpostiviestin
myöhemmin automaattisesti (katso "Skannatun kuvan lähetyksen
viivästyttäminen" sivulla 90).
Kirjaskannaus: Tämän asetuksen avulla voit lähettää kirjasta tai
luettelosta skannatun tiedoston sähköpostiliitteenä (katso "Kirjan
skannaus" sivulla 91).
Koosta työ: Tämän asetuksen avulla voit skannata useita sivuja tai
erityyppisiä alkuperäisiä asiakirjoja tiedostoon lähettämistä varten
(katso "Yhdistetty tehtävä" sivulla 91).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Työn valm. Ilmoitus: Lähettää sähköpostitse ilmoituksen
sähköpostiin skannauksen valmistumisesta (katso "Työn
valmistumisilmoituksen määrittäminen" sivulla 92).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Kuva-välilehti
•
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
•
•
Tied.muoto: Valitsee skannatun asiakirjan tiedostomuodon (katso
"Tiedostomuoto" sivulla 95).
Tied.nimi: Antaa lähetettävälle tiedostolle nimen (katso
"Tiedostonimi" sivulla 95).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Skannatun kuvan lähettäminen useille
vastaanottajille sähköpostin liitteenä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen tyyppi: Valitsee alkuperäisen asiakirjan tyypin
(teksti, valokuva jne.) (katso "Alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen" sivulla 92).
Väritila: Säätää skannauksen väriasetuksia (katso "Väritilan
valitseminen" sivulla 92).
Tummuus: Säätää skannauksen tummuuden tasoa (katso
"Tummuus muuttaminen" sivulla 93).
Terävyys: Säätää skannauksen terävyystasoa. (katso "Terävyyden
muuttaminen" sivulla 93).
Kontrasti: Säätää skannauksen kontrastitasoa. (katso "Kontrastin
muuttaminen" sivulla 93).
-Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Säädä taustaa: Voit poistaa taustan osittain säätämällä tummuutta
tai kirkkautta (katso "Taustan säätäminen" sivulla 93).
Poista k. puolen kuva: Estää alkuperäisen paperin läpi näkyvän
toisella puolella olevan kuvan skannauksen (katso "Takasivulla
olevien kuvien poistaminen" sivulla 94).
Sk. reunaan: Skannaa alkuperäiset asiakirjat reunasta reunaan
(katso "Sk. reunaan" sivulla 94).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Sk. s.postiin.
3. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Paina kohteen Vastaanottaja syöttöaluetta ja +Lisää/Muokkaa. Tämän
jälkeen ilmestyy ponnahdusnäppäimistö. Kirjoita haluamasi
vastaanottajan sähköpostiosoite (katso "Sähköpostiosoitteiden
syöttäminen ponnahdusnäppäimistöllä" sivulla 80).
Voit syöttää vastaanottajan sähköpostiosoitteen myös
Osoitteisto- tai Viimeaikainen-asetuksilla (katso
"Sähköpostiosoitteiden lisääminen osoitteistolla" sivulla 80 tai
"Uudelleenlähetys viimeisimpiin sähköpostiosoitteisiin" sivulla 80).
Tuloste-välilehti
6. Paina Lähett.-syöttöaluetta ja sitten +Lisää/Muokkaa-painiketta.
Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin. Kirjoita haluamasi lähettäjän
sähköpostiosoite (katso "Sähköpostiosoitteiden syöttäminen
ponnahdusnäppäimistöllä" sivulla 80).
Voit syöttää lähettäjän sähköpostiosoitteen myös Osoitteisto- tai
Viimeaikainen-asetuksilla (katso "Sähköpostiosoitteiden
lisääminen osoitteistolla" sivulla 80 tai "Uudelleenlähetys
viimeisimpiin sähköpostiosoitteisiin" sivulla 80).
•
•
Laatu: Säätää skannauksen laatua (katso "Laatu" sivulla 94).
Skann. esias.: Muuttaa automaattisesti tiettyjä skannausasetuksia,
kuten tiedostomuotoa ja tarkkuutta. Voit säätää asetuksia
käyttötarkoituksen mukaan (katso "Skann. esias." sivulla 94).
7. Valitse Ots.. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin. Kirjoita haluamasi
sähköpostiviestin otsikko. Paina OK.
8. Valitse San.. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin. Kirjoita haluamasi
sähköpostiviestin teksti. Paina OK.
9. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
10. Skannaa ja lähetä tiedosto valitsemalla Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
Skannaaminen_ 79
Sähköpostiosoitteiden syöttäminen
ponnahdusnäppäimistöllä
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
•
•
•
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen ja
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä sähköpostia et voi kopioida tai lähettää
faksia.
Jos olet jo lisännyt tiedot Lähettäjän osoite-, Aihe- ja
Viesti-syöttöalueille kohdassa Laitteen asetus > Sovelluksen
asetus > Skannauskohde: sähköposti -asetukset > Yleiset,
näytössä näkyy lähettäjän sähköpostiosoite, viestin aihe ja viestin
leipäteksti.
Seuraavassa on esimerkki siitä, miten syötetään ”[email protected]”.
1. Valitse näytöstä Sk. s.postiin.
2. Paina Vo.- tai Lähett.-syöttöaluetta ja valitse +Lisää/Muokkaa.
Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Sähköpostiosoitteiden syöttäminen
Kun olet tallentanut usein käyttämäsi osoitteet osoitteistoon (katso
"Osoitteiston määrittäminen" sivulla 118), voit syöttää sähköpostiosoitteet
yksittäin tai suoraan ponnahdusnäppäimistön avulla.
Sähköpostiosoitteiden lisääminen osoitteistolla
1. Valitse näytöstä Sk. s.postiin.
2. Paina Vo.- tai Lähett.-syöttöaluetta.
3. Paina Osoitteisto.
3.
4.
5.
6.
7.
Näppäile a, b, c, d, e, f, g.
Näppäile @.
Näppäile a, b, c.
Näppäile . ja sitten c, o, m.
Kun olet syöttänyt kaiken sisällön, valitse OK.
Voit poistaa syötetyn sähköpostiosoitteen painamalla
poistokuvaketta (
).
Uudelleenlähetys viimeisimpiin
sähköpostiosoitteisiin
4. Paina Paikall. tai Palvelin.
5.
6.
7.
8.
Jos haluat käyttää valintaa Palvelin, LDAP-asetukset on
määritettävä, ennen kuin valitset kohdan Palvelin. Lisätietoja
kohdasta LDAP-asetukset on Käyttöopas-CD-levyllä olevassa
Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Tämän toiminnon avulla voit valita verkon kautta osoitteita,
jotka on rekisteröity LDAP (Lightweight Diretory Access
Protocol) -palvelimeen.
Paina Etsi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Syötä koko etsimäsi sähköpostiosoite tai vain sen ensimmäinen
kirjain.
Paina sitten OK.
Paina Etsi.
Kun haku on suoritettu, hakutulokset tulevat näyttöön.
Valitse haluamasi sähköpostiosoitteet hakutulosten joukosta ja
valitse sitten OK.
Kun syötät sähköpostiosoitteita Osoitteisto-toiminnon avulla,
osoitteistokuvake (
) näkyy sähköpostiosoitteen syöttöalueessa.
Voit poistaa sähköpostiosoitteen painamalla poistokuvaketta (
).
Voit lähettää uudestaan viimeksi käytettyyn sähköpostiosoitteeseen
toimimalla seuraavasti:
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Sk. s.postiin -painiketta.
3. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Paina Vo.-syöttöaluetta ja sitten Viimeaikainen-painiketta.
6. Paina sähköpostiosoitetta, johon haluat lähettää uudelleen. Paina sitten
OK.
Lisää osoitteeseen: Tällä valinnalla voit lisätä
Viimeaikainen-tuloksissa olevan sähköpostiosoitteen
Osoitteisto-kohtaan.
• Poista: Tällä valinnalla voit poistaa sähköpostiosoitteen
Viimeaikainen-tuloksista. Valitse poistettava
sähköpostiosoite. Paina sitten Poista.
7. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
8. Skannaa ja lähetä tiedosto valitsemalla Aloita.
Skannaaminen_ 80
•
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
Sähköpostin vahvistusraportin tulostaminen
Voit määrittää laitteen tulostamaan raportin siitä, onnistuuko sähköpostin
lähetys.
Alkuperäiskappaleiden skannaaminen ja
lähettäminen SMB-/WEBDAV-/FTP-yhteyden
kautta (skannaus palvelimelle)
Voit skannata kuvan ja lähettää sen yhteensä kolmeen kohteeseen SMB-,
WEBDAV- tai FTP-yhteyden kautta.
Jotta voit skannata ja lähettää kuvan palvelimeen, verkkoparametrit
on määritettävä ohjauspaneelin tai SyncThru™ Web Service
-ohjelman avulla. Lisätietoja verkkoparametrien määrittämisestä on
Käyttöopas-CD-levyllä olevassa Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Jos raportissa on merkkejä tai fontteja, joita laite ei tue,
Unknown-teksti voidaan tulostaa raportin merkkien ja fonttien sijasta.
1. Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Skannauskohde: sähköposti -asetukset > Yleiset.
Skannaa palvelimeen-näyttö
Valitse näytöstä Skannaa palvelimeen.
Perus-välilehti
2. Selaa alaspäin ja valitse sopiva vaihtoehto kohdasta Tulosta
vahvistusarkit.
•
+ Lisää : Voit lisätä uuden SMB-, WEBDAV- tai FTP-palvelimen
suoraan.
Voit lisätä SMB-, WEBDAV- tai FTP-palvelimen myös
SyncThru™ Web Service -sovelluksessa (katso "Osoitteiston
asettaminen SyncThru™ Web Service -ohjelmaa käyttäen"
sivulla 121).
•
•
•
Vain virheiden yhteydessä: Tulostaa vahvistusraportin vain, kun
sähköpostin lähetys ei onnistu.
• Aina: Tulostaa aina vahvistusraportin siitä, onnistuiko sähköpostin
lähetys.
• Ei koskaan: Ei koskaan tulosta vahvistusraporttia.
3. Paina OK.
•
•
•
•
•
•
Skannaaminen_ 81
Osoitteisto: Lisää vastaanottajan osoitteen pelkästään
tallennettujen osoitteiden painalluksella. Voit tallentaa usein
käytettyjä palvelimen osoitteita ohjauspaneelin avulla tai SyncThru™
Web Service -sovelluksen avulla (katso "Osoitteiston määrittäminen
ohjauspaneelin avulla" sivulla 118 tai "Osoitteiston asettaminen
SyncThru™ Web Service -ohjelmaa käyttäen" sivulla 121).
Viimeaikainen: Näyttää 10 viimeksi käytettyä palvelimen
postiosoitetta. Voit myös valita palvelimien osoitteet
ponnahdusnäppäimistön painamisen sijaan (katso
"Uudelleenlähetys viimeisimpiin palvelinosoitteisiin" sivulla 84).
Liitä: Lataa Asiakirjakansio-kansioon tallennetut asiakirjat (katso
"Tallennettujen asiakirjojen liittäminen" sivulla 88).
Kaksip.: Valitsee, skannaako laite paperin yhden puolen
(1-puolinen) vai molemmat puolet (Kaksipuolinen, kirja) tai
(Kaksipuolinen, kalenteri) (katso "Asiakirjojen molempien puolien
skannaaminen" sivulla 89).
Tarkkuus: Valitsee skannauksen tarkkuuden (katso "Tarkkuuden
muuttaminen" sivulla 89).
Esikatselu: Tämän asetuksen avulla näet esikatselukuvan ennen
skannausta (katso "Skannattavan kuvan esikatselu" sivulla 88).
Ohjelmat: Voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten
(katso "Ohjelma-asetuksen käyttäminen" sivulla 96).
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjan laitteen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 97).
•
: Tällä painikkeella voit tarkastella tarkasti joitakin asetuksia.
Voit tarkastella asetuksia kokonaisuutena valitsemalla
•
.
•
•
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Kopio, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka
haluat avata.
Lisäasetukset-välilehti
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen tyyppi: Valitsee alkuperäisen asiakirjan tyypin
(teksti, valokuva jne.) (katso "Alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen" sivulla 92).
Väritila: Säätää skannauksen väriasetuksia (katso "Väritilan
valitseminen" sivulla 92).
Tummuus: Säätää skannauksen tummuuden tasoa (katso
"Tummuus muuttaminen" sivulla 93).
Terävyys: Säätää skannauksen terävyystasoa (katso "Terävyyden
muuttaminen" sivulla 93).
Kontrasti: Säätää skannauksen kontrastitasoa (katso "Kontrastin
muuttaminen" sivulla 93).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Säädä taustaa: Poistaa taustan osittain säätämällä tummuutta tai
kirkkautta (katso "Taustan säätäminen" sivulla 93).
Poista k. puolen kuva: Estää alkuperäisen paperin läpi näkyvän
toisella puolella olevan kuvan skannauksen (katso "Takasivulla
olevien kuvien poistaminen" sivulla 94).
Sk. reunaan: Skannaa alkuperäiset asiakirjat reunasta reunaan
(katso "Sk. reunaan" sivulla 94).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Tuloste-välilehti
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen koon (katso
"Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 89).
Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen suunnan
(katso "Alkuperäisten suunnan valitseminen" sivulla 90).
Viivästetty lähetys: Asettaa laitteen lähettämään skannatun kuvan
myöhemmin ilman käyttäjän toimenpiteitä (katso "Skannatun kuvan
lähetyksen viivästyttäminen" sivulla 90).
Kirjaskannaus: Tämän asetuksen avulla voit lähettää kirjasta tai
luettelosta skannatun tiedoston palvelimeen (katso "Kirjan
skannaus" sivulla 91).
Koosta työ: Tämän asetuksen avulla voit skannata useita sivuja tai
erityyppisiä alkuperäisiä asiakirjoja tiedostoon lähettämistä varten
(katso "Yhdistetty tehtävä" sivulla 91).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Työn valm. Ilmoitus: Lähettää sähköpostitse ilmoituksen
palvelimelle skannauksen valmistumisesta (katso "Työn
valmistumisilmoituksen määrittäminen" sivulla 92).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Kuva-välilehti
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
•
•
•
•
Laatu: Säätää skannauksen laatua (katso "Laatu" sivulla 94).
Skann. esias.: Muuttaa automaattisesti tiettyjä skannausasetuksia,
kuten tiedostomuotoa ja tarkkuutta. Voit säätää asetuksia
käyttötarkoituksen mukaan (katso "Skann. esias." sivulla 94).
Tied.muoto: Valitsee skannatun asiakirjan tiedostomuodon (katso
"Tiedostomuoto" sivulla 95).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Asiakirjan skannaaminen ja lähettäminen SMB-/
WEBDAV-/FTP-palvelimeen
Voit valita enintään neljä kohdetta SMB-, WEBDAV- tai
FTP-palvelimien avulla.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Skannaa palvelimeen.
3. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
4. Valitse Perus-välilehti.
Skannaaminen_ 82
5. Paina palvelimen nimen syöttöaluetta. Voit syöttää vastaanottajan
palvelinosoitteen manuaalisesti. Et voi syöttää osoitetta kohtaan 2,
ennen kuin olet syöttänyt osoitteen kohtaan 1 (katso "Palvelinosoitteiden
syöttäminen manuaalisesti" sivulla 83).
Voit myös lisätä osoitteet helposti valitsemalla Osoitteisto (katso
"Palvelinosoitteiden lisääminen osoitteistosta" sivulla 83).
6. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
7. Valitse ohjauspaneelista Aloita.
Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten tiedoston valittuun
palvelimeen.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
•
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen ja
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä skannattua tietoa et voi kopioida tai lähettää
faksia laitteella.
•
Palvelinosoitteiden syöttäminen
Kun olet tallentanut usein käyttämäsi osoitteet osoitteistoon (katso
"Osoitteiston määrittäminen" sivulla 118), voit syöttää palvelinosoitteet
yksittäin tai suoraan + Lisää -asetuksen avulla.
Palvelinosoitteiden lisääminen osoitteistosta
1. Valitse näytöstä Skannaa palvelimeen.
2. Paina Osoitteisto.
).
1. Valitse näytöstä Skannaa palvelimeen.
2. Paina palvelinosoitteen syöttöaluetta tai valitse + Lisää . Näyttöön
tulee Suora syöte -ikkuna.
3. Valitse palvelintyypiksi SMB, WebDAV tai FTP.
4. Paina Nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita palvelimen nimi. Paina sitten OK.
5. Valitse IP tai Isäntä ja paina IP-osoite/isäntänimi-syöttöaluetta.
Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai
isäntänimi. Paina OK.
6. Paina Portin numero -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita palvelimen portin numero väliltä 1–65535. Valitse sitten OK.
7. Paina Käytt.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita palvelimen käyttäjänimi. Paina sitten OK.
•
3. Paina Etsi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
4. Syötä koko etsimäsi palvelimen nimi tai vain sen ensimmäinen
kirjain.
Paina sitten OK.
5. Paina Etsi.
Kun haku on suoritettu, hakutulokset tulevat näyttöön.
6. Valitse haluamasi palvelimen nimi hakutulosten joukosta ja valitse
sitten OK.
Voit poistaa syötetyn palvelinosoitteen painamalla poistokuvaketta
(
Palvelinosoitteiden syöttäminen manuaalisesti
Jos kyseessä on SMB- tai FTP-palvelin ja haluat
käyttöoikeudettoman henkilön pääsevän palvelimelle,
valitse Anonyymi-ruutu. Tätä ruutua ei ole valittu
oletusarvon mukaan. Jos valitset Anonyymi-ruudun, siirry
vaiheeseen 9.
• Jos haluat käyttää Anonyymi-ruutua, valitsemasi
SMB-palvelimen suojausasetukset on määritettävä ennen
tietojen lähettämistä (katso "Esimerkki anonyymin käyttäjän
suojausmäärityksistä SMB-palvelimessa" sivulla 85).
• SMB-palvelimeen asennetun käyttöjärjestelmän
(esimerkiksi Windows 7 Home Premium) mukaan et ehkä
voi käyttää Anonyymi-asetusta. Lisätietoja on
käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa.
• Jos kyseessä on WebDAV-palvelin, voit lähettää tiedostot
salattuina valitsemalla SSL. Jos laite ja SSL (Secure
Sockets Layer)-toiminnon vastaanottava
WebDAV-palvelin ovat eri laitteita, siirto voi epäonnistua.
Jos vastaanottava WebDAV-palvelin pystyy
vastaanottamaan pelkästään salatun tiedoston, sinun
täytyy painaa SSL-painiketta.
8. Paina Käyttäjän salasana -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö
tulee näkyviin.
Kirjoita palvelimen salasana. Paina OK.
9. Paina Käyttäjän toimialue -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö
tulee näkyviin.
Kirjoita palvelimen käyttäjän toimialue. Paina sitten OK.
Skannaaminen_ 83
•
Jos kyseessä on WebDAV-palvelin, Käyttäjän toimialue
ei tule näkyviin.
• Jos antamaasi SMB-palvelinta ei ole rekisteröity mihinkään
toimialueeseen, jätä kohta tyhjäksi tai kirjoita siihen
SMB-palvelimen tietokonenimi.
• Jos antamaasi FTP-palvelinta ei ole rekisteröity mihinkään
toimialueeseen, jätä se tyhjäksi.
10. Paina Tiedostokansio-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita palvelimen kansion nimi skannatun kuvan tallentamista
varten. Valitse sitten OK.
11. Paina Asiakirjan nimi -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita asiakirjan nimi tallennusta varten. Paina OK.
Voit valita tallennettavan tiedoston muodon kohdasta Laitteen
asetus > Sovelluksen asetus > Skannauskohde: palvelin
-asetukset > Tied.muoto.
12. Valitse haluamasi Tied.käyt.-vaihtoehto vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolinäppäimillä. Jos palvelimella on jo samanniminen
tiedosto, tiedostoa käsitellään valitsemasi tiedostokäytännön
mukaisesti.
• Change Name: Lähetetty tiedosto tallennetaan automaattisesti
ohjelmoidulla eri tiedostonimellä.
• Peruuta: Laite ei lähetä skannattua tiedostoa, jos palvelimella
on jo samanniminen tiedosto.
• Korvaa: Lähetetty tiedosto korvaa aiemman tiedoston.
13. Valitse haluamasi Kansion luonti -vaihtoehto vasemmalle ja
oikealle osoittavilla nuolinäppäimillä.
• Käytä kirjautumisnimeä: Jos valitset Käytössä tässä
vaihtoehdossa, laite luo alikansion valitsemaasi
tiedostokansioon. Alikansio nimetään vaiheessa 7 syöttämäsi
käyttäjänimen mukaan.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite
ei luo alikansiota.
•
14. Kun olet syöttänyt kaiken sisällön, valitse OK.
Voit poistaa palvelinosoitteen painamalla poistokuvaketta (
).
Uudelleenlähetys viimeisimpiin palvelinosoitteisiin
Voit lähettää skannatut tiedot viimeksi käytettyyn palvelinosoitteeseen
toimimalla seuraavasti:
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Skannaa palvelimeen.
3. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Paina Viimeaikainen.
6. Valitse palvelinosoite, johon haluat lähettää tiedot. Paina sitten OK.
Kansion luontisykli: Voit määrittää alikansioiden luontijakson.
Laite luo alikansion mainitun asetusjoukon mukaisesti.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite
ei luo alikansiota.
-
•
Joka päivä: Alikansio luodaan päivittäin. Alikansion nimen
muoto on VVVV-KK-PP, esimerkiksi 2010-01-01.
- Kuukauden välein: Alikansio luodaan kuukausittain.
Alikansion nimen muoto on VVVV-KK, esimerkiksi 2010-01.
- Vuoden välein: Alikansio luodaan vuosittain. Alikansion
nimen muoto on VVVV, esimerkiksi 2010.
Luo kansio useille tiedostoille: Jos valitset Käytössä tässä
vaihtoehdossa ja skannaat useita tiedostoja, laite luo alikansion
valitsemaasi tiedostokansioon ja lähetetyt tiedostot tallennetaan
alikansioon.
Jos kaikki kansion luontiasetukset ovat käytössä
samanaikaisesti, lähetetyt tiedostot tallennetaan alla osoitetulla
tavalla.
• Kun lähetetään yksi skannattu tiedosto:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOC.jpg
• Kun lähetetään useita skannattuja tiedostoja:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
Lisää osoitteeseen: Tällä valinnalla voit lisätä
Viimeaikainen-tuloksissa olevan palvelinosoitteen
Osoitteisto-kohtaan.
• Poista: Tällä valinnalla voit poistaa palvelinosoitteen
Viimeaikainen-tuloksista. Valitse poistettava palvelinosoite.
Paina sitten Poista.
7. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
8. Skannaa ja lähetä tiedosto valitsemalla Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
Skannaaminen_ 84
•
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
4. Lisää jaetun kansion nimi kohdassa Verkkoyhteys: Jaetut resurssit,
joita voidaan käyttää anonyymisti alla näytetyllä tavalla.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä, miten syötetään nimi ”Shared”.
Esimerkki anonyymin käyttäjän
suojausmäärityksistä SMB-palvelimessa
Jotta SMB-palvelimeen voidaan lähettää tietoja, SMB-palvelimen
suojausmäärityksissä tulee ottaa käyttöön Anonyymi-asetus.
Seuraavat toimet perustuvat Windows XP Professional SP3
-käyttöjärjestelmään.
Eri käyttöjärjestelmissä toimintatapa voi olla erilainen tai
käyttöoikeudettomien henkilöiden pääsy voi olla estetty.
1. Valitse Windows-järjestelmässä Käynnistä > Ohjauspaneeli >
Valvontatyökalut > Paikallinen suojauskäytäntö.
2. Valitse Paikalliset käytännöt > Suojausasetukset .
3. Muuta alla olevien asetusten arvoksi Käytössä.
• Verkkoyhteys: Salli nimetön SID/Nimi -käännös
• Verkkoyhteys: Salli Kaikki-ryhmän oikeuksien koskea
anonyymejä käyttäjiä
5.
6.
7.
8.
Valitse Käytä ja sen jälkeen OK.
Valitse jaettu kansio ja napsauta hiiren kakkospainiketta.
Napsauta Jakaminen ja suojaus…-painiketta.
Valitse Suojaus ja lisää valinta ANONYMOUS LOGON kohtaan
Ryhmä- tai käyttäjänimet alla kuvatulla tavalla.
Skannaaminen_ 85
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen
USB-laitteeseen (skannaus USB:hen)
9. Napsauta Jakaminen > Jaa tämä kansio > Käyttöoikeudet.
Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan
USB-muistilaitteeseen. Kun skannaat asiakirjan, laite käyttää
oletusasetuksia esimerkiksi tarkkuudessa. Voit myös mukauttaa omat
skannausasetuksesi (katso "Skannausasetusten muuttaminen" sivulla 89).
Skannauskohde: USB-näyttö
Valitse näytöstä Skannauskohde: USB.
Perus-välilehti
10. Lisää valinta ANONYMOUS LOGON kohtaan Ryhmä- tai
käyttäjänimet alla kuvatulla tavalla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11. Valitse Yhteiskäyttöoikeudet -ikkunassa ensin Käytä ja sitten OK.
12. Valitse Jaetut ominaisuudet -ikkunassa ensin Käytä ja sitten OK.
•
•
•
Skannaaminen_ 86
: siirtyy takaisin ylemmälle tasolle.
Valitse: Siirtyy valittuun kansioon.
Uusi kansio: Luo uuden kansion USB-muistilaitteeseen.
Tiedot: Näyttää valitun kansion tai tiedoston tiedot.
Muokkaa: Muuttaa valitun kansion tai tiedoston nimen.
Poista: Poistaa valitun kansion tai tiedoston.
Tied.nimi: Määrittää tiedostonimen skannaustietojen tallennusta
varten.
Kaksip.: Valitsee, skannaako laite paperin yhden puolen
(1-puolinen) vai molemmat puolet (Kaksipuolinen, kirja) tai
(Kaksipuolinen, kalenteri) (katso "Asiakirjojen molempien puolien
skannaaminen" sivulla 89).
Tarkkuus: Valitsee skannauksen tarkkuuden (katso "Tarkkuuden
muuttaminen" sivulla 89).
Esikatselu: Tämän asetuksen avulla näet esikatselukuvan ennen
skannausta (katso "Skannattavan kuvan esikatselu" sivulla 88).
Ohjelmat: Voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten
(katso "Ohjelma-asetuksen käyttäminen" sivulla 96).
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjan laitteen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 97).
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Kopio, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka
haluat avata.
Lisäasetukset-välilehti
•
Poista k. puolen kuva: Estää alkuperäisen paperin läpi näkyvän
toisella puolella olevan kuvan skannauksen (katso "Takasivulla
olevien kuvien poistaminen" sivulla 94).
Sk. reunaan: Skannaa alkuperäiset asiakirjat reunasta reunaan
(katso "Sk. reunaan" sivulla 94).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
•
•
Tuloste-välilehti
•
•
•
•
•
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen koon (katso
"Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 89).
Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen suunnan
(katso "Alkuperäisten suunnan valitseminen" sivulla 90).
Kirjaskannaus: Tämän asetuksen avulla voit lähettää skannatun
kirjan tai luettelon sähköpostiliitteenä (katso "Kirjan skannaus"
sivulla 91).
Koosta työ: Tämän asetuksen avulla voit skannata useita sivuja tai
erityyppisiä alkuperäisiä asiakirjoja tiedostoon lähettämistä varten
(katso "Yhdistetty tehtävä" sivulla 91).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
•
•
Kuva-välilehti
•
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
•
Laatu: Säätää skannauksen laatua (katso "Laatu" sivulla 94).
Skann. esias.: Muuttaa automaattisesti tiettyjä
skannausvaihtoehtoja, kuten tiedostomuotoa ja tarkkuutta. Voit
säätää asetuksia käyttötarkoituksen mukaan (katso "Skann. esias."
sivulla 94).
Tied.muoto: Valitsee skannauksen tiedostomuodon (katso
"Tiedostomuoto" sivulla 95).
Tied.käyt.: Nimeää tiedoston uudelleen automaattisesti tai korvaa
aiemman tiedoston, jos USB-muistilaitteessa on samanniminen
tiedosto (katso "Tied.käyt." sivulla 95).
Kansion luonti: Luo automaattisesti uuden kansion skannatun
kuvan tallennusta varten (katso "Kansion luonti" sivulla 96).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
•
•
Skannaaminen USB-muistilaitteelle
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen tyyppi: Valitsee alkuperäisen asiakirjan tyypin
(teksti, valokuva jne.) (katso "Alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen" sivulla 92).
Väritila: Säätää skannauksen väriasetuksia (katso "Väritilan
valitseminen" sivulla 92).
Tummuus: Säätää skannauksen tummuuden tasoa (katso
"Tummuus muuttaminen" sivulla 93).
Terävyys: Säätää skannauksen terävyystasoa (katso "Terävyyden
muuttaminen" sivulla 93).
Kontrasti: Säätää skannauksen kontrastitasoa (katso "Kontrastin
muuttaminen" sivulla 93).
Edellinen: Palauttaa Perus-välilehteen.
Säädä taustaa: Poistaa taustan osittain säätämällä tummuutta tai
kirkkautta (katso "Taustan säätäminen" sivulla 93).
Laite ei tunnista alustamatonta USB-muistilaitetta. Alusta
USB-muistilaite ja liitä se sitten uudelleen laitteen
USB-muistiporttiin.
• Laite ei tunnista USB-muistilaitetta virransäästötilassa. Odota,
kunnes laite palaa valmiustilaan, ja liitä sitten USB-muistilaite
uudelleen laitteen USB-muistiporttiin.
• Laitteessa on kaksi USB-muistiporttia. Kun USB-muisti on jo liitetty
toiseen porteista ja yrität liittää USB-muistilaitetta toiseen porttiin,
laite ei voi tunnistaa toista muistilaitetta. Poista ensiksi liitetty
USB-muistilaite ja liitä sitten haluamasi USB-muistilaite laitteen
USB-muistiporttiin.
1. Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse näytöstä Skannauskohde: USB.
Skannaaminen_ 87
Skannattavan kuvan esikatselu
4. Valitse Perus-välilehti.
Voit tarkastella skannattua kuvaa ennen sen lähettämistä käyttämällä
Esikatselu-toimintoa. Esikatselukuvassa käytetään Lisäasetukset-, Kuvaja Tuloste-välilehdissä määritettyjä asetuksia. Voit tarvittaessa muuttaa
skannausasetuksia tarkistettuasi esikatselukuvan.
Esikatselu-painikkeen käyttäminen
5. Valitse kansio, johon skannattu kuva tallennetaan. Jos et valitse
kansiota, skannattu kuva tallentuu juurihakemistoon.
6. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
7. Määritä tarvittaessa skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- ja
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
8. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
9. Kirjoita tiedostonimi skannaustietojen tallennusta varten. Paina OK.
10. Skannaa ja tallenna tiedosto valitsemalla Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
11. Kun skannaus on valmis, voit irrottaa USB-muistilaitteen laitteesta.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai
Skannauskohde: USB.
3. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
4. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
5. Valitse Perus-välilehti. Syötä tarvittavat tiedot.
6. Paina Esikatselu. Esikatselukuva tulee näyttöön.
Tallennettujen asiakirjojen liittäminen
Kun lähetät tallennetun asiakirjan sähköpostiin tai palvelimeen toiminnolla
Sk. s.postiin tai Skannaa palvelimeen, voit tämän valinnan avulla liittää
asiakirjakansioon tallennetun asiakirjan. Voit liittää vain asiakirjakansioon
tallennettuja asiakirjoja. Asiakirjat tulee tallentaa asiakirjakansioon ennen
liittämistä (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
Työkalu
Toiminto
Pienentää esikatselukuvan kaksin- tai
nelinkertaisesti. Voit tarkastella pienennettyä kuvaa.
Tallennetun asiakirjan lähettäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse näytöstä Sk. s.postiin tai Skannaa palvelimeen.
Syötä vastaanottajan sähköpostiosoite tai palvelinosoite.
Paina Liitä.
Valitse asiakirjakansio, joka sisältää liitettävän asiakirjan.
Paina Valitse.
Valitse liitettävä tallennettu asiakirja.
Paina OK. Liitetyn asiakirjan nimi näkyy näytössä.
Valitse liitetyn tiedoston tiedostomuoto vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolipainikkeilla.
9. Valitse ohjauspaneelista Aloita. Laite lähettää liitetyn tiedoston
sähköpostiin tai palvelimeen.
Suurentaa esikatselukuvan kaksin- tai
nelinkertaisesti. Voit tarkastella suurennetun kuvan
haluttua osaa.
Sovittaa esikatselukuvan esikatselunäyttöön.
Jos skannattu kuva sisältää useita sivuja, avaa
muut sivut esikatselua varten käyttämällä vasenta
ja oikeaa nuolipainiketta.
Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta vasta- tai
myötäpäivään.
Poista sivu
Poistaa esikatselussa näkyvän sivun skannatuista
tiedoista.
7. Paina Lähetä. Laite lähettää tiedoston määritettyihin kohteisiin.
Jos haluat muuttaa skannausominaisuuksia, valitse Peruuta.
Skannaaminen_ 88
Skannausasetusten muuttaminen
Ominaisuus
Tässä osassa kerrotaan, miten säädetään kunkin skannaustyön asetuksia,
kuten tarkkuutta, kaksipuolisuutta, alkuperäisen kokoa, tyyppiä, väritilaa ja
tummuutta. Tässä tekemäsi asetukset pysyvät muistissa jonkin aikaa,
kunnes ne palautetaan oletusarvoihin.
Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen
Tarkkuus (dpi)
Tiedostomuoto
Sk. s.postiin
100, 200, 300, 400, 600
JPEG, PDF, TIFF, XPS
Skannauskohde:
USB
100, 200, 300, 400, 600
JPEG, PDF, TIFF, XPS
Skannaa
palvelimeen
100, 200, 300, 400, 600
JPEG, PDF, TIFF, XPS
Tämä toiminto koskee erityisesti kaksipuolisten alkuperäisten asiakirjojen
skannaamista. Voit valita, skannataanko paperi vain toiselta puolelta vai
molemmilta puolilta.
Valitse arvo vasemmalle ja oikealle osoittavien nuolipainikkeiden avulla.
Alkuperäisten koon muuttaminen
•
•
•
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
1-puolinen: Alkuperäisille, jotka ovat yksipuolisia.
Kaksipuolinen, kirja: Alkuperäisille, jotka ovat kaksipuolisia.
Kaksipuolinen, kalenteri: Alkuperäisille, jotka ovat kaksipuolisia.
Taustapuolta käännetään kuitenkin 180 astetta.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, valitse tässä
kohdassa Ei.
1. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen koko ja valitse sen
jälkeen alkuperäisen asiakirjan koko ylä- ja alanuolipainikkeilla.
Voit vaihtaa näytössä näkyvän paperiluettelon valitsemalla
Tuumakoko tai Millimetrikoko. Paperiluettelo on jaettu laitteessa
käytettävissä oleviin A- ja B-tyypin ja Letter-tyypin papereihin.
•
Mukautettu koko vaihtelee sen mukaan, mihin alkuperäiset
asetetaan.
Tarkkuuden muuttaminen
Voit säätää asiakirjan tarkkuutta.
Valitse arvo vasemmalle ja oikealle osoittavien nuolipainikkeiden avulla.
Mitä suurempi arvo on, sitä selkeämpi tulos on. Skannaus voi kuitenkin
kestää kauemmin.
Kaksipuolisessa
automaattisessa
syöttölaitteessa
Skannerin lasitasolle
Vähimmäiskoko
128 x 128 mm
25 x 25 mm
Enimmäiskoko
297 x 432 mm
297 x 432 mm
•
•
Seuraavassa taulukossa on yksityiskohtaisia tietoja tästä ominaisuudesta,
tarkkuudesta ja tiedostomuodoista.
Muk.: Valitsee alkuperäisen asiakirjan kopiointialueen. Määritä koko
painamalla nuolikuvakkeita.
Autom.: Tunnistaa automaattisesti alkuperäisten koon, mutta tätä
vaihtoehtoa tuetaan vain, kun alkuperäiset ovat Letter-, Ledger-,
Legal-, Statement-, A3-, A4-, A5-, B4- tai JIS B5 -kokoisia.
Eri kokoja: Mahdollistaa Letter- ja Legal-kokoisten paperien
käyttämisen yhdessä; laite käyttää sopivankokoista paperia useista
paperilokeroista. Jos esimerkiksi alkuperäisiä on yhteensä 3 sivua,
ensimmäinen sivu on Letter-kokoista paperia, toinen sivu
Legal-kokoista paperia ja kolmas sivu Letter-kokoista paperia, laite
tulostaa ensin Letter-kokoisen, sitten Legal-kokoisen ja sitten
Letter-kokoisen eri paperilokeroista.
Eri kokoja -valinta on aktivoituna, kun asiakirjat asetetaan
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
•
Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Voit valita useimmin käytetyt
arvot helposti.
3. Valitse näytöstä OK.
Skannaaminen_ 89
Alkuperäisten suunnan valitseminen
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
1. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen suunta ja aseta
alkuperäisen suunta.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Pystysuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on ladattu asiakirjan yläreuna laitteen takaosaa
kohti.
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
•
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
Vaakasuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on asetettu DADF-yksikköön asiakirjan yläreuna
laitteen vasenta sivua kohti tai asiakirjalle, joka on asetettu
valotuslasille asiakirjan yläreuna laitteen oikeaa sivua kohti.
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
3. Valitse näytöstä OK.
Skannatun kuvan lähetyksen viivästyttäminen
Voit määrittää laitteen lähettämään skannatun kuvan automaattisesti
myöhempänä ajankohtana. Skannattu kuva tallennetaan muistiin.
1. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Viivästetty lähetys >
Käytössä.
2. Paina Työnimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi työn nimi.
Ellet anna työn nimeä, laite antaa työlle nimeksi ”Viivytä työtä”.
3. Aseta Alkam.aika.
Alkam.aika on tarkka aika, jolloin haluat faksin lähetettävän. Voit
asettaa Alkam.aika-arvoksi 15 minuuttia kuluvaa hetkeä
myöhemmän ajankohdan. Jos kello on esimerkiksi nyt 13.00, voit
asettaa aloitusajaksi 13.15. Jos asetettu aika on virheellinen,
näkyviin tulee varoitusviesti ja laite palauttaa ajan tämänhetkisen
ajankohdan mukaiseksi.
4. Valitse näytöstä OK.
Jos haluat peruuttaa tämän toiminnon, valitse Ei käytössä, ennen
kuin lähetys aktivoituu.
Skannaaminen_ 90
Kirjan skannaus
•
Tämän toiminnon avulla voit skannata kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta
automaattisen kaksipuolisen asiakirjojen syöttölaitteen kantta, kunnes sen
saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje sitten kansi. Jos kirjan tai
lehden paksuus on yli 30 millimetriä, aloita kopioiminen automaattisen
kaksipuolisen asiakirjojen syöttölaitteen kansi avoinna.
Molemmat sivut (oikealta): Skannaa kummankin aukeaman sivun
oikealta aloittaen.
Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen
asiakirja asetetaan skannerin valotuslasille.
1. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Kirjaskannaus.
3. Paina näytöstä OK.
Yhdistetty tehtävä
Tämän toiminnon avulla voit skannata ja lähettää samalla kertaa
alkuperäisiä asiakirjoja, jotka sisältävät useita eriä tai erikokoisia arkkeja.
Skannauksen jälkeen alkuperäiset asiakirjat lähetetään määritettyihin
kohteisiin yhtenä asiakirjana.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Sk. s.postiin tai Skannaa palvelimeen.
3. Syötä kohteiden tiedot.
4. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
5. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
6. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Koosta työ.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Vasen sivu: Skannaa vain kirjan vasemmanpuoleisen sivun.
•
Oikea sivu: Skannaa vain kirjan oikeanpuoleisen sivun.
•
Molemmat sivut (vasemmalta): Skannaa kummankin aukeaman
sivun vasemmalta aloittaen.
7. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
8. Valitse näytöstä OK.
9. Paina ohjauspaneelissa Aloita, kun haluat aloittaa skannaamisen.
Skannauksen jälkeen näyttöön tulee ikkuna, jossa kehotetaan
lisäämään toinen sivu. Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja paina
Kyllä. Voit tarvittaessa muuttaa skannausasetusta valitsemalla Muuta
asetuksia. Kun olet valmis, valitse tässä ikkunassa Ei.
Laite lähettää tiedoston määritettyihin kohteisiin.
Skannaaminen_ 91
Työn valmistumisilmoituksen määrittäminen
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
Kun skannaus sähköpostiin tai skannaus palvelimelle on valmis, laite voi
lähettää valmistumisilmoituksen sähköpostitse. Tästä toiminnosta on
hyötyä, kun skannaat ja lähetät suuria määriä asiakirjoja. Sinun ei tarvitse
odottaa laitteen vieressä, kunnes sähköpostiin tai palvelimelle skannaus on
valmis.
Alkuperäisen tyypin asetuksella voit parantaa skannauslaatua valitsemalla
skannattavan asiakirjan tyypin.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Alkuperäisen<br>tyyppi.
Työn valmistusilmoitus asetetaan määrittämällä verkkoparametrit ja
sähköpostiasetukset ohjauspaneelissa tai SyncThru™ Web Service
-sovelluksessa. Lisätietoja verkkoparametrien ja sähköpostiasetusten
määrittämisestä on Järjestelmänvalvojan oppaassa tietokoneen
mukana toimitetulla CD-levyllä.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Teksti: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät
enimmäkseen tekstiä.
• Teksti/valokuva: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja,
jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.
• Valokuva: Käytä tätä asetusta kopioidessasi valokuvia.
3. Paina näytöstä OK.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Sk. s.postiin tai Skannaa palvelimeen.
3. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
4. Syötä kohteiden tiedot.
5. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
6. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Työn valm. Ilmoitus.
7. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
8. Paina Sähköpostios.-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Lisää sähköpostiosoite, johon haluat, että työn valmistumisilmoitus
lähetetään. Paina OK.
• Voit valita sähköpostiosoitteen valitsemalla Osoitteisto.
• Voit määrittää vain sähköpostiosoitteen.
9. Valitse näytöstä OK.
10. Paina ohjauspaneelissa Aloita, kun haluat aloittaa skannaamisen.
Väritilan valitseminen
Valitse asiakirjan skannausvaihtoehdoksi Autom., Väri, Harmaa tai M.v.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Väritila. Valitse sopiva vaihtoehto ja
valitse OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Auto : Havaitsee automaattisesti alkuperäisen asiakirjan värin ja
skannaa sen mukaisesti.
• Vari: Näyttää kuvan värillisenä. 24 bittiä pikseliä kohden, 8 bittiä
kutakin RGB:tä kohden, käytetään 1 pikselille.
• Harmaa: Näyttää kuvan mustan vivahteina. 8 bittiä/pikseli.
Skannaaminen_ 92
•
Kontrastin muuttaminen
M.v.: Näyttää kuvan mustavalkoisena. 1 bitti/pikseli.
Tällä parametrilla kuva voidaan tehdä terävämmäksi tai pehmeämmäksi.
1. Paina näytöstä Kuva-välilehti > kontrasti.
2. Säädä kontrastiastetta vasemmalle ja oikealle osoittavien
nuolipainikkeiden avulla.
3. Paina näytöstä OK.
Tummuus muuttaminen
Voit säätää skannauksen tummuuden tasoa. Jos alkuperäinen asiakirja on
vaalea tai tavallista haaleampi, tummenna tulostetta painamalla
oikeanpuoleista nuolta.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Tummuus.
2. Säädä tummuusastetta.
3. Paina näytöstä OK.
Taustan säätäminen
Muuttaa taustaa säätämällä tummuutta tai kirkkautta. Voit vaalentaa tai
poistaa tumman taustan skannattavasta värillisestä paperista tai
sanomalehdestä.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Kuva-välilehden Poista k. puolen
kuva -valinta ei ole käytettävissä.
3. Paina näytöstä OK.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Säädä taustaa.
Terävyyden muuttaminen
Voit korostaa tekstin reunoja parametrilla, jotta tekstin lukeminen olisi
helpompaa. Parametrin avulla voidaan myös säätää alkuperäistä kuvaa.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Terävyys.
2. Säädä terävyysastetta vasemmalle ja oikealle osoittavien
nuolipainikkeiden avulla.
3. Paina näytöstä OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Autom.: Säätää automaattisesti taustan kirkkautta.
• Paranna: Tummentaa taustan. Vaihda arvoa vasemmalle ja
oikealle osoittavilla nuolipainikkeilla.
• Tyhjennä: Vaalentaa taustan. Vaihda arvoa vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolipainikkeilla.
3. Paina näytöstä OK.
Skannaaminen_ 93
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
Laatu
Tämä toiminto estää alkuperäisen paperin läpi näkyvän toisella puolella
olevan kuvan skannauksen.
Voit tuottaa laadukkaita asiakirjoja käyttämällä tätä vaihtoehtoa. Mitä
paremman laadun valitset, sitä suurempi tiedostokoosta tulee.
1. Valitse näytöstä Tuloste-välilehti > Laatu.
Kun käytät tätä toimintoa, Kuva-välilehden Säädä taustaa -valinta ei
ole käytettävissä.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Poista k. puolen kuva.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa tämän asetuksen käytöstä.
• Tyhjennä: Vaalentaa taustan. Vaihda arvoa vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolipainikkeilla.
3. Paina näytöstä OK.
Sk. reunaan
Voit määrittää laitteen skannaamaan sivun kokonaan sellaisena, kuin se on.
Yleensä laite skannaa sivun reunoja (reunusta) lukuun ottamatta erityisesti
silloin, kun teet skannaustyön, kun lokerossa on tietynkokoista paperia. Jos
skannaat ja lähetät työn suoraan verkon kautta tiedostona, laitteen ei
tarvitse poistaa reunoja alkuperäisistä asiakirjoista.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Sk. reunaan.
2. Paina Käytössä.
3. Paina näytöstä OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Paras: Tuottaa laadukkaan kuvan. Tiedostokoko on suuri.
• Normaali: Tuottaa normaalilaatuisen kuvan.
3. Paina näytöstä OK.
Kun valitset Kuva-välilehden Väritila-asetukseksi M.v., vaihtoehto
Laatu ei ole käytettävissä.
Skann. esias.
Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää tietylle skannaustyölle
mukautettuja ominaisuuksia.
1. Valitse Tuloste-välilehti > Skann. esias.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Muk.: Käyttää valitsemiasi nykyisiä skannausasetuksia.
• Jako ja tulostus: Tuottaa pienikokoisen tiedoston
normaalilaatuisista asiakirjoista.
• Laadukas tulostam.: Tuottaa laadukkaan, suurikokoisen tiedoston
suurimmassa tiedostokoossa.
• OCR: Tuottaa tulosteen OCR-ohjelmistosta. Saat laadukkaita kuvia.
• Arkistotietue: Tuottaa sähköisen tiedoston, jonka tiedostokoko on
pieni.
• Yksink. sk.: Käytetään yksinkertaiselle asiakirjalle, joka sisältää
vain tekstiä. Tulosteen tiedostokoko on pieni.
3. Paina näytöstä OK.
Skannaaminen_ 94
Tiedostomuoto
Tiedostonimi
Voit valita tiedostomuodon, ennen kuin siirryt skannaustyössä eteenpäin.
1. Valitse näytöstä Tuloste-välilehti > Tied.muoto.
Voit antaa liitetiedostona lähetettävälle tiedostolle nimen. Jos et anna
tiedostonimeä ennen liitetiedoston lähettämistä, laite antaa automaattisesti
tiedostonimen. Laite antaa nimen kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksen,
päivämäärän ja ajan perusteella.
•
Jos kukaan ei ole kirjautunut laitteeseen, [Nimetön]-sana näkyy
nimessä käyttäjätunnuksen sijasta.
• Nimessä oleva aika perustuu 24-tuntiseen kelloon.
• Tiedostonimen enimmäispituus on 128 merkkiä.
• Joitakin erikoismerkkejä ei voi käyttää nimessä.
1. Valitse näytöstä Tuloste-välilehti > Tied.nimi.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• JPEG: Skannaa alkuperäiset asiakirjat JPEG-muodossa.
• PDF: Skannaa alkuperäiset PDF-muodossa. Voit avata tiedoston
Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla.
- Monisivuinen: Jos haluat skannata useita alkuperäisiä
asiakirjoja yhdeksi tiedostoksi, valitse Monisivuinen.
- Suojattu: Tällä asetuksella voit määrittää salasanan luodulle
PDF-tiedostolle. Voit myös määrittää, onko käyttäjillä oikeuksia
tulostaa tai muokata luotua PDF-tiedostoa.
- Etsittävissä: Laite tunnistaa skannatussa kuvassa olevan
tekstin ja luo PDF-tiedoston, jossa voi suorittaa tekstihakuja.
Paina tätä painiketta ja valitse skannatussa kuvassa käytetty
kieli. Paina OK.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun lisävarusteena
saatava kehittynyt skannaussarja on asennettuna.
-
-
Tiivis: Voit pakata skannatun kuvan tiedostokoon
pienentämiseksi valitsemalla Tiivis. Tämä pakkausmenetelmä
eroaa tavallisesta PDF-muodosta. Osia tiedoista saatetaan
menettää pakkauksen aikana.
Lisää digitaalinen allekirjoitus: Voit lisätä varmenteen
sisältävään PDF-tiedostoon digitaalisen allekirjoituksen.
2. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Syötä liitetiedoston nimi.
3. Paina näytöstä OK.
Tied.käyt.
Voit valita tiedostonimen luontikäytännön, ennen kuin skannaat työn
USB-muistilaitteen kautta. Jos USB-muistilaitteessa on jo samanniminen
tiedosto, voit nimetä tiedoston uudelleen tai korvata sen.
1. Valitse näytöstä Tuloste-välilehti > Tied.käyt.
Vain järjestelmänvalvoja voi hallita digitaalista varmennetta
SyncThru™ Web Service -ohjelman Digitaalinen
allekirjoitus PDF-tiedostossa -kohdassa. Lisätietoja
kohdasta Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa on
Käyttöopas-CD-levyllä olevassa Järjestelmänvalvojan
oppaassa.
•
TIFF: Skannaa alkuperäiset TIFF (Tagged Image File Format)
-muodossa. Jos haluat skannata useita alkuperäisiä asiakirjoja
yhdeksi tiedostoksi, valitse Monisivuinen.
• XPS: Skannaa alkuperäiset asiakirjat XPS-muodossa (XML Paper
Specification). Jos haluat skannata useita alkuperäisiä asiakirjoja
yhdeksi tiedostoksi, valitse Monisivuinen.
3. Paina näytöstä OK.
JPEG-tiedostomuotoa ei voi valita kohdassa Tied.muoto, jos
Väritila-asetukseksi on valittu M.v. Kuva-välilehdessä.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Vaihda nimi: Jos USB-muistilaitteessa on jo tiedosto, joka on
samanniminen kuin antamasi uusi tiedostonimi, tiedosto
tallennetaan automaattisesti ohjelmoidulla eri nimellä.
• Peruuta: Laite ei lähetä skannattua tiedostoa, jos palvelimella on jo
samanniminen tiedosto.
• Korvaa: Lähetetty tiedosto korvaa aiemman tiedoston.
3. Paina näytöstä OK.
Skannaaminen_ 95
Kansion luonti
Voit määrittää, että uusi kansio luodaan automaattisesti skannatun kuvan
tallentamiseksi USB-muistilaitteeseen.
1. Valitse näytöstä Tuloste-välilehti > Kansion luonti.
2. Paina Käytössä.
3. Paina näytöstä OK.
7. Paina Tallenna. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, määrittämäsi
asetukset on tallennettu. Valitse Siirry luetteloon tai Sulje.
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
1. Valitse näytöstä Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai
Skannauskohde: USB.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Valitse Ohjelmat > Luettelo.
4. Valitse käytettävän ohjelman nimi luettelosta.
5. Paina OK.
6. Paina Kyllä-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Laite on nyt määritetty skannaamaan valitsemillasi asetuksilla.
7. Skannaa ja lähetä tiedosto valitsemalla Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
•
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Tällä asetuksella voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten.
Voit myös käyttää aiempien töiden aiempia asetuksia.
•
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
1. Valitse näytöstä Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai
Skannauskohde: USB.
2. Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
3. Valitse Perus-välilehti.
4. Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
5. Paina Ohjelmat.
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen tai
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä sähköpostia et voi kopioida tai lähettää
faksia.
Ohjelmat-asetuksen hallinta
1. Valitse näytöstä Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai
Skannauskohde: USB.
2. Valitse Ohjelmat > Luettelo.
3. Valitse sopiva vaihtoehto.
6. Paina Ohjelman nimi -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita haluamasi ohjelman nimi. Paina sitten OK.
• Valitse kaikki: Valitsee kaikki ohjelmat kaikkien poistamista varten.
• Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta ohjelmasta.
• Muokkaa: Vaihtaa valitun ohjelman nimeä.
• Poista: Poistaa valitut ohjelmat.
4. Paina OK.
Voit nähdä määritettyjen Ohjelmat-asetusten arvot selaamalla
ylös- tai alaspäin ja valitsemalla arvot ylä- ja alanuolipainikkeilla.
Skannaaminen_ 96
Aiempien asetusten käyttäminen
6. Valitse Tallenna asiak.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai
Skannauskohde: USB.
3. Paina Ohjelmat.
4. Valitse aiempi asetus, jota haluat käyttää.
Jos haluat esimerkiksi käyttää viimeksi tehdyn työn asetuksia, paina
Aiempi 1.
5. Paina OK.
6. Paina Kyllä-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Laite on nyt määritetty skannaamaan valitsemillasi asetuksilla.
7. Skannaa ja lähetä tiedosto valitsemalla Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
•
•
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen ja
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä sähköpostia et voi kopioida tai lähettää
faksia.
Asiakirjojen tallentaminen
7. Paina Lähetä ja tallenna tai Vain tallennus.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Lähetä ja tallenna: Lähettää ja tallentaa skannatut asiakirjat.
• Vain tallennus: Ainoastaan tallentaa skannatut asiakirjat.
8. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Paina OK.
9. Valitse kohdekansio ja valitse sitten OK.
10. Aloita skannaus ja tiedoston lähetys ja tallennus tai pelkkä tallennus
valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
•
Voit tallentaa skannatut alkuperäiset laitteen Asiakirjakansio-kohtaan
(laitteen kiintolevylle). Asiakirjakansio-kohtaan tallennetut asiakirjat
voidaan tulostaa tarvittaessa.
1.
2.
3.
4.
5.
Katso tietoja Asiakirjakansio-kansion käytöstä
Asiakirjakansio-luvusta (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
• Jos tärkeitä tietoja tallennetaan Asiakirjakansio-kohtaan, tiedot
kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Samsung ei vastaa
mistään vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka johtuu laitteen
väärinkäytöstä tai viasta.
• Skannauskohde: USB -toiminto ei tue Tallenna asiak. -valintaa.
Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Valitse näytöstä Sk. s.postiin tai Skannaa palvelimeen.
Määritä skannausominaisuudet Lisäasetukset-, Kuva- tai
Tuloste-välilehdissä (katso "Skannausasetusten muuttaminen"
sivulla 89).
Valitse Perus-välilehti. Syötä tarvittavat tiedot ponnahdusnäppäimistön
avulla.
Määritä skannauslaatu Kaksip.- ja Tarkkuus-asetuksilla (katso
"Asiakirjojen molempien puolien skannaaminen" sivulla 89 ja
"Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 89).
•
•
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen tai
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä sähköpostia et voi kopioida tai lähettää
faksia.
Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen
tietokoneeseen (skannaus PC:hen)
Voit skannata kuvan laitteella käyttämällä Samsungin skannauksen ja
faksauksen hallinta 2 -ohjelmaa, joka on asennettu verkossa olevaan
tietokoneeseen.
Verkkoon kytketty laite
Varmista, että skanneriohjain on asennettu tietokoneeseen.
1. Varmista, että laite ja tietokone ovat yhteydessä verkkoon ja että
Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta 2 on asennettu
tietokoneeseen.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Skannaaminen_ 97
Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta
2 -sovelluksen käyttäminen
3. Valitse näytöstä Skan. PC:hen.
Jos olet asentanut tulostinohjaimen ohjelmisto-CD:ltä, Samsungin
skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ohjelman pitäisi olla asennettuna.
Avaamalla Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ohjelman saat
lisätietoja ohjelmasta ja asennetun skanneriohjaimen tilasta. Ohjelman
avulla voit muokata skannausasetuksia sekä lisätä tai poistaa kansioita,
joihin skannatut asiakirjat tallennetaan tietokoneessa.
Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ohjelmaa voi
käyttää vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Jos käytät Macintoshia,
lisätietoja on kohdassa "Skannaustietojen määrittäminen
Skannauksen ja faksauksen hallinta -ohjelmassa" sivulla 100.
4. Valitse tietokonenimi ja paina OK. Jos laite pyytää salasanaa, syötä
salasana ohjauspaneelin numeronäppäimistön avulla.
•
Salasana on sovelluksesta Samsungin skannauksen ja
faksauksen hallinta 2 rekisteröity 4-lukuinen numero.
• Voit asettaa tai vaihtaa salasanan Samsungin skannauksen ja
faksauksen hallinta 2 -sovelluksen Asetus-valikossa (katso
"Samsungin skannauksen ja faksauksen hallinta 2
-sovelluksen käyttäminen" sivulla 98).
5. Valitse haluamasi sovellusohjelma ja valitse sitten Valitse.
Oletusasetus on Omat tiedostot.
1. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Scan and Fax Manager 2 > Skannauksen ja faksauksen
hallinta 2.
2. Valitse oikea laite Skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ikkunasta.
3. Paina Ominaisuudet.
4. Skann. määr.painike -välilehdessä voit vaihtaa tallennuskohteen,
muokata skannausasetuksia, lisätä tai poistaa sovelluksen ja muotoilla
tiedostoja.
Voit lisätä tai poistaa skannatun tiedoston tallennuskansion
lisäämällä tai poistamalla sovelluksen kohteessa Samsungin
skannauksen ja faksauksen hallinta 2 > Ominaisuudet > Skann.
määr.painike (katso "Samsungin skannauksen ja faksauksen
hallinta 2 -sovelluksen käyttäminen" sivulla 98).
6. Määritä skannauslaatu Perus-välilehden asetuksilla Kaksip. ja
Tarkkuus.
7. Määritä alkuperäisen asiakirjan koko Lisäasetukset-välilehdessä. Jos
et ole varma alkuperäisen asiakirjan koosta, valitse Autom..
8. Määritä väritila Kuva-välilehteen.
9. Määritä Tuloste-välilehteen tiedostomuoto, jossa kuva tallennetaan.
Tied.muoto -asetus voidaan valita vain, kun sovellukseksi on
valittu Omat tiedostot.
10. Aloita skannaus valitsemalla ohjauspaneelista Aloita.
•
Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen kansioon Omat
tiedostot > Omat kuvatiedostot > Samsung.
•
Windowsissa voit skannata myös valitsemalla Käynnistä >
Ohjauspaneeli > Samsungin skannauksen ja faksauksen
hallinta 2 > Pikaskannaus (katso "Scan Assistant" sivulla 99).
Skannauskohde
• Käytettävien kohteiden luettelo: Luettelo sovelluksista, jotka on
linkitetty tietokoneen rekisterissä oleviin skannattuihin kuviin. Valitse
käytettävä ohjelmisto ja napsauta oikeaa nuolipainiketta ja lisää se
Etupaneelin kohdeluettelo -luetteloon.
• Etupaneelin kohdeluettelo: Näyttää sellaisten sovellusten
luettelon, joilla voidaan avata skannattuja kuvia.
• Lisää sovellus: Tämän valinnan avulla voit lisätä käytettäviä
sovelluksia Käytettävien kohteiden luettelo -kohtaan.
• Poista sovellus: Tämän avulla voit poistaa käyttäjän kohdassa
Käytettävien kohteiden luettelo lisäämän kohteen.
• Tiedostomuoto: Tästä ruudusta voit valita skannattujen tietojen
tallennusmuodon. Vaihtoehdot ovat BMP, JPEG, PDF,
Monisivuinen TIFF ja Yksisivuinen TIFF.
Skannaaminen_ 98
Skannausominaisuus
• Tietokoneen tunnus: Näyttää automaattisesti tietokoneen
tunnuksen. Voit muuttaa tunnuksen Asetus-painikkeen avulla. Voit
myös asettaa salasanan valitsemalla Ota salasana käyttöön. Tätä
tunnusta ja salasanaa käytetään Skan. PC:hen -toiminnossa (katso
"Alkuperäisten skannaaminen ja lähettäminen tietokoneeseen
(skannaus PC:hen)" sivulla 97).
• Tallennussijainti: Tällä asetuksella voit määrittää
oletustallennuskansion.
• Tarkkuus: Tästä ruudusta voit valita skannaustarkkuuden.
• Skannausväri: Tästä ruudusta voit valita skannausvärin.
• Skannauskoko: Tästä ruudusta voit valita skannauskoon.
• Automaattinen syöttölaite (kaksipuolinen): Tästä ruudusta voit
valita, haluatko skannata automaattisesti molemmat puolet. Jos
laitemalli ei tue toimintoa, asetus näkyy harmaana.
• Oletus: tällä painikkeella voit palauttaa oletusasetukset.
5. Kun asetukset on määritetty, valitse OK.
•
•
Scan Assistant
Skannausapuri-ikkuna ilmestyy, kun painat Pikaskannaus kohdasta
Skannauksen ja faksauksen hallinta 2. Skannausapuri-vaihtoehdon avulla
voit säätää skannausasetuksia ja käynnistää skannausprosessin.
1. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Scan and Fax Manager 2 > Skannauksen ja faksauksen
hallinta 2.
2. Valitse oikea laite Skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ikkunasta.
3. Paina Pikaskannaus. Näyttöön tulee Skannausapuri-ikkuna.
Perusasetukset-tilassa ovat käytettävissä vain Skannausasetukset ja
Määritykset. Jos haluat käyttää muita asetuksia, paina Lisäasetukset.
Napsauta ikkunan vasemmassa alakulmassa olevaa Ohje-kuvaketta
ja napsauta asetusta, josta haluat lisätietoja. Näyttöön tulee
ponnahdusikkuna, jossa on Skannausapuri-ohjelman antamia tietoja
kyseisestä toiminnosta.
•
•
Suosikit: Voit tallentaa käytössä olevat asetukset tulevaa käyttöä
varten. Kun tallennat Suosikit, kaikki käytössä olevat
skannausasetukset tallentuvat. Jos haluat käyttää tallennettua asetusta,
valitse se avattavasta Suosikit-luettelosta. Laite on nyt määritetty
skannaamaan valitsemillasi asetuksilla. Jos haluat poistaa tallennetun
asetuksen, valitse se avattavasta Suosikit -luettelosta ja valitse Poista.
Jos haluat asettaa suosikin käynnistysasetukseksi, valitse haluamasi
suosikki ja napsauta Aseta oletukseksi -painiketta.
Skannausasetukset: Käytettävissä ovat seuraavat skannausasetukset.
- Kuvatyyppi: Voit valita oikeat väriasetukset skannaamista varten.
- Tarkkuus: Voit valita kuvan tarkkuuden.
- Asiakirjan koko: Voit valita skannatun kuvan oikean koon.
- Asiakirjan lähde: Voit valita paikan, johon alkuperäinen asiakirja
ladataan.
- Kehote lisäsivuista: Jos tämä valintaruutu on valittuna, voit
skannata sivuja peräkkäin. Tämä asetus on käyttökelpoinen, kun
skannaat monisivuisia asiakirjoja ja kun Asiakirjan lähde
-asetuksen arvo on Skannaustaso (skannerin lasitaso). Tässä
tapauksessa laite käsittelee peräkkäin skannatut sivut yhtenä
asiakirjana.
- Skannattavat sivut: Voit määrittää skannattavien sivujen määrän.
Tämä valinta on käytettävissä, kun Asiakirjan lähde -asetuksen
arvo on Autom. s.laite, yksipuolinen, Autom. s.laite, 2-puolinen,
lyhyt reuna tai Autom. s.laite, 2-puolinen, pitkä reuna.
Määritys: Käytettävissä ovat seuraavat skannausasetukset.
- Rajaa kuva automaattisesti esikatselun jälkeen: Jos tämä asetus
on valittuna, laite säätää skannauskoon kohteen mukaan
automaattisesti.
- Esikatselu ohjelman käynnistymisen yhteydessä: Jos tämä
asetus on valittuna, laite valitsee skannausalueen esikatselussa
näkyvällä tavalla automaattisesti.
- Tyhjän sivun tunnistus: Tämä toiminto havaitsee automaattisesti,
onko skannattava kohde tyhjä vai ei.
- Poista sivu: Laite hylkää tyhjät sivut skannausprosessin
lopussa.
- Erilliset tiedostot: Tyhjä sivu toimii skannaustöiden erottimena.
Tämä tarkoittaa, että kun useita sivuja skannataan kerralla, tyhjä
sivu jakaa skannattavien kuvien sarjan osiin. Laite käsittelee
kunkin osan erillisenä asiakirjana (ryhmänä).
Lisäasetukset: Lisäasetukset-tilassa käytettävissä on lisäasetuksia,
kuten Kuvan säätäminen, Kuvanparannus ja Lisäasetukset.
- Kuvan säätäminen: Voit määrittää joitakin skannattavaa kohdetta
koskevia muunnoksia. Tällaisia ovat muun muassa skannauskoon
automaattinen säätö ja tuloksen suoristaminen sekä kiertäminen.
- Kuvanparannus: Voit poistaa erilaisia virheitä ja parantaa tuloksen
laatua.
- Lisäasetukset: Voit käsitellä skannattuja kohteita tietyllä tavalla.
Tällaisia muunnoksia ovat muun muassa useiden erillisten
skannattujen kohteiden yhdistäminen, skannattujen kirjojen
käsitteleminen ja vesileiman lisääminen.
Skannaaminen_ 99
Skannaaminen TWAIN-yhteensopivilla ohjelmilla
Jos haluat skannata asiakirjoja muiden ohjelmien avulla, sinun on
käytettävä TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa, kuten Adobe Photoshopia.
Voit skannata TWAIN-yhteensopivalla ohjelmistolla seuraavasti:
1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että sen virta on kytketty.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Avaa sovellus, esimerkiksi Adobe Photoshop.
4. Avaa TWAIN-ikkuna ja määritä skannausasetukset.
5. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
Skannaaminen Macintosh-tietokoneella
Voit skannata asiakirjoja Kuvansiirtäjä-ohjelmalla. Kuvansiirtäjä-ohjelma
sisältyy Macintosh OS -käyttöjärjestelmään.
Skannaaminen verkon kautta
1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että sen virta on kytketty.
2. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
3. Avaa Ohjelmat ja valitse sitten Kuvansiirtäjä.
4. MAC OS X 10.4–10.5
Valitse Laitteet ja valitse sitten Selaa laitteita.
MAC OS X 10.6
Valitse laitteesi Jaettu-kohdan alta. Siirry vaiheeseen 6.
5. Mac OS X 10.4
Valitse laite TWAIN-laitteista-luettelosta. Varmista, että Käytä
TWAIN-yhteensopivia ohjelmia -ruutu on valittuna, ja valitse Yhdistä.
• Jos ilmestyy varoitusviesti, napsauta Change Port.. select port.
• Jos ilmestyy TWAIN UI, napsauta Preference-välilehdeltä Change
Port.. select port.
•
Jos Kuvansiirtäjä-ohjelman skannaus ei toimi, päivitä Mac OS
-käyttöjärjestelmäsi uusimpaan versioon. Kuvansiirtäjä toimii
oikein Mac OS X 10.4.7:ssä ja uudemmissa versioissa.
Skannaustietojen määrittäminen Skannauksen ja
faksauksen hallinta -ohjelmassa
Jos haluat tietoja Skannauksen ja faksauksen hallinta -ohjelmasta tai
haluat tarkastaa asennetun skannausohjaimen tilan, muuttaa
skannausasetuksia tai lisätä tai poistaa Skannauksen ja faksauksen
hallinta -ohjelmassa tietokoneeseen skannattujen asiakirjojen kansioita,
noudata seuraavia ohjeita:
1. Valitse tilarivin Smart Panel -valikosta Skannauksen ja faksauksen
hallinta.
2. Valitse oikea laite Skannauksen ja faksauksen hallinta -valikosta.
3. Paina Ominaisuudet.
4. Skann. määr.painike -vaohtoehdon avulla voit vaihtaa
tallennuskohteen tai muokata skannausasetuksia, lisätä tai poistaa
sovelluksia sekä muotoilla tiedostoja. Voit vaihtaa skannauslaitteen
Vaihda portti -toiminnolla. (paikallinen tai verkko).
5. Kun olet valmis, valitse OK.
Skannaaminen Linux-järjestelmässä
Voit skannata asiakirjan Unified Driver Configurator -ikkunan avulla.
Skannaaminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver Configurator
-kuvaketta.
2. Napsauta
-painiketta kohtaan Skannerien konfigurointi vaihtamiseksi.
3. Valitse skanneri luettelosta.
Scan and Fax Manager -ohjelmassa on lisätietoja Change
port.. -toiminnon käytöstä (katso "Skannaustietojen
määrittäminen Skannauksen ja faksauksen hallinta
-ohjelmassa" sivulla 100).
Mac OS X 10.5
Varmista, että oman laitteesi Yhdistetty-ruutu on valittuna
Bonjour-laitteet-kohdassa.
Jos haluat skannata TWAIN-ohjelmiston kautta, noudata yllä olevia
Mac OS X 10.4 -ohjeita.
6. Määritä skannausasetukset tässä ohjelmassa.
7. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.
•
•
•
Lisätietoja Kuvansiirtäjä-ohjelman käyttämisestä on
Kuvansiirtäjä-ohjeessa.
Voit käyttää muita skannausasetuksia käyttämällä
TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa.
Voit myös käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa, kuten
Adobe Photoshopia.
Jos käytät vain yhtä laitetta ja sen virta on kytkettynä, skanneri näkyy
luettelossa ja se valitaan automaattisesti.
Jos tietokoneeseen on kytketty vähintään kaksi skanneria, voit valita
käytettävän skannerin milloin tahansa. Jos esimerkiksi ensimmäinen
skanneri skannaa vielä, voit aloittaa toisen kuvan skannaamisen
samaan aikaan toisella skannerilla.
4. Valitse Properties.
5. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Skannaaminen_ 100
6. Valitse Scanner Properties -ikkunasta Preview.
Asiakirja skannataan, ja esikatselukuva tulee Preview Pane -ruutuun.
Job Type -asetusten lisääminen
Voit tallentaa skannausasetukset myöhempää käyttöä varten.
Voit tallentaa uuden Job Type -työtyyppiasetuksen
seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
Muuta asetuksia Scanner Properties -ikkunassa.
Valitse Save As.
Kirjoita asetukselle nimi.
Valitse OK.
Asetuksesi lisätään avattavaan Saved Settings -luetteloon.
Voit tallentaa Job Type -asetuksen seuraavaa
skannaustyötä varten seuraavasti:
1. Valitse käytettävä asetus avattavasta Job Type -luetteloruudusta.
2. Kun avaat Scanner Properties -ikkunan seuraavan kerran,
tallennettu asetus valitaan skannaustyölle automaattisesti.
Voit poistaa Työn tyyppi -asetuksen seuraavasti:
7. Määritä kuvan skannattava osa vetämällä hiirellä Preview Pane
-ruudussa.
8. Muokkaa skannausasetuksia Image Quality- ja Scan Area -kohdissa.
• Image Quality: Tällä asetuksella voit valita kuvan värimallin ja
skannaustarkkuuden.
• Scan Area: Tällä asetuksella voit valita sivun koon. Voit määrittää
paperikoon myös manuaalisesti Advanced-painikkeella.
Voit valita esimääritettyjä skannausasetuksia avattavasta Job Type
-luettelosta (katso "Job Type -asetusten lisääminen" sivulla 101).
Napsauttamalla Default-painiketta voit palauttaa skannausasetusten
oletusasetuksen.
9. Kun olet valmis, käynnistä skannaus napsauttamalla Scan-painiketta.
Skannauksen eteneminen näkyy ikkunan vasemmassa alareunassa
olevassa tilapalkissa. Peruuta skannaaminen valitsemalla Cancel.
10. Skannattu kuva tulee näyttöön.
Jos haluat muokata skannattua kuvaa, käytä työkaluriviä (katso "Image
Manager -ohjelman käyttäminen" sivulla 102).
11. Kun olet valmis, napsauta työkalurivillä olevaa Save-painiketta.
12. Valitse tiedoston tallennuskansio ja kirjoita tiedostolle nimi.
13. Valitse Save.
1. Valitse poistettava asetus avattavasta Job Type -luetteloruudusta.
2. Valitse Delete.
Asetus poistetaan luettelosta.
Skannaaminen_ 101
Image Manager -ohjelman käyttäminen
Image Manager -ohjelman komentojen ja työkalujen avulla voit muokata
skannattua kuvaa.
Muokkaa kuvaa seuraavilla työkaluilla:
Työkalu
Nimi
Toiminto
Save
Tallentaa kuvan.
Kumoa
Peruuttaa viimeisimmän toimen.
Tee
uudelleen
Tekee peruutetun toimen uudelleen.
Scroll
Voit vierittää kuvaa.
Rajaa
Rajaa valitun kuva-alueen.
Loitonna
Loitontaa kuvaa.
Lähennä
Lähentää kuvaa.
Scale
Voit skaalata kuvan kokoa. Voit joko määrittää
koon manuaalisesti tai antaa automaattisen
pysty- tai vaakaskaalauksen kertoimen.
Kierrä
Voit kiertää kuvaa. Kulma valitaan avattavasta
luettelosta.
Käännä
Voit kääntää kuvaa pysty- tai vaakasuunnassa.
Kirkkaus
Voit säätää kuvan kirkkautta tai kontrastia tai
kääntää kuvan värit päinvastaisiksi.
Ominaisuu
det
Näyttää kuvan ominaisuudet.
Lisätietoja Image Manager -ohjelmasta on käytönaikaisessa ohjeessa.
Skannaaminen_ 102
Faksaaminen (lisätoiminto)
5.
Tässä oppaassa on tietoja laitteen käyttämisestä faksina.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faksaamisen valmisteleminen
Faksin käyttäminen tietokoneessa
Faksi näyttö
Faksin lähettäminen
Faksin vastaanottaminen
Asiakirjan asetusten määrittäminen
•
•
Tätä laitetta ei voi käyttää faksina Internet-puhelinlinjan
välityksellä. Kysy lisätietoja Internet-palveluntarjoajalta.
Suosittelemme, että käytät perinteisiä analogisia puhelinpalveluita
(PSTN: yleinen kytkentäinen puhelinverkko), kun kytket
puhelinlinjoja faksikäyttöön. Jos käytät muita Internet-palveluita
(DSL, ISDN, VolP), voit parantaa yhteyslaatua mikrosuodattimen
avulla. Mikrosuodatin poistaa tarpeettomat kohinasignaalit ja
parantaa yhteyslaatua tai Internet-laatua. DSL-mikrosuodatinta ei
toimiteta laitteen mukana. Ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaasi, kun haluat ottaa
DSL-mikrosuodattimen käyttöösi.
Vastaanotetun faksin välittäminen toiseen kohteeseen
Roskafaksiasetusten määrittäminen
Raportin tulostaminen faksiraportti
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Asiakirjojen tallentaminen
Faksin käyttäminen tietokoneessa
Voit lähettää faksin tietokoneesta siirtymättä laitteen luo. Varmista, että laite
ja tietokone ovat yhteydessä verkkoon.
Faksin lähettäminen (Windows)
Faksin lähettäminen tietokoneesta edellyttää, että Samsung Network PC
Fax -ohjelma on asennettuna. Tämä ohjelma asennetaan tulostinohjaimen
asennuksen yhteydessä.
1. Avaa lähetettävä tiedosto.
2. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.
Tulosta-ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella
hieman sovelluksen mukaan.
3. Valitse Samsung Network PC Fax Tulosta-ikkunasta
4. Valitse Tulosta tai OK.
5. Anna vastaanottajan faksinumero ja määritä tarvittaessa asetukset.
Lisätietoja Samsung Network PC Fax -ohjelmasta saat
napsauttamalla Ohje.
1 Linjaportti
2 Mikrosuodatin
3 DSL-modeemi/puhelinlinja
Faksaamisen valmisteleminen
Ennen kuin lähetät tai vastaanotat faksin, sinun on liitettävä mukana
toimitettu johto pistorasiaan. Katso yhteysohjeet lisävarusteena saatavan
faksisarjan asennusoppaasta. Puhelimen kytkentätavat vaihtelevat maittain.
6. Valitse Send.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 103
Lähetettyjen faksien luettelon tarkistaminen
(Windows)
Voit tarkastella lähetettyjen faksien luetteloa tietokoneessa.
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Network PC Fax > Fax Journal. Näyttöön tulee Fax Journal,
joka sisältää luettelon lähettämistäsi fakseista.
Voit katsoa lisätietoja Fax Journal -ohjelmasta valitsemalla Ohje.
Faksin lähettäminen (Macintosh)
Faksin lähettäminen tietokoneesta edellyttää, että Fax apuohjelmat
-ohjelma on asennettuna. Tämä ohjelma asennetaan tulostinohjaimen
asennuksen yhteydessä.
Seuraavat ohjeet perustuvat Mac OS X 10.5- tai 10.6-käyttöjärjestelmään.
Ohjeet vaihtelevat käyttöjärjestelmän version mukaan.
1. Avaa lähetettävä tiedosto.
2. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.
Tulosta-ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella
hieman sovelluksen mukaan.
6. Syötä vastaanottajan faksinumero Vastaanottaja-kenttään. Voit valita
myös Osoitteet painamalla
-painiketta, jos olet tallentanut usein
käytettäviä faksinumeroita laitteen muistiin.
7. Syötä tarvittaessa ulkolinjakoodi Ulkolinjan etuliite -kenttään.
8. Voit tarvittaessa lähettää faksin kansisivun kanssa valitsemalla Käytä
kansilehteä.
Syötä faksityön aihe ja viesti.
Voit määrittää kansisivuasetukset yksityiskohtaisemmin Samsung
Fax - Kansilehti -kohdassa. Valitse Suunta-kohdan avattavasta
luettelosta Samsung Fax - Kansilehti.
9. Napsauta Faksi.
10. Fax Journal -kuvake (
) tulee näkyviin Macintosh-telakassa. Osoita
symbolia.
Näet faksityön tilan. Voit myös poistaa faksityön, asettaa sen pitoon,
jatkaa sitä tai keskeyttää sen.
3. Valitse Samsung CLX-9252 9352 Series fax kohdassa Printer
olevasta avattavasta luettelosta.
4. Valitse kopioiden ja sivujen määrä.
5. Valitse paperikoko, suunta ja mittasuhde.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 104
Faksi näyttö
•
Kun haluat käyttää faksitoimintoa, valitse näytöstä Faksi.
•
•
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, sinun on ensin asennettava
laitteeseen lisävarusteena saatava faksisarja.
Jos näkyviin tulee erilainen näyttö, siirry päänäyttöön painamalla (
).
•
•
•
Viimeaikainen: Näyttää 10 viimeksi valittua faksinumeroa. Voit myös
valita faksinumerot numeronäppäimen painamisen sijasta (katso
"Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon" sivulla 108).
Tauko: Lisää tauon faksinumeroon.
Kuuloke paikoillaan: Kun painat tätä painiketta, voit kuulla
valintaäänen. Näppäile faksinumero. Tämä on samanlaista kuin soittaisit
puhelun kaiutinpuhelimen avulla (katso "Faksin manuaalisesti
lähettäminen Kuuloke paikoillaan -toiminnon avulla" sivulla 107).
Ohjelmat: Voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten
(katso "Ohjelma-asetuksen käyttäminen" sivulla 115).
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjan laitteen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 117).
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Kopio,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka haluat
avata.
Lisäasetukset-välilehti
Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle alhaalla vasemmalla olevien
ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
Perus-välilehti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faksinumeron syöttökenttä: Näppäile vastaanottajan faksinumero
ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä. Jos olet määrittänyt osoitekirjan,
paina Osoitteisto (katso "Osoitteiston määrittäminen ohjauspaneelin
avulla" sivulla 118 tai "Osoitteiston asettaminen SyncThru™ Web
Service -ohjelmaa käyttäen" sivulla 121).
Lisää osoitteeseen: Lisää annetun faksinumeron kohteeseen
Osoitteisto.
•
•
•
•
•
: Poistaa viimeksi syötetyn merkin.
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisen asiakirjan koon (katso
"Alkuperäisten koon muuttaminen" sivulla 111).
Kaksip.: Valitsee, lähettääkö laite faksit yksi- vai kaksipuolisina (katso
"Faksaaminen alkuperäisten molemmin puolin" sivulla 111).
Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen suunnan
(katso "Alkuperäisten suunnan valitseminen" sivulla 111).
Viivästetty lähetys: Asettaa laitteen lähettämään faksin myöhemmin
ilman käyttäjän toimenpiteitä (katso "Faksin viivästetty lähettäminen"
sivulla 108).
Tärkeä lähetys: Lähettää kiireellisen faksin ennen varattuja
toimenpiteitä (katso "Tärkeän tärkeä faksi" sivulla 108).
Edellinen: Palaa Perus-välilehteen.
Edellinen: Palaa Perus-välilehteen.
: Poistaa kaikki valitun kohdan merkit.
Faksilinja: Valitse käytettävä faksilinja, jos laitteessa on useita
faksilinjoja.
Tarkkuus: Säätää tarkkuusasetuksia (katso "Tarkkuuden
muuttaminen" sivulla 112).
Osoitteisto: Lisää vastaanottajan faksinumeron, kun painetaan
pikavalintoihin tallennettuja numeroita. Voit tallentaa usein käytettyjä
faksinumeroita ohjauspaneelin avulla tai SyncThru™ Web Service
-sovelluksen avulla (katso "Osoitteiston määrittäminen ohjauspaneelin
avulla" sivulla 118 tai "Osoitteiston asettaminen SyncThru™ Web
Service -ohjelmaa käyttäen" sivulla 121).
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 105
Kuva-välilehti
2. Valitse käytettävä faksilinja, jos laitteessa on useita faksilinjoja.
3. Paina Tunn.n.-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita nimesi tai yrityksesi nimi (katso "Ponnahdusnäppäimistö"
sivulla 31). Paina OK.
4. Paina Faksinro-syöttöaluetta.
Näppäile faksinumero ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä.
5. Tallenna tiedot painamalla OK.
Faksin lähettäminen
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
•
•
•
•
•
•
Alkuperäisen tyyppi: Parantaa faksin laatua skannattavan
alkuperäisen asiakirjan tyypin mukaan (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
tyypin valitseminen" sivulla 112).
Väritila: Valitsee väritilan, jossa haluat lähettää faksin (katso "Väritilan
valitseminen" sivulla 113).
Tummuus: Säätää faksin vaaleutta tai tummuutta (katso "Tummuuden
säätäminen" sivulla 113).
Säädä taustaa: Poistaa tummat taustat tai paperin kuviot esimerkiksi
sanomalehdestä (katso "Taustan säätäminen" sivulla 113).
Poista k. puolen kuva: Estää alkuperäisen asiakirjan taustalla olevan
kuvan näkymisen läpi faksattaessa (katso "Takasivulla olevien kuvien
poistaminen" sivulla 113).
Edellinen: Palaa Perus-välilehteen.
Faksin lähettäminen
Tässä osassa kerrotaan faksin lähettämisestä ja erilaisista lähetystavoista.
Kun asetat alkuperäisiä, voit käyttää joko automaattista kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitetta tai skannerin lasitasoa. Jos alkuperäisiä on
asetettu sekä automaattiseen kaksipuoliseen syöttölaitteeseen että
skannerin lasitasolle, laite lukee ensin alkuperäiset syöttölaitteesta,
koska se on skannauksessa etusijalla.
Laite pienentää alkuperäisen asiakirjan koon automaattisesti
sopimaan vastaanottajan faksin paperikokoon. Jos esimerkiksi
alkuperäinen koko on A3 ja vastaanottajan faksissa käytetään
A4-kokoista paperia, alkuperäinen sovitetaan A4-kokoon
sopivaksi.
2. Valitse näytöstä Faksi.
3. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
6. Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön Osoitteisto-osasta, jos
olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi faksinumeroita.
•
•
Voit lähettää faksin enintään 10 vastaanottajalle kerrallaan.
Voit lisätä tauon painamalla Tauko halutussa kohdassa, kun
näppäilet faksinumeroa. ”-” ilmestyy näyttöön vastaavaan
kohtaan.
7. Paina Aloita ohjauspaneelissa. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää
faksin vastaanottajille.
•
•
Paperikoon määrittäminen
Joissakin maissa laki määrää, että kaikissa lähetetyissä fakseissa on oltava
lähettäjän faksinumero.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Laitteen tunnus ja faksinumero.
•
•
Voit lähettää faksin suoraan tietokoneesta (katso "Faksin
käyttäminen tietokoneessa" sivulla 103).
Jos haluat peruuttaa faksityön, paina ohjauspaneelissa
Pysäytä-painiketta, ennen kuin laite aloittaa lähetyksen. Voit
vaihtoehtoisesti painaa ohjauspaneelin Job Status -painiketta ja
valita poistettavan työn ja painaa sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää
toinen alkuperäinen ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä
ikkunassa Ei.
Laitteen lähettäessä faksia et voi lähettää sähköpostia samaan
aikaan.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 106
Faksin lähettäminen pikavalintanumeroiden avulla
Kun laite pyytää antamaan numeron, johon faksi lähetetään, anna aiemmin
tallentamasi pikavalintanumero (katso "Osoitteiston määrittäminen"
sivulla 118).
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Faksi-painiketta.
3. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
6. Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, toimi seuraavasti:
• Jos pikavalintanumero on yksinumeroinen (0 - 9), paina vastaavaa
ohjauspaneelin numeronäppäimistön numeronäppäintä.
• Jos pikavalintanumero on kaksi- tai kolmenumeroinen, paina
ohjauspaneelin numeronäppäimistön ensimmäisen numeron
näppäintä ja pidä sitten viimeisen numeron näppäin painettuna.
7. Paina Aloita ohjauspaneelissa.
Laite aloittaa skannauksen ja lähettää faksin vastaanottajalle.
Faksin lähettäminen manuaalisesti alaliittymässä
olevan puhelimen avulla
Faksin lähettäminen tällä tavalla tehdään alaliittymässä olevan puhelimen
avulla. Varmista, että alaliittymässä oleva puhelin on kytketty laitteen
faksisarjan EXT-liitäntään.
Kun puhut EXT-liitäntään liitettyyn puhelimeen, laitteen kopiointi- ja
skannaustoiminnot eivät ole käytettävissä.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Faksi-painiketta.
3. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
6. Nosta alaliittymässä olevan puhelimen luuri.
7. Kun kuulet valintaäänen, näppäile faksinumero puhelimesta.
8. Kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin alaliittymäpuhelimesta, paina
ohjauspaneelin Aloita-painiketta.
Automaattinen uudelleenlähetys
Faksin manuaalisesti lähettäminen Kuuloke
paikoillaan -toiminnon avulla
Faksin lähettäminen tällä tavalla tehdään Perus-välilehden Kuuloke
paikoillaan -toiminnon avulla.
Kun käytät vaihtoehtoja Viivästetty lähetys ja Tärkeä lähetys
Lisäasetukset-välilehdellä, et voi lähettää faksia vaihtoehtoa
Kuuloke paikoillaan käyttäen.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Faksi-painiketta.
3. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
6. Valitse näytöstä Kuuloke paikoillaan.
7. Kun kuulet valintaäänen, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
8. Kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin etäfaksilaitteesta, valitse
Aloita.
Jos valitsemasi numero on varattu tai se ei vastaa faksia lähetettäessä, laite
valitsee numeron automaattisesti uudelleen.
Jos haluat muuttaa uudelleenvalintojen välistä aikaa ja
uudelleenvalintayritysten lukumäärää, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Uudelleenvalinta.
2. Valitse käytettävä faksilinja, jos laitteessa on useita faksilinjoja.
3. Määritä Uudelleenval. aikaväli [1-15] min -asetus ylä- ja alanuolien
avulla.
4. Määritä Uudelleenvalintayrityksiä [0-13] -asetus ylä- ja alanuolien
avulla.
5. Tallenna asetus painamalla OK.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 107
Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon
7. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Viivästetty lähetys > Käytössä.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Faksi-painiketta.
3. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
4. Valitse Perus-välilehti.
5. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
6. Paina Viimeaikainen.
7. Valitse faksinumero, johon haluat soittaa uudelleen. Paina sitten OK.
8. Paina Työnimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi työn nimi. Paina OK.
Ellet anna työn nimeä, laite antaa työlle nimeksi ”Faksityön lähetys”.
9. Aseta viivästetyn lähetyksen aika.
Voit asettaa viivästetyn lähetyksen ajaksi 15 minuuttia
nykyhetkestä. Jos kello on esimerkiksi nyt 13.00, voit asettaa
lähetysajaksi 13.15. Jos asetettu aika on virheellinen, näkyviin
tulee varoitusviesti ja laite palauttaa ajan tämänhetkisen
ajankohdan mukaiseksi.
10. Tallenna asetus painamalla OK.
11. Paina Aloita ohjauspaneelissa. Laite aloittaa skannattavien
alkuperäisten asiakirjojen tietojen tallennuksen muistiin.
•
Lisää osoitteeseen: Voit lisätä faksinumeron
Viimeaikainen-tuloksista kohteeseen Osoitteisto.
• Poista: Voit poistaa faksinumeron Viimeaikainen-osasta.
Valitse poistettava faksinumero. Paina sitten Poista.
8. Paina Aloita ohjauspaneelissa. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää
faksin vastaanottajille.
Faksin viivästetty lähettäminen
Voit määrittää, että laite lähettää faksin myöhempänä ajankohtana, vaikka
et itse olisikaan paikalla.
Tärkeän tärkeä faksi
Tätä toimintoa käytetään, kun erittäin tärkeä faksi on lähetettävä ennen
varattuja toimintoja. Asiakirja skannataan muistiin ja lähetetään heti, kun
meneillään oleva tehtävä on suoritettu loppuun. Tärkeän faksin
lähettämistoiminto keskeyttää monilähetyksen eri kohteiden välissä (sen
jälkeen, kun lähetys kohteeseen A on suoritettu loppuun, ja ennen kuin
lähetys kohteeseen B alkaa) tai uudelleenyritysten välissä.
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kun käytät tätä vaihtoehtoa, Tärkeä lähetys
Lisäasetukset-välilehdessä poistetaan käytöstä.
• Kun valitset tämän vaihtoehdon, et voi lähettää faksia painamalla
näytön Kuuloke paikoillaan -painiketta.
Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Paina näytöstä Faksi-painiketta.
Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
Valitse Perus-välilehti.
Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimillä. Voit myös valita näytöstä Osoitteisto-vaihtoehdon,
jos olet tallentanut usein käytettyjä faksinumeroita.
Jos haluat peruuttaa viivästetyn faksilähetyksen, valitse Ei käytössä,
ennen kuin lähetys alkaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kun käytät tätä vaihtoehtoa, Viivästetty lähetys
Lisäasetukset-välilehdessä poistetaan käytöstä.
• Kun valitset tämän vaihtoehdon, et voi lähettää faksia painamalla
näytön Kuuloke paikoillaan -painiketta.
Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Paina näytöstä Faksi-painiketta.
Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
Valitse Perus-välilehti.
Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön Osoitteisto-osasta, jos
olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi faksinumeroita.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 108
Manuaalinen vastaanotto Puhelin-tilassa
7. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Tärkeä lähetys.
Voit vastaanottaa faksin manuaalisesti painamalla Kuuloke paikoillaan
-painiketta ja pitämällä Aloita-painikkeen painettuna, kun etälaitteesta
kuuluu faksiääni. Laite alkaa vastaanottaa faksia.
Automaattinen vastaanotto Vastaaja-/Faksi-tilassa
Tätä tilaa voidaan käyttää vain, jos laitteen takaosassa olevaan
EXT-liitäntään on liitetty puhelinvastaaja. Tarkempia tietoja on
lisävarusteena saatavan faksisarjan asennusoppaassa.
Jos soittaja jättää viestin, vastaaja tallentaa sen tavalliseen tapaan. Jos laite
havaitsee linjalta faksiäänen, se aloittaa faksin vastaanoton automaattisesti.
•
8. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
9. Valitse näytöstä OK.
10. Käynnistä kiireellinen faksityö painamalla ohjauspaneelin
Aloita-painiketta.
•
•
Faksin vastaanottaminen
Tässä osassa kerrotaan faksin vastaanottamisesta ja erilaisista
vastaanottotavoista.
Vastaanottotilojen muuttaminen
Laite on valmiiksi määritetty Faksi-tilaan tehtaalla. Kun vastaanotat faksin,
laite vastaa puheluun määritetyn soittomäärän jälkeen ja vastaanottaa
faksin automaattisesti. Jos haluat muuttaa vastaanottotilan toiseksi tilaksi,
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Faksin alkuasetukset.
2. Valitse käytettävä faksilinja, jos laitteessa on useita faksilinjoja.
Jos olet asettanut laitteen tähän tilaan ja vastaaja on kytketty pois
päältä tai jos EXT-liitäntään ei ole kytketty vastaajaa, laite siirtyy
automaattisesti Faksi-tilaan ennalta määritetyn soittomäärän
jälkeen.
Jos vastaajassa on käyttäjän määrittämä soittojen laskuri, määritä
laite vastaamaan saapuviin puheluihin ensimmäisen soiton
aikana.
Jos olet Puhelin-tilassa, kun vastaaja on liitetty laitteeseesi, sinun
on kytkettävä vastaaja pois päältä. Muutoin vastaajasta kuuluva
viesti häiritsee puheluasi.
Manuaalinen vastaanotto sivupuhelimen avulla
Tämä toiminto toimii parhaiten käytettäessä laitteen takana olevaan
EXT-liitäntään kytkettyä sivupuhelinta.
Kun vastaanotat puhelun sivupuhelimeen ja kuulet faksiääniä, näppäile
sivupuhelimesta *9*. Laite vastaanottaa faksin.
Paina painikkeita hitaasti järjestyksessä. Jos kuulet yhä etälaitteen
faksiäänen, kokeile syöttää *9* uudelleen.
Jos haluat vaihtaa numeron 9 esimerkiksi numeroon, 3, toimi seuraavasti:
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Vastaanoton aloituskoodi.
2. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
3. Näppäile numero 3 ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä.
4. Paina OK.
Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa
Voit tarvittaessa estää faksiesi luvattoman lukemisen. Kun otat käyttöön
suojatun vastaanottotilan, voit estää vastaanotettujen faksien tulostuksen,
kun laitetta ei valvota. Suojatussa vastaanottotilassa kaikki saapuvat faksit
vastaanotetaan muistiin.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Suoj. v.otto.
Suoj. v.otto -tilan voi määrittää vain valtuutettu käyttäjä, jolla on
rekisteröity tunnus ja salasana laitteessa. Näppäile tunnus ja
salasana, kun laite pyytää.
3. Paina Vastaanoton tila.
4. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Puhelin: Faksi vastaanotetaan valitsemalla Kuuloke paikoillaan ja
sen jälkeen Aloita.
• Faksi: Laite vastaa saapuvaan faksipuheluun ja siirtyy heti faksin
vastaanottotilaan.
• Vastaaja/faksi: Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa laitteeseen on
liitetty vastaaja. Laite vastaa saapuvaan puheluun, ja soittaja voi
jättää viestin vastaajaan. Jos faksilaite havaitsee linjalla faksiäänen,
tilaksi muutetaan automaattisesti Faksi-tila faksin vastaanottamista
varten.
5. Tallenna tiedot painamalla OK.
2. Valitse käytettävä faksilinja, jos laitteessa on useita faksilinjoja.
3. Ota tämä toiminto käyttöön painamalla Käytössä.
Kun laite vastaanottaa faksin tässä tilassa, Tulosta-toiminto
otetaan käyttöön. Jos haluat tulostaa suojatut faksit, paina
Tulosta. Kaikki suojatut faksit tulostetaan.
4. Jos haluat tallentaa saapuvat faksit aina muistiin, paina Koko päivä.
Muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 109
5. Paina Alkam.aika ja aseta tietty aloitusaika ylös, alas, vasemmalle ja
oikealle osoittavien nuolipainikkeiden avulla. Paina OK.
Vastaanotettujenfaksien kaksipuolinen tulostus
Kaksipuolisen tulostuksen käyttö säästää paperia. Kun laite tulostaa
vastaanotetun faksin tiedot, se tulostaa ne paperin molemmille puolille.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Vastaanotetun faksin tulostus > Kaksip..
6. Paina Loppumisaika ja aseta tietty lopetusaika ylös, alas, vasemmalle
ja oikealle osoittavien nuolipainikkeiden avulla. Paina sitten OK.
7. Valitse näytöstä OK.
Jos haluat poistaa Suoj. v.otto -toiminnon käytöstä, valitse Ei
käytössä. Tässä tapauksessa vastaanotettu faksi tulostetaan.
Vastaanotettavan faksin tulostuslokeron
valitseminen
Tämän valinnan avulla voit määrittää lokeron, johon faksi tulostetaan.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Vastaanotetun faksin tulostus > Tulostuslokero.
2. Valitse sopiva asetus.
• Ei käytössä: Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
• Pitkä reuna: Tulostaa paperin molemmille puolille, mutta sidonta on
pitkässä reunassa.
• Lyhyt reuna: Tulostaa paperin molemmille puolille, mutta sidonta
on lyhyessä reunassa.
3. Paina OK.
Faksien vastaanotto muistiin
Koska laitteesi pystyy moniajoon, se voi vastaanottaa fakseja samalla, kun
kopioit tai tulostat. Jos faksi vastaanotetaan kopioinnin tai tulostuksen
aikana, laite tallentaa saapuvan faksin muistiin. Kun kopiointi tai tulostus on
päättynyt, laite tulostaa faksit automaattisesti.
2. Valitse asianmukainen lokero.
•
Viim. Lokero ja Ylimmäinen lokero ovat käytettävissä vain,
kun lisävarusteena saatava vakioviimeistelijä tai
vihkoviimeistelijä on asennettuna.
• Jos valinnainen vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on
asennettu, Keskimm. Lokero ei ole käytössä.
3. Paina OK.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 110
Asiakirjan asetusten määrittäminen
Faksaaminen alkuperäisten molemmin puolin
Ennen faksin lähettämistä voit määrittää mm. asiakirjan asetukset, kuten
tarkkuuden, tummuuden, värin ja kaksipuolisuuden. Lisätietoja on tämän
luvun selitysosassa.
Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti kaksipuolisille alkuperäisille. Voit
valita, lähettääkö laite faksin paperin yhdelle puolelle vai molemmille puolille
tulostettuna.
1. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Kaksip. ja aseta alkuperäisen suunta.
Tässä tehtävät asiakirjan asetukset koskevat vain nykyistä työtä. Jos
haluat muuttaa asiakirjojen oletusasetuksia, valitse Laitteen asetus >
Sovelluksen asetus > Faksiasetukset > Oletusarvo .
Alkuperäisten koon muuttaminen
Faksi voidaan lähettää määrittämällä alkuperäisen asiakirjan koko
manuaalisesti, jos sitä ei voi määrittää automaattisesti tai jos käytetään
tiettyä asiakirjakokoa.
1. Valitse näytöstä Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen koko.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• 1-puolinen: Alkuperäisille, jotka ovat yksipuolisia.
• Kaksipuolinen, kirja: Alkuperäisille, jotka ovat kaksipuolisia.
• Kaksipuolinen, kalenteri: Alkuperäisille, jotka ovat kaksipuolisia.
Taustapuolta käännetään kuitenkin 180 astetta.
Kun haluat käyttää Kaksipuolinen, kirja- ja Kaksipuolinen,
kalenteri -toimintoja, aseta alkuperäiset kaksipuoliseen
automaattiseen syöttölaitteeseen. Jos laite ei tunnista alkuperäistä
kaksipuolisessa automaattisessa syöttölaitteessa, se muuttaa
automaattisesti asetukseksi 1-puolinen.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
Voit vaihtaa näytössä näkyvän paperiluettelon valitsemalla
Tuumakoko tai Millimetrikoko. Paperiluettelo on jaettu laitteessa
käytettävissä oleviin A- ja B-tyypin ja Letter-tyypin papereihin.
•
Autom.: Tunnistaa automaattisesti alkuperäisten koon, mutta tätä
vaihtoehtoa tuetaan vain, kun alkuperäiset ovat Letter-, Ledger-,
Legal-, Statement-, A3-, A4-, A5-, B4- tai JIS B5 -kokoisia.
• Muita etukäteen määritettyjä arvoja: Voit valita useimmin käytetyt
arvot helposti.
3. Valitse näytöstä OK.
3. Valitse näytöstä OK.
Alkuperäisten suunnan valitseminen
Kun faksaat kaksipuolisia asiakirjoja, määritä asiakirjojen suunta. Muussa
tapauksessa faksit eivät ehkä tulostu oikeassa järjestyksessä tai etu- ja
takasivu oikein päin.
1. Valitse Lisäasetukset-välilehti > Alkuperäisen suunta ja aseta
alkuperäisen suunta.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Pystysuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on ladattu asiakirjan yläreuna laitteen takaosaa
kohti.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 111
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
•
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
Vaakasuuntaiset kuvat: Valitse tämä asetus alkuperäiselle
asiakirjalle, joka on asetettu DADF-yksikköön asiakirjan yläreuna
laitteen vasenta sivua kohti tai asiakirjalle, joka on asetettu
valotuslasille asiakirjan yläreuna laitteen oikeaa sivua kohti.
Kaksipuolisen
automaattisen
syöttölaitteen (DADF)
käyttäminen
Skannerin valotuslasin
käyttäminen
Kuvake
Tarkkuuden muuttaminen
Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä tavallisia
tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia
sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.
Säädä arvoja vasemmalle ja oikealle osoittavien nuolipainikkeiden avulla.
•
•
•
•
Vakio: Tämä on suositeltu vaihtoehto, kun alkuperäinen asiakirja
sisältää tekstiä. Tämä vaihtoehto lyhentää lähetysaikaa.
Hieno: Tämä on suositeltava vaihtoehto, kun alkuperäisessä
asiakirjassa on pieniä merkkejä, ohuita viivoja tai
pistematriisitulostimella tulostettua tekstiä.
Erittäin hieno: Suositellaan alkuperäisille asiakirjoille, joissa on
tarkkoja yksityiskohtia. Tämä vaihtoehto otetaan käyttöön vain, jos
vastaanottava laite tukee myös Erittäin hieno -tarkkuutta.
Hienoin: Suositellaan alkuperäisille asiakirjoille, joissa on erittäin
tarkkoja yksityiskohtia. Tämä vaihtoehto otetaan käyttöön vain, jos
vastaanottava laite tukee myös Hienoin-tarkkuutta.
Jos laitteen tarkkuudeksi on määritetty Erittäin hieno tai Hienoin,
mutta vastaanottava faksilaite ei tue Erittäin hieno- tai
Hienoin-tarkkuutta, laite lähettää faksin suurimmalla toisen
faksilaitteen tukemalla tarkkuudella.
Alkuperäisten asiakirjojen tyypin valitseminen
Voit parantaa skannattavan asiakirjan laatua määrittämällä alkuperäisen
asiakirjan tyypin.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Alkuperäisen tyyppi.
3. Valitse näytöstä OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Teksti: Tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun alkuperäinen asiakirja
sisältää tekstiä tai viivapiirroksia.
• Teksti/valok.: Tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun alkuperäinen
asiakirja sisältää tekstiä ja valokuvia.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 112
•
Valok.: Tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun alkuperäinen asiakirja
on sävyvalokuva.
3. Valitse näytöstä OK.
Väritilan valitseminen
Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää värillisiä fakseja.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Väritila.
Taustan säätäminen
Voit vaalentaa, vähentää tai poistaa tummia taustoja skannatusta
värillisestä paperista tai sanomalehdestä. Jos alkuperäisen asiakirjan tausta
on värillinen, lähetettävissä tiedoissa taustasta tulee musta, kun se
skannataan. Tässä tapauksessa alkuperäinen asiakirja voidaan lähettää
sen jälkeen, kun lähetystietojen taustan väriä on säädetty.
1. Valitse Kuva-välilehti > Säädä taustaa.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Autom.: Optimoi taustan.
• Paranna: Mitä suurempi arvo on, sitä voimakkaampi on tausta.
• Tyhjennä: Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on tausta.
3. Paina OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• M.v.: Lähettää faksin mustavalkoisena.
• Väri: Lähettää faksin värillisenä.
3. Valitse näytöstä OK.
Tummuuden säätäminen
Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Tummuus.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Poista k. puolen kuva -valinta
Kuva-välilehdessä ei ole käytettävissä.
Takasivulla olevien kuvien poistaminen
Tämä toiminto estää alkuperäisen asiakirjan taustalla olevan kuvan
näkymisen läpi faksattaessa.
1. Valitse näytöstä Kuva-välilehti > Poista k. puolen kuva.
2. Muuta vaaleuden ja tummuuden tasoa painamalla vasenta tai oikeaa
nuolta.
3. Valitse näytöstä OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Ei käytössä: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Autom.: Optimoi taustan.
• Tyhjennä: Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on takasivun
kuva.
3. Valitse näytöstä OK.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, Säädä taustaa -valinta
Kuva-välilehdessä ei ole käytettävissä.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 113
Vastaanotetun faksin välittäminen toiseen
kohteeseen
Voit määrittää laitteen välittämään lähetetyn tai vastaanotetun faksin toisiin
kohteisiin faksina, sähköpostitse, SMB-, FTP- tms. yhteyden kautta. Jos olet
poissa toimistolta mutta sinun on vastaanotettava faksi, tästä
ominaisuudesta voi olla apua.
Faksin välit. aset. -asetukset
Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Faksiasetukset
> Faksin välit. aset.
Faksin välit. aset. -asetukset voi määrittää vain valtuutettu käyttäjä,
jolla on rekisteröity tunnus ja salasana laitteessa. Näppäile tunnus ja
salasana, kun laite pyytää.
2. Paina Uusi.
3. Valitse sopivat vaihtoehdot.
• Välitä Tyyppi: Valitse faksin tyyppi vasemmalle/oikealle osoittavilla
nuolipainikkeilla.
• Linja 1 tai Linja 2: Kun laitteeseen on asennettu sekä faksisarja
että monilinjainen faksisarja, valitse käytettävä faksilinja vasemmalle
ja oikealle osoittavilla nuolipainikkeilla. Valitun linjan kautta lähetetty
tai vastaanotettu faksi välitetään valittuihin kohteisiin.
• Osoitetyyppi: Valitse osoitetyyppi, jota käytetään faksin
edelleenlähetyksessä.
• Osoite : Kirjoita tai valitse vastaanottajan osoite.
- Faksi ja Sähköposti: Voit kirjoittaa osoitteen suoraan
painamalla Osoite-syöttöaluetta. Kun näkyviin tulee
ponnahdusnäppäimistö, kirjoita osoite ja paina OK. Voit valita
osoitteen helposti myös Osoitteisto-toiminnon avulla.
- SMB, FTP, WebDAV ja Kansio: Voit antaa osoitteen Suora
syöte- tai Osoitteisto-toimintojen avulla.
Osoitteisto ei ole käytettävissä, kun valitset Kansio.
•
Asiakirjan nimi: Kirjoita asiakirjan nimi painamalla Asiakirjan nimi
-syöttöaluetta. Kun näkyviin tulee ponnahdusnäppäimistö, kirjoita
asiakirjan nimi ja paina OK.
Asiakirjan nimi ei ole käytettävissä, kun valitset Faksi.
•
Tied.muoto: Valitse vasemmalle ja oikealle osoittavien
nuolipainikkeiden avulla tiedostomuoto, jossa edelleenlähetettävä
faksi tallennetaan.
Kohdan Tied.muoto tyyppi, jonka voit valita, on erilainen
kohdasta Osoitetyyppi riippuen.
•
•
•
•
•
•
Asetukset: Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite, viestin otsikko ja viestin
teksti. Ellet muuta asetuksia, faksi välitetään tietoineen sähköpostitse.
Valitse kaikki: Valitsee kaikki faksin välitysasetukset kaikkien
poistamiseksi.
Uusi: Luo uuden faksin välitysasetuksen (katso "Faksin välityksen
asettaminen" sivulla 114).
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta faksin välitysasetuksesta. Voit
muokata asetusta painamalla Muokkaa. Voit myös poistaa asetuksen
painamalla Poista.
Muokkaa : Muokkaa valittua faksin välitysasetusta. Voit muuttaa
määrittämiäsi asetuksia.
Poista: Poistaa valitun faksin välitysasetuksen.
Faksin välityksen asettaminen
•
Välitä ja tulosta: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa välitetyn
faksin välityksen jälkeen. Jos haluat käyttää tätä asetusta, paina
Välitä ja tulosta -painiketta.
4. Valitse näytöstä OK.
Roskafaksiasetusten määrittäminen
Laite ei hyväksy fakseja etänumeroista, jotka on tallennettu muistiin
roskafaksinumeroiksi. Voit määrittää enintään 10 roskafaksinumeroa.
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Roskafaksin asetus.
2. Aktivoi tämä toiminto valitsemalla Käytössä.
1. Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus >
Faksiasetukset > Faksin välit. aset.
3. Paina Roskafaksinumeroluettelo. Näyttöön tulee
Roskafaksinumeroluettelo-ikkuna.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 114
4. Paina Lisää. Näyttöön tulee Lisää-ikkuna.
5. Näppäile roskafaksin numero ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä ja
paina OK.
•
•
•
Jos valitset Käytössä-vaihtoehdon Soittajatunnus -kohdassa,
voit valita roskafaksin numeron suoraan Soittaj. t. luettelo
-ikkunasta. Paina Soittajatunnus. Näyttöön tulee Soittaj. t.
luettelo -ikkuna.
Soittajatunnus näyttää laitteeseen soittaneiden tiedot.
Soittajatunnus -soittajan tunnistusta ei välttämättä ole
saatavilla tietyissä maissa tai puhelinoperaattori ei välttämättä
tue tätä toimintoa. Tarkempia tietoja saat
puhelinoperaattoriltasi.
Raportin tulostaminen faksiraportti
Voit määrittää laitteen tulostamaan raportin, onnistuiko faksin lähetys ja
vastaanotto.
- Paalla: Ottaa toiminnon käyttöön.
3. Paina näytöstä OK.
Ohjelma-asetuksen käyttäminen
Tällä asetuksella voit tallentaa nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten.
Voit myös käyttää aiempien töiden aiempia asetuksia.
Ohjelmat-asetuksen tallentaminen
1. Valitse näytöstä Faksi.
2. Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
3. Valitse Perus-välilehti.
4. Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
5. Paina Ohjelmat.
Jos raportissa on merkkejä tai fontteja, joita laite ei tue,
Unknown-teksti voidaan tulostaa raportin merkkien ja fonttien sijasta.
1. Paina näytössä Laiteasennus > Rap. > Faksiraportit > Asetukset.
6. Paina Ohjelman nimi -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita haluamasi ohjelman nimi. Paina sen jälkeen OK.
2. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Usean faksin lähetyksen tulos: Tulostaa vahvistusraportin, kun
lähetät faksin useille vastaanottajille.
- Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
- Paalla: Ottaa toiminnon käyttöön.
- Virhetilanteessa: Tulostaa raportin vain, jos lähetys
epäonnistuu.
• Faksin lähetyksen tulos: Tulostaa vahvistusraportin, jossa näkyy,
onnistuiko lähetys ja kuinka monta sivua lähetettiin. Raportissa voi
olla myös muita tietoja.
- Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
- Paalla: Ottaa toiminnon käyttöön.
- Virhetilanteessa: Tulostaa raportin vain, jos lähetys
epäonnistuu.
• Faksin lähetyshistoria: Tulostaa vahvistusraportin, jossa näkyy,
onnistuiko lähetys ja kuinka monta sivua lähetettiin. Raportissa voi
olla myös muita tietoja.
- Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
- Paalla: Ottaa toiminnon käyttöön.
• Faksin vastaanottohistoria: Tulostaa vahvistusraportin, jossa
näkyy, onnistuiko vastaanotto ja kuinka monta sivua vastaanotettiin.
Raportissa voi olla myös muita tietoja.
- Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
Voit nähdä määritettyjen Ohjelmat-asetusten arvot selaamalla
ylös- tai alaspäin ja tarkastaa arvot käyttämällä ylä- ja
alanuolipainikkeita.
7. Paina Tallenna. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, määrittämäsi
asetukset on tallennettu. Valitse Siirry luetteloon tai Sulje.
Ohjelmat-asetuksen käyttäminen
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Faksi.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 115
3. Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön Osoitteisto-osasta, jos
olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi faksinumeroita.
Valitse Ohjelmat > Luettelo.
Valitse käytettävän ohjelman nimi luettelosta.
Paina OK.
Paina Kyllä, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Laite on nyt määritetty lähettämään faksit valitsemillasi asetuksilla.
8. Paina Käynnistä ohjauspaneelista. Laite aloittaa skannauksen ja faksin
lähettämisen vastaanottajille.
Aiempien asetusten käyttäminen
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Valitse näytöstä Faksi.
3. Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön Osoitteisto-osasta, jos
olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi faksinumeroita.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
Kun haluat peruuttaa faksityön, paina ohjauspaneelista Stop
ennen kuin laite aloittaa lähettämisen tai paina ohjauspaneelin
Job Status -painiketta, valitse poistettava työ ja paina Poista.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää
toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina
tässä ikkunassa Ei.
Laitteen lähettäessä faksia et voi lähettää sähköpostia samaan
aikaan.
4. Paina Ohjelmat.
5. Valitse aiempi asetus, jota haluat käyttää.
Jos haluat esimerkiksi käyttää viimeksi tehdyn työn asetuksia, paina
Aiempi 1.
Ohjelmat-asetuksen hallinta
1. Valitse näytöstä Faksi.
2. Valitse Ohjelmat > Luettelo.
3. Valitse sopiva vaihtoehto.
6. Paina OK.
7. Paina Kyllä, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Laite on nyt määritetty lähettämään faksi valitsemillasi asetuksilla.
8. Paina Käynnistä ohjauspaneelista. Laite aloittaa skannauksen ja
lähettää faksin vastaanottajille.
•
• Valitse kaikki: Valitsee kaikki ohjelmat.
• Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta ohjelmasta.
• Muok.: Vaihtaa valitun ohjelman nimeä.
• Poista: Poistaa valitut ohjelmat.
4. Palaa Perus-välilehteen painamalla Peruuta.
•
•
Jos haluat peruuttaa faksityön, paina ohjauspaneelissa
Stop-painiketta, ennen kuin laite aloittaa lähetyksen. Voit
vaihtoehtoisesti painaa ohjauspaneelin Job Status -painiketta ja
valita poistettavan työn ja painaa sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää
toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina
tässä ikkunassa Ei.
Laitteen lähettäessä faksia et voi lähettää sähköpostia samaan
aikaan.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 116
Asiakirjojen tallentaminen
9. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Paina OK.
Voit tallentaa skannatut alkuperäiset laitteen Asiakirjakansio-kansioon
(laitteen kiintolevyllä). Asiakirjakansio-kansioon tallennetut asiakirjat
voidaan tulostaa tarvittaessa.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Katso tietoja Asiakirjakansio-kansion käytöstä
Asiakirjakansio-luvusta (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
• Jos tärkeitä tietoja tallennetaan Asiakirjakansio-kohtaan, tiedot
kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Samsung ei vastaa
mistään vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka johtuu laitteen
väärinkäytöstä tai viasta.
Aseta alkuperäiset asiakirjat tekstipuoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
tekstipuoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
Paina näytöstä Faksi.
Säädä asiakirjan asetuksia Lisäasetukset- tai Kuva-välilehdessä (katso
"Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 111).
Valitse Perus-välilehti.
Valitse Tarkkuus (katso "Tarkkuuden muuttaminen" sivulla 112).
Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön Osoitteisto-osasta, jos
olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi faksinumeroita.
Valitse Tallenna asiak.
10. Valitse kohdekansio ja valitse sitten OK.
11. Aloita skannaus ja faksin lähettäminen ja tallennus tai vain pelkkä
tallennus painamalla ohjauspaneelista Start.
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite näyttää
ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun. Lisää toinen
alkuperäinen ja paina Kyllä. Kun olet valmis, paina tässä ikkunassa Ei.
•
8. Paina Faksaa ja tallenna tai Vain tallennus.
• Pois: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Faksaa ja tallenna: Faksaa ja tallentaa skannatut alkuperäiset.
• Vain tallennus: Ainoastaan tallentaa skannatut asiakirjat.
•
Kun haluat peruuttaa faksityön, paina ohjauspaneelista Stop
ennen kuin laite aloittaa lähettämisen tai paina ohjauspaneelin
Job Status -painiketta ja valitse poistettava työ. Paina Poista
(katso "Töiden tila -painike" sivulla 28).
Laitteen lähettäessä faksia et voi lähettää sähköpostia samaan
aikaan.
Faksaaminen (lisätoiminto)_ 117
Osoitteiston määrittäminen
6.
Tässä oppaassa annetaan ohjeita osoitteiston määrittämiseen.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
Osoitteiston määrittäminen ohjauspaneelin avulla
•
Osoitteiston määrittäminen ohjauspaneelin avulla
Voit tallentaa usein käytettyjä faksinumeroita, sähköpostiosoitteita,
SMB-palvelinosoitteita, FTP-palvelinosoitteita ja WebDAV-palvelinosoitteita
tietokoneeseen.
• Yksittäinen: Osoitteistoon voi tallentaa enintään 500 vastaanottajan
tiedot.
• Ryhmä: Luo ryhmiä, kun lähetät usein saman asiakirjan monelle
vastaanottajalle. Yhteen ryhmään voi rekisteröidä enintään 500
vastaanottajaa. Tähän tallennettuja numeroita voidaan valita
lähetysluettelon Perus-välilehden Faksi-, Sk. s.postiin- tai Skannaa
palvelimeen -toiminnossa. Ryhmä-lähetys voi koostua myös useasta
erillisestä numerosta.
Osoitteiston asettaminen SyncThru™ Web Service -ohjelmaa käyttäen
Pikaval.nro on vastaanottajan tietoja vastaava numero, jonka voit
valita ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä.
5. Paina Sähköposti-syöttöaluetta. Kirjoita sitten vastaanottajan
sähköpostiosoite ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse sitten OK.
6. Tallenna tiedot valitsemalla OK.
Yksittäisten osoitteiden tallentaminen
(SMB, FTP, WebDAV)
1. Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto
> Uusi > SMB, FTP tai WebDAV > Yksittäinen.
Et voi rekisteröidä ryhmää, kun rekisteröit ryhmässä olevan
henkilön.
Yksittäisten osoitteiden tallentaminen
(Faksi, Sahkoposti)
1. Paina Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto > Uusi >
Faksi, Sähköposti > Yksittäinen valitaan automaattisesti.
2. Paina Nimi-syöttöaluetta. Kirjoita sitten vastaanottajan nimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
Valitse Suosikki usein käyttämillesi osoitteille. Osoitteet löytyvät
helposti hakutuloksista.
2. Paina Nimi-syöttöaluetta. Kirjoita sitten vastaanottajan nimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
Valitse Suosikki usein käyttämillesi osoitteille. Osoitteet löytyvät
helposti hakutuloksista.
3. Paina Faksinro-syöttöaluetta ja näppäile faksinumero ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä. Käytä pelkkiä numeroita ja lisää tarvittaessa
suuntanumero.
Tauon lisääminen: joissakin puhelinjärjestelmissä sinun on
valittava ulkolinjakoodi (esimerkiksi 9) ja kuunneltava, että toinen
soittoääni soi. Tällaisissa tapauksissa sinun on lisättävä
puhelinnumeroon tauko. Voit lisätä tauon samalla, kun syötät
faksinumeron.
3. Valitse IP tai Isäntä ja paina IP-osoite/isäntänimi-syöttöaluetta. Kirjoita
sitten palvelimen osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai
isäntänimi ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
4. Paina Portin numero -syöttöaluetta. Kirjoita sitten palvelimen
porttinumero ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
5. Paina Käytt.nimi-syöttöaluetta. Kirjoita sitten käyttäjänimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
•
•
4. Pikaval.nro -numeroksi lisätään automaattisesti ensimmäinen vapaa
numero.
Osoitteiston määrittäminen_ 118
Jos kyseessä on SMB tai FTP ja haluat käyttöoikeudettoman
henkilön pääsevän palvelimelle: Valitse Anonyymi-ruutu. Tätä
ruutua ei ole valittu oletusarvon mukaan. Jos valitset
Anonyymi-ruudun, siirry vaiheeseen 7.
Jos kyseessä on WebDAV-palvelin, voit lähettää tiedostot
salattuina valitsemalla SSL. Jos laite ja vastaanottava
WebDAV-palvelin SSL (Secure Sockets Layer)
-vaihtoehdossa ovat erilaisia, siirto saattaa epäonnistua. Jos
vastaanottava WebDAV-palvelin pystyy vastaanottamaan
pelkästään salatun tiedoston, sinun täytyy painaa
SSL-painiketta.
6. Paina Käyttäjän salasana -syöttöaluetta. Kirjoita sitten salasana
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
7. Paina Käyttäjän toimialue -syöttöaluetta. Kirjoita sitten toimialueen
nimi ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
Jos kyseessä on WebDAV, Käyttäjän toimialue ei tule
näkyviin.
• Jos antamaasi SMB-palvelinta ei ole rekisteröity mihinkään
toimialueeseen, jätä kohta tyhjäksi tai kirjoita siihen
SMB-palvelimen tietokonenimi.
8. Paina Polku-syöttöaluetta. Kirjoita sitten ponnahdusnäppäimistön avulla
nimi tiedostokansiolle, johon lähetetyt tiedostot tallennetaan. Valitse
sitten OK.
Esimerkki: /FileFolder/
9. Valitse haluamasi Tied.käyt.-vaihtoehto vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolinäppäimillä. Jos palvelimella on jo samanniminen
tiedosto, tiedostoa käsitellään valitsemasi tiedostokäytännön
mukaisesti.
• Change Name: Lähetetty tiedosto tallennetaan automaattisesti
ohjelmoidulla eri tiedostonimellä.
• Peruuta: Lähetettyä tiedostoa ei tallenneta.
• Korvaa: Lähetetty tiedosto korvaa aiemman tiedoston.
10. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Kirjoita sitten lähetetyn tiedoston nimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
11. Valitse haluamasi Kansion luonti -vaihtoehto vasemmalle ja oikealle
osoittavilla nuolinäppäimillä.
• Käytä kirjautumisnimeä: Jos valitset Käytössä tässä
vaihtoehdossa, laite luo alikansion valitsemaasi tiedostokansioon.
Alikansio nimetään vaiheessa 5 syöttämäsi käyttäjänimen mukaan.
Yksittäisten osoitteiden muokkaaminen
1. Paina näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto.
2. Paina muokattavan henkilön nimeä. Valitse Muokkaa.
•
Jos haluat poistaa yksittäisen osoitteen, valitse Poista.
3. Paina syöttöaluetta, jota haluat muuttaa. Muuta sitten sisältöä
ponnahdusnäppäimistön tai ohjauspaneelin numeronäppäimistön
avulla. Jos käytät ponnahdusnäppäimistöä, valitse sisällön muuttamisen
jälkeen OK.
4. Tallenna tiedot valitsemalla OK.
Ryhmäosoitteen tallentaminen
1. Valitse näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto
> Uusi > Ryhmä.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite ei
luo alikansiota.
•
Kansion luontisykli: Voit määrittää alikansioiden luontijakson.
Laite luo alikansion mainitun asetusjoukon mukaisesti.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite ei
luo alikansiota.
-
•
Joka päivä: Alikansio luodaan päivittäin. Alikansion nimen
muoto on VVVV-KK-PP, esimerkiksi 2010-01-01.
- Kuukauden välein: Alikansio luodaan kuukausittain. Alikansion
nimen muoto on VVVV-KK, esimerkiksi 2010-01.
- Vuoden välein: Alikansio luodaan vuosittain. Alikansion nimen
muoto on VVVV, esimerkiksi 2010.
Luo kansio useille tiedostoille: Jos valitset Käytössä tässä
vaihtoehdossa ja skannaat useita tiedostoja, laite luo alikansion
valitsemaasi tiedostokansioon ja lähetetyt tiedostot tallennetaan
alikansioon.
Jos kaikki kansion luontiasetukset ovat käytössä samanaikaisesti,
lähetetyt tiedostot tallennetaan alla osoitetulla tavalla.
• Kun lähetetään yksi skannattu tiedosto:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOC.jpg
• Kun lähetetään useita skannattuja tiedostoja:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
12. Tallenna tiedot valitsemalla OK.
2. Paina Nimi-syöttöaluetta. Kirjoita sitten ryhmän nimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse sitten OK.
3. Paina Jäsen-syöttöaluetta. Kirjoita sitten ponnahdusnäppäimistöllä
ryhmään sisällytettävän henkilön nimi. Valitse sitten OK.
Jos et ole varma nimestä, voit käyttää Etsi-painiketta. Kirjoita
muutama alkukirjain tai valitse heti Etsi. Laite näyttää
henkilöluettelon. Paina haluamaasi nimeä ja valitse sitten OK.
Siirry vaiheeseen 5.
4. Tallenna henkilön nimi valitsemalla + Lisää .
5. Tallenna tiedot valitsemalla OK.
Osoitteiston määrittäminen_ 119
Ryhmäosoitteen muokkaaminen
Tiedon etsiminen Osoitteistosta
1. Valitse näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto.
2. Paina muokattavan ryhmän nimeä. Valitse sitten Muokkaa.
Voit hakea osoitekirjaan tallennettuja osoitteita.
1. Valitse näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto.
Voit hakea osoitteita niiden tarkemman luokituksen mukaan, esimerkiksi
Hakemisto, Yksittäinen, Ryhmä, Suosikki, Sähköposti, Faksi.
Jos haluat poistaa ryhmäosoitteen, valitse Poista.
3. Paina Ryhmän nimi -syöttöaluetta. Muuta sitten ryhmän nimeä
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
Kun valitset Hakemisto, voit hakea kaikkia rekisteröityjä osoitteita
alkukirjaimen mukaan järjestettynä painamalla kyseistä kirjainta.
Jos esimerkiksi painat ABC, voit nähdä osoitteet, joiden
ensimmäinen kirjain on A, B tai C.
2. Valitse haluamasi tarkempi luokitus vasemmalle ja oikealle osoittavilla
nuolinäppäimillä.
Jos esimerkiksi haluat löytää Ryhmä-osoitteen, paina vasemmalle/
oikealle osoittavia nuolinäppäimiä, kunnes Ryhmä ilmestyy. Näyttöön
tulee pelkkä Ryhmä-luettelo.
4. Paina Jäsen-syöttöaluetta. Kirjoita ponnahdusnäppäimistöllä ryhmään
sisällytettävän henkilön nimi. Valitse sitten OK.
Jos et ole varma nimestä, voit käyttää Etsi-painiketta. Kirjoita
muutama alkukirjain tai valitse heti Etsi. Laite näyttää
henkilöluettelon. Paina haluamaasi nimeä ja valitse sitten OK.
Siirry vaiheeseen 7.
5. Tallenna henkilön nimi valitsemalla + Lisää .
6. Paina poistettavan henkilön nimeä. Valitse Poista. Henkilön nimi
poistetaan ryhmästä.
7. Tallenna tiedot valitsemalla OK.
3. Paina syöttökenttää kohdassa Etsi ja kirjoita nimi
ponnahdusnäppäimistön avulla. Valitse OK.
Jos et ole varma nimestä, voit kirjoittaa muutaman alkukirjaimen.
4. Valitse Etsi, jolloin hakutulokset tulevat näyttöön.
Osoitteiston määrittäminen_ 120
Osoitteen poistaminen osoitteistosta
Voit poistaa valitsemasi osoitteistoon tallennetun osoitteen.
1. Valitse näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto.
2. Valitse poistettava osoite. Valitse Poista.
Osoitteiston asettaminen SyncThru™ Web
Service -ohjelmaa käyttäen
Voit tallentaa osoitteita kätevästi verkossa olevasta tietokoneesta
käyttämällä SyncThru™ Web Service -palvelinta. Vain laitteeseen
kirjautuneet käyttäjät voivat tallentaa osoitteita kirjautumalla SyncThru™
Web Service -palveluun.
Tallentaminen paikalliseen tietokoneeseen
Tämä tarkoittaa sitä, että osoitteet tallennetaan laitteen muistiin. Voit lisätä
osoitteita ja ryhmitellä ne haluamiisi ryhmiin.
Osoitteiden lisääminen Henkilöosoitteisto
-osoitteistoon
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
3. Paina OK-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Valittu osoite poistetaan luettelosta.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
Tiedon tarkistaminen osoitekirjasta
Voit katsella yksittäisen osoitteen tai ryhmäosoitteen tietoja.
1. Valitse näytössä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Osoitteisto.
2. Valitse osoite, jonka haluat nähdä. Valitse Tiedot.
Kaikki osoitteen tiedot tulevat näyttöön.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Lisää. Näyttöön tulee Lisää-ikkuna.
Voit muokata osoitetta suoraan valitsemalla tietonäytössä
Muokkaa tai, jos olet valinnut ryhmäosoitteen, voit myös katsella
ryhmäosoitteen yksittäisiä osoitteita valitsemalla Tiedot.
9. Kirjoita lisättävä nimi ja valitse pikavalintanumero kohdassa Yleiset.
•
Pikavalintanumero on vastaanottajan tietoja vastaava
numero, jonka voit valita ohjauspaneelin
numeronäppäimistöltä.
• Valitse Suosikki usein käyttämillesi osoitteille. Osoitteet
löytyvät helposti hakutuloksista.
10. Kirjoita sähköpostiosoite kohdassa E-mail.
11. Kirjoita faksinumero kohdassa Faksi.
12. Ota SMB käyttöön valitsemalla kohdan SMB ruutu. Voit kirjoittaa
SMB-tietoja, kun ruutu on valittu.
13. Kirjoita palvelimen osoite pisteellisessä
kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimi kohdassa
SMB-palvelimen osoite.
Osoitteiston määrittäminen_ 121
14. Kirjoita palvelimen porttinumero kohdassa SMB-palvelimen portti.
15. Kirjoita kirjautumisnimi kohdassa Kirjautumisnimi.
•
Jos kyseessä on SMB tai FTP ja haluat
käyttöoikeudettoman henkilön pääsevän palvelimelle:
Valitse Anonyymi-ruutu. Tätä ruutua ei ole valittu
oletusarvon mukaan. Jos valitset Anonyymi-ruudun, siirry
vaiheeseen 18.
• Jos kyseessä on WebDAV, voit lähettää tiedostot
salattuina valitsemalla SSL. Jos laite ja SSL (Secure
Sockets Layer)-toiminnon vastaanottava
WebDAV-palvelin ovat eri laitteita, siirto voi epäonnistua.
Jos vastaanottava WebDAV-palvelin pystyy
vastaanottamaan pelkästään salatun tiedoston, sinun
täytyy painaa SSL-painiketta.
16. Kirjoita salasana kohtaan Salasana ja kirjoita se uudelleen kohtaan
Vahvista salasana.
17. Kirjoita toimialueen nimi kohdassa Toimialue.
•
•
Jos kyseessä on WebDAV, Toimialue ei tule näkyviin.
Jos antamaasi SMB-palvelinta ei ole rekisteröity mihinkään
toimialueeseen, jätä kohta tyhjäksi tai kirjoita siihen
SMB-palvelimen tietokonenimi.
18. Syötä kohdassa Polku tiedostokansio, johon skannatut kuvat
tallennetaan.
Esimerkki: /sharedFolder/
19. Valitse haluamasi Skannauskansion luontikäytäntö -vaihtoehto.
• Luo uusi kansio kirjautumisnimellä: Jos valitset tämän
vaihtoehdon, laite luo alikansion valitsemaasi tiedostokansioon.
Alikansio nimetään vaiheessa 15 syöttämäsi käyttäjänimen
mukaan.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite
ei luo alikansiota.
•
Luo uusi kansio seuraavin välein:: Voit määrittää
alikansioiden luontijakson. Laite luo alikansion mainitun
asetusjoukon mukaisesti.
Jos tiedostokansiossa on jo samanniminen alikansio, laite
ei luo alikansiota.
-
•
Päivä: Alikansio luodaan päivittäin. Alikansion nimen muoto
on VVVV-KK-PP, esimerkiksi 2010-01-01.
- Kuukausi: Alikansio luodaan kuukausittain. Alikansion
nimen muoto on VVVV-KK, esimerkiksi 2010-01.
- Vuosi: Alikansio luodaan vuosittain. Alikansion nimen muoto
on VVVV, esimerkiksi 2010.
Luo uusi kansio vain, jos skannaustuloksessa on useita
tiedostoja: Jos valitset tämän vaihtoehdon ja skannaat useita
tiedostoja, laite luo alikansion valitsemaasi tiedostokansioon ja
lähetetyt tiedostot tallennetaan alikansioon.
Jos kaikki kansion luontiasetukset ovat käytössä
samanaikaisesti, lähetetyt tiedostot tallennetaan alla osoitetulla
tavalla.
• Kun lähetetään yksi skannattu tiedosto:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOC.jpg
• Kun lähetetään useita skannattuja tiedostoja:
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\kansio\käyttäjänimi\2010-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
20. Valitse tiedostonimen luomiskäytäntö kohdassa
Arkistointikäytäntö. Jos palvelimella on jo samanniminen tiedosto,
tiedostoa käsitellään valitsemasi tiedostokäytännön mukaisesti.
• Change Name: Lähetetty tiedosto tallennetaan automaattisesti
ohjelmoidulla eri tiedostonimellä.
• Peruuta: Lähetettyä tiedostoa ei tallenneta.
• Korvaa: Lähetetty tiedosto korvaa aiemman tiedoston.
21. Kirjoita palvelimelle tallennettavan tiedoston nimi kohdassa
Tied.nimi.
22. Valitsemalla Testi voit testata, toimivatko syötetyt palvelimen tiedot
oikein.
23. Syötä FTP- ja WebDAV-palvelimien tiedot samalla tavoin kuin
SMB-palvelimen tiedot.
24. Valitse Käytä.
Voit poistaa syötetyt tiedot valitsemalla Kumoa. Jos valitset
Peruuta, Lisää-ikkuna sulkeutuu.
Osoitteiden muokkaaminen Henkilöosoitteisto
-osoitteistossa
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse osoite, jota haluat muokata, ja valitse Muokkaa. Näyttöön
tulee Muokkaa-ikkuna.
9. Muuta osoitetietoja.
10. Valitse Käytä.
Voit poistaa syötetyt tiedot valitsemalla Kumoa. Jos valitset
Peruuta, Muokkaa-ikkuna sulkeutuu.
Osoitteiden poistaminen Henkilöosoitteisto -osoitteistosta
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Osoitteiston määrittäminen_ 122
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse osoite, jonka haluat poistaa, ja valitse Poista.
Voit valita kaikki osoitteet valitsemalla sarakeotsikon valintaruudun.
Valitse OK, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Osoitteiden hakeminen Henkilöosoitteisto
-osoitteistosta
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
Henkilöosoitteisto -osoitteiston tuominen
Voit tuoda osoitteistotiedoston palvelimesta tai tietokoneesta. Tiedoston
tunnisteen täytyy olla ”csv”. Voit myös tuoda osoitteita
LDAP-palvelimesta. LDAP-palvelimen järjestelmänvalvojan täytyy
tallentaa osoitteet ennen niiden tuomista laitteeseen.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Tuo. Näyttöön tulee Tuo-ikkuna.
Voit muuttaa asettelua napsauttelemalla sarakeotsikoita.
Esimerkiksi napsauttamalla otsikkoa Pikavalintanro voit
nähdä kaikki osoitteet pikavalintanumeron mukaisessa
järjestyksessä. Jos napsautat Pikavalintanro -otsikkoa
uudelleen, osoitteet näkyvät käänteisessä järjestyksessä.
8. Kirjoita hakemasi nimi hakukenttään.
Voit hakea osoitteita niiden tarkemman luokituksen mukaan,
esimerkiksi Faksinro, Sahkoposti, SMB.
Jos esimerkiksi haluat löytää faksinumeron, napsauta kohdan
vieressä olevaa avattavaa luetteloa ja valitse
Faksinumero.
9. Napsauta
. Hakutulos tulee näyttöön.
Voit järjestää osoitteet niiden tarkemman luokituksen mukaan,
esimerkiksi Faksinro, Sahkoposti, SMB.
Jos esimerkiksi haluat tarkastella osoitteita, joissa on
faksinumero, napsauta kohdan LDAP alla olevaa avattavaa
luetteloa ja valitse Faksinro.
9. Valitse URL-osoite tai Työpöytä ja syötä osoite tai kansio, johon
tiedosto on tallennettu.
10. Valitse OK.
Osoitteiston määrittäminen_ 123
Henkilöosoitteisto -osoitteiston vieminen
Voit viedä osoitteistotiedoston tietokoneeseen varmuuskopioksi tai
muihin Samsung-laitteisiin.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Vie. Näyttöön tulee Vie-ikkuna.
Osoitteiden ryhmittely Ryhmäosoitteisto
-osoitteistossa
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Ryhmät.
9. Valitse Lisää ryhmä. Näyttöön tulee Lisää-ikkuna.
10. Kirjoita ryhmän nimi kohtaan Ryhmän nimi.
11. Valitse Lisää henkilöt tämän ryhmän luonnin jälkeen.
Ohita tämä vaihe, jos et halua lisätä yksittäisiä osoitteita
luomaasi ryhmäosoitteeseen. Voit lisätä yksittäisiä osoitteita
seuraavalla kerralla valitsemalla Ryhmän tiedot.
12. Valitse Käytä. Näyttöön tulee Lisää-ikkuna.
9. Valitse Vie. Tämän jälkeen osoitteistotiedosto tallennetaan
tietokoneeseen.
13. Tarkasta osoitteet, jotka haluat lisätä kohteeseen
Ryhmäosoitteisto, kohdasta Henkilöosoitteisto.
14. Napsauta keskellä olevaa nuolta. Valitut osoitteet lisätään
kohteeseen Ryhmäosoitteisto.
15. Valitse Käytä.
Osoitteiston määrittäminen_ 124
Osoitteiden muokkaaminen Ryhmäosoitteisto
-osoitteistossa
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Ryhmät.
9. Valitse ryhmä, jota haluat muokata, ja valitse Muokkaa ryhmää.
Näyttöön tulee Muokkaa-ikkuna.
10. Muuta ryhmäosoitteen tietoja.
11. Valitse Käytä.
Ryhmäosoitteiden tarkastelu
Voit tarkastella ryhmäosoitteiden tietoja ja poistaa tai lisätä yksittäisiä
osoitteita Ryhmän tiedot -ikkunassa.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, siitä kirjaudutaan automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Ryhmät.
9. Valitse ryhmäosoite, jonka haluat nähdä. Valitse Ryhmän tiedot.
Näyttöön tulee Ryhmän tiedot -ikkuna.
Voit poistaa syötetyt tiedot valitsemalla Kumoa. Jos valitset
Peruuta, Muokkaa-ikkuna sulkeutuu.
Ryhmäosoitteiden poistaminen Ryhmäosoitteisto
-osoitteistosta
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Valitse Kirj. sis..
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
7. Valitse Osoitteisto.
8. Valitse Ryhmät.
9. Valitse poistettava ryhmäosoite.
10. Valitse Poista ryhmä.
Valitse OK, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Osoitteiston määrittäminen_ 125
•
•
Voit lisätä yksittäisiä osoitteita suoraan. Rastita osoitteet,
jotka haluat lisätä kohteeseen Ryhmäosoitteisto,
kohdasta Henkilöosoitteisto.
Voit poistaa yksittäisiä osoitteita suoraan. Rastita osoitteet,
jotka haluat poistaa, ja paina Poista kohdasta
Ryhmäosoitteisto.
Tulostaminen
7.
Tässä luvussa kuvaillaan tavalliset tulostustehtävät.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Järjestelmävaatimukset
Hyödyllisten ohjelmien esittely
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Perustulostaminen
Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen
Ohjeen käyttäminen
Asetus Laiteasetukset
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Tässä luvussa olevat ohjeet perustuvat pääasiassa Windows XP
-käyttöjärjestelmän toimintoihin.
Järjestelmävaatimukset
Varmista ennen aloittamista, että järjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset:
Direct Printing Utility -apuohjelman käyttäminen
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
Macintosh-tulostaminen
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
UNIX-tulostus
•
Päätepalvelu on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
Macintosh
Laitevaatimukset (suositus)
KÄYTTÖJÄRJ
ESTELMÄ
Suoritin
Windows
Laitteesi tukee jotain seuraavista Windows-käyttöjärjestelmistä.
Suoritin
RAM-m
uisti
Vapaa
kiintolevytila
Windows 2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 Mt
(128 Mt)
600 Mt
Windows XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 Mt
(256 Mt)
1,5 Gt
Windows
Server 2003
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 Mt
(512 Mt)
1,25–2 Gt
Windows
Server 2008
Pentium IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 Mt
(2 Gt)
10 Gt
Windows
Vista
Pentium IV 3 GHz
512 Mt
(1 Gt)
15 Gt
Windows 7
Vähintään 1 GHz:n 32tai 64-bittinen Pentium
IV -suoritin
1 Gt
(2 Gt)
16 Gt
•
•
Windows
Server 2008
R2
•
•
•
•
Intel-suorittimet 512 Mt (1 Gt)
Vähintään 867
MHz:n Power
PC G4/G5
1 Gt
Mac OS X 10.6
•
Intel-suorittimet 1 Gt (2 Gt)
1 Gt
Linux
DirectX 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia
(jotta Aero-teemaa voi käyttää)
DVD-R/W-asema
1 GHz:n (x86) tai 1,4
GHz:n (x64) Pentium IV
-suorittimet (vähintään 2
GHz)
512 Mt
(2 Gt)
Vapaa
kiintolevytila
Mac OS X 10.5
Laitevaatimus (suositus)
KÄYTTÖJÄR
JESTELMÄ
RAM-muisti
10 Gt
Kohde
Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-bittinen)
Fedora Core 2 – 10 (32-/64-bittinen)
SuSE Linux 9.1 (32-bittinen)
OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0,
11.1 (32-/64-bittinen)
Mandrake 10.0, 10.1 (32-/64-bittinen)
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32-/
64-bittinen)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32-/
64-bittinen)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32-/
64-bittinen)
Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32-/64-bittinen)
Suoritin
Pentium IV 2.4GHz (IntelCore2)
RAM-muisti
512 Mt (1 Gt)
Vapaa
kiintolevytila
1 Gt (2 Gt)
Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat Internet Explorer 6.0:n
tai sitä uudemman version.
Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan
oikeudet.
Tulostaminen_ 126
•
•
Suurten skannattujen kuvien käsittely vaatii vähintään 300 Mt:n
sivutustiedoston.
Linux-skanneriohjain tukee enintään optista tarkkuutta.
UNIX
XPS-tulostinohjain
Kohde
•
Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Sun Solaris 8, 9, 10 (x86, SPARC)
IBM AIX 5.x
HP-UX 11i (PA-RISC, Itanium)
Vapaa
kiintolevytila
Enintään 100 Mt
•
XPS-tulostinohjain voidaan asentaa vain Windows Vista
-käyttöjärjestelmään tai sitä uudempaan käyttöjärjestelmään.
Voit asentaa XPS-tulostinohjaimen asettamalla
ohjelmisto-CD-levyn CD-ROM-asemaan. Kun asennusikkuna
tulee näkyviin, valitse Kehittynyt asennus ja valitse sitten
Mukautettu asennus. Voit valita XPS-tulostinohjaimen Valitse
asennettavat ohjelmat ja apuohjelmat -ikkunassa.
Ominaisuus
Hyödyllisten ohjelmien esittely
Samsung Anyweb Print
Tämän työkalun avulla Windowsin Internet Explorer -näyttökuvien
ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin
tavanomaisen ohjelman avulla. Voit siirtyä Web-sivustoon ja ladata sieltä
työkalun valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung-tulostimet
> Samsung AnyWeb Print > Lataa uusin versio. Tämä työkalu on
käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmissä.
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Tulostinohjain tukee seuraavien vakio-ominaisuuksien määrittämistä:
• paperin suunnan, koon, lähteen ja materiaalityypin valinta
• kopioiden määrä.
Voit myös käyttää erilaisia erikoistulostustoimintoja. Seuraavassa
taulukossa on tulostinohjainten tukemien ominaisuuksien yleisesittely.
Ominaisuus
Laitteen laatuasetus
●
Julisteiden tulostus
●
Useita sivuja arkille
●
Vihkotulostus
●
Sovita arkille -tulostus
●
Pienentäminen ja suurentaminen
●
Eri lähde ensimmäiselle sivulle
●
Kansisivuasetukset
●
Kalvojen erottimen asetus
●
Rasteripakkaus
Jotkin tulostinohjaimien mallit tai käyttöjärjestelmät eivät välttämättä
tue joitakin taulukossa olevia ominaisuuksia.
Tulostimen PCL-ohjain
Viimeistelyasetukset
●
Tulostusasetukset
●
Vesileima
●
Peite
Kaksipuolinen tulostus
Windows
Laitteen laatuasetus
●
Julisteiden tulostus
●
Useita sivuja arkille
●
Vihkotulostus
●
Sovita arkille -tulostus
●
Pienentäminen ja suurentaminen
●
Eri lähde ensimmäiselle sivulle
●
Kansisivuasetukset
●
Kalvojen erottimen asetus
●
Rasteripakkaus
●
Viimeistelyasetukset
●
Tulostusasetukset
●
Vesileima
●
Peite
●
Kaksipuolinen tulostus
●
Windows
(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)
(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)
Tulostaminen_ 127
●
PostScript-tulostinohjain
Ominaisuus
3. Valitse laitteesi Valitse tulostin -luettelosta.
Windows
Macintosh
Linux
Unix
Laitteen laatuasetus
●
●
●
●
Julisteiden tulostus
●
Useita sivuja arkille
●
●
●
(2, 4)
●
(2, 4)
Vihkotulostus
●
●
●
●
Sovita arkille -tulostus
●
●
●
●
Pienentäminen ja
suurentaminen
●
●
Kansisivuasetukset
●
●
●
●
Kalvojen erottimen
asetus
●
●
●
●
Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja tulostusalue,
valitaan Tulosta-ikkunassa.
Rasteripakkaus
Viimeistelyasetukset
●
●
●
●
Tulostusasetukset
●
●
●
●
Vesileima
●
Kaksipuolinen tulostus
●
●
●
●
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia
muuttamalla tulostusasetusta valitsemalla sovelluksen
Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet tai Määritykset (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
4. Aloita tulostustyö valitsemalla OK tai Tulosta Tulosta-ikkunassa.
•
(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)
Perustulostaminen
•
Laitteella voidaan tulostaa erilaisista Windows-, Macintosh- tai
Linux-sovelluksista. Tarkat asiakirjan tulostamistoimet saattavat vaihdella
käytettävän sovelluksen mukaan.
•
•
Tulostinohjaimesi Tulostusmääritykset-ikkuna ei välttämättä ole
samanlainen kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee
käytössä olevan laitteen mukaan. Tulostusmääritykset-ikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen. Tarkista, mitkä
käyttöjärjestelmät ovat yhteensopivia laitteesi kanssa. Lisätietoja
käyttöjärjestelmien yhteensopivuudesta on tulostimen teknisissä
tiedoissa (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 126).
Kun valitset vaihtoehdon kohdassa Tulostusmääritykset,
näyttöön voi tulla varoitusmerkki,
tai
. Huutomerkki (
)
tarkoittaa, että voit valita asetuksen, mutta sitä ei suositella, ja
-merkki tarkoittaa, että koneen asetusten tai käyttöympäristön
vuoksi et voi valita asetusta.
Seuraavassa kuvataan yleiset toimet, joiden tekemistä useista
Windows-sovelluksista tulostaminen edellyttää.
Macintosh-perustulostaminen (katso "Macintosh-tulostaminen"
sivulla 143)
Linux-perustulostaminen (katso "Tulostaminen
Linux-käyttöjärjestelmässä" sivulla 147)
Seuraava Tulostusmääritykset-ikkuna on tarkoitettu Windows XP
-käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten. Tulostusmääritykset-ikkunan
ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen
mukaisesti.
1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse Tulosta-valikosta Tiedosto. Näyttöön tulee Tulosta-ikkuna.
PostScript-ohjainta suositellaan parhaan kuvanlaadun
saamiseksi, kun tulostetaan PostScriptiin perustuvista
sovelluksista, kuten Acrobat Reader®-, Adobe Illustrator®- tai
Adobe Photoshop® -sovelluksista.
Jos käytät Windows Internet Explorer -selainta, Samsung
AnyWeb Print -sovelluksen avulla voit säästää aikaa
näyttökuvien ottamisessa tai kuvan tulostamisessa. Voit siirtyä
Web-sivustoon ja ladata sieltä työkalun valitsemalla Käynnistä
> Kaikki ohjelmat > Samsung-tulostimet > Samsung
AnyWeb Print > Lataa uusin versio.
Tulostustyön peruuttaminen
Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, voit
peruuttaa työn seuraavasti:
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, valitse Asetukset >
Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows 2003, valitse
Tulostimet ja faksit.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2008/Vista, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
3. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, XP, 2003, 2008 tai Vista,
kaksoisnapsauta laitetta.
Windows 7 ja Windows Server 2008 R2: napsauta hiiren
kakkospainikkeella tulostimen kuvaketta ja valitse > pikavalikot > Näytä,
mitä tulostetaan parhaillaan.
Jos kohteessa Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan on merkintä
►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä
tulostinohjaimia.
4. Valitse Asiakirja-valikosta Peruuta.
Tulostaminen_ 128
Voit avata tämän ikkunan myös yksinkertaisesti
kaksoisnapsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa näkyvää laitteen
kuvaketta ( ).
Voit myös peruuttaa nykyisen työn painamalla ohjauspaneelin
Pysäytä-painiketta.
Tulostustila
Tämän asetuksen avulla voit valita, miten tiedosto tulostetaan tai
tallennetaan laitteen kiintolevylle. Oletuksena oleva Tulostustila on
Normaali, jolloin tiedosto tulostetaan ilman, että se tallennetaan
kiintolevylle. Voit käyttää tätä asetusta myös muissa välilehdissä.
Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen
Voit esikatsella valitsemiasi asetuksia Tulostusmääritykset-ikkunan
oikeassa yläkulmassa.
1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Näyttöön tulee Tulosta-ikkuna.
3. Valitse tulostinohjaimesi Valitse tulostin -luettelosta.
4. Valitse Ominaisuudet tai Määritykset.
•
•
Voit tarkistaa laitteen tilan Tulostimen tila -painikkeella. Kun
painat Tulostimen tila -painiketta, Smart Panel -ohjelma avautuu.
Smart Panel -ohjelma näyttää laitteen tilan (katso "Käyttäminen
Samsung Printer Status" sivulla 169).
•
•
Normaali: Tässä tilassa asiakirja tulostetaan tallentamatta sitä.
Tarkista: Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden
kopion. Voit tulostaa ensin yhden kopion tulosteen laadun
tarkastamiseksi ja tulostaa sen jälkeen loput Nykyinen työ -luettelossa
olevat kopiot siirryttyäsi Työn tila -kohtaan (katso "Töiden tila -painike"
sivulla 28). Etsi tulostustyö luettelosta ja valitse se. Paina sitten
Vapauta-painiketta. Loput kopiot tulostetaan.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto
haetaan ohjauspaneelin avulla.
- Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. Käyttäjänimen kohdalla
näkyy automaattisesti Windows-kirjautumisessa käyttämäsi
käyttäjänimi.
Luottamuksellinen: Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen
tulostamiseen. Tulostamiseen vaaditaan salasana (katso "Suojattu työ"
sivulla 29).
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto
haetaan ohjauspaneelin avulla.
- Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. Käyttäjänimen kohdalla
näkyy automaattisesti Windows-kirjautumisessa käyttämäsi
käyttäjänimi.
- Anna salasana: Kirjoita salasana, jota haluat käyttää. Tätä valintaa
käytetään tallennetun tiedoston lataamiseen ohjauspaneelin avulla.
- Vahvista salasana: Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.
Tallenna: Tätä tilaa käytetään ainoastaan asiakirjojen tallentamiseen
kiintolevylle. Voit tarvittaessa ladata ja tulostaa tallennetut asiakirjat.
Tallennettu tiedosto löytyy kohdasta Asiakirjakansio (katso
"Asiakirjakansio" sivulla 153). Valitse ensin asiakirjakansio kohdasta
Tallennussijainti ja määritä sitten Asetukset.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto
haetaan ohjauspaneelin avulla.
Tulostaminen_ 129
-
•
•
Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. Käyttäjänimen kohdalla
näkyy automaattisesti Windows-kirjautumisessa käyttämäsi
käyttäjänimi.
- Anna salasana: Jos valitun asiakirjakansion
Ominaisuus-asetuksen arvona on Suojattu, sinun on annettava
asiakirjakansion salasana. Tätä valintaa käytetään tallennetun
tiedoston lataamiseen ohjauspaneelin avulla.
- Vahvista salasana: Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.
Tallenna ja tulosta: Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjoja tulostetaan ja
tallennetaan samaan aikaan. Voit tarvittaessa ladata ja tulostaa
tallennetut asiakirjat. Tallennettu tiedosto löytyy kohdasta
Asiakirjakansio (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153). Valitse ensin
asiakirjakansio kohdasta Tallennussijainti ja määritä sitten Asetukset.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto
haetaan ohjauspaneelin avulla.
- Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. Käyttäjänimen kohdalla
näkyy automaattisesti Windows-kirjautumisessa käyttämäsi
käyttäjänimi.
- Anna salasana: Jos valitun asiakirjakansion
Ominaisuus-asetuksen arvona on Suojattu, sinun on annettava
asiakirjakansion salasana. Tätä valintaa käytetään tallennetun
tiedoston lataamiseen ohjauspaneelin avulla.
- Vahvista salasana: Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.
Tulostusaikataulu: Tämän asetuksen avulla voit määrittää tietyn
tulostusajan työtä varten. Tämä on hyödyllinen suuren tietomäärän
tulostamiseen, tai tilanteessa, jossa haluat kaikkien töiden tulostuvan
samaan aikaan.
- Tulostusaika: Valitse tulostuksen päivämäärä ja aika.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu tiedosto
haetaan ohjauspaneelin avulla.
- Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla. Käyttäjänimen kohdalla
näkyy automaattisesti Windows-kirjautumisessa käyttämäsi
käyttäjänimi.
Perusasetukset-välilehti
Säädä asiakirjan ulkoasua tulostetulla sivulla Perusasetukset-välilehden
asetusten avulla.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla
Perusasetukset-välilehteä.
Suunta
Tämän asetuksen avulla voit valita suunnan, jota käytetään tietojen
tulostamisessa sivulle.
• Pysty: Tulostaa sivun pystysuunnassa, kuten kirjeissä.
• Vaaka: Tulostaa sivun vaakasuunnassa, kuten laskentataulukoissa.
• Kierrä 180 astetta: Kiertää sivua 180 astetta.
• Peilikuva: Tämän asetuksen avulla voit kääntää alkuperäisen
asiakirjan peilikuvakseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun
käytät PS-tulostinohjainta.
Asetteluasetukset
Tämän asetuksen avulla voit valita asiakirjan asettelulle useita eri
tapoja.
• Yksi sivu arkille: Tämä on asettelun perusasetus. Laite tulostaa
yhden sivun paperin toiselle puolelle.
• Useita sivuja arkille: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa useita
sivuja paperin yhdelle puolelle (katso "Tulostaminen yhdelle arkille
useita sivuja" sivulla 138).
• Julistetulostus: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa asiakirjan
julisteen kokoisena. Kun tämä asetus on valittu, asiakirja tulostetaan
useille sivuille. Kun tulostetut sivut liitetään yhteen, niistä muodostuu
julisteen kokoinen asiakirja (katso "Julisteiden tulostaminen"
sivulla 138).
• Vihkotulostus: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa asiakirjan
paperin molemmille puolille ja tehdä siitä vihon (katso "Vihkojen
tulostaminen" sivulla 138).
• Sivun reunus: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa asiakirjan,
jossa näkyy reunaviiva. Tämä asetus ei ole käytettävissä
tulostusvaihtoehdoissa Julistetulostus ja Vihkotulostus.
Tulostaminen_ 130
Kaksipuolinen tulostus
Paperin asetukset
Tämän asetuksen avulla voit tulostaa paperin molemmille puolille (katso
"Tulostaminen paperin molemmille puolille" sivulla 139).
Tämän asetuksen avulla voit valita käytettävän paperilokeron.
Kun tulostat kirjekuoria, määritä asetukset Kirjekuori-välilehden
avulla.
Viimeistelyasetukset
Tämän asetuksen avulla voit määrittää niittien tai reikien lukumäärän.
•
•
•
Nidonta-valinta on käytettävissä vain, kun lisävarusteena
saatava vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettuna.
• Rei’itys-valinta on käytettävissä vain, kun lisävarusteena
saatava rei’ityslaite on asennettu lisävarusteena saatavaan
vakioviimeistelijään tai vihkoviimeistelijään.
Nidonta: Valitse niittien lukumääräksi 1 niitti tai 2 niitti.
Rei’itys: Valitse reikien lukumääräksi 2 reikää tai 3 reikää.
Joissakin rei’ityslaitteissa valinta 4 reikää näkyy valinnan 3 reikää
tilalla.
•
•
•
Paperi-välilehti
Paperi-välilehdessä voit määrittää paperinkäsittelyn perusasetuksia.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla Paperi-välilehteä.
•
Kopiot
Tämän asetuksen avulla voit valita tulostettavien kopioiden määrän
(Väri tai Harmaasävy). Voit valita 1 – 9 999 kopiota.
• Lajittele: Jos valitset tämän asetuksen, tulosteet lajitellaan
alkuperäisten asiakirjojen järjestyksen mukaan.
•
Tulostaminen_ 131
Alkuperäinen koko: Tällä valinnalla voit määrittää alkuperäisten
asiakirjojen todellisen paperikoon.
Tulostuskoko: Tällä valinnalla voit skaalata tulostustyön mihin
tahansa valittuun paperikokoon alkuperäisen asiakirjan koosta
riippumatta. (Lisätietoja on kohdassa "Asiakirjan sovittaminen
valittuun paperikokoon" sivulla 139.)
- Prosentti: Muuttamalla koon prosenttilukua voit suurentaa tai
pienentää sivun sisällön kokoa tulostettavalla arkilla.
Skaalauksen voi määrittää myös ylös- ja alaspäin osoittavilla
nuolilla. (Lisätietoja on kohdassa "Asiakirjan koon
prosentuaalinen muuttaminen" sivulla 139.)
Lähde: Varmista, että Lähde-asetuksena on vastaava paperilokero.
Käytä valintaa Monikäyttölokero, kun tulostat erikoismateriaaleille,
kuten kirjekuorille tai kalvoille.
Tyyppi: Tämän asetuksen avulla voit valita lokeroon ladattavan
paperin tyypin. Asetus lisätään luetteloon, josta voit valita sen. Näin
saat parhaan tulostuslaadun. Jos asetusta ei valita, tulosteet eivät
välttämättä ole riittävän laadukkaita.
- Normaali paperi: 71–90 g/m2:n tavallinen paperi.
- Paksu: 91–105 g/m2:n paksu paperi.
- Painava: 106–175 g/m2:n paksu paperi.
- Erittäin raskas 1: 176–216 g/m2:n paksu paperi.
- Erittäin raskas 2: 217–253 g/m2:n paksu paperi.
- Ohut: 60–70 g/m2:n ohut paperi.
- Päällystetty: 105–120 g/m2:n bond-paperi.
- Väri: 75–90 g/m2:n väritaustainen paperi.
- Tarrat: 120–150 g/m2:n tarra.
- Kalvo: 138–146 g/m2:n läpinäkyvä paperi.
- Kirjekuori: 75–90 g/m2:n kirjekuori.
- Esipainettu: 75–90 g/m2:n esipainettu paperi.
- Puuvilla: 75–90 g/m2 puuvillapaperi, kuten Gilbert 25 % ja
Gilbert 100 %.
- Kierrätetty: 60–90 g/m2:n kierrätetty paperi.
- Arkistointipaperi: 70 - 90 g/m2:n paperi. Jos haluat säilyttää
tulosteita pitkään, esimerkiksi arkistointia varten, valitse tämä
asetus.
- Kirjelomake: 90–163 g/m2:n kirjelomakepaperi.
- Rei’itetty: 90–163 g/m2:n rei’itetty paperi.
- Ohut kartonki: 105–163 g/m2:n kortti.
- Paksu kartonki: 170–216 g/m2:n kortti.
- Ohut kiiltävä: 106–169 g/m2:n ohut kiiltopaperi.
- Paksu kiiltävä: 170–253 g/m2:n paksu kiiltopaperi.
Erikoissivu: Tämän valinnan avulla voit luoda erikoissivuja, kuten
kansia. Voit lisätä, poistaa tai päivittää luettelossa olevia
erikoissivuasetuksia. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PCL-tulostinohjainta.
Kalvojen erotinsivu
Laatu
Tämän toiminnon avulla voit lisätä tyhjän tai tulostetun erotinlehden
kalvojen väliin. Tämä vaihtoehto on valittavissa vain, kun kohdassa
Tyyppi on valittuna vaihtoehto Kalvo.
• Ei erotinsivua: Ei lisää erotinlehtiä kalvojen väliin.
• Tulostettu erotinsivu: Tulostaa erotinlehtiin samat kuvat kuin
kalvoihin.
• Tyhjä erotinsivu: Lisää tyhjän arkin kalvojen väliin.
• Lähde: Valitse lokero, joka sisältää erotinlehtiin käytettävän
paperin.
Mitä suurempi asetus, sitä terävämpinä merkit ja kuvat tulostuvat. Suuri
asetus voi myös pidentää asiakirjan tulostusaikaa. Kun valitset Kiiltävä
tulostus, laite sallii tulostuksen kiiltävää viimeistelyä käyttävällä
tehosteella.
Fontti/teksti
Valitse Kaikki teksti mustana, jos haluat tulostaa tekstin mustana
riippumatta tekstin näytössä näkyvästä väristä.
Lisäasetukset
Grafiikka-välilehti
Grafiikka-välilehdessä voit määrittää omiin tulostustarpeisiisi sopivan
tulostuslaadun.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla Grafiikka-välilehteä.
•
•
•
•
•
Väritila
Voit valita väriasetukset. Asetus Väri tuottaa yleensä laadukkaimmat
väriasiakirjat. Jos haluat tulostaa väriasiakirjan harmaan sävyissä,
valitse Harmaasävy.
Jos haluat säätää värin manuaalisesti, valitse Lisäasetukset. Voit
säätää väriä liu’uttamalla väritasapainon liukukytkintä Tasot-välilehdellä
tai ottaa ohjaimen sisältämän yleiseen kuvankäsittelyyn liittyvän värien
korjauksen käyttöön Vastaavuus-välilehdellä.
•
•
•
•
Jos valitset Palauta, Tasot- tai Vastaavuus-kohdan asetukset
palautetaan oletusasetuksiksi.
• Voit vaihtaa Lisäasetukset-kohdan kuvan. Napsauta Tuo
kuva -painiketta ja valitse haluamasi kuva.
Tasot: Voit säätää kuvien ulkonäköä muuttamalla kohdan
Säätötasot asetuksia.
Vastaavuus: Voit säätää kuvien ulkonäköä muuttamalla kohdan
Tasapaino asetuksia. Kohdassa Näyttö voit valita asetukset
jatkuvasävyisen kuvan muuntamiseksi tulostettavaksi
binaarikuvaksi.
Tulostaminen_ 132
Automaattinen: Valitsee automaattisesti parhaan muodon
asetuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PS-tulostinohjainta.
Lataa ääriviivoina: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, ohjain lataa
sellaiset asiakirjassasi käytetyt TrueType-fontit, joita ei ole jo
tallennettu laitteeseen. Jos asiakirjan tulostamisen jälkeen huomaat,
että fontit eivät tulostuneet oikein, valitse Lataa bittikuvana ja lähetä
tulostustyö uudelleen.
Lataa bittikuvana: Tämän asetuksen avulla ohjain voi ladata
fonttitiedot bittikarttakuvina. Monimutkaisia fontteja (kuten koreaa tai
kiinaa tai useita muita fontteja) sisältävät asiakirjat tulostuvat
nopeammin, kun käytetään tätä asetusta. Lataa bittikuvana on
käytännöllinen asetus, kun tulostetaan Adobe-ohjelmista.
Tulosta grafiikkana: Tämän asetuksen avulla ohjain voi ladata
fontteja kuvina. Tulostettaessa asiakirjoja, jotka sisältävät runsaasti
grafiikkaa ja melko vähän TrueType-fontteja, tämä asetus voi
parantaa tulostuksen suorituskykyä (nopeutta). Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun käytät PCL-tulostinohjainta.
Pakkaamaton TrueType: Jos laitteesi on TrueType-rasterointilaite,
voit valita tämän asetuksen TrueType-fontin lataamiseksi
ääriviivafonttina. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PS-tulostinohjainta.
Käytä tulostimen fontteja: Kun Käytä tulostimen fontteja on
valittuna, tulostin käyttää asiakirjan tulostukseen muistiinsa
tallennettuja fontteja sen sijaan, että lataisi asiakirjassa käytetyt
fontit. Koska fonttien lataaminen vie aikaa, tämän asetuksen
valitseminen saattaa nopeuttaa tulostamista. Kun käytössä on
asetus Käytä tulostimen fontteja, tulostin yrittää sovittaa
asiakirjassa käytetyt fontit tulostimen muistiin tallennettujen fonttien
kanssa. Jos asiakirjassa käytetyt fontit poikkeavat huomattavasti
tulostimen fonteista, tuloste kuitenkin näyttää huomattavasti
erilaiselta kuin miltä asiakirja näyttää näytössä.
Jos valitset Palauta, Lisäasetukset-kohdan asetus palaa
oletusasetukseksi.
Grafiikkaohjain
Viimeistely-välilehti
Tarkka reuna
Viimeistely-välilehden avulla voit määrittää erilaisia viimeistelyasetuksia.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla Viimeistely-välilehteä.
Tämän asetuksen avulla voit parantaa asiakirjan luettavuutta
korostamalla tekstin ja terävien viivojen reunoja sekä järjestellä jokaisen
värikanavan rekisteröinnin väritulostuksessa.
Lisäasetukset
Rasteripakkaus: Tämä asetus määrittää kuvien pakkauksen tason
siirrettäessä tietoja tietokoneesta tulostimeen. Jos määrität täksi
asetukseksi Suurin, tulostusnopeus paranee, mutta tulostuslaatu on
heikompi. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PCL-tulostinohjainta.
Jos valitset Palauta, Lisäasetukset-kohdan asetus palaa
oletusasetukseksi.
PostScript-aset.
Nämä asetukset ovat käytettävissä vain, kun käytät PS-tulostinohjainta.
•
•
•
Tulostusasetus: Asetusta käyttämällä voit valita
PostScript-tiedostojen tulostusmuodon.
- Optimoi nopeaksi: PostScript-tiedostojen yleinen muoto.
- Optimoi yhteensopivaksi: Luo tiedoston, joka vastaa Adobe
Document Structuring Conventions (ADSC) -vaatimuksia. Tämä
muoto on käytännöllinen silloin, kun haluat luoda
PostScript-tiedoston ja tulostaa sen eri laitteessa.
- EPS (Encapsulated PostScript): Luo tiedoston kuvana. Tämä
muoto on käytännöllinen silloin, kun haluat sisällyttää tiedoston
kuvana toiseen asiakirjaan ja tulostaa asiakirjan sitten toisesta
ohjelmasta.
- Arkistomuoto: Luo PostScript-tiedoston, jota voit käyttää
myöhemmin.
PostScript-kieli: Asetusta käyttämällä voit valita PostScript-kielen
tason.
Lähetä PostScript-virheenkäsittelijä: Jos asetus on valittuna, laite
tulostaa virhesivun, kun tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
•
Lajitteluasetukset: Tämän toiminnon avulla voit lajitella tulosteet
helposti.
- Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
- Siirtymä: Useita kopioita tulostettaessa tämä asetus vaihtaa kunkin
sarjan tulostussijainnin.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettuna.
-
Kierrä: Useita kopioita tulostettaessa tulosteet pinotaan ristikkäin
sarjoihin.
•
Jos valitset Palauta, PostScript-aset.-kohdan asetukset palaavat
oletusasetuksiksi.
•
•
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä ei ole asennettuna.
Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun paperikoko
vastaa paperityyppien Letter ja A4 kokoa.
Paperia on lisättävä lokeroihin, joissa on lyhyen (SEF) ja
pitkän reunan syötöt (LEF), ennen tämän toiminnon
käyttöä. Esimerkiksi lokerossa 1 paperi syötetään lyhyestä
ja lokerossa 2 pitkästä reunasta.
Nidonta-asetukset: Tämän asetuksen avulla voit määrittää niittien
lukumäärän ja sijainnin. Tämä valinta on käytettävissä vain, kun
lisävarusteena saatava vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on
asennettuna.
Tulostaminen_ 133
-
Nidonta: Valitse niittien lukumääräksi 1 niitti tai 2 niitti.
Sijainti: Valitse niittien sijainniksi Vasemmalle, Oikealle tai Ylös.
Kun käytät niittejä ja rei’itystä yhdessä, sinun on valittava sama
sijainti niittejä ja reikiä varten.
•
1 niitti, Vasemmalle
1 niitti, Oikealle
2 niittiä, Vasemmalle
2 niittiä, Oikealle
Kun käytät niittejä ja rei’itystä yhdessä, sinun on valittava sama
sijainti niittejä ja reikiä varten.
2 reikää,Oikealle
Lisäasetukset-välilehden avulla voit määrittää asiakirjan eri
tulostusasetuksia.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla
Lisäasetukset-välilehteä.
2 niittiä, Ylös
Rei’itysasetukset: Tämän asetuksen avulla voit määrittää reikien
lukumäärän ja sijainnin. Reiät tehdään tulosteisiin arkistointia varten.
Tämä valinta on käytettävissä vain, kun lisävarusteena saatava
rei’ityslaite on asennettu lisävarusteena saatavaan vakioviimeistelijään
tai vihkoviimeistelijään.
- Rei’itys: Valitse reikien lukumääräksi 2 reikää tai 3 reikää.
Joissakin rei’ityslaitteissa valinta 4 reikää näkyy valinnan 3 reikää
tilalla.
- Sijainti: Valitse reikien sijainniksi Vasemmalle, Oikealle tai Ylös.
2 reikää,Vasemmalle
Lisäasetukset-välilehti
Vesileima
Tämän asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan
päälle (katso "Vesileimojen käyttäminen" sivulla 140).
Peite
Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien asemesta (katso
"Peitteen käyttäminen" sivulla 140). Tämä asetus on käytettävissä vain,
kun käytät PCL-tulostinohjainta.
2 reikää,Ylös
Tulostusasetukset
•
3 reikää, Vasemmalle
3 reikää, Oikealle
•
•
Tulostelokeroasetukset: Tämän valinnan avulla voit määrittää
kasetin, johon asiakirjat tulostetaan "Lokeron määrittäminen" sivulla 44.
•
•
Tulostaminen_ 134
Tulostusjärjestys: Tämän asetuksen avulla voit määrittää sivujen
tulostusjärjestyksen. Valitse tulostusjärjestys avattavasta valikosta.
Valinnat Tulosta parittomat sivut ja Tulosta parilliset sivut ovat
käytettävissä vain, kun käytät PCL-tulostinohjainta.
- Normaali: Tämän asetuksen avulla tulostimesi tulostaa kaikki
sivut ensimmäisestä sivusta viimeiseen.
- Käänteinen: Tämän asetuksen avulla tulostimesi tulostaa kaikki
sivut viimeisestä sivusta ensimmäiseen.
- Tulosta parittomat sivut: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa
pelkät asiakirjan parittomat sivut.
- Tulosta parilliset sivut: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa
pelkät asiakirjan parilliset sivut.
Ohita tyhjät sivut: Tämän asetuksen avulla voit määrittää, että
alkuperäisten tietojen tyhjiä sivuja ei tulosteta.
Manuaalinen reunus: Tämän asetuksen avulla voit määrittää
sidontareunuksen. Sidontareunus säätää sidonta-asennon. Tämä
asetus ei ole käytettävissä, kun käytät PS-tulostinohjainta.
Lisäasetukset: Tässä kohdassa voit määrittää tulostuksen
lisäasetuksia. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PS-tulostinohjainta.
-
PostScript-läpivienti: Tällä asetuksella määritetään,
tulostetaanko PostScript-koodia tulostusta varten luovan
ohjelman luomat PostScript-tiedot. Oletusarvon mukaan asetus
on valittu. Jos tämä asetus on valittuna, jotkin tulostusasetukset,
kuten Useita sivuja arkille, Vesileima, Vihkotulostus,
Julistetulostus ja Skaalausasetukset, eivät ehkä toimi oikein
tulostettaessa sovelluksesta, joka voi luoda PostScript-koodin
tulostusta varten. Poista silloin tämän asetuksen valinta.
Säästötulostuksen asetukset -valinta ole käytettävissä. Jos
tulostusasetuksia täytyy muuttaa, valitse Salasana ja syötä salasana
tai ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Tulossimulaattori
Tulossimulaattori näyttää hiilidioksidipäästöjen, sähkönkulutuksen ja
paperin käytön vähenemisen valituilla asetuksilla.
•
Joissakin tapauksissa asetuksen PostScript-läpivienti
valinnan poistaminen voi aiheuttaa odottamattoman
lopputuloksen tulostuksessa.
•
Jos valitset Palauta, Lisäasetukset-kohdan asetus palaa
oletusasetukseksi.
Säästötulostus-välilehti
Säästötulostus-välilehden avulla voit määrittää asiakirjan eri
tulostusasetuksia.
Säästötulostus-välilehden asetusten avulla voit säästää tulostusresursseja
ja tulostaa ympäristöystävällisesti. Kun valitset Säästötulostus,
säästötulostuskuvake (
) näkyy joissakin asetuksissa. Eräät asetukset
eivät ole käytettävissä säästötulostustilassa.
Tuo alla näkyvät asetukset näyttöön napsauttamalla
Säästötulostus-välilehteä.
•
•
Tulokset lasketaan sen mukaan, että ilman säästötulostustilaa
tulostettavien sivujen kokonaismäärä on sata (ilman tyhjiä
sivuja).
Laskenta perustuu IEA:lta, Japanin sisäasiain- ja
viestintäministeriön indeksistä ja
www.remanufacturing.org.uk-sivustosta peräisin olevaan
hiilidioksidin, energian ja paperin laskentakertoimeen.
Jokaisella laitemallilla on eri indeksi.
Virrankulutus tulostustilassa tarkoittaa kyseisen laitteen
keskimääräistä virrankulutusta tulostettaessa.
Todellinen säästö tai vähennys voi vaihdella käytössä olevan
käyttöjärjestelmän, järjestelmän suorituskyvyn,
sovellusohjelman, yhteystyypin, tulostusmateriaalin,
tulostuskoon, työn monimutkaisuuden ja muiden tekijöiden
mukaan.
Samsung-välilehti
Valitsemalla Samsung-välilehden voit tuoda näyttöön ohjaimen
tekijänoikeustiedot ja ohjaimen versionumeron. Jos tietokone on kytketty
Internetiin, voit käyttää seuraavia palveluja.
Napsauta Samsung-välilehteä, jolloin asetukset tulevat näyttöön.
Ohje
Tämän toiminnon avulla voit avata Ohje-tiedoston avainsanahaun
avulla.
Palvelu
•
•
•
•
Päivityksiä: Tämän toiminnon avulla voit ladata tulostinohjaimen
päivityksiä.
Samsung-sivusto: Tämä valinta muodostaa yhteyden suoraan
Samsungin Web-sivustoon.
Rekisteröinti: Tämän toiminnon avulla voit rekisteröidä laitteesi.
Lisävarusteita: Tämän toiminnon avulla voit tilata tarvikkeita
verkon kautta.
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Säästötulostuksen asetukset
•
•
•
•
Tulostimen oletus: Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä
ominaisuus määritetään sen asetuksen avulla, jonka teit laitteen
ohjauspaneelissa.
Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
Säästötulostus: Säästötulostustila otetaan käyttöön. Valitse
Kaksipuolinen tulostus-, Asettelu-, Väritila- ja Ohita tyhjät sivut
-asetukset, joita haluat käyttää säästötulostustilassa. Jos et muuta
asetuksia muissa välilehdissä, asiakirja tulostuu säästötilan
asetusten mukaisesti.
Salasana: Jos järjestelmänvalvoja valitsee asetuksen Pakotettu
kohdassa Oletussäästötila tätä laitetta varten, säästötulostustila on
aina valittuna laitteen asetuksissa eikä tulostinohjaimen
Esiasetukset-vaihtoehto, joka on nähtävissä kussakin määritysten
välilehdessä paitsi Samsung-välilehdessä, mahdollistaa senhetkisten
määritysten asetusten tallennuksen tulevaa käyttöä varten.
Voit tallentaa Esiasetukset-kohteen seuraavasti:
1. Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
2. Kirjoita kohteelle nimi Esiasetukset-ruutuun.
Tulostaminen_ 135
3. Napsauta
. Kaikki käytössä olevat ohjainasetukset tallennetaan.
Jos haluat päivittää määrittämäsi asetuksen, valitse haluamasi
asetukset ja napsauta
-painiketta.
Jos haluat käyttää tallennettua asetusta, valitse se avattavasta
Esiasetukset-luettelosta. Tulostin on nyt määritetty tulostamaan
valitsemillasi asetuksilla.
Jos haluat poistaa tallennetun asetuksen, valitse se avattavasta
Esiasetukset-luettelosta ja valitse
.
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla
avattavasta Esiasetukset-luettelosta Oletusesiasetus.
Ohjeen käyttäminen
Napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä ja valitse
vaihtoehto, josta haluat tietoja. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on
tietoja kyseisestä ohjaimen tukemasta ominaisuudesta.
Jos kysymysmerkki ei tule näkyviin, valitse asetus, josta haluat lisätietoja, ja
paina näppäimistön F1-näppäintä.
6. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Kasettiasetukset: Valitse asentamasi lisäpaperilokero. Voit valita
vaihtoehdon Kasetti 3, 4 (kahden kasetin syöttölaite) tai Suuri
kapasiteetti (suurikapasiteettinen syöttölaite). Näet lokeron tiedot ja
voit määrittää paperikoon ja -tyypin kohdassa Lisäasetukset. Jos
valitset Palauta, Lisäasetukset-kohdan asetukset palaavat
oletusasetuksiksi.
• Viimeistelyasetukset: Valitse asentamasi viimeistelijä. Voit valita
vaihtoehdon Vakioviimeistely (1K) tai Vihkoviimeistely (3K).
• Tallennusvälineasetukset: Valitse laitteeseen asennetun muistin
kapasiteetti. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PS-tulostinohjainta.
• Rei’itysasetukset: Tämä vaihtoehto on valittavissa vain, kun
määrität kohdan Viimeistelyasetukset asetukset. Valitse
asentamasi rei’ityslaite. Voit valita vaihtoehdon Reiät: 2/3 tai Reiät:
2/4.
Saatavilla oleva rei’ityslaite saattaa vaihdella maakohtaisesti.
Ota yhteyttä Samsung-jälleenmyyjään tai paikkaan, josta ostit
laitteen.
•
Lisäasetukset: Valitse jokin asetuksista. Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun käytät PS-tulostinohjainta.
Jos haluat hakea tietoja hakusanan avulla, valitse Samsung-ikkunassa
Tulostusmääritykset-välilehti ja kirjoita hakusana Ohje-vaihtoehdon
syöteriville. Saat tietoja esimerkiksi tulostustarvikkeista, ohjainpäivityksestä
tai rekisteröinnistä napsauttamalla vastaavia painikkeita.
Asetus Laiteasetukset
Jos asennat valinnaisen lisälaitteen, kuten kahden kasetin syöttölaitteen tai
vakioviimeistelijän, tämä laite havaitsee ja määrittää lisälaitteen
automaattisesti. Jos et voi käyttää tämän ohjaimen kautta asennettuja
lisälaitteita, voit määrittää lisälaitteet kohdassa Laiteasetukset. Työn
tilitietojen avulla voit tulostaa käyttäen annettua käyttöoikeutta.
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, valitse Asetukset >
Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows 2003, valitse
Tulostimet ja faksit.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2008/Vista, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
3. Napsauta laitettasi hiiren kakkospainikkeella.
4. Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP/2003/2008/Vista, valitse
Ominaisuudet.
• Jos käytät PS-ohjainta, valitse PS-ohjain ja avaa Ominaisuudet
napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella.
Windows 7 ja Windows Server 2008 R2: valitse pikavalikoista
Kirjoittimen ominaisuudet.
-
-
Jos kohteessa Kirjoittimen ominaisuudet on merkintä ►, voit
valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.
5. Valitse Laiteasetukset.
-
Ominaisuudet-ikkunan ulkonäkö voi vaihdella käytetyn ohjaimen
tai käyttöjärjestelmän mukaan.
Tulostaminen_ 136
Tulosteprotok.: Määrittää protokollan, jota tulostin käyttää
tulostustöissä.
Jos valitset ASCII, tiedot lähetetään ASCII-muodossa
(7-bittisessä muodossa), jolloin tulostus voi kestää kauemmin,
mutta tiedot voidaan lähettää minkä tahansa I/O-kanavan, kuten
sarjaliitännän, rinnakkaisliitännän tai verkkoportin, kautta. Kun
valitset Binaari (Binary Communications Protocol) tai TBCP
(Tagged Binary Communications Protocol), kaikki muut tiedot
paitsi erityiset ohjausmerkit lähetetään binaarimuodossa
(8-bittisessä muodossa). Binaarimuodot voidaan lähettää
rinnakkais- tai sarjaliikenneportin kautta, ja ne ovat nopeampia
kuin tietojen lähettäminen ASCII-muodossa.
Vapaa PostScript-muisti: Määrittää käytettävissä olevan
PostScript-muistin määrän. Tämä muisti käsittää osan tulostimen
koko fyysisestä muistista. Tavallisesti on paras käyttää
oletusasetusta, jonka tulostimen valmistaja on määrittänyt.
Muunna harmaa teksti PostScript-harmaaksi: Määrittää,
muunnetaanko tekstissä oleva todellinen harmaa (RGB-arvo)
PostScript-ohjaimen sisältämäksi harmaaksi.
-
-
-
-
-
-
Muunna harmaa grafiikka PostScript-harmaaksi: Määrittää,
muunnetaanko kuvissa oleva todellinen harmaa (RGB-arvo)
PostScript-ohjaimen sisältämäksi harmaaksi.
Lisää euro-valuuttamerkki PS-fontteihin: Määrittää,
täydennetäänkö laitteen fontteja euron merkillä.
Työn aikakatkaisu: Määrittää, kuinka kauan asiakirjan
lähettäminen tietokoneesta tulostimeen voi kestää, ennen kuin
tulostin lakkaa yrittämästä asiakirjan tulostusta. Jos määrität
arvon 0, tulostin ei lakkaa yrittämistä tulostamista.
Odotuksen aikakatkaisu: Määrittää, kuinka kauan tulostin
odottaa lisää PostScript-tietoja tietokoneesta. Kun määritetty aika
on kulunut, tulostin lakkaa yrittämästä asiakirjan tulostusta ja
tulostaa virheilmoituksen. Jos yrität tulostaa erityisen
monimutkaisen asiakirjan, arvoa kannattaa ehkä kasvattaa. Jos
määrität arvon 0, tulostin ei lakkaa odottamasta.
Fontin vähimmäiskoko: Määrittää pienimmän fonttikoon
(kuvapisteinä), jota varten PostScript-ohjain lataa TrueType-fontit
ääriviivafontteina (Type 1). Tätä asetusta pienemmät fontit
ladataan bittikarttafontteina (Type 3). Tämän asetuksen avulla
voit hienosäätää Fontin/tekstin lisäasetukset -kohdan
automaattista asetusta (katso "Lisäasetukset" sivulla 132).
Fontin enimmäiskoko: Määrittää suurimman fonttikoon
(kuvapisteinä), jota varten PostScript-ohjain lataa TrueType-fontit
bittikarttafontteina (Type 3). Tätä asetusta suuremmat fontit
ladataan ääriviivafontteina (Type 1). Tämän asetuksen avulla voit
hienosäätää automaattista asetusta tai ohittaa Fontin/tekstin
lisäasetukset -kohdan Lataa bittikuvana -asetuksen (katso
"Lisäasetukset" sivulla 132).
Lähetä CTRL+D ennen jokaista työtä: Määrittää, alustetaanko
tulostin jokaisen PostScript-asiakirjan alussa. Oletusarvon
mukaan asetusta ei ole valittu. CTRL+D-komento palauttaa
tulostimen oletusasetukset sen varmistamiseksi, että aiemmat
tulostustyöt eivät vaikuta uuteen työhön. CTRL+D-komento voi
aiheuttaa tulostustyön epäonnistumisen, jos tulostin on kytketty
verkon kautta. Jos asiakirjan tulostus epäonnistuu, kun se
lähetetään rinnakkais- tai sarjaportin kautta kytkettyyn
tulostimeen, valitse tämä asetus.
Lähetä CTRL+D jokaisen työn jälkeen: Määrittää,
alustetaanko tulostin jokaisen PostScript-asiakirjan lopussa.
Oletusarvon mukaan asetus on valittu. CTRL+D-komento
palauttaa tulostimen oletusasetukset sen varmistamiseksi, että
nykyinen tulostustyö ei vaikuta tuleviin tulostustöihin.
CTRL+D-komento voi aiheuttaa tulostustyön epäonnistumisen,
jos tulostin on kytketty verkon kautta. Jos asiakirjan tulostus
epäonnistuu, kun se lähetetään verkkotulostimeen, poista tämän
asetuksen valinta.
•
Fontinkorvaus: Näyttää fontin korvaustaulukon ja
TrueType-fonttien ja tulostimen fonttien välisen kohdistuksen
muutosasetukset. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PS-tulostinohjainta.
•
Työseuranta: Tämän toiminnon avulla voit liittää käyttäjä- ja
tilitunnistetiedot jokaiseen tulostettuun asiakirjaan.
-
Käyttäjän käyttöoikeus: Jos valitset tämän asetuksen, vain
käyttöluvan saaneet käyttäjät voivat tulostaa työn.
Ryhmän käyttöoikeus: Jos valitset tämän asetuksen, vain
ryhmäluvan saaneet ryhmät voivat tulostaa työn.
•
•
Jos haluat salata työn tilitietojen salasanan, valitse
Työseurannan salasanasuojaus.
Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön työn tilitiedot ja
määrittää käyttöoikeudet ohjauspaneelista tai SyncThru™
Web Service -ohjelmalla. Lisätietoja näistä toiminnoista on
Järjestelmänvalvojan oppaassa.
7. Valitse OK, kunnes poistut Ominaisuudet- tai Kirjoittimen
ominaisuudet -ikkunasta.
Jos valitset Palauta, Lisäasetukset-kohdan asetukset
palaavat oletusasetuksiksi.
Tulostaminen_ 137
Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen
Tulostuksen erikoisominaisuuksiin kuuluvat seuraavat:
• "Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja" sivulla 138.
• "Julisteiden tulostaminen" sivulla 138.
• *** 'Vihkojen tulostaminen' on page 138 ***.
• "Tulostaminen paperin molemmille puolille" sivulla 139.
• "Asiakirjan koon prosentuaalinen muuttaminen" sivulla 139.
• "Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon" sivulla 139.
• "Vesileimojen käyttäminen" sivulla 140.
• "Peitteen käyttäminen" sivulla 140.
4. Valitse Julisteen lomitus -arvo. Määritä Julisteen lomitus
millimetreinä tai tuumina painamalla Perusasetukset-välilehden
oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä helpottaa arkkien
yhteenliittämistä.
5. Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja
Tyyppi.
6. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
7. Viimeistele juliste liittämällä arkit yhteen.
Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja
Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita
sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja järjestetään arkille
haluamassasi järjestyksessä. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
Vihkojen tulostaminen
Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan paperin molemmin puolin
ja sivut järjestetään siten, että ne voidaan taittaa tulostuksen jälkeen kahtia
vihkoksi.
•
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Perusasetukset-välilehti ja valitse sitten Useita sivuja arkille
avattavasta Tyyppi-luettelosta.
3. Voit tulostaa reunuksen kunkin arkille tulostettavan sivun ympärille
valitsemalla Sivun reunus.
4. Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä (2, 4, 6, 9 tai 16) avattavasta
Sivuja arkille -luettelosta.
5. Valitse tarvittaessa sivujärjestys avattavasta Sivujärjestys-luettelosta.
6. Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja
Tyyppi.
7. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Julisteiden tulostaminen
Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle,
yhdeksälle tai kuudelletoista paperiarkille, jotka voit liittää yhteen julisteeksi.
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Perusasetukset-välilehti ja valitse sitten Julistetulostus
avattavasta Tyyppi-luettelosta.
3. Valitse haluamasi sivujen asettelu.
Sivun asettelun asetukset:
• Juliste 2x2: asiakirja suurennetaan ja jaetaan neljälle sivulle.
• Juliste 3x3: asiakirja suurennetaan ja jaetaan yhdeksälle sivulle
• Juliste 4x4: asiakirja suurennetaan ja jaetaan kuudelletoista sivulle.
1.
2.
3.
4.
Jos tulostat käyttämällä Taita- tai Taita ja nido -valintaa ja
vihkoviimeistelijää, voit ladata paperia lokeroihin vain valitsemalla
syötön lyhyt reuna edellä.
• Jos haluat luoda vihkon, sinun on tulostettava Letter-, Legal-, A4-,
JIS B5-, Statement-, Executive-, A5-, 8K-, 16K-, Ledger-, Tabloid
Extra-, A3- tai JIS B4 -kokoiselle tulostusmateriaalille.
Muuta sovelluksen tulostusasetuksia Tulostusmääritykset-ikkunassa
(katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
Napsauta Perusasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta
Vihkotulostus-luettelosta Tyyppi.
Valitse Taittamistapa-tyyppi. Jos tulostat asiakirjan, joka sisältää useita
sivuja, voit jakaa tulostetun vihkon useisiin eriin valitsemalla Jaa eriin.
Yhdessä erässä voi olla enintään 15 arkkia.
Jos esimerkiksi kopioit asiakirjasta 80 sivua ja määrität arkkien määräksi
10:
- Ensimmäinen erä: Sivut 1–40 (10 arkkia)
- Toinen erä: Sivut 41–80 (10 arkkia)
Valitse Lisäasetukset. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
• Taittamisasetukset: Voit käyttää tätä asetusta, kun lisävarusteena
saatava vihkoviimeistelijä on asennettu.
Kun valitset Taita tai Taita ja nido, Vihkokasetti on
käytettävissä vain kohdassa Tulostelokeroasetukset (katso
"Tulostelokeroasetukset" sivulla 134). Erää, jossa on yli 15
arkkia, ei kuitenkaan tulosteta vihkolokeroon vaan
viimeistelylokeroon.
Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
Taita: Tämän asetuksen avulla voit taittaa vihkon keskeltä.
Taita ja nido: Tämän asetuksen avulla voit nitoa ja taittaa
vihkon keskeltä.
• Sidontareunus: Tämän asetuksen avulla voit siirtää kuvia
keskireunuksen luomiseksi vihkoon.
• Sidonta oikealle: Tällä asetuksella voit valita sivujen
lukujärjestykseksi oikealta vasemmalle.
5. Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja
Tyyppi.
Tulostaminen_ 138
-
Kaikki paperikoot eivät sovi Vihkotulostus-toimintoon. Selvitä
ominaisuutta varten käytettävissä oleva paperikoko valitsemalla
paperikoko Paperi-välilehden Alkuperäinen koko -asetuksella.
Jos valitset paperikoon, joka ei ole käytettävissä, asetus
peruutetaan automaattisesti. Valitse vain saatavilla oleva paperi
(paperi, jossa ei ole
- tai
-merkkiä).
6. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
8
Asiakirjan koon prosentuaalinen muuttaminen
Muuttamalla koon prosenttilukua voit suurentaa tai pienentää asiakirjan
kokoa tulostettavalla arkilla.
9
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Voit tulostaa paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus). Ennen
kuin aloitat tulostuksen, päätä, missä suunnassa haluat tulostaa asiakirjan.
Toiminto on käytettävissä vain silloin, kun paperikoko vastaa paperityyppien
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive,
A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, A3 tai JIS B4 kokoa.
Kun käytät tätä toimintoa ja Oikeanpuoleinen kasetti on valittu
tulostuslokeroksi (katso "Tulostelokeroasetukset" sivulla 134),
tulostusnopeus voi hidastua. Suosittelemme käyttämään jotain
muuta lokeroa tulostuslokerona.
• Älä tulosta erikoismateriaalin, kuten tarrojen, kirjekuorien tai
paksun paperin, molemmille puolille. Se voi aiheuttaa
paperitukoksen tai vahingoittaa laitetta.
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Perusasetukset-välilehti.
3. Valitse kohdasta Kaksipuolinen tulostus haluamasi sidontavaihtoehto.
• Tulostimen oletus: Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä
ominaisuus määritetään sen asetuksen avulla, jonka teit laitteen
ohjauspaneelissa. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät
PCL-tulostinohjainta.
• Ei mitään: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Pitkä reuna: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä
asettelu.
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Paperi-välilehti.
3. Valitse alkuperäisten asiakirjojen todellinen paperikoko kohdasta
Alkuperäinen koko.
4. Kirjoita skaalauksen määrä Prosentti-ruutuun.
Voit valita skaalauksen määrän myös ylä- ja alanuolipainikkeiden avulla.
Et voi käyttää tätä toimintoa, kun valitset paperikoon kohdasta
Tulostuskoko.
•
•
Lyhyt reuna: Tämä on perinteinen kalentereissa käytettävä
asettelu.
5. Valitse Lähde ja Tyyppi.
6. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
Tämän ominaisuuden avulla voit skaalata tulostustyön mihin tahansa
valittuun paperikokoon asiakirjan koosta riippumatta. Tästä voi olla hyötyä,
kun haluat tarkistaa pienikokoisen asiakirjan yksityiskohtia.
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Paperi-välilehti.
3. Valitse alkuperäisten asiakirjojen todellinen paperikoko kohdasta
Alkuperäinen koko.
4. Valitse lokerossa olevan tulostettavan paperin koko kohdasta
Tulostuskoko.
5. Valitse Lähde ja Tyyppi.
6. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
•
Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat kääntää kaksipuoleisen tulostuksen järjestyksen.
4. Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse Alkuperäinen koko, Lähde ja
Tyyppi.
5. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Tulostaminen_ 139
Vesileimojen käyttäminen
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan
päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret
harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan
ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.
Laitteessa on useita vesileimoja valmiiksi määritettyinä. Niitä voi muokata,
ja luetteloon voi lisätä uusia vesileimoja.
Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse haluamasi vesileima
avattavasta Vesileima-luettelosta. Valittu vesileima näkyy
esikatselukuvassa.
3. Valitse OK tai Tulosta, kunnes olet poistunut tulostusikkunasta.
Vesileiman luominen
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Valitse Lisäasetukset-välilehden avattavasta Vesileima-luettelosta
Muokkaa Näyttöön tulee Muokkaa vesileimoja -ikkuna.
6. Kun olet valmis, valitse OK tai Tulosta, kunnes Tulosta-ikkuna
sulkeutuu.
Jos haluat lopettaa vesileiman tulostuksen, valitse Ei mitään
avattavasta Vesileima-luettelosta.
Vesileiman muokkaaminen
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta
Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee Muokkaa
vesileimoja -ikkuna.
3. Valitse muokattava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja
muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia.
4. Tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
5. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Vesileiman poistaminen
1. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
2. Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja valitse avattavasta
Muokkaa-luettelosta Vesileima. Näyttöön tulee Muokkaa
vesileimoja -ikkuna.
3. Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta ja
valitse Poista.
4. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Peitteen käyttäminen
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytät PCL-tulostinohjainta.
Peitteen kuvaus
Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa
tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa mihin
tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien
asemesta. Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen sijasta voit luoda
peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake. Jos haluat tulostaa
kirjeen, jossa on yhtiösi kirjelomakkeen tiedot, sinun ei tarvitse ladata
laitteeseen esipainettua kirjelomaketta. Voit tulostaa kirjelomakepeitteen
asiakirjaan.
Uuden sivun peitteen luominen
3. Kirjoita haluamasi teksti Vesileiman teksti -ruutuun. Merkkejä voi
olla enintään 256. Teksti tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
Kun Vain ensimmäiselle sivulle -valintaruutu on valittuna,
vesileima tulostuu vain ensimmäiselle sivulle.
4. Valitse vesileima-asetukset.
Voit valita fontin nimen, tyylin, värin, koon ja varjostuksen kohdasta
Fonttimääritykset sekä määrittää vesileiman kulman kohdassa
Tekstin kulma.
5. Lisää uusi vesileima Lisää-luetteloon valitsemalla Valmiit
vesileimat.
Jos haluat käyttää sivun peitettä, sinun on luotava uusi sivun peite, joka
sisältää logosi tai kuvasi.
1. Luo tai avaa asiakirja, joka sisältää peitteessä käytettävän tekstin tai
kuvan. Asettele kohteet niin kuin haluat ne tulostettavan peitteenä.
2. Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa Tulostusmääritykset
(katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 129).
Tulostaminen_ 140
3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Muokkaa avattavasta
Teksti-luettelosta. Näyttöön tulee Muokkaa peitettä -ikkuna.
Sivun peitteen poistaminen
Voit poistaa sivun peitteet, joita et enää käytä.
1. Valitse Tulostusmääritykset -ikkunan Lisäasetukset-välilehti.
2. Valitse avattavasta Muokkaa-luettelosta Teksti.
3. Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
4. Valitse Poista.
5. Kun vahvistussanomaikkuna tulee näyttöön, valitse Kyllä.
6. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Julistenauhan tulostaminen
Laitteen aset.
1. Voit muuttaa MP-lokeron paperikokoa Lokeroasetukset-valikossa
(katso *** 'Lokeron määrittäminen' on page 44 *** sivulla 46).
2. Muuta paperikokoa nuolten avulla.
Paperin leveys on 98–320 mm ja pituus 148–1 200 mm.
Tulostinohjaimen määrittäminen
4. Valitse Muokkaa peitettä -ikkunassa Luo.
5. Kirjoita Tallennus nimellä -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä
pitkä nimi Tiedostonimi -ruutuun. Valitse kohdepolku tarvittaessa
(oletuspolku on C:\Formover).
6. Napsauta tallenna-painiketta. Nimi tulee näkyviin
Peiteluettelo-luetteloon.
7. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
8. Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.
Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin niiden tulostettavien
asiakirjojen, joiden tulostamisen yhteydessä tulostetaan myös
peite. Älä luo peitettä, jossa on vesileima.
Sivun peitteen käyttäminen
Kun peite on luotu, voit tulostaa sen asiakirjasi tulostamisen yhteydessä.
Peitteen sisältävän asiakirjan tulostaminen:
1. Luo tai avaa tulostettava asiakirja.
2. Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksesta, käytä
Tulostusmääritykset-ikkunaa (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
4. Valitse haluamasi peite avattavasta Teksti-luettelosta.
5. Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole Teksti-luettelossa, valitse
luettelosta Muokkaa ja sen jälkeen Lataa. Valitse käytettävä
peitetiedosto.
Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen,
voit myös ladata tiedoston, kun avaat Lataa-ikkunan.
Kun olet valinnut tiedoston, valitse Avaa. Tiedosto tulee näkyviin
Peiteluettelo-ruutuun, ja voit käyttää sitä tulostamisessa. Valitse
peite Peiteluettelo-ruudusta.
6. Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa -ruutu. Jos
tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee sanomaikkuna aina,
kun tulostat asiakirjaa. Sanomaikkunassa pyydetään vahvistamaan,
että haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa.
Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite
sisällytetään tulostettavaan asiakirjaan automaattisesti.
7. Valitse OK tai Tulosta, kunnes poistut Tulosta-ikkunasta.
Valittu peite tulostetaan asiakirjaan.
1. Voit muuttaa MP-lokeron paperikokoa Paperi-välilehdessä (katso ***
'Paperin asetukset' on page 131 *** sivulla 168).
2. Valitse Muokkaa-asetus avattavasta Alkuperäinen koko
-luettelosta.
3. Voit lisätä Mukautettu paperiluettelo -luettelon syöttämällä
Mukautettu nimi nimen ja paperikoon. Valitse sitten OK.
4. Valitse asetus Sama kuin alkuperäinen koko avattavasta
Tulostuskoko-luettelosta.
5. Valitse Monikäyttö-lokero Lähde-pudotusluettelosta ja napsauta
sen jälkeen OK.
Direct Printing Utility -apuohjelman käyttäminen
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka Direct Printing Utility -apuohjelman avulla
voidaan tulostaa PDF-tiedostoja avaamatta niitä.
•
•
•
•
•
Laitteessa täytyy olla asennettuna kiintolevy, jotta PDF-tiedostoja
voi tulostaa tämän ohjelman avulla.
Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden tulostusta on
rajoitettu. Poista tulostuksen rajoitus käytöstä ja yritä tulostaa
uudelleen.
Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden käyttöä on
rajoitettu salasanan avulla. Poista salasanaominaisuus käytöstä ja
yritä tulostaa uudelleen.
PDF-tiedoston luontitapa määrää sen, voidaanko PDF-tiedosto
tulostaa Direct Printing Utility -ohjelmalla.
Direct Printing Utility -apuohjelma tukee PDF-versiota 1.7 ja sitä
aiempia versioita. Jos tiedosto on uudempaa versiota, sinun on
avattava tiedosto, jotta voit tulostaa sen.
Mikä on Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility on ohjelma, joka lähettää PDF-tiedoston suoraan
laitteeseen niin, ettei tiedostoa tarvitse avata. Ohjelma lähettää tiedot
Windowsin taustatulostuksen kautta tulostinohjaimen porttia käyttäen. Se
tukee vain PDF-muotoa.
Jos haluat asentaa tämän ohjelman, valitse Kehittynyt asennus ->
Mukautettu asennus ja valitse tämä ohjelma valintamerkillä, kun asennat
tulostinohjaimen.
Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen mukana
tulostettavan asiakirjan tarkkuuden.
Tulostaminen_ 141
Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
Tulostaminen
Voit tulostaa usealla eri tavalla käyttämällä Direct Printing Utility
-apuohjelmaa.
Useimmat Windows-sovellukset ohittavat tulostinohjaimessa
määrittämäsi asetukset. Muuta kaikki sovelluksen tulostusasetukset
ensin ja muuta sitten muut asetukset tulostinohjaimen avulla.
Tulostaminen Direct Printing Utility -ikkunasta
1. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat >
Samsung-tulostimet > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Näyttöön tulee Direct Printing Utility -ikkuna.
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, valitse Asetukset >
Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows 2003, valitse
Tulostimet ja faksit.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2008/Vista, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
3. Napsauta laitettasi hiiren kakkospainikkeella.
4. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, XP, 2003 tai Vista, valitse
Tulostusmääritykset.
Windows 7 ja Windows Server 2008 R2: valitse pikavalikoista
Tulostusmääritykset.
Jos kohteessa Tulostusmääritykset on merkintä ►, voit valita
muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.
5. Muuta kunkin välilehden asetukset.
6. Napsauta OK-painiketta.
Voit muuttaa tulostustöiden asetuksia
Tulostusmääritykset-ikkunassa.
2. Valitse tulostin avattavasta Valitse tulostin -luettelosta ja napsauta
Selaa-painiketta.
3. Valitse tulostettava PDF-tiedosto ja valitse Avaa.
PDF-tiedosto lisätään Valitse tiedostot -kohtaan.
4. Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.
5. Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.
Pikavalikon käyttäminen
1. Napsauta tulostettavaa PDF-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Suoratulostus.
Näyttöön avautuu Direct Printing Utility -ikkuna, johon PDF-tiedosto on
lisätty.
2. Valitse käytettävä laite.
3. Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.
4. Valitse Tulosta. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.
Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000, valitse Asetukset >
Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows 2003, valitse
Tulostimet ja faksit.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2008/Vista, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse Ohjauspaneeli >
Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse
Ohjauspaneeli > Laitteisto > Laitteet ja tulostimet.
3. Valitse laite.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse Aseta
oletustulostimeksi.
Jos Windows 7- tai Windows Server 2008 R2 -järjestelmässä
Aseta oletustulostimeksi -kohdassa on ►-merkki, voit valita
muita valittuun tulostimeen liitettyjä tulostinohjaimia.
Tulostaminen_ 142
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
Lisälaitteiden ja varusteiden aktivointi
Ajoittain voi tulla tarvetta tulostaa tiedot tiedostona.
Voit luoda tiedoston seuraavasti:
1. Valitse Tulosta tiedostoon -valintaruutu Tulosta-ikkunasta.
Kun olet asentanut lisälaitteen tai varusteen, sen sisältämä toiminto on
aktivoitava.
1. Avaa Järjestelmäasetukset ja valitse sitten Tulosta & Faksi.
2. Valitse laite ja valitse Lisävarusteet ja tarvikkeet.
3. Valitse Ohjain ja määritä tarvittavat asetukset.
2. Napsauta Tulosta-painiketta.
3. Kirjoita kohdepolku ja tiedostonimi ja valitse sitten OK.
Esimerkki: c:\Temp\tiedostonimi.
Jos kirjoitat vain tiedostonimen, tiedosto tallennetaan
automaattisesti Omat tiedostot-, Tiedostot ja asetukset- tai
Käyttäjät-kansioon. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella
käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.
Macintosh-tulostaminen
Tässä osassa kerrotaan tulostamisesta Macintosh-käyttöjärjestelmässä.
Tulostusympäristö on määritettävä ennen tulostamista (katso lisätietoja
Asennusoppaasta).
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostat Macintosh-tietokoneella, sinun on tarkistettava, mikä
tulostinohjainasetus kussakin sovelluksessa on käytössä. Voit tulostaa
Macintosh-tietokoneella seuraavasti:
1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Avaa File-valikko ja valitse Page Setup (joissakin sovelluksissa
Document Setup).
3. Valitse paperin koko, suunta, skaalaus ja muut asetukset ja varmista,
että laitteesi on valittu. Valitse OK.
Tulostinasetusten muuttaminen
Voit määrittää laitteen omia tulostuksen lisäominaisuuksia.
Avaa sovellus ja valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Tulostimen
ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan
laitteen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen ominaisuusikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen kuin seuraavassa.
Asetusvaihtoehdot saattavat olla erilaiset eri tulostimissa ja Mac
OS -versioissa.
• Seuraavien paneeleiden ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän
tai käytettävän sovelluksen mukaan.
Seuraava paneeli on ensimmäinen paneeli, joka tulee näyttöön, kun avaat
tulostimen ominaisuuspaneelin. Valitse muut lisäasetukset avattavasta
luettelosta.
4. Avaa Tiedosto-valikko ja valitse Tulosta.
5. Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
6. Valitse Tulosta.
Tulostaminen_ 143
•
Asettelu
Paperi
Asettelu-välilehdessä on asetuksia, joilla voidaan säätää asiakirjan
ulkoasua tulostetulla sivulla. Voit tulostaa yksittäiselle arkille useita
sivuja. Valitse Asettelu-asetus luettelosta.
Aseta Paperin tyyppi vastaamaan siihen lokeroon ladattua paperia,
josta haluat tulostaa. Näin saat parhaan tulostuslaadun. Jos lisäät
erityyppistä tulostusmateriaalia, valitse sitä vastaava paperityyppi.
•
•
•
•
•
Sivuja arkille: Tämä asetus määrittää, montako sivua yhdelle
arkille tulostetaan (katso "Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja"
sivulla 146).
Asettelun suunta: Tämän asetuksen avulla voit valita sivun
tulostussuunnan käyttöliittymän esimerkkisivua vastaavalle arkille.
Reunus: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa reunuksen kunkin
arkille tulostettavan sivun ympärille.
Kaksipuolisuus: Tämän asetuksen avulla voit tulostaa arkin
molemmille puolille (katso "Tulostaminen paperin molemmille
puolille" sivulla 146).
Käännä sivun suuntaus: Tämän asetuksen avulla voit kiertää
paperia 180 astetta.
Työseuranta
Tämän asetuksen avulla voit tulostaa käyttäen annettua käyttöoikeutta.
Graphics
Grafiikka-välilehdessä on Laatu-asetuksia. Valitse Grafiikka-asetus
luettelosta.
•
•
•
•
Laatu: Tämän asetuksen avulla voit valita tulostustarkkuuden. Mitä
suurempi asetus, sitä terävämpinä merkit ja kuvat tulostuvat. Suuri
tarkkuusasetus saattaa pidentää tulostukseen kuluvaa aikaa.
Väritila: Voit määrittää väriasetukset. Asetus Väri tuottaa yleensä
laadukkaimmat väriasiakirjat. Jos haluat tulostaa väriasiakirjan
harmaan sävyissä, valitse Harmaasävy.
Tulostaminen_ 144
Käyttäjän käyttöoikeus: Jos valitset tämän asetuksen, vain
käyttöluvan saaneet käyttäjät voivat tulostaa työn.
Ryhmän käyttöoikeus: Jos valitset tämän asetuksen, vain
ryhmäluvan saaneet ryhmät voivat tulostaa työn.
•
Jos haluat salata työn tilitietojen salasanan, tarkastele ohjetta
( ) tulostimen ominaisuuspaneelin vasemmassa
alakulmassa.
•
Järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön työn tilitiedot ja
määrittää käyttöoikeudet ohjauspaneelista tai SyncThru™
Web Service -ohjelmalla. Lisätietoja näistä toiminnoista on
Järjestelmänvalvojan oppaassa.
Työn asetukset
-
Tämän asetuksen avulla voit valita, kuinka tulostettava tiedosto
tulostetaan käyttämällä laitteen kiintolevyä.
• Tulostustila: Oletuksena oleva Tulostustila on Normaali.
- Normaali: Tässä tilassa asiakirja tulostetaan tallentamatta sitä.
Tallenna: Tätä tilaa käytetään ainoastaan asiakirjojen
tallentamiseen kiintolevylle. Voit tarvittaessa ladata ja tulostaa
tallennetut asiakirjat. Tallennettu tiedosto löytyy kohdasta
Asiakirjakansio (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
-
-
Luottamuksellinen: Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten
asiakirjojen tulostamiseen. Tulostamiseen vaaditaan salasana
(katso "Suojattu työ" sivulla 29).
-
-
-
Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun
tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Käyttäjänimen kohdalla näkyy automaattisesti Mac OS X
-kirjautumisessa käyttämäsi käyttäjänimi.
Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Anna salasana: Kirjoita salasana, jota haluat käyttää. Tätä
valintaa käytetään tallennetun tiedoston lataamiseen
ohjauspaneelin avulla.
Vahvista salasana: Vahvista salasana syöttämällä se
uudelleen.
-
-
Tulostaminen_ 145
Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun
tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Käyttäjänimen kohdalla näkyy automaattisesti Mac OS X
-kirjautumisessa käyttämäsi käyttäjänimi.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Tallenna ja tulosta: Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjoja
tulostetaan ja tallennetaan samaan aikaan. Voit tarvittaessa
ladata ja tulostaa tallennetut asiakirjat. Tallennettu tiedosto löytyy
kohdasta Asiakirjakansio (katso "Asiakirjakansio" sivulla 153).
Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun
tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Käyttäjänimen kohdalla näkyy automaattisesti Mac OS X
-kirjautumisessa käyttämäsi käyttäjänimi.
- Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Tulostusaikataulu: Tämän asetuksen avulla voit määrittää
tietyn tulostusajan työtä varten. Tämä on hyödyllinen suuren
tietomäärän tulostamiseen, tai tilanteessa, jossa haluat kaikkien
töiden tulostuvan samaan aikaan. Valitse tulostuksen
päivämäärä ja aika. Valintoja Käyttäjätunnus ja Työn nimi
käytetään tallennetun tiedoston etsimiseen ohjauspaneelin
avulla.
•
•
•
•
-
-
Tulostusaika: Valitse tulostuksen päivämäärä ja aika.
Käyttäjätunnus: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun
tallennettu tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Käyttäjänimen kohdalla näkyy automaattisesti Mac OS X
-kirjautumisessa käyttämäsi käyttäjänimi.
Työn nimi: Tätä asetusta voidaan käyttää, kun tallennettu
tiedosto haetaan ohjauspaneelin avulla.
Tulostimen ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
Käänteinen kaksipuolinen tulostus: Tämän asetuksen avulla voit
kääntää tulostusjärjestyksen kaksipuolisessa tulostuksessa.
RGB-väri: Tämä asetus määrittää, miten värit käsitellään. Vakio on
yleisimmin käytetty asetus, jossa värisävy on lähinnä normaalin
näytön (sRGB-näytön) värisävyä. Voimakas-tila sopii esitystietojen
ja kaavioiden tulostamiseen. Voimakas-tilan värisävy antaa
tulokseksi kuvia, joissa värien Voimakas-ominaisuus on suurempi
kuin Vakio-tilan värisävy. Laite-tila sopii parhaiten ohuiden viivojen,
pienten merkkien ja värillisten piirrosten tulostamiseen.
Laite-asetusta käytettäessä värisävyt voivat olla erilaisia kuin
näytöllä, koska syaanin, magentan ja keltaisen värin tulostamiseen
käytetään puhtaita väriainekasetin värejä. Yrityksen kuvankäsittely
on yleisin yritysympäristössä käytetty väriasetus.
Tarkka reuna: Tämä asetus parantaa asiakirjan luettavuutta
korostamalla tekstin ja terävien viivojen reunoja.
Ohita tyhjät sivut: Tämän asetuksen avulla voit määrittää, että
alkuperäisten tietojen tyhjiä sivuja ei tulosteta.
Näyttö: Tässä kohdassa voit valita asetukset jatkuvasävyisen
kuvan muuntamiseksi tulostettavaksi binaarikuvaksi.
Viimeistely: Voit valita tulostuksen viimeistelyasetukset. Tämä
•
valinta on käytettävissä vain, kun lisävarusteena saatava
vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on asennettuna.
Vihkotulostus: Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan
paperin molemmin puolin ja sivut järjestetään siten, että ne voidaan
taittaa tulostuksen jälkeen kahtia vihkoksi. Jotkin
Vihkotulostus-kohdan asetukset ovat käytettävissä vain, kun
lisävarusteena saatava vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on
asennettuna.
Etukansi: Tulostaa asiakirjan ja etukannen. Etukansi voi olla tyhjä
arkki tai asiakirjan ensimmäinen sivu.
Takakansi: Tulostaa asiakirjan ja takakannen. Takakansi voi olla
tyhjä arkki tai asiakirjan viimeinen sivu.
Etu- ja takakansi: Tulostaa asiakirjan, jossa on etukansi ja
takakansi. Kannet voivat olla tyhjiä arkkeja tai asiakirjan
ensimmäinen ja viimeinen sivu.
Kalvojen erotinsivu: Tämän toiminnon avulla voit lisätä tyhjän
lehden kalvojen väliin.
Tulostaminen yhdelle arkille useita sivuja
Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille. Näin voit säästää
paperia tulostaessasi vedoksia.
1. Avaa sovellus ja valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.
2. Valitse Asettelu kohdassa Suunta olevasta avattavasta luettelosta.
Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä avattavasta Sivuja arkille
-luettelosta.
3. Valitse muut käytettävät asetukset.
4. Valitse Tulosta. Laite tulostaa valitun määrän sivuja yhdelle arkille.
Tulostaminen paperin molemmille puolille
Voit tulostaa paperin molemmille puolille. Määritä ennen kaksipuolisen
tulostuksen valitsemista, miltä reunalta haluat sitoa valmiin asiakirjan.
Sidontavaihtoehdot ovat:
• Pitkän reunan sidonta: Tämä on perinteinen kirjansidonnassa
käytettävä asettelu.
• Lyhyen reunan sidonta: Tämä on kalentereissa usein käytetty
asettelu.
1. Valitse Macintosh-sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.
2. Valitse Asettelu kohdassa Suunta olevasta avattavasta luettelosta.
3. Valitse sidontasuunta Kaksipuolisuus-kohdassa.
4. Valitse muut käytettävät asetukset.
Tulostaminen_ 146
5. Valitse Tulosta, jolloin laite tulostaa paperin molemmille puolille.
4. Muuta tulostustyön ominaisuuksia seuraavien ikkunan yläreunassa
näkyvien välilehtien avulla. Välilehtiä on neljä.
Jos tulostat enemmän kuin kaksi kopiota, ensimmäinen ja toinen
kopio voivat tulostua samalle arkille. Jos tulostat enemmän kuin yhden
kopion, vältä tulostamista paperin molemmille puolille.
Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä
Sovelluksista tulostaminen
Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX Printing
Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPS-yhteensopivista
sovelluksista.
1. Avaa sovellus ja valitse File-valikosta Print.
2. Valitse Print suoraan lpr:n kautta.
3. Valitse LPR-käyttöliittymän ikkunassa laitteen mallinimi
tulostinluettelosta ja valitse Properties.
•
General: Tässä välilehdessä voit muuttaa paperikokoa,
paperityyppiä ja asiakirjojen suuntaa. Voit myös ottaa käyttöön
kaksipuolisen tulostuksen, lisätä erotinsivuja työn alkuun ja loppuun
ja muuttaa arkille tulostettavien sivujen määrää.
• Text: Tässä välilehdessä voit määrittää sivun reunukset ja valita
esimerkiksi tekstin välistyksen ja sarakeasetukset.
• Graphics: Tässä välilehdessä voit määrittää kuvatiedostojen
tulostamisessa käytettävät kuva-asetukset, kuten värit, kuvan koon
sekä kuvan sijainnin.
• Advanced: Tässä välilehdessä voit muuttaa tulostustarkkuutta,
paperilähdettä ja tulostuskohdetta.
5. Ota muutokset käyttöön ja sulje Properties -ikkuna napsauttamalla
Apply-painiketta.
6. Aloita tulostaminen valitsemalla LPR GUI -ikkunassa OK.
7. Näyttöön tulee tulostusikkuna, jossa voit valvoa tulostustyön tilaa.
Voit keskeyttää meneillään olevan työn napsauttamalla
Cancel-painiketta.
Tiedostojen tulostaminen
Voit tulostaa laitteella monia erityyppisiä tiedostoja CUPS-menetelmällä eli
suoraan komentoriviltä. Tämän mahdollistaa CUPS lpr -apuohjelma.
Ohjainpaketti kuitenkin korvaa normaalin lpr-työkalun huomattavasti
helppokäyttöisemmällä LPR GUI -ohjelmalla.
Voit tulostaa minkä tahansa asiakirjatiedoston seuraavasti:
1. Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linux-komentoliittymän komentoriville ja
paina Enter-näppäintä. Näyttöön tulee LPR GUI -ikkuna.
Jos kirjoitat vain lpr ja painat Enter-näppäintä, näyttöön tulee ensin
Select file(s) to print -ikkuna. Valitse tulostettavat tiedostot ja napsauta
Open-painiketta.
2. Valitse laitteesi LPR GUI -ikkunassa olevasta luettelosta ja muuta sitten
tulostustyön asetuksia.
3. Aloita tulostus valitsemalla OK.
Tulostaminen_ 147
UNIX-tulostus
Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen
Printer Properties -ohjelman Printers configuration -ikkunan avulla voi
muuttaa useita laitteen tulostinominaisuuksia.
1. Avaa Unified Driver Configurator.
Valitse tarvittaessa Printers configuration.
2. Valitse laitteesi tulostimien luettelosta ja valitse Properties.
3. Näyttöön tulee Printer Properties -ikkuna.
Ikkunan yläosassa on seuraavat viisi välilehteä:
• General: Tässä välilehdessä voit muuttaa tulostimen sijaintia ja
nimeä. Tässä välilehdessä syötetty nimi näkyy Printers
configuration -ohjelman tulostimien luettelossa.
• Connection: Tässä välilehdessä voit tarkastella eri porttia tai valita
toisen portin. Jos muutat laiteportin USB-portista rinnakkaisportiksi
tai päinvastoin laitteen ollessa käytössä, sinun on määritettävä
laiteportti uudelleen tässä välilehdessä.
• Driver: Tämän asetuksen avulla voit tarkastella eri laiteohjainta tai
valita toisen laiteohjaimen. Voit asettaa oletuslaiteasetukset
napsauttamalla Options-painiketta.
• Jobs: Tässä välilehdessä näkyy tulostustöiden luettelo. Voit
peruuttaa valitun työn ja tarkistaa työluettelossa olevat aiemmat työt
napsauttamalla Cancel job -painiketta ja valitsemalla Show
completed jobs -valintaruudun.
• Classes: Tässä välilehdessä näkyy luokka, johon laitteesi kuuluu.
Voit lisätä laitteen tiettyyn luokkaan valitsemalla Add to Class tai
poistaa laitteen valitusta luokasta valitsemalla Remove from Class.
4. Ota muutokset käyttöön ja sulje Printer Properties -ikkuna
napsauttamalla OK-painiketta.
Tulostustöihin siirtyminen
Kun tulostin on asennettu, valitse tulostettavaksi mikä tahansa kuva-,
teksti-, PS- tai HPGL-tiedosto.
1. Suorita komento “printui <tulostettavan_tiedoston_nimi>”.
Jos esimerkiksi haluat tulostaa asiakirjan document1, käytä seuraavaa
komentoa
printui document1
Komento avaa UNIX-tulostinohjaimen Print Job Manager -ohjelman,
jossa käyttäjä voi valita tulostusasetukset.
2. Valitse tulostin, joka on jo lisätty.
3. Valitse ikkunasta tulostusasetukset, kuten Page Selection.
4. Määritä kohtaan Number of Copies tulostettavien kopioiden määrä.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen toimittamia tulostusominaisuuksia
valitsemalla Properties. (Lisätietoja on kohdassa
"Tulostinasetusten muuttaminen" sivulla 149.)
5. Aloita tulostaminen valitsemalla OK.
Tulostaminen_ 148
Tulostinasetusten muuttaminen
HPGL/2-välilehti
Käyttäjä voi valita tulostusasetukset UNIX-tulostinohjaimen Print Job
Manager -ohjelman avulla valitsemalla tulostusikkunassa Properties.
Voit myös käyttää seuraavia pikanäppäimiä: Help avautuu painamalla
H-näppäintä, O-näppäin vastaa OK-painiketta, A-näppäin Apply-painiketta
ja C-näppäin Cancel-painiketta.
•
•
•
Use only black pen: Voit tulostaa kaikki kuvat mustalla värillä.
Fit plot to page: Voit sovittaa koko kuvan yhdelle sivulle.
Pen Width: Voit määrittää paksummat piirtoviivat muuttamalla tätä
arvoa. Oletusasetus on 1 000.
Margins-välilehti
•
•
Use Margins: Voit määrittää asiakirjan reunukset. Reunukset eivät
ole oletusarvon mukaan käytössä. Käyttäjä voi muuttaa
reunusasetuksia muuttamalla vastaavien kenttien arvoja.
Oletusarvot vaihtelevat valitun sivun koon mukaan.
Unit: Voit muuttaa mittayksiköt pisteiksi, tuumiksi tai senttimetreiksi.
Printer-Specific Settings-välilehti
Voit mukauttaa useita asetuksia määrittämällä asetuksia JCL- ja
General-kehyksissä. Nämä asetukset ovat tulostinkohtaisia ja
vaihtelevat PPD-tiedoston mukaan.
General-välilehti
•
•
•
•
•
•
•
Paper Size: Määritä paperikooksi A4, Letter tai muu tarpeitasi
vastaava paperikoko.
Paper Type: Valitse paperityyppi. Luetteloruudussa ovat
käytettävissä vaihtoehdot Printer Default, Plain ja Thick.
Paper Source: Valitse paperilähde. Oletusasetus on Auto
Selection.
Orientation: Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle.
Duplex: Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille
puolille.
Multiple pages: Voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille.
Page Border: Voit valita reunustyylejä (esim. Yksiviivainen
hiusviiva, Kaksiviivainen hiusviiva)
Image-välilehti
Tällä välilehdellä voit muuttaa asiakirjan kirkkautta, tarkkuutta tai kuvan
sijaintia.
Text-välilehti
Voit määrittää lopullisen tulosteen merkkien reunuksen, rivivälin tai
palstat.
Tulostaminen_ 149
USB-muistilaitteen käyttö
8.
Tässä luvussa kerrotaan, miten USB-muistilaitetta käytetään tämän laitteen kanssa.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
USB-näytön toiminta
Tietoja USB-muistilaitteesta
•
•
Tulostus USB-muistilaitteesta
USB-muistin hallinta
USB-näytön toiminta
Tietoja USB-muistilaitteesta
Kun haluat käyttää USB-ominaisuutta, paina näytöstä USB-painiketta.
Saatavana on erikokoisia USB-muistilaitteita, jotka antavat enemmän tilaa
asiakirjojen, esitysten, musiikin ja videoiden, suuren tarkkuuden kuvien ja
muunlaisten tiedostojen tallennusta tai siirtämistä varten.
USB-muistilaitteen avulla voit
• skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB-muistilaitteeseen
• tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja tietoja
• alustaa USB-muistilaitteen.
Laite tukee USB-muistilaitteita, joissa on FAT16- tai
FAT32-tiedostojärjestelmä ja sektorin koko 512 tavua.
Tarkista USB-muistilaitteesi tiedostojärjestelmän tiedot jälleenmyyjältä.
Käytä vain sallittua USB-muistilaitetta, jossa on A-pistoketyyppinen liitin.
Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, sinun on liitettävä
USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
A
•
•
•
•
•
•
: siirtyy takaisin ylemmälle tasolle.
Valitse: Siirtyy valittuun kansioon.
Uusi kansio: Luo uuden kansion USB-muistilaitteeseen.
Tiedot: Näyttää valitun kansion tai tiedoston tiedot.
Nim. uud.: Muuttaa valitun kansion tai tiedoston nimen.
Poista: Poistaa valitun kansion tai tiedoston.
•
: voit valita kansiorakenteen näkymäasettelun
kansionäkymässä tai luettelonäkymässä.
USB-muoto: Alustaa USB-muistilaitteen.
USB-laitteen kapasiteetti: Näyttää USB-muistin tilan.
USB-tulostus: Voit tulostaa suoraan USB-muistilaitteeseen
tallennettuja tiedostoja. Voit tulostaa TIFF-, JPEG-, PDF- ja
PRN-tiedostoja (katso "Tulostus USB-muistilaitteesta" sivulla 151).
Skannauskohde: USB: Vie Skannauskohde: USB -asetukseen
(katso "Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen USB-laitteeseen
(skannaus USB:hen)" sivulla 86).
•
•
•
•
B
Käytä vain sellaista USB-muistilaitetta, jossa on metallilla päällystetty liitin.
Käytä vain sellaista USB-muistilaitetta, jolle on myönnetty
yhteensopivuussertifiointi; muuten laite ei ehkä tunnista USB-muistilaitetta.
Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
USB-muistilaitteen käyttö_ 150
Älä liitä USB-muistilaitetta muihin kuin alla olevassa kuvassa oleviin
portteihin. Jos liität USB-muistin muihin portteihin, laitteen näyttöön
tulee varoitusviesti.
•
•
Älä poista USB-muistilaitetta sen ollessa käytössä. Laitteen takuu
ei kata väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa.
Jos USB-muistilaitteessa on tiettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi
suojaus- ja salasana-asetuksia, laitteesi ei välttämättä tunnista sitä
automaattisesti. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on
USB-muistilaitteen Käyttöoppaassa.
Tulostus USB-muistilaitteesta
Voit tulostaa suoraan USB-muistilaitteeseen tallennettuja tiedostoja. Voit
tulostaa TIFF-, JPEG- ja PRN-tiedostoja. Voit valita 50 tiedostoa ja tulostaa
valitut tiedostot kerralla.
USB-tulostusasetuksen tukemat tiedostotyypit:
• PRN: Vain laitteen mukana toimitetun ohjaimen luomat tiedostot ovat
yhteensopivia. PRN-tiedostoja voidaan luoda valitsemalla Tulosta
tiedostoon -valintaruutu, kun asiakirja tulostetaan. Asiakirja
tallennetaan PRN-tiedostona paperille tulostamisen sijaan. Vain tällä
tavalla luodut PRN-tiedostot voidaan tulostaa suoraan
USB-muistilaitteesta (katso "Tulostaminen tiedostoon (PRN)"
sivulla 143).
• TIFF: TIFF 6.0 Baseline
• JPEG: JPEG Baseline
• PDF: PDF 1.7 ja vanhempi
8-bittisten CMYK JPEG -tiedostojen tapauksessa työ voidaan
peruuttaa.
•
Laite ei tunnista alustamatonta USB-muistilaitetta. Alusta
USB-muistilaite ja liitä se sitten uudelleen laitteen
USB-muistiporttiin.
• Laite ei tunnista USB-muistilaitetta virransäästötilassa. Odota,
kunnes laite palaa valmiustilaan, ja liitä sitten USB-muistilaite
uudelleen laitteen USB-muistiporttiin.
• Laitteessa on kaksi USB-muistiporttia. Kun USB-muisti on jo
liitetty toiseen porteista ja yrität liittää USB-muistilaitetta
toiseen porttiin, laite ei voi tunnistaa toista muistilaitetta. Poista
ensiksi liitetty USB-muistilaite ja liitä sitten haluamasi
USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
2. Paina näytöstä USB-painiketta.
3. Laite näyttää kaikki USB-muistilaitteen tiedostot.
Valitse tulostettava tiedosto. Voit myös valita useita tiedostoja
tulostettavaksi.
•
Jos tiedosto on kansiossa, paina kansion nimeä. Valitse sitten
Valitse.
• Jos valitsemasi PDF-tiedosto on suojattu salasanalla, tarvitset
salasanan tulostusta varten. Syötä salasana, kun laitteessa
kysytään suojattua salasanaa. Jos et tiedä salasanaa,
tulostustyö peruutetaan.
4. Paina USB-tulostus.
5. Valitse sopiva vaihtoehto.
• Kopiot: Valitsee kopioiden määrän.
• Väritila: Valitsee kopioiden väritilan.
• Kaksip.: Valitsee laitteen tulostamaan kopiot paperin kummallekin
puolelle.
• Aut. sovitus: Voit skaalata tulostustyön lokeron valittuun
paperikokoon asiakirjan koosta riippumatta. Valitse lokero ja valitse
sitten Käytössä.
• Paperilähde: Valitsee lokeron, jossa tulostettava paperi on.
• Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta tiedostosta.
• Poista: Kun valitset useita tiedostoja vaiheessa 3, voit tarvittaessa
poistaa tiedoston luettelosta.
• Tuloste: Määrittää laitteen tulostusasetukset, kuten
kopio-asetuksen (katso "Tulostusmuodon valitseminen" sivulla 53).
6. Aloita tulostus painamalla OK näytöstä.
Voit tulostaa asiakirjan USB-muistilaitteesta seuraavasti:
1. Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
Laitteesi tunnistaa muistilaitteen automaattisesti ja lukee siihen
tallennetut tiedot (katso "Tietoja USB-muistilaitteesta" sivulla 150).
USB-muistilaitteen käyttö_ 151
7. Kun tulostus on tehty, voit poistaa USB-muistilaitteen laitteesta. Paina
USB.
USB-muistin koon tarkasteleminen
1. Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
2. Paina näytöstä USB-painiketta.
3. Paina USB-laitteen kapasiteetti -painiketta.
Näyttöön tulee USB-laitteen kapasiteetti -ikkuna.
8. Paina USB-asema void. poistaa ja paina OK, kun vahvistusikkuna
tulee näkyviin.
9. Irrota USB-muistilaite.
4. Paina näytöstä Sulje-painiketta.
USB-muistin hallinta
Voit poistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja yksitellen tai
kaikki kerralla alustamalla laitteen uudelleen.
Tiedostojen poistamisen tai USB-muistilaitteen uudelleenalustamisen
jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa. Varmista ennen tietojen
poistamista, että niitä ei enää tarvita.
Kuvatiedoston poistaminen
1. Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
2. Paina näytöstä USB-painiketta.
3. Laite näyttää kaikki USB-muistilaitteen tiedostot.
Valitse poistettava tiedosto.
Jos tiedosto on kansiossa, paina kansion nimeä. Valitse sitten
Valitse.
4. Valitse Poista.
5. Paina OK-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
6. Paina näytöstä Sulje-painiketta.
USB-muistilaitteen alustaminen
1.
2.
3.
4.
5.
Liitä USB-muistilaite laitteen USB-muistiporttiin.
Paina näytöstä USB-painiketta.
Paina USB-muoto-painiketta.
Paina OK-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Paina näytöstä Sulje-painiketta.
USB-muistilaitteen käyttö_ 152
Asiakirjakansio
9.
Tämän oppaan aiheena on Asiakirjakansio.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
Asiakirjakansionäytön toiminta
Kansio-asetus
Asiakirjojen tallentaminen
Asiakirjakansionäytön toiminta
Voit tallentaa tietokoneista lähetetyt asiakirjat tai skannatut kuvat
Asiakirjakansio-tilassa. Asiakirjakansio sijaitsee laitteen kiintolevyllä.
Asiakirjat on toisin sanoen tallennettu kiintolevylle. Voit luoda salasanan
tiettyä asiakirjakansiota varten niin, etteivät luvattomat käyttäjät voi käyttää
sitä. Voit myös tulostaa tallennetut asiakirjat käyttämällä eri
tulostustoimintoja ja lähettää asiakirjat useisiin kohteisiin, kuten
sähköpostiohjelmaan, palvelimeen tai faksilaitteeseen. Voit määrittää
asiakirjakansion ja käyttää asiakirjakansiotoimintoa SyncThru™ Web
Service -sovelluksen avulla (katso "Kansion käyttäminen SyncThru™ Web
Service -sovelluksessa" sivulla 164).
Asiakirjakansionäytön tiedot
Asiakirjakansion asetusten käyttäminen
Kansion käyttäminen SyncThru™ Web Service -sovelluksessa
Asiakirjakansio-toiminnon avulla voit tallentaa skannatut tiedot laitteen
kiintolevylle. Voit lähettää tallennetut tiedot eri kohteisiin, joita ovat
esimerkiksi Faksi, Sähköposti, Palvelin, Kansio ja USB.
Jos tärkeitä tietoja tallennetaan Asiakirjakansio-kansioon, tiedot
kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Samsung ei vastaa
mistään vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka johtuu laitteen
väärinkäytöstä tai viasta.
Kun haluat käyttää Asiakirjakansio-ominaisuutta, paina näytöstä
Asiakirjakansio-painiketta.
•
•
•
•
•
•
•
Suosikkikansio-luettelo: Näyttää kolme valitsemaasi
suosikkikansiota.
Kansionäyttö-alue: Näyttää kaikki kansiot. Voit valita kansion alueelta.
Tiedot: Näyttää valitun kansion tarkat tiedot.
Etsi: Voit etsiä kansion tai tallennettuja tietoja.
Valitse: Lisää valitun kansion. Jos valitset Suojattu ja määrität
salasanan uuden asiakirjakansion luonnin yhteydessä, lisää salasana
Salasana-ikkunassa.
Tallenna asiak.: Tallentaa asiakirjat tietokoneen kiintolevylle (katso
"Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 155).
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka haluat
avata.
•
Asiakirjakansio_ 153
: Voit valita kansionäkymän kansiosta tai luettelosta.
Kansio-asetus
Voit määrittää vain kolme suosikkikansiota. Jos kaikki
suosikkikansiot ovat valittuina, näyttöön tulee varoitus.
Kun haluat käyttää Asiakirjakansio-ominaisuutta, luo ensin uusi kansio
valitsemalla Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Kansion asetus.
Voit muuttaa tai poistaa luotuja kansioita.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kansion asetus -asetukset voi määrittää vain valtuutettu käyttäjä,
jolla on rekisteröity tunnus ja salasana laitteessa. Lisää tunnus ja
salasana, kun laite sitä pyytää.
Voit luoda enintään 999 kansiota.
Kansion nimen enimmäispituus on 30 merkkiä.
Kansio voi sisältää jopa 200 tallennettua asiakirjaa.
Yleinen-kansio on oletusarvon mukaan luotu valmiiksi.
6. Paina näytöstä OK-painiketta.
Muokkaa kansiota
Voit muuttaa luodun kansion asetuksia.
Voit muuttaa vain Asiakirjan automaattinen poisto -asetusta
Yleinen-kansiossa.
1. Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Kansion
asetus > Muokkaa kansiota.
Uusi kansio: Luo uuden kansion.
Muokkaa kansiota: Muuttaa luotua kansiota.
Poista kansio: Poistaa luodun kansion.
Uusi kansio
Voit luoda uuden kansion, johon tallennat skannatut tiedot.
1. Valitse näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Kansion
asetus > Uusi kansio.
2. Valitse ylä- ja alanuolella sen kansion numero, jota haluat muokata.
3. Paina Kansion nimi -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita kansion nimi. Paina sitten OK.
4. Valitse sopiva vaihtoehto Kansio-ominaisuus-kohdasta.
• Julkinen: Kaikki käyttäjät voivat käyttää kansiota.
• Suojattu: Määritä salasana, kun haluat estää luvatonta henkilöä
käyttämästä kansiota.
5. Valitse sopiva vaihtoehto Asiakirjan automaattinen poisto -kohdasta.
Tiedostojen poistamisen jälkeen niitä ei voi enää palauttaa.
2. Paina kansion nimen syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee
näkyviin.
Kirjoita kansion nimi. Paina sitten OK.
•
•
Kansion numeroksi lisätään automaattisesti ensimmäinen
vapaa numero.
• Jos et anna kansion nimeä, laite määrittää kansion nimeksi
'Nimetönxxx'. Kansion numeroksi merkitään ”xxx”.
3. Valitse sopiva vaihtoehto Kansio-ominaisuus-kohdasta.
• Julkinen: Kaikki käyttäjät voivat käyttää kansiota.
• Suojattu: Määritä salasana, kun haluat estää luvattomia henkilöitä
käyttämästä kansiota.
4. Valitse sopiva vaihtoehto Asiakirjan automaattinen poisto -kohdasta.
1 vuorokausi ~ 30 vuorokautta: Määritä aika, jonka tallennetut
tiedot säilytetään kansiossa. Määritetyn ajan päätyttyä tallennetut
tiedot poistetaan automaattisesti.
• Ei koskaan: Asetuksen mukaan tallennettuja tietoja ei poisteta.
6. Valitse tarvittaessa Suosikkikansio-asetus.
Jos valitset jo valittuna olevan suosikkikansion, näyttöön tulee varoitus.
Jos haluat vaihtaa suosikkikansion kansioon, jota muokkaat, valitse
Kyllä.
7. Paina näytöstä OK-painiketta.
Tiedostojen poistamisen jälkeen niitä ei voi enää palauttaa.
•
1 vuorokausi ~ 30 vuorokautta: Määritä aika, jonka tallennetut
tiedot säilytetään kansiossa. Määritetyn ajan päätyttyä tallennetut
tiedot poistetaan automaattisesti.
• Ei koskaan: Älä poista tallennettuja tietoja.
5. Valitse tarvittaessa Suosikkikansio-asetus.
Jos määrität Suosikki 1-, Suosikki 2- ja Suosikki 3 -kansion, laite
näyttää ne Asiakirjakansio-näkymässä.
Asiakirjakansio_ 154
Poista kansio
3. Määritä sopiva asetus vasemman ja oikean nuolinäppäimen avulla.
Voit poistaa luodun kansion.
Edes järjestelmänvalvoja ei voi poistaa Yleinen-kansiota.
1. Paina näytöstä Laitteen asetus > Sovelluksen asetus > Kansion
asetus > Poista kansio.
•
2. Valitse ylä- ja alanuolella sen kansion numero, jonka haluat poistaa. Voit
valita kansion suoraan Selaa-painikkeella.
3. Paina näytöstä OK-painiketta.
4. Paina Kyllä-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Asiakirjojen tallentaminen
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen todellisen
paperikoon.
• Väritila: Valitsee skannattujen tietojen väriasetukset.
• Kaksip.: Valitsee, skannaako laite alkuperäisen asiakirjan toisen
puolen vai molemmat puolet.
• Tarkkuus: Valitsee skannauksen tarkkuuden.
• Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten suunnan.
4. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Valitse OK.
5. Valitse kohdekansio, johon haluat tallentaa skannatut tiedot.
6. Paina OK-painiketta, kun haluat skannata tiedot ja tallentaa ne.
Voit tallentaa skannatut tiedot kiintolevylle käyttämällä Tallenna asiak.
-toimintoa Kopio-, Sk. s.postiin-, Skannaa palvelimeen-,
Skannauskohde: USB- tai Faksi-tilassa.
• Kopio: Lisätietoja on kohdassa "Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 75.
• Sk. s.postiin, Skannaa palvelimeen tai Skannauskohde: USB:
Lisätietoja on kohdassa "Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 97.
• Faksi: Lisätietoja on kohdassa "Asiakirjojen tallentaminen" sivulla 117.
Voit myös tallentaa skannatut tiedot suoraan Asiakirjakansio-kansiossa.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina näytöstä Asiakirjakansio > Tallenna asiakirja.
Asiakirjakansio_ 155
•
•
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen ja
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite
näyttää ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun.
Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet
valmis, paina tässä ikkunassa Ei.
Asiakirjakansionäytön tiedot
•
Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä > Valitse.
•
•
•
•
•
Työtyyppiluettelo: Näyttää töiden tyypit. Voit valita tarvittaessa
työtyypin.
Poista: Poistaa valitun tallennetun tiedon (katso "Tallennetun tiedon
poistaminen" sivulla 158).
Lähetä kohteeseen: Lähettää valitun tallennetun tiedon erityiseen
kohteeseen (katso "Tallennetun tiedon lähettäminen" sivulla 159).
Tulosta: Tulostaa valitun tallennetun tiedon (katso "Tallennetun tiedon
tulostaminen" sivulla 162).
Tulosta luettelo: Tulostaa tallennettujen tietojen luettelon valittuun
asiakirjakansioon (katso "Tallennetun tiedon tietojen tulostaminen"
sivulla 162).
Yhdistä: Yhdistää kaksi tallennettua tietoa tai useampia tallennettuja
tietoja yhdeksi tiedoksi (katso "Tallennettujen tietojen yhdistäminen"
sivulla 163).
•
: Tällä painikkeella voit valita valikot USB, Faksi,
Asiakirjakansio jne. Paina tätä painiketta ja valitse valikko, jonka haluat
avata.
•
: Voit tarkastella tallennettuja tietoja pikkukuva- tai
luettelonäkymässä.
Asiakirjakansion asetusten käyttäminen
Voit tulostaa tällä laitteella kiintolevylle tallennetut tiedot. Voit myös lähettää
tallennetut tiedot erityiseen kohteeseen valitsemalla Faksi, Sähköposti,
Palvelin, Kansio tai USB tai yhdistää kaksi tallennettua tietoa tai sitä
useamman tallennetun tiedon yhdeksi tiedostoksi.
Työtyypin valitseminen
•
Stored data (Tallennetut tiedot) -luettelo: Näyttää kaikki tallennetut
tiedot. Voit valita tallennetut tiedot tällä alueella.
Kun valitset ja avaat kansion, tallennettujen tietojen luettelon yläpuolella
näkyy työtyyppiluettelo. Työtyyppiluettelon oletusarvo on K. Jos valitset
työtyypin luettelosta, valitut työtyypit lajitellaan tallennettujen tietojen
luettelossa.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse lajiteltava työtyyppi.
•
•
•
•
Esikatselu: Näyttää esikatselukuvan. Tämä painike toimii vain silloin,
kun tallennettu tieto on valittuna (katso "Tallennettujen tietojen
esikatselu" sivulla 156).
+ Lisää : Tallentaa uuden skannatun tiedon (katso "Skannatun tiedon
lisääminen" sivulla 157).
Tiedot: Näyttää tarkat tiedot valitusta tallennetusta tiedosta (katso
"Tarkkojen tietojen tarkasteleminen" sivulla 158).
Muokkaa: Vaihtaa valitun tallennetun tiedon nimen ja tiedoston
asetuksen (katso "Tallennetun tiedon muokkaaminen" sivulla 158).
Tallennettujen tietojen esikatselu
Voit tarkastella tallennettuja tietoja esikatselunäkymässä valitsemalla
Esikatselu. Tämän asetuksen avulla voit käyttää useita käytännöllisiä
esikatselutoimintoja.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse tallennettu tieto tallennettujen tietojen luettelosta ja paina
Esikatselu.
Asiakirjakansio_ 156
Skannatun tiedon lisääminen
3. Valitse tarvittaessa sopiva esikatseluasetus.
Voit tallentaa uuden skannatun tiedon suoraan valitusta kansiosta.
1. Aseta alkuperäiset asiakirjat kopioitava puoli ylöspäin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen tai aseta yksi asiakirja
kopioitava puoli alaspäin skannerin valotuslasille ja sulje automaattinen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (katso "Alkuperäisten asiakirjojen
lisääminen" sivulla 33).
2. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
Työkalu
Toiminto
Pienentää esikatselukuvan kaksin- tai
nelinkertaisesti. Voit tarkastella pienennettyä kuvaa.
Suurentaa esikatselukuvan kaksin- tai
nelinkertaisesti. Voit tarkastella suurennetun kuvan
haluttua osaa.
Sovittaa esikatselukuvan esikatselunäytössä.
3. Paina + Lisää .
Jos valitut tallennetut tiedot sisältävät useita sivuja,
avaa muut sivut esikatselu varten käyttämällä
vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä.
Kiertää esikatselukuvaa 90 astetta vasta- tai
myötäpäivään.
Lähetä
kohteeseen
Lähettää esikatselutiedot erityiseen kohteeseen
(katso "Tallennetun tiedon lähettäminen"
sivulla 159).
Tulosta
Tulostaa kokonaiset sivut esikatselussa.
Poista sivu
Poistaa sivun, jota tarkastellaan
esikatseluikkunassa, valitusta tallennetusta
tiedosta. Jos tallennettu tieto koostuu vain yhdestä
sivusta, tallennettu tieto poistetaan.
Edellinen
Avaa edellisen sivun.
4. Määritä sopiva asetus vasemman ja oikean nuolinäppäimen avulla.
•
•
•
Asiakirjakansio_ 157
Alkuperäisen koko: Valitsee alkuperäisten asiakirjojen todellisen
paperikoon.
Väritila: Valitsee skannattujen tietojen väriasetukset.
Kaksip.: Valitsee, skannaako laite alkuperäisen asiakirjan toisen
puolen vai molemmat puolet.
• Tarkkuus: Valitsee skannauksen tarkkuuden.
• Alkuperäisen suunta: Valitsee alkuperäisten suunnan.
5. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Paina sitten OK.
6. Paina OK-painiketta, kun haluat skannata tiedot ja tallentaa ne.
•
•
Tallennetun tiedon muokkaaminen
Voit muuttaa valitun tallennetun tiedon nimeä.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
Jos haluat peruuttaa nykyisen skannaustyön, valitse
ohjauspaneelista Pysäytä. Voit myös poistaa nykyisen ja
odottavan työn valitsemalla ohjauspaneelista Työn tila. Valitse
peruutettava työ ja valitse sitten Poista (katso "Töiden tila
-painike" sivulla 28).
Jos alkuperäinen on asetettu skannerin valotuslasille, laite
näyttää ikkunan, jossa kysytään, haluatko asettaa toisen sivun.
Lisää toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun olet
valmis, paina tässä ikkunassa Ei.
Tarkkojen tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella valitun tallennetun tiedon tarkkoja tietoja. Voit myös vaihtaa
valitun tallennetun tiedon nimen ja tiedoston asetuksen painamalla
Muokkaa.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse muokattava tallennettu tieto. Valitse Muokkaa.
3. Näyttöön tulee Muokkaa-ikkuna.
4. Paina Tied.nimi-syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö tulee näkyviin.
Kirjoita haluamasi tiedostonimi. Valitse OK.
Tallennetun tiedon poistaminen
Voit poistaa valitun tallennetun tiedon.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse tallennettu tieto, jonka tarkkoja tietoja haluat tarkastella, ja valitse
Tiedot.
3. Näyttöön tulee Tiedot-ikkuna. Tarkista tarkat tiedot.
Jos haluat muuttaa nimeä, paina Muokkaa-painiketta.
4. Valitse Sulje.
2. Valitse poistettava tallennettu tieto. Valitse Poista.
3. Paina OK-painiketta, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Asiakirjakansio_ 158
Tallennetun tiedon lähettäminen
3. Valitse Faksi ja valitse sitten OK.
Voit lähettää tallennetun tiedon erityiseen kohteeseen valitsemalla Faksi,
Sähköposti, Palvelin, Kansio tai USB.
•
•
Faksi
Kopio: Tallennettu tieto säilytetään kansiossa.
Siirrä: Laite poistaa tallennetun tiedon lähettämisen
jälkeen.
•
Voit lähettää faksiin vain sellaisen tallennetun tiedon, jonka
JOB_TYPE-asetuksena on Box, Fax tai Scan.
• Lähetettyjen tietojen on oltava mustavalkoisia asiakirjoja, kun
Työtyyppi-asetuksena on Kansio tai Sk.. Et voi muussa
tapauksessa käyttää tätä ominaisuutta.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
4. Kun kohdistin vilkkuu syöttörivillä, näppäile faksinumero
ohjauspaneelin numeronäppäimistöltä tai valitse numero näytön
Osoitteisto-osasta, jos olet tallentanut sinne usein käyttämiäsi
faksinumeroita.
5. Paina Aloita-painiketta ohjauspaneelissa. Laite aloittaa faksin
lähettämisen kohteisiin.
2. Valitse lähetettävä tallennettu tieto. Valitse Lähetä kohteeseen.
Asiakirjakansio_ 159
Laitteen lähettäessä faksia et voi lähettää sähköpostia samaan
aikaan.
Sähköposti
Palvelin
Voit lähettää sähköpostiohjelmaan vain sellaisen tallennetun
tiedon, jonka JOB_TYPE-asetuksena on Box, Fax tai Scan.
Voit lähettää laitteeseen vain sellaisen tallennetun tiedon, jonka
JOB_TYPE-asetuksena on Box, Fax tai Scan.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse lähetettävä tallennettu tieto. Paina Lähetä kohteeseen.
3. Valitse Sähköposti ja valitse sitten OK.
2. Valitse lähetettävä tallennettu tieto ja valitse Lähetä kohteeseen.
3. Valitse Palvelin ja valitse sitten OK.
•
•
Kopio: Tallennettu tieto säilytetään kansiossa.
Siirrä: Laite poistaa tallennetun tiedon lähettämisen
jälkeen.
•
•
4. Lisää kaikki kohteet ponnahdusnäppäimistön avulla (katso
"Sähköpostiosoitteiden lisääminen osoitteistolla" sivulla 80 tai
"Sähköpostiosoitteiden syöttäminen ponnahdusnäppäimistöllä"
sivulla 80).
Jos olet jo konfiguroinut Lähettäjä-, Aihe- ja
Viesti-syöttöalueen kohdassa Laitteen asetus > Sovelluksen
asetus > Skannauskohde: sähköposti -asetukset > Yleiset,
näet lähettäjän sähköpostiosoitteen, aiheen ja viestin.
Kopio: Tallennettu tieto säilytetään kansiossa.
Siirrä: Laite poistaa tallennetun tiedon lähettämisen
jälkeen.
4. Paina palvelimen nimen syöttöaluetta. Lisää vastaanottajan
palvelinosoite manuaalisesti valitsemalla + Lisää (katso
"Palvelinosoitteiden syöttäminen manuaalisesti" sivulla 83).
Voit myös lisätä osoitteet helposti valitsemalla Osoitteisto (katso
"Palvelinosoitteiden lisääminen osoitteistosta" sivulla 83).
5. Valitse tallennetun tiedon tiedostomuoto vasemman ja oikean
nuolinäppäimen avulla Alusta-kohdasta.
6. Lähetä tallennettu tieto painamalla Aloita-painiketta.
Laitteen lähettäessä tallennettua tietoa et voi kopioida tai lähettää
faksia.
5. Valitse tallennetun tiedon tiedostomuoto vasemman ja oikean
nuolinäppäimen avulla Alusta-kohdasta.
6. Lähetä tallennettu tieto painamalla Aloita-painiketta.
Laitteen lähettäessä sähköpostia et voi kopioida tai lähettää
faksia.
Asiakirjakansio_ 160
Kansio
USB
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
Voit lähettää laitteeseen vain sellaisen tallennetun tiedon, jonka
JOB_TYPE-asetuksena on Box, Fax tai Scan.
Ominaisuus on käytettävissä vain silloin, kun USB-muistilaite on
yhdistetty laitteeseen.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse lähetettävä tallennettu tieto. Paina Lähetä kohteeseen.
3. Valitse Kansio ja valitse sitten OK.
•
•
Kopio: Tallennettu tieto säilytetään kansiossa.
Siirrä: Laite poistaa tallennetun tiedon lähettämisen
jälkeen.
2. Valitse lähetettävä tallennettu tieto ja valitse Lähetä kohteeseen.
3. Valitse USB. Valitse OK.
•
•
Kopio: Tallennettu tieto säilytetään kansiossa.
Siirrä: Laite poistaa tallennetun tiedon lähettämisen
jälkeen.
4. Valitse kohdekansio, johon tallennetut tiedot lähetetään.
5. Lähetä tallennettu tieto painamalla Liitä-painiketta.
4. Valitse kansio, johon skannattu kuva tallennetaan. Jos et valitse
kansiota, skannattu kuva tallentuu juurihakemistoon.
•
•
•
Asiakirjakansio_ 161
Jos haluat tallentaa lähetetyn tiedon uuteen kansioon, luo
uusi kansio USB-muistilaitteeseen valitsemalla Uusi
kansio.
Voit alustaa USB-muistilaitteen valitsemalla USB-muoto.
Voit tarkistaa USB-muistilaitteen tilan valitsemalla
USB-laitteen kapasiteetti.
3. Valitse sopiva vaihtoehto.
5. Valitse tallennetun tiedon tiedostomuoto vasemman ja oikean
nuolinäppäimen avulla Alusta-kohdasta.
6. Lähetä tallennettu tieto painamalla Liitä-painiketta.
•
•
•
Tallennetun tiedon tulostaminen
Voit tulostaa valitun tallennetun tiedon.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
Kopiot: Valitsee kopioiden määrän.
Väritila: Valitsee kopioiden väritilan.
Kaksip.: Valitsee laitteen tulostamaan kopiot paperin kummallekin
puolelle.
• Aut. sovitus: Määrittää automaattisen sovitusasetuksen. Laite
pienentää tai suurentaa alkuperäisen asiakirjan tulostuspaperin koon
mukaan.
• Paperilähde: Määrittää lokeron, jossa tulostettava paperi on.
4. Aloita tulostaminen painamalla OK-painiketta.
Tallennetun tiedon tietojen tulostaminen
Voit tulostaa valitun asiakirjakansion tiedot.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse tulostettava tallennettu tieto. Valitse Tulosta.
2. Valitse Tulosta luettelo.
Asiakirjakansio_ 162
Valitun asiakirjakansion yleiset tiedot ja tallennettu tieto tulostetaan.
Jos valitset työtyypin, tulosteessa näkyy valitun työtyypin
asiakirjaluettelo. Jos esimerkiksi valitset Kansio, tulosteessa näkyy
Kansio-työn asiakirjaluettelo.
3. Paina Yhdistä uusi tiedosto -syöttöaluetta. Ponnahdusnäppäimistö
tulee näkyviin.
Kirjoita kansion nimi. Paina sitten OK.
4. Valitse OK.
Tallennettujen tietojen yhdistäminen
Voit yhdistää kaksi tallennettua tietoa tai sitä useampia tallennettuja tietoja
yhdeksi tiedostoksi.
1. Paina Asiakirjakansio, valitse lisättävä kansio ja valitse näytöstä >
Valitse.
2. Valitse kaksi yhdistettävää tallennettu tietoa tai sitä useampia tietoja ja
valitse Yhdistä.
Voit käyttää ominaisuutta, jos valittujen asiakirjojen
työtyyppiasetus on sama. Jos Yhdistä-asetus ei ole käytössä, kun
valitset asiakirjoja, varmista, että töiden tyypit ovat samat.
Asiakirjakansio_ 163
Kansion käyttäminen SyncThru™ Web Service
-sovelluksessa
5. Näppäile tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut
laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos tärkeitä tietoja tallennetaan Kansio-kansioon, tiedot kannattaa
varmuuskopioida säännöllisesti. Samsung ei vastaa mistään
vahingoista tai tietojen menetyksestä, joka johtuu laitteen
väärinkäytöstä tai viasta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
Voit tallentaa tietokoneista lähetetyt asiakirjat tai skannatut kuvat
Kansio-tilassa. Voit luoda salasanan tiettyä asiakirjakansiota varten niin,
etteivät luvattomat käyttäjät voi käyttää sitä. Voit myös tulostaa tallennetut
asiakirjat käyttämällä eri tulostustoimintoja ja lähettää asiakirjat useisiin
kohteisiin, kuten sähköpostiohjelmaan, palvelimeen tai faksilaitteeseen.
Vain laitteen käyttäjiksi rekisteröidyt henkilöt voivat käyttää
Kansio-ominaisuutta kirjautumalla SyncThru™ Web Service-sovellukseen.
7. Valitse Kansio.
8. Valitse Lisää kansio. Näyttöön tulee Lisää-ikkuna.
Kansion asetus
Kun haluat käyttää Kansio-ominaisuutta, luo ensin uusi asiakirjakansio
valitsemalla Käyttäjän kansio. Voit muuttaa tai poistaa luotuja
asiakirjakansioita.
•
•
•
•
Voit luoda enintään 500 kansiota.
Asiakirjakansion nimen enimmäispituus on 30 merkkiä.
Kansio voi sisältää jopa 200 tallennettua asiakirjaa.
Yleinen-kansio on oletusarvon mukaan luotu valmiiksi.
9. Kirjoita lisättävän kansion nimi.
Ruudun numero -numeroksi lisätään automaattisesti
ensimmäinen vapaa numero.
10. Valitse tarvittaessa Suosikki-asetus.
Jos määrität Suosikki 1-, Suosikki 2- ja Suosikki 3 -kansion, laite
näyttää ne Asiakirjakansio-näkymässä.
Voit määrittää vain kolme suosikkikansiota. Jos kaikki
suosikkikansiot ovat valittuina, näyttöön tulee varoitus.
11. Valitse Automaattinen asiakirjan poisto -vaihtoehto.
Tiedostojen poistamisen jälkeen niitä ei voi enää palauttaa.
•
•
•
•
•
Lisää kansio: Luo uuden asiakirjakansion.
Poista kansio: Poistaa luodun asiakirjakansion.
Muokkaa kansiota: Muuttaa luotua asiakirjakansiota.
Selaa tiedostoja: Lisää valitun asiakirjakansion. Jos valitset Suojattu
kansio ja määrität salasanan uuden asiakirjakansion luonnin
yhteydessä, lisää salasana Salasana-ikkunassa.
1 vuorokausi ~ 30 vuorokautta: Määritä aika, jonka tallennetut
tiedot säilytetään kansiossa. Määritetyn ajan päätyttyä tallennetut
tiedot poistetaan automaattisesti.
• Ei käytössä: Tallennettua tietoa ei poisteta.
12. Valitse Suojattu kansio, kun haluat estää luvatonta henkilöstöä
käyttämästä ominaisuutta. Kirjoita salasana ja kirjoita se sitten
uudelleen.
Jos et halua käyttää Suojattu kansio -asetusta, ohita tämä
vaihe. Kaikki käyttäjät voivat käyttää luotua asiakirjakansiota.
13. Valitse Käytä.
Voit poistaa syötetyt tiedot valitsemalla Kumoa. Jos valitset
Peruuta, Lisää-ikkuna sulkeutuu.
Lisää kansio
Voit luoda uuden kansion, johon tallennat skannatut tiedot.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Valitse Kirj. sis.. Näyttöön tulee Kirj. sis.-ikkuna.
Asiakirjakansio_ 164
Muokkaa kansiota
Voit muuttaa luodun kansion asetuksia.
Voit muuttaa vain Automaattinen asiakirjan poisto -asetusta
Yleinen-kansiossa.
7. Valitse Kansio.
8. Valitse poistettava kansio.
9. Valitse Poista kansio.
Valitse OK, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
Asiakirjakansion hakeminen
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
7. Valitse Kansio.
8. Valitse muokattava kansio.
9. Valitse Muokkaa kansiota. Näyttöön tulee Muokkaa-ikkuna.
7. Valitse Kansio.
8. Kirjoita hakemasi asiakirjankansion nimi hakukenttään.
9. Napsauta
. Hakutulos tulee näyttöön.
Asiakirjakansion käyttäminen
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
10. Muuta kansion asetuksia.
11. Valitse Käytä.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
Voit poistaa syötetyt tiedot valitsemalla Kumoa. Jos valitset
Peruuta, Lisää-ikkuna sulkeutuu.
7. Valitse Kansio.
8. Valitse lisättävä kansio.
9. Valitse Selaa tiedostoja. Tallennettujen tietojen luettelo tulee
näkyviin.
Poista kansio
Voit poistaa luodun kansion.
Edes järjestelmänvalvoja ei voi poistaa Yleinen-kansiota.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
Asiakirjakansio_ 165
•
•
•
•
Muokkaa: Voit muuttaa valitun tallennetun asiakirjan nimeä.
Poista: Voit poistaa valitun tallennetun asiakirjan. Voit valita
kaikki asiakirjat valitsemalla sarakeotsikon valintaruudun.
Edellinen: Voit palata edelliselle sivulle.
Yhdistä: Voit yhdistää kaksi tallennettua tietoa tai sitä useampia
tallennettuja tietoja yhdeksi tiedostoksi.
•
•
•
•
•
•
: Voit hakea kansioon tallennettua asiakirjaa.
: Voit valita työtyypin työtyyppiluettelosta.
Valitut työtyypit lajitellaan tallennettujen tietojen luettelossa.
Pikkukuva: Jos valitset Pikkukuva, voit tarkastella
tallennettujen asiakirjojen pikkukuvia.
Luettelo: Voit määrittää asiakirjojen määrän luettelossa. Voit
tarkastella sen jälkeen asiakirjamäärää, jonka asetit
Luettelo-kohdassa.
Esikatselu: Jos valitset Esikatselu-ruudun, voit esikatsella
valittujen tietojen kuvaa luettelossa. Voit käyttää myös Tulostaja Lataa tietokoneeseen-toimintoja suoraan. Napsauta
(Tulosta) tai
(Lataa tietokoneeseen).
Tehtävä: Voit käyttää monia tallennettuihin tietoihin liittyviä
sopivia toimintoja.
Tallennettujen tietojen tulostaminen
Voit tulostaa tallennetun asiakirjan.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen.
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sovellusta viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos
7. Napsauta Kansio-painiketta.
8. Valitse kansio, joka sisältää tulostettavan asiakirjan. Valitse sitten
Selaa tiedostoja.
9. Valitse tulostettavat tallennetut tiedot. Valitse sitten Tulosta.
Näyttöön tulee Tulosta-ikkuna.
10. Määritä sopivat tulostusvaihtoehdot.
11. Aloita tulostaminen napsauttamalla Tulosta.
Tallennettujen tietojen kopioiminen
Voit kopioida tallennetun asiakirjan määritettyyn kansioon.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen.
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
-
Tulosta: Voit tulostaa valitun tallennetun tiedon (katso
"Tallennettujen tietojen tulostaminen" sivulla 166).
Kopioi lokeroon: Voit kopioida tallennetut tiedot
määritettyyn kansioon. Tallennettu tieto säilytetään kansiossa
(katso "Tallennettujen tietojen kopioiminen" sivulla 166).
Siirrä lokeroon: Voit siirtää tallennetut tiedot määritettyyn
kansioon. Laite poistaa tallennetut tiedot siirtämisen jälkeen
(katso "Tallennettujen tietojen siirtäminen" sivulla 167).
Lataa tietokoneeseen: Voit ladata tallennetun asiakirjan
omaan verkkotietokoneeseesi (katso "Asiakirjan lataaminen
tietokoneeseen" sivulla 167).
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sivustoa viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos.
7. Valitse Kansio.
8. Valitse kansio, joka sisältää kopioitavan asiakirjan. Valitse sitten
Selaa tiedostoja.
9. Valitse kopioitava asiakirja. Valitse sitten Kopioi lokeroon. Näyttöön
tulee Kopioi lokeroon -ikkuna.
10. Valitse kansio, johon kopioitava asiakirja tallennetaan.
11. Aloita kopioiminen napsauttamalla Valitse.
Asiakirjakansio_ 166
Tallennettujen tietojen siirtäminen
Voit siirtää tallennetun asiakirjan määritettyyn kansioon.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen.
(esimerkiksi http://123.123.123.123).
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sovellusta viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos
7. Napsauta Kansio-painiketta.
8. Valitse kansio, joka sisältää siirrettävän asiakirjan. Valitse sitten
Selaa tiedostoja.
9. Valitse siirrettävä asiakirja. Valitse sitten Siirrä lokeroon. Näyttöön
tulee Siirrä lokeroon -ikkuna.
10. Valitse kansio, johon siirrettävä asiakirja tallennetaan.
11. Aloita siirtäminen napsauttamalla Valitse.
Laite poistaa tallennetut tiedot siirtämisen jälkeen
Asiakirjan lataaminen tietokoneeseen
Voit ladata tallennetun asiakirjan omaan verkkotietokoneeseesi.
1. Käynnistä verkossa oleva tietokone ja avaa Web-selain.
2. Syötä laitteesi IP-osoite URL-osoitteeksi selaimeen
(esimerkiksi http://123.123.123.123)
3. Siirry SyncThru™ Web Service -esityksiin painamalla
Enter-näppäintä tai valitsemalla Siirry.
Voit tarvittaessa vaihtaa kielen SyncThru™ Web Service
-ohjelman oikeasta ylänurkasta.
4. Napsauta Kirj. sis. -painiketta. Näyttöön tulee Kirj. sis. -ikkuna.
5. Anna tunnus ja salasana. Valitse toimialue, kun kirjaudut laitteeseen.
6. Napsauta Kirj. sis. -painiketta.
Jos et käytä SyncThru™ Web Service -sovellusta viiteen
minuuttiin, sinut kirjataan siitä automaattisesti ulos
7. Napsauta Kansio-painiketta.
8. Valitse kansio, joka sisältää ladattavan asiakirjan. Valitse sitten
Selaa tiedostoja.
9. Valitse ladattava asiakirja. Valitse sitten Lataa tietokoneeseen.
Näyttöön tulee Lataa tietokoneeseen -ikkuna.
Toiminto ei ehkä ole käytettävissä valitun asiakirjan
työtyyppiasetuksen mukaan vaihdellen. Jos Lataa
tietokoneeseen -asetus ei ole käytössä, kun valitset
asiakirjoja, tarkista työtyyppiasetukset.
10. Valitse Lataa.
11. Valitse sopiva vaihtoehto, kun avattava ikkuna tulee näyttöön. Voit
avata tai tallentaa asiakirjan suoraan.
Asiakirjakansio_ 167
Hallintatyökalut
10.
Tässä luvussa kerrotaan hallintatyökaluista, joiden avulla saat kaiken hyödyn irti laitteestasi.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
Easy Capture Manager
Samsung AnyWeb Print
Easy Eco Driver
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen
Easy Capture Manager
Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
Kaappaa näyttöruutusi ja käynnistä Easy Capture Manager yksinkertaisesti
painamalla Tulosta näyttöruutu -näppäintä. Voit nyt helposti tulostaa
kaapatun näyttösi kaapattuna tai muokattuna.
Samsung AnyWeb Print
Käytettävissä vain Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmän X käyttäjille.
Tämän työkalun avulla Windows Internet Explorerin sivujen näyttökuvien
ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin
tavanomaisen ohjelman avulla. Voit siirtyä sivustoon, josta kyseinen työkalu
voidaan ladata, valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung
Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version.
Easy Eco Driver
Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
Easy Eco Driver -sovelluksella ennen tulostamista voit käyttää
Eco-ominaisuuksia paperin ja väriainekasetin säästämiseksi . Tämän
sovelluksen käyttämiseksi tulee valita Start Easy Eco Driver before
printing job tulostimen ominaisuuksissa.
Easy Eco Driver -sovellus antaa myös yksinkertaisesti muokata kuten
poistaa kuvia sekä tekstejä, muuttaa fontteja, ja paljon muuta. Voit tallentaa
usein käytettyjä asetuksia esiasetukseksi.
Kuinka käytetään:
1. Avaa tulostettava asiakirja.
2. Tulosta asiakirja.
3. Valitse valinnat, joita haluat käyttää asiakirjaan.
Tässä näkyy esikatselukuva käytetyistä ominaisuuksista.
4. Valitse Tulosta.
Käyttäminen Samsung Printer Status
Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen
Linuxin Unified Driver Configurator käyttäminen
Samsung Easy Printer Manager on Windows-pohjainen sovellus, jossa
Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi sijaintipaikaksi. Samsung
Easy Printer Manager yhdistää laiteasetukset sekä tulostusympäristöt,
asetukset/toiminnot ja käynnistyksen. Kaikilla näillä ominaisuuksilla on
yhdyskäytävä Samsung-laitteen käytön helpottamiseksi. Samsung Easy
Printer Managerissa on kaksi eri käyttöliittymää, josta käyttäjä voi valita:
peruskäyttöliittymän ja käyttöliittymän lisäasetusten käyttö. Vaihtaminen
kahden käyttöliittymän välillä käy vaivattomasti: yhdellä painikkeen
napsautuksella.
Samsung Easy Printer Managerin merkitys
Ohjelman avaaminen:
Windowsille
Valitse Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.
MAC-käyttöjärjestelmälle,
Avaa Applications-kansio > Samsung-kansio > Samsung Easy Printer
Manager.
Samsungin Samsung Easy Printer Manager -liittymä koostuu erilaisista
perusosioista seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:
Näyttökuva voi poiketa riippuen käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä.
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen
käyttäminen
•
•
•
Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai
lisäominaisuuksista riippuen.
Käytettävissä vain Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmän X
käyttäjille.
Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi on minimivaatimus
Samsung Easy Printer Manager:lle.
Hallintatyökalut_ 168
1
Tulostinluettelo
Tulostinluettelo näyttää tietokoneellesi asennetut
tulostimet ja verkkohavaitsemisen lisäämät
verkkotulostimet (vain Windows).
Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit
tarkistaa tiedot, kuten laitteen mallin nimen,
IP-osoitteen (tai portin nimen) ja laitteen tilan.
2
Tulostimen
tiedot
Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas.
Vianmääritys-painike: Virheen
tapahtuessa tämä painike avaa
Troubleshooting Guide-luvun. Voit avata
heti ao. osion suoraan käyttöoppaasta.
Sisältää linkkejä lisäasetuksiin, määrityksiin,
ohjeeseen ja laitetietoihin vaihtamiseksi.
3
4
Sovelluksen
tiedot
Pikalinkit
-painiketta käytetään käyttöliittymän
vaihtamiseksi käyttöliittymän
lisäasetuskäyttöön ( katso "Käyttöliittymän
lisäasetusten yleiskuvaus" sivulla 169).
Näyttää Pikalinkit laitteen varsinaisiin toimintoihin.
Tämä osio sisältää myös linkkejä lisäasetusten
käyttämiseksi.
Jos yhdistät laitteesi verkkoon, SyncThru™
Web Service -kuvake otetaan käyttöön.
Näyttää tiedot valitusta laitteesta, jäljellä olevasta
väriainetasosta ja paperista. Tiedot vaihtelevat
valitusta laitteesta riippuen. Joissakin laitteissa ei
ole tätä ominaisuutta.
5
Sisältöalue
6
Napsauta Tilaa-painiketta tarvikkeiden
Tilaa tarvikkeita tilausikkunasta. Voit tilata uusia väriainekasetteja
verkosta.
Faksaus tietokoneeseen -asetukset
Tämä valikko sisältää asetukset, jotka liittyvät valitun laitteen
perusfaksitoimintaan.
• Poista käyt.: Jos Poista käytöstä -asetuksena on Paalla, tulevia
fakseja ei oteta vastaan tähän laitteeseen.
• Ota faksien vastaanotto laitteesta käyttöön: Mahdollistaa
faksauksen laitteessa ja mahdollistaa lisäasetusten tekemisen.
Hälytysasetukset (vain Windows)
Tämä valikko sisältää vikahälytykseen liittyvät asetukset.
• Tulostinhälytys: Sisältää hälytyksen saapumisaikaan liittyvät
asetukset.
• Sähköposti-ilmoitus: Tarjoaa sähköpostin kautta saapuvien
hälytysten vastaanottamiseen liittyviä vaihtoehtoja.
• Hälytyshistoria: Sisältää laitteen ja väriaineeseen liittyvien
hälytysten historian.
Työseuranta
Sisältää kyselyn määrätyn työseurantakäyttäjän tiedonannosta. Tämä
tiedonanto voidaan luoda käyttää sitä laitteisiin työseurantaohjelmiston
välityksellä, kuten SyncThru™ tai CounThru™ -järj.valvojan ohjelmisto.
Käyttäminen Samsung Printer Status
Samsung Printer Status on ohjelma, joka valvoo ja tiedottaa laitteen tilasta.
•
•
•
Tässä käyttöoppaassa näkyvä Samsung Printer Status -ikkuna ja
sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai
käyttöjärjestelmän mukaan.
Tarkasta käyttöjärjestelmä(t), joka on/jotka ovat yhteensopivia
laitteen kanssa (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 126).
Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
Samsung Printer Statusn yleiskuvaus
Valitse Ohje-valikko tai napsauta
-painiketta ikkunasta ja
napsauta mitä tahansa valintaa lisätietoja varten.
Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus
Käyttöliittymän lisäasetukset on tarkoitettu verkosta ja laitteista vastuussa
olevan henkilön käyttöön.
Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista
riippuen. Jos jokin valikko ei näy, sen ohjeet eivät koske laitettasi.
Laitteen asetukset
Jos tulostuksessa ilmenee virhe, voit tarkistaa virheen Samsung Printer
Status -ohjelmasta. Samsung Printer Status asennetaan automaattisesti
asentaessasi laitteen ohjelmiston.
Samsung Printer Statusn voi käynnistää myös manuaalisesti. Mene
kohtaan Tulostusmääritykset, napsauta Perusasetukset-välilehteä >
Tulostimen tila -painiketta.
Nämä kuvakkeet ilmestyvät Windowsin tehtäväpalkkiin:
Kuvake
Voit tehdä erilaisia laitteen asetuksia, kuten laitteen asetus, paperi,
asettelu, emulointi, verkko ja tulostustiedot.
Merkitys
Normaali
Laite on valmiustilassa eikä ole vikoja tai
varoituksia.
Varoitus
Laite on tilassa, jossa vika saattaa tulla.
Esimerkiksi väriaine voi olla vähissä, ja se
voi myöhemmin loppua.
Skannaus tietokoneeseen -asetukset
Tämä valikko sisältää asetukset halutessasi luoda tai poistaa Skannaa
PC:hen -profiilit.
• Skannauksen aktivointi: Määrittää, otetaanko skannaus käyttöön
laitteeseen vai ei.
• Perus-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät yleisiin skannausja laiteasetuksiin.
• Kuva-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan
muuttamiseen.
Hallintatyökalut_ 169
Kuvaus
Virhe
Laitteessa on ainakin yksi virhe.
Samsung Easy Document Creator -sovelluksen
toiminta
Ohjelman avaaminen:
Valitse Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung Printers >
Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document Creator.
Samsung Easy Document Creator -liitäntä muodostuu erilaisita perusosista
kuten seuraavassa taulukossa on kuvattu:
Näyttökuva voi poiketa riippuen käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä.
1
Väriaineen
määrä
Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa jäljellä
olevan väriaineen määrää. Edellä olevassa
ikkunassa näkyvä laite ja väriainekasettien
määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen
mukaan. Joissakin laitteissa ei ole tätä
ominaisuutta.
2
Vaihtoehto
Voit asettaa tulostustöiden hälytyksiin liittyviä
vaihtoehtoja.
3
Tilaa tarvikkeita Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas.
4
Käyttöopas
5
Sulje
Virheen tapahtuessa tämä painike avaa
Troubleshooting Guide-luvun. Voit avata
vianmääritysosion myös suoraan
käyttöoppaasta.
Sulje ikkuna.
(Tiedot)
Samsung Easy Document Creator -sovelluksen
käyttäminen
Samsung Easy Document Creator on sovellus, joka auttaa käyttäjiä
skannaamaan, laatimaan, ja tallentamaan asiakirjoja useissa formaateissa,
sisältäen .epub-formaatin. Nämä asiakirjat voidaan jakaa sosiaalisen
verkotussivustojen tai faksin kautta. Oletpa opiskelija, jonka tarvitsee
järjestää tutkimus kirjastosta tai kotiäiti, joka jakaa skannattuja kuvia viime
vuoden syntymäpäiväjuhlilta, Easy Document Creator tarjoaa sinulle
tarvittavat työkalut.
•
•
•
1
Napsauta ohje-painiketta saadaksesi tiedot
mistä tahansa valinnasta, jota haluat käyttää.
(Ohje)
2
Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmän käyttäjille.
Windows XP tai uudempi ja Internet Explorer 6.0 tai uudempi on
minimivaatimus Samsung Easy Document Creator -sovellukselle.
Samsung Easy Document Creator asennetaan automaattisesti,
kun asennat laitteen ohjelmiston.
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje (
ja napsauta vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.
Napsauta Tiedot-painiketta nähdäksesi
ohjelman versiotiedot.
) -painiketta
Hallintatyökalut_ 170
Pikaskannaus
Skannaa automaattisesti Konfiguroinnissa
toimitetuilla asetuksilla. Voit esiasettaa
valinnat kuten kuvan tyypin, asiakirjan koon,
resoluution, tai tiedoston tyypin (katso
"Pikaskannaus" sivulla 171).
Tarjoaa lisää perusteellisia valintoja
skannatuille asiakirjoille
yksitellen-periaatteella (katso
"Skannaaminen" sivulla 171).
Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje (
ja napsauta vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.
Ominaisuuksien käyttäminen
Tekstin muunnos on käytettävissä vain
erillisessä asennustiedostossa
toimitetun optisen merkintunnistuksen
(OCR) -ohjelmiston asentamisen
jälkeen.
3
Skannaus
•
•
•
•
•
4
5
6
SNS-lähetys
Muunnos
sähköiseksi
kirjaksi
Lähetä faksi
Kuvan skannaus: Käytä skannausta
yksittäisessä tai useammissa kuvissa.
Asiakirjan skannaus: Käytä
skannaukseen asiakirjoja, joissa on tekstiä
tai tekstiä ja kuvia.
Tekstin muunnos: Käytä
skannausasiakirjoja, jotka tulee tallentaa
muokattavissa olevaan tekstimuotoon.
Kirjan skannaus: Käytä kirjojen
skannaukseen tasoskanneria.
Suosikit: Käyttäjän luomat suosikit usein
käytetyille skannausasetuksille.
Tarjoaa helpon ja nopean keinon lähettää
tiedostoja valikoimaan sosiaalisia
verkostointisivustoja (SNS). Skannaa kuva
suoraan tai valitse olemassa oleva kuva
siirrettäväksi Facebookiin, Flickriin, Picasaan,
Googleen, tai Twitteriin (katso "Skannaus
sosiaaliseen verkkosivustoon" sivulla 171).
SNS-lähetys on käytettävissä vain sen
jälkeen, kunMicrosoft™.NET
Framework 3.5 Service Pack 1 on
asennettu (http://www.microsoft.com/
download/en/details.aspx?id=22) ja
Windows XP tai uudempi ja Internet
Explorer 7.0 tai uudempi tarvitaan
Tarjoaa kyvyn skannata useita asiakirjoja
yhteen sähköiseen kirjaan tai muuntaa
olemassa olevia tiedostoja sähköisen kirjan
muotoon (.epub file) (katso "Muunnos
sähköiseksi kirjaksi" sivulla 172).
8
9
1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa
asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta Skannaa alkunäytöltä.
3. Valitse skannauksen tyyppi tai suosikit, sen jälkeen napsauta
Käynnistä.
4. Tee säädöt kuvaan (Skannausasetukset ja Muita asetuksia).
5. Napsauta Skannaa skannateksesi lopullisen kuvan tai Esiskannaa
saadaksesi toisen esikatselukuvan.
6. Valitse Tallenna sijaintiin, Lähetä sähköpostiin, tai Lähetä
sosiaaliseen sivustoon.
7. Napsauta Tallenna (Skannauksen tallennus), Lähetä (
Skannauksen sähköpostitus), tai Jaa (Lähettäminen).
Jos asiakirjalasilla ei ole tilaa, enemmän kuin yksi kota voidaan
skannata samanaikaisesti. Käytä
valinnan alueita.
-työkalua tekemään usean
Pikaskannaus
Pikaskannauksen konfigurointi
Pikaskannauksen valintojen asettaminen:
1. Napsauta Kokoonpano alkunäytöltä.
2. Napsauta Oletus käyttääksesi oletusasetuksia, tai valitse omat
valintasi.
3. Napsauta Käytä muutosten tallentamiseksi.
Pikaskannauksen käyttäminen
1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa
asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta Pikaskannaus alkunäytöltä.
3. Valitse tallennuspaikka skannatuille kuville.
4. Napsauta Tallenna kuvan tallentamiseksi.
Napsauta Skannaa lisää skannataksesi toisen kuvan samoilla
asetuksilla.
Skannaa suoraan
Konfigurointi
Tarjoaa valinnat toiminnoille Yleinen ja
Pikaskannaus.
Laitteen nimi
Näyttää sannaus-/faksauslaitteen valmiina
käyttöön.
Etsi
Skannaaminen
Skannaus sosiaaliseen verkkosivustoon
Tarjoaa kyvyn faksata suoraan Easy
Document Creator -sovelluksesta, jos
Samsung Network PC Fax -ohjain on
asennettu (katso "Faksin käyttäminen
tietokoneessa" sivulla 103).
Jos Samsung Network PC Fax -ohjainta
ei ole asennettu, tämä näkyy harmaana.
7
) -painiketta
1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa
asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta SNS-lähetys alkunäytöltä.
3. Napsauta Skannaa sosiaaliseen verkkosivustoon > Käynnistä.
4. Napsauta Skannaa.
Lähetä olemassa oleva tiedosto
Jos et voi nähdä yhtään laitetta valmiina
käyttöön, napsauta tätä painiketta laitteen
löytämiseksi.
Napsauta Etsi nyt etsiäksesi
automaattisesti kaikki laitteet, joihin
sinulla on pääsy.
1. Napsauta SNS-lähetys alkunäytöltä.
2. Napsauta Tiedosto sosiaaliseen verkkosivustoon > Käynnistä.
3. Valitse sivusto ja napsauta Lisää kuva löytääksesi lähetettävän
kuvan.
4. Valitse sosiaalinen verkkosivusto, johon kuva lähetetään ja napsauta
Seuraava.
5. Noudata kullakin sosiaalisella verkkosivustolla olevia ohjeita.
Hallintatyökalut_ 171
Jos on joitakin ongelmia pääsyssä tai lähettämisessä kullekin
sosiaaliselle verkkosivustolle johtuen verkkoympäristön seikoista,
sinun tarvitsee tarkistaa turvallisuusrajoitukset, jotka on ylläpitäjän
kanssa todennettu verkossasi. SNS-lähettämisen oikean
toiminnan takaamiseksi Samsung Easy Document Creator
-sovelluksessa rajoittamaton verkkoympäristö tarvitaan
HTTPS-kommunikointiin.
Linuxin Unified Driver Configurator käyttäminen
Muunnos sähköiseksi kirjaksi
Unified Driver Configurator -työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti laitteiden
määrittämiseen. Sinun on asennettava Unified Linux Driver, jotta voit
käyttää Unified Driver Configurator -työkalua Katso Järjestelmänvalvojan
opas.
Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, järjestelmä luo Unified Driver
Configurator -kuvakkeen automaattisesti työpöydälle.
Skannaa suoraan
Unified Driver Configurator -sovelluksen avaaminen
1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa
asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta Muunnos sähköiseksi kirjaksi alkusivulta.
3. Napsauta Skannaa sähköiseksi kirjaksi > Käynnistä.
4. Anna nimi ja tekijä käytettäväksi metatag-tietona .epub-tiedostoa
varten, tiedostonimi, ja valitse tallennuspaikka.
5. Napsauta Tallenna.
1. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver Configurator
-kuvaketta.
Voit myös napsauttaa Käynnistys-valikon kuvaketta ja valita sitten
vaihtoehdot Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2. Siirry haluamaasi määritysikkunaan napsauttamalla sitä vastaavaa
painiketta näytön vasemmassa reunassa.
Muunna olemassa olevat tiedostot
1.
2.
3.
4.
Napsauta Muunnos sähköiseksi kirjaksi alkusivulta.
Napsauta Tiedosto sähköiseksi kirjaksi > Käynnistä.
Napsauta Lisää kuva löytääksesi muunnettavan tiedoston.
Anna nimi ja tekijä käytettäväksi metatag-tietona .epub-tiedostoa
varten, tiedostonimi, ja valitse tallennuspaikka.
5. Napsauta Tallenna.
Faksin lähettäminen
1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa
asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta Lähetä faksi alkunäytöltä.
3. Napsauta lisää tiedosto ja paikallista faksattava tiedosto.
4. Napsauta Lähetä faksi.
5. Anna faksin tiedot (vastaanottajan numero, kansilehden tiedot, jne).
6. Napsauta Lähetä.
1 Tulostimien määritys
2 Skannerien määritys
Lisäosat
Näytön ohjevalikon saa avattua valitsemalla Help.
Easy Document Creator luo myös lisäosat Microsoft PowerPoint'ia, Word'ia,
ja Excel'iä varten. Nämä uudet lisäosat ovat uudessa Easy Document
Creator -valikossa sovellusten valikkopalkeissa: Skannaa Officeen, Lähetä
faksi, ja Sähköinen kirja.
3. Kun määritykset on tehty, sulje Unified Driver Configurator valitsemalla
Exit.
Hallintatyökalut_ 172
Printers configuration
Classes-välilehti
Printers configuration -näytössä on kaksi välilehteä: Printers ja Classes.
Classes-välilehdessä on luettelo käytettävissä olevista laiteluokista.
Printers-välilehti
Voit tarkistaa järjestelmän senhetkisen tulostinkokoonpanon
napsauttamalla Unified Driver Configurator -ikkunan vasemmalla
puolella olevaa tulostinkuvaketta.
1
Näyttää kaikki laiteluokat.
2
Näyttää luokan tilan ja luokkaan kuuluvien laitteiden määrän.
•
•
•
Refresh: Päivittää luokkien luettelon.
Add Class: Lisää uuden laiteluokan.
Remove Class: Poistaa valitun laiteluokan.
1
Vaihtaa Printers configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki asennetut laitteet.
Scanners configuration
3
Näyttää laitteen tilan, mallin nimen ja URI-tunnuksen.
Tämän ikkunan kautta voit valvoa skannerien toimintaa, tarkastella
asennettujen Samsung-laitteiden luetteloa, muuttaa laitteiden asetuksia ja
skannata kuvia.
Tulostimen ohjauspainikkeet ovat seuraavat:
• Refresh: Päivittää käytettävissä olevien laitteiden luettelon.
• Add Printer: Mahdollistaa uuden laitteen lisäämisen.
• Remove Printer: Poistaa valitun laitteen.
• Set as Default: Määrittää valittuna olevan laitteen oletuslaitteeksi.
• Stop/Start: Pysäyttää tai käynnistää laitteen.
• Test: Tulostaa testisivun, jotta voidaan tarkistaa, että laite toimii
oikein.
• Properties: Sallii tarkastella ja muuttaa tulostimen asetuksia.
•
1
Vaihtaa Scanners configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki asennetut skannerit.
3
Näyttää skannerin valmistajan, mallin nimen ja tyypin.
Properties: Mahdollistaa skannausasetusten muuttamisen ja asiakirjan
skannaamisen.
Hallintatyökalut_ 173
Ports configuration
Tässä ikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevien porttien luetteloa,
tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa varatun portin, kun portin varannut
laite on lopettanut työn jostakin syystä.
•
•
1
Vaihtaa Ports configuration -näyttöön.
2
Näyttää kaikki käytettävissä olevat portit.
3
Näyttää portin tyypin, siihen kytketyn laitteen ja sen tilan.
Refresh: Päivittää käytettävissä olevien porttien luettelon.
Release port: Vapauttaa valitun portin.
Porttien jakaminen tulostimien ja skannerien välillä
Laite voidaan kytkeä isäntätietokoneeseen rinnakkaisportin tai
USB-portin kautta. Koska laite sisältää enemmän kuin yhden laitteen
(tulostin ja skanneri), asiakassovellusten on voitava käyttää näitä
laitteita yhden syöttö- ja tulostusportin kautta.
Unified Linux Driver -ohjainpaketti tukee porttien jakamista
Samsung-tulostimen ja -skannerin välillä. Ohjaimet vaihtavat tietoja
laitteidensa kanssa laiteporttien kautta. Kaikkien laiteporttien
senhetkinen tila voidaan tarkistaa Ports configuration -ikkunasta.
Portinjakotoiminto estää laitteen toisen toimivan lohkon käytön toisen
lohkon ollessa jo käytössä.
Uusi laite kannattaa asentaa järjestelmään Unified Driver Configurator:in
avulla. Tällöin sinua pyydetään valitsemaan uuden laitteen syöttö- ja
tulostusportti. Tämä valinta takaa laitteen mahdollisimman sujuvan
toiminnan. Skanneriohjaimet valitsevat skannerien syöttö- ja
tulostusportit automaattisesti oikein, joten asetukset ovat
oletusarvoisesti oikein.
Hallintatyökalut_ 174
Vianmääritys
11.
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Väriaineen jakaminen tasaisesti
Väriainekasetin vaihtaminen
Paperipölylistan ja kuvayksiköiden lataajien puhdistaminen
Kuvayksikön vaihtaminen
Jäteväriainesäiliön vaihtaminen
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmia tämän luvun avulla, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan tai huoltokeskukseen. Saat yhteystiedot selville
kohdista Laitteen asetus > Asiakastuki > Yhteystiedot tai
Huoltokeskus. Laitteen järjestelmänvalvoja määrittää kyseiset tiedot.
Asiakirjatukosten poistaminen
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
Paperitukosten poistaminen
Näytön ilmoitukset
Muiden ongelmien ratkaiseminen
tulostuslaatuongelmia ilmenee.
2. Vedä vastaava väriainekasetti ulos laitteesta.
Väriaineen jakaminen tasaisesti
Kun väriainekasetti on lähes tyhjä
• valkoisia raitoja tai vaaleita tulosteita esiintyy
• Värin vähyyteen liittyvä viesti tulee näyttöön.
• tilan merkkivalo vilkkuu punaisena.
Jos näin tapahtuu, voit tilapäisesti parantaa tulostuslaatua jakamalla
kasetissa jäljellä olevan väriaineen tasaisesti. Joissakin tapauksissa
valkoisia juovia tai vaaleaa tulostusjälkeä esiintyy myös väriaineen
jakamisen jälkeen.
Voit katsoa animaation väriaineen jakamisesta tasaisesti
napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa etukansi.
3. Ravistele kasettia reippaasti 5–6 kertaa, jotta väriaine jakautuu
tasaisesti kasetin sisällä.
Väriainehiukkasia saattaa päästä laitteen sisälle, mutta laite ei
välttämättä ole vioittunut. Ota yhteyttä huoltoon, kun
Vianmääritys_ 175
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla
ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen
kiinnittymään kankaaseen.
4. Pidä kiinni väriainekasetista ja kohdista se laitteen sisällä olevaan
vastaavaan aukkoon. Työnnä se takaisin aukkoonsa, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Väriainekasetin vaihtaminen
Laitteessa käytetään neljää väriä, ja siinä on oma väriainekasettinsa
jokaiselle värille: keltainen (Y), magenta (M), syaani (C) ja musta (K).
Kun väriainekasetti on täysin tyhjä
• tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi ja väriainekasetin vaihtamista
koskeva virheilmoitus tulee näyttöön
• laite lopettaa tulostamisen ja saapuvat faksit tallentuvat laitteen muistiin
Kun värilliset väriainekasetit ovat tyhjiä, mutta väriainetta on jäljellä
mustassa väriainekasetissa, voit kuitenkin edelleen tulostaa
mustavalkoisia tulostustöitä (lähetetyn työn on oltava mustavalkoinen).
• tarkista laitteesi väriainekasetin tyyppi.
Malli
CLX-9252
Series
5. Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
CLX-9352
Series
Keskimääräinen
riittävyysa
Osan nimi
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 25
000 vakiosivua
CLT-K606S (musta)
Alue Ab:
CLT-K6062S (musta)
Värillisen kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 15
000 vakiosivua (syaani/
magenta/keltainen)
CLT-C607S (syaani)
CLT-M607S (magenta)
CLT-Y607S (keltainen)
Alue Ab:
CLT-C6072S (syaani)
CLT-M6072S (magenta)
CLT-Y6072S (keltainen)
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 25
000 vakiosivua
CLT-K606S (musta)
Alue Ab:
CLT-K6062S (musta)
Värillisen kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 20
000 vakiosivua (syaani/
magenta/keltainen)
CLT-C606S (syaani)
CLT-M606S (magenta)
CLT-Y606S (keltainen)
Alue Ab:
CLT-C6062S (syaani)
CLT-M6062S (magenta)
CLT-Y6062S (keltainen)
Värillisen kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 15
000 vakiosivua (syaani/
magenta/keltainen)
CLT-C607S (syaani)
CLT-M607S (magenta)
CLT-Y607S (keltainen)
Alue Ab:
CLT-C6072S (syaani)
CLT-M6072S (magenta)
CLT-Y6072S (keltainen)
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu viiden prosentin peiton mukaan.
Jos etukantta ei ole suljettu kokonaan, laite ei toimi.
b. Alue A: Albania, Itävalta, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros,
Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka,
Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Alankomaat,
Norja, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja,
Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia.
Vianmääritys_ 176
2. Vedä vastaava väriainekasetti ulos laitteesta.
Malli
SCX-8230
Series
SCX-8240
Series
Keskimääräinen
riittävyysa
Osan nimi
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 20 000
vakiosivua
MLT-K607S
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 35 000
vakiosivua
MLT-K606S
(vain Etelä Korea/
Yhdysvallat)
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 20 000
vakiosivua
MLT-K607S
Mustan kasetin
keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 35 000
vakiosivua
MLT-K606S
(vain Etelä Korea/
Yhdysvallat)
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu kuuden prosentin peiton mukaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että väriainekasetti on vaihdettava.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita väriainekasetin
vaihtamisesta, napsauttamalla tätä linkkiä.
3. Ota uusi väriainekasetti pakkauksesta.
1. Avaa etukansi.
4. Käännä kasettia 5–6 kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin
sisällä.
5. Vedä sinetöintiteippi varovasti irti väriainekasetista.
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla
ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen
kiinnittymään kankaaseen.
Vianmääritys_ 177
6. Pidä kiinni väriainekasetista ja kohdista se laitteen sisällä olevaan
vastaavaan aukkoon. Työnnä se takaisin aukkoonsa, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Paperipölylistan ja kuvayksiköiden lataajien
puhdistaminen
Paperipölylista ja kuvayksikön lataaja on puhdistettava määritetyn
tulostemäärän jälkeen. Kun näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään
puhdistamaan lataaja, paperipölylista on puhdistettava ensin. Puhdista
sitten lataaja. Ajankohta, jolloin viesti tulee näyttöön, riippuu
ympäristötekijöistä, kuten korkeudesta merenpinnasta, lämpötilasta sekä
ilmankosteudesta. Paperipölylista ja lataaja on puhdistettava tulostuslaadun
säilyttämiseksi. Jos puhdistus on tehty, viesti häviää automaattisesti.
Noudata puhdistuksessa seuraavia ohjeita.
Voit katsoa animaation kuvayksiköiden lataajan puhdistuksesta
napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa etukansi.
7. Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
2. Pidä kiinni vasemman- ja oikeanpuoleisista lukitusvivuista ja työnnä niitä
samalla ulospäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (CLX-9252 9352 Series)
Jos etukantta ei ole suljettu kokonaan, laite ei toimi.
Vianmääritys_ 178
Nosta lukitusvipua ylöspäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (SCX-8230
8240 Series)
4. Vedä paperipölylista ulos.
5. Poista paperipöly.
3. Pidä kiinni ja paina vipua alaspäin ja avaa sisäkansi.
Vianmääritys_ 179
6. Aseta paperipölylista takaisin paikoilleen.
8. Vedä vastaava lataajan puhdistin kokonaan esiin alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla.
Älä vedä lataajan puhdistinta voimakkaasti, jotta se ei irtoa
laitteesta. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
7. Sulje sisäkansi.
9. Työnnä vastaava lataajan puhdistin kokonaan paikoilleen alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla.
Toista vaiheet 8 ja 9 viisi kertaa.
Vianmääritys_ 180
10. Aseta jäteväriainesäiliö laitteeseen niin, että se lukittuu paikalleen.
Kuvayksikön vaihtaminen
Laitteessa käytetään neljää väriä, ja siinä on oma kuvayksikkö jokaiselle
värille: keltainen (Y), magenta (M), syaani (C) ja musta (K).
Kun kuvayksikön käyttöikä on päättynyt
• tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi ja kuvayksikön vaihtamista koskeva
virheilmoitus tulee näyttöön
• tarkista laitteen kuvayksikön tyyppi.
Tässä vaiheessa kuvayksikkö on vaihdettava.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita kuvayksikön vaihtamisesta,
napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa etukansi.
11. Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
2. Pidä kiinni vasemman- ja oikeanpuoleisista lukitusvivuista ja työnnä niitä
samalla ulospäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (CLX-9252 9352 Series)
Jos viesti tulee uudelleen näyttöön, toista vaiheet 8 ja 9.
Vianmääritys_ 181
Nosta lukitusvipua ylöspäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (SCX-8230
8240 Series)
4. Vedä vastaava kuvayksikkö ulos laitteesta.
3. Pidä kiinni ja paina vipua alaspäin ja avaa sisäkansi.
5. Ota uusi kuvayksikkö pakkauksesta.
Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
kuvayksikköpakkauksen avaamiseen. Ne saattavat vahingoittaa
kuvayksikön pintaa.
6. Poista kuvayksikön pintaa suojaava paperi.
Vianmääritys_ 182
7. Irrota teippi kahvasta.
11. Vedä OPC-suojus pois.
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla
ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen
kiinnittymään kankaaseen.
8. Vedä kuminen pysäytin kehittimestä.
•
•
Varo naarmuttamasta kuvayksikön pintaa.
Älä altista kuvayksikköä valolle pidemmäksi aikaa kuin
muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä.
Suojaa se tarvittaessa paperiarkilla peittämällä.
12. Pidä kiinni uuden kuvayksikön kahvoista ja työnnä kuvayksikköä,
kunnes se lukittuu paikalleen.
9. Irrota kehittimen ympärillä oleva teippi.
10. Irrota teippi kuvayksiköstä.
Vianmääritys_ 183
13. Sulje sisäkansi.
14. Irrota laserskannausyksikön eli LSU:n näytön puhdistuslista.
15. Etsi LSU:n näytön puhdistusaukko ja aseta LSU:n näytön puhdistuslista
siihen. Puhdista LSU:n näyttö työntämällä ja vetämällä hitaasti LSU:n
näytön puhdistuslistaa neljä tai viisi kertaa.
16. Aseta LSU:n näytön puhdistuslista takaisin paikalleen.
17. Aseta jäteväriainesäiliö laitteeseen niin, että se lukittuu paikalleen.
Vianmääritys_ 184
1. Avaa etukansi.
18. Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
2. Purista vasemman- ja oikeanpuoleisista lukitusvivuista ja työnnä niitä
ulospäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (CLX-9252 9352 Series)
Jos etukantta ei ole suljettu kokonaan, laite ei toimi.
Jäteväriainesäiliön vaihtaminen
Kun jäteväriainesäiliön käyttöikä on päättynyt, jäteväriainesäiliön
vaihtamista koskeva virheilmoitus tulee näyttöön.
Malli
Keskimääräinen
riittävyysa
Osan nimi
CLX-9252 Series
Noin 75 000 kuvaab
CLT-W606
CLX-9352 Series
Noin 75 000 kuvaa
CLT-W606
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu viiden prosentin peiton mukaan.
b. Kuvamäärät perustuvat siihen, että kullakin sivulla käytetään yhtä
väriä. Jos tulostat asiakirjan täysvärisenä (keltainen, magenta, syaani
ja musta), sivulle tulee neljä kuvaa.
Malli
Keskimääräinen
riittävyysa
Osan nimi
SCX-8230 Series
Noin 300 000 sivua
MLT-W606
SCX-8240 Series
Noin 300 000 sivua
MLT-W606
a. Riittoisuusarvo ilmoitettu kuuden prosentin peiton mukaan.
Tässä vaiheessa jäteväriainesäiliö on vaihdettava.
Vianmääritys_ 185
Nosta lukitusvipua ylöspäin. Irrota sitten jäteväriainesäiliö. (SCX-8230
8240 Series)
5. Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
3. Ota uusi jäteväriainesäiliö pakkauksesta.
4. Aseta uusi jäteväriainesäiliö laitteeseen niin, että se lukittuu paikalleen.
Vianmääritys_ 186
Jos etukantta ei ole suljettu kokonaan, laite ei toimi.
Asiakirjatukosten poistaminen
3. Poista juuttunut paperi automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteesta varovasti.
Jos alkuperäinen asiakirja juuttuu kiinni kulkiessaan automaattisen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen (DADF) läpi, näyttöön tulee
varoitusviesti.
Vältä asiakirjan repeytyminen vetämällä asiakirja ulos hitaasti ja
rauhallisesti.
Asiakirjatukosten välttämiseksi käytä skannerin lasitasoa paksuille,
ohuille tai erilaisia paperilaatuja sisältäville alkuperäisille asiakirjoille.
Alkuperäisen paperin tukos skannerin etuosassa
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
4. Sulje automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
Vianmääritys_ 187
Alkuperäisen paperin tukos skannerin sisällä
4. Avaa automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
5. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
tukoskansi.
3. Poista juuttunut paperi automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteesta varovasti.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 188
6. Tartu juuttuneeseen paperiin ja poista se syöttöalueelta vetämällä sitä
varovasti molemmin käsin.
3. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
syöttölokero.
7. Sulje automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen tukoskansi
ja itse syöttölaite. Aseta sitten poistetut sivut takaisin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Alkuperäisen paperin tukos käännettäessä arkkia
ympäri skannerissa
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
4. Vedä juuttunut paperi varovasti ulos automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
5. Sulje automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
syöttölokero ja kansi. Aseta sitten poistetut sivut takaisin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Vianmääritys_ 189
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
kaksipuolisuusyksikön polun etuosassa
4. Vedä juuttunut paperi varovasti ulos automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
3. Avaa kaksipuolinen tukoskansi.
Sulje kaksipuolinen tukoskansi ja automaattisen kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteen kansi. Aseta sitten poistetut sivut takaisin
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
5. Avaa automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
Vianmääritys_ 190
Alkuperäisen paperin tukos skannerin poistoalueella
6. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
tukoskansi.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
7. Tartu juuttuneeseen paperiin ja poista se syöttöalueelta vetämällä sitä
varovasti molemmin käsin.
3. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
syöttölokero.
8. Sulje automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen tukoskansi
ja itse syöttölaite. Aseta sitten poistetut sivut takaisin automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Vianmääritys_ 191
4. Poista juuttunut paperi automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteesta varovasti.
6. Poista juuttunut paperi kääntämällä tukoksen poistokelaa nuolen
osoittamaan suuntaan.
7. Vedä juuttunut paperi varovasti ulos automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
Jos juuttunutta paperia ei voida poistaa helposti, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
5. Avaa automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
8. Sulje automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
syöttölokero ja kansi. Aseta sitten poistetut alkuperäiset takaisin
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Vianmääritys_ 192
Alkuperäisen paperin tukos skannerin
kaksipuolisten poistoalueella
4. Poista juuttunut paperi automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteesta varovasti.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
2. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen kansi.
3. Avaa automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen
syöttölokero.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
5. Avaa automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite.
Vianmääritys_ 193
6. Poista juuttunut paperi kääntämällä tukoksen poistokelaa nuolen
osoittamaan suuntaan.
Jos juuttunutta alkuperäistä ei vieläkään näy tai jos sitä ei ole helppo
poistaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
8. Avaa tulostuslokeron kansi.
9. Poista juuttunut paperi automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteesta varovasti.
7. Vedä juuttunut paperi varovasti ulos automaattisesta kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteesta.
10. Sulje tulostuslokeron kansi, automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteen syöttölokero ja kansi. Aseta sitten poistetut alkuperäiset
takaisin automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen.
Vianmääritys_ 194
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat materiaalityypit.
Kun laitteeseen tulee paperitukos, noudata seuraavia ohjeita.
• Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu oikein (katso "Paperin
lisääminen lokeroon" sivulla 35).
Älä lisää liikaa paperia lokeroon. Varmista, että paperin määrä ei ylitä
paperilokeron sisäreunassa olevaa rajamerkkiä.
• Älä poista paperia lokerosta tulostuksen ollessa kesken.
• Taivuta ja leyhytä papereita sekä suorista ne ennen niiden laitteeseen
lisäämistä.
• Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
• Älä lisää paperilokeroon eri paperityyppejä samanaikaisesti.
• Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia (katso "Lokeron
määrittäminen" sivulla 44).
• Varmista, että tulostusmateriaalien tulostuspuoli on paperilokerossa
ylöspäin ja monitoimipaperilokerossa alaspäin.
Paperitukosten poistaminen
Kun tapahtuu paperitukos, näyttöön tulee varoitusviesti.
Vältä paperin repeytyminen vetämällä juuttunut paperi ulos
rauhallisesti ja hitaasti. Poista tukos toimimalla seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Paperitukos lokerossa 1
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Sulje oikeanpuoleinen luukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
3. Vedä lokero 1 ulos.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
Vianmääritys_ 195
4. Poista juuttunut paperi laitteesta.
Paperitukos lokerossa 2
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa oikeanpuoleinen alaluukku.
5. Aseta lokero 1 takaisin laitteeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
Sulje oikeanpuoleinen alaluukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 196
3. Vedä lokero 2 ulos.
Paperitukos lokerossa 3
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
4. Poista juuttunut paperi laitteesta.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
5. Aseta lokero 2 takaisin laitteeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Sulje kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 197
3. Vedä lokero 3 ulos.
Paperitukos lokerossa 4
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
4. Poista juuttunut paperi laitteesta.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
5. Aseta lokero 3 takaisin laitteeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Sulje kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 198
3. Vedä lokero 4 ulos.
Paperitukos lisävarusteena saatavassa
suurikapasiteettisessa syöttölaitteessa
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa lisävarusteena saatavan suurikapasiteettisen syöttölaitteen
oikeanpuoleinen alaluukku.
4. Poista juuttunut paperi laitteesta.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
5. Aseta lokero 4 takaisin laitteeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Sulje lisävarusteena saatavan suurikapasiteettisen syöttölaitteen
oikeanpuoleinen alaluukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 199
Paperitukos monitoimipaperilokerossa
3. Vedä suurikapasiteettisen syöttölaitteen lokero ulos.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Jos paperi ei syöty oikein, vedä paperi ulos laitteesta.
4. Poista juuttunut paperi laitteesta.
2. Jatka tulostamista avaamalla ja sulkemalla etukansi.
5. Aseta suurikapasiteettisen syöttölaitteen lokero takaisin laitteeseen,
kunnes se lukittuu paikalleen. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Vianmääritys_ 200
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 1)
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 2)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
1. Avaa oikeanpuoleinen alaluukku.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje oikeanpuoleinen alaluukku.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
Vianmääritys_ 201
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 3)
Paperitukos laitteen sisällä (syöttötukos 4)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
1. Avaa kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
3. Sulje kahden kasetin syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku.
Vianmääritys_ 202
Paperitukos laitteen sisällä (tukos kohdistuksessa)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Paperitukos laitteen sisällä
(tukos kiinnitysalueen ulkopuolella)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Paina vipua muutamia kertoja. Poista sitten juuttunut paperi vetämällä
se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
Vianmääritys_ 203
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun yläosassa
(tukos kaksipuolisten palautuksessa)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun yläosassa
(kaksipuolisuusyksikön tukos 1)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
Vianmääritys_ 204
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun sisällä
(kaksipuolisuusyksikön tukos 2)
Paperitukos kaksipuolisuusyksikön polun alaosassa
(tukos kaksipuolisessa rekisteröinnissä)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia
laitteesta.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
1. Avaa oikeanpuoleinen luukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
3. Sulje oikeanpuoleinen luukku.
Vianmääritys_ 205
Paperitukos poistoalueella
(tukos tulostuspuoli alaspäin -poistoalueella)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Vedä paperi varovasti ulos tulostuslokerosta.
2. Avaa ja sulje etukansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Jos lisävarusteena saatava vakioviimeistelijä tai vihkoviimeistelijä on
asennettu, poista juuttunut paperi alla olevan kuvan osoittamalla
tavalla.
Jos paperitukoksia on edelleen, varmista, että täydestä lokerosta
ilmoittava anturi on suorana. Täydestä lokerosta ilmoittava anturi on
siltayksikön edessä.
Vianmääritys_ 206
Paperitukos poistoalueella
tukos tulostuspuoli ylöspäin -poistoalueella)
Paperitukos viimeistelijän sisällä tulostettaessa
ylälokeroon
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Vedä paperi varovasti ulos tulostuslokerosta.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän yläluukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Avaa ja sulje etukansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
3. Sulje viimeistelijän yläluukku.
Vianmääritys_ 207
Paperitukos viimeistelijän poistoalueella
tulostettaessa ylälokeroon
Paperitukos viimeistelijän sisällä tulostettaessa
päälokeroon
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän yläluukku.
1. Avaa viimeistelijän yläluukku.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje viimeistelijän yläluukku.
3. Sulje viimeistelijän yläluukku.
Vianmääritys_ 208
Paperitukos viimeistelijän poistoalueella
tulostettaessa päälokeroon
3. Nosta ylälokero ylös.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän yläluukku.
4. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
Sulje viimeistelijän yläluukku.
Jos et näe paperia tällä alueella, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vianmääritys_ 209
5. Aseta ylälokero takaisin alkuperäiselle paikalleen.
Paperitukos viimeistelijän sillan sisällä
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Nosta sillan kansi ylös ja pidä sitä ylhäällä.
6. Avaa ja sulje viimeistelijän etukansi. Tulostaminen jatkuu
automaattisesti.
Vianmääritys_ 210
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti ulos.
Paperitukos viimeistelijän edessä
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Nosta sillan kansi ylös ja pidä sitä ylhäällä.
3. Avaa ja sulje viimeistelijän etukansi. Tulostaminen jatkuu
automaattisesti.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti ulos.
Vianmääritys_ 211
Paperitukos viimeistelijän rei’ittäjän ympärillä
3. Avaa ja sulje viimeistelijän etukansi. Tulostaminen jatkuu
automaattisesti.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän yläluukku.
Jos paperitukoksia on edelleen, varmista, että sillan kannet on
asetettu oikein paikoilleen. Jos sillan kannet eivät ole oikein
paikoillaan, saattaa ilmetä paperitukoksia ja rei’ityskohdat saattavat
olla vinossa.
2. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
3. Sulje viimeistelijän yläluukku.
Vianmääritys_ 212
Paperitukos vihkolaitteen edessä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
3. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti ulos.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän etukansi.
4. Sulje viimeistelijän etukansi.
Jos paperitukoksia on edelleen, varmista, että sillan kannet on
asetettu oikein paikoilleen. Jos sillan kannet eivät ole oikein
paikoillaan, saattaa ilmetä paperitukoksia ja rei’ityskohdat saattavat
olla vinossa.
2. Nosta sillan kansi ylös ja pidä sitä ylhäällä.
Vianmääritys_ 213
Paperitukos vihkolaitteen sisällä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
3. Nosta vihkolaitteen pääohjain ylös ja pidä sitä ylhäällä.
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän etukansi.
4. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
2. Vedä vihkolaite ulos.
Vianmääritys_ 214
5. Aseta vihkolaite paikalleen.
Paperitukos vihoksi taiton edellä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän etukansi.
6. Sulje viimeistelijän etukansi.
2. Vedä vihkolaite ulos.
Vianmääritys_ 215
3. Käännä leikkuuterän pyörää muutamia kertoja nuolen osoittamaan
suuntaan.
5. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
4. Avaa vihkolaitteen kansi.
6. Käännä taittopyörää nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes voit poistaa
juuttuneen paperin.
Vianmääritys_ 216
7. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
Paperitukos vihoksi taiton jäljessä
(vain 3 250 arkin vihkoviimeistelijä)
Voit katsoa animaation, jossa on ohjeita paperitukoksen
poistamiseen, napsauttamalla tätä linkkiä.
1. Avaa viimeistelijän etukansi.
8. Aseta vihkolaite paikalleen.
2. Vedä vihkolaite ulos.
9. Sulje viimeistelijän etukansi.
Vianmääritys_ 217
3. Käännä leikkuuterän pyörää muutamia kertoja nuolen osoittamaan
suuntaan.
5. Poista juuttunut paperi vetämällä se varovasti suoraan ulos.
6. Aseta vihkolaite paikalleen.
4. Käännä taittopyörää nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes voit poistaa
juuttuneen paperin.
7. Sulje viimeistelijän etukansi.
Vianmääritys_ 218
Näytön ilmoitukset
Viesti
Näyttöön tulee viestejä, jotka ilmaisevat laitteen tilan tai virheet. Joidenkin
virheilmoitusten yhteydessä näyttöön tulee kuva, joka auttaa ongelman
vianmäärityksessä. Katso alla olevista taulukoista lisätietoja viestien
merkityksestä ja korjaa ongelma tarvittaessa. Viestit ja niiden selitykset on
lueteltu aakkosjärjestyksessä.
•
•
•
•
•
•
•
•
Jos viestiä ei ole taulukossa, katkaise virta, kytke virta ja yritä
tulostaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Kun otat yhteyttä huoltoon, kerro huoltohenkilöstölle, mikä näytön
viesti on kyseessä.
Kaikki viestit eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla
asetuksilla.
[väri] ilmaisee väriaineen tai kuvayksikön värin.
[lokeron numero] ilmaisee lokeron numeron.
[tulostusmateriaalin tyyppi] ilmaisee tulostusmateriaalin.
[tulostusmateriaalin koko] ilmaisee tulostusmateriaalin koon.
[virheen numero] ilmaisee virheen numeron.
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
[väri] kuvayksikön
virhe [virheen
numero]:Avaa/
sulje kansi.
Kuvayksikössä on
ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
[väri] kuvayksikön
virhe [virheen
numero]:Laita pois
päältä ja sen
jälkeen päälle.
Kuvayksikössä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
[väri] kuvayksikkö
ei ole
yhteensopiva.
Tarkasta
käyttöopas.
Asennettu
kuvayksikkö ei ole
tarkoitettu laitetta
varten.
Asenna aito
Samsung-kuvayksikkö,
joka on suunniteltu
laitetta varten (katso
"tarkista laitteen
kuvayksikön tyyppi."
sivulla 181).
[väri]
kuvayksikköä ei
ole asennettu.
Asenna se.
Kuvayksikköä ei ole
asennettu tai sitä ei
ole asennettu oikein.
Asenna kuvayksikkö. Jos
se on jo asennettu, yritä
asentaa kuvayksikkö
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Asennettu
kuvayksikkö ei ole
tarkoitettu laitetta
varten.
Asenna aito
Samsung-kuvayksikkö,
joka on suunniteltu
laitetta varten (katso
"tarkista laitteen
kuvayksikön tyyppi."
sivulla 181).
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Toimilaitteen
tuulettimen virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Toimilaitteen
tuulettimessa on
ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
Toimilaitteen
tuulettimen
signaalin
virhe.[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Toimilaitteen
tuulettimessa on
ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
[väri] kuvayksikkö
ei ole alkuperäinen
Samsung-tuote.
Tarkasta
käyttöopas.
Toimilaitteen
moottorin virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Toimilaitteen
moottorissa on
ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
[väri] kuvayksikkö
vaatii lataajan
puhdistuksen.
Puhdista yksikkö.
Kuvayksikön lataaja
on puhdistettava
määritetyn
tulostemäärän
jälkeen.
Puhdista kuvayksikön
lataaja (katso
"Paperipölylistan ja
kuvayksiköiden lataajien
puhdistaminen"
sivulla 178).
Toimilaitteen
anturin virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Toimilaitteen
anturissa on ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
[väri] LSU-yksikön
virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
LSU:ssa
(laserskannausyksikö
ssä) on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
ADF-järjestelmän
virhe [virheen
numero]:Jos
ongelma jatkuu,
ota yhteyttä
huoltoon.
Automaattisessa
kaksipuolisten
asiakirjojen
syöttölaitteessa on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Väriainekasetissa on
ongelma.
Asenna väriainekasetti
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Vihkoyksikön virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Vihkolaitteessa on
ongelma.
Avaa ja sulje
vihkoviimeistelijän
etukansi. Jos ongelma ei
poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
[väri/musta]
väriainekasetin
vika [virheen
numero]:Asenna
[väri]
väriainekasetti
uudelleen.
Asennettu
väriainekasetti ei ole
tarkoitettu laitetta
varten.
[väri] kuvayksikön
virhe [virheen
numero]:Asenna
[väri] kuvayksikkö
uudelleen.
Kuvayksikössä on
ongelma.
Asenna kuvayksikkö
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
[väri/musta]
väriainekasetin
vika [virheen
numero]: Asenna
[väri]
väriainekasetti
uudelleen.
Asenna aito
Samsung-väriainekasetti,
joka on suunniteltu
laitetta varten (katso
"tarkista laitteesi
väriainekasetin tyyppi."
sivulla 176).
Vianmääritys_ 219
Viesti
[väri/musta]
väriainekasetin
vika [virheen
numero]: Avaa/
sulje kansi.
Merkitys
Väriainekasetista ei
saada riittävästi
väriainetta.
Ehdotetut ratkaisut
•
•
•
Käännä kasettia 5–6
kertaa, jotta väriaine
jakautuu tasaisesti
kasetin sisällä (katso
"Väriaineen jakaminen
tasaisesti" sivulla 175).
Avaa ja sulje etukansi.
Voit myös tarkistaa,
onko väriainekasetin
sinetöintiteippi irrotettu
(katso "Väriainekasetin
vaihtaminen"
sivulla 176).
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
[väri/musta]
väriainekasetti ei
ole yhteensopiva.
Tarkasta
käyttöopas.
Asennettu
väriainekasetti ei ole
tarkoitettu laitetta
varten.
Asenna aito
Samsung-väriainekasetti,
joka on suunniteltu
laitetta varten (katso
"tarkista laitteesi
väriainekasetin tyyppi."
sivulla 176).
[väri/musta]
väriainekasettia ei
ole asennettu.
Asenna se.
Väriainekasettia ei ole
asennettu tai sitä ei
ole asennettu oikein.
Asenna väriainekasetti.
Jos väriainekasetti on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
DCF:n virhe
[virheen numero].
Tarkista sisäinen
DCF-liitäntä.
Kaksinkertaisen
kapasiteetin
syöttölaitteessa on
ongelma.
Avaa ja sulje
kaksinkertaisen
kapasiteetin syöttölaite
tai tarkista syöttölaitteen
yhteys laitteeseen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
DCF:n virhe
[virheen
numero]:Avaa/
sulje [kasetin
numero].
Kaksinkertaisen
kapasiteetin
syöttölaitteessa on
ongelma.
Avaa ja sulje lokero. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Käyttöikä on
päättynyt, vaihda
uuteen [väri]
kuvayksikköön
Kuvayksikön käyttöikä
on päättynyt.
Vaihda kuvayksikkö
aitoon
Samsung-kuvayksikköön
(katso "Kuvayksikön
vaihtaminen" sivulla 181).
Käyttöikä on
päättynyt, vaihda
uuteen [väri]
väriainekasettiin
Väriainekasetti on
tyhjä. Laite lopettaa
tulostamisen.
Kasetissa saattaa olla
pieni määrä
väriainetta vielä
silloinkin, kun laite
lopettaa tulostamisen.
Tämä viesti tulee
näyttöön, kun väriaine on
kokonaan lopussa ja laite
lopettaa tulostamisen.
Vaihda väriainekasetti
aitoon
Samsung-väriainekasettii
n (katso "Väriainekasetin
vaihtaminen" sivulla 176).
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Siirtohihna on
kulutettu loppuun.
Vaihda se.
Siirtohihnayksikön
käyttöikä on päättynyt.
Vaihda siirtohihnayksikkö
aitoon
Samsung-siirtohihnayksik
köön.
Moduulijärjestelmä
n virhe [virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Moottorijärjestelmäss
ä on ongelma.
Avaa ja sulje etukansi.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
Moottorijärjestelm
än virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Moottorijärjestelmäss
ä on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Faksimodeemikortt
ia ei ole asennettu.
Asenna kortti.
Lisävarusteena
saatavaa faksisarjaa
ei ole asennettu.
Asenna lisävarusteena
saatava faksisarja. Jos
sarja on jo asennettu,
yritä asentaa se
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Faksijärjestelmän
virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Faksijärjestelmässä
on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
FDI-laitetta ei ole
asennettu. Asenna
laite.
FDI:n (Foreign Device
Interface)
lisävarusteena
saatavaa FDI-sarjaa
ei ole asennettu.
Asenna lisävarusteena
saatava FDI-sarja. Jos
sarja on jo asennettu,
yritä asentaa se
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Syöttökansi on
auki. Sulje se.
Kansi ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Viimeistelijän
kansi on auki.
Sulje se.
Viimeistelijän kansi ei
ole kunnolla kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Viimeistelijän virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Viimeistelijässä on
ongelma.
Avaa ja sulje
viimeistelijän kansi. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Viimeistelyvirhe:
[virheen numero].
Katkaise virta ja
kytke se uudelleen.
Viimeistelijässä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Viimeistelijäjärjest
elmän virhe
[virheen
numero]:Avaa ja
sulje kansi.
Viimeistelijässä on
ongelma.
Avaa ja sulje
viimeistelijän kansi. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Vianmääritys_ 220
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Viimeistelyjärjestel
män virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Viimeistelijässä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Etukansi on auki.
Sulje se.
Kansi ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Kiinnitysyksikön
virhe [virheen
numero]:Laita pois
päältä ja sen
jälkeen päälle.
Kiinnitysyksikössä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Kiinnitysyksikkö ei
ole yhteensopiva.
Tarkasta
käyttöopas.
Asennettu
kiinnitysyksikkö ei ole
tarkoitettu laitetta
varten.
Asenna aito
Samsung-kiinnitysyksikk
ö, joka on suunniteltu
laitetta varten.
Kiinnitysyksikköä
ei ole asennettu
oikein. Asenna se.
Kiinnitysyksikköä ei
ole asennettu oikein.
Asenna kiinnitysyksikkö
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
HCF:n virhe
[virheen
numero]:Avaa/
sulje HCF.
Suurikapasiteettisess
a syöttölaitteessa on
ongelma.
Avaa ja sulje
suurikapasiteettinen
syöttölaite. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Suurikapasiteettin
en syöttölaite on
vedetty ulos. Aseta
se oikein.
Suurikapasiteettinen
syöttölaite ei ole
kunnolla kiinni.
Aseta
suurikapasiteettinen
syöttölaite paikalleen,
siten että se lukittuu
paikalleen.
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-1. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Valitse Osoitteisto tai
Käyttäjäprofiili. Poista
tarvittaessa tarpeettomat
tiedot kohteista
Osoitteisto tai
Käyttäjäprofiili.
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-2. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-3. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Valitse Asiakirjakansio
tai Suojattu työ
kohteessa Job Status.
Poista tarvittaessa
tarpeettomat tiedot
kohteista
Asiakirjakansio tai
Suojattu työ.
Rastita Järjestelmäloki
kohteessa Suojaus
SyncThru™ Web Service
-ohjelmistossa. Poista
tarvittaessa tietoja
kohteesta
Järjestelmäloki.
Viesti
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-4. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Merkitys
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Ehdotetut ratkaisut
•
•
Tulosta tai poista
jonossa olevat
tulostustyöt. Voit valita
työt painamalla Työn
tila -painiketta (katso
"Töiden tila -painike"
sivulla 28).
Tulosta tai poista
vastaanotetut faksityöt
kohteesta Suoj. v.otto
(katso "Vastaanotto
suojatussa
vastaanottotilassa"
sivulla 109).
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-5. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Laitteessa on ongelmia.
Tarkista näytön
virheilmoitus ja ratkaise
ongelma.
Kiintolevyasema
on melkein
täynnä-6. Lue
lisätietoja
käyttöoppaasta.
Laitteen kiintolevy on
lähes täynnä.
Laitteessa on ongelmia.
Tarkista näytön
virheilmoitus ja ratkaise
ongelma.
Kiintolevyjärjestel
män virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Kiintolevyssä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
ICON-laitetta ei ole
asennettu. Asenna
laite.
Kuvamuunninlaitetta
ei ole asennettu.
Asenna
kuvamuunninlaite. Jos
kuvamuunninlaite on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Syöttöjärjestelmän
virhe [virheen
numero]:Tarkista
HCF:n yhteys.
Suurikapasiteettisess
a syöttölaitteessa on
ongelma.
Avaa ja sulje
suurikapasiteettinen
syöttölaite tai tarkista
syöttölaitteen yhteys
laitteeseen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Syöttöjärjestelmän
virhe [virheen
numero]: Vedä
[kasetin numero]
ulos ja aseta se
sisään.
Lokerossa on
ongelma.
Avaa ja sulje lokero. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
ITB-yksikön virhe
[virheen
numero]:Laita pois
päältä ja sen
jälkeen päälle.
Kuvan
siirtohihnayksikössä
on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Vianmääritys_ 221
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Viesti
Merkitys
MSOK-järjestelmän
virhe. [virheen
numero]:Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Moottorijärjestelmäss
ä on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Verkkokaapelia ei
ole kytketty.
Tarkasta se.
Laitetta ei ole
yhdistetty verkkoon
verkkokaapelin avulla.
Yhdistä laite verkkoon
verkkokaapelin avulla.
Valinnainen
syöttökansi on
auki. Sulje se.
Kansi ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Alkuperäisen
paperin tukos
skannerin
poistoalueella.
Alkuperäiset ovat
juuttuneet
automaattiseen
kaksipuolisten
asiakirjojen
syöttölaitteeseen.
Poista paperitukos (katso
"Alkuperäisen paperin
tukos skannerin
poistoalueella"
sivulla 191).
Alkuperäisen
paperin tukos
skannerin
etuosassa
Alkuperäiset ovat
juuttuneet
automaattiseen
kaksipuolisten
asiakirjojen
syöttölaitteeseen.
Alkuperäisen
paperin tukos
skannerin sisällä
Paperi on vähissä
lokerossa [lokeron
numero]. Lisää
paperia.
Paperi on loppumassa
lokerosta.
Lisää paperia lokeroon.
Paperitukos vihkon
taiton jälkeen.
Paperi on juuttunut
vihkotulostuksen
aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos vihoksi
taiton jäljessä (vain 3 250
arkin vihkoviimeistelijä)"
sivulla 217).
Paperitukos
viimeistelijän
rei’ittäjän lähellä.
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän rei’ittäjän
ympärillä" sivulla 212).
Paperitukos
viimeistelijän
tuloalueella.
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän edessä"
sivulla 211).
Poista paperitukos (katso
"Alkuperäisen paperin
tukos skannerin
etuosassa" sivulla 187).
Paperitukos
vihkoyksikön
tuloalueella.
Paperi on juuttunut
vihkotulostuksen
aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
vihkolaitteen edessä
(vain 3 250 arkin
vihkoviimeistelijä)"
sivulla 213).
Alkuperäiset ovat
juuttuneet
automaattiseen
kaksipuolisten
asiakirjojen
syöttölaitteeseen.
Poista paperitukos (katso
"Alkuperäisen paperin
tukos skannerin sisällä"
sivulla 188 tai
"Alkuperäisen paperin
tukos skannerin
kaksipuolisuusyksikön
polun etuosassa"
sivulla 190).
Paperitukos
viimeistelijän
siltayksikön
tuloalueella.
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän sillan
sisällä" sivulla 210 tai).
Paperitukos
viimeistel.
poistoalueella
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Tulostuslokero
(tulostuspuoli
alaspäin) on
täynnä. Poista
tulostettu
materiaali
Tulostuslokero
(tulostuspuoli
alaspäin) on täynnä.
Tulostus jatkuu, kun
paperit on poistettu
tulostuslokerosta
(tulostuspuoli alaspäin).
Tulostuslokero
(tulostuspuoli
ylöspäin) on
täynnä. Poista
tulostettu
materiaali
Tulostuslokero
(tulostuspuoli
ylöspäin) on täynnä.
Tulostus jatkuu, kun
paperit on poistettu
tulostuslokerosta
(tulostuspuoli ylöspäin).
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän
poistoalueella
tulostettaessa
ylälokeroon" sivulla 208
tai "Paperitukos
viimeistelijän
poistoalueella
tulostettaessa
päälokeroon"
sivulla 209).
Paperitukos
viimeistelijän
siltayksikön
poistoalueella.
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän edessä"
sivulla 211).
Paperi on loppu
lokerossa [lokeron
numero]. Lisää
paperia.
Lokerossa ei ole
paperia.
Lisää paperia lokeroon.
Paperitukos
kaksipuolisuusyksi
kön polun
alaosassa
Paperi on juuttunut
kaksipuolisen
tulostuksen aikana.
Paperi on loppu
monitoimipaperilo
kerossa. Lisää
paperia.
Monitoimipaperilokero
ssa ei ole paperia.
Lisää paperia
monitoimipaperilokeroon.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
kaksipuolisuusyksikön
polun alaosassa (tukos
kaksipuolisessa
rekisteröinnissä)"
sivulla 205).
Paperitukos
kaksipuolisuusyksi
kön polun
sisäpuolella.
Paperi on juuttunut
kaksipuolisen
tulostuksen aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
kaksipuolisuusyksikön
polun sisällä
(kaksipuolisuusyksikön
tukos 2)" sivulla 205).
Vianmääritys_ 222
Ehdotetut ratkaisut
Viesti
Paperitukos
kaksipuolisuusyksi
kön polun
paluuosassa
Merkitys
Paperi on juuttunut
kaksipuolisen
tulostuksen aikana.
Ehdotetut ratkaisut
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
kaksipuolisuusyksikön
polun yläosassa (tukos
kaksipuolisten
palautuksessa)"
sivulla 204).
Paperitukos
kaksipuolisuusyksi
kön polun
yläosassa
Paperi on juuttunut
kaksipuolisen
tulostuksen aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
kaksipuolisuusyksikön
polun yläosassa
(kaksipuolisuusyksikön
tukos 1)" sivulla 204).
Paperitukos ennen
vihkon taittoa.
Paperi on juuttunut
vihkotulostuksen
aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos vihoksi
taiton edellä (vain 3 250
arkin vihkoviimeistelijä)"
sivulla 215).
Paperitukos
poistoalueella.
Paperi on juuttunut
poistoalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
poistoalueella (tukos
tulostuspuoli alaspäin
-poistoalueella)"
sivulla 206 tai
"Paperitukos
poistoalueella tukos
tulostuspuoli ylöspäin
-poistoalueella)"
sivulla 207).
Paperitukos
poistoalueella tai
viimeistelijän
siltayksikössä.
Paperi on juuttunut
poistoalueelle tai
viimeistelijän siltaan.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
poistoalueella (tukos
tulostuspuoli alaspäin
-poistoalueella)"
sivulla 206, "Paperitukos
poistoalueella tukos
tulostuspuoli ylöspäin
-poistoalueella)"
sivulla 207) tai
"Paperitukos
viimeistelijän sillan
sisällä" sivulla 210).
Paperitukos
vihkoyksikön
sisällä.
Paperi on juuttunut
vihkotulostuksen
aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
vihkolaitteen sisällä (vain
3 250 arkin
vihkoviimeistelijä)"
sivulla 214).
Paperitukos
viimeistelyn sisällä
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän sisällä
tulostettaessa
ylälokeroon" sivulla 207
tai "Paperitukos
viimeistelijän sisällä
tulostettaessa
päälokeroon"
sivulla 208).
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Paperitukos
viimeistelijän
siltayksikön
sisällä.
Paperi on juuttunut
viimeistelyn aikana.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
viimeistelijän sillan
sisällä" sivulla 210).
Paperitukos
laitteen sisällä
Paperi on juuttunut
laitteen sisään.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos laitteen
sisällä (syöttötukos 1)"
sivulla 201, "Paperitukos
laitteen sisällä
(syöttötukos 2)"
sivulla 201, "Paperitukos
laitteen sisällä
(syöttötukos 3)"
sivulla 202, "Paperitukos
laitteen sisällä
(syöttötukos 4)"
sivulla 202, "Paperitukos
laitteen sisällä (tukos
kohdistuksessa)"
sivulla 203 tai
"Paperitukos laitteen
sisällä (tukos
kiinnitysalueen
ulkopuolella)"
sivulla 203).
Paperitukos
kasetissa 1
Paperi on juuttunut
paperilokeron
syöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos lokerossa 1"
sivulla 195).
Paperitukos
kasetissa 2
Paperi on juuttunut
paperilokeron
syöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos lokerossa 2"
sivulla 196).
Paperitukos
kasetissa 3
Paperi on juuttunut
lokeron tai
suurikapasiteettisen
syöttölaitteen
syöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos lokerossa 3"
sivulla 197 tai
"Paperitukos
lisävarusteena
saatavassa
suurikapasiteettisessa
syöttölaitteessa"
sivulla 199).
Paperitukos
kasetissa 4
Paperi on juuttunut
paperilokeron
syöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos lokerossa 4"
sivulla 198).
Paperitukos
monikäyttökasetis
sa
Paperi on juuttunut
paperilokeron
syöttöalueelle.
Poista paperitukos (katso
"Paperitukos
monitoimipaperilokerossa
" sivulla 200).
Valmistele uusi
[väri/musta]
kuvayksikkö.
Kuvayksikön arvioitu
käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi
kuvayksikkö vaihtamista
varten.
Vianmääritys_ 223
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Valmistele uusi
[väri/musta]
väriainekasetti.
Ilmaistussa kasetissa
on jäljellä pieni määrä
väriainetta.
Väriainekasetin
arvioitu käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi kasetti
vaihtamista varten. Voit
parantaa tulostuslaatua
väliaikaisesti kääntämällä
kasettia varovasti
puolelta toiselle, jolloin
väriaine jakaantuu
kasetissa tasaisesti
(katso "Väriaineen
jakaminen tasaisesti"
sivulla 175).
Valmistele uusi
kiinnitysyksikkö
Kiinnitysyksikön
arvioitu käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi
kiinnitysyksikkö
vaihtamista varten.
Valmistele uusi
siirtohihnan
puhdistusyksikkö.
Siirtohihnan
puhdistusyksikön
käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi
siirtohihnan
puhdistusyksikkö
vaihtamista varten.
Valmistele uusi
siirtohihnayksikkö
Siirtohihnan arvioitu
käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi
siirtohihna vaihtamista
varten.
Valmistele uusi
siirtorulla.
Siirtorullan arvioitu
käyttöikä on
päättymässä
Valmistele uusi siirtorulla
vaihtamista varten.
Rei’itysyksikön
säiliö on täynnä, tai
sitä ei ole
asennettu.
Rei’ityssäiliö on
täynnä, tai sitä ei ole
asennettu.
Tyhjennä rei’ityssäiliö.
Voit myös
vaihtoehtoisesti asentaa
rei’ityssäiliön.
Poista [väri/musta]
kuvayksikön
pakkausteippi ja
asenna uudelleen.
Kuvayksikön
pakkausteippiä ei ole
poistettu.
Poista pakkausteippi
kuvayksiköstä (katso
"Kuvayksikön
vaihtaminen" sivulla 181).
Vaihda uuteen
[väri/musta]
kuvayksikköön.
Määritetyn
kuvayksikön arvioitu
käyttöikä on lähes
päättynyt. Laite
lopettaa tulostamisen.
Vaihda kuvayksikkö
aitoon
Samsung-kuvayksikköön
(katso "Kuvayksikön
vaihtaminen" sivulla 181).
Vaihda uuteen
kiinnitysyksikköön
.
Kiinnitysyksikön
käyttöikä on päättynyt.
Vaihda kiinnitysyksikkö
aitoon
Samsung-kiinnitysyksikk
öön.
Vaihda uuteen
siirtorullaan.
Siirtorullan käyttöikä
on päättynyt.
Vaihda siirtorulla aitoon
Samsung-siirtorullaan.
Vaihda uuteen
[kasetin numero]
poimintarullaan.
Lokeron
poimintarullan
käyttöikä on päättynyt.
Vaihda uuteen
monikäyttökasetin
poimintarullaan.
Monitoimipaperilokero
n poimintarullan
käyttöikä on päättynyt.
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Oikea kansi on
auki. Sulje se.
Kansi ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Skanneri on
lukittu, tai on
ilmennyt jokin muu
ongelma.
CCD (Charged
Couple Device) -lukko
on lukittu.
Avaa CCD:n lukitus. Voit
myös vaihtoehtoisesti
sammuttaa laitteen ja
käynnistää sen sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon. Skanneri
Skannausjärjestel
män virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Skannausjärjestelmäs
sä on ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Toista
faksimodeemikortti
a ei ole asennettu.
Asenna kortti.
Toista lisävarusteena
saatavaa monilinjaista
faksisarjaa ei ole
asennettu.
Asenna lisävarusteena
saatava monilinjainen
faksisarja. Jos sarja on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Ravista [väri]
väriainekasettia
Ilmaistussa kasetissa
on jäljellä pieni määrä
väriainetta.
Voit parantaa
tulostuslaatua
väliaikaisesti kääntämällä
kasettia varovasti
puolelta toiselle, jolloin
väriaine jakaantuu
kasetissa tasaisesti
(katso "Väriaineen
jakaminen tasaisesti"
sivulla 175).
Sivusyöttölaitteen
kansi on auki.
Sulje se.
Kansi ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Nitojakasetti on
tyhjä. Vaihda se.
Nidontakasetin
käyttöikä on päättynyt.
Tämä viesti tulee
näyttöön, kun
nidontakasetti on täysin
tyhjä. Vaihda
nidontakasetti.
Nitojakasetti on
lähes tyhjä. Vaihda
kasetti.
Valmistele uusi
nidontakasetti
vaihtamista varten.
Vaihda lokeron
poimintarulla aitoon
Samsungin
valmistamaan
poimintarullaan.
Nidontakasetissa on
jäljellä pieni määrä
niittejä.
Nidontakasetin
arvioitu käyttöikä on
päättymässä.
Nitojakasettia ei
ole asennettu.
Asenna se
viimeistelijään.
Nidontakasettia ei ole
asennettu tai sitä ei
ole asennettu oikein.
Vaihda
monitoimipaperilokeron
poimintarulla aitoon
Samsung
-monitoimipaperilokeron
poimintarullaan.
Asenna nidontakasetti.
Jos nidontakasetti on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Vihkon I
nidontakasetti on
tyhjä. Vaihda
kasetti.
Vihkon nidontakasetin
käyttöikä on päättynyt.
Tämä viesti tulee
näyttöön, kun
nidontakasetti on täysin
tyhjä. Vaihda
nidontakasetti.
Vianmääritys_ 224
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Vihkon I
nidontakasetti on
lähes tyhjä. Vaihda
kasetti.
Vihkon
nidontakasetissa on
jäljellä pieni määrä
niittejä.
Nidontakasetin
arvioitu käyttöikä on
päättymässä.
Valmistele uusi
nidontakasetti
vaihtamista varten.
Vihkon I
nidontakasettia ei
ole asennettu.
Asenna kasetti.
Vihkon
nidontakasettia ei ole
asennettu tai sitä ei
ole asennettu oikein.
Asenna nidontakasetti.
Jos nidontakasetti on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Kellonaika
muutettiin
alkuajaksi. Aseta
uudelleen aika.
Laitteen aika-asetus
on alustettu.
Määritä aika-asetus
kohdassa Laitteen
asetus.
Keskilokerossa on
liikaa materiaalia.
Poista tulostettu
materiaali.
Keskilokero on
täynnä.
Tulostus jatkuu, kun
tulosteet on poistettu
keskilokerosta.
Vihkolokerossa on
liikaa materiaalia.
Poista tulostettu
materiaali.
Vihkolokero on
täynnä.
Tulostus jatkuu, kun
tulosteet on poistettu
vihkolokerosta.
Viimeistelylokeros
sa on liikaa
materiaalia. Poista
tulostettu
materiaali.
Viimeistelylokero on
täynnä.
Tulostus jatkuu, kun
tulosteet on poistettu
viimeistelylokerosta.
Skannerin yläkansi
on auki
Automaattisen
kaksipuolisten
asiakirjojen
syöttölaitteen kansi ei
ole kunnolla kiinni.
Sulje kansi, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Siirtohihnan
puhdistusyksikkö
on kulunut. Vaihda
se uuteen.
Siirtohihnan
puhdistusyksikön
käyttöikä on päättynyt.
Vaihda siirtohihnan
puhdistusyksikkö aitoon
Samsung-siirtohihnan
puhdistusyksikköön.
Siirtohihnayksikkö
on kulunut. Vaihda
se.
Siirtohihnayksikön
käyttöikä on päättynyt.
Vaihda siirtohihnayksikkö
aitoon
Samsung-siirtohihnayksik
köön.
[lokeron numero]
kasetti on vedetty
ulos. Aseta se
oikein.
Lokero ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje lokero, kunnes se
lukittuu paikalleen.
[lokeron numero]
kansi on auki.
Sulje se.
Lokero ei ole kunnolla
kiinni.
Sulje lokero, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Viesti
Merkitys
Ehdotetut ratkaisut
Käyttöliittymäjärje
stelmän virhe
[virheen
numero]:Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Käyttöliittymän
järjestelmässä on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Näyttöjärjestelmän
virhe [virheen
numero]: Katkaise
virta ja kytke se
uudelleen.
Suorittimessa on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Jäteyksikön
moottori ei toimi.
Laita pois päältä ja
sen jälkeen päälle.
Jäteyksikön
moottorissa on
ongelma.
Sammuta laite ja
käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
Jäteväriainesäiliö
on melkein täysi.
Tilaa uusi.
Jäteväriainesäiliön
arvioitu käyttöikä on
lähiaikoina
päättymässä.
Valmistele uusi
jäteväriainesäiliö
vaihtamista varten.
Jäteväriainesäiliö
on täynnä. Vaihda
se.
Jäteväriainesäiliön
käyttöikä on
päättymässä.
Vaihda jäteväriainesäiliö
aitoon
Samsung-jäteväriainesäil
iöön (katso
"Jäteväriainesäiliön
vaihtaminen" sivulla 185).
Jäteväriainesäiliöt
ä ei ole asennettu.
Asenna se.
Jäteväriainesäiliötä ei
ole asennettu.
Asenna jäteväriainesäiliö.
Jos jäteväriainesäiliö on
jo asennettu, yritä
asentaa se uudelleen.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
Langatonta
verkkokorttia ei ole
asennettu. Asenna
kortti.
Langatonta
verkkokorttia ei ole
asennettu.
Asenna langaton
verkkokortti. Jos langaton
verkkokortti on jo
asennettu, yritä asentaa
se uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Vianmääritys_ 225
Muiden ongelmien ratkaiseminen
Paperinsyöttöongelmat
Seuraavassa taulukossa on mahdollisia ongelmatilanteita ja niiden
suositeltuja ratkaisuja. Noudata ehdotettuja ratkaisuja, kunnes ongelma on
ratkaistu. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Muita ongelmia:
• Lisätietoja on kohdassa "Virran ja kaapelin kytkentäongelmia"
sivulla 226.
• Lisätietoja on kohdassa "Näyttöongelma" sivulla 226.
• Lisätietoja on kohdassa "Paperinsyöttöongelmat" sivulla 226.
• Lisätietoja on kohdassa "Tulostusongelmat" sivulla 227.
• Lisätietoja on kohdassa "Tulostuslaatuongelmat" sivulla 229.
• Lisätietoja on kohdassa "Kopiointiongelmat" sivulla 232.
• Lisätietoja on kohdassa "Skannausongelmat" sivulla 232.
• Lisätietoja on kohdassa "Skannauksen ja faksauksen hallinta 2
-ohjelman ongelma" sivulla 233.
• Lisätietoja on kohdassa "Faksiongelmat (lisävaruste)" sivulla 233.
• Lisätietoja on kohdassa "Yleiset PostScript-ongelmat" sivulla 234.
• Lisätietoja on kohdassa "Yleiset Windows-ongelmat" sivulla 234.
• Lisätietoja on kohdassa "Yleiset Linux-ongelmat" sivulla 235.
• Lisätietoja on kohdassa "Yleiset Macintosh-ongelmat" sivulla 236.
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia
Tila
Laite ei saa virtaa
tai
tietokoneen ja
laitteen välistä
yhteyskaapelia ei
ole kytketty
oikein.
•
Tila
Paperit juuttuvat
tulostuksen aikana.
Poista paperitukos (katso "Paperitukosten
poistaminen" sivulla 195).
Paperiarkit tarttuvat
toisiinsa.
•
•
•
•
Useiden
paperiarkkien syöttö
ei onnistu.
Paperin syöttö
laitteeseen ei
onnistu.
•
•
Ehdotetut ratkaisut
•
Liitä virtajohto ja kytke laitteeseen virta (katso
"Virran kytkeminen laitteeseen" sivulla 26).
•
•
Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen (katso
"Tulostinkaapelin liittäminen" sivulla 27).
Voit katsoa animaation liitäntäongelmien
ratkaisemisesta napsauttamalla tätä
linkkiä.
Paperitukoksia
esiintyy jatkuvasti.
Näyttöongelma
•
•
Tila
Näytössä ei näy
mitään.
•
•
Voit katsoa animaation virtaongelmien
ratkaisemisesta napsauttamalla tätä
linkkiä.
•
Ehdotetut ratkaisut
Ehdotetut ratkaisut
•
•
Säädä näytön kirkkautta.
Sammuta laite ja käynnistä se sitten
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä
huoltoon.
•
•
Tarkista paperilokeron enimmäiskapasiteetti
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Poista paperit lokerosta ja leyhytä niitä.
Kosteus saattaa saada paperiarkit tarttumaan
toisiinsa.
Lokerossa saattaa olla pinottuna erityyppisiä
papereita. Lisää vain yhdentyyppistä,
-kokoista ja -painoista paperia.
Jos useat arkit ovat aiheuttaneet
paperitukoksen, poista paperitukos (katso
"Paperitukosten poistaminen" sivulla 195).
Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat
esteet.
Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi
lokerosta ja lisää se uudelleen oikein.
Lokerossa on liian paljon paperia. Poista
ylimääräiset paperit lokerosta.
Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia,
joka täyttää laitteen vaatimukset (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Jos alkuperäisen syöttö laitteeseen ei onnistu,
automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteen kumisuojus on ehkä
vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon.
Lokerossa on liian paljon paperia. Poista
ylimääräiset paperit lokerosta. Jos tulostat
erikoismateriaalille, käytä monikäyttökasettia.
Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä
vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa
etukansi ja poista roskat.
Jos alkuperäisen syöttö laitteeseen ei onnistu,
automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteen kumisuojus on ehkä
vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon.
Kalvot tarttuvat
toisiinsa
tulostusalustalla.
Käytä vain erityisesti lasertulostimelle
suunniteltuja kalvoja. Poista kukin kalvo, kun se
tulee ulos laitteesta.
Kirjekuoret
tulostuvat
epäsymmetrisesti,
tai niiden oikea
syöttö ei onnistu.
Varmista, että paperinohjaimet ovat kirjekuorten
molempia kylkiä vasten.
Vianmääritys_ 226
Tulostusongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Tila
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Laitteessa ei ole
virtaa, tai se ei saa
virtaa.
Tarkista virtajohdon liitännät.
Tarkista virtakytkin ja
virtalähde.
Laitetta ei ole valittu
oletuslaitteeksi.
Valitse laitteesi
oletuslaitteeksi
Windowsissa.
Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista
ongelmista:
• Etukansi on avoinna. Sulje etukansi.
• Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos
(katso "Paperitukosten poistaminen"
sivulla 195).
• Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia (katso
"Paperin lisääminen lokeroon" sivulla 35).
• Väriainekasettia tai kuvayksikköä ei ole
asennettu. Asenna väriainekasetti tai
kuvayksikkö.
Jos laitteessa tapahtuu järjestelmävirhe, ota
yhteyttä huoltoon.
Tietokoneen ja
laitteen välistä
kaapelia ei ole
kytketty oikein.
Irrota laitteen kaapeli ja liitä
se uudelleen.
Tietokoneen ja
laitteen välinen
kaapeli on viallinen.
Mikäli mahdollista, kytke
kaapeli toiseen
tietokoneeseen, joka toimii
oikein, ja tulosta työ sitten.
Voit myös yrittää käyttää eri
laitekaapelia.
Porttiasetus on
virheellinen.
Tarkista Windowsin
tulostinasetuksesta, että
tulostustyö on lähetetty
oikeaan porttiin. Jos
tietokoneessa on monta
porttia, varmista, että laite
on kytketty oikeaan porttiin.
Laite on saatettu
määrittää
virheellisesti.
Tarkista
Tulostusmääritykset ja
varmista, että kaikki
tulostusasetukset on
määritetty oikein (katso
"Tulostusmääritykset-ikkuna
n avaaminen" sivulla 129).
Tulostinohjain on
saatettu asentaa
virheellisesti.
Korjaa laitteen ohjelmisto.
Laite ei toimi oikein.
Tarkista, ilmoittaako
ohjauspaneelin näyttö
laitteen järjestelmävirheestä.
Ota yhteyttä huoltoon.
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
(Jatkuu) Laite ei
tulosta.
Asiakirjan koko on
niin suuri, että
tietokoneen
kiintolevytila ei riitä
tulostustyön
käsittelemiseen.
Lisää kiintolevytilaa ja
tulosta asiakirja uudelleen.
Laite valitsee
tulostusmateriaal
it väärästä
paperilähteestä.
Tulostusmäärityks
et-kohdassa valittu
paperi saattaa olla
virheellinen.
Useissa sovelluksissa
paperilähdettä koskeva
valinta on kohdan
Tulostusmääritykset
Paperi-välilehdessä. Valitse
oikea paperilähde. Katso
lisätietoja tulostinohjaimen
ohjenäytöstä (katso
"Tulostusmääritykset-ikkuna
n avaaminen" sivulla 129).
Tulostustyö
tulostuu erittäin
hitaasti.
Työ saattaa olla
hyvin
monimutkainen.
Tee sivusta
yksinkertaisempi tai kokeile
tulostuslaatuasetusten
säätämistä.
Puolet sivusta on
tyhjä.
Sivun suunta
saattaa olla
virheellinen.
Muuta sivun suuntaa
sovelluksessasi. Katso
lisätietoja tulostinohjaimen
ohjenäytöstä.
Paperin koko ja
paperikokoasetuks
et eivät vastaa
toisiaan.
Varmista, että
tulostinohjaimen
asetuksissa määritetty
paperikoko on sama kuin
lokerossa olevan paperin
koko. Tai varmista, että
tulostinohjaimen
asetuksissa määritetty
paperikoko on sama kuin
käyttämäsi sovelluksen
asetuksissa valittu paperi.
Vianmääritys_ 227
Tila
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Tila
Laite tulostaa,
mutta teksti on
väärä, sotkuinen
tai
epätäydellinen.
Laitteen kaapelia ei
ole kytketty oikein,
tai se on viallinen.
Irrota laitteen kaapeli ja liitä
se uudelleen. Kokeile
tulostaa työ, jonka tulostus
on aiemmin onnistunut. Jos
mahdollista, liitä kaapeli ja
laite toiseen tietokoneeseen
ja koeta tulostaa työ, jonka
tulostuksen tiedät toimivan.
Kokeile lopuksi uutta laitteen
kaapelia.
Laite ei tulosta
erikoiskokoiselle
paperille, kuten
laskutuspaperille.
Paperikoko ja
paperikoon asetus
eivät vastaa
toisiaan.
Määritä oikea paperikoko
Mukautettu paperiluettelo
-kohdassa
Paperi-välilehden
Tulostusmääritykset-asetu
ksissa (katso
"Paperi-välilehti"
sivulla 131).
Laitteessa on
outo haju
ensimmäisen
käyttökerran
aikana.
Kiinnitysyksikköä
suojaava öljykerros
haihtuu.
Noin sadan värisivun
tulostamisen jälkeen hajua
ei enää ole. Tämä ongelma
on tilapäinen.
Rei’ityskohdat
ovat vinossa
(vakioviimeistelij
ässä).
Sillan kannet eivät
ole kunnolla
paikoillaan.
Aseta sillan kannet oikein
paikoilleen (katso "Jos
paperitukoksia on edelleen,
varmista, että sillan kannet
on asetettu oikein
paikoilleen. Jos sillan kannet
eivät ole oikein paikoillaan,
saattaa ilmetä
paperitukoksia ja
rei’ityskohdat saattavat olla
vinossa." sivulla 212).
Rei’ityskohdat
ovat vinossa
(vihkoviimeistelij
ässä).
Sillan kannet eivät
ole kunnolla
paikoillaan.
Aseta sillan kannet oikein
paikoilleen (katso "Jos
paperitukoksia on edelleen,
varmista, että sillan kannet
on asetettu oikein
paikoilleen. Jos sillan kannet
eivät ole oikein paikoillaan,
saattaa ilmetä
paperitukoksia ja
rei’ityskohdat saattavat olla
vinossa." sivulla 213).
Valittuna on väärä
tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen
tulostinvalintavalikosta, että
laitteesi on valittuna.
Sovellus toimii
virheellisesti.
Kokeile tulostaa työ toisesta
sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei
toimi oikein.
Sulje Windows ja käynnistä
tietokone uudelleen.
Sammuta laite ja käynnistä
se sitten uudelleen.
Jos käytössä on
DOS-ympäristö,
laitteesi fonttiasetus
saattaa olla
määritetty
virheellisesti.
Muuta kieliasetusta.
Väriainekasetti on
viallinen, tai sen
väriaine on lopussa.
Jaa tarvittaessa väriaine
tasaisesti uudelleen. Vaihda
väriainekasetti tarvittaessa.
Tiedostossa
saattaa olla tyhjiä
sivuja.
Tarkista, että tiedosto ei
sisällä tyhjiä sivuja.
Jotkin osat, kuten
ohjain tai kortti,
saattavat olla
viallisia.
Ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei tulosta
PDF-tiedostoa
oikein. Osa
grafiikasta,
tekstistä tai
kuvista puuttuu.
PDF-tiedoston ja
Acrobat-tuotteiden
välillä on
yhteensopivuusong
elma.
PDF-tiedoston tulostaminen
kuvana saattaa olla
mahdollista. Valitse
Acrobat-tulostusvaihtoehdoi
sta Print As Image.
Valokuvien
tulostuslaatu on
huono. Kuvat
eivät ole teräviä.
Valokuvan tarkkuus
on hyvin pieni.
Pienennä valokuvan kokoa.
Jos säädät valokuvan kokoa
sovelluksessa, tarkkuus
pienenee.
Laitteesta tulee
höyryä
tulostuslokeron
läheltä ennen
tulostusta.
Kostean paperin
käyttäminen voi
aiheuttaa
höyrystymistä
tulostuksen aikana.
Tämä ei ole ongelma. Jatka
tulostusta.
Sivuja tulostuu,
mutta ne ovat
tyhjiä.
PDF-tiedoston
tulostaminen kuvana
saattaa kestää
tavallista kauemmin.
Vianmääritys_ 228
Mahdollinen syy
Ehdotetut ratkaisut
Tulostuslaatuongelmat
Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperia on lisätty väärin, tulostuslaatu
saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on seuraavassa
taulukossa.
Tila
Vaalea tai
haalistunut
tulostusjälki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai
haalistunut alue, väriainekasetin väriaine on
loppumassa. Saatat pystyä pidentämään
väriainekasetin käyttöikää tilapäisesti. Jos
tämä ei paranna tulostuslaatua, asenna uusi
väriainekasetti.
Värisävyä ei ole välttämättä säädetty. Säädä
värisävyä.
Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa
olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Jos koko sivu on vaalea,
tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai
väriaineen säästötila on käytössä. Säädä
tulostustarkkuutta ja poista väriaineen säästö
käytöstä. Katso tulostinohjaimen ohjeruutu.
Jos tulosteessa on sekä tahroja että
haalistumia, väriainekasetti täytyy puhdistaa.
Ota yhteyttä huoltoon.
Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön
pinta saattaa olla likainen. Puhdista
laserskannausyksikkö. Ota yhteyttä huoltoon.
Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa
olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa
(katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista
laitteen sisäpuoli. Ota yhteyttä huoltoon.
Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Ota
yhteyttä huoltoon.
Tarkista laitteen sijoituspaikka. Ongelma voi
johtua paikan riittämättömästä tuuletuksesta.
Ehdotetut ratkaisut
Aukkoja
tulosteissa
Sivulla on satunnaisia haalistuneita alueita,
yleensä pyöreitä:
• Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen.
Kokeile tulostaa työ uudelleen.
• Paperin kosteustaso on epätasainen, tai
paperin pinnassa on kosteita alueita. Kokeile
erimerkkisen paperin käyttämistä (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
• Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit
saattavat saada jotkin paperien alueet
hylkimään väriainetta. Kokeile toista
paperilaatua tai -merkkiä.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen.
Valitse Tulostusmääritykset ja
Paperi-välilehti ja määritä tyypiksi paksu
paperi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
• Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa
ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja
Jos sivulle tulee valkoisia pilkkuja:
• Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa
paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtorulla
saattaa olla likainen. Puhdista laitteen
sisäpuoli. Puhdista sisäpuoli tai ota yhteyttä
huoltoon.
• Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta.
Puhdista sisäpuoli tai ota yhteyttä huoltoon.
Pystysuoria viivoja
Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja:
• Tulostimen sisällä oleva rumpu on
todennäköisesti naarmuuntunut. Poista
kuvayksikkö ja asenna uusi. Ota yhteyttä
huoltoon.
Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja:
• Laitteen sisällä olevan
laserskannausyksikön pinta saattaa olla
likainen. Puhdista sisäpuoli tai ota yhteyttä
huoltoon.
Jos sivulla näkyy pystysuoria raitoja:
• Skannerin lasitaso tai sen valkoinen tausta
voi olla likainen. Puhdista sisäpuoli tai ota
yhteyttä huoltoon.
Värillinen tai musta
tausta
Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen:
• Vaihda kuvan siirtohihna, jos sen käyttöikä
on päättynyt. Ota yhteyttä huoltoon.
• Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva
ympäristö (alhainen kosteus) tai kostea
ympäristö (suhteellinen kosteus yli 80 %)
saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää.
• Poista vanha väriainekasetti ja asenna uusi.
Ehdotetut ratkaisut
•
Väriainepisteitä
Tila
Vianmääritys_ 229
Tila
Väriainetahroja
Toistuvia
pystysuoria jälkiä
Taustatahroja
A
Virheellisesti
muotoiltuja
merkkejä
Ehdotetut ratkaisut
Tila
Jos väriaine tahrii sivun:
• Puhdista laitteen sisäpuoli. Puhdista
sisäpuoli tai ota yhteyttä huoltoon.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
• Poista kuvayksikkö ja asenna uusi. Ota
yhteyttä huoltoon.
• Vaihda kuvan siirtohihna, jos sen käyttöikä
on päättynyt. Ota yhteyttä huoltoon.
Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti
merkkejä tasaisin välein:
• Kuvayksikkö saattaa olla viallinen. Jos
sivulla on toistuva merkki, puhdista
kuvayksikkö syöttämällä puhdistusarkki
muutamia kertoja. Puhdista sisäpuoli. Jos
samat ongelmat jatkuvat, poista kuvayksikkö
ja asenna uusi. Ota yhteyttä huoltoon.
• Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos
paperin kääntöpuolella on virheitä, vika
korjaantuu todennäköisesti itsestään
muutaman sivun tulostamisen jälkeen.
• Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota
yhteyttä huoltoon.
Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista,
jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle
sivulle.
• Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile
tulostusta eri paperierälle. Älä avaa
paperipakkauksia, ennen kuin se on tarpeen,
jotta paperi ei kerää liikaa kosteutta.
• Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa,
muuta tulostusasettelua niin, että
kääntöpuolella olevien saumojen kohdalle
tulostaminen voidaan välttää. Saumoille
tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia.
• Jos taustatahrat peittävät koko tulostetun
sivun pinta-alueen, säädä tulostustarkkuutta
ohjelmistosovelluksen kautta tai kohdassa
Tulostusmääritykset (katso
"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen"
sivulla 129).
•
•
Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja
kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa
olla liian liukasta. Kokeile eri paperia (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja ne
näyttävät aaltoilevilta, skannausyksikkö
saattaa tarvita huoltoa. Puhdista
skannausyksikkö tai ota yhteyttä huoltoon.
Vinoja sivuja
Ehdotetut ratkaisut
•
•
•
•
Käpristymistä tai
aaltoilemista
•
•
•
Ryppyjä tai
poimuja
•
•
•
•
Tulosteiden
kääntöpuolet ovat
likaisia
Vianmääritys_ 230
Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Tarkista paperityyppi ja -laatu (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Varmista, että paperi tai muu materiaali on
lisätty oikein, eivätkä ohjaimet ole liian tiukasti
tai löysästi paperipinoa vasten.
Varmista, että tavallisen lokeron
oikeanpuoleinen alaluukku, kahden kasetin
syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku tai
suurikapasiteettisen syöttölaitteen
oikeanpuoleinen alaluukku on tiukasti suljettu.
Jos alaluukkuja ei ole suljettu kokonaan, avaa
ja sulje alaluukut.
Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä kuumuus
että kosteus voivat aiheuttaa paperin
käpristymistä (katso "Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot" sivulla 239).
Käännä lokerossa oleva paperipino
toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä
lokerossa 180 astetta.
Varmista, että paperi on lisätty oikein.
Tarkista paperityyppi ja -laatu (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Käännä lokerossa oleva paperipino
toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä
lokerossa 180 astetta.
Varmista, että tavallisen lokeron
oikeanpuoleinen alaluukku, kahden kasetin
syöttölaitteen oikeanpuoleinen alaluukku tai
suurikapasiteettisen syöttölaitteen
oikeanpuoleinen alaluukku on tiukasti suljettu.
Jos alaluukkuja ei ole suljettu kokonaan, avaa
ja sulje alaluukut.
Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta.
Puhdista laitteen sisäpuoli. Puhdista sisäpuoli tai
ota yhteyttä huoltoon.
Tila
Kokonaan värillisiä
tai mustia sivuja
•
•
A
•
Väriainetta irtoaa.
•
•
•
•
Aukkoja merkeissä
A
Ehdotetut ratkaisut
Tila
Kuvayksikkö ei välttämättä ole asennettu
oikein. Poista kuvayksikkö ja aseta se
uudelleen paikoilleen.
Kuvayksikkö saattaa olla viallinen, ja se
voidaan joutua vaihtamaan. Poista
kuvayksikkö ja asenna uusi. Ota yhteyttä
huoltoon.
Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä
huoltoon.
Muutamaan arkkiin
tulee toistuvasti
tunnistamaton
kuva, tai
tulosteessa on
irrallista
väriainetta, vaaleaa
tulostusjälkeä tai
likaa.
Puhdista laitteen sisäpuoli. Puhdista sisäpuoli
tai ota yhteyttä huoltoon.
Tarkista paperityyppi ja -laatu (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Poista kuvayksikkö ja asenna uusi. Ota
yhteyttä huoltoon.
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita
korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien
osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on
valkoisia alueita:
• Jos käytät kalvoja, kokeile toista
kalvotyyppiä. Kalvon rakenteen vuoksi aukot
joissakin merkeissä ovat tavallisia.
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle.
Poista paperi ja käännä se.
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia (katso
"Tulostusmateriaalin tekniset tiedot"
sivulla 239).
Vaakasuoria raitoja
Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja
tai tahroja:
• Kuvayksikkö saattaa olla asennettu
virheellisesti. Poista kuvayksikkö ja aseta se
uudelleen paikoilleen.
• Kuvayksikkö saattaa olla viallinen. Poista
kuvayksikkö ja asenna uusi. Ota yhteyttä
huoltoon.
• Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita
korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Käpristyminen
Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei
syöty laitteeseen:
• Käännä lokerossa oleva paperipino
toisinpäin. Kokeile myös paperin
kääntämistä lokerossa 180 astetta.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen.
Valitse Tulostusmääritykset ja
Paperi-välilehti ja määritä tyypiksi ohut
paperi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan
avaaminen" sivulla 129).
Vianmääritys_ 231
Ehdotetut ratkaisut
Laitetta käytetään todennäköisesti yli 1 000
metrin korkeudessa merenpinnasta. Korkea
sijainti saattaa vaikuttaa haitallisesti
tulostuslaatuun. Väriaine saattaa jäädä
irralliseksi tai tulostusjälki saattaa olla vaaleaa.
Muuta laitteen korkeusasetusta niin, että
korkeus on määritetty oikein.
Kopiointiongelmat
Tila
Skannausongelmat
Ehdotetut ratkaisut
Tilanne
Kopiot ovat liian
vaaleita tai tummia.
Voit vaalentaa tai tummentaa kopioiden taustaa
Vaal.- ja Tumm.-nuolilla Kopio-valikon
Perus-välilehdessä.
Kopioissa on
tahroja, viivoja,
merkkejä tai täpliä.
•
•
Kopioitu kuva on
epäsymmetrinen.
•
•
•
Tulostuu tyhjiä
kopioita.
Kuva pyyhkiytyy
kopiosta helposti.
•
Kopiopaperitukoksia •
tapahtuu usein.
•
•
Väriainekasetin väri
riittää oletettua
vähempään
asiakirjamäärään
ennen väriaineen
loppumista.
Jos virheet ovat alkuperäisessä asiakirjassa,
vaalenna kopioiden taustaa painamalla
vasemmalle ja oikealle osoittavia
nuolipainikkeita Kopio-valikon
Perus-välilehdessä (katso "Tummuuden
säätäminen" sivulla 57).
Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole
virheitä, puhdista skannausyksikkö. Puhdista
skannausyksikkö tai ota yhteyttä huoltoon.
Varmista, että alkuperäinen asiakirja on
asetettu skannerin lasitasolle kopioitava puoli
alaspäin tai automaattiseen kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteeseen kopioitava puoli
ylöspäin.
Varmista, että kopiopaperi on lisätty oikein.
Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita
korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu
skannerin lasitasolle kopioitava puoli alaspäin tai
automaattiseen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin.
•
•
•
•
Skanneri ei toimi.
Ehdotetut ratkaisut
•
•
•
•
•
Laite skannaa erittäin
hitaasti.
•
•
•
Vaihda lokerossa olevat paperit uudesta
paketista ottamiisi papereihin.
Jos ympäristö on kostea, älä jätä paperia
laitteeseen pitkäksi aikaa.
Leyhytä paperipino ja käännä se ympäri
lokerossa. Vaihda paperilokeron paperit
uusiin. Tarkista paperinohjaimet ja muuta
niiden asentoa tarvittaessa.
Varmista, että paperin paino on oikea.
Varmista, ettei laitteeseen jää paperitukoksen
poistamisen jälkeen paperia tai sen palasia.
Alkuperäiset asiakirjat saattavat sisältää
kuvia, täysvärisiä alueita tai paksuja viivoja.
Alkuperäiset asiakirjat saattavat olla
esimerkiksi lomakkeita, uutiskirjeitä, kirjoja tai
muita asiakirjoja, joihin kuluu runsaasti
väriainetta.
Automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaite saattaa jäädä auki, kun kopioita
tehdään.
Laite saattaa usein sammua ja kytkeytyä
päälle.
Tietokoneen näyttöön
tulee viesti:
• Laitetta ei voi
asettaa
tarvittavaan
laitetilaan.
• Toinen ohjelma
käyttää porttia.
• Portti ei ole
käytössä.
• Skanneri
vastaanottaa tai
tulostaa tietoja.
Kun nykyinen työ
on valmis, yritä
uudelleen.
• Kahva ei kelpaa.
• Skannaus on
epäonnistunut.
Vianmääritys_ 232
•
•
•
•
•
•
Varmista, että asetat skannattavan
asiakirjan skannerin lasitasolle skannattava
puoli alaspäin tai automaattiseen
kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteeseen
skannattava puoli ylöspäin.
Muisti ei välttämättä riitä skannattavan
asiakirjan säilyttämiseen. Kokeile, toimiiko
Prescan-toiminto. Kokeile
skannaustarkkuuden pienentämistä.
Tarkista, että laitteen kaapeli on liitetty
oikein.
Varmista, ettei laitteen kaapeli ole viallinen.
Kokeile sellaista kaapelia, jonka tiedät
toimivan. Vaihda kaapeli tarvittaessa.
Varmista, että skannerin asetukset on tehty
oikein. Tarkista skannausasetus SmarThru
Office -ohjelmasta tai haluamastasi
sovelluksesta varmistaaksesi, että
skannaustyö lähetetään oikeaan porttiin
(esimerkiksi USB001-porttiin).
Tarkista, tulostaako laite vastaanotettua
tietoa. Skannaa tällöin asiakirja sen jälkeen,
kun vastaanotettu tieto on tulostettu.
Kuvat skannautuvat tekstiä hitaammin.
Tiedonsiirtonopeus hidastuu
skannaustilassa, koska skannatun kuvan
analysoimiseen ja uudelleentuottamiseen
tarvitaan runsaasti muistia. Määritä
tietokone ECP-tulostintilaan
BIOS-asetuksen avulla. Tämä nopeuttaa
toimintaa. Lisätietoja BIOS-asetusten
määrittämisestä on tietokoneen
käyttöoppaassa.
Kopiointi- tai tulostustyö saattaa olla
käynnissä. Yritä työtä uudelleen, kun
edellinen työ on valmis.
Valittu portti on käytössä. Käynnistä
tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
Laitteen kaapeli on ehkä liitetty virheellisesti,
tai virta on ehkä katkaistu.
Skanneriohjainta ei ole asennettu tai
käyttöjärjestelmää ei ole määritetty oikein.
Varmista, että laite on kytketty oikein ja että
virta on kytketty. Käynnistä sitten tietokone
uudelleen.
USB-kaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai
virta on ehkä katkaistu.
Skannauksen ja faksauksen hallinta 2 -ohjelman
ongelma
Tila
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Skannauksen ja
faksauksen hallinta
2 ei toimi.
Tarkista järjestelmävaatimukset. Skannauksen ja
faksauksen hallinta 2 toimii ainoastaan
Windows-käyttöjärjestelmässä.
Faksiongelmat (lisävaruste)
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei toimi, näyttö
on tyhjä, tai
painikkeet eivät
toimi.
•
•
Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
Varmista, että pistorasiaan tulee virta.
Valintaääntä ei
kuulu.
•
•
Tarkista, että puhelinlinja on yhdistetty oikein.
Tarkista, että seinässä oleva puhelinpistoke
toimii oikein liittämällä toinen puhelin.
Muistiin
tallennettuihin
numeroihin ei
soiteta oikein.
Varmista, että numerot on tallennettu muistiin
oikein (katso "Osoitteiston määrittäminen"
sivulla 118).
Alkuperäisen
asiakirjan syöttö
laitteeseen ei
onnistu.
•
•
•
Fakseja ei
vastaanoteta
automaattisesti.
•
•
•
Laite ei lähetä faksia. •
•
Saapuvassa
faksissa on tyhjää
tilaa, tai se on
heikkolaatuinen.
•
•
•
•
Jotkin saapuvan
faksin sanat ovat
venyneet.
Ehdotetut ratkaisut
Lähettämissäsi
alkuperäisissä
asiakirjoissa on
viivoja.
Tarkista ja puhdista skannausyksikkö. Puhdista
skannausyksikkö.
Laite valitsee
numeron, mutta
yhteys toiseen
faksilaitteeseen
epäonnistuu.
Vastaanottavan faksilaitteen virta saattaa olla
katkaistuna, laitteessa ei ole paperia tai laite ei
pysty vastaamaan saapuviin puheluihin.
Keskustele toisen laitteen käyttäjän kanssa ja
pyydä häntä selvittämään ongelma.
Faksit eivät tallennu
muistiin.
Muistia ei ehkä ole tarpeeksi faksin
tallentamiseen. Jos näytössä näkyy viesti
muistin vähäisestä tilasta, poista tarpeettomat
faksit muistista ja yritä sitten tallentaa faksi
uudelleen.
Jokaisen sivun
alaosaan tulee tyhjiä
alueita, ja yläosaan
tulee pieni
tekstinauha.
Olet saattanut valita väärät paperiasetukset.
Lisätietoja paperiasetuksista on toisaalla (katso
"Lokeron määrittäminen" sivulla 44).
Varmista, ettei paperi ole rypistynyt ja että se
on asetettu oikein. Tarkista, että alkuperäinen
asiakirja on oikean kokoinen, ei liian paksu tai
ohut.
Varmista, että automaattisen kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteen kansi on tiukasti
kiinni.
Automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaitteen kumisuojus täytyy ehkä vaihtaa.
Ota yhteyttä huoltoon.
Vastaanottotilaksi täytyy määrittää Faksi.
Varmista, että lokerossa on paperia.
Tarkista, näkyykö näytössä virheviestejä. Jos
niitä näkyy, poista ongelma.
Varmista, että alkuperäinen asiakirja on
laitettu automaattiseen kaksipuolisten
asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin
lasitasolle.
Tarkista, onko vastaanottajan faksilaitteessa
ongelmia.
Faksilaite, joka lähettää sinulle faksin, saattaa
olla viallinen.
Puhelinlinjan häiriöt saattavat aiheuttaa
linjavirheitä.
Tarkista laitteesi toiminta ottamalla kopio.
Väriainekasetti saattaa olla tyhjä. Vaihda
väriainekasetti.
Faksin lähettävässä laitteessa oli tilapäinen
asiakirjatukos.
Vianmääritys_ 233
Yleiset PostScript-ongelmat
Yleiset Windows-ongelmat
Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voi ilmetä, kun käytössä
on useita tulostinkieliä.
Ongelma
Mahdollinen syy
PostScript-tiedostoa
ei voi tulostaa.
PostScript-ohjainta
ei ehkä ole
asennettu oikein.
Ratkaisu
•
•
•
Asenna
PostScript-ohjain.
Tulosta määrityssivu
ja varmista, että
PostScript-versio on
käytettävissä
tulostusta varten.
Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe
-viesti tulee
näyttöön.
Tulostustyö on liian
monimutkainen.
Saatat joutua
vähentämään sivun
monimutkaisuutta tai
asentamaan lisää
muistia.
PostScript-virhesivu
tulostuu.
Tulostustyö ei ehkä
ole PostScript-työ.
Varmista, että tulostustyö
on PostScript-työ.
Tarkista, odottiko
sovellus asetus- tai
PostScript-otsikkotiedost
on lähettämistä
laitteeseen.
Lisävarusteena
saatava kahden
kasetin syöttölaite
(lokero 3, lokero 4) ei
ole valittu
ohjaimessa.
Tulostinohjainta ei
ole määritetty
tunnistamaan
lisävarusteena
saatavaa kahden
kasetin
syöttölaitetta
(lokero 3, lokero 4).
Avaa
PostScript-ohjaimen
ominaisuudet, valitse
välilehti Laiteasetukset
ja määritä
Kasettiasetukset-kohda
n kasettiasetus.
Kun asiakirja
tulostetaan
Macintosh-käyttöjärj
estelmän Acrobat
Reader 6.0:ssa tai
sitä uudemmassa
versiossa, värit
tulostuvat
virheellisesti.
Tulostinohjaimen
tarkkuusasetus ei
välttämättä vastaa
Acrobat Readerin
asetusta.
Varmista, että
tulostinohjaimen
tarkkuusasetus vastaa
Acrobat Readerin
asetusta.
Tila
Ehdotetut ratkaisut
“”Tiedosto on
käytössä” -ilmoitus
tulee näyttöön
asennuksen aikana.
Sulje kaikki sovellukset. Poista kaikki ohjelmat
tulostimen Käynnistys-ryhmästä ja käynnistä
sitten Windows uudelleen. Asenna tulostinohjain
uudelleen.
“”Yleisen
suojausvirheen”,
”OE-poikkeuksen”,
”Spool 32” tai
”Virheellisen
toiminnon” ilmoitus
tulee näyttöön.
Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows
uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
Viestit
“Tulostaminen
epäonnistui”,
“Tapahtui
tulostimen
aikakatkaisuvirhe”
ilmestyvät.
Näitä viestejä voi tulla näyttöön tulostuksen
aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut
tulostuksen. Jos viesti tulee näyttöön
odotustilassa tai tulostuksen päättymisen
jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko ilmennyt
jokin virhe.
Vianmääritys_ 234
Lisätietoja Windows-virheilmoituksista on tietokoneen mukana
toimitetussa Microsoft Windows 2000-, Windows XP-, Windows 2003tai Windows Vista -käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa.
Yleiset Linux-ongelmat
Tila
Laite ei tulosta.
Ehdotetut ratkaisut
•
•
•
•
•
Tarkista, että tulostinohjain on asennettu
järjestelmään. Avaa Unified Driver
Configurator ja siirry Printers-ikkunassa
Printers configuration -välilehteen, jotta
näet luettelon käytettävissä olevista laitteista.
Varmista, että laitteesi on luettelossa. Määritä
laitteesi tarvittaessa ohjatun Add new printer
wizard -toiminnon avulla.
Tarkista, onko laitteeseen kytketty virta. Avaa
Printers configuration ja valitse laitteesi
tulostinluettelosta. Katso Selected printer
-ruudussa olevaa kuvausta. Jos sen tila
sisältää merkkijonon Stopped, paina
Start-painiketta. Sen jälkeen laitteen pitäisi
toimia taas normaalisti. Tulostimen tilaksi voi
tulla ”stopped”, jos tulostuksen yhteydessä
esiintyi ongelmia. Tämä voi aiheutua
esimerkiksi siitä, että olet yrittänyt tulostaa
asiakirjan portin ollessa skannaussovelluksen
varaama.
Varmista, että portti ei ole varattu. Koska
monitoimilaitteen toiminnalliset osat (tulostin
ja skanneri) käyttävät samaa I/O-liittymää
(porttia), eri käyttäjäsovellukset voivat yrittää
käyttää samaa porttia samaan aikaan.
Laitteistoristiriitojen välttämiseksi vain yksi
sovellus kerrallaan saa käyttää laitetta.
Toinen käyttäjä saa ”device busy” -tiedon
siitä, että laite on varattu. Avaa porttien
määritysohjelma ja valitse laitteelle määritetty
portti. Selected port -ruudusta voit tarkistaa,
onko portti jonkin muun sovelluksen varaama.
Jos portti on jonkin muun sovelluksen
varaama, sinun täytyy joko odottaa, että
meneillään oleva työ päättyy, tai voit valita
Vapauta portti, jos olet varma, että työn
nykyinen sovellus ei toimi oikein.
Tarkista, onko sovelluksessa erityinen
tulostusasetus, kuten -oraw. Jos
komentoriviparametrissa on ”-oraw”, poista
se. Sen jälkeen tulostus toimii oikein. Valitse
Gimp-edustassa “tulosta” -> “Aseta tulostin” ja
muokkaa sitten komennon
komentoriviparametria.
CUPS (Common Unix Printing System)
-versiossa, joka toimitetaan SuSE Linux 9.2:n
(cups-1.1.21) mukana, on ongelma IPP
(Internet Printing Protocol) -tulostuksessa.
Käytä IPP-tulostuksen sijasta
socket-tulostusta tai asenna uudempi
CUPS-versio (cups-1.1.22 tai uudempi).
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta koko
sivuja, ja tulosteet
ovat vain sivujen
puolikkaita.
Tämä on tunnettu ongelma, joka ilmenee, kun
väritulostinta käytetään Ghostscriptin
versiossa 8.51 tai aiemmassa versiossa
64-bittisessä Linux-käyttöjärjestelmässä. Tämä
ongelma on raportoitu osoitteessa
bugs.ghostscript.com muodossa Ghostscript
Bug 688252. Kyseinen ongelma on ratkaistu
AFPL Ghostscriptin versiossa 8.52 ja
uudemmissa versioissa. Ratkaise tämä ongelma
lataamalla AFPL Ghostscriptin uusin versio
osoitteesta http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ ja asentamalla se.
Gimp-edustan kautta
skannaaminen ei
onnistu.
Tarkista, onko Gimp-edustan Acquire-valikossa
Xsane: Device dialog Acquire -valikossa. Jos
ei, asenna Gimpin Xsane-lisäosa tietokoneelle.
Gimpin Xsane-lisäosapaketti on
Linux-CD-levyllä, tai sen voi ladata Gimpin
WWW-sivustosta. Lisätietoja on Linux-CD-levyn
tai Gimp-edustasovelluksen käytönaikaisessa
ohjeessa.
Jos haluat käyttää muuta skannaussovellusta,
tutustu kyseisen sovelluksen ohjeeseen.
Virhesanoma
”Cannot open port
device file” tulee
näyttöön asiakirjaa
tulostettaessa.
Älä muuta tulostustyön parametreja (esimerkiksi
LPR GUI:n kautta), kun tulostustyö on
käynnissä. CUPS-palvelimen tunnetut versiot
keskeyttävät tulostustyön, jos tulostusasetuksia
muutetaan ja työ yritetään sitten käynnistää
uudelleen alusta. Koska Unified Linux Driver
lukitsee portin tulostuksen ajaksi, ohjaimen
yllättävä keskeytys pitää portin lukittuna, jolloin
uusien töiden tulostaminen ei ole mahdollista.
Jos näin käy, yritä vapauttaa portti valitsemalla
Release port -ikkunassa Port configuration.
Vianmääritys_ 235
Tila
Laite ei näy
skanneriluettelossa.
•
•
•
Laite ei skannaa.
Yleiset Macintosh-ongelmat
Ehdotetut ratkaisut
•
•
Varmista, että laite on kytketty
tietokoneeseen oikein USB-portin kautta ja
että sen virta on käynnistetty.
Varmista, että laitteen skanneriohjain on
asennettu järjestelmään. Avaa Unified Linux
Driver -määritystyökalu, valitse Scanners
configuration ja paina Drivers. Varmista,
että ikkunassa on laitteen nimeä vastaava
ohjain.
Varmista, että portti ei ole varattu. Koska
monitoimilaitteen toiminnalliset osat (tulostin
ja skanneri) käyttävät samaa I/O-liittymää
(porttia), eri käyttäjäsovellukset voivat yrittää
käyttää samaa porttia samaan aikaan.
Laitteistoristiriitojen välttämiseksi vain yksi
sovellus kerrallaan saa käyttää laitetta.
Toinen käyttäjä saa ”device busy” -tiedon
siitä, että laite on varattu. Näin yleensä
tapahtuu silloin, kun skannaus aloitetaan.
Näyttöön tulee siitä kertova viesti.
Selvitä ongelman aiheuttaja seuraavasti:
Avaa Ports configuration -ikkuna ja valitse
skannerillesi määritetty portti. Portin symboli /
dev/mfp0 on sama kuin LP:0-määritys, joka
näkyy skannerin asetuksissa. /dev/mfp1
vastaa LP:1-määritystä ja niin edelleen.
USB-portit alkavat /dev/mfp4:stä, eli USB:0
vastaa dev/mfp4:ää ja niin edelleen. Selected
port -ruudusta voit tarkistaa, onko portti
jonkin muun sovelluksen varaama. Tässä
tapauksessa sinun täytyy odottaa, että
meneillään oleva työ päättyy, tai voit valita
Release port, jos olet varma, että sen
nykyinen porttisovellus ei toimi oikein.
Tila
Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta
PDF-tiedostoja
oikein. Osa
grafiikasta, tekstistä
tai kuvista puuttuu.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla
mahdollista. Valitse
Acrobat-tulostusvaihtoehdoista Print As Image.
Asiakirja on
tulostunut, mutta
tulostustyö ei ole
poistunut
taustatulostuksesta
Mac OS X 10.3.2:ssa.
Päivitä Mac OS -käyttöjärjestelmäksi OS X
10.3.3. tai uudempi versio.
Jotkin kirjaimet eivät
näy normaalisti
kansilehden
tulostuksessa.
Mac OS ei pysty luomaan fonttia kansilehden
tulostuksen aikana. Englannin kielen mukaiset
aakkoset ja numerot näkyvät normaalisti
kansilehdellä.
Kun asiakirja
tulostetaan
Macintosh-käyttöjärj
estelmän Acrobat
Reader 6.0:ssa tai
sitä uudemmassa
versiossa, värit
tulostuvat
virheellisesti.
Varmista, että laiteohjaimen tarkkuusasetus
vastaa Acrobat Readerin asetusta.
Skannauksen ja
faksauksen hallinta
ei toimi.
Tarkista järjestelmävaatimukset.
Varmista, että olet lisännyt asiakirjan
laitteeseen ja että laite on liitetty
tietokoneeseen.
Skannauksen aikana tapahtuu I/O-virhe.
Lue lisätietoja Linux-virheilmoituksista tietokoneen mukana
toimitetusta Linux-käyttöoppaasta.
Vianmääritys_ 236
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana
saattaa kestää tavallista kauemmin.
Lue lisätietoja Macintosh-virheilmoituksista tietokoneen mukana
toimitetusta Macintosh-käyttöoppaasta.
Tekniset tiedot
12.
Tässä luvussa on tietoja tämän laitteen teknisistä tiedoista.
Tämä luku sisältää seuraavat aiheet:
•
•
•
•
Laitteiston tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Sähkötekniset tiedot
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
Tässä esitetyt arvot perustuvat alustaviin tietoihin. Ajan tasalla olevia tietoja on kohdassa www.samsung.com/printer.
Laitteiston tekniset tiedot
Kohde
Mitta
Paino
CLX-9252 9352 Series
SCX-8230 8240 Series
Korkeus
1.153 mm
924 mm
Syvyys
722 mm
742,8 mm
Leveys
675,5 mm
677,5 mm
Laite ilman tarvikkeita ja lisävarusteita
113,4 kg
93,7 kg
Automaattinen kaksipuolisten asiakirjojen
syöttölaite
15,3 kg
Ympäristötiedot
Kohde
Melutasoa
Lämpötila
Kosteus
CLX-9252 9352 Series
Valmiustila
35 dB(A)
Tulostustila
54 dB(A)
Kopiointitila
58 dB(A)
Käyttö
10–32 °C
Säilytys
–20–40 °C
Käyttö
20–80 %, suhteellinen kosteus
Säilytys
10–90 %, suhteellinen kosteus
a. Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitteen perusasennus, A4-paperi ja yksipuolinen tulostus.
Tekniset tiedot_ 237
SCX-8230 8240 Series
37 dB(A)
57 dB(A)
Sähkötekniset tiedot
Virtavaatimukset vaihtelevat laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen voi vaurioittaa laitetta, ja
takuu saattaa mitätöityä.
Kohde
Käyttöjännitea
Virrankulutus
Skannerin
kosteudenpoistajan/
lämmittimen tai kasetin
kosteudenpoistajan/
lämmittimen
nimellisjännite
CLX-9252 9352 Series
SCX-8230 8240 Series
110 voltin mallit
AC 110–127 V
220 voltin mallit
AC 220–240 V
Keskimääräinen käyttötila
Alle 1 100 W
Valmiustila
Alle 250 W
Vähäisen virran tila
Alle 50 W
Alle 40 W
Virransäästötila
Alle 11 W
Alle 7 W
Sammutustila
Alle 0 W
110–127 VAC tai 220–240 VAC
Katso laitteen luokitusmerkinnästä oikea jännite, taajuus (hertsi) ja virtatyyppi.
Skannerin kosteudenpoistajan/lämmittimen tai kasetin kosteudenpoistajan/lämmittimen nimellisjännite on sama kuin laitteen
nimellisjännite.
a. Katso laitteen luokitusmerkinnästä oikea jännite, taajuus (hertsi) ja virtatyyppi.
Tekniset tiedot_ 238
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
tulostusmateriaalin paino/Kapasiteettia
Tyyppi
Tavallinen
paperi
Kirjekuori
Paksu paperi
Koko
lokero1,2,3,4 /
Suurikapasiteettinen
syöttölaiteb
Mitat
monitoimipaperilokero
Letter
216 x 279 mm
71–90 g/m2
Ledger
279 x 432 mm
•
Legal
216 x 356 mm
520 arkkia 80 g/m2 kussakin
lokerossa
Executive
184 x 267 mm
•
Statement
140 x 216 mm
2 000 arkkia 80 g/m2
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
A3
297 x 420 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
B4
257 x 364 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
US Folio
216 x 330 mm
Oficio
216 x 343 mm
Tabloid Extra
305 x 457 mm
8K
270 x 390 mm
16K
195 x 270 mm
A6
105 x 148 mm
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
Letter, Statement, A4,
A5, JIS B5, A6, ISO
B5
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
75–90 g/m2
• 10 arkin pino
Kirjekuori Monarch
98 x 191 mm
Kirjekuori No. 10
105 x 241 mm
Kirjekuori No. 9
98 x 225 mm
Kirjekuori DL
110 x 220 mm
Kirjekuori C5
162 x 229 mm
Kirjekuori C6
114 x 162 mm
Kirjekuori C4
229 x 324 mm
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
91–105 g/m2
• 400 kaikissa lokeroissa
• 1 600 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
91–105 g/m2
• 50 arkin pino
Tekniset tiedot_ 239
71–90 g/m2
•
100 arkkia 80 g/m2
tulostusmateriaalin paino/Kapasiteettia
Tyyppi
Koko
lokero1,2,3,4 /
Suurikapasiteettinen
syöttölaiteb
Mitat
monitoimipaperilokero
Raskas paperi
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
106–175 g/m2
• 350 arkin pino
• 1 400 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
106–175 g/m2
• 20 arkin pino
Erikoisraskas 1
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
176–216 g/m2
• 200 arkin pino
• Ei suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
176–216 g/m2
• 10 arkin pino
Erikoisraskas 2
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
217–253 g/m2
• 10 arkin pino
Ohut paperi
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
60–70 g/m2
• 520 arkin pino
• 2 000 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
60–70 g/m2
• 100 arkin pino
Puuvilla
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
75–90 g/m2
• 400 arkin pino
• 1 600 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
75–90 g/m2
• 50 arkin pino
Värillinen /
esipainettu
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
75–90 g/m2
• 400 arkin pino
• 1 600 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
75–90 g/m2
• 50 arkin pino
Kierrätetty
paperi
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
60–90 g/m2
• 400 arkin pino
• 1 600 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
60–90 g/m2
• 100 arkin pino
Ohut kortti
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
105–163 g/m2
• 350 arkin pino
• 1 400 arkkia
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
105–163 g/m2
• 20 arkin pino
Paksu kortti
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
170–216 g/m2
• 350 arkin pino
• Ei suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
170–216 g/m2
• 20 arkin pino
Ohut kiiltävä
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
106–169 g/m2
• 20 arkin pino
Tekniset tiedot_ 240
tulostusmateriaalin paino/Kapasiteettia
Tyyppi
Koko
lokero1,2,3,4 /
Suurikapasiteettinen
syöttölaiteb
Mitat
monitoimipaperilokero
Paksu kiiltävä
Katso tavallista
paperia käsittelevä
osa
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
170–253 g/m2
• 10 arkin pino
Kalvo
Letter, A4
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
138–146 g/m2
• 20 arkin pino
Tarratc
Letter, A4
Katso tavallista paperia käsittelevä
osa
120–150 g/m2
• 50 arkin pino
• Ei suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
120–150 g/m2
• 20 arkin pino
Postikortti
PostCard 4 x 6
101,6 x 152,4 mm
Ei lokerosta 1, 2, 3, 4 /
suurikapasiteettisesta
syöttölaitteesta
60–105 g/m2
• 20 arkin pino
Lokero 1, 2, 3, 4 minimikoko
(mukautettu)
139,7 x 210 mm
60–216 g/m2
Lokeron 1, 2, 3, 4 maksimikoko
(mukautettu)
305 x 457 mm
Monitoimipaperilokeron minimikoko
(mukautettu)
98 x 148 mm
Monitoimipaperilokeron maksimikoko
(mukautettu)
320 x 1 200 mm
-
-
a. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.
b. Valinnainen suurikapasiteettinen syöttölaite tukee vain pitkä reuna edellä suotettävää A4- ja Letter-koon paperia.
c. Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100–250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.
Tekniset tiedot_ 241
60–253 g/m2
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
ALBANIA
42 27 5755
ARGENTINE
0800-333-3733
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
Contact SAMSUNG worldwide_ 242
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local
charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and
Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 3000 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALY
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
MOLDOVA
00-800-500-55-500
MONTENEGRO
020 405 888
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NIGERIA
080-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 243
www.samsung.com
Country/Region
Customer Care Center
Web Site
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network
Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 244
Sanasto
Seuraava sanasto auttaa sinua tutustumaan tuotteeseen. Sen avulla
ymmärrät tulostuksessa yleisesti käytettävät ja tässä oppaassa
mainitut termit.
BOOTP
802.11 on langattoman paikallisverkkoyhteyden (WLAN) standardi,
jonka IEEE:n LAN/MAN-standardikomitea (IEEE 802) on luonut.
Bootstrap Protocol. Verkkoprotokolla, jonka avulla verkon asiakaskone
saa IP-osoitteensa automaattisesti. Tavallisesti tämä tehdään
tietokoneiden tai niissä käytettävien käyttöjärjestelmien
käynnistysprosessin aikana. BOOTP-palvelimet määrittävät IP-osoitteen
kullekin asiakkaalle osoitevarannosta. BOOTP antaa ”levyttömien
työasemien” hakea IP-osoitteen ennen minkään kehittyneen
käyttöjärjestelmän lataamista.
802.11b/g
CCD
802.11
802.11b/g voi jakaa saman laitteiston ja käyttää 2,4 GHz:n
taajuuskaistaa. 802.11b tukee kaistaleveyttä 11 Mbps saakka; 802.11g
54 Mbps saakka. 802.11b/g-laitteet voivat satunnaisesti kärsiä
mikroaaltouuneista, langattomista puhelimista, ja Bluetooth-laitteista.
Tukiasema
Liitäntäpiste tai langaton liitäntäpiste (AP tai WAP) on laite, joka yhdistää
langattomat tietoliikennelaitteet yhteen langattomien lähiverkkojen
(WLAN) alueilla ja toimii WLAN-radiosignaalien
päälähetin-vastaanottimena.
ADF
Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) on skannausyksikkö, joka
syöttää alkuperäisen paperiarkin automaattisesti niin, että laite voi
skannata osan paperista heti.
CCD (Charge Coupled Device) on laitteisto, joka mahdollistaa
skannaustyön suorittamisen. CCD-lukitusmekanismia käytetään myös
pitämään CCD-moduuli paikallaan niin, ettei laitteen siirtämisestä
aiheudu vahinkoa.
Lajittelu
Lajittelussa useita kopioita sisältävä työ tulostetaan erissä. Kun lajittelu
on valittuna, laite tulostaa koko erän ennen lisäkopioiden tulostamista.
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli on litteä ja yleensä pystysuuntainen taso, jossa ohjaustai tarkkailutoiminnot näkyvät. Ohjauspaneeli on yleensä laitteen
etuosassa.
Peitto
Tulostustermi, jonka avulla mitataan väriaineen käyttöä tulostettaessa.
Esimerkiksi 5 % peitto tarkoittaa, että A4-kokoisesta paperista noin 5 %
on tekstiä tai kuvia. Jos paperilla tai alkuperäisessä lähteessä on paljon
tekstiä tai yksityiskohtaisia kuvia, peitto on suurempi, jolloin
väriainettakin käytetään todellisen peiton verran.
AppleTalk
AppleTalk on Apple, Inc:n kehittämä protokollapaketti tietokoneiden
verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen
Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/
IP-verkkokäyttöön.
CSV
Bittisyvyys
Tietokoneiden grafiikkatermi, joka kuvaa niiden bittien määrän, joita
käytetään bittikarttakuvan yksittäisen kuvapisteen värin ilmaisemiseen.
Mitä suurempi värisyvyys on, sitä laajempi valikoima eri värejä on
käytettävissä. Kun bittien määrä kasvaa, mahdollisten värien määrästä
tulee epäkäytännöllisen suuri värikarttaa varten. Yksibittistä väriä
kutsutaan yleensä mustavalkoiseksi.
Pilkuin erotetut arvot (CSV). CSV on tiedostomuoto, jota käytetään
tietojen vaihtamiseen eri sovellusten välillä. Tästä Microsoft Excelissä
käytettävästä tiedostomuodosta on tullut alan tosiasiallinen standardi
jopa muissa kuin Microsoftin ympäristöissä.
DADF
DADF (Duplex Automatic Document Feeder) on skannausyksikkö, joka
automaattisesti syöttää ja kääntää ympäri alkuperäisen paperiarkin niin,
että laite voi skannata arkin molemmat puolet.
BMP
Bittikarttagrafiikkamuoto, jota käyttää sisäisesti Microsoft Windowsin
grafiikka-alijärjestelmä (GDI) ja jota käytetään yleisesti kyseisen
ympäristön yksinkertaisena grafiikkatiedostona.
Oletus
Arvo tai asetus, joka on käytössä, kun tulostin otetaan pakkauksestaan,
nollataan tai alustetaan.
Sanasto_ 245
DHCP
ECM
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on
asiakas-palvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön
kokoonpanoparametrit, joita DHCP-asiakaskone tavallisesti pyytää
voidakseen osallistua IP-verkkoon. DHCP tarjoaa myös mekanismin
määrittää IP-osoitteita asiakasisännille.
ECM (Error Correction Mode) eli virheenkorjaustila on valinnainen
lähetystila, joka sisältyy Class 1 -faksilaitteisiin tai -faksimodeemeihin.
Se tunnistaa ja korjaa faksilähetysprosessissa joskus puhelinlinjan
häiriöistä aiheutuvat virheet.
Emulointi
DIMM
Emulointi on tekniikka, jossa laite saa samat tulokset kuin toinen laite.
Emulaattori toistaa järjestelmän toiminnot eri järjestelmässä siten, että
toinen järjestelmä toimii ensimmäisen järjestelmän tavoin. Emulointi
keskittyy ulkoisen toiminnan tarkkaan toistamiseen toisin kuin simulointi,
joka keskittyy usein simuloitavan järjestelmän sisäisen tilan abstraktiin
malliin.
DIMM (Dual Inline Memory Module) on pieni piirilevy, joka sisältää
muistia. DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten tulostustiedot ja
vastaanotettujen faksien tiedot.
DLNA
DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on
standardi, jonka avulla kotiverkon laitteet voivat jakaa tietoa keskenään
verkossa.
Ethernet
DNS (Domain Name Server) on järjestelmä, joka tallentaa toimialueen
nimiin liittyvät tiedot hajautettuun tietokantaan verkoissa, kuten
Internetissä.
Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN) varten.
Se määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien lähettämisen
sekä kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin
monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaukselle (MAC) ja
tietoyhteyskerrokselle. Ethernet on standardoitu yleensä IEEE 802.3
-standardiksi. Se on ollut yleisimmin käytettävä lähiverkkotekniikka aina
1990-luvulta lähtien.
Matriisitulostin
EtherTalk
DNS
Matriisitulostin on tietokonetulostintyyppi, jossa tulostuspää liikkuu
sivulla edestakaisin ja tulostaa iskemällä mustenauhaa paperia vasten
kirjoituskonemaisesti.
Apple Computerin kehittämä protokollapaketti tietokoneiden
verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen
Macintosh-tietokoneeseen (1984), ja nyt Apple on siirtymässä TCP/
IP-verkkokäyttöön.
DPI
FDI
DPI (Dots Per Inch)eli pistettä tuumaa kohden on skannauksessa ja
tulostuksessa käytettävän tarkkuuden mittayksikkö. Yleensä mitä
suurempi DPI on, sitä suurempi on myös tarkkuus, tarkemmat
yksityiskohdat kuvassa ja suurempi tiedostokoko.
FDI (Foreign Device Interface) on laitteen sisälle asennettava kortti,
jonka avulla voidaan käyttää jotakin kolmannen osapuolen laitetta, kuten
kolikoilla toimivaa laitetta tai kortinlukijaa. Kyseiset laitteet
mahdollistavat maksullisen tulostuksen laitteella.
DRPD
Lyhenne sanoista eritellyn soittomallin havainnointi. Distinctive Ring on
puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä
puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin.
FTP
FTP-tiedostonsiirtoprotokolla on yleisesti käytetty protokolla tiedostojen
vaihtamiseen missä tahansa TCP/IP-protokollaa tukevassa verkossa,
kuten Internetissä tai intranetissä.
Kaksip.
Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin. Tällöin
laite voi tulostaa (tai skannata) arkin molemmille puolille.
Kaksipuolisuustoiminnolla varustetulla tulostimella voidaan tulostaa
arkin molemmille puolille yhdellä tulostuskerralla.
Käyttömäärä
Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta tulostimen
suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen elinkaarta mitataan
vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella tarkoitetaan tulostimen
keskimääräistä tulostuskapasiteettia, tavallisesti takuuaikana. Jos
käyttömäärä on esimerkiksi 48 000 sivua kuukaudessa ja työpäiviä on
20, tulostimen yläkäyttöraja on 2 400 sivua päivässä.
Kiinnitysyksikkö
Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen tulostusmateriaaliin. Se
koostuu kuumennusrullasta ja lisärullasta. Sen jälkeen, kun väriaine on
siirtynyt paperille, kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja paineen
avulla, että väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia paperi on
lämmin tullessaan ulos lasertulostimesta.
Yhdyskäytävä
Yhteys tietokoneverkkojen välillä tai tietokoneverkon ja puhelinlinjan
välillä. Se on myös hyvin suosittu, sillä se on tietokone tai verkko, joka
mahdollistaa toisen tietokoneen tai verkon käytön.
Harmaasävy
Harmaan eri sävyt, joita käytetään kuvan tummissa ja vaaleissa
kohdissa, kun värikuva muunnetaan harmaasävyksi. Harmaan eri
sävyjä käytetään kuvaamaan värikuvan eri värejä.
Sanasto_ 246
Rasteri
ISO
Kuvatyyppi, jossa harmaasävyt simuloidaan vaihtelemalla pisteiden
määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon pisteitä, ja
vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.
ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen
standardointiorganisaatio, joka koostuu kansallisten
standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO tuottaa maailmanlaajuisia
teollisia ja kaupallisia standardeja.
HDD
Kiintolevyasema (HDD) on pysyväismuistia käyttävä tallennuslaite, joka
säilyttää digitaalisesti koodatut tiedot nopeasti pyörivien magneettisia
pintoja sisältävien kiekkojen avulla.
IEEE
Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers) on
kansainvälinen yleishyödyllinen ammattimainen organisaatio, jonka
tavoitteena on tukea sähköön liittyvän tekniikan kehittämistä.
ITU-T
International Telecommunication Union on kansainvälinen organisaatio,
joka on muodostettu kansainvälisten radio- ja puhelintietoliikenteiden
standardointia ja säätelyä varten. Sen päätehtäviä ovat
radioliikenteeseen liittyvien asioiden standardointi ja määritys sekä eri
maiden välisten, kansainväliset puhelut sallivien sopimusten
organisoiminen. ITU-T:n merkintä -T ilmaisee puhelintietoliikennettä.
ITU-T No. 1 chart -kaavio
IEEE 1284
1284-rinnakkaisporttistandardin kehittäjä on IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers). ”1284-B”-termi viittaa tiettyyn liitintyyppiin,
joka on lisälaitteeseen (kuten tulostimeen) liitettävän rinnakkaiskaapelin
päässä.
Intranet
Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia, verkkoyhteyksiä ja
mahdollisesti yleistä puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla
organisaatio jakaa turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan
työntekijöidensä kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein
näkyvintä palvelua eli sisäistä Web-sivustoa.
IP-osoite
IP-osoite (Internet Protocol -osoite) on yksilöllinen numerosarja, jonka
avulla laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat tietoja toistensa kanssa
IP-standardia hyödyntävässä verkossa.
IPM
Standardoitu ITU-T:n julkaisema testikaavio asiakirjafaksilähetyksiä
varten.
JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on kuvanpakkausstandardi,
jossa tarkkuus tai laatu ei heikkene. Se suunniteltiin binaarikuvien
pakkaamiseen erityisesti faksikäyttöä varten, mutta sitä voidaan käyttää
myös muille kuville.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleisimmin käytetty
vakiomenetelmä valokuvamaisten kuvien hävikilliseen pakkaukseen. Se
on World Wide Webissä käytetty valokuvien tallennus- ja siirtomuoto.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on verkkoprotokolla TCP/
IP:tä käyttävien hakemistopalveluiden kyselyiden ja muokkausten
tekemiseen.
Kuvaa minuutissa (IPM) on tapa mitata tulostimen nopeutta. Kuvaa
minuutissa -nopeus ilmaisee, kuinka monta yksipuolista arkkia tulostin
pystyy saamaan valmiiksi minuutissa.
LED
IPP
MAC-osoite
Internet-tulostusprotokolla (IPP) määrittää vakioprotokollan
tulostamiselle sekä tulostustöiden, tulostusmateriaalin koon, tarkkuuden
ja muiden kohteiden hallintaa varten. IPP-protokollaa voidaan käyttää
paikallisesti tai Internetin välityksellä sadoille tulostimille. Se myös tukee
käytönhallintaa, todennusta ja salausta, mikä tekee siitä aiempia
ratkaisuja tehokkaamman ja turvallisemman tulostusratkaisun.
MAC-osoite (monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaus) on
verkkosovittimeen liittyvä yksilöllinen tunnus. MAC-osoite on yksilöllinen
48-bittinen tunnus, joka on yleensä kirjoitettu pareiksi ryhmiteltyinä 12
heksadesimaalimerkkinä (esimerkiksi 00-00-0c-34-11-4e). Verkkokortin
valmistaja on yleensä koodannut tämän osoitteen pysyvästi
verkkokorttiin, ja sitä käytetään apuna reitittimille, jotka yrittävät
paikantaa laitteita suurissa verkoissa.
IPX/SPX
LED-merkkivalo (valodiodi) on puolijohdekomponentti, joka ilmoittaa
laitteen tilan.
MFP
IPX/SPX tulee sanoista Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Se on Novell NetWare -käyttöjärjestelmien käyttämä
verkkoprotokolla. Sekä IPX että SPX tarjoavat TCP/IP:n kaltaisia
yhteyspalveluita. IPX-protokolla on IP-protokollan kaltainen ja
SPX-protokolla puolestaan TCP-protokollan kaltainen. IPX/SPX
suunniteltiin pääasiassa lähiverkkoja varten, ja se on erittäin tehokas
protokolla kyseiseen tarkoitukseen (sen suorituskyky on lähiverkossa
yleensä parempi kuin TCP/IP:n).
(MFP) Multi Function Peripheral eli monitoimilaite on toimistolaite, joka
sisältää yhdessä fyysisessä kokonaisuudessa esimerkiksi tulostin-,
kopiokone-, faksi- ja skanneritoiminnot.
Sanasto_ 247
MH
PCL
MH (Modified Huffman) on pakkausmenetelmä, jolla vähennetään niiden
tietojen määrää, jotka on lähetettävä faksilaitteiden välillä ITU-T T.4:n
suositteleman kuvan siirtämiseksi. MH on koodikirjapohjainen
ajopituuden koodauskaavio, joka tiivistää tehokkaasti tyhjän tilan. Koska
useimmat faksit koostuvat enimmäkseen tyhjästä tilasta, tämä
pienentää useimpien faksien lähetysaikaa.
PCL (tulostimen komentokieli) on HP:n tulostinprotokollaksi kehittämä
Page Description Language (PDL) -kieli, josta on tullut alan standardi.
Alun perin varhaisia mustesuihkutulostimia varten kehitetty PCL on
julkaistu eri tasoisina lämpö-, matriisi- ja lasertulostimia varten.
PDF
PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin kehittämä
tiedostomuoto kaksiulotteisille asiakirjoille. PDF on laitteistosta ja
tarkkuudesta riippumaton tiedostomuoto.
MMR
MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6:n suosittelema
pakkausmenetelmä.
PostScript
Modeemi
Modeemi on laite, joka moduloi äänen digitaalisten tietojen koodaamista
varten ja myös poistaa kyseisen moduloinnin siirrettyjen tietojen
koodauksen poistamista varten.
PS (PostScript) on sivun kuvauskieli ja ohjelmointikieli, jota käytetään
pääasiassa sähköisissä ja tietokoneavusteisissa julkaisujärjestelmissä.
PS-kieltä käytettäessä ajetaan käännösohjelma, joka luo kuvan.
Tulostinohjain
MR
MR (Modified Read) on ITU-T T.4:n suosittelema pakkausmenetelmä.
MR koodaa ensimmäisen skannatun rivin käyttämällä
MH-pakkausmenetelmää. Seuraavaa riviä verrataan ensimmäiseen ja
erot määritetään, minkä jälkeen erot koodataan ja lähetetään.
NetWare
Novell, Inc:n kehittämä verkkokäyttöjärjestelmä. Siinä käytettiin aluksi
yhteistyömoniajoa eri palveluiden suorittamiseen tietokoneessa, ja
verkkoprotokollat perustuivat tyypilliseen Xerox XNS -pinoon. Nykyään
NetWare tukee TCP/IP:tä sekä IPX/SPX:ää.
OPC
OPC (orgaaninen valojohde) on mekanismi, joka tekee tulosteesta
näennäiskuvan lasertulostimen lasersäteen avulla. OPC-rumpu on
yleensä vihreä tai harmaa ja sylinterinmuotoinen.
Kuvayksikkö, joka sisältää rummun, kuluu hitaasti joutuessaan
kosketuksiin väriainekasetin harjan, puhdistusmekanismin ja paperin
kanssa tulostinta käytettäessä, joten se tulee vaihtaa säännöllisesti.
Tulostinohjain on ohjelma, jota käytetään komentojen lähettämiseen ja
tietojen siirtämiseen tietokoneesta tulostimeen.
Tulostusmateriaali
Tulostusmateriaalit ovat materiaaleja, kuten paperi, kirjekuoret, tarrat ja
kalvot, joita tulostimessa, skannerissa, faksissa tai kopiokoneessa
käytetään.
PPM
Tarkoittaa sivua minuutissa (PPM). Sillä mitataan, miten nopeasti
tulostin toimii. Se tarkoittaa sitä, kuinka monta sivua tulostin saa
valmiiksi yhdessä minuutissa.
PRN-tiedosto
PRN-tiedosto on laiteohjaimen liitäntä, jonka avulla ohjelmisto vaihtaa
tietoja laiteohjaimen kanssa tekemällä useita tehtäviä helpottavia
järjestelmäkutsuja.
Protokolla
Alkuperäiset
Alkuperäiset ovat esimerkki kohteesta, kuten asiakirjasta, valokuvasta
tai tekstistä, joka kopioidaan, toisinnetaan tai käännetään tuottamaan
muita kohteita mutta jota ei itseään ole kopioitu tai johdettu jostakin
muusta.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) on ISO (International Organization
for Standardization) -järjestön kehittämä tietoliikennemalli. OSI tarjoaa
standardoidun ja modulaarisen lähestymistavan verkkosuunnitteluun;
OSI jakaa vaaditun joukon monimutkaisia funktioita hallittaviksi,
itsenäisiksi ja toiminnallisiksi kerroksiksi. Kerrokset ovat ylhäältä alas
katsottuna sovellus, esitys, istunto, siirto, verkko, tietoyhteys ja fyysinen.
PABX
PABX (automaattinen tilaajavaihde) on yksityisessä yrityksessä
käytössä oleva automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä.
Sanasto_ 248
Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa yhteyden, tietoyhteyden ja
tiedonsiirron kahden tietojenkäsittelyn päätepisteen välillä tai ohjaa sitä.
PS
Katso PostScript.
PSTN
PSTN (yleinen valintainen puhelinverkko) on maailman julkisten
puhelinverkkojen verkko, joka reititetään yleensä vaihteen kautta.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on etäkäyttäjien
todennukseen ja kirjaamiseen tarkoitettu protokolla. RADIUS
mahdollistaa todennustietojen, kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen,
keskitetyn hallinnan AAA-menetelmällä (todennus, valtuutus ja kirjaus)
verkkoyhteyksien hallinnointia varten.
Tarkkuus
TWAIN
Tarkkuus tarkoittaa kuvan terävyyttä, joka mitataan pisteinä tuumaa
kohden (DPI). Mitä suurempi dpi-arvo on, sitä parempi on myös
tarkkuus.
TWAIN on skannereita ja ohjelmistoja koskeva standardi. Käytettäessä
TWAIN-yhteensopivaa skanneria TWAIN-yhteensopivan ohjelman
kanssa skannaus voidaan käynnistää sovelluksesta. TWAIN on
Microsoft Windows- ja Apple Macintosh -käyttöjärjestelmissä käytettävä
kuvankaappauksen sovellusliittymä.
SMB
SMB (Server Message Block) on verkkoprotokolla, jota käytetään
pääosin tiedostojen, tulostinten, sarjaporttien ja sekalaisen tiedonsiirron
jakamiseen verkon solmujen välillä. Se tarjoaa myös todennetun
prosessienvälisen tietoliikennemekanismin.
SMTP
SMTP-yhteyskäytäntö (Simple Mail Transfer Protocol) on
Internet-sähköpostinvälityksen standardi. SMTP on suhteellisen
yksinkertainen tekstipohjainen protokolla, jossa määritetään vähintään
yksi viestin vastaanottaja, minkä jälkeen viestin teksti siirretään. Se on
asiakas-palvelinprotokolla, jossa asiakas lähettää sähköpostiviestin
palvelimeen.
SSID
UNC-polku
UNC (Uniform Naming Convention) eli yhdenmuotoinen
nimeämiskäytäntö on vakiotapa käyttää jaettuja verkkoresursseja
Windows NT:ssä ja muissa Microsoft-tuotteissa. UNC-polun muoto on
seuraavanlainen:
\\<palvelimen_nimi>\<jaetun_resurssin_nimi>\<lisähakemisto>
URL
URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien tiedostojen ja
resurssien yleinen osoite. Osoitteen ensimmäinen osa kertoo, mitä
protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa määrittää IP-osoitteen tai sen
toimialuenimen, jolla resurssi sijaitsee.
USB
SSID (Service Set Identifier) on langattoman lähiverkon (WLAN) nimi.
Kaikki WLAN-verkon langattomat laitteet käyttävät samaa
SSID-tunnusta viestiessään keskenään. SSID-tunnuksissa erotellaan
isot ja pienet kirjaimet, ja niiden enimmäispituus on 32 merkkiä.
USB (Universal Serial Bus) on liitäntästandardi, jonka on kehittänyt USB
Implementers Forum, Inc. Sen avulla liitetään toisiinsa tietokoneita ja
lisälaitteita. USB on suunniteltu liittämään tietokoneen yksittäinen
USB-portti samanaikaisesti useaan lisälaitteeseen, joten se eroaa tässä
suhteessa rinnakkaisportista.
Aliverkon peite
Aliverkon peitettä käytetään yhdessä verkko-osoitteen kanssa
määrittämään, mikä osa osoitetta on verkko-osoite ja mikä osa on
isäntäosoite.
Vesileima
TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol)
muodostavat tietoliikenneprotokollajoukon, joka toteuttaa
protokollapinon, jossa Internet ja useimmat kaupalliset verkot toimivat.
Vesileima on paperissa oleva tunnistettava kuva tai kuvio, joka näkyy
vaaleampana valossa tarkasteltuna. Vesileimat keksittiin Italian
Bolognassa vuonna 1282. Niiden avulla paperinvalmistajat ovat
merkinneet tuotteensa, ja lisäksi niitä on käytetty postimerkeissä,
seteleissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa väärentämisen
vaikeuttamiseksi.
WEP
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) tarkoittaa lähetyksen
vahvistusraporttia ja sisältää kunkin lähetyksen tiedot, kuten työn tilan,
lähetyksen tuloksen ja lähetettyjen sivujen määrän. Tämä raportti
voidaan määrittää tulostumaan kunkin työn jälkeen tai vain
epäonnistuneiden lähetysten jälkeen.
WEP (Wired Equivalent Privacy) on tietoturvaprotokolla, joka on
määritelty IEEE 802.11 -standardissa ja joka tarjoaa samantasoinen
suojauksen kuin langallisessa lähiverkossa. WEP suojaa tiedot
salaamalla ne radiotaajuisina siten, että tiedot suojataan samalla, kun
niitä lähetetään pisteestä toiseen.
WIA
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) on vaihtelevaa tarkkuutta käyttävä
bittikarttakuvamuoto. TIFF kuvaa tavallisesti skannerista tulevat
kuvatiedot. TIFF-kuvat pystyvät käyttämään tiedostoon sisältyvän kuvan
ominaisuudet määrittäviä tunnisteita eli avainsanoja. Tätä joustavaa ja
ympäristöstä riippumatonta muotoa voidaan käyttää kuville, jotka ovat
peräisin eri kuvankäsittelysovelluksista.
Väriainekasetti
Eräänlainen väriainetta sisältävä pullo laitteen, kuten tulostimen, sisällä.
Väriaine on jauhetta, jota käytetään lasertulostimissa ja kopiokoneissa ja
joka tuottaa tekstin sekä kuvat paperitulosteeseen. Kiinnitysyksikön
tuottama kuumuus/paine kuumentavat väriaineen, jolloin se sulaa ja
kiinnittyy paperin kuituihin.
Sanasto_ 249
WIA (Windows Imaging Architecture) on kuvankäsittelyarkkitehtuuri,
joka sisältyi alun perin Windows Me:hen ja Windows XP:hen. Skannaus
voidaan käynnistää näissä käyttöjärjestelmissä, kun käytössä on
WIA-yhteensopiva skanneri.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) on järjestelmäluokka, joka suojaa
langattomia (Wi-Fi) tietokoneverkkoja ja joka luotiin parantamaan
suojauksen tasoa WEP-suojaukseen verrattuna.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) on WPA:n erityistila, joka on
tarkoitettu sekä pienyritys- tai kotikäyttäjille. Jaettu avain eli salasana
määritetään langattomalle liitäntäpisteelle (WAP) ja mille tahansa
langattomalle kannettavalle tai työpöytälaitteelle. WPA-PSK luo
yksilöllisen avaimen jokaiselle langattoman työaseman ja siihen liittyvän
langattoman liitäntäpisteen väliselle istunnolle. Tämä tehostaa
suojausta.
WPS
WPS (Wi-FI Protected Setup) on langattoman kotiverkon perustamisen
standardi. Jos langaton liitäntäpiste tukee WPS-toimintoa, voit määrittää
langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta.
XPS
XPS (XML Paper Specification) on Page Description Language (PDL)
-kielen määritelmä ja uusi asiakirjamuoto, jossa on hyödyllisiä
ominaisuuksia Microsoftin kehittämille siirrettäville asiakirjamuodoille ja
sähköisille asiakirjamuodoille. Se on XML-pohjainen määritelmä, joka
perustuu uuteen tulostuspolkuun ja vektoripohjaiseen, laitteesta
riippumattomaan asiakirjamuotoon.
Sanasto_ 250
Hakemisto
A
lisääminen 42
alkuperäinen asiakirja
lisääminen
asiakirjojen syöttölaitteeseen 34
skannerin lasitasolle 33
tukoksen poistaminen 187
alkuperäisen asiakirjan tyyppi
faksaaminen 112
kopioiminen 58
skannaaminen 89
alkuperäisen koko
faksaaminen 111
alkuperäisen suunta
faksaaminen 111
kopioiminen 58
skannaaminen 90
AnyWeb Print 168
asiakirjakansio
asiakirjakansionäyttö 153, 156
asiakirjojen tallentaminen 155, 157
kansioasetus 154, 164
SyncThru Web Service 164
asiakirjan tulostaminen
Linux 147
Macintosh 143
UNIX 148
C
copying
collation 53
copying on both sides of originals 52
E
easy document creator 170
etsi 171
konfigurointi 171
lähetä faksi 171, 172
laitteen nimi 171
lisäosa 172
muunna sähköiseksi kirjaksi 172
muunnos sähköiseksi kirjaksi 171
pikaskannaus 170, 171
skannaaminen 171
skannaus 171
SNSlähetys 171
SNSskannaus 171
erikoismateriaalien
esitystapa 11
faksinäyttö 105
fax sending
resending automatically 107
sending a fax 108
etsiminen
osoitteisto 120
etunäkymä 1 15
H
etunäkymä 2 16
henkilökorttikopiointi 59
F
J
faksaaminen
alkuperäisen asiakirjan väritilan valinta
113
alkuperäisten koon muuttaminen 111
alkuperäisten suunnan valitseminen 111
asiakirjojen tallentaminen 117
faksaamisen valmisteleminen 103
faksin vastaanotto muistiin 110
faksin viivästetty lähettäminen 108
faksinäyttö 105
faksiotsikon määrittäminen 106
faksiraportin tulostaminen 115
kaksipuolisten asiakirjojen lähetys 110
lähettäminen 106
ohjelmaasetus 115
takasivulla olevien kuvien poistaminen
113
tärkeän faksin lähettäminen 108
tarkkuuden säätäminen 112
tummuuden säätäminen 113
uudelleensoittaminen viimeksi valittuun
numeroon 108
välittäminen 114
vastaanotto 109
vastaanotto Puhelintilassa 109
vastaanotto sivupuhelimen avulla 109
vastaanotto VastaajaFaksitilassa 109
vastaanottotilojen vaihtaminen 109
faksi sähköposti
yksittäiset osoitteet 118
faksilähetys
faksin lähettäminen 106
uudelleensoittaminen viimeksi valittuun
numeroon 108
viivästetty lähettäminen 108
faksin vastaanottaminen
kaksipuolinen vastaanottaminen 110
puhelinvastaajassafaksissa 109, 110
sivupuhelin 109
suojattu vastaanotto 109, 110
vastaanottotilan muuttaminen 109
Hakemisto_ 251
jäteväriainesäiliö
jäteväriainesäiliön vaihtaminen 185
JPEG
USB scanning memory device 84, 95,
119, 122
juliste tulostaminen 138
K
kaksipuolinen lähetys
faksaaminen 111
skannaaminen 89
kaksipuolinen tulostaminen
kopiointi 111
tulostaminen 139
kansion luonti
skannaaminen 96
käynnistyspainike 24
kiintolevy 14
kopioiminen
alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen 70
alkuperäisten koon muuttaminen 58
alkuperäisten suunnan valitseminen 58
asiakirjojen tallentaminen 75
henkilökortin kopioiminen 59
julistekopiointi 69
kaksipuolisten asiakirjojen
skannausnopeus 69
kalvon kopioiminen 66
kannen kopioiminen 66
kirjan kopio 65
kontrastin säätäminen 72
kopioiden pienentäminen tai
suurentaminen 51
kopiointi alkuperäisten molemmin puolin
52
kopiointinäyttö 47
kuvansiirto 63
kuvantoisto 63
lajittelu 53
leima 68
negatiivikuvien kopioiminen 73
ohjelmaasetus 74
paperilokeron valitseminen 51
peilikuvien kopioiminen 72
peite 67
peruskopiointi 49
reunojen poistaminen 71
takasivulla olevien kuvien poistaminen 73
taustakuvien säätäminen 73
terävyyden säätäminen 71
tummuuden säätäminen 57
työn valmistumisilmoitus 69
useita sivuja arkille kopio 60
värin vaihtaminen 52
vedoskopio 57
vesileima 67
vihkon kopioiminen 64
yhdistetty tehtävä 70
kosketusnäyttö
paperikoon ja tyypin määrittäminen 44
paperin lisääminen
monitoimipaperilokeroon 39
M
ohjauspaneelin avulla 118
monitoimipaperilokero
erikoismateriaalin käyttö 42
käyttövihjeitä 39
lisääminen 39
ryhmäosoite 120
yksittäiset osoitteet 119
N
näppäimistö 31
skannaaminen 94
näyttö 24
Linux
järjestelmävaatimukset 126
skannaaminen 100
tulostaminen 147
tulostimen ominaisuudet 148
unifled driver configurator 172
yleiset Linuxongelmat 235
lisääminen
alkuperäiset asiakirjat lasitasolle 33
asiakirjojen syöttölaitteeseen 34
paperi monitoimipaperilokeroon 39
lisäpaperilokero
paperin lisääminen 35, 38
lisävarustenäkymä 20, 21, 22, 23
lokero
palvelinosoitteiden lisääminen
osoitteistosta 83
palvelinosoitteiden syöttäminen
syöttökenttään 83
paperilokero
kopioiminen 51
lisääminen lokeroon 1 35, 38
peilikuva
kopioiminen 72
peitteen tulostaminen
luominen 140, 141
poistaminen 141
tulostaminen 141
negatiivikuva
kopioiminen 73
pikakopio 76
nitoja
manuaalisen nitojan käyttäminen 31
asiakirjojen lisääminen 33
tulostinkaapeli 27
verkkokaapeli 27
palvelinosoite
paperin
näppäimistö
liittäminen
Keskeytys 30
keskeytys 30
Laskuri 28
Ohje 30
Säästötulostustila ECO 28
Töiden tila 28
Virransäästötilan käyttäminen 30
muokkaaminen
laatu
lasitasolle
painikkeet
keskeytyspainike 30
laitteen tila 25
tilan merkkivalon merkitys 25
virransäästö 30
näkymä takaa 17
laitteen asetukset 136
P
Merkkivalo
L
skannatun kuvan lähetyksen
viivästyttäminen 90
SyncThru Web Service 121
osoitteiston määrittäminen
järjestelmävaatimukset 126
skannaaminen 100
tulostaminen 143
yleiset Macintoshongelmat 236
kuvayksikkö
lähettäminen
osoitteisto
Macintosh
ongelmanratkaisu 226
kuvayksikön vaihtaminen 181
virtaongelmat 226
poistaminen
osoitteisto 121
O
PostScriptohjain
ominaisuudet 128
vianmääritys 234
OCR 94
ohjauspaneeli 24
ohje käyttäminen 136
oletusasetukset
faksiotsikon määrittäminen 106
lokeron määrittäminen 44
ominaisuudet 13
laitteen ominaisuudet 237
PostScriptohjain 128
tulostinohjain 127
tulostusmateriaalin ominaisuus 239
XPStulostinohjain 127
puhelinvastaajafaksi 109
pysäytyspainike 24
R
raportit
faksiraportti 115
sähköpostin vahvistusraportti 81
ryhmä
ryhmäosoite 119
sähköpostiosoite skannaukseen 79
ongelmat
kopiointiongelmat 232
kosketusnäyttö 226
paperinsyöttöongelmat 226
tulostuslaatuongelmat 229
Hakemisto_ 252
S
sähköpostiosoite
sähköpostiosoitteiden lisääminen
osoitteistosta 80
sähköpostiosoitteiden syöttäminen
syöttökenttään 80
suosikitasetukset tulostus 135
syöttölaitteeseen 34
Samsungtulostimen tila 169
T
sanasto 245
tarkkuus
service contact numbers 242
sisänäkymä 18, 19
sivupuhelimen avulla 109
skannaaminen
alkuperäisten asiakirjojen tyypin
valitseminen 92
alkuperäisten koon muuttaminen 89
alkuperäisten suunnan valitseminen 90
asetusten muuttaminen 89
asiakirjojen tallentaminen 97
esikatselu 88
kaksipuoliset alkuperäiset 89
kansion luonti 96
kirjan skannaus 91
kontrastin säätäminen 93
Linux 100
Macintosh 100
ohjelmaasetus 96
perustiedot 77
skannauksen esiasetus 94
skannauslaatu 94
takasivulla olevien kuvien poistaminen 94
tallennettujen asiakirjojen liittäminen 88
tarkkuus 89
terävyyden säätäminen 93
tiedostokäytäntö 95
tiedostomuoto 95
tiedostonimi 95
tummuuden säätäminen 93
TWAIN 100
työn valmistumisilmoitus 92
verkkoyhteyden kautta
FTP SMB WEBDAV 81
sähköpostiin 78
yhdistetty tehtävä 91
skannauksen esiasetus 94
skannauksen lähetys
viivästetty lähettäminen 90
skannaus palvelimelle 81
skannaus sähköpostiin 78
skannausnäyttö 77
skanneri
asiakirjojen lisääminen 33
lasitaso 33
SMB FTP WebDAV
yksittäiset osoitteet 118
suoratulostusapuohjelma 141
Linux 148
ohjeen käyttäminen 135
tulostimen ominaisuuksien avaaminen
129
tulostimen tila
yleistiedot 169
faksaaminen 112
skannaaminen 89
tulostaminen 132
taustan poisto
tulostinohjain
ominaisuudet 127
tulostusmateriaali
kalvo 43
käyttäminen 239
kiiltävä 44
kirjekuori 42
kirjelomake esipainettu paperi 44
kortit 44
ohjeita 35
paperikoon määrittäminen 44
paperityypin määrittäminen 44
tarrat 43
tulostaminen 42
tulostimen ominaisuuksien Paperivälilehti
131
faksaaminen 113
kopioiminen 73
skannaaminen 93
taustan säätäminen
faksaaminen 113
kopioiminen 73
taustapuolen poistaminen
skannaaminen 94
tekniset tiedot
tulostusmateriaali 239
yleiset 237
tiedostokäytäntö
skannaaminen 95
tiedostomuoto
tulostustarkkuuden määrittäminen
Linux 147
tulostustarkkuus määrittäminen
Macintosh 144
Windows 132
skannaaminen 95
tiedostonimi
TWAIN skannaaminen 100
skannaaminen 95
U
tukos
paperin poistaminen 195
vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 195
UNIX
järjestelmävaatimukset 127
tulostaminen 148
tulostaminen
asiakirjan sisällön koon muuttaminen 139
asiakirjan sovittaminen valittuun
paperikokoon 139
asiakirjan tulostaminen
Windows 128
juliste 138
Julistenauhan tulostaminen 141
Linux 147
Macintosh 143
peitteiden käyttäminen 140
suoratulostusapuohjelman käyttäminen
141
tiedostoon tulostaminen 143
tulostaminen paperin molemmille puolille
Macintosh 146
Windows 139
tulostuksen oletusasetusten muuttaminen
142
UNIX 148
vesileimojen käyttö 140
yhdelle arkille useita sivuja
Macintosh 146
Windows 138
tulostimen ominaisuudet
Hakemisto_ 253
usb
usbnäyttö 150
USBmuisti
hallinta 152
USBmuistilaite
skannausohjeita 86
tulostaminen 151
USBmuistilaitteeseen 86, 87
USBmuistin hallinta 152
useiden sivujen tulostaminen arkille
Macintosh 146
Windows 138
useita sivuja arkille kopio 60
V
väriainekasetti
väriaineen jakaminen tasaisesti 175
väriainekasetin vaihtaminen 176
väritila
faksaaminen 113
skannaaminen 92
vesileima
luominen 140
muokkaaminen 140
poistaminen 140
tulostaminen 140
vihkot 138
vihkotulostus 138
virheilmoitus 219
W
Windows
järjestelmävaatimukset 126
skannaaminen 77
tulostaminen 126
yleiset Windowsongelmat 234
X
XPStulostinohjain
ominaisuudet 127
Hakemisto_ 254
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement