Samsung p1453 Kasutusjuhend

Samsung p1453 Kasutusjuhend
Pesukoneen käyttöopas
Turvatoimet.............................................................................2
P1453/P1253
P1053/P853
Pesukoneen asennus ............................................................3
Pakkausmateriaalin purku ........................................................3
Pesukoneen tarkastus..............................................................3
Sijoituspaikka ...........................................................................3
Säätöjalkojen säätö ..................................................................3
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus .....................4
Tulovesiletkun kytkeminen .......................................................4
Poistovesiletkun asettaminen...................................................4
Pyykinpesu .............................................................................5
Käyttöpaneeli............................................................................5
Kun pestään ensimmäistä kertaa.............................................6
Pesuainelokeron täyttö.............................................................6
Manuaalinen toimintojen valinta...............................................6
Toimintojen valinta ...................................................................7
Pesuohjeita ja -vinkkejä ...........................................................7
Pesukoneen huolto ................................................................8
Jäätyneen pesukoneen korjaus ...............................................8
Ulkopuolen puhdistus ...............................................................8
Nukkasihdin puhdistus .............................................................8
Poistoletkun sihdin puhdistus...................................................8
Vianetsintä ..............................................................................9
Ongelmat ja ratkaisut ...............................................................9
Virheviestien merkitys ..............................................................9
Ohjelmakaavio ......................................................................10
Liite ........................................................................................11
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet ..........................................11
Sähköiskun vaara...................................................................11
Ympäristönsuojelu..................................................................11
Vaatimustenmukaisuusvakuutus............................................11
Tekniset tiedot ........................................................................12
KOODINRO : DC68-02100W
Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register
Turvatoimet
Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa
pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta
parhaan mahdollisen hyödyn, ja jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen.
Hyvä muistaa ennen käyttöä
•
•
•
•
•
Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohtaa “Pesukoneen asennus” sivulla 3) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät
mekaanikot.
Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä.
Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohtaa “Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus” sivulla 4.
Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää tyhjänä kerran ohjelman läpi. Katso
kohtaa “Ensimmäinen pesukerta” sivulla 8.
Turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike
(Päällä/Pois päältä) pois päältä ennen
puhdistusta tai huoltotöitä.
Tarkista, ettei pestävien vaatteiden taskuissa ole mitään.
Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta
vakavasti.
Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos vettä
näkyy.
Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista
käyttökertaa.
Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.
Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt
saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa
huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja vahingoilta.
Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia voidaan
käyttää.
● SÄILYTÄ OHJEET TALLESSA
2
Pesukoneen asennus
Pakkausmateriaalin purku
Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on
toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu,
ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.
Pesukoneen tarkastus
Työtaso
Käyttöpaneeli
Pesuainelokero
Poistoletku
Ovi
Kylmän veden
tuloletku
Nukkasihti
Jalustan suoja
Säätöjalat
Verkkojohto
Pulttireikien
suojukset
Sijoituspaikka
Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:
• Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa “Säätöjalkojen säätö”).
• Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
• Varmista riittävä ilmanvaihto.
• Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
• Älä sijoita konetta lämmönlähteiden kuten takan tai kaasulieden läheisyyteen. Varmista, ettei pesukone
seiso virtajohtonsa päällä.
Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.
Säätöjalkojen säätö
Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen (älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä):
1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri kiintoavaimella.
• Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.
Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle
alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain 1
asteen kulma sallitaan.)
3
Pesukoneen asennus
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus
Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien
irrotus:
1. Löysää pultit kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan
läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.
Tulovesiletkun kytkeminen
Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua.
Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.
Tulovesiletkun kytkeminen:
1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä
koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan
ja kiristä käsin.
Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen
pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja
kiristämällä liitin uudelleen.
Poistovesiletkun asettaminen
Poistoletkun pää voidaan sijoittaa kolmella tavalla.
Pesualtaan reunan yli
Poistoletku pitää sijoittaa 60 - 90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena.
Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei
poistoletku siirry paikaltaan.
Pesualtaan poistoputken haaraan
Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.
Poistoputkeen
Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm: korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm
ja enintään 90 cm korkea.
4
Pyykinpesu
Käyttöpaneeli
1. Pesuainelokero
2. Käyttöpaneeli
Näyttää pesun kulun ja virheviestit.
Kun ohjelma on lopussa, ohjelman merkkivalo vilkkuu.
3.
Program (Ohjelma) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja valitse yksi kuudesta pesuohjelmasta.
Cotton (Puuvilla) → Colour (Värilliset) → Synthetics (Synteettiset Kuidut) → Delicates (Hienopesu)
→ Wool (Villa) → Quick (Nopea pesu) →
Rinse+Spin (Huuhtelu + Linkous) → Spin (Linkous)
4.
Temperature (Lämpötila) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi, 40 °C , 60 °C ja 95 °C).
Kun painiketta painetaan pesun aikana, valittu lämpötila näkyy näytössä.
5.
Spin (Linkous) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.
P1453
ei linkousta, 600, 800, 1000, 1200 1400 r/min.
P1253
ei linkousta, 600, 800, 1000, 1200 r/min.
P1053
ei linkousta, 600, 800, 1000 r/min.
P853
ei linkousta, 600, 800 r/min.
6.
7.
8.
9.
Kun painiketta koneen käytön aikana, valittu linkousnopeus näkyy näytössä.
Kun mitään painiketta ei ole valittu: EI LINKOUSTA.
Option (Valinta) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia pesuvaihtoehtoja.
Prewash (Esipesu) ➔ Rinse+ (Huuhtelu+) ➔ Rinse Hold (Huuhtelun pito) ➔ Prewash +Rinse+ (Esipesu +
Huuhtelu+) ➔ Prewash +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelun pito) ➔ Rinse+ +Rinse Hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun
pito) ➔ Prewash +Rinse+ +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelu+ + Huuhtelun pito) ➔ Cancel (Peruutus)
Huomio! Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, synthetic (synteettiset kuidut)- tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla.
Delay Start (Ajastettu pesu) -painike
Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi valittavissa olevia viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja.
(Viivästys voidaan valita 1 tunnin jaksoissa väliltä 1-24 h.)
Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painike
Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.
(Päälle/Pois päältä) -virtakytkin
Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painetaan uudelleen, kone pysähtyy.
Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
● Mikä on “Lapsilukko”-toiminto?
- Jos “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Valinta) -painiketta) painetaan yli 2 sekunnin ajan,
lapsilukko-toiminto valitaan.
- Kun toiminto on valittu, käyttöpaneelin painikkeita ei voi käyttää, ennen kuin pesu on valmis.
- Peruuta toiminto painamalla “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Option) -painiketta) yli 2
sekunnin ajan.
5
Pyykinpesu
Pesukone pysähtyy sen hetkiseen pesuvaiheeseen tai ei jatka pesuohjelman seuraavaan vaiheeseen (käyttöpaneelissa näkyvä jäljellä oleva aika saattaa kasvaa).
Uudessa pesukoneessasi on Fuzzy Logic-järjestelmä, joka määrittää veden optimaalisen määrän sekä pesun
asetukset. Tämän lisäksi järjestelmä valvoo pesun kulkua sekä tekee tarvittavia korjauksia, jotta saavutetaan
parempi pesutulos. Yllä mainitussa tapauksessa Fuzzy Logic -järjestelmä on havainnut esimerkiksi jonkin seuraavista seikoista: pesuainetta on jäljellä liikaa pesun lopussa, linkouksen kierrosnopeus on liian suuri jne.
Pesuohjelmaa voidaan säätää esimerkiksi muuttamalla veden lämpötilaa tai linkousnopeutta. Kun järjestelmä
on havainnut pesuohjelmassa jotain tavallisesta poikkeavaa, se pysäyttää ohjelman kulun, jotta viat saadaan
korjattua ja ohjelma voi jatkua. Fuzzy logic -järjestelmä yrittää poistaa viallisuudet seitsemän kertaa. Jos Fuzzy
Logic -järjestelmä ei pysty korjaamaan puutteellista toimintaa, kyseisen toiminnon LED-merkkivalo syttyy
käyttöpaneelissa. (Katso kohtaa “Vianetsintä”.) Yllä mainittu luokitellaan pesukoneen normaaliksi toiminnaksi.
Kun pestään ensimmäistä kertaa
Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää kerran läpi tyhjänä. Toimi näin:
1. Paina
(Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon
.
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina Temperature (Lämpötila) -painiketta toistuvasti, kunnes on 40 °C valittu.
5. Paina Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
• Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti
koneesta.
Pesuainelokeron täyttö:
1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon
.
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon
(haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon
(haluttaessa).
✻ Vaihtoehto
Kuuman veden käyttö
• Kuuman veden hanaa käytetään, kun on valittu korkeampi veden lämpötila kuin 60 °C (60 °C tai 95 °C).
Manuaalinen toimintojen valinta
Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic-toimintoa. Toimi näin:
1. Käännä tulovesiletkun hana auki.
2. Paina pesukoneen
Päälle/Pois päältä -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Pane pesuainetta pesuainelokeroon
.
7. Valitse asianmukainen pesuohjelma painamalla toistuvasti Program (Ohjelma) -painiketta.
Cotton (Puuvilla), Colour (Värilliset), Synthetics (Synteettiset kuidut), Delicates (Hienopesu) ja Quick
(Nopea pesu)...
8. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous) -painiketta (ei linkousta, 600, 800, ..., ei linkousta, ... )
9. Valitse asianmukainen pesu (Prewash (Esipesu), Rinse+, Rinse hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun pito), ...)
painamalla toistuvasti Option (Valinta) painiketta.
10.Valitse lämpötila (kylmä vesi, 40 °C, 60 °C, 95 °C) painamalla Temperature (Lämpötila) -painiketta.
11.Paina Käynnistys/Keskeytys painiketta, ja kone aloittaa pesun.
Pesun loputtua:
1. Avaa luukku.
Huomio! Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.
2. Ota vaatteet koneesta.
6
Pyykinpesu
Toimintojen valinta
Prewash (Esipesu)
Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, colour (värilliset)-, synthetics (synteettiset kuidut)tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla. Esipesun käyttö:
1. Pane pesuainetta pesuainelokeron asianmukaiseen lokeroon .
2. Valitse Program (Ohjelma) -painikkeella “Cotton” (Puuvilla).
3. Paina Option (Valinta) -painiketta, kunnes käyttöpaneelin “Prewash”-merkkivalo syttyy.
4. Aloita pesu painamalla Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
Rinse+ (Huuhtelu+)
Pesukone pyörittää ylimääräisen huuhteluohjelman.
Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.
Rinse Hold (Huuhtelun pito)
Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty “Spin” (Linkous) -ohjelma.
Pesuohjeita ja -vinkkejä
Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:
• Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset,
villaiset ja viskoosiset kankaat.
• Väri: Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
• Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
• Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä Delicate (Hienopesu) -ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa
luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.
Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua
tai vesitankkia.
Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.
Ladattava vaatemäärän määritys: Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä vaatteet saattavat jäädä
likaisiksi.
Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.
Kankaan tyyppi
Ladattava vaatemäärä
P1453/P1253/P1053/P853
Colour/cotton (Värillinen/puuvilla)
-normaalit/vähän likaiset
-erittäin likaiset
Synthetic (Synteettiset kuidut)
Delicate (Arat materiaalit)
Wool (Villa)
Quick (Nopea pesu)
6,0
6,0
3,0
2,0
1,5
3,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Pesuaineen annostelussa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia; annosteluun
vaikuttaa myös vaatteiden paino, tyyppi, likaisuus ja alueen veden kovuus.
Huomio!
Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
7
Pesukoneen huolto
Jäätyneen pesukoneen korjaus
Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,
1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. Irrota tulovesiletku ja letkua sitä lämpimässä vedessä,
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.
Ulkopuolen puhdistus
1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta pesuainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.
Nukkasihdin puhdistus
Puhdista nukkasihti 2-3 kertaa vuodessa.
1. Irrota pesukoneen etuosassa sijaitseva jalustan suojus.
2. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.
3. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä.
Varmista, ettei sihdin takan oleva poistopumpun
potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki
takaisin paikalleen.
4. Kiinnitä suojus takaisin paikalleen.
Poistoletkun sihdin puhdistus
Poistoletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelin merkkivalot vilkkuvat.
Toimi näin.
1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja
puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista myös
kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät
vuoda.
8
Vianetsintä
Ongelmat ja ratkaisut
Pesukone ei käynnisty
• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
• Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, että vesihana on auki.
• Varmista, että olet painanut Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän
• Varmista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt.
• Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
• Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis
• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
• Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).
Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen
• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat
(katso sivua 3).
• Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu (katso sivua 4).
• Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
• Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa
• Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
• Varmista, ettei poistoletkun sihti ole tukossa (katso sivua 8).
Virheviestien merkitys
Näytössä näkyvä virhe
Ratkaisu
•
Sulje luukku.
•
•
Varmista, että vesihana on auki.
Tarkista veden paine.
•
•
Puhdista nukkasihti.
Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
•
Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet
vaatekappaleet.
Jos pestään vain yksi vaatekappale kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi, ja käyttöpaneelissa näkyy “UE”-virheviesti.
•
•
L
•
Tarkista, ettei poistoputken pää ole liian alhaalla. (Varmista, että koneen
takaosassa sijaitseva putkenpidin on paikallaan.)
Tarkista, ettei poistoputken pää ole veden alla.
Ennen kuin otetaan yhteyttä asiakaspalveluun:
1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa “Vianetsintä”).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.
9
Ohjelmakaavio
OHJELMA
Enimmäispaino (kg)
Linkousnopeus
PESUAINE JA
MUUT AINEET
(MAKS.) r/min
Lämpötila
(MAKS.)
P1453/P1253
Huuht°C
Esipesu pesu
P1453 P1253 P1053 P853
P1053/P853
eluaine
Esipesu
Vesi
(l)
Sähkö
(kWh)
Cotton (Puuvilla)
6,0
✽
Kyllä
✽
95
1400 1200
1000
800
✽
54
1,82
Colour (Värilliset)
6,0
✽
Kyllä
✽
60
1400 1200
1000
800
✽
54
0,95
3,0
✽
Kyllä
✽
60
800
800
800
800
✽
50
0,72
2,0
✽
Kyllä
✽
40
600
600
600
600
✽
53
0,49
1,5
-
Kyllä
✽
40
400
400
400
400
-
59
0,52
3,0
-
Kyllä
✽
60
1000 1000
1000
800
-
38
0,57
Synthetic
(Synteettiset kuidut)
Delicate
(Hienopesu)
Wool (Villa)
Quick
(Nopea pesu)
OHJELMA
PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Cotton (Puuvilla)
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Colour (Värilliset)
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synthetic (Synteettiset kuidut)
Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut
normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Delicate (Hienopesu)
Heiveröiset verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Wool (Villa)
Vain konepestävät villavaatteet, joissa merkintä “puhdasta uutta villaa”.
Quick (Nopea pesu)
Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat,
värilliset puuvillavaatteet, farkut jne.
1. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
2. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa erota taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu
veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.
10
Liite
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
Kestävät materiaalit
Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C
Herkät kankaat
Ei silitystä
Pesulämpötila 95 °C
Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
Pesulämpötila 60 °C
Voidaan kuivapestä vain perkloridi-pohjaisella, sytyttimen
polttoaineella tai puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella
Pesulämpötila 40 °C
Pesulämpötila 30 °C
Ei kuivapesua
Käsinpesu
Kuivatus vaakatasossa
Vain kuivapesu
Voidaan kuivattaa ripustamalla
Valkaisu kylmässä vedessä
Kuivatetaan vaateripustimessa
Ei valkaisua
Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C
Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C
Ei kuivatusta kuivausrummussa
Sähköön liittyviä varoituksia
Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta:
• Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos
epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikallisen sähkölaitokseen.
• Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla.
Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei
vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
• Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen
alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää
liitoskohtaa.
• Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Ympäristönsuojelu
•
•
•
•
Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä,
jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään
virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneita (koneellisen määrä riippuu käytettävästä
ohjelmasta).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.
11
Liite
Tekniset tiedot
TYYPPI
MITAT
EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE
P1453/P1253/P1053/P853
L 598 mm x S 550 mm x K 844 mm
VEDEN PAINE
PAINO
RUMMUN JA LINKOUKSEN
TÄYTTÖMÄÄRÄ (KUIVAT VAATTEET)
VIRRAN- PESU JA
KULUTUS LÄMMITYS
LINKOUS
(230V)
PUMPPAUS
VESIMÄÄRÄ
(NORMAALI KÄYTTÖ)
LINKOUS- r/min.
NOPEUS
50 kPa ~ 800 kPa
P1453/P1253/P1053/P853
78 kg
P1453/P1253/P1053/P853
6,0 kg
P1453/P1253/P1053/P853
220V / 2000W
240V / 2400W
P1453
P1253
550W
550W
34W
P1453/P1253/P1053/P853
54l
P1453
P1253
1400
1200
P1053
500W
P853
430W
P1053
1000
P853
800
KUN TARVITAAN HUOLTOA
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun / lähimpään jälleenmyyjään, jos
laitteessa ilmenee vikaa. Kerro puhelimessa nimi, osoite, puhelinnumero, koneen malli- ja sarjanumero.
Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se
Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no
Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk
Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement