Samsung ED75C Kasutusjuhend

Add to My manuals
151 Pages

advertisement

Samsung ED75C Kasutusjuhend | Manualzz

LFD-NÄYTTÖ

Käyttöopas

ED65C ED75C

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet 5

Turvallisuusohjeet 6

Symbolit 6

Puhdistaminen 6

Säilytys 7

Sähköturvallisuus 7

Asennus 8

Käyttö 10

Valmistelut

Sisällön tarkistaminen

Poistaminen pakkauksesta

Osien tarkistaminen

Laitteen osat

Ohjauspaneelin näppäin

15

15

Kääntöpuoli 16

Ulkoinen anturi 17

Kaapelipidikejalustan asentaminen 19

Varkaudenestolukko 19

Kaukosäädin 20

Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 23

Kallistuskulma ja kääntö 23

Ilmanvaihto 23

13

13

14

Mitat 24

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

25

25

Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 26

Kaukosäädin (RS232C)

Kaapelien liitäntä

27

27

Liitännät 30

Ohjauskoodit 31

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Muistettava ennen kytkentää

40

40

Kytkeminen tietokoneeseen 41

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)

41

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

42

42

Tarkkuuden muuttaminen

Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä

43

43

Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa 43

Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä 44

Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä 44

Kytkeminen videolaitteeseen

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

45

45

46

Kytkeminen äänijärjestelmään 47

Tulolähteen vaihtaminen 48

Source 48

MDC:n käyttö

Multi Control -asetusten määrittäminen

Multi Control -asetusten määrittäminen

49

49

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 50

Asennus 50

Asennuksen poisto 50

Mikä on MDC?

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

51

51

Yhteyksien hallinta 53

User Login 54

Auto Set ID 55

Kloonaus 56

Komennon uudelleenyritys 57

MDC:n käytön aloittaminen

Päänäytön asettelu

58

59

Valikot 59

Näytön säätö 61

Kehittyneet toiminnot

Äänen säätö

64

66

Järjestelmän asetukset 66

Työkaluasetukset 75

Muut toiminnot

Ryhmien hallinta

78

79

Aikataulujen hallinta 81

Vianmääritysopas 83

2

Sisällysluettelo

Näytön säätö

Picture Mode 85

Jos tulolähde on PC, HDMI(tietokone) 85

Jos tulolähde on HDMI(AV) 85

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 86

Picture Size 87

Picture Size 87

Position 88

Resolution Select 88

Auto Adjustment 89

PC Screen Adjustment 89

PIP 90

Advanced Settings 91

Dynamic Contrast 91

Black Tone 91

Flesh Tone 91

RGB Only Mode 91

Color Space 91

White Balance 92

Gamma 92

Motion Lighting 92

Color Tone 94

Color Temp. 94

Digital Clean View 94

MPEG Noise Filter 94

HDMI Black Level 94

Film Mode 95

Auto Motion Plus 95

Dynamic Backlight 95

Picture Off 96

Reset Picture 96

Äänen säätö

Sound Mode 97

Sound Effect 98

Speaker Settings 99

Reset Sound 99

Applications

Source List 100

Edit Name 100

Information 100

System

Menu Language 101

Multi Control 102

Multi Control -asetusten määrittäminen 102

Time 103

Clock Set 103

Sleep Timer 103

On Timer 104

Off Timer 105

Holiday Management 105

Eco Solution 106

Energy Saving 106

Eco Sensor 106

Auto Power Off 106

Screen Burn Protection 107

Pixel Shift 107

Timer 108

Immediate Display 109

Side Gray 109

Ticker 110

Video Wall 111

Video Wall 111

Format 111

Horizontal 111

Vertical 112

Screen Position 112

Source AutoSwitch Settings 113

Source AutoSwitch 113

Primary Source Recovery 113

Primary Source 113

Secondary Source 113

Change PIN 114

General 115

Max. Power Saving 115

Game Mode 115

3

Sisällysluettelo

Auto Power 115

Safety Lock 115

Standby Control 116

Lamp Schedule 116

OSD Display 117

Power On Adjustment 117

Temperature Control 117

Anynet+ (HDMI-CEC) 118

Anynet+ (HDMI-CEC) 118

Auto Turn Off 119

Anynet+-toiminnon vianmääritys 120

Magic Clone 122

Reset System 122

Reset All 123

PC Module Power 123

Synced Power-On 123

Synced Power-Off 123

Support

Software Update 124

By USB 124

Contact Samsung 124

Vianmääritysopas

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Tarkistettavat kohteet

Kysymykset ja vastaukset

125

125

125

126

129

Tekniset tiedot

Yleiset 131

Virransäästö 133

Esiasetetut ajastustilat 134

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin 136

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset) 145

Tuote ei ole viallinen

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

145

145

Muuta 145

Oikea hävittäminen 146

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 146

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen 146

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 147

Ihanteellinen kuvanlaatu 147

Jälkikuvien esto 148

Lisenssi 150

Sanasto 151

4

Luku 01

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

© 2013 Samsung Electronics

Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.

Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.

Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Palvelumaksu voidaan periä, jos

-

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

-

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.

5

Turvallisuusohjeet

Vaara

SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA

Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.

JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.

Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.

Symbolit

Varoitus

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Vaara

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.

Puhdistaminen

― Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta naarmuuntuvat helposti.

― Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1

Sammuta tuote ja tietokone.

2

Irrota virtajohto laitteesta.

― Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

3

Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.

!

Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.

4

Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.

5

Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.

6

Käynnistä tuote ja tietokone.

6

Säilytys

Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä toimivaa ilmankostutinta.

― Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään maksu).

Sähköturvallisuus

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

Varoitus

Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

!

Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.

!

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.

Seurauksena voi olla tulipalo.

7

!

!

!

Vaara

Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.

Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.

Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu kokonaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Asennus

Varoitus

!

Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo.

Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.

Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.

Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Lapset voivat tukehtua.

!

8

!

Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Vaara

!

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.

Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.

!

!

Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.

Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.

Laske laite varovasti.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

SAMSUNG

Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon pieniä hiukkasia, kemiallisia aineita tai äärilämpötiloja, tai lentokentälle tai rautatieasemalle, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.

9

Käyttö

Varoitus

!

!

Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.

Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

!

!

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Lapsesi voivat vahingoittua.

!

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

GAS

Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.

Tuuleta myös alue välittömästi.

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

10

!

100

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Vaara

Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

!

Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen

(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

!

!

-_-

!

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

(esimerkiksi loman vuoksi).

Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.

Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Näkösi voi heiketä.

Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.

Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

11

!

!

!

Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.

Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.

Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.

Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.

Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

!

!

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin

(+, -).

Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.

Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.

Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.

Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.

Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.

12

Luku 02

Valmistelut

Sisällön tarkistaminen

Poistaminen pakkauksesta

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1

Irrota laatikon pohjassa oleva musta lukituslaite.

1 2 3

3

Tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja poista styroksi ja muovipussi.

― Osat voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

2

Nosta laatikon yläosaa ja poista se pitämällä kiinni siinä olevista urista.

4

Säilytä laatikko joissakin kuivissa tiloissa, jotta voisit käyttää sitä uudelleen, jos laitetta tarvitsee siirtää tulevaisuudessa.

13

-

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

-

Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

Tuotteen mukana ei toimiteta jalustaa.

Jos haluat asentaa telineen, voit ostaa sen erikseen.

Osien tarkistaminen

Osat

― Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Pika-asetusopas Takuukortti

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosäädin (

s.20

)

(AA59-00714A)

Erikseen myytävät osat

-

+

+

Paristot (

s.21

)

(Ei saatavilla joillain alueilla)

D-SUB-kaapeli (

s.41

)

Pidikevaijeri, jalusta

Virtajohto

Pidikerengas (4 kpl.)

Seinäteline HDMI-kaapeli (

s.42

)

HDMI-DVI-kaapeli (

s.42

)

PIM

14

Laitteen osat

Ohjauspaneelin näppäin

Käynnistä laite.

Jos painat [ ]-painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta, hallintavalikko tulee näyttöön.

Voit poistua kuvaruutuvalikosta painamalla ohjauspaneelin näppäintä vähintään yhden sekunnin ajan.

Siirry ylemmän tai alemman tason valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.

Siirry vasempaan tai oikeaan valikkoon.

Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä vasemmalle tai oikealle, kun hallintavalikko ei ole näytössä.

15

Kääntöpuoli

Liitäntä

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

AUDIO OUT

RGB / HDMI AUDIO IN

RS232C IN -sovitin

RS232C OUT

PIM

Kuvaus

Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla

Tätä liitäntää käytetään ohjelmiston päivittämiseen.

Tämä syöttää virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin signaalin.

Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla

Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.

Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta

Liitäntä MDC:hen RS232C-stereokaapelilla.

Muodostaa yhteyden PIM-laitteeseen. (Lisätietoja saat PIM-laitteen käyttöoppaasta.)

16

Ulkoinen anturi

― Ulkoisessa anturisarjassa on kaukosäätimen anturi, kirkkausanturi ja toimintonäppäimiä. Jos asennat näytön seinään, voit siirtää ulkoisen anturisarjan näytön viereen.

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Painikkeet

Kaukosäätimen vastaanottosensori

Valon tunnistin

Kuvaus

Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.

― Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.

Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.

Virran merkkivalo

Sammuu käynnistystilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.

POWER-painike

SOURCE-painike

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.

Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan.

Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.

17

Ulkoisen anturisarjan kiinnittäminen kiinnittäminen sivulle

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää anturin mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä mihin tahansa näytön kohtaan.

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää myös seinään näytön lähelle.

― Älä kiinnitä ulkoista anturisarjaa näyttöön, jos näytössä ei ole muovi- tai metallisivua. Näyttö voi vioittua.

18

Kaapelipidikejalustan asentaminen Varkaudenestolukko

― Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.

― Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Varkaudenestolukon lukitseminen:

― Jalusta: Myydään erikseen

1

Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.

2

Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.

3

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

4

Lukitse lukituslaite.

-

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

-

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

-

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.

19

Kaukosäädin

― Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

― Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.

Käynnistä laite.

Säädä äänenvoimakkuutta.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Katkaise laitteen virta.

Syötä salasana näyttövalikossa.

Mykistä ääni.

Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta (+

VOL -).

Valitse kytketty lähdelaite.

Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa edelliseen valikkoon.

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

20

TOOLS INFO

Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.

Palaa edelliseen valikkoon.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Tuo tiedot näytölle.

Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin valikon kohdan asetuksia.

Vahvista valikon valinta.

Poistu esillä olevasta valikosta.

Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko

PC

,

HDMI

.

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

21

Kuvaruutuvalikon säätäminen kaukosäätimellä

Painikkeet Kuvaus

1

Avaa kuvaruutuvalikko.

2

Valitse näyttöön tulevasta kuvaruutuvalikkonäytöstä

Picture

,

Sound

,

Applications

,

System

tai

Support

.

Kaukosäätimen toiminta-alue

3

Tee haluamasi asetukset.

30˚

30˚

4

Hyväksy asetukset.

Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.

― Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.

― Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.

― Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

5

Sulje kuvaruutuvalikko.

22

Ennen laitteen asentamista

(asennusopas)

15 ˚

Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.

Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.

Kallistuskulma ja kääntö

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15 astetta.

Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.

Ilmanvaihto

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 40 mm

B Ympäristön lämpötila: alle 35 C

Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

A

B

Kuva 1.1 Näkymä sivulta

23

B

A

E

C

Kuva 1,2 Näkymä sivulta

Mitat

2

1

Kuva 1,3 Näkymä sivulta

D

4

3

D

Asennus seinäsyvennykseen

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Näkymä ylhäältä

A Vähintään 40 mm

B Vähintään 70 mm

C Vähintään 50 mm

D Vähintään 50 mm

E Ympäristön lämpötila: alle 35 C

― Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

5

Mallin nimi

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

Mittayksikkö: mm

65,0 ED65C

ED75C 1675,0 1653,3 931,3 958,5

― Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.

65,0

24

Seinätelineen asentaminen

1

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.

Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.

Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.

25

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA)

― Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään.

Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.

Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien mukaan.

Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.

Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.

Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mittayksikkö: mm

Mallin nimi VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä

Vakioruuvi Määrä

ED65C

400 x 400 M8, L32 4 kpl.

ED75C

― Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.

26

Kaukosäädin (RS232C)

Kaapelien liitäntä

RS232C-kaapeli

Liitäntä

Nasta

Bittinopeus

Databitit

Pariteetti

Loppubitti

Vuonohjaus

Enimmäispituus

RS232C (9 nastaa)

TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)

9 600 bps

8 bittiä

Ei mitään

1 bittiä

Ei mitään

15 m (vain päällystetty tyyppi)

Nastojen järjestys

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Nasta

1

2

6 7 8 9

Signaali

Kantoaallon tunnistus

Saapuvat tiedot

Lähetetyt tiedot

Päätelaitteen käyttöönotto

Signaalimaa

Tietojoukon käyttöönotto

Lähetä pyyntö

Valmis lähetykseen

Soiton ilmaisu

27

RS232C-kaapeli

Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Naaras Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

LIITIN

(ø3,5)

3

2

1

-P2-

Lähiverkkokaapeli

Nastojen järjestys

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Nastan nro Vakioväri

Valkoinen ja oranssi

Oranssi

Valkoinen ja vihreä

Sininen

Valkoinen ja sininen

Vihreä

Valkoinen ja ruskea

Ruskea

Signaali

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

28

Liitin: RJ45

Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)

HUB

P2 P1

RJ45 MDC

P1

P2

RJ45 MDC

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)

RJ45 MDC

P1 P2

Signaali

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signaali

RX+

RX-

TX+

TX-

29

Liitännät

Liitäntä 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Liitäntä 2

RJ45 RJ45

Liitäntä 3

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

30

Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA Komentotyyppi 0

Hallinta (aseta-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA Komentotyyppi 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Komento

Nro Komentotyyppi

1

Virranhallinta

Äänenvoimakkuuden hallinta

Tulolähteen hallinta

Näyttötilan hallinta

Kuvan koon hallinta

PIP päällä / pois päältä

Automaattisten säätöjen hallinta

(vain PC ja BNC)

Videoseinätilan hallinta

Turvalukko

0x5C

0x5D

Komento

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Tiedot

Arvo

Tarkistussumma

Arvoalue

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nro

10

11

Komentotyyppi

Videoseinä käytössä

Videoseinän käyttäjien hallinta

Komento

0x84

0x89

Arvoalue

-

0~1

Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.

Esim. Virta päällä ja ID=0

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

"Power"

Tarkistussumma

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

1

12

Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.

31

Virranhallinta

Toiminto

Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.

Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x11 0

Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

1: Virta päällä

0: Virta pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x11

Arvo1

"Power"

Tarkistussumma

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"N"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

r-CMD

0x11

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Äänenvoimakkuuden hallinta

Toiminto

Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.

Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x12 0

Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot

0xAA 0x12 1 "Volume"

Tarkistussumma

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x12 "Volume"

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "N" 0x12 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Tarkistussumma

32

Tulolähteen hallinta

Toiminto

Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 0

Tarkistussumma

Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 1

Tiedot

"Input Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Tulolähde

Komponentti

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Tarkistussumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"komentoihin.

― Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.

MagicInfo

on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on

MagicInfo

-toiminto.

― RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1 Tarkistussumma

0xAA 0xFF 3 "A" 0x14 "Input

Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x14

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

33

Näyttötilan hallinta

Toiminto

Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Näyttötilaa ei voi hallita, kun

Video Wall

-toiminto on käytössä.

― Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x18 0

Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x18 1

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoomaus

Leveä zoomaus

4 : 3

Ack

Etuliite Komento ID Ack/Nak

"Screen

Mode" r-CMD

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3 "A"

Tiedot

0x18

Tarkistussumma

Arvo1

"Screen

Mode"

Tarkistussumma

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

Nak

Etuliite

0xAA

Komento

0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x18

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Kuvan koon hallinta

Toiminto

Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0x19 0 0xAA

Ack

Etuliite Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A"

Tarkistussumma r-CMD

0x19

Arvo1

"Screen

Size"

"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x19

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

34

PIP päällä / pois päältä

Toiminto

Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.

― Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.

― Tilaa ei voi hallita, jos

Video Wall

-asetuksena on

On

.

― Tätä toimintoa ei voi käyttää

MagicInfo

ssa.

PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x3C 0

PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

1: PIP päällä

0: PIP pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

Tarkistussumma

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)

Toiminto

Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.

Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)

Ei mitään

Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD Arvo1

0x3D "Auto

Adjustment"

Tarkistussumma

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF "A"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

0x3D

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

35

Videoseinätilan hallinta

Toiminto

Video Wall

-tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.

Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden

Video Wall

on otettu käyttöön.

Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5C 0

Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)

Etuliite

0xAA

Komento

0x5C

ID Tietojen pituus

1

Tiedot

"Video Wall

Mode"

Tarkistussumma

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

1:

Full

0:

Natural

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Turvalukko

Toiminto

Tuotteen

Safety Lock

-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.

Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.

Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5D 0

Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: Päällä

0: Pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A" r-CMD

0x5D

Arvo1

"Safety

Lock"

Tarkistussumma

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "N" r-CMD

0x5D

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

36

Videoseinä käytössä

Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.

Hae videoseinän virtatila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x84 0

Määritä videoseinän virtatila

Etuliite

0xAA

Komento

0x84

ID Tietojen pituus

1

V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen

1: Videoseinä käytössä

0: Videoseinä ei käytössä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A"

Tiedot

V.Wall_On

r-CMD

0x84

Tarkistussumma

Arvo1

V.Wall_

On

Tarkistussumma

V.Wall_On : Sama kuin edellä

Nak

Etuliite Komento

0xAA 0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x84

Arvo1 Tarkistussumma

ERR

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Videoseinän käyttäjien hallinta

Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.

• Hae videoseinän tila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x89 0

Määritä videoseinän asetukset

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x89 2

Arvo1

Wall_Div

Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

37

Videoseinämalli 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Pois

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

38

...

99

1

2

Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)

Aseta numero Tiedot

0x01

0x02

...

0x63

100 0x64

Ack

Etuliite Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

4

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3 0xAA 0xFF

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Ack/Nak

"A"

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Arvo1

Wall_Div

Arvo1

ERR

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

Tarkistussumma

39

Luku 03

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Varmista seuraavat asiat ennen muiden laitteiden kytkemistä tähän laitteeseen. Tähän laitteeseen voi kytkeä tietokoneen, videokameran, kaiuttimet, digisovittimen ja DVD- tai Blu-ray-laitteen.

Muistettava ennen kytkentää

― Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.

Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

― Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

― Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.

40

Kytkeminen tietokoneeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.

Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)

RGB IN

RGB / HDMI AUDIO IN

41

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan

Edit

Name

asetukseksi

DVI PC

, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

HDMI IN

RGB / HDMI AUDIO IN

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI IN

42

Tarkkuuden muuttaminen

― Aseta tietokoneen Ohjauspaneelista tarkkuus ja virkistystaajuus sellaisiksi, että kuvan laatu on paras mahdollinen.

― TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.

Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä

Valitse Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset ja vaihda tarkkuus.

Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa

Valitse Ohjauspaneeli Omat asetukset Näyttöasetukset ja vaihda tarkkuus.

43

Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä

Valitse Ohjauspaneeli Näyttö Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.

Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä

Valitse Asetukset Ohjauspaneeli Näyttö Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.

44

Kytkeminen videolaitteeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

― Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVIkaapelilla. Voit ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin. Kun kytket tuotteen videolaitteeseen HDMI-DVIkaapelilla, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI Devices

, jotta voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

― Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

HDMI IN

45

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään

1080p)

Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.

HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.

-

Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVI- ja äänikaapeleita.

Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.

Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.

Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.

Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

HDMI IN

46

Kytkeminen äänijärjestelmään

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

RGB / HDMI AUDIO IN

47

Tulolähteen vaihtaminen

Source

HDMI

PC

PC

----

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa

Source

.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.

― Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

― Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.

48

Luku 04

MDC:n käyttö

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Multi Control -asetusten määrittäminen

MENU m : T

Multi Control

ENTER

Määrittele laitteelle yksilöllinen tunnus.

Multi Control -asetusten määrittäminen

ID Setup

Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)

Valitse numero painamalla ja paina sen jälkeen .

ID Input

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle

Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.

49

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon tila.

Jos ohjelmiston asennusikkunaa ei näy päänäytössä, tee asennus käyttämällä CDlevyn MDC-kansiossa olevaa MDC Unified

-asennustiedostoa.

Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "

Launch MDC

Unified

" ja napsauta "

Finish

".

Asennus

1

Aseta asennuslevy CD-asemaan.

2

Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.

3

Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "

OK

".

4

Kun "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" -ruutu tulee näkyviin, valitse "

Next

".

5

Valitse näyttöön tulevasta "

License Agreement

" -ikkunasta "

I accept the terms in the license agreement

" ja sitten "

Next

".

6

Anna kaikki "

Customer Information

" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "

Next

".

7

Valitse ikkunasta "

Destination Folder

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Next

".

8

Tarkista ikkunasta "

Ready to Install the Program

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Install

".

9

Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.

10

Napsauta "

InstallShield Wizard Complete

" -ikkunan kohtaa "

Finish

".

11

MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.

-

MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen ominaisuuksista riippuen.

-

Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5painiketta.

Asennuksen poisto

1

Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista ohjelmia kaksi kertaa.

2

Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.

50

Mikä on MDC?

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)

RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

/

OUT

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

51

MDC:n käyttö Ethernetin kautta

Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Toinen näyttölaite voidaan kytkeä RS-232C-sarjakaapelilla.

Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia

― Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C OUT

RS232C IN

Monitor 2

52

Yhteyksien hallinta

Yhteyksien hallinta käsittää yhteysluettelon ja yhteysluettelon muutosasetukset.

Yhteysluettelo – Yhteysluettelo sisältää yhteyksien tiedot, kuten yhteysasetuksen (IP/COM, porttinumero, MAC-osoite ja yhteyden tyyppi), yhteyden tilan,

Set ID Range

-asetuksen ja havaitut laitteet.

Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä, jotka on liitetty toisiinsa sarjaliitännöillä ketjuttamalla. Kaikki yhteyttä käytettäessä havaitut LFD-näytöt näytetään laiteluettelossa, jossa käyttäjä voi muodostaa ryhmiä ja lähettää komentoja havaittuihin laitteisiin.

Yhteysluettelon muutosasetukset – Yhteyden muutosasetuksiin kuuluvat

Add

,

Edit

,

Delete

ja

Refresh

.

53

User Login

Ohjelmaa käynnistettäessä näyttöön tulee käyttäjän kirjautumisikkuna.

Ensimmäiseksi kirjautumistunnukseksi (

Username

: admin) ja salasanaksi (

password

: admin) on asetettu admin.

― Vaihda salasana ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen suojauksen varmistamiseksi.

― Voit vaihtaa salasanan siirtymällä kohtaan

Home

>

User Settings

.

Kun olet kirjautunut sisään, ohjelman oikeaan alakulmaan ilmestyy [

User Login : admin

].

Jos haluat kirjautua automaattisesti sisään ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen, valitse

User Login

-ikkunasta

Auto Login

-valintaruutu.

54

Auto Set ID

Auto Set ID

-toiminto määrittää jokaiselle valittua yhteyttä käyttävälle ketjutetulle LFD-näytölle laitetunnuksen.

Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä.

Laitetunnus määritetään ketjussa numerojärjestyksessä 1–99 ja lopulta 0.

― Viimeisen 100. LFD:n tunnukseksi on asetettu 0.

55

Kloonaus

Kloonaus-toiminnon avulla voit kopioida yhden LFD-näytön asetuksen ja käyttää sitä useiden valittujen LFD-näyttöjen kanssa.

Kopiointiasetuksen valintaikkunassa voit valita kloonausta varten tiettyjä välilehtiluokkia tai kaikki välilehtiluokat.

― Voit poistaa määrittämäsi asetukset napsauttamalla

Paste Settings

-painiketta.

56

Komennon uudelleenyritys

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, kuinka monta kertaa MDC-komento suoritetaan uudelleen, jos LFD-näyttö ei vastaa tai vastaus on virheellinen.

Uudelleenyrityskertojen määrän arvo voidaan määrittää MDC-asetusikkunassa.

Uudelleenyrityskertojen määrän arvon on oltava välillä 1–10. Oletusarvo on 1.

57

MDC:n käytön aloittaminen

1

1

Käynnistä MDC-ohjelma valitsemalla Käynnistä Ohjelmat Samsung MDC Unified.

Kirjautumisikkuna tulee näyttöön MDC-ohjelman käynnistämisen jälkeen.

Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Oletusarvoinen käyttäjätunnus ja salasana on admin.

Vaihda salasana ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen.

2

2

Lisää näyttölaite valitsemalla

Add

.

SET ID Range

: valitse näytölle määritettyjen yksilöllisten tunnusten alue.

-

Jos yhteys muodostetaan RS232C-kaapelilla, valitse

Serial

ja määritä

COM Port

.

-

Jos yhteys muodostetaan

Ethernet

-yhteyden kautta, anna näyttölaitteen IP-osoite.

58

Päänäytön asettelu

Valikot

Home

2

3

4

1

1 6

5

1

Valikkorivi

2

Laiteluokka

3

Aikataululuokka

4

Laiteluettelo

5

Muokkaa laiteluetteloa

6

Ohjeaiheet

Muuta näyttölaitteen tilaa tai ohjelman ominaisuuksia.

Näytä yhdistettyjen näyttölaitteiden tai laiteryhmien luettelo.

Näytä näyttölaitteiden aikataululuettelo.

Valitse säädettävä näyttölaite.

Lisää, muokkaa, ryhmittele tai poista laitteita.

Näytä ohjelman ohjeaiheet.

Voit kytkeä tai katkaista valitun laitteen virran tai muuttaa laitteen syöttölähdettä tai äänenvoimakkuutta.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Home

-välilehti.

Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa asetusta.

Virta

On

: Kytke valitun näytön virta.

Off

: Katkaise valitun näytön virta.

Input

2 3

Syöttölähde: Vaihda syöttölähdettä.

-

Käytettävissä olevat syöttölähteet vaihtelevat kytketyn laitteen mallin mukaan.

-

Voit muuttaa vain sellaisten laitteiden syöttölähdettä, joiden virta on kytkettynä.

Channel

: Vaihda kanavaa.

-

Kanavaa voidaan vaihtaa ylä- ja alanuolinäppäimillä.

-

Kanavaa voidaan vaihtaa vain silloin, kun syöttölähteenä on

TV

.

-

Vain rekisteröidyt kanavat voidaan valita.

-

Koskee vain televisioita tukevia malleja.

59

1

1

Volume

2

2

Hälytys

3

3

― Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa tai ääni voidaan mykistää vain silloin, jos näytön virta on kytkettynä.

Volume

Säädä valitun näytön äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää liukusäätimellä välillä 0–100.

Mute

Ota valitun näytön

Mute

-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Mute

-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä, jos

Volume

-asetusta säädetään

Mute

-toiminnon ollessa käytössä.

Fault Device

Tässä valikossa on luettelo näyttölaitteista, joissa on ilmennyt tuuletinvirhe, lämpötilavirhe, kirkkausanturin virhe tai lamppuvirhe.

Valitse näyttölaite luettelosta.

Repair

-painike otetaan käyttöön.

Päivitä näyttölaitteen virhetila napsauttamalla

Refresh

-painiketta. Korjattu näyttölaite poistetaan

Fault Device List

-kohdasta.

Fault Device Alert

Näyttölaitteesta, jossa on havaittu virhe, ilmoitetaan sähköpostitse.

Täytä kaikki pakolliset kentät.

Test

- ja

OK

-painikkeet otetaan käyttöön.

Varmista, että

Sender

-tiedot ja ainakin yksi

Recipient

on annettu.

60

User Login

Näytön säätö

Mukautettu

User Settings

Lisää, poista tai muokkaa kirjautumistietoja.

Logout

Kirjaudu nykyiseltä käyttäjätililtä ulos seuraavalla tavalla.

Valitse

Logout

. Ilmoitus "

Do you want to log admin out?

" tulee näyttöön.

Valitse

Yes

. Käyttäjän kirjautumisikkuna tulee näyttöön.

Jos et halua kirjautua sisään, valitse

Close

. Ohjelma suljetaan.

― Jos suljet ohjelman

Logout

-toiminnolla, näyttöön tulee kirjautumisikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan käyttäjätiedot, vaikka

Auto Login

-valintaruutu on valittuna.

Näytön asetuksia (esim. kontrastia ja kirkkautta) voidaan säätää.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Picture

-välilehti.

Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa näytön asetusta.

Picture Mode

Säädä valitun näyttölaitteen kuvatila-asetusta.

Contrast

Säädä valitun näyttölaitteen kontrastia.

Brightness

Säädä valitun näyttölaitteen kirkkautta.

61

Väri

-

Color

ja

Tint (G/R)

eivät ole käytettävissä, jos syöttölähteenä on

PC

.

-

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

ja

Color Temp.

eivät ole käytettävissä, jos

PC Source

ja

Video

Source

ovat valittuina.

Color

Säädä valitun näyttölaitteen värejä.

Tint (G/R)

Säädä valitun näyttölaitteen värisävyä.

Color Tone

Säädä valitun näyttölaitteen taustaväriä.

Color Temp.

Säädä valitun näyttölaitteen värilämpötilaa.

― Tämä asetus otetaan käyttöön, jos

Color Tone

-asetukseksi on valittu

Off

.

HDMI Black Level

Säädä valitun näyttölaitteen

HDMI Black Level

-asetusta.

Asetukset

Auto Motion Plus

Tätä asetusta käytetään dynaamisten kuvien katseluun.

Off

: Poista

Auto Motion Plus

-toiminto käytöstä.

Clear

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso kirkkaaksi. Tämä tila soveltuu eloisien kuvien katseluun.

Standard

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso normaaliksi.

Smooth

: Aseta

Auto Motion Plus

-asetuksen taso pehmeäksi. Tämä tila soveltuu pehmeiden kuvien katseluun.

Custom

: Mukauta näytön jälkikuvien muodostumisen tai välkynnän tasoa.

Demo

: Tämä toiminto esittelee

Auto Motion Plus

-tekniikan. Tilan muuttamisen tuloksen voi esikatsella ikkunan vasemmassa reunassa.

Auto Motion Plus

ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Detail

: Näytä valitun näyttölaitteen yksityiskohtaiset tiedot.

Brightness Sensor

Ota valitun näyttölaitteen

Brightness Sensor

-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Brightness Sensor

-toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kirkkautta automaattisesti.

Brightness Sensor

ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

62

Koko

MPEG Noise Filter

MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Säätää LED-taustavaloa kuvan tarkkuuden parantamiseksi.

Cinema Black

Elokuva-tilassa tämä toiminto himmentää videokuvan ylä- ja alareunan, mikä takaa entistä kiehtovamman katseluelämyksen.

Off

: poistaa

Cinema Black

-toiminnon käytöstä.

On

: säätää näytön ylä- ja alareunan himmennystä videokuvan mukaan.

Picture Size

Säädä valitun näyttölaitteen näytön kokoa.

Detail

-toiminto poistetaan käytöstä, jos

Picture Size

-asetukseksi on valittu tila, joka ei tue yksityiskohtaisen kokoonpanon käyttöä.

Painikkeilla +/- voidaan säätää

Zoom

-asetusta.

Näyttökuvan paikkaa voidaan muuttaa ylä- ja alanuolipainikkeilla sekä vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.

Detail

Voit tarkastella valitun näyttökoon tietoja.

PC Screen Adjustment

Taajuudensäätö tai hienoviritys on mahdollista painikkeilla -/+

Coarse

- tai

Fine

-asetuksia käytettäessä.

Voit vaihtaa näyttökuvan paikkaa napsauttamalla yhtä alla olevasta neljästä

Position

-kuvasta.

Jos haluat suorittaa taajuudensäädön, hienovirityksen tai näyttökuvan paikanvaihdon automaattisesti, valitse

Auto

Adjustment

.

63

Kehittyneet toiminnot

3D Control

3D Mode

Valitse 3D-tulomuoto.

3D L/R Change

Vasemman ja oikean kuvan vaihtaminen.

3D 2D

Vain vasemman silmän kuva näkyy.

3D Auto View

Jos valitset

3D Auto View

-asetukseksi

Message Notice

, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa 3D-signaalin.

3D Optimization

3D-vaikutelman yleissäätö.

3D Expert Pattern

Näytä 3D-kuvio.

3D Effect

Säädä 3D-katselukokemus mieleiseksesi 3D-asetuksilla, kuten näkökulmalla ja syvyydellä.

Auto

: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään automaattisesti 3D-tulolähteen mukaan.

Manual

: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään manuaalisesti.

64

Advanced Settings Dynamic Contrast

Näytön kontrastin säätö.

Gamma Control

Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.

RGB Only Mode

Näyttää värit

Red

,

Green

ja

Blue

värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.

Flesh Tone

Vaaleanpunaisen ihonsävyn korostaminen.

Motion Lighting

Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.

LED Motion Plus

Epäselvyyden ja tärinän poistaminen paljon nopeita liikkeitä sisältävistä kohtauksista tarkemman kuvan tuottamiseksi

Color Space

Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Jos haluat säätää värejä

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

ja

Reset

, valitse

Color Space

-asetukseksi

Custom

.

White Balance

Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.

Reset

Palauttaa

White Balance

-toiminnon oletusasetukset.

65

Äänen säätö

-

Bass

- tai

Treble

-toiminto poistetaan käytöstä, jos valittu laite ei tue sitä.

Järjestelmän asetukset

Video Wall

Voit muuttaa ääniasetuksia.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

Sound

-välilehti.

Bass

Säädä valitun näytön bassoa.

Treble

Säädä valitun näytön diskanttia.

Balance(L/R)

Säädä valitun näyttölaitteen vasemman ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

SRS TS XT

Ota valitun näytön

SRS TS XT

-tehoste käyttöön tai poista se käytöstä.

Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse

System

-välilehti.

Video Wall

-toimintoa voi käyttää joko näyttämään osan kuvasta tai toistamaan koko kuvan kaikissa kytketyissä näyttölaitteissa.

Video Wall

otetaan käyttöön vain silloin, kun laitteet ovat ryhmässä.

Video Wall

Ota

Video Wall

käyttöön tai poista se käytöstä.

66

Muoto

Valitse jaetun näytön näyttötapa.

PIP

Full Natural

-

PIP-asetuksen säätämiseen tarvittavat perustiedot tulevat valikkonäyttöön.

-

PIP poistetaan käytöstä, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

-

Huomaa, että

Picture Size

poistetaan käytöstä, kun PIP-asetuksena on

On

.

H

Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.

V

Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Pystysuunnassa (

V

) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (

H

) on 15 laitetta.

Anna pystysuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.

Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Pystysuunnassa (

H

) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (

V

) on 15 laitetta.

Screen Position

Näytä näyttöjen asettelu (näytönohjaimen asetusten mukaisesti) tai muuta asettelu haluamaksesi.

Screen Position

ja

Preview

otetaan käyttöön, kun

Video Wall

on käytössä.

Huomaa, että jos valitset useita laitteita,

Preview

otetaan käyttöön vain silloin, jos vaaka- (

H

)- ja pystyasetusten (

V

) arvot vastaavat valittujen laitteiden asettelua.

Voit muuttaa

Position

-asetusta valitsemalla sarjan ja vetämällä sen uuteen paikkaan.

― Näytönjakajan asetukset voivat vaihdella eri malleissa.

PIP Size

Näytä nykyisen näytön

PIP Size

.

PIP Source

Valitse PIP-syöttölähde.

Sound Select

Valitse ja ota ääni käyttöön ensisijaisessa tai toissijaisessa näytössä.

Channel

Kanavaa voidaan vaihtaa, jos

PIP Source

-asetuksena on

TV

.

67

Yleiset

Fan & Temperature

User Auto Color

Säädä näytön värejä automaattisesti.

― Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

Auto Power

Määritä laite käynnistymään automaattisesti.

Standby Control

Määritä laite siirtymään valmiustilaan, jos syöttölähdettä ei havaita.

Määritä tunnistimen nopeuden ja sisäisen lämpötilan tunnistamiseen tarvittavat asetukset laitteen suojaamiseksi.

Fan Control

Valitse tuulettimen nopeuden määritystapa.

Fan Speed Setting

Määritä tuulettimen nopeus.

Temperature

Tunnista sisäinen lämpötila määrittämällä lämpötila-alue.

68

Suojaus

Kuvaruutunäyttö

Safety Lock

Lukitse kuvaruutuvalikot.

― Poista valikoiden lukitus määrittämällä

Safety Lock

-asetukseksi

Off

.

Button Lock

Lukitse näyttölaitteen painikkeet.

― Poista painikkeiden lukitus määrittämällä

Button Lock

-asetukseksi

Off

.

Source OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun

Source

-asetusta muutetaan.

Not Optimum Mode OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun laite havaitsee yhteensopimattoman tilan.

No Signal OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun syöttösignaalia ei ole.

MDC OSD

Valitse, haluatko näyttää viestin, kun asetuksia muutetaan MDC:stä.

69

Aika

Timer

Clock Set

Muuta valitun näyttölaitteen nykyistä kellonaikaa tietokoneessa määritetyn ajan mukaan.

Jos näyttölaitteessa ei aseteta aikaa, laite näyttää tyhjiä arvoa.

On Timer

Repeat

: Määritä ajanjakso, jolla valittu

Timer

-toiminto toistetaan.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-asetuksia voidaan käyttää

Timer

-toiminnon kanssa.

On Time

: Aseta valitun näyttölaitteen käynnistysaika.

Volume

: Määritä näyttölaitteen äänenvoimakkuus, kun laite käynnistetään

On Time

-toiminnolla.

Source

: Määritä näyttölaitteen syöttölähde, kun laite käynnistetään

On Time

-toiminnolla.

Off Timer

Repeat

: Määritä ajanjakso, jolla valittu

Timer

-toiminto toistetaan.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

:

Holiday Management

-asetuksia voidaan käyttää

Timer

-toiminnon kanssa.

Off Time

: Aseta valitun näyttölaitteen sammutusaika.

― Viikonpäivien valitsemiseen käytettävät,

Repeat

-kohdan alla olevat valintaruudut otetaan käyttöön vain silloin, kun

Manual

on valittuna.

70

Holiday Management

Holiday Management

-toiminnolla voit estää

Timer

-toiminnolla käynnistettäviä laitteita käynnistymästä määrättynä päivänä.

Holiday Management

-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä

Timer

-asetusvalikossa.

Add

: Voit määrittää lomapäivät.

Napsauta

Holiday Management

-ikkunassa olevaa

Add

-painiketta.

Delete

: Poista lomapäivät. valitse vastaavat valintaruudut ja napsauta tätä painiketta.

Lomapäivien luettelo: Tarkastele lisättyjen lomapäivien luetteloa.

Jälkikuvien muodostumisen vastainen suojaus Pixel Shift

Siirrä näyttökuvan paikkaa tietyin aikavälein hieman jälkikuvien muodostumisen estämiseksi.

71

Screen Saver

Period (Hour)

ja

Time (Sec)

voidaan määrittää, kun

Repeat

on valittuna.

Tämä toiminto estää jälkikuvien muodostumisen, kun valitun näyttölaitteen näyttöä ei käytetä pitkään aikaan.

Timer

: Voit asettaa

Screen Saver

-toiminnon ajastimen.

Off

Repeat

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (

Period

).

Interval

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (

Start Time

alkaen

End Time

asti).

Mode

: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.

Period (Hour)

: Määrittele

Screen Saver

--toiminnon aktivoinnin aikaväli.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Time (Sec)

: Määritä, kuinka kauan

Screen Saver

-toiminto on käytössä.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Start Time

: Määritä näytönsäästäjän käytön aloitusajankohta.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

End Time

: Määritä näytönsäästäjän käytön lopetusajankohta.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

Start Time

ja

End Time

voidaan määrittää, kun

Interval

on valittuna.

72

Safety Screen

Lamp Control

Tässä laitteessa on

Safety Screen

-toiminto, joka estää jälkikuvien muodostumisen näyttölaitteen näytön näyttäessä pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa.

Taustavaloa säädetään

Lamp Control

-toiminnon avulla virrankulutuksen pienentämiseksi.

Säädä valitun näyttölaitteen taustavaloa asetettuna ajankohtana automaattisesti.

Manual Lamp Control

-asetusta säädettäessä

Auto Lamp Control

-asetukseksi muutetaan automaattisesti

Off

.

Säädä valitun näytön taustavaloa manuaalisesti.

Auto Lamp Control

-asetusta säädettäessä

Manual Lamp Control

-asetukseksi muutetaan automaattisesti

Off

.

Ambient Light

:

Ambient Light

-toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kaikkien samaan ketjuun kuuluvien LFD-näyttöjen kirkkautta automaattisesti.

73

Ticker

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

Ticker

Ota

Ticker

käyttöön tai poista se käytöstä.

Off

/

On

Message

Kirjoita näytössä näytettävä viesti.

Timer

Aseta

Start Time

ja

End Time

näyttämään viesti (

Message

).

Position

Määritä viestin (

Message

) näyttösuunnaksi

Horizontal

ja

Vertical

.

Motion

Määritä

Direction

- ja

Speed

-asetukset viestin näyttämistä varten (

Message

).

Font Options

Määritä viestin

Size

-,

Foreground Color

-,

Foreground Opacity

-,

Background Color

- ja

Background Opacity

-asetukset.

74

Työkaluasetukset

Suojaus

Palauta

Panel Control

: Kytke tai katkaise näyttölaitteen virta.

Remote Control

: Ota kaukosäädin käyttöön tai poista se käytöstä.

Reset Picture

: Palauta näytön asetukset.

Reset Sound

: Palauta ääniasetukset.

Reset System

: Palauta järjestelmän asetukset.

Reset All

: Palauta näytön asetukset, ääniasetukset ja järjestelmän asetukset samaan aikaan.

75

Edit Column

Options

Edit Column

Määritä näyttöjen luettelossa näytettävien kohteiden asetukset.

Language

: Valitse MDC-ohjelmassa käytettävä kieli. Käynnistä MDC-ohjelma kielen valitsemisen jälkeen uudelleen, jolloin valittu kieli otetaan käyttöön.

Command Retry Count

: Määritä, kuinka monta kertaa komento yritetään suorittaa, ennen kuin se epäonnistuu.

Error Status Interval

: Määritä, kuinka usein näyttölaitteelta tarkistetaan, onko "

Fault Device

" -virhe ilmennyt.

Mail Alert Interval

: Määritä, kuinka usein sähköposti-ilmoitus lähetetään "

Fault Device

" -virheen ilmetessä.

Valitse laiteluettelossa näytettävät kohteet.

76

Monitor Window

Information

Näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyvät tietokoneen ja näyttölaitteiden välisen tietoliikenteen tiedot.

Filter

Näytä ohjelmatiedot.

77

Muut toiminnot

Ikkunan koon muuttaminen

Aseta hiiriosoitin ohjelmaikkunan kulman päälle. Näyttöön tulee nuoli.

Mukauta ohjelmaikkunan kokoa siirtämällä nuolta.

78

Ryhmien hallinta

Ryhmien luominen

Luo ryhmiä ja hallitse laiteluetteloa ryhmien mukaan.

― Ryhmien nimien on oltava yksilöllisiä.

1

Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta näyttölaiteluettelo-osasta

Group Edit

.

-

Add on the same level

-painike otetaan käyttöön vain silloin, jos ainakin yksi ryhmä on luotu.

2

Valitse näyttöön tulevasta

Edit Group

-ikkunasta

Add on the same level

tai

Add on the sub level

.

Add on the same level

: Luo ryhmä valitun ryhmän kanssa samalle tasolle.

79

Add on the sub level

: Luo aliryhmä valitun ryhmän alle.

3

Anna ryhmän nimi.

Ryhmien poistaminen

1

Valitse ryhmän nimi ja napsauta

Edit

-painiketta.

2

Valitse

Edit Group

-ikkunasta

Delete

.

3

Valitse

Yes

. Ryhmä poistetaan.

80

Ryhmien nimeäminen uudelleen

1

Valitse ryhmän nimi ja napsauta

Edit

-painiketta.

2

Valitse

Edit Group

-ikkunasta

Rename

.

3

Jos ryhmän vanhan nimen kohdalle ilmestyy kohdistin, anna ryhmälle uusi nimi.

Rename

Aikataulujen hallinta

Aikataulujen luominen

Luo ja rekisteröi aikataulu ryhmien mukaan.

1

Valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta aikatauluosasta

All Schedule List

. Keskellä oleva

Add

-painike otetaan käyttöön.

81

2

Napsauta

Add

-painiketta.

Add Schedule

-ikkuna tulee näyttöön.

3

Napsauta

Device Group

-kohdan alla olevaa

Add

-painiketta ja valitse ryhmä, johon haluat lisätä aikataulun.

4

Valitse

Date&Time

/

Action

ja sen jälkeen

OK

. Aikataulu lisätään ja aikataululuettelo ilmestyy laiteluetteloikkunaan.

-

Device Group

: Valitse ryhmä.

-

Date&Time

Instant Execution

: Suorita aikataulu heti.

Timer

: Määritä aikataulun suorituspäivä, -aika ja -aikaväli.

-

Action

: Valitse toiminto, joka otetaan käyttöön määrättynä aikana ja määrätyin aikavälein.

Aikataulun muuttaminen

Voit muuttaa aikataulua valitsemalla sen ja napsauttamalla

Edit

.

Aikataulun poistaminen

Voit poistaa aikataulun valitsemalla sen ja napsauttamalla

Delete

.

82

Vianmääritysopas

-

Ohjelma saattaa toisinaan toimia virheellisesti muiden, lähellä sijaitsevien elektroniikkalaitteiden lähettämien sähkömagneettisten aaltojen vuoksi tai jos tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa esiintyy ongelmia.

Ongelma

Järjestelmän tietojen taulukosta ei löydy sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.

Ratkaisu

1

Tarkista RS232C-kaapelin kytkentä (tarkista, että kaapeli on kytketty oikeaan sarjaliitäntään).

2

Tarkista, ettei toista, samaa ID-asetusta käyttävää näyttöä ole kytketty. Samaa ID-asetusta käyttävien näyttöjen kytkeminen voi aiheuttaa sen, ettei näyttöjä näytetä, sillä niiden tiedot ovat keskenään ristiriidassa.

Muista hallintatietotaulukoista ei löydy sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.

Oheinen viesti näkyy toistuvasti:

3

Tarkista, että näyttötunnus on välillä 0–99. (Voit muuttaa tunnuksen Näyttö-valikosta.)

― Ne näytöt, jotka tukevat 0–99 välisiä tunnistearvoja, tulee asettaa käyttämään 0–99 välistä ID-arvoa.

Tarkista, että näytön virta on kytketty päälle. (Tarkista virran tila järjestelmän tietojen taulukosta.)

Varmista, että olet valinnut sen syöttölähteen, johon näyttö on kytketty.

Tarkista, että olet valinnut sen näytön, jota haluat hallita.

Näyttöpäätteet käynnistyvät tai sammuvat eri aikoina, vaikka On Time tai Off Time on asetettu.

Kaukosäädin ei toimi.

Synkronoi kytkettyjen näyttöpäätteiden aika-asetukset säätämällä tietokoneen aikaa.

Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos RS-232C-kaapeli on irti tai jos ohjelma sulkeutuu poikkeavalla tavalla, kun

Remote Control

toiminnon tilana on

Disable

. Ratkaise tämä ongelma käynnistämällä ohjelma uudelleen ja asettamalla

Remote Control

asetukseksi

Enable

.

83

Miten näytön ominaisuudet näytetään, kun käytössä on useampi näyttö

1

Kun yhtään näyttöä ei ole valittu: oletusarvo näytetään.

2

Kun yksi näyttö on valittu: valitun näytön asetukset näytetään.

3

Kun kaksi näyttöä on valittu (esim. ID-arvot 1 ja 3): ID 1:n asetukset näytetään ennen ID 3:n asetuksia.

4

Kun valintaruutu All+Select ja kaikki näytöt ovat valittuina: oletusasetukset näytetään.

84

Luku 05

Näytön säätö

Määritä

Picture

-asetukset (

Backlight

,

Color Tone

jne.).

-

Picture

-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (

Picture Mode

).

Picture Mode

-asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.

Jos tulolähde on PC, HDMI(tietokone)

Information

: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon ja soveltuu hyvin tietojen näyttämiseen yleisölle.

Advertisement

: Tämä tila soveltuu videoiden ja sisä- ja ulkomainonnan näyttämiseen.

Jos tulolähde on HDMI(AV)

Dynamic

: Tämä tila soveltuu kirkkaasti valaistuihin ympäristöihin.

Standard

: Tämä tila soveltuu mihin tahansa ympäristöön.

Natural

: Vähentää silmien rasitusta.

Movie

: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon.

85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.

Tulolähde

PC

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Mode

Information

Advertisement

Säädettävät asetukset

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

Dynamic

,

Standard

,

Natural

,

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Kun muutat asetusta

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

tai

Tint (G/R)

, kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.

― Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

― Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

86

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Picture Size

Jos käytössä on kaapeli- tai satelliittivastaanotin, siinä voi olla omia näytön kokoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään tuotetta pääasiassa 16:9-tilassa.

16:9

: Asettaa kuvan

16:9

-laajakuvatilaan.

Zoom1

: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.

Zoom2

: Suuri suurennos.

Smart View 1

: Pienentää

16:9

-kuvaa 50 %.

Smart View 1

on käytettävissä vain tiloissa

HDMI

.

Smart View 2

: Pienentää

16:9

-kuvaa 25%.

Smart View 2

on käytettävissä vain tiloissa

HDMI

.

Wide Fit

: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.

4:3

: Asettaa kuvan perustilaan (

4:3

).

― Älä määritä tuotetta

4:3

-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.

Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.

Screen Fit

: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun

HDMI

(720p / 1080i / 1080p) -signaaleja otetaan vastaan.

Custom

: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.

Original Ratio

: Jos tulolähteeksi on valittu

PC

,

HDMI

(PC-yhteys), kuva näkyy alkuperäisessä kuvasuhteessa.

― Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.

― Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

Käytettävissä olevat kuvakoot tulolähteen mukaan.

Tulolähde

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

PC

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Size

16:9

,

4:3

,

Smart View 1

,

Smart View 2

,

Custom

,

Wide Fit

,

Screen Fit

16:9

,

4:3

,

Original Ratio

87

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

16:9

Off

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

16:9

Off

Säätää kuvan paikkaa.

Position

on käytettävissä vain silloin, jos

Picture Size

-asetuksena

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Jos

Position

-toimintoa halutaan käyttää

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

- tai

Original Ratio

-arvon valitsemisen jälkeen, noudata seuraavia ohjeita.

1

Valitse

Position

painamalla -painiketta. Paina -painiketta.

2

Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla - tai -painiketta.

3

Paina -painiketta.

Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.

Käytettävissä olevat tarkkuudet:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

88

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.

Coarse

/

Fine

Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.

Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus

Coarse

-toiminnolla mahdollisimman hyväksi (

Coarse

) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.

Position

Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.

Säädä paikka pystysuunnassa painamalla - tai -painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla - tai

-painiketta.

Image Reset

Kuvan oletusasetusten palauttaminen.

89

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

PIP

-äänestä saat lisätietoja

Sound Select

-ohjeista.

-

Jos sammutat tuotteen

PIP

-tilan ollessa käytössä, PIP-toiminto poistetaan käytöstä. Kun käynnistät tuotteen, PIP-toiminto on otettava uudelleen käyttöön, jos haluat käyttää

PIP

-tilaa.

-

PIP-ruudun kuva saattaa muuttua luonnottomaksi, kun pääruudussa pelataan peliä tai käytetään karaokea.

PIP-asetukset

Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.

Pääkuva

PC

Alikuva

HDMI

HDMI PC

PIP

(

Off

/

On

): PIP-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Source

: Voit valita alakuvan lähteen.

Size

( , , , , , ): alakuvan koon valitseminen.

Position

( , , , ): Alakuvan paikan valitseminen.

― (

, , ) -tilassa ei voi valita

Position

-asetusta.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): Voit kuunnella

Main

- tai

Sub

-kuvan ääntä.

90

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tulolähde

PC

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Mode

Information

Advertisement

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Näytön kontrastin säätö.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Korosta vaaleanpunaista

Flesh Tone

-asetusta.

RGB Only Mode

Näyttää värit

Red

,

Green

ja

Blue

värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

Color Space

Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.

Auto

/

Native

/

Custom

― Jos haluat säätää värejä

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

ja

Reset

, valitse

Color Space

-asetukseksi

Custom

.

91

Advanced Settings

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

0

Off

White Balance

Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.

Reset

: Palauttaa

White Balance

-asetuksen oletusasetukset.

Gamma

Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.

Motion Lighting

Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.

Off

/

On

92

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä ja ja paina sitten .

Muuta asetusta nuolinäppäimillä ja paina sitten .

Tulolähde Picture Mode Picture Options

PC

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Advertisement Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

93

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

Color Tone

Jos tulolähde on

PC

,

HDMI

(PC-yhteys).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Jos tulolähde on

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm12

Warm1

tai

Warm2

poistetaan käytöstä, kun

Picture Mode

-asetuksena on

Dynamic

.

― Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.

Color Temp.

Säädä värilämpötilaa (

Red

/

Green

/

Blue

). (Välillä: 3000K–15000K)

― Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun

Color Tone

-asetuksena on

Off

.

Digital Clean View

Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön

Digital Clean View

-toiminnon ja vähentää staattista kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.

MPEG Noise Filter

MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.

Normal

/

Low

― Käytettävissä vain

HDMI

-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

94

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Film Mode

Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.

Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva optimaaliseksi.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Käytettävissä

HDMI

(1080i) -tilassa.

Auto Motion Plus

Epäselvyyden ja tärinän poistaminen paljon nopeita liikkeitä sisältävistä kohtauksista tarkemman kuvan tuottamiseksi

Valikkojen nimet voivat vaihdella maan mukaan.

Off

:

Auto Motion Plus

-toiminnon poistaminen käytöstä.

Clear

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Clear

valitseminen (soveltuu liikkuvien kuvien selkeään katseluun).

Standard

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Standard

valitseminen.

Smooth

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Smooth

valitseminen (soveltuu liikkuvien kuvien luonnolliseen katseluun).

Custom

: jälkikuvien ja tärinän vähentäminen niin paljon kuin haluat.

Blur Reduction

: jälkikuvien vähentäminen niin paljon kuin haluat.

-

Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Auto Motion Plus

-asetukseksi on valittu

Custom

.

Judder Reduction

: tärinän vähentäminen niin paljon kuin haluat.

-

Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Auto Motion Plus

-asetukseksi on valittu

Custom

.

LED Clear Motion

Reset

:

Auto Motion Plus

-toiminnon oletusasetusten palauttaminen.

-

Näytön väri voi vaihdella tällä asetuksella tahattomasti.

-

Poistetaan käytöstä, kun

PIP

-asetukseksi on valittu

On

.

Dynamic Backlight

Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.

Off

/

On

Dynamic Backlight

ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on

PC

, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

95

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Laitteen n ytt sammutetaan, mutta ni kuuluu edelleen. Voit k ynnist n yt n uudelleen painamalla mit tahansa kaukos timen painiketta.

Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.

96

Luku 06

Äänen säätö

Määritä laitteen ääniasetukset (

Sound

).

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaan.

Standard

: Normaalin äänitilan valinta.

Music

: Musiikin korostaminen puheen sijasta.

Movie

: Paras ääni elokuvia varten.

Clear Voice

: Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.

Amplify

: Korkeataajuuksisten äänien voimakkuuden tehostaminen, jotta huonokuuloisten henkilöiden kuuntelukokemus on parempi.

― Jos

Speaker Select

-asetuksena on

External

,

Sound Mode

poistetaan käytöstä.

97

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määritä haluamasi äänitehoste toistettua ääntä varten.

― Jos

Speaker Select

-asetuksena on

External

,

Sound Effect

poistetaan käytöstä.

― Käytettävissä vain silloin, kun

Sound Mode

-asetuksena on

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Tämä toiminto tuottaa virtuaalisen 5.1-kanavan tilaäänen kaiutinparin kautta käyttämällä HRTF (Head Related Transfer

Function) -tekniikkaa.

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Tällä toiminnolla voi tehostaa puheen voimakkuutta taustamusiikin tai äänitehosteiden sijasta, jotta keskustelu kuuluu selkeämmin.

Equalizer

Mukauta kunkin kaiuttimen ääniasetus

Equalizer

-toiminnon avulla.

-

Balance(L/R)

: Oikean ja vasemman kaiuttimen tasapainon säätö.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Kaistanleveyden säätö): Tiettyjen kaistataajuuksien tason säätö.

-

Reset

: Taajuuskorjaimen oletusasetusten palauttaminen.

98

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, äänessä voi kuulua kaikua. Se johtuu koodauksen purkunopeuden eroista tuotteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien välillä. Jos näin käy, määritä tuotteen asetukseksi

External

.

― Kun

Speaker Select

-asetukseksi valitaan

External

, tuotteen kaiuttimet poistetaan käytöstä.

Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun

Speaker Select

-asetuksena on

Internal

, sekä tuotteen kaiuttimet että ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.

― Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.

Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.

99

Luku 07

Applications

Source List

Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa

Source

.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.

― Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

― Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa

Edit Name

.

Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa

Edit Name

myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.

― Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat

Source

-laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

Picture

-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja

Edit Name

-kohdassa tehtyjen asetusten mukaan.

Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

PC

-tilaan.

Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

DVI PC

-tilaan.

Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

DVI Devices

tilaan.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

100

Luku 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Aseta valikkojen kieli.

― Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.

101

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Multi Control -asetusten määrittäminen

ID Setup

Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)

Valitse numero painamalla tai ja paina sen jälkeen .

ID Input

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle

Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.

102

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit määrittää

Clock Set

- tai

Sleep Timer

-asetuksen.

Timer

-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.

Clock Set

Aseta kellonaika tuotteen ajastustoimintojen käyttöä varten.

Clock Set

Määritä

Date

- ja

Time

-asetukset.

Valitse

Clock Set

. Valitse

Date

tai

Time

ja paina sitten .

Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina -painiketta, kun olet valmis.

― Voit määrittää

Date

- ja

Time

-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.

Sleep Timer

Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten

. Jos haluat peruuttaa

Sleep Timer

-asetuksen, valitse

Off

.

103

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

On Timer

Aseta

On Timer

, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.

Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.

On Timer

: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

― Kello on asetettava ennen

On Timer

-toiminnon käyttöä.

Setup

: Valitse

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

tai

Manual

. Jos valitset

Manual

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina

On Timer

käynnistää tuotteen.

― Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

Time

: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Volume

: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Source

: Halutun syöttölähteen valitseminen.

104

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off Timer

Aseta sammutusajastin (

Off Timer

) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (

Off Timer 1

~

Off Timer 7

)

― Kello on asetettava ennen

Off Timer

-toiminnon käyttöä.

Setup

: Valitse

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

tai

Manual

. Jos valitset

Manual

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina

Off Timer

sammuttaa tuotteen.

― Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

Time

: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Holiday Management

Timer

on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.

Add

: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.

Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät -/ -painikkeilla ja napsauta sitten

Save

-painiketta.

Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.

-

Start

: Aseta loman alkamispäivä.

-

End

: Aseta loman päättymispäivä.

-

Delete

: Poista lomaluettelon kaikki kohdat.

Valitse

Delete

. Ilmoitus "

Delete all holidays?

" tulee näkyviin.

Valitse

Yes

. Kaikki loma-asetukset poistetaan.

Apply

: Määritä

On Timer

ja

Off Timer

, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.

-

Valitse painamalla

On Timer

- ja

Off Timer

-asetukset, joita et halua aktivoida.

-

Valittu

On Timer

ja

Off Timer

eivät aktivoidu.

105

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Energy Saving

Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.

Off

/

On

― Jos säädät kohdassa

Picture

olevaa

Backlight

-asetusta, kun

Eco Sensor

on käytössä,

Off

poistetaan käytöstä.

Min. Backlight

: Kun

Eco Sensor

-asetuksena on

On

, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti.

― Jos

Eco Sensor

-asetukseksi on valittu

On

, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai kirkkaammaksi) ympäristön valoisuuden mukaan. Näytön vähimmäiskirkkautta voi hallita

Min. Backlight

-toiminnolla.

Auto Power Off

Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta 4 tunnin aikana.

Off

/

On

106

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on

Pixel Shift

-ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.

Pixel Shift

siirtää kuvaa hieman näytössä.

Pixel Shift Time

-asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.

Pixel Shift

Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.

Horizontal

: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.

Vertical

: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.

Time

: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.

Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.

Käytettävissä olevat asetukset

Optimaaliset asetukset

Horizontal (kuvapistettä) 0

~

4 4

Vertical (kuvapistettä) 0

~

4 4

Time (minuuttia) 1 min.

~

4 min.

4 min.

Pixel Shift

-arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.

― Pysäytyskuvan tai

4:3

-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.

― Tätä toimintoa ei voi käyttää

Screen Fit

-tilassa.

107

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Off

Timer

Voit asettaa

Screen Burn Protection

-toiminnon ajastimen.

Pixel Shift

-toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Off

Repeat

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (

Period

).

Period

ja

Time

voidaan määrittää, kun

Repeat

on valittuna.

Interval

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (

Start Time

alkaen

End Time

asti).

― Tämä asetus otetaan käyttöön vain silloin, kun

Clock Set

on määritetty.

Mode

: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.

-

Pixel

: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.

-

Rolling Bar

: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.

-

Fading Screen

: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.

― The

Rolling Bar

- ja

Fading Screen

-kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.

Period

: Määrittele

Screen Burn Protection

--toiminnon aktivoinnin aikaväli.

-

Hour 1

~

Hour 10

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Time

: Määritä, kuinka kauan

Screen Burn Protection

-toiminto on käytössä.

-

sec 10

~

sec 50

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Mode

-asetukseksi valitaan

Pixel

.

Start Time

: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

End Time

: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

108

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on

4:3

, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista varten.

Off

/

Light

/

Dark

109

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

ja

Font Options

otetaan käyttöön vain silloin, kun

Ticker

-asetuksena on

On

.

Message

: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.

Time

: Määritä

Start Time

ja

End Time

, jolla

Message

näytetään.

Position

: Määritä

Horizontal

tai

Vertical

suunnaksi, jolla

Message

näytetään.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: Määritä

Direction

ja

Speed

, jolla

Message

näytetään.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

ja

Speed

otetaan käyttöön vain silloin, kun

Motion

-asetuksena on

On

.

Font Style

: Määritä viestin

Size

ja

Font Color

.

110

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.

-

Video Wall

-asetus on käytössä vain silloin, kun

PIP

-asetuksena on

Off

.

-

Jos useampi kuin neljä näyttöä on kytkettynä vaaka- ja pystysuunnassa, suosittelemme, että käytät XGA-tason tulotarkkuutta (1024 x 768) tai sitä parempaa tarkkuutta, jotta kuva ei näkyisi tummana kontrastin tai värien voimakkuuden heikkenemisen vuoksi.

Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.

Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.

Video Wall

Video Wall

voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Järjestä videoseinä valitsemalla

On

.

Format

Valitse se muoto, jossa kuvat näytetään eri näytöillä.

Full

: Kuvat näytetään koko näytön tilassa.

Natural

: Kuvat näytetään niiden alkuperäisellä tarkkuudella suurentamatta tai pienentämättä kuvaa.

Format

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Horizontal

Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi vaakasuunnassa.

Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.

Vaakasuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.

Vaakasuunnassa voi olla enintään 15 näyttöä.

― Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä.

Horizontal

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

111

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

On

Full

1

1

Vertical

Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi pystysuunnassa.

Anna pystysuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.

Pystysuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.

Pystysuunnassa voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä.

Vertical

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Screen Position

Voit muuttaa jaetun kuvan asettelua siirtämällä numeroituja näyttöjä paikasta toiseen

Screen Position

-toiminnolla.

Näytä (numeroitujen) näyttöjen

Horizontal

- tai

Vertical

-asetusten mukainen järjestys valitsemalla

Screen Position

. Muokkaa järjestystä siirtämällä jotakin numeroa (eli näyttöä) kaukosäätimen suuntapainikkeilla ja paina .

Screen Position

-toiminnolla voi järjestellä enintään 100 näyttöä.

Screen Position

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Screen Position

-ikkuna näkyy vain silloin, kun

Horizontal

ja

Vertical

on määritetty.

112

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jos näyttö kytketään päälle, kun

Source AutoSwitch

on tilassa

On

ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.

Source AutoSwitch

Kun

Source AutoSwitch

-asetuksena on

On

, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.

Primary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.

Secondary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.

Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.

Jos

Primary Source

-valintana on

All

, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.

Primary Source Recovery

Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.

Primary Source Recovery

-toiminto poistetaan käytöstä, jos

Primary Source

-asetukseksi valitaan

All

.

Primary Source

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Primary Source

.

Secondary Source

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Secondary Source

.

113

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Change PIN

-ikkuna avautuu.

Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne

Enter New PIN

-kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa

Confirm

New PIN

-kenttään.

Kun Confirm-ruutu katoaa, paina

Close

-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.

114

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Max. Power Saving

Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Off

/

On

― Käytettävissä vain

PC

,

HDMI

-tilassa.

Game Mode

Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla pelitilan.

Off

/

On

Game Mode

-toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset

Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse

Game Mode

-tilan arvoksi

Off

Asetukset-valikossa.

Game Mode

ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on

PC

.

― Jos

Game Mode

-asetuksena on

On

.

Picture Mode

-asetukseksi on valittu

Standard

ja

Sound Mode

-asetukseksi on valittu

Movie

.

Auto Power

Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite käynnistyy automaattisesti, kun virtajohto kytketään seinään.

Off

/

On

Safety Lock

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

Off

/

On

Safety Lock

-toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun ottamatta.

Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).

115

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

On

Off

Off

Standby Control

Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.

Auto

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.

Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti "

No Signal

".

On

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.

Off

Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti "

No Signal

".

Standby Control

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Source List

-asetuksena on

PC

,

HDMI

.

― Jos "

No Signal

" -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.

Lamp Schedule

Lamp-arvoa voi säätää käyttäjäkohtaiseen arvoon määritettynä aikana MDC-tilassa.

Off

/

On

116

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

0 sec

77

OSD Display

Valikkokohteen näyttäminen tai piilottaminen näytöllä.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Voit asettaa virtapainikkeen painamista seuraavan ja näytön käynnistymistä edeltävän lämpenemisajan. (Välillä: 0 – 50 sekuntia)

― Liian lyhyt lämpenemisaika voi aiheuttaa ylijännitettä ja vaurioittaa laitetta.

Temperature Control

Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.

Oletuslämpötilana on 77 C.

Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75–80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).

― Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.

117

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Anynet+ (HDMI-CEC)

-toiminnot eivät toimi muiden valmistajien tuotteissa.

-

Katso ulkoisten Anynet+-laitteiden kytkentäohjeet laitteen käyttöoppaasta.

-

Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterin).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.

― Voit ohjata

Anynet+

-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.

― Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse

Anynet+

-laite uudelleen.

Anynet+

toimii, kun

Anynet+

-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.

PIP

-tilassa

Anynet+

toimii vain silloin, kun AV-laite on kytketty ensisijaisena näyttönä. Se ei toimi, jos AV-laite on kytketty toissijaisena näyttönä.

Anynet+

tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.

Anynet+-valikko

Anynet+

-valikko muuttuu tuotteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.

Anynet+-valikko

View PC

Kuvaus

Vaihtaa

Anynet+

-tilasta

PC

-tilaan.

Device List

(device_name) MENU

(device_name) Tools

Anynet+-laiteluettelon näyttäminen.

Kytketyn laitteen valikoiden valikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen levyvalikko tulee näkyviin.

Kytketyn laitteen työkaluvalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen työkaluvalikko tulee näkyviin.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

(device_name) Title Menu

Kytketyssä laitteessa olevan levyn nimivalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on

DVD-soitin, elokuvan nimivalikko tulee näkyviin DVD-soittimessa.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

118

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

On

Yes

Auto Turn Off

Anynet+

-laitteen asettaminen

Off

-tilaan automaattisesti, kun tuote sammutetaan.

No

/

Yes

― Jos

Auto Turn Off

-asetuksena on

Yes

, virta katkeaa myös toiminnassa olevista ulkoisista laitteista, kun tuotteen virta katkaistaan.

― Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Anynet+-laitteesta toiseen vaihtaminen

1

Valitse

Anynet+ (HDMI-CEC)

painamalla TOOLS-painiketta ja paina sitten .

2

Valitse

Device List

ja paina sitten -painiketta.

Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla

Refresh

.

3

Valitse laite ja paina sitten -painiketta. Voit siirtyä valittuun laitteeseen.

Device List

-valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valitset

System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi

On

.

― Valittuun laitteeseen siirtyminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Siirtymistä ei voi peruuttaa sen ollessa kesken.

― Jos Anynet+-laite on valittu painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla laitteen syöttölähteen, Anynet+-toimintoa ei voi käyttää.

― Muista vaihtaa

Anynet+

laitteeseen

Device List

-kohdassa.

119

Anynet+-toiminnon vianmääritys

Ongelma

Anynet+ ei toimi.

Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.

Haluan sulkea Anynet+toiminnon.

Viesti ” Connecting to Anynet+ device ...

” ilmestyy näyttöön.

Mahdollinen ratkaisu

Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.

Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterin).

Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.

Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.

Varmista, että Anynet+-asetusvalikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.

Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)

Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se uudelleen.

Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.

Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että

Anynet+ System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Tuo

Anynet+

-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta. Valitse haluamasi valikko.

Valitse

Anynet+

-valikosta

View PC

.

Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.

Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.

Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.

Anynet+-laite ei aloita toistoa.

Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.

120

Ongelma

Kytkettyä laitetta ei näy.

Tuotteen ääntä ei toisteta vastaanottimen kautta.

Mahdollinen ratkaisu

Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.

Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.

Varmista, että

Anynet+ System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Hae Anynet+-laitteita uudelleen.

Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.

Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.

Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.

Kytke tuote ja vastaanotin optisella kaapelilla.

121

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.

Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.

Clone to USB

: Kopioi tuotteen asetukset USB-laitteeseen.

Clone From USB

: Määrää USB-laitteeseen tallennetut asetukset tuotteeseen.

-

Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.

― Toiminto ei ehkä toimi oikein, jos USB-laitteessa on asetustiedoston lisäksi myös jokin muu tiedosto.

― Vahvista ennen toiminnon suorittamista, että USB-laite toimii oikein.

― Toiminto on käytettävissä tuotteissa, joilla on sama

Model Code

ja

Software Version

.

Siirry

Support Contact Samsung

-kohtaan ja etsi

Model Code

ja

Software Version

.

Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.

122

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

PC Module Power

MENU m : T

PC Module Power

ENTER

System

PC Module Power

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

PC

-moduuli: tarkoittaa verkkolaitetta.

Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.

Tietokoneen moduulin virta voidaan kytkeä tai katkaista LFD-näytöstä riippumatta.

Synced Power-On

Jos haluat käynnistää tietokonemoduulin käynnistämättä LFD-näyttöä, valitse

Off

.

Off

/

On

Synced Power-Off

Jos haluat sammuttaa LFD-näytön sammuttamatta tietokonemoduulia, valitse

Off

.

Off

/

On

123

Luku 09

Support

-

Current Version

: Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

Software Update

-valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

― Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

― Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.

By USB

Jos haluat suorittaa ohjelmistopäivityksen USB-laitteesta, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.

Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.

Contact Samsung

ja etsi tuotteen

Model Code

ja

Software Version

.

124

Luku 10

Vianmääritysopas

Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

Samsungin asiakaspalveluun.

Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.

Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

1

Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.

2

Irrota laitteen kaikki johdot.

3

Käynnistä laite.

4

Jos näet viestin

No Signal

, laite toimii normaalisti.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Not Optimum Mode

tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan

(Katso Tuetut tarkkuudet).

125

Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai

HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.

(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)

Näyttöongelma

No Signal näkyy näytöllä (katso kohtaa "Kytkeminen tietokoneeseen").

Not Optimum Mode tulee näyttöön.

Näytön kuva on vääristynyt.

Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.

Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten tietojen mukaisiksi.

Tarkista laitteen johdon kytkentä.

Säädä

Coarse

- ja

Fine

-asetuksia.

Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

126

Näyttöongelma

Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.

Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.

Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.

Kuvan värit eivät näy normaaleina.

Valkoinen ei näytä valkoiselta.

Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.

Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.

Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.

Säädä

Brightness

- ja

Contrast

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

Color Space

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

White Balance

-asetuksia.

Laite on virransäästötilassa.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Ääniongelma

Ääni ei kuulu.

Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.

Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.

Tarkista äänenvoimakkuus.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.

127

Kaukosäädinongelma

Kaukosäädin ei toimi.

Lähdelaitteen ongelma

Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.

Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjät.

Tarkista virransyöttö.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.

Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.

128

Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys

Miten taajuutta muutetaan?

Miten tarkkuutta muutetaan?

Vastaus

Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.

Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö Asetukset

Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset Lisäasetukset

Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näyttöasetukset Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen Näyttö Säädä

tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö Säädä tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta

Näytön asetukset.

Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö

Asetukset.

Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Näyttö Asetukset.

Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näyttöasetukset.

• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö Säädä tarkkuutta.

Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen Näyttö Säädä tarkkuutta.

129

Kysymys

Miten virransäästötila asetetaan?

Vastaus

Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen Mukauttaminen Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

130

Luku 11

Tekniset tiedot

1

Koko

2

Näyttöalue

V

P

3

Mitat (L x K x S)

S

L

K

Yleiset

Mallin nimi

Näyttö Koko

Näyttöalue

Mitat (L x K x S)

Paino (ilman telinettä)

VESA

Näytön värit

Synkronointi

Tarkkuus

Vaakataajuus

Pystytaajuus

Optimaalinen tarkkuus

Enimmäistarkkuus

Enimmäispikselikello

ED65C

Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163 cm)

1431,4 (V) x 806,5 (P) mm

1467,5 x 848,0 x 65,0 mm

26,8 kg

400 x 400 mm

10-bittinen(koostaminen), 1,07 miljardia

30–81 kHz

48–75 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

148,5 MHz (analoginen, digitaalinen)

ED75C

Luokka 75 (75 tuumaa / 189 cm)

1653,3 (V) x 931,3 (P) mm

1675,0 x 958,5 x 65,0 mm

28,8 kg

131

Mallin nimi

Virtalähde

ED65C ED75C

Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V. Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.

Signaaliliittimet

Käyttö- ja säilytysympäristö

Syöttö

Lähtö

Käyttö

PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(Service Only), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In Module-Option)

Audio Out, RS232C Out

Lämpötila: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön

Säilytys

Lämpötila: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön

― Kytke ja käytä

Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.

Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

― Näytön pisteet (kuvapisteet)

Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

― Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.

132

Virransäästö

Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.

Virransäästö Tavallinen käyttötila

Luokitus tyypillinen Enint.

Virransäästötila

(SOG-signaali:ei tue

DPM-tilaa)

Virta pois päältä Virta pois päältä

(Virtapainike pois päältä)

Virran merkkivalo

Pois Vilkkuu Käytössä Käytössä

ED65C

ED75C

215 wattia

280 wattia

180 wattia

247 wattia

235 wattia

310 wattia

1 wattia

1 wattia

1 wattia

1 wattia

0 wattia

0 wattia

― Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.

― SOGia (Sync On Green) ei tueta.

― Virrankulutuksen voi vähentää nollaan joko sammuttamalla virran laitteen takaosassa sijaitsevasta katkaisimesta tai irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.).

133

-

Vaakataajuus

Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

-

Pystytaajuus

Kuva näytetään katsojalle näyttämällä samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa

(samalla tavoin kuin välkkyvässä loisteputkivalossa). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esiasetetut ajastustilat

― Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz

CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.

Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkkuus

IBM, 720 x 400

Vaakataajuus (kHz)

31,469

Pystytaajuus

(Hz)

70,087

Pikselikello

(MHz)

28,322

Tahdistuksen polaarisuus

(H/V)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

134

Tarkkuus

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

56,476

60,023

45,000

63,981

Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus

(Hz)

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

70,069

75,029

60,000

60,020

Pikselikello

(MHz)

75,000

78,750

74,250

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Tahdistuksen polaarisuus

(H/V)

-/-

135

Luku 12

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin

― Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita  voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

MEXICO

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800 - SAMSUNG (726-7864)

From mobile 02-24 82 82 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl

136

LATIN AMERICA

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

01-8000112112

Bogotá: 6001272

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

98005420001

0-800-777-08 (Only from landline)

336-8686 (From HHP & landline) http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

137

LATIN AMERICA

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG(726-7864)

40543733

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

051 133 1999

07001 33 11 , normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská

394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung

Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ee

138

EUROPE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800 - SAMSUNG (726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **

* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20-SAMSUNG(808 20 7267) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com

139

EUROPE

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

+381 11 321 6899

(old number still active 0700 7267864)

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

140

CIS

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698 4698

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English) http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com

141

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

MENA

BAHRAIN

1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe

02-5805777

1800 - SAMSUNG (726-7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255 (183-CALL)

080 100 2255 http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

142

MENA

OMAN

QATAR

SAUDI ARABIA

SYRIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

800 - SAMSUNG (726-7864)

800-2255 (800-CALL)

9200-21230

18252273

444 77 11

800 - SAMSUNG (726-7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/sa (Arabic) http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

143

AFRICA

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0860-SAMSUNG (726-7864 )

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

144

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)

― Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).

Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen kerran.

Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta korjauksesta

• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Muuta

Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.) seurauksena.

Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.

― Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.

145

Oikea hävittäminen

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämää paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Kemiallinen symboli

Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EUdirektiivin 2006/66 salliman määrän.

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää paristoa. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta. Alä yritä poistaa paristoa tai hävittää sitä tulessa. Älä pura, murskaa tai rei'itä paristoa. Jos olet hävittämässä tätä tuotetta, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, joka huolehtii tuotteen kierrätyksestä.

146

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto

Ihanteellinen kuvanlaatu

Jotta kuvanlaatu olisi paras mahdollinen, säädä kuvan tarkkuus ja virkistystaajuus tietokoneen ohjauspaneelista alla mainittuihin arvoihin. TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.

-

Tarkkuus: 65" ~ 75": FHD (1920x1080)

-

Pystytaajuus (virkistystaajuus): 48–75 Hz

Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

-

Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6,220,800

Suorita

Auto Adjustment

kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös automaattisen säädön jälkeen, säädä

Coarse

- tai

Fine

-asetusta.

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

-

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.

Toisin kuin CDT-näytöt, TFT-LCD-näytöt voi (niiden ominaisuuksien vuoksi) asettaa vain yhteen tarkkuuteen ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Tästä syystä muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset näyttölaitteelle suositellun ihannetarkkuuden.

147

Jälkikuvien esto

Musta matriisi

Lähde Nielu

Tietoväylä

TFT

Hila

Yleiselektrodi

(ITO)

Värisuodin

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.

Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.

Pikselielektrodi

(ITO)

Varauskondensaattori

(Cs)

― Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.

Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila

-

Kytke laitteen virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen.

Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.

-

Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan tarvittavalla tavalla.

-

Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.

On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.

Värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kahta väriä

Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

148

Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.

― Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.

― Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.

Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

-

Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.

Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

149

Lisenssi

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

150

Sanasto

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet viittaavat kuvan tarkkuuden määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.

Pyyhkäisynopeuden symbolina käytetään pyyhkäisytavasta riippuen joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä

(progressive, peräkkäinen).

- Pyyhkäisy

Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan asteittain muodostavien kuvapisteiden lähettämistä. Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi kuva.

- Peräkkäinen

Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä yksitellen (peräkkäin).

- Lomitettu

Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen kuvapistejuova pyyhkäistään ensin näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.

Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy) näytetään asteittain vaakajuova, joka ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.

Lomitustilassa näytetään ensin parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset juovat. Ei-lomitustilaa käytetään erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas käytetään enimmäkseen televisioissa.

Pistetiheys____ Näytön kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen pisteiden väliseen lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan millimetreinä.

Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.

Vaakataajuus____ Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

Lähde____ Kuva- tai tulolähde tarkoittaa laitteeseen kytkettyä kuvalähdelaitetta, esimerkiksi videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.

Plug & Play____ Plug & Play -toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka avulla näyttöpääte ja tietokone voivat vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug & Play -toimintoon VESA

DDC:tä (kansainvälinen standardi).

Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan kuvan muodostavien vaakapisteiden

(kuvapisteiden) ja pystypisteiden

(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän näytöllä voidaan näyttää tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin monien samanaikaisten tehtävien suorittamiseen.

Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu

1 920:stä vaakatasossa olevasta kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja

1 080:stä pystytasossa olevasta kuvapisteestä (pystytarkkuus).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ HDMI on liitäntä, jota voi käyttää pakkaamatta ja yhden johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä ja teräväpiirtokuvalähteissä.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokone voi hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Tietokoneen ja näyttöpäätteen välillä siirretään tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.

151

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 320 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement