Samsung 230TSN, 230MXN Owner's manual

Samsung 230TSN, 230MXN Owner's manual

SyncMaster 230TSN/230MXN

LCD-monitori

Käyttöopas

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Turvallisuusohjeet

Huomautukset

Huomautus

Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava turvallisuutesi varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.

Lue ohjeet huolellisesti ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.

Vaara / varoitus

Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa laitetta.

Huomautus

Kielletty Tärkeä lukea ja ymmärtää

Älä pura

Älä koske

Irrota pistoke pistorasiasta

Maadoita sähköiskun välttämiseksi

Teho

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, aseta tietokone DPM-tilaan.

Jos käytät näytönsäästäjää, aseta se aktiiviseksi näyttötilaksi.

Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät sovellu kaikkiin tapauksiin (tai maihin).

Pikavalinta Anti-afterimage Instructions (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai vaurioitunutta tai löystynyttä pistorasiaa.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä kun irrotat pistokkeen pistorasiasta tai kun kytket sen pistorasiaan.

• Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku.

Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan.

• Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan oikein.

• Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

Asennus

Turvallisuusohjeet

Älä taivuta pistoketta tavallisesta poikkeavalla tavalla äläkä aseta sen päälle painavia esineitä.

• Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.

• Muutoin ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Älä irrota virtajohtoa, kun tuote on käytössä.

• Tästä voi olla seurauksena laitetta vahingoittava sähköisku.

Laite kytketään irti virtaverkosta vetämällä pistoke pois pistorasiasta, joten pistorasian tulisi olla helposti käytettävissä.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Käytä vain valmistajan toimittamaa alkuperäistä virtajohtoa. Älä käytä toisen tuotteen virtajohtoa.

• Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja juna-asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, laite saattaa vaurioitua vakavasti.

Älä pudota näyttöä sitä siirtäessä.

• Laite voi vaurioitua ja kantajalle voi aiheutua vammoja.

Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai telineeseen, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.

• Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Sijoita laite sopivankokoiseen hyllyyn tai telineeseen.

ÄLÄ ASETA LAITTEEN LÄHELLE KYNTTILÖITÄ, HYTTYS-

SAVUJA, SAVUKKEITA TAI LÄMMITYSLAITTEITA.

• Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.

Pidä lämmityslaitteet mahdollisimman kaukana virtajohdosta tai tuotteesta.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Turvallisuusohjeet

Älä sijoita laitetta huonosti tuuletettuun tilaan kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.

• Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Kun lasket tuotetta alas, tee se varovasti.

• Laitteen näyttöruutu saattaa vaurioitua.

Älä laske laitetta etuosa edellä lattialle.

• Laitteen näyttöruutu saattaa vaurioitua.

Anna seinätelineen kiinnitys valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi.

• Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Varmista, että kiinnitettävä seinäteline on hyväksytty laitteen kanssa käytettäväksi.

Asenna laite hyvin tuuletettuun tilaan. Asenna laite siten, että laitteen ja seinän väliin jää yli 4 tuumaa (10 cm) rako.

• Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Säilytä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

• Muoveilla leikkiviä lapsia uhkaa tukehtumisen vaara.

Jos näytön korkeus on säädettävissä ja lasket jalustaa, älä aseta näytön päälle mitään esineitä äläkä nojaa näyttöön laskemisen aikana.

• Laite voi vaurioitua ja kantajalle voi aiheutua vammoja.

Puhdistaminen

Puhdista näytön runko ja TFT-LCD-näyttö kevyesti kostutetulla pehmeällä kankaalla.

Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan tuotteen pinnalle.

• Tuotteen pintarakenne ja -väri voivat vaurioitua ja näytön pinta voi irrota.

Puhdista tuote ainoastaan pehmeää kangasta ja näytön puhdistusainetta käyttäen. Jos näytön puhdistukseen on käytettävä muuta kuin näytön puhdistusainetta, laimenna aine vedellä suhteessa 1:10.

Muut

Turvallisuusohjeet

Pistokkeen ja pistorasian puhdistukseen tulee käyttää kuivaa kangasta.

• Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo.

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

• Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke irti pistorasiasta ja puhdista laite kevyesti pehmeällä kankaalla.

• Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohennusainetta, hyönteismyrkkyä, voitelu- tai puhdistusaineita. Ne saattavat vaikuttaa laitteen pintarakenteeseen ja liuottaa tuotteen merkintätarrat irti.

Puhdista tuote vain pehmeällä kankaalla, sillä tuotteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.

• Käytä ohjeiden mukaista kangasta ja kostuta se kevyesti vedellä. Ravistaa kangasta ennen puhdistuksen aloittamista varmistaaksesi, ettei sen sisällä ole mitään vieraita esineitä, sillä tuotteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.

Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen päälle, kun puhdistat laitteen.

• Varmista, että laite ei ole märkä, ja ettei sen sisälle pääse vettä.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku, tulipalo tai toimintahäiriö.

Korkeajännitelaite. Älä pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.

Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai outoa hajua, kytke laite välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin kosteuden, pölyn, savun tai veden kanssa.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on rikkoutunut, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Turvallisuusohjeet

Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai antenninjohtoa ukonilmalla.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä yritä siirtää näyttöä vetämällä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

• Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.

Älä nosta tai liikuta laitetta etu- tai sivusuunnassa, jos pidät kiinni vain laitteen virtajohdosta tai signaalikaapeleista.

• Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.

Varmista, ettei pöytä tai verho ole laitteen tuuletusaukon edessä.

• Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Älä aseta laitteen päälle vettä sisältäviä astioita, esim. maljakoita, kukkaruukkuja, lääkkeitä tai metalliesineitä.

• Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

• Tästä voi olla seurauksena toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä räjähtäviä ruiskepulloja tai syttyviä materiaaleja.

• Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.

Älä työnnä laitteeseen (esim. ilmanvaihtoaukkojen tai sisään-/ ulostuloliittimien kautta) metalliesineitä, kuten puikkoja, kolikkoja, neuloja ja terästä tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.

• Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Näytölle voi ilmestyä jälkikuva tai tahra pysäytetyn kuvan pitkittyneen katselun seurauksena.

• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite lepotilaan tai käytä liikkuvaa näytönsäästäjää.

Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.

• Näkösi saattaa muussa tapauksessa vaurioitua.

Turvallisuusohjeet

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Älä istu liian lähellä laitetta, jotta silmäsi eivät rasitu.

Pidä vähintään viiden (5) minuutin tauko, kun olet käyttänyt näyttöä yhden (1) tunnin ajan.

Tämä vähentää silmiesi väsymistä.

Älä sijoita näyttöä epätasaiselle alustalle, kuten kaltevalle telineelle tai tärinäalttiisiin paikkoihin.

• Muussa tapauksessa laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

• Jos käytät laitetta tärinäalttiissa paikassa, laite voi vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon.

Kytke virta pois päältä ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt kaapelit sekä virtajohto pistokkeesta ennen kuin liikutat laitetta.

• Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Valvo, etteivät lapset roiku laitteessa tai kiipeä laitteen päälle.

• Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

• Laite saattaa muussa tapauksessa ylikuumentua, aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuodon.

Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai leluja, makeisia ja vastaavia esineitä, jotka voivat houkutella lapsia kiipeämään laitteen päälle.

• Jos lapset kiipeävät laitteen päälle, he saattavat roikkua laitteesta, jolloin laite voi pudota aiheuttaen vammautumisen tai kuoleman.

Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin (+, -).

• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.

Turvallisuusohjeet

Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.

• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.

Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.

• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.

Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämpölähteen, esim. takan tai lämmittimen, viereen.

• Tämä voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä; laitteeseen ei myöskään saa kohdistua iskuja.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä sijoita laitetta ilmankostuttimen lähelle.

• Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta; tuuleta huone heti.

• Mahdollinen kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Jos laite on pitkään päällä, sen näyttö kuumenee. Älä kosketa näyttöä.

• Säilytä pienet lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.

Säädä laitteen kallistuskulma ja korkeus varovaisuutta noudattaen.

• Käsi tai sormet voivat jäädä laitetta liikutettaessa puristuksiin aiheuttaen henkilövahinkoja.

• Jos laitetta kallistetaan liikaa taaksepäin, se saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä sijoita laitetta matalalle lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.

• Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Asenna laite tasaiselle ja vakaalle tasolle, sillä laitteen etuosa on painava.

Turvallisuusohjeet

Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.

• Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

Oikea istuma-asento näyttöä käytettäessä

Käytä laitetta oikeassa asennossa.

• Pidä selkäsi suorana.

• Pidä näyttö noin 45–50 cm:n (18–20 tuuman) etäisyydeltä silmistäsi. Aseta näyttö itseäsi kohti ja katso siihen yläsuunnasta.

• Käytä laitetta oikeassa asennossa.

• Säädä näytön kulma siten, että valo ei heijastu näytöstä.

• Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa ja käsivartesi suorassa kulmassa.

• Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa.

• Pidä kantapääsi suorassa lattialla, polvesi vähintään 90 asteen kulmassa ja käsivartesi rinnan alapuolella.

Johdanto

Pakkauksen sisältö

Huomautus

Varmista, että LCD-näytön mukana toimitetaan seuraavat osat.

Jos osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos haluat ostaa erikseen myytäviä varusteita.

Pakkauksen avaaminen

LCD-näyttö

Oppaat

Pika-asetusopas Takuukortti

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

MagicInfo-ohjelmisto-

DVD-levy /

Käyttöopas

Kaapelit

Virtajohto D-Sub-kaapeli

Muut

Johdanto

Kaukosäädin Paristot (AAA X 2)

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Lähiverkkokaapelin ferriittisydän

Myydään erikseen – ei toimiteta näytön mukana.

Seinäteline LAN-kaapeli USB-kaapeli

HDMI-kaapeli

Ferrittisydän

RS232C-kaapeli

• Ferriittisydämet suojaavat kaapeleita häiriöiltä.

• Kun kytket kaapelia, avaa ferriittisydän ja kiinnitä se kaapelin ympärille lähelle liitintä.

Seinätelineen asentaminen

Tämä tuote on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-seinätelineen kanssa.

Yllä: 100 mm x 100 mm VESA-seinäteline.

A. Seinätelineen runko

Johdanto

B. Seinäteline (lisävaruste)

Kiinnitä seinäteline näyttöön seuraavasti:

1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.

2. Aseta jollekin tasaiselle pinnalle pehmeä liina tai muu pehmuste laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.

3. Irrota jalusta edellä kuvatulla tavalla.

4. Aseta näytön rungon urat ja seinätelineen urat vastakkain ja kierrä kiinnitysruuvit tiukasti paikoilleen.

Huomautus

• Jos käytät suositeltua standardiruuvia pitempää ruuvia, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.

• Seinätelineen kiinnitykseen käytettävät ruuvit voivat olla tavallista pitempiä, jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen.

• Älä käytä sellaisia ruuveja, jotka eivät ole VESA-standardien mukaisia äläkä kiinnitä ruuveja käyttämällä liikaa voimaa.

Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei ole vastuussa mistään laitevaurioista tai henkilövahingoista.

• Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sellaisen seinätelineen käytöstä, joka ei ole mainittujen teknisten suositusten mukainen, eikä myöskään sellaisista vaurioista ja vahingoista, jotka johtuvat siitä, että laitteen on asentanut joku muu kuin valtuutettu asentaja.

• Jos asennat laitteen seinätelineeseen, hanki sellainen seinäteline, jossa laitteen ja seinän väliin jää vähintään 10 cm (4 tuumaa) tilaa.

• Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista ongelmista, jotka aiheutuvat sellaisen seinätelineen käytöstä, joka ei ole mainittujen standardien mukainen.

• Käytä asennusmaan standardien mukaista seinätelinettä.

LCD-näyttö

Etupaneeli

SOURCE/[ ]-painike

Kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä, vaihtaa PC-tilasta videotilaan. Valitse se kuvalähde, johon ulkoinen laite on kytketty. Kuvalähteiden järjestys on seuraava:

Johdanto

[PC] → [HDMI] → [MagicInfo]

Kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä, ottaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.

MENU-painike [MENU]

Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta. Painikkeella voit myös sulkea kuvaruutuvalikon tai palata edelliseen valikkoon.

- VOL +

Siirtyy toimintojen välillä vaakasuunnassa tai muuttaa valitun toiminnon arvoa. Kun OSD ei ole näkyvissä, muuta äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.

SEL

Siirtyy toimintojen välillä pystysuunnassa tai muuttaa valitun toiminnon arvoa.

Virtapainike [ ]

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.

Brightness sensori

Havaitsee automaattisesti käyttöympäristön valoisuuden ja säätää näytön kirkkautta tilanteen mukaan.

Virran ilmaisinvalo

Vilkkuva vihreä valo osoittaa laitteen olevan virransäästötilassa

Huomautus

Katso lisätietoja virransäästötoiminnoista käyttöoppaan kohdasta Virransäästäjä. Voit säästää sähköä katkaisemalla LCD-näytön virran, kun näyttöä ei tarvita tai käytetä pitkään aikaan.

Kaukosäätimen vastaanottosensori

Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.

Takapaneeli

Huomautus

Saat tarkempia tietoja kaapelien kytkemisestä Asetukset-kohdan osiosta "Kaapelien liittäminen". LCD-näytön takaosan kokoonpano saattaa vaihdella jonkin verran mallista riippuen.

Johdanto

POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]

Kytkee LCD-näytön päälle/pois päältä.

POWER

Virtajohto kytketään LCD-näyttöön ja pistorasiaan.

RGB IN

Yhdistä tuotteen takana oleva RGB IN -liitäntä tietokoneeseen.

VIDEO OUT

Kytke tuotteen [VIDEO OUT] -portti ja näytön

D-Sub-portti toisiinsa D-Sub-kaapelilla.

HDMI IN

Kytke HDMI-kaapeli LCD-näytön takana olevaan HDMI-liitäntään ja digitaalisen laitteen

HDMI-liitäntään.

AUDIO OUT

Kuulokkeiden / ulkoisen kaiuttimen lähtöliitäntä.

LAN lähiverkkoliitäntä

Yhteensopiva USB-näppäimistön ja -hiiren sekä massamuistilaitteiden kanssa.

Johdanto

AUDIO IN

Kytke tuotteen audiokaapeli tietokoneen takana olevaan audioliittimeen.

RS232C IN

MDC (Multiple Display Control) -ohjelmaportti

Kensington Lock -kiinnike

Kensington-lukko on laite, jolla näyttö lukitaan fyysisesti kiinni julkisilla paikoilla. Lukkolaite on ostettava erikseen. Ulkonäkö ja lukitustapa saattavat olla erilaiset kuin kuvassa valmistajasta riippuen. Katso oikea käyttötapa Kensington-lukon mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Lukkolaite on ostettava erikseen.

Huomautus

Kensington-lukon kiinnikkeen sijaintipaikka saattaa olla erilainen eri malleissa.

Varkauden estävän Kensingtonlukon käyttö

1. Aseta lukituslaite näytössä olevaan

Kensington-kiinnikkeeseen ja käännä se lukitusasentoon .

2. Yhdistä Kensington-lukitusvaijeri.

3. Kiinnitä Kensington-lukko pöytään tai painavaan kiinteään kohteeseen.

Huomautus

Saat lisätietoja kaapelien kytkemisestä kohdasta Kaapelien liittäminen.

Kaukosäädin

Huomautus

Kaukosäätimen toimintaan saattaa vaikuttaa LCD-näytön lähistöllä käytössä oleva televisio tai muu elektroninen laite, jonka käyttämä taajuus voi aiheuttaa kaukosäätimen toiminnassa häiriöitä.

Johdanto

1. POWER

2. OFF

3. Numeropainikkeet

4. DEL nike

5. + VOL -

6. SOURCE

7. D.MENU

8. TOOLS

/ GUIDE-pai-

POWER

OFF

Numeropainikkeet

DEL

+ VOL -

/ GUIDE-painike

SOURCE

D.MENU

TOOLS

Ylös/alas/vasemmalle/oikealle -painikkeet

INFO

VÄRIPAINIKKEET

TTX/MIX

MTS/DUAL

ENTER/PRE-CH

MUTE

CH/P

TV

MENU

RETURN

EXIT

MagicInfo

Kytkee näytön päälle.

Kytkee näytön pois päältä.

Käytetään joko salasanan syöttämiseen kuvaruutuvalikon säätämisen aikana tai MagicInfo-ohjelman käyttämiseen.

"-"-painikkeella voit valita digitaaliset kanavat.

Sähköinen ohjelmaopas (EPG).

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Säätää äänenvoimakkuutta.

Painiketta painamalla voit vaihtaa tulosignaalin SOURCE.

Voit vaihtaa vain sellaisiin kuvalähteisiin, joihin on liitetty jokin ulkoinen laite.

DTV-valikkonäyttö

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Käytä tätä usein käytettyjen toimintojen pikavalintaan.

Johdanto

9. Ylös/alas/vasemmalle/oikealle -painikkeet

10. INFO

11.VÄRIPAINIKKEET

12. TTX/MIX

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Siirtyy toimintojen välillä vaaka- tai pystysuunnassa tai muuttaa valittua asetusta.

Näyttää nykyisen kuvatiedon näytön vasemmassa yläreunassa.

Paina, kun haluat lisätä tai poistaa kanavia tai tallentaa niitä kanavaluettelovalikon suosikkikanavalistaan.

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Televisiokanavat lähettävät kirjallisia tietopalveluja tekstitelevision kautta.

- Teksti-TV:n painikkeet

13. MTS/DUAL

14.

15. MUTE

16. CH/P

17. TV

ENTER/PRE-CH

18. MENU

19. RETURN

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

MTS-

Voit valita MTS-tilan (monikanava-TV-stereo).

FM Stereo

Äänityyppi

Mono

Stereo

SAP

MTS/S_Tila

Mono

Mono ↔ Stereo

Mono ↔ SAP

Oletusasetus

Manuaalinen vaihto

Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ja MONO/NICAM

MONO/NICAM STEREO -tiloja voidaan käyttää lähetystavasta riippuen painamalla kaukosäätimen DUAL-painiketta televisiota katsellessa.

Tällä painikkeella voit palata suoraan edelliseen kanavaan.

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Keskeyttää (mykistää) äänentoiston tilapäisesti. Ääni kuuluu jälleen, jos painat MUTE- tai - VOL + -painiketta mykistystilassa.

Valitsee TV-kanavat TV-tilassa.

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Valitsee televisiotilan suoraan.

* Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.

Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta tai sulkee säätövalikon.

Palaa edelliseen valikkoon.

20. EXIT

21. MagicInfo

Johdanto

Sulkee kuvaruutuvalikon.

MagicInfo -pikakäynnistysnäppäin.

Liitännät

Tietokoneen kytkeminen

Kytke LCD-näytön virtajohto sen takana olevaan virtaliittimeen. Kytke virta päälle LCD-näytön takaosassa sijaitsevasta virtakytkimestä.

Kytke D-sub-kaapeli LCD-näytön takana olevaan 15-nastaiseen RGB-liittimeen ja tietokoneen 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

Kytke LCD-näytön audiokaapeli tietokoneen takana olevaan audioliittimeen.

Huomautuksia

• Kytke virta sekä tietokoneeseen että LCD-näyttöön.

• Ota yhteys paikalliseen SAMSUNG Electronics -huoltoliikkeeseen, jos haluat ostaa lisävarusteita.

Kytkeminen muihin laitteisiin

Huomautus

Voit kytkeä LCD-näyttöön sellaisia AV-lähtöliitännällä varustettuja laitteita kuten DVD-laitteet, videonauhurit, videokamerat ja tietokone. Katso lisätietoa AV-lähtöliitännällä varustettujen laitteiden kytkemisestä kohdasta LCD-näytön säätäminen.

HDMI-kaapelin kytkeminen

Liitännät

Huomautuksia

• Kytke ulkoiset syöttölaitteet, esimerkiksi Blu-Ray- tai DVD-soitin, LCD-näytön HDMI INliittimeen HDMI-kaapelilla.

• Et voi kytkeä tietokonetta HDMI-liitäntään.

DVI-HDMI-kaapelin kytkeminen

Huomautuksia

• Yhdistä digitaalisen toistolaitteen DVI-lähtöliitäntä LCD-näytön HDMI -liittimeen DVI-

HDMI-kaapelilla.

• Kytke RCA-stereokaapelin (tietokoneelle) punainen ja valkoinen liitin digitaalilaitteen samanvärisiin äänilähtöliittimiin. Kytke kaapelin miniliitin LCD-näytön AUDIO IN-liittimeen.

Kytkeminen toiseen näyttöön

Kytke D-Sub-kaapeli tuotteen [VIDEO OUT]-portin ja toisen näytön D-Sub-portin välille.

Liitännät

Huomautus

• Käytä [VIDEO OUT] -porttia, jos haluat siirtää näytön kuvan toiseen näyttölaitteeseen.

(esimerkiksi esityksiä varten)

Kytkeminen äänentoistolaitteistoon

Huomautus

• Kytke äänikaapelit äänentoistolaitteiston AUX L, R -liittimien ja LCD-näytön [AUDIO OUT]

-liittimien välille.

LAN-kaapelin kytkeminen

Liitännät

Huomautus

Kytke LAN-kaapeli.

USB-laitteen kytkeminen

Voit liittää näyttöön USB-laitteita, esimerkiksi hiiren tai näppäimistön.

Ohjelmiston käyttö

Näytönohjain

Huomautus

Kun käyttöjärjestelmä pyytää asentamaan näytönohjainohjelmiston, aseta näytön mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Ohjaimen asennus vaihtelee hieman käyttöjärjestelmästä riippuen. Noudata tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaisia ohjeita.

Jos olet kadottanut CD-levyn, voit ladata näytön ohjaimen valitsemalla Tuki >

Lataukset osoitteessa http://www.samsung.com/ ja noudattamalla sivustolla annettavia ohjeita. Kun olet ladannut tiedoston, kaksoisnapsauta sitä ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Automaattinen näytön ohjaimen asentaminen - kaikki Windows-käyttöjärjestelmät

1. Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Napsauta "Windows".

3. Valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.

4. Jos käytössä on Windows XP tai Windows 2000 ja näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Jatka asentamista" -painiketta. Valitse seuraavassa ikkunassa "OK"-painike.

Ohjelmiston käyttö

Huomautus

Tämä näyttö on Microsoftin hyväksymä, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Jos näet edellä esitetyn ikkunan, käytössäsi saattaa olla vanha asennuslevy. Hanki sertifioitu ohjain näyttösi lataussivulta.

Pääset lataussivulle menemällä osoitteeseen http://www.samsung.com/, valitsemalla

Tuki ja sen jälkeen Lataukset.

Ohjaimen manuaalinen asentaminen

Microsoft

®

Windows Vista™ -käyttöjärjestelmä

1. Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Valitse Käynnistä > "Ohjauspaneeli". Kaksoisnapsauta tämän jälkeen "Appearance and Personalization" (Ulkoasu ja Mukauttaminen).

3. Napsauta "Personalization" (Mukauttaminen) ja "Display Settings" (Näytön asetukset).

4. Napsauta "Advanced Settings..." (Lisäasetukset).

Ohjelmiston käyttö

5. Napsauta "Properties" (Ominaisuudet) välilehdessä "Monitor" (Näyttö). Näytön määritykset on suoritettu jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei ole käytössä. Näyttöä voidaan käyttää sellaisenaan.

Jos viesti "Windows needs..." (Windows tarvitsee…) näkyy näytöllä, kuten kuvattu alla, napsauta "Continue" (Jatka).

Huomautus

Tämä näyttö on Microsoftin hyväksymä, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Jos näet edellä esitetyn ikkunan, käytössäsi saattaa olla vanha asennuslevy. Hanki sertifioitu ohjain näyttösi lataussivulta.

Pääset lataussivulle menemällä osoitteeseen http://www.samsung.com/, valitsemalla

Tuki ja sen jälkeen Lataukset.

6. Napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) välilehdessä "Driver" (Ohjain).

7. Valitse "Selaa ohjainohjelmaa tietokoneelta" -valintaruutu ja valitse "Valitse tietokoneen laiteohjainten luettelosta".

Ohjelmiston käyttö

8. Valitse "Levy" ja valitse CD- tai DVD-asema (esimerkiksi, D:\), jossa ohjaimen asennustiedosto sijaitsee, ja valitse sen jälkeen "OK".

9. Valitse näytöllä olevasta näyttöjen luettelosta malli, joka vastaa näyttöäsi ja napsauta

"Next" (Seuraava).

10. Napsauta "Close" (Sulje) → "Close" (Sulje)→ "OK" → "OK" seuraavilla ruuduilla, jotka näkyvät järjestyksessä.

Ohjelmiston käyttö

Microsoft

®

Windows

®

XP -käyttöjärjestelmä

1. Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli ja valitse sitten Ulkoasu ja mukauttaminen.

3. Napsauta "Näyttö"-kuvaketta ja valitse "Asetukset"-välilehti ja valitse sitten "Lisäasetukset".

4. Napsauta "Ominaisuudet"-painiketta "Näyttö"-välilehdessä ja valitse sitten "Ohjain"-välilehti.

Ohjelmiston käyttö

5. Valitse "Päivitä ohjain" ja valitse "Asenna luettelosta tai..." ja valitse sitten "Seuraava".

6. Valitse "Ei hakua", valitse "Seuraava" ja valitse "Levy".

7. Napsauta "Selaa"-painiketta ja valitse sitten ohjaimen sijaintiasema (esimerkiksi D:\).

Valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten "Seuraava"-painiketta.

8. Jos näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Jatka asentamista" -painiketta. Napsauta sitten "OK"-painiketta.

Ohjelmiston käyttö

Huomautus

Tämä näyttö on Microsoftin hyväksymä, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.

Jos näet edellä esitetyn ikkunan, käytössäsi saattaa olla vanha asennuslevy. Hanki sertifioitu ohjain näyttösi lataussivulta.

Pääset lataussivulle menemällä osoitteeseen http://www.samsung.com/, valitsemalla

Tuki ja sen jälkeen Lataukset.

9. Napsauta "Close" (Sulje)-painiketta ja paina sen jälkeen "OK"-painiketta yhtäjaksoisesti.

10. Näytönohjaimen asennus on valmis.

Microsoft

®

Windows

®

2000 -käyttöjärjestelmä

Noudata seuraavia ohjeita, jos näytöllä näkyy viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt".

1. Napsauta "OK"-painiketta "Insert disk" (Aseta levy)-ikkunassa.

2. Napsauta "Browse" (Selaa)-painiketta "File Needed" (Haettava tiedosto) -ikkunassa.

3. Valitse A:(D:\Driver), valitse "Avaa"-painike ja valitse "OK".

Asennus

1. Napsauta "Start" (Käynnistä)>"Setting" (Asetukset)>"Control Panel" (Ohjauspaneeli).

2. Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.

Ohjelmiston käyttö

3. Valitse "Asetukset"-välilehti ja napsauta sen jälkeen "Lisäominaisuudet"-painiketta.

4. Valitse "Monitor" (Näyttö).

Vaihtoehto 1: Näytön asetukset ovat oikein, jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei toimi. Lopeta asennus.

Vaihtoehto 2: Jos "Ominaisuudet"-painike on käytettävissä, valitse "Ominaisuudet"-painike ja noudata seuraavia ohjeita.

5. Valitse "Ohjain", valitse "Päivitä ohjain" ja valitse sitten "Seuraava"-painike.

6. Valitse "Näytä laitteen tunnettujen ohjainten luettelo, jotta voin valita ohjaimen", valitse

"Seuraava" ja valitse sitten "Levy".

7. Napsauta "Selaa"-painiketta ja valitse sitten A:(D:\Driver).

8. Napsauta "Avaa"-painiketta ja napsauta sitten "OK"-painiketta.

9. Valitse näytön malli ja napsauta "Seuraava"-painiketta. Napsauta tämän jälkeen "Next

(Seuraava)" -painiketta.

10. Napsauta "Valmis"-painiketta ja napsauta sitten "Sulje"-painiketta.

Jos näytöllä näkyy ikkuna "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löytynyt), napsauta "Yes" (Kyllä) -painiketta. Napsauta "Finish" (Valmis)-painiketta ja sen jälkeen "Close" (Sulje)-painiketta.

Microsoft

®

Windows

®

Millennium -käyttöjärjestelmä

1. Napsauta "Start" (Käynnistä)>"Setting" (Asetukset)>"Control Panel" (Ohjauspaneeli).

2. Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.

3. Valitse "Asetukset"-välilehti ja napsauta sen jälkeen "Lisäominaisuudet"-painiketta.

4. Valitse "Monitor" (Näyttö) -välilehti.

5. Napsauta "Change" (Muuta) -painiketta kohdassa "Monitor Type" (Näytön tyyppi).

6. Valitse "Specify the location of the driver" (Määritä ohjaimen sijainti).

7. Valitse "Näytä tietyssä sijainnissa olevien ohjainten luettelo" ja napsauta "Seuraava"painiketta.

8. Napsauta "Have Disk" (Levy) -painiketta.

9. Määritä A:\(D:\driver) ja napsauta "OK"-painiketta.

10. Valitse "Näytä kaikki laitteet" ja valitse näyttö, joka vastaa tietokoneeseen kytkemääsi näyttöä ja valitse "OK".

11. Jatka valitsemalla "Sulje"-painike ja "OK"-painike kunnes Näytön ominaisuudet -valintaikkuna sulkeutuu.

Microsoft

®

Windows

®

NT -käyttöjärjestelmä

1. Napsauta "Start" (Käynnistä)>"Settings" (Asetukset)>"Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.

2. Napsauta Näytön rekisteröintitiedot -ikkunassa Asetukset-välilehteä ja napsauta sitten

"All Display Modes" (Kaikki näyttötilat).

Ohjelmiston käyttö

3. Valitse käytettävä tila (Resoluutio, Värien määrä ja Pystysuora taajuus) ja napsauta sitten "OK".

4. Valitse "Testaus". Jos näyttö toimii normaalisti, napsauta "Käytä"-painiketta. Jos näyttö ei vaikuta normaalilta, vaihda tilaa (pienempi tarkkuus, vähemmän värejä tai pienempi taajuus).

Huomautus

Jos kohdassa Kaikki näyttötilat ei ole valittu mitään tilaa, valitse erottelutarkkuus ja pystysuora taajuus noudattaen käyttöoppaan kohdassa Esiasetetut ajastustilat annettuja ohjeita.

Linux Käyttöjärjestelmä

X-Window -toiminnon suorittamiseksi on luotava X86Config-tiedosto, joka on järjestelmäasetustiedosto.

1. Paina "Enter" ensimmäisessä ja toisessa ikkunassa X86Config-tiedoston suorittamisen jälkeen.

2. Kolmas ikkuna on hiiren asetusten suorittamista varten.

3. Määritä tietokoneelle hiiri.

4. Seuraava ikkuna on näppäimistön valintaa varten.

5. Määritä tietokoneelle näppäimistö.

6. Seuraava ikkuna on näytön asetusten suorittamista varten.

7. Aseta näytön vaakasuora taajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)

8. Aseta näytön pystysuora taajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)

9. Kirjoita näytön mallinimi. Tämä tieto ei vaikuta X-Window -sovelluksen suorittamiseen.

10. Näytön asetukset ovat valmiit. Suorita X-Window muiden laitteistoasetusten suorittamisen jälkeen.

MDC (Multiple Display Control)

Asennus

1. Aseta Asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Napsauta MDC-asennustiedostoa.

Ohjelmiston käyttö

Huomautus

Jos asennusikkuna ei avaudu, avaa CD-levy Windowsin resurssienhallinnassa ja suorita asennus kaksoisnapsauttamalla CD-levyllä olevaa MDC-tiedostoa.

3. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next" (Seuraava).

4. Valitse "I agree to the terms of the license agreement" (Hyväksyn sopimuksen ehdot) ja hyväksy käyttöehdot.

5. Napsauta "Install" (Asenna).

6. Näyttöön ilmestyy "Installation Status" (Asennuksen tila) -ikkuna.

7. Napsauta "Finish" (Valmis).

8. Kun asennus on päättynyt, MDC-käynnistyskuvake ilmestyy työpöydälle. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

MDC-käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty tietokonejärjestelmästä tai näytöstä riippuen. Jos tämä tapahtuu, paina F5-näppäintä.

Asennuksessa ilmeneviä ongelmia

MDC-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten videokortti, emolevy ja verkkoympäristö.

Ohjelman poistaminen

Jos haluat poistaa MDC-ohjelman asennuksen, käytä Windowsin

® poista sovellus" -vaihtoehtoa.

ohjauspaneelin "Lisää tai

Poista MDC:n asennus seuraavasti:

1. Valitse "Start" (Käynnistä)-valikosta "Setting/Control Panel" (Asetukset ja Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kuvaketta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus).

2. Valitse ohjelmaluettelosta MDC ja valitse "Lisää/Poista"-painike.

MDC:n käyttö

Johdanto

Multiple Display Control eli MDC on usean näytön hallintasovellus, jolla voit hallita useita näyttöjä helposti ja samanaikaisesti tietokoneen avulla. Tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa käytetään RS-232Csarjaliitäntää. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia.

Main Screen

Voit käynnistää ohjelman valitsemalla Start > Program > Samsung > MDC System.

Näet valitun näytön äänenvoimakkuuden liukusäätimessä valitsemalla näytön.

Pääkuvakkeet

Remocon

Safety Lock

Port Selection

Valintapainike

Tietoruudukko

Näytön valinta

Ohjaustyökalut

1. Voit siirtyä eri ikkunoihin pääkuvakkeiden avulla.

2. Voit ottaa käyttöön valitun näytön kauko- ohjaussignaalin vastaanottamisen tai poistaa sen käytöstä näiden painikkeiden avulla.

3. Aseta Safety Lock (Varmuuslukko) -toiminto.

Kun otat käyttöön Safety Lock (Turvalukko) -toiminnon, voit käyttää kaukosäätimen ja laitteen virta- ja lukituspainikkeita.

4. Asettaa lukitustoiminnon. Tietokoneen sarjaporttiasetus voi muuttua. Alkuperäinen arvo on COM1.

5. Voit valita kaikki näytöt tai poistaa kaikki valinnat napsauttamalla Select All (Poistakaikki)- tai Clear (Tyhjennä) painikkeita.

6. Näet ruudukosta valitun näytön tietojen tiivistelmän. Valitse näyttö.

7. Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.

8. Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko virta kytketty vai ei.

<Huomautus>

Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko virta kytketty vai ei. Tämä koskee kaikkia MDC:hen yhdistettyjä näyttöjä. Kaikkien näyttöjen kauko-ohjaussignaalin vastaanottaminen tulee kuitenkin käyttöön suljettaessa MDC riippumatta tilasta, joka oli valittuna suljettaessa MDC.

Port Selection

1. Multiple Display Control -arvoksi on alun perin määritetty COM1.

2. Jos käytössä on muu portti kuin COM1, portit COM1–COM4 voidaan valita Port Selection (Portinvalinta) -valikossa.

3. Jos näyttöön sarjakaapelin avulla yhdistetyn portin tarkkaa nimeä ei ole valittu, tietoliikenne ei ole käytössä.

4. Valittu portti tallennetaan, ja sitä käytetään myös seuraavaan ohjelmaan.

Power Control

1. Napsauta Power Control -pääkuvaketta (Virranhallinta).

Näyttöön tulee Power Control -ikkuna (Virranhallinta). Virranhallinnan perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) (Power Status) (Virtatila)

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Voit valita ohjattavan näytön Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä valintamerkin sen kohdalle.

Voit ohjata valitun näytön joitakin toimintoja Power Control -toiminnon (Virranhallinta) avulla.

1) Power On/Off (Virta kytkettynä/pois)

- Käynnistää tai sammuttaa valitun näytön.

2) Volume

- Säätää valitun näytön äänenvoimakkuutta.

Ohjelma vastaanottaa tiedon valitun näytön äänenvoimakkuudesta ja näyttää sen liukusäätimessä.

Jos peruutat valinnan tai valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo 10 palaa käyttöön.

3)

Mute On / Off (Mykistys)

- Mykistää valitun näytön tai poistaa mykistyksen.

Jos valitset yhden näytön kerrallaan ja valittu näyttö on jo mykistetty, voit poistaa mykistyksen napsauttamalla mykistyspainiketta.

Jos peruutat valinnat tai valitset Select All –vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo palaavat käyttöön.

Power Control -asetus (Virranhallinta) vaikuttaa kaikkiin näyttöihin.

Volume-asetuksen (Äänenvoimakkuus) ja mykistystoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta kytkettynä).

Input Source

1. Napsauta Input Source -pääkuvaketta (Syöttölähde). Näyttöön tulee Input Source -ikkuna (Syöttölähde).

Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.

• TV-tila

• PC-tila

Tietoruudukossa näkyvät Input Source -tiedot (Syöttölähde) kertovat syöttölähteestä.

1) PC

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi PC.

2) BNC

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi BNC.

3) DVI

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi DVI.

4) TV

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi TV.

5) DTV

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi DTV.

6) AV

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi AV.

7) S-Video

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi S-Video.

8) Component

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi Component.

9) MagicInfo

- MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

10) HDMI

- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi TV.

11) Channel

- Jos Input Source (Lähde) on TV, näytössä näkyy kanavanuoli.

TV voidaan valita lähteeksi vain laitteissa, joissa näkyy TV, ja kanava voidaan vaihtaa vain silloin, kun lähteeksi on valittu TV.

Syöttölähteen hallinta vaikuttaa vain näyttöihin, joiden virtatila on ON (Virta päällä).

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).

1)

Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

(Power Status) (Virtatila)

- Näyttää näytön virtatilan.

2) Image Size

- Näyttää valitun näytön käytössä olevan kuvakoon.

3) Input

- Tietoruudukko tuo esiin vain näytöt, joiden Input Source (Syöttölähde) -arvoksi on määritetty PC,BNC,DVI .

4) PC Source

- Kun valitset vaihtoehdon Image Size (Kuvakoko), esiin tulevat PC, BNC, DVI -välilehdet.

- PC, BNC, DVI -tilassa käytettävissä olevia kuvakokoja voidaan säätää Image Size Control (Kuvakoon säätäminen) painikkeen avulla.

5) Video Source

- Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse kyseisen lähteen kuvakoko.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta

päällä).

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).

Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse TV-, AV-, S-Video-, HDMI-, DTV- ja komponenttitulon kuvakoko.

Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.

2) Vain ne näytöt näkyvät tietoruudukossa, joiden syöttölähdeasetus on TV, AV, S-VIDEO, Component(Komponentti),

HDMI, DTV.

3) Muuttaa valitun näytön käytössä olevaa kuvakokoa sattumanvaraisesti.

Huomautus: Vaihtoehdot AutoWide (Automaattinen kuvakoko), Zoom1 ja Zoom2 eivät ole valittavissa, jos komponentti- ja DVI (HDCP) -tulon resoluutio on 720p tai 1080i.

4) Näytön tiloja voi säätää ainoastaan silloin, kun TV (vain PAL) on kytkettynä ja Image Size (Kuvan koko) on asetettu tilaan Auto Wide (Automaattinen leveys).

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).

Time

1. Napsauta Time-pääkuvaketta (Aika). Näyttöön tulee Time-ikkuna (Aika-asetukset).

Aika-asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Current Time (Nykyinen aika)

- Voit määrittää valitun näytön nykyisen ajan. (Tietokoneen aika)

- Voit vaihtaa nykyistä aikaa muuttamalla tietokoneen aikaa.

2) On Time Setup (Käynnistysaika-asetus)

-

Valitse valitun näytön On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit) ja

AM/PM (Aamu-/iltapäivä) sekä Status (Tila), Source (Lähde) ja Volume (Äänenvoimakkuus).

3) Off Time Setup (Sammutusaika-asetus)

-

Valitse valitun näytön Off Time Setup (Sammutusajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit),

AM/PM (Aamu-/iltapäivä) ja Status (Tila).

4) Tässä kohdassa näkyvät On Time (Käynnistysaika) -asetukset.

5) Tässä kohdassa näkyvät Off Time (Sammutusaika) -asetukset.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Aika-asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden.virtatila on ON (Virta kytkettynä).

On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Source (Lähde) -asetukseksi voidaan valita TV vain TV-malleilla.

PIP

PIP Size

1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.

Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.

Asetusten perustiedot ovat PIP Size.

1) PIP Size

- Näyttää käytössä olevan PIP-koon.

2) OFF

- Poistaa valitun näytön PIP-toiminnon käytöstä.

3) Large

- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Large.

4) Small

- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Small.

5) Double1

- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 1.

6) Double2

- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 2.

7) Double 3 (Kaksoiskuva 3, kuva kuvalta -tila)

– Ottaa käyttöön valitun näytön PBP- eli kuva kuvalta -tilan ja muuttaa kooksi Double 3 -asetuksen.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

PIP-kokoa voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.

PIP

PIP Source

1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.

Asetusten perustiedot ovat PIP Source.

1) PIP Source

- PIP-lähdettä voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.

2) PC

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi PC.

3) BNC

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi BNC.

4) DVI

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi DVI.

5) AV

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi AV.

6) S-Video

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi S-Video.

7) Component

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi Component.

8) HDMI

- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi HDMI.

Huomautus: Jotkin kuva kuvassa -lähteet eivät ole ehkä valittavissa päänäytön syöttölähdetyypin mukaan.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

Kuva kuvassa -asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON

(Virta päällä) ja joiden kuva kuvassa -toiminto on otettu käyttöön.

Settings

Picture

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

Kun toiminto on valittu, arvo näkyy liukusäätimessä. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM

(Mukautettu).

1) Picture

- Käytettävissä vain TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV ollessa valittuna.

2) Contrast (Kontrasti)

- Voit säätää valitun näytön kontrastia.

3) Brightness (Kirkkaus)

- Voit säätää valitun näytön kirkkautta.

4) Sharpness (Terävyys)

- Voit säätää valitun näytön terävyyttä.

5) Color (Väri)

- Voit säätää valitun näytön värejä.

6) Tint (Värisävy)

- Voit säätää valitun näytön värisävyä.

7) Color Tone (Värisävy)

- Voit säätää valitun näytön värisävyä.

8) Color Temp

- Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.

9) Brightness Sensor

- Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.

10) Dynamic Contrast

- Säätää valitun näytön Dynamic Contrast -säätöä.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.

Settings

Picture PC

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).

1) Picture PC

- Käytettävissä vain PC, BNC, DVI ollessa valittuna.

2) Contrast (Kontrasti)

- Voit säätää valitun näytön kontrastia.

3) Brightness (Kirkkaus)

- Voit säätää valitun näytön kirkkautta.

4) Red

- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.

5) (Red) Green

- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.

6) (Green) Blue

- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.

7) Color Tone

- Säätää valitun näytön Color Tone -säätöä.

8) Color Temp

- Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.

9) Brightness Sensor

- Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.

10) Dynamic Contrast

- Säätää valitun näytön Dynamic Contrast -säätöä.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.

Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.

Settings

Audio

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).

1) Audio (Ääni)

- Voit säätää kaikkien syöttölähteiden ääniasetuksia.

2) Bass (Matalat äänet)

- Voit säätää valitun näytön matalia ääniä.

3) Treble ( Korkeat äänet)

- Voit säätää valitun näytön korkeita ääniä.

4) Balance (Tasapaino)

- Voit säätää valitun näytön oikean ja vasemman äänikanavan tasapainoa.

5) SRS TSXT

- SRS TSXT Sound On/Off.

6) Sound Select

- Kun PIP on käytössä, voit valita vaihtoehdoista Main tai Sub.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.

Settings

Image Lock

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Image Lock

- Käytettävissä vain PC, BNC ollessa valittuna.

2) Coarse

- Voit säätää valitun näytön Coarse.

3) Fine

- Voit säätää valitun näytön Fine.

4) Position (Sijainti)

- Voit säätää kuvan sijaintia valitussa näytössä.

5) Auto Adjustment (Automaattisäätö)

- Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta kytkettynä).

Maintenance

Lamp Control

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

Näkyviin tulee useita perustietokohteita sisältävä tietoruudukko.

1) Huolto

- Voit valita Maintenance (Kunnossapito) -toiminnon kaikille lähteille.

2) Automaattinen lampunohjaus

- Säätää automaattisesti valitun näytön taustavaloa tiettynä aikana.

Manual Lamp Control (Manuaalinen lampun säätö) poistuu automaattisesti käytöstä, jos säädät taustavaloa Auto

Lamp Control (Automaattinen lampun säätö)

-toiminnolla.

3) Manuaalinen lampunohjaus

- Voit säätää valitun näytön taustavaloa koska tahansa.

Automaattinen lampunohjaustoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos käytät säätämisessä manuaalista lampunohjaustoimintoa.

Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON

(Virta päällä).

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Maintenance

Scroll

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

1) Scroll

- Tämä toiminto poistaa jälkikuvat, joita voi syntyä, kun valitulla näytöllä näkyy pitkään pysäytyskuva.

2) Pixel Shift

- Tämän avulla kuvaa voi siirtää tarkasti määrätyllä aikavälillä.

3) Safety Screen

- Safety Screen (Turvaruutu) toiminto estää jälkikuvat, joita voi syntyä, kun näytöllä näkyy pitkään pysäytyskuva.

Interval item (Aikaväli) -kohtaa käytetään asettamaan toistoväli tunneissa ja Time (Aika) -kohtaa käytetään asettamaan se aika, jolloin Safety Screen (Turvaruutu) -toiminto otetaan käyttöön.

Type (Tyyppi) -kohdan asetuksena voi olla Scroll (Vieritys), Pixel (Pikseli), Bar (Palkki), Eraser (Pyyhin), All White

(Kokovalkoinen) tai Pattern (Kuvio).

4) Safety Screen2

- Tätä toimintoa käytetään estämään jälkikuvien muodostuminen. Tämän toiminnon avulla voit valita ja asettaa viisi

(5) eri tyyppiä kohdassa types (tyypit).

Scroll type (Vieritys) -tyypille voit valita aika-asetukseksi kohdassa Time (Aika) jonkin seuraavista: 1, 2,

3, 4 tai 5. Bar (Palkki) ja Eraser types (Pyyhin) -tyypeille voit antaa asetukset 10, 20, 30, 40 tai 50. All

White (Kokovalkoinen) ja Pattern type (Kuvio) -tyypeille asetuksena voi olla 1, 5, 10, 20 tai 30.

MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON

(Virta päällä).

Maintenance

Video Wall

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

1) Video Wall

- Videoseinällä tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.

2) Video Wall (Screen divider)

- Näyttö voidaan jakaa.

Jakoa tehtäessä näytöt voidaan järjestellä eri tavoin. z z

Valitse tila Screen divider (Näytönjakaja) -valikosta.

Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta. z z

Sijainti määritellään painamalla numeropainikkeita valitussa tilassa.

Samsungin toimittama MDC-ohjelma tukee enintään 5x5 LCD-näyttöjä.

3) On / Off

- Kytkee valitun näytön Video Wall (Videoseinä) toiminnon päälle tai pois päältä.

4) Format

- Voit valita kuvaformaatin jaettua näyttöä käytettäessä. z

Full z

Natural

Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfo-ohjelmassa.

TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.

Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON

(Virta päällä).

Troubleshooting

1. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy Power Control -tietoruudukossa (Virranhallinta)

- Tarkista RS232C-liitos. Varmista, että liitin on tiukasti Com1-portissa.

- Tarkista, käyttääkö jokin toinen järjestelmään yhdistetty näyttö samaa tunnusta. Jos useammalla kuin yhdellä näytöllä on sama tunnus, ohjelma ei tunnista niitä oikein tämän ristiriidan vuoksi.

- Tarkista, että näytön tunnus on jokin luku 0 - 25. Voit säätää tunnusta käyttämällä Näyttö-valikkoa.

Huomautus:

Näytön tunnuksen on oltava jokin luku 0 - 25.

Jos arvo on jokin muu, MDC-järjestelmä ei voi ohjata näyttöä.

2. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy muissa tietoruudukoissa

- Tarkista, että näyttöön on kytketty virta. Voit tarkistaa tämän Virranhallinta-tietoruudukosta.

- Tarkista, voitko vaihtaa näytön syöttölähteen.

3. Kuvassa näkyvä valintaikkuna tulee toistuvasti näyttöön.

- Tarkista, että se näyttö on valittuna, jonka asetukset haluat määrittää.

4. Käynnistys- ja sammutusajastimet on otettu käyttöön, mutta näkyvissä on eri aika.

- Synkronoi kellot nykyiseen aikaan.

5. Kaukosäädin ei toimi oikein, kun poistat kaukosäädintoiminnon käytöstä, irrotat RS-232C-kaapelin tai lopetat ohjelman käytön muulla kuin valmistajan suosittamalla tavalla. Käynnistä ohjelma uudelleen ja ota kaukosäädintoiminto takaisin käyttöön.

<Huomautus> Tiedonsiirtopiireissä esiintyvät ongelmat tai lähellä olevien sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat haitata tämän ohjelman toimintaa.

Asetusten arvojen näkyminen käytettäessä useita näyttöjä

Jos järjestelmään on yhdistetty useampia kuin yksi näyttö, niiden arvot näkyvät seuraavasti:

1. Ei valintaa: Tehdasasetukset tulevat näyttöön.

2. Yksi näyttö valittuna: Näyttöön tulee valitun näytön asetusten arvo.

3. Yksi näyttö on valittuna (tunnus 1) ja toinen näyttö lisätään (tunnus 3): Ohjelma, joka näytti tunnuksella 1 varustetun näytön asetusten arvot, noutaa ja tuo näyttöön tunnuksella 3 varustetun näytön arvot.

4. Kaikkien näyttöjen valitseminen käyttämällä Select All -toimintoa (Valitse kaikki): Tehdasasetukset palautetaan käyttöön.

Ohjelmiston käyttö

Ohjelmiston Control Panel (230TSN)

Main-välilehti

Tämä välilehti sisältää kosketuksentunnistimen kalibrointitoiminnon sekä tukeen liittyvää perustietoa.

31

Ohjelmiston käyttö

Calibration

Kalibrointiprosessi kohdistaa kosketuksentunnistimen esitettävään videoon. Kalibrointi määrittää erityisesti tunnistimen aktiivisen alueen mitat ja paikallistaa tunnistimen keskikohdan.

Jos tunnistinta ei kalibroida, tunnistimen aktiivinen alue voi olla väärin kohdistettu tai tarpeettoman pieni.

Kosketuksentunnistin kannattaa kalibroida seuraavissa tapauksissa:

• Aina kun muutat videokuvan kokoa ja sijaintia näytön vaaka- ja pystysäätimillä.

• Aina, jos kohdistin ei seuraa sormen liikettä tai ei siirry kosketuksentunnistimen reunoihin asti. Jos tarvitset reunoilla lisätarkkuutta, käytä Edge Adjustment -välilehteä.

Kosketuksentunnistimen kalibroiminen

1. Valitse Main-välilehti.

2. Napsauta Calibrate-painiketta.

Huomautus

Jos käytät stylus-kynää ja olet Kynä/Sormi-tilassa, avautuvassa valintaikkunassa pyydetään vahvistamaan, käytätkö kynää vai sormea. Kalibroi kumpikin vaihtoehto erikseen. Kun olet valmis, MT 7 palauttaa Kynä/Sormi-kosketustilan.

3. Kalibrointikohde näkyy kosketuksentunnistimen vasemmassa alakulmassa.

Huomautus

Jos painat Escape-painiketta tai et koske kosketuksentunnistimeen kahdenkymmenen sekunnin kuluessa, järjestelmä keskeyttää kalibrointiprosessin automaattisesti eikä muuta nykyisiä asetuksia.

4. Kosketa tunnistinta niin, että sormenpääsi kattaa koko vihreän kohteen. Sijainti lasketaan sormen nostokohdasta. Kun sormi nostetaan pois, kohteen tulisi muuttua punaiseksi.

Kun kosketat kalibrointikohdetta, ota huomioon seuraavat asiat:

• Suorita kalibrointi sellaisessa paikassa (istuen tai seisten), jossa yleensä käytät kosketuksentunnistinta.

• Kosketa kalibrointikohdetta sormenpäälläsi selvästi ja tarkasti. Kun Calibration-prosessi on käynnissä, varo koskettamasta kynsilläsi tai muilla sormillasi kosketuksentunnistinta kun kosketat kohdetta.

5. Toimi näiden ohjeiden mukaan myös muiden kalibrointikohteiden kohdalla.

6. Kun olet kalibroinut kosketuksentunnistimen, avautuu valintaikkuna, jossa pyydetään testaamaan ja hyväksymään tai hylkäämään tämä kalibrointi.

• Jos hyväksyt kalibroinnin valitsemalla Accept, uudet kalibrointiasetukset hyväksytään automaattisesti.

• Jos valitset Test, näyttöön avautuu piirustusikkuna (katso lisätietoja työkaluvälilehdestä). Kun poistut piirustustilasta, valintaikkunassa kysytään: "Are you satisfied with the results?"

Ohjelmiston käyttö

• Jos valitset Yes, uudet kalibrointiasetukset säilytetään.

• Jos valitset No, alkuperäiset asetukset ennen kalibrointia palautetaan.

• Jos valitset Cancel, alkuperäiset asetukset palautetaan eikä muutoksia tehdä.

Kalibroinnin testaaminen

Jos kosketus tunnistimesta irrotetaan kalibroinnin aikana väärässä kohdassa, kosketuksentunnistimen kalibrointi vääristyy. Testaa kalibroinnin tulokset koskettamalla useita tunnistinpisteitä, jotta varmistut kalibroinnin onnistumisesta. Kohdistimen pitäisi sijaita sormen tai kynän alla, kun kosketat tunnistinta. Toista kalibrointiprosessi, kunnes olet tyytyväinen. Suorita kalibrointiprosessi uudelleen, jos joku seuraavista testeistä epäonnistuu.

• Kosketa tunnistinta satunnaisista pisteistä. Kohdistimen pitäisi sijaita sormen tai kynän alla, kun kosketat tunnistinta.

• Vedä sormella tunnistimen yli ja tarkista, että kohdistin seuraa liikkeitäsi.

• Kosketa tunnistimen jokaista kulmaa ja pitkin reunoja. Varmista, että kohdistin saavuttaa tunnistimen koko kuva-alueen. Varmista, että voit koskettaa ja aktivoida kaikki kuvakkeet ja valikot tunnistimen alueelta.

• Jos käytätä stylus-kynää, varmista, että suoritat kalibroinnin kynää käyttäen.

• Jos tunnistin pitää kalibroida uudelleen, varmista, että kosketat kohteita huolellisesti. On mahdollista, että joku kosketuksista ei ole rekisteröitynyt oikein tai olet koskettanut tunnistinta väärästä kohdasta kalibroinnin aikana. Jos esimerkiksi kosketat kohteiden ulkopuolelle tai kuva-alueen ulkopuolelle, tunnistimen kalibrointi vääristyy.

Support Information

Tämä tieto auttaa sinua tunnistamaan järjestelmän asetukset vianmääritystilanteissa. Jos joudut ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen, tästä tiedosta on hyötyä.

Controller ID

Main-välilehdessä tämä yhden ohjaimen tilanteessa näytettävä tietokenttä - jos käytössä on useampi kuin yksi ohjain, voit valita säädettävän ohjaimen.

Controller Type

Kenttä näyttää järjestelmään parhaillaan liitettynä olevan ohjaimen tyypin. Tiedosta saattaa olla hyötyä teknistä tukea vaativissa tilanteissa.

Firmware Version

Nämä numerot esittävät kosketuksenohjaimen laiteohjelmiston versionumeron ja revisiotason.

Touch Screen Status

Touch Screen Status näyttää, onko tunnistinta löytynyt ja onko se toiminnassa.

Touch Settings -välilehti

Ohjelmiston käyttö

Touch Settings -välilehteä voi käyttää mukautettaessa kosketuksentunnistimen vastetta. Voit muuttaa järjestelmän vastetapaa kosketukseen, lisätä työpöydälle kakkospainikkeen napsautustyökalun, ottaa käyttöön kosketuksen ilmaisevan äänimerkin sekä määrittää kaksoisnapsautuksen nopeuden ja kosketusalueen.

Touch Modes

Touch Modes -vaihtoehdot ovat Drawing, Touchdown ja Liftoff.

Drawing-tila (oletus)

Drawing-tila on käyttökelpoisin viiva-, piirustus-, kuvitus- ja grafiikkasovelluksissa. Drawing-tilassa kosketus vastaa hiiren painikkeen painamista ja alhaalla pitämistä. Tämä on helpoin käyttötila. Siinä reagointi kosketukseen tapahtuu välittömästi. Kosketuksen irrottaminen vastaa hiiren painikkeen vapauttamista.

• Napsautus tapahtuu kohdetta koskettamalla. Irrota kosketus tunnistimesta.

• Kaksoisnapsautus tapahtuu koskettamalla kohdetta nopeasti kahdesti samaan kohtaan.

• Veto tapahtuu kohdetta koskettamalla. Liu'uta sormi uuteen kohtaan. Irrota kosketus tunnistimesta.

Touchdown-tila

Touchdown-tila mahdollistaa painiketapahtuman välittömän luonnin, kun tunnistinta kosketetaan. Touchdown -tilassa voit valita kohteen koskettamalla sitä. Sormi voi jäädä tunnistimelle, mutta vain yksi kosketus rekisteröityy siihen asti, kunnes sormi nostetaan ylös tunnistimelta ja lasketaan alas uudelleen.

Liftoff-tila

Tunnistimen koskettaminen vastaa hiiren painikkeen painamista ja vapauttamista. Tapahtuma syntyy heti, kun kosketat tunnistinta. Tämä tila on paras painikkeisiin perustuvissa sovelluksissa (kuten laskin). Piirtäminen tai vetäminen eivät toimi tässä tilassa.

Liftoff-tila mahdollistaa kohdistimen sijoittamisen haluttuun paikkaan ennen kuin painiketapahtuma syntyy. Liftoff-tilassa kohdistin seuraa sormea ja mahdollistaa tarkan kosketuksen.

Kun haluat valita kohteen, sormen nostaminen synnyttää painike alas -tapahtuman, lyhyen tauon ja sen jälkeen painike ylös -tapahtuman.

Tunnistimen koskettaminen vastaa hiiren liikuttamista. Painike alas/ylös-tapahtuma syntyy, kun irrotat sormen tunnistimelta. Tämä tila on käyttökelpoinen suurta tarkkuutta vaativissa

Ohjelmiston käyttö sovelluksissa, koska se mahdollistaa kohdistimen tarkan sijoittamisen ennen toiminnon syntymistä. Piirtäminen tai vetäminen eivät toimi tässä tilassa.

Right-Click Tool (ei käytettävissä Linuxissa)

Tämä vaihtoehto asettaa työpöydälle kuvakkeen (aina sovelluksen päällä), jolla voit valita, mikä hiiren painike aktivoituu kosketuksesta. Huomaa, että tämä toimii vain seuraavaan napsautustapahtumaan asti. Kontrolli palautuu hiiren ykköspainikkeelle heti tämän jälkeen.

Kuvakkeen voi sijoittaa työpöydälle haluttuun kohtaan valitsemalla kuvake, odottamalla nelipäisen nuolen ilmestymisen ja vetämällä sitten kuvake haluttuun paikkaan.

Ykköspainiketta käytetään yleensä tavalliseen valintaan ja vetoon. Kakkospainiketta käytetään tavallisesti applettien ominaisuuksiin kuten sisältövalikkoon ja erikoisvetoon.

Double-Click Speed (ei käytettävissä Windows® CE:ssä tai Linuxissa®)

Kaksoisnapsautuksen nopeus määrittää, kuinka nopeasti tunnistimeen pitää koskea, jotta järjestelmä tulkitsee toimenpiteen kaksoisnapsautukseksi. Aseta kaksoisnapsautuksen nopeus hitaan ja keskinopean välille, jolloin kosketuksentunnistin toimii parhaiten.

Testaa kaksoisnapsautuksen nopeutta ja alueasetusta koskettamalla maapalloa kahdesti.

Jos maapallo alkaa pyörimään, tunnistin tunnisti kosketuksen kaksoisnapsautukseksi.

Huomautus

Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa hiiren kaksoisnapsautusasetukseen.

Double-Click Area (ei käytettävissä Windows® CE:ssä tai Linuxissa®)

Kaksoisnapsautuksen alue määrittää alueen, jolla tunnistimeen pitää koskea, jotta järjestelmä tulkitsee toimenpiteen kaksoisnapsautukseksi. Aseta kaksoisnapsautuksen alue keskisuuren ja suuren välille, jolloin kosketuksentunnistin toimii parhaiten.

Testaa kaksoisnapsautuksen nopeutta ja alueasetusta koskettamalla maapalloa kahdesti.

Jos maapallo alkaa pyörimään, tunnistin tunnisti kosketuksen kaksoisnapsautukseksi.

Huomautus

Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa hiiren kaksoisnapsautusasetukseen.

Edge Adjustment -välilehti

Kun kalibroit kosketuksentunnistinta, kohdistimen tulee sijaita suoraan sormen alla, kun kosketat tunnistinta. Tämä saattaa vaikeuttaa sellaisten kohteiden koskettamista, jotka sijaitsevat aivan tunnistimen reunoilla. Edge Adjustment -välilehti mahdollistaa siirtymäalueen määrittämisen. Tällä alueella kohdistin siirtyy lähemmäksi tunnistimen reunoja, jolloin pienten kohteiden valitseminen on helpompaa ja tarkempaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi yksittäiset sanat, Windowsin™ Käynnistä-painike, valintaruudut tai valintanapit.

Jos esimerkiksi kosketuksentunnistimen vasemmassa reunassa on painikerivi, reunakorjaus helpottaa näiden painikkeiden aktivointia. Koska jokainen reuna toimii itsenäisesti, vain vasen reuna tarvitsee korjausta painikerivin sovittamiseksi.

Ohjelmiston käyttö

Edge Adjustment Setting

Jos haluat määrittää Edge Adjustment -asetuksen, siirrä liukusäätimiä niin, että ne määrittävät siirtymäalueen. Muutokset tulevat voimaan välittömästi. Kokeile valintoja napsauttamalla

Test-painiketta. Määritetty alue näkyy värillisenä kuten kuva alla osoittaa. Tämän värillisen alueen sisällä kohdistin siirtyy automaattisesti sormen edellä helpottaen reunojen lähellä olevien kohteiden koskettamista.

Päätä, onko määritetty alue sopiva tarpeisiisi. Pääsetkö koskettamaan kulmia ja liikkumaan anturin reunoilla? Valitse Escape, End Test tai Return, kun haluat palata Edge Adjustment välilehdelle. Jos tehty valinta vaikuttaa hyvältä, asetus on tehty. Jos ei, säädä liukusäätimiä niin, että saat alueen vastaamaan tarpeitasi.

Tools-välilehti

Tools-välilehdessä voit suorittaa erilaisia diagnooseja, joilla parannat kosketuksentunnistimen toimintaa. Tästä välilehdestä pääset myös kosketuksen lisäominaisuuksien määritykseen.

Component Versions

Tämä on informaationäyttö diagnosointikäyttöön. Se näyttää yksityiskohtaisia tietoja MT 7:n komponenteista sekä sen versionumerot.

Ohjelmiston käyttö

Draw Test

Huomautus

Tämän käyttämiseksi tulee olla Draw-tilassa.

Piirto-ohjelmalla voit testata kosketuksentunnistimen ja kynän toimintaa tarkistamalla tarkkuuden ja nopeuden, joilla järjestelmä vastaa kosketukseen. Kun haluat piirtää, kosketa tunnistinta ja vedä sormeasi tai kynää.

Seuraavat vaihtoehdot auttavat piirto-ohjelman tehokkaassa käytössä.

• Paina B-näppäintä (blank), jos haluat tyhjentää näytön ja näyttää tyhjän piirtoalustan.

• Paina G-näppäintä (grid), jos haluat tyhjentää näytön ja näyttää ruudukon, jota voit käyttää piirto-ohjaimena (oletusasetus).

• Paina L-näppäintä (line), jos haluat piirtää näytölle yhtenäisiä viivoja (oletusasetus).

• Paina D-näppäintä (dots), jos haluat piirtää näytölle pisteviivoja, joissa jokainen piste kuvaa yhtä kosketuksentunnistimen raportoimaa pistettä.

• Paina Space Bar -näppäintä, jos haluat tyhjentää näytön.

Ohjelmiston käyttö

Restore Factory Settings

Software

Palauta ohjelmisto -vaihtoehto on hyödyllinen, jos olet tehnyt muutoksia MT 7 -ohjelmistoon ja haluat palata toimivaan tilaan. Tämä toiminto palauttaa laitteen toimittajan asettamiin tehdasasetuksiin. Jos sellaista ei ole, se palauttaa 3M Touch System -oletukset.

Controller

Palauta ohjain -vaihtoehto on hyödyllinen, jos olet tehnyt muutoksia ohjaimeen ja haluat palata toimivaan tilaan. Tätä painiketta painamalla palautat ohjaimen 3M Touch System tehdasasetukset.

Jos kosketusominaisuus katoaa ohjaimen tehdasasetusten palautuksen jälkeen, järjestelmä pitää käynnistää uudelleen.

Huomautus

Kalibrointi tulee suorittaa ohjaimen oletusasetusten palautuksen jälkeen.

Reset Controller

Käytä tätä ainoastaan teknisen tuen ohjeiden mukaisesti. Tämä komento alustaa laitteiston ja laiteohjelmiston. Sen seurauksena ohjain lopettaa tietojen lähettämisen ja laskee uudelleen ympäristötekijät (esimerkiksi haja- ja siirtymäarvot). Lisäksi palautuskomento peruuttaa olemassa olevat komennot ja palauttaa ohjaimen normaaliin toimintaan.

Kosketuksen lisäominaisuudet

Huomautus

Tärkeä huomautus: Advanced Options -toiminnon suorittaminen saattaa muuttaa kosketuksentunnistimen toimintaa tai tehdä sen toimimattomaksi. Sinun tulee tuntea odotettavat tulokset ennen minkään vaihtoehdon suorittamista. Jos et tunne näiden asetusten vaikutuksia, niitä ei tulisi käyttää.

Tämä toiminto valvoo ohjaimen kehittyneitä toimintoja. Valittujen toimintojen ja toiminnon kyseisessä ohjaimessa toimivuuden perusteella voit valita tiettyjä Advanced Options -vaihtoehtoja tästä näytöstä.

• Salli manuaalinen linearisointi

• Salli taajuuden valinta

Katso Controller-välilehdestä lisätietoja näihin Advanced Options -asetuksiin liittyvistä vaihtoehdoista.

Controller-välilehti

Ohjelmiston käyttö

Controller-välilehti sisältää erilaisia vaihtoehtoja riippuen järjestelmään liitetyn kosketuksenohjaimen tyypistä sekä Tools-välilehden Advanced Options -asetuksissa valituista vaihtoehdoista.

Controller Type

Jos järjestelmään on liitetty useampi kuin yksi ohjain, tämä kenttä näyttää parhaillaan Mainvälilehdessä valitun ohjaimen. Tiedosta saattaa olla hyötyä teknistä tukea vaativissa tilanteissa.

Linearization

Tiettyjen ohjainten kohdalla voit suorittaa linearisoinnin, joka hienosäätää kosketuksentunnistinta. Tämä toiminto on tarkoitettu vain 3M Touch Systems, Inc.:n teknisen tuen käyttöön.

Linearisointi sisältää 25 kohteen koskettamisen näytöllä ja sen jälkeen 16 lisäpisteen koskettamisen, joilla määritetään tietty pistetarkkuus näytön alueella.

EX- ja CX-sarja ja osa RX-sarjan kosketuksenohjaimista tukee linearisointia:

Kosketuksentunnistimen 25-pisteisen linearisoinnin suorittaminen:

1. Varmista, että videokuva on keskitetty näyttöalueelle käyttäen vaaka- ja pystysäätimiä.

2. Avaa kosketuksenohjauspaneeli ja valitse Controller-välilehti.

3. Valitse Linearize. Tämä tuo näytölle, yksi kerrallaan, 25 linearisointikohdetta.

Huomautus

Jos painat Escape-painiketta tai et koske tunnistimeen 20 sekunnin kuluessa, järjestelmä keskeyttää linearisointiprosessin automaattisesti eikä muuta nykyisiä asetuksia.

4. Kosketa tunnistinta ja aseta sormenpääsi niin, että se koko vihreän kohteen.

Kun kosketat kohdetta, ota huomioon seuraavat asiat:

• Katso näyttöä suoraan edestä.

• Suorita linearisointi sellaisessa paikassa (istuen tai seisten), jossa yleensä käytät kosketuksentunnistinta.

• Kosketa kohdetta sormenpäälläsi selvästi ja tarkasti. Pidä muut sormet pois tunnistimelta, kun kosketat kohdetta. Pidä tasainen kosketus kohteessa kunnes kuulet

äänimerkin tai kohde muuttuu punaiseksi.

Ohjelmiston käyttö

5. Toista näitä ohjeita kunnes kaikki 25 kohdetta on kosketettu.

• Katso näyttöä suoraan edestä.

Valintaikkunassa avautuvat seuraavat vaihtoehdot: "Test, Accept ja Cancel".

• Jos hyväksyt kalibroinnin valitsemalla Accept, uudet kalibrointiasetukset hyväksytään automaattisesti.

• Jos valitset Cancel, alkuperäiset asetukset palautetaan eikä muutoksia tehdä.

• Jos valitset Test, 25 kohdetta korvautuvat 16 kohteella, joilla varmistetaan vaiheissa

1 - 5 suoritettu linearisointi.

Kohteet ovat aloitettaessa keltaiset. Jos kosketat kohteeseen onnistuneesti, se muuttuu vihreäksi. Jos epäonnistut, se muuttuu punaiseksi ja palauttaa virheprosentin. Jos linearisointi ei onnistu hyväksyttävän toleranssin puitteissa, linearisointiprosessi pitää suorittaa uudelleen.

Toista edellinen prosessi jokaisen kohteen osalta. Tämä prosessi palautuu lopussa automaattisesti ohjauspaneeliin. Jos käytät stylus-kynää, toista linearisointiprosessi kynää käyttäen.

Voit testata linearisointiprosessin tarkkuuden Draw Test -ohjelmalla (löytyy Tools-välilehdestä) piirtämällä näytölle muutaman viivan. Tarkista, että viivat ovat tasaiset, suorat ja ohuet. Viivojen ei tulisi näyttää vääristyneiltä tai kaarevilta.

Ohjelmasta voi poistua milloin tahansa prosessin aikana painamalla Escape-painiketta.

Touch Screen Frequency

Huomautus

Tämä toiminto koskee kapasitiivisia EX- ja CX-sarjan ohjaimia.

Voit valita Tools-välilehdessä Advanced Options -painikkeen. Valitse Advanced Options valintaikkunassa Enable Frequency Selection, jos haluat aktivoida tämän toiminnon Controller-välilehdessä. Käytössä pitää tällöin olla kapasitiivinen EX-pohjainen ohjain.

Tämä toiminto säätää kosketuksenohjaimen toimintataajuutta. Yleensä Touch Screen Frequency -asetusta ei tarvitse muuttaa. Jos kuitenkin havaitset kohdistinongelmia, rikkonaisia viivoja tai satunnaisia kosketuspisteitä, Enable Frequency Selection -asetuksen säätäminen saattaa auttaa tilanteeseen.

Käytä Enable Frequency Selection -asetusta testataksesi käytettävissä olevia taajuusasetuksia ja määrittääksesi parhaan taajuuden. Taajuusasetusten väli ja oletusasetus vaihtelevat kosketuksenohjaimen mukaan. Voit asettaa uuden toimintataajuuden ja sen jälkeen kokeilla kosketuksentunnistimen toimintaa asetetulla taajuudella.

Huomaa: Jos valitset Tools-välilehdessä Restore Factory Settings → Controller, palautat

Touch Screen Frequency -asetuksen tehdasasetukseksi. Tällöin Touch Screen Frequency asetus on tehtävä uudelleen

Touch Screen Frequency Procedure

Voit valita Tools-välilehdessä Advanced Options -painikkeen. Valitse Advanced Options valintaikkunassa Enable Frequency Selection, jos haluat aktivoida tämän toiminnon ohjainvälilehdessä. Käytössä pitää tällöin olla kapasitiivinen EX-pohjainen ohjain.

Touch Screen Frequency -laatikossa on alasvetoluettelo käytettävistä taajuusasetuksista.

Yleensä korkein mahdollinen taajuus antaa parhaan tuloksen. Kun muutat taajuutta, älä

Ohjelmiston käyttö koske tunnistimeen noin 30 sekuntiin. Kosketus palaa, kun taajuus on asetettu. Kokeile, oletko tyytyväinen muutokseen.

Kynäohjatussa järjestelmässä voit vaihtaa taajuuden sekä sormelle että kynälle, jos käytössä on Kynä/Sormi-tila.

Valitun taajuuden testaaminen

Kosketuksentunnistimen toiminta pitää testata aina, kun muutat Touch Screen Frequency asetusta. Näin varmistat, että kosketuksentunnistin toimii odotetulla tavalla.

Testaa tunnistin koskettamalla useita paikkoja ja liu'uttamalla sormea tunnistimen yli. Kohdistimen tulee liikkua tasaisesti ja pehmeästi. Jos kohdistimen liike ei ole tasainen, säädä

Touch Screen Frequency -asetusta uudelleen.

Säädä taajuutta, kunnes kosketustesti tuottaa hyväksyttävät tulokset. Hyvä testi on mennä piirto-ohjelmaan ja pitää sormea tasaisesti tunnistimella. Jos tuloskuviona on terävä ja puhdas yksittäinen ympyrä, taajuus on hyvä.

On suositeltavaa kalibroida kosketuksentunnistin uudelleen sen jälkeen, kun Touch Screen

Frequency -toiminto on suoritettu.

LCD-näytön säätäminen

Input

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Source List

MENU → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Valitse PC, DVI tai joku muu LCD-näyttöön kytketty ulkoinen tulolähde. Tällä voit valita haluamasi kuvalähteen.

1. PC

2. HDMI

3. MagicInfo

Huomautus

• Voit valita lähteen myös painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

Edit Name

MENU → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Nimeä tuloliittimiin kytketty laite, jotta tulolähteen valitseminen olisi helpompaa.

LCD-näytön säätäminen

VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR, PC

Picture [PC / MagicInfo tila]

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

MagicBright

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

MagicBright on toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Käytettävissä on neljä eri tilaa: Entertain, Internet, Text ja

Custom. Jokaisen tilan kirkkaus on määritetty valmiiksi.

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

1. Entertain

Suuri kirkkaus

Liikkuvan kuvan kuten DVD- tai VCR-ohjelmien katseluun.

2. Internet

Keskisuuri kirkkaus

Katsottaessa esimerkiksi sekä tekstiä että grafiikkaa sisältäviä kuvia.

3. Text

Normaali kirkkaus

Dokumentteja ja muita paljon tekstiä sisältäviä ohjelmia varten.

4. Custom

Insinöörimme ovat määrittäneet arvot tarkasti; esiasetetut arvot eivät välttämättä kuitenkaan sovi kaikkien silmille ja katselutottumuksiin.

Säädä tällöin kirkkautta ja kontrastia kuvaruutuvalikossa.

LCD-näytön säätäminen

Custom

Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Huomautus

MagicBright siirtyy Custom-tilaan, kun säädät kuvaa käyttämällä Custom-toimintoa.

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

→ , → ENTER

Säätää kontrastia.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Säätelee kirkkautta.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → ENTER →

→ , → ENTER

Säätää terävyysasetusta.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → →ENTER →

→ , → ENTER

Värisävyjä voidaan muuttaa.

LCD-näytön säätäminen

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

1. Pois

2. Cool

3. Normal

4. Warm

5. Custom

Huomautus

Jos Color Tone -tilaksi valitaan Cool, Normal, Warm tai Custom, Color Temp -toiminto estetään.

Jos Color Tone on Off-tilassa, Color Control -toiminto estetään.

Color Control

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen väritasapainon erikseen.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Huomautus

Color Tone siirtyy Custom-tilaan, kun säädät kuvaa käyttämällä Color Control -toimintoa.

Red

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → ENTER →

Green

→ , → ENTER

MENU → → ENTER → → → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Blue

MENU → → ENTER →

→ → → → ENTER →

→ , → ENTER

→ → → ENTER

LCD-näytön säätäminen

Color Temp.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

Image Lock

Image Lock (Kuvan lukitus) -toimintoa käytetään kuvan hienosäätöön. Toiminto poistaa kohinan, joka saa aikaan epävakaan, tärisevän ja epävakaan kuvan. Jos et saa hyviä tuloksia

Fine (Hieno) -asetuksella, käytä Coarse (Karkea) -asetusta ja käytä sitten uudelleen Fine

(Hieno) -asetusta.

(Käytettävissä vain PC-tilassa)

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

Coarse

→ , → ENTER

Color Temp ilmoittaa kuvan värien "lämpötilan".

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Color Tone on Off-tilassa.

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → ENTER →

Fine

→ , → ENTER

Poistaa kohinaa, esim. pystyraidat. Karkeasäätö saattaa muuttaa kuvan sijaintia näytöllä.

Kuva voidaan palauttaa näytön keskelle vaakakuvan säätövalikosta.

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Poistaa kohinaa, esim. vaakaraidat. Jos ääni kuuluu yhä hienosäädön jälkeen, toista hienosäätö taajuuden (kellotaajuus) säädön jälkeen.

H-Position

MENU → → ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → ENTER

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Säätää näytön sijaintia vaakasuunnassa.

V-Position

MENU → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → ENTER → → → → →

→ , → ENTER

Säätää näytön sijaintia pystysuunnassa.

Auto Adjustment

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

Fine-, Coarse- ja Position-arvot säädetään automaattisesti. Jos vaihdat resoluutiota ohjauspaneelista, automaattinen toiminto käynnistyy.

(Käytettävissä vain PC-tilassa)

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Huomautus

Kaukosäätimen suora painike on 'AUTO'.

Signal Balance

Käytetään korvaamaan pitkän signaalikaapelin lähettämää heikkoa RGB-signaalia.

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

(Käytettävissä vain PC-tilassa)

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Signal Balance

MENU → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → → ENTER

→ , → ENTER

Valitsee On tai Off signaaliohjauksen tilaksi.

LCD-näytön säätäminen

Signal Control

MENU → → ENTER →

→ →

1. R-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER

→ ENTER

→ , → ENTER

2. G-Gain

MENU → → ENTER →

→ ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

3. B-Gain

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

4. R-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

5. G-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → ENTER→ → ENTER

→ , → ENTER

6. B-Offset

MENU → → ENTER →

ENTER → →

→ → → → → → → ENTER →

→ → → → → → ENTER → → ENTER

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Size

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Size on vaihdettavissa.

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

1. 16:9

2. 4:3

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

1. Pois

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

LCD-näytön säätäminen

Brightness Sensor havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja säätää kirkkauden optimaaliseksi.

1. Pois

2. On

Picture [ HDMI-tila]

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

LCD-näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta ("Dynamic", "Standard", "Movie" ja "Custom").

Dynamic, Standard, Movie tai Custom voidaan ottaa käyttöön.

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

1. Dynamic

2. Standard

3. Movie

4. Custom

Custom

Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.

MENU → → ENTER → → → ENTER →

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Contrast

MENU → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Säätää kontrastia.

Brightness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

→ , → ENTER

Säätelee kirkkautta.

Sharpness

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Säädä kuvan terävyysasetusta.

Color

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER →

Tint

→ , → ENTER

Säädä kuvan väriasetusta.

MENU → → ENTER → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Lisää näyttöön luonnollisen sävyn.

Color Tone

MENU → → ENTER → → → → ENTER →

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Värisävyjä voidaan muuttaa. Käyttäjä voi säätää myös yksittäisiä värikomponentteja.

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

1. Pois

2. Cool2

3. Cool1

4. Normal

5. Warm1

6. Warm2

Huomautus

Jos Color Tone tilaksi valitaan Cool2, Cool1, Normal, Warm1 tai Warm2, Color Temp -toiminto estetään.

Color Temp.

MENU → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Color temp. ilmoittaa kuvan värien "lämpötilan".

(Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.)

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Color Tone on Off-tilassa.

Size

MENU → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Size on vaihdettavissa.

1. 16:9

2. Zoom 1

LCD-näytön säätäminen

3. Zoom 2

4. 4:3

5. Just Scan

Huomautus

Zoom1 ja Zoom2 eivät ole käytettävissä HDMI-tilassa.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Digitaalinen kohinanvaimennus Off/On. Digitaalinen kohinanvaimennus tekee kuvista selkeämpiä ja terävämpiä.

1. Pois

2. On

Huomautus

Digital NR -toiminto ei ole käytettävissä kaikille resoluutioille.

Film Mode

MENU → → ENTER → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Film Mode -toiminnolla katselukokemus vastaa elokuvateatteria.

(Tätä toimintoa voi käyttää HDMI-tilassa, kun tulosignaalina on lomitettu pyyhkäisy. Sitä ei voi käyttää jatkuvan pyyhkäisyn kanssa.)

1. Pois

2. On

LCD-näytön säätäminen

Dynamic Contrast

MENU → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

1. Pois

2. On

Brightness Sensor

MENU → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

Sound

→ , → ENTER

Brightness Sensor havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja säätää kirkkauden optimaaliseksi.

1. Pois

2. On

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Mode

MENU → → → ENTER → → ENTER →

LCD-näytön säätäminen

Custom

Ääniasetuksia voi muuttaa henkilökohtaisten mieltymysten mukaiseksi.

MENU → → → ENTER →

Huomautus

→ → ENTER →

• Ääni kuuluu vaikka äänenvoimakkuus olisi 0.

• Mode siirtyy Custom-tilaan, kun säädät ääntä käyttämällä Custom-toimintoa.

Bass

→ , → ENTER

LCD-näytössä on sisäinen hifi-stereovahvistin.

1. Standard

Valitsee Standard perustehdasasetuksille.

2. Music

Valitsee Music, kun katsotaan musiikkivideoita tai konsertteja.

3. Movie

Valitsee Movie, kun katsotaan elokuvia.

4. Speech

Valitsee Speech, kun katsotaan ohjelmia, joissa on lähinnä puhetta tai keskustelua (kuten uutisia).

5. Custom

Valitse Custom, jos haluat säätää asetukset henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisiksi.

MENU → → → ENTER → → → ENTER → →ENTER→

→ , → ENTER

Korostaa matalataajuisia ääniä.

Treble

MENU → → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER →

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Korostaa korkeataajuisia ääniä.

Balance

MENU → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Voit säätää äänen tasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.

Auto Volume

MENU → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Pienentää äänenvoimakkuuden eroja eri televisioasemien välillä.

1. Pois

2. On

SRS TS XT

MENU → → → ENTER → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

SRS TS XT on patentoitu SRS-teknologia, joka mahdollistaa monikanavaisen 5.1-sisällön soittamisen kahdella kaiuttimella. TruSurround simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television sisäiset kaiuttimet. Se on täysin yhteensopiva kaikkien monikanavaformaattien kanssa.

LCD-näytön säätäminen

1. Pois

2. On

Setup

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Language

MENU → → → → ENTER → → ENTER →

→ , → ENTER

Voit valita yhden 13 kielestä.

Huomautus

Kielen valinta vaikuttaa vain kuvaruutuvalikon kieleen. Se ei vaikuta tietokoneella toimiviin ohjelmiin.

Time

Valitsee yhden neljästä aika-asetuksesta: Clock Set, Sleep Timer, On Timer tai Off Timer.

MENU → → → → ENTER → → → ENTER →

Clock Set

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → ENTER→

→ , / , → ENTER

LCD-näytön säätäminen

Nykyinen aika-asetus.

Sleep Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → ENTER→

→ , → ENTER

Kytkee LCD-näytön pois päältä automaattisesti tiettyinä aikoina.

1. Pois

2. 30

3. 60

4. 90

5. 120

6. 150

On Timer

7. 180

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → ENTER→

→ , / , → ENTER

Kytkee LCD-näytön päälle automaattisesti asetettuun aikaan. Säätää tilan ja äänenvoimakkuuden tason, kun LCD-näyttö kytkeytyy päälle automaattisesti.

Off Timer

MENU → → → → ENTER → → → ENTER → → → → → ENTER→

LCD-näytön säätäminen

→ , / , → ENTER

Kytkee LCD-näytön pois päältä automaattisesti asetettuun aikaan.

Menu Transparency

MENU → → → → ENTER → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Muuttaa kuvaruutuvalikon taustan läpinäkyvyyden.

1. High

2. Medium

3. Low

4. Opaque

Safety Lock

Change PIN

MENU → → → → ENTER →

[Change PIN]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Salasanan voi muuttaa.

LCD-näytön säätäminen

Lock On

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER→[Lock On]

→ → → → ENTER → [Safety Lock ]→ ENTER→

→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]→ [0~9]

Kytkee valitun näytön Video Wall -toiminnon päälle tai pois päältä.

Energy Saving

MENU → → → → ENTER → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Tällä toiminnolla voidaan säätää laitteen virrankulutusta.

1. Pois

2. On

HDMI Black Level

MENU → → → → ENTER → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Jos televisioon kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitäntänä, kuvanlaatu saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen; kuvan tummuus voi lisääntyä, kontrasti laskea, väritasapaino saattaa vääristyä jne. Jos näin tapahtuu, säädä television kuvanlaatua käyttäen asetusta HDMI black level.

1. Normal

LCD-näytön säätäminen

2. Low

Video Wall

Video Wall tarkoittaa toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.

Kun Video Wall on käytössä, voit säätää Video Wall -näytönasetuksia.

MENU → → → → ENTER →

Huomautus

→ → → → → → → ENTER →

Kun Video Wall on toiminnassa, Auto Adjustment, Image Lock ja Size -toiminnot eivät ole käytettävissä. Video Wall ei ole käytössä MagicInfo-tilassa.

Video Wall

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Kytkee valitun näytön Video Wall -toiminnon päälle tai pois päältä.

1. Pois

2. On

Format

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Voit valita Format jaettua näyttöä käytettäessä.

1. Full

Suurentaa kuvan koko näytön kokoiseksi ilman reunoja.

LCD-näytön säätäminen

2. Natural

Näyttää luonnollisen kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa.

Horizontal

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan vaakasuunnassa.

Viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4, ja 5.

Vertical

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

→ , → ENTER

Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan pystysuunnassa.

Viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4, ja 5.

Screen Divider

MENU → → → → ENTER →

→ → → → ENTER →

→ → → → → → → ENTER → →

LCD-näytön säätäminen

Näyttö voidaan jakaa useisiin eri kuviin. Jakoa tehdessäsi voit valita useita ikkunoita, joilla on eri asetukset.

• Valitse tila näytönjakajavalikosta.

• Valitse näyttö näytön valintavalikosta.

• Valinta määritellään painamalla jotakin numeropainiketta valitussa tilassa.

Safety Screen

Safety Screen -toiminto estää jälkikuvat, joita voi syntyä, jos pysäytetty kuva näkyy näytöllä pitkän aikaa.

• Safety Screen ‑toiminto vierittää näyttöä määritetyn ajan.

• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun virta on katkaistu.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → ENTER →

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Jälkikuvien välttämiseksi näytöllä voidaan käyttää tätä toimintoa, jolloin LCD-näytön pikselit siirtyvät vaaka- tai pystysuunnassa.

1. Pois

2. On

Horizontal Dot

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Määrittää, kuinka monta kuvapistettä näyttö siirtyy vaakasuunnassa.

Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.

LCD-näytön säätäminen

Vertical Line

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Time

Määrittää, kuinka monta kuvapistettä näyttö siirtyy pystysuunnassa.

Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

Timer

Timer

Aseta toiston aikaväli vaaka- ja pystysuuntaiselle siirrolle.

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Kuvaruudun palamisen estolle voidaan asettaa ajastin.

Jos käynnistät toiminnon, joka poistaa jäännöskuvat, toiminto suoritetaan asetettuna ajanjaksona ja lopetetaan automaattisesti.

1. Pois

2. On

LCD-näytön säätäminen

Mode

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → ENTER → → , → ENTER

Voit muuttaa Safety Screen Type (Turvaruudun tyyppi) ‑asetusta.

1. Scroll

2. Bar

3. Eraser

Period

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → ENTER → → , → ENTER

Time

Tällä toiminnolla voit asettaa toteutusajanjakson jokaiselle ajastimella asetettavalle tilalle.

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

→ → → → ENTER → → , → ENTER

Määritä toteutusaika asetetun ajanjakson sisällä.

• Mode-Scroll : 1~5 sec

• Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec

LCD-näytön säätäminen

Scroll

MENU → → → → ENTER →

→ → → ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Bar

Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä kaikkia pikseleitä LCD-näytöllä mallin mukaisesti.

Käytä tätä toimintoa, jos näytölle jää jälkikuvia tai merkkejä, erityisesti näytettäessä pysäytyskuvaa pitkiä aikoja.

MENU → → → → ENTER →

→ → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Eraser

Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä pitkiä mustia ja valkoisia pystyviivoja.

MENU → → → → ENTER →

→ → → → →ENTER →

→ → → → → → → → ENTER →

Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä suorakulmaista kuviota.

Resolution Select

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → →ENTER →

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Jos kuva ei näy näytöllä oikein, kun määrität tietokoneen grafiikkakortin resoluutioksi

1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 768 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz), tällä toiminnolla (Resolution Select) saat kuvan näkymään määritetyllä resoluutiolla.

Huomautus

Käytettävissä vain PC-tilassa

1. Pois

2. 1024 x 768

3. 1280 x 768

4. 1360 x 768

5. 1366 x 768

Huomautus

Valikon valitseminen on mahdollista vain silloin, kun näytön resoluutio on 1024 x 768 (60 Hz),

1280 x 768 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz).

Power On Adjustment

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Säätää näytön päällekytkentäaika‑asetusta.

Side Gray

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → ENTER →

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Valitse harmaan kirkkaus ruudun taustaa varten.

1. Pois

2. Light

3. Dark

Reset

Palauttaa laitteen tehdasasetukset. Palauta-toiminto on käytettävissä vain, jos PC / DVI on käytössä.

MENU → → → → ENTER → → → → → → → → → → → → → ENTER →

Image Reset

MENU → → → → ENTER →

→ ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

Huomautus

Käytettävissä vain PC-tilassa

Huomautus

Reset-toiminto ei ole käytettävissä, kun Video Wall -toiminnon asetus on On.

Color Reset

MENU → → → → ENTER →

→ → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → ENTER →

→ , → ENTER

OSD Rotation

MENU → → → → ENTER →

ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → →

LCD-näytön säätäminen

→ , → ENTER

Kuvaruutuvalikon suunnan muuttaminen

1. Landscape

2. Portrait

Lamp Control

MENU → → → → ENTER →

→ → → → → → → → → → → → → ENTER

→ , → ENTER

Säätää invertterilamppua energiankulutuksen vähentämiseksi.

Huomautus

Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tilana on On.

Multi Control

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Multi Control

Määrittää yksilöllisen tunnuksen vastaanottimelle.

MENU → → → → → ENTER → → ENTER

→ , → [0~9]

LCD-näytön säätäminen

MagicInfo

• ID Setup

Määrittää erilliset tunnukset vastaanottimelle.

• ID Input

Käytetään valitsemaan yksilöllisen VASTAANOTTIMEN lähetintoiminnot. Vain sellainen vastaanotin aktivoidaan, jonka tunnus vastaa lähetinasetusta.

Käytettävissä olevat tilat

PC

HDMI

MagicInfo

Huomautus

• MagicInfo voidaan valita kaukosäätimellä. On kuitenkin suositeltavampaa käyttää erillistä

USB-näppäimistöä, jotta MagicInfo voidaan hyödyntää täysin.

• Jos MagicInfo on laitetilassa, ulkoisten laitteiden siirtäminen käynnistyksen aikana voi aiheuttaa virheitä. Kytke ulkoiset laitteet vain, jos LCD-näyttöön tulee virta.

• Älä irrota LAN-kaapelia käyttäessäsi verkkoa (esim. videonäyttö). Muutoin ohjelma (MagicInfo) saattaa lakata toimimasta. Jos irrotat kaapelin, käynnistä järjestelmä uudelleen.

• Älä irrota LAN-kaapelia, joka on USB-laitteen käytössä (esim. videonäyttö). Muutoin ohjelma (MagicInfo) saattaa lakata toimimasta.

• Saat käyttöön muut lähteet painamalla SOURCE-painiketta MagicInfo-ohjelmassa.

• Oletussalasana LCD-näytölle on "000000".

• Palvelinohjelman virrankytkentätoiminto toimii vain silloin, kun LCD-näytöstä on kytketty virta kokonaan pois päältä.

Varmista, ettet käytä virrankytkentätoimintoa LCD-näytön virran katkaisun aikana, sillä se voi aiheuttaa LCD-näytössä järjestelmävirheitä.

• MagicInfo-ohjelman kuvaruutuvalikon kuvassa verkkotila on sama kuin laitetila.

• Kun käytössä on MagicInfo MagicInfo-palvelinohjelman kanssa: suorita verkkotila.

• Jos käytät MagicInfo-ohjelmaa LCD-näyttöön suoraan kytketyn laitteen kanssa: suorita laitetila.

• Siirry suoraan MagicInfo-ikkunaan painamalla ALT + F12.

• Jos haluat käyttää MagicInfoa Windows-ikkunassa, tarvitset näppäimistön ja hiiren.

• Saat lisätietoja MagicInfon käytöstä Windows-ikkunassa MagicInfo Server -ohjelman ohjetiedostosta.

Älä katkaise virtaa käytön aikana.

• Käännettävät LCD-näytöt eivät tue läpinäkyvää tikkeriä.

LCD-näytön säätäminen

MagicInfo

• Käännettävien LCD-näyttöjen resoluutio voi olla enintään 720 x 480 (SD) elokuvia katseltaessa.

• EWF:ää ei käytetä asemalle D.

• Jotta asetuksiin tehdyt muutokset tallentuvat, kun EWF on Enable-tilassa, muutoksille pitää tehdä Commit-toiminto.

• Järjestelmä käynnistyy uudelleen painamalla Disable, Enable tai Commit.

1. Select Application - step 1

Voit valita sovelluksen, joka käynnistyy tietokoneella Windowsin käynnistyessä.

2. Select TCP/IP - step 2

MagicInfo Setup Wizard -asennusohjelman vaiheessa step 2 ei tarvitse siirtyä TCP/IP-asetuksiin erilliselle verkkoasetukset-näytölle. Asetukset voi tehdä suoraan MagicInfo -asennusohjelman vaiheessa step 2

3. Select Language - step 3

LCD-näytön säätäminen

Jos käytössä on useita kieliä, voit valita kielet ja asettaa yhden niistä käyttöön

4. Select Screen Type - step 4

Voit valita laitteessa käytettävän näytön asennon.

5. Setup Information

LCD-näytön säätäminen

Näyttää käyttäjän valitsemat asetukset.

Huomautus

Jos Magicinfo -kuvaketta ei näy ilmaisualueella, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Magicinfo -kuvaketta. Kuvake ilmestyy ilmaisualueelle.

Vianmääritys

Itsetestitoiminto

Huomautus

Ennen kuin pyydät apua, suorita itsetesti nähdäksesi, toimiiko näyttö oikein. Ota yhteys palvelukeskukseen, jos et voi ratkaista ongelmaa itse.

Itsetestin suorittaminen

1. Kytke tietokoneen ja LCD-näytön virta pois päältä.

2. Irrota videokaapeli tietokoneen takapaneelista.

3. Kytke LCD-näyttöön virta.

Oheinen kuva ("Check Signal Cable") näkyy mustalla taustalla, kun LCD-näyttö toimii normaalisti, vaikka videosignaalia ei havaitakaan: Itsetestaustoiminnon aikana virran

LED-merkkivalo palaa vihreänä ja kuva liikkuu näytöllä.

4. Katkaise LCD-näytöstä virta ja kytke videokaapeli uudelleen. Laita sen jälkeen virta päälle sekä tietokoneeseen että LCD-näyttöön.

Jos LCD-näyttö pysyy tyhjänä itsetestinkin jälkeen, tarkista video-ohjain ja tietokoneen käyttöjärjestelmä. LCD-näyttö toimii oikein.

Varoitusviestit

Jos asetat näytölle sellaisen tarkkuuden ja virkistystaajuuden, joita ei tueta, näet näytöllä minuutin ajan seuraavan viestin. Tämän minuutin aikana sinun pitää palauttaa tarkkuus ja virkistystaajuus tuettuihin arvoihin. Jos virkistystaajuus on asetettu suuremmaksi kuin 85 Hz, näyttö muuttuu mustaksi, sillä LCD-näyttö ei tue yli 85 Hz:n virkistystaajuutta.

Huomautus

Tarkista LCD-näytön tukemat tarkkuudet ja taajuudet kohdasta Tekniset tiedot > Esiasetetut ajastustilat. Tämä LCD-näyttö tukee esiasetettuja ajastustiloja automaattisesti.

Kunnossapito ja puhdistus

1) LCD-näytön kuoren kunnossapito

Irrota virtajohto ja puhdista pehmeällä liinalla.

Vianmääritys

• Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita syttyviä aineita.

2) Litteän näytön kunnossapito

Puhdista näyttö pehmeällä liinalla (puuvillaflanellilla).

• Älä koskaan käytä asetonia, bensiiniä tai tinneriä.

(Ne saattavat aiheuttaa läiskiä tai vaurioita kuvaruudun pinnassa.)

• Käyttäjä on itse vastuussa mistä tahansa näiden aineiden käytön aiheuttamista vahingoista.

Vika ja suositeltavat toimenpiteet

Huomautus

LCD-näyttö toistaa tietokoneesta tulevat kuvasignaalit. Tämän vuoksi, jos tietokoneen tai video-kortin kanssa on jokin ongelma, LCD-näyttö saattaa muuttua mustaksi, värit saattavat olla huonot tai näytöstä saattaa lähteä ääntä. Jos havaitset tällaisia ongelmia, suorita tietokoneessa seuraavat tarkistukset.

1. Tarkasta, että virtajohto ja videokaapelit on kytketty oikein tietokoneeseen.

2. Tarkasta, piippaako tietokone useammin kuin kolme kertaa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Tällöin näyttö saattaa tarvita huoltoa.

3. Jos olet asentanut uuden videokortin tai koonnut tietokoneen itse, tarkista, että olet asentanut näyttösovittimen ohjaimen.

4. Tarkista, että näytön skannaustaajuus on välillä 50 Hz - 85 Hz.

Tärkeää: Älä käytä yli 60 Hz:n taajuutta enimmäisresoluution kanssa.

5. Jos näyttösovittimen ohjaimen asennuksessa esiintyy ongelmia, käynnistä tietokone uudelleen vikasietotilassa ja poista näyttösovitin kohdassa "Ohjauspaneeli −> Järjestelmä

−> Laitehallinta" ja käynnistä tietokone uudelleen, jotta näyttösovittimen ohjain voidaan asentaa uudelleen.

Tarkistusluettelo

Huomautus

• Seuraavista kohdista löydät mahdollisia ongelmia sekä ratkaisuja niihin. Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkista, voitko ratkaista ongelman itse tästä kohdasta löytyvien ohjeiden avulla. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

• Lisää verkkoon liittyviä tietoja on MagicInfo kohdassa Vianetsintä.

Asennukseen liittyvät ongelmat (PC-tila)

Huomautus

LCD-näytön asentamiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut näkyvät alla.

Q: LCD-näyttö välkkyy.

Vianmääritys

A: Tarkista, että tietokoneen ja LCD-näytön välinen signaalikaapeli on kunnolla kytketty.

(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)

Kuvaruutuun liittyvät ongelmat

Huomautus

LCD-näytön kuvaan liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu alla.

Q: Näyttö on tyhjä ja virtavalo on sammunut.

A: Varmista, että virtajohto on hyvin kiinnitetty ja että LCD-näytössä on virta päällä.

(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)

Q: "Check Signal Cable" -viesti.

A: Varmista, että signaalikaapeli on hyvin kiinnitetty tietokoneeseen tai videolähteeseen.

(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)

A: Varmista, että tietokoneessa tai videolähteessä on virta päällä.

Q: "Not Optimum Mode" -viesti.

A: Tarkista videosovittimen maksimiresoluutio ja taajuus.

A: Vertaa näitä arvoja tietoihin Esiasetetut ajastustilat -taulukossa.

Q: Kuva pyörii pystysuunnassa.

A: Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty kunnolla. Kytke se tarvittaessa uudelleen

(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)

Q: Kuva ei ole kirkas tai se on epätarkka.

A: Suorita taajuuden karkea- ja hienosäätötoiminnot: Coarse ja Fine.

A: Käynnistä uudelleen poistettuasi kaikki tarvikkeet (kuvan jatkokaapelit jne.)

A: Aseta resoluutio ja taajuus suositelluille alueille.

Q: Kuva on epävakaa ja tärisee.

A: Tarkista, että tarkkuus- ja taajuusasetukset tietokoneen videokortilla ovat LCD-näytön tukemissa rajoissa. Jos ne eivät ole rajojen sisällä, aseta ne uudelleen katsoen LCDnäyttövalikon Tiedot ja Esiasetetut ajastustilat.

Q: Kuvassa näkyy haamukuvia.

A: Tarkista, että tarkkuus- ja taajuusasetukset tietokoneen videokortilla ovat LCD-näytön tukemissa rajoissa. Tämän näytön optimaalinen tarkkuus ja virkistystaajuus löytyvät teknisistä tiedoista kohdasta yleiset tiedot. Muut tuetut tarkkuudet ja virkistystaajuudet löytyvät teknisten tietojen Esiasetetut ajastustilat -taulukosta.

Q: Kuva on liian vaalea tai liian tumma.

A: Säädä brightness ja contrast.

(Katso lisätietoja kohdasta Brightness, Contrast.)

Vianmääritys

Q: Näytön väri ei ole normaali.

A: Säädä väri käyttämällä kuvaruutuvalikon Custom-valinnan väriasetusta.

Q: Värikuvassa esiintyy tummia varjoja.

A: Värien säätäminen Custom -valinnalla kuvaruutuvalikon Color Adjustment -valikossa.

Q: Valkoinen väri ei näy kunnolla.

A: Säädä väri käyttäen Picture-kuvaruutuvalikon Custom-valinnan Color-asetusta.

Q: Virtavalo vilkkuu.

A: LCD-näyttö tallentaa parhaillaan kuvaruutuvalikon muistiin tehtyjä muutoksia.

Q: Ruutu on tyhjä ja virran merkkivalo vilkkuu puolen sekunnin tai sekunnin välein.

A: LCD-näyttö käyttää virranhallintajärjestelmäänsä. Paina jotain näppäintä näppäimistöllä.

Q: Näyttö on tyhjä ja vilkkuu.

A: Jos kuvaruudulla näkyy "TEST GOOD" -viesti, kun painat MENU-painiketta, tarkista

LCD-näytön ja tietokoneen väliset liitännät ja varmista, että johdot on kiinnitetty kunnolla.

Ääneen liittyvät ongelmat

Huomautus

Äänisignaaleihin liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu.

Q: Ei ääntä.

A: Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla sekä LCD-näytön äänituloon että äänikortin äänilähtöön.

(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)

A: Tarkista myös äänenvoimakkuus.

Q: Äänenvoimakkuus on liian pieni.

A: Tarkista äänenvoimakkuus.

A: Jos äänenvoimakkuus on liian pieni, kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden mahdollisimman suureksi, tarkista tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuus.

Q: Äänenkorkeus on liian korkea tai matala.

A: Säätää asetukset Treble ja Bass sopiviksi.

Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat

Huomautus

Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu alla.

Q: Kaukosäätimen painikkeet eivät toimi.

A: Tarkista, onko paristojen virta lopussa.

Vianmääritys

A: Tarkista, onko virta kytketty päälle.

A: Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla.

A: Tarkista, onko lähellä loisteputki- tai neonvalaisimia.

Kysymykset ja vastaukset

Q: Miten voin muuttaa taajuuden?

A: Windows XP:

Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > Näyttä > Asetukset > Lisäasetukset > Näyttölaite-välilehti. Valitse sitten virkistystaajuus. Optimaalinen virkistystaajuus on 60 Hz.

A: Windows ME./2000:

Valitse Ohjauspaneeli > Näyttö > Asetukset > Lisäasetukset > Näyttölaite-välilehti. Valitse sitten virkistystaajuus. Optimaalinen virkistystaajuus on 60 Hz.

Q: Miten voin muuttaa resoluution?

A: Windows XP:

Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli)→ "Appearance and

Themes" (Ulkoasu ja teemat)→ "Display" (Näyttö)→ "Settings" (Asetukset).

A: Windows ME/2000:

Säädä resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Personalization (Mukauttaminen) →Display Settings (Näytön asetukset).

* Pyydä lisätietoja videokortin valmistajalta.

Q: Miten voin asettaa virransäästötilan?

A: Windows XP:

Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjä.

Aseta toiminto tietokoneen BIOS-asetuksissa. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).

A: Windows ME/2000:

Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytönsäästäjä.

Aseta toiminto tietokoneen BIOS-asetuksissa. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).

Q: Miten puhdistan näytön kotelon / LCD-paneelin?

A: Irrota virtajohto ja puhdista LCD-näyttö pehmeällä liinalla. Käytä LCD-näytölle tarkoitettua puhdistusliuosta tai pelkkää vettä.

Älä naarmuta koteloa ja pyyhi kaikki puhdistusaine pois. Älä anna LCD-näytön joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä suihkuta mitään nestettä LCD-näytölle. Suihkuta vain liinaan.

Q: Miten voin katsella videoita?

Vianmääritys

A: Videotoiminto tukee ainoastaan MPEG1- ja WMV-koodekkeja. Asenna videon toistamiseen tarvittava koodekki. Huomaa, että jotkut koodekit eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa.

Huomautus

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta voitko korjata ongelman itse tässä kohdassa esitettyjä tietoja hyväksi käyttäen. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Yleiset tiedot

Mallin nimi

LCD-paneeli

Koko

Näyttöalue

Kuvapistetiheys

SyncMaster 230TSN, 230MXN

23 tuuman (58 cm)

509,76 mm (V) x 286,74 mm (P)

0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (P)

Synkronointi

Vaakasuuntainen

Pystysuuntainen

Näytön värit

16,7 milj.

31 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Synkronointi

Optimaalinen erottelutarkkuus

Korkein erottelutarkkuus

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Tulosignaali, päätetty

1 RGB Analoginen, HDMI

0,7 Vp-p ± 5 %

Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, komposiitti, SOG

TTL-taso (V korkea ≥ 2,0 V, V matala ≤ 0,8 V)

Maksimi pikselikello

164MHz (analoginen, digitaalinen)

Virtalähde

Tämä tuote toimii 100 – 240 V:n jännitteellä.

Koska normaalijännite vaihtelee eri maiden välillä, tarkasta oikea jännite tuotteen takaosaan kiinnitetystä tarrasta.

Alle 30 Ap-p, AC 120 V tai 50 Ap-p, AC 220 V

Signaaliliitin

D-sub, HDMI, RS232C In, PC Audio(Stereo) In, Audio Out, LAN, USB(4port), VGA

OUT(Verkko)

Mitat (L x K x S) / Paino

SyncMaster 230TSn 557,5 x 339,0 x 79,2 mm / 8,35 kg

Tekniset tiedot

Mitat (L x K x S) / Paino

SyncMaster 230MXn 557,5 x 339,0 x 73,9 mm / 7 kg

VESA-kiinnitysteline

100 x 100mm

Käyttö- ja säilytysympäristö

Käyttö Lämpötila: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)

Säilytys

Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva

Lämpötila: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)

Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva

Plug and Play -tuki

Tämä LCD-näyttö voidaan asentaa mihin tahansa Plug & Play -yhteensopivaan järjestelmään. LCD-näytön ja tietokonejärjestelmien välinen vuorovaikutus tarjoaa parhaat käyttöolosuhteet ja LCD-näyttöasetukset. Tavallisesti LCD-näytön asennus etenee automaattisesti, jollei käyttäjä halua vaihtaa asetuksia.

Hyväksyttävä pikselien virhemarginaali

TFT-LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi osa miljoonasta) -puolijohdeteknologiaa. PUNAISEN, VIH-

REÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pikselit esiintyvät joskus kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.

TFT-LCD-alipikseleiden määrä tässä tuotteessa on 6.220.800.

Huomautus

Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite säteilee vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Tämä LCD-näyttö on varustettu sisäänrakennetulla virransäästöjärjestelmällä (PowerSaver).

Virransäästäjä säästää energiaa kytkemällä LCD-näytön virransäästötilaan silloin, kun näyttöä ei käytetä tietyn ajanjakson aikana. LCD-näyttö palautuu automaattisesti normaalitilaan, jos painat mitä tahansa näppäintä. Voit säästää sähköä katkaisemalla LCD-näytön virran, kun et käytä näyttöä pitkään aikaan. Virransäästäjä toimii tietokoneeseen asennetun VESA

DPM -yhteensopivan videokortin kanssa. Asenna virransäästöjärjestelmä tietokoneeseen asennetulla apuohjelmalla.

Tila

Virran merkkivalo

Tehonkulutus

Tavallinen käyttötila

On

80 wattia

Virransäästötila Virta katkaistu

Vilkkuu

5 wattia

Off

0 wattia

Tekniset tiedot

Esiasetetut ajastustilat

Jos valitset jonkin alla esitetyistä perusnäyttötiloista (esimerkiksi 800 x 600 tai 1360x768), näyttö asettaa automaattisesti oikean vaaka- ja pystytaajuuden. Jos käytät muuta kuin perusnäyttötilaa, näyttö saattaa mennä pimeäksi, vaikka se LED-valon mukaan on päällä.

Huomaa, että tämän näytön optimaalinen ja suositeltu näyttötila on 1920 x 1080 virkistystaajuudella 60 Hz. Jos valitset näyttötilaksi 1920 x 1080, näyttö asettaa automaattisesti oikean vaaka- ja pystytaajuuden.

Näyttötila

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA,1440 x 900

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 1200

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Poikkisuora taajuus (kHz)

"Vertical

Frequency" (Pystytaajuus) (Hz)

70,086

70,087

66,667

74,551

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,000

59,810

74,934

60,000

60,020

59,887

74,984

60,000

59,954

60,000

46,875

48,363

56,476

67,500

49,702

62,795

60,000

63,981

31,469

31,469

35,000

49,726

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

55,935

70,635

75,000

65,290

67,500

Pikselikello

(MHz)

49,500

65,000

75,000

108,000

83,500

106,500

108,000

108,000

25,175

28,322

30,240

57,284

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

106,500

136,750

162,000

146,250

148,500

Tahdistuksen polaarisuus

(H/V)

-/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/+

-/+

+/+

-/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan Pysty-

Tekniset tiedot taajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz

Tietoja

Paremman näytön saamiseksi

Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus alla olevia ohjeita noudattaen, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta.

• Resoluutio: 1920 X 1080

• Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz

TFT-LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi osa miljoonasta) -puolijohdeteknologiaa. PUNAISEN,

VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pikselit esiintyvät joskus kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.

• TFT-LCD-alipikseleiden määrä tässä tuotteessa on 6.220.800.

Kun puhdistat näyttöä ja sen ulkopintaa, kostuta puhdas, pehmeä liina suositellulla määrällä puhdistusainetta. Pyyhi sen jälkeen kevyesti, erityisesti LCDnäyttöruutua puhdistettaessa. Liiallisen voiman käyttö saattaa vahingoittaa näyttöä pysyvästi.

Jos kuvanlaatu ei vaikuta hyvältä, voit saada paremman kuvanlaadun käyttämällä kuvaruutuvalikon Automaattinen säätö -toimintoa. Jos kuvassa on automaattisen säädön jälkeen edelleen häiriöitä, käytä Hieno/Karkea-säätötoimintoa.

Huomaa, että Automaattinen säätö toimii vain analogisessa tilassa.

Katsellessa liikkumatonta kuvaa pitkän aikaa, jäännöskuvia tai kuvan epäter-

ävyyttä saattaa esiintyä. Tämän estämiseksi siirry virransäästötilaan tai ota käyttöön näytönsäästäjä, jossa on liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä pitkään aikaan.

TUOTETIEDOT (jäännöskuvien estäminen)

LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.

Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

Takuu

Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamaa vahinkoa.

Takuu ei kata vanhennusta.

Mikä jäännöskuva on?

LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos.

Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä).

Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen LCD-näyttöön.

Tietoja

Virta pois päältä, Näytönsäästäjä tai Virransäästötila

Esim.)

• Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.

• Kytke virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen

• Kytke virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen

• Käytä näytönsäästäjää aina kun mahdollista

• Näytönsäästäjä yksivärinen tai liikkuva näytönsäästäjä.

• Kytke näytön virta pois päältä valikosta Näytön ominaisuudet - virrankulutus.

Joidenkin sovellusten erityisohjeita

Esim.) Lentokentät, kauttakulkuasemat, pörssit, pankit ja valvontajärjestelmät On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.

Esim.) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).

Esim.) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

Älä käytä sellaista merkkien ja taustavärin yhdistelmää, joiden välinen luminanssiero on suuri.

Vältä harmaiden värien käyttöä; ne aiheuttavat helposti jäännöskuvan.

• Vältä: Värejä, joiden välinen luminanssiero on suuri (musta ja valkoinen, harmaa)

Esim.)

• Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden välinen luminanssiero on pieni

• Vaihda merkkien väri ja taustaväri 30 minuutin välein.

Esim.)

Tietoja

• Vaihda liikkuvat merkit 30 minuutin välein.

Esim.)

Jäännöskuvan synty on helpointa estää määrittämällä näytönsäästäjän toimimaan tietokoneella silloin, kun se ei ole käytössä.

Jäännöskuvan riski on olematon LCD-näytön ollessa normaalikäytössä.

Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvia videokuvioita. Jos LCD-näytöllä esitetään pitkän aikaa (yli 12 tuntia) liikkumatonta kuvaa, pikselin nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua. Elektrodien välinen jännite-ero kasvaa ajan myötä pakottaen nestekiteen kallelleen. Tämän tapahtuessa näytöllä voi näkyä edellinen kuva kuvan vaihtuessa.

Tämä voidaan estää kerääntynyttä jännite-eroa alentamalla.

Tietoja

LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Liite

Ota yhteyttä SAMSUNGiin

Huomautus

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä

SAMSUNG tukeen.

CANADA

MEXICO

U.S.A

North America

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

01-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com

1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

Latin America

0800-333-3733 http://www.samsung.com

0800-124-421, 4004-0000 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PANAMA

PERU

800-7267

0-800-777-08 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com

TRINIDAD & TO-

BAGO

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com

ALBANIA

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

Europe

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

02-201-24-18

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be

(Dutch)

05 133 1999

07001 33 11

http://www.samsung.com/ be_fr (French) http://www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726

7864) http://www.samsung.com

CZECH

Appendix

800 -

(800-726786)

Europe

SAMSUNG http://www.samsung.com

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

70 70 19 70

030 - 6227 515 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

01805 - SAMSUNG

(726-7864, € 0,14/Min) http://www.samsung.com

GREECE

HUNGARY

ITALIA

KOSOVO

LUXEMBURG

MACEDONIA

NORWAY

POLAND

2106293100 http://www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

+381 0113216899 -

261 03 710

023 207 777

MONTENEGRO 020 405 888

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG

(0900-7267864) ( € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

PORTUGAL

022-607-93-33

80820

(7267864)

- SAMSUNG http://www.samsung.com

RUMANIA http://www.samsung.com

SERBIA

SLOVAKIA

0700 SAMSUNG (0700 726

7864) http://www.samsung.com

0800 - SAMSUNG(0800-726

786) http://www.samsung.com/sk

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172

678) http://www.samsung.com

SWEDEN

SWITZERLAND

0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com

0848 - SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ ch_fr/(French)

U.K

EIRE

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

0818 717100 http://www.samsung.com

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

TURKEY

8-800-77777

8000-7267

800-7267

444 77 11 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

RUSSIA 8-800-555-55-55

CIS

http://www.samsung.com

Appendix

GEORGIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

UZBEKISTAN

KYRGYZSTAN

TADJIKISTAN

UKRAINE

BELARUS

MOLDOVA

CIS

8-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

8-10-800-500-55-500 (GSM:

7799)

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

-

-

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua

810-800-500-55-500

00-800-500-55-500 -

http://www.samsung.com/ ua_ru

1300 362 603

Asia Pacific

AUSTRALIA

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786)

CHINA

HONG KONG

400-810-5858

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES http://www.samsung.com/ hk_en/

3030 8282, 1800 3000 8282 http://www.samsung.com

0800-112-8888,

021-5699-7777 http://www.samsung.com

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG

(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.com

0800-329-999 http://www.samsung.com

1 800 588 889 http://www.samsung.com

IRAN

OMAN

KUWAIT

Middle East

021-8255 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

183-2255 http://www.samsung.com

Appendix

BAHRAIN

EGYPT

JORDAN

MOROCCO

SAUDI ARABIA

U.A.E

8000-4726

Middle East

08000-726786

800-22273

080 100 2255 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

9200-21230 http://www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

NIGERIA

Africa

0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

SOUTH AFRICA 0860 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

Liite

Termejä

Pistetiheys

Pystytaajuus

Näytöllä näkyvä kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä suurempi kuvan resoluutio on. Kahden samanvärisen pisteen välistä etäisyyttä kutsutaan kuvapistetiheydeksi. Mittayksikkö: mm

Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta per sekunti kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz

Esimerkki: Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, taajuus on 60 Hz.

Vaakataajuus Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz

Lomittamis- ja ei-lomittamisVaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylmetodit häältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.

Plug and Play (Liitä ja Käytä) Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja näytön automaattisen informaatiovaihdon. Tämä näyttö noudattaa kansainvälistä VE-

SA DDC -standardia liitä ja käytä-toiminnoille.

Resoluutio ‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

SRS TS XT

Esimerkki: Jos resoluutio on 1920 X 1080, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1920 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1080 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

Äänentoisto on tämän toiminnon ansiosta sointuisa ja kirkas

3D-ääni muistuttaen 5.1-kanavaisten kaiuttimien äänentoistoa pelkkiä kaksikanavaisia kaiuttimia käyttäen. Toiminnolla on tehokas vaikutus vastaanotettavaan stereosignaaliin.

Liite

Oikea hävittäminen

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim.

laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg,

Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Huomautus

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.

Liite

Valtuudet

Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2009 Samsung Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän julkaisun kaikenlainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd.:n kirjallista lupaa.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa julkaisun sisältämistä virheistä eikä tämän materiaalin toimittamiseen, toimintaan tai käyttöön liittyvistä liitännäis- tai seurannaisvahingoista.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröity tuotenimike; Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; VESA, DPM ja

DDC ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä; ENERGY

STAR

®

nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents