Samsung ED65D Kasutusjuhend

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

Samsung ED65D Kasutusjuhend | Manualzz

Käyttöopas

ED65D ED75D

Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.

Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet 5

Turvallisuusohjeet 6

Symbolit 6

Puhdistaminen 6

Säilytys 7

Sähköturvallisuus 7

Asennus 8

Käyttö 10

Valmistelut

Osien tarkistaminen 13

Osat 13

Laitteen osat

Ohjauspaneelin näppäin

15

15

Kääntöpuoli 16

Ulkoinen anturi 17

Kaapelipidikejalustan asentaminen 19

Varkaudenestolukko 19

Kaukosäädin 20

Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 22

Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä 22

Ilmanvaihto 22

Mitat 23

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

24

24

Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA) 25

Kaukosäädin (RS232C)

Kaapelien liitäntä

26

26

Liitännät 27

Ohjauskoodit 28

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Muistettava ennen kytkentää

Kytkeminen tietokoneeseen

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla

(analoginen tyyppi)

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

Kytkeminen videolaitteeseen

Kytkeminen AV-kaapelilla

Kytkeminen komponenttikaapelilla

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Kytkeminen äänijärjestelmään 42

Tulolähteen vaihtaminen 42

Source 42

40

40

40

41

41

37

38

38

39

37

37

37

MDC:n käyttö

Multi Control -asetusten määrittäminen

Multi Control -asetusten määrittäminen

43

43

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 44

Asennus 44

Asennuksen poisto 44

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla

(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)

45

45

Näytön säätö

Picture Mode 46

Jos tulolähde on PC, DVI, HDMI(tietokone) 46

Jos tulolähde on AV, Component, HDMI(AV) 46

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 47

Picture Size 48

Picture Size 48

Position 50

Zoom/Position 50

Resolution Select 51

Auto Adjustment 51

PC Screen Adjustment 52

PIP 53

2

Sisällysluettelo

Advanced Settings 54

Dynamic Contrast 54

Black Tone 54

Flesh Tone 54

RGB Only Mode 54

Color Space 55

White Balance 55

Gamma 55

Motion Lighting 55

Picture Options 56

Color Tone 57

Color Temp. 57

Digital Clean View 57

MPEG Noise Filter 57

HDMI Black Level 57

Film Mode 58

Auto Motion Plus (vain ED75D-mallit) 58

Dynamic Backlight 58

Picture Off 59

Reset Picture 59

Äänen säätö

Sound Mode 60

Sound Effect 61

Speaker Settings 62

Reset Sound 62

Applications

Source List 63

Refresh 63

Edit Name 63

Information 63

System

Menu Language 64

Multi Control 65

Multi Control -asetusten määrittäminen 65

Time 66

Clock Set 66

Sleep Timer 66

On Timer 67

Off Timer 68

Holiday Management 68

Eco Solution 69

Energy Saving 69

Eco Sensor 69

Auto Power Off 69

Screen Burn Protection 70

Pixel Shift 70

Timer 71

Immediate Display 72

Side Gray 72

Ticker 73

Video Wall 74

Video Wall 74

Format 74

Horizontal 74

Vertical 75

Screen Position 75

Source AutoSwitch Settings 76

Source AutoSwitch 76

Primary Source Recovery 76

Primary Source 76

Secondary Source 76

Change PIN 77

General 78

Max. Power Saving 78

Game Mode 78

Auto Power 78

Safety Lock 78

Button Lock 79

Standby Control 79

Lamp Schedule 79

3

Sisällysluettelo

OSD Display 80

Power On Adjustment 80

Temperature Control 80

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Anynet+ (HDMI-CEC) 81

Auto Turn Off 82

Anynet+-toiminnon vianmääritys 83

Magic Clone 85

Reset System 85

Reset All 86

Support

Software Update 87

By USB 87

Contact Samsung 87

Vianmääritysopas

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Tarkistettavat kohteet

Kysymykset ja vastaukset

88

88

88

89

96

Tekniset tiedot

Yleiset 98

Virransäästö 100

Esiasetetut ajastustilat 101

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin 103

Vastuu maksullisesta palvelusta

(asiakkaan kustannukset)

Tuote ei ole viallinen

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

112

112

112

Muuta 112

Oikea hävittäminen 113

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 113

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen 113

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 114

Ihanteellinen kuvanlaatu 114

Jälkikuvien esto 114

Lisenssi 116

Sanasto 117

4

Luku 01

Ennen laitteen käyttöä

Tekijänoikeudet

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

© 2014 Samsung Electronics

Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.

Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.

Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Palvelumaksu voidaan periä, jos

-

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

-

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.

(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.

5

Turvallisuusohjeet

Vaara

SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA

Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)

LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.

JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.

Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.

Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.

Symbolit

Varoitus

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Vaara

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.

Puhdistaminen

― Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta naarmuuntuvat helposti.

― Noudata seuraavia puhdistusohjeita.

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

1

Sammuta tuote ja tietokone.

2

Irrota virtajohto laitteesta.

― Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

3

Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.

!

Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.

4

Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.

5

Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.

6

Käynnistä tuote ja tietokone.

6

Säilytys

Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä toimivaa ilmankostutinta.

― Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään maksu).

Sähköturvallisuus

― Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.

Varoitus

Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.

!

Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.

!

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.

Seurauksena voi olla tulipalo.

7

!

!

!

Vaara

Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.

Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.

Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu kokonaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

!

Asennus

Varoitus

!

Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla tulipalo.

Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.

Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.

Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.

Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

Lapset voivat tukehtua.

!

8

!

Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Vaara

!

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.

Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.

!

!

Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.

Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.

Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.

Laske laite varovasti.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

SAMSUNG

Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.

9

Käyttö

Varoitus

!

!

Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.

Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.

Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

!

!

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Lapsesi voivat vahingoittua.

!

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

GAS

Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.

Tuuleta myös alue välittömästi.

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.

10

!

100

Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.

Vaara

Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

!

Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen

(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.

!

!

-_-

!

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

(esimerkiksi loman vuoksi).

Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.

Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Näkösi voi heiketä.

Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.

Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

11

!

!

!

Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.

Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.

Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.

Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.

Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.

!

!

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.

Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin

(+, -).

Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.

Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.

Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.

Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.

Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.

12

Luku 02

Valmistelut

Osien tarkistaminen

Osat

-

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

-

Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet voivat olla erilaisia kuin kuvassa.

-

Tuotteen mukana ei toimiteta jalustaa.

Jos haluat asentaa telineen, voit ostaa sen erikseen.

-

Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Pika-asetusopas Takuukortti

(Ei saatavilla joillain alueilla)

Kaukosäädin (

s.20

)

-

+

+

Paristot (

s.21

)

(Ei saatavilla joillain alueilla)

D-SUB-kaapeli (

s.37

)

Pidikevaijeri, jalusta

Virtajohto

Pidikerengas (4 kpl.)

RS232C(IN) -sovitin

13

Erikseen myytävät osat

Seinäteline HDMI-kaapeli (

s.39

)

HDMI-DVI-kaapeli (

s.38

) PIM

RS232C-stereokaapeli RS232C(OUT) -sovitin Komponenttikaapeli (

s.40

)

DVI-kaapeli (

s.38

)

14

Laitteen osat

Ohjauspaneelin näppäin

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Painikkeet Kuvaus

Käynnistä laite.

Jos painat [ ]-painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta, hallintavalikko tulee näyttöön.

Voit poistua kuvaruutuvalikosta painamalla ohjauspaneelin näppäintä vähintään yhden sekunnin ajan.

Siirry ylemmän tai alemman tason valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.

Siirry vasempaan tai oikeaan valikkoon.

Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä ohjauspaneelin näppäintä vasemmalle tai oikealle, kun hallintavalikko ei ole näytössä.

15

Kääntöpuoli

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

PIM

Liitäntä

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB IN

DVI IN

AUDIO OUT

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RS232C IN -sovitin

RS232C OUT

PIM

COMPONENT / AV IN

Kuvaus

Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla

Tätä liitäntää käytetään ohjelmiston päivittämiseen.

Tämä syöttää virran ulkoiselle valotasoanturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin signaalin.

Ulkoinen valotasoanturi: myydään erikseen

Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla

Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.

Kytke äänituloliitäntään äänikaapelin avulla.

Liitäntä MDC:hen RS232C-stereokaapelilla.

Muodostaa yhteyden PIM-laitteeseen. (Lisätietoja saat PIM-laitteen käyttöoppaasta.)

Liitäntä lähdelaitteeseen Component/AV-kaapelilla.

16

Ulkoinen anturi

― Ulkoisessa anturisarjassa on kaukosäätimen anturi, kirkkausanturi ja toimintonäppäimiä. Jos asennat näytön seinään, voit siirtää ulkoisen anturisarjan näytön viereen.

― Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Painikkeet

Kaukosäätimen vastaanottosensori

Kuvaus

Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.

― Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.

Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30 asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.

― Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.

― Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.

― Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

Valon tunnistin

Virran merkkivalo

SOURCE-painike

POWER-painike

Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.

Sammuu käynnistystilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.

Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan.

Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.

17

Ulkoisen anturisarjan kiinnittäminen kiinnittäminen sivulle

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää anturin mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä mihin tahansa näytön kohtaan.

― Tämä ulkoinen anturisarja voidaan kiinnittää myös seinään näytön lähelle.

― Älä kiinnitä ulkoista anturisarjaa näyttöön, jos näytössä ei ole muovi- tai metallisivua. Näyttö voi vioittua.

18

Kaapelipidikejalustan asentaminen Varkaudenestolukko

― Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.

― Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Varkaudenestolukon lukitseminen:

― Jalusta: Myydään erikseen

1

Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.

2

Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.

3

Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.

4

Lukitse lukituslaite.

-

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

-

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

-

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.

19

Kaukosäädin

― Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

― Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.

Käynnistä laite.

Säädä äänenvoimakkuutta.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite/S

MENU

BLANK

Katkaise laitteen virta.

Syötä salasana näyttövalikossa.

Mykistä ääni.

Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta (+

VOL -).

Valitse kytketty lähdelaite.

Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa edelliseen valikkoon.

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

20

TOOLS INFO

Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.

Palaa edelliseen valikkoon.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Tuo tiedot näytölle.

Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin valikon kohdan asetuksia.

Vahvista valikon valinta.

Poistu esillä olevasta valikosta.

Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko

PC

,

DVI

,

HDMI

.

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

-

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot saattavat olla erilaisia eri laitteissa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

21

Ennen laitteen asentamista

(asennusopas)

Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.

Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.

Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.

Ilmanvaihto

Asennus pystysuoralle seinälle

A Vähintään 40 mm

B Ympäristön lämpötila: alle 35 C

Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

A

B

Kuva 1.1 Näkymä sivulta

22

B

A

E

C

Kuva 1,2 Näkymä sivulta

Mitat

2

1

Kuva 1,3 Näkymä sivulta

D

4

3

D

Asennus seinäsyvennykseen

― Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.

Näkymä ylhäältä

A Vähintään 40 mm

B Vähintään 70 mm

C Vähintään 50 mm

D Vähintään 50 mm

E Ympäristön lämpötila: alle 35 C

― Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.

5

Mallin nimi

1

1467,5

1 2

1431,4

2 3

806,5

3 4

848,0

4 5

Mittayksikkö: mm

65,0 ED65D

ED75D 1675,0 1653,3 931,3 958,5

― Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.

65,0

23

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineen asentaminen

Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.

Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.

Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.

24

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

(VESA)

― Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään.

Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.

Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien mukaan.

Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.

Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.

Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.

Mittayksikkö: mm(tuumina)

Mallin nimi Vakioruuvi Määrä

ED65D

VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä

400 x 400 M8, L32 4 kpl.

ED75D

― Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.

25

Kaukosäädin (RS232C)

Kaapelien liitäntä

RS232C-kaapeli

Liitäntä

Nasta

Bittinopeus

Databitit

Pariteetti

Loppubitti

Vuonohjaus

Enimmäispituus

RS232C (9 nastaa)

TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)

9 600 bps

8 bittiä

Ei mitään

1 bittiä

Ei mitään

15 m (vain päällystetty tyyppi)

Nastojen järjestys

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Nasta

1

2

6 7 8 9

Signaali

Kantoaallon tunnistus

Saapuvat tiedot

Lähetetyt tiedot

Päätelaitteen käyttöönotto

Signaalimaa

Tietojoukon käyttöönotto

Lähetä pyyntö

Valmis lähetykseen

Soiton ilmaisu

26

RS232C-kaapeli

Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Naaras Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO-

LIITIN

(ø3,5)

3

2

1

-P2-

Liitännät

Liitäntä 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Ohjauskoodit

Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA Komentotyyppi 0

Hallinta (aseta-hallintakomento)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA Komentotyyppi 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Komento

Nro Komentotyyppi

1

Virranhallinta

Äänenvoimakkuuden hallinta

Tulolähteen hallinta

Näyttötilan hallinta

Kuvan koon hallinta

PIP päällä / pois päältä

Automaattisten säätöjen hallinta

(vain PC ja BNC)

Videoseinätilan hallinta

Turvalukko

0x5C

0x5D

Komento

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

Tiedot

Arvo

Tarkistussumma

Arvoalue

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nro

10

11

Komentotyyppi

Videoseinä käytössä

Videoseinän käyttäjien hallinta

Komento

0x84

0x89

Arvoalue

-

0~1

Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.

Esim. Virta päällä ja ID=0

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

"Power"

Tarkistussumma

Etuliite

0xAA

Komento

0x11

ID Tietojen pituus

1

Tieto 1

1

12

Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.

28

Virranhallinta

Toiminto

Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.

Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x11 0

Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x11 1 "Power"

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

1: Virta päällä

0: Virta pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD

0x11

Arvo1

"Power"

Tarkistussumma

"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"N"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

r-CMD

0x11

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Äänenvoimakkuuden hallinta

Toiminto

Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.

Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x12 0

Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot

0xAA 0x12 1 "Volume"

Tarkistussumma

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x12 "Volume"

Tarkistussumma

"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "N" 0x12 "ERR"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Tarkistussumma

29

Tulolähteen hallinta

Toiminto

Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 0

Tarkistussumma

Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x14 1

Tiedot

"Input Source"

Tarkistussumma

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

DVI

Tulolähde

Komponentti

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI

0x22 HDMI_PC

― DVI_video, HDMI_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"-komentoihin.

― Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI, HDMI_PC.

MagicInfo

on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on

MagicInfo

-toiminto.

― RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x14 "Input

Source"

"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x14

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

30

Näyttötilan hallinta

Toiminto

Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.

Näyttötilaa ei voi hallita, kun

Video Wall

-toiminto on käytössä.

― Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.

Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x18 0

Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x18 1

Tiedot

"Screen

Mode"

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoomaus

Leveä zoomaus

4 : 3

• Ack

Etuliite Komento ID Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3 "A" 0x18

Tarkistussumma

Arvo1

"Screen

Mode"

Tarkistussumma

"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan

Nak

Etuliite

0xAA

Komento

0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x18

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Kuvan koon hallinta

Toiminto

Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.

• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x19 0

Ack

Etuliite Komento ID

0xAA 0xFF

Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"A"

Tarkistussumma r-CMD

0x19

Arvo1

"Screen

Size"

"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 "N" 0x19

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

31

PIP päällä / pois päältä

Toiminto

Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.

― Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.

― Tilaa ei voi hallita, jos

Video Wall

-asetuksena on

On

.

― Tätä toimintoa ei voi käyttää

MagicInfo

ssa.

PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x3C 0

PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3C 1 "PIP"

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

1: PIP päällä

0: PIP pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x3C "PIP"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)

Toiminto

Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.

Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)

Ei mitään

Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x3D 1 "Auto

Adjustment"

"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

"A" r-CMD Arvo1

0x3D "Auto

Adjustment"

Tarkistussumma

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF "A"

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

0x3D

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

32

Videoseinätilan hallinta

Toiminto

Video Wall

-tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.

Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden

Video Wall

on otettu käyttöön.

Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5C 0

Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)

Etuliite

0xAA

Komento

0x5C

ID Tietojen pituus

1

Tiedot

"Video Wall

Mode"

Tarkistussumma

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

1:

Full

0:

Natural

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "Video Wall

Mode"

"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak r-CMD Arvo1

0xAA 0xFF 3 "A" 0x5C "ERR"

Tarkistussumma

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Turvalukko

Toiminto

Tuotteen

Safety Lock

-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.

Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.

Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x5D 0

Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tiedot Tarkistussumma

0xAA 0x5D 1 "Safety Lock"

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

1: Päällä

0: Pois päältä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A" r-CMD

0x5D

Arvo1

"Safety

Lock"

Tarkistussumma

"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "N" r-CMD

0x5D

Arvo1

"ERR"

Tarkistussumma

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

33

Videoseinä käytössä

Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.

Hae videoseinän virtatila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Tarkistussumma

0xAA 0x84 0

Määritä videoseinän virtatila

Etuliite

0xAA

Komento

0x84

ID Tietojen pituus

1

V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen

1: Videoseinä käytössä

0: Videoseinä ei käytössä

Ack

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 "A"

Tiedot

V.Wall_On

r-CMD

0x84

Tarkistussumma

Arvo1

V.Wall_

On

Tarkistussumma

V.Wall_On : Sama kuin edellä

Nak

Etuliite Komento

0xAA 0xFF

ID Tietojen pituus

3

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x84

Arvo1 Tarkistussumma

ERR

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Videoseinän käyttäjien hallinta

Toiminto

Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.

Hae videoseinän tila

Etuliite Komento ID Tietojen pituus Tarkistussumma

0xAA 0x89 0

Määritä videoseinän asetukset

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

0xAA 0x89 2

Arvo1

Wall_Div

Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

34

Videoseinämalli 10x10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

Pois

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo: Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen

Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)

Aseta numero Tiedot

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Etuliite

0xAA

Komento

0xFF

ID Tietojen pituus

4

Nak

Etuliite Komento ID Tietojen pituus

3 0xAA 0xFF

"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.

Ack/Nak

"A"

Ack/Nak

"N" r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Arvo1

Wall_Div

Arvo1

ERR

Arvo2

Wall_SNo

Tarkistussumma

Tarkistussumma

36

Luku 03

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Ennen kytkemistä

Varmista seuraavat asiat ennen muiden laitteiden kytkemistä tähän laitteeseen.

Tähän laitteeseen voi kytkeä tietokoneen, videokameran, kaiuttimet, digisovittimen ja DVD- tai Blu-ray-laitteen.

Muistettava ennen kytkentää

― Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.

Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

― Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.

Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

― Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.

Kytkeminen tietokoneeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.

Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)

RGB / DVI /

COMPONENT

DVI IN

RGB IN

37

Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)

DVI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI PC

, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

38

Kytkeminen HDMI-kaapelilla

HDMI IN

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

39

Kytkeminen videolaitteeseen

Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.

Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.

Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

― Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

Kytkeminen AV-kaapelilla

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

Kytkeminen komponenttikaapelilla

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

COMPONENT / AV IN

AUDIO IN

40

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla

― Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin. Kun kytket tuotteen videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan

Edit Name

asetukseksi

DVI Devices

, jotta voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

― Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

Yhdistäminen HDMI-kaapelilla

HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)

Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.

HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.

-

Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVI- ja

äänikaapeleita.

Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta

HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.

Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.

Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.

Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

AUDIO IN

DVI IN

HDMI IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

DVI IN

41

Kytkeminen äänijärjestelmään

― Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

HDMI / AV /

COMPONENT

DVI IN

AUDIO OUT

Tulolähteen vaihtaminen

― Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Source

HDMI

PC

HDMI-CEC

BD Player

AV Component PC DVI

----

Source

MENU m : T

Source List

ENTER

Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa

Source

.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.

― Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

― Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.

42

Luku 04

MDC:n käyttö

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Multi Control -asetusten määrittäminen

MENU m : T

Multi Control

ENTER

Määrittele laitteelle yksilöllinen tunnus.

Multi Control -asetusten määrittäminen

ID Setup

Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)

Valitse numero painamalla ja paina sen jälkeen .

ID Input

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle

Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.

43

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat

Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen.

MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto

MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon tila.

Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.

Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "

Launch MDC

Unified

" ja napsauta "

Finish

".

Asennus

1

Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.

2

Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "

OK

".

3

Kun "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" -ruutu tulee näkyviin, valitse "

Next

".

4

Valitse näyttöön tulevasta "

License Agreement

" -ikkunasta "

I accept the terms in the license agreement

" ja sitten "

Next

".

5

Anna kaikki "

Customer Information

" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "

Next

".

6

Valitse ikkunasta "

Destination Folder

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Next

".

7

Tarkista ikkunasta "

Ready to Install the Program

" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "

Install

".

8

Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.

9

Napsauta "

InstallShield Wizard Complete

" -ikkunan kohtaa "

Finish

".

10

MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.

-

MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen ominaisuuksista riippuen.

-

Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5painiketta.

Asennuksen poisto

1

Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista ohjelmia kaksi kertaa.

2

Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.

44

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)

RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.

RS232C IN

HDMI / AV / RGB / DVI / COMPONENT

AUDIO IN

DVI IN

RS232C IN

/

OUT

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN

Monitor 2

RS232C OUT

Computer

45

Luku 05

Näytön säätö

Määritä

Picture

-asetukset (

Backlight

,

Color Tone

jne.).

-

Picture

-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.

Picture Mode

MENU m : T

Picture Mode

ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (

Picture Mode

).

Picture Mode

-asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.

Jos tulolähde on PC, DVI, HDMI(tietokone)

Information

: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon ja soveltuu hyvin tietojen näyttämiseen yleisölle.

Advertisement

: Tämä tila soveltuu videoiden ja sisä- ja ulkomainonnan näyttämiseen.

Jos tulolähde on AV, Component, HDMI(AV)

Dynamic

: Tämä tila soveltuu kirkkaasti valaistuihin ympäristöihin.

Standard

: Tämä tila soveltuu mihin tahansa ympäristöön.

Natural

: Vähentää silmien rasitusta.

Movie

: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon.

46

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

·

Sharpness

·

Color

·

Tint (G/R)

Information

Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.

Tulolähde

PC

,

HDMI

,

DVI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Mode

Information

/

Advertisement

Säädettävät asetukset

Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

AV

,

Component

,

HDMI

(720p, 1080i,

1080p)

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Color

/

Tint (G/R)

― Kun muutat asetusta

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Color

tai

Tint (G/R)

, kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.

― Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

― Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

47

Picture Size

MENU m : T

Picture Size

ENTER

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

16:9

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Picture Size

Jos käytössä on kaapeli- tai satelliittivastaanotin, siinä voi olla omia näytön kokoja. Suosittelemme kuitenkin käyttämään tuotetta pääasiassa 16:9-tilassa.

16:9

: Asettaa kuvan

16:9

-laajakuvatilaan.

Zoom1

: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.

Zoom2

: Suuri suurennos.

Smart View 1

: Pienentää

16:9

-kuvaa 50 %.

Smart View 1

on käytettävissä vain tiloissa

HDMI

.

Smart View 2

: Pienentää

16:9

-kuvaa 25%.

Smart View 2

on käytettävissä vain tiloissa

HDMI

.

Wide Fit

: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.

4:3

: Asettaa kuvan perustilaan (

4:3

).

― Älä määritä tuotetta

4:3

-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.

Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.

Screen Fit

: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun

HDMI

(720p / 1080i / 1080p)- tai

Component

(1080i / 1080p)

-signaaleja otetaan vastaan.

Custom

: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.

Original Ratio

: Jos tulolähteeksi on valittu

PC

,

DVI

,

HDMI

(PC-yhteys), kuva näkyy alkuperäisessä kuvasuhteessa.

― Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.

― Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.

48

Käytettävissä olevat kuvakoot tulolähteen mukaan.

Tulolähde

AV

,

Component

(480i, 480p)

Component

(1080i, 1080p)

HDMI

(720p, 1080i, 1080p)

HDMI

(480i, 480p)

PC

,

DVI

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Size

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Wide Fit

/

Screen Fit

/

Custom

16:9

/

4:3

/

Smart View 1

/

Smart View 2

/

Custom

/

Wide Fit

/

Screen Fit

16:9

/

4:3

/

Zoom1

/

Zoom2

Smart View 2

/

Custom

/

Smart View 1

/

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

49

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

· Zoom/Position

Resolution Select

Custom

Off

16:9

Off

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Säätää kuvan paikkaa.

Position

on käytettävissä vain silloin, jos

Picture Size

-asetuksena

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

.

― Jos

Position

-toimintoa halutaan käyttää

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

- tai

Original Ratio

-arvon valitsemisen jälkeen, noudata seuraavia ohjeita.

1

Valitse

Position

painamalla -painiketta. Paina -painiketta.

2

Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla - tai -painiketta.

3

Paina -painiketta.

― Jos

Zoom/Position

-toimintoa halutaan käyttää

Custom

-arvon valitsemisen jälkeen kohdassa

HDMI

(1080i/1080p),

Component

(1080i/1080p) tai

Custom

, noudata seuraavia ohjeita.

1

Valitse

Zoom/Position

painamalla -painiketta. Paina -painiketta.

2

Valitse

Zoom

tai

Position

. Paina -painiketta.

3

Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla / / / -painiketta.

4

Paina -painiketta.

― Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse

Zoom/Position

-näytössä

Reset

.

Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.

50

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution Select

-

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Auto Adjustment

MENU m : T

Auto Adjustment

ENTER

Picture

Auto Adjustment

-

Käytettävissä vain

PC

-tilassa.

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

16:9

Off

Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.

Käytettävissä olevat tarkkuudet:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.

51

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Coarse

/

Fine

Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.

Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus

Coarse

-toiminnolla mahdollisimman hyväksi (

Coarse

) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.

Position

Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.

Säädä paikka pystysuunnassa painamalla - tai -painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla - tai

-painiketta.

Image Reset

Kuvan oletusasetusten palauttaminen.

52

PIP

MENU m : T

PIP

ENTER

Picture

PIP

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

PIP

-äänestä saat lisätietoja

Sound Select

-ohjeista.

-

Jos sammutat tuotteen

PIP

-tilan ollessa käytössä, PIP-toiminto poistetaan käytöstä. Kun käynnistät tuotteen, PIP-toiminto on otettava uudelleen käyttöön, jos haluat käyttää

PIP

-tilaa.

-

PIP-ruudun kuva saattaa muuttua luonnottomaksi, kun pääruudussa pelataan peliä tai käytetään karaokea.

PIP-asetukset

Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.

Pääkuva Alikuva

AV PC

,

DVI

,

HDMI

Component

PC

DVI

,

HDMI

DVI

,

HDMI

AV

,

DVI

,

HDMI

AV

,

PC

,

Component

PIP

(

Off

/

On

): PIP-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Source

: Voit valita alakuvan lähteen.

Size

( , , , , , ): alakuvan koon valitseminen.

Position

( , , , ): Alakuvan paikan valitseminen.

― (

, , ) -tilassa ei voi valita

Position

-asetusta.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): Voit kuunnella

Main

- tai

Sub

-kuvan ääntä.

53

Advanced Settings

MENU m : T

Advanced Settings

ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tulolähde

PC

,

DVI

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

Picture Mode

Information

Advertisement

AV

,

Component

,

HDMI

AV

,

Component

,

HDMI

Natural

/

Dynamic

Standard

Movie

Advanced Settings

White Balance

/

Gamma

White Balance

/

Gamma

Ei käytettävissä

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

/

Motion

Lighting

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only

Mode

/

Color Space

/

White Balance

/

Gamma

Dynamic Contrast

Näytön kontrastin säätö.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Korosta vaaleanpunaista

Flesh Tone

-asetusta.

RGB Only Mode

Näyttää värit

Red

,

Green

ja

Blue

värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

54

Advanced Settings

Color Space

White Balance

Gamma

Motion Lighting

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Native

0

Off

Color Space

Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.

Auto

/

Native

White Balance

Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.

Reset

: Palauttaa

White Balance

-asetuksen oletusasetukset.

Gamma

Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.

Motion Lighting

Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.

Off

/

On

55

Picture Options

MENU m : T

Picture Options

ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä ja ja paina sitten .

Muuta asetusta nuolinäppäimillä ja paina sitten .

Tulolähde Picture Mode Picture Options

PC Information Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

DVI

,

HDMI

(kun tietokone on kytkettynä)

AV

,

Component

,

HDMI

Advertisement

Information

Advertisement

Dynamic

/

Standard

/

Natural

/

Movie

Color Tone

/

Color Temp.

/

Dynamic Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

Color Tone

/

Color Temp.

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

56

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Standard

10000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Off

Color Tone

Jos tulolähde on

PC

,

DVI

,

HDMI

(PC-yhteys).

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Jos tulolähde on

AV

,

Component

,

HDMI

.

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

Warm1

tai

Warm2

poistetaan käytöstä, kun

Picture Mode

-asetuksena on

Dynamic

.

― Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.

Color Temp.

Säädä värilämpötilaa (

Red

/

Green

/

Blue

). (Välillä: 3000K–15000K)

― Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun

Color Tone

-asetuksena on

Off

.

Digital Clean View

Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön

Digital Clean View

-toiminnon ja vähentää staattista kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

― Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.

MPEG Noise Filter

MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

HDMI Black Level

Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.

Normal

/

Low

― Käytettävissä vain

HDMI

-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

57

Picture Options

Film Mode

Auto Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Film Mode

Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.

Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva optimaaliseksi.

Off

/

Auto1

/

Auto2

― Käytettävissä

HDMI

(1080i) -tilassa.

Auto Motion Plus (vain ED75D-mallit)

Epäselvyyden ja tärinän poistaminen paljon nopeita liikkeitä sisältävistä kohtauksista tarkemman kuvan tuottamiseksi

Valikkojen nimet voivat vaihdella maan mukaan.

Off

:

Auto Motion Plus

-toiminnon poistaminen käytöstä.

Clear

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Clear

valitseminen (soveltuu liikkuvien kuvien selkeään katseluun).

Standard

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Standard

valitseminen.

Smooth

:

Auto Motion Plus

-asetuksen

Smooth

valitseminen (soveltuu liikkuvien kuvien luonnolliseen katseluun).

Custom

: jälkikuvien ja tärinän vähentäminen niin paljon kuin haluat.

Blur Reduction

: jälkikuvien vähentäminen niin paljon kuin haluat.

-

Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Auto Motion Plus

-asetukseksi on valittu

Custom

.

Judder Reduction

: tärinän vähentäminen niin paljon kuin haluat.

-

Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Auto Motion Plus

-asetukseksi on valittu

Custom

.

LED Clear Motion

: Selkeytä liikkuvia kuvia.

-

Toimintoa tuetaan vain silloin, kun

Auto Motion Plus

-asetukseksi on valittu

Custom

.

Reset

:

Auto Motion Plus

-toiminnon oletusasetusten palauttaminen.

-

Näytön väri voi vaihdella tällä asetuksella tahattomasti.

-

Poistetaan käytöstä, kun

PIP

-asetukseksi on valittu

On

.

― Tämä toiminto voi vaihdella mallin mukaan.

Dynamic Backlight

Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.

Off

/

On

Dynamic Backlight

ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on

PC

, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

58

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Laitteen näyttö sammutetaan, mutta ääni kuuluu edelleen. Voit käynnistää näytön uudelleen painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.

59

Luku 06

Äänen säätö

Määritä laitteen ääniasetukset (

Sound

).

Sound Mode

MENU m : T

Sound Mode

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit valita äänitilan mieltymystesi mukaan.

Standard

: Normaalin äänitilan valinta.

Music

: Musiikin korostaminen puheen sijasta.

Movie

: Paras ääni elokuvia varten.

Clear Voice

: Puheen korostaminen muiden äänien sijasta.

Amplify

: Korkeataajuuksisten äänien voimakkuuden tehostaminen, jotta huonokuuloisten henkilöiden kuuntelukokemus on parempi.

― Jos

Speaker Select

-asetuksena on

External

,

Sound Mode

poistetaan käytöstä.

60

Sound Effect

MENU m : T

Sound Effect

ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Määritä haluamasi äänitehoste toistettua ääntä varten.

― Jos

Speaker Select

-asetuksena on

External

,

Sound Effect

poistetaan käytöstä.

― Käytettävissä vain silloin, kun

Sound Mode

-asetuksena on

Standard

.

DTS TruSurround

(

Off

/

On

)

Tämä toiminto tuottaa virtuaalisen 5.1-kanavan tilaäänen kaiutinparin kautta käyttämällä HRTF (Head Related Transfer

Function) -tekniikkaa.

DTS TruDialog

(

Off

/

On

)

Tällä toiminnolla voi tehostaa puheen voimakkuutta taustamusiikin tai äänitehosteiden sijasta, jotta keskustelu kuuluu selkeämmin.

Equalizer

Mukauta kunkin kaiuttimen ääniasetus

Equalizer

-toiminnon avulla.

-

Balance(L/R)

: Oikean ja vasemman kaiuttimen tasapainon säätö.

-

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Kaistanleveyden säätö): Tiettyjen kaistataajuuksien tason säätö.

-

Reset

: Taajuuskorjaimen oletusasetusten palauttaminen.

61

Speaker Settings

MENU m : T

Speaker Settings

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset Sound

MENU m : T

Reset Sound

ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Speaker Select

(

External

/

Internal

/

Receiver

)

Jos lähetyksen tai elokuvan ääniraitaa kuunnellaan ulkoisen vastaanottimen kautta, äänessä voi kuulua kaikua. Se johtuu koodauksen purkunopeuden eroista tuotteen kaiuttimien ja äänivastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien välillä. Jos näin käy, määritä tuotteen asetukseksi

External

.

― Kun

Speaker Select

-asetukseksi valitaan

External

, tuotteen kaiuttimet poistetaan käytöstä.

Ääni kuuluu vain ulkoisista kaiuttimista. Kun

Speaker Select

-asetuksena on

Internal

, sekä tuotteen kaiuttimet että ulkoiset kaiuttimet ovat käytössä. Ääni kuuluu molemmista.

― Jos videosignaalia ei ole, tuotteen kaiuttimet ja ulkoiset kaiuttimet mykistetään.

Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.

62

Luku 07

Applications

Source List

Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa

Source

.

Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.

― Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.

― Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.

MENU m : T

Source List

ENTER

Applications

Source List

Refresh

MENU m : T

Source List

TOOLS

Refresh

ENTER

Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla

Refresh

.

Edit Name

MENU m : T

Source List

TOOLS

Edit Name

ENTER

Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa

Edit Name

.

Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa

Edit Name

myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.

― Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat

Source

-laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.

VCR

/

DVD

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

AV Receiver

/

Game

/

Camcorder

/

PC

/

DVI PC

/

DVI Devices

/

TV

/

IPTV

/

Blu-ray

/

HD DVD

/

DMA

Picture

-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja

Edit Name

-kohdassa tehtyjen asetusten mukaan.

Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

PC

-tilaan.

Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

DVI PC

-tilaan.

Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN -liitäntään, tuote on

Edit Name

-kohdassa siirrettävä

DVI Devices

tilaan.

Information

MENU m : T

Source List

TOOLS

Information

ENTER

Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

63

Luku 08

System

Menu Language

MENU m : T

Menu Language

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Aseta valikkojen kieli.

― Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.

64

Multi Control

MENU m : T

Multi Control

ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Multi Control -asetusten määrittäminen

ID Setup

Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)

Valitse numero painamalla tai ja paina sen jälkeen .

ID Input

Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle

Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.

65

Time

MENU m : T

Time

ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Voit määrittää

Clock Set

- tai

Sleep Timer

-asetuksen.

Timer

-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.

Clock Set

Aseta kellonaika tuotteen ajastustoimintojen käyttöä varten.

Clock Set

Määritä

Date

- ja

Time

-asetukset.

Valitse

Clock Set

. Valitse

Date

tai

Time

ja paina sitten .

Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina -painiketta, kun olet valmis.

― Voit määrittää

Date

- ja

Time

-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.

Sleep Timer

Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.

(

Off

/

30 min.

/

60 min.

/

90 min.

/

120 min.

/

150 min.

/

180 min.

)

― Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten

. Jos haluat peruuttaa

Sleep Timer

-asetuksen, valitse

Off

.

66

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

On Timer

Aseta

On Timer

, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.

Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.

On Timer

: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.

(

On Timer1

~

On Timer7

)

― Kello on asetettava ennen

On Timer

-toiminnon käyttöä.

Setup

: Valitse

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

tai

Manual

. Jos valitset

Manual

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina

On Timer

käynnistää tuotteen.

― Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

Time

: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Volume

: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Source

: Halutun syöttölähteen valitseminen.

67

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off Timer

Aseta sammutusajastin (

Off Timer

) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (

Off Timer1

~

Off Timer7

)

― Kello on asetettava ennen

Off Timer

-toiminnon käyttöä.

Setup

: Valitse

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

tai

Manual

. Jos valitset

Manual

-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina

Off Timer

sammuttaa tuotteen.

― Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.

Time

: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Holiday Management

Timer

on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.

Add

: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.

Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät -/ -painikkeilla ja napsauta sitten

Save

-painiketta.

Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.

-

Start

: Aseta loman alkamispäivä.

-

End

: Aseta loman päättymispäivä.

-

Delete

: Poista lomaluettelon kaikki kohdat.

Valitse

Delete

. Ilmoitus "

Delete all holidays?

" tulee näkyviin.

Valitse

Yes

. Kaikki loma-asetukset poistetaan.

Apply

: Määritä

On Timer

ja

Off Timer

, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.

-

Valitse painamalla

On Timer

- ja

Off Timer

-asetukset, joita et halua aktivoida.

-

Valittu

On Timer

ja

Off Timer

eivät aktivoidu.

68

Eco Solution

MENU m : T

Eco Solution

ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Energy Saving

Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.

Off

/

On

― Jos säädät kohdassa

Picture

olevaa

Backlight

-asetusta, kun

Eco Sensor

on käytössä,

Off

poistetaan käytöstä.

Min. Backlight

: Kun

Eco Sensor

-asetuksena on

On

, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti.

― Jos

Eco Sensor

-asetukseksi on valittu

On

, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai kirkkaammaksi) ympäristön valoisuuden mukaan. Näytön vähimmäiskirkkautta voi hallita

Min. Backlight

-toiminnolla.

Auto Power Off

Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta 4 tunnin aikana.

Off

/

On

69

Screen Burn Protection

MENU m : T

Screen Burn Protection

ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on

Pixel Shift

-ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.

Pixel Shift

siirtää kuvaa hieman näytössä.

Pixel Shift Time

-asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.

Pixel Shift

Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.

Horizontal

: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.

Vertcal

: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.

Time

: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.

Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.

Käytettävissä olevat asetukset

Optimaaliset asetukset

Horizontal (kuvapistettä) 0

~

4 4

Vertcal (kuvapistettä) 0

~

4 4

Time (minuuttia) 1 min.

~

4 min.

4 min.

Pixel Shift

-arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.

― Pysäytyskuvan tai

4:3

-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.

― Tätä toimintoa ei voi käyttää

Screen Fit

-tilassa.

70

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Off

Timer

Voit asettaa

Screen Burn Protection

-toiminnon ajastimen.

Pixel Shift

-toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Off

Repeat

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (

Period

).

Period

ja

Time

voidaan määrittää, kun

Repeat

on valittuna.

Interval

:

Mode

-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (

Start Time

alkaen

End Time

asti).

― Tämä asetus otetaan käyttöön vain silloin, kun

Clock Set

on määritetty.

Mode

: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.

-

Pixel

: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.

-

Rolling Bar

: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.

-

Fading Screen

: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.

― The

Rolling Bar

- ja

Fading Screen

-kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.

Period

: Määrittele

Screen Burn Protection

--toiminnon aktivoinnin aikaväli.

-

Hour 1

~

Hour 10

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Repeat

.

Time

: Määritä, kuinka kauan

Screen Burn Protection

-toiminto on käytössä.

-

sec 10

~

sec 50

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Mode

-asetukseksi valitaan

Pixel

.

Start Time

: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

End Time

: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.

― Asetus otetaan käyttöön, kun

Timer

-asetukseksi valitaan

Interval

.

71

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.

Off

/

Pixel

/

Rolling Bar

/

Fading Screen

Side Gray

Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on

4:3

, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista varten.

Off

/

Light

/

Dark

72

Ticker

MENU m : T

Ticker

ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Ticker

-toiminto on käytettävissä vain silloin, kun

Menu Language

-asetuksena on

English

.

Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.

Off

/

On

Message

,

Time

,

Position

,

Motion

ja

Font Style

otetaan käyttöön vain silloin, kun

Ticker

-asetuksena on

On

.

Message

: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.

Time

: Määritä

Start Time

ja

End Time

, jolla

Message

näytetään.

Position

: Määritä

Horizontal

tai

Vertical

suunnaksi, jolla

Message

näytetään.

-

Horizontal

(

Left

/

Center

/

Right

)

-

Vertical

(

Up

/

Middle

/

Down

)

Motion

: Määritä

Direction

ja

Speed

, jolla

Message

näytetään.

-

Motion

(

Off

/

On

)

-

Direction

(

Left

/

Right

/

Up

/

Down

)

-

Speed

(

Slow

/

Normal

/

Fast

)

Direction

ja

Speed

otetaan käyttöön vain silloin, kun

Motion

-asetuksena on

On

.

Font Style

: Määritä viestin

Size

ja

Font Color

.

73

Video Wall

MENU m : T

Video Wall

ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

·

Horizontal

· Vertical

·

Screen Position

On

Full

1

1

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Jotkin laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.

-

Video Wall

-asetus on käytössä vain silloin, kun

PIP

-asetuksena on

Off

.

-

Jos useampi kuin neljä näyttöä on kytkettynä vaaka- ja pystysuunnassa, suosittelemme, että käytät XGA-tason tulotarkkuutta (1024 x 768) tai sitä parempaa tarkkuutta, jotta kuva ei näkyisi tummana kontrastin tai värien voimakkuuden heikkenemisen vuoksi.

Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.

Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.

Video Wall

Video Wall

voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Järjestä videoseinä valitsemalla

On

.

Format

Valitse se muoto, jossa kuvat näytetään eri näytöillä.

Full

: Kuvat näytetään koko näytön tilassa.

Natural

: Kuvat näytetään niiden alkuperäisellä tarkkuudella suurentamatta tai pienentämättä kuvaa.

Format

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Horizontal

Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi vaakasuunnassa.

Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.

Vaakasuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.

Vaakasuunnassa voi olla enintään 15 näyttöä.

― Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään 6 näyttöä.

Horizontal

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

74

Video Wall

Video Wall

·

Format

·

Horizontal

·

Vertical

·

Screen Position

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

On

Full

1

1

Vertical

Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi pystysuunnassa.

Anna pystysuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.

Pystysuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.

Pystysuunnassa voi olla korkeintaan 15 näyttöä.

― Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään 6 näyttöä.

Vertical

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Screen Position

Voit muuttaa jaetun kuvan asettelua siirtämällä numeroituja näyttöjä paikasta toiseen

Screen Position

-toiminnolla.

Näytä (numeroitujen) näyttöjen

Horizontal

- tai

Vertical

-asetusten mukainen järjestys valitsemalla

Screen Position

. Muokkaa järjestystä siirtämällä jotakin numeroa (eli näyttöä) kaukosäätimen suuntapainikkeilla ja paina .

Screen Position

-toiminnolla voi järjestellä enintään 100 näyttöä.

Screen Position

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Video Wall

-asetuksena on

On

.

Screen Position

-ikkuna näkyy vain silloin, kun

Horizontal

ja

Vertical

on määritetty.

75

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T

Source AutoSwitch Settings

ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Jos näyttö kytketään päälle, kun

Source AutoSwitch

on tilassa

On

ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.

Source AutoSwitch

Kun

Source AutoSwitch

-asetuksena on

On

, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.

Primary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.

Secondary Source

-valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.

Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.

Jos

Primary Source

-valintana on

All

, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.

Primary Source Recovery

Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.

Primary Source Recovery

-toiminto poistetaan käytöstä, jos

Primary Source

-asetukseksi valitaan

All

.

Primary Source

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Primary Source

.

Secondary Source

Määritä automaattiseksi tulolähteeksi

Secondary Source

.

76

Change PIN

MENU m : T

Change PIN

ENTER

System

Change PIN

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Change PIN

-ikkuna avautuu.

Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne

Enter New PIN

-kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa

Confirm

New PIN

-kenttään.

Kun Confirm-ruutu katoaa, paina

Close

-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.

77

General

MENU m : T

General

ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Max. Power Saving

Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Off

/

On

― Käytettävissä vain

PC

,

DVI

,

HDMI

-tilassa.

Game Mode

Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla pelitilan.

Off

/

On

Game Mode

-toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset

Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse

Game Mode

-tilan arvoksi

Off

Asetukset-valikossa.

Game Mode

ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on

PC

.

― Jos

Game Mode

-asetuksena on

On

.

Picture Mode

-asetukseksi on valittu

Standard

ja

Sound Mode

-asetukseksi on valittu

Movie

.

Auto Power

Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite käynnistyy automaattisesti, kun virtajohto kytketään seinään.

Off

/

On

Safety Lock

Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.

Off

/

On

Safety Lock

-toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun ottamatta.

Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).

78

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Off

Off

Off

On

Off

Off

Off

Button Lock

Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.

Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos

Button Lock

-asetukseksi on valittu

On

.

Off

/

On

Standby Control

Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.

Auto

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.

Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti "

No Signal

".

On

Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.

Off

Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti "

No Signal

".

Standby Control

-asetus on käytössä vain silloin, kun

Source List

-asetuksena on

PC

,

DVI

,

HDMI

.

― Jos "

No Signal

" -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.

Lamp Schedule

Asettaa luminanssin käyttäjän määrittelemään arvoon tiettynä aikana.

Off

/

On

79

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

0 sec

77

OSD Display

Valikkokohteen näyttäminen tai piilottaminen näytöllä.

Source OSD

/

No Signal OSD

/

MDC OSD

Power On Adjustment

Voit asettaa virtapainikkeen painamista seuraavan ja näytön käynnistymistä edeltävän lämpenemisajan. (Välillä: 0 – 50 sekuntia)

― Liian lyhyt lämpenemisaika voi aiheuttaa ylijännitettä ja vaurioittaa laitetta.

Temperature Control

Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.

Oletuslämpötilana on 77 C.

Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75–80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).

― Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.

80

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T

Anynet+ (HDMI-CEC)

ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

-

Anynet+ (HDMI-CEC)

-toiminnot eivät toimi muiden valmistajien tuotteissa.

-

Katso ulkoisten Anynet+-laitteiden kytkentäohjeet laitteen käyttöoppaasta.

-

Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterin).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.

― Voit ohjata

Anynet+

-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.

― Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse

Anynet+

-laite uudelleen.

Anynet+

toimii, kun

Anynet+

-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.

PIP

-tilassa

Anynet+

toimii vain silloin, kun AV-laite on kytketty ensisijaisena näyttönä. Se ei toimi, jos AV-laite on kytketty toissijaisena näyttönä.

Anynet+

tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.

Anynet+-valikko

Anynet+

-valikko muuttuu tuotteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.

Anynet+-valikko

View PC

Kuvaus

Vaihtaa

Anynet+

-tilasta

PC

-tilaan.

Device List

(device_name) MENU

(device_name) Tools

Anynet+-laiteluettelon näyttäminen.

Kytketyn laitteen valikoiden valikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen levyvalikko tulee näkyviin.

Kytketyn laitteen työkaluvalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,

DVD-soittimen työkaluvalikko tulee näkyviin.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

(device_name) Title Menu

Kytketyssä laitteessa olevan levyn nimivalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on

DVD-soitin, elokuvan nimivalikko tulee näkyviin DVD-soittimessa.

― Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

81

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

On

Yes

Auto Turn Off

Anynet+

-laitteen asettaminen

Off

-tilaan automaattisesti, kun tuote sammutetaan.

No

/

Yes

― Jos

Auto Turn Off

-asetuksena on

Yes

, virta katkeaa myös toiminnassa olevista ulkoisista laitteista, kun tuotteen virta katkaistaan.

― Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Anynet+-laitteesta toiseen vaihtaminen

1

Valitse

Anynet+ (HDMI-CEC)

painamalla TOOLS-painiketta ja paina sitten .

2

Valitse

Device List

ja paina sitten -painiketta.

Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla

Refresh

.

3

Valitse laite ja paina sitten -painiketta. Voit siirtyä valittuun laitteeseen.

Device List

-valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valitset

System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi

On

.

― Valittuun laitteeseen siirtyminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Siirtymistä ei voi peruuttaa sen ollessa kesken.

― Jos Anynet+-laite on valittu painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla laitteen syöttölähteen, Anynet+-toimintoa ei voi käyttää.

― Muista vaihtaa

Anynet+

laitteeseen

Device List

-kohdassa.

82

Anynet+-toiminnon vianmääritys

Ongelma

Anynet+ ei toimi.

Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.

Haluan sulkea Anynet+toiminnon.

Viesti ” Connecting to Anynet+ device ...

” ilmestyy näyttöön.

Mahdollinen ratkaisu

Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.

Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterin).

Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.

Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.

Varmista, että Anynet+-asetusvalikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.

Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)

Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se uudelleen.

Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.

Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että

Anynet+ System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Tuo

Anynet+

-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta. Valitse haluamasi valikko.

Valitse

Anynet+

-valikosta

View PC

.

Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.

Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.

Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.

Anynet+-laite ei aloita toistoa.

Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.

83

Ongelma

Kytkettyä laitetta ei näy.

Mahdollinen ratkaisu

Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.

Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.

Varmista, että

Anynet+ System

-valikon

Anynet+ (HDMI-CEC)

-asetukseksi on valittu

On

.

Hae Anynet+-laitteita uudelleen.

Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.

Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.

Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.

84

Magic Clone

MENU m : T

Magic Clone

ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Reset System

MENU m : T

Reset System

ENTER

System

Reset System

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.

Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.

Clone to USB

: Kopioi tuotteen asetukset USB-laitteeseen.

Clone From USB

: Määrää USB-laitteeseen tallennetut asetukset tuotteeseen.

-

Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.

― Toiminto ei ehkä toimi oikein, jos USB-laitteessa on asetustiedoston lisäksi myös jokin muu tiedosto.

― Vahvista ennen toiminnon suorittamista, että USB-laite toimii oikein.

― Toiminto on käytettävissä tuotteissa, joilla on sama

Model Code

ja

Software Version

.

Siirry

Support Contact Samsung

-kohtaan ja etsi

Model Code

ja

Software Version

.

Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.

85

Reset All

MENU m : T

Reset All

ENTER

System

Reset All

-

Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.

Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.

86

Luku 09

Support

Software Update

MENU m : T

Software Update

ENTER

Software Update

-valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.

― Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

― Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.

By USB

Jos haluat suorittaa ohjelmistopäivityksen USB-laitteesta, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.

Contact Samsung

MENU m : T

Contact Samsung

ENTER

Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.

Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.

Contact Samsung

ja etsi tuotteen

Model Code

ja

Software Version

.

87

Luku 10

Vianmääritysopas

Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

Samsungin asiakaspalveluun.

Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

Laitteen testaaminen

Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.

Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.

1

Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.

2

Irrota laitteen kaikki johdot.

3

Käynnistä laite.

4

Jos näet viestin

No Signal

, laite toimii normaalisti.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Not Optimum Mode

tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan

(Katso Tuetut tarkkuudet).

88

Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma (PC-tila)

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai

HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Source -kohdassa näkyy yhdistetty.

PC , jos tietokonetta ei ole

Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.

Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.

(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai tietokoneen valmistajaan.)

Source

-kohdassa näkyy aina

PC

siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.

Näyttöongelma

Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.

No Signal näkyy näytöllä (katso kohtaa "Kytkeminen tietokoneeseen").

Not Optimum Mode tulee näyttöön.

Näytön kuva on vääristynyt.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.

Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.

Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten tietojen mukaisiksi.

Tarkista laitteen johdon kytkentä.

89

Näyttöongelma

Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.

Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.

Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.

Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.

Kuvan värit eivät näy normaaleina.

Valkoinen ei näytä valkoiselta.

Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.

Laite sammutetaan automaattisesti.

Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on ostettu.

Säädä

Coarse

- ja

Fine

-asetuksia.

Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.

Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.

Säädä

Brightness

- ja

Contrast

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

Color Space

-asetuksia.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä

White Balance

-asetuksia.

Laite on virransäästötilassa.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Siirry

System

-kohtaan ja varmista, että

Sleep Timer

-asetukseksi on valittu

Off

.

Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.

Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.

Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.

Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.

90

Näyttöongelma

Näyttö ei näytä normaalilta.

Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.

Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.

Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).

Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.

Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.

Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.

Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.

Siirry

Picture

-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten

Picture Mode

,

Color

,

Brightness

ja

Sharpness

.

― Lisätietoja

Picture

-valikosta on

sivulla 46 .

Siirry

System

-kohtaan ja säädä

Energy Saving

-asetuksia.

― Lisätietoja

System

-valikosta on

sivulla 69

.

Palauta näytön oletusasetukset.

― Lisätietoja

Reset Picture

-valikosta on

sivulla 59 .

Jos

Picture Size

-asetuksena on

Screen Fit

, vaihda asetukseksi

16:9

.

Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.

Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.

Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.

Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja alareunassa.

Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.

91

Ääniongelma

Ääni ei kuulu.

Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.

Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.

Kaiuttimista kuuluu kohinaa.

Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.

Tarkista äänenvoimakkuus.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.

Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.

Siirry

Sound

-kohtaan ja vaihda

Speaker Select

-asetukseksi

Internal

.

Lähdelaitetta käytettäessä

Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.

Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.

(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin ääniasetukseksi on mahdollisesti vaihdettava HDMI.)

DVI-HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänijohto.

Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.

Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.

Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.

Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.

Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.

92

Ääniongelma

Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.

Näytön ääni ei muutu Sound Mode -asetusta muutettaessa.

Kaiuttimista kuuluu kaikua.

Kun

Speaker Select

-asetukseksi valitaan

External

, äänenvoimakkuuspainike ja mykistystoiminto poistetaan käytöstä.

Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.

Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen vahvistimeen

(dekooderiin).

Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.

Lähdelaitteen ääniasetukset eivät vaikuta laitteen sisäisten kaiuttimien asetuksiin.

Laitteen kaiuttimien ja ulkoisten kaiuttimien dekoodausnopeuksien ero voi aiheuttaa kaikua.

Valitse tällöin

Speaker Select

-asetukseksi

External

.

Kaukosäädinongelma

Kaukosäädin ei toimi.

Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).

Tarkista, ovatko paristot tyhjät.

Tarkista virransyöttö.

Varmista, että virtajohto on kytketty.

Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.

Lähdelaitteen ongelma

Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.

Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.

93

Muut ongelmat

Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.

PIP -valikko ei ole käytettävissä.

Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee viesti " The defined resolution is not currently supported.

".

Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.

HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black Level ei toimi oikein.

HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.

Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.

Valikko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Source

-tilan mukaan.

― Lisätietoja

PIP

-valikosta on

sivulla 53

.

Näyttöön tulee viesti "

The defined resolution is not currently supported.

", jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön enimmäistarkkuuden.

Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.

DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.

Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).

Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.

Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.

Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä. Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.

PC

DVI PC

Äänitulo

Automaattinen

Äänitulo (stereo liitännät

)

Näyttötila

Tietokoneen asetukset

Tietokoneen asetukset

94

Muut ongelmat

Infrapuna-anturi ei toimi.

Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.

Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta virtakytkimestä.

(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)

Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty virtakytkimestä, sisäinen liitin on voinut irrota.

Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.

Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta painettaessa, infrapuna-anturi voi olla vioittunut.

Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.

Jos näytössä ei tapahdu muutosta kaukosäätimen painiketta painettaessa, vaikka anturin merkkivalo välähtää punaisena, emolevy voi olla vioittunut.

Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.

95

Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys

Miten taajuutta muutetaan?

Miten tarkkuutta muutetaan?

Vastaus

Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.

Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja teemat Näyttö Asetukset

Lisäasetukset

Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli

Näyttö Asetukset Lisäasetukset

Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen

Näyttöasetukset Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja mukauttaminen Näyttö Säädä

tarkkuutta

Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.

Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset

Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö

Säädä tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta

Näytön asetukset.

Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja teemat Näyttö

Asetukset.

Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli

Näyttö Asetukset.

Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen

Näyttöasetukset.

• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö

Säädä tarkkuutta.

Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset

Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen

Näyttö Säädä tarkkuutta.

96

Kysymys

Miten virransäästötila asetetaan?

Vastaus

Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja teemat Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli

Näyttö

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli

Ulkoasu ja mukauttaminen

MukauttaminenNäytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen

Mukauttaminen

Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset

Ohjauspaneeli Ulkoasu ja

mukauttaminen

Mukauttaminen Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

97

Luku 11

Tekniset tiedot

-

Koko

-

Näyttöalue

V

P

-

Mitat (L x K x S)

S

K

Yleiset

Mallin nimi

Näyttö Koko

Näyttöalue

Mitat (L x K x S)

Paino (ilman telinettä)

Virtalähde

Käyttö- ja säilytysympäristö

Käyttö

Säilytys

ED65D

Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163 cm)

1428,48 (V) x 803,52 (P) mm

ED75D

Luokka 75 (74,5 tuumaa / 189 cm)

1650,24 (V) x 928,26 (P) mm

1467,4 x 848,0 x 64,9 mm 1675,0 x 959,1 x 64,8 mm

26,8 kg 28,8 kg

Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V. Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.

Lämpötila: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)

Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön

Lämpötila: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön

L

98

― Kytke ja käytä

Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.

Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

― Näytön pisteet (kuvapisteet)

Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

― Tämä laite on luokan A digitaalinen laite.

99

Virransäästö

Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.

Virransäästö Tavallinen käyttötila

Luokitus tyypillinen Enint.

Virransäästötila

(SOG-signaali:ei tue

DPM-tilaa)

Virta pois päältä Virta pois päältä

(Virtapainike pois päältä)

Virran merkkivalo

Pois Vilkkuu Käytössä Pois

Virrankulutus

ED65D

ED75D

215 W

280 W

180 W

247 W

235 W

310 W

1 W

1 W

1 W

1 W

0 W

0 W

― Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.

― SOGia (Sync On Green) ei tueta.

― Virrankulutuksen voi vähentää nollaan joko sammuttamalla virran laitteen takaosassa sijaitsevasta katkaisimesta tai irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.).

100

-

Vaakataajuus

Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

-

Pystytaajuus

Kuva näytetään katsojalle näyttämällä samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa

(samalla tavoin kuin välkkyvässä loisteputkivalossa). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esiasetetut ajastustilat

― Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz

CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.

Synkronointi

Tarkkuus

Vaakataajuus

Pystytaajuus

Optimaalinen tarkkuus

Enimmäistarkkuus

30–81 kHz

48–75 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

1920 x 1080 / 60 Hz

Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Pikselikello (MHz) Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

101

Tarkkuus

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vaakataajuus (kHz)

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

48,363

56,476

60,023

45,000

35,156

37,879

48,077

46,875

Pystytaajuus (Hz)

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

60,004

70,069

75,029

60,000

56,250

60,317

72,188

75,000

Pikselikello (MHz)

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

65,000

75,000

78,750

74,250

36,000

40,000

50,000

49,500

Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

102

Luku 12

Liite

Ota yhteyttä Samsungiin

Verkkosivusto: http://www.samsung.com

― Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

800-SAMSUNG (726-7864)

Bogotá 600 12 72

Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)

103

LATIN AMERICA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-7864)

1-800-751-2676

1-800-10-72670

1-800-SAMSUNG (72-6786)

800-6225

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-27919267

800-2791-9111

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864)

001-800-5077267

800-7267

800-0101

009-800-542-0001

0-800-777-08

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG (726-7864)

000-405-437-33

104

LATIN AMERICA

VENEZUELA

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

GERMANY

0-800-SAMSUNG (726-7864)

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

8009 4000 only from landline, toll free

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )

105

EUROPE

GREECE

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

080 697 267

090 726 786

0034902172678

106

EUROPE

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

0-88-555-55-55

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)

8-10-800-500-55-500

0-800-614-40

7-495-363-17-00

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

107

CHINA

CHINA

HONG KONG

MACAU

S.E.A

AUSTRALIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

MYANMAR

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

400-810-5858

(852) 3698 4698

0800 333

1300 362 603

021-56997777

08001128888

0120-363-905

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

01-2399888

0800 726 786

1-800-10-7267864 [PLDT]

1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]

02-4222111 [Other landline]

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-329999

0-2689-3232,

1800-29-3232

1800 588 889

108

S.W.A

BANGLADESH

INDIA

SRI LANKA

MENA

ALGERIA

BAHRAIN

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

OMAN

PAKISTAN

QATAR

SAUDI ARABIA

09612300300

1800 3000 8282 - Toll Free

1800 266 8282 - Toll Free

0094117540540

0094115900000

021 36 11 00

8000-GSAM (8000-4726)

08000-726786

16580

021-8255

0800-22273

06 5777444

183-CALL (183-2255)

080 100 22 55

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

0800-Samsung (72678)

800-CALL (800-2255)

920021230

109

MENA

SYRIA

TUNISIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

BOTSWANA

BURUNDI

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

DRC

GHANA

KENYA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

RWANDA

18252273

80-1000-12

444 77 11

800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

8007260000

200

7095-0077

8000 0077

499999

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

847267864 / 827267864

08 197 267 864

0800-726-7864

9999

110

AFRICA

SENEGAL

SOUTH AFRICA

SUDAN

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

800-00-0077

0860 SAMSUNG (726 7864)

1969

0800 755 755

0800 300 300

0211 350370

111

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)

― Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun huoltoteknikon käynnistä.

Tuote ei ole viallinen

Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).

Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu ensimmäisen kerran.

Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.

Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta

Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin suorittamasta korjauksesta

• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Muuta

Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.) seurauksena.

Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat kuluneet loppuun.

― Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.

112

Oikea hävittäminen

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämää paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Kemiallinen symboli

Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EUdirektiivin 2006/66 salliman määrän.

Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää paristoa. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta. Alä yritä poistaa paristoa tai hävittää sitä tulessa. Älä pura, murskaa tai rei'itä paristoa. Jos olet hävittämässä tätä tuotetta, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, joka huolehtii tuotteen kierrätyksestä.

113

Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto

Ihanteellinen kuvanlaatu

Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

-

Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800

Suorita

Auto Adjustment

kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös automaattisen säädön jälkeen, säädä

Coarse

- tai

Fine

-asetusta.

Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

-

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.

Jälkikuvien esto

Musta matriisi

Yleiselektrodi

(ITO)

Värisuodin

Lähde Nielu

TFT

Tietoväylä

Hila

Pikselielektrodi

(ITO)

Varauskondensaattori

(Cs)

Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?

Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12 tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.

Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.

― Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.

Jälkikuvien estäminen

― Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.

Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila

-

Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.

-

Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan tarvittavalla tavalla.

-

Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.

On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.

Värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kahta väriä

Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

114

-

Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.

Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.

― Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.

― Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti

-

Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.

Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

-

Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

-

Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.

Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

[ Step 3 ]

115

Lisenssi

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Avoimen koodin lisenssitiedote

Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.

Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

116

Sanasto

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet viittaavat kuvan tarkkuuden määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.

Pyyhkäisynopeuden symbolina käytetään pyyhkäisytavasta riippuen joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä

(progressive, peräkkäinen).

- Pyyhkäisy

Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan asteittain muodostavien kuvapisteiden lähettämistä. Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi kuva.

- Peräkkäinen

Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä yksitellen (peräkkäin).

- Lomitettu

Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen kuvapistejuova pyyhkäistään ensin näytön yläosasta sen alaosaan, ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.

Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy) näytetään asteittain vaakajuova, joka ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan.

Lomitustilassa näytetään ensin parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset juovat. Ei-lomitustilaa käytetään erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas käytetään enimmäkseen televisioissa.

Pistetiheys____ Näytön kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi pisteiden välinen etäisyys, sitä tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen pisteiden väliseen lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan millimetreinä.

Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.

Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.

Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.

Vaakataajuus____ Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.

Lähde____ Kuva- tai tulolähde tarkoittaa laitteeseen kytkettyä kuvalähdelaitetta, esimerkiksi videokameraa, videonauhuria tai DVDlaitetta.

Komponenttiportit (vihreä, sininen

ja punainen)____ Komponenttiportit tunnistavat, lähettävät ja vastaanottavat kontrastisignaaleja ja komponenttiliitännän avulla saadaan aikaan korkealaatuisempi kuva kuin millään muulla videoliitäntätavalla.

Plug & Play____ Plug & Play -toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka avulla näyttöpääte ja tietokone voivat vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug & Play -toimintoon VESA

DDC:tä (kansainvälinen standardi).

Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan kuvan muodostavien vaakapisteiden

(kuvapisteiden) ja pystypisteiden

(kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän näytöllä voidaan näyttää tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin monien samanaikaisten tehtävien suorittamiseen.

Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu

1 920:stä vaakatasossa olevasta kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja

1 080:stä pystytasossa olevasta kuvapisteestä (pystytarkkuus).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)____ HDMI on liitäntä, jota voi käyttää pakkaamatta ja yhden johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä ja teräväpiirtokuvalähteissä.

Multiple Display Control (MDC)____

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokone voi hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.

Tietokoneen ja näyttöpäätteen välillä siirretään tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.

117

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 400 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents