Samsung CLP-350N User's guide

Samsung CLP-350N User's guide
Värilasertulostimen käyttöopas
CLP-350 Series
Värilasertulostimen käyttöopas
CLP-350 Series
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics
ei vastaa muutoksista tai suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.
• CLP-350N on Samsung Electronics Co., Ltd -yhtiön mallinimi.
• Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
• PCL ja PCL 6 ovat Hewlett-Packardin tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PostScript 3 on Adobe System, Inc:n tavaramerkki.
• UFST® ja MicroType™ ovat Monotype Imaging Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• TrueType, LaserWriter ja Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
• Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
Country
Customer Care Center
Web Site
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mx
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/nz
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
PHILIPPINES
www.samsung.com/ph
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
COLOMBIA
01-8000-112-112
www.samsung.com/co
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka
organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
REPUBLIC OF
IRELAND
0818 717 100
www.samsung.com/uk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
ESTONIA
800-7267
www.samsung.ee
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726786)
www.samsung.com/sk
KAZAHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.kz
www.samsung.com/za
00-800-500-55-500
SOUTH
AFRICA
0860 726 7864 (SAMSUNG)
KYRGYZSTAN
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
FRANCE
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
www.samsung.com/ch/
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,14/min)
www.samsung.de
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
THAILAND
www.samsung.com/th
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk
1800-29-3232
02-689-3232
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
INDIA
3030 8282
1800 110011
www.samsung.com/in/
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
ITALIA
800-SAMSUNG(7267864)
800-048989
www.samsung.com/it
U.S.A.
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.ua
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
UZBEKISTAN
8-800-120-0400
www.samsung.com.uz
LATVIA
800-7267
www.samsung.com/lv/
index.htm
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
SISÄLLYS
Tietoja käyttöoppaasta .................................................................................................................................................i
Lisätietojen hakeminen ................................................................................................................................................i
Turvallisuus- ja määräystiedot .................................................................................................................................... ii
1. Esittely
Erityisominaisuudet ................................................................................................................................................. 1.1
Laitteen yleiskuvaus ................................................................................................................................................ 1.2
Ohjauspaneelin yleiskuvaus .................................................................................................................................... 1.3
Ohjauspaneelin toiminta .......................................................................................................................................... 1.4
Merkkivalot .......................................................................................................................................................... 1.4
Stop-painike ........................................................................................................................................................ 1.4
2. Ohjelmiston yleiskuvaus
Toimitukseen kuuluva ohjelmisto ............................................................................................................................ 2.1
Tulostinohjaimen ominaisuudet ............................................................................................................................... 2.1
Järjestelmävaatimukset ........................................................................................................................................... 2.2
3. Aloittaminen
Laitteen määrittäminen ............................................................................................................................................ 3.1
Verkon määrittäminen ............................................................................................................................................. 3.1
Tuetut käyttöjärjestelmät ..................................................................................................................................... 3.2
SetIP-ohjelman käyttäminen ................................................................................................................................... 3.2
Ohjelmiston asennus ............................................................................................................................................... 3.3
Korkeuden säätö ..................................................................................................................................................... 3.4
4. Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen
Tulostusmateriaalin valitseminen ............................................................................................................................ 4.1
Tulostusmateriaalin valinta- ja säilytysohjeita ..................................................................................................... 4.1
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot ..................................................................................................................... 4.2
Erikoistulostusmateriaaleihin liittyviä ohjeita ....................................................................................................... 4.3
Tulostuspaikan varmistus ........................................................................................................................................ 4.4
Paperin lisääminen .................................................................................................................................................. 4.4
Paperikasettiin .................................................................................................................................................... 4.4
Käsisyöttötilan käyttäminen ................................................................................................................................ 4.7
Tulostaminen erikoismateriaaleille .......................................................................................................................... 4.8
Kirjekuorten tulostaminen ................................................................................................................................... 4.8
Tarratulostus ....................................................................................................................................................... 4.8
Kalvotulostus ...................................................................................................................................................... 4.9
Tulostus esipainetulle paperille ........................................................................................................................... 4.9
Tulostus korteille tai mukautettuihin materiaalikokoihin .................................................................................... 4.10
Paperikoon ja -tyypin asettaminen ........................................................................................................................ 4.10
5. Perustulostus
Asiakirjan tulostaminen ........................................................................................................................................... 5.1
Tulostustyön peruuttaminen .................................................................................................................................... 5.1
6. Ylläpito
Laitteen kokoonpanoraportin tulostaminen ............................................................................................................. 6.1
Laitteen puhdistaminen ........................................................................................................................................... 6.1
Ulkopuolen puhdistaminen ................................................................................................................................. 6.1
Sisäpuolen puhdistaminen .................................................................................................................................. 6.1
Väriainekasetin ylläpito ........................................................................................................................................... 6.3
Tulostuskasetin säilyttäminen ............................................................................................................................. 6.3
Tulostuskasetin odotettu käyttöikä ...................................................................................................................... 6.3
Väriaineen jakaminen tasaisesti .............................................................................................................................. 6.3
Tulostuskasetin vaihtaminen ................................................................................................................................... 6.4
Kuvayksikön vaihtaminen ........................................................................................................................................ 6.5
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen ........................................................................................................................... 6.7
Varaosat .................................................................................................................................................................. 6.8
Laitteen hallinta Web-sivustosta ............................................................................................................................. 6.8
7. Vianmääritys
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi ...................................................................................................................... 7.1
Paperitukosten selvittäminen .................................................................................................................................. 7.1
Kasetti 1 .............................................................................................................................................................. 7.1
Lisäkasetissa ...................................................................................................................................................... 7.3
Muiden ongelmien ratkaiseminen ........................................................................................................................... 7.4
Paperinsyöttöongelmat ....................................................................................................................................... 7.4
Tulostusongelmat ............................................................................................................................................... 7.4
Tulostuslaatuongelmat ........................................................................................................................................ 7.6
Yleiset Windows-ongelmat ................................................................................................................................. 7.8
Yleiset PostScript-ongelmat ................................................................................................................................ 7.9
Yleiset Linux-ongelmat ..................................................................................................................................... 7.10
Yleiset Macintosh-ongelmat .............................................................................................................................. 7.11
8. Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen
Tarvikkeet ................................................................................................................................................................ 8.1
Lisävarusteet ........................................................................................................................................................... 8.1
Ostaminen ............................................................................................................................................................... 8.1
9. Lisävarusteiden asentaminen
Lisävarusteiden turvallinen asennus ....................................................................................................................... 9.1
Muistimoduulin asentaminen ................................................................................................................................... 9.1
Lisätyn muistin aktivoiminen PS-tulostinominaisuuksissa .................................................................................. 9.2
10. Tekniset tiedot
11. Sanasto
Hakemisto
Tietoja käyttöoppaasta
Lisätietojen hakeminen
Tässä käyttöoppaassa annetaan perustietoja laitteesta sekä kerrotaan
yksityiskohtaisesti varsinaisen käytön eri vaiheista. Sekä aloittelevat
käyttäjät että ammattikäyttäjät voivat turvautua tähän oppaaseen laitteen
asennuksen ja käytön aikana.
Lisätietoja laitteen käyttöönotosta ja käytöstä on painetussa ja
sähköisessä muodossa seuraavissa lähteissä.
Ohjeet perustuvat pääasiassa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään.
Joillakin termeillä viitataan tässä käyttöoppaassa samaan asiaan.
• Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
• Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
• Mallinimi kuten CLP-3xx Series tarkoittaa samaa kuin laite.
Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi käyttöohjeessa käytetyt esitystavat.
Esitystapa
Kuvaus
Esimerkki
Lihavointi
Käytetään näytöllä olevissa
teksteissä tai laitteen
varsinaisissa tulosteissa.
Huomautus
Annetaan lisätietoja tai
yksityiskohtaista tietoa
laitteen toiminnoista ja
ominaisuuksista.
Huomautus
Annetaan käyttäjälle tietoa
laitteen suojaamisesta
mahdolliselta mekaaniselta
vauriolta tai toimintahäiriöltä.
Varoitus
Varoitus
Pikaasennusopas
Tässä oppaassa on tietoja laitteen
käyttöönotosta. Varmista, että otat laitteen
käyttöön tämän oppaan ohjeiden mukaan.
Onlinekäyttöopas
Tässä oppaassa on vaiheittaisia ohjeita laitteen
kaikkien ominaisuuksien käytöstä sekä tietoja
laitteen ylläpidosta, vianmäärityksestä ja
lisävarusteiden asennuksesta.
Tässä käyttöoppaassa on myös Ohjelmisto-osa,
jossa on tietoja asiakirjojen tulostamisesta eri
käyttöjärjestelmillä sekä laitteen mukana
toimitettujen ohjelmistojen käytöstä.
Käynnistä
Päivämäärän
muoto saattaa
vaihdella
maakohtaisesti.
Huomautus
Tulostimen ohjelmalevyn Manual-kansiossa on
käyttöopas myös muilla kielillä.
Älä koske
tulostuskasetin
vihreään
alaosaan.
Alaviite
Annetaan
yksityiskohtaisempaa
tietoa tietyillä sanoilla tai
lauseella.
a. sivua minuutissa
(Katso
sivua 1.1.)
Viitataan sivuun, jolta
käyttäjä saa
yksityiskohtaisia lisätietoja.
(Katso sivua 1.1.)
i
Tulostinohjaimen
ohje
Tässä ohjeessa on tietoja tulostinohjaimen
ominaisuuksista sekä ohjeita, joiden avulla
tulostusominaisuudet voidaan määrittää.
Tulostinohjaimen ohjenäyttöön pääsee painamalla
Ohje -painiketta tulostusominaisuuksien
valintaikkunassa.
Samsung in
Web-sivusto
Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit lukea
ohjeita, käyttää tukipalveluita, hankkia
tulostinohjaimia ja käyttöoppaita sekä tarkastella
tilaustietoja Samsung in Web-sivustossa
osoitteessa www.samsungprinter.com.
14 Tee vain sellaisia säätöjä, joihin opastetaan käyttöohjeissa. Muiden
säätöjen virheellinen suorittaminen voi vioittaa laitetta, ja laitteen
palauttaminen normaaliin käyttökuntoon voi edellyttää suuria
korjauksia, joihin tarvitaan pätevä huoltoteknikko.
Turvallisuus- ja määräystiedot
Tärkeitä varotoimia ja turvallisuusohjeita
15 Vältä laitteen käyttöä ukonilmalla. Vaarana saattaa olla salaman
aiheuttaman oikosulun mahdollisuus. Jos mahdollista, irrota virtajohto
pistorasiasta ukonilman ajaksi.
Konetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-,
sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:
1
Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
2
Käytä tervettä järkeä aina sähkölaitteita käyttäessäsi.
3
Noudata kaikkia koneeseen kiinnitettyjen ja koneen mukana
toimitettujen ohjeiden sisältämiä varoituksia ja määräyksiä.
4
Jos käyttöohje tuntuu olevan ristiriidassa turvallisuusohjeen kanssa,
noudata turvallisuusohjetta. Olet ehkä ymmärtänyt käyttöohjeen väärin.
Jos et onnistu ratkaisemaan ristiriitaa, ota yhteyttä myynti- tai
huoltoedustajaan.
5
Irrota koneen pistoke seinässä olevasta pistorasiasta ennen
puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä äläkä suihkutettavia
puhdistusaineita. Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa.
6
Älä aseta konetta epävakaan vaunun, alustan tai pöydän päälle. Kone
voi pudota ja vioittua pahasti.
7
Älä koskaan aseta konetta patterin, lämmittimen, ilmastointilaitteen tai
ilmakanavan päälle, lähelle tai yläpuolelle.
16 Jos tulostat jatkuvasti useita sivuja, tulostuskasetin pinta voi
kuumentua. Älä koske pintaan, äläkä päästä lapsia koskemaan siihen.
17 Turvallinen käyttö edellyttää laitteen mukana toimitetun virtajohdon
käyttämistä. Jos käytät 110 V:n laitteen kanssa johtoa, jonka pituus on
yli 2 metriä, sen tulee olla vähintään 16 AWG1.
18 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Ympäristön suojelua ja turvallisuutta koskevia
tietoja
Laserturvallisuus
Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR -säteilystandardin
(luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja muualla IEC 825 vaatimukset täyttäväksi luokan 1 laserlaitteeksi.
8
Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa
johdot voivat vaurioitua, koska niiden päällä kävellään.
Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja
tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu
turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle tulostimen käytön,
ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.
9
Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Se voi heikentää
suorituskykyä ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
Varoitus
Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on poistettu
laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa silmiä.
10 Älä anna lemmikkien pureskella virtajohtoja tai PC:n liitäntäkaapeleita.
11 Älä koskaan työnnä laitteen sisälle minkäänlaisia esineitä suojakuoren
tai kotelon aukkojen läpi. Ne saattavat osua kohtiin, joissa esiintyy
vaarallisia jännitteitä, ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. Älä
läikytä minkäänlaista nestettä laitteen päälle tai sisään.
12 Älä pura laitetta, sillä siitä voisi aiheutua sähköiskun vaara. Anna
valtuutetun huoltoteknikon suorittaa korjaus- ja huoltotyöt. Suojakuorien
avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa altistumisen suurille jännitteille
tai muille vaaroille. Jos laite kootaan uudelleen väärin, seurauksena voi
olla sähköisku laitteen myöhemmän käytön yhteydessä.
13 Irrota laite PC:stä ja seinässä olevasta pistorasiasta ja anna huolto
pätevän huoltohenkilökunnan suoritettavaksi seuraavissa tilanteissa:
• Kun mikä tahansa virtajohdon tai sen pistokkeen tai liitoskaapelin osa
on vahingoittunut tai kulunut.
• Jos laitteen sisälle on kaatunut nestettä.
• Jos laite on joutunut alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
• Jos laite ei toimi oikein siitä huolimatta, että käyttöohjeita on
noudatettu.
• Jos laite on pudonnut tai sen ulkokuori on vahingoittunut.
• Jos laitteen suorituskyky muuttuu äkillisesti ja selvästi.
1 AWG: American Wire Gauge
ii
Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-,
sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen
oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien
vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista
jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi
kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään
tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen
turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen
jätteen seassa.
Radiotaajuinen säteily
FCC-määräykset
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille
laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten
tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa
käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Minkään asennuksen ei kuitenkaan
voida taata olevan häiriötä aiheuttamaton. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai
televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä
tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
• Liitä laite ja vastaanotin eri piireissä oleviin pistorasioihin.
• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.
Otsoniturvallisuus
Laite tuottaa otsonikaasua normaalin käytön aikana.
Laitteen tuottama otsoni ei ole haitallista käyttäjälle. On
kuitenkin suositeltavaa, että laitetta käytetään hyvin
ilmastoidussa tilassa.
Otsoniin liittyviä lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
paikalliseen Samsung-jälleenmyyjään.
Energiansäästö
Tässä laitteessa käytetään uudenaikaista
energiansäästötekniikkaa, joka pienentää
virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.
Varoitus:
Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta
vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen
käyttöoikeuksien menettämiseen.
Kun laite ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa,
virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat
Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.
Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset Kanadassa
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua
radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita
koskevan, Industry and Science Canadan asettaman ”Digital Apparatus” standardin ICES-003 mukaisesti).
Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa http://
www.energystar.gov.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme
sur le matériel brouilleur: ”Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par
l’Industrie et Sciences Canada.
Uusiokäyttö
Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai
hävitä ne ympäristöä säästävällä tavalla.
iii
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Ruskea johdin on kytkettävä L-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan,
joka on punainen.
Hyväksynnät ja sertifioinnit
Pistotulpassa, sovittimessa tai sähkötaulussa on oltava 13 ampeerin sulake.
Tämän tuotteen CE-merkintä symboloi Samsung
Electronics Co., Ltd.:n vakuutusta siitä, että tuote noudattaa
seuraavia Euroopan unionin 93/68/ETY-direktiivejä
mainituista päivämääristä lukien:
1.1.1995: Neuvoston direktiivi 73/23/ETY tietyllä jännitealueilla toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
1.1.1996: Neuvoston direktiivi 89/336/ETY (92/31/ETY) sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
9.3.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Täydellinen selvitys mainituista direktiiveistä ja viitatuista standardeista on
saatavilla Samsung Electronics Co., Ltd.:n edustajalta.
Sulakkeella varustetun pistotulpan vaihtaminen
(koskee vain Isoa-Britanniaa)
Tärkeää
Laitteen virtajohdossa on standardinmukainen (BS 1363) 13 ampeerin
pistotulppa, jossa on 13 ampeerin sulake. Kun vaihdat sulakkeen tai tutkit
sitä, sinun on asennettava oikea 13 ampeerin sulake. Sulakekotelon kansi
on asennettava sen jälkeen takaisin. Jos sulakekotelon kansi on kadonnut,
pistotulppaa ei saa käyttää ennen, kuin olet asentanut uuden sulakekotelon
kannen.
Ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.
Ison-Britannian käytetyin sulaketyyppi on tavallinen 13 ampeerin sulake,
jonka pitäisi olla sopiva. Joissakin (tavallisesti vanhoissa) rakennuksissa ei
käytetä normaaleja 13 ampeerin pistorasioita. Tällöin tarvitset sopivan
pistotulppasovittimen. Älä irrota integroitua pistotulppaa.
VAARA:
Jos vahingossa vaurioitat integroitua pistotulppaa leikkaamalla sitä,
hävitä se heti.
Pistotulppaa ei saa johdottaa uudelleen. Tällaisen pistotulpan
kytkeminen pistorasiaan voi aiheuttaa sähköiskun.
Tärkeä varoitus: Tämä laite on maadoitettava.
Virtajohdon johtimet on värikoodattu seuraavasti:
• Vihreä ja keltainen:
Maa
• Sininen:
Neutraali
• Ruskea:
Jännitteinen
Jos virtajohdon johtimien värit eivät vastaa pistotulppaan merkittyjä värejä,
toimi seuraavasti:
Vihreä ja keltainen johdin on kytkettävä E-kirjaimella tai turvamaadoituksen
symbolilla merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on vihreä ja keltainen tai
vihreä.
Sininen johdin on kytkettävä N-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan,
joka on musta.
iv
v
1 Esittely
Säästä aikaa ja rahaa
• Voit säästää paperia tulostamalla useita sivuja yhdelle
arkille.
• Tämä laite säästää sähköä automaattisesti
vähentämällä virrankulutusta huomattavasti silloin, kun
laitetta ei käytetä.
• Paperin molemmille puolille voi tulostaa manuaalisesti
(Manuaalinen kaksipuolinen tulostus) Windows- ja
Macintosh-tietokoneessa. Katso Ohjelmisto.
Kiitos, että ostit tämän tulostimen.
Tämän luvun aiheita:
•
Erityisominaisuudet
•
Laitteen yleiskuvaus
•
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
•
Ohjauspaneelin toiminta
Laajenna laitteen mahdollisuuksia
• Laitteessasi on ylimääräinen muistipaikka muistin
laajentamista varten. (Sivu 8.1)
• Zoran IPS-emulointi* on yhteensopiva
PostScript 3-emuloinnin* (PS) kanssa, mikä
mahdollistaa PS-tulostuksen.
Huomautus
Jotkin toiminnot ovat lisätoimintoja. Tarkista tekniset tiedot.
(Katso ”Tekniset tiedot” sivulla 10.1.)
* PostScript 3 -yhteensopiva Zoran IPS -emulointi
© Copyright 1995-2005 Zoran Corporation. Kaikki
oikeudet pidätetään. Zoran, Zoran-logo, IPS/PS3 ja
OneImage ovat Zoran Corporationin tavaramerkkejä.
* 136 PS3-fonttia
Sisältää Monotype Imaging Inc:n UFST:n ja MicroTypen.
Erityisominaisuudet
Laitteessa on erityisominaisuuksia.
Tulosta laadukkaita tulosteita nopeasti
• Voit tulostaa koko väriskaalan käyttäen syaania,
magentaa, keltaista ja mustaa.
• Tulostustarkkuus voi olla enintään 2 400 x 600 dpi.
Katso Ohjelmisto.
• Laite tulostaa A4-koon paperille enintään 19 sivua/mina
mustavalkoisena ja 5 sivua/min värillisenä.
• Laite tarkistaa maanosan ja asettaa värit tai taivaan ja
ruohon sävyt maanosan mukaisten värimieltymysten
mukaisiksi automaattisesti. Lisätietoa on Ohjelmistoosassa.
Tulosta erilaisissa ympäristöissä
• Voit tulostaa Windows 2000-, Windows XP/2003/
Vista-, Linux- ja Macintosh -käyttöjärjestelmässä.
• Laitteessa on USB- ja verkkoliitäntä.
Käsittele eri paperivaihtoehtoja joustavasti
• Standardi 150 arkin kasetti tukee A4/Letter-kokoista
paperia ja erikoismateriaaleja, kuten kirjelomakkeita,
kirjekuoria, tarroja, mukautetun kokoisia materiaaleja,
postikortteja, läpinäkyvyyttä ja paksua paperia.
• 150 arkin kasetti 1 ja 250 arkin lisäkasetti 2 tukevat
eri kokoisia tavallisia papereita.
Luo ammattimaisia asiakirjoja
• Tulosta vesileimoja. Voit mukauttaa asiakirjasi
tulostamalla niihin haluamiasi sanoja, kuten
Luottamuksellinen. Katso Ohjelmisto.
• Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat
voidaan suurentaa ja tulostaa useille arkeille, jotka
teipataan yhteen julisteeksi. Katso Ohjelmisto.
• Tulosta vihkoja. Vihko-ominaisuuden avulla voi luoda
helposti kirjan tulostamalla dokumentin. Kun sivut on
tulostettu, sinun täytyy vain taittaa ja nitoa ne. Katso
Ohjelmisto.
a. sivua minuutissa
1.1
<Esittely>
Laitteen yleiskuvaus
Laitteen pääosat ovat seuraavat.
• Yllä olevassa kuvassa laite on varustettu saatavilla olevilla lisävarusteilla. (Katso sivua 8.1.)
• Symboli * merkitsee lisävarustetta.
1
2
3
4
5
6
7
yläkansi
8
etukansi
tulostuslokero (etupuoli alas)
9
tulostetuki
ohjauspaneeli
10
takakansi
ohjauskortin kansi
11
virtakytkin
kahva
12
verkkoportti
kasetti 1
13
USB-portti
14
virtaliitin
*
lisäkasetti
Huomautus
• Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää lisävarusteista ja malleista riippuen erilaiselta kuin sinun laitteesi.
• Tulostuslokeron pinta saattaa kuumentua, jos tulostat useita sivuja peräkkäin. Pintaa ei pidä yrittää koskettaa. Lapsia ei pidä päästää sen lähelle.
1.2
<Esittely>
Ohjauspaneelin yleiskuvaus
1
Värijauheet: Näytä kunkin tulostuskasetin tila. Katso Tila-merkkivalo ja tulostuskasettiin liittyvät viestit sivulla 1.4.
2
Tila: Näyttää laitteen tilan. (Katso lisätietoja kohdasta ”Ohjauspaneelin toiminta” sivulla 1.4.)
3
Lopeta: Pysäyttää toiminnon milloin tahansa. Toimintoja on myös lisää. (Katso lisätietoja kohdasta ”Ohjauspaneelin toiminta” sivulla 1.4.)
1.3
<Esittely>
Ohjauspaneelin toiminta
Merkkivalot
Tila-merkkivalon ja väriaineen LED-valon väri ilmaisee laitteen nykytilan.
Tila-LED
Väriaine-merkkivalo
Kuvaus
Palaa vihreänä
Kaikki merkkivalot
pois päältä
Laite on valmis tulostamaan.
Vilkkuu hitaasti
vihreänä
Kaikki merkkivalot
pois päältä
Laite vastaanottaa dataa tietokoneesta.
Vilkkuu nopeasti
vihreänä
Kaikki merkkivalot
pois päältä
Laite tulostaa tietoa.
Palaa punaisena
Kaikki merkkivalot
pois päältä
• Laitteessa on virhe, kuten jumittunut paperi, avoin kansi, tyhjä paperi, asentamaton hukkaväriainesäiliö
tai täysi hukkaväriainesäiliö.
• Laitteessa on huoltoa vaativa vika, kuten LSU-virhe, polttimeen liittyvä virhe tai ITB-virhe. Ota yhteys
myyjään tai myyntiedustajaan.
Palaa vihreänä
Jokainen merkkivalo
vilkkuu punaisena
Jokainen väriainekasetti on lähellä käyttöikänsä loppua.
Vilkkuu punaisena
Jokainen merkkivalo
palaa punaisena
Jokainen väriainekasetti on melkein tyhjä. Pystyt tulostamaan, mutta laatu ei välttämättä ole hyvä.
Palaa punaisena
Jokainen merkkivalo
palaa punaisena
• Jokainen väriainekasetti on täysin tyhjä. Et pysty tulostamaan.
• Väriainekasetit ovat väärin.
Palaa vihreänä
Kukin merkkivalo
vilkkuu punaisena
toistetussa
järjestyksessä
Laite lämpenee.
Huomautus
Tulostusvirheet näytetään Smart Panel -ikkunassa.
Stop-painike
Tila-LED
Kuvaus
Esittelysivun tulostaminen
Paina tätä painiketta Valmis-tilassa ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekunnin ajan, kunnes Tila-merkkivalo vilkkuu hitaasti, ja
vapauta painike.
Kokoonpanoarkkien
tulostaminen
Paina tätä painiketta Valmis-tilassa ja pidä sitä alhaalla noin 5 sekunnin ajan, kunnes Tila-merkkivalo vilkkuu nopeasti, ja
vapauta painike.
Tulostustyön peruuttaminen
on käynnissä
Paina tätä painiketta tulostuksen aikana. Punainen merkkivalo vilkkuu sillä välin, kun tulostustyötä poistetaan sekä
laitteesta että tietokoneesta. Sitten laite palaa Valmis-tilaan. Tämä voi kestää jonkin aikaa tulostustyön koon mukaan.
1.4
<Esittely>
2 Ohjelmiston yleiskuvaus
CD-levy
Macintosh • PostScript-tulostimen kuvaus
(PPD) -tiedosto: Käytä tätä
tiedostoa laitteen käyttämiseen
ja asiakirjojen tulostukseen
Macintosh-tietokoneelta.
• Smart Panel: Tämä ohjelma
tarkkailee laitteen tilaa ja
hälyttää, jos tulostuksen aikana
tapahtuu virhe.
Tässä luvussa esitellään laitteen mukana tuleva ohjelmisto. Tarkemmat
tiedot ohjelmiston käytöstä ovat osassa Ohjelmisto.
Tämän luvun aiheita:
•
Toimitukseen kuuluva ohjelmisto
•
Tulostinohjaimen ominaisuudet
•
Järjestelmävaatimukset
Sisällys
Toimitukseen kuuluva ohjelmisto
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Laitteen ohjelmisto on asennettava mukana toimitetuilta CD-levyiltä sen
jälkeen, kun laite on määritetty ja liitetty tietokoneeseen.
Tulostinohjaimesi tukee seuraavia vakiotoimintoja:
Kukin CD-levy sisältää seuraavat ohjelmistot:
• paperilähteen valitseminen
• tulostusmateriaalin koko, suunta ja tyyppi
CD-levy
TulostinohjelmistoCD-levy
Sisällys
Windows
Linux
• kopioiden määrä
• Tulostinohjain: Tämän
ohjaimen avulla voit hyödyntää
laitteen ominaisuuksia täysin.
• PostScript-tulostimen kuvaus
(PPD) -tiedosto: Käytä
PostScript-ohjainta PS-kielisten,
monimutkaisia fontteja ja
grafiikkaa sisältävien
asiakirjojen tulostukseen.
• Smart Panel: Tämä ohjelma
tarkkailee laitteen tilaa ja
hälyttää, jos tulostuksen aikana
tapahtuu virhe.
• SetIP: Käytä tätä ohjelmaa
laitteen TCP/IP-osoitteiden
asettamiseen.
• Käyttöopas PDF-tiedostona
Lisäksi voit käyttää erilaisia erikoistulostusominaisuuksia. Seuraavassa
taulukossa on tulostinohjainten tukemien ominaisuuksien yleisesittely:
Tulostinohjain
Ominaisuus
• PostScript-tulostimen kuvaus
(PPD) -tiedosto: Käytä tätä
ohjainta laitteen käyttämiseen ja
asiakirjojen tulostukseen Linuxtietokoneelta.
• Smart Panel: Tämä ohjelma
tarkkailee laitteen tilaa ja
hälyttää, jos tulostuksen aikana
tapahtuu virhe.
Windows
Linux
Macintosh
Väritila
O
O
O
Laitteen laatuvalinta
O
O
O
Julisteiden tulostus
O
X
X
Manuaalinen kaksipuolinen
tulostus
O
X
X
Useita sivuja arkille
(N-up)
O
O (2, 4)
O (2, 4, 6,
9, 16)
Sovita arkille -tulostus
O
X
X
Skaalaustulostus
O
X
O
Vihkotulostus
O
X
X
Vesileima
O
X
X
Peite
O
X
X
Huomautus
Jos haluat vaihtaa tulostinkieltä, siirry tulostimen ominaisuuksiin
ja vaihda tulostinkieli Tulostin-välilehdessä.
2.1
<Ohjelmiston yleiskuvaus>
PostScript-ohjain
Linux
Ominaisuus
Windows
Linux
Macintosh
Väritila
O
O
O
Laitteen laatuvalinta
O
O
O
Julisteiden tulostus
X
X
X
Useita sivuja arkille
(N-up)
O
O (2, 4)
O (2, 4, 6,
9, 16)
Sovita arkille -tulostus
O
X
X
Skaalaustulostus
O
X
O
Vesileima
X
X
X
Peite
X
X
X
Kohde
Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä
•
•
•
•
Red Hat 8 ~ 9
Fedora Core 1 ~ 4
Mandrake 9.2 ~ 10.1
SuSE 8.2 ~ 9.2
Suoritin
Pentium IV, vähintään 1 GHz
RAM-muisti
256 Mt tai enemmän
Vapaa levytila
1 Gt tai enemmän
Ohjelmisto
• Linux Kernel 2.4 tai uudemmat versiot
• Glibc 2.2 tai uudemmat versiot
• CUPS
Macintosh
Järjestelmävaatimukset
Kohde
Vaatimukset
Varmista ennen aloittamista, että järjestelmäsi täyttää seuraavat
vaatimukset:
Käyttöjärjestelmä
Mac OS 10.3 ~ 10.4
Windows
Suoritin
Intel
PowerPC G4 /G5
RAM-muisti
512 Mt Intel-pohjaisessa Mac-laitteessa,
128 Mt Power-PC-pohjaisessa Maclaitteessa
Vapaa
kiintolevytila
Kiintolevy
1 Gt
Liitäntä
USB-liitäntä tai verkkoliitäntä
Laitteesi tukee seuraavia Windows-käyttöjärjestelmiä.
Vaatimus (suositeltu)
Käyttöjärjestelmä
Suoritin
RAM-muisti
Windows
2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 Mt
(128 Mt)
300 Mt
Windows
XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 Mt
(256 Mt)
1,5 Gt
Windows
2003
Server
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 Mt
(512 Mt)
1,25 Gt 2 Gt
Windows
Vista
Pentium IV 3 GHz
512 Mt
(1 024 Mt)
15 Gt
Huomautus
• Internet Explorer 5.0 tai nopeampi on vähimmäisvaatimus
kaikille Windows-käyttöjärjestelmille.
• Käyttöjärjestelmissä Windows 2000/XP/2003/Vista
pääkäyttäjillä on oikeus asentaa ohjelmisto.
2.2
<Ohjelmiston yleiskuvaus>
Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle niin, ettei laite kallistu
enempää kuin 2 mm. Muuten kallistus voi vaikuttaa tulostuksen
laatuun.
3 Aloittaminen
Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet laitteen saattamiseksi
käyttökuntoon.
Tämän luvun aiheita:
•
Laitteen määrittäminen
•
Verkon määrittäminen
•
Ohjelmiston asennus
•
Korkeuden säätö
Laitteen määrittäminen
Tässä osassa käsitellään vaiheita, joiden mukaan laitteisto asennetaan,
kuten pikaohjeessa on selostettu. Lue huolellisesti pikaohje ja tee
seuraavat toimenpiteet.
1
Valitse vakaa paikka.
Valitse tasainen ja vakaa paikka, jossa ilmanvaihto toimii. Jätä tilaa
kansien ja kasettien avaamista varten.
Alueella on oltava hyvä ilmanvaihto, ja sen on oltava suojattu
suoralta auringonvalolta sekä lämmön, kylmyyden ja kosteuden
lähteiltä. Älä sijoita laitetta lähelle pöydän reunoja.
2
Pura laite pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
3
Irrota teippi, joka pitää laitetta tiiviisti.
4
Asenna tulostuskasetti.
5
Lisää paperia. (Katso ”Paperin lisääminen” sivulla 4.4.)
6
Varmista, että kaapelit on kytketty laitteeseen.
7
Käynnistä laite.
Varoitus
Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.
Muuten väri voi levitä laitteeseen ja vahingoittaa laitetta tai
aiheuttaa huonoa tulostusjälkeä.
Verkon määrittäminen
Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy tehdä, jotta sitä voidaan
käyttää verkkotulostimena.
Huomautus
Jos haluat käyttää USB-kaapelia, liitä kaapeli tietokoneen ja
laitteen väliin. Katso ohjeet ohjelmiston asennuksesta kohdasta
Ohjelmisto.
Tulostus onnistuu alle 1 000 metrin korkeudessa. Varmista paras
mahdollinen tulostuslaatu tekemällä tarvittavat korkeusasetukset.
Katso sivua 3.4.
3.1
<Aloittaminen>
Tuetut käyttöjärjestelmät
SetIP-ohjelman käyttäminen
Seuraavassa taulukossa kuvataan laitteen tukemat verkkoympäristöt:
Kohde
Tämä ohjelma on tarkoitettu verkon IP-osoitteen asettamiseen käyttäen
MAC-osoitetta, joka on verkkotulostinkortin tai -liitännän
laitteistosarjanumero. Se on erityisesti tarkoitettu verkonvalvojalle
useiden verkon IP-osoitteiden asettamiseen yhdellä kertaa.
Vaatimukset
Verkkoliitäntä
10/100 Base-TX
Verkkokäyttöjärjestelmä
Windows 2000/XP/Vista
Eri Linux-käyttöjärjestelmät
Mac OS 10.3 ~ 10.4
Verkkoprotokollat
TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP
Dynaaminen
osoitepalvelin
DHCP ja BOOTP
1
Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ohjainlevy asemaan.
2
Käynnistä Resurssienhallinta ja avaa asema X. (X on CD-asemasi.)
3
Kaksoisnapsauta Application > SetIP.
4
Avaa haluamasi kielikansio.
5
Asenna tämä ohjelma kaksoisnapsauttamalla Setup.exeohjelmatiedostoa.
6
Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat > Samsung
Network Printer Utilities > SetIP.
7
Valitse tulostimesi nimi ja napsauta
Huomautus
• SyncThru™ Web Admin Service: Web-pohjainen
tulostinhallintaratkaisu verkonvalvojille. SyncThru™ Web
Admin Service -ohjelman avulla voit tehokkaasti hallita
verkkolaitteita. Lisäksi voit etäkäytön avulla tarkkailla
verkkolaitteita ja tehdä niiden vianmäärityksen mistä tahansa
yrityksen sijainnista, jossa on Internet-yhteys. Lataa tämä
ohjelma osoitteesta http://solution.samsungprinter.com.
.
Huomautus
Jos et löydä tulostimesi nimeä, päivitä luettelo
napsauttamalla
.
8
• SyncThru™ Web Service: Verkkotulostuspalvelimen sisäinen
Web-palvelin, jonka avulla voit määrittää verkkoparametreja
tulostimen liittämiseksi erilaisiin verkkoympäristöihin.
Kirjoita verkkokortin MAC-osoite, IP-osoite, aliverkon peite ja
oletusyhdyskäytävä. Valitse sitten Käytä.
Huomautus
Jos et tiedä verkkokortin MAC-osoitetta, tulosta laitteen
verkkotietoraportti.
• SetIP: Apuohjelma, jonka avulla voit valita verkkoliitännän ja
määrittää TCP/IP-protokollan käyttämät IP-osoitteet
manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa SetIP-ohjelman
käyttäminen sivulla 3.2.
9
Vahvista asetukset valitsemalla OK.
10 Sulje SetIP-ohjelma valitsemalla Lopeta.
Huomautus
Jos haluat tehdä DHCP-verkkoprotokollan määritykset, siirry
osoitteeseen http://developer.apple.com/networking/bonjour/
download/. Valitse sitten tietokoneesi käyttöjärjestelmän
mukainen Bonjour for Windows -ohjelma ja asenna se. Tämän
ohjelman avulla voit määrittää verkkoparametrin automaattisesti.
Noudata asennusikkunan ohjeita. Tämä ohjelma ei tue Linuxia.
3.2
<Aloittaminen>
Ohjelmiston asennus
4
Valitse Verkkotulostimen normaali asennus ja valitse sitten
Seuraava.
5
Luettelo verkossa käytettävistä laitteista tulee näkyviin. Valitse
asennettava tulostin luettelosta ja napsauta Seuraava.
Asenna laitteen ohjelmisto tulostusta varten. Ohjelmisto sisältää
ohjaimet, sovellukset ja muut käyttöä helpottavat ohjelmat.
Huomautus
• Seuraava menettely koskee laitteen käyttöä verkkolaitteena.
Jos haluat kytkeä laitteen USB-kaapelin avulla, tutustu
Ohjelmisto-osaan.
• Seuraava menettely perustuu Windows XP -käyttöjärjestelmään. Menettely ja ponnahdusikkuna, joka tulee
näkyviin asennuksen aikana, voivat vaihdella käyttöjärjestelmän, tulostimen ominaisuuden tai käyttöliittymän
mukaan. (Katso Ohjelmisto.)
1
Varmista, että laitteen verkkoasetukset on tehty. (Katso ”Verkon
määrittäminen” sivulla 3.1.) Sulje kaikki tietokoneen sovellukset
ennen asennuksen aloittamista.
2
Aseta Tulostinohjelmisto-CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
CD-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti, ja asennusikkuna tulee
näkyviin.
3
Napsauta Seuraava.
Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä > Suorita.
Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa ”X” asemasi kirjaimella) ja valitse OK.
Jos käytät Windows Vistaa, napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat >
Apuohjelmat > Suorita, ja kirjoita X:\Setup.exe.
• Jos laitettasi ei näy luettelossa, päivitä luettelo napsauttamalla
Päivitä tai valitse Lisää TCP/IP-portti. lisätäksesi laitteesi verkkoon.
Lisää laite verkkoon kirjoittamalla portin nimi ja laitteen IP-osoite.
Voit tarkistaa laitteen IP- tai MAC-osoitteen tulostamalla verkon
kokoonpanosivun. (Katso ”Laitteen kokoonpanoraportin
tulostaminen” sivulla 6.1.)
• Jos haluat löytää jaetun verkkotulostimen (UNC Path), valitse
Jaettu tulostin [UNC] ja kirjoita jaettu nimi tai etsi jaettua tulostinta
napsauttamalla Selaa-painiketta.
• Yllä oleva ikkuna saattaa olla hieman erilainen, jos asennat
ohjainta uudelleen.
Huomautus
• Näytä käyttöopas: Saat näkyviin käyttöohjeen. Jos
tietokoneessasi ei ole Adobe Acrobat -ohjelmaa, valitse tämä
vaihtoehto, jolloin Adobe Acrobat Reader asennetaan
tietokoneeseen automaattisesti. Avaa sen jälkeen käyttöohje.
Jos et ole varma IP-osoitteesta, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan tai tulosta verkon tiedot. (Katso
”Laitteen kokoonpanoraportin tulostaminen” sivulla 6.1.)
3.3
<Aloittaminen>
6
Kun asennus on suoritettu, näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu ja rekisteröitymään Samsunglaitteiden käyttäjäksi saadaksesi tiedotteita Samsungilta. Jos haluat
tehdä näin, merkitse vastaava valintaruutu (tai -ruudut) ja napsauta
Valmis.
Korkeuden säätö
Tulostuslaatuun vaikuttaa ympäristön ilmanpaine. Paine määritetään sen
mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Seuraavat
tiedot auttavat sinua määrittämään laitteesi niin, että tulostuslaatu on
paras mahdollinen.
Ennen kuin asetat korkeusarvon, selvitä, kuinka korkealla meren pinnan
yläpuolella laitetta käytetään.
Arvo
1
Suuri 3
2
Suuri 2
3
Suuri 1
4
Normaali
Huomautus
Jos laite ei toimi asennuksen jälkeen kunnolla, yritä
asentaa tulostinohjain uudelleen. Katso Ohjelmisto.
0
1
Varmista, että olet asentanut tulostinohjaimen tulostinohjelmiston
CD-levyn avulla.
2
Kaksoisnapsauta Windowsin työkalurivin Smart Panel -kuvaketta
(tai Notification Area -kohtaa Linux-järjestelmässä).
Voit myös valita tilarivin Smart Panel -kuvakkeen Mac OS X
-järjestelmässä.
3
Napsauta Tulostinasetus.
4
Napsauta Asetus > Korkeuden säätö. Valitse sopiva arvo
avautuvasta valikosta ja napsauta sitten Käytä.
Huomautus
Jos tietokoneesi on liitetty verkkoon, SyncThru Web Service
-näyttö tulee automaattisesti esiin. Napsauta Koneen
asetukset > Asetukset (tai Laitteen asetus) > Korkeud.
saato. Valitse sopiva korkeusarvo ja napsauta sitten Käytä.
3.4
<Aloittaminen>
4 Tulostusmateriaalin valinta ja
Tulostusmateriaalin valinta- ja säilytysohjeita
Kun valitset tai lisäät paperia, kirjekuoria tai muita tulostusmateriaaleja,
pidä seuraavat ohjeet mielessä:
lisääminen
• Käytä aina sivun 4.2 määritysten mukaista tulostusmateriaalia.
• Tulostuksen yrittäminen kostealle, käpertyneelle, rypistyneelle tai
repeytyneelle paperille saattaa aiheuttaa paperitukoksia ja johtaa
huonoon tulostuslaatuun.
• Paras tulostuslaatu saavutetaan käyttämällä erityisesti laserlaitteille
tarkoitettua laadukasta kopiopaperia.
• Vältä seuraavia tulostusmateriaalityyppejä:
- Paperia, jossa on kohokirjaimia tai rei’itys tai jonka pinta on liian
sileä tai epätasainen
- Pyyhittävää päällystettyä paperia
- Monisivuista paperia
- Synteettistä paperia ja lämpöön reagoivaa paperia
- Jäljentävää paperia ja kuultopaperia.
Tällaisten paperityyppien käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia ja
kemiallisia hajuhaittoja sekä vaurioittaa laitetta.
• Säilytä tulostusmateriaali sen pakkauksessa, kunnes olet valmis
käyttämään sitä. Aseta laatikot kuljetusalustoille tai hyllyille, älä
lattialle. Älä aseta paperien päälle raskaita esineitä, olivatpa paperit
pakkauksissa tai eivät. Älä altista paperia kosteudelle tai muille
tekijöille, jotka saattavat saada paperin rypistymään tai käyristymään.
• Säilytä käyttämätön tulostusmateriaali 15–30 °C:n lämpötilassa.
Suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla 10–70%.
• Säilytä käyttämätön tulostusmateriaali kosteutta kestävässä
kääreessä, kuten muovissa, joka suojaa paperia pölyn ja kosteuden
aiheuttamalta vahingoittumiselta.
• Jotta välttyisit paperitukoksilta, lisää erikoiset tulostusmateriaalit arkki
kerrallaan monikäyttökasetin kautta.
• Estä erikoismateriaaleja, kuten tarra-arkkeja, tarttumasta toisiinsa
poistamalla ne tulostuslokerosta heti tulostuksen jälkeen.
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka valitset ja lisäät tulostusmateriaalia
laitteeseen.
Tämän luvun aiheita:
•
Tulostusmateriaalin valitseminen
•
Tulostuspaikan varmistus
•
Paperin lisääminen
•
Tulostaminen erikoismateriaaleille
•
Paperikoon ja -tyypin asettaminen
Tulostusmateriaalin valitseminen
Voit tulostaa useille tulostusmateriaaleille, kuten tavalliselle paperille,
kirjekuorille ja tarroille. Käytä aina tulostusmateriaalia, joka vastaa
laitteen vaatimuksia. Tulostusmateriaali, joka ei täytä tämän
käyttöoppaan vaatimuksia, saattaa aiheuttaa seuraavia ongelmia:
• Tulostuslaatu on huono
• Paperitukoksia ilmenee runsaasti
• Laite kuluu ennenaikaisesti.
Tulostusmateriaalin paino, rakenne, rakeisuus ja kosteus vaikuttavat
merkittävästi laitteen toimintaan ja tulostuslaatuun. Kun valitset
tulostusmateriaaleja, pidä seuraavat seikat mielessä:
• Laitteessasi käytettävän tulostusmateriaalin tyyppi, koko ja paino on
ilmoitettu jäljempänä tässä osassa.
• Haluttu tulos: Valitsemasi tulostusmateriaalin pitää soveltua
tulostusprojektiin.
• Kirkkaus: Jotkin tulostusmateriaalit ovat muita valkoisempia, ja niille
voi tulostaa teräviä sekä tarkkoja kuvia.
• Pinnan tasaisuus: Tulostusmateriaalin tasaisuus vaikuttaa siihen,
miten selkeältä tuloste näyttää.
Huomautus
• Jotkin tulostusmateriaalit saattavat täyttää kaikki tässä osassa
mainitut vaatimukset, mutta tulostuslaadussa voi silti ilmetä
ongelmia. Tämä voi johtua väärästä käsittelystä, väärästä
lämpötilasta tai vääristä kosteustasoista tai muista tekijöistä,
joihin Samsung ei voi vaikuttaa.
• Ennen kuin ostat suuria määriä tulostusmateriaalia, varmista,
että se täyttää tässä käyttöoppaassa kuvatut vaatimukset.
Varoitus
Jos käytetään tulostusmateriaalia, joka ei täytä näitä vaatimuksia,
tuloksena voi olla ongelmia, jotka edellyttävät laitteen korjaamista.
Samsung-takuu tai -huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia.
4.1
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Tulostusmateriaalin tekniset tiedot
Tyyppia
Tavallinen paperi
Kirjekuori
Koko
Mitat
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Statement
140 x 216 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 x 191 mm
No. 10
105 x 241 mm
DL
110 x 220 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
No. 9
98 x 225 mm
6 3/4
92 x 165 mm
Paino
• 60–90 g/m2 kasetissa 1
• 60–105 g/m2 käsisyöttöä
varten kasetissa 1
• 150 arkkia 75 g/m2 paperia
kasetissa 1
• 1 arkki käsisyöttöä varten
kasetissa 1
• 250 arkkia painoltaan
75 g/m2 olevaa paperia
lisäkasetissa
75–90 g/m2
1 arkki käsisyöttöä varten
kasetissa 1
1 arkki käsisyöttöä varten
kasetissa 1
Paksu
Katso tavallista paperia käsittelevää osaa
90–105 g/m2
Ohut
Katso tavallista paperia käsittelevää osaa
60–70 g/m2
Tarratc
Letter, A4
Katso tavallista paperia käsittelevää
osaa
120–150 g/m2
Kalvod
Letter, A4
Katso tavallista paperia käsittelevää
osaa
138–146 g/m2
Kartonki
Postikortti
101,6 x 152,4 mm
105–163 g/m2
Vähimmäiskoko (mukautettu)
76 x 127 mm
60–163 g/m2
Enimmäiskoko (mukautettu)
216 x 356 mm
a. Tulostin tukee laajaa valikoimaa tulostusmateriaalikokoja.
b. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.
c. Tiheys: 100–250 (sheffield)
d. Suositeltu materiaali: 3M:n kalvot värilasertulostimelle, esimerkiksi PP2500.
4.2
Kapasiteettib
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Erikoistulostusmateriaaleihin liittyviä ohjeita
Tulostusmateriaalityyppi
Kirjekuoret
Tulostusmateriaalityyppi
Ohjeita
Ohjeita
Tarrat
• Käytä vain laserlaitteille suositeltuja tarroja, jotta
laite ei vahingoittuisi.
• Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
- Liimat: Liimamateriaalin on kestettävä laitteen
kiinnityslämpö. Tarkista laitteesi teknisistä
tiedoista kiinnitysyksikön lämpötila, katso
sivua 10.1.
- Rakenne: Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole
näkyvillä paljasta taustapaperia tarrojen
lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta, joissa
tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa
vakavia paperitukoksia.
- Käpristyminen: Ennen tulostusta tarrojen on
oltava vaakatasossa niin, että käpristymistä ei
ole mihinkään suuntaan yli 13 mm.
- Kunto: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä,
kuplia tai muita irtoamisen merkkejä.
• Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta
liimamateriaalia. Paljaat alueet voivat saada
tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä
voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali
saattaa myös vahingoittaa laitteen osia.
• Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin
kuin kerran. Liimamateriaalin tausta-arkki kestää
vain yhden syöttökerran.
• Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan taustaarkista tai jotka ovat käpristyneet, kuprulla tai
vahingoittuneet jollakin tavalla.
Kortit tai
mukautetut
materiaalikoot
• Älä tulosta tulostusmateriaalille, jonka leveys on
alle 98 mm tai pituus alle 148 mm.
• Määritä sovelluksessa reunukset vähintään
6,4 mm:n päähän materiaalin reunoista.
Esipainettu
paperi
• Kirjelomakkeet on tulostettava lämmönkestävällä
musteella, joka ei sula, haihdu tai vapauta
vaarallisia kaasuja, kun tulostimen kiinnitysyksikkö
lämmittää sitä 0,1 sekunnin ajan. Tarkista laitteesi
teknisistä tiedoista kiinnitysyksikön lämpötila,
katso sivua 10.1.
• Kirjelomakkeiden musteen on oltava syttymätöntä,
ja se ei saa vahingoittaa tulostimen rullia.
• Lomakkeet ja kirjelomakkeet on suljettava
varastoinnin ajaksi kosteuden kestävään
pakkaukseen muutosten estämiseksi.
• Ennen kuin lisäät esipainettua materiaalia, kuten
lomakkeita ja kirjelomakkeita, varmista, että
paperin muste on kuivaa. Märkä muste saattaa
lähteä esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä,
jolloin tulostuslaatu heikkenee.
• Kirjekuorten tulostuksen onnistuminen riippuu
kirjekuorten laadusta. Kirjekuoria valittaessa tulee
kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:
- Paino: Kirjekuoripaperi ei saa painaa yli 90 g/m2,
muutoin voi syntyä tukoksia.
- Rakenne: Ennen tulostusta kirjekuorten tulisi
olla vaakatasossa niin, että käpristymistä on alle
6 mm, eivätkä kirjekuoret saa sisältää ilmaa.
- Kunto: Kirjekuoret eivät saa olla rypistyneitä,
kolhiintuneita tai muutoin vahingoittuneita.
- Lämpötila: Käytä kirjekuoria, jotka ovat
yhteensopivia laitteen käyttölämpötilan ja
-paineen kanssa.
• Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja
taitteet ovat terävät.
• Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
• Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia,
ikkunoita, päällystettyjä osia, tarroja tai muuta
synteettistä materiaalia.
• Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia
kirjekuoria.
• Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma
ulottuu kirjekuoren kulmiin asti.
Hyväksyttävä
Ei hyväksyttävä
• Jos kirjekuoressa on irti repäistävällä nauhalla
suojattu liimapinta tai useampi kuin yksi läppä,
kirjekuoren liiman on kestettävä laitteen
kiinnityslämpöä 0,1 sekunnin ajan. Tarkista
laitteesi teknisistä tiedoista kiinnitysyksikön
lämpötila, katso sivua 10.1. Lisäläpät ja -nauhat
saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai
paperitukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa
kiinnitysyksikköä.
• Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset
vähintään 15 mm:n päähän kirjekuoren reunoista.
• Vältä tulostusta alueelle, jossa kirjekuoren saumat
kohtaavat.
4.3
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Tulostuspaikan varmistus
2
Avaa paperikansi ja suurenna kasettia säätämällä paperileveyden
ohjainta.
3
Taivuta paperiarkkeja edestakaisin, jolloin sivut eroavat toisistaan, ja
heiluta arkkeja samalla kun pidät kiinni yhdestä reunasta. Tasaa
pinon reunat naputtamalla pinoa tasaiseen pintaan.
4
Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin.
Laitteessa on tulostuslokero, johon paperit tulevat etupuoli alaspäin
oikeassa järjestyksessä.
Huomautus
• Jos tulostat useita sivuja peräkkäin, tulostuslokeron pinta
saattaa kuumentua. Älä kosketa pintaa, äläkä varsinkaan
päästä lapsia koskemaan siihen.
• Tulostuslokeroon mahtuu enintään 100 arkkia paperia. Poista
sivut tulostuksen jälkeen, jotta tulostuslokero ei täyty liikaa.
Paperin lisääminen
Paperikasettiin
Lataa tulostustöissä useimmin käytettävä tulostusmateriaali
paperikasettiin 1. Kasettiin 1 mahtuu enintään 150 arkkia 75 g/m2
painoista tavallista paperia.
Älä aseta paperikasettiin liikaa arkkeja. Tarkista, että pinon kaikki
kulmat ovat tasaisesti kasetissa ja ohjainten alapuolella alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla. Jos paperiin ladataan liikaa paperia,
saattaa seurata paperitukos.
Voit ostaa lisäkasetin ja liittää sen vakiokasetin alle. Tähänkin kasettiin
voidaan lisätä 250 arkkia paperia. (Katso ”Lisävarusteet” sivulla 8.1.)
Paperin lisääminen kasettiin 1 tai lisäkasettiin
1
Vedä kasetti pois laitteesta.
4.4
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
5
6
7
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se kevyesti paperipinoa
vasten.
Paperikasetin paperin koon muuttaminen
Kasetin paperikoko on esiasetettu Letter- tai A4-kooksi käyttömaan
mukaan. Jos haluat muuttaa kooksi A4- tai Letter-koon, sinun on
säädettävä vipua ja paperileveyden ohjainta koon mukaisesti.
1
Vedä kasetti pois laitteesta. Avaa paperikasetin kansi ja poista
tarvittaessa paperiarkit kasetista.
2
Jos haluat muuttaa kooksi Letter-koon, pidä kiinni kasetin
takaosassa olevasta vivusta ja käännä vipua myötäpäivään.
3
Purista paperileveyden ohjainta ja liu'uta se vivun reunaan.
Sulje paperikasetin kansi.
Liu'uta kasetti takaisin laitteen sisään, kunnes se naksahtaa.
Huomautus
Huomautus
Ladattuasi paperin laitteeseen määritä paperin tyyppi, koko
ja syöttölähde. Katso Ohjelmisto.
Jos haluat muuttaa kooksi A4-koon, siirrä ensin paperileveyden
ohjainta vasemmalle ja käännä vipua vastapäivään. Jos käännät
vipua väkisin, kasetti voi vioittua.
4.5
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Jos haluat käyttää jotakin muuta kokoa, sinun on säädettävä
paperipituuden ohjainta koon mukaisesti.
1
4
Vedä kasetti pois laitteesta. Avaa paperikasetin kansi ja poista
tarvittaessa paperiarkit kasetista.
Liu’uta paperipituuden ohjain kevyesti paperipinoa vasten. Purista
paperileveyden ohjainta ja siirrä se paperipinon reunaa vasten niin,
etteivät arkit taivu.
Jos paperin koko on Letter-kokoa pienempi, palauta paperinohjaimet
alkuperäisiin paikkoihinsa ja säädä paperipituuden ja paperileveyden
ohjaimia.
2
Paina kasetin päällä olevaa ohjainlukkoa, vapauta se ja vedä kasetti
ulos käsin.
Jos tulostettavan paperin pituus on alle 222 mm, paina kasetin
ohjaimen lukitusta ja avaa se. Työnnä kasetti sitten sisään
manuaalisesti. Säädä paperipituuden ja paperileveyden ohjaimia.
3
Lisää paperia kasettiin.
Huomautus
• Älä työnnä paperileveyden ohjaimia niin pitkälle, että paperi
taipuu.
• Jos paperileveyden ohjaimia ei säädetä, tulostimessa saattaa
esiintyä paperitukoksia.
4.6
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
5
Sulje paperikasetin kansi.
Käsisyöttötilan käyttäminen
Jos valitset Lähde-asetukseksi käsisyötön, voit lisätä paperia käsin
laitteeseen. Paperin manuaalisesta lisäämisestä voi olla hyötyä silloin,
kun haluat tarkistaa tulostuslaadun jokaisen sivun tulostamisen jälkeen.
Jos kasetista syöttyvä paperi aiheuttaa tukoksen, lisää kasettiin yksi
paperiarkki kerrallaan.
6
1
Lisää tulostusmateriaali kasettiin niin, että tulostuspuoli on
ylöspäin.
2
Säädä paperinohjain tulostusmateriaalia vasten niin, ettei paperi
väänny.
3
Kun tulostat asiakirjaa, sinun on valittava käsisyöttö
sovellusohjelman Lähde-kohdassa ja valittava sen jälkeen oikea
paperikoko ja -tyyppi. Katso Ohjelmisto.
4
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
Liu'uta kasetti takaisin laitteen sisään, kunnes se naksahtaa.
Huomautus
Jos säädit kasettia käyttämään alle 222 mm:n pituista paperia, et
ehkä näe kasettia laitteen ulkopuolelta. Varmista, että kasetti on
asennettuna.
Huomautus
Jos et paina painiketta tauon jälkeen, paperinsyöttö
laitteeseen alkaa automaattisesti.
4.7
5
Tulostaminen alkaa.
6
Jos tulostat useita sivuja, lisää seuraava arkki ensimmäisen sivun
tulostuttua ja paina Lopeta-näppäintä.
7
Toista tämä jokaiselle tulostettavalle sivulle.
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Tarratulostus
Tulostaminen erikoismateriaaleille
• Käytä vain laitteeseen suositeltuja tarroja.
• Tarkasta, että arkin tarrapuoli kestää 180 asteen polttolämpötilan
0,1 sekunnin ajan.
Kirjekuorten tulostaminen
• Käytä vain laitetta varten suositeltuja kirjekuoria. Varmista ennen
kirjekuorien lisäämistä kasettiin, että ne ovat vahingoittumattomia ja
irti toisistaan.
• Älä tulosta kirjekuorille, joissa on postimerkki.
• Varmista, että tarrojen välissä ei ole liimaa. Paljaat alueet voivat saada
tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa
paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös vahingoittaa
laitteen osia.
• Älä koskaan käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita,
päällystettyjä osia tai tarroja.
• Älä tulosta samalle tarra-arkille useita kertoja. Älä myöskään tulosta
vajaalle tarra-arkille.
Voit tulostaa kirjekuorelle seuraavasti:
• Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamassa tausta-arkista tai jotka ovat
käpristyneet tai vahingoittuneet millä tahansa tavalla.
1
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se ulos täyteen pituuteensa.
2
Aseta kirjekuori paperikasettiin läppäpuoli alaspäin. Kirjekuori
menee laitteeseen postimerkkipuoli edellä.
• Estä tarroja tarttumasta toisiinsa estämällä tarra-arkkeja pinoutumasta
päällekkäin, kun ne tulostetaan.
Voit tulostaa tarra-arkille seuraavasti:
3
Liu’uta paperipituuden ohjain kevyesti paperipinoa vasten.
1
4
Liu’uta paperileveyden ohjainta kirjekuoren reunaa vasten niin, ettei
kirjekuori taivu.
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se ulos täyteen
pituuteensa.
2
Lisää tarra-arkki paperikasettiin tulostettava puoli ylöspäin ja
lyhyt yläreuna edellä. Säädä ohjaimet niin, että ne vastaavat tarraarkin pituutta ja leveyttä.
Jos tulostat 20 kirjekuorta peräkkäin, yläkannen pinta voi
kuumentua. Ole varovainen.
3
Aseta tulostaessa paperilähteeksi käsisyöttö ja paperin tyypiksi
kirjekuori. Valitse sitten sopiva koko sovellusohjelmassa. Katso
Ohjelmisto.
Aseta tulostaessa paperilähteeksi käsisyöttö ja paperin tyypiksi
tarrat. Valitse sitten sopiva koko sovellusohjelmassa. Katso
Ohjelmisto.
4
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
Varoitus
5
6
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
4.8
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Kalvotulostus
Tulostus esipainetulle paperille
• Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun olet ottanut ne laitteesta.
• Esipainetulla paperilla on jotakin painettua tekstiä tai kuvaa, ennen
kuin se laitetaan laitteen läpi (esim. paperi, jonka yläosassa on
esipainettu logo).
• Älä jätä kalvoja paperikasettiin pitkiksi ajoiksi. Niihin kertyvä pöly ja
lika saattavat aiheuttaa epätasaisen tulostusjäljen.
• Kirjelomakkeille on tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka
ei sula, höyryynny tai päästä vaarallisia hiukkasia, kun musteeseen
kohdistetaan laitteen 180 asteen polttolämpötila 0,1 sekunnin ajan.
• Käsittele niitä ja päällystettyjä papereita varoen, jotta niihin ei jää
sormenjälkiä.
• Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi aikaa auringonvaloon, sillä ne
saattavat haalistua.
• Kirjelomakemusteen pitää olla syttymätöntä. Se ei saa vahingoittaa
laitteen ohjaimia.
Varoitus
• Lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä käärittynä kosteutta
estävään pakkaukseen, jotta varastoinnin aikana ei tapahdu muutoksia.
Paperitaustaisten kalvojen, kuten Xerox 3R91334:n, käyttämistä
ei suositella. Ne saattavat aiheuttaa tukoksen tai naarmuuntua.
• Ennen kuin lisäät esipainettua materiaalia, kuten lomakkeita ja
kirjelomakkeita, varmista, että paperin muste on kuivaa. Märkä muste
saattaa lähteä esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä, jolloin
tulostuslaatu heikkenee.
Voit tulostaa kalvolle seuraavasti:
1
2
3
4
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se ulos täyteen
pituuteensa.
Voit tulostaa esipainetulle paperille seuraavasti:
Lisää kalvoarkki paperikasettiin tulostettava puoli ylöspäin ja
lyhyt yläreuna edellä. Säädä ohjaimet niin, että ne vastaavat
kalvon pituutta ja leveyttä.
Aseta tulostaessa paperilähteeksi käsisyöttö ja paperin tyypiksi
kalvo. Valitse sitten sopiva koko sovellusohjelmassa. Katso
Ohjelmisto.
1
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se ulos täyteen pituuteensa.
2
Lisää kirjelomake kasettiin tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna
sekä lyhyt reuna edellä. Säädä ohjaimet paperipinon reunaan.
3
Aseta tulostaessa paperilähteeksi käsisyöttö ja paperin tyypiksi
esipainettu. Valitse sitten sopiva koko sovellusohjelmassa. Katso
Ohjelmisto.
4
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
4.9
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
Tulostus korteille tai mukautettuihin
materiaalikokoihin
Paperikoon ja -tyypin asettaminen
Muuttamasi asetukset ovat voimassa vain nykyisen sovelluksen
käyttämisen aikana. Voit tehdä muutoksista pysyviä tekemällä muutokset
laitteet-kansiossa.
• Laitteella voi tulostaa postikortteja, 76 mm / 127 mm kortteja ja muita
mukautetun kokoisia materiaaleja. Vähimmäiskoko on 76 mm / 127 mm
ja enimmäiskoko on 216 mm / 356 mm.
• Aseta aina lyhyt reuna ensin paperikasettiin. Jos haluat tulostaa
vaakasuunnassa, tee tämä valinta sovelluksessa. Näiden materiaalien
syöttäminen pitkä sivu edellä voi aiheuttaa paperitukoksen.
Huomautus
Seuraavat vaiheet koskevat Windows XP -käyttöjärjestelmää.
Jos käytät eri Windows-käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja sen
käyttöoppaasta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
• Älä tulosta materiaaleille, joiden leveys alittaa 76 mm tai korkeus
127 mm.
• Määritä sovelluksessa reunukset vähintään 4 mm:n päähän materiaalin
reunoista.
1
Napsauta tietokoneen Käynnistä-painiketta.
2
Valitse Tulostimet ja muut laitteet.
Voit tulostaa korteille seuraavasti:
3
Valitse Tulostimet ja faksit.
1
Purista paperipituuden ohjainta ja liu’uta se ulos täyteen pituuteensa.
4
2
Lisää tulostusmateriaali paperikasettiin tulostettava puoli ylöspäin
ja lyhyt reuna edellä. Säädä ohjaimet niin, että ne vastaavat
materiaalin pituutta ja leveyttä.
Napsauta tulostinohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Tulostusmääritykset.
5
Napsauta Paperi-välilehteä ja muuta asetukset valitsemalla
Paperiasetukset.
6
Napsauta OK.
Huomautus
Jos et paina painiketta tauon jälkeen, paperinsyöttö
laitteeseen alkaa automaattisesti.
3
Aseta tulostaessa paperilähteeksi käsisyöttö ja valitse sitten sopiva
koko ja tyyppi sovellusohjelmassa. Katso Ohjelmisto.
Jos tulostusmateriaalin kokoa ei ole mainittu paperi-välilehden kokoruudussa, valitse mukautettu-painike ja aseta koko manuaalisesti.
4
Aloita paperin syöttö painamalla laitteen Lopeta-painiketta.
4.10
<Tulostusmateriaalin valinta ja lisääminen>
5 Perustulostus
Tässä luvussa kuvataan tavalliset tulostustehtävät.
•
Asiakirjan tulostaminen
•
Tulostustyön peruuttaminen
Asiakirjan tulostaminen
Laitteella voidaan tulostaa erilaisista Windows-, Macintosh- tai Linuxsovelluksista. Tarkat asiakirjan tulostamisen vaiheet saattavat vaihdella
käytettävän sovelluksen mukaan.
1
Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2
Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Tulosta-ikkuna tulee esiin.
Ikkunan ulkoasu saattaa hieman vaihdella sovelluksen mukaan.
3
Valitse tulostinohjaimesi avattavasta Valitse tulostin-luettelosta.
4
Aloita tulostustyö valitsemalla OK tai Tulosta Tulosta-ikkunassa.
Lisätietoja tulostuksesta on Ohjelmisto-osassa.
Tulostustyön peruuttaminen
Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, kuten
Windowsin tulostinryhmässä, poista tulostustyö seuraavasti:
1
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2
Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, valitse Asetukset ja
sitten Tulostimet.
Windows XP/2003: valitse Tulostimet ja faksit.
Jos käytössä on Windows Vista, valitse Ohjauspaneeli > Laitteisto
ja äänet > Tulostimet.
3
Kaksoisnapsauta Samsung CLP-350 Series-kuvaketta.
(Tai Samsung CLP-350 Series PS)
4
Valitse Asiakirja-valikosta Peruuta.
Huomautus
Voit avata tämän valintaikkunan myös kaksoisnapsauttamalla
tulostinkuvaketta Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa.
Voit peruuttaa nykyisen työn myös painamalla ohjauspaneelin
Lopeta-painiketta.
5.1
<Perustulostus>
6 Ylläpito
Laitteen puhdistaminen
Paperi-, väri- tai pölyhiukkasia voi kertyä laitteen sisään tulostustöiden
aikana. Ajan kuluessa ne saattavat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia,
kuten väriainepisteitä tai tahroja. Laitteessa on puhdistustila. Sen aikana
mainittuja ongelmia voi korjata ja estää.
Tässä luvussa on tietoja laitteen ja tulostuskasetin ylläpidosta.
Tämän luvun aiheita:
•
Laitteen kokoonpanoraportin tulostaminen
•
Laitteen puhdistaminen
•
Väriainekasetin ylläpito
•
Väriaineen jakaminen tasaisesti
•
Tulostuskasetin vaihtaminen
•
Kuvayksikön vaihtaminen
•
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen
•
Varaosat
•
Laitteen hallinta Web-sivustosta
Ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista laitteen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Voit
kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei laitteen päälle tai
sisään tipu vettä.
Varoitus
Laitteen kotelon puhdistaminen aineilla, jotka sisältävät
runsaasti alkoholia, liuottimia tai muita voimakkaita aineita, voi
muuttaa kotelon väriä tai sen muotoa.
Sisäpuolen puhdistaminen
Laitteen kokoonpanoraportin tulostaminen
1
Katkaise laitteen virta ja irrota sen virtajohto. Odota muutama
minuutti, että laite jäähtyy.
2
Avaa etukansi.
3
Vedä kuvayksikkö ulos laitteesta kuvayksikön alareunassa olevan
kahvan avulla.
Voit tulostaa laitteen tiedot ja työraportin.
Laitteen ohjauspaneelilla voi tulostaa kokoonpanoraportin. Voit
tarkastella asetussivulla nykyisiä asetuksia, ja voit käyttää sitä apuna
vianmäärityksessä.
Voit tulostaa asetussivun seuraavasti:
Paina ohjauspaneelin Lopeta-painiketta noin viisi sekuntia Valmistilassa.
Määrityssivu tulostuu.
6.1
<Ylläpito>
4
Vedä kuvayksikön yläreunassa oleva kahva ylös ja vedä
kuvayksikkö sen avulla kokonaan ulos laitteesta.
6
Vedä kuvayksikkö suunnilleen puoliksi ulos ja työnnä sitä, kunnes
kuulet naksahduksen. Toista tämä kaksi tai kolme kertaa.
7
Työnnä kuvayksikköä laitteeseen, kunnes kuulet naksahduksen.
8
Sulje etukansi tiukasti.
Varoitus
• Älä kosketa kuvayksikön vihreää pintaa käsillä tai millään
muulla materiaalilla. Vältä tämän alueen koskettamista ja
käytä sen sijaan yksikössä olevaa kahvaa.
• Varo naarmuttamasta kuvayksikön pintaa.
• Älä altista kuvayksikköä valolle pidemmäksi aikaa kuin
muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa
sitä. Suojaa se tarvittaessa paperiarkilla peittämällä.
5
Vilkaise laitteen sisään. Poista pöly, paperihiukkaset ja vuotanut
väriaine pehmeällä, kostealla ja nukkaamattomalla liinalla.
Huomautus
Anna laitteen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen.
Varoitus
Varoitus
Jos väri on tahrannut laitetta tai sen ympäristöä, suosittelemme,
että laite puhdistetaan kostutetulla pyyhkeellä tai kankaalla.
Imuria käytettäessä väriainetta lentää ilmaan, mikä voi olla
haitallista puhdistajalle.
Jos etukansi ei ole kunnolla kiinni, laite ei toimi. Varmista, että
tulostuskasetit on asennettu oikein. Jos yksikin tulostuskasetti
on asennettu väärin, etukansi ei mene kiinni.
6.2
<Ylläpito>
9
Kiinnitä virtajohto ja käynnistä laite.
Jaa väriaine kasetissa tasaisesti:
Varoitus
1
Avaa etukansi.
2
Pidä kiinni tulostuskasetin kahvasta, pyöritä sitä vastapäivään ja
vedä kasetti ulos laitteesta.
3
Pidä tulostuskasetista kiinni ja jaa väriaine uudelleen ravistamalla
tulostuskasettia kunnolla puolelta toiselle.
Jos kuulet rasahtavan
äänen, asenna
kuvayksikkö uudelleen.
Kuvayksikköä ei ole
asennettu oikein.
Väriainekasetin ylläpito
Tulostuskasetin säilyttäminen
Saat väriainekaseteista parhaat tulokset, kun muistat seuraavat ohjeet:
• Älä poista tulostuskasettia pakkauksestaan, ennen kuin vasta juuri
ennen käyttöä.
• Älä täytä tulostuskasettia uudelleen. Tulostimen takuu ei korvaa
vahinkoa, joka aiheutuu uudelleentäytetystä väriainekasetista.
• Säilytä tulostuskasetteja laitteen läheisyydessä.
• Älä altista tulostuskasetteja valolle pidemmäksi aikaa kuin
muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa niitä.
Tulostuskasetin odotettu käyttöikä
Tulostuskasetin käyttöikä on riippuvainen siitä, paljonko väriainetta
tulostustyöt tarvitsevat. Tulostettaessa tekstiä 5% peitolla tulostuskasetit
kestävät 4 000 sivua mustavalkoisessa tulostuksessa ja 2 000 sivua
väritulostuksessa. Toisaalta tulostimen mukana toimitetut tulostuskasetit
riittävät 3 000 sivuun mustavalkoisessa tulostuksessa ja 1 500 sivuun
väritulostuksessa.
Väriaineen jakaminen tasaisesti
Kun tulostuskasetissa on vähän väriainetta, tulosteessa voi näkyä
haalistuneita tai vaaleita alueita. Värikuvat voivat myös tulostua väärillä
väreillä, mikä johtuu siitä, että väriaineet sekoittuvat väärin yhden
tulostuskasetin ollessa tyhjentymässä. Tietokoneen näytölle tulee Smart
Panel -ohjelman ikkuna, joka kertoo, missä väriainekasetissa on vain
vähän väriainetta jäljellä. Kun ohjauspaneelin värimerkkivalo vilkkuu,
tulostuskasetti on tyhjentymässä. Värimerkkivalo esittää kutakin
tulostuskasettia sen omalla värillä.
Laite voi jatkaa tulostamista käyttäen nykyistä väriainekasettia, kunnes
tietokoneen näyttöön tulee Smart Panel -ohjelman ikkuna, joka kertoo,
että kasetti on vaihdettava.
Saatat pystyä parantamaan tulostuslaatua väliaikaisesti jakamalla
väriaineen kasetissa tasaisesti.
6.3
<Ylläpito>
4
Tartu tulostuskasettiin ja sovita se laitteen sisällä olevaan
kasettipaikkaan. Työnnä tulostuskasetti paikkaansa, kunnes se
naksahtaa kiinni. Pyöritä sitten tulostuskasettia myötäpäivään.
1
Sammuta laite ja odota muutama minuutti, kunnes laite on
jäähtynyt.
2
Avaa etukansi.
3
Pidä kiinni tulostuskasetin kahvasta, pyöritä sitä vastapäivään ja
vedä kasetti ulos laitteesta.
4
Ota tulostuskasetti pakkauksesta.
5
Pidellessäsi tulostuskasettia jaa väriaine uudelleen ravistamalla
tulostuskasettia kunnolla puolelta toiselle.
Huomautus
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla
kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi
saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.
5
Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
Tulostuskasetin vaihtaminen
Laite käyttää neljää väriä ja laitteessa on oma tulostuskasettinsa jokaiselle
värille: keltaiselle (Y), magentalle (M), syaanille (C) ja mustalle (K).
Kun ohjauspaneelissa palaa jokin merkkivalo, joka esittää värin mukaan
kutakin tulostuskasettia, ja Tila-merkkivalo palaa punaisena, laitteen
kasetti on täysin tyhjä. Laite lopettaa tulostamisen.
Lisäksi tietokoneen näyttöön tulee Smart Panel -ohjelman ikkuna, joka
kertoo, että kasetti on vaihdettava.
Tässä vaiheessa tulostuskasetti on vaihdettava. Tarkista laitteesi
tulostuskasetin tyyppi. (Katso ”Tarvikkeet” sivulla 8.1.)
Huomautus
Tulostuslaatu voi huonontua, jos asennetaan uudelleen täytetty
tulostuskasetti. Sen ominaisuudet voivat erota merkittävästi
aidosta tulostuskasetista.
6.4
<Ylläpito>
6
Huomautus
Poista kasetin suljin.
• Kukin merkkivalo vilkkuu punaisena toistetussa
järjestyksessä. Odota noin 1,5 minuuttia, että laite tulee
käyttövalmiiksi.
• Tulostettaessa 5% peitolla tulostuskasetin käyttöikä voi olla
noin 4 000 sivua mustavalkoisessa ja 2 000 sivua värillisessä
tulostuksessa. Toisaalta tulostimen mukana toimitetut
tulostuskasetit riittävät 3 000 sivuun mustavalkoisessa
tulostuksessa ja 1 500 sivuun väritulostuksessa.
Huomautus
Kuvayksikön vaihtaminen
Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla
kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi
saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.
7
Kuvayksikön käyttöikä on noin 20 000 sivua mustalla tulostettaessa tai
46 000 sivua kuvia tulostettaessa. Kun kuvayksikön käyttöikä on
umpeutunut, tietokoneen näytölle tulee Smart Panel -ohjelman ikkuna,
joka kertoo, että kuvayksikkö on vaihdettava. Muuten laite lakkaa
tulostamasta.
Tartu tulostuskasettiin ja sovita se laitteen sisällä olevaan
kasettipaikkaan. Työnnä tulostuskasetti paikkaansa, kunnes se
naksahtaa kiinni. Pyöritä sitten tulostuskasettia myötäpäivään.
Voit vaihtaa kuvayksikön seuraavasti:
8
1
Sammuta laite ja odota muutama minuutti, kunnes laite on
jäähtynyt.
2
Avaa etukansi.
3
Vedä kukin tulostuskasetti ulos kääntämällä sitä vastapäivään.
Poista jätevärisäiliö laitteesta.
Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni, ja kytke sitten
virta laitteeseen.
Varoitus
Jos etukansi ei ole kunnolla kiinni, laite ei toimi. Varmista, että
tulostuskasetit on asennettu oikein. Jos yksikin tulostuskasetti
on asennettu väärin, etukansi ei mene kiinni.
6.5
<Ylläpito>
4
5
6
Vedä kuvayksikkö ulos laitteesta kuvayksikön alareunassa olevan
kahvan avulla.
Varoitus
• Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
kuvayksikköpakkauksen avaamiseen. Se saattaa
vahingoittaa kuvayksikön pintaa.
• Varo naarmuttamasta kuvayksikön pintaa.
• Älä altista kuvayksikköä valolle pidemmäksi aikaa kuin
muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa
sitä. Suojaa se tarvittaessa paperiarkilla peittämällä.
7
Pidä kiinni uuden kuvayksikön kahvoista ja työnnä kuvayksikköä
laitteeseen, kunnes kuuluu naksahdus.
8
Poista neljä tilapäissuljinta kuvayksikön tulostuskasettipaikoista.
Poistaessasi tilapäissuljinta kasetista nosta kahvaa ylös ja vedä
suljin ulos.
Vedä kuvayksikön yläreunassa oleva kahva ylös ja vedä
kuvayksikkö sen avulla kokonaan ulos laitteesta.
Ota uusi kuvayksikkö pakkauksesta. Poista kuvayksikön
molemmissa kyljissä olevat suojat ja sen pintaa suojaava paperi.
Varoitus
Ei kannata käyttää liikaa voimaa tilapäissuljinten poistossa. Se
voi aiheuttaa vahinkoa.
9
6.6
Työnnä tulostuskasetit ja jätevärisäiliö takaisin vastaaviin
paikkoihinsa, kunnes ne naksahtavat kiinni. Käännä myös
tulostuskasettia myötäpäivään.
<Ylläpito>
10 Sulje etukansi tiukasti.
3
Vedä hukkaväriainesäiliö sen kahvan avulla ulos laitteesta.
Varoitus
Jos etukansi ei ole kunnolla kiinni, laite ei toimi. Varmista, että
tulostuskasetit on asennettu oikein. Jos yksikin tulostuskasetti
on asennettu väärin, etukansi ei mene kiinni.
11 Käynnistä laite.
Varoitus
Jos kuulet rasahtavan
äänen, asenna
kuvayksikkö uudelleen.
Kuvayksikköä ei ole
asennettu oikein.
Huomautus
Varmista, että asetat hukkaväriainesäiliön tasaiselle pinnalle
niin, että väriainetta ei valu ulos.
4
Huomautus
Kukin merkkivalo vilkkuu punaisena toistetussa järjestyksessä.
Odota noin 1,5 minuuttia, että laite tulee käyttövalmiiksi.
Poista hukkaväriainesäiliön tulppa säiliöstä seuraavan kuvan
mukaisesti ja sulje säiliön aukko sen avulla.
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen
Hukkaväriainesäiliön käyttöikä on noin 1 250 täysiväristä sivua viiden
prosentin kuvapeitolla tai 5 000 kuvia sisältävää mustaa sivua. Kun
hukkaväriainesäiliön käyttöikä on umpeutunut, tietokoneen näytölle tulee
Smart Panel -ohjelman ikkuna, joka kertoo, että hukkaväriainesäiliö on
vaihdettava. Muuten laite lakkaa tulostamasta.
Voit vaihtaa hukkaväriainesäiliön seuraavasti:
1
Sammuta laite ja odota muutama minuutti, kunnes laite on jäähtynyt.
2
Avaa etukansi.
Varoitus
Älä kallista säiliötä tai käännä sitä ympäri.
6.7
5
Ota uusi hukkaväriainesäiliö pakkauksesta.
6
Aseta uusi säiliö paikalleen ja työnnä sitä sitten varmistaaksesi, että
se on tiukasti paikallaan.
<Ylläpito>
7
Sulje etukansi tiukasti.
Laitteen hallinta Web-sivustosta
Jos laite on liitetty verkkoon ja TCP/IP-verkkoparametrit on asetettu
oikein, voit hallita laitetta Samsung in sisäisen SyncThru™ Web Service
-verkkopalvelimen kautta. SyncThru™ Web Service -verkkopalvelimella
voit:
• Tarkastella laitteen laitetietoja ja tarkistaa sen nykyisen tilan.
• Muuttaa TCP/IP-parametreja ja asettaa muita verkkoparametreja.
• Muuttaa tulostimen ominaisuuksia.
• Asettaa laitteen lähettämään sähköposti-ilmoituksia tilastaan ja
päivittää laitteen tilan.
• Saada tukea laitteen käytössä.
8
Varoitus
SyncThru™ Web Service -verkkopalvelimen avaaminen:
Jos etukansi ei ole kunnolla kiinni, laite ei toimi. Varmista, että
tulostuskasetit on asennettu oikein. Jos yksikin tulostuskasetti
on asennettu väärin, etukansi ei mene kiinni.
1
Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, Windowsista.
2
Kirjoita laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja
paina Enter-näppäintä tai napsauta Siirry.
Käynnistä laite.
Laitteen sisäinen Web-sivu avautuu.
Varaosat
Jotta voit välttää kuluneista osista aiheutuvan tulostuslaadun
heikkenemisen ja paperinsyöttöongelmat sekä pitää laitteen parhaassa
mahdollisessa toimintakunnossa, seuraavat osat on vaihdettava tietyn
sivumäärän tulostamisen jälkeen tai sitten, kun kunkin osan käyttöikä on
kulunut.
Kohteet
Riittävyys (keskimäärin)
Paperinpoimintarulla
Noin 50 000 sivua
Kiinnitysyksikkö
Noin 80 000 mustaa sivua tai
40 000 värisivua
Siirtorulla
Noin 100 000 sivua
Siirtohihna (ITB)
Noin 100 000 kuvaa
Suosittelemme, että tämän ylläpidon suorittaa valtuutettu huoltoliike,
jälleenmyyjä tai myyjä, jolta ostit laitteen. Takuu ei kata huollettavien
osien vaihtamista niiden käyttöiän päätyttyä.
6.8
<Ylläpito>
7 Vianmääritys
Paperitukosten selvittäminen
Huomautus
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä kohdatessasi
ongelman.
Kun poistat tulostimeen jumittunutta paperia, vedä paperia
mahdollisuuksien mukaan aina siihen suuntaan, johon se
normaalisti liikkuu, jotta sisäiset osat eivät vioitu. Vedä paperia
aina lujasti ja tasaisesti. Älä nyi sitä. Jos paperi repeytyy,
varmista, että poistat kaikki paperinpalat tulostimesta, tai
muuten tukos ilmenee uudelleen.
Tämän luvun aiheita: Laitteen asetus
•
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
•
Paperitukosten selvittäminen
•
Muiden ongelmien ratkaiseminen
Jos tulostimeen tulee paperitukos, ohjauspaneelin Tila-merkkivalo palaa
punaisena. Etsi ja poista jumittunut paperi.
Jotta voisit jatkaa tulostamista paperitukosten poistamisen jälkeen, sinun
on avattava ja suljettava etu- tai takakansi.
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat materiaalityypit.
Kun paperitukos ilmenee, noudata sivulla 7.1 olevia ohjeita.
Kasetti 1
• Noudata sivulla 4.4 annettuja ohjeita. Varmista, että säädettävät
ohjaimet on asetettu oikein.
1
Vedä paperikasetti pois tulostimesta ja poista jumittunut paperi.
• Älä lisää liikaa paperia paperikasettiin.
• Älä poista paperia kasetista, kun tulostus on kesken.
• Leyhytä papereita sekä ilmaa ja suorista ne ennen niiden lisäämistä.
• Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
• Älä lisää paperikasettiin eri paperityyppejä samanaikaisesti.
• Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia. (Katso ”Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot” sivulla 4.2.)
• Varmista, että tulostusmateriaalin suositeltu puoli on kasetissa
ylöspäin.
Jos et löydä jumittunutta paperia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2
7.1
Avaa takakansi, jotta pääsisit poistamaan jumittuneen paperin.
<Vianmääritys>
3
Poista paperi varovasti vetämällä sitä seuraavan kuvan mukaiseen
suuntaan. Suurin osa jumittuneesta paperista voidaan poistaa tässä
vaiheessa.
5
Jos et löydä jumittunutta paperia tai jos paperia ei ole helppo poistaa,
lopeta vetäminen ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
Varoitus
Älä koske sisäkannen sisäpuolella olevaan kiinnitysyksikköön.
Se on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovammoja!
Kiinnitysyksikön toimintalämpötila on 180 °C. Ole varovainen
poistaessasi paperia tulostimesta.
Huomautus
Jos paperi repeytyy, varmista, että poistat kaikki paperin osat
tulostimesta.
4
Pidä sisäkantta auki ja vedä jumittunut paperi varovasti pois
tulostimesta. Tämän jälkeen sisäkansi sulkeutuu automaattisesti.
Sulje takakansi ja avaa yläkansi.
7.2
6
Sulje yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
7
Jatka tulostusta avaamalla taka- tai etukansi ja sulkemalla se.
<Vianmääritys>
Lisäkasetissa
5
Avaa lisäkasetin tukoskansi.
6
Poista jumittunut paperi vetämällä sitä kuvassa osoitettuun
suuntaan.
7
Sulje tukoskansi. Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
Jos paperi juuttuu lisäkasetissa, poista tukos toimimalla seuraavien
ohjeiden mukaan.
1
2
Vedä lisäkasetti ulos laitteesta.
Poista jumittunut paperi varovasti laitteesta.
3
Työnnä lisäkasettia laitteeseen, kunnes se naksahtaa kiinni.
Tulostaminen jatkuu automaattisesti.
4
Jatka tulostusta avaamalla taka- tai etukansi ja sulkemalla se.
Jos paperi ei liiku, kun vedät sitä, tai jos tällä alueella ei näy paperia,
siirry seuraavaan vaiheeseen.
7.3
<Vianmääritys>
Tulostusongelmat
Muiden ongelmien ratkaiseminen
Kunto
Seuraavassa taulukossa on mahdollisia ongelmatilanteita ja niiden
suositeltuja ratkaisuja. Noudata ehdotettuja ratkaisuja, kunnes ongelma
on korjattu. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei
tulosta.
Paperinsyöttöongelmat
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Paperi juuttuu
tulostuksen
aikana.
Poista paperitukos. (Katso ”Paperitukosten
selvittäminen” sivulla 7.1.)
Paperiarkit
tarttuvat toisiinsa.
• Varmista, että paperikasetissa ei ole liikaa
paperia. Paperikasettiin mahtuu enintään
150 arkkia paperin paksuuden mukaan.
• Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia.
(Katso ”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Poista paperit paperikasetista ja leyhytä niitä
tai ilmaa ne.
• Kosteat olot saattavat saada paperiarkit
tarttumaan toisiinsa.
Useiden
paperiarkkien
syöttö ei onnistu.
• Paperikasetissa saattaa olla erityyppisiä
papereita. Lisää vain yhtä tyyppiä, kokoa ja
painoa olevaa paperia.
• Jos usea arkki on aiheuttanut paperitukoksen,
poista paperitukos. (Katso ”Paperitukosten
selvittäminen” sivulla 7.1.)
Paperin syöttö
laitteeseen ei
onnistu.
• Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi
kasetista ja lisää se uudelleen oikein. Tarkista,
että paperinohjaimet on asetettu oikein.
• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista
ylimääräinen paperi kasetista.
• Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia,
joka täyttää laitteen vaatimukset. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat
esteet.
Paperi juuttuu
kiinni jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Ehdotettuja ratkaisuja
Laitteeseen ei tule
virtaa.
Tarkista virtajohdon
liitännät. Tarkista virtakytkin
ja virtalähde.
Laitetta ei ole valittu
oletustulostimeksi.
Valitse laitteesi Windowsoletustulostimeksi.
Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista
ongelmista:
• Kansi ei ole kiinni. Sulje kansi.
• Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos.
(Katso ”Paperitukosten selvittäminen” sivulla 7.1.)
• Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia. (Katso
”Paperin lisääminen” sivulla 4.4.)
• Tulostuskasettia ei ole asennettu. Asenna
tulostuskasetti.
Jos tapahtuu järjestelmävirhe, ota yhteyttä huoltoon.
• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista
ylimääräinen paperi kasetista. Tarkista, että
paperinohjaimet on asetettu oikein.
• Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä
vain paperia, joka täyttää laitteen
vaatimukset. (Katso ”Tulostusmateriaalin
tekniset tiedot” sivulla 4.2.)
• Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa
etukansi, poista kuvayksikkö ja siivoa roskat.
7.4
<Vianmääritys>
Tietokoneen ja
laitteen välistä
yhteyskaapelia ei ole
kytketty oikein.
Irrota tulostinkaapeli ja liitä
se uudelleen.
Tulostin saattaa olla
käsisyöttötilassa ja
paperi saattaa olla
loppunut.
Tarkista Smart Panel
-ohjelman ikkunan sanoma,
lisää paperia kasettiin ja
paina ohjauspaneelin
Lopeta-painiketta.
Tietokoneen ja
laitteen välinen
yhteyskaapeli on
viallinen.
Jos se on mahdollista, kytke
kaapeli toiseen
tietokoneeseen, joka toimii
oikein, ja tulosta työ sitten.
Voit myös yrittää käyttää eri
tulostinkaapelia.
Porttiasetus on
virheellinen.
Tarkista Windowsin
tulostinasetuksesta, että
tulostustyö on lähetetty
oikeaan porttiin. Jos
tietokoneessa on useampi
kuin yksi portti, varmista,
että laite on kytketty oikeaan
porttiin.
Laite on saatettu
määrittää
virheellisesti.
Tarkista tulostimen
ominaisuuksista, että kaikki
tulostusasetukset on
määritetty oikein.
Kunto
Laite ei
tulosta.
(Jatkuu)
Mahdollinen syy
Ehdotettuja ratkaisuja
Tulostinohjain on
saatettu asentaa
virheellisesti.
Korjaa tulostinohjelmisto.
Katso Ohjelmisto.
Laite ei toimi oikein.
Tarkista ohjauspaneelin
näytön sanoma
määrittääksesi, ilmoittaako
laite järjestelmävirheestä.
Ota yhteyttä huoltoon.
Asiakirjan koko on niin
suuri, että tietokoneen
kiintolevytila ei riitä
tulostustyön
käsittelemiseen.
Lisää kiintolevytilaa ja
tulosta asiakirja uudelleen.
Laite valitsee
tulostusmateriaalit
väärästä
paperilähteestä.
Laitteen ominaisuuksissa valittu paperi
saattaa olla
virheellinen.
Monissa sovelluksissa
paperilähde valitaan
tulostimen ominaisuuksien
Paperi-välilehdessä. Valitse
oikea paperilähde. Katso
tulostinohjaimen ohjeruutu.
Tulostustyö
tulostuu
erittäin
hitaasti.
Työ saattaa olla hyvin
monimutkainen.
Vähennä sivun
monimutkaisuutta tai yritä
säätää tulostuslaadun
määrityksiä, kuten
tarkkuutta.
Puolet sivusta
on tyhjä.
Olet saattanut tulostaa
runsaasti väriainetta
käyttävän asiakirjan.
Tällaisen työn tulostaminen
kestää yleensä tavallista
kauemmin. Odota.
Sivun suunta saattaa
olla virheellinen.
Muuta sivun suuntaa
sovelluksessasi. Katso
tulostinohjaimen ohjeruutu.
Paperin koko ja
paperikokoasetukset
eivät vastaa toisiaan.
Kunto
Mahdollinen syy
Ehdotettuja ratkaisuja
Laite tulostaa,
mutta teksti on
väärä, sotkuinen tai epätäydellinen.
Tulostinkaapeli on irti
tai viallinen.
Irrota tulostinkaapeli ja kytke
se uudelleen. Koeta tulostaa
työ, joka on tulostunut
aiemmin onnistuneesti. Jos
mahdollista, kytke kaapeli ja
laite toiseen tietokoneeseen
ja koeta tulostaa työ, jonka
tulostuksen tiedät toimivan.
Kokeile lopuksi uuden
tulostinkaapelin käyttämistä.
Valittuna on väärä
tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen
tulostinvalintavalikosta, että
laitteesi on valittuna.
Sovellus toimii
virheellisesti.
Kokeile tulostaa työ toisesta
sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei
toimi oikein.
Sulje Windows ja käynnistä
tietokone uudelleen.
Katkaise virta laitteesta ja
kytke se uudelleen.
Tulostuskasetti on
viallinen tai väriaine on
loppunut.
Jaa väriaine tasaisesti
uudelleen tarvittaessa.
Tiedostossa saattaa
olla tyhjiä sivuja.
Tarkista, että tiedosto ei
sisällä tyhjiä sivuja.
Jotkin osat, kuten
ohjain tai kortti,
saattavat olla viallisia.
Ota yhteyttä huoltoon.
PDF-tiedosto
ei tulostu
oikein –
grafiikasta,
tekstistä tai
kuvista
puuttuu osia.
PDF-tiedoston ja
Acrobat-tuotteiden
välillä on
yhteensopivuusongelma.
PDF-tiedoston tulostaminen
kuvana saattaa olla
mahdollista. Valitse Acrobattulostusvaihtoehdoista Print
As Image.
Valokuvien
tulostuslaatu
on huono.
Kuvat eivät
ole teräviä.
Tarkkuusasetuksena
on Normaali tai
Vedos.
Vaihda tarkkuudeksi Paras
laitteen ominaisuuksien
ikkunassa ja yritä sitten
tulostaa uudelleen.
Valokuvan tarkkuus
on hyvin pieni.
Pienennä valokuvan kokoa.
Jos suurennat valokuvan
kokoa sovelluksessa,
tarkkuus pienenee.
Sivuja
tulostuu,
mutta ne ovat
tyhjiä.
Varmista, että
tulostinohjaimen
asetuksissa oleva
paperikoko vastaa kasetissa
olevan paperin kokoa.
Varmista, että
tulostinohjaimen
paperikokoasetus vastaa
käyttämäsi sovelluksen
paperinvalinta-asetuksia.
7.5
<Vianmääritys>
Vaihda tarvittaessa
tulostuskasetti.
Huomautus:
PDF-tiedoston tulostaminen
kuvana saattaa kestää
tavallista kauemmin.
Kunto
Laitteessa on
outo haju
ensimmäisen
käyttökerran
aikana.
Mahdollinen syy
Kiinnitysyksikköä
suojaava öljykerros
haihtuu.
Ehdotettuja ratkaisuja
Kunto
Noin sadan sivun
tulostamisen jälkeen hajua
ei enää ole. Tämä ongelma
on tilapäinen.
Aukkoja
tulosteissa
Jos sivulla näkyy satunnaisesti himmeitä tai
pyöreitä alueita, katkennutta tekstejä tai
katkenneita rivejä:
• Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen.
Kokeile tulostaa työ uudelleen.
• Paperin kosteustaso on epätasainen, tai
paperin pinnassa on kosteita alueita.
Kokeile erimerkkisen paperin käyttämistä.
(Katso ”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit
saattavat saada jotkin paperien alueet
hylkimään väriainetta. Kokeile toista
paperilaatua tai merkkiä.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen.
Siirry tulostimen asetuksiin, valitse
Paperi-välilehti ja aseta paperityypiksi
Paksu. Lisätietoja on Ohjelmisto-osassa.
• Lisää kunkin värin kontrastin tasoa. Jos
haluat säätää värikontrastia, napsauta
Käynnistä-painiketta, valitse Ohjelmat tai
Kaikki ohjelmat > tulostinohjaimesi nimi >
Smart Panel ja valitse Tulostinasetukset >
Grafiikka > Väri. Valitse sitten Värin säätö.
Kun Manuaalinen värin säätö -ikkuna
avautuu, siirrä vierityspalkkia oikeaan
suuntaan. Kun olet valmis, valitse Käytä ja
sulje sitten Smart Panel.
• Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei
korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja
Sivulle tulee valkoisia pilkkuja:
Tulostuslaatuongelmat
Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperi on lisätty väärin, tulostuslaatu
saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on alla olevassa
taulukossa.
Kunto
Vaalea tai
haalistunut
tulostusjälki
Väriainepisteitä
Ehdotettuja ratkaisuja
Sivulla on pystysuora valkoinen raita tai
haalistunut alue:
• Väriaine on vähissä. Saatat pystyä
pidentämään tulostuskasetin käyttöikää
tilapäisesti. Jos tämä ei paranna
tulostuslaatua, asenna uusi tulostuskasetti.
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa
olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
(Katso ”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai väriaineen säästötila
on käytössä. Säädä tulostustarkkuutta ja
poista väriaineen säästö käytöstä. Katso
tulostinohjaimen ohjeruutua ja vastaavasti
Ohjelmisto-osaa.
• Jos tulosteessa on sekä tahroja että
haalistumia, tulostuskasetti tarvitsee
puhdistaa. Ota yhteyttä huoltoon.
• Laitteen sisällä olevan
laserskannausyksikön pinta saattaa olla
likainen. Puhdista yksikkö, ota yhteyttä
huoltoon.
Ehdotettuja ratkaisuja
• Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa
paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtohihna
saattaa olla likainen. Puhdista laitteen
sisäpuoli. Ota yhteyttä huoltoon.
• Paperirata saattaa tarvita puhdistusta. Ota
yhteyttä huoltoon.
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa
olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa.
(Katso ”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Paperin siirtohihna saattaa olla likainen.
Puhdista laitteen sisäpuoli. Ota yhteyttä
huoltoon.
• Paperirata saattaa tarvita puhdistusta. Ota
yhteyttä huoltoon.
Pystysuoria
viivoja
Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja:
• Tulostuskasetti on todennäköisesti
naarmuuntunut. Poista tulostuskasetti ja
asenna uusi.
Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja:
• Puhdista laitteen sisäpuoli. Kun sisäpuoli on
puhdistettava, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
7.6
<Vianmääritys>
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Värillinen tai
musta tausta
Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen:
• Käytä kevyempiä arkkeja. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva
ympäristö (alhainen kosteus) tai kostea
ympäristö (suhteellinen kosteus yli 80%)
saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää.
• Poista vanha tulostuskasetti ja asenna uusi.
(Katso ”Tulostuskasetin vaihtaminen”
sivulla 6.4.)
Virheellisesti
muotoiltuja
merkkejä
• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja
kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa
olla liian liukasta. Kokeile eri paperia. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja
ne näyttävät aaltoilevilta, skannausyksikkö
saattaa tarvita huoltoa. Ota yhteyttä
huoltoon.
Väriainetahroja
• Puhdista laitteen sisäpuoli. Kun sisäpuoli on
puhdistettava, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Poista paperin siirtohihna ja asenna uusi.
(Katso ”Tulostuskasetin vaihtaminen”
sivulla 6.4.)
Vinoja sivuja
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Varmista, että paperi tai muu materiaali on
lisätty oikein ja että ohjaimet eivät ole liian
tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.
Toistuvia
pystysuoria
virheitä
Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti
merkkejä tasaisin välein:
• Puhdista laitteen sisäpuoli. Kun sisäpuoli on
puhdistettava, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
Jos samoja ongelmia esiintyy edelleen
laitteen sisäpuolen puhdistamisen jälkeen,
asenna uusi tulostuskasetti, joka on
samanvärinen kuin esiintyneet virheet.
(Katso ”Tulostuskasetin vaihtaminen”
sivulla 6.4.)
• Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos
paperin kääntöpuolella on virheitä, vika
korjaantuu todennäköisesti itsestään
muutaman sivun tulostamisen jälkeen.
• Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota
yhteyttä huoltoon.
Käpristymistä tai
aaltoilemista
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä
kuumuus että kosteus voivat aiheuttaa
paperin käpristymistä. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa.
Kokeile myös paperin kääntämistä
kasetissa 180 astetta.
Ryppyjä tai
poimuja
• Varmista, että paperi on lisätty oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa.
Kokeile myös paperin kääntämistä
kasetissa 180 astetta.
Taustatahroja
Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista,
jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle
sivulle.
• Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile tulostusta
eri paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia,
ennen kuin se on tarpeen, jotta paperi ei
kerää liikaa kosteutta.
• Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa,
muuta tulostusasettelua niin, että
kääntöpuolella olevien saumojen kohdalle
tulostaminen voidaan välttää. Saumoille
tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia.
• Jos taustatahroja esiintyy koko sivulla
tulostetulla alueella, säädä tulostustarkkuutta
sovelluksen kautta tai tulostinominaisuuksista.
7.7
<Vianmääritys>
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Tulosteiden
kääntöpuolet ovat
likaisia
Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta.
Puhdista laitteen sisäpuoli. Ota yhteyttä
huoltoon.
Vaakasuoria
raitoja
Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja
tai tahroja:
• Tulostuskasetti saattaa olla asennettu
virheellisesti. Poista kasetti ja aseta se
uudelleen paikalleen.
• Tulostuskasetti saattaa olla viallinen. Poista
tulostuskasetti ja asenna uusi. (Katso
”Tulostuskasetin vaihtaminen” sivulla 6.4.)
• Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita
korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Mustia sivuja
• Tulostuskasetti saattaa olla virheellisesti
asennettu. Poista kasetti ja aseta se
uudelleen paikalleen.
• Tulostuskasetti saattaa olla viallinen, ja se
voidaan joutua vaihtamaan. Poista
tulostuskasetti ja asenna uusi. (Katso
”Tulostuskasetin vaihtaminen” sivulla 6.4.)
• Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä
huoltoon.
Käpristyminen
Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei
syöty laitteeseen:
• Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa.
Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa
180 astetta.
• Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen.
Siirry tulostimen asetuksiin, valitse
Paperi-välilehti ja aseta paperin tyypiksi
Ohut. Lisätietoja on Ohjelmisto-osassa.
Väriainetta irtoaa
• Puhdista laitteen sisäpuoli. Kun sisäpuoli on
puhdistettava, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
Jos sama ongelma jatkuu vielä sen jälkeen,
kun olet puhdistanut laitteen sisäpuolen, ota
yhteyttä huoltoon.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
• Poista vanha tulostuskasetti ja asenna uusi.
(Katso ”Tulostuskasetin vaihtaminen”
sivulla 6.4.)
• Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita
korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Muutamaan
peräkkäiseen arkkiin
tulee toistuvasti
tuntematon kuva, tai
tulosteessa on
irrallista väriainetta,
vaaleaa
tulostusjälkeä tai
likaa.
Laitetta käytetään todennäköisesti vähintään
1 000 metrin korkeudessa. Korkea sijainti
saattaa vaikuttaa haitallisesti tulostuslaatuun.
Väriaine saattaa jäädä irralliseksi, tai
tulostusjälki saattaa olla vaaleaa. Voit muuttaa
tätä asetusta Tulostimen asetukset
-apuohjelmassa tai tulostinohjaimen
ominaisuuksien Tulostin-välilehdellä. (Katso
”Korkeuden säätö” sivulla 3.4.)
Aukkoja
merkeissä
Yleiset Windows-ongelmat
Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien
osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on
valkoisia alueita:
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle.
Poista paperi ja käännä se.
• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. (Katso
”Tulostusmateriaalin tekniset tiedot”
sivulla 4.2.)
7.8
Kunto
Ehdotettuja ratkaisuja
Asennuksen aikana
tulee sanoma siitä,
että tiedosto on
käytössä.
Sulje kaikki sovellukset. Poista kaikki ohjelmat
Käynnistys-ryhmästä ja käynnistä sitten
Windows uudelleen. Asenna tulostinohjain
uudelleen.
Näyttöön tulee
sanoma siitä, että
kohteeseen LPTx
kirjoittaessa
tapahtui virhe.
• Varmista, että kaapelit on liitetty oikein ja
että laitteen virta on kytketty.
• Jos ohjaimessa ei ole käytössä
kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämä
virhesanoma saattaa tulla näyttöön.
<Vianmääritys>
Kunto
Yleiset PostScript-ongelmat
Ehdotettuja ratkaisuja
Näyttöön tulee
yleisen
suojausvirheen,
OE-poikkeuksen,
Spool32:n tai
virheellisen
toiminnon
virhesanomia.
Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows
uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
Näyttöön tulee
tulostuksen
epäonnistumisen tai
laitteen
aikakatkaisuvirheen
virhesanomia.
Näitä sanomia voi tulla näyttöön tulostuksen
aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut
tulostuksen. Jos sanoma tulee näyttöön
odotustilassa tai tulostuksen päättymisen
jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko ilmennyt
jokin virhe.
Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voidaan kohdata, kun
käytössä on useita tulostinkieliä.
Huomautus
Jos haluat vastaanottaa tulostetun tai näytössä näkyvän sanoman
PostScript-virheiden ilmetessä, avaa Tulostusasetukset-ikkuna ja
napsauta haluamaasi vaihtoehtoa PostScript-virhealueen
vieressä.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
PostScripttiedostoa ei voi
tulostaa.
PostScriptohjainta ei
välttämättä ole
asennettu oikein.
• Asenna PostScript-ohjain,
katso Ohjelmisto.
• Tulosta asetussivu ja
varmista, että PostScriptversio on käytettävissä
tulostusta varten.
• Jos ongelma ei poistu, ota
yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe
-sanoma tulee
näyttöön.
Tulostustyö on
liian
monimutkainen.
Saatat joutua vähentämään
sivun monimutkaisuutta tai
asentamaan lisää muistia.
PostScriptvirhesivu tulostuu.
Tulostustyö ei
ehkä ole
PostScript-työ.
Varmista, että tulostustyö on
PostScript-työ. Tarkista,
odottiko sovellus asetus- tai
PostScript-otsikkotiedoston
lähettämistä tulostimelle.
Lisäkasetti ei ole
valittuna
ohjaimessa.
Tulostinohjainta
ei ole määritetty
tunnistamaan
lisäkasettia.
Avaa PostScript-ohjaimen
ominaisuudet, valitse
Laitteen asetukset -välilehti
ja määritä Kasetti-kohdan
(osassa Asennettavissa
olevat vaihtoehdot)
asetukseksi Asennettu.
Kun asiakirja
tulostetaan
Macintoshkäyttöjärjestelmän
Acrobat
Reader 6.0:ssa tai
uudemmassa, värit
tulostuvat
virheellisesti.
Tulostinohjaimen
tarkkuusasetus ei
välttämättä
vastaa Acrobat
Readerin
asetusta.
Varmista, että
tulostinohjaimesi
tarkkuusasetus vastaa
Acrobat Readerin asetusta.
Huomautus
Lisätietoa Windowsin virhesanomista on Microsoft
Windows 2000/XP/2003/Vista -järjestelmän käyttöoppaassa,
joka on toimitettu tietokoneen mukana.
7.9
<Vianmääritys>
Yleiset Linux-ongelmat
Ongelma
Tulostin ei tulosta.
Mahdollinen syy ja ratkaisu
• Tarkista, että tulostinohjain on asennettu
järjestelmään. Avaa Unified Driver
Configurator -ohjelma ja valitse
Printers-välilehti Printers configuration
-ikkunassa. Näyttöön tulee käytettävissä
olevien tulostimien luettelo. Varmista, että
laitteesi on luettelossa. Lisää laite
tarvittaessa ohjatun Add new printer
-toiminnon avulla.
• Tarkista, onko tulostimeen kytketty virta.
Avaa Printers configuration ja valitse laitteesi
tulostimien luettelosta. Katso Selected printer
-ruudussa olevaa kuvausta. Jos kuvauksen
tilatieto sisältää “(stopped)”-merkkijonon, ole
hyvä ja paina Start-painiketta. Sen jälkeen
tulostimen pitäisi toimia taas normaalisti.
“stopped”-tila voi aktivoitua, kun
tulostamisessa on esiintynyt ongelmia.
• Tarkista, onko sovelluksessa erityinen
tulostusasetus, kuten ”-oraw”. Jos
komentoriviparametrissa on ”-oraw”, poista
se. Näin tulostus toimii oikein. Valitse
Gimp-ohjelman edustalisukkeessa (frontend) ”print” ➞ ”Setup printer” ja muokkaa
komennon komentoriviparametriä.
Jotkin värilliset kuvat
tulostuvat kokonaan
mustina.
Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe
(GNU Ghostscript -versioon 7.05 saakka),
joka ilmenee, kun asiakirjan perusväritila on
indeksoitu väritila, ja se muunnetaan CIEväritilan kautta. Koska PostScript käyttää
CIE-väritilaa Color Matching Systemille,
sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript
vähintään GNU Ghostscriptin versioksi 7.06.
Viimeisimmät Ghostscript-versiot löytyvät
osoitteesta www.ghostscript.com.
Jotkin värikuvat
tulostuvat
odottamattomissa
väreissä.
Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe
(GNU Ghostscript -versioon 7.xx saakka),
joka ilmenee, kun asiakirjan perusväritila on
indeksoitu RGB-väritila, joka muunnetaan
CIE-väritilan kautta. Koska PostScript käyttää
CIE-väritilaa värintäsmäysjärjestelmälle,
sinun pitää päivittää järjestelmäsi Ghostscript
GNU Ghostscriptin versioksi 8.xx tai
uudemmaksi versioksi. Viimeisimmät
Ghostscript-versiot löytyvät osoitteesta
www.ghostscript.com.
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei tulosta koko
sivuja, ja tulosteet ovat
vain sivujen
puolikkaita.
Tämä on tunnettu ongelma, joka ilmenee,
kun väritulostinta käytetään Ghostscriptin
versiossa 8.51 tai aiemmassa versiossa
64-bittisessä Linux-käyttöjärjestelmässä.
Tämä ongelma on raportoitu osoitteessa
bugs.ghostscript.com muodossa Ghostscript
Bug 688252.
Kyseinen ongelma on ratkaistu AFPL
Ghostscriptin versiossa 8.52 ja uudemmissa
versioissa. Ratkaise tämä ongelma
lataamalla AFPL Ghostscriptin uusin versio
osoitteesta http://sourceforge.net/projects/
ghostscript/ ja asentamalla se.
7.10
Virhesanoma ”Unable
to open MFP port
device file!” tulee
näyttöön asiakirjaa
tulostettaessa.
Älä muuta tulostustyön parametreja
(esimerkiksi LPR GUI:n kautta), kun
tulostustyö on käynnissä. CUPS-palvelimen
tunnetut versiot keskeyttävät tulostustyön, jos
tulostusasetuksia muutetaan ja työ yritetään
sitten käynnistää uudelleen alusta. Koska
Unified Linux Driver -ohjain lukitsee mfpportin tulostuksen ajaksi, ohjaimen yllättävä
keskeytys pitää portin lukittuna, jolloin uusien
töiden tulostaminen ei ole mahdollista. Jos
näin käy, yritä vapauttaa mfp-portti.
Tulostettaessa
dokumenttia verkon
kautta SuSE 9.2
-järjestelmässä
tulostin ei tulosta
mitään.
CUPS (Common Unix Printing System)
-versiossa, joka toimitetaan SuSE Linux 9.2:n
(cups-1.1.21) mukana, on ongelma ipp
(Internet Printing Protocol) -tulostuksessa.
Käytä socket-tulostusta ipp-tulostuksen
sijaan tai asenna uudempi CUPS-versio
(cups-1.1.22 tai uudempi.)
<Vianmääritys>
Yleiset Macintosh-ongelmat
Ongelma
Ehdotettuja ratkaisuja
PDF-tiedosto ei tulostu
oikein - grafiikasta,
tekstistä tai kuvista
puuttuu osia.
PDF-tiedoston ja Acrobat-tuotteiden välillä
on yhteensopivuusongelma.
PDF-tiedoston tulostaminen kuvana
saattaa olla mahdollista. Valitse Acrobattulostusvaihtoehdoista Print As Image.
Huomautus: PDF-tiedoston tulostaminen
kuvana saattaa kestää tavallista
kauemmin.
Asiakirja on tulostunut,
mutta tulostustyö ei ole
poistunut
taustatulostuksesta
Mac OS 10.3.2:ssa.
Päivitä Mac OS käyttöjärjestelmäksi
OS 10.3.3. tai uudempi.
Jotkin kirjaimet eivät
näy normaalisti
kansilehden
tulostuksessa.
Ongelma johtuu siitä, että Mac OS ei löydä
fonttia kansilehtitulostuksen aikana.
Englannin kielen mukaiset aakkoset ja
numerot näkyvät normaalisti kansilehdellä.
Jotkut fontit eivät
tulostu oikein Adobe
Illustrator -ohjelmassa.
Laitteesi ei ehkä tue näitä fontteja.
Käynnistä Adobe Illustrator ja napsauta
Tiedosto > Tulosta > Illustrator
-välilehteä. Tarkista sitten Force Fonts to
Download ja yritä uudelleen.
7.11
<Vianmääritys>
8 Tarvikkeiden ja lisävarusteiden
Lisävarusteet
tilaaminen
Voit ostaa ja asentaa lisävarusteita, jotka parantavat laitteen suorituskykyä
ja kapasiteettia.
Tässä luvussa on tietoja laitteellesi saatavilla olevien kasettien ja
lisävarusteiden ostamisesta.
Lisävaruste
Tämän luvun aiheita:
•
Tarvikkeet
•
Lisävarusteet
•
Ostaminen
Kuvaus
Osanumero
Muistimoduuli
Laajentaa laitteen
muistikapasiteettia.
CLP-MEMS01: 128 Mt
Lisäkasetti 2
Jos paperinsyötössä on
usein ongelmia, voit asentaa
250 arkin lisäkasetin.
CLP-S350A
Tarvikkeet
Ostaminen
Kun väriaine loppuu, voit tilata laitteeseen seuraavantyyppisen
tulostuskasetin
Tyyppi
Keskimääräinen
riittävyysa
Voit tilata Samsung-hyväksyttyjä tarvikkeita ja lisävarusteita paikalliselta
Samsung-jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteesi. Lähimmän teknisen tuen
puhelinnumeron voit etsiä osoitteesta www.samsungprinter.com. Valitse
sivulta maa tai alue, jossa asut.
Osanumero
Tulostuskasettia
Noin
4 000 (musta),
2 000 (värillinen)
CLP-K350A (musta)
CLP-C350A (syaani)
CLP-M350A (magenta)
CLP-Y350A (keltainen)
Kuvayksikkö
Noin
20 000 mustaa sivua tai
noin 46 000 kuvaa
CLP-R350A
Hukkaväriainesäiliö
Noin
5 000 kuvaab tai
noin 1 250 sivua
(täysvärit, 5% kuva)
CLP-W350A
a. Ilmoitettu riittoisuusarvo säädöksen ISO/IEC 19798 mukaisesti.
b. Kuvamäärien perusteena on yksi väri kullakin sivulla. Jos käytät asiakirjojen
tulostuksessa täysiä värejä (syaania, magentaa, keltaista ja mustaa), tarvikkeen
käyttöikä lyhenee 25%.
Varoitus
Kun ostat uuden tulostuskasetin, se pitää ostaa siitä maasta,
missä laitekin on ostettu.
Muuten tulostuskasetti ei ole yhteensopiva laitteesi kanssa, sillä
tulostuskasettien kokoonpano vaihtelee maiden mukaan.
8.1
<Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen>
9 Lisävarusteiden asentaminen
Muistimoduulin asentaminen
Laitteessa on DIMM (Dual In-line Memory Module) -muistimoduuli.
Asenna lisämuisti tähän muistimoduuliin.
Laite on monipuolinen, ja se on optimoitu täyttämään useimmat
tulostustarpeesi. Koska Samsung tiedostaa, että käyttäjillä voi olla eri
tarpeita, laitteen laajentamiseksi on tarjolla useita vaihtoehtoja.
Kun haluat laajentaa muistin kapasiteettia, voit lisätä muistimoduulin
vapaana olevaan muistipaikkaan. Tietokoneessa on 128 Mt muistia.
Muistia voi lisätä niin, että sitä on 256 Mt.
Tämän luvun aiheita:
•
Lisävarusteiden turvallinen asennus
•
Muistimoduulin asentaminen
Lisämuistin tilausohjeet on annettu toisaalla. (Katso ”Lisävarusteet”
sivulla 8.1.)
Lisävarusteiden turvallinen asennus
1
Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki sen kaapelit.
2
Avaa ohjauspaneelin kansi.
3
Ota uusi muistimoduuli muovipakkauksesta.
4
Pitele muistimoduulia reunoista ja aseta moduuli muistipaikkaan
noin 30 asteen kallistuskulmassa. Varmista, että moduulin vivut ja
muistipaikan urat sopivat toisiinsa.
• Irrota virtajohto pistorasiasta
Älä koskaan irrota etukantta, kun virtajohto on kytketty.
Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota virtajohto aina, kun asennat MITÄ
TAHANSA tulostimen sisäisiä tai ulkoisia lisävarusteita.
• Staattisen sähkön purkaminen
Ohjauspaneeli ja sisäiset tulostimen lisävarusteet (verkkokortti tai
muistimoduuli) ovat herkkiä staattiselle sähkölle. Ennen kuin asennat tai
poistat sisäisiä lisävarusteita, pura staattinen sähkö kehostasi
koskettamalla jotakin metalliesinettä, kuten minkä tahansa
maadoitettuun virtalähteeseen kytketyn laitteen metallista taustalevyä.
Jos kävelet kesken asennusta, pura staattinen sähkö uudelleen.
Huomautus
Kuvan vivut ja urat eivät ehkä vastaa todellisen
muistimoduulin ja muistipaikan vipuja ja uria.
9.1
<Lisävarusteiden asentaminen>
5
Paina muistimoduuli muistipaikkaan varovasti, kunnes kuuluu
napsaus.
Lisätyn muistin aktivoiminen
PS-tulostinominaisuuksissa
Kun muistimoduuli on asennettu, se on valittava PostScripttulostinohjaimen ominaisuuksissa, jotta sitä voidaan käyttää tulostimen
kanssa.
1
Varmista, että PostScript-tulostinohjain on asennettu
tietokoneeseen. PS-tulostinohjaimen asentamisesta on lisätietoja
Ohjelmisto-osassa.
2
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
3
Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, valitse Asetukset ja
sitten Tulostimet.
Varoitus
Windows XP/2003: valitse Tulostimet ja faksit.
Älä paina muistimoduulia voimakkaasti, sillä se saattaa
vahingoittua. Jos moduuli ei näytä sopivan muistipaikkaan
kunnolla, toista varoen edellä kuvatut toimet.
Jos käytössä on Windows Vista, valitse Ohjauspaneeli > Laitteisto
ja äänet > Tulostimet.
6
Aseta ohjauskortin kansi takaisin paikalleen.
4
Valitse Samsung CLP-350 Series PS -tulostin.
7
Liitä virtajohto ja tulostinkaapeli uudelleen ja kytke sitten virta
laitteeseen.
5
Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten
Ominaisuudet.
6
Jos järjestelmä on Windows 2000/XP/2003/Vista, valitse Laitteen
asetukset.
7
Valitse asennetun muistin määrä kohdassa Tulostimen muisti, joka
on osassa Asennettavissa olevat vaihtoehdot.
8
Napsauta OK.
Huomautus
Kun haluat irrottaa muistimoduulin, vedä sen sivuilla olevia
kielekkeitä ulospäin, niin moduuli ponnahtaa ulos.
9.2
<Lisävarusteiden asentaminen>
10 Tekniset tiedot
Kohde
Paino
14,8 kg
(sisältää tarvikkeet)
Pakkauksen paino
Paperi
2,72 kg
Muovi
0,453 kg
Lämpötila
10–32,5 °C
Kosteus
20–80% RH
Huomautus
Tässä mainitut luvut voivat vaihdella asennusympäristön
mukaan.
Kohde
Tiedot ja kuvaus
Tiedot ja kuvaus
Mustavalkoinen: Enintään 19 sivua/minb
A4-koossa, (19 sivua/min Letter)-koossa
Väri: Enintään 5 sivua/min A4-koossa
(Letter)
Käyttöympäristö
Muisti
128 Mt (laajennettavissa jopa 256 Mt)
Tulostustarkkuus
Enintään 2 400 x 600 dpi,
todellinen tulostusalue
Fontit
45 skaalattavaa, 1 bittikartta ja
136 PS-fonttia
Lämpiämisaika
Alle 40 sekuntia (kylmäkäynnistys)
Liitäntä
USB 2.0
Ethernet 10/100 Base TX
Ensimmäisen
tulosteen
tulostusaika
Valmiustilasta
Mustavalkoinen: alle 14 sekuntia
Väri: alle 24 sekuntia
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus &
ohjain
Windows 2000/
2003/ XP/ Vista
SPL-C-ohjain
(Samsung Printer
Language Color), PCL6,
PostScript-ohjain
Eri Linuxkäyttöjärjestelmät
PostScript-ohjain
Mac 10.3 ~ 10.4
PostScript-ohjain
Tulostusnopeusa
Kylmäkäynnistyksestä
Mustavalkoinen: Alle 50 sekuntia
Väri: Alle 60 sekuntia
Tarvikkeiden
käyttöikäc
Mustan kasetin keskimääräinen riittoisuus
jatkuvassa käytössä: 4 000d tavallista sivua
(mukana toimitettu ensimm. tulostuskasetti:
3 000 sivua)
Keltaisen/Magentan/Syaanin kasetin
keskimääräinen riittoisuus jatkuvassa
käytössä: 2 000d tavallista sivua (mukana
toimitettu ensimm. tulostuskasetti:
1 500 sivua)
Hukkaväriainesäiliö: Noin 1 250 sivua
(täysväri, 5% kuva) tai 5 000 kuvaa
Tulostustila
Mustavalkoinen: Alle 49 dBA
Väri: Alle 48 dBA
Valmiustila: Alle 35 dBA
Käyttöjännite
AC 110–120 V tai AC 220–240 V
Katso laitteen arvokilvestä oikea jännite,
taajuus (hertsiä) ja virtatyyppi.
Virrankulutus
• Keskiarvo: 400 W
• Virransäästötila: Alle 10 W
Mitat
(L x S x K)
390 x 420 x 270 mm
SPL-C, PCL6, PostScript 3
Asetus
250 arkin kasetti
Käyttömäärä
Kuukausittain: Enintään 24 200 kuvaa
a. Tulostusnopeus: tulostusnopeuteen vaikuttavat käyttöjärjestelmä, tietokoneen
suorituskyky, sovellus, yhteystapa, tulostusmateriaalin tyyppi ja koko sekä työn
monimutkaisuus.
b. sivua/min: sivua minuutissa.
c. Käyttöympäristö, tulostusväli, tulostusmateriaalin tyyppi ja tulostusmateriaalin
koko voivat vaikuttaa.
d. Ilmoitettu riittoisuusarvo säädöksen ISO/IEC 19798 mukaisesti
e. Melutaso: äänenpainetaso, ISO7779.
Kuvayksikkö: 20 000 mustaa sivua tai
46 000 kuvaa
Melutasoe
Tulostinkieli
10.1
<Tekniset tiedot>
11 Sanasto
Intranet
Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia, verkkoyhteyksiä ja
mahdollisesti yleistä puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla
organisaatio jakaa turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan
työntekijöidensä kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein
näkyvintä palvelua, sisäistä Web-sivustoa.
Aliverkon peite
Aliverkon peitteellä kerrotaan, kuinka monta bittiä yhdessä tai
useammassa oktetissa tunnistaa aliverkon ja kuinka monta bittiä on
isäntäosassa.
IP-osoite
IP-osoite (Internet Protocol address) on numerosarja, jonka avulla
laitteet tunnistavat toisensa ja kommunikoivat toistensa kanssa
verkossa, joka hyödyntää IP-standardia.
BOOTP
BOOTP eli Bootstrap Protocol on verkkoprotokolla, joka kertoo
tietokoneelle automaattisesti sen IP-osoitteen. Tavallisesti näin tehdään
tietokoneiden tai niissä käytettävien käyttöjärjestelmien esilatausohjelman
aikana. BOOTP-palvelimet osoittavat IP-osoitteen kullekin asiakkaalle
osoiteavaruudesta.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen
standardointiorganisaatio, joka koostuu kansallisten standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO tuottaa maailmanlaajuisia teollisia ja
kaupallisia standardeja.
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on asiakaspalvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön kokoonpanoparametrit, joita
DHCP-asiakaskone tavallisesti pyytää voidakseen osallistua
IP-verkkoon.
Kaksipuolinen
Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin. Tällöin
laite voi tulostaa (tai skannata) paperin molemmille puolille.
Kaksipuolisuus-toiminnolla varustetulla tulostimella voidaan tulostaa
paperin molemmille puolille.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module) on pienikokoinen piirilevyistä
muodostuva muistimoduuli. DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten
tulostustiedot, vastaanotettujen faksien tiedot tai skannatut tiedot.
Kiinnitysyksikkö
DNS (Domain Name Server) on nimipalvelujärjestelmä, joka tallentaa
toimialueen nimiin liittyvät tiedot jaettuun tietokantaan verkoissa.
Tässä lasertulostimen osassa väriaine kiinnittyy tulostusmateriaaliin.
Kiinnitysyksikkö koostuu kahdesta kuumatelasta. Sen jälkeen, kun
väriaine on siirtynyt paperille, kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja
paineen avulla, että väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia
paperi on lämmin tullessaan ulos lasertulostimesta.
DPI
Kuvaa/min
DNS
DPI:llä (pisteitä tuumalla) mitataan tulostus- tai skannaustarkkuutta. Mitä
enemmän tulosteessa on pisteitä tuumaa kohden, sitä parempi on sen
tarkkuus ja sitä selvemmin sen yksityiskohdat erottuvat. Samalla kasvaa
tiedoston koko.
Kuvaa minuutissa.
Käyttömäärä
Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta tulostimen
suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen elinkaarta mitataan
vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella tarkoitetaan tulostimen
keskimääräistä tulostuskapasiteettia, tavallisesti takuuaikana. Jos
käyttömäärä on esimerkiksi 48 000 sivua kuukaudessa ja työpäiviä on
20, tulostimen rajoitus on suurehko – 2 400 sivua päivässä.
Ethernet
Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN) varten.
Se määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien lähettämisen
sekä kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin mediakäyttökontrollikerrokselle (MAC). Ethernet on tänä päivänä laajimmin käytetty
LAN-tekniikka.
Merkkivalo
LED (Light-emitting diode) on puolijohdekomponentti, joka ilmoittaa
laitteen tilan.
Harmaasävy
Harmaan sävyt, jotka edustavat kuvan vaaleita ja tummia osia, kun
värikuvia muunnetaan harmaasävyiksi; värejä edustavat harmaan eri
sävyt.
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli on tasainen alue, jossa laitteen hallinta- ja valvontatyökalut
ovat näkyvissä. Yleensä ohjauspaneeli on laitteen ylä- tai etuosassa.
Oletus
Ensimmäiset määritetyt arvot.
11.1
<Sanasto>
OPC-rumpu
TCP/IP
Mekanismi, joka tuottaa virtuaalisen kuvan tulostusta varten
lasertulostimen lasersäteen avulla. Rumpu on yleensä sylinterin
muotoinen ja väriltään vihreä tai harmaa. Rummun valoherkkä yksikkö
kuluu vähitellen käytössä, ja se tulisi vaihtaa tarvittaessa, sillä paperin
kovat hiukkaset naarmuttavat sitä.
TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol).
Tietoliikenneprotokollat muodostavat protokollapinon, joka mahdollistaa
Internetin ja useimpien kaupallisten verkkojen toiminnan.
Tulostuskasetti
Väriainetta sisältävä kasetti tulostimessa. Lasertulostimissa ja
kopiokoneissa käytettävä jauhemainen väriaine tuottaa tekstin ja kuvat
paperitulosteeseen. Väriaine voidaan sulattaa kiinnitysyksikön
kuumuuden avulla, jolloin väri kiinnittyy paperin kuituihin.
PDF
PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin kehittämä
suljettu tiedostomuoto kaksiulotteisten asiakirjojen esittämiseen laitteen
ja näytön tarkkuudesta riippumatta.
Tulostusmateriaali
Peitto
Tulostimessa, skannerissa, faksissa tai kopiokoneessa käytettävä
materiaali, kuten paperi, kirjekuoret, tarrat ja piirtoheitinkalvot.
Tällä tulostustermillä ilmaistaan väriaineen riittoisuutta. Yleensä
puhutaan 5%:n peitosta. 5%:n peitolla tarkoitetaan, että A4-koon
paperista noin 5% on kuvaa tai tekstiä. Jos siis paperilla tai
alkuperäisessä on monimutkaisia kuvia tai paljon tekstiä, peitto on
enemmän kuin 5%. Samalla myös väriaineen kulutus on yhtä suuri kuin
peitto.
URL
URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien asiakirjojen ja
dokumenttien globaali osoite. Osoitteen ensimmäinen osa kertoo, mitä
protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa määrittää IP-osoitteen tai sen
toimialueen nimen, jolla resurssi sijaitsee.
PostScript
PostScript (PS) on sivunkuvaus- ja ohjelmointikieli, jota käytetään
ensisijaisesti sähköisissä julkaisuissa ja julkaisuohjelmissa. Kuva
muodostuu tulkin avulla.
USB
USB (Universal serial bus) on standardi, jonka on kehittänyt USB
Implementers Forum, Inc. USB:n avulla kytketään toisiinsa tietokoneita
ja oheislaitteita. Toisin kuin rinnakkaisportti, USB on suunniteltu
kytkemään yksi tietokoneen USB-portti samanaikaisesti useaan
oheislaitteeseen.
PRN-tiedosto
Liitäntä laiteohjaimelle. Ohjelmisto keskustelee laiteohjaimen kanssa
tekemällä useita tehtäviä helpottavia järjestelmäkutsuja.
Yhdyskäytävä
Protokolla
Tämä on tietokoneverkkojen tai tietokoneverkon ja puhelinlinjan välinen
yhteys. Se on myös hyvin suosittu, sillä pääsyn toiseen tietokoneeseen
tai verkkoon mahdollistaa tietokone tai verkko.
Protokolla on sopimus tai standardi, joka säätelee tai mahdollistaa
yhteyden, kommunikoinnin ja tiedonsiirron kahden tietokoneen välillä.
PS
Katso PostScript.
Puolisävy
Tämä kuvatyyppi jäljittelee harmaasävyjä vaihtelemalla pisteiden
määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon pisteitä, ja
vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.
Sivua/min
Sivua minuutissa. PPM osoittaa tulostimen nopeuden eli kuinka monta
sivua tulostin pystyy tosiasiassa tulostamaan minuutissa.
Tarkkuus
Kuvan terävyys, joka mitataan pisteinä tuumalle (dpi). Mitä suurempi
dpi-arvo, sitä parempi tarkkuus.
11.2
<Sanasto>
HAKEMISTO
E
esipainettu paperi, tulostaminen 4.9
etukansi 1.2
K
kahva 1.2
kalvo, tulostus 4.9
kasetti
kasetti 1 1.2
leveyden ja pituuden säätäminen 4.5
lisäkasetti 1.2
kirjekuoret, tulostaminen 4.8
kokoonpanoraportti 6.1
kortit, tulostaminen 4.10
käsisyöttö, käyttäminen 4.7
L
laatu
tulostusongelman ratkaiseminen 7.6
Linux
ongelmat 7.10
vaatimukset 2.2
lisäkasetti 1.2, 8.1
M
Macintosh
ongelmat 7.11
vaatimukset 2.2
manual feed, use 4.7
merkkivalo
Tila 1.4
tila 1.4
muistimoduuli
asentaminen 9.1
tilaaminen 8.1
mukautetut materiaalikoot, tulostaminen 4.10
N
näyttö 1.3
O
ohjain
asennus 3.3
ominaisuus 2.1
ohjauskortin kansi 1.2
ohjauspaneeli 1.2, 1.3
ongelmat
Linux 7.10
Macintosh 7.11
paperinsyöttölaite 7.4
PostScript 7.9
tulostaminen 7.4
tulostuslaatu 7.6
Windows 7.8
osien vaihtaminen
tulostuskasetti 6.4
tulostaminen 5.1
ongelmanratkaisu 7.4
tulostetuki 1.2
tulostinohjelmisto-CD-levy 2.1
tulostuslokero 1.2
tulostusmateriaali
määritys 4.2
ohjeita 4.1
tulostusmateriaalin valitseminen 4.1
U
usb-portti 1.2
V
P
paperi
kasetin paperikoon määrittäminen 4.10
koon muuttaminen 4.5
lisääminen kasettiin 1 4.4
lisääminen lisäkasettiin 4.4
paperinsyöttöongelmat 7.4
poistaminen 7.1
PostScript
ongelmat 7.9
puhdistaminen
sisäpuoli 6.1
ulkopuoli 6.1
pysäytys 1.3
S
SyncThru Web Service 6.8
T
takakansi 1.2
tarrat, tulostaminen 4.8
tarvikkeet
tarvikkeiden tilaaminen 8.1
tulostuskasetin odotettu käyttöikä 6.3
tarvikkeiden tilaaminen 8.1
tekniset tiedot 10.1
tila 1.3
toimitukseen kuuluva ohjelmisto 2.1
tukos
vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 7.1
1
verkko
määrittäminen 3.1
vaatimukset 3.2
verkkoportti 1.2
vianmääritys 7.1
virtakytkin 1.2
virtaliitin 1.2
W
web-sivustosta 6.8
Windows
ongelmat 7.8
vaatimukset 2.2
Y
ylläpito 6.1
tulostuskasetti 6.3
varaosat 6.8
yläkansi 1.2
Samsung-tulostin
Ohjelmisto
OHJELMISTO
SISÄLLYSLUETTELO
Luku 1:
TULOSTINOHJELMISTON ASENTAMINEN WINDOWSISSA
Tulostinohjelmiston asentaminen ....................................................................................................................................... 4
Ohjelmiston asennus paikallistulostusta varten ............................................................................................................ 4
Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten .............................................................................................................. 7
Tulostinohjelmiston uudelleenasentaminen ..................................................................................................................... 10
Tulostinohjelmiston poistaminen ...................................................................................................................................... 11
Mustavalkotulostinohjaimen asentaminen ........................................................................................................................ 11
Luku 2:
TULOSTUKSEN PERUSASETUKSET
Asiakirjan tulostaminen .................................................................................................................................................... 12
Tulostaminen tiedostoon (PRN) ....................................................................................................................................... 13
Tulostimen asetukset ....................................................................................................................................................... 13
Asettelu-välilehti .......................................................................................................................................................... 14
Paperi-välilehti ............................................................................................................................................................ 14
Grafiikat-välilehti ......................................................................................................................................................... 15
Muut-välilehti ............................................................................................................................................................... 16
Tietoja-välilehti ............................................................................................................................................................ 16
Tulostin-välilehti .......................................................................................................................................................... 16
Suosikit-asetuksen käyttäminen ................................................................................................................................. 17
Ohjeen käyttäminen .................................................................................................................................................... 17
Luku 3:
TULOSTUKSEN LISÄASETUKSET
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille .................................................................................................................... 18
Julisteiden tulostaminen ................................................................................................................................................... 19
Vihkojen tulostus ............................................................................................................................................................. 19
Tulostus paperin molemmin puolin ................................................................................................................................... 20
Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen ...................................................................................................... 20
1
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon ................................................................................................................ 20
Vesileimojen käyttäminen ................................................................................................................................................. 21
Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen .................................................................................................................... 21
Vesileiman luominen ................................................................................................................................................... 21
Vesileiman muokkaaminen ......................................................................................................................................... 21
Vesileiman poistaminen .............................................................................................................................................. 21
Peitteiden käyttäminen ..................................................................................................................................................... 22
Peitteen kuvaus ........................................................................................................................................................... 22
Uuden peitteen luominen ............................................................................................................................................ 22
Peitteen käyttäminen ................................................................................................................................................... 22
Peitteen poistaminen ................................................................................................................................................... 22
Luku 4:
WINDOWSIN POSTSCRIPT-OHJAIMEN KÄYTTÖ
Tulostimen asetukset ........................................................................................................................................................ 23
Lisäasetukset .............................................................................................................................................................. 23
Ohjeen käyttäminen .................................................................................................................................................... 23
Luku 5:
TULOSTIMEN JAKAMINEN PAIKALLISESTI
Isäntätietokoneen määrittäminen ..................................................................................................................................... 24
Asiakastietokoneen määrittäminen ................................................................................................................................... 24
Luku 6:
SMART PANELIN KÄYTTÖ
Smart Panelin toiminta ..................................................................................................................................................... 25
Vianmääritysoppaan avaaminen ...................................................................................................................................... 26
Tulostimen asetusohjelman käyttö ................................................................................................................................... 26
Ohjetiedoston käyttö ................................................................................................................................................... 26
Smart Panel -ohjelman asetusten muuttaminen ............................................................................................................... 26
Luku 7:
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
Aloittaminen ...................................................................................................................................................................... 27
Unified Linux -ohjaimen asentaminen .............................................................................................................................. 27
Unified Linux -ohjaimen asentaminen ......................................................................................................................... 27
Unified Linux -ohjaimen asennuksen poistaminen ...................................................................................................... 28
Unified Driver Configuratorin käyttö .................................................................................................................................. 29
Unified Driver Configuratorin avaaminen .................................................................................................................... 29
2
Printers Configuration (Tulostinasetukset) .................................................................................................................. 29
Ports Configuration (Porttien asetukset) ..................................................................................................................... 30
Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen ...................................................................................................................... 30
Asiakirjan tulostaminen ..................................................................................................................................................... 31
Sovelluksista tulostaminen .......................................................................................................................................... 31
Tiedostojen tulostaminen ............................................................................................................................................ 31
Luku 8:
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN MACINTOSHISSA
Ohjelmiston asentaminen ................................................................................................................................................. 32
Tulostinohjain .............................................................................................................................................................. 32
Tulostimen määrittäminen ................................................................................................................................................ 33
Verkkoyhteys ............................................................................................................................................................... 33
USB-kaapelilla liitetty Macintosh ................................................................................................................................. 33
Tulostus ............................................................................................................................................................................ 34
Asiakirjan tulostaminen ............................................................................................................................................... 34
Tulostinasetusten muuttaminen .................................................................................................................................. 34
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille ............................................................................................................... 36
3
1
Normaali asennus
Tulostinohjelmiston
asentaminen Windowsissa
Tätä asennustapaa suositellaan useimmille käyttäjille. Kaikki
tulostintoiminnoille välttämättömät komponentit asennetaan.
1
Varmista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen ja että tulostimeen
on kytketty virta.
2
Laita tulostimen mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
Tämän luvun aiheita:
•
Tulostinohjelmiston asentaminen
•
Tulostinohjelmiston uudelleenasentaminen
•
Tulostinohjelmiston poistaminen
•
Mustavalkotulostinohjaimen asentaminen
CD-ROM-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee näkyviin.
Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, napsauta Käynnistä ja sitten
Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa ”X” asemasi kirjaimella)
ja napsauta OK.
Jos käytät Windows Vistaa, napsauta Käynnistä →Kaikki
ohjelmat →Apuohjelmat →Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe.
Tulostinohjelmiston asentaminen
Jos Automaattisen käynnistyksen ikkuna tulee näyttöön
Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä
Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka.
Voit asentaa tulostinohjelmiston paikallis- tai verkkotulostusta varten.
Asentaessasi tulostinohjelmiston tietokoneeseen suorita asianmukaiset
asennustoimenpiteet käytettävän tulostimen mukaan.
Tulostinohjain on ohjelmisto, jonka avulla tietokoneesi pystyy viestimään
tulostimen kanssa. Ohjainten asennustapa saattaa vaihdella käyttämäsi
käyttöjärjestelmän mukaan.
Sulje kaikki tietokoneen sovellukset ennen asennuksen aloittamista.
Ohjelmiston asennus paikallistulostusta
varten
Paikallinen tulostin on tulostin, joka on kytketty suoraan tietokoneeseen
tulostimen mukana toimitetulla tulostinkaapelilla, kuten USB-kaapelilla
tai rinnakkaiskaapelilla. Jos tulostimesi on liitetty verkkoon, jätä tämä
vaihe väliin ja siirry vaiheeseen ”Ohjelmiston asennus verkkotulostusta
varten” sivulla 7.
Voit asentaa tulostinohjelmiston käyttämällä normaalia tai mukautettua
menetelmää.
HUOMAA: Jos ”New Hardware Wizard” -ikkuna tulee näkyviin asennuksen
aikana, sulje ikkuna napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa
olevaa
-painiketta tai napsauta Peruuta.
3
Napsauta Seuraava.
• Valitse tarvittaessa kieli pudotusvalikosta.
• Näytä käyttöopas: Saat näkyviin käyttöohjeen. Jos tietokoneeseesi
ei ole asennettu Adobe Acrobat -ohjelmaa, napsauta tätä vaihtoehtoa,
ja Adobe Acrobat Reader asennetaan automaattisesti.
4
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
4
Valitse Paikallisen tulostimen normaali asennus. Napsauta
Seuraava.
HUOMAA: Jos tulostinta ei ole kytketty tietokoneeseen, seuraava ikkuna
tulee näkyviin.
Muussa tapauksessa napsauta Valmis.
HUOMAA: Jos tulostinohjain ei toimi asennuksen jälkeen kunnolla,
asenna tulostinohjain uudelleen. Katso ”Tulostinohjelmiston
uudelleenasentaminen” sivulla 10.
Mukautettu asennus
Voit valita itse asennettavat komponentit.
1
Varmista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen ja että tulostimeen
on kytketty virta.
2
Laita tulostimen mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
CD-ROM-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee näkyviin.
• Kytke tulostin tietokoneeseen ja napsauta Seuraava.
• Jos et halua kytkeä tulostinta nyt, napsauta seuraavassa näytössä
Seuraava ja Ei. Asennus alkaa, eikä testisivua tulosteta asennuksen
päätteeksi.
• Käyttöohjeessa näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää
erilaiselta käytetyn tulostimen ja käyttöliittymän mukaan.
5
Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, napsauta Käynnistä ja sitten
Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa ”X” asemasi kirjaimella)
ja napsauta OK.
Jos käytät Windows Vistaa, napsauta Käynnistä →Kaikki
ohjelmat →Apuohjelmat →Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe.
Jos Automaattisen käynnistyksen ikkuna tulee näyttöön
Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä
Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka.
Kun asennus on suoritettu, näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun,
merkitse valintaruutu ja napsauta Seuraava.
Muussa tapauksessa napsauta Seuraava ja siirry vaiheeseen 7.
6
7
Jos testisivu tulostuu oikein, napsauta Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen napsauttamalla Ei.
Jos haluat rekisteröityä Samsung-tulostimien käyttäjäksi ja saada
Samsungilta tiedotteita, merkitse valintaruutu ja napsauta Valmis.
Siirryt Samsungin Internet-sivuille.
5
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
3
Napsauta Seuraava.
• Valitse tarvittaessa kieli pudotusvalikosta.
• Näytä käyttöopas: Saat näkyviin käyttöohjeen. Jos tietokoneeseesi
ei ole asennettu Adobe Acrobat -ohjelmaa, napsauta tätä vaihtoehtoa,
ja Adobe Acrobat Reader asennetaan automaattisesti.
4
5
HUOMAA: Jos tulostinta ei ole kytketty tietokoneeseen, seuraava ikkuna
tulee näkyviin.
Valitse Mukautettu asennus. Napsauta Seuraava.
Valitse tulostin ja napsauta Seuraava.
• Kytke tulostin tietokoneeseen ja napsauta Seuraava.
• Jos et halua kytkeä tulostinta nyt, napsauta seuraavassa näytössä
Seuraava ja Ei. Asennus alkaa, eikä testisivua tulosteta asennuksen
päätteeksi.
• Käyttöohjeessa näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää
erilaiselta käytetyn tulostimen ja käyttöliittymän mukaan.
6
Valitse asennettavat komponentit ja napsauta Seuraava.
HUOMAA: Voit muuttaa asennuskansion haluamaksesi valitsemalla
[Selaa].
7
Kun asennus on suoritettu, näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun,
merkitse valintaruutu ja napsauta Seuraava.
Muussa tapauksessa napsauta Seuraava ja siirry vaiheeseen 9.
8
Jos testisivu tulostuu oikein, napsauta Kyllä.
Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen napsauttamalla Ei.
6
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
9
Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka.
Jos haluat rekisteröityä Samsung-tulostimien käyttäjäksi ja saada
Samsungilta tiedotteita, merkitse valintaruutu ja napsauta Valmis.
Siirryt Samsungin Internet-sivuille.
Muussa tapauksessa napsauta Valmis.
3
Napsauta Seuraava.
• Valitse tarvittaessa kieli pudotusvalikosta.
• Näytä käyttöopas: Saat näkyviin käyttöohjeen. Jos
tietokoneeseesi ei ole asennettu Adobe Acrobat -ohjelmaa, napsauta
tätä vaihtoehtoa, ja Adobe Acrobat Reader asennetaan
automaattisesti.
Ohjelmiston asennus verkkotulostusta varten
Kun yhdistät tulostimen verkkoon, sinun on määritettävä ensimmäiseksi
tulostimen TCP/IP-asetukset. Kun olet määrittänyt ja tarkistanut TCP/IPasetukset, voit asentaa ohjelmiston verkon jokaiselle tietokoneelle.
4
Valitse Verkkotulostimen normaali asennus.
Napsauta Seuraava.
Voit asentaa tulostinohjelmiston käyttämällä normaalia tai mukautettua
menetelmää.
Normaali asennus
Tätä asennustapaa suositellaan useimmille käyttäjille. Kaikki
tulostintoiminnoille välttämättömät komponentit asennetaan.
1
Varmista, että tulostin on liitetty verkkoon ja että tulostimeen on kytketty
virta. Tietoja tulostimen liittämisestä verkkoon saat tulostimen
käyttöohjeesta.
2
Laita tulostimen mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
CD-ROM-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee näkyviin.
Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, napsauta Käynnistä ja sitten
Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa ”X” asemasi kirjaimella)
ja napsauta OK.
Jos käytät Windows Vistaa, napsauta Käynnistä →Kaikki
ohjelmat →Apuohjelmat →Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe.
Jos Automaattisen käynnistyksen ikkuna tulee näyttöön
Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä
7
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
5
Luettelo verkossa käytettävistä tulostimista tulee näkyviin.
Valitse asennettava tulostin luettelosta ja napsauta Seuraava.
Mukautettu asennus
Voit valita itse asennettavat komponentit ja määrittää tietyn IP-osoitteen.
1
Varmista, että tulostin on liitetty verkkoon ja että tulostimeen on
kytketty virta. Tietoja tulostimen liittämisestä verkkoon saat tulostimen
käyttöohjeesta.
2
Laita tulostimen mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen
CD-ROM-asemaan.
CD-ROM-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee näkyviin.
Jos asennusikkuna ei tule näkyviin, napsauta Käynnistä ja sitten
Suorita. Kirjoita X:\Setup.exe (korvaa ”X” asemasi kirjaimella)
ja napsauta OK.
Jos käytät Windows Vistaa, napsauta Käynnistä →Kaikki
ohjelmat →Apuohjelmat →Suorita ja kirjoita X:\Setup.exe.
Jos Automaattisen käynnistyksen ikkuna tulee näyttöön
Windows Vistassa, valitse Asenna tai suorita ohjelma -kentässä
Suorita Setup.exe ja valitse sitten Käyttäjätilien valvonta ikkunassa Jatka.
• Jos tulostintasi ei näy luettelossa, päivitä luettelo napsauttamalla
Päivitä tai valitse Lisää TCP/IP-portti lisätäksesi tulostimesi
verkkoon. Lisää tulostin verkkoon näppäilemällä portin nimi ja
tulostimen IP-osoite.
Voit tarkistaa tulostimen IP- tai MAC-osoitteen tulostamalla verkon
kokoonpanosivun.
• Jos haluat löytää jaetun verkkotulostimen (UNC Path), valitse
Jaettu tulostin [UNC] ja näppäile jaettu nimi manuaalisesti
tai etsi jaettua tulostinta napsauttamalla Selaa-painiketta.
6
SKun asennus on suoritettu, näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu ja rekisteröitymään Samsungtulostimien käyttäjäksi saadaksesi tiedotteita Samsungilta. Jos
haluat tehdä näin, merkitse vastaava valintaruutu (tai -ruudut) ja
napsauta Valmis.
Muussa tapauksessa napsauta Valmis.
3
Napsauta Seuraava.
• Valitse tarvittaessa kieli pudotusvalikosta.
• Näytä käyttöopas: Saat näkyviin käyttöohjeen. Jos tietokoneeseesi
ei ole asennettu Adobe Acrobat -ohjelmaa, napsauta tätä vaihtoehtoa,
ja Adobe Acrobat Reader asennetaan automaattisesti.
HUOMAA: Jos tulostinohjain ei toimi asennuksen jälkeen kunnolla,
asenna tulostinohjain uudelleen. Katso ”Tulostinohjelmiston
uudelleenasentaminen” sivulla 10.
8
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
4
Valitse Mukautettu asennus. Napsauta Seuraava.
VINKKI: Jos haluat määrittää tietyn IP-osoitteen tietylle verkkotulostimelle,
napsauta Määritä IP-osoite -painiketta. IP-osoitteen määritysikkuna
tulee näkyviin. Toimi näin:
5
Luettelo verkossa käytettävistä tulostimista tulee näkyviin.
Valitse asennettava tulostin luettelosta ja napsauta Seuraava.
a. Valitse tietyllä IP-osoitteella määritettävä tulostin luettelosta tai näppäile
tulostimen.
b. Näppäile tulostimelle manuaalisesti IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskäytävä ja määritä verkkotulostimen IP-osoite napsauttamalla
Määritä.
c. Napsauta Seuraava.
6
Valitse asennettavat komponentit. Valittuasi komponentit seuraava
ikkuna tulee näkyviin. Voit myös muuttaa tulostimen nimeä, määrittää
tulostimen jaettavaksi verkossa, määrittää tulostimen
oletustulostimeksi ja muuttaa kunkin tulostimen portin nimeä.
Napsauta Seuraava.
• Jos tulostintasi ei näy luettelossa, päivitä luettelo napsauttamalla
Päivitä tai valitse Lisää TCP/IP-portti lisätäksesi tulostimesi
verkkoon. Lisää tulostin verkkoon näppäilemällä portin nimi ja
tulostimen IP-osoite.
Voit tarkistaa tulostimen IP- tai MAC-osoitteen tulostamalla verkon
kokoonpanosivun.
• Jos haluat löytää jaetun verkkotulostimen (UNC Path), valitse
Jaettu tulostin [UNC] ja näppäile jaettu nimi manuaalisesti
tai etsi jaettua tulostinta napsauttamalla Selaa-painiketta.
HUOMAA: Jos et löydä laitettasi verkosta, poista palomuuri käytöstä ja
valitse Päivitä.
Jos haluat asentaa tämän ohjelmiston palvelimelle, merkitse
Tulostimen määrittäminen palvelimessa -valintaruutu.
7
Kun asennus on suoritettu, näkyviin tulee ikkuna, jossa sinua
kehotetaan tulostamaan testisivu ja rekisteröitymään Samsungtulostimien käyttäjäksi saadaksesi tiedotteita Samsungilta. Jos
haluat tehdä näin, merkitse vastaava valintaruutu (tai -ruudut) ja
napsauta Valmis.
9
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
Muussa tapauksessa napsauta Valmis.
verkkoon. Lisää tulostin verkkoon näppäilemällä portin nimi ja
tulostimen IP-osoite.
• Jos haluat löytää jaetun verkkotulostimen (UNC Path), valitse
Jaettu tulostin [UNC] ja näppäile jaettu nimi manuaalisesti
tai etsi jaettua tulostinta napsauttamalla Selaa-painiketta.
Näkyviin tulee osien luettelo, josta voit asentaa uudelleen
haluamasi osat yksitellen.
HUOMAA: Jos tulostinta ei ole kytketty tietokoneeseen, seuraava ikkuna
tulee näkyviin.
HUOMAA: Jos tulostinohjain ei toimi asennuksen jälkeen kunnolla,
asenna tulostinohjain uudelleen. Katso ”Tulostinohjelmiston
uudelleenasentaminen” sivulla 10.
Tulostinohjelmiston
uudelleenasentaminen
Voit asentaa ohjelmiston uudelleen, jos asennus epäonnistuu.
1 Käynnistä Windows.
2
3
4
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat →
tulostinohjaimesi nimi →Ylläpito.
Valitse Korjaa ja napsauta Seuraava.
Luettelo verkossa käytettävistä tulostimista tulee näkyviin.
Valitse asennettava tulostin luettelosta ja napsauta Seuraava.
• Kun olet liittänyt tulostimen, valitse Seuraava.
• Jos et halua liittää tulostinta tässä vaiheessa, valitse Seuraava
ja Ei seuraavassa näytössä. Asennus käynnistyy, mutta asennuksen
lopussa ei tulosteta testisivua.
• Uudelleenasennuksen ikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä
olevan tulostimen ja liitäntätyypin mukaan.
5
Valitse uudelleenasennettavat osat ja valitse sitten Seuraava.
Jos olet asentanut tulostinohjelmiston paikallistulostusta varten
ja valitset tulostinohjaimen nimen, näkyviin tulee ikkuna, jossa
sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Toimi näin:
a. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse valintaruutu ja valitse
sitten Seuraava.
b. Jos testisivu on tulostunut oikein, valitse Kyllä.
6
Jos se ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.
Kun uudelleenasentaminen on valmis, valitse Valmis.
• Jos tulostintasi ei näy luettelossa, päivitä luettelo napsauttamalla
Päivitä tai valitse Lisää TCP/IP-portti lisätäksesi tulostimesi
10
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
7
Tulostinohjelmiston poistaminen
1
2
3
4
5
6
Käynnistä Windows.
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat →
tulostinohjaimesi nimi →Ylläpito.
Valitse Poista ja napsauta Seuraava.
Näkyviin tulee osien luettelo, josta voit poistaa haluamasi
osat yksitellen.
Valitse poistettavat osat ja valitse sitten Seuraava.
Kun tietokone pyytää valinnan vahvistamista, valitse Kyllä.
Valittu ohjain ja kaikki siihen liittyvät osat poistetaan
tietokoneestasi.
Kun ohjelmisto on poistettu, valitse Valmis.
Mustavalkotulostinohjaimen
asentaminen
Tämä tulostin antaa käyttöösi mustavalkotulostuksen tulostusohjaimet,
joten voit käyttää tulostinta mustavalkotulostimena. Sinun on
asennettava mustavalkotulostuksen ohjain tietokoneeseen. Seuraavat
vaiheittaiset ohjeet ohjaavat asennusprosessin alusta loppuun.
1 Varmista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen ja että
tulostimeen on kytketty virta. Varmista vaihtoehtoisesti, että
tietokone ja tulostin ovat yhteydessä verkkoon.
2 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-levy CD-asemaan. CD-levyn
suorittaminen käynnistyy automaattisesti, ja asennusikkuna tulee
näyttöön.
3 Valitse Peruuta.
4
5
6
8
9
10
Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän
tietokoneeseen, valitse Tunnista ja asenna Plug and Play tulostin automaattisesti ja valitse sitten Seuraava. Siirry
vaiheeseen 13.
Jos tietokoneesi ei löydä tulostinta, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Valitse Valitse tulostinportti -ikkunassa Seuraava.
Valitse Valitse tulostinportti -ikkunassa Levy....
Etsi mustavalkotulostuksen ohjain tulostimellesi valitsemalla Selaa.
ex) 32-bittinen Windows XP
11
12
13
Valitse CD-asema →Printer →PC_MONO →
WINXP_2000_VISTA-32
Valitse ***.inf-tiedosto ja valitse Avaa.
Valitse Asenna levykkeeltä -ikkunassa OK.
Valitse Kirjoittimet/Tulostimet-kentässä mustavalkotulostusohjain
ja valitse Seuraava.
HUOMAA: Jos olet asentanut mustavalkotulostusohjaimen aiemmin,
käytä Käytä asennettua ohjainta -ikkunaa. Tee ikkunassa kehotetut
toimet ja valitse sitten Seuraava. Tietokoneen kokoonpanosta riippuen
näyttöön saattaa myös tulla tulostimen jakamisen tai testisivun
tulostamisen ikkuna. Tee tilanteesi mukainen valinta.
14
15
Kirjoita tulostimesi nimi ja valitse Seuraava.
Aloita mustavalkotulostusohjaimen asennus valitsemalla Valmis.
HUOMAA: Jos tulostimesi on yhdistetty verkkoon, siirry tulostimen
Ominaisuuksiin ja valitse Portit-välilehti. Valitse sitten Lisää portti,
valitse Standard TCP/IP Port ja luo sitten uusi portti, johon tulostin
yhdistetään. Voit luoda uuden portin noudattamalla ohjatun toiminnon
ikkunassa olevia ohjeita.
Jos näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna, valitse Valmis.
Napsauta Käynnistä-painiketta →Tulostimet ja faksit.
Valitse Lisää tulostin.
Kun Ohjattu tulostimen asennus tulee näyttöön, valitse
Seuraava.
11
Tulostinohjelmiston asentaminen Windowsissa
2
Tulostuksen perusasetukset
1
2
Avaa tulostettava asiakirja.
Valitse Tulosta Tiedosto-valikosta. Tulostusvalintaikkuna avautuu.
Ikkunan ulkoasu saattaa hieman vaihdella sovelluksen mukaan.
Perustulostusasetukset valitaan tulostusvalintaikkunassa. Näihin
asetuksiin sisältyvät tulostettavien kopioiden määrä ja tulostusalue.
Tässä luvussa selitetään tulostusasetukset ja yleiset tulostustehtävät
Windows-käytössä.
Tämän luvun aiheita:
•
Asiakirjan tulostaminen
•
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
•
Tulostimen asetukset
Varmista, että tulostimesi on valittuna.
- Asettelu-välilehti
- Paperi-välilehti
- Grafiikat-välilehti
- Muut-välilehti
- Tietoja-välilehti
- Tulostin-välilehti
- Suosikit-asetuksen käyttäminen
3
4
- Ohjeen käyttäminen
Asiakirjan tulostaminen
5
6
HUOMAUTUS:
• Tulostinohjaimen Ominaisuudet-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan
tulostimen ja liitäntätyypin mukaan. Tulostinominaisuuksien ikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
• Tarkista käyttöjärjestelmä tai -järjestelmät, jotka ovat
yhteensopivia tulostimesi kanssa. Katso tulostimen
käyttöoppaan käyttöjärjestelmäyhteensopivuuden osio.
• Tarvittaessa voit tarkistaa tulostimesi tarkan nimen tulostimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
Seuraavassa kuvataan yleiset vaiheet, jotka on suoritettava eri Windowssovelluksista tulostamiseksi. Tarkat asiakirjan tulostamisen vaiheet
saattavat vaihdella käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja tarkoista
tulostamistoimista on sovelluksen käyttöoppaassa.
12
Tulostuksen perusasetukset
Valitse tulostinohjaimesi avattavasta Nimi-luettelosta.
Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia napsauttamalla
sovelluksen tulostusvalintaikkunassa Ominaisuudet tai Määritykset.
Lisätietoja on kohdassa ”Tulostimen asetukset” sivulla 13.
Jos tulostusvalintaikkunassa on sen sijaan Asennus, Tulostin
tai Asetukset, napsauta tätä painiketta. Valitse sitten seuraavassa
näytössä Ominaisuudet.
Sulje ominaisuusikkuna napsauttamalla OK.
Aloita tulostustyö napsauttamalla tulostusikkunassa OK tai Tulosta.
Tulostaminen tiedostoon (PRN)
Tulostimen asetukset
Joskus on tarpeen tallentaa tulostustiedot tiedostoksi jotakin tiettyä
käyttötarkoitusta varten.
Käytössäsi on tulostimen ominaisuusikkuna, josta voit käyttää kaikkia
tulostimen käyttämisessä tarvittavia asetuksia. Kun tulostimen ominaisuudet
ovat näytössä, voit tarkastella ja muuttaa tulostustyön vaatimia asetuksia.
Voit luoda tiedoston seuraavasti:
1 Valitse Tulosta tiedostoon -ruutu Tulosta-ikkunassa.
Tulostimen ominaisuusikkuna voi vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan. Tässä käyttöoppaassa on kuva Windows XP:n Properties
(Ominaisuudet) -ikkunasta.
Tulostinohjaimen Ominaisuudet-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan
tulostimen ja liitäntätyypin mukaan.
Jos käytät tulostimen asetuksia Tulostimet-kansion kautta, näyttöön
tulee myös muita Windows-välilehtiä (lisätietoja näistä on Windowsin
käyttöoppaassa) sekä Tulostin-välilehti (katso ”Tulostin-välilehti” sivulla 16).
2
HUOMAUTUKSIA:
• Useimmat Windows-sovellukset ohittavat tulostinohjaimessa
määrittämäsi asetukset. Muuta kaikki sovelluksen tulostusasetukset
ensin ja muuta sitten muut asetukset tulostinohjaimesta.
• Muuttamasi asetukset ovat voimassa vain nykyisen sovelluksen
käyttämisen aikana. Jos haluat tehdä muutoksistasi pysyvät,
tee muutokset Tulostimet-kansiossa.
• Seuraava menettely koskee Windows XP -käyttöjärjestelmää. Jos
käytät eri Windows-käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja vastaavasta
Windows-käyttöohjeesta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Valitse Tulostimet ja faksit.
3. Valitse käyttämäsi tulostinohjaimen kuvake.
4. Napsauta tulostinohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Tulostusmääritykset.
5. Muuta asetuksia kullakin välilehdellä ja napsauta OK.
Valitse kansio, anna tiedostolle nimi ja napsauta OK.
13
Tulostuksen perusasetukset
Asettelu-välilehti
Paperi-välilehti
Asetukset, joilla voidaan säätää asiakirjan ulkoasua tulostetussa
sivussa, ovat Asettelu-välilehdessä. Kohdassa Asetukset on Useita
sivuja arkille ja Julistetulostus. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksien
määrittämisestä on kohdassa ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Seuraavien asetusten avulla voit määrittää paperinkäsittelyn tulostimen
ominaisuuksissa. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksien määrittämisestä
on kohdassa ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Voit muuttaa useita paperin ominaisuuksia valitsemalla Paperi-välilehden.
Tulostussuunta
Tulostussuunta -asetuksen avulla voit valita suunnan, jota käytetään
tietojen tulostamiseen sivulle.
• Pysty tulostaa sivun kirjetyyliin.
• Vaaka tulostaa sivun laskentataulukkotyyliin.
• Kierrä 180 astetta -antaa sinun kääntää sivua 180 astetta.
Kopiot
Kopiot -asetuksen avulla voit valita tulostettavien kopioiden määrän.
Voit valita arvon väliltä 1–999.
Koko
Koko -asetuksen avulla voit valita kasettiin ladatun paperin koon.
Jos tarvittavaa kokoa ei ole Koko-ruudussa, valitse Mukautettu. Kun
näyttöön tulee Mukautettu paperiasetus -ikkuna, määritä paperikoko
ja valitse OK. Asetus lisätään luetteloon, josta voit valita asetuksen.
Pysty
Lähde
Vaaka
Asetukset
Asetukset -asetuksen avulla voit valita tulostuksen lisäasetukset.
Voit valita Useita sivuja arkille ja Julistetulostus.
• Lisätietoja on kohdassa ”Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille”
sivulla 18.
• Lisätietoja on kohdassa ”Julisteiden tulostaminen” sivulla 19.
• Lisätietoja on kohdassa ”Vihkojen tulostus” sivulla 19.
Kaksipuolinen tulostus
Kaksipuolinen tulostus antaa sinun tulostaa paperin molemmille puolille.
Jos tämä vaihtoehto ei tule näyttöön, tulostimessasi ei ole tätä
ominaisuutta.
• Lisätietoja on kohdassa ”Tulostus paperin molemmin puolin” sivulla 20.
14
Tulostuksen perusasetukset
Varmista, että kohdassa Lähde on valittuna oikea paperikasetti. Valitse
Käsisyöttö, jos tulostat erikoismateriaaleille, kuten kirjekuorille ja kalvoille.
Jos paperilähteeksi on määritetty Automaattinen valinta, tulostin valitsee
tulostusmateriaalin kaseteista seuraavassa järjestyksessä: kasetti1,
lisäkasetti 2.
Tyyppi
Aseta Tyyppi vastaamaan siihen lokeroon ladattua paperia, josta haluat
tulostaa. Näin saat parhaimman tulostuslaadun. Jos et tee näin,
tulostuslaatu ei ehkä ole haluamaasi.
Ohut: 60 -70 g/m2:n ohut paperi.
Paksu: 90 -105 g/m2:n paksu paperi.
Puuvilla: 75 - 90 g/m2:n puuvillapaperi, esimerkiksi Gilbert 25 % ja
Gilbert 100%.
Normaali paperi: Normaali paperi. Valitse tämä tyyppi, jos tulostimesi
on mustavalkoinen ja tulostaa 60 g/m2:n puuvillapaperille.
Kierrätetty: 75 - 90 g/m2:n kierrätetty paperi.
Värillinen: 75 - 90 g/m2:n värillinen taustapaperi.
Arkistointipaperi: Jos tulostetta on säilytettävä pitkään esimerkiksi
arkistossa, valitse tämä vaihtoehto.
1. sivu
Tätä toimintoa käyttämällä voit tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun
erityyppiselle paperille kuin muut sivut. Voit valita ensimmäisen sivun
paperilähteen.
Lisää esimerkiksi Kasetti 2 paksua paperia ensimmäistä sivua varten ja
lokeroon 1 tavallista paperia. Valitse sen jälkeen Kasetti 1 Lähdevaihtoehdoksi ja Kasetti 2 1. sivu -vaihtoehdoksi. Jos tämä vaihtoehto
ei tule näyttöön, tulostimessasi ei ole tätä ominaisuutta.
Grafiikat-välilehti
Seuraavien grafiikka-asetusten avulla voit säätää tulostuslaadun
tarpeidesi mukaiseksi. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksien
määrittämisestä on kohdassa ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Tuo alla näkyvät ominaisuudet näyttöön valitsemalla Grafiikat-välilehti.
Skaalaustulostus
Skaalaustulostus -asetuksen avulla voit manuaalisesti skaalata tulostustyön
arkilla. Vaihtoehdot ovat Ei mitään, Pienennä/suurenna ja Sovita arkille.
• Lisätietoja on kohdassa ”Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan
tulostaminen” sivulla 20.
• Lisätietoja on kohdassa ”Asiakirjan sovittaminen valittuun
paperikokoon” sivulla 20.
Laatu
Valittavana olevat tarkkuusvaihtoehdot saattavat vaihdella
tulostinmallin mukaan. Mitä suurempi asetus, sitä terävämpinä merkit ja
kuvat tulostuvat. Suuri tarkkuusasetus saattaa pidentää tulostusaikaa.
Väritila
Voit valita väriasetukset. Asetus Väri tuottaa yleensä laadukkaimmat
väriasiakirjat. Jos haluat tulostaa väriasiakirjan harmaasävyissä, valitse
Harmaasävy. Jos haluat säätää väriasetuksia manuaalisesti, valitse
Manuallinen ja napsauta Värin säätö Värivastaavuus-painiketta.
• Kopiot-asetus : Kun otat useita kopioita ja haluat osan kopioista
värillisinä ja osan mustavalkoisina, käytä tätä asetusta ja valitse
harmaasävyisten kopioiden määrä.
• Värin säätö: Voit säätää kuvien ulkonäköä muuttamalla kohdan
Levels asetuksia.
• Värivastaavuus: Voit täsmäyttää tulostimen tuottamat värit näytön
värien kanssa Värisetukset -toiminnolla. Erityinen Samsungin
digitaalinen väri -ominaisuus auttaa tuottamaan tulostuslaadun, joka
näyttää taivaan ja ruohon värit ja värisävyt mahdollisimman luonnollisina.
Se on tarkoitettu valokuvien tulostamiseen, mutta sen käyttäminen
muuttaa kaikkien väritulosteiden ulkoasua. Voit valita asetukseksi
Perusväri, Safiirinsininen, Smaragdinvihreä tai Sinivihreä.
Lisäasetukset
Voit määrittää lisäasetuksia napsauttamalla Lisäasetukset-painiketta.
• Tulosta teksti mustana: Kun Tulosta teksti mustana -asetus on
valittuna, kaikki asiakirjan teksti tulostetaan täysin mustana riippumatta
siitä, minkä värisenä se näkyy näytössä.
• Tulosta teksti tummana: Kun Tulosta teksti tummana-vaihtoehto
on valittuna, koko asiakirjan teksti tulostetaan tavallista tummempana.
Jotkin tulostimet eivät tue tätä ominaisuutta.
15
Tulostuksen perusasetukset
Muut-välilehti
Tietoja-välilehti
Voit valita asiakirjan tulostusasetukset. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksien
määrittämisestä on kohdassa ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitsemalla Tietoja-välilehden voit tuoda näyttöön tekijänoikeustiedot ja
ohjaimen versionumeron. Jos käytössäsi on Internet-selain, voit muodostaa
Internet-yhteyden napsauttamalla Web-sivustokuvaketta. Lisätietoja
tulostimen ominaisuuksien määrittämisestä on kohdassa ”Asiakirjan
tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti, jos haluat käyttää seuraavaa ominaisuutta:
Tulostin-välilehti
Jos käytät tulostimen asetuksia Tulostimet-kansion kautta, voit tarkastella
Tulostin-välilehteä. Voit määrittää tulostimen kokoonpanon.
Seuraava menettely koskee Windows XP -käyttöjärjestelmää. Jos käytät
eri Windows-käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja vastaavasta Windowskäyttöohjeesta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
1 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2
3
4
5
Vesileima
Voit luoda taustakuvan tulostettavaksi tekstiasiakirjan jokaiselle sivulle.
Lisätietoja on kohdassa ”Vesileimojen käyttäminen” sivulla 21.
Peite
Peitteitä käytetään usein esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien
sijaan. Lisätietoja on kohdassa ”Peitteiden käyttäminen” sivulla 22.
Tulostusasetukset
• Tulostusjärjestys: Voit valita tulostettavien sivujen järjestyksen.
Valitse tulostusjärjestys avattavasta valikosta.
- Normaali (1, 2, 3): Tulostimesi tulostaa kaikki sivut ensimmäisestä
sivusta viimeiseen.
- Käänteinen (3,2,1): Tulostimesi tulostaa kaikki sivut viimeisestä
sivusta ensimmäiseen.
- Parittomat sivut: Tulostimesi tulostaa vain asiakirjan parittomat sivut.
- Parilliset sivut: Tulostimesi tulostaa vain asiakirjan parilliset sivut.
16
Tulostuksen perusasetukset
Valitse Tulostimet ja faksit.
Valitse käyttämäsi tulostinohjaimen kuvake.
Napsauta tulostinohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Ominaisuudet.
Napsauta Tulostin-välilehteä ja määritä asetukset.
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Jokaisessa ominaisuusvälilehdessä olevan Suosikit-asetuksen avulla
voit tallentaa nykyiset ominaisuusasetukset tulevaa käyttöä varten.
Voit tallentaa Suosikit-kohteen seuraavasti:
1
2
3
Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
Kirjoita kohteelle nimi Suosikit-syöttöruutuun.
Valitse Tallenna.
Kun tallennat Suosikit, kaikki käytössä olevat ohjaimen asetukset
tallennetaan.
Voit käyttää tallennettuja asetuksia valitsemalla kohteen avattavasta
Suosikit-luettelosta. Tulostin on nyt määritetty tulostamaan valitsemillasi
Suosikit-asetuksilla.
Voit poistaa Suosikit-kohteen valitsemalla sen luettelosta
ja valitsemalla Poista.
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla
luettelosta Tulostimen oletus.
Ohjeen käyttäminen
Tulostimessasi on ohjenäyttö, jonka voit avata napsauttamalla
tulostimen ominaisuusikkunassa Ohje-painiketta. Ohjenäytöissä
on tulostinohjaimen antamia yksityiskohtaisia tietoja tulostimen
ominaisuuksista.
Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa
haluamasi asetuksen.
ja valita sitten
17
Tulostuksen perusasetukset
3
Tulostuksen lisäasetukset
Useiden sivujen tulostaminen
yhdelle arkille
Tässä luvussa selitetään tulostusasetukset ja kehittyneet tulostustehtävät.
HUOMAUTUS:
• Tulostinohjaimen Ominaisuudet-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan
tulostimen ja liitäntätyypin mukaan. Tulostinominaisuuksien ikkunan
peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
• Tarvittaessa voit tarkistaa tulostimesi tarkan nimen tulostimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä.
1
2
3
4
Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita
sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja järjestetään haluamassasi
järjestyksessä arkille. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
1
2
3
Tämän luvun aiheita:
4
•
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
•
Julisteiden tulostaminen
•
Vihkojen tulostus
•
Tulostus paperin molemmin puolin
•
Pienennetyn tai suurennetun asiakirjan tulostaminen
•
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
•
Vesileimojen käyttäminen
•
Peitteiden käyttäminen
18
Tulostuksen lisäasetukset
5
6
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Asettelu-välilehdeltä Useita sivuja arkille avattavasta
luettelosta Asettelu.
Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä (1, 2, 4, 6, 9 tai 16)
avattavasta luettelosta Sivuja arkille.
Valitse tarvittaessa sivujärjestys avattavasta Sivujärjestysluettelosta.
Voit tulostaa reunuksen kunkin arkille tulostettavan sivun ympärille
valitsemalla Tulosta reunukset.
Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja tyyppi.
Valitse OK ja tulosta asiakirja.
Julisteiden tulostaminen
Vihkojen tulostus
Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle,
yhdeksälle tai kuudelletoista paperiarkille, jotka voit liittää yhteen julisteeksi.
1
2
3
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Asettelu -välilehti ja valitse sitten Julistetulostus
avattavasta Asettelu-luettelosta.
Määritä julisteasetus:
Voit valita sivun asetteluksi Juliste<2x2>, Juliste<3x3>,
Juliste<4x4> tai Mukautettu. Jos valitset Juliste<2x2>, tuloste
venytetään automaattisesti peittämään neljä fyysistä arkkia. Jos
asetus on Mukautettu, voit suurentaa alkuperäistä 150 - 400 %.
Suurennuksen tasosta riippuen sivun asetteluksi säädetään
automaattisesti Juliste<2x2>, Juliste<3x3> tai Juliste<4x4>.
8
9
8
9
Kun käytät tätä toimintoa, tulostin tulostaa asiakirjan paperin molemmin
puolin ja järjestää sivut siten, että ne voidaan taittaa tulostuksen jälkeen
kahtia vihkoksi.
1 Avaa tulostimen ominaisuudet muuttaaksesi tulostusasetuksia
ohjelmiston avulla. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
2 Valitse Asettelu-välilehdellä Vihkotulostus Asetuksetpudotusvalikosta.
HUOMAA: Vihkotulostus - asetus ei ole käytettävissä jokaiselle
paperikoolle. Voit selvittää tälle ominaisuudelle käytettävissä olevan
paperikoon valitsemalla paperikoon Paperi-välilehden Kokoasetuksessa ja tarkistamalla, onko Asettelu-välilehden avattavan
Asettelu-valikon Vihkotulostus-asetus käytettävissä.
Määritä lomitus millimetreinä tai tuumina niin, että arkit on helppo
liittää yhteen.
0,15 tuumaa
0,15 tuumaa
4
5
Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja tyyppi.
Valitse OK ja tulosta asiakirja. Viimeistele juliste liittämällä arkit yhteen.
19
Tulostuksen lisäasetukset
3
4
5
Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse paperilähde, koko ja tyyppi.
Napsauta OK ja tulosta asiakirja.
Taita ja niittaa sivut tulostuksen jälkeen.
Tulostus paperin molemmin puolin
Pienennetyn tai suurennetun
asiakirjan tulostaminen
Voit tulostaa paperiarkin molemmille puolille. Ennen kuin aloitat
tulostuksen, päätä, mihin suuntaan haluat asiakirjan tulostettavan.
Voit muuttaa sivun sisällön näkymään suurempana tai pienempänä
tulostetulla arkilla.
Vaihtoehdot ovat:
• Ei mitään
• Pitkä reuna: tavanomainen asettelu kirjansidonnassa.
• Lyhyt reuna: kalenterissa usein käytetty vaihtoehto.
1
2
2
2
3
3
3
2
5
5
4
5
5
2
3
3
5
▲ Pitkä reuna
2
3
4
5
Voit myös napsauttaa
- tai -painiketta.
Valitse paperin lähde, koko ja tyyppi kohdasta Paperiasetukset.
Valitse OK ja tulosta asiakirja.
▲ Lyhyt reuna
HUOMAA: Älä tulosta tarrojen, piirtoheitinkalvojen, kirjekuorien tai
paksun paperin molemmin puolin. Seurauksena voi olla paperitukos ja
tulostimen vaurioituminen.
1
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Paperi-välilehdeltä Pienennä/suurenna avattavasta
Tulostustyyppi-luettelosta.
Kirjoita skaalauksen määrä Prosentti-ruutuun.
Avaa tulostimen ominaisuudet muuttaaksesi tulostusasetuksia
ohjelmiston avulla. ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse paperin suunta Asettelu-välilehdellä.
Asiakirjan sovittaminen valittuun
paperikokoon
A
Valitse kohdasta Kaksipuolinen tulostus haluamasi kaksipuolisen
tulosteen sidontavaihtoehto.
Napsauta Paperi-välilehteä ja valitse paperilähde, koko ja tyyppi.
Napsauta OK ja tulosta asiakirja.
Tämän tulostimen ominaisuuden avulla voit skaalata tulostustyön
mihin tahansa valittuun paperikokoon digitaalisen asiakirjan koosta
riippumatta. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat tarkistaa pienikokoisen
asiakirjan yksityiskohdat.
1
2
Tulostin tulostaa asiakirjan joka toisen sivun ensin.
HUOMAUTUS: Jos tulostimessasi ei ole kaksipuolisen tulostuksen
lisälaitetta, tulostustyö on suoritettava loppuun manuaalisesti. Tulostin
tulostaa ensin asiakirjan joka toisen sivun. Kun työn ensimmäinen puoli
on tulostettu, näkyviin tulee Printing Tip -ikkuna. Suorita tulostustyö
loppuun näytön ohjeiden mukaan.
20
Tulostuksen lisäasetukset
3
4
5
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Paperi-välilehdeltä Sovita arkille avattavasta
Tulostustyyppi-luettelosta.
Valitse oikea koko avattavasta Kohdesivu-luettelosta.
Valitse paperin lähde, koko ja tyyppi kohdasta Paperiasetukset.
Valitse OK ja tulosta asiakirja.
Vesileiman muokkaaminen
Vesileimojen käyttäminen
1
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan
päälle. Saatat esimerkiksi haluta tulostaa suuret harmaat VEDOS- tai
LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle
tai kaikille sivuille.
2
Tulostimen mukana toimitetaan joitakin esimääritettyjä vesileimoja, joita
voit muokata halutessasi. Voit myös lisätä luetteloon uusia vesileimoja.
Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen
1
2
3
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti ja valitse vesileima avattavasta Vesileimaluettelosta. Valittu vesileima näkyy esikatselukuvassa.
Valitse OK ja aloita tulostus.
3
4
5
Vesileiman luominen
1
2
3
4
5
6
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti ja valitse Muokkaa-painike kohdasta
Vesileima. Ikkuna Muokkaa vesileimaa tulee näyttöön.
Kirjoita haluamasi teksti Vesileiman teksti -ruutuun. Merkkejä
voi olla enintään 40. Sanoma tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
Kun Vain ensimmäiselle sivulle -valintaruutu on valittuna,
vesileima tulostuu vain ensimmäiselle sivulle.
Valitse vesileima-asetukset.
Voit valita fontin nimen, tyylin, värin, harmaasävytason ja koon
Fonttimääritykset-osassa sekä määrittää vesileiman kulman
Tekstin kulma -osassa.
Lisää uusi vesileima luetteloon napsauttamalla Lisää.
Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, napsauta OK ja aloita
tulostaminen.
Jos haluat lopettaa vesileiman tulostuksen, valitse [Ei vesileimaa]
avattavasta Vesileima-luettelosta.
21
Tulostuksen lisäasetukset
Napsauta OK, kunnes poistut tulostusikkunasta.
Vesileiman poistaminen
1
2
3
HUOMAUTUS: Esikatselukuva näyttää, millaisena sivu tulostuu.
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti ja valitse Muokkaa-painike kohdasta
Vesileima. Ikkuna Muokkaa vesileimaa tulee näyttöön.
Valitse muokattava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta
ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia.
Tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
4
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti ja napsauta Muokkaa-painiketta, joka on
Vesileima-osassa. Ikkuna Muokkaa vesileimaa tulee näyttöön.
Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat -luettelosta
ja napsauta Poista.
Napsauta OK, kunnes poistut tulostusikkunasta.
Peitteen käyttäminen
Peitteiden käyttäminen
Kun peite on luotu, voit tulostaa sen asiakirjasi kanssa. Voit tulostaa
peitteen asiakirjan kanssa seuraavasti:
1
2
Peitteen kuvaus
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu
teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa mihin tahansa
asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein esipainettujen lomakkeiden ja
kirjelomakepaperien sijaan. Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen
sijaan voit luoda peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake.
Jos haluat tulostaa yrityksesi kirjelomakkeen tiedot sisältävän kirjeen,
sinun ei tarvitse ladata esipainettua kirjelomakepaperia tulostimeen.
Sinun tarvitsee vain tulostaa asiakirjan yhteydessä kirjelomakepeite.
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Luo tai avaa asiakirja, joka sisältää peitteessä käytettävän tekstin
tai kuvan. Aseta kohteet niin kuin haluat ne tulostettavan peitteenä.
Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa tulostimen
ominaisuudet. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti ja napsauta Muokkaa -painiketta,
joka on osassa Peite.
Valitse Muokkaa peitteitä -ikkunassa Luo peite.
Kirjoita Luo peite -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä
nimi Tiedostonimi-ruutuun. Valitse kohdepolku tarvittaessa.
(Oletuspolku on C:\Formover.)
Valitse Tallenna. Nimi tulee näkyviin Peiteluettelo-ruutuun.
Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen ominaisuuksia. Katso ”Asiakirjan tulostaminen” sivulla 12.
Valitse Muut-välilehti.
Valitse haluamasi peite avattavasta Peite -luettelosta.
Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole Peite-luettelossa, napsauta
Muokkaa-painiketta ja valitse sitten Lataa peite. Valitse nyt
peitetiedosto.
Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen,
voit myös ladata tiedoston, kun avaat Lataa peite -ikkunan.
Uuden peitteen luominen
Jotta voisit käyttää peitettä, sinun on luotava uusi peite, joka sisältää
haluamasi logon tai kuvan.
Luo tai avaa tulostettava asiakirja.
6
7
Kun olet valinnut tiedoston, napsauta Avaa. Tiedosto tulee näkyviin
Peiteluettelo-ruutuun, ja voit käyttää sitä tulostamisessa. Valitse
peite Peiteluettelo-ruudusta.
Valitse tarvittaessa Ilmoita peitteestä tulostettaessa. Jos tämä
valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee sanomaikkuna aina, kun tulostat
asiakirjaa. Sanomaikkunassa sinua pyydetään vahvistamaan, että
haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa.
Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite tulostetaan
asiakirjan kanssa automaattisesti.
Napsauta OK tai Kyllä, kunnes tulostus alkaa.
Valittu peite ladataan tulostustyön yhteydessä ja tulostetaan asiakirjaan.
HUOMAUTUS: Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen
mukana tulostettavan asiakirjan tarkkuuden.
Viimeistele luominen napsauttamalla OK tai Kyllä.
Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.
HUOMAUTUS: Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin peitteen
kanssa tulostettavien asiakirjojen. Älä luo peitettä, jossa on vesileima.
22
Tulostuksen lisäasetukset
Peitteen poistaminen
Voit poistaa peitteet, joita et enää käytä.
1
2
3
4
5
6
Valitse tulostimen ominaisuusikkunassa Muut-välilehti.
Napsauta Muokkaa-painiketta, joka on osassa Peite.
Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
Valitse Poista peite.
Kun näyttöön tulee vahvistusta pyytävä sanomaikkuna, napsauta Kyllä.
Napsauta OK, kunnes poistut tulostusikkunasta.
4
Windowsin
PostScript-ohjaimen käyttö
Lisäasetukset
Voit määrittää lisäasetuksia napsauttamalla Lisäasetukset-painiketta.
Noudata näitä ohjeita, jos haluat käyttää järjestelmäsi CD-levyllä toimitettua
PostScript-ohjainta asiakirjan tulostamiseen.
PPD: t yhdessä PostScript-ohjaimen kanssa käyttävät tulostimen
ominaisuuksia ja mahdollistavat tiedonsiirron tietokoneen ja tulostimen
välillä. PPD-tiedostojen asennusohjelma toimitetaan laitteen mukana
toimitetulla CD-ohjelmistolevyllä.
Tämän luvun aiheita:
Tulostimen asetukset
Käytössäsi on tulostimen ominaisuusikkuna, josta voit käyttää kaikkia
tulostimen käyttämisessä tarvittavia asetuksia. Kun tulostimen
ominaisuudet ovat näytössä, voit tarkastella ja muuttaa tulostustyön
vaatimia asetuksia.
Tulostimen ominaisuusikkuna voi vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan. Tässä käyttöoppaassa käytetään esimerkkinä Windows XP:n
Ominaisuudet-ikkunaa.
Tulostinohjaimesi Ominaisuudet -ikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan
tulostimen mukaan.
HUOMAUTUKSIA:
• Useimmat Windows-sovellukset ohittavat tulostinohjaimen asetukset.
Muuta kaikki sovelluksen tulostusasetukset ensin ja muuta sitten
muut asetukset tulostinohjaimesta.
• Muuttamasi asetukset säilyvät voimassa vain käyttäessäsi nykyistä
ohjelmaa. Jos haluat muutoksista pysyviä, tee ne Tulostimetkansiossa.
• Seuraava menettely koskee Windows XP -käyttöjärjestelmää. Jos
käytät eri Windows-käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja vastaavasta
Windows-käyttöohjeesta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
1. Napsauta Windowsin Käynnistä -painiketta.
2. Valitse Tulostimet ja faksit.
3. Valitse tulostinohjaimesi kuvake.
4. Napsauta tulostinohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Tulostusmääritykset.
5. Muuta kunkin välilehden asetukset ja valitse OK.
• Paperi/Tuloste. Tämän vaihtoehdon avulla voit valita kasettiin ladatun
paperin koon.
• Graafinen. Tällä vaihtoehdolla voit säätää tulostuslaatua
tulostustarpeittesi mukaan.
• Tiedostoasetukset. Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää
PostScript-asetukset tai tulostimen ominaisuudet.
Ohjeen käyttäminen
Voit napsauttaa ikkunan oikeassa yläkulmassa
haluamasi asetuksen.
23
Windowsin PostScript-ohjaimen käyttö
ja valita sitten
5
Tulostimen jakaminen
paikallisesti
Isäntätietokoneen määrittäminen
Voit liittää tulostimen suoraan valittuun tietokoneeseen, jota kutsutaan
verkossa isäntätietokoneeksi.
Seuraava menettely koskee Windows XP -käyttöjärjestelmää. Jos käytät
eri Windows-käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja vastaavasta Windowskäyttöohjeesta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä Windows.
Valitse Käynnistä-valikosta Tulostimet ja faksit.
Kaksoisnapsauta tulostinohjaimen kuvaketta.
Valitse Tulostin-valikosta Jakaminen.
Merkitse Jaa tämä tulostin -ruutu.
Täytä Jakonimi -kenttä ja napsauta OK.
HUOMAUTUS:
• Tarkista käyttöjärjestelmät, jotka ovat yhteensopivia tulostimesi
kanssa. Katso tulostimen kanssa yhteensopivia käyttöjärjestelmiä
koskevaa kohtaa tulostimen käyttöohjeesta.
• Tarvittaessa voit tarkistaa tulostimesi tarkan nimen tulostimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
Asiakastietokoneen määrittäminen
1
2
3
4
5
6
24
Tulostimen jakaminen paikallisesti
Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Resurssienhallinta.
Valitse Verkkoympäristö ja napsauta Etsi tietokoneita hiiren
kakkospainikkeella.
Syötä isäntätietokoneen IP-osoite Tietokonenimi-kenttään ja
napsauta Etsi. (Jos isäntätietokone vaatii Käyttäjänimeä ja
Salasanaa, syötä isäntätietokoneen käyttäjätunnus ja salasana.)
Kaksoisnapsauta Tulostimet ja faksit.
Napsauta tulostinohjaimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
valitse Yhdistä.
Napsauta Kyllä, jos näyttöön tulee asennuksen vahvistusviesti.
6
Smart Panelin käyttö
Smart Panel on ohjelma, joka valvoo tulostinta, kertoo sinulle sen tilasta
ja mahdollistaa tulostinasetusten mukauttamisen. Smart Panel
asennetaan automaattisesti, kun asennat tulostinohjelmiston.
HUOMAUTUKSIA:
• Voidaksesi käyttää ohjelmaa tarvitset:
- Tarkista tulostimen kanssa yhteensopivat käyttöjärjestelmät
tulostimen käyttöohjeesta tulostimen ominaisuuksia koskevasta
kohdasta
- Mac OS X 10.3 -käyttöjärjestemän tai uudemman
- Linuxin. Tarkista tulostimen kanssa yhteensopivat Linuxjärjestelmät tulostimen käyttöohjeesta tulostimen ominaisuuksia
koskevasta kohdasta.
- Internet Explorerin version 5.0 tai uudemman voidaksesi käyttää
HTML-muotoista ohjetta.
• Voit tarkistaa tulostimen tarkan nimen mukana toimitetulta CD-levyltä.
• Jos olet asentanut useaita Samsung-tulostimia, valitse ensin
haluamasi tulostimen malli voidaksesi käyttää vastaavaa Smart
Panelia. Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windowsissa tai
Linuxissa) tai osoita (Mac OS X:ssä) Smart Panel -kuvaketta ja
valitse tulostimen nimi.
• Tässä käyttöohjeessa näkyvä Smart Panel -ikkuna ja sen sisältö
voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai käyttöjärjestelmän
mukaan.
Smart Panel -ohjelma näyttää tulostimen nykyisen tilan, jäljellä olevan
väriaineen määrän ja muita tietoja. Voit myös muuttaa asetuksia.
1
1 Väriaineen määrä
Voit tarkastella jäljellä olevien väriaineiden määrää. Yllä olevassa ikkunassa
näkyvä tulostin ja värikasettien määrä saattavat vaihdella käytettävän
tulostimen mukaan. Joissakin tulostimissa ei ole tätä ominaisuutta.
Smart Panelin toiminta
Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, Smart Panel tulee
automaattisesti näkyviin ja näyttää virheen.
Osta heti
Voit tilata uusia värikasetteja verkosta.
Voit käynnistää Smart Panelin myös manuaalisesti. Kaksoisnapsauta
Smart Panel -kuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa (Windowsissa) tai
ilmoitusalueella (Linuxissa). Voit myös osoittaa sitä tilarivillä (Mac OS
X:ssä).
Vianmääritysopas
Voit tarkastella ohjetta ratkaistessasi ongelmia.
Tulostinasetukset
Voit määrittää eri tulostusasetuksia tulostimen asetusohjelman ikkunassa.
Joissakin tulostimissa ei ole tätä ominaisuutta.
Kaksoisnapsauta tätä kuvaketta Windowsissa.
HUOMAUTUS: Jos tulostin on liitetty verkkoon ja olet Windows- tai
Mac OS -käyttäjä, näyttöön tulee SyncThru Web Service -ikkuna
Tulostimen asetusohjelma -ikkunan sijasta. Linux eivät tue
verkkoympäristöjä.
Osoita tätä kuvaketta Mac OS X:ssä.
Ajuriasetukset (Vain Windowissa)
Voit käyttää tulostimen ominaisuusikkunaa, jossa pääset käsiksi
kaikkiin tulostimen toimintoihin, joita tarvitset käyttäessäsi tulostinta.
Lisätietoja, Katso ”Tulostimen asetukset” sivulla 13.
Kaksoisnapsauta tätä kuvaketta Linuxissa.
Jos olet Windows-käyttäjä, valitse Käynnistä-valikossa Ohjelmat tai
Kaikki ohjelmat →tulostinohjaimen nimi →Smart Panel.
HUOMAUTUKSIA:
25
Smart Panelin käyttö
Vianmääritysoppaan avaaminen
Vianmääritysoppaassa voit tutustua virhetiloja koskevien ongelmien
ratkaisuihin.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windowsissa tai Linuxissa) tai
osoita (Mac OS X:ssä) Smart Panel -kuvaketta ja valitse
Vianmääritysopas.
Smart Panel -ohjelman asetusten
muuttaminen
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windowsissa tai Linuxissa) tai
osoita (Mac OS X:ssä) Smart Panel -kuvaketta ja valitse Asetukset.
Seuraava ikkuna avautuu.
Tulostimen asetusohjelman käyttö
Tulostimen asetusohjelmaa käyttämällä voit määrittää ja tarkistaa
tulostusasetuksia.
1
2
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windowsissa tai Linuxissa) tai
osoita (Mac OS X:ssä) Smart Panel -kuvaketta ja valitse
Tulostinasetukset.
Muuta asetuksia.
Lähetä muutokset tulostimeen napsauttamalla Käytä-painiketta.
HUOMAUTUKSIA: Jos tulostin on liitetty verkkoon, näyttöön tulee
SyncThru Web Service -ikkuna Tulostimen asetusohjelma ikkunan sijasta.
Ohjetiedoston käyttö
Saat lisätietoja Tulostimen asetukset -apuohjelmasta napsauttamalla
.
• Näytä, kun verkkotulostus on suoritettu: Tietokone
näyttää Windowsissa Smart Panel -ponnahdusikkunan tai
puhekuplan, kun työ on valmis. (Koskee vain verkkotulostimia,
joissa on Windows- ja Mac OS X -tuki).
• Näytä, kun tulostuksen aikana topahtuu virhe:
Tietokone näyttää Smart Panel -ponnahdusikkunan tai
puhekuplan, kun tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
• Näytä: Voit valita, miten tietokone näyttää viestin. Jos valitaan
Ponnahdusikkuna (Smart Panel), viesti näkyy Smart Panel
-ponnahdusikkunassa Windowsissä.
• Käynnistä työvalvonta, kun työ on tallennettu
tulostimelle: Jos tallennat Windowsissa tulostustyöt tulostimen
kiintolevylle, tietokone avaa Työn valvonta -ikkunan. (Vain
Windows-verkkoa tukevat tulostimet, joissa on kiinteä
kiintolevy).
• Ajasta automaattinen tilantarkistus: Tietokone päivittää
tulostimen tilan säännöllisesti. Kun valittu arvo on lähellä yhtä
sekuntia, tietokone tarkistaa tulostimen tilan useammin, jolloin
tulostimen virheet havaitaan nopeammin.
26
Smart Panelin käyttö
7
Tulostimen
käyttäminen
Linuxissa
Unified Linux -ohjaimen
asentaminen
Unified Linux -ohjaimen asentaminen
Voit käyttää laitetta Linux-ympäristössä.
1
Tämän luvun aiheita:
2
• Aloittaminen
• Unified Linux -ohjaimen asentaminen
Varmista, että laite on liitetty tietokoneeseen.
Kytke virta sekä tietokoneeseen että laitteeseen.
Kun näyttöön avautuu Administrator Login
(Järjestelmänvalvojan sisäänkirjautuminen) -ikkuna,
kirjoita kirjautumiskenttään root ja kirjoita järjestelmän
salasana.
• Unified Driver Configuratorin käyttö
• Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen
• Asiakirjan tulostaminen
HUOMAUTUS: Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root),
jotta voit asentaa tulostinohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä,
kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3
Aloittaminen
Aseta ohjainohjelmistot sisältävä CD-ROM-levy asemaan.
CD-ROM-levy käynnistyy automaattisesti.
Jos CD-ROM-levy ei käynnisty automaattisesti, napsauta
työpöydän alaosassa olevaa
-kuvaketta. Kun Terminal
(Pääte) -näyttö avautuu, kirjoita:
Mukana tulevalla CD-ROM-levyllä on Samsung Unified Linux
-ohjaimet, joiden avulla voit käyttää laitetta Linux-tietokoneessa.
Jos CD-ROM-asema on toissijainen isäntä ja asennuskohde
on /mnt/cdrom,
Kun ohjain on asennettu Linux-järjestelmään, voit valvoa
ohjainpaketin avulla useita eri laitteita nopeiden ECPrinnakkaisporttien ja USB:n kautta samanaikaisesti.
Unified Linux -ohjainpaketin mukana tulee älykäs ja joustava
asennusohjelma. Sinun ei tarvitse etsiä Unified Linux
-ohjainohjelmiston mahdollisesti vaatimia lisäosia. Kaikki
vaaditut paketit asennetaan järjestelmääsi automaattisesti.
Tämä on mahdollista useimmissa suosituissa Linuxkokoonpanoissa.
[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/
cdrom
[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[[email protected] root]#./install.sh
HUOMAUTUS: Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti,
jos autorun-ohjelmisto on asennettu ja käytössä.
4
27
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Kun aloitusikkuna tulee esiin, napsauta Next.
5
Unified Linux -ohjaimen asennuksen
poistaminen
Kun asennus on valmis, napsauta Finish.
1
Kun näyttöön tulee Administrator Login
(Järjestelmänvalvojan sisäänkirjautuminen) -ikkuna,
kirjoita kirjautumiskenttään root ja kirjoita järjestelmän
salasana.
HUOMAUTUS: Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root),
jotta voit asentaa tulostinohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä,
kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
2
Aseta ohjainohjelmistot sisältävä CD-ROM-levy asemaan.
CD-ROM-levy käynnistyy automaattisesti.
Jos CD-ROM-levy ei käynnisty automaattisesti, napsauta
Asennusohjelma lisää Unified Driver Configurator
-työpöytäkuvakkeen ja Samsung Unified Driver -ryhmän
järjestelmävalikkoon käytön helpottamiseksi. Jos käytössä
esiintyy ongelmia, tutustu käytönaikaiseen ohjeeseen,
jonka voi avata järjestelmävalikosta tai ohjaimen
sovelluksista, kuten Unified Driver Configurator.
työpöydän alaosassa olevaa
-kuvaketta. Kun Terminal
(Pääte) -näyttö avautuu, kirjoita:
Jos CD-ROM-asema on toissijainen isäntä ja asennuskohde
on /mnt/cdrom,
[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/
cdrom
[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[[email protected] root]#./uninstall.sh
HUOMAUTUS: Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti,
jos autorun-ohjelmisto on asennettu ja käytössä.
3
4
Napsauta Uninstall.
5
Napsauta Finish.
28
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Napsauta Next.
Unified Driver Configuratorin
käyttö
Unified Linux Driver Configurator -työkalu on tarkoitettu
ensisijaisesti tulostin.
Unified Linux -ohjaimen asentamisen jälkeen työpöydälle
luodaan automaattisesti Unified Linux Driver Configurator kuvake.
Printers Configuration
(Tulostinasetukset)
Printers Configuration (Tulostinasetukset) -kohdassa on kaksi
välilehteä, jotka ovat Printers ja Classes.
Printers (Tulostimet) -välilehti
Voit tarkistaa järjestelmän senhetkisen tulostinkokoonpanon
napsauttamalla Unified Driver Configurator -ikkunan vasemmalla
puolella olevaa tulostinkuvaketta.
Vaihtaa
tulostinasetuksiin.
Unified Driver Configuratorin
avaaminen
1
2
Kaksoisnapsauta työpöydän Unified Driver Configurator
-kuvaketta.
Näyttää kaikki
asennetut
tulostimet.
Voit myös napsauttaa Startup Menu -kuvaketta ja valita
Samsung Unified Driver ja sitten Unified Driver
Configurator.
Voit siirtyä eri asetusikkunoihin Modules (Moduulit)
-ruudun painikkeiden avulla.
Printers Configuration
(Tulostinasetukset) -painike
Näyttää tulostimen
tilan, mallinimen
ja URI:n.
Voit käyttää seuraavia tulostimen asetuspainikkeita:
• Refresh: Päivittää tulostimien luettelon.
Ports Configuration (Porttien
asetukset) -painike
• Add Printer: Voit lisätä järjestelmään uuden tulostimen.
• Remove Printer: Poistaa valitun tulostimen.
• Set as Default: Valitsee nykyisen tulostimen
oletustulostimeksi.
• Stop/Start: Pysäyttää/käynnistää tulostimen.
• Test: Voit tulostaa testisivun tarkistaaksesi, että laite
toimii oikein.
• Properties: Voit tarkastella ja muuttaa tulostimen
asetuksia. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 30.
3
Help -painikkeen napsauttaminen avaa käytönaikaisen
ohjeen.
Kun asetukset on tehty, sulje Unified Driver Configurator
napsauttamalla Exit -painiketta.
29
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Classes (Luokat) -välilehti
Classes (Luokat) -välilehdellä on luettelo käytettävissä olevista
tulostinluokista.
Tulostimen ominaisuuksien
määrittäminen
Voit muuttaa laitteen tulostusominaisuuksia tulostinasetusten
ominaisuusikkunan avulla.
1 Avaa Unified Driver Configurator.
Näyttää kaikki
tulostinluokat.
2
3
Valitse tarvittaessa Printers Configuration
(Tulostinasetukset).
Valitse laitteesi tulostimien luettelosta ja napsauta
Properties.
Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna
avautuu.
Näyttää luokan tilan
ja luokkaan kuuluvien
tulostimien määrän.
• Refresh: Päivittää luokkaluettelon.
• Add Class...: Lisää uuden tulostinluokan.
• Remove Class: Poistaa valitun tulostinluokan.
Ports Configuration (Porttien asetukset)
Tämän ikkunan kautta voit tarkastella käytettävissä olevien
porttien luetteloa, tarkistaa kunkin portin tilan ja vapauttaa
varatun portin, kun portin varannut laite ei enää vastaa jostakin
syystä.
Vaihtaa
porttien
asetukset.
Näyttää kaikki
käytettävissä
olevat portit.
Näyttää portin tyypin,
siihen kytketyn
laitteen ja sen tilan.
• Refresh: Päivittää käytettävissä olevien porttien
luettelon.
4
• Release port: Vapauttaa valitun portin.
30
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Ikkunan yläosassa on seuraavat viisi välilehteä:
•General: Voit muuttaa tulostimen sijaintia ja nimeä.
Tälle välilehdelle kirjoitettu nimi näkyy tulostinasetusten
tulostimien luettelossa.
•Connection: Voit tarkastella eri porttia tai valita eri
portin. Jos muutat tulostinportin USB-portista
rinnakkaisportiksi tai päinvastoin tulostimen ollessa
käytössä, sinun on määritettävä tulostinportti uudelleen
tässä välilehdessä.
•Driver: Voit tarkastella eri tulostinohjainta tai valita
eri tulostinohjaimen. Valitsemalla Options voit valita
laitteen oletusasetukset.
•Jobs: Näyttää tulostustöiden luettelon. Voit peruuttaa
valitun työn valitsemalla Cancel job. Voit tarkastella
työluettelon edellisiä töitä valitsemalla Show completed
jobs.
•Classes: Näyttää luokan, johon tulostimesi kuuluu. Voit
lisätä tulostimesi tiettyyn luokkaan valitsemalla Add to
Class. Voit poistaa tulostimesi tietystä luokasta
valitsemalla Remove from Class.
Sulje Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) -ikkuna
ja toteuta muutokset napsauttamalla OK.
Asiakirjan tulostaminen
Sovelluksista tulostaminen
Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX
Printing Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPSyhteensopivista sovelluksista.
1 Valitse käyttämässäsi sovelluksessa Print File -valikosta.
2
3
Valitse Print suoraan käyttämällä lpr-ikkunaa.
5
6
7
Valitse LPR GUI -ikkunasta laitteen mallinimi Printer (Tulostin)
-luettelosta ja valitse sitten Properties.
Napsauta.
•Text – Voit määrittää sivun marginaalit ja valita
esimerkiksi tekstin välistyksen ja sarakeasetukset.
•Graphics – Voit määrittää kuvatiedostojen
tulostamisessa käytettävät kuva-asetukset, kuten värit,
kuvan koon tai kuvan sijainnin.
•Device – Voit muuttaa tulostustarkkuutta, paperilähdettä
ja tulostuskohdetta.
Sulje Properties (Ominaisuudet) -ikkuna ja toteuta
muutokset napsauttamalla Apply.
Aloita tulostus napsauttamalla OK LPR GUI -ikkunassa.
Näyttöön tulee Printing (Tulostus) -ikkuna, jonka kautta
voit valvoa tulostustyön tilaa.
Peruuta nykyinen tulostustyö napsauttamalla Cancel.
Tiedostojen tulostaminen
Voit tulostaa Samsung-laitteella monia erityyppisiä tiedostoja
CUPS-menetelmällä eli suoraan komentoriviltä. CUPS lpr
-apuohjelma mahdollistaa sen. Ohjainpaketti kuitenkin korvaa
normaalin lpr-työkalun huomattavasti helppokäyttöisemmällä
LPR GUI -ohjelmalla.
Minkä tahansa asiakirjatiedoston tulostaminen:
1 Kirjoita lpr <tiedoston_nimi> Linuxin shell-komentoriville
ja paina Enter. LPR GUI -ikkuna tulee näyttöön.
2
4
Vaihda tulostinta ja muuta tulostustyön asetuksia.
3
Ikkunan yläosassa on seuraavat neljä välilehteä:
•General – Voit muuttaa paperin kokoa, paperin tyyppiä
ja asiakirjojen suuntaa. Voit myös ottaa kaksipuolisen
tulostuksen käyttöön, lisätä alku- ja loppumerkintöjä
sekä muuttaa arkille tulostettavien sivujen määrää.
31
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Jos kirjoitat vain lpr ja painat Enter, näyttöön tulee ensin
tulostettavien tiedostojen valintaikkuna. Valitse tulostettavat
tiedostot ja napsauta sitten Open.
Valitse LPR GUI -ikkunan luettelosta tulostimesi ja vaihda
sitten tulostinta ja muuta tulostustyön asetuksia.
Jos haluat lisätietoja ominaisuusikkunasta, katso sivu 31.
Aloita tulostus napsauttamalla OK.
8
Tulostimen käyttäminen
Macintoshissa
Laitteesi tukee Macintosh-järjestelmiä, joissa on sisäänrakennettu
USB-liitäntä tai 10/100 Base-TX -verkkokortti. Kun tulostat tiedoston
Macintosh-tietokoneesta, voit käyttää PostScript-ohjainta asentamalla
PPD-tiedoston.
HUOMAUTUS: Jotkin tulostimet eivät tue verkkoliitäntää. Varmista,
että tulostimesi tukee verkkoliitäntää. Katso tulostimen käyttöohjeen
teknisten tietojen osio.
Tämän luvun aiheita:
•
Ohjelmiston asentaminen
•
Tulostimen määrittäminen
•
Tulostus
Ohjelmiston asentaminen
Tulostimen mukana toimitetulla PostScript-ohjaimen CD-levyllä on
PPD-tiedosto, jonka avulla PS-ohjainta tai Apple LaserWriter -ohjainta
voi käyttää tulostamisessa Macintosh-tietokoneella.
Tulostinohjain
Tulostinohjaimen asentaminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liitä laite tietokoneeseen USB- tai Ethernet-kaapelilla.
Kytke virta tietokoneeseen ja tulostimeen.
Aseta tulostimen mukana toimitettu PostScript-ohjaimen CD-levy
CD-asemaan.
Kaksoisosoita Samsung_CLP -kuvaketta Macintoshin työpöydällä.
Kaksoisosoita MAC_Installer -kansiota.
Kaksoisosoita MAC_Printer -kansiota.
Kaksoisosoita kuvaketta Samsung_CLBP Asentaja OSX.
Osoita Continue.
Osoita Install.
Kun asennus on valmis, osoita Quit.
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32
Tulostimen käyttäminen Macintoshissa
Aseta tulostimen mukana tullut CD-levy CD-asemaan.
Kaksoisosoita Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.
Kaksoisosoita Samsung_CLP -kuvaketta Macintoshin työpöydällä.
Kaksoisosoita MAC_Installer -kansiota.
Kaksoisosoita MAC_Printer -kansiota.
Kaksoisosoita kuvaketta Samsung_CLBP Asentaja OSX.
Valitse Asennustyyppi-kohdasta Uninstall ja valitse sitten
Uninstall.
Osoita Continue.
Kun asennuksen poisto on valmis, osoita Quit.
Tulostimen määrittäminen
Tulostimen määrittäminen vaihtelee sen mukaan, onko laite liitetty
tietokoneeseen verkkokaapelilla vai USB-kaapelilla.
Verkkoyhteys
HUOMAUTUS: Jotkin tulostimet eivät tue verkkoliitäntää. Varmista,
että tulostimesi tukee verkkoliitäntää. Katso tulostimen
käyttöohjeen teknisten tietojen osio.
Mac OS 10.3 tai uudempi
1
2
3
4
5
6
Asenna PPD-tiedosto tietokoneeseen noudattamalla ohjeita
”Ohjelmiston asentaminen” sivulla 32.
Avaa Print Center tai Printer Setup Utility Utilities (Apuohjelmat) kansiosta.
Osoita Printer List (Tulostinluettelo) -luettelossa Add.
Valitse AppleTalk -välilehti.
Laitteesi nimi ilmestyy luetteloon. Valitse tulostinruudusta
SEC000xxxxxxxxx, missä xxxxxxxxx vaihtelee laitteesi mukaan.
Osoita Add.
Jos automaattinen valinta ei toimi kunnolla, valitse Samsung
kohdasta Printer Model ja tulostimesi nimi kohdasta Model
Name.
Tulostimesi tulee näkyviin Printer List (Tulostinluettelo) -luetteloon,
ja se määritetään oletustulostimeksi.
USB-kaapelilla liitetty Macintosh
Mac OS 10.3 tai uudempi
1
2
3
4
5
6
Asenna PPD-tiedosto tietokoneeseen noudattamalla ohjeita
”Ohjelmiston asentaminen” sivulla 32.
Avaa Print Center tai Printer Setup Utility Utilities (Apuohjelmat) kansiosta.
Osoita Printer List (Tulostinluettelo) -luettelossa Add.
Valitse USB-välilehti.
Valitse tulostimesi nimi ja osoita Add.
Jos automaattinen valinta ei toimi kunnolla, valitse Samsung
kohdasta Printer Model ja tulostimesi nimi kohdasta Model
Name.
Tulostimesi tulee näkyviin Printer List (Tulostinluettelo) -luetteloon,
ja se määritetään oletustulostimeksi.
33
Tulostimen käyttäminen Macintoshissa
Tulostinasetusten muuttaminen
Tulostus
Voit käyttää tulostimella tulostuksen lisäominaisuuksia.
HUOMAUTUS:
Valitse Print Macintosh-sovelluksen File-valikosta. Tulostimen
ominaisuusikkunassa näkyvä tulostimen nimi vaihtelee käytössä
olevan tulostimen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen
ominaisuusikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen.
• Macintosh-tulostimen ominaisuusikkuna ei välttämättä ole samanlainen
kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan
tulostimen mukaan. Tulostinominaisuuksien ikkunan peruskokoonpano
on kuitenkin samanlainen.
• Voit tarkistaa tulostimen nimen mukana toimitetulta CD-ROMlevyltä.
HUOMAUTUS: Asetusvaihtoehdot saattavat olla erilaiset eri
tulostimissa ja Mac OS -versioissa.
Layout
Asiakirjan tulostaminen
Kun tulostat Macintoshilla, sinun on tarkistettava, mikä tulostinohjelmistoasetus
kussakin sovelluksessa on käytössä. Voit tulostaa Macintoshilla seuraavasti:
1
2
3
Layout-välilehdessä on asetuksia, joilla voidaan säätää asiakirjan
ulkoasua tulostetulla sivulla. Voit tulostaa yksittäiselle arkille useita
sivuja. Valitse Layout-vaihtoehto avattavasta Presets - luettelosta, jotta
pääset käyttämään seuraavia toimintoja.
Avaa Macintosh-sovellus ja valitse tulostettava tiedosto.
Avaa File-valikko ja osoita Page Setup (Document Setup
joissain sovelluksissa).
Valitse paperikoko, tulostussuunta, skaalaus ja muut asetukset.
Osoita sitten OK.
Varmista, että tulostimesi on valittuna.
• Pages per Sheet: Tämä ominaisuus määrittää, montako sivua
yhdelle arkille tulostetaan. Lisätietoja on seuraavan sarakkeen
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille- kohdassa.
• Layout Direction: Voit valita tulostussuunnan sivulla
käyttöliittymäesimerkkien mukaisesti.
4
5
6
Avaa File-valikko ja osoita Print.
Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
Kun olet määrittänyt asetukset, osoita Print.
34
Tulostimen käyttäminen Macintoshissa
Graphics
Printer Features
Graphics - välilehdessä on vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan valita
Resolution(Quality) ja Color Mode. Voit käyttää
grafiikkaominaisuuksia valitsemalla avattavasta Presets - luettelosta
Graphics.
Tässä välilehdessä voit valita paperityypin ja säätää tulostuslaatua.
Valitse Printer Features -vaihtoehto avattavasta Presets - luettelosta,
jotta pääset käyttämään seuraavia toimintoja.
• Fit to Page: Tämän asetuksen avulla voit skaalata tulostustyön
mihin tahansa valittuun paperikokoon digitaalisen asiakirjan
koosta riippumatta. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat tarkistaa
pienikokoisen asiakirjan yksityiskohdat.
• Resolution(Quality): Voit valita tulostustarkkuuden. Mitä
suurempi asetus, sitä terävämpinä merkit ja kuvat tulostuvat.
Suuri tarkkuusasetus saattaa pidentää asiakirjan tulostukseen
kuluvaa aikaa.
• Color Mode: Voit määrittää väriasetukset. Kun asetukseksi
määritetään Color, tulostuslaatu on yleensä paras mahdollinen
värillisille asiakirjoille. Jos haluat tulostaa värillisen asiakirjan
harmaasävynä, valitse Grayscale.
Paper
Aseta Paper Type vastaamaan siihen lokeroon ladattua paperia, josta
haluat tulostaa. Näin saat parhaan tulostuslaadun. Jos lisäät erityyppistä
tulostusmateriaalia, valitse vastaava paperityyppi.
35
Tulostimen käyttäminen Macintoshissa
• RGB Color: Tämä asetus määrittää, miten värit käsitellään.
Standard on yleisimmin käytetty asetus, jossa värisävy on
lähinnä normaalin näytön (sRGB-näytön) värisävyä. Vivid-tila
sopii esitystietojen ja kaavioiden tulostamiseen. Vivid-tilan
värisävy antaa tulokseksi voimakkaamman värisiä kuvia kuin
Normaali-tilan värisävy. Device-tila sopii parhaiten ohuiden
viivojen, pienten merkkien ja värillisten piirrosten tulostamiseen.
Device-tilan värisävy saattaa olla erilainen kuin näytön värisävy.
Puhtaita väriaineen värejä käytetään syaanin, magentan ja
keltaisen tulostamiseen.
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperille. Näin voit säästää
paperia tulostaessasi vedoksia.
1
2
Valitse Print Macintosh-sovelluksen File-valikosta.
3
Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä avattavasta
Pages per Sheet -luettelosta.
Valitse sivujärjestys Layout Direction -kohdasta.
4
5
Valitse Layout.
Voit tulostaa reunuksen kunkin arkille tulostettavan sivun
ympärille valitsemalla haluamasi vaihtoehdon avattavasta
Border-luettelosta.
Osoita Print. Tulostin tulostaa valitun määrän sivuja kunkin
arkin toiselle puolelle.
36
Tulostimen käyttäminen Macintoshissa
OHJELMISTO
HAKEMISTO
A
asennuksen poistaminen
ohjain
Linux 28
asennuksen poistaminen, ohjelmisto
Windows 11
asentaminen
Linux-ohjelmisto 27
tulostinohjain
Macintosh 32
Windows 4
asetteluominaisuudet, asettaminen
Macintosh 34
Windows 14
asetukset
kuvatila 15
suosikit 17
true-type-asetus 15
tummuus 15
väriaineen säästö 15
asetus
tarkkuus
Windows 15
asiakirjan tulostaminen
Macintosh 34
Windows 12
G
grafiikan ominaisuuksien määrittäminen 15
J
julisteen tulostaminen 19
K
kaksipuolinen tulostus 20
L
Linux
ohjain, asentaminen 27
tulostaminen 31
tulostimen ominaisuudet 30
lisäominaisuuksien asettaminen 16
S
M
suosikkiasetukset, käyttäminen 17
suunta, tulostaminen 31
Windows 14
Macintosh
ohjain
asentaminen 32
tulostaminen 34
tulostimen määrittäminen 33
O
ohjain, asentaminen
Linux 27
ohje, käyttäminen 17, 23
ohjelmisto
asennuksen poistaminen
Windows 11
asentaminen
Macintosh 32
Windows 4
järjestelmävaatimukset
Macintosh 32
uudelleenasentaminen
Windows 10
P
paperikoko, määrittäminen
tulostaminen 31
paperikoon määrittäminen 14
paperilähde, määrittäminen 31
Windows 14
paperin ominaisuuksien määrittäminen 14
paperityyppi, määrittäminen
tulostaminen 31
peite
luominen 22
poistaminen 22
tulostaminen 22
PostScript-ohjain
37
asentaminen 23
T
tarkkuus
tulostaminen 31
tilamonitori, käyttö 25
tulosta
Macintoshilta 34
useita sivuja arkille
Macintosh 36
tulostaminen
asiakirja 12
juliste 21
Linuxista 31
peite 22
skaalaus 20
sovita sivulle 20
useita sivuja arkille
Windows 18
vesileima 21
Windowsista 12
tulostimen asetukset, asetukset
Macintosh 34
tulostimen ominaisuudet
Linux 31
tulostimen ominaisuudet, asettaminen
Windows 23
tulostimen ominaisuudet, asetukset
Windows 13
tulostinohjain, asentaminen
Linux 27
tulostinohjelmisto
asennuksen poistaminen
Windows 11
asentaminen
Macintosh 32
Windows 4
tulostuksen lisäasetukset, käyttö 18
tulostus
kaksipuolinen 20
vihkot 19
tulostustarkkuus 31
tulostustarkkuus, määritä
Windows 15
U
useiden sivujen tulostaminen arkille
Macintosh 36
Windows 18
V
värinsäästö, määritä 15
vesileima
luominen 21
muokkaaminen 21
poistaminen 21
tulostaminen 21
vihkojen tulostus 19
38
Rev.1.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement