Samsung SP-F10 User's guide

Samsung SP-F10 User's guide

Multimedia Projector

Käyttöopas

SP-F10 SP-F10M

Laitteen väri ja ulkonäkö saattavat olla erilaisia kuin tämän oppaan kuvissa. Teknisiä tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Sisällysluettelo

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

ASENNUS JA KYTKENNÄT

Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Projektorin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Korkeuden säätö tukijaloilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Zoomaus ja tarkennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Tuuletusaukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Takaosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Tuetut näyttötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Virran kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Tietokoneen kytkeminen ja tietokoneen asetukset . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Yhdistäminen video/s-video-kaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Ulkoisen näytön liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Ulkoisen kaiuttimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Kytkeminen verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Kensington-lukon kiinnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19

KÄYTTÖ

Tuoteominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Edestä, ylhäältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

LED-merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Näytön asetusvalikon käyttäminen

(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Verkonhallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

MEDIA PLAY -TOIMINTO (VAIN SP-F10M)

USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet . . . . . . . . . . . 4-1

Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Tuetut tiedostomuodot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

VIANMÄÄRITYS

Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

LISÄTIETOJA

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

RS-232C Komentotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

1-1 Ennen kuin aloitat

Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet

KUVAKE NIMI

Varoitus

MERKITYS

Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.

Huomautus Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.

Tämän oppaan käyttö

• Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

• Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.

• Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".

Tekijänoikeustiedot

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.

Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,

Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.

1-1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

1-2 Hallinta ja hoito

Pinnan ja linssin puhdistaminen

Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

• Älä puhdista laitetta tulenaroilla aineilla, esim. bentseenillä tai liuottimilla.

• Älä raaputa linssiä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.

Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.

• Älä puhdista laitetta märällä liinalla äläkä ruiskuta vettä suoraan laitteen pinnalle.

Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä.

• Projektorin pinnalle saattaa ilmestyä vaalea tahra, jos sille joutuu vettä.

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Projektorin sisäpuolen puhdistaminen

Ota yhteyttä valtuutettuun Samsungin huoltoliikkeeseen, kun haluat puhdistaa projektorin sisäpuolen.

• Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on kertynyt pölyä tai muita vieraita aineita.

Tärkeitä turvallisuusohjeita 1-2

1-3 Turvallisuusohjeita

Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet

KUVAKE

Vaara

NIMI

Varoitus

MERKITYS

Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.

Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Merkkien merkitys

Älä tee näin.

Älä pura.

Älä koske.

Tätä ohjetta on noudatettava.

Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.

Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.

Sähkövirtaan liittyvää

Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Vaara

Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.

• Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo.

Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

• Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä, kun kätesi ovat märät.

• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.

• Pistorasia saattaa ylikuumentua ja seurauksena voi olla tulipalo.

Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

• Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Ennen kuin liikutat laitetta, kytke sen virta pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja kaikki muutkin johdot liitännöistään.

• Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).

• Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vammautuminen.

1-3 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista vetää pistokkeesta, ei johdosta.

• Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

• Sähköiskun tai tulipalon vaara.

Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka on käden ulottuvilla.

• Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai katkaista sähköt. Et voi katkaista sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen virtapainiketta.

Asennukseen liittyvää

Vaara

Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai lämmittimen, viereen.

• Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää tai aiheuttaa tulipalon.

Jos tuote sijoitetaan kaappiin tai hyllylle, sijoita tuote niin, että kaappi tai hylly tukee täysin sen etupuolta.

• Mikäli näin ei tehdä, laite saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita laitteeseen.

• Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä, joka on kooltaan sopiva laitteelle.

Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.

• Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn, savun tai veden (esim. sadepisaroiden) kanssa.

• Tämä voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Älä käynnistä tai sammuta tuotetta kytkemällä tai irrottamalla pistokkeen. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)

Älä sijoita virtajohtoa lämmönlähteiden lähelle.

Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.

• Tämä voi johtaa sisäiseen ylikuumenemiseen ja tulipaloon.

Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,

älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.

• Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi.

• Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna laitetta alueille, jossa on raskasta pölyä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita 1-3

Varoitus

Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.

• Tämä voi johtaa sisäiseen ylikuumenemiseen ja tulipaloon.

Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä varoen.

• Jollet tee näin, laite voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Käyttöön liittyvää

Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita tai hiuspinnejä.

• Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

• Muutoin laite saattaa vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.

• Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.

Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen lähettyvillä.

• Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.

Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim. vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.

• Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

• Muutoin laite saattaa vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.

• Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai henkilövahinkoja.

Älä sijoita laitetta lasten ulottuvilla olevaan paikkaan.

• Jos lapsi pääsee koskemaan laitteeseen, laite saattaa pudota ja vahingoittaa lasta.

Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim. leluja tai keksejä.

• Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen päältä.

Älä katso suoraan heijastuslampun valoa

äläkä heijasta kuvaa kenenkään silmiin.

• Se on erityisen vaarallista etenkin lapsille.

Valvo, etteivät lapset nielaise paristoja, kun poistat ne kaukosäätimestä. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.

• Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin.

1-3 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.

• Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Puhdista pistoke huolellisesti, jos se on pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai muiden aineiden kanssa.

• Sähköiskun tai tulipalon vaara.

Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto irti pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.

• Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohennusainetta, hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita, voitelu- tai puhdistusaineita.

Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä olevat painatukset saattavat kulua pois.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.

• Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly saattaa ylikuumentaa laitteen ja aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.

Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia laitevikoja. Jos näin tapahtuu, asenna laite vasta oltuasi yhteydessä asiakaspalveluumme.

• Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset, joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja, liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai ilmankosteutta tai joissa laitetta käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim. lentokentillä tai asemilla.

Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

• Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Aseta kaukosäädin aina pöydälle.

• Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa vahingoittua.

Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Älä käytä tuotteita, kun siinä on toimintahäiriö, kuten ei ääntä tai kuvaa.

• Sammuta laite heti, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone välittömästi.

• Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

• Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai antennijohtoa ukonilmalla.

Älä koske laitteen linssiin.

• Tämä voi vahingoittaa linssiä.

Älä koske laitteen ulkoisiin osiin työkaluilla, kuten veitsellä tai vasaralla.

Puhdista edessä oleva projektiolinssi liasta ja tahroista suihkeella tai märällä liinalla, joka on kostutettu neutraalilla puhdistusaineella ja vedellä.

Pyydä huoltoliikettä puhdistamaan projektorin sisäpuoli vähintään kerran vuodessa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita 1-3

Varo polttamasta itseäsi. Älä kosketa ilmanvaihtoaukkoja tai linssiä käytön aikana tai välittömästi LED-lampun sammuttamisen jälkeen.

Älä avaa laitteen kansia.

• Tämä on vaarallista, koska laitteen sisällä kulkee korkeajännitteinen virta.

Varo koskemasta ilmastointiaukkoon, kun projektori on käynnissä, sillä sen sisältä tuleva ilma on kuumaa.

Älä aseta projektorin lähelle sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioitua kuumuuden vuoksi.

Huolehdi, ettei laitteen linssinsuojus häviä.

• Linssi voi vaurioitua.

Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai märällä liinalla. Älä anna kemikaalien, kuten puhdistusaineiden, teollisuudessa tai autoteollisuudessa käytettävän vahan, hankausaineen, vahan, bentseenin tai alkoholin, koskea laitteen mihinkään muoviosaan, kuten projektorin koteloon, koska tämä voi aiheuttaa vahinkoa.

Älä käytä merkitsemätöntä patteria.

Ilmastointiaukko on kuuma jonkin aikaa projektorin sammuttamisen jälkeen. Pidä kätesi ja muut ruumiinosasi kaukana ilmastointiaukosta.

Pysy kaukana projektorin linssistä laitteen ollessa käytössä. Lamppu on kuuma.

(Lasten ja herkkäihoisten tulee olla erityisen varovaisia.)

• Linssinsuojus suojaa linssiä ja sitä tulee käyttää, kun projektori on sammutettu.

• Jos haluat piilottaa näytön projektorin ollessa päällä, käytä BLANKominaisuutta.

1-3 Tärkeitä turvallisuusohjeita

2 Asennus ja kytkennät

2-1 Pakkauksen sisältö

• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki alla luetellut osat on toimitettu sen mukana.

• Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.

Projektori

SISÄLTÖ

Pika-asetusopas Takuukortti

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Käyttöopas Virtajohto

Kaukosäädin / 2 paristoa

(Vain SP-F10M)

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Kaukosäädin / 1 paristo

(Vain SP-F10)

(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Puhdistusliina D-Sub-kaapeli

4 ruuvia

(Kattokiinnitystelineen kiinnityslevyyn)

Linssinsuojus

Kattokiinnitysteline ei sisälly tuotteeseen. Se myydään erikseen. Kiinnitä kattokiinnitystelineen kiinnityslevy projektoriin mukana toimitetuilla ruuveilla.

Asennus ja kytkennät 2-1

2-2 Projektorin asentaminen

Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.

• Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle. Jos valkokangas ei ole pystysuorassa, kankaalle heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion muotoinen.

• Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos ympäristö on liian valoisa, kankaalle heijastettava kuva himmenee eikä näy selvästi.

• Jos käytät projektoria valoisissa tiloissa, estä valon pääsy tiloihin verhojen avulla.

• Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin valkokankaaseen nähden: Valkokankaan eteen lattialle / eteen kattoon / taakse lattialle / taakse kattoon. Katso sijoituspaikan asetukset alta.

Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan taakse

Taustaheijastuskankaan taakse asentaminen.

Kun asennat projektorin taustaheijastuskankaan taakse, voit tehdä kuvan asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin: valkokankaan taakse lattialle (alas) tai kattoon.

1.

Jos laite on takana lattialla, paina:

Menu

> Setup > Install > Rear-Floor

2.

Jos laite on takana katossa, paina:

Menu

> Setup > Install > Rear-Ceiling

Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan eteen

Projektorin asentaminen valkokankaan eteen.

Kun asennat projektorin valkokankaan eteen, voit tehdä kuvan asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin: valkokankaan eteen lattialle (alas) tai kattoon.

1.

Jos laite on edessä lattialla, paina:

Menu

> Setup > Install > Front-Floor

2.

Jos laite on edessä katossa, paina:

Menu

> Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Asennus ja kytkennät

2-3 Korkeuden säätö tukijaloilla

Projektorin jalkoja ja korkeustasoa voi säätää painamalla PUSHpainikkeita.

Projektorin voi säätää jopa 30mm korkeuteen (noin 12 ˚) asennuspinnasta.

Jos <Auto Keystone> on tilassa <On>, <V-Keystone> säädetään automaattisesti.

Jos automaattisen säädön lisäksi tarvitaan hienosäätöä, käytä asetusta <V-Keystone>.

Asennus ja kytkennät 2-3

2-4 Zoomaus ja tarkennuksen säätö

Zoomausnuppi : Voit säätää näytön kokoa zoomausalueen sisällä käyttämällä zoomausnuppia.

Tarkennusrengas: Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.

Valkokankaan koko ratkaisee, mille etäisyydelle projektori asennetaan valkokankaasta.

Jos et asenna projektoria osion 2-5 taulukossa Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys annetulle heijastusetäisyydelle, kuvan tarkentaminen ei onnistu.

2-4 Asennus ja kytkennät

2-5 Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys

A. Näyttö / Z. Heittoetäisyys / Y’. Linssin keskiosan ja kuvan alaosan välinen etäisyys

Asenna projektori tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja säädä laitteen säätöjalkoja niin, että kuvan laatu on sopiva. Jos kuvat eivät ole selkeitä, säädä niitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- tai taaksepäin.

SIIRTYMÄ NÄYTÖN KOKO HEIJASTUSETÄISYYS

TUUMAA / CM

40 / 101,6

50 / 127,0

60 / 152,4

70 / 177,8

80 / 203,2

90 / 228,6

100 / 254,0

110 / 279,4

120 / 304,8

130 / 330,2

140 / 355,6

150 / 381,0

160 / 406,4

170 / 431,8

180 / 457,2

190 / 482,6

200 / 508,0

210 / 533,4

220 / 558,8

230 / 584,2

240 / 609,6

250 / 635,0

M (LÄVISTÄJÄ)

X

(VAAKASUUNTA

)

TUUMAA / CM

32 / 81,3

40 / 101,6

48 / 121,9

56 / 142,2

64 / 162,6

72 / 182,9

80 / 203,2

88 / 223,5

96 / 243,8

104 / 264,2

112 / 284,5

120 / 304,8

128 / 325,1

136 / 345,4

144 / 365,8

152 / 386,1

160 / 406,4

168 / 426,7

176 / 447,0

184 / 467,4

192 / 487,7

200 / 508,0

Y

(PYSTYSUUNTA

)

TUUMAA / CM

24 / 61,0

30 / 76,2

36 / 91,4

42 / 106,7

48 / 121,9

54 / 137,2

60 / 152,4

66 / 167,6

72 / 182,9

78 / 198,1

84 / 213,4

90 / 228,6

96 / 243,8

102 / 259,1

108 / 274,3

114 / 289,6

120 / 304,8

126 / 320,0

132 / 335,3

138 / 350,5

144 / 365,8

150 / 381,0

Z (TELE)

TUUMAA / CM

57 / 144,7

71 / 180,8

85 / 217,0

100 / 253,2

114 / 289,4

128 / 325,5

142 / 361,7

157 / 397,9

171/ 434,0

185 / 470,2

199 / 506,4

214 / 542,5

228 / 578,7

242 / 614,9

256 / 651,1

271 / 687,2

285 / 723,4

299 / 759,6

313 / 795,7

328 / 831,9

342 / 868,1

356 / 904,2

Z (LAAJA)

TUUMAA / CM

47 / 120,3

59 / 150,4

71 / 180,4

83 / 210,5

95 / 240,6

107 / 270,7

118 / 300,7

130 / 330,8

142 / 360,9

154 / 391,0

166 / 421,0

178 / 451,1

189 / 481,2

201 / 511,3

213 / 541,3

225 / 571,4

237 / 601,5

249 / 631,5

260 / 661,6

272 / 691,7

284 / 721,8

296 / 751,8

Y'

TUUMAA / CM

2,4 / 6,1

3,0 / 7,6

3.6 / 9,1

4,2 / 10,7

4,8 / 12,2

5,4 / 13,7

6,0 / 15,2

6,6 / 16,8

7,2 / 18,3

7,8 / 19,8

8,4 / 21,3

9,0 / 22,9

9.6 / 24,4

10,2 / 25,9

10,8 / 27,4

11,4 / 29,0

12,0 / 30,5

12,6 / 32,0

13,2 / 33,5

13,8 / 35,1

14,4 / 36,6

15,0 / 38,1

Asennus ja kytkennät 2-5

M (LÄVISTÄJÄ)

NÄYTÖN KOKO

X

(VAAKASUUNTA

)

Y

(PYSTYSUUNTA

)

HEIJASTUSETÄISYYS

Z (TELE) Z (LAAJA)

TUUMAA / CM

260 / 660,4

270 / 685,8

280 / 711,2

290 / 736,6

300 / 762,0

TUUMAA / CM

208 / 528,3

216 / 548,6

224 / 569,0

232 / 589,3

240 / 609,6

TUUMAA / CM

156 / 396,2

162 / 411,5

168 / 426,7

174 / 442,0

180 / 457,2

TUUMAA / CM

370 / 940,4

384 / 976,6

399 / 1012,7

413 / 1048,9

427 / 1085,1

TUUMAA / CM

308 / 781,9

320 / 812,0

332 / 842,1

343 / 872,1

355 / 902,2

Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuvat optimaalisina 80–120 tuuman kokoisella näytöllä.

SIIRTYMÄ

Y'

TUUMAA / CM

15,6 / 39,6

16,2 / 41,1

16,8 / 42,7

17,4 / 44,2

18,0 / 45,7

2-5 Asennus ja kytkennät

2-6 Tuuletusaukot

Katso ilmanvaihtoaukkojen sijainnit seuraavasta kuvasta:

• Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Jos ilmanvaihtoaukot tukitaan, projektori saattaa ylikuumeta ja lakata toimimasta.

Ilman ulostuloaukko

Ilman sisäänmenoaukko

Asennus ja kytkennät 2-6

2-7 Takaosa

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

1. LAN -liitäntä

2. S-VIDEO IN -liitäntä

3. AUDIO OUT -liitäntä

4. PC OUT -liitäntä

5. HDMI/DVI IN -liitäntä

6. Kaukosäätimen signaalin vastaanotin

7. USB-portti (vain SP-F10M)

8. Kensington-lukon kiinnike

9. Virtaliitäntä

10. PC IN -liitäntä

11. RS-232C -liitäntä

12. [AV IN] VIDEO -liitäntä

13. [AV IN] L-AUDIO-R -liitäntä

2-7 Asennus ja kytkennät

2-8 Tuetut näyttötilat

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

Asennus ja kytkennät

PC-tahdistus (D-liitin/HDMI)

MUOTO

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

TARKKUUS

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

VAAKATAAJUU

S (KHZ)

"VERTICAL

FREQUENCY"

(PYSTYTAAJUU

S) (HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

49,702

62,795

60,000

69,930

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

PIKSELITAAJU

US (MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

83,500

106,500

108,000

120,839

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

2-8

MUOTO

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

TARKKUUS

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

VAAKATAAJUU

S (KHZ)

72,072

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

"VERTICAL

FREQUENCY"

(PYSTYTAAJUU

S) (HZ)

72,000

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

PIKSELITAAJU

US (MHZ)

124,540

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Jos resoluutio on pienempi tai suurempi kuin 1024 x 768, projektorin sisäinen skaalain muuntaa sen kokoon 1024 x 768.

Kuvan laatu on paras mahdollinen silloin, kun tietokoneelta tuleva signaali vastaa projektorin todellista tarkkuutta

(1024 x 768).

AV-tahdistus (D-liitin)

MUOTO

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

TARKKUUS

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

SKANNAUS

Limitetty

Progressiivinen

Limitetty

Progressiivinen

Progressiivinen

Progressiivinen

Limitetty

Limitetty

AV-tahdistus (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

MUOTO

Muoto 1

Muoto 1

Muodot 2 ja 3

Muodot 2 ja 3

Muoto 4

Muoto 4

Muoto 5

TARKKUUS

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

SKANNAUS

Progressiivinen

Progressiivinen

Progressiivinen

Progressiivinen

Progressiivinen

Progressiivinen

Limitetty

VAAKATAAJU

US (KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

PYSTYTAAJU

US (HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

PIKSELITAAJ

UUS (MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

2-8 Asennus ja kytkennät

EIA-861

EIA-861

MUOTO

EIA-861

EIA-861

Muoto 5

Muodot 17 ja

18

Muoto 19

Muoto 20

TARKKUUS

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SKANNAUS

Limitetty

Progressiivinen

VAAKATAAJU

US (KHZ)

60,000

50,000

PYSTYTAAJU

US (HZ)

33,750

31,250

PIKSELITAAJ

UUS (MHZ)

74,250

27,000

Progressiivinen

Limitetty

50,000

50,000

37,500

28,125

74,250

74,250

AV-tahdistus (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Projektorin video- ja s-video-liitännät tukevat standardin mukaisia videomuotoja, jotka on lueteltu edellä. Tällöin ei tarvita säätöjä.

Asennus ja kytkennät 2-8

2-9 Virran kytkeminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

1.

Liitä virtajohto projektorin takaosan virtaliitäntään.

2-9 Asennus ja kytkennät

2-10 Tietokoneen kytkeminen ja tietokoneen asetukset

2-10-1. PC-tilan määrittäminen

Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.

1.

Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin työpöydällä ja valitse [Ominaisuudet]. <Näytön ominaisuudet> -välilehti tulee näkyviin.

2.

Napsauta [Asetukset]-välilehteä ja aseta <Näytön tarkkuus>. Projektorin optimaalinen tarkkuus on 1024 x 768. Saat lisätietoja muista projektorin tukemista tarkkuuksista osion 2-8 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".

Sinun ei tarvitse vaihtaa kohdan <Värien määrä> asetusta.

3.

Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta. Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuusikkuna.

4.

Napsauta [Näyttö]-välilehteä ja aseta <Virkistystaajuus>. Löydät valitsemaasi tarkkuuteen sopivan virkistystaajuuden (60 Hz,

70 Hz jne.) valitsemasi tarkkuuden vierestä osion 2-8 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".

Asennus ja kytkennät 2-10

Kun asetat virkistystaajuuden, samalla asetetaan sekä pysty- että vaakataajuus.

5.

Sulje ikkuna napsauttamalla [OK]-painiketta ja sulje sen jälkeen <Näytön ominaisuudet> -ikkuna napsauttamalla siinä olevaa

[OK] painiketta.

6.

Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.

• Asetustoimenpiteet voivat vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windowsin versiosta riippuen.

(Esimerkiksi saattaa näkyä [Properties] (Ominaisuudet) sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)] (Ominaisuudet [R]) kuten kuvassa 1 näkyy.)

• Tämä projektori tukee 32 bitin värien määrää (pikseliä kohden), kun sitä käytetään tietokoneen näyttönä.

• Näytön valmistajasta ja Windowsin versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa olla erilainen kuin näytöllä näkyvä kuva.

• Kun yhdistät projektorin tietokoneeseen, varmista, että tietokoneen asetukset vastaavat tämän projektorin tukemia näyttöasetuksia. Jos näin ei ole, signaalin kanssa saattaa esiintyä ongelmia.

2-10-2. Tietokoneen kytkeminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN]-tulo tietokoneen D-liittimeen monitorikaapelilla.

2.

Kytke projektorin ja tietokoneen virtajohdot pistorasiaan.

2-10 Asennus ja kytkennät

3.

Kytke projektorin [AV IN (L-AUDIO-R) ] -tulo tietokoneen kaiuttimien lähtöön äänikaapelilla.

Tämä laite on plug and play -yhteensopiva. Jos käytät Windows XP -tietokonetta, sinun ei tarvitse asentaa ohjainta tietokoneellesi.

Projektorin käyttö

1.

Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [SOURCE]-painiketta.

Jos <PC>-tila ei ole valittavissa, tarkista että monitorikaapeli on paikoillaan.

2.

Käynnistä tietokone ja tee PC-tilan asetukset (näytön tarkkuus jne.) tarvittaessa.

3.

Tee näytön asetukset.

Asennus ja kytkennät 2-10

2-11 Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin [HDMI/DVI IN] -liitin tietokoneen HDMI- tai DVI-liittimeen HDMI/HDMI- tai HDMI/DVI-kaapelilla (myydään erikseen).

- Käytä aina (erikseen myytävää) HDMI-kaapelia tietokoneesi HDMI-liitäntään.

- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tarkkuuksia ja virkistystaajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa PCtahdistus (D-liitin/HDMI).

2.

Jos käytit kytkemiseen HDMI/DVI-kaapelia, kytke projektorin [AV IN (L-AUDIO-R)] -liitäntä tietokoneesi äänilähtöliitäntään

äänikaapelin avulla (myydään erikseen).

- Jos käytit kytkemiseen HDMI/HDMI-kaapelia, et tarvitse äänikaapelia.

2-11 Asennus ja kytkennät

2-12 HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin takaosassa oleva [HDMI/DVI IN] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen HDMI- tai HDMI/DVI-lähtöliitäntään HDMI/

DVI- tai HDMI/HDMI-kaapelilla.

- Käytä HDMI/HDMI-kaapelia digitaalisen kuvalähteen HDMI-lähtöliitäntään.

- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa

AV-tahdistus (HDMI).

2.

Jos käytit kytkemiseen HDMI/DVI-kaapelia, kytke projektorin [AV IN (L-AUDIO-R)] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen

äänilähtöliitäntään äänikaapelin avulla (myydään erikseen).

- Jos käytit kytkemiseen HDMI/HDMI-kaapelia, et tarvitse äänikaapelia.

Asennus ja kytkennät 2-12

2-13 AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen D-liitäntään D-liitinkaapelilla.

- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa

AV-tahdistus (D-Sub).

2.

Kytke projektorin takaosassa oleva [AV IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

2-13 Asennus ja kytkennät

2-14 AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen komponenttiliitäntään D-liitinkaapelilla tai komponenttikaapelilla (myydään erikseen). Tämän kaapelin yhdessä päässä on D-liitin ja toisessa kolme RCA-liitintä.

- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-8, "Tuetut näyttötilat", kohtaa

AV-tahdistus (D-Sub).

2.

Kytke projektorin takaosassa oleva [AV IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

Asennus ja kytkennät 2-14

2-15 Yhdistäminen video/s-video-kaapelilla

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke [VIDEO]- tai [S-VIDEO IN] -liitäntä AV-laitteeseen videokaapelin tai S-videokaapelin avulla (myytävinä erikseen).

- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja tuetaan, katso osion 2-8"Tuetut näyttötilat" kohtaa AV-tahdistus (VIDEO/S-

VIDEO).

2.

Kytke projektorin takaosassa oleva [AV IN (L-AUDIO-R)] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).

2-15 Asennus ja kytkennät

2-16 Ulkoisen näytön liittäminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Voit katsella kuvaa sekä projektorista että erillisestä näytöstä samanaikaisesti.

Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.

1.

Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN]-tulo AV-laitteen D-liittimeen (PC, VGA) D-liitinkaapelilla.

2.

Kytke projektorin [PC OUT] -liitäntä näytön D-liitäntään D-liitinkaapelia käyttäen.

Kun kytket näytön [PC OUT] -toimintoa käyttäen, kytke tietokone [PC IN] -liitäntään.

- [PC OUT] -liitäntään kytketyn näytön videokuva on normaali, vaikka projektori näyttäisi tyhjän näytön.

[PC OUT] -toiminto ei toimi valmiustilassa.

Asennus ja kytkennät 2-16

2-17 Ulkoisen kaiuttimen liittäminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Voit halutessasi käyttää äänelle ulkoista kaiutinta projektorin sisäisten kaiuttimien sijaan.

1.

Hanki ulkoiselle kaiuttimellesi sopiva (erikseen myytävä) äänikaapeli.

2.

Kytke projektorin [AUDIO OUT] -liitäntä ulkoiseen kaiuttimeen audiokaapelin avulla.

- Jos käytät ulkoista kaiutinta, sen äänenvoimakkuuden säätö ei toimi, mutta voit säädellä äänenvoimakkuutta projektorin tai kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeiden avulla.

[AUDIO OUT] -liitäntä osaa toistaa kaikkia audiosignaaleja.

2-17 Asennus ja kytkennät

2-18 Kytkeminen verkkoon

Tätä laitetta voi käyttää verkossa. Ohessa kerrotaan, kuinka laite kytketään verkkoon.

2-18-1. Kytkeminen dynaamisia IP-osoitteita käyttävään verkkoon

Voit kytkeä projektorin verkkoon DHCP:tä (Dynamic Host Configuration Protocol) käyttävän modeemin avulla. Kun käytät DHCPmodeemia, modeemi antaa projektorille verkkoyhteyteen tarvittavan IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän tiedot.

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Kytke laite DHCP-verkkoon seuraavasti:

1.

Kytke modeemin kaapeli seinässä olevaan modeemiliitäntään ja ulkoiseen modeemiin.

2.

Kytke lähiverkkokaapeli ulkoiseen modeemiin ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.

3.

Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.

4.

Käynnistä projektori ja paina [MENU]-painiketta.

5.

Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6.

Antaa automaattisesti seuraavat asetukset: <IP address>, <Subnet mask> ja <Gateway>.

Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.

Jos IP-osoitteen antaminen DHCP-palvelimelta epäonnistuu, sammuta ulkoinen modeemi yli 10 sekunniksi, käynnistä se uudelleen ja yritä yhteyden muodostamista uudelleen.

Saat lisätietoja ulkoisen modeemin ja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä kunkin laitteen omasta käyttöoppaasta.

Voit kytkeä modeemin lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin. Reititintä ei tarvita.

Et voi käyttää manuaalisesti kytkettävää ADSL-modeemia, sillä se ei ole DHCP-laite. Käytä automaattisesti kytkettävää,

DHCP:tä käyttävää ADSL-modeemia.

2-18-2. Kytkeminen kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon

Voit liittää projektorin kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon, mikä vastaa kiinteän verkkoyhteyden käyttöä. Jos verkko käyttää kiinteitä IP-osoitteita, sinun täytyy pyytää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän tiedot Internetpalveluntarjoajaltasi, ottaa verkkotoiminto käyttöön projektorin valikosta ja syöttää verkkotoiminnon tarvitsemat tiedot manuaalisesti.

Asennus ja kytkennät 2-18

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Kytke laite kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon seuraavasti:

1.

Kytke lähiverkkokaapeli seinässä olevaan lähiverkkoliitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.

2.

Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.

3.

Käynnistä projektori ja paina [MENU]-painiketta.

4.

Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5.

Valitse <IP Address> ja paina [ ]-painiketta. Selaa IP-osoitekenttiä / -painikkeilla ja syötä arvot / -painikkeilla.

6.

Kun olet antanut kaikki IP-osoitetiedot, paina [ ]-painiketta ja toista samat vaiheet aliverkon peitteelle ja yhdyskäytävälle.

7.

Kun olet syöttänyt kaikki arvot, poistu asetusvalikkoon painamalla [MENU]- tai [RETURN]-painiketta.

Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.

Jos käytät kiinteää IP-osoitetta, saat Internet-palveluntarjoajaltasi seuraavat tiedot: IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Sinun täytyy syöttää nämä tiedot verkkoasetusten yhteydessä. Jos et tiedä kiinteää IP-osoitettasi, kysy sitä käyttämäsi verkon ylläpitäjältä.

Saat lisätietoja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä reitittimen käyttöoppaasta.

Voit kytkeä lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin ilman reititintä.

Jos käytät DHCP:tä tukevaa IP-reititintä, voit asettaa reitittimen käyttämään joko DHCP:tä tai kiinteää IP:tä.

Saat lisätietoja kiinteän IP-osoitteen käyttämisestä Internet-palveluntarjoajaltasi.

2-18 Asennus ja kytkennät

2-19 Kensington-lukon kiinnike

Kensington-lukko on varkaudenestolaite, jonka avulla laite voidaan lukita kiinni siten, että sitä voi käyttää huoletta julkisilla paikoilla. Koska lukituslaitteen muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet lukituslaitteen mukana tulevasta käyttöoppaasta.

• Kensington-lukko on ostettava erikseen.

• Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

Laitteen lukitseminen

1.

Kierrä Kensington-lukon kaapeli pöydän tai jonkin muun raskaan esineen liikkumattomaan osaan Kensington-lukon käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

2.

Työnnä lukituslaitteen lukitusosa projektorin Kensington-lukolle varattuun aukkoon.

3.

Työnnä Kensington-lukon avain lukitusmekanismin sisälle ja käännä avain lukitusasentoon.

• Nämä ovat yleisiä ohjeita. Tarkat ohjeet ovat lukkolaitteen mukana toimitettavassa käyttöoppaassa.

• Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä, verkkokaupasta tai yrityksemme huoltoliikkeestä.

Asennus ja kytkennät 2-19

3 Käyttö

3-1 Tuoteominaisuudet

1.

LED, tarkoitettu käytettäväksi uuden sukupolven taustavalolähteenä.

• LEDiä käyttävä ECO-projektori, jossa ei ole elohopeaa.

• Taattu pitkä kesto puolijatkuvassa käytössä.

2.

Hiljainen tuuletin

• Hiljainen tuuletusääni ilmavirtauksen optimoinnin ja tuulettimen rakenteen ansiosta.

3.

Useita tuloliitäntöjä

• Parantaa yhdistettävyyttä oheislaitteisiin 15-napaisen D-liittimen, S-video-, video-, tai HDMI-liitännän kautta (tukee DVI

PC -signaaleja).

4.

Suodattimeton jäähdytysjärjestelmä

• Aseta projektorista kuulumaan melodia, kun se kytketään päälle tai pois päältä.

5.

Audiolähtö

• Varustettu 7 watin (mono-)kaiuttimella.

6.

Käyttäjän omat asetukset

• Jokaisen tuloliitännän voi säätää erikseen.

• Varustettu sisäisellä Test Pattern -kuviolla, jota voidaan käyttää projektorin asentamiseen ja säätämiseen.

7.

Helppokäyttöinen verkkotoiminto

• Projektoria voi hallita ja tarkkailla tietokoneelta verkkotoiminnon avulla.

8.

Multimediatoiminto (vain SP-F10M)

• Voit toistaa videoita, valokuvia ja musiikkia sekä katsoa asiakirjoja USB-laitteelta ilman tietokonetta.

9.

Suojaustoiminto

• Projektorin luvattoman käytön ja asetusten muuttamisen voi estää suojaussalasanalla.

3-1 Käyttö

3-2 Edestä, ylhäältä

NIMI

1. Merkkivalot

2. Siirrä /Valitse /

KUVAUS

- STAND BY (sininen merkkivalo)

- LED (sininen merkkivalo)

- STATUS (vihreä/punainen LED)

Katso kohtaa LED-ilmoitukset.

/ : Käytetään valikossa siirtymiseen tai valitsemiseen.

Äänenvoimakkuus nike

3. MENU-painike

4. SOURCE-painike

-pai-

: Käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.

Käytetään ulkoisen laitteen signaalin valitsemiseen.

Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois päältä.

6. Zoomausnuppi

7. Tarkennusrengas

8. Linssi

9. Kaukosäätimen signaalin vastaanotin

10. Linssisuojuksen narun kiinnitysaukko

-

-

Käytetään kuvan koon pienentämiseen tai suurentamiseen.

-

Käytetään tarkennuksen säätöön.

Käyttö 3-2

3-3 Kaukosäädin

• Projektorin käyttäminen toisen kaukosäätimellä käytettävän laitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa virheellisiä toimintoja, jotka johtuvat kaukosäädinten keskinäisistä taajuushäiriöistä.

• Aseta kaukosäädin aina pöydälle.

Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi tai kaukosäädin saattaa vahingoittua.

• Kaukosäädin toimii jopa 10 metrin etäisyydellä tuotteesta.

SP-F10

POWER ( ) -painike

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista laitteen virran.

AUTO-painike

Säätää kuvan automaattisesti. (Käytettävissä vain < PC>-tilassa)

MENU ( ) -painike

Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.

Siirrä ( ) / ( ) -painike

Käytä liikkumiseen tai valitsemiseen valikossa.

V. KEYSTONE-painike

( )

Käytä, jos näyttö on puolisuunnikkaan muotoinen.

INSTALL-painike

Käytetään kuvan säätämiseen sellaiseksi, että se soveltuu projektorin sijoituspaikkaan (valkokankaan edessä katossa, valkokankaan takana katossa jne.)

BLANK-painike

Käytetään väliaikaiseen näytön sammuttamiseen ja äänen mykistämiseen. Kuva ja ääni tulevat takaisin, kun painat jotakin muuta kuin

[POWER]-painiketta.

P.SIZE-painike

Käytetään kuvan koon asettamiseen.

QUICK -painike

Käytetään edelliseen valikkoon palaamiseen.

MUTE ( ) -painike

Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä. Peruuta mykistys painamalla MUTE- tai VOL-painiketta (

RETURN ( ) -painike

Palaa edelliseen valikkoon.

) uudelleen.

EXIT ( ) -painike

Käytetään valikkoruudun piilottamiseen.

VOL ( ) -painike

Käytetään äänen voimakkuuden lisäämiseen.

INFO-painike

Käytetään lähdesignaalien, kuvan asetusten ja tietokoneen näytön säätöjen sekä LED-lampun keston tarkistamiseen.

SOURCE-painike

Käytä tarkastamaan tai valitsemaan ulkoisten laitteiden kytkentä.

3-3 Käyttö

Käyttö

P.MODE-painike

Käytetään kuvatilan valitsemiseen.

STILL-painike

Käytetään pysäytyskuvien katsomiseen.

SP-F10M

POWER ( ) -painike

Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista laitteen virran.

P.MODE-painike

Käytetään kuvatilan valitsemiseen.

P.SIZE-painike

Käytetään kuvan koon asettamiseen.

Taaksepäinkelauspainike

Kelaa videota taaksepäin <Media

Play> -tilassa.

Toistopainike

Toistaa videon <Media Play> -tilassa.

KEYSTONE-painike

Korjaa kallellaan olevan kuvan.

Keskeytyspainike

Keskeyttää videon <Media Play> tilassa.

VOL ( ) -painike

Käytetään äänen voimakkuuden lisäämiseen.

MENU ( ) -painike

Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.

MEDIA.P-painike

Siirtyy suoraan <Media Play> -tilaan.

Näyttää valikkokohdat oltaessa <Media Play> -tilassa.

HELP-painike

Näyttää painikkeiden opasvalikon näytön alaosassa, kun asiakirjaa katsotaan <Media Play> -tilassa.

Siirtymispainikkeet ( )/ ( )

Käytä liikkumiseen tai valitsemiseen valikossa.

QUICK -painike

Käytetään edelliseen valikkoon palaamiseen.

AUTO-painike

Säätää näytön automaattisesti. (Käytettävissä vain < PC>-tilassa.)

BLANK-painike

Käytetään väliaikaiseen näytön sammuttamiseen ja äänen mykistämiseen. Kuva ja ääni tulevat takaisin, kun painat jotakin muuta kuin [POWER]painiketta.

Eteenpäinkelauspainike

Kelaa kuvaa eteenpäin <Media Play>

-tilassa.

Pysäytyspainike

Pysäyttää videon <Media Play> tilassa.

DOCU. ZOOM-painike

Suurentaa tai pienentää asiakirjaa

<Document>-valikossa <Media Play>

-tilassa.

MUTE ( ) -painike

Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä. Peruuta mykistys painamalla

MUTE- tai [VOL]-painiketta ( uudelleen.

)

PAGE-painike

( )

Käytetään edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtymiseen.

SOURCE-painike

Vaihtaa ulkoisen tulosignaalin.

USB SAFELY REMOVE-painike

Käytetään [USB]-laitteen turvalliseen poistoon.

RETURN ( ) -painike

Palaa edelliseen valikkoon.

EXIT ( ) -painike

Käytetään valikkoruudun piilottamiseen.

3-3

INFO-painike

Käytetään lähdesignaalien, kuvan asetusten ja tietokoneen näytön säätöjen sekä LED-lampun keston tarkistamiseen.

Väripainikkeet (vain <Media Play>)

Punainen: Käytetään tekstityksen näyttämiseen videotiedostoja toistettaessa.

Vihreä: Käytetään <SlideShow Settings>-asetukseen valokuvatiedoston toiston aikana.

Keltainen: Käytetään <Zoom>-asetukseen asiakirjakatselussa.

Sininen: Käytetään sivujen vaihtamiseen <Page Navigation> -valikossa asiakirjakatselun aikana.

STILL-painike

Käytetään pysäytyskuvien katsomiseen.

INSTALL-painike

Käytetään kuvan säätämiseen sellaiseksi, että se soveltuu projektorin sijoituspaikkaan (valkokankaan edessä katossa, valkokankaan takana katossa jne.)

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

SP-F10

SP-F10M

1.

Nosta kaukosäätimen takaosassa sijaitseva suojakansi kuvan osoittamalla tavalla.

2.

Lisää kaksi AAA-paristoa.

3.

Sulje suojakansi.

3-3 Käyttö

3-4 LED-merkkivalot

LED-merkkivalot

: Valo palaa : Valo vilkkuu : Valo ei pala

STATUS LED STAND BY TILA

Virtaa tulee normaalisti. Voit käyttää projektoria painamalla projektorin tai kaukosäätimen [POWER]-painiketta ja odottamalla 30 sekuntia.

Projektori toimii normaalisti.

Projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai kaukosäätimen [POWER]painikkeen painamisen jälkeen.

Projektori on sammutettu [POWER]-painikkeella ja jäähdytysjärjestelmä toimii projektorin sisäosan jäähdyttämiseksi. (Toiminnassa n. 3 sekunnin ajan.)

Projektorin sisäinen tuuletin ei toimi normaalisti. Katso toimenpidettä 1 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan.

Katso toimenpidettä 2 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Projektori on sammutettu automaattisesti, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan. Katso toimenpidettä 3 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

LED-lampun käytön kanssa on ongelmia. Katso toimenpidettä 4 alla.

Ongelmien ratkaisu

Käyttö 3-4

LUOKITTEL

U

TILA TOIMENPITEET

Toimenpide 1

Toimenpide 2

Toimenpide 3

Toimenpide 4

Tuuletinjärjestelmä ei toimi normaalisti.

Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan.

Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon ja laitteen virta on katkaistu automaattisesti.

Projektori on sammutettu poikkeavasti, se on käynnistetty uudelleen pian sammuttamisen jälkeen tai LED-lampun toiminnassa on sattunut jokin virhe.

Jos virhetilanne jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja kiinnitetty uudelleen ja projektori on käynnistetty, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoomme.

Jos projektorin sisälämpötila nousee yli ylärajan, se siirtyy jäähdytystilaan ennen kuin sen virta katkeaa automaattisesti.

Jäähdytystila: Tuulettimen nopeus kasvaa ja LED-lamppu siirtyy automaattisesti <ECO>-tilaan.

Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa.

Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin sallitut lämpötilarajat.

Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen.

Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa.

Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin sallitut lämpötilarajat.

Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen.

Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.

Kytke laitteen virta pois päältä, odota, että laite ehtii jäähtyä ja käynnistä laite vasta sitten uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.

Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa aiheuttaa

ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan, vaan on osa normaalia toimintaa.

3-4 Käyttö

3-5 Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko)

Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenne

Siirry valikkoon painamalla projektorin tai kaukosäätimen Menu-painiketta. Liiku valikossa painamalla nuolipainikkeita. Jos valikon oikeassa reunassa on nuoli, valikolla on myös alivalikkoja. Siirry alivalikkoon painamalla oikealle osoittavaa nuolipainiketta. Kunkin valikkoruudun alalaidasta löytyvät ohjeet valikossa liikkumiseen ja valikon kohtien valitsemiseen.

VALIKKO ALIVALIKKO

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Melody

Edit Name

Size

Film Mode

LED Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

Black Level

Dynamic Contrast

Background V-Keystone

Network Reset

Auto Power On Sleep Timer

Information

3-5-1. Input

VALIKKO

Source List

Edit Name

KUVAUS

Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen.

SP-F10 : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI>

SP-F10M : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI> - <Media Play>

Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

Käyttö 3-5

3-5-2. Picture

3-5 Käyttö

3-5

VALIKKO

Mode

KUVAUS

Valitse kuvaruudun tilaksi sellainen, joka sopii ympäristöön ja esitettäviin kuviin, tai valitse käyttäjän tila, jonka olet muokannut tarpeitasi vastaavaksi.

<Mode>

• <Dynamic > : Valitsee kirkkaaseen huoneeseen soveltuvan voimakaspiirtoisen kuvan.

• <Standard> : Valitsee normaaliympäristöön soveltuvan kuvan.

• <Presentation> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti esitelmätilanteisiin.

• <Text> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti tekstin kanssa työskentelyyn.

• <Movie> : Tämä tila on tarkoitettu elokuvien katseluun.

• <Game> : Tämä kuvatila on optimoitu pelaamiselle.

<Game>-tilassa pysäytetyn kuvan teksti ei välttämättä näy normaalisti.

• <Bright >: Näyttää enimmäiskirkkauden.

• <User> : Tämä on muokattu tila, jonka on luotu <Mode>→<Save> -toiminnolla.

<Presentation>- ja <Text>-tilat ovat käytettävissä vain, jos tulosignaalina on PC-tahdistus (Dliitin/HDMI) tai <Media Play>

<Contrast > : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa.

<Brightness > : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta.

<Sharpness > : Tällä asetuksella voit säätää kuvan terävyyttä.

<Sharpness> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media

Play>.

<Color > : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai tummemmiksi.

<Color> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai <Media

Play>.

<Tint> : Käytetään muodostamaan mahdollisimman luonnolliset värit korostamalla kuvien vihreää ja punaista väriä.

<Tint> ei ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), AV-tahdistuksen

(VIDEO/S-VIDEO) PAL ja SECAM -signaali tai <Media Play>-tila.

<Color Tone> : Värisävyä voi vaihtaa.

• Tehdasasetukset: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleiseksisi seuraaville:

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Säätää valkotasapainon värilämpötilaa.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Säätää mustatasapainon värilämpötilaa.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Color Gamut>

• <Wide > : Näyttää kuvien värit syvinä käyttämällä suurinta mahdollista LED-lampun tukemaa toistoalaa.

• <Normal > : Näyttää kuvien värit luonnollisina LED-lampun tukemalla toistoalalla.

• <SRGB> : Tämä tarkoittaa peruspunaista, -vihreää ja -sinistä (Standard Red Green Blue). Kuvat näytetään käyttäen perus-RGB-värejä.

<Gamma > : Muuttaa kuvan jokaisen värisävyn kirkkautta.

• Mitä korkeampi arvo (+), sitä suurempi kontrasti kirkkaimpien ja tummimpien kohtien välillä on.

Mitä matalampi (-) arvo, sitä tummempia tummat kohdat ovat.

• Säätöalue: -3 – +3

<Save > : Voit tallentaa tekemäsi näyttöasetukset käyttämällä valikkoa <Mode>→<User>.

<Reset > : Palauttaa tilan tehdasasetukset.

Käyttö

Käyttö

VALIKKO

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

KUVAUS

Tätä ominaisuutta käyttämällä voit valita kuvan koon.

<Zoom1> ja <Zoom2> eivät ole käytettävissä, kun tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/

HDMI) tai <Media Play>.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

Tällä toiminnolla voit tarvittaessa säätää kuvan sijaintia.

Tee säädöt valitsemalla suunta, johon haluat siirtää kuvaa ja paina sen jälkeen toistuvasti tuohon suuntaan osoittavaa nuolipainiketta.

Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

Jos kuvassa näkyy pisteviivoja tai värinää, voit parantaa kuvan laatua kytkemällä päälle digitaalisen kohinanvaimennuksen.

Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Digital NR>-asetus ei ole käytettävissä.

Jos mustatasapaino ei sovellu tulosignaaliin, kuvan tummat osat saattavat näyttää epäselviltä tai hämäriltä.

Tätä toimintoa käyttämällä voit valita mustatasapainon, joka voi parantaa tummien osien näkyvyyttä.

<Black level> voidaan asettaa vain kohteille [AV], [S-Video], 480i ja 576i AV-tahdistuksessa (Dliitin), ja RGB-signaaleille, kun tuloliitäntänä on [HDMI].

[AV]:lle, [S-Video]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin) 480i- ja 576i-signaaleille.

• <0 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <7.5 IRE>.

<HDMI>-tilan RGB-signaalille.

• <Normal > : Käytetään tavanomaisissa tilanteissa.

• <Low > : Käytetään, kun kuvan tummat osat ovat liian kirkkaat.

Tämän toiminnon avulla voit leikata kuvan reunoja, jos reuna-alueella näkyy tarpeetonta tietoa tai kuvia.

[AV]- ja [S-Video]- ja <Media Play> -tilat eivät tue overscan-ominaisuutta.

Overscan-ominaisuus on tuettuna vain, jos tulosignaalina on AV-tahdistus (D-liitin) tai AVtahdistus (HDMI).

Jos <Overscan> on pois päältä, kuvan tarpeettomat reunaosat saattavat näkyä.

Jos näin käy, ota <Overscan> (koko kuva-alan näyttö) käyttöön.

Tätä toimintoa käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville sopivaksi.

• <Off> - <Auto>

• <Film Mode> on käytettävissä ainoastaan [AV]:lle, [S-Video]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin)

480i- ja 576i-signaaleille.

• Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

3-5

VALIKKO

PC

Zoom

Dynamic Contrast

KUVAUS

PC-signaaleja käytettäessä neljä PC-toimintoa poistaa tai vähentää kohinaa, joka voi tehdä kuvanlaadusta epävakaan aiheuttamalla esimerkiksi tärinää. Jos kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä

(Fine), muuta taajuus korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee hienosäätö (Fine) uudestaan.

Nämä toiminnot ovat käytössä vain D-liitännän PC-tahdistukselle (D-liitin/HDMI).

Katso kohtaa PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).

• <Auto Adjustment > : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe automaattisesti.

• <Coarse > : Käytetään säätämään taajuutta, jos tietokoneen näytöllä esiintyy pystysuuntaisia viivoja.

• <Fine> : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön.

• <Reset > : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset tehdasasetuksiksi.

Voit suurentaa kuvan haluamaasi kokoon.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).

Dynaaminen kontrasti säätää kuvan kontrastin automaattisesti ja pitää kuvan kirkkauden tasapainossa.

• <Off >-<On>

Kun käytät asetusta Dynamic Contrast>, pysäytetyn kuvan teksti ei välttämättä näy normaalisti.

3-5-3. Setup

3-5

VALIKKO

Install

LED Mode

KUVAUS

Voit mukauttaa kuvan asennuspaikan mukaisesti, (esimerkiksi kun laite on katossa taustaheijastuskankaan takana) kääntämällä heijastettua kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa.

• <Front-Floor >: Tavallinen kuva

• <Front-Ceiling >: Vaaka- ja pystysuunnassa käänteinen kuva

• <Rear-Floor>: Vaakasuunnassa käänteinen kuva

• <Rear-Ceiling > : Pystysuunnassa käänteinen kuva

Voit muuttaa kuvan kirkkautta säätämällä LED-lampun tuottaman valon määrää.

• <Eco> : Tämä tila on optimoitu alle 100 tuuman näytöille.

Tässä tilassa lampun kirkkaus himmenee ja virrankulutus pienenee. Tämä pidentää LED-lampun käyttöikää ja pienentää virrankulutusta sekä laitteen aiheuttamaa melua.

• <Bright >: Tätä tilaa käytetään LED-lampun kirkkauden pitämiseen enimmäisarvossaan, kun ympäristövalaistus on kohtalaisen kirkas. Mitä kirkkaampi LED-lamppu on, sitä lyhyempi on myös sen käyttöikä ja se saattaa kuluttaa enemmän sähköä ja olla äänekkäämpi.

Käyttö

Käyttö

VALIKKO

Auto Keystone

V-Keystone

Background

Test Pattern

Video Type

KUVAUS

Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä asettamalla <Auto Keystone> -toiminnon tilaan

<On>, jolloin <V-Keystone>-toiminto käynnistyy automaattisesti.

• <Off >-<On>

Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä käyttämällä pystysuuntaista Keystone -toimintoa.

Projektorin äänentoisto keskeytetään väliaikaisesti, kun keystone-asetusta (vääristymä) muutetaan.

Keystone ei korjaa kuvaruutuvalikon vääristymää.

Voit valita sen kuvan tai näytön, joka näkyy, kun projektoriin kytketystä ulkoisesta laitteesta ei tule signaalia.

• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Projektoriin on rakennettu valmiiksi oletustestikuvio. Voit käyttää sitä viitekuvana projektorin asennuksen ja kuvan optimointiin.

• <Crosshatch> : - Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.

• <Screen Size> : Voit valita kuvakoon, esimerkiksi 2.39 : 1 tai 1.78 : 1.

Jos kuvanlaatu on poikkeava, koska projektori ei tunnista tulosignaalin tyyppiä automaattisesti <PC>- tai <HDMI>-tilassa, voit asettaa tulosignaalin manuaalisesti Video Type -asetuksella.

Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

• <PC>-tilassa valikko on käytettävissä vain AV-tahdistus (D-liitin) -tulosignaaleille. Erillisellä vaaka-/pystysynkronoinnilla se on käytettävissä vain 1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz -signaalilla.

• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• <HDMI>-tilassa <Video Type> on käytössä vain seuraaville signaaleille: 640 x 480 p 59,94 Hz /

60 Hz ja 1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV> yniOwjP

Käyttö

Color,

Sharpness,

Tint

PC-valikko zoom

rœ•G›Œ›–’–•ŒŒ•GyniT“ꏛüG’ ›’Œ›êê•G kT“›ê•›êê• lG’ê ›üššê rꠛüššê rꠛüššê yniOh}P rœ•Gh}T“ˆ››ŒŒ•GO‹Žš–›•SGk}kG‘•ŒUPG yniT“ꏛüG’ ›’Œ›êê•GkT“›ê•›êê• rꠛüššê lG’ê ›üššê lG’ê ›üššê

€w‰w™Oh}P rœ•Gh}T“ˆ››ŒŒ•GO‹Žš–›•SGk}kG‘•ŒUPG

€w‰w™T“ꏛüG’ ›’Œ›êê•GkT“›ê•›êê• rꠛüššê lG’ê ›üššê lG’ê ›üššê wj h} rœ•G›Œ›–’–•ŒG’ ›’Œ›êê•GoktpT

“›ê•›êê• rœ•Gh}T“ˆ›ŒGO‹Žš–›•SGk}kG‘•ŒUPG

’ ›’Œ›êê•GoktpT“›ê•›êê• lG’ê ›üššê rꠛüššê lG’ê ›üššê lG’ê ›üššê rꠛüššê lG’ê ›üššê hœ›– hœ›–”ˆˆ››šŒ›GˆšŒ›œ’šŒ›

T T T

3-5

3-5

VALIKKO

Caption

Network

Reset

KUVAUS

<Caption>-toiminto on käytettävissä, jos ulkoinen analoginen signaali (liitetty joko Video- tai S-Videotuloon) sisältää tekstityksen.

• <Caption> : <Off >-<On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

<Caption>-toiminto ei ole käytettävissä <PC>- (komponenttitila mukaan lukien), <HDMI>- ja

<Media Play> -tiloissa.

Ulkoisesta signaalista riippuen saatetaan tarvita <Channel>- tai <Field>-asetuksen vaihto.

Jokainen <Channel> ja <Field> sisältää eri tiedon. <Field><2> sisältää lisätietoa, joka täydentää kohdassa <Field><1> olevaa tietoa.

(esim. jos <Channel><1> sisältää tekstityksen englanniksi, <Channel><2> voi sisältää tekstityksen espanjaksi.)

Voit käyttää seuraavia ylimääräisiä toimintoja tietokoneessasi kytkemällä lähiverkkokaapelin tietokoneen ja projektorin välille. Voit tarkistaa tietokoneeltasi projektorin tilan (LED-lampun kesto, toimintavirhe, lämpötila) ja sammuttaa tai käynnistää projektorin etäältä käsin, säätää kirkkautta ja ottaa

äänen käyttöön tai pois käytöstä.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Antaa automaattisesti seuraavat asetukset: IP address, Subnet mask ja Gateway.

• <Manual> : Voit tehdä seuraavat asetukset manuaalisesti: IP address, Subnet mask ja Gateway.

Kun olet painanut [ ]-painiketta, syötä arvot / -painikkeilla ja siirry / -painikkeilla.

Kun arvot on täytetty, paina[ ]-painiketta.

<Server IP Setting> : Voit syöttää palvelintietokoneen IP-osoitteen.

Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.

Jos verkkoyhteyden muodostaminen epäonnistuu, syötä palvelintietokoneen IP-osoite kohtaan

<Server IP Setting>.

Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi.

• <Factory Default> : Palauttaa tehdasasetukset.

• <Media Play> : Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain, jos projektori ei pysty siirtymään

<Media Play> -tilaan <Media Play> -tilavirheen vuoksi. (Vain SP-F10M)

Käytettävissä vain <Media Play> -tilassa.

• <Recovery Mode>: Kun projektori on sammutettu laiteohjelmistopäivitystä varten, jatka päivitystä käyttämällä tätä toimintoa.

• <OK> - <Cancel>

Suorita normaalitilanteessa päivitys valitsemalla <Media Play> -valikossa

<Setup>→<Update/Reset>→<Firmware Update>.

• <System Reset>: Jos <Media Play> -toiminto lakkaa äkisti toimimasta, käynnistä <Media

Play> uudelleen tällä toiminnolla.

• <OK> - <Cancel>

Käyttö

3-5-4. Option

VALIKKO

Language

Menu Option

Sound

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

Security

Panel Lock

Information

KUVAUS

Tätä toimintoa käyttämällä voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.

• <Position> : Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.

• <Transparency > : Voit muuttaa valikon läpikuultavuutta.

• < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>

• <Display Time > : Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Projektori on varustettu sisäisellä 7 watin (mono-)kaiuttimella. Käytä alla olevia asetuksia äänen säätämiseen haluamaksesi.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Jos <Auto Power On> on käytössä ja projektori kytkettynä verkkovirtaan, laite käynnistyy automaattisesti ilman, että virtapainiketta tarvitsisi painaa.

• <Off>-<On>

Jos uniajastin on käytössä ja jos projektori ei vastaanota tulosignaalia tietyllä aikavälillä, sen virta katkeaa automaattisesti.

(Tuona aikana kaukosäätimen tai projektorin yläosan painikkeita ei tule painaa.)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Tämä toiminto ei toimi <Media Play> -tilassa.

Aseta projektorista kuulumaan melodia, kun se kytketään päälle tai pois päältä.

• <Off>-<Low>-<Medium>-<High>

Voit asettaa varkaudelta suojaavan salasanan, joka käyttäjän on syötettävä, kun projektorin virta kytketään päälle. Jos asetat salasanan, projektori ei toimi ilman sitä.

• <Power On Protection>

• <Off > : Anna nykyinen salasanasi ja sammuta suojaustoiminto.

• <On > : Anna uusi salasanasi ja käynnistä suojaustoiminto.

• <Change Password> : Vaihda nykyinen salasana.

• Anna tai vaihda salasana käyttäen näytettävää numeronäppäimistöä.

• Jos olet unohtanut salasanasi, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.

Voit lukita projektorin rungon painikkeet niin, että projektoria voi käyttää vain kaukosäätimellä.

• <Off> - <On>

Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset, tietokoneen kuvan säädöt ja LED-lampun keston.

Käyttö 3-5

3-6 Verkonhallinta

3-6-1. Hallinta verkkoselaimen avulla

Voit hallita ja tarkkailla yhtä projektoria tietokoneeltasi verkkoselaimen avulla ilman mitään erillistä ohjelmistoa. Ennen verkkoselaimen käyttöä sinun täytyy liittää projektori lähiverkkoon. Saat ohjeet verkkoyhteyden muodostamiseen osiosta 2-18,

"Kytkeminen verkkoon".

Jos haluat hallita useita projektoreja samalta tietokoneelta, asenna ja käynnistä Samsung Projector Manager.

Saat lisätietoja Samsung Projector Manager -sovelluksesta kohdasta 3-6-2.

Tarkista tietokoneen ja projektorin välinen verkkoyhteys ennen verkkoselaimen käyttöä. Jos verkkoyhteys on epäonnistunut, web-selainikkuna ei aina ole käytettävissä.

• Jotta voisit käyttää verkkoselainta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

• RAM : Yli 10 Mt

• Hard Disk: Yli 10 Mt

• Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480

• Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Verkkoselain: Microsoft Internet Explorer 6 tai uudempi, Netscape Navigator 9 tai uudempi, Mozilla FireFox 3.0.x tai uudempi, Google Chrome.

1.

Kytkeminen

• Syötä projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville.

Voit selvittää projektorin IP-osoitteen painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Setup> -> <Network> -> <IP

Setting>.

• Network Projector -ikkuna avautuu. Saat lisätietoja Network Projector -ikkunan hallintakohteista osiosta 3-5, "Näytön asetusvalikon käyttäminen".

• Joitakin kohdassa "Näytön asetusvalikon käyttäminen" lueteltuja hallintakohteita ei voi käyttää verkkoselaimessa verkon etähallintarajoituksista johtuen.

3-6 Käyttö

3-6-2. Projektorin hallinta tietokoneohjelmiston avulla

Voit hallita ja tarkkailla useampaa kuin yhtä projektoria käyttämällä Samsung Projector Manager -sovellusta.

Kun asennat Samsung Projector Manager -ohjelman tietokoneellesi tai käytät sitä, sinun täytyy olla kirjautuneena järjestelmään järjestelmänvalvojana.

Jos käytät kirjautumiseen omaa käyttäjätiliäsi, tililläsi tulee olla täydet järjestelmänvalvojan oikeudet.

• Jotta voisit käyttää Samsung Projector Manager -sovellusta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

• RAM: Yli 10 Mt

• Hard Disk: Yli 10 Mt

• Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480

• Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1.

Samsung Projector Manager -sovelluksen asentaminen

• Napsauta laitteen mukana toimitettavalta CD:ltä löytyvää kohdetta 'Samsung Projector Manager'.

• Asenna sovellus tietokoneen näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

2.

Samsung Projector Manager -sovelluksen käynnistäminen

Samsung Projector Manager -sovellusta voi käyttää, kun Samsung Projector Manager on asennettu ja projektorin network setup tehty.

• Valitse Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• Samsung Projector Manager -ikkuna avautuu.

3.

Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttäminen

• Projektorien ryhmittely ja rekisteröinti

Käyttö 3-6

• Jos haluat automaattisesti tarkastella tietokoneeseen kytkettyjä projektoreja, paina <Tools>→<Auto Search>

• Jos haluat ryhmitellä tai rekisteröidä projektorit suoraan, valitse <List>→<Projector>, napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta <Projector List> -valikon kohdan <Network Projector> päällä ja valitse <Add Projector>.

3-6

• Rekisteröi laite antamalla seuraavat tiedot: <Projector Name>,<IP Address> ja <Group Name>. Paina tämän jälkeen

<ADD>.

Jos et anna ryhmälle nimeä, sen nimeksi annetaan automaattisesti <Default Group>. Jos haluat poistaa rekisteröidyn projektorin tai nimetä sen uudelleen, paina hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse <Delete> ja/ tai <Rename>.

Jos projektoria ei rekisteröinnin jälkeen näy kohdassa <Projector List >, tarkista, että verkkoyhteys toimii ja verkkoasetukset ovat oikein. Saat lisätietoja ja ohjeita osiosta 2-18 Kytkeminen verkkoon ja osiosta 3-5-3

<Setup> >Network>.

Tallenna tai lataa rekisteröidyn projektorin tiedot valitsemalla <File>→<Export Config>.

• Projektorin hallinta

• Voit tarkistaa projektorin LED-lampun keston, lämpötilan, toiminnan, virheet jne. reaaliajassa.

Käyttö

: Voit tarkistaa mm. seuraavat asetukset reaaliajassa: projektorin nimi, IP-osoite, ryhmä, virrankäytön tila, LEDlampun kesto ja toimintavirheet (joita kuvataan kuvakkeilla).

Samsung Projector Manager näyttää projektorin tilaa kuvaavat kuvakkeet. Kuvakkeet on lueteltu alta löytyvissä taulukoissa. Jos kuvakkeet ilmaisevat ongelmia projektorin kanssa, katso kohtaa "Ongelmien ratkaisu" osiossa

3-4 LED-ilmoitukset.

Varoitus- ja virhetilakuvakkeet

KUVAKKE

ET

TILA TILA TOIMENPIDE

Virhe LED-lampun kestoaika on kulunut umpeen.

Katso toimenpidettä 4 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Virhe Tuuletin 1 ei toimi normaalisti.

Virhe Tuuletin 2 ei toimi normaalisti.

Katso toimenpidettä 1 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Virhe Tuuletin 3 ei toimi normaalisti.

Virhe

Vaara

Virhe

Virhe

Tuuletin 4 ei toimi normaalisti.

Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.

Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.

Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.

Katso toimenpidettä 3 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Katso toimenpidettä 3 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Katso toimenpidettä 3 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".

Lämpötilan korkeuden tilakuvakkeet

KUVAKKEET TILA

Lämpötilan tila

Lämpötilan tila

Lämpötilan tila

Lämpötilan tila

Lämpötilan tila

Lämpötilan tila

TILA TOIMENPIDE

Projektorin sisälämpötila on normaali (valmiustilassa).

Projektorin sisälämpötila on normaali

(alhainen).

Projektorin sisälämpötila on normaali

(keskitasoa).

Projektorin sisälämpötila on normaali (hieman kohollaan).

Projektorin sisälämpötila on yli korkeimman sallitun arvon.

Projektorin sisälämpötila on liian korkea.

Projektori kytketään automaattisesti pois päältä.

Ei mitään. Tämä on normaalia.

Ei mitään. Tämä on normaalia.

Ei mitään. Tämä on normaalia.

Ei mitään. Tämä on normaalia.

Katso toimenpidettä 2 kohdassa

"Ongelmien ratkaisu".

Katso toimenpidettä 3 kohdassa

"Ongelmien ratkaisu".

Käyttö 3-6

• Projektorien hallinta

Kuvakkeiden käyttö kohdassa <Projector List> (vain tarkkailuikkunassa V:llä merkityt projektorit)

(-painike ): Päivittää projektorin tilan.

(Power On): Käynnistää projektorin.

(Power Off): Sammuttaa projektorin.

(Vaihda lähdettä): (): Valitsee lähteeksi jonkin seuraavista: HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

(Blank Off/Blank On): Kytkee projektorin näytön päälle tai pois päältä.

(Mute Off/Mute On): Ottaa projektorin äänet käyttöön tai pois käytöstä.

3-6

(Aseta kuvasuhde): Asettaa projektorin kuvasuhteeksi joko 16:9 tai 4:3.

Jos kytketty lähde ei käytä <Media Play> -toimintoa, <MP> ei ole käytettävissä lähdeluettelossa.

: Verkkoselaimen yhdistäminen Samsung Projector Manager -sovelluksesta

Jos muodostat yhteyden verkkoselaimeen Samsung Projector Manager -sovelluksesta, saat käyttöösi enemmän toimintoja. Yhdistä verkkoselain projektoriin napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta haluamasi projektorin kohdalla ja valitse <WebControl>.

Jos verkkoselaimen yhdistäminen epäonnistuu, tarkista, että verkkoyhteys (katso osio 2-18 "Kytkeminen verkkoon" ) ja verkkoasetukset (katso 3-5-3, Setup > Network) on tehty oikein.

Jos käytät projektoria samanaikaisesti sekä Samsung Projector Manager -sovelluksella että

<WebControl>sovelluksella, tietokoneen toiminta saattaa hidastua tai voi tapahtua virhe.

• <Schedule>-toiminnon käyttäminen

Käyttö

Voit hallita projektoreitasi tehokkaammin käyttämällä <Schedule>-toimintoa.

Jos valitset <List>→<Schedule>, näytölle ilmestyy seuraava ikkuna.

Näytöllä näkyy neljä painiketta:

• <-painike>: Lisää projektorin, jolle ajoitettu tehtävä tehdään.

• <Delete>: Poistaa ajoitetun tehtävän valitulta projektorilta.

• <Delete All> : Poistaa ajoitetun tehtävän kaikilta projektoreilta.

• <-painike> : Muokkaa valitun projektorin ajoitettua tehtävää.

• Uuden ajoitetun tehtävän rekisteröinti

Rekisteröi uusi ajoitettu tehtävä seuraavasti:

1. Paina <New>-painiketta. Näytölle avautuu New Schedule -ikkuna.

Käyttö

2. Valitse <Select Projectors> -kentästä ne projektorit, joita uusi ajoitettu tehtävä koskee. Kun valitset projektorin, sen vasemmalla puolella oleva valintaruutu merkitään.

3. Anna kohdan <new schedule> tiedot: <Title>, <Repeat>, <Time> ja <Work>. Kirjoita myös ajoitetulle tehtävälle kuvaus kohtaan <Description>. Kaikkien termien selitykset löytyvät alta.

-<-painike> : Asettaa ajoitetun tehtävän nimen.

-<Repeat> : Asettaa ajoitetun tehtävän toistotiedot (<Once>: tehtävä suoritetaan vain kerran; <Every>: ilmoittaa toistopäivän).

-<Time> : Määrittelee ajoitetun tehtävän suoritusajankohdan.

-<-painike >: Asettaa lähteenvaihdon tai toiminnot <Power On>/<Power Off>

-<-painike> : Näyttää ajoitetun tehtävän tarkemman kuvauksen.

4. Kun olet antanut kaikki tiedot, paina <ADD>.

Voit tarkastella ajoitetun tehtävän rekisteröintihistoriaa. Voit myös tarkistaa ajoitetun tehtävän tilan. Tilakoodit ovat seuraavat:

-<Complete>: Ajoitettu tehtävä on valmis.

3-6

3-6

-<Waiting>: Ajoitetun tehtävän suorittamista odotetaan.

-<Running>: Toistuva tehtävä on käynnissä.

• Tallenna tai lataa rekisteröity tehtävä valitsemalla <File>→<Export Config>.

• Jos haluat käyttää ajastettua tehtävää, joka on ladattu <Import Config> -toiminnolla, lataa ensin projektorin tiedot.

• Muut asetukset

Valikkopalkin kohdassa <Tools> on kaksi vaihtoehtoa, <Configure Monitoring Items> ja <Options>.

- <Configure Monitoring Items>

<Kohdan Configure Monitoring Item> avulla voit valita ne kohteet, jotka näytetään valvontaikkunassa. Kun olet valinnut kohteen, aseta sen näyttöjärjestys siirtämällä sitä ylös- tai alaspäin näytettäväksi valittujen kohteiden luettelossa.

- <Options>

<Automatically Run> – Kun tietokone käynnistetään, Samsung Projector Manager käynnistyy automaattisesti.

<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager pienennetään ilmaisinalueelle.

<File> sisältää kaksi valintaa.

- <File> →<Export Config>: Tallentaa kaikki Samsung Projector Manager -sovelluksessa määritellyt asetukset nimeämiisi tiedostoihin niille varattuihin kansioihin.

- <File> →<Import Config>: Tuo tallennetun asetustiedoston. Asettaa Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttämään tallennettuja asetuksia.

Käyttö

4 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-1 USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet

4-1-1. USB-laitteen kytkeminen

Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.

1.

Kytke USB-tallennuslaite projektorin takaosassa sijaitsevaan USB-porttiin.

- <Media Play> -valikon pääsivu tulee näkyviin.

<Media Play> -valikon pääsivun voi avata myös painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Input>→<Source

List>→<Media Play>

• Tuetut tiedostojärjestelmät: FAT, FAT32 (NTFS:ää ei tueta.)

• Moniosiota ei tueta.

• Tämä projektori ei ole yhteensopiva usean kortin lukijan tai USB-keskittimen kanssa.

[Laitteen valitseminen]

2.

Valitse haluamasi mediatyyppi käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [ ]-painiketta.

3.

Siirry kohtaan <Internal Memory> tai <USB> käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina sitten [ ]-painiketta.

[Tiedoston valitseminen]

4.

Valitse haluamasi tiedosto tai kansio käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [ ]-painiketta.

Asiakirja-, musiikki- ja elokuvakansioiden kohdalla kansion vieressä näkyy numero, joka osoittaa kyseisessä kansiossa olevien tiedostojen lukumäärän. Valokuvakansioissa numero osoittaa valokuvatiedostojen lukumäärän kyseisessä kansiossa.

5.

Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä ▲/▼-painikkeita ja paina [ ]-painiketta.

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-1

4-1-2. Varotoimenpiteet käytettäessä USB-muistilaitetta

• Tämä laite ei tue usean kortin lukijoita.

• Tämä laite ei toimi, jos USB-muistilaite on kytketty USB-keskittimen kautta.

• Jotkin laitteet, jotka eivät noudata USB-vakiomäärityksiä, eivät ehkä toimi normaalisti.

• USB-muistilaite, jossa on automaattinen tunnistussovellus tai oma ajuri, ei ehkä toimi normaalisti.

• USB-muistilaitetta, joka käyttää vain määrättyä ajuria, ei ehkä tunnisteta.

• USB-muistilaitteen tunnistusnopeus voi vaihdella laitteesta toiseen.

• Älä sammuta laitetta tai vedä kytkettyä USB-muistilaitetta pois, kun USB-muistilaite on käytössä. Muutoin USBmuistilaite tai tallennettu tiedosto voi vahingoittua.

• Käytä USB-muistilaitetta, joka sisältää normaaleja tiedostoja. Tavallisuudesta poikkeavat tiedostot voivat aiheuttaa virhetoimintoja tai toiston epäonnistumisen.

• USB-muistilaite tulee alustaa FAT- tai FAT32- (suositeltu) tiedostojärjestelmällä, jota Windows tukee. <Media Play> ei välttämättä toimi normaalisti, jos USB-muistilaite on alustettu toiseen tiedostojärjestelmään.

• Jos USB-muistilaite käyttää ulkoista virtaa, kytke USB-muistilaite ulkoiseen virtaan.

• Käytä USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia kytkettäessä USB-laite projektoriin. (Lisätietoa kaapelien ja ulkoisten laitteiden ostamisesta saat asianomaiselta valmistajalta.)

• Me emme takaa, että <Media Play> toimii, jos ulkoisessa laitteessa tapahtuu virhetoiminto, kun vian on aiheuttanut sellaisen kaapelin käyttö, joka ei vastaa määritettyjä standardeja.

• Koska USB-muistilaitteessa olevat tiedot voivat vahingoittua, tee tärkeistä tiedoista varmuuskopiot.

• Käytettäessä USB-muistilaitetta projektorin kanssa tuettuna on juurikansion alla enintään neljä alikansiotasoa. Jos tiedostojen lukumäärä (sisältäen kansiot) samassa kansiossa on yli 2 900, kansiota ei tunnisteta. Lisäksi, jos USBlaitteessa on suuri määrä tiedostoja, yksittäisen tiedoston esittämiseen saattaa kulua pitkä aika.

• Moniosiota ei tueta.

• Jos ulkoinen muistilaite ei toimi, kun se on kytketty projektoriin, kokeile kytkeä se tietokoneeseen. Jos muistilaite ei vieläkään toimi normaalisti, ota yhteyttä sen valmistajan huoltoliikkeeseen tai asiakaspalveluun.

4-1 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-2 Documents

Voit katsoa eri tiedostomuodoissa olevia asiakirjoja, jotka on tallennettu USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin.

Asiakirjanäytöstä näytettävä valikko

Asiakirjanäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat asiakirjanäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

• Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, valittuun kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.

• Asiakirja voi käytössä olevan kieliasetuksen, kansionimien, tiedostonimien tai asiakirjatekstin vuoksi näkyä vioittuneena.

Paina tässä tilanteessa [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-kohdan <Language>-asetuksessa.

VALIKKOKOHTA

View

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

KUVAUS

Katso asiakirja.

Jos ulkoinen muistilaite (USB-muistilaite) on kytkettynä, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.

Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen ja ulkoiseen muistiin.

Poista valittu tiedosto.

Poista kaikki valitussa kansiossa olevat tiedostot.

Asiakirjakatselun aikana näytettävä valikko

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttäminen asiakirjakatselussa

MEDIA.P

: Avaa asiakirjavalikon

• Siirtää edelliselle tai seuraavalle sivulle

Siirtää edelliselle tai seuraavalle välilehdelle Excel-tiedostossa.

• ▲/▼/ / : Suuntapainikkeet

• : Suurenna asiakirja

• : Palaa edelliseen vaiheeseen

• : Näyttää tiedot käytettävissä olevista painikkeista

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta asiakirjakatselun aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-2

VALIKKOKOHTA

Zoom

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

Videoclip

KUVAUS

Suurenna tai pienennä asiakirja.

• <Zoom In> : Suurenna asiakirjaa (25 % askelin välillä 100 % ja 500 %).

• <Zoom Out> : Pienennä asiakirja.

• <Custom> : Suurenna tai pienennä kuvaa valitulla prosenttimäärällä.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Suurenna tai pienennä asiakirjanäkymää kaukosäätimen - tai -painikkeella.

Siirry suoraan valitulle sivulle.

• Anna sivunumero / - ja / -painikkeilla, tarkista sivunumero esikatseluikkunasta kuvan oikeassa yläkulmassa ja siirry sitten halutulle sivulle valitsemalla <Go>.

Näytä zoomausalue.

• <Off> - <On>

• Jos sivua on suurennettu, suurennettu alue näytetään <Page Map> -ikkunassa oikeassa yläkulmassa.

• Jos sivua ei ole suurennettu, <Page Map> -ikkunaa ei näytetä.

• <Fit to Screen > : Näytä asiakirja sovitettuna näytön kokoon.

• <Original Fit > : Näytä asiakirja alkuperäisessä koossa.

• <Fit to Width > : Näytä asiakirja sovitettuna näytön leveyteen.

• <Fit to Height> : Näytä asiakirja sovitettuna näytön korkeuteen.

Käännä asiakirja valittuun kulmaan.

Valitse haluttu kulma / -painikkeilla ja paina sitten [ ]-painiketta.

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Tukee vain PDF-tiedostomuotoa.

Jos haluat katsoa (.TXT)-tiedoston ilman mahdollisia merkkivirheitä, valitse alkuperäinen kieli, jota käytettiin asiakirjaa luotaessa.

Valitse kieli suuntapainikkeilla.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(Esimerkki: Jos haluat tarkastella saksankielistä tekstitiedostoa, valitse <Germany>.)

• Jos jotain eurooppalaista kieltä ei löydy luettelosta, valitse <Central Europe>.

• Merkkikoodausta ei tarvita, jos tiedoston on luotu englantia käyttäen.

Tätä toimintoa käytetään PowerPoint-tiedostoon (.ppt) linkitetyn videon toistamiseen.

Valitse se videotiedosto, jonka haluat toistaa esityksen diassa.

• Käytettävissä vain sellaisilla esityksen dioilla, joihin on linkitetty videotiedosto.

• Linkitetyn videotiedoston täytyy olla samassa kansiossa kuin itse tiedostokin

• Tarkista tuetut tiedostomuodot osiosta "4-7 Tuetut tiedostomuodot".

• Lataus voi kestää kauemmin suurilla tiedostoilla.

• Tämä laite ei ehkä toimi normaalisti, jos tiedosto ei ole standardien mukainen tai se on vioittunut.

• Tämä laite ei ehkä toimi normaalisti, jos tiedostossa on liian paljon tietoa näytöllä esitettäväksi

Esimerkiksi liian paljon tietoa yhdessä Excel-tiedoston välilehdessä.

• Tämä laite tukee vain yhtä fonttia. Jos näytöllä käytetään muita fontteja, Media Playn näyttämä kuva saattaa olla

4-2 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

erilainen kuin alkuperäinen näyttö.

Esimerkiksi:

• Rivinvaihdon paikka lauseessa saattaa olla erilainen.

• Word-asiakirjan sivunvaihdot saattavat muuttua.

- Jos näin käy, asiakirja ei välttämättä näy kokonaan. Tämä riippuu Wordin kohtien <Kuva>, <Muodot> ja <Objekti> ulkoasuasetuksista. (Katso MS Word -käyttöoppaasta lisätietoja asetteluominaisuuksista.)

• Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia alkuperäisen tiedoston toimintoja. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi PowerPointtiedostojen animaatiot.

• Tämä laite ei tue suojattuja tiedostoja (DRM).

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-2

4-3 Photo

USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettuja valokuvia voi katsoa diaesityksenä.

Valokuvien pienoiskuvanäytössä näytettävä valikko

Valokuvien pienoiskuvanäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat valokuvien pienoiskuvanäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

• Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.

• Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.

Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA

Start Slideshow

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

Set as custom logo

KUVAUS

Aloita diaesitys

• <All Photos>: Toistaa valokuvat tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Photo in Folder > : Toistaa valitun kansion valokuvat tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle All Photos>: Toistaa valitun muistilaitteen valokuvat satunnaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle Photo in Folder>: Toistaa valitun kansion valokuvat satunnaisessa järjestyksessä.

• <Repeat One Photo>: Toistaa yhtä valittua valokuvaa toistuvasti.

Jos projektoriin on kytketty USB-muistilaite, voit kopioida USB-laitteen tiedostoja projektorin sisäiseen muistiin ja sisäisestä muistista USB-laitteeseen.

Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen muistiin tai USB-laitteeseen.

Poistaa valitun kuvan.

Poistaa kakki USB-muistilaitteella olevat kuvatiedostot.

Asettaa valitun kuvan <Media Play> -pääsivun taustakuvaksi.

Asettaa valitun kuvan projektorin logoksi.

• Kun haluat käyttää tätä toimintoa, paina [MENU] ja siirry kohtaan <setup>. Varmista, että kohdan <Background> asetuksena on <Custom Logo>.

• Käyttäjän logona käytettävän kuvan suositustarkkuus on 600 x 300.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa esityksissäsi, muunna tavalliset tekstinkäsittelytiedostot kuviksi, ennen kuin tallennat ne

USB-muistilaitteeseen.

Esimerkiksi muunna .ppt (Microsoft Powerpoint) -tiedostot → .jpg /.bmp /.gif

Muunna .pdf (Adobe Acrobat) -tiedostot → .jpg

Varoitus: Muista tallentaa kuvat USB-muistilaitteeseen niiden esitysjärjestyksessä.

4-3 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

Diaesitys

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttäminen diaesityksen aikana

MEDIA.P

: Avaa valokuvavalikon

• / : Katso edellinen tai seuraava valokuva.

• : Keskeytä diaesitys tai jatka sitä

• : Palaa edelliseen vaiheeseen

• : Käytettävissä vain asiakirja- ja elokuvavalikoissa.

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta diaesityksen aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

VALIKKOKOHTA KUVAUS

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Pysäytä tai aloita diaesitys.

<Transition> : Valitsee diaesitystilan.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Säätää diaesityksen toistonopeutta.

• <Fast> - <Normal> - <Slow >

<Mode> : Valitsee manuaalisen (kuva kuvalta katselu) tai automaattisen (diaesitys) toiston.

• <Auto> - <Manual>

Jos valitset <Manual>-vaihtoehdon, voit siirtyä valokuvien välillä käyttäen projektorin </>painikkeita tai kaukosäätimen / -painikkeita.

• <All photos > : Toistaa kaikki saatavilla olevat kuvatiedostot.

• <Photo in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat kuvatiedostot.

• <Shuffle all photos > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki USB-muistilaitteessa olevat kuvatiedostot.

• <Shuffle photo in Folder > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat kuvatiedostot.

• <Repeat one photo > : Näyttää kuvatiedoston toistuvasti.

Käännä valokuva valittuun kulmaan.

Valitse haluamasi kulma [ ]-painikkeella.

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit > : Näyttää näyttöä pienemmän valokuvan alkuperäisessä koossa tai pienentää näyttöä suuremman valokuvan näytön kokoon kuvasuhteen säilyttäen.

• <Auto Fit > : Muuttaa valokuvan koon näytön kokoa vastaavaksi valokuvan kuvasuhteen säilyttäen

(kuvaa saatetaan leikata vaaka- tai pystysuunnassa).

• <Fit to Width > : Näytä valokuva sovitettuna näytön leveyteen.

• <Fit to Screen > : Suurenna tai pienennä valokuva täyttämään koko näyttö huomioimatta valokuvan kuvasuhdetta.

Poista valittu tiedosto.

Asettaa valitun kuvan <Media Play> -pääsivun taustakuvaksi.

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-3

VALIKKOKOHTA

Background Music

Set as custom logo

KUVAUS

• <On > : Toistaa taustamusiikiksi määritettyjä musiikkitiedostoja tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Off > : Pysäyttää toistettavan taustamusiikin.

• <Music Setting> : Määrittää diaesitykselle taustamusiikin.

Asettaa valitun kuvan projektorin logoksi.

• Kun haluat käyttää tätä toimintoa, paina [MENU] ja siirry kohtaan <setup>. Varmista, että kohdan <Background> asetuksena on <Custom Logo>.

• Käyttäjän logona käytettävän kuvan suositustarkkuus on 600 x 300.

4-3 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-4 Music

Toista USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettua musiikkia.

Musiikkiluettelonäytöstä näytettävä valikko

Musiikkiluettelonäyttö

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat musiikkiluettelonäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

• Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.

• Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.

Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA

Play Music

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

KUVAUS

Toistaa musiikkitiedostoja.

• <All musics > : Toista musiikkia tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Music in Folder > : Toistaa valitun kansion musiikkitiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle all musics > : Toistaa valitun muistilaitteen musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle music in Folder > : Toistaa valitun kansion musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Repeat one music > : Toistaa yhtä valittua musiikkitiedostoa toistuvasti.

Jos ulkoinen USB-muistilaite on kytkettynä projektoriin, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.

Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.

Poistaa valitun musiikkitiedoston.

Poistaa kakki USB-muistilaitteessa olevat musiikkitiedostot.

Musiikkia toistettaessa näkyvä valikko.

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-4

Kaukosäätimen käyttäminen musiikin toistossa

MEDIA.P

: Avaa musiikkivalikon

• / : Toista edellinen tai seuraava musiikkitiedosto.

• : Keskeytä musiikki tai jatka sitä

• : Palaa edelliseen vaiheeseen

• : Käytettävissä vain asiakirja- ja elokuvavalikoissa.

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta musiikkitoiston aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

Musiikkitiedostojen tiedot [ ] voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan. Paina tässä tilanteessa [[MENU]-painiketta ja vaihda kieli <Option>-kohdan <Language>-asetuksessa.

VALIKKOKOHTA

Play Mode

KUVAUS

• <All musics > : Toistaa kaikki saatavilla olevat musiikkitiedostot.

• <Music in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat musiikkitiedostot.

• <Shuffle all musics > : Toistaa kaikki saatavilla olevat musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle music in Folder > : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat musiikkitiedostot.

• <Repeat one music > : Toistaa valittua musiikkitiedostoa toistuvasti.

4-4 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-5 Movie

Toista USB-muistilaitteeseen tai projektorin sisäiseen muistiin tallennettuja videotiedostoja.

Elokuvaluettelonäytöstä näytettävä valikko

Elokuvatietostonäyttö.

Seuraava valikko ilmestyy näkyviin, kun painat elokuvaluettelonäytössä [MEDIA.P]-painiketta.

• Jos näytössä on jokin muu kohde ja painat [MEDIA.P]-painiketta, näyttöön tai kohteeseen liittyvä valikko ilmestyy näkyviin.

• Kansioiden ja tiedostojen nimet voivat näkyä vioittuneina käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.

Jos näin käy, paina [MENU]-painiketta ja vaihda kieliasetus <Option>-valikon kohdassa <Language>.

VALIKKOKOHTA

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

KUVAUS

Toistaa videotiedostoja.

• <All Movies > : Toistaa videotiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Movie in Folder > : Toistaa valitun kansion videotiedostot tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle All Movies> : Toistaa valitun muistilaitteen videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle Movie in Folder> : Toistaa valitun kansion videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Repeat One movie> : Toistaa yhtä valittua videotiedostoa toistuvasti.

Jos ulkoinen USB-muistilaite on kytkettynä projektoriin, ulkoisen muistilaitteen tiedostot voidaan kopioida projektorin sisäiseen muistiin ja päin vastoin.

Kopioi kaikki tiedostot sisäiseen tai ulkoiseen muistiin.

Poista valittu tiedosto.

Poista kaikki valitussa kansiossa olevat tiedostot.

Elokuvaa katseltaessa näkyvä valikko.

Valitse haluamasi tiedosto projektorin tai kaukosäätimen ▲/▼-painikkeilla.

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-5

Kaukosäätimen käyttäminen videotiedostojen toistossa

MEDIA.P

: Avaa videotiedostovalikon

• / : Toistaa edellisen tai seuraavan videotiedoston.

• : Keskeyttää videon tai jatka sitä

• : Palaa edelliseen vaiheeseen

• : Näyttää tiedot käytettävissä olevista painikkeista

Jos painat [MEDIA.P]-painiketta elokuvatoiston aikana, seuraava valikko ilmestyy näkyviin.

VALIKKOKOHTA

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

KUVAUS

• <All Movies> : Toistaa kaikki saatavilla olevat videotiedostot.

• <Movie in Folder > : Toistaa kaikki valitussa kansiossa olevat videotiedostot.

• <Shuffle all movies > : Toistaa kaikki saatavilla olevat videotiedostot satunnaisessa järjestyksessä.

• <Shuffle movie in Folder> : Toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitussa kansiossa olevat videotiedostot.

• <Repeat one movie > : Toistaa valittua videotiedostoa toistuvasti.

• <Subtitle Setting>: vaihtaa tekstitystoiminnon tilaksi <On> tai <Off>

• <Language > : valitsee tekstityskielen.

• <Background> : vaihtaa tekstityksen tausta-asetukset.

• <On> - <Off>

• <Position> : vaihtaa tekstityksen sijaintiasetukset.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Videossa on oltava ulkoinen tekstitys, jotta se näkyisi tekstitystoiminnon avulla.

• Tarkista tuetut tiedostotyypit taulukosta. Katso kohtaa "4-7 Tuetut tiedostomuodot".

• Tekstitystiedostojen tulee olla samassa hakemistossa kuin videotiedosto.

• <Font> : vaihtaa tekstityksen <Font Size>-, <Font Color>- ja <Shadow Effect> -asetukset.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off> - <On>

• <Sync> : käytä mahdollisessa videon ja tekstityksen ristiriitatilanteessa.

• <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>

Ei tuettuna, jos videotiedostossa on kiinteä tekstitys.

Vaihtaa kuvasuhteen asetuksia.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

4-5 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-6 Settings

Käytä ▲/▼/ -painikkeita siirryttäessä asetusvalikoissa ja käytettäessä niitä.

VALIKKOKOHTA

Options

Preference

KUVAUS

<Button Sound> : Vaihtaa ääniasetuksia <Media Play> -valikossa.

• <Off> - <On>

<Internal Memory Copy> : Vaihtaa sisäiseen muistiin kopioitavien valokuvien koon.

• <Original Size> : Kopioi valokuvat sisäiseen muistiin alkuperäisessä koossa.

• <Resized> : Pienentää valokuvien koon näytölle parhaiten sopivaan tarkkuuteen ja sen jälkeen kopioi.

<Open Source License> : Voit lähettää avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset ja pyynnöt Samsungille sähköpostilla ([email protected]).

<Home Background> : Valitsee kuvan, joka näytetään <Media Play> -valikon pääsivulla.

• <Default> : Näyttää projektorin mukana toimitetun oletuskuvan.

• <Custom> : Näyttää valitsemasi kuvan taustakuvana.

<DivX(R)VOD> : Näet projektorin sertifioidun rekisteröintikoodin, kun käytät DivX:n toimittamaa VODpalvelua (tilausvideo).

DivX®VOD

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:

• DivX® on digitaalinen kuvamuoto, jonka on luonut DivX, Inc. Tämä laite on virallisesti DivXsertifioitu laite, jolla voi toistaa DivX-videoita. Saat sivustolta www.divx.com lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muuttaa tiedostosi DivX-muotoon.

DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videoita tarkkuuteen 320 x 240 saakka

Saattaa toistaa DivX®-videoita tarkkuuteen 720 x 480 saakka

TIETOJA DIVX-TILAUSVIDEOSTA:

• Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa DivX-tilausvideoita

(VOD). Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osiosta. Päätä rekisteröinti siirtymällä koodin kanssa sivustolle vod.divx.com, josta saat myös lisätietoja DivXtilausvideosta.

Pat. 7,295,673

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-6

VALIKKOKOHTA KUVAUS

Update/Reset • <Firmware Update > : Päivittää laiteohjelmiston.

Katso lisätietoja osiosta "4-6-1 Laiteohjelmiston päivitys".

• <Reset Settings > : Palauttaa käyttäjän muuttamat asetukset tehdasasetuksiksi

• <Product Information> : Näyttää projektorin laiteohjelmistoversion ja tekijänoikeustiedot

Safely Remove USB Poistaa USB-laitteen turvallisesti.

Voit poistaa USB-laitteen, kun näytölle ilmestyy <You can remove the USB.> -viesti.

4-6-1. Firmware Update

Lataa uusin laiteohjelmistoversio Samsung Electronicsin verkkosivustolta osoitteesta (http://www.samsung.com) ja asenna se.

• Koska sisäiseen muistiin tallennettu tieto voidaan poistaa päivityksen aikana, ota aina varmuuskopio tiedoistasi.

• Älä poista ulkoista muistilaitetta (USB) päivityksen aikana.

• Älä käytä mitään painikkeita päivityksen aikana.

• Älä sammuta projektoria päivityksen aikana.

• Kun päivitys on valmis, sammuta projektori, poista ulkoinen muistilaite (USB) ja kytke projektori takaisin päälle.

• Valitse <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> ja varmista, että ohjelmistoversion päivitys on onnistunut.

Ennen ohjelmistopäivitystä!

1.

Hanki USB-muistilaite.

2.

Lataa uusin laiteohjelmistoversio Samsung Electronicsin verkkosivustolta tietokoneeseesi.

3.

Kytke USB-muistilaite tietokoneeseen.

4.

Kopioi ladattu ohjelmisto USB-muistilaitteeseen.

Ohjelmistopäivitys

1.

Kytke USB-muistilaite projektoriin.

2.

Avaa <Media Play> -pääsivu.

3.

Valitse <Settings> käyttäen [▲/▼]-painikkeita ja paina sitten [ ]-painiketta.

4.

Valitse <Update/Reset> käyttäen [▲/▼]-painikkeita ja paina sitten [ ]-painiketta.

5.

Valitse <Firmware Update> käyttäen [ ]-painiketta.

• Päivitys alkaa automaattisesti.

4-6 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

4-7 Tuetut tiedostomuodot

Tuetut tiedostomuodot

KOHDE

Asiakirja

Valokuva

Musiikki

TIEDOSTOPÄÄTE

MS Word 97–2007 (doc, docx)

Adobe PDF 1,2 –1,7 ( pdf )

MS PowerPoint 97–2007 ( ppt, pptx )

MS Excel 95–2007 ( xls, xlsx )

Teksti ( txt, asc )

JPEG

• Progressiivista muotoa ei tueta.

• CYMK-väriä ei tueta (kuva näkyy mustavalkoisena)

• Rajaustoimintoa ei tueta (suurempi tarkkuus kuin 1024 x 768)

MP3 (näytteenottotaajuus: 8–320 kHz)

WMA (näytteenottotaajuus: 8–384 kHz)

KOHDE

Elokuva AVI

TIEDOSTOPÄÄTE

ASF(WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

PAKKAUKSENHALLI

NTA

Divx 3.11

Divx 4,x

Divx 5,1

Divx 6,0

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

HUOMAUTUKSET

(ENIMMÄISRESOLUU

TIO/BITTINOPEUS

JNE.)

Tarkkuus: 720 X 480

Kuvaa/sekunti: 30

Mbps: 2

Tarkkuus: 720 X 480

Kuvaa/sekunti: 30

Mbps: 8

ÄÄNEN PAKKAUS

Tuettu muoto

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW,ALAW)

AAC

HE_AAC(AAC+)

WMA

Äänen näytteenottotaajuus:

8000

11025

12000

16000

22050

24000

32000

44100

48000

Tuetut tekstitysmuodot

Media Play -toiminto (vain SP-F10M) 4-7

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

NIMI

.smi

.srt

.sub

.sub tai .txt

TIEDOSTOPÄÄTE

HTML

Merkkijono

Merkkijono

Merkkijono

MUOTO

4-7 Media Play -toiminto (vain SP-F10M)

5 Vianmääritys

5-1 Ennen kuin pyydät huoltoa

Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung

Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Asennus ja kytkennät

Valikko ja kaukosäädin

Vika

Ei virtaa.

Haluan asentaa projektorin kattoon.

Ulkoista lähdettä ei voi valita.

Kaukosäädin ei toimi.

En saa valikkoa näkyviin.

Vianmääritys

Tarkista virtakaapelin kiinnitys.

Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Varmista, että videoliitäntäkaapeli tai -kaapelit on kytketty oikein ja oikeaan liitäntään. Jos laitetta ei ole kytketty oikein, sitä ei voi valita.

Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.

Tarkista kaukosäätimen paristot. Jos se ei ole kunnossa, vaihda tilalle uusi suosituksen mukainen paristo.

Osoita kaukosäätimellä laitteen takaosassa sijaitsevaa tunnistinta enintään 10 metrin etäisyydeltä. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä.

Suora valaistus hehkulampusta tai muusta valaisimesta projektorin anturiin voi vaikuttaa anturin herkkyyteen ja aiheuttaa ongelmia kaukosäätimen toiminnassa.

Tarkista, onko kaukosäätimen paristolokero mahdollisesti tyhjä.

Tarkista, palavatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot.

Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaa valikko ei ole käytettävissä.

Vianmääritys 5-1

Näyttö ja ulkoinen lähde

Vika Vianmääritys

En saa kuvaa näkyviin.

Huonot värit.

Kuva ei ole selkeä.

Outo ääni.

LED-valo palaa.

Kuvaruudussa näkyy viivoja.

Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.

Kuvaruutu on sininen.

Kuva on mustavalkoinen, erikoisen värinen tai liian tumma tai kirkas.

Varmista, että projektorin virtajohto on kytketty.

Varmista, että oikea kuvalähde on valittuna.

Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin liittimiin.

Tarkista kaukosäätimen paristot.

Varmista, että <Color>- ja <Brightness>-asetukset eivät ole alarajoillaan.

Säädä <Tint>- ja <Contrast> -asetusta.

Säädä tarkennusta.

Tarkista, ettei projektori ole liian kaukana valkokankaasta tai liian lähellä sitä.

Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä huoltoomme.

Katso kohtaa LED-ilmoitukset.

Näytöllä saattaa esiintyä kohinaa tietokonetta käytettäessä.

Säädä näytön (virkistys-)taajuus sopivaksi.

Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista myös projektorin <Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten <Brightness> ja <Contrast>, on asetettu oikein.

Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät uudelleen.

Kuten edellä on mainittu, tarkista valikosta kuvan säädöt, esimerkiksi <Brightness>, <Contrast> tai <Tint>.

Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi, käynnistä valikosta toiminto <Factory Default>.

5-1 Vianmääritys

Verkko

Vika Vianmääritys

Verkkoselain ei käynnisty.

Verkkoselain ei muodosta yhteyttä projektoriin.

Samsung Projector Manager -sovelluksen asennus epäonnistui.

Projektori ei muodosta yhteyttä Samsung Projector Manager -sovellukseen.

Haluan poistaa Samsung Projector Manager sovelluksen.

Tarkista tietokoneen ja Web selaimen väliseen yhteyteen tarvittavat järjestelmävaatimukset.

1. Tarkista, onko projektorin virtajohto kytketty (ks. osio 2-9,

Virran kytkeminen).

2. Tarkista, että tietokoneen ja projektorin verkkoympäristöt ovat oikeat (katso osio 2-18, Kytkeminen verkkoon )

3. Tarkista, että tietokone on asetettu käyttämään oikeaa verkkokorttia, jos (palvelin-)tietokoneessa on useampia kuin yksi verkkokortti.

Tarkista Samsung Projector Manager -sovelluksen tietokoneelle asettamat järjestelmävaatimukset.

1. Tarkista, että <IP Settings> ja tietokoneen ja projektorin väliset verkkoyhteydet ovat oikein.

2. Jos projektorin <IP Settings> on asetettu arvoon <Automatic>, tarkista, että tietokone ja projektori ovat samassa verkossa. Jos verkko ei ole sama, tee palvelintietokoneen IPasetukset kohdassa <Server IP Setting>.

3. Tarkista, ettei Windowsin palomuuri estä projektorin verkkokäyttöä.

4. Jos yhteyden muodostaminen Samsung Projector Manager

-sovellukseen ei edelleenkään onnistu, poista ohjelma ja asenna se uudelleen.

Samsung Projector Manager voidaan poistaa käyttäen [Add or

Remove Programs] -valintaa. Poista Samsung Projector

Manager Windows XP-järjestelmässä seuraavasti:

1. Valitse [Start]-valikosta [Control Panel]. (Windows XP)

2. Käynnistä [Add or Remove Programs].

3. Valitse Samsung Projector Manager kohdasta [Add or

Remove Programs] ja valitse sitten[Change/Remove].

4. Aloita poistaminen valitsemalla "Yes".

5. Noudata näytölle ilmestyviä lisäohjeita.

Muissa Windows-versioissa poistoprosessi on vastaava.

Vianmääritys 5-1

Vika Vianmääritys

Media Play

-toiminto

(Vain SP-

F10M)

Ääntä ei kuulu, kun toistan videotiedostoa

USB-muistilaitteelta.

Esitettävässä videossa ei näy tekstitystä.

<Media Play> -toiminto ei toimi.

Kansion tai tiedoston nimi tai asiakirjan sisältö on vääristynyt.

Tiedostoa ei voi avata.

Asiakirjan fontti näyttää erilaiselta kuin alkuperäinen.

Yhdistetty USB-laite ei toimi.

Tiedostoja ei voi kopioida, vaikka sisäisessä muistissa on tarpeeksi vapaata tilaa.

Tarkista videotiedoston äänimuoto.

Ääntä ei voi käyttää sellaisille muodoille, joita ei tueta, esimerkiksi AC3 jne.

Muuta ääni tuettuun muotoon videomuuntimen avulla.

Paina [MEDIA.P]-painiketta siinä näytössä, jossa videota toistetaan, ja tarkista, onko <Subtitle Setting> asetettu tilaan

<On>.

Jos videota katsotaan tekstitystoiminto päällä, videotiedostoon pitää liittyä ulkoinen tekstitystiedosto.

Katso tuetut tekstitystiedostot osiosta "4-7 Tuetut tiedostomuodot".

Tekstitystiedoston tulee sijaita samassa kansiossa kuin videotiedosto.

Palauta <Media Play> -tila painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<Recovery

Mode>.

Jos ongelma jatkuu edelleen, lataa uusin laiteohjelmistoversio

USB-laitteeseen, kytke USB-laite projektoriin ja valitse

<Setup>→<Reset>→<Media Play>→<System Reset>.

Uusin laiteohjelmistoversio voidaan ladata osoitteesta

"http://www.samsung.com/".

Tämä voi tapahtua, jos kansion tai tiedoston kieli eroaa tuotteeseen valitusta näyttökielestä.

Vaihda kieli sopivaksi painamalla [MENU]-painiketta ja valitsemalla näytön asetusvalikosta <Option>→<Language>.

Jos tiedosto on sellaista muotoa, jota tuote ei tue, tai tiedosto on suojattu, se ei ehkä aukea. Tarkista tiedostomuoto osiosta

"4-7. Tuetut tiedostomuodot" tai poista suojausasetukset.

Tämä tuote tukee yhtä fonttia. Muita fontteja käyttävät asiakirjat muunnetaan tuettuun fonttiin ennen näyttämistä.

Tarkista, että USB-laite on liitetty USB-liittimeen kunnolla. Jos liitäntä on kunnossa, USB-kuvake ilmestyy <Media Play> -näytön oikeaan yläkulmaan.

Vialliset USB-laitteet eivät toimi ja voivat aiheuttaa virheitä.

Kokeile USB-laitetta uudelleen, kun olet alustanut sen, tai käytä toista USB-laitetta.

Katso lisätietoja osiosta "4-1. USB-tallennuslaitteen kytkeminen ja varotoimenpiteet", ennen kuin käytät USB-laitetta.

Käytettävissä oleva tila voi olla pienempi kuin kopioitavien tiedostojen tarvitsema tila. Poista tiedostoja ja yritä kopiointia.

(Käytettävissä oleva tallennustila on 59 Mt)

5-1 Vianmääritys

6 Lisätietoja

6-1 Tekniset tiedot

Näyttö

MALLI

Size

Tarkkuus valonlähde

Kuvasuhde

Teho Tehonkulutus

Jännite

Mitat (leveys x korkeus x syvyys)

Paino

SP-F10

0,78 tuuman 3P LCD

XGA (1024 x 768)

LED

4:3

255 W (perustuu 220 V:iin)

(Valmiustila: alle 1 W)

100–240 V AC, 50/60 Hz

309,0 mm x 290,0 mm x 111,5 mm

4,8 Kg

SP-F10M

Avainominaisuudet

Tulosignaali

Lähtösignaali

Äänitaso

Dynamic Contrast 2000:1

Näytön koko (diagonaalinen) Lävistäjä 40 tuumaa – 300 tuumaa

Heijastusetäisyys 1 ~ 10 m

Keystone-korjaus

Verkko

Zoomin asettaminen

Tarkennuksen asettaminen

Automaattinen: vertikaalinen (±20˚) / Manuaalinen: vertikaalinen (±20˚)

RJ 45, 10 Mbps

Manuaalinen

Manuaalinen

Linssi

Zoomaussuhde

D-liitin 15p

HDMI

Mini-DIN x 1

RCA x 1

Media Play

D-liitin 15p

Audio

Kaiutin

Käyttöympäristö Lämpötila ja kosteus

F = 1,6 - 1,7, f = 23, 72 mm - 28,50 mm

1:1,2

Analoginen RGB, analoginen YPbPr

Digitaalinen RGB, digitaalinen YCbCr

S-Video

Komposiittivideo

Ei mitään

Analoginen RGB, analoginen YPbPr

USB-tuki

Kuulokkeet

7W x 1(MONO)

Käyttö: Lämpötila 5 ˚C ~ 35˚C (41 ˚F ~ 95˚F), Kosteus 20 % ~ 80 % (Ei kondensaatiota)

Säilytys: Lämpötila -10 ˚C ~ 60˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), Kosteus 10 % ~ 90 %

(Ei kondensaatiota)

Eco: 26dB, kirkas: 33dB

Luokka B (tietoliikennelaite kotikäyttöä varten)

Lisätietoja 6-1

Laite on rekisteröity sähkömagneettisten yhteensopivuusvaatimusten (EMC) mukaisesti kotikäyttöön (luokan B laite). Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa.

(Luokan B laitteet lähettävät vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin luokan A laitteet.)

LCD-projektorin käyttämässä LCD-paneelissa on satojatuhansia pikseleitä. Muiden videonäyttölaitteiden tavoin myös LCDpaneelissa voi olla sammuneita pikseleitä. Kun tuotteet lähetetään, sekä yrityksemme että LCD-paneelien valmistaja valvoo tiukasti sitä, että LCD-paneelien sisältämien sammuneiden pikselien määrä olisi voimassa olevien standardien mukainen.

Sammuneita pikseleitä voi esiintyä, mutta ne eivät vaikuta kuvan laatuun tai tuotteen käyttöikään.

CLASS 1 LED PRODUCT

6-1 Lisätietoja

6-2 RS-232C Komentotaulukko

Tiedonsiirron muoto (RS-232C-standardin mukainen)

• Siirtonopeus: 9.600 bps

• Pariteetti: Ei mitään

• Databitit: 8, loppubitti: 1

• Vuonohjaus: Ei mitään

Sarjaprotokolla

1.

Komentopaketin rakenne [7 tavua]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 arvo

• Komentopaketissa on yhteensä 7 tavua.

• Tavut 0x08 ja 0x22 tarkoittavat, että paketti on tarkoitettu sarjatietoliikenteeseen.

• Seuraavat 4 tavua edustavat ennalta määriteltyä komentoa, joka voi olla käyttäjän itsensä määrittelemä.

• Viimeinen tavu on tarkistussumma, jonka avulla senhetkisen paketin kelpoisuus tarkistetaan.

CS

• Otsikko [2 tavua]: Ennalta määritellyt arvot 0x08 ja 0x22.

• Cmd1 [1 tavu]: Ensimmäisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)

• Cmd2 [1 tavu]: Toisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)

• Cmd3 [1 tavu]: Kolmannen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)

• Arvo [1 tavu]: Komennon tuloparametri (oletus: 0) (desimaaliluku)

• CS [1 tavu]: Tarkistussumma (kaikkien arvojen paitsi CS-arvon summan kahden komplementti)

2.

Vastauspaketin rakenne [3 tavua]

1.

Onnistunut

0x03

2.

Epäonnistunut

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Jos ulkoisesta laitteesta vastaanotetulla paketilla on kelvollinen arvo, onnistumisesta kertova paketti lähetetään.

Muussa tapauksessa lähetetään epäonnistumisesta kertova paketti.

• Epäonnistumisesta kertova paketti lähetetään, jos:

• vastaanotetun paketin pituus ei ole 7 tavua

• paketin otsikon 2-tavuinen arvo on jokin muu kuin 0x08, 0x22

• tarkistussumma ei ole oikein

• Ulkoisen laitteen havaitsema epäonnistuminen

• Ulkoinen laite luokittelee paketin lähetyksen epäonnistuneeksi, jollei onnistumisesta kertova paketti saavu

100 millisekunnissa.

Lisätietoja 6-2

Komentotaulukko

General

Input

Power

Volume

Mute

Blank

Still

HALLINTAKOHDE

Power On

Protection

Source List

Power

Direct

Continuous

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

On

Off

On

Off

Up

Down

On

Off

(0~9) Keypad

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0

ARVO

1

2

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0-9)

6-2 Lisätietoja

Picture Mode

HALLINTAKOHDE

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

Bright

User

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

ARVO

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

(0~100)

1

4

6

7

4

5

2

3

0

1

Lisätietoja 6-2

Picture WB

Gamma

Save

HALLINTAKOHDE

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

CMD2

0x0B

0x0C

0x0D

CMD3

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

ARVO

2

3

0

1

3

0

1

2

0

1

0

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

1

2

1

0

3

0

1

0

6-2 Lisätietoja

Picture Zoom

HALLINTAKOHDE

Horizontal

Position x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

Continuous

Vertical Position

Continuous

Color Gamut Wide

Normal

Dynamic

Contrast

SRGB

Off

On

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

CMD1

0x0B

CMD2

0x18

CMD3

0x00

0x19

0x1A

0x1B

0x1D

0x1E

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

0

0

1

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

ARVO

Lisätietoja 6-2

Setup

HALLINTAKOHDE CMD1 CMD2 CMD3 ARVO

Install

LED Mode

Keystone

Background

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00 ECO

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

0

2

(0~100)

0

Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

Custom Logo

Test Pattern Crosshatch

Screen size

Pattern Off

Video Type Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Reset

PC

AV

Factory

Default

0x04

0x05

0x06

0x00

0x00

0x00

Recovery

Mode

System

Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Factory Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Recovery

Mode

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

System

Reset

0x02

0x03

2

3

0

1

1

2

3

0

0

1

4

5

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

6-2 Lisätietoja

Setup

HALLINTAKOHDE

Caption Caption

Mode

Channel

Field 1

2

1

2

Off

On

Caption

Text

Network Network Off

On

IP Setting Automatic

Manual

IP Address

CMD1

0x0C

0x0E

Server IP

Setting

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x07

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

ARVO

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0

1

0

1

Lisätietoja 6-2

Option

HALLINTAKOHDE

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

ARVO

6-2 Lisätietoja

Option

HALLINTAKOHDE

SOUND 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Auto Power

ON

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock

Melody

Off

On

Off

Low

Medium

High

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

3

1

0

0

0

ARVO

Lisätietoja 6-2

6-3 Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN

• Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (hollanti) http://www.samsung.com/be_fr (ranska) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

6-3

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Lisätietoja

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

Lisätietoja

EUROPE

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0.10/min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820-SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, 0,08 frangia/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

6-3

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3 Lisätietoja

6-4 Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain

Euroopassa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)

Jos laitteessa, sen lisävarusteissa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuuloketta, USB-kaapelia) ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana.

Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - vain Euroopassa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on paristojen palautusjärjestelmät.)

Jos akussa/paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, akkuja/paristoja ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb ilmaisevat, että akku/paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66 vertailutasojen. Jos akkuja/ paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä ainesosat saattavat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai luontoa.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi erottele akut/paristot muusta jätteestä ja toimita ne maksuttomaan paikalliseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja 6-4

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project