Samsung UD55C-B Kasutusjuhend

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Samsung UD55C-B Kasutusjuhend | Manualzz

LFD-NÄYTTÖ

Käyttöopas

UD46C-B

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

BN46-00331A-01

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet 5

Turvallisuusohjeet 6

Symbolit 6

Puhdistaminen 6

Säilytys 7

Sähköturvallisuus 7

Asennus 8

Käyttö 10

Varotoimet paneelia käsiteltäessä 13

Valmistelut

Sisällön tarkistaminen

Poistaminen pakkauksesta

Osien tarkistaminen

Laitteen osat

Ulkoinen anturi

17

17

Kääntöpuoli 19

Kaukosäädin 21

Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään erikseen) 24

14

14

15

Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 25

Kallistuskulma ja kääntö 25

Ilmanvaihto 25

Mitat 26

Seinätelineen asentaminen 27

Seinätelineen asentaminen 27

Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 28

Kaukosäädin 29

Kaapelien liitäntä 29

Liitännät 32

Ohjauskoodit 33

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Muistettava ennen kytkentää

40

40

Kytkeminen tietokoneeseen 41

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi) 41

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

42

42

43

Tarkkuuden muuttaminen

Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä

44

44

Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa 44

Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä 45

Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä 45

Kytkeminen ulkoiseen näyttöön

Kytkeminen videolaitteeseen

Kytkeminen AV-kaapelilla

Kytkeminen komponenttikaapelilla

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

46

46

46

47

47

48

Kytkeminen äänijärjestelmään 49

Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen) 50

MagicInfo 50

Input

Source List 53

PIP 54

PIP 54

Source 55

Size 56

Position 56

Transparency 57

Edit Name 57

Source AutoSwitch Settings 58

Source AutoSwitch 58

Primary Source Recovery 58

Primary Source 59

Secondary Source 59

Picture

Mode 60

Custom 61

Color Tone 62

2

Sisällysluettelo

Color Control 62

Color Temp. 63

Image Lock 63

Auto Adjustment 64

Signal Balance 64

Signal Balance 64

Signal Control 64

Size 65

HDMI Black Level 65

PIP Picture 66

Dynamic Contrast 66

Lamp Control 67

Picture Reset 67

Picture

Mode 68

Custom 69

Color Tone 70

Color Temp. 70

Size 71

Digital NR 71

HDMI Black Level 72

Film Mode 72

PIP Picture 73

Dynamic Contrast 73

Lamp Control 74

Picture Reset 74

Sound

Mode 75

Custom 76

Auto Volume 76

SRS TS XT 77

Sound Select 77

Sound Reset 78

Setup

Language 79

Time 80

Clock Set 80

Sleep Timer 80

Timer1 / Timer2 / Timer3 80

Holiday Management 80

Menu Transparency 81

Safety Lock 81

Change PIN 81

Lock 81

Energy Saving 82

Video Wall 82

Video Wall 82

Format 83

Horizontal 83

Vertical 84

Screen Position 84

Safety Screen 85

Pixel Shift 85

Timer 86

Bar 86

Eraser 87

Pixel 87

Side Gray 88

Resolution Select 88

Power On Adjustment 89

OSD Rotation 89

Advanced Settings 90

Temperature 90

Auto Power 90

Button Lock 91

User Auto Color 91

Standby Control 92

3

Sisällysluettelo

Lamp Schedule 92

OSD Display 93

Software Upgrade 94

Setup Reset 95

Reset All 95

MDC:n käyttö

Multi Control 96

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 97

Asennus 97

Asennuksen poisto 97

Mikä on MDC?

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

98

98

Yhteyksien hallinta 101

User Login 102

Auto Set ID 103

Kloonaus 104

Komennon uudelleenyritys 105

MDC:n käytön aloittaminen

Päänäytön asettelu

106

107

Valikot 107

Näytön säätö 109

Kehittyneet toiminnot

Äänen säätö

112

114

Järjestelmän asetukset 114

Työkaluasetukset 123

Muut toiminnot 126

Ryhmien hallinta

Aikataulujen hallinta

127

129

Vianmääritysopas 131

Vianmääritysopas

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Tarkistettavat kohteet

Kysymykset ja vastaukset

133

133

133

134

137

Tekniset tiedot

Yleiset 139

Virransäästö 142

Esiasetetut ajastustilat 143

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin 145

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset) 153

Tuote ei ole viallinen 153

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta 153

Muuta 153

Oikea hävittäminen 154

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 154

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen 154

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 155

Ihanteellinen kuvanlaatu 155

Jälkikuvien esto 156

Lisenssi 158

Sanasto 159

4

Luku 01

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

© 2013 Samsung Electronics

Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.

Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.

Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Palvelumaksu voidaan periä, jos

-

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

-

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.

5

Turvallisuusohjeet

Vaara

SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA

Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.

JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.

Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.

Symbolit

Varoitus

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Vaara

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.

Puhdistaminen

― Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta naarmuuntuvat helposti.

― Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1

Sammuta tuote ja tietokone.

2

Irrota virtajohto laitteesta.

― Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

3

Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.

!

Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.

4

Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.

5

Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.

6

Käynnistä tuote ja tietokone.

6

Säilytys

Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä toimivaa ilmankostutinta.

― Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään maksu).

Sähköturvallisuus

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

Varoitus

Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

!

Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.

!

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.

Seurauksena voi olla tulipalo.

7

!

!

!

Vaara

Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.

Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.

Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu kokonaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Asennus

Varoitus

!

Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo.

Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.

Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.

Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Lapset voivat tukehtua.

!

8

!

Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Vaara

!

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.

Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.

!

!

Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.

Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.

Laske laite varovasti.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

SAMSUNG

Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon pieniä hiukkasia, kemiallisia aineita tai äärilämpötiloja, tai lentokentälle tai rautatieasemalle, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.

9

Käyttö

Varoitus

!

!

Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.

Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

!

!

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Lapsesi voivat vahingoittua.

!

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

GAS

Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.

Tuuleta myös alue välittömästi.

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

10

!

100

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Vaara

Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

!

Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen

(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

!

!

-_-

!

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

(esimerkiksi loman vuoksi).

Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.

Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Näkösi voi heiketä.

Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.

Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

11

!

!

!

Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.

Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.

Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.

Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.

Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

!

!

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin

(+, -).

Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.

Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.

Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.

Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.

Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.

12

Varotoimet paneelia käsiteltäessä

Älä aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla.

Paneeli voi rikkoutua helposti.

!

Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit käsitellä sitä oikein.

• voit käyttää pakkausta.

Käytä takaosan kahvoja tuotetta siirrettäessä.

!

Älä kannattele tai ota kiinni mistään alueesta, joka on alle 15 mm edestä.

13

Luku 02

Valmistelut

Sisällön tarkistaminen

Poistaminen pakkauksesta

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1

Irrota laatikon pohjassa oleva musta lukituslaite.

1 2 3

2

Nosta laatikon yläosaa ja poista se pitämällä kiinni siinä olevista urista.

3

Tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja poista styroksi ja muovipussi.

― Osat voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

4

Säilytä laatikko joissakin kuivissa tiloissa, jotta voisit käyttää sitä uudelleen, jos laitetta tarvitsee siirtää tulevaisuudessa.

14

-

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

-

Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

Tuotteen mukana ei toimiteta jalustaa.

Jos haluat asentaa telineen, voit ostaa sen erikseen.

Osien tarkistaminen

Osat

― Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Pika-asetusopas Takuukortti

(Ei saatavilla joillain alueilla)

-

+

+

Paristot (

s.22

)

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosäädin (

s.21

)

Käyttöopas

Virtajohto

Wall-mount Fixed Bracket Kit

MagicInfo Lite Edition

-ohjelmisto-CD-levy

D-SUB-kaapeli (

s.41

)

15

-

Oheisia lisätarvikkeita voi ostaa lähimmältä jälleenmyyjältä.

Erikseen myytävät osat

Seinäteline Jalusta RS232C-stereokaapeli (

s.98

) DVI-kaapeli (

s.42

)

HDMI-DVI-kaapeli (

s.42

)

HDMI-kaapeli (

s.43

) Videokaapeli (

s.46

) Stereokaapeli Komponenttikaapeli (

s.47

) RCA-stereokaapeli (

s.49

)

RCA-kaapeli (

s.46

) AV/komponentti-sovitin (

s.46

) AUDIO-sovitin (

s.46

) LAN-kaapeli (

s.99

)

Verkkosovitin (

s.50

)

DP-DVI-kaapeli

16

Laitteen osat

Ulkoinen anturi

― Ulkoisessa anturisarjassa on kaukosäätimen anturi, kirkkausanturi ja toimintonäppäimiä. Jos asennat näytön seinään, voit siirtää ulkoisen anturisarjan näytön viereen.

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Nimi

Kaukosäätimen vastaanottosensori

Valon tunnistin

Virran merkkivalo

SOURCE-painike

POWER-painike

Kuvaus

Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.

― Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.

Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.

Sammuu käynnistystilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.

Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan.

Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.

17

Ulkoisen anturisarjan kiinnittäminen kiinnittäminen sivulle

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää anturin mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä mihin tahansa näytön kohtaan.

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää myös seinään näytön lähelle.

― Älä kiinnitä ulkoista anturisarjaa näyttöön, jos näytössä ei ole muovi- tai metallisivua. Näyttö voi vioittua.

18

Kääntöpuoli

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Liitäntä

CONTROL IN

IR OUT

CONTROL IN

IR OUT

RJ45 MDC

RS232C IN

RS232C OUT

PC AUDIO

IN OUT

AV /

COMPONENT IN

D-SUB IN

DVI IN

(MagicInfo)

ON

POWER

RJ45 MDC

RS232C IN -sovitin

RS232C OUT

PC AUDIO IN

PC AUDIO OUT

AV / COMPONENT IN

D-SUB IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DVI OUT (LOOPOUT)

DVI IN (MagicInfo)

HDMI IN 1

HDMI IN 2

DVI OUT

(LOOPOUT)

Kuvaus

Tämä syöttää virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin signaalin.

Tämä vastaanottaa kaukosäätimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja lähettää signaalin LOOP OUTin kautta.

Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla

Liitäntä MDC:hen RS232C-kaapelilla

Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta

Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.

Liitäntä lähdelaitteeseen AV/komponenttikaapelilla

Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla

Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla

Liitäntä toiseen tuotteeseen DVI-kaapelin avulla.

Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai DP-DVI-kaapelilla.

19

Varkaudenestolukko

― Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.

― Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Varkaudenestolukon lukitseminen:

1

Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.

2

Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.

3

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

4

Lukitse lukituslaite.

-

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

-

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

-

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.

20

Kaukosäädin

― Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

Käynnistä laite.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Valitse kytketty lähdelaite.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

VOL

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Katkaise laitteen virta.

Syötä salasana näyttövalikossa tai vaihda kanavaa.

Mykistä ääni.

Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta

(+ VOL -).

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa edelliseen valikkoon.

21

Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.

TOOLS INFO

Palaa edelliseen valikkoon.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

MagicInfo Quick -toiminnon käynnistyspainike.

MagicInfo voi olla käytössä vain, jos verkkosovitin on kytkettynä.

Tämä painike poistetaan käytöstä, jos tuote ei tue

MagicInfo-toimintoa.

Tuo tiedot näytölle.

Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin valikon kohdan asetuksia.

Ottaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.

Poistu esillä olevasta valikosta.

Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko

PC

,

DVI

tai

HDMI.

.

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

22

Kuvaruutuvalikon säätäminen kaukosäätimellä

Painikkeet Kuvaus

1

Avaa kuvaruutuvalikko.

2

Valitse näyttöön tulevasta kuvaruutuvalikkonäytöstä

Input

,

Picture

,

Sound

,

Setup

tai

Multi Control

.

Kaukosäätimen toiminta-alue

30˚

30˚

3

Tee haluamasi asetukset.

4

Hyväksy asetukset.

5

Sulje kuvaruutuvalikko.

Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.

― Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.

― Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.

― Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

23

Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään erikseen)

Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen kaukosäätimellä

• Liitä tuotteen [IR OUT] -liitäntä toisen näyttölaitteen [CONTROL IN]

-liitäntään käyttämällä erillistä stereokaapelia.

Sekä näyttölaite että vastaanottavat tuotetta kohti suunnatun kaukosäätimen lähettämän komennon.

― Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.

IR OUT

Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen käyttämällä ulkoista anturia (myydään erikseen)

Sekä näyttölaite että vastaanottavat tuotetta (johon ulkoinen anturi on yhdistetty) kohti suunnatun kaukosäätimen lähettämän komennon.

― Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.

CONTROL IN

1

CONTROL IN

2

1

CONTROL IN

2

24

Ennen laitteen asentamista

(asennusopas)

15 ˚

― Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.

-

Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.

-

Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

-

Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.

Kallistuskulma ja kääntö

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15 astetta.

Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.

Ilmanvaihto

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 40 mm

B Ympäristön lämpötila: alle 35 C

Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

A

B

Kuva 1.1 Näkymä sivulta

25

B

A

E

C

Kuva 1,2 Näkymä sivulta

Mitat

2

1

Kuva 1,3 Näkymä sivulta

D

4

3

D

Asennus seinäsyvennykseen

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Näkymä ylhäältä

A Vähintään 40 mm

B Vähintään 70 mm

C Vähintään 50 mm

D Vähintään 50 mm

E Ympäristön lämpötila: alle 35 C

― Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

5

Mallin nimi

1 1 2 2 3 3 4

Mittayksikkö: mm(tuumina)

4 5

UD46C-B

1023.7

1018.3

572.9

578.3

― Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.

95.5

26

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.

Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.

Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.

27

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA)

― Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään.

Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.

Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien mukaan.

Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.

Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.

Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mittayksikkö: mm(tuumina)

Mallin nimi VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä

Vakioruuvi Määrä

UD46C-B

600 400 M8, L12~16

― Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.

28

Kaukosäädin

Kaapelien liitäntä

RS232C-kaapeli

Liitäntä

Nasta

Bittinopeus

Databitit

Pariteetti

Loppubitti

Vuonohjaus

Enimmäispituus

RS232C (9 nastaa)

TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)

9 600 bps

8 bittiä

Ei mitään

1 bittiä

Ei mitään

15 m (vain päällystetty tyyppi)

Nastojen järjestys

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Nasta

1

2

6 7 8 9

Signaali

Kantoaallon tunnistus

Saapuvat tiedot

Lähetetyt tiedot

Päätelaitteen käyttöönotto

Signaalimaa

Tietojoukon käyttöönotto

Lähetä pyyntö

Valmis lähetykseen

Soiton ilmaisu

29

RS232C-kaapeli

Liitin: 9-nastainen D-liitin

Kaapeli: Ristiinkytketty kaapeli

9 5 5 9

Lähiverkkokaapeli

Nastojen järjestys

1 2 3 4 5 6 7 8

6

-P1-

1

-P1-

Naaras Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

--------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Gnd

1

-P2-

6

-P2-

Naaras

6

7

8

4

5

2

3

1

Nastan nro Vakioväri

Valkoinen ja oranssi

Oranssi

Valkoinen ja vihreä

Sininen

Valkoinen ja sininen

Vihreä

Valkoinen ja ruskea

Ruskea

Signaali

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

30

Liitin: RJ45 MDC

Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)

HUB

P2 P1

RJ45 MDC

P1

P2

RJ45 MDC

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)

RJ45 MDC

P1 P2

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signaali

RX+

RX-

TX+

TX-

31

Liitännät

Liitäntä 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Liitäntä 2

RJ45

Liitäntä 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

32

Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA Komentotyyppi 0

Hallinta (aseta-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA Komentotyyppi 1

Tiedot

Arvo

Tarkistussumma

Nro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Komento

Komentotyyppi

Virranhallinta

Äänenvoimakkuuden hallinta

Tulolähteen hallinta

Näyttötilan hallinta

Kuvan koon hallinta

PIP päällä / pois päältä

Automaattisten säätöjen hallinta

Videoseinätilan hallinta

Turvalukko

Komento

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Arvoalue

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.

Esim. Virta päällä ja ID=0

ID Tarkistussumma Etuliite

0xAA

Komento

0x11

Tietojen pituus

1

Tieto 1

"Power"

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

1

12

Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.

33

Virranhallinta

Toiminto

Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.

Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x11 0

Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

1: Virta päällä

0: Virta pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x11

Arvo1

"Power"

Tarkistussumma

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"N"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

r-CMD

0x11

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Äänenvoimakkuuden hallinta

Toiminto

Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.

Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x12 0

Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot

0xAA 0x12 1 "Volume"

Tarkistussumma

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x12 "Volume"

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "N" 0x12 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Tarkistussumma

34

Tulolähteen hallinta

Toiminto

Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 0

Tarkistussumma

Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 1

Tiedot

"Input Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Tulolähde

Komponentti

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tarkistussumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"komentoihin.

― Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.

MagicInfo

on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on

MagicInfo

-toiminto.

― RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1 Tarkistussumma

0xAA 0xFF 3 "A" 0x14 "Input

Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x14

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

35

Näyttö

Toiminto

Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Näyttötilaa ei voi hallita, kun

Video Wall

-toiminto on käytössä.

― Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x18 0

Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x18 1

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoomaus

Leveä zoomaus

4 : 3

Tiedot

"Screen Mode"

Tarkistussumma

Ack

Etuliite Komento

0xAA 0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x18

Arvo1 Tarkistussumma

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x18

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1 Tarkistussumma

"ERR"

36

Kuvan koon hallinta

Toiminto

Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x19 0

Ack

Etuliite Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x19

Tarkistussumma

Arvo1

"Screen Size"

"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x19

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

PIP päällä / pois päältä

Toiminto

Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.

― Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.

― Tilaa ei voi hallita, jos

Video Wall

-asetuksena on

On

.

― Tätä toimintoa ei voi käyttää

MagicInfo

ssa.

PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x3C 0

PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

1: PIP päällä

0: PIP pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

Tarkistussumma

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

37

Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)

Toiminto

Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.

Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)

Ei mitään

Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak r-CMD Arvo1

"A" 0x3D "Auto

Adjustment"

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x3D

Arvo1

"ERR" 0xAA 0xFF

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Tarkistussumma

Videoseinätilan hallinta

Toiminto

Video Wall

-tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.

Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden

Video Wall

on otettu käyttöön.

Tätä toimintoa ei voi käyttää

MagicInfo

ssa.

Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5C 0

Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x5C 1

Tiedot

"Video Wall Mode"

Tarkistussumma

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

1:

Full

0:

Natural

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/

Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

38

Turvalukko

Toiminto

Tuotteen

Safety Lock

-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.

Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.

Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x5D 0

Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: Päällä

0: Pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A" r-CMD

0x5D

Arvo1

"Safety

Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

Tarkistussumma

Nak

Etuliite Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x5D

Arvo1

"ERR"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

39

Luku 03

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Varmista seuraavat asiat ennen muiden laitteiden kytkemistä tähän laitteeseen.

Tähän laitteeseen voi kytkeä tietokoneen, videokameran, kaiuttimet, digisovittimen ja DVD- tai Blu-ray-laitteen.

Muistettava ennen kytkentää

― Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.

Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

― Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

― Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.

― Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.

40

Kytkeminen tietokoneeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.

Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)

D-SUB IN

PC AUDIO IN

41

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

DVI IN (MagicInfo)

PC AUDIO IN

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan

Edit

Name

asetukseksi

DVI PC

, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

42

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI IN 1, HDMI IN 2

43

Tarkkuuden muuttaminen

― Aseta tietokoneen Ohjauspaneelista tarkkuus ja virkistystaajuus sellaisiksi, että kuvan laatu on paras mahdollinen.

― TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.

Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä

Valitse Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset ja vaihda tarkkuus.

Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa

Valitse Ohjauspaneeli Omat asetukset Näyttöasetukset ja vaihda tarkkuus.

44

Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä

Valitse Ohjauspaneeli Näyttö Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.

Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä

Valitse Asetukset Ohjauspaneeli Näyttö Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.

45

Kytkeminen ulkoiseen näyttöön

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

DVI OUT (LOOPOUT)

PC AUDIO IN

Kytkeminen videolaitteeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

― Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

Kytkeminen AV-kaapelilla

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

46

Kytkeminen komponenttikaapelilla

AV / COMPONENT IN

PC AUDIO IN

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVIkaapelilla. Voit ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin.

Kun kytket tuotteen videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI Devices

, jotta voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

― Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

PC AUDIO IN

47

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään

1080p)

Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.

HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.

-

Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI/DVI- ja äänikaapeleita.

Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.

Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.

Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.

Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.

Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AV Device

48

Kytkeminen äänijärjestelmään

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

PC AUDIO OUT

49

Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)

― Saat ohjeet verkkolaitteen liittämiseen verkkolaitteen käyttöohjeista.

MagicInfo

MagicInfo

n käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.

― Jos haluat muokata MagicInfo-asetuksia, suorita MagicinfoSetupWizard työpöydältä.

― Jos haluat ohjeita

MagicInfo

n käyttöön, tutustu verkkolaitteen mukana toimitettuun DVD-levyyn.

― Tämän osion tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

― Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet asentanut jonkin muun kuin verkkolaitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän, kun olet palauttanut käyttöjärjestelmän vanhemman version tai kun olet asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa, et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltoteknikoiden käynneistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu. Tuotteen vaihtamista tai hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Siirtyminen MagicInfo-tilaan

1

Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen tuotteeseen, kytke tuotteeseen virta.

2

Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse

MagicInfo

.

3

Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

50

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

4

Anna IP-tiedot.

5

Valitse kieli. (Oletuskieli on englanti.)

51

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Valitse näyttötila.

7

Tarkista juuri määrittämäsi asetukset.

― Jos suorituskuvaketta ei näy, kaksoisnapsauta työpöydän

MagicInfo

-kuvaketta. Kuvake näkyy näytön oikeassa alakulmassa.

52

Luku 04

Input

Source List

MENU m : T

Source List

ENTER

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

MagicInfo

Move

----

----

: ----

----

----

----

----

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

MagicInfo

n käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.

Valitse

PC

,

HDMI

tai joku muu LCD-näyttöön kytketty ulkoinen tulolähde.

Tällä voit valita haluamasi kuvalähteen.

1

PC

2

DVI

Tämä on poissa käytöstä, kun verkkosovitin on asennettuna.

3

AV

4

Component

5

HDMI1

6

HDMI2

7

MagicInfo

Käytössä, kun verkkosovitin on kytkettynä.

53

PIP

PIP

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Off

PC

On

Medium

Move Enter Return

Kytkee

PIP

-kuvan

Off

/

On

.

Off

/

On

― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

― PIP-toiminto kytkeytyy pois päältä, kun nestekidenäyttö vaihdetaan ulkoiseen lähteeseen.

― Jos valitset

PIP

, , kohdassa

-toiminto ei ole käytettävissä, kun

Size

,

Position

Video Wall

- ja

Transparency

-toiminto on

On

-toiminnot eivät mene päälle.

-tilassa.

― Kun LCD-näyttöön liitetään jokin ulkoinen AV-laite, voit

PIP

:n avulla katsella videoita tällaisista laitteista pienessä ikkunassa päällekkäiskuvana PC video -signaalin kanssa.

54

Source

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

DVI

AV

HDMI 1

HDMI 2

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Valitsee PIP-kuvan lähteen.

Ilman verkkolaitetta

Pääkuva

PC

DVI

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

Alikuva

DVI

,

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

PC

Verkkolaitteen kanssa

Pääkuva

PC

Alikuva

AV

,

HDMI1

,

HDMI2

AV

HDMI1

HDMI2

PC

PC

PC

MagicInfo

(Verkkosovitin)

― PIP otetaan pois käytöstä, jos päänäyttö ei vastaanota signaalia.

PC

,

AV

,

Component

55

Size

PIP

Source

Size

Position

Transparency

: On

HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Position

PIP

Source

Size

Position

Transparency

On

: HDMI 1

----

----

:투명하게

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Muuttaa PIP-ikkunan kokoa.

Picture

>

Size

muutetaan asetukseen

16:9

, kun

PIP

-asetuksena on

On

.

Muuttaa PIP-ikkunan sijaintia.

56

Transparency

PIP

Source

Size

Position

Transparency

Move

On

HDMI 1

----

----

Medium

Low

Opaque

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Edit Name

PC

DVI

AV

Component

HDMI1

HDMI2

---- ▶

---- ▶

---- ▶

---- ▶

: ---- ▶

---- ▶

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Säätää PIP-ikkunoiden läpinäkyvyyttä.

High

Medium

Low

Opaque

Nimeä tuloliittimiin kytketty laite, jotta tulolähteen valitseminen olisi helpompaa.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

HD STB

/

Satellite STB

/

AV Receiver

/

DVD Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

DVD Combo

/

DHR

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

― Näytetyt laitteet vaihtelevat ulkoisen tulotilan mukaan.

Jos PC kytketään HDMI-liittimeen, aseta

Edit Name

-arvoksi

PC

. Muissa tapauksissa aseta

Edit Name

tilaan

AV

. Koska

640x480, 720P(1280x720), ja 1080p(1920x1080) ovat yhteisiä signaaleja

AV

- ja

PC

-laitteille, varmista että asetat

Edit Name

-valinnan tulosignaalin mukaiseksi.

Picture

-valikko muuttuu tulosignaalin ja

Edit Name

-valinnan mukaan.

Jos käytät kytkentään DVI-HDMI-kaapelia (joka ei tue ääntä ja kuvaa samanaikaisesti), ääniliittimeen täytyy kytkeä erillinen

äänikaapeli.

Jos kytket laitteeseen tietokoneen, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI PC

, jotta voisit käyttää kytketyn tietokoneen ääntä ja kuvaa.

Jos kytket laitteeseen AV-laitteen, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI Devices

, jotta voisit käyttää kytketyn AVlaitteen ääntä ja kuvaa.

57

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

:   DVI

:   PC

Move Enter Return

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Source AutoSwitch Settings

poistetaan käytöstä, jos

PIP

-asetukseksi valitaan

On

.

Primary Source Recovery

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

:

Secondary Source

: On

On

:   PC

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Source AutoSwitch

Kun

Source AutoSwitch

-asetuksena on

On

, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.

Primary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.

Secondary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä. Jos ensisijaista tai toissijaista lähdettä ei tunnisteta, näyttö tekee haun uudelleen. Jos aktiivista videokuvaa ei löydy, näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että tulosignaalia ei ole.

Jos

Primary Source

-valintana on

All

, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.

Off

/

On

Source AutoSwitch

-valinta ja

PIP

-toiminto: Jos

Source AutoSwitch

-valintana on

On

,

PIP

-toiminto ei toimi.

Source

AutoSwitch

-valintana on oltava

Off

, jotta

PIP

-ominaisuus toimisi.

― Jos

Source AutoSwitch

-valintana on

On

ja/tai

Primary Source Recovery

on tilassa

On

, näytön virransäästötila poistetaan käytöstä.

― Kun

Primary Source Recovery

on tilassa

On

, vain

Primary Source

- ja

Secondary Source

-valinnat ovat käytettävissä.

Ne ovat vaihdettavissa keskenään ja niistä voi valita kumman tahansa. Tarkista kunkin ensisijaisen tulolähteen kanssa yhteensopivat signaalit kohdasta

PIP

>

Source

.

Kun

Primary Source Recovery

on tilassa

On

, vain

Primary Source

- ja

Secondary Source

-kuvalähteitä etsitään aktiiviselle videokuvalle.

Primary Source

valitaan, jos aktiivinen videokuva löytyy. Jos videokuvaa ei löydy, valitaan

Secondary Source

. Jos videokuvaa ei löydy myöskään kohteelle

Secondary Source

, näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että tulosignaalia ei ole.

Off

/

On

58

Primary Source

Source AutoSwitch

Secondary Source

Primary Source Recovery

Primary Source

:

: DVI

: On

: On

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Secondary Source

Source AutoSwitch

Primary Source Recovery

Primary Source

: PC

Secondary Source

:

: On

: On

DVI

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Primary Source

.

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Secondary Source

.

59

Luku 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo -tila

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

Image Lock

Auto Adjustment

More

Move

: 사용자

Enter

조정

Advertisement

----

Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

LCD-näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta ("

Information

", "

Advertisement

" ja "

Custom

").

Information

Suositellaan tarkkojen tietojen lähettämiseen (esim. julkiset tiedot).

Advertisement

Suositellaan mainosten näyttämiseen (esim. videot ja sisä- tai ulkomainokset).

Custom

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

60

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Gamma :

Natural

Mode1

Mode2

Mode3

Enter Return

90

90

50

Move

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.

Mode

siirtyy

Custom

-tilaan, kun säädät kuvaa käyttämällä

Custom

-toimintoa.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Contrast

Säätää kontrastia.

Brightness

Säätelee kirkkautta.

Sharpness

Säätää terävyysasetusta.

Gamma

Säädä keskialueen kirkkaus (Gamma).

Natural

Mode1

Säätää kuvan arvon kirkkaampaan asetukseen kuin

Natural

.

Mode2

Säätää kuvan tummempaan asetukseen kuin

Mode1

.

Mode3

Lisää kontrastia tummien ja kirkkaiden värien välillä.

61

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

: Custom

Cool

Image Lock

Auto Adjustment Custom

More

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Color Control

Red

Green

Blue

50

50

50

Move Enter

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Värisävyjä voidaan muuttaa.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Off

/

Cool

/

Normal

/

Warm

/

Custom

― Jos

Color Tone

-tilaksi valitaan

Cool

,

Normal

,

Warm

tai

Custom

,

Color Temp.

-toiminto estetään.

― Jos

Color Tone

on tilassa

Off

,

Color Control

-toiminto ei ole käytettävissä.

Säätää punaisen, vihreän ja sinisen väritasapainon erikseen.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Red

/

Green

/

Blue

62

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Color Temp.

ilmoittaa kuvan värien "lämpimyyden".

― Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun

Mode

on asetettu tilaan

Custom

ja kohtien

Dynamic Contrast

ja

Color Tone

asetuksena on

Off

.

Image Lock

Coarse

Fine

Position

Move Enter Return

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

2200

55

Image Lock

-toimintoa käytetään kuvan hienosäätöön. Toiminto poistaa kohinan, joka saa aikaan epävakaan, tärisevän ja epävakaan kuvan. Jos et saa hyviä tuloksia Fine (Hieno) -asetuksella, käytä Coarse (Karkea) -asetusta ja käytä sitten uudelleen

Fine (Hieno) -asetusta.

Coarse

Poistaa kohinaa, esim. pystyraidat. Karkeasäätö saattaa muuttaa kuvan sijaintia näytöllä. Kuva voidaan palauttaa näytön keskelle vaakakuvan säätövalikosta.

Fine

Poistaa kohinaa, esim. vaakaraidat. Jos ääni kuuluu yhä hienosäädön jälkeen, toista hienosäätö taajuuden (kellotaajuus) säädön jälkeen.

Position

Säätää näytön sijaintia vaaka- ja pystysuorasti.

63

Auto Adjustment

i

Auto Adjustment

Please wait.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

Signal Balance

Signal Balance

Signal Control

: 사용 자

조정

On

Move Enter

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Fine

,

Coarse

ja

Position

-arvot säädetään automaattisesti.

Jos vaihdat resoluutiota ohjauspaneelista, automaattinen toiminto käynnistyy.

Signal Balance

Valitsee

On

tai

Off

signaalitasapainon tilaksi.

Signal Control

― Käytössä, jos

Signal Control

on tilassa

On

.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

/

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

64

Size

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 100

16:9

4:3

Original Ratio

: Off

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

HDMI Black Level

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 16:9

:

Normal

Low

: Off

: 100

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Size

on vaihdettavissa.

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

Jos tuotteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI- tai DVI-liitännällä, kuvanlaatu saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen; kuvan tummuus voi lisääntyä, kontrasti laskea, väritasapaino saattaa vääristyä jne. Jos näin tapahtuu, säädä tuotteen kuvanlaatua käyttäen asetusta

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

65

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50 R

100

45

76

60

50

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Dynamic Contrast

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

: 16:9

: Normal

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Move Enter Return

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säätää PIP-näytön asetuksia.

― Käytettävissä olevat tilat:

PIP On

Contrast

Säätää PIP -ikkunan kontrastia näytöllä.

Brightness

Säätää PIP -ikkunan kirkkautta näytöllä.

Sharpness

Säätää PIP-ikkunan terävyyttä näytöllä.

Color

Säätää PIP-ikkunan väriä näytöllä.

PIP

-tulolähde on käytettävissä vain

AV

,

HDMI1

- tai

HDMI2

-tilassa.

Tint

Lisää PIP-ikkunaan luonnollisen sävyn.

PIP

-tulolähde on käytettävissä vain

AV

,

HDMI1

- tai

HDMI2

-tilassa.

Dynamic Contrast

havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

Off

/

On

― Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun

PIP

- tai

Energy Saving

on asetettu tilaan

On

.

66

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säätää invertterilamppua energiankulutuksen vähentämiseksi.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta näytön asetukset.

67

Luku 06

Picture

AV / HDMI / TV / Component -tila

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

HDMI Black Level

More

Move

Enter

: 16:9

Standard

Movie

Custom

: 16:9

: On

: Normal

Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

LCD-näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta ("

Dynamic

", "

Standard

", "

Movie

" ja "

Custom

").

Dynamic

Standard

Movie

Custom

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

68

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50

50

50

50

50

50

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Contrast

Säätää kontrastia.

Brightness

Säätelee kirkkautta.

Sharpness

Säädä kuvan terävyysasetusta.

Color

Säädä kuvan väriasetusta.

Tint

Lisää näyttöön luonnollisen sävyn.

Tint

-liukusäädin näkyy vain silloin, kun tulolähteenä on

AV

,

Component

,

HDMI1

tai

HDMI2

.

69

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

Digital NR

More

Move

: Custom

: 16:9

Cool2

: 16:9

Warm1

Warm2

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Värisävyjä voidaan muuttaa. Käyttäjä voi säätää myös yksittäisiä värikomponentteja.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Off

/

Cool2

/

Cool1

/

Normal

/

Warm1

/

Warm2

― Jos

Color Tone

tilaksi valitaan

Cool2

,

Cool1

,

Normal

,

Warm1

tai

Warm2

,

Color Temp.

-toiminto estetään.

― Jos muutat jotakin asetusta

Color Tone

-valikossa, näyttötilaksi muutetaan

Custom

.

Color Temp.

ilmoittaa kuvan värien "lämpimyyden".

― Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun

Mode

on asetettu tilaan

Custom

ja kohtien

Dynamic Contrast

ja

Color Tone

asetuksena on

Off

.

70

Size

16:9

Zoom1

Zoom2

4:3

Screen Fit

Custom

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Digital NR

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

: Custom

: Normal

Size : 16:9

Digital NR :

Off

On

More

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Size

on vaihdettavissa.

16:9

Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.

Zoom1

Suurentaa kuvan kokoa kuvaruudulla.

Zoom2

Suurentaa kuvan kokoa enemmän kuin

Zoom1

.

4:3

Asettaa kuvan 4:3-normaalitilaan.

Screen Fit

Näyttää tulevan kuvan sellaisenaan ilman rajoituksia, kun vastaanotetaan HDMI 720p-, 1080i- ja 1080p-signaaleja.

Custom

Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.

Digitaalinen kohinanvaimennus tekee kuvista selkeämpiä ja terävämpiä.

Off

/

On

Digital NR

-toiminto ei ole käytettävissä kaikille resoluutioille.

71

HDMI Black Level

Mode

Custom

Color Tone

Color Temp.

Size

: Custom

: Normal

: 16:9

Digital NR : On

HDMI Black Level :

More

Low

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Film Mode

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

On

: Off

100

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Jos tuotteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI- tai DVI-liitännällä, kuvanlaatu saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen; kuvan tummuus voi lisääntyä, kontrasti laskea, väritasapaino saattaa vääristyä jne. Jos näin tapahtuu, säädä tuotteen kuvanlaatua käyttäen asetusta

HDMI Black Level

.

Normal

/

Low

― Jos ajastus on käytettävissä sekä PC:n että DTV:n

HDMI

- ja DTV-tilassa,

HDMI Black Level

aktivoituu.

Film Mode

kalibroi epäluonnollisen kuvan, joka esiintyy katsottaessa elokuvaa (24 kuvaa) televisiosta (30 kuvaa).

Liikkuva tekstitys saattaa näkyä huonosti tässä tilassa.

― Tätä toimintoa voi käyttää

HDMI

-tilassa, kun tulosignaalina on lomitettu pyyhkäisy. Sitä ei voi käyttää jatkuvan pyyhkäisyn kanssa.

Off

/

On

72

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

50

50

50

Dynamic Contrast

More

Film Mode

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Off

Off

100

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Säätää

PIP

-näytön asetuksia.

Contrast

Säätää PIP -ikkunan kontrastia näytöllä.

Brightness

Säätää PIP -ikkunan kirkkautta näytöllä.

Sharpness

Säätää PIP-ikkunan terävyyttä näytöllä.

Dynamic Contrast

havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

Off

/

On

― Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun

PIP

- tai

Energy Saving

on asetettu tilaan

On

.

73

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säätää invertterilamppua energiankulutuksen vähentämiseksi.

― Ei käytettävissä, kun

Dynamic Contrast

-asetuksena on

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta näytön asetukset.

74

Luku 07

Sound

Mode

MENU m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Music

Movie

Speech

Sound Select

Sound Reset

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

LCD-näytössä on sisäinen hifi-stereovahvistin.

Standard

Valitsee

Standard

perustehdasasetuksille.

Music

Valitsee

Music

, kun katsotaan musiikkivideoita tai konsertteja.

Movie

Valitsee

Movie

, kun katsotaan elokuvia.

Speech

Valitsee

Speech

, kun katsotaan ohjelmia, joissa on lähinnä puhetta tai keskustelua (kuten uutisia).

Custom

Valitse

Custom

, jos haluat säätää asetukset henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisiksi.

75

Custom

Bass

Treble

Balance L 50

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Auto Volume

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

: 표준

On

Sound Select

Sound Reset

: Main

Move Enter

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

50

50

R 50

Ääniasetuksia voi muuttaa henkilökohtaisten mieltymysten mukaiseksi.

― Ääni kuuluu vaikka äänenvoimakkuus olisi 0.

Mode

siirtyy

Custom

-tilaan, kun säädät ääntä käyttämällä

Custom

-toimintoa.

Bass

Korostaa matalataajuisia ääniä.

Treble

Korostaa korkeataajuisia ääniä.

Balance

Voit säätää äänen tasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.

Pienentää äänenvoimakkuuden eroja eri televisioasemien välillä.

Off

/

On

76

SRS TS XT

Mode

Custom

: Custom

Auto Volume

SRS TS XT :

Sound Select

: Off

:

Off

On

Sound Reset

Move

Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Sound Select

Mode

Custom

Auto Volume

SRS TS XT

Sound Select

Sound Reset

: Custom

: Off

: Off

Sub

Move Enter

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

Image Lock

on patentoitu SRS-teknologia, joka mahdollistaa monikanavaisen 5.1-sisällön soittamisen kahdella kaiuttimella.

TruSurround XT simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television sisäiset kaiuttimet. Se on täysin yhteensopiva kaikkien monikanavaformaattien kanssa.

Off

/

On

Valitsee ensisijaisen tai toissijaisen näytön äänen

PIP

-tilassa.

― Käytössä, jos

PIP

on tilassa

On

.

Main

/

Sub

77

Sound Reset

i

Yes

Reset sound settings?

No

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta ääniasetukset.

78

Luku 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Svenska

Русский

Português

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita yhden 14 kielestä.

― Kielen valinta vaikuttaa vain kuvaruutuvalikon kieleen. Se ei vaikuta tietokoneella toimiviin ohjelmiin.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitsee yhden neljästä aika-asetuksesta:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

tai

Holiday Management

.

Clock Set

Nykyinen aika-asetus.

Sleep Timer

Kytkee LCD-näytön pois päältä automaattisesti tiettyinä aikoina.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

Voit asettaa nestekidenäytön kytkeytymään päälle ja sulkeutumaan automaattisesti tiettyyn aikaan.

― Käytettävissä vain, kun kello on asetettu käyttäen

Clock Set

-valikkoa.

Manual

-valinnalla voit valita viikonpäivän.

Holiday

: Kun valitset

Apply

, ajastin ei ole käytettävissä loman aikana, ja kun valitset

Don't Apply

, ajastin on käytettävissä loman aikana.

Holiday Management

Add

Voit tallentaa lomapäiviä.

Delete Selected

Voit poistaa valitut lomapäivät.

― Käytettävissä vain, kun tallennettuja lomapäiviä on valittuna.

― Useampi kuin yksi lomapäivä voidaan valita ja poistaa.

Delete All

Voit poistaa kaikki tallennetut lomapäivät.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter

: English

: 투명하게

Medium

Low

Opaque

Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Muuttaa kuvaruutuvalikon taustan läpinäkyvyyden.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Salasanan voi muuttaa.

Oletussalasana LCD-näytölle on "0000".

― Jos unohdat salasanan, palauta salasanaksi "0000" painamalla kaukosäätimen painikkeita INFO EXIT MUTE.

Lock

Tämä toiminto lukitsee kuvaruutuvalikon niin, että näyttö pysyy senhetkisessä tilassa eivätkä muut pysty muuttamaan asetuksia.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

Off

On

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tällä toiminnolla voidaan säätää laitteen virrankulutusta.

Off

/

On

Video Wall

Video Wall

tarkoittaa toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.

Kun

Video Wall

on käytössä, voit säätää

Video Wall

-näytönasetuksia.

― Kun

Video Wall

on toiminnassa,

Size

-toiminnot eivät ole käytettävissä.

― Poistetaan käytöstä, kun

PIP

-asetukseksi on valittu

On

.

Kytkee valitun näytön

Video Wall

-toiminnon päälle tai pois päältä.

Off

/

On

82

Format

Video Wall     

: On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

 

 

: 1    ▶

: 1   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Horizontal

Video Wall     

: On 

Format

Vertical    

Screen Position

 

 

: Full 

: 1  

 

: 1   

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita

Format

jaettua näyttöä käytettäessä.

Full

Suurentaa kuvan koko näytön kokoiseksi ilman reunoja.

Natural

Näyttää luonnollisen kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa.

Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan vaakasuunnassa.

Viisitoista säätötasoa: 1~15.

― Jos

Vertical

on asetettu arvoon

15

,

Horizontal

-asetuksen enimmäisarvo on

6

.

83

Vertical

Video Wall     

: On   

Format

 

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

: Full  

: 1  

 

: 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Screen Position

Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan pystysuunnassa.

Viisitoista säätötasoa: 1~15.

― Jos

Horizontal

on asetettu arvoon

15

,

Vertical

-asetuksen enimmäisarvo on

6

.

Näyttö voidaan jakaa useisiin eri kuviin. Jakoa tehdessäsi voit valita useita ikkunoita, joilla on eri asetukset.

Valitse tila

Screen Position

-valikosta.

Valitse näyttö näytön valintavalikosta.

Valinta määritellään painamalla jotakin numeropainiketta valitussa tilassa.

Näyttö voidaan jakaa enintään 100 alakuvaan.

― Jos yhdistetään enemmän kuin neljä näyttöä, suosittelemme käytettäväksi vähintään tarkkuutta XGA (1024*768), jotta kuvan laatu ei heikkene.

84

Safety Screen

Pixel Shift     

: On   ▶

Horizontal

Vertical    

Time    

 

: 4   

 

: 4   

 

: 4 min  

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Pixel Shift

Pixel Shift

Toiminnon avulla näytön jälkikuvat voi estää siten, että kuvapisteet liikkuvat nestekidenäytössä vaaka- tai pystysuunnassa.

Off

/

On

Horizontal

Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.

Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Vertical

Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.

Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.

Time

Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.

85

Timer

Timer

Mode

   

Period    

Time    

 

 

: On   

 

: Bar 

 

: 4 Hour 

 

: 4 sec

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Bar

Timer

Kuvaruudun palamisen estolle voidaan asettaa ajastin. Jos käynnistät toiminnon jälkikuvien poistamiseksi, toiminto pysyy käynnissä määritetyn ajan ja päättyy automaattisesti.

Off

/

On

Mode

Voit muuttaa

Safety Screen

tyyppi -asetusta.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Tällä toiminnolla asetetaan suoritusaika kullekin

Timer

-toiminnolla määritetylle tilalle.

Aika

Määritä toteutusaika asetetun ajanjakson sisällä.

Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä pitkiä mustia ja valkoisia pystyviivoja.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

86

Eraser

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Pixel

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä suorakulmaista kuviota.

Tämä toiminto estää haamukuvat siirtämällä näytössä monia pikseleitä.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray :

Off

Light

Dark

Enter Return Move

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

: 가로

1024 X 768

: 가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

Valitse näytön taustalla olevan harmaan kirkkaus.

Off

/

Light

/

Dark

Jos kuva ei näy näytöllä oikein, kun määrität tietokoneen grafiikkakortin resoluutioksi

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @

60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

tai

1366 x 768 @ 60Hz

, tällä toiminnolla (Resolution Select) saat kuvan näkymään määritetyllä resoluutiolla.

― Valikon valitseminen on mahdollista vain silloin, kun näytön resoluutio on

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x

768 @ 60Hz

tai

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säätää näytön päällekytkentäaika-asetusta.

― Aseta päällekytkentäaika-asetus pitemmäksi ylijännitteen välttämiseksi.

Kuvaruutuvalikon suunnan muuttaminen

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Temperature

Säätää lämpötilatoiminnon asetukset. Lämpötilatoiminto suojaa laitetta valvomalla sen sisälämpötilaa.

Temperature Control

Tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan ja määrittelee lämpötilan sopivaksi.

Laitteen oletusasetus on 77 C.

― Kuva himmenee, jos lämpötila nousee määriteltyä korkeammalle. Jos lämpötila nousee edelleen, laite sammuu, jottei se ylikuumenisi.

― Paras käyttölämpötila on 75 - 80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).

Katso lisätietoja käyttöolosuhteista kohdasta "Tekniset tiedot".

Current Temperature

Näyttää tuotteen lämpötilan.

Sallii tai estää tuotteen

Auto Power

-toiminnon.

Off

/

On

― Kun

Auto Power

on tilassa

On

, tuote käynnistyy automaattisesti heti, kun siihen tulee virtaa.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lukitsee tai vapauttaa tuotteen näytön ohjauspainikkeet.

Off

/

On

Auto Color

Säätää värit automaattisesti.

Reset

Palauttaa väriasetukset.

― Käytössä vain

PC

-tilassa.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Lamp Schedule

Lamp Schedule

Schedule 1

Schedule 2

: On

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Asettaa valmiustilan, joka aktivoituu, kun tulosignaalia ei havaita.

Off

Jos signaalia ei havaita, näytössä näkyy ilmoitus

No Signal

.

On

Virransäästötila aktivoituu, kun tulosignaalia ei havaita.

Auto

Kun tulosignaalia ei havaita,

― virransäästötila aktivoituu, kun ulkoinen laite yhdistetään.

― näytössä näkyy ilmoitus

No Signal

, jos ulkoista laitetta ei ole yhdistettynä.

Asettaa luminanssin käyttäjän määrittelemään arvoon tiettynä aikana.

92

OSD Display

Source OSD     

: On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 

: On   ▶

No Signal OSD    

MDC OSD    

 

: On   ▶

 

: On   ▶

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valikkokohteen näyttäminen tai piilottaminen näytöllä.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

Kun BMP-kuvia on yksi tai useampia, ne näytetään diaesityksenä.

Diaesityksen kuvien toiston suositeltu aikaväli on yksi sekunti. Kuvan purkamisen todennäköisyys pienenee muilla aikaväleillä.

-

BMP-kuvaa ei välttämättä pureta, jos sen päällä on jokin toinen kuva (esimerkiksi hiiren osoittimen kuva).

Temperature

Auto Power : Off

Upgrade is completed.

Power will be off and turned on automatically.

대기 모드 설정 :

휘도

조정 기능

OK

해제

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Päivittää ohjelmiston.

1

Kytke laite tietokoneeseen digitaalisella signaalilla, joko DVI:llä tai HDMI:llä. Napsauta ohjelmistokoodista muunnettua

BMP-kuvatiedostoa. Laitteen näytölle ilmestyy alla oleva kuva.

2

Kun näytöllä näkyy ohjelmakoodista muunnettu BMP-kuva, valitse

Software Upgrade

.

3

Jos jokin nykyistä ohjelmistoversiota uudempi versio löydetään, sinulta kysytään, haluatko päivittää ohjelmiston. Jos valitset

Yes

, ohjelmisto päivitetään.

4

Kun ohjelmiston päivitys on valmis, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja takaisin päälle.

― Tämä koskee vain digitaalisia signaaleja eli se toimii vain

DVI

,

HDMI1

- tai

HDMI2

-tilassa. (Tulotarkkuuden on oltava sama kuin paneelin tarkkuus.)

HDMI1

- ja

HDMI2

-tiloissa tietokoneelle ja televisiolle käytettyjä tahdistusarvoja tuetaan vain, jos kohdan

Edit Name

asetuksena on

PC

tai

DVI PC

.

― Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Size

-asetukseksi on valittu

16:9

.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Palauta kaikki asetuksen arvot.

Palauta kaikki näytön arvot.

95

Luku 09

MDC:n käyttö

Multi Control

MENU m : T ENTER

ID Setup

ID Input

MDC Connection

Network Setting

: 00

: --

: RJ45 MDC

Move Enter

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Return

ID Setup

Määrittää erilliset tunnukset vastaanottimelle.

ID Input

Käytetään valitsemaan yksilöllisen VASTAANOTTIMEN lähetintoiminnot. Vain sellainen vastaanotin aktivoidaan, jonka tunnus vastaa lähetinasetusta.

MDC Connection

Valitsee portin, joka vastaanottaa MDC-tulot.

RS232C MDC

: Muodostaa yhteyden MDC:hen

RS232C MDC

-kaapelin avulla.

RJ45 MDC

: Muodostaa yhteyden MDC:hen

RJ45 MDC

-kaapelin avulla.

Network Setting

IP Setting

:

Manual

,

Auto

IP Address

: Anna

IP Address

manuaalisesti, jos

IP Setting

-asetuksena on

Manual

.

Subnet Mask

: Anna

Subnet Mask

manuaalisesti, jos

IP Setting

-asetuksena on

Manual

.

Gateway

: Anna

Gateway

manuaalisesti, jos

IP Setting

-asetuksena on

Manual

.

96

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon tila.

Jos ohjelmiston asennusikkunaa ei näy päänäytössä, tee asennus käyttämällä CDlevyn MDC-kansiossa olevaa MDC Unified

-asennustiedostoa.

Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "

Launch MDC

Unified

" ja napsauta "

Finish

".

Asennus

1

Aseta asennuslevy CD-asemaan.

2

Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.

3

Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "

OK

".

4

Kun "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" -ruutu tulee näkyviin, valitse "

Next

".

5

Valitse näyttöön tulevasta "

License Agreement

" -ikkunasta "

I accept the terms in the license agreement

" ja sitten "

Next

".

6

Anna kaikki "

Customer Information

" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "

Next

".

7

Valitse ikkunasta "

Destination Folder

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Next

".

8

Tarkista ikkunasta "

Ready to Install the Program

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Install

".

9

Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.

10

Napsauta "

InstallShield Wizard Complete

" -ikkunan kohtaa "

Finish

".

11

MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.

-

MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen ominaisuuksista riippuen.

-

Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5painiketta.

Asennuksen poisto

1

Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista ohjelmia kaksi kertaa.

2

Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.

97

Mikä on MDC?

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)

RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

98

MDC:n käyttö Ethernetin kautta

Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Toinen näyttölaite voidaan kytkeä RS-232C-sarjakaapelilla.

Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia

― Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.

RJ45 MDC

HUB

99

Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia

― Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45 MDC RS232C OUT

RS232C IN

100

Yhteyksien hallinta

Yhteyksien hallinta käsittää yhteysluettelon ja yhteysluettelon muutosasetukset.

Yhteysluettelo – Yhteysluettelo sisältää yhteyksien tiedot, kuten yhteysasetuksen (IP/COM, porttinumero, MAC-osoite ja yhteyden tyyppi), yhteyden tilan,

Set ID Range

-asetuksen ja havaitut laitteet.

Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä, jotka on liitetty toisiinsa sarjaliitännöillä ketjuttamalla. Kaikki yhteyttä käytettäessä havaitut LFD-näytöt näytetään laiteluettelossa, jossa käyttäjä voi muodostaa ryhmiä ja lähettää komentoja havaittuihin laitteisiin.

Yhteysluettelon muutosasetukset – Yhteyden muutosasetuksiin kuuluvat

Add

,

Edit

,

Delete

ja

Refresh

.

101

User Login

Ohjelmaa käynnistettäessä näyttöön tulee käyttäjän kirjautumisikkuna.

Ensimmäiseksi kirjautumistunnukseksi (

Username

: admin) ja salasanaksi (

password

: admin) on asetettu admin.

― Vaihda salasana ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen suojauksen varmistamiseksi.

― Voit vaihtaa salasanan siirtymällä kohtaan

Home

>

User Settings

.

Kun olet kirjautunut sisään, ohjelman oikeaan alakulmaan ilmestyy [

User Login : admin

].

Jos haluat kirjautua automaattisesti sisään ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen, valitse

User Login

-ikkunasta

Auto Login

-valintaruutu.

102

Auto Set ID

Auto Set ID

-toiminto määrittää jokaiselle valittua yhteyttä käyttävälle ketjutetulle LFD-näytölle laitetunnuksen.

Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä.

Laitetunnus määritetään ketjussa numerojärjestyksessä 1–99 ja lopulta 0.

― Viimeisen 100. LFD:n tunnukseksi on asetettu 0.

103

Kloonaus

Kloonaus-toiminnon avulla voit kopioida yhden LFD-näytön asetuksen ja käyttää sitä useiden valittujen LFD-näyttöjen kanssa.

Kopiointiasetuksen valintaikkunassa voit valita kloonausta varten tiettyjä välilehtiluokkia tai kaikki välilehtiluokat.

― Voit poistaa määrittämäsi asetukset napsauttamalla

Paste Settings

-painiketta.

104

Komennon uudelleenyritys

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, kuinka monta kertaa MDC-komento suoritetaan uudelleen, jos LFD-näyttö ei vastaa tai vastaus on virheellinen.

Uudelleenyrityskertojen määrän arvo voidaan määrittää MDC-asetusikkunassa.

Uudelleenyrityskertojen määrän arvon on oltava välillä 1–10. Oletusarvo on 1.

105

MDC:n käytön aloittaminen

1

Käynnistä MDC-ohjelma valitsemalla Käynnistä Ohjelmat Samsung MDC Unified.

Kirjautumisikkuna tulee näyttöön MDC-ohjelman käynnistämisen jälkeen.

Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Oletusarvoinen käyttäjätunnus ja salasana on admin.

Vaihda salasana ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen.

2

Lisää näyttölaite valitsemalla

Add

.

SET ID Range

: valitse näytölle määritettyjen yksilöllisten tunnusten alue.

-

Jos yhteys muodostetaan RS232C-kaapelilla, valitse

Serial

ja määritä

COM Port

.

-

Jos yhteys muodostetaan

Ethernet

-yhteyden kautta, anna näyttölaitteen IP-osoite.

106

Päänäytön asettelu

Valikot

Home

2

3

4

1

1 6

5

1

Valikkorivi

2

Laiteluokka

3

Aikataululuokka

4

Laiteluettelo

5

Muokkaa laiteluetteloa

6

Ohjeaiheet

Muuta näyttölaitteen tilaa tai ohjelman ominaisuuksia.

Näytä yhdistettyjen näyttölaitteiden tai laiteryhmien luettelo.

Näytä näyttölaitteiden aikataululuettelo.

Valitse säädettävä näyttölaite.

Lisää, muokkaa, ryhmittele tai poista laitteita.

Näytä ohjelman ohjeaiheet.

Voit kytkeä tai katkaista valitun laitteen virran tai muuttaa laitteen syöttölähdettä tai äänenvoimakkuutta.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Home

-välilehti.

Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa asetusta.

Virta

On

: Kytke valitun näytön virta.

Off

: Katkaise valitun näytön virta.

Input

2 3

Syöttölähde: Vaihda syöttölähdettä.

-

Käytettävissä olevat syöttölähteet vaihtelevat kytketyn laitteen mallin mukaan.

-

Voit muuttaa vain sellaisten laitteiden syöttölähdettä, joiden virta on kytkettynä.

Channel

: Vaihda kanavaa.

-

Kanavaa voidaan vaihtaa ylä- ja alanuolinäppäimillä.

-

Kanavaa voidaan vaihtaa vain silloin, kun syöttölähteenä on

TV

.

-

Vain rekisteröidyt kanavat voidaan valita.

-

Koskee vain televisioita tukevia malleja.

107

1

1

Volume

2

2

Hälytys

3

3

― Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa tai ääni voidaan mykistää vain silloin, jos näytön virta on kytkettynä.

Volume

Säädä valitun näytön äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää liukusäätimellä välillä 0–100.

Mute

Ota valitun näytön

Mute

-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Mute

-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä, jos

Volume

-asetusta säädetään

Mute

-toiminnon ollessa käytössä.

Fault Device

Tässä valikossa on luettelo näyttölaitteista, joissa on ilmennyt tuuletinvirhe, lämpötilavirhe, kirkkausanturin virhe tai lamppuvirhe.

Valitse näyttölaite luettelosta.

Repair

-painike otetaan käyttöön.

Päivitä näyttölaitteen virhetila napsauttamalla

Refresh

-painiketta. Korjattu näyttölaite poistetaan

Fault Device List

-kohdasta.

Fault Device Alert

Näyttölaitteesta, jossa on havaittu virhe, ilmoitetaan sähköpostitse.

Täytä kaikki pakolliset kentät.

Test

- ja

OK

-painikkeet otetaan käyttöön.

Varmista, että

Sender

-tiedot ja ainakin yksi

Recipient

on annettu.

108

User Login

Näytön säätö

Mukautettu

User Settings

Lisää, poista tai muokkaa kirjautumistietoja.

Logout

Kirjaudu nykyiseltä käyttäjätililtä ulos seuraavalla tavalla.

Valitse

Logout

. Ilmoitus "

Do you want to log admin out?

" tulee näyttöön.

Valitse

Yes

. Käyttäjän kirjautumisikkuna tulee näyttöön.

Jos et halua kirjautua sisään, valitse

Close

. Ohjelma suljetaan.

― Jos suljet ohjelman

Logout

-toiminnolla, näyttöön tulee kirjautumisikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan käyttäjätiedot, vaikka

Auto Login

-valintaruutu on valittuna.

Näytön asetuksia (esim. kontrastia ja kirkkautta) voidaan säätää.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Picture

-välilehti.

Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa näytön asetusta.

Picture Mode

Säädä valitun näyttölaitteen kuvatila-asetusta.

Contrast

Säädä valitun näyttölaitteen kontrastia.

Brightness

Säädä valitun näyttölaitteen kirkkautta.

109

Väri

-

Color

ja

Tint (G/R)

eivät ole käytettävissä, jos syöttölähteenä on

PC

.

-

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

ja

Color Temp.

eivät ole käytettävissä, jos

PC Source

ja

Video

Source

ovat valittuina.

Color

Säädä valitun näyttölaitteen värejä.

Tint (G/R)

Säädä valitun näyttölaitteen värisävyä.

Color Tone

Säädä valitun näyttölaitteen taustaväriä.

Color Temp.

Säädä valitun näyttölaitteen värilämpötilaa.

― Tämä asetus otetaan käyttöön, jos

Color Tone

-asetukseksi on valittu

Off

.

HDMI Black Level

Säädä valitun näyttölaitteen

HDMI Black Level

-asetusta.

Asetukset

Auto Motion Plus

Tätä asetusta käytetään dynaamisten kuvien katseluun.

Off

: Poista

Auto Motion Plus

-toiminto käytöstä.

Clear

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso kirkkaaksi. Tämä tila soveltuu eloisien kuvien katseluun.

Standard

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso normaaliksi.

Smooth

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso pehmeäksi. Tämä tila soveltuu pehmeiden kuvien katseluun.

Custom

: Mukauta näytön jälkikuvien muodostumisen tai välkynnän tasoa.

Demo

: Tämä toiminto esittelee

Auto Motion Plus

-tekniikan. Tilan muuttamisen tuloksen voi esikatsella ikkunan vasemmassa reunassa.

Auto Motion Plus

ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Detail

: Näytä valitun näyttölaitteen yksityiskohtaiset tiedot.

Brightness Sensor

Ota valitun näyttölaitteen

Brightness Sensor

-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Brightness Sensor

-toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kirkkautta automaattisesti.

Brightness Sensor

ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

110

Koko

MPEG Noise Filter

MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Säätää LED-taustavaloa kuvan tarkkuuden parantamiseksi.

Cinema Black

Elokuva-tilassa tämä toiminto himmentää videokuvan ylä- ja alareunan, mikä takaa entistä kiehtovamman katseluelämyksen.

Off

: poistaa

Cinema Black

-toiminnon käytöstä.

On

: säätää näytön ylä- ja alareunan himmennystä videokuvan mukaan.

Picture Size

Säädä valitun näyttölaitteen näytön kokoa.

Detail

-toiminto poistetaan käytöstä, jos

Picture Size

-asetukseksi on valittu tila, joka ei tue yksityiskohtaisen kokoonpanon käyttöä.

Painikkeilla +/- voidaan säätää

Zoom

-asetusta.

Näyttökuvan paikkaa voidaan muuttaa ylä- ja alanuolipainikkeilla sekä vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.

Detail

Voit tarkastella valitun näyttökoon tietoja.

PC Screen Adjustment

Taajuudensäätö tai hienoviritys on mahdollista painikkeilla -/+

Coarse

- tai

Fine

-asetuksia käytettäessä.

Voit vaihtaa näyttökuvan paikkaa napsauttamalla yhtä alla olevasta neljästä

Position

-kuvasta.

Jos haluat suorittaa taajuudensäädön, hienovirityksen tai näyttökuvan paikanvaihdon automaattisesti, valitse

Auto

Adjustment

.

111

Kehittyneet toiminnot

3D Control

3D Mode

Valitse 3D-tulomuoto.

3D L/R Change

Vasemman ja oikean kuvan vaihtaminen.

3D 2D

Vain vasemman silmän kuva näkyy.

3D Auto View

Jos valitset

3D Auto View

-asetukseksi

Message Notice

, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa 3D-signaalin.

3D Optimization

3D-vaikutelman yleissäätö.

3D Expert Pattern

Näytä 3D-kuvio.

3D Effect

Säädä 3D-katselukokemus mieleiseksesi 3D-asetuksilla, kuten näkökulmalla ja syvyydellä.

Auto

: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään automaattisesti 3D-tulolähteen mukaan.

Manual

: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään manuaalisesti.

112

Advanced Settings Dynamic Contrast

Näytön kontrastin säätö.

Gamma Control

Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.

RGB Only Mode

Näyttää värit

Red

,

Green

ja

Blue

värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.

Flesh Tone

Vaaleanpunaisen ihonsävyn korostaminen.

Motion Lighting

Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.

LED Motion Plus

Epäselvyyden ja tärinän poistaminen paljon nopeita liikkeitä sisältävistä kohtauksista tarkemman kuvan tuottamiseksi

Color Space

Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Jos haluat säätää värejä

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

ja

Reset

, valitse

Color Space

-asetukseksi

Custom

.

White Balance

Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.

Reset

Palauttaa

White Balance

-toiminnon oletusasetukset.

113

Äänen säätö

-

Bass

- tai

Treble

-toiminto poistetaan käytöstä, jos valittu laite ei tue sitä.

Järjestelmän asetukset

Video Wall

Voit muuttaa ääniasetuksia.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Sound

-välilehti.

Bass

Säädä valitun näytön bassoa.

Treble

Säädä valitun näytön diskanttia.

Balance(L/R)

Säädä valitun näyttölaitteen vasemman ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

SRS TS XT

Ota valitun näytön

SRS TS XT

-tehoste käyttöön tai poista se käytöstä.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

System

-välilehti.

Video Wall

-toimintoa voi käyttää joko näyttämään osan kuvasta tai toistamaan koko kuvan kaikissa kytketyissä näyttölaitteissa.

Video Wall

otetaan käyttöön vain silloin, kun laitteet ovat ryhmässä.

Video Wall

Ota

Video Wall

käyttöön tai poista se käytöstä.

114

Muoto

Valitse jaetun näytön näyttötapa.

PIP

Full Natural

-

PIP-asetuksen säätämiseen tarvittavat perustiedot tulevat valikkonäyttöön.

-

PIP poistetaan käytöstä, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

-

Huomaa, että

Picture Size

poistetaan käytöstä, kun PIP-asetuksena on

On

.

H

Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.

V

Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Pystysuunnassa (

V

) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (

H

) on 15 laitetta.

Anna pystysuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.

Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Pystysuunnassa (

H

) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (

V

) on 15 laitetta.

Screen Position

Näytä näyttöjen asettelu (näytönohjaimen asetusten mukaisesti) tai muuta asettelu haluamaksesi.

Screen Position

ja

Preview

otetaan käyttöön, kun

Video Wall

on käytössä.

Huomaa, että jos valitset useita laitteita,

Preview

otetaan käyttöön vain silloin, jos vaaka- (

H

)- ja pystyasetusten (

V

) arvot vastaavat valittujen laitteiden asettelua.

Voit muuttaa

Position

-asetusta valitsemalla sarjan ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

― Näytönjakajan asetukset voivat vaihdella eri malleissa.

PIP Size

Näytä nykyisen näytön

PIP Size

.

PIP Source

Valitse PIP-syöttölähde.

Sound Select

Valitse ja ota ääni käyttöön ensisijaisessa tai toissijaisessa näytössä.

Channel

Kanavaa voidaan vaihtaa, jos

PIP Source

-asetuksena on

TV

.

115

Yleiset

Fan & Temperature

User Auto Color

Säädä näytön värejä automaattisesti.

― Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

Auto Power

Määritä laite käynnistymään automaattisesti.

Standby Control

Määritä laite siirtymään valmiustilaan, jos syöttölähdettä ei havaita.

Määritä tunnistimen nopeuden ja sisäisen lämpötilan tunnistamiseen tarvittavat asetukset laitteen suojaamiseksi.

Fan Control

Valitse tuulettimen nopeuden määritystapa.

Fan Speed Setting

Määritä tuulettimen nopeus.

Temperature

Tunnista sisäinen lämpötila määrittämällä lämpötila-alue.

116

Suojaus

Kuvaruutunäyttö

Safety Lock

Lukitse kuvaruutuvalikot.

― Poista valikoiden lukitus määrittämällä

Safety Lock

-asetukseksi

Off

.

Button Lock

Lukitse näyttölaitteen painikkeet.

― Poista painikkeiden lukitus määrittämällä

Button Lock

-asetukseksi

Off

.

Source OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun

Source

-asetusta muutetaan.

Not Optimum Mode OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun laite havaitsee yhteensopimattoman tilan.

No Signal OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun syöttösignaalia ei ole.

MDC OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun asetuksia muutetaan MDC:stä.

117

Aika

Timer

Clock Set

Muuta valitun näyttölaitteen nykyistä kellonaikaa tietokoneessa määritetyn ajan mukaan.

Jos näyttölaitteessa ei aseteta aikaa, laite näyttää tyhjiä arvoa.

On Timer

Repeat

: Määritä ajanjakso, jolla valittu

Timer

-toiminto toistetaan.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-asetuksia voidaan käyttää

Timer

-toiminnon kanssa.

On Time

: Aseta valitun näyttölaitteen käynnistysaika.

Volume

: Määritä näyttölaitteen äänenvoimakkuus, kun laite käynnistetään

On Time

-toiminnolla.

Source

: Määritä näyttölaitteen syöttölähde, kun laite käynnistetään

On Time

-toiminnolla.

Off Timer

Repeat

: Määritä ajanjakso, jolla valittu

Timer

-toiminto toistetaan.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-asetuksia voidaan käyttää

Timer

-toiminnon kanssa.

Off Time

: Aseta valitun näyttölaitteen sammutusaika.

― Viikonpäivien valitsemiseen käytettävät,

Repeat

-kohdan alla olevat valintaruudut otetaan käyttöön vain silloin, kun

Manual

on valittuna.

118

Holiday Management

Holiday Management

-toiminnolla voit estää

Timer

-toiminnolla käynnistettäviä laitteita käynnistymästä määrättynä päivänä.

Holiday Management

-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä

Timer

-asetusvalikossa.

Add

: Voit määrittää lomapäivät.

Napsauta

Holiday Management

-ikkunassa olevaa

Add

-painiketta.

Delete

: Poista lomapäivät. valitse vastaavat valintaruudut ja napsauta tätä painiketta.

Lomapäivien luettelo: Tarkastele lisättyjen lomapäivien luetteloa.

Jälkikuvien muodostumisen vastainen suojaus Pixel Shift

Siirrä näyttökuvan paikkaa tietyin aikavälein hieman jälkikuvien muodostumisen estämiseksi.

119

Screen Saver

Period (Hour)

ja

Time (Sec)

voidaan määrittää, kun

Repeat

on valittuna.

Tämä toiminto estää jälkikuvien muodostumisen, kun valitun näyttölaitteen näyttöä ei käytetä pitkään aikaan.

Timer

: Voit asettaa

Screen Saver

-toiminnon ajastimen.

Off

Repeat

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (

Period

).

Interval

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (

Start Time

alkaen

End Time

asti).

Mode

: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.

Period (Hour)

: Määrittele

Screen Saver

--toiminnon aktivoinnin aikaväli.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Time (Sec)

: Määritä, kuinka kauan

Screen Saver

-toiminto on käytössä.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Start Time

: Määritä näytönsäästäjän käytön aloitusajankohta.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

End Time

: Määritä näytönsäästäjän käytön lopetusajankohta.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

Start Time

ja

End Time

voidaan määrittää, kun

Interval

on valittuna.

120

Safety Screen

Lamp Control

Tässä laitteessa on

Safety Screen

-toiminto, joka estää jälkikuvien muodostumisen näyttölaitteen näytön näyttäessä pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa.

Taustavaloa säädetään

Lamp Control

-toiminnon avulla virrankulutuksen pienentämiseksi.

Säädä valitun näyttölaitteen taustavaloa asetettuna ajankohtana automaattisesti.

Manual Lamp Control

-asetusta säädettäessä

Auto Lamp Control

-asetukseksi muutetaan automaattisesti

Off

.

Säädä valitun näytön taustavaloa manuaalisesti.

Auto Lamp Control

-asetusta säädettäessä

Manual Lamp Control

-asetukseksi muutetaan automaattisesti

Off

.

Ambient Light

:

Ambient Light

-toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kaikkien samaan ketjuun kuuluvien LFD-näyttöjen kirkkautta automaattisesti.

121

Ticker

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

Ticker

Ota

Ticker

käyttöön tai poista se käytöstä.

Off

/

On

Message

Kirjoita näytössä näytettävä viesti.

Timer

Aseta

Start Time

ja

End Time

näyttämään viesti (

Message

).

Position

Määritä viestin (

Message

) näyttösuunnaksi

Horizontal

ja

Vertical

.

Motion

Määritä

Direction

- ja

Speed

-asetukset viestin näyttämistä varten (

Message

).

Font Options

Määritä viestin

Size

-,

Foreground Color

-,

Foreground Opacity

-,

Background Color

- ja

Background Opacity

-asetukset.

122

Työkaluasetukset

Suojaus

Palauta

Panel Control

: Kytke tai katkaise näyttölaitteen virta.

Remote Control

: Ota kaukosäädin käyttöön tai poista se käytöstä.

Reset Picture

: Palauta näytön asetukset.

Reset Sound

: Palauta ääniasetukset.

Reset System

: Palauta järjestelmän asetukset.

Reset All

: Palauta näytön asetukset, ääniasetukset ja järjestelmän asetukset samaan aikaan.

123

Edit Column

Options

Edit Column

Määritä näyttöjen luettelossa näytettävien kohteiden asetukset.

Language

: Valitse MDC-ohjelmassa käytettävä kieli. Käynnistä MDC-ohjelma kielen valitsemisen jälkeen uudelleen, jolloin valittu kieli otetaan käyttöön.

Command Retry Count

: Määritä, kuinka monta kertaa komento yritetään suorittaa, ennen kuin se epäonnistuu.

Error Status Interval

: Määritä, kuinka usein näyttölaitteelta tarkistetaan, onko "

Fault Device

" -virhe ilmennyt.

Mail Alert Interval

: Määritä, kuinka usein sähköposti-ilmoitus lähetetään "

Fault Device

" -virheen ilmetessä.

Valitse laiteluettelossa näytettävät kohteet.

124

Monitor Window

Information

Näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyvät tietokoneen ja näyttölaitteiden välisen tietoliikenteen tiedot.

Filter

Näytä ohjelmatiedot.

125

Muut toiminnot

Ikkunan koon muuttaminen

Aseta hiiriosoitin ohjelmaikkunan kulman päälle. Näyttöön tulee nuoli.

Mukauta ohjelmaikkunan kokoa siirtämällä nuolta.

126

Ryhmien hallinta

Ryhmien luominen

Luo ryhmiä ja hallitse laiteluetteloa ryhmien mukaan.

― Ryhmien nimien on oltava yksilöllisiä.

1

Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta näyttölaiteluettelo-osasta

Group Edit

.

-

Add on the same level

-painike otetaan käyttöön vain silloin, jos ainakin yksi ryhmä on luotu.

2

Valitse näyttöön tulevasta

Edit Group

-ikkunasta

Add on the same level

tai

Add on the sub level

.

Add on the same level

: Luo ryhmä valitun ryhmän kanssa samalle tasolle.

127

Add on the sub level

: Luo aliryhmä valitun ryhmän alle.

3

Anna ryhmän nimi.

Ryhmien poistaminen

1

Valitse ryhmän nimi ja napsauta

Edit

-painiketta.

2

Valitse

Edit Group

-ikkunasta

Delete

.

3

Valitse

Yes

. Ryhmä poistetaan.

128

Ryhmien nimeäminen uudelleen

1

Valitse ryhmän nimi ja napsauta

Edit

-painiketta.

2

Valitse

Edit Group

-ikkunasta

Rename

.

3

Jos ryhmän vanhan nimen kohdalle ilmestyy kohdistin, anna ryhmälle uusi nimi.

Rename

Aikataulujen hallinta

Aikataulujen luominen

Luo ja rekisteröi aikataulu ryhmien mukaan.

1

Valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta aikatauluosasta

All Schedule List

. Keskellä oleva

Add

-painike otetaan käyttöön.

129

2

Napsauta

Add

-painiketta.

Add Schedule

-ikkuna tulee näyttöön.

3

Napsauta

Device Group

-kohdan alla olevaa

Add

-painiketta ja valitse ryhmä, johon haluat lisätä aikataulun.

4

Valitse

Date&Time

/

Action

ja sen jälkeen

OK

. Aikataulu lisätään ja aikataululuettelo ilmestyy laiteluetteloikkunaan.

-

Device Group

: Valitse ryhmä.

-

Date&Time

Instant Execution

: Suorita aikataulu heti.

Timer

: Määritä aikataulun suorituspäivä, -aika ja -aikaväli.

-

Action

: Valitse toiminto, joka otetaan käyttöön määrättynä aikana ja määrätyin aikavälein.

Aikataulun muuttaminen

Voit muuttaa aikataulua valitsemalla sen ja napsauttamalla

Edit

.

Aikataulun poistaminen

Voit poistaa aikataulun valitsemalla sen ja napsauttamalla

Delete

.

130

Vianmääritysopas

-

Ohjelma saattaa toisinaan toimia virheellisesti muiden, lähellä sijaitsevien elektroniikkalaitteiden lähettämien sähkömagneettisten aaltojen vuoksi tai jos tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa esiintyy ongelmia.

Ongelma

Järjestelmän tietojen taulukosta ei löydy sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.

Ratkaisu

1

Tarkista RS232C-kaapelin kytkentä (tarkista, että kaapeli on kytketty oikeaan sarjaliitäntään).

2

Tarkista, ettei toista, samaa ID-asetusta käyttävää näyttöä ole kytketty. Samaa ID-asetusta käyttävien näyttöjen kytkeminen voi aiheuttaa sen, ettei näyttöjä näytetä, sillä niiden tiedot ovat keskenään ristiriidassa.

Muista hallintatietotaulukoista ei löydy sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.

Oheinen viesti näkyy toistuvasti:

3

Tarkista, että näyttötunnus on välillä 0–99. (Voit muuttaa tunnuksen Näyttö-valikosta.)

― Ne näytöt, jotka tukevat 0–99 välisiä tunnistearvoja, tulee asettaa käyttämään 0–99 välistä ID-arvoa.

Tarkista, että näytön virta on kytketty päälle. (Tarkista virran tila järjestelmän tietojen taulukosta.)

Varmista, että olet valinnut sen syöttölähteen, johon näyttö on kytketty.

Tarkista, että olet valinnut sen näytön, jota haluat hallita.

Näyttöpäätteet käynnistyvät tai sammuvat eri aikoina, vaikka On Time tai Off Time on asetettu.

Kaukosäädin ei toimi.

Synkronoi kytkettyjen näyttöpäätteiden aika-asetukset säätämällä tietokoneen aikaa.

Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos RS-232C-kaapeli on irti tai jos ohjelma sulkeutuu poikkeavalla tavalla, kun

Remote Control

toiminnon tilana on

Disable

. Ratkaise tämä ongelma käynnistämällä ohjelma uudelleen ja asettamalla

Remote Control

asetukseksi

Enable

.

131

Miten näytön ominaisuudet näytetään, kun käytössä on useampi näyttö

1

Kun yhtään näyttöä ei ole valittu: oletusarvo näytetään.

2

Kun yksi näyttö on valittu: valitun näytön asetukset näytetään.

3

Kun kaksi näyttöä on valittu (esim. ID-arvot 1 ja 3): ID 1:n asetukset näytetään ennen ID 3:n asetuksia.

4

Kun valintaruutu All+Select ja kaikki näytöt ovat valittuina: oletusasetukset näytetään.

132

Luku 10

Vianmääritysopas

Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

Samsungin asiakaspalveluun.

Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.

Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

1

Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.

2

Irrota laitteen kaikki johdot.

3

Käynnistä laite.

4

Jos näet viestin

No Signal

, laite toimii normaalisti.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Not Optimum Mode

tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan

(Katso Tuetut tarkkuudet).

133

Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai

HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.

(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)

Näyttöongelma

Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.

No Signal näkyy näytöllä (katso kohtaa "Kytkeminen tietokoneeseen").

Not Optimum Mode tulee näyttöön.

Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.

Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten tietojen mukaisiksi.

Tarkista laitteen johdon kytkentä.

Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

134

Näyttöongelma

Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.

Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.

Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.

Kuvan värit eivät näy normaaleina.

Valkoinen ei näytä valkoiselta.

Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.

Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.

Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.

Säädä

Brightness

- ja

Contrast

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

Color Control

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

Color Control

-asetuksia.

Laite on virransäästötilassa.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Ääniongelma

Ääni ei kuulu.

Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.

Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.

Tarkista äänenvoimakkuus.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.

135

Kaukosäädinongelma

Kaukosäädin ei toimi.

Lähdelaitteen ongelma

Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.

Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjät.

Tarkista virransyöttö.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.

Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.

136

Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys

Miten taajuutta muutetaan?

Miten tarkkuutta muutetaan?

Vastaus

Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.

Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö Asetukset

Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset Lisäasetukset

Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näyttöasetukset Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen Näyttö Säädä

tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö Säädä tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta

Näytön asetukset.

Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö

Asetukset.

Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset.

Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näyttöasetukset.

• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö Säädä tarkkuutta.

Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen Näyttö Säädä tarkkuutta.

137

Kysymys

Miten virransäästötila asetetaan?

Vastaus

Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen Mukauttaminen Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

138

Luku 11

Tekniset tiedot

1

Koko

2

Näyttöalue

V

P

3

Mitat (L x K x S)

S

Yleiset

Mallin nimi

Näyttö

Mitat (L x K x S)

Paino (ilman telinettä)

VESA

Koko

Näyttöalue

UD46C-B

46 tuumaa (116,84 cm)

1018,3 mm (V) x 572,9 mm (P)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

18,2 kg

600 x 400 mm

K

L

139

Mallin nimi

Näytön värit

UD46C-B

16,7 milj.

Synkronointi Vaakataajuus

Pystytaajuus

30–81 kHz

56–85 Hz

Tarkkuus Optimaalinen tarkkuus

Enimmäistarkkuus

1920 x 1080 / 60 Hz

Enimmäispikselikello

Virtalähde

1920 x 1080 / 60 Hz

148,5 MHz

Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V. Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.

Signaaliliittimet Syöttö

Lähtö

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

Valinnainen verkkoliitäntä

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Kytke ja käytä

Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.

Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

― Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

― Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.

140

[Suositus] - Vain EU:ssa

Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä Monitor täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.

Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.

Tätä laitetta saa käyttää vain EU-maissa.

141

Virransäästö

Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.

Virransäästö Tavallinen käyttötila

Luokitus tyypillinen

Virransäästötila Virta pois päältä

(Virtapainike pois päältä)

Virran merkkivalo

Käytössä (Vihreä) Vilkkuu Käytössä (Oranssi)

Virrankulutus

120 W 113 W alle 0,5 W alle 0,5 W

― Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.

― SOGia (Sync On Green) ei tueta.

― Virrankulutuksen voi vähentää nollaan joko sammuttamalla virran laitteen takaosassa sijaitsevasta katkaisimesta tai irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.).

142

-

Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua.

Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

-

Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä)

CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCDtuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen

LCD-tuotteeseen.

Esiasetetut ajastustilat

Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Pikselikello (MHz) Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1152 x 870

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

68,681

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

75,062

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

100,000

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

143

-

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal

Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus.

Mittayksikkö: kHz

-

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan Pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz

Tarkkuus

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Vaakataajuus (kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Pystytaajuus (Hz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Pikselikello (MHz)

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

144

Luku 12

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin

― Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita  voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

MEXICO

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-482 82 00

01-8000112112 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

145

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

146

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

05 133 1999

07001 33 11, normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.

0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

147

EUROPE

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG (172-678)

+48 22 607-93-33

808 20-SAMSUNG (808 20 7267)

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

0700 SAMSUNG (0700 726 7864)

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

148

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698-4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

149

ASIA PACIFIC

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

1800 1100 11

3030 8282

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe

02-5805777

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

150

MIDDLE EAST

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

SAUDI ARABIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

151

AFRICA

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0800-10077

0302-200077

0800 724 000

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077

0860-SAMSUNG (726-7864)

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

152

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)

― Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).

Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen kerran.

Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta korjauksesta

• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Muuta

Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.) seurauksena.

• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.

― Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.

153

Oikea hävittäminen

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämää paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Kemiallinen symboli

Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EUdirektiivin 2006/66 salliman määrän.

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää paristoa. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta. Alä yritä poistaa paristoa tai hävittää sitä tulessa. Älä pura, murskaa tai rei'itä paristoa. Jos olet hävittämässä tätä tuotetta, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, joka huolehtii tuotteen kierrätyksestä.

154

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto

Ihanteellinen kuvanlaatu

Jotta kuvanlaatu olisi paras mahdollinen, säädä kuvan tarkkuus ja virkistystaajuus tietokoneen ohjauspaneelista alla mainittuihin arvoihin. TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.

-

Tarkkuus: 1920 x 1080

-

Pystytaajuus (virkistystaajuus): 56–85 Hz

Näytön virkistystaajuus: osoittaa, kuinka monta kertaa näytössä oleva kuva päivitetään sekunnin aikana.

Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

-

Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6,220,800

Suorita

Auto Adjustment

kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös automaattisen säädön jälkeen, säädä

Coarse

- tai

Fine

-asetusta.

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

-

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.

Toisin kuin CDT-näytöt, TFT-LCD-näytöt voi (niiden ominaisuuksien vuoksi) asettaa vain yhteen tarkkuuteen ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Tästä syystä muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset näyttölaitteelle suositellun ihannetarkkuuden.

155

Jälkikuvien esto

Musta matriisi

Lähde Nielu

Tietoväylä

TFT

Hila

Yleiselektrodi

(ITO)

Värisuodin

Pikselielektrodi

(ITO)

Varauskondensaattori

(Cs)

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.

Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.

― Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.

Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila

-

Kytke laitteen virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen.

-

Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.

-

Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan tarvittavalla tavalla.

-

Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.

On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.

Värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kahta väriä

Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.

Type 1

FLIGHT TIME

OZ348 20:30

UA102

21:10

Type 2

FLIGHT TIME

OZ348 20:30

UA102

21:10

156

*Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.

Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.

― Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.

― Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.

Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

-

Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.

Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

157

Lisenssi

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

158

Sanasto

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet viittaavat kuvan tarkkuuden määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.

Pyyhkäisynopeuden symbolina käytetään pyyhkäisytavasta riippuen joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä

(progressive, peräkkäinen).

- Pyyhkäisy

Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan asteittain muodostavien kuvapisteiden lähettämistä. Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi kuva.

- Peräkkäinen

Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä yksitellen (peräkkäin).

- Lomitettu

Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen kuvapistejuova pyyhkäistään ensin näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.

Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy) näytetään asteittain vaakajuova, joka ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.

Lomitustilassa näytetään ensin parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset juovat. Ei-lomitustilaa käytetään erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas käytetään enimmäkseen televisioissa.

Pistetiheys____ Näytön kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen pisteiden väliseen lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan millimetreinä.

Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.

Vaakataajuus____ Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

Lähde____ Kuva- tai tulolähde tarkoittaa laitteeseen kytkettyä kuvalähdelaitetta, esimerkiksi videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.

Komponenttiportit (vihreä, sininen

ja punainen)____ Komponenttiportit tunnistavat, lähettävät ja vastaanottavat kontrastisignaaleja ja komponenttiliitännän avulla saadaan aikaan korkealaatuisempi kuva kuin millään muulla videoliitäntätavalla.

Plug & Play____ Plug & Play -toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka avulla näyttöpääte ja tietokone voivat vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug & Play -toimintoon VESA

DDC:tä (kansainvälinen standardi).

Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan kuvan muodostavien vaakapisteiden

(kuvapisteiden) ja pystypisteiden

(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän näytöllä voidaan näyttää tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin monien samanaikaisten tehtävien suorittamiseen.

Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu

1 920:stä vaakatasossa olevasta kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja

1 080:stä pystytasossa olevasta kuvapisteestä (pystytarkkuus).

DVD (Digital Versatile Disc)____

DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn kokoista massatallennuslevyä, jolle voi tallentaa

MPEG-2-videonpakkausteknologiaa käyttäviä multimediasovelluksia (ääni- ja videotiedostoja tai pelejä).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ HDMI on liitäntä, jota voi käyttää pakkaamatta ja yhden johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä ja teräväpiirtokuvalähteissä.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokone voi hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Tietokoneen ja näyttöpäätteen välillä siirretään tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.

159

advertisement

Key Features

 • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
 • Full HD 1920 x 1080 pixels
 • 450 cd/m² 6.5 ms
 • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents