Samsung BT62TQBPST Owner's manual

Samsung BT62TQBPST Owner's manual
Asennus- ja käyttöohjeet
Kalusteuuni
BT62TQBPST
Käyttöopas
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd1 1
2009-03-16
9:20:04
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd2 2
2009-03-16
9:20:04
Sisältö
Oppaan käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sähköturvallisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Turvallisuus käytön aikana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hävitysohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uunin asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Asentajan turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus tason alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköverkkoon liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus kaapistoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
Osat ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kytkimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Erikoisominaisuudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Varusteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Turvakatkaisin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tuuletin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alkuvalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kellonajan asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ensipuhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uunin käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Jakotoiminnon asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämpötilan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lopetusaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toiminta-aika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajastettu käynnistys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Munakello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valo päällä / pois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapsiturva -toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äänimerkin mykistäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin toiminnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koekeittiössä testatut ruuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
19
20
20
22
24
26
26
27
27
28
36
Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automaattipuhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Höyrypuhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uuninluukun puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
41
46
Takuu ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Usein esitetyt kysymykset & ongelmatilanteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd1 1
2009-03-16
9:20:04
Oppaan käyttö
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
FI
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden
kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaisuuden
tarpeisiin.
Käyttöoppaan kuvasymbolit.


Tärkeää
Huom.
Turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että
laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten
mukaisesti.
Sähköturvallisuus
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
• Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
• Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus
voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai
jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
• Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
laitteen valmistajalta.
• Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
• Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
• Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
• Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
VAROITUS
Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset on
pidettävä turvallisella etäisyydellä uunista.
VAROITUS
Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran. Uunin
ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd2 2
2009-03-16
9:20:05
Turvaohjeet (jatkoa)
Turvallisuus käytön aikana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja
tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi
aikaa.
Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja
höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla
on kuumaa.
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja
estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun
paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä pane astioita uunin luukun päälle.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Irtoava lika ja kaikki astiat tulee poistaa uunista automaattisen kuumapuhdistuksen ajaksi.
Automaattipuhdistuksen aikana pinnat tulevat tavallista kuumemmiksi ja lapset tulee pitää
turvallisella etäisyydellä.
FI
Hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
•
•
Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
VAROITUS
Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen
sähköjohto.
Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.
• Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
• Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltovi
ranomaisilta.
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd3 3
2009-03-16
9:20:05
Uunin asentaminen
*
FI
Tämän laitteen sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Asennuksessa on noudatettava laitteen mukana tulevia asennusohjeita.
Poista suojamuovi uunin luukusta asennuksen jälkeen.
Poista suojateippi uunin sisäpinnoista asennuksen jälkeen.
Asentajan turvallisuusohjeet
•
•
Asennuksen on taattava suojaus altistumiselle sähkövarauksellisille osille.
Kalusteen, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
Asennus tason alle
•
•
Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta.
1
2
560
595
595
572
545
21
4
3
min. 550
min. 50
min. 20
min. 560
50
460
min. 600
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd4 4
2009-03-16
9:20:06
Uunin asentaminen (jatkoa)
5
FI
Uunin kytkeminen sähköverkkoon
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²)
Vaihejohdin
Maadoitusjohdin
Nollajohdin
Sähköverkkoon liittäminen
Sähköliitännät tulee tehdä laitteen takana olevan liitoslaatan mukaisesti sähköasentajan
toimesta, jonka tulee varmistaa, että laite on liitetty sähköverkkoon asennusohjeita ja
paikallisia säädöksiä noudattaen.
Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän tulopuolelle asennettava
turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm).
Kun laitteeseen kytketään virta sen elektroniikka käynnistyy, jolloin sen valaistus
nollaantuu hetkeksi. Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5
mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla
sijoituskalusteensa edessä.
Avaa uunin alaosan taustalevy (käytä litteää ruuviavainta) ja avaa kokonaan
kytkentäruuvi sekä kaapelin vedonpoistin. Asenna vasta sitten johtimet
asianmukaisiin liittimiin.
Maadoitusjohdin tulee kiinnittää uunin ( ) liittimeen.
Jos uuni liitetään verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti
käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin.
Emme vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta
maadoituksesta.
)
6
7
min. 5
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd5 5
2009-03-16
9:20:06
Uunin asentaminen (jatkoa)
FI
Asennus kaapistoon
•
•
Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
Uuni työnnetään paikoilleen oikeassa kohdistuskulmassa.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min. 550
50
90º
min. 590 - maks. 600
min. 560
5
Uunin kytkeminen sähköverkkoon
(H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²)
Vaihejohdin
Maadoitusjohdin
Nollajohdin
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd6 6
2009-03-16
9:20:07
Osat ja ominaisuudet
Uuni
FI
Käyttöpaneeli
Ilman ulostulon
suodatin
Ylävastukset
Taso 5
Lamput
Taso 4
Taso 3
Taso 2
Jakotason kosketin
Taso 1
Lasiluukku
Luukun kahva
)
Uunitasot on numeroitu alkaen alhaalta.
Tasoja 4 ja 5 käytetään pääosin grillitoiminnoissa.
Tietoja oikeiden uunitasojen valinnasta on oppaan ruuanvalmistusohjeissa.
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd7 7
2009-03-16
9:20:08
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
FI
Kytkimet
2
4
5
6
7
8
9
0
3
1. Jakovalitsin
7. Kello
2. Näyttö
8. Munakello
3. Aika / Lämpötila -valitsin
9. Toiminta-aika
4. Uuninäppäin
10. Lopetusaika
5. Valokatkaisin
11. Lämpötilavalitsin
6. Lapsilukko
)
Jakovalitsin ja Aika / Lämpötila -valitsin ovat kohokytkimiä. Paina sisään ja
käännä.
Erikoisominaisuudet
Uunissa on seuraavat erikoisominaisuudet.
• Uunin kahtiajako: Kun uuniin asennetaan jakotaso, se mahdollistaa uunin käytön kahtena
itsenäisenä osana. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja lisää käyttömukavuutta.
• Höyrypuhdistus: Uunin automaattipuhdistuksessa höyry puhdistaa rasvan ja piintyneen
lian turvallisesti uunin sisäpinnoilta.
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd8 8
2009-03-16
9:20:08
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
Varusteet
FI
Seuraavat varusteet kuuluvat uuteen uuniisi:
1
2
Grilliritilä, jolle asetat
kypsennysastiat, kakkuvuoat jne.
Etuosa
Paahtoritilä paahtamiseen.
Etuosa
3
Uunipelti kakuille ja pikkuleiville.
4
Uunipannu paistamiseen,
lihanesteiden tai -tippumisjätteiden
keräämiseen.
5
Jakotaso, jolla jaat uunin kahteen
osaan. Jakotasoa käytetään 3.
peltitasolla. Uunin takaseinässä on
jakotason tunnistinkosketin. Työnnä
jakotaso aivan kiinni takaseinään.
6
Paistinvarras koostuu vartaasta,
2 piikistä, irrotettavasta kahvasta
sekä kehikosta, joka asennetaan 3.
pellinkannattimeen alhaalta lukien.
Sovita varras uunin takaseinässä
olevaan reikään. Pane uunipannu
tasoon 1, kun paistat vartaalla.
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd9 9
2009-03-16
9:20:09
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
FI
7
•
•
•
•
•
•
•
Paistin- ja saslik-vartaat. (valinnainenb)
KÄYTTÖ:
Pane uunipannu tasoon 1 (ilman paistotelinettä) keräämään lihanesteet, tai uunin pohjalle,
jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;
Varraspaistossa voit kypsentää uunipannun reunoilla samalla myös esikypsytettyjä
perunoita ja vihanneksia.
Työnnä kehikko keskitasoon “v”-kulma eteenpäin.
Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi käsitellä.
Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan pää varovasti
takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua
kehikon “v”-kohtaan. (Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin
luukkua estämässä vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
Irrota vartaan kahva ennen paistoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen, jotta saat
poistettua vartaan kehikosta.
VAROITUS
Kaikki varusteet ja tarpeettomat tarvikkeet tulee poistaa automaattisen kuumapuhdistuksen
ajaksi.
10
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd10 10
2009-03-16
9:20:09
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
5
4
Uunipelti
3
Uunipelti, uunipannu ja grilliritilä tulee asettaa
huolellisesti pellinkannattimiin. Varo kuumia
uunin pintoja ja astioita, kun otat ruuat uunista.
Esimerkki
Taso 1: Uunipannu
Taso 4: Uunipelti
FI
Uunipannu
2
1
väli 2 cm
)
Kun käytät uunipannua tai uunipeltiä kypsennettävien ruokien tippumisjätteiden tai nesteiden keräämiseen varmista, että se on kunnolla pidikkeissään. Älä anna peltien
joutua kosketuksiin uunin pohjapinnan kanssa, jottei emalipinta vaurioidu. Tasoon 1
asetettavien peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä.
Teleskooppiset kannattimet
)
Teleskooppiset sivuohjaimet ja muut uunin osat saattavat olla erittäin kuumia! Käytä
uunikintaita tai vastaavia suojavälineitä. Telesk ooppiset sivuohjaimet sijaitsevat
uunin sisällä kolmessa tasossa oikealla ja vasemmalla puolella.
• Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu’uttamalla ensin yhden tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
• Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan takaisin
uuniin.
Sulje uunin ovi vasta kun teleskoopp iset ohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.
11
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd11 11
2009-03-16
9:20:10
Osat ja ominaisuudet (jatkoa)
FI
Varusteiden käyttö
Jakotaso, grilliritilä, uunipelti ja uunipannu.
Jakotason paikka
Sijoita jakotaso tasoon 3.
Grilliritilän paikka
Voit sijoittaa grilliritilän mille tasolle tahansa.
Uunipellin ja uunipannun paikka
Voit sijoittaa uunipellin ja/tai uunipannun mille tasolle
tahansa.
VAROITUS
Jakotaso on pakollinen, jos haluat käyttää erikseen
ala- tai yläuunia tai kaksoistoimintoa.
Turvakatkaisin
•
Jollet valitse toiminta-aikaa, turvakatkaisin
sammuttaa uunin automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Automaattinen sammutus eri lämpötiloissa
Alle 105 °C
16 tuntia
105 °C - 240 °C
8 tuntia
245 °C - 300 °C
4 tuntia
• Tämän uunin erikoisominaisuus on automaattinen virran poiskytkentä. Jos uunin lämpötila
nousee poikkeavan korkeaksi, järjestelmä katkaisee sähkövirran vastuksiin tietyksi ajaksi.
Tuuletin
On normaalia, että käytön aikana venttiili purkaa kuumaa ilmaa uunin etuosasta.
• Tuuletin myös jatkaa toimintaansa vielä uunin sammuttamisen jälkeen. Se pysähtyy kun
uunin sisälämpötila on pudonnut 60 °C:een tai 22 minuutin kuluttua.
12
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd12 12
2009-03-16
9:20:10
Alkuvalmistelut
Kellonajan asetus
Kun sähkövirta ensi kerran kytketään uuniin, ohjauspaneelin näyttöön syttyy hetkeksi valo.
3 sekunnin kuluttua kello-kuvake ja 12:00 alkavat vilkkua näytössä. Uunia ei voi käyttää
ennen kellonajan asetusta.
1
Uunia ei voi käyttää ennen
kellonajan asetusta. “
” ja “12:00”
alkavat vilkkua näytössä kun
sähkövirta kytketään laitteeseen.
Paina Kello-näppäintä.
“
” ja “12: ” alkavat välkkyä.
2
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse tunti.
Esimerkki
Kello on 1:30
Odota noin 10 sekuntia. Kello
lopettaa vilkkumisen ja näyttää
oikean tunnin.
3
Paina Kello-näppäintä.
“
” ja “ :00” alkavat välkkyä.
4
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse minuutit.
“
” alkaa välkkyä.
5
Paina Kello-näppäintä aika-asetuksen lopettamiseksi, tai odota 10 sekuntia.
“
” katoaa näytöstä eikä “30” enää välky. Näytössä on oikea aika. Nyt laite on
käyttövalmis.
FI
13
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd13 13
2009-03-16
9:20:12
Alkuvalmistelut (jatkoa)
FI
Ensipuhdistus
Puhdista uuni hyvin ennen käyttöönottoa.
*
Älä käytä teräviä tai hankaavia välineitä tai aineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa.
Käytä edustan emalipinnoille yleisesti kaupan olevia puhdistusaineita.
Uunin puhdistus
1. Avaa uunin luukku. Valo syttyy.
2. Puhdista kaikki pellit, varusteet ja pellinkannattimet lämpimällä vedellä ja
astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.
3. Puhdista samoin uunin sisus.
4. Pyyhi laitteen etupinnat kostealla liinalla.
Tarkista, että kellonaika on oikein. Poista varusteet ja käytä uunia kiertoilma-asetuksella 200
°C:ssa yhden tunnin ajan. Tästä esikuumennuksesta syntyy tavanmukaisesti erityinen haju,
joten varmista keittiösi hyvä tuuletus.
14
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd14 14
2009-03-16
9:20:12
Uunin käyttö
Jakotoiminnon asetus
Jos haluat käyttää ylä- tai alauuni- tai kaksoistoimintoa, pane jakotaso paikoilleen, kun
Jakovalitsin on “OFF”-asennossa. Kun haluat käyttää uunia ilman jakoa, poista jakotaso
uunista, kun Jakovalitsin on “OFF”-asennossa. Käännä sitten Jakovalitsinta ja valitse
haluamasi toiminto. Lisätietoja alla olevassa taulukossa.
1
Käännä Jakovalitsin haluamaasi
uunin jakotoimintoon.
3
Valitse haluamasi uunitoiminto kääntämällä Aika / Lämpötila -kytkintä.
Jos on kulunut 3 sekuntia etkä tee lisää säätöjä, uuni käynnistyy
automaattisesti valitsemassasi toiminnossa.
Jakotoiminto
Merkintä
2
FI
Paina Uuninäppäintä.
Uunitoiminto
Jakotaso Lisätietoja
Sammuu
Yläuuni
1. Kiertoilma
2. Ylälämpö + kiertoilma
3. Iso grilli
Kyllä
Toiminto säästää energiaa
ja aikaa, kun valmistat
pieniä ruokamääriä.
Kaksoistoiminto
Sekä ylä- että alauuni
käytössä
Kyllä
Voit kypsentää
samanaikaisesti kaksi
ruokaa kahdessa eri
lämpötilassa.
Alauuni
1. Kiertoilma
2. Alalämpö + kiertoilma
Kyllä
Toiminto säästää energiaa
ja aikaa, kun valmistat
pieniä ruokamääriä.
Ei jakoa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nro.
Kiertoilma
Ylälämpö + kiertoilma
Tavallinen uuni
Iso grilli
Pieni Grilli
Alalämpö + kiertoilma
Höyrypuhdistustila
Automaattipuhdistustila
Nro.
1. P1
2. P2
3. P3
Nro.
15
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd15 15
2009-03-16
9:20:13
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Yläuuni
Vain ylävastus toiminnassa. Käytä jakotasoa.
Kiertoilma
Ylälämpö + kiertoilma
Iso grilli
Alauuni
Vain alavastus toiminnassa. Käytä jakotasoa.
Kiertoilma
Alalämpö + kiertoilma
16
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd16 16
2009-03-16
9:20:14
Uunin käyttö (jatkoa)
Kaksoistoiminto
Ylä- ja alauuni toiminnassa samanaikaisesti. Voit valita kumpi käynnistyy ensin. Kun yksi
kaksoistoiminnolla valmistettavista ruuista on valmis ja haluat muuttaa toisen uuniosan
toiminta-aikaa tai lämpötilaa, käännä Jakovalitsinta ja valitse kummalla uunitoiminnolla (ylävai alauunilla) haluat jatkaa. Käytä jakotasoa.
Kaksoistoiminto 1: Yläuuni käynnistyy ensin. Jos painat Uuninäppäintä, tai jos yläuunin
asetuksesta kuluu 15 sekuntia ilman muita asetuksia, uuni käynnistyy
alauunitoiminnossa.
Kiertoilma
FI
Ylälämpö + kiertoilma
Iso grilli
Kaksoistoiminto 2: Jos yläuunitoiminnolla aloitettaessa painat Uuninäppäintä, tai kuluu 15
sekuntia ilman muita asetuksia, uuni vaihtaa alauunitoimintoon. Ylä- ja
alauuni toiminnassa samanaikaisesti.
Kiertoilma
Alalämpö + kiertoilma
17
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd17 17
2009-03-16
9:20:15
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Ei jakoa
Kiertoilma
Ylälämpö + kiertoilma
Tavallinen uuni
Iso grilli
Pieni Grilli
Alalämpö + kiertoilma
18
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd18 18
2009-03-16
9:20:16
Uunin käyttö (jatkoa)
Lämpötilan asetus
FI
Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa
1
2
Paina Lämpötilanvalitsinta.
Käännä Aika / Lämpötila kytkintäja valitse lämpötila 5 °C:n
välein.
Yksiosainen tila
(iso ja pieni grilli)
)
40 °C – 250 °C
(40 °C – 300 °C)
Yläuuni
40 °C – 250 °C
Alauuni
40 °C – 250 °C
Voit säätää lämpötilaa paistamisen aikana.
Uunitoiminnoissa ylä- ja alavastukset toimivat jaksoittain lämpötilan ylläpitämiseksi ja
säätelemiseksi.
Kaksoistoiminnossa
1
2
Paina Lämpötilavalitsinta (yläuuni).
Paina Lämpötilavalitsinta kahdesti
(alauuni).
Käännä Aika / Lämpötila kytkintäja valitse lämpötila 5 °C:n
välein.
Yläuunitoiminto
(iso grilli)
Alauuni
)
160 °C – 250 °C
(200 °C – 250 °C)
160 °C – 250 °C
Lämpötilaa voi säätää paistamisen aikana.
19
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd19 19
2009-03-16
9:20:16
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Virran katkaiseminen
Sammuta uuni kääntämällä Jakovalitsin
“Off” -asentoon.
Lopetusaika
Voit säätää lopetusajan kypsennyksen aikana.
Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa
1
Paina Lopetusaika -näppäintä.
Esimerkki
Kello on 12:00
3
Paina Lopetusaika -näppäintä.
Uunin toiminta lakkaa valitsemanasi lopetusaikana
automaattisesti, ellet paina Lopetusaika -näppäintä uudelleen
5 sekunnin kuluessa.
)
2
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse haluamasi lopetusaika.
Voit säätää uudelleen lopetusaikaa kypsennyksen aikana Aika / Lämpötila valitsimella tarvittaessa.
20
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd20 20
2009-03-16
9:20:17
Uunin käyttö (jatkoa)
Kaksoistoiminnossa
Ylä- ja alauunien lopetusajat valitaan Lopetusaika -näppäimellä ja Aika / Lämpötila kytkimellä.
1
Paina Lopetusaika -näppäintä
kahdesti (alauuni).
Esimerkki
Kello on 12:00
3
Paina Lopetusaika -näppäintä.
Uunin toiminta lakkaa valitsemanasi
lopetusaikana automaattisesti, ellet
paina Lopetusaika -näppäintä
uudelleen 5 sekunnin kuluessa.
)
2
FI
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse haluamasi lopetusaika.
Voit säätää uudelleen lopetusaikaa kypsennyksen aikana Aika / Lämpötila valitsimella tarvittaessa.
21
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd21 21
2009-03-16
9:20:18
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Toiminta-aika
Voit säätää toiminta-aikaa kypsennyksen aikana.
Yläuuni-, alauuni- ja ei-jakoa -toiminnoissa
1
Paina Toiminta-aika -näppäintä.
3
Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Uuni toimii valitsemasi ajan, ellet
paina uudelleen Toiminta-aika
-näppäintä 5 sekunnin kuluessa.
)
2
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse haluamasi toiminta-aika.
Voit säätää uudelleen toiminta-aikaa kypsennyksen aikana Aika / Lämpötila valitsimella tarvittaessa.
22
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd22 22
2009-03-16
9:20:19
Uunin käyttö (jatkoa)
Kaksoistoiminnossa
Ylä- ja alauunien toiminta-ajat valitaan Toiminta-aika -näppäimellä ja Aika / Lämpötila
-kytkimellä.
1
Paina Toiminta-aika -näppäintä
kahdesti (alauuni).
3
Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Uuni toimii valitsemasi ajan, ellet
paina uudelleen Toiminta-aika
-näppäintä 5 sekunnin kuluessa.
)
2
FI
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse haluamasi toiminta-aika.
Voit säätää uudelleen toiminta-aikaa kypsennyksen aikana Aika / Lämpötila valitsimella tarvittaessa.
23
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd23 23
2009-03-16
9:20:20
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Ajastettu käynnistys
Tapaus 1 - Toiminta-aika valitaan ensin
Jos Lopetusaika asetetaan vasta Toiminta-ajan jälkeen, uuni laskee uudelleen toiminta-ajan ja
lopetusajan ja tarvittaessa uuni käynnistyy viivästetysti.
1
Paina Lopetusaika -näppäintä.
Esimerkki
Kello on 3:00
ja uunin haluttu
toiminta-aika on 5
tuntia.
3
Paina Lopetusaika -näppäintä.
Syttyy “
” -kuvake, joka näkyy
viivästettyyn käynnistykseen asti.
2
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse lopetusaika.
Esimerkki
Haluat 5 tunnin
kypsytyksen ja
lopettaa kello 8:30.
24
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd24 24
2009-03-16
9:20:21
Uunin käyttö (jatkoa)
Tapaus 2 - Lopetusaika valitaan ensin
Jos Toiminta-aika asetetaan vasta Lopetusajan jälkeen, uuni laskee uudelleen toiminta- ja
lopetusajat ja tarvittaessa viivästyttää uunin käynnistystä.
1
Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Esimerkki
Kello on 3:00 ja
haluttu lopetusaika
on klo. 5:00.
3
Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Syttyy “
” -kuvake, joka näkyy
viivästettyyn käynnistykseen asti.
2
FI
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse toiminta-aika.
Esimerkki
Haluat 1,5 tunnin
kypsytyksen ja
lopettaa kello 5:00.
25
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd25 25
2009-03-16
9:20:21
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Munakello
1
Paina Munakello -näppäintä
kerran.
“
” vilkkuu.
3
Paina Munakello -näppäintä,
jolloin kello käynnistyy. Merkkiääni
ilmoittaa, kun valitsemasi aika on
kulunut.
)
2
Käännä Aika / Lämpötila -kytkintä
ja valitse haluttu aika.
Esimerkki
5 minuuttia
Paina Munakello -näppäintä 2 sekuntia ajanoton peruuttamiseksi.
Valo päällä / pois
1
Paina Lamppu -näppäintä.
1.
2.
3.
4.
Ylä- ja alauuni
Yläuuni
Alauuni
Sammuu
)
Lamppu syttyy ja sammuu tässä
järjestyksessä toiminnosta
riippumatta.
)
Lamppu sammuu automaattisesti
2 minuutin kuluttua.
26
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd26 26
2009-03-16
9:20:22
Uunin käyttö (jatkoa)
Lapsiturva -toiminto
1
)
FI
2
Paina Lapsilukko-näppäintä
3 sekunnin ajan. ( ) ilmestyy
näyttöön.
Paina 3 sekunnin ajan Lapsilukkonäppäintä lukituksen avaamiseksi.
Lukituksen aikana valitsimet eivät toimi lukuun ottamatta Jakovalitsinta ja lukituksen
avaus -näppäintä. Lukitus on käytettävissä riippumatta siitä onko uuni päällä.
Äänimerkin mykistäminen
1
2
Mykistä äänimerkki painamalla
samanaikaisesti Kello ja
Lopetusaika -näppäimiä 3
sekunnin ajan.
Aktivoi äänimerkki painamalla
uudelleen samanaikaisesti Kello
ja Lopetusaika -näppäimiä 3
sekunnin ajan.
27
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd27 27
2009-03-16
9:20:23
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Uunin toiminnot
Uunissa on seuraavat toiminnot
Uunin tilat
Seuraavassa taulukossa on esitetty uunin eri tilat ja asetukset.
Käytä seuraavien sivujen valmistusohjetaulukoita näiden tilojen käytössä ruuan laitossa
ohjeellisina.
Tavallinen uuni
Ruoka lämmitetään ylä- ja alavastuksia käyttäen. Tätä asetusta
suositellaan leipomiseen ja paahtamiseen.
Ylälämpö + kiertoilma
Tätä tilaa suositellaan lihan paahtamiseen. Ylävastus on toiminnassa
ja tuulettimet kierrättävät ylhäältä ja takaseinämän vastuksista
tulevaa kuumaa ilmaa.
Kiertoilma
Takavastuksista tuleva kuuma ja kahden tuulettimen kierrättämä ilma
kuumentaa ruuan. Tämä asetus tuottaa tasaisen lämmön ja se on
ihanteellinen pakastetulle ruualle sekä kakulle ja voisarville.
Tämä tila on sopiva kahdella tasolla leipomiseen.
Iso grilli
Ruoka lämmitetään ylävastuksia käyttäen. Tämä tila on suositeltava
pihvin ja makkaran grillaukseen sekä juustopaahtoleiville.
Pieni Grilli
Tämä tila on ihanteellinen pienten ruokamäärien grillaukseen,
esimerkiksi patongeille, juustolle tai kalafileille.
Aseta ruoka grilliritilän keskelle, koska ainoastaan pieni keskellä
sijaitseva vastus on toiminnassa.
Alalämpö + kiertoilma
Ala- ja takavastuksista tuleva kuuma ja tuulettimien kierrättämä ilma
kuumentaa ruuan. Tämä tila on ihanteellinen ruuan paistamiseen,
esimerkiksi piiraat, pizza, leipä ja juustokakut.
28
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd28 28
2009-03-16
9:20:24
Uunin käyttö (jatkoa)
1.
Tavallinen uuni
FI
Suosituslämpö: 200 °C
Tavallinen uuni -toiminto on ihanteellinen paistamiseen yhdellä tasolla. Sekä ylä- että
alavastus ovat toiminnassa tasaisen uuninlämmön ylläpitämiseksi.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Tavallinen uuni -toimintoa käytettäessä.
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika
(minuuttia)
Pakastettu lasagne
(500 - 1000 g)
3
Grilliritilä
180 - 200
40 - 50
Kokonainen kala (esim.
Dorade)
(300 - 1000 g)
3 - 4 leikattu molemmin puolin
TIPPA ÖLJYÄ
3
Paahtoritilä +
uunipannu
240
15 - 20
Kalafileet
(500 - 1000 g)
3 - 4 leikattu molemmin puolin
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
13 - 20
Pakastekyljykset
(350 - 1000 g)
jauhelihaa ja kinkku-, juustotai sienitäytettä
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
25 - 35
Pakastepihvit jauhelihasta,
porkkanasta, punajuuresta tai
perunasta
(350 - 1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
20 - 30
3/2
Paahtoritilä /
uunipannu
200
40 - 50
Uuniperuna
(puolikas)
(500 - 1000 g)
3
Uunipelti
180 - 200
30 - 45
Pakastettu lihamureke/-kääryle
sienitäytteellä
(500 - 1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
180 - 200
40 - 50
Sokerikakku
(250 - 500 g)
2
Grilliritilä
160 - 180
20 - 30
Tiikerikakku
(500 - 1000 g)
2
Grilliritilä
170 - 190
40 - 50
Hiivalla valmistettu kakku
hedelmä- ja hilekoristeella,
tarjottimella
(1000 - 1500 g)
2
Uunipelti
160 - 180
25 - 35
Muffinssit
(500 - 800 g)
2
Grilliritilä
190 - 200
25 - 30
Ruokalaji
Porsaankyljykset
(500 - 1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ, SUOLAA &
PIPPURIA
29
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd29 29
2009-03-16
9:20:24
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
2.
Ylälämpö + Kiertoilma
Suosituslämpö: 190 °C
Ylävastus ja tuuletin ovat toiminnassa koko ajan, ja kuuma ilma kiertää tasaisesti.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Ylälämpö + kiertoilma -toimintoa käytettäessä.
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika
(minuuttia)
Porsaankyljykset
(1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
3
Paahtoritilä +
uunipannu
180 - 200
50 - 65
Porsaanlapa foliossa
(1000 - 1500 g)
MARINOI
2
Uunipelti
180 - 230
80 - 120
Kokonainen kana
(800 - 1300 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
2
Paahtoritilä +
uunipannu
190 - 200
45 - 65
Pihvit, liha tai kala
(400 - 800 g)
TIPPA ÖLJYÄ, SUOLAA &
PIPPURIA
3
Paahtoritilä +
uunipannu
180 - 200
15 - 35
Kananpalat
(500 - 1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
4
Paahtoritilä +
uunipannu
200 - 220
25 - 35
Kalapaisti
(500 - 1000 g)
käytä uuninkestävää astiaa
SIVELE ÖLJYLLÄ
2
Grilliritilä
180 - 200
30 - 40
Naudanpaisti
(800 - 1200 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
2
Paahtoritilä +
uunipannu
Lisää 1
kupillinen vettä
200 - 220
45 - 60
Ankanrintaa
(300 - 500 g)
4
Paahtoritilä +
uunipannu
Lisää 1
kupillinen vettä
180 - 200
25 - 35
Ruokalaji
30
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd30 30
2009-03-16
9:20:24
Uunin käyttö (jatkoa)
3.
Kiertoilma
Suosituslämpö: 170 °C
Tämä toiminto kypsentää ruuat jopa kolmella tasolla ja sopii myös paistamiseen ja
paahtamiseen. Kypsennyksen hoitaa uunin takaseinän vastus ja tuuletin kierrättää lämmön
tasaisesti.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Kiertoilma-toimintoa käytettäessä.
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika
(minuuttia)
Lampaan kyljysrivi
(350 - 700 g) ,
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
3
Paahtoritilä +
uunipannu
190 - 200
40 - 50
Uunibanaanit
(3 - 5 kpl), leikkaa kärki veitsellä,
lisää 10 - 15 g suklaata,
5 - 10 g paloiteltua pähkinää,
hieman sokerivettä, kääri
alumiinifolioon.
3
Grilliritilä
220 - 240
15 - 25
Uuniomenat
5 - 8 kpl x 150 - 200 g
Poista karat, lisää rusinoita ja
hilloa. Käytä uuninkestävää
astiaa.
3
Grilliritilä
200 - 220
15 - 25
Jauhelihapihvit
(300 - 600 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
190 - 200
18 - 25
Täytetty jauheliharulla
venäläisittäin
(500 - 1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ
3
Uunipelti
180 - 200
50 - 65
Pakastetut kroketit
(500 - 1000 g)
2
Uunipelti
180 - 200
25 - 35
Pakastetut uuniperunat
(300 - 700 g)
2
Uunipelti
180 - 200
20 - 30
Pakastepizza
(300 - 1000 g)
2
Grilliritilä
200 - 220
15 - 25
Omena-mantelikakku
(500 - 1000 g)
2
Grilliritilä
170 - 190
35 - 45
Tuore voisarvi
(200 - 400 g)
(valmistaikinasta)
3
Uunipelti
180 - 200
15 - 25
Ruokalaji
FI
31
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd31 31
2009-03-16
9:20:25
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
4.
Iso grilli
Suosituslämpö: 240 °C
Iso grilli grillaa suuremmatkin määrät matalia ruokia kuten pihvit, leikkeet ja kalan. Sopii myös
paahtamiseen. Toiminnosta löytyvät sekä ylävastus että grilli.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Iso grilli -toimintoa käytettäessä.
Ruokalaji
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika (minuuttia)
Makkarat (ohut)
5 - 10 kpl
4
Paahtoritilä +
uunipannu
220
5-8
käännä
5-8
Makkarat (ohut)
8 - 12 kpl
4
Paahtoritilä +
uunipannu
220
4-6
käännä
4-6
Paahtoleivät
5 - 10 kpl
5
Grilliritilä
240
1-2
käännä
1-2
Juustopaahtoleivät
4 - 6 kpl
4
Paahtoritilä +
uunipelti
200
4-8
Pakastetut täytetyt
ohukaiset
venäläisittäin
(200 - 500 g)
3
Uunipelti
200
20 - 30
Naudanpihvit
(400 - 800 g)
4
Paahtoritilä +
uunipannu
240
8 - 10
käännä
5-7
32
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd32 32
2009-03-16
9:20:25
Uunin käyttö (jatkoa)
5.
Pieni grilli
Suosituslämpö: 240 °C
Tämä toiminto sopii pienempien määrien grillaamiseen matalille ruuille kuten leikkeille, kalalle,
leiville, asetettuna pellin keskelle. Vain ylävastus on toiminnassa.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Pieni grilli -toimintoa käytettäessä.
Aseta ruoka astian keskelle.
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika
(minuuttia)
Pakastettu uuniCamembert
(2 - 4, 75 g/kpl)
KYLMÄÄN UUNIIN (ennen
esilämmitystä)
3
Grilliritilä
200
10 - 12
Pakastetut patongit
kuorrutuksella
(Tomaatti-Mozzarella tai
kinkku-juusto)
3
Paahtoritilä +
uunipelti
200
15 - 20
Pakastetut kalapuikot
(300 - 700 g)
KYLMÄÄN UUNIIN, (ennen
esilämmitystä)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Paahtoritilä +
uunipelti
200
15 - 25
Pakastettu kalapurilainen
(300 - 600 g)
KYLMÄÄN UUNIIN, TIPPA
ÖLJYÄ
3
Uunipelti
180 - 200
20 - 35
Pakastepizza
(300 - 500 g)
KYLMÄÄN UUNIIN (ennen
esilämmitystä)
3
Paahtoritilä +
uunipelti
180 - 200
23 - 30
Ruokalaji
FI
33
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd33 33
2009-03-16
9:20:25
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
6.
Alalämpö + kiertoilma
Suosituslämpö: 190 °C
Alalämpö + kiertoilma -toiminto on tarkoitettu paistoksille, joiden pohja on rapea ja pinta
kostea, kuten pizzat, quiche lorrainet, saksalaiset hedelmäkakut ja juustokakut.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Alalämpö + kiertoilma -toimintoa käytettäessä.
Taso
Varuste
Lämpötila (°C)
Aika
(minuuttia)
Hiivataikinapiiras omenoilla,
pakaste (350 - 700 g)
3
Grilliritilä
180 - 200
15 - 20
Pienet voitaikinapiiraat täytteellä,
pakaste (300 - 600 g)
SIVELE VALKUAISELLA,
KYLMÄÄN UUNIIN
(ennen esilämmitystä),
3
Uunipelti
180 - 200
20 - 25
Lihapyörykät kastikkeessa
(250 - 500 g)
käytä uuninkestävää astiaa
3
Grilliritilä
180 - 200
25 - 35
Voitaikinaviinerit
(500 - 1000 g)
SIVELE VALKUAISELLA
3
Uunipelti
180
15 - 23
Canneloni-pasta kastikkeessa
(250 - 500 g)
käytä uuninkestävää astiaa
3
Grilliritilä
180
22 - 30
Hiivataikinapiiraat täytteellä
(600 - 1 000 g)
SIVELE VALKUAISELLA
3
Uunipelti
180 - 200
20 - 30
Kotitekoinen pizza
(500 - 1000 g)
2
Uunipelti
200 - 220
15 - 25
Kotitekoinen leipä
(700 - 900 g)
2
Grilliritilä
170 - 180
45 - 55
Ruokalaji
34
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd34 34
2009-03-16
9:20:25
Uunin käyttö (jatkoa)
7.
Kaksoistoiminto
Kaksoistoimintoa käyttämällä voit valmistaa uunissa kaksi eri ruokaa. Kun laitat ruokaa uunin
ylä- ja alaosassa, voit käyttää eri lämpötiloja, toimintoja ja keittoaikoja. Voit esimerkiksi grillata
pihvejä ja paistaa gratiinia samanaikaisesti. Jakotasoa käyttämällä voit valmistaa gratiinia
uunin alaosassa ja pihvejä uunin yläosassa.
Aseta jakotaso aina paistotasolle 3 ennen ruoanvalmistuksen aloittamista.
FI
Ehdotus 1: Ruoanvalmistus eri lämpötiloissa
Uunin osa
Ruokalaji
Taso
Toiminto
Lämpötila (°C)
Varuste
Aika
(minuuttia)
YLÄOSA
Pakastepizza
(300 - 400 g)
4
Kiertoilma
200 - 220
Grilliritilä
15 - 25
ALAOSA
Tiikerikakku
(500 - 700 g)
1
Kiertoilma
160 - 180
Uunipelti
50 - 60
Huomaa: Aseta ruoka kylmään uuniin
Ehdotus 2: Ruoanvalmistus eri toiminnoilla
Uunin osa
Ruokalaji
Taso
Toiminto
Lämpötila (°C)
Varuste
Aika
(minuuttia)
YLÄOSA
Kananpalat
(400 - 600 g)
4
Ylälämpö +
kiertoilma
200 - 220
Paahtoritilä
+ uunipannu
25 - 35
ALAOSA
Perunagratiini
(500 - 1000 g)
1
Kiertoilma
160 - 180
Grilliritilä
30 - 40
Huomaa: Aseta ruoka kylmään uuniin
35
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd35 35
2009-03-16
9:20:26
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350
1. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Taso
Toiminto
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
3
Tavallinen
uuni
160-180
15 - 25
1+4
Kiertoilma
150-170
20 - 30
Kakkuvuoka grilliritilällä
(Tummapintainen, ø 26 cm)
2
Tavallinen
uuni
160-180
20 - 30
Grilliritilä + uunipelti + 2
irtopohjavuokaa
(Tummapintainen, ø 20 cm)
1+3
Kiertoilma
170-190
80 - 100
Grilliritilä + 2
irtopohjavuokaa
(Tummapintainen, ø 20 cm)
1
Diagonaalisesti
Tavallinen
uuni
170-190
70 - 80
Ruokatyyppi
Astia & huomautukset
Uunipelti
Pienet kakut
Uunipannu + uunipelti
Rasvaton
sokerikakku
Omenapiiras
2. Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.
Käytä tätä toimintoa enintään 300 °C:n lämmöllä.
Ruokatyyppi
Astia & huomautukset
Taso
Toiminto
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
Vehnäpaahtoleipä
Grilliritilä
5
Iso grilli
300
1.: 1 - 2
2.: 1 - 1 ½
Hampurilaiset
Grilliritilä + uunipannu
(nesteen keräämiseen)
4
Iso grilli
300
1.: 7 - 10
2.: 6 - 9
36
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd36 36
2009-03-16
9:20:26
Puhdistus ja huolto
Automaattipuhdistus
Tässä tilassa voidaan uuni puhdistaa automaattisesti.
Uunissa jäljellä oleva rasva palaa niin, että se voidaan pyyhkiä pois uunin jäähdyttyä.
Uunin automaattipuhdistuksen (kuumapuhdistus) aikana uuniluukku lukittuu automaattisesti.
Luukun lukitus (
)
Avaaminen
FI
Kun uunin lämpötilaksi tulee 300 °C, luukku lukittuu
turvallisuussyistä johtuen automaattisesti.
Kun lämpötila alittaa 260 °C, luukun lukitus vapautuu
automaattisesti.
VAROITUS
•
•
Tämän käsittelyn aikana uuni tulee erittäin kuumaksi.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä.
Huom.
Kaikki varusteet (mukaanlukien sivuohjaimet ja sivuritilät) tulee ottaa pois uunista
automaattisen puhdistuksen ajaksi.
Poista kaikki suurempi lika käsin ennen puhdistusta.
Koska paksut ruokajäämät, rasva ja lihanesteet ovat palavia, uunissa voi syttyä tulipalo
automaattipuhdistuksen aikana.
1
2
Käännä Jakovalitsin
automaattipuhdistus -toimintoon.
Käännä Aika / Lämpötila -kytkin
tasolle 1,2 tai 3 uunin likaisuuden
mukaan. Jos on kulunut 5
sekuntia etkä tee lisää säätöjä,
uuni käynnistyy automaattisesti
valitsemallasi tasolla.
Taso
3
Kesto
P1(matala)
noin 120 minuuttia
P2(normaali)
noin 150 minuuttia
P3(korkea)
noin 180 minuuttia
Uunin jäähdyttyä pyyhi uunin luukku
ja kyljet puhtaaksi kostealla liinalla.
37
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd37 37
2009-03-16
9:20:26
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
Höyrypuhdistus
1
2
3
Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä. Käytä vain tavallista hanavettä, ei
tislattua vettä.
Sulje uunin luukku.
Varoitus
Höyrypuhdistusta voi käyttää vain huoneenlämpöiseksi viilenneessä
uunissa. Anna uunin viiletä täysin, jos puhdistus ei käynnisty.
4
Käännä Jakovalitsin
höyrypuhdistus -toimintoon.
5
Hetken kuluttua lämmitin lopettaa
toimintansa ja sen lamppu palaa
edelleen.
7
Käännä Jakovalitsin “Off” asentoon ja puhdista sitten uunin
sisus.
6
Kun puhdistus on valmis, näyttö
vilkkuu ja kuulet äänimerkin.
38
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd38 38
2009-03-16
9:20:27
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
Höyrypuhdistuksen jälkeen
Vihjeitä
• Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla
on kuumaa.
• Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).
• Avaa uunin luukku ja kuivaa vesi sienellä.
• Pyyhi uunin sisäpinnat pesuaineveteen kostutetulla sienellä, pehmeällä harjalla tai
pesimellä. Itsepäisen lian voit poistaa nailonpesimellä.
• Kalkkikerrostumat voit poistaa etikalla kostutetulla liinalla.
• Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla (muista pyyhkiä uuninluukun
tiivisteet).
• Voit toistaa puhdistuksen, jos uuni on edelleen hyvin likainen.
• Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme pesuaineen levittämistä
itsepäisiin tahroihin ennen puhdistustoiminnon käynnistystä.
• Jätä uunin luukku raolleen noin 15 ° puhdistuksen jälkeen, jotta emalipinnat kuivuvat
perusteellisesti.
39
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd39 39
2009-03-16
9:20:28
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
Nopea kuivaus
FI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jätä uunin luukku raolleen noin 30°.
Käännä Jakovalitsin ei-jakoa -toimintoon.
Paina Uuninäppäintä.
Käännä Aika / Lämpötila -valitsin kiertoilma-asentoon.
Valitse toiminta-ajaksi noin 5 minuuttia ja lämpötilaksi 50 °C.
Sammuta uuni, kun valittu aika on kulunut.
VAROITUS
Älä käytä uunin puhdistamiseen höyrysuihku- tai painepesulaitteita.
Ulkopinnat
•
•
•
Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisä- ja
ulkopintojen puhdistukseen.
Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Teräksiset etupinnat
•
Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.
Alumiiniset etupinnat
•
Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä kangas- tai mikrokuituliinalla ja miedolla
ikkunanpesuaineella.
VAROITUS
Varmista ennen puhdistusta, että uuni on kylmä.
Uunin sisäosat
•
•
•
•
Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
Älä käytä karkeita hankaustyynyjä tai sieniä.
Käytä tavanomaisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta et vahingoita emalipintoja.
Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
Varusteet
Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä.
Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa puhdistusta.
40
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd40 40
2009-03-16
9:20:28
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
Uuninluukun puhdistus
Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim.
puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita. Uuninluukku on painava.
FI
Uuninluukun irrottaminen
1. Käännä auki molempien saranoiden vivut.
2. Ota tukeva ote luukun reunojen keskikohdilta
molemmin käsin.
3. Käännä luukkua noin 70 ° kunnes saranat
voidaan irrottaa kokonaan sarana-aukoista.
2
70
41
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd41 41
2009-03-16
9:20:28
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
Uuninluukun kiinnittäminen
1. Varmista, että saranavivut ovat auki ja kohdista
saranat aukkoihinsa.
70º
2. Käännä luukkua vaakatasoon ja sulje saranavivut.
Sarana normaalisti sisällä.
Sarana
Sarana-aukko
42
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd42 42
2009-03-16
9:20:29
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
Luukun lasit
Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Sisimmäinen ja keskimmäinen lasi voidaan
irrottaa puhdistusta varten.
FI
VAROITUS
•
•
•
Aina luukun ollessa irti uunista, saranavipujen tulee olla auki.
Uuninluukkua ei saa puhdistaa voimakkailla aineilla tai metallilastoilla; ne voivat
naarmuttaa lasipintoja, mikä voi johtaa lasin rikkoontumiseen.
Älä irrota uuninluukun osia (laseja tai muita osia) luukun ollessa paikoilleen kiinnitettynä;
se voi olla vaarallista.
Huom.
Lasi voi särkyä, jos kohdistat liikaa kuormitusta erityisesti etummaisen lasin reunoille.
Luukun purkaminen
1. Avaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevat kaksi ruuvia.
2. Irrota luukun lista.
Luukun lista
3. Irrota sisin lasi #1 luukusta.
Lasi #1
4. Irrota sisin lasi #2 ja jousikorvakkeet
luukusta.
Lasi #2
43
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd43 43
2009-03-16
9:20:30
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
5. Irrota lasi #3 luukusta
Lasi #3
Luukun lista
Jousikorvake
(oikea ja vasen)
Lasi #1
Lasi #2
Lasi #3
Lasi #4
)
Puhdista lasit lämpimällä vedellä tai astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla,
pehmeällä liinalla.
Luukun kokoaminen
1. Puhdista lasit ja sisäosat lämpimällä saippuavedellä.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesimiä. Käytä sientä ja pesunestettä tai
lämmintä saippuavettä.
Kiinnitä lasi #3 paikoilleen.
Kiinnitä lasin #2 yläreunaan kaksi jousikorvaketta ja aseta lasi #2 paikoilleen.
Kiinnitä lasi #1 sekä luukun lista luukkuun.
Ruuvaa kiinni kaksi ruuvia luukun molemmin puolin.
)
2.
3.
4.
5.
44
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd44 44
2009-03-16
9:20:30
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
Sivuohjaimet
FI
Uunin sisusta voidaan puhdistaa poistamalla molemmat sivuohjaimet.
SIVUOHJAINTEN IRROTTAMINEN
1. Käännä ruuvia vastapäivään vain 2 tai 3
kertaa.
2. Irrota eturuuvi kääntämällä sitä vastapäivään sivuohjaimen lukituksen
jälkeen.
3. Vedä sivuohjainta ja irrota se.
4. Irrota takaruuvi kääntämällä sitä vastapäivään.
PELLINKANNATTIMIEN KIINNITTÄMINEN
1. Aseta ruuvi taakse ja
kierrä sitä myötäpäivään
vain 2 tai 3 kertaa.
2. Aseta sivuohjaimen
taaimainen U-kappale
paikoilleen ja työnnä sitä
kohti ruuvia.
3. Kiinnitä eturuuvi ja kiristä
molemmat ruuvit.
45
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd45 45
2009-03-16
9:20:32
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
Lampun vaihto
*
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:
• Katkaise uunista virta;
• Irrota laite verkkovirrasta; ja
•Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin
pohjalle.
)
Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.
Uunin takalampun vaihto ja lasikuvun puhdistus
1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä.
2. Irrota metallirenkaat ja puhdista lasikupu.
3. Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25 W:n, 230 V:n, 300 °C
kuumuutta kestävällä halogeeni-uunilampulla.
Vihje
• Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi
jää lampun pintaan rasvaa.
4. Aseta metallirenkaat lasikupuun.
5. Asenna lasikupu paikoilleen.
Uunin sivulampun vaihto ja suojuslasin puhdistus
1. Irrota lampun suojuslasi pitämällä yhdellä kädellä kiinni alaosasta
ja työntämällä lasi irti kehyksestään varovasti esim. veitsellä.
2. Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25 - 40 W, 230 V, 300
°C kuumuutta kestävällä halogeeni-uunilampulla.
Vihje
• Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi
jää lampun pintaan rasvaa.
3. Asenna suojuslasi paikoilleen.
46
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd46 46
2009-03-16
9:20:33
Takuu ja huolto
Usein esitetyt kysymykset & ongelmatilanteet
FI
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
Mahdollisia ratkaisuja:
• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
• Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).
• Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
• Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta
suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu valtuutettu sähköasentaja.
Mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötila-asetukset?
Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni kuumene?
Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?
On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).
Mitä teen, jos uunin valo ei syty?
Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (kts. “Lampun vaihto”).
Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen?
Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.
47
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd47 47
2009-03-16
9:20:33
Takuu ja huolto (jatkoa)
FI
Virhe- ja Turvallisuuskoodit
Virhe- ja
Turvallisuuskoodit
Yleiset toiminnot
Toimintaohje
E-2*1)
VIRHE LÄMPÖANTURISSA
Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon.
S-01
TURVAKATKAISU
Uuni on ollut toiminnassa pitkään
asetetussa lämmössä.
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Anna uunin kylmetä ennen
seur. käyttöä.
-SEE-0*1)
Virheet voivat haitata uunin
toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Lopeta heti uunin
käyttö.
Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon
-dE-
JAKOTASO PUUTTUU
Jakotaso ei ole käytössä oikein.
Kts. “Jakotoiminnon asetus”
(s. 14).
Jakotasoa on käytettävä
ala- ja yläuuni sekä
kaksoistoiminnoissa.
Jakotasoa ei käytetä ei-jakoa
-toiminnossa.
1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.
48
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd48 48
2009-03-16
9:20:33
Tekniset tiedot
Virtalähde
230 V ~ 50Hz
Käyttötilavuus
65 ℓ
Lähtöteho
MAX 3650 W
Paino
Netto
Laivauspaino
n. 47 kg
n. 52 kg
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
Sisämitat
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
FI
49
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd49 49
2009-03-16
9:20:34
Koodinumero: DG68-00161X-02
BT62TQBPST_XEE-00161X-02_FI.indd50 50
2009-03-16
9:20:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement