Samsung MM-D330 Kasutusjuhend

Samsung MM-D330 Kasutusjuhend
MM-D320
MM-D330
Mikrokomponenttiaudiojärjestelmä
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-toisto
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 1
2011-3-14 11:04:56
Turvallisuusvaroitukset
FIN
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen
sisällä on vaarallinen jännite, joka voi
aiheuttaa sähköiskun tai
henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta
tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.
Tämä symboli kehottaa
katsomaan laitteen mukana
toimitettuja tärkeitä ohjeita.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä
sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten
maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee
olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän vuoksi
paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet,
muutokset tai toimenpiteet voivat johtaa
vaaralliseen säteilylle altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA
LUKOT AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE
ALTISTUMISTA.
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
DELETE
+30
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
FM-antenni
Käyttöopas
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
Kaukosäädin/AAAparistot(valinnainen)
• Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
• Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b. tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
2
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 2
2011-3-14 11:04:59
Kiitos, kun ostit SAMSUNGIN mikrokompaktijärjestelmän.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti.
Niiden avulla voit käyttää järjestelmää
vaivattomasti ja saada täyden hyödyn sen
ominaisuuksista.
Sisällys
FIN
Turvallisuusvaroitukset....................................................................................................................................................................... 2
Mikrokompaktijärjestelmän asentaminen
Etupaneelin näkymä................................................................................................................................................................................... 4
Yläpaneelin näkymä . ................................................................................................................................................................................ 4
Takapaneelin näkymä .............................................................................................................................................................................. 5
Kaukosäädin............................................................................................................................................................................................... 5
Mihin mikrokompaktijärjestelmä kannattaa asentaa.................................................................................................................................. 6
Järjestelmän kytkeminen virtalähteeseen.................................................................................................................................................. 6
Kaukosäätimen paristojen asentaminen.................................................................................................................................................... 6
Kaiuttimien yhdistäminen........................................................................................................................................................................... 6
Yhdistäminen ulkoiseen lähteeseen.......................................................................................................................................................... 7
FM-antenniliitännän yhdistäminen.............................................................................................................................................................. 7
Näyttötoiminto........................................................................................................................................................................................... 8
Kellon asetus............................................................................................................................................................................................. 8
CD/MP3/WMA-CD-toistin
CD/MP3/WMA-CD-toisto . ........................................................................................................................................................................ .9
Raidan valitseminen . ............................................................................................................................................................................... .9
Tietyn musiikkikohdan hakeminen CD-levyltä ......................................................................................................................................... .10
10/50 raidan ohittamistoiminto ................................................................................................................................................................. .10
Yhden raidan tai kaikkien raitojen jatkuva toisto CD-levyllä..................................................................................................................... .11
A-B-osuuden toistuva toisto...................................................................................................................................................................... .11
CD-toiston järjestyksen ohjelmointi........................................................................................................................................................... .11
Ohjelmoitujen CD-raitojen tarkistaminen tai muuttaminen........................................................................................................................ .12
Usb
USB-toisto .................................................................................................................................................................................................12
Pikahaun käyttäminen................................................................................................................................................................................12
Jatkuva toisto.............................................................................................................................................................................................13
Tiedoston poistaminen.............................................................................................................................................................................. .13
Raidan valitseminen USB-laitteesta...........................................................................................................................................................13
Seuraavien 10/50 raidan ohittaminen........................................................................................................................................................13
Kansion pikahaku.......................................................................................................................................................................................13
FM
RDS-lähetyksistä . .....................................................................................................................................................................................14
RDS DISPLAY -toiminnosta . ....................................................................................................................................................................14
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-HAKU-toiminto . .............................................................................................................................15
Radioasemien hakeminen ja tallentaminen ..............................................................................................................................................16
Tallennetun aseman valitseminen..............................................................................................................................................................17
Radiovastaanoton parantaminen...............................................................................................................................................................17
Muut toiminnot
Tallennustoiminto.......................................................................................................................................................................................18
Tallennusnopeus........................................................................................................................................................................................18
Ajastintoiminto............................................................................................................................................................................................19
Ajastuksen peruuttaminen..........................................................................................................................................................................19
Mykistystoiminto.........................................................................................................................................................................................20
EQ-tilan valitseminen.................................................................................................................................................................................20
Power Bass -toiminto.................................................................................................................................................................................20
Järjestelmän asettaminen kytkeytymään automaattisesti pois päältä.......................................................................................................21
Kuulokkeiden kytkeminen...........................................................................................................................................................................21
Käyttösuosituksia
Turvallisuusohjeet......................................................................................................................................................................................22
Mikrokompaktijärjestelmän puhdistaminen................................................................................................................................................22
CD-levyjen käytön turvallisuusohjeet.........................................................................................................................................................22
Ennen yhteyden ottamista huoltoon...........................................................................................................................................................23
Tekniset tiedot............................................................................................................................................................................................24
Symbolit
Tärkeää
Huomautus
3
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 3
2011-3-14 11:05:01
Etupaneelin näkymä
FIN
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
1.
2.
3.
4.
3
IKKUNANÄKYMÄ
CD-LUUKKU USB-LIITÄNTÄ
USB-LIITÄNTÄ
5.
6.
4
PHONES
5
KUULOKELIITÄNTÄ
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -PAINIKE
AUX IN LIITÄNTÄ
Yläpaneelin näkymä
1.
2.
3.
4.
5.
VIRTAPAINIKE
USE REC-PAINIKE
TOIMINTO-PAINIKE
HAKUTOIMINTO-PAINIKE (ALASPÄIN)
VIRITYSTILA TAI PYSÄYTYS-PAINIKE
6. TOISTO/TAUKO-PAINIKE
7. HAKUTOIMINTO-PAINIKE (YLÖSPÄIN)
8. CD-LUUKUN AVAA/SULJE -PAINIKE
USB REC
1
2 3 4 5 6
7 8
4
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 4
2011-3-14 11:05:02
Takapaneelin näkymä
FIN
1. Kaiutinliitännät
2. VAIN HUOLLON KÄYTTÖÖN
Vain huollon käyttöön.
(Tämä liitäntä on vain testausta
varten. Älä käytä sitä.)
3. FM-antenniliitäntä
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 4
2
1
3
Kaukosäädin
POWER
1
2
3
DISPLAY
6
7
8
9
10
11
12
13
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
4
5
FUNCTION
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
14
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
TUNING
MODE
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
POWER
CD REC SPEED
DISPLAY
TIMER ON/OFF
REPEAT
MUTE
DELETE
Skip and Search/
RDS PTY
9. Pikakelaus taaksepäin
10. STOP
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Skip and Search/
RDS DISPLAY
23. PAUSE
24. MP3 -10, +10, +50
25. REPEAT A-B
26. SLEEP
27. TIMER/CLOCK
28. CD/DISC SKIP*
29. USB REC
30. FUNCTION
SOUND
ENTER
VOLUME MO/ST
TUNING/ALBUM
TUNING MODE
VOLUME +
TUNING/ALBUM
EQ
PLAY
Pikakelaus eteenpäin
** Tämä tuote ei tue DISK SKIP(LEVYN OHITUS) -toimintoa symbolilla [*] merkityillä painikkeilla.
5
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 5
2011-3-14 11:05:04
Mihin mikrokompaktijärjestelmä
kannattaa asentaa
Kaukosäätimen paristojen
asentaminen
FIN
Saat täyden hyödyn mikrokompaktijärjestelmästäsi noudattamalla
seuraavia ohjeita ennen asentamista.
Asenna järjestelmä tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Älä koskaan aseta järjestelmää maton päälle.
Älä koskaan aseta järjestelmää ulkotiloihin.
Pidä n. 15 cm avoin väli järjestelmän sivujen ja takaosan välillä, jotta
tuuletus toimii hyvin.
Varmista, että sinulla on tarpeeksi tilaa avata CD-luukku
vaivattomasti.
Aseta kaiuttimet sopivan välimatkan päähän järjestelmän
molemmille puolille, jotta saat hyvän stereoäänentoiston.
Suuntaa kaiuttimet kuuntelualueen suuntaisesti.
Saat parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamalla, että
molemmat kaiuttimet on asetettu yhtä korkealla lattian pinnasta.
-
+
Aseta tai korvaa kaukosäätimen paristot, kun:
Ostat mikrokompaktijärjestelmän
Havaitset, ettei kaukosäädin toimi enää kunnolla
un korvaat paristot käytä uusia paristoja äläkä koskaan käytä
K
alkali- ja mangaaniparistoja yhdessä.
1
Aseta peukalosi
merkittyyn kohtaan paristotilan luukkussa
(kaukosäätimen takaosassa) ja vedä luukku nuolen osoittamaan
suuntaan.
2
Aseta kaukosäätimeen kaksi AAA, LR03 tai vastaavaa paristoa.
Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
pariston + napa paristotilan + napaan
pariston - napa paristotilan - napaan
3
Kiinnitä luukku takaisin liu'uttamalla sitä kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta
voit estää niiden syöpymisen.
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin etäisyydelle
asti. Kaukosäädintä voidaan käyttää enintään 30° pystykulmassa
kaukosäätimen tunnistimeen nähden.
Järjestelmän kytkeminen
virtalähteeseen
Ennen järjestelmän kytkemistä pistorasiaan sinun täytyy tarkistaa
jännite.
1
2
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Kytke mikrokompaktijärjestelmä päälle painamalla
(Power) -painiketta
Kaiuttimien yhdistäminen
Kaiutinliittimet sijaitsevat järjestelmän takapaneelissa:
Järjestelmässä on kaksi liitäntää:
vasen kaiutin (merkintä L)
oikea kaiutin (merkintä R)
Kiinnittä kaiutinliittinkaapelit järjestelmän kaiutinliitäntöihin.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
6
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 6
2011-3-14 11:05:07
Yhdistäminen ulkoiseen lähteeseen
FM-antenniliitännän yhdistäminen
FIN
KOAKSIAALI-antennin liittäminen.
Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Esimerkki: Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Yhdistä soittimen äänilähtö analogisen laitteen äänituloon.
USB REC
2. Valitse AUX-tulo painamalla F (
Yhdistä antenni FM-antenniliitäntään.
Kiinnitä FM-antenniliitäntä koaksiaaliliittimeen, jossa on merkintä
FM-järjestelmän takaosassa.
Noudata sivulla 16 annettuja ohjeita radioasemien asettamisessa ja
määritä paras asento antennille.
Jos kuuluvuus on huono, voit joutua asentamaan ulkoantennin.
Voit tehdä tämän yhdistämällä FM-ulkoantennin järjestelmän takaosan
FM-liitäntään käyttämällä koaksiaalikaapelia (ei sisälly pakettiin).
)-painiketta .
Voit valita AUX-tulon painamalla kaukosäätimen FUNCTION
-painiketta.
FM-ANTENNI (sisältyy pakettiin)
5V
500mA
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
5V
500mA
ONLY FOR
SERVICE
PHONES AUX IN PHONES
SPEAKERS
OUT 8
KOAKSIAALIKAAPELI (ei sisälly pakettiin)
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
7
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 7
2011-3-14 11:05:09
Näyttötoiminto
Kellon asetus
FIN
Näytöllä voit tarkastella kaikkia käytettävissä
olevia toimintoja sekä säätää näytön kirkkautta.
Kun painat DISPLAY -painiketta ja pidät sitä painettuna, näyttötila
vaihtuu seuraavasti:
Järjestelmä on varustettu kellolla, jonka ansiosta voit kytkeä
järjestelmän pois päältä ja päälle automaattisesti.
Aseta kello:
Kun olet ostanut mikrokompaktijärjestelmän
Sähkökatkoksen jälkeen
Jos olet ottanut järjestelmän irti pistorasiasta
Sinulla on kuhunkin vaiheeseen muutama sekunti aikaa
asettaa vaaditut toiminnot. Jos ylität tämän ajan, sinun täytyy
aloittaa uudelleen.
`` Demo (Esittely) -toiminto
Kaikki laitteen käytettävissä olevat toiminnot näkyvät etupaneelin
näytöllä.
`` Dimmer (Himmennin) -toiminto
Himmennintoiminto valitaan, ja näyttö himmenee.
`` Display ON (Näyttö PÄÄLLE)
Näyttö kytkeytyy päälle.
`` Clock ON (Kello PÄÄLLE)
Näkyviin tulee asettamasi kellonaika.
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
REPEAT
A-B
MUTE
RDS PTY
+50
DELETE
Kytke järjestelmä päälle painamalla Power-painiketta.
Paina TIMER/CLOCK-painiketta kahdesti.
Tulos: CLOCK tulee näkyviin.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Tulos: Tunnit vilkkuvat.
Kun haluat...
Paina TUNING/ALBUM-painiketta
Lisää tunteja
POWER
Vähentää tunteja
5
FUNCTION
Kun oikea tuntimäärä on näytöllä paina ENTER (
Tulos: Minuutit vilkkuvat.
CD REC
TUNING/ALBUM-painiketta
DISC SKIP
SPEED Paina
USB REC
CD
6
Kun haluat...DISPLAY
7
TIMER/CLOCK
)-painiketta.
Kun oikea aika onTIMER
näytöllä paina
ENTER ( SLEEP
Tulos: Kello käynnistyy
ON/OFF ja näytetään ruudulla.
Lisää minuutteja
Vähennä minuutteja
TIMER
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
+10
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS PTY
MP3-CD/CD
TUNING /ALBUM
TIMER
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
EQ
REPEAT
SOUND
VOL
A-B/ALBUM
TUNING
+50 EQ
MP3
-10
RDS PTY
VOL
SLEEP
REPEAT
MUTE
VOL
SLEEP
CD REC -10
+10
SPEED USB REC DISC SKIP
DELETE
RDS DISPLAY
CD
ON/OFF
SOUND
)-painiketta.
oit näyttää kellonajan
V
myös silloin, kun
käytät toista
POWER
FUNCTION
A-B
+50
toimintoa painamalla TIMER/CLOCK-painiketta
kerran.
Voit käyttää myös
- tai MP3 -painikkeita
MUTE pääyksikön
TUNING/ALBUM-painikkeen
tai
sijasta vaiheissa 4, 6.
MP3
-10
4
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
1
2
3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
VOL
MP3-CD/CD
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
SOUND
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
EQ
TUNING
MODE
USB
REC
USB
REC
USBUSB
REC
REC
VOL
MO/ST
MO/ST
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
8
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 8
2011-3-14 11:05:12
CD REC
SPEED
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
CD/MP3/WMA-CD-toisto
REPEAT
USB REC
USBUSB
RECREC
USB
REC
A-B
Voit toistaa 12 cm tai 8 cm CD-levyjä ilman sovitinta.
Tämä yksikkö on suunniteltu toistamaan seuraavia CD-levyjä: Audio CD,
CD-R, CD-RW ja MP3/WMA-CD.
Älä koskaan avaa tai sulje levyaseman kelkkaa väkisin.
Älä paina kelkkaa alas tai aseta esineitä sen päälle.
Älä käytä epäsäännöllisen muotoisia CD-levyjä.
Soittimen suorituskyky voi vaarantua.
Käsittele levyjä aina varoen. Saat tarvittaessa lisätietoja CD-levyjen
käytön turvallisuusohjeet -kappaleesta sivulta 19.
1
CD-toiminto painamalla POWER (
2
Paina Avaa/sulje-painiketta.
Tulos: Luukku avautuu.
3
4
MP3
-10
RDS PTY
FIN
+10
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
PHONES AUX IN
AUX IN PHONES
VOL
VOL
Sulje luukku painamalla Avaa/sulje-painiketta uudelleen.
Tulos: Toisto alkaa automaattisesti.
Kestää hetken, kun CD-soitin käy läpi kaikki tietylle MP3/WMACD-levylle tallennetut raidat.
Kappaleen englanninkielinen nimi näkyy näytöllä ainoastaan
silloin, kun se on ladattu suoraan tietokoneelta tai ostettu MP3/
WMA-CD on järjestelty nimikkeiden (hakemisto) mukaisesti.
(Muut kuin englanninkieliset nimikkeet eivät välttämättä näy.)
Englanninkielinen raidan nimi ei välttämättä näy riippuen MP3/
WMA-CD-levyn ominaisuuksista.
Soittoajan ilmaisin
Säädä äänenvoimakkuus seuraavien toimenpiteiden mukaisesti.
Paina pääyksikön ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta.
tai
Paina kaukosäätimen VOLUME+ tai – -painiketta.
Äänenvoimakkuuden tasoa voidaan säätää välillä (VOL MIN, VOL 1-,
VOL 29 ja VOL MAX)
Pääyksikkö:
Voit keskeyttää toiston hetkeksi painamalla TOISTO/TAUKO(
) painiketta.
Painamalla TOISTO/TAUKO(
)-painiketta voit jatkaa levyn
voistoa.
Kaukosäädin:
Voit keskeyttää toiston hetkeksi painamalla TAUKO( )-painiketta.
Painamalla TOISTO( )-painiketta voit jatkaa levyn toistoa.
7
MUTE
5V
500mA
5V
500mA
<CD/MP3/WMA-CD-toiston näyttö>
6
+50
)-painiketta.
Aseta levy luukkuun levyn etikettipuoli ylöspäin.
Raidan ilmaisin
5
REPEAT
Paina PYSÄYTYS (
kuuntelemisen.
)-painiketta, kun olet lopettanut levyn
TUNING /ALBUM
Raidan MO/ST
valitseminen
TUNING
MODE
Voit valita haluamasi raidan kuunneltavaksi, kun levyä
toistetaan.
Edellisen raidan toistaminen
Paina
-painiketta 3 sekunnin kuluessa siitä, kun nykyisen raidan
toisto alkoi.
Paina
-painiketta kahdesti 3 sekuntia sen jälkeen, kun nykyisen
raidan toisto alkoi.
Seuraavan raidan toistaminen
Paina
-painiketta.
Nykyisen raidan toistaminen
Paina
-painiketta 3 sekuntia sen jälkeen, kun nykyisen raidan
toisto alkoi.
Haluamasi raidan toistaminen
POWER
FUNCTION
Paina
- tai
-painikkeita asiaankuuluvan määrän kertoja.
tai
◆◆Voit myös valita raidan käyttämällä
CD REC kaukosäätimen
-painikkeita.
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
SPEED
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
USB
REC
USBUSB
REC
REC
◆◆J os levyasemassa ei ole CD-levyä, ruudulla näkyy viesti “NO DISC”(EI
LEVYÄ).
◆◆ Jos painat ja pidät pohjassa AVAA/SULJE-painiketta
5 sekunnin ajan, ”LUKITUS”-teksti tulee näkyviin näytölle ja
luukku ei avaudu. Tällä tavalla sinun täytyy painaa ja pitää
pohjassa AVAA/SULJE-painiketta pitkän aikaa, kunnes
"POISTA LUKITUS" -teksti tulee näkyviin näytölle, ja luukku
voidaan avata.
◆◆MP3/WMA-CD-levyjen toiston laatu voi riippua levyn kunnosta tai
tiedostot tallentaneen laitteen kunnosta.
◆◆Ongelmia voi esiintyä toistossa, jos samalla levyllä on erityyppisiä
tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
◆◆Pidä levyasema suljettuna, kun et käytä sitä. Näin sinne ei keräänny
pölyä.
◆◆Voit asettaa CD-levyn sisään tai poistaa sen, kun valittuna on radio-,
usb- tai auxiliary(lisä)-lähdetila. Kun painat OPEN/CLOSE(AVAA/
SULJE)-painiketta, kaikki muut toiminnot vaihdetaan MP3/CD-tilaan.
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
◆◆Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 999 raitaa.
VOL
VOL
9
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 9
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
2011-3-14 11:05:17
POWER
Tietyn musiikkikohdan
hakeminen
CD REC
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
CD-levyltä
Mikä on WMA?
FIN
WMA-lyhenteellä viitataan Windows Media Audioon, joka on
maailmanlaajuinen audiosignaalin pakkausteknologiastandardi.
CD tietyn
Kun kuuntelet CD-levyä, voit hakea nopeasti
musiikkikohdan raidalta.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
Mikä on MP3?
Voit hakea raidoilta...
MP3 tarkoittaa MPEG1 Layer 3:a, joka on maailmanlaajuinen
audiosignaalin pakkausteknologiastandardi. Se käyttää
digitaalista pakkausteknologiaa alkuperäisen äänitiedon
pakkaamiseen jopa 12 kertaa pienempään tilaan ilman, että
äänen laatu heikkenee.
REPEAT
Eteenpäin
Taaksepäin
A-B
Painamalla...
+50
MP3
- tai
-painikkeita
Voit myös painaa ja pitää pohjassa
+10
pääyksiköstä ja hakea raidoilta-10automaattisesti.
Tiedostojen yhteensopivuus
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
ksikkö toistaa tiedostoja, jotka on luotu MP3Y
muodossa (Mpeg1.Layer3), jolla on *.mp3tiedostotunniste sekä jotkin WMA-tiedostot, joilla on
WMA-tiedostotunniste, eivät ole toistettavissa.
MP2- tai 22KHz-tiedostoja ei voida toistaa.
DTS-CD-levyjä ei voida toistaa.
Yhden CD-R- tai CD-RW-levyn maksimikapasiteetti on 680
Mt.
Yleensä yhden MP3-tiedoston koko on noin 4 Mt, joten
yhdelle levylle voidaan tallentaa noin 170 tiedostoa.
REPEAT
MUTE
RDS PTY
Kuinka monta MP3-tiedostoa voidaan tallentaa CD-R- tai
CD-RW-levylle?
FUNCTION
SOUND
EQ
TUNING /ALBUM
10/50 raidan ohittamistoiminto
Paina +10/-10/50-painiketta lyhyen aikaa, kun toistat
CD-levyä tai MP3/WMA-CD-levyä.
Tämän seurauksena
VOL
VOL
10/50. raita nykyisen toistettavan raidan jälkeen
toistetaan.
Esimerkki 1: Jos haluat valita raidan 48, kun raitaa 5 toistetaan,
paina +10-painiketta neljä kertaa ja paina sen jälkeen
-painiketta kolme kertaa.
TUNING /ALBUM
MO/ST
TUNING
5 ➝15➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48 MODE
CD-R/RW-levyn toistosta
iinä tapauksessa jos alkuperäinen CD-R-levy
S
(tallennettava) on tallennettu audio-CD-muodossa,
CD-RW-levy (uudelleen tallennettava) on käyttäjän
muokkaama, toisto käsitellään siinä järjestyksessä
missä tallennus on tehty. (Soitin ei voi toistaa CD-levyn
-10
ominaisuuksien tai tallennustilan mukaisesti.)
CD-RW-levy ei ole yhtä refleksiivinen kuin CD-levy,
minkä takia CD-RW-levyn lukemiseen kuluu enemmän
aikaa.
Esimerkki 2: J os haluat valita raidan 58, kun raitaa 5 toistetaan,
paina +50-painiketta
-10
-10
-10
-10 kerran ja paina sen jälkeen
-painiketta kolme kertaa.
-10
-10
-10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
+50
+50
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
Esimerkki 3: J
os haluat valita raidan 5, kun raitaa 48 toistetaan,
paina -10-painiketta neljä kertaa ja paina sen jälkeen
-painikettaCD
CDkolme
REC kertaa.
REC
DISPLAY SPEED USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC DISC
DISPLAY
48 ➝38➝ 28 ➝ 18 ➝ 8 ➝SPEED
7 ➝ 6 ➝ REC
5
CD
-10
TIMER
-10
ON/OFF
TIMER/CLOCK
-10
REPEAT
+50
REPEAT
-10
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
SLEEP
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
EQ
VOL
10
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 10
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
2011-3-14 11:05:20
Yhden raidan tai kaikkien raitojen
jatkuva toisto CD-levyllä
Voit toistaa loputtomasti:
Tietyn raidan CD-levyllä.
Kaikki valitut raidat CD-levyllä.
1
2
CD-toiston järjestyksen ohjelmointi
(Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP3/WMA-CD-levyllä.)
Paina REPEAT-painiketta.
Joka kerran, kun painat REPEAT-painiketta, jatkuvan toiston tila
muuttuu seuraavasti:
MP3: R TRK ➝ R DIR ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
CD: R TRK ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
Raitojen kuuntelujärjestyksen
aidat, joita et halua kuunnella
R
Voit ohjelmoida enintään 24 raitaa.
Sinun täytyy pysäyttää CD-soitin ennen kuin voit valita raidat.
1
2
Kun haluat lopettaa Jatkuva toisto -toiminnon, paina REPEATpainiketta kunnes R OFF -teksti tulee näkyviin.
◆◆R DISC: Toistaa koko levyn
CD RECtoistuvasti.
DISPLAY
DISC SKIP (Kukin raita
SPEED USB REC
raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
◆◆R RAN: Toistaa
toistetaan kerran.)
TIMER/CLOCK
CD
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
MUTE
RDS PTY
+50
MP3
-10
DELETE
3
4
5
6
REPEAT
A-B
Paina ENTER(
7
+10
RDS DISPLAY
Tulos: Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyviin näytölle:
Valitse haluamasi raita painamalla
- tai
-painiketta:
Painamalla
-painiketta voit siirtyä taaksepäin raidoissa.
Painamalla
-painiketta voit siirtyä eteenpäin raidoissa.
Painamalla ENTER(
)-painiketta voit varmistaa valintasi.
POWER
Tulos: Valinta tallennetaan
ja
CD REC
Painamalla TOISTO ( )-painiketta voit kuunnella raitavalikoiman
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
ohjelmoidussa järjestyksessä.
CD
Kun painat -painiketta kerran, CD-soitin pysäyttää toiston. Voit
TIMER/CLOCK -painiketta
SLEEP uudelleen.
peruuttaa tämänTIMER
valinnan painamalla
ON/OFF
◆◆Jos avaat luukun tai kytket virran pois päältä, valinta
REPEAT
REPEAT
peruutetaan.
A-B
MP3-CD/CD
SOUND valitsemaasi aluetta toistuvasti.
EQ
Voit toistaa CD-levyltä
TUNING /ALBUM
1
Paina REPEAT A-B -painiketta halutun osan alussa.
'R A-' ilmestyy näkyviin.
2
Paina REPEAT A-B -painiketta halutun osan lopussa.
VOL
VOL
'R A-B' ilmestyy
näkyviin.
POWER
FUNCTION
3
Voit peruuttaa REPEAT A-B -toiminnon painamalla REPEAT A-B
-painiketta uudelleen.
FUNCTION
CD REC
SKIP
SPEED
USB REC
TUNINGennen
/ALBUM
Pistettä B eiDISPLAY
voida asettaa
kuinDISC
5 sekuntia
toistoa on
MO/ST A.
TUNING
kulunut pisteestä
CD
MODE
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
FUNCTION
ilmestyy näytölle.
Voit valita muita raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
A-B-osuuden toistuva toisto
POWER
-painiketta.
)-painiketta.
(01 = Ohjelman nro, -- -- = Raidan nro levyllä)
◆◆R DIR: Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti.
◆◆R OFF: Toistuvan toiston peruutus.
Jos CD-toiminto on valittu, pysäytä soitin painamalla
POWER
valitun raidan toistuvasti.FUNCTION
◆◆R TRK: Toistaa
TIMER
FIN
Voi määrittää:
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
EQ
VOL
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MO/ST
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
VOL
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 11
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
11
2011-3-14 11:05:23
Ohjelmoitujen CD-raitojen tarkistaminen tai muuttaminen
FIN
Voit tarkistaa tai muuttaa valitsemasi raidat milloin tahansa.
1
2
Paina
J otkin ulkoiset USB-tallennuslaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia
tämän soittimen kanssa.
FAT-muodossa olevia tiedostoja voidaan toistaa ulkoisella
kiintolevyllä.
USB 2.0 -kiintolevy tulee kytkeä erilliseen virtalähteeseen.
Jos sitä ei ole kytketty erilliseen virtalähteeseen, se ei välttämättä toimi.
Jos ulkoisen USB-tallennuslaitteen muisti on segmentoitu useisiin
osiin, MP3-tiedostoja voidaan toistaa vain ensimmäiseltä
kiintolevyn asemalta.
DRM-suojausta käyttäviä tiedostoja ei voida toistaa.
Digital Rights Management: Teknologia ja palvelu, joka suojaa
tekijänoikeuksien omistajien voittoja ja oikeuksia kieltämällä digitaalisen
sisällön luvattoman käytön.
Vaikka tiedoston nimen pääte on .mp3, se ei toimi mikäli varsinainen
tiedostomuoto on MPEG layer 1 tai 2.
Älä käytä USB-keskitintä koska järjestelmä ei tunnista sitä.
MP3/WMA-tiedoston ensimmäiset 15 kirjainta näytetään.
Alle 160 gigatavun ulkoiset kiintolevyt ovat tuettuja.
-painiketta kerran, jos olet alkanut kuunnella valintaa.
/
/
)-painiketta kahdesti.
Paina ENTER(
Tulos: Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyviin näytölle:
POWER
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
(C = Tarkista, 01=Ohjelman nro, -- -- = Raidan nro levyllä)
CD
CD REC
REC 24 raitaa, C-teksti ilmestyy näytölle
CD
REC
Jos olet jo ohjelmoinut
DISPLAY
DISC
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
SPEED
USB
SPEED ENTER(
USB REC
REC )-painiketta.
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
P-tekstin sijaan,
kun painat
USB
REC
3
4
5
6
CD
CD
CD
Paina ENTER(
)-painiketta kerran tai useamman kerran, kunnes
TIMER/CLOCK
SLEEP
muutettava raitaTIMER
tulee näkyviin
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
ON/OFF
Valitse eri raitaON/OFF
painamalla painiketta
REPEAT
REPEAT
Painamalla ENTER(
REPEAT
REPEAT
tai
.
)-painiketta voit varmistaa muutoksen.
A-B
A-B
+50
+50
Viive
Voit aloittaa valinnan kuuntelemisen painamalla TOISTO ( )
MUTE
MP3
MUTE
MP3
-painiketta.
-10
-10 toistetaan.+10
+10
Tulos: Ensimmäinen valittu raita
RDS
RDS PTY
PTY
DELETE
DELETE
un USB-toiminto valitaan, tiedoston lukeminen (READ-IN) voi kestää
K
useita minuutteja POWER
FUNCTION
Toistettaessa USB-laitteelta seuraavaan raitaan siirtymisessä voi olla
viive, etenkin kiintolevyltä toistettaessa.
USB-tallennuslaitteiden toiminta-aika vaihtelee, vaikka niillä olisikin sama
CD REC
kapasiteetti.
DISPLAY SPEED tukee
SKIP
USB REC
Jos ulkoinen USB-tallennuslaite
vain DISC
USB
VER 1.1:tä, ja
käsittelynopeus on hidas, tiedostot eivät välttämättä toimi
CD
kunnolla.
RDS
RDS DISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
Ota huomioon seuraavat asiat ennen kuin käytät
USB:tä.
EQ
EQ
TIMER
REPEAT
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
USB-toisto
VOL
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
RDS PTY
DISPLAY
TUNING
TUNING
MODE
MODE
POWER
POWER
POWER
TIMER
Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite soittimeesi.
Valitse USB-toiminto painamalla kaukosäätimen FUNCTIONpainiketta.
Ensimmäisen hakemiston ensimmäinen raita toistuu
automaattisesti.
Toiston lopettaminen
Voit lopettaa toiston painamalla Pysäytys (
5V
5V
500mA
500mA
DELETE
CD REC
SPEED
AUX IN PHONES
PHONES
AUX IN
A-B
+50
-10
MP3
FUNCTION
+10
RDS DISPLAY
USB REC DISC SKIP
MP3-CD/CD
TIMER/CLOCK
CD
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
SLEEP
ON/OFF
SOUND
EQ
/ALBUM
CDTUNING
REC
REC
CD
REC
REPEAT CD
REPEAT
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USBREC
REC DISC
DISPLAY
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
USB
REC
A-B
+50
CD
CD
CD
MUTE
MP3
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP soittimeesi.
Ennen kuin aloitat! TIMER
Yhdistä ulkoinen
USB-tallennuslaite
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
-10
+10 FUNCTION-painiketta.
Valitse USB-toiminto
käyttämällä
VOL ON/OFF
VOL
ON/OFF
ON/OFF
RDS
PTY
DELETE
RDS
DISPLAY
Voit hakea halutun kohdan
toiston aikana
REPEATnopeasti
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
Pikahaun käyttäminen
A-B
A-B
A-B
MP3-CD/CD
+50
+50
+50
Paina
, MUTE
-painiketta.
MUTE
MP3
TUNING /ALBUM MP3
MUTE
MP3
Aina, kun painat
voit hakeaTUNING
taaksepäin tai
MO/ST tätä painiketta,
-10
+10
-10
+10
-10
+10
eteenpäin nopeasti.
MODE
EQ
Pikahakua SOUND
käytettäessä
ei ole ääntä.
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
)-painiketta.
USB-laitteen poistaminen
Voit poistaa USB-laitteen turvallisesti painamallaStop (
-painiketta uudelleen.
RDSPTY
PTY
RDS
TUNING /ALBUM
DELETE
DELETE
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
)
lä yhdistä USB-latauslaitetta soittimen USB-liitäntäporttiin, sillä se
Ä
voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle.
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
12
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 12
SLEEP
REPEAT
MUTE
POWER
Voit toistaa MP3/WMA-tiedostoja yhdistämällä järjestelmän erilaisiin
ulkoisiin USB-tallennuslaitteisiin, kuten USB-flash-muistiin tai
kiintolevyyn.
1
2
TIMER/CLOCK
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
VOL
VOL
VOL
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
VOL
EQ
EQ
EQ
TUNING
TUNING
VOL
MODE
VOL
VOL
MODE
2011-3-14 11:05:26
Jatkuva toisto
Seuraavien 10/50 raidan ohittaminen
Ennen kuin aloitat! Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite soittimeesi.
Valitse USB-toiminto käyttämällä FUNCTION-painiketta.
Ennen kuin aloitat! Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite soittimeesi.
Valitse USB-toiminto käyttämällä FUNCTION-painiketta.
Paina REPEAT-painiketta.
Joka kerran, kun painat REPEAT-painiketta, jatkuvan toiston tila
muuttuu seuraavasti:
R TRK ➝ R DIR ➝ R ALL ➝ R RAN ➝ R OFF.
Paina kaukosäätimen +10-painiketta lyhyesti toiston aikana.
Esimerkki 1: Jos haluat valita 48. raidan, kun 15. raitaa
toistetaan, paina +10 painiketta 3 kertaa ja paina
sen jälkeen
-painiketta 3 kertaa.
15 ➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48
Kun haluat lopettaa Jatkuva toisto -toiminnon, paina REPEATpainiketta kunnes
R OFF -teksti tulee näkyviin.
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
◆◆R TRK: Toistaa valitun raidan toistuvasti.
◆◆R DIR: Toistaa valitun hakemiston kaikki raidat toistuvasti
raidat
◆◆R ALL: Toistaa kaikkiCD
REC toistuvasti.
raidatSPEED
satunnaisessa
järjestyksessä.
◆◆R RAN: Toistaa
DISPLAY
DISC SKIP (Kukin raita-10
USB REC
toistetaan kerran.)
CD
◆◆R OFF: Coistuvan toiston peruutus.
POWER
POWER
TIMER
TIMER/CLOCK
FUNCTION
FUNCTION
SLEEP
Esimerkki 2: J os haluat valita raidan 58, kun raitaa 5 toistetaan,
paina +50-painiketta kerran ja paina sen jälkeen
-painiketta kolme kertaa.
-10-10
-10 -10
CD REC
REPEAT CD REC
REPEAT
DISPLAY
DISPLAY SPEED
DISC SKIP
SKIP
SPEED USB
USB REC
REC DISC
A-B
+50CD
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
MUTE
MP3
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
-10
+10
ON/OFF
CDREC
REC
CD
REC
CD
RDSDISPLAY
PTY
DISPLAY
REPEAT DELETE
REPEAT
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
DISC
SKIP
USBREC
REC RDS
SPEED
USB
REC
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
USB
1
2
3
4
SOUND
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
Valitse YES(KYLLÄ)
kaukosäätimen
REPEAT
RDS REPEAT
PTY
DELETE
TUNING
/ALBUM
, RDSEQ
-painikkeella.
DISPLAY
MP3-CD/CD
Valittu tiedostoMUTE
poistetaan.
MUTE
MUTE
➝ 8➝ 7
➝ 6➝ 5
48 ➝38➝ 28 ➝ 18TIMER
TIMER/CLOCK
-10
NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.
VOL
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
SOUND
-10
-10
-10
DELETE
DELETE
DELETE
TUNING /ALBUM
POWER
-10
REPEAT
REPEAT
-10
+50
DISPLAY
+50
+50
+50
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MO/ST
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
POWER
POWER
ON/OFF
-10
RDS PTY
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
VOL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
EQ
FUNCTION
CD REC
MUTE
POWER
SLEEP
SLEEP
MP3
SLEEP
+10
TUNING /ALBUM
A-B
+50
CD
CD
+50CD
A-B
MP3-CD/CD
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER
TIMER/CLOCK
MUTE
TIMER
TIMER/CLOCK
Toista tiedosto, jonka haluat poistaa.
ON/OFF
ON/OFF
-10
Paina DELETE(POISTA)-painiketta.
ON/OFF
A-B
A-B
Paina kaukosäätimen ENTER-painiketta.
-10
POWER
Example 3: J
os haluat
raidan
5,REC
kun DISC
raitaa
SPEED
DISPLAY valita
SKIP48 toistetaan,
USB
paina -10-painiketta neljä kertaa ja paina sen jälkeen
CD
-painiketta kolme kertaa.
Tiedoston poistaminen
Voit poistaa tiedoston USB-laitteelta.
-10 -10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
+50
ON/OFF
.
FIN
TIMER
A-B
+50
-10
MP3
FUNCTION
FUNCTION
+10
DELETE
RDS DISPLAY
CD REC
SPEED USB REC DISC SKIP
MP3-CD/CD
CD
TIMER/CLOCK
Kansion pikahaku
ON/OFF
SOUND
SLEEP
SLEEP
Ennen kuin aloitat! Yhdistä ulkoinen
soittimeesi.
A-B USB-tallennuslaite
+50
Valitse USB-toiminto käyttämällä FUNCTION-painiketta.
MUTE
TUNING /ALBUM
TUNING
VOL
MODE
EQ
EQ
EQ
FUNCTION
FUNCTION
TUNING/ALBUM
/ALBUM FUNCTION
TUNING
TUNING
/ALBUM
CDREC
REC
CD
REC
Raidan valitseminen
USB-laitteesta
CD
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED /ALBUM
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
USB
TUNING
Voit valita MP3-tiedoston
toiston aikana.
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
TUNING
CDVOL
CD
CD
MODE
Ennen kuin aloitat! Yhdistä ulkoinen USB-tallennuslaite soittimeesi.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPFUNCTION-painiketta.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Valitse USB-toiminto
käyttämällä
EQ
TUNING /ALBUM
Voit hakea kansiotaREPEAT
toiston aikana.
REPEAT
VOL
MP3
-10
+10 VOL
1
Siirry edelliseen/seuraavaan kansioon painamalla kaukosäätimen
RDS PTY
DELETE
tai
-painiketta. RDS DISPLAY
TUNING/ALBUM
2
Kun haku on valmis, näet kansion nimen.
MP3-CD/CD
Raidan toisto alkaa.
TUNING /ALBUM
MO/ST
SOUND
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
EQ
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUMraitaan, paina
TUNING
/ALBUM
Jos haluat siirtyä seuraavan/edelliseen
,
MO/ST
TUNING
MO/ST
TUNING
MO/ST
TUNING
-painiketta lyhyesti.
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
MODE
MODE
MODE
Se siirtyy seuraavaan hakemiston tiedostoon.
MUTE
MP3kerran kuin
MUTE
MP3
MP3
Jos painat MUTE
,
-painiketta useamman
hakemiston tiedostojen lukumäärä
-10 on, siirryt
+10seuraavaan
-10
+10
-10
+10
hakemistoon.
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
DELETE
DELETE
DELETE
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
SOUND
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
VOL
MO/ST
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
EQ
EQ
EQ
13
VOL
VOL
MM-D330_XEE-FIN_110129.inddVOL
13
VOL
VOL
VOL
2011-3-14 11:05:31
RDS DISPLAY -toiminnosta
RDS-lähetyksistä
FIN
Tässä yksikössä on RDS (Radio Data System) -toiminto, jonka avulla
normaalilla radiosignaalin yhteydessä voidaan vastaanottaa FM RDS
-asemilta erilaista tietoa, kuten lähetysasema, radiotekstiä, kellonaika,
sekä 30 eri tyyppistä ohjelmaa (Uutiset, Rock, Classic, jne.)
1
2
3
Paina (
)-painiketta.
Vastaanota FM-radiosignaali.
Katso radiosignaalin vastaanottomenetelmä sivulta 16.
FM ja taajuus näkyvät näytöllä.
"PS-NIMI"-TILASTA
Näyttää lähetysaseman nimen.
Voit valita PS-NIMEN painamalla RDS DISPLAY -painiketta.
"PS-NIMI" tulee näkyviin näytölle.
Jos PS-tietoja vastaanotetaan, PS-nimi (BBC, AFO, NDR tms.) näkyy
näytössä.
Jos PS-tietoja ei vastaanoteta, näytössä näkyy FM-taajuus.
Voit valita halutun RDS-tilan painamalla RDS DISPLAY -painiketta.
Painiketta painettaessa RDS-tila vaihtuu seuraavasti.
PS NAME
RT
CT aikka RDS DISPLAY -painiketta ei ole painettu, PS-tiedon vastaaV
nottamisesta seuraa se, että PS-nimi tulee näkyviin näytölle.
Nykyinen FM-taajuus
RDS-toiminto on käytettävissä vain FM-lähetyksissä.
DS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen radioasema ei
R
lähetä kunnollista RDS-signaalia tai jos signaali ei ole riittävän voimakas.
RDS-toiminnon kuvaus
1. PTY(Ohjelmatyyppi): Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.
2. PS NAME(Ohjelmapalvelun nimi): Näyttää senhetkisen aseman nimen, koostuu 8 kirjainmerkistä.
3. RT(Radiotekstit): Purkaa radioaseman laatiman tekstin (jos
sellaista käytetään) koodauksen ja koostuu korkeintaan 64
kirjainmerkistä.
4. CT(Kellonaika): Purkaa ja esittää FM-aseman lähettämän
senhetkisen kellonajan.
Jotkin asemat eivät ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja,
joten nämä tiedot eivät välttämättä aina näy näytössä.
5. TA(Liikennetiedote): Tämän symbolin vilkunta ilmaisee, että
liikennetiedotus on käynnissä.
Näyttää kirjainmerkin, joka lähetetään asemalta.
Voit valita RT-TILAN painamalla RDS DISPLAY -painiketta.
Näyttöön tulee näkyviin "RT".
Jos RT-tietoa vastaanotetaan, vastaanotettu tieto näkyy näytöllä.
Jos RT-tietoa ei vastaanoteta, "NO RT" näkyy näytöllä.
CT (Kellonaika):
Asettaa RDS-kellonajan.
Voit valita CT-ajan asettamalla RDS DISPLAY -painikkeen CT-TILAAN.
POWER
DISPLAY
"RT"-TILASTA
T-tiedon koodin purkaminen voi kestää 2 minuuttia, joten kello
C
ei tule näkyviin välittömästi.
Jos CT-tietoa ei vastaanoteta, "NO CT" tulee näkyviin.
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
14
VOL
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 14
VOL
2011-3-14 11:05:33
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTYHAKU-toiminto
FIN
 PTY-tieto koostuu tunnistesymbolista, joka auttaa FM-radiota tunnistamaan kunkin FM-aseman ohjelmatyypin.
 Alla olevat 30 eri PTY-tietoa näytetään näytöllä, kun painetaan RDS PTY
-painiketta
 Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa, paina TUNING
MODE -painiketta haun aikana.
 Seuraavien vaiheiden suorittamisessa on aikaraja. Jos asetus peruuntuu
ennen kuin sen tekeminen on valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
 Painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita tarkista, että olet valinnut
FM-aseman käyttämällä pääkaukosäädintä.
Display
Ohjelmatyyppi
NEWS
• Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
AFFAIRS
• Ajankohtaisia tapahtumia, dokumenttiohjelmia, keskustelua ja
analyysiä.
INFO
• T ietoa painoista ja mitoista, tuotot ja ennusteet, kuluttajatietoa, lääketieteellistä tietoa jne.
SPORT
• Urheilu
EDUCATE
• Koulutus
DRAMA
• Draama-radio sarjat jne.
CULTURE
• Kansallinen kulttuuri tai paikallinen kulttuuri, mukaan lukien
uskonnolliset ohjelmat, sosiaalitiede, kieli, teatteri, jne.
SCIENCE
• Luonnontieteet ja teknologia
VARIED
• Muut ohjelmat: puhe, viihdeohjelmat (tietovisat, pelit), haastattelut, komedia ja satiiriset näytelmät, jne
POP M
• Pop-musiikki
ROCK M
• Rock-musiikki
M.O.R.M
• M.O.R- Rentouttava musiikki, satunnaisesti laulu- tai kappale
LIGHT M
• Kevyt klassinen musiikki. Klassinen musiikki sekä instrumentaalija kuoromusiikki
CLASSICS
• Voimakas klassinen musiikki. Orkesterimusiikki, sinfonia-,
kamarimusiikki ja ooppera.
OTHER M
• Muu musiikki: Jazz, R&B ja kantrimusiikki
WEATHER
• Sää
FINANCE
• Talous
CHILDREN
• Lastenohjelmat
SOCIAL
• Sosiaaliset asiat
RELIGION
• Uskonto
PHONE IN
1
Vastaanota FM-radiosignaali.
Katso radiosignaalin vastaanottomenetelmä sivulta 16.
FM ja taajuus tulevat näkyviin näytölle.
2
Paina RDS PTY -painiketta.
PTY-TILA (NEWS, AFFAIRS, jne.) tulee näkyviin näytölle.
Valitse haluamasi PTY-TILA painamalla TUNING/ALBUM
tai
-
-painikkeita.
J os asema eiPOWER
lähetä PTY-tietoa, 'NO PTY'
tulee näkyviin
POWER
FUNCTION
FUNCTION
näytölle.
Kun PTY-TILA on valittuna (PTY-TILA näkyy näytöllä), paina
PTY KEY -painikettaCD
kerran,
CD
REC jotta voit vaihtaa PTYREC
HAKUTILAAN
ja automaattisesti
DISPLAY
DISC SKIP
SKIPjärjestyksessä.
DISPLAY
DISC
SPEED USB
USBhakea
REC aseman
SPEED
REC
Jos automaattisen haun aikana vastaanotettu PTY-TILA vastaa
CD
CD
valittua PTY-TILAA, automaattinen haku lopetetaan ja PTYTIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
HAKU on suoritettu.
ON/OFF
J os automaattisen haun aikana valittua PTY-TILAA vastaavaa
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
PTY-TILAA ei vastaanoteta, se palaa PTY-HAUN ensimmäiseen
taajuuteen ja automaattinen haku
lopetetaan.
A-B sekä PTY-HAKU
+50
A-B
+50
MUTE
MUTE
-10
-10
RDS PTY
PTY
RDS
DELETE
DELETE
MP3
MP3
+10
+10
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
• Suora linja
TRAVEL
• Matkailu
LEISURE
• Vapaa-aika
JAZZ
• Jazz-musiikki
COUNTRY
• Country-musiikki
NATION M
• Kansallinen musiikki
OLDIES
PTY-HAKU-toiminto
• Vanhat musiikkikappaleet
FOLK M
• Folk-musiikki
DOCUMENT
• Dokumentaari
15
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 15
2011-3-14 11:05:35
Radioasemien hakeminen ja
tallentaminen
FIN
USB
USBREC
REC
REC
USB
Voit tallentaa enintään:
15 FM-asemaa
1
2
3
4
Kytke järjestelmä päälle painamalla Power-painiketta.
Valitse FM-toiminto painamalla kaukosäätimen FUNCTION-painiketta.
Aseman hakeminen...
Paina TUNING MODE -painiketta
Esiasetus
erran tai useamman kerran, kunnes
K
PRE XX ilmestyy näkyviin.
Manuaalisesti
erran tai useamman kerran, kunnes
K
MANUAL ilmestyy näkyviin.
Valitse tallennettava asema:
Painamalla kaukosäätimen TUNING/ALBUM
-painikkeita.
6
7
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
CD
REC
CDREC
REC
CD
REC
CD
DISPLAY
DISC
SKIP
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED
USB
REC
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
POWER
FUNCTION
CD
CD
CD
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
CD REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
DISPLAY
SPEED USB REC DISC SKIP
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
CD
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
PHONES AUX IN
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
5V
500mA
tai
oit selata taajuuksia nopeammin, kun haet manuaalisesti,
V
pitämällä pohjassa TUNING/ALBUM
tai
painikkeita.
5
POWER
POWER
POWER
POWER
Säädä äänenvoimakkuutta:
Painamalla pääyksikön ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta.
tai
Painamalla kaukosäätimen VOLUME + tai – -painikkeita
Valitse FM-stereo tai -mono-tila painamalla MO/ST-painiketta.
5V
500mA
MUTE
MUTE
MUTE
ON/OFF
REPEAT
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
MUTE
RDS PTY
SOUND
SOUND
SOUND
Jos et halua tallentaa löydettyä radioasemaa, palaa vaiheeseen 3 ja
hae toinen asema.
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
AUX IN PHONES
-10
-10
-10
REPEAT
DELETEA-B
DELETE
DELETE
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
-10
DELETE
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
+50
MP3
+10
RDS DISPLAY
EQ
EQ
EQ
Muussa tapauksessa:
a Paina ENTER(
)-painiketta.
- tai
b Voit määrittää ohjelmanumeron painamalla
-painiketta pääyksiköstä tai painamalla kaukosäätimen TUNING/
- tai
-painiketta.
ALBUM
c Voit tallentaa radioaseman painamalla ENTER(
8
SOUND
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
) -painiketta.
Voit tallentaa muut tarvittavat radiotaajuudet toistamalla vaiheet 3-7.
Viritystila
Manuaalisessa
viritystilassa voit hakea radioaseman
manuaalisesti käyttämällä pääyksikön
- tai
-painikkeita.
Automaattisen virityshaun aikana voit pysäyttää automaattisen
haun painamalla pääyksikön
-painiketta tai kaukosäätimen
STOP -painiketta.
Esiasetusviritystilassa voit hakea tallennetun radioaseman
- tai
-painikkeita.
käyttämällä pääyksikön
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
VOL
VOL
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
MODE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
16
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 16
2011-3-14 11:05:40
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
Tallennetun aseman valitseminen
Radiovastaanoton parantaminen
Voit kuunnella tallennettua radioasemaa seuraavalla tavalla:
Voit parantaa radiovastaanoton laatua seuraavalla tavalla:
SOUND
EQ
Kääntämällä FM-antennia
TUNING /ALBUM
Kokeilemalla FM-antennin asentoja ennen kuin asetat pysyvän asennon
1
2
3
4
Kytke järjestelmä päälle painamalla POWER-painiketta.
Valitse FM -toiminto painamalla kaukosäätimen FUNCTION-painiketta.
FIN
Jos tietyn FM-radioaseman signaali on huono, vaihda ääni stereosta
monoksi painamalla MO/ST -painiketta. Tällä tavoin äänen laatu
paranee.
VOL
VOL
Paina kaukosäätimen tai pääyksikön Tuning Mode -painiketta,
kunnes“PRE XX” ilmestyy näkyviin.
- tai
-painikkeita.
Valitse haluamasi asema painamalla
tai
Valitse haluamasi asema painamalla kaukosäätimen TUNING/
- tai
-painikkeita.
ALBUM
Tulos: Haluttu radioasema vastaanotetaan.
POWER
POWER
POWER
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
CD
REC
CDREC
REC
CD
CD
REC
DISPLAY
DISC
SKIP
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED
USB
REC
DISPLAY
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
CD
CD
CD
CD
TIMER
TIMER
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
SLEEP
SLEEP
SLEEP
USBREC
USB
REC
USB REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
A-B
A-B
MUTE
MUTE
MUTE
MUTE
-10
-10
-10
-10
RDS
PTY
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
+50
+50
+50
+50
MP3
MP3
MP3
MP3
DELETE
DELETE
DELETE
DELETE
+10
+10
+10
+10
RDS
DISPLAY
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
SOUND
SOUND
TUNING
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
MODE
17
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 17
2011-3-14 11:05:43
Tallennustoiminto
FIN
`` Radion tallentaminen haun aikana ei ole mahdollista. Lisäksi vain Viritintilassa käytettävissä olevien taajuuksien tallentaminen on mahdollista.
`` Huomaa, että jos tallennettavan ulkoisen laitteen äänenvoimakkuus on
liian suuri, tallenteen äänenlaatu voi kärsiä. Jos näin tapahtuu, pienennä
ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
Voit tallentaa CD-soittimen, radiolähetyksen tai ulkoisen lähteen
ääntä USB-tallennuslaitteelle.
1. Kytke laite päälle painamalla POWER-painiketta.
2. Kytke pääyksikön USB-liittimeen(
haluat tallentaa ääntä.
) USB-tallennuslaite, jolle
3. Toista levyä, viritä haluamasi radiotaajuus tai kytke ulkoinen
äänilähde pääyksikköön.
USB
REC
USB
USB
REC
USBREC
RECUSB REC
CD (Katso sivu 9)
Valitse DVD/CD-toiminto pääyksikön FUNCTION-painikkeella.
``
`` Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
`` Aseta levykelkkaan CD-levy ja sulje se painamalla OPEN/CLOSE
-painiketta uudelleen.
`` Valitse haluamasi kappale CD-soittimen valintapainikkeilla ( [ tai
] ).
Viritin (Katso sivu 16)
POWER
`` Valitse FM-radiotoiminto pääyksikön FUNCTION-painikkeella.
`` Viritä tallennettava radiotaajuus.
Ulkoinen lähde (Katso sivu 7)
DISPLAY
Kytke ulkoinen laite / MP3-soitin pääyksikköön.
``
TIMER
CD
REPEAT
`` Näytöllä lukee "TRACK RECORDING" ja CD:n tallennus alkaa.
`` Kun painat USB REC -painiketta ja pidät sitä painettuna, levyn
kaikkien ääniraitojen tallennus alkaa.
`` TV-ruudulla näkyy “STOP” “COPY XX”“COPY END”. Kun
tallennus on valmis, ruudulle tulee näkyviin STOP (PYSÄYTYS).
`` Jos USB-tallennuslaitteella on jo samanniminen tiedosto, näkyviin
tulee teksti “STOP”"FILE EXISTED"), ja toiminto peruutetaan.
Viritin/ulkoinen lähde
MUTE
-10
RDS PTY
`` Älä irrota USB-tallennuslaitetta tai päälaitteen virtajohtoa tallennuksen
aikana, sillä se voi vahingoittaa tiedostoja.
`` Jos irrotat USB-tallennuslaitteen, kun tallennus on vielä kesken,
pääyksikön virta katkaistaan, etkä voi välttämättä poistaa
tallennuslaitteelle luotua tiedostoa. Jos näin tapahtuu, kytke USBtallennuslaite tietokoneeseen, varmuuskopioi USB-tallennuslaitteen tiedot
tietokoneelle ja alusta USB-laite.
`` Jos USB-laitteella ei ole riittävästi tallennustilaa, näkyviin tulee viesti NOT
ENOUGH MEMORY (MUISTI EI RIITÄ).
`` Tallennus on käytettävissä, jos USB-tallennuslaitteen tiedostojärjestelmä
on FAT. (NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.)
`` Tallennus CD-levyltä ei toimi, kun käytät CD-pikahakutoimintoa.
`` Tallennusaika voi olla pidempi joillakin USB-laitteilla.
`` CD-tallennustoimintoa ei voida käyttää ohjelmointitilassa. (Katso sivu 12)
`` EQ-toiminnot eivät toimi CD-levyltä tallentamisen aikana, ja niiden tilaksi
vaihtuu automaattisesti OFF (POIS).
`` REPEAT (UUDELLEENTOISTO) -toiminto ei toimi CD-levyltä
tallentamisen aikana, ja sen tilaksi vaihtuu automaattisesti OFF (POIS).
+50
MP3
+10
DELETE
RDS DISPLAY
RDS SPEED
PTY
DELETE
RDS DISPLAY
Kun painat CD REC
(CD-TALLENNUSNOPEUS)
-painiketta ja
pidät sitä painettuna, tallennusnopeus vaihtuu seuraavasti:
SPD x 1SPD x 4 MP3-CD/CD
◆◆ Tallennusnopeusasetus ei ole käytössä, kun tallennuslähteenä on
viritin tai ulkoinen laite.
SOUND jos SPD x 4 on valittuna.
EQ
◆◆Ääntä ei toisteta,
TUNING /ALBUM
POWER
Painamalla
STOP ( @ ) -painiketta voit pysäyttää tallennuksen
ja luoda tallenteesta automaattisesti MP3-tiedoston.
Voit poistaa USB-laitteen turvallisesti painamallaSTOP (@) -painiketta uudelleen.
◆◆Tallennuksen jälkeen USB-laitteelle luodaan hakemisto, jonka nimi on jokin
seuraavista: RECORDING (CD-levy), CD COPY (MP3-CD-levy), TUNER
RECORDING (Viritin) tai AUX RECORDING (Ulkoinen laite).
SLEEP
REPEAT
Tallennusnopeus A-B
`` Näytöllä lukee “RECORDING”.
66
TIMER/CLOCK
Näytöllä lukee“FULL CD RECORDING” .
`` Jos tallennat ääniraidan MP3-levyltä, koko MP3-tiedosto kopioidaan
suoraan USB-tallennuslaitteelle.
USB REC DISC SKIP
ON/OFF
4. Aloita tallennus painamalla USB REC -painiketta.
55
CD REC
SPEED
CD
`` Valitse AUX-tulo painamalla FUNCTION (TOIMINTO) -painiketta.
`` Ala toistaa kappaletta ulkoisella laitteella.
FUNCTION
VOL
DISPLAY
FUNCTION
VOL
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
REPEAT
TIMER/CLOCK
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
REPEAT
A-B
MUTE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
+50
MP3
-10
RDS PTY
SLEEP
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
18
VOL
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 18
VOL
2011-3-14 11:05:46
Ajastintoiminto
Ajastimen avulla voit kytkeä järjestelmän päälle tai pois päältä
tiettyinä aikoina.
Jos et halua, että järjestelmä kytketään päälle tai pois päältä
automaattisesti, sinun täytyy peruuttaa ajastin.
- tai
nnen kuin asetat ajastimen, varmista että nykyinen kellonaika
E
on oikea.
Sinulla on kuhunkin vaiheeseen muutama sekunti aikaa
asettaa vaaditut toiminnot. Jos ylität tämän ajan, sinun täytyy
aloittaa uudelleen.
4
5
6
7
Aseta ajastimen päällekytkemisaika.
- tai
-painikkeita.
a Paina TUNING/ALBUM
b Paina ENTER(
)-painiketta.
Tulos: Minuutit vilkkuvat.
- tai
-painikkeita.
c Paina TUNING/ALBUM
d Paina ENTER(
)-painiketta.
Tulos: OFF näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan, jonka
jälkeen näkyy mikä tahansa jo asetettu pois päältä
kytkemisaika. Voit nyt asettaa ajastimen pois päältä kytkemisajan.
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla TUNING/ALBUM
-painiketta ja paina sitten ENTER(
)-painiketta.
Tulos: Valittava lähde näytetään.
VIRITIN (radio)
Aseta levy.
yhdistä USB.
8
).
Paina ENTER -painiketta(
Tulos: Näkyviin tulee teksti CHK REC (Haluatko tallentaa?).
9
Paina ENTER -painiketta(
) .
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REC -10
CDCDREC
-10
-10
DISPLAY SPEED
SPEED USB
USBREC
REC
DISPLAY
RDS
DELETE
RDS PTY
PTY
DELETE
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
-10
-10-10
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
DISCSKIP
SKIP
DISC
RDS
DISPLAY
RDSCD
DISPLAY
CD
SLEEP
SLEEP
EQ
+50EQ
+50
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
DELETE
DELETE
DELETE
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
VOL
VOL
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
- tai
Tulos: Näkyviin tulee teksti REC N. Valitse vaihtoehto REC Y tai REC N
tai
-painiketta ja paina sitten ENTERpainamalla TUNING/ALBUM
painiketta.
1).Jos valitset vaihtoehdon REC N, virittimen ajastettu tallennus keskeytetään,
vaikka olisit jo määrittänyt virittimen ajastetun tallennuksen.
2). Jos valitset vaihtoehdon REC Y, voit määrittää virittimen ajastetun
tallennuksen.
) .
a.Paina ENTER -painiketta (
Tulos : Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan teksti ON (PÄÄLLE), minkä
jälkeen voit määrittää virittimen ajastetun tallennuksen aloitusajan.
b.Paina ENTER -painiketta (
) .
Tulos: Näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan teksti OFF (POIS), minkä
jälkeen voit määrittää virittimen ajastetun tallennuksen lopetusajan.
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
SOUND
SOUND
SOUND
MO/ST
MO/ST
EQ
EQEQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
Ajastuksen peruuttaminen
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
Sen jälkeen, kun olet asettanut ajastimen, se alkaa
automaattisesti kuten AJASTIN-ilmaisin näyttää näytöllä. Jos
et halua enää käyttää ajastinta, sinun täytyy peruuttaa se.
REC
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
MO/ST
MO/ST
MO/ST
REC
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODENR
MODE
Paina Timer On/Off -painiketta...
Kun haluat...
Ajastuksen peruuttaminen
POWER
Kerran.
FUNCTIONei näy
NR enää näytöllä.
Tulos:
Aloita ajastin uudelleen Kahdesti.
Tulos:
näkyy jälleen näytöllä.
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 19
SLEEP
SLEEP
SLEEP
FUNCTION
FUNCTION
+50
+50
+50
A-B
A-B
A-B
MUTE
MUTE
MUTE
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
VOL
VOL
)-painiketta.
a P
aina ENTER(
b Voit valita esiasetetun aseman
painamalla TUNING/ALBUM
- tai
-painikkeita.
USB
REPEAT
REPEAT
REPEAT
POWER
POWER
MUTE
MUTE
MUTE
Sinun täytyy myös...
CD/MP3 (compact disc)
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
SOUND
SOUND
Voit valita toistettavan lähteen, kun järjestelmä kytkeytyy päälle
- tai
-painiketta.
painamalla TUNING/ALBUM
Jos valitset...
TIMER
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
Aseta ajastimen pois päältä kytkemisaika.
a Paina
TUNING/ALBUM
- tai
-painikkeita.
)-painiketta.
b P
aina ENTER(
Tulos: Minuutit vilkkuvat.
c Paina TUNING/ALBUM
- tai
-painikkeita.
d Paina ENTER(
)-painiketta.
Tulos: VOL XX tulee näkyviin, missä XX vastaa asetettua
äänenvoimakkuutta.
USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
DISC
SKIP
USB
REC
CD
CD
USBREC
USB
REC USB REC
TIME tulee näkyviin.
)-painiketta.
Paina (
Tulos: ON näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen
näkyy mikä tahansa jo asetettu päällekytkemisaika. Voit nyt
asettaa ajastimen päällekytkemisajan.
CD
CD REC
REC
CD
REC
SPEED
SPEED
SPEED
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
NR
Paina TIMER/CLOCK -painiketta kunnes
FIN
POWER
POWER sijasta säätämiseenFUNCTION
- painikkeiden
vaiheissa 5-9.
FUNCTION
POWER
FUNCTION
Kytke järjestelmä päälle painamalla Power-painiketta.
REC
1
2
3
¡¡Virittimen ajastetun tallennuksen enimmäistallennusaika on 5 tuntia.
¡¡Jos ajastimen päälle ja pois päältä ajat ovat identtiset, ERROR-teksti
tulee näkyviin.
¡¡Jos laitteen käynnistys- tai sammutusaika on sama kuin tallennuksen
ajastus, käytettävissä on vain käynnistys- tai sammutusaika eikä
tallennuksen ajastusta.
- tai
-painikkeita TUNING/ALBUM
¡¡Voit käyttää myös pääyksikön
DELETE
MP3-CD/CD
+10
RDS DISPLAY
19
2011-3-14 11:05:50
Mykistystoiminto
POWER
POWER
FIN
EQ-tilan valitseminen
FUNCTION
FUNCTION
Voit mykistää järjestelmän äänen väliaikaisesti.
Esimerkki: Haluat vastata puheluun.
CDREC
REC
CD
DISPLAY
DISPLAY
1
2
DISCSKIP
SKIP
USBREC
REC DISC
USB
SPEED
SPEED
Paina MUTE-painiketta.
CD
CD
TIMER
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
SLEEP
SLEEP
Voit kytkeä äänen takaisin päälle painamalla MUTE-painiketta uudelON/OFF
ON/OFF
leen tai VOLUME-painikkeita.
A-B
A-B
MUTE
MUTE
1 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla EQ-painiketta.
Valinta...
+50
+50
DELETE
DELETE
+10
+10
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
Power Bass -toiminto
SOUND
SOUND
EQ
EQ
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
Mikrokompaktijärjestelmässäsi on
bassonvahvistustoiminto SBS (Super Bass Sound). Tämän
toiminnon ansiosta ääni kuulostaa voimakkaammalta ja
todentuntuisemmalta.
FUNCTION
POWER
FUNCTION
VOL
VOL
VOL
VOL
1
2
Paina SOUND-painiketta.
Tulos: "P BASS" tulee näkyviin.
CD REC
DISPLAY
SPEED USB REC DISC SKIP
Voit peruuttaa tämän toiminnon
painamalla SOUND-painiketta
TUNING
CD
TUNING/ALBUM
/ALBUM
uudelleen, jolloin
MO/ST
TUNING
MO/ST"P OFF" tulee näkyviin näytölle
TUNINGmuutamaksi
sekunniksi.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
MODE
MODE
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
Asetus...
OFF.......................... Normaali taso (lineaarinen)
RANCHA.................. Rancha-musiikille sopiva taso.
SAMBA..................... Samba-musiikille sopiva taso.
CUMBIA................... Cumbia-musiikille sopiva taso.
HABANA.................. Habana-musiikille sopiva taso.
BOOM BA................ Boom Ba -musiikille sopiva taso.
REGGAE.................. Reggae-musiikille sopiva taso.
PARTY...................... Parttymusiikille sopiva taso.
POP.......................... Popmusiikille sopiva taso.
HIPHOP.................... Hiphopmusiikille sopiva taso.
ROCK....................... Rockmusiikille sopiva taso.
JAZZ......................... Jazzmusiikille sopiva taso.
CLASS..................... Klassiselle musiikille sopiva taso.
FLAT......................... Flat musiikille sopiva taso.
POWER
FUNCTION
STA+EQ................... Stadionmusiikille sopiva taso.
DYN+S........................Dynamic Spot musiikille sopiva -taso.
MP3+....................... Parannetulle MP3-musiikille sopiva taso.
CD REC
VIR+S....................... Virtuaaliselle
musiikille sopiva taso.
POWER
FUNCTION
DISPLAY
DISC SKIP
U1 B 0......................
Musiikkitason
1. FUNCTION
SPEEDkäyttäjätila
USB REC
POWER
U2 B 0...................... Musiikkitason käyttäjätila 2.
MP3
MP3
-10
-10
RDS
RDSPTY
PTY
Mikrokompaktijärjestelmässä on eisasetettu taajuuskorjain,
jonka avulla voit määrittää sopivan tasapainon diskantti- ja
bassotaajuuksien välillä kuuntelemasi musiikkityypin
mukaisesti.
U3 B 0...................... Musiikkitason käyttäjätila 3.
2
keskimmäinen arvo) ja TREBLE (DISKANTTI,
CD oikea arvo) -tasot.
REPEAT
REPEAT
Valitse U1 B 0 / U2 B 0 / U3 B 0 -asetus ENTER-painikkeella.
TIMER vasen
TIMER/CLOCK
SLEEP
Tulos: BASS-taso (BASSO,
arvo) välähtää.
A-B
+50
ja
arvo väliltä -06–06.
Valitse TUNING/ALBUM
-painikkeilla
ON/OFF
MUTE
MP3
Paina ENTER-painiketta.
Tulos: MIDDLE-taso
(KESKIÄÄNI,
keskimmäinen+10
arvo) välähtää.
REPEAT
REPEAT
-10
ja
arvo väliltä -06–06.
Valitse TUNING/ALBUM -painikkeilla
+50DISPLAY
Paina ENTER-painiketta.
RDS PTY
DELETE A-B
RDS
Tulos: TREBLE-taso (DISKANTTI, oikea arvo) välähtää.
MUTE -painikkeilla
ja MP3arvo väliltä -06–06.
Valitse TUNING/ALBUM
Paina ENTER-painiketta.
-10
+10
MP3-CD/CD
Tulos: arvot on asetettu.
RDS PTY
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
SOUND
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
RDS DISPLAY
EQ
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
DELETE
EQ
VOL
VOL
CD
TIMER CDTIMER/CLOCK
SLEEP
REC
CD REC
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
SPEED
USB REC
REC
DISC
ON/OFF SPEED
USB
Aseta BASS-DISPLAY
(BASSO,
vasen arvo),
MIDDLE(KESKIÄÄNI,
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
VOL
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
`` CD-levyn tallennuksen
MO/ST aikana EQ-toiminto poistetaan
TUNINGkäytöstä, ja
EQ-tilaksi vaihtuu automaattisesti OFF (POIS). MODE
`` Jos mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin asetusten määrittämisen
aikana, asetukset peruutetaan ja viimeksi tallennetut asetukset
palautetaan.
20
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 20
2011-3-14 11:05:52
Järjestelmän asettaminen kytkeytymään
automaattisesti pois päältä
Kun kuuntelet musiikkia, voit asettaa järjestelmän
kytkeytymään pois päältä automaattisesti.
Esimerkki: Haluat nukahtaa musiikin soidessa.
1
2
Paina SLEEP-painiketta.
Tulos: toisto alkaa ja seuraavat ilmaisimet näkyvät:
90MIN
Kuulokkeiden kytkeminen
Voit kytkeä kuulokkeet kiinni mikrokompaktijärjestelmään,
jotta voit kuunnella musiikkia tai radio-ohjelmia häiritsemättä
muita ihmisiä huoneessa. Kuulokkeissa on oltava 3.5ø liitin tai
vastaava sovitin.
FIN
Kytke kuulokkeet kiinni pääyksikön KUULOKELIITÄNTÄÄN.
Tulos: Kaiuttimia ei enää käytetä äänen toistamiseen.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella
voi vahingoittaa kuuloa.
Painamalla SLEEP-painiketta kerran tai useamman kerran voit
ilmaista kuinka kauan järjestelmä toistaa musiikkia ennen kuin se
kytkeytyy pois päältä.
5V
500mA
AUX IN
3
PHONES
Voit milloin tahansa:
Tarkistaa jäljellä olevan ajan painamalla SLEEP-painiketta
MuuttaaPOWER
jäljellä olevaa aikaa toistamalla
FUNCTIONvaiheet 1 ja 2
POWER
FUNCTION
Voit peruuttaa UNIAJASTIN-toiminnon painamalla SLEEP-painiketta
kerran tai useamman kerran, kunnes SLPOFF ilmestyy näkyviin.
DISPLAY
DISPLAY
CD
CDREC
REC
SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USBREC
REC DISC
CD
CD
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
+50
+50
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
MUTE
MUTE
RDS
RDSPTY
PTY
SLEEP
SLEEP
DELETE
DELETE
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
21
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 21
2011-3-14 11:05:54
Mikrokompaktijärjestelmän puhdistaminen
Turvallisuusohjeet
FIN
Seuraavat luvut kuvastavat turvallisuusmenetelmiä, jotka tulee
ottaa huomioon mikrokompaktijärjestelmää käytettäessä ja
siirrettäessä.
Jotta mikrokompaktijärjestelmäsi toimii parhaalla mahdollisella
tavalla, sinun tulee puhdistaa seuraavat osat säännöllisesti:
Ulkokuori
CD-soitin
Kytke järjestelmä aina irti pistorasiasta:
Ennen kuin puhdistat sen
Jos et käytä sitä pitkään aikaan
Ympäristön käyttöolosuhteet:
Ympäristön lämpötila
5°C-35°C
Kosteus
10-75%
+
-
+
-
Ulkokuori
Puhdista ulkokuori säännöllisesti käyttämällä pehmeätä kangasta ja mietoa
puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita, nesteitä tai suihkutettavia
puhdistusaineita. Älä päästä nesteitä järjestelmän sisälle.
Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon
tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
Tämä voi johtaa laitteen
ylikuumentumiseen tai toimintahäiriöön.
CD-soitin
1
2
-
-
+
Älä aseta ruukkukasveja tai vaaseja
laitteen päälle. Jos laitteeseen
pääsee kosteutta, se voi aiheuttaa
vaarallisia sähköiskuja ja
vahingoittaa laitteistoa. Tällaisissa
tapauksissa irrota virtajohto
välittömästi pistorasiasta.
+
Irrota virtajohto pistorasiasta
ukkosella. Salamaniskun
aikaansaama jännitepiikki voi
vahingoittaa laitetta.
VOLUME
DOWN
Älä käytä kuulokkeita liian suurella
äänenvoimakkuudella. Pitkäaikainen
kuulokkeiden käyttäminen suurella
äänenvoimakkuudella johtaa
kuulovaurioihin.
-
Älä aseta painavia esineitä
virtajohdon päälle. Virtajohdon
vahingoittuminen voi johtaa laitteiston
vahingoittumiseen (tulipalovaara) ja
aiheuttaa sähköiskuja.
Puhdista soitin säännöllisesti erityisellä puhdistuslevyllä (saatavissa
jälleenmyyjiltä)
J os et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta
voit estää niiden syöpymisen.
Vaikka järjestelmä on erittäin kestävä, sitä ei tulisi käyttää
erityisen pölyisessä ympäristössä tai siihen ei tulisi kohdistaa
iskuja tai äärimmäisiä lämpötiloja (läheisyys lämmittimiin tai
suora kosketus auringonvaloon, jne.).
Jos laitteesta lähtee epämiellyttävä haju, kun sitä käytetään, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.
CD-levyjen käytön turvallisuusohjeet
UP
Poista paristot kaukosäätimestä jos
sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Vuotavat paristot voivat aiheuttaa
vakavia vahinkoja kaukosäätimeen.
Puhdista CD-levy erityisellä puhdistusaineella ennen sen toistamista.
Älä käytä samaa puhdistusainetta CD-levyihin kuin vinyyli-LP-levyihin.
Pyyhi levy varovasti keskustasta poispäin.
Käsittele CD-levyjäsi varovasti. Pidä aina levyistä kiinni niiden
reunoista, jotta pintaan ei tule sormenjälkiä.
Kun lopetat levyn kuuntelemisen aseta se aina takaisin koteloon.
Älä kiinnitä paperia tai teippiä levyyn tai kirjoita sen etikettiin.
Puhdista levyt erityisvalmisteisella kankaalla.
Säilytä CD-levyt puhtaassa paikassa suoran auringonvalon
ulottumattomissa, missä ne eivät ole kosketuksissa korkeisiin
lämpötiloihin.
Käytä aina CD-levyjä, jotka on merkitty seuraavasti:
.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
+
Älä irrota laitteiston paneeleja.
Laitteen sisällä on komponentteja,
jotka aiheuttavat sähköiskuja.
22
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 22
2011-3-14 11:05:57
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
FIN
Uuteen laitteeseen tutustumisessa kestää aina jonkin aikaa.
Jos sinulla on joitain alla listattuja ongelmia, kokeile annettuja malliratkaisuja. Tämä saattaa säästää aikaa ja
vaivaa, kun vältyt turhalta soitolta.
Jos malliratkaisut eivät ratkaise ongelmaa, ota ylös:
Malli ja sarjanumerot, jotka ovat yleensä tulostettu järjestelmän takaosaan
Takuutiedot
Selvä kuvaus ongelmasta
Ota sen jälkeen yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai SAMSUNG-huoltopalveluun.
Ongelmat
Järjestelmä ei toimi
Y
L Ääntä ei kuulu
E
I
S
T
Ä Ajastin ei toimi
Tarkistus/Selitys
• Virtajohto ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa tai pistorasiaa ei ole kytketty päälle.
• Kaukosäätimen paristot täytyy vaihtaa tai paristojen napaisuus on väärin
• Power-painiketta ei ole painettu.
• Äänenvoimakkuus on käännetty täysin alas.
• Oikeaa toimintoa (TUNER, MP3/CD, USB, AUX) ei ole valittu.
• Olet kytkenyt kuulokkeet laitteeseen.
• Kaiuttimen johdot eivät ole kytkettynä.
• MUTE-painiketta on painettu.
• Ajastin on pysäytetty painamalla TIMER ON/OFF-painiketta.
Jos ajastin ei vieläkään toimi,
vaikka ylläoleva toimenpide
suoritetaan.
• Paina pääyksikön STOP(PYSÄYTÄ)-painiketta 5 sekunnin ajan ‘NO DISC’(EI
LEVYÄ) -tilassa. Asetukset palautetaan oletusarvoihin (RESET)
CD-soitin ei aloita toistoa
• CD-toimintoa ei ole valittu.
• Levy on asetettu etikettipuoli alaspäin tai se on likainen tai naarmuuntunut.
• Laser-tunnistin on likainen tai pölyinen.
• Järjestelmää ei ole asennettu tasaiselle vaakasuoralle pinnalle.
• Soittimeen on muodostunut kosteutta. Jätä soitin lämpimään huoneeseen, jossa ilma
kiertää, vähintään tunniksi.
Signaali on huono tai yhtään
R
radioasemaa ei vastaanoteta
A
D
I
O
• TUNER-toimintoa ei ole valittu.
• Radiotaajuutta ei ole valittu oikein.
• Antennia ei ole kytketty kiinni tai se osoittaa väärään suuntaan. Käännä antennia
kunnes löydät parhaan asennon.
• Olet rakennuksessa, joka estää radioaallot. Sinun täytyy tässä tapauksessa käyttää
ulkoantennia.
CD
/
MP3
I
CD
23
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 23
2011-3-14 11:05:57
Tekniset tiedot
FIN
SAMSUNG pyrkii parantamaan tuotteidensa laatua aina. Sekä tekniset tiedot että nämä käyttöohjeet
voivat siten muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
radio
FM
Signaali/kohinasuhde
Kättökelpoinen herkkyys
Harmoninen kokonaissärö
62 dB
10 dB
0,4 %
CD-SOITIN
Kapasiteetti Taajuusalue
Signaali/kohinasuhde
Särö
Kanavaerotus
Levyjen koot
1 levy
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (1 KHz:ssä) suodattimen kanssa
0,1 % (1 KHz:ssä)
75 dB
Läpimitta: 120 tai 80 mm. Paksuus: 1,2 mm
VAHVISTIN
Lähtöteho
Etukaiutin (8 Ω)
Etukaiutin (8 Ω)
Kanavaerotus
Signaali/kohinasuhde
10 wattia/kanava x2 RMS, IEC (harmoninen kokonaissärö: 10 %)(MM-D320)
35 wattia/kanava x2 RMS, IEC (harmoninen kokonaissärö: 10 %)(MM-D330)
60 dB
70 dB
YLEISTÄ
Mitat
Paino
200 (W) x 142 (H) x 207 (D) mm
1.78 kg
*: Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
24
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 24
2011-3-14 11:05:58
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Ota yhteyttä Samsungiin maailmanlaajuisesti)
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Indonesia
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
FIN
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
25
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 25
2011-3-14 11:05:59
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
AH68-02346E(REV 0.0)
MM-D330_XEE-FIN_110129.indd 26
2011-3-14 11:05:59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement