Samsung DIGIMAX L70 Owner's manual

Samsung DIGIMAX L70 Owner's manual
Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien
siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
ƈ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri. (S. 62)
Ota kuva. (S. 15)
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 65)
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää
kameran painamalla virtapainiketta.
Tarkista siirrettävä levy
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
ƃ Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
ƃ Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
ƃ Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
ƃ Pidä tämä käyttöopas tallessa.
ƃ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Ҭ Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Ҭ Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (S. 67)
ƃ Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen,
kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä
kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta,
jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
1
VAARA
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
ƈ Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa
avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.
ƈ Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
ƈ Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
ƈ Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen
rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
ƈ Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
2
VAROITUS
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
ƈ Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
ƈ Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten
ulottuville.
ҮMuutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
ҮKameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
ƈ Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy.
ƈ Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa
tulipalon.
ƈ Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva
kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen
lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
ƈ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
ҮKäytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
ҮÄlä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
ҮÄlä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
ƈ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä. Paristoista voi
vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
ƈ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
ƈ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta
ennen sen siirtämistä.
ƈ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
ƈ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
ƈ Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä
käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi tällöin vaurioitua.
ƈ Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle
koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon lähelle.
Sisällys
VALMIS
ƃJärjestelmäkaavio
5
ƃToiminnot
6
6
ƈEdestä ja ylhäältä
7
ƈTakaa ja pohjasta
ƈAlas
8
ƈItselaukaisimen merkkivalo
8
8
ƈKameran tilamerkkivalo
ƃYhdistäminen virtalähteeseen
9
ƈLadattava akku SLB-0837B,
tekniset tiedot
9
ƈLadattavan akun (SLB-0837B)
lataaminen
10
ƈMuuntajan latausmerkkivalo.
11
ƃMuistikortin asettaminen
paikoilleen
11
ƃMuistikortin käyttöohjeet
12
ƃKameran käyttäminen ensimmäistä
kertaa : Smart-painike
13
ƃNestekidenäytössä näkyvät
kuvakkeet
14
ƃTallennustilan aloittaminen
15
ƈAUTO-tilan käyttäminen
15
ƈOHJELMA-tilan käyttäminen
15
ƈErikoistehoste-tilan käyttäminen 16
ƈAIHE-tilan käyttämine
16
ƈELOKUVALEIKE -tilan
käyttäminen
16
ƈElokuvaleikkeen tallentaminen
ilman ääntä
17
ƈTauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva nauhoittaminen)
17
ƈASR-tilan käyttäminen (lyhenne
sanoista Advanced Shake
Reduction, kehittynyt tärähtämisen
17
vähentäminen)
ƈHuomioonotettavaa kuvattaessa 18
TALLENNUS
ƃKameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
ƈVirtapainike
ƈSuljinō
ƈZoom W / T -painike
ƈTilapainike
ƈMENU-painike
ƈTarkennustyypin valitseminen
ƈSalamavalo
ƈValotuksen säätö
ƈValkotasapaino
ƈISO
ƈSuljinnopeus / aukko
ƈErikoistehoste: Valokuvakehys
ƈErikoistehoste:
Yhdistelmäkuvaaminen
19
19
19
19
21
21
22
22
23
24
25
25
26
26
3
Sisällys
ƈErikoistehoste: Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset
27
ƃNestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
28
29
ƈValikon käyttäminen
29
ƈKuvakoko
ƈLaatu / kehysnopeus
30
ƈItselaukaisin / kaukosäädin
30
31
ƈÄänentallennus / ääniviesti
ƈTehoste
31
32
ƈJatkuva kuvaaminen
ƈTerävyys
32
ƈMittaaminen
33
33
ƈErikoistehosteet
ƈAihevalikko
34
ƈElokuvaleikekehyksen vakauttaja 34
TOISTO
ƃToistotilan aloittaminen
ƈValokuvan toistaminen
ƈElokuvaleikkeen toistaminen
ƈElokuvaleikkeen sieppaus
ƈElokuvan leikkaaminen
kamerassa
ƈTallennetun äänitiedoston
toistaminen
ƈTallennetun äänimuistion
toistaminen
4
35
35
35
35
ƃLCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
ƃKameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
ƈToistotilapainike
ƈPoistopainike
ƈThumbnail/ Enlargement button
ƈRajaaminen
ƃToistoasetusten määrittäminen
LCD-näytön avulla
ƈKuvien poistaminen
ƈKuvien suojaaminen
ƈKuvaesityksen käynnistäminen
ƈMuuta kokoa
ƈKuvan kääntäminen
ƈTehoste
ƈDPOF
ƈDPOF: Kuvien valitseminen
ƈDPOF: Tulostuskoko
ƈDPOF: Hakemisto
ƈKopioi korttiin
ƈPictBride
ƈPictBridge: Kuvan valitseminen
ƈPictBridge : Tulostusasetukset
ƈPictBridge : NOLLAUS
37
37
37
37
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
48
48
36
ASETUS
36
36
ƈAsetus-valikko
ƈAsetusvalikon valitseminen
49
50
ƈOSD-valinta
ƈPäivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen
ƈTallennuspäivän lisääminen kuvaan
ƈKieli
ƈTiedostonimi
ƈAutomaattinen virran
sammuttaminen
ƈLCD-näytön kirkkaus
ƈPikakatselu
ƈAutomaattitarkennuksen
merkkivalo
ƈÄänenvoimakkuus
ƈSuljinääni
ƈPainikeääni
ƈAloitusääni
ƈAloituskuva
ƈMuistin alustaminen
ƈVideosignaalin ulostulotyypin
valint
ƈYhteyden muodostaminen
ulkoiseen laitteeseen (USB)
ƈAlustaminen
ƃTärkeitä tietoja
ƃVaroitusilmaisin
ƃEnnen yhteyden ottamista
huoltoon
ƃTekniset tiedot
50
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
53
53
54
54
54
55
55
56
57
58
60
OHJELMA
ƃOhjelmistoon liittyviä huomautuksia
ƃJärjestelmävaatimukset
ƃTietoja ohjelmasta
ƃSovellusohjelman asetusten
määrittäminen
ƃPC-tilan käynnistäminen
ƃSiirrettävän levyn poistaminen
ƃUSB-ajurin asentaminen MACympäristöön
ƃMAC-USB-ajurin käyttäminen
ƃWindows 98SE USB -ohjaimen
poistaminen
ƃDigimax Master
ƃUsein kysyttyjä kysymyksiä
62
62
62
63
65
67
68
68
68
69
71
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Sisältyvät ehdot >
Tietokone
(katso s. 66)
Kameralaukku
DPOF-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 44)
Käyttöopas, tuotetuki
Kameran hihna
PictBridge-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 46)
Ohjelmisto-CD
(sivu 62)
SD / MMC-muistikortti
(ks. sivu 11)
Ladattava akku
(SLB-0837B)
AV-kaapeli
Muuntaja (SAC-45) /
USB-kaapeli (SUC-C2)
Ulkoinen näyttö
(lisätietoja on sivulla 54)
5
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Suljinpainike
Virtapainike
Kaiutin
Salamavalo
ASR-painike
Automaattitarkennusvalo ja
itselaukaisun merkkivalo
Objektiivi
Mikrofoni
6
Toiminnot
Takaa ja pohjasta
Zoom W / T -painike
(digitaalinen zoom / pikkukuvat)
Kameran tilamerkkivalo
Nestekidenäyttö
Kameran hihnan kiinnike
9 painikkeen kosketuslevy
(Smart-painike)
7
Toiminnot
ƈ Itselaukaisimen merkkivalo
Alas
Kuvake
Tila
Pariston paikka
Paristokotelo
Vilkkuu
Vilkkuu
Vilkkuu
Kuvaus
- Merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein ensimmäisten 7
sekunnin ajan.
- Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein
viimeisten 3 sekunnin ajan.
Ennen kuvan ottamista merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25
sekunnin välein 2 sekunnin ajan.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen
2 sekuntia myöhemmin.
Jalustakierre
USB- tai AVliitäntäkaapelin
paikka
ƈ Kameran tilamerkkivalo
Paikka muistikortille
Paristokotelon kansi
8
Tila
Kuvaus
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
Kuvan ottamisen jälkeen
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Ääniviestin tallennettaessa Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo syttyy
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tietokoneeseen (LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu)
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu)
USB-kaapelin ollessa
Valo ei pala.
yhdistettynä tulostimeen
Tulostimen tulostaessa
Merkkivalo vilkkuu
Kun automaattitarkennus Merkkivalo syttyy (kamera tarkentuu kohteeseen)
Merkkivalo vilkkuu (kamera ei tarkennu kohteeseen)
aktivoituu
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua (SLB-0837B). Muista
ladata akku ennen kameran käyttämistä.
ƈ Ladattava akku SLB-0837B, tekniset tiedot
Malli
Tyyppi
Kapasiteetti
Jännite
Charging time
(When the camera is turned off)
SLB-0837B
Litiumioni
800 mAh
3.7V
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä.
ƃ Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
ƃ Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista akku siitä. Akku voi
tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
ƃ Alle 0°C asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista nopeammin.
ƃ Akun teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä.
Se on täysin normaalia.
About 130 ~ 150 Min.
ƈ Kuvien määrä ja akun kesto SLB-0837B : n käyttäminen
Tavallinen kuvaus
Akun kesto
Kuvien määrä
Noin 90 minuuttia
Noin 180
Perus
tuen
seuraa
viin
kuvaus
olosuh
teisiin
Täyteen ladatun akun käyttäminen
automaattitilassa
Kuvan koko 7 Mt, hyvä kuvan laatu,
Kuvien ottamisen väli: 30 sek
Zoomasennon vaihtaminen laajakulmaja telekuvauksen välillä päättyy aina
kuvan ottamisen jälkeen. Salamaa
käytetään otettaessa joka toista kuvaa.
Kameran käyttäminen 5 minuutin ajan
ja virran sammuttaminen 1 minuutiksi.
Elokuva
Tallennusaika
Noin 80 minuuttia
Täyteen ladatun akun
käyttäminen.
Perus
Kuvakoko 640 x 480
tuen
Kuvausnopeus 30 kuvaa
seuraa
sekunnissa:
viin
kuvaus
olosuh
teisiin
ſ Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa. Ne saattavat muuttua
kuvausolosuhteiden ja kameran käyttämisen mukaan.
9
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Voit ladata akun (SLB-0837B) käyttämällä SAC-45 KITiä. SAC-45 sisältää
muuntajan (SAC-45) ja USB-kaapelin (SUC-C2) Kun USB-kaapeli yhdistetään
muuntajaan, USB-kaapeli toimii virtakaapelina.
ƃ SAC-45:n käyttäminen muuntajana
: Liitä verkkolaite USB-liitäntään.
Kun muuntaja on yhdistetty, sitä voidaan käyttää
virtalaitteena.
ƃ SAC-45:n käyttäminen USB-kaapelina
: Irrota verkkolaite USB-liitännästä. Voit siirtää
tietoja tietokoneeseen (sivu 66) tai ladata
akun.
ƈ Ladattavan akun (SLB-0837B) lataaminen
Latausmerkkivalo
10
VAROITUS
Seuraavissa tapauksissa akku ei ehkä lataudu.
ƃ Jos käytetään muuta kuin tämän kameran mukana toimitettua USBkaapelia. Käytä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.
ƃ Käytettäessä USB-keskitintä. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen.
ƃ Jos tietokoneeseen on yhdistetty muita USB-laitteita. Irrota muut USBlaitteet.
ƃ Jos USB-kaapeli on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin,
irrota kaapeli ja yhdistä se tietokoneen takana sijaitsevaan liitäntään.
ƃ Kameraa ei ehkä ladata, jos tietokoneen USB-liitäntä ei täytä
virransyöttövaatimuksia (5 V, 500 mA).
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Muuntajan latausmerkkivalo.
Lataus meneillään
Lataaminen on valmis
Latausvirhe
Latausta puretaan
verkkolaitteen avulla
Latausmerkkivalo
Punainen merkkivalo palaa
Vihreä merkkivalo palaa
Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu
Oranssi merkkivalo palaa
ƈ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi
siihen akun, tarkista että napaisuus on
oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla
avatessasi sitä. Muutoin akkutilan
kannen muoto voi muuttua tai se voi
rikkoutua.
ƈ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.
VAROITUS
ƃ Kun kiinnität kaapeleita tai virtajohtoa, tarkista, että liittimet ovat oikein päin.
Älä käytä voimaa. Muutoin kamera tai kaapeli saattaa vaurioitua.
ƃ Jos muuntajan latausmerkkivalo ei syty tai vilkkuu, kun olet asettanut
ladattavan akun paikoilleen, tarkista, onko akku oikein paikoillaan.
ƃ Jos lataat akkua virran ollessa kytkettynä kameraan, akku ei lataudu
täyteen. Sammuta kamerasta virta akun lataamisen ajaksi.
ƃ Jos lataat täysin tyhjää akkua, älä kytke kameraan virtaa lataamisen ajaksi.
Kamera ei ehkä käynnistä, koska akku on lähes tyhjä. Lataa akkua yli 10
minuuttia ennen kameran käyttämistä.
ƃ Älä käytä salamavaloa tiheään tai kuvaa elokuvaleikettä, jos kokonaan
tyhjentynyttä akkua on ladattu vain lyhyt aika. Vaikka kamera yhdistetään
latauslaitteeseen, siitä voi sammua virta, kun akun varaus tyhjenee taas.
Pariston
ilmaisin
Akun tila
Akku on
Akku on
Akku on
Akku on täynnä tyhjenemässä. tyhjenemässä. tyhjenemässä.
Valmistaudu
virtaa.
Valmistaudu
Valmistaudu
vaihtamaan se. vaihtamaan se. vaihtamaan se.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
ƈ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen
muistikortin asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran
takaosaa (nestekidenäyttöä) ja kortin
nastat kohden kameran etuosaa
(objektiivia).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen.
Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.
11
Muistikortin käyttöohjeet
ƃ Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 54.
Jos käytät vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia
ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
ƃ Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
ƃ Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi
muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
ƃ Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
ƃ Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
ƃ Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
ƃ Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
ƃ On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
ƃ Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä
kamera toimi.
Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin tai
poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
ƃ Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
ƃ Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
ƃ Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
ƃ Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
ƃ Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
12
TIETOJA
ƃ Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
Muistikortin käyttöohjeet
Kameran käyttäminen ensimmäistä kertaa : Smart-painike
ƈ Voit käyttää sekä SD-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa käyttöoppaassa.
SD-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää
kuvien poistamisen tai kortin alustamisen.
Tiedot suojataan vetämällä kytkin SDkortin pohjaan. Suojaus poistetaan
vetämällä kytkin SD-kortin yläosaan.
Vedä kytkin SD-kortin yläosaan ennen
kuvien ottamista.
Kortin nastat
Kirjoitus-suoja
kytkin
Nimike
ƈ Tämän painikkeen avulla voit siirtää osoitinta valikossa valintojen tekemiseksi tai
vahvistamiseksi valikossa.
TARKENNUS
FOCUS
Macro
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]
[Päävalikon valitseminen :
painikkeen koskettaminen]
[Päävalikossa tehdyn
valinnan vahvistaminen :
painikkeen painaminen]
ƈ Käytettäessä 256 Mt:n MMC-muistia kameraan mahtuu jäljempänä esitetty
määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe ja muistikortin
tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun kuvan koko SUPERTARK
Tavallin
en
kuvaus
*Elokuva
HYVÄ
NORMAALI 30 R/SEK
15 R/SEK
7M
68
117
203
-
5M
93
159
272
-
-
3M
151
266
425
-
-
1M
572
795
943
-
-
VGA
1213
1381
1533
-
-
640
-
-
-
00:11:24
00:22:13
320
-
-
-
00:22:13
01:05:57
AUT.MAKRO
[Alivalikossa tehdyn valinnan
vahvistaminen : painikkeen painaminen]
[Alivalikon valitseminen :
painikkeen koskettaminen]
Zoom-painikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
Zoom-painikkeen käyttö ei ole mahdollista elokuvan tallennuksen aikana.
13
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
ƈ LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
؇
‫ۇ‬
؅
؆
؈
‫ڼ‬
؉
Salamavalo
Kuvake
Sivu
s.22
07:00PM 2006/07/17
päiväys/aika
9
Valotuksen säätö
s.23
10
Valkotasapaino
s.24
11
ISO
s.25
‫ۅ‬
12
Sharpness (Terävyys)
s.32
‫ۄ‬
13
Kuvan laatu / kehysnopeus
14
Kuvan koko
15
Akku
‫ۆ‬
‫ڻ‬
Kuvaus
7
8
‫ڹ‬
‫ں‬
Nro
‫ڽ‬
‫ۃ‬
‫ھ‬
‫ۂ‬
‫ڿ‬
‫ہ‬
s.51
s.30
640 320
s.29
s.11
Optinen/digitaalinen
16
‫ۀ‬
zoomaspalkki /
s.19
Digitaalisen
zoomauksen asetus
[Kuva ja täysi tila]
Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä
Nro
Kuvaus
1
Tallennustila
s.15
2
Ei ääntä (elokuva)
s.17
14
Kuvake
Sivu
3
kuvaustapa
s.32
4
valotusmittaus
s.33
5
Itselaukaisin
s.30
6
Tarkennustila
s.22
17
Jäljelläoleva tallennusaika
(elokuva- tai äänileike)
9
s.13
00:01:00/01:00:00
s.13
18
Asetetun kortin merkkivalo
-
19
Äänisanoma
s.31
20
Automaattisen tarkennuksen kehys
-
Tallennustilan aloittaminen
ƈ AUTO-tilan (
) käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi
käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.
1. Aseta paristot paikoilleen (s.11).
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne
tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen.
(Lisätietoja on sivulla 11.)
Koska tässä kamerassa on 22 Mt:n oma
muisti, siihen ei tarvitse asettaa muistikorttia.
[AUTO-tila]
Jos muistikorttia ei käytetä, kuvat tallennetaan
kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on
muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
(Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta
kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)
5. Valitse Automaattinen-tila painamalla Tila-painiketta (s. 21).
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
ƈ OHJELMA-tilan käyttäminen (
)
Ohjelmatilassa kamera valitsee parhaat
mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja
suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää
manuaalisesti kaikkia toimintoja.
1. Valitse Ohjelma-tila painamalla Tila-painiketta.
2. Painamalla valikkopainiketta voit määrittää
lisäasetukset, kuten kuvakoon (s. 29), laadun
(s. 30), tehosteet (s. 31), terävyyden (s. 32),
mittaamisen (s. 33) ja sarjakuvauksen (s. 32).
[OHJELMA-tila]
ſ Lisätietoja valikoista on sivuilla 28-34.
TIETOJA
ƃ Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy,
kuvasta voi tulla epätarkka.
15
Tallennustilan aloittaminen
ƈ Erikoistehoste-tilan (
) käyttäminen
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä
tätä tilaa. Valitse Erikositehoste-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
ſ Lisätietoja erikoistehostevalikoista on sivuilla
33, 26~27.
ƈ ELOKUVALEIKE -tilan (
) käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan
muistikapasiteetin verran.
KUVAA : SH
MUOKKAA:
[ERIKOISTEHOSTE-tila]
ƈ AIHE-tilan (
) käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti
ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.
Valitse Aihe-tila painamalla Tila-painiketta.
ſ Lisätietoja valikoista on sivulla 34.
[AIHE-tila]
16
1. Käännä tilanvalitsin ELOKUVALEIKE-tilaan.
(Käytettävissä oleva tallennusaika näkyy LCDnäytössä.)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
Standby
käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Voit kuvata
[MOVIE CLIP-tila]
videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai
kortissa riittää vapaata tilaa. Elokuvaleikkeen
nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
* Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko : 640x480, 320x240 (käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi : *.avi (MPEG-4)
Tallennustilan aloittaminen
ƈ Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
1. Paina Menu-painiketta.
2. Valitse valikosta [ÄÄNI] ƍ [POIS].
ELOKUVA
ƈ ASR-tilan (
) käyttäminen (lyhenne
sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen)
ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake
Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen) Tämä tila vähentää kameran
tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi
hämärässä.
Paina ASR-painiketta.
ÄÄNI
3. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä
käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin verran ilman ääntä.
ƈ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
ƃ Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen
1. Kun painat laukaisinta, videokuvan
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää
vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen
jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
2. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
II-painiketta. Voit jatkaa nauhoittamista
painamalla uudelleen II-painiketta.
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
ƃ Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin
loistelamppuvalo, ASR-toiminto ei tule
käyttöön.
[ASR-tila]
3. Jos valaistus on heikompaa kuin
loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä varoittava (
) tulee näkyviin.
Saat parhaat tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun kameran tärähdyksestä
varoittava (
) merkki ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [TALLENTAA.]viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran prosessori ohjaa ASR-toimintoa, sen avulla otetut kuvat
latautuvat tavallista hitaammin.
;\WX";0:-+"11
[Elokuvaleikkeen jatkuva
tallentaminen]
17
Huomioonotettavaa kuvattaessa
ƈ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta
kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[Paina suljinpainiketta kevyesti.]
[Paina suljinpainike pohjaan.]
ƈ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran
asetusten mukaan.
ƈ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jos näin käy, käytä jalustaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo
käyttöön.
ƈ Kuvaaminen vastavaloon :
Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi.
Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta
maisemakuvauksessa (katso sivu 34), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu
22), pistemittausta (katso sivu 33) tai valotuksen korjausta (katso sivu 23).
18
ƈ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
ƈ Sommittele kuva LCD-näytön avulla.
ƈ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten
lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Zoom W / T -painike
ƃ Kun valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä
painike toimii optisen tai digitaalisen zoomin
painikkeena.
Virtapainike
ƃ Käynnistää tai sammuttaa virran.
ƃ Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera
on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 52 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
Suljin
ƃ Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa
ääntä TALLENNUS-tilassa.
ƃ ELOKUVALEIKE -tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat
laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin
kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
ƃ TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja
kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan
pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen
tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
ƃ Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä,
zoomaus on 15x-kertainen.
ƃ TELE-zoom
Optinen zoom TELE-asennossa
: T-zoomauspainikkeen painaminen.
Kohde tulee lähemmäs kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen
(3x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia
painamalla T-painiketta. Kun vapautat
T-zoomauspainikkeen, digitaalinen
zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen zoom
on viety äärimmilleen (5x-tilaan),
T-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
T-painikkeen
painamisella
[WIDE-zoom]
T-painikkeen
painamisella
[TELE-zoom]
[Digitaalinen zoomi 5x]
19
Zoom W / T -painike
ƃ WIDE-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde
siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat
ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde
siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[TELE-zoom]
[Optinen zoom 2x]
[WIDE-zoom]
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä, Wpainikkeen painaminen loitontaa kohdetta.
Optinen
Kun vapautat ZOOM W -painikkeen,
zoom
digitaalinen zoomaus pysähtyy.
Kun painat ZOOM W -painiketta,
digitaalinen loitonnus vähenee. Jos jatkat
painamista, kamera siirtyy optiseen
Digitaalinen
zoomaukseen, kunnes kohde on
zoom
lähennetty mahdollisimman lähelle.
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[Digitaalinen zoomi 5X]
20
[TELE-zoom]
[WIDE-Zoom]
TIETOJA
ƃ Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
ƃ Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
ƃ Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin
optisen zoomin suurimmassa asennossa ja painamalla zoomin T-painiketta
uudelleen.
ƃ Digitaalista zoomia ei voi käyttää kuvattaessa ASR-, Jatkuva- tai nopeassa
tilassa eikä [Yö]-, [Lapsi]-, [Teksti]-, [Lähikuva]- ja [Ilotulitus]-aihetiloissa.
ƃ Älä koske objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia
väärin. Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se
uudelleen. Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.
ƃ Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
ƃ Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin.
Muutoin kuvien laatu voi heiketä.
Tilapainike
MENU-painike
ƈ Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran
takana olevaa M (Tila) -painiketta.
ƈ Kun painat MENU-valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan
valikko. Kun painat painiketta uudelleen, LCD-näyttöön palaa alkukuva.
Kun painat M-painiketta, näkyviin tulee valikko.
Valitse haluamasi tila Smart-painikkeen avulla.
OHJELMA
TILA
ƈ Tilakuvake
TARKENNUS
TILA AUTOMAATTINEN OHJELMA ERIKOISTEHOSTE ELOKUVA
ASR
TOISTO
[Päävalikon valitseminen:
painikkeen koskettaminen]
KUVAKE
[Päävalikossa tehdyn valinnan
vahvistaminen: painikkeen painaminen]
AIHE
TILA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA
LÄHIKUVA
KUVAKE
TILA
TEKSTI
AUR.LASK AAMUHÄM VASTAVALO ILOTULITUS HIEK/LUM
KUVAKE
AUT.MAKRO
[Alivalikossa tehdyn valinnan
vahvistaminen: painikkeen painaminen]
[Alivalikon valitseminen:
painikkeen koskettaminen]
21
Tarkennustyypin valitseminen
ƈ Voit valita tarkennuksen tyypin kohteen
etäisyyden mukaan. Etäisyysalueet on esitetty
alla.
Salamavalo
ƈ Voit valita salamavalon tyypin kohteen etäisyyden
mukaan. Etäisyysalueet on esitetty alla.
ƈ Salamavalo ei ole käytettävissä ASR-, Jatkuva
kuvaaminen-, Haarukointi-, Elokuva- ja
aihetiloissa Yö-, Muotokuva- ja Lapsi-tilaa lukuun
ottamatta.
ƈ Salaman käyttöalue (W: Laajakulma, T: Tele)
ISO
AUTO
[Auto]
[Makro]
ƃ Tarkennustilat ja -alueet (W: Laajakulma, T: Tele)
Tarkennustyyppi
Tarkennusalue
[Aut.Makro]
(Yksikkö: cm)
Normaali
Makro
Aut.Makro
W:50-ääretön
W:15-50
W:15-ääretön
T:50-ääretön
T:40-50
T:40-ääretön
TIETOJA
ƃ Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Ole varovainen, että
kamera ei tärähdä.
ƃ Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 40cm (MAKRO-tila), valitse EI
SALAMAA -tila.
22
(Yksikkö: m)
Normaali
Makro
Aut.Makro
W:0.2-3.0
W:0.2-0.5
W:0.2-3.0
T:0.4-2.2
T:0.4-0.5
T:0.4-2.2
TIETOJA
ƃ Kun olet valinnut Automaatti-, Täytesalama- tai Hidas synkronointi salamatoiminnon ja painat laukaisupainiketta, ensimmäinen salama
välähtää tarkistaakseen kuvausolosuhteet (salaman kantomatkan ja
voimakkuuden). Älä liikuta kameraa ennen toista salamaa.
ƃ Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
ƃ Tavallisesti salamavalo latautuu alle 3 sekunnissa. Jos akussa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
ƃ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ƃ Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä ja heijastaa
voimakkaasti.
ƃ Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
Salamavalo
Valotuksen säätö
ƃSalamatilan ilmaisin
KUVAKE
Salamatila
Kuvaus
Automaattinen Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
salamavalo automaattisesti.
Automaattinen
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
salama
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta. Salamavalon määrä säädetään
vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä
kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän
aikaa valo välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin
oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa
huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi
tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai
tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun
Salamavalo ei
otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
käytössä
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä (
).
ƈ Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen aikana
vallitsevien valaistusolojen mukaan. Voit lisäksi määrittää valotusasetukset
käyttämällä + / - -painiketta.
ƃ Valotuksen kompensointi
1. Kun painat valotuksenkorjaamispainiketta,
valotuksen korjaamisen valikkopalkki näkyy
näytössä.
2. Voit valita valotusarvon käyttämällä
Vasemmalle- tai Oikealle-painikkeita.
3. Paina valikkopainiketta uudelleen.
Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen
kompensointitila poistuu käytöstä.
ſ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
23
Valkotasapaino
ƈ Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa. Jos
valittuna on valikko automaattista valkotasapainoa lukuun ottamatta, voit valita
vain negatiivitehosteen.
: Kamera valitsee
automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset
valaistusolosuhteiden
mukaan.
PÄIVÄNVALO
: Ulkokuvaaminen
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä
säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaallonpituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
ƃ Mukautetun valkotasapainon käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan. Voit valita
oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä
mukautettua valkotasapainoa.
AUTO
24
1. Valitse valkotasapainon MUKAUTETTU
(
) -valikko ja aseta arkki valkoista
paperia kameran eteen, jolloin
nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista.
2. Voit tallentaa uuden mukautetun
ٌ
valkotasapainoasetuksen suljinpainikkeen
[valkoinen paperiarkki]
avulla.
- Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään
seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta
muutetaan.
ISO
- AUTO :
Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon
määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden
tyyppisten tekijöiden mukaan.
- 100, 200, 400, 800 :
Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen
muuttumatta kasvattamalla ISO-herkkyyttä.
Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa
valaistuksessa. Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi
valolle, joten sillä voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon
kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
ƈ Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukkoarvon
kuvausolosuhteiden mukaan. Yökuvaustilassa voit kuitenkin valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon itse.
ƃ Suljinnopeuden ja aukon säätäminen
1. Valitse [YÖ]-aihetila. Lisätietoja on sivulla 34.
2. Kun painat LT-painiketta, suljinnopeus- ja
aukkoarvovalikkoi tulee näkyviin.
Ȝ AUTO
Ȝ AUTO
AUTO, WIDE : F2.7 ~ F4.3,
TELE : F5.2 ~ F8.3
Ȝ
Ȝ
ƈ Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
Suljinnopeus / aukko
Aukko
Suljinaika
AUTO,1~16S
3.
: Suljinnopeuden
valitseminen tai
: Arvojen
muuttaminen
4. Paina valikkopainiketta uudelleen. Valitsemasi arvo tallennetaan. Yökuvaustila
tulee käyttöön.
ſ Nopeammalla suljinajalla voit vangita liikkuvan kohteen pysäytetyssä tilanteessa.
Alhaisemmalla suljinnopeudella liikkuvasta kohteesta otettuun kuvaan tulee liikevaikutus.
ſ Pienempi aukko lisää kohteen tarkkuutta ja pienentää taustan tarkkuutta.
Suuremmalla aukolla sekä kohde että tausta ovat tarkkoja.
25
Erikoistehoste: Valokuvakehys
Erikoistehoste: Yhdistelmäkuvaaminen
ƈ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 8.
ƈ Kuva voi koostua 2, 3 tai 4 otoksesta.
ƈ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin
tallennettuun kuvaan, joka on otettu käyttämällä
Kehys-valikkoa.
ƈ Tämä valikko voidaan valita Erikoistehoste-tilassa.
: Kuva koostuu 2 osasta.
: Kuva koostuu 3 osasta.
: Kuva koostuu 4 osasta.
: Panoraamakuva koostuu kahdesta
osasta.
ƈ Tämä valikko voidaan valita Erikoistehoste-tilassa.
ſ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen
Suljinpai
nikkeen
painami
nen
Suljinpai
nikkeen
painami
nen
KUVAA:SH
[Käyttövalmis]
PERUUTUS:
[Ensimmäinen laukaus]
OKvalikkopaini
kkeen
painaminen
TALLENNA : MENU
POISTA:
[Toinen laukaus]
[Lopullinen kuva]
TIETOJA
ƃ Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta,
itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin
W- ja T-painikkeita.
ƃ Jos painat Toisto-tilan painiketta tai painat tilanvalitsinta ottaessasi
yhdistelmäkuvia, kamerassa valitut toimet tehdään. Aiemmin otetut kuvat
poistetaan.
ƃ Paina Valikko-painiketta otettuasi viimeisen yhdistelmäkuvan. Äänen
tallennus alkaa.
26
Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen
ƃ Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
1. Paina
-painikketta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys. Jos aiemmin on otettu
kuva, paina
-painiketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.
-painikkeen painaminen
ƈ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde
näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on
epätarkka.
ƈ Tämä valikko voidaan valita Erikoistehoste-tilassa.
MUOKKAA:
KUVAA:SH
PERUUTUS:
KUVAA:SH
MUOKKAA:
[Alue 1]
[Ennen kolmannen kuvan ottamista]
KUVAA:SH
MUOKKAA:
KUVAA:SH
MUOKKAA:
KUVAA:SH
MUOKKAA:
PERUUTUS:
[Alue 2]
[Alue 3]
[Alue 4]
[Siirtyminen taaksepäin toiseen kuvaan]
ƃ Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
1. Kun olet valinnut valmiiksi määritetyn
tarkennusruudun, paina
-painiketta.
3. Ota uusi kuva painamalla laukaisinta.
ƃ Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen viimeisen kuvan ottamisen jälkeen
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa viimeisen yhdistelmäkuvan ottamisen jälkeen.
1. Valikko tulee näkyviin viimeisen kuvan
ottamisen jälkeen.
2. Valitse poistettu kuva Smart-painikkeen avulla.
3. Valittu kuva poistetaan, kun painat
painiketta.
4. Voit ottaa kuvan uudelleen painamalla
laukaisinta.
5. Kuva tallennetaan, kun painat Valikko-painiketta.
KUVAA:SH
MUOKKAA:
2. Kehyksen väri muuttuu valkoiseksi. Voit siirtää
tarkennuskehystä painamalla Smart-painiketta.
TALLENNA : MENU
POISTA :
3. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
KUVAA:SH
SIIRRY: KUVAA:SH
Erikoistehoste: Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
27
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää
valikkoa.
ƈ Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti Päävalikko
KOKO
LAATU
RUUTUNOPEUS
AJASTIN
ÄÄNI
Alivalikko
Kameran toimintatila
7M
5M
3M
1M
VGA
-
640
320
SUPERTARK
HYVÄ
NORMAALI
-
30R/SEK
15R/SEK
POIS
10SEK
2 SEK
MUISTIO
KAKSOIS
NAUHOITA
POIS
-
Sivu
s.29
s.29
KUVAUS
TERÄVYYS
MITTAUS
TEHOSTE
28
SEEPIA
SININEN
PUNAINEN
VIHREÄ
NEGATIIVI
MUKAUT.
YKSITTÄIS
JATKUVA
AEB
VÄLI
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
-
PISTE
MONILOHKO
KEHYS
YHDISTELMÄ
KOROSTA
-
AIHE
s.30
s.30
s.31
s.31
s.32
s.32
s.33
s.33
Alivalikko
YÖ
Kameran toimintatila
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA
VASTAVALO
ILOTULITUS
TEKSTI
HIEK/LUM
Sivu
s.34
AUR.LASK AAMUHÄM
s.30
NORMAALI MUSTAVALKO
VÄRI E
Valikon välilehti Päävalikko
VAKAAJA
LÄHIKUVA
-
PÄÄLLÄ
POIS
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
s.34
Valikon käyttäminen
Kuvakoko
ƈ Voit valita kuvakoon vaatimuksiesi ja käytettävien sovellusten mukaan.
1. Käynnistää kamera ja paina MENU-painiketta.
Kunkin kameratilan valikko tulee näkyviin.
Valokuva
Tila
Elokuvaleike
Kuvake
Kuvakoko
3072X
2304
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
640X
480
640
320
640X
480
320X
240
2. Kun painat valikon kohdalla näkyvää valikkopainiketta, alivalikko tulee näkyviin.
OHJELMA
KOKO
KOKO
3. Kun painat alivalikon kohdalla näkyvää valikkopainiketta, valikko valitaan.
KOKO
OHJELMA
ELOKUVA
[Valokuva-tila]
[Elokuvaleike-tila]
TIETOJA
KOKO
OHJELMA
ƃ Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin
matalatarkkuuksiset kuvat.
4. Kun painat VALIKKO-painiketta, valikko poistuu näytöstä.
29
Laatu / kehysnopeus
Itselaukaisin / kaukosäädin
ƈ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
Tila
Tavallinen kuvaustila
Movie clip -tila (elokuvaleike)
Kuvake
Alivalikko
SUPERTARK
HYVÄ
NORMAALI
30 R/SEK
15 R/SEK
Tiedostotyyppi
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
ƈ Itselaukaisijaa käytettäessä valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan
- Itselaukaisimen valitseminen :
Kun painat laukaisinta, kamera ottaa kuvan,
kun määritetty aika on kulunut. Itselaukaisin
poistetaan tämän jälkeen käytöstä.
AJASTIN
OHJELMA
ƃ Itselaukaisijan ja etäkäyttötilan kuvaus
LAATU
RUUTUNOPEUS
Kuvake
OHJELMA
ELOKUVA
[TAVALLINEN KUVAUS-tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
Tila
10 SEK
2 SEK
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa
2 sekunnin kuluttua.
KAKSOIS
TIETOJA
ƃ Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
ƃ JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group) : JPEG on Joint
Photographic Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi.
Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja
grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti.
30
Kuvaus
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa
10 sekunnin kuluttua.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen
2 sekuntia myöhemmin.
Äänentallennus / ääniviesti
Tehoste
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
ƈ Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran Voit lisätä
tallennettuun kuvaan ääniviestin.
ƃ Aanen tallentaminen
1. Voit valita tallennustilan Elokuvaleike-tilaa
lukuun ottamatta painamalla tilapainiketta.
2. Valitse äänentallennusvalikko Smartpainikkeen avulla.
3. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa
ääntä niin kauan kuin muistikortissa riittää
vapaata tilaa. Nauhoitusaika näkyy
nestekidenäytössä. Äänen tallentaminen
jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi: *.wav
ÄÄNI
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita
seepiavärejä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
VÄRI E
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
: Käyttäjä voi säätää punaisen (R), vihreän (G) ja
sinisen (B) määrää. Nämä valikot voidaan valita
Erikoistehoste-tilassa.
OHJELMA
[Ohjelma-tila]
OHJELMA
ƃ Äänisanoma
1. Voit valita tallennustilan Elokuvaleike-tilaa
lukuun ottamatta painamalla tilapainiketta.
2. Valitse äänimuistio Smart-painikkeen avulla.
Kun ääniviestin merkki näkyy
ÄÄNI
nestekidenäytössä, asetus on määritetty
valmiiksi.
3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.
Kuva tallennetaan muistikorttiin.
OHJELMA
4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin
ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva on
tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään,
nauhoittaminen päättyy.
ƃ Mukautetun tehosteen (
) käyttäminen
Ylös-/alas-painike Valitsee R, G, B -valikon.
Oikealle/vasemmalle-painike :
Arvojen muuttaminen
Valikko-painike: tallentaa muutokset
31
Jatkuva kuvaaminen
ƈ Voit valita kuvaamistyypin ja jatkuvasti otettavien
kuvien määrän.
- YKSITTÄIS : Vain yksi kuva otetaan
- JATKUVA : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes
vapautat laukaisimen. Kuvien määrä
määräytyy muistn mukaan.
KUVAUS
- AEB : Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan
OHJELMA
käyttämällä eri valotuksia: alivalotus
(-0,5 EV), tavallinen valotus (0,0 EV) ja
[OHJELMA-tila]
ylivalotus (+0,5EV). Käytä tätä toimintoa,
kun kohteen valotus on vaikea määrittää.
- VÄLI : Voit ottaa haluamasi määrän kuvia
määritetyin väliajoin.
Ȝ
516Ȟ
Ylös-/alas-painike Valitse Aikaväli- tai Kuvien
3=>
määrä -valikko.
[Aikaväli-valikko]
Oikealle/vasemmalle-painike: Voit vaihtaa
arvoja (00–60 minuuttia / 00–99 kuvaa).
Paina Valikko-painiketta, kun olet valinnut määrän. Kamera ryhtyy ottamaan
kuvia.
ſ Kun ensimmäinen kuva on otettu, LCD-näyttö pimennetään. Kun viimeinen
kuva on otettu, kamerasta katkaistaan virta.
ſ Lataa akku täyteen ennen aikavälikuvaamista. Jos akku tyhjenee kuvaamisen
aikana, kamerasta katkaistaan virta.
ſ Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
ſ Jos valittuna on [Jatkuva]- tai [AEB]-alivalikko, salama poistuu käytöstä
automaattisesti.
ſ AEB- ja Aikaväli-kuvauksen aikana kannattaa käyttää kolmijalkaa, jotta kuva
ei tärähdä pitkän valotusajan kuluessa.
32
Terävyys
ƈ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta.
Tarkkuutta ei voi säästää nestekidenäytöllä
ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on
käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu
muistiin.
TERÄVYYS
OHJELMA
[PROGRAM-tila]
Alivalikko
PEHMEÄ
Kuvake
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste
soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.
Kuvan reunat ovat terävät.
NORMAALI
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan.
TERÄVÄ
Reunat ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi
esiintyä kohinaa.
Mittaaminen
ƈ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
- MONILOHKO : Valotus mitataan kuvattavan
alueen keskimääräisen
valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
MITTAUS
- PISTE
: Valotus mitataan vain LCDOHJELMA
näytön keskellä näkyvältä
suorakaiteen muotoiselta
[OHJELMA-tila]
alueelta. Tätä toimintoa
kannattaa käyttää silloin, kun
kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä taustavalaistuksesta
huolimatta.
Erikoistehosteet
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
: Voit lisätä kuvaan kehykset.
Vaihtoehtoja on 8.
: Kuva voi koostua 2–4 otoksesta.
TEHOSTE
: Saat kohteen erottumaan ympäristöstään.
Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa
kuvasta on epätarkka.
TEHOSTE
[Erikoistehostetila]
ſ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten
kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen
kompensointia.
33
Aihevalikko
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
ƈ Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri
kuvaustilanteisiin.
ƈ Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa kuvattaessa elokuvaa.
Voit käyttää tätä valikkoa vain VIDEOLEIKE-tilassa. Jos korttipaikassa ei ole
korttia, toiminto ei ole käytössä.
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
poistuu käytöstä.
SCENE 1
AIHE
SCENE 2
[Laajennettu valikko]
: Estää kameraa tärähtämästä
elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
>)3))2)
-473=>)
[YÖ]
(
[MUOTOKUVA] (
[LAPSI]
(
34
[MAISEMA]
(
[VASTAVALO]
(
[ILOTULITUS]
[TEKSTI]
[HIEK/LUM]
(
(
(
[AUR.LASK]
[AAMUHÄM]
[LÄHIKUVA]
(
(
(
) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa
käyttämällä.
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä.
) : Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi
lapsia.
) : Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja
sinistä taivasta.
) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen
muotokuvista.
) : Ilotulituksen kuvaaminen.
) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten
maisemien kuvaaminen.
) : Auringonlaskun kuvaaminen.
) : Auringonnousun kuvaaminen.
) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten,
kuvaaminen.
[Elokuvaleiketila]
Toistotilan aloittaminen
ƈ Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta (
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
).
ƈ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
ƃ Valokuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla
toistotilan painiketta(
).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu
kuva.
3. Valitse näytettävä kuva painamalla VASENtai OIKEA-painiketta.
ſ Voit katsoa kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
painettuna.
TIETOJA
ƃ Elokuvaleikkeen toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike
painamalla Smart-painiketta.
2. Saat elokuvavalikot näkyviin painamalla
Smart-painiketta.
8TIa"Ȟ11
3. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla Ȟ/II -painiketta.
- Voit keskeyttää elokuvan toiston painamalla Ȟ/II -painiketta uudelleen.
- Jos painat Ȟ/II -painiketta uudelleen, elokuvaleikkeen toisto käynnistyy
uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla ȜȜ -painiketta. Voit kelata
elokuvaleikettä eteenpäin painamallaȞȞ painiketta.
Voit säätää elokuvan äänenvoimakkuutta
painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla Ȟ/II -painiketta ja Vasemmalletai Oikealle-painiketta.
ƃ Elokuvaleikkeen sieppaus : poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
1. Paina elokuvaleikkeen toiston aikana Ȟ/II painiketta.
2. Paina suljinpainiketta. Kuva tallennetaan
uudella tiedostonimellä.
Mark In:MENU
Capture:SH
ƃ Tila : Jos painat laukaisinta pidempään kuin 3 sekuntia, äänimerkki ja
käynnistysääni poistetaan käytöstä, vaikka olisitkin ottanut ne
käyttöön.
35
Toistotilan aloittaminen
ƃ Elokuvan leikkaaminen kamerassa: Voit poistaa haluamiasi kehyksiä elokuvasta
toiston aikana.
1. Paina Ȟ/ II -painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana poiston aloituskohdassa.
ƃ Tallennetun äänitiedoston toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu ääni painamalla
Smart-painiketta.
Play:Ȟ/II
Mark In:MENU
Capture:SH
2. Paina Ȟ/ II -painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana poiston lopetuskohdassa.
Play:Ȟ/II
RAJAA:MENU
3. Kun painat VALIKKO-painiketta, näyttöön
tulee vahvistusikkuna.
2. Kun painat Ȟ/ II -painiketta, ääni toistetaan.
- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston
painamalla Ȟ/ II -painiketta uudelleen.
- Jos painat Ȟ/ II -painiketta uudelleen,
äänitiedoston toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla
ȜȜ -painiketta. Voit kelata äänitiedostoa
eteenpäin painamalla ȞȞ -painiketta.
- Voit lopettaa äänen toiston asettamalla äänen
toiston taukotilaan ja painamalla Ȟ/ II painiketta ja Vasemmalle- tai Oikeallepainiketta.
RAJAUS?
4. Paina Smart-painiketta ja valitse haluamasi
alivalikko.
[KYLLÄ]: Kehykset tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
[EI] : Elokuvan rajaaminen peruutetaan.
36
ƃ Tallennetun äänimuistion toistaminen
1. Valitse valokuva, johon liittyy ääni. Äänen
kuvake tulee näkyviin.
2. Kun painat Ȟ/ II -painiketta, ääni toistetaan.
Pause:II
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
‫ھ‬
ƈ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
‫ڽ‬
Toistotilapainike
‫ڼ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
ƈ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä.
ƈ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on toistotilassa. Sammuta
kamerasta virta painamalla tilapainiketta uudelleen.
ISO:200
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/08/01
Poistopainike
ƈ Tämä poistaa LCD-näytössä näkyvät kuvat.
‫ڻ‬
Ei.
1
2
3
4
5
6
Kuvaus
Toistotilakuvake
Talennustiedot
Poista-valikko
Akku
Kansion ja tiedoston nimi
Asetetun kortin merkkivalo
Kuvake
ISO - ISO:200
Aukkoasetus - AV:F2.7
Suljinnopeus - TV:1/42
Salama käytössä/ ei käytössä - FLASH:OFF
Kuvan koko - 3072X2304
Tallennuspäivä - 2006.08.01
100-0001
Sivu
-
-
s.37, 40
s.11
s.52
-
ISO:228
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/07/20
ƈ Kun painat Poista-painiketta, kuvassa
näkyvä valikko tulee näkyviin.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, näytössä näkyvä
kuva poistetaan.
Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen
peruutetaan.
YES
NO
POISTA?
37
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
ƈ Voit katsella useita kuvia, suurentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
ƈ Voit säätää äänenvoimakkuutta tämän painikkeen avulla toistettaessa
elokuvaleikettä, ääniviestiä tai tallennettua äänitiedostoa.
ƃ Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla Smart-painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
ISO:200
AV:F2.7
TV:1/42
FLASH:OFF
3072X2304
2006/08/01
Paina suurennuspainiketta
(
)
[ Normaali näyttötila ]
[ Näytössä pikkukuvia ]
ƃ Suurin suurennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakoko
7M
5M
3M
1M
VGA
Suurin
suurennoskerroin
X10.0
X8.1
X6.4
X3.2
X2.0
ƃ Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia Smart-painikkeen avulla.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa
oleva suurennuksen ilmaisin näyttää,
näkyykö kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy. Voit myös
tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi
suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun
huononemiseen.
ƃ Rajaaminen: Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.
1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia Smart-painikkeen
avulla.
3. Kun painat Valikko-painiketta, näyttöön tulee
vieressä näkyvä viesti.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
RAJAUS?
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
painamalla Valikko-painiketta.
[KYLLÄ] : Rajattu kuva tulee
nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella tiedostonimellä.
[EI]
: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
ſ Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
ſVoit poistaa laajennetun kuvan rajaustoiminnossa painamalla poistopainiketta.
38
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
ƈVoit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenayton avulla. Kun painat TOISTOtilassa valikkopainiketta, valikko näkyy LCD-näytössä. Voit valita toistotilassa
seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikossa painamalla TOISTO- tai
suljinpainiketta.
Kuvake
Päävalikko
POISTA
SUOJAA
VALITSE
VALITSE
TOISTA
ESITYS
Alivalikko
KAIKKI KUV
KAIKKI KUV
TOISTA
VÄLI
TEHOSTE
MUUTA KOKO
KÄÄNNÄ
VÄRI E
5M
1M
Alkukuva
OIKEAAN 90Ȏ
180Ȏ
PYSTY
MUSTAVALKO
SININEN
VIHREÄ
TOISTA UUD
1,3,5,10SEK
POIS
TEHOSTE1,2,3,4
MIX
3M
VGA
VASEN 90Ȏ
VAAKA
SEEPIA
PUNAINEN
NEGATIIVI
Kuvake
Alivalikko
Päävalikko
KUVAT
Sivu
s.40
s.41
DPOF
LUETTELO
KOKO
KOP KORT
EI
Sivu
1 KUVA
KAIKKI
PERUUTA
EI
KYLLÄ
1 KUVA
KAIKKI
PERUUTA
KYLLÄ
s.44
s.46
s.41
ƈ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
s.42
Kuvake
Päävalikko
TULOSTA
KUVAT
s.43
s.43
KOKO
ASETTELU
Alivalikko
EI
1 KUVA
KAIKKI KUV
AUTO
POSTIKOR
4X6
2L
A4
AUTO
1
4
9
LUETTELO
Sivu
KYLLÄ
KORTTI
L
Letter
A3
TÄYSI
2
8
16
-
s.47
s.48
39
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Kuvake
Päävalikko
TYYPPI
LAATU
PVM
TIEDNIMI
NOLLAUS
Sub menu
AUTO
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUV
AUTO
VEDOS
NORMAALI
TARKKA
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
EI
KYLLÄ
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Sivu
-
Kuvien poistaminen
ƈ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan
muistikortilta. Huomaa, että tämä toiminto poistaa
pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat. Tallenna
säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden
poistamista. Aloitus- ja olemuskuva tallennetaan
kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille.
Niitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat
poistetaan.
POISTA
TOISTO
s.48
ƃ Kuvien poistaminen
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi poistaa.
Kuvien välillä siirtyminen : Smart-painike
Kuvan valitseminen :
painike
Kuvan poistaminen :
painike
[KAIKKI KUV]: Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Valitsemalla [KYLLÄ]-vaihtoehdon voit poistaa
kaikki suojaamattomat kuvat.
Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat
poistetaan ja nestekidenäyttöön tulee [EI
KUVAA!] -viesti.
YES
NO
POISTA?
40
Kuvien suojaaminen
Kuvaesityksen käynnistäminen
ƈ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi
kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta
(lukitus).
Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset
(lukituksen poisto).
ƈ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
SUOJAA
TOISTO
TOISTO
ƃ Kuvien suojaaminen
[VALITSE]: Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
kuvan voi suojata tai suojauksen
vapauttaa.
Kuvien välillä siirtyminen: Smart-painike
Kuvan suojaaminen tai suojauksen vapauttaminen :
painike
[KAIKKI KUV] : Valitsemalla [KYLLÄ]vaihtoehdon voit suojata kaikki
tallennetut kuvat.
Valitsemalla [EI]-vaihtoehdon voit poistaa kaikkien
tallennettujen kuvien suojauksen.
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin.
Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.
- LUKITTU-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
poistotoimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole
suojattu alustamiselta.
ESITYS
TOISTA
[TOISTA]:Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.
[TOISTA UUD]: Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Ȟ111 -painiketta.
- Voit jatkaa kuvaesityksen katselemista painamalla Ȟ111 painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla Ȟ111 -painiketta ja
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
ƃ Toistoajan asettaminen: Voit asettaa kuvaesityksen
vaihtumisvälin.
YES
NO
VÄLI
SUOJAA?
TIETOJA
ƃ Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain
ensimmäinen kehys. signaalikaapeli.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
41
Kuvaesityksen käynnistäminen
ƃ Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen : Kuvaesityksessä voi käyttää
ainutlaatuisia tehosteita.
: Normaali näyttö.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä ulkoreunoille.
: Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
: Kuva siirtyy vasemmasta yläkulmasta oikeaan
alakulmaan.
: Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
Muuta kokoa
ƈ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana
käytettävän kuvan valitsemalla [OMA KUVA]-vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa
muutetaan, sille tulee uusi nimi.
TEHOSTE
TOISTO
MUUTA KOKO
ƃ Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet (O: valittavissa, X: ei valittavissa)
7M
5M
3M
1M
VGA
5M
O
X
X
X
X
3M
O
O
X
X
X
1M
O
O
O
X
X
VGA
O
O
O
O
X
Alkukuva
O
O
O
O
O
TIETOJA
ƃ Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
ƃ Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [Alkukuva] -kuvaa ei
tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
ƃ Vain kaksi [Alkukuva] -kuvaa voi tallentaa. Jos tallennat uuden [Alkukuva] kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.
ƃ Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, LCDnäyttöön tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
42
Kuvan kääntäminen
Tehoste
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
ƈ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja.
Kun käännetyn kuvan toisto on valmis, alkuperäinen tila palaa käyttöön.
TOISTO
TOISTO
KÄÄNNÄ
- Kun painat alivalikon painiketta, käännetty kuva tulee näkyviin. Jos katselet
käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla puolella
voi olla tyhjää tilaa.
[Ennen kuvan kääntämistä]
[OIKEAAN 90°]
[VASEN 90°]
[180°]
[VAAKA]
[PYSTY]
VÄRI E
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä (kellertävinä).
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
43
DPOF
ƈ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
DPOF: Kuvien valitseminen
ƈ Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
ƈ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa
yrityksessä.
ƈ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
TOISTO
DPOF
KUVAT
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, valikot näkyvät LCD-näytössä, mutta niitä ei
voi valita.
[1 KUVA]
[KAIKKI]
: Valitse näytössä näkyvän kuvan tulostusmäärä.
: Valitse tulostusmäärä kaikille kuville paitsi elokuvaleikkeille ja
äänitiedostoille
[PERUUTA] : Tulostusasetusten peruuttaminen.
ſ Valitse tulosteiden määrä Smart-painikkeen
avulla ja paina Valikko-painiketta.
0 Prints
AS.:MENU
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee
DPOF-merkki (
).
44
DPOF: Tulostuskoko
DPOF: Hakemisto
ƈ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta. [Koko]valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
TOISTO
DPOF
ƈ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
TOISTO
KOKO
[1 KUVA]
[KAIKKI]
: Valitse näytössä näkyvän kuvan tulostuskoko.
: Valitse tulostusmäärä kaikille kuville paitsi elokuvaleikkeille ja
äänitiedostoille.
[PERUUTA] : Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.
DPOF
LUETTELO
[EI] : Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
[KYLLÄ]: Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
PERUUTA
Ȟ
Ȟ
Ȟ
ſ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko: Peruuta, 3X5,
4X6, 5X7, 8X10
ſ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen
tulostamisen peruuttaminen voi kestää
kauemmin.
Ȟ
3. Valitse tulostekoko määrä Smart-painikkeen
avulla ja paina Valikko-painiketta.
AS.:MENU
45
Kopioi korttiin
PictBridge
ƈ Tämän avulla voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja
äänentallennustiedostot kameran sisäisestä muistista SD-muistikorttiin.
ƈ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee
erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
ƈ Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
TIETOKON
ALUSTA
TOISTO
KOP KORT
VIDEOLÄH
USB
TULOSTIN
Ȝ
NOLLAA
- [EI]
: Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet
ja äänet kopioidaan muistikorttiin, kun [KÄSITELLÄÄN] -viesti
tulee näkyviin. Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa
toistotilaan.
TIETOJA
ƃ Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, voit valita
[KOP KORT] -valikon, mutta sitä ei voi käyttää.
ƃ Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 22 Mt:n
muistista, [KOP KORT] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja näyttöön
tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti. Kamera
palaa tämän jälkeen toistotilaan.
Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin
asettamista kameraan.
ƃ Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä
[KOP KORT] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien
toistumisen välttämiseksi. Jos muistikortin viimeinen tiedostonimi on
SL700001.jpg, kopioitujen kuvien nimet alkavat nimestä SL700002.jpg.
[KOP KORT] -toiminnon suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun kansion
viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.
46
);"5-6=871;<="5
TILA
ƈ Kameran liittäminen tulostimeen
Yhdistä kamera tulostimen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USBkaapelia.
PictBridge
PictBridge: Kuvan valitseminen
ſ Jos [USB]-valikossa on valittu [TIETOKON], Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta
ei voi yhdistää USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD. TIETOKONEESEEN]
-viesti on näkyvissä. Jos painat nyt tulostuspainiketta, voit käyttää tulostustilaa
[YHD. TULOSTIMEEN] -viestin näkyessä. Kamera ei muodosta yhteyttä kaikkiin
tulostinmalleihin.
ƈ Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran
tulostimeen toistotilassa.
- Tulostinpainikkeen (
) painaminen:
Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen
oletusasetuksia.
- Voit valita edellisen tai seuraavan kuvan
painamalla vasemmalle- tai oikealle-painiketta.
ƈ Kuvien tulostaminen
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko
tulee näkyviin.
2. Voit valita [TULOSTA]-valikon käyttämällä Ylöstai Alas-painikkeita. Paina lopuksi Oikeallepainiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylösja Alas-painikkeita ja painamalla Valikkopainiketta.
- [KYLLÄ] : Näyttöön tulee vahvistamisikkuna.
Valitse [KYLLÄ] ja paina Valikkopainiketta. Kuva tulostetaan.
- [EI]
: Tulostus peruutetaan.
ƈ Voit valita tulostettavan tiedoston.
ƃ Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko
tulee näkyviin.
2. Voit valita [KUVAT]-valikon painamalle
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- ja
Alas-painikkeita ja painamalla Valikko-painiketta.
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI]. Näyttöön tulee alla
kuvattu kopiomääräikkuna.
1 Prints
POISTU:SULJIN
EI
KYLLÄ
KUVAT
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
AS.:MENU
KUVAT
1 KUVA
KAIKKI
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
AS.:MENU
1 Prints
AS.:MENU
[Kun [1 KUVA] on valittuna]
TULOSTA
TULOSTA
POISTU:SULJIN
AS.:MENU
[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS / ALAS-painiketta.
- Kun [1 KUVA] on valittuna : Valitse toinen kuva käyttämällä
Vasemmalle / Oikealle-painiketta. Kun toinen kuva
on valittu, valitse toisen kuvan kopioiden määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
TULOSTA?
KYLLÄ
EI
AS.:MENU
47
PictBridge : Tulostusasetukset
ƈ Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin,
tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridge-valikko tulee näkyviin.
2. Voit valita [KUVAT]-valikon painamalle Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. Paina tämän jälkeen Valikko-painiketta.
TULOSTA
EI
TYYPPI
AUTO
KUVAT
1 KUVA
LAATU
AUTO
KOKO
AUTO
PVM
AUTO
ASETTELU
AUTO
TIEDNIMI
AUTO
TYYPPI
AUTO
NOLLAUS
EI
POIS:VALIK
Toiminto
Alivalikko
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, KORTTI, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
ASETTELU
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
LUETTELO
TYYPPI
Tulostuspaperiarkin laadun
määrittäminen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUV
LAATU
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
KOKO
PVM
TIEDNIMI Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
ſ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue
valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.
48
ƈ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Voit valita [NOLLAA]-valikon välilehden
käyttämällä Ylös- tai Alas-painikkeita. Paina
lopuksi Oikealle-painiketta.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen MENU-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei
nollata.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : kaikki
tulostus- ja kuva-asetukset nollataan.
TYYPPI
EI
LAATU
KYLLÄ
PVM
TIEDNIMI
NOLLAUS
AS.:MENU
NOLLAUS?
KYLLÄ
EI
POIS:VALIK
ƈ Voit määrittää seuraavien valikoiden asetukset :
Valikko
PictBridge : NOLLAUS
AS.:MENU
ſ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat
tulostimen valmistajan mukaan. Lisätietoja
tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Asetus-valikko
ƈ Tässä tilassa määritetään perusasetukset.
Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
OSD-val.
(tallennustila)
TÄYNNÄ
PERUSTIEDOT
PIILOT.
TALLENNA LCD
OSD-val.
(toistotila)
TÄYNNÄ
PERUSTIEDOT
PVM&AIKA
MERKINTÄ
PIILOT.
-
VV/KK/PP
KK/PP/VV
PP/KK/VV
POIS
POIS
Language
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
ESPAÑOL
DUTCH
SUOMI
FRANÇAIS
ITALIANO
P”CCK»…
DANSK
ÄÄNENVOIM.
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
KÄYN.ÄÄNI
ALKUKUVA
ALUSTA
s.51
Alivalikko
Toissijainen valikko
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
POIS
LOGO
OMA KUVA1
OMA KUVA2
EI
KYLLÄ
VIDEOLÄH
NTSC
PAL
USB
TIETOKON
TULOSTIN
NOLLAA
EI
KYLLÄ
Sivu
s.53
s.54
s.55
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Magyar
TIEDOSTO
SARJA
NOLLAUS
SAMMUTA
POIS
1, 3, 5, 10 MIN
TUMMA
NORMAALI
NÄYTTÖ
s.50
Päävalikko
PVM
PVM&AIKA
ENGLISH
DEUTSCH
Sivu
Valikon välilehti
KIRKAS
-
PIKAKATS
POIS
0.5, 1, 3 SEK
AF-VALO
POIS
PÄÄLLÄ
s.52
s.53
49
Asetus-valikko
ƈ Asetusvalikon valitseminen
[ OSD-valinta ]
ƈ Voit tarkistaa kuvaustiedot (tallennustila) ja näkyvissä olevan kuvan tiedot (toistotila).
1. Valitse asetustila.
OSD-val.
OSD-val.
TILA
TÄYNNÄ
OSD-val.
TÄYNNÄ
PVM&AIKA
2006/08/01
MERKINTÄ
POIS
Language
SUOMI
4. Kun olet valinnut valikon, vahvista valinta
painamalla Valikko-painiketta. Kun painat
M-painiketta, valikko poistuu näytöstä.
50
OSD-val.
PIILOT.
PVM&AIKA
TALLENNA LCD
MERKINTÄ
[TÄYNNÄ]
TÄYNNÄ
Ȝ PERUSTIEDOT
PIILOT.
Language
POISTU:M
[Tallennustilavalikko]
OSD-val.
OSD-val.
MERKINTÄ
Language
POISTU:M
3. Voit siirtää kohdistinta napsauttamalla
Smart-painikkeita.
PERUSTIEDOT
PVM&AIKA
AS.:MENU
2. Kullakin painikkeella on omat
asetusvalikkonsa.
Ȝ TÄYNNÄ
AS.:MENU
POISTU:M
[Toistotilavalikko]
: Kun Smart-painiketta kosketetaan, kuvakkeet laajenevat ja
teksti tulee näyttöön.
[PERUSTIEDOT] : Kun Smart-painiketta kosketetaan, kuvakkeet laajenevat
mutta tekstiä ei suurenneta.
[PIILOT.]
: Jos kamera on käyttämättä noin 3 sekuntia, kaikki teksti
poistuu näytöstä. Kun painat suljinpainikkeen pohjaan tai
puoliväliin, suljinnopeus ja tarkennuskehys tulevat näkyviin.
Teksti tulee näyttöön, kun käytät muita kameran painikkeita
kuin suljinpainiketta.
[TALLENNA LCD] : Jos kamera on käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30
sekuntia), kameran tilamerkkivalo vilkkuu ja LCD-näyttö
pimennetään.
Asetus-valikko
[ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ]
[ Kieli ]
ƈ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä,
ja määrittää päivämäärätyypin.
ƈ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen. Vaikka kamera irrotettaisiin
muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, kieliasetus säilyy.
OSD-val.
Ȝ
OSD-val.
PVM&AIKA
06/08/01
Ȝ
MERKINTÄ
Ȝ
- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [KK/PP/VV],
[PP/KK/VV], [POIS]
- Ylös-/ Alas-painike : asetusten vaihtaminen
Vasemmalle-/ Oikealle-painike : alivalikoiden
vaihtaminen
01:02
VV/KK/PP
Language
AS.:MENU
POISTU:M
KIELI-alivalikko:
Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja,
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, venäjä,
portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai,
bahasa (malaiji/indonesia), arabia, tsekki, puola,
unkari ja turkki.
OSD-val.
PORTUGUÊS
OSD-val.
DUTCH
PVM&AIKA
MERKINTÄ
Language
AS.:MENU
DANSK
SVENSKA
Ȝ SUOMI
POISTU:M
[ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]
ƈ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää ja
kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja
kellonaika.
OSD-val.
POIS
OSD-val.
PVM
PVM&AIKA
MERKINTÄ
PVM&AIKA
Ȝ
Language
AS.:MENU
POISTU:M
ſ Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
ſ Merkintätoimintoa käytetään vain tavallisiin kuviin paitsi [Teksti]-aihetilassa
otettuihin kuviin ja käytettäessä valokuvakehystehostetta.
ſ Kuvaan lisätty päiväys ei tulostu kunnolla kaikkien valmistajien tulostimissa eikä
kaikissa tulostustiloissa.
51
Asetus-valikko
[ Tiedostonimi ]
[ Automaattinen virran sammuttaminen ]
ƈ Voit valita tiedostonimen muodon.
ƈ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
[SARJA]
: Uudet tiedostot nimetään edellisen
sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka
TIEDOSTO
Ȝ SARJA
NOLLAUS
SAMMUTA
käytettäisiin uutta muistikorttia tai
NÄYTTÖ
muistikortti on tyhjennetty tai kaikki
PIKAKATS
kuvat on poistettu.
AF-VALO
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi
AS.:MENU
POISTU:M
tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka
alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan
uuden muistikortin.
- Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi on
SL7010001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SL7010001 ƍ SL7010002 ƍ ~ ƍ
SL7019999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100-999 seuraavasti :
100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne sanoista
Design rule for Camera File systems). Älä vaihda kuvatiedoston nimeä.
Muutoin kuvaa ei voi katsella tämän kameran avulla.
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Kamerasta ei katkaista virtaa
automaattisesti.
POIS
TIEDOSTO
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta
Ȝ 1 MIN
SAMMUTA
3 MIN
NÄYTTÖ
automaattisesti, jos sitä ei
5 MIN
PIKAKATS
käytetä määritettynä aikana.
10 MIN
AF-VALO
- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin
AS.:MENU
POISTU:M
uudelleen paikoilleen, virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se
toistaa ääntä tai elokuvaleikettä tai sen avulla otetaan yhdistelmäkuvia.
[ LCD-näytön kirkkaus ]
ƈ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
ƃ [NÄYTTÖ]-alivalikko : TUMMA, NORMAALI,
KIRKAS
TIEDOSTO
SAMMUTA
NÄYTTÖ
<=55)
67:5))41
Ȝ 31:3);
PIKAKATS
AF-VALO
AS.:MENU
52
POISTU:M
Asetus-valikko
[ Pikakatselu ]
[ Suljinääni ]
ƈ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
ƈ Voit valita suljinäänen.
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK]: Tallennettu kuva näkyy näytössä
valitun ajan.
ƃ Suljinääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
ÄÄNENVOIM.
SUL.ÄÄNI
TIEDOSTO
POIS
SAMMUTA
0.5 SEK
NÄYTTÖ
PIKAKATS
POIS
Ȝ ÄÄNI 1
ÄÄNI
ÄÄNI 2
KÄYN.ÄÄNI
ÄÄNI 3
ALKUKUVA
1 SEK
AS.:MENU
Ȝ 3 SEK
POISTU:M
AF-VALO
AS.:MENU
POISTU:M
[ Painikeääni]
ƈ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita
painettaessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
[ Automaattitarkennuksen merkkivalo ]
ƈ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Automaattitarkennusvalo ei syty.
[PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy, jos
valoa on liian vähän.
ƃ [ÄÄNENVOIM.]-alivalikot : [POIS], [ÄÄNI 1],
[ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
POIS
SUL.ÄÄNI
SAMMUTA
PÄÄLLÄ
ÄÄNI
NÄYTTÖ
KÄYN.ÄÄNI
PIKAKATS
ALKUKUVA
AF-VALO
AS.:MENU
AS.:MENU
Ȝ
POIS
ÄÄNI 1
Ȝ ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
POISTU:M
POISTU:M
[ Aloitusääni ]
[ Äänenvoimakkuus ]
ƈ Voit valita käynnistysäänen, toimintaäänen ja suljinäänen voimakkuuden.
ƃ [Äänenvoimakkuus]-alivalikot : [POIS],
[HILJAINEN],
[NORMAALI],
[VOIMAKAS]
ÄÄNENVOIM.
TIEDOSTO
ÄÄNENVOIM.
Ȝ POIS
SUL.ÄÄNI
HILJAINEN
ÄÄNI
NORMAALI
KÄYN.ÄÄNI
VOIMAKAS
ALKUKUVA
AS.:MENU
ƈ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.
ƃ Aloitusääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS],
käynnistysääntä ei kuulu vaikka se otettaisiin
käyttöön.
ÄÄNENVOIM.
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
KÄYN.ÄÄNI
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
Ȝ ÄÄNI 3
ALKUKUVA
AS.:MENU
POISTU:M
POISTU:M
53
Asetus-valikko
[ Aloituskuva ]
[ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ]
ƈ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
ƈ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa. Valitse lähtevän
kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television mukaan, johon
kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.
Ȝ
ÄÄNENVOIM.
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI
KÄYN.ÄÄNI
ALKUKUVA
Ȝ
Ȝ
ƃ Aloituskuva : [POIS], [LOGO], [OMA KUVA]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana
valitsemalla kuvan [OMA KUVA] -asetuksen
avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat
poistetaan [POISTA] -valikossa tai kortti
alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.
AS.:MENU
POISTU:M
ƈ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
- Yhdistä kamera ulkoiseen näyttöön käyttämällä
mukana toimitettua AV-kaapelia.
ALUSTA
VIDEOLÄH
Ȝ NTSC
PAL
USB
NOLLAA
AS.:MENU
[ Muistin alustaminen ]
ƈ Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat
(myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin
alustamista.
ƃ Alivalikot
[EI]
: Muistia ei alusteta.
[KYLLÄ] : Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!] ilmoitus ja muistikortti alustetaan.
Jos alustit muistikortin toistotilassa,
näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
ALUSTA
VIDEOLÄH
Ȝ EI
KYLLÄ
USB
NOLLAA
AS.:MENU
POISTU:M
Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa,
näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.
54
Keltainen väri: videokuva
Valkoinen: ääni
POISTU:M
Asetus-valikko
- NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
[ Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB) ]
- PAL
ƈ Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USBkaapelin avulla.
: Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia,
Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti, Singapore,
Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kaikki kuvan osat eivät ehkä näy, kun kamera yhdistetään ulkoiseen näyttöön.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko.
Sen toiminta vastaa nestekidenäytön toimintaa.
ƃ Alivalikot
[TIETOKON] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tietokoneeseen.
Sivulla 65 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tietokoneeseen.
[TULOSTIN] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tulostimeen.
Sivulla 46 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tulostimeen.
ALUSTA
Ȝ TIETOKON
VIDEOLÄH
TULOSTIN
USB
NOLLAA
AS.:MENU
POISTU:M
- Painikeääni ei välttämättä kuulu, kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön.
[ Alustaminen ]
ƈ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
Päiväys / aika-, Kieli- ja Videolähtö-arvoja ei kuitenkaan muuteta.
ƃ Alivalikot
[EI]
: Asetuksia ei palauteta
oletusasetuksiin.
[KYLLÄ ] : Kaikki asetukset palautetaan
oletusasetuksiin.
ALUSTA
EI
VIDEOLÄH
KYLLÄ
USB
NOLLAA
AS.:MENU
Ȝ
POISTU:M
55
Tärkeitä tietoja
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
ƈ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
ƈ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä
kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.
ƈ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla
tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
ƈ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
56
ƈ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
ƈVarotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
ƈ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
ƈ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
Tärkeitä tietoja
ƈ Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä,
joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla.
Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien
kanssa.
Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
ƈ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
ƈ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.
Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
ƈ Kun siirrät kuvia tietokoneeseen, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.
Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.
ƈ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
Varoitusilmaisin
ƈ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
ƍ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
ƍ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 54
KORTTI LUKITTU!
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ SD-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.
EI KORTTIA!
ϛKamerassa ei ole muistikorttia.
ƍ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
EI KUVAA!
ϛMuistissa ei ole kuvia.
ƍ Ota kuvia.
ƍ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
ϛTiedostovirhe
ƍ Poista virheelliset tiedostot.
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Ota yhteys huoltopisteesee
57
Varoitusilmaisin
VIRTA VÄHISSÄ!
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku
VALO EI RIITÄ!
ϛKuvattaessa pimeässä
ƍ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa
DCF-virhe
ϛEpäyhteensopiva DCF-muodon kanssa
ƍ Siirrä kuvat tietokoneeseen ja alusta muisti.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
ƈ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku (ks. s.11).
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin.
ϛKamerassa ei ole akkua
ƍ Aseta akku paikoilleen ja käynnistä kamera
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku.
ϛKamerasta sammuu virta automaattisesti.
ƍ Kytke kameraan virta
Paristot tyhjenevät nopeasti
ϛKameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
ƍ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
ϛMuistia ei ole riittävästi
ƍ Poista tarpeettomat kuvatiedosto
ϛMuistikorttia ei ole alustettu
ƍ Alusta muistikortti (ks. s.54)
ϛMuistikortti on kulunut loppuun
ƍ Aseta kameraan uusi muistikortti
58
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä
ϛKamerasta on katkaistu virta.
ƍ Kytke kameraan virta.
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku (ks. s.11).
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
ϛKamerassa on toimintahäiriö.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Kuvat ovat epäselviä.
ϛKuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
ƍ Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
ϛVarmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ƍ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ϛObjektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
ƍ Puhdista objektiivi
Salamavalo ei välähdä.
ϛOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
ƍ Ota salamavalo käyttöön
ϛKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
ƍ Lisätietoja on sivulla 22 salamavalon ohjeissa
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
ϛPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
ƍ Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein
Kameran painikkeet eivät toimi.
ϛKameran toimintavirhe.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ϛMuistikortti on alustettu virheellisesti
ƍ Alusta muistikortti uudelleen
Kuvia ei toisteta
ϛVirheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
ƍ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
ϛValkotasapaino-tai tehosteasetus on virheellinen.
ƍ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste
Kuvat ovat liian kirkkaita.
ϛOn tapahtunut ylivalotus.
ƍ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
ϛUlkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
ƍ Tarkista liitäntäkaapelit.
ϛMuistikortissa on vääriä tiedostoja.
ƍ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
59
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn
[Removable Disk]-kuvaketta.
ϛKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
ƍ Tarkista liitokset.
ϛKamerassa ei ole virtaa.
ƍ Kytke virta kameraan
ϛTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000,
ME, XP tai Mac OS 9.0 ~ 10.4. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
ƍ Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 9.0 ~ 10.4, joka
tukee USB-väylää.
ϛKameran ohjainta ei ole asennettu.
ƍ Asenna [USB Storage Driver -ohjain]
Tekniset tiedot
ƈ Kuvailmaisin
- Tyyppi : 1/2,5 tuuman CCD
- Teholliset pikselit : Noin 7,2 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä : Noin 7,4 megapikseliä
ƈ Objektiivi
- Polttoväli : 6,2 – 18,6 mm:n polttoväli (35 mm vastaava: 37,5 ~ 112.5mm)
- F-arvo : F2.7 ~ 5.2
- Digitaalinen zoomaus :ŋKuvattaessa tavallisia kuvia : 1,0–5,0X
ŋToistotilassa : 1,0x–10,0x (kuvan koon mukaan)
ƈ Nestekidenäyttö : 2,5" väri-TFT LCD (230,000 kuvapistettä)
ƈ Tarkennus
- Tyyppi : Automaattinen TTL-tarkennus
- Alue
laajakulma
tele
Normaali
50~ ääretön
15cm ~ 50cm (laajakulma)
40cm ~ 50cm (tele)
Makro
15 ~ ääretön (laajakulma)
40cm ~ ääretön (tele)
Aut.Makro
ƈ Suljin
- Nopeus : 1–1/2 000 sek. (yö: 16 – 1/2 000 sek.)
ƈ Valotus
- Hallinta : ohjelmoitu automatiikka
Mittaus : Monipistevalotus, pistemittaus
- Korjaus : ť2 EV (0.5 EV:n askelin)
- ISO-herkkyys : AUTO, 100, 200, 400, 800
ƈ Salamavalo
- Tilat : Automaattinen. automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä,
täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä
- Alue : Laajakulma: 0,2–3 m, tele.: 0,4–2,2 m (ISO AUTO)
- Latausaika : Noin 3 sek.
ƈ Sharpness (Terävyys) : Pehmeä, tavallinen, terävä
60
Tekniset tiedot
ƈ Tehoste : Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä,
sininen, RGB
ƈ Valkotasapaino : Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä
loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
ƈ Äänen tallentaminen : Äänen tallennus (määräytyy muisti- ja akkukapasiteetin mukaan)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
ƈ Päiväysleima : Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
- Kapasiteetti (256MB)
7M
SUPERTARK
68
HYVÄ
117
NORMAALI
203
5M
93
159
272
3M
151
266
425
1M
572
795
943
VGA
1213
1381
1533
* Nämä luvut on mitattu Samsungin vakio-oloissa. Ne voivat vaihdella
kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
ƈ Kuvaaminen
- Still-kuva : ŋTilat : Automaattinen, ohjelmoitu, tehoste, aihetila, ASR
ŋAihe : Yö, muotokuva, lapsi, maisema, teksti, lähikuva,
auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus sekä
hiekkaranta ja lumi
ŋJatkuva : Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, haarukointi, väliaikakuvaus
ŋItselaukaisin : 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus (10 sek. ja 2 sek.)
- Elokuvaleike :ŋÄäni tai äänetön (käyttäjä valitsee, tallennusaika riippuu
käytettävästä muistikapasiteetista)
ŋKoko : 640x480, 320x240
(3,0x optinen zoomaus, mykistys käytettäessä zoomia)
ŋRuutunopeus : 30 tai 15 kehystä sekunnissa
ŋElokuvavakautin (käyttäjä voi valita)
ŋElokuvan muokkaus (sisäinen)
: Tauko tallennuksen aikana, tavallinen valokuvaus, Ajan rajaaminen:
ƈ Kuvien katselu
- Tyyppi : Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys, elokuva
- Muokkaaminen : Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen, tehoste
ƈ Tallennus
- Tietovälineet:ŋOma muisti : Noin 22 Mt flash-muistia
ŋUlkoinen muisti : SD- tai MMC-kortti, taattu 1 gigatavuun asti
- Tiedostomuoto :ŋStill Image : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
ŋElokuvaleike : AVI (MPEG-4) ŋÄäni : WAV
- Kuvakoko
ƈ Käyttölämpötila : 0 ~ 40 °C
7M
3072x2304
5M
2592x1944
3M
2048x1536
1M
1024x768
VGA
640x480
ƈ Liitäntä
- Digitaalinen liitäntä USB 2.0
- Ääni : Mono
- Kuvalähtö : NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
- PictBridge
ƈ Virtalähteet
- Ladattava akku SLB-0837(B) (800 mAh)
- Latauslaite : SAC-45 (DC 4,2 volttia, 450 mA)
* Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen mukaan.
ƈ Mitat (L x K x S) : 94x57x17.5 mm (kameran ulokkeita lukuun ottamatta)
ƈPaino : Noin 113g (ilman akkua ja muistikorttia)
ƈ Ilmankosteus : 5 ~ 85%
ƈ Ohjelmisto
- Kameran ohjain : Tallennusajuri (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0~10.4)
- Sovellus : Digimax Master, Adobe Reader
ſTeknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
ſKaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
61
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
ϛVoit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
ϛOhjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
ϛOhjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
ϛValmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
ϛJos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei
anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
ϛTätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).
Järjestelmävaatimukset
Windows
Macintosh
PC with processor better than Pentium
II 450MHz
(Pentium 700MHz recommended)
Power Mac G3 or later
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
Vähintään 64Mt RAM
Mac OS 9.0 ~ 10.4
Vähintään 64Mt RAM
200 Mt kiintolevytilaa
110Mt kiintolevytilaa
USB-väylä
USB-väylä
CD-ROM drive
CD-ROM-asema
1024 x 768 kuvapistettä,
16-bittinen värinäyttö
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
Microsoft DirectX 9.0C
62
Filmileikkeen toistamiseksi
Mac OS 10.1 tai uudempi
MPlayer, VLC Media Player
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen
kameran yhdistämistä siihen.
ſ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat
perustuvat englanninkieliseen Windowsversioon.
ƈ Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PCtietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa
USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PCtietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows
Explorer] -resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CDlevyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin
yhteensopiva Mac 9.0 ~ 10.4
ƈ XviD-pakkauksenhallinta : Tämän kameran avulla kuvattuja MPEG-4elokuvaleikkeitä voidaan katsella tietokoneen avulla.
Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen edellyttää
XviD-pakkauksenhallinnan asentamista. Jos tämän kameran avulla kuvattu
elokuvaleike ei näy oikein, asenna tämä pakkauksenhallinta. Tämä ohjelmisto
toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
ƈ Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä
Tietoja ohjelmasta
TIETOJA
ƃ Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
ƃ Katsoaksesi elokuvan, joka on nauhoitettu tällä kameralla, tietokoneella,
DirectX 9.0 tulee asentaa.
ƃ Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5~10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows
Explorer] ja valitse [Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
ƃ Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDFmuodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa.
Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma
tältä CD-ROM-levyltä.
ƃ Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet
Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn
Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
ƈ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
ƈ Samsungin Internet-sivusto :
http://www.samsungcamera.com : Suomi
http://www.samsungcamera.co.kr : Korea
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin.
Napsauta
Autorun-ikkunassa olevaa [Install]valikkoa.
2. Asenna DirectX ja kameran ohjain valitsemalla asennuspainike. Jos
tietokoneeseen on asennettu uudempi DirectX-versio, DirectX-ohjelmaa ei
ehkä voida asentaa.
63
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen
tietokoneessa edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista.
ſ XviD-pakkauksenhallinta jaellaan GNU General Public License -lisenssiehtojen
mukaan. Kaikki saavat kopioida, muokata ja jaella tätä pakkauksenhallintaa
vapaasti ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA
KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jaeltaessa tai muokattaessa tätä
pakkauksenhallintaa on kuitenkin noudatettava GNU General Public License lisenssiehtoja. Lisätietoja on GNU General Publice License -lisenssiasiakirjoissa
osoitteessa http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
64
4. Asenna Digimax Master oikeassa järjestyksessä.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
5. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä
tietokone kameraan USB-kaapelin avulla.
PC-tilan käynnistäminen
ҮKameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
ҮTässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
6. Kytke kameraan virta.
Näyttöön tulee [Found New Hardware
Wizard] -ikkuna. Tietokone muodostaa
yhteyden kameraan.
ſ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP,
kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna avautuu
ohjelman käynnistymisen jälkeen, kameran
ohjain on asennettu oikein.
ҮNestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.
ƈ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
1. Paina Asetus-painiketta ja F4-painiketta.
2. Valitse [USB]-[TIETOKON]-valikko Smart-painikkeen avulla.
3. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
ALUSTA
TIETOKON
VIDEOLÄH
USB
TIETOJA
ƃ Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei
ehkä käynnisty.
ƃ Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä.
TULOSTIN
Ȝ
NOLLAA
TILA
AS.:MENU
POISTU:M
65
PC-tilan käynnistäminen
ƈ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
ƈ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän
[Removable Disk] -levyn kuvaketta.
Valitse [DCIM ƍ 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
ſ Jos valitsit [USB]-asetusvalikossa [Tulostin]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tulostimeen, näkyviin tulee [Yhd. tulostimeen] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja valitse [USB]-valikosta
[Tietokone]. Kytke USB-kaapeli uudelleen.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
ƈ Kameran irrottaminen tietokoneesta : Lisätietoja on sivulla 67 kohdassa
Siirrettävän levyn poistaminen.
TIETOJA
ƃ Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä
käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi muutoin vaurioitua.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
66
PC-tilan käynnistäminen
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
Siirrettävän levyn poistaminen
ƈ Windows 98/98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.
2. Irrota USB-kaapeli.
ƈ Windows 2000/ME/XP
(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windowskäyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun sammumista.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
- Käyttämällä [Digimax Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan
tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
VAROITUS
ƃ On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
ƃ Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!] -ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [Stop]-painiketta.
4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [OK]-painiketta.
67
Siirrettävän levyn poistaminen
6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [Close]-painiketta.
Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
ƈ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
7. Irrota USB-kaapeli.
USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC
OS toimii kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta
käynnistettäessä. MAC OS 9.0 ~ 10.4 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Digimax L70 / Kenox X70] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia ikkunassa.
MAC-USB-ajurin käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
VAROITUS
ƃ Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
ƃ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy sivustossa
http://www.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myös käyttää XviDkoodekkia, kuten (Mplayer, VLC (VideoLAN Client) media player).
68
6. Asennuksen poisto on valmis.
Digimax Master
ƈ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä
(ei Windows 98:ssa).
ƈ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start ƍ Programs ƍ Samsung ƍ
Digimax Master ƍ Digimax Master].
ƃ Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen
kuvien tallentamista varten.
- Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja
kuvat ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja kuvat
ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio,
kuvat ladataan.
5. Napsauta [Next >]-painiketta.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun
kamera yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla
[Select All]-painikkeen (Kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja
napsauta [Select All]-painiketta (Kaikki).
Voit tallentaa otetut kuvat valittuun
kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta), lataaminen peruutetaan.
3. Napsauta [Next >]-painiketta.
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin
ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]painiketta (Aloita).
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
69
Digimax Master
ƃ Kuvien katseluohjelma : Voit katsella tallennettuja kuvia.
‫ڹ‬
ƃ Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڹ‬
‫ڼ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
‫ ں‬Kuvanvalintaikkuna : Voit valita haluamasi kuvan tässä ikkunassa.
‫ ڻ‬Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot.
‫ ڽ‬Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
‫ ھ‬Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
‫ ڿ‬Kuvanäyttöikkuna : Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
70
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut) : Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja
on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] : Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
‫ ں‬Piirtotyökalut : Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
‫ ڻ‬Kuvankatseluikkuna: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna : Voit esikatsella muokattua kuvaa.
ſ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Digimax Master
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƃ Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
ƈ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran
mukana toimitettua USB-kaapelia.
ƍ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan
luettelossa.
ƍ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
‫ڹ‬
‫ں‬
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] : Voit lisätä elokuvaleikkeeseen multimediasisältöä.
[Edit Clip]
: Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effect]
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text]
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate]
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce]
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona.
Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv) tai
Windows Media (asf).
‫ ں‬Kehysnäyttöikkuna : Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
ſ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
71
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tapaus 6
Tapaus 7
Tapaus 8
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita ƍ Asetuksert ƍ
Ohjauspaneeli ƍ Suorituskyky ja ylläpito ƍ Järjestelmä ƍ Laiteisto
ƍ Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai
laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.
ƍ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja
yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on
Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
ƍ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
ƍ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USBporttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.
ƈ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
ſ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu
tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu.
72
ƃ Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole asennettu
ƍ Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse Xvid-kansio ja kaksoisnapsauta XviD-1.1.0-30122005.exe-tiedostoa.
ſ XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public
License -ehtoja. Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen on
sallittu kaikille. Tämä lisenssisopimus koskee ohjelmistoja tai muita töitä,
joissa on tekijänoikeuden omistajan ilmoitus, jonka mukaan sitä saa jaella
vain tämän Library General Public License -lisenssin ehtojen mukaan
("Lisenssi").
Lisätietoja on lisenssiasiakirjoissa (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
ƃ Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
ƍ Asenna DirectX 9,0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse
USB Driver\DirectX 9,0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exe-tiedostoa.
DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta
http://www.microsoft.com/directx
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƃ Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
ƍ Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
ƃ Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
ƍ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt
oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä
valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote
tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi
kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
ƃ Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
ƍ Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kaikissa
tuotantovaiheissaan ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa
asiakkailleen ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista
ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseen ja osoittaa,
että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.
73
MEMO
74
MEMO
MEMO
MEMO
75
MEMO
76
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AVENUE DE MARINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : +33 (0)1 4279 2200
FAX : +33 (0)1 4320 4510
www.samsungphoto.fr
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-0490
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement