Samsung HT-X710 Kasutusjuhend

Samsung HT-X710 Kasutusjuhend
HT-X710
Digitaalinen
Kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun ostit Samsungin tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/global/register
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 1
2008-04-25 �� 8:09:37
ominaisuudet
Useiden levytyyppien toisto
Tämä kotiteatterijärjestelmä toistaa useissa eri muodoissa tallennettuja levyjä, mukaan lukien seuraavat: DVD-AUDIO,
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ja DVD±R/RW.
DVD-audio-yhteensopiva
Koe DVD-audion erittäin korkealaatuinen äänentoisto. Mukana tuleva 24-bittinen / 192 kHz:n DAC takaa, että soittimen
äänenlaatu on erinomainen mitä tulee sen dynaamiseen alueeseen, äänen erotteluun ja yksityiskohtaisuuteen.
USB Host -tuki
USB HOST -toiminnon avulla voit kytkeä kotiteatteriin ulkoisen USB-laitteen, kuten MP3-soittimen tai USBmuistitikun, ja toistaa sen sisältöä.
Tv-näytönsäästötoiminto
Jos laite on pysähdyksissä 3 minuuttia, Samsungin logo ilmestyy TV-ruutuun.
Jos näytönsäästäjätila kestää 20 minuuttia, HT-X710 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan.
Virransäästötoiminto
HT-X710 katkaisee virran automaattisesti oltuaan 20 minuuttia pysäytystilassa.
Räätälöity tv-näyttö
HT-X710-soittimessa voit valita suosikkikuvasi JPEG- tai DVD-toiston aikana ja asettaa sen taustakuvaksi.
HDMI
HDMI siirtää DVD-levyn video- ja äänisignaalit samanaikaisesti. Näin kuva on kirkkaampi.
AV SYNC -toiminto
Kuva voi toistua äänen jäljessä, jos laite on kytketty digitaalitelevisioon.
Tämän eron voi korjata lisäämällä äänentoiston viiveaikaa niin, että ääni täsmää kuvaan.
Anynet+ (HDMI-CEC)-toiminto
Anynet+-toiminnon avulla voidaan käyttää keskusyksikköä Samsung-tv-kaukosäätimen avulla yhdistämällä kotiteatteri
SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelin avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsung-televisiota.)
Bluetooth-toiminto
Bluetooth-laitteen avulla voit kuunnella musiikkia laadukkaalla stereo-äänellä ilman kaapeleita.
SISÄLTÖ
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Videoliitäntäjohto
FM-antenni
HDMI-kaapeli
Käyttäjän käsikirja
Kauko-ohjain
/ paristot (koko AAA)
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 2
2008-04-25 �� 8:09:38
FIN
turvallisuusohjeet
Turvaohjeita
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI KORJATA.
JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
CAUTION
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä
olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi
aiheuttaa sähköiskun.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKKA 1 LASERLAITTEEKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimenpiteiden, säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS : AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VAROITUS : Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS : SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE
POHJAAN.
•T
ämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• J os laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
MUISTUTUS
• L aitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien
tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 3
2008-04-25 �� 8:09:38
turvallisuusohjeet
YLEISIÄ KÄYTTÖoHjEITA
Varmista, että virransyöttö vastaa soittimen takana olevan tarran tietoja. Asenna soitin vaakasuoralle pinnalle tai soveltuvalle jalustalle. Laitteen ympärillä on oltava riittävästi tilaa (7,5–10 cm) ilmanvaihdon varmistamiseksi. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei peitetä. Älä aseta
mitään soittimen päälle. Älä aseta soitinta vahvistimen tai muiden kuumenevien laitteiden päälle.
Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levytarjotin on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten. DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkönsyöttöä siihen. Voit katkaista sähkönsyötön kokonaan irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. Näin
kannattaa tehdä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa soitinta.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille
lämmönlähteille. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintavikoihin.
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja
normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai
voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä synnyttäviltä
laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistorasiasta, jos soittimeen tulee
toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Tässä laitteessa käytettävät paristot sisältävät ympäristölle haitallisia
kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 4
2008-04-25 �� 8:09:40
FIN
sisältö
ominaisuudet
2
Sisältö
turvallisuusohjeet
3
4
Turvaohjeita
Yleisiä käyttöohjeita
ennen aloitusta
7
8
8
Ennen käyttöoppaan lukemista
Soittokelpoiset levyt
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä
soittimessa
Kopiosuoja
Levyn tallennusformaatti
2
3
7
kuvaus
10
12
kaukosäädin
ulkoiset liitännät
16
ennen kotiteatterin käyttöä
24
toistaminen
25
8
9
10 Etupaneeli
11 Takapaneeli
12 Kaukosäätimen toiminnot
14 Kaukosäätimen asetukset
16 Kaiuttimien kytkeminen
18 Videolähdön (Video Out) liittäminen
televisioon
20 HDMI-toiminto
21 Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
23 FM-antennin kytkeminen
24 Ennen kotiteatterin käyttöä
25
26
27
28
30
38
40
Levyn toisto
MP3/WMA-CD-toisto
JPEG-tiedoston toisto
DivX-toisto
Toistotoiminnon käyttäminen
Bluetooth-toiminnon käyttäminen
Mediatiedostojen toisto USB Host -toiminnolla
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 5
2008-04-25 �� 8:09:40
sisältö
JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
42
radio
48
Käyttömukavuutta lisäävät
toiminnot
49
vianetsintä
52
Kielikoodiluettelo
54
SB Host -toimintoa tukevat
tuotteet
55
appendix liite
56
42 Kielen asetus
43 TV-ruututyypin valinta
44 Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen
44 Salasanan asetus
45 Taustakuvan asettaminen
45 Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi
Taustakuva-asetuksesta
46 DVD Playback (DVD-toisto) -tila
46 DRC:n (Dynamic Range Compression)
asettaminen
47 AV SYNC -asetus
47 HDMI-ääniasetus
47 Äänenlaadun asetus
48 Radion kuuntelu
48 Radion esivalintojen asetus
49
49
49
49
50
51
51
Mykistystoiminto
Sleep Timer (uniajastin) -toiminto
Näytön kirkkauden säätö
V-SOUND (Virtuaalinen ääni)
Virtuaalikuulokkeet
S.VOL (Älykäs äänenvoimakkuus)
P.BASS/ÄÄNENPARANNUS
52 Vianetsintä
54 Digitalikamera
55 Digitalikamera
55 USB-flash-muisti
55 MP3-soitin
56 Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
57 Tekniset tiedot
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 6
2008-04-25 �� 8:09:40
FIN
ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan lukemista
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
Termi
Määritelmä
d
DVD
Tämä edellyttää DVD- tai DVD-R/DVD-RW-levyä, joka on tallennettu ja
viimeistelty Video-tilassa.
CD
Tämä edellyttää data-CD-levyyn (CD-R tai CD-RW) liittyvää toimintoa.
MP3
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyyn liittyvää toimintoa.
JPEG
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyyn liittyvää toimintoa.
DivX
Tämä edellyttää MPEG4-levyyn littyvää toimintoa
(DVDR/RW, CD-R tai CD-RW).
Huomio
Toiminto ei ole tällöin käytössä, tai asetukset voidaan peruuttaa.
Huomautus
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.
B
A
G
D
M
M
` Tämän käsikirjan ohjeet, joissa on merkintä "DVD (
)"", koskevat DVD-VIDEO-,
DVD
DVD-AUDIO- ja DVD-R/-RW-levyjä, jotka on tallennettu videomuotoisina ja
viimeistelty.
` Jos DVD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu oikein DVD Video -formaattiin, sitä ei voi toistaa.
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. (Katso sivut 3~4)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua. (Katso sivut 52~53)
Tekijänoikeudet
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 7
2008-04-25 �� 8:09:40
ennen aloitusta
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -surroundäänen
ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä luonnonmukaisia
tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
1
~ 6
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Soittokelpoiset levyt
Levytyyppi
Merkki (Logo)
Tallennetut signaalit
Levyn koko
12 cm
DVD-AUDIO
Audio + video
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
Audio
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + video
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
—
8 cm
—
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
~L
D, CD-G-, CD-I-, DVD-RAM-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <WRONG DISC FORMAT> (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
~ Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella. Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote
<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> tulee TV-ruudulle.
Kopiosuoja
~M
oniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan tv:hen eikä
videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla varustetun levyn toistaminen
tuottaa vääristyneen kuvan.
~ Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla.
Tämän kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu
käytettäväksi kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita lupaa
Macrovision Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 8
2008-04-25 �� 8:09:41
FIN
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Tämä tuote ei tue suojattuja mediatiedostoja (DRM) .
❖ CD-R-levyt
❖ CD-R-MP3-levyt
~ Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin
mukaisia.
~ MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai
erikoismerkkejä (. / = +).
~ Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
~ Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja tiedostoja voidaan toistaa: ".mp3" ja ".MP3".
~ Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi
toistaa vain tyhjään osuuteen asti.
~ Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä
voi toistaa.
~ Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli
sekä hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
~ Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
~ Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
● ennen aloitusta
~ Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai
PC) ja levyn kunnosta.
~ Käytä 650 Mt:n/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä CD-R-levyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä niitä ei ehkä voida toistaa.
~ Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
~ Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et
välttämättä pysty toistamaan levyä kokonaan.
❖ CD-R-JPEG-levyt
~ Ainoastaan tiedostotunnisteilla “jpg” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
~ Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä
voi toistaa.
~ Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin
mukaisia.
~ JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai
erikoismerkkejä (. / = +).
~ Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi
toistaa vain tyhjään osuuteen asti.
~ Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa.
~ Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
~ Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää
pitempään tai se ei toimi ollenkaan.
❖ DVD R/RW, CD-R/RW DivX -levyt
~ Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks, Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa
DivX-tiedostoa ei ehkä voida toistaa.
~ Ei-tuettujen muotojen ohjelmiston päivittämistä ei tueta.
(Esimerkki : QPEL, GMC, resoluutio suurempi kuin 800 X 600 pikseliä jne.)
~ Osia, joiden kuvataajuus on korkea, ei välttämättä toisteta DivX-tiedostoja toistettaessa.
~ Lisätietoja DivX Networks, Inc:in hyväksymistä muodoista saat osoitteesta "www.divxnetworks.net".
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 9
2008-04-25 �� 8:09:41
kuvaus
ETUpANEELI
8
9
10
11
7
VIRTAPAINIKE ( )
TOISTO/TAUKOPAINIKE (
)
AUX IN 1 -LIITIN
TOIMINTOPAINIKE
YLÖSPÄINVIRITYS- JA
OHITUSPAINIKKEET ( )
10
KUULOKELIITÄNTÄ
ALASPÄINVIRITYS- JA
OHITUSPAINIKKEET ( )
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
11
USB-PORTTI
PYSÄYTYSPAINIKE (T)
LEVYKELKKA
10
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 10
2008-04-25 �� 8:09:43
FIN
taKaPaneeLi
1
4 ● KUVAUS
KAIUTTIMEN LÄHTÖLIITÄNNÄT
Liitä vasen ja oikea kaiutin sekä subwoofer-kaiuttimet.
COMPONENT VIDEO OUTPUT -LÄHTÖLIITÄNNÄT
Kytke soitin TV:hen komponenttivideoliitäntöjen kautta.
AUX IN 2 -LIITTIMET
Kytke tähän ulkoisen laitteen (kuten videonauhurin) 2-kanavainen
analoginen lähtö.
VIDEOLÄHTÖLIITÄNTÄ
Kytke TV:n videotuloliitännät (VIDEO IN) VIDEO OUT -liittimeen.
Ulkoinen digitaalinen optinen tuloliitäntä
Tämän avulla voit liittää ulkoisen laitteen, joka voi lähettää digitaalista
signaalia.
ULA-antenniliitäntä (FM 75Ω)
Kytke FM-antenni.
TUULETIN
Tuuletin pyörii aina, kun laite on päällä. Laitetta asennettaessa jätä
ainakin 10 cm vapaata tilaa tuulettimen jokaiselle puolelle.
HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ) -PORTTI
Parhaan kuvanlaadun saamiseksi liitä tämä HDMI-lähtö television HDMItuloon HDMI-johdolla.
11
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 11
2008-04-25 �� 8:09:46
kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 12
2008-04-25 �� 8:09:48
DVD RECEIVER -painike
18
TV/VIDEO -painike
2
TV -painike
19
POISTOPAINIKE
3
POWER -painike
20
CANCEL -painike
21
PAUSE-painike
4
Numeropainikkeet (0~9)
5
REMAIN -painike
6
STEP -painike
7
Viritys-/CD -ohituspainike
23
TUNING/CH -painike
8
VOLUME -painike
24
MUTE -painike
9
MENU -painike
25
RETURN -painike
10
AUDIO -painike
26
Kohdistin/ENTER -painike
11
TUNER MEMORY, SD(Standard
Definition)/HD(High Definition) -painike
27
SUBTITLE -painike
12
LOGO -painike
28
EXIT -painike
29
INFO -painike
30
REPEAT -painike
31
SOUND EDIT -painike
32
ZOOM -painike
33
DIMMER -painike
34
S.VOL -painike
V-SOUND, V-H/P -painike
14
AUDIO UPSCALE, P.BASS -painike
15
SLEEP -painike
16
SLOW, MO/ST -painike
DVD
DVD
17
DVD
DVD -painike
TUNER -painike
AUX -painike
PORt -painike
PLAY -painike
STOP -painike
SEARCH -painike
● kaukosäädin
13
22
FIN
1
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
1. Irrota paristokotelon
kansi nuolen
suuntaisesti.
M
2.
Aseta paristotilaan kaksi
1,5 V:n AAA-paristoa ja tarkista,
että niiden navat (+ ja –) tulevat
oikeaan suuntaan.
3. Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoutumisen välttämiseksi.
` Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa
(+) -merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
` Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista jännitteeltään.
` Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
` Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
13
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 13
2008-04-25 �� 8:09:48
kaukosäädin
KAUKoSÄÄTIMEN ASETUKSET
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää television tiettyjä toimintoja.
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
1. Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
2. Kytke televisio päälle painamalla poWER-painiketta.
3. Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi samalla,
kun pidät poWER-painikkeen painettuna.
~ Jos luettelossa on useita koodeja oman televisiomerkkisi
kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan, kunnes olet löytänyt
toimivan koodin.
Esimerkki: Samsung-televisio
Pidä poWER-painiketta painettuna samalla, kun näppäilet
numeropainikkeilla luvun 00, 15, 16, 17 tai 40.
4. Kun tv:stä katkeaa virta, asetus on valmis.
~ Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- ja numeropainikkeita (0~9).
M
` Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien televisiomerkkien kanssa. Televisiosi merkistä riippuen voi myös olla,
että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
` Ellet aseta kaukosäätimeen oman televisiomerkkisi koodia, kaukosäädin toimii oletusarvoisesti Samsungtelevision koodilla.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Tämän kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 metriä mitattuna
kohtisuoraan kohteesta. Kaukosäädin toimii myös noin 30 °:een
pystysuorassa kulmassa laitteen ohjausanturiin nähden.
14
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 14
2008-04-25 �� 8:09:49
Nro
Merkki
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Koodi
Nro
Merkki
FIN
Televisiomerkkien koodilista
Koodi
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● kaukosäädin
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 15
2008-04-25 �� 8:09:49
ulkoiset liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla digitaalinen kotiteatteri voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
Kaiuttimien kytkeminen
L
SW
R
2,5 - 3 kertaa television kuvaruudun koko
Digitaalinen kotiteatterijärje sijoittaminen
Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tv-jalustalle tv:n alle.
Kuuntelupaikan valinta
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun l pimitan et isyydell tv:st .
Esimerkki : 32 :n tv:t: 2~2,4 m
55 :n tv:t 3,5~4 m
Etukaiuttimet ei
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle, käännettyinä (noin 45°) itseäsi kohti.
Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit ovat korviesi korkeudella.
Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman
keskikaiuttimen etupuolelle.
Subwoofer g
Subwooferin sijoittelu ei ole yhtä tarkkaa. Voit sijoittaa sen minne haluat.
16
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 16
2008-04-25 �� 8:09:50
FIN
Kaiuttimien kytkeminen
1. Paina kaiuttimen takapuolella olevaa jousiliitintä.
. Työnnä musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen johto
punaiseen liitäntään (+) ja vapauta sitten jousiliitin.
Etukaiutin (R, oikea)
Musta
Punainen
● ULKoISET LIITÄNNÄT
. Kytke liittimet kotiteatterin takapuolelle.
~ Varmista, että kaiutinliitäntöjen väri on sama kuin liittimien väri.
Etukaiutin (L, vasen)
Subwoofer
` Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
Kaiuttimen putoaminen voi aiheuttaa vamman.
` Kun kiinnität kaiutinjohdot kaiuttimiin, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
` Pidä subwoofer poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät työnnä käsiään tai vieraita esineitä subwooferin
aukkoon.
` Älä ripusta subwooferia seinälle sen aukosta.
M
` Jos asetat kaiuttimen television lähelle, kuvaruudun värit voivat vääristyä kaiuttimien tuottaman
magneettikentän takia. Jos niin tapahtuu, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
1
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 17
2008-04-25 �� 8:09:51
ulkoiset liitännät
ViDeO Out -LiitÄnnÄn KytKeminen tV:Hen
Valitse jokin seuraavista tv:n kytkemistavasta.
TAPA 1
(sisältyy
toimitukseen)
TAPA 2
TAPA 3
(sisältyy toimitukseen)
taPa 1 : HDmi
Kytke HDMI-kaapeli laitteen HDMI OUT -liittiimeen ja television HDMI IN -liittimeen.
taPa 2 : Komponenttivideo
Jos televisiossa on komponettivideotulo, kytke komponenttivideokaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen
Component Out (PR, PB ja Y) -liittimiin sekä television komponenttituloliittimiin.
taPa 3 : Komposiittivideo
Kytke mukana toimitettu videokaapeli laitteen VIDEO OUT -liittiimestä television VIDEO IN -liittimeen.
M
` Tämän tuotteen komponenttilähtöliitäntä toimii lomitetun kuvanmuodostuksen tilassa 576i(480i).
` Jos Samsung-tv yhdistetään keskusyksikköön HDMI-kaapelin avulla, voit ohjata kotiteatteria tv:n
kaukosäätimen avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsung-televisiota (HDMI-CEC).)
` Tarkasta ' logo (jos televiossa on ' logo, se tukee Anynet+ -toimintoa.)
1
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 18
2008-04-25 �� 8:09:53
FIN
HDMI:n automaattinen havaitseminen
Soittimen videolähdöksi vaihdetaan automaattisesti HDMI, jos HDMI-kaapeli liitetään virran ollessa
päällä.
~ HDMI-liitännän kuvaus
HDMI-liitin - Tukee videodataa sekä digitaalista äänidataa.
- HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
- Jos televisio on ei tue HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -järjestelmää, ruudulla
näkyy "lumisadetta".
~ Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analogiset televisiot vaativat analogisen video-/äänisignaalin. DVD-levyä toistettaessa televisioon
siirrettävä data on kuitenkin digitaalista. Niinpä tarvitaan joko digitaalisesta analogiseen -muunnin
(DVD-kotiteatterissa) tai analogisesta digitaaliseen -muunnin (televisiossa). Tämän muunnon aikana
kuvan laatu kärsii häiriöiden ja signaalin katoamisen vuoksi. HDMI-teknologia on ylivoimainen, koska se
ei vaadi tällaista muuntoa, vaan puhtaasti digitaalinen signaali siirretään soittimesta televisioon.
● ulkoiset liitännät
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI on liitäntä, jonka avulla on mahdollista siirtää digitaalinen video- ja äänidata yhden liittimen
kautta.
Kun käytetään HDMI:tä, DVD-kotiteatteri lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin ja näyttää
korkealaatuisen kuvan televisiossa, jossa on HDMI-tuloliitäntä.
~ Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on järjestelmä, jolla suojataan HDMI:n kautta
siirretty DVD-sisältö kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen digitaalisen yhteyden videolähteen (PC,
DVD tms.) ja näyttölaitteen (televisio, projektori tms.) välille. Sisältö koodataan lähdelaitteessa, mikä
estää luvattomien kopioiden tekemisen.
~ Tietoja Anynet+-toiminnosta
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla tätä laitetta voi ohjata helposti Anynet+-ominaisuutta tukevien
Samsungin televisioiden kautta.
- Jos Samsungin televisiossa on ' logo, se tukee Anynet+-toimintoa.
- Jos käynnistät soittimen ja asetat siihen levyn, soitin aloittaa levyn toistamisen ja televisio
käynnistetään automaattisesti HDMI-tilaan.
- Jos käynnistät soittimen ja painat Play-painiketta, kun soittimeen on asetettu levy, televisio
käynnistetään automaattisesti ja HDMI-tilaan.
19
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 19
2008-04-25 �� 8:09:53
ulkoiset liitännät
HDmi-tOimintO
Resoluution valitseminen
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valita HDMI-lähdön resoluution.
Kun laite on pysäytetty, paina ja pidä painettuna kaukoohjaimen SD/HD (Standard Definition/High Definition) -painike.
~ HDMI-lähdölle valittavissa olevat resoluutiot ovat
576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
~ SD (vakiopiirtoterävyys) -resoluutio on 576p(480p) ja HD
(korkeapiirtoterävyys) -resoluutio on 720p, 1080i/1080p.
HDMI-lähdön oletusarvo on 576P (480P).
M
` Jos televisio ei tue määritettyä resoluutiota, kuva ei näy kunnolla.
` Jos HDMI-televisio on yhdistettynä, komposiitti- ja
komponenttivideosignaalia ei lähetetä.
` Television käyttöohjeessa on lisätietoja television
videokuvatulon valitsemisesta.
mikä on HDmi (High Definition
multimedia interface)?
Tämä laite lähettää DVD-videosignaalia digitaalisesti muuntamatta
signaalia analogiseksi.Voit saada
entistä terävämpiä digitaalisia kuvia
kytkemällä videon televisoon HDMIyhteyskaapelin avulla.
anynet+-toiminnon käyttäminen (HDmi-CeC)
Anynet+-toiminto tekee mahdolliseksi muiden Samsung-laitteiden
hallintaa Samsung TVn kauko-ohjaimella, Anynet +:aa voidaan
käyttää kotiteatterin yhdistämiseen SAMSUNG TV:hen HDMIkaapelilla. (Käytetävissä vain, jos SAMSUNG TV tukee Anynet+:aa)
1. Yhdistä kotiteatterin keskusyksikkö Samsung-televisoon
HDMI-kaapelilla. (Katso sivu 18)
anynet+
THEATER
View
Voit ohjata yksikköä, kytkeä virran TV:
hen tai katsoa elokuvaa painamamalla
Samsung TV:n kaukoohjaimen Playpainiketta.
THE
2. Ota käyttöön tv:n Anynet+-toiminto.
(Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
~ Voit ohjata kotiteatteria television kauko-ohjaimella. (Käytettävissä olevat
tv-painikkeet : , , ,
, $, % ja _, + painikkeet ~ )
Jos valitset tV
Ota Anynet+(HDMI-CEC)-toiminto käyttöön painamalla
television Anynet+-painiketta.
~ Receiver : On : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden
avulla.
~ Receiver : Off : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
MoVE
MoVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Enter
Move
Exit
THEATER
View
THE
Jos valitset tHeateR (teatteri)
Valitse <tHeateR to connector> ja valitse seuraavat
MoVE ENTER
EXIT
asetukset.
~ View tV : Jos Anynet+(HDMI-CEC)-toiminto on käytössä ja
valitset View TV -katselutilan, kotiteatteri siirtyy automaattisesti digitaaliseen tulotilaan.
~ tHeateR menu : Voit käyttää kotiteatterivalikkoa.
~ tHeateR Operation : Kotiteatterilaitteiston toistaman levyn tiedot tulevat näyttöön. Saat näkyviin
kotiteatterijärjestelmässä olevan levyn toistotiedot.
~ Receiver : On : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden avulla.
~ Receiver : Off : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
Move
M
0
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 20
Enter
Exit
` Theater (teatteri) -toiminto on käytettävissä vain, kun ääntä kuunnellaan kotiteatterin kautta ja digitaalinen
optinen kaapeli on kytketty.
2008-04-25 �� 8:09:55
FIN
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
AUX1: Ulkoisen äänilähteen tai MP3-soittimen liittäminen
Äänilähteet, kuten MP3-soitin.
● ulkoiset liitännät
Audiojohto (ei sisälly
toimitukseen)
Äänen lähtöliitäntä
1. Yhdistä kotiteatterin AUX IN 1 -ääniliitäntä ulkoisen äänilähteen tai MP3-soittimen laitteen
äänilähtöön.
. Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX1.
~ Voit myös käyttää keskusyksikön FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 21
2008-04-25 �� 8:09:56
ulkoiset liitännät
AUX2: Takapaneeli
opTICAL : Takapaneeli
Audiojohto (ei sisälly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa
laitteen on vain yksi
audiolähtöliitäntä, voi kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
Ulkoinen analoginen laite
Optinen johto
(ei sisälly
toimitukseen)
Ulkoinen digitaalilaite
AUX2: Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Yhdistä kotiteatterin AUX IN 2 -ääniliitäntä ulkoisen analogisen laitteen äänilähtöön.
~ Varmista, että liitäntöjen värit vastaavat toisiaan.
. Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX2.
~ Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTIoN-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIo  TUNER.
M
` Voit kytkeä videonauhurin videolähtöliittimen televisioon ja videonauhurin äänilähtöliittimet tähän laitteeseen.
opTICAL: Ulkoisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Digitaalista signaalia lähettävät laitteet, kuten kaapelisovitin tai satelliittivastaanotin (digisovitin).
1. Kytke digitaalinen tuloliitäntä (OPTICAL) ulkoisen digitaalisen komponentin digitaaliseen
lähtöliittimeen.
. Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä DIGITAL IN.
~ Voit käyttää myös päälaitteen FUNCTIoN-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIo  TUNER.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 22
2008-04-25 �� 8:09:57
FIN
FM-ANTENNIN KYTKEMINEN
1. Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni FM 75Ω COAXIAL -antenniliitäntään.
. Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen
jälkeen antenni seinään tai johonkin muuhun tärinättömään paikkaan.
M
● ULKoISET LIITÄNNÄT
ULA-antenni (FM)
(sisältyy toimitukseen)
` Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Tuuletin
Tuuletin tuo viileää ilmaa laitteeseen kuumenemisen estämiseksi.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
~ Tarkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa, sen sisäinen
lämpötila saattaa nousta ja vahingoittaa sitä.
~ Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään sanomalehdellä tai
kankaalla, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin saattaa syttyä palamaan.)
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 23
2008-04-25 �� 8:09:58
ennen kotiteatterin käyttöä
DVD Home Theaterin kauko-ohjainta voi käyttää Samsung-televisioiden ohjaamiseen.
1. Kytke pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
. Voit käyttää DVD-kotiteatteria painamalla DVD RECEIVER painiketta.
. Valitse DVD/CD-tila painamalla pääyksikön FUNCTIoNpainiketta tai kaukosäätimen DVD-painiketta.
4. Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
. Kytke Samsung-televisioosi virta painamalla kaukosäätimen
poWER-painiketta.
. Valitse television videotila painamalla TV/VIDEo-painiketta.
VIDEO
Videoformaatin valinta
Paina kaukosäätimen Numeropainike 7 ja pidä
se painettuna yli 5 sekunnin ajan, kun virta on
sammutettu.
~ Videoformaatin oletusasetuksena on "PAL".
~ "NTSC" tai "PAL" tulee näytölle. Paina tässä vaiheessa
Numeropainike 7 hetken
"NTSC"- tai "PAL"-vaihtoehdon valitsemiseksi.
~ Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
~ Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin
käytettävän tv:n videoformaatin.
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 24
2008-04-25 �� 8:09:59
FIN
toistaminen
LeVyn tOiStO
B
● ToISTAMINEN
1. Aseta levy paikoilleen pystysuorassa asennossa.
~ Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
2. Sulje levykelkka painamalla PLay (
~ Toisto alkaa automaattisesti.
)-painiketta.
toiston keskeyttämiseksi paina StOP (@)-painiketta toiston aikana.
~ Jos painat kerran, PReSS PLay näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.
Jos painat PLay ( ) -painiketta tai enteR-painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.
(Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
~ Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy StOP ja jos PLay ( ) -painiketta painetaan,
toisto käynnistyy alusta.
toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti paina PauSe ( )-painiketta toiston aikana.
~ Toiston jatkamiseksi paina PLay ( ) -painiketta uudelleen.
M
` Tuotetta voi käyttää pysty- tai vaaka-asennossa. Jos käytät sitä pysty- tai vaaka-asennossa, [ tai ] painikkeen toiminta (edellinen/seuraava) muuttuu automaattisesti asennon mukaan.
` Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
` Piraattikopiot eivät toimi soittimessa. Muuten rikotaan CSS-suosituksia (Content Scrambling System:
eräänlainen kopiosuojausjärjestelmä).
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 25
2008-04-25 �� 8:10:00
toistaminen
mP3/Wma-CD-tOiStO
MP3/WMA -formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-R, CD-RW) voi toistaa.
A
1. Aseta MP3/WMA-levy paikoilleen.
~ MP3/WMA-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto alkaa.
~ Valikon ulkonäkö riippuu MP3/WMA-levystä.
~ WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa tällä laitteella.
2. Pysäytystilassa valitse albumi painamalla $, %, _, + ja
paina sitten enteR-painiketta.
~ Valitse raita painamalla $, %.
3. Jos haluat vaihtaa albumia, valitse toinen albumi
pysäytystilassa painamalla $, %, _, + ja paina sitten
enteR-painiketta.
4. Pysäytä toisto painamalla StOP (@)-painiketta.
M
` Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3/WMA-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
` MP3/WMA-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3/WMA-raitaformaatin mukaan.
Kun haluat toistaa kuvaruudussa kuvakkeena näkyvän tiedoston,
~ paina $, %, _, + -painiketta, kun laite on pysäytystilassa, ja valitse haluamasi kuvake valikon
yläosasta.
musiikkitiedoston kuvake : Jos haluat toistaa vain
musiikkitiedostoja, valitse
-kuvake.
Kuvatiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain kuvatiedostoja,
valitse
-kuvake.
Videotiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain videotiedostoja,
valitse
-kuvake.
Kaikki tiedostot -kuvake : Valitse kaikki tiedostot valitsemalla
kuvake.
-
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 26
2008-04-25 �� 8:10:01
FIN
JPeG-tieDOStOn tOiStO
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai tietokoneelle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
tallentaa CD-levylle ja toistaa sen jälkeen tässä kotiteatterissa.
G
Kierto/peilikuvatoiminto
Paina kohdistinpainikkeita $, %, _, + toiston aikana.
● ToISTAMINEN
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
-painike: Kierrä 90°
astetta vastapäivään
-painike: Kierrä 90°
myötäpäivään
Alkuperäinen kuva
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
M
ENTER SELECT
` Tämän tuotteen tukemat maksimiresoluutiot ovat tavallisia JPEG-tiedostoja esitettäessä 5120 x 3480 (eli 19.0
megapikseliä) ja progressiivia kuvatiedostoja esitettäessä 2048 x 1536 (eli 3.0 megapikseliä).
` Jos JPEG-tiedosto toistetaan HDMI-tarkkuuden ollessa 720p/1080i/1080p, käyttöön otetaan automaattisesti
576p(480p) -tila.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 27
2008-04-25 �� 8:10:02
toistaminen
DIVX-ToISTo
Tällä sivulla esiteltävät toiminnot koskevat vain DivX-levyjen toistoa.
D
Skip Forward/Back
Paina painiketta toiston aikana [, ].
~ Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta ],
jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
~ Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta [,
jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
nopea toisto
D
Paina painiketta toiston aikana (, ).
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana ( tai ).
~ Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta,
toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x  4x  8x  32x  normal.
5 minuutin ohitus -toiminto
D
Paina _, + -painiketta toiston aikana.
~ Siirtyy 5 minuutin päähän eteenpäin, aina kun painat + -painiketta.
~ Siirtyy 5 minuutin päähän taaksepäin, aina kun painat _ -painiketta.
audio-näyttö
D
Paina auDiO-painiketta.
~ Jos levyllä on useita ääniraitoja, voit vaihdella niiden
välillä.
~ Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä
“auDiO (1/n, 2/n ...)” ja .
M
`
näkyy, kun levyllä on yksi tuettu kieli.
Subtitle-näyttö (tekstitys)
D
Paina SuBtitLe-painiketta.
~ Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä
“SuBtitLe (1/n, 2/n ...)” ja “SuBtitLe OFF”.
~ Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu
automaattisesti.
~ Katso kohdasta 2 (Tekstitystoiminto) lisätietoja
tekstitysten käyttämisestä DivX-levyjä toistettaessa.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 28
2008-04-25 �� 8:10:03
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja,
oletustekstitys ei ehkä vastaa elokuvaa, joten joudut
valitsemaan tekstityskielen seuraavasti.
FIN
D
jos levyllä on useita tekstitystiedostoja
1. Kun toisto on pysäytetty, paina ,-painiketta, valitse
haluamasi tekstitys ( ) ja paina ENTER-painiketta.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX on Microsoftin kehittämä, MPEG4-muotoon perustuva videotiedostomuoto, joka mahdollistaa
audio- ja videodatan reaaliaikaisen siirron Internetissä.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että käyttäjät
voivat katsoa elokuvaa DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
● ToISTAMINEN
. Elokuva toistetaan normaalisti, kun valitset haluamasi
DivX-tiedoston.
1. Tuetut muodot
Tämä tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sekä video- että audiomuotoa ei tueta,
saattaa esiintyä ongelmia, kuten kuva- tai äänihäiriöitä tai äänen puuttumista.
Tuetut videomuodot
Muoto
AVI
WMV
Tuetut versiot
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Tuettu audiomuoto
Muoto
Mp3
WMA
AC3
Bittinopeus
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Näytteenottotaajuus
44.1khz
44.1/48khz
~ Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivX-resoluutio on 640X480 (4:3) tämä tuote tukee jopa
resoluutiota 800X600 (16:9). TV-resoluutioita, jotka ovat yli 800, ei tueta.
~ Kun toistat levyä, jonka näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz tai 320 kbps, kuva voi täristä
toiston aikana.
. Tekstitykset
~ Tämän toiminnon onnistunut käyttö edellyttää jonkin verran kokemusta videokuvan
kaappaamisesta ja editoimisesta.
~ Tekstitystoiminnon käyttämiseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimellä kuin
DivX-mediatiedosto (*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: Juurihakemisto
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Tiedoston nimessä jopa 60 aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista merkkiä
(2-tavuiset merkit, esimerkiksi korea ja kiina).
~ Virallisesti hyväksytty DivX®-tuote.
~ Toistaa kaikki DivX®-videoiden versiot (mukaan lukien DivX® 6) DivX®-mediatiedostojen
normaalitoistossa.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 29
2008-04-25 �� 8:10:04
toistaminen
ToISToToIMINNoN KÄYTTÄMINEN
Levytietojen näyttäminen
dBAGD
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
Paina INFo-painiketta.
M
` Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
` Levystä riippuen valittavissa voivat olla myös DOLBY DIGITAL
tai PRO LOGIC.
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy televisioruutuun painiketta
painettaessa, toimintoa ei voi käyttää käytössä olevan levyn
kanssa.
jäännösajan tarkistaminen
dBA
Paina REMAIN-painiketta.
~ Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja
jäännösaikojen tarkistamiseksi.
joka kerta kun Remain-painiketta painetaan
DVD-ViDeO
DVD-auDiO
TITLE ELApSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHApTER ELApSED ➞ CHApTER REMAIN
GRoUp ELApSED ➞ GRoUp REMAIN ➞ TRACK ELApSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELApSED ➞ TRACK REMAIN ➞ ToTAL ELApSED ➞ ToTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELApSED
0
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 30
2008-04-25 �� 8:10:05
dBAD
Paina (,)-painikkeita.
~ Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna, toistonopeus
vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
FIN
Nopea toisto
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   pLAY
M
● ToISTAMINEN
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   pLAY
` Nopean CD- tai MP3-CD-toiston aikana ääni kuuluu vain 2X-nopeudella, ei 4X-, 8X- eikä 32X-nopeuksilla.
Hidas toisto
dD
Paina SLoW-painiketta.
~ Joka kerta kun painiketta painetaan, toistonopeus vaihtuu
seuraavan kaavan mukaisesti:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
pLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   pLAY
` Ääntä ei kuulu hitaan toiston aikana.
` Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi DivX-levyjen kanssa.
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
dA
Paina ja [,] painiketta.
~ Joka kerta kun painiketta painetaan, edellisen tai seuraavan
jakson, raidan tai kansion (tiedosto) toisto käynnistyy.
~ Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
1
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 31
2008-04-25 �� 8:10:06
toistaminen
dBAGD
jatkuva toisto
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla
jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai kansion (MP3-tiedosto).
Paina REpEAT-painiketta.
~ Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva
toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD-VIDEo
REpEAT : CHApTER  REpEAT : TITLE  REpEAT : oFF
DVD-AUDIo
REpEAT : TRACK  REpEAT : GRoUp  REpEAT : oFF
B
AGD
REpEAT : TRACK  REpEAT : DISC  REpEAT : oFF
REpEAT : oFFREpEAT : RANDoM  REpEAT : TRACK  REpEAT : DIR
 REpEAT : DISC  REpEAT : oFF
CHApTER : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
TITLE : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua nimikettä.
GRoUp : Toistaa valitun ryhmän toistuvasti.
RANDoM : Toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä. (Jo toistettu raita saattaa toistua uudelleen.)
TRACK : Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
DIR : Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun kansion raitoja.
DISC : Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
oFF : Peruuttaa jatkuvan toiston.
jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
dB
1. Paina INFo-painiketta kahdesti.
. Siirry REPEAT PLAYBACK (
kohdistinpainiketta .
) -näyttöön painamalla
. Paina kohdistinpainiketta  valitaksesi jatkuvan toiston
tilan.
~ Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet
2–3.
4. Paina ENTER-painiketta.
oFF  A-  CHAp  TITLE  oFF
B oFF  A-  TRACK  DISC  oFF
M
` Käytettäessä DivX-, MP3- ja JPEG-levyjä Repeat Play (Jatkuva toisto) -toimintoa ei voi valita.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 32
2008-04-25 �� 8:10:07
Voit toistaa toistuvasti määrittelemääsi DVD-levyn osaa.
FIN
d
jakson A-B jatkuva toisto
1. Paina INFo-painiketta kahdesti.
A. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi
REPEAT PLAYBACK
( ) -näyttöön.
● ToISTAMINEN
. Valitse A- kohdistinpainikkeilla , ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta halutun jakson alussa.
A -?
~ Kun ENTER-painiketta painetaan, valittu
sijainti tallentuu
REPEAT
:
AÐ
muistiin.
4. Paina ENTER-painiketta halutun jakson lopussa.
~ Valittua osaa toistetaan jatkuvasti.
A-B
d Voit palata normaaliin toistoon painamaklla - tai  -painiketta ja valitsemalla
vaihtoehdon.
M
OFF (POIS) -
A TO B REPEAT ON
` A-B-toistotoiminto ei ole käytettävissä DivX-, MP3- tai JPEG-levyillä.
Kuva kuvalta -toiminto
dD
Paina STEp-painiketta.
~ Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun painiketta
painetaan toiston aikana.
M
` Ääntä ei kuulu kuva kuvalta -toiston aikana.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 33
2008-04-25 �� 8:10:08
toistaminen
d
Kuvakulmatoiminto
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
1. Paina INFo-painiketta.
. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi ANGLE (
-näyttöön.
)
. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun kulman.
~ Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma
vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
d
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan
näytetystä kuvasta.
1. Paina ZooM-painiketta.
. Paina kohdistinpainikkeita ,,, siirtyäksesi
suurennettavalle alueelle.
. Paina ENTER-painiketta.
~ Joka kerta kun painiketta painetaan, zoomauskerroin
vaihtuu seuraavalla tavalla:
ZooM X 1.5  ZooM X 2  ZooM X 3  ZooM oFF
SELECT ZooM poSITIoN
ENTER SELECT
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 34
2008-04-25 �� 8:10:09
DVD-auDiO
Joillakin DVD-audiolevyillä on lisäryhmä, jonka käyttö edellyttää
nelinumeroista tunnuslukua. Lisätietoja ja tunnusluku ovat levyn
pakkauksessa.
FIN
Lisäryhmä
Kun toistat DVD-audiolevyä, jolla on lisäryhmä, syötetty tunnusluku
näkyy näytöllä automaattisesti.
` Jos poistat levyn, sammutat virran tai irrotat soittimen virtajohdon, tunnusluku on syötettävä uudelleen.
Sivujen selaaminen
DVD-auDiO
● ToISTAMINEN
M
Paina toiston aikana kaukosäätimen .,, painiketta.
~ Voit valita haluamasi kuvan DVD-audiolevyltä, jolla on
valokuvia.
~ Kaikilta levyiltä ei ehkä voi valita kuvia.
Ääniraidan kielen valintatoiminto
d
1. Paina INFo-painiketta kahdesti.
. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun ääniraidan kielen.
~ DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen ääniraidan kieli
(ENGLISH (englanti), SPANISH (espanja), FRENCH
(ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
EN 1/3  Sp 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Tätä toimintoa voi käyttää myös kaukosäätimen AUDIO-painikkeilla.
` Ääniraidan kielitoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 35
2008-04-25 �� 8:10:10
toistaminen
d
Tekstityskielen valintatoiminto
1. Paina INFo-painiketta kahdesti.
. Paina kohdistinpainiketta  siirtyäksesi SUBTITLE (
-näyttöön.
)
. Paina kohdistinpainiketta  tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun tekstityksen.
EN 01/03  Sp 02/03  FR 03/03  oFF/03  EN 01/03
M
` Tätä toimintoa voi käyttää myös kaukosäätimen SUBTITLE-painikkeilla.
` Tekstityksen kielitoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
dBAG
dB
1. Paina INFo-painiketta.
. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun nimikkeen/raidan ( ) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
. Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi Chapter
( ) -näyttöön.
4. Paina kohdistinpainikkeita , tai numeropainikkeita
valitaksesi halutun jakson ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
. Paina kohdistinpainikkeita , siirtyäksesi ajan (
näyttöön.
)
1. Valitse numeropainikkeilla haluttu aika ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
AG
Paina numeropainikkeita.
~ Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
~ MP3- tai JPG-levyn toiston aikana , -painikkeilla ei voi siirtää
kansiota.
Kansion siirtämiseksi paina STop (@) -painiketta ja paina sitten ,.
M
` Voit painaa kauko-ohjaimen, [,] -painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun nimikkeeseen, jaksoon tai
raitaan.
` Levystä riippuen et ehkä välttämättä pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai haluttuihin aikalukemiin.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 36
2008-04-25 �� 8:10:11
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms.
valikkoja.
FIN
d
Levyvalikon käyttö
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
● ToISTAMINEN
. Paina kohdistinpainikkeita , siirtyäksesi Disc Menu valikkoon ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
~ Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, näytölle tulee
tiedote This menu is not supported (valikkoa ei tueta).
. Valitse haluttu yksikkö painamalla kohdistinpainikkeita
,,,.
4. Paina ENTER-painiketta.
d Sulje asetusnäyttö painamalla EXIT-painiketta.
MoVE
M
ENTER
EXIT
` Levyvalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
d
Nimikevalikon (title) käyttö
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä
sisältäviltä DVD-levyiltä.
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi nimikevalikkoon
(Title Menu).
. Paina ENTER-painiketta.
~ Nimikevalikko tulee näkyviin.
d Sulje asetusnäyttö painamalla EXIT-painiketta.
MoVE
M
ENTER
EXIT
` Nimikevalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 37
2008-04-25 �� 8:10:12
toistaminen
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
Bluetooth-laitteen avulla voit kuunnella musiikkia laadukkaalla stereo-äänellä ilman kaapeleita.
Tietoja Bluetooth-yhteydestä
Bluetooth on standardi, jonka avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat muodostaa toisiinsa
yhteyksiä lyhyillä etäisyyksillä.
~ Bluetooth-laitteet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä käyttöolosuhteiden mukaan, jos.
~ Ruumiinosa koskettaa Bluetooth-laitteen tai kotiteatterin lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää.
~ Seinä, seinän kulma tms. estää signaalin kulun.
~ Käytössä on muu samaa taajuusaluetta käyttävä laite, kuten mikroaaltouuni, WLAN-laite tai
lääkinnällinen laite.
~ Kun muodostat kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välille pariliitosta, tee se mahdollisimman lyhyeltä
etäisyydeltä.
~ Mitä pidempi matka kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys
ylittää rajan, yhteys katkeaa.
~ Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi oikein, jos vastaanottoalueen herkkyys on heikko.
~ Kotiteatterijärjestelmän vastaanottoalue toimii 10 m:n etäisyydelle kaikkiin suuntiin, jos esteitä ei ole.
Yhteys katkeaa automaattisesti, jos etäisyys on tätä suurempi. Äänenlaatu voi heiketä myös alueen
sisällä esteiden, kuten seinien tai ovien, vuoksi.
Kotiteatterin yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen
Tarkasta, tukeeko Bluetooth-laite Bluetooth-yhteensopivia stereokuulokkeita.
1. Paina kotiteatterin etupaneelin FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee "BT AUDIO".
~ Tila muuttuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Odota, kunnes kotiteatterin etupaneelin näytössä näkyy
ensin 2 sekunnin ajan "WAIT" ja sitten "READY".
. Valitse kytkettävän Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikko.
(Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)
. Valitse Bluetooth-laitteen stereokuulokevalikko.
~ Näkyviin tulee löydettyjen laitteiden luettelo
4. Valitse luettelosta "Samsung Home Theater".
~ Kun kotiteatteri on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen,
kotiteatterin etupaneelin näytössä näkyy "Connect" sekä
yhdistetyn Bluetooth-laitteen laitenimi.
~ Kotiteatterin yhteydenmuodostus on valmis.
. Toista musiikkia kytketyssä laitteessa.
~ Voit kuunnella kytketyssä Bluetooth-laitteessa
toistettavaa musiikkia kotiteatterijärjestelmän kautta.
M
Yhdistä
Bluetoothlaite
` Kun yhdistät Bluetooth-laitteen kotiteatterijärjestelmään, joudut ehkä antamaan PIN-koodin (salasanan). Jos
näkyviin tulee PIN-koodia pyytävä ikkuna, kirjoita <0000>.
` Tämän kotiteatterijärjestelmän kautta voi ohjata kytkettyjen laitteiden toistotoimintoja vain jos kytketty laite
tukee kyseistä toimintoa.
` Tämä kotiteatterijärjestelmä tukee keskitason SBC-koodausta (enintään 237 kbps taajuudella 48 kHz), mutta ei
tue korkealaatuista SBC-koodausta (328kbps@44.1kHz).
38
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 38
2008-04-25 �� 8:10:12
FIN
Bluetooth-laitteen ja kotiteatterin yhteyden katkaiseminen
Voit katkaista kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden.
(Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.)
~ Yhteys kotiteatteriin katkaistaan.
~ Kun kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys on
katkaistu, kotiteatterin etupaneelin näytössä näkyy
"DISCONNECT".
● toistaminen
Kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen
Paina kotiteatterin etupaneelin FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee jokin muu tila
kuin "BT AUDIO".
~ Kytketty Bluetooth-laite odottaa kotiteatterin vastausta tietyn ajan ennen yhteyden katkaisemista.
(Yhteyden katkaisun odotusaika voi vaihdella Bluetooth-laitteen mukaan.)
~ Kytketyn laitteen yhteys katkaistaan.
M
` Bluetooth-yhteys katkeaa Bluetooth-yhteystilassa, jos kotiteatterin ja Bluetooth-laitteen välinen etäisyys ylittää
10 m.
Bluetooth-yhteys voidaan palauttaa siirtymällä takaisin signaalin kantoalueelle tai käynnistämällä Bluetoothlaite uudelleen.
` Jotkin toiminnot eivät ehkä toimi oikein kaikissa Bluetooth-laitteissa.
39
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 39
2008-04-25 �� 8:10:12
toistaminen
MEDIATIEDoSTojEN ToISTo USB HoST -ToIMINNoLLA
Kun kytket tallennusvälineen kotiteatterin USB-liitäntään, voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai
digitaalikameraan tallennettuja valokuvia, videoita ja musiikkia korkealaatuisella kuvalla.
1. Kytke USB-laite pääyksikön takapuolella olevaan USBliitäntään.
. Valitse USB-tila painamalla DVD-soittimen FUNCTIONpainiketta tai kaukosäätimen poRT-painiketta.
Valitse USB-tila painamalla pääyksikön FUNCTIoNpainiketta tai kaukosäätimen poRT-painiketta.
~ USB tulee hetkeksi näytölle.
~ USB-valikkonäyttö tulee näkyviin televisioruudulle ja
tallennettu tiedosto toistetaan.
. Kun haluat lopettaa toiston, paina STop (@)-painiketta.
Turvallinen irrottaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet ennen
USB-kaapelin irrottamista, jotta USB-laitteeseen tallennettuja
tietoja ei katoaisi.
~ Paina STop (@)-painiketta kahdesti.
Näyttöön tulee teksti REMoVE USB.
~ Irrota USB-kaapeli.
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana [,]-painiketta.
~ Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto
valitaan ]-painiketta painamalla.
~ Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto
valitaan [ -painiketta painamalla.
40
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 40
2008-04-25 �� 8:10:13
FIN
Nopea toisto
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana (,).
~ Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta,
toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1. USB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki. (USB-laitteet, jotka toimivat siirrettävänä levynä
Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.
. MP3-soitin: Kiintolevy- tai flash-tyyppinen soitin.
. Digitaalikamera : kamerat, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki.
~ Kamerat, jotka toimivat siirrettävänä levynä Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten
asentamista.
4. USB-kiintolevy ja USB-flash-asema: Laitteet, joissa on USB2.0- tai USB1.1-tuki.
~ Toistolaadussa voi olla eroja, kun kytket USB1.1-laitteen.
~ Kun käytät USB-kiintolevyä, kytke USB-kiintolevyyn lisävirtajohto, jotta se toimisi oikein.
. USB-muistikortinlukija: Yhden korttipaikan USB-muistikorttilukija ja useamman korttipaikan USBmuistikorttilukija.
~ Joidenkin valmistajien USB-muistikortinlukijoita ei ehkä tueta.
~ Jos asennat useita muistivälineitä monikorttipaikkaiseen kortinlukijaan, seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
. USB-laitetta ei ehkä tunnisteta, jos käytät USB-jatkokaapelia.
● ToISTAMINEN
Yhteensopivat laitteet
Tuetut muodot
Muoto
Tiedoston
nimi
Tiedoston
tunniste
Bittinopeus
Versio
pikselit
Näytteenottotaajuus
Stillkuva
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Musiikki
Video
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) -siirtoa ei tueta.
~ Laite ei tue digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai jotka tarvitsevat lisäohjelman
asennuksen, kun ne kytketään tietokoneeseen.
~ NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta. (Vain FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) tiedostojärjestelmää tuetaan.)
~ Riippuen niiden tiedostojärjestelmän sektorikoosta kaikki MP3-soittimet eivät ehkä toimi, kun ne on
kytketty tähän laitteeseen.
~ USB HOST -toimintoa ei tueta, jos laitteeseen on kytketty tuote, joka siirtää mediatiedostoja tuotteen
valmistajan omalla ohjelmalla.
~ Ei toimi Janus-tekniikkaa käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) -laitteiden kanssa.
~ Tämän laitteen USB host -toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita. Lisätietoja tuetuista laitteista
löytyy sivulta 55.
41
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 41
2008-04-25 �� 8:10:13
järjestelmäasetukset
oit määrittää DVD-kotiteatterin ominaisuudet omaan kotiympäristöösi parhaiten sopiviksi.
Kielen asetus
Kuvaruutunäytön (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Valitse Language ja paina sitten ENTER- tai +-painiketta.
4. Valitse OSD Language kohdistinpainikkeella $,% ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Valitse kohdistinpainikkeella $,% haluttu kieli ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
~ Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi asetettiin englanti,
ruutunäytön kielenä on englanti.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
~ OSD LANGUAGE : Kuvaruutunäytön kieli
~ AUDIO : Ääniraidan kieli (tallennettu levylle)
~ SUBTITLE : Tekstityskieli (tallennettu levylle)
~ DISC MENU : Levyvalikon kielen valinta (tallennettu levylle)
a Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle, valikkokieli ei vaihdu, vaikka
valitsisitkin valikosta halutun kielen.
~ OTHERS : Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHERS ja syötä
haluamasi kielikoodi. (Lisätietoja on sivulla 54.)
AUDIO-, SUBTITLE- ja DISC MENU -valikoiden kielet
voidaan valita.
42
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 42
2008-04-25 �� 8:10:14
FIN
Tv-ruututyypin valinta
Television kuvasuhteen voi valita television tyypistä (laajakuva tai perinteinen 4:3) riippuen.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry TV DISPLAY -valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina
sitten ENTER- tai +-painiketta.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● järjestelmäasetukset
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
~ Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä
toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko 4:3PS- tai 4:3LB-vaihtoehto makusi mukaan. Valitse WIDE/HDTV,
jos käytät laajakuva-TV:tä.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa pan &
scan -tilassa perinteisestä tv:stä.
~ Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9-kuvasuhteen kuvan
molemmat laidat leikkautuvat pois).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa letterboxtilassa perinteisestä tv:stä.
~ Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
WIDE/HDTV
Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuva-TV:n koko ruudulla.
~ Voit nauttia laajakuvasta.
M
` Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
` Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tv-tyypistä ja tv:n
kuvasuhteesta riippuen.
` HDMI-käytössä näyttö on automaattisesti laajakulmatilassa.
43
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 43
2008-04-25 �� 8:10:14
järjestelmäasetukset
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien katselun.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry PARENTAL-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
4. Voit valita haluamasi rajoituksen painamalla $ tai %ja painamalla ENTER.
~ Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7 tai korkeampien
tasojen DVD-levyjä.
~ Mitä korkeampi taso, sitä enemmän elokuvassa on väkivaltaista
tai aikuisille tarkoitettua materiaalia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. K
irjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
~ Salasanan tehdasasetus on “7890”.
~ Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
M
` Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Salasanan asetus
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry PASSWORD-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
4. Paina ENTER-painiketta.
. Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
~ Kirjoita vanha salasana, uusi salasana ja vahvista uusi salasana.
~ Asetus on nyt tehty valmiiksi.
M
` Salasanan tehdasasetus on “7890”.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
~ Kun soitin on pysäytystilassa (No Disc), pidä laitteen painike STOP (@) painettuna yli 5 sekuntia.
“INITIAL” näkyy näytöllä, ja kaikki asetukset palaavat oletusarvoihinsa.
~ Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
44
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 44
2008-04-25 �� 8:10:14
dG
FIN
TAUSTAKUVAN ASETTAMINEN
DVD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
1. Paina toiston aikana pAUSE-painiketta, kun
näkyviin tulee mieluinen kuva.
● jÄRjESTELMÄASETUKSET
. Paina LoGo-painiketta.
~ CopY LoGo DATA näkyy TV-ruudulla.
. Virta sammuu ja kytkeytyy sitten takaisin.
~ Valittu taustakuva tulee näkyviin.
~ Voit valita jopa 3 taustakuva-asetusta.
CopY LoGo DATA
II pAUSE
M
LoGo IS CopIED
II pAUSE
` Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos HDMI-lähtöasetuksena on 720p, 1080i tai 1080p.
VALITAKSESI YHDEN KoLMESTA TEKEMÄSTÄSI TAUSTAKUVA-ASETUKSESTA
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry LoGo-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi USER näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Tämä valitsee yhden kolmesta taustakuvanäytöstä.
. Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
~ oRIGINAL : Valitse tämä asetus asettaaksesi Samsunglogon ruutunäytön taustakuvaksi.
~ USER : Valitse tämä asetus asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 45
2008-04-25 �� 8:10:15
järjestelmäasetukset
DVD Playback Mode
Jotkin DVD-audiolevyt sisältävät DVD-video- ja DVD-audiomateriaalia.
Voit toistaa DVD-audiolevyn DVD-video-osuuden asettamalla laitteen DVD-video-tilaan.
1. Paina MENU, kun levylautanen on auki.
. Siirry Setup-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry DVD TYPE -valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Paina kohdistinpainiketta $,% siirtyäksesi DVD VIDEO näyttöön ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
~ Suorita vaiheet 1 ~ 4 uudelleen, jos haluat siirtyä DVD AUDIO Play (DVD
AUDIO -toisto) -tilaan.
~ DVD VIDEO : aseta DVD-audiolevyllä olevan DVD-videon toisto
~ DVD AUDIO : aseta oletusarvoisen DVD-audion toisto.
M
` DVD Play (DVD-toisto) -tilan oletusasetus on DVD Audio.
` DVD Audio -tila kytkeytyy automaattisesti päälle, kun pääyksiköstä katkaistaan virta.
DivX (R) -rekisteröinti
Käytä rekisteröintikoodia, jos haluat rekisteröidä tämän soittimen DivX(R) video on demand muotoon.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Tämä toiminto tasapainottaa voimakkaimpien ja hiljaisimpien äänten välisen alueen.
Voit katsoa elokuvia iltaisin Digital Dolby -äänentoistolla pienellä äänenvoimakkuudella.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Audio-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
. Siirry DRC-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten ENTERtai +-painiketta.
4. Paina kohdistinpainiketta , säätääksesi DRC-asetusta.
~ Mitä kauemmin kohdistinpainiketta  pidetään painettuna, sitä
suurempi teho, ja mitä pitempään kohdistinpainiketta  pidetään
painettuna, sitä pienempi teho.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
CHANGE
46
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 46
2008-04-25 �� 8:10:15
FIN
AV SYNC -ASETUS
Kuva saattaa näyttää hitaammalta kuin ääni, kun se on kytketty digi-TV:hen. Tässä
tapauksessa säädä äänen viiveaika optimaaliseksi videon sovittamiseksi.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
MoVE
ENTER
MoVE
SELECT
MoVE
ENTER
MoVE
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
● jÄRjESTELMÄASETUKSET
. Siirry Audio-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten ENTERtai +-painiketta.
. Siirry AV-SYNC-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
4. Paina kohdistinpainikkeita , valitaksesi AV-SYNC-viiveajan ja
paina sitten ENTER-painiketta.
~ Voit asettaa äänen viiveajan väliltä 0 - 300 ms. Aseta se
optimaaliseksi.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
EXIT
HDMI-ÄÄNIASETUS
HDMI-kaapelin kautta lähetetyt äänisignaalit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
1. Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
. Siirry Audio-valikkoon kohdistinpainikkeella % ja paina sitten ENTERtai +-painiketta.
. Siirry HDMI AUDIo -valikkoon kohdistinpainikkeella  ja paina sitten
ENTER- tai +-painiketta.
4. Valitse oN tai oFF painamalla , -painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
• oN (KÄYTÖSSÄ): Video- ja audiosignaalit lähetetään HDMIyhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu vain
television kaiuttimien kautta.
• oFF (EI KÄYTÖSSÄ): Kuva lähetetään vain HDMI-yhteyskaapelin
kautta ja ääni kuuluu vain kotiteatterin
kaiuttimien kautta.
d Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
d Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
M
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
` Tämän tuotteen alkuasetusarvo on HDMI AUDIO OFF (POIS PÄÄLTÄ).
` Television kaiuttimien HDMI AUDIO on automaattisesti kaksikanavainen.
ÄÄNENLAADUN ASETUS
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja stereotasapainon säätäminen SoUND EDIT -painikkeella.
Paina SoUND EDIT -painiketta ja paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeita ,.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
` Voit valita asetuksen väliltä 00 – –06 tai OFF.
` Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
` Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää porrastetusti välillä +6 dB ja –6 dB.
` Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi lähemmäs arvoa -6 dB.
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 47
2008-04-25 �� 8:10:17
radio
RADIoN KUUNTELU
Kauko-ohjain
1. Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
. Viritä kohdalleen haluttu asema.
~ Automaattinen viritys 1 : When the [,]painiketta painettaessa esivalinta-asema tulee
valituksi.
~ Automaattinen viritys 2 : Paina ja pidä painettuna
,,. hakeaksesi automaattisesti ohjelmaa
lähettäviä asemia.
~ Manuaalinen viritys : Paina kevyesti ,,.
suurentaaksesi tai pienentääksesi portaittain
taajuuslukemia.
päälaite
1. Valitse FM-aaltoalue painamalla FUNCTIoN-painiketta.
. Valitse radioasema.
~ Automaattinen viritys 1 : Paina STop (@) painiketta
valitaksesi pRESET ja paina sen jälkeen [,]painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
~ Automaattinen viritys 2 : Paina STop (@) painiketta
valitaksesi MANUAL ja paina sen jälkeen sekä pidä
painettuna [,]-painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
~ Manual Tuning : Paina STop (@) painiketta valitaksesi MANUAL ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai suuremmalle taajuudelle.
Paina Mo/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.
• Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten STEREo ja MoNo välillä.
• Jos kuuluvuus on huono, valitse MONO, mikä voi parantaa äänenlaatua.
RADIoN ESIVALINTojEN ASETUS
Esimerkki: Taajuuden FM 89.10 esivalinta muistiin
1. Paina TUNER-painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
. Paina ,,. valitaksesi 89.10.
. Paina TUNER MEMoRY -painiketta.
~ Näytössä vilkkuu 01.
4. Paina [,] esivalintanumeron valitsemiseksi.
~ Voit valita esivalinnalle numeron väliltä 1 - 15.
. Paina TUNER MEMoRY -painiketta uudelleen.
~ Paina TUNER MEMoRY -painiketta, ennen kuin numero
katoaa näytöstä.
~ Number katoaa näytöstä ja asema tallennetaan muistiin.
. Vielä useampien radioasemien virittämiseksi
kohdalleen toista kohdat 2 – 5.
M
` Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 48
2008-04-25 �� 8:10:19
FIN
käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
MYKISTYSToIMINTo
Tämä on hyödyllinen toiminto esim. ovikellon tai puhelimen soidessa.
Paina MUTE-painiketta.
● KÄYTTÖMUKAVUUTTA LISÄÄVÄT ToIMINNoT
~ MUTE vilkkuu näytössä.
~ Palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.
SLEEp TIMER (UNIAjASTIN) -ToIMINTo
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Paina SLEEp-painiketta.
~ SLEEp ilmestyy näytölle. Joka kerta kun painat painiketta, esivalittu
aika muuttuu seuraavasti:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEppainiketta.
~ Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy
automaattisesti virta päältä.
~ Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu
aikaisemmin asetetusta.
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEp-painiketta, kunnes oFF ilmestyy näyttöön.
NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei asetus häiritse
elokuvien katselua.
Paina DIMMER-painiketta.
~ Etunäytön kirkkaus muuttuu jokaisella painikkeen painalluksella.
V-SOunD (ViRtuaaLinen ÄÄni)
2-kanavaista äänt voidaan kuunnella virtuaalisena todentuntuisempana 5.1-äänenä.
Paina V-SOunD-painiketta.
~ Kun painiketta painetaan, valinta muuttuu seuraavasti:
V.So oN  V.So oFF
4
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 49
2008-04-25 �� 8:10:20
käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
ViRtuaaLiKuuLOKKeet
Voit kuunnella ääntä häiritsemättä muita käyttämällä 3,5Ø mm:n liittimellä varustettuja kuulokkeita. Voit nauttia
dynaamista 5.1-kanavaista surround-ääntä muistuttavasta äänestä tavallisten stereokuulokkeiden avulla.
1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
~ Kuulokkeita myydään kodintekniikkaliikkeissä.
2. Paina V-H/P-painiketta.
~ Kun painiketta painetaan V.Hp:oN ja V.Hp:oFF
vaihtuvat.
• V.HP:ON : Jos valitset tämän äänitilan, 5.1
kanavainen Surround-ääni tuo mieleen
ulkoilmakonsertin tai konserttisalin.
• V.HP:OFF : Voit kuunnella tavallista 2-kanavaista
stereoääntä.
AUX
M
IN1
` Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa pysyvän kuulovaurion.
0
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 50
2008-04-25 �� 8:10:20
FIN
S.VoL (ÄLYKÄS ÄÄNENVoIMAKKUUS)
Tämä toiminto säätelee ja tasapainottaa äänenvoimakkuutta, kun
äänenvoimakkuus muuttuu äkillisesti esimerkiksi kanavaa vaihdettaessa
tai kohtauksen vaihtuessa.
Paina S.VoL-painiketta.
~ Valinta vaihtuu kullakin painalluksella seuraavasti:
S.VoL oN  S.VoL oFF
● KÄYTTÖMUKAVUUTTA LISÄÄVÄT ToIMINNoT
p.BASS/ÄÄNENpARANNUS
p.BASS
P.BASS-toiminto tehostaa äänentoistoa korostamalla
bassoääniä.
Valitse p.BASS/AUDIo UpSCALE-tila painamalla p.BASSpainiketta.
~ Valinta vaihtuu kullakin painalluksella seuraavasti:
p BAS oN  UpSC oN  oFF
ÄÄNENpARANNUS
Tämä toiminto parantaa äänenlaatua (esim. mp3musiikkia).
Voit parantaa MP3-tiedostojen äänenlaadun (24 kHz, 8bittiä) CD-levyjen tasolle (44,1 kHz, 16 bittiä).
Valitse AUDIo UpSCALE -tila painamalla p.BASS/AUDIo
UpSCALE -painiketta.
~ Valinta vaihtuu kullakin painalluksella seuraavasti:
p BAS oN  UpSC oN  oFF
M
` P.BASS-toimintoa voi käyttää vain 2-kanavaisten LPCM-lähteiden (esim. mp3, Divx, cd ja
wma) kanssa. Kun painat P.BASS-painiketta, näkyviin tulee "POWER BASS ON".
1
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 51
2008-04-25 �� 8:10:21
vianetsintä
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä luettelossa tai
jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsunghuoltoon.
Vika
Tarkistus/toimenpide
Levyn poistaminen ei onnistu.
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
Toisto ei ala.
• Tarkasta DVD-levyn aluekoodi.
Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä DVD-soittimessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVDROM-levyjä.
• Varmista, että käytössä on oikea turvataso.
Toisto ei käynnisty välittömästi
Toisto/tauko-painiketta
painettaessa.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
• Pyyhi levy puhtaaksi.
Äänentoisto ei onnistu.
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä
ruuturuudulta-toiston aikana.
• Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
• Onko levyssä suuria vikoja?
Kauko-ohjain ei toimi.
• Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
• Ovatko paristot lopussa?
• Oletko valinnut tila (TV/DVD) -toiminnot oikein
kaukosäätimestä (TV tai DVD)?
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
tärisee.
• Onko virta kytketty TV:hen?
• Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
• Onko levy likainen tai vioittunut?
• Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
Ääniraidan kieli ei kuulu eikä
tekstityskieli tule esiin.
• Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
niitä ei ole tallennettu.
Valikkonäyttö ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
• Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoa?
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER
BOX-, tai 4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen
toistoa voi katsella vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja
DVD-levyn kannesta ja valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
52
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 52
2008-04-25 �� 8:10:21
• Päälaite ei toimi. (Esimerkki:
Virta sammuu tai outo ääni
kuuluu.)
• DVD-soitin ei toimi normaalisti.
• Katkaise virta ja pidä päälaitteen STOP (@) painiketta
painettuna yli 5 sekuntia (nollaustoiminto).
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
• Jos NO DISC tulee näkyviin keskusyksikön näyttöön, pidä
keskusyksikön STOP (@)-painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Näkyviin tulee INITIAL, ja kaikki asetukset
palaavat oletusarvoiksi.
• Paina POWER-painiketta.
● vianetsintä
Rajoitustason salasana on
unohtunut.
Tarkistus/toimenpide
FIN
Vika
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
• Onko antenni liitetty kunnolla?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen
ULA-antenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
53
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 53
2008-04-25 �� 8:10:21
kielikoodiluettelo
Syötä oikea koodinumero asetuksille “Disc Audio” (ääniraita), “Disc Subtitle” (tekstitys) ja/tai “Disc Menu” (valikko)
(katso sivu 42).
Koodi
Kieli
Koodi
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 54
2008-04-25 �� 8:10:21
FIN
USB Host -toimintoa tukevat tuotteet
Digitaalikamera
Tuote
Yritys
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Tyyppi
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Tuote
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Yritys
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Tyyppi
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● USB Host -toimintoa tukevat tuotteet
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB-flash-muisti
Tuote
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Yritys
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Tyyppi
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Tuote
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Yritys
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Tyyppi
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-soitin
Tuote
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Yritys
Tyyppi
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Tuote
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Yritys
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
Tyyppi
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 55
2008-04-25 �� 8:10:22
liite
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat heikentää kuvan- ja äänenlaatua ja aiheuttaa pomppimista. Käsittele levyjä
huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Levyjen käsittely
Älä kosketa levyn toistopuoleen. Pidä levystä kiinni sen laidoista, jottei sen pintaan jäisi
sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn pintaan.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä suorassa
auringonvalossa
M
Säilytä levyjä viileissä, hyvin
ilmastoiduissa tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa levykotelossa.
Säilytä levyjä pystysuorassa.
` Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
` Älä lataa soittimeen rikkinäisiä tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsittely ja säilytys
Jos levyyn tulee sormenjälkiä tai likaa, pese se puhtaaksi miedossa, laimennettua pesuainetta sisältävässä
vedessä, ja pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla.
~ Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta ulkoreunaa kohti.
M
` Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien
osien kanssa. Jos soittimen sisään tiivistyy kosteutta, soitin ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, ota levy
pois soittimesta ja jätä soitin noin 1 - 2 tunniksi virta kytkettynä.
56
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 56
2008-04-25 �� 8:10:22
Yleiset
Virrankulutus
90 W
Paino
4.2 kg
Mitat
449.6 (W) x 251.5 (H) x 99.1 (D) mm
Käyttölämpötila
+5°C~+35°C
Käyttötilan ilmankosteus
10 % - 75 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Toistoaika enintään: 74 minuuttia
Lukunopeus : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Toistoaika enintään: 20 minuuttia
Taajuusalue
20 Hz~20 KHz
Häiriöetäisyys
70 dB
Kanavaero
60 dB
Tuloherkkyys
(AUX)400 mV
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Lukunopeus : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Antoteho etukaiuttimiin
Subwooferin antoteho
Komponenttivideo
HDMI
Vahvistin
Toistoaika suunnilleen (yksipuolinen, yksikerroksinen levy) : 135 min.
1.0 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω kuormitus)
PR : 0.70 Vp-p (75 Ω kuormitus)
PB : 0.70 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Impedance: 85~115Ω
133 W x 2(3Ω)
135 W(3Ω)
Komposiittivideo
Videolähtö
Lukunopeus : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
● liite
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
FIN
Tekniset tiedot
2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Subwoofer
3Ω
35 Hz~160 Hz
86 dB
135 W
270 W
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Etu
3Ω
140 Hz~20 KHz
86 dB
133 W
266 W
Mitat (L x K x S)
Etu : 96 x 537 x 102 mm (telineen jalusta: Ø 190)
Subwoofer : 217 x 363.2 x 413.7 mm
Etu : 2.2 kg
Subwoofer : 6.7 kg
*: Nimellismääritys
- Samsung Electronics Co., Ltd varaa oikeuden muuttaa näitä määrityksiä ilman erillistä ilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Painot
57
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 57
2008-04-25 �� 8:10:22
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Ota yhteyttä Samsungiin maailmanlaajuisesti)
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Alue
North America
Latin America
Maa
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 58
Sivusto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Asiakaspalvelukeskus 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-25 �� 8:10:22
AH68-02061E
HT-X710_SENA-FIN-0425.indd 59
2008-04-25 �� 8:10:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement