Samsung HT-P1200 Kasutusjuhend

Samsung HT-P1200 Kasutusjuhend
TÄMÄN LAITTEEN ON VALMISTANUT:
AH68-01720F
OHUT DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJEST
ELMÄ
HT-P1200
Käyttöohjeet
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Turvaohjeita
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI
KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN
HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimenpiteiden,
säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS-AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO
SÄTEESEEN.
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä
käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
1
MUISTUTUS: SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN
KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
Yleisiä käyttöohjeita
KÄYTÖN VALMISTELU
Tarkista, että talossasi käytettävä verkkojännite vastaa soittimen takapaneelin konekilvessä mainittua arvoa. Asenna soitin
vaakatasoon sopivalle alustalle (kalusteelle) niin, että sen ympärillä on riittävästi tilaa ilmankiertoa varten (noin 10 cm). Varmista,
etteivät tuuletusreiät ole peitossa. Älä kasaa mitään soittimen päälle. Älä sijoita soitinta vahvistinten tai muiden mahdollisesti
kuumenevien laitteiden päälle. Tarkista ennen soittimen siirtämistä, ettei sen levylautasella ole levyjä. Tämä laite on suunniteltu
keskeytymättömään käyttöön. DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkövirtaa. Soittimen irrottamiseksi kokonaan verkkovirrasta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, etenkin kun soitin jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa
soitinta.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille
lämmönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintavikoihin.
Phones
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistorasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Tässä laitteessa käytettävä paristo sisältää
ympäristölle haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
2
Ominaisuudet
Moninormitoisto ja FM-viritin
HT-P1200 yhdistää moninormilevyjen, kuten DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CDR/RW ja DVD-R/RW, toiston kehittyneeseen FM-virittimeen.
DVD-Audio-yhteensopiva
Koe DVD-Audion huippulaadukas äänentoisto.
Soittimen oman 24-bittisen/192 kHz:n D/A-muuntimen ansiosta tämä soitin tarjoaa huippuäänenlaadun
dynamiikan, bassoalueen resoluution ja korkeiden taajuuksien yksityiskohtien osalta.
USB Host -toisto
Voit nauttia MP3-soittimeen,
USB-muistiin tai digikameraan tallennetuista mediatiedostoista, esimerkiksi kuvista, liikkuvista kuvista ja musiikista hyvällä kuvan- ja äänenlaadulla 5.1-kanavaisella kotiteatteriäänellä, kun kytket tallennuslaitteen kotiteatterijärjestelmän USB-porttiin.
SACD-toisto
Voit kuunnella korkealaatuista alkuperäistä monikavaääntä, joka ylittää ihmisen kuulokyvyn rajat.
SDSM-EX (360-asteinen surround-ääni)
SDSM-EX on SAMSUNG-kotiteatterijärjestelmien oma äänitekniikka, joka tuo elokuvateatterin surround-äänen kotiisi käyttämällä SDSM-tekniikan lisäksi 360-asteista surround-tekniikkaa.
Logoääni
Kun kytket virran laitteeseen, kuulet “äänilogon”.
Tv-näytönsäästötoiminto
HT-P1200 kirkastaa ja tummentaa automaattisesti TV-ruudun kirkkautta, kun se on ollut 3 minuuttia pysäytystilassa.
HT-P1200 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut 20 minuuttia näytönsäästötilassa.
Samsungin AV-laitteen käyttö Anynet-toiminnolla
Voit helposti ohjata Samsungin DVD- ja AV-laitteita SamsungTV:n kauko-ohjaimella Anynet-toiminnolla.
AV SYNC -toiminto
Kuva saattaa laahata äänen perässä, jos laite kytketään digitaaliseen TV:hen.
Tämän korjaamiseksi voit säätää äänen viiveajan kuvan mukaan.
HDMI
HDMI siirtää DVD-kuvasignaalin yhtä aikaa ja tuottaa tarkemman kuvan.
3
Sisältö
KÄYTÖN VALMISTELU
KÄYTÖN VALMISTELU
Turvaohjeita ........................................................................................................................................................................1
Yleisiä käyttöohjeita ............................................................................................................................................................2
Ominaisuudet......................................................................................................................................................................3
Levyjä koskevia huomautuksia ...........................................................................................................................................5
Laitteen osien kuvaus .........................................................................................................................................................7
LIITÄNNÄT
DVD-soittimen asentaminen ..............................................................................................................................................11
Kaiutinten asentaminen ......................................................................................................................................................13
Kaiuttimien kytkeminen.......................................................................................................................................................15
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen ............................................................................................................................18
Ulkopuolisten laitteiden kytkeminen soittimeen ..................................................................................................................21
FM-antennin kytkeminen ....................................................................................................................................................23
Ennen kotiteatterin käyttöä .................................................................................................................................................24
TOIMINNOT
Levyn toisto.........................................................................................................................................................................25
SACD (Super Audio CD) -toisto..........................................................................................................................................27
MP3-CD-toisto ....................................................................................................................................................................28
JPEG-levyn toisto ...............................................................................................................................................................29
Jäännösajan tarkistaminen .................................................................................................................................................30
DivX-toisto...........................................................................................................................................................................31
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla ................................................................................................................33
Levytietojen näyttäminen ....................................................................................................................................................35
Nopea/hidas toisto ..............................................................................................................................................................36
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen..................................................................................................................................37
Jatkuva toisto......................................................................................................................................................................38
Jakson A-B jatkuva toisto ...................................................................................................................................................39
Kamerakulmatoiminto .........................................................................................................................................................40
Zoom-toiminto .....................................................................................................................................................................41
Bonusryhmä / sivujen selailu ..............................................................................................................................................42
Ääniraidan/tekstityskielen valinta........................................................................................................................................43
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen..............................................................................................................................44
Levyvalikon käyttö ..............................................................................................................................................................45
Nimikevalikon (title) käyttö ..................................................................................................................................................46
ASETUKSET
Kielen asetus ......................................................................................................................................................................47
Tv-ruututyypin valinta..........................................................................................................................................................49
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen ...............................................................................................51
Salasanan asetus ...............................................................................................................................................................52
Taustakuvan asettaminen ...................................................................................................................................................53
DVD-toistotila ......................................................................................................................................................................55
SACD-toistotila....................................................................................................................................................................56
Kaiutintilan asetus...............................................................................................................................................................57
Testisignaalin asetus...........................................................................................................................................................58
Viiveen pituuden asetus......................................................................................................................................................59
Äänenlaadun asetus ...........................................................................................................................................................61
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen .........................................................................................................63
AV SYNC -asetus ...............................................................................................................................................................64
Dolby Pro Logic II -tila ........................................................................................................................................................65
Dolby Pro Logic II -tehoste .................................................................................................................................................66
Äänen automaattikalibroinnin asetus..................................................................................................................................67
Live Surround -tila...............................................................................................................................................................69
RADION KÄYTTÖ
Radion kuuntelu..................................................................................................................................................................71
Radion esivalintojen asetus ................................................................................................................................................72
RDS-lähetyksistä ................................................................................................................................................................73
MUITA TIETOJA
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot ..................................................................................................................................75
TV:n ohjaus kaukosäätimellä..............................................................................................................................................77
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon ....................................................................................................................................79
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia........................................................................................................81
Kielikoodiluettelo .................................................................................................................................................................82
Tekniset tiedot.....................................................................................................................................................................85
Muistiinpanoja .....................................................................................................................................................................86
4
Levyjä koskevia huomautuksia
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital VIDEO
1
~ 6
surround-äänen ja MPEG-2-kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään
näitä luonnonmukaisia tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatterija konserttisalimaisen äänen.
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Soittokelpoiset levyt
Levytyyppi
Merkki (Logo) Tallennetut signaalit
Levyn koko
12 cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Ääni + kuva
8 cm
COMPACT
Ääni + kuva
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Ääni
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
MPEG4
MP3
Super Audio CD
Ääni
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
8 cm
12 cm
20 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
74 min
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote “WRONG DISC FORMAT” (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
• Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote “WRONG REGION CODE” (väärä aluekoodi) tulee TV-ruudulle.
Kopiosuoja
• Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan
•
5
TV:hen, ei videonauhuriin. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin,
kopiosuojatoiminnolla varustetun levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla.
Tämän kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu
käytettäväksi kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita
lupaa Macrovision Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
1p~46p(P1200)-FI
8/15/05
2:56 PM
Page 9
KÄYTÖN VALMISTELU
Levyn tallennusformaatti
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai
PC) ja levyn kunnosta.
• Käytä 650 MB/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä yli 700 MB:n/80 minuutin CD-R-levyn koko kapasiteettia, sillä sen toisto ei välttämättä onnistu.
• Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
• Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et välttämättä pysty toistamaan levyä kokonaan.
CD-R-MP3-levyt
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / =
+).
• Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
• Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotunnisteella “.mp3” tai “.MP3” varustettuja tiedostoja.
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli sekä hitaalla
että nopealla bittinopeudella
(esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
• Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
• Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
CD-R-JPEG-levyt
• Ainoastaan tiedostotunnisteilla “.jpeg” tai “.JPEG” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / =
+).
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa.
• Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
• Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään tai se ei
toimi ollenkaan.
6
Laitteen osien kuvaus
—Etupaneeli—
Virtapainike (
)
Toimintopainike
Alaspäinviritys- ja ohituspainike (
Pysäytyspainike ( )
Toisto/taukopainike ( )
Avaa/sulje-painike ( )
Alaspäinviritys- ja ohituspainike (
Äänenvoimakkuuden säätö
)
Levylautanen
Näyttö
PRO LOGIC II -ilmaisin
DOLBY DIGITAL -ilmaisin
STEREO-ilmaisin
VIRITIN-ilmaisin
GROUP-ilmaisin (ryhmä)
TITLE-ilmaisin (nimike)
DTS-levyilmaisin
DVD AUDIO -ilmaisin
CHAPTER-ilmaisin (jakso)
TRACK-ilmaisin (raita)
PROGRAM-ilmaisin (ohjelma)
Laitteen tilailmaisin
ASC-ilmaisin
LINEAR PCM -ilmaisin
HDMI-ilmaisin
7
DSP-ilmaisin
RADIO FREQUENCY-ilmaisin (radion taajuus)
REPEAT-ilmaisin (jatkuva toisto)
SACD-ilmaisin
MPEG-ilmaisin
)
KÄYTÖN VALMISTELU
—Takapaneeli—
9
1
10
1 ULA-antenniliitäntä (FM)
2
2 USB-liitin
3
3 HDMI-lähtöliitin
4
4 COMPONENT VIDEO OUTPUT lähtöliitännät
5
6
5 Videolähtöliitäntä
6 Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä
7
7 Ulkoisen digitaalilaitteen optiset
8
tuloliitännät
8 Audiotuloliitäntä
9 ASC-tuloliitäntä
10 Kuulokeliitäntä
Lisävarusteet
Kauko-ohjain
Videoliitäntäjohto
Äänen automaattikalibroinULA-antenni (FM)
nin mikrofoni
HDMI Cable
DIN-audioliitäntäjohto
Käyttäjän käsikirja
Pystyjalusta
Ruuvi, keskikokoinen: 6
kpl
Ruuvi, iso: 4 kpl
8
Laitteen osien kuvaus
—Kaukosäädin—
TV-ilmaisin
TV, DVD POWER -painike
MODE-painike
SLEEP-painike
DVD RECEIVER -ilmaisin
AVAA/SULJE-PAINIKE
TV/VIDEO, DIMMER-painike
DVD-painike
RDS-valintapainike
AUX-painike
TUNER-painike
Numeropainikkeet (0~9)
REMAIN-painike
CANCEL-painike
Toisto/taukopainike
Pysäytyspainike
Radion esivalinta/CD:n ohituspainike
MUTE-painike
VOLUME-painike
MENU-painike
SUB TITLE -painike
SUPER 5.1, Virtual Headphone -painike
TUNING/CH-painike
INFO.-painike
AUDIO-painike
Kohdistin/Enter-painike
RETURN-painike
MOVIE-painike
MUSIC-painike
EZ VIEW-, NT/PAL -painike
STEP-painike
HDMI AUDIO,SELECT -painike
PL II MODE -painike
REPEAT-painike
SD/HD-painike
9
ZOOM-painike
Auto Sound Calibration -painike
TEST TONE -painike
SOUND EDIT -painike
LOGO COPY -painike
PL II EFFECT -painike
MO/ST-, SLOW-painike
TUNER MEMORY, DCDi -painike
KÄYTÖN VALMISTELU
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
1
Irrota kaukoohjaimen pohjassa
olevan paristotilan
kansi painamalla ja
työntämällä kantta
nuolen suuntaan.
Muistutus
2
Aseta paristotilaan
kaksi 1,5 V:n AAAparistoa ja tarkista, että
niiden navat (+ ja –)
tulevat oikeaan suuntaan.
3
Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan paristojen vuotamisen tai halkeamisen estämiseksi:
• Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa
(+) -merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
• Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota
toisista jännitteeltään.
• Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Kauko-ohjainta voi käyttää aina 7 metrin päästä suoraan laitteen edestä.
Sitä voidaan käyttää myös aina 30°:n kulmassa kauko-ohjaimen anturista sivulle.
10
DVD-soittimen asentaminen
Voit asentaa laitteen jommallakummalla seuraavista asennusmenetelmistä 1 ja 2 makusi tai sisustuksesi
mukaan
Asennusmenetelmä 1 Asennus jalustalle
1
Kiinnitä pyöreä levy jalustaan ruuveilla (4 kpl).
2
Kiinnitä päälaite jalustaan
ruuveilla (6 kpl).
Pyöreä levy
Sijoita kiinnike seinälle ja kiinnitä se ruuveilla (4 kpl).
Ripusta päälaite kiinnikkeeseen.
Järjestä kaapelit siististi kaapelikiinnikkeen avulla.
Muistutus
• Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
He voivat satuttaa itsensä, jos kaiutin kaatuu.
11
Päälaitteen
takaosa
Jalusta
Asennusmenetelmä 2 Asennus seinälle
1
2
3
Jalusta
Kaapelien järjestäminen siististi
1
2
Työnnä Anynet In/Out-, Optical Digital
Audio In- ja Audio Out -liitäntöihin
kytketyt kaapelit jalustan ylhäällä
vasemmalla olevaan uraan.
3
Avaa pyöreän levyn pidikkeen kansi ja
vie kaapelit pidikkeen läpi.
4
Työnnä kaapelit pyöreän levyn pidikkeen uraan.
5
Sulje pidikkeen kansi.
LIITÄNNÄT
1
Työnnä HDMI Out-, Component Out-,
Video Out- ja Audio In -liitäntöihin
kytketyt kaapelit jalustassa ylhäällä
oikealla olevaan uraan.
2
Päälaitteen
takaosa
Pyöreän levyn pidike
12
Kaiutinten asentaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat.
Kaiutinpakkaukset
Etukaiutin (2 kpl)
Takakaiutin (2 kpl) Etukaiuttimen jalusta
(2 kpl)
Takakaiuttimen
jalusta (2 kpl)
Kaiutintarvikkeet
Subwoofer
Keskikaiutin
Kaiutinkaapeli (6 kpl)
Kaiutinten asennus seinälle
Kiinnitä kunkin kaiuttimen ruuvit (2 kpl) seinälle ja
ripusta etu- ja takakaiuttimet niihin.
• Keskikaiutinta ei voi kiinnittää seinälle.
13
Ripusta kaiuttimet
niin, että ruuvit ovat
kuvan kohdassa.
Ruuvi (8 kpl)
LIITÄNNÄT
Kaiutinten kokoaminen
1
2
3
Aseta etukaiutin etukaiuttimen jalustalle.
Kytke etukaiuttimen kaapeli
etukaiuttimen jalusta
takaosaan.
Kiinnitä kaiutin jalustaan
ruuveilla.
Huomautus
• Kytke kaiutinkaapeli joko etukaiuttimen tai
•
etukaiuttimen jalustan liitäntään. Molemmat
liitännät toimivat.
Jos olet kiinnittänyt etukaiuttimen jalustaan, on
suositeltavaa kytkeä kaiutinkaapeli etukaiuttimen
jalustan takaosan liitäntään.
14
Kaiuttimien kytkeminen
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
C
SW
L
R
LS
DVD-soittimen sijoittaminen
• Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tvjalustalle tv:n alle.
L R
Etukaiuttimet
• Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle,
•
•
käännettyinä (noin 45°) itseäsi kohti.
Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit
ovat korviesi korkeudella.
Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin
keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman
keskikaiuttimen etupuolelle.
RS
Kuuntelupaikan valinta
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun läpimitan
etäisyydellä tv:stä. Esimerkki: 32”:n TV:t: 2~2,4 m
55”:n TV:t 3,5~4 m
Takakaiuttimet LS RS
• Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan taakse.
• Ellei tila riitä, suuntaa nämä kaiuttimet kohti toisiaan.
• Aseta ne noin 60 – 90 cm korviesi yläpuolelle, hieman alaspäin
suunnattuina.
Etu- ja keskikaiuttimista poiketen takakaiuttimia käytetään
* etupäässä
äänitehosteiden toistoon, eikä ääni toistu niistä koko
ajan.
C
Keskikaiutin
• On parasta sijoittaa se samalle korkeudelle kuin
•
etukaiuttimet.
Voit myös sijoittaa sen suoraan tv:n päälle tai alle.
Subwoofer SW
• Subwooferin sijoittelu ei ole yhtä tarkkaa.
Voit sijoittaa sen minne haluat.
• Tavallisesti se sijoitetaan johonkin kulmaan lähelle etukaiuttimia.
15
Subwooferin takaosa
LIITÄNNÄT
Päälaitteen pohja
Keskikaiutin
Etukaiutin (L, vasen)
Etukaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (L, vasen)
Takakaiutin (R, oikea)
Kaiuttimien kytkeminen
1
Paina kaiuttimen takaosan
liitännän jousiliitin alas.
2
Työnnä musta johto mustaan
liittimeen (–) ja harmaa johto
harmaaseen (+) liittimeen ja
päästä jousiliitin.
Musta
Harmaa
tai
Muistutus
• Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
•
•
He voivat satuttaa itsensä, jos kaiutin kaatuu.
Kun kytket kaiuttimien johtoja kaiuttimiin, tarkista, että
napaisuus (+/–) on oikea.
Älä koskaan koske kaiutinliittimiin, kun virta on kytketty.
Seurauksena voi olla sähköiskuvaara.
3
Kytke oikean värinen kaiutinkaapeli
saman väriseen kaiutinlähtöliitäntään
subwooferin takana napaisuusmerkintöjen (+/–) mukaan.
Esimerkki: Kytke vihreä keskikaiuttimen johto
vihreään keskikaiuttimen lähtöliitäntään
subwooferin takana napaisuusmerkintöjen (+/–) mukaan.
Huomautus
• Jos sijoitat kaiuttimen lähelle TV:tä, ruudun
värit voivat vääristyä kaiuttimen synnyttämän magneettikentän vuoksi. Jos näin
käy, siirrä kaiutin kauemmas TV:stä.
16
Kaiuttimien kytkeminen jatkuu
Päälaitteen ja subwooferin kytkeminen
1
Kytke päälaitteen DIN Audio Out -liitännän ja subwooferin DIN Audio In -liitännän väliin DIN-audioliitäntäjohto.
2
Kytke virta subwooferiin painamalla sen virtapainiketta.
Subwooferin
takaosa
Päälaitteen
takaosa
Subwooferin toiminnot
Subwoofer: Subwoofer on aktiivinen, siinä on sisäänrakennettu 150 watin vahvistin, ja se tuottaa
jykevän basson 8-tuumaisilla elementeillä. Voit kuunnella optimaalisia LFE-tehosteita
(bassoa) säädettävän jakosuotimen avulla.
Jakosuodin: Jakosuodin asettaa subwooferin jakotaajuuden. Aseta jakotaajuus siten, että se
tuottaa parhaan bassovasteen huoneessasi.
• Voit säätää basson tai diskantin toistoa etu-, taka- ja keskikaiuttimista ja
subwooferista.
• Vasemmalle lisää bassoa ja oikealle diskanttia.
1
1 Virta-LED
2
3
4
5
17
2 Virtapainike
3 Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä
4 Jakosuotimen säätö
5 Kaiutinlähtöliitännät
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen
Menetelmä1
Kun kytket Video Out -liitäntään
Kytke Video Out -liitäntä TV:n Video
In -liitäntään.
2
Aseta TV:n videotulolähteeksi
kotiteatterijärjestelmän vastaava
videolähtö.
Menetelmä 2
Videoliitäntäjohto
(sisältyy toimitukseen)
Kun kytket Component Out -liitäntään
Parempi laatu
Kytke, jos TV tukee yli 576 p (480 p) tarkkuutta.
1
Kytke komponenttilähtöliitäntä (PR, PB,
Y) TV:n komponenttituloliitäntään (PR,
PB, Y).
• Tee oikeat liitännät, kun kytket komponenttilähtöliitännät
TV:hen. Jos ne kytketään väärin, kuva voi näkyä
punaisena tai sinisenä tai sitä ei näy ollenkaan.
2
Aseta TV:n videotulolähteeksi kotiteatterijärjestelmän vastaava komponenttilähtö.
Komponenttitulo voi olla merkinnällä “DVD-tulo”
joissakin televisioissa.
Huomautus
• Tämän tuotteen komponenttilähtöliitäntä toimii lomitetun kuvanmuodostuksen tilassa (576i, 480i).
18
LIITÄNNÄT
1
Hyvä laatu
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen jatkuu
Menetelmä 3
Kun kytket HDMI-liitäntään
Paras laatu
Kytke, jos TV:ssä on HDMI (tai DVI) In -liitäntä.
1
Kytke HDMI Out -liitäntä TV:n HDMI
(tai DVI) -tuloliitäntään.
2
Aseta TV:n videotulolähteeksi kotiteatterijärjestelmän vastaava HDMI-lähtö.
HDMI-kaapeli
(sisältyy toimitukseen)
Mikä on HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Tämä laite siirtää DVD-kuvasignaalin digitaalisesti muuntamatta sitä analogisiksi.
Tuloksena on parempi digitaalinen kuva, kun kytket laitteen TV:hen HDMI-liitäntäkaapelilla.
HDMI Audio ON/OFF -toiminto
• HDMI-kaapelin kautta siirtyvät audiosignaalit voi ottaa käyttöön (ON)/pois
käytöstä (OFF).
Paina kauko-ohjaimen HDMI AUDIO -painiketta.
• Tällöin näytöllä vaihtuu vuorotellen “AUDIO ON” ja “AUDIO OFF”.
• AUDIO ON: Sekä kuva- että äänisignaali siirtyy HDMI-liitäntäkaapelin kautta ja ääni toistuu ain•
oastaan TV:n kaiuttimista.
AUDIO OFF: Vain kuva siirtyy HDMI-liitäntäkaapelin kautta, ja ääni kuuluu vain kotiteatterijärjestelmän kaiuttimista.
Huomautus
19
• Oletusasetuksena tässä tuotteessa on HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO miksataan automaattisesti 2-kanavaiseksi TV:n kaiuttimia varten.
• Jos otat toimintoja käyttöön tai pois käytöstä tai vaihdat niitä, kun HDMI AUDIO asetuksena on ON, HDMI AUDIO -asetukseksi tulee automaattisesti OFF.
Tarkkuuden (resoluution) valinta
• Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valita HDMI- ja komponenttilähdön näytön tarkkuuden (resoluution).
• HDMI-lähdön valittavissa olevat tarkkuudet ovat 576(480P), 720P ja 1080i.
Esimerkki: Jos TV tukee enintään 576(480P):n tarkkuutta
SD/HD-painikkeen painaminen.
• HDMI-lähdöistä tulee 576(480P)-kuvasignaali.
Huomautus
• Koska tässä laitteessa on sisäänrakennettu Faroudja DCDi -tekniikalla varustettu kuvanparannustoiminto,
se pystyy nostamaan DVD-tarkkuuden 576i(480i) tarkkuuteen 576(480P)/720p/1080i.
• Sinun ei tarvitse tehdä muita säätöjä, sillä kotiteatterijärjestelmä ja TV säätyvät automaattisesti sopivimpaan tarkkuuteen ja kuvasuhteeseen, jos ne on kytketty HDMI-liitännällä. (Jos TV on teräväpiirtotelevisio ja
siinä on HDMI-tuloliitäntä, kuva muunnetaan automaattisesti tarkkuuteen 1080i (jos TV tukee tätä).)
• Jos sekä HDMI Out ja Component Out (PR, PB, Y) on kytketty yhtä aikaa, komponenttiantosignaalia ei
lähetetä.
• Komponenttilähtö antaa kuvan vain “576i(480i)”-tilassa DVD-levyn toiston aikana.
• Katso lisätietoja TV:n videotulolähteen valinnasta TV:n käyttöohjeista.
DCDi (Directional Correlational Deinterlacing) -toiminto
Muuntaa lomitussignaalin progressiiviseksi välkkymisen estämiseksi ja häiriöiden tai kohinan
poistamiseksi näytön reunalta.
Paina kauko-ohjaimen DCDi-painiketta yli 3 sekunnin ajan.
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu väliltä DCDi ON ja DCDi OFF.
20
LIITÄNNÄT
Paina pysäytystilassa SD/HD-painiketta ja pidä se painettuna ja valitse
480p.
Ulkopuolisten laitteiden kytkeminen soittimeen
Ulkopuolisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Esimerkki: Digitaalisen signaalin lähde, esimerkiksi digiboksi tai CD-tallennin.
Optinen johto
(ei sisälly toimitukseen)
1
2
Kytke päälaitteen Digital In 1 tai 2 (OPTICAL) -liitäntä ulkoisen digitaalisen laitteen digitaalilähtöliitäntään.
Valitse kauko-ohjaimen AUX-painiketta painamalla “D.IN 1 tai D.IN 2”.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä: USB
D.IN 2 AUX.
• Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti: DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM .
21
D.IN 1
Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Esimerkki: Analogisen signaalin lähde, esimerkiksi videonauhuri tai TV.
LIITÄNNÄT
Audioliitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa laitteen on
vain yksi audiolähtöliitäntä, voi kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
1
Kytke päälaitteen Audio In -tuloliitäntä ulkoisen analogisen laitteen Audio Out -lähtöliitäntään.
• Tarkista liitinten värikoodien perusteella, että ne on kytketty oikein.
2
Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä: USB
D.IN 1 D.IN
2 AUX.
• Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti: DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM .
Huomautus
• Jos haluat kuunnella TV:n ääntä 5.1-kanavaisena päälaitteella, paina Dolby Pro Logic II- tai
SUPER 5.1 -painiketta.
• Voit kytkeä videonauhurin Video Output -liitännän TV:hen ja kytkeä videonauhurin Audio
Output -liitännän tähän laitteeseen.
22
FM -antennin kytkeminen
ULA-antenniliitäntä
1
Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni väliaikaisesti FM 75Ω COAXIAL liitäntään.
2
Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton takaavan
paikan, ja kiinnitä sen jälkeen antenni seinään tai johonkin muuhun tärinättömään
paikkaan.
Videoformaatin valinta
Paina kaukosäätimen NT/PAL-painiketta ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin ajan, kun virta on sammutettu.
• “NTSC” tai “PAL” tulee näytölle.
Paina tässä vaiheessa NT/PAL-painiketta hetken “NTSC”- tai “PAL”-vaihtoehdon valitsemiseksi.
• Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
• Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
23
Ennen kotiteatterin käyttöä
Kotiteatterisi pystyy toistamaan DVD-, VCD-, CD-, MP3-, DivX- ja JPEG-levyjä. Käytettävästä levystä riippuen nämä ohjeet voivat vaihdella hieman. Lue ohjeet huolella läpi ennen käytön aloittamista.
1
Kytke päälaitteen
virtajohto pistorasiaan.
2
Paina MODEpainiketta, kunnes
DVD-ilmaisin syttyy.
4
Paina MODEpainiketta, kunnes
TV-ilmaisin syttyy.
TV
5
LIITÄNNÄT
TV
3
Paina POWER-painiketta virran
kytkemiseksi päälaitteeseen ja paina sitten DVD-painiketta valitaksesi kaukoohjaimen “DVD/CD”-toiminnon.
DVD RECEIVER
Paina POWER-painiketta virran
kytkemiseksi kotiteatteriin ja paina
sitten TV/VIDEO-painiketta TV:n
kauko-ohjaimesta valitaksesi
“ulkoisen ohjelmalähteen”.
6
Paina päälaitteen FUNCTION-painiketta tai kaukoohjaimen DVD-painiketta
DVD/CD-tilan valitsemiseksi.
DVD RECEIVER
Tv:n ja DVD-soittimen ohjaamiseksi yhdellä kauko-ohjaimella
Paina MODE-painiketta.
• Voit ohjata TV:tä, kun TV-ilmaisin (punainen) vilkkuu 1 kerran, ja ohjata DVD-soitinta, kun DVD-ilmaisin (vihreä) vilkkuu 1
kerran.
• TV:n ohjaukseen käytettävät painikkeet: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO ja numeropainikkeet (0 - 9).
• Oletusarvoisesti kaukosäädin on asetettu toimimaan Samsung-televisioiden kanssa.
Katso sivulta 77 lisätietoja kauko-ohjaimen käytöstä.
Huomautus
• Jos liikutat laitetta toiston aikana, levy saattaa vahingoittua.
• Jos painat levyikkunaa levyikkunaa käsin ylös tai alas, se voi hajota.
• Älä anna lasten työntää sormiaan laitteen sisään.
24
Levyn toisto
1
Avaa levykelkka painamalla
OPEN/CLOSE-painiketta.
2
Lataa levy paikalleen niin, että sen
painettu puoli on ylöspäin.
3
Sulje levyikkuna painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
• Levy toistetaan automaattisesti, kun levyikkuna sulkeutuu.
• Levyn valikko voi näyttää erilaiselta levystä riippuen.
DVD
VCD
CD
• Toisto käynnistyy automaattisesti.
Huomautus
• Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
Toiston keskeyttämiseksi
paina Pysäytys-painiketta toiston aikana.
• Jos painat sitä kerran, “PRESS PLAY” tulee näkyviin ja
•
pysäytyskohta tallentuu muistiin. Jos painat
Toisto/tauko
(
) -painiketta tai ENTER-painiketta, toisto jatkuu
pysäytyskohdasta. (Tämä toiminto on käytettävissä
ainoastaan DVD-levyjen kanssa.)
Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy
“STOP” ja jos Toisto/tauko (
) -painiketta painetaan, toisto käynnistyy alusta.
25
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti
paina Toisto/tauko-painiketta toiston aikana.
• Toiston jatkamiseksi paina Toisto/tauko (
uudelleen.
) -painiketta
Levyihin liittyviä termejä
Ryhmät ja raidat (DVD-AUDIO)
• DVD-audio on jaettu useisiin suuriin osuuksiin, joita kutsutaan “ryhmiksi” ja pienempiin osuuksiin, joita kutsutaan “raidoiksi”. Näille osille on määritetty numerot.
Näitä numeroita kutsutaan “ryhmänumeroiksi” ja “raitanumeroiksi”.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
Nimikkeet ja jaksot (DVD-VIDEO)
• DVD-video on jaettu useisiin suuriin osuuksiin, joita kutsutaan “nimikkeiksi” ja pienempiin
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
TOIMINNOT
osuuksiin, joita kutsutaan “jaksoiksi”. Näille osille on määritetty numerot.
Näitä numeroita kutsutaan “nimikkeen numeroiksi” ja “jakson numeroiksi”.
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Raidat (Video- ja musiikki-CD:t)
• Video- ja musiikki-CD:t on jaettu “raidoiksi” kutsuttuihin osuuksiin.
Näille osille on määritetty numerot. Näitä numeroita kutsutaan “raitanumeroiksi”.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
Tiedostot (DivX)
• DivX on jaettu “tiedostoiksi” kutsuttuihin osuuksiin.
Näille osille on määritetty numerot. Näitä numeroita kutsutaan “tiedostonumeroiksi”.
FILE 1
Huomautus
FILE 2
• Tässä käsikirjassa ohjeet, joissa on merkintä “DVD (
DVD )”, koskevat DVD-
VIDEO-, DVD-AUDIO- ja DVD-R/RW-levyjä.
Kun ohjeissa tarkoitetaan tiettyä DVD-tyyppiä, tämä mainitaan erikseen.
• Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
26
SACD (Super Audio CD) -toisto
Voit kuunnella korkealaatuista alkuperäistä monikavaääntä, joka ylittää ihmisen kuulokyvyn rajat.
1
Avaa levykelkka
OPEN/ CLOSE painiketta ja aseta
sitten SACD-levy
kelkkaan.
• SACD-valikko tulee näkyviin ja
toisto alkaa.
2
Kun toisto on
pysäytetty, valitse
raita @-painikkeella ja paina Selectpainiketta.
3
Pysäytä toisto
painamalla
Pysäytys-painiketta.
• Toiston aikana et voi valita raitaa
, - painikkeella.
Levyjen tekniset tiedot
Ominaisuus
CD
Äänenlaatu
Ääni, jonka tavallinen
ihminen voi kuulla
Alkuperäinen ääni (tuottaa sellaistenkin taajuuksien
äänet, jotka ylittävät ihmisen kuulokyvyn rajat)
Kanavien määrä ja
toistoaika
2 kanavaa: 70 minuuttia
2 kanavaa: 110 minuuttia 2 kanavaa: 120 minuuttia
5.1 kanavaa: 81 minuuttia 5.1 kanavaa: 89 minuuttia
Näytteenottotaajuu
s
44,1 kHz
2 8224 kHz
(64 kertaa CD)
44,1~192 kHz
(4,4 kertaa CD)
Dynamiikka-alue
96 dB
120 dB
144 dB
Toistotaajuus
~20 kHz
~100 kHz
~96 kHz
Huomautus
SACD
DVD Audio
• SACD-levyjä on kolmea eri formaattia. Yksikerroksinen levy (Single Layer Disk), jossa on 1
HD-kerros, kaksikerroksinen levy (Dual Layer Disk), jossa on 2 HD-kerrosta, ja hybridilevy
(Hybrid Diks), jossa on sekä CD-kerros että HD-kerros. Hybridilevyjä voi toistaa tavallisella
CD-soittimella.
27
MP3-CD-toisto
MP3-formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-ROM, CD-R, CD-RW) voi toistaa.
MP3
1
Avaa levykelkka
painamalla
OPEN/CLOSEpainiketta ja lataa sitten MP3-levy.
2
Pysäytystilassa valitse
albumi painamalla , ,
, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
• MP3-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto
alkaa.
• Valikon ulkonäkö riippuu MP3-levystä.
TOIMINNOT
3
Jos haluat vaihtaa albumia,
valitse toinen albumi painamalla , , ,
ja
paina sitten ENTERpainiketta.
4
Pysäytä toisto
painamalla
Pysäytys-painiketta.
• Toisen albumin ja raidan valitsemiseksi suorita edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
Huomautus
• Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
• MP3-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3-raitaformaatin
mukaan.
• MP3-tiedostojen tuki: MPEG1 LAYER3 (BITTINOPEUS: 128 KBPS ~ 320 KBPS ,
NÄYTTEENOTTOTAAJUUS: 32/44,1/48 kHz)
28
JPEG-levyn toisto
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai PC:lle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan tallentaa CD:lle ja toistaa sen jälkeen tällä laitteella.
Avaa levyikkunat painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja lataa
sitten JPEG-levy.
• Toisto alkaa automaattisesti, ja jokainen kuva näkyy 5 sekuntia ennen seuraavaan kuvaan
siirtymistä.
Kuvan kiertäminen
Paina toiston aikana kohdistin
29
-painikkeita.
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
-painike: Kierrä 90° vastapäivään
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
-painike: Kierrä 90° myötäpäivään
Jäännösajan tarkistaminen
Paina REMAIN-painiketta.
• Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen
tarkistamiseksi.
Joka kerta kun REMAIN-painiketta painetaan
DVDVIDEO
DVDAUDIO
GROUP ELAPSED
TITLE REMAIN
GROUP REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TRACK ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
VCD
CD
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
30
TOIMINNOT
TITLE ELAPSED
DivX-toisto
Siirto eteen/taaksepäin
Paina painiketta toiston aikana.
• Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta
•
2 tiedostoa.
Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta
2 tiedostoa.
, jos levyllä on yli
, jos levyllä on yli
Nopea toisto
Levyn toistamiseksi nopeammin
paina ja pidä painettuna
tai
toiston aikana.
Joka
kerta
kun
pidät
jompaakumpaa
painiketta
painettuna, toistonopeus
•
muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normaali.
5 minuutin ohitus -toiminto
Paina
,
-painiketta toiston aikana.
• Toisto hyppää 5 minuuttia eteenpäin joka kerta, kun painat
• Toisto hyppää 5 minuuttia taaksepäin joka kerta, kun painat
-painiketta.
-painiketta.
Zoom-toiminto
1
Paina ZOOMpainiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita , , ,
siirtyäksesi suurennettavalle alueelle.
• Joka kerta kun painat painiketta,
valinta vaihtuu välillä “ZOOM X2” ja
“ZOOM OFF”.
Huomautus
31
• DIVX-tiedostoa voi zoomata vain ZOOM X2 -tilassa.
Subtitle-näyttö (tekstitys)
Paina SUBTITLE-painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “SUBTITLE ON” (1/1, 1/2 ...) ja
“SUBTITLE OFF”.
• Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu automaattisesti.
Audio-näyttö
Paina AUDIO-painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “AUDIO ON” (1/1, 1/2...) ja
Huomautus
“.
“ näkyy, kun levyllä on yksi tuettu kieli.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX on Microsoftin kehittämä videotiedostomuoto, joka perustuu MPEG4-pakkaustekniikkaan
ja mahdollistaa ääni- ja kuvadatan siirron Internetin välityksellä reaaliajassa.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että
käyttäjät voivat katsoa elokuvaa lähes DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
1. Tuetut muodot
• Tämä tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sekä video- että audiomuotoa ei tueta,
esimerkiksi kuvan ja äänen yhteydessä voi olla ongelmia tai ääni voi puuttua.
●
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
●
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
WMA
V1/V2/V3/V7
Tuetut audiomuodot
Muoto
Bittinopeus
Näytteenottotaajuus
MP3
80~384 kbps
44,1 kHz
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
44,1/48 kHz
• Kuvasuhde: Vaikka DivX-oletusresoluutio on 640*480 pikseliä (4:3), tämä laite tukee jopa 720*480
pikseliä (16:9). Yli 800 pikselin TV-ruudun resoluutioita ei tueta.
• Kun toistat levyä, jonka näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz tai 320 kbps, kuva voi
täristä toiston aikana.
2. Tekstitystoiminto
• Tämän toiminnon onnistunut käyttö edellyttää jonkin verran kokemusta videon kaappaamisesta ja editoimisesta.
• Tekstitystoiminnon käyttämiseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimellä kuin DivX-medi-
•
atiedosto (*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: Juurihakemisto Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
Tiedoston nimessä jopa 60 aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista merkkiä (2-tavuiset merkit,
esimerkiksi korea ja kiina).
32
TOIMINNOT
•“
“
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla
Kotiteatterin USB HOST -toiminnon avulla voit kytkeä ulkoisia USB-tallennuslaitteita, kuten MP3-soittimia, USBmuisteja tms. ja toistaa tiedostoja niiltä.
1
Kytke USB-laite
päälaitteen takaosan
USB-porttiin.
2
Valitse USB-tila painamalla päälaitteen
FUNCTION-painiketta
tai kauko-ohjaimen
AUX-painiketta.
• “USB” tulee hetkeksi näytölle.
• USB SORTING -näyttö tulee TVruudulle, ja tallennettu tiedosto toistetaan.
Toiston keskeyttämiseksi paina STOP (
Huomautus
) -painiketta.
• USB-laitteeseen tallennetun datan katoamisen ehkäisemiseksi sammuta virta
laitteesta tai siirrä se toiseen tilaan ennen USB-kaapelin irrottamista.
Tiedoston toistaminen USB-valikkonäytössä:
• Musiikkitiedoston kuvake
• Kuvatiedoston kuvake
• Kaikkien tiedostojen kuvake
Paina
-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa ja valitse haluamasi kuvake valikon yläosasta.
• Valitse
• Valitse
• Valitse
33
-kuvake, kun haluat toistaa vain musiikkitiedostoja.
-kuvake, kun haluat katsoa vain kuvatiedostoja.
-kuvake, kun haluat valita kaikki tiedostot.
FIN
Siirto eteen/taaksepäin
Paina
painiketta toiston aikana.
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto valitaan, kun painat
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto valitaan, kun painat
-painiketta.
-painiketta.
Nopea toisto
Levyn toistamiseksi nopeammin paina ja pidä painettuna
toiston aikana.
tai
• Joka kerta kun pidät jompaakumpaa painiketta painettuna, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞8x ➞ 32x ➞ Normaali.
1. USB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki.
(USB-laitteet, jotka toimivat siirrettävänä levynä Windowsissa
(2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.)
2. MP3-soitin: Kiintolevy- tai flash-tyyppinen MP3-soitin.
3. CBI (Control/Bulk/Interrupt) -tekniikka ei ole tuettu.
4. Digikamera: PTP-protokolla ei ole tuettu.
• Laitteita, jotka edellyttävät lisäohjelmien asentamista tietokoneeseen kytkemisen jälkeen, ei tueta.
5. USB-kiintolevy ja USB-flash-asema: Laitteet, joissa on USB2.0- tai USB1.1-tuki.
• Toistolaadussa voi olla eroja, kun kytket USB1.1-laitteen.
• USB-kiintolevyä käytettäessä kytke lisävirtajohto USB-kiintolevyyn toiminnan varmistamiseksi.
6. USB-muistikortinlukija: Yhden korttipaikan USB-muistikorttilukija ja useamman
korttipaikan USB-muistikorttilukija
• Valmistajasta riippuen voi olla, ettei USB-muistikortinlukijaa tueta.
• Jos asennat useita muistivälineitä monikorttipaikkaiseen lukijaan, seurauksena voi olla ongelmia.
7. Jos käytät USB-jatkokaapelia, voi olla, ettei USB-laitetta tunnisteta.
●
Tuetut muodot
Tiedoston
Tiedoston nimi tarkenne
Stillkuva
Musiikki
JPG
MP3
WMA
Bittinopeus
.JPG .JPEG
–
.MP3
80 ~ 384 kbps
.WMA
56 ~ 128 kbps
Versio
Pikselit
Näytteenottotaajuus
–
–
V8
640*480
–
–
–
44,1 kHz
44,1 kHz
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta.
(Vain FAT-tiedostojärjestelmä on tuettu.)
34
TOIMINNOT
Yhteensopivat laitteet
Levytietojen näyttäminen
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
Paina INFO-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
DVD RECEIVER
JPEG
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Näyttö sulkeutuu
•
Näyttö sulkeutuu
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy tv-ruutuun painikkeita käytettäessä, yritettyä toimintoa ei voi käyttää parhaillaan toistettavalla levyllä.
Näyttö sulkeutuu
• Mikä on ryhmä (Group)?
DVD-AUDIO-levyllä oleva elokuva.
Huomautus
• Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa
•
näyttää erilaiselta.
Levystä riippuen valittavissa voivat olla
myös DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO
LOGIC.
• Mikä on nimike (Title)?
DVD-VIDEO-levyllä oleva elokuva.
• Mikä on jakso (chapter)?
Jokainen DVD-levyn nimike jakautuu useampaan pienempään osaan, joita kutsutaan nimellä “jakso”
(chapter).
• Mikä on raita (tiedosto)?
Video- tai musiikkitiedoston osa, joka on tallennettu DVD-AUDIO-, CD- tai MP3-CD-levylle.
Ruutunäyttö
DVD-näyttö
VCD-näyttö
DivX-näyttö
DVD DVD-AUDIO-näyttö
AUDIO
CD-näyttö
TITLE-näyttö
MP3-CD-näyttö
GROUP-näyttö
35
CHAPTER-näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
DOLBY DIGITAL -näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
SUBTITLE-näyttö
ANGLE-näyttö
SACD-näyttö
Nopea/hidas toisto
Nopea toisto
DVD
Paina ja pidä painettuna
VCD
CD
MP3
.
• Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
TOIMINNOT
Hidas toisto
Paina SLOW -painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
VCD
Huomautus
DivX
• Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi VCDja DivX-levyjen kanssa.
36
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
DVD
VCD
MP3
Paina kevyesti
.
• Joka kerta kun painiketta painetaan hetken ajan toiston aikana, edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kansion (tiedosto) toisto käynnistyy.
DVD
VCD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
MP3
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Katsellessasi VCD:ltä yli 15 minuutin pituista raitaa toisto hyppää
taakse- tai eteenpäin 5 minuuttia
joka kerta kun painiketta
painetaan.
Huomautus
• CD:n tai MP3-CD:n nopean toiston aikana ääni toistuu vain 2x-nopeudella, ei nopeuksilla 4x, 8x tai 32x.
• Ääni ei tule kuuluviin hitaan toiston eikä ruutu-ruudulta-toiston aikana.
37
Jatkuva toisto
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai
kansion (MP3-tiedosto).
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Paina REPEAT-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVDVIDEO
DVDAUDIO
Jatkuvan toiston eri tilat
CHAPTER
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
GROUP
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua ryhmää.
MP3
JPEG
VCD
RANDOM
Toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
(Jo toistettu raita saattaa toistua uudelleen.)
CD
TOIMINNOT
TITLE
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua nimikettä.
TRACK
Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
DIR
Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun
kansion raitoja.
DISC
Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
OFF
Peruuttaa jatkuvan toiston.
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
Huomautus
• Jatkuva toisto ei ole mahDVD
1
2
Paina INFO-painiketta kahdesti.
3
Paina kohdistinpainiketta
(Cursor)
valitaksesi jatkuvan toiston tilan.
4
Paina ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi
REPEAT PLAYBACK ( ) -näyttöön.
VCD
MP3- tai JPEG-levyjä et voi valita jatku* Käyttäessäsi
vaa toistoa tietonäyttöruudusta.
CD
dollista 2.0-version VCDlevyillä, mikäli PBC on
päällä. Jatkuvan toiston
käyttämiseksi PBCtoiminnolla varustetulla
VCD-levyllä PBC-asetukseksi tulee levyvalikosta
asettaa OFF. (Katso s.
45.)
38
Jakson A-B jatkuva toisto
Voit toistaa jatkuvalla toistolla DVD-levyn määrättyä osaa.
DVD
1
VCD
CD
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK (
) -näyttöön.
• VCD- tai CD-levyä käyttäessäsi
paina INFO-painiketta kerran.
3
Paina kohdistinpainikkeita , valitaksesi ‘A-’ ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta halutun jakson alussa.
• Kun ENTER-painiketta painetaan,
valittu sijainti tallentuu muistiin.
4
Paina ENTERpainiketta halutun
jakson lopussa.
• Valittua jaksoa aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.
A-
A-B
REPEAT : A—B
A -?
REPEAT : A—
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kohdistinpainikkeita ,
valitaksesi OFF.
Huomautus
• Jakson A-B jatkuva toisto ei toimi MP3- eikä JPEG-levyillä.
39
Kamerakulmatoiminto
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
DVD
1
2
Paina INFOpainiketta.
TOIMINNOT
3
Paina kohdistinpainikkeita ,
valitaksesi halutun kulman.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi ANGLE
(
) -näyttöön.
tai numeropainikkeita
• Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
1/3
2/3
3/3
Huomautus
• Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
40
Zoom-toiminto
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
1
Paina ZOOMpainiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita
, ,
,
siirtyäksesi
suurennettavalle alueelle.
DVD
3
VCD
Paina ENTERpainiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan,
zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla tavalla:
SELECT ZOOM POSITION
Kuvasuhde
DVD
Paina EZ VIEW-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko päälle tai
päältä.
• Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa TV-ruudun ylä- ja alalaidassa
näkyvät mustat palkit voidaan poistaa painamalla EZ VIEW -painiketta.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
Huomautus
• Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikuvakulmaformaatilla.
• Mustat palkit saattavat kadota näytöltä, koska joissakin DVD-levyissä on sisäänrakennettu
vaaka/pysty-kuvasuhde.
41
Bonusryhmä / sivujen selailu
Bonusryhmä
DVDAUDIO
Joillakin DVD-Audio-levyillä on ylimääräinen “bonusryhmä”, jonka katsominen
vaatii 4-numeroisen tunnusluvun. Katso lisätietoja ja tunnusluku levyn kotelosta.
Kun toistat bonusryhmää sisältävää DVDAudio-levyä, tunnusluvun kirjoitusnäyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
TOIMINNOT
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
Huomautus
• Jos otat levyn pois, sammutat virran tai irrotat soittimen pistokkeen, sinun on kirjoitettava
tunnusluku uudelleen.
Sivujen selailu
DVDAUDIO
Paina toiston aikana kaukosäätimen
painiketta.
-
• Voit valita haluamasi kuvan stillkuvia sisältävältä DVD-Audio-levyltä.
• Joillakin levyillä et voi välttämättä valita kuvia levyn valmistustavasta riippuen.
42
Ääniraidan/tekstityskielen valinta
Ääniraidan kielen valintatoiminto
1
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
DVD
Paina kohdistinpainikkeita ,
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun ääniraidan kielen.
• DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen
ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti), SPANISH (espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
SP 2/3
FR 3/3
Tekstityskielen valintatoiminto
1
3
Paina INFOpainiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi SUBTITLE (
) -näyttöön.
Paina kohdistinpainiketta
tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun tekstityksen.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
43
2
DVD
OFF
Huomautus
• Voit valita tekstityskielen kaukosäätimen SUBTITLE-painikkeella.
• Levystä riippuen tekstitys- ja ääniraidan kielitoiminnot eivät välttämättä toimi.
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
DVD
1
VCD
CD
Nimikkeeseen/raitaan siirtyminen
01/05
001/040
0:00:37
1/1
MP3
03/05
025/040
0:00:01
1/1
0:00:01
5
01/05
1/1
6
, siirtyäksesi ajan
näyttöön.
025/040
1:17:30
001/040
0:00:01
1/1
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
Paina kohdistinpainikkeita
01/05
Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi
Chapter ( ) -näyttöön.
1/1
Valitse numeropainikkeilla
haluttu aika ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Paina
numeropainikkeita.
• Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
• MP3- tai JPEG-levyä ei voi siirtää
•
001/002
3
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
Paina kohdistinpainikkeita ,
tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun jakson ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
01/05
Paina kohdistinpainikkeita ,
tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun nimikkeen/raidan ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
levynäyttöruudusta.
MP3- tai JPEG-levyn toiston aikana ,
-painikkeilla ei voi siirtää kansiota.
Kansion siirtämiseksi paina
(Stop) painiketta ja paina sitten , .
Huomautus
• Voit painaa kauko-ohjaimen
•
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun nimikkeeseen, jaksoon tai
raitaan.
Levystä riippuen et ehkä välttämättä
pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai haluttuihin aikalukemiin.
44
TOIMINNOT
Jaksoon siirtyminen
4
2
Paina INFO-painiketta.
Jaksoon siirtyminen
Levyvalikon käyttö
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
DVD
1
2
Paina pysäytystilassa MENUpainiketta.
• VCD-levyä (versio 2.) toistaessasi
tämä siirtää toiminnon tilaksi PBC
ON tai OFF.
3
Valitse haluttu yksikkö
painamalla kohdistinpainikkeita
,
,
,
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi “DISC MENU” valikkoon ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue,
näytölle tulee tiedote “This menu is not supported” (valikkoa ei tueta).
4
Paina ENTERpainiketta.
Huomautus
PBC-toiminto (Toistonohjaus)
Paina MENU-painiketta VCD 2.0-version levyn toiston aikana.
Joka kerta kun painat painiketta, “PBC ON” ja “PBC OFF” valitaan vuorotellen TV-ruudulla.
• PBC ON: Tämä VCD-levy on versio 2.0. Levy toistetaan valikkonäytön mukaan.
Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi. Jos jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, ota ne käyttöön valitsemalla
“PBC OFF”.
• PBC OFF: Tämä VCD-levy on versio 1.1. Levy toistetaan samalla tavalla kuin musiikki-CD.
45
Nimikevalikon (title) käyttö
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Levystä riippuen tämä toiminto saattaa toimia tai ei välttämättä toimi ollenkaan, tai ei toimi
kunnolla.
DVD
1
Paina pysäytystilassa MENUpainiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
,
siirtyäksesi otsikko-
valikkoon (Title Menu).
3
Paina ENTERpainiketta.
• Nimikevalikko tulee esiin.
TOIMINNOT
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
46
Kielen asetus
Kuvaruutunäytön (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
2
Valitse ‘Setup’ painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Huomautus
• Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHER ja syötä haluamasi kielikoodi.
(Katso kielikoodiluettelo s. 82)
AUDIO-, SUB TITLE- ja DISC MENU -kielet voi valita.
47
3
Valitse ‘Language’
ja paina sitten
ENTER-painiketta
4
Valitse ‘OSD Language’
painamalla
kohdistinpainiketta ,
ja paina sitten ENTERpainiketta.
5
Valitse kohdistinpainikkeella
, haluttu kieli ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
• Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi
asetettiin englanti, ruutunäytön kielenä on englanti.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Valinta:
Kuvaruutunäytön kieli
Valinta:
Ääniraidan kieli
(tallennettu levylle)
Valinta:
Tekstityskieli (tallennettu
levylle)
Levyvalikon kielen valinta
(tallennettu levylle)
valittua kieltä ole
* Ellei
tallennettu levylle, valikkokieli
ei vaihdu, vaikka valitsisitkin
valikosta halutun kielen.
48
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Tv-ruututyypin valinta
Voit valita TV:n kuvasuhteen TV:n tyypin (laajakuva tai perinteinen 4:3) mukaan.
1
3
Paina pysäytystilassa
MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi “TV
DISPLAY” -kohtaan ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
, siirtyäksesi haluttuun
yksikköön ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
• Kun asetus on suoritettu loppuun,
siirryt edelliseen näyttöön.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
49
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvakoolla tallennettuja DVD-levyjä
toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
• Normaalia tv:tä käyttäessäsi valitse jompikumpi vaihtoehdoista “4:3LB” tai “4:3PS” oman makusi
mukaisesti. Valitse “16:9”, jos käytät laajakuva-TV:tä.
WIDE
: Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuvaTV:n koko ruudulla.
• Voit nauttia laajakuvasta.
4:3LB
(4:3 Letterbox)
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisestä
tv:stä.
• Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
ASETUKSET
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa
perinteisestä tv:stä.
• Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
Huomautus • Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
• Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tvtyypistä ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
50
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien
katselun.
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“PARENTAL” ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
, alitaksesi halutun
katselurajoitustason ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
• Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7
tai korkeampien tasojen DVD-levyjä.
• Mitä korkeampi taso, sitä enemmän elokuvassa
on väkivaltaista tai aikuisille tarkoitettua
materiaalia.
Huomautus
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
5
Kirjoita salasana ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• Salasanan tehdasasetus on “7890”.
• Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt
edelliseen näyttöön.
• Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
51
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Salasanan asetus
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
1
4
painiketta.
Paina ENTERpainiketta.
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
5
Kirjoita salasana ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• Kirjoita vanha salasana, uusi salasana
ja vahvista uusi salasana.
• Asetus on nyt tehty valmiiksi.
Huomautus
• Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
• Kun soittimessa ei ole levyä, pidä laitteen painike painettuna
yli 5 sekuntia. “INITIALIZE” näkyy näytöllä, ja
kaikki asetukset palaavat oletusarvoihinsa.
• Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
52
ASETUKSET
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“PASSWORD” a paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Paina MENU-
Taustakuvan asettaminen
JPEG
DVD
VCD
DVD-, VCD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
Taustakuvan asettaminen
1
Paina toiston aikana
PLAY/PAUSEpainiketta, kun näkyviin
tulee mieluinen kuva.
2
Paina LOGOpainiketta.
• “LOGO COPY DATA” näkyy TVruudulla.
COPY LOGO DATA
PAUSE
3
Virta sammuu ja
kytkeytyy sitten
takaisin.
• Valittu taustakuva tulee näkyviin.
• Voit valita jopa 3 taustakuvaasetusta.
53
Valitse tämä asetus
asettaaksesi Samsunglogon ruutunäytön
taustakuvaksi.
Valitse tämä asetus
asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
Valitaksesi yhden 3 tekemästäsi taustakuva-asetuksesta
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
4
Valitse haluttu käyttäjä
(USER) painamalla painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
5
Paina MENUpainiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“LOGO” ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
ASETUKSET
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
54
DVD-toistotila
Jotkin DVD-Audio-levyt sisältävät sekä DVD-Video- että DVD-Audio-dataa.
DVD-Audio-levyn DVD-Video-osan toistamiseksi aseta laite DVD-Video-tilaan.
Paina MENUpainiketta, kun
levykelkka on auki.
1
3
Siirry “DVD TYPE” -kohtaan
painamalla kohdistinpainiketta
ja paina sitten ENTERpainiketta.
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Siirry kohtaan “DVD VIDEO”
painamalla kohdistinpainiketta
, ja paina sitten ENTERpainiketta.
• Tee vaiheet 1 - 4 uudelleen, jos haluat
siirtyä DVD AUDIO -toistotilaan.
Kun valitset DVD-toistotilan:
• DVD-VIDEO: aseta DVD-audiolevyn
Huomautus
•
sisältämän DVDvideosisällön toistamiseksi.
• DVD-AUDIO: aseta oletusarvoisen
DVD-audion
toistamiseksi.
DVD-toistotilaksi on asetettu tehdasasetuksena DVD Audio.
DivX (R) -rekisteröinti
55
• Rekisteröi rekisteröintikoodin avulla
DivX (R) video on demand -muoto tässä soittimessa. Lisätietoja on
osoitteessa www.divx.com/vod.
SACD-toistotila
Jos SACD on luotu HYBRID-levymuodossa, voit toistaa levyn CDDA MODE -tilassa samalla
tavalla kuin SACD MODE -tilassa.
3
Siirry “SACD TYPE” kohtaan painamalla
kohdistinpainiketta ja
paina sitten ENTERpainiketta.
2
Valitse “Setup” painamalla
kohdistinpainiketta ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Siirry “SACD MODE” kohtaan painamalla
kohdistinpainiketta
ja
paina sitten ENTERpainiketta.
ASETUKSET
1
Paina MENUpainiketta, kun
levykelkka on auki.
• Suorita vaiheet 1~4 uudelleen, jos
haluat siirtyä CDDA-toistotilaan.
• SACD MODE: Valitse tämä tila
toistaaksesi SACD-levyn.
• CDDA MODE: Valitse tämä tila
toistaaksesi levyllä olevan
CDDA-muotoisen sisällön.
56
Kaiutintilan asetus
Kaiuttimien toistama signaali ja taajuusvasteet säätyvät automaattisesti kaiutinasetusten ja sen
mukaan, käytetäänkö tiettyjä kaiuttimia vai ei.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
3
Paina Speaker Setup
-kohdassa uudelleen
ENTER-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“Audio”ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainikkeita
, , , siirtyäksesi
halutun kaiuttimen kohdalle
ja paina ENTER-painiketta.
• C-, LS- ja RS-kaiuttimilla tila vaihtuu jokaisen
•
painikkeen painalluksen myötä seuraavasti:
SMALL NONE.
Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan SMALL.
SMALL: Valitse tämä, kun käytät kaiuttimia.
NONE: Valitse tämä, kun kaiuttimia ei ole kytketty.
Huomautus
• PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila voi vaihdella (s.
57
65).
Testisignaalin asetus
Käytä testisignaalia kaiutinliitäntöjen tarkistamiseen ja kaiutinten tason säätämiseen.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“Audio”ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“TEST TONE” ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
• Testisignaali kulkee seuraavassa
järjestyksessä: L C R RS LS SW.
Jos ENTER-painiketta painetaan
uudelleen tänä aikana, testisignaali
loppuu.
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Vaihtoehtoinen menetelmä: paina kauko-ohjaimen TEST TONE -painiketta.
Paina TEST TONE -painiketta.
L: Etukaiutin (L, vasen)
C: Keskikaiutin
R: Etukaiutin (R, oikea)
LS: Takakaiutin (L, vasen) RS: Takakaiutin (R, oikea)
SW: Subwoofer
Monikanavainen Pro Logic -tila
• Testisignaali toistuu seuraavasti:
•
DVD- tai CD-levyä toistettaessa tämä toimii
ainoastaan pysäytystilassa.
Tarkista tällä toiminnolla, että jokainen kaiutin on
kytketty oikein ja ettei toistossa ole ongelmia.
Testisignaalitoiminnon lopettamiseksi
paina TEST TONE -painiketta
uudelleen.
Käynnis
tys
58
Viiveen pituuden asetus
Jos kaiuttimia ei saa sijoitettua yhtä kauas kuuntelupaikasta, voit säätää keski- ja takakaiuttimien
audiosignaalin viiveaikaa.
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan “Audio”ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kaiuttimien viiveen asettaminen
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan
aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys jokaiseen kaiuttimeen on sama.
Koska äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien sijainnista
riippuen, voit säätää tätä aikaeroa käyttämällä viivettä keski- ja surroundkaiuttimien ääniasetuksissa.
Huomautus
• Asetusta
(Dolby Pro Logic II) käytettäessä viive saattaa olla erilainen eri
tiloissa.
• AC-3- ja DTS-ääniraidoilla viiveajan voi asettaa välille 00 - 15 mSEC.
• Keskikanava on säädettävissä vain 5.1-kanavaisilla levyillä.
59
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan “DELAY
TIME” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainikkeita
, , , siirtyäksesi
halutun kaiuttimen kohdalle
ja paina ENTER-painiketta.
5
Paina kohdistinpainiketta
, asettaaksesi
viiveen.
• Voit asettaa viiveen C väliltä 00 - 05
millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS
ja RS väliltä 00 - 15 millisekuntia
(mSEC).
ASETUKSET
• CENTER SPEAKER -asetuksen asettaminen
Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on sama tai
suurempi kuin Df, aseta arvoksi 0 ms. Vaihda muussa
tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Ihanteellinen keskikauittimen
(CENTER SPEAKER) sijainti
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys Delay Time (Viiveen pituus)
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• REAR (SURROUND) SPEAKERS -kaiutinasetus
Jos kuvassa näytetty etäisyys Df on sama tai suurempi kuin
Ds, aseta arvoksi 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa
asetusta taulukon mukaisesti.
Ihanteellinen
surroundkaiuttimien
(SURROUND
SPEAKER) sijainti
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän sisälle.
Pisteiden Df ja Ds välinen etäisyys Delay Time (Viiveen pituus)
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMISTA
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMESTA
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMISTA
60
Äänenlaadun asetus
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja äänenvoimakkuuden.
Menetelmä 1
Äänenlaatua asetusnäytöstä säädettäessä
1
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan “SOUND
EDIT” paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
2
4
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan “Audio” ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Valitse haluttu kohde ja säädä sitä
kohdistinpainikkeilla , . Säädä
asetuksia painamalla , painikkeita.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
61
Menetelmä 2
SOUND EDIT -painikkeen avulla manuaalisesti säädettäessä
Etukaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
1
Paina SOUND EDIT painiketta ja paina sen
jälkeen kohdistinpainikkeita
,
.
4
Huomautus
Paina SOUND EDIT painiketta ja paina sen
jälkeen kohdistinpainikkeita
, .
2
Paina SOUND EDIT painiketta ja paina sen
jälkeen kohdistinpainikkeita
, .
Keskikaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
3
Paina SOUND EDIT painiketta ja paina sen
jälkeen kohdistinpainikkeita
, .
Subwooferin tason säätäminen
5
ASETUKSET
Takakaiuttimien tason säätäminen
Takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
Paina SOUND EDIT painiketta ja paina sen
jälkeen kohdistinpainikkeita
,
.
• Säädöt näkyvät päälaitteessa, eivät TV-ruudulla.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
• Voit valita asetuksen väliltä 00 – –06 tai OFF.
• Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
• Voit säätää äänenvoimakkuuden tasoa väliltä -6 dB - +6 dB.
• Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi
lähemmäs arvoa -6 dB.
62
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Voit käyttää tätä toimintoa Dolby Digital -äänentoistosta nauttiaksesi elokuvia
öisin hiljaisella äänellä kuunnellessasi.
1
3
Paina
pysäytystilassa
MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan “DRC” ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi kohtaan
“Audio”ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
säätääksesi DRCasetusta.
• Kohdistinpainikkeen
painaminen lisää
kompressiota ja kohdistinpainikkeen
painaminen vähentää sitä.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
63
AV SYNC -asetus
Kuva saattaa laahata äänen perässä, jos laite kytketään digitaaliseen TV:hen.
Jos näin käy, säädä äänen viiveaika kuvaa vastaavaksi.
1
Paina MENU-painiketta.
• Asetusvalikko tulee näkyviin.
• AV-SYNC-näyttö tulee näkyviin.
• “Audio”-valikko tulee näkyviin.
4
Paina kohdistinpainikkeita ,
valitaksesi AV-SYNC-viiveajan ja
paina sitten ENTER-painiketta.
• Voit säätää äänen viiveajaksi 0 ms - 300 ms. Aseta se
niin, että kuva ja ääni ovat samassa tahdissa.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
64
ASETUKSET
3
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi kohtaan “AV-SYNC” ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi “Audio”-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Dolby Pro Logic II -tila
Voit valita halutun Dolby Pro Logic II -audiotilan.
Paina
PL II MODE -painiketta.
• Tila vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavasti.
PRO LOGIC II
• MUSIC: Musiikkia kuunnellessasi voit kokea äänitehosteet kuin olisit
kuuntelemassa alkuperäistä esitystä.
• CINEMA: Lisää realismia elokuvan ääniraitaan.
• PRO LOGIC: Koet todellisentuntuisen monikanavaäänen, ikään kuin kuuntelisit
viiden kaiuttimen tuottamaa ääntä, vaikka todellisuudessa käytätkin
vain kahta kaiutinta.
• MATRIX: Kuulet 5.1-kanavaisen surround-äänen.
STEREO: Valitse tämä kuunnellaksesi ääntä ainoastaan vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta sekä subwooferista.
Huomautus
• Kun valitset Pro Logic II -tilan, kytke ulkoinen laite soittimen AUDIO INPUT
(L ja R) -liitäntöihin. Jos kytket vain yhteen liitäntään (L tai R), et voi
kuunnella surround-ääntä.
65
Dolby Pro Logic II -tehoste
Tämä toiminto toimii ainoastaan Dolby Pro Logic MUSIC -tilassa.
1
Paina
PL II MODE painiketta valitaksesi
“MUSIC”-tilan.
2
Valitse PL II EFFECT -painiketta
painamalla Panorama ja paina sitten
kohdistinpainikkeita , valitaksesi
halutun tehosteasetuksen.
• Voit valita joko 0 tai 1.
• Tämä tila laajentaa etukanavien stereokuvaa käsittämään
surround-kaiuttimet jännittävän äänenkiertotehosteen
aikaansaamiseksi sivuseinäkaiutuksella.
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
• Voit valita väliltä 0 – 7.
• Tämä asetus säätää äänikuvan leveyttä.
Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän ääni kuuluu
keskikaiuttimesta.
TA
Huomautus
4
Valitse PL II EFFECT -painiketta
painamalla Dimension ja paina sitten
kohdistinpainikkeita , valitaksesi
halutun asetuksen.
• Voit valita väliltä 0 – 6.
• Säätää äänikenttää (DSP) asteittain edestä tai
takaa.
TUNED
• Toistettaessa kahdella tai useammalla kanavalla koodattuja DVD-levyjä, monikanavatila
valitaan automaattisesti, eikä
(Dolby Pro Logic II) -painike toimi.
66
ASETUKSET
3
Valitse
PL II EFFECT -painiketta
painamalla C-Width ja paina sitten
kohdistinpainikkeita , valitaksesi
halutun tehosteasetuksen.
Äänen automaattikalibroinnin asetus
* Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan DVD/CD-toistossa.
Äänen automaattikalibrointi
Kun siirrät laitteen uuteen paikkaan tai asennat sen, sinun tarvitsee vain asettaa äänen
automaattikalibrointitoiminto (Auto Sound Calibration) kerran, niin laite tunnistaa automaattisesti
kaiutinten välisen etäisyyden, kanavien äänenvoimakkuuksien tasot ja taajuusominaisuudet
kuunteluympäristön mukaan optimoidun 5.1-kanavaisen äänikentän luomiseksi.
* Seuraavat kuvat ovat vain kuvituksena, ja ne voivat erota todellisesta laitteesta.
Äänen automaattikalibroinnin
mikrofoni
L: Etukaiutin (L, vasen)
R: Etukaiutin (R, oikea)
C: Keskikaiutin
SW: Subwoofer
LS: Takakaiutin (L, vasen) RS: Takakaiutin (R, oikea)
Huomautus
• Jos olet juuri ostanut laitteen tai palauttanut sen alkuasetuksiinsa, Auto Sound Calibration -painikkeen painaminen
•
•
kytkemättä äänen automaattikalibroinnin mikrofonia tuo näyttöön tiedotteen “PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST”
(aseta ASC-toiminto ensin).
Koska äänenvoimakkuuden taso asetetaan äänen automaattikalibroinnin asetuksen aikana, et voi säätää
äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.
Jos äänen automaattikalibroinnin mikrofoni irrotetaan äänen automaattikalibroinnin aikana, asetus peruuntuu.
Äänilogon kytkeminen päälle/pois
Kun kytket virran laitteeseen, laite soittaa äänilogon levyn lukemisen
jälkeen ilmoittaen, että laite on optimoitu toistoa varten.
1
Paina ja pidä painettuna ASC-painike.
• “S.LOGO ON” tai “S.LOGO OFF” ilmestyy näyttöön.
hetken ajan ASC-painiketta.
2 Paina
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä
S.LOGO ON ja S.LOGO OFF .
67
• Jos valitset “ S.LOGO ON” -asetuksen, äänilogo kuuluu
kaiuttimista, kun levy on luettu virran kytkemisen jälkeen.
Jos valitset “S.LOGO OFF” -asetuksen, äänilogoa ei kuulu.
Äänen automaattikalibroinnin varmistus
1
2
Paina ja pidä painettuna ASC-painike kaksi kertaa.
• “ASC CHECK” ilmestyy näyttöön.
Paina hetken ajan ASC-painiketta.
• Eri kanaville määritetyt etäisyydet ja
äänenvoimakkuustasot näkyvät näytössä.
1
2
3
Kytke äänen automaattikalibroinnin
mikrofoni äänen
automaattikalibroinnin tuloliitäntään.
Sijoita äänen automaattikalibroinnin
mikrofoni kuuntelupaikkaan.
Säädä päälaitteen äänenvoimakkuuden
säädintä seuraavasti:
• Jos kuuntelupaikan ja kaiuttimen välinen etäisyys on yli 5 m:
Aseta päälaitteen äänenvoimakkuudeksi yli 25.
• Jos kuuntelupaikan ja kaiuttimen välinen etäisyys on 3 - 5 m:
Aseta päälaitteen äänenvoimakkuudeksi 25.
• Jos kuuntelupaikan ja kaiuttimen välinen etäisyys on alle 3 m:
Aseta päälaitteen äänenvoimakkuudeksi 15.
4
Paina ASC-painiketta.
• Ääni kuuluu kaksi kertaa seuraavassa järjestyksessä (L
•
C R RS
LS SW) ja 5.1-kanavainen äänikenttä optimoituu automaattisesti.
Äänen kalibroinnin asetus kestää noin 2 minuuttia.
Ääni kuuluu.
5
ASETUKSET
Ääni kuuluu, ja
asetukset on tehty.
Jokaisen kaiuttimen tulos ilmestyy näyttöön.
Kun tiedote “REMOVE MIC” ilmestyy
näyttöön, irrota äänen
automaattikalibroinnin mikrofoni.
Äänen automaattikalibroinnin asetuksen peruuttamiseksi paina ASC-painiketta.
• Testisignaalin toisto loppuu, näyttöön ilmestyy ensin “CANCEL ASC” ja sitten “REMOVE MIC” (irrota mikrofoni), ja asetusten
tekeminen peruuntuu.
Äänen automaattikalibroinnin tilassa kuuntelemiseksi paina hetken ajan ASCpainiketta.
• Valinta vaihtuu näytössä välillä ASC ON ja ASC OFF.
• Jos valitset “ASC ON”, ääni kuuluu äänen automaattikalibrointitilassa.
Jos valitset “ASC OFF”, ääni kuuluu asetusnäytön audioasetuksessa valitussa tilassa.
68
Live Surround -tila
SUPER 5.1
Voit toistaa 2-kanavaisen äänilähteen, esimerkiksi
CD-levyn tai radiolähetyksen, 5.1-kanavaisena
äänenä.
Paina SUPER5.1painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta,
•
valinta vaihtuu välillä SUPER 5.1 ja
SUPER OFF.
Valitse “SUPER 5.1” toistaaksesi 2kanavaäänen 5.1-kanavaisena.
Huomautus
MUSIC
Jos painat MUSIC-painiketta 2-kanavaista
äänilähdettä kuunnellessasi, se toistetaan 5.1kanavaisella surround-äänellä niin, että pääset
nauttimaan dynaamisesta, läsnäolevasta äänestä.
Paina MUSICpainiketta.
MOVIE
Voit valita 3 erilaisesta elokuvien äänikentän
tilasta.
Paina MOVIEpainiketta.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella
painalluksella seuraavien
vaihtoehtojen välillä:
CONCERT1 ➞ CONCERT2 ➞ JAZZ
CLUB ➞ CATHEDRAL➞BYPASS.
painalluksella seuraavien
vaihtoehtojen välillä:
VIRTUAL ➞ EX.MOVIE ➞ CINEMA
➞SPORTS ➞BYPASS.
• Kun lataat 2- tai monikanavaformaatissa tallennetun DVD-levyn soittimeen ja painat
SUPER 5.1 -painiketta, tiedote “THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE”
(tämä toiminto koskee vain 2-kanavaisia lähteitä) näkyy näytössä, eikä toiminto kytkeydy
käyttöön.
69
Virtual Headphone -toiminto
Käytä kuulokkeita (eivät sisälly toimitukseen) halutessasi kuunnella yksin äänilähdettäsi.
Voit nauttia tavallisilla stereokuulokkeilla dynaamisista äänitehosteista, jotka vastaavat 5.1kanavaista surround-ääntä.
1
Kytke kuulokkeet
kuulokeliitäntään.
• Kuulokkeita voi ostaa
useimmista elektroniikkaliikkeistä.
2
Paina V-H/P painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta,
valinta vaihtuu välillä V-H/P ON ja VH/P OFF.
ASETUKSET
Huomautus
• Älä kuuntele kuulokkeilla erittäin suurilla äänenvoimakkuuksilla.
Pitkään jatkuva kuuntelu suurilla äänenvoimakkuuksilla voi aiheuttaa
pysyvän kuulovamman.
• VIRTUAL HEADPHONE ON: Valitse nauttiaksesi 5.1-kanavaisesta äänestä, joka
•
tuottaa tunteen stadionilla tai konserttisalissa
olemisesta.
VIRTUAL HEADPHONE OFF: Valitse kuunnellaksesi tavallista 2-kanavaista
stereoääntä.
70
Radion kuuntelu
Kauko-ohjain
1
Paina TUNER painiketta.
2
Viritä kohdalleen
haluttu asema.
Automaattinen viritys 1
-painiketta painettaessa
esivalinta-asema tulee
valituksi.
Automaattinen viritys 2 Paina ja pidä painettuna
TUNING/CH-painiketta hakeaksesi
automaattisesti ohjelmaa lähettäviä
asemia.
Manuaalinen viritys Paina kevyesti TUNING/CH -painiketta
suurentaaksesi tai pienentääksesi
portaittain taajuuslukemia.
Päälaite
1
Valitse haluttu taajuusalue
(FM eli ULA) painamalla
toimintopainiketta
(Function).
2
Valitse radioasema.
Paina STOP ( ) -painiketta
valitaksesi PRESET ja paina
sen jälkeen
-painiketta valitaksesi
esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 1
Paina STOP ( ) -painiketta
valitaksesi MANUAL ja paina sen
jälkeen sekä pidä painettuna
painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
Automaattinen viritys 2
Paina STOP (
) -painiketta
Manuaalinen viritys valitaksesi MANUAL ja paina
sen jälkeen
virittääksesi radion
pienemmälle tai suuremmalle taajuudelle.
Paina MO/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten “STEREO” ja “MONO” välillä.
71
• Kuuluvuuden ollessa kehno valitse MONO selvemmän ja häiriöttömämmän lähetyksen kuuntelemiseksi.
Radion esivalintojen asetus
Voit tallentaa muistiin aina: 15 ULA-asemaa (FM)
Esimerkki: Taajuuden FM 89.1 esivalinta muistiin
1
Paina TUNER painiketta ja valitse
FM-aaltoalue.
2
Paina TUNING/CH painiketta valitaksesi
taajuuden “89.10”.
• Seuraa sivun 71 kohdassa 2
annettuja ohjeita virittääksesi
aseman kohdalleen joko
automaattisesti tai manuaalisesti.
4
Paina
esivalintanumero
n valitsemiseksi.
• “PGRM” alkaa vilkkua näytössä.
Viritä asema kohdalleen.
6
Vielä useampien
radioasemien virittämiseksi
kohdalleen toista kohdat 2 –
5.
• Paina TUNER MEMORY -painiketta ennen
RADION KÄYTTÖ
• Voit valita väliltä 1 – 15.
5
Paina TUNER
MEMORY -painiketta
uudelleen.
3
Paina TUNER
MEMORY -painiketta.
kuin “PRGM” katoaa näytöstä.
• “PRGM” katoaa näytöstä ja asema on nyt
viritetty muistiin.
Esivalinta-aseman virittämiseksi kuunneltavaksi paina
kauko-ohjaimen painikkeita
radioaseman valitsemiseksi.
72
RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttö ULA-asemien vastaanotossa
RDS-toiminto mahdollistaa ULA-asemille normaalin ohjelmasignaalin ohessa lähetettävän ylimääräisen
signaalin käytön. Sitä käyttämällä radioasemat voivat esimerkiksi näyttää virittimen näytössä aseman sekä
lähettävän ohjelmatyypin nimen, kuten urheilu tai musiikki, jne.
RDS-ilmaisin syttyy näyttöön silloin kun viritin on virittänyt kohdalleen RDS-palvelua
lähettävän ULA-aseman.
• RDS-toiminnon kuvaus
1. PTY (Ohjelmatyyppi) : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin
2. PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi): Näyttää tämänhetkisen aseman nimen, koostuu 8
kirjainmerkistä.
3. RT (Radiotekstit): Purkaa radioaseman laatiman tekstin (jos sellaista käytetään)
koodauksen ja koostuu korkeintaan 64 kirjaimesta.
4. CT (Kellonaika): Purkaa aikatietojen koodauksen ja näyttää aikatiedot valitulta ULA-taajuudelta.
• Jotkin asemat eivät lähetä PTY-, RT- eivätkä CT-tietoja, joten nämä tiedot eivät välttämättä
joka kerta tule näytölle.
5. TA (Liikennetiedote): Tämän symbolin vilkunta ilmaisee liikennetiedotuksen olevan käynnissä.
Huomautus
• RDS ei välttämättä toimi kunnolla, ellei kohdalleen viritetty
radioasema lähetä kunnollista RDS-signaalia tai ellei lähetesignaali
ole riittävän voimakas.
Mitä tietoja RDS-signaaleihin voi sisältyä?
Voit nähdä aseman lähettämät RDS-signaalit näytöllä.
RDS-signaalien näyttäminen
Paina RDS DISPLAY -painiketta kuunnellessasi FM-asemaa.
Näyttö vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa ja näyttää vuorotellen seuraavat tiedot:
PS (Ohjelmapalvelu):Haun aikana näytöllä näkyy “PS”, minkä jälkeen radioasemien nimet
tulevat esiin. “NO PS” tulee esiin, ellei vastaavaa signaalia lähetetä.
RT (Radiotekstit): haun aikana “RT” tulee näkyviin ja aseman lähettämät tekstisanomat
tulevat näkyviin. “NO RT” tulee näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
Taajuus : aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytössä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavat kirjainmerkit ovat käytössä.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja eikä pieniä kirjaimia ja käyttää aina isoja
kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään aksentilla varustettuja kirjaimia, “A” voi sen vuoksi näkyä
näytöllä silloin kun alkuperäistekstissä näytetään aksentilla varustettu “A:t”, kuten “À, Â,
Ä, Á, Å ja Ô.
Huomautus
73
• Jos haku päättyy yhtäkkisesti, “PS” ja RT eivät näy näytössä.
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-SEARCH -toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät
radioasemat valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodien avulla
Näyttö
Ennen kuin aloitat, muista...
NEWS
• PTY Search -hakutoiminnolla voidaan etsiä
•
•
•
ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
Jos haluat keskeyttää haun missä tahansa
kohdassa, paina PTY SEARCH -painiketta haun
aikana.
Seuraavien toimien tekemisessä on aikarajoitus.
Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen
on valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
Painaessasi pääkauko-ohjaimen painikkeita,
tarkista, että olet valinnut ULA-aseman (FM)
käyttämällä pääkauko-ohjainta.
1
2
Paina PTY- tai PTY+, kunnes haluamasi
PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla kuvatut PTY-koodit.
Paina PTY SEARCH -painiketta uudelleen
silloin kun edellisessä kohdassa valittu
PTY-koodi näkyy yhä näytöllä.
• Keskusyksikkö etsii läpi 15 ULAesivalinta-asemaa ja pysähtyy
löytäessään valitsemasi tyypin sekä
virittää sen kohdalleen.
AFFAIRS
• Ajankohtaisia tapahtumia, dokumentaareja,
keskustelua ja analyysiä
INFO
• Tietoja painoista ja mitoista, palautetta ja
ennusteita, kuluttaja-asioita, lääketietoja jne.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
• Urheilua
• Opetusohjelmia
• Radiokuunnelmia/sarjoja, yms.
CULTURE
• Kulttuuria, kotimaista tai paikallista, uskontoon
liittyviä ongelmia, yhteiskuntatiedettä, kieliä,
teatteria, jne.
SCIENCE
• Luonnontiedettä ja tekniikkaa
VARIED
POP M
• Muuntyyppisiä ohjelmia, puheita,
viihdeohjelmia (tietokilpailuja, muita kilpailuja),
haastatteluja, komediaa ja satiirisia
kuunnelmia, yms.
• Popmusiikkia
ROCK M
• Rokkia
M.O.R.M
• Modernia ja ajankohtaista musiikkia, tyypiltään
“easy listening”.
LIGHT M
• Kevyttä klassista musiikkia, instrumentti- ja
kuoroteoksia
CLASSIC
• Klassisen musiikin suurteoksia, orkesteri-,
sinfonia-, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
• Muut musiikin lajit, jatsi, R&B, kantri
WEATHER
• Säätiedotuksia
FINANCE
• Talousohjelmia
CHILDREN
• Lastenohjelmia
SOCIAL A
• Yhteiskunnallista
RELIGION
• Uskonto
PHONE IN
• Kuuntelijat soittavat
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
RADION KÄYTTÖ
3
Paina FM-lähetystä kuunnellessasi PTY
SEARCH -painiketta.
Ohjelmatyyppi
• Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
• Matkailua
• Vapaa-aika
• Jatsia
• Kantria
• Kotimaista musiikkia
• Vanhaa listamusiikkia
• Etnoa
• Dokumentaareja
74
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Uniajastintoiminto
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Paina SLEEP-painiketta.
• “SLEEP” ilmestyy näytölle. Joka kerta kun painat painiketta,
esivalittu aika muuttuu seuraavasti: 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60➞
90 ➞120 ➞150 ➞ OFF.
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEP-painiketta.
•Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy automaattisesti
virta päältä.
•Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin
asetetusta.
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEPpainiketta, kunnes OFF ilmestyy näyttöön.
75
Näytön kirkkauden säätö
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei asetus
häiritse elokuvien katselua.
Paina DIMMER-painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta, kirkkaus muuttuu seuraavasti:
DARK (tumma) ➞ BRIGHT (kirkas).
Mykistystoiminto
Tämä on hyödyllinen toiminto, kun ovikello tai puhelin
soi.
Paina MUTE-painiketta.
aikaisemmin) paina vielä kerran MUTE- tai VOLUME-painiketta.
76
MUITA TIETOJA
• “MUTE” vilkkuu näytössä.
• Halutessasi äänen takaisin (yhtä voimakkaana kuin
TV:n ohjaus kaukosäätimellä
Kun ohjaat TV:tä kaukosäätimellä
Paina MODE-painiketta saadaksesi
kaukosäätimen TV-ilmaisimen vilkkumaan.
1
TV
2
DVD RECEIVER
Paina POWER-painiketta TV:n päälle
kytkemiseksi.
3
Suuntaa kauko-ohjain tv:tä kohti.
4
Samalla kun pidät POWER-painikkeen
painettuna, kirjoita oman tv:si koodi.
• Jos koodi on sama kuin tv:n koodi, tv kytkeytyy päältä.
• Jos luettelossa on useampia koodeja oman tv-merkkisi kohdalla,
kokeile niitä yksi kerrallaan, kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
Esimerkki: Samsung-TV
Samalla kun pidät POWER-painikkeen painettuna, kirjoita
numeropainikkeilla 00, 01, 02, 03, 04 ja 05.
5
Suuntaa kauko-ohjain kohti tv:tä ja paina
POWER-painiketta. Jos tv kytkeytyy päälle
tai päältä, asetus on valmis.
• Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- sekä
Huomautus
numeropainikkeita (0~9).
• Kaukosäätimellä ei voi ohjata kaikkia tv-merkkejä. Joissakin tv-merkeissä eivät myöskään
77
kaikki toiminnot toimi.
• Ellet aseta kauko-ohjaimeen oman TV-merkkisi koodia, kauko-ohjain toimii oletusasetuksena
Samsung-TV:n koodilla.
TV-merkkien koodilista
Nro
Tv-merkki
Koodi
Nro
Tv-merkki
Koodi
1
SAMSUNG
00(Alkuarvo), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
MUITA TIETOJA
24
78
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä
luettelossa tai jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltoon.
Vika
Tarkistus/toimenpide
Levylautanen ei avaudu.
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
Toisto ei käynnisty.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
• CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä DVD-soittimella.
• Tarkista, että katselurajoitustaso on oikea.
Toisto ei käynnisty
välittömästi Toisto/taukopainiketta painettaessa.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
• Pyyhi levy puhtaaksi.
Äänentoisto ei onnistu.
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruuturuudulta-toiston aikana.
• Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
• Onko levyssä suuria vikoja?
Ääni tulee kuuluviin
ainoastaan muutamista
kaiuttimista, ei kaikista
kuudesta.
• CD:tä tai radiota kuunnellessa ääni toistetaan ainoastaan etukaiuttimien
(L/R) kautta. Valitse “PRO LOGIC II” painamalla kauko-ohjaimen
(Dolby Pro Logic II) -näppäintä kaikkien kuuden kaiuttimen käyttämiseksi.
• Tarkista, että DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
• Jos asetat C-, S- ja SR-asetuksiksi NONE asetusnäytön audioasetustilan
kaiutintilasta, ääntä ei toisteta keskikaiuttimesta eikä vasemmasta tai
oikeasta etukaiuttimesta. Aseta C-, SL- ja SR-asetuksiksi SMALL.
Kuva ei tule näkyviin, ääntä ei
kuulu, tai levylautanen avautuu
2 – 5 sekuntia myöhemmin.
• Onko DVD-soitin siirretty nopeasti kylmästä paikasta lämpimään?
Dolby Digital 5.1 CH
Surround Sound -ääntä ei
toisteta.
• Onko levyllä “Dolby Digital 5.1 CH” -merkintää? Dolby Digital 5.1
79
Jos soittimen sisään tiivistyy kosteutta, ota levy pois soittimesta ja
jätä soitin virta päällä “kuivumaan” 1 – 2 tunniksi. (Voit käyttää
soitinta uudelleen kosteuden kuivuttua soittimen sisältä.)
•
CH Surround Sound -ääni toistetaan ainoastaan silloin kun levy
on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
Onko ääniraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL 5.1-CH asetukseen infonäytöstä?
Vika
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja
kuva tärisee.
Kauko-ohjain ei toimi.
Tarkistus/toimenpide
• Onko virta kytketty TV:hen?
• Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
• Onko levy likainen tai vioittunut?
• Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
• Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
• Ovatko paristot lopussa?
• Oletko valinnut kaukosäätimen (TV tai DVD) tilatoiminnon
(TV/DVD) oikein?
Ääniraidan kieli ei kuulu
eikä tekstityskieli tule esiin.
Valikkonäyttö ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
• Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-, tai
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
• Päälaite ei toimi.
• Onko antenni liitetty kunnolla?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULA-
(Esimerkki: Virta sammuu tai
outo ääni kuuluu.)
Katselurajoitustason
salasana on unohtunut.
• Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoja?
4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi katsella
vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja DVD-levyn kannesta ja
valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
antenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
• Kytke virta päältä ja pidä päälaitteen
kuin 5 sekuntia.
-painiketta painettuna pitempään
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
-painike
• Kun tiedote “NO DISC” näkyy päälaitteen näytössä, pidä laitteen
painettuna yli 5 sekunnin ajan. “INITIALIZE” näkyy näytössä, ja kaikki
asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
• Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
80
MUITA TIETOJA
• DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
niitä ei ole tallennettu. Ja levystä riippuen ne voivat toimia eri lailla.
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat heikentää kuvan- ja äänenlaatua tai aiheuttaa
pomppimista.
Käsittele levyjä huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Levyjen käsittely
Älä kosketa levyn toistopuoleen. Pidä levystä
kiinni sen laidoista, jottei sen pintaan jäisi
sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn
pintaan.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä
suorassa
auringonvalossa
Muistutus
Säilytä levyjä viileissä,
hyvin ilmastoiduissa
tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa
levykotelossa.
Säilytä levyjä pystysuorassa.
• Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
• Älä lataa soittimeen rikkinäisiä tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsittely ja säilytys
Jos levyyn tulee sormenjälkiä tai likaa, pese se puhtaaksi
miedossa, laimennettua pesuainetta sisältävässä
vedessä, ja pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla.
• Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta
ulkoreunaa kohti.
Huomautus
• Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu
kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien osien kanssa. Jos soittimen
sisään tiivistyy kosteutta, soitin ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy,
ota levy pois ja jätä soitin noin 1 tai 2 tunniksi virta kytkettynä.
81
Kielikoodiluettelo
Syötä oikea koodinumero asetuksille “Disc Audio” (ääniraita), “Disc Subtitle” (tekstitys)
ja/tai “Disc Menu” (valikko) (katso sivu 47).
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
1027
Afar
1181
Friisi
1334
Latvia, lätti
1506
Slovenia
1028
Abhaasi
1183
Iiri
1345
Malagasi
1507
Samoa
1032
Afrikaans
1186
Skotti
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amhara
1194
Galicia
1349
Makedonia
1509
Somali
1044
Arabia
1196
Guarani
1350
Malajalam
1511
Albania
1045
Assami
1203
Gujarati
1352
Mongolia
1512
Serbia
1051
Aimara
1209
Hausa
1353
Moldova
1513
Siswati
1052
Azerbaizani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Baπkiiri
1226
Kroaatti
1357
Malaiji
1515
Sunda
1057
Valkovenäjä
1229
Unkari
1358
Malta
1516
Ruotsi
1059
Bulgaria
1233
Armenia
1363
Burma
1517
Suahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamili
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; bangla
1245
Inupiak
1376
Hollanti
1527
TadΩikki
1067
Tiibet
1248
Indonesia
1379
Norja
1528
Thai
1070
Bretoni
1253
Islanti
1393
Oksitaani
1529
Tigrinja
1079
Katalaani
1254
Italia
1403
(Afan) oromo
1531
Turkmeeni
1093
Korsika
1257
Heprea
1408
Orija
1532
Tagalog
1097
Tsekki
1261
Japani
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Kymri
1269
Jiddi
1428
Puola
1535
Tonga
1105
Tanska
1283
Jaava
1435
Paπto
1538
Turkki
1109
Saksa
1287
Georgia
1436
Portugali
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakki
1463
Ketπua
1540
Tataari
1142
Kreikka
1298
Grönlanti
1481
Retoromania
1543
Twi
1144
Englanti
1299
KambodΩa
1482
Kirundi
1557
Ukraina
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romania
1564
Urdu
1149
Espanja
1301
Korea
1489
Venäjä
1572
Uzbekki
Viro
1305
Kaπmiri
1491
Ruanda
1581
Vietnam
1151
Baski
1307
Kurdi
1495
Sanskriitti
1587
Volapuk
1157
Persia
1311
Kirgiisi
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Suomi
1313
Latina
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
FidΩi
1326
Lingala
1502
Serbokroatia
1665
Yoruba
1171
Fääri
1327
Lao
1503
Singaleesi
1684
Kiina
1174
Ranska
1332
Liettua
1505
Slovakki
1697
Zulu
82
MUITA TIETOJA
1150
USB Host Feature Supported Products
Digital Camera
Company
Type
Company
Type
PowerShot A70
Product
Canon
Digital Camera
Lumix LC33
Product
Panasonic
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
IXY40
Canon
Digital Camera
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
IXY50
Canon
Digital Camera
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
A95
Canon
Digital Camera
Optio 33L
Pentax
Digital Camera
G6
Canon
Digital Camera
Optio X
Pentax
Digital Camera
S60
Canon
Digital Camera
S¥œ
Pentax
Digital Camera
Exilom Z-40
Casio
Digital Camera
Optio MX
QV-R51
Casio
Digital Camera
Digimax-420
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Kenox UX4
Samsung
Digital Camera
Sanyo
Digital Camera
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
VPC-AZ1
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
Not recognize in PC
Pentax
Digital Camera
Samsung
Digital Camera
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
DSC-F828
Sony
Digital Camera
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
DSC-P73
Sony
Digital Camera
Easy Save CX-4300
Kodak
Digital Camera
DSC-T1
Sony
Digital Camera
KD-310Z
Konica
Digital Camera
DSC-F88
Sony
Digital Camera
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
DSC-M1
Sony
Digital Camera
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
DSC-W1
Sony
Digital Camera
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
DSC-T3
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
Sora PDR-T30
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Dimage X21
Sony
Digital Camera
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
Coolpix4200
NIKON
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Coolpix4300
NIKON
Digital Camera
DMC-LS1
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
DMC-LZ2
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
IXY-Digital600
Canon
Digital Camera
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
S5i
Pentax
Digital Camera
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
DSC-W5
300-digital
Olympus
Digital Camera
u300
Olympus
Digital Camera
X-350
Olympus
Digital Camera
C-760
Olympus
Digital Camera
stylus 410 digital
C-5060
Olympus
Digital Camera
X1
Olympus
Digital Camera
Olympus
Digital Camera
u-mini
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
83
Olympus
Digital Camera
Sony
Digital Camera
Multi Card Reader
USB Flash Disk
Company
Type
Cruzer Micro
Product
SanDisk
USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 256M
SONY
USB2.0 64MB
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
serotech
USB2.0 32MB
AnyDrive
A.L tech
USB2.0 128MB
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
LG
USB2.0 128M
IOMEGA
USB2.0 128M
Imation
USB2.0 64M
XTICK(M)
USB2.0 64M
EZDrive
USB2.0 64M
MP3 Player
Product
Company
Type
Creative
128 MB MP3 Player
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 player
yepp yh-920
samusung
20G HDD MP3 player
yepp yh-925
samusung
20G HDD MP3 player
apple
HDD MP3 player(40G)
I-pod mini
Apple
HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-MT6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-T6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-53)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-ST5)
USB2.0 Card Reader
Company
Type
Unicorn
USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
Billionton(Taiwan) USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
USB External HDD
Creative MuVo NX128M
I-pod
Product
UNICORN
samsung
Company
Type
CUTIE
Product
serotech
POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2
DVICO
USB2.0
MP3 Player
yepp(yp-T5)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-60)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-780)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-35)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-55)
samsung
MP3 Player
iAUDIO U2
COWON(Korea)
MP3 Player
COWON(Korea)
MP3 Player
iAudio M3
COWON(Korea)
HDD MP3 player
SI-M500L
SHARP(Japan)
256MB MP3Player
H10
IRIVER(Korea)
MP3Player
YEPP YP-T5 VB
Samsung(Korea)
MP3Player
YEPP YP-53
Samsung(Korea)
256MB MP3Player
MUITA TIETOJA
iAUDIO G3
84
Tekniset tiedot
Virrankulutus
YL
EI
SI
Ä
TIE
TO
JA
U
L
AV
I
D
E
O
-
VI
RI
TI
N
L
Ä
H
D
Ö
T
V
A
H
VI
S
TI
N
Paino
Mitat (L x K x S)
PÄÄLAITE
: 30 W
SUBWOOFER
: 100 W
PÄÄLAITE
: 2,8 kg
PYSTYJALUSTA
: 8,0 kg
PÄÄLAITE
: 183 x 500 x 82 mm
TELINEEN KANSSA : 328 x 1200 x 328 mm
Käyttölämpötila
5 °C ~ 35 °C
Käyttöpaikan sallittu kosteus
10 % ~ 75 %
Käyttökelpoinen herkkyys
10 dB
Häiriöetäisyys
60 dB
Särö
0.5%
Komposiittivideo
1,0Vp-p(75 Ω kuormalla)
Y:1,0 Vp-p (75 Ω kuormalla)
Komponenttivideo
Pr:0,70 Vp-p (75 Ω kuormalla)
HDMI
Impedanssi: 85~115 Ω
Antoteho etukaiuttimiin
130 W x 2 (3 Ω)
Antoteho keskikaiuttimeen
130 W (3 Ω)
Antoteho takakaiuttimiin
130 W x 2 (3 Ω)
Subwooferin antoteho
150 W (3 Ω)
Taajuusalue
20 Hz~20 kHz
Häiriöetäisyys
70 dB
Kanavaero
60 dB
Tuloherkkyys
(AUX)500 mV
Pb:0,70 Vp-p (75 Ω kuormalla)
5.1-kanavainen toisto
Etu/keski/takakaiutin
Subwoofer
K
AI
U
TT
IM
ET
Impedanssi
3Ωx5
3Ω
Taajuusalue
110 Hz~20 kHz
20 Hz~200 Hz
Toistettava äänenpaine
84 dB/W/M
86 dB/W/M
Nimellisotto
130 W
150 W
Tehonkesto
260 W
Etu/taka
Mitat (L x K x S)
Paino
85
Keski
300 W
105,6 x 1310 x 76 mm
550 x 110 x 78 mm
Etu/taka
6,2 kg
Keski
2,0 kg
270 x 498 x 379,5 mm
13 kg
Muistiinpanoja
MUITA TIETOJA
86
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement