Samsung YH-820MC Kasutusjuhend

Samsung YH-820MC Kasutusjuhend
- Massamuistilaitteen tuki
- MP3- ja WMA-toisto
- Kuvatiedostojen katselutoiminto
- Suora MP3-tallennus
- Nopea USB 2.0 -tiedonsiirto
- SRS WOW Surround -ääni
- 65 000 värin 1,5” nestekidenäyttö
- Päivitettävä
- Sisäänrakennettu litiumioniakku
AH68-01662F(Rev 0.0)
Sisältö
Sisältö
Turvallisuusohjeita................................................................................................................................................4
Akun latauslaitteen turvallisuus ............................................................................................................................6
Akun lataaminen ..................................................................................................................................................7
Ominaisuudet ......................................................................................................................................................8
Osat ..................................................................................................................................................................10
N y t t ................................................................................................................................................................10
S dinten sijainti ................................................................................................................................................11
l Kytkent tietokoneeseen
Soittimen kytkeminen tietokoneeseen................................................................................................................12
USB-ajurin manuaalinen asennus......................................................................................................................16
USB-kaapelin irrottaminen..................................................................................................................................18
Alustaminen PC:ss ..........................................................................................................................................19
Recovery Utilities -palautusty kalujen k ytt ....................................................................................................20
Music Studion k ytt minen ................................................................................................................................21
● Tiedoston lataus ............................................................................................................................................21
● Albumin tekeminen ........................................................................................................................................22
● Audiotiedostojen muuntaminen ....................................................................................................................23
● Tallennetun tiedoston siirtäminen tietokoneelle ............................................................................................24
Music Studion ohjeen (Help) katsominen ..........................................................................................................25
Multimedia Studion asentaminen ......................................................................................................................26
Multimedia Studion käyttäminen ........................................................................................................................28
Multimedia Studion ohjeen (Help) katsominen ..................................................................................................35
l Soittimen k ytt
Musiikin toisto ....................................................................................................................................................36
Hold-pitotoiminto / Toistosilmukka......................................................................................................................37
Hakeminen musiikkitiedostoista ........................................................................................................................38
Valikkotila ..........................................................................................................................................................39
2
l Soittimen k ytt
Musiikin selailu ..................................................................................................................................................40
● Musiikkitiedostojen etsiminen ja lisääminen ..................................................................................................40
● Play Options(Artist, Album, Tracks, Genres) (toistoasetukset, esittäjä, albumi, raidat, genret) ....................42
● Toistoluettelon valinta....................................................................................................................................43
● Play Options(Playlist) (toistovaihtoehdot, toistoluettelo)................................................................................43
● Voice-sanelutiedostojen haku ja valinta ........................................................................................................44
● Play Options(Voice Recordings) (toistovaihtoehdot, saneluäänitykset) ........................................................44
Voice-saneluäänitys ..........................................................................................................................................45
MP3-tiedostojen tallentaminen ..........................................................................................................................46
Kuvatiedostojen katseleminen............................................................................................................................47
Diaesityksen katsominen....................................................................................................................................48
FIN
I K yt n valmistelu
l Lis toiminnot
Satunnais- ja uudelleensoitto ............................................................................................................................49
Taajuuskorjaimen asetukset ..............................................................................................................................50
SRS-asetukset....................................................................................................................................................51
Recording Settings (tallennusasetukset)............................................................................................................52
Backlight (taustavaloasetus) ..............................................................................................................................52
Contrast (kontrastiasetus) ..................................................................................................................................53
N yt n virrans st asetukset ............................................................................................................................53
Fader-tehoste ....................................................................................................................................................54
Power Off (sammutusasetus) ............................................................................................................................55
Language Settings (kieliasetukset) ....................................................................................................................55
Oletusasetusten palauttaminen..........................................................................................................................56
Soittimen tiedot ..................................................................................................................................................56
l Asiakastuki
Vianetsint ..........................................................................................................................................................61
Tekniset tiedot ....................................................................................................................................................63
3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeita
Lue n m ohjeet huolella l pi v ltt ksesi loukkaantumisen ja laitteen vaurioitumisen vaaran
l Kuulokkeet
l kolhi tai purista laitetta.
l pudota soitinta.
l p st vieraita
aineita laitteen sis n.
Toimi liikenneturvallisuusohjeiden mukaan
FIN
l saata laitetta alttiiksi
eritt in kuumalle tai
kylm lle (yli 35 ¡C tai alle 5 ¡C). l saata laitetta alttiiksi kosteudelle.
● Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autolla tai pyörällä.
Se ei ole pelkästään vaarallista, vaan myös laitonta.
● Onnettomuuden välttämiseksi älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta liian kovaksi kävellessäsi.
Suojele korviasi
l altista puhdistusbensiinille, ohentimille tai vastaaville kemikaaleille.
l k yt laitetta voimakkaan
magneettikent n synnytt vien
laitteiden l hell .
l altista suoralle
auringonvalolle tai l mm nl hteille.
● Älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovaksi. Lääkärit eivät suosittele pitkään kestävää kuuntelua suurella
äänenvoimakkuudella.
● Lopeta laitteen käyttö tai säädä äänenvoimakkuutta pienemmäksi, jos korvissasi soi.
l K ytt ymp rist
● Ympäristön lämpötila: 5 °C ~ 35 °C
● Kosteus: 10 ~ 75 %
l yrit purkaa ja korjata
laitetta itse.
l s ilyt p lyisess paikassa.
l sijoita laitteen
p lle raskaita esineit .
l Ymp rist nsuojelua koskevaa tietoa
A¡ŒB
REC
● Toimi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaan, kun hävität pakkauksia, paristoja
ja vanhoja sähkölaitteita.
● Soitin on pakattu pahviin, polyeteeniin jne., eikä siinä ole käytetty turhaa materiaalia.
✽ Huomaa, että sanoudumme irti kaikesta vastuusta vahingoista, jotka syntyvät tallennetun datan katoamisesta hajoamisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi.
4
5
Akun latauslaitteen turvallisuus
S HK ISKUVAARA. L AVAA
Soittimen mukana toimitetaan latauslaite.
!
Latauslaitteen sis ll olevat erist m tt m t
osat saattavat aiheuttaa s hk iskun.
l avaa latauslaitteen koteloa turvallisuutesi
takaamiseksi.
!
Lue t m k ytt ohje latauslaitteen k yt n aikana
ilmenevien ongelmien ehk isemiseksi.
✍ Varoitus
Käytä latauslaitetta kaukana vedenlähteistä tuli- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi.
✍ Muistutus
- Sähköiskun välttämiseksi käytä latauslaitetta vain sellaisella pistorasialla, joka vastaa liittimen
pistokkeen muotoa.
- Tarkista, että latauslaitteen pistoke on kokonaan pistorasian sisällä.
6
Kytke latauslaite pistorasiaan.
DIG ITAL
✻ USB-kaapelin ilmaisinvalo muuttuu vihreäksi, kun
lataus on valmis.
✻ Kun akku ladataan ensimmäisen kerran, lataus
kestää noin 3 tuntia.
Akun latausaika tavallisessa käytössä on
noin 2,5 tuntia.
AUD
IO PLA
YER
FIN
MUISTUTUS
Akun lataaminen
YH- 820
MENU
REC
SELEC
T
✍ Muistutus
- Tulipalon välttämiseksi älä lataa yli 12 tuntia.
Älä kytke samaan pistorasiaan useita laitteita.
- Älä käytä viallista akkua tai latauslaitetta.
- Kun käytät ladattavaa akkua ensimmäistä kertaa tai usean
kuukauden käyttötauon jälkeen, lataa se ensin täyteen.
- Lataaminen liian pitkään lyhentää akun ikää.
- Ladattava akku on kulutusosa, ja sen kapasiteetti alenee asteittain.
- Akun käyttöiän pidentämiseksi käytä täyteen ladattua akkua, kunnes se on täysin tyhjentynyt, ja
lataa se sitten uudelleen ennen käyttöä. Jos lataat akun, joka ei ole täysin tyhjentynyt,
akun toiminta-aika lyhenee. Tässä tapauksessa lataa ja pura akku täysin
useaan kertaan.
- Älä päästä metalliesineitä, esimerkiksi kaulakoruja tai kolikoita, kosketuksiin latauslaitteen ja sisäänrakennetun
akun liitinten
(metalliosien) kanssa.
Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske latauslaitteeseen märin käsin.
7
Ominaisuudet
●
Voit tallentaa koko musiikkikirjastosi sisäänrakennetulle 5 GB:n kiintolevylle ja
käyttää sitä lisäksi PC:n ulkoisena levyasemana muiden datatiedostojen tallentamiseen.
MP3- ja WMA-toisto
●
●
3D surround -ominaisuus (SRS) lisää tilantuntua ääneen.
65 000 värin 1,5” nestekidenäyttö
●
65 000 värin 1,5” nestekidenäyttö mahdollistaa korkealaatuisten kuvatiedostojen
katselun.
Soitin tukee sekä MP3- että WMA-muodon tiedostojen toistoa.
Kuvatiedostojen katselutoiminto
●
SRS WOW Surround -ääni
FIN
Massamuistilaitteen tuki
Ominaisuudet
Päivitettävä
●
Voit katsoa JPEG-kuvia. Multimedia Studiolla editoituja kuvatiedostoja voi
katsoa diaesityksinä.
Suora MP3-tallennus
Voit muuntaa musiikkia CD-levyiltä, kaseteilta ja radiosta MP3-tiedostoiksi ilman
PC:tä.
●
Voit päivittää sisäänrakennetut ohjelmat, kun mahdollista.
Tarkista mahdolliset päivitykset kotisivulta (www.samsung.com).
Sisäänrakennettu litiumioniakku
●
Sisäänrakennettu ladattava litiumakku mahdollistaa jopa 8,5 tunnin toistoajan.
Aika voi vaihdella käyttötavan mukaan.
Nopea USB 2.0 -tiedonsiirto
●
8
Suurin tiedonsiirtonopeus 50 Mbps.
9
Osat
Säädinten sijainti
MIC
LINE IN -liit nt
LINE-IN
HOLD
Kuulokeliit nt
K ytt ohje
Vy kiinnike
Latauslaite
Kuulokkeet
Linjatulokaapeli
USB-kaapeli
Malli
YH-820 MC
Sis nrakennettu muisti
5 GB
Asennus-CD
Näyttö
Esitt j n n ytt
Raidan n ytt
PLAY
Now Playing 1 of 10
Singer
Soul Tree
RESET-Kolo
nityspainike /
Silmukan uudelleentoistamispainike
Virran kytkent /sammutuspainike Toisto/taukopainike
● K ytett viss oleva sis nrakennetun muistin kapasiteetti on alle ilmoitetun, sill laitteen
sis inen ohjelmisto k ytt my s osan muistista.
● Näiden lisätarvikkeiden ulkonäköä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotteen parantamiseksi.
● Toimintanopeus saattaa hidastua, jos sisäisessä muistissa ei ole lainkaan vapaata tilaa.
Tilan ilmaisin
N ytt
A¡ŒB
REC
Soitin
FIN
HOLD-kytkin
MIC
Ohitus/hakupainike
NENVOIMAKKUUS
SUUREMMAKSI/
VIERITYS YL SP IN -painike
MENU-painike
NENVOIMAKKUUS
PIENEMM KSI/
VIERITYS ALASP IN -painike
SELECT-painike
Ohitus/
hakupainike
Akun j nn sajan ilmaisin
Kappalenumeron n ytt
USB-kaapelin liit nt
Albumin n ytt
Sing a Song
0:01:23
10
Raidan kulunut toistoaika
11
Soittimen kytkeminen tietokoneeseen
Soittimen kytkeminen tietokoneeseen
● Windows 2000 Service
Pack 4/XP
● Windows Media Player 9.0
tai uudempi
● Internet Explorer 6.0 tai uudempi
● Pentium 200 MHz tai nopeampi
● 50 MB vapaata kiintolevytilaa
● CD-ROM-asema
(vähintään tuplanopeuksinen)
● USB-väylä (2.0) -tuki
● DirectX 8.0 tai uudempi.
Ennen kuin kytket soittimen PC:hen, asenna Samsung
Music Studio. Jos “Ohjattu uuden laitteen lis minen” toiminto avautuu, paina [Cancal]-painiketta (Peruuta) ja asenna Samsung Music Studio.
FIN
❑ J rjestelm vaatimukset.
l Ohjelmiston asennus
1
Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Alla oleva kuva tulee näkyviin.
Valitse [Install Samsung Music Studio].
2
Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.
✍ Huomautus
- Kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana (pääkäyttäjänä) ja asenna
toimitettu ohjelmisto (Music/Multimedia
Studio)
Windows 2000:een tai XP:hen. Muuten
asennus ei
onnistu.
Jatkuu...
12
13
Soittimen kytkeminen tietokoneeseen
Soittimen kytkeminen
l Soittimen kytkeminen PC:hen USB-kaapelilla
3
4
Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
5
USB-ajuri asennetaan, ja näkyviin tulee viesti, jonka mukaan
uutta laitetta etsitään. Et välttämättä näe näyttöä asennuksen aikana.
Katso laitehallinnasta, että asennus on päättynyt onnistuneesti.
6
USB-ajurin asennuksen yhteydess Samsung YH-820 USB Device tulee
n kyviin kohteeseen [System Properties] (Järjestelmän ominaisuudet)
→[Device Manager] (Laitehallinta).
FIN
USB-ajurin tarkistaminen
Windows 2000/XP:
Kytke USB-kaapeli soittimen USB-liit nt n
ja kytke sitten latauslaite pistorasiaan.
1) Control Panel (Ohjauspaneeli)→ System (Järjestelmä)
→ Hardware (Laitteisto) →Device Manager
(Laitehallinta) → Disk Drives (Levyasemat) →
Samsung YH-820 USB Device
● Jos irrotat USB-kaapelin PC:stä kesken komennon suorittamista tai
alustamista USB-ajurin asentamisen aikana, PC ei välttämättä toimi oikein.
2) Control Panel (Ohjauspaneeli) → System (Järjestelmä)
→ Hardware (Laitteisto) → Device Manager
(Laitehallinta) → Universal Serial Bus Controller (USBohjain) →YH-820 Mass Storage Device
7
Latauslaite
Jos USB-ajuri ei asennu automaattisesti, katso seuraava sivu.
PC
Soitin
DI GI
TA L
AU DI
O PL
AY
ER YH
-82 0
MENU
SELE
REC
CT
USB-kaapeli
14
15
USB-ajurin manuaalinen asennus
USB-ajurin manuaalinen asennus
FIN
Siirry kohtaan Tiedoston lataus (s. 21), jos USB-ajuri on asennettu.
Toimi n iden ohjeiden mukaan, jos USB-ajuria ei ole asennettu:
l Kun USB-ajurin asennuksessa tapahtuu virhe
1
2
3
Tarkista laitehallinta.
● Windows 2000/XP (Professional):
Control Panel (Ohjauspaneeli) →System
(Järjestelmä) →Hardware (Laitteisto) →
Device Manager (Laitehallinta)
Tarkista, onko laitteen kohdalla huuto- tai
kysymysmerkki
(näkyy tuntemattomana laitteena tai USBlaitteena).
4
5
Valitse ajuri ja napsauta {Reinstall driver] (Asenna
ohjain uudelleen).
Valitse [Install the software automatically] (Asenna
ohjelmistot automaattisesti) ja lopeta napsauttamalla [Next]
(Seuraava).
Kaksoisnapsauta laitetta, jonka kohdalla
on huuto- tai kysymysmerkki.
✍ Huomautus
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, eikä Windows tunnista
USB-ajuria, lataa ja asenna uusin päivityspaketti osoitteesta windowsupdate.microsoft.com
- Asennusmenetelmä saattaa vaihdella PC:n tai käyttöjärjestelmän tyypin mukaan.
Kysy asennusohjeita PC:n myyjältä tai asiakaspalvelusta.
- Jos virheitä esiintyy jatkuvasti USB-ajuria asennettaessa, kytke USB-kaapeli uudelleen
järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
16
17
USB-kaapelin irrottaminen
Alustaminen PC:ssä
1
Kaksoisnapsauta Teht v palkin vihre
nuolta
ikkunan oikeasta alareunasta.
2
Kun [ Stop a Hardware device ] -sanoma (pysäytä laite)
tulee näkyviin,
paina [OK]-painiketta ja irrota USB-kaapeli.
1
2
FIN
● Kun tiedoston siirto on valmis, kaapeli on irrotettava seuraavasti:
● Sulje Music Studio ja Multimedia Studio.
Valitse [Start] (Käynnistä) → [Programs]
(Ohjelmat)→ [YH-820 Samsung Music
Studio] työpöydältä ja paina sitten
[Recovery Utility].
Paina [Format Device] -painiketta.
Kun alustusnäyttö tulee näkyviin, valitse
tiedostojärjestelmäksi FAT32 ja paina sitten [Start]-painiketta (Käynnistä).
✍ Huomautus
- Alustaminen palauttaa kaikki aiemmin asetetut valikot oletusasetuksiinsa ja poistaa
kaikki tallennetut musiikki- ja datatiedostot.
- Tässä tulee olla varovainen, sillä alustettuja tiedostoja ei voi enää palauttaa.
18
19
Music Studion käyttäminen
Recovery Utilities -palautustyökalujen käyttö
● Jos jokin seuraavista viesteistä tulee näkyviin:
- Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
- Connect to PC and rebuild database with recovery utility.
● Jos viesti “Loading” tulee näkyviin eikä laite toimi, kun kytket virran.
● Jos tiedostohaku ei toimi oikein valikon Library-kohdassa.
1
2
3
Kytke soitin tietokoneeseen.
● Music Studio -ohjelman avulla voit ladata musiikkitiedostoja soittimeen
ja toistaa musiikkitiedostoja PC:llä.
● Tiedostoja, jotka on ladattu soittimeen käyttämättä Music Studiota, ei voi toistaa.
FIN
Recovery Utility -palautustoiminnolla voi palauttaa järjestelmän seuraavissa tapauksissa:
l Tiedoston lataus
1
2
Kytke soitin tietokoneeseen.
Paina Play List -ikkunan yl osassa olevaa [Add]-painiketta (Lisää) siirtääksesi
haluamasi tiedoston Play List -ikkunaan.
Valitse [Start] (Käynnistä) → [Programs] (Ohjelmat) → [YH-820 Samsung Music
Studio] työpöydältä ja
paina sitten [Recovery Utility].
● Lisätietoja palauttamisesta saat napsauttamalla [Help]-painiketta ohjeen tuomiseksi esiin.
Valitse haluamasi palautusmenetelm .
● Katso ohjeesta lisätietoja eri menetelmistä.
3
Valitse soittimeen siirrettävä tiedosto ja vedä ja pudota se soittimen kohteeseen
[Samsung YH-820] tai paina [ Transmit to your portable device]
-painiketta.
● Valitut tiedostot ladataan soittimeen.
✍ Huomautus
1
20
2
- Voit siirtää tiedostoja myös File List -ikkunasta soittimeen
edellä kuvatulla tavalla.
- Jos valitset [yes]-vaihtoehdon [Get ID3 Tag] -ikkunassa
tiedoston
latauksen aikana, tiedoston tiedot (ID3 Tag)
muokataan oikeiden tietojen mukaan.
- Katso ohjeesta ([Help]) lisätietoja Music Studion
käyttämisestä.
21
Music Studion käyttäminen
Music Studion käyttäminen
● Soittimeen ladattuja albumeja voi tarkastella valikon kohdassa [Library] ✇ [Playlists].
1
2
Kytke soitin tietokoneeseen.
Paina Play List -ikkunan [To Album List] -painiketta tuodaksesi [Save album name] -ikkunan
esiin. Kirjoita nykyisen toistoluettelon nimi ja paina [OK]-painiketta.
● Album List -ikkuna avautuu.
l Audiotiedostojen muuntaminen
1
2
3
4
Lataa PC:hen muunnettavaa musiikkia sis lt v CD.
FIN
l Albumin tekeminen
Paina File List -ikkunan [To CD-ROM Mode] -painiketta.
Kun [Match]-ikkuna tulee näkyviin, paina [Accept Match] -painiketta.
● CD:n raitojen tiedot tulevat näkyviin.
Valitse muunnettava tiedosto ja paina sitten [CD Ripping] -painiketta.
● Valittu tiedosto muunnetaan MP3-tiedostoksi ja tallennetaan sitten C-aseman [My Music]-
kansiooon.
3
Paina [New Album] -painiketta valitaksesi uuden albumin nimen, peruskuvan ja
albumikuvan ja paina sitten [OK].
● Uuden albumin Play List -ikkuna tulee näkyviin.
✍ Huomautus
✍ Huomautus
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Music Studion yläosaa ja valitsemalla [Options] → [File
Conversion Settings] → [Format] muuttaaksesi muuntoasetuksia.
- Katso lisätietoja ohjeesta (Help).
- Voit ladata kaikki albumit soittimeen valitsemalla albumit Album List -ikkunasta.
- Katso ohjeesta ([Help]) lisätietoja Music Studion käyttämisestä.
22
23
Music Studio -ohjelman ohjeen (Help) katsominen
l Tallennetun tiedoston siirto tietokoneelle
Kun olet k ynnist nyt Music Studion, napsauta n yt n yl osassa olevaa ? painiketta tai paina F1-näppäintä.
1
2
3
4
● Ohje tulee näkyviin.
Kytke soitin tietokoneeseen.
FIN
Music Studion käyttäminen
Siirrä nuoli Music Studion yläosaan ja napsauta hiiren kakkospainikkeella.
Seuraava valintaikkuna tulee esiin.
Paina [Importing recorded file to PC] -painiketta Portable Device -ikkunasta.
● Napsauta Help (Ohje), niin ohjeikkuna tulee näkyviin.
Valitse tietokoneelle ladattava kansio ja paina sitten [OK]-painiketta.
Jos n kyviin tulee varoitusikkuna, paina [OK]-painiketta.
● Huomaa, että PC:llä oleva tallennettu tiedosto poistetaan automaattisesti, jos lataat
tallennetun tiedoston PC:lle.
✍ Huomautus
✍ Huomautus
- Musiikintunnistustekniikan ja siihen liittyvän datan ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -liikemerkki,
Gracenote CDDB -logo ja -liikemerkki, ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat
Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten
palvelumerkkejä.
- Katso ohjeesta ([Help]) lisätietoja Music Studion käyttämisestä.
24
25
Multimedia Studion asentaminen
Multimedia Studion asentami-
1
3
Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Valitse [Install Multimedia Studio].
2
26
FIN
● Multimedia Studio tukee kuvien muokkausta, videotoistoa ja muotojen muuntoa sekä
multimedia-albumien luomista.
Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Valitse kieli
27
Multimedia Studion käyttämil Kuvien muokkaus
1
2
3
Valitse editoitavat kuvat sis lt v kansio Multimedia Studion vasemman yl reunan hakemistoikkunasta.
● Tallennetut tiedostot näkyvät tiedostoluetteloikkunassa oikealla.
Valitse muokattava kuva.
● Valittu kuva näkyy [Preview image] -ikkunaan.
Paina [Edit Img] -painiketta.
● [Picture editor] -ikkunassa voit suorittaa erilaisia toimintoja, esimerkiksi muokata taustakuvia ja kerroksia, lisätä ClipArt-kuvia, tehdä kehyksiä ja suorittaa lukuisia muita muokkaustoimia.
● Näytöltä ei voi katsoa tiedostoja, jotka on ladattu käyttämättä Multimedia Studiota.
l Kuvien l hett minen
1
2
3
4
FIN
● Käynnistä Multimedia Studio työpöydältä.
Multimedia Studion käyttämi-
Kytke soitin tietokoneeseen.
Valitse soittimeen l hetett v kuva(t).
Valitse [File] → [Export images to device] Multimedia Studio -valikon yläosasta.
Valitse PC:hen kytketty laite [Select device] -n yt st ja paina sitten [OK]painiketta.
✍ Huomautus
- Katso lisätietoja ohjeesta (Help).
28
29
Multimedia Studion käyttäminen
Multimedia Studion käyttäminen
● Albumeja, jotka on luotu kohdasta [Making Album for the use of PPL] voi katsoa diaesityksinä
soittimella.
Aseta kuvan koko ja polku [Resize images] -ikkunasta ja napsauta sitten [OK]-painiketta.
● Kuva lähetetään valittuun laitteeseen.
● Lähetettyä kuvaa voi tarkastella valikon kohdasta [Photo] → [Albums].
● Parhaiten laitteella katseluun sopiva kuvakoko on 128 x 96. Säädä kuvan kokoa, jos
kuva ei näy oikein soittimessa.
l Albumien tekeminen diaesitykseksi
1
2
3
4
Kytke soitin tietokoneeseen.
FIN
5
Paina Multimedia Studion yl osassa olevaa [Edit Alb] painiketta.
● [Making New Album] -ikkuna tulee näkyviin.
Valitse [Making Album for the use of PPL] ja paina
sitten [OK]-painiketta.
● [PPL Album] -ikkuna tulee näkyviin.
Paina [Add Image] -painiketta [PPL Album] -ikkunan yl osasta valitaksesi editoitavan kuvan.
● Jos useita kuvia valitaan, jokainen kuva näkyy noin 5 sekuntia.
✍ Huomautus
- Soittimeen tallennetut kuvatiedostot voi poistaa valitsemalla [File] → [Delete images from device].
- Katso lisätietoja ohjeesta (Help).
30
5
Paina [Add Music] -painiketta lis t ksesi taustamusiikkia.
● Add BG Music: Kuvat vaihtuvat 5 sekunnin välein
valitun musiikin soidessa.
✍ Huomautus
- Jos haluat lisätä tekijänoikeuksilla suojatun audiotiedoston, jonka voi toistaa soittimella, valitse
[Add Music] → [Add BG Music]→ [Add from Device] ja valitse haluamasi tiedosto kytketyltä soittimelta.
- Soittimesta lisätyt tekijänoikeuksilla suojatut audiotiedostot varustetaan merkinnällä DEVICE,
eikä niitä voi toistaa [PPL Album] -ikkunassa.
31
Multimedia Studion käyttäminen
Paina [Save]-painiketta [PPL Album] -ikkunan yl osasta, kun albumin editointi on
tehty.
Valitse tallennusikkunasta tallennuksen
kohdehakemisto ja paina [Save]-painiketta
(Tallenna).
● Editoitu albumi tallennetaan valittuun hakemistoon.
8
9
Valitse [Album] [Export] → [Export to Device] [PPL Album] -ikkunan yläosasta
lähettääksesi tallennetun ppl-tiedoston laitteeseen.
● Tällä toiminnolla voit kaapata stillkuvan videotiedostosta ja tallentaa sen kuvana ja
siirtää sen sitten YH820-soittimeesi.
l Videon kaappaus
1
Paina [Capture]-painiketta Multimedia Studio -valikon yl osasta.
2
Napsauta PC:lt [Menu] → [Open] ja valitse toistettava video.
FIN
6
7
Multimedia Studion käyttäminen
● Media Player -näyttö tulee esiin.
● Valittu video toistetaan.
Kirjoita albumin nimi [Select device] -n ytt n ja paina sitten [OK]-painiketta.
● Ppl-tiedosto lähetetään valittuun laitteeseen.
● Lähetettyä ppl-tiedostoa voi tarkastella valikon kohdasta [Album] → [Slide Show].
✍ Huomautus
- Valitse [Delete Album From Device] soittimeen tallennetun ppl-tiedoston poistamiseksi.
- Katso lisätietoja ohjeesta [Help]
32
33
3
Paina 1 [Capture]-painiketta ja paina sitten 2 [Capture]-painiketta
uudelleen, kun kaapattava kuva tulee n kyviin.
4
Paina [Save]-painiketta.
5
Valitse tallennushakemisto [Save As] -ikkunasta (Tallenna nimell ) ja
paina [Save]-painiketta (Tallenna).
● Valittu kuva kaapataan.
Multimedia Studion ohjeen (Help) katsomiK ynnist Multimedia Studio ja paina n yt n yl osan Help-painiketta.
● Ohje tulee näkyviin.
FIN
Multimedia Studion käyttäminen
● Save This captured image: tallentaa valittuna olevan kuvan.
● Save All captured images: tallentaa kaikki kaapatut kuvat.
● Valittu kuva tallennetaan.
1
2
✍ Huomautus
- Soitin toistaa vain stillkuvia. Se ei toista videoita.
- Soittimen mukana ei toimiteta videon toisto- ja muuntokoodekkeja. On suositeltavaa käyttää
uusimpia koodekkiversioita.
- Katso lisätietoja ohjeesta [Help]
34
35
Musiikin toisto
Hold-pitotoiminto
Tarkista, ett soitin on ladattu t yteen ja kuulokkeet on kytketty soittimeen.
● Virran kytkeminen: Kytke virta painamalla √»-painiketta ja pitämällä se painettuna.
● Virran sammuttaminen: Sammuta virta painamalla √»-painiketta ja pitämällä se painettuna.
lMusiikin toistaminen
Hold-pitotoiminnon avulla voit lukita kaikki painikkeet pois k yt st . Hold-pitotoiminto on k tev ,
kun haluat v ltt Samsung-soittimen virran kytkeytymisen tai sammumisen vahingossa
juostessasi tai varmistaa
keskeytym tt m n toiston.
Ota k ytt n
laitteesta.
● Kun otat pitotoiminnon käyttöön HOLD-kytkimellä, “ ” tulee näytölle.
HOLD
C
PLAY
Now Playing 1 of 10
Tim
Soul Tree
Surfin s safari
Valitse Now Playing -vaihtoehto
valikosta.
● Toisto käynnistyy automaattisesti.
0:01:23
l Musiikin tauottaminen
Tauota toisto painamalla √»painiketta.
● Paina taukotilassa hetken ajan √»painiketta uudelleen toiston
jatkamiseksi.
✍
FIN
Virran kytkeminen ja sammuttaminen
Silmukan toistaminen uudelleen
Tauko
Now Playing 1 of 10
Tim
Soul Tree
Surfin s safari
0:01:23
PLAY
Now Playing 1 of 10
Tim
Soul Tree
Surfin s safari
0:01:23
l Aloituskohta
Kun toistat musiikkitiedostoa, paina A↔B
-painiketta asetettavan silmukan alussa.
● A↔ tulee näytölle.
Huomautus
- Paina SELECT-painiketta pitkään Now Playing -kohdassa tiedoston toiston aikana tuodaksesi nykyisen toistoluettelon näkyviin.
- Siirry raidan kohdalle toistoluettelossa VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla ja toista sitten valittu raita painamalla √»-painiketta.
0:01:23
Paina A↔B-painiketta uudelleen silmukan lopetuskohdan asettamiseksi.
l nenvoimakkuuden s t minen
Paina NENVOIMAKKUUS SUUREMMAKSI
tai PIENEMM KSI -painiketta nenvoimakkuuden s t miseksi v lill 0 - 40.
l Lopetuskohta
A
↔B
PLAY
Now Playing 1 of 10
Poul
No Album
Brave heart Theme
10
● A ↔ B tulee näyttöön.
Silmukka toistuu uudelleen.
✍ Huomautus
- Paina A ↔ B-painiketta silmukan peruuttamiseksi.
36
37
Hakeminen musiikkitiedostoista
● Paina toiston aikana
,
-painikkeita ja pidä ne painettuna siirtyäksesi nopeasti eteentai taaksepäin parhaillaan toistettavan tiedoston sisällä.
Siirry Menu-valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.
● Valitse haluamasi valikkoyksikkö VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla ja
paina sitten hetken ajan SELECT-painiketta.
FIN
l Tietyn kohdan hakeminen PLAY-tilassa
Valikkotila
l Musiikkitiedostojen hakeminen PLAY-tilassa.
● Paina toiston aikana hetken ajan
-painiketta toistoluettelon seuraavan raidan toistamiseksi.
● Paina
-painiketta 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta siirtyäksesi edelliseen
raitaan ja toistaaksesi sen. Paina
-painiketta 5 sekunnin kuluttua toiston alkamisesta
toistaaksesi nykyisen raidan alusta.
l Musiikkitiedostojen hakeminen PAUSE-tilassa.
● Paina
,
-painikkeita taukotilassa siirtyäksesi toistoluettelon edelliseen tai seuraavaan
raitaan ja toistaaksesi sen automaattisesti.
✍ Huomautus
- VBR-tiedosto (vaihtuva bittinopeus): MP3-tiedosto, jonka pakkaussuhde vaihtelee.
- Vaikka painaisit
-painiketta VBR-tiedoston toiston aikana 5 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta, edellistä kappaletta ei välttämättä toisteta.
- Todellinen toistoaika ja laitteessa näkyvä aika saattavat erota toisistaan VBR-tiedostoja toistettaessa.
● Now playing: Näyttää parhaillaan toistettavan kappaleen.
● Library: Hakee ja valitsee toistettavaa musiikkia.
● Photo: Katso tallennetut kuvatiedostot tai diaesitykset
● Settings: Muuta asetuksia.
✍ Huomautus
- Menu-tilassa voit poistua alavalikosta painamalla Menu-painiketta.
38
39
Musiikin selailu
Musiikin selailu
l Musiikkitiedostojen etsiminen ja lis minen
Library
Artists
Albums
Tracks
Genres
Artists
All Tracks
Jason
Micky
Simson
All Tracks
Michel- Theme
DOC-Class room
Micky-Old time is
My Heart Will Go On
● Artists: Näyttää esittäjän nimen musiikkitiedostoon tallennetuista ID3 tag -tiedoista.
● Paina √»-painiketta halutun esittäjän nimen kohdalla.
Kaikki esittäjän nimeä vastaavat kappaleet toistetaan.
● Jos valitset esittäjän nimen, valittua nimeä vastaavien kappaleiden nimet tulevat näkyviin. Voit siirtyä VIERITYS YLÖSPÄIN/ALASPÄIN -painikkeilla ja toistaa sitten valitun laulun painamalla
SELECT-painiketta.
Library
Albums
Artists
Everyday I Dream
Albums
Building Bridges
Tracks
Genres
Everyday I Dream
Turning the Tide
Waking Up Is Easy
Leaming Again
Perfect
● Albums: Näyttää albumin nimikkeen musiikkitiedostoon tallennetuista ID3 tag -tiedoista.
● Paina √»-painiketta halutun albumin nimen kohdalla.
Kaikki albumin nimeä vastaavat kappaleet toistetaan.
● Jos valitset albumin nimen, albumia vastaavat kappaleiden nimet tulevat näkyviin.
Voit valita kappaleen VIERITYS YLÖSPÄIN/ALASPÄIN -painikkeilla ja toistaa sitten valitun kappaleen
painamalla SELECT-painiketta.
40
Tracks
Library
Artists
Albums
009 5tion-Sorry
Tracks
073 U-groove
Genres
015.everything me
027 Cami-You can
FIN
Valitse Menu-valikossa VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Library
ja paina sitten SELECT-painiketta.
● Tracks: Näyttää kappaleen nimikkeen musiikkitiedostoon tallennetuista ID3 tag -tiedoista.
● Voit siirtyä VIERITYS YLÖSPÄIN/ALASPÄIN -painikkeilla ja toistaa sitten valitun laulun
painamalla SELECT-painiketta.
Genres
Library
Artists
Albums
Tracks
Genres
Blues
Blues
Hear My songs
Ballad
Pop
Other
● Genres: Näyttää kappaleen musiikkilajin musiikkitiedostoon tallennetuista ID3 tag -tiedoista.
● Paina √»-painiketta halutun musiikkilajin nimen kohdalla.
Kaikki musiikkilajin nimeä vastaavat kappaleet toistetaan.
● Jos valitset musiikkilajin nimen, musiikkilajia vastaavat kappaleiden nimet tulevat näkyviin.
Voit valita kappaleen VIERITYS YLÖSPÄIN/ALASPÄIN -painikkeilla ja toistaa sitten valitun kappaleen painamalla
SELECT-painiketta.
41
Musiikin selailu
1
2
Valitse Artist, Album, Track tai Genre, paina SELECT-painiketta ja pid se painettuna.
● Siirry Play Options -näyttöön.
Valitse Play Options -n yt ss VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
l Toistoluettelon valinta
1
2
3
Valitse Library-hakemistossa VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN painikkeilla Playlists-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
FIN
l Play Options(Artist, Album, Tracks, Genres) (toistoasetukset, esitt j , albumi, raidat, genret)
Musiikin selailu
Valitse toistettava toistoluettelo ja paina sitten SELECT-painiketta.
● Tallennetut tiedostot ilmestyvät valittuun toistoluetteloon.
Paina SELECT-painiketta halutun tiedoston kohdalla.
● Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
Play option
play
Library
Albums
Tracks
Genres
To Mobile Playlist
Cancel
Playlists
037.Misi-Forever
New Songs
009 Jini-Love Affair
027 Jack-Takin Care
009 Kelvin-Taylor
Playlists
● Play: Valittu nimike toistetaan.
Jos valitset [Play]-vaihtoehdon kohdassa Artist, Album tai Genre, kaikki esittäjää (artist),
albumia tai musiikkilajia (genre) vastaavat nimikkeet toistetaan.
● To Mobile Playlist: Valittu nimike lisätään Mobile Playlist -toistoluetteloon.
Jos valitset Add To Mobile Playlist -vaihtoehdon Artist-, Album- tai Genre-kohdassa, kaikki esittäjää, albumia ja musiikkilajia vastaavat nimikkeet lisätään Mobile Playlist -toistoluetteloon.
● Cancel: Siirry takaisin edelliseen näyttöön.
✍ Huomautus
- Mobile Playlist on laitteessa aina oleva toistoluettelo. Laitteeseen tallennetut kappaleet voi helposti
lisätä Mobile Playlist -luetteloon tai poistaa siitä.
42
New Songs
Mobile Playlist
l Play Options (Playlists) (toistovaihtoehdot, toistoluettelot)
1
2
Valitse nimike Playlists-luettelosta, paina SELECT-painiketta ja pid se painettuna.
● Siirry Play Options -näyttöön.
Valitse Play Options -n yt ss VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
Play option
To Mobile Playlist
Peruutus
● To Mobile Playlist:
Valittu nimike siirretään Mobile Playlist -toistoluetteloon.
● Cancel: Siirry takaisin edelliseen näyttöön.
43
Voice-saneluäänitys
l Voice-sanelutiedostojen haku ja valinta
1
2
Valitse Library-kohdassa VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla
Voice Recordings -vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
● Tallennettu sanelutiedosto tulee näkyviin.
Paina √»- tai SELECT-painiketta halutun tiedoston kohdalla.
● Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
Library
Tracks
Genres
Playlists
Voice Rec
Voice 0001
Voice 0002
Voice 0003
Voice Rec
1
2
Paina REC-painiketta pitk n sanelu nityksen aloittamiseksi.
Paina REC-painiketta.
● Äänitys pysähtyy ja tiedosto luodaan.
● Tiedostot tallennetaan ja ne saavat nimen Voice0001.mp3,
Voice0002.mp3 ja niin edelleen.
● MP3-tiedostot lisätään automaattisesti Library-kirjaston Voice
Rec -kansioon.
Rec
Voice rec
FIN
Musiikin selailu
0003.mp3
00:00:06
8kHz: 32kbps
Rec level 8
✍ Huomautus
- Vaikka asettaisit näytteenottotaajuuden ja bittinopeuden suuremmaksi, saneluäänitys palaa oletusasetukseen 8 kHz, 32 kbps
- Jokainen sanelutiedosto voi olla jopa 180 minuuttia pitkä.
l Play Options (Voice Recordings) (toistovaihtoehdot, sanelu nitykset)
1
2
Valitse Voice-sanelutiedosto Voice Recordings -valikosta, paina SELECT-painiketta ja pid se painettuna.
● Siirry Play Options -näyttöön.
Valitse Play Options -näytössä VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
Play option
Play
Delete
Cancel
44
● Play: Valittu nimike toistetaan.
● Delete: Valittu nimike poistetaan.
● Cancel: Siirry takaisin edelliseen näyttöön.
45
MP3-tiedostojen tallentaminen
1
Kytke Music-tilassa linjatulokaapeli laitteen linjatuloliit nt n ja ulkoisen audiolaitteen linjatasoiseen l ht liit nt n.
LINE-IN
1
2
3
Paina MENU-painiketta.
Valitse Menu-valikosta Photo ja paina SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Albums.
Siirry VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla halutun
kuvatiedoston kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
● Valittu kuvatiedosto tulee näkyviin.
● Voit siirtyä edelliseen näyttöön painamalla MENU-painiketta katsoessasi kuvatiedostoa.
● Paina
-painiketta edellisen kuvan katsomiseksi.
● Paina
-painiketta seuraavan kuvan katsomiseksi.
HOLD
MIC
Photo
Albums
2
3
Slide Show
Paina REC-painiketta ja pid se painettuna.
● Parhaillaan ulkoisella laitteella toistettava musiikki tallennetaan MP3-tiedostoksi.
Paina REC-painiketta.
● Äänitys pysähtyy ja tiedosto luodaan.
● Tiedostot tallennetaan ja ne saavat nimen Line-in0001.mp3, Line-in0002.mp3 ja niin
edelleen.
● MP3-tiedostot lisätään automaattisesti Library-kirjastoon.
FIN
Soitinta voi k ytt tallentamaan suoraan ulkoisesta nil hteest , esimerkiksi CD-soittimesta, kasettisoittimesta, kotistereoista tai radiosta.
Kuvatiedostojen katseleminen
✍
Albums
taivas.jpg
meri.jpg
maa.jpg
Huomautus
- Katso “Multimedia Studion käyttäminen” -aiheen kohdasta “Kuvien lähettäminen” ohjeet
kuvien siirtämiseksi soittimeen.
✍ Huomautus
- Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, soitin ei koodaa tiedostoa täysin.
- Säädä ulkoisen audiolähteen äänenvoimakkuus sopivaksi ja koodaa se.
Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, äänenlaatu saattaa olla heikko.
46
47
1
2
3
Satunnais- ja uudelleensoitto
Paina MENU-painiketta.
Valitse Menu-valikosta Photo ja paina SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Slide Show.
Siirry VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla halutun
kuvatiedoston kohdalle ja paina sitten SELECT-painiketta.
● Valittu diaesitys näytetään.
● Diaesitystä katsoessasi voit säätää taustamusiikin voimakkuutta painamalla VIERITYS
YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeita.
● Kun katsot diaesitystä, voit siirtyä edelliseen näyttöön painamalla MENU-painiketta.
Photo
Albums
Slide Show
✍ Huomautus
Slide Show
ihmiset.ppl
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
3
Valitse SELECT-painikkeella Repeat Off, One, All tai Shuffle.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Repeat.
● Valitse haluttu tila ja siirry sitten päävalikkoon painamalla MENU-painiketta.
Settings
Repeat-Off
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
LJA.ppl
jay.ppl
- Diaesitystiedostoja voi luoda ja editoida Multimedia Studiossa.
Katso lisätietoja “Multimedia Studion käyttäminen” -aiheen kohdasta “Albumien tekeminen
diaesityksiksi”.
- Musiikkia toistetaan vain, jos musiikki on liitetty albumin editoimisen yhteydessä.
- Diaesityksen katselu voi olla hidasta, jos olet valinnut liian monta tiedostoa tai kuvatiedostot
ovat liian suuria.
48
1
2
FIN
Diaesityksen katsominen
● Off: Valitse tämä kuunnellaksesi nykyisen toistoluettelon kappaleita
yksi kerrallaan annetussa järjestyksessä.
● One (
): Valitse tämä vain yhden raidan toistamiseksi jatkuvasti.
● All (
): Valitse tämä nykyisen toistoluettelon kaikkien raitojen toistamiseksi jatkuvasti.
● Shuffle (
): Valitse tämä kaikkien tallennettujen raitojen toistamiseksi satunnaisessa
järjestyksessä.
49
Taajuuskorjaimen asetukset
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla
EQ.
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu tila tulee n kyviin.
● Valitse haluttu tila ja siirry sitten päävalikkoon painamalla MENUpainiketta.
Off → Jazz → Classical →Pop → Rock → Bass boost →
WOW → SRS → TruBass
Settings
Repeat-Off
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
● WOW: Tällä toiminnolla voit nauttia SRS- ja Trubass-ominaisuuksista yhtä aikaa.
● SRS: Kuulet 3D Stereo -äänen.
● TruBass: Tämä on bassonkorostustoiminto, joka lisää täyteläisyyttä ääneen.
✍ Huomautus
- on SRS Labs, Inc:n tavaramerkki.
WOW-tekniikka on lisensioitu SRS Labs, Inc:ltä.
- Säädä äänenvoimakkuuden taso sopivaksi, sillä äänenvoimakkuus saattaa kasvaa SRS-asetuksessa.
- Tämä laite tukee seuraavia näytteenottotaajuuksia: 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla
Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla SRS settings ja
paina sitten SELECT-painiketta.
FIN
1
2
3
SRS-asetukset
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla SRS Level,
TruBass Level, Focus Level tai Optimal ja tee sitten haluttu SRS-asetus painamalla
SELECT-painiketta.
● Tee haluttu asetus loppuun ja siirry sitten päävalikkoon painamalla MENU-painiketta.
● SRS, TruBass, Focus Level: SRS-, TruBass- ja Focus-tason voi kunkin asettaa
väliltä 0 - 10.
● Optimal: Optimoi SRS-toiminnon kytketyn laitteen mukaan.
Earphone (nappikuuloke) → Speaker (kaiutin) → Headphone (kuulokkeet) → Carpack
(autosovitin)
Settings
Repeat-Off
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
SRS settings
SRS Level-1
TruBass Level-5
Focus Level-0
Optimal-Earphone
✍ Huomautus
- SRS-asetukset ovat käytettävissä vain, jos WOW, SRS tai TruBass on valittu EQ-valikosta.
50
51
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Record Settings
ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Sampling (n ytteenottotaajuus) ja Bit Rate (bittinopeus) ja valitse sitten haluttu tallennusasetus
painamalla hetken SELECT-painiketta.
● Tee haluttu asetus loppuun ja siirry sitten päävalikkoon painamalla MENU-painiketta.
● Sampling: Joka kerta kun painat Select-painiketta, valinta vaihtuu välillä 32KHz ja 44KHz.
● Bit Rate: Joka kerta kun painat Select-painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti:
96 ➔ 128 ➔ 160 kbps.
● Suuremman bittinopeuden lukeman valinta tuottaa paremman laadun, mutta käyttää enemmän muistitilaa.
Tallennusasetukset
Settings
Repeat-Off
EQ-Off
SRS settings
Bit Rate-128kbps
- Voice-saneluäänityksen voi tehdä
ainoastaan asetuksella 8 kHz, 32
kbps.
Backlight (taustavaloasetus)
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Backlight.
Settings
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu taustavalon palamisasetus tulee n kyviin.
● Off (pois), 3, 5, 10, 15, 30 sekuntia ja Always (aina) ovat mahdolliset
52
taustavalon palamisajan asetukset.
1
2
3
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Contrast.
Settings
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu näytön
kontrasti tulee näkyviin.
● Näytön kontrastia säätävän Contrast-asetuksen säätöalue on 0
- 4.
✍ Huomautus
Sampling-44khz
Record Settings
1
2
3
Contrast (kontrastiasetus)
FIN
Recording Settings (tallennusasetukset)
SRS settings
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-2
Näytön virransäästöasetukset
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla
Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla P.saver-n ytt .
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu n yt n virrans st n sammutusaika tulee n kyviin.
● Off (pois) → 15 sec → 30 sec → 45 sec → 1 min
● Kun valittu aika kuluu musiikin toiston aikana, näyttö siirtyy
virransäästötilaan. Virransäästötilassa musiikin toisto
jatkuu, mutta musiikkitietoja ei näytetä näytöllä.
● Paina √»-painiketta virransäästötilassa normaaliin toistonäyttöön palaamiseksi.
Settings
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-2
P.Saver-3sec
Backlight-3sec
53
Power Off (sammutusasetus)
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Fader Effect ja
paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Fade, Curve
ja Duration ja paina sitten hetken ajan SELECT-painiketta.
● Tee haluttu asetus loppuun ja siirry sitten päävalikkoon painamalla MENU-painiketta.
● Fade: Joka kerta kun painat SELECT-painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti:
- Fade Off: Musiikki toistetaan asettamallasi äänenvoimakkuustasolla.
- Fade In: Äänenvoimakkuus kasvaa asteittain vain, kun toisto alkaa.
- Fade Out: Äänenvoimakkuus vaimenee asteittain vain lopussa.
- Fade In/Out: Äänenvoimakkuus kasvaa asteittain toiston alkaessa ja vaimenee asteittain
lopussa.
● Curve : Joka kerta kun painat SELECT-painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti:
- Linear: Nopeus, jolla musiikin äänenvoimakkuus kasvaa tai vaimenee, on vakio.
- Express slow: Nopeus, jolla musiikin äänenvoimakkuus kasvaa tai vaimenee, on hidas.
- Express fast: Nopeus, jolla musiikin äänenvoimakkuus kasvaa tai vaimenee, on nopea.
● Duration: Joka kerta kun painat SELECT-painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti:
3 → 5 → 10 → 15 sec
Settings
Backlight-3sec
Contrast-2
Fader
Effect
P.Saver-3sec
Fader Effect
54
Fader Effect
Fade-Off
Curve-Fast
Duration-5sec
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
FIN
Fader Effect
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Power off.
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu
sammutusaika tulee n kyviin.
● Valitse haluttu sammutusaika ja siirry sitten päävalikkoon
painamalla MENU-painiketta.
OFF → 30sec →1min → 5min → 10min → 15min.
Settings
Contrast-2
P.Saver-3sec
Fader Effect
Power off-10min
Language Settings (kieliasetukset)
1
2
3
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Language.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla haluttu kieli
ja paina sitten SELECT-painiketta.
● English (englanti) → Korean (korea) → Japanese (japani) → S.Chinese (yksinkert. kiina) →
T.Chinese (per. kiina) → French (ranska) → German (saksa) → Italian (italia) → Spanish
(espanja) → Russian (venäjä)
● Valikkonäyttö tulee esiin asettamasi kielisenä.
Settings
P.Saver-3sec
Fader Effect
Power off-10min
Language
55
Oletusasetusten palauttaminen
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla
Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Reset ja
paina sitten SELECT-painiketta.
● Kun valitset Reset-vaihtoehdon, kaikki valitut asetukset palaavat oletusasetuksiin.
Reset
Settings
Fader Effect
Power off-10min
Language
Reset
Reset all default
Settings?
NO
Yes
Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 2
Oletusasetukset
Soittimen tiedot
1
2
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YLÖSPÄIN/VIERITYS ALASPÄIN -painikkeilla
Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla About
ja paina sitten SELECT-painiketta.
● Valitsemalla About voit tarkistaa raitojen kokonaismäärän, kokonaiskapasiteetin,
käytettävissä olevan kapasiteetin ja ohjelmiston versiotiedot.
Jokin seuraavista viesteist tulee n kyviin:
- Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
- Connect to PC and rebuild database with recovery utility.
Jos viesti Loading tulee n kyviin eik laite toimi, kun kytket virran.
Tiedostohaku ei toimi oikein valikon Library-kohdassa.
FIN
1
2
Vianetsintä
Soitin ei toimi. N ytt paneelissa ei n y mit n.
● Nollaa laite
● Kytke latauslaite.
● Tarkista, että Hold-kytkin on off-asennossa.
nt ei kuulu, vaikka painan toistopainiketta Music-tilassa.
● Tarkista, onko soittimessa MP3- tai WMA-tiedostoja.
● Toistokelvottomia tiedostomuotoja (esim. MPEG1 LAYER 1 -tiedosto) ei voi toistaa.
● Tiedostoja, jotka on ladattu soittimeen käyttämättä Music Studiota, ei voi toistaa.
En pysty lataamaan tiedostoja soittimeen.
●Tarkista akun varaus.
● Tarkasta, onko ohjain asennettu kunnolla PC:lle.
Asenna ohjelmisto uudelleen asennus-CD-levyltä.
● Tarkista soittimen ja PC:n välinen USB-liitäntä.
● Tarkista, näkyykö näytön alaosassa tehtäväpalkin ilmaisinalueella “laitteen poisto”- (unplug/eject)
tai “Poista laite turvallisesti” -kuvake (Safely Remove Hardware).
Kuvatiedostoja ei voi katsoa.
● Näytöltä ei voi katsoa tiedostoja, jotka on ladattu käyttämättä Multimedia Studiota.
Settings
Power off-10min
Language
Reset
About
56
57
Taustavalo ei pala.
● Tarkista taustavalon Backlight-asetus.
● Taustavalo sammuu automaattisesti toistoajan pidentämiseksi, jos akun varaus on
vähissä.
Toistoajan n ytt ei n yt oikeita tietoja toiston aikana.
● Tarkista, ettet ole toistamassa (bittinopeudeltaan vaihtelevaa) VBR-tiedostoa. VBR-tiedostoja tuetaan vain osittain.
Nestekiden ytt ikkuna on liian tumma.
● Tarkista kontrastiasetus Menu-valikosta.
● Tarkista, onko soitin virransäästötilassa.
Tekniset tiedot
Malli
Sis nrakennettu muistikapasiteetti
Sis nrakennetun ladattavan akun kapasiteetti
J nnite
Mitat/paino
Kotelo
Tiedonsiirtonopeus
H iri et isyys
Kuulokeliit nn n antoteho
Toistettava taajuusalue
K ytt l mp tila
Tiedostotuki
Toiston aikana n kyv t n ytt paneelissa n kyy joitakin tuntemattomia merkkej .
● Kielet, joita soitin ei tue, on osoitettu tähdellä ( ✻ ).
Toiston yt ll n kyy /Noartist/Noalbum -tiedostopolku valitun musiikkitiedoston
kappaleen nimikkeen sijaan.
● Musiikkitiedostolle ei ole ID3 tag -tietoja. Muokkaa kappaleen nimikettä, esittäjää ja
albumin tietoja.
Kest kauan hakea kappaleita kappaleen nimikkeen, esitt j n tai albumin mukaan.
● Jos soittimessa on paljon musiikkitiedostoja, niiden luku saattaa kestää kauan.
58
YH-820
5 GB
650 mAh
3,7 V (Ladattava litiumioniakku)
49,8 X 88,1 X 13,8 mm /84,5 g
Alumiini/muovi
Enintään 50 Mbps
90 dB 20 kHz:n alipäästösuotimella (1 kHz, 0 dB)
5 mW (16 Ω)
22 Hz - 20 kHz
-5 - +35 °C
MPEG1/2/2.5 Layer 3(8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
WMA (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
FIN
Vianetsintä
T m n k ytt ohjeen mukana toimitettu laite on lisensioitu joidenkin kolmansien osapuolien
immateriaalioikeuksien perusteella. T m lisenssi on rajoitettu loppuk ytt j kuluttajien
lisensioidun sis ll n yksityiseen ei-kaupalliseen k ytt n. Kaupalliseen k ytt n ei my nnet oikeuksia. Lisenssi ei koske muita laitteita kuin t t , eik lisenssi ulotu
mihink n ISO/IEC11172-3- tai ISO/IEC13818-3 -standardien mukaiseen lisensioimattomaan laitteeseen tai prosessiin, jota k ytet n tai myyd n yhdess t m n laitteen
kanssa.Lisenssi kattaa ainoastaan t m n laitteen k yt n
ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardien mukaisten audiotiedostojen koodaukseen. T m n lisenssin my t ei my nnet oikeuksia tuotteen ominaisuuksille tai toiminnoille, jotka eiv t ole ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement