Samsung HT-TZ225 Kasutusjuhend

Samsung HT-TZ225 Kasutusjuhend
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitaalinen
Kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun ostit Samsungin tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/global/register
ominaisuudet
Useiden levytyyppien toisto
Tämä kotiteatterijärjestelmä toistaa useissa eri muodoissa tallennettuja levyjä, mukaan lukien seuraavat:
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ja DVD±R/RW.
Tukee USB HOST -toimintoa
Voit kytkeä soittimeen ulkoisia USB-muistilaitteita kuten MP3/WMP-soittimia, USB-muisteja jne.
käyttäen kotiteatterin USB HOST -toimintoa.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II on uusi monikanavaisen audiosignaalin koodauksenpurkutekniikan formaatti, jota on
parannettu aikaisempaan Dolby Pro Logic -tekniikkaan verrattuna.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS on audiodatan pakkausformaatti, jonka on kehittänyt Digital Theater Systems Inc. Sen avulla
voidaan toistaa täysipainoista 5.1-kanavaista ääntä.
Tv-näytönsäästötoiminto
Jos laite on pysähdyksissä 5 minuuttia, Samsungin logo ilmestyy TV-ruutuun.
Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun laite on ollut näytönsäästötilassa 20 minuuttia.
Virransäästötoiminto
Tämän laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun laite on ollut pysäytystilassa 20 minuuttia.
Räätälöity tv-näyttö
Tässä soittimessa voit valita suosikkikuvasi JPEG- tai DVD-toiston aikana ja asettaa sen taustakuvaksi.
Anynet+ (HDMI-CEC)-toiminto
Anynet+-toiminnon avulla voidaan käyttää keskusyksikköä Samsung-tv-kaukosäätimen avulla yhdistämällä
kotiteatteri
SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelin avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsungtelevisiota.)
AV SYNC -toiminto
Kuva voi toistua äänen jäljessä, jos laite on kytketty digitaalitelevisioon.
Tämän eron voi korjata lisäämällä äänentoiston viiveaikaa niin, että ääni täsmää kuvaan.
SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Videoliitäntäjohto
2
FM-antenni
Käyttäjän käsikirja
Kauko-ohjain
/ Paristot (koko AAA)
FIN
turvallisuusohjeet
Turvaohjeita
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA.
JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
CAUTION
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
LUOKKA 1 LASERLAITE
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä
olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi
aiheuttaa sähköiskun.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKKA 1 LASERLAITTEEKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimenpiteiden, säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS : AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VAROITUS : Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS : SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE
POHJAAN.
•T
ämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• J os laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
MUISTUTUS
• L aitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.
3
turvallisuusohjeet
YLEISIÄ KÄYTTÖOHJEITA
Varmista, että virransyöttö vastaa soittimen takana olevan tarran tietoja. Asenna soitin vaakasuoralle
pinnalle tai soveltuvalle jalustalle. Laitteen ympärillä on oltava riittävästi tilaa (7,5–10 cm) ilmanvaihdon
varmistamiseksi. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei peitetä. Älä aseta mitään soittimen päälle. Älä
aseta soitinta vahvistimen tai muiden kuumenevien laitteiden päälle.
Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levytarjotin on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu jatkuvaa
käyttöä varten. DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkönsyöttöä siihen. Voit katkaista
sähkönsyötön kokonaan irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. Näin kannattaa tehdä, jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa
soitinta.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille
lämmönlähteille. Tämä voi johtaa laitteen
ylikuumentumiseen ja toimintavikoihin.
Phones
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja
normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai
voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä synnyttäviltä
laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistorasiasta,
jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole
suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai
levyä on säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen
lämmetä noin 2 tuntia huoneen lämmössä ennen sen
käyttöä.
4
Tässä laitteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
FIN
sisältö
ominaisuudet
2
Sisältö
turvallisuusohjeet
3
4
Turvaohjeita
Yleisiä käyttöohjeita
ennen aloitusta
7
8
8
Ennen käyttöoppaan lukemista
Soittokelpoiset levyt
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä
soittimessa
Kopiosuoja
Levyn tallennusformaatti
2
3
7
kuvaus
10
kaukosäädin
12
16
ulkoiset liitännät
ennen kotiteatterin käyttöä
27
toistaminen
28
8
9
10 Etupaneeli
10 Näyttö
11 Takapaneeli
12 Kaukosäätimen toiminnot
14 Kaukosäätimen asetukset
16 Kaiuttimien kytkeminen
20 Langattoman vahvistimen kytkeminen
22 Videolähdön (Video Out) liittäminen
televisioon
23 HDMI:n automaattinen havaitseminen
23 HDMI-toiminto
24 BD Wise (vain Samsung-laitteissa)
25 Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
26 FM-antennin kytkeminen
27 Ennen kotiteatterin käyttöä
28
29
30
31
33
41
Levyn toisto
MP3/WMA-CD-toisto
JPEG-tiedoston toisto
DivX-toisto
Toistotoiminnon käyttäminen
Mediatiedostojen toisto USB Host
-toiminnolla
5
sisältö
JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
43
RADIO
54
Käyttömukavuutta lisäävät
toiminnot
57
vianetsintä
59
61
62
Kielikoodiluettelo
liite
6
43 Kielen asetus
43 HDMI-VIDEOLÄHDÖN TILAN
ASETTAMINEN
44 TV-ruututyypin valinta
45 Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen
45 Salasanan asetus
46 Taustakuvan asettaminen
46 Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi
Taustakuva-asetuksesta
47 Kaiutintilan asetus
47 pituuden asetus
48 Kaiuttimien viiveen asettaminen
49 Testisignaalin asetus
49 Äänenlaadun asetus
50 DRC:n (Dynamic Range Compression)
asettaminen
51 AV SYNC -asetus
51 HDMI-ääniasetus
52 Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ
52 Dolby Pro Logic II -tila
53 Dolby Pro Logic II -tehoste
53 P.BASS
54 Radion kuuntelu
54 Radion esivalintojen asetus
55 RDS-lähetyksistä
57
57
57
58
Sleep Timer (Uniajastin) -toiminto
Näytön kirkkauden säätö
Mykistystoiminto
CD RIPPING
59 Vianetsintä
61 Kielikoodiluettelo
62 Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
63 Tekniset tiedot
FIN
Ennen käyttöoppaan lukemista
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Termi
Määritelmä
d
DVD
Tämä edellyttää DVD- tai DVD-R/DVD-RW-levyä, joka on tallennettu ja
viimeistelty Video-tilassa.
CD
Tämä edellyttää data-CD-levyyn (CD-R tai CD-RW) liittyvää toimintoa.
MP3
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyyn liittyvää toimintoa.
JPEG
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyyn liittyvää toimintoa.
B
A
G
D
M
● ennen aloitusta
Kuvake
Tämä edellyttää MPEG4-levyyn littyvää toimintoa
DivX
(DVD±R/RW, CD-R tai CD-RW).
Huomio
Toiminto ei ole tällöin käytössä, tai asetukset voidaan peruuttaa.
Huomautus
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.
MM `` Tämän käsikirjan ohjeet, joka on merkitty "DVD (
)", koskevat DVD-VIDEO - ja
DVD
DVD-R/-RW-levyjä, jotka on tallennettu videomuotoisina ja suljettu. Jos ohjeet
koskevat tiettyä DVD-tyyppiä, asiasta on erillinen maininta.
`` Jos DVD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu oikein DVD Video -formaattiin, sitä ei voi toistaa.
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. (Lisätietoja on sivulla 4)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua. (Katso sivut 59~60)
Tekijänoikeudet
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
7
ennen aloitusta
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -surroundäänen
ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä luonnonmukaisia
tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
1
~ 6
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Soittokelpoiset levyt
Levytyyppi
Merkki (Logo)
Tallennetut signaalit
Levyn koko
12 cm
DVD-VIDEO
video
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + video
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
• CD-G-, CD-I-, DVD-RAM-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <WRONG DISC FORMAT> (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
• Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella. Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote
<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> tulee TV-ruudulle.
Kopiosuoja
• Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan tv:hen eikä
videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla varustetun levyn toistaminen
tuottaa vääristyneen kuvan.
• Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla.
Tämän kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu
käytettäväksi kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita lupaa
Macrovision Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
8
FIN
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Tämä tuote ei tue suojattuja mediatiedostoja (DRM) .
❖❖ CD-R-levyt
❖❖ CD-R-MP3-levyt
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin
mukaisia.
• MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai
erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
• Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja tiedostoja voidaan toistaa: ".mp3" ja ".MP3".
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi
toistaa vain tyhjään osuuteen asti.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä
voi toistaa.
• Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli
sekä hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
• Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
• Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
❖❖ CD-R-JPEG-levyt
• Ainoastaan tiedostotunnisteilla “jpg” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä
voi toistaa.
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin
mukaisia.
• JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai
erikoismerkkejä (. / = +).
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi
toistaa vain tyhjään osuuteen asti.
• Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa.
• Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
• Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää
pitempään tai se ei toimi ollenkaan.
❖❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX -levyt
• Ei-tuettujen muotojen ohjelmiston päivittämistä ei tueta.
(Esimerkki : QPEL, GMC, resoluutio suurempi kuin 800 X 600 pikseliä jne.)
• Osia, joiden kuvataajuus on korkea, ei välttämättä toisteta DivX-tiedostoja toistettaessa.
•DivX® on DivX, Inc -yhtiön luoma digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallinen DivX-sertifioitu tai
DivX Ultra -sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videokuvaa.
9
● ennen aloitusta
• Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai
PC) ja levyn kunnosta.
• Käytä 650 MB/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä CD-R-levyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä niitä ei ehkä voida toistaa.
• Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
• Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et
välttämättä pysty toistamaan levyä kokonaan.
kuvaus
Etupaneeli
10
FUNC.
VIRTAPAINIKE(
)
LEVYLAUTANEN
ALASPÄINVIRITYS- JA
OHITUSPAINIKKEET ( )
USB-LIITÄNTÄ
PYSÄYTYSPAINIKE ( )
AVAA/SULJE-PAINIKE
TOISTO/TAUKOPAINIKE (
Näyttö
VIRITTIMEN ESIVIRITYKSEN MERKKIVALO
LAITTEEN TILAILMAISIN
RADIO FREQUENCY-ILMAISIN (RADION TAAJUUS)
10
YLÖSPÄINVIRITYS- JA
OHITUSPAINIKKEET ( )
TOIMINTOPAINIKE
10
)
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
FIN
Takapaneeli
1
2
3
4
5
6
7
● kuvaus
FM ANT
FM ANT
8
9
10
9
10
VERKKOKORTTILIITÄNTÄ (LANGATON)
TX-kortti mahdollistaa päälaitteen ja langattoman laitteen välisen
yhteyden.
HDMI OUT -LIITÄNTÄ
Parhaan kuvanlaadun saamiseksi liitä tämä HDMI-lähtö television
HDMI-tuloon HDMI-johdolla.
ULKOINEN DIGITAALINEN OPTINEN TULOLIITÄNTÄ
Tämän avulla voit liittää ulkoisen laitteen, joka voi lähettää digitaalista
signaalia.
VIDEOLÄHTÖLIITÄNTÄ
Kytke TV:n videotuloliitännät (VIDEO IN) VIDEO OUT -liittimeen.
AUX IN -LIITTIMET
Liitetään ulkoisen laitteen (esim. videonauhurin) 2-kanavaiseen
analogiseen lähtöön
SCART-LIITÄNTÄ
Scart-liitäntä televisioon.
FM 75Ω -KOAKSIAALILIITÄNTÄ
Liitetään FM-antenniin.
TUULETIN
Tuuletin pyörii aina, kun laite on päällä. Asentaessasi laitetta jätä ainakin
10 cm vapaata tilaa tuulettimen ympärille.
KAIUTTIMIEN LÄHTÖLIITÄNNÄT
Kytke etu-, keski-, taka- ja bassokaiuttimet.
JOHTOKIRISTIN
Kiinnitä kaiutinjohdot.
11
kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
21
POWER -painike
DVD RECEIVER -painike
3
TV-painike
4
Numeropainikkeet (0~9)
5
AUDIO -painike
6
STEP -painike
7
Viritys-/CD -ohituspainike
8
VOLUME -painike
9
MENU -painike
10
Kohdistin/ENTER -painike
11
INFO -painike
12
DVD
22
23
24
25
26
DVD
PORt -painike
RDS -valintapainikkeet
SUBTITLE -painike
PAUSE-painike
PLAY -painike
STOP -painike
SEARCH -painike
27
PL II MODE -painike
DVD -painike
TUNER -painike
AUX -painike
28
MUTE -painike
29
TUNING/CH -painike
30
REMAIN -painike
31
RETURN -painike
13
TUNER MEMORY
32
EXIT -painike
14
SD(Standard Definition)/HD(High Definition)
-painike
33
CANCEL -painike
15
ZOOM -painike
34
SOUND EDIT -painike
16
LOGO -painike
35
REPEAT -painike
17
CD RIPPING (CD-KOPIOINTI) -painike
SLEEP -painike
18
MO/ST -painike
36
37
38
39
P.BASS -painike
40
SLOW -painike
19
PL II EFFECT -painike
20
SOURCE (LÄHDE) -painike
● kaukosäädin
2
OPEN/CLOSE -painike
DVD
FIN
1
DSP/EQ -painike
DIMMER -painike
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
1. Irrota paristokotelon
kansi nuolen
suuntaisesti.
2.
seta paristotilaan kaksi
A
1,5 V:n AAA-paristoa ja tarkista,
että niiden navat (+ ja –) tulevat
oikeaan suuntaan.
3. Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
MM Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoutumisen välttämiseksi.
`` Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa
(+) -merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
`` Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
`` Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
`` Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
13
Kaukosäätimen asetukset
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää television tiettyjä toimintoja.
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
1. Aseta
kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
2. K
ytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
3. Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi samalla,
kun pidät POWER-painikkeen painettuna.
•Jos luettelossa on useita koodeja oman
televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
Esimerkki: Samsung-televisio
Pidä POWER-painiketta painettuna samalla, kun
näppäilet numeropainikkeilla luvun 00, 15, 16, 17 tai 40.
4. K
un tv:stä katkeaa virta, asetus on valmis.
•Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- ja numeropainikkeita (0~9).
MM `` Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien televisiomerkkien kanssa. Televisiosi merkistä
riippuen voi myös olla, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
`` Ellet aseta kaukosäätimeen oman televisiomerkkisi koodia, kaukosäädin toimii
oletusarvoisesti Samsung-television koodilla.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Tämän kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 metriä mitattuna kohtisuoraan kohteesta. Kaukosäädin
toimii myös noin 30 °:een pystysuorassa kulmassa laitteen ohjausanturiin nähden.
FUNC.
14
Nro
Merkki
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Koodi
Nro
Merkki
FIN
Televisiomerkkien koodilista
Koodi
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● kaukosäädin
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
ulkoiset liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla digitaalinen kotiteatteri voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto, ennen kuin siirrät laitetta tai aloitat sen asennuksen.
Kaiuttimien kytkeminen
2,5 - 3 kertaa television kuvaruudun kokoinen
DVD-soittimen sijoittaminen
Aseta laite jalustalle tai hyllylle tai TV-jalustan alle.
Kuunteluetäisyys
Paras kuunteluetäisyys televisiosta on noin 2,5–3 kertaa televisionäytön koko.
Esimerkki : 32-tuumainen televisio: 2–2,4 m 55-tuumainen televisio: 3,5–4 m
Etukaiuttimetei
Aseta etukaiuttimet eteen noin 45 asteen kulmaan kuuntelupaikkaan nähden.
Diskanttien tulisi olla korvan korkeudella.
Aseta etukaiuttimet niin, että niiden etureuna on keskikaiuttimen etureunan tasalla, tai hieman keskikaiuttimesta eteenpäin.
Keskikaiutin
f
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle. Se voidaan sijoittaa myös television päälle tai alle.
Takakaiuttimet
hj
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan taakse. Jos tilaa ei ole riittävästi, aseta surround-kaiuttimet vastakkain. Surroundkaiuttimien oikea paikka on noin 60–90 cm korvan yläpuolella kohdistettuina hieman alaspäin.
oisin kuin etu- ja keskikaiuttimet, takakaiuttimet käsittelevät lähinnä äänitehosteita, joten niistä ei kuulu ääntä koko
* Tajan.
Subwoofer (bassokaiutin)
Subwooferin paikka ei ole kovin tärkeä. Voit sijoittaa sen mielesi mukaan.
16
FIN
Kaiuttimien osat
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
Etukaiuttimet
(R)
Takakaiuttimet
KESKIKAIUTIN
SUBWOOFER
● ulkoiset liitännät
HT-TZ222
RUUVI (pieni): 10EA
KESKIKAIUTIN
(L) (R)
(L)
Takakaiuttimet
Etukaiuttimet
RUUVI (suuri): 2EA
(R)
JALUSTA
KAIUTINJOHTO
JALUSTAN JALKA
SUBWOOFER
HT-TZ225
RUUVI (pieni): 20EA RUUVI (suuri): 4EA
KESKIKAIUTIN
(L) (R)
(L) (R)
Etukaiuttimet
Takakaiuttimet
JALUSTA
KAIUTINJOHTO
SUBWOOFER
JALUSTAN JALKA
Etu- ja takakaiuttimien lattiajalustat
Kaiuttimen kiinnittäminen jalustan pohjaan
HT-TZ222 - Etukaiuttimet-kaiuttimet
HT-TZ225 - Etu-/takakaiuttimet
1. K
äännä JALUSTA ylösalaisin ja kiinnitä se
JALUSTAN POHJAAN.
1
2
JALUSTAN
STAND BASE
JALKA
JALUSTA
STAND
2. Kiinnitä ruuvitaltalla viisi pientä RUUVIA
nuolilla merkittyihin aukkoihin kuvan
osoittamalla tavalla
3. Aseta KAIUTIN jalustalle.
4. Kiinnitä toinen suuri RUUVI kaiuttimen
takana olevaan reikään ruuvitaltalla kuvassa
osoitetulla tavalla.
3
4
KAIUTIN
JALUSTA
17
ulkoiset liitännät
Kytke etu-, keski-, taka- ja bassokaiuttimet
1. Paina kaiuttimen takapuolella olevaa jousiliitintä.
2.
Työnnä musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen johto
punaiseen liitäntään (+) ja vapauta sitten jousiliitin.
Musta Punainen
3. Yhdistä kaiutinkaapelin toinen pää kotiteatterin ja langattoman vastaanottomoduulin liittimiin.
• Varmista, että yhdistettävien liittimien väri vastaa liitäntöjen värejä.
HT-Z220
Keskikaiutin
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
ipod
AUX IN 2
Takakaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (L, vasen)
Subwoofer
HT-TZ222
Keskikaiutin
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
ipod
Takakaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (L, vasen)
Subwoofer
18
FIN
Kytke etu-, keski-, taka- ja bassokaiuttimet
HT-TZ225
Keskikaiutin
● ulkoiset liitännät
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
ipod
AUX IN 2
Takakaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (L, vasen)
Subwoofer
`` Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
Kaiuttimen putoaminen voi aiheuttaa vamman.
`` Kun kiinnität kaiutinjohdot kaiuttimiin, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
`` Pidä subwoofer poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät työnnä käsiään tai vieraita
esineitä subwooferin aukkoon.
`` Älä ripusta subwooferia seinälle sen aukosta.
MM `` Jos asetat kaiuttimen television lähelle, kuvaruudun värit voivat vääristyä kaiuttimien
tuottaman magneettikentän takia. Jos niin tapahtuu, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
19
ulkoiset liitännät
LANGATTOMAN VAHVISTIMEN KYTKEMINEN
Langaton vastaanotin (SWA-4000/4100)
Keskikaiutin
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Takakaiutin (L, vasen)
Takakaiutin (L, vasen)
Takakaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (R, oikea)
LANGATON VASTAANOTINYKSIKKÖ
LANGATON VASTAANOTINYKSIKKÖ
MM `` Myös mallien HT-Z220/TZ222/TZ225 takakaiuttimet voidaan yhdistää langattomaan moduuliin
(SWA-4000/4100), jos hankit sen erikseen.
20
FIN
1. L
iitä etu-, keski- ja Subwoofer-kaiuttimet laitteeseen
(katso sivu 18~19).
2. K
un virta on katkaistu laitteesta, työnnä TX-kortti takaseinän
liittimeen (WIRELESS).
• Pitele TX-korttia niin, että sen viistottu kulma osoittaa
vasemmalle, ja työnnä kortti porttiin.
• TX-kortti mahdollistaa pääyksikön ja langattoman
vastaanottimen välisen yhteyden.
Viistottu puoli vasemmalle
TX-kortti
4. Kytke langattoman vastaanotinmoduulin virtajohto pistorasiaan.
MM `` Sijoita langaton vastaanotinyksikkö kuuntelualueen takapuolelle. Jos langaton
vastaanotinyksikkö on liian lähellä pääyksikköä, äänessä voi esiintyä häiriöitä.
`` Jos käytät järjestelmän lähellä mikroaaltouunia, langatonta LAN-korttia, Bluetooth-laitetta
tai jotakin muuta laitetta, joka käyttää samaa taajuutta (5,8/2.4 GHz), äänessä voi esiintyä
häiriöitä.
`` Lähetysetäisyys päälaitteesta langattomaan vastaanottimeen on noin 10 m, mutta etäisyys
voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Jos pääyksikön ja langattoman
vastaanotinyksikön välissä on teräsbetoniseinä tai metallinen seinä, järjestelmä ei
välttämättä toimi ollenkaan, koska radioaalto ei kykene läpäisemään metallia.
`` Jos pääyksikön langaton yhteys ei toimi, järjestelmän pääyksikön ja langattoman
vastaanottimen väliset tunnukset täytyy määrittää. Paina kaukosäätimen numeropainikkeita
"0" ➞ "1" ➞ "3" ➞ "5" kun pääyksikön virta onkatkaistu. Kytke sitten virta. Paina laitteen
takana olevaa "ID SET"-painiketta 5 sekunnin ajan, kun langattoman vastaanottimen virta
on katkaistu.
`` Älä aseta tuotteeseen muita kortteja kuin tuotteeseen tarkoitettu TX-kortti.
Jos käytät vääränlaista TX-korttia, laite voi vahingoittua tai kortin poistaminen ei ehkä
onnistu helposti.
`` Älä asenna TX-korttia ylösalaisin tai muuten väärin päin.
`` Asenna TX-kortti, kun pääyksikön virta on kytketty pois. Kortin asentaminen pääyksikön
ollessa päällä voi aiheuttaa ongelmia.
`` Kun TX-kortti on paikallaan ja langattoman vastaanottimen asetukset on tehty, ääntä ei
lähetetä päälaitteen takakaiuttimien liitäntöjen kautta.
`` Langattoman vastaanoton antenni on sisäänrakennettuna langattomassa
vastaanotinyksikössä. Älä altista yksikköä vedelle tai kosteudelle.
`` Jotta kuuntelukokemus olisi paras mahdollinen, varmista, ettei langattoman
vastaanotinyksikön ympärillä ole mitään esteitä.
`` Jos langattomista takakaiuttimista ei kuulu ääntä, valitse tilaksi 5.1-kanavainen DVD
tai Dolby ProLogic II.
`` Langattomista takakaiuttimista ei kuulu ääntä 2-kanavaisessa tilassa.
21
● ulkoiset liitännät
3. Kytke oikean- ja vasemmanpuoleiset kaiuttimet langattomaan
vastaanotinyksikköön.
AUX IN 2
ulkoiset liitännät
VIDEOLÄHDÖN (VIDEO OUT) LIITTÄMINEN TELEVISIOON
Valitse jokin seuraavista tv:n kytkemistavasta.
FM ANT
AUX IN
TAPA 2
(sisältyy toimitukseen)
TAPA 1
TAPA 3
TAPA 1 : HDMI
Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen HDMI OUT -liittiimeen ja television HDMI IN
-liittimeen. HDMI:n kautta voit katsoa elokuvia teräväpiirtona, jos omistat teräväpiirtotelevision.
TAPA 2 : Komponenttivideo
Kytke DVD-järjestelmän takana oleva VIDEO OUT -liitäntä television VIDEO IN -liitäntään mukana
toimitettavalla videokaapelilla.
TAPA 3 : Scart
Jos televisiossasi on SCART-tuloliitäntä, kytke SCART-liitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen) järjestelmän
takapaneelin AV OUT -liitännästä television SCART IN -liitäntään.
VIDEO SELECT -toiminto
Paina kaukosäätimen numeropainiketta 0 (VIDEO SEL.) yli 5 sekuntia.
• Näyttöön tulee näkyviin <COMPOSITE> tai <RGB>. Valitse sitten <COMPOSITE> tai <RGB>
painamalla lyhyesti numeropainiketta 0 (VIDEO SEL.).
• Jos televisiossa on Scart-liitäntä (RGB-tulo), valitse RGB-tila painamalla numeropainiketta 0 (VIDEO
SEL.).
Voit saada paremman kuvanlaadun käyttämällä Scart-asetusta.
• Jos televisiossa ei ole Scart-liitäntää (RGB-tuloa), valitse COMPOSITE-tila painamalla
numeropainiketta 0 (VIDEO SEL.).
MM `` HDMI-lähtötarkkuudeksi voi valita 480p (576p), 720p, 1080i tai 1080p.
`` Tämän tuotteen komponenttilähtöliitäntä toimii lomitetun kuvanmuodostuksen tilassa 576i (480i).
`` Jos Samsung-tv yhdistetään keskusyksikköön HDMI-kaapelin avulla, voit ohjata kotiteatteria tv:n
kaukosäätimen avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsung-televisiota
(HDMI-CEC).)
22
`` Jos televiossa on
logo, se tukee Anynet+ -toimintoa.
FIN
HDMI:n automaattinen havaitseminen
Soittimen videolähdöksi vaihdetaan automaattisesti HDMI, jos HDMI-kaapeli liitetään virran ollessa
päällä.
HDMI-toiminto
Resoluution valitseminen
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valita HDMI-lähdön resoluution.
Kun laite on pysäytetty, paina ja pidä painettuna kaukoohjaimen SD/HD (Standard Definition/High Definition) -painike.
• HDMI-lähdölle valittavissa olevat resoluutiot ovat 576p(480p),
720p ja 1080i/1080p.
• SD (vakiopiirtoterävyys) -resoluutio on 576p(480p) ja HD
(korkeapiirtoterävyys) -resoluutio on 720p, 1080i/1080p.
MM `` Jos televisio ei tue määritettyä resoluutiota, kuva ei
näy kunnolla.
`` Kun HDMI-kaapeli on yhdistettynä, komposiitti(Video-) ja komponenttivideosignaalit eivät ole
käytössä.
`` Television käyttöohjeessa on lisätietoja television
videokuvatulon valitsemisesta.
Mikä on HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Tämä laite lähettää
DVD-videosignaalia digitaalisesti
muuntamatta signaalia analogiseksi.
Voit saada entistä terävämpiä
digitaalisia kuvia kytkemällä videon
televisoon HDMI-yhteyskaapelin
avulla.
23
● ulkoiset liitännät
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI-liitäntä mahdollistaa digitaalisen video- ja äänidatan siirtämisen yhden liittimen kautta.
Kun HDMI-yhteys on käytössä, DVD-kotiteatteri lähettää video- ja äänisignaalin digitaalisena television
HDMI-tuloliitäntään, jolloin kuvanlaatu on erinomainen.
• HDMI-liitännän kuvaus
HDMI-liitin - Tukee videodataa ja digitaalista äänidataa.
- HDMI lähettää televisioon vain puhtaan digitaalisen signaalin.
- Jos televisio ei tue HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -järjestelmää, ruudussa näkyy
"lumisadetta".
• Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analogiset televisiot vaativat analogisen video-/äänisignaalin. DVD-levyä toistettaessa televisioon
siirrettävä data on kuitenkin digitaalista. Tämän vuoksi tarvitaan muunnin, joka muuntaa signaalin joko
digitaalisesta analogiseen (DVD-kotiteatterissa) tai analogisesta digitaaliseen (televisiossa). Tämän
muunnon aikana kuvan laatu kärsii häiriöiden ja signaalin katoamisen vuoksi. HDMI-teknologia on
ylivoimainen, koska se ei vaadi tällaista muuntoa, vaan puhtaasti digitaalinen signaali siirretään
soittimesta televisioon.
• Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on järjestelmä, jolla HDMI:n kautta siirretty
DVD-sisältö voidaan suojata kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen digitaalisen yhteyden
videolähteen (tietokone, DVD tms.) ja näyttölaitteen (televisio, projektori tms.) välille. Sisältö koodataan
lähdelaitteessa, mikä estää luvattomien kopioiden tekemisen.
• Tietoja Anynet+-toiminnosta
Kätevän Anynet+-toiminnon ansiosta tätä laitetta voi ohjata helposti Anynet+-ominaisuutta tukevien
Samsungin televisioiden kautta.
- Jos Samsung-televisiossa on logo
, se tukee Anynet+-toimintoa.
-J os käynnistät soittimen ja asetat levyn siihen, soitin aloittaa levyn toistamisen ja televisio käynnistetään automaattisesti HDMI-tilaan.
- J os käynnistät soittimen ja painat Play-painiketta, kun soittimeen on asetettu levy, televisio käynnistetään automaattisesti HDMI-tilaan.
ulkoiset liitännät
HDMI-toiminto
Anynet+-toiminnon käyttäminen (HDMI-CEC)
Anynet+-toiminto tekee mahdolliseksi muiden Samsung-laitteiden
hallinnan Samsung TV:n kauko-ohjaimella. Anynet +:aa voidaan
käyttää kotiteatterin yhdistämiseen SAMSUNG TV:hen HDMIkaapelilla. (Käytetävissä vain, jos SAMSUNG TV tukee Anynet+:aa)
1. Yhdistä kotiteatterin keskusyksikkö Samsung-televisoon
HDMI-kaapelilla. (Katso sivu 22)
2. Ota käyttöön tv:n Anynet+-toiminto.
(Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
• Voit ohjata kotiteatteria television kauko-ohjaimella.
• (Käytettävissä olevat tv-painikkeet : ,
,
,
, , ja
,, painikkeet ~
)
Anynet+
Voit ohjata yksikköä, kytkeä
virran TV:hen tai katsoa elokuvaa
painamamalla Samsung TV:n kaukoohjaimen Play-painiketta.
Jos valitset TV
Ota Anynet+(HDMI-CEC)-toiminto käyttöön painamalla television
kaukosäätimen Anynet+-painiketta.
• Receiver : On : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden avulla.
• Receiver : Off : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Jos valitset THEATER (teatteri)
Valitse THEATER to connect ja määritä kunkin alla olevan kohdan asetus.
• View TV : Jos Anynet+(HDMI-CEC)-toiminto on käytössä ja valitset View TV
-katselutilan, kotiteatteri siirtyy automaattisesti digitaaliseen tulotilaan.
MOVE ENTER
EXIT
• Theater Menu : Voit käyttää kotiteatterivalikkoa.
• Theater Operation : Kotiteatterilaitteiston toistaman levyn tiedot tulevat näyttöön. Voit käyttää kotiteatterinlevytoimintoja ja vaihtaa esimerkiksi nimikkeitä, jaksoja tai tekstityksiä.
• Receiver : On : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden avulla.
• Receiver : Off : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
valitsit View TV -katselutilan ja haluat kuunnella ääntä digitaalisen tulon kautta, kytke
MM `` Jos
televisio ja kotiteatteri toisiinsa optisella kaapelilla.
BD Wise (vain Samsung-laitteissa)
Voit ottaa BD Wise -valikon käyttöön vain, jos Samsung-kotiteatteri on kytketty HDMI-kaapelilla BD Wise
-toimintoa tukevaan Samsung-televisioon.
• Mikä on BD Wise?
BD Wise säätää automaattisesti BD Wise -yhteensopivien Samsung-laitteiden asetukset yhteensopiviksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämä toiminto on käytössä vain, jos BD Wise -yhteensopivat Samsung-laitteet on kytketty toisiinsa HDMIkaapelilla.
• BD Wise -toiminnon käyttäminen
1.Kytke Samsung-kotiteatteri BD Wise -yhteensopivaan Samsung-televisioon HDMI-kaapelilla.
2.Valitse sekä Samsung-kotiteatterin että Samsung-television BD Wise -valikoiden asetukseksi On
(käytössä).
- Tämä asetus optimoi kuvanlaadun toistettavan sisällön (levy, DVD tms.) mukaan.
- Tämä asetus optimoi myös BD Wise -yhteensopivien Samsung-televisioiden ja kotiteatterin kuvanlaadun.
haluat muuttaa tarkkuutta BD Wise -tilassa, valitse ensin
MM `` Jos
BD-tilan asetukseksi Off (ei käytössä).
LANGUAGE
`` Jos poistat BD Wise -tilan käytöstä, kytketyn television tarkkuus
säädetään automaattisesti suurimpaan tarkkuuteen.
`` BD Wise poistetaan käytöstä, jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei
tue BD Wise -toimintoa.
24
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
AUX: Takapaneeli
FIN
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
OPTICAL : Takapaneeli
● ulkoiset liitännät
FM ANT
Optinen johto
(ei sisälly
toimitukseen)
Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa
laitteessa on vain yksi
audiolähtöliitäntä, voit kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
Ulkoinen analoginen laite
Ulkoinen digitaalinen laite
AUX: Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Yhdistä kotiteatterin AUX IN -ääniliitäntä ulkoisen analogisen laitteen äänilähtöön.
• Varmista, että liitäntöjen värit vastaavat toisiaan.
2. Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX.
• Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Voit kytkeä videonauhurin videolähtöliittimen televisioon ja videonauhurin äänilähtöliittimet
tähän laitteeseen.
OPTICAL: Ulkoisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Digitaalista signaalia lähettävät laitteet, kuten kaapelisovitin tai satelliittivastaanotin (digisovitin).
1. K
ytke digitaalinen tuloliitäntä (OPTICAL) ulkoisen digitaalisen komponentin digitaaliseen lähtöliittimeen.
2. Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä DIGITAL IN.
• Voit valita D-IN -tuloliitännän myös päälaitteen FUNCTION-painikkeesta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
FM ANT
ulkoiset liitännät
FM-antennin kytkeminen
1.Kytke
laitteen mukana toimitettu ULA-antenni FM 75Ω COAXIAL -antenniliitäntään.
2.Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen
jälkeen antenni seinään tai johonkin muuhun tärinättömään paikkaan.
FM ANT
FM ANT
ULA-antenni (FM)
(sisältyy toimitukseen)
MM `` Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Tuuletin
Tuuletin tuo viileää ilmaa laitteeseen kuumenemisen estämiseksi.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
• Tarkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa, sen sisäinen
lämpötila saattaa nousta ja vahingoittaa sitä.
• Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään sanomalehdellä tai
kankaalla, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin saattaa syttyä palamaan.)
FM ANT
26
FIN
ennen kotiteatterin käyttöä
DVD Home Theaterin kauko-ohjainta voi käyttää Samsung-televisioiden ohjaamiseen.
1. Kytke pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
FUNC.
2. Voit käyttää DVD-kotiteatteria painamalla DVD RECEIVER
-painiketta.
3. Valitse DVD/CD-tila painamalla pääyksikön FUNCTIONpainiketta tai kaukosäätimen DVD-painiketta.
4. Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
5. Kytke Samsung-televisioosi virta painamalla kaukosäätimen
POWER-painiketta.
VIDEO
6. Valitse television videotila painamalla SOURCE-painiketta.
Videoformaatin valinta
Paina kaukosäätimen Numeropainike 7 ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin ajan, kun virta on
sammutettu.
• Videoformaatin oletusasetuksena on "PAL".
• "NTSC" tai "PAL" tulee näytölle. Paina tässä vaiheessa Numeropainike
7 hetken
"NTSC"- tai "PAL"-vaihtoehdon valitsemiseksi.
• Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
• Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän
tv:n videoformaatin.
27
toistaminen
Levyn toisto
dB
1. Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE (
)-painiketta.
2. Lataa levy.
•Aseta levy varovasti levylautaselle etikettipuoli
ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE (
FUNC.
STANDBY
)-painiketta.
•Toisto käynnistyy automaattisesti.
Toiston keskeyttämiseksi paina STOP( )-painiketta toiston aikana.
• Jos painat kerran, PRESS PLAY näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.
Jos painat PLAY ( )-painiketta tai ENTER-painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.
(Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
• Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy STOP ja jos PLAY ( ) -painiketta painetaan, toisto
käynnistyy alusta.
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti paina PAUSE (
)-painiketta toiston aikana.
• Toiston jatkamiseksi paina PLAY ( )-painiketta uudelleen.
MM `` Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
`` Piraattikopiot eivät toimi soittimessa. Muuten rikotaan CSS-suosituksia (Content Scrambling System:
eräänlainen kopiosuojausjärjestelmä).
28
FIN
MP3/WMA-CD-toisto
MP3/WMA -formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-R, CD-RW) voi toistaa laitteessa.
A
● toistaminen
1. Aseta MP3/WMA-levy levytarjottimelle.
•MP3/WMA-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto
alkaa.
•Valikon ulkonäkö riippuu MP3/WMA-levystä.
•WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa tällä
laitteella.
2. Pysäytystilassa valitse albumi painamalla ,,, ja
paina sitten ENTER-painiketta.
• Valitse raita painamalla ,.
3. Jos haluat vaihtaa albumia, valitse toinen albumi
pysäytystilassa painamalla ,,, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Pysäytä toisto painamalla STOP (@)-painiketta.
MM `` Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3/WMA-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
`` MP3/WMA-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun
MP3-raitaformaatin mukaan.
Kun haluat toistaa kuvaruudussa kuvakkeena näkyvän tiedoston,
• Paina ,,, -painiketta, kun laite on pysäytystilassa, ja valitse haluamasi kuvake valikon
yläosasta.
Musiikkitiedoston kuvake : Jos haluat toistaa vain musiikkitiedostoja, valitse
-kuvake.
Kuvatiedoston kuvaken : Jos haluat katsella vain kuvatiedostoja, valitse
-kuvake.
Videotiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain videotiedostoja, valitse
-kuvake.
Kaikki tiedostot -kuvake : Valitse
-kuvake, jos haluat tarkastella kaikkia
tiedostoja.
29
toistaminen
JPEG-tiedoston toisto
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai tietokoneelle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan tallentaa
CD-levylle ja toistaa sen jälkeen tässä kotiteatterissa.
G
Diaesitystila
Aseta JPEG-levy levytarjottimelle.
• Toisto alkaa automaattisesti. Jokaista kuvaa näytetään 5 sekuntia, ja sitten näytetään seuraava kuva.
Siirry seuraavaan diaan painamalla [,].
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuva siirtyy joko taakse tai eteenpäin.
G
Kierto/peilikuvatoiminto
Paina kohdistinpainikkeita ,,, toiston aikana.
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
-painike: Kierrä 90°
astetta vastapäivään
-painike: Kierrä 90°
myötäpäivään
Alkuperäinen kuva
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
ENTER SELECT
MM `` Tämän tuotteen tukemat maksimiresoluutiot ovat tavallisia JPEG-tiedostoja esitettäessä
5120 x 3480 (eli 19.0 megapikseliä) ja progressiivisia kuvatiedostoja esitettäessä 2048 x
1536 (eli 3.0 megapikseliä).
30
FIN
DivX-toisto
Tällä sivulla esiteltävät toiminnot koskevat DivX-levyjen toistoa.
D
Siirto eteen/taaksepäin
Haku eteen-/taaksepäin
● toistaminen
Paina painiketta toiston aikana [,].
• Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta ],
jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
• Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta
[, jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
D
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana ( tai ).
• Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
5 minuutin ohitus -toiminto
D
Paina , -painiketta toiston aikana.
• Siirtyy 5 minuutin päähän eteenpäin, aina kun painat
 -painiketta.
• Siirtyy 5 minuutin päähän taaksepäin, aina kun painat
 -painiketta.
Audio-näyttö
D
Paina AUDIO-painiketta.
• Jos levy sisältää useita ääniraitoja, voit vaihdella niiden
välillä.
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä
“AUDIO (1/N, 2/N...)” ja .
MM ``
näkyy, kun levyllä on yksi tuettu kieli.
Subtitle-näyttö (tekstitys)
D
Paina SUBTITLE-painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) ja SUBTITLE OFF.
• Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu
automaattisesti.
• Lisätietoja DivX-levyjen tekstitysten käyttämisestä on
seuraavan sivun kohdassa 2 (tekstitystoiminto).
31
toistaminen
D
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja,
oletustekstitys ei ehkä vastaa elokuvaa, joten joudut
valitsemaan tekstityskielen seuraavasti.
1. Kun toisto on pysäytetty, paina ,-painiketta, valitse
haluamasi tekstitys ( ) ja paina ENTER-painiketta.
2. Elokuva toistetaan normaalisti, kun valitset haluamasi
DivX-tiedoston.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX on Microsoftin kehittämä, MPEG4-muotoon perustuva videotiedostomuoto, joka mahdollistaa
audio- ja videodatan reaaliaikaisen siirron Internetissä.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että käyttäjät
voivat katsoa elokuvaa DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
1. Tuetut muodot
Tämä tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sekä video- että audiomuotoa ei tueta,
saattaa esiintyä ongelmia, kuten kuva- tai äänihäiriöitä tai äänen puuttumista.
Tuetut videomuodot
Muoto
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Tuettu audiomuoto
Muoto
MP3
WMA
AC3
DTS
Bittinopeus
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Näytteenottotaajuus
44.1khz
• DTS-muotoiset DivX-tiedostot mukaan lukien sekä audio- että videotiedostot tukevat korkeintaan 6
Mbps:n nopeutta.
• Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivX-resoluutio on 640X480 tämä tuote tukee jopa resoluutiota
800X600 . TV-resoluutioita, jotka ovat yli 800, ei tueta.
• Kun toistat levyä, jonka näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz tai 320 kbps, kuva voi täristä
toiston aikana.
2. T
ekstitykset
• Tämän toiminnon onnistunut käyttö edellyttää jonkin verran kokemusta videokuvan
kaappaamisesta ja editoimisesta.
• Tekstitystoiminnon käyttämiseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimellä kuin
DivX-mediatiedosto (*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: JuurihakemistoSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedoston nimessä jopa 60 aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista merkkiä
(2-tavuiset merkit, esimerkiksi korea ja kiina).
32
FIN
Toistotoiminnon käyttäminen
Levytietojen näyttäminen
dBAGD
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
● toistaminen
Paina INFO-painiketta.
MM `` Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
`` Levystä riippuen valittavissa voivat olla myös DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO LOGIC.
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy televisioruutuun painiketta
painettaessa, toiminto ei ole mahdollinen toistettaessa
nykyistä levyä.
Jäännösajan tarkistaminen
dBA
Paina REMAIN-painiketta.
• Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja
jäännösaikojen tarkistamiseksi.
Joka kerta kun Remain-painiketta painetaan
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
toistaminen
Haku eteen-/taaksepäin
dBAD
Paina ja (,) painiketta.
• Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` Nopean CD- tai MP3-CD-toiston aikana ääni kuuluu vain 2X-nopeudella, ei 4X-, 8X- eikä
32X-nopeuksilla.
Hidas toisto
dD
Paina SLOW-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Ääntä ei kuulu hitaan toiston aikana.
`` Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi DivX-levyjen kanssa.
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
dA
Paina ja [,] painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kansion (tiedosto) toisto
käynnistyy.
• Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
34
FIN
Toistotoiminnon käyttäminen
dBAGD
Jatkuva toisto
● toistaminen
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla
jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai kansion (MP3-tiedosto).
Paina REPEAT-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva
toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Jatkuvan toiston eri tilat
CHAPTER : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
TITLE : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua nimikettä.
RANDOM : Toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä. (Jo toistettu raita saattaa toistua uudelleen.)
TRACK : Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
DIR : Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun kansion raitoja.
DISC : Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
OFF : Peruuttaa jatkuvan toiston.
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
dB
1. Paina INFO-painiketta kahdesti.
2. Siirry REPEAT PLAYBACK (
) -näyttöön painamalla kohdistinpainiketta .
3. Paina kohdistinpainiketta  valitaksesi jatkuvan toiston tilan.
• Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet
2–3.
4. Paina ENTER-painiketta.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` Käytettäessä DivX-, MP3- ja JPEG-levyjä Repeat Play (Jatkuva toisto) -toimintoa ei voi
valita.
35
toistaminen
d
Jakson A-B jatkuva toisto
Voit toistaa CD- tai DVD-levyltä valitsemaasi aluetta toistuvasti.
1. Paina INFO-painiketta kahdesti.
A-
2. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi REPEAT
PLAYBACK ( ) -näyttöön.
3. Valitse A- kohdistinpainikkeilla , ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta halutun jakson alussa.
A -?
• Kun
ENTER-painiketta painetaan, valittu sijainti
REPEAT : AÐ
tallentuu muistiin.
4. Paina ENTER-painiketta halutun jakson lopussa.
• The specified segment will be played repeatedly.
A-B
dVoit palata normaaliin toistoon painamaklla - tai  -painiketta ja valitsemalla
-vaihtoehdon.
OFF (POIS) MM `` A-B-toistotoiminto ei ole käytettävissä DivX-, MP3- tai JPEG-levyillä.
A TO B REPEAT ON
Kuva kuvalta -toiminto
Paina STEP-painiketta.
• Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun painiketta
painetaan toiston aikana.
MM `` Ääntä ei kuulu kuva kuvalta -toiston aikana.
36
dD
FIN
Toistotoiminnon käyttäminen
d
Kuvakulmatoiminto
● toistaminen
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
1. Paina INFO-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi ANGLE (
-näyttöön.
)
3. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun kulman.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma
vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
d
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
1. Paina ZOOM-painiketta.
2. Paina kohdistinpainikkeita ,,, siirtyäksesi
suurennettavalle alueelle.
3. Paina ENTER-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, zoomauskerroin
vaihtuu seuraavalla tavalla:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
toistaminen
d
Ääniraidan kielen valintatoiminto
1. Paina INFO-painiketta kahdesti.
2. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun ääniraidan kielen.
• DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen ääniraidan
kieli (ENGLISH (englanti), SPANISH (espanja),
FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta
painettaessa.
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
Tekstityskielen valintatoiminto
1. Paina INFO-painiketta kahdesti.
2. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi SUBTITLE (
-näyttöön.
)
3. Paina kohdistinpainiketta  tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun tekstityksen.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Voit käyttää toimintoa myös painamalla kauko-ohjaimen painikkeella AUDIO tai SUBTITLE.
`` Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
dB
1. Paina INFO-painiketta.
2. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun nimikkeen/raidan ( ) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi Chapter
( ) -näyttöön.
4. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun jakson ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
5. Paina kohdistipainikkeita , siirtyäksesi ajan (
) näyttöön.
6. Valitse numeropainikkeilla haluttu aika ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
38
dBAG
FIN
Toistotoiminnon käyttäminen
dBAG
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
● toistaminen
AG
Paina numeropainikkeita.
• Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
• MP3- tai JPG-levyn toiston aikana , -painikkeilla ei voi
siirtää kansiota.
Kansion siirtämiseksi paina STOP (@) -painiketta ja paina
sitten ,.
MM `` Voit painaa kauko-ohjaimen, [,] -painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun
nimikkeeseen, jaksoon tai raitaan.
`` Levystä riippuen et ehkä välttämättä pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai haluttuihin
aikalukemiin.
d
Levyvalikon käyttö
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Siirry Disc Menu (Levyvalikko) -valikkoon
kohdistinpainikkeella , ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, näytölle tulee
tiedote This menu is not supported (valikkoa ei tueta).
3. Valitse haluttu yksikkö painamalla kohdistinpainikkeita
,,,.
4. Paina ENTER-painiketta.
dSulje asetusnäyttö painamalla EXIT-painiketta.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Levyvalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
39
toistaminen
d
Nimikevalikon (title) käyttö
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä.
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi nimikevalikkoon
(Title Menu).
3. Paina ENTER-painiketta.
• Nimikevalikko tulee näkyviin.
dSulje asetusnäyttö painamalla EXIT-painiketta.
MOVE
MM `` Nimikevalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
40
ENTER
EXIT
FIN
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla
Kun kytket tallennusvälineen kotiteatterin USB-liitäntään, voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai
digitaalikameraan tallennettuja valokuvia, videoita ja musiikkia korkealaatuisella kuvalla ja 5.1-kanavaisella
kotiteatteriäänentoistolla.
1. Kytke USB-laite pääyksikön takapuolella olevaan USB-liitäntään.
FUNC.
● toistaminen
2. Valitse USB-tila painamalla DVD-soittimen FUNCTIONpainiketta tai kaukosäätimen PORT-painiketta.
Valitse USB-tila painamalla pääyksikön FUNCTIONpainiketta tai kaukosäätimen PORT-painiketta.
• USB tulee hetkeksi näytölle.
• USB-valikkonäyttö tulee näkyviin televisioruudulle ja
tallennettu tiedosto toistetaan.
3. Kun haluat lopettaa toiston, paina STOP (@)-painiketta.
Turvallinen irrottaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet ennen
USB-kaapelin irrottamista, jotta USB-laitteeseen tallennettuja
tietoja ei katoaisi.
• Paina STOP (@)-painiketta kahdesti.
Näyttöön tulee teksti REMOVE USB.
• Irrota USB-kaapeli.
MM `` Musiikin kuunteleminen 5.1-kanavaisella kotiteatteriäänentoistolla edellyttää, että Dolby Pro
Logic II -tilaksi on valittu Matrix. (Lisätietoja on sivulla 52.)
`` USB-tilassa
ei voi muuttaa tarkkuutta tai käyttää SETUP-valikkoa, jos USB-liitäntään ei ole
kytketty USB-laitetta.
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana [,]-painiketta.
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto
valitaan ]-painiketta painamalla.
• Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto
valitaan [ -painiketta painamalla.
Nopea toisto
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana (,).
• Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta,
toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
toistaminen
USB-liitännän tiedot USB-liitännän tiedot
Ei-yhteensopiva
Käytön rajoitukset
• Tukee USB 1.1- ja USB 2.0 -yhteensopivia laitteita.
• Tukee laitteita, jotka kytketään A-tyypin USB-kaapelilla.
• Tukee UMS V1.0 -yhteensopivia (USB-massamuisti) laitteita.
• Tukee laitteita, jotka on alustettu FAT-tiedostojärjestelmän (FAT, FAT16 tai FAT32)
mukaisiksi.
• Ei tue laitteita, joihin täytyy asentaa erillinen ohjain tietokoneessa (Windows).
• Ei tue yhteyksiä USB-keskittimien kautta.
• U SB-jatkokaapelilla kytkettyjä USB-laitteita ei ehkä tunnisteta.
• Erillistä virtalähdettä käyttävä USB-laite täytyy kytkeä soittimen lisäksi myös omaan
virtalähteeseensä.
• Jos kytketyssä laitteessa on useita asemia (tai osioita), vain yksi asema (tai osio)
voidaan kytkeä.
• Jos laite tukee vain USB 1.1 -versiota, kuvanlaatu voi muuttua laitteen
ominaisuuksista riippuen.
Yhteensopivat laitteet
1. USB-tallennusvälineet
2. MP3-soittimet
3. Digitaalikamerat
4. Ulkoiset kiintolevyt
• Alle 160 gigatavun ulkoiset kiintolevyt ovat tuettuja. Yli 160 gigatavun ulkoisen kiintolevyn tunnistus
ei ehkä onnistu laitteen ominaisuuksista riippuen.
• Jos kytketty laite ei toimi riittämättömän virtalähteen vuoksi, voit kytkeä laitteeseen erillisen
virtajohdon, niin että virtaa on riittävästi. Eri USB-laitteiden valmistajien USB-kaapeleiden liittimet
voivat erota toisistaan.
5. USB-muistikortinlukija: Yhden korttipaikan USB-muistikorttilukija ja useamman korttipaikan USB-
muistikorttilukija.
• Joidenkin valmistajien USB-muistikortinlukijoita ei ehkä tueta.
• Jos asennat useita muistivälineitä monikorttipaikkaiseen kortinlukijaan, seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Tuetut tiedostotyypit
Muoto
Tiedoston
nimi
Tiedoston
tunniste
Bittinopeus
Versio
Pikselit
Näytteeno
ttotaajuus
Stillkuva
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Musiikki
Video
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) -siirtoa ei tueta.
• Laite ei tue digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai jotka tarvitsevat lisäohjelman
asennuksen, kun ne kytketään tietokoneeseen.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta. (Vain FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)
-tiedostojärjestelmää tuetaan.)
• Ei toimi Janus-tekniikkaa käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) -laitteiden kanssa.
42
FIN
järjestelmä-asetukset
Voit määrittää DVD-kotiteatterin ominaisuudet omaan kotiympäristöösi parhaiten sopiviksi.
Kielen asetus
Kuvaruutunäytön (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
BD WISE
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina LANGUAGE -kohdassa uudelleen ENTER-painiketta.
● järjestelmä-asetukset
LANGUAGE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi OSD LANGUAGE
näyttöön ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
5. Valitse kohdistinpainikkeella $,% haluttu kieli ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi asetettiin englanti,
ruutunäytön kielenä on englanti.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• OSD LANGUAGE : K
uvaruutunäytön kieli
• AUDIO : Ääniraidan kieli (tallennettu levylle)
• SUBTITLE
: Tekstityskieli (tallennettu levylle)
• DISC MENU : Levyvalikon kielen valinta (tallennettu levylle)
a Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle, valikkokieli ei vaihdu, vaikka
valitsisitkin valikosta halutun kielen.
• OTHERS : Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHERS ja syötä
haluamasi kielikoodi. (Lisätietoja on sivulla 61.)
AUDIO-, SUBTITLE- ja DISC MENU -valikoiden kielet
voidaan valita.
HDMI-VIDEOLÄHDÖN TILAN ASETTAMINEN
Valitsee, millainen signaali annetaan HDMI/OUT-lähtöliittimestä.
• YCbCr : Normaalisti tämä valitaan HDMI-laitteeseen
yhdistettäessä.
.• RGB: Antaa kirkkaammat värit ja syvemmät mustat. Valitse
tämä, jos värit ovat heikot.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
LANGUAGE
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Siirry HDMI VIDEO OUT -valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina
sitten ENTER-painiketta.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
43
järjestelmä-asetukset
Tv-ruututyypin valinta
Television kuvasuhteen voi valita television tyypistä (laajakuva tai perinteinen 4:3) riippuen.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
3. Paina % kohdistinpainiketta siirtyäksesi TV DISPLAY -kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä
toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko 4:3PS- tai 4:3LB-vaihtoehto makusi mukaan. Valitse WIDE/HDTV,
jos käytät laajakuva-TV:tä.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa pan & scan
-tilassa perinteisestä tv:stä.
• Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9-kuvasuhteen kuvan
molemmat laidat leikkautuvat pois).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa letterboxtilassa perinteisestä tv:stä.
• Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
WIDE/HDTV
Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuva-TV:n koko ruudulla.
• Voit nauttia laajakuvasta.
MM `` Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
`` Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta,
tv-tyypistä ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
`` HDMI-käytössä näyttö on automaattisesti laajakulmatilassa.
44
FIN
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien katselun.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina % kohdistinpainiketta siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
LANGUAGE
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi PARENTAL-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
: ON
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● järjestelmä-asetukset
4. Voit valita haluamasi rajoituksen painamalla $ tai %ja painamalla
ENTER.
• Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7 tai
korkeampien tasojen DVD-levyjä.
• Mitä korkeampi taso, sitä enemmän elokuvassa on
väkivaltaista tai aikuisille tarkoitettua materiaalia.
BD WISE
HDMI VIDEO OUT:
5. K
irjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Salasanan tehdasasetus on “7890”.
• Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MM `` Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Salasanan asetus
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle
(katselurajoitustaso).
LANGUAGE
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
BD WISE
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi PASSWORD-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
4. Paina ENTER-painiketta.
5. Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Kirjoita vanha salasana, uusi salasana ja vahvista uusi salasana.
• Asetus on nyt tehty valmiiksi.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
• Kun soitin on No Disc -tilassa, pidä kaukosäätimen STOP (@) -painiketta painettuna yli 5 sekuntia.
Näyttöön tulee näkyviin INITIAL, ja kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiin.
• Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
45
järjestelmä-asetukset
Taustakuvan asettaminen
dG
DVD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
1. Paina toiston aikana PAUSE-painiketta, kun
näkyviin tulee mieluinen kuva.
2. Paina LOGO-painiketta.
• COPY LOGO DATA näkyy TV-ruudulla.
3. Virta sammuu ja kytkeytyy sitten takaisin.
• Valittu taustakuva tulee näkyviin.
• Voit valita jopa 3 taustakuva-asetusta.
COPY LOGO DATA
Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi taustakuva-asetuksesta
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi asetusnäyttöön Setup ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi LOGO-näyttöön ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi USER näyttöön ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Tämä valitsee yhden kolmesta taustakuvanäytöstä.
5. Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
• ORIGINAL : Valitse tämä asetus asettaaksesi Samsunglogon ruutunäytön taustakuvaksi.
• USER : Valitse tämä asetus asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
46
FIN
DivX (R) -rekisteröinti
Käytä rekisteröintikoodia, jos haluat rekisteröidä tämän soittimen DivX(R) video on demand muotoon.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.
Kaiutintilan asetus
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina % kohdistinpainiketta siirtyäksesi Audio-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina SPEAKER SETUP -kohdassa uudelleen ENTERpainiketta.
4. Paina kohdistinpainiketta ,,, siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina ENTER-painiketta.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• C, SL- ja SR-kaiuttimilla tila vaihtuu jokaisen painikkeen
painalluksen myötä seuraavasti: SMALL ➞ NONE.
• Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan SMALL.
• SMALL : V
alitse tämä, kun käytät kaiuttimia.
• NONE : Valitse tämä, kun kaiuttimia ei ole kytketty.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
RETURN
EXIT
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MM `` PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila voi vaihdella. (Katso sivulta 52.)
Viiveen pituuden asetus
Jos kaiuttimia ei saa sijoitettua yhtä kauas kuuntelupaikasta, voit säätää keski- ja takakaiuttimien
audiosignaalin viiveaikaa.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi Audio-kohtaan ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi DELAY TIME näyttöön ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
4. Paina kohdistinpainikkeita ,,, siirtyäksesi haluttuun kaiuttimeen ja paina ENTER-painiketta.
5. Paina kohdistinpainiketta , asettaaksesi viiveen.
• Voit asettaa viiveen C väliltä 00 - 05 millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS ja RS väliltä 00 - 15 millisekuntia (mSEC).
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
47
● järjestelmä-asetukset
Kaiuttimien toistama signaali ja taajuusvasteet säätyvät automaattisesti kaiutinasetusten ja sen mukaan,
käytetäänkö tiettyjä kaiuttimia vai ei.
järjestelmä-asetukset
Kaiuttimien viiveen asettaminen
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys
jokaiseen kaiuttimeen on sama.
Äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikoihin kaiuttimien sijoittelun mukaisesti, mutta eriaikaisuudet voidaan korjata
viivyttämällä keski- ja takakaiuttimien ääniä.
CENTERSPEAKER (Keskikaiutin)
Ihanteellinen KESKIKAIUTTIMEN
sijainti
Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on sama tai suurempi kuin Df,
aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta
taulukon mukaisesti.
Pisteiden
Df ja Dc
välinen
etäisyys
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
DelayTime
(Viiveen
pituus)
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
TAKAKAIUTTIMEN
optimaalinen sijainti
SURROUND (Takakaiuttimet)
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän sisälle.
Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on sama tai suurempi kuin Dr,
aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta
taulukon mukaisesti.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMISTA
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMESTA
Dr: Etäisyys TAKAKAIUTTIMISTA
Pisteiden
Df ja Dc
välinen
etäisyys
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
DelayTime
(Viiveen
pituus)
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` Asetusta
PL II (Dolby Pro Logic II) käytettäessä viive saattaa olla erilainen eri tiloissa.
`` AC-3- ja DTS-ääniraidoilla viiveajan voi asettaa välille 00 - 15 mSEC.
`` Keskikanavaa voi säätää vain 5.1-kanavaisia levyjä käytettäessä.
48
FIN
Testisignaalin asetus
Käytä testisignaali-toimintoa kaiuttimien kytkentöjen testaamiseen.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi Audio-näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
MOVE
ENTER
RETURN
● järjestelmä-asetukset
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi TEST TONE -näyttöön
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Testisignaali kulkee seuraavassa järjestyksessä: L ➞ C ➞ R ➞
SR ➞ SL ➞ SW.
Jos ENTER-painiketta painetaan uudelleen tänä aikana,
testisignaali loppuu.
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
STOP
EXIT
Äänenlaadun asetus
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja äänenvoimakkuuden.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina % siirtyäksesi Audio-näyttöön ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi SOUND EDIT -näyttöön
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi kohde ja muokkaa sitä painamalla ,
-painiketta.
Muuta asetuksia painamalla , painiketta.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
49
järjestelmä-asetukset
Äänenlaadun asetus
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja stereotasapainon säätäminen SOUND EDIT -painikkeella.
Paina SOUND EDIT -painiketta ja paina sen jälkeen kohdistinpainikkeita ,.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
`` Voit valita asetuksen väliltä 0 – –6 tai OFF.
`` Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
`` Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää porrastetusti välillä +6 dB ja –6 dB.
`` Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi
lähemmäs arvoa -6 dB.
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Tämä toiminto tasapainottaa voimakkaimpien ja hiljaisimpien äänten välisen alueen.
Voit katsoa elokuvia iltaisin Digital Dolby -äänentoistolla pienellä äänenvoimakkuudella.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi Audio-näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta % siirtyäksesi DRC-näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
4. Paina kohdistinpainiketta , säätääksesi DRC-asetusta.
• Mitä kauemmin kohdistinpainiketta  pidetään painettuna,
sitä suurempi teho, ja mitä pitempään kohdistinpainiketta 
pidetään painettuna, sitä pienempi teho.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
CHANGE
50
FIN
AV SYNC -asetus
Kuva saattaa näyttää hitaammalta kuin ääni, kun se on kytketty digi-TV:hen. Tässä tapauksessa säädä äänen
viiveaika optimaaliseksi videon sovittamiseksi.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainikkeita % siirtyäksesi Audio-kohtaan ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
4. Paina kohdistinpainikkeita , valitaksesi AV-SYNC-viiveajan ja
paina sitten ENTER-painiketta.
• Voit asettaa äänen viiveajan väliltä 0 - 300 ms. Aseta se
optimaaliseksi.
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
● järjestelmä-asetukset
3. Paina kohdistinpainikkeita % siirtyäksesi AV-SYNC-kohtaan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
HDMI-ääniasetus
HDMI-kaapelin kautta lähetetyt äänisignaalit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi Audio-näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
3. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi HDMI AUDIO-näyttöön
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4. Valitse ON tai OFF painamalla , -painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
• ON(KÄYTÖSSÄ) : Video- ja audiosignaalit lähetetään HDMIyhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu vain
television kaiuttimien kautta.
• OFF(EI KÄYTÖSSÄ) : Kuva lähetetään vain HDMI-yhteyskaapelin
kautta ja ääni kuuluu vain kotiteatterin
kaiuttimien kautta.
RETURN
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MM `` Tämän tuotteen alkuasetusarvo on HDMI AUDIO OFF (POIS PÄÄLTÄ).
`` Television kaiuttimien HDMI AUDIO on automaattisesti kaksikanavainen.
`` Kun HDMI AUDIO on käytössä, PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS ei toimi.
51
järjestelmä-asetukset
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ
DSP (Digitaalinen signaaliprosessori): DSP-tilat on suunniteltu simuloimaan erilaisia akustiikkoja.
EQ: Voit valita asetukseksi ROCK, POPS ja optimoida näin äänen toistettavan musiikkilajin mukaan.
Paina DSP/EQ-painiketta.
• DSP ilmestyy näytölle.
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK : Musiikin lajin mukaan valittavissa on POPS, JAZZ ja ROCK.
• STUDIO : Tuottaa studiossa läsnäolon tunnon.
• CLUB : Simuloi tanssisalin äänikuvaa tuntuvalla bassoäänellä.
• HALL : Tuottaa kirkkaan lauluäänen kuin kuuntelu tapahtuisi
konserttisalissa.
• MOVIE : Tuottaa elokuvateatterin tunteen.
• CHURCH : Tuottaa suuressa kirkossa olemisen tunteen.
• PASS : Valitse tämä normaalikuuntelua varten.
MM `` DSP/EQ-toiminto on käytettävissä ainoastaan STEREO-tilassa.
Saat STEREO näyttöön painamalla
PL II mode-painiketta.
`` Tämä toiminto on yhteensopiva seuraavien formaattien kanssa: CD, MP3-CD, DivX-viritin ja Dolby
Digital -levy.
`` Kun toistat DVD-levyä, jolle on koodattu useampi kuin yksi kanava, monikanavatila valitaan
automaattisesti, eikä DSP/EQ-toiminto ole käytettävissä.
Dolby Pro Logic II -tila
Voit valita halutun Dolby Pro Logic II -audiotilan.
Paina
PL II MODE-painiketta.
• Tila vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavasti.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Musiikkia kuunnellessasi voit kokea äänitehosteet
kuin olisit kuuntelemassa alkuperäistä esitystä.
• CINEMA : Lisää realismia elokuvan ääniraitaan.
• PRO LOGIC : K
oet todellisentuntuisen monikanavaäänen, ikään kuin kuuntelisit viiden kaiuttimen
tuottamaa ääntä, vaikka todellisuudessa käytätkin vain kahta kaiutinta.
• MATRIX : Kuulet 5.1-kanavaisen surround-äänen.
• STEREO : Valitse tämä kuunnellaksesi ääntä ainoastaan vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä
subwooferista.
MM `` Kun valitset Pro Logic II -tilan, kytke ulkoinen laite soittimen AUDIO INPUT (L ja R)
-liitäntöihin. Jos kytket vain yhteen liitäntään (L tai R), et voi kuunnella 5.1-kanavaista
surround-ääntä.
`` PRO LOGIC II –toiminto on käytössä vain STEREO-tilassa.
52
FIN
Dolby Pro Logic II -tehoste
Tämä toiminto toimii ainoastaan Dolby Pro Logic MUSIC -tilassa.
1. Valitse MUSIC-tilat painamalla
PL II EFFECT -painiketta.
● järjestelmä-asetukset
2. Paina
PL II MODE -painiketta.
3. Valitse haluamasi tehosteasetus painamalla ,-painikkeita.
• PANORAMA : Valitse 0 tai 1.
• C- WIDTH : Valitse arvo 0–7.
• DIMENS : Valitse arvo 0–6.
P.BASS
P.BASS-toiminto tehostaa matalia taajuuksia, lisäten basson voimakkuutta.
1. Valitse P.BASS-tila painamalla P.BASS-painiketta.
2. Voit poistaa P.BASS-toiminnon käytöstä painamalla
P.BASS-painiketta uudelleen.
MM `` P.BASS-toimintoa voi käyttää vain 2-kanavaisten LPCM-lähteiden (esim. mp3, Divx, cd ja
wma) kanssa. Kun painat P.BASS-painiketta, näkyviin tulee "POWER BASS ON".
`` P.bass ei toimi DSP/EQ- ja DOLBY PRO LOGIC 2 -tiloissa.
Jos painat P.BASS-painiketta DSP/EQ-tilassa, DSP/EQ-tila poistetaan käytöstä
automaattisesti ja P.BASS-toiminto otetaan käyttöön.
53
radio
Radion kuuntelu
Kauko-ohjain
1. Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
2. Viritä kohdalleen haluttu asema.
• Automaattinen viritys 1 : [,]-painiketta
painettaessa esivalinta-asema tulee valituksi.
• Automaattinen viritys 2 : Paina ja pidä painettuna
,,. hakeaksesi automaattisesti ohjelmaa
lähettäviä asemia.
• Manuaalinen viritys : Paina kevyesti ,,.
suurentaaksesi tai pienentääksesi portaittain
taajuuslukemia.
Päälaite
1. Valitse FM-aaltoalue painamalla FUNCTION-painiketta.
2. Valitse radioasema.
• Automaattinen viritys 1 : Paina STOP (@) painiketta valitaksesi PRESET ja paina sen jälkeen
[,]-painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
• Automaattinen viritys 2 : Paina STOP (@) painiketta valitaksesi MANUAL ja paina sen jälkeen
sekä pidä painettuna [,]-painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
• Manuaalinen viritys : Paina STOP (@) painiketta valitaksesi MANUAL ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai suuremmalle taajuudelle.
Paina MO/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten STEREO ja MONO välillä.
• Jos kuuluvuus on huono, valitse MONO, mikä voi parantaa äänenlaatua.
Radion esivalintojen asetus
Esimerkki: Taajuuden FM 89.10 esivalinta muistiin
1. Paina TUNER-painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
2. Paina ,,. valitaksesi 89.10.
3. Paina TUNER MEMORY -painiketta.
4. Paina [,] esivalintanumeron valitsemiseksi.
• Voit valita esivalinnalle numeron väliltä 1 - 15.
5. P
aina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
6. Vielä useampien radioasemien virittämiseksi kohdalleen toista kohdat 2 – 5.
• Esivalinta-aseman virittämiseksi
kuunneltavaksi paina
kauko-ohjaimen painikkeita [,]
radioaseman valitsemiseksi.
54
FIN
RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen FM-asemien
vastaanottamiseen
RDS-toiminto mahdollistaa FM-asemille normaalin ohjelmasignaalin
ohessa lähetettävän ylimääräisen signaalin käytön. Sitä käyttämällä
radioasemat voivat esimerkiksi näyttää virittimen näytössä aseman sekä
lähetettävän ohjelmatyypin nimen kuten urheilu, musiikki jne.
RDS-toiminnon kuvaus
• PTY (Ohjelmatyyppi) : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.
• PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi) : N
äyttää senhetkisen aseman nimen, koostuu 8 kirjainmerkistä.
• RT (Radiotekstit) : P
urkaa radioaseman laatiman tekstin (jos sellaista käytetään) koodauksen ja koostuu korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
• CT (Kellonaika) : P
urkaa ja esittää FM-aseman lähettämän senhetkisen kellonajan.
• TA (Liikennetiedote) : "TA ON" ilmaisee, että liikennetiedotus on käynnissä.
MM `` RDS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen radioasema ei lähetä kunnollista RDS-signaalia tai jos signaali ei ole riittävän voimakas.
`` Jotkin asemat eivät ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja, joten nämä tiedot eivät välttämättä
aina näy näytössä.
RDS-signaalien näyttäminen
Voit nähdä aseman lähettämät RDS-signaalit näytössä.
Paina RDS DISPLAY -painiketta FM-asemaa
kuunnellessasi.
`` N
äyttö vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella ja
esittää vuorotellen seuraavat tiedot: PS NAME ; RT
; CT ; Frequency
• PS (Program Service) : H
aun aikana näytössä näkyy "PS", minkä jälkeen radioasemien nimet tulevat
näkyviin. "NO PS" tulee näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
• RT(Radiotekstit) : ” RT” tulee näkyviin haun aikana, ja aseman lähettämät tekstisanomat näkyvät
näytössä.”NO RT” tulee näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
• Taajuus : aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytössä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavat kirjainmerkit ovat käytössä.
• N
äyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja ja pieniä kirjaimia ja se käyttää aina isoja kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään esim. aksentilla varustettuja kirjaimia, ja näytössä voi siksi näkyä <A> silloin,
kun tekstissä muuten olisi esim. <À, Â, Ä, Á, Å tai Ã.>
55
radio
PTY (ohjelmatyyppi) -ilmaisin ja PTY-search-toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät
radioasemat valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodin avulla
Ennen kuin aloitat, muista…
• PTY Search -toiminnolla voidaan etsiä ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa, paina PTY SEARCH -painiketta haun aikana.
• Seuraavien toimien tekemisessä on aikaraja. Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen on
valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita tarkista, että olet valinnut FM-aseman käyttämällä pääkaukosäädintä.
1. Paina PTY SEARCH -painiketta, kun kuuntelet FM-asemaa.
2. Paina PTY- tai PTY+ kunnes haluamasi PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla esitetyt PTY-koodit.
3. Paina PTY SEARCH –painiketta uudelleen silloin,
kun edellisessä kohdassa valittu PTY-koodi näkyy
yhä näytössä.
• Pääyksikkö käy läpi 15 esivalittua FM-asemaa ja
pysähtyy löytäessään valitsemasi tyypin ja virittää sen
sitten kohdalleen.
Näyttö
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Ohjelmatyyppi
Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
Ajankohtaisia tapahtumia,
dokumenttiohjelmia, keskustelua ja
analyysiä.
Tietoja painoista ja mitoista, talouteen
liittyviä tuloksia ja ennusteita, kuluttajaasioita, lääke-tieteellisiä tietoja jne.
Urheilua
Opetusohjelmia
Radiokuunnelmia/-sarjoja yms.
Näyttö
LIGHT M
Ohjelmatyyppi
Kevyttä klassista musiikkia
instrumentaali- ja kuoroteoksia
CLASSICS
Klassisen musiikin suurteoksia - orkesteri-, sinfonia, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
Muuta musiikkia – jazz-, r & b-,
country-musiikkia
WEATHER
Sääohjelmia
FINANCE
Talousohjelmia
CHILDREN
Lastenohjelmia
SOCIAL A
Yhteiskunnallisia ohjelmia
RELIGION
Uskonto
PHONE-IN
Kuuntelijat soittavat
CULTURE
Kulttuuria, kansallista tai paikallista,
uskontoon liittyviä ongelmia,
yhteiskuntatiedettä, kieliä, teatteria jne.
SCIENCE
Luonnontieteet ja teknologia
TRAVEL
Matkailu
Muuntyyppisiä ohjelmia – puhetta, viihdeohjelmia (tietokilpailuja ja muita
kilpailuja), haastatteluja, komediaa,
satiirikuunnelmia yms.
LEISURE
Vapaa-aika
COUNTRY
Country-musiikkia
Popmusiikkia
NATION M
Kotimaista musiikkia
Rokkia
OLDIES
Vanhaa listamusiikkia
"Easy listening" -tyyppistä kevyttä
nykymusiikkia.
FOLK M
Folk-musiikkia
VARIED
POP M
ROCK M
M.O.R.M
56
JAZZ
DOCUMENT
Jazz-musiikkia
Dokumentaareja
FIN
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Sleep Timer (uniajastin) -toiminto
● Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Paina SLEEP-painiketta.
• SLEEP ilmestyy näytölle. Joka kerta kun painat painiketta,
esivalittu aika muuttuu seuraavasti:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEPpainiketta.
• Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy automaattisesti virta päältä.
• Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin asetetusta.
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEP-painiketta, kunnes OFF ilmestyy näyttöön.
Näytön kirkkauden säätö
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei asetus häiritse elokuvien katselua.
Paina DIMMER-painiketta.
• Etunäytön kirkkaus muuttuu jokaisella painikkeen
painalluksella.
Mykistystoiminto
Tämä on hyödyllinen toiminto esim. ovikellon tai puhelimen soidessa.
Paina MUTE-painiketta.
• MUTE vilkkuu näytössä.
• Palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.
57
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
CD rIPPING
Muuntaa CD-levyn äänen MP3-tiedostomuotoon, ennen kuin se siirretään USB-tallennusvälineeseen.
B
1. Kytke USB-laite.
FUNC.
2. Aseta CD-äänilevy CD-levykelkkaan.
3. Paina CD RIPPING .
• Jos haluat kopioida kuunneltavana olevan raidan,
paina kaukosäätimen CD RIPPING painiketta, kun
järjestelmä toistaa raitaa tai kun toisto on tilapäisesti
pysäytettynä.
• Jos haluat kopioida kaikki CD-levyn raidat, paina
jonkin aikaa kaukosäätimen CD RIPPING -painiketta.
-Järjestelmän näytössä lukee " FULL CD RIPPING" ja
kopiointi alkaa.
4. Lopeta kopiointi painamalla (@) .
• Kun CD-levy on kopioitu, USB-laitteeseen luodaan
"RIPPING"-kansio ja kopioitu tiedosto tallennetaan
siihen "SAM_XXXX”.mp3"-muodossa.
MM `` Älä irrota USB-kaapelia tai virtajohtoa CD-kopioinnin aikana. Muuten tiedot voivat
``
``
``
``
``
``
``
``
58
vahingoittua. Voit lopettaa CD-kopioinnin painamalla STOP-painiketta ja irrottamalla
USB-laitteen, kun järjestelmä ei enää toista CD-levyä.
Jos irrotat USB-kaapelin CD-kopioinnin aikana, järjestelmä sammuu etkä voi poistaa kopioitua
tiedostoa. Kytke tällöin tietokone USB-kaapelin avulla, varmuuskopioi tiedot ja alusta USB-laite..
Jos kytket USB-laitteen järjestelmään, kun se toistaa CD-levyä, toisto keskeytyy ja järjestelmä jatkaa
toistoa, kun USB-yhteys on aktivoitu.(Aktivointiaika saattaa vaihdella sen mukaan, minkä tyyppinen
USB-laite on käytössä.)
CD-KOPIOINTI-ominaisuus ei koske DTS-CD-levyjä.
Jos kopiointi kestää alle 5 sekuntia, kopiotiedostoa ei ehkä luoda.
CD-kopiointi on käytettävissä vain, jos USB-laite tai kiintolevy on alustettu FATtiedostojärjestelmän mukaiseksi. (NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole tuettu.) Yhteensopivat
laitteet on mainittu USB-isännän määrityksissä.
Kopiointi suoritetaan normaalilla nopeudella x1 ja kopiointi voi kestää pitkään joissakin
USB-laitteissa.
Järjestelmä ei toista ääntä CD-levyjen kopioinnin aikana.
Älä käsittele järjestelmää kovakouraisesti CD-kopioinnin aikana.
FIN
vianetsintä
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä luettelossa tai
jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsunghuoltoon.
Vika
Tarkistus/toimenpide
● Vianetsintä
Levytarjotin ei avaudu.
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
Toisto ei käynnisty välittömästi
Toisto/tauko-painiketta
painettaessa.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
• Pyyhi levy puhtaaksi.
Äänentoisto ei onnistu.
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä
ruuturuudulta-toiston aikana.
• Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
• Onko levyssä vikaa?
Ääni tulee kuuluviin ainoastaan
muutamista kaiuttimista, ei
kaikista kuudesta.
• CD:tä tai radiota kuunnellessa ääni toistetaan ainoastaan
etukaiuttimien (L/R) kautta. Valitse “PRO LOGIC II” painamalla
kauko-ohjaimen (Dolby Pro Logic II) -näppäintä kaikkien
kuuden kaiuttimen käyttämiseksi.
• Tarkista, että DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
• Jos asetat C-, SL- ja SR-asetuksiksi NONE asetusnäytön
audioasetustilan kaiutintilasta, ääntä ei toisteta
keskikaiuttimesta eikä vasemmasta tai oikeasta
takakaiuttimesta. Aseta C-, SL- ja SR-asetuksiksi SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH Surround
Sound -ääntä ei toisteta.
• Onko levyllä “Dolby Digital 5.1 CH” -merkintää? Dolby Digital
5.1 CH Surround Sound -ääni toistetaan ainoastaan silloin
kun levy on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
• Onko ääniraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL
5.1-CH - asetukseen infonäytöstä?
Kauko-ohjain ei toimi.
• Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
• Ovatko paristot lopussa?
• Oletko valinnut tila (TV/DVD) -toiminnot oikein
kaukosäätimestä (TV tai DVD)?
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
tärisee.
• Onko virta kytketty TV:hen?
• Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
• Onko levy likainen tai vioittunut?
• Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
59
vianetsintä
Vika
Tarkistus/toimenpide
Ääniraidan kieli ei kuulu eikä
tekstityskieli tule esiin.
• Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
niitä ei ole tallennettu.
Valikkonäyttö ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
• Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoa?
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER
BOX-, tai 4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen
toistoa voi katsella vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja
DVD-levyn kannesta ja valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
•P
äälaite ei toimi.
(Esimerkki: Virta katkeaa,
etupaneelin näppäin ei toimi tai
kuuluu erikoinen ääni.)
•D
VD-soitin ei toimi normaalisti.
• Katkaise virta ja pidä päälaitteen STOP ( ) painiketta
painettuna yli 5 sekuntia (nollaustoiminto).
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
Rajoitustason salasana on
unohtunut.
• Jos NO DISC tulee näkyviin keskusyksikön näyttöön, pidä
keskusyksikön STOP ( )-painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Näkyviin tulee INITIAL, ja kaikki asetukset
palaavat oletusarvoiksi.
• Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
• Onko antenni liitetty kunnolla?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen
ULA-antenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
60
FIN
kielikoodiluettelo
Syötä oikea koodinumero asetuksille “Disc Audio” (ääniraita), “Disc Subtitle” (tekstitys) ja/tai “Disc Menu” (valikko)
(katso sivu 43).
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● KIELIKOODILUETTELO
1027
61
liite
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat heikentää kuvan- ja äänenlaatua ja aiheuttaa pomppimista. Käsittele levyjä
huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Levyjen käsittely
Älä kosketa levyn toistopuoleen. Pidä levystä kiinni sen laidoista, jottei sen pintaan jäisi
sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn pintaan.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä suorassa
auringonvalossa
Säilytä levyjä viileissä, hyvin
ilmastoiduissa tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa levykotelossa.
Säilytä levyjä pystysuorassa.
MM `` Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
`` Älä lataa soittimeen rikkinäisiä tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsittely ja säilytys
Jos levyyn tulee sormenjälkiä tai likaa, pese se puhtaaksi miedossa, laimennettua pesuainetta sisältävässä
vedessä, ja pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla.
• Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta ulkoreunaa kohti.
MM `` Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu kosketuksiin laitteen
sisällä olevien kylmien osien kanssa. Jos soittimen sisään tiivistyy kosteutta, soitin ei
välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, ota levy pois soittimesta ja jätä soitin noin 1 - 2
tunniksi virta kytkettynä.
62
Yleiset
70 W
Paino
3,0 kg
Mitat
430 (W) x 70 (H) x 260 (D) mm
Käyttölämpötila
+5°C~+35°C
Käyttötilan ilmankosteus
10 % - 75 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Komposiittivideo
● liite
Virrankulutus
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
FIN
Tekniset tiedot
Lukunopeus : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Toistoaika suunnilleen (yksipuolinen, yksikerroksinen levy) : 135 min.
Lukunopeus : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Toistoaika enintään: 74 minuuttia
Lukunopeus : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Toistoaika enintään: 20 minuuttia
576i/480i
1 kanava : 1.0 Vp-p (75 Ω kuormitus)
576i/480i
Videolähtö
Komponenttivideo
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Video/Audio
Vahvistin
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Antoteho etukaiuttimiin
141W x 2(3Ω)
Antoteho keskikaiuttimeen
141W (3Ω)
Antoteho takakaiuttimiin
141W x 2(3Ω)
Subwooferin antoteho
145W(3Ω)
Taajuusalue
20Hz~20KHz
Häiriöetäisyys
70dB
Kanavaero
60dB
Tuloherkkyys
(AUX)400mV
63
HT-Z220
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
Painot
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu/takakaiutin
Keskikaiutin
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
282W
282W
Etukaiutin : 100 x 150 x89 mm
Takakaiutin : 100 x 100 x 93 mm
Keskikaiutin : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Etukaiutin : 1.0 kg, Keskikaiutin : 0.3 kg Takakaiutin : 0.6 kg, Subwoofer : 4.5 kg
Subwoofer
3Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
145W
290W
HT-TZ222
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
Painot
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu/takakaiutin
Keskikaiutin
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Etukaiutin : 240 x 1020 x 240 mm (telineen jalusta : 240 x 240)
Takakaiutin : 100 x 100 x 93 mm
Keskikaiutin : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Etukaiutin : 3.6 kg, Keskikaiutin : 0.3 kg Takakaiutin : 0.5 kg, Subwoofer : 4.5 kg
HT-TZ225
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
Painot
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu/takakaiutin
Keskikaiutin
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
45Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
141W
141W
145W
282W
282W
290W
Etu/takakaiutin: 240 x 1020 x 240 mm (telineen jalusta : 240 x 240)
Keskikaiutin : 300 x 59x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Etukaiutin : 3.6 kg, Keskikaiutin : 0.3 kg Takakaiutin : 3.6 kg, Subwoofer : 4.5 kg
*: Nimellismääritys
- Samsung Electronics Co., Ltd varaa oikeuden muuttaa näitä määrityksiä ilman erillistä ilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
64
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Ota yhteyttä Samsungiin maailmanlaajuisesti)
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
Customer Care Centre 
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
030-6227 515
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien
tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Code No. AH68-02161E(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement