Samsung RSH1KLBG Kasutusjuhend

Samsung RSH1KLBG Kasutusjuhend
Jääkaappi
Käyttöohje
Finland
ovi unelmiisi
Kiitämme Samsung-tuotteen hankinnasta.
Saat vieläkin parempaa palvelua
rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa:
www.samsung.com/global/register
Uuden jääkaapin ominaisuudet
UUDEN JÄÄKAAPIN PÄÄOMINAISUUDET
Samsungin Side by Side -jääkaappi toimitetaan varustettuna useilla tilaa säästävillä, innovatiivisilla säilytys- ja
energiatehokkuusominaisuuksilla.
• PIILOSARANAT JA OVEN PUUJÄLJITELMÄ
Sileäpintaiset piilosaranat ja oven puujäljitelmä auttavat luomaan siistin ja tyylikkään
etujulkisivun.
• CoolSelect Zone™-kylmäosa (LISÄVARUSTE)
Tämä viimeisimmän kehityksen mukainen ominaisuus mahdollistaa toimintojen Quick
Cool, Thaw ja Select käytön, ja tuotteita voidaan jäähdyttää, sulattaa ja viilentää
pelkästään CoolSelect-kylmäosassa. Voit säätää kylmäosan lämpötilaa toiminnoilla Soft
Freeze, Cool tai 0 Zone.
• HELPPO AVATA (LISÄVARUSTE)
Ovien avaaminen ja sulkeminen on helppoa käyttäjäystävällisen helppokäyttökahvan
ansiosta.
• MUSTA-KIRKAS LED-NÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Ylellinen musta näyttöikkuna antaa selkeän ja siistin ulkonäön.
• PEHMEÄSTI TOIMIVA KOTIBAARI (LISÄVARUSTE)
Pehmeästi toimivaa kotibaaria käyttäessäsi sinun tarvitsee vai painaa avataksesi tai
sulkeaksesi vaimennetusti toimivan luukun.
• HELPOSTI SIIRRETTÄVÄ TELINE (LISÄVARUSTE)
Uuden konseptin teline lisää samanaikaisesti ruoan liikutettavuutta. Hyödyllinen jälkiruoan ja
kakun jne. säilytykseen.
Kirjoita muistiin laitteen malli ja sarjanumero tulevaa
tarvetta varten. Mallinumero on jääkaapin vasemmassa
sivuseinässä.
_ uuden jääkaapin
Malli #
Sarja #
Turvaohjeet
TURVAOHJEET
• Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
VAROITUS
VAROITUS
• Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat
poiketa tässä oppaassa esitetyistä.
KÄYTETYT HUOMIO- JA VAROITUSMERKINNÄT
VAROITUS
VAROITUS
Varoittaa kuolemanvaarasta tai vakavasta loukkaantumisvaarasta.
Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
MUUT KÄYTETYT MERKINNÄT
Varoittaa jostakin, mitä EI saa tehdä.
Varoittaa jostakin, jota EI saa purkaa.
Varoittaa jostakin, johon EI saa koskea.
Tarkoittaa asiaa, jota on noudatettava.
Tarkoittaa, että virtapistoke on irrotettava pistorasiasta.
Tarkoittaa, että laite on maadoitettava sähköiskuvaaran vuoksi.
On suositeltavaa, että tämän toimenpiteen suorittaa huoltomies.
Näiden varoitusmerkkien tarkoitus on estää käyttäjää ja muita henkilöitä loukkaantumasta.
Noudata niitä tarkasti.
Luettuasi tämän luvun, säilytä sitä huolellisesti tulevaa tarvetta varten.
• J ääkaappi on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen käyttöä.
• T
ätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvattuun
käyttötarkoitukseen.
• Suosittelemme ehdottomasti, että huollon suorittaa tehtävään valtuutettu henkilö.
• L
aitteessa voidaan käyttää kylmäaineena joko R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa
käytetyn kylmäaineen tyyppi laitteen takana olevasta kompressorikilvestä tai jääkaapin
sisällä olevasta arvokilvestä.
• Kylmäaineen R600a kohdalla kyseessä on luonnonkaasu, joka on erittäin
ympäristöystävällistä mutta kuitenkin myös tulenarkaa. Laitteen kuljetuksen ja
asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että mitkään kylmäkoneiston osat eivät
vahingoitu.
• Putkistosta purkautuva kylmäaine voi syttyä palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos havaitset
vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden minuuttien ajan.
turvaohjeet _
Turvaohjeet
• Tulenaran kaasun ja ilman seoksen muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen kylmäainepiirin
vuodon sattuessa laitteen sijoituspaikan koon on oltava suhteessa käytetyn kylmäaineen määrään.
VAROITUS
• Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta. Jos olet epävarma, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Huoneessa on oltava vähintään 1m3 tilaa jokaista laitteen sisältämää R600a kylmäaineen
kahdeksaa grammaa kohti.
• Laitteen sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä olevassa tunnuskilvessä.
• Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä tavalla, joka ei kuormita ympäristöä.
• Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon lampun vaihtoa.
- Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
SUUREN VAARAN MERKIT
• Jääkaappia ei saa asentaa kosteaan tilaan tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden
kanssa.
VAROITUS - Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Jääkaappia ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon tai liian lähelle uunia, lämpöpatteria tai muita
sähkölaitteita.
• Jääkaapin asennuspaikan on oltava pinnaltaan tasainen ja sen ympärillä on oltava riittävästi
väljyyttä.
- Jos jääkaappi ei ole pystysuorassa asennossa, jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
• Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan monireikäiseen pistorasiaan. Jääkaappi on aina kytkettävä
erilliseen pistorasiaan, jonka nimellisjännite vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laite toimii mahdollisimman tehokkaasti. Samalla vältetään talon sähköjohtoverkoston
ylikuormittuminen. Ylikuormittuneet sähköjohdot voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
• Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta. Tartu pistokkeeseen tukevasti ja vedä se suoraan pois
pistorasiasta.
- Vioittunut johto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
• Varmista, että virtapistoke ei jää puristuksiin jääkaapin taakse. Se voi rikkoutua.
• Älä taita virtajohtoa tai aseta sen päälle mitään painavaa.
- Se aikaansaa tulipalon vaaran.
• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti. Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu
huoltoliike.
• Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).
• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti. Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu
huoltoliike.
• Varmista, että jääkaappi ei siirrettäessä mene virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.
• Älä kytke virtajohtoa märin käsin.
• Irrota jääkaapin virtajohto ennen puhdistusta ja korjauksia.
• Älä puhdista pistoketta märällä tai kostealla rätillä.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä.
- Muutoin on olemassa tulipalon vaara.
• Jos pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota vähintään viisi minuuttia ennen kuin kytket pistokkeen
uudelleen pistorasiaan.
• Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole kunnolla paikoillaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.
_ turvaohjeet
• Jääkaappi on maadoitettava.
- Jääkaappi on maadoitettava virtavuotojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.
• Maattona ei saa käyttää kaasuputkia, puhelinlinjoja tai muita mahdollisia
ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
- Tulipalon, vioittumisen ja/tai henkilövahingon vaara.
• Jos haistat kemiallista hajua tai savua, irrota virtapistoke heti ja ota yhteys Samsung Electronicsin
huoltoon.
• Laitteen rungon tai kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on pidettävä vapaina.
• Sulamista ei saa nopeuttaa käsikäyttöisillä työkaluilla tai millään muilla paitsi valmistajan
suosittelemilla keinoilla.
• Varo vaurioittamasta kylmäainekiertoa.
• Älä sijoita jääkaappi-pakastimeen sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan hyväksymää tyyppiä.
• Laitteen virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen sisävalon lampun vaihtoa.
• Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys huoltoon.
• Lapset tai vajaakuntoiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain täysikasvuisen henkilön valvonnassa.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
• Älä anna lasten roikkua ovella. Siitä voi seurata vakavia vammoja.
• Älä kosketa pakastimen sisäseiniä tai pakastimessa säilytettyjä tuotteita märin käsin.
- Voit saada paleltumia.
• Jos jääkaappia ei aiota käyttää pitkään aikaan, sen virtapistoke on irrotettava.
- Eristeen sisäiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
• Laitteen päälle ei saa asettaa mitään.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa
henkilövahingon tai aineellisen vahingon.
HUOMIOMERKIT
• Tuote on tarkoitettu ainoastaan ruuan säilytykseen kotitalousympäristössä.
• Valmistajan suosittelemia säilytysaikoja on noudatettava. Saat lisätietoa asianmukaisista ohjeista.
HUOMIO
• Pullot on asetettava tiiviisti vierekkäin, etteivät ne pääse putoamaan.
• Älä sijoita pakastimeen hiilihapotettuja juomia.
• Älä täytä jääkaappia liian täyteen.
- Tuotteita saattaa pudota ulos ovea avattaessa, mistä saattaa seurata henkilövahinkoja tai
laitevaurioita.
• Älä sijoita pakastimeen pulloja tai lasisia säilytysastioita.
- Sisältö voi jäätyessään rikkoa lasin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja jääkaapin lähellä.
- Tästä seuraa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisätai ulkopuolelle.
-Tästä seuraa tulipalon tai sähköiskun vaara.
• Jääkaapissa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai tulenarkoja aineita.
- Bentseenin, ohenteiden, alkoholien, eetterin, nestekaasun ja muiden vastaavien tuotteiden
säilyttämisestä voi aiheutua räjähdys.
• Ennen pitkälle lomalle lähtöä jääkaappi on tyhjennettävä ja virta katkaistava.
• Älä pakasta uudelleen ruokia, jotka ovat sulaneet kokonaan.
• Jääkaappi ei sovellu lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai lämpötilaherkkien tuotteiden
säilytykseen.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät hyvin vakaata lämpötilaa.
• Jääkaapin päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita.
- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
turvaohjeet _
Turvaohjeet
PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT HUOMIOMERKIT
• Älä aseta sormia laitteen alapuolelle.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövammoja.
• Älä työnnä sormia tai esineitä vesisäiliön aukkoon tai jääpalakoneen kouruun.
- Tästä saattaa seurata henkilövahinkoja tai laitteen vaurioituminen.
• Älä puhdista pistoketta märällä tai kostealla liinalla. Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä.
- Muutoin on olemassa tulipalon vaara.
• Jos jääkaapin pistoke on irrotettu pistorasiasta, odota vähintään viisi minuuttia ennen pistokkeen
kytkemistä uudelleen.
JÄÄKAAPIN HÄVITTÄMISEEN LIITTYVÄT VAROITUSMERKIT
• Ennen kuin hävität tämän tai jonkin muun jääkaapin, irrota ovet/ovitiivisteet ja oven salpa, jotta
pienet lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.
• Hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi päästä laitteen sisään.
• Laitteessa käytetään kylmäaineena joko R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa käytetyn
kylmäaineen tyyppi laitteen takana olevasta kompressorikilvestä tai jääkaapin sisällä olevasta
arvokilvestä. Jos laite sisältää tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy neuvoja laitteen
turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta.
• Eristeen ponneaineena käytetty syklopentaania. Eristemateriaali on hävitettävä erityisten ohjeiden
mukaan sen sisältämien kaasujen takia. Kysy neuvoja laitteen turvallisesta hävittämisestä
paikallisilta viranomaisilta. Varmista ennen hävittämistä, että laitteen takana olevat putket ovat
ehjiä. Putket voivat olla rikki peittämättömissä kohdissa.
Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele paikallisilta viranomaisilta sen kestoa.
Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät useimmiten vaikuta jääkaapin
HUOMIO
lämpötilaan.
Ovien avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa sähkökatkoksen aikana.
Jos sähkökatkos kestää yli kuin 24 tuntia, kaikki pakasteet on poistettava.
Ovet ja kannet on aina varustettava lukoilla sekä avaimilla ja avaimet on
säilytettävä laste n ulottumattomissa ja jääkaapista etäällä, jotteivät lapset voi
vahingossa lukita itseään sen sisään.
_ turvaohjeet
Turvaohjeet
MUITA ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ
• Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia asennuksen jälkeen.
• Laitteen suorituskyky paranee, jos
- Ruokia ei aseteta liian lähekkäin laitteen takaosassa olevien tuuletusaukkojen eteen, jottei ilman
kierto esty pakastimessa.
- Ruuat kääritään huolellisesti tai peitetään ilmatiiviisti ennen jääkaappiin tai pakastimeen
asettamista.
- Uusia pakastettavia ruokia ei sijoiteta jo pakastettujen ruokien viereen.
• Älä sijoita pakastimeen hiilihapotettuja juomia.
• Noudata pakasteruokapakkauksissa mainittuja säilytysohjeita ja -aikoja.
• Jääkaappia ei ole tarpeen irrottaa verkkovirrasta, jos poissaolo kestää alle kolme viikkoa. Jos
poissaolo kestää yli kolme viikkoa, tyhjennä jääkaappi. Irrota jääkaapin virtajohto ja puhdista,
huuhtele ja kuivaa jääkaappi.
• Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät useimmiten vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Ovien
avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa sähkökatkoksen aikana. Jos sähkökatkos kestää
kauemmin kuin 24 tuntia, kaikki pakasteet on poistettava.
• Jos jääkaappiin kuuluu avain, se on pidettävä pois lasten ulottuvilta ja laitteen lähettyviltä.
• Laite voi toimia epätasaisesti, jos sen annetaan toimia pitkän aikaa normaalin käyttölämpötilaalueen alarajaa kylmemmässä. Tällöin ruuat voivat sulaa tai pakastimen lämpötila voi nousta liian
korkeaksi.
• Älä säilytä alhaisessa lämpötilassa nopeasti pilaantuvia ruokia kuten banaaneja ja meloneja.
• Jääpalat jäätyvät parhaiten, jos ne sijoitetaan kyseistä tarkoitusta varten suunniteltuun lokeroon.
• Laite on huurtumaton, joten käyttäjän ei tarvitse sulattaa sitä. Huurteenpoisto toimii
automaattisesti.
• Lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana on ISO-standardin mukaista. Mutta jos haluat
välttää pakasteiden liiallista lämpenemistä laitteen sulattamisen aikana, kääri pakasteet useaan
kerrokseen paperia esimerkiksi sanomalehteä.
• Pakastettujen ruokien lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston aikana voi heikentää niiden
säilyvyyttä.
turvaohjeet _
Sisällys
SIDE-BY-SIDE-JÄÄKAAPPIN
ASENNUS
9
10
13
16
SIDE-BY-SIDE-JÄÄKAAPPIN
ASENNUS
17 Pienehköjen säätöjen tekeminen oviin
18 Vesisäiliöliitännän tarkastus (LISÄVARUSTE)
19 Vesisäiliöliitännän asennus
9
17
SAMSUNG SIDE-BY-SIDE JÄÄKAAPPIN KÄYTTÖ
22
VIANETSINTÄ
39
_ sisällys
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
36
37
38
Valmistaudu jääkaapin asennukseen
Jääkaapin ovien irrottaminen
Jääkaapin ovien uudelleenkiinnitys
Jääkaapin asennon tarkistaminen
Jääkaapin asennus
Jääkaapin käyttö
Digitaalisen näytön käyttäminen
Lämpötilan säätäminen
Jääpala- ja kylmävesisäiliön käyttö
Hyllyt ja lokerot
Elintarvikkeiden säilytys
CoolSelect Zone™-kylmäosan käyttö (LISÄVARUSTE)
Pakastimen osien irrotus
Jääkaapin osien irrotus
Jääkaapin osien puhdistaminen
Jääkaapin sisävalon lamppujen vaihtaminen
Vedensuodattimen vaihtaminen
Ovien käyttäminen
Side-by-side -jääkaapin
asennus
Kiitämme Samsung Side-by-Side-jääkaapin hankinnasta. Toivomme, että nautit monista tämän uuden
laitteen tarjoamista viimeisimmän kehityksen mukaisista ominaisuuksista ja tehokkaista toiminnoista.
Parhaan mahdollisen sijoituspaikan valinta jääkaapille
• Valitse vesiliittymää lähellä oleva paikka.
• Valitse paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
• Valitse sijoituspaikaksi tasainen (tai lähes tasainen) lattiapinta.
• Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta jääkaapin ovet ovat helposti avattavissa.
• Jääkaapin asennuspaikan on oltava pinnaltaan tasainen ja sen ympärillä on oltava riittävästi tilaa.
- Jos jääkaappi ei ole pystysuorassa asennossa, jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
- Käyttöön tarvittava tila: Lisätietoa on alla olevassa kuvassa ja mittapiirroksessa.
25mm
vähintään 50 mm
vähintään 50 mm
25mm
• Jätä asennuksen aikana jääkaapin oikealle ja vasemmalle puolelle, taakse ja yläpuolelle tyhjää
tilaa. Tällä tavoin voidaan säästää energiankulutuksessa ja sähkölaskut pysyvät summaltaan
pienempinä.
• Älä asenna jääkaappia paikkaan, jossa lämpötila laskee alle 10 °C.
• Varmista, että irrotat vedensyöttöputken jääkaapista ENNEN pakastimen oven irrotusta.
Lisätietoa vahinkojen välttämiseksi on seuraavassa luvussa “Vesiliitännän irrottaminen”.
asennus _
01 ASENNUS
VALMISTAUTUMINEN JÄÄKAAPIN ASENNUKSEEN
JÄÄKAAPIN OVIEN IRROTTAMINEN
Ellei jääkaappi mahdu ovesta sisään helposti, sen ovet voidaan irrottaa.
1. Sokkelin etulevyn irrotus
Avaa ensin sekä pakastimen että jääkaapin ovi ja irrota sitten sokkelin etulevy avaamalla ensin
sen kolme kiinnitysruuvia.
Vesiliitäntäputken irrotus jääkaapista
1. Irrota vesiputki puristamalla liitintä 1 ja vetämällä putkea 2 , kunnes se irtoaa.
1
2
Älä katkaise vesiputkea. Irrota se varoen liittimestä.
10_ asennus
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
2. Pakastimen oven irrotus
Aluksi muutama huomionarvoinen seikka:
• Varmista, että nostat ovea suoraan ylöspäin, etteivät saranat väänny tai rikkoudu.
• Varmista, että vesiputki ja johtosarja eivät jää oven väliin.
• Sijoita ovet turvalliseen paikkaan, jotteivat ne naarmuunnu tai vahingoitu.
1. Irrota pakastimen oven ollessa suljettuna ylemmän saranan peitelevy 1 ruuvimeisselin avulla ja
irrota sen jälkeen johdot vetämällä niiden päät varoen toisistaan irti 2 .
2
1
2. Irrota ensin saranaruuvit 3 ja maadoitusjohdon ruuvi 4 kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 5 . Ole varovainen, ettei ovi kaadu päällesi irrottaessasi sitä.
4
3
5
3. Irrota seuraavaksi ovi alemmasta saranasta 6 nostamalla ovea varovasti suoraan ylöspäin 7 .
7
6
Varmista, että vesiputki
ja johtosarja eivät jää
oven väliin.
4. Irrota alasarana 8 käyttäen kuusioavainta.
asennus _11
Jääkaapin oven irrottaminen
1. Irrota yläsaranan peitelevy 1 ruuvimeisselillä oven ollessa suljettuna.
1
2. Irrota ensin saranaruuvit 2 ja maadoitusjohdon ruuvi 3 kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 4 . Ole varovainen, ettei ovi putoa päällesi irrottaessasi sitä.
2
3
4
3. Irrota ovi alemmasta saranasta 5 nostamalla ovea suoraan ylöspäin 6 .
4. Irrota alasarana 7 peitelevystä 8 nostamalla alasaranaa varoen ylöspäin.
12_ asennus
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
JÄÄKAAPIN OVIEN UUDELLEENKIINNITYS
Sitten kun jääkaappi on sijoitettu sille pysyvästi tarkoitettuun paikkaan, sen ovet voidaan asentaa takaisin
paikalleen.
Pakastimen oven kiinnitys
1
1. Asenna pakastimen ovi takaisin paikalleen asettamalla letkun 1 takaisin
oven alanurkkaan ja pujottamalla sen alasaranassa 2 . olevan reiän
lävitse. Vedä letkua varoen taaksepäin, kunnes se kulkee suorana ilman
kiertymiä tai taipumia.
2. Aseta yläsaranan tappi 3 pakastimen oven 4 . kulmassa
olevaan reikään. Varmista, että sarana on kohdakkain yläsaranan
reiän 5 ja kaapin 6 ruuvireiän kanssa ja kiristä saranaruuvit 7
ja maadoitusruuvi 8 paikoilleen kääntämällä niitä myötäpäivään.
2
8
7
5
3
6
4
3. Kytke johtojen päät uudelleen toisiinsa.
4. Aseta yläsaranan peitelevyn 9 etureuna yläsaranan
10 etupuolen päälle ja ruuvaa ne toisiinsa kiinni.
10
9
asennus _13
Jääkaapin oven kiinnitys
1. Asenna alasarana 1 uudelleen kiinni alasaranalevyyn 2 .
1
2
2. Sijoita jääkaapin oven 3 kulmassa oleva reikä alasaranan 4 päälle.
3
4
3. Aseta yläsaranan tappi 5 saranassa 6 . olevaan reikään.
Varmista, että sarana on kohdakkain yläsaranan reiän
7 ja kaapin 8 . päällä olevan reiän kanssa. Kiristä sen
jälkeen saranaruuvit 9 ja maadoitusruuvi 10 paikoilleen
kääntämällä niitä myötäpäivään.
4. Aseta yläsaranan peitelevyn 11 etupuoli yläsaranan 12 etupuolen päälle ja ruuvaa se
uudelleen kiinni.
12
11
14_ asennus
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
Vesijohdon uudelleenkiinnitys
1. Aseta vesijohto 1 liittimeen 2
.
2
1
Sokkelin etulevyn kiinnitys
Tarkasta vesijohdon liitin ennen etulevyn kiinnitystä vuotojen varalta.
Asenna etulevy takaisin paikoilleen kiristämällä kolme ruuvia kuvan osoittamalla tavalla.
Sokkelin etulevy
Ruuvi
asennus _15
JÄÄKAAPIN ASENNON TARKISTAMINEN
Sen jälkeen kun ovet on asennettu takaisin jääkaappiin, on varmistettava, että jääkaappi on suorassa, jotta voidaan tehdä
viimeiset säätötoimenpiteet. Ellei jääkaappi ole suorassa, ovia ei ole mahdollista saada täysin samalle tasolle.
Myös jääkaapin etuosaa voidaan säätää.
Kun pakastimen ovi on alempana kuin jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi
pakastimen vaakasuoraan.
Jalka
Ruuvimeisseli
Kun pakastimen ovi on ylempänä kuin jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi
jääkaapin vaakasuoraan.
Jalka
Ruuvimeisseli
Paras tapa säätää hieman ovien asentoa on kuvattu seuraavassa luvussa.
16_ asennus
Side-by-side -jääkaapin
asennus
Muista, että jääkaapin on oltava aivan suorassa, jotta sen ovet saadaan täysin kohdakkain. Ohjeita on
edellisen sivun jääkaapin asennon tarkistamista koskevassa luvussa.
Kun pakastimen ovi on
ylempänä kuin
jääkaapin runko
Säädettävä jalka
Kummassakin tapauksessa epätasapaino korjataan samalla tavalla. Avaa ovet ja säädä niitä yksi
kerrallaan seuraavasti :
1. Ruuvaa alasaranassa olevaa mutteria auki 1 pultin 2 pään asti.
3
Avain
1
Mutteri
2
Pultti
Kun löysäät mutterin 1 , käytä ainoastaan mukana toimitettua kuusioavainta 3 löysätäksesi
pultin 2 kiertämällä vastapäivään. Sen jälkeen mutteri 1 voidaan avata käsin.
2. S
äädä ovien välistä korkeuseroa kiertämällä pulttia 2 myötäpäivään
.
Ovi nousee, kun pulttia kierretään
tai vastapäivään
3
Avain
2
Pultti
, myötäpäivään.
asennus _17
01 ASENNUS
PIENEHKÖJEN SÄÄTÖJEN TEKEMINEN OVIIN
3. Käännä ovien säätämisen jälkeen mutteria 1 myötäpäivään
pultin juureen asti ja kiristä
sen jälkeen pultti uudelleen kuusiokoloavaimella 3 mutterin lukitsemiseksi 1 paikalleen.
3
Avain
1
Mutteri
2
Pultti
Jos mutteria ei kiristetä tiukasti, pultti voi irrota.
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN TARKASTAMINEN (LISÄVARUSTE)
Jotta jääpalakone toimisi moitteettomasti, vedenpaineen tulee olla 138~826 Kpa. Normaaliolosuhteissa vajaan kahden
desilitran kokoinen paperimuki täyttyy 10 sekunnissa. Jos jääkaappi asennetaan paikkaan, jossa on alhainen vedenpaine
(alle 138Kpa), sitä kompensoimaan voidaan asentaa paineenkorotuspumppu. Varmista, että jääkaapin sisällä oleva
vesisäiliö on täynnä. Se tehdään painamalla veden annosteluvipua, kunnes vettä tulee ulos veden ulostulosta.
Vesijohtoliitossarja toimitetaan laitteen mukana. Se löytyy pakastimen laatikosta.
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN ASENNUS
TYPE. A
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
Vesiputken
1 kiinnitin
ja ruuvit
2
Putkiliitin
Liittäminen vesijärjestelmään
1. Sulje ensin päävedensyöttö.
2. Paikanna lähin kylmävesijohto (juomavesi).
3. Noudata asennussarjaan kuuluvia vesijohdon
asennusohjeita.
3
Vesijohto
HUOMIO
Vesijärjestelmä on liitettävä
kylmävesijohtoon. Jos se liitetään
kuumavesijohtoon, puhdistin ei
ehkä toimi oikein.
Sulje
päävesiputki
Päävesiputki
Ei välystä
4. Liitettyäsi vedensuodattimen vesijohtoon, kytke päävedensyöttö takaisin päälle ja annostele noin 1 l
vettä puhdistaaksesi ja alustaaksesi vedensuodattimen.
18_ asennus
Side-by-side -jääkaapin
asennus
1. Irrota laitteen vesijohdon päässä oleva tulppa ja aseta laitteen vesijohtoon puristusmutteri sen
jälkeen, kun se on purettu irti oheisesta vesijohdosta.
2. Yhdistä toisiinsa laitteen vesijohto ja asennussarjaan kuuluva vesijohto.
3. Kiristä puristusmutteri puristusliittimen päälle. Varmista, ettei niiden välille jää välystä.
4. Avaa venttiili ja tarkista, onko jossain vuotoja.
Laitteen
vesijohto
Löysää
Irrota
tulppa
Ei välystä
Asennussarjan
vesijohto
Vesijohdon saa yhdistää vain juomavesiliitäntään. Jos vesijohto on korjattava tai purettava,
katkaise muoviputkesta 6.5mm varmistaaksesi, että liitännästä tulee tiivis ja vuotamaton.
HUOMIO
Ennen käyttöä mahdolliset vuodot asennuksessa tulee tarkistaa.
• Samsung-takuu ei kata
PUTKIASENNUSTA.
• Työ veloitetaan asiakkaalta,
ellei vähittäismyyntihinta sisällä
asennuskustannuksia.
• Ota yhteyttä valtuutettuun
putkiasennusliikkeeseen tarvitessasi putkiasennusta.
• Jos virheellisen asennuksen seurauksena tapahtuu vesivahinko, ota yhteys asennuksen
tehneeseen liikkeeseen.
asennus _19
01 ASENNUS
Vesijohdon liittäminen jääkaappiin
VESIJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN
TYPE. B
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
Vesiputken kiinnitin
ja ruuvit
Putkiliitin
Kiinnitä vesijohtoon liittimen
ja hanan avulla.
1. Sulje päävesihana.
2. Kiinnitä liitin “A” hanaan.
Vesiputki
HUOMIO
Vesijärjestelmä on liitettävä kylmävesijohtoon.
Jos se liitetään kuumavesijohtoon, puhdistin
ei ehkä toimi oikein.
TAKUUTA KOSKEVA HUOMAUTUS
LIITIN ”A”
Tämä vesiletkun asennustapa ei kuulu jääkaapin tai
jääkoneen valmistajan takuuseen.
Noudata tässä esitettyjä ohjeita, jotta välttyisit
kalliilta vesivahingolta.
HANA
Huomautus:
Jos liitin ei sovi hanaan, osta lähimmästä
vesijohtoliikkeestä oikeanlainen liitin.
Vesiletkun liittäminen jääkaappiin.
- Irrota jääkaapin kompressorin suojakansi.
- Liitä vesiletku venttiiliin kuvan osoittamalla tavalla.
- Tarkista sen jälkeen, että vuotoja ei ole.
Tee muussa tapauksessa liittäminen uudelleen.
- Aseta jääkaapin kompressorin kansi takaisin paikoilleen.
VESILETKU
KIINNITYSMUTTERI
JÄÄKAAPIN
KOMPRESSORIN
KANSI
Vesiletkun kiinnittäminen paikoilleen.
- Kiinnitä vesiletku jääkaapin kuoreen (jääkaapin taakse) iinnittimellä ”A”.
- Kun vesiletku on hyvin kiinnitetty, varmista vielä, että siinä ei ole liian
jyrkkiä mutkia tai että se ei ole puristunut kokoon.
20_ asennus
KIINNITIN A
VESILETKU
Side-by-side -jääkaapin
asennus
01 ASENNUS
Epäpuhtauksien poistaminen vesijärjestelmästä suodattimen
asennuksen jälkeen.
1. Kytke päävesihana ON-asentoon ja käännä vesijärjestelmän
Jää
hana OFF-asentoon.
2. Anna veden virrata järjestelmän läpi, kunnes vesi on puhdasta
(noin 6-7 minuuttia). Vesijärjestelmä puhdistuu ja ilma poistuu
putkista.
3. Joissakin tapauksissa huuhtelua on ehkä jatkettava pitempään.
4. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vedensuodatin vuoda vettä.
Vesi
Jääpalarasiaan annostellun vesimäärän tarkistaminen. (LISÄVARUSTE)
1. Nosta ylöspäin jääpalakoneen lokeroa ja vedä se varoen ulos pakastimesta.
2. Kun painat Test-painiketta, vesijärjestelmän hana täyttää jääpalalokeroon vettä Varmista, että
veden määrä on sopiva (katso alla oleva kuva).
Jos vettä on liian vähän, jääpaloista tulee pieniä. Tämä on päävesiputkista eikä jääkaapista
johtuva vedenpaineongelma.
1
Tunnistinvarsi
Tarkasta veden määrä
Jääpalakone
2
Testipainike
asennus _21
SAMSUNG side-by-side
jääkaapin käyttö
JÄÄKAAPIN ASENNUS
Nyt kun uusi jääkaappisi on asennettuna paikalleen, voit ottaa sen käyttöön ja nauttia sen kaikista
ominaisuuksista ja toiminnoista.
Jääkaappi voidaan ottaa käyttöön suorittamalla seuraavat toimenpiteet. Ellei näin ole, tarkasta ensin
verkkovirta ja virtalähde tai yritä ratkaista ongelma tämän käyttöohjeen lopussa olevan vianmäärityksen
avulla. Jos sinulla on lisää kysyttävää, ota yhteys SAMSUNG Electronics huoltoon.
1. Sijoita jääkaappi siten, että sen ja seinän välissä on riittävästi tilaa. Lisätietoja on tässä
käyttöohjeessa olevissa asennusohjeissa.
2. Kun laitteen pistoke on kytketty, varmista, että sisävalo syttyy, kun ovet avataan.
3. Aseta lämpötilan säädin kylmimpään asentoon ja odota tunti. Pakastimen tulisi jäähtyä hieman
ja moottorin käydä tasaisesti.
4. Jääkaapin käynnistämisen jälkeen sen jäähtyminen toimintalämpötilaan kestää muutaman
tunnin. Kun jääkaapin lämpötila on riittävän kylmä, sitä voidaan käyttää ruuan säilytykseen.
22_ käyttö
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ
Ohjauspaneelin käyttö
RSH1K/J, RSH3K
6
2
7
3
4
RSH1F/D, RSH3F/D
RSH1N/B, RSH3N
1
POWER FREEZEPAINIKE
(SUPERPAKASTUSPAINIKE)
Tämä toiminto lyhentää tuotteiden pakastamiseen kuluvaa aikaa. Se voi olla hyödyllinen,
jos helposti pilaantuvia tuotteita on pakastettava nopeasti tai jos pakastimen lämpötila on
laskenut huomattavasti (jos esimerkiksi ovi unohtunut auki).
2
freezer.-PAINIKE
Paina Freezer -painiketta säätääksesi pakastimen haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa -14 °C ja -25 ºC välille.
3
ICE TYPE-PAINIKE (JÄIDEN
VALMISTUSTAVAN VALINTAPAINIKE)
Tällä painikkeella voidaan valita jääpalat Cubed), jäämurskan (Crushed) tai
sammuttaa jäätoiminnon.
4
FILTER CHANGE-PAINIKE
(SUODATTIMEN VAIHTOPAINIKE)
Vedensuodattimen vaihdon jälkeen tätä painiketta on painettava 3 sekunnin
ajan suodattimen vaihtoaikataulun nollaamiseksi.
5
VACATIONPAINIKE
(LOMAPAINIKE)
Jos lähdet lomalle tai liikematkalle tai et muuten käytä jääkaappia, paina
lomapainiketta. Kun jääkaappiosasto poistetaan käytöstä Vacation-painikkeella,
näytön merkkivalo siirtyy automaattisesti kohdasta Fridge kohtaan Vacation.
Kun Vacation-toiminto otetaan käyttöön, jääkaappiosasto on
tyhjennettävä ruuasta ja ovi jätettävä kiinni.
6
CHILD LOCK-TOIMINTO
(LAPSILUKKOTOIMINTO)
Painamalla Vacation (Loma) -painiketta ja Fridge (Jääkaappi) -painiketta
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kaikki painikkeet lukittuvat. Veden
annostelijan vipu ja jäävipu eivät toimi myöskään. Peruuttaaksesi tämän
toiminnon, paina näitä kahta painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.
7
FRIDGE-PAINIKE
(JÄÄKAAPPIPAINIKE)
Paina fridge-painiketta säätääksesi jääkaapin haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa 1 °C:n ja 7 °C:n välille.
käyttö _23
02 KÄYTTÖ
5
1
SAMSUNG side-by-sidejääkaapin käyttö
DIGITAALISEN NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
“88”-lohko pakastinpuolella tarkoittaa pakastimen senhetkistä lämpötilaa.
“88”-lohko jääkaappipuolella tarkoittaa jääkaapin senhetkistä lämpötilaa.
Quick Cool, Thaw, Soft Freeze ja 0 Zone tarkoittavat CoolSelect Zone™-kylmäosan toimintatilaa.
RSH1K/J, RSH3K
RSH1F/D, RSH3F/D
RSH1N/B, RSH3N
Superpakastus
Tämä kuvake syttyy, kun Power freeze-toiminto aktivoidaan. Power freeze eli superpakastus on suurenmoinen
toiminto, kun tarvitaan runsaasti jäitä. Paina Power freeze-painiketta, niin jääntuotanto kasvaa. Kun jäitä on
tarpeeksi, paina painiketta uudestaan Power freeze-tilan peruuttamiseksi.
Jääkaapin energiankulutus lisääntyy tätä toimintoa käytettäessä. Kun et tarvitse tätä toimintoa,
muista kytkeä se pois päältä ja palauttaa pakastimen alkuperäinen lämpötilaasetus.
Jos on tarpeen pakastaa suuria määriä ruokaa, aseta pakastimen lämpötila alimmaksi
mahdolliseksi ennen power pakastuspainikkeen painamista.
24_ käyttö
Suodattimen merkkivalo
Lapsilukko
Tämä kuvake syttyy, kun kytket päälle Child Lock (Lapsilukko) -toiminnon painamalla Vacation
(Loma) -painiketta ja Fridge (Jääkaappi) -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Paina näitä
kolmea painiketta 3 sekunnin ajan uudelleen ottaaksesi toiminnon taas käyttöön.
Tällä painikkeella on toinenkin toiminto. Kun painiketta pidetään painettuna 3 sekunnin ajan [lukituksen
merkkivalo syttyy], kosteuden poiston valvonta kytkeytyy pois käytöstä. Jos kylmävesisäiliön tai kotibaarin
pinnalle tulee kosteutta tätä toimintoa käytettäessä, paina painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan. Tällöin valo
sammuu, kosteuden poistotoiminto otetaan uudelleen käyttöön ja kaikki painikkeet vapautetaan samalla kertaa.
Jääpalat, jäämurska ja jääpalakoneen kytkeminen pois päältä.
Voit valmistaa jääpaloja tai jäämurskaa valitsemalla
digitaalisesta ohjauspaneelista kumman tahansa haluamasi
asetuksen. Ellet tarvitse jäitä, kytke toiminto pois päältä
veden ja energian säästämiseksi. Jäätyypin valo osoittaa,
kumpi jäätyyppi (tai ei jäitä lainkaan) on sillä hetkellä valittuna.
Ice type
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Pakastimen lämpötilan säätäminen
Pakastimen lämpötila voidaan asettaa tarpeittesi mukaan -14 °C ja -25 ºC välille. Paina freezerpainiketta toistamiseen, kunnes lämpötilanäytöllä näkyy haluttu lämpötila. Pidä mielessä, että
elintarvikkeet esim. jäätelö voi sulaa -16 ºC lämpötilassa. Lämpötilanäyttöä voidaan selata
järjestyksessä -14 °C lämpötilasta -25 ºC:seen. Kun näyttö saavuttaa -14 ºC, se jatkuu sen jälkeen
-25 ºC lämpötilasta. Viisi sekuntia uuden lämpötilan asettamisen jälkeen näytöllä näkyy uudelleen
pakastimen sen hetkinen lämpötila. Tämä numero kuitenkin muuttuu, kun pakastimen lämpötila
säädetään automaattisesti uuteen lämpötilaan.
Jääkaapin lämpötilan säätäminen
Jääkaapin lämpötila voidaan asettaa 7 ºC ja 1ºC välille erityistarpeittesi mukaisesti.
Paina toistamiseen fridge-painiketta, kunnes näytöllä lukee haluamasti lämpötila.
Jääkaapin lämpötilaa säädetään aivan samalla tavalla kuin pakastimenkin. Paina Fridge-painiketta
säätääksesi haluamasi lämpötilan. Muutaman sekunnin kuluttua jääkaappi alkaa säätää lämpötilaa
uuden asetuksen mukaiseksi. Tämä muutoskehitys näkyy digitaalinäytöllä.
Pakastimen tai jääkaapin lämpötila saattaa nousta, jos ovia avataan liian tiuhaan tai jos
kumpaan tahansa sijoitetaan lämmintä tai kuumaa ruokaa. Numeronäyttö saattaa ruveta
vilkkumaan tämän takia. Kun pakastin ja jääkaappi palautuvat niiden normaaleihin asetettuihin
lämpötiloihin, vilkkuminen päättyy. Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin “nollaaminen” saattaa olla
tarpeen. Kokeile irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta, odota noin 10 minuuttia ja kytke sen
jälkeen pistoke takaisin pistorasiaan.
käyttö _25
02 KÄYTTÖ
Kun suodattimen merkkivalo palaa, on aika vaihtaa suodatin. Normaalisti vaihto on suoritettava 6
kuukauden välein.
Nollaa merkkivalo vanhan vedensuodattimen poiston ja uuden asentamisen (sivulla 38 on
suodattimen vaihto-ohjeet) jälkeen painamalla Ice Type -painiketta noin 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo syttyy uudelleen noin 6 kuukauden kuluttua ilmoittaakseen, että vedensuodattimen
vaihdon aika on tullut.
Ellet käytä vedensuodatinta, paina Ice Type-painiketta yli 5 sekunnin ajan, niin suodattimen
merkkivalo sammuu ja suodattimen vaihdosta ilmoittavat kirjaimet katoavat.
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
JÄÄPALAKONEEN JA VESISÄILIÖN KÄYTTÖ
Valitse Ice Type-painiketta painamalla, millaisia jäitä haluat valmistaa:
No Ice (Ei jäitä)
Valitse tämä, jos haluat
sammuttaa jääpalakoneen
Jää tehdään jääpaloiksi. Kun valitset Crushedvaihtoehdon, jääpalakone murskaa jääpalat
jäämurskaksi.
Jääpalojen annostelu
Aseta lasi jään annosteluaukon alle ja paina sitä kevyesti
annosteluvipua vasten. Varmista, että astia on samansuuntainen
annostelijan kanssa, jotta jää ei kimpoa siitä pois.
Paina
Vesiannostelijan käyttö
Aseta lasi veden annosteluaukon alle ja paina lasia kevyesti
veden annosteluvipua vasten. Varmista, että lasi on
samansuuntainen annostelijan kanssa, jotta vesi ei roisku siitä
ulos.
Paina
• Älä työnnä sormia, käsiä tai muita sopimattomia esineitä kouruun tai jääpalakoneen
VAROITUS lokeroon.
-Henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen vaara.
• Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä vesiannostelijan aukkoon.
- Henkilövahingon vaara.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
• Jääkaapin vesiliittymän saa asentaa vain asianmukaisesti valtuutettu henkilö, ja se
saadaan asentaa vain juomavesiliitäntään.
• Jotta jääpalakone toimisi kunnolla, veden paineen on oltava 138~862 Kpa.
HUOMIO
26_ käyttö
• Jos lähdet pitkälle lomalle tai liikematkalle tai et muuten käytä veden-tai jäänannostelijaa,
sulje vesihana.
- Muussa tapauksessa laitteeseen voi vuotaa vettä.
• Pyyhi ylimääräinen kosteus jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki.
- Muussa tapauksessa saattaa muodostua hajua ja hometta.
HYLLYT JA LOKEROT
Pakastin
02 KÄYTTÖ
Jääpalakone (lisävaruste)
Jääkouru
Sisävalon suojus
Lasihyllyt
Muovihylly
Ovilokerot
Laatikot
Sokkelin etulevy
Jääkaappi
Vedensuodatin (lisävaruste)
Sisävalon suojus
Lasihylly
Voi- ja juustolokero
Viinihylly (lisävaruste)
Z-hylly (lisävaruste)
Siirrettävä hylly
(lisävaruste)
CoolSelect Zone kylmäosa (lisävaruste)
Ovilokerot
MUNATELINE
Vihannes- ja
hedelmälaatikot
käyttö _27
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS
Elintarvikkeiden säilytys pakastimessa
Samsung side-by-side -jääkaappi on suunniteltu niin, että siinä mahdollisimman paljon tilaa
säästäviä ominaisuuksia ja toimintoja. Tässä on muutamia mukautettuja lokeroita, jotka on luotu
säilyttämään elintarvikkeet tuoreina pidempään. Muista, että säilytettävät elintarvikkeet tulee
kääriä huolellisesti ja mahdollisimman ilmatiiviisti, jotteivat hajut pääse tunkeutumaan jääpaloihin.
Ruokien säilytykseen saadaan tarvittaessa lisätilaa irrottamalla pakastimen ylälokerot. Sillä
ei ole vaikutusta laitteen lämpötilaan tai mekaanisiin ominaisuuksiin. Pakastimen ilmoitettu
tallennuskapasiteetti on laskettu nämä lokerot irrotettuna.
HUOMIO
Jos mallissa on CoolSelect Zone, älä kiinnitä näihin kiskoihin hyllyä. Hylly voi osua
Beverage Station-kotibaarin suojukseen ja rikkoa sen.
12
5
6
1
8
2
7
9
10
3
11
4
28_ käyttö
13
Elintarvikkeiden säilytys pakastimessa
1
JÄÄKOURU
VAROITUS
Älä työnnä sormia, käsiä tai muita sopimattomia esineitä
jääkouruun tai jääpalakoneen lokeroon. Henkilövahingon tai
laitteen vaurioitumisen vaara.
HYLLYT
Soveltuvat kaikenlaisten pakasteiden
säilyttämiseen.
3
OVILOKEROT
Sopivia pienille pakasterasioille.
LAATIKOT
Soveltuvat parhaiten lihan ja kuivan ruuan
säilyttämiseen. Ruoka-aineet on käärittävä
huolellisesti kelmuun tai muuhun sopivaan
kääreeseen, tai laitettava rasiaan.
4
02 KÄYTTÖ
2
Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa
5
HYLLYT
Luotu halkeilunkestäviksi. Ne soveltuvat
kaikenlaisten ruokien ja juomien säilyttämiseen.
Lasin pinnan olevat ympyränmuotoiset kuviot ovat
normaali ilmiö ja ne voidaan yleensä pyyhkiä pois
kostealla rätillä.
6
VIINIHYLLY (LISÄVARUSTE)
Viinien hyvän maun säilyttäminen on helpompaa tämän
ihanteellisen viinipullojen säilytyspaikan ansiosta.
7
SIIRRETTÄVÄ HYLLY
LISÄVARUSTE)
Sen tarkoitus on helpottaa ruokien siirtämistä. Sitä voidaan käyttää
kaikentyyppisten ruokien ja juomien säilyttämiseen, joita siirretään usein.
8
Z-HYLLY (LISÄVARUSTE)
Tehokkaan tilankäytön maksimointiin.
Tälle hyllylle mahtuu viinipullojen lisäksi kaksi
litran maitopurkkia.
9
MUNATELINE
Paras paikka munien säilytykseen.
Sijoita MUNATELINE helppopääsyiselle
hyllylle.
10
COOLSELECT ZONE KYLMÄOSA (LISÄVARUSTE)
Säilyttää ruuan maun ja tuoreuden kauemmin.
Siinä voidaan säilyttää juustoa, lihaa, kanaa, kalaa
tai muita säännöllisesti syötäviä ruokia.
VIHANNES-JA
11
HEDELMÄLAATIKKO
Säilytettävien vihannesten ja hedelmien
tuoreuden ylläpitoon. Se on erityisesti
suunniteltu ylläpitämään laatikon sisäistä
kosteustasoa.
12
VOI- JA JUUSTOLOKERO
Pienien meijerituotteiden kuten voin tai
margariinin, jogurtin tai tuorejuustojen
säilytykseen.
13
OVILOKEROT
Suurten, irtonaisten tuotteiden, kuten
maitotölkkien tai suurten pullojen ja
astioiden säilyttämiseen.
Pullot on säilytettävä tiiviisti vierekkäin, etteivät ne kaadu ja putoa jääkaapin ovea avattaessa.
• Jos matkustat pitkäksi aikaa, tyhjennä jääkaappi ja sammuta sen virta. Pyyhi ylimääräinen kosteus pois
jääkaapin sisältä ja jätä ovet auki. Tämä estää hajuja ja hometta kehittymästä.
VAROITUS • Jos jääkaappia ei aiota käyttää pitkään aikaan, sen virtapistoke on irrotettava.
- Eristeen sisäiset vauriot voivat aiheuttaa tulipalon.
käyttö _29
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
COOLSELECT ZONE™-KYLMÄOSAN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Pikajäähdytyspainike (Quick Cool)
Quick Cool-toiminnolla voidaan laskea CoolSelect
Zone™-kylmäosan lämpötilaa esimerkiksi 1-3
virvoitusjuomatölkin jäähdyttämiseen tunnissa. Kun
Quick Coolpikajäähdytys päättyy, CoolSelect Zone™kylmäosa palautuu automaattisesti sitä ennen
säädettynä olleeseen lämpötilaan.
Tämä toimenpide keskeytetään painamalla uudelleen
Quick Cool -painiketta, jolloin CoolSelect Zone™-kylmäosa palautuu aiemmin säädettyyn lämpötilaan.
Jäähtymisaika saattaa vaihdella sen mukaan, millaisia juomia laatikkoon asetetaan.
Kun Quick Cool on käytössä, kaikki sellaiset tuotteet on poistettava kylmäosasta, joita ET
halua pikajäähdytettävän.
Sulatuspainike (Thaw)
Kun Thaw (Sulatus)-toiminto valitaan, CoolSelect ZoneTM-kylmäosaan puhalletaan vuorotellen
lämmintä ja kylmää ilmaa. Sulatusajaksi voidaan asettaa 4, 6, 10 tai 12 tuntia pakastetun
ruoan painon mukaan.
Kun sulatusaika päättyy, ruoka on puoliksi
jäätyneessä tilassa ja sen paloittelu on helppoa
erilaisia ruokia varten. Lisäksi kun sulatusaika
päättyy, CoolSelect Zone™-kylmäosan näyttö
palaa alkuperäiseen 0 Zone Jäähdytys)-tilaan.
Tämä keskijakso peruutetaan painamalla
mitä tahansa muuta kuin Thaw-painiketta.
Alla olevassa taulukossa on esitetty lihan ja
kalan arvioidut sulamisajat painon (ja 25,4 mm:n
paksuuden) perusteella. Taulukossa esitetyt painot tarkoittavat CoolSelect Zone™-kylmäosassa
olevien ruoka-aineiden yhteispainoa.
SULATUSAIKA
4 tuntia
6 tuntia
10 tuntia
12 tuntia
PAINO
363g
590g
771g
1000g
Sulatusaika saattaa vaihdella lihan ja kalan koon ja paksuuden mukaan.
Kun Thaw-asetus on käytössä, kaikki sellaiset tuotteet on poistettava kylmäosasta, joita ET
halua sulatettavan.
30_ käyttö
Valintapainike (Select)
02 KÄYTTÖ
1. Kun Soft freeze-asetus valitaan CoolSelect
Zone™-kylmäosalle, sen digitaalisessa
näytössä on arvo -5 °C riippumatta siitä,
mikä on jääkaapin lämpötilaasetus. Tämä
ominaisuus säilyttää lihan ja kalan kauemmin
tuoreina.
2. Kun 0 Zone-asetus valitaan, CoolSelect
Zone™-kylmäosan lämpötila pidetään 0
°C:n lämpötilassa riippumatta siitä, mikä
on jääkaapin lämpötila-asetus Myös tämä
ominaisuus auttaa säilyttämään lihan ja kalan
kauemmin tuoreina.
3. Kun Cool-asetus valitaan, CoolSelect
Zone™-kylmäosan lämpötila pidetään
samana kuin jääkaapin yleinen
lämpötilaasetus. Digitaalisessa näytössä on
sama lämpötila kuin jääkaapin näytössä.
Koska Cool-asetus jäljittelee jääkaapin lämpötilaa, saat lisää yleistä säilytystilaa.
käyttö _31
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
PAKASTIMEN OSIEN IRROTUS
Pakastimen sisustan puhdistus ja järjestäminen uudelleen käy käden käänteessä.
1. Irrota lasihylly vetämällä sitä ulospäin niin pitkälle kuin
mahdollista. Käännä sitä sitten varoen ylöspäin ja irrota se.
2. Irrota ovilokero tarttumalla siihen molemmin käsin ja
nostamalla sitä varoen ylöspäin.
3. Irrota muovipakkauksille tarkoitettu laatikko vetämällä se
ulos ja nostamalla sitä hieman.
4. Irrota jääpalakoneen lokero nostamalla sitä ylöspäin
ja vetämällä se ulos.
5. Irrota sokkelin etulevy avaamalla ensin sekä pakastimen
että jääkaapin ovet ja sitten ruuvaamaalla irti kolme levyn
kiinnitysruuvia. Kun ruuvit on irrotettu, levy voidaan poistaa.
Asenna sokkelin etulevy takaisin sijoittamalla se paikoilleen ja
kiristämällä sen kolme ruuvia.
32_ käyttö
Älä käytä levyä irrotettaessa liiallista voimaa.
Se voi rikkoutua ja aiheuttaa vamman.
JÄÄKAAPIN OSIEN IRROTUS
1. Irrota roiskeenkestävä lasihylly vetämällä sitä ulospäin niin
pitkälle kuin mahdollista. Käännä sitä sitten varoen ylöspäin
ja irrota se.
02 KÄYTTÖ
2. Irrota vihannes- ja hedelmälaatikko painamalla
vihanneslaatikon/kuivalaatikon kannen sisäpuolella
vasemmalla ja oikealla olevia painumia ja vetämällä laatikkoa
eteenpäin. Pidä laatikosta kiinni yhdellä kädellä sekä
vetämällä sitä ulospäin jääkaapista toisella ja samanaikaisesti
nostamalla sitä.
3. Irrota oven tölkkiteline tarttumalla siihen molemmin käsin ja
nostamalla sitä varoen ylöspäin.
4. Z-HYLLY on kiinnitetty jääkaapin seinään. Irrota viinihylly
liu’uttamalla sitä ylöspäin ja nostamalla se varoen irti
kielekkeistä.
HUOMIO
V
aro, ettet asenna Z hyllyä ylösalaisin tai vasen ja oikea
puoli päinvastoin.
Varmista ennen minkään osan poistamista, ettei ruokatarvikkeita ole tiellä.
Jos mahdollista, niin poista kaikki ruokatarvikkeet jääkaapista onnettomuuksien vaaran
vähentämiseksi.
käyttö _33
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
Samsung Side-by-Side -jääkaapista huolehtiminen pidentää sen käyttöikää, ja se pysyy helpommin
hajuttomana ja bakteerittomana.
Sisustan puhdistus
Puhdista sisäseinät ja osat miedolla puhdistusaineella ja pyyhi
sen jälkeen pinnat kuiviksi pehmeällä rätillä. Laatikot ja hyllyt
voidaan irrottaa perusteellista puhdistusta varten. Varmista, että
kuivaat ne, ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen.
Ulkopinnan puhdistus
Pyyhi digitaalinen paneeli ja näyttöpaneeli puhtaalla, kuivalla
rätillä. Suihkuta vettä mieluummin rättiin kuin suoraan jääkaapin
pinnalle. Tällä tavoin varmistetaan kosteuden tasainen
jakautuminen pinnalle. Ovet, kahvat ja kaappi on puhdistettava
miedolla puhdistusaineella ja sen jälkeen kuivattava pehmeällä
rätillä. Jotta laite pysyy ulkonäöltään moitteettomana, ulkopinta
on kiillotettava kerran tai kahdesti vuodessa.
VAROITUS
ÄLÄ puhdista laitetta bentseenillä, ohenteella tai
Clorox™-autonpesuaineella.
Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon vaaran.
Pehmeästi toimivan kotibaarin puhdistus
Puhdista jääpala- ja vesiannostelija kostealla liinalla.
Pyyhi ne sitten kuivaksi puhtaalla, pehmeällä rätillä.
Käytä pehmeästi toimivaa kotibaaria seuraavasti
- Kotibaari aukenee automaattisesti, kun painat sen yläreunaa,
kunnes se naksahtaa.
- Sulkiessasi Kotibaarin paina sen yläreunaa, kunnes se
naksahtaa.
Oven kumitiivisteiden puhdistus
Jos oven kumitiivisteet ovat likaiset, ovet eivät välttämättä
sulkeudu kunnolla ja tuolloin jääkaappi ja pakastin eivät
toimi tehokkaasti. Pidä ovitiivisteet pölyttöminä ja liattomina
puhdistamalla ovet miedolla puhdistusaineella ja kostealla rätillä.
Pyyhi ne kuivaksi puhtaalla, pehmeällä rätillä.
HUOMIO
34_ käyttö
Älä suihkuta jääkaappiin vettä, jos sen pistoke on
kytkettynä, koska tämä voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä puhdista jääkaappia tulipalovaaran vuoksi bentseenillä, ohentimella tai
autonpesuaineella.
Kaksinkertaisen hajunpoistajan puhdistaminen (LISÄVARUSTE)
Kaksinkertainen hajunpoistaja puhdistetaan irrottamalla sen kansi tasapäisellä ruuvimeisselillä. Irrota
hajunpoistokasetti ja aseta se likoamaan puhtaaseen, lämpimään veteen vähintään neljäksi tunniksi.
Anna kasetin kuivua sen jälkeen täysin ennen sen asentamista takaisin pitimeen. Tämä voi kestää
jopa 8 tuntia hyvin tuulettuvassa tilassa. Tee tämä parhaita tuloksia varten kerran tai kahdesti
vuodessa.
02 KÄYTTÖ
Kasetti
Jos kasetti kuivataan suljetussa (tai kosteassa) tilassa, saattaa muodostua hajua. Jos käy
näin, puhdista se uudelleen ja anna sen kuivua hyvin tuulettuvassa tilassa.
Jääkaapin takaosan puhdistus
Pidä johdot ja esillä olevat osat pölyttöminä ja liattomina ja imuroi laitteen takaa kerran tai
kahdesti vuodessa.
VAROITUS
Älä irrota takakantta. Sähköiskun vaara.
käyttö _35
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
SISÄVALOJEN LAMPUN VAIHTAMINEN
VAROITUS
Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon lampun vaihtoa.
- Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys huoltoon.
Jääkaapin ja pakastimen varalamppuja on saatavana useimmissa
vähittäismyyntiliikkeissä.
Käytä vaihdossa lamppukokoa E17 max 30 W jääkaappiosassa ja kokoa E26 max 40 W
pakastinosassa.
Jääkaapin sisävalojen lampun vaihtaminen
YLÄVALO
1. Työnnä lampun suojusta sisään molemmilta puolilta kiinnikkeiden irrottamiseksi.
2. Vaihdettuasi lampun, kiinnitä valaisimen kuori takaisin paikalleen.
LISÄVARUSTE
SENSOR
SENSOR
ALAVALO (LISÄVARUSTE)
1. Irrota lampun suojus vetämällä sitä nuolten suuntaan.
2. Vaihdettuasi lampun, kiinnitä valaisimen kuori takaisin paikalleen.
36_ käyttö
SENSOR
Pakastimen sisävalojen lampun vaihtaminen
1
2
02 KÄYTTÖ
Pakastimen valo sijaitsee moottorikotelon pohjassa.
1. Nosta valaisimen kuorta ylöspäin ja vedä se käsin ulos nuolien suuntaan.
2. Vaihda lamppu uuteen.
3. Asenna lampun kansi takaisin paikalleen.
3
VEDENSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Filter Indicator-merkkivalo ilmaisee, milloin on aika vaihtaa vedensuodatin. Valo syttyy hiukan ennen nykyisen
suodattimen kulumista loppuun, jotta uusi suodatin ehditään hankkia. Kun suodatin vaihdetaan ajoissa,
varmistat, että saat jääkaappisi kautta mitä tuoreinta ja puhtainta juomavettä.
1. Poista vedensuodatin kotelosta ja kiinnitä siihen asennuspäivän ilmaiseva tarra.
2. Liimaa suodattimen päälle tarra, jonka ilmaisee kuuden kuukauden kuluttua olevan ajankohdan.
Jos esimerkiksi vaihdat vedensuodattimen maaliskuussa, liimaa suodattimen päälle tarra “SEP”
(September), joka muistuttaa, että suodatin on vaihdettava syyskuussa. Suodattimen normaali
käyttöikä on noin 6 kuukautta.
3. Irrota seuraavaksi kiinnitetty tulppa kääntämällä sitä vastapäivään.
4. Irrota uuden suodattimen suojatulppa ja poista vanha suodatin.
5. Kohdista ja sijoita uusi suodatin suodatinkoteloon. Kierrä vedensuodatinta hitaasti myötäpäivään
90 astetta, kunnes kohdistusmerkit ovat kohdakkain ja suodatin lukittuu paikoilleen. Varmista,
että merkki on “lock”-lukituskohdan kanssa kohdakkain. Älä kiristä liikaa.
Suodattimen kotelo
1
2
Tarra
(kuukausimerkintä)
4
3
5
Kohdista toisiinsa
kohdistusmerkki ja
lukitusmerkki.
käyttö _37
SAMSUNG side-by-side jääkaapin käyttö
6. Kun tämä toimenpide on valmis, pidä Ice
Type-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan
nollataksesi suodattimen aikataulun.
7. Viimeiseksi, annostele 1 l vettä veden
annostelijasta ja kaada se pois. Varmista,
että vesi virtaa taas kirkkaana ennen kuin sitä
juodaan.
Kun vedensuodatin on juuri vaihdettu, vesi saattaa hetkellisesti purskahtaa annostelijasta.
Se johtuu ilman pääsemisestä putkeen. Se ei yleensä aiheuta mitään käyttöön liittyviä
ongelmia.
Vaihtosuodattimien tilaus
Tilaa lisää vesisuodattimia ajoissa. Ota yhteys valtuutettuun Samsung-jälleenmyyjään.
OVIEN KÄYTTÄMINEN
Jääkaapin ovissa on avaus-ja sulkemismekanismi, joka varmistaa, että ovet sulkeutuvat aina kokonaan
ja tiiviisti. Kun ovi on avattu tiettyyn kohtaan asti, se pysähtyy ja jää auki. Jos ovi ei ole auki sen
aukipysymiskohtaan asti, se sulkeutuu automaattisesti.
38_ käyttö
Vianetsintä
ONGELMA
Jääkaapissa oleva ruoka
jäätyy.
Laitteesta kuuluu
epätavallista melua tai
ääniä.
Laitteen etukulmat ja
sivut ovat kuumia,
esiintyy tiivistynyttä
vettä.
Kone ei tee jäitä.
Jääkaapista kuuluu
pulppuavan veden ääni.
Jääkaapissa on paha
haju.
Pakastimen seiniin
muodostuu jäätä.
Vedenannostelija ei toimi
kunnolla.
• Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein.
• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila alemmaksi.
• Tarkista, ettei jääkaappi ole suorassa auringonpaisteessa tai liian lähellä
lämmönlähdettä.
• Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
• Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila
korkeammaksi.
• Tarkista, että huoneen lämpötila ei ole hyvin alhainen.
• Tarkista, että jääkaapin kylmimmässä osassa ei ole paljon vettä sisältäviä
ruokaaineita. Siirrä sellaiset tuotteet jääkaapin runkoon. Älä säilytä niitä CoolSelect
Zone™-kylmäosassa.
•
•
•
•
Varmista, että jääkaappi on suorassa ja vakaalla alustalla.
Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
Varmista, että jääkaapin alla tai takana ei ole vieraita esineitä.
Jääkaapin sisältä kuuluu tikittävää ääntä. Tämä on normaalia ja johtuu jääkaapin
sisällä osien kutistumisesta tai laajentumisesta lämpötilan muuttuessa.
• Jonkin verran lämpöä on normaalia, koska jääkaapin etukulmissa olevat
kondensaation estolaitteet estävät kosteuden tiivistymistä.
• Tarkista, ettei jääkaapin ovi ole osittain auki. Kosteuden tiivistymistä saattaa
esiintyä, jos ovi jätetään auki pitkäksi ajaksi.
• Varmista, että vesijärjestelmän asennuksesta on kulunut vähintään 12 tuntia.
• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
• Tarkista, ettet ole pysäyttänyt jääpalakonetta manuaalisesti. Varmista, että
jäätyypiksi on valittu joko Cubed (jääpalat) tai Crushed (jäämurska).
• Tarkista, onko jää tukkinut jäiden säilytysastian.
• Tarkista, että pakastimen lämpötila ei ole liian korkea. Kokeile laskea pakastimen
lämpötilaa.
• Se on normaalia. Ääni johtuu laitteen kylmäaineen virtauksesta sen järjestelmässä.
• Onko jokin elintarvike pilaantunut?
• Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on pakattu ilmatiiviisti.
• Siivoa pakastin säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä ruoka.
• Tarkista, ettei tuuletusventtiili ole tukossa. Poista kaikki esteet, jotta laitteen
ilmanvaihtoaukot pysyvät vapaina.
• Sijoita ruokapakkaukset siten, että ilma pääsee kiertämään.
• Tarkista, että pakastimen ovi on suljettu kunnolla.
• Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
• Onko vesijohto puristunut kokoon tai taittunut? Varmista, että putki kulkee vapaana
ja esteettä.
• Tarkista, että vesisäiliö ei ole jäätynyt jääkaapin liian alhaisen lämpötilan vuoksi.
Säädä tällöin lämpötilaa päänäytöltä korkeammaksi.
vianetsintä _39
03 vianetsintä
Jääkaappi ei toimi
lainkaan tai se ei jäähdy
tarpeeksi.
RATKAISU
circuit diagram
RSH*K,J
RSH*F,D
circuit diagram
RSH*B,N
RSH1Z*
circuit diagram
RSH1V,S
RSH1P,U
Memo
Finland
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä
tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle
aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään.
Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
30 - 6227 515
www.samsung.com/fi
Kierrätyksen edistämiseksi tämä käyttöopas on painettu kierrätetylle paperille.
Code No. DA99-01583D REV(0.2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement