Samsung SPF-85V User guide

Samsung SPF-85V User guide

|

Turvamerkit

|

Teho

|

Asennus

|

Käyttö ja puhdistus

Turvamerkit

Noudata alla olevia ohjeita estääksesi vahinkojen syntymisen ja laitteen mahdollisen vaurioitumisen.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lieviin henkilö- tai esinevahinkoihin.

|

Teho

|

Turvamerkit

|

Teho

|

Asennus

|

Käyttö ja puhdistus

|

Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.

z

Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai pistorasiaa - sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä, sähköiskun vaara.

Älä liitä yhteen pistorasiaan kahta tai useampaa laitetta - pistorasian ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

Älä vedä pistoketta ulos pistorasiasta virtajohdosta voimakkaasti vetämällä. Älä aseta mitään painavaa esinettä virtajohdon päälle - sähköiskun tai tulipalon vaara.

Ennen kuin liikutat laitetta, varmista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja että pistoke on kytketty irti pistorasiasta. Muista irrottaa laitteesta myös muiden laitteiden liitäntäkaapelit.

z

Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta kiinni pitäen - virtajohto voi vaurioitua, jos pistoke irrotetaan johdosta vetämällä.

z

Pistokkeen irrottaminen pistorasiasta virtajohdosta vetämällä voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen toimintahäiriön virtaa kytkettäessä.

Varmista ennen tuotteen puhdistamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

z

Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.

z z

See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.

Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.

Älä asenna tuotetta minkään lämmönlähteen lähelle.

z

Seurauksena voi olla tulipalo.

Asennus

|

Turvamerkit

|

Teho

|

Asennus

|

Käyttö ja puhdistus

|

Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai kaappiin, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.

z

Laite saattaa muussa tapauksessa pudota aiheuttaen henkilövahinkoja tai laitteen toimintahäiriön.

Älä sijoita virtajohtoa lämmittimen lähelle, koska johto voi sulaa ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin

öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.

z

Laite voi näiden aineiden kanssa kosketukseen joutuessaan aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Kytke pistoke irti pistorasiasta ukonilmalla.

z

Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Laske tuote kevyesti paikalleen tuotetta asennettaessa.

z

Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta.

Varo laitetta siirtäessäsi, ettei se pääse putoamaan ja siten hajoamaan tai aiheuttamaan henkilövahinkoja.

Älä sijoita laitetta lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.

z

Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Käyttö ja puhdistus

|

Turvamerkit

|

Teho

|

Asennus

|

Käyttö ja puhdistus

|

Älä työnnä laitteen takaosassa oleviin liittimiin metalliesineitä, kuten haarukoita, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja. Sähköiskun tai tulipalon vaara.

z

Jos laitteen sisään pääsee vieraita aineita, kytke laite pois päältä,irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä

huoltoon

.

Älä koskaan pura, korjaa tai muunna laitetta itse.

z

Jos laite on korjattava, ota yhteyttä

huoltoon

. Muussa tapauksessa laite saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon .

z

Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Pyyhi pöly ja vesi aina pois pistokkeen kontaktipinnoilta.

z

Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja puhdista laite kuivalla ja pehmeällä kankaalla.

z

Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita, puhdistusaineita tai vahaa.

Varmista, että laitteen pistoke on kytketty irti pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

z

Laitteen päälle kerääntynyt paksu pöly voi aiheuttaa laitteen lämpenemisen tai syttymisen ja sitä seuraavan sähköiskun tai tulipalon.

Jos laite on asennettava yleisistä ohjeista poikkeavaan paikkaan, konsultoi laitteen asennus huollon kanssa laitteen sijainnista mahdollisesti koituvien laitevikojen välttämiseksi.

z

Yleisistä ohjeista poikkeavalla paikalla tarkoitetaan paikkoja, joissa on paljon hienoa pölyä, korkea tai alhainen lämpötila, kosteita paikkoja tai paikkoja, joissa laitetta on käytettävä pitkiä aikajaksoja keskeytyksettä.

Kytke laite pois päältä ja kytke pistoke irti pistorasiasta, jos laite on päässyt putoamaan tai laitteen kotelo on vaurioitunut.

z

Laitteen käyttäminen mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tarkistamatta voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä

huoltoon

.

Laitteen oikea hävittämistapa

(sähkö- ja elektroniikkajäte) - vain Eurooppa

( Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan)

Jos laitteessa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta muiden jätteiden mukana, se voi saastuttaa luontoa ja aiheuttaa terveysriskejä. Kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien uusiokäyttöä.

Yksityisasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen kierrätyksestä vastaavaan tahoon saadaksesi tarkempia tietoja laitteen turvallisesta kierrättämisestä.

Yritysasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei tule hävittää muiden toimistojätteiden mukana.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

- vain Eurooppa

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

|

Ominaisuudet

|

Osat

|

Etuosa

|

Takaosa

|

Sivupaneeli

|

Ominaisuudet

Sisäisen muistin laajennusmahdollisuus muistikorttien avulla. Tallennetut kuvat näkyviin välittömästi.

Taustamusiikkitoiminto.

Käyttö mahdollista myös ilman verkkovirtaa, akun varassa.

Toimii myös mininäyttönä.

Tyylikäs muotoilu

Ensiluokkaisen tyylikäs muotoilu, jonka ansiosta kehys on kuin koriste-esine.

Kääntyvän jalustan ansiosta voit asettaa kehyksen joko pysty- tai vaakasuuntaan.

|

Ominaisuudet

|

Osat

|

Etuosa

|

Takaosa

|

Sivupaneeli

|

Tarkista, että kaikki osat on toimitettu pakkauksen mukana.

Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jos tarvitset lisävarusteita, ota yhteyttä

huoltoliikkeeseen

.

Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

Osat

Oppaat

Digitaalinen kuvakehys

(Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.)

Pikaopas

Takuukortti

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Käyttöopas

Johdot

Virtajohto

USB-kaapeli

(A-mini B -tyyppi)

Verkkolaite

|

Ominaisuudet

|

Osat

Etuosa

Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.

|

Etuosa

|

Takaosa

|

Sivupaneeli

|

Tämä tuote on hipaisumallinen. Jos kosketat tuotteen oikealla sivulla olevaa painiketta kevyesti, painikkeen valo syttyy.

Kun painikkeen valo palaa, voit käyttää painikkeeseen liittyviä valikoita.

[MENU] Valikkopainike

Näyttää valikkoikkunan näytön vasemmassa alareunassa.

[ ] Ylös-painike

Käytetään ylöspäin siirtymiseen.

[ ] Vasen-painike

Käytetään vasemmalle siirtymiseen.

Käytetään oikealle siirtymiseen.

[ ] Oikea-painike

[ ] Alas-painike

[ ] Syöttöpainike

Käytetään alaspäin siirtymiseen.

Käytetään valitsemiseen.

[

[

] Takaisin-painike

] Diaesitys-painike

Käytetään edelliseen valikkoon siirtymiseen.

Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.

Kun diaesitys toistetaan painamalla [ ]-painiketta, viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa sijaitsevat kuvat esitetään diaesityksenä. Jos viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa sijainneet kuvat on siirretty muualle, laite etsii ne automaattisesti ja näyttää ne diaesityksenä.

|

Ominaisuudet

|

Osat

Takaosa

Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.

|

Etuosa

|

Takaosa

|

Sivupaneeli

|

DC-tuloliitin

[ ] Virtapainike

Jalusta

Liukueste

Huoltoliitäntä

Kensington-lukko

Kytke verkkolaite tähän liittimeen.

Kytke virtajohto verkkolaitteen virtaliittimeen.

Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Pidä virtapainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kääntyvän jalustan ansiosta voit asettaa kehyksen joko pysty- tai vaaka-asentoon.

Tukee laitetta siten, että se pysyy tukevasti paikoillaan liukkailla pinnoilla.

Tämä liitäntä on tarkoitettu ainoastaan laitteen huoltamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.

Kensington-lukko on laite, jolla kehys lukitaan kiinni julkisilla paikoilla. (Lukkolaite on ostettava erikseen.)

|

Ominaisuudet

|

Osat

Sivupaneeli

Tuotteen väri ja muoto saattavat vaihdella mallista riippuen.

|

Etuosa

|

Takaosa

|

Sivupaneeli

|

Kaiutin

Kuulokkeen liitin

MEMORY CARD

Saat äänen kuuluville ilman erillistä kaiutinta.

Voit kuunnella ääntä kytkemällä tuotteeseen kuulokkeet tai sankakuulokkeet.

Voit asentaa lisävarusteena saatavan muistikortin. (Soveltuu vain SD-, MS-)

Kytke tietokone tai ulkoinen laite USB-kaapelilla.

Paluusuuntaliitäntä

Kytke digitaalinen kuvakehys tietokoneen USB-porttiin USBkaapelilla.

Käytä digitaalisen kuvakehyksen mukana toimitettua USB-kaapelia (A-mini B -tyyppi), kun kytket tuotteen tietokoneeseen paluusuuntaliitännän kautta.

Jakelusuuntaliitäntä

Kytke digitaalinen kuvakehys USB-portilla varustettuun tallennuslaitteeseen.

Virran kytkeminen

|

Virransyöttö

|

USB

|

Muistikortti

|

Kytke verkkolaitteen johto näytön takana olevaan virtaliittimeen.

Kytke virtajohto liittimeen.

Kytke laitteen virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan.

Kytke laitteen virta päälle painamalla [ ]-painiketta.

|

Virransyöttö

|

USB

|

Muistikortti

|

Laitteiden kytkeminen USB-kaapelilla

Paluusuuntaliitäntä

Käytetään kytkemään digitaalinen kuvakehys tietokoneeseen.

Käytä digitaalisen kuvakehyksen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun kytket laitteen tietokoneeseen paluusuuntaliitännän kautta.

Jakelusuuntaliitäntä

Käytetään kytkemään ulkoinen USB-laite digitaaliseen kuvakehykseen.

Kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue digitaalisia kuvakehyksiä.

Tämä tuote ei tue USB-kortinlukijoita. Vain USB-tallennusvälineitä tuetaan.

Tietokone ei tunnista digitaaliseen kuvakehykseen kytkettyjä laitteita.

Kun ulkoinen laite kytketään jakelusuuntaliitäntään, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua

USB-kaapelia. (Jos tarvitset lisätietoja ulkoisista laitteista ja niiden johdoista, ota yhteyttä sopivaan huoltoliikkeeseen.)

Samsung ei ole vastuussa sellaisista ulkoisten laitteiden vioista, jotka johtuvat muiden kuin näille laitteille tarkoitettujen kaapeleiden käytöstä.

Joidenkin ulkoisten laitteiden kaapelit eivät ole USB-standardien mukaisia. Tästä syystä ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Jos ulkoinen tallennuslaite ei toimi normaalisti, kun se kytketään digitaaliseen kuvakehykseen, kokeile sen kytkemistä tietokoneeseen. Jos laite ei toimi normaalisti, kun se on kytketty tietokoneeseen, ota yhteyttä laitteen tai tietokoneen huoltoon.

Kytke kaapeli digitaalisen kuvakehyksen paluusuuntaliitäntään.

Kytke kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.

Kansiorakenne

Tietokoneeseen kytkettynä tämä laite näytetään siirrettävänä tallennusvälineenä (E:) oheisen kuvan mukaisesti.

Voit tallentaa kaikki musiikki- ja elokuvatiedostot seuraaviin kansioihin ja toistaa niitä normaalisti.

Voit myös lisätä ja poistaa kansioita tarpeittesi mukaan. (Huomaa kuitenkin, että jos poistat seuraavat oletuskansiot, ne luodaan automaattisesti uudelleen, kun tuote kytketään seuraavan kerran päälle.)

imagecache

Web-kuvat (Windows Live Spacen tai RSS-syötteiden kuvat) tallennetaan kehyksen jäljellä olevasta muistimäärästä riippuen. Jos kopioit kuvatiedostoja tietokoneelta kuvien välimuisti- eli imagecache-kansioon umpimähkään, niitä ei näytetä digitaalisessa kuvakehyksessä.

Tämän laitteen muisti on 64 Mt.

Laitteelle ei voi tallentaa uusia tiedostoja, jos muisti on täynnä.

Älä kytke laitetta pois päältä tallennuksen, toiston tai tiedoston poistamisen aikana.

Siirrettävän tallennusvälineen aseman nimi (esim. E:, F:, G:) voi vaihdella tietokoneen asetuksista riippuen.

|

Virransyöttö

|

USB

|

Muistikortti

|

Muistikortin kytkeminen

MEMORY CARD

Liu'uta kortti sen päälle merkityn suuntaisesti.

Laite ei välttämättä toimi normaalisti, jos muistikortti poistetaan MP3tiedostojen, elokuvien tai valokuvien toiston aikana. Käynnistä tässä tapauksessa laite uudelleen.

Jos mitään painiketta ei paineta kymmeneen (10) minuuttiin, joko näytönsäästäjä tai kellotila aktivoituu. Jos laite toistaa juuri musiikkitiedostoa, kellotila aktivoituu ja näytöllä näkyy toistettavan tiedoston nimi. Voit siirtyä kellotilaan, vaikka elokuva on pysäytettynä. Joissain tapauksissa voit siirtyä elokuvaluetteloon.

Tämä tuote on hipaisumallinen. Jos kosketat tuotteen oikealla sivulla olevaa painiketta kevyesti, painikkeen valo syttyy.

Kun painikkeen valo palaa, voit käyttää painikkeeseen liittyviä valikoita.

|

Käyttöopas

|

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

Käyttöopas

Painikkeet

Valikko

MENU

, , ,

Kuvaus

Avaa valikon tai poistuu siitä.

Pidä MENU-painiketta painettuna yli viiden (5) sekunnin ajan. Kaikkien painikkeiden valot vilkahtavat kahdesti ja painikelukko aktivoituu. Jos haluat ottaa painikelukon pois päältä, paina MENU-painiketta uudelleen yli viiden (5) sekunnin ajan.

Käytetään valikoissa liikkumiseen ja asetusten tekemiseen.

Käytetään toimintojen valitsemiseen.

Palaa edelliseen ikkunaan.

Kun haluat palata takaisin päänäyttöön, paina tätä painiketta viiden (2) sekunnin ajan.

Toista tai keskeytä diaesitys.

Kun diaesitys toistetaan painamalla [ ]-painiketta, viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa sijaitsevat kuvat näytetään diaesityksenä. Jos viimeksi näytetyn kuvan kanssa samassa paikassa sijainneet kuvat on siirretty muualle, laite etsii ne automaattisesti ja näyttää ne diaesityksenä.

Näytön tilan ilmaisimet

Näyttö Kuvaus

Tämä kuvake näkyy erilaisena signaalin vahvuudesta riippuen, kun laite on kytkettynä verkkoon.

Jos laite ei ole kytketty verkkoon, kuvake näyttää tältä: .

Tämä kuvake näkyy silloin, kun laite on kytketty tietokoneeseen tai kun käytettävissä on tietokone, johon laite voidaan kytkeä.

Tämä kuvake näkyy vain silloin, kun laite on yhdistetty verkkoon ja Internet-yhteys on saatavilla.

Tämän kuvakkeen näkyessä voit tarkastella vain RSS-syötteitä tai Live Space -kuvia.

|

Näytetään, kun USB-laite on kytkettynä.

Näytetään, kun SD- tai MS-muistikortti on kytkettynä.

Akun tilan ilmaisimet

Näyttö Kuvaus

Näytetään, kun akkua ladataan virtajohdon ollessa kytkettynä.

Näytetään, kun akku on ladattu täyteen ja virtajohto on kytkettynä.

Näytetään, kun akku on ladattu täyteen.

Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 25%.

Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 50%.

Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 75%.

Näytetään, kun akun virrasta on kulutettu noin 95 %. Kun näin käy, näyttö muuttuu välittömästi päänäytöksi, sen keskellä vilkkuu tyhjän akun kuvake ja virta kytkeytyy pois päältä. Kun tyhjän akun kuvake vilkkuu, et voi käyttää alivalikkoja.

Jos akku tyhjenee kokonaan, sen lataamiseen täysin kuluu aikaa noin kaksi (2) tuntia.

Kun akku on täysin ladattu, elokuvaa voi toistaa noin kolmekymmentä (30) minuuttia ja diaesitys voi kestää noin neljäkymmentä (40) minuuttia oletusasetuksilla (äänenvoimakkuus: 70, kirkkaus: 70).

Akun käyttöaika voi vaihdella asetuksista riippuen (kirkkaus, äänenvoimakkuus jne.).

Kun sisäinen akku on ladattu täyteen ja virtalähde irrotetaan verkkovirrasta yli 3 päiväksi, sisäinen akku tyhjenee. Jos sisäinen akku on täysin tyhjentynyt, kiinnitä virtalähde latausta varten ja aseta aika uudelleen.

Mitä kauemmin käytät tuotetta, sitä enemmän akun käyttöikä lyhenee.

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.

|

Käyttöopas

|

Photo

Photo

Kansioiden valinta

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Open

Kuvaus

Avaa valitun kansion.

Delete Poistaa valitun kansion.

Pikkukuvia valittaessa näkyvä valikko

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Alivalikko

Kuvaus

Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.

Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle.

(Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)

Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.

(Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)

Poistaa valitun tiedoston.

Poistaa kaikki tiedostot.

Delete

Delete All Files

Set as Background

Asettaa valitun kuvan päänäytön taustakuvaksi.

Tässä vaiheessa taustakuvan tila vaihtuu automaattisesti mukautetuksi tilaksi.

Kun kopioit valokuvia ulkoiselta tallennuslaitteelta (SD, MS tai USB-muisti) kehyksen muistiin ja kohta [Settings]-[Options]-

[Frame Memory Copy] on tilassa [Resized], jokaisen kuvan kokoa (laatua) pienennetään automaattisesti ennen tallennusta siten, että se sopii digitaalisen valokuvakehyksen kokoon. Kuvan mukana tallennetut EXIF-tiedot (kameran tallentamat kuvaustiedot) poistetaan. Varmistu siis siitä, että käytät digitaalisen valokuvakehyksen kanssa ainoastaan kehyksen muistiin tallennettuja kuvia.

Jos kopioit monia tiedostoja samanaikaisesti, saatat joutua odottamaan kauan.

Pikkukuvia valittaessa näkyvä valikko (tietokone, Live Space, RSS)

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Set as Background

Alivalikko

Kuvaus

Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.

Kopioi valitun tiedoston toiselle tallennuslaitteelle. (Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)

Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle. (Aktivoituu, kun tallennuslaite kytketään.)

Asettaa valitun kuvan päänäytön taustakuvaksi.

Tässä vaiheessa taustakuvan tila vaihtuu automaattisesti mukautetuksi tilaksi.

All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating

Browsing Mode

Diaesityksen valikko

Valitsee kuvien järjestystavan.

[Browsing Mode] näytetään vain tietokoneessa.

Alivalikot riippuvat kustakin tilasta.

Laite tukee korkeintaan 4 000 kuvaa. Jos kuvia on yli 4000, tätä määrää ylittäviä kuvia ei sisällytetä diaesitykseen.

Valikko

Stop Slideshow

Alivalikko Valikkovaihtoehdot

Kuvaus

Keskeyttää diaesityksen tai jatkaa sitä.

Transition

No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random

Valitsee toistotehosteen.

Speed

Valitsee toistonopeuden.

Fast, Normal, Slow

Slideshow Settings

Mode

All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo

Valitsee toistotilan.

Tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää tietokone-, Live Space- tai RSS-diaesityksen aikana.

Brightness

Rotation

Display Clock Off, On

Valitsee, näytetäänkö diaesitys ja kello samanaikaisesti.

0~100

Voit säätää näytön kirkkautta.

Voit kääntää näyttöä 90, 180 tai 270 astetta.

Screen ratio

Delete

Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen

Voit valita, millä tavoin kuvan koko asetetaan, kun se näkyy näytöllä.

Original Fit: Kun alkuperäisen kuvan koko on suurempi kuin näytön koko, kuva näytetään siten, että se sopii näytölle.

Auto Fit: Kuvat sovitetaan automaattisesti näytön kokoon. Kuvasta saattaa puuttua osa pysty- tai vaakasuunnassa, mutta kuva ei näy vääristyneenä.

Fit to Width: Kuvat sovitetaan näytön leveyteen. Kuvasta saattaa puuttua osa pysty- tai vaakasuunnassa, mutta kuva ei näy vääristyneenä.

Fit to Screen: Kuvat sovitetaan tarkkuuteen 800*600 (kuva saattaa näkyä vääristyneenä).

Poistaa diaesityksessä parhaillaan näkyvän kuvan.

Tätä toimintoa ei voi käyttää tietokone-, Live Space- tai RSS-diaesityksen aikana.

Set as Background Asettaa valitun kuvan päänäytön taustaksi.

Background Music

On, Off, Music Settings

Valitse [On] kohdassa [Background Music].

Valitse sen jälkeen [Music Settings] kohdassa [Background Music] painamalla MENU-painiketta ja valitse jokin musiikkitiedosto, jonka olet tallentanut joko kehyksen muistiin tai ulkoiselle tallennuslaitteelle.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, sen mukana tulevia musiikkitiedostoja käytetään taustamusiikkina.

Kun seuraava diaesitys käynnistetään [Slideshow]-painikkeen avulla, viimeksi toistettu taustamusiikkitiedosto soi sen taustalla.

(Taustamusiikkina käytettävä musiikki valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: "Viimeksi soitetun taustamusiikkitiedoston sijaintipaikka → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Suorat toiminnot

Valikko

MENU Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.

Toistaa seuraavan tiedoston.

Kuvaus

Toistaa edellisen tiedoston.

Säätää äänenvoimakkuutta.

Toistaa tai keskeyttää diaesityksen.

|

Käyttöopas

|

Photo

|

Music

Music

Luetteloita valittaessa näkyvä valikko

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Play Music

Play Mode

Alivalikko

Kuvaus

Toistaa tiedoston.

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Valitsee toistotavan.

Copy All Files

Delete

Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.

Poistaa valitun tiedoston.

Delete All Files Poistaa kaikki tiedostot.

Musiikkia soitettaessa näkyvä valikko

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Play Mode

Alivalikko

Kuvaus

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Valitsee toistotavan.

Suorat toiminnot

Valikko

MENU

Kuvaus

Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.

Toistaa seuraavan tiedoston.

Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus eteenpäin käynnistyy.

Toistaa edellisen tiedoston.

Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus taaksepäin käynnistyy.

Säätää äänenvoimakkuutta.

Toistaa tiedoston tai keskeyttää toiston.

Aloita diaesitys.

|

Käyttöopas

|

Photo

|

Music

Movie

Luetteloita valittaessa näkyvä valikko

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Play Movie

Play Mode

Alivalikko

Kuvaus

Toistaa tiedoston.

All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

Valitsee toistotavan.

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Kopioi kaikki tiedostot toiselle tallennuslaitteelle.

Poistaa valitun tiedoston.

Poistaa kaikki tiedostot.

Elokuvaa katseltaessa näkyvä valikko

Kun painat Menu-painiketta, näytölle ilmestyy valittuna olevan kohdan valikko.

Valikko

Play Mode

Alivalikko

Kuvaus

All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

Valitsee toistotavan.

Brightness

0~100

Voit säätää näytön kirkkautta.

Suorat toiminnot

Valikko

MENU

Kuvaus

Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.

Toistaa seuraavan tiedoston.

Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus eteenpäin käynnistyy.

Toistaa edellisen tiedoston.

Jos pidät tätä painiketta painettuna, pikakelaus taaksepäin käynnistyy.

Säätää äänenvoimakkuutta.

Toistaa tiedoston tai keskeyttää toiston.

Aloita diaesitys.

|

Käyttöopas

|

Clock & Alarm

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Valikko

Date and Time

Time Zone

Alivalikko Valikkovaihtoehdot

Kuvaus

Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).

Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).

Asetta päivämäärän ja ajan.

Voit valita aikavyöhykkeen.

Off, On

Daylight Saving Time

Voit ottaa kesäajan käyttöön tai pois käytöstä.

Auto, Manual, Update Time Now

Internet Time Update

Valitse, päivitetäänkö digitaalisen kuvakehyksen aika Internetistä vastaanotettujen aikatietojen avulla.

Time Format

Date Format

12 Hours, 24 Hours

Voit valita ajan esitysmuodoksi joko 12- tai 24-tuntisen kellon.

Jos valitset 24-tuntisen kellon, am/pm ei ole käytössä.

YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY

Voit valita päivämäärän muodon.

Clock Type

Analog, Digital, Clock & Calendar

Voit valita kellon tyypin.

Activation Yes, No

Set time

Hours

Manual, After 10min, After 20min, After 30min.

1~12

Alarm

Minutes am/pm

Repeat

Sound

Volume

Voit asettaa hälytyksen.

00~59 am, pm

Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

Sound 1, Sound 2, Sound 3

0~100

|

Käyttöopas

|

Settings

Settings

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Valikko

Network

Alivalikko

Network Settings

Valikkovaihtoehdot

Kuvaus

Tässä valikossa voit valita verkon. Valitsemasi verkkoasetukset näkyvät näytön alaosassa.

Proxy Required Yes, No

Voit määrittää, käytetäänkö välityspalvelinta.

Language

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,

Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한

Voit valita laitteen käyttöliittymän kielen.

Brightness 0~100

Voit säätää näytön kirkkautta.

Options

Preferences

Auto Rotation Off, On

Off : Jos asetat kehyksen kyljelleen diaesityksen aikana, kuvaa ei käännetä, vaikka tunnistin havaitseekin muutoksen.

On : Jos asetat kehyksen kyljelleen, tunnistin havaitsee muutoksen ja kääntää kuvan automaattisesti.

Button Sound Off, Low, Medium, High

Voit asettaa kehyksen painikkeiden äänen päälle tai pois päältä.

Volume 0~100

Säätää äänenvoimakkuutta.

Frame Memory Copy Original Size, Resized

Kun kopioit valokuvia ulkoiselta tallennuslaitteelta (SD, MS tai USB-muisti) kehyksen muistiin ja kohta

[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] on tilassa [Resized], jokaisen kuvan kokoa (laatua) pienennetään automaattisesti ennen tallennusta siten, että se sopii digitaalisen valokuvakehyksen kokoon. Kuvan mukana tallennetut EXIF-tiedot (kameran tallentamat kuvaustiedot) poistetaan. Varmistu siis siitä, että käytät digitaalisen valokuvakehyksen kanssa ainoastaan kehyksen muistiin tallennettuja kuvia.

Starting Mode Home, Last Mode, Slideshow

Voit valita käynnistettäessä ensimmäiseksi näkyvän ikkunan.

Screen Saver Slideshow, Clock

Voit valita näytönsäästäjän tyypin.

Näytönsäästäjä käynnistyy, jos mitään painiketta ei paineta kymmeneen (10) minuuttiin.

OSD Color Theme Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Voit valita kuvaruutuvalikon taustavärin.

Oletusvärinä on sininen Blue Style.

Home Background Default, Custom

Voit muuttaa päävalikkoikkunan taustaa.

Auto Picture On/Off Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Kun sammutusaika eli [Off Time]-asetus saavutetaan, muut toiminnot lopetetaan ja näyttö sammutetaan. Kun aika saavuttaa käynnistys- eli [On Time]-asetuksen, näyttö kytkeytyy päälle ja sammutusta edeltävä käyttötila palautetaan.

Jos näyttö sammuu, kun [Off Time]-asetus saavutetaan, voit ottaa näytön takaisin käyttöön painamalla mitä tahansa muuta painiketta paitsi virtapainiketta.

Jos tuotetta käytetään mininäyttönä tai tietokoneeseen USB-kaapelilla kytkettynä tallennuslaitteena, näyttö ei sammu, vaikka sammutusaika saavutettaisiinkin.

Firmware Update

Voit päivittää laitteen käyttämällä USB-muistitikkua tai muistikorttia (SD/MS).

Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta

www.samsung.com

.

Update/Reset

Reset Settings Yes, No

Oletusarvojen palauttaminen paitsi aika ja verkkoasetukset.

Product Information Model, Firmware Version, Copyright

Voit tarkistaa tuotteen mallin, laiteohjelmistoversion ja muut tiedot.

Web Configuration

Avaa Internet Exploreria käyttäen se verkko-osoite, joka löytyy digitaalisen valokuvakehyksen [Settings]-[Network] -sivun kohdasta [Web Configuration Address].

Jos yhdistäminen onnistuu, näytetään tervetulosivu.

Anna salasana tervetulosivun kenttään [Password] kohdassa [Web Configuration Password], joka löytyy sivun [Settings]-

[Network] kohdasta [Remote Configuration Password]. Kirjaudu sen jälkeen napsauttamalla [sign in].

Alivalikko

Ylävalikko

Kuvaus

Welcome

Photo Frame

Web Photos

Password

Anna kohdassa Management Password näkyvä salasana.

Ottaa käyttöön tilan, jossa pienet ja isot kirjaimet erotellaan toisistaan.

Now Playing

Voit katsella diaesityksen kuvia samanaikaisesti.

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Voit lisätä tai poistaa verkkosivuosoitteen, josta voidaan hakea valokuvia.

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Storage

Settings

Help

Voit tarkistaa Web Photos -kohdassa luetelluista osoitteista löytyvien valokuvien koon.

Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings

Voit syöttää tai vaihtaa tuotenimen, järjestelmänvalvojan salasanan, ajan, verkon välityspalvelimen jne.

Näyttää ohjeen Samsungin kuvakehyksen Web Configuration -asetuksille.

Alkuasetukset

Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - Windows Vistan määrittäminen

Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - kuvakehyksen määrittäminen

Valokuvien katselu Windows Live Space -tilasta

Valokuvien katselu RSS:n kautta

Valokuvien Rating- ja Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) -asetusten määritys tietokoneessa

Haluan päivittää laiteohjelmiston.

Haluan muodostaa yhteyden näyttöön Mini-Monitor-ohjelman avulla.

Alkuasetukset

Tämän tuotteen langaton jakaminen on mahdollista, jos tietokoneeseen on asennettu Windows Vista -käyttöjärjestelmä ja lähistöllä sijaitsee langaton LAN-liityntäpiste (AP).

Windows XP

Windows Media Player 11

tai myöhempi tulee olla asennettuna.

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Tällä ohjelmalla voit muuttaa digitaalisella kuvakehyksellä olevien valokuvien luokituksen tietokoneen kautta.

Suositukset käytettäessä digitaalista kuvakehystä:

1. Choose Your Language

Allumez votre cadre photo numérique et choisissez une langue.

Vous pouvez modifier la langue via Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Valitse, käytätkö verkkoa.

3. Choose your Access Point

Näytölle ilmestyy luettelo liityntäpisteistä.

Valitse haluamasi SSID [Choose your Access Point]-ikkunassa. Jos haluamaasi SSID:tä ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla

[Refresh] ja valitse sen jälkeen oikea SSID.

4. Choose Computer

Näytölle ilmestyy luettelo käytettävissä olevista tietokoneista. Jos haluamaasi tietokonetta ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla

[Refresh] ja valitse sen jälkeen haluamasi tietokone.

5. Finish

Valittu verkko ja tietokone näytetään.

Kun toiminto on valmis, voit valita haluamasi valikon.

Varmista, että asetukset määritetään seuraavasti.

Muussa tapauksessa tietokone ei välttämättä näy luettelossa tai siihen ei voi muodostaa yhteyttä.

z

Valitse Vista-käyttöjärjestelmässä Ohjauspaneeli > Verkko- ja jakokeskus > Muokkaa. Tarkasta, onko sijaintityypiksi asetettu

Yksityinen. z Valitse Digitaalinen kuvakehys Windows Media Playerin kohdasta > Kirjasto > Median jako -luettelo. Tarkasta, onko asetukseksi määritetty Salli.

Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - Windows Vistan määrittäminen

Valokuvien lisääminen kirjastoon

Käynnistä Windows Media Player

Napsauta yläosassa olevaa [Library] -välilehteä.

Napsauta [Add To Library] välilehdessa [Library].

Valitse [Add To Library] -ikkunassa [My personal folders] kohdasta [Select the folders to monitor].

Valitse seuraavaksi kansio, jossa valokuvat ovat ja napsauta [Add].

Valitse jaettava kansio ja lisää se napsauttamalla

[OK].

Jaettujen valokuvien tarkastaminen

Kun napsautat [OK], [Add To Library] -ikkuna sulkeutuu ja [Add to Library by Searching

Computer] näkyy näytöllä. Odota, kunnes toiminto keskeytyy ja napsauta [Close].

Aseta Windows Media Playerin Kategoria vasemman yläkulman [ , ] kuvakkeesta

[Picture].

Valitse kohdassa [Library] Viimeksi lisätyt, Kaikki kuvat, Avainsanat, Kuvan päiväys, Luokitus tai

Kansion asetukset ja tarkasta ovatko lisätyt valokuvat kirjastossa.

Valokuvakehyksen liitäntöjen hyväksynnän jakamisen asetukset

Napsauta [Library] -välilehdessä [Media

Sharing].

Valitse [Media Sharing] -ikkunassa [Share my media] -valinta kohdassa [Sharing settings].

IJos [Available device] ei näy [Media Sharing] ikkunassa, siirry vaiheeseen 4. Jos se näkyy, siirry vaiheeseen 5.

Napsauta [Media Sharing] -ikkunassa

[Networking] ja tarkasta onko nykyisen verkon asetus [Private network]. Mikäli näin ei ole, aseta asetukseksi [Private Network].

Jos verkko on yksityinen verkko, [Available

Device] -luettelo ja [Settings] -painike näkyvät

[Media Sharing] -ikkunassa.

Napsauta [Library Sharing] -välilehdessä

[Settings]. [Media Sharing-Default Settings] ikkuna näkyy.

Aseta [Media Sharing-Default Settings] ikkunassa [Media Type] -asetuksiksi [Picture] ja

[Star ratings] sekä [Parental ratings] asetukseksi [All ratings] tai muu haluttu luokitus

[Default Settings] -osasta. Jos haluat lisätä laitteen tai tietokoneen, joka yrittää muodostaa yhteyttä kirjaston luetteloon automaattisesti, valitse [Add new devices and computers automatically] -valintaruutu.

Vain valokuvia voidaan lähettää PC-jakamisen kautta.

Valokuvien jakamisen asetukset tietokoneella - kuvakehyksen määrittäminen

Verkkoyhteyksien tarkastaminen

Tarkasta näkyykö Verkko-kuvake päänäytön vasemmassa ylänurkassa.

Jos Verkko-kuvake näkyy, siirry alla kuvattuun

Tietokoneliitäntöjen tarkastaminen osaan. Jos kuvaketta ei näy, siirry kohtaan [Settings]-[Network]-

[Network Settings].

SSID : Service Set Identifier

Valitse haluamasi SSID [Choose your Access Point]ikkunassa. Jos haluamaasi SSID:tä ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla [Refresh] ja valitse sen jälkeen haluamasi SSID.

Jos valitset salatun SSID:n, näytölle ilmestyy

salasanan syöttöikkuna. Saat yhteyden verkkoon ainoastaan syöttämällä oikean salasanan.

Tietokoneliitäntöjen tarkastaminen

Näytölle ilmestyy luettelo käytettävissä olevista tietokoneista.

Jos haluamaasi tietokonetta ei löydy luettelosta, päivitä luettelo painamalla [Refresh] ja valitse sen jälkeen haluamasi tietokone.

Käytettävä verkko ja tietokone näkyvät näytöllä. Voit valita valikon, kun toiminnon suorittamisesta kertova ikkuna ilmestyy näytölle.

Valokuvien katselu Windows Live Space -tilasta

Windows Live Spacen tarkastaminen ja kuvien lataaminen

Luo MSN-tili (MSN Hotmail, MSN Messenger,

Passport account), jos sinulla ei jo ole sitä. Kirjaudu sisään Windows Live Spaceen

(http://spaces.live.com/) MSN-tilillä.

Jos sinulla ei ole Windows Live Space -tilaa, luo tila ja siirry siihen.

Siirry muokkaustilaan tilassasi. Lisää kansioita ja valokuvia napsauttamalla Lisää kohdassa

Valokuvakategoria.

Web-määrityksen asettaminen

Avaa Internet Exploreria käyttäen se verkko-osoite, joka löytyy digitaalisen valokuvakehyksen [Settings]-

[Network] -sivun kohdasta [Web Configuration

Address].

Jos yhdistäminen onnistuu, tervetulosivu ilmestyy näytölle. Anna salasana tervetulosivun kenttään

[Password] kohdassa [Web Configuration Password], joka löytyy sivun [Settings]-[Network] kohdasta

[Remote Configuration Password]. Kirjaudu tämän jälkeen sisään napsauttamalla [sign in].

Voit muuttaa salasanan (oletus: Admin)

Samsungin kuvakehyksen Web Configuration valikossa.

Napsauta Samsung Photo Frame Web Configuration sivulla välilehteä [Web Photos] ja lisää URLosoitelaatikkoon haluamasi Live Space -osoite (esim. osoitetta 'http://test.space.live.com' varten sinun tarvitsee kirjoittaa vain 'test'). Näytölle ilmestyy luettelo Windows Live Spaces -valokuvista. Valitse

[Add].

Checking your Space Photos on your Digital Photo Frame

Tarkista ensin verkkoyhteydet. (Katso ohjeet kohdasta Jaettujen valokuvien katselu Windows

Vistasta digitaalisella kuvakehyksellä - Toimenpiteet digitaalisessa kuvakehyksessä - Tarkista verkkoyhteydet.)

Siirry digitaalisen kuvakehyksen päänäytössä kohtaan

[Photo]-[Windows Live Space]. Web-asetuksissa lisäämiesi Live Spaces -osoitteiden luettelo ilmestyy näytölle.

Valitse haluamasi Live Space. Valitsemasi Live Space tilan kansioluettelo näkyy. Valitse jokin kansio. Sen sisältämien valokuvien pikkukuvakkeet näkyvät oikealla.

Valokuvien katselu RSS:n kautta

Web-määritys

Siirry Web-valokuvat -sivulle seuraamalla

Windows Live Spacen Web-määrityksen kuvausta. Liitä kopioitu osoite [Web Photos]-

[Photo Feeds] -ikkunassa RSS-osoitteen laatikkoon ja napsauta [Add].

Mikä RSS-osoite on?

RSS-osoite on osoite, joka ilmestyy web-sivun

(XML) osoitekenttään, kun RSS-palvelusivujen

SYÖTTÖ-painiketta painetaan kuvien latauksen yhteydessä.

RSS:n valokuvien tarkastaminen digitaalisella kuvakehyksellä

Siirry digitaalisen kuvakehyksen päänäytössä kohtaan [Web Photo]-[RSS and Live Space].

Web-määritykseen lisäämiesi syötteiden luettelo näkyy.

Valitse valikosta syöte. Valitun syötteen valokuvien pikkukuvakkeet näkyvät oikealla.

Valokuvien Rating- ja Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) -asetusten määritys tietokoneessa

Windows VISTA

Käynnistä Windows Photo Gallery -ohjelma valitsemalla

Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Windows Photo Gallery.

Jos valitset Windows Photo Gallery -näytön yläreunasta

Info-kohdan, valokuvan tietoruutu tulee näkyviin oikealla puolella.

Valitse valokuva ja muuta Rating- tai Tags-asetuksia oikeanpuoleisessa tietoruudussa.

Windows XP

Valitse Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Microsoft Digital Image

Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition

2006 Library.

Näkyviin tulee Microsoft Digital Image Starter Edition 2006

Library -ikkuna.

Valitse valokuva ja määritä valitun valokuvan Rating- ja

Labels-asetukset näytön alareunassa.

Haluan päivittää laiteohjelmiston.

Valmistelut

Digitaalinen kuvakehys

Laiteohjelmiston päivitystiedosto.

USB-muistikortti tai ulkoiset muistilaitteet (SD/MS).

Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta

www.samsung.com

Kytke USBmuistikortti tietokoneeseen

Kytke USB-muistikortti tietokoneeseen kun olet valmis.

Kopioi USB-muistikorttiin tallentamasi laiteohjelmiston päivitystiedosto.

(Kopioi laiteohjelmiston päivitystiedosto juurihakemistoon.)

Kytke USBmuistikortti digitaaliseen kuvakehykseen

Päivitys

Poista USB-muistikortti tietokoneesta ja kytke se digitaaliseen kuvakehykseen.

Kytke digitaalinen kuvakehys päälle jos se ei ole päällä.

Valitse kohta [Firmware Update] sivulla [Settings]-[Update/Reset].

Kytke digitaalinen kuvakehys pois päältä käynnistyksen jälkeen, poista USB-muistikortti ja kytke digitaalinen kuvakehys uudelleen päälle turvallisuuden takaamiseksi.

Älä poista USB-muistikorttia päivitystoiminnon aikana.

Älä paina mitään painiketta päivityksen aikana.

Älä aseta muita kortteja laitteeseen päivityksen aikana.

Älä kytke digitaalista kuvakehystä pois päältä päivitystoiminnon aikana.

Päivityksen onnistumisen voi tarkastaa varmistamalla onko digitaalisen kuvakehyksen laiteohjelmistoversio muuttunut ohjelmistopäivityksen versioksi.

Haluan muodostaa yhteyden näyttöön Mini-Monitor-ohjelman avulla.

Digitaalisen kuvakehyksen kanssa voit ihailla valokuvia, mutta siinä on myös Mini-Monitor -toiminto. Mini-Monitor on toiminto, jossa digitaalista kuvakehystä käytetään ulkoisena näyttönä. Sen käyttö on helppoa, sillä digitaalinen kuvakehys yhdistetään tietokoneeseen

USB-kaapelilla. Tämän toiminnon avulla voit työskennellä tietokoneellasi tehokkaammin käyttämällä lisänäyttöä. Ennen kuin digitaalista kuvakehystä voi käyttää Mini-Monitor -tilassa, tulee asentaa Frame Manager -ohjelma. (Huomaa kuitenkin, että vain yksi digitaalinen kuvakehys voi olla Mini-Monitor.)

Frame Managerin käyttöopas

Frame Manager User's Manual

Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mini-Monitor.

Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mass Storage.

Siirtyminen tilasta toiseen

Kirkkauden säätäminen

Laiteohjelmiston päivittäminen

Järjestelmävaatimukset

z

OS : Windows XP SP2, Vista (32bit) z Järjestelmän suorittimen nopeus : 1.5 GHz z USB : USB 2.0 -ohjain z RAM : vähintään 256 MB

Varoitus

1. Tietokoneeseen on oltava asennettuna Windows XP Service Pack 2. Laite ei välttämättä toimi muiden kuin Windows XP

SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita saattaa aiheutua, jos laitetta käytetään muun kuin Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa.

2. On suositeltavaa käyttää vähintään 2,4 GHz:n kellotaajuutta. Digitaalinen kuvakehys ei välttämättä toimi oikein, jos tietokoneesi tekniset ominaisuudet eivät täytä näitä suosituksia.

3. Varmista, että laite on asennettu oikein asennusohjeita noudattaen.

4. Älä käytä Mini-Monitoria ensisijaisena näyttönä. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita voi aiheutua näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Jos laitetta käytetään ensisijaisena näyttönä, laitteen näyttö voi olla tyhjä.

5. Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

6. Kun digitaalista kuvakehystä käytetään ominaisuudessa Mini-Monitor, kaikki muut painikkeet paitsi virtapainike ovat poissa käytöstä.

7. Siirrä Mini-Monitor -näytössä näytetyt ja käytetyt ohjelmat ensisijaiselle näytölle, kun lopetat laitteen käytön.

8. Mininäyttö ei välttämättä toimi normaalisti kaikkien videokorttien kanssa. Jos näin tapahtuu, aseta laitteiston kiihdytysasetukseksi Ei mitään.

Laitteiston kiihdytysasetuksen muuttaminen muotoon Ei mitään: Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Windowsin työpöytää ja valitse esiin tulevasta valikosta Ominaisuudet. Ominaisuudet: Näyttö -ikkuna ilmestyy näytölle. Valitse

Asetukset > Lisäasetukset > Vianmääritys-välilehti. Siirrä Laitteiston kiihdytys -liukusäädin arvoon Ei mitään.

9. Kun käytät mininäyttöä, et voi käyttää Windows Vistan aero-tehostetta.

10. Windows Vistaa käytettäessä joitakin elokuvia ei voi katsella mininäytön kautta.

11. Jos videokortin ohjainta päivitetään, kun Frame Manager on jo asennettu, Mini-Monitor -toiminto ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, poista Frame Manager ja asenna se uudelleen.

12. Jos käytät Frame Manager -ohjelman kääntötoimintoa, Mini-Monitor -ohjelman senhetkinen sijaintiasetus saattaa muuttua. Vaikka kääntötoimintoa käytetäänkin, näyttö ei näy kääntyneenä [Näytön ominaisuudet] -ikkunassa.

Rajoitus ja suositukset

z

Rajoitus : Laitegrafiikkakiihdytystä kuten DirectX tai OpenGL ei tueta Minimo-näytöllä, koska se vaatisi grafiikkasuorittimen emulointia tavallisella keskussuorittimella, mikä ei olisi eduksi. Mediasoittimet, jotka käyttävät DirectX:ää, eivät toimi oikein Minimo-näytöllä.

> Esimerkki : GOM Player,VLC Player z

Suositus : Älä käytä DirectXtai OpenGL-sovellusta Minimo-näytöllä.

Tekniset tiedot

Vaihtoehdot

|

Tekniset tiedot

|

Tuetut tiedostot

|

Tekniset tiedot

Mallin nimi SPF-85V, SPF-86V

Paneeli

Type (Tyyppi)

Erottelutarkkuus

Kontrastisuhde

Käyttöliittymä

8 "(20 cm)TFT

800 x 600

400 : 1

JPEG: Suurin erottelutarkkuus 3200 x 2400 (8 Mt)

(Progressiivisia, CMYK JPEG -tiedostoja ei tueta.)

Valokuva tiedostomuodot

Musiikki

MP3: 8–48 kHz, 8–320 kbps

WMA: 8–48 kHz, 8–320 kbps

Sisäänrakennettu muisti

Verkko

USB

Media (Muistikortti)

64 MB

Wi-Fi 802.11b/g 2.4 GHz 54 Mbps

WEP : avoin (64 bittiä, 128 bittiä)

WPA-PSK: TKIP, AES

WPA2-PSK : TKIP, AES

USB 2.0

(Up stream (isäntä) x 1, down stream (oheisyksikkö) x 1)

Kaksi yhdessä (SD≤4 Gt / MS≤4 Gt)

Järjestelmä ei tue SDHC (High-Capacity) -kortteja.

Virrankäyttö

Luokitus

Akku

Kulutus

Ääni

Ulkoinen verkkolaite (12V, 2A, 24W)

7.4V 770 mAH

Normaali 10W (kuitenkin 12W akun lataamiseen)

Off-tila (virtakatkaisin Off-asennossa) : alle 1 W (Vaikka virta olisi kytketty pois päältä, kulutus saattaa olla jopa 10W, kun akkua ladataan.)

1 W + 1 W (stereo), kuuloke

Mitat (LxKxS)

Paino

228 x 187,5 x 46 mm

785 g

Tuotteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

|

Tekniset tiedot

|

Tuetut tiedostot

|

Tuetut tiedostot

Digitaalinen kuvakehys käyttää näitä moduuleja:

WinCE 5.0

Saat lisätietoa seuraavilta web-sivustoilta:

RMI Alchemy Developer -tukisivusto(

http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf

)

|

Vianetsintä

|

Terminologia

|

Palvelukeskukset

|

Vianetsintä

Tässä osassa luetellaan useita digitaalisen kuvakehyksen käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ongelman ilmetessä tarkasta ensin seuraava luettelo ja noudata ongelmaa vastaavia ehdotettuja toimia. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Laitteen virta ei kytkeydy päälle.

Kuluu kauan aikaa, ennen kuin kuva näkyy virran kytkemisen jälkeen.

Seuraavaan kuvaan siirtymiseen kuluu kauan aikaa.

Tarkista verkkolaitteen johdon liitäntä ja laitteen virtaliitäntä.

Jos kuvan resoluutio tai koko on suuri, saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin kuva näkyy näytöllä.

Liitin kehykseen ulkoisen laitteen, mutta se ei toimi.

Tarkista kehyksen ja ulkoisen laitteen välisten johtojen liitännät.

USB-laitteen täytyy tukea Linuxia. Tarkista, tukeeko käyttämäsi USB-laite

Linuxia.

Kehyksen muistissa on vielä tilaa, mutta en voi tallentaa sinne kuvia.

Näytön väri on liian himmeä tai tumma.

Diaesitykset eivät toistu automaattisesti.

Kun elokuvaa toistetaan, kuva näkyy näytöllä, mutta ääntä ei kuulu.

Elokuvasta kuuluu ainoastaan ääni.

Näyttö on tyhjä.

Automaattinen käynnistys ja sammutus eivät toimi.

Luo kehyksen muistiin kansio ja kopioi kuvat sinne.

Säädä näytön kirkkautta kohdassa Settings.

Säädä [Starting Mode] kohdassa [Settings-Preference] asetukseen

[Slideshow].

Kuvaa ei näy, koska tiedoston videokoodekkia ei tueta.

Laite tukee MPEG4- ja WMV9-koodekkeja.

Vaihda äänenvoimakkuutta.

Varmista, että tiedostoon on varmasti tallennettu myös ääni.

Jos automaattinen käynnistys ja sammutus on asetettu toimimaan samaan aikaan, ne eivät toimi.

Tarkista aika-asetukset.

Painikkeiden ääni, [Button Sound], on otettu käyttöön, mutta painikkeista ei kuulu mitään ääniä.

Painikkeiden äänet eivät ole käytössä, jos taustamusiikki on käytössä tai musiikki- tai elokuvatiedostoja toistetaan.

Digitaalinen kuvakehys ei ota vastaan

Internetistä peräisin olevia kuvia.

Tarkista, voiko digitaalisen kuvakehyksen käyttämä liityntäpiste muodostaa yhteyden Internetiin.

Internet-kuvien suurin sallittu koko on 4,2 Mt.

(Suurin mahdollinen tiedostokoko on 8,5 Mt.)

Internet-sivulla tai RSS-syötteessä on vain JPEG-kuvia (suurempia kuin

400 x 240 pikseliä).

Yritin muuttaa kuvan luokitusta Windows

Media Playerissä, mutta luokitus ei muutu.

Kun olet muuttanut luokitusta, sulje Windows Media Player ja avaa se uudelleen.

Yritin muuttaa kuvakehyksen nimeä, mutta se ei muutu.

Kytke kehys pois Windows Media Playeristä (Kirjasto/Median jakaminen) ja käynnistä sekä kehys että Windows uudelleen.

En voi kytkeä digitaalista kuvakehystä tietokoneeni Windows Media Playeriin.

Tarkista, onko digitaalinen kuvakehys ja tietokone kytketty samaan liityntäpisteeseen ( Access Point, AP).

Vista: Tarkista, että seuraava kohta on valittuna: [Ohjauspaneeli/Verkko- ja jakamiskeskus/Muokkaa/Sijaintityyppi/Yksityinen].

Vista/XP: Valitse digitaalinen kuvakehys [Windows Media Player]-ohjelman

[Kirjasto/Median jakaminen]-ikkunassa ja tarkista, että sen asetuksena on

[Salli].

FrameManagerin kuvaketta ei näy.

Painoin painiketta, mutta se ei toimi.

Varmista, että FrameManager on asennettu.

Käynnistä FrameManager uudelleen valitsemalla Käynnistä - Kaikki ohjelmat -

Samsung - FrameManager.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Varmista, ettei painikkeen lukitustoiminto ole käytössä.

Jos painat MENU-painiketta yli viiden (5) sekunnin ajan, painikelukko otetaan käyttöön. Jos painat jotakin painiketta, se ei toimi.

Jos haluat ottaa painikelukon pois päältä, paina MENU-painiketta uudelleen yli viiden (5) sekunnin ajan.

Terminologia

|

Vianetsintä

|

Terminologia

|

Palvelukeskukset

|

Ehdot Kuvaus

MPEG4

(Motion Picture Expert Group4)

MPEG4 on videokommunikaatiota varten kehitetty elokuvien kompressointiteknologia, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen multimedian käytön. Teknologia kehitettiin videotiedostojen lähettämiseksi hitailla yhteyksillä Internetin tai matkapuhelimien välityksellä. Sitä käytetään yleisesti tietokoneissa, televisioissa ja matkapuhelimissa. MPEG4-muodossa tallennettua videotiedostoa kutsutaan MPG- tai MPEG-tiedostoksi.

WMV9

(Window Media Video9)

Microsoftin kehittämä MPEG4-muotoinen videokodeekki

MP3

(MPEG Audio Layer-3)

JPEG

(Joint Photographic Coding Expert

Group)

SD-kortti

(Secure Digital Card)

MP3 on korkealaatuinen äänitiedostojen kompressioteknologia. Sen kompressiosuhde on 50 kertaa suurempi kuin CD-levyissä käytetty kompressio.

Korkean kompressiosuhteen ansiosta äänitiedostot ovat laadukkaita ja pienikokoisia, joten menetelmää käytetään yleisesti Internetissä, FMradiolähetyksissä jne. MP3-muodossa tallennettua äänitiedostoa kutsutaan

MP3-tiedostoksi.

JPEG on kuvien kompressointiteknologia. Tämä kompressiomenetelmä heikentää kuvan laatua kaikkein vähiten. Sitä käytetään yleisesti multimediatiedostojen lähettämiseksi Internetin välityksellä sekä moniin muihin tarkoituksiin. JPEG-muodossa tallennettua kuvatiedostoa kutsutaan JPEG- tai

JPG-tiedostoksi. JPEG-tiedostot luodaan yleensä digitaalikameralla otetuista valokuvista tai tietokoneella tai kuvankäsittelyohjelmalla piirretyistä kuvista, jotka kompressoidaan JPEG-muotoon.

SD-kortti on postimerkin kokoinen Flash-muistikortti. SD-kortit ovat luotettavia ja suuria kapasiteetiltaan. SD-kortteja käytetään useissa erilaisissa digitaalisissa sovelluksissa, kuten esim. PDA-laitteissa, digitaalikameroissa,

MP3-soittimissa, matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. SD-kortti muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan MMC-korttia, mutta korttien nastojen määrä ja paksuus poikkeavat toisistaan. Näihin kortteihin voidaan myös asettaa salasana tietojen turvaamiseksi.

USB-kaapeli

1) A-B-tyyppi

Kytke laite tietokoneeseen up stream -liitintä käyttäen. Tämä tuote tukee USB

2.0 -standardia. Tuotteen mukana toimitettua A-B-tyyppistä kaapelia käytetään digitaalisen kuvakehyksen kytkemiseksi tietokoneeseen. A-tyyppi on tietokoneeseen liitettävä USB-liitin. B-tyyppi on ulkoiseen laitteeseen liitettävä

USB-liitin. Digitaalinen kuvakehys kytketään tietokoneeseen A-B-tyyppistä USB-

USB-kaapeli

2) Kaapeli muiden laitteiden kytkemiseksi

AP

(liityntäpiste)

SSID

(Service Set Identifier) kaapelia käyttäen.

Käytä tätä kaapelia down stream -liittimeen kytkettävien laitteiden kanssa.

Tämä tuote tukee USB 2.0 -standardia. Kun ulkoinen laite kytketään down stream -liittimeen, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

Jos käytät matkapuhelinta, kuulet usein puhuttavan "toistajasta". Tukiasema täyttää langattomissa LAN-verkoissa saman tehtävän kuin toistaja. Se on toisin sanoen välikappale, jonka kautta langaton LAN-verkko vastaanottaa signaaleja.

Matkapuhelin soittaa datapuhelun toistajan kautta ja langaton LAN-verkko lähettää ja vastaanottaa vastaavasti tietoja tukiaseman välityksellä.

SSID on 32-bittinen ainutlaatuinen tunniste, joka liitetään jokaisen langattomassa lähetettävän tietopaketin alkuun. Sitä käytetään salasanana langattoman laitteen kytkeytyessä tukiasemaa käyttävään verkkoon (BBS).

SSID sallii langattomien LAN-verkkojen tunnistamisen, joten kaikkien langattomaan LAN-verkkoon liitettävien liityntäpisteiden ja langattomien laitteiden on käytettävä samaa SSID-tunnistetta. Laitetta ei voida kytkeä tukiaseman verkkoon, jos se ei tunne verkon SSID-tunnistetta.

|

Vianetsintä

Palvelukeskukset

Jos tarvitset tuotteeseen liittyviä palveluita, ota yhteyttä Samsung-huoltoon.

Verkkoyhteyteen ja palvelimeen liittyvät palvelut.

|

Terminologia

|

Palvelukeskukset

|

Palvelut Yhteystiedot

Samsung Electronics www-sivut

http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

SAMSUNG customer care center.

North America

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

U.S.A

CANADA

MEXICO

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (7267864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

CIS http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG : 3698-4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement