Samsung SP-L331 Kasutusjuhend

advertisement

Samsung SP-L331 Kasutusjuhend
SP-L301 SP-L331 SP-L351
LCD-projektori
Käyttöopas
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ASENNUS JA KYTKENNÄT
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Projektorin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Korkeuden säätö tukijaloilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoomaus ja tarkennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
H-Keystone- ja V-Keystone-asetusten säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Lampun vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Takaosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
PC-tilan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Tuetut näyttötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Virran kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Tietokoneen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Ulkoisen näytön liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Yhdistäminen video/s-video-kaapelilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Ulkoisen kaiuttimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Kytkeminen verkkoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Kensington-lukko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
KÄYTTÖ
Tuoteominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Edestä, ylhäältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Kaukosäädin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
LED-merkkivalot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: (On Screen Display)
-kuvaruutuvalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Verkonhallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
VIANMÄÄRITYS
Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
LISÄTIETOJA
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Komentotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
Ennen kuin aloitat
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Varoitus
Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
Huomautus
Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.
Tämän oppaan käyttö
•
Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
•
Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".
Tekijänoikeustiedot
Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,
Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
1-2
Hallinta ja hoito
Pinnan ja linssin puhdistaminen
Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
•
Älä puhdista laitetta tulenaroilla aineilla, esim. bentseenillä tai
liuottimilla.
•
Älä raaputa linssiä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.
Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.
•
Älä puhdista laitetta märällä liinalla äläkä ruiskuta vettä suoraan
laitteen pinnalle.
Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai toimintahäiriöitä.
•
Projektorin pinnalle saattaa ilmestyä vaalea tahra, jos sille joutuu
vettä.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Projektorin sisäpuolen puhdistaminen
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, kun haluat puhdistaa projektorin sisäpuolen.
•
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on kertynyt
pölyä tai muita vieraita aineita.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-2
1-3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Vaara
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.
Varoitus
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Merkkien merkitys
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
Älä pura.
Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.
Älä koske.
Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.
Sähkövirtaan liittyvää
Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Vaara
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä, kun kätesi ovat märät.
•
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
•
Pistorasia saattaa ylikuumentua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
•
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Ennen kuin liikutat laitetta, kytke sen virta
pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
kaikki muutkin johdot liitännöistään.
•
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
vammautuminen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Varoitus
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista
vetää pistokkeesta, ei johdosta.
•
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
•
Älä käynnistä tai sammuta tuotetta kytkemällä tai irrottamalla pistokkeen. (Älä käytä
pistoketta virtakytkimenä.)
Älä sijoita virtajohtoa lämmönlähteiden
lähelle.
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka
on käden ulottuvilla.
•
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun
täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai
katkaista sähköt. Et voi katkaista
sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Vaara
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon
tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden
ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.
•
•
Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää
tai aiheuttaa tulipalon.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Jos tuote sijoitetaan kaappiin tai hyllylle,
sijoita tuote niin, että kaappi tai hylly tukee
täysin sen etupuolta.
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,
älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää
alustalevyn etureunan.
•
Mikäli näin ei tehdä, laite saattaa pudota
ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita
laitteeseen.
•
•
Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä,
joka on kooltaan sopiva laitteelle.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.
Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi.
•
•
Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn,
savun tai veden (esim. sadepisaroiden)
kanssa.
•
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Älä asenna laitetta alueille, jossa on raskasta pölyä.
Tämä voi johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Varoitus
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.
•
Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.
•
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä
varoen.
Älä sijoita laitetta lasten ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
•
Jollet tee näin, laite voi vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos lapsi pääsee koskemaan
laitteeseen, laite saattaa pudota ja
vahingoittaa lasta.
Käyttöön liittyvää
Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai
metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.
•
Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii
huoltoa.
Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim.
leluja tai keksejä.
•
Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos
hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen
päältä.
Älä katso suoraan laitteen lampun valoa
äläkä heijasta kuvaa kenenkään silmiin.
•
Se on erityisen vaarallista etenkin
lapsille.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä
aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen
lähettyvillä.
Valvo, etteivät lapset nielaise paristoja, kun
poistat ne kaukosäätimestä. Pidä paristot
poissa lasten ulottuvilta.
•
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti
yhteyttä lääkäriin.
Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim.
vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja,
kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Varoitus
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai
siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota
virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
•
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Puhdista pistoke huolellisesti, jos se on
pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai
muiden aineiden kanssa.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Älä käytä tuotteita, kun siinä on toimintahäiriö, kuten ei ääntä tai kuvaa.
•
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Sammuta laite heti, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto
irti pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske
laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone
välittömästi.
•
•
Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
•
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai
antennijohtoa ukonilmalla.
Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia
kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita,
voitelu- tai puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä
olevat painatukset saattavat kulua pois.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois
kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.
•
Älä koske laitteen ulkoisiin osiin työkaluilla,
kuten veitsellä tai vasaralla.
Puhdista edessä oleva projektiolinssi liasta
ja tahroista suihkeella tai märällä liinalla,
joka on kostutettu neutraalilla puhdistusaineella ja vedellä.
Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
•
Tämä voi vahingoittaa linssiä.
Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja,
liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa laitetta
käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim.
lentokentillä tai asemilla.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo
on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja
irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
•
Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly
saattaa ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia laitevikoja. Jos näin tapahtuu, asenna
laite vasta oltuasi yhteydessä asiakaspalveluumme.
•
Älä koske laitteen linssiin.
Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat
kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa
vahingoittua.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Pyydä huoltoliikettä puhdistamaan projektorin sisäpuoli vähintään kerran vuodessa.
1-3
Varo polttamasta itseäsi. Älä kosketa ilmanvaihtoaukkoihin tai lampun suojalevyyn käytön aikana tai välittömästi laitteen
sammutuksen jälkeen.
Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai märällä
liinalla. Älä anna kemikaalien, kuten puhdistusaineiden, teollisuudessa tai autoteollisuudessa käytettävän vahan,
hankausaineen, vahan, bentseenin tai alkoholin, koskea laitteen mihinkään muoviosaan, kuten projektorin koteloon, koska
tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
Älä avaa laitteen kansia.
Älä käytä merkitsemätöntä patteria.
•
Tämä on vaarallista, koska laitteen
sisällä kulkee korkeajännitteinen virta.
Varo koskemasta ilmastointiaukkoon, kun
projektori on käynnissä, sillä sen sisältä
tuleva ilma on kuumaa.
Ilmastointiaukko on kuuma jonkin aikaa projektorin sammuttamisen jälkeen. Pidä kätesi
ja muut ruumiinosasi kaukana ilmastointiaukosta.
Älä aseta projektorin lähelle sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioitua kuumuuden
vuoksi.
Pysy kaukana projektorin lampusta.
Lamppu on kuuma.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
(Lasten ja herkkäihoisten tulee olla erityisen
varovaisia.)
1-3
2
Asennus ja kytkennät
2-1
Pakkauksen sisältö
•
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki alla luetellut osat on toimitettu sen mukana.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
Projektori
SISÄLTÖ
Pikaopas
Takuutodistus
Käyttöopas
Virtajohto
(i saatavilla kaikilla alueilla)
Kaukosäädin / 1 paristo (CR
2025, i saatavilla kaikilla alueilla)
Asennus ja kytkennät
Puhdistusliina
D-Sub-kaapeli
2-1
2-2
Projektorin asentaminen
Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.
•
Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle. Jos valkokangas ei ole pystysuorassa, kankaalle
heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion muotoinen.
•
Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos ympäristö on liian valoisa, kankaalle heijastettava kuva
himmenee eikä näy selvästi.
•
Jos käytät projektoria valoisissa tiloissa, estä valon pääsy tiloihin verhojen avulla.
•
Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin: Valkokankaan eteen lattialle / eteen kattoon / taakse lattialle / taakse
kattoon. Katso sijoituspaikan asetukset alta.
Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan taakse
Taustaheijastuskankaan taakse asentaminen.
Kun asennat projektorin taustaheijastuskankaan taakse, voit tehdä
kuvan asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin: valkokankaan taakse lattialle (alas) tai kattoon.
1. Jos laite on takana lattialla, paina:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Jos laite on takana katossa, paina:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Kuvan säätäminen, kun projektori on asennettu valkokankaan eteen
Asenna projektori sille puolelle, josta kuvaa katsellaan.
Kun asennat projektorin valkokankaan eteen, voit tehdä kuvan
asetukset valikosta sen mukaan, mihin olet sijoittanut projektorin:
valkokankaan eteen lattialle (alas) tai kattoon.
1. Jos laite on edessä lattialla, paina:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Jos laite on edessä katossa, paina:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Asennus ja kytkennät
2-2
2-3
Korkeuden säätö tukijaloilla
Muuta projektorin korkeutta käyttämällä sen säätöjalkoja.
Projektorin voi säätää jopa 30 mm korkeuteen (noin 12 ˚) asennuspinnasta.
Projektorin sijainnista riippuen kuvassa voi esiintyä keystone-vääristymää.
Jos <Auto Keystone> on tilassa <On>, mahdollinen vääristymä korjataan automaattisesti. Jos automaattisen säädön lisäksi
tarvitaan hienosäätöä, suorita säätö asetuksella <Keystone>.
Asennus ja kytkennät
2-3
2-4
Zoomaus ja tarkennuksen säätö
Zoomausnuppi : Voit säätää näytön kokoa zoomausalueen
sisällä käyttämällä zoomausnuppia.
Tarkennusrengas: Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.
Valkokankaan koko ratkaisee, mille etäisyydelle projektori asennetaan valkokankaasta.
Jos et asenna projektoria seuraavan sivun taulukossa Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys annetulle etäisyydelle
valkokankaasta, kuvan tarkentaminen ei onnistu.
Asennus ja kytkennät
2-4
2-5
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
A. Näyttö / Z. Heittoetäisyys / Y’. Linssin keskiosan ja kuvan alaosan välinen etäisyys
Asenna projektori tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja säädä laitteen säätöjalkoja niin, että kuvan laatu on sopiva. Jos kuvat eivät
ole selkeitä, säädä niitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- tai taaksepäin.
NÄYTÖN KOKO
HEIJASTUSETÄISYYS
M (LÄVISTÄJÄ)
X
(VAAKASUUNTA
)
Y
(PYSTYSUUNTA
)
TUUMA
A
TUUMA
A
TUUMA
A
CM
CM
CM
Z (TELE)
TUUMA
A
CM
SIIRTYMÄ
Z (LAAJA)
TUUMA
A
CM
Y'
TUUMA
A
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
Asennus ja kytkennät
2-5
NÄYTÖN KOKO
HEIJASTUSETÄISYYS
M (LÄVISTÄJÄ)
X
(VAAKASUUNTA
)
Y
(PYSTYSUUNTA
)
TUUMA
A
TUUMA
A
TUUMA
A
CM
CM
CM
Z (TELE)
TUUMA
A
CM
SIIRTYMÄ
Z (LAAJA)
TUUMA
A
CM
Y'
TUUMA
A
CM
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuvat optimaalisina 80–120 tuuman kokoisella näytöllä.
Asennus ja kytkennät
2-5
2-6
H-Keystone- ja V-Keystone-asetusten säätäminen
Jos asennat projektorin valkokankaan keskikohdan alapuolelle (esimerkiksi lattialle tai lähelle kattoa), projektorin asennuskulma
valkokankaaseen nähden vääristää heijastettavaa kuvaa.
<Säädä <H-Keystone>- ja <V-Keystone>-asetukset asennuskulman mukaisesti siten, että heijastettava kuva näkyy suorakulmion
muotoisena.
Säädä <H-Keystone>- ja <V-Keystone>-asetukset seuraavasti:
1. Käynnistä projektori ja paina projektorin tai kaukosäätimen Menu-painiketta.
2. Valitse Asetukset ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
3. Varmista, että valikon yläosan asennusasetus on asennuspaikan mukainen: <Front-Floor>, <Front-Ceiling>, <Rear-Floor>,
tai <Rear-Ceiling>.
4. Valitse <Keystone> ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
5. Valitse <V-Keystone> ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
6. Aseta <V-Keystone> arvoon 0 käyttämällä vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolipainikkeita.
7. Valitse <H-Keystone> ylös tai alas osoittavan nuolipainikkeen avulla. Aseta <H-Keystone >arvoon 0.
8. Palaa <Setup>-valikkoon, valitse Testikuva ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
9. Valitse Ristikko ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
10. Kiinnitä valkokankaaseen naru siten, että se roikkuu suoraan alaspäin.
11. Säädä projektorin paikkaa, kunnes naru (1) ja ristikkokuvan keskellä oleva pystyviiva (2) ovat samansuuntaiset.
Näyttö : (1) Virtuaalinen, pystysuora viiva, joka luodaan näytölle langanpätkän tms. avulla.
Ristikkotestikuva: (2) Pystysuora viiva testikuvan keskellä.
Asennus ja kytkennät
2-6
12. Säädä projektorin asento siten, että heijastetun kuvan kulma (projektoria lähinnä oleva kulma) kohtaa näytöllä olevan kulman.
Alla olevassa kuvassa tämä kulma on merkitty kirjaimella D.
A: Projektori / B : Valkokangas / C : Heijastettu kuva / D : Projektoria lähinnä olevan kuvan kulma
13. Säädä projektorin kulma siten, että heijastettava kuva kattaa näytön koko alueen. Kuva saattaa mennä taustan yli.
Heijastettava kuva ei välttämättä kata koko valkokangasta projektorin asennuskorkeudesta riippuen. Jos näin käy,
säädä projektorin kulma niin, että se kattaa koko valkokankaan.
Asennus ja kytkennät
2-6
14. Paina kaukosäätimen V.KEY-STONE-painiketta. <V-Keystone>-valikko tulee näkyviin. Aseta <V-Keystone> kaukosäätimen
+/-–painikkeiden avulla.
A: Projektori / B : Valkokangas / C : Heijastettu kuva
Jatka säätämistä, kunnes <Test Pattern>-näytön pystysuora viiva on samansuuntainen valkokankaan pystyreunan
kanssa.
15. Valitse <H-Keystone>
Asennus ja kytkennät
- tai
-painikkeella. Aseta <H-Keystone> kaukosäätimen +/-–painikkeiden avulla.
2-6
A: Projektori / B : Valkokangas / C : Heijastettu kuva
Jatka säätämistä, kunnes <Test Pattern>-näytön vaakasuora viiva on samansuuntainen valkokankaan vaakareunan
kanssa.
16. Säädä näytön koko sopivaksi zoomausnupilla.
17. Jos mikä tahansa heijastettavan kuvan osa on suurempi kuin itse näyttö, säädä kuvan kokoa <Size>-valikon kohdassa
<Custom>. Saat alta lisätietoja <Custom>-asetuksen käytöstä.
A: Projektori / B : Valkokangas / C : Heijastettu kuva
Käytä <Custom> -asetusta seuraavasti:
•
1. Paina MENU-painiketta.
2. Siirry <Size>-valikkoon valitsemalla <Picture>.
3. Valitse ensin <Custom>-asetus ja sen jälkeen se alue, jonka haluat asettaa.
4. Säädä näytön koko sopivaksi
- tai
-painikkeella.
Keystone-toiminto on tarkoitettu vääristyneen kuvan kalibrointiin ja sen käyttö saattaa vähentää näytön kirkkautta ja
tarkkuutta.
Asennus ja kytkennät
2-6
2-7
Lampun vaihtaminen
Lampun vaihtamiseen liittyviä varoituksia
•
Projektorin lamppu on kuluva osa. Vaihda lamppu sen käyttöajan mukaisesti, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Voit tarkistaa lampun käyttöajan informaationäytöltä (INFO-painike).
•
Korvaa vanha lamppu suositellun tyyppisellä lampulla. Korvaa lamppu alla kuvatulla lampulla.
- Lampun mallin nimi : 220W UHP E19.5
- Lampun valmistaja: Philips
- Lampun hankintaan liittyvissä kysymyksissä katso osion 5-3 kohtaa "Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN".
•
Varmista, että virtajohto on irti, ennen kuin vaihdat lampun.
•
Koska lampun lämpötila ja jännite voivat olla hyvin korkeat, odota ainakin tunti virtajohdon irrottamisesta, ennen kuin vaihdat
lampun.
•
Lamppu sijaitsee projektorin vasemmalla puolella (edestä katsottuna).
•
Älä jätä vanhaa lamppua helposti syttyvien aineiden lähelle tai lasten ulottuville. On olemassa tulipalon, palovamman tai
loukkaantumisen vaara.
•
Poista lika ja muut vieraat aineet lampun kiinnikkeen sisältä ja ympäriltä tarkoitukseen sopivan imurin avulla.
•
Varo lamppua käsitellessäsi koskemasta muihin osiin kuin sen kahvoihin. Jos käsittelet lamppua väärin, sen käyttöikä saattaa
lyhetä ja kuvan laatu huonontua.
•
Kun käännät projektorin ylösalaisin lampun vaihtamiseksi, aseta laite tasaiselle pinnalle pehmeän kankaan päälle.
•
Projektori on suunniteltu niin, että se ei toimi, jollei lampun suojalevyä ole asennettu kunnolla lampun vaihtamisen jälkeen.
Jos projektori ei toimi kunnolla, tarkista LED-merkkivalon tila.
Lampussa on elohopeaa. Hävitä se paikallisten, valtiollisten tai liittovaltion lakien mukaisesti.
Lampun vaihtotoimenpiteet
Koska lampun lämpötila ja jännite voivat olla hyvin korkeat, odota ainakin tunti virtajohdon irrottamisesta, ennen kuin
vaihdat lampun.
Lamppu sijaitsee projektorin vasemmalla puolella (edestä katsottuna).
1. Irrota alla olevassa kuvassa näkyvä ruuvi ja avaa kansi.
2. Irrota kuvassa näkyvät kaksi (2) ruuvia.
Asennus ja kytkennät
2-7
3. Vedä lamppu pois projektorista kannikkeesta kiinni pitäen alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.
Asenna uusi lamppu noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Suodattimen vaihtaminen ja puhdistaminen
Turvatoimenpiteitä projektorin suodattimen vaihtamiseen:
•
Suodatin sijaitsee projektorin pohjalla.
•
Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtajohto seinästä sen jälkeen, kun projektori on jäähtynyt riittävästi.
Muutoin sen osat saattavat vaurioitua korkean sisäisen lämpötilan vuoksi.
•
Kun vaihdat suodattimen, siitä saattaa tulla pölyä.
•
Suodattimen hankintaan liittyvissä kysymyksissä katso luvun 5 kohtaa "Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN".
Projektorin suodattimen vaihtamiseen tai puhdistamiseen liittyvät ohjeet.
1. Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtajohto seinästä sen jälkeen, kun projektori on jäähtynyt riittävästi.
2. Käännä projektori ylösalaisin niin, että sen pohjapuoli on ylöspäin. Työnnä suodattimen suojusta ja poista se nuolen
suuntaisesti. * Kun asetat projektoria ylösalaisin, varmista, että sen alla on pehmeä kangas, joka suojaa sitä
naarmuuntumiselta.
3. Vaihda tai puhdista suodatin
•
Kun puhdistat suodatinta, käytä pientä, tietokoneille ja pienille elektronisille laitteille tarkoitettua pölynimuria tai pese suodatin
juoksevan veden alla.
Asennus ja kytkennät
2-7
•
Kun olet pessyt suodattimen juoksevan veden alla, anna sen kuivaa täysin. Kosteus voi syövyttää suodatinta.
•
Jos pölyä ei voi irrottaa suodattimesta tai jos suodatin on repeytynyt, se täytyy vaihtaa uuteen.
•
Muista valita Reset Filter Time (nollaa suodattimen vaihtoaika) -vaihtoehto, kun olet puhdistanut tai vaihtanut projektorin
suodattimen.
Tuuletusaukot
Tuuletusaukkojen sijainti:
•
Tuuletusaukot sijaitsevat projektorin oikealla ja vasemmalla puolella sekä pohjassa.
Asennus ja kytkennät
2-7
2-8
Takaosa
1. PC IN -liitin
8. AUDIO OUT -liitin
2. PC/DVI AUDIO IN -liitin
9. [AV IN] R-AUDIO-L -liitin
3. HDMI/DVI IN -liitin
10. [AV IN] VIDEO -liitin
4. LAN -liitin
11. [AV IN] S-VIDEO -liitin
5. Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
12. Kensington-lukko
6. RS-232C -liitin
13. Power -liitin
7. PC OUT -liitin
Asennus ja kytkennät
2-8
2-9
PC-tilan määrittäminen
Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin työpöydällä ja valitse [Ominaisuudet]. <Näytön ominaisuudet> -välilehti tulee
näkyviin.
2. Napsauta [Asetukset]-välilehteä ja aseta <Näytön tarkkuus>. Projektorin optimaalinen tarkkuus on 1024 x 768. Saat lisätietoja
muista projektorin tukemista tarkkuuksista osion 2-10 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".
Sinun ei tarvitse vaihtaa kohdan <Värien määrä> asetusta.
3. Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta. Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuusikkuna.
4. Napsauta [Näyttö]-välilehteä ja aseta <Virkistystaajuus>. Löydät valitsemaasi tarkkuuteen sopivan virkistystaajuuden (60 Hz,
70 Hz jne.) valitsemasi tarkkuuden vierestä osion 2-10 taulukosta "PC-tahdistuksen näyttötila".
Kun asetat virkistystaajuuden, samalla asetetaan sekä pysty- että vaakataajuus.
Asennus ja kytkennät
2-9
5. Sulje ikkuna napsauttamalla [OK]-painiketta ja sulje sen jälkeen <Näytön ominaisuudet> -ikkuna napsauttamalla siinä olevaa
[OK] painiketta. Tietokone voi käynnistyä uudelleen automaattisesti.
6. Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.
•
Asetustoimenpiteet voivat vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windowsin versiosta riippuen.
(Esimerkiksi saattaa näkyä [Properties] (Ominaisuudet) sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)] (Ominaisuudet [R])
kuten kuvassa 1 näkyy.)
•
Tämä projektori tukee 32 bitin värien määrää (pikseliä kohden), kun sitä käytetään tietokoneen näyttönä.
•
Näytön valmistajasta ja Windowsin versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa olla erilainen kuin näytöllä näkyvä kuva.
•
Kun yhdistät projektorin tietokoneeseen, varmista, että tietokoneen asetukset vastaavat tämän projektorin tukemia
näyttöasetuksia. Jos näin ei ole, signaalin kanssa saattaa esiintyä ongelmia.
Asennus ja kytkennät
2-9
2-10 Tuetut näyttötilat
PC-tahdistus (D-liitin/HDMI)
MUOTO
TARKKUUS
VAAKATAAJUU
S (KHZ)
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJUU
S) (HZ)
PIKSELITAAJU
US (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
Asennus ja kytkennät
2-10
MUOTO
TARKKUUS
VAAKATAAJUU
S (KHZ)
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJUU
S) (HZ)
PIKSELITAAJU
US (MHZ)
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Jos tulosignaalin resoluutio on pienempi tai suurempi kuin 1024 x 768, projektorin sisäinen skaalain muuntaa sen kokoon
1024 x 768.
Näytön laatu on paras mahdollinen silloin, kun projektorin todellinen resoluutio (1024x768) ja tietokoneen lähtöresoluutio
ovat samat.
AV-tahdistus (D-liitin)
MUOTO
TARKKUUS
SKANNAUS
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Limitetty
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progressiivinen
BT.601
576i
50Hz
Limitetty
BT.1358
576p
50Hz
Progressiivinen
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progressiivinen
720p
50Hz
Progressiivinen
1080i
59,94Hz/60Hz
Limitetty
1080i
50Hz
Limitetty
BT.709 SMPTE 274M
AV-tahdistus (HDMI)
MUOTO
TARKKUUS
SKANNAUS
VAAKATAAJU
US (KHZ)
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJU
US) (HZ)
PIKSELITAAJ
UUS (MHZ)
EIA-861
Muoto 1
640 x 480
Progressiivinen
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Muoto 1
640 x 480
Progressiivinen
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Muodot 2 ja 3
720 x 480
Progressiivinen
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Muodot 2 ja 3
720 x 480
Progressiivinen
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Muoto 4
1280 x 720
Progressiivinen
59,939
44,955
74,175
Asennus ja kytkennät
2-10
MUOTO
TARKKUUS
SKANNAUS
VAAKATAAJU
US (KHZ)
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJU
US) (HZ)
PIKSELITAAJ
UUS (MHZ)
EIA-861
Muoto 4
1280 x 720
Progressiivinen
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Muoto 5
1920 x 1080
Limitetty
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Muoto 5
1920 x 1080
Limitetty
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Muodot 17 ja
18
720 x 576
Progressiivinen
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Muoto 19
1280 x 720
Progressiivinen
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Muoto 20
1920 x 1080
Limitetty
50,000
28,125
74,250
AV-tahdistus (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Asennus ja kytkennät
2-10
2-11 Virran kytkeminen
1. Liitä virtajohto projektorin takaosan virtaliitäntään.
Asennus ja kytkennät
2-11
2-12 Tietokoneen kytkeminen
1. Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN ] -tulo tietokoneen monitoriliitäntään monitorikaapelilla.
2. Kytke projektorin ja tietokoneen virtajohdot pistorasiaan.
3. Kytke projektorin [PC/DVI AUDIO IN ] -tulo tietokoneen kaiuttimien lähtöön äänikaapelilla.
Tämä laite on Plug and Play -yhteensopiva. Jos käytät Windows XP -tietokonetta, sinun ei tarvitse asentaa ohjainta
tietokoneellesi.
Projektorin käyttö
1. Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [SOURCE]-painiketta.
Jos <PC>-tila ei ole valittavissa, tarkista että monitorikaapeli on paikoillaan.
2. Käynnistä tietokone ja tee PC-tilan asetukset tarvittaessa.
3. Tee näytön asetukset. (<Auto Adjustment>)
Asennus ja kytkennät
2-12
2-13 Tietokoneen liittäminen HDMI/DVI-kaapelilla
Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke projektorin [HDMI/DVI IN] -liitin tietokoneen HDMI- tai DVI-liittimeen HDMI/HDMI- tai HDMI/DVI-kaapelilla (myydään
erikseen).
- Käytä aina (erikseen myytävää) HDMI-kaapelia tietokoneesi HDMI-liitäntään.
- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tarkkuuksia ja virkistystaajuuksia tuetaan, katso osion 2-10 kohtaa PC-tahdistus (D-liitin/
HDMI).
2. Jos käytit kytkemiseen HDMI/DVI-kaapelia, kytke projektorin [PC/DVI AUDIO IN] -liitäntä tietokoneesi äänilähtöliitäntään
äänikaapelin avulla (myydään erikseen).
- Jos käytit kytkemiseen HDMI/HDMI-kaapelia, et tarvitse äänikaapelia.
Asennus ja kytkennät
2-13
2-14 Ulkoisen näytön liittäminen
Voit katsella kuvaa sekä projektorista että erillisestä näytöstä samanaikaisesti.
Varmista, että tietokoneen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen D-liitäntään D-liitinkaapelilla.
2. Kytke projektorin [PC OUT] -liitäntä näytön D-liitäntään D-liitinkaapelia käyttäen.
- Kun kytket näytön [PC OUT] -toimintoa käyttäen, kytke tietokone [PC IN] -liitäntään.
- [PC OUT] -liitäntään kytketyn näytön videokuva on normaali, vaikka projektorin näyttö näkyisikin tyhjänä.
- [PC OUT] -toiminto ei toimi valmiustilassa.
Asennus ja kytkennät
2-14
2-15 HDMI-yhteensopivan laitteen kytkeminen
Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke projektorin takaosassa oleva [HDMI/DVI IN] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen HDMI- tai HDMI/DVI-lähtöliitäntään HDMI/
DVI- tai HDMI/HDMI-kaapelilla.
- Käytä HDMI/HDMI-kaapelia digitaalisen kuvalähteen HDMI-lähtöliitäntään.
- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-10 kohtaa AV-tahdistus
(HDMI).
2. Jos käytit kytkemiseen HDMI/DVI-kaapelia, kytke projektorin [PC/DVI AUDIO IN] -liitäntä digitaalisen kuvalähteen
äänilähtöliitäntään äänikaapelin avulla (myydään erikseen).
- Jos käytit kytkemiseen HDMI/HDMI-kaapelia, et tarvitse äänikaapelia.
Asennus ja kytkennät
2-15
2-16 AV-laitteen liittäminen D-liitinkaapelilla
Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen D-liitäntään D-liitinkaapelilla.
- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-10 kohtaa AV-tahdistus (Dliitin).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC/DVI AUDIO IN] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).
Asennus ja kytkennät
2-16
2-17 AV-laitteen kytkeminen komponenttilähdöllä
Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC IN] -liitäntä AV-laitteen komponenttiliitäntään D-liitinkaapelilla tai
komponenttikaapelilla (myydään erikseen). Tämän kaapelin yhdessä päässä on D-liitin ja toisessa kolme RCA-liitintä.
- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja, tarkkuuksia ja taajuuksia tuetaan, katso osion 2-10 kohtaa AV-tahdistus (Dliitin).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [PC/DVI AUDIO IN] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).
Asennus ja kytkennät
2-17
2-18 Yhdistäminen video/s-video-kaapelilla
Varmista, että AV-laitteen ja projektorin virta on kytketty pois päältä.
1. Kytke [VIDEO] tai [S-VIDEO] -liitäntä AV-laitteeseen videokaapelin tai s-videokaapelin avulla (myytävinä erikseen).
- Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tulosignaaleja tuetaan, katso osion 2-10 kohtaa AV-tahdistus (VIDEO/S-VIDEO).
2. Kytke projektorin takaosassa oleva [AV IN R-AUDIO-L] -liitin AV-laitteen äänilähtöön äänikaapelilla (myydään erikseen).
Asennus ja kytkennät
2-18
2-19 Ulkoisen kaiuttimen liittäminen
Voit halutessasi käyttää äänelle ulkoista kaiutinta projektorin sisäänrakennetun kaiuttimen sijaan.
1. Hanki ulkoiselle kaiuttimellesi sopiva (erikseen myytävä) äänikaapeli.
2. Kytke projektorin [AUDIO OUT] -liitäntä ulkoiseen kaiuttimeen audiokaapelin avulla.
- Jos käytät ulkoista kaiutinta, sen äänenvoimakkuuden säätö ei toimi, mutta voit säädellä äänenvoimakkuutta projektorin tai
kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeiden avulla.
- [AUDIO OUT] -liitäntä osaa toistaa kaikkia audiosignaaleja.
Asennus ja kytkennät
2-19
2-20 Kytkeminen verkkoon
Tätä laitetta voi käyttää verkossa. Ohessa kerrotaan, kuinka laite kytketään verkkoon.
2-20-1. Kytkeminen dynaamisia IP-osoitteita käyttävään verkkoon
Voit kytkeä projektorin verkkoon DHCP:tä (Dynamic Host Configuration Protocol) käyttävän modeemin avulla. Kun käytät DHCPmodeemia, modeemi antaa projektorille verkkoyhteyteen tarvittavan IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNSpalvelimen tiedot.
Kytke laite DHCP-verkkoon seuraavasti:
1. Kytke modeemin kaapeli seinässä olevaan modeemiliitäntään ja ulkoiseen modeemiin.
2. Kytke lähiverkkokaapeli ulkoiseen modeemiin ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
3. Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
4. Käynnistä projektori ja paina Menu-painiketta.
5. Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektori hakee automaattisesti seuraavat tiedot: IP address, Subnet mask ja Gateway.
Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.
Jos IP-osoitteen antaminen DHCP-palvelimelta epäonnistuu, sammuta ulkoinen modeemi yli 10 sekunniksi, käynnistä se
uudelleen ja yritä yhteyden muodostamista uudelleen.
Saat lisätietoja ulkoisen modeemin ja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä kunkin laitteen omasta käyttöoppaasta.
Voit kytkeä modeemin lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin. Reititintä ei tarvita.
Et voi käyttää manuaalisesti kytkettävää ADSL-modeemia, sillä se ei ole DHCP-laite. Käytä automaattisesti kytkettävää,
DHCP:tä käyttävää ADSL-modeemia.
Asennus ja kytkennät
2-20
2-20-2. Kytkeminen kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon
Voit liittää projektorin kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon, mikä vastaa kiinteän verkkoyhteyden käyttöä. Jos verkko
käyttää kiinteitä IP-osoitteita, sinun täytyy pyytää IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-palvelimen tiedot
Internet-palveluntarjoajaltasi, ottaa verkkotoiminto käyttöön projektorin valikosta ja syöttää verkkotoiminnon tarvitsemat tiedot
manuaalisesti.
Kytke laite kiinteitä IP-osoitteita käyttävään verkkoon seuraavasti:
1. Kytke lähiverkkokaapeli seinässä olevaan lähiverkkoliitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
2. Kytke lähiverkkokaapeli projektorin takaosassa sijaitsevaan [LAN]-liitäntään ja kiinteään tai langattomaan IP-reitittimeen.
3. Käynnistä projektori ja paina Menu-painiketta.
4. Valitse <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Manual>.
Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.
5. Paina Enter-painiketta. Selaa IP-osoitekenttiä
/ -painikkeilla ja syötä arvot
/ -painikkeilla.
6. Kun olet antanut kaikki IP-osoitetiedot, paina Enter-painiketta ja toista samat vaiheet aliverkon peitteelle ja yhdyskäytävälle.
7. Kun olet antanut kaikki arvot, poistu valikosta painamalla Menu-painiketta tai Return-painiketta.
Jos käytät kiinteää IP-osoitetta, saat Internet-palveluntarjoajaltasi seuraavat tiedot: IP address, subnet mask, gateway ja
DNS. Sinun täytyy syöttää nämä tiedot verkkoasetusten yhteydessä. Jos et tiedä kiinteää IP-osoitettasi, kysy sitä
käyttämäsi verkon ylläpitäjältä.
Saat lisätietoja reitittimen asetuksista ja kytkemisestä reitittimen käyttöoppaasta.
Voit kytkeä lähiverkkokaapelin suoraan projektoriin ilman reititintä.
Jos käytät DHCP:tä tukevaa IP-reititintä, voit asettaa reitittimen käyttämään joko DHCP:tä tai kiinteää IP:tä.
Saat lisätietoja kiinteän IP-osoitteen käyttämisestä Internet-palveluntarjoajaltasi.
Asennus ja kytkennät
2-20
2-21 Kensington-lukko
Kensington-lukko (myydään erikseen) on varkaudenestolaite, jonka avulla laite voidaan lukita kiinni siten, että sitä voi käyttää
huoletta julkisilla paikoilla. Koska lukon muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet
lukituslaitteen mukana tulevasta käyttöoppaasta.
Laitteen lukitseminen
1. Kierrä Kensington-lukon kaapeli pöydän tai jonkin muun raskaan esineen liikkumattomaan osaan Kensington-lukon
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
2. Työnnä lukituslaitteen lukitusosa projektorin Kensington-lukolle varattuun aukkoon.
3. Työnnä Kensington-lukon avain lukitusmekanismin sisälle ja käännä avain lukitusasentoon.
Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä tai verkkokaupasta.
Asennus ja kytkennät
2-21
3
Käyttö
3-1
Tuoteominaisuudet
1. Uutta LCD-teknologiaa käyttävä optinen järjestelmä
•
1024 x 768 -paneeli on otettu käyttöön.
•
3P-LCD-paneeli.
•
SP-L301 : Kirkas, 3000 luumenin näyttö.
SP-L331 : Kirkas, 3300 luumenin näyttö.
SP-L351 : Kirkas, 3500 luumenin näyttö.
•
Pienikokoinen, kevyt ja helppo kantaa.
2. Hiljainen tuuletin
•
Hiljainen tuuletusääni ilmavirtauksen optimoinnin ja tuulettimen rakenteen ansiosta.
3. Useita tuloliitäntöjä
•
Lisäävät liitäntämahdollisuuksia eri oheislaitteisiin, esimerkiksi 15-napainen D-Sub (tukee DTV-signaalia), S-Video, Video,
HDMI, jne.
4. Audiolähtö
•
Stereokaiuttimet vasemmalla ja oikealla sekä 5-taajuuksinen taajuuskorjain.
5. Käyttäjän omat asetukset
•
Jokaisen tuloliitännän voi säätää erikseen.
•
Laitteen omaa viitekuviota voi käyttää apuna kohdistamiseen ja säätämiseen.
6. Helppokäyttöinen verkkotoiminto
•
Käyttö
Projektoria voi hallita ja tarkkailla tietokoneelta verkkotoiminnon avulla.
3-1
3-2
Edestä, ylhäältä
NIMI
KUVAUS
- VALMIUS (sininen LED)
1. Merkkivalot
- LAMPPU (sininen LED)
- LÄMPÖ (punainen LED)
Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
2. Siirrä
/Valitse
Äänenvoimakkuus
nike
-pai-
3. MENU -painike
4. SOURCE -painike
5.
-painike
6. Linssi
7. Kaukosäätimen signaalin
vastaanotin
8. Zoomausnuppi
9. Tarkennusrengas
10. Linssinsuojus
Käyttö
/
/
: Käytetään valikossa siirtymiseen ja valitsemiseen.
: Käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Käytetään valikkoruudun näyttämiseen.
Käytetään ulkoisen laitteen signaalin valitsemiseen.
Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois päältä.
Käytetään tarkennuksen säätöön.
Käytetään kuvan koon pienentämiseen tai suurentamiseen.
Käytetään tarkennuksen säätöön.
-
3-2
3-3
Kaukosäädin
1. POWER ( ) -painike
Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista laitteen virran.
2. AUTO-painike
Säätää kuvan automaattisesti. (Käytettävissä vain < PC>tilassa)
3. MENU (
) -painike
Näyttää valikkoruudun.
4. Move (
)/ ( ) -painikkeet
Näyttää valikkoruudun.
5. V. KEYSTONE-painike (
)
Käytä tätä, jos kuva on puolisuunnikkaan muotoinen.
6. INSTALL-painike
Käytetään heijastetun kuvan peilaamiseen tai kääntämiseen.
7. BLANK-painike
Tällä sammutetaan näyttö ja mykistetään ääni väliaikaisesti.
Kuva ja ääni tulevat takaisin, kun painetaan jotain muuta kuin
[POWER]-painiketta.
8. P.SIZE-painike
Käytetään kuvan koon asettamiseen.
9. QUICK -painike
Palaa nopeasti takaisin viimeksi käytettyyn valikkoon.
10. MUTE ( ) -painike
Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä. Peruuta mykistys
painamalla MUTE- tai VOL-painiketta (
) uudelleen.
11. RETURN ( ) -painike
Palaa edelliseen valikkoon.
12. EXIT ( ) -painike
Käytetään valikkoruudun piilottamiseen.
13. VOL (
) -painike
Käytetään äänen voimakkuuden lisäämiseen.
14. INFO-painike
Käytetään lähdesignaalien, kuvan asetusten ja tietokoneen
näytön säätöjen sekä lampun keston tarkistamiseen.
15. SOURCE-painike
Käytä tarkastamaan tai valitsemaan ulkoisten laitteiden
kytkentä.
16. P.MODE-painike
Käytetään kuvatilan valitsemiseen.
17. STILL-painike
Katso pysäytyskuvaa.
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata
itsesi tai kaukosäädin saattaa vahingoittua.
Kaukosäädin toimii jopa 7 metrin etäisyydellä tuotteesta.
Käyttö
3-3
3-4
LED-merkkivalot
LED-merkkivalot
: Valo palaa
: Valo vilkkuu
: Valo ei pala
VALMIUS
LAMPPU
LÄMPÖ
TILA
Jos painat kaukosäätimen tai projektorin [POWER] -painiketta, näyttö ilmestyy
esiin 30 sekunnin kuluessa.
Projektori toimii normaalisti.
Projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai kaukosäätimen [POWER]painikkeen painamisen jälkeen.
Projektori on sammutettu [POWER]-painikkeella ja jäähdytysjärjestelmä toimii
projektorin sisäosan jäähdyttämiseksi. (Toiminnassa n. 3 sekunnin ajan.)
Projektorin sisäinen tuuletin ei toimi normaalisti. Katso toimenpidettä 1 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Lampun suojalevy ei ole täysin kiinni. Katso toimenpidettä 2 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Linssinsuojus ei ole täysin auki. Katso toimenpidettä 3 alla olevassa kohdassa
"Ongelmien ratkaisu".
Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut
yli ylärajan.
Katso toimenpidettä 4 alla olevassa kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Projektori on sammutettu automaattisesti, koska sen sisäinen lämpötila on
noussut yli ylärajan. Katso toimenpidettä 5 alla olevassa kohdassa "Ongelmien
ratkaisu".
Lampun käytön kanssa on ongelmia. Katso toimenpidettä 6 alla.
Lamppu on tullut käyttöikänsä päähän. Katso kohtaa "Toimenpide 7".
Laitteen virranotto ei toimi normaalisti. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Ongelmien ratkaisu
Käyttö
3-4
LUOKITTEL
U
TILA
TOIMENPITEET
Toimenpide 1
Tuuletinjärjestelmä ei toimi normaalisti.
Jos virhetilanne jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja kiinnitetty uudelleen ja projektori on käynnistetty, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoomme.
Toimenpide 2
Lampun suojalevy ei ole täysin
kiinni tai tunnistinjärjestelmä ei
toimi normaalisti.
Tarkista, että projektorin sivuruuvit on kiristetty kunnolla. Jos ruuvit on
kiristetty ja merkkivalot palavat edelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltoon.
Avaa linssinsuojus kokonaan.
Toimenpide 3
Linssinsuojus ei ole täysin auki.
Jos linssinsuojus ei ole täysin auki, kun projektoria käytetään, sekä kuva
että ääni kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.
Jos projektori on tässä tilassa 10 minuuttia, sen virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jos projektorin sisälämpötila nousee yli ylärajan, se siirtyy jäähdytystilaan
ennen kuin sen virta katkeaa automaattisesti.
Toimenpide 4
Projektori on siirtynyt jäähdytystilaan, koska sen sisäinen lämpötila on noussut yli ylärajan.
Jäähdytystilassa tuuletin pyörii nopeammin ja projektorin lamppu siirtyy
<ECO>-tilaan.
Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa.
Tarkista, ettei ilmansuodatin ole tukossa ja puhdista se tarvittaessa.
Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin
sallitut lämpötilarajat.
Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen.
Tarkista, ettei projektorin ilmastointiaukko ole tukossa.
Toimenpide 5
Projektorin sisälämpötila on
noussut yli korkeimman sallitun
arvon ja laitteen virta on katkaistu automaattisesti.
Tarkista, ettei ilmansuodatin ole tukossa ja puhdista se tarvittaessa.
Varmistu siitä, ettei projektorin ympäristön lämpötila ole korkeampi kuin
sallitut lämpötilarajat.
Anna projektorin jäähtyä riittävästi ja käynnistä se uudelleen.
Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Toimenpide 6
Lamppu ei ole toiminut oikein,
kun virta on katkaistu poikkeavalla tavalla tai kun projektori
on käynnistetty uudelleen heti
sammuttamisen jälkeen.
Kytke laitteen virta pois päältä, odota, että laite ehtii jäähtyä ja käynnistä
laite vasta sitten uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota
yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
Toimenpide 7
Jos näyttö muuttuu tummemmaksi
Tarkista lampun käyttöaika informaationäytöltä.Jos lamppu pitää vaihtaa,
ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa aiheuttaa
ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan, vaan on osa normaalia toimintaa.
Käyttö
3-4
3-5
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: (On Screen Display) kuvaruutuvalikko
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: (On Screen Display) rakenne
VALIKKO
ALIVALIKKO
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Siirry valikkoon painamalla projektorin tai kaukosäätimen Menu-painiketta. Liiku valikossa painamalla nuolipainikkeita. Jos
valikon oikeassa reunassa on nuoli, valikolla on myös alivalikkoja. Siirry alivalikkoon painamalla oikealle osoittavaa
nuolipainiketta. Kunkin valikkoruudun alalaidasta löytyvät ohjeet valikossa liikkumiseen ja valikon kohtien valitsemiseen.
3-5-1. Input
VALIKKO
Source List
KUVAUS
Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
Käyttö
3-5
VALIKKO
Mode
KUVAUS
Valitse se kuvaruudun tila, jota haluat muokata projektoria varten, tai muuta kuvaruudun tilaa halutulla tavalla.
•
<Mode>
•
<Standard> : Tämä yleiskäyttöinen kuvatila soveltuu useimpiin tilanteisiin.
•
<Presentation> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti esitelmätilanteisiin.
•
<Text> : Tämä tila on tarkoitettu erityisesti tekstin kanssa työskentelyyn.
•
<Movie> : Tämä tila on tarkoitettu elokuvien katseluun.
•
<Game> : Tämä kuvatila on optimoitu pelaamiselle.
Pysäytetyn kuvan teksti ei näy normaalisti.
•
<User> : Tämä on käyttäjän <Mode>→<Save> (tila > tallenna) -toiminnolla itse muokkaama
tila.
Presentation (esitelmä)- ja Text (teksti) -tilat ovat käytettävissä vain, jos tulosignaalina on
PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).
Kullakin tilalla on omat asetuksensa seuraaville: <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>,
<Color> jne. Kun muutat (esimerkiksi) <Contrast>-asetusta jossakin tilassa,
kontrastinmuutos koskee vain tuota tilaa.
•
<Contrast> : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa.
•
<Brightness> : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta.
•
<Sharpness> : Tällä asetuksella voit säätää kuvan terävyyttä.
Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Sharpness>-asetusta ei voi säätää.
•
<Color> : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai tummemmiksi.
Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Color>-asetusta ei voi säätää.
•
<Tint> : Tätä asetusta käytetään muodostamaan kohteisiin luonnollisemmat värit käyttämällä
vihreän tai punaisen korostusta.
Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI) tai PAL ja SECAM [S-Video]- tai [AV]tilassa, <Tint>-asetusta ei voi säätää.
•
•
Size
<Color Temperature> : Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleiseksisi.
•
Tehdasasetukset: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleiseksisi seuraaville:
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Säätää valkotasapainon värilämpötilaa.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Säätää mustatasapainon värilämpötilaa.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma> : Muuttaa kuvan jokaisen värisävyn kirkkautta.
•
Mitä korkeampi arvo (+), sitä suurempi kontrasti kirkkaimpien ja tummimpien kohtien välillä on.
Mitä matalampi (-) arvo, sitä tummempia tummat kohdat ovat.
•
Säätöalue: -3 – +3
•
<Save> : Voit tallentaa tekemäsi näyttöasetukset käyttämällä <Mode>→<User> (tila > käyttäjä) valikkoa.
•
<Reset> : Palauttaa tilan tehdasasetukset.
Kuvan koko voidaan valita näyttöpaikan mukaiseksi.
Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Zoom1>/<Zoom2>:ta ei tueta.
•
Käyttö
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Custom>
3-5
VALIKKO
Position
KUVAUS
Voit säätää kuvan sijaintia tarvittaessa.
Tee säädöt valitsemalla suunta, johon haluat siirtää kuvaa ja paina sen jälkeen toistuvasti tuohon
suuntaan osoittavaa nuolipainiketta.
Digital NR
Jos kuvassa näkyy katkoviiva tai näyttö värisee, voit parantaa kuvan laatua ottamalla kohinanvaimennuksen käyttöön.
Jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI), <Digital NR> (digitaalinen kohinanvaimennus) ei
toimi.
Black Level
Voit valita signaalin mustatasapainon tulosignaalin mukaan. Jos valinta ei sovellu tulosignaaliin,
kuvan tummat osat saattavat näkyä epätarkkoina tai himmeinä.
<Black level> voidaan asettaa vain 480i- ja 576i-RGB-signaaleille [AV]-, [S-Video]- ja AVtahdistus (D-liitin) -tiloissa.
•
•
Overscan
[AV]:lle, [S-Video]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin) 480i- ja 576i-signaaleille.
•
<0 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <0 IRE>.
•
<7,5 IRE> : Asettaa mustatasapainoasetukseksi <7,5 IRE>.
<HDMI>-tilan RGB-signaalille
•
<Normal> : Käytetään tavanomaisissa tilanteissa.
•
<Low> : Käytetään, jos tummat kohdat näkyvät liian kirkkaina.
Tämän toiminnon avulla voit leikata kuvan reunoja, jos reuna-alueella näkyy tarpeetonta tietoa tai
kuvia.
[AV]- ja [S-Video]-tilat eivät tue tätä ominaisuutta.
Tämä ominaisuus on tuettuna vain, jos tulosignaalina on AV-tahdistus(D-Sub) tai AVtahdistus(HDMI).
Jos <Overscan> on pois päältä, kuvan tarpeettomat reunaosat saattavat näkyä.
Jos näin käy, ota <Overscan> (koko kuva-alan näyttö) käyttöön.
Film Mode
Tätä toimintoa käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville sopivaksi.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> on käytettävissä ainoastaan [AV]:lle, [S-Video]:lle ja AV-tahdistuksen (D-liitin)
480i- ja 576i-signaaleille.
PC
Poistaa tai vähentää kohinaa, joka aiheuttaa epävakaata kuvanlaatua, kuten kuvan värinää. Jos
kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä (Fine), muuta taajuus korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee
hienosäätö (Fine) uudestaan.
Nämä toiminnot ovat käytössä vain D-liitännän PC-tahdistukselle (D-liitin/HDMI).
Katso kohtaa PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment> : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe automaattisesti.
•
<Coarse> : Käytetään säätämään taajuutta, jos PC-kuvassa esiintyy pystysuuntaisia viivoja.
•
<Fine> : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön.
•
<Reset> : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset tehdasasetuksiksi.
Suurentaa tietokoneen näyttöä 2-, 4- tai 8-kertaiseksi.
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos tulosignaalina on PC-tahdistus (D-liitin/HDMI).
Käyttö
3-5
3-5-3. Setup
VALIKKO
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
KUVAUS
Voit helpottaa asennuspaikan valintaa kääntämällä projisoidun kuvan vaaka- ja pystytasossa.
•
<Front-Floor >: Tavallinen kuva
•
<Front-Ceiling >: Vaaka- ja pystysuunnassa käänteinen kuva
•
<Rear-Floor>: Vaakasuunnassa käänteinen kuva
•
<Rear-Ceiling > : Pystysuunnassa käänteinen kuva
Käytetään asettamaan kuvan kirkkaus säätämällä lampun tuottaman valon määrää.
•
<Eco> : Tämä tila on optimoitu alle 100 tuuman näytöille.
Tässä tilassa lampun kirkkaus himmenee ja virrankulutus pienenee. Tämä pidentää lampun
käyttöikää ja pienentää virrankulutusta sekä laitteen aiheuttamaa melua.
•
<Normal>: Tämä yleiskäyttöinen tila soveltuu useimpiin tilanteisiin.
•
<Bright >: Tässä tilassa lampun kirkkaus optimoidaan kirkkaalle valaistukselle. Mitä kirkkaampi
lamppu on, sitä lyhyempi voi olla myös sen käyttöikä ja se saattaa kuluttaa enemmän sähköä ja
tuottaa enemmän ääntä.
Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä asettamalla <Auto Keystone> -toiminnon tilaan
<On>, jolloin <V-Keystone>-toiminto käynnistyy automaattisesti.
•
Keystone
<Off>-<On>
Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä käyttämällä pysty- tai vaakasuuntaista Keystone-toimintoa.
•
<V-Keystone > : Kun projektorin kuva ei näy pystysuorassa näytöllä, kuva voidaan kalibroida
käyttämällä <V-Keystone>-toimintoa.
•
<H-Keystone> :Kun projektorin kuva ei näy vaakasuorassa näytöllä, kuva voidaan kalibroida
käyttämällä <H-Keyston>-toimintoa.
Vääristyneen kuvan kalibrointiin tarkoitetun <Keystone>-toiminnon käyttö saattaa huonontaa
kuvan laatua.
Projektorin äänentoisto keskeytetään väliaikaisesti, kun keystone-asetusta (vääristymä)
muutetaan.
<Keystone>-toiminto ei muuta kuvaruutuvalikon (OSD) olemusta.
Background
Voit asettaa projektorin näyttämän taustakuvan sellaisia tilanteita varten, jolloin projektoriin liitetystä
ulkoisesta laitteesta ei vastaanoteta signaalia. Kun projektori taas vastaanottaa signaalin, asettamasi
taustakuva katoaa ja näyttö muuttuu normaaliksi.
•
Test Pattern
Käyttö
<Logo>-<Blue>-<Black>
Projektorin itsensä luoma testikuva. Käytetään projektorin asennuksen optimointiin.
•
<Crosshatch> : Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.
•
<Screen Size> : Voit valita kuvakoon, esimerkiksi 1,33 : 1 or 1,78 : 1.
3-5
VALIKKO
Video Type
KUVAUS
Jos kuvanlaatu on poikkeava, koska projektori ei tunnista tulosignaalin tyyppiä automaattisesti <PC>tai <HDMI>-tilassa, voit asettaa tulosignaalin manuaalisesti.
<PC>-tilassa <Video Type> on käytettävissä vain, jos tulosignaalina on AV-tahdistus (D-liitin).
<Video Type> on kuitenkin erillisellä vaaka-/pystysynkronoinnilla käytössä vain signaaleille
1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz.
<HDMI>-tilassa <Video Type> on käytössä vain seuraaville signaaleille: 640 x 480 p 59,94 Hz /
60 Hz ja 1280 x 720 p 59,94 Hz / 60 Hz.
Caption
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC>-tila
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI>-tila
<Tekstitys>-toiminto on käytettävissä, jos ulkoinen analoginen signaali (liitetty joko Video- tai SVideo-liitäntään) sisältää tekstityksen.
<Caption>-toiminto ei ole käytettävissä <PC>- (sisältää komponentit) tai <HDMI>-tilassa.
Ulkoisesta signaalista riippuen saatetaan tarvita kanavan tai <Field>-asetuksen vaihto.
Jokainen <Channel> ja <Field> sisältää eri tiedon. <Field><2> sisältää lisätietoa, joka
täydentää kohdassa <Field><1> olevaa tietoa.
(esim. jos <Channel><1> sisältää tekstityksen englanniksi, <Channel><2> voi sisältää
tekstityksen espanjaksi.)
Käyttö
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
3-5
VALIKKO
Network
KUVAUS
Voit käyttää seuraavia ylimääräisiä toimintoja kytkemällä lähiverkkokaapelin tietokoneen ja projektorin välille. Voit tarkistaa tietokoneeltasi projektorin tilan (lampun kesto, toimintavirhe, lämpötila) ja
sammuttaa tai käynnistää projektorin etäältä käsin, säätää kirkkautta ja ottaa äänen käyttöön tai pois
käytöstä.
•
<Network> : <On> - <Off>
•
<IP Setting>
<Automatic> : Antaa automaattisesti seuraavat asetukset: IP address, Subnet mask ja Gateway.
<Manual> : Voit tehdä seuraavat asetukset manuaalisesti: IP address, Subnet mask ja Gateway.
•
<Server IP Setting> : Voit syöttää palvelintietokoneen IP-osoitteen.
Kaukosäädin : Selaa eri vaihtoehtojen välillä käyttämällä
käyttämällä / -painikkeita.
/
-painikkeita. Anna arvot
Jotta voisit käyttää verkkotoimintoa, kohdan <Network> asetuksena on oltava <On>.
Jos verkkoyhteyden muodostaminen epäonnistuu, syötä palvelintietokoneen IP-osoite kohtaan
<Server IP Setting>.
Reset
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi.
•
<Factory Default> : Palauttaa tehdasasetukset.
•
<Reset Filter Time> : Nollaa suodatinajan.
3-5-4. Option
VALIKKO
KUVAUS
Language
Voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.
Menu Option
•
<Position> : Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
•
<Transparency > : Voit muuttaa valikon läpikuultavuutta.
•
•
<Display Time> : Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Asettaa sisäänrakennetun 3W-stereokaiuttimen vasemmalta ja oikealta tulevan äänen tasapainon ja
taajuuden
•
Käyttö
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
3-5
VALIKKO
Filter Check Time
KUVAUS
Asettaa suodattimen tarkistusaikaväin. (Mittayksikkö: tunti)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Jos suodattimen käyttöaika on tarkistusväliä pitempi, suodattimen tarkistamisesta kertova
viesti näkyy näytöllä minuutin ajan aina, kun projektori käynnistetään.
Suodattimen tarkistuksesta kertova viesti: <<Check the filter, and if necessary, clean or
replace it.> (Tarkista suodatin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.)
Auto Power On
Jos automaattinen virrankytkentä on käytössä ja jos projektoriin on kytkettynä verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti ilman, että virtapainiketta painetaan.
•
Sleep Timer
<Off>-<On>
Jos uniajastin on käytössä ja jos projektori ei vastaanota tulosignaalia tietyllä aikavälillä, sen virta katkeaa automaattisesti.
(Tuona aikana kaukosäätimen tai projektorin yläosan painikkeita ei tule painaa.)
•
Information
Käyttö
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset ja PC-kuvan säädöt.
3-5
3-6
Verkonhallinta
3-6-1. Hallinta verkkoselaimen avulla
Voit hallita ja tarkkailla yhtä projektoria tietokoneeltasi verkkoselaimen avulla ilman mitään erillistä ohjelmistoa. Ennen
verkkoselaimen käyttöä sinun täytyy liittää projektori lähiverkkoon. Saat ohjeet verkkoyhteyden muodostamiseen osiosta 2-20,
"Kytkeminen verkkoon".
Jos haluat hallita useita projektoreja samalta tietokoneelta, asenna ja käynnistä Samsung Projector Manager.
Saat lisätietoja Samsung Projector Manager -sovelluksesta kohdasta 3-6-2.
Tarkista tietokoneen ja projektorin välinen verkkoyhteys ennen verkkoselaimen käyttöä. Jos verkkoyhteyden
muodostaminen (katso osio 2-20, "Kytkeminen verkkoon") ei onnistu, verkkoselaimen ikkuna ei ehkä ole käytettävissä.
•
Jotta voisit käyttää verkkoselainta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
•
<RAM>: Yli 10 Mt
•
<Hard Disk>: Yli 10 Mt
•
Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480
•
Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Verkkoselain: Microsoft Internet Explorer 6 tai uudempi, Netscape Navigator 9 tai uudempi, Mozilla FireFox 3.0.x tai
uudempi, Google Chrome.
1. Kytkeminen
•
Syötä projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville.
Saat projektorin IP-osoitteen näkyviin painamalla Menu-painiketta ja valitsemalla Setup>Network>IP Setting.
•
Network Projector -ikkuna avautuu. Saat lisätietoja Network Projector -ikkunan hallintakohteista osiosta 3-5, "Näytön
asetusvalikon käyttäminen".
•
Joitakin kohdassa "Näytön asetusvalikon käyttäminen" lueteltuja hallintakohteita ei voi käyttää verkkoselaimessa verkon
etähallintarajoituksista johtuen.
Käyttö
3-6
3-6-2. Projektorin hallinta tietokoneohjelmiston avulla
Voit hallita ja tarkkailla useampaa kuin yhtä projektoria käyttämällä Samsung Projector Manager -sovellusta.
•
Jotta voisit käyttää Samsung Projector Manager -sovellusta, tietokonejärjestelmäsi tulee täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
•
<RAM>: Yli 10 Mt
•
<Hard Disk>: Yli 10 Mt
•
Näytön tarkkuus: Yli 640 x 480
•
Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Samsung Projector Manager -sovelluksen asentaminen
2.
•
Napsauta laitteen mukana toimitettavalta CD:ltä löytyvää kohdetta "Samsung Projector Manager".
•
Asenna sovellus tietokoneen näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Samsung Projector Manager -sovelluksen käynnistäminen
Samsung Projector Manager -sovellusta voi käyttää, kun Samsung Projector Manager on asennettu ja projektorin network
setup tehty.
•
Napsauta Start (Käynnistä) > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
<Projector Remote Controller> -ikkuna avautuu.
3. Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttäminen
•
Käyttö
Projektorien ryhmittely ja rekisteröinti
•
Tarkastele tietokoneeseen automaattisesti kytkettäviä projektoreita painamalla Tool > Auto Search
•
Ryhmittele projektorit tai rekisteröi ne suoraan valitsemalla List>Projector. Paina hiiren oikeanpuoleista painiketta
3-6
vaihtoehdon Network Projector päällä kohdassa Projector List ja valitse Add Projector.
•
Rekisteröi projektori antamalla tiedot kohtiin Projector Name, IP Address ja Group Name ja paina sen jälkeen ADD.
Jos et anna ryhmälle nimeä, sen nimeksi annetaan automaattisesti "Default Group." Jos haluat poistaa
rekisteröidyn projektorin tai nimetä sen uudelleen, paina hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse Delete ja/tai
Rename.
Jos jotakin projektoria ei näy projektoriluettelossa rekisteröinnin jälkeen, tarkista, että verkkoyhteys (katso osio 220, "Kytkeminen verkkoon") ja verkkoasetukset (katso 3-5-3, Asetukset > Network ) on tehty oikein.
Jos tallennat tai lataat rekisteröidyn projektorin tiedot, valitse File → Export Config/Import Config.
•
Käyttö
Projektorin hallinta
3-6
•
Voit tarkistaa projektorin lampun tilan, lämpötilan, toiminnan, virheet jne. reaaliajassa.
: Voit tarkistaa seuraavat asetukset reaaliajassa: Name, IP Address, Group, Power On/Off -tila, LAMP lifespan,
toimintavirheet (merkitty kuvakkein).
Samsung Projector Manager näyttää projektorin tilaa kuvaavat kuvakkeet. Kuvakkeet on lueteltu alta löytyvissä
taulukoissa. Jos kuvakkeet ilmaisevat ongelmia projektorin kanssa, katso kohtaa "Ongelmien ratkaisu" osiossa
3-4, LED-ilmoitukset.
•
Varoitus- ja virhetilakuvakkeet
KUVAKKE
ET
Käyttö
TILA
TILA
TOIMENPITEET
Vaara
Linssinsuojus ei ole täysin auki.
Katso toimenpidettä 3 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Lampun suojalevy ei ole täysin kiinni.
Katso toimenpidettä 2 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Lamppu ei toimi normaalisti.
Katso toimenpidettä 6 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Lampun kestoaika on kulunut umpeen.
Lamppu täytyy vaihtaa.
3-6
KUVAKKE
ET
TILA
TILA
Virhe
Tuuletin 1 ei toimi normaalisti.
Virhe
Tuuletin 2 ei toimi normaalisti.
Virhe
Tuuletin 3 ei toimi normaalisti.
TOIMENPITEET
Katso toimenpidettä 1 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Tuuletin 4 ei toimi normaalisti.
Virhe
Tuuletin 5 ei toimi normaalisti.
Virhe
Tuuletin 6 ei toimi normaalisti.
Vaara
Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.
Katso toimenpidettä 5 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.
Katso toimenpidettä 5 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Virhe
Projektorin sisälämpötila on noussut yli korkeimman sallitun arvon.
Katso toimenpidettä 5 kohdassa "Ongelmien ratkaisu".
Vaara
Ilmansuodattimen kestoaika on kulunut
umpeen.
Ilmansuodatin täytyy vaihtaa.
Vaara
Pöly on tukkinut ilmansuodattimen.
Ilmansuodatin täytyy puhdistaa.
Virhe
Pöly on tukkinut ilmansuodattimen.
Ilmansuodatin täytyy puhdistaa.
Lämpötilan korkeuden tilakuvakkeet
KUVAKKEET
Käyttö
TILA
TILA
TOIMENPITEET
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on normaali (valmiustilassa).
Tämä on normaalia.
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on normaali
(alhainen).
Tämä on normaalia.
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on normaali
(keskitasoa).
Tämä on normaalia.
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on normaali (hieman kohollaan).
Tämä on normaalia.
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on yli korkeimman sallitun arvon.
Katso toimenpidettä 4 kohdassa
"Ongelmien ratkaisu".
Lämpötilan tila
Projektorin sisälämpötila on liian korkea.
Projektori kytketään automaattisesti pois
päältä.
Katso toimenpidettä 5 kohdassa
"Ongelmien ratkaisu".
3-6
•
Projektorien hallinta
: Kuvakkeiden käyttö kohdassa Projector List (vain tarkkailuikkunassa V:llä merkityt projektorit)
(Refresh): Päivittää projektorin tilan.
(Power On): Käynnistää projektorin.
(Power Off): Sammuttaa projektorin.
(Switch Source): Valitsee lähteeksi HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank On/Off): Kytkee projektorin näytön päälle tai pois päältä.
(Mute On/Off): Ottaa projektorin äänet käyttöön tai pois käytöstä.
(Adjust Aspect Ratio): Asettaa projektorin kuvasuhteeksi joko 16:9 tai 4:3.
Kuitenkin, jos tuotteet eivät tarjoa Media Play -tilaa, MP-lähde ei ole käytettävissä.
: Web browser-selaimen yhdistäminen Samsung Projector Manager -sovelluksesta
Jos yhdistät verkkoselaimen projektoriin Samsung Projector Manager -sovelluksesta, saat käyttöösi enemmän
toimintoja. Yhdistä verkkoselain projektoriin napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta haluamasi projektorin
kohdalla ja valitse "Web browser."
Jos verkkoselaimen yhdistäminen epäonnistuu, tarkista, että verkkoyhteys (katso osio 2-20 "Kytkeminen
verkkoon" ) ja verkkoasetukset (katso 3-5-3, Setup > Network) on tehty oikein.
Jos käytät projektoria samanaikaisesti sekä Samsung Projector Manager -sovelluksella että Web
browsersovelluksella, tietokoneen toiminta saattaa hidastua tai voi tapahtua virhe.
Käyttö
3-6
•
Schedule (Ajoitettu tehtävä) -toiminnon käyttäminen
Voit hallita projektoreitasi tehokkaammin käyttämällä Schedule-toimintoa.
Avaa seuraava ikkuna valitsemalla List>Schedule.
Näytöllä näkyy neljä painiketta:
•
•
New : Luo projektorin, jolle Schedule tehdään.
•
Delete : Poistaa ajoitetun tehtävän valitulta projektorilta.
•
Delete All: Poistaa ajoitetun tehtävän kaikilta projektoreilta.
•
Edit: Muokkaa valitun projektorin ajoitettua tehtävää.
New Schedule(Uusi ajoitettu tehtävä), rekisteröinti
Rekisteröi uusi ajoitettu tehtävä seuraavasti:
1. Paina New-painiketta. Näytölle avautuu New Schedule -ikkuna.
2. Valitse Select Projectors -kentästä ne projektorit, joita uusi ajoitettu tehtävä koskee. Kun valitset projektorin, sen
vasemmalla puolella oleva valintaruutu merkitään.
3. Tee uuden ajoitetun tehtävän kohtien Title, Repeat, Time, ja Work, asetukset ja anna tehtävän kuvaus kohtaan
Description. Kaikkien termien selitykset löytyvät alta.
-Title: Asettaa ajoitetun tehtävän nimen.
-Repeat: Asettaa ajoitetun tehtävän toistotiedot (Once: tehtävä suoritetaan vain kerran; Every: ilmoittaa toistopäivän).
-Time: Määrittelee ajoitetun tehtävän suoritusajankohdan.
-Work : Tekee kohtien Source switch ja Power On/Off asetukset.
-Description: Näyttää ajoitetun tehtävän tarkemman kuvauksen.
4. Kun olet antanut kaikki tiedot, paina ADD (LISÄÄ).
Voit tarkastella ajoitetun tehtävän rekisteröintihistoriaa. Voit myös tarkistaa ajoitetun tehtävän tilan. Tilakoodit ovat
seuraavat:
-Complete: Ajoitettu tehtävä on valmis.
-Waiting: Ajoitetun tehtävän suorittamista odotetaan.
Käyttö
3-6
-Running: Toistuva tehtävä on käynnissä.
•
Käyttö
•
Jos tallennat tai lataat ajastetun tehtävän tiedot, valitse File → Export Config/Import Config.
•
Jos haluat käyttää ajastettua tehtävää, joka on ladattu asetukset tuomalla, lataa ensin projektorin tiedot.
Muut asetukset
Valikkopalkin työkaluvalinnassa on kaksi vaihtoehtoa, Valvontakohteiden määrittely ja Asetus.
- Valvontakohteiden määrittely
Valvontakohteiden määrittelyn avulla voit valita ne kohteet, jotka näytetään valvontaikkunassa. Kun olet valinnut kohteen,
aseta sen näyttöjärjestys siirtämällä sitä ylös- tai alaspäin näytettäväksi valittujen kohteiden luettelossa.
- Vaihtoehdot
Automaattinen käynnistys– Kun tietokone käynnistetään, Samsung Projector Manager tulee päälle automaattisesti.
Pienennä ilmaisinalueelle – Samsung Projector Manager pienentää ilmaisinalueelle.
Tiedosto sisältää kaksi valintaa.
- File> Export Config : Tallentaa kaikki Samsung Projector Manager -sovelluksessa määritellyt asetukset nimeämiisi
tiedostoihin niille varattuihin kansioihin.
- File> Import Config : Tuo tallennetun asetustiedoston. Asettaa Samsung Projector Manager -sovelluksen käyttämään
tallennettuja asetuksia.
3-6
4
Vianmääritys
4-1
Ennen kuin pyydät huoltoa
Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
Vika
Asennus ja
kytkennät
Valikko ja
kaukosäädin
Vianmääritys
Ei virtaa.
Tarkista virtakaapelin kiinnitys.
Haluan asentaa projektorin kattoon.
Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ulkoista lähdettä ei voi valita.
Varmista, että videoliitäntäkaapeli tai -kaapelit on kytketty
oikein ja oikeaan liitäntään. Jos laitetta ei ole kytketty oikein,
sitä ei voi valita.
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.
Tarkista kaukosäätimen paristot. Jos se ei ole kunnossa,
vaihda tilalle uusi suosituksen mukainen paristo.
Osoita kaukosäätimellä laitteen takaosassa sijaitsevaa tunnistinta enintään 7 metrin etäisyydeltä. Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä.
Suora valaistus hehkulampusta tai muusta valaisimesta projektorin anturiin voi vaikuttaa anturin herkkyyteen ja aiheuttaa
ongelmia kaukosäätimen toiminnassa.
Tarkista, onko kaukosäätimen paristolokero mahdollisesti tyhjä.
Tarkista, palavatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot.
En saa valikkoa näkyviin.
Vianmääritys
Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaa valikko ei ole
käytettävissä.
4-1
Vika
Näyttö ja
ulkoinen
lähde
En saa kuvaa näkyviin.
Vianmääritys
Varmista, että projektorin virtajohto on kytketty.
Varmista, että oikea kuvalähde on valittuna.
Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin liittimiin.
Tarkista kaukosäätimen paristot.
Varmista, että <Color>- ja <Brightness>-asetukset eivät ole
alarajoillaan.
Huonot värit.
Säädä <Tint>- ja <Contrast> -asetusta.
Kuva ei ole selkeä.
Säädä tarkennusta.
Tarkista, ettei projektori ole liian kaukana valkokankaasta tai
liian lähellä sitä.
Outo ääni.
Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä huoltoomme.
LED-valo palaa.
Katso kohtaa Toimenpiteet LED-merkkivalojen palaessa (3-4).
Kuvaruudussa näkyy viivoja.
Näytöllä saattaa esiintyä kohinaa tietokonetta käytettäessä.
Säädä näytön (virkistys-)taajuus sopivaksi.
Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.
Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista
myös projektorin <Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten <Brightness> ja <Contrast>, on asetettu oikein.
Kuvaruutu on sininen.
Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät uudelleen.
Kuva on mustavalkoinen, erikoisen värinen tai
liian tumma tai kirkas.
Kuten edellä on mainittu, tarkista valikosta kuvan säädöt, esimerkiksi <Brightness>, <Contrast> tai <Color>.
Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi,
käynnistä valikosta toiminto <Factory Default>.
Vianmääritys
4-1
Vika
Verkko
Vianmääritys
Verkkoselain ei käynnisty.
Tarkista tietokoneen ja Web selaimen väliseen yhteyteen tarvittavat järjestelmävaatimukset.
Verkkoselain ei muodosta yhteyttä projektoriin.
1. Tarkista, onko projektorin virtajohto kytketty (ks. osio 2-11,
Virran kytkeminen)
2. Tarkista, että tietokoneen ja projektorin verkkoympäristöt
ovat oikeat (katso osio 2-20, Kytkeminen verkkoon )
3. Tarkista, että tietokone on asetettu käyttämään oikeaa verkkokorttia, jos (palvelin-)tietokoneessa on useampia kuin yksi
verkkokortti.
Samsung Projector Manager -sovelluksen
asennus epäonnistui.
Tarkista Samsung Projector Manager -sovelluksen tietokoneelle asettamat järjestelmävaatimukset.
Projektori ei muodosta yhteyttä Samsung Projector Manager -sovellukseen.
1. Tarkista, että <IP Setting> ja tietokoneen ja projektorin väliset verkkoyhteydet ovat oikein.
2. Jos projektorin <IP Setting> on asetettu arvoon <Automatic>, tarkista, että tietokone ja projektori ovat samassa verkossa. Jos verkko ei ole sama, tee palvelintietokoneen IPasetukset kohdassa <Server IP Setting>.
3. Tarkista, ettei Windowsin palomuuri estä projektorin käyttöä.
4. Jos yhteyden muodostaminen Samsung Projector Manager
-sovellukseen ei edelleenkään onnistu, poista ohjelma ja
asenna se uudelleen.
Haluan poistaa Samsung Projector Manager sovelluksen.
Samsung Projector Manager voidaan poistaa käyttämällä toimintoa [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)].
Poista Samsung Projector Manager seuraavasti:
1. Valitse [Control Panel(Ohjauspaneeli)] [Start (Käynnistä)]valikosta. (Windows XP)
2. Käynnistä toiminto [Add or Remove Programs (Lisää tai
poista sovellus)]
3. Valitse Samsung Projector Manager kohdasta [Add or
Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)] ja napsauta
[Change/Remove(Muuta tai poista)].
4. Aloita poistaminen valitsemalla "Yes" (Kyllä).
5. Noudata näytölle ilmestyviä lisäohjeita.
Vianmääritys
4-1
5
Lisätietoja
5-1
Tekniset tiedot
MALLI
Näyttö
Size
0,63 tuuman 3P LCD
Tarkkuus
XGA (1024 x 768)
Kuvasuhde
Teho
Lamppu
SP-L301
290 W (Valmiustila: alle 1 W)
Jännite
100~240V AC, 50/60Hz
Tehonkulutus
220W (Normaali : 200W, Eco : 152W)
Käyttöikä
2.000 tuntia (Eco: 2.500 tuntia)
Paino
3,8 Kg
Brightness
3.000 ANSI
3.300 ANSI
3.500 ANSI
Kontrasti
500 :1
400 :1
400 :1
Näytön koko (diagonaalinen)
Lävistäjä 40 tuumaa – 300 tuumaa
Heijastusetäisyys
1 m – 10 m
Keystone-korjaus
Automaattinen: vertikaalinen (±30˚) / Manuaalinen: vertikaalinen (±30˚), horisontaalinen (±30˚)
Verkko
RJ 45
Zoomin asettaminen
Manuaalinen
Tarkennuksen asettaminen
Manuaalinen
Linssi
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Zoomaussuhde
1:1,2
D-liitin 15p
Analoginen RGB, analoginen YPbPr
HDMI
Digitaalinen RGB, digitaalinen YCbCr
Mini-DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Komposiittivideo
Kaiutin
Käyttöympäristö
0,63 tuuman 3P-LCD ja MLA
Tehonkulutus
291 x 289 x 127 mm
Tulosignaali
SP-L351
4:3
Mitat
Avainominaisuudet
SP-L331
3W x 2 (Stereo)
Lämpötila ja kosteus
Käyttö: Lämpötila 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Kosteus 20 % ~ 80 % (Ei kondensaatiota)
Säilytys: Lämpötila -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Kosteus 10 % ~ 90 % (Ei kondensaatiota)
Äänitaso
Eco : 30dB, normaali: 32dB, kirkas: 35dB
Tämä luokan B laite on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön. Projektori on rekisteröity kotikäyttöön sen sähkömagneettisia
häiriöitä koskevien määräysten mukaisesti. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa. Luokka A on tarkoitettu
toimistokäyttöön. Luokan B laitteet lähettävät vähemmän elektromagneettista säteilyä kuin luokan A laitteet.
Lisätietoja
5-1
LCD-projektorin käyttämässä LCD-paneelissa on satojatuhansia pikseleitä. Muiden videonäyttölaitteiden tavoin myös LCDpaneelissa voi olla sammuneita pikseleitä. Kun tuotteet lähetetään, sekä yrityksemme että LCD-paneelien valmistaja valvoo
tiukasti sitä, että LCD-paneelien sisältämien sammuneiden pikselien määrä olisi voimassa olevien standardien mukainen.
Sammuneita pikseleitä voi esiintyä, mutta ne eivät vaikuta kuvan laatuun tai tuotteen käyttöikään.
Lisätietoja
5-1
5-2
RS-232C Komentotaulukko
Tiedonsiirron muoto (RS232C-standardin mukainen)
•
Siirtonopeus: 9.600 bps
•
Pariteetti: Ei mitään
•
Databitit: 8, loppubitti: 1
•
Vuonohjaus: Ei mitään
Sarjaprotokolla
1. Komentopaketin rakenne [7tavua]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
arvo
CS
Komentopaketissa on yhteensä 7 tavua.
•
Tavut 0x08 ja 0x22 tarkoittavat, että paketti on tarkoitettu sarjatietoliikenteeseen.
•
Seuraavat 4 tavua edustavat ennalta määriteltyä komentoa, joka voi olla käyttäjän itsensä määrittelemä.
•
Viimeinen tavu on tarkistussumma, jonka avulla senhetkisen paketin kelpoisuus tarkistetaan.
•
Otsikko [2 tavua]: Ennalta määritellyt arvot 0x08 ja 0x22.
•
Cmd1 [1 tavu]: Ensimmäisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Cmd2 [1 tavu]: Toisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Cmd3 [1 tavu]: Kolmannen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Arvo [1 tavu]: Komennon tuloparametri (oletus: 0) (desimaaliluku)
•
CS [1 tavu]: Tarkistussumma (kaikkien arvojen paitsi CS-arvon summan kahden komplementti)
2. Vastauspaketin rakenne [3 tavua]
1. Onnistunut
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Epäonnistunut
0x03
•
Jos ulkoisesta laitteesta vastaanotetulla paketilla on kelvollinen arvo, onnistumisesta kertova paketti lähetetään.
Muussa tapauksessa lähetetään epäonnistumisesta kertova paketti.
•
Epäonnistumisesta kertova paketti lähetetään, jos:
•
•
vastaanotetun paketin pituus ei ole 7 tavua
•
paketin otsikon 2-tavuinen arvo on jokin muu kuin 0x08, 0x22
•
tarkistussumma ei ole oikein
Ulkoisen laitteen havaitsema epäonnistuminen
•
Lisätietoja
Ulkoinen laite luokittelee paketin lähetyksen epäonnistuneeksi, jollei onnistumisesta kertova paketti saavu
100 millisekunnissa.
5-2
Komentotaulukko
HALLINTAKOHDE
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Lisätietoja
Source List
AV
AV
S-Video
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Input
0
1
On
Blank
ARVO
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
HALLINTAKOHDE
Picture
Mode
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
ARVO
0
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Lisätietoja
Standard
CMD1
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
HALLINTAKOHDE
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Custom
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Suora tallennus
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Mukautettu
4
Top
Vähennä
0x01
Lisää
Bottom
Left
Vähennä
0x02
Vähennä
0x03
0x04
Lisää
0x10
0x00
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
Up
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Lisätietoja
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7,5 IRE/LOW
Overscan
0
1
On
Black Level
0
1
Vähennä
Off
0
1
Lisää
Right
0
1
Lisää
Digital NR
ARVO
OK
Reset
Size
CMD2
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Suora nollaus
3
5-2
HALLINTAKOHDE
Picture
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x18
CMD3
0x00
ARVO
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
Lisätietoja
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
LEFT
0x0B
0x1A
0x00
RIGHT
DOWN
Up
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
HALLINTAKOHDE
Setup
install
Lamp Mode
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
0
Normal
1
Bright
2
V-Keystone
-50~50
H-Keystone
Auto Keystone
0x02
0x00
(0~100)
-50~50
0x01
(0~100)
Off
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Suora tehdasasetusten palautus
3
Display OSD
0x01
0
OK
1
Cancel
2
Suora nollaa
suodattimen
vaihtoaika
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
2
0
1
0x01
Text
Channel
0
OK
On
Lisätietoja
ARVO
F-C
Reset Filter
Time
Caption
CMD1
0
1
0x02
0
1
5-2
HALLINTAKOHDE
Setup
Network
Network
CMD1
Off
0x0E
CMD2
0x01
CMD3
0x00
On
IP Setting
Automatic
Subnet Mask
Gateway
Server IP
Setting
Lisätietoja
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
ARVO
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
5-2
HALLINTAKOHDE
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
ARVO
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparency
Display Time
Lisätietoja
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
HALLINTAKOHDE
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
Lisätietoja
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
ARVO
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN
•
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (hollanti)
http://www.samsung.com/be_fr (ranska)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
Lisätietoja
5-3
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, 0,08 frangia/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
Lisätietoja
5-3
ASIA PACIFIC
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Lisätietoja
5-3
5-4
Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain
Euroopassa
(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)
Jos laitteessa, sen lisävarusteissa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuuloketta, USB-kaapelia) ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana.
Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja
sen elektronisia lisävarusteita ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - vain Euroopassa
(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on paristojen palautusjärjestelmät.)
Jos akussa/paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, akkuja/paristoja ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb ilmaisevat, että akku/paristo
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66 vertailutasojen. Jos akkuja/
paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä ainesosat saattavat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai luontoa.
Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi erottele akut/paristot muusta jätteestä ja toimita ne maksuttomaan paikalliseen keräyspisteeseen.
Lisätietoja
5-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement