Samsung DIGIMAX A7 User guide

Samsung DIGIMAX A7 User guide

SUOMI

Käyttöopas

Kiitos, että hankit Samsung-kameran.

Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.

Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.

Ohjeet

Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:

Asenna kameran ajuri

Määritä kameran ajurin asetukset ennen kameran yhdistämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn sisältämä kameran ajuri. (s. 96)

Ota kuva. (s. 20)

Ota kuva

Aseta USB-kaapeli paikoilleen

Yhdistä tietokone kameraan toimituksen sisältämän USB-kaapelin avulla. (s. 102)

Tarkista, onko kameraan kytketty virta

Tarkista, onko kameraan kytketty virta.

Jos virta on sammutettu, voit käynnistää kameran painamalla virtapainiketta.

Tarkista siirrettävä levy

Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna siirrettävä levy. (s. 103)

Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen, kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta, jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.

2

Sisällys

VALMIS

ƃKameraan tutustuminen ƃTietoja kuvakkeista ƃVaara ƃVaroitus ƃHuomautus ƃFCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus ƃJärjestelmäkaavio ƃToiminnot ƈEdestä ja ylhäältä ƈTakaa ja pohjasta

10

10

10 ƈNähtynä sivulta / 5-toimintoinen painike

11 ƈTilanvalitsin 11

7

8

5

5

6

6

7 ƃYhdistäminen virtalähteeseen ƈMuuntajan käyttäminen (3,3V 2,0A) ƈParistojen käyttäminen ƃMuistikortin käyttöohjeet ƈMuistikortin ylläpito ƈMuistikortin tietojen suojeleminen ƃMuistikortin asettaminen paikoilleen ƃMuistikortin poistaminen

16

16

16

14

14

15

18

18

TALLENNUS

ƃNestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

19 ƃTallennustilan aloittaminen 20 ƈAUTO-tilan käyttäminen ƈPROGRAM -tilan käyttäminen

20

21 ƈAS-tilan käyttäminen ƈM-tilan käyttäminen

21

22 ƈVOICE RECORDING -tilan käyttäminen 22 ƈMOVIE CLIP -tilan käyttäminen

23 ƈTauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä

(jatkuva nauhoittaminen) ƈYÖKUVAUS-tila

23

24 ƈAIHE-tilan käyttäminen ƃHuomioonotettavaa kuvattaessa ƃKameran painikkeen käyttäminen kameran

24

25 asetusten määrittämisessä ƈPOWER-virtapainike ƈSHUTTER-suljinpainiketta ƃZoom W/ T -painike ƃÄäniviesti / YLÖS-painike

26

26

26

26

28 ƃMakrokuvaus / Alas-painike

(tarkentaminen) ƃTarkennuslukko

29

30 ƃFLASH / LEFT-painike (salama / vasen) 31 ƃItselaukaisin / Oikealle-painike ƃMENU/ OK-painike

33

34 ƃ+/- painike 35 ƃASM-painike (manuaalinen ja kuvaustila)

38 ƃAlas-painike ƃNestekidenäytön käyttäminen kameran

40 asetusten määrittämisessä ƃValikon käyttäminen ƈKoko ƈLaatu ƈMittaaminen ƈJatkuva kuvaaminen ƈTehosteet ƈTerävyys ƈTallenna tai lataa kameran määritykset

(MYSET) ƈAihe

41

43

43

44

45

45

46

47

48

49

TOISTO

ƃToistotilan aloittaminen ƈValokuvan toistaminen

50

50 ƈElokuvaleikkeen toistaminen ƈTallennetun äänen toistaminen

51

51 ƃNestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet 52

3

Sisällys

Kameran painikkeen käyttäminen kameran

■ asetusten määrittämisessä

Pikkukuva / suurennuspainike

Ääniviesti / YLÖS-painike

Toisto- ja tauko- / alas-painike

VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/

53

53

54

55

OK-painike

LCD -näyttöpainike

Poistopainike

Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla

Kuvaesityksen käynnistäminen

Kuvan pyörittäminen

Koon muuttaminen

Kuvien suojaaminen

Kaikkien kuvien poistaminen

DPOF

DPOF : STANDARD

DPOF : INDEX

DPOF : TULOSTUSKOKO

DPOF : Peruuttaminen

Kopioiminen korttiin

PictBridge

PictBridge : Kuvan valitseminen

PictBridge : Tulosta

PictBridge : Tulostusasetukset

PictBridge : NOLLAUS

56

56

57

58

61

62

63

64

65

65

66

66

67

67

68

69

70

71

72

73

ASETUS

Asetusvalikko

Tiedostonimi

Automaattinen sammuttaminen

Kieli

74

75

76

Päivämäärätyyppi

77

Muistikortin alustaminen 78

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 79

79

4

Tallennuspäivän lisääminen kuvaan

Toimintojen merkkivalo

Ääni

Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB)

Nestekidenäytön kirkkaus

Pikakatselu

Alustaminen (RESET)

82

82

83

83

MYCAM -valikon asetusten määrittäminen 84

Aloituskuva

Suljinääni

Aloitusääni

Tärkeitä tietoja

Varoitusilmaisina

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Tekniset tiedot

84

85

85

86

88

89

92

80

80

81

OHJELMA

Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia

Järjestelmävaatimukset

94

94

Tietoja ohjelmasta 95

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen 96

PC-tilan käynnistäminen 102

Windows 98SE -USB-ajurin poistaminen 105

Siirrettävä levy 106

Siirrettävän levyn poistaminen

USB-ajurin asentaminen

107

MAC-ympäristöön

MAC-USB-ajurin käyttäminen

Digimax Viewer 2.1

108

108

109

PhotoImpression -ohjelman käyttäminen 110

Usein kysyttyjä kysymyksiä 111

Kameraan tutustuminen

Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.

Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.

Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.

Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Pidä tämä käyttöopas tallessa.

Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä

USA:ssa ja/tai muissa maissa.

Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tietoja kuvakkeista

Voit käyttää tätä kameraa turvallisesti ja oikein tämän käyttöoppaan tietojen avulla.

Näin estetään vaaratilanteet ja vahingoittumiset.

VAARA

VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.

VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.

5

6

Vaara

Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään.

Muutoin on olemassa tulipalon, vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.

Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.

Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.

Jos kameraan pääsee nestettä tai vierasesine, älä käytä kameraa.

Sammuta kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot.

Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen.

Älä käytä kameraa, sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.

Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.

Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.

Varoitus

Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.

Ottaessasi valokuvia älä suuntaa kameran linssiä kohti voimakasta valoa.

Muutoin näkösi voi vaurioitua.

Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten ulottuville.

Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden nielemisen vaara.

Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.

Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.

Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy.

Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata. Muutoin on olemassa räjähdyksen mahdollisuus.

Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon, suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria lämpötilanvaihteluja.

Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.

Älä peitä kameraa tai muuntajaa, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.

Huomautus

Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.

Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.

Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.

Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.

Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä.

Paristoista voi vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.

Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman mahdollisuus.

Älä liikuttele kameraa, jos siihen on kytketty virta, ja jos kamera on yhdistetty muuntajaan.

Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista pistorasiasta.

Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta ennen sen siirtämistä.

Muutoin johdot tai kaapelit voivat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tämä tuote on testattu.Sen on todettu täyttävän rajat, jotka koskevat Luokan B digitaalituotteita. Tarkempi määritelmä löytyy FCC:n sääntöjen osasta 15.

Nämä rajat on määritetty estämään kohtuullinen suoja haitallista säteilyä vastaan kaupallisessa käytössä. Tuote tuottaa, vastaanottaa ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Mikäli tuotetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, saattaa se häiritä radiotaajuista tietoliikennettä.

Tämä ei kuitenkaan takaa, etteikö häiriöitä voisi joskus esiintyä.

Mikäli laitetta käytettäessä esiintyy häiriöitä, kokeile seuraavia toimia.

Vaihda antennien sijaintia ja suuntaa.

Kasvata kameran ja toisen laitteen välistä etäisyyttä.

Vaihda laitteen pistoke toiseen pistorasiaan.

Jos muu ei auta, ota yhteys Samsungin edustajaan tai radio- tai televisiohuoltoliikkeeseen.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset.

Tähän laitteeseen tehtävät yhteensopivuudesta vastaavan osapuolen hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

7

Järjestelmäkaavio

Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa.

Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.

< Sisältyvät pakkaukseen >

Suojus

Käyttöopas

Tuotetuki

Kameran rannelenkki

Ohjelmisto-CD-levy

(lisätietoja on sivulla 95)

DPOF-yhteensopiva tulostin

(lisätietoja on sivulla 65)

SD-muistikortti

(lisätietoja on sivulla 17)

Ladattava akku

(SNB-2312)

Ladattava akku

(SBP-1303)

AAalkaliparistot

CR-V3paristo

Muuntaja

(SAC-32, 3,3V)

8

Virtajohto

Akkulaturi

(SBC-N1)

Akkulaturi

(SBC-L1)

Järjestelmäkaavio

Tietokone

(lisätietoja on sivulla 94)

PictBridge-yhteensopiva tulostin

(lisätietoja on sivulla 69)

Järjestelmävaatimukset

Windows

PC-tietokone, jossa vähintään MMX

Pentium 233MHz (XP : Pentium II 300MHz)

Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Vähintään 32Mt RAM (XP : 128Mt)

140Mt kiintolevytilaa

USB-väylä

CD-ROM-asema

800 x 600 kuvapistettä, 16-bittinen värinäyttö

(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)

USB-kaapeli

Macintosh

Power Mac G3 tai uudempi

Mac OS 9.0 ~ 10.2

Vähintään 64Mt RAM

110Mt kiintolevytilaa

USB-väylä

CD-ROM-asema

Elokuvaleikkeitä varten QuickTime 6.4 tai uudempi

HUOMAUTUS

Kun kamera yhdistetään tietokoneeseen tai tulostimeen, on käytettävä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.

Muutoin toinen laite ei tunnista kameraa.

9

Toiminnot

Edestä ja ylhäältä

Tilanvalitsin

Laukaisin

Salama

Toimintojen merkkivalo

Virtapainike

Kaiutin

Mikrofoni

Etsin

Linssi

Takaa ja pohjasta

Salaman merkkivalo (punainen)

Etsin

+&- ja DELETE-

(poisto) –painike

LCD-näyttö

TOISTO-tilapainike

Automaattisen tarkennuksen merkkivalo (vihreä)

Tilanvalitsin

Zoom-loitonnuspainike (pikkukuva)

Zoom-lähennyspainike

(digitaalinen zoom)

LCD-näyttöpainike

5-toimintoinen painike

USB-liitäntäkaapelin paikka

Virtakaapelin paikka

ASM-painike (manuaalinen ja kuvaustila) Jalustan kiinnitys

* Jos kuvattaessa käytetään digitaalista zoomia, kuvan sommittelu voi olla erilainen sen mukaan, käytetäänkö nestekidenäyttöä vai etsintä. Kuvan oikea sommittelu näkyy nestekidenäytössä.

10

Toiminnot

Nähtynä sivulta / 5-toimintoinen painike

Muistikorttipaikka

Ääniviesti/ YLÖS-painike

Paristokotelo

SALAMA/

VASEN-painike

MENU/ OK-painike

(valikko/OK)

MAKRO/ ALAS-painike

Paristokotelon kansi

SELF-TIMER/

OIKEA-painike

Tilanvalitsin

■ Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran päällä olevaa tilanvalitsinta. Digitaalikameralla on 8 toimintatilaa. Ne on lueteltu jäljempänä.

AUTO-tila

Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.

Program-tila (ohjelma)

Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit silti määrittää manuaalisesti kaikki toiminnot aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta.

11

Toiminnot

AS-tila

Aukkopainotteinen/suljinpainotteinen tila

AS-tilassa aukon ja suljinajan voi määrittää manuaalisesti.

M-tila

Manuaalinen tila

Aukko, suljinaika ja monet toiminnot asetetaan käsin tässä tilassa.

Äänentallennustila

Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran

(enintään 1 tuntia).

- Äänitallennustiedoston tyyppi : *.wav

MOVIE CLIP-tila (elokuvaleike)

Voit kuvata videokuvaa jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.

- Kuvan koko : 640X480, 320X240, 160X120

(käyttäjä valitsee)

- Tiedostotyyppi : *. avi

Yökuvaustila

Voit ottaa kuvia tätä tilaa käyttämällä yöllä tai tummaa taustaa vasten.

AIHE-tilan

Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin, kuten muotokuvien, lasten, maisemien, tekstintunnistuksen, lähikuvien, auringonlaskun, auringonnousun, taustavalaistujen kohteiden, ilotulitusten, rantamaisemien ja lumimaisemien kuvaamiseen.

12

Toiminnot

Toimintomerkkivalo & Itselaukaisimen merkkivalo

Toiminnosta Kuvaus

Virran kytkeminen päälle

Kamera on kuvausvalmis, kun toimintomerkkivalo vilkkuu ja sammuu.

Toimintomerkkivalo vilkkuu kerran Kuvan ottamisen jälkeen

Elokuvatallennuksen aikana

Äänen tallennuksen aikana

Toimintomerkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein

Itselaukaisimen toimiessa

Ensimmäisen 7 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.

Viimeisten 3 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti 0,25 sekunnin välein.

* Lamppu toimii käytettäessä itselaukaisinta, vaikka se olisi poistettu käytöstä.

(Perustuu 10 sekunnin itselaukaisinaikaan, lisätietoja on sivulla 33)

Automaattisen tarkennuksen merkkivalo

Väri Tila

Vihreä

Vilkkuu

On

Kameran tila

Tallennustila (paina suljinpainiketta kevyesti): Ei tarkennusta

PC-tila: Tietojen lähettäminen

Tallennustila (paina suljinpainiketta kevyesti): Tarkennettu.

Tilanvalitsimen merkkivalo

Väri Tila

Vihreä On

Kameran tila

Nestekidenäyttö on pimennetty LCD-painikkeen avulla.

PC-tila : USB-kaapelin ollessa yhdistettynä.

Salaman merkkivalo

Väri

Punainen

Tila

Vilkkuu

On

Salamaa ladataan

Salama valmiina

Kameran tila

Tilakuvakkeet

TILA AUTO

PROGRAM

(ohjelma)

Kuvake

TILA

AS M

ÄÄNEN

TALLENTAMINEN

MOVIE CLIP

(elokuvaleike)

NIGHT

SCENE

TOISTO

PORTRAIT LAPSI MAISEMA TEXT

AIHE

LÄHIKUVA

AURINGO

NLASKU

AAMUH

ÄMÄRÄ

HIEKKA

VASTAVALO ILOTULITUS

TAI LUMI

Kuvake

13

Yhdistäminen virtalähteeseen

Kameraan voi syöttää virtaa kahdella tavalla. Voit käyttää AA-kokoisia alkali-, CR-V3-,

Ni-MH- Li-ion-paristoja tai muuntajaa (100V ~ 250V) (DC 3,3V 2,0 A).

Suosittelemme erityisesti digitaalikameroihin valmistettujen paristojen käyttämistä, jotka ovat alle vuoden ikäisiä valmistamispäivästä lukien. Ne on lueteltu jäljempänä.

Muut kuin ladattavat paristot : AA-tyyppi - alkali, Ni-Mn, Ni-Zn, litium

Ladattavat paristot

CR-V3-tyyppi - litium

: AA-tyyppi - Ni-MH (suositus: Samsung SNB-2312),

Ni-Cd (yli 1000 mAh)

CR-V3-tyyppi - Samsung SBP-1303 (litiumionparisto)

TIETOJA

Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä

Paristojen kestoikä vaihtelee pariston ja valokuvausolosuhteiden mukaan.

Kun kameraa ei käytetä, sammuta siitä virta.

Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata. Muutoin on olemassa räjähdyksen mahdollisuus.

Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot siitä. Paristot voivat tyhjentyä itsestään ja vuotaa.

On suositeltavaa käyttää tehokkaita alkaliparistoja. Tavallisten paristojen teho ei riitä.

Alle 0°C asteen lämpötilassa paristot tyhjenevät tavallista nopeammin.

Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.

Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja.

Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin normaalia.

Muuntajan käyttäminen (3,3V 2,0A)

Jos käytettävissä on verkkovirtaa, kameraa voi käyttää muuntajan avulla yhtäjaksoisesti kauan (3,3V 2,0A).

Liitä muuntajasta lähtevä johto kameran virtaliitäntään

(DC 3,3V IN). Poista paristot siksi aikaa, kun kamera on yhdistetty muuntajaan.

14

Yhdistäminen virtalähteeseen

VAARA

Sammuta aina kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista pistorasiasta.

Huolehdi sähköturvallisuudesta. Varmista, että kamera tai muuntaja eivät joudu kosketuksiin veden tai metalliesineiden kanssa.

Käytä ainoastaan tätä kameraa varten suunniteltua muuntajaa(3,3V / 2,0A)

Muutoin takuu voi raueta.

Paristojen käyttäminen

: Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen paristot, tarkista, että niiden napaisuus on oikea (+/-).

1. Avaa paristokotelon kansi painamalla sitä nuolen suuntaan.

2. Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.

[ AA-pariston asettaminen paikoilleen ] [ CR-V3-pariston asettaminen paikoilleen ]

3. Sulje paristokotelon kansi työntämällä sitä kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Nestekidenäytössä olevat 3 merkkiä kertovat pariston tilasta.

Akkumerkkivalo

Akun tila

Paristot ovat täynnä virtaa.

Valmistaudu vaihtamaan paristot.

Paristot ovat lähes tyhjentyneet.

Vaihda ne uusiin.

15

Muistikortin käyttöohjeet

Muistikortin ylläpito

Muista alustaa muistikortti. Lisätietoja on sivulla 78.

Jos käytät vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.

Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.

Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi muistikortti.

Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.

Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.

Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.

Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.

Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.

Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään nesteen kanssa.

Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä kankaalla.

Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.

Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.

Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa käytettyä muistikorttia.

Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.

Muistikortin tietojen suojeleminen

Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat vaurioitua.

- Kortin virheellinen käyttäminen

- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen, poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.

Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.

On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevyyn.

Jos muistia ei ole riittävästi : Painaessasi laukaisupainikkeen puoliväliin, näyttöön tulee

[CARD FULL!]-viesti, eikä kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.

16

Muistikortin käyttöohjeet

TIETOJA

Jos avaat akkukotelon kannen, kun kameraan on kytketty virta, virta sammutetaan automaattisesti.

Älä poista korttia, kun kameran vihreä tilamerkkivalo vilkkuu. Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.

Voit käyttää sekä SD-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.

Kortin nastat

Kirjoitussuo jakytkin

Nimike

SD-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien poistamisen tai kortin alustamisen.

Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD-kortin pohjaan. Suojaus poistetaan vetämällä kytkin

SD-kortin yläosaan. Vedä kytkin SD-kortin yläosaan ennen kuvien ottamista.

[ SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital) ]

Käytettäessä kameran 32 Mt:n muistikorttia, kameraan mahtuu jäljempänä esitetty määrä kuvia.

Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe vaikuttaa kuvien vaatimaan tilaan.

Tila

KUVAUSTILA Movie clip –tila (elokuvaleike)

Laatu/ koko 3072 2816 2592 2272 2048 1600 1024 640 640 320 160

SUPER FINE 7 8 10 13 16 26 64 162 -

FINE 14

NORMAL 21

30FPS

15FPS -

-

16

25

-

-

19

30

26

39

- -

- -

32

47

-

-

52

65 127 244

-

-

95 205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44SEC 1MIN 36SEC 5MIN 1SEC

1MIN 13SEC 3MIN 1SEC 8MIN 50SEC

17

Muistikortin asettaminen paikoilleen

1. Voit sammuttaa kamerasta virran liu'uttamalla virtakytkintä.

Avaa paristokotelon kansi painamalla sitä nuolen suuntaan.

2. Aseta muistikortin etuosa kohti kameran takaosaa

(nestekidenäyttöä) ja kortin nastat kohden kameran etuosaa (objektiivia). Paina muistikorttia korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

3. Sulje korttipaikan kansi painamalla sitä, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Jos muistikortti ei mene paikoilleen helposti, älä yritä pakottaa sitä paikoilleen.

Tarkista suunnat ja aseta kortti uudelleen oikein paikoilleen. Älä aseta korttia väärin paikoilleen.

Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.

Muistikortin poistaminen

1. Voit sammuttaa kamerasta virran liu'uttamalla virtakytkintä.

Avaa paristokotelon kansi ja vapauta muistikortti painamalla korttia kuvassa näkyvällä tavalla.

2. Poista muistikortti ja sulje akkukotelon kansi.

18

Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

■ Nestekidenäytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.

⑳ ⑲

⑨ ⑩

[ Kuva - Täysi-tila ]

Nro

1

2

Kuvaus

Akku

Recording-tallennustila

3

4

Jatkuva kuvaaminen

Salama

5 Itselaukaisin

6 Makrokuvaus

7 Mittaaminen

8 Asetetun kortin merkkivalo

9 Automaattisen tarkennuksen kehys

Kuvake

AEB

Sivu s.15

s.11~12 s.49

s.45

s.31

s.33

s.29

s.45

s.25

11 Päivämäärä / Aika 2005.01.01 01:00 PM

13 White Balance (valkotasapaino) s.37

s.36

19

Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

14

15

ISO s.35

Terävyys s.47

16 Kuvan laatu

17 Kuvakoko 3072, 2816, 2592, 2272, 2048, 1600, 1024, 640 s.44

s.43

18

Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä

Jäljellä oleva tallennusaika (elokuva- tai äänileike)

19 Ääniviesti

20 Optinen/digitaalinen zoomasetus

12

00:00:44/ 00:59:00 s.28

Tallennustilan aloittaminen

■ AUTO-tilan ( ) käyttäminen

1. Aseta paristot paikoilleen. (Lisätietoja on sivulla 15.)

Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.

2. Aseta muistikortti paikoilleen. (Lisätietoja on sivulla 18.)

3. Sulje akkutilan kansi.

4. Käynnistä kamera virtakytkimen avulla.

(Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)

5. Käännä tilanvalitsin AUTO-tilaan.

6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä.

7. Ota kuva painamalla laukaisinta.

[ AUTO-tila ]

TIETOJA

● Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.

20

Tallennustilan aloittaminen

■ PROGRAM -tilan ( ) käyttäminen

Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit silti määrittää manuaalisesti kaikki toiminnot aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta.

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Käännä tilanvalitsin PROGRAM -tilaan.

6. Painamalla valikkopainiketta voit määrittää lisäasetukset, kuten kuvakoon (s. 43), laadun (s. 44), mittaamisen

(s. 45), sarjakuvauksen (s. 45), kuvien tehosteet (s. 46), terävyyden (s. 47) ja MYSET -asetukset (s. 48).

7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä.

8. Ota kuva painamalla laukaisinta.

[ PROGRAM -tila ]

■ AS-tilan käyttäminen ( )

Tässä tilassa aukon ja suljinajan voi määrittää manuaalisesti.

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Valitse AS-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

6. Valitse aukkoarvo ja suljinnopeus käyttämällä ASM- tai ylös-, alas-, vasemmalle- tai oikealle-painikkeita.

* Sivulla 38 on lisätietoja aukon ja suljinajan asetuksista.

7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä.

8. Ota kuva painamalla laukaisinta.

[ AS-tila ]

21

Tallennustilan aloittaminen

■ M-tilan käyttäminen ( )

Tässä tilassa aukon ja suljinajan voi määrittää manuaalisesti.

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Valitse M-tila kääntämällä tilanvalitsinta.

6. Valitse aukkoarvo ja suljinnopeus käyttämällä ASM- tai ylös-, alas-, vasemmalle- tai oikealle-painikkeita.

* Sivulla 39 on lisätietoja aukon ja suljinajan asetuksista.

7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä.

8. Ota kuva painamalla laukaisinta.

* Jos M-tila on valittuna, nestekidenäytön alaosaan tulee valotusarvon ilmaiseva palkki. ( )

[ M-tila ]

■ VOICE RECORDING -tilan ( ) käyttäminen

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Käännä tilanvalitsin VOICE RECORDING -tilaan.

6. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.

- Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa. (Enintään 1 tunti)

Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä.

Äänen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.

- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

- Tiedostotyyppi : *.wav

* Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.

* Vihreä automaattitarkennusvalo vilkkuu äänen nauhoittamisen ajan.

STANDBY

START:SHUTTER

[ VOICE RECORDING -tilassa ]

22

Tallennustilan aloittaminen

■ MOVIE CLIP -tilan ( ) käyttäminen

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Käännä tilanvalitsin MOVIE CLIP-tilaan (elokuvaleike).

6. MOVIE CLIP -elokuvaleiketilan kuvake ja jäljellä oleva tallennusaika tulevat näkyviin nestekidenäytössä.

7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää

[ MOVIE CLIP -tilan ] vapaata tilaa.

Elokuvaleikkeen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.

Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä.

•Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

•Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.

- Kuvan koko : 640x480, 320x240, 160x120 (käyttäjä valitsee)

- Tiedostotyyppi : *.avi

■ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)

Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa elokuvaleikettä.

Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman, että leike päättyy.

● Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen

Vaiheet 1-6 ovat samat kuin käytettäessä MOVIE CLIP -tilaa.

7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää vapaata tilaa. Elokuvaleikkeen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.

8. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla taukopainiketta ( ).

9. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen

[ Elokuvaleikkeen jatkuva tallentaminen ] taukopainiketta ( ).

10. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

23

Tallennustilan aloittaminen

■ YÖKUVAUS-tila ( )

Voit ottaa kuvia tätä tilaa käyttämällä yöllä tai tummaa taustaa vasten.

Kamera voi tärähtää. Voit poistaa tärähtämisen vaaran käyttämällä kolmijalkaa.

Valitse aukkoarvo ja suljinnopeus käyttämällä ASM- tai ylös-, alas-, vasemmalle- tai oikealle-painikkeita.

Sivulla 38 on lisätietoja aukon ja suljinajan asetuksista.

[ YÖKUVAUS-tila ]

■ AIHE-tilan ( ) käyttäminen

Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin, kuten muotokuvien, lasten, maisemien, tekstintunnistuksen, lähikuvien, auringonlaskun, auringonnousun, taustavalaistujen kohteiden, ilotulitusten, rantamaisemien ja lumimaisemien kuvaamiseen.

Vaiheet 1-4 ovat samat kuin käytettäessä AUTO-tilaa.

5. Käännä tilanvalitsin AIHE-tilaan.

6. Paina ASM-painiketta (manuaalinen ja kuvaustila) ja valitse alivalikko painamalla vasemmalle/oikeallepainiketta.

7. Valittuasi haluamasi alivalikon paina ASM-painiketta

(manuaalinen ja kuvaustila) tai OK-painiketta.

8. Nykyinen aihekuvake näkyy nestekidenäytön yläosassa.

9. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä etsintä tai nestekidenäyttöä.

10. Ota kuva painamalla laukaisinta.

[ AIHE-tila ]

24

Huomioonotettavaa kuvattaessa

■ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.

Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta kevyesti.

Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

[ Paina suljinpainiketta kevyesti ] [ Paina suljinpainiketta ]

■ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.

■ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ). Jos näin käy, käytä kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo käyttöön.

■ Kuvaaminen vastavaloon : Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi. Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [BACKLIGHT]asetusta maisemakuvauksessa (katso sivu 49), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu 31), pistemittausta (katso sivu 45) tai valotuksen korjausta (katso sivu 37).

■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.

■ Kuvattaessa alle 1,5 metrin etäisyydellä olevaa kohdetta etsimessä näkyvä kuva ei aina vastaa todellisuutta.Silloin on suositeltavaa käyttää LCD-näyttöä.

■ Nestekidenäytön runsas käyttäminen kuluttaa paristojen virtaa.

On suositeltavaa sammuttaa nestekidenäyttö käyttää etsintä paristojen kestoiän pidentämiseksi.

■ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.

- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa

- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.

- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.

- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.

- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten lipputanko.

- Taustan ollessa tumma.

25

Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

■ Voit määrittää TALLENNUS-tilan käyttämällä kameran painikkeita.

POWER-virtapainike

● Käynnistää tai sammuttaa virran.

Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.

● Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

● Kun painat virtapainiketta yli 3 sekuntia, käynnistysääni ja

äänitoiminto poistuvat käytöstä.

SHUTTER-suljinpainiketta

● Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä

RECORDING-tilassa.

● ELOKUVALEIKE -tilassa

Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

● TAVALLINEN KUVAUS -tilassa

Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen nauhoittamisen, nauhoittaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.

Zoom W/ T -painike

● Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä painike toimii optisen tai digitaalisen zoomin painikkeena.

26

Zoom W/ T -painike

● Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus on

15x-kertainen.

● TELE-zoom

Optinen zoom TELE : T-zoomauspainikkeen painaminen.

Kohde tulee lähemmäs kameraa.

Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen (3x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia painamalla T-painiketta. Kun vapautat

T-zoomauspainikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy.

Kun digitaalinen zoom on viety äärimmilleen (5x-tilaan),

T-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta. Voit tarkistaa digitaalisen zoomausasetuksen [X1.1 ~ X5.0] katsomalla zoomauspalkin vieressä olevaa numeroa.

T-painikkeen painamisella

T-painikkeen painamisella

[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitaalinen zoomi 2,0x]

● WIDE-zoom

Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.

ZOOM W painikkeen painaminen

ZOOM W painikkeen painaminen

[TELE-zoom] [Optinen zoom 2x] [WIDE-zoom]

Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä, W-painikkeen painaminen loitontaa kohdetta. Kun vapautat ZOOM W -painikkeen,

Optinen zoom digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun painat ZOOM W -painiketta, digitaalinen loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista, kamera siirtyy optiseen zoomaukseen, kunnes kohde on lähennetty mahdollisimman lähelle.

Digitaalinen zoom

ZOOM W painikkeen painaminen

ZOOM W painikkeen painaminen

[Digitaalinen zoomi 5,0x] [Digitaalinen zoomi 2,0x] [TELE-zoom]

27

Zoom W/ T -painike

TIETOJA

● Jos käytät digitaalista zoomausta, nestekidenäyttö on otettava pois käytöstä.

● Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.

Tämä kestää hetken.

● Digitaalinen zoom ei toimi yökuvaustilassa.

● Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.

● Zoomtoiminto ei ole käytössä kuvattaessa elokuvaleikettä.

● Älä koske objektiiviin.Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia väärin.

Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.

Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.

● Älä paina objektiivia.Muutoin kamera voi toimia väärin.

● Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin.

Muutoin kuvien laatu voi heiketä.

● Älä koske linssiin zoomauksen aikana. Muutoin kamera voi vahingoittua.

Ääniviesti ( ) / YLÖS-painike

■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään ylöspäin alivalikossa.

■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii ääniviestipainikkeena.

Voit lisätä tallennettuun valokuvaan ääniviestin.

● Ääniviestin tallentaminen

1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-tilan kuin ELOKUVALEIKE- tai ÄÄNItallennuksen.

2. Paina VOICE MEMO( ) -ääniviestipainiketta.

Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.

[ Ääniviestin nauhoittamisen valmistelut ]

STOP:SHUTTER

REC

[ Ääniviestin tallentaminen ]

28

Ääniviesti ( ) / YLÖS-painike

3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.

4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva on tallennettu.

Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään, nauhoittaminen päättyy.

TIETOJA

● Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.

Makrokuvaus ( ) / Alas-painike (tarkentaminen)

■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.

■ Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia käyttämällä MAKRO/ALASpainiketta. Tarkennusetäisyys on 4 - 80 cm.

[ Automaattitarkennus ] [ Makro ]

■ Tarkennustyypit ja tarkennusalueet (W: Laajakulma, T: Tele)

Tarkennustyyppi AUTOM

Makro ( )

Tarkennusetäisyys 80cm ~ ääretön W : 4 ~ 80cm T : 25 ~ 80cm

TIETOJA

● Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Voit poistaa tärähtämisen vaaran käyttämällä kolmijalkaa.

● Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 25cm (MACRO-tila), valitse FLASH OFF -tila.

29

Makrokuvaus ( ) / Alas-painike (tarkentaminen)

■ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä

(O: valittavissa, X: ei valittavissa, ∞: tarkennusetäisyys äärettömään)

Tila

Autom

Makro

Tila

Autom

Makro

O

X

O

O

O

X

O

O

X

X

O

O

O

X

O

O

O

X

X

O

O

O

X

O

O

X

O

X

O

X

Tarkennuslukko

■ Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä tarkennuslukitustoimintoa.

● Tarkennuslukon käyttäminen

1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.

2. Paina laukaisin puoliväliin. Kun vihreä merkkivalo syttyy, kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka, jotta kuvaa ei oteta vahingossa.

3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta, tarkennuslukko poistuu käytöstä.

[ Otettava kuva ] [ Paina laukaisinta puoliväliin ja tarkenna kohteeseen ]

[ Sommittele kuva ja paina laukaisin kokonaan pohjaan ]

30

FLASH ( ) / LEFT-painike (salama / vasen)

■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle

-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään alivalikkoon.

■ Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASEN-painike toimii salamapainikkeena ( ).

● Salamatilan valitseminen

1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-

[ Automaattisen salamavalon valitseminen ] tilan kuin ELOKUVALEIKE- tai ÄÄNI-tallennuksen.

2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy salamatilan ilmaisin.

3. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön. Valitse kuvausolosuhteisiin sopiva salamatila.

● Salamavalon kantomatka

ISO

AUTO (automaattinen)

AUTOMAATTITARKENNUS

LAAJAKULMA TELE

0,8 ~ 3,0 0,8 ~ 2,0

MAKRO

Yksikkö : m

LAAJAKULMA TELE

0,25 ~ 0,8 0,25 ~ 0,8

TIETOJA

● Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää paristojen kestoaikaa merkittävästi.

● Tavallisesti salamavalo latautuu alle 6 sekunnissa. Jos paristoissa on enää vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.

● Kuvattaessa elokuvaleikettä tai jatkuvassa kuvaustilassa salama ei toimi.

● Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.

● Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä heijastaa voimakkaasti.

● Nestekidenäyttö pimenee hetkeksi, kun salamavaloa ladataan.

31

FLASH ( ) / LEFT-painike (salama / vasen)

●Salamatilan ilmaisin

Kuvake Salamatila Kuvaus

Automaattinen salamavalo

Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii automaattisesti.

Automaattinen salama punasilmäisyyden vähennyksellä

Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.

Täytesalama

Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä huolimatta.

Salamavalon määrä säädetään vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää.

Hidas synkonointi

Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin oikean valotuksen varmistamiseksi.

Suosittelemme kolmijalan käyttämistä tämän toiminnon aikana.

Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ).

Salamavalo ei käytössä

Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( ).

● Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila

32

O O X X O X X X X X X X X X X O

O O X X O X O O X X X X X X X X

X O O O O X X X X X X X X O X X

X O O O O O X X X X X X X X X X

O O O O O O O O O O O O O X O X

Itselaukaisin ( ) / Oikealle-painike

■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Oikealle-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.

■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painike toimii itselaukaisinpainikkeena ( ). Itselaukaisinta käytettäessä valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.

● Itselaukaisimen tilan valitseminen

1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-tilan kuin ÄÄNI-tallennuksen.

2. Paina ITSELAUKAISIN-painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin.

Nestekidenäyttöön tulee 2 tai 10 sekunnin tai kaksinkertaisen ajan itselaukaisinkuvake.

Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.

・2 sekunnin itselaukaisinkuvake ( )

: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa 2 sekunnin kuluttua.

・10 sekunnin itselaukaisinkuvake ( )

: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa 10 sekunnin kuluttua.

・Kaksoisitselaukaisin ( )

: Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia myöhemmin. Jos käytetään

[ 10 sekunnin Itselaukaisijan valitseminen ] salamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.

3. Kun painat SHUTTER-suljinpainiketta, kuva otetaan, kun määritetty aika on kulunut.

TIETOJA

● Oletusarvo on OFF.

● Kun kuva otetaan käyttämällä itselaukaisinta, merkkivalo toimii seuraavasti :

2 sekunnin itselaukaisinasetus : Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan.

10 sekunnin itselaukaisinasetus : Merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein ensimmäisten 7 sekunnin ajan. Se vilkkuu 0.25 sekunnin välein viimeisten 3 sekunnin ajan.

● Itselaukaisu keskeytyy, jos painat sen aikana virtapainiketta, tilakytkintä, toistotilapainiketta tai suljinpainiketta tai itselaukaisimen painiketta.

33

MENU/ OK-painike

■ MENU-painike

- Kun painat MENU-valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan valikko.

Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.

- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu: AUTO, PROGRAM, AS, M,

MOVIE CLIP, NIGHT SCENE ja SCENE. Valikkoa ei ole käytettävissä, kun VOICE

RECORDING -ääninauhoitustila on valittuna.

Kun painat MENUvalikkopainiketta

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

SIZE

3072

[ Valikko ei käytössä ] [ Valikko käytössä ]

■ OK-painike

- Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.

TIETOJA

● Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:

- Jotain toista painiketta painetaan.

- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo vilkkuu.

- Paristot ovat tyhjentyneet.

● Jos kameran näytössä on valikko, kamera ei ota kuvaa, vaikka laukaisinta painettaisiinkin. Voit ottaa kuvan poistamalla valikon näytöstä painamalla MENUvalikkopainiketta.

34

+/- painike

■ Voit säätää ISO-arvoa, valkotasapainoa ja valotuksen kompensointia +/--painikkeiden avulla.

Päävalikko

ISO

Alivalikko

AUTO, 100, 200, 400

Käytettävissä oleva kameran tila

WHITE BALANCE

(valkotasapaino)

AUTOMAATTINEN, PÄIVÄNVALO,

PILVINEN, LOISTEPUTKI H,

LOISTEPUTKI L,

HEHKULAMPPU TAI MUKAUTETTU

Valotuksen kompensointi -2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0,5EV Vaiheet)

■ ISO : Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.

ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.

● ISO-herkkyyden valitseminen

1. Valitse ISO-kuvake ( ) painamalla +/--painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.

ISO-valikko tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Voit valita haluamasi ISO-herkkyysarvon käyttämällä

VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.

- AUTOM : Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.

- 100, 200, 400 : Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta kasvattamalla ISOherkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa.

Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.

3. Kun painat +/--painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera poistuu

ISO-asetustilasta.

35

+/- painike

■ White Balance (valkotasapaino) : Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa.

● Valkotasapainon valitseminen

1. Voit käyttää valkotasapainokuvaketta ( ) painamalla +/--painiketta ja käyttämällä YLÖS- ja ALASpainikkeita. Valkotasapainovalikko tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Voit määrittää valkotasapainoasetukset käyttämällä

VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.

Valitsemasi arvo näkyy nestekidenäytössä.

AUTO : Kamera valitsee automaattisesti oikeat valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden mukaan.

PÄIVÄNVAL : Ulkokuvaaminen

PILVINEN

Loisteputki H

: Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.

: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai kolmiaallonpituisen loisteputken valaisemassa tilassa.

Loisteputki L

HEHKUVALO

: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa loistelamppuvalaistuksessa.

: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.

MUKAUTETTU : Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon kuvausolosuhteiden mukaan.

Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.

3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valkotasapainon asetustila poistuu käytöstä.

36

+/- painike

● Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen

Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.

Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.

1. Valitse valkotasapainoasetuksen MUKAUTETTU

( ) -valikko ja paina OK-painiketta.

2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen, jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista, ja paina laukaisinpainiketta.

3. Voit tallentaa mukautetun valkotasapainoarvon painamalla OK-painiketta.

- Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.

- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta muutetaan.

[ Valkoinen paperiarkki ]

■ Valotuksen kompensointi : Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.

Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä +/- -painiketta.

● Valotuksen kompensointi

1. Valitse valotuksen korjauskuvake ( ) painamalla

+/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. Valotuksen korjauspalkki tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Voit määrittää valotuksen kompensointiasetukset käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.

3. Paina +/- -painiketta uudelleen.

Määrittämäsi arvo tallennetaan.

Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä. Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin

( ) näkyy nestekidenäytön alaosassa.

* Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.

Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.

Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.

37

ASM-painike (manuaalinen ja kuvaustila)

■ Voit valita suljinnopeuden ja aukkoarvon yökuvaustilassa käyttämällä ASM-painiketta.

● ASM-painikkeen käyttäminen yökuvaustilassa

1. Voit valita YÖKUVAUSTILAN kääntämällä tilanvalitsinta.

2. Kun painat ASM-painiketta, aukkoarvo tai suljinnopeus muuttuu vihreäksi.

3. Voit valita suljinnopeuden käyttämällä YLÖS/ALASpainiketta. Aukkoarvo muuttuu automaattisesti.

Voit valita aukkoarvon käyttämällä vasemmalle tai oikealle osoittavia suuntapainikkeita.

Aukkoarvo muuttuu automaattisesti.

4. Paina ASM-painiketta uudelleen. Valitsemasi arvo tallennetaan.

Yökuvaustila tulee käyttöön. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.

■ Voit valita suljinnopeuden ja aukkoarvon AS- ja M-tilassa käyttämällä ASM-painiketta.

● ASM-painikkeen käyttäminen AS-tilassa

1. Voit valita AS-tilan kääntämällä tilanvalitsinta.

2. Kun painat ASM-painiketta, aukkoarvo tai suljinnopeus muuttuu vihreäksi.

3. Voit valita suljinnopeuden (suljinpainotteisessa tilassa) painamalla YLÖS/ALAS-painiketta tai aukon

(aukkopainotteisessa tilassa) painamalla

OIKEALLE/VASEMMALLE-painiketta.

4. Paina ASM-painiketta uudelleen. Valitsemasi arvo tallennetaan. AS-tila tulee käyttöön. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.

38

ASM-painike (manuaalinen ja kuvaustila)

● ASM-painikkeen käyttäminen M-tilassa

1. Voit valita M-tilan kääntämällä tilanvalitsinta.

2. Kun painat ASM-painiketta, aukkoarvo tai suljinnopeus muuttuu vihreäksi.

3. Voit valita aukon ja suljinnopeuden käyttämällä

YLÖS/ALAS/VASEMMALLE/OIKEALLE-painiketta.

- YLÖS/ALAS-painike

: suljinnopeuden valitseminen

- VASEMMALLE/OIKEALLE-painike

: aukkoarvon valitseminen

4. Paina ASM-painiketta uudelleen. Valitsemasi arvo tallennetaan. M-tila tulee käyttöön.

Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.

■ Aukon ja suljinajan arvojen muutokset zoomauksessa on lueteltu alla.

Hyväksytyt aukon arvot : AUTO, F2.7 - F11

Hyväksytyt suljinajat : AUTO, 1/2000 - 15s

(Paina vasemmalle-painiketta)

Suuri Aukkoarvo

F 2.7

1 S

Hidas

(Paina ylös-painiketta)

Suljinnopeus

Pieni

(Paina oikealle-painiketta)

Nopea

(Paina alas-painiketta)

39

ASM-painike (manuaalinen ja kuvaustila)

■Voit valita Aihe-tilassa haluamasi aiheen painamalla ASM-painiketta.

● ASM-painikkeen käyttäminen Aihe-tilassa

1. Voit valita Aihe-tilan kääntämällä tilanvalitsinta.

2. Kun painat ASM-painiketta, näyttöön tulee vieressä näkyvä valikko. Voit valita haluamasi aihevalikon painamalla vasemmalle- ja oikealle-painikkeita.

- Valittava aihevalikko: muotokuva, lapsi, maisema, teksti, lähikuva, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus sekä hiekkaranta ja lumi.

Sivulla 49 on lisätietoja valikoiden käyttämisestä.

3. Vahvista valinta painamalla ASM- tai OK-painiketta.

PORTRAIT

Alas-painike

■ Näet tallennustilan nestekidenäytöstä.

Kuvaustilassa (ei äänen nauhoitus) voit siirtyä LCDpainikkeella nestekidenäytön seuraavaan näyttöön.

LCD-painikkeen painaminen

LCD-painikkeen painaminen

[Kuva ja kaikki tiedot] [Kuva ja perustiedot]

LCD-painikkeen painaminen

■ Jos nestekidenäyttö on pimennetty, kameran tilavalo syttyy.

[LCD-näyttö ei käytössä]

40

Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

■ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.

Kun painat MENU-valikkopainiketta muussa kuin ÄÄNI-tallennustilassa, valikko näkyy nestekidenäytössä.

TIETOJA

● Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:

- Jotain toista painiketta painetaan

- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo vilkkuu

- Paristot ovat tyhjentyneet.

● Jos kameran näytössä on valikko, kamera ei ota kuvaa, vaikka laukaisinta painettaisiinkin. Voit ottaa kuvan poistamalla valikon näytöstä painamalla MENUvalikkopainiketta.

■ Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valitsemasi tilan mukaan.

Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Valikon välilehti Päävalikko

SIZE

QUALITY

Alivalikko

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

640X480

320X240

160X120

S. FINE

FINE

NORMAL

30FPS

15FPS

Kameran toimintatila Sivulla s.43

s.44

41

Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

Valikon välilehti Päävalikko

METERING

SHOOTING

EFFECT

SHARPNESS

Alivalikko

MULTI

SPOT

SINGLE

2 SHOTS

4 SHOTS

8 SHOTS

AEB

NORMAL

B & W

SEPIA

RGB

SOFT

NORMAL

VIVID

LOAD

MYSET1

Kameran toimintatila Sivulla s.45

s.45

s.46

s.47

SAVE

MYSET3

* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

42

Valikon käyttäminen

1. Käynnistää kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee näkyviin.

Äänentallennustilaan ( ) ei kuitenkaan liity valikkoa.

2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.

SIZE

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

3072

Paina VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.

3072

QUALITY

S.FINE

FINE

NORMAL

Paina VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.

3072

MULTI

SPOT

METERING

NOR

3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.

자동

2816X2112

수동

2592X1944

2272X1704

AUTO

3072

Paina YLÖS- tai

ALAS-painiketta.

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2816

Paina YLÖS- tai

ALAS-painiketta.

SIZE

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2592

4. Valitse alivalikko ja paina sitten OK-painiketta. Määrittämäsi arvo tallennetaan ja valikko poistuu nestekidenäytöstä.

Koko

■ Voit valita haluamasi kuvan koon.

Tila KUVAUS-tila ELOKUVALEIKE-tila

Kuvake 3072 2816 2592 2272 2048 1600 1024 640 640 320 160

Koko 3072X2304 2816X2112 2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240 160X120

SIZE

3072X2304

2816X2112

2592X1944

2272X1704

[PROGRAM -tila]

3072

NOR

640X480

320X240

160X120

SIZE

640

[ELOKUVALEIKE-tila]

43

Koko

TIETOJA

● Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin matalatarkkuuksiset kuvat.

● AUTO-tilassa valittavissa olevat kuvakoot on lueteltu jäljempänä.

- P (3072X2304) : tulostettavat kuvat

- M (1600X1200) : Tietokoneeseen tallennettavat kuvat

- E (640X480) : Sähköpostitse lähetettävät kuvat

Laatu

■ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan. Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.

KUVAUS-tila

Tila

Kuvake

Alivalikko

Tiedostomuoto

S.FINE

jpeg

FINE jpeg

NORMAL jpeg

ELOKUVALEIKE-tila

30F 15F

30FPS avi

15FPS avi

QUALITY

S.FINE

FINE

NORMAL

NOR

FRAME RATE

15FPS

30FPS

[ PROGRAM –tila ] [ ELOKUVALEIKE-tila ]

TIETOJA

● S.FINE n paras laatu, NORMAL on heikoin laatu. Valitse haluamasi laatu.

● Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of Camera File).

● JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group): JPEG on Joint Photographic

Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti vahingoittamatta tietoja.

● Elokuvaleikkeen kehysnopeus voi vaihdella aiheen ja muistikortin tyypin mukaan.

Jos valitset kooksi 640X480 ja kehysnopeudeksi 30 FPS, on suositeltavaa käyttää SDmuistikorttia.

44

Mittaaminen

■ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee kirkkaampia.

MULTI( )

SPOT( )

: Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin painotetaan kuvan keskiosaa.

Tämä sopii yleiskäyttöön.

: Valotus mitataan vain nestekidenäytön keskellä näkyvältä suorakaiteen

3072

2048

MULTI

SPOT

METERING

muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan olevan oikein valotettu keskeltä taustavalaistuksesta huolimatta.

NOR

TIETOJA

● Oletusarvon mukaan käytetään keskiosaan painottuvaa keskiarvoista mittaamista.

● Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen kompensointia.

Jatkuva kuvaaminen

■ Valitse, kuinka monta kuvaa jatkuvassa kuvaamisessa otetaan.

- [SINGLE] : Vain yksi kuva otetaan

- [2, 4, 8 SHOTS] : Ottaa asetetun määrän kuvia yhdellä

- [AEB] laukaisimen painalluksella. Jatkuva kuvaus –tila nollataan yhden kuvauksen jälkeen.

: Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan käyttämällä eri valotuksia: alivalotus

(-0,5 EV), tavallinen valotus (0,0 EV) ja ylivalotus (+0,5 EV). Käytä tätä

2048

NOR

SHOOTING

SINGLE

2 SHOTS

4 SHOTS

8 SHOTS

[ PROGRAM -tila ] toimintoa, kun kohteen valotus on vaikea määrittää.

45

Jatkuva kuvaaminen

● Kuvien käytettävissä oleva määrä jatkuvassa kuvaamisessa kuvakoon tai laadun mukaan

(Yksikkö: laukaus) koko

Laatu

3072X2304

S.FINE

2

FINE

2

NORMAL

2

2816X2112 2

2592X1944 2

2

2

2

2

2272X1704

2048X1536

1600X1200 4

1024X768 8

640X480

2

2

8

2

2

8

8

8

2

2

8

8

8

* Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin odotusaika pitenee.

* Jos valittuna on [2, 4, 8 SHOTS]- tai [AEB]-alivalikko, salama poistuu käytöstä automaattisesti.

* Jos muutat kuvan kokoa tai laatua, kun jatkuvassa kuvaamisessa otettavien kuvien määrä on valittu, [SHOOTING]-alivalikko vaihtuu automaattisesti [SINGLE]-alivalikoksi.

Tehosteet

■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.

46

2048

NORMAL

EFFECT

B & W

SEPIA

RGB

[ PROGRAM –tila ]

NOR

640

2048

NORMAL

B & W

EFFECT

SEPIA

RGB

NOR

[ ELOKUVALEIKE-tila ]

NORMAL : Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.

B & W

SEPIA

RGB

: Kuva muutetaan mustavalkoiseksi.

: Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.

: Tämän avulla voit säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää tallennettavassa kuvassa.

Tehosteet

● RGB-arvojen määrittäminen

1. Valitse [RGB]-alivalikko ja paina OK-painiketta.

RGB-valikko tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Voit valita haluamasi RGB-arvon käyttämällä

YLÖS/ALAS/VASEMMALLE/OIKEALLE-painikkeita.

- Ylös/alas-painike

: Siirtyy R-, G- tai B-kuvakkeiden välillä.

- Oikealle/Vasemmalle-painike

EXIT:SH1 SET:OK

: muuttaa kuvakkeiden arvoja.

3. Kun painat OK-painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera poistuu

RGB-asetustilasta.

Terävyys

■ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei voi säästää nestekidenäytöllä ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.

SHARPNESS

SOFT

NORMAL

VIVID

[PROGRAM -tila]

Alivalikko

SOFT

NORMAL

VIVID

Kuvake Kuvaus

Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.

Kuvan reunat ovat terävät.

Tämä sopii kuvien tulostukseen.

Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.

47

Tallenna tai lataa kameran määritykset (MYSET)

■ MYSET-tilaan voit tallentaa usein käytetyt kuvausasetukset (SAVE), jolloin niitä voi käyttää myöhemmin (LOAD)

● Kameran määritysten tallentaminen: Käytettävissä OHJELMA-tilassa.

1. Voit valita OHJELMA-tilan kääntämällä tilanvalitsinta ja painamalla valikkopainiketta.

NOR

2. Paina Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja valitse

[MYSET]-välilehti.

2048

LOAD

3. Valitse [SAVE]-valikko painamalla ylös- tai alaspainiketta.

SAVE

MOVE:

4. Voit valita MYSET-asetuksille tallennuspaikan käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.

MYSET

CANCEL

MYSET1

CHANGE:

[ PROGRAM –tila ]

5. Voit tallentaa asetukset valittuun MYSET-muistipaikkaan painamalla OK-painiketta.

● Kameran asetukset voi ladata OHJELMA-tilassa.

1. Voit valita OHJELMA-tilan kääntämällä tilanvalitsinta ja painamalla valikkopainiketta.

2. Paina Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja valitse

[MYSET]-välilehti.

3. Valitse [LOAD]-valikko painamalla ylös- tai alaspainiketta.

4. Voit valita ladattavien MYSET-asetusten tallennuspaikan käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.

NOR 2048

LOAD

SAVE

MOVE:

MYSET

CANCEL

MYSET1

CHANGE:

[ PROGRAM –tila ]

5. Voit ottaa käyttöön MYSET-muistipaikkaan tallennetut asetukset painamalla OK-painiketta.

* Nykyinen MYSET-muistipaikan numero näkyy nestekidenäytön vasemmassa yläkulmassa.

* Jos valitset [CANCEL]-vaihtoehdon [LOAD]-valikossa, MYSET-tila poistuu käytöstä.

48

Aihe

■ Voit valita kuvattavaan aiheeseen parhaiten sopivat asetukset valitsemalla [SCENE]-alivalikon.

Käytettävissä vain Aihe-tilassa

PORTRAIT

Alivalikko

PORTRAIT

CHILDREN

LANDSCAPE

TEXT

CLOSE UP

SUNSET

DAWN

BACKLIGHT

FIREWORKS

Kuvake

BEACH &

SNOW

Kuvaus

Valokuvan ottaminen henkilöstä

Voit kuvata liikkuvia lapsia

Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja sinistä taivasta.

Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.

Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten, kuvaaminen

Auringonlaskun kuvaaminen.

Auringonnousun kuvaaminen

Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.

Ilotulituksen kuvaaminen

Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien kuvaaminen

TIETOJA

● Kamera voi tärähtää kun lähikuva, auringon lasku, aamuhämärä, ilotulitus, rantanäkymä tai lumimaisema -tila on valittuna. Käytä kolmijalkaa jos epäilet tärähtämistä.

49

Toistotilan aloittaminen

ƈ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.

ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin sijasta kameran muistia.

ƈ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan painamalla sitä uudelleen.

ƈ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on PC-tilassa. Voit siirtyä kuvaustilaan painamalla toistotilan painiketta uudelleen.

ƈ Voit määrittaa toistotilan asetukset kayttamalla kameran painikkeita ja nestekidenayttoa.

ƃ Valokuvan toistaminen

1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla toistotilan painiketta( ).

2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu kuva.

3. Valitse toistettava kuva painamalla VASEN- tai

OIKEA-painiketta.

ſ Voit selata kuvia nopeasti pitämällä

VASEMMALLE/OIKEALLE-painiketta alas painettuna.

TIETOJA

ƃ Vaikka virta olisi sammutettu kamerasta, voit käynnistää toistotilan painamalla sen painiketta.

ƃ Voit vaihtaa nykyiseen kuvaustilaan tilanvalitsimen avulla painamalla suljinpainiketta kevyesti toistotilassa.

50

Toistotilan aloittaminen

ƈ Elokuvaleikkeen toistaminen

Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista kuvaa.

3. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla

VASEN- tai OIKEA -painiketta. Valittuasi videoleikkeen nestekidenäyttöön tulee ( ) -merkki.

4. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla tauko- ja toistopainiketta ( ).

- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston painamalla tauko- ja toistopainiketta uudelleen.

- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen, elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.

- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin painamalla

VASEMMALLE-painiketta. Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.

- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.

PLAY

ƈ Tallennetun äänen toistaminen

Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista kuvaa.

3. Valitse toistettava äänileike painamalla VASEN- tai

OIKEA-painiketta. Jos valitset tallennetun äänitiedoston, nestekidenäyttöön tulee äänen tunnus ( ).

4. Voit toistaa tallennetun äänitiedoston painamalla toistoja taukopainiketta ( ).

PLAY

- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston painamalla taukoja toistopainiketta uudelleen.

- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.

- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla VASEMMALLE-painiketta.

Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.

- Voit lopettaa äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja VASEMMALLEtai OIKEALLE-painiketta.

51

Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet

LCD-nestekidenäytössä on tietoja kuvausolosuhteista.

Nro Kuvaus

1 Akku

2 Toistotila

6

7

3 Tiedostotyyppi

4 Ääniviesti

5 Suojausilmaisin

DPOF-merkki

Tallennetun kuvan numero

Kuvake

9

Sivu s.15

s.54

s.64

s.65

Kun painat LCD-nestekidenäytön painiketta, voit vaihtaa seuraavia tallennustietoja:

SIZE: 3072X2304

AV: F2.7

TV: 1/30

ISO: 100

FLASH: OFF

DATE: 2005/01/01

SIZE

AV

: 3072X2304

: F2.7

ISO : 100

FLASH : OFF

Koko

Aukkoarvo

Suljinnopeus

ISO-herkkyys

Onko salama käytössä vai ei.

Tallennuspäivä

52

Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä

Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.

Pikkukuva ( ) / suurennuspainike ( )

● Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun alueen kuvasta.

● Näytössä pikkukuvia

1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina pikkukuvapainiketta.

2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi pikkukuvapainiketta, korostetaan.

3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla 5-toimintoista painiketta.

4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.

Pikkukuvapainikkeen painaminen ( )

Paina suurennuspaini-ketta

( )

Korostettu kuva.

[ Normaali näyttötila ]

Kuvan suurentaminen

1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.

2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista painiketta.

3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa painamalla pikkukuvapainiketta.

- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy suurennettuna, ilmaisinta ei näy. Voit myös tarkistaa suurennusalueen.

- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.

- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.

[ Näytössä pikkukuvia ]

53

Pikkukuva ( ) / suurennuspainike ( )

Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.

Kuvakoko

3072

Suurin laajennussuhde

X10.0

2816

X8.8

2592

X7.3

2272/2048 1600

X6.4

X5.0

1024

X3.2

640

X2.0

Rajaaminen : Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.

1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.

2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista painiketta.

3. Kun painat MENU-painiketta, näyttöön tulee vieressä näkyvä viesti.

4. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS- tai ALAS-

TRIMMING?

TRIM

CANCEL

CONFIRM:OK

painiketta ja paina OK-painiketta.

- TRIM : Rajatut tiedostot tallennetaan käyttämällä niiden edellisiä tiedostonimiä.

- CANCEL: Peruuttaa rajaamisen.

- Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.

Ääniviesti ( ) / YLÖS-painike

Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään ylöspäin.

Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii ääniviestipainikkeena.

Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.

Ääniviestin lisääminen tavalliseen kuvaan

1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla

VASEN- tai OIKEA-painiketta.

2. Kun painat ääniviestin painiketta ( ), ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä. Kamera on nyt valmis tallentamaan ääntä.

START:SHUTTER

54

Ääniviesti ( ) / YLÖS-painike

3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan yhteyteen 10 sekuntia kestävän äänen. Kun ääntä tallennetaan, nauhoituksen asennusikkuna tulee näyttöön vieressä kuvatulla tavalla.

STOP:SHUTTER

REC

4. Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla laukaisinta uudelleen.

5. ( )-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun ääniviesti on tallennettu.

- Ääntä ei voi tallentaa elokuvaleikkeen yhteyteen.

- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.

- Ääniviesti tallennetaan *.wav-muotoisena

äänitiedostona. Äänitiedostolla on sama nimi kuin kuvatiedostolla.

- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy

ääniviesti, aiempi ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa sen.

Toisto- ja tauko- ( ) / alas-painike

Toisto- ja tauko- tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.

- Jos valikko tulee näyttöön

ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.

- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen toistaminen on meneillään

Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai

Toiston aikana

Taukotilassa elokuvaleikkeen.

: Keskeyttää toiston.

: jatkaa toistoa

PLAY

[ Äänen tallennus on pysäytetty. ]

PAUSE

[ Tallennettu ääni toistetaan ]

PLAY

[ Äänentallennus on taukotilassa. ]

55

VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/ OK-painike

VASEMMALLE/OIKEALLE/MENU/OK-painikkeet aktivoivat seuraavat toiminnot.

- VASEMMALLE-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, VASEMMALLE-painikkeen painaminen valitsee osoittimen vasemmalla puolella olevan

- OIKEALLE-painike välilehden.

: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painikkeen painaminen valitsee osoittimen oikealla puolella olevan välilehden tai avaa lisävalikon.

- MENU-painike

- OK-painike

: Kun painat MENU-valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee toistotilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.

: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa OKpainikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen avulla tekemäsi muutokset.

LCD ( )-näyttöpainike

Kuvaustiedot tulevat nestekidenäyttöön.

Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu kuva, kun painat toistotilapainiketta.

Kun painat nestekidenäytön LCD( )-painiketta

TOISTO -tilassa, näytössä näkyvä kuva vaihtuu seuraavasti.

[Kuva ja kuvakkeet] → [Kuva ja tiedot] → [Pelkkä kuva]

[ Kuva ja kuvakkeet ]

LCD-painikkeen painaminen

SIZE : 3072X2304

AV : F2.7

TV : 1/30

ISO : 100

FLASH : OFF

DATE : 2005/01/01

LCD-painikkeen painaminen

[ Kuva ja tiedot ] [ Pelkkä kuva ]

LCD-painikkeen painaminen

* Toistotilassa LCD-painike ei ole käytettävissä äänen nauhoitukseen.

56

Poistopainike ( )

Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.

Kuvien poistaminen toistotilassa

1. Valitse poistettava kuva painamalla VASEMMALLE- tai

OIKEALLE-painiketta ja paina POISTA ( ) -painiketta.

2. Näyttöön tulee viereisessä kuvassa näkyvä viesti.

3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta.

Jos [DELETE] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.

Jos [CANCEL] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.

DELETE?

DELETE

CANCEL

CONFIRM:OK

Kuvien poistaminen pikkukuvatilassa

1. Valitse poistettava kuva käyttämällä YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE- tai OIKEALLEpainiketta. Paina POISTO-painiketta.

2. Seuraava viesti tulee nestekidenäyttöön.

Paina POISTOpainiketta.

DELETE?

DELETE

CANCEL

CONFIRM:OK

3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina OK-painiketta.

Jos [DELETE] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.

Jos [CANCEL] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.

TIETOJA

Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien poistamista kamerasta.

57

Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla

Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat TOISTO-tilassa valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita toistotilassa seuraavat valikot.

Voit ottaa kuvan toistovalikossa painamalla toistopainiketta.

Valikon välilehti Päävalikko

SLIDE

ROTATE

RESIZE

PROTECT

DELETE ALL

DPOF

COPY TO CARD

Alivalikko

INTERVAL

REPEAT

START

RIGHT90

LEFT90

180

HORIZONTAL

VERTICAL

2816X2112

2592X1944

2272X1704

2048X1536

1600X1200

1024X768

640X480

LOGO

ONE PIC

ALL PICS

NO

YES

STANDARD

INDEX

SIZE

CANCEL

NO

YES

Toissijainen valikko

1, 3, 5, 10SEC

OFF/ ON

Sivu s. 61

-

-

-

-

UNLOCK / LOCK

UNLOCK / LOCK

-

-

ONE PIC/ALL PICS

NO/ YES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DEFAULT/ 3X5/ 4X6/ 5X7/ 8X10

STANDARD/ INDEX/ SIZE

-

s. 62 s. 63 s. 64 s. 65 s. 65

~ s. 67 s.68

58

Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla

Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).

Valikon välilehti Päävalikko

IMAGES

PRINT

DPOF PRINT

AUTO SET

CUSTOM SET

Alivalikko Toissijainen valikko

SELECT

ALL -

-

STANDARD

INDEX

NO

YES

NO

YES

-

-

-

-

-

-

AUTO

POSTCARD

SIZE

LAYOUT

4X6

8.5X11

A6

A4

B5

AUTO

INDEX

1

FULL

2

4

6

8

Sivu s. 70 s. 71 s. 71 s. 72 s. 72

59

Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla

Valikon välilehti Päävalikko

CUSTOM SET

RESET

Alivalikko

TYPE

QUALITY

Toissijainen valikko

AUTO

PLAIN

PHOTO

FAST PHO.

AUTO

DRAFT

NORMAL

FINE

DATE

FILE NAME

AUTO

OFF

ON

AUTO

OFF

ON

NO -

YES -

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sivu s. 72 s. 73

60

Kuvaesityksen käynnistäminen

Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SLIDE]-välilehti.

Toistoajan asettaminen : Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.

1. Valitse [INTERVAL]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-

2048

INTERVAL

REPEAT

START

EXIT:MENU

SLIDE

3 SEC

ON

MOVE: painiketta ja paina Oikealle-painiketta.

2. Voit valita haluamasi vaihtumisvälin painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita.

3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.

Toistoasetukset Valitse, toistetaanko kuvaesitys ensimmäisen esityskerran päätyttyä.

1. Valitse [REPEAT]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.

2. Voit valita haluamasi alivalikon käyttämällä Ylös- tai Alas-painikkeita.

[OFF] valittuna : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.

[ON] valittuna : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.

3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.

Kuvaesityksen käynnistäminen Kuvaesityksen voi käynnistää vain [START]-valikosta.

1. Voit valita [START]-valikon käyttämällä Ylös- tai Alas-painikkeita.

2. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.

- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Pause-painiketta.

- Voit jatkaa kuvaesityksen toistoa painamalla pause( ) -painiketta uudelleen.

- Voit pysäyttää kuvaesityksen painamalla Menu-valikkopainiketta.

TIETOJA

Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.

Kuvaesitys alkaa nestekidenäytössä näkyvästä kuvasta.

[PWR SAVE] -toimintoa ei voi ottaa käyttöön.

Kun kuvaesitys on meneillään, MOVIE-muotoisesta tiedostosta näytetään vain ensimmäinen kehys.

61

Kuvan pyörittäminen

Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse [ROTATE]-vaihtoehto.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta.

RIGHT90

ROTATE

LEFT90

180

EXIT:MENU MOVE:

[RIGHT 90]:

Kuvan kiertäminen myötäpäivään

[LEFT 90]:

Kuvan kiertäminen vastapäivään

[180]:

Kuvan kiertäminen 180 astetta

[HORIZONTAL]:

Kuvan kiertäminen vaakasuunnassa

[VERTICAL]:

Kuvan kiertäminen pystysuunnassa

4. Paina OK-painiketta. Pyöritetty kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä. Valikko poistuu nestekidenäytöstä. Valikko poistuu nestekidenäytöstä. Jos katselet pyöritettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.

62

Koon muuttaminen

Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa kuvan käynnistyskuvaksi valitsemalla [LOGO]-vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[RESIZE]-välilehti.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

2048

RESIZE

2816X2112

2592X1944

2272X1704

EXIT:MENU MOVE:

Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet

Koon muuttaminen

2048

1600

1024

640

3072

2816

2592

2272

2816

X2112

O

X

X

X

X

X

X

X

2592

X1944

X

X

X

X

X

X

O

O

2272

X1704

X

X

X

X

O

X

O

O

2048

X1536

X

X

X

X

O

O

O

O

1600

X1200

X

X

O

X

O

O

O

O

1024

X768

X

X

O

O

O

O

O

O

640X480 LOGO

O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

TIETOJA

Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.

Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. Elokuvaleikkeiden ja WAV-tiedostojen kokoa ei voi muuttaa.

Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.

Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [LOGO] -kuvaa ei tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.

Vain yhden [LOGO] kuvan voi tallentaa. Jos tallennat uuden [LOGO] -kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.

Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, näkyviin tulee [CARD

FULL!]-viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.

63

Kuvien suojaaminen

Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta

(LOCK). Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (UNLOCK).

Kuvien suojaaminen

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[PROTECT]-välilehti.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

[ONE PIC] : Vain nestekidenäytössä näkyvä kuva suojataan tai sen suojaus poistetaan.

2048

PROTECT

ONE PIC

ALL PICS

[ALL PICS] : Kaikki kuvat suojataan tai kaikkien kuvien suojaus poistetaan.

4. Voit valita haluamasi toissijaisenvalikon painamalla

YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

[UNLOCK] : Poistaa suojauksen.

[LOCK] : Ottaa käyttöön suojaustoiminnon.

- Jos valitset [ONE PIC] -alivalikon vaiheessa 3, voit suojata toisen kuvan tai poistaa suojauksen painamalla

VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta. Jos painat laukaisinta, kuvansuojausvalikko poistuu näytöstä.

- Jos valitsit vaiheessa 3 [ALL PICS]-vaihtoehdon, kuvansuojausvalikko poistuu näytöstä.

- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin

( ). (Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.)

- LOCK-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa [DELETE]tai [DELETE ALL] -toimintojen avulla.Sitä ei kuitenkaan ole suojattu [FORMAT]-toiminnolta.

EXIT:SH1

MOVE PIC:

UNLOCK

EXIT:SH1

MOVE PIC:

LOCK

SET:OK

SET:OK

64

Kaikkien kuvien poistaminen

DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat. Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Aloituskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille. Sitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.

Kaikkien kuvien poistaminen

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse

[DELETE ALL]-vaihtoehto.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

Jos [NO] on valittuna, kaikkien kuvien poistaminen

NO

YES

DELETE ALL

peruutetaan.

[YES]-vaihtoehdon valitseminen : Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa poistaminen vahvistetaan.

- Jos [DELETE] on valittuna, kaikki suojaamattomat kuvat poistetaan, kun painat

OK-painiketta.

- Jos [CANCEL] on valittuna, kuvia ei poisteta, kun painat OK-painiketta.

DPOF

Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format) upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.

Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.

Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai lähettää kortin tulostuspalvelua tarjoavaan yritykseen tulostettavaksi.

Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.

65

DPOF : STANDARD

Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse [DPOF]-vaihtoehto.

3. Valitse [STANDARD] -valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Valitse [ONE PIC] tai [ALL PICS] -vaihtoehto

STANDARD

INDEX

SIZE

BACK:

DPOF

ONE PIC

ALL PICS

SET:OK käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja paina OKpainiketta. Näyttöön tulee ikkuna, jossa kopioiden määrän voi valita.

[ONE PIC] : Vain nykyisen kuvan tulostettavien kopioiden määrän määrittäminen.

[ALL PICS] : Määrittää kaikkien kuvien tulostusmäärän elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja lukuun ottamatta.

5. Määritä tulostettavien kopioiden määrä käyttämällä

YLÖS- ja ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.

EXIT:SH1

MOVE PIC:

0 PRINTS

SET:OK

- DPOF-kuvake ( ) tulee näkyviin niiden kuvien kohdalle, joiden tulostusmäärä on määritetty.

DPOF : INDEX

Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [DPOF]-välilehti.

3. Valitse [INDEX] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

STANDARD

INDEX

SIZE

BACK:

DPOF

NO

YES

SET:OK

ALAS-painiketta.

Jos [NO]-vaihtoehto on valittuna : Kuvaa ei tulosteta hakemistomuodossa.

Jos [YES]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.

5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

6. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

66

DPOF : TULOSTUSKOKO

Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.

[SIZE]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.

Tulostuskoon määrittäminen

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse [DPOF]-vaihtoehto.

3. Valitse [SIZE] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

STANDARD

INDEX

SIZE

BACK:

DPOF

DEFAULT

3X5

4X6

SET:OK

* PRINT SIZE: DEFAULT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

* Tulostuksen oletuskoko vaihtelee tulostimen valmistajan mukaan. Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

DPOF : Peruuttaminen

Voit peruuttaa [STANDARD]-, [INDEX]- ja [SIZE] -asetukset. Voit palauttaa oletusarvon käyttöön peruuttamalla asetuksen.

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse [DPOF]-vaihtoehto.

3. Valitse [CANCEL] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta.

INDEX

SIZE

CANCEL

BACK:

DPOF

STANDARD

INDEX

SIZE

SET:OK

Jos [STANDARD]-vaihtoehto on valittuna : Vakiotulostusasetus peruutetaan.

Jos [INDEX]-vaihtoehto on valittuna : Hakemistotulostusasetus peruutetaan.

Jos [SIZE] -vaihtoehto on valittuna

5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

: Tulostuskokoasetus peruutetaan.

67

Kopioiminen korttiin

Voit kopioida kuvatiedostot muistikorttiin.

Kopioiminen muistikortille

1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.

2. Voit valita [COPY TO CARD] -välilehden painamalla

VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.

3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

- [NO] : Näkyviin tulee toistotilaikkuna

NO

YES

COPY TO CARD

- [YES] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat kopioidaan muistikorttiin, kun [PLEASE

WAIT!] -viesti tulee näkyviin. Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.

TIETOJA

Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, [COPY TO CARD] alivalikoita ei voi valita.

Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä muistista, [COPY TO

CARD] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [CARD FULL!] -viesti. Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat kuvat ennen muistikortin asettamista kameraan.

68

PictBridge

Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan. Elokuvaleikkeitä ja

äänitiedostoja ei voi tulostaa. Voit määrittää seuraavat asetukset PictBridge-valikossa.

IMAGES

PRINTER SETUP

PRINT

DPOF AUTO PRINT

RESET

: Valitse tulostettavat kuvat.

: Tulostusasetukset (AUTO SET / CUSTOM SET)

: Kuvien tulostaminen

: DPOF-kuvien tulostaminen

: PictBridge-toimintojen alustaminen

Kameran yhdistäminen tulostimeen

1. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.

2. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

3. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

4. Valitse [USB] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

5. Valitse [PRINTER]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta.

6. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

LAMP

SOUND

USB

BACK:

3072

SET UP

COMPUTER

PRINTER

SET:OK

7. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelilla oheisen kuvan mukaan.

8. Käynnistä tulostin. Kameran ja tulostimen välille muodostuu yhteys.

Jos valitsit vaiheessa 5 [COMPUTER]-vaihtoehdon, kameran punainen tilamerkkivalo vilkkuu eikä yhteyttä muodosteta, kun kamera yhdistetään tulostimeen. Irrota tässä tapauksessa

USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen kuvatut toimet.

69

PictBridge : Kuvan valitseminen

Tulostettavien kuvien valinta

1. Yhdistä kamera tulostimeen. [USB]-valikossa on valittava

[PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. [IMAGES]-valikko tulee näkyviin.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖStai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.

SELECT

ALL

IMAGES

MOVE:

Kun [SELECT] on valittuna : PictBridge-toimintoa käytetään vain parhaillaan

Kun [ALL] on valittuna näkyvään kuvaan.

: PictBridge-toiminto koskee kaikkia kuvia paitsi elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja.

SET:OK

Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen

- Valitse [SELECT] tai [ALL]. Näyttöön tulee alla kuvattu kopiomääräikkuna.

0 PRINTS

EXIT:SH1

MOVE PIC: SET:OK

[Kun [SELECT] on valittuna]

0 PRINTS

EXIT:SH1 SET:OK

[Kun [ALL] on valittuna]

- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS/ALAS-painiketta. Maksimi 30 kopiota.

- VASEMMALLA/OIKEALLE-painikkeella voit valita toisen kuvan ja sen kopioiden määrän.

- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.

- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.

70

PictBridge : Tulosta

Kuvien tulostaminen

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen. [USB]-valikossa on valittava [PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [PRINT]-välilehti.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

PRINT

STANDARD

INDEX

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OKpainiketta.

MOVE: SET:OK

[STANDARD] : Tulostaa asetetun määrän kopioita muistikortille tallennetuista kuvista.

Jokainen kuva tulostetaan omalle arkilleen.

[INDEX] : Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille.

4. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva tulostetaan. Kun olet poistanut kaikki kuvat, näyttöön tulee [NO IMAGE!] -viesti. Tulostus keskeytetään ja

[IMAGES]-valikko tulee näkyviin, jos painat suljinpainiketta kesken tulostuksen.

Kuvien määrä hakemistotulostuksessa riippuu käytettävästä tulostimesta.

EXIT:SH1

NOW PRINTING

001/001

DPOF PRINT : Voit tämän toiminnon avulla tulostaa tiedostot suoraan käyttämällä DPOFtietoja.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen. [USB]-valikossa on valittava [PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [DPOF-PRINT]-välilehti.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-

NO

YES

MOVE:

DPOF PRINT

painiketta.

[NO] : Peruuta tulostus

[YES] : Tulosta tiedosto suoraan DPOF-tietoineen

Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen joitakin sanomia ei ehkä tule näyttöön.

Jos tulostin ei tue DPOF-toimintoa, valikko näkyy mutta ei ole käytettävissä.

71

PictBridge : Tulostusasetukset

AUTOMAATTIASETUS

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen. [USB]-valikossa on valittava [PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [AUTO SET]-välilehti.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK painiketta.

[NO] : [CUSTOM SET]-arvot säilytetään.

[YES] : Kaikki [CUSTOM SET]-arvot muuttuvat automaattisesti.

NO

YES

MOVE:

AUTO SET

SET:OK

CUSTOM SET: Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin, tulostuslaadun, päivämäärän tulostuksen ja tiedostonimiasetukset.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen. [USB]-valikossa on valittava [PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[CUSTOM SET]-välilehti.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen

OIKEALLE -painiketta.

SIZE

CUSTOM SET

AUTO

LAYOUT

TYPE

BACK: SET:OK

4. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.

Paina tämän jälkeen OK-painiketta.

Voit määrittää seuraavien valikoiden asetukset:

Valikko

SIZE

LAYOUT

Toiminto

Tulostuspaperiarkin koon määrittäminen

AUTO, POSTCARD, 4x6, 8.5x11,

A6, A4, B5

Alivalikko

Arkille tulostettavien kuvien lukumäärä AUTO, INDEX, 1, FULL 2, 4, 6, 8

TYPE

Tulostuspaperiarkin laadun määrittäminen

AUTO, PLAIN, PHOTO,

FASTPHO.

QUALITY

DATE

Kuvan tulostuslaadun määrittäminen

Päiväyksen tulostaminen

FILE NAME Tiedostonimen tulostaminen

AUTO, DRAFT, NORMAL, FINE

AUTO, OFF, ON

AUTO, OFF, ON

Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja.

Jos automaattinen/manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään arvot automaattisesti.

72

PictBridge : NOLLAUS

Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen. [USB]-valikossa on valittava [PRINTER]-vaihtoehto ennen tulostimen yhdistämistä kameraan. (Lisätietoja on sivulla 69.)

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [RESET]-välilehti.

3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

NO

YES

RESET

MOVE:

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen

OK-painiketta.

- Jos [NO]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei nollata.

- Jos [YES]-vaihtoehto on valittuna : kaikki tulostus- ja kuva-asetukset nollataan.

SET:OK

Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan.

Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

73

Asetusvalikko

Tässä tilassa määritetään perusasetukset.

Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.

Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Valikon välilehti Päävalikko

FILE

PWR SAVE

LANGUAGE

FORMAT

DATE&TIME

DATE TYPE

IMPRINT

LAMP

SOUND

Alivalikko

RESET

SERIES

OFF, 1, 3, 5, 10MIN

A

T

Y

P

E

ENGLISH

한국어

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

P”CCK»…

PORTU.

DUTCH

NO

YES

05/01/01 13:00

YY/MM/DD

MM/DD/YY

DD/MM/YY

DATE

D & TIME

OFF

ON

OFF

OFF

LOW

MEDIUM

HIGH

B

T

Y

P

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lisävalikko

-

-

-

ENGLISH

DANSK

SVENSKA

BAHASA s.77

s.78

s.79

s.79

s.80

s.80

s.81

Sivu s.75

s.76

74

Asetusvalikko

Valikon välilehti Päävalikko

USB

LCD

Q.VIEW

RESET

Alivalikko

COMPUTER

PRINTER

DARK

NORMAL

BRIGHT

OFF, 0.5, 1, 3 SEC

YES

NO

* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisävalikko

-

-

-

-

-

-

-

-

Sivu s.82

s.82

s.83

s.83

Tiedostonimi

Voit valita tiedostonimen muodon.

Tiedostonimien antaminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

3. Valitse [FILE]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

SETUP

FILE

PWR SAVE

LANGUAGE

BACK:

3072

RESET

SERIES

SET:OK

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

[RESET] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan uuden muistikortin.

[SERIES] : Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on tyhjennetty tai kaikki kuvat on poistettu.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

75

Tiedostonimi

TIETOJA

Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi on STA70001.

Tiedostonimet tulevat järjestyksessä STA70001 → STA70002 → ~ → STA79999.

Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:

100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.

Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne sanoista Design rule of Camera File).

Automaattinen sammuttaminen

Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran säästämiseksi.

Virran automaattisen sammuttamisen asetukset

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

3. Valitse [PWR SAVE]-valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

3072

SETUP

FILE

PWR SAVE

LANGUAGE

BACK:

3 MIN

SET:OK

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

[OFF]-vaihtoehdon valitseminen : Virransäästötoiminto ei ole käytössä.

[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritettynä aikana.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

TIETOJA

Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, virransäästöasetus säilyy.

Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on yhdistettynä tietokoneeseen tai sen näytössä on meneillään kuvaesitys elokuvaleike.

76

Kieli

Voit valita nestekidenäytössä näkyvän kielen.

Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, kieliasetus säilyy.

Kielen asettaminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

3. Valitse [LANGUAGE] -valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

3072

SETUP

FILE

PWR SAVE

LANGUAGE

BACK:

ENGLISH

한국어

FRANÇAIS

SET:OK

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS

-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

KIELI-alivalikko

Tyyppi A : englanti, korea, ranska, saksa, espanja, italia, venäjä, hollanti ja portugali.

Tyyppi B : englanti, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, tanska, ruotsi, thai, bahasa (Indonesian malaiji) ja arabia.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

77

Muistikortin alustaminen

Muistikortti alustetaan tämän avulla. Jos alustat muistikortin, kaikki kuvat (myös suojatut kuvat) poistetaan. Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistikortin alustamista.

Jos kamerassa ei ole korttia, kameran muisti alustetaan.

Muistikortin alustaminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

3. Valitse [FORMAT] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS

3072

SETUP

PWR SAVE

LANGUAGE

FORMAT

BACK:

NO

YES

SET:OK

-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

Jos [NO]-vaihtoehto on valittuna : Muistikorttia ei alusteta. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

Jos [YES]-vaihtoehto on valittuna : Valitse [FORMAT]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta. Näyttöön tulee

[PLEASE WAIT!] -ilmoitus ja muistikortti alustetaan.

Jos alustit muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee

[NO IMAGE!] -viesti.

TIETOJA

Muista suorittaa [FORMAT]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.

- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.

- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella kameralla.

Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin, joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa, näkyviin tulee

[CARD ERROR!] -viesti.

78

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Voit säätää kuviin lisättävää aikaa ja päivämäärää.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [DATE&TIME]-valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.

3072

SETUP

LANGUAGE

FORMAT

DATE&TIME

BACK:

05 / 01/ 01

13:00

SET:OK

4. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.

Paina tämän jälkeen OK-painiketta.

OIKEALLE-painike : Valitsee vuoden, kuukauden, päivän, tunnin ja minuutin.

VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta [DATE&TIME] -päävalikossa, jos osoitin on päivämäärän ja ajan asettamisen ensimmäisen kohteen kohdalla. Muissa tapauksissa osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.

YLÖS ja ALAS-painike : Muuttaa asetuksen arvoa.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

Päivämäärätyyppi

Voit valita kuviin lisättävän päivämäärän muodon.

Päivämäärätyypin asettaminen

Vaiheet 1-2 ovat samat kuin asetettaessa päivämäärää ja aikaa.

3. Valitse [DATE TYPE]-valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä

YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OKpainiketta.

- Päivämäärätyyppi : [YY/MM/DD] / [MM/DD/YY] / [DD/MM/YY]

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

3072

FORMAT

DATE&TIME

DATE TYPE

BACK:

SETUP

YY/MM/DD

MM/DD/YY

DD/MM/YY

SET:OK

79

Tallennuspäivän lisääminen kuvaan

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa valokuvissa.

Päivämäärän lisääminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

3072

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [IMPRINT]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.

SETUP

DATE&TIME

DATE TYPE

IMPRINT

BACK:

4. Voit valita alivalikosta haluamasi päivänlisäämisasetuksen käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.

DATE

D&TIME

OFF

SET:OK

[DATE] : Kuviin tulee vain päivämäärä.

[D&TIME] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.

[OFF] : Kuviin ei tule päivämäärää eikä kellonaikaa.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

TIETOJA

Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.

Päivämäärä lisätään valitsemasi päivämäärätyyppiasetuksen mukaan.

Aika lisätään kuviin seuraavasti: [Hour : Minuutti]. Ajan lisäämisessä käytetään 24 tunnin kelloa.

Merkintätoiminto koskee vain valokuvia.

Toimintojen merkkivalo

Voit sytyttää tai sammuttaa kameran edessä olevan toimintomerkkivalon.

Toimintomerkkivalon asetusten määrittäminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [LAMP]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

Jos [ON]-vaihtoehto on valittuna : Toimintomerkkivalo syttyy.

Jos [OFF]-vaihtoehto on valittuna : Toimintomerkkivalo ei syty.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

3072

DATE TYPE

IMPRINT

LAMP

BACK:

SETUP

ON

OFF

SET:OK

80

Toimintojen merkkivalo

Toimintomerkkivalon kuvaus

Toiminto

Käynnistettäessä

Kun kuva on otettu

Äänen tallennuksen aikana

Tallennettaessa elokuvaleikettä

Kun itselaukaisija on aktivoituna

Kuvaus

Kamera on kuvausvalmis, kun toimintomerkkivalo vilkkuu ja sammuu.

Toimintomerkkivalo vilkkuu kerran

Toimintomerkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein

Toimintomerkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein

Vaikka toimintomerkkivalo olisi pois käytöstä, itselaukaisin toimii kuitenkin. (Lisätietoja on sivulla 33.)

Ääni

Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä, painikkeita painettaessa ja korttivirheen sattuessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.

Toimintoääniasetukset

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

3072

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [SOUND] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

IMPRINT

LAMP

SOUND

BACK:

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

- [SOUND]-alivalikko : OFF / LOW / MEDIUM / HIGH

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

SETUP

OFF

LOW

MEDIUM

SET:OK

81

Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB)

Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USB-kaapelin avulla.

Ulkoisen laitteen valitseminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [USB] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS

LAMP

SOUND

USB

BACK:

SETUP

3072

COMPUTER

PRINTER

SET:OK

-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

[COMPUTER] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää kameran tietokoneeseen.

Sivulla 102 on lisätietoja kameran yhdistämisestä tietokoneeseen.

[PRINTER] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää kameran tulostimeen.

Sivulla 69 on lisätietoja kameran yhdistämisestä tulostimeen.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

Nestekidenäytön kirkkaus

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.

Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [LCD] -valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS /

ALAS -painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

- [LCD]-alivalikko : DARK, NORMAL, BRIGHT

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

SOUND

USB

LCD

BACK:

3072

SETUP

DARK

NORMAL

BRIGHT

SET:OK

82

Pikakatselu

Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy nestekidenäytössä [Q.VIEW] -asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia kuvia voi pikakatsella.

Pikakatseluasetusten määrittäminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [Q.VIEW] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

USB

LCD

Q.VIEW

BACK:

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

[OFF] : Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.

[0.5, 1, 3 SEC] : Viimeinen tallennettu kuva näkyy näytössä valitun ajan.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

SETUP

3072

0.5 SEC

SET:OK

Alustaminen (RESET)

Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.

PÄIVÄMÄÄRÄ/AIKA- ja KIELI-asetukset säilyvät ennallaan.

Kameran alustaminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[SETUP]-välilehti.

3. Valitse [RESET] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

LCD

Q.VIEW

RESET

BACK:

SETUP

YES

NO

3072

SET:OK

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

Jos [YES]-vaihtoehto on valittuna : Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.

Jos [NO]-vaihtoehto on valittuna : Kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

83

MYCAM -valikon asetusten määrittäminen

Voit määrittää käynnistyskuvan ja -äänen sekä suljinäänen. Kaikissa kameran toimintatiloissa on MYCAM-valikko.

Oletusasetukset on merkitty -tunnuksella.

Valikon välilehti Päävalikko Sivu

S.IMAGE

SH.SOUND

S.SOUND

OFF

IMAGE 2

OFF

SH.SOUND 2

OFF

SOUND 2

Alivalikko

IMAGE 1

USER IMAGE

SH.SOUND 1

SH.SOUND 3

SOUND 1

SOUND 3 s.84

s.85

s.85

* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Aloituskuva

Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.

Aloituskuvan asetusten määrittäminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse

[MYCAM]-välilehti.

3. Valitse [S.IMAGE]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai

ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

3072

MYCAM

S.IMAGE

SH.SOUND

S.SOUND

BACK: SET:OK

TIETOJA

Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [LOGO]-asetuksen avulla [RESIZE] -valikossa toistotilassa.

Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan tai kortti alustetaan

[FORMAT]-valikon avulla.

84

Suljinääni

Voit valita suljinäänen.

Suljinäänen valitseminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [MYCAM]-välilehti.

3. Valitse [SH.SOUND] -valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

3072

MYCAM

S.IMAGE

SH.SOUND

S.SOUND

BACK:

OFF

SH.SOUND1

SH.SOUND2

SET:OK

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS

-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

Aloitusääni

Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.

Aloitusäänen asetusten määrittäminen

1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin

äänennauhoitustilassa.

2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [MYCAM]-välilehti.

3. Valitse [S.SOUND] -valikko painamalla YLÖS- tai

ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.

4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS /

ALAS -painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.

5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.

3072

MYCAM

S.IMAGE

SH.SOUND

S.SOUND

BACK:

OFF

SOUND1

SOUND2

SET:OK

85

Tärkeitä tietoja

Ota seuraavat varotoimet huomioon!

Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.

Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.

- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.

- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa

- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa

- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.

- Räjähteet tai syttyvät kaasut.

Älä päästä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen pölyn, vinyylin tai kemikaalien, kuten hyönteismyrkkyjen, kanssa.

Hiekka on erityisen vahingollista.

- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla tai muissa hiekkaisissa paikoissa.

- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.

Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.

- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti. Odota, kunnes kosteus on haihtunut.

Varotoimet linssin käytössä

- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.

- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.

Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.

Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.

86

Tärkeitä tietoja

Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta muistikortin suojelemiseksi.

Kameran ylläpito

- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä kankaalla.

Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien kanssa.

Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.

Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole käytössä.

Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.

Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.

Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.

Kun siirrät kuvia tietokoneeseen, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.

Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.

87

Varoitusilmaisina

Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia.

Varoitusilmaisin Syyt

CARD ERROR !

- Muistikorttivirhe

Ratkaisu

- Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.

- Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.

- Alusta muistikortti.Lisätietoja on sivulla 78.

CARD FULL !

- Muisti on täynnä.

- Aseta kameraan uusi muistikortti

- Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.

NO IMAGE !

- Kortissa ei ole kuvia.

- Ota kuvia.

- Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia.

FILE ERROR !

- Tiedostovirhe

- Muistikorttivirhe

- Alusta muistikortti

- Ota yhteys huoltopisteeseen.

LOW BATTERY ! - Paristot ovat lähes tyhjentyneet.

- Aseta kameraan uudet paristot.

CARD LOCKED !

- Muistikortti on lukittu

- Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.

LOW LIGHT ! - Kuvattaessa pimeässä.

- Käytä kolmijalkaa ja salamaa.

- [USB]-alivalikko ja yhdistetty laite eivät vastaa toisiaan.

- Määritä [USB]-arvo uudelleen [SETUP]valikossa.

SET USB

88

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Tee seuraavat tarkistukset

Ilmiö Syyt Ratkaisu

Kamera ei käynnisty

- Paristot ovat lähes tyhjentyneet.

- Kameraa ei ole kytketty muuntajaan.

- Paristot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.

- Aseta kameraan uudet paristot.

- Yhdistä kamera muuntajaan.

- Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.

Kamerasta sammuu virta kesken käytön

- Paristoissa on vain vähän virtaa.

- Kamerasta sammuu virta automaattisesti.

- Muuntajasta lähtevä johto ei ole kunnolla paikoillaan.

- Aseta kameraan uudet paristot

- Käynnistä kamera virtakytkimen avulla.

- Irrota johto ja aseta se uudelleen paikoilleen.

Paristot tyhjenevät nopeasti.

- Kameraa käytetään kylmässä ympäristössä.

- Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain kuvaamisen ajaksi.

Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.

- Muistia ei ole riittävästi

- Muistikorttia ei ole alustettu

- Muistikortti on kulunut loppuun

- Kamera on pois päältä.

- Paristoissa on vain vähän virtaa.

- Muistikortti on lukittu

- Paristot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.

- Poista tarpeettomat kuvatiedostot

- Alusta muistikortti. Lisätietoja on sivulla 78.

- Aseta kameraan uusi muistikortti

- Kytke kameraan virta.

- Aseta kameraan uudet paristot.

- Lisätietoja on [CARD LOCKED!] virheilmoituksen yhteydessä sivulla 88.

- Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.

Kameran toiminta lakkaa

äkkiarvaamatta.

- Kamerassa on toimintahäiriö.

- Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen.Käynnistä kamera.

89

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Ilmiö Syyt Ratkaisu

Kuvat ovat epäselviä.

- Kuva on otettu lähempää kuin 0,8m kohteesta käyttämättä makrotilaa.

- Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.

- Linssi on likainen tai naarmuuntunut.

- Jos kohde on lähempänä kuin 0,8 metriä, käytä makrokuvaustilaa.

- Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.

- Puhdista objektiivi.

Salamavalo ei välähdä.

- On valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä

- Ota flash off (salama ei käytössä) -tila pois käytöstä.

Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.

- Päivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.

- Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein.

Kameran painikkeet eivät toimi.

- Kameran toimintavirhe.

- Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.

Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.

- Muistikortti on alustettu virheellisesti

- Alusta muistikortti uudelleen.

Lisätietoja on sivulla 78.

Kuvia ei toisteta

- Virheellinen tiedostonimi

(Epäyhteensopiva DCFmuodon kanssa)

- Älä vaihda kuvatiedoston nimeä.

90

Ennen yhteyden ottamista huoltoon

Ilmiö Syyt Ratkaisu

Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.

- Valkotasapainoasetus on virheellinen.

- Valitse oikea valkotasapaino.

Kuvat ovat liian kirkkaita.

- On tapahtunut ylivalotus.

- Muuta valotuksen kompensointiarvoa.

Tietokoneen resurssienhallinna ssa ei näy siirrettävän levyn

[Removable Disk]

-kuvaketta.

- Kameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.

- Kamerassa ei ole virtaa.

- Kamerassa ei ole paristoja, paristot ovat tyhjentyneet, tai kameraa ei ole liitetty muuntajaan.

- Tietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin

Windows 98, 98 SE, 2000,

ME, XP tai Mac OS 9,0 -

10,2. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.

- Kameran ohjainta ei asenneta.

- Tarkista liitokset.

- Kytke kameraan virta.

- Aseta kameraan uudet paristot tai tarkista muuntajan liitos.

- Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME,

XP tai Mac OS 9,0 - 10,2, joka tukee

USB-väylää.

- Asenna[USB Storage Driver].

91

Tekniset tiedot

Valoherkkä kenno

Optiikka

Tyyppi 1/1,8 tuuman CCD

Teholliset pikselit Noin 7,0 miljoonaa pikseliä

Pikseleitä yhteensä Noin 7,2 miljoonaa pikseliä

SHD-linssi. f = 7.7 ~ 23.1mm

Polttoväli

(vastaa 35 mm:n kamerassa : 38 ~ 114mm)

Aukot F2,7 ~ F4,9

Etsin

Tarkennus

Suljin

Digitaalinen zoom

Tavallisessa kuvaustilassa : 1,1X ~ 5,0X

Toistotila: 1,0X ~ 10,0X (määräytyy kuvakoon mukaan)

Optinen etsin Optinen todellisen kuvan näyttävä etsin

Nestekidenäyttö 2,0 tuuman TFT-nestekidenäyttö

Tyyppi Automaattinen TTL-tarkennus

Normaali : 80 cm ~ ääretön

Alue

Tyyppi

Nopeus

Makro : 4 ~ 80 cm(laajakulma), 25 ~ 80 cm(tele)

Mekaaninen ja elektroninen suljin

15 ~ 1/2,000 s

Ohjelmoitava automaattivalotus, suljinaikapainotteinen automaattivalotus, aukkopainotteinen automaattivalotus tai manuaalivalotus

Ohjaus

Korjaus

Mittaus : Monipistevalotus, pistemittaus

±2,0EV (0,5EV:n askelin)

Valotus

Salama

Terävyys

Tehoste

Valkotasapaino

ISO-vastaavuus Auto, 100, 200, 400

Suljinnopeus : 15 - 1/2000 sek., valittavissa

Manuaalinen

Aukot : valittavissa alueelta F2,7 - F4,9

Tilat Automaattinen. automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä, täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä

Alue

Latausaika

0,25 ~ 3,0m (Laajakulma), 0,25 ~ 2,0m (Tele)

Noin 6,0s

Pehmeä, tavallinen, kova

Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, RGB

Äänen tallentaminen

Päivämäärän lisääminen

Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, aurinkoinen, kova tai pehmeä loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu

Äänen tallentaminen (enintään 1 tunti)

Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)

Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)

Kuvaaminen

Tallennus

Tavallinen kuvaus

Elokuvaleike

Tulostusmateriaalit

Tilat : ohjelma, automaattinen, aihe, suljin/aukkopainotteinen,

Manuaalinen, äänen tallennus, yökuvaus

Jatkuva : Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, haarukointi

Itselaukaisin : 2 s, 10 s, kaksoisitselaukaisin (10s. & 2s.)

Äänen kanssa (nauhoitusaika muistin koon mukaan)

Koko : 640x480, 320x240, 160x120

Kehysnopeus : 30 tai 15 kehystä sekunnissa

Taukotoiminto kuvattaessa elokuvaleikettä

Oma muisti : 32 Mt flash-muistia

Ulkoinen muistipaikka : SD-kortti/MMC

(enintään 512 Mt)

92

Tekniset tiedot

Tallennus

Tiedostomuoto

Kuvakoko

Kapasiteetti

(32 MB)

Tavallinen kuvaus: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

Elokuvaleike: AVI (MJPEG) Ääni: WAV

3072 : 3072x2304, 2816 : 2816x2112

2592 : 2592x1944, 2272 : 2272x1704

2048 : 2048x1536, 1600 : 1600x1200

1024 : 1024x768, 640 : 640x480

3072 : supertarkka 7, tarkka 14, normaali 21

2816 : supertarkka 8, tarkka 16, normaali 25

2592 : supertarkka 10, tarkka 19, normaali 30

2272 : supertarkka 13, tarkka 26, normaali 39

2048 : supertarkka 16, tarkka 32, normaali 47

1600 : supertarkka 26, tarkka 52, normaali 65

1024 : supertarkka 64, tarkka 95, normaali 127

640 : supertarkka 162, tarkka 205, normaali 244

* Nämä luvut on mitattu käyttämällä Samsungin menetelmiä.

Lopulliset tulokset voivat vaihdella kameran asetusten ja

Kuvien toistaminen

Liittymä

Virtalähde

Mitat (L x K x S)

Paino

Käyttölämpötila

Käyttökosteus

Ohjelmisto

Tyyppi kuvausolosuhteiden mukaan.

Yksittäiset kuvat, pikkukuvat, kuvaesitys tai elokuvaleike

Muokkaaminen Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen

Digitaalinen liitäntä: USB 1.1

Ääni : Mono

Tasavirtaliitin: 3,3 V

Ensisijaiset paristot: 2 x AA-alkaliparistot tai CR-V3-litiumparisto

Toissijaiset paristot: 2 x Ni-MH(Suositus: Samsung SNB-2312),

Kameran ajuri

Sovellus

Samsung SBP-1303 (litiumioni)

Muuntaja (lisävaruste): SAC-32 (3,3 voltin tasavirta, 2 ampeeria)

* Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen mukaan.

109,8 x 56,8 x 34,1 mm

166g (ilman paristoja ja muistikorttia)

0 ~ 40˚C

5 ~ 85%

Tallennusajuri (Windows98/98SE)

Erityisominaisuudet

Arcsoft PhotoImpression, Digimax Viewer

Power-elokuvaleike (taukotoiminto kuvattaessa VGA-tasoista elokuvaleikettä 30 ruutua/sek), Manuaalikuvaus yhden näppäimen painalluksella (A/S/M-näppäin), 4 cm:n makro, Kirkas merkkivalo

(yhteydenpitoon käyttäjän kanssa), eri aihetilat, RGB-väritehoste,

äänen tallennus, Samsung High Definition (SHD) -objektiivi,

Pictbridge-tulostus, 32 Mt:n sisäinen muisti

* Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

* Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

93

Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia

Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.

Voit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen, jossa niitä voi muokata.

Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.

Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.

Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen käyttämisen seurauksista.

Jos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei anna takuuta,

Samsung-takuu ei ole voimassa.

Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).

Järjestelmävaatimukset

Windows

PC-tietokone, jossa vähintään MMX

Pentium 233MHz (XP : Pentium II 300MHz)

Macintosh

Power Mac G3 tai uudempi

Windows 98/98SE/2000/ME/XP

Vähintään 32Mt RAM (XP : 128Mt)

140Mt kiintolevytilaa

USB-väylä

CD-ROM-asema

Mac OS 9,0 ~ 10,2

Vähintään 64Mt RAM

110Mt kiintolevytilaa

USB-väylä

CD-ROM-asema

800 x 600 kuvapistettä, 16-bittinen värinäyttö

(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)

Elokuvaleikkeitä varten QuickTime 6,4 tai uudempi

94

Tietoja ohjelmasta

Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan, näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.

Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen kameran yhdistämistä siihen.

Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PC-tietokoneen välillä.

Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa USBkortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PC-tietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows Explorer] resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MACyhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 9,0 ~ 10,2.

Digimax Viewer : Tämä on tallennettujen kuvien katseluohjelma.

Voit katsella muistiin tallennettuja kuvia tietokoneen näytössä. Voit myös kopioida, siirtää ja poistaa kuvia sekä suurentaa tai pienentää niiden kokoa käyttämällä Digimax Viewer ohjelmaa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

PhotoImpression : kuvanmuokkausohjelma.

Voit muokata ja tallentaa kamerasta ladattuja kuvia. Tämä ohjelmisto toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä.

TIETOJA

Tarkista ajurin laitteistovaatimuksen sivulta 94 ennen sen asentamista.

Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5 ~ 10 sekuntia tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows Explorer] ja valitse

[Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.

95

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan. Kun ajuri on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.

TIETOJA

Sulje muut ohjelmat käytöstä ennen ohjelman asentamista.

Irrota USB-yhteys ennen ohjelman asentamista.

Samsungin Internet-sivusto: http://www.samsungcamera.com : englanninkielinen http://www.samsungcamera.co.kr : koreankielinen

1. Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa [Install]valikkoa. Kameran ajuri asennetaan automaattisesti.

[Napsauta!]

2. Kameran ohjaimen asennus on suoritettu loppuun.

Napsauta [Finish]-painiketta.

[Napsauta!]

96

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

3. Näyttöön tulee ikkuna, jossa voit valita sovellusohjelman. Valitse ohjelma ja napsauta [Install]-painiketta.

Lisätietoja ohjelmasta on sivulla 95.

[Napsauta!]

TIETOJA

Jos valitset vaiheessa 3 [Exit]-vaihtoehdon, ohjelman asentaminen keskeytetään.

4. Asenna Digimax Viewer. Napsauta [Next >].

[Napsauta!]

TIETOJA

Jos valitset [Cancel]-vaihtoehdon vaiheessa 4, näyttöön tulee PhotoImpression -ohjelman asennusikkuna.

5. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna.

Hyväksy se napsauttamalla [Yes]-painiketta.

Siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Jos et hyväksy ehtoja, napsauta [No]-painiketta.

Asennusohjelma keskeytyy.

[Napsauta!]

6. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna.

Napsauta [Next >]. Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon napsauttamalla [Browse..]-painiketta ja valitsemalla haluamasi kansion.

[Napsauta!]

97

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

7. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan lisättävät ohjelmakuvakkeet.

Napsauta [Next >]. Jos haluat lisätä ohjelmakuvakkeet eri kansioon, valitse toinen kansio ja napsauta [Next >]-painiketta.

[Napsauta!]

8. Digimax Viewer -asennus on nyt valmis.

Voit asentaa PhotoImpression-ohjelman napsauttamalla [Finish]-painiketta (Valmis).

Tietokone ei käynnisty uudelleen, vaikka [Yes, I want to restart the computer now] -vaihtoehto valitaan.

* Ruutu 8 ei ehkä tule näkyviin järjestelmävaatimusten mukaan.

[Napsauta!]

9. PhotoImpression -asennusikkuna tulee näyttöön vieressä kuvatulla tavalla. Napsauta [OK]-painiketta.

[Napsauta!]

10. Näyttöön tulee aloitusikkuna.

Napsauta [Next >]-painiketta.

98

[Napsauta!]

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

11. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna: Hyväksy se napsauttamalla [Yes]-painiketta.

Siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Jos et hyväksy ehtoja, napsauta [No]-painiketta.

Asennusohjelma keskeytyy.

[Napsauta!]

12. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna.

Napsauta [Next >]. Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon napsauttamalla [Browse...]-painiketta ja valitsemalla haluamasi kansion.

[Napsauta!]

13. [Select Components] -ikkuna tulee näkyviin.

Napsauta [Next >].

[Napsauta!]

14. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan lisättävät ohjelmakuvakkeet.

Napsauta [Next >]. Jos haluat lisätä ohjelmakuvakkeet eri kansioon, valitse toinen kansio ja napsauta [Next >]-painiketta.

[Napsauta!]

99

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

15. Asennus on suoritettu loppuun.

Voit ottaa muutokset käyttöön käynnistämällä tietokoneen uudelleen.

Valitse [Yes, I want to restart my computer now] ja napsauta [OK]-painiketta.

[Napsauta!]

* Ruutu 15 saattaa tulla näkyviin järjestelmävaatimusten mukaan.

Napsauttamalla [Finish] -painiketta tietokone käynnistetään uudelleen.

[Napsauta!]

16. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä PC-tietokone kameraan USB-kaapelin avulla.

17. Kytke kameraan virta.

Näyttöön tulee [Found New Hardware Wizard] -ikkuna.

Tietokone muodostaa yhteyden kameraan.

* Jos olet asentanut kuvienkatseluohjelman tai käyttöjärjestelmänä on Windows XP, kuvienkatseluohjelma käynnistyy.

Jos kuvienkatseluohjelma käynnistyy, kameran ajuri on asennettu oikein.

18. Jos [My computer] -kohdassa näkyy

[Removable Disk] -kuvake, kameran ajuri on asennettu oikein. Nyt voit siirtää kuvatiedostoja kamerasta tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

100

Sovellusohjelman asetusten määrittäminen

TIETOJA

Asennettuasi kameran ajurin [Found New Hardware Wizard] ei ehkä käynnisty.

Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ajurin. Valitse tässä tapauksessa USB Driver vaihtoehto CD-levyltä.

Kun yhdistät kameran tietokoneeseen, on suositeltavaa käyttää muuntajaa.

Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen kameran yhdistämistä siihen.

Kameran ajurin asentamisen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen.

Jos yhdistät kameran tietokoneeseen ennen kameran ajurin asentamista, näyttöön tulee

[Found New Hardware Wizard] -toiminnon ikkuna. Peruuta tässä tapauksessa

[Found New Hardware Wizard]-toiminto ja irrota kamera tietokoneesta. Asenna kameran ajuri ja yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen.

Jos tietokone ei kuitenkaan löydä kameran ajuria, vaikka se on asennettu, asenna kameran ajuri uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Poista kameran ajuri sivulla 107 kuvatulla tavalla ja asenna se uudelleen.

2. Lisätietoja on useimmiten kysyttyjen kysymysten luettelossa.(sivulla 111)

3. Jos PC-tietokoneessasi on VIA Chip -prosessori (tämä näkyy USB-ohjaimessa), nouda korjaustiedosto Samsung Camera -sivustosta: (http://www.samsungcamera.com)

101

PC-tilan käynnistäminen

Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.

Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää PC-tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.

Automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, kun tiedostoja siirretään USB-väylän kautta.

Kameran yhdistäminen PC-tietokoneeseen

1. Käynnistä tietokone.

2. Kytke kameraan virta.

3072

3. Paina VALIKKO-painiketta kameran ollessa muussa kuin äänentallennustilassa.

4. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [SETUP]-välilehti.

LAMP

SOUND

USB

BACK:

SETUP

COMPUTER

PRINTER

SET:OK

5. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.

6. Valitse [COMPUTER]-vaihtoehto käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja paina OKpainiketta.

7. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.

8. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

- Liitä USB-kaapelin pieni liitin kameran USB-liitäntään.

- Liitä USB-kaapelin suurempi liitin tietokoneen USB-liitäntään.

- Liitinten on oltava tiukasti paikoillaan.

Jos valitsit vaiheessa 6 [PRINTER]vaihtoehdon ja yhdistät kameran tietokoneeseen, kameran nestekidenäyttöön tulee

[CONNECTING...] -ilmoitus eikä yhteyttä muodosteta. Irrota tässä tapauksessa

USB-kaapeli ja tee vaiheesta 3 alkaen kuvatut toimet.

Kameran irrottaminen tietokoneesta : Lisätietoja on sivulla 107

(Siirrettävän levyn poistaminen)

TIETOJA

Kameran ajuri on asennettava ennen PC-tilan käyttämistä.

Kun siirrät kuvia kamerasta, on suositeltavaa säästää kameran virtaa yhdistämällä se muuntajan avulla verkkovirtaan.

102

PC-tilan käynnistäminen

Tallennettujen kuvien lataaminen

Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.

1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa

[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän

[Removable Disk] -levyn kuvaketta.

Valitse [DCIM → 100SSCAM].

Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.

3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren kakkospainiketta.

4. Ponnahdusvalikko avautuu.

Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.

- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.

- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.

5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.

103

PC-tilan käynnistäminen

6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.

Ponnahdusvalikko avautuu.

Valitse [Paste]-vaihtoehto.

7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.

- Käyttämällä [Digimax Viewer] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.

104

Windows 98SE -USB-ajurin poistaminen

Voit poistaa USB-ajurin toimimalla seuraavasti.

1. Valitse [Start → Settings → Control Panel].

2. Kaksoisnapsauta [Add/Remove programs] painiketta.

3. Näyttöön tulee [Add/Remove Programs

Properties]-ikkuna. Valitse [Digimax A7] ja napsauta [Add/Remove]-painiketta.

[Napsauta!]

4. Ohjelman asennus on poistettu.

Napsauta [Finish]-painiketta.

Ikkuna poistuu näytöstä.

[Napsauta!]

105

Siirrettävä levy

Voit käyttää tätä kameraa siirrettävänä levynä asentamalla USB-ajurin

(lisätietoja on sivulla 96).

1. Ennen kameran käynnistämistä yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2. Valitse [My computer] tai [Windows Explorer] ja kaksoisnapsauta siirrettävän

[Removable Disk] -levyn kuvaketta.

3. Voit siirtää siirrettävässä levyssä (DCIM

100SSCAM) olevat kuvat tietokoneeseen.

TIETOJA

Tärkeitä siirrettävän levyn käyttämistä koskevia tietoja

[Siirrettävä levy] -ilmaisin ei näy, jos virta on katkaistu kamerasta tai USB-kaapeli irrotetaan.

On suositeltavaa kopioida kuvat PC-tietokoneeseen ennen niiden katselemista.

Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Jos siirrät kuvia tietokoneesta kameraan, varmista, että siirrettyjen tiedostojen nimet eroavat muistissa olevien tiedostojen nimistä.

Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön tulee [FILE ERROR!]-ilmoitus eikä pikkukuvia näy.

Automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, kun tiedostoja siirretään tietokoneen ja kameran välillä niiden kopioimiseksi tai poistamiseksi.

Älä irrota USB-kaapelia, ennen kuin valo on lopettanut vilkkumisen. Kun irrotat USB-kaapelin tietokoneesta, jossa on Windows 2000-, ME- tai

XP-käyttöjärjestelmä, käytä tehtävärivillä olevaa [Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.

106

Siirrettävän levyn poistaminen

Windows 98SE

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.

Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.

2. Irrota USB-kaapeli.

Windows 2000/ME/XP

(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)

1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.

Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.

2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa

[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.

[Kaksoisnapsauta!]

3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.

Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta

[Stop]-painiketta.

[Napsauta!]

4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.

Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta [OK]-painiketta.

5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu.

Napsauta [OK]-painiketta.

[Napsauta!]

[Napsauta!]

107

Siirrettävän levyn poistaminen

6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.

Napsauta [Close]-painiketta.

Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.

7. Irrota USB-kaapeli.

[Napsauta!]

USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön

1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC OS toimii kameran ohjaimena.

2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä.

MAC OS 9,0 ~ 10,2 tukee tätä kameraa.

3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.

4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MAC-tietokoneeseen.

MAC-USB-ajurin käyttäminen

1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee näkyviin.

2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.

TIETOJA

Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.

108

Digimax Viewer 2.1

Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

1. Voit avata Digimax Viewer -ohjelman valitsemalla

[Start

Programs

Samsung

Digimax Viewer

2.1 → Digimax Viewer 2.1]. Digimax Viewer 2,1 ohjelma avautuu.

2. Jos valitsit [Auto Launch] -vaihtoehdon, tämä ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun kamera tunnistetaan.

3. Digimax 2.1 -katseluohjelmaa on helppoa käyttää, sillä siinä on FILE-valikko ja TOOL-työkalupalkki.

Voit myös käyttää ponnahdusvalikkoa.

Napsauta kuvaa hiiren kakkospainiketta.

Digimax Viewer -toiminnot on lueteltu jäljempänä.

- Perustoiminnot : Copy, Move, Delete, Rotate, Rename, changing file type, Resize, Property.

- Lisätoiminnot : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.

TIETOJA

Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien poistamista kamerasta.

Lisätietoja on Digimax Viewer 2.1 -ohjelman [Help]-valikossa.

109

PhotoImpression -ohjelman käyttäminen

PhotoImpression -ohjelman avulla voit muokata ja tallentaa kamerasta ladattuja kuvia.

Ohjelmistosta on vain Windows-versio.

Voit käynnistää ohjelmiston valitsemalla [Start → Programs → ArcSoft PhotoImpression →

PhotoImpression]. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

[Help (Ohje) -painike]

[Komentopainike]

[Työkalurivi]

PhotoImpression -ohjelmiston avulla voi tehdä seuraavia tehtäviä.

Komentopainike

Painike Kuvaus

Tuo kuvan albumista, lähdekansiosta, kamerasta tai skannerista tai sieppaa näytössä näkyvän kuvan tiedostoksi.

Valitsee Cut- (Leikkaa), Resize- (Muuta kokoa), Edit Image- (Muokkaa kuvaa),

Insert Text- (Lisää tekstiä), Enhance Picture- (Paranna kuvaa), Insert Effects-

(Lisää tehosteita) tai Layer (Taso) -vaihtoehdon.

Suorittaa Insert Frame- (Lisää kehys), Insert Borders- (Lisää reunukset), Insert Calendar-

(Lisää kalenteri), Insert Greeting Cards- (Lisää tervehdyskortit), Insert Template- (Lisää malli) tai Connect with Other Software (Yhteys muihin ohjelmiin) -toiminnon.

Tallentaa muokatun kuvan ja lähettää sen sähköpostitse tai ottaa sen käyttöön taustakuvana.

Lähettää muokatun kuvan valintojesi mukaan.

110

PhotoImpression -ohjelman käyttäminen

Työkalurivi

Painiketta Kuvaus Painiketta Kuvaus

Resize Layer

(Tason koon muuttaminen)

Rotate Layer (Käännä taso)

Flip Image Horizontally

(Käännä kuva vaakasuunnassa)

Undo (Kumoa)

Copy (Kopioiminen)

Delete Layer (Poista taso)

Rotate All Layers

(Käännä kaikki kerrokset)

Redo (Tee uudelleen)

Paste (Liitä)

Close Picture (Sulje kuva)

TIETOJA

PhotoImpression -ohjelman käyttämisestä on lisätietoja ohjelman ohjeessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.

[tapaus 1] Kameraan ei ole kytketty virtaa.

→ Kytke kameraan virta. On suositeltavaa yhdistää kamera muuntajan avulla sähköpistorasiaan PC-tilassa.

[tapaus 2] USB-ajuria ei ole asennettu tietokoneeseen oikein.

Asenna USB-ajuri oikein. Lisätietoja on sivulla 96.

[tapaus 3] USB-kaapelia ei ole kiinnitetty tai käytät yhteensopimatonta kaapelia.

Käytä vain yhteensopivaa USB-kaapelia.

111

Usein kysyttyjä kysymyksiä

[tapaus 4] Tietokone ei tunnista kameraa.

Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan luettelossa.

→ Asenna kameran ajuri oikein. Katkaise kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli.

Yhdistä USB-kaapeli uudelleen ja käynnistä kamera.

[tapaus 5] Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.

→ Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto uudelleen.

[tapaus 6] Tukeeko tietokoneeni USB-liitäntää?

→ Tarkista, onko tietokoneessasi tai sen näppäimistössä USB-väylä.

→ Tarkista käyttöjärjestelmäversio.

USB-väylää tuetaan Windows 98-, 98SE-, 2000-, ME- ja.XP-versioissa.

→ Tarkista Laitehallinnan (Device Manager) [Universal Serial Bus controllers] tiedot. Voit tarkistaa [Universal Serial Bus controllers] -tiedot toimimalla seuraavasti.

Win 98/ME : Valitse [Start → Settings → Control Panel → System →

Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : Valitse [Start → Settings → Control Panel → System →

Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Win XP : Valitse [Start → Control Panel → System → Hardware →

Device Manager → Universal Serial Bus controllers].

Tietokoneessa on näyttävä [Universal Serial Bus controllers] -kohdassa USB

Host Controller ja USB root hub. Kaksoisnapsauta lisäksi hiiren kakkospainikkeella USB Universal Host Controller -ohjainta ja USB Root Hub keskitintä sen tarkistamiseksi, että näkyviin tulee laitteen virheettömästä toiminnasta kertova viesti. Jos näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan laite ei toimi oikein, napsauta Driver (Ajuri) -välilehteä ja napsauta [Update Driver]- tai

[Reinstall Driver] -painiketta.

→ Tietokoneessa on USB-väylä, jos kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät.

[tapaus 7] Käytettäessä USB-keskitintä.

→ Jos yhdistät kameran PC-tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, niiden on oltava yhteensopivat. Yhdistä kamera suoraan PC-tietokoneeseen aina kun mahdollista.

[tapaus 8] Onko muita USB-kaapeleita kytketty PC-tietokoneeseen?

→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla toimintahäiriö.

Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä tietokoneeseen vain kamera.

112

Usein kysyttyjä kysymyksiä

[tapaus 9] Kun avaan laitehallinnan (napsauttamalla Käynnistä → (Asetukset) →

Ohjauspaneeli → (Suorituskyky ja ylläpito) → Järjestelmä (Laitteisto) →

Laitehallinta), luettelo sisältää tuntemattomia tai muita laitteita, joiden vieressä näkyy keltainen kysymysmerkki (?) tai huutomerkki (!).

→ Napsauta kysymysmerkillä (?) tai huutomerkillä (!) kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.

→ Kaksoisnapsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa, napsauta

Ohjain-välilehteä ja valitse Päivitä ohjain- tai Asenna ohjain uudelleen vaihtoehto. Jos näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään määrittämään laitteen ajurin sijainti, valitse mukana toimitetulta CD-levyltä USBDriver-vaihtoehto.

Tee seuraavat tarkistukset, jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu.

Jos tietokoneeseen on asennettu virheellinen pakkauksenhallinta, elokuvaleikettä ei voi ehkä toistaa tietokoneessa.

1. Tarkista, onko kameran mukana toimitettu JPEG-pakkauksenhallinta asennettu.

→ Jos kameran ajuria ei ole asennettu, asenna ohjelmisto-CD-levyllä oleva JPEGCODEsovellus. Jos tätä ei asenneta, elokuvaleikettä ei voi ehkä toistaa tietokoneessa.

[JPEG-pakkauksenhallinnan asentaminen]

1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.

2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.

3) Valitse JPEG_Decoder-kansiosta JPEG Codec Installation -kansio ja kaksoisnapsauta

Setup.exe-tiedostoa. Pakkauksenhallinta asennetaan.

113

Usein kysyttyjä kysymyksiä

2. Yhteensopivuusongelmat tietokoneeseen asennettujen pakkauksenhallintojen kanssa

→ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu, kun JPEG-pakkauksenhallinta on asennettu, tee seuraavat tarkistukset.

1) Kun elokuvaleikettä toistetaan, vain ääni kuuluu, mutta kuva ei näy.

Yhteensopivuusongelma Mogen MJPEG -pakkauksenhallinnan kanssa. Poista Mogen

MJPEG -pakkauksenhallinta seuraavasti. Valitse [Start → Run] (Aloita – Suorita).

Näkyviin tulee ikkuna. Kirjoita regsvr32 /u m3jpgdec.ax ja paina Enter-näppäintä.

2) Kun elokuvaleikettä toistetaan, sininen ja punainen väri ovat vaihtaneet paikkaa tai leike ei avaudu.

Yhteensopivuusongelma ffdshow- tai K-lite-pakkauksenhallinnan kanssa:

Poista ffdshow-ohjelma käytöstä.

Valitse [Start → Programs → ffdshow →

Disable ffdshow] (Aloita – Ohjelmat – ffdshow – Disable ffdshow).

Poista K-Lite-pakkauksenhallinta tai määritä

AVI-tiedostojen oletustoisto-ohjelmaksi Windows

Media Player.

Valitse [Start

Control Panel

Add/ Remove

Programs → K-Lite-pakkauksenhallinta ja napsauta Change/Remove-painiketta].

Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta.

Valitse jokin AVI-tiedosto. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse Open with (Avaa...) valikko. Napsauta Windows Media Player kuvaketta. Lisää valintamerkki Always use this program to open these files (Käytä aina tätä ohjelmaa) -ruutuun. Napsauta [OK]-painiketta.

Nämä ratkaisukeinot auttavat useimpiin ongelmiin.

Jos elokuvaleikkeen jatkuva toisto ei onnistu, asenna kameran mukana toimitettu JPEGCODE uudelleen.

Lisätietoja on Samsungin sivuston (www.samsungcamera.com) usein kysyttyjä kysymyksiä sisältävällä sivulla.

114

MEMO

115

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,

SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX : (82) 31-740-8398, 8111 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL : (49) 6196 66 53 03

FAX : (49) 6196 66 53 66 www.samsungcameras.de

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL : (33) 1-4279-2200

FAX : (33) 1-4538-6858 www.samsungphoto.fr

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL : (1) 310-900-5263/5264

FAX : (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,

PR-KT, 37-A, KORP14

TEL : (7) 095-258-9299/96/98

FAX : (7) 095-258-9297 http://www.samsungcamera.ru

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE

1000 HILLSWOOD DRIVE

HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

SERVICE HOTLINE : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190

TEL : (86) 22-2761-8867

FAX : (86) 22-2761-8864 www.samsungcamera.com.cn

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2540

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement