Samsung 40" SMART Signage TV for small-medium sized businesses Käyttöopas

Add to My manuals
149 Pages

advertisement

Samsung 40
SMART Signage TV
Käyttöopas
RM40D RM48D
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan
laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
BN46-00439B-00
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Tekijänoikeudet6
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
27
27
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla
(analoginen tyyppi)
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
27
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen AV-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
29
29
30
30
Kytkeminen äänijärjestelmään
31
Antennin kytkeminen
31
Turvallisuusohjeet7
Symbolit7
Puhdistaminen7
Säilytys8
Sähköturvallisuus8
Asennus9
Käyttö11
Valmistelut
Osien tarkistaminen
15
Laitteen osat
17
Ohjauspaneeli17
Kääntöpuoli19
Varkaudenestolukko20
Kaukosäädin21
Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 23
Kallistuskulma ja kääntö
23
Ilmanvaihto23
27
28
28
Kytkeminen television
katselukorttipaikkaan32
Kytke CI-KORTTI seuraavasti:
32
Alkuasetukset33
Tulolähteen vaihtaminen
33
Source List33
Mitat24
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
25
25
26
Screen Adjustment
Picture Mode34
Jos tulolähde on PC tai HDMI1 (kun tietokone on
kytkettynä), HDMI2
(kun tietokone on kytkettynä)
34
Jos tulolähde on TV, HDMI1, HDMI2 tai AV34
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)35
Picture Size36
Picture Size36
Position38
Zoom/Position38
4:3 Screen Size39
Resolution Select39
Auto Adjustment40
PC Screen Adjustment41
PIP42
PIP-asetukset42
Advanced Settings43
Dynamic Contrast44
Black Tone44
Flesh Tone44
RGB Only Mode44
Colour Space44
White Balance45
Gamma45
Motion Lighting45
Picture Options46
Colour Tone47
Colour Temp.47
Digital Clean View47
MPEG Noise Filter47
HDMI Black Level48
Film Mode48
2
Sisällysluettelo
Dynamic Backlight48
Edit Channel61
Picture Off49
Edit Favorites63
Reset Picture49
Channel Settings66
Country (Area)66
Manual Tuning66
Fine Tune67
Transfer Channel List67
Delete CAM Operator Profile67
Äänen säätö
Sound Mode50
Sound Effect51
Speaker Settings52
Additional Settings53
DTV Audio Level53
Dolby Digital Comp53
Reset Sound54
Subtitle68
Subtitle68
Primary Subtitle68
Secondary Subtitle68
Audio Options69
Audio Language69
Audio Format69
Audio Description69
Programme Rating Lock70
Broadcasting
Auto Tuning55
Auto Tuning55
Cable Search Option56
Aerial57
Channel List58
Sorting58
Mode58
Schedule Manager60
Teletext Language71
Teletext Language71
Primary Teletext71
Secondary Teletext71
Common Interface72
CI Menu72
CAM video transcoding72
Application Info72
Channel Lock73
Network
Network Status74
Network Settings74
Verkon asetukset (langaton)
75
WPS(PBC)77
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)78
Wi-Fi Direct79
AllShare Settings80
Device Name80
Applications
Source List81
MagicInfo82
Sisällön toistaminen sisäisestä muistista tai
USB-laitteesta82
Tietokoneessa tai mobiililaitteessa olevan
sisällön toistaminen
82
Schedule83
MagicInfo Express Content Creator
MagicInfo Express Content Creatorin
käyttäminen85
Mallien hallinta
85
3
Sisällysluettelo
Aikataulujen hallinta
85
Valokuvien, videoiden ja musiikin
toistaminen (Median toisto)
Time100
Clock100
Sleep Timer101
On Timer101
Off Timer103
Holiday Management103
OSD Display115
Reset All118
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät
median toistoa USB-laitteen kanssa
USB-laitteen käyttäminen
Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet
86
88
89
Valokuvien toiston aikana käytettävissä
olevat painikkeet ja toiminnot
Eco Solution104
Energy Saving104
Eco Sensor104
No Signal Power Off105
Auto Power Off105
90
Auto Protection Time106
Videoiden toiston aikana käytettävissä
olevat painikkeet ja toiminnot
91
Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat
painikkeet ja toiminnot
92
Tuetut tekstitys- ja Median toisto
-tiedostomuodot93
Tekstitys93
Tuetut kuvatarkkuudet
93
Tuetut musiikkitiedostomuodot
94
Tuetut videomuodot
94
System
Setup97
Alkuasetukset (Setup)97
Menu Language99
Screen Burn Protection107
Pixel Shift107
Timer108
Immediate display110
Side Grey110
Change PIN116
Clone Product117
Reset System117
DivX® Video On Demand118
Tuki
Software Update119
Update now119
Use Mode119
Contact Samsung120
Ticker111
Ticker111
Source AutoSwitch Settings112
Source AutoSwitch112
General113
Game Mode113
Auto Power113
Safety Lock113
Button Lock114
USB Auto Play Lock114
Standby Control114
Lamp Schedule115
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
121
121
121
122
Kysymykset ja vastaukset
128
4
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Yleiset130
Virrankulutus132
Esiasetetut ajastustilat
133
Liite
Ota yhteyttä Samsungiin135
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
144
Tuote ei ole viallinen
144
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
144
Muuta144
WEEE145
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja
sähkölaitteet)145
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
145
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 146
Ihanteellinen kuvanlaatu
146
Jälkikuvien esto
146
Lisenssi148
Sanasto149
5
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2014 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
-- (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
-- (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
Vaara
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
3
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä
ohjeita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi
pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
7
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat aiheuttaa
tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan
esineen alle.
peritään maksu).
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Varoitus
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla
liinalla.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
8
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä
asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden
laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta
laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai
komeroon.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä
laite ei sammu kokonaan.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle
seinästä.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
!
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
!
9
Pidä alaspäin taivutettuna ulos asennetun televisioantennin kaapelin osaa,
joka on huoneen sisäpuolella, jotta tuotteen sisään ei pääse vettä.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
•• Jos tuotteen sisään pääsee vettä, voi syntyä tulipalon tai sähköiskun
vaara.
!
Ulkoantennia käytettäessä antennia ei saa asentaa sähkölinjojen lähelle, jotta
antenni ei voi tuulen voimasta kaatua linjojen päälle.
•• kaatunut antenni voi aiheuttaa sähköiskun tai vamman.
!
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden
tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle
pinnalle.
10
Käyttö
Vaara
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
!
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii
huoltoa.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Näyttö voi vioittua.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto, antennikaapeli ja muut
kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on
niiden kanssa samassa tasossa.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
!
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota
virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille
hyllyille.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Laske laite varovasti.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
!
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta,
tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi
heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa
laitteen tällaiseen paikkaan.
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite
virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
11
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia)
laitteen päälle.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella
leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
!
Irrota virtajohto äläkä kosketa antennijohtoa salamoinnin ja ukkosmyrskyn
aikana.
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia)
tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen
(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai
pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
12
Vaara
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio
käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä
näyttö kuumenee.
!
-_-
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
(esimerkiksi loman vuoksi).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Näkösi voi heiketä.
!
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
!
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
!
•• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
13
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat
pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin
(+, -).
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa
nestettä.
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja
käytettyä paristoa samanaikaisesti.
!
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa
nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa
hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan
käytetyt paristot kierrätettäviksi.
!
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai
liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.
14
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
-- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta
ostit laitteen.
-- Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet
voivat olla erilaisia kuin kuvassa.
Osat
――Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Pika-asetusopas
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Jalustan pohja
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
Säädösopas
Käyttöopas / MagicInfo Express
Content Creator -USB-laite
Virtajohto
Pienoisseinäteline
Jalustan kaula
15
Erikseen myytävät osat
-- Oheisia lisätarvikkeita voi ostaa
lähimmältä jälleenmyyjältä.
HDMI-kaapeli
HDMI-DVI-kaapeli
Stereokaapeli
D-SUB-kaapeli
Videokaapeli
Äänikaapeli
RCA-stereokaapeli
16
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Laitteen osat
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Ohjauspaneelin näppäin
Ohjauspaneeli
Painikkeet
Kuvaus
Käynnistä laite.
Jos painat -painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta, hallintavalikko tulee
näyttöön.
――Voit poistua kuvaruutuvalikosta painamalla ohjauspaneelin näppäintä vähintään
POWER
yhden sekunnin ajan.
Siirry ylemmän tai alemman tason valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.
Vaihda kanavaa TV-tilassa.
Kaiutin
Siirry vasempaan tai oikeaan valikkoon.
――Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä vasemmalle
tai oikealle, kun hallintavalikko ei ole näytössä.
Ohjauspaneelin näppäin
Kaukosäätimen anturi
Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa
vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
17
――Jos painat ohjauspaneelin näppäimen
virta, hallintavalikko tulee näyttöön.
-painiketta, kun laitteeseen on kytketty
Painikkeet
Kuvaus
Valitse kytketty syöttölähde.
Hallintavalikko
Source
Valitse hallintavalikosta Source
siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä oikealle.
Kun näyttöön tulee syöttölähteiden luettelo, valitse haluamasi syöttölähde siirtämällä
ohjauspaneelin näppäintä ylös- tai alaspäin. Paina seuraavaksi ohjauspaneelin
näppäintä.
Avaa kuvaruutuvalikko.
Menu
MagicInfo
Valitse hallintavalikosta Menu
siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä vasemmalle.
Kuvaruutuhallintanäyttö avautuu. Valitse haluamasi valikko siirtämällä ohjauspaneelin
näppäintä oikealle.
Voit valita alivalikkokohteen siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse haluamasi valikko ja paina ohjauspaneelin
näppäintä.
Siirry MagicInfo -tilaan.
Valitse hallintavalikosta MagicInfo
[iirtämällä ohjauspaneelin näppäintä ylöspäin.
Katkaise laitteen virta.
Return
Power off
Valitse hallintavalikosta Power off
siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä alaspäin.
Paina seuraavaksi ohjauspaneelin näppäintä.
Return
Poistu hallintavalikosta.
18
Kääntöpuoli
Liitäntä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
COMMON INTERFACE
Liitä CI-korttiin.
HDMI IN 2 (DVI)
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
HDMI IN 1 (STB)
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
USB
USB-muistilaitteen liitäntä
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä
ilmoitusta.
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
(5V 0.5A) / CLONING
Kuvaus
ANT IN AIR/CABLE
Kytke antennikaapeliin.
AUDIO OUT
Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.
RS232C IN
Käytetään huoltotarkoituksiin.
AV IN VIDEO / L-AUDIO-R
Liitä video- tai äänikaapelilla ulkoiseen laitteeseen.
PC AUDIO IN
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
PC IN
Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla
PC
AUDIO
IN
PC IN
VIDEO
AUDIO
HDMI IN 2
(DVI)
HDMI IN 1
(STB)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
PC
AUDIO
IN
PC IN
L AUDIO R
RS232C IN
AV IN
VIDEO
ANT IN
AIR/CABLE
AUDIO
OUT
19
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
-- Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
-- Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
-- Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
20
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
Näytä ja valitse käytettävissä olevat videolähteet.
Kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Käytä kanavia suoraan.
Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
Vaihtaa vuorotellen teksti-TV-, kaksois- ja
sekatilan välillä.
GUIDE
TTX/MIX
Mykistä ääni väliaikaisesti.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Näytä kanavaluettelo näytössä.
Sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) näyttö.
Vaihda kanavaa.
CH LIST
Vaihda MagicInfo-näyttöön.
Avaa pääkuvaruutuvalikko.
HOME
CONTENT
Vaihda MagicInfo-näyttöön.
21
CLOCK
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja
nopeasti.
Tuo tiedot näyttöön painamalla tätä.
CLOCK: Kun painat INFO-painiketta
valmiustilassa, television näytössä näytetään aika.
Valitse kuvaruutuvalikossa olevat kohteet ja
muuta valikoiden arvoja.
Palaa edelliseen valikkoon.
Poistu valikosta.
A
B
C
D
Käytä toissijaista TTX-toimintoa.
Määritä tekstitys- ja äänikuvausasetukset.
Ei käytettävissä.
ALARM
SUBT.
Toista valokuvia, videoita tai musiikkia.
Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
――Aseta laitteeseen kaksi AAA-paristoa ja varmista, että niiden positiiviset ja negatiiviset
navat on suunnattu oikein.
22
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
Kallistuskulma ja kääntö
15 ˚
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15˚ astetta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
A
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa
varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
23
Kuva 1.3 Näkymä sivulta
Asennus seinäsyvennykseen
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
D
D
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
B Vähintään 70 mm
A
C Vähintään 50 mm
D Vähintään 50 mm
E Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
C
E
Kuva 1.2 Näkymä sivulta
Mitat
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
RM40D
906,6
887,6
500,2
532,9
65,1
RM48D
1075,1
1056,1
594,9
627,6
65,5
――Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.
3
24
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
25
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä
jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi
kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa
tuotteen sisäosia.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien
mukaan.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa
tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään määrittämätöntä seinätelinettä tai kun
asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
Ruuvinreikien koko
(A * B) millimetreinä
RM40D
200 × 200
RM48D
400 × 400
Vakioruuvi
M8 / L14~16
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
26
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
PC IN
PC AUDIO IN
27
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Edit Name asetukseksi
DVI PC, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
PC AUDIO IN
28
Kytkeminen videolaitteeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen AV-kaapelilla
AV IN / VIDEO
AV IN / L-AUDIO-R
29
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit ratkaista
ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin. Kun kytket tuotteen
videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Edit Name asetukseksi DVI Devices, jotta
voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI-kaapelin käyttäminen (enintään 1080p)
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite,
joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta
HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
PC AUDIO IN
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
30
Kytkeminen äänijärjestelmään
Antennin kytkeminen
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Kun laitteen virta kytketään ensimmäisen kerran, perusasetukset määritetään automaattisesti. Ole
varovainen, että antennikaapelin johdot eivät pääse vääntymään.
AUDIO OUT
ANT IN
AIR / CABLE
31
Kytkeminen television
katselukorttipaikkaan
Laitteeseen on asetettava CI- tai CI+-KORTTI maksullisten kanavien katselua
varten.
――Katkaise television virta, ennen kuin kytket tai irrotat CI-kortin.
•• Jos et aseta CI- tai CI+-KORTTIA, näyttöön tulee signaalien salauksesta kertova viesti.
Kytke CI-KORTTI seuraavasti:
――CI-korttipaikkojen käytettävyys vaihtelee mallikohtaisesti.
CI- tai CI+-KORTIN käyttäminen
•• Puhelinnumeron sisältävät pariliitostiedot, CI- tai CI+-KORTIN tunnus, isäntätunnus ja muut
tiedot näkyvät näytössä 2–3 minuutin ajan. Jos näyttöön tulee virheilmoitus, ota yhteyttä
palveluntarjoajaan.
•• Kun kanavatietojen määritys on suoritettu, näyttöön tulee päivityksen valmistumisesta kertova
viesti, joka osoittaa, että kanavaluettelo on päivitetty.
――Sinun on hankittava CI- tai CI+-kortti paikalliselta kaapelipalveluntarjoajalta.
――Kun poistat CI- tai CI+-kortin, vedä se käsilläsi varovasti ulos, sillä CI- tai CI+-kortti voi vahingoittua,
jos se pudotetaan.
――Aseta CI- tai CI+-KORTTI laitteeseen korttiin merkityssä suunnassa.
――COMMON INTERFACE -paikan sijainti voi vaihdella mallikohtaisesti.
――CI- tai CI+-korttia ei tueta kaikissa maissa ja kaikilla alueilla. Tarkista niiden saatavuus valtuutetulta
jälleenmyyjältä.
――Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
――Aseta laitteeseen käytössä olevia antenniasetuksia tukeva CI- tai CI+-KORTTI. Näytön kuva
vääristyy tai kuvaa ei näy.
32
Alkuasetukset
Kun olet käynnistänyt laitteen ensimmäisen kerran, määritä perusasetukset, kuten kieli, kanava ja aika.
Language → Regional Settings → Channel Source → (Auto Tuning ei näy, jos valittuna on Set-top box tai No TV(Signage Only).) → Network Settings → Clock → Auto Power Off → Setup Complete!
― Lisätietoja Setup -valikosta on sivulla 97.
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
Source List
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
――Voit tarkastella yhdistettyjen lähdelaitteiden tietoja painamalla Source-sivulla olevaa TOOLS-painiketta.
――Lisätietoja Source List -valikosta on sivulla 81.
Source
TV
HDMI1
HDMI2
AV
PC
USB
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
33
Luku 04
Screen Adjustment
Määritä Picture-asetukset (Backlight, Colour Tone jne.).
-- Picture-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Picture Mode
Jos tulolähde on PC tai HDMI1 (kun tietokone on kytkettynä),
HDMI2 (kun tietokone on kytkettynä)
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Information: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon ja soveltuu hyvin tietojen näyttämiseen yleisölle.
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Picture Mode -asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
55
· Contrast
100
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
•• Advertisement: Tämä tila soveltuu videoiden ja sisä- ja ulkomainonnan näyttämiseen.
――Nämä asetukset voidaan valita vain silloin, kun Edit Name -asetuksena on PC.
(SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E)
Jos tulolähde on TV, HDMI1, HDMI2 tai AV
•• Dynamic: Tämä tila soveltuu kirkkaasti valaistuihin ympäristöihin.
•• Standard: Tämä tila soveltuu mihin tahansa ympäristöön.
•• Movie: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon.
R50
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
34
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Standard
· Backlight
55
· Contrast
100
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Tulolähde
Picture Mode
Säädettävät asetukset
PC, HDMI1 (kun tietokone on
kytkettynä), HDMI2 (kun tietokone
on kytkettynä)
Information, Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
AV, HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
TV
Dynamic, Standard, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
――Kun muutat asetusta Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour tai Tint (G/R), kuvaruutuvalikkoa säädetään
vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
R50
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
35
Picture Size
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Screen Adjustment -asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
•• Auto Wide: Säätää kuvakokoa automaattisesti niin, että kuvasuhde on 16:9.
Picture Size
Picture Size
· Position
· 4:3 Screen Size
Resolution Select
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
16:9
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
•• Zoom2: Suuri suurennos.
•• Smart View 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
――Smart View 1 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: Pienentää 16:9-kuvaa 25%.
――Smart View 2 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
•• Wide Fit: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan 4:3.
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu
ei koske tällaisia vaurioita.
•• Screen Fit: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) -signaaleja otetaan vastaan.
•• Original ratio: Jos tulolähteeksi on valittu PC tai HDMI1 (PC-yhteys), HDMI2 (PC-yhteys), kuva näkyy alkuperäisessä
kuvasuhteessa.
•• Custom: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
――Ei ole käytettävissä analogisissa televisioissa.
36
Käytettävissä olevat kuvakoot tulolähteen mukaan.
Tulolähde
Picture Size
ATV
Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV (1080i)
16:9, Smart View 2, Wide Fit, 4:3, Screen Fit
AV (480i, 480p)
Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3, Screen Fit,
Custom
HDMI1, HDMI2
(480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, HDMI1 (kun tietokone on kytkettynä), HDMI2 (kun
tietokone on kytkettynä)
16:9, 4:3, Original ratio
37
Position
Säätää kuvan paikkaa. Position on käytettävissä vain silloin, jos Picture Size -asetuksena Zoom1, Zoom2, Wide Fit tai Screen
Fit.
――Jos Position-toimintoa halutaan käyttää Zoom1-, Zoom2-, Wide Fit- tai Screen Fit -arvon valitsemisen jälkeen, noudata
seuraavia ohjeita.
Picture Size
Picture Size
Zoom1
· Position
· 4:3 Screen Size
1
Valitse Position painamalla -painiketta. Paina E-painiketta.
2
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla - tai -painiketta.
3
Paina E-painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Position-näytössä Reset.
Resolution Select
――Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Zoom/Position
Säädä kuvan zoomausta ja paikkaa. Tämä asetus on käytettävissä, kun syöttölähdeasetuksena on HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p)
tai AV (1080i/1080p). Picture Size -asetuksena on oltava Custom, jotta asetus on käytettävissä.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Resolution Select
Custom
1
Valitse Zoom/Position painamalla -painiketta. Paina E-painiketta.
2
Valitse Zoom tai Position. Paina E-painiketta.
3
Siirrä kuvaa painamalla
4
Paina E-painiketta.
/
/
/ -painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoom/Position-näytössä Reset.
――Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
38
4:3 Screen Size
Käytettävissä vain silloin, kun kuvakokona on Auto Wide. Voit määrittää halutuksi kuvakooksi 4:3 WSS (Wide Screen Service)
-koon tai alkuperäisen koon. Jokaisessa Euroopan maassa vaaditaan eri kuvakoko.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
Resolution Select
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Resolution Select
Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida kuvanlaadun tästä
valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.
Käytettävissä olevat tarkkuudet: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
Resolution Select
Off
-- Käytettävissä vain PC-tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
39
Auto Adjustment
Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Käytettävissä vain PC-tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
40
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
•• Position
Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Coarse-toiminnolla mahdollisimman hyväksi (Coarse) ja
hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.
50
0
Säädä paikka pystysuunnassa painamalla - tai -painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla - tai
-painiketta.
•• Image Reset
Kuvan oletusasetusten palauttaminen.
Position
Image Reset
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
41
PIP
PIP-asetukset
Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
MENUm → Picture → PIP → ENTERE
Picture
PIP
Pääkuva
Alikuva
AV, TV
PC, HDMI1, HDMI2
HDMI1, HDMI2
PC, TV, AV
PC
TV, AV, HDMI1, HDMI2
•• PIP (Off / On): PIP-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
•• Source: Voit valita alakuvan lähteen.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- PIP-äänestä saat lisätietoja Sound Select -ohjeista.
-- Jos sammutat laitteen, kun katselet sitä PIP-tilassa, PIP-tila pysyy käytössä myös virran
katkaisemisen ja kytkemisen jälkeen.
•• Antenna (Air / Cable): Valitse alakuvan syöttölähteeksi Air tai Cable.
――Tämä asetus otetaan käyttöön, jos toissijaisen näytön asetukseksi on valittu TV.
•• Channel: Valitse alakuvan kanava.
――Tämä asetus otetaan käyttöön, jos toissijaisen näytön asetukseksi on valittu TV.
•• Size (
,
,
•• Position (
,
――Kaksoistilassa (
,
,
,
): alakuvan koon valitseminen.
,
,
): Alakuvan paikan valitseminen.
,
,
) ei voi valita Position-asetusta.
•• Sound Select (Main / Sub): Voit kuunnella Main- tai Sub-kuvan ääntä.
42
Advanced Settings
Tulolähde
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Picture Mode
Advanced Settings
PC, HDMI1 (kun tietokone
on kytkettynä), HDMI2 (kun
tietokone on kytkettynä)
Information,
Advertisement
White Balance / Gamma
TV, HDMI1, HDMI2, AV
Dynamic
Ei käytettävissä.
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma
Off
Native
White Balance
Gamma
0
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
43
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Gamma
0
Näytön kontrastin säätö.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Korosta vaaleanpunaista Flesh Tone -asetusta.
RGB Only Mode
Näyttää värit Red, Green ja Blue värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Auto / Native
44
White Balance
Advanced Settings
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
White Balance
Gamma
Motion Lighting
2 Point
0
Off
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
•• Reset: Palauttaa White Balance -asetuksen oletusasetukset.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Gamma
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
Motion Lighting
Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.
•• Off / On
45
Picture Options
Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä
Picture Options
Colour Temp.
ja paina sitten E.
Muuta asetusta nuolinäppäimillä ja paina sitten E.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Colour Tone
ja
Off
Tulolähde
Picture Mode
PC, HDMI1 (kun tietokone
on kytkettynä), HDMI2 (kun
tietokone on kytkettynä)
Information, Advertisement
Colour Tone / Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Movie
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
TV, HDMI1 (1080i), HDMI2
(1080i), AV
Dynamic, Standard, Movie
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
Film Mode / Dynamic Backlight
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Options
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
46
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Colour Temp.
Off
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
Jos tulolähde on PC, HDMI1 (tietokoneyhteys), HDMI2 (tietokoneyhteys).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Jos tulolähde on AV, HDMI1, HDMI2 tai TV.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 tai Warm2 poistetaan käytöstä, kun Picture Mode -asetuksena on Dynamic.
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.
Colour Temp.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Säädä värilämpötilaa (Red / Green / Blue). (Välillä: 3000K–15000K)
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Colour Tone -asetuksena on Off.
Digital Clean View
Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön Digital Clean View -toiminnon ja vähentää staattista
kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.
•• Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation
――Auto Visualisation: Näyttää analogisia kanavia vaihdettaessa signaalin voimakkuuden.
――Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.
MPEG Noise Filter
MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
47
HDMI Black Level
Picture Options
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Normal / Low
――Käytettävissä vain HDMI1 (PC-yhteys)-, HDMI2 (PC-yhteys)-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva
optimaaliseksi.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Käytettävissä TV, AV -tilassa.
Dynamic Backlight
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.
•• Off / On
48
Picture Off
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Reset Picture
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
49
Luku 05
Äänen säätö
Määritä laitteen ääniasetukset (Sound).
Sound Mode
Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaan.
•• Standard: Normaalin äänitilan valinta.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: Paras ääni elokuvia varten.
•• Clear Voice: Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.
Sound
Sound Mode
•• Music: Musiikin korostaminen puheen sijasta.
Standard
•• Amplify: Korkeataajuuksisten äänien voimakkuuden tehostaminen, jotta huonokuuloisten henkilöiden kuuntelukokemus
on parempi.
――Jos Speaker Select -asetuksena on External, Sound Mode poistetaan käytöstä.
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Reset Sound
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
50
Sound Effect
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Sound
Sound Effect
Määritä haluamasi äänitehoste toistettua ääntä varten.
――Jos Speaker Select -asetuksena on External, Sound Effect poistetaan käytöstä.
――Käytettävissä vain silloin, kun Sound Mode -asetuksena on Standard.
•• DTS TruSurround HD (Off / On)
Tämä toiminto tuottaa virtuaalisen 5.1-kanavan tilaäänen kaiutinparin kautta käyttämällä HRTF (Head Related Transfer
Function) -tekniikkaa.
•• DTS TruDialog (Off / On)
Tällä toiminnolla voi tehostaa puheen voimakkuutta taustamusiikin tai äänitehosteiden sijasta, jotta keskustelu kuuluu
selkeämmin.
•• Equaliser
Mukauta kunkin kaiuttimen ääniasetus Equaliser-toiminnon avulla.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Balance L/R: Oikean ja vasemman kaiuttimen tasapainon säätö.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Kaistanleveyden säätö): Tiettyjen kaistataajuuksien tason säätö.
-- Reset: Taajuuskorjaimen oletusasetusten palauttaminen.
51
Speaker Settings
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Sound
•• Speaker Select (External / Internal)
Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, äänessä voi kuulua kaikua. Se johtuu
koodauksen purkunopeuden eroista tuotteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien välillä. Jos näin
käy, määritä tuotteen asetukseksi External.
――Kun Speaker Select -asetukseksi valitaan External, tuotteen kaiuttimet poistetaan käytöstä.
Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun Speaker Select -asetuksena on Internal, sekä tuotteen kaiuttimet että
ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.
――Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.
Speaker Settings
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Äänenvoimakkuus voi vaihdella kanavan mukaan.
Tasaa äänenvoimakkuus automaattisesti kanavaa vaihdettaessa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Normal tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden, joten kanavaa vaihdettaessa äänenvoimakkuus pysyy samana.
-- Night tasaa kunkin kanavan äänenvoimakkuuden ja vähentää sitä, joten kukin kanava on hiljaisempi. Night on
hyödyllinen yöllä, jolloin haluat ehkä pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena.
――Jos haluat käyttää yhdistetyn äänilaitteen äänenvoimakkuussäädintä, valitse Auto Volume -asetukseksi Off. Yhdistetyn
lähdelaitteen äänenvoimakkuussäätimen muutosta ei ehkä oteta käyttöön, jos Auto Volume -asetukseksi on valittu
Normal tai Night.
52
Additional Settings
DTV Audio Level
(Vain digitaalisilla kanavilla.)
MENU m → Sound → Additional Settings → ENTER E
Sound
Additional Settings
TV ei pysty säätämään vapaasti AV-vastaanottimeen lähetettävän digitaalisen äänen voimakkuutta. Käytä tätä toimintoa
digitaalisen äänenvoimakkuuden säätämiseksi sopivalle tasolle.
――Lähetyssignaalin tyypin mukaan MPEG- ja HE-AAC-asetusta voidaan säätää -10 dB:n ja 0 dB:n välillä.
――Jos haluat lisätä tai vähentää voimakkuutta, säädä vastaavasti aluetta 0 ja -10.
Dolby Digital Comp
Joissakin digitaalisissa televisio-ohjelmissa käytetään 5.1-kanavaista Dolby-ääntä. Tämä televisio muuntaa Dolby-äänen
stereoääneksi, jotta ääni voidaan toistaa television kaiuttimien kautta. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta. RF tuottaa paremman
äänen pienillä voimakkuuksilla, kun taas Line on tarkoitettu suuria voimakkuuksia varten.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
53
Reset Sound
Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
54
Luku 06
Broadcasting
Määritä laitteen Broadcasting-asetukset.
Auto Tuning
Auto Tuning-toiminto muistaa kaikki antennilla tai kaapelijärjestelmän kautta vastaanotettavat kanavat ja lisää ne Channel
List-toimintoon.
MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → ENTER E
Auto Tuning
Käynnistä Auto Tuning-toiminto seuraavasti:
Broadcasting
1
tulee näkyviin.
Auto Tuning
Aerial
Paina kaukosäätimessä MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → Auto Tuning → ENTER E. Auto Tuning -ruutu
Air
2
Channel List
Valitse Auto Tuning-näytöstä laitteen signaalin lähde.
――Air: Jos laite on yhdistetty antenniin, valitse Air ja paina sitten ENTER E. Laite aloittaa automaattisesti kanavien
Schedule Manager
tallennuksen muistiin.
――Cable: Jos laite on yhdistetty kaapeliliitäntään, valitse Cable ja paina sitten ENTER E. Siirry vaiheeseen 3.
Edit Channel
――Valitse Digital & Analogue, Digital tai Analogue kanavahakua varten.
Edit Favorites
Channel Settings
3
Määrittää Search Mode -toiminnon
/
-painikkeilla. Kun olet valmis, valitse Scan ja paina sitten ENTER E. Laite
aloittaa kanavien tallennuksen muistiin.
――Kanavien tallennus muistiin voi kestää jopa 45 minuuttia kaapelijärjestelmän mukaan.
――Muistiin tallennetut kanavat lisätään Added Ch.-luetteloon. Näet nämä kanavat, kun käytät kaukosäätimen
kanavapainikkeita.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
55
Auto Tuning-toiminnon peruuttaminen
Cable Search Option
MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → Cable Search Option →
ENTER E
1
Paina Stop-painiketta.
2
Viesti Stop Auto Tuning? tulee näyttöön.
3
Paina Yes-painiketta.
(kun antennin asetuksena on Cable)
Määrittää haun lisäasetukset, kuten kaapeliverkkohaun taajuuden ja symbolinopeuden.
――Käytettävyys vaihtelee mallin ja alueen mukaan.
Auto Tuning
Cable Search Option
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
56
Aerial
Ennen kuin televisio pystyy aloittamaan käytettävissä olevien kanavien tallennuksen muistiin, sinun on määritettävä LEDnäyttöön kytketyn signaalilähteen tyyppi.
•• Air / Cable
MENU m → Broadcasting → Aerial → ENTER E
Broadcasting
Aerial
Cable
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
57
Channel List
MENU m → Broadcasting → Channel List → ENTER E
Rekisteröi tai poista kanavia. Lisää suosikkikanavia tai nimeä analogiset kanavat uudelleen.
Valitse haluamasi kanava Channel List -valikosta, niin voit katsella sitä välittömästi.
――Voit liikkua Channel List -valikossa nopeammin painamalla kanavapainikkeita. Kanavaluettelo muuttuu sivu sivulta.
Kanavaluettelosivun kuvakkeet
Broadcasting
••
••
Channel List
••
A : Analoginen kanava
*: Valittu kanava
\ : Lukitut kanavat
Kun painat kaukosäätimen vasenta kohdistinpainiketta ( ), näyttöön tulee Sorting-sivu.
Kun painat kaukosäätimen oikeaa kohdistinpainiketta ( ), näyttöön tulee Mode-sivu.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
Sorting
Järjestä luettelo sen mukaan, mikä kanavan Number tai Name on (vain digitaalisilla kanavilla).
Mode
Antenna
Valitse digitaaliseksi kanavatilaksi Air tai Cable.
Edit Favorites
Muokkaa suosikkikanavaluetteloita Edit Channel -kohdassa.
Favourites 1 ~ Favourites 5
Näyttää kaikki suosikkikanavat enintään viidessä ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on erillinen näyttö.
――Televisio näyttää suosikkiryhmät vain silloin, jos olet lisännyt suosikit paikkoihin Favourites 1 - Favourites 5.
58
All
Näyttää kaikki kanavat.
Analog
Näyttää analogiset kanavat.
Digital
Näyttää digitaaliset kanavat.
59
Schedule Manager
MENU m → Broadcasting → Schedule Manager → ENTER E
Broadcasting
Katsele haluamaasi kanavaa ajoitettuna aikana.
•• Aerial: DTV Cable / Cable
•• Channel: Valitse haluamasi kanava.
•• Repeat: Once / Manual / Sat~Sun / Mon~Fri / Everyday
――Valitse Manual, jos haluat määrittää asetukset viikonpäivän mukaan.
•• Date: Valitse haluamasi päivämäärä.
•• Start Time: Määritä haluamasi kanavan katseluaika.
Schedule Manager
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
60
Edit Channel
MENU m → Broadcasting → Edit Channel → ENTER E
Broadcasting
Edit Channel
Hallitse televisioon tallennettuja kanavia. Poista kanavia, rekisteröi poistetut kanavat uudelleen tai nimeä analogiset kanavat
uudelleen.
――Määritä asetukset kätevästi näytön alareunassa näkyvillä kaukosäätimen painikkeilla.
Kanavien muokkaussivun kuvakkeet
••
••
••
A : Analoginen kanava
*: Valittu kanava
\ : Lukitut kanavat
Kanavien poistaminen/rekisteröiminen
Kanavien poistaminen
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
Poista kanavia tarpeen mukaan. Huomaa, että kanavien poistaminen Recently Viewed- tai Most Viewed -luokasta ei poista
kanavia kokonaan. Kanavat poistetaan vain luokista.
1
Valitse näytöstä poistettavat kanavat. Voit peruuttaa toiminnon suorittamalla valinnan uudelleen.
2
Kanavien valitsemisen jälkeen voit poistaa kanavat valitsemalla näytöstä Delete.
Poistettujen kanavien rekisteröinti uudelleen
Rekisteröi poistetut kanavat tarvittaessa uudelleen. Poistetut kanavat on merkitty harmaalla, ja ne löytyvät vain kaikkien
kanavien luettelosta. Rekisteröintitoimintoa voi käyttää vain poistettujen kanavien kanssa.
1
Avaa Tools-sivu painamalla näytössä TOOLS. Valitse alivalikkokohteista Category ja valitse sitten All.
2
Valitse kaikkien kanavien luettelosta poistetut kanavat, jotka haluat rekisteröidä uudelleen.
3
Kanavien valitsemisen jälkeen voit rekisteröidä kanavat uudelleen valitsemalla näytöstä Add.
61
Rekisteröityjen kanavien muokkaaminen
Kanavien lukitseminen ja lukituksen poistaminen salasanan avulla
Kun painat Edit Channel -sivulla TOOLS, näyttöön tulevat seuraavat valikkokohteet. Käytettävissä olevat
toiminnot voivat vaihdella lähetyssignaalin mukaan.
Lukitse tietyt kanavat, jotta lapset eivät pääse katsomaan asiatonta sisältöä.
――Varmista salasanaa määritettäessä, että Programme Rating Lock -asetuksena on On.
Asetuksen
nimi
Kanavien lukitseminen
Toiminnot
Aerial
Valitse digitaaliseksi kanavatilaksi Air tai Cable.
Category
Televisioon tallennetut kanavat jaetaan All, Added Ch.-, Recently Viewedja Most Viewed -luokkiin. Valitse haluamasi luokka.
Edit Favorites
Määritä usein katsotut kanavat suosikkikanaviksi.
Rename Channel
Muuta analogisten kanavien nimiä mieltymystesi mukaan. Kanavan nimi voi
olla enintään viisi merkkiä pitkä.
Channel Info
Tarkista kanavan tiedot.
Information
Näytä juuri lähetettävän ohjelman tiedot.
1
Valitse Edit Channel -sivulta kanava ja valitse sitten näytöstä Programme Rating Lock. Salasanan
syöttöikkuna tulee näyttöön.
2
Anna salasana. Valittu kanava lukitaan.
Kanavien lukituksen poistaminen
1
Valitse Edit Channel -sivulta lukittu kanava ja valitse sitten näytöstä Programme Rating Lock Off.
Salasanan syöttöikkuna tulee näyttöön.
2
Anna salasana. Valitun kanavan lukitus poistetaan.
62
Edit Favorites
MENU m → Broadcasting → Edit Favorites → ENTER E
Broadcasting
Suosikkikanavaluettelon luominen
Määritä usein katsotut kanavat suosikkikanaviksi. Suosikkikanavat on merkitty Edit Channel- tai Channel List -sivulla olevalla
merkillä. Voit luoda enintään viisi suosikkikanavaluetteloa. Luo jokaiselle perheenjäsenelle oma suosikkikanavaluettelo.
――Määritä asetukset kätevästi näytön alareunassa näkyvillä kaukosäätimen painikkeilla.
Nykyisen kanavan lisääminen suosikkikanavaluetteloon
Lisää juuri katsomasi kanava suosikkikanavaluetteloon.
Edit Favorites
1
Kun katselet televisiota, avaa Tools-sivu painamalla TOOLS. Valitse alivalikkokohteista Edit Favorites.
2
Valitse näyttöön tulevasta kehoteikkunasta suosikkikanavaluettelo, johon haluat tallentaa nykyisen kanavan. Valitse OK.
3
Nykyinen kanava lisätään valittuun suosikkikanavaluetteloon. Valitse OK.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
Useiden kanavien lisääminen suosikkikanavaluetteloon
Lisää useita kanavia suosikkikanavaluetteloon tarpeen mukaan.
1
Valitse näytöstä Category muuttaaksesi näytön keskellä olevan kanavaluettelon lisättävät kanavat sisältäväksi
kanavaluetteloksi. Aina kun Category valitaan, luokkia vaihdetaan järjestyksessä Recently Viewed, Most Viewed ja
Added Ch..
――Recently Viewed ja Most Viewed otetaan käyttöön vain silloin, jos niissä on tallennettuja kanavia.
2
Valitse haluamasi kanavat näytön keskellä olevasta kanavaluettelosta.
3
Valitse näytöstä Change Fav., jos haluat muuttaa oikealla olevan suosikkikanavaluettelon toiseksi halutuksi
suosikkikanavaluetteloksi.
4
Valitse näytöstä Add. Valitut kanavat lisätään suosikkikanavaluetteloon.
63
Suosikkikanavaluetteloon tallennettujen kanavien katseleminen
Kanavien poistaminen suosikkikanavaluettelosta
――Suosikkikanavaluettelot näytetään vain silloin, jos ne on luotu aikaisemmin.
Poista kanavia suosikkikanavaluettelosta tarpeen mukaan.
Kun kanavaa vaihdetaan kanavapainikkeilla, vain suosikkikanavaluetteloihin tallennettuja kanavia voidaan
käyttää.
1
1
Valitse Broadcasting-valikosta Channel List. Kanavaluettelo tulee näyttöön.
2
Kun painat kaukosäätimen oikeaa kohdistinpainiketta ( ), näyttöön tulee Mode-sivu.
3
Valitse suosikkikanavaluettelo väliltä Favourites 1 ja Favourites 5.
4
Valitse kanavat valitusta suosikkikanavaluettelosta.
――Jos valitset Channel List suosikkikanavan katselun aikana, näyttöön tulee päivitetty
suosikkikanavaluettelo.
Valitse näytöstä Change Fav., jos haluat muuttaa oikealla olevan suosikkikanavaluettelon toiseksi
halutuksi suosikkikanavaluetteloksi.
2
Valitse valitusta suosikkikanavaluettelosta poistettavat kanavat.
3
Valitse näytöstä Delete. Valitut kanavat poistetaan suosikkikanavaluettelosta.
Suosikkikanavaluettelossa olevien kanavien järjestyksen muuttaminen
Muuta suosikkikanavaluetteloon tallennettujen kanavien järjestystä tarpeen mukaan.
1
Valitse näytöstä Change Fav., jos haluat muuttaa oikealla olevan suosikkikanavaluettelon toiseksi
halutuksi suosikkikanavaluetteloksi.
Suosikkikanavaluetteloiden muokkaaminen
Kun painat Favourites 1 - Favourites 5 -sivuilla TOOLS, näyttöön tulevat seuraavat valikkokohteet.
Asetuksen
nimi
Copy to Favorites
Toiminnot
2
Valitse valitusta suosikkikanavaluettelosta uudelleenjärjestettävät kanavat.
3
Valitse näytöstä Change order ja muuta valittujen kanavien järjestystä. Voit ottaa uuden
kanavajärjestyksen käyttöön painamalla E-painiketta.
Kopioi kanavat suosikkikanavaluettelosta toiseen suosikkikanavaluetteloon.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun suosikkikanavaluettelosta
on valittu kanavia.
Rename Favorites
Muuta suosikkikanavaluettelon nimeä.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun suosikkikanavaluettelosta
on valittu kanavia.
Aerial
Valitse Air- tai Cable-signaali.
Edit Channel
Hallitse tallennettuja kanavia.
Information
Näytä juuri lähetettävän ohjelman tiedot.
64
Suosikkikanavaluettelon nimeäminen uudelleen
Muuta suosikkikanavaluettelon nimeä tarpeen mukaan.
1
Valitse näytöstä Change Fav., jos haluat muuttaa oikealla olevan suosikkikanavaluettelon toiseksi halutuksi suosikkikanavaluetteloksi.
2
Paina näytössä TOOLS. Alivalikkokohteet tulevat näyttöön.
3
Valitse alivalikkokohteista Rename Favorites. Näyttöön tulee kehoteruutu.
4
Muuta suosikkikanavaluetteloa kehoteruudussa. Suosikkikanavaluettelon nimi voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.
Kanavien kopioiminen suosikkikanavaluetteloiden välillä
Kopioi kanavat suosikkikanavaluettelosta toiseen suosikkikanavaluetteloon tarpeen mukaan.
1
Valitse näytöstä Change Fav., jos haluat muuttaa oikealla olevan suosikkikanavaluettelon toiseksi halutuksi suosikkikanavaluetteloksi.
2
Valitse oikealla olevasta suosikkikanavaluettelosta kopioitavat kanavat.
3
Paina näytössä TOOLS. Alivalikkokohteet tulevat näyttöön.
4
Valitse alivalikkokohteista Copy to Favorites. Näyttöön tulee kehoteruutu.
5
Valitse kehoteruudussa suosikkikanavaluettelot, joihin haluat kopioida kanavat. Kanavat tallennetaan valittuihin suosikkikanavaluetteloihin.
――Jos haluat käyttää Copy to Favorites -toimintoa, varmista, että suosikkikanavaluetteloon on tallennettu kanavia.
65
Channel Settings
Country (Area)
Valitse maa, jotta TV pystyy virittämään lähetyskanavat automaattisesti oikein. Tämä vaihtelee maa- tai aluekohtaisesti.
MENU m → Broadcasting → Channel Settings → ENTER E
Anna nelinumeroinen PIN-koodi, kun PIN-koodin syöttönäyttö avautuu.
•• Digital Channel: Vaihda digitaalisten kanavien maata.
Channel Settings
•• Analogue Channel: Vaihda analogisten kanavien maata.
Country (Area)
Manual Tuning
Manual Tuning
Hakee kanavan manuaalisesti ja tallentaa sen TV:seen.
Fine Tune
Transfer Channel List
Delete CAM Operator Profile
Jos kanava lukitaan Channel Lock -toiminnolla, PIN-koodin syöttöikkuna avautuu näyttöön.
Tämä toiminto vaihtelee maa- ja aluekohtaisesti.
Kun Aerial-lähdeasetuksena on Air tai Cable
•• Digital Channel Tuning: Hakee digitaalista kanavaa.
1
――Kun valitaan Aerial → Air: Channel, Frequency, Bandwidth
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
Valitse New.
――Kun valitaan Aerial → Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate
2
Valitse Search. Kun haku on päättynyt, kanava päivitetään kanavaluetteloon.
•• Analogue Channel Tuning: Hakee analogista kanavaa.
1
Valitse New.
2
Määritä Programme-, Colour System-, Sound System-, Channel- ja Search-asetukset.
――Channel
C (antennikanavatila) / S (kaapelikanavatila): Näissä kahdessa tilassa voit valita kanavan antamalla kunkin
antennilähetyskanavan tai kaapelikanavan numeron.
3
Valitse Store. Kun haku on päättynyt, kanava päivitetään kanavaluetteloon.
66
Fine Tune
(vain analogisilla kanavilla.)
Jos vastaanotto on hyvä, kanavaa ei tarvitse hienosäätää, sillä tämä tehdään automaattisesti haku- ja tallennustoiminnon
suorittamisen aikana. Jos signaali on heikko tai vääristynyt, hienosäädä kanavaa manuaalisesti. Vieritä vasemmalle tai oikealle,
kunnes kuva on selkeä.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Cable-tilassa.
――Asetukset otetaan katseltavalla kanavalla käyttöön.
――Hienosäädetyt kanavat, jotka on tallennettu, on merkitty kanavapalkissa kanavanumeron oikealla puolella olevalla tähdellä (*).
――Voit palauttaa hienosäädön oletusasetuksiin valitsemalla Reset.
Transfer Channel List
Tuo tai vie kanavakartan. Anna PIN-koodi, kun PIN-koodin syöttönäyttö avautuu.
Sinun on kytkettävä USB-tallennuslaite tämän toiminnon käyttöä varten.
•• Import from USB: Tuo kanavaluettelo USB-laitteesta.
•• Export to USB: Vie kanavaluettelo USB-laitteeseen. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on
kytkettynä.
Delete CAM Operator Profile
Valitse poistettava CAM-operaattori.
――Käytettävyys vaihtelee mallin ja alueen mukaan.
67
Subtitle
MENU m → Broadcasting → Subtitle → ENTER E
Subtitle
Subtitle
· Subtitle Mode
· Subtitle Language
Primary Subtitle
Secondary Subtitle
Määrittää tekstitysasetukset.
Subtitle
Näytä tekstitys.
•• Subtitle Mode: Määritä tekstitystila.
•• Subtitle Language: Määritä tekstityskieli.
Primary Subtitle
Määritä ensisijainen tekstityskieli.
Secondary Subtitle
Määritä toissijainen tekstityskieli.
68
Audio Options
Audio Language
(digitaalisia lähetyksiä varten)
MENU m → Broadcasting → Audio Options → ENTER E
Muuta äänikielten oletusarvoa.
•• Primary Audio: Määritä ensisijainen äänikieli.
•• Secondary Audio: Määritä toissijainen äänikieli.
――Käytettävissä oleva kieli voi vaihdella lähetyksen mukaan.
Audio Options
Audio Language
Audio Format
Audio Description
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
English
Stereo
Off
Audio Format
(digitaalisia lähetyksiä varten)
Vaihda haluamaasi äänimuotoon. Tuettu äänimuoto voi vaihdella lähetettävän ohjelman mukaan.
Audio Description
(Ei saatavilla kaikilla alueilla) (digitaalisia lähetyksiä varten)
Tämä toiminto käsittelee äänikuvauksen (Audio Description) äänivirran, joka lähetetään lähetyksen pää-äänen mukana.
•• Audio Description: Ota äänikuvaustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Volume: Säädä äänikuvauksen voimakkuutta.
69
Programme Rating Lock
Programme Rating Lock estää ohjelmat, joiden luokitus on haluttua suurempi. Tästä on hyötyä, kun haluat hallita, mitä lapset
katsovat televisiosta. Tämä toiminto ei toimi, jos ohjelmat ovat peräisin ulkoisista lähteistä, kuten DVD-soittimista tai USBtiedostoista.
MENU m → Broadcasting → Programme Rating Lock → ENTER E
Tätä PIN-koodia vaaditaan estetyn ohjelman katsomiseen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun syöttölähteenä on TV.
Broadcasting
――Uuden laitteen oletus-PIN-koodiksi on määritetty 0-0-0-0.
――Käytettävyys vaihtelee mallin ja alueen mukaan.
Programme Rating Lock
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
70
Teletext Language
Teletext Language
MENU m → Broadcasting → Teletext Language → ENTER E
Määritä teksti-TV:n kieli tällä toiminnolla.
――Käytettävyys vaihtelee mallin ja alueen mukaan.
Broadcasting
Primary Teletext
Määritä teksti-TV:n ensisijainen kieli.
Teletext Language
Secondary Teletext
Määritä teksti-TV:n toissijainen kieli.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
71
Common Interface
CI Menu
Antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita CAM-valikosta. Valitse CI Menu valikon PC-kortin mukaan.
MENU m → Broadcasting → Common Interface → ENTER E
Broadcasting
Common Interface
CAM video transcoding
Voit määrittää asetuksen koodaamaan videokoodekin automaattisesti CAM-moduulista. Poista toiminto käytöstä, jos et halua
käyttää sitä.
Application Info
Näytä CI-paikkaan paikkaan asetetun CAM-moduulin ja CAM-moduuliin asetetun CI- tai CI+-kortin tiedot. Voit asentaa CAMmoduulin milloin tahansa siihen katsomatta, onko television virta kytketty vai ei.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
1
Osta CI CAM -moduuli lähimmältä jälleenmyyjältä tai puhelimitse.
2
Aseta CI- tai CI+-KORTTI nuolen suuntaisesti kunnolla CAM-moduuliin.
3
Aseta CI- tai CI+-KORTTI nuolen suuntaisesti CI-paikkaan niin, että se on samassa suunnassa paikan kanssa.
4
Tarkista, näetkö salatun kanavan kuvan.
72
Channel Lock
Lukitse kanavat, jotta lapset eivät pääse katsomaan haitallista sisältöä.
MENU m → Broadcasting → Channel Lock → ENTER E
•• On / Off
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun syöttölähteenä on TV.
――Uuden laitteen oletus-PIN-koodiksi on määritetty 0-0-0-0.
――Käytettävyys vaihtelee mallin ja alueen mukaan.
Broadcasting
Channel Lock
On
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Käytettävissä vain TV-tilassa.
73
Luku 07
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Muodosta yhteys langattomaan verkkoon ja käytä laitetta televisiona ja infonäyttönä valitsemalla
tietokoneesta MagicInfo Express Content Creator.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
AP0000
Network Settings
** : ** : ** : ** : ** : **
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
Your wireless network connection is setup and ready to use.
Network connected, ready to use AllShare.
Disconnect
IP Settings
AP000
Retry
Close
Ready to play your business content.
-Run the Content Creator on your PC, then create and schedule your content. You can
send it to the Signage TV using the wireless network.
-Refer to the Content Creator manual for more information.
Refresh
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
74
Verkon asetukset (langaton)
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Automaattinen verkkomääritys (langaton)
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, jossa verkkoa käyttävien
laitteiden on lähetettävä salattu suojakoodi. Koodia kutsutaan käyttöavaimeksi tai Connection
Information -avaimeksi. Connection Information perustuu salasanaan, joka on yleensä tietynpituinen
sana tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmä, jonka käyttäjä on antanut langattoman verkon suojausta
määritettäessä. Jos käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu
Connection Information -avaimella, salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen
aikana.
Automaattinen määrittäminen
Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei
ehkä toistu sulavasti.
――Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IP-
1
Valitse MENU m → Network → Network Settings.
2
Network-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3
jakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Refresh.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Stop-painiketta.
――Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen
salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung-tuotteet eivät tue yhteyttä
uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.
――Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden verkkoon
PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number) -toiminnolla. WPS määrittää
automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.
――Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Paina sitten E -painiketta.
Add Network -painike ilmestyy näyttöön.
Valitse Add Network ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.
4
Jos Enter password. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Enter password. (suojausavain tai PIN-koodi).
Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys,
WPS(PBC)
75
6
Kun olet valmis, siirrä kohdistin alanuolipainikkeella kohtaan Done ja paina sitten E-painiketta.
Manuaalinen määrittäminen
Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
Valitse SMART Signage TV -laitteesta MENU m → Network → Device Name ja muuta SMART Signage
TV -laitteen nimi.
――Jos käytät useita SMART Signage TV -laitteita, muista muuttaa niiden nimet.
――Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää.
7
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.”.
1
Valitse MENU m → Network → Network Settings.
2
Network-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
Manuaalinen verkkomääritys (langaton)
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Refresh.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Stop-painiketta.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Add Network -painike ilmestyy näyttöön.
Valitse Add Network ja lisää langaton reititin, johon haluat muodostaa yhteyden.
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Tuki-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla u- tai d-painiketta. Paina sitten E -painiketta.
4
Jos Enter password. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Enter password. (suojausavain tai PIN-koodi).
6
Kun olet valmis, siirrä kohdistin alanuolipainikkeella kohtaan Done ja paina sitten E-painiketta.
Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
7
Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Stop. Yhteys katkaistaan.
8
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP Settings. IP Settings -ruutu tulee näkyviin.
9
Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP Settings -asetukseksi Enter manually. Kirjoita
muut tiedot IP Address -kohdan muihin kenttiin.
――Jos IP Settings -asetukseksi valitaan Enter manually, DNS Setting -asetukseksi muutetaan
automaattisesti Enter manually.
76
10Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon testiruutu
tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
11Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.”.
WPS(PBC)
Asetusten määrittäminen WPS(PBC)-toiminnolla
Jos reitittimessä on WPS(PBC)-painike, toimi seuraavasti.
1
Valitse MENU m → Network → Network Settings.
2
Valitse WPS(PBC), paina E ja paina sitten E uudelleen.
3
Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki
tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.
4
Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.
77
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
MENUm → Network → Soft AP (Wi-Fi Hotspot) → ENTERE
Tämän toiminnon avulla tämä tuote voidaan yhdistää mobiililaitteisiin, jos mobiililaitteet eivät tue Wi-Fi Direct -ominaisuutta.
Määritä Wi-Fi-laitteen yhdistämiseen liittyvät asetukset.
•• Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
Kytkee tai katkaisee Soft AP (Wi-Fi Hotspot) -laitteen virran. Kun Soft AP (Wi-Fi Hotspot) -asetuksena on On, mobiililaitteet löytävät tämän tuotteen nimen Wi-Fiyhteysluettelosta.
•• Connection Information
Suojausavaimen näyttäminen.
•• Connection Information Reset
Kun kytket näyttöön virran, laite luo uuden suojausavaimen ja katkaisee mahdollisen Soft AP (Wi-Fi Hotspot) -yhteyden.
-- Off / On
78
Wi-Fi Direct
Toiminnon käyttäminen edellyttää, että
mobiililaite tukee Wi-Fi Direct -toimintoa.
MENUm → Network → Wi-Fi Direct → ENTERE
Tällä asetuksella laite asetetaan muodostamaan yhteys langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon avulla langattomat mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen ilman
reititintä.
Voit yhdistää mobiililaitteen tämän tuotteen kanssa Wi-Fi Direct -ominaisuuden avulla seuraavasti:
1
Siirry Wi-Fi Direct -näyttöön. Tämä tuote aloittaa laitteiden etsinnän.
2
Ota laitteen Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.
•• PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot
ja muodostaa yhteyden verkkoon.
•• PIN: Syötä näytettävä PIN mobiililaitteeseen.
――Jos haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse yhdistetty Wi-Fi-laite ja valitse sitten Disconnected.
79
AllShare Settings
MENUm → Network → AllShare Settings → ENTERE
Luettelon näyttäminen matkapuhelimista tai liitetyistä laitteista, jotka on määritetty käyttämään tuotteen AllShare Play -toimintoa.
•• Content Sharing
AllShare Play -toiminnon käyttäminen
Hälytysikkunalla ilmoitetaan, että matkapuhelimesta lähetetty mediasisältö (videot, valokuvat, musiikki) näkyy tuotteessa. Sisältö toistetaan automaattisesti 3 sekunnin
kuluttua hälytysikkunan avautumisesta. Jos painat RETURN- tai EXIT-painiketta hälytysikkunan näkyessä, mediasisältöä ei toisteta.
――Varoitusikkuna tulee näkyviin ensimmäisen kerran, kun laite käyttää tuotetta mediatoiminnon kautta. Valitse Allow painamalla E-painiketta. Tällä tavalla puhelin voi
käyttää tuotetta rajoituksetta ja toistaa sisältöä AllShare Play -toiminnon avulla.
――Jos haluat poistaa matkapuhelimen mediasisältölähetykset käytöstä, valitse AllShare Settings -kohdan asetukseksi Deny.
――Sisältöä ei ehkä toisteta tuotteessa sisällön tarkkuuden ja muodon takia.
――E- ja ◄ / ►-painikkeet eivät ehkä toimi mediasisällön tyypin takia.
――AllShare Playtä voi hallita mobiililaitteella. Lisätietoja on laitteiden käyttöoppaissa.
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Valitse tai syötä laitteen nimi.
Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.
80
Luku 08
Applications
Source List
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
Source
TV
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
――Voit tarkastella yhdistettyjen lähdelaitteiden tietoja painamalla Source-sivulla olevaa TOOLS-painiketta.
HDMI1
HDMI2
AV
PC
USB
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa Edit Name.
Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa Edit Name myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Picture-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja Edit Name -kohdassa tehtyjen
asetusten mukaan.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.
81
MagicInfo
MENU m → Applications → MagicInfo → ENTER E
Applications
MagicInfo
MagicInfo on yritysratkaisu, joka mahdollistaa laitteen käytön infonäyttönä (mainosvälineenä). Ratkaisun avulla voit toistaa
kuva- ja videotiedostoja sisäisestä muistista tai liitetystä USB-tallennuslaitteesta. Voit myös toistaa tietokoneessa olevalla
MagicInfo Express Content Creatorilla luotuja aikatauluja.
Sisällön toistaminen sisäisestä muistista tai USB-laitteesta
Toista sisältöä sisäisestä muistista tai liitetystä USB-tallennuslaitteesta.
Tietokoneessa tai mobiililaitteessa olevan sisällön toistaminen
Lähetä laitteeseen toistettavaa sisältöä MagicInfo Express Content Creatorin tai mobiilisovelluksen kautta. Jos sisäinen muisti
ei riitä, liitä USB-laite ja valitse Options → Settings → Default Storage MagicInfo-selaimen oikeasta yläkulmasta. Muuta
asetukseksi USB.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
82
Device : All
Content : All
Sort by : File Name
Options
Schedule
Toista määritettyjä aikatauluja.
Schedule
MagicInfo-sivulla käytettävissä olevat toiminnot
MagicInfo-luettelosivu sisältää seuraavat toiminnot.
•• Device
-- Hae haluamasi laiteluettelo valitsemalla Internal Memory tai USB.
All / Internal Memory / USB
-- Painamalla kaukosäätimen HOME- tai MagicInfo Player I -painiketta voit käyttää
sovellusta entistä nopeammin.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Content
-- Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.
All / My Templates / Video / Image
•• Sort by
Määritä sisällön hakuehto.
-- File Name / Recently played
•• Options
MagicInfo-näytön Options-valikkokohteet
Asetuksen nimi
Toiminnot
Play Seleted
Valitse haluamasi sisältö ja toista se.
Send
Kopioi sisältö toiseen tallennuslaitteeseen.
Delete
Poista haluamasi sisältö.
Settings
Määritä sisällön yksityiskohtaiset ominaisuudet.
――Lisätietoja Settings-toiminnosta on seuraavalla sivulla.
83
Settings
Default Storage
Valitse tallennussijainti, johon haluat ladata ajoitetut kanavat verkosta.
Settings
•• Internal Memory / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels from
the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Repeat Mode
Internal Memory
One
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Määritä toistotila sen mukaan, haluatko toistaa sisällön toiston vai et.
Close
•• One / All
Picture Size
Valitse Picture Size -asetukseksi Original Size tai Full Screen.
•• Original Size / Full Screen
――Käytettävissä vain Video- ja Image-sisältöjen kanssa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Display Duration
Määritä diaesityksen kunkin sivun kesto.
――Käytettävissä vain Template- ja Image-sisältöjen kanssa.
Safely Remove USB Device
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Reset Settings
Palauta kaikki Settings-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
84
Luku 09
MagicInfo Express Content Creator
Lisätietoja saat käyttöopas-USB-laitteessa olevasta MagicInfo Express Content Creatorin oppaasta.
Asennusvaatimukset
MagicInfo Express Content Creatorin käyttäminen
-- Kiintolevy: Vähintään 500 Mt vapaata tilaa
-- Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai
uudempi
-- Tarkkuus: Vähintään 1 024 x 738
MagicInfo Express Content Creator on ohjelma, jonka avulla voit kätevästi luoda SMART Signage TV -sisältöä käyttämällä erilaisia malleja. MagicInfo Express Content
Creatorilla voit luoda ja hallita aikatauluja sekä toistaa sisältöjä SMART Signage TV -laitteella tiettynä aikana.
― Jos haluat käyttää MagicInfo Express Content Creatoria, lataa ja asenna MagicInfo Express Content Creator MagicInfo Express Content Creator -USB-laitteesta tai
osoitteesta http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv.
•• Create Content: Luo ja hallitse Samsung-näyttölaitteissa toistettavia malleja.
•• Schedule Content: Luo ja hallitse aikatauluja toistaaksesi sisältöä määrättyinä aikoina.
Mallien hallinta
Ohjelmaan sisältyvien mallien avulla voit järjestellä erilaisia sisältökohteita ja luoda kätevästi uusia malleja valmiiksi määritettyjen asetteluiden perusteella. Tuo ja muokkaa
aikaisemmin luotuja malleja.
Aikataulujen hallinta
Määritä ja hallitse aikatauluja toistaaksesi sisältöä Samsung-näyttölaitteissa määrättyinä aikoina. Aseta sama aikataulu toistettavaksi tiettyinä viikonpäivinä tai määritä eri
aikataulut toistettaviksi viikonpäivän mukaan.
85
Luku 10
Valokuvien, videoiden ja musiikin toistaminen (Median toisto)
Voit katsella ja kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkitiedostoja.
Toista tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai musiikkitiedostoja.
Toista erilaisia sisältöjä seuraavilla tavoilla.
•• USB-laitteen käyttäminen: Toista mediasisältöjä, kuten USB-laitteessa olevia videoita, valokuvia ja musiikkia.
•• Tallennuslaitteen liittäminen: Toista tallennuslaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kameraan, tietokoneeseen tai pilvipalveluun, tallennettuja mediasisältöjä.
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät median toistoa USB-laitteen
kanssa
Vaara
•• Ennen kuin kytket USB-laitteen tuotteeseen, ota tiedostoistasi varmuuskopio tietojen vahingoittumisen tai katoamisen varalta.
Samsung Electronics ei ole vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.
•• Älä irrota USB-laitetta sen lataamisen aikana.
•• Jos USB-laite liitetään USB-jatkokaapelilla, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei ehkä voida lukea.
•• Jos tuote ei tunnista liitettyä USB-laitetta, USB-laitteessa olevat tiedostot voivat vahingoittua tai niitä ei ehkä voida toistaa.
Jos näin käy, liitä USB-laite tietokoneeseen, alusta laite ja varmista, että laite on liitetty oikein.
•• Tuetun USB-kiintolevyn enimmäiskapasiteetti on 2 Tt.
86
Median toiston kanssa yhteensopivat laitteet
•• Jotkin USB-liitännällä varustetut digitaalikamerat, älypuhelimet ja äänilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
•• Median toisto on yhteensopiva vain USB MSC -laitteiden kanssa.
•• MSC on lyhenne sanoista Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut, Flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt. (USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)
Nämä MSC-laitteet on liitettävä suoraan tuotteen USB-porttiin.
•• Jos vähintään kaksi PTP-laitetta on liitetty, niistä voi käyttää vain yhtä kerrallaan.
•• Jos liitettyjä MSC-laitteita on useita, joitakin laitteita ei ehkä tunnisteta. Jos USB-laitteen virrantarve on suuri (yli 500 mA tai 5 V), se ei ehkä ole tuettu.
•• Jos ylikuumenemisvaroitus tulee näyttöön, kun USB-laite liitetään tai sitä käytetään, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai se ei toimi oikein.
•• Näytönsäästäjä aktivoituu, jos tuotetta eri käytetä Auto Protection Time -asetuksella määritetyn ajan kuluessa.
•• Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa poistua käytöstä automaattisesti, kun ne kytketään tuotteeseen.
Tiedostojärjestelmä ja -muodot
•• Median toisto ei ehkä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.
•• MTP (Media Transfer Protocol) -siirto eri ole tuettu.
•• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT16, FAT32 ja NTFS (vain luku).
•• Median toisto tukee peräkkäistä JPEG-muotoa.
Se ei tue progressiivista JPEG-muotoa.
•• Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näyttöön kestää.
•• Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 kuvapistettä.
•• Jos tiedosto on yhteensopimaton tai vioittunut, näkyviin tulee viesti Not Supported File Format..
•• Lajiteltaessa tiedostoja kansionäkymätilassa, kussakin tiedostossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa.
•• Jos USB-laitteessa on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät ehkä avaudu.
•• Web-sivustoista ladattuja, DRM-tekniikalla suojattuja maksullisia MP3-tiedostoja ei voida toistaa.
――DRM (Digital Rights Management) on järjestelmän, jonka avulla suojataan Internetin kautta levitettävien tiedostojen tekijänoikeuksia sallimalla tietojen suojattu
jakelu ja/tai estämällä sen laiton jakelu.
87
USB-laitteen käyttäminen
On suositeltavaa käyttää kiintolevyä, jossa
on virtasovitin.
USB-laitteen liittäminen
1
Käynnistä laite.
2
Liitä valokuvia, musiikkia ja/tai videotiedostoja sisältävä USB-laite tuotteen takana tai sivussa olevaan USB-porttiin.
3
New device connected.-sivu ilmestyy automaattisesti näyttöön, kun USB-laite muodostaa yhteyden laitteeseen.
――Jos vain yksi USB-laite on liitetty, USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tulevat näkyviin automaattisesti.
――Jos haluat katsella USB-laitteeseen tallennettua sisältöä, liitä USB-laite tuotteen USB-porttiin.
USB-laitteen poistaminen
Suosittelemme USB-laitteen poistamista
Disconnect USB Device -toiminnolla.
USB-laitteen poistaminen Source-luettelosta
1
Paina kauko-ohjaimen SOURCE-painiketta. Voit siirtyä Source-luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.
SOURCE → Source
2
Valitse Source-kohdasta USB ja paina sitten kaukosäätimen TOOLS-painiketta. Valinnaiset valikkokohteet tulevat näyttöön.
3
Valitse Disconnect USB Device ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.
88
Mediasisällön luettelosivun valikkokohteet
Asetuksen nimi
Toiminnot
Slide Show
Käynnistä diaesitys.
――Tämä valikkokohde ei ole käytettävissä, jos Sort by-asetuksena on Folder.
Encoding
Valitse koodauskieli, jos mediasisällön nimi näyttää olevan vioittunut.
Play Selected
Valitse ja toista haluamasi sisältö mediasisällön luettelosta.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
89
Valokuvien toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
E- tai TOOLS-painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet. RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
Painamalla INFO-painiketta tiedoston
ollessa valittuna saa näkyviin tietoja
valitusta tiedostosta.
•• Previous / Next
Näytä edellinen tai seuraava valokuva.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Käynnistä tai pysäytä diaesitys. Diaesityksen avulla voit toistaa kaikki kansiossa olevat valokuvat.
•• Slideshow Settings
-- Speed: Muuta diaesityksen nopeutta.
-- Effects: Käytä valokuvien välillä siirtymätehosteita.
•• Zoom
Lähennä valokuviin jopa nelinkertaisella suurennoksella.
•• Rotate
Kierrä valokuvia.
•• Background Music
Toista taustamusiikkia valokuvien katselun aikana.
-- Background Music / Mini Player
――Varmista, että musiikkitiedosto on tallennettu samaan laitteeseen.
――Keskeytä juuri soivan musiikin toisto tai siirry toiseen musiikkitiedostoon Mini Player -toiminnolla.
•• Settings
Asetuksen nimi
Toiminnot
Picture Mode
Muuta Picture Mode -asetusta.
Sound Mode
Muuta Sound Mode -asetusta.
――Tämä valikkokohde on käytettävissä vain silloin, kun Background Music soi.
Information
Näytä tiedoston tiedot.
90
Videoiden toiston aikana
käytettävissä olevat painikkeet ja
toiminnot
E- tai TOOLS-painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet.
RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Pause / Play
Toista video tai keskeytä sen toisto.
Asetuksen nimi
Toiminnot
Picture Mode
Muuta Picture Mode -asetusta.
Sound Mode
Muuta Sound Mode -asetusta.
Audio Language
Toista video halutulla kielellä. Tämä toiminto otetaan käyttöön vain useita äänimuotoja tukevaa
suoratoistotiedostoa toistettaessa.
Information
Näytä tiedoston tiedot.
Keskeytystilassa ovat käytettävissä seuraavat toiminnot. Huomaa, että
keskeytystilassa ei kuulu ääntä.
•• Rewind / Fast Forward
Kelaa videota eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa
kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat palauttaa alkuperäisen
toistonopeuden, valitse ∂.
•• Previous / Next
Jos haluat toistaa edellisen videon, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset 
kerran, nykyinen video toistetaan alusta.
Jos haluat toistaa seuraavan videon, valitse ‚.
•• Search
Valitse ja toista toinen samassa kansiossa oleva video. (Search Titles)
•• Repeat Mode
Määritä Repeat Mode. (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
Muuta näytön kokoa (Picture Size). Tuetut näyttökoot vaihtelevat kuvan
mukaan. (Original / Mode1 / Mode2 / Smart View 1 / Smart View 2)
•• Settings
91
Musiikin toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
E- tai TOOLS-painiketta painettaessa näyttöön ilmestyvät seuraavat painikkeet. RETURN-painike saa painikkeet katoamaan.
•• Pause / Play
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.
•• Rewind / Fast Forward
Kelaa musiikkia eteen- tai taaksepäin. Toista sisältö tarvittaessa jopa kolminkertaisella nopeudella. Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse ∂ kaksi
kertaa.
•• Previous / Next
Jos haluat toistaa edellisen musiikkitiedoston, valitse  kaksi kertaa. Jos valitset  kerran, nykyinen musiikkitiedosto toistetaan alusta.
Jos haluat toistaa seuraavan musiikkitiedoston, valitse ‚.
•• Repeat
Määritä Repeat-tila. One Song -toiminto toistaa nykyisen musiikkitiedoston toistuvasti. All-toiminto toistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot toistuvasti.
•• Shuffle
Ota satunnaistoistotila käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Sound Mode
Muuta Sound Mode -asetusta.
92
Tuetut tekstitys- ja Median toisto -tiedostomuodot
Tekstitys
Ulkoinen
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub tai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Sisäinen
•• Xsub
Säilö: AVI
•• SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• SubRip
Säilö: MKV
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti
Säilö: MP4
Tuetut kuvatarkkuudet
Type (Tyyppi)
JPEG
MPO
BMP
93
Tuetut musiikkitiedostomuodot
Tiedostotunniste
*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,
*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma
Tuetut videomuodot
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Ääni tai video ei ehkä toimi, jos sisällön normaali bittinopeus tai kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa taulukossa ilmoitettu yhteensopiva kuvaa sekunnissa
-arvo.
•• Jos hakemistotaulukossa on virhe, haku- tai siirtymistoimintoa ei tueta.
•• Tiedoston nykimistä voi ilmetä, kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta.
•• Valikon ilmestyminen voi kestää kauemmin, jos videon bittinopeus on yli 10 Mpbs.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Videodekooderi
Äänidekooderi
Tuki enintään: H.264, Level 4.1
Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
Jos Vorbis on vain Webm-säilössä, tukee vain kahta kanavaa.
•• Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
GMC 2:ta suurempia ei tueta.
Tukee vain BD MVC -määritystä
94
Säilö
Videokoodekki
Tarkkuus
Kuvataajuus
(fps)
Bittinopeus
(Mbps)
Äänikoodekki
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP / MP / HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
vro
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ts
vob
ADPCM
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
95
Säilö
Videokoodekki
Tarkkuus
Kuvataajuus
(fps)
Bittinopeus
(Mbps)
Äänikoodekki
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP / MP / HP
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ps
ts
vob
MP3
MPEG2
WMA
MPEG1
vro
H.263
DivX5.x
DivX6.X
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
96
Luku 11
System
Setup
Alkuasetukset (Setup)
Kun olet käynnistänyt laitteen ensimmäisen kerran, määritä perusasetukset, kuten kieli, kanava ja aika.
MENU m → System → Setup → ENTER E
Paina
1
System
2
English
-painiketta ja paina sitten E-painiketta. Määritä kuvaruutuvalikon kieli.
Regional Settings
Channel Source
Television syöttölähteen määritys.
Eco Solution
Määritä Channel Source -asetukseksi Set-top box, jotta Source-asetukset tulevat näyttöön.
Off
-- Aerial / Set-top box / No TV(Signage Only)
4
Screen Burn Protection
Ticker
- tai
Valitse alue järjestelmän optimointia varten.
3
Time
Auto Protection Time
Kielen valitseminen
Paina
Setup
Menu Language
-painiketta. Setup on käytettävissä vain silloin, kun Source-asetuksena on TV.
Off
Auto Tuning
Tämä toiminto hakee automaattisesti laitteeseen yhdistettyjä lähetyssignaaleja ja määrittää ne.
Jos haluat määrittää asetukset myöhemmin, paina Stop-painiketta.
――Auto Tuning ei näy, jos valittuna on Set-top box tai No TV(Signage Only).
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
97
5
Network Settings
Valitse langaton reititin haettujen reitittimien luettelosta ja paina E-painiketta.
Jos yhdistettävää langatonta reititintä ei löydy, valitse oikealla oleva nuoli ja paina Skip-painiketta.
6
Auto Power Off
Määritä Auto Power Off -asetus. Jos valitset On, näyttö sammutetaan, kun sitä ei ole käytetty neljään tuntiin.
7
Setup Complete!
Jos haluat katsella televisiota laitteen avulla nyt, valitse OK.
98
Menu Language
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
System
Menu Language
English
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
99
Time
Voit määrittää Clock -asetuksen. Timer-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään automaattisesti päälle tai
pois päältä tiettyyn aikaan.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock
Time
Clock Mode
Aseta nykyinen aika manuaalisesti tai automaattisesti.
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
Auto: Määritä laite asettamaan nykyinen aika automaattisesti digitaalisen kanavan ajan mukaan.
――Laitteeseen on kytkettävä kaapeli tai antenni, jotta aika asetetaan automaattisesti.
Manual: Aseta nykyinen aika manuaalisesti.
Clock Set
Aseta kellonaika tuotteen ajastustoimintojen käyttöä varten.
Määritä Date- ja Time-asetukset.
Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten E.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla
ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet valmis.
――Käytettävissä vain silloin, kun Clock Mode -asetuksena on Manual.
――Voit määrittää Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
100
Time Zone
Valitse aikavyöhyke.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Clock Mode -asetuksena on Auto.
Time Offset
Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Clock Mode -asetuksena on Auto.
Sleep Timer
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat peruuttaa Sleep Timer -asetuksen,
valitse Off.
On Timer
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
On Timer: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Kello on asetettava ennen On Timer -toiminnon käyttöä.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit
valita päivät, joina On Timer käynnistää tuotteen.
――Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä.
Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Volume: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Source: Halutun syöttölähteen valitseminen.
•• Aerial (kun Source-asetuksena on TV): Valitse Air tai Cable.
•• Channel (kun Source-asetuksena on TV): Valitse haluamasi kanava.
•• Music / Photo (kun Source-asetuksena on USB): Valitse USB-laitteesta kuvia tai musiikkitiedostoja sisältävä kansio
101
toistettavaksi silloin, kun laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.
――Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoa tai et ole valinnut musiikkitiedoston sisältävää kansiota, Timer-toiminto ei toimi
oikein.
――Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, diaesitystä ei toisteta.
――Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
――Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USB-laitteita, varmista, että
kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.
――Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun On Timer -toiminto on
käytössä. On Timer -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USB-laitteiden, MP3soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.
102
Off Timer
Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Kello on asetettava ennen Off Timer -toiminnon käyttöä.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit
valita päivät, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
――Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
Holiday Management
Timer on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Add: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät -/ -painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
-- Start: Aseta loman alkamispäivä.
-- End: Aseta loman päättymispäivä.
-- Delete: Poista lomaluettelon kaikki kohdat.
Valitse Delete. Ilmoitus "Delete all holidays?" tulee näkyviin.
Valitse Yes. Kaikki loma-asetukset poistetaan.
•• Apply: Määritä On Timer ja Off Timer, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
-- Valitse painamalla E On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
-- Valittu On Timer ja Off Timer eivät aktivoidu.
103
Eco Solution
Energy Saving
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
15 min
On
Eco Sensor
Eco Sensor
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.
•• Off / On
――Jos säädät kohdassa Picture olevaa Backlight-asetusta, kun Eco Sensor on käytössä, Off poistetaan käytöstä.
Min. Backlight
Kun Eco Sensor -asetuksena on On, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti. Min. Backlight on tummin
taustavalaisutila. Varmista, että Min. Backlight -asetus on Backlight-asetusta pienempi.
――Jos Eco Sensor -asetukseksi on valittu On, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai kirkkaammaksi)
ympäristön valoisuuden mukaan.
104
No Signal Power Off
Eco Solution
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
15 min
On
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuotteen oletusasetus on 15 min
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Auto Power Off
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin
painiketta ei paineta 4 tunnin aikana.
•• Off / On
――Sammutusajastin voidaan asettaa 1–23 tunnin välille. Laite sammuu automaattisesti, kun on kulunut tietty määrä tunteja.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Auto Power Off -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Auto Power Off -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti neljän
tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos et halua, että ajastin
käynnistyy, valitse MENU m → System → Eco Solution ja määritä Auto Power Off -asetukseksi Off.
105
Auto Protection Time
Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi jälkikuvia.
――Pysäytyskuvan näyttäminen yli neljän tunnin ajan voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen.
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
System
Auto Protection Time
Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
106
Screen Burn Protection
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Pixel Shift -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.
Pixel Shift siirtää kuvaa hieman näytössä.
Pixel Shift Time -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
-- Horizontal: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
-- Vertical: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
-- Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
――Horizontal, Vertical ja Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Pixel Shift -asetuksena on On.
Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Optimaaliset asetukset
Horizontal (kuvapistettä)
0~4
4
Vertical (kuvapistettä)
0~4
4
Time (minuuttia)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.
――Tätä toimintoa ei voi käyttää Screen Fit -tilassa.
107
Timer
Screen Burn Protection
Voit asettaa Screen Burn Protection -toiminnon ajastimen.
Pixel Shift
Off
Timer -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Timer
Off
Timer
Immediate display
Off
•• Off
Side Grey
Off
•• Repeat: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).
•• Interval: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (Start Time alkaen
End Time asti).
――Tämä asetus otetaan käyttöön vain silloin, kun Clock Set on määritetty.
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Timer-asetuksena on Repeat tai
Interval.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Mode
Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.
•• Pixel: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.
•• Rolling bar: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.
•• Fading screen: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.
――The Rolling bar- ja Fading screen -kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.
Period
Määrittele Screen Burn Protection -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
Time
Määritä, kuinka kauan Screen Burn Protection -toiminto on käytössä.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Mode-asetukseksi valitaan Pixel.
108
Start Time
Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
End Time
Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
109
Immediate display
Screen Burn Protection
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista
varten.
•• Off / Right / Dark
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
110
Ticker
Ticker
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
MENU m → System → Ticker → ENTER E
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion ja Font options otetaan käyttöön vain silloin, kun Ticker-asetuksena on On.
Ticker
Ticker
Message
Off
· Message
Time
· Time
Aseta Start Time ja End Time näyttämään Message.
•• Start Time
· Position
· Motion
Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
•• End Time
Off
· Font Style
Position
Määritä Horizontal tai Vertical suunnaksi, jolla Message näytetään.
•• Horizontal (Left / Centre / Right)
•• Vertical (Up / Middle / Down)
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Ticker-toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Menu Language -asetuksena on English.
Motion
Määritä Direction ja Speed näyttämään Message.
•• Motion (Off / On)
•• Direction (Left / Right / Up / Down)
•• Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction ja Speed otetaan käyttöön vain silloin, kun Motion-asetuksena on On.
Font Style
Määritä viestin kirjasinasetukset.
111
Source AutoSwitch Settings
Jos näyttö kytketään päälle, kun Source AutoSwitch on tilassa On ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii
automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Kun Source AutoSwitch -asetuksena on On, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Source AutoSwitch Settings
Primary Source -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Source AutoSwitch
Off
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
HDMI1
Secondary Source -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään
ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä
kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
Jos Primary Source -valintana on All, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos
videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Primary Source Recovery
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Primary Source Recovery -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi valitaan All.
Primary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Primary Source.
Secondary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Secondary Source.
112
General
Game Mode
Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla
pelitilan.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Game Mode -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset
General
Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Game Mode -tilan arvoksi Off Asetukset-valikossa.
――Game Mode ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on TV. Määritä pelikonsolin kytkemisen jälkeen Game Mode -asetukseksi
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Auto Power
USB Auto Play Lock
Off
Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite käynnistyy automaattisesti, kun virtajohto kytketään seinään.
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
On. Valitettavasti kuvanlaatu voi heiketä.
――Jos Game Mode -asetuksena on On
Picture Mode -asetukseksi on valittu Standard ja Sound Mode -asetukseksi on valittu Movie.
•• Off / On
Safety Lock
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
•• Off / On
Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun ottamatta.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).
113
Button Lock
General
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
•• Off / On
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Button Lock -asetukseksi on valittu On.
USB Auto Play Lock
Lukitse USB-muistilaitteet, jotta niitä ei tunnisteta automaattisesti.
•• Off / On
Standby Control
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
•• Auto
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti "No Signal".
•• On
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
•• Off
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti "No Signal".
――Standby Control -asetus on käytössä vain silloin, kun Source-asetuksena on HDMI1, HDMI2.
――Jos "No Signal" -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
114
Lamp Schedule
General
Lamp-arvoa voi säätää käyttäjäkohtaiseen arvoon määritettynä aikana MDC-tilassa.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
•• Off / On
OSD Display
Valikkokohteen näyttäminen tai piilottaminen näytöllä.
•• Source OSD: Off / On
•• No Signal OSD: Off / On
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
115
Change PIN
Change PIN -ikkuna avautuu.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Close-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
――Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Enter New PIN -kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa Confirm
New PIN -kenttään.
System
Change PIN
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
116
Clone Product
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
Clone to USB
Clone From USB
Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
•• Clone to USB: Kopioi tuotteen asetukset USB-laitteeseen.
•• Clone From USB: Määrää USB-laitteeseen tallennetut asetukset tuotteeseen.
-- Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
――Toiminto ei ehkä toimi oikein, jos USB-laitteessa on asetustiedoston lisäksi myös jokin muu tiedosto.
――Vahvista ennen toiminnon suorittamista, että USB-laite toimii oikein.
――Toiminto on käytettävissä tuotteissa, joilla on sama Model Code ja Software Version.
Siirry Support → Contact Samsung-kohtaan ja etsi Model Code ja Software Version.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Reset System
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
117
Reset All
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
MENU m → System → Reset All → ENTER E
System
Reset All
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
DivX® Video On Demand
Tuotteelle annetun rekisteröintikoodin näyttäminen.
MENU m → System → DivX® Video On Demand → ENTER E
Lisätietoja DivXⓇ VOD:stä on osoitteessa http://vod.divx.com.
Jos muodostat yhteyden DivXⓇ-verkkosivustoon ja rekisteröidyt käyttämällä kyseistä koodia, voit ladata VODrekisteröintitiedoston.
System
DivX® Video On Demand
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
118
Luku 12
Tuki
Software Update
Current Version: Tämä on tuotteeseen jo
asennetun ohjelmiston versio.
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
Software Update -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön
päivityksen jälkeen.
Update now
Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.
――Kun suoritat ohjelmistopäivityksen USB-liitännän kautta, näyttöön tulee vastaava päivitysikkuna enintään kahden minuutin kuluttua.
Use Mode
MENU m → Support → Use Mode → ENTER E
Valitse tila laitteen käyttöpaikan mukaan.
Jos valitset Demo Mode, esittelysisältö toistetaan automaattisesti, ja kuva-asetukset palautetaan 5 minuuttia muutoksen jälkeen.
•• Standard Use / Demo Mode
119
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Contact Samsung ja etsi tuotteen Model Code ja Software Version.
120
Luku 13
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen
kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin No Signal, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Not Optimum Mode tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan (Katso Tuetut tarkkuudet).
121
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti
paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai
HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
No Cable Connected näkyy näytöllä (katso kohtaa
"Kytkeminen tietokoneeseen").
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat
suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten
tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
122
Näyttöongelma
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.
Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen
mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä Colour Space -asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä White Balance -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry System-kohtaan ja varmista, että Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
123
Näyttöongelma
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä
kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei
merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Siirry System-kohtaan ja säädä Eco Solution -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Picture Size -asetuksena on Screen Fit, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun SMART Signage TV -laitteen DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota
yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit
ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja
alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
124
Ääniongelma
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Siirry Sound-kohtaan ja vaihda Speaker Select -asetukseksi Internal.
Lähdelaitetta käytettäessä
•• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.
•• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos SMART Signage TV -laitteeseen on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin
ääniasetukseksi on mahdollisesti vaihdettava HDMI.)
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.
Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Kun Speaker Select -asetukseksi valitaan External, äänenvoimakkuuspainike ja mykistystoiminto
poistetaan käytöstä.
Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen
(dekooderiin).
SMART Signage TV -laitteen ääni ei muutu Sound Mode
-asetusta muutettaessa.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Lähdelaitteen ääniasetukset eivät vaikuta laitteen sisäisten kaiuttimien asetuksiin.
125
Ääniongelma
Kaiuttimista kuuluu kaikua.
Laitteen kaiuttimien ja ulkoisten kaiuttimien dekoodausnopeuksien ero voi aiheuttaa kaikua.
Valitse tällöin Speaker Select -asetukseksi External.
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Laite näyttää olevan kallellaan.
Irrota teline ja kiinnitä se uudelleen laitteeseen.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään,
suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
126
Muut ongelmat
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
PIP-valikko ei ole käytettävissä.
Valikko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Source-tilan mukaan.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
viesti The defined resolution is not supported..
Näyttöön tulee viesti The defined resolution is not supported., jos syöttölähteen tarkkuus ylittää
näytön enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black Level
ei toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos
laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota. Käytä näiden
ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä. Valitse tällöin
manuaalinen äänitulo.
PC
Äänitulo
Näyttötila
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
127
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai
näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset →
Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset →
Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus
kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä
tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö →
Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
128
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö
→ Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö →
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen→ Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
129
Luku 14
Tekniset tiedot
-
Yleiset
Koko
Mallin nimi
Näyttö
-
Näyttöalue
Mitat
(L x K x S / Paino)
V
P
RM40D
RM48D
Koko
Luokka 40 (40,0 tuumaa / 101 cm)
Luokka 48 (47,6 tuumaa / 121 cm)
Näyttöalue
885,6 mm (V) x 498,15 mm (P)
1054,08 mm (V) x 592,92 mm (P)
Ilman jalustaa
906,6 x 532,9 x 65,1 mm / 7,6 kg
1075,1 x 627,6 x 65,5 mm / 11,1 kg
Jalustan kanssa
906,6 x 578,2 x 196,4 mm / 8,6 kg
1075,1 x 673,8 x 203,9 mm / 12,3 kg
Audio lähtö
10 W + 10 W
Virtalähde
AC 100–240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
-
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Mitat (L x K x S)
S
Käyttö
Lämpötila: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
K
L
130
――Kytke ja käytä
Tätä SMART Signage TV -laitetta voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto SMART Signage TV -laitteen ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi SMART Signage TV -laitteen asetukset.
SMART Signage TV asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
――Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.
[Suositus] - Vain EU:ssa
•• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä Monitor täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.
•• Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com/displaysolutions Kirjoita
laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
•• Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
•• Tätä laitetta saa käyttää vain EU-maissa.
131
Virrankulutus
Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan
kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
Tavallinen käyttötila
tyypillinen
Virran merkkivalo
Virrankulutus
Valmiustila
Luokitus
Enint.
Pois
Käytössä
RM40D
64,4 W
89 W
98 W
RM48D
74,6 W
104 W
114 W
0,5 W
――Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.
――SOGia (Sync On Green) ei tueta.
――Virrankulutuksen voi vähentää nollaan irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.).
132
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun
kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60Hz
CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
-- Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
-- Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle näyttämällä
samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa
(samalla tavoin kuin välkkyvässä
loisteputkivalossa). Saman kuvan
näyttönopeus sekunnissa tunnetaan
nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
RM40D
RM48D
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
48–75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä,
vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
――Tietokonetilassa ei tueta lomitettua signaalia.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
133
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
134
Luku 15
Liite
Ota yhteyttä Samsungiin
Verkkosivusto: http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv
――Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-866-SAM4BIZ
CANADA
1-800-749-0205
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800 - SAMSUNG (726-7864)
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
135
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
URUGUAY
000 405 437 33
136
LATIN AMERICA
VENEZUELA
0-800-100-5303
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
137
EUROPE
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678*
POLAND
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
138
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
139
CIS
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
INDONESIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
140
ASIA PACIFIC
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-32-9999
THAILAND
VIETNAM
0-2689-3232,
1800-29-3232
1800 588 889
MENA
ALGERIA
0800 100 100
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
141
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800 - SAMSUNG (726-7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
142
AFRICA
KENYA
0800 545 545
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0685 88 99 00
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
143
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet
(akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut.
Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
144
WEEE
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim.
laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava
muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi
paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
145
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Musta matriisi
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Ihanteellinen kuvanlaatu
Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä
kirkkaampana tai tummempana.
Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
-- Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800
Lähde
Nielu
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
-- Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.
Jälkikuvien esto
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
TFT
Hila
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia),
kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä
näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
146
Jälkikuvien estäminen
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla
näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on
saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
-- Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan
tarvittavalla tavalla.
-- Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
147
Lisenssi
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen
koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].
148
Sanasto
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä
(progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan
asteittain muodostavien kuvapisteiden
lähettämistä. Mitä enemmän
kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi
kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä
yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen
kuvapistejuova pyyhkäistään ensin
näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta
tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä
olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova, joka
ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.
Lomitustilassa näytetään ensin
parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset
juovat. Ei-lomitustilaa käytetään
erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas
käytetään enimmäkseen televisioissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä
ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi
kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen
pisteiden väliseen lyhyimpään
etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan
millimetreinä.
Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan
katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin
välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan
näyttönopeus sekunnissa tunnetaan
nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa
kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan
vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen
määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.
Plug & Play____ Plug & Play -toiminto
tarkoittaa toimintoa, jonka avulla SMART
Signage TV -laite ja tietokone voivat
vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote
käyttää Plug & Play -toimintoon VESA
DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan
kuvan muodostavien vaakapisteiden
(kuvapisteiden) ja pystypisteiden
(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee,
kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat
näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä
enemmän näytöllä voidaan näyttää
tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu
1 920:stä vaakatasossa olevasta
kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja
1 080:stä pystytasossa olevasta
kuvapisteestä (pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn kokoista
massatallennuslevyä, jolle voi tallentaa
MPEG-2-videonpakkausteknologiaa
käyttäviä multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä, jota
voi käyttää pakkaamatta ja yhden
johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä
ja teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone voi
hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Tietokoneen ja näyttöpäätteen
välillä siirretään tietoa RS232Celi sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli
lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.
149

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 101.6 cm (40") 1920 x 1080 pixels LED 350 cd/m²
  • 8 ms

Related manuals

Download PDF

advertisement