Samsung | DMS790BUB | Käyttöopas | Samsung DMS790BUB Kasutusjuhend

Astianpesukone
Käyttöopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jos haluat lisää palveluita, rekisteröi tuotteesi
osoitteessa:
www.samsung.com/global/register
DMS790BUB_FI.indd 1
2009-08-07
10:00:34
Turvallisuusohjeet
Pidä tämä käyttöopas laitteen lähettyvillä.
Jos myyt tai annat laitteen jollekin toiselle henkilölle, varmistu, että annat sen
mukana tämän käyttöoppaan. Huomioi nämä ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Ne on kirjoitettu sekä sinun että muiden ihmisten turvallisuuden
takaamiseksi.
Turvallisuusohjeet
Asentaminen
• Kun saat laitteen, pura tai purata se pakkauksesta välittömästi. Varmista, että se ei ole
kärsinyt mitään vahinkoja kuljetuksen aikana.
• Ilmoita mahdolliset huomautukset kirjallisesti vastaanottokuitissa ja säilytä siitä kopio itselläsi.
Älä milloinkaan kytke vahingoittunutta laitetta verkkovirtaan. Jos laite on vioittunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tutustu asennusoppaan ohjeisiin.
• Astianpesukoneen täytyy olla kytkettynä irti sähkövirrasta koko asennusprosessin ajan.
• Laitteen arvokilvessä mainittujen sähköisten kytkentätietojen täytyy vastata sähköverkon
tietoja.
• Pistokkeen on oltava käden ulottuvilla myös laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä muuta tai yritä muuttaa laitteen ominaisuuksia. Tämä voi olla vaarallista.
• Jos asennukseen on tehtävä muutoksia, anna sähkö- ja putkityöt ainoastaan pätevän sähkötai putkimiehen tehtäväksi.
• Tämä laite on suunniteltu normaaliin kotikäyttöön. Älä käytä sitä teollisiin tai kaupallisiin
tarkoituksiin tai mihinkään muuhun sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu.
• Astianpesukoneen kuoreen ei saa tehdä reikiä missään olosuhteissa.
Lasten turvallisuus
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön, jollei
vastuullinen aikuinen valvo heitä ja varmista, että he voivat käyttää laitetta turvallisesti.
• Vain aikuisten tulee käyttää tätä laitetta. Varmista, että lapset eivät koske siihen eivätkä leiki
sillä. Varmista, että lapset eivät pääse käyttämään laitteen säätimiä.
• Pidä pienet lapset poissa laitteen lähettyviltä, kun se on toiminnassa.
• Pesuaineet voivat sisältää ärsyttäviä ja hankaavia aineita. Nämä aineet saattavat ärsyttää
silmiä, suuta tai kurkkua. Ne voivat olla nieltyinä erittäin vaarallisia. Älä päästä niitä kosketuksiin
ihon tai silmien kanssa. Tarkista, että laitteen pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
• Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta ja laita pesuaine laitteeseen vasta juuri ennen
pesuohjelman alkua.
• Astianpesukoneen vesi ei ole juomavettä ja tästä syystä lapset eivät saa olla laitteen
lähettyvillä, kun sen luukku on auki.
• Älä anna lasten leikkiä tai istua luukun päällä sen ollessa auki.
• Kun olet purkanut laitteen sen pakkauksesta, pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit (esim. muovipussit, vaahtomuovi jne.) poissa lasten ulottuvilta,
sillä ne voivat olla vaarallisia lapsille (tukehtumisen vaara).
2_ Turvallisuusohjeet
DMS790BUB_FI.indd 2
2009-08-07
10:00:34
Käytä
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
• Älä avaa luukkua, kun laite on toiminnassa. Laitteesta voi vuotaa höyryä tai roiskua vettä.
• Käytä vain sellaisia aineita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän astianpesukoneen kanssa
(vedenpehmennyssuolat, pesuaineet ja huuhteluaineet).
• Vältä astianpesukoneen luukun avaamista kaikissa olosuhteissa silloin, kun se on toiminnassa,
ja erityisesti kuumennusvaiheiden aikana, sillä laitteesta saattaa päästä kuumaa höyryä
tai päällesi voi roiskua kuumaa vettä. Tässä astianpesukoneessa on turvajärjestelmä, joka
keskeyttää sen toiminnan välittömästi, jos sen luukku avataan.
• Älä milloinkaan käytä kemiallisia liuottimia tässä laitteessa, sillä ne saattavat aiheuttaa
räjähdyksen.
• Sulje laitteen luukku aina, kun olet täyttänyt tai tyhjentänyt sen.
• Älä nojaa luukkuun tai istu sen päällä sen ollessa auki.
• Käytön jälkeen on erittäin suositeltavaa kytkeä laite pois päältä ja katkaista vedensyöttö.
• Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen huoltotoimia.
• Älä pidä laitetta uunien tai lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä, jotta voisit välttyä
lämpövaurioilta.
• Älä laita astianpesukoneeseen sellaisia esineitä tai astioita, joita ei ole hyväksytty käyttöön
astianpesukoneissa.
• Jos poistat laitteesta jonkin astian ennen pesuohjelman päättymistä, sinun tulee huuhdella se
huolellisesti ja poistaa kaikki mahdolliset jäänteet pesuaineista.
• Jos laite menee rikki, älä missään tapauksessa yritä korjata sitä itse. Epäpätevien henkilöiden
tekemät korjaukset voivat aiheuttaa suurta vahinkoa tai laite saattaa toimia virheellisesti.
• Tämä laite noudattaa siihen sovellettavia turvallisuusmääräyksiä. Laitetta saavat korjata vain
pätevät asentajat. Säädöstenvastaiset korjaukset tai muutokset voivat olla vaarallisia laitteen
käyttäjille. Jos osia täytyy vaihtaa, käytä vain valmistajan alkuperäisosia.
• Jos laite toimii väärin jostakin muusta kuin tässä oppaassa mainitusta syystä, kytke
laite irti verkkovirrasta (irrota pistoke pistorasiasta) tai keskeytä sen virransyöttö suoraan
suojakatkaisimesta ja ota tämän jälkeen yhteyttä huoltoon.
Turvallisuusohjeet _3
DMS790BUB_FI.indd 3
2009-08-07
10:00:34
Taloudellinen, ympäristöystävällinen pesu
• Poista astioista kaikki ruoantähteet (luut, siemenet jne.)
• Älä esipese astioita käsin (tämä on turhaa vedenkulutusta).
• Käytä kaikkia astianpesukoneen ominaisuuksia, jotta astioiden pesu olisi mahdollisimman taloudellista ja
ympäristöystävällistä.
• Valitse pesuohjelma aina pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.
• Vältä pesuaineen, pehmennyssuolan ja huuhteluaineen yliannostelua. Noudata tämän oppaan suosituksia
(ks. sivut 9–12) ja tuotepakkausten ohjeita.
• Varmista, että vedenpehmennysasetukset ovat oikein (ks. sivut 10–11).
4_ Turvallisuusohjeet
DMS790BUB_FI.indd 4
2009-08-07
10:00:35
Sisältö
Osat ja ominaisuudet
6
7
Astianpesukoneen esittely
Ohjaustaulun esittely
Ennen ensimmäistä
käyttökertaa
8
8
9
Astianpesukoneen turvajärjestelmät
Veden kovuus
Toimenpiteet ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa
10
11
13
14
Perinteisille pesuaineille
Yhdistelmäpesuaineille
Pehmennyssuolan lisääminen
Huuhteluaineen lisääminen
6
8
Pesuaineen ja
vedenpehmennysaineen käyttö
10
Astianpesukoneen tarvikkeet
15
Pesuohjelmat
18
15 Alakori
16 Yläkori
17 Ruokailuvälinekori
18 Ohjelmataulukko
20 Ohjelmointi
Puhdistus ja huolto
22
22
22
22
Likasuodatinten puhdistaminen
Asentaminen takaisin paikoilleen
Säännöllisesti
Jos et käytä astianpesukonetta pitkään aikaan
Ongelmatilanteet
23
23
24
24
25
27
27
28
Tiivistelmä virheistä
Ennen kuin soitat huoltoon
Merkkivalot
Ohjelmointiin ja näyttöön liittyvää
Huonot pesutulokset.
Huono toiminta
Huonot kuivaustulokset
Huoltopalvelu
22
23
Tietoja
testauslaboratorioille
29 Kaikille malleille yhteiset tiedot
29
Sisältö _5
DMS790BUB_FI.indd 5
2009-08-07
10:00:35
Osat ja ominaisuudet
Astianpesukoneen esittely
Yläkori
Pesuaineen annostelija
Alempi sprinklerin
varsi
Tukkiutumista estävä
suojavaijeri
Pehmennyssuolan
säiliö
Likasuodatin
Pääsuodatin
Huuhteluaineen
annostelija
Arvokilpi
(Viitteeksi huollolle)
Käyttöpaneeli
Tämä käyttöopas on tarkoitettu useille eri malleille. Oman laitteesi ja sen tarvikkeiden ja oppaan
kuvausten välillä saattaa olla pieniä eroja.
6_ Osat ja ominaisuudet
DMS790BUB_FI.indd 6
2009-08-07
10:00:36
Ohjaustaulun esittely
1
2
3
6
5
4
1
Power-painike
(virtapainike)
Käynnistä astianpesukone painamalla tätä painiketta: näytön valot
syttyvät.
2
SCS: ”Systeme
Controle Salissure”
-painike
Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden avulla voi pestä vain kolmenlaisia
astioita, mutta sen avulla voi valita useita eri ohjelmia astioiden
likaisuuden mukaan. (Ks. sivut 18–19, ”Pesuohjelmat”).
Suola
Merkkivalot
3
01 OSAT JA OMINAISUUDET
7
: palaessaan kertoo pehmennyssuolan puuttumisesta.
Huuhteluaine
: palaessaan kertoo huuhteluaineen puuttumisesta.
Pesuaine
: palaessaan kertoo, että astianpesukone on asetettu
käyttämään ”2-, 3- tai 4-in-1” -tabletteja.
Käynnissä : palaessaan kertoo, että valittu ohjelma on käynnissä.
End (Valmis): palaessaan kertoo, että valittu ohjelma on valmis.
4
Start/Cancel -painike
(käynnistys ja
peruutus)
Käynnistä valitsemasi ohjelma painamalla tätä painiketta kevyesti.
Jos valitsit väärin, voit perua valinnan tai käynnissä olevan ohjelman
pitämällä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
5
Ajastetun ohjelman
käynnistyspainike
Voit ajastaa ohjelman 1–12 tunnin päähän painamalla tätä painiketta.
6
Menu-painike
(valikko)
• Tee vedenpehmennysasetukset.
(ks. sivu 10, ”Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö”).
Ota ”Pehmennyssuola”, ”Huuhteluaine” tai ”4-in-1” käyttöön tai pois
käytöstä (riippuen seuraavan sivun vedenpehmennysasetuksesta).
• Äänimerkin asettaminen. (Ks. sivu 20, ”Ohjelmointi”).
7
Pesuohjelmien
valintapainikkeet
Valitse pesuohjelma painamalla kevyesti jompaakumpaa painiketta niin
monta kertaa, kunnes haluamasi ohjelma on valittu.
Lyhyt äänimerkki (piippaus) vahvistaa kaikkien muiden paitsi Power-painikkeen (virtapainikkeen)
painamisen.
(Ks. sivut 18–19, ”Pesuohjelmat”).
Osat ja ominaisuudet _7
DMS790BUB_FI.indd 7
2009-08-07
10:00:36
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Astianpesukoneen turvajärjestelmät
• Ylivuodonestojärjestelmä
Tämä järjestelmä ottaa veden poistopumpun automaattisesti käyttöön, jos pesualtaan veden taso ylittää
normaalin korkeuden.
• Vuodonestojärjestelmä
Tämä järjestelmä keskeyttää vedensyötön, jos se havaitsee vuodon laitteen alla.
• Täysturva
Tämän laitteen syöttöputkessa on laite, joka katkaisee vedensyötön suoraan hanan kohdalta, jos laite
vuotaa.
• Jos jotakin epätavallista tapahtuu,
End-valo (valmis) vilkkuu nopeasti.
Näytöllä näkyy virhekoodi: tarkista tiedot sivun 23 taulukosta.
Veden kovuus
Jotta astianpesukoneesi pesu- ja kuivaustulokset olisivat täysin virheettömiä eikä astioissa esiintyisi
pesuaineen jäänteitä, sinun täytyy säätää pehmennyssuolaa käyttävän vedenpehmennysjärjestelmän
asetukset oikein.
Kalkki: Sadevesi suodattuu maakerroksen läpi ja siihen kertyy mineraalisuoloja. Jotkut näistä mineraaleista
ovat kiinteitä ja niitä kutsutaan tavallisesti kalkiksi. Kalkki vähentää pesuaineen tehoa, kalkkeuttaa
astianpesukonetta ja jättää valkoisia jälkiä astioihin.
Mitä enemmän vedessä on kalkkia, sitä ”kovemmaksi” se luokitellaan.
Käytä oman alueesi veden kovuudelle sopivia aineita.
Tuotteita on monenlaisia. Oikeanlaisen tuotteen valinta:
Pääset parhaisiin mahdollisiin tuloksiin käyttämällä perinteisten tuotteiden yhdistelmää:
1. Pesuainetta astioiden perusteelliseen pesemiseen (jauhetta, nestettä tai tavallisia pesutabletteja).
2. Pehmennyssuolaa, jotta astianpesukoneen vedenpehmennys toimisi oikein.
3. Huuhteluainetta, jotta astiat kuivuisivat paremmin eikä niissä esiintyisi vesipisaroiden jättämiä
jälkiä.
Älä milloinkaan käytä tavallista tiskiainetta.
Yhdistelmäpesuaineita voi käyttää niiden helppokäyttöisyyden vuoksi, mutta vain sellaisissa
olosuhteissa, joissa veden kovuus on < 25 °F. Yhdistelmäpesuaineita käytettäessä huuhteluainetta tai
suolaa ei ehkä tarvitse käyttää.
• ”2-in-1” -tuotteissa on pesuainetta sekä huuhteluainetta tai ainetta, joka toimii pehmennyssuolan
tavoin.
• ”3-in-1” -tuotteissa on pesuainetta, huuhteluainetta ja ainetta, joka toimii pehmennyssuolan
tavoin.
• ”4-in-1” -tuotteissa on edellisten lisäksi lisäaineita, jotka ehkäisevät huonolaatuisten lasien
kulumista ja/tai ruostumattoman teräksen syöpymistä.
Noudata yhdistelmäpesuaineiden käytössä niiden pakkauksista löytyviä ohjeita ja suosituksia.
Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan, jos olet epävarma aineen käytöstä, jos astiat ovat pesuohjelman
loputtua vielä hyvin märkiä tai jos niissä on kalkkitahroja.
8_ Ennen ensimmäistä käyttökertaa
DMS790BUB_FI.indd 8
2009-08-07
10:00:37
Toimenpiteet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
Mittaa veden kovuus ja valitse pesuainetyyppi: tavallinen tai
yhdistelmäpesuaine
2. Ota lasi ja täytä se vedellä.
3. Poista testausliuska pakkauksestaan ja upota se veteen 3 sekunnin ajaksi.
4. Odota minuutin ajan, ravista liuskaa ja tarkista sen väreistä, miten kovaa vesi on.
02 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Voit heti aluksi helposti testata alueesi veden kalkkipitoisuuden käyttämällä astianpesukoneen
mukana tulevaa testausliuskaa. Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen ja
tiedustella sieltä, kuinka kovaa alueen vesi on.
1. Käännä hana auki ja anna veden juosta muutaman minuutin ajan.
Kovuustaulukko
Testausliuska
Kovuus
Vesi
Vedenpehmennys ja
suolan käyttö

0–10 °F
Pehmeä
Valinnainen

10–18 °F
Hieman kova
Erittäin tärkeää
perinteisten
pesuaineiden kanssa

18–25 °F
Hieman kova
Erittäin tärkeää
perinteisten
pesuaineiden kanssa

25–40 °F
Kova
Välttämätöntä

40–55 °F
Kova
Välttämätöntä

55–70 °F
> 70 °F
Kova
Erittäin kova
Välttämätöntä
Mahdollisesti
käytettäviä tuotteita
Perinteiset aineet tai
yhdistelmäpesuaineet
Käytä vain perinteisiä
pesuaineita
Yhdistelmäpesuaineet
Perinteiset pesuaineet
P
Pesujauhe
tai
N
tai
P
+
H
Nestemäinen
pesutabletti Pehmennyssuola Huuhteluaine
pesuaine
Yhdistelmätabletit
Ennen ensimmäistä käyttökertaa _9
DMS790BUB_FI.indd 9
2009-08-07
10:00:38
Pesuaineen ja
vedenpehmennysaineen käyttö
Perinteisille pesuaineille
Laite täytyy asettaa käyttämään perinteisiä pesuaineita.
Tee vedenpehmennysasetukset ohjaustaulussa seuraavien
ohjeiden mukaisesti
• Siirry asetustilaan pitämällä Menu-painiketta
(valikko) painettuna niin kauan, että kuulet
kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).
• Näytöllä näkyy SEt, mikä tarkoittaa, että laite on
asetustilassa.
• Säädä tai muuta asetusta veden kovuuteen sopivaksi painelemalla kevyesti ja toistuvasti
jompaakumpaa pesuohjelmien valintapainikkeista. Näytöllä näkyvät asetukset H0, H1, H2
jne.
• Asetus otetaan käyttöön automaattisesti 10 sekunnin kuluessa, jos Menu-painiketta (valikko)
ei paineta uudelleen.
Testausliuska
Kovuus

Perinteinen
pesuaine
Testausliuska
Kovuus
0–10 °F

40–55 °F

10–18 °F

55–70 °F

18–25 °F

> 70 °F

25–40 °F
Perinteinen
pesuaine
Oletusasetus: H4.
On erittäin tärkeää tehdä vedenpehmennysasetukset oikein.
• Jos asetus on liian alhainen, astioihin voi jäädä kalkkitahroja.
• Jos asetus on liian korkea, lasit saattavat sameutua.
Jos muutat toiseen asuntoon, tee vedenpehmennysasetukset uudelleen.
10_ Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö
DMS790BUB_FI.indd 10
2009-08-07
10:00:39
Perinteiset pesutabletit
Kuva 1
03 PESUAINEET JA VEDENPEHMENNYSAINEET
Käytä tavallisia, ei yhdistelmätabletteja,
ulkolokerossa (kuva 1), tai jos haluat
optimoida aineen toiminnan, vedä
annostelukelkka ulos ja aseta tabletti sen
sisään (kuva 2).
Kuva 2
Pesujauhe tai -neste annostelukelkassa
Jos astiat ovat vain hieman likaisia, lisää ainetta vähimmäismerkintään
asti. Jos astiat ovat likaisia, lisää ainetta enimmäismerkintään asti. Jos
astiat ovat hyvin likaisia tai jos käytät ohjelmaa, johon kuuluu esipesu,
suosittelemme käyttämään 5 grammaa pesuainetta (teelusikallinen)
pesualtaassa ohjelmataulukon mukaisesti.
Säilytä pesuaineita kuivassa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta. Käytä vain sellaisia aineita,
jotka on tarkoitettu astianpesukoneille.
Yhdistelmäpesuaineille
Voit asettaa laitteen käyttämään yhdistelmäpesuaineita, jos veden kovuus on < 25 °F.
Astianpesukoneen ”4-in-1” -toiminnossa on kaksi erilaista, Menu-painikkeen (valikko) kautta valittavaa
asetusta, jotta laitteessa voisi käyttää mahdollisimman monenlaisia yhdistelmäpesuaineita.
Erittäin kuiva antaa paremmat kuivaustulokset, jos ”2-in-1”-, ”3-in-1”- tai ”4-in-1” -tyyppiset
pesuaineet eivät toimi riittävän tehokkaasti.
Kimaltelevan puhdas on asetus, jonka avulla saat astiat kimalteleviksi, olipa käytössä sitten minkä
tyyppinen yhdistelmäpesuaine tahansa.
Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö _11
DMS790BUB_FI.indd 11
2009-08-07
10:00:40
Tee vedenpehmennysasetukset ohjaustaulussa seuraavien
ohjeiden mukaisesti
• Siirry asetustilaan pitämällä Menu-painiketta
(valikko) painettuna niin kauan, että kuulet
kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).
• Näytöllä näkyy SEt, mikä tarkoittaa, että laite on
asetustilassa.
• Jos käytät yhdistelmätabletteja, sinun täytyy valita asetus H0 tai H1 käyttämäsi veden
kovuudesta riippuen. Paina kevyesti ja toistuvasti jompaakumpaa pesuohjelmien
valintapainikkeista, kunnes haluamasi asetus on valittu.
Aseta seuraavaksi tarvittaessa
-toiminto
(Valo ei pala.)
Ottaa yhdistelmäpesuainetoiminnon pois käytöstä.
Erittäin kuiva
”4-in-1” -valo palaa jatkuvasti.
Kimaltelevan
puhdas
”4-in-1” -valo vilkkuu.
Asetus otetaan käyttöön automaattisesti 10 sekunnin kuluessa, jos Menu-painiketta (valikko) ei
paineta uudelleen.
Testausliuska
Kovuus



0–10 °F
10–18 °F
18–25 °F
Yhdistelmäpesuaineet:
”Toiminto on pois päältä”Yhdistelmäpesuaineet:
”Kimaltelevan puhdas”Yhdistelmäpesuaineet:
”Kimaltelevan puhdas”Yhdistelmäpesuaineasetuksen avulla voit ottaa huuhtelun ja suolan varoitusvalot päältä
vain, kun valittuna ovat H0 ja ”4-in-1”.
Yhdistelmätablettien lisääminen
Jotta pesuaineen lataaminen olisi helpompaa, annostelija on sijoitettu yläkorin eteen. Siinä voi
käyttää kaikkia niitä pesuaineita, joita koneesi kanssa suositellaan käytettävän.
Aseta tabletti ulkolokeroon (edellisen sivun kuva 1), tai jos haluat optimoida aineen
toiminnan, vedä annostelukelkka ulos ja aseta tabletti sen sisään (edellisen sivun kuva 2).
Sulje annostelija.
12_ Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö
DMS790BUB_FI.indd 12
2009-08-07
10:00:41
Pehmennyssuolan lisääminen
Pehmennyssuolan lisääminen
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pehmennyssuolaa. Älä käytä minkään tyyppisiä
ruokasuoloja, sillä tämä voi vaurioittaa laitteen vedenpehmennintä.
1. Ruuvaa suolasäiliön tulppa auki ja irrota se paikoiltaan.
2. Täytä säiliö astianpesukoneille tarkoitetulla
pehmennyssuolalla.
03 PESUAINEET JA VEDENPEHMENNYSAINEET
Suolan lisääminen on välttämätöntä, jotta pesu olisi tehokas eikä astioihin jäisi tahroja. Näin
vesi saa sitä pehmentävää hartsia ja sen kalkki poistuu (paitsi jos vesiverkon vesi on jo riittävän
pehmeää). Saat lisätietoja kohdasta ”Vedenpehmennyksen asetukset”.
3. Käytä astianpesukoneen mukana toimitettua annostelijaa.
Täytä ensimmäisellä käyttökerralla vedellä säiliön yläreunaan
asti.
Pehmennyssuolan merkkivalo:
Tämä valo syttyy, kun laitteeseen täytyy lisätä suolaa.
Kun säiliö on täytetty pehmennyssuolalla, merkkivalo saattaa palaa niin kauan, kunnes suola on
lionnut riittävästi. Tavallisesti tähän kuluu aikaa yhden pesun verran. (Näin voi käydä myös, jos
säiliötä ei ole täytetty kokonaan, kuten ensimmäisellä käyttökerralla toimittaessa tämän esimerkin
mukaisesti.)
Tämän toiminnon voi ottaa käytöstä osiosta ”Yhdistelmäpesuaineille” löytyvän asetustaulukon
mukaisesti.
Jos suolaa tulee säiliöön vahingossa liikaa ja se tulee yli äyräiden, poista ylimääräiset
suolakiteet tai käytä liotusohjelmaa, jottei pesuallas ruostuisi.
Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö _13
DMS790BUB_FI.indd 13
2009-08-07
10:00:42
Huuhteluaineen lisääminen
Huuhteluaineen lisääminen
Käytä astianpesukoneille tarkoitettuja huuhteluaineita, sillä niiden avulla astioista tulee kuivia
ja kirkkaita.
1. Ennen kuin kytket laitteen virran
päälle, lisää huuhteluainetta sille
varattuun lokeroon samalle tasolle kuin
asetusvivun yläosa.
2. Säädä asetusta tarvittaessa. Oletusasetus on 2. Jos
muutaman pesun jälkeen huomaat, että astiat eivät kuiva
kunnolla tai niihin jää tahroja, muuta asetusta suuremmaksi
kääntämällä vipua (asetukseen 3).
Asetusvipu
Huuhteluaineen tason tarkistaminen:
Tämä valo syttyy, kun laitteeseen täytyy lisätä huuhteluainetta.
Tämän toiminnon voi ottaa käytöstä osiosta ”Yhdistelmäpesuaineille” löytyvän asetustaulukon
mukaisesti.
Jos mitä tahansa käyttämistä aineista valuu yli täytön aikana, pyyhi ylimääräinen pesuaine
pois sienellä, jottei pesualtaaseen tulisi vaahtoa.
14_ Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö
DMS790BUB_FI.indd 14
2009-08-07
10:00:43
Astianpesukoneen tarvikkeet
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
Seuraavanlaisia astioita ei voi pestä astianpesukoneessa:
Kun ostat astioita, laseja tai ruokailuvälineitä, varmista, että ne voi pestä tiskikoneessa.
Alakori
Järjestä astiat niin, että vesi pääsee virtaamaan vapaasti ja kastelemaan kaikki astiat.
Sijoita halkaisijaltaan suuret lautaset ja paistinpannut sivuille.
• Älä aseta litteitä ja koveria lautasia lomittain, päällekkäin tai niin
lähelle toisiaan, että ne juuttuvat yhteen.
04 ASTIANPESUKONEEN TARVIKKEET
• Puiset leikkausalustat
• Sellaiset ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistetut ruokailuvälineet, jotka eivät kestä
kuumuutta
• Kupari- ja tinaesineet
• Liimatut astiat ja ruokailuvälineet
• Puisilla, sarvisankaisilla tai helmiäisosilla varustetut ruokailuvälineet
• Antiikki tai käsin maalattu posliini
• Taitettavien tukien ansiosta suurten astioiden järjestäminen
koneeseen on helpompaa (mallista riippuen).
Kun asetat alakorin takaisin paikoilleen, varmista, että mitkään astiat tai muut osat eivät tartu yläkorin
suojavaijeriin jottei roottori vaurioituisi.
Astioiden poistaminen
Tyhjennä ensin alakori, jottei yläkorista pääse tipahtelemaan vesipisaroita alakorin astioiden päälle.
Astianpesukoneen tarvikkeet _15
DMS790BUB_FI.indd 15
2009-08-07
10:00:43
Yläkori
Tähän koriin on tarkoitus laittaa: laseja, kuppeja, pieniä
annosvuokia, pieniä salaattikulhoja, kulhoja, asetteja jne.
Asettele astiat paikoilleen järjestelmällisesti ja tilaa säästäen (pidä
lasit, kupit tai kulhot yhdessä jne.).
Voit myös asetella kupit, kauhat jne. sisään vedettäviin tukiin.
Aseta lasit, kupit ja kulhot alassuin.
Ruokailuvälinekori
Yläkorin korkeuden säätäminen (mallista riippuen)
Jotta alakoriin voisi laittaa suurikokoisia astioita, yläkori
täytyy säätää korkealle. Tämän voi tehdä myös silloin,
kun korissa on astioita.
A.KORKEALLE säätäminen:
Nosta koria varovasti molemmilta puolilta, kunnes
se loksahtaa paikoilleen.
B
A
B.MATALALLE säätäminen:
Nosta koria molemmilta puolilta, kunnes se
loksahtaa kokonaan pois paikoiltaan ja siirrä se
sitten alemmalle tasolle.
Varmista, että kummankin puolen liukuohjaimet ovat samalla tasolla ja kori on täysin vaakaasennossa.
16_ Astianpesukoneen tarvikkeet
DMS790BUB_FI.indd 16
2009-08-07
10:00:44
Ruokailuvälinekori
04 ASTIANPESUKONEEN TARVIKKEET
• Ruokailuvälinekori on liukuva, joten sen paikkaa voi
vaihtaa.
Sen voi siirtää mihin tahansa kohtaan alakorissa.
Näin voit järjestää astiat haluamasi tavalla ja astioista riippuen.
Jos ruokailuvälineet tai astiat ovat liian suuria, säädä yläkorin
korkeutta (jos sitä voi säätää; tämä riippuu mallista).
• Voit käyttää siirrettäviä ruokailuvälinetelineitä, jos haluat
pitää ruokailuvälineet paremmassa järjestyksessä.
Käytä näitä telineitä joko osin tai kokonaan.
Aseta ruokailuvälineet telineeseen varsi alaspäin.
Turvallisuussyistä suosittelemme, että asetat terävät veitset telineeseen terä alaspäin (tapaturmien
välttämiseksi).
Pitkäteräiset veitset ja muut terävät ruoanlaittovälineet täytyy asettaa lappeelleen yläkoriin.
Vältä sarvisankaisilla varsilla varustettujen ruokailuvälineiden pesemistä astianpesukoneessa.
Erottele hopea muista metalleista erotteluritilän avulla.
Astianpesukoneen tarvikkeet _17
DMS790BUB_FI.indd 17
2009-08-07
10:00:44
Pesuohjelmat
Ohjelmataulukko
Astioiden tyyppi:
(posliini, pannut,
ruokailuvälineet, lasit
jne.)
Kestävät
Sekalaiset
Helposti särkyvät
Erittäin likaiset suuret
astiat ja pannut, joissa
on leipomisen tähteitä,
rasvaa, sulanutta
juustoa, kastiketta jne.
Normaalilikaiset astiat,
eli tavallinen määrä
sitkeitä ja rasvaisia
tähteitä.
Lasit ja helposti
särkyvät astiat:
Pienehkö määrä ei kovin
sitkeitä tähteitä.
Voimakas
Normaali
Lasit
Kuuma esipesu
Esipesu
-
Pesu 70 °C lämpötilassa
Pesu 60 °C lämpötilassa
Pesu 45 °C lämpötilassa
Huuhtelu
Huuhtelu
Huuhtelu
Kuuma huuhtelu
Kuuma huuhtelu
Kuuma huuhtelu
Kuivaus
kondensaattorilla
Kuivaus
kondensaattorilla
Kuivaus
kondensaattorilla
120 - 140
90 - 120
60 - 75
Vesi (ℓ)
17 - 19
17 - 19
16
Energiankulutus (kWh)
1.7 - 1.8
1.5 - 1.6
0.95
Ruoantähteiden
määrä ja tyyppi
SCS
Ohjelmat
Ohjelman vaiheet
Pelkkä ilmoitus
Kesto (min)
Näillä arvoilla viitataan:
• normaaleihin käyttöolosuhteisiin erillisillä aineilla (pesuaine, suola ja huuhteluaine)
• vain yhdistelmäaineiden käyttötilanteisiin
Ne saattavat vaihdella riippuen siitä, kuinka täyteen kone ladataan, mikä veden lämpötila on ja millaisia
vedenpehmennysasetuksia käytetään, käytetäänkö huuhteluainetta ja mikä on syöttöjännite.
18_ Pesuohjelmat
DMS790BUB_FI.indd 18
2009-08-07
10:00:45
Ohjelmataulukko (jatkuu)
Sekalaiset
Sekalaiset
Sekalaiset
Tähteiden määrän
automaattinen
tunnistaminen.
Optimoi
pesutulokset
ja keskittyy
energiansäästöön.
Normaalilikaisten
astioiden
pesu alhaisella
lämpötilalla.
Taloudellinen ja
soveltuu hyvin
entsyymipohjaisille
pesutiivisteille.
Hyvin lyhyt,
30 minuutin
mittainen pesu,
joka on tarkoitettu
pienelle määrälle
päivittäisastioita,
joissa on vain
vähän rasvatonta
likaa, joka ei ole
tarttunut kiinni.
Hyvin lyhyt ohjelma
(ilman pesuainetta)
astioiden
huuhtelulle ja
kostuttamiselle,
kun varsinainen
pesu on tarkoitus
tehdä vasta
seuraavana tai
sitä seuraavana
päivänä.
Auto
(automaattinen)
Eco
(taloudellinen)
Nopea
Liotus
Esipesu
-
-
Kylmä esipesu
Pesu 55 °C /
65 °C lämpötilassa
Pesu 50 °C
lämpötilassa
Pesu 45 °C
lämpötilassa
-
Huuhtelu
Huuhtelu
Huuhtelu
-
Kuuma huuhtelu
Kuuma huuhtelu
Kuuma huuhtelu,
60 °C
-
Kuivaus
kondensaattorilla
Kuivaus
kondensaattorilla
Lyhyt
kuivausohjelma
ilman tuuletinta
-
100 - 130
170
30
15
Vesi (ℓ)
17 - 21
12
11
4.5
Energiankulutus
(kWh)
1.4 - 1.6
1.05
0.8
0.02
Ruoantähteiden
määrä ja tyyppi
Ohjelmat
Sekalaiset
05 PESUOHJELMAT
Astioiden tyyppi:
(posliini, pannut,
ruokailuvälineet,
lasit jne.)
Ohjelman vaiheet
Pelkkä ilmoitus
Kesto (min)
Näillä arvoilla viitataan:
• normaaleihin käyttöolosuhteisiin erillisillä aineilla (pesuaine, suola ja huuhteluaine)
• vain yhdistelmäaineiden käyttötilanteisiin
Ne saattavat vaihdella riippuen siitä, kuinka täyteen kone ladataan, mikä veden lämpötila on ja millaisia
vedenpehmennysasetuksia käytetään, käytetäänkö huuhteluainetta ja mikä on syöttöjännite.
Pesuohjelmat _19
DMS790BUB_FI.indd 19
2009-08-07
10:00:46
Ohjelmointi
Katso edellisten sivujen ohjelmataulukoista, mitä ohjelmaa sinun tulisi käyttää millekin astioille niiden
määrästä ja likaisuudesta riippuen.
Ohjelman välitön aloitus
1. Käynnistä laite painamalla Power-painiketta
(virtapainiketta) ja valitse haluamasi ohjelma
painamalla jompaakumpaa pesuohjelmien
valintapainikkeista.
Kun ohjelma on valittu, sen merkkivalo syttyy.
2. Paina Start/Cancel-painiketta (käynnistys ja
peruutus), jolloin Käynnissä-symbolin
Sulje luukku ja ohjelma alkaa.
valo syttyy.
Lyhyt äänimerkki (piippaus) vahvistaa kaikkien muiden paitsi Power-painikkeen
(virtapainikkeen) painamisen.
Ajastetun ohjelman käynnistys
1. Voit ajastaa ohjelman 1–12 tunnin päähän painelemalla
kevyesti ja toistuvasti ajastuspainiketta tai pitämällä
sitä painettuna.
2. Vahvista valinta painamalla Start/Cancel-painiketta
(käynnistys ja peruutus).
3. Näyttö näyttää ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevan
ajan.
Ohjelman peruminen
1. Pidä Start/Cancel-painiketta (käynnistys ja peruutus)
painettuna muutaman sekunnin ajan.
Laitteen pysäyttäminen
1. Kun ohjelma on valmis, paina Power-painiketta
(virtapainiketta).
20_ Pesuohjelmat
DMS790BUB_FI.indd 20
2009-08-07
10:00:49
Äänimerkin asettaminen
Tämän asetuksen avulla voit ottaa ohjelman lopussa annettavan äänimerkin joko käyttöön tai pois
käytöstä.
05 PESUOHJELMAT
1. Pääset säätämään asetusta pitämällä Menupainiketta (valikko) painettuna niin kauan, että kuulet
kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).
2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalle
ajastuspainiketta.
• Äänimerkki käytössä: Äänimerkki kuuluu ja End
-valo (valmis) vilkkuu. Näytöllä näkyy BIP.
• Äänimerkki pois käytöstä: Äänimerkkiä ei kuuluu eikä
End
-valo (valmis) pala.
3. Asetus vahvistetaan automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa.
SCS (SYSTEME CONTROLE SALISSURE)
Tämä toiminto on käytettävissä ohjelmille ”Voimakas”, ”Normaali” ja ”Lasit”.
Paina SCS-painiketta ja aseta ohjelma astioiden likaisuuden mukaan.
• Erittäin likainen (+) tai Likainen ”Voimakkaalle”.
• Erittäin likainen (+) tai Ei kovin likainen (-) ”Normaalille”.
• Likainen tai Ei kovin likainen (-) ”Laseille”.
Pesuohjelmat _21
DMS790BUB_FI.indd 21
2009-08-07
10:00:52
Puhdistus ja huolto
Likasuodatinten puhdistaminen
Suodatusjärjestelmä muodostuu useista eri osista:
Likasuodatin
Iso pääsuodatin
Mikrosuodatin
Suodattimet sijaitsevat pesualtaan keskellä ja ne täytyy pestä säännöllisesti, jotta pesutulokset olisivat aina
mahdollisimman hyvät.
1. Ennen kuin irrotat suodattimet, poista isosta pääsuodattimesta kaikki lika pesusienellä, ettei lika tuki
sprinklerin vartta. Suuntaa roottori kuvan mukaisesti.
2. Löysää likasuodatinta
neljänneskierroksen verran ja irrota
se.
3. Irrota iso pääsuodatin.
4. Irrota mikrosuodatin.
Likasuodatin
Iso pääsuodatin
Mikrosuodatin
5. Puhdista likasuodatin, iso pääsuodatin ja mikrosuodatin
huolellisesti juoksevan veden alla.
Asentaminen takaisin paikoilleen
Tee samat toimet käänteisessä järjestyksessä eli sijoita ensin mikrosuodatin ja iso pääsuodatin paikoilleen
ja aseta tämän jälkeen likasuodatin sille varatulle paikalle.
Muista lukita likasuodatin paikoilleen painamalla se täysin sisään ja kääntämällä sitä sen jälkeen
neljänneskierroksen verran.
Säännöllisesti
Käynnistä erillinen huolto-ohjelma ilman astioita 3–4 kuukauden välein, jotta voisit poistaa koneesta sinne
kertyneen lian. Käytä tähän erityisesti astianpesukoneiden puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta.
Pidä aine poissa lasten ulottuvilta.
Jos et käytä astianpesukonetta pitkään aikaan
Puhdista astianpesukone täydellisesti, irrota se sitten verkkovirrasta ja sulje myös vesihana. Suojaa laite
mahdolliselta pakkaselta.
Älä käytä hankaavia jauheita, metallipohjaisia pesusieniä äläkä alkoholi- tai ohenninpohjaisia
pesuaineita. Käytä liinaa tai sientä.
Jos muutat, käytä ensin liotusohjelmaa, jottei laitteesta pääse valumaan vettä.
22_ Puhdistus ja huolto
DMS790BUB_FI.indd 22
2009-08-07
10:00:53
Ongelmatilanteet
Tiivistelmä virheistä
Vedensyöttövirhe (hana)
d07
Ylivuoto tai vuodonestovirhe
d02
Vedenpoistovirhe
d08
Vedenjakeluvirhe
d03
Lämmitysvirhe
d11
Paineentunnistimen virhe
d04
Lämpötilavirhe
d12
Täyttövirhe (vedentulon
tunnistusjärjestelmä)
d05
Virhe – moottori kuormitettu
d13
Ylikuumenemisvirhe
d06
Virhe - moottori ylikuormitettu
d14
Asennusvirhe: (virheellinen viemäriliitäntä
tai sopimaton virtausnopeus ja hana)
07 ONGELMATILANTEET
d01
Jos yksi edellä mainituista virheistä tapahtuu ja sinun täytyy soittaa korjaajalle, muista kertoa hänelle
näkemäsi virheviesti (d01, d02 jne.), sillä tästä tiedosta on hänelle hyötyä.
Ennen kuin soitat huoltoon
Ongelma
Mahdollisia syitä
Luukku kallistuu
voimakkaasti, kun sen
avaa (integroitava malli).
• Oven jouset eivät ole riittävän
kireällä, jotta ne voisivat kannatella
paneelin painoa.
• Kiristä etujalkojen yläpuolelta,
laitteen alaosasta löytyvät kaksi
kiristysruuvia.
Ovi ei pysy
vaakasuorassa, kun se
on auki, tai se painautuu
takaisin kiinni liian pian
(integroitava malli).
• Oven jouset ovat liian kireällä.
• Löysää etujalkojen yläpuolelta,
laitteen alaosasta löytyvät kaksi
kiristysruuvia.
• Ei puupaneelia.
• Asenna laitteeseen tilapäinen
puupaneeli ja säädä jouset.
• Laite ei ole vakaa.
• Säädä jalat.
• Luukku ei ole keskellä suhteessa
pesualtaaseen.
• Keskitä se uudelleen säätämällä
takajalkoja.
Yläkori ei pysy
korkealla.
• Vääränlainen käyttö (koria
vedetään ylöspäin liian nopeasti).
• Etene vaiheittain (tutustu ohjeisiin):
ensin yksi puoli ja sitten toinen.
Pieni vuoto laitteen
lähellä tai sen alla.
(Etsi vuoto siirtämällä
laitetta.)
• Vuoto hanassa.
• Tarkista, että tiiviste on paikoillaan
ja kiristä mutteri uudelleen.
• Vuoto laitteessa. (Ks. taulukon
virhekoodi d07).
• Sulje vesihana ja soita huoltoon.
• Laite ei ole vakaa tai sitä ei ole
tasattu.
• Säädä jalat.
• Luukku ei ole keskellä suhteessa
pesualtaaseen.
• Keskitä se uudelleen säätämällä
takajalkoja.
Ovi juuttuu, kun sen
sulkee.
Pieni vuoto luukussa.
Toimenpiteet
Ongelmatilanteet _23
DMS790BUB_FI.indd 23
2009-08-07
10:00:53
Merkkivalot
Ongelma
Suolavalo ei sammu.
Kaikki valot syttyvät
peräkkäin. Valo vilkkuu
ja ohjelma ei ala.
Mahdollisia syitä
Toimenpiteet
• Suolaa ei ole lainkaan tai sitä ei ole • Täytä säiliö uudelleen ja odota
säiliössä riittävästi, jotta sitä voisi
pesun päättymistä. Jos alueesi
käyttää.
vesi on pehmeää eikä suolaa
tarvita, valo palaa kuitenkin
jatkuvasti.
• Väärä ohjelma.
• Peru nykyinen ohjelma painamalla
käynnistyspainiketta 3 sekunnin
ajan ja aseta uusi ohjelma.
• Ohjelmanvalitsin on väärässä
asennossa (kahden vaihtoehdon
välillä).
• Aseta valitsin jonkin ohjelman
kohdalle.
Ohjelmointiin ja näyttöön liittyvää
Ongelma
Pesu kestää liian kauan.
Laite laukaisee
suojakytkimen.
Laite ei käynnisty.
Laite ei käynnisty
uudelleen.
Mahdollisia syitä
Toimenpiteet
• Energiansäästöohjelmat
kestävät kauemmin, sillä
linkous- ja kuivausvaiheet ovat
pitempiä alempien pesu- ja
kuivauslämpötilojen vuoksi.
• Käytä näitä ohjelmia mieluummin
yöaikaan, jolloin ohjelman kestotai päättymisajalla ei ole väliä.
• Ampeeriluku ei ole riittävän suuri,
jotta kaikki käytettävät laitteet
voisivat toimia samanaikaisesti.
• Tarkista ampeeriluku (vähintään 10
A) ja mittarin kapasiteetti.
• Laitteessa on sisäinen vika.
• Soita huoltoon.
• Pistorasiaan ei tule virtaa.
• Tarkista pistorasia ja sulake.
• Hana on suljettu (ks. taulukon
virhekoodi d01).
• Tarkista, että hana on auki.
• Veden tuloletku on taipunut.
• Tarkista, onko letku kunnossa.
• Valintavirhe tai ohjelma on estetty.
• Peru pitämällä
käynnistyspainiketta painettuna
3 sekunnin ajan ja aseta uusi
ohjelma.
• Käynnistyspainiketta on painettu
liian pitkään (yli 2 sekuntia).
• Käynnistä ohjelma painamalla
käynnistyspainiketta kevyesti.
• Laite on turvatilassa (vuodonesto)
(ks. taulukon virhekoodi d07).
• Soita huoltoon.
• Ovi auki pesun aikana.
• Odota viiveajan päättymistä (laite
kontrolloi tätä sisäisesti).
24_ Ongelmatilanteet
DMS790BUB_FI.indd 24
2009-08-07
10:00:54
Ongelma
Laite ei enää toimi (ks.
taulukon virhekoodi 14).
Toimenpiteet
• Pesualtaan hajulukon suojusta ei
ole poistettu.
• Poista suojus.
• Poistoletku on taipunut.
• Tarkista, että koneen takaa löytyvä
poistoletku on kunnossa.
• Suodattimet ovat täysin tukossa.
• Irrota suodattimet ja puhdista ne
sekä veden poistoaukko.
• Pumppu on tukossa.
• Käynnistä liuotusohjelma. Jos
ongelma jatkuu, soita huoltoon.
• Käytössä on vääränlaisen
viemäröintijärjestelmä. Viemäri on
liian alhaalla tai sen putki työntyy
liikaa sisään.
• Juoksutus: laite tyhjenee
samanaikaisesti kuin se täyttyy.
• Tarkista viemäriputken mitat.
07 ONGELMATILANTEET
Vesi ei poistu laitteesta
(ks. taulukon virhekoodi
d02).
Mahdollisia syitä
Huonot pesutulokset.
Ongelma
Mahdollisia syitä
Toimenpiteet
• Astioiden sijoittelu on väärä
• Järjestä astiat oikein.
(toinen, isompi astia peittää
Asettele astiat niille varatuille
pienemmän tai pienempi on sen
alueille tai lisävarusteisiin (tutustu
alla, astioita on laitteessa sisäkkäin
ohjeisiin).
tai kiinni toisissaan).
Ruoantähteitä ja jälkiä
laseissa.
Rasvatahroja.
• Jokin astia tai ruokailuväline tukkii
ylemmän ruiskutangon.
• Tarkista, että ruiskutanko pääsee
pyörimään vapaasti. Aseta kori
tarvittaessa korkeammalle.
• Suodatin on kiinnitetty huonosti ja
se liikkuu pesun aikana.
• Tarkista suodattimen suunta ja
että suodatin on lujasti paikallaan
(työnnä se kokonaan sisään ja
käännä oikealle).
• Mikrosuodattimen seula on
tukossa.
• Irrota kaikki suodattimet ja pese
ne (lämpimällä vedellä). Pese
myös mikrosuodattimen seula
(kerran kuussa).
• Yksi tai useampi ruiskutangon
rei'istä on tukossa.
• Irrota ruiskutanko kääntämällä
vipua neljänneskierroksen verran
ja puhdista se vesihanan alla (älä
käytä mitään sellaisia apuvälineitä,
jotka voivat vaurioittaa sen reikiä).
Asenna ruiskutanko takaisin
paikoilleen.
• Pesuainetta on annosteltu liian
vähän tai se on tehotonta tai
vanhentunutta.
• Suurenna annosta. Kokeile jotakin
toista pesuainetta.
• Sopimaton pesuohjelma (lämpötila • Valitse sellainen ohjelma, joka
on liian alhainen tai ohjelman
käyttää korkeampaa lämpötilaa.
kesto liian lyhyt).
Ongelmatilanteet _25
DMS790BUB_FI.indd 25
2009-08-07
10:00:54
Ongelma
Mahdollisia syitä
• Kalkkikerros (voi poistaa etikalla).
• Varmista, että säiliössä on suolaa
(jos valo ei pala, suolaa on
riittävästi).
• Tarkista hanaveden
kovuus ja varmista, että
pehmennysasetukset ovat oikein.
Aseta tarvittaessa korkeammalle
tasolle.
• Vesi on liian kovaa ”4-in-1”
-pesuaineen käyttämiseksi ilman
suolaa.
• Suolatahroja (tai suolainen maku
astioissa)
• Tarkista, että suolasäiliön tulppa
on suljettu oikein.
• Lasipinta on sameaa, koska vesi
on liian pehmeää (sameutta ei voi
poistaa).
• Tarkista hanaveden
kovuus ja varmista, että
pehmennysasetukset ovat
oikein. Jotkin tablettimuotoiset
pesuaineet käsittelevät
lasipintoja ja koriste-esineitä
aggressiivisemmin kuin
toiset (vaihda ainetta ja käytä
tarvittaessa suoja-ainetta).
• Astiat on järjestetty huonosti.
• Käännä astioiden suuaukot
suuttimia kohti.
• Pesuainetta on annosteltu liian
vähän tai se on tehotonta.
• Suurenna annosta. Kokeile jotakin
toista pesuainetta.
• Ohjelman lämpötila on liian
alhainen.
• Valitse sopivampi ohjelma, joka
käyttää korkeampaa lämpötilaa.
• Jos käytät yhdistelmäaineita.
• Käytä ”4-in-1” -toimintoa (mallista
riippuen).
• Huuhteluainetta ei ole tai sitä on
annosteltu liian vähän.
• Tarkista merkkivalo ja täytä säiliö
kokonaan. Aseta annostelija
tarvittaessa korkeammalle tasolle.
• Huuhteluaine on vanhentunutta tai
tehotonta.
• Käytä uudempaa ainetta (hyvä
huuhteluaine liukenee helposti ja
vaahtoaa kylmässä vedessä).
• Jos käytät yhdistelmäaineita.
• Käytä ”4-in-1” -toimintoa
asetuksella, jossa kuivaukselle
annetaan etusija (ohjelmoimalla
valikosta – mallista riippuen).
• Jos käytät yhdistelmäaineita.
• Käytä ”4-in-1” -toimintoa
asetuksella, jossa astioiden kiillolle
annetaan etusija (ohjelmoimalla
valikosta – mallista riippuen).
Valkoisia tahroja
(tutki, minkä tyyppisiä)
Valkoisia tahroja
(tutki, minkä tyyppisiä)
Väritahroja
(teetä, viiniä, kahvia)
Laseissa on viiruja tai
kuivuneita pisaranjälkiä.
Laseissa on kuivuneen
nesteen jälkiä tai ne
ovat himmeitä.
Toimenpiteet
26_ Ongelmatilanteet
DMS790BUB_FI.indd 26
2009-08-07
10:00:54
Huono toiminta
Ongelma
Isossa suodattimessa
on paljon likaa pesun
jälkeen.
Ruostumattomassa
teräksessä on
ruostetahroja.
Toimenpiteet
• Viemäriaukko on liian alhaalla
laitteelle (ks. taulukon virhekoodi
d012).
• Viemäriin johtava putki on
pudonnut lattialle.
• Suodattimet ja veden poistoaukot
ovat tukkeutuneet liiasta liasta.
• Irrota suodattimet ja puhdista ne
sekä veden poistoaukon pohja.
Poista lautasilta suuremmat
tähteet, ennen kuin laitat ne
koneeseen.
• Ruostumattoman teräksen laatu;
ei sovi astianpesukoneeseen (näin
on usein erityisesti veitsien laita).
• Käytä astianpesukoneille
tarkoitettuja ruokailuvälineitä.
• Tarkista, että suolasäiliön tulppa
on suljettu oikein.
07 ONGELMATILANTEET
Jatkuva täyttyminen
Mahdollisia syitä
Huonot kuivaustulokset
Ongelma
Mahdollisia syitä
Toimenpiteet
• Huuhteluainetta ei ole tai sitä on
annosteltu liian vähän.
• Tarkista merkkivalo ja täytä säiliö
kokonaan.
• Annosta ei ole laskettu
pesualtaaseen.
• Jos säiliö ei ole tyhjä noin
60 pesukerran jälkeen, soita
huoltoon.
• Astioiden asettelu.
• Voit ehkäistä tätä ilmiötä
järjestämällä astiat siten, että niihin
jäisi mahdollisimman vähän vettä.
Jätä luukku raolleen muutamaksi
minuutiksi, jos mahdollista.
• Tämäntyyppisillä esineillä on
alhainen lämpömassa.
• Sijoita ne mieluummin yläkoriin.
Huonompi kuivaus
nopeammilla ohjelmilla.
• Nopeampien ohjelmien
kuivauslämpötila ja -aika ovat
pienempiä, jotta ohjelma olisi
mahdollisimman nopea.
• Valitse nopea ohjelma huolella tai
jätä luukku raolleen muutamaksi
minuutiksi.
Pesualtaan luukun
sisäpuolella on
kosteutta.
• Pesualtaan seinille saattaa tiivistyä
kosteutta, erityisesti silloin, kun
laite jäähtyy (äänieristäminen
voimistaa tätä ilmiötä).
Laseissa on paljon
pisaroita.
Pisaroita
muoviastioissa, teflonpinnoilla jne.
Ongelmatilanteet _27
DMS790BUB_FI.indd 27
2009-08-07
10:00:54
Huoltopalvelu
Kunnostustyöt
Laitteen kaikki kunnostustyöt täytyy antaa pätevälle,
valmistajan hyväksymälle ammattilaiselle. Kun soitat,
anna laitteesi täysi viitenumero (malli, tyyppi ja
sarjanumero).
Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Alkuperäisosat
Kun laitetta huolletaan, pyydä, että siinä käytettäisiin vain hyväksyttyjä
alkuperäisvaraosia.
28_ Ongelmatilanteet
DMS790BUB_FI.indd 28
2009-08-07
10:00:54
Tietoja testauslaboratorioille
Kaikille malleille yhteiset tiedot
•Pesukapasiteetti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pesukapasiteetti
12 vakiopaikkaa
•Täyttäminen seuraavan sivun mukaisesti; ei sivuhyllyjä tai tukia .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astioiden asettelu
Kuvat A-B-C; ks. seuraava sivu
08 TESTAUSLABORATORIOT
•Astioiden asettelu.
Täyttäminen seuraavan sivun mukaisesti; ei sivuhyllyjä tai tukia
varrellisille laseille, 5 kuppi-/lautastukea (neljä 12 lautaselle ja yksi 2
kupille).
•Yläkorin asetus.
•Vedenpehmennyksen säätäminen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yläkorin asetus
Matalampi taso
Vedenpehmennyksen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . säätäminen
H2
Tarkempia tietoja lian määrää, ruokailuvälineiden tai astioiden tyyppiä jne. koskevista vertailutesteistä saa
ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan ennen testien aloittamista.
EN 50242 -standardin mukaiset testit
•Suositeltava ohjelma.
Suositeltava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ohjelma
Eco (taloudellinen)
•Pesuaineen annostelu.
Pesuaineen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annostelu
30 g B-pesuainetta
IEC 436/DIN 44990-metodin mukaiset testit
•Suositeltava ohjelma.
Suositeltava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ohjelma
Normaali (SCS – Lika)
•Pesuaineen annostelu.
Pesuaineen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annostelu
5 + 25 g C-pesuainetta
Yhdistelmätableteilla testattaessa: H0 tai H1 tai H2
• Varmista, että vedenpehmennysasetukset ovat oikein suhteessa veden kovuuteen.
• Vedä pesuaineen annostelulokero ulos ja aseta tabletti sisälokeroon.
Melumittaukset standardin EN60704-2-3 mukaisesti
• Aseta kalusteen sokkeli ovipaneelin kanssa kohdakkain.
indications for the testing laboratories _29
DMS790BUB_FI.indd 29
2009-08-07
10:00:55
A
B
Ei OK
Ei OK
OK
C
30_ indications for the testing laboratories
DMS790BUB_FI.indd 30
2009-08-07
10:00:56
DMS790BUB_FI.indd 31
2009-08-07
10:00:56
DE68-B9035A_FI
DMS790BUB_FI.indd 32
2009-08-07
10:00:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising