Samsung YP-T10JCB Kasutusjuhend

Samsung YP-T10JCB Kasutusjuhend
YP-T10
uuden MP3-soittimen
Käyttöopas
Kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/global/register
uuden MP3-soittimesi
ominaisuudet
Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia.
Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Se on todella
ohut, joten se vie vain vähän tilaa taskussasi, ja sen sisältämä uusi
tekniikka takaa hyvän äänen- sekä terävän kuvanlaadun.
Tulet huomaamaan, että uudesta MP3-soittimestasi on iloa esimerkiksi
kuntoillessa, musiikkia ladatessa, videoita katsellessa tai vaikkapa FMradiota kuunnellessa.
Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.
TODELLISTA MULTIMEDIAA
Tämä laite on paljon muutakin kuin pelkkä
MP3-soitin. Sen avulla voi katsella kuvia,
tekstiä ja videoita sekä kuunnella FMradiota. Sisäänrakennetun langattoman
Bluetooth-tekniikan ansiosta MP3soittimesta tulee mediakeskus.
KOSKETUSSELAUS
PIDENNETYT TOISTOAJAT JA
LYHENNETYT LATAUSAJAT
Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 30
tuntia musiikkia tai 4 tuntia videota.
Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä.
Soittimessa on USB 2.0 -ominaisuus,
joten se on huomattavasti sellaisia malleja
nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.
Voit liikkua valikoissa kosketusalueen avulla. ÄÄNENLAATUA
Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital
MUOTOILU JA TOIMIVUUS
Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä
on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka,
Laite on toki hyvännäköinen. Silti sitä on
jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja
myös helppo pidellä ja käyttää.
syvää. Kuuntelukokemus on elämys.
turvallisuustietoja
Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:
VAARA
Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan
loukkaantumisen vaara.
VAROITUS
Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai
materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS
Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä
tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS
Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja,
joista voi olla apua.
ÄLÄ tee näin.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ koske.
Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
Irrota virtapistoke pistorasiasta.
Ota yhteyttä huoltoon.
Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset. Noudata
ohjeita tarkasti. Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia
lukukertoja varten.
turvallisuustietoja
Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein.
Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta.Kiinnitä
erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:
SUOJELE ITSEÄSI
ƒ Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.
VAROITUS
ƒ Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke
siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä
lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.
ƒ Älä käytä tätä laitetta ukonilmalla. Muutoin laite voi vaurioitua tai voit
saada sähköiskun.
ƒ Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.
VAROITUS
Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden jalisäksi se on laitonta joillakin
alueilla.
Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi
johtaa vakavaan onnettomuuteen.
ƒ Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokejohto joudu
käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai
kävelet.
VAARA
ƒ Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
SUOJELE ITSEÄSI
ƒ Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita.
VAARA
Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi
vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi
(normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso
on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus
keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
ƒ Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korvatai nappikuulokkeiden käyttö.
SUOJAA MP3-SOITTIMESI
ƒ Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan
tai pysäköityyn autoon.
ƒ Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
ƒ Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
ƒ Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
ƒ Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.
ƒ Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
ƒ Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.
VAROITUS
VAROITUS
HUOMAUTUS
ƒ Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla,
kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.
ƒ Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen
vaurioitumiseen.
ƒ Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä
ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi
lukea.
sisällysluettelo
PERUSTOIMINNOT
10
10
11
14
17
18
19
19
20
20
21
21
22
SAMSUNG MEDIA
STUDIO
32
23
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Toimituksen sisältö
MP3-soitin
Näytöt
Kosketuspainikkeen käyttäminen
Akun lataaminen
Akun käsitteleminen
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Musiikin toistaminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Painikkeiden poistaminen käytöstä
Tiedostojen selaaminen
tiedostoselaimen avulla
Tiedostojen poistaminen
"Tiedostoselaimella"
Asetusten ja valintojen muuttaminen
Valikkotyylin asetukset
Ääniasetukset
Näyttöasetukset
Kieliasetukset
Päivämäärän ja aika -asetukset
Järjestelmäasetukset
Järjestelmän nollaaminen
Tietokoneen järjestelmävaatimukset
Samsung Media Studion asentaminen
Tiedostojen siirtäminen soittimeen
Samsung Media Studion avulla
sisällysluettelo
MUSIIKIN
KUUNTELEMINEN
37
37
38
38
38
45
Kuunteleminen luokittain
Toiston keskeyttäminen
Hakeminen raidan sisällä
Toistettavan raidan toistaminen
alusta alkaen
Edellisen raidan toistaminen
Seuraavan raidan toistaminen
Toistoluettelon luominen Samsung
Media Studion avulla
Toistoluettelon luominen
Musiikkitiedostojen lisääminen itse
luotuun toistoluetteloon
Toistoluettelon siirtäminen soittimeen
Media Studion avulla
Toistoluettelon luominen MP3soittimella
Toistoluettelon toistaminen
Tiedoston poistaminen
toistoluettelosta
Kaikkien tiedostojen poistaminen
toistoluettelosta
Musiikkivalikon käyttäminen
52
53
53
53
54
Toiston keskeyttäminen
Haluttuun kohtaan siirtyminen
Edellisen videotiedoston toistaminen
Seuraavan videotiedoston toistaminen
Videovalikon käyttäminen
38
38
39
39
40
41
42
43
44
44
VIDEOIDEN KATSELU
52
sisällysluettelo
KUVIEN KATSELU
57
FM-RADION
KUUNTELEMINEN
62
DATACASTLÄHETYKSET
71
74
ERIKOISVARUSTELU
57
58
Kuvien katselu
Kuvavalikon käyttäminen
62
63
64
Mykistystoiminnon käyttäminen
FM-asemien hakeminen
FM-radiovalikon käyttäminen
71
72
72
73
Kanavan rekisteröiminen
Uuden kanavaryhmän luominen
Datacast-lähetyksen siirtäminen
<Media Studio>-ohjelman avulla
Datacast-lähetysten tarkasteleminen
74
75
80
82
84
Tekstin lukeminen
Tekstivalikon käyttäminen
Sanelin
Videopelien pelaaminen
Osoitekirjan tarkasteleminen
sisällysluettelo
BLUETOOTHIN
KÄYTTÄMINEN
85
VIANMÄÄRITYS
102
108
LIITE
85
87
Mikä on Bluetooth?
Bluetooth-stereokuulokkeiden
käyttäminen
90 Bluetooth-matkapuhelimen käyttäminen
96 Tiedostojen siirtäminen Bluetoothlaitteeseen ja -laitteesta
101 Bluetooth-valikon käyttäminen
102 Bluetooth-asetukset
104 Vianmääritys
108 Valikkopuu
109 Tekniset tiedot
111 Lisenssi
perustoiminnot
TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu
jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.
Soitin
Kuulokkeet
USB-kaapeli
Asennus-CD
Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.
10 _ perustoiminnot
MP3-SOITIN
Näyttö
Virta- ja lukituskytkin
Kytkin toimii virtakytkimenä, kun siirrät
sitä vastakkaiseen suuntaan nuoleen
verrattuna ja pidät kytkintä painettuna.
Voit lukita painikkeen toiminnot
siirtämällä kytkimen nuolen
osoittamaan suuntaan.
<Reset> (Resetointi) -reikä
Jos soittimessa ilmenee toimintahäiriö, palauta
järjestelmän asetukset painamalla resetaukkoa jollakin teräväkärkisellä esineellä.
perustoiminnot _ 11
MP3-SOITIN (Jatkuu)
Nämä ovat kosketuspainikkeita.
Valikkopainike
Saat valikkonäytön esiin napauttamalla tätä painiketta.
Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
Voit lisätä äänenvoimakkuutta tai siirtyä ylempään
kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.
Paluupainike
Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla tätä
painiketta. Paina painiketta jonkin aikaa, jos haluat
siirtyä päävalikkoon.
Vasen tiedostoselainpainike
Voit siirtyä edelliseen raitaan tai valikkoon tai toistaa
nykyisen raidan alusta napauttamalla tätä painiketta.
Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta
jonkin aikaa.
Toisto/tauko, valintapainike
Voit toistaa tai valita taukotilan sekä siirtyä seuraavaan
näyttöön napauttamalla tätä painiketta.
Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
Voit pienentää äänenvoimakkuutta tai siirtyä alempana
olevaan kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä
painiketta.
Oikea tiedostoselainpainike
Voit siirtyä seuraavaan raitaan tai valikkoon
napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja
nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.
12 _ perustoiminnot
MP3-SOITIN (Jatkuu)
Kuulokeliitäntä
Kaulanauhan aukko
USB-liitäntä
Mikrofoni
Kuulokkeet
Merkintä “L” vasemmassa
kuulokkeessa ja “R” oikeassa
kuulokkeessa. Toimii myös
MP3-soittimen FM-radion
antennina.
perustoiminnot _ 13
NÄYTÖT
Musiikki
1
Bluetoothin ja lukituksen
ilmaisin
2
Ylävalikon ilmaisin
3
3
Akun varaus
4
4
Nykyinen raita / raitojen
kokonaismäärä
5
Toistonopeuden ilmaisin
6
Kellonaika
7
Kokonaistoistoaika
8
Toisto/tauko, hakuilmaisin
9
Musiikkitilan ilmaisin
10
Toistotilan ilmaisin
11
DNSe-tilan ilmaisin
12
Musiikintoistonäyttö
13
Toiston edistyminen
14
Nykyinen toistoaika
15
Raidan nimi
8
1
9
2
Songs
10
11
12
5
6
13
14
15
HUOMAUTUS
7
ƒ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin
kuvissa.
14 _ perustoiminnot
NÄYTÖT (Jatkuu)
Video
5
6
Video Track 1
1
1
Bluetoothin ja lukituksen ilmaisin
2
2
Akun varaus
3
Kellonaika
4
Kokonaistoistoaika
5
Toisto/tauko, hakuilmaisin
6
Videotilan ilmaisin
7
Tiedoston nimi
8
Toiston edistyminen
9
Nykyinen toistoaika
1
Bluetoothin ja lukituksen ilmaisin
2
Akun varaus
3
Nykyinen tiedosto / tiedostojen
kokonaismäärä
4
Kellonaika
5
Musiikin toistotila
6
Kuvatilan ilmaisin
7
Ylävalikon ilmaisin
8
Tiedoston nimi
7
3
8
9
4
Kuva
5
1
6
2
Pictures
7
Picture Image1.jpg
3
4
8
[Esikatselunäyttö]
perustoiminnot _ 15
NÄYTÖT (Jatkuu)
FM-radio
1
2
4
3
5
MANUAL
6
7
HUOMAUTUS
Sweet Music Box
Talk
1
Bluetoothin ja lukituksen
ilmaisin
2
Akun varaus
3
Kellonaika
4
Radiotilan ilmaisin
5
Manual/Preset-ilmaisin
6
Kuunneltavan taajuuden
(MHz) ilmaisin
7
RDS-ilmaisin
ƒ Tietoja RDS-toiminnosta
RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen,
vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu tai musiikki
tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.
ƒ Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.
16 _ perustoiminnot
KOSKETUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN
Napauta kosketusaluetta sormenpäällä.
HUOMAUTUS
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Älä kosteta kosketusnäyttöä muilla kuin sormillasi, jotta kosketusalue ei vaurioidu.
Älä käytä kosketusaluetta likaisin sormin.
Älä käytä kosketusaluetta hansikkaat kädessä.
Kosketusnäyttö ei ehkä toimi, jos käytät kynsiäsi tai jotain välinettä, kuten
kuulakärkikynää.
perustoiminnot _ 17
AKUN LATAAMINEN
Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt
soitinta pitkään aikaan.
MP3-soittimen akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa, mutta kokonaislatausaika
voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Poista kuulokkeet, ennen kuin liität USB-kaapelin.
Näyttö
ƒ USB Connected (USB-yhteys)
ƒ Charging... (Ladataan...)
ƒ Fully Charged
(Lataus on valmis)
2
1
1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa
olevaan USB-liitäntään.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (
18 _ perustoiminnot
).
AKUN KÄSITTELEMINEN
Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä akun käsittelyä ja
varastoimista koskevia ohjeita.
• Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C (40°F~95°F).
• Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
• Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.
HUOMAUTUS
ƒ Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku
on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.
VAROITUS
ƒ Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja
vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Työnnä
-kytkintä vastakkaiseen suuntaan
nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä painettuna.
ƒ Virta kytkeytyy.
Virran katkaiseminen
Työnnä
-kytkintä uudelleen vastakkaiseen
suuntaan nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä
painettuna.
ƒ Soittimesta katkeaa virta.
HUOMAUTUS
ƒ Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn
ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. <Auto Power Off> (Automaattinen
virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa.
Lisätietoja on sivulla 29.
perustoiminnot _ 19
MUSIIKIN TOISTAMINEN
Voit ladata musiikkitiedostoja mp3-soittimeesi Samsung Media Studion avulla.
Lisätietoja Media Studiosta on sivulla 34.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
sitten [ ].
Music
] ja napauta
3. Valitse haluamasi musiikkitiedosto valitsemalla [
sitten [ ].
4. Napauta [
]
] ja
]-painiketta.
ƒ Musiikkitiedoston toisto alkaa.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Napauta [
]-painiketta.
Music
ƒ Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
ƒ Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.
ƒ Voit lisätä äänenvoimakkuutta napauttamalla [
äänenvoimakkuutta napauttamalla [ ].
20 _ perustoiminnot
] tai pienentää
PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Lukitustoiminto poistaa kaikki mp3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos
painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei
keskeydy.
1. Siirrä
Music
-kytkin nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Vapauta lukitus siirtämällä
poispäin.
-kytkin nuolesta
TIEDOSTOJEN SELAAMINEN
TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA
Etsi tiedostoja helposti <File Browser> (tiedostoselain)-toiminnon avulla.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ]
-painiketta.
2. Valitse <File browser> (Tiedostoselain) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Esiin tulee <File Browser> (tiedostoselain) -kansioluettelo,
joka sisältää musiikin, toistoluettelot, videot, kuvat, datacastlähetykset, tekstit, pelit, tallennetut tiedostot ja saapuneet
tiedostot.
3. Valitse kansio napauttamalla [
]-painiketta.
4. Tuo kansion tiedostoluettelo esiin napauttamalla [
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [
5. Valitse tiedosto napauttamalla [
6. Napauta [ ]-painiketta.
]-painiketta.
].
]-painiketta.
ƒ Tiedoston toisto alkaa.
perustoiminnot _ 21
TIEDOSTOJEN POISTAMINEN "TIEDOSTOSELAIMELLA"
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ]
-painiketta.
2. Valitse <File browser> (Tiedostoselain) napauttamalla
] ja napauta sitten [ ].
[
File Browser
Music
Playlists
Video
Pictures
ƒ <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi kansio napauttamalla [
sitten [ ].
4. Valitse poistettava tiedosto napauttamalla [
napauta sitten [ ].
5. Valitse <Delete> (poista) napauttamalla [
Datacasts
Texts
] ja napauta
Games
Recorded Files
Received Files
] ja
] ja napauta sitten [
ƒ Esiin tulee vahvistusikkuna.
6. Valitse <Yes> (kyllä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
ƒ Tiedosto poistetaan
ƒ Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
VAROITUS
22 _ perustoiminnot
].
].
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN
MP3-soittimen asetukset ja valinnat on asetettu valmiiksi tehtaalla, mutta voit
mukauttaa soitinta muuttamalla näitä asetuksia.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
Valikkotyylin asetukset
Voit muuttaa valikon tyyliä ja fonttia sekä poistaa päävalikon taustakuvan.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
Settings
[ ] -painiketta.
Menu Style
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
Sound
[
] ja napauta sitten [ ].
Display
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <Menu Style> (Valikkotyyli) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
Language
Date & Time
System
ƒ Näkyviin tulee <Menu Style> (Valikkotyyli) -valikko.
4. Valitse toiminnot [
]- ja [
]-painikkeiden avulla.
ƒ Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen tai valita valikon painamalla [
ƒ Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös- tai alaspäin painamalla [
] -painiketta.
]-painiketta.
Valikkotyylin asetukset
ƒ Menu Design (Valikon ominaisuudet) : Voit muuttaa päävalikon tyyliä. Valitse
jokin seuraavista: <Sammy>, <Pendant> (Riipus) ja <My Skin> (Oma ulkoasu).
ƒ Color Tone (Värisävy) : Voit vaihtaa valikon ja näytön taustan värin. Jos valitset
asetukseksi Sammy kohdassa <Menu Design> (Valikon ominaisuudet), <Color
Tone> (Värisävy) poistetaan käytöstä.
ƒ Font (Fontti) : Voit valita valikkokielen fontin. Valitse jokin 3 fonttityypistä.
<Font> (fontti) ei ole käytettävissä joillakin valikkokielillä.
ƒ Reset My Skin (Oman ulkoasun nollaus) : Voit palauttaa kosketusnäytön
taustakuvan oletusasetuksen mukaiseksi. Jos valitset asetukseksi <Sammy> tai
<Pendant> (Riipus) kohdassa <Menu Design> (Valikon ominaisuudet), <Reset
My Skin> (Oman ulkoasun nollaus) otetaan pois käytöstä.
perustoiminnot _ 23
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Ääniasetukset
Voit määrittää päätaajuuskorjaimen, äänimerkin ja äänenvoimakkuuden
rajoituksen.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <Sound> (Ääni) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date & Time
System
ƒ Näkyviin tulee <Sound> (Ääni) -valikko.
4. Valitse toiminnot [
]- ja [
]-painikkeiden avulla.
Ääniasetusten vaihtoehdot
ƒ Master EQ (Päätaajuuskorjain) : Voit muokata äänen asetuksia.
]-painiketta. Säädä valitun taajuuden tasoa
Valitse taajuus napauttamalla [
]-painikkeilla ja paina sitten [ ].
[
ƒ Beep Sound (Äänimerkki) : Voit ottaa kosketusnäytön toimintoäänet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä). Toiston aikana
äänimerkki ei ole käytössä, vaikka sen asetus on <On> (Käytössä).
ƒ Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus) : Voit ehkäistä kuulovaurioita
asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa.
<On> (Käytössä) -asetus määrittää enimmäisäänenvoimakkuudeksi 15. <Off>
(Pois) -asetuksen ollessa käytössä enimmäisäänenvoimakkuus on 30. Vaikka <Off>
(Pois) on valittuna, äänenvoimakkuuden tasoksi muutetaan 15 soittimen virran
uudelleenkytkennän yhteydessä, jotta voidaan välttyä kuulovaurioilta.
24 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Näyttöasetukset
Voit muuttaa näytön automaattisen sammuttamisen aikamääritystä sekä
näytön kirkkautta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <Display> (Näyttö) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
]
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date & Time
System
ƒ Näkyviin tulee <Display> (Näyttö) -valikko.
4. Valitse toiminnot [
]- ja [
]-painikkeiden avulla.
Näyttöasetusten vaihtoehdot
ƒ Display Off (Näyttö pois käytöstä) : Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn
ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15 s),
<30sec> (30 s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä).
Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
ƒ Brightness (Kirkkaus) : Voit säätää näytön kirkkautta. Valitse kirkkaus
asteikolta <0-10>, jossa 10 on kirkkain asetus.
perustoiminnot _ 25
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Kieliasetukset
MP3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta vaihtoehdosta. Kielen
muuttaminen on helppoa.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <Language> (Kieli) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
]
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date & Time
System
ƒ Näkyviin tulee <Language> (Kieli) -valikko.
ƒ <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>,
<Italiano>, <日本語>, <ㅔԧЁ᭛>, <㐕储Ё᭛>, <Español>, <Ɋɭɫɫɤɢɣ>,
<Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>,
<ýeština>, <ƧnjnjLjǎNJNjƽ>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>,
<Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <TiӃng ViӋt>,
<Bulgarian>, <Română>, <ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>, <Slovenšþina>, <Slovenský>.
4. Valitse haluamasi kieli [
] -painikkeilla ja paina sitten [
ƒ Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.
HUOMAUTUS
26 _ perustoiminnot
].
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Päivämäärän ja aika -asetukset
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <Date&Time> (Päivämäärä ja aika)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date & Time
System
ƒ Näkyviin tulee <Date&Time> (Päivämäärä ja aika)
-valikko.
4. Siirry kohtaan <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Year,
Month, Date, Hour, Min, AM/PM) [
] -painikkeilla ja valitse kukin
kohta [
] -painikkeilla.
5. Napauta [
]-painiketta.
6. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Aika-asetus on tehty.
perustoiminnot _ 27
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Järjestelmäasetukset
Voit määrittää uniajastimen, aloitustilan ja automaattisen
virrankatkaisun.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Settings> (Asetukset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse <System> (Järjestelmä) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <System> (Järjestelmä) -valikko.
4. Valitse toiminnot [
28 _ perustoiminnot
]- ja [
]-painikkeiden avulla.
Settings
Menu Style
Sound
Display
Language
Date & Time
System
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Järjestelmäasetusten vaihtoehdot
ƒ My Profile (Oma profiili) : Voit määrittää nimesi ja syntymäpäiväsi. Katso sivua 30.
ƒ Sleep (Torkku) : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua.
Valitse seuraavista : <Off> (Pois), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, tai <120
min>.
ƒ Start Mode (Aloitustila) : Voit valita aloitustilan, joka näkyy näytössä, kun soitin
kytketään päälle. Valitse joko <Main Menu> (Päävalikko) tai <Last State> (Viimeisin
kohta). <Main Menu> (Päävalikko) -asetus tuo aloituksen yhteydessä näyttöön
päävalikon, kun taas <Last State> (Viimeisin kohta) tuo esiin viimeksi käytetyn valikon.
ƒ Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu) : Katkaisee automaattisesti virran,
kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on
painettu. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always
On> (Aina käytössä).
ƒ Default Set (Oletusarvot) : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Valitse <Yes>
(Kyllä) tai <No> (Ei). <Yes> (Kyllä) palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. <No>
(Ei) peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.
ƒ Format (Alustus) : Alustaa sisäisen muistin. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). Jos
valitset <Yes> (Kyllä), sisäinen muisti alustetaan ja kaikki soittimessa olevat tiedostot
poistetaan. Jos valitset <No> (Ei) sisäistä muistia ei alusteta.
Varmista, ettet alusta sitä vahingossa.
ƒ About (Tietoja) : Voit tarkastaa laiteohjelmiston version, muistikapasiteetin ja
].
tiedostonumeron napauttamalla [
<Firmware version> (Laiteohjelmiston versio) näyttää käytössä olevan laiteohjelmiston
version.
<Memory> (Muisti) - <Used> (Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia,
<Available> (Käytettävissä oleva) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia
ja <Total> (Yhteensä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.
<Files> (Tiedostot) - Voit tarkastaa musiikki-, video-, kuva- ja tekstitiedostojen määrän
sekä kaikkien tiedostojen yhteismäärän.
HUOMAUTUS
ƒ Tietoja sisäisestä muistista
1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä
laiteohjelmisto käyttää osan muistista.
perustoiminnot _ 29
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Oman nimen asetukset
1. Valitse <My Profile> (Oma profiili) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
2. Valitse <My Name> (Nimeni) napauttamalla [
] ja
napauta sitten [ ].
Rename My Name
ƒ Näyttöön tulee <Rename My Name> (Vaihda oma nimi) -ikkuna.
3. Alla laitteelle uusi nimi [
painikkeiden avulla.
]- ja [
]-
ƒ [
YP-T10_
] : Kirjoitustila vaihtuu isoista kirjaimista pieniksi
kirjaimiksi ja edelleen numeroiksi.
ƒ [
] : Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
ƒ [
] : Vahvista muutos.
ƒ Kun nimiasetus on tehty, nimi näkyy, kun soittimeen kytketään virta tai kun virta
katkaistaan.
Syntymäpäiväasetukset
ƒ Ennen käytön aloittamista - Ennen kuin aloitat, aseta kello oikeaan aikaan.
Katso sivua 27.
1. Valitse <My Profile> (Oma profiili) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
2. Valitse <My Birthday> (Syntymäpäiväni)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näyttöön tulee <Edit My Birthday> (Muokkaa
syntymäpäivääni) -ikkuna.
3. Siirry kohtaan <Year, Month, Date> (Vuosi,
kuukausi, päivä) napauttamalla [
] ja määritä
kukin kohta napauttamalla [
].
4. Napauta [ ]-painiketta.
ƒ Kun olet määrittänyt syntymäpäiväasetukset, näkyviin tulee
syntymäpäivämuistutus, kun kytket virran soittimeen.
30 _ perustoiminnot
Edit My Birthday
JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN
Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos
tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata
järjestelmä.
Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin
terävällä esineellä, kuten paperiliittimen
kärjellä.
ƒ Järjestelmän asetukset palautetaan
alkuasetuksiinsa.
ƒ Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja
tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.
perustoiminnot _ 31
samsung media studio
Samsung Media Studio on helppokäyttöinen ohjelmistosovellus, jonka
avulla voit järjestää musiikin, valokuvat, videot ja muut tietokoneeseen
tallennetut tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty Media
Studion avulla, ne on helppo siirtää nopeasti mp3-soittimeen, eikä tietyn
tiedoston löytäminen edellytä koko kiintolevyn läpi käymistä.
TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Media Studion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää
seuraavat vähimmäisvaatimukset:
• Vähintään 500 MHz:n Pentium
• USB 2.0-liitäntä
• Windows XP Service Pack 2 tai uudempi
• DirectX 9.0 tai uudempi
• 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
• CD-ROM-asema (2X tai parempi)
• Windows Media Player 10.0 tai uudempi
• Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
• Internet Explorer 6.0 tai uudempi
• Vähintään 512 Mt RAM-muistia
32 _ samsung media studio
SAMSUNG MEDIA STUDION ASENTAMINEN
VAROITUS
ƒ Käynnistä <Media Studio> -asennusohjelma tietokoneen järjestelmänvalvoja-tiliä
käyttäen. Muutoin <Media Studio> ei asennu. Lisätietoja Järjestelmänvalvoja-tilin
etsimisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.
1. Aseta soittimen mukana toimitettu asennusCD-levy CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta <Install now> (asenna nyt).
ƒ Aloita asennus ohjeiden mukaan.
ƒ <Media Studio> -ohjelman asennus alkaa ja työpöydälle
asennus on valmis.
VAROITUS
luodaan pikakuvake, kun
ƒ Jos käytät pystyasennossa olevaa CD-ROM-asemaa, ole varovainen asettaessasi
ja poistaessasi asennus-CD-levyä.
samsung media studio _ 33
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG
MEDIA STUDION AVULLA
<Media Studio> avulla voit valita ja järjestää tiedostoja sekä kansiota ennen
niiden siirtämistä soittimeen. Näin tiedostojen selaaminen mp3-soittimessa
nopeutuu ja helpottuu. <Media Studio> -tiedostonsiirto on helpoin tapa siirtää
tiedostot tietokoneesta mp3-soittimeen.
ƒ Poista kuulokkeet, ennen kuin liität USB-kaapelin.
2
1
1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa
olevaan USB-liitäntään.
).
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (
ƒ Soittimen kosketusnäyttöön tulee ilmoitus <USB connected> (USB-yhteys on muodostettu).
ƒ <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
ƒ Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio>
-kuvaketta.
HUOMAUTUS
ƒ Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi,
Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat
Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten
palvelumerkkejä.
34 _ samsung media studio
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG
MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)
3. Napsauta siirrettävän tiedoston
tiedostotyyppikuvaketta.
ƒ Napsauttamalla
musiikkiluettelon.
-kuvaketta saat esiin
ƒ Napsauttamalla
videoluettelon.
-kuvaketta saat esiin
ƒ Näytä kuvaluettelo valitsemalla
3
.
ƒ Näytä etc (Muu) -luettelo valitsemalla
.
ETC (Muu) -luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät
ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi
tekstitiedostoja yms.).
4
4. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa
<Add File> (Lisää tiedosto).
ƒ <Open> (avaa) -ikkuna tulee näkyviin.
5. Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta <Open>
(Avaa).
5
ƒ Tiedostot lisätään <Media Studio> -näytön vasemmalla
puolella olevaan luetteloon.
6. Valitse siirrettävä tiedosto vasemmalla
puolella olevasta luettelosta.
7. Napsauta
-kuvaketta.
ƒ Valittu tiedosto siirretään soittimeen.
6
7
samsung media studio _ 35
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG
MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)
VAROITUS
ƒ Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron
aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
ƒ Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska
yhteys on tällöin vakaampi.
HUOMAUTUS
ƒ Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se
muunnetaan automaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä.
Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
ƒ Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan
automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan
automaattisesti.
ƒK
G uva, joka siirretään soittimeen käyttämättä <Media Studio> -toimintoa voi näyttää
erilaiselta kuin alkuperäinen kuva.
ƒ Toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.
ƒ Jos kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on alhaisella
tasolla, soittimen akkua ladataan usean minuutin ajan, ennen kuin yhteys
tietokoneeseen muodostetaan.
ƒ Samsung Media Studiossa on kattava ohjetoiminto. Jos et löydä vastausta Media
Studiota koskevaan kysymykseen, napsauta <Media Studio> -ohjelman yläosassa
<MENU> (valikko) ĺ <Help> (ohje) ĺ <Help> (ohje).
ƒ Mikä on SVI?
Samsung Audio Video interleaving (SVI) on uusi Samsungin kehittämä ja
hallinnoima videotiedostomuoto.
36 _ samsung media studio
musiikin kuunteleminen
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [
].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
] -painiketta.
HUOMAUTUS
KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
] ja napauta sitten
[ ].
ƒ Näkyviin tulee <Music> (musiikki) -luettelo.
3. Valitse haluamasi luettelo [
[ ].
] -painikkeilla ja napauta sitten
ƒ Musiikkitiedosto tulee näyttöön.
4. Valitse toistettava tiedosto [
ƒ Musiikkitiedoston toisto alkaa.
] -painikkeilla ja paina sitten [
].
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Musiikkiluettelo
Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi, musiikkikappaleen nimi
ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).
Now Playing (Parhaillaan toistettavana) : Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy nykyisen
tiedoston toistonäyttöön.
Artists (Esittäjät) : Toistaminen esittäjän perusteella
Albums (Albumit) : Toistaminen albumien perusteella
Songs (Kappaleet) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
Genres (Tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella
Playlists (Toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella
Recorded Files (Tallennetut tiedostot) : Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
Music Browser (Musiikkiselain) : Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut musiikkitiedostot
HUOMAUTUS
ƒ MP3-, WMA- ja AAC-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
ƒ MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä
soittimessa.
ƒ Mikä on ID3-Tag?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim.
nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.
musiikin kuunteleminen _ 37
TOISTON KESKEYTTÄMINEN
1. Paina [
] -painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Musiikin toisto keskeytyy.
2. Napauta uudelleen [
].
ƒ Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
HAKEMINEN RAIDAN SISÄLLÄ
1. Paina [
] -painikkeita jonkin aikaa valitun kappaleen toiston aikana.
ƒ Soitin hakee raidan alun tai lopun.
2. Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.
ƒ Toisto alkaa vapautuskohdasta.
TOISTETTAVAN RAIDAN TOISTAMINEN ALUSTA ALKAEN
1. Kosketa [ ]-painiketta, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.
ƒ Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.
EDELLISEN RAIDAN TOISTAMINEN
Kosketa [ ]-painiketta, kun kappaletta on toistettu enintään 3 sekuntia.
Kosketa [ ]-painiketta kahdesti, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.
ƒ Edellisen raidan toisto alkaa.
SEURAAVAN RAIDAN TOISTAMINEN
Napauta [ ]-painiketta.
ƒ Seuraavan raidan toisto alkaa.
VAROITUS
ƒ VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä musiikkitiedostoa ei ehkä voi
toistaa, vaikka [ ]-painiketta kosketettaisiinkin kolmen sekunnin kuluessa toiston
aloittamisesta.
38 _ musiikin kuunteleminen
TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA
STUDION AVULLA
<Media Studio> -ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai toistoluetteloita.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke soitin tietokoneeseen. Media Studion täytyy olla
asennettuna tietokoneeseen.
Toistoluettelon luominen
1
OK
3
2
1. Valitse <Playlists> (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
ƒ Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse alaosasta <New Playlists> (uudet toistoluettelot).
ƒ Näkyviin tulee <Create Playlists> (luo toistoluetteloita) -ikkuna.
3. Kirjoita toistoluettelon nimi ja napsauta [OK].
ƒ Uudelle toistoluettelolle annetaan nimi ja se tallennetaan <Media Studio>
-ohjelman <Playlists> (toistoluettelot) -osioon.
musiikin kuunteleminen _ 39
TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA
STUDION AVULLA (Jatkuu)
Musiikkitiedostojen lisääminen itse luotuun toistoluetteloon
1
4
2
5
3
1. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa <My PC> (oma tietokone).
ƒ Näyttöön tulee <My PC> (oma tietokone) -ikkuna.
2. Valitse ikkunan oikeasta kulmasta <Playlists> (toistoluettelot).
ƒ Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
3. Kaksoisnapsauta jotakin albumia oikeanpuoleisessa ikkunassa.
4. Valitse <My PC> (oma tietokone)-ikkunassa tiedostot, jotka haluat siirtää.
5. Napsauta
-kuvaketta.
ƒ Valitut tiedostot lisätään toistoluetteloon.
40 _ musiikin kuunteleminen
TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA
STUDION AVULLA (Jatkuu)
Toistoluettelon siirtäminen soittimeen Media Studion
avulla
1
2
3
1. Valitse <Playlists> (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
ƒ Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse toistoluettelo <Playslists> (toistoluettelot) -osiosta.
3. Napsauta
-kuvaketta.
ƒ Valittu toistoluettelo siirretään soittimeen kansioittain valikosta <File
Browser> (tiedostoselain) ĺ <Playlists> (toistoluettelot).
HUOMAUTUS
ƒ Soittimeen voi tallentaa enintään 400 toistoluetteloa ja jokaiseen
toistoluetteloon enintään 400 musiikkitiedostoa.
musiikin kuunteleminen _ 41
TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA
Jos olet jo ladannut tiedostoja mp3-soittimeesi, voit luoda Suosikittoistoluettelon ilman Media Studiota tai tietokonetta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
]
Add to Playlist
2. Valitse <File Browser> (Tiedostoselain) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
3. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
Delete
] ja
ƒ Musiikkitiedostojen luettelo tulee näkyviin.
4. Valitse suosikkiluetteloon lisättävä tiedosto napauttamalla
[
] -painikkeita ja napauttamalla sitten [ ].
ƒ Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
Playlist 1
5. Valitse <Add to Playlist> (Lisää toistol.) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
Playlist 3
Playlist 4
ƒ Näkyviin tulevat vaihtoehdot <Playlist 1> (Toistoluettelo 1)
– <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).
6. Valitse tiedostolle numero toistoluetteloa varten [
-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
Playlist 2
Playlist 5
]
ƒ Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
ƒ Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) ĺ
<Playlists> (Toistoluettelot) ĺ <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).
HUOMAUTUS
ƒ Kuhunkin toistoluetteloon (<Playlist 1> (Toistoluettelo 1) –
<Playlist 5> (Toistoluettelo 5)) voi lisätä enintään 200 musiikkitiedostoa.
42 _ musiikin kuunteleminen
TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
sitten [ ].
]
Music
] ja napauta
ƒ Musiikkiluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse <Playlists> (Toistoluettelot) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo [
napauta sitten [ ].
] -painikkeilla ja
Playlists
ƒ Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat
näkyviin.
ƒ Jos toistoluetteloa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No file>
(ei tiedostoa).
5. Valitse toistettava musiikkitiedosto [
napauta sitten [ ].
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Playlist 5
] -painikkeilla ja
ƒ Musiikkitiedoston toisto alkaa.
HUOMAUTUS
ƒ Lisätietoja toistoluettelon siirtämisestä <Media Studio> -ohjelman avulla on sivuilla
39 ja 41.
musiikin kuunteleminen _ 43
TIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
] ja napauta
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
sitten [ ].
Delete from Playlist
ƒ Musiikkiluettelo tulee näyttöön.
Delete All from Playlist
3. Valitse <Playlists> (Toistoluettelot) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo [
napauta sitten [ ].
] -painikkeilla ja
ƒ Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat
näkyviin.
5. Valitse toistoluettelosta poistettava tiedosto [
sitten [ ].
] -painikkeilla ja napauta
ƒ Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse <Delete from Playlist> (P. soittolistasta) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.
ƒ Tiedostoa ei voi poistaa toistoluettelosta, jos sitä toistetaan parhaillaan.
HUOMAUTUS
KAIKKIEN TIEDOSTOJEN POISTAMINEN
TOISTOLUETTELOSTA
Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1–4 ohjeiden mukaan.
5. Napauta [
]-painiketta.
ƒ Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse <Delete All from Playlist> (Poista kaikki toistol.)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Kaikki tiedostot poistetaan toistoluettelosta.
44 _ musiikin kuunteleminen
Delete from Playlist
Delete All from Playlist
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN
Musiikkivalikon avulla voit hallita musiikkia, esimerkiksi toistaa raitoja ja
albumeja ja valita kuuntelunäytölle taustakuvan.
Äänitehosteen määrittäminen
Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Sound Effect> (Äänitehoste)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
Sound Effect
DNSe
Play Mode
].
Music Play Screen
ƒ Näkyviin tulee <Sound Effect> (Äänitehoste) -valikko.
3. Valitse haluamasi äänitehoste [
ja napauta sitten [ ].
] -painikkeilla
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
Äänitehosteiden vaihtoehdot
ƒ Street Mode (Katutila) : Voit kuunnella musiikkia ulkona suodattamalla muut
äänet pois. Valitse <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
ƒ Clarity (Selkeys) : Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta ja selkeämmästä
äänentoistosta. Valitse 0-2.
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
]-painiketta.
HUOMAUTUS
musiikin kuunteleminen _ 45
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon
määrittäminen
Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <DNSe>napauttamalla [
sitten [ ].
] ja napauta
ƒ Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe [
napauta [ ].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
] -painikkeilla ja
ƒ Valitse <Normal> (Normaali), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassinen),
<Jazz>, <Ballad> (Balladi), <Club> (Klubi), <Rhythm & Blues>, <Dance>
(Tanssi), <Concert Hall> (Konserttisali) tai <User> (Käyttäjä).
ƒ Jos valitset <User> (Käyttäjä) -asetuksen, voit määrittää <EQ>
(Taajuuskorjain)- ja <3D&BASS> (3D ja BASSO) -asetukset.
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan
musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.
46 _ musiikin kuunteleminen
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen (Jatkuu)
<EQ> (Taajuuskorjain)
Voit muokata yksittäisiä taajuuksia.
1 Valitse DNSe-valikossa <User> (Käyttäjä) [
-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
2. Valitse <EQ> (Taajuuskorjain) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
]
EQ
3D & BASS
ƒ Näkyviin tulee <EQ> (Taajuuskorjain) -asetusnäyttö.
3. Valitse säädettävä taajuus [
] -painikkeilla ja
valitse taajuuden taso [
] -painikkeilla.
ƒ Voit valita <EQ> (Taajuuskorjain)-asetuksen asteikolta
–10 - +10.
4. Napauta [
]-painiketta.
ƒ Asetus on tehty.
<3D&BASS> (3D ja BASSO)
Voit ottaa käyttöön kolmiulotteisen surroundäänitehosteen ja bassonkorostuksen.
1. Valitse DNSe-valikossa <User> (Käyttäjä) [
-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
2. Valitse <3D & BASS> (3D ja BASSO)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
]
EQ
3D & BASS
ƒ Näkyviin tulee <3D&Bass> (3D ja BASSO) asetusnäyttö.
3. Valitse [
] -painikkeilla <3D> tai <BASS>
(BASSO) ja napauta sitten [
].
ƒ Voit valita <3D>-asetuksen asteikolta 0 - 4 ja <BASS> (BASSO)-asetuksen
samoin asteikolta 0 - 4.
4. Napauta [
]-painiketta.
ƒ Asetus on tehty.
musiikin kuunteleminen _ 47
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Toistotilan määrittäminen
Valitse toiston tila, kuten toistuvan toiston asetukset.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Play Mode> (Toistotila) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Play Mode> (Toistotila) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila [
napauta sitten [ ].
] -painikkeilla ja
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
ƒ Valitse <Normal> (Normaali), <Repeat> (Toista),
<Repeat One> (Toista yksi) ja <Shuffle> (Satunn.).
Toistotilan vaihtoehdot
ƒ Normal (Normaali) : Kaikkien kappaleiden toistaminen kerran järjestyksessä.
ƒ Repeat (Toista) : Nykyisen kansion kaikkien tiedostojen toistaminen.
ƒ Repeat One (Toista yksi) : Yhden kappaleen jatkuva toisto.
ƒ Shuffle (Satunn.) : Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
48 _ musiikin kuunteleminen
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Musiikin toistonäytön valitseminen
Valitse musiikin kuuntelun aikana näytettävä taustakuva valmiista
taustakuvista tai omista kuvistasi.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Music Play Screen> (Musiikintoistonäyttö)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Music Play Screen>
(Musiikintoistonäyttö) -valikko.
3. Valitse musiikin toistonäyttö [
napauta [ ].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
] -painikkeilla ja
ƒ Valitse <Type 1> (Tyyppi 1), <Type 2> (Tyyppi 2),
<Type 3> (Tyyppi 3), <Type 4> (Tyyppi 4), <Album Art> (A. taid.) tai <Album
Info> (A. tied.).
Musiikintoistonäytön vaihtoehdot
ƒ Type 1 ~ Type 4 (Tyyppi 1 – Tyyppi 4) : Voit valita haluamasi musiikin
toistonäytön.
ƒ Album Art (A. taid.) : Näkyviin tulee albumin kansikuva, jos se on tallennettu
musiikkitiedoston ID3 Tag -tietoihin. Järjestelmä tukee albumin kansikuvia, jotka
ovat kooltaan alle 200 pikseliä (vaakasuunta) x 200 pikseliä (pystysuunta).
ƒ Album Info.(A. tied.) : Näkyviin tulevat musiikkitiedostoon mahdollisesti
tallennetut ID3 Tag -tiedot esittäjästä, albumista ja tyylilajista.
HUOMAUTUS
ƒ Jos valitset kohdassa <Menu Design> (Valikon ominaisuudet) asetukseksi
<Sammy>, <Album Art> (A.taid.) poistetaan käytöstä.
ƒ Mikä on ID3-Tag?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta
olennaisia tietoja, kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, lajityypin ja
kommentit.
musiikin kuunteleminen _ 49
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Toistonopeuden määrittäminen
Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
2. Valitse <Play Speed> (Toistonopeus)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
Play Mode
Music Play Screen
].
ƒ Näkyviin tulee <Play Speed> (Toistonopeus) -valikko.
3. Valitse toistonopeus [
napauta [ ].
Sound Effect
DNSe
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
] -painikkeilla ja
ƒ Valitse <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normaali)>,
<X 1.1>, <X 1.2> ja <X 1.3>.
ƒ Mitä suurempi numero on, sitä nopeammin tiedosto toistetaan.
ƒ Säädetty nopeus voi erota todellisesta toistonopeudesta tiedostosta riippuen.
HUOMAUTUS
Ohituksen aikavälin asettaminen
Voit siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin määritetyin aikavälein. Voit
hypätä koko raidan yli tai siirtyä eteenpäin useita sekunteja kerrallaan.
1. Kosketa [ ]-painiketta musiikin toiston aikana.
Sound Effect
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Skip Interval> (Siirtymisväli)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
DNSe
].
ƒ Näkyviin tulee <Skip interval> (Siirtymisväli) -valikko.
3. Valitse siirryttävä aikaväli [
napauta sitten [ ].
] -painikkeilla ja
ƒ Valitse <1 Song> (1 kappale), <5sec> (5s), <10sec>
(10s), <30sec> (30s) ja <1min>.
ƒ Jos tiedosto on luotu muuttuvalla bittinopeudella,
todellinen siirtymä ei ehkä ole valitun arvon mukainen.
50 _ musiikin kuunteleminen
HUOMAUTUS
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
ƒ Ennen käytön aloittamista - Käytä vain Bluetooth-sertifioituja stereokuulokkeita.
Varmista, että Bluetooth-stereokuulokkeet on rekisteröity soittimeen. Kun kuulokkeet on
rekisteröity, näytössä näkyy <Connect to Headset> (Yhd. k-mikrf.). Lisätietoja on kohdassa
<Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttäminen>. Katso sivua 87.
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-stereokuulokkeisiin
Voit muodostaa rekisteröityihin Bluetooth-kuulokkeisiin yhteyden suoraan
musiikin toiston aikana.
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Connect to Headset> (Yhd. k-mikrf.)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Jos <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) on <Off>
(Pois), se muutetaan tilaan <On> (Käytössä).
ƒ Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [ ]
-kuvake.
ƒ Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokkeista.
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Connect to Headset
Bluetooth-stereokuulokkeiden yhteyden katkaiseminen
1. Kosketa [
]-painiketta musiikin toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Disconnect Headset> (Irrota k-mikrf)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Bluetooth-kuulokkeiden yhteys on nyt katkaistu.
HUOMAUTUS
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Skip Interval
Disconnect Headset
ƒ <Play Speed> (Toistonopeus)-, <DNSe>- ja
<Sound Effect> (Äänitehoste) -asetuksia ei voi
määrittää, kun soitin muodostaa yhteyttä Bluetoothstereokuulokkeisiin musiikkitilassa.
musiikin kuunteleminen _ 51
videoiden katselu
ƒ Ennen käytön aloittamista - Liitä kuulokkeet, kytke soittimeen virta ja tarkasta
akun tila. Siirrä videotiedosto soittimeen. Katso sivua 34~36
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <Videos> (Videot) napauttamalla [
sitten [ ].
]
] ja napauta
ƒ Videoluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse toistettava video [
sitten [ ].
] -painikkeilla ja napauta
ƒ Valitun videotiedoston toisto alkaa vaakanäytössä.
TOISTON KESKEYTTÄMINEN
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
ƒ Soitin keskeyttää toiston.
2. Napauta uudelleen [
].
ƒ Soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, missä toisto keskeytettiin.
HUOMAUTUS
ƒ Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se
muunnetaan automaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko
sovitetaan automaattisesti.
52 _ videoiden katselu
HALUTTUUN KOHTAAN SIIRTYMINEN
1. Paina vaakanäkymässä [
aikaa.
] -painikkeita jonkin
Video Track 1
ƒ Näin voit siirtyä toistettavassa videotiedostossa eteen- tai
taaksepäin.
2. Nosta sormesi näytöltä, kun olet haluamassasi
kohdassa.
ƒ Videon toisto alkaa tästä kohdasta.
EDELLISEN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN
1. Kosketa [ ]-painiketta enintään kolmen sekunnin
kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.
Kosketa [ ]-painiketta kahdesti kolmen sekunnin
kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.
Video Track 1
ƒ Järjestelmä siirtyy takaisin edelliseen videoon.
SEURAAVAN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN
1. Napauta [ ]-painiketta.
Video Track 2
ƒ Soitin siirtyy seuraavaan videoon.
videoiden katselu _ 53
VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN
Videovalikon käyttäminen
Kun asetat kirjanmerkin, löydät kohdat helposti myöhemmin.
1. Kosketa [ ] haluamassasi kohdassa, kun
Add Bookmark
toistat videota.
ƒ Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse <Add Bookmark> (lisää
kirjanmerkki) napauttamalla [
] ja
napauta sitten [ ].
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
Connect to Headset
ƒ Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
ƒ Toiston tilariviin ilmestyy [ ] -merkki.
HUOMAUTUS
ƒ Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin.
Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja
uusi kirjanmerkki lisätään.
ƒ Yhteen videotiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä
kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.
Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse <Go to Bookmark> (siirry
kirjanmerkkiin) tai <Delete Bookmark>
(poista kirjanmerkki) napauttamalla [
]
ja napauta sitten [ ].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
Connect to Headset
ƒ Kun valitset <Go to Bookmark> (siirry
kirjanmerkkiin), soitin siirtyy tiedoston valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
ƒ <Delete Bookmark>(Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin
videotiedostosta.
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
HUOMAUTUS
54 _ videoiden katselu
].-painiketta.
VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
HUOMAUTUS
]-painiketta.
Kirkkauden säätäminen
Voit säätää näytön kirkkautta.
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
Add Bookmark
ƒ Näkyviin tulee <Video> -valikko.
Go to Bookmark
2. Valitse <Brightness> (Kirkkaus)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
Delete Bookmark
].
ƒ Näkyviin tulee <Brightness> (Kirkkaus) -valikko.
Brightness
DNSe
Connect to Headset
3. Valitse haluamasi kirkkaustaso [
]
-painikkeella ja napauta sitten [ ].
ƒ Valitse <0~10>.
DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen
Voit valita sopivan äänen kullekin videotyylilajille.
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
Add Bookmark
ƒ Näkyviin tulee <Video> -valikko.
Go to Bookmark
2. Valitse <DNSe>napauttamalla [
napauta sitten [ ] .
] ja
Brightness
DNSe
ƒ Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe [
ja napauta [ ].
Delete Bookmark
Connect to Headset
] -painikkeilla
ƒ Valitse <Normal> (Normaali), <Drama> (Draama) tai <Action> (Toimenpide).
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan
musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.
videoiden katselu _ 55
VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
ƒ Ennen käytön aloittamista - Käytä vain Bluetooth-sertifioituja
stereokuulokkeita. Varmista, että Bluetooth-stereokuulokkeet on
rekisteröity soittimeen. Kun kuulokkeet on rekisteröity, näytössä näkyy
<Connect to Headset> (Yhd. k-mikrf.). Lisätietoja on kohdassa <Bluetoothstereokuulokkeiden käyttäminen>. Katso sivua 87.
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-stereokuulokkeisiin
Voit muodostaa rekisteröityihin Bluetooth-kuulokkeisiin yhteyden
suoraan videon toiston aikana.
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
Add Bookmark
ƒ Näkyviin tulee <Video> -valikko.
Go to Bookmark
2. Valitse <Connect to Headset>
(Yhd. k-mikrf.) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
Delete Bookmark
] ja
ƒ JG os <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) on <Off>
(Pois), se muutetaan tilaan <On> (Käytössä).
Brightness
DNSe
Connect to Headset
ƒ Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [ ] -kuvake.
ƒ Stereokuulokkeiden avulla voit kuunnella videotiedoston ääniraitaa.
Bluetooth-stereokuulokkeiden yhteyden katkaiseminen
1. Kosketa [
]-painiketta videon toiston aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Video> -valikko.
2. Valitse <Disconnect Headset> (Irrota
k-mikrf) napauttamalla [
] ja napauta
sitten [ ].
ƒ Bluetooth-kuulokkeiden yhteys on nyt katkaistu.
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
Disconnect Headset
ƒ <DNSe>-asetuksia ei voi määrittää, kun soitin muodostaa yhteyttä
Bluetooth-stereokuulokkeisiin videotilassa.
56 _ videoiden katselu
HUOMAUTUS
kuvien katselu
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <Pictures> (Kuvat) napauttamalla [
sitten [ ].
]
] ja napauta
ƒ Kuvan esikatseluikkuna aukeaa.
3. Valitse haluamasi kuva [
sitten [ ].
] -painikkeilla ja napauta
ƒ Valittu kuva tulee näyttöön.
ƒ Voit siirtyä esikatseluikkunaan napauttamalla [
].
Edelliseen tai seuraavaan kuvaan siirtyminen
1. Kosketa vaakanäytössä [
] -painikkeita.
ƒ Näkyviin tulee edellinen tai seuraava kuva.
ƒ Kohdassa
HUOMAUTUS
näkyy virheellisiä pienoiskuvatietoja sisältävä JPG-tiedosto.
ƒ Joidenkin kuvien tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa.
ƒ Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan
automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan
automaattisesti.
ƒ Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa kuvan etsimiseen.
Katso sivua 21.
kuvien katselu _ 57
KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
HUOMAUTUS
]-painiketta.
Musiikin kuunteleminen kuvien katselun aikana
Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien katselun aikana.
1. Napauta kohdetta [
aikana.
] kuvien katselun
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
Music
Start Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse [
] -painikkeilla <Off> (Pois) tai
<On> (Käytössä) ja napauta sitten [ ].
ƒ <Off> (Pois) : Musiikkia ei soiteta kuvien katselun aikana.
ƒ <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien
katselun aikana.
Kuvaesityksen katseleminen
Ohje 1
1. Napauta kohdetta [
ƒ Näyttöön tulee
] kuvien katselun aikana.
ja soitin aloittaa kuvaesityksen.
Ohje 2
1. Napauta [
] kuvien esikatselutilassa.
ƒ Start Slideshow (Aloita kuvaesitys) -ikkuna tulee
näkyviin.
2. Napauta [
]-painiketta.
ƒ Näyttöön tulee
58 _ kuvien katselu
ja soitin aloittaa kuvaesityksen.
Start Slideshow
KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Kuvaesitys alkaa
Ohje 1
1. Napauta [
] kuvaesitystilassa.
ƒ Kuvaesitys päättyy.
Music
Stop Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
Ohje 2
1. Napauta [
] kuvaesitystilassa.
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Stop Slideshow> (Lopeta
kuvaesitys) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Kuvaesitys päättyy.
Kuvaesityksen toistonopeuden valitseminen
1. Napauta kohdetta [
aikana.
] kuvien katselun
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Slideshow Speed>
(Diaesitysnop.) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
Music
Stop Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
ƒ Näkyviin tulee <Slideshow speed>
(Diaesitysnop.) -valikko.
3. Valitse haluamasi nopeus [
]-painikkeella ja napauta sitten [
].
ƒ Valitse <Fast> (Nopea), <Normal> (Normaali) tai <Slow> (Hidas).
kuvien katselu _ 59
KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Kuvan suurentaminen
Voit zoomata kuvaan.
1. Napauta kohdetta [ ] kuvien katselun aikana.
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Zoom> (Zoomaus) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
Music
Start Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
3. Valitse haluttu suurennus napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Valitse <100%>, <200%> tai <400%>.
4. Valitse kuvan suurennettava osa napauttamalla [
].
Lähennystoiminnon peruuttaminen
Ohje 1
1. Napauta [
] suurennetussa kuvan näytössä.
ƒ Tämä palauttaa alkuperäisen koon.
€ 100%
| 200%
| 400%
Ohje 2
1. Napauta [
] suurennetussa kuvan näytössä.
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Zoom> (Zoomaus) napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
3. Valitse <100%>napauttamalla [
] ja napauta sitten [
ƒ Tämä palauttaa alkuperäisen koon.
HUOMAUTUS ƒ Suuren kuvan zoomaus voi kestää jonkin aikaa.
60 _ kuvien katselu
].
KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Kuvan kierto
Voit myös kääntää kuvaa.
1. Napauta kohdetta [
aikana.
] kuvien katselun
Music
Start Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Rotate> (Kierrä) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Rotate> (Kierrä) -valikko.
3. Valitse haluamasi kulma [
]painikkeella ja napauta sitten [ ].
ƒ Valitse <Left 90°> (Vasemmalle 90°), <Right 90°> (Oikealle 90°) tai <180°>.
Taustakuvan valitseminen
Voit valita näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
1. Valitse taustakuvaksi määritettävä
kuvatiedosto ja kosketa [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse <Select as My Skin> (Ulkoasuksi)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
Music
Start Slideshow
Slideshow Speed
Zoom
Rotate
Select as My Skin
ƒ Näkyviin tulee tallentamisen vahvistusikkuna.
3. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
]
ƒ Valittu kuva asetetaan taustakuvaksi.
kuvien katselu _ 61
FM-Radion Kuunteleminen
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <FM Radio> (FM-radio) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
]
] ja
ƒ FM-radion vastaanotto alkaa.
MYKISTYSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN
Kosketa [
]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.
ƒ Ääni mykistyy.
Jatka kuuntelemista napauttamalla uudelleen [
HUOMAUTUS
]-painiketta.
ƒ Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia.
Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
ƒ Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.
ƒ Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää radiota kuunneltaessa.
62 _ FM-Radion Kuunteleminen
FM-ASEMIEN HAKEMINEN
1. Paina manuaalisessa tilassa [
ja vapauta se sitten.
]-painiketta jonkin aikaa
ƒ Näkyviin tulee <Auto Searching...> (Haetaan autom....).
Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa, jossa
painiketta painettiin.
MANUAL
Auto Seaching...
TAI,
1. Selaa taajuuksia yksi kerrallaan manuaalisessa tilassa
napauttamalla [
] -painikkeita.
ƒ Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.
MANUAL
Sweet Music Box
Talk
FM-Radion Kuunteleminen _ 63
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN
Esivalittuun tilaan vaihtaminen
Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi
kerrallaan.
1. Kosketa manuaalisessa tilassa [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
PRESET
2. Valitse <Go to Preset Mode> (Siirry esivalintaan)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näet näytössä tekstin <PRESET>.
HUOMAUTUS
Sweet Music Box
ƒ Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty,
Talk
näytössä on ilmoitus <Preset list does not exist>
(Esivalintaluetteloa ei ole) ja soitin ei siirry seuraavaan
tilaan: <Preset Mode> (Esivalintatila).
ƒ Jos kohdasta <Settings> (Asetukset) ĺ <System> (Järjestelmä) valitaan
<Default Set> (Oletusarvot), kaikki esiasetetut taajuudet poistetaan.
Manuaaliseen tilaan vaihtaminen
Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus
kerrallaan.
1. Kosketa esivalintatilassa [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
MANUAL
2. Valitse <Go to Manual Mode> (Man. tilaan)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näet näytössä tekstin <MANUAL>.
Sweet Music Box
Talk
64 _ FM-Radion Kuunteleminen
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Asemien tallentaminen muistiin
Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa.
Voit valita asemia yhdellä numeron painalluksella. Voit hakea
haluamasi manuaalisesti tai antaa soittimen etsiä ja tallentaa asemat
automaattisesti.
Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat
1. Valitse haluamasi taajuus manuaalisessa tilassa
]-painikkeilla.
[
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Napauta [
]-painiketta.
3. Valitse <Add to Preset> (Lisää esivalintaan)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien
luetteloon, joka on merkitty taajuuspalkissa [ . ]kuvakkeella.
4. Voit tallentaa lisää taajuuksia noudattamalla yllä kuvattujen
vaiheiden 1 - 3 ohjeita.
HUOMAUTUS
ƒ Jos kyseinen taajuus on jo valittu, <This preset already exists> (Tämä
esivalinta on jo olemassa) -ilmoitus tulee näkyviin ja asemaa ei tallenneta.
FM-Radion Kuunteleminen _ 65
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Asemien tallentaminen muistiin (Jatkuu)
Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti
1. Kosketa FM-radiotilassa [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
] ja
ƒ Taajuuksia asetetaan automaattisesti enintään 30.
Automaattisen virityksen peruuttaminen
Voit peruuttaa automaattisen esivalinnan napauttamalla toiminnon
aikana [ ]-painiketta.
ƒ Automaattinen viritys peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet
tallennetaan.
HUOMAUTUS
ƒ Kannattaa ehkä nollata tallennetut asemat, jos aiot käyttää MP3-soitinta
jossakin toisessa kaupungissa. Jos haluat poistaa tallennettuja asemia ja
tallentaa uusia, toista edelliset toimet.
66 _ FM-Radion Kuunteleminen
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen
Voit selata esivalittuja kanavia esivalintatilassa [
-painikkeilla.
]
PRESET
ƒ Voit kuunnella tallennettuja kanavia.
Sweet Music Box
Talk
Tallennetun aseman poistaminen
Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion
kuuntelemisen aikana.
1. Valitse poistettava esivalittu taajuus
esivalintatilassa [
]-painikkeilla ja napauta
sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <Delete from Preset> (Poista
esivalinnoista) napauttamalla [
] ja napauta
sitten [ ].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Valittu taajuus poistetaan.
3. Jos haluat poistaa muita esiasetettuja taajuuksia,
noudata yllä olevia vaiheita 1 - 2.
FM-Radion Kuunteleminen _ 67
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
FM-radiolähetyksen tallentaminen
Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.
1. Valitse tallennettava taajuus FM-radiotilassa [
-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
]
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <Start Recording> (Aloita äänitys)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ Tiedoston nimi tulee näkyviin ja tallennus alkaa.
FM-lähetyksen tallentamisen lopettaminen
1. Kosketa [
]-painiketta tallentamisen aikana.
ƒ Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko
kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse [
] -painikkeilla <Yes> (Kyllä) tai <No>
(Ei) ja napauta sitten [ ].
ƒ Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto
toistetaan.
ƒ Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
ƒ Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File
Browser> (Tiedostoselain) ĺ <Recorded Files>
(Tallennetut tiedostot).
ƒ FM-radiolähetyksiä voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
ƒ Tallenteen kesto voi olla enintään noin 23 tuntia (96 Kbps, 1 Gt).
ƒ Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa
"FM_000.mp3". "FM" tarkoittaa, että kyseessä on FM-tallenne, ja "000" on
tallenteen tiedostonumero.
68 _ FM-Radion Kuunteleminen
HUOMAUTUS
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
FM-herkkyyden asettaminen
<FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -asetusta säätämällä voit pienentää tai
suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.
1. Kosketa FM-radiotilassa [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <FM Sensitivity> (FM-herkkyys)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -valikko.
3. Valitse hakutaso [
sitten [ ].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
] -painikkeilla ja napauta
ƒ Vaihtoehdot ovat : <High> (Korkea), <Middle>
(Normaali) ja <Low> (Alhainen).
ƒ Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa paljon taajuuksia.
FM-Radion Kuunteleminen _ 69
FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
FM-alueen asettaminen
Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat ulkomaille.
1. Kosketa FM-radiotilassa [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <FM Region> (FM-alue:) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <FM Region> (FM-alue:) -valikko.
3. Valitse oma alueesi FM-radiota varten [
-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
]
ƒ Valitse <Korea/US>, <Japan> (Japani) tai
<Other countries> (Muut maat).
HUOMAUTUS
ƒ FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
ƒ Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region>
(FM-alue) -asetusta muutetaan.
ƒ Taajuusalueet maittain
- Korea/US : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5
MHz~108,0 MHz.
- Japan (Japani) : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0
MHz~108,0 MHz.
- Other countries (Muut maat) : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin
väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
70 _ FM-Radion Kuunteleminen
datacast-lähetykset
<Media Studio> -ohjelman avulla voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään
rekisteröityjä tiedostoja soittimeesi.
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on RSS?
RSS tulee sanoista Rich Site Summary tai Really Simple Syndication. Se on xmlpohjainen tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla voi siirtää usein päivitettävistä sivustoista,
kuten uutissivustoista ja blogeista, tietoja suoraan käyttäjälle helposti ja näppärästi.
ƒ Mitä ovat datacast-lähetykset?
Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCCsivustoista ilman että käyt niissä itse.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Tietokoneessasi täytyy olla <Media Studio>
asennettuna. Katso sivua 33.
KANAVAN REKISTERÖIMINEN
Voit luoda uuden kanavan rekisteröimällä RSS-järjestelmää tukevia Internetsivustoja tai -sivuja.
1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman
<Datacasts> (Datacast-lähetykset) kohdan alareunassa <Subscribe> (tilaa).
2. Anna <URL>-kohtaan osoite ja napsauta
<ŹNext>.
2
ƒ Kun kopioit Internet-osoitteen ja napsautat
<Subscribe>, kopioitu osoite näkyy
automaattisesti <URL>-kohdassa.
ƒ Jos kyseinen Internet-osoite tukee RSSjärjestelmää, näkyviin tulee asetusten vahvistusikkuna.
2
3. Napsauta <OK>.
ƒ Haluamasi kanava on nyt rekisteröity.
-kuvakkeella Datacasts-valikossa.
ƒ Rekisteröity kanava on merkitty
HUOMAUTUS
ƒ Lisätietoja on <Media Studio> -ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset).
datacast-lähetykset _ 71
UUDEN KANAVARYHMÄN LUOMINEN
Voit luoda uuden ryhmän, jonka avulla kanavia voi hallita.
1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman
<Datacasts> (Datacast-lähetykset) -kohdan
alareunassa <New Group> (uusi ryhmä).
2. Kirjoita ryhmän nimi ja kuvaus ja napsauta
<OK>.
2
DATACAST-LÄHETYKSEN SIIRTÄMINEN <MEDIA
STUDIO>-OHJELMAN AVULLA
ƒ Ennen käytön aloittamista - Yhdistä soitin tietokoneeseen.
Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen. Katso sivua 33.
1. <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
ƒ Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti,
kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio>
-kuvaketta.
2
2. Valitse <Datacasts> (Datacastlähetykset) <Media Studio> -ikkunan
yläosassa.
ƒ Näkyviin tulee Datacasts-ryhmien
kanavaluettelo.
3. Napsauta haluamasi ryhmän kanavaa.
4. Napsauta haluamaasi kanavaa.
5. Valitse siirrettävä lähetys.
6. Napsauta -kuvaketta.
5
6
ƒ Valitun kanavan lähetys siirretään soittimeen kohtaan <File Browser> (Tiedostoselain)
ĺ <Datacasts> (Datacast-lähetykset).
ƒ Siirry edelliseen näkymään napsauttamalla <Media Studio> -ohjelman yläosassa
ƒ Jos lähetyksessä on liite, voit ladata sen soittimeen <Media Studio> -ohjelman
kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset). Liitettä ei välttämättä voi ladata
käytettävän verkkosivuston käytäntöjen vuoksi.
72 _ datacast-lähetykset
HUOMAUTUS
.
DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN
Voit tarkastella <Datacasts> -kohtaan lisättyjä kanavalähetyksiä.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <Media
Studio> -toiminnon avulla. Katso sivua 72
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
]
2. Valitse <Datacasts> (Datacast-lähetykset) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Datacast-lähetysten luettelo tulee näyttöön.
3. Valitse kanavaryhmä [
[ ].
] -painikkeilla ja napauta sitten
ƒ Kanavan nimi on sama kuin <Media Studio> -ohjelman
<Datacasts> (Datacast-lähetykset) -kohtaan lisätyn kanavan
nimi.
4. Valitse kanava [
] -painikkeilla ja napauta sitten [
].
ƒ Tiedostoluettelo tulee näyttöön.
ƒ
-kuvake : siirretyn lähetyksen pääteksti
ƒ
-kuvake : kuvatiedosto
ƒ
-kuvake : musiikkitiedosto
ƒ
-kuvake : videotiedosto
5. Valitse lähetys [
] -painikkeilla ja napauta sitten [
Datacasts
].
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
Datacast 5
Datacast 6
ƒ Valittu lähetys toistetaan.
datacast-lähetykset _ 73
erikoisvarustelu
Erikoisvarustelun ansiosta voit esimerkiksi lukea tekstiä ja tehdä
äänitallenteita.
TEKSTIN LUKEMINEN
Voit lukea vaikkapa romaania, uuden tarinan käsikirjoitusta tai tutkielmaasi ja
kuunnella musiikkia samaan aikaan.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila.
Voit siirtää tekstitiedostoja soittimeen <Media Studio> avulla. Katso sivua 34~36.
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
HUOMAUTUS
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ]
-painiketta.
2. Valitse <Prime Pack> (Erikoisvarustelu) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
Prime Pack
Text
Voice REC
Games
Address Book
ƒ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse <Text> (Teksti) napauttamalla [
sitten [ ].
] ja napauta
ƒ Tekstitiedosto tulee näkyviin.
4. Valitse tekstitiedosto [
] -painikkeilla ja napauta sitten [
].
ƒ Näet tekstin näytössä.
Edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtyminen
Napauta [
]-painiketta.
ƒ Voit siirtyä katkotta seuraavalle tai edelliselle sivulle napauttamalla jonkin aikaa [
] -painikkeita.
HUOMAUTUS
ƒ Tämä mp3-soitin tukee TXT-tiedostomuotoa tekstitilassa.
ƒ Voit myös käyttää <File Browser> (tiedostoselain) -toimintoa tekstitiedoston etsimiseen.
74 _ erikoisvarustelu
TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
]-painiketta.
HUOMAUTUS
Musiikin kuunteleminen tekstin lukemisen aikana
Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin lukemisen aikana.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Music> (Musiikki) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
]
ƒ Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila [
napauta sitten [ ].
] -painikkeilla ja
ƒ <Off> (Pois) : Taustamusiikkia ei soiteta tekstin
lukemisen aikana.
ƒ <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin
lukemisen aikana.
Ensimmäiselle sivulle siirtyminen
Käytä tätä toimintoa, jos haluat siirtyä suoraan ensimmäiselle sivulle.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Go to 1st Page> (Siirry ensimmäiselle
sivulle) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
ƒ Näyttöön tulee alkuun siirtymisen vahvistusikkuna.
3. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
].
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
ƒ Soitin siirtyy ensimmäiselle sivulle.
erikoisvarustelu _ 75
TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
ƒ Poistu valikosta napauttamalla [
HUOMAUTUS
]-painiketta.
Tekstivalikon käyttäminen
Voit asettaa mihin tahansa tekstinkohtaan kirjanmerkin.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Add Bookmark> (Lisää kirjanmerkki)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Nykyiselle tekstinäytölle asetetaan kirjanmerkki, ja
vasemmassa yläkulmassa näkyy [ ] -merkki.
HUOMAUTUS
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
ƒ Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on
määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes> (Kyllä),
aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi
kirjanmerkki lisätään.
ƒ Yhteen tekstitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä
kirjanmerkkejä voi olla enintään 100.
Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse [
] -painikkeilla <Go to Bookmark>
(Siirry kirjanmerkkiin) tai <Delete bookmark>
(Poista kirjanmerkki) ja napauta sitten [ ].
ƒ Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin) ,
siirryt valitun kirjanmerkin kohtaan <Delete Bookmark>
(Poista kirjanmerkki) poistaa valitun kirjanmerkin
tekstitiedostosta.
76 _ erikoisvarustelu
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Tekstinäytön värin valitseminen
Valitse, minkä värisenä teksti näkyy.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Text Viewer Color> (Tekstinäytön väri)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Text Viewer Color> (Tekstinäytön väri)
-valikko.
3. Valitse tekstinäytön väri [
napauta sitten [ ].
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
] -painikkeilla ja
ƒ Valitse asetukseksi <Type 1> (Tyyppi 1) – <Type 6> (Tyyppi 6).
Fonttikoon muuttaminen
Voit muuttaa tekstin fonttikokoa.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Font Size> (Fonttikoko) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee <Font Size> (Fonttikoko) -valikko.
3. Valitse haluamasi fonttikoko napauttamalla
[
] -painikkeilla ja napauta sitten [ ].
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
ƒ Valitse <Small> (Pieni), <Medium> (Normaali) tai
<Large> (Suuri).
erikoisvarustelu _ 77
TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Tekstinäytön tyypin valitseminen
Voit asettaa tekstin joko vaaka- tai pystyasentoon.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <View Type> (katselutyyppi)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Näkyviin tulee <View Type> (katselutyyppi) -valikko.
3. Valitse haluamasi näkymä napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
Music
Go to 1st Page
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Text Viewer Color
Font Size
View Type
ƒ Valitse joko <Normal> (normaali) tai <Horizontal>
(vaakataso).
ƒ Valitse <Normal> (normaali), jos haluat lukea tekstit pystysuunnassa
ja <Horizontal> (vaakataso), jos haluat, että näyttö käännetään
vaakasuuntaiseksi.
78 _ erikoisvarustelu
TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Tekstin kielen asettaminen
Voit valita tekstinäytön kielen.
1. Kosketa lukemisen aikana [
]-painiketta.
ƒ Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse <Language> (Kieli) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
Language
]
ƒ Näkyviin tulee <Language> (Kieli)-valikko.
ƒ <English>, <Korean>, <French>, <German>,
<Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>,
<Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>,
<Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>,
<Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>,
<Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>,
<Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>,
<Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Valitse kieli [
] -painikkeilla ja napauta sitten [
].
ƒ Teksti näkyy valitsemallasi kielellä.
ƒ Tuettuja kieliä voi vaihtaa tai lisätä.
HUOMAUTUS
erikoisvarustelu _ 79
SANELIN
Voit äänittää.
Äänitallennuksen tekeminen
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Prime Pack> (Erikoisvarustelu)
] ja napauta sitten [ ].
napauttamalla [
ƒ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse <Voice REC> (Äänitallennus)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
4. Napauta [
Prime Pack
Text
Voice REC
Games
Address Book
].
]-painiketta.
ƒ Tallentaminen alkaa.
ƒ Tallenteen kesto voi olla enintään noin 23 tuntia (96 Kbps, 1 Gt).
HUOMAUTUS
ƒ Äänitallenteita voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
80 _ erikoisvarustelu
SANELIN (Jatkuu)
Äänitallennuksen pysäyttäminen
1. Kosketa [
]-painiketta tallentamisen aikana.
ƒ Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko
kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse [
] -painikkeilla <Yes> (Kyllä) tai <No>
(Ei) ja napauta sitten [ ].
ƒ Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto
toistetaan.
ƒ Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
ƒ Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen
<File Browser> (Tiedostoselain) ĺ
<Recorded Files> (Tallennetut tiedostot).
HUOMAUTUS
ƒ Älä pidä mikrofonia äänityksen aikana liian lähellä suutasi tai liian kaukana
siitä, koska se voi huonontaa äänityksen laatua.
ƒ Äänittäminen ei onnistu, kun akussa on vain vähän virtaa jäljellä.
ƒ Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa
"VCE_000.mp3". "VCE" tarkoittaa, että kyseessä on äänitallenne, ja "000"
on tallenteen tiedostonumero.
erikoisvarustelu _ 81
VIDEOPELIEN PELAAMINEN
Mp3-soittimeen on ladattu valmiiksi mielenkiintoisia pelejä.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Prime Pack> (Erikoisvarustelu) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse <Games> (pelit) napauttamalla [
sitten [ ].
] ja napauta
ƒ Näkyviin tulee <Games> (pelit) -luettelo.
4. Valitse haluamasi peli napauttamalla [
sitten [ ].
] ja napauta
BOMB BOMB
Aivojumppapeli, jossa muutetaan kolmen palikan
värit vastaamaan vasarakuvioisen palikan
ja pinottujen palikoiden värejä, jolloin palikat
tuhoutuvat. Tuhoa niin monta palikkaa kuin voit.
Voit siirtää palikoita vasemmalle tai oikealle
].
napauttamalla [
Voit muuttaa palikan asentoa vaaka- tai
pystysuunnassa napauttamalla [ ].
Voit pudottaa palikat napauttamalla [ ].
82 _ erikoisvarustelu
Prime Pack
Text
Voice REC
Games
Address Book
VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)
Bubble Smile
Tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon pisteitä sovittamalla
kolme kuplaa vaakasuunnassa tai viistottain muuttamalla niiden
järjestystä.
Voit siirtää kolmen kuplan rykelmää napauttamalla
[
].
Voit muuttaa kuplien järjestystä myötäpäivään
napauttamalla [ ].
Voit muuttaa kuplien järjestystä vastapäivään
napauttamalla [ ].
Saat pisteitä vain jos kolme viimeistä kuplaa
sovitetaan yhteen.
Chicken Runaway
Tässä pelissä liikutellaan kanaa ja sen perässä tulevia kananpoikia
vasemmalle ja oikealle. Tarkoituksena on väistellä taivaalta putoilevia
palloja ja turvata kanan kulku mahdollisimman pitkään.
Voit siirtää kanaa vasemmalle tai oikealle
napauttamalla [
].
HUOMAUTUS
ƒ Pelejä voidaan lisätä tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
ƒ Lisätietoja toiminnoista on ohjeessa.
erikoisvarustelu _ 83
OSOITEKIRJAN TARKASTELEMINEN
Voit ladata osoitekirjan Bluetooth-toiminnon avulla ja soittaa soittimessa
näkyvään toisen henkilön numeroon.
ƒ Ennen käytön aloittamista – Lataa ensin osoitekirja Bluetooth-tiedonsiirtotoiminnolla
ulkoisesta laitteesta. Lisätietoja on kohdassa <Ulkoisen laitteen tiedoston siirtäminen
soittimeen>. Lisätietoja on sivulla 100.
Matkapuhelimen ja soittimen välille täytyy muodostaa pariliitos, ennen kuin osoitekirjan
ikkunasta voi soittaa puhelun.
Lisätietoja on kohdassa <Bluetooth-matkapuhelimen käyttäminen>. Lisätietoja on sivulla 90.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
2. Valitse <Prime Pack> (Erikoisvarustelu) napauttamalla
Prime Pack
] ja napauta sitten [ ].
[
ƒ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse <Address Book> (osoitekirja) napauttamalla [
ja napauta sitten [ ].
]
Text
Voice REC
Games
Address Book
ƒ Osoitekirjan ikkuna tulee näkyviin.
4. Valitse osoitekirjaikkunasta nimi napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valitut osoitetiedot tulevat näkyviin.
Osoitekirjassa olevaan numeroon soittaminen
1. Valitse osoitekirjaikkunasta nimi, johon haluat soittaa napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Valitut osoitetiedot tulevat näkyviin.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero valitsemalla [
] ja napauta sitten [
ƒ Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.
ƒ Osoitekirja näkyy erikoismerkkien, numeroiden ja aakkosten mukaisessa
järjestyksessä.
ƒ Soittimeen siirrettävät osoitekirjatiedostot tallennetaan sijaintiin <File Browser >
(Tiedostoselain) ĺ <Received Files> (Vastaanotetut tiedostot).
ƒ Osoitekirja tukee vain vCard-tiedostomuotoa.
84 _ erikoisvarustelu
HUOMAUTUS
].
bluetoothin käyttäminen
Langattoman Bluetoothin avulla voit muodostaa yhteyden toisiin Bluetoothlaitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa, käydä hands free -keskustelua tai
kuunnella musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla.
HUOMAUTUS
ƒ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [ ].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [ ] -painiketta.
MIKÄ ON BLUETOOTH?
Bluetooth on langattomien PAN (Personal Area Network) -verkkojen
standardi.Bluetooth mahdollistaa yhteyden muodostamisen ja tietojen
siirtämisenesimerkiksi matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, pöytätietok
oneiden,tulostimien, digitaalikameroiden ja videopelikonsolien välillä käyttämällä
turval-lista lyhytaaltotaajuutta, johon ei tarvita erillistä lupaa.
ƒ Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai käyttövirheitä käyttöolosuhteista riippuen.
ƒ Fyysiset signaalihäiriöt, jos soitinta pidetään kädessä ja stereokuulokkeita korvilla tai
jos soitinta pidetään yhdessä kädessä ja matkapuhelinta toisessa.
ƒ Ruumiinosa koskettaa soittimen lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää tai
stereokuulokkeita.
ƒ Sähköinen vaihtelu, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
ƒ Sähköhäiriö samaa taajuuskaistaa käyttävästä laitteesta, esimerkiksi lääketieteelliset
laitteet, mikrouuni tai langaton lähiverkko.
ƒ Kun yhdistät Bluetooth-laite soittimeen, tee se mahdollisimman lyhyeltä
etäisyydeltä.
ƒ Mitä pidempi matka soittimen ja stereokuulokkeiden välillä on, sitä huonompi
yhteys on. Jos etäisyys ylittää tietyn rajan, tiedonsiirto katkeaa.
ƒ Emme suosittele tekstin- ja kuvankatselutilojen käyttämistä samaan aikaan, kun
musiikkia kuunnellaan stereokuulokkeilla. Tämä voi aiheuttaa sekä soittimen
toimintahäiriöitä että Bluetooth-yhteyden häiriöitä.
bluetoothin käyttäminen _ 85
MIKÄ ON BLUETOOTH? (Jatkuu)
ƒ Joillakin stereokuulokkeilla ei voi toistaa alle 32 KHz:n tiedostoja.
ƒ Heikon vastaanoton alueilla, kuten hississä tai maanalaisessa, Bluetooth-yhteys ei
ehkä toimi oikein.
ƒ Soittimen ja Bluetooth-laitteen välinen enimmäisetäisyys on 10 m langattomassa
yhteydessä. Yhteyskatkeaa automaattisesti, jos välimatka kasvaa tätä
suuremmaksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä
on seiniä tai ovia.
HUOMAUTUS
ƒ Kun Bluetoothia ei tarvita, aseta <Bluetooth Mode>(Bluetooth-tila) -asetukseksi
<Off>(Pois). Josjätät <Bluetooth Mode>(Bluetooth-tila) -asetukseksi <On>, akun
käyttöaika lyhenee.
ƒ Soittimen Bluetooth-ominaisuudet on optimoitu Samsungin tuotteita varten. Jos
Bluetooth-toimintoa käytetään muiden valmistajien tuotteiden kanssa, se ei ehkä
toimi oikein.
VAROITUS
ƒ Älä käytä Bluetooth-toimintoa laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi piraattikopioiden
valmistukseen, laittomaan langattomaan salakuunteluun tai viestintään tai
vastaaviin toimiin kaupallisissa tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa tällaisesta laittomasta käytöstä tai sen seurauksista.
86 _ bluetoothin käyttäminen
BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN
Bluetooth-stereokuulokkeiden avulla voit nauttia musiikista ja sen
hyvälaatuisesta stereoäänestä ilman johtoja.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-matkapuhelimeen
tai ulkoiseen laitteeseen, katkaise ensin tämä yhteys. Varmista, että liitettävä
Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)
Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen
(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Bluetooth> napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi
<On> (Käytössä).
ƒ -kuvake syttyy.
3. Valmistele stereokuulokkeet yhdistämistä varten.
ƒ Katso kuulokkeiden käyttöoppaasta ohjeet niiden
valmistelemisesta yhdistämistä varten.
4. Valitse <Stereo Headset> (Stereokuulokemikrofoni) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Jos soitin on aiemmin muodostanut yhteyden johonkin laitteeseen, näkyviin
tulee <Search New Device> (Hae uusi laite) -ilmoitus- Voit hakea uutta
laitetta valitsemalla <Search New Device> (Hae uusi laite).
ƒ Rekisteröitävät kuulokkeet lisätään luetteloon.
5. Valitse lisättävien kuulokkeiden nimi [
sitten [ ].
] -painikkeilla ja napauta
ƒ Näkyviin tulee salasanan syöttöikkuna, jos kuulokkeiden salasana ei ole
0000. Lisätietoja salasanasta on kuulokkeiden käyttöoppaassa.
ƒ Kuulokkeiden rekisteröinti on valmis.
bluetoothin käyttäminen _ 87
BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen (Jatkuu)
HUOMAUTUS
ƒ Bluetooth-toimintoa voi käyttää vain toistettaessa musiikki- tai
videotiedostoja. Toimintoa ei tueta FM-radiotilassa.
ƒ Bluetooth-kuvakkeen kuvaus
: Bluetooth käytössä
: Yhdistetty stereokuulokkeisiin
: Yhdistetty matkapuhelimeen
ƒ Jos haluat poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, valitse <Bluetooth>ĺ
<Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) ĺ <Off> (Pois).
ƒ Bluetooth-yhteensopivat kuulokkeet
Valmistaja
Malli
Valmistaja
Malli
i.TECH
Blueband
SAMSUNG
SBH100
Plantronics
PULSAR 590A
Jabra
BT620s
MOTOROLA
HT820
ƒ Käytä vain Bluetooth-sertifioituja stereokuulokkeita. Hands free monokuulokkeita ei tueta.
ƒ Kun Bluetoothia ei tarvita, aseta <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila)
-asetukseksi <Off> (Pois). Josjätät <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila)
-asetukseksi <On>, akun käyttöaika lyhenee.
88 _ bluetoothin käyttäminen
BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Yhteyden muodostaminen rekisteröityihin Bluetoothstereokuulokkeisiin
1. Valitse Bluetooth-ruudulta
<Stereo Headset> (Stereokuulokemikrofoni)
[
]-painikkeilla ja napauta sitten [ ].
2. Valitse yhdistettävät kuulokkeet [
painikkeilla ja napauta sitten [ ].
]-
Bluetooth
Stereo Headset
Mobile Phone
File Transfer
Bluetooth Mode
Bluetooth Settings
ƒ Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy
-kuvake.
ƒ Voit yhdistää enintään 2 stereokuulokkeisiin.
3. Toista musiikkia.
ƒ Voit kuunnella musiikkia stereokuulokkeiden kautta.
ƒ Voit kuunnella musiikkia stereokuulokkeiden kautta.
HUAOMAUTUS
ƒ Jos katkaiset soittimen tai kuulokkeiden virran ja kytket sen uudestaan,
Bluetooth-yhteys katkaistaan.Jos haluat kuunnella musiikkia
stereokuulokkeilla, toista yllä annetut ohjeet.
ƒ Jos soittimeen yhdistetään kahdet kuulokkeet, ensin yhdistetyillä
kuulokkeilla voidaan ohjailla soittimen toimintaa, kuten toistoa, pysäytystä
ja äänenvoimakkuutta. Lisätietoja on kuulokkeiden käyttöoppaassa.
bluetoothin käyttäminen _ 89
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN
Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita soittimella, jos kytket sen Bluetoothmatkapuhelimeen. Soitin toimii hands free -laitteena.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Jos soitin on kytketty Bluetooth-kuulokkeisiin tai
ulkoiseen laitteeseen, pura kytkentä ensin.
Varmista, että kytkettävä Bluetooth-matkapuhelin on valmiina yhdistämistä varten.
(Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.)
Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) ĺ <Discover Option>
(Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja on sivulla 102.
Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen
(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Bluetooth> napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi
<On> (Käytössä).
ƒ -kuvake syttyy.
Bluetooth
Stereo Headset
Mobile Phone
File Transfer
Bluetooth Mode
Bluetooth Settings
3. Etsi YP-T10 matkapuhelimesi valikosta.
ƒ Jos olet vaihtanut YP-T10-soittimen nimen, etsi uutta
nimeä.
4. Syötä salasana, kun matkapuhelimen näytössä on salasanaikkuna.
5. Jos soittimen näytössä näkyy <Connect?> (Yhdistetäänkö?), valitse
<Yes> (kyllä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näyttöön tulee PIN-koodin (salasanan) syöttöikkuna.
HUOMAUTUS
ƒ Salasanan numerot voivat vaihdella eri matkapuhelimissa. (Katso
matkapuhelimen käyttöopasta.)
90 _ bluetoothin käyttäminen
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen (Jatkuu)
6. Syötä soittimeen lisättävän matkapuhelimen
salasana [
]- ja [ ]-painikkeilla.
Enter PIN code
ƒ Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 4.
7. Siirry [
]-painikkeilla kohtaan <OK> ja
napauta sitten [ ].
ƒ Matkapuhelimen rekisteröiminen on valmis.
HUOMAUTUS
ƒ Laitteiden etsintä ja keskustelut (puheluiden soittaminen ja
vastaanottaminen) eivät toimi oikein kaikissa puhelimissa.
ƒ Jos painat matkapuhelimen painiketta tai soitat tai lopetat puhelun
soittimen ja matkapuhelimen välisessä Bluetooth-yhteydessä, soittimesta
voi kuulua häiriöääniä.
ƒ Suosittelemme käyttämään puhelimen nimeen vain englanninkielisiä aakkosia.
ƒ Bluetooth-yhteensopivat matkapuhelimet
Valmistaja
SAMSUNG
Malli
SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270,
SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG
LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY
IM-U130
NOKIA
N72
PHILIPS
S900
MOTOROLA
Z3
bluetoothin käyttäminen _ 91
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Yhteyden muodostaminen rekisteröityyn Bluetoothmatkapuhelimeen
1. Valitse <Mobile Phone> (matkapuhelin)
napauttamalla [
] Bluetooth-näytössä ja
napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee matkapuhelinvalikko.
2. Valitse <Connect to Mobile Phone> (yhdistä
matkapuhelimeen) napauttamalla [
] ja
napauta sitten [ ].
3. Valitse yhdistettävä matkapuhelin napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy
Mobile Phone
Connect to Mobile Phone
Redial
Call by Number
Call History
-kuvake.
ƒ Jos et löydä yhdistettävää laitetta, rekisteröi ensin laite soittimeen.
Lisätietoja on sivulla 90.
HUOMAUTUS
ƒ Matkapuhelimen yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta
ja käynnistät sen uudelleen. Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen
uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen
1. Valitse <Mobile Phone> (matkapuhelin)
napauttamalla [
] Bluetooth-näytössä ja
napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee matkapuhelinvalikko.
2. Valitse <Redial> (soitontoisto) napauttamalla
] ja napauta sitten [ ].
[
ƒ Soitat nyt viimeksi käytettyyn numeroon.
ƒ Viimeisimmät puhelutiedot voivat tulla näkyviin
joissakin malleissa. Soita viimeisimpään numeroon
valitsemalla se.
92 _ bluetoothin käyttäminen
Mobile Phone
Connect to Mobile Phone
Redial
Call by Number
Call History
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Puhelun soittaminen soittimen avulla
1. Valitse <Mobile Phone> (matkapuhelin)
napauttamalla [
] Bluetooth-näytössä ja
napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee matkapuhelinvalikko.
Mobile Phone
Connect to Mobile Phone
Redial
Call by Number
Call History
2. Valitse <Call by Number> (numerovalinta)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Näyttöön tulee puhelinnumeron syöttöikkuna.
3. Syötä toisen henkilön puhelinnumero, johon
soitetaan, [
]- ja [ ]-painikkeilla.
4. Siirry [
]-painikkeilla kohtaan <
> ja napauta sitten [
].
ƒ Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.
HUOMAUTUS
ƒ Jos kytketyssä matkapuhelimessa on pikavalintanumeroita, voit soittaa
suoraan soittimen kautta pitämällä viimeisintä pikavalintanumeroa jonkin aikaa
painettuna.
Puhelun lopettaminen
Valitse [
]-painikkeilla <
> ja napauta sitten [
].
ƒ Puhelu katkeaa.
bluetoothin käyttäminen _ 93
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Puhelun soittaminen puhelinnumeroluettelon avulla
1. Valitse <Mobile Phone> (matkapuhelin)
napauttamalla [
] Bluetooth-näytössä ja
napauta sitten [ ].
ƒ Näkyviin tulee matkapuhelinvalikko.
2. Valitse <Call History> (puhelutiedot)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
Mobile Phone
Connect to Mobile Phone
Redial
Call by Number
Call History
].
ƒ Näyttöön tulee puhelinnumeroluettelo.
3. Valitse haluamasi numero valitsemalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.
Puhelinnumeron poistaminen puhelinnumeroluettelosta
1. Valitse poistettava puhelinnumero napauttamalla [
] <Call
History> (puhelutiedot) -valikossa ja napauta sitten [ ].
2. Valitse <Delete> (poista) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Jos haluat poistaa kaikki numerot puhelinnumeroluettelosta, valitse <Delete All>
(poista kaikki).
ƒ Näyttöön tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse <Yes> (kyllä) napauttamalla [
ƒ Valittu numero poistetaan.
94 _ bluetoothin käyttäminen
] ja napauta sitten [
].
BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Puhelimeen vastaaminen
1. Näytössä näkyy <Connect?> (Yhdistetäänkö?), kun puhelu saapuu.
2. Valitse <Yes> (kyllä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Nyt voit puhua.
Siirtyminen matkapuhelimen käyttöön puhuttaessa soittimeen (YP-T10)
Kun puhut soittimeen, valitse [
]-painikkeilla <
> ja napauta sitten [
].
ƒ Nyt voit puhua matkapuhelimeen.
Siirtyminen soittimen (YP-T10) käyttöön puhuttaessa matkapuhelimeen
Kun puhut matkapuhelimeen, valitse [
sitten [ ].
]-painikkeilla <
> ja napauta
ƒ Nyt voit puhua hands free -laitteeseen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhuessasi hands free -laitteeseen
napauttamalla [
].
ƒ Voit määrittää äänenvoimakkuuden tasoksi 0 - 30.
HUOMAUTUS
ƒ Puheluun ei voi vastata hands free -laitteella (YP-T10), jos tallennus on
käynnissä.
bluetoothin käyttäminen _ 95
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTHLAITTEESEEN JA -LAITTEESTA
Voit siirtää musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostoja Bluetooth-yhteensopivista
ulkoisista laitteista (MP3-soittimesta, matkapuhelimesta tms.) soittimeen ja
päinvastoin.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-stereokuulokkeisiin tai
matkapuhelimeen, katkaise ensin tämä yhteys.
Varmista, että kytkettävä Bluetooth-laite on valmiina yhdistämistä varten. (Katso
laitteen käyttöopasta.). Tarkista, tukeeko Bluetooth-laite tiedostonsiirtotoimintoa.
(Katso laitteen käyttöopasta.)
Ulkoisen laitteen rekisteröiminen soittimeen
(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Bluetooth> napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi
<On> (Käytössä).
ƒ -kuvake syttyy.
Bluetooth
Stereo Headset
Mobile Phone
File Transfer
Bluetooth Mode
Bluetooth Settings
3. Aseta ulkoinen laite valmiiksi yhdistämistä varten.
ƒ Laitteen käyttöoppaassa on tietoja ulkoisen laitteen
valmistelusta yhdistämistä varten.
4. Valitse <File Transfer> (Tiedostonsiirto) napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Rekisteröitävät laitteet lisätään luetteloon.
ƒ Jos soitin on aiemmin muodostanut yhteyden johonkin laitteeseen, näkyviin
tulee <Search New Device> (Hae uusi laite) -ilmoitus- Voit hakea uutta
laitetta valitsemalla <Search New Device> (Hae uusi laite).
96 _ bluetoothin käyttäminen
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTHLAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)
Ulkoisen laitteen rekisteröiminen soittimeen (Jatkuu)
5. Valitse rekisteröitävä laite napauttamalla [
kosketa [ ].
] ja
File Transfer
ƒ Näkyviin tulee salasanan syöttöikkuna, jos ulkoisen
laitteen salasana ei ole 0000. Lisätietoja salasanasta
on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
6. Syötä salasana, kun ulkoisen laitteen näytössä on
salasanaikkuna.
Searching (0)
ƒ Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 5.
ƒ Kun pariliitos on muodostettu, näkyviin tulee tiedostonsiirtoikkuna.
ƒ Lisätietoja soittimen tiedostojen siirtämisestä ulkoiseen laitteeseen on sivun
98 vaiheessa 3.
ƒ Salasanan merkit voivat vaihdella eri ulkoisissa laitteissa. (Katso laitteen
käyttöopasta.)
ƒ Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, jos käytät muuta Bluetoothlaitetta kuin YP-T10-soitinta tiedostojen siirtämiseen.
HUAOMAUTUS
bluetoothin käyttäminen _ 97
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTHLAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)
Soittimen tiedoston siirtäminen ulkoiseen laitteeseen
ƒ Ennen käytön aloittamista - Jos et löydä yhdistettävää ulkoista laitetta,
rekisteröi se ensin soittimeen. Lisätietoja on sivulla 96.
Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten.
(Katso laitteen käyttöopasta.)
1. Valitse Bluetooth-näytöstä <File Transfer>
(Tiedostonsiirto) napauttamalla [
] ja
napauta sitten [ ].
File Transfer
Music
Playlists
2. Valitse yhdistettävä ulkoinen laite napauttamalla
[
] ja napauta sitten [ ].
4. Valitse haluamasi tiedosto napauttamalla [
napauta sitten [ ].
Pictures
Datacasts
Texts
ƒ Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee
tiedostonsiirtoikkuna.
3. Valitse haluamasi kansio napauttamalla [
napauta sitten [ ].
Video
Games
Recorded Files
] ja
] ja
Received Files
Esimerkki) Soittimen
<File Transfer>
(Tiedostonsiirto)
ƒ Valittu tiedosto siirretään ulkoiseen laitteeseen.
HUAOMAUTUS
ƒ Poistu tiedostonsiirtotilasta napauttamalla [ ], kun tiedostonsiirto on
valmis. Lisätietoja on sivulla 99.
ƒ DRM-tiedostoja (maksullisia) ei voi toistaa soittimessa.
ƒ Yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta tai ulkoisesta laitteesta
ja käynnistät sen uudelleen.
Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
98 _ bluetoothin käyttäminen
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTHLAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)
Tiedoston siirron peruuttaminen
Kosketa siirron aikana [
].
ƒ Tiedoston siirto keskeytyy.
Tiedostonsiirtotilasta poistuminen
1. Paina tietoluettelonäytössä jonkin aikaa [
].
ƒ Aina kun kosketat [ ], soitin palaa edeltävään näyttöön ja näet
tiedostonsiirron lopetusikkunan.
2. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Tiedostonsiirtotila päättyy.
bluetoothin käyttäminen _ 99
TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTHLAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)
Ulkoisen laitteen tiedoston siirtäminen soittimeen
Jos haluat siirtää soittimeen tiedoston ulkoisesta laitteesta, valmistele
soitin pariliitoksen muodostamista varten.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Jos soitin on yhdistetty Bluetoothstereokuulokkeisiin tai matkapuhelimeen, katkaise ensin tämä yhteys.
Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso
laitteen käyttöopasta.)
Tarkista, tukeeko Bluetooth-laite tiedostonsiirtotoimintoa. (Katso tiedot
laitteen käyttöopasta.)
Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) ĺ <Discover Option>
(Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja
on sivulla 102.
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa
[ ] -painiketta.
2. Valitse <Bluetooth> napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
ƒ
-kuvake syttyy.
ƒ Voit siirtää ulkoisen laitteen tiedoston soittimeen.
ƒ Lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta ja tiedostojen siirtämisestä on laitteen
käyttöoppaassa.
ƒ Soittimeen siirretyt tiedostot tallennetaan kansioon <File Browser >
(Tiedostoselain) ĺ <Received Files> (Vastaanotetut tiedostot).
HUOMAUTUS
ƒ Voit irrottaa tai tarkistaa kytketyn laitteen vain jos laite on kytketty
Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai matkapuhelimeen.
100 _ bluetoothin käyttäminen
BLUETOOTH-VALIKON KÄYTTÄMINEN
Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen
1. Napauta Bluetooth-näytössä [
].
2. Valitse <Disconnect> (Katkaise yhteys)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
Disconnect
Connected Device
].
ƒ Näkyviin tulee katkaisun vahvistusikkuna.
3. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Liitettynä oleva laite kytketään pois.
Liitetyn Bluetooth-laitteen tarkistaminen
1. Napauta Bluetooth-näytössä [
].
2. Valitse <Connected Device> (Yhdistetty laite)
[
] -painikkeilla ja napauta sitten [ ].
Disconnect
Connected Device
ƒ Näyttöön tulee yhdistetyn laitteen tiedot.
HUAOMAUTUS
ƒ Voit irrottaa tai tarkistaa kytketyn laitteen vain jos laite on kytketty
Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai matkapuhelimeen.
bluetoothin käyttäminen _ 101
BLUETOOTH-ASETUKSET
ƒ Ennen käytön aloittamista - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) asetukseksi <On> (päällä).
1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [
-painiketta.
2. Valitse <Bluetooth> napauttamalla [
[ ].
]
] ja napauta sitten
3. Valitse <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset)
] ja napauta sitten [ ].
napauttamalla [
Bluetooth
Stereo Headset
Mobile Phone
File Transfer
Bluetooth Mode
Bluetooth Settings
ƒ Näkyviin tulee <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset)
-valikko.
4. Valitse toiminnot [
]- ja [
]-painikkeiden avulla.
Bluetooth-asetusten vaihtoehdot
ƒ Discover Option (Löydettävyysasetus) : Voit asettaa Bluetooth-laitteen havaitsemaan
tämän soittimen. <Discoverable>(Löydettävissä) asettaa laitteen löydettäviin ja <NonDiscoverable> (Ei löydettävissä) ottaa havaitsemisen pois käytöstä.
ƒ Search Timeout (haun aikakatkaisu) : Voit valita uuden laitteen hakuajan. Kun aika on
määritetty, uutta laitetta etsitään määritetyn ajan.
Valitse <10sec> (10s), <20sec> (20s), <30sec> (30s), <45sec> (45s) tai <60sec> (60s).
ƒ Delete Device (poista laite) : Voit poistaa soittimesta rekisteröidyn laitteen. Katso sivua
103. Poista kaikki rekisteröidyt laitteet valitsemalla <Delete All> (Poista kaikki).
ƒ My Device Info. (Oman laitteen tiedot.) : Voit tarkistaa soittimesi nimen ja osoitteen.
102 _ bluetoothin käyttäminen
BLUETOOTH-ASETUKSET (Jatkuu)
Bluetooth-laitteen poistaminen
1. Valitse <Delete Device> (Poista laite)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [
].
ƒ Näet luettelon rekisteröidyistä laitteista.
2. Valitse poistettava video [
napauta sitten [ ].
Bluetooth Settings
Discover Option
] -painikkeilla ja
Search Timeout
Delete Device
My Device Info.
ƒ Jos haluat poistaa kaikki rekisteröidyt laitteet, valitse
<Delete All> (Poista kaikki).
3. Valitse <Yes> (Kyllä) napauttamalla [
napauta sitten [ ].
] ja
ƒ Valittu laite poistetaan.
Bluetooth-laitteen nimeäminen uudelleen
1. Valitse <My Device Info> (Oman laitteen tiedot.)
napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
2. Napauta [ ].
Edit Device Name
ƒ Näkyviin tulee Oman laitteen tiedot -näyttö.
3. Valitse <Edit Device Name> (Muokkaa laitteen
nimeä) napauttamalla [
] ja napauta sitten [ ].
ƒ Esiin tulee laitteen nimen muokkausikkuna.
4. Anna laitteelle uusi nimi [
painikkeilla.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
]- ja [
]-
[ ] : Kirjoitustilaksi muuttuu vuorotellen isot kirjaimet ja pienet kirjaimet.
[
] : Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
] : Vahvista muutos.
[
Esim. Kirjoita YPS5
-Siirry vastaavan kuvakkeen kohdalle ja kosketa sitä.
(kerran) ¨
(3 kertaa) ¨
(kerran) ¨
(3 kertaa) ¨
(kahdesti) ¨
(kerran)
bluetoothin käyttäminen _ 103
vianmääritys
Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä
luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsungasiakaspalveluun.
ONGELMA
RATKAISU
Soittimen virta ei
kytkeydy.
• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan
lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten
uudelleen.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.
• Tarkasta onko
-kytkin painettu
nuolen osoittamaan suuntaan.
• Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä
uudelleen.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.
• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa
auringonvalossa.
• Jos <Display Off> (Näyttö pois käytöstä) on
valittu kohdasta <Settings> (Asetukset) ĺ
<Display> (Näyttö) näyttö poistetaan käytöstä.
Kosketa mitä tahansa painiketta ja katso,
kytkeytyykö näyttö päälle.
104 _ vianmääritys
ONGELMA
RATKAISU
Virta katkeaa
itsestään.
• Tarkasta akun tila.
• Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus
on aivan lopussa. Lataa akku.
• Jos <Settings> (Asetukset) ĺ <System>
(Järjestelmä) -kohdasta valitaan <Auto Power
Off> (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen
virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa.
Kytke soittimeen virta.
Akku ei kestä
käyttöoppaassa
mainittua aikaa.
• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön
asetuksien mukaan.
• Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta
säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
Media Studio -ohjelma • Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi
ei toimi
järjestelmävaatimukset.
Yhteys
tietokoneeseenei
toimi.
• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, ja
yritä uudelleen.
• Käynnistä Windows Update valitsemalla
tietokoneen tehtäväpalkista <Start> (Käynnistä).
Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packpäivitykset ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke soitin.
Tiedoston
siirtonopeus on liian
hidas.
• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia
<Media Studio> -ohjelman lisäksi, tiedonsiirto
on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita
siirto uudelleen.
vianmääritys _ 105
ONGELMA
RATKAISU
Soitin ei toista.
• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin.
• Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut.
• Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen
ei onnistu.
• Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty
kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa.
• Tarkasta, onko muisti täynnä.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on
kateissa.
• Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen
siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa
aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai
tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa
kannattaa olla erityisen varovainen, koska
Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan
näyttö toiston aikana.
• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa
(Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus).
Soitin kuumenee.
• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä.
Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai
toimintoihin.
Näyttöön tulee sanoma
videon katselun aikana.
• Kokeile ladata videoleike Media Studion avulla
uudelleen.
106 _ vianmääritys
ONGELMA
RATKAISU
Bluetooth-yhteyttä ei
voimuodostaa.
• Tarkista, onko stereokuulokkeet hyväksytty
Bluetooth-käyttöön.Hands free monokuulokkeita ei tueta.
• Bluetooth-yhteys saattaa katketa, jos sammutat
soittimen tai stereokuulokkeiden virran ja kytket
sen uudelleen. Yritä tällöin muodostaa yhteys
uudelleen.
• Jos haluat puhua matkapuhelimeen, tarkista,
oletko katkaissut Bluetooth-yhteyden soittimen
ja stereokuulokkeiden väliltä.
• Jos haluat puhua matkapuhelimella, tarkista
oletko valinnut soittimen <Bluetooth
Settings> (Bluetooth-asetukset) ĺ <Discover
Option> (Löydettävyysasetykset) -kohdasta
<Discoverable> (Löydettävissä)-asetuksen.
Jos asetus on <Non-Discoverable>
(ei löydettävissä), et voi löytää soitinta
matkapuhelimesta.
vianmääritys _ 107
liite
VALIKKOPUU
Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.
Valikon valintanäyttö
Music
Videos
Pictures
FM
Radio
Datacasts
Prime
Pack
File
Browser
Bluetooth
Settings
Text
Stereo
Headset
Menu Style
Voice REC
Mobile Phone
Sound
Games
File Transfer
Display
Address Book
Bluetooth
Mode
Language
Bluetooth
Settings
Date&Time
System
108 _ liite
TEKNISET TIEDOT
Malli
Luokitus
Sisäisen akun lataus
Tiedosto
Yhteensopivuus
Kuulokeliitännän teho
Lähtötaajuusalue
Signaali-kohinasuhde
Toistoaika
YP-T10
DC 5.0V / 500mA
550 mAh / DC 3.7V
ÄÄNI : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 - 320 kbps, 22 - 48 kHz)
WMA (8 - 320 kbps, 8 - 48 kHz), AAC-LC (16 256 kbps, 8 - 48 kHz), AAC-Plus (16 - 256 kbps,
16 - 44,1 kHz), Enhanced-AAC-Plus (16 - 56
kbps, 32 - 44,1 kHz)
VIDEO : SVI (Video: MPEG4,
Ääni: MP3 (44.1kHz, 128Kbps),
WMV9 (Video: WMV9 Simple Profile,
Ääni: WMA (enint. 860 kbps),
Resoluutio: 320 x 240,
Kuvanopeus: 30 fps)
IMAGE : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex FSequential DCT-based toiminta)
20 m W/kanava (Ranskassa 5 m W/kanava) (peruste 16Ÿ)
20Hz~20KHz
90 dB, 20 KHz LPF (1kHz 0 dB)
Enintään 30 tuntia musiikkitoistoa ( MP3 128 kbps,
äänenvoimakkuus 15, normaali äänitila), enintään 4
tuntia videotoistoa
Toimintalämpötila
-5~35°C (23~95°F)
Kotelo
Muovia , alumiinia
liite _ 109
Paino
Mitat (L x K x S)
FMradion
43g
41.5 X 96 X 7.9 mm
FM-taajuus
FM:n signaalikohinasuhde
87.5~108.0MHz
FM:n harmoninen särö
1%
50 dB
FM-vastaanottimen
herkkyys
30dB—
Langaton järjestelmä
Päästötyyppi
Radiotaajuusteho
Lähetystaajuus
Vastaanottotaajuus
Kanavien määrä
Lämpötila
Modulaatiojärjestelmä
Tiedonsiirtotila
Kosteus
Tuettu määritysversio
Moduuli
F1D
1.8mW
2402MHz ~ 2480MHz
2402MHz ~ 2480MHz
79 kanavaa
-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
GFSK
Vuorosuuntainen toiminta
95%
2.0
BTEM48B2SA
Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta
tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.
110 _ liite
LISENSSI
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien
osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien
yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön
ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se
ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3
-standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään
tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä
ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen
koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää
tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/
IEC 13818-3 -standardin mukaisia.
TÄMÄN TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN
(ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa
merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen
mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle
aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raakaaineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja
selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
liite _ 111
TUOTTEEN PARISTOJEN OIKEA HÄVITTÄMINEN
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen
paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä
on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee,
että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:
n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä
oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä
tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot
muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan
paristojen palautusjärjestelmään.
112 _ liite
Declaration of Conformity
For the following product:
YP-T10**, YP-T10J** / Digital Audio Player
(The mark “*” means the memory capacity and color of product.)
Manufactured at:
1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate JI, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia
(Factory name, address)
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the
R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of::
EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000+A1 :2001+A2 :2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2 :2005
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)
Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.
Manufacturer
Youn Doo Hyun / S. Engineer
Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
August 20, 2007
(Place and date of issue)
Representative in the EU:
Yong Sang Park / S. Manager
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom
August 20, 2007
(Name and signature of authorized person)
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi
REV.3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement