Samsung CLP-500N User's guide

Samsung CLP-500N User's guide
VÄRILASERTULOSTIN
Asennusopas
SISÄLLYS
Vaihe 1. Pakkauksen purkaminen ...................... 3
Vaihe 2. Tietoja tulostimesta ............................. 5
Vaihe 3. Kuvayksikön, siirtohihnan ja
väriainekasettien asentaminen ........... 7
Vaihe 4. Paperin lataaminen ........................... 16
Vaihe 5. Tulostinkaapelin liittäminen .............. 20
Rinnakkaiskaapelin käyttäminen ..................20
USB-kaapelin käyttäminen ..........................21
Verkkotulostaminen ...................................22
Vaihe 6. Tulostimen virran kytkeminen ........... 23
Vaihe 7. Esittelysivun tulostaminen ................. 24
Vaihe 8. Näytön kielen vaihtaminen ................ 24
Vaihe 9. Tulostinohjelmiston asentaminen ...... 25
Tulostinohjelmiston asentaminen
Windowsissa .............................................25
Tulostinohjelmiston uudelleenasentaminen ...27
Tulostinohjelmiston poistaminen ..................27
Näytön kielen vaihtaminen ..........................27
Vaihe 10. Käyttöoppaan tarkasteleminen ........ 28
Windows ..................................................28
Linux .......................................................29
2
ASENNUSOPAS
Vaihe 1.
Pakkauksen purkaminen
tulostimen mukana on seuraavat:
Väriainekasetit
Virtajohto
Siirtohihna
Kuvayksikkö
CD-levy
Asennusopas
SyncThru-CD-levy
(vain CLP-500N)
SyncThru-pikaopas
(vain CLP-500N)
HUOMAUTUKSIA:
• Jos jokin edellisistä puuttuu tai on vioittunut, ota heti yhteyttä
jälleenmyyjään.
• Osat saattavat vaihdella maakohtaisesti.
• CD-levy sisältää tulostusohjaimen, käyttöoppaan ja Adobe
Acrobat Reader -ohjelman.
• Virtajohto saattaa olla erilainen maakohtaisesti.
VAROITUS: Tulostin painaa 35 kg kehittäjän moduuli ja kasetti
mukaan lukien. Nosta se turvallisella tavalla. Jos sinun on
siirrettävä tulostinta, pyydä joku auttamaan sinua. Käytä
nostokahvoja, joiden sijainnin näet kuvasta (katso sivu 5). Jos
koetat nostaa tulostinta yksin, saatat vahingoittaa selkääsi.
ASENNUSOPAS
3
Suomi
1 Poista tulostin ja kaikki lisälaitteet paketista. Varmista, että
2 Poista kaikki tulostimen pakkausteipit varovasti.
3 Vedä paperikasetti tulostimesta ja poista kasetin
pakkausteipit.
4 Valitse tulostimelle sijoituspaikka:
•Jätä tarpeeksi tilaa tulostimen kasettien ja alustojen
avaamiseen sekä ilmanvaihtoa varten.
•Tulostimen oikea ympäristö on seuraavanlainen:
- vakaa ja tasainen alusta
- ei ilmastointilaitteiden, lämmittimien tai tuuletuksen
suoran vaikutuksen alaisena
- paikka, jossa lämpötila tai kosteus ei ole suuri tai pieni
ja jossa tulostin ei ole auringonvalossa tai epävakaissa
olosuhteissa
- puhdas, kuiva ja pölytön.
VAROITUS: Tulostin on sijoitettava tasaiselle pinnalle, tai muutoin
tulostuslaatu voi heikentyä.
4
ASENNUSOPAS
Vaihe 2.
Tietoja tulostimesta
Suomi
Tulostimen pääosat ovat seuraavat:
Yläkansi
(avaa asentaaksesi
kuvayksikkö ja siirtohihna)
Tulostuslokero
Tulostetuki
Ohjauspaneeli
(lisätietoja on
CD-levyllä
olevan
käyttöoppaan
luvussa 5)
Yläkannen
vapautuspainike
Etukansi
(avaa korvataksesi
hukkaväriainesäiliö)
Kahva
(nostokahvat
sijaitsevat
tulostimen
molempien kylkien
alareunoissa)
Vasen kansi
(kun haluat asentaa väriainekasetit, paina
yläkannen vapautuspainiketta ja avaa
kokonaan)
Kasetti 1
(250 arkin paperinsyöttölaite)
Lisäkasetti 2
(500 arkin paperinsyöttölaite)
ASENNUSOPAS
5
Oikea kansi
(avaa poistaaksesi paperitukoksia)
Monikäyttökasetti
(avaa ladataksesi erityisiä
tulostusmateriaaleja)
Kahva
(tulostimen nostamista varten)
Lisäkasetti 2:n tukoskansi
(avaa poistaaksesi paperitukoksia lisäkasetti 2:sta)
Langattoman
verkon antenni*
Verkkoportti**
Ohjauskortin kansi
(avaa lisävarusteiden
asentamista varten)
Virtakytkin
USB-portti
Rinnakkaisportti***
Virtavastake
* Tätä langattoman verkon porttia ei ole toimitettu tulostimen mukana. Se on lisävaruste, joka on
ostettava ja asennettava erikseen.
** Verkkoportti on vakiona CLP-500N-tulostimessa. CLP-500-tulostimen käyttäjät voivat ostaa ja asentaa
valinnaisen verkkokortin. Lisätietoja on CD-levyllä olevassa tulostimen käyttöoppaassa.
*** Rinnakkaisportti ei välttämättä ole käytettävissä käyttömaasta riippuen.
6
ASENNUSOPAS
Kuvayksikön, siirtohihnan ja
väriainekasettien asentaminen
Vaihe 3.
oikeassa kulmassa runkoon nähden.
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
2 Avaa yläkannen kiinnitys. Avaa yläkansi kokonaan
painamalla sen vapautuspainiketta.
Yläkannen
vapautuspainike
ASENNUSOPAS
7
Suomi
1 Avaa vasen kansi kahvan avulla kokonaan niin, että se on
3 Nosta kuvayksikkö paketista kahvan avulla.
4 Poista kuvayksikköä peittävä paperi poistamalla
kuvayksikön kahvan alla oleva teippi.
VAROITUKSIA:
• Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia, kuvayksikön
paketin ja suojapaperin teipin avaamiseen, jotta kuvayksikön
pinta ei vahingoittuisi.
• Altista kuvayksikköä valolle mahdollisimman vähän, jotta
välttäisit sen vahingoittumisen. Peitä se tarvittaessa mustalla
paperilla.
• Älä koske kuvayksikön vihreän rullan pintaan, jotta tulostuslaatu
ei heikkene.
5 Etsi tulostimen kuvayksikköpaikat, joita on yksi laitteen
kummassakin kyljessä.
8
ASENNUSOPAS
6 Pidä kuvayksikön kahvasta niin, että vihreä rulla on sinua
VAROITUS: Aseta kuvayksikkö paikalleen varovasti niin, että
vihreän rullan pinta ei naarmuunnu ja vahingoitu.
7 Liu'uta kuvayksikkö alas tulostimeen, kunnes sitä ei voi
työntää enää pidemmälle. Paina sitten kahva alas.
VAROITUS: Altista kuvayksikköä valolle mahdollisimman
vähän, jotta välttäisit sen vahingoittumisen. Sulje ylä- ja
alakansi, jos joudut keskeyttämään asennuksen jostain syystä.
ASENNUSOPAS
9
Suomi
kohti. Aseta kuvayksikkö sen paikkoihin tulostimessa niin,
että yksikön molemmissa sivuissa olevat värit vastaavat
paikkojen värejä.
8 Vedä siirtohihna paketista.
9 Poista siirtohihnan peitepaperi poistamalla sen teippi.
VAROITUS: Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
siirtohihnapaketin avaamiseen, jotta siirtohihnan pinta ei
vahingoittuisi.
10 Ota kiinni siirtohihnan vivuista hihnan molemmilla puolilla.
Vedä ne sitten ulos alla olevan kuvan mukaisesti.
11 Etsi tulostimen siirtohihnapaikat, joita on yksi laitteen
kummassakin kyljessä.
10
ASENNUSOPAS
12 Pidä siirtohihnan kahvasta kiinni ja aseta siirtohihna
paikalleen tulostimeen.
Suomi
HUOMAUTUS: Pidä siirtohihna vaakatasossa, äläkä käännä sitä
ympäri, jotta väriainetta ei valu.
13 Liu'uta siirtohihna alas tulostimeen. Paina sitä lujasti, jotta
se kiinnittyy paikalleen.
ASENNUSOPAS
11
14 Paina kummallakin puolella olevia lukitusvipuja yläkantta
kohti alla olevan kuvan mukaisesti, jotta siirtohihna lukittuu
paikalleen.
VAROITUS: Jos pidät vasenta kantta auki parin minuutin ajan,
kuvayksikkö saattaa altistua valolle ja vahingoittua.
15 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
12
ASENNUSOPAS
16 Poista väriainekasetit niiden paketeista.
Suomi
VAROITUS: Älä käytä väriainekasettipakettien avaamiseen
teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia. Se saattaa vahingoittaa
väriainekasettien pintaa.
17 Pidä kiinni kasettien molemmilta puolilta ja jaa väriaine
kasettien sisällä tasaisesti heiluttamalla kasetteja varovasti
puolelta toiselle.
18 Aseta väriainekasetit tasaiselle pinnalle kuvan mukaisesti ja
poista kasettien peitepaperi poistamalla teippi.
HUOMAUTUS: Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine
kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma
vesi saa väriaineen imeytymään kankaaseen.
ASENNUSOPAS
13
19 Väriainekasettipaikan oikeassa kyljessä on tarra, joka
ilmaisee, mikä väriainekasetti kuuluu mihinkin paikkaan.
K
Musta
Y
Keltainen
M
Magenta
C
Syaani
20 Pidä väriainekaseteista kiinni ja aaseta ne paikoilleen
(syaani, magenta, keltainen ja musta). Pidä
väriainekasetista kiinni molemmin käsin asettaessasi sitä
sille varattuun paikkaan. Liu'uta kasetti sitten paikalleen
pitämällä sen kahvasta.
Tartu tästä.
K
Y
M
C
•Kun väriainekasetit on asennettu oikein, keltainen ja
musta kasetti eivät ole kokonaan sisällä. Ne painetaan
paikalleen, kun suljet vasemman kannen.
14
ASENNUSOPAS
21 Sulje vasen kansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
Suomi
Jos asensit väriainekasetit väärin, vasen kansi ei sulkeudu
oikein. Tarkista vielä, että väriainekasettien värit vastaavat
niiden oikealle puolelle merkittyjä värejä. Älä koskaan käytä
voimaa kannen sulkemiseen.
HUOMAUTUS: Kun tulostetaan tekstiä 5 prosentin peittoalueella,
yksittäisellä väriainekasetilla voidaan tulostaa noin 7 000
mustavalkoista tai 5 000 värillistä sivua. Tulostimen mukana
toimitettavalla väriainekasetilla voidaan kuitenkin tulostaa 2 000
mustavalkoista ja 1 500 värillistä sivua.
ASENNUSOPAS
15
Vaihe 4.
Paperin lataaminen
Paperikasettiin (kasettiin 1) voidaan ladata jopa 250 sivua
normaalia paperia. Voit käyttää paperia, jonka koko on A4 tai
Letter.
Voit ladata paperia seuraavasti:
1 Vedä paperikasetti tulostimesta.
2 Paina metallilevyä alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
3 Taivuta paperiarkkeja edestakaisin erotellaksesi sivut
toisistaan ja ilmaa sitten sivut pitämällä kiinni niiden
toisesta reunasta. Tasaa pinon reunat naputtamalla pinoa
tasaiseen pintaan.
16
ASENNUSOPAS
4 Lataa paperi niin, että tulostettava puoli tulee ylöspäin.
Suomi
Varmista, että papereiden kaikki neljä kulmaa ovat
tasaisesti paperikasetissa ja kulmapidikkeiden alla kuvan
mukaisesti.
ASENNUSOPAS
17
5 Älä lataa paperia yli pinon enimmäismäärän, tai muuten
saattaa aiheutua paperitukos.
6 Nipistä paperinohjainta kuvan mukaisesti ja siirrä sitä
paperia kohti, kunnes se koskettaa pinon sivua. Älä paina
ohjainta liian tiukasti paperin reunaa vasten, jotta se ei
taivuta paperia.
HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa paperikasetissa olevan paperin
kokoa, katso lisätietoja CD-levyllä olevasta tulostimen
käyttöohjeesta.
18
ASENNUSOPAS
7 Liu'uta paperikasetti takaisin tulostimeen.
Suomi
HUOMAUTUKSIA:
• Älä työnnä leveysohjainta niin pitkälle, että tulostusmateriaali
taipuu.
• Jos et säädä paperileveyden ohjainta, saattaa aiheutua
paperitukos.
ASENNUSOPAS
19
Vaihe 5.
Tulostinkaapelin liittäminen
Sinun on liitettävä tulostin tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla
tai USB (Universal Serial Bus) -kaapelilla.
Rinnakkaiskaapelin käyttäminen
HUOMAUTUKSIA:
• Rinnakkaisportti ei välttämättä ole käytettävissä käyttömaasta
riippuen.
• Tulostimen liittäminen tietokoneen rinnakkaisporttiin vaatii
virallisen rinnakkaiskaapelin. Sinun on ostettava IEEE1284yhteensopiva kaapeli, joka on pituudeltaan enintään 3 metriä.
1 Varmista, että virta on katkaistu sekä tulostimesta että
tietokoneesta.
2 Liitä rinnakkaiskaapeli tulostimen takaosassa olevaan
vastakkeeseen.
Paina metallipidikkeitä alas, jotta ne sopivat kaapelin
liittimen koloihin.
Tietokoneen
rinnakkaisporttiin
3 Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen
rinnakkaisvastakkeeseen ja kiinnitä ruuvit.
Jos tarvitset lisätietoja tai ohjeita, katso tietokoneen
käyttöopasta.
20
ASENNUSOPAS
USB-kaapelin käyttäminen
1 Varmista, että virta on katkaistu sekä tulostimesta että
tietokoneesta.
2 Liitä USB-kaapeli tulostimen takaosassa olevaan
vastakkeeseen.
Tietokoneen
USB-porttiin
3 Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Jos tarvitset lisätietoja tai ohjeita, katso tietokoneen
käyttöopasta.
HUOMAUTUS: Jotta voisit tulostaa USB-liitännän avulla,
käyttöjärjestelmän on oltava Windows 98/Me/2000/XP.
ASENNUSOPAS
21
Suomi
HUOMAUTUS: Tarvitset virallisen USB-kaapelin, jotta voit liittää
tulostimen tietokoneen USB-porttiin. Sinun on ostettava USB 2.0
-yhteensopiva kaapeli, joka on pituudeltaan enintään 3 metriä.
Verkkotulostaminen
Voit liittää CLP-500- tai CLP500N-tulostimesi verkkoon
Ethernet-kaapelilla (UTP-kaapelilla, jossa on RJ.45-liitin).
CLP-500N-tulostimessa on sisäinen verkkokortti. Jos tulostimesi
on CLP-500, sinun on asennettava valinnainen verkkokortti.
Jos haluat käyttää tulostinta langattomissa ja tavallisissa
verkkoympäristöissä, sinun on asennettava kyseisen
ympäristön valinnainen verkkokortti. Saat lisätietoja kortin
asentamisesta CD-levyllä sijaitsevasta tulostimen
käyttöoppaasta.
Ethernet-kaapelin käyttäminen
1 Varmista, että virta on katkaistu sekä tulostimesta että
tietokoneesta.
2 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää tulostimen Ethernetverkkoporttiin.
Verkon
lähiverkkoliittimeen
3 Liitä kaapelin toinen pää lähiverkon liittimeen.
Saat lisätietoja verkkokortin asentamisesta CD-levyllä
sijaitsevasta tulostimen käyttöoppaasta.
22
ASENNUSOPAS
Verkkoantennin käyttäminen
voit käyttää tulostinta langattomassa ympäristössä.
Saat lisätietoja langattoman ja tavallisen verkon
verkkokortin asentamisesta CD-levyllä sijaitsevasta
tulostimen käyttöoppaasta.
HUOMAUTUS: Kun olet liittänyt tulostimen, sinun on määritettävä
verkon asetukset ohjauspaneelissa. Katso lisätietoja tulostimen
käyttöoppaasta. Voit käyttää kortin mukana toimitettua
ohjelmistoa. Katso lisätietoja ohjelmiston ohjeista.
Vaihe 6.
Tulostimen virran kytkeminen
1 Liitä virtajohto tulostimen takana olevaan
virtavastakkeeseen.
2 Liitä virtajohdon toinen pää oikein maadoitettuun
pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
1
2
VAROITUKSIA:
• Jotkin tulostimen sisäiset osat saattavat olla kuumia, kun virta
on kytkettynä tai kun tulostus on suoritettu. Varo, ettet polta
itseäsi, kun käsittelet tulostimen sisäisiä osia.
• Älä pura tulostinta, kun siihen on kytketty virta, tai voit saada
sähköiskun.
ASENNUSOPAS
23
Suomi
1 Jos asennat langattoman ja tavallisen verkon verkkokortin,
Vaihe 7.
Esittelysivun tulostaminen
Tulosta esittelysivu varmistaaksesi, että tulostin toimii oikein.
1 Voit tulostaa esittelysivun valmiustilassa pitämällä
ohjauspaneelin Upper Level -painiketta (
kahden sekunnin ajan.
) painettuna
Tulostimen ominaisuudet esittelevä esittelysivu tulostuu.
Vaihe 8.
Näytön kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa ohjauspaneelin näytön kieltä seuraavasti:
1 Paina valmiustilassa ohjauspaneelin Menu-painiketta (
),
kunnes näytön alarivillä on teksti "Setup".
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
3 Paina vierityspainiketta (
tai
).
), kunnes alarivillä on
teksti "LCD Language".
4 Vahvista valikon vaihtoehto painamalla Enter-painiketta
(
).
5 Tuo näyttöön haluamasi kieli painamalla vierityspainiketta
(
tai
).
6 Tallenna valintasi painamalla Enter-painiketta (
).
7 Palaa valmiustilaan painamalla On Line/Continue
-painiketta (
24
ASENNUSOPAS
).
Vaihe 9.
Tulostinohjelmiston asentaminen
Suomi
Laitteen mukana toimitettu CD-levy sisältää Windowstulostusohjelmiston, Linux-tulostusohjelmiston,
online-käyttöoppaan ja Acrobat Reader
-ohjelman, jolla käyttöopasta voidaan lukea.
Tulostaminen Windowsista:
Voit asentaa seuraavan tulostinohjelmiston CD-levyltä.
• Windowsin tulostusohjain. Tämän ohjaimen avulla voit
hyödyntää tulostimen ominaisuuksia täysin. Katso sivu 26.
• USB-ohjain vain seuraaville: Windows 98/Me/2000/XP. Jos
haluat lisätietoja USB-ohjaimen asentamisesta, katso sivu 26.
Tulostaminen Linuxista:
Linux-ohjaimen asentamisesta on käyttöoppaan liitteessä A. Jos
haluat tarkastella käyttöopasta, katso sivu 29.
Tulostinohjelmiston asentaminen
Windowsissa
Tarkista seuraavat, ennen kuin asennat tulostusohjelmiston:
Kohde
Käyttöjärjestelmä
Vaatimukset
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
95/98/Me
32 Mt
NT 4.0/2000
64 Mt
XP
128 Mt
Vapaa levytila
95/98/Me/NT 4.0/
2000/XP
300 Mt
Internet Explorer
5.0 tai uudempi
RAM-muisti
HUOMAUTUS: Kun käyttöjärjestelmä on Windows NT 4.0/2000/
XP, järjestelmänvalvojan tulee asentaa ohjelmisto.
ASENNUSOPAS
25
Sulje kaikki tietokoneen sovellukset ennen asennuksen
aloittamista.
1 Aseta CD-levy CD-asemaan. Asennus käynnistyy
automaattisesti.
Jos asennus ei käynnisty automaattisesti CDasemasta, toimi seuraavasti:
Valitse Käynnistä-valikosta Suorita ja kirjoita Avaaruutuun x:\cdsetup.exe (x on CD-aseman asemakirjain).
Valitse sitten OK.
HUOMAUTUS: Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön
tai
asennuksen aikana, napsauta ruudun oikeassa yläkulmassa
valitse Peruuta.
2 Kun näyttöön tulee kielenvalintaikkuna, valitse haluamasi
kieli.
Jos et löydä haluamaasi kieltä näytöstä, vieritä näyttöä
näytön alaosassa oikealla olevan vierityspainikkeen avulla.
3 Valitse Asenna Samsung-ohjelmisto.
4 Asennusikkuna avautuu. Valitse Seuraava.
5 Viimeistele asennus noudattamalla ikkunassa olevia ohjeita.
HUOMAUTUS: Jos liität tulostimen ensin USB-kaapelilla, ja haluat
myöhemmin käyttää rinnakkaisliitäntää, irrota USB-kaapeli ja liitä
rinnakkaiskaapeli. Asenna sitten tulostinohjain uudelleen.
26
ASENNUSOPAS
Tulostusohjelmiston uudelleenasentaminen
Suomi
Jos asennus epäonnistuu, tarvitaan uudelleenasentaminen.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung CLP-500 Series ja valitse sitten
Samsung CLP-500 Series -ohjaimen ylläpito.
3 Näyttöön tulee Samsung CLP-500 Series -ohjaimen ylläpito
-ikkuna. Valitse Korjaa ja valitse sitten Seuraava.
4 Kun uudelleenasentaminen on valmis, valitse Valmis.
Tulostusohjelmiston poistaminen
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung CLP-500 Series ja valitse sitten
Samsung CLP-500 Series -ohjaimen ylläpito.
3 Näyttöön tulee Samsung CLP-500 Series -ohjaimen ylläpito
-ikkuna. Valitse Poista ja valitse sitten Seuraava.
4 Kun sinua pyydetään vahvistamaan valintasi, valitse OK.
Samsung CLP-500 Series -tulostinohjain ja kaikki sen osat
poistetaan tietokoneestasi.
5 Kun poistaminen on valmis, valitse Valmis.
Näytön kielen vaihtaminen
Kun ohjelmisto on asennettu, voit vaihtaa näytön kieltä.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
2 Valitse Samsung CLP-500 Series ja Kielen valinta.
3 Valitse haluamasi kieli kielenvalintaikkunassa ja valitse
sitten OK.
ASENNUSOPAS
27
Vaihe 10.
Käyttöoppaan tarkasteleminen
Ohjelmiston CD-levyllä sijaitseva Samsung CLP-500 Series
-tulostimen käyttöopas on Adobe Acrobat PDF -muodossa.
Käyttöoppaasta saat tietoja nopeasti ja joustavasti.
Voit tarkastella käyttöoppaita näytössä eri muodoissa (voit
tarkastella yksittäistä sivua, jatkuvaa yksittäistä sivua tai
jatkuvaa vastakkaista sivua, zoomata välillä 12,5 - 1 600 % ja
vierittää opasta haluamallasi tavalla). Voit myös tulostaa
käyttöoppaan halutessasi.
Windows
1 Aseta CD-levy CD-asemaan.
2 Kun näyttöön tulee kielenvalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.
3 Valitse Näytä käyttöopas.
Adobe Acrobat -ohjelma avautuu, ja voit tarkastella
käyttöopasta.
HUOMAUTUS: Jotta voisit avata käyttöoppaan, sinun on
asennettava tietokoneeseen Adobe Acrobat Reader -ohjelma. Jos
sinulla ei ole tätä ohjelmaa, asenna ohjelma valitsemalla Asenna
lisäohjelmisto tietokoneeseen.
28
ASENNUSOPAS
Linux
kirjautumiskenttään root ja kirjoita järjestelmän salasana.
2 Aseta tulostinohjelmiston CD-levy asemaan.
3 Napsauta näytön alaosan
-kuvaketta. Kun pääteikkuna
tulee näyttöön, kirjoita seuraavasti:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (CD-kansio)
[[email protected] cdrom]# gv manual/EnGuide.pdf
HUOMAUTUS: Jos Ghostscript-versiosi on vanha, PDF-tiedostoa ei
välttämättä tuoda näyttöön. Asenna sitten Acrobat Reader
järjestelmääsi tai yritä lukea käyttöopas Windows-järjestelmässä.
1. Napsauta näytön alaosan
-kuvaketta. Kun pääteikkuna tulee
näyttöön, kirjoita seuraavasti:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (CD-kansio)
[[email protected] cdrom]# manual/acrobat4/INSTALL
2. Kun olet lukenut käyttöoikeussopimuksen, kirjoita accept
.
3. Kun sinua pyydetään antamaan asennuskansio, paina Enternäppäintä.
4. Sinun on luotava symbolinen linkki, jotta voit suorittaa Acrobat
Reader -ohjelman antamatta koko polkua:
[[email protected] cdrom] # ln -s/ usr/local/acrobat4/bin/
acroread /usr/bin/acroread
5. Nyt voit lukea PDF-tiedostoja Acrobat Readerilla.
[[email protected] cdrom]# acroread /mnt/cdrom/manual/
EnGuide.pdf
ASENNUSOPAS
29
Suomi
1 Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
Home
Visit us at:
www.samsungprinter.com
Rev.1.00
VÄRILASERTULOSTIN
Käyttöopas
Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista
muutoksista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
• CLP-500, CLP-500N ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n
tavaramerkkejä.
• Centronics on Centronics Data Computer Corporationin tavaramerkki.
• IBM ja IBM PC ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows 9x, Window Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 ja
Windows XP ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.
• Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat niiden omistavien yritysten tai
organisaatioiden tavaramerkkejä.
i
SISÄLLYS
Luvussa 1 :
Esittely
Erikoisominaisuudet .................................................. 1.2
Tulostimen osat ........................................................
Etunäkymä ..........................................................
Oikea näkymä ......................................................
Takanäkymä ........................................................
Luvussa 2 :
1.4
1.4
1.5
1.6
Ohjauspaneelin käyttäminen
Ohjauspaneelin toiminta ........................................... 2.2
Näyttö ................................................................ 2.2
Painikkeet ........................................................... 2.3
Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen .................... 2.5
Ohjauspaneelin valikoiden toiminta ......................... 2.5
Ohjauspaneelin valikoiden yleiskatsaus ................... 2.6
Information-valikko .............................................. 2.6
Layout-valikko ..................................................... 2.7
Printer-valikko ..................................................... 2.8
Color-valikko ....................................................... 2.9
Setup-valikko .................................................... 2.10
Network-valikko ................................................. 2.12
Luvussa 3 :
Tulostusmateriaalien käyttäminen
Paperin ja muun materiaalin valitseminen ................ 3.2
Koot ja kapasiteetit .............................................. 3.2
Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä ohjeita ........ 3.3
Paperin lataaminen ................................................... 3.4
Paperikasetin 1 käyttäminen .................................. 3.4
Kasetin paperikoon muuttaminen ........................... 3.7
Lisäkasetin (kasetti 2) käyttäminen ........................ 3.8
Monikäyttökasetin käyttäminen .............................. 3.9
Manuaalisen syötön käyttäminen .......................... 3.12
ii
Tulostaminen erikoistulostusmateriaaleille .............
Kirjekuorten tulostaminen ...................................
Tarrojen tulostaminen .........................................
Kalvojen tulostaminen .........................................
Esipainetun paperin tulostaminen .........................
Tulostaminen korteille tai mukautetulle
materiaalille .......................................................
Luvussa 4 :
3.14
3.14
3.16
3.17
3.19
3.21
Tulostustehtävät
Tulostinohjaimen ominaisuudet ................................ 4.2
Asiakirjan tulostaminen ............................................ 4.3
Tulostustyön peruuttaminen .................................. 4.4
Tulostimen asetukset ................................................ 4.5
Asettelu-välilehti .................................................. 4.6
Paperi-välilehti ..................................................... 4.7
Grafiikka-välilehti ................................................. 4.9
Muut-välilehti ..................................................... 4.12
Tietoja-välilehti .................................................. 4.13
Suosikit-asetuksen käyttäminen ........................... 4.13
Ohjeen käyttäminen ........................................... 4.14
Luvussa 5 :
Tulostuksen lisätoiminnot
Tulostaminen paperin molemmille puolille ................ 5.2
Asiakirjan skaalaaminen ........................................... 5.4
Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon ....... 5.5
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille ............ 5.6
Julisteiden tulostaminen ........................................... 5.7
Vihkojen tulostaminen .............................................. 5.9
Vesileimojen käyttäminen .......................................
Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen ...............
Vesileiman luominen ...........................................
Vesileiman muokkaaminen ..................................
Vesileiman poistaminen .......................................
5.10
5.10
5.11
5.12
5.12
Peitteiden käyttäminen ...........................................
Peitteen kuvaus .................................................
Uuden peitteen luominen .....................................
Peitteen käyttäminen ..........................................
Peitteen poistaminen ..........................................
5.13
5.13
5.13
5.15
5.16
iii
Luvussa 6 :
Tulostimen ylläpito
Asetussivun tulostaminen ......................................... 6.2
Tarvikkeiden vaihtaminen ......................................... 6.3
Väriainekasettien hallinta .........................................
Väriainekasettien säilyttäminen ..............................
Väriainekasetin oletusarvoinen riittoisuus ................
Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa ................
6.4
6.4
6.4
6.5
Väriainekasettien vaihtaminen .................................. 6.8
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen .......................... 6.11
Kuvayksikön vaihtaminen ....................................... 6.14
Siirtohihnan vaihtaminen ........................................ 6.22
Tulostimen puhdistaminen ......................................
Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen ...................
Laserskannausyksikön (LSU)
puhdistaminen tulostimen sisältä ..........................
Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen ...................
6.29
6.29
6.30
6.31
Varaosat ................................................................. 6.38
Luvussa 7 :
Ongelmien ratkaiseminen
Vianmäärityksen tarkistusluettelo ............................ 7.2
Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen ................ 7.3
Paperitukosten poistaminen ..................................... 7.6
Paperinsyöttöalueella ............................................ 7.7
Monikäyttökasetissa .............................................. 7.8
Tulostimen sisällä ................................................. 7.9
Paperinpoistoalueella .......................................... 7.10
Kaksipuolisen tulostuksen alueella ....................... 7.13
Lisäkasetissa 2 ................................................... 7.16
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi .................... 7.20
Tulostuslaatu ongelmien ratkaiseminen .................. 7.21
Näytön sanomat ...................................................... 7.25
Yleiset Windows-ongelmat ...................................... 7.30
Yleiset Linux-ongelmat ........................................... 7.31
Liitteessä A :
Tulostimen käyttäminen Linuxissa
Tulostinohjaimen asentaminen .................................
Järjestelmävaatimukset .........................................
Tulostusohjaimen asentaminen ..............................
Tulostimen yhteystavan muuttaminen .....................
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen ...............
iv
A.2
A.2
A.2
A.6
A.7
Määritystyökalun käyttäminen .................................. A.8
LLPR-ominaisuuksien muuttaminen ........................ A.10
Tulostimen käyttäminen verkossa
Liitteessä B :
Tulostimen jakaminen verkossa ................................ B.2
Paikallisesti jaetun tulostimen määrittäminen .......... B.3
Windows 95/98/Me ............................................... B.3
Windows NT 4.0/2000/XP ...................................... B.4
Verkkoyhteydessä olevan
tulostimen määrittäminen ......................................... B.6
Verkkoparametrien määrittäminen
ohjauspaneelissa .................................................. B.6
ÚTulostimen lisävarusteiden
asentaminen
Liitteessä C :
Tulostimen muistin asentaminen .............................. C.2
Muistin poistaminen .............................................. C.6
Verkkokortin asentaminen ........................................ C.7
Lisäkasetin asentaminen ......................................... C.12
Liitteessä D :
Määritykset
Tulostimen tiedot ...................................................... D.2
Paperin määritykset .................................................. D.4
Yleiskatsaus ......................................................... D.4
Tuetut paperikoot ................................................. D.5
Paperin käyttämisen ohjeita ................................... D.6
Paperin määritykset .............................................. D.7
Paperitulostekapasiteetti ....................................... D.7
Paperinsyöttökapasiteetti ...................................... D.7
Tulostimen ja paperin säilytysympäristö .................. D.8
Kirjekuoret .......................................................... D.9
Tarrat ............................................................... D.11
Kalvot ............................................................... D.11
v
Ympäristön suojelua ja turvallisuutta koskevia
tietoja
Laserturvallisuus
Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR -säteilystandardin (luvun 1
alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja muualla IEC 825 -vaatimukset
täyttäväksi luokan 1 laserlaitteeksi.
Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja tulostin on
suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle
lasersäteilylle tulostimen käytön, ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.
VAROITUS
Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on poistettu
laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa silmiä.
Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja
loukkaantumisvaaran välttämiseksi:
vi
Otsoniturvallisuus
OZONE
Laite tuottaa otsonikaasua normaalin käytön aikana. Laitteen
tuottama otsoni ei ole haitallista käyttäjälle. On kuitenkin
suositeltavaa, että laitetta käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa.
Otsoniin liittyviä lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen
Samsung-jälleenmyyjään.
Energiansäästö
Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa,
joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.
Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa,
virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Energy Star -hyväksyntä ei merkitse tuotteiden tai palveluiden
EPA-standardinmukaisuutta.
Uusiokäyttö
Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai hävitä ne
ympäristöä säästävällä tavalla.
Radiotaajuinen säteily
FCC-määräykset
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille
määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena
on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole
asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä.
Minkään asennuksen ei kuitenkaan voida taata olevan häiriötä aiheuttamaton. Jos
tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti
todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma
seuraavasti:
1. Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
2. Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
3. Liitä laite ja vastaanotin eri piireissä oleviin pistorasioihin.
4. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.
VAROITUS: Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta
vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien
menettämiseen.
vii
Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset Kanadassa
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua radiohäiriöiden
tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevan, Industry and
Science Canadan asettaman Digital Apparatus -standardin ICES-003 mukaisesti).
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
”Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Yhdysvallat
Federal Communications Commission (FCC)
Emitteri, FCC Osa 15
Tulostinjärjestelmässä saattaa olla upotettuna pienen tehon Radio LAN -laitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n
kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista
tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttäminen on sallittua
Yhdysvalloissa vain, jos tarrassa on FCC:n tunnusnumero.
FCC:n määräyksen mukaan langattoman laitteen ja keskikehon välisen etäisyyden
tulisi olla vähintään 20 cm (etäisyyttä ei lasketa raajoista). Tätä laitetta tulee käyttää
vähintään 20 cm:n päässä keskikehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä
FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.
Tämän laitteen käyttämistä koskee seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä ja (2) laitteessa on hyväksyttävä siihen mahdollisesti kohdistuvat
häiriöt, vaikka häiriöt aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin
laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen
langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen.
Ota yhteyttä valmistajaan, kun tarvitset huoltopalveluja.
Langatonta LAN-käyttöä koskeva FCC-määräys:
"Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja antennin yhdistelmää
radiotaajuushäiriöitä aiheuttava pienin sallittu etäisyys, 1 mW/cm2,
saattaa alittua antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi
säilyttää vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin kaikkina aikoina. Tätä
laitetta ei tule käyttää yhdessä minkään muun lähettimen tai
lähetinantennin kanssa."
viii
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Hyväksynnät ja sertifioinnit
Tämän tuotteen CE-merkintä symboloi Samsung Electronics Co.,
Ltd.:n vakuutusta siitä, että tuote noudattaa seuraavia Euroopan
unionin 93/68/ETY-direktiivejä mainituista päivämääristä lukien:
1.1.1995: Neuvoston direktiivi 73/23/ETY tietyllä jännitealueilla toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
1.1.1996: Neuvoston direktiivi 89/336/ETY (92/31/ETY) sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
9.3.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Täydellinen selvitys mainituista direktiiveistä ja viitatuista standardeista on saatavilla
Samsung Electronics Co., Ltd.:n edustajalta.
EY-sertifiointi
Neuvoston direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista ja niiden
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta -sertifiointi
(FAX)
Samsung on sertifioinut tämän Samsung-tuotteen käytettäväksi yhden päätteen
yhteyksissä yleiseurooppalaisissa analogisissa PSTN-verkoissa direktiivin 1999/5/EY
mukaisesti. Tuote toimii kansallisissa PSTN-verkoissa ja on yhteensopiva
eurooppalaisten PBX-järjestelmien kanssa:
Mahdollisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä Samsung Electronics Co., Ltd.:n Euro
QA Labiin ensi tilassa.
Tuote on testattu, ja sen on todettu täyttävän TBR21- ja/tai TBR38-vaatimukset.
Auttaakseen tätä standardia vastaavien päätelaitteiden käyttämisessä European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) on julkaissut ohjeasiakirjan (EG 201
121), joka sisältää TBR21-päätteiden verkkoyhteensopivuutta koskevia
huomautuksia ja lisävaatimuksia. Tuote on suunniteltu kaikkia tässä asiakirjassa
mainittuja varoituksia ja huomautuksia noudattaen ja on niiden kanssa
yhdenmukainen.
Tietoja Euroopassa hyväksytyistä radiolaitteista
(koskee tuotteita, jotka ovat EU:n hyväksymiä radiolaitteita)
Tämä Tuote on tulostin. Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa
tulostinjärjestelmissä saattaa olla upotettuna pienen tehon Radio LAN -laitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n
kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista
tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.
ix
Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain
Euroopan unionissa tai liittyvillä alueilla, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on CEmerkintä, jossa on
Notified Body -rekisteröintinumero ja Alert Symbol -merkki.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä
Euroopan komission R&TTE-direktiivin mukaisesti radiosäteilylle asettamia
enimmäisarvoja.
Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on hyväksyttyä:
EU
Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia,
Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali,
Ranska (taajuutta koskevia rajoituksia), Ruotsi,
Saksa, Suomi ja Tanska
EU:ta noudattavat
Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia:
EU
Ranskassa taajuusalue välillä 2 446,5 - 2 483,5 MHz
laitteilla, joiden lähetysteho ylittää 10 mW
(langattomat laitteet)
EU:ta noudattavat
Ei rajoituksia tällä hetkellä.
Säännösten noudattaminen
Langaton käyttö
Tulostinjärjestelmässä saattaa olla upotettuna pienen tehon Radio LAN -laitteita
(radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n
kaistaa. Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon otettavista seikoista
langatonta laitetta käytettäessä.
Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia tietoja on kohdissa,
joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita. Järjestelmässä olevien langattomien
laitteiden käyttö on sallittua vain niissä maissa, jotka on mainittu järjestelmän
tarrassa olevassa radiolaitteiden hyväksyntämerkinnässä. Jos maa, jossa aiot
käyttää langatonta laitetta, ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä
radiolaitteista vastaavaan tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti
säädeltyä, joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen maassasi ei ole sallittua.
Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä
FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja. Koska langattomat laitteet (joita
saattaa olla upotettuna tulostimessasi) säteilevät energiaa radiotaajuuksien
turvallisuusstandardien sallittuja enimmäisarvoja vähemmän, valmistajat uskovat,
että laitteet ovat turvallisia käyttää. Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa
välttää laitteisiin koskemista niitä käytettäessä.
x
Yleisohjeena voidaan pitää, että etäisyyden langattoman laitteen ja keskikehon välillä
tulisi olla vähintään 20 cm (etäisyyttä ei lasketa raajoista). Laitteen tulisi olla
kauempana kuin 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomissa laitteissa on virta ja ne
ovat käytössä.
Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.
Jotkin olosuhteet edellyttävät, että langattomien laitteiden käytölle asetetaan
rajoituksia. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä rajoituksista:
Langaton radiotaajuutta käyttävä viestintä saattaa aiheuttaa häiriöitä
lentokoneiden laitteistoissa. Tämänhetkiset ilmailusäännökset kieltävät
langattomien laitteiden käytön lentomatkan aikana. 802.11B (langaton
Ethernet)- ja Bluetooth-viestintälaitteet ovat esimerkkejä langattomista
viestintälaitteista.
Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä
muissa laitteissa tai palveluissa, langattomien laitteiden käyttö saattaa
olla kiellettyä tai rajoitettua. Esimerkiksi lentoasemilla, sairaaloissa ja
hyvin happipitoisissa tai runsaasti helposti räjähtäviä kaasuja
sisältävissä tiloissa langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä
tai rajoitettua. Jos et ole varma, onko langattomien laitteiden käyttö
tietyssä paikassa tai tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja asiasta
tietävältä viranomaiselta, ennen kuin käytät langatonta laitetta tai
kytket siihen virran.
Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden käyttöä koskevat
säännöksensä. Koska hankkimassasi järjestelmässä on langaton laite,
harkitessasi järjestelmän kuljettamista maasta toiseen tarkista
kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista vastaavalta viranomaiselta,
onko laitteen käyttöä rajoitettu kohdemaassa, ennen kuin muutat tai
lähdet matkalle.
Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton laite, käytä sitä
vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ja järjestelmä on
oikein ja kokonaan koottu.
Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin
laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia.. Muutosten tekeminen
langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen.
Ota yhteyttä valmistajaan, kun tarvitset huoltopalveluja.
Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot käyttää
laitetta. Lisätietoja saat valmistajan System Restoration Kitistä tai
ottamalla yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen.
xi
xii
1
ESITTELY
Onnittelut tulostimen ostamisesta!
Tämän luvun aiheita:
• Erikoisominaisuudet
• Tulostimen osat
Erikoisominaisuudet
Uudessa tulostimessasi on erikoisominaisuuksia, jotka
parantavat tulostuslaatua.
Tulosta laadukkaita väritulosteita nopeasti
• Voit tulostaa koko väriskaalan käyttäen syaania,
magentaa, keltaista ja mustaa.
• Enimmäistulostustarkkuus 1 200 x 1 200 dpi (todellinen
teho). Katso sivulla 4.9.
• Mustavalkotilassa tulostin tulostaa A4-kokoiselle paperille
20 sivun minuuttivauhtia ja Letter-kokoiselle paperille 21
sivun minuuttivauhtia. Väritulostuksessa A4- tai Letterkokoinen paperi tulostuu 5 sivun minuuttivauhtia.
• Kaksipuolisessa tulostuksessa tulostetaan
mustavalkoisena 9,6 kuvaa minuutissa ja värillisenä 5
kuvaa minuutissa A4- tai Letter-kokoiselle paperille.
Käsittele paperia joustavasti
• Monikäyttökasetti tukee kirjelomakkeita, tarroja,
kalvoja, mukautettuja materiaalikokoja ja raskasta
paperia. 100 arkin monikäyttökasetti tukee normaalia
paperia.
• Sekä vakiomallinen 250 arkin syöttökasetti (kasetti 1)
että 500 arkin lisäkasetti (kasetti 2) tukevat A4- ja
Letter-kokoista paperia.
Luo ammattimaisia asiakirjoja
8
9
• Tulosta vesileimoja. Voit mukauttaa asiakirjasi
tulostamalla niihin vesileimana haluamasi sanan, kuten
Luottamuksellinen. Katso sivulla 5.10.
• Tulosta vihkoja. Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa
helposti sivuja kirjojen luomista varten. Kun sivut on
tulostettu, sinun täytyy vain taittaa ja nitoa ne. Katso
sivulla 5.9.
• Tulosta julisteita. Asiakirjan sivujen teksti ja kuvat
suurennetaan ja tulostetaan papereille, jotka teipataan
yhteen julisteeksi. Katso sivulla 5.7.
1.2
ESITTELY
Säästä aikaa ja rahaa
• Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille
puolille (kaksipuolinen tulostaminen). Katso sivulla 5.2.
• Voit säästää paperia tulostamalla yksittäiselle arkille
useita sivuja.
• Voit käyttää esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita
normaalin paperin kanssa. Katso "Peitteiden käyttäminen"
sivulla 5.13.
• Tämä tulostin säästää sähköä automaattisesti
vähentämällä virrankulutusta huomattavasti, kun tulostus
ei ole käynnissä.
• Tämä tulostin täyttää Energy Star -vaatimukset
virrankulutuksen tehokkuudesta.
Laajenna tulostimen kapasiteettia
• Tässä tulostimessa on 64 megatavua muistia, joka
voidaan laajentaa 192 megatavuun.
• Voit asentaa 500 arkin lisäkasetin tulostimeesi. Tämä
kasetti vähentää tarvetta lisätä tulostimeen jatkuvasti
uutta paperia.
• Verkkotulostuksen mahdollistaa verkkoliitäntä. Voit lisätä
CLP-500-tulostimeen valinnaisen verkkokortin.
CLP-500N-tulostimessa on sisäinen verkkoliitäntä (10/100
Base TX). Voit myös käyttää valinnaista langatonta
verkkoliitäntää.
Tulosta erilaisissa ympäristöissä
• Voit tulostaa seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows
95/98/Me/NT 4.0/2000/XP.
• Tulostimesi on yhteensopiva ja Linuxin kanssa.
• Tulostimessasi on sekä USB- että rinnakkaisliitäntä.
Rinnakkaisliitännän saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
Voit myös käyttää verkkoliitäntää. CLP-500Ntulostimessa on sisäinen verkkoliitäntä (10/100 Base TX).
Voit käyttää myös valinnaista langatonta verkkoliitäntää,
mutta sinun on tällöin asennettava CLP-500-tulostimeen
valinnainen verkkokortti.
ESITTELY
1.3
1
Tulostimen osat
Etunäkymä
Yläkansi
(avaa asentaaksesi kuvayksikkö
ja siirtohihna)
Tulostuslokero
Tulostetuki
Ohjauspaneeli
(katso
sivulla 2.2.)
Yläkannen
vapautuspainike
Etukansi
(avaa korvataksesi
hukkaväriainesäiliö)
Kahva
(tulostimen
nostamista varten)
Kasetti 1
(250 arkin paperinsyöttölaite)
Vasen kansi
(kun haluat asentaa väriainekasetit,
paina yläkannen vapautuspainiketta
ja avaa kokonaan)
Lisäkasetti 2
(500 arkin paperinsyöttölaite)
HUOMAUTUS: Jos tulostat useita sivuja peräkkäin,
tulostuslokeron pinta saattaa kuumentua. Älä anna etenkään
lasten koskettaa lokeron pintaa.
1.4
ESITTELY
Oikea näkymä
1
Oikea kansi
(avaa poistaaksesi paperitukoksia)
Monikäyttökasetti
(avaa ladataksesi erityisiä
tulostusmateriaaleja)
Kahva
(tulostimen nostamista varten)
Lisäkasetti 2:n tukoskansi
(avaa poistaaksesi paperitukoksia lisäkasetti 2:sta)
ESITTELY
1.5
Takanäkymä
Langattoman
verkon antenni*
Verkkoportti**
Ohjauskortin kansi
(avaa lisävarusteiden
asentamista varten)
USB-portti
Rinnakkaisportti***
Virtakytkin
Virtavastake
* Tätä langattoman verkon porttia ei ole toimitettu tulostimen mukana. Se on lisävaruste, joka on
ostettava ja asennettava erikseen.
** Verkkoportti on vakiona CLP-500N-tulostimessa. CLP-500-käyttäjät voivat ostaa ja hankkia
valinnaisen verkkokortin erikseen. Lisätietoja on sivulla C.7.
*** Rinnakkaisportti ei välttämättä ole käytettävissä käyttömaasta riippuen.
1.6
ESITTELY
2
OHJAUSPANEELIN
KÄYTTÄMINEN
Tässä luvussa kuvataan tulostimen ohjauspaneelin
käyttäminen.
Tämän luvun aiheita:
• Ohjauspaneelin toiminta
• Ohjauspaneelin valikoiden käyttäminen
Ohjauspaneelin toiminta
Tulostimen oikeassa ylälaidassa olevassa ohjauspaneelissa on
näyttö ja seitsemän painiketta.
Painikkeet
Tilakartta
Näyttö: Tämä näyttää tulostimen
tilan ja käsiteltävänä olevan
tulostustyön.
Näyttö
Sanoma
Kuvaus
Ready
• Tulostin on online-tilassa ja valmis
tulostamaan.
• Jos painat On Line/Continue
-painiketta, tulostin siirtyy
offline-tilaan.
Offline
• Tulostin on offline-tilassa, eikä sillä voi
tulostaa.
• Jos painat On Line/Continue
-painiketta, tulostin siirtyy onlinetilaan.
Processing...
• Tulostin tulostaa.
• Jos haluat peruuttaa tulostuksen, paina
Cancel.
Sleeping...
• Tulostin on virransäästötilassa ja
käyttää tavallista vähemmän virtaa.
Kun tulostustyö vastaanotetaan
tietokoneesta tai jotain painiketta
painetaan, tulostin siirtyy online-tilaan.
• Lisätietoja virransäästötilan
poistamisesta käytöstä tai siihen
siirtymiseen tarvittavan ajan
muuttamisesta on sivulla 2.10.
Täydellinen luettelo kaikista tulostimen sanomista on kohdassa
"Näytön sanomat" sivulla 7.25.
2.2 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
Painikkeet
Painike
Kuvaus
Kun tapahtuu virhe, tilakarttaan syttyy valo virheen
kohdalle. Näyttöön tulee virhesanoma, jonka avulla
voit paikantaa virheen. Lisätietoja virhesanomien
merkityksestä on sivulla 7.25.
(tilakartta)
• Vaihda online- ja offline-tilojen välillä painamalla
tätä.
• Palaa valmiustilaan valikkotilasta painamalla tätä.
Tulostimen tila ilmaistaan On Line/Continue
-painikkeen värillä.
Palaa
Tulostin on online-tilassa ja
pystyy ottamaan vastaan
tietoja tietokoneelta.
Vilkkuu
• Kun taustavalo vilkkuu
hitaasti, tulostin vastaanottaa
tietoja tietokoneelta.
• Kun taustavalo vilkkuu
nopeasti, tulostin
vastaanottaa ja tulostaa
tietoja.
Palaa
Tulostin lopettaa tulostamisen
vakavan virheen vuoksi.
Tarkista näytön sanoma.
Lisätietoja virhesanoman
merkityksestä on sivulla 7.25.
Vilkkuu
On tapahtunut virhe, ja tulostin
odottaa virheen poistamista.
Tarkista näytön sanoma. Kun
ongelma on korjattu, tulostin
jatkaa tulostamista. Jos haluat
ohittaa tämän varoituksen,
paina tätä painiketta.
Vihreä
Oranssi
Ei pala
• Tulostin on offline-tilassa, eikä sillä voi
tulostaa.
• Tulostin on virransäästötilassa. Kun
tietoja vastaanotetaan, tulostin siirtyy
online-tilaan.
• Siirry valikkotilaan painamalla tätä.
• Vieritä valikkotilassa valikkojen vaihtoehtoja
painamalla tätä.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.3
2
Painike
Kuvaus
Valitse valikkotilassa näytössä oleva alivalikkokohde
tai vahvista muutettu asetus painamalla tätä. Valittu
kohde on merkitty tähdellä (*).
Vieritä valikkotilassa alivalikon kohteita tai
asetusvaihtoehtoja painamalla tätä. Painikkeen ❿
painaminen siirtää sinut seuraavaan vaihtoehtoon ja
painikkeen ➛ painaminen edelliseen vaihtoehtoon.
• Peruuta nykyinen tulostustyö painamalla tätä.
• Palaa valmiustilaan valikkotilasta painamalla tätä.
Siirry valikkotilassa ylempään valikkotasoon
painamalla tätä.
2.4 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
Ohjauspaneelin valikoiden
käyttäminen
Tulostimen asetusten muuttaminen on helppoa eri valikoiden
avulla. Kuvassa sivulla 2.6. näkyvät valikot ja niissä
käytettävissä olevat vaihtoehdot. Kussakin valikossa olevat
vaihtoehdot ja asetukset on kuvattu taulukoissa, jotka alkavat
sivulta 2.6.
Ohjauspaneelin valikoiden toiminta
Voit määrittää tulostimen asetukset sen ohjauspaneelissa. Voit
käyttää ohjauspaneelin valikoita myös silloin, kun tulostin on
käytössä.
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes
haluamasi valikko on näytön alimmalla rivillä.
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
2
).
3 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes haluamasi
valikkokohde näkyy alimmalla rivillä.
4 Vahvista valittu kohde painamalla Enter-painiketta (
).
5 Jos valikkokohteella on alivalikoita, toista vaiheet 3 ja 4.
6 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes haluamasi
asetus näkyy alimmalla rivillä, tai kirjoita haluamasi arvo.
7 Tallenna syöttämäsi tiedot tai valintasi painamalla Enterpainiketta (
).
Valinnan viereen näytössä tulee tähti (*), mikä ilmaisee
sitä, että valinta on nyt oletusasetus.
8 Poistu valikosta painamalla Upper Level -painiketta (
toistuvasti tai Cancel-painiketta (
)
).
Jos mitään ei tehdä 60 sekuntiin (mitään painiketta ei
paineta), tulostin palaa valmiustilaan automaattisesti.
HUOMAUTUS: Tulostinohjaimessa tehdyt tulostusasetukset
ohittavat ohjauspaneelissa tehdyt asetukset.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.5
Ohjauspaneelin valikoiden yleiskatsaus
Tulostimen asetukset määritetään ohjauspaneelin valikoiden
avulla. Ohjauspaneelista voidaan käyttää seuraavia valikoita:
Information
Layout
Printer
(Lisätietoja on
sivulla 2.6.)
Configuration
Menu Map
Demo Page
(Lisätietoja on
sivulla 2.7.)
Duplex
Duplex Margin
(Lisätietoja on
sivulla 2.8.)
Default Set
Current Job
Setup
Color
(Lisätietoja on
sivulla 2.10.)
LCD Language
Power Save
Auto Continue
(Lisätietoja on
sivulla 2.9.)
Calibration
Custom Color
Jam Recovery
Altitude Adj.
Maintenance
NETWORK*
(Lisätietoja on
sivulla 2.12.)
Config Network
Config TCP
IP Get Method
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Config 802.11b
*Tämä valikko tulee näyttöön vain,
kun verkkokortti on asennettuna
(tulostin on CLP-500N tai CLP-500tulostimeen on asennettu
valinnainen verkkokortti).
Netware
Config Netware
IPX Frame Type
Reset Network
Default Set
Print Net CFG
Information-valikko
Tässä valikossa on tulostettavia tietosivuja, joissa on tietoja
tulostimesta ja sen asetuksista.
Kohde
Selitys
Configuration
Tällä asetussivulla näkyvät tulostimen
nykyiset asetukset. Katso sivu 6.2.
Menu Map
Tällä valikkokarttasivulla näkyvät
ohjauspaneelin valikkokohteiden asettelut
ja nykyiset asetukset.
2.6 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
Kohde
Selitys
Tämän esittelysivun avulla voit tarkistaa,
että tulostin tulostaa oikein.
Demo Page
Layout-valikko
Voit määrittää kaikki tulostukseen liittyvät asetukset Layoutasetteluvalikon avulla.
(*: oletusasetus)
Kohde
Selitys
Asetukset: Off*, Long Edge ja Short Edge
Jos haluat tulostaa paperin molemmille
puolille, valitse reuna seuraavasti.
• Long Edge: Kääntää pitkän reunan
suunnassa. Tulostaa sivut luettavaksi
kirjamaisesti.
• Short Edge: Kääntää lyhyen reunan
suunnassa. Tulostaa sivut luettavaksi
muistiomaisesti.
2
Duplex
3
2
5
3
5
Pitkä reuna
pystysuunnassa
Pitkä reuna
vaakasuunnassa
2
3
2
5
Lyhyt reuna
vaakasuunnassa
3
5
Lyhyt reuna
pystysuunnassa
Valitse Off, jos haluat tulostaa vain arkin
toiselle puolelle.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.7
2
Kohde
Selitys
Tässä valikossa voit määrittää reunukset
kaksipuolista tulostusta varten. Voit
suurentaa tai pienentää arvoa 0,1
millimetrin välein.
Duplex Margin
• Top Margin: Määrittää yläreunuksen
välillä 0,0 - 9,9 mm.
• Left Margin: Määrittää vasemman
reunuksen välillä 0,0 - 9,9 mm.
• Short Binding: Määritä sivun takaosan
alareunus lyhyttä sidontaa varten välillä
0,0 - 10 mm.
Sidontakohta: Pystysuorassa
tulostamisessa sidonta tulee sivun
ylemmälle riville. Vaakasuorassa
tulostamisessa sidonta tulee sivun oikeaan
laitaan.
• Long Binding: Määritä sivun takaosan
oikea reunus pitkää sidontaa varten välillä
0,0 - 22 mm.
Sidontakohta: Pystysuorassa
tulostamisessa sidonta tulee sivun
vasempaan laitaan. Vaakasuorassa
tulostamisessa sidonta tulee sivun
ylemmälle riville.
Printer-valikko
Tämän valikon avulla voit nollata tulostimen asetukset tai
peruuttaa nykyisen työn.
Kohde
Selitys
Default Set
Tämän valikkokohteen avulla voit palauttaa
tulostimen oletusarvoiset tehdasasetukset.
Current Job
Voit peruuttaa nykyisen tulostustyön ja
poistaa sen tulostimen puskurista.
2.8 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
Color-valikko
Tämän valikon avulla voit säätää väriasetusta.
Kohde
Selitys
Asetukset: Off, Auto* ja Run Now
Tämän valikkokohteen avulla voit kalibroida
tulostimen niin, että väritulostuslaatu on
paras mahdollinen.
Calibration
• Off: Tulostin kalibroidaan oletusasetuksen
mukaan.
• Auto: Tulostin kalibroidaan
automaattisesti tuottamaan paras
mahdollinen tulostuslaatu värillisille
asiakirjoille.
• Run Now: Tulostin kalibroidaan
manuaalisesti.
Tämän avulla voit säätää tietyt
värikontrastit yksitellen.
• CMYK: Tämän avulla voit säätää kunkin
väriainekasetin väriaineen kontrastia.
Custom Color
Default: Värit optimoidaan
automaattisesti.
Manual Adjust: Tämän avulla voit
säätää kunkin väriainekasetin valittua
värikontrastia manuaalisesti.
Huomautus: Saat parhaan värilaadun
käyttämällä Default-asetusta.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.9
2
Setup-valikko
Voit määrittää useita tulostimen ominaisuuksia Setup-valikon
avulla.
(*: oletusasetus)
Kohde
Selitys
Asetukset: English*, German, French, Italian,
Spanish, Portuguese ja Russian
LCD Language
LCD Language -asetus määrittää
ohjauspaneelin näytön ja tulostustietojen
tekstin kielen.
Asetukset: 5 Minutes, 10 Minutes, 15 Minutes, 30
Minutes*, 45 Minutes, 60 Minutes ja 120 Minutes
Power Save
Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan
kuluessa, virrankulutusta pienennetään
automaattisesti. Määritä, miten kauan
tulostin odottaa ennen virransäästötilaan
siirtymistä.
Asetukset: Off ja On*
Tämän avulla voit määrittää, jatkaako
tulostin tulostamista, kun se havaitsee, että
syötetty paperi ei vastaa paperiasetusta.
Auto Continue
• Off: Jos paperi ei vastaa asetusta, sanoma
pysyy näytössä ja tulostin pysyy offlinetilassa, kunnes lisäät oikeaa paperia.
• On: Jos paperi ei vastaa asetusta,
virhesanoma pysyy näytössä. Tulostin
siirtyy offline-tilaan 30 sekunnin ajaksi,
minkä jälkeen sanoma poistuu näytöstä ja
tulostusta jatketaan.
Asetukset: Off* ja On
Tämän avulla voit määrittää, mitä tulostin
tekee paperitukoksen ilmetessä.
Jam Recovery
2.10 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
• Off: Tulostin ei tulosta sivuja uudelleen.
Tulostuksen suorituskykyä saatetaan
pystyä parantamaan tämän asetuksen
avulla.
• On: Tulostin tulostaa sivut automaattisesti
uudelleen, kun paperitukos on poistettu.
Kohde
Selitys
Asetukset: Low* ja High
Altitude Adj.
Voit optimoida tulostuslaadun sen mukaan,
miten korkealla merenpinnasta tulostin
sijaitsee.
Tämän avulla voit ylläpitää väriaineita ja
muita tarvikkeita.
• Check Others
Maintenance
Imaging Unit: Tämän avulla voit
tarkistaa tulostettujen kuvien
kokonaismäärän.
Transfer Belt: Tämän avulla voit
tarkistaa tulostettujen kuvien
kokonaismäärän.
Fuser, Transfer Roll., MP Pickroll ,
Tray1 Pickroll , Tray2 Pickroll: Nämä
kohteet on tarkoitettu vain
huoltohenkilöstölle.
• Alarm Shortage: Tämä määrittää, mitä
tulostin tekee, kun tarvikkeet ovat vähissä.
Off: Tulostin ei tuo varoitussanomaa
näyttöön.
On: Tulostin tuo varoitussanoman
näyttöön.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.11
2
Network-valikko
Tämän valikon avulla voit määrittää tulostimeen asennetun
verkkokortin sen mukaan, miten verkko on määritetty. Voit
päivittää verkkokortin laitteisto-ohjelmiston ja tulostaa
asetukset.
HUOMAUTUS: Tämä valikko tulee näyttöön vain, kun verkkokortti
on asennettuna (tulostin on CLP-500N tai CLP-500-tulostimeen on
asennettu valinnainen verkkokortti).
(*: oletusasetus)
Kohde
Selitys
Asetukset: Yes ja No*
Valitse, haluatko määrittää verkon
asetukset.
Config Network
Jos valitset Yes, voit määrittää TCP/IPja Netware-valikoiden asetukset.
Jos valitset Yes, seuraavat vaihtoehdot
ovat käytettävissä: Config TCP,
Netware ja Config Netware.
Asetukset: Yes ja No*
Valitse, haluatko määrittää IP-osoitteen.
Config TCP
Jos valitset Yes, voit määrittää IPosoitteen.
Jos valitset Yes, seuraavat vaihtoehdot
ovat käytettävissä: IP Get Method, IP
Address, Subnet Mask ja Gateway.
Asetukset: Static*, BOOTP ja DHCP
Voit määrittää tämän vain, kun määrität
Config TCP -asetukseksi Yes.
IP Get Method
2.12 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
• Static: Voit kirjoittaa IP-osoitteen,
aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän
manuaalisesti.
• BOOTP: BOOTP-palvelin määrittää
sinulle IP-osoitteen automaattisesti.
• DHCP: DHCP-palvelin määrittää sinulle
IP-osoitteen automaattisesti.
Kohde
IP Address
Selitys
Voit valita tämän vain, kun määrität IP
Get Method -asetukseksi Static.
Tämän avulla voit kirjoittaa IP-osoitteen
manuaalisesti. Määritä ensimmäisen
tavun arvo välillä 1 - 255
vierityspainikkeen avulla ja paina sitten
Enter-painiketta.
Määritä toisen ja neljännen tavun arvo
samalla tavalla.
Subnet Mask
Voit määrittää tämän vain, kun määrität
IP Get Method -asetukseksi Static.
Tämän avulla voit kirjoittaa aliverkon
peitteen manuaalisesti. Määritä
ensimmäisen tavun arvo välillä 1 - 255
vierityspainikkeen avulla ja paina sitten
Enter-painiketta.
Määritä toisen ja neljännen tavun arvo
samalla tavalla.
Gateway
Voit määrittää tämän vain, kun määrität
IP Get Method -asetukseksi Static.
Tämän avulla voit kirjoittaa
yhdyskäytävän manuaalisesti. Määritä
ensimmäisen tavun arvo välillä 1 - 255
vierityspainikkeen avulla ja paina sitten
Enter-painiketta.
Määritä toisen ja neljännen tavun arvo
samalla tavalla.
Arvot: Yes ja No*
Määritä langattoman verkon ympäristöt.
Config 802.11b
Jos valitset vaihtoehdon Yes, voit valita
seuraavista vaihtoehdoista: SSID,
Operation Mode, Channel,
Authentication, Encryption, Using
Key, KeyType ja Key.
Katso "Langattoman verkon
määrittäminen" sivulla B.12.
Huomautus: Tämä valikko tulee
näyttöön vain, kun verkkokortti on
asennettuna.
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN 2.13
2
Kohde
Selitys
Asetukset: On* ja Off
Voit valita, käytetäänkö Netwareprotokollaa.
Netware
Jos valitset vaihtoehdon On, voit käyttää
Config Netware -valikkoa.
Voit määrittää verkossasi käytettävän
kehystyyppiparametrin Config
Netware -valikossa.
Asetukset: Yes ja No*
Config Netware
Voit määrittää tämän kohteen vain, kun
määrität Netware-asetukseksi On.
Tämän avulla voit valita, määritätkö
kehystyyppiparametrin. Valitse
kehystyyppi valitsemalla Yes.
Jos valitset Yes, näyttöön tulee IPX
Frame Type -vaihtoehto.
Arvot: Auto*, EN_8022, EN_8023, EN_II ja
EN_SNAP
Voit määrittää tämän vain, kun määrität
Config Netware -asetukseksi Yes.
Tämän avulla voit valita IPX-kehystyypin.
IPX Frame Type
• Auto: Voit määrittää kehystyypin
automaattisesti.
• EN_8022: Valitsemalla tämän arvon
voit käyttää IEEE 802.2 -kehystyyppiä.
• EN_8023: Valitsemalla tämän arvon
voit käyttää IEEE 802.3 -kehystyyppiä.
• EN_II: Valitsemalla tämän arvon, voit
käyttää ETHERNET II -kehystyyppiä.
• EN_SNAP: Valitsemalla tämän arvon
voit käyttää SNAP-kehystyyppiä.
Reset Network
Tämä käynnistää verkkokortin uudelleen.
Default Set
Tämä suorittaa yksinkertaisen nollauksen
ja palauttaa verkkokokoonpanon
oletusarvoisiin tehdasasetuksiin.
Print Net CFG
Tämä tulostaa sivun, jossa näkyvät
määrittämäsi verkkoparametrit.
2.14 OHJAUSPANEELIN KÄYTTÄMINEN
3
TULOSTUSMATERIAALIEN
KÄYTTÄMINEN
Tässä luvussa on tietoja tulostimen kanssa käytettävistä
paperityypeistä ja niiden oikeasta lataamisesta eri
paperikasetteihin, jotta tulostuslaatu on paras mahdollinen.
Tämän luvun aiheita:
• Paperin ja muun materiaalin valitseminen
• Paperin lataaminen
• Tulostaminen erikoistulostusmateriaaleille
Paperin ja muun materiaalin
valitseminen
Voit tulostaa useille tulostusmateriaaleille, kuten normaalille
paperille, kirjekuorille, tarroille, kalvoille ja niin edelleen. Katso
"Tulostaminen erikoistulostusmateriaaleille" sivulla 3.14. Saat
parhaan mahdollisen tulostuslaadun käyttämällä vain laadukasta
kopiokoneluokan paperia.
Kun valitset tulostusmateriaaleja, pidä seuraavat seikat mielessä:
• Haluttu tulos: Valitsemasi paperin pitää soveltua
tulostusprojektiin.
• Koko: Voit käyttää mitä tahansa paperikokoa, joka sopii
helposti paperikasetin paperinohjaimiin.
• Paino: Tulostimesi tukee seuraavanpainoisia papereita:
- 60 - 90 g/m2 päällystettyä paperia kasettiin 1 tai lisäkasettiin 2
- 60 - 163 g/m2 päällystettyä paperia monikäyttökasettiin
- 75 - 90 g/m2 päällystettyä paperia kaksipuoliseen
tulostukseen.
• Kirkkaus: Jotkin paperit ovat muita valkoisempia, ja niille voi
tulostaa teräviä ja tarkkoja kuvia.
• Pinnan tasaisuus: Paperin pinnan tasaisuus vaikuttaa siihen,
miten terävältä tulostus näyttää paperilla.
VAROITUS: Jos käytät materiaalia, joka ei täytä sivulla D.7 olevia
määrityksiä, tulostimeen saattaa tulla ongelmia, jotka vaativat
laitteen huoltoa. Takuu tai huoltosopimukset eivät kata tätä
palvelua.
Koot ja kapasiteetit
Syöttölähde/kapasiteetti*
Koko
Kasetti 1
Kasetti 2
(valinnainen)
Monikäyttökasetti
Käsisyöttö
250
500
100
1
Kirjekuoret
—
—
10
1
Tarrat**
—
—
10
1
Kalvot**
—
—
30
1
Kortit**
—
—
10
1
Normaali paperi
* Enimmäiskapasiteetti saattaa olla ilmoitettua pienempi, jos paperi on tavallista paksumpaa.
** Jos paperitukoksia tulee usein, syötä arkit yksi kerrallaan monikäyttökasetin kautta.
3.2
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Paperiin ja erikoismateriaaleihin liittyviä
ohjeita
Kun valitset tai lataat paperia, kirjekuoria tai muita
erikoismateriaaleja, pidä seuraavat ohjeet mielessä:
• Tulostamisen yrittäminen kostealle, käpertyneelle,
rypistyneelle tai repeytyneelle paperille saattaa aiheuttaa
paperitukoksia ja johtaa huonoon tulostuslaatuun.
3
• Käytä vain arkeiksi leikattua paperia. Moniosaista paperia ei
voi käyttää.
• Käytä vain laadukasta kopiokoneluokan paperia, niin
tulostuslaatu on paras mahdollinen.
• Älä käytä epäsäännöllisyyksiä, kuten ulokkeita tai niittejä,
sisältäviä papereita.
• Älä yritä ladata mitään kasettia tulostuksen aikana, äläkä
täytä kasettia liian täyteen. Tämä saattaa johtaa
paperitukokseen.
• Vältä paperia, jossa on kohokirjaimia tai painaumia tai jonka
pinta on liian sileä tai epätasainen.
• Värillisen paperin pitäisi olla yhtä laadukasta kuin valkoisen
kopiopaperin. Väripigmentin on kestettävä tulostimen
kiinnityslämpötila (180˚C) 0,1 sekunnin ajan. Älä käytä
paperia, johon on lisätty värikerros paperin tuottamisen
jälkeen.
• Esipainetut lomakkeet on painettava lämmönkestävällä ja
palamattomalla musteella, joka ei sula, haihdu tai vapauta
vaarallisia kaasuja, kun tulostimen kiinnitysyksikkö lämmittää
sitä.
• Säilytä paperi sen kääreessä, kunnes olet valmis käyttämään
sitä. Sijoita paperipinot lavoille tai hyllyille. Älä säilytä niitä
lattialla.
• Älä sijoita paketissa tai sen ulkopuolella olevan paperin päälle
raskaita esineitä.
• Älä altista paperia kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai
muille tekijöille, jotka saattavat saada paperin rypistymään tai
käyristymään.
HUOMAUTUS: Älä käytä hiiletöntä paperia tai kuultopaperia. Ne
käyttäytyvät epävakaasti kiinnityslämpötilassa ja saattavat
vapauttaa höyryjä tai vahingoittaa tulostinta.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.3
Paperin lataaminen
Paperin oikea lataaminen auttaa ehkäisemään paperitukoksia ja
varmistaa ongelmattoman tulostamisen. Älä poista
paperikasettia, kun tulostus on kesken. Tämä saattaa aiheuttaa
paperitukoksen. Tietoja kunkin paperikasetin hyväksytyistä
paperikoista on kohdassa "Koot ja kapasiteetit" sivulla 3.2.
Paperikasetin 1 käyttäminen
Paperikasettiin 1 voidaan ladata 250 arkkia normaalia A4- ja
Letter-kokoista paperia.
Voit ostaa lisäkasetin (kasetti 2) ja liittää sen kasetin 1 alle.
Tähän kasettiin voit ladata 500 arkkia paperia.
1 Vedä paperikasetti tulostimesta.
2 Paina metallilevyä alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
3.4
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Taivuta paperiarkkeja edestakaisin erotellaksesi sivut
toisistaan ja ilmaa sitten sivut pitämällä kiinni toisesta
reunasta. Tasaa pinon reunat naputtamalla pinoa tasaiseen
pintaan.
3
4 Lataa paperi niin, että tulostettava puoli tulee ylöspäin.
Varmista, että papereiden kaikki neljä kulmaa ovat
tasaisesti paperikasetissa ja kulmapidikkeiden alla kuvan
mukaisesti.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.5
5 Älä lataa paperia yli pinon enimmäismäärän, tai muuten
saattaa seurata paperitukos.
6 Nipistä paperinohjainta kuvan mukaisesti ja siirrä sitä
paperia kohti, kunnes se koskettaa pinon sivua. Älä paina
ohjainta liian tiukkaan paperin reunaa vasten, jotta se ei
taivuta paperia.
HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa kasetissa olevan paperin
kokoa, katso sivu 3.7.
7 Liu'uta paperikasetti takaisin tulostimeen.
8 Kun tulostat asiakirjan, valitse paperin tyyppi, koko ja lähde
sovelluksessa. Lisätietoja on sivulla 4.7.
3.6
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Kasetin paperikoon muuttaminen
Kasetin paperikoko on esiasetettu Letter- tai A4-kooksi
käyttömaan mukaan. Jos haluat muuttaa kooksi A4- tai Letterkoon, sinun on säädettävä paperipituuden ohjainta koon
mukaisesti.
3
1 Nosta paperipituuden ohjain ja aseta se ladattavan
paperikoon mukaiseen kohtaan.
Paperipituuden ohjain
Voit poistaa paperipituuden ohjaimen kääntämällä sitä
hieman oikealle, jolloin sen pohjassa olevat lukot
avautuvat, ja vetämällä sen ylös.
Voit sijoittaa paperipituuden ohjaimen haluamaasi sijaintiin
asettamalla sen pohjassa olevat lukot haluamaasi
paperirakoon ja painamalla sen kokonaan sisään.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.7
2 Lataa paperi niin, että tulostettava puoli tulee ylöspäin.
Lisätietoja on vaiheissa 4 ja 5 sivulla 3.5 - 3.6.
3 Nipistä paperinohjainta kuvan mukaisesti ja siirrä sitä
paperipinoa kohti, kunnes ohjain koskettaa pinon sivua. Älä
paina paperiohjainta liian tiukasti kiinni paperin reunaan,
sillä muuten paperi saattaa taipua.
Lisäkasetin (kasetti 2) käyttäminen
Lisäkasettiin (kasettiin 2) voidaan ladata jopa 500 sivua
normaalia paperia.
Kun haluat ladata paperia kasettiin 2, noudata paperin
lataamisen ohjeita sivulla 3.4.
3.8
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Monikäyttökasetin käyttäminen
Monikäyttökasetti sijaitsee tulostimen oikeassa kyljessä. Voit
sulkea monikäyttökasetin, kun et käytä sitä, niin tulostimen
viemä tila pienenee.
3
Monikäyttökasetti
Monikäyttökasettiin voidaan ladata useita materiaalikokoja ja
-tyyppejä, kuten kalvoja, kortteja ja kirjekuoria. Voit käyttää
monikäyttökasettia myös yksisivuisiin tulostustöihin, jossa
käytetään kirjelomakkeita, värillistä paperia erotinsivuiksi tai
muuta erikoismateriaalia, jota et yleensä säilytä
paperikasetissa. Voit ladata yhdellä kertaa noin 100 arkkia
normaalia paperia, 10 kirjekuorta, 30 kalvoa, 10 korttiarkkia tai
10 tarraa.
• Lataa monikäyttökasettiin kerralla vain yhdenkokoista
tulostusmateriaalia.
• Voit estää paperitukoksia lisäämällä monikäyttökasettiin
paperia vain silloin, kun se on tyhjä. Tämä koskee myös
muita tulostusmateriaalityyppejä.
• Tulostusmateriaalit on ladattava niin, että yläreuna syötetään
monikäyttökasettiin ensin. Ne on sijoitettava kasetin keskelle.
Voit ladata tulostusmateriaalia monikäyttökasettiin seuraavasti:
1 Laske monikäyttökasetti alas ja levitä paperituen jatke
kuvan mukaisesti.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3.9
2 Jos lataat paperia, taivuta tai ilmaa paperipinon reunaa niin,
että paperit erottuvat toisistaan ennen niiden lataamista.
Jos lataat kalvoja, pidä niitä kiinni reunoista ja vältä niiden
tulostuspuolen koskettamista. Sormistasi kalvoihin tarttuva
rasva saattaa heikentää tulostuslaatua.
3 Lataa tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspäin ja kasetin
oikeaa reunaa vasten.
4 Nipistä paperinohjainta ja liu'uta sitä oikealle, kunnes se
koskettaa materiaalin sivua mutta ei taivuta sitä.
3.10 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Jos haluat tulostaa esitulostetulle paperille
monikäyttökasetin avulla, tulostetun puolen tulee olla
ylöspäin ja suoran reunan tulostinta kohti. Jos kohtaat
ongelmia paperinsyötössä, käännä paperi ympäri.
HUOMAUTUS: Varmista, että et
lataa liikaa tulostusmateriaalia.
Tulostusmateriaali taipuu, jos
lataat liian korkean pinon tai jos
työnnät sen liian pitkälle.
5 Kun tulostat asiakirjan, määritä paperilähteeksi
Monikäyttökasetti ja valitse oikea paperityyppi
sovelluksessa. Lisätietoja on sivulla 4.7.
HUOMAUTUS: Kun tulostus on
valmis, taita paperituen jatke
takaisin kiinni ja sulje
monikäyttökasetti.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.11
3
Manuaalisen syötön käyttäminen
Jos valitset tulostusasetuksia muuttaessasi Lähde-asetukseksi
Manuaalinen, voit ladata tulostusmateriaaliarkin manuaalisesti
monikäyttökasettiin. Paperin manuaalisesta lataamisesta voi
olla hyötyä silloin, kun haluat tarkistaa tulostuslaadun jokaisen
sivun tulostamisen jälkeen.
Tämä lataamistapa on melkein sama kuin monikäyttökasettiin
lataaminen, mutta lataat paperin kasettiin arkki kerrallaan,
tulostat ensimmäisen sivun ja tulostat jokaisen seuraavan sivun
painamalla On Line/Continue -painiketta ( ).
1 Lataa tulostusmateriaaliarkki tulostuspuoli ylöspäin ja
monikäyttökasetin oikeaa reunaa vasten.
2 Nipistä paperileveyden ohjainta ja liu'uta sitä oikealle,
kunnes se koskettaa paperin sivua mutta ei taivuta sitä.
3.12 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Kun tulostat asiakirjan, sinun on valittava sovelluksessa
Lähde Manuaalinen ja valittava sitten oikea paperikoko ja
-tyyppi. Lisätietoja on sivulla 4.7.
3
4 Tulosta asiakirja.
Näytössä näkyy sanoma, joka kehottaa sinua lataamaan
paperia.
5 Paina On Line/Continue -painiketta (
).
Tulostin ottaa tulostusmateriaalin kasetista ja tulostaa. Kun
yksi sivu on tulostettu, sanoma tulee jälleen näyttöön.
6 Aseta seuraava arkki monikäyttökasettiin ja paina On
Line/Continue -painiketta (
).
Toista tämä jokaiselle tulostettavalle sivulle.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.13
Tulostaminen
erikoistulostusmateriaaleille
Kirjekuorten tulostaminen
• Lataa kirjekuoret vain monikäyttökasettiin.
• Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kirjekuoria. Varmista
ennen kirjekuorien lataamista monikäyttöalustaan, että
kirjekuoret eivät ole vioittuneet ja että ne eivät ole tarttuneet
toisiinsa.
• Älä tulosta kirjekuorille, joissa on postimerkki.
• Älä koskaan käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia,
ikkunoita, päällystettyjä osia tai tarroja.
Voit tulostaa kirjekuorille seuraavasti:
1 Avaa monikäyttökasetti ja levitä paperituki.
2 Taivuta tai ilmaa kirjekuoripino, jotta kuoret erotetaan
toisistaan ennen lataamista.
3 Lataa kirjekuoret monikäyttöalustaan niin, että avattava
puoli on ylöspäin. Postimerkkialue syötetään tulostimeen
ensin.
3.14 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
4 Nipistä paperileveyden ohjainta ja liu'uta sitä oikealle,
kunnes se koskettaa pinon sivua mutta ei taivuta
materiaalia.
3
5 Kun tulostat, määritä sovelluksessa paperilähteeksi
Monikäyttökasetti, paperityypiksi Kirjekuori ja valitse
haluamasi paperikoko. Lisätietoja on sivulla 4.7.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.15
Tarrojen tulostaminen
• Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja.
• Varmista, että tarrojen liimamateriaali kestää
kiinnityslämpötilan (180˚C) 0,1 sekunnin ajan.
• Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta
liimamateriaalia. Paljas liimamateriaali saattaa saada tarrat
irtoamaan tulostuksen aikana, jolloin saattaa syntyä
paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös
vahingoittaa tulostimen osia.
• Älä tulosta samalle tarra-arkille useita kertoja tai vajaalle
tarra-arkille.
• Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamassa tausta-arkista tai
jotka ovat käpristyneet tai vahingoittuneet millään tavalla.
• Estä tarroja tarttumasta toisiinsa estämällä tarra-arkkeja
pinoutumasta päällekkäin, kun ne tulostetaan.
Voit tulostaa tarroille seuraavasti:
1 Avaa monikäyttökasetti ja levitä paperituki.
2 Lataa tarrat vain monikäyttökasettiin tulostettava puoli
alaspäin ja lyhyt yläreuna edellä. Säädä paperiohjain
tarrojen leveyden mukaan.
3.16 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Kun tulostat, määritä sovelluksessa paperilähteeksi
Monikäyttökasetti, paperityypiksi Tarrat ja haluamasi
paperikoko. Lisätietoja on sivulla 4.7.
3
Kalvojen tulostaminen
• Kun tulostat värillisen asiakirjan, älä käytä kalvoja, joihin on
kiinnitetty tausta-arkki. Tämä saattaa aiheuttaa
tulostuslaatuongelmia.
• Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja.
• Varmista, että kalvojen reunat ovat ehjät eivätkä kalvot ole
rypistyneet tai käpristyneet.
• Pidä kalvoista kiinni niiden reunoista ja vältä koskettamista
tulostuspuoleen. Sormistasi kalvoihin tarttuva rasva saattaa
heikentää tulostuslaatua.
• Varo, että et jätä tulostuspuoleen sormenjälkiä tai naarmuta
sitä.
• Käytä seuraavaa paperityyppiä:
A4: 003R96002, Letter: 3R3108
HUOMAUTUS: Varmista ennen
kalvojen tulostamista, että
tulostetuki on alhaalla.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.17
Voit tulostaa kalvoille seuraavasti:
1 Avaa monikäyttökasetti ja levitä paperituki.
2 Lataa kalvoja vain monikäyttökasettiin. Kalvot on ladattava
tulostettava puoli alaspäin ja niin, että valkoinen
etuyläreuna syötetään tulostimeen ensin. Säädä
paperiohjain kalvojen leveyden mukaan.
3.18 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
3 Kun tulostat, määritä sovelluksessa paperilähteeksi
Monikäyttökasetti, paperityypiksi Kalvo ja haluamasi
paperikoko. Lisätietoja on sivulla 4.7.
3
HUOMAUTUKSIA:
• Estä kalvoja tarttumasta toisiinsa estämällä tulostettuja arkkeja
pinoutumasta päällekkäin, kun ne tulostetaan.
• Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun otat ne tulostimesta.
• Tällä tulostimella kalvoille tehdyt tulosteet eivät ole yhteensopivia
piirtoheitinten kanssa. Kuvat saattavat näkyä heijastettaessa
mustavalkoisina.
Esipainetun paperin tulostaminen
• Esipainettu paperi on paperia, johon on painettu jotain ennen
kuin se kulkee tulostimen läpi (esimerkiksi logo sivun
ylälaidassa).
• Kirjelomakkeet on tulostettava lämmönkestävällä musteella,
joka ei sula, haihdu tai vapauta vaarallisia kaasuja, kun
tulostimen kiinnitysyksikkö lämmittää sitä (180˚C) 0,1
sekunnin ajan.
• Kirjelomakkeiden musteen on oltava syttymätöntä ja sen ei
pitäisi vaikuttaa tulostimen rulliin haitallisesti.
• Lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä käärittynä
kosteutta estävään pakkaukseen, jotta varastoinnin aikana ei
tapahdu muutoksia.
• Ennen kuin lataat esipainettua materiaalia, kuten lomakkeita
ja kirjelomakkeita, varmista, että paperin muste on kuivaa.
Märkä muste saattaa lähteä esipainetusta paperista
kiinnitysyksikössä, jolloin tulostuslaatu heikkenee.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.19
Voit tulostaa esipainetulle paperille seuraavasti:
1 Avaa monikäyttökasetti ja levitä paperituki.
2 Lataa kirjelomakkeet vain monikäyttökasettiin
tulostettava puoli alaspäin ja lyhyt yläreuna edellä.
Säädä paperiohjain paperipinon leveyden mukaan.
3 Kun tulostat, määritä sovelluksessa paperilähteeksi
Monikäyttökasetti, paperityypiksi Esipainettu ja
haluamasi paperikoko. Lisätietoja on sivulla 4.7.
3.20 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
Tulostaminen korteille tai mukautetulle
materiaalille
• Voit tulostaa tulostimellasi postikortteja, hakemistokortteja ja
muita mukautetunkokoisia materiaaleja. Vähimmäiskoko on
90 x 140 mm (3,5 x 5,5 tuumaa) ja enimmäiskoko 216 x 356
mm (8,5 x 14 tuumaa).
• Aseta aina lyhyt reuna ensin monikäyttökasettiin. Jos haluat
tulostaa vaakasuunnassa, tee tämä valinta sovelluksessa. Jos
syötät paperin pitkä reuna edellä, saattaa seurata
paperitukos.
• Älä lataa monikäyttöalustaan yhdellä kertaa yli kymmentä
korttia.
• Älä tulosta materiaalille, joka on kapeampi kuin 90 mm (3,5
tuumaa) tai lyhyempi kuin 140 mm (5,5 tuumaa).
• Määritä reunukset sovelluksessa vähintään 4,3 millimetrin
päähän materiaalin reunoista.
Voit tulostaa kortille seuraavasti:
1 Avaa monikäyttökasetti ja levitä paperituki.
2 Lataa tulostettava materiaali vain monikäyttökasettiin
tulostettava puoli alaspäin ja lyhyt reuna edellä.
Liu'uta paperiohjainta, kunnes se koskettaa pinoa mutta ei
taivuta sitä.
TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN 3.21
3
3 Kun tulostat, määritä sovelluksessa paperilähteeksi
Monikäyttökasetti ja haluamasi paperityyppi sekä -koko.
Lisätietoja on sivulla 4.7.
Jos tulostusmateriaalisi kokoa ei näy Paperi-välilehden
Koko-ruudussa, napsauta Mukautettu-painiketta ja
määritä koko manuaalisesti. Katso sivu 4.7.
3.22 TULOSTUSMATERIAALIEN KÄYTTÄMINEN
4
TULOSTUSTEHTÄVÄT
Tässä luvussa selitetään tulostusasetukset ja yleiset
tulostustehtävät.
Tämän luvun aiheita:
• Tulostinohjaimen ominaisuudet
• Asiakirjan tulostaminen
• Tulostimen asetukset
Tulostinohjaimen ominaisuudet
Tulostinohjaimesi tukee seuraavia vakiotoimintoja:
• Paperilähteen valitseminen
• Paperin koko, suunta ja tyyppi
• Kopioiden määrä
Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus tulostinohjaintesi
tukemista ominaisuuksista.
Käyttöympäristö
Ominaisuus
Win9x/Me
Win2000/XP
NT4.0
Väritila
K
K
K
Tulostuslaatuasetus
K
K
K
Julistetulostus
K
K
K
Kaksipuolinen tulostus
K
K
K
Vihkotulostus
K
K
K
Useita sivuja arkille
K
K
K
Sovita arkille -tulostus
K
K
K
Skaalaustulostus
K
K
K
Eri lähde ensimmäiselle
sivulle
K
K
K
Vesileima
K
K
K
Peite
K
K
K
TrueType-fonttiasetus
K
K
K
4.2 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Asiakirjan tulostaminen
Seuraavassa kuvataan yleiset vaiheet, jotka on suoritettava eri
Windows-sovelluksista tulostamiseksi. Tarkat asiakirjan
tulostamisen vaiheet saattavat vaihdella käytettävän
sovelluksen mukaan. Lisätietoja tarkoista tulostamistoimista on
sovelluksen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Lisätietoja tulostamisesta Linux-järjestelmässä on
liitteessä A.
1 Avaa tulostettava asiakirja.
2 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Tulostusvalintaikkuna
avautuu. Ikkunan ulkoasu saattaa hieman vaihdella
sovelluksen mukaan.
Voit valita tulostuksen perusasetukset
tulostusvalintaikkunassa. Näihin asetuksiin sisältyvät
tulostettavien kopioiden määrä ja tulostusalue.
Varmista, että
tulostimesi on
valittuna.
œWindows 98
3 Voit hyödyntää tulostimen tarjoamia ominaisuuksia
napsauttamalla sovelluksen tulostusvalintaikkunassa
Ominaisuudet-painiketta. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen asetukset" sivulla 4.5
Jos tulostusvalintaikkunassasi on tämän painikkeen sijaan
Määritykset-, Tulostin- tai Asetukset-painike, napsauta
sitä ensin. Valitse sitten seuraavassa näytössä
Ominaisuudet.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.3
4
4 Sulje ominaisuusikkuna napsauttamalla OK.
5 Aloita tulostustyö napsauttamalla tulostusikkunassa OK.
Tulostustyön peruuttaminen
Tulostustyö voidaan peruuttaa sovelluksessa, tulostusjonosta
tai painamalla tulostimen Cancel-painiketta ( ).
Voit keskeyttää tulostustyön ohjauspaneelista seuraavasti:
• Jos tulostustyötä tulostetaan parhaillaan, paina Cancelpainiketta ( ). Tulostin lopettaa sen sisällä jo kulkevien
sivujen tulostamisen ja poistaa loput tulostustyöstä.
• Kun painat Cancel-painiketta ( ), ainoastaan tulostimen
nykyinen työ peruutetaan. Jos tulostimen muistissa on useita
tulostustöitä, sinun on painettava Cancel-painiketta kerran
jokaisen tulostustyön kohdalla, kun kunkin työn tulostus on
alkanut.
Voit keskeyttää tulostustyön Tulostimet-kansiosta seuraavasti:
Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa,
kuten Windowsin Tulostimet-ryhmässä, poista tulostustyö
seuraavasti:
1 Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Asetukset.
2 Avaa tulostinvalintaikkuna valitsemalla Tulostimet ja
kaksoisnapsauta Samsung CLP-500 Series -kuvaketta.
3 Valitse Asiakirja-valikosta Peruuta tulostus (Windows
9x/Me) tai Peruuta (Windows NT 4.0/2000/XP).
œWindows 98
4.4 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Tulostimen asetukset
Voit käyttää Samsung CLP-500 Series -tulostimen
ominaisuusikkunaa, josta voit käyttää kaikkia tulostimen
käyttämisessä tarvittavia tietoja. Kun tulostimen ominaisuudet
ovat näytössä, voit tarkastella ja muuttaa tulostustyön vaatimia
asetuksia.
Tulostimen ominaisuusvalintaikkunassa on viisi välilehteä:
Asettelu, Paperi, Grafiikka, Muut ja Tietoja.
Jos käytät tulostimen asetuksia Tulostimet-kansion kautta,
näyttöön tulee myös muita Windows-välilehtiä. Lisätietoja näistä
on Windowsin käyttöoppaassa.
Tulostimen ominaisuusvalintaikkunan ulkoasu saattaa vaihdella
käyttöjärjestelmäkohtaisesti. Tässä käyttöoppaassa on kuva
Windows 98:n Ominaisuudet-ikkunasta.
Huomautuksia:
• Useimmat Windows-sovellukset ohittavat tulostusohjaimessa
määrittämäsi asetukset. Muuta kaikki sovelluksen
tulostusasetukset ensin ja muuta sitten muut asetukset
tulostinohjaimesta.
• Muuttamasi asetukset ovat voimassa vain nykyisen sovelluksen
käyttämisen aikana. Jos haluat tehdä muutoksistasi pysyvät, tee
muutokset Tulostimet-kansiossa. Toimi seuraavasti:
1. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000,
valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, valitse Tulostimet ja
faksit.
3. Valitse Samsung CLP-500 Series -tulostin.
4. Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja toimi
seuraavasti:
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95/98/Me, valitse
Ominaisuudet.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000/XP, valitse
Tulostusmääritykset.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows NT 4.0, valitse Asiakirjan
oletukset.
5. Muuta kunkin välilehden asetukset ja valitse OK.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.5
4
Asettelu-välilehti
Asetukset, joilla voidaan säätää asiakirjan ulkoasua tulostetussa
sivussa, ovat Asettelu-välilehdessä. Asetuksiin kuuluvat
Useita sivuja arkille, Vihkotulostus ja Juliste. Tässä
välilehdessä voit myös käyttää Kaksipuolista tulostusta.
Lisätietoja sovelluksen käyttämisestä on sivulla 4.3.
1
2
Esikatselukuvassa näkyy
mallisivu
määrittelemilläsi
asetuksilla.
3
Ominaisuus
1 Tulostussuunta
Kuvaus
Tulostussuunnan avulla voit valita
suunnan, jota käytetään tietojen
tulostamiseen sivulle.
• Pysty tulostaa sivun kirjetyyliin.
• Vaaka tulostaa sivun
laskentataulukkotyyliin.
Jos haluat kääntää sivun ylösalaisin,
valitse Kierrä 180 astetta.
œvaaka
œpysty
2 Asetukset
3 Kaksipuolinen
tulostus
4.6 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Asetusten avulla voit valita tulostuksen
lisäasetuksia. Lisätietoja on Luvussa 5,
"Tulostuksen lisätoiminnot".
Kaksipuolinen tulostus -asetuksen
avulla voit tulostaa kaksipuolisia
asiakirjoja automaattisesti. Jos käytät
tulostinohjaimen oletusasetusta, valitse
Tulostinasetus. Lisätietoja on
sivulla 5.3.
Paperi-välilehti
Voit käyttää seuraavia paperinkäsittelyn perusasetuksia.
Lisätietoja sovelluksen käyttämisestä on sivulla 4.3.
Tuo paperin ominaisuudet näyttöön napsauttamalla Paperivälilehteä.
1
4
2
3
4
5
6
Ominaisuus
1 Kopiot
2
Koko
Kuvaus
Kopiot-asetuksen avulla voit valita
tulostettavien kopioiden määrän. Määrä voi
olla enintään 999.
Koko-asetuksen avulla voit valita kasettiin
ladatun paperin koon.
Jos tarvittavaa kokoa ei ole Koko-ruudussa,
valitse Mukautettu. Kun näyttöön tulee
Mukautettu paperikoko -valintaikkuna,
määritä paperikoko ja valitse OK. Asetus
lisätään luetteloon, ja voit valita sen.
Kirjoita haluamasi
mukautettu nimi.
Kirjoita
paperikoko.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.7
Ominaisuus
3 Lähde
Kuvaus
Varmista, että Lähde-asetukseksi on valittu
oikea paperikasetti.
Valitse lähteeksi Manuaalinen, kun tulostat
erikoismateriaalille. Sinun on ladattava arkit
monikäyttökasettiin yksi kerrallaan. Katso
sivu 3.9.
Jos paperilähteeksi on määritetty
Automaattinen, tulostin poimii
tulostusmateriaalin seuraavassa
järjestyksessä: Monikäyttökasetti, kasetti 1
ja lisäkasetti 2.
4 Tyyppi
Varmista, että Tyyppi-asetus on Normaali
paperi. Jos lataat erityyppistä
tulostusmateriaalia, valitse materiaalia
vastaava paperityyppi. Lisätietoja
tulostusmateriaalista on Luvussa 3,
"Tulostusmateriaalien käyttäminen".
Jos käytät puuvillapaperia, joka painaa
60 - 90 g/m2, kuten Gilbert 25%- ja Gilbert
100% -paperia, määritä paperityypiksi
Puuvilla, jotta tulostuslaatu on paras
mahdollinen.
Jos haluat käyttää kierrätettyä paperia, joka
painaa 75 - 90 g/m2 , tai värillistä paperia,
valitse Kierrätetty paperi.
5 Eri lähde
ensimmäiselle
sivulle
Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa
ensimmäisen sivun eri paperityypille kuin
muun asiakirjan. Voit valita ensimmäisen
sivun paperilähteen.
Lataa esimerkiksi ensimmäistä sivua varten
paksua materiaalia monikäyttökasettiin ja
muuta asiakirjaa varten normaalia paperia
kasettiin 1. Valitse sitten Lähde-asetukseksi
Kasetti 1 ja valitse Eri lähde
ensimmäiselle sivulle –asetukseksi
Monikäyttökasetti.
6 Skaalaus
Skaalaus-asetuksen avulla voit
manuaalisesti skaalata tulostustyön arkilla.
Voit valita seuraavista: Ei mitään,
Skaalaustulostus ja Sovita arkille.
Lisätietoja on sivulla 5.4 ja sivulla 5.5.
4.8 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Grafiikka-välilehti
Seuraavien grafiikka-asetusten avulla voit säätää
tulostuslaadun tarpeidesi mukaiseksi. Lisätietoja sovelluksen
käyttämisestä on sivulla 4.3.
Tuo grafiikan ominaisuudet näyttöön napsauttamalla Grafiikkavälilehteä.
1
4
2
3
Ominaisuus
1 Tarkkuus
2 Väritila
Kuvaus
Voit valita tulostustarkkuudeksi 1 200 dpi
(paras) tai 600 dpi (normaali). Mitä
suurempi on asetus, sitä tarkemmin merkit
ja grafiikka tulostetaan. Suurempi asetus
saattaa kasvattaa asiakirjan tulostamiseen
kuluvaa aikaa.
Voit määrittää väriasetukset. Kun
asetukseksi määritetään Väri,
tulostuslaatu on yleensä paras mahdollinen
väriasiakirjoille. Jos haluat tulostaa
värillisen asiakirjan harmaasävynä, valitse
Harmaasävy.
TULOSTUSTEHTÄVÄT
4.9
Ominaisuus
2
Väritila
(Jatkuu)
Kuvaus
Jos valitset Säädä väriä, voit muuttaa
asiakirjan kuvien ulkoasua.
Esikatselukuvassa
näkyy mallisivu
määrittelemilläsi
asetuksilla.
• Värin perusteet: Voit säätää kuvien
ulkoasua muuttamalla Tasot-asetusta.
• Sävyjen säätö: Voit säätää kuvien
sävyaluetta muuttamalla Sävykäyräasetusta.
• Väritiedot: Tässä välilehdessä on
tietoja ohjaimen
värimuuntojärjestelmästä.
3 Lisäasetukset
Voit määrittää lisäasetuksia
napsauttamalla Lisäasetuksetpainiketta.
TrueType-asetukset
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun
käytössäsi on Windows 9x. Tämä
asetus määrittää, että ohjain kertoo
tulostimelle, miten asiakirjan teksti
vedostetaan. Valitse haluamasi asetus
asiakirjan tilan mukaan.
• Lataa bittikuvana: Kun tämä asetus
on valittuna, ohjain lataa fonttitiedot
bittikuvina. Asiakirjat, jotka sisältävät
monimutkaisia fontteja, kuten
korealaisia tai kiinalaisia fontteja, tai eri
fonttityyppejä, tulostuvat nopeammin,
kun tämä asetus on valittuna.
4.10 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Ominaisuus
3 Lisäasetukset
(Jatkuu)
Kuvaus
• Tulosta grafiikkana: Kun tämä
asetus on valittuna, ohjain lataa kaikki
fontit grafiikkana. Kun tulostat runsaasti
grafiikkaa sisältäviä asiakirjoja, joissa
on suhteellisen vähän TrueTypefontteja, tulostuksen suorituskyky (eli
nopeus) saattaa parantua, kun tämä
asetus valitaan.
• Tummenna teksti: Kun tämä asetus
on valittuna, kaikki asiakirjan teksti
tulostetaan normaalia tummempana.
• Tulosta teksti mustana: Kun tämä
asetus on valittuna, kaikki asiakirjan
teksti tulostetaan täysin mustana
riippumatta siitä, minkä värisenä se
näkyy näytössä. Kun tätä asetusta ei
ole valittu, värillinen teksti tulostetaan
harmaasävyinä.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.11
4
Muut-välilehti
Lisätietoja sovelluksen käyttämisestä on sivulla 4.3. Voit
käyttää seuraavia ominaisuuksia Muut-välilehdessä:
1
2
3
Valinnainen
1 Vesileima
2 Peite
3 Tulostus-
asetukset
Kuvaus
Voit luoda tekstistä taustakuvan
tulostettavaksi asiakirjan jokaiselle sivulle.
Katso sivu "Vesileimojen käyttäminen"
sivulla 5.10.
Peitteitä käytetään usein esipainettujen
lomakkeiden ja kirjelomakepaperien sijaan.
Katso sivu "Peitteiden käyttäminen"
sivulla 5.13.
Tulostusjärjestys: Voit valita
tulostettavien sivujen järjestyksen. Valitse
tulostusjärjestys avattavasta valikosta.
• Normaali: Tulostimesi tulostaa kaikki
sivut ensimmäisestä sivusta viimeiseen.
• Käänteinen: Tulostimesi tulostaa kaikki
sivut viimeisestä sivusta ensimmäiseen.
• Parittomat sivut: Tulostimesi tulostaa
vain asiakirjan parittomat sivut.
• Parilliset sivut: Tulostimesi tulostaa vain
asiakirjan parilliset sivut.
Käänteinen kaksipuolinen:
Kaksipuolisessa tulostuksessa tulostimesi
kääntää tulostettujen sivujen järjestyksen.
4.12 TULOSTUSTEHTÄVÄT
Valinnainen
3 Tulostus-
asetukset
(Jatkuu)
Kuvaus
Tulosta uudelleen tukoksen jälkeen:
Kun tämä asetus on valittuna, tulostin
säilyttää tulostetun sivun kuvaa, kunnes
tulostin ilmoittaa sivun kulkeneen tulostimen
läpi onnistuneesti. Kun ilmenee paperitukos,
tulostin tulostaa viimeisimmän sivun
uudelleen tukoksen poistamisen jälkeen.
Tietoja-välilehti
4
Valitsemalla Tietoja-välilehden voit tuoda näyttöön
tekijänoikeustiedot ja ohjaimen versionumeron. Jos käytössäsi
on Internet-selain, voit muodostaa Internet-yhteyden Websivustoon napsauttamalla sen kuvaketta. Lisätietoja sovelluksen
käyttämisestä on sivulla 4.3.
Suosikit-asetuksen käyttäminen
Jokaisessa välilehdessä olevan Suosikit-asetuksen avulla voit
tallentaa nykyiset ominaisuusasetukset tulevaa käyttöä varten.
Voit tallentaa Suosikit-kohteen seuraavasti:
1 Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
2 Kirjoita kohteelle nimi Suosikit-syöttöruutuun.
TULOSTUSTEHTÄVÄT 4.13
3 Napsauta Tallenna-painiketta.
Kun tallennat Suosikit, kaikki käytössä olevat ohjaimen
asetukset tallennetaan.
Voit käyttää tallennettuja asetuksia valitsemalla kohteen
avattavasta Suosikit-valikosta.
Tulostin on nyt määritetty tulostamaan valitsemillasi Suosikitasetuksilla.
Voit poistaa Suosikit-kohteen valitsemalla sen luettelosta ja
valitsemalla Poista.
Voit myös palauttaa tulostinohjaimen oletusasetukset
valitsemalla luettelosta <Tulostimen oletus>.
Ohjeen käyttäminen
Tulostimessasi on ohjenäyttö, jonka voit avata napsauttamalla
tulostimen ominaisuusikkunassa Ohje-painiketta.
Ohjenäytössä on tulostinohjaimen antamia yksityiskohtaisia
tietoja tulostimen ominaisuuksista.
Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa
haluamasi asetuksen.
4.14 TULOSTUSTEHTÄVÄT
ja valita sitten
TULOSTUKSEN
5
LISÄTOIMINNOT
Tässä luvussa selitetään tulostusasetukset ja kehittyneet
tulostustehtävät.
Tämän luvun aiheita:
• Tulostaminen paperin molemmille puolille
• Asiakirjan skaalaaminen
• Asiakirjan sovittaminen valittuun paperikokoon
• Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille
• Julisteiden tulostaminen
• Vihkojen tulostaminen
• Vesileimojen käyttäminen
• Peitteiden käyttäminen
Tulostaminen paperin molemmille
puolille
Voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti.
Määritä ennen tulostamista, missä suunnassa asiakirjasi ovat.
Vaihtoehdot ovat:
• Pitkä reuna, joka on kirjan sidonnassa käytetty tavallinen
asettelu, eli pysty.
• Lyhyt reuna, joka on usein kalentereissa käytetty tyyppi, eli
vaaka.
2
2
3
2
3
2
5
5
3
5
3
5
œPitkä reuna
œLyhyt reuna
HUOMAUTUKSIA:
• Älä tulosta tarrojen, kalvojen, kirjekuorten tai paksun paperin
molemmille puolille, tai muutoin voi seurata paperitukos.
• Voit käyttää ainoastaan seuraavia paperikokoja kaksipuolisessa
tulostuksessa: A4, Letter, Legal ja Folio (paino 75 - 90 g/m2 eli
0,17 - 0,20 paunaa).
Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä kahdella tavalla:
Ohjauspaneelin valikon käyttäminen
Valitse Layout-valikosta Duplex. Määritä samassa valikossa
Duplex Margin tarvittaessa. Lisätietoja on sivulla 2.7.
Lisätietoja ohjauspaneelin valikon käyttämisestä on sivulla 2.5.
5.2 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Sovelluksesta
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse paperin tulostussuunta Asettelu-välilehdessä.
3 Valitse Kaksipuolinen tulostus -osassa joko
Tulostinasetus, Ei mitään, Lyhyt reuna tai Pitkä reuna.
5
4 Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja
tyyppi.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
HUOMAUTUS:
• Sovelluksen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.
• Kun valitset Muut-välilehdestä Käänteinen kaksipuolinen,
tulostin tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
5.3
Asiakirjan skaalaaminen
Voit skaalata tulostustyön arkilla.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Paperi-välilehdessä avattavasta Tyyppi-valikosta
Skaalaustulostus.
3 Kirjoita skaalauksen määrä Prosentti-ruutuun.
Voit myös napsauttaa œ- tai ❷-painiketta.
4 Valitse paperin lähde, koko ja tyyppi Paperin asetuksissa.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
5.4 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Asiakirjan sovittaminen valittuun
paperikokoon
A
Tämän tulostimen ominaisuuden avulla voit skaalata
tulostustyön mihin tahansa paperikokoon digitaalisen asiakirjan
koosta riippumatta. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat tarkistaa
pienikokoisen asiakirjan yksityiskohtia.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Paperi-välilehden avattavasta Tyyppi-valikosta
Sovita arkille.
5
3 Valitse oikea koko avattavasta Kohdepaperi-valikosta.
4 Valitse paperin lähde, koko ja tyyppi Paperin asetuksissa.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
5.5
Useiden sivujen tulostaminen
yhdelle arkille
1
2
3
4
Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän.
Kun useita sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja
järjestetään haluamassasi järjestyksessä arkille. Voit tulostaa
enintään 16 sivua yhdelle arkille.
1 Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Asettelu-välilehden avattavasta Tyyppi-valikosta
Useita sivuja arkille.
3 Valitse avattavasta Sivuja arkille -luettelosta, montako
sivua haluat tulostaa arkille (1, 2, 4, 9 tai 16).
4 Valitse tarvittaessa sivujärjestys avattavasta
Sivujärjestys-luettelosta.
1
2
1
3
2
1
3
1
3
4
2
4
4
3
4
2
Oikealle, sitten
alas
5.6 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Alas, sitten
oikealle
Vasemmalle,
sitten alas
Alas, sitten
vasemmalle
Avattava Sivujärjestys-luettelo on käytössä vain, jos
arkille tulostettavien sivujen määrä on 4, 9 tai 16.
Voit tulostaa reunuksen arkin jokaisen sivun ympärille
valitsemalla Tulosta reunukset. Tulosta reunukset
-asetus on käytettävissä vain, jos arkille tulostettavien
sivujen määrä on 2, 4, 9 tai 16.
5 Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja
tyyppi.
6 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
5
Julisteiden tulostaminen
Tämän ominaisuuden avulla voit tulostaa yksisivuisen asiakirjan
neljälle, yhdeksälle tai kuudelletoista paperiarkille, jotka voit
liittää yhteen julisteeksi.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Asettelu-välilehden avattavasta Tyyppi-valikosta
Juliste.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
5.7
3 Määritä julisteasetus:
Voit valita sivun asetteluksi 2 x 2, 3 x 3 tai 4 x 4. Jos
valitset 2 x 2 -asettelun, kuva venytetään automaattisesti
peittämään neljä fyysistä arkkia.
Määritä lomitus millimetreinä tai tuumina niin, että arkit on
helppo liittää yhteen.
0,1 tuumaa
0,1 tuumaa
4 Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja
tyyppi.
5 Valitse OK ja tulosta asiakirja. Viimeistele juliste liittämällä
arkit yhteen.
5.8 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Vihkojen tulostaminen
Vihkotulostuksen avulla voit tulostaa asiakirjan arkin
molemmille puolille ja järjestää sivut niin, että paperi voidaan
taittaa kahtia muodostamaan vihkon.
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Asettelu-välilehden avattavasta Tyyppi-luettelosta
Vihkotulostus.
5
HUOMAUTUS: Vihkotulostus on käytettävissä, kun Paperivälilehden Koko-asetus on A4, Letter, Legal tai Folio.
3 Valitse Paperi-välilehti ja valitse paperin lähde, koko ja
tyyppi.
4 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
5 Kun tulostus on valmis,
taita ja nido sivut.
8
9
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
5.9
Vesileimojen käyttäminen
Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun
asiakirjan päälle. Saatat esimerkiksi haluta tulostaa suuret
harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-kirjaimet vinottain
asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.
Tulostimessa on valmiina muutamia vesileimoja, joita voit
muokata halutessasi. Voit myös lisätä luetteloon uusia
vesileimoja.
Aiemmin luodun vesileiman käyttäminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Muut-välilehti ja valitse vesileima avattavasta
Vesileima-luettelosta. Valittu vesileima näkyy
esikatselukuvassa.
Esikatselukuva
3 Valitse OK ja aloita tulostus.
HUOMAUTUS: Esikatselukuva näyttää, millaisena sivu tulostuu.
5.10 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Vesileiman luominen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osassa
Vesileimat-painiketta. Näyttöön tulee Vesileimatvalintaikkuna.
5
3 Kirjoita haluamasi teksti Vesileiman teksti -ruutuun. Voit
kirjoittaa enintään 40 merkkiä. Teksti näkyy
esikatseluikkunassa.
Kun Vain ensimmäiselle sivulle -valintaruutu on
valittuna, vesileima tulostuu vain ensimmäiselle sivulle.
4 Valitse vesileima-asetukset.
Voit valita fontin nimen, tyylin, värin, harmaasävytason ja
koon Fonttimääritykset-osassa sekä määrittää vesileiman
kulman Tekstin kulma -osassa.
5 Lisää uusi vesileima luetteloon napsauttamalla Lisää.
6 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, napsauta OK ja
aloita tulostus.
Jos haluat lopettaa vesileiman tulostuksen, valitse
avattavasta Vesileima-valikosta <Ei vesileimaa>.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT 5.11
Vesileiman muokkaaminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, avaa
tulostimen Ominaisuudet. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osassa
Vesileimat-painiketta. Näyttöön tulee Vesileimatvalintaikkuna.
3 Valitse muokattava vesileima Valmiit vesileimat
-luettelosta ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia. Katso
lisätietoja sivulla 5.11.
4 Tallenna muutokset napsauttamalla Päivitä-painiketta.
5 Napsauta OK-painiketta.
Vesileiman poistaminen
1 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen Ominaisuuksia. Katso sivu 4.3.
2 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Vesileima-osassa
Vesileimat-painiketta. Näyttöön tulee Vesileimatvalintaikkuna.
3 Valitse poistettava vesileima Valmiit vesileimat
-luettelosta ja napsauta Poista.
4 Napsauta OK-painiketta.
5.12 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Peitteiden käyttäminen
Peitteen kuvaus
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa
tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa
mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein
esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien sijaan.
Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen sijaan voit luoda
peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake. Jos haluat
tulostaa yrityksesi kirjelomakkeen tiedot sisältävän kirjeen,
sinun tarvitsee vain tulostaa asiakirjan yhteydessä
kirjelomakepeite.
Uuden peitteen luominen
Jotta voisit käyttää peitettä, sinun on luotava uusi peite, joka
sisältää haluamasi logon tai kuvan.
1 Luo tai avaa asiakirja, joka sisältää peitteessä käytettävän
WORLD BEST
tekstin tai kuvan. Aseta kohteet niin kuin haluat ne
tulostettavan peitteenä. Voit tallentaa tiedoston
myöhemmin käytettäväksi niin halutessasi.
2 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen Ominaisuuksia. Katso sivu 4.3.
3 Valitse Muut-välilehti ja napsauta Peite-osassa Muokkaa
peitteitä -painiketta.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT 5.13
5
4 Napsauta Peitteet-ikkunassa Luo peite.
5 Kirjoita Luo peite -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä
pitkä nimi Tiedostonimi-ruutuun. Valitse kohdepolku
tarvittaessa. (Oletuspolku on C:\Formover.)
6 Napsauta Tallenna-painiketta. Nimi tulee näkyviin
Peiteluettelo-ruutuun.
7 Viimeistele luominen napsauttamalla OK tai Kyllä.
Tiedostoa ei tulosteta, vaan se tallennetaan tietokoneen
kiintolevylle.
HUOMAUTUS: Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin peitteen
kanssa tulostettavien asiakirjojen. Älä luo peitettä, jossa on
vesileima.
5.14 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
Peitteen käyttäminen
Kun peite on luotu, voit tulostaa sen asiakirjaasi. Voit tulostaa
peitteen asiakirjan kanssa seuraavasti:
1 Luo tai avaa tulostettava asiakirja.
2 Kun muutat tulostusasetuksia sovelluksessasi, käsittele
tulostimen Ominaisuuksia. Katso sivu 4.3.
3 Valitse Muut-välilehti.
4 Valitse peite avattavasta Peite-luettelosta.
5 Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole Peite-luettelossa,
napsauta Muokkaa peitteitä ja Lataa peite. Valitse sitten
peitetiedosto.
Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen
lähteeseen, voit myös ladata tiedoston, kun avaat tämän
Lataa peite -ikkunan.
Kun olet valinnut tiedoston, napsauta Avaa. Tiedosto tulee
näkyviin Peiteluettelo-ruutuun, ja voit käyttää sitä
tulostamisessa. Valitse peite Peiteluettelo-ruudusta.
TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT 5.15
5
6 Jos se on tarpeen, valitse Ilmoita peitteestä
tulostettaessa. Jos tämä valintaruutu on valittuna,
näyttöön tulee sanomaikkuna aina, kun tulostat asiakirjaa.
Sanomaikkunassa pyydetään sinua vahvistamaan, että
haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa.
Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite
tulostetaan asiakirjan kanssa automaattisesti.
7 Napsauta OK tai Kyllä, kunnes tulostus alkaa.
Valittu peite ladataan tulostustyön yhteydessä ja
tulostetaan asiakirjaan.
HUOMAUTUS: Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin
peitteen mukana tallennettavan asiakirjan tarkkuuden.
Peitteen poistaminen
Voit poistaa peitteet, joita et enää käytä.
1 Valitse tulostimen ominaisuusikkunassa Muut-välilehti.
2 Napsauta Peite-osassa Muokkaa peitteitä -painiketta.
3 Valitse poistettava peite Peiteluettelo-ruudusta.
4 Napsauta Poista peite.
5 Napsauta OK, kunnes poistut tulostusikkunasta.
5.16 TULOSTUKSEN LISÄTOIMINNOT
6
TULOSTIMEN YLLÄPITO
Tässä luvussa on tietoja tulostimen ylläpidosta ja
ehdotuksia laadukkaaseen ja taloudelliseen tulostukseen.
Tämän luvun aiheita:
• Asetussivun tulostaminen
• Tarvikkeiden vaihtaminen
• Väriainekasettien hallinta
• Väriainekasettien vaihtaminen
• Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen
• Kuvayksikön vaihtaminen
• Siirtohihnan vaihtaminen
• Tulostimen puhdistaminen
• Varaosat
Asetussivun tulostaminen
Voit tulostaa asetussivun tulostimen ohjauspaneelista.
Asetussivun avulla voit tarkastella nykyisiä asetuksia, saada
apua vianmääritykseen tai tarkistaa lisävarusteiden, kuten
muistin tai lisäkasetin, asennuksen.
Voit tulostaa asetussivun seuraavasti:
1 Paina valmiustilassa ohjauspaneelin Menu-painiketta (
kunnes näytön alarivillä on "Information".
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
3 Paina Enter-painiketta (
"Configuration".
Asetussivu tulostuu.
6.2
TULOSTIMEN YLLÄPITO
).
), kun alarivillä on teksti
),
Tarvikkeiden vaihtaminen
Joudut ajoittain vaihtamaan seuraavat kohteet, jotta
suorituskyky säilyy parhaana mahdollisena ja jotta
tulostuslaatuongelmia ei ilmene. Katso alla olevaa taulukkoa:
Tarvikkeet
Tulostimen
sanoma
Tulostettuja Katso
sivuja
sivu
Musta
väriainekasetti
Replace Black
Toner
7 000 sivua*
6.8.
Värilliset
väriainekasetit
Replace [Väri]
Toner
5 000 sivua*
6.8.
Hukkaväriainesäiliö
Waste Toner Tank
Full/Not Install
12 000
mustaa ja
3 000
värisivua**
6.11.
Kuvayksikkö
Replace
Imaging Unit
50 000
mustaa ja
12 500
värisivua**
6.14.
Replace
Transfer Belt
50 000
mustaa ja
12 500
värisivua**
6.22.
Siirtohihna
6
* Tavallisten A4- ja Letter-kokoisten sivujen laskelmat perustuvat
siihen, että yksittäinen väri peittää sivusta 5 prosenttia. Tulokset
saattavat vaihdella käyttötilanteiden ja tulostustapojen mukaan.
** Käyttöympäristö, tietovälineen tyyppi ja koko sekä tulostusmuoto
(väritulostus vai mustavalkotulostus) saattavat vaikuttaa sivujen
määrään.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
6.3
Väriainekasettien hallinta
Väriainekasettien säilyttäminen
Saat väriainekaseteista parhaat tulokset, kun muistat
seuraavat:
• Älä poista väriainekasetteja niiden paketeista, ennen kuin
olet valmis käyttämään niitä.
• Älä täytä väriainekasettia uudelleen. Tulostimen takuu ei
kata vahinkoa, joka aiheutuu uudelleentäytetystä
väriainekasetista.
• Säilytä väriainekasetit samassa ympäristössä kuin tulostin.
• Estä väriainekasetteja vahingoittumasta olemalla altistamatta
niitä valolle pitkäksi aikaa.
Väriainekasetin oletusarvoinen riittoisuus
Väriainekasetin riittoisuus riippuu tulostustöiden käyttämän
väriaineen määrästä. Kun tulostat tekstiä 5 prosentin peitolla,
uusi väriainekasetti riittää noin 7 000 mustavalkoisen tai 5 000
värillisen (kutakin väriä) sivun tulostamiseen. Tulostimen
mukana toimitettu väriainekasetti riittää 2 000 mustavalkoisen
ja 1 500 värillisen sivun (kutakin väriä) tulostamiseen.
6.4
TULOSTIMEN YLLÄPITO
Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa
Kun väriainekasetti on melkein tyhjä, tulosteessa saattaa näkyä
himmentyneitä tai vaaleita alueita. On myös mahdollista, että
tulosteen värillisissä kuvissa näkyy vääriä värejä, kun tulostin
sekoittaa värejä jonkin väriainekasetin ollessa lähes tyhjä.
Näyttöön tulee teksti "Ready [Väri] Low Toner". Tulostin voi
jatkaa tulostamista käyttäen nykyistä väriainekasettia, kunnes
ohjauspaneeliin tulee sanoma kertomaan, että kasetti on
vaihdettava.
Saatat pystyä parantamaan tulostuslaatua väliaikaisesti
jakamalla väriaineen kasetissa tasaisesti. Ohjauspaneelin
näyttö kertoo, minkä väriainekasetin väriaine on vähissä.
1 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
6
TULOSTIMEN YLLÄPITO
6.5
2 Vedä kahvasta ensin kevyesti. Pidä sitten kiinni käytetystä
väriainekasetista ja poista se.
VAROITUS: Jos avaat vasemman kannen joksikin aikaa,
kuvayksikkö saattaa altistua valolle ja vahingoittua.
3 Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin ja heiluta sitä
varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu
tasaisesti.
HUOMAUTUS: Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine
kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma
vesi saa väriaineen imeytymään kankaaseen.
6.6
TULOSTIMEN YLLÄPITO
4 Liu'uta väriainekasetti takaisin tulostimeen.
5 Sulje vasen kansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
6
Jos asensit väriainekasetit väärin, vasen kansi ei sulkeudu
oikein. Tarkista vielä, että värit vastaavat toisiaan. Älä
koskaan käytä voimaa kannen sulkemiseen.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
6.7
Väriainekasettien vaihtaminen
Tulostin käyttää neljää väriainetta, jotka ovat omissa
väriainekaseteissaan: syaani (C), magenta (M), keltainen (Y) ja
musta (K).
Vaihda väriainekasetti, kun tulostimen ohjauspaneelissa näkyy
teksti "Replace [Väri] Toner". Ohjauspaneelin näyttö kertoo,
mikä väri on vaihdettava.
1 Katkaise virta tulostimesta ja odota muutama minuutti,
jotta tulostin jäähtyy.
2 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
3 Vedä kahvasta ensin kevyesti. Pidä sitten kiinni käytetystä
väriainekasetista ja poista se.
VAROITUS: Jos avaat vasemman kannen joksikin aikaa,
kuvayksikkö saattaa altistua valolle ja vahingoittua. Sulje ylä- ja
alakansi, jos joudut keskeyttämään asennuksen jostain syystä.
6.8
TULOSTIMEN YLLÄPITO
4 Ota väriainekasetti paketista.
VAROITUS: Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
väriainekasettipaketin avaamiseen. Se saattaa vahingoittaa
väriainekasetin pintaa.
5 Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin ja heiluta sitä
varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu
tasaisesti.
6
6 Aseta väriainekasetti tasaiselle pinnalle kuvan mukaisesti ja
poista kasetin peitepaperi poistamalla teippi.
HUOMAUTUS: Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine
kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma
vesi saa väriaineen imeytymään kankaaseen.
TULOSTIMEN YLLÄPITO
6.9
7 Varmista, että väriainekasetin väri vastaa tulostimen
väripaikkaa, ja liu'uta sitten uusi väriainekasetti
tulostimeen. Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin
asettaessasi sitä sille varattuun paikkaan. Liu'uta kasetti
sitten paikalleen pitämällä sen kahvasta.
•Kun väriainekasetit on asennettu oikein, keltainen ja
musta kasetti eivät ole kokonaan sisällä. Ne painetaan
paikalleen, kun suljet vasemman kannen.
8 Sulje vasen kansi. Varmista, että kansi on tiukasti kiinni, ja
kytke sitten virta tulostimeen.
Jos asensit väriainekasetit väärin, vasen kansi ei sulkeudu
oikein. Tarkista vielä, että väriainekasettien värit vastaavat
niiden oikealle puolelle merkittyjä värejä. Älä koskaan käytä
voimaa kannen sulkemiseen.
6.10 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen
Hukkavärisäiliön kestoikä on noin 12 000 mustavalkosivua ja
3 000 värisivua. Vaihda hukkaväriainesäiliö, kun
ohjauspaneelissa on teksti "Waste Toner Tank Full/Not Install".
1 Avaa etukannen kiinnitys painamalla sitä yläosan
painaumista nopeasti hetken ajan.
2 Paina lukitusvipu ylös ja vedä hukkaväriainesäiliö ulos.
HUOMAUTUS: Varmista, että asetat hukkaväriainesäiliön
tasaiselle pinnalle niin, että väriainetta ei valu ulos.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.11
6
3 Poista kuvassa näkyvät säiliön korkit ja sulje
hukkaväriainesäiliö niillä.
4 Ota uusi hukkaväriainesäiliö paketista.
5 Laske uusi säiliö paikalleen ja työnnä sitä sitten
varmistaaksesi, että se on paikallaan oikein.
6 Varmista, että lukitusvipu kiinnittää säiliön paikalleen.
6.12 TULOSTIMEN YLLÄPITO
7 Sulje etukansi. Varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
8 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
6
9
Sulje vasen kansi tiukasti.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.13
Kuvayksikön vaihtaminen
Kuvankäsittely-yksikön kestoikä on noin 50 000
mustavalkosivua ja 12 500 värisivua. Vaihda kuvayksikkö, kun
tulostimen ohjauspaneelissa on teksti "Replace Imaging Unit".
1 Katkaise virta tulostimesta ja odota muutama minuutti,
jotta tulostin jäähtyy.
2 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
6.14 TULOSTIMEN YLLÄPITO
3 Avaa yläkannen kiinnitys ja avaa se kokonaan painamalla
yläkannen vapautuspainiketta.
4 Vedä molemmissa sivuissa olevia lukitusvipuja itseäsi kohti
kuvan mukaisesti, niin siirtohihna vapautuu.
6
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.15
5 Nosta siirtohihna kahvasta ulos tulostimesta vetämällä sitä
kevyesti kohti tulostimen vasenta laitaa. Aseta se puhtaalle
ja tasaiselle pinnalle.
6 Nosta käytetyn kuvayksikön kahva ja vedä kuvayksikkö sen
avulla ulos tulostimesta.
6.16 TULOSTIMEN YLLÄPITO
7 Ota uusi kuvayksikkö paketista kahvan avulla.
8 Poista kuvayksikköä peittävä paperi poistamalla
kuvayksikön kahvan alla oleva teippi.
VAROITUKSIA:
• Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
kuvayksikköpaketin ja suojapaperin teipin avaamiseen. Se
saattaa vahingoittaa kuvayksikön pintaa.
• Altista kuvayksikköä valolle mahdollisimman vähän, jotta
välttäisit sen vahingoittumisen. Peitä se tarvittaessa mustalla
paperilla.
• Sulje ylä- ja alakansi, jos joudut keskeyttämään asennuksen
jostain syystä.
• Älä koske kuvayksikön vihreän rullan pintaan, jotta tulostuslaatu
ei heikkene.
9 Etsi tulostimen kuvayksikköpaikat, joita on yksi laitteen
kummassakin kyljessä.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.17
6
10 Pidä uuden kuvayksikön kahvasta niin, että vihreä rulla on
sinua kohti. Tasaa kuvayksikkö sen paikkoihin tulostimessa
niin, että yksikön molemmissa sivuissa olevat värit
vastaavat paikkojen värejä.
VAROITUS: Aseta kuvayksikkö paikalleen varovasti niin, että
vihreän rullan pinta ei naarmuunnu ja vahingoitu.
11 Liu'uta kuvayksikkö alas tulostimeen, kunnes sitä ei voi
työntää enää pidemmälle. Paina sitten kahva alas.
6.18 TULOSTIMEN YLLÄPITO
12 Voit vaihtaa siirtohihnan pitämällä kiinni sen kahvasta ja
asettamalla se tulostimen molemmilla puolilla olevien sille
tarkoitettujen paikkojen mukaisesti.
HUOMAUTUS: Älä käännä siirtohihnaa ympäri, sillä muutoin
väriainetta saattaa valua.
13 Liu'uta siirtohihna tulostimeen ja paina se tiukasti
paikalleen.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.19
6
14 Paina kummallakin puolella olevia lukitusvipuja kohti
yläkantta alla olevan kuvan mukaisesti, jotta siirtohihna
lukittuu paikalleen.
15 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
6.20 TULOSTIMEN YLLÄPITO
16 Sulje vasen kansi tiukasti.
17 Kytke virta tulostimeen.
18 Paina valmiustilassa ohjauspaneelin Menu -painiketta (
),
kunnes näytön alarivillä on teksti "Setup".
19 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
).
20 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Maintenance" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
21 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Check Others" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
22 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Imaging Unit" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
23 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Reset" ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
24 Näytön alariville tulee teksti "Reset Now", ja tulostin palaa
valmiustilaan.
HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut kuvayksikön, sinun on
nollattava sen kuvalaskuri. Jos et tee tätä, näyttöön tulee
jatkuvasti teksti "Replace Imaging Unit".
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.21
6
Siirtohihnan vaihtaminen
Siirtohihnan kestoikä on noin 50 000 mustavalkosivua ja 12 500
värisivua. Vaihda siirtohihna, kun ohjauspaneelissa on teksti
"Replace Transfer Belt".
Voit vaihtaa siirtohihnan seuraavasti:
1 Katkaise virta tulostimesta ja odota muutama minuutti,
jotta tulostin jäähtyy.
2 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
6.22 TULOSTIMEN YLLÄPITO
3 Avaa yläkannen kiinnitys ja avaa se kokonaan painamalla
yläkannen vapautuspainiketta.
4 Vedä molemmissa sivuissa olevia lukitusvipuja itseäsi kohti
kuvan mukaisesti, niin siirtohihna vapautuu.
6
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.23
5 Nosta käytetty siirtohihna kahvasta ulos tulostimesta
vetämällä sitä kevyesti kohti tulostimen vasenta laitaa.
HUOMAUTUS: Pidä siirtohihna vaakatasossa, äläkä käännä sitä
ympäri, jotta väriainetta ei valu.
6 Ota uusi siirtohihna paketista.
7 Poista siirtohihnan peitepaperi poistamalla sen teippi.
VAROITUS: Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia,
siirtohihnapaketin avaamiseen. Se saattaa vahingoittaa
siirtohihnan pintaa.
6.24 TULOSTIMEN YLLÄPITO
8 Ota kiinni siirtohihnan vivuista hihnan molemmilla puolilla.
Vedä ne sitten ulos alla olevan kuvan mukaisesti.
9 Etsi tulostimen sisällä olevat siirtohihnapaikat, joita on yksi
laitteen kummassakin kyljessä.
6
VAROITUS: Altista kuvayksikköä valolle mahdollisimman vähän,
jotta välttäisit sen vahingoittumisen. Sulje ylä- ja alakansi, jos
joudut keskeyttämään asennuksen jostain syystä.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.25
10 Pidä uuden siirtohihnan kahvasta ja aseta hihna tulostimen
sisällä oleviin sille tarkoitettuihin paikkoihin, joita on yksi
kummallakin puolella.
HUOMAUTUS: Pidä siirtohihna vaakatasossa, äläkä käännä sitä
ympäri, jotta väriainetta ei valu.
11 Liu'uta uusi siirtohihna tulostimeen ja paina se tiukasti
paikalleen.
6.26 TULOSTIMEN YLLÄPITO
12 Paina kummallakin puolella olevia lukitusvipuja kohti
yläkantta alla olevan kuvan mukaisesti, jotta siirtohihna
lukittuu paikalleen.
13 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.27
6
14 Sulje vasen kansi tiukasti.
15 Kytke virta tulostimeen.
16 Paina valmiustilassa ohjauspaneelin Menu-painiketta (
),
kunnes näytön alarivillä on teksti "Setup".
17 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
).
18 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Maintenance" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
19 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Check Others" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
20 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Transfer Belt" ja paina sitten Enterpainiketta ( ).
21 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Reset" ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
22 Näytön alariville tulee teksti "Reset Now", ja tulostin palaa
valmiustilaan.
HUOMAUTUS: Kun olet vaihtanut siirtohihnan, sinun on
nollattava sen laskuri. Jos et tee tätä, näyttöön tulee jatkuvasti
teksti "Replace Transfer Belt".
6.28 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Tulostimen puhdistaminen
Tulostuksen aikana tulostimen sisään kertyy paperihiukkasia,
väriainetta ja pölyä. Ajan kuluessa ne saattavat aiheuttaa
tulostuslaatuongelmia, kuten väriainepisteitä tai tahroja.
Tulostimessasi on puhdistustila, joka voi korjata ja estää
tällaiset ongelmat.
Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista tulostimen kuori pehmeällä nukkaamattomalla
kankaalla. Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo,
ettei tulostimen päälle tai sisään tipu vettä.
HUOMAUTUS: Kun puhdistat tulostimen sisäpuolta, varo
koskettamasta siirtorullaan. Sormistasi tarttuva rasva saattaa
heikentää tulostuslaatua.
VAROITUS: Tulostimen kuoren puhdistaminen runsaasti alkoholia
sisältävillä puhdistusaineilla, liuoksilla tai muilla vahvoilla aineilla
saattaa muuttaa kuoren väriä tai rikkoa sen pinnan.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.29
6
Laserskannausyksikön (LSU)
puhdistaminen tulostimen sisältä
HUOMAUTUS: Puhdista laserskannausyksikkö, kun poistat
paperihiukkaset, väriaineen tai pölyn tulostimen sisältä.
Avaa ja sulje vasen kansi puhdistaaksesi LSU:n tulostimen
sisältä automaattisesti.
1 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
2 Sulje vasen kansi tiukasti.
6.30 TULOSTIMEN YLLÄPITO
Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen
HUOMAUTUS: Kun puhdistat tulostimen sisäpuolta, varo
koskettamasta siirtorullaan. Sormistasi tarttuva rasva saattaa
heikentää tulostuslaatua.
1 Katkaise tulostimen virta ja irrota sen virtajohto. Odota
muutama minuutti, että tulostin jäähtyy.
2 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
6
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.31
3 Vedä kahvasta ensin kevyesti, ja pidä sitten värikaseteista
kiinni ja vedä ne pois tulostimesta. Aseta ne puhtaalle ja
tasaiselle pinnalle.
4 Avaa yläkannen kiinnitys ja avaa se kokonaan painamalla
yläkannen vapautuspainiketta.
VAROITUS: Jos avaat vasemman kannen joksikin aikaa,
kuvayksikkö saattaa altistua valolle ja vahingoittua. Sulje ylä- ja
alakansi, jos joudut keskeyttämään asennuksen jostain syystä.
6.32 TULOSTIMEN YLLÄPITO
5 Vedä molemmissa sivuissa olevia lukitusvipuja itseäsi kohti
kuvan mukaisesti, niin siirtohihna vapautuu.
6 Nosta siirtohihna kahvasta ulos tulostimesta vetämällä sitä
kevyesti kohti tulostimen vasenta laitaa. Aseta se puhtaalle
ja tasaiselle pinnalle.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.33
6
7 Nosta kuvayksikön kahva ja vedä kuvayksikkö sen avulla
ulos tulostimesta. Aseta se puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
VAROITUKSIA:
• Altista kuvayksikköä valolle mahdollisimman vähän, jotta
välttäisit sen vahingoittumisen. Peitä se tarvittaessa mustalla
paperilla.
• Sulje ylä- ja alakansi, jos joudut keskeyttämään asennuksen
jostain syystä.
• Älä koske kuvayksikön vihreän rullan pintaan, jotta tulostuslaatu
ei heikkene.
8 Katso tulostimen sisään. Poista pöly, paperihiukkaset ja
valunut väriaine kostealla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
kankaalla tai pienellä imurilla.
6.34 TULOSTIMEN YLLÄPITO
9 Aseta kuvayksikkö takaisin tulostimeen. Varmista, että se
naksahtaa paikalleen, ja laske sitten kahva alas. Lisätietoja
on vaiheissa 9 ja 10 sivulla 6.17.
VAROITUS: Aseta kuvayksikkö paikalleen varovasti niin, että sen
vihreän rullan pinta ei naarmuunnu ja vahingoitu.
10 Aseta siirtohihna takaisin tulostimeen. Paina sitä lujasti,
jotta se kiinnittyy paikalleen. Lisätietoja on vaiheissa 9 ja
10 sivulla 6.25.
HUOMAUTUS: Pidä siirtohihna vaakatasossa, äläkä käännä sitä
ympäri, jotta väriainetta ei valu.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.35
6
11 Paina kummallakin puolella olevia lukitusvipuja kohti
yläkantta alla olevan kuvan mukaisesti, jotta siirtohihna
lukittuu paikalleen.
12 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
6.36 TULOSTIMEN YLLÄPITO
13 Katso tulostimen sisuksen oikeanpuoleiseen osaan ja etsi
väriainekasettien värimerkinnät.
K
Musta
Y
Keltainen
M
Magenta
C
Syaani
14 Pidä kiinni kustakin väriainekasetista ja aseta ne niitä
vastaaviin paikkoihin järjestyksessä syaani, magenta,
keltainen ja musta. Pidä väriainekasetista kiinni molemmin
käsin asettaessasi sitä sille varattuun paikkaan. Liu'uta
kasetti sitten paikalleen pitämällä sen kahvasta.
6
Tartu tästä.
K
Y
M
C
•Kun väriainekasetit on asennettu oikein, keltainen ja
musta kasetti eivät ole kokonaan sisällä. Ne painetaan
paikalleen, kun suljet vasemman kannen.
TULOSTIMEN YLLÄPITO 6.37
15 Sulje vasen kansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
Jos asensit väriainekasetit väärin, vasen kansi ei sulkeudu
oikein. Tarkista vielä, että väriainekasettien värit vastaavat
niiden oikealle puolelle merkittyjä värejä. Älä koskaan käytä
voimaa kannen sulkemiseen.
16 Liitä virtajohto ja kytke virta tulostimeen.
Varaosat
Joudut ajoittain vaihtamaan rullan ja kiinnitysyksikön, jotta
suorituskyky säilyy parhaana mahdollisena eikä kuluneista
osista aiheutuvia tulostuslaatuongelmia sekä
paperinsyöttöongelmia esiinny.
Seuraavat osat kannattaa vaihtaa, kun olet tulostanut
määritetyn määrän sivuja. Katso alla olevaa taulukkoa.
Kohteet
Käyttöikä (keskimäärin)
Paperinpoimintarulla
Noin 150 000 sivua
Siirtorulla
Noin 50 000 sivua
Kiinnitysyksikkö
Noin 100 000 mustavalkosivua
(50 000 vä risivua)
Voit ostaa varaosat ottamalla yhteyttä Samsungjälleenmyyjääsi tai paikkaan, josta ostit tulostimen.
Suosittelemme, että nämä osat asentaa vain koulutettu
huoltohenkilöstö.
6.38 TULOSTIMEN YLLÄPITO
7
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä,
kun kohtaat virheen tulostinta käyttäessäsi.
Tämän luvun aiheita:
• Vianmäärityksen tarkistusluettelo
• Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen
• Paperitukosten poistaminen
• Tulostuslaatu ongelmien ratkaiseminen
• Näytön sanomat
• Yleiset Windows-ongelmat
• Yleiset Linux-ongelmat
Vianmäärityksen tarkistusluettelo
Jos tulostin ei toimi oikein, katso seuraavaa tarkistusluetteloa.
Jos tulostin ei läpäise jotain vaihetta, noudata sitä vastaavia
vianmäärityksen ehdotuksia.
Tarkistus
Ratkaisu
Varmista, että
ohjauspaneelin On Line/
Continue -painike on
vihreä ja että näytössä
näkyy sana "Ready".
• Jos painikkeen taustavalo ei pala, tarkista, että virtajohto
on liitetty oikein. Tarkista virtakytkin. Tarkista
virtalähteen toiminta liittämällä se toiseen pistorasiaan.
• Jos painikkeen taustavalo on oranssi, tarkista
virhesanoma ja katso "Näytön sanomat" sivulla 7.25.
Tulosta esittelysivu
varmistaaksesi, että
tulostin syöttää paperia
oikein. Katso
Asennusopasta.
• Jos esittelysivu ei tulostu, tarkista, onko paperikasetissa
paperia.
• Jos paperi jumittuu tulostimeen, katso "Paperitukosten
poistaminen" sivulla 7.6.
• Jos näyttöön tulee virhesanoma, katso "Näytön sanomat"
sivulla 7.25.
Tarkista, että esittelysivu on
tulostunut oikein.
Jos tulostuslaadussa on ongelmia, katso "Tulostuslaatu
ongelmien ratkaiseminen" sivulla 7.21.
Tulosta sovelluksesta lyhyt
asiakirja varmistaaksesi,
että tietokone ja tulostin
ovat yhteydessä toisiinsa ja
että tiedonsiirto toimii
oikein niiden välillä.
• Jos sivu ei tulostu, tarkista tietokoneen ja tulostimen
välinen kaapeliyhteys.
• Tarkista tulostusjono tai taustatulostus nähdäksesi, onko
tulostin keskeytystilassa.
• Tarkista sovelluksesta, että käytössä on oikea
tulostinohjain ja tietoliikenneportti. Jos sivun
tulostaminen keskeytyy tulostamisen aikana, katso
"Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen" sivulla 7.3.
Jos tarkistusluettelon
läpikäyminen ei ratkaise
tulostinongelmaa, katso
seuraavat
vianmääritysosat.
• Katso "Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen"
sivulla 7.3.
• Katso "Näytön sanomat" sivulla 7.25.
• Katso "Yleiset Windows-ongelmat" sivulla 7.30.
• Katso "Yleiset Linux-ongelmat" sivulla 7.31.
7.2
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Yleisten tulostusongelmien
ratkaiseminen
Katso tulostimen toimintaan liittyvien ongelmien ehdotettuja
ratkaisuja seuraavasta taulukosta.
Ongelma
Tulostin ei
tulosta.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tulostimeen ei tule virtaa.
Tarkista virtajohdon liitännät. Tarkista
virtakytkin ja virtalähde.
Tulostinta ei ole valittu
oletustulostimeksi.
Valitse Samsung CLP-500 Series
oletustulostimeksi.
Tarkista seuraavat asiat
tulostimesta:
• Tulostimen kansi on
avoinna.
• Tulostimessa on
paperitukos.
• Paperia ei ole ladattu.
• Väriainekasettia ei ole
asennettu.
Ratkaise ongelmat.
Tulostin saattaa olla
käsisyöttötilassa ja paperi
saattaa olla loppunut.
Tarkista näytön sanoma, lisää paperia
monikäyttökasettiin ja paina tulostimen
ohjauspaneelin On Line/Continue -painiketta.
Tietokoneen ja tulostimen
välinen yhteyskaapeli ei
ole oikein liitetty.
Irrota tulostinkaapeli ja liitä se uudelleen.
Tietokoneen ja tulostimen
välinen yhteyskaapeli on
viallinen.
Jos se on mahdollista, liitä kaapeli johonkin
toiseen tietokoneeseen, joka toimii oikein, ja
tulosta asiakirja. Voit myös yrittää eri
tulostinkaapelin käyttämistä.
Porttiasetus on
virheellinen.
Tarkista Windowsin tulostusasetus
varmistaaksesi, että tulostustyö lähetetään
oikeaan porttiin (esimerkiksi LPT1). Jos
tietokoneessa on useita portteja, varmista,
että tulostin on liitetty oikeaan porttiin.
Tulostin on saatettu
määrittää virheellisesti.
Tarkista tulostimen ominaisuuksista, että
kaikki tulostusasetukset on määritetty
oikein.
Tulostinohjain on saatettu
asentaa virheellisesti.
Asenna tulostinohjain uudelleen. Lisätietoja
tästä on Asennusoppaassa. Kokeile tulostaa
esittelysivu.
Tulostin toimii
virheellisesti.
Tarkista ohjauspaneelin näytön sanoma
määrittääksesi, ilmoittaako tulostin
järjestelmävirheestä.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
7.3
7
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tulostin
valitsee
tulostusmateriaalit
väärästä
paperilähteestä.
Tulostimen
ominaisuuksissa
määritetty
paperilähdevalinta saattaa
olla virheellinen.
Useiden sovellusten osalta paperilähdevalinta
on tulostimen ominaisuuksien Paperivälilehdessä. Valitse oikea paperilähde. Katso
sivu 4.7.
Paperia ei
syötetä
tulostimeen.
Paperi on ladattu
virheellisesti.
Poista paperi kasetista ja lataa se oikein.
Paperikasetissa on liikaa
paperia.
Poista ylimääräiset paperit kasetista.
Paperi on liian paksua.
Käytä vain paperia, joka täyttää tulostimen
vaatimukset.
Työ saattaa olla hyvin
monimutkainen.
Tee sivusta yksinkertaisempi tai kokeile
tulostuslaatuasetusten säätämistä.
Tulostustyö
tulostetaan
erittäin
hitaasti.
Tarkista, että paperikoon ohjaimet on
asetettu oikein.
Säädä tulostuslaatuasetuksia esimerkiksi
pienentämällä tarkkuutta. Jos tarkkuus on
1 200 dpi (paras), muuta tarkkuudeksi
600 dpi (normaali).
Muuta portin asetus USB-portiksi tai
verkkoportiksi, jolloin tulostusnopeus
kasvaa.
A4-kokoisen paperin tulostusnopeus on 20
ppm ja letter-kokoisen paperin 21 ppm
mustavalkotilassa. A4- ja letter-kokoisen
paperin väritulostusnopeus on 5 ppm.
Puolet
sivusta on
tyhjä.
7.4
Jos käyttöjärjestelmäsi on
Windows 9x/Me,
taustatulostusasetus on
saatettu määrittää
virheellisesti.
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja
valitse Tulostimet. Napsauta Samsung
CLP-500 Series -tulostimen kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella, valitse
Ominaisuudet, valitse Tiedot-välilehti ja
napsauta sitten Taustatulostuksen
asetukset -painiketta. Valitse haluamasi
taustatulostusasetus.
Sivun suunta saattaa olla
virheellinen.
Muuta sivun suuntaa sovelluksessasi. Katso
sivu 4.6.
Paperin koko ja
paperikokoasetukset eivät
vastaa toisiaan.
Varmista, että tulostusohjaimen asetuksissa
oleva paperikoko vastaa kasetissa olevan
paperin kokoa.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Paperi
jumittuu
jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Paperikasetissa on liikaa
paperia.
Ratkaisu
Poista ylimääräiset paperit kasetista.
Jos tulostat erikoismateriaaleille, käytä
monikäyttökasettia.
Tarkista, että paperikoon ohjaimet on
asetettu oikein.
Käytössä on virheellinen
paperityyppi.
Käytä vain paperia, joka täyttää tulostimen
vaatimukset.
Jos tulostat erikoismateriaaleille, käytä
monikäyttökasettia.
Tulostin
tulostaa,
mutta teksti
on väärä,
sotkuinen tai
epätäydellinen.
Sivut
tulostuvat
tyhjinä.
Kuvat
tulostuvat
väärin Adobe
Illustratorissa.
Tulostimen sisällä saattaa
olla roskia.
Avaa yläkansi ja poista roskat.
Tulostinkaapeli on irti tai
viallinen.
Irrota tulostinkaapeli ja liitä se uudelleen.
Kokeile tulostaa työ, joka tulostui aiemmin
onnistuneesti. Jos se on mahdollista, liitä
kaapeli ja tulostin toiseen tietokoneeseen, ja
koeta tulostaa työ, jonka tulostuksen tiedät
toimivan. Kokeile lopulta uuden
tulostinkaapelin käyttämistä.
Valittuna on väärä
tulostinohjain.
Tarkista sovelluksen tulostinvalintavalikosta,
että tulostimesi on valittuna.
Sovellus ei toimi oikein.
Kokeile tulostaa työ toisesta sovelluksesta.
Käyttöjärjestelmä ei toimi
oikein.
Sulje Windows ja käynnistä tietokone
uudelleen. Katkaise virta tulostimesta ja
kytke se uudelleen.
Väriainekasetti on
viallinen, tai sen väriaine
on lopussa.
Jaa väriaine kasetissa tasaisesti. Katso
ohjeita tarvittaessa sivulta 6.5.
Tiedostossa saattaa olla
tyhjiä sivuja.
Tarkista, että tiedosto ei sisällä tyhjiä sivuja.
Jotkin osat, kuten ohjain
tai kortti, saattavat olla
viallisia.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Sovelluksen asetus on
virheellinen.
Valitse grafiikkaominaisuuksien
Lisäasetukset-valintaikkunassa Lataa
bittikuvana. Tulosta asiakirja.
7
Vaihda väriainekasetti tarvittaessa.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
7.5
Ongelma
Valokuvan
tulostuslaatu ei ole
selkeä.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Tarkkuudeksi on
määritetty 600 dpi
(normaali).
Muuta tarkkuudeksi 1 200 dpi (paras) ja
kokeile tulostamista uudelleen.
Valokuvan tarkkuus on
hyvin pieni.
Jos säädät valokuvan kokoa sovelluksessa,
tarkkuus pienenee. Pienennä valokuvan
kokoa ja paranna tarkkuutta.
Paperitukosten poistaminen
HUOMAUTUS: Kun poistat tulostimeen jumittunutta paperia,
vedä paperia mahdollisuuksien mukaan aina siihen suuntaan,
johon se normaalisti liikkuu, jotta sisäiset osat eivät vioitu. Vedä
paperia aina lujasti ja tasaisesti. Älä nyi sitä. Jos paperi repeytyy,
varmista, että poistat kaikki paperinpalat tulostimesta, tai muuten
tukos ilmenee uudelleen.
Ohjauspaneelin näyttö ilmoittaa, missä paperitukos on
tapahtunut. Katso alla olevasta taulukosta tietoja
paperitukoksen paikantamiseen ja poistamiseen:
Sanoma
Tukoksen sijainti
Lisätietoja
Jam0 In Tray1
Paperinsyöttöalueella
sivu 7.7
Jam0 In Tray2
Lisäkasetissa 2
sivu 7.16
Jam
Inside Printer
Tulostimen sisällä
sivu 7.9
Jam
In Exit Area
Paperinpoistoalueella
sivu 7.10
Jam
In Duplex Path
Kaksipuolistulostuksen
alueella
sivu 7.13
Jam0 In MP Tray
Monikäyttökasetissa
sivu 7.8
Jotta voisit jatkaa tulostamista paperitukosten poistamisen
jälkeen, sinun on avattava ja suljettava oikea kansi.
7.6
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Paperinsyöttöalueella
Jos paperitukos sijaitsee paperinsyöttöalueella, näyttöön tulee
teksti "Jam0 In Tray1".
1 Avaa oikea kansi kahvan avulla.
2 Poista virheellisesti syöttynyt paperi varovasti kuvan
mukaisessa suunnassa. Siirry vaiheeseen 6.
7
Jos kohtaat vastustusta eikä paperi liiku heti, kun vedät
sitä, lopeta vetäminen ja siirry vaiheeseen 3.
3 Vedä kasetti auki. Kun olet vetänyt sen kokonaan ulos,
nosta kasetin etuosaa hieman, jotta kasetti irtoaa
tulostimesta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
7.7
4 Poista jumiutunut paperi vetämällä se varovasti suoraan
ulos.
5 Aseta kasetti takaisin paikalleen laskemalla sen takareuna,
asettamalla se sille varatun paikan mukaisesti ja
liu'uttamalla se tulostimeen.
6 Sulje oikea kansi. Tulostin jatkaa tulostamista.
Monikäyttökasetissa
Teksti "Jam0 In MP Tray" tulee näyttöön, kun tulostat käyttäen
monikäyttökasettia ja tulostin havaitsee, että paperia ei ole tai
että paperi on ladattu virheellisesti.
Jos paperi ei syöty oikein, vedä paperi ulos tulostimesta.
Jatka tulostamista avaamalla ja sulkemalla oikea kansi.
7.8
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Tulostimen sisällä
Jos paperitukos on tulostimen sisällä, näyttöön tulee teksti "Jam
Inside Printer".
1 Avaa oikea kansi kahvan avulla.
2 Poista jumittunut paperi kuvan osoittamassa suunnassa.
Vältä paperin repeytyminen vetämällä se ulos hitaasti ja
rauhallisesti.
7
HUOMAUTUS: Jos paperi repeytyy, varmista, että poistat kaikki
paperin osat tulostimesta.
3 Sulje oikea kansi. Tulostin jatkaa tulostamista.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN
7.9
Paperinpoistoalueella
Jos paperitukos on paperinpoistoalueella, näyttöön tulee teksti
"Jam In Exit Area".
1 Jos paperista on näkyvissä pitkä osa, vedä paperi suoraan
ulos.
Siirry vaiheeseen 7.
Jos et löydä jumittunutta paperia tai jos paperia ei ole
helppo poistaa, siirry vaiheeseen 2.
2 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
7.10 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
3 Avaa yläkannen kiinnitys ja avaa se kokonaan painamalla
yläkannen vapautuspainiketta.
4 Poista jumittunut paperi varovasti tulostimesta.
7
Kiinnitysyksikkö
on kuuma!
VAROITUS: Älä kosketa kiinnitysyksikköä. Kiinnitysyksikkö on
kuuma, ja saattaa aiheuttaa palovammoja. Kiinnitysyksikön
toimintalämpötila on 180˚C (356˚ F). Ole varovainen poistaessasi
paperia tulostimesta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.11
5 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
6 Sulje vasen kansi tiukasti.
7 Jatka tulostamista avaamalla ja sulkemalla oikea kansi.
7.12 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Kaksipuolisen tulostuksen alueella
Jos paperitukos on Kaksipuolisen tulostuksen alueella, näyttöön
tulee teksti "Jam In Duplex Path".
1 Avaa oikea kansi kahvan avulla.
2 Etsi jumittunut paperi ja vedä se ulos hitaasti ja varovasti
välttääksesi paperin repeytymisen. Siirry vaiheeseen 8.
TAI
7
HUOMAUTUS: Jos paperi repeytyy, varmista, että poistat kaikki
paperin osat tulostimesta.
Jos et löydä jumittunutta paperia tai jos paperia ei ole
helppo poistaa, siirry vaiheeseen 3.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.13
3 Avaa vasen kansi kahvan avulla, kunnes se on oikeassa
kulmassa runkoon nähden ja väriainekasetit nousevat ulos.
VAROITUS: Jos vasen kansi ei ole kokonaan auki, yläkannen
vapautuspainiketta ei voi painaa.
4 Avaa yläkannen kiinnitys ja avaa se kokonaan painamalla
yläkannen vapautuspainiketta.
7.14 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
5 Etsi jumittunut paperi ja poista se varovasti tulostimesta.
Kiinnitysyksikkö on
kuuma!
VAROITUS: Älä kosketa kiinnitysyksikköä. Kiinnitysyksikkö on
kuuma, ja saattaa aiheuttaa palovammoja. Kiinnitysyksikön
toimintalämpötila on 180˚C (356˚ F). Ole varovainen poistaessasi
paperia tulostimesta.
6 Kun olet varmistanut, että vasen kansi on avoinna, sulje
yläkansi. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
7
VAROITUS: Älä yritä sulkea vasenta kantta, kun yläkansi on
avoinna. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.15
7 Sulje vasen kansi tiukasti.
8 Sulje oikea kansi. Tulostin jatkaa tulostamista.
Lisäkasetissa 2
Jos paperi on jumittunut lisäkasettiin 2, näyttöön tulee teksti
"Jam0 In Tray2".
1 Avaa oikea kansi kahvan avulla.
7.16 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
2 Poista jumittunut paperi kuvan osoittamassa suunnassa.
Vältä paperin repeytyminen vetämällä se ulos hitaasti ja
rauhallisesti. Siirry vaiheeseen 10.
Jos et löydä jumittunutta paperia tulostimesta, siirry
vaiheeseen 3.
3 Avaa kasetin 2 ulompi tukoskansi.
7
4 Avaa kasetin 2 sisempi kansi.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.17
5 Vedä jumittunut paperi ulos kuvan osoittamaan suuntaan.
Vältä paperin repeytyminen vetämällä se ulos hitaasti ja
rauhallisesti.
6 Sulje molemmat tukoskannet ja siirry vaiheeseen 10.
Jos kohtaat vastustusta eikä paperi liiku heti, kun vedät
sitä, lopeta vetäminen ja siirry vaiheeseen 7.
7 Vedä lisäkasetti 2 ulos tulostimesta.
7.18 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
8 Jos näet jumittuneen paperin, poista se tulostimesta
vetämällä se suoraan ulos.
9 Liu'uta kasetti takaisin tulostimeen ja sulje molemmat
tukoskannet.
10 Avaa ja sulje oikea kansi. Tulostin jatkaa tulostamista.
7
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.19
Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi
Voit välttää useimmat paperitukokset valitsemalla oikeat
paperityypit. Jos paperitukos ilmenee, noudata kohdassa
"Paperitukosten poistaminen" sivulla 7.6 kerrottuja ohjeita.
• Noudata sivulla 3.4 kerrottuja toimia. Varmista, että
säädettävät paperiohjaimet on asetettu oikein.
• Älä lataa liikaa paperia paperikasettiin. Varmista, että paperin
määrä ei ylitä sen rajamerkkiä kasetin sisäseinässä.
• Älä poista paperia kasetista tulostuksen ollessa käynnissä.
• Taivuta, ilmaa ja suorista paperit ennen niiden lataamista.
• Älä käytä rasvaisia, kosteita tai käyristyneitä papereita.
• Älä lataa paperikasettiin eri paperityyppejä samanaikaisesti.
• Käytä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja. Lisätietoja on
kohdassa "Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Varmista paperia kasettiin ja monikäyttökasettiin ladatessasi,
että tulostuspuoli on alaspäin.
7.20 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Tulostuslaatu ongelmien
ratkaiseminen
Tulostimen sisällä oleva lika tai virheellinen paperinlataus
saattaa heikentää tulostuslaatua. Lisätietoja ongelman
vianmäärityksestä on alla olevassa taulukossa.
Ongelma
Ratkaisu
Vaalea tai
haalistunut tuloste
Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai haalistunut alue:
• Väriaine on vähissä. Saatat pystyä pidentämään
väriainekasetin käyttöikää tilapäisesti. Lisätietoja on
kohdassa "Väriaineen jakaminen tasaisesti kasetissa"
sivulla 6.5. Jos tämä ei paranna tulostuslaatua, asenna uusi
haalistunutta väriä vastaava väriainekasetti.
• Paperi ei välttämättä täytä vaatimuksia (se saattaa olla liian
kostea tai liian karhea). Lisätietoja on kohdassa "Paperin
määritykset" sivulla D.4.
• Jos tulosteessa on sekä tahroja että haalistumia,
väriainekasetti tarvitsee puhdistaa. Lisätietoja on
sivulla 6.31.
• Laserskannausyksikön (LSU) pinta saattaa olla likainen.
Puhdista LSU. Lisätietoja on sivulla 6.30.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Väriainetahrat
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Himmeät alueet
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
• Paperi ei välttämättä täytä vaatimuksia (se saattaa olla liian
kostea tai liian karhea). Lisätietoja on kohdassa "Paperin
määritykset" sivulla D.4.
• Siirtorulla tai paperipolku saattaa olla likainen. Lisätietoja on
kohdassa "Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen"
sivulla 6.31.
Jos sivulle tulostuu satunnaisesti pyöreitä ja himmeitä alueita:
• Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen. Kokeile tulostaa
työ uudelleen.
• Paperin kosteustaso on epätasainen tai paperin pinnassa on
kosteita alueita. Kokeile erimerkkisen paperin käyttämistä.
Lisätietoja on kohdassa "Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Paperierä on viallinen. Valmistusprosessi saattaa saada jotkin
papereiden alueet hylkimään väriainetta. Kokeile käyttää
erimerkkistä paperia.
• Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Lisätietoja on
seuraavan sivun kohdassa "Toistuvia pystysuoria virheitä".
• Jos näiden vaiheiden suorittaminen ei korjaa ongelmia, ota
yhteyttä tukihenkilöstöön.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.21
7
Ongelma
Pystysuorat viivat
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Väriä mustalla
taustalla
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Väriainetahroja
Toistuvia
pystysuoria
virheitä
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Ratkaisu
Jos sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja:
• Tulostimen kuvayksikössä saattaa olla naarmuja. Asenna
uusi kuvayksikkö.
Jos sivulla näkyy valkoisia pystysuoria viivoja:
• Laserskannausikkuna on saattanut likaantua. Puhdista se.
Pidä puhdistimen päästä kiinni ja liu'uta sitä sisään ja ulos
muutaman kerran. Lisätietoja on kohdassa
"Laserskannausyksikön (LSU) puhdistaminen tulostimen
sisältä" sivulla 6.30.
Jos taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen, alla kuvatut
toimet saattavat korjata ongelman.
• Käytä kevyempiä sivuja. Lisätietoja on kohdassa "Paperin
määritykset" sivulla D.4.
• Tarkista tulostimen ympäristö. Erittäin kuiva ympäristö
(alhainen kosteus) tai kostea ympäristö (suhteellinen kosteus
yli 80 %) saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää.
• Poista vanha kuvayksikkö ja asenna uusi. Lisätietoja on
kohdassa "Kuvayksikön vaihtaminen" sivulla 6.14.
• Puhdista tulostimen sisus. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen" sivulla 6.31.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Lisätietoja on kohdassa
"Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Poista siirtohihna ja asenna uusi. Lisätietoja on kohdassa
"Siirtohihnan vaihtaminen" sivulla 6.22.
Jos sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti merkkejä
tasaisin välein:
• Puhdista tulostimen sisus. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen" sivulla 6.31. Jos
samoja ongelmia esiintyy edelleen tulostimen sisuksen
puhdistamisen jälkeen, asenna uusi väriainekasetti, joka on
sitä väriä, jota virheet ovat. Lisätietoja on kohdassa
"Väriainekasettien vaihtaminen" sivulla 6.8.
• Tulostimen osissa saattaa olla väriainetta. Jos virheet
sijaitsevat sivun takana, ongelma todennäköisesti korjautuu
itsestään muutaman sivun tulostamisen jälkeen.
• Kiinnityskokoonpano saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä
huoltohenkilöstöön.
7.22 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Taustatahroja
A
Ratkaisu
Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista, jotka ovat
levinneet tulostetulle sivulle.
• Paperi saattaa olla liian kostea. Kokeile tulostamista eri
paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia, ennen kuin se on
tarpeen, jotta paperi ei kerää liikaa kosteutta.
• Jos kirjekuorissa on taustatahroja, vaihda tulostusasettelua,
jotta alueille, joiden kääntöpuolella on toistensa päälle
meneviä saumoja, ei tulosteta. Saumoille tulostaminen
saattaa aiheuttaa ongelmia.
• Jos taustatahrat peittävät koko tulostetun sivun pinnan,
säädä tulostuksen tarkkuus sovelluksessa tai tulostimen
ominaisuuksissa.
Virheellisesti
muotoiltuja
merkkejä
• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja näyttävät ontoilta
kuvilta, paperi saattaa olla liian liukasta. Kokeile jotain toista
paperilaatua. Lisätietoja on kohdassa "Paperin määritykset"
sivulla D.4.
• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja näyttävät
aaltoilevilta, skannausyksikkö saattaa tarvita huoltoa.
Tarkista, että tämä tapahtuu myös esittelysivulla. Katso
lisätietoja Asennusoppaasta. Jos huolto on tarpeen, ota
yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Epäsymmetrinen
sivu
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Lisätietoja on kohdassa
"Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Varmista, että paperi tai muu materiaali on ladattu oikein ja
että ohjaimet eivät ole liian tiukalla tai löysästi paperipinoa
vasten.
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Kihartuminen tai
aalto
7
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä korkea lämpö että
kosteus saattaa saada paperin käpristymään. Lisätietoja on
kohdassa "Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Käännä paperipino ylösalaisin kasetissa. Kokeile myös
paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.23
Ongelma
Ratkaisu
Ryppyjä tai taitteita
Varmista, että paperi on ladattu oikein.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Lisätietoja on kohdassa
"Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Käännä paperipino ylösalaisin paperikasetissa. Kokeile myös
paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Tulosteen
kääntöpuolet
ovat likaisia
• Siirtorulla saattaa olla likainen. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen" sivulla 6.31.
• Tarkista, että väriainekasetti ei vuoda. Puhdista tulostimen
sisus.
Värillisiä tai mustia
sivuja
A
• Kuvayksikköä ei välttämättä ole asennettu oikein. Poista
kuvayksikkö ja aseta se uudelleen.
• Kuvayksikkö saattaa olla viallinen, ja se voidaan joutua
vaihtamaan. Asenna uusi kuvayksikkö.
• Tulostin saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä
huoltohenkilöstöön.
Väriaine irtoaa
Puhdista tulostimen sisus.
• Tarkista paperityyppi ja -laatu. Lisätietoja on kohdassa
"Paperin määritykset" sivulla D.4.
• Asenna uusi väriainekasetti. Lisätietoja on kohdassa
"Väriainekasettien vaihtaminen" sivulla 6.8.
• Jos ongelma toistuu, tulostin saattaa tarvita korjausta. Ota
yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Aukkoja merkeissä
Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien osissa, joiden
pitäisi olla kokonaan mustia, on valkoisia alueita:
• Jos käytät kalvoja, kokeile toisen kalvotyypin käyttämistä.
Kalvon rakenteesta johtuen jotkin merkkien aukot ovat
tavallisia.
• Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperit ja
käännä ne ympäri.
• Paperi ei välttämättä täytä sille asetettuja vaatimuksia.
Lisätietoja on sivulla D.4.
A
7.24 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Ratkaisu
Vaakasuoria raitoja
Jos tulosteeseen tulee vaakasuoria värillisiä tai mustia raitoja
tai tahroja:
• Kuvayksikkö saattaa olla asennettu virheellisesti. Poista
kuvayksikkö ja aseta se uudelleen.
• Kuvayksikkö saattaa olla viallinen. Asenna uusi kuvayksikkö.
Lisätietoja on kohdassa "Kuvayksikön vaihtaminen"
sivulla 6.14.
• Jos ongelma toistuu, tulostin saattaa tarvita korjausta. Ota
yhteyttä huoltohenkilöstöön.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Näytön sanomat
Ohjauspaneelin näyttöön tulee sanomia, jotka ilmaisevat
tulostimen tilan tai virheet. Katso alla olevista taulukoista
lisätietoja sanomien merkityksestä ja korjaa ongelma
tarvittaessa. Sanomat ja niiden merkitykset on lueteltu
aakkosjärjestyksessä sanoman mukaan.
HUOMAUTUS: Kun otat yhteyttä huoltohenkilöstöön, kerro
huoltohenkilöstölle, mikä näytön sanoma on kyseessä.
Sanoma
Tila
Toimi seuraavasti
ADC Not
Confirm Error
Ongelma tulostimen
analogisesta
digitaaliseen muuntimessa (ADC)
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Cover Open
Yläkansi on auki.
Sulje yläkansi tiukasti.
CTD Calibration
Error
CTD-sensorissa on pölyä
tai väriainetta.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Dev. Motor
Error
Ongelma tulostimen
kehitysytimessä.
Irrota virtajohto ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Engine Fuser
Low Heat Error
Kiinnitysyksikön
lämpötila on
epätavallisen matala.
Irrota virtajohto ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Engine Fuser
Over Heat Error
Kiinnitysyksikön
lämpötila on
epätavallisen korkea.
Irrota virtajohto ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.25
7
Sanoma
Tila
Toimi seuraavasti
Engine LSU
Error
Virhe tulostimen laserskannausyksikössä
(LSU).
Irrota virtajohto ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Install
[Väri] Toner
Tulostimeen ei ole
asennettu sanoman
ilmaisemaa
väriainekasettia.
Asenna kyseinen väriainekasetti.
Install
Imaging Unit
Kuvayksikköä ei ole
asennettu tulostimeen.
Asenna kuvayksikkö.
Install
Transfer Belt
Siirtohihnaa ei ole
asennettu tulostimeen.
Asenna siirtohihna.
Invalid
Imaging Unit
Asennettuna on
virheellinen
kuvayksikkö.
Asenna ainoastaan Samsungin
hyväksymä ja tulostintasi varten
suunniteltu kuvayksikkö. Jos
asennettuna on hyväksytty
kuvayksikkö, ja tämä virhe
ilmenee silti, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
Invalid
Transfer Belt
Asennettuna on
virheellinen siirtohihna.
Asenna ainoastaan Samsungin
hyväksymä ja tulostintasi varten
suunniteltu siirtohihna. Jos
asennettuna on hyväksytty
siirtohihna, ja tämä virhe ilmenee
silti, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltohenkilöstöön.
Invalid NewToner
[Väri]
Asennettuna on
virheellinen uusi
väriainekasetti.
Asenna ainoastaan Samsungin
hyväksymä ja tulostintasi varten
suunniteltu väriainekasetti. Jos
asennettuna on hyväksytty
väriainekasetti, ja tämä virhe
ilmenee silti, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
Invalid Toner
[Väri]
Asennettuna on
virheellinen
väriainekasetti.
Asenna ainoastaan Samsungin
hyväksymä ja tulostintasi varten
suunniteltu väriainekasetti. Jos
asennettuna on hyväksytty
väriainekasetti, ja tämä virhe
ilmenee silti, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltohenkilöstöön.
Jam0 In Tray1
Ilmoitetussa kasetissa
on paperitukos.
Poista jumittunut paperi
ilmoitetusta kasetista. Lisätietoja
on sivulla 7.7.
TAI
Jam0 In Tray2
7.26 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Sanoma
Tila
Toimi seuraavasti
Jam
In Duplex Path
Tulostettaessa paperin
molemmille puolille
ilmeni paperitukos.
Poista jumittunut paperi
tulostimesta. Lisätietoja on
sivulla 7.13.
Jam
In Exit Area
Paperinpoistoalueella
ilmeni paperitukos.
Poista jumittunut paperi
tulostimesta. Lisätietoja on
sivulla 7.10.
Jam
Inside Printer
Tulostimen sisällä ilmeni
paperitukos.
Avaa oikea kansi ja poista
jumittunut paperi tulostimesta.
Lisätietoja on sivulla 7.9.
Lever Unlocking
Error
Lukitusvipuja ei ole
lukittu siirtohihnan
asentamisen jälkeen.
Työnnä molemmissa sivuissa
olevia lukitusvipuja itsestäsi
poispäin. Lisätietoja on
sivulla 6.27.
Load
[Koko] In Tray1
Tulostimen
ominaisuuksissa
määritetty paperikoko ei
vastaa ladattavaa
paperikokoa.
Lataa kasettiin oikeanlaista
paperia.
Load Manual
Press Cont Key
Odottaa, että käyttäjä
aloittaa paperin
käsinsyötön.
Lataa tulostusmateriaaliarkki ja
paina On Line/Continue
-painiketta. Sinun on painettava
painiketta jokaisen tulostettavan
sivun kohdalla.
Main Motor
Error
Ongelma tulostimen
pääytimessä.
Irrota virtajohto ja liitä se
uudelleen. Jos ongelma ei poistu,
ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Memory Overflow
Tulostimessa ei ole
tarpeeksi muistia
nykyisen työn
tulostamiseen.
Työ poistetaan automaattisesti, ja
tulostin palaa valmiustilaan.
• Lisää tulostimeen muistia.
Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen muistin
asentaminen" sivulla C.2.
TAI
Load
[Koko] In Tray2
Virhe tulostimen
laitteisto-ohjelmistossa.
Paper Empty
[Koko] In Tray1
Paperilokerossa ei ole
paperia.
Lisää paperia paperilokeroon.
Lisätietoja on sivulla 3.4.
Paper Empty
[Koko] In Tray2
Paper Empty
[Koko] In Mp
Paper Empty
[Koko] In Manual
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.27
7
Sanoma
Page Too Complex
Tila
Tulostimelle lähetettiin
liikaa monimutkaista
tietoa.
Toimi seuraavasti
Tee sivun asettelusta
yksinkertaisempi ja poista
asiakirjasta tarpeetonta grafiikkaa.
Lisätietoja tulostimen muistin
lisäämisestä on kohdassa
"Tulostimen muistin asentaminen"
sivulla C.2.
Ready [Väri]
Low Toner
Sanoman ilmaisema
tulostimen
väriainekasetti on
melkein tyhjä.
Jaa väriaine uudelleen sanoman
ilmaisemassa väriainekasetissa.
Lisätietoja on sivulla 6.5.
Ready
IP Conflict
IP-osoite on ristiriidassa
verkon muiden
laitteiden kanssa.
Ota yhteyttä verkonvalvojaan ja
valitse aliverkon osoite, joka ei ole
ristiriidassa muiden laitteiden
kanssa.
Replace [Väri]
Toner
Sanoman ilmaisema
tulostimen
väriainekasetti on tyhjä.
Vaihda sanoman ilmaisema
väriainekasetti uuteen. Lisätietoja
on sivulla 6.8.
Replace
Imaging Unit
Kuvayksikön käyttöikä
on päättynyt.
Vaihda kuvayksikkö uuteen.
Lisätietoja on sivulla 6.14.
Replace Imaging
Unit Soon
Kuvayksikön käyttöikä
on lähes päättynyt.
Kun näyttöön tulee teksti "Replace
Imaging Unit", vaihda
kuvayksikkö.
Replace MP
Pick-roller
Monikäyttökasetin
poimintarullan käyttöikä
on päättynyt.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Replace
Transfer Belt
Siirtohihnan käyttöikä
on päättynyt.
Vaihda siirtohihna uuteen.
Lisätietoja on sivulla 6.22.
Replace Transfer
Belt Soon
Siirtohihnan käyttöikä
on lähes päättynyt.
Kun näyttöön tulee teksti "Replace
Transfer Belt", vaihda siirtohihna.
Replace
Transfer Roller
Siirtorullan käyttöikä on
päättynyt.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Replace Transfer
Roller Soon
Siirtorullan käyttöikä on
lähes päättynyt.
Kun näyttöön tulee teksti "Replace
Transfer Roller", ota yhteyttä
huoltoon.
Replace Tray1
Pick-roller
Kasetin 1 poimintarullan
käyttöikä on päättynyt.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
7.28 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Sanoma
Tila
Toimi seuraavasti
Replace Tray2
Pick-roller
Kasetin 2 poimintarullan
käyttöikä on päättynyt.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Transfer Belt
Error
Siirtohihna ei toimi
oikein tai sitä ei ole
asennettu tulostimeen
oikein.
Vaihda siirtohihna.
TAI
Varmista, että asennettu
siirtohihna on paikallaan oikein.
Tray2 Error
Lisäkasettia 2 ei ole
asennettu tai liitetty
tulostimeen oikein.
Katkaise virta tulostimesta ja kytke
se uudelleen. Asenna sitten
lisäkasetti 2. Jos sanoma pysyy
näytössä, ota yhteyttä
huoltohenkilöstöön.
Tray2 Jam
Cover Open
Kasetin 2 tukoskansi on
avoinna.
Sulje kasetin 2 kansi tiukasti.
Waste Motor
Error
Hukkaväriaineytimessä
ilmeni virhe.
Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Waste Toner Tank
Full/Not Install
Hukkaväriainesäiliö on
täynnä.
Vaihda hukkaväriainesäiliö uuteen.
Lisätietoja on sivulla 6.11.
7
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.29
Yleiset Windows-ongelmat
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Asennuksen aikana tulee
sanoma siitä, että tiedosto
on käytössä.
Sulje kaikki sovellukset. Poista kaikki StartUp (Käynnistys)
-ryhmän ohjelmat ja käynnistä sitten Windows uudelleen.
Asenna tulostinohjain uudelleen.
Näyttöön tulee sanoma
siitä, että kohteeseen LPTx
kirjoittaessa oli virhe.
• Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein ja että
tulostimen virta on kytketty.
• Jos ohjaimessa ei ole käytössä kaksisuuntainen
tietoliikenne, tämä virhesanoma saattaa tulla näyttöön.
Näyttöön tulee yleisen
suojausvirheen, OEpoikkeuksen, Spool32:n tai
virheellisen toiminnon
virhesanomia.
Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja
kokeile tulostamista uudelleen.
Näyttöön tulee tulostuksen
epäonnistumisen tai
tulostimen
aikakatkaisuvirheen
virhesanoma.
Tämä sanoma saattaa tulla näyttöön tulostuksen aikana.
Odota, kunnes tulostus on päättynyt. Jos sanoma tulee
näyttöön odotustilassa tai tulostuksen päättymisen
jälkeen, tarkista yhteys ja se, ilmenikö jokin virhe.
HUOMAUTUS: Lisätietoja Windows-virhesanomista on
tietokoneen mukana toimitetussa Microsoft Windows 9x/Me/NT
4.0/2000/XP -käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa.
7.30 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Yleiset Linux-ongelmat
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Asetuksia ei voi muuttaa
määritystyökalussa.
Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet, jotta pystyt
muuttamaan yleisiä asetuksia.
Käytössä on KDEtyöpöytä, mutta
määritystyökalu ja LLPR
eivät käynnisty.
GTK-kirjastoja ei välttämättä ole asennettuna. Ne toimitetaan
yleensä useimpien Linux-pakettien mukana, mutta saatat
joutua asentamaan ne manuaalisesti. Lisätietoja lisäpakettien
asentamisesta on toimittajan asennusoppaassa.
Paketti on asennettu,
mutta KDE- tai Gnomevalikoiden merkintöjä ei
löydy.
Jotkin KDE- tai GNOME-työpöytäympäristöjen versiot
saattavat edellyttää, että istunto käynnistetään uudelleen,
jotta asetukset tulevat voimaan.
Näyttöön tulee "Some
options are not selected"
-virhesanoma, kun
tulostimen asetuksia
muokataan.
Joissakin tulostimissa on ristiriitaisia asetuksia, mikä
tarkoittaa sitä, että joitakin kahden eri vaihtoehdon asetusta
ei voi valita samanaikaisesti. Jos muutat jotakin asetusta ja
Printer Package havaitsee ristiriidan, ristiriitainen asetus
muutetaan arvoon "No Choice". Sinun on valittava ennen
muutosten vahvistamista asetus, joka ei ole ristiriitainen.
Tulostinta ei voi määrittää
järjestelmän
oletustulostimeksi.
Joissakin tapauksissa oletusjonoa ei pysty muuttamaan.
Tämä tapahtuu käytettäessä etenkin uusimmissa RedHatjärjestelmissä joitakin LPRng-versioita, jotka käyttävät
printconf-jonotietokantaa.
Käytettäessä printconfia /etc./printcap-tiedosto
päivitetään automaattisesti järjestelmän
tulostintietokannasta (yleensä printtool-komennolla) ja
/etc./printcap.local-jonot lisätään tulokseksi saatavaan
tiedostoon. LPRng-oletusjono on määritetty ensimmäiseksi
/etc./printcap-jonoksi, joten Linux Printer Package ei
pysty muuttamaan oletusta, kun jotkin jonot on määritetty
muutoin printtoolin avulla.
LPD-järjestelmät tunnistavat oletusjonon lp-jonoksi. Siksi,
jos olemassa on jo tämänniminen jono, jolla ei ole
kutsumanimeä, et pysty muuttamaan oletusasetusta. Voit
kiertää tämän joko poistamalla jonon tai nimeämällä sen
uudelleen muokkaamalla /etc./printcap-tiedostoa
manuaalisesti.
Useita sivuja arkille
-asetus ei toimi oikein
kaikissa asiakirjoissa.
Useita sivuja arkille -asetus käyttää tulostusjärjestelmään
lähetettävien PostScript-tietojen jälkikäsittelyä. Tällainen
jälkikäsittely voidaan kuitenkin saavuttaa toimivasti vain, jos
PostScript-tiedot ovat Adoben asiakirjarakennekäytäntöjen
mukaisia. Ongelmia saattaa ilmetä Useita sivuja arkille
-asetusta ja muita jälkikäsittelystä riippuvia ominaisuuksia
käytettäessä, jos tulostettava asiakirja ei ole yhteensopiva.
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.31
7
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Käytössä on BSD lpr
(Slackware, Debian ja
vanhemmat julkaisut), ja
jotkin LLPR:ssä valitut
asetukset eivät tunnu
vaikuttavan.
Vanhoissa BSD lpr -järjestelmissä on rajoitus
tulostusjärjestelmälle välitettävän asetusmerkkijonon
pituudelle. Jos valitaan useita eri asetuksia, asetusten
enimmäispituus saatetaan ylittää, eikä kaikkia valintoja
välitetä niiden toteuttamisesta vastaaville ohjelmille. Säästä
muistia valitsemalla harvempia oletusasetuksista eroavia
asetuksia.
Asiakirja yritetään tulostaa
Landscape-tilassa eli
vaakasuunnassa, mutta
tuloste ei ole
vaakasuunnassa ja siitä
puuttuu osia.
Useimpien Unix-sovellusten tulostusasetuksissa oleva
vaakasuuntaisen tulostuksen asetus luo oikean PostScriptkoodin, joka voidaan tulostaa sellaisenaan. Tässä
tapauksessa sinun on varmistettava, että jätät LLPRasetuksen sen oletusarvoiseen Portrait-asetukseen eli
pystysuuntaiseksi, jotta sivun tulostussuunta säilytetään,
eikä tulosteesta jää pois osia.
Jotkin sivut tulostuvat
kokonaan valkoisina
(mitään ei tulostu), kun
CUPS on käytössä.
Jos tiedot lähetetään EPS (Encapsulated PostScript)
-muodossa, joissakin aiemmissa CUPS-versioissa (1.1.10 ja
sitä vanhemmissa) on ohjelmavirhe, joiden vuoksi niitä ei
käsitellä oikein. Kun Printer Package käyttää LLPR:ää
tulostamiseen, se kiertää tämän ongelman muuntamalla
tiedot tavallisiksi PostScript-tiedoiksi. Jos sovellus kuitenkin
ohittaa LLPR:n ja syöttää EPS-tiedot CUPS:lle, asiakirja ei
välttämättä tulostu oikein.
Tulostus SMB (Windows)
-tulostimeen ei onnistu.
Jotta voisit määrittää ja käyttää SMB-jaettuja tulostimia
(kuten jaettuja Windows-tulostimia), sinulla on oltava
toiminnon mahdollistavan SAMBA-paketin oikea asennus.
Komennon "smbclient" pitäisi olla saatavana ja käytettävissä
järjestelmässäsi.
Sovellus vaikuttaa
jumittuvan, kun LLPR on
käynnissä.
Useimmat Unix-sovellukset odottavat komennon, kuten
tavallisen lpr-komennon, olevan ei-interaktiivinen ja
palautuvan siten välittömästi. Koska LLPR odottaa käyttäjän
syötettä ennen työn välittämistä taustatulostukseen, sovellus
odottaa usein prosessin palautusta ja siten vaikuttaa
jumittuneen (sen ikkunoita ei päivitetä). Tämä on tavallista,
ja sovelluksen pitäisi jatkaa toimintaansa oikein heti, kun
käyttäjä poistuu LLPR:stä.
Miten SMB-palvelimen IPosoite määritetään?
Se voidaan määrittää asetustyökalussa tulostimen lisäämisen
valintaikkunassa, jos CUPS-tulostusjärjestelmä ei ole
käytössä. Valitettavasti CUPS ei tällä hetkellä salli sinun
määrittää SMB-tulostimien IP-osoitetta, joten sinun on
pystyttävä selaamaan resurssia Samban avulla, jotta
tulostaminen onnistuisi.
Jotkin asiakirjat tulostuvat
valkoisina sivuina.
Joissakin CUPS-versioissa, kuten erityisesti Mandrake Linuxin
mukana ennen versiota 8.1 toimitetuissa versioissa, on
joitakin tunnettuja ohjelmavirheitä, jotka ilmenevät
käsiteltäessä joidenkin sovellusten PostScript-tulostetta.
Kokeile päivittämistä CUPSin uusimmaksi versioksi
(vähintään 1.1.14). Joidenkin suosituimpien versioiden RPMpaketit toimitetaan tämän Linux Printing Packagen mukana.
7.32 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Ongelma
Mahdollinen syy ja ratkaisu
CUPS on käytössä, ja
jotkin asetukset (kuten
useita sivuja arkille)
vaikuttavat olevan aina
otettuina käyttöön, vaikka
niitä ei valita LLPR:ssä.
Tiedostossa ~/.lpoptions saattaa olla määritettynä joitakin
paikallisia asetuksia, joita käsitellään lpoptions-komennolla.
Näitä asetuksia käytetään aina, jos LLPR-asetukset eivät
ohita niitä. Jos haluat poistaa kaikki tulostimen asetukset,
suorita seuraava komento niin, että korvaat sanan "tulostin"
jonon nimellä: lpoptions -x tulostin
Tulostin määritettiin
tulostamaan tiedosto,
mutta näyttöön tulee
käyttöoikeuksien
puuttumisesta kertovia
virhesanomia.
Useimmat tulostusjärjestelmät eivät toimi pääkäyttäjänä
vaan erityisenä käyttäjänä (yleensä "lp"). Siksi sinun on
varmistettava, että taustatulostinohjelman omistava käyttäjä
pystyy käyttämään tiedostoa, joka on valittu tulostettavaksi.
Joskus PCL-tulostimen (tai
GDI-tulostimen) kanssa
tulostettaessa
tulosteeseen tulee
virhesanomia asiakirjan
sijaan.
Valitettavasti jotkin Unix-sovellukset saattavat luoda
yhteensopimatonta PostScript-tulostetta, jota Ghostscript tai
jopa PostScript-tilassa oleva tulostin ei tue. Voit yrittää
siepata tulosteen tiedostoon ja tarkastella tuloksia
Ghostscriptillä (voit tehdä sen vuorovaikutteisesti gv:n tai
ghostview'n avulla), jotta näet, tuleeko virhesanomia. Koska
sovelluksessa on todennäköisesti virhe, ota kuitenkin
yhteyttä ohjelmiston valmistajaan ja kerro ongelmasta.
Jotkin värilliset kuvat
tulostuvat kokonaan
mustina.
Tämä on tunnettu Ghostscript-ohjelmavirhe (GNU Ghostscript
-versioon 7.05 saakka), joka ilmenee, kun asiakirjan
perusväritila on indeksoitu väritila, ja se muunnetaan CIEväritilan kautta. Koska Postscript käyttää CIE-väritilaa Color
Matching Systemille, sinun pitää päivittää järjestelmäsi
Ghostscript vähintään GNU Ghostscriptin versioksi 7.06.
Uusin Ghostscript-versio löytyy osoitteesta
www.ghostscript.com.
7
ONGELMIEN RATKAISEMINEN 7.33
MUISTIINPANOJA
7.34 ONGELMIEN RATKAISEMINEN
A
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN
LINUXISSA
Voit käyttää tulostintasi Linux-ympäristössä.
Tämän luvun aiheita:
• Tulostinohjaimen asentaminen
• Määritystyökalun käyttäminen
• LLPR-ominaisuuksien muuttaminen
Tulostinohjaimen asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Tuetut käyttöjärjestelmät
• Redhat 6.2/7.0/7.1 ja uudemmat
• Linux Mandrake 7.1/8.0 ja uudemmat
• SuSE 6.2/7.0/7.1 ja uudemmat
• Debian 2.2 ja uudemmat
• Caldera OpenLinux 2.3/2.4 ja uudemmat
• Turbo Linux 6.0 ja uudemmat
• Slackware 7.0/7.1 ja uudemmat
Suositeltu kokoonpano
• Pentium IV 1 GHz
• Vähintään 256 megatavua RAM-muistia
• Vähintään 1 gigatavua kiintolevytilaa
Ohjelmistot
• Glibc 2.1 tai uudempi
• GTK+ 1.2 tai uudempi
• GhostScript
Tulostusohjaimen asentaminen
1 Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen. Kytke
virta sekä tietokoneeseen että tulostimeen.
2 Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
kirjautumiskenttään root ja kirjoita järjestelmän salasana.
HUOMAUTUS: Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta
voit asentaa tulostinohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy
lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3 Aseta tulostinohjelmiston CD-levy asemaan. CD-levy
käynnistyy automaattisesti.
A.2 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
HUOMAUTUS: Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti,
napsauta ikkunan alaosassa
-kuvaketta. Kun pääteikkuna tulee
näyttöön, kirjoita seuraavasti:
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (CD-asemakansio)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4 Valitse asennustyypiksi joko Recommended tai Expert ja
napsauta sitten Continue.
Recommended on täysin automaattinen asennus, eikä
käyttäjän toimia tarvita. Expert antaa sinun valita
asennuspolun tai tulostusjärjestelmän.
5 Jos valitset vaihtoehdon Recommended, siirry vaiheeseen 6.
Jos valitset vaihtoehdon Expert, valitse haluamasi asetus
ja napsauta sitten Begin Install.
A
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
A.3
6 Tulostinohjaimen asennus alkaa. Kun asennus on valmis,
napsauta Start.
7 Linux Printer Configuration -valintaikkuna avautuu.
Napsauta ikkunan yläosassa olevan työkalurivin Add
Printer -kuvaketta.
HUOMAUTUS: Näyttöön saattaa tulla Administrator Login
-valintaikkuna sen mukaan, mikä tulostusjärjestelmä on käytössä.
Kirjoita Login-kenttään "root" ja kirjoita järjestelmän salasana.
8 Näyttöön tulee luettelo tulostimista, jotka ovat parhaillaan
lisättyinä järjestelmään. Valitse käytettävä tulostin. Valitun
tulostimen toimintovälilehdet tulevat Add a Printer
-valintaikkunan yläosaan.
A.4 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
9 Valitse Connection-välilehti ja varmista, että tulostinportti
on määritetty oikein. Jos se ei ole, muuta laitteen asetusta.
10 Voit tarkastella tulostimen nykyisiä asetuksia Settings- ja
Queue-välilehtien avulla. Voit muuttaa asetuksia
tarvittaessa.
HUOMAUTUS: Asetukset saattavat vaihdella käytössä olevan
tulostimen mukaan. Queue-näytön Description- ja Location-kentät
eivät välttämättä tule näkyviin käytössä olevasta
tulostusjärjestelmästä riippuen.
11 Poistu napsauttamalla OK.
12 Kun näyttöön tulee ilmoitus uuden tulostimen määrittämisen
onnistumisesta, napsauta OK.
13 Linux Printer Configuration -valintaikkuna avautuu uudelleen.
Voit tarkastella tulostimesi tietoja Info-välilehdessä. Jos se
on tarpeen, voit muuttaa tulostimen määrityksiä. Lisätietoja
tulostimen määritysten muuttamisesta on kohdassa
"Määritystyökalun käyttäminen" sivulla A.8.
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
A.5
A
Tulostimen yhteystavan muuttaminen
Jos muutat tulostimen liittämistavan USB-portista
rinnakkaisportiksi tai päinvastoin tulostimen ollessa käytössä,
sinun on määritettävä Linux-tulostimesi uudelleen lisäämällä se
järjestelmään. Toimi seuraavasti:
1 Varmista, että tulostin on liitetty tietokoneeseen. Kytke
virta sekä tietokoneeseen että tulostimeen.
2 Kun näyttöön tulee Administrator Login -ikkuna, kirjoita
kirjautumiskenttään root ja kirjoita järjestelmän salasana.
HUOMAUTUS: Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta
voit asentaa uuden tulostimen tulostusjärjestelmään. Jos et ole
pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
3 Valitse työpöydän alaosan Startup Menu -kuvakkeesta
Linux Printer ja valitse sitten Configuration Tool.
Voit myös avata Linux Printer Configuration -valintaikkunan
kirjoittamalla päätenäytössä "linux-config".
4 Kun näyttöön tulee Linux Printer Configuration
-valintaikkuna, napsauta ikkunan yläosan työkalurivin Add
Printer -painiketta.
5 Napsauta Add a Printer -valintaikkunan yläosan
Connection-välilehteä.
Varmista, että tulostinportti on määritetty oikein. Jos se ei
ole, muuta laitteen asetusta.
6 Napsauta OK-painiketta.
A.6 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen
1 Valitse työpöydän alaosan Startup Menu -kuvakkeesta
Other ja valitse sitten Configuration Tool.
Voit myös avata Linux Printer Configuration -valintaikkunan
kirjoittamalla päätenäytössä "linux-config".
2 Valitse Linux Printer Configuration -valintaikkunan Filevalikosta Uninstall.
3 Näyttöön tulee Administrator Login -valintaikkuna. Kirjoita
Login-kenttään "root" ja kirjoita järjestelmän salasana.
Napsauta Proceed.
HUOMAUTUS: Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta
voit poistaa tulostinohjelmiston asennuksen. Jos et ole
pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
4 Näyttöön tulee sanomaikkuna, jossa sinua pyydetään
vahvistamaan asennuksen poistaminen. Napsauta Yes.
5 Valitse Complete uninstall ja napsauta sitten Uninstall.
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
A.7
A
6 Aloita asennuksen poistaminen napsauttamalla OK.
7 Kun asennuksen poistaminen on valmis, napsauta
Finished.
Määritystyökalun käyttäminen
Määritystyökalulla voidaan suorittaa hallintatehtäviä, joita ovat
esimerkiksi uuden tulostimen lisääminen ja poistaminen sekä
tulostinten yleisten asetusten muuttaminen. Tavalliset käyttäjät
voivat suorittaa sen tarkastellakseen tulostusjonoja, tulostimen
ominaisuuksia ja muuttaakseen paikallisia asetuksiaan.
Määritystyökalun käyttäminen:
1 Valitse näytön alaosan Startup Menu -kuvakkeesta Linux
Printer ja valitse sitten Configuration Tool. Linux Printer
Configuration -valintaikkuna avautuu.
Voit avata tämän ikkunan myös päätenäytössä
kirjoittamalla "linux-config".
2 Linux Printer Configuration -valintaikkunan
vasemmanpuoleisessa ruudussa on luettelo asennetuista
tulostimista. Oikeanpuoleisessa ruudussa on välilehtiä,
joissa on tietoja valittuna olevasta tulostimesta.
Valitse tulostimesi, jos se ei jo ole valittuna.
A.8 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
3 Yleiset tiedot tulostimesta ovat Info-välilehdessä.
Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit avata Web-sivun
napsauttamalla Go to the Web page for this printer.
Voit tarkastella ja hallita valitun tulostimen työjonoa
valitsemalla Jobs-välilehden. Voit keskeyttää, jatkaa tai
poistaa haluamasi työn tai työt tulostusjonosta. Jos vedät
haluamiasi töitä, voit pudottaa ne jonkin muun tulostimen
työjonoon.
Voit muuttaa tulostimen oletusasetuksia Propertiesvälilehdessä.
HUOMAUTUS: Tavalliset käyttäjät pystyvät ohittamaan
järjestelmänvalvojan määrittämät järjestelmän oletusasetukset.
Kun tavallinen käyttäjä napsauttaa Apply, mukautetut asetukset
tallennetaan käyttäjän profiiliin, ja niitä voidaan käyttää
myöhemmin LLPR:n kanssa. Jos järjestelmänvalvoja käyttää
määritystyökalua, asetukset tallennetaan uusina yleisinä
oletusasetuksina.
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
A.9
A
LLPR-ominaisuuksien muuttaminen
Voit hienosäätää tulostimen ominaisuuksia LLPR Properties
-valintaikkunassa.
Voit avata LLPR Properties -valintaikkunan seuraavasti:
1 Valitse käyttämässäsi sovelluksessa Print.
2 Kun näyttöön tulee Linux LPR -valintaikkuna, napsauta
Properties.
Napsauta
Properties.
Voit avata LLPR-valintaikkunan myös seuraavasti:
• Napsauta näytön alaosassa olevaa Startup Menu
-kuvaketta, valitse Linux Printer ja valitse sitten Linux
LPR.
• Jos Linux Printer Configuration -valintaikkuna on jo
avoinna, valitse Print-valikosta Test Print.
A.10 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
3 Näyttöön tulee LLPR Properties -valintaikkuna.
Valintaikkunan yläosassa ovat seuraavat kuusi välilehteä:
• General - Tämän avulla voit muuttaa paperin kokoa,
tyyppiä ja lähdettä sekä asiakirjojen suuntaa. Voit myös
ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön, lisätä alku- ja
loppumerkintöjä sekä muuttaa arkille tulostettavien
sivujen määrää.
• Margins - Tämän avulla voit määrittää sivujen reunukset.
Oikealla olevassa kuvassa näkyvät nykyiset asetukset.
Näitä reunuksia ei käytetä, kun tulostetaan tavallista
PostScript-tietoa.
• Image - Tämän avulla voit määrittää kuvatiedostojen
tulostamisessa käytettävät kuva-asetukset esimerkiksi
silloin, kun muu kuin PostScript-asiakirja välitetään
LLPR:lle komentoriviltä. Väriasetuksia käytetään myös
Postscript-asiakirjoille.
• Text - Tämän avulla voit valita tekstin tiheyden ja ottaa
rakennevärityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
• HP-GL/2 - Tämän avulla voit määrittää oletusasetukset
asiakirjan tulostamiseen HP-GL/2-muodossa, jota jotkin
piirturit käyttävät.
• Advanced - Tämän avulla voit ohittaa tulostimen
oletusasetukset.
Jos napsautat valintaikkunan alaosassa olevaa Savepainiketta, asetukset säilytetään LLPR-istuntojen välillä.
Voit tarkastella ikkunan asetusten tietoja Help-painikkeen
avulla.
4 Voit ottaa asetukset käyttöön napsauttamalla OK-painiketta
LLPR Properties -valintaikkunassa. Näyttöön tulee Linux
LPR -valintaikkuna. Voit aloittaa tulostuksen
napsauttamalla OK-painiketta.
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA A.11
A
MUISTIINPANOJA
A.12 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN LINUXISSA
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN
B
VERKOSSA
Jos työskentelet verkkoympäristössä, muut verkon
käyttäjät voivat jakaa tulostimen.
Tämän luvun aiheita:
• Tulostimen jakaminen verkossa
• Paikallisesti jaetun tulostimen määrittäminen
• Verkkoyhteydessä olevan tulostimen
määrittäminen
HUOMAUTUS: Jos tulostimesi on CLP-500, sinun on
asennettava valinnainen verkkokortti. Lisätietoja on Liitteessä
C, "ÚTulostimen lisävarusteiden asentaminen".
Tulostimen jakaminen verkossa
Jos työskentelet verkkoympäristössä, voit liittää tulostimesi
verkkoon.
Paikallisesti jaettu tulostin
Voit liittää tulostimen suoraan valittuun tietokoneeseen, jota
kutsutaan verkossa isäntätietokoneeksi. Muut verkon käyttäjät
voivat sitten jakaa tulostimen Windows 9x/Me/XP/NT 4.0/2000
-verkkotulostinyhteyden avulla.
Kaapelilla liitetty verkkotulostin
CLP-500N-tulostimessa on sisäinen verkkoliitäntä. Lisätietoja
verkkokortin asentamisesta on sivulla C.7.
Sinun on asennettava CLP-500-tulostimeen valinnainen
verkkokortti, jotta voit käyttää tulostinta verkkotulostimena.
Langaton verkkotulostin
Jotta voisit käyttää tulostinta langattomassa
verkkoympäristössä, sinun on asennettava valinnainen langaton
verkkokortti tulostimeen. Lisätietoja on sivulla C.7.
Tulostaminen verkon välityksellä
Huolimatta siitä, onko tulostin liitetty paikallisesti tai yhteydessä
verkon välityksellä, sinun on asennettava jokaiseen tulostinta
asiakirjojen tulostukseen käyttävään tietokoneeseen CLP-500tulostinohjelmisto.
B.2 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
Paikallisesti jaetun tulostimen
määrittäminen
Windows 95/98/Me
Isäntätietokoneen määrittäminen
1 Käynnistä Windows.
2 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset, valitse
Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta Verkko-kuvaketta.
3 Valitse Tiedostojen ja tulostimien jakaminen
-valintaruutu ja napsauta sitten OK. Sulje valintaikkuna.
4 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset, valitse
Tulostimet ja kaksoisnapsauta tulostimesi nimeä.
5 Valitse Tulostin-valikosta Ominaisuudet.
6 Napsauta Jakaminen -välilehteä ja valitse Jaettu nimellä
-valintaruutu. Kirjoita Jaettu nimellä -kentän tiedot ja
napsauta OK-painiketta.
Asiakastietokoneen määrittäminen
1 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Resurssienhallinta.
2 Avaa verkkokansio vasemmassa sarakkeessa.
3 Napsauta jakonimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse
B
Varaa tulostinportti.
4 Valitse haluamasi portti, valitse Yhdistä uudelleen
kirjauduttaessa -valintaruutu ja napsauta OK-painiketta.
5 Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja valitse sitten
Tulostimet.
6 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
7 Valitse Tulostin-valikosta Ominaisuudet.
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
B.3
8 Valitse tulostinportti Tiedot-välilehdessä ja napsauta OKpainiketta.
Windows NT 4.0/2000/XP
Isäntätietokoneen määrittäminen
1 Käynnistä Windows.
2 Valitse Windows NT 4.0/2000 -käyttöjärjestelmässä
Käynnistä-valikosta Asetukset ja valitse Tulostimet.
Valitse Windows XP:ssä Käynnistä-valikosta Tulostimet ja
faksit.
3 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
4 Valitse Tulostin -valikosta Jakaminen.
5 Valitse Windows NT 4.0:ssa Jaettu -valintaruutu.
Valitse Windows 2000:ssa Jaettu nimellä -valintaruutu.
Valitse Windows XP:ssä Jaa tämä tulostin -valintaruutu.
6 Kirjoita Windows NT 4.0:ssa Jaettu nimellä -kentän tiedot
ja napsauta OK-painiketta.
Kirjoita Windows 2000/XP -käyttöjärjestelmässä Jaettu
nimellä -kentän tiedot ja napsauta OK-painiketta.
B.4 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
Asiakastietokoneen määrittäminen
1 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Resurssienhallinta.
2 Avaa verkkokansio vasemmassa sarakkeessa.
3 Napsauta jakonimeä.
4 Valitse Windows NT 4.0/2000 -käyttöjärjestelmässä
Käynnistä-valikosta Asetukset ja valitse Tulostimet.
Valitse Windows XP:ssä Käynnistä-valikosta Tulostimet
ja faksit.
5 Kaksoisnapsauta tulostimesi kuvaketta.
6 Valitse Tulostin-valikosta Ominaisuudet.
7 Napsauta Portit-välilehdessä Lisää portti.
8 Valitse Paikallinen portti ja napsauta Uusi portti.
9 Täytä Anna portin nimi -kenttä ja kirjoita jakonimi.
10 Napsauta OK-painiketta ja napsauta Sulje.
11 Napsauta Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmässä OKpainiketta.
Napsauta Windows 2000/XP -käyttöjärjestelmässä Käytä ja
napsauta OK-painiketta.
B
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
B.5
Verkkoyhteydessä olevan
tulostimen määrittäminen
Sinun on määritettävä verkkotulostimena käytettävän
tulostimen verkkoprotokollat. Protokollat voidaan määrittää
tuotteen mukana toimitetun verkko-ohjelman avulla. Lisätietoja
on SyncThru User’s Guide -käyttöoppaassa.
Voit määrittää verkon perusparametrit tulostimen
ohjauspaneelin avulla. Tee seuraavat tulostimen
ohjauspaneelissa:
• Ota verkkoprotokollat (IPX/SPX) käyttöön tai poista ne
käytöstä
• Määritä TCP/IP
• Määritä IPX-kehystyyppi
Verkkoparametrien määrittäminen
ohjauspaneelissa
Tuetut käyttöjärjestelmät
HUOMAUTUS: Verkkokortin tukemat käyttöjärjestelmät saattavat
erota tulostimen tukemista käyttöjärjestelmistä.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tulostimen tukema
verkkoympäristö.
Kohde
•
•
•
•
•
Vaatimukset
Verkkoliitäntä
10/100 Base-TX (vakiona CLP-500Ntulostimessa) tai 802.11b Wireless LAN
Verkkokäyttöjärjestelmä
• Novell NetWare 4.x, 5.x ja 6.x
• Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
• eri Linux-käyttöjärjestelmät
Verkkoprotokollat
• Netware IPX/SPX
• TCP/IP, DLC/LLC Windowsissa
Dynaaminen
osoitepalvelin
DHCP ja BOOTP
IPX/SPX: Internet Packet eXchange / Sequenced Packet eXchange
TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol
DLC/LLC: Data Link Control / Logical Link Control
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
B.6 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
Verkkokokoonpanosivun tulostaminen
Verkkokokoonpanosivulla näkyy, miten tulostimen verkkokortti
on määritetty. Useimmille sovelluksille sopivat oletusasetukset
ovat käytössä.
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network".
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
3 Paina vierityspainiketta (
tai
).
), kunnes alarivillä on
teksti "Print Net CFG".
4 Paina Enter-painiketta (
).
Verkkokokoonpanosivu tulostuu.
Verkkoprotokollien määrittäminen
Kun asennat tulostimen, kaikki tuetut verkkoprotokollat on
otettu käyttöön, kun kytket virran tulostimeen. Jos
verkkoprotokolla on otettu käyttöön, tulostin pystyy
lähettämään tietoja verkossa aktiivisesti jopa silloin, kun
protokolla ei ole käytössä. Tämä saattaa lisätä
verkkotietoliikennettä hieman. Jos haluat poistaa tarpeettoman
tietoliikenteen, voit poistaa käytöstä protokollat, joita ei
käytetä.
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network".
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
).
3 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes alarivillä on
teksti "Config Network". Paina Enter-painiketta ( ).
4 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Yes", ja paina sitten Enter-painiketta ( ). Paina
sitten Upper Level -painiketta ( ).
5 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes haluamasi
B
protokolla näkyy alarivillä.
Voit valita "Netware"-vaihtoehdon.
6 Paina Enter-painiketta (
).
7 Paina vierityspainiketta (
tai
) vaihtaaksesi
asetukseksi "On" (käytössä) tai "Off" (ei käytössä).
8 Tallenna valintasi painamalla Enter-painiketta (
).
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
B.7
9 Palaa valmiustilaan painamalla On Line/Continue
-painiketta (
).
TCP/IP-protokollan määrittäminen
Tulostin voidaan määrittää useissa TCP/IP-verkoissa. Voit
määrittää tulostimellesi TCP/IP-osoitteen useilla tavoilla, jotka
määrittyvät verkkosi mukaan.
• Static Addressing: Järjestelmänvalvoja määrittää TCP/IPosoitteen manuaalisesti.
• Dynamic Addressing BOOTP/DHCP (oletus): Palvelin
määrittää TCP/IP-osoitteen automaattisesti.
Static Addressing:
Voit kirjoittaa TCP/IP-osoitteen tulostimen ohjauspaneelilla
seuraavasti:
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network". Käytä valikkoa painamalla
Enter-painiketta ( ).
2 Paina Enter-painiketta (
), kun alarivillä on teksti "Config
Network".
3 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Yes", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
4 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
5 Paina Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "Config
TCP".
6 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Yes", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
7 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
8 Paina Enter-painiketta (
), kun näyttöön tulee teksti "IP
Get Method".
9 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Static", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
B.8 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
10 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
11 Käytä IP Address -valikkoa painamalla Enter-painiketta
(
).
IP-osoite muodostuu neljästä tavusta.
Kirjoita jokaiselle tavulle
luku väliltä 0 - 255.
12 Anna luku väliltä 0 - 255 painamalla vierityspainiketta (
tai
) ja paina sitten Enter-painiketta (
).
13 Viimeistele osoite ensimmäisestä tavusta neljänteen tavuun
toistamalla vaihetta 12.
14 Valitse muut parametrit, kuten aliverkon peite tai
yhdyskäytävä, painamalla vierityspainiketta (
Paina Enter-painiketta ( ).
tai
).
15 Määritä muuta TCP/IP-parametrit toistamalla vaiheita 12 ja 13.
16 Palaa valmiustilaan painamalla On Line/Continue
-painiketta (
).
Dynamic Addressing BOOTP/DHCP
Voit antaa palvelimen määrittää TCP/IP-osoitteen
automaattisesti toimimalla seuraavasti:
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network". Käytä valikkoa painamalla
Enter-painiketta ( ).
2 Paina Enter-painiketta (
), kun alarivillä on teksti "Config
Network".
3 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Yes", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
4 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
B.9
B
5 Paina Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "Config
TCP".
6 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "Yes", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
7 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
8 Paina Enter-painiketta (
), kun näyttöön tulee teksti "IP
Get Method".
9 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes näytössä on
teksti "DHCP", ja paina sitten Enter-painiketta ( ).
10 Jos haluat määrittää osoitteen BOOTP-palvelimesta, paina
Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "BOOTP".
11 Palaa valmiustilaan painamalla On Line/Continue
-painiketta (
).
IPX-kehystyyppien määrittäminen
Verkkotietoliikenteen kehysten muoto on määritettävä
tulostimelle IPX/SPX-protokollaa käyttävissä verkoissa
(esimerkiksi Novell NetWaressa). Useimmissa tapauksissa voit
säilyttää oletusasetuksen "Auto". Voit kuitenkin tarvittaessa
määrittää kehystyypin muodon manuaalisesti.
• Auto (oletus): Tunnistaa ja rajoittaa kehystyypin
automaattisesti ensimmäiseen havaittuun kehystyyppiin.
• EN_8023: Rajoittaa kehystyypin IEEE 802.3:a käyttävän
IPX-protokollan kehyksiin. Kaikki muut hylätään.
• EN_II: Rajoittaa kehystyypin Ethernetiä käyttävän IPXprotokollan kehyksiin. Kaikki muut hylätään.
• EN_8022: Rajoittaa kehystyypin IEEE 802.2:ta ja IEEE
802.3:a käyttävän IPX-protokollan kehyksiin. Kaikki muut
hylätään.
• EN_SNAP: Rajoittaa kehystyypin SNAPia ja IEEE 802.3:a
käyttävän IPX-protokollan kehyksiin. Kaikki muut hylätään.
Huomaa, että IPX/SPX-protokolla on otettava käyttöön
Netware-valikossa, ennen kuin voit määrittää kehystyyppejä.
Lisätietoja on kohdassa "Verkkoprotokollien määrittäminen"
sivulla B.7.
B.10 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
Voit muuttaa kehystyypin muotoa seuraavasti:
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network". Käytä valikkoa painamalla
Enter-painiketta ( ).
2 Paina Enter-painiketta (
), kun alarivillä on teksti "Config
Network".
3 Paina vierityspainiketta (
tai
"Yes". Paina Enter-painiketta (
4 Paina Upper Level -painiketta (
), kun alarivillä on teksti
).
).
5 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes alarivillä on
teksti "Netware". Paina Enter-painiketta ( ).
6 Paina Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "On".
7 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
) ja käytä sitten
).
8 Paina Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "Config
Netware".
9 Paina vierityspainiketta (
tai
"Yes". Paina Enter-painiketta (
10 Paina Upper Level -painiketta (
vierityspainiketta (
), kun alarivillä on teksti
).
) ja käytä sitten
).
11 Paina Enter-painiketta (
), kun näytössä on teksti "IPX
Frame Type".
12 Paina vierityspainiketta (
tai
), kunnes haluamasi
kehystyyppi on näytössä. Paina sitten Enter-painiketta
( ).
13 Palaa valmiustilaan painamalla On Line/Continue
-painiketta (
).
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA B.11
B
Verkkokokoonpanon palauttaminen
Voit palauttaa verkkokokoonpanon sen oletusasetuksiin.
1 Paina valmiustilassa Menu-painiketta (
), kunnes näytön
alarivillä on teksti "Network".
2 Käytä valikkoa painamalla Enter-painiketta (
3 Paina vierityspainiketta (
tai
).
), kunnes alarivillä on
teksti "Default Set".
4 Vahvista valintasi painamalla Enter-painiketta (
).
Langattoman verkon määrittäminen
Lisätietoja on valinnaisen langattoman verkkokortin mukana
toimitetuissa ohjeissa.
Määritä langattoman verkon ympäristöt.
Voit määrittää langattoman verkon ympäristöt helposti SetIPohjelmalla Windowsissa. Katso lisätietoja langattoman verkon
käyttöoppaasta.
Langattoman verkon asetusten määrittäminen
valikkojärjestelmän avulla
Katso lisätietoja sivulla 2.5 ja avaa Network-valikko.
Valitse Config Network -asetukseksi "Yes" ja valitse sitten
"Config 802.11b".
Kun olet valinnut "Config 802.11b" -kohdassa "Yes", määritä
seuraavat kohteet:
• SSID: Kun valitset "Search List", tulostimesi langaton
verkkokortti etsii alueelta langattomia verkkoja ja näyttää
tulokset luettelossa. Valitse haluamasi verkko luettelosta. Et
voi muuttaa "Operation Mode"- ja "Channel"-asetuksia. Jos
valitset luettelosta "Custom", voit määrittää langattoman
verkon asetukset tarpeidesi mukaan ja kirjoittaa "Custom"asetukselle nimen, jossa on enintään 32 merkkiä. "SSID"tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi,
joten ole huolellinen muuttaessasi sitä. Etsi haluamasi kirjain
vierityspainikkeiden avulla ja paina Enter-painiketta ( ).
Kun kohdistin siirtyy seuraavaan syöttökenttään, syötä
seuraavat kirjaimet samalla tavalla kuin syötit ensimmäisen
kirjaimen. Kun olet syöttänyt nimen viimeisen kirjaimen,
tallenna tunnus painamalla Enter-painiketta ( ) uudelleen.
B.12 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
Voit kirjoittaa salausavaimen numerot samaan tapaan kuin
kirjaimetkin.
• Operation Mode: Ad-hoc-tilan avulla langattomat laitteet
voivat vaihtaa tietoja keskenään suoraan. Tämä on
tulostuspalvelimen oletustoimintatila.
Jos verkkosi käyttää liityntäpistettä, sinun on määritettävä
toimintatilaksi "InfraStructure". InfraStructure-tilan avulla
sekä langattomat että muut tietokoneet voivat lähettää
tiedostoja tulostimeen liityntäpisteen kautta.
Jos valitset tilaksi "Auto", tulostuspalvelin valitsee
toimintatilan automaattisesti verkon kaapeliyhteyden mukaan
jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Jos verkkokaapeli
havaitaan, tulostuspalvelin siirtyy Ad-hoc-tilaan. Jos kaapelia
ei havaita, palvelin siirtyy InfraStructure-tilaan.
• Channel: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain Ad-hoctilassa. Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse muuttaa
tätä asetusta. Tulostuspalvelin käy läpi kaikki määritetyn
verkon käytettävissä olevat kanavat ja sovittaa kanavansa
tunnistetun kanavan mukaan. Oletusasetus on 10.
• Authentication: "Open System" tai "Shared Key". Samsungtulostuspalvelinta ei ole määritetty verkkotodennusta (Open
System) varten. Jos verkkosi sitä vaatii, oikea
todennusmenetelmä on määritettävä tulostuspalvelimessa.
• Encryption: Ei tietojen salausta, 64-bittinen salaus tai 128bittinen salaus. Oletusasetuksena tietoja ei salata. Jos
verkkosi käyttää WEP-salausavaimia, sinun on määritettävä
salausavaimet. Voit määrittää enintään neljä avainta.
Aktiivisen avaimen on vastattava muissa langattomissa
laitteissa määritettyä arvoa ja aktiivisen avaimen sijaintia
(esimerkiksi Key 1).
• Using Key: Valitse verkossasi käytettävä avain.
• Key Type: Valitse verkossasi käytettävä avaintyyppi.
• Key 1, Key 2, Key 3 ja Key 4: Kirjoita Encryptionavainnumero. Kirjoittamasi numero voi olla seuraavaa:
Heksadesimaalinen
Aakkosnumeerinen
64-bit WEP
10 numeroa
5 merkkiä
128-bit WEP
26 numeroa
13 merkkiä
TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA B.13
B
MUISTIINPANOJA
B.14 TULOSTIMEN KÄYTTÄMINEN VERKOSSA
ÚTULOSTIMEN
C
LISÄVARUSTEIDEN
ASENTAMINEN
Tulostimesi on monipuolinen lasertulostin, joka on
optimoitu täyttämään useimmat tulostustarpeesi. Koska
Samsung tiedostaa, että jokaisella käyttäjällä voi olla eri
tarpeita, tulostimen laajentamiseksi on tarjolla useita
vaihtoehtoja.
Tämän luvun aiheita:
• Tulostimen muistin asentaminen
• Verkkokortin asentaminen
• Lisäkasetin asentaminen
Tulostimen muistin asentaminen
Tulostimessasi on DIMM (Dual In-line Memory Module)
-muistipaikka. Voit asentaa tähän DIMM-muistipaikkaan
tulostimen lisämuistia.
HUOMAUTUS: Tulostimessasi on 64 megatavua muistia, joka
voidaan laajentaa 192 megatavuun. Samsungin osanumero ML00MC (64 MB) tai osanumero ML-00MD (128 MB), ota yhteyttä
Samsung-jälleenmyyjään.
VAROITUS: Staattinen sähkö saattaa vahingoittaa DIMMmuistimoduuleja. Kun käsittelet DIMM-muistimoduulia, käytä
antistaattista rannenauhaa tai kosketa usein ensin DIMM-moduulin
antistaattisen pakkauksen pintaa ja sitten tulostimen paljasta
metallipintaa.
1 Katkaise virta tulostimesta ja irrota kaikki sen kaapelit.
2 Poista ohjauskortin kansi painamalla sen yläosan ulokkeita
ja nostamalla se pois.
C.2
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
3 Poista metallilevyä paikallaan pitävät kaksi ruuvia ja poista
sitten metallilevy alla olevan kuvan mukaisesti.
4 Avaa DIMM-muistipaikan molemmilla puolilla olevat vivut
kokonaan.
5 Poista DIMM-muistimoduuli sen antistaattisesta
pakkauksesta. Etsi DIMM-muistimoduulin alareunassa
olevat asettamislovet.
Lovet
Liitäntävastakkeet
C
HUOMAUTUS: Älä kosketa muistin reunassa olevia
liitäntävastakkeita.
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
C.3
6 Pidä DIMM-muistimoduulia kiinni sen reunoista ja aseta
DIMM-moduulin lovet DIMM-muistipaikan päällä olevien
lovien mukaisesti.
7 Aseta DIMM-muistimoduulin päät vivuissa oleviin niille
tarkoitettuihin vastakkeisiin.
8 Paina DIMM-muistimoduulia tiukasti, jotta se menee
vastakkeeseen kokonaan. Kummassakin päässä olevat
vivut kiinnittyvät automaattisesti.
HUOMAUTUS: Jos kohtaat vaikeuksia DIMM-muistimoduulin
asettamisessa tai vipujen sulkemisessa, varmista, että DIMMmuistimoduulin pohjassa olevat lovet ovat DIMM-muistipaikan
lovien mukaisesti.
C.4
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
9 Aseta metallilevy takaisin paikalleen kuvan mukaisesti ja
kiinnitä vaiheessa 3 poistamasi kaksi ruuvia uudelleen.
10 Aseta ohjauskortin kansi takaisin paikalleen.
11 Liitä virtajohto ja tulostinkaapeli uudelleen, ja kytke sitten
virta tulostimeen.
C
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
C.5
Muistin poistaminen
1 Suorita vaiheet 1 - 3 sivulla C.2, jotta pääset käsiksi
ohjauskorttiin.
2 Työnnä DIMM-muistipaikan molemmissa päissä olevat vivut
poispäin DIMM-muistimoduulista.
3 Aseta DIMM-muistimoduuli sen alkuperäiseen pakkaukseen
tai kääri se paperinohueen metalliin, kuten alumiinifolioon,
ja säilytä sitä laatikossa.
4 Jatka vaiheesta 9 sivulla C.5.
C.6
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
Verkkokortin asentaminen
HUOMAUTUS: Kun ostat langattoman ja tavallisen verkon
verkkokortin, korttiin liitettyä antennia ei välttämättä ole erotettu
kortista. Tämä määrittyy maakohtaisesti.
Jotta voisit käyttää käyttää tulostinta verkossa, tulostimessa on
oltava verkkokortti.
CLP-500N-tulostimessa on sisäinen verkkokortti. Jos tulostimesi
on CLP-500, sinun on asennettava valinnainen verkkokortti.
Jos haluat käyttää tulostinta langattomissa ja tavallisissa
verkkoympäristöissä, sinun on asennettava kyseisen
ympäristön valinnainen verkkokortti.
Tarkista, puuttuuko valinnaisen verkkokortin paketista osia.
CLP-500
CLP-500, CLP-500N
Ethernet 10/100 Base TX
(sisäinen)
Ethernet 10/100 Base TX +
802.11b langaton LAN
(sisäinen)
Tilausnumero: ML-00NC
Tilausnumero: ML-00LC
Verkkokortti, SyncThru-CDlevy ja SyncThru Quick Guide
-pikaopas
Langattoman verkon
verkkokortti, SyncThru-CD-levy,
SyncThru Quick Guide -pikaopas
ja Wireless Quick Guide pikaopas
C
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
C.7
1 Katkaise virta tulostimesta ja irrota kaikki sen kaapelit.
2 Poista ohjauskortin kansi painamalla sen yläosan ulokkeita
ja nostamalla se pois.
3 Poista metallilevyä paikallaan pitävät kaksi ruuvia ja poista
sitten metallilevy alla olevan kuvan mukaisesti.
C.8
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
4 Paina reiän kantta teräväkärkisellä työkalulla.
Jos vaihdat verkkokortin uuteen, poista molemmat ruuvit ja
vanha kortti.
5 Aseta verkkokortin liitin ohjauskortissa olevan vastakkeen
mukaisesti. Varmista, että kortin nastat ovat rei'issä.
Työnnä kortti lujasti vastakkeeseen, kunnes se on kokonaan
paikallaan.
C
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
C.9
6 Kiristä molemmat ruuvit.
7 Aseta metallilevy takaisin paikalleen kuvan mukaisesti ja
kiinnitä vaiheessa 3 poistamasi kaksi ruuvia uudelleen.
8 Aseta ohjauskortin kansi takaisin paikalleen.
C.10 ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
9 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää tulostimen Ethernetverkkoporttiin ja toinen pää verkon lähiverkkoliitäntään.
Verkon
lähiverkkoliittimeen
10 Liitä verkkokaapeli ja virtajohto. Kytke sitten virta
tulostimeen.
HUOMAUTUS: Tietoja tulostimen määrittämisestä ja
käyttämisestä verkkoympäristössä on verkkokortin mukana
toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös määrittää
verkkoparametrit ohjauspaneelin avulla. Lisätietoja on sivulla B.6.
C
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN C.11
Lisäkasetin asentaminen
Voit lisätä tulostimen paperinkäsittelykapasiteettia asentamalla
lisäkasetin 2. Tähän kasettiin voidaan ladata 500 arkkia paperia.
1 Katkaise virta tulostimesta ja irrota kaikki sen kaapelit.
2 Poista pakkausteippi ja pakkausmateriaali kasetista.
3 Etsi liitin ja lisäkasetin asettimet.
C.12 ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
4 Aseta tulostin kasetin yläpuolelle niin, että tulostimen jalat
tulevat lisäkasetin asettimien mukaisesti.
Nostokahvat
sijaitsevat
tulostimen
molempien kylkien
alareunoissa.
VAROITUS: Tulostin painaa 35 kg kehittäjän moduuli ja kasetti
mukaan lukien. Nosta se turvallisella tavalla. Jos sinun on
siirrettävä tulostinta, pyydä joku auttamaan sinua. Käytä
nostokahvoja, joiden sijainnin näet kuvasta. Jos koetat nostaa
tulostinta yksin, saatat vahingoittaa selkääsi.
5 Lataa paperia lisäkasettiin 2. Lisätietoja paperin
lataamisesta tähän kasettiin on kohdassa "Lisäkasetin
(kasetti 2) käyttäminen" sivulla 3.8.
6 Liitä virtajohto ja kaapelit. Kytke sitten virta tulostimeen.
Kun tulostat asiakirjan kasettiin 2 ladatulle paperille, sinun on
määritettävä tulostinohjaimen ominaisuudet.
Voit käyttää tulostinohjaimen ominaisuuksia seuraavasti:
1 Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta.
2 Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000,
valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, valitse
Tulostimet ja faksit.
3 Valitse Samsung CLP-500 Series -tulostin.
ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN C.13
C
4 Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja
toimi seuraavasti:
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 95/98/Me, valitse
Ominaisuudet.
Valitse Windows NT 4.0/2000/XP -käyttöjärjestelmässä
Ominaisuudet.
5 Napsauta Tulostin-välilehteä ja valitse Kasetti 2
avattavasta Lisäkasetti-luettelosta.
6 Valitse OK ja tulosta asiakirja.
C.14 ÚTULOSTIMEN LISÄVARUSTEIDEN ASENTAMINEN
D
MÄÄRITYKSET
Tämän luvun aiheita:
• Tulostimen tiedot
• Paperin määritykset
Tulostimen tiedot
Kohde
Tulostusnopeus*
Määritykset ja kuvaus
Musta: Enintään 20 PPM A4-koossa (21 PPM letter-koossa);
Värillinen: 5 sivua/min (A4/Letter)
Kaksipuolinen: Enintään 9,6 IPM A4- ja letter-koossa (musta);
enintään 5 IPM A4- ja letter-koossa (väri)
Tarkkuus
Suurin todellinen teho 1 200 x 1 200 dpi
Lämpiämisaika
Alle 120 sekuntia
Ensimmäiseen
tulostukseen kuluva
aika
15 sekuntia (musta); 24 sekuntia (nelivärinen)
Teho
AC 110 - 127 V (USA ja Kanada) / 220 - 240 V (muut),
50 / 60 Hz
Virrankulutus
Keskimäärin 450 W käytön aikana /
Alle 35 W lepotilassa
Vähemmän kuin 48 dB (väritulostus)
Melutaso**
Vähemmän kuin 49 dB (mustavalkotulostus)
Vähemmän kuin 40 dB (valmiustila)
Musta värikasetti: 7 000 A4-/letter-sivua, kun peitto on 5 %
(Mukana toimitetaan 2 000 sivun aloitusvärikasetti)
Värilliset väriainekasetit: 7 000 A4-/letter-sivua, kun peitto on
5 % (Mukana toimitetaan 2 000 sivun aloitusv. rikasetti)
Kuluvien osien
kestoikä
Kuvankäsittely-yksikkö: Noin 50 000 mustavalkosivua (12 500
v.risivua)***
Siirtohihna: Noin 50 000 mustavalkosivua (12 500 värisivua)***
Hukkavärisäiliö: Noin 12 000 mustavalkosivua
(3 000 värisivua)***
Käyttömäärä
Kuukaudessa: enintään 35 000 mustavalkosivua
Paino
32 kg (tarvikkeet mukaan lukien)
Pakkauksen paino
Paperi: 4,36 kg, muovi: 1,48 kg
Ulkoiset mitat
(leveys x syvyys x
korkeus)
510 x 470 x 405 mm
Käyttöympäristö
Lämpötila: 15 - 32,5˚C
Ilmankosteus: 20 - 80 % suhteellinen kosteus
Emulointi
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
64 Mt (enint. 192 Mt)
Käytettävissä olevan lisämuistin koko 64, 128 Mt
Muisti
Käytä vain Samsungin hyväksymiä DIMM-muistimoduuleita.
64 megatavua: ML-00MC; 128 megatavua: ML-00MD
Fontit
D.2 MÄÄRITYKSET
Windows-fontti
Kohde
Määritykset ja kuvaus
CLP-500: USB 2.0, IEEE 1284 rinnakkainen
Liittymä
CLP-500N: USB 2.0, IEEE 1284 rinnakkainen, Ethernet 10/100
Base TX
OS Compatibility
Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP, eri Linux-käyttöjärjestelmät****
Asetukset
CLP-500: Ethernet 10/100 Base TX (sisäinen), Ethernet 10/100
Base TX + 802.11b langaton LAN (sisäinen)
CLP-500N: Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b langaton LAN
(sisäinen)
* Käyttöjärjestelmä, suoritusteho, sovellusohjelmisto, yhteysmenetelmä, tietovälineen tyyppi ja koko sekä
työn vaativuus vaikuttavat tulostusnopeuteen.
** Äänenpainetaso, ISO7779
*** Käyttöympäristö, tulostusväli, tietovälineen tyyppi ja koko sekä tulostusmenetelmä (mustavalko tai
väri) saattavat vaikuttaa.
**** Ohjelmiston uusimman version voi ladata osoitteesta www.samsungprinter.com.
D
MÄÄRITYKSET
D.3
Paperin määritykset
Yleiskatsaus
Tulostimessasi voi käyttää useita eri tulostusmateriaaleja, kuten
arkkipaperia (mukaan lukien jopa 100-prosenttisesta
kierrätetystä kuidusta valmistettu paperi), kirjekuoria, tarroja,
kalvoja ja mukautetunkokoista paperia. Esimerkiksi
tulostusmateriaalin paino, koostumus, rakenne ja kosteustaso
ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tulostimen
suorituskykyyn ja tulosteiden laatuun. Paperi, joka ei täytä
tässä Käyttöoppaassa kuvattuja vaatimuksia, saattaa aiheuttaa
seuraavia ongelmia:
• huono tulostuslaatu
• lisääntyneet paperitukokset
• tulostimen ennenaikainen kuluminen.
HUOMAUTUKSIA:
• Jokin paperi saattaa täyttää kaikki tämän oppaan vaatimukset,
mutta tulostuslaatu ei silti ole tyydyttävä. Tämä saattaa
aiheutua virheellisestä käsittelystä, väärästä lämpötila- ja
kosteustasosta tai muista tekijöistä, joita Samsung ei pysty
ohjaamaan.
• Ennen kuin ostat suuria määriä paperia, varmista, että paperi
täyttää tässä Käyttöoppaassa kuvatut vaatimukset.
VAROITUS: Jos käytät paperia, joka ei täytä näitä määrityksiä,
saattaa seurata laitteen korjaamista vaativia ongelmia. Samsungin
takuu tai huoltosopimukset eivät kata näitä korjauksia.
D.4 MÄÄRITYKSET
Tuetut paperikoot
Kasetti 1 /
Kasetti 2
Mitat*
Letter
216 x 279 mm
(8,5 x 11
tuumaa)
A4
210 x 297 mm
(8,3 x 11,7
tuumaa)
Monikäyttökasetti
Paino
• 60 - 90
päällystetty (0,13
- 0,20 paunaa)
yksipuolisessa
tulostuksessa
• 75 - 90 g/m2
päällystetty (0,17
- 0,20 paunaa)
kaksipuolisessa
tulostuksessa
Mitat*
Vähimmäiskoko
(mukautettu)
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5
tuumaa)
Enimmäiskoko
(mukautettu)
216 x 356 mm
(8,5 x 14
tuumaa)
Kalvo
Tarrat***
Kirjekuoret
g/m2
Samat
vähimmäis- ja
enimmäiskoot
kuin yllä.
Paino
Kapasiteetti**
• 250 arkkia
painoltaan 75
g/m2 olevaa
päällystettyä
paperia
kasetissa 1
• 500 arkkia
painoltaan 75
g/m2 olevaa
päällystettyä
paperia
kasetissa 2
Kapasiteetti**
60 - 163 g/m2
päällystetty (0,13
- 0,36 paunaa)
100 arkkia
painoltaan 75
g/m2 olevaa
päällystettyä
paperia
Paksuus: 0,10 x
0,14 mm (0,0039
x 0,0055 tuumaa)
30 tavallista
Paksuus: 0,10 x
0,14 mm (0,0039
x 0,0055 tuumaa)
10 tavallista
enintään 90 g/m2
(0,13 - 0,20
paunaa)
enintään 10
* Tulostin tukee laajaa valikoimaa tulostusmateriaalikokoja. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostaminen korteille tai mukautetulle materiaalille" sivulla 3.21.
** Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön
olosuhteiden mukaan.
*** Tasaisuus: 100 - 250 (Sheffield)
HUOMAUTUS: Paperitukoksia saattaa ilmetä, kun
tulostusmateriaalit ovat lyhyempiä kuin 140 mm (5,5 tuumaa).
Saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamalla, että
säilytät ja käsittelet paperia oikein. Lisätietoja on kohdassa
"Tulostimen ja paperin säilytysympäristö" sivulla D.8.
MÄÄRITYKSET
D.5
D
Paperin käyttämisen ohjeita
Saat parhaat tulokset käyttämällä tavallista painoltaan 75 g/m2
(0,17 paunaa) olevaa paperia. Varmista, että paperin laatu on
hyvä ja että paperissa ei ole leikkauksia, kolhuja, repeytymiä,
pisteitä, irrallisia osia, pölyä, ryppyjä, aukkoja sekä
käpristyneitä tai taittuneita reunoja.
Jos et ole varma, minkä tyyppistä paperia olet lataamassa
(esimerkiksi päällystettyä tai kierrätettyä paperia), tarkista
paperipakkauksessa olevat tiedot.
Seuraavat ongelmat saattavat aiheuttaa tulostuslaadun
heikkenemisen, paperitukoksia tai jopa vahinkoa tulostimelle.
Oire
Paperiongelmat
Huono tulostuslaatu
tai väriaineen
kiinnitys, ongelmia
paperisyötössä
Liian kostea,
karkea tai
tasainen tai
pintakohoumia
sisältävä; viallinen
paperierä
Kokeile toisenlaista
paperia (100 - 250
Sheffield, 4 - 5 %:n
kosteustaso).
Tyhjiä kohtia,
paperitukoksia ja
käpristymistä
Virheellinen
säilytys
Säilytä paperia
vaakatasossa sen
kosteudenkestävässä
paketissa.
Liian painavaa
Käytä kevyempää
paperia ja avaa
takaosan
tulostekasetti.
Lisääntynyttä
harmaata
taustavarjostusta /
tulostimen kulumaa
Ratkaisu
Liian kostea, väärä
Runsaasti
käpristymisongelmia kuitujen suunta tai
lyhytkuiturakenne
paperinsyötössä
Käytä pitkäkuituista
paperia.
Paperitukoksia ja
tulostimen
vahingoittumista
Leikkauksia tai
painaumia
Älä käytä paperia,
jossa on leikkauksia
tai painaumia.
Ongelmia
paperinsyötössä
Epätasaiset reunat
Käytä laadukasta
paperia.
HUOMAUTUKSIA:
• Älä käytä kirjelomakepaperia, joka on painettu lämpöä
kestämättömillä musteilla, kuten joissakin lämpökuvauksissa
käytettävillä musteilla.
• Älä käytä kirjelomakkeita, joissa on kohoumia tai painaumia.
• Tulostin kiinnittää väriaineen paperiin lämmön ja paineen avulla.
Varmista, että värillinen paperi tai esipainetut lomakkeet
käyttävät musteita, jotka ovat yhteensopivia tämän
kiinnityslämpötilan (180˚C 0,1 sekunnin ajan) kanssa.
D.6 MÄÄRITYKSET
Paperin määritykset
Luokka
Määritykset
Happamuusaste
5,5 - 8,0 pH
Paksuus
0,094 - 0,18 mm
Käpristyminen riisissä
Vaakasuorassa korkeintaan 5 mm
(0,02 tuumaa)
Leikatun reunan tila
Leikattu terävällä terällä niin, että
hankaumia ei näy.
Kiinnitysyhteensopivuus
Ei saa kärventyä, sulaa, siirtyä tai
vapauttaa vaarallisia kaasuja
kuumennettaessa lämpötilaan 180˚C
0,1 sekunnin ajaksi.
Kuidut
Pitkät kuidut
Kosteustaso
4 - 6 % painosta
Tasaisuus
100 - 250 Sheffield
Paperitulostekapasiteetti
Tulostekasetti
Tulostettava puoli
alaspäin
Kapasiteetti
250 arkkia painoltaan 75 g/m2 olevaa
päällystettyä paperia
Paperinsyöttökapasiteetti
Syöttökasetti
Kapasiteetti
Kasetti
250 arkkia painoltaan 75 g/m2 olevaa
päällystettyä paperia
Monikäyttökasetti
100 arkkia painoltaan 75g/m2 olevaa
päällystettyä paperia
Lisäkasetti
500 arkkia painoltaan 75g/m2 olevaa
päällystettyä paperia
D
MÄÄRITYKSET
D.7
Tulostimen ja paperin säilytysympäristö
Paperin säilytysympäristön olosuhteet vaikuttavat suoraan
paperinsyöttöön.
Ihannetilanteessa tulostimen ja paperin säilytysympäristön
lämpötila on huoneenlämpö, eikä ilma ole liian kuivaa tai
kosteaa. Muista, että paperi imee ja menettää kosteutta
nopeasti.
Lämpö ja kosteus vahingoittavat paperia. Lämpö saa paperin
kosteuden haihtumaan, kun taas kylmä saa kosteuden
tiivistymään arkkeihin. Lämmitysjärjestelmät ja
ilmastointilaitteet poistavat huoneesta suurimman osan
kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja paperia käytetään, se
menettää kosteuttaan, mikä aiheuttaa raitoja ja tahroja. Kostea
sää tai vesijäähdyttimet saattavat aiheuttaa kosteuden
lisääntymisen huoneessa. Kun paperipakkaus avataan ja
paperia käytetään, se imee ylimääräistä kosteutta, mikä
aiheuttaa tulosteen vaalenemisen ja osien jäämisen pois. Kun
paperi menettää kosteutta tai kun sen kosteus lisääntyy, tuloste
saattaa käpristyä. Tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksia.
Älä osta niin paljon paperia, että et pysty käyttämään sitä
kolmen kuukauden kuluessa. Jos paperia säilytetään liian
kauan, se saattaa joutua alttiiksi lämmön ja kosteuden
vaihteluille, mikä saattaa vahingoittaa paperia. Suunnittele
paperivarastosi koko huolellisesti, jotta vahinkoa ei tapahtuisi.
Avaamattomissa riiseissä olevat paperit pysyvät hyvässä
kunnossa useita kuukausia ennen käyttämistä. Avatut
paperipakkaukset ovat avaamattomia enemmän alttiina
vahingolle etenkin silloin, kun niitä ei ole paketoitu
kosteudenkestävään pakkaukseen.
Paperin säilytysympäristön on oltava oikein hoidettu, jotta
tulostimen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Vaadittu
lämpötila on 20 - 24˚C ja suhteellinen kosteus 45 - 55 %. Pidä
seuraavat ohjeet mielessä, kun arvioit paperin
varastointiympäristöä:
• Paperi pitää säilyttää huoneenlämmössä tai mahdollisimman
lähellä sitä.
• Ilma ei saa olla liian kuiva tai kostea.
• Paras tapa säilyttää avattua papeririisiä on kääriä se tiukasti
uudelleen sen kosteutta kestävään kääreeseen. Jos
tulostimen ympäristön olosuhteet ovat erittäin vaihtelevat,
poista pakkauksesta vain päivän aikana käytettävä määrä
paperia, jotta papereiden kosteus ei muutu.
D.8 MÄÄRITYKSET
Kirjekuoret
Kirjekuoren rakenne on erittäin tärkeä. Kirjekuorten
taitoskohdat saattavat olla huomattavan erilaiset sekä
valmistajien välillä että myös saman valmistajan kuorissa.
Kirjekuorten onnistunut tulostaminen riippuu kirjekuorten
laadusta. Kun valitset kirjekuoria, kiinnitä huomiota seuraaviin:
• Paino: Kirjekuoripaperin paino ei saa ylittää 90 g/m2
(0,20 paunaa) tai muuten saattaa ilmetä paperitukoksia.
• Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorten tulisi olla
vaakatasossa niin, että käpristymistä on alle 6 mm
(0,25 tuumaa), eivätkä kirjekuoret saa sisältää ilmaa.
• Kunto: Kirjekuoret eivät saa olla rypistyneitä, kolhiintuneita
tai muutoin vahingoittuneita.
• Lämpötila: Käytä kirjekuoria, jotka ovat yhteensopivia
tulostimen lämpötilan ja paineen kanssa.
• Koko: Käytä vain kirjekuoria, joiden koko on seuraavanlainen.
Monikäyttökasetti
Vähimmäiskoko
Enimmäiskoko
90 x 140 mm
(3,5 x 5,5 tuumaa)
216 x 356 mm
(8,5 x 14 tuumaa)
HUOMAUTUKSIA:
• Tulosta kirjekuorille vain monikäyttökasetin avulla.
• Saatat kohdata paperitukoksia käyttäessäsi tulostusmateriaalia,
jonka pituus on alle 140 mm (5,5 tuumaa). Tämän saattaa
aiheuttaa paperi, joka on altistunut ympäristömuutoksille. Saat
parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamalla, että säilytät
ja käsittelet paperia oikein. Lisätietoja on kohdassa "Tulostimen
ja paperin säilytysympäristö" sivulla D.8.
D
MÄÄRITYKSET
D.9
Kirjekuoret, joissa on kaksipuoliset saumat
Kaksipuolisissa saumarakenteissa on pystysuorat saumat
kirjekuoren molemmissa päissä sen sijaan, että saumat olisivat
vinottain. Tämä saattaa olla alttiimpi rypyille. Varmista, että
sauma jatkuu kirjekuoren kulmaan saakka alla olevan kuvan
mukaisesti.
Oikein
Väärin
Kirjekuoret, joissa on liimanauhoja tai ulokkeita
Kirjekuorien, joissa on kuorittava liimanauha tai useita sauman
päälle taitettavia ulokkeita, on käytettävä liimoja, jotka ovat
yhteensopivat tulostimen kuumennuksen ja paineen kanssa.
Lisäulokkeet ja -nauhat saattavat aiheuttaa rypistymistä,
taitteita tai paperitukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa
kiinnitysyksikköä.
Kirjekuorten reunukset
Seuraavassa on tavalliset osoitereunukset tyypin #10 tai DL
kirjekuorille.
Osoitteen
tyyppi
Vähimmäiskoko
Enimmäiskoko
Palautusosoite
15 mm
(0,6 tuumaa)
51 mm
(2 tuumaa)
Toimitusosoite
51 mm
(2 tuumaa)
90 mm
(3,5 tuumaa)
HUOMAUTUKSIA:
• Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään
15 mm (0,6 tuumaa) kirjekuoren reunoista.
• Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat.
D.10 MÄÄRITYKSET
Kirjekuorten säilyttäminen
Kirjekuorten oikea säilyttäminen pitää tulostuslaadun hyvänä.
Kirjekuoret on säilytettävä vaakatasossa. Jos kirjekuoren sisällä
on ilmakuplan muodostavaa ilmaa, kirjekuori saattaa rypistyä
tulostuksen aikana. Lisätietoja on kohdassa "Kirjekuorten
tulostaminen" sivulla 3.14.
Tarrat
VAROITUKSIA:
• Vältä tulostimen vahingoittuminen käyttämällä ainoastaan
lasertulostimille suositeltuja tarroja.
• Estä vakavat paperitukokset käyttämällä aina
monikäyttökasettia tarrojen tulostamiseen ja käyttämällä aina
tulostimen takana olevaa tulostelokeroa.
• Älä tulosta vajaalle tarra-arkille tai samalle tarra-arkille useita
kertoja.
Kun valitset tarroja, tarkista seuraavien osien laadut:
• Liimat: Liimamateriaalin on oltava vakaa tulostimen
kiinnityslämpötilassa, joka on 180˚C.
• Asettelu: Käytä vain tarroja, joiden liimapinta on peitetty.
Tarrat voivat kuoriutua arkeilta, joissa tarrojen välillä on
ilmaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia paperitukoksia.
• Käpristyminen: Ennen tulostusta tarrojen on oltava
vaakatasossa niin, että käpristymistä ei ole mihinkään
suuntaan yli 13 mm (5 tuumaa).
• Kunto: Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita
irtoamisen merkkejä.
Lisätietoja on kohdassa "Tarrojen tulostaminen" sivulla 3.16.
Kalvot
Tulostimessa käytettävien kalvojen on kestettävä tulostimen
kiinnityslämpötila, joka on 180˚C.
VAROITUS: Vältä tulostimen vahingoittuminen käyttämällä
ainoastaan lasertulostimille suositeltuja kalvoja.
Lisätietoja on kohdassa "Kalvojen tulostaminen" sivulla 3.17.
MÄÄRITYKSET D.11
D
MUISTIINPANOJA
D.12 MÄÄRITYKSET
HAKEMISTO
A
L
asennuksen poistaminen
Linux A.7
asentaminen
lisäkasetti 2 C.12
muisti C.2
SPL-ohjain Linuxille A.2
tulostimen lisävarusteet C.1
verkkokortti C.7
lataaminen, paperi
kasettiin 1 3.4
käsisyötön avulla 3.12
lisäkasettiin 2 3.8
monikäyttökasettiin 3.9
liittäminen
Ethernet C.11
Linux
LLPR-ominaisuudet A.10
määritystyökalu A.8
ohjaimen asentaminen A.2
yleiset ongelmat 7.31
lisäkasetti, asentaminen C.12
lisälaite, asentaminen
DIMM-muistimoduuli C.2
paperikasetti 2 C.12
verkkokortti C.7
D
DIMM-muistimoduuli, asentaminen C.2
DIMM-muistimoduuli, poistaminen C.6
E
esipainettu paperi, tulostaminen 3.19
Ethernet-kaapeli, tulostaminen C.11
M
G
grafiikan ominaisuudet,
määrittäminen 4.9
H
hukkaväriainesäiliö, vaihtaminen 6.11
J
järjestelmävaatimukset
Linux A.2
julistetulostaminen 5.7
K
kaksipuolinen tulostaminen 5.2
kalvot, tulostaminen 3.17
kasetti 1, käyttäminen 3.4
käsisyöttötila, käyttäminen 3.12
kirjekuoret, tulostaminen 3.14
kortit, tulostaminen 3.21
kortti, asentaminen C.7
kuvayksikkö, vaihtaminen 6.14
määritykset
paperi D.4
tulostin D.2
määrityssivu, tulostaminen 6.2
monikäyttökasetti, käyttäminen 3.9
mukautetut materiaalikoot,
tulostaminen 3.21
O
ohjauspaneeli 2.2
näyttö 2.2
painikkeet 2.3
valikot 2.5
ohje, käyttäminen 4.14
ominaisuudet
tulostin 1.2
ongelmanratkaisu
Linux 7.31
paperitukokset 7.6
tarkistusluettelo 7.2
virhesanomat 7.25
Windows 7.30
yleinen 7.3
osat 1.4
i
P
paperi
koot ja kapasiteetit 3.2
lataaminen 3.4
määritykset D.4
ohjain 3.3
valitseminen 3.2
paperikoko, määrittäminen 4.7
paperikoko, muuttaminen
kasetissa 3.7
paperilähde, määrittäminen 4.8
paperin ominaisuudet,
määrittäminen 4.7
paperitukos
kaksipuolistulostuksen
alueella 7.13
lisäkasetissa 2 7.16
monikäyttökasetissa 7.8
paperinpoistoalueella 7.10
paperinsyöttöalue 7.7
tulostimen sisällä 7.9
vihjeitä välttämiseksi 7.20
paperityyppi, määrittäminen 4.8
peite, käyttäminen 5.13
peruuttaminen, tulostustyöt 4.4
puhdistaminen
LSU 6.30
tulostimen sisus 6.31
tulostimen ulkokuori 6.29
S
siirtohihna, vaihtaminen 6.22
suosikkiasetus, käyttäminen 4.13
T
tarrat, tulostaminen 3.16
tulostaminen
julisteet 5.7
kaksipuolinen 5.2
määrityssivu 6.2
peitteiden käyttäminen 5.13
pienennetty/suurennettu
asiakirja 5.4
sovittaminen valittuun
paperikokoon 5.5
useita sivuja arkille 5.6
vesileimat 5.10
vihkot 5.9
Windowsista 4.3
ii
tulostinohjelmisto
asentaminen Linuxissa A.2
asentamisen poistaminen
Linuxissa A.7
tulostusjärjestys, määrittäminen 4.12
tulostuslaatuongelmat 7.21
ratkaiseminen 7.21
tulostusongelmat 7.3
tulostussuunta, valitseminen 4.6
tulostustarkkuus, määrittäminen 4.9
U
useiden sivujen tulostaminen
arkille 5.6
V
vaihtaminen
hukkaväriainesäiliö 6.11
kuvayksikkö 6.14
siirtohihna 6.22
väriainekasetti 6.8
väriainekasetti
vaihtaminen 6.8
väriaineen jakaminen 6.5, 6.8
ylläpito 6.4
väritila 4.9, 4.10
verkkokortti, asentaminen C.7
verkkotulostus
kortin asentaminen C.7
paikallisesti jaetun tulostimen
määrittäminen B.3
parametrien määrittäminen B.6
verkkotulostimen
määrittäminen B.6
vesileimat, käyttäminen 5.10
virhesanomat 7.25
Home
Visit us at:
www.samsungprinter.com
Rev.2.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement