Samsung SF-340 Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung SF-340 Εγχειρίδιο χρήσης
P/N:JB68-00903C Rev.1.00
Σηµαντικές σηµειώσεις για προφύλαξη και
πληροφορίες ασφάλειας
Όταν χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα φαξ, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις
για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυµατισµού:
1
∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
2
Πρέπει να είστε προσεχτικοί όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.
3
Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν καθώς
και στη συνοδευτική τεκµηρίωση.
4
Αν κάποια οδηγία λειτουργίας δεν συµφωνεί µε τις πληροφορίες ασφαλείας, ακολουθήστε την οδηγία
ασφαλείας. Μπορεί να µην καταλάβατε καλά την οδηγία λειτουργίας. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε την
ασυµφωνία µεταξύ των οδηγιών, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή εξυπηρέτησης για
βοήθεια.
5
Αποσυνδέστε το µηχάνηµα φαξ από την πρίζα και την υποδοχή τηλεφώνου πριν το καθαρίσετε. ∆εν πρέπει
να χρησιµοποιείτε καθαριστικά σε υγρή µορφή ή σε αεροζόλ. Χρησιµοποιείτε µόνο υγρό πανί για τον
καθαρισµό.
6
Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα φαξ σε ασταθές τρόλεϊ, βάση ή τραπέζι. Μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό.
7
Το µηχάνηµα φαξ δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε, πάνω από ή κοντά σε καλοριφέρ, θερµάστρες,
κλιµατιστικά ή αγωγούς εξαερισµού.
8
Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν αντικείµενα πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και τηλεφώνου. Μην τοποθετείτε
το µηχάνηµα φαξ σε θέση όπου τα καλώδια µπορεί να καταστραφούν εξαιτίας της συχνής διέλευσης
περαστικών. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε θέση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο
τηλεφώνου µπορεί να είναι λυγισµένο. Οι παραπάνω καταστάσεις µπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις
ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
9
∆εν πρέπει να υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Μπορεί να ελαττωθεί η απόδοση
ή ακόµα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
10 Μην αφήνετε τα κατοικίδια ζώα να µασάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τηλεφώνου ή τα
καλώδια διασύνδεσης µε τον υπολογιστή.
11 Μην ωθείτε αντικείµενα στο εσωτερικό του µηχανήµατος φαξ µέσα από το περίβληµα ή τα ανοίγµατα στο
κάλυµµα. Μπορεί να έρθουν σε επαφή µε σηµεία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης, µε συνεπακόλουθο
κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. ∆εν πρέπει να χύνετε υγρά οποιασδήποτε µορφής πάνω
ή µέσα στο µηχάνηµα φαξ.
i
12 Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να αποσυναρµολογείτε το µηχάνηµα φαξ.
Πάρτε το µηχάνηµα σε κάποιον εξειδικευµένο τεχνικό επιδιόρθωσης όταν είναι απαραίτητο. Αν ανοίξετε
ή αφαιρέσετε τα καλύµµατα, εκτίθεστε σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Η εσφαλµένη
συναρµολόγηση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία όταν χρησιµοποιηθεί ξανά η µονάδα.
13 Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την υποδοχή τηλεφώνου, τον υπολογιστή, την πρίζα και δώστε το
µηχάνηµα για επιδιόρθωση σε εξειδικευµένο τεχνικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν οποιοδήποτε τµήµα του καλωδίου τροφοδοσίας, του φις ή του καλωδίου σύνδεσης είναι κατεστραµµένο
ή φθαρµένο.
• Αν έχει πέσει υγρό πάνω στο προϊόν.
• Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
• Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά παρά το γεγονός ότι ακολουθήσατε πιστά όλες τις οδηγίες.
• Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κάλυµµα φαίνεται να έχει υποστεί ζηµιά.
• Αν το προϊόν παρουσιάζει ξαφνική ή ευδιάκριτη αλλαγή στην απόδοση.
14 Προσαρµόστε µόνο τα χειριστήρια που εξηγούνται από τις οδηγίες λειτουργίας. Η ακατάλληλη ρύθµιση
άλλων χειριστηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και ενδεχοµένως να χρειαστεί εκτενής εργασία από
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση του προϊόντος στην κανονική του λειτουργία.
15 Αποφύγετε τη χρήση του µηχανήµατος φαξ κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από τις αστραπές. Αν είναι δυνατό, αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC και το τηλέφωνο
για τη διάρκεια της καταιγίδας.
16 Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε υγρά µέρη. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
17 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
18 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, αποσυνδέσετε το µηχάνηµα από το τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο πριν αγγίξετε µεταλλικά/αγώγιµα µέρη.
19 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο καλώδιο
No. 26 AWG ή µεγαλύτερο καλώδιο σύνδεσης στην τηλεφωνική γραµµή.
ii
Περιεχόµενα
Λίστα χαρακτηριστικών ...........................................................................................................................................
Εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα ..........................................................................................................................
Μπροστινή όψη ..................................................................................................................................................
Πίσω όψη ...........................................................................................................................................................
Πίνακας ελέγχου ................................................................................................................................................
Τοποθέτηση χαρτιού .................................................................................................................................................
Τύπος και µέγεθος χαρτιού ................................................................................................................................
∆ηµιουργία αντιγράφου ............................................................................................................................................
Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας ...................................................................................................................
Ορισµός αριθµού/ονόµατος φαξ ...............................................................................................................................
Τρόπος καταχώρησης γραµµάτων .....................................................................................................................
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης ........................................................................................
Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού ........................................................................................................................
Ρύθµιση έντασης ανοικτής συνοµιλίας ....................................................................................................................
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.9
Κεφάλαιο 2: Προγραµµατισµός και κλήση
Πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης ...................................................................................................................
Κλήση µε καταβίβαση ακουστικού ..........................................................................................................................
Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων .................................................................................................................................
Αποθήκευση αριθµού στο βιβλίο τηλεφώνων ...................................................................................................
Κλήση ενός πατήµατος ......................................................................................................................................
Γρήγορες κλήσεις ...............................................................................................................................................
Αναζήτηση αριθµού από τη µνήµη (Κλήση καταλόγου) .........................................................................................
∆ιαδοχική αναζήτηση στο βιβλίο τηλεφώνων ...................................................................................................
Αναζήτηση για ένα συγκεκριµένο πρώτο γράµµα .............................................................................................
Επανάκληση .............................................................................................................................................................
Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε ..................................................................................
Για επανάκληση του αριθµού στη µνήµη ..........................................................................................................
Για να βρείτε έναν αριθµό που λαµβάνεται µε υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης ..............................................
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
Κεφάλαιο 3: Το µηχάνηµα φαξ
Αποστολή φαξ ..........................................................................................................................................................
Τοποθέτηση εγγράφων ......................................................................................................................................
Αποδεκτά έγγραφα .............................................................................................................................................
Ρύθµιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου .....................................................................................................
Αποστολή φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο ..............................................................................................................
Αυτόµατη αποστολή φαξ ...................................................................................................................................
Αυτόµατη επανάκληση ......................................................................................................................................
Λήψη φαξ .................................................................................................................................................................
Λειτουργίες λήψης .............................................................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία FAX ..................................................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία TEL ...................................................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία AUTO ...............................................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία TAM .................................................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP) .............................................................................................................
Λήψη σε λειτουργία DRPD ...............................................................................................................................
Λήψη µέσω εξωτερικού τηλεφώνου ..................................................................................................................
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
iii
Περιεχόµενα
Κεφάλαιο 1: Ρύθµιση και αντιγραφή
Κεφάλαιο 4: Ο αυτόµατος τηλεφωνητής
Εγγραφή του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή ...................................................................................................
Έλεγχος του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή ....................................................................................................
Παρακολούθηση εισερχόµενης κλήσης ...................................................................................................................
Αναπαραγωγή µηνυµάτων ........................................................................................................................................
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων ........................................................................................................................
Αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων .................................................................................................................
Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εµπρός .......................................................................................................
∆ιαγραφή των παλιών µηνυµάτων που ακούσατε ....................................................................................................
Για να διαγράψετε ένα επιλεγµένο µήνυµα .......................................................................................................
Για διαγραφή όλων των εγγραµµένων µηνυµάτων ...........................................................................................
Χρήση του αυτόµατου τηλεφωνητή από αποµακρυσµένο τηλέφωνο ......................................................................
Πρόσβαση στο µηχάνηµα ..................................................................................................................................
Χρήση αποµακρυσµένων εντολών ....................................................................................................................
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
Κεφάλαιο 5: Σύνθετες λειτουργίες φαξ
Σειριακή µαζική αποστολή .......................................................................................................................................
Μεταχρονολογηµένο φαξ .........................................................................................................................................
Χρήση των Αγαπηµένων µου ...................................................................................................................................
Αποθήκευση εγγράφων ......................................................................................................................................
∆ιαγραφή αποθηκευµένων εγγράφων ................................................................................................................
Αποστολή αποθηκευµένων εγγράφων ...............................................................................................................
Εκτύπωση αποθηκευµένων εγγράφων ...............................................................................................................
Αίτηµα από αποµακρυσµένο µηχάνηµα ...................................................................................................................
Ρύθµιση αποστολής κατ' επίκληση ....................................................................................................................
Ρύθµιση λήψης κατ' επίκληση ...........................................................................................................................
Για ακύρωση της προγραµµατισµένης εργασίας ......................................................................................................
Προώθηση φαξ ή µηνύµατος ....................................................................................................................................
Προώθηση φαξ ...................................................................................................................................................
Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-345TP) ....................................................................................................
Αποµακρυσµένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (µόνο για SF-345TP) .......................................................................
5.2
5.2
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
5.6
Κεφάλαιο 6: Ειδικά χαρακτηριστικά
Εισαγωγή παύσης ..................................................................................................................................................... 6.2
Χρήση του πλήκτρου Recall (R ή Flash) ................................................................................................................. 6.2
Χρήση Αναγνώρισης κλήσης ................................................................................................................................... 6.2
Χρήση της δυνατότητας σίγασης ............................................................................................................................. 6.3
Για σίγαση µιας κλήσης ..................................................................................................................................... 6.3
Για αποδέσµευση από τη σίγαση ....................................................................................................................... 6.3
Εγγραφή µιας συνοµιλίας (µόνο για SF-345TP) ...................................................................................................... 6.3
Ρύθµιση ήχου ............................................................................................................................................................ 6.3
Αναφορές χρηστών ................................................................................................................................................... 6.4
Για εκτύπωση µιας αναφοράς ............................................................................................................................ 6.4
Προεκτύπωση φαξ .................................................................................................................................................... 6.5
Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών ανεπιθύµητων φαξ ............................................................................................... 6.6
Καταχώρηση λειτουργίας ρύθµισης ανεπιθύµητων φαξ ................................................................................... 6.6
Χρήση της υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (SMS) ............................................................................................... 6.7
Ανάγνωση µηνυµάτων SMS .............................................................................................................................. 6.7
Εκτύπωση µηνυµάτων SMS .............................................................................................................................. 6.7
∆ιαγραφή αποθηκευµένων µηνυµάτων SMS .................................................................................................... 6.7
Ρύθµιση µηνυµάτων SMS .................................................................................................................................. 6.8
Εκκαθάριση µνήµης ................................................................................................................................................. 6.9
Επιλογές χρήστη ..................................................................................................................................................... 6.10
Ρύθµιση των επιλογών συστήµατος/αυτόµατου τηλεφωνητή ......................................................................... 6.10
iv
Πραγµατοποίηση σύνδεσης ......................................................................................................................................
Εγκατάσταση λογισµικού της Samsung ...................................................................................................................
Απαιτήσεις συστήµατος .....................................................................................................................................
Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή ...........................................................................................................
Ρύθµιση του προεπιλεγµένου εκτυπωτή ...................................................................................................................
Επανεγκατάσταση του λογισµικού ...........................................................................................................................
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού ..............................................................................................................
Εκτύπωση εγγράφου .................................................................................................................................................
Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης ..................................................................................................................
Χρήση της Βοήθειας ..........................................................................................................................................
7.2
7.2
7.2
7.2
7.4
7.4
7.5
7.5
7.8
7.8
Κεφάλαιο 8: Φροντίδα και συντήρηση
Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων ......................................................................................................................... 8.2
Αντικατάσταση της κασέτας µελάνης ...................................................................................................................... 8.3
Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης ...................................................................................................................... 8.4
Ευθυγράµµιση κεφαλής εκτύπωσης ......................................................................................................................... 8.4
Προβολή στάθµης µελάνης ...................................................................................................................................... 8.4
Ρύθµιση σκίασης ...................................................................................................................................................... 8.4
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος ............................................................................................................................ 8.5
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης ......................................................................................................................... 8.5
Καθαρισµός της κασέτας .......................................................................................................................................... 8.5
Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών .............................................................................. 8.5
Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας ........................................................................................... 8.6
Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη LCD ................................................................................................................. 8.7
∆ιόρθωση προβληµάτων .......................................................................................................................................... 8.9
Προβλήµατα µε το φαξ ...................................................................................................................................... 8.9
Προβλήµατα µε την ποιότητα εκτύπωσης ....................................................................................................... 8.11
Προβλήµατα µε την τροφοδότηση χαρτιού ..................................................................................................... 8.11
Εκκαθάριση εµπλοκών ........................................................................................................................................... 8.12
Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση .......................................................................................................... 8.12
Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση ............................................................................................................ 8.12
Κεφάλαιο 9: Παράρτηµα
Τεχνικά χαρακτηριστικά ........................................................................................................................................... 9.2
∆είγµα ITU #1 chart (µε σµίκρυνση σε 60,5%) ....................................................................................................... 9.3
Λίστα γραµµατοσειρών για εκτύπωση ..................................................................................................................... 9.4
Λίστα γραµµατοσειρών για οθόνη LCD .................................................................................................................. 9.5
Αντικατάσταση του παρεχόµενου φις (ΗΒ) ............................................................................................................. 9.6
Σηµειώσεις για χρήση της συσκευής (Νέα Ζηλανδία) ............................................................................................. 9.6
∆ήλωση συµµόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες) ........................................................................................................... 9.7
Σε περίπτωση παρεµβολών (ΗΠΑ) .......................................................................................................................... 9.9
Επωνυµία φαξ (ΗΠΑ) .............................................................................................................................................. 9.9
Πληροφορίες για τηλεφωνικές εταιρείες (ΗΠΑ) ................................................................................................... 9.10
Ευρετήριο
v
Περιεχόµενα
Κεφάλαιο 7: Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
vi
Κεφάλαιο 1
Ρύθµιση και αντιγραφή
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία της αρχικής ρύθµισης. Οι πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης
επεξηγούνται στον ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης. Αν πραγµατοποιείτε εγκατάσταση του µηχανήµατος
για πρώτη φορά ή αν επαναλαµβάνετε την εγκατάσταση από την αρχή, ανατρέξτε στον Οδηγό
εγκατάστασης που συνοδεύει το µηχάνηµα.
Λίστα χαρακτηριστικών
Αυτό το µηχάνηµα σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας την τελευταία λέξη στην τεχνολογία. Πρόκειται για ένα
µηχάνηµα πλήρες χαρακτηριστικών και υψηλής απόδοσης, το οποίο όχι µόνο πληροί τα πρότυπα του κλάδου
αλλά τα υπερβαίνει κιόλας. Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τα πολλά και συναρπαστικά χαρακτηριστικά
του:
Κοινά χαρακτηριστικά για τα µηχανήµατα φαξ της σειράς SF-340 Series
(SF-340/SF-345TP)
• Εξοικονόµηση µελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης» στη
σελίδα 1.8)
• Εκτύπωση ψεκασµού σε απλό χαρτί
• Αποστολή φαξ υψηλής ταχύτητας 14,4 Kbps
• Μνήµη αποθήκευσης 40 σελίδων (SF-340), µνήµη αποθήκευσης 100 σελίδων (SF-345TP)
• Εµφάνιση και δηµιουργία αναφορών σε πολλές γλώσσες: Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Πορτογαλικά και Ολλανδικά (ανατρέξτε στην ενότητα «Language (Γλώσσα)» στη σελίδα 6.10)
• Ανεξάρτητο µηχάνηµα φαξ πλήρες λειτουργιών
• Πρακτικό επιτραπέζιο αντιγραφικό 50 σελίδων
• Τροφοδότης εγγράφων χωρίς κύρτωση, 10 σελίδων
• 80 θέσεις γρήγορων κλήσεων (περιλαµβάνονται 10 κουµπιά ενός πατήµατος)
• Πέντε λειτουργίες λήψης; TEL, FAX, AUTO, TAM1(Αυτόµατος τηλεφωνητής) και DRPD
• ∆υνατότητα σειριακής µαζικής αποστολής του ίδιου εγγράφου σε πολλαπλούς προορισµούς
• Μεταχρονολογηµένη λειτουργία FAX για αποστολή του εγγράφου αργότερα
• Αποστολή/λήψη κατ' επίκληση
• Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθµών
• ∆ιαχείριση αναφορών: επιβεβαίωση αποστολής, αναφορά ηµερολογίου και βιβλίο τηλεφώνων, κ.α.
• Λήψη σύντοµων µηνυµάτων
• Αποθήκευση εργασίας FAX για αποστολή του εγγράφου χωρίς το πρωτότυπο
• Τα Αγαπηµένα µου
• Ήχος αφύπνισης
Χαρακτηριστικά µόνο για SF-345TP
• ∆υνατότητα εκτύπωσης σε υπολογιστή
• Συµβατότητα µε τα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήµατα
• Κοινή χρήση σε δίκτυο
• Ενσωµατωµένος ψηφιακός αυτόµατος τηλεφωνητής (TAM)
• Πρόσβαση από αποµακρυσµένο τηλέφωνο
• Προώθηση µηνυµάτων (µπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να µεταφέρει την κλήση όταν ο καλών αφήσει µήνυµα)
• Παρακολούθηση κλήσης
• Ειδοποίηση λήψης FAX (ειδοποιήστε µε φωνητικό µήνυµα όταν το µηχάνηµα λάβει νέο φαξ)
• Ανοικτή συνοµιλία
• Ο εκτυπωτής υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρη εκτύπωση
SF-340 : Φαξ ψεκασµού
SF-345TP : Πολυλειτουργική συσκευή ψεκασµού
1. Αν το µηχάνηµά σας είναι το SF-340, πρέπει να προσαρτήστε εξωτερική συσκευή τηλεφωνητή.
1.2
∆ίσκος
εγγράφων
Κάλυµµα σκόνης
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Οδηγός
εγγράφων
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
∆ίσκος εξόδου
εγγράφων
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Υποδοχή
τροφοδοτικού
ΡΎΘΜΙΣΗ
Συνδετήρας USB
(µόνο για SF-345TP)
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
Πίσω όψη
ΡΎΘΜΙΣΗ
Αν ισχύει, συνδέστε εξωτερικό
τηλέφωνο ή συσκευή
αυτόµατου τηλεφωνητή (TAM).
(Μόνο για SF-340)
2. Σηµειώστε ότι όλες οι εικόνες που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό χρήσης αφορούν το SF-345TP, συνεπώς υπάρχει το ενδεχόµενο
κάποια τµήµατα να είναι διαφορετικά για το µηχάνηµά σας.
1.3
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Ακουστικό
ΡΎΘΜΙΣΗ
Οδηγός χαρτιού
ΡΎΘΜΙΣΗ
Στήριγµα χαρτιού
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
Μπροστινή όψη2
Ρύθµιση και
αντιγραφή
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα. Ρίξτε µια µατιά στις φωτογραφίες που θα
βρείτε στις επόµενες σελίδες.
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα
Πίνακας ελέγχου
Speed
Όνοµα κουµπιού
Λειτουργία
Ink Save
Χρησιµοποιείται για µειωµένη κατανάλωση µελάνης. Πραγµατοποιεί εναλλαγή
µεταξύ της κατάστασης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
Silent
Χρησιµοποιείται όταν θέλετε να κάνετε σίγαση όλων των ήχων που παράγει το
µηχάνηµα.
My Favorites
Χρησιµοποιείται για αποθήκευση εγγράφου που χρησιµοποιείται συχνά, για
πρακτική αποστολή.
Cartridge Change
Χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση νέας κασέτας ή για αντικατάσταση της παλιάς.
Resolution
Βελτιώνει την καθαρότητα του εγγράφου που αποστέλλετε.
Rcv.Mode/Darkness
Αυτό το κουµπί έχει δύο λειτουργίες:
Αν δεν έχει φορτωθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουµπί, πραγµατοποιείται
µετάβαση στη λειτουργία λήψης.
Αν έχει φορτωθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουµπί, αλλάζει την αντίθεση.
OGM (µόνο για SF-345TP)
Χρησιµοποιείται για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του εξερχόµενου µηνύµατος
που χρησιµοποιείται σε λειτουργία TAM.
Play/Record (µόνο για SF-345TP)
Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή των εισερχόµενων µηνυµάτων. Χρησιµοποιείται για
την εγγραφή µιας τηλεφωνικής συνοµιλίας.
Erase (µόνο για SF-345TP)
Χρησιµοποιείται για τη διαγραφή ενός µηνύµατος ή όλων των µηνυµάτων.
TAM (µόνο για SF-345TP)
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Ανάβει όταν το µηχάνηµα βρίσκεται
σε λειτουργία TAM και αναβοσβήνει όταν έχει ληφθεί νέο µήνυµα.
(µόνο για SF-345TP)
Χρησιµοποιείται για την επανάληψη του τρέχοντος µηνύµατος ή την παράβλεψή του
και την µετάβαση στο προηγούµενο.
(µόνο για SF-345TP)
Χρησιµοποιείται για προώθηση στο επόµενο µήνυµα.
Αριθµητικό πληκτρολόγιο
(µόνο για SF-345TP)
Καλέστε τους αριθµούς χειροκίνητα, όπως θα κάνατε συνήθως µε το τηλέφωνο, ή
εναλλακτικά καταχωρήστε γράµµατα κατά τη διαδικασία ρύθµισης του µηχανήµατος.
Symbols
Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση
ενός ονόµατος σε λειτουργία επεξεργασίας.
Speed
Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και κλήση 80 αριθµών τηλεφώνου/φαξ που
χρησιµοποιούνται πιο συχνά, αντιστοιχίζοντάς τους σε διψήφιους αριθµούς θέσης.
Recall (R/Flash)
Πραγµατοποιεί λειτουργία όµοια µε τη σύντοµη πίεση του διακόπτη αγκίστρου.
Redial/Pause
Χρησιµοποιείται για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε. Μπορείτε
επίσης να το χρησιµοποιήσετε για να προσθέσετε µια παύση κατά την αποθήκευση
νέου αριθµού στη µνήµη.
Phone Book/Mute
Για σίγαση του τηλεφώνου ενώ οµιλείτε µέσω µικροφώνου. Για αναζήτηση ενός
αριθµού στη µνήµη.
1.4
Χρησιµοποιείται για ενεργοποίηση της επιλογής που εµφανίζεται στην οθόνη.
Upper Level
Χρησιµοποιείται για επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο µενού.
Start Copy
Χρησιµοποιείται για την αντιγραφή ενός εγγράφου.
Start Fax
Χρησιµοποιείται για την έναρξη µιας εργασίας.
Stop/Clear
∆ιακόπτει µια λειτουργία ανά πάσα στιγµή. Ή χρησιµοποιείται για τη διαγραφή
ψηφίων σε λειτουργία επεξεργασίας.
a.Ανοικτή συνοµιλία : µόνο για SF-345TP
Τοποθέτηση χαρτιού
2
Τραβήξτε το κάλυµµα για τη σκόνη προς το
µέρος σας.
3
Ξεφυλλίστε το χαρτί για να βεβαιωθείτε ότι
δεν έχουν κολλήσει οι σελίδες µεταξύ τους
και τοποθετήστε τις στον ASF µε την
πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.
4
Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και µετακινήστε
τον προς τα δεξιά ώστε το άνοιγµα να
ταιριάζει µε τις διαστάσεις του χαρτιού.
5
Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το κάλυµµα σκόνης στην αρχική του θέση.
Ρύθµιση και
αντιγραφή
ΡΎΘΜΙΣΗ
Στήριγµα χαρτιού
Κάλυµµα σκόνης
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Οδηγός χαρτιού
Τύπος και µέγεθος χαρτιού
Μπορείτε να αποκτήσετε αποτελέσµατα εκτύπωσης και λήψης ικανοποιητικής ποιότητας χρησιµοποιώντας
διάφορους τύπους απλού χαρτιού. Καθώς η ποιότητα του απλού χαρτιού παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις,
συνιστάται ο δοκιµαστικός έλεγχος της ποιότητας εκτύπωσης πριν αγοράσετε µεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Το µηχάνηµα χρησιµοποιεί ποικιλία χαρτιών, µεταξύ των οποίων:
• Χαρτί ξηρογραφίας
• Χαρτί τύπου bond
• Χαρτί διπλής χρήσης
3. Αυτόµατος τροφοδότης φύλλων.
1.5
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Ανοίξτε το στήριγµα χαρτιού.
ΡΎΘΜΙΣΗ
1
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Για λήψη φαξ ή για δηµιουργία αντιγράφων, πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί στον ASF3. Μπορείτε να
τοποθετήσετε περίπου 50 φύλλα χαρτιού. Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού, ελέγξτε αν το µέγεθος χαρτιού
ορίστηκε σωστά κατά τη διαδικασία ρύθµισης του συστήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)» στη σελίδα 6.10.
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Enter
ΡΎΘΜΙΣΗ
Χρησιµοποιείται για την εµφάνιση του προηγούµενου ή του επόµενου στοιχείου από
το µενού, για ρύθµιση της έντασης του ήχου ή για µετακίνηση του δροµέα στο ψηφίο
που θέλετε να αλλάξετε.
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Χρησιµοποιείται για την επιλογή ειδικών λειτουργιών, όπως για παράδειγµα τη
ρύθµιση και τη συντήρηση του συστήµατος, κ.α.
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Menu
ΡΎΘΜΙΣΗ
ή για την κλήση αριθµών.
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Speaker Phone (or On Hook Dial)a Χρησιµοποιείται για συνοµιλία χωρίς σήκωµα του ακουστικού (µόνο για SF-345TP)
ΡΎΘΜΙΣΗ
Λειτουργία
ΡΎΘΜΙΣΗ
Όνοµα κουµπιού
Καθώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαρτιού διαφέρουν από φύλλο σε φύλλο, τα αποτελέσµατα που
λαµβάνετε από διαφορετικά πακέτα χαρτιού µπορεί να είναι ανάµεικτα, ακόµα και αν το πακέτο περιλαµβάνει
τον ίδιο τύπο χαρτιού. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι τα επιθυµητά, δοκιµάστε να εκτυπώσετε
από την άλλη πλευρά του χαρτιού, σε διαφορετικό τύπο χαρτιού ή από άλλο πακέτο µε τον ίδιο τύπο χαρτιού.
ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού µε το µηχάνηµά σας:
• Συνεχές χαρτί τροφοδοσίας φορµών (form feed)
• Συνθετικό χαρτί
• Θερµικό χαρτί
• Πολυσέλιδες φόρµες και έγγραφα
• Χαρτί χηµικής κατεργασίας
• Χαρτιά µε ανάγλυφα γράµµατα που προεξέχουν από την επιφάνεια
Με το µηχάνηµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µέσα εκτύπωσης:
Μέγεθος χαρτιού
∆ιαστάσεις
A4
210 mm x 297 mm
Letter
216 mm x 279 mm
Legal
216 mm x 356 mm
Βάρος χαρτιού
70-90 g/m2
∆ηµιουργία αντιγράφου
Αν θέλετε να εξοικονοµήσετε µελάνη όταν αντιγράφετε ή λαµβάνετε φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή/λήψη σε
λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης» στη σελίδα 1.8.
1
Αναποδογυρίστε τη σελίδα και τοποθετήστε την στον
τροφοδότη εγγράφων.
2
Ρυθµίστε τον οδηγό εγγράφων ώστε το άνοιγµα να ταιριάζει µε
το πλάτος του εγγράφου.
3
Τροφοδοτήστε το έγγραφο στο µηχάνηµα.
4
Ρυθµίστε την ανάλυση πατώντας Resolution.
Οδηγός
εγγράφων
• Σε περίπτωση που επιλέξατε «Standard (Τυπική)» ανάλυση, ρυθµίζεται αυτόµατα σε «Fine mode (Λεπτοµερή)»
λειτουργία.
5
Πατήστε Start Copy.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Number of Copies (Αριθµός αντιγράφων).
6
Καταχωρήστε τον αριθµό αντιγράφων που θέλετε και πατήστε Enter.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Zoom Rate (Ποσοστό ζουµ).
• Αν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς συγκεκριµένες επιλογές αντιγραφής, πατήστε πάλι Start Copy και
η αντιγραφή θα αρχίσει αµέσως.
7
Επιλέξτε το ποσοστό ζουµ που θέλετε πατώντας < ή > και έπειτα Enter.
• Μπορείτε να µεγεθύνετε/σµικρύνετε το έγγραφο σε κλίµακα 50-150% επιλέγοντας ένα προκαθορισµένο ποσοστό.
Το προεπιλεγµένο ποσοστό είναι 97%.
8
Επιλέξετε αν θέλετε σελιδοποίηση του εγγράφου.
• Αν επιλέξετε σελιδοποίηση, πρέπει επίσης να επιλέξετε σειρά ταξινόµησης: κανονική ή αντίστροφη.
9
Πατήστε Enter όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές.
• Όταν το χαρτί στο µηχάνηµα εξαντληθεί, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα Load paper and press Enter (Τοποθετήστε χαρτί
και πατήστε Enter). Τοποθετήστε πρόσθετο χαρτί και πατήστε Enter.
1.6
6
Ορίστε την ηµεροµηνία και την ώρα. Μπορείτε να µετακινήσετε το δροµέα πατώντας < ή >.
• Αν καταχωρήσετε έναν µη έγκυρο αριθµό, ηχεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος και η εργασία δεν συνεχίζει
στο επόµενο βήµα. Αν συµβεί αυτό, απλώς καταχωρήστε πάλι το σωστό αριθµό.
• Όταν καταχωρείτε την ώρα, πρέπει να το κάνετε χρησιµοποιώντας την 24ωρη µορφή.
Πατήστε Enter όταν εµφανιστούν σωστά η ηµεροµηνία και η ώρα.
• Στην οθόνη εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα που ορίσατε, και έπειτα γίνεται µετάβαση στη λειτουργία αναµονής.
Ορισµός αριθµού/ονόµατος φαξ
Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτού του στοιχείου, ακόµα και αν ακολουθήσατε τα βήµατα που περιγράφονται, πρέπει να
συµβουλευτείτε κάποιον τεχνικό επιδιόρθωσης ή τον αντιπρόσωπο.
Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τους παραλήπτες. Τους επιτρέπει να βλέπουν τον αποστολέα
του φαξ καθώς και τον αριθµό για απάντηση.
1
Πατήστε Menu.
2
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε SET SYSTEM ID (Ορισµός αναγνωριστικού συστήµατος) και πατήστε Enter.
3
Πατήστε Enter όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Fax Number (Αριθµός φαξ).
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ µε τον οποίο θα συνδεθεί το µηχάνηµα.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 20 ψηφία και να συµπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διαστήµατα, σύµβολο «συν», κ.α.).
• Για να καταχωρήσετε έναν οριοθέτη, πατήστε #.
• Για να καταχωρήσετε το σύµβολο «συν» (+), πατήστε *.
• Αν καταχωρήσετε λάθος αριθµό, χρησιµοποιήστε το < ή > για να µεταβείτε στον αριθµό και να τον διορθώσετε.
5
Πατήστε Enter όταν τελειώσετε.
6
Πατήστε Enter όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Fax Name (Όνοµα φαξ).
7
Καταχωρήστε το όνοµα για το φαξ (µέχρι 40 χαρακτήρες) χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο.
• Μπορείτε να συµπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διάστηµα, σύµβολο του «συν», κ.α.).
Ρύθµιση και
αντιγραφή
Πατήστε Enter όταν το όνοµα που εµφανίζεται στην οθόνη είναι σωστό.
• Το µηχάνηµα επανέρχεται στη λειτουργία αναµονής όταν τελειώσετε ή όταν πατήσετε Stop/Clear.
1.7
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
8
ΡΎΘΜΙΣΗ
7
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε Enter όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Date & Time (Ηµεροµηνία και ώρα).
ΡΎΘΜΙΣΗ
5
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε Europe(D-M-Y) (Ευρωπαϊκή Η-Μ-Ε) ή USA (M-D-Y) (ΗΠΑ Μ-Η-Ε) και πατήστε
Enter.
ΡΎΘΜΙΣΗ
4
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε Enter όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Date Format (Μορφή ηµεροµηνίας).
ΡΎΘΜΙΣΗ
3
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε SET DATE & TIME (Ορισµός ηµεροµηνίας και ώρας) και πατήστε Enter.
ΡΎΘΜΙΣΗ
2
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε Menu.
ΡΎΘΜΙΣΗ
1
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα εµφανίζονται στην οθόνη όταν το µηχάνηµα είναι ενεργοποιηµένο και έτοιµο
για χρήση (Λειτουργία αναµονής). Η ηµεροµηνία και η ώρα εκτυπώνονται σε όλα τα φαξ που αποστέλλετε.
ΡΎΘΜΙΣΗ
Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας
Τρόπος καταχώρησης γραµµάτων
Για να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, υποθέτουµε ότι η οθόνη σάς ζητά να καταχωρήσετε ένα όνοµα.
1
Πατήστε το κατάλληλο κουµπί για το γράµµα που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
• Για παράδειγµα, για να καταχωρήσετε το γράµµα O, πατήστε το κουµπί 6 τρεις φορές. Κάθε φορά που πατάτε
το κουµπί, στην οθόνη εµφανίζεται και διαφορετικό γράµµα: πρώτα το M, µετά το N, το O και τέλος το 6.
• Για µια λίστα µε τα γράµµατα και τα αντίστοιχα κουµπιά, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστοίχιση των χαρακτήρων
από το πληκτρολόγιο» στη σελίδα 1.8.
2
Επιλέξτε το επόµενο γράµµα µε τον ίδιο τρόπο.
• Ο δροµέας που αναβοσβήνει µετακινείται προς τα δεξιά και στην οθόνη εµφανίζεται το επόµενο γράµµα.
• Αν το γράµµα αντιστοιχιστεί στο ίδιο κουµπί που πατήσατε στο βήµα 1, µετακινήστε το δροµέα πατώντας < ή > και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί.
3
Πατήστε Enter όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των γραµµάτων.
Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο
Πλήκτρο
Αντιστοιχισµένοι αριθµοί,
γράµµατα ή χαρακτήρες
Πλήκτρο
6
Αντιστοιχισµένοι αριθµοί, γράµµατα
ή χαρακτήρες
1
(∆ιάστηµα) 1
M N O 6
2
A B C 2
7
P Q R S 7
3
D E F 3
8
T U V 8
4
G H I 4
9
W X Y Z 9
5
J K L 5
0 (Σύµβολα)
+ - , . ’ / * # & 0
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης
µελάνης
Το µηχάνηµα διαθέτει µια λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης που βελτιστοποιεί την κατανάλωση µελάνης
κατά την αντιγραφή και τη λήψη φαξ.
Πατήστε Ink Save.
• Το κουµπί φωτίζεται από πίσω για να δηλώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης. Από εδώ
και πέρα, κάθε αντίτυπο, εκτός από τις αναφορές, θα καταναλώνει λιγότερη µελάνη.
• Αν πιστεύετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αρκετά καλή, πραγµατοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόµησης
µελάνης, πατώντας πάλι το κουµπί Ink Save. Η ποιότητα εκτύπωσης θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.
Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού
Το µηχάνηµα διαθέτει περισσότερα από ένα επίπεδα έντασης κουδουνισµού. Ρυθµίστε την ένταση όπως θέλετε.
Πατήστε < ή > όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, ακούγεται και διαφορετικός κουδουνισµός.
• Το επίπεδο έντασης 0 δηλώνει ότι ο κουδουνισµός δεν ηχεί για εισερχόµενη κλήση.
1.8
Ρύθµιση και
αντιγραφή
Ρύθµιση έντασης ανοικτής συνοµιλίας
Όταν οµιλείτε µέσω της ανοικτής συνοµιλίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου ως εξής:
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε Speaker Phone (or On Hook Dial).
Πατήστε < ή > όσες φορές θέλετε.
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
• Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, η ένταση ήχου µειώνεται ή αυξάνεται.
1.9
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
2
ΡΎΘΜΙΣΗ
• Μπορείτε να την προσαρµόσετε και κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας.
ΡΎΘΜΙΣΗ
1
1.10
Κεφάλαιο 2
Προγραµµατισµός και κλήση
Πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης
Με το νέο σας µηχάνηµα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις µε διάφορους τρόπους.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία από τις παρακάτω µεθόδους:
• Κλήση µε καταβίβαση ακουστικού
• Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων (Κλήση ενός πατήµατος και γρήγορη κλήση)
• Κλήση από υπηρεσίες καταλόγου
• Επανάκληση
• Χειροκίνητη κλήση από το ακουστικό όπως θα κάνατε και µε ένα τυπικό τηλέφωνο
Κλήση µε καταβίβαση ακουστικού
∆εν είναι ανάγκη να σηκώσετε το ακουστικό για να πραγµατοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. Όταν
πραγµατοποιείτε κλήση, απλά πατήστε το κουµπί Speaker Phone (or On Hook Dial) και πληκτρολογήστε τον
αριθµό. Ανάλογα µε το µηχάνηµα που κατέχετε, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό ή να συνεχίσετε να οµιλείτε
από το µικρόφωνο.
Αν έχετε ένα SF-340
• Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να µιλήσετε µετά την απάντηση στην κλήση.
• Αν θέλετε να µοιραστείτε τη συζήτηση µε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε
On Hook Dial.
Η γραµµή είναι ακόµα συνδεδεµένη και όλοι οι συµµετέχοντες ακούν τη συνοµιλία.
Αυτό ονοµάζεται µονόδροµη συνοµιλία.
• Κατά τη διάρκεια της µονόδροµης συνοµιλίας, δεν πρέπει να αφήσετε το ακουστικό δίπλα από την ανοιχτή συνοµιλία
καθώς µπορεί να προκαλέσει ηχώ.
Αν έχετε ένα SF-345TP
• ∆εν χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό. Μιλήστε στο µικρόφωνο που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου όταν απαντάτε
στην κλήση.
Κλήση από βιβλίο τηλεφώνων
Υπάρχουν δύο τύποι κλήσης βιβλίου τηλεφώνων: η κλήση ενός πατήµατος και η γρήγορη κλήση. Ο τρόπος
προγραµµατισµού των αριθµών στη µνήµη είναι ο ίδιος και για τις δύο µεθόδους. Αυτό που διαφέρει,
είναι ο τρόπος κλήσης των αποθηκευµένων αριθµών. Για την κλήση ενός πατήµατος, απλά πατάτε και κρατάτε
πατηµένο έναν αριθµό (0-9) στο πληκτρολόγιο και γίνεται κλήση του αριθµού. Για τη γρήγορη κλήση, πρέπει
να πατήσετε πρώτα το κουµπί Speed και, στη συνέχεια, τον διψήφιο αριθµό θέσης αποθήκευσης.
Η κλήση από βιβλίο τηλεφώνων προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στους αριθµούς που χρησιµοποιείτε πιο συχνά.
Πριν χρησιµοποιήσετε την κλήση βιβλίου τηλεφώνων, πρέπει πρώτα να προγραµµατίσετε τους αριθµούς στη
µνήµη.
Αποθήκευση αριθµού στο βιβλίο τηλεφώνων
1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Speed για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Speed [00-80]>## (Γρήγορη κλήση [00-80]).
2.2
3
Καταχωρήστε τον αριθµό τηλεφώνου/φαξ που θέλετε να αποθηκεύσετε (µέχρι 40 ψηφία) και πατήστε
Enter.
• Αν θέλετε µια παύση µεταξύ των αριθµών, πατήστε Redial/Pause. Στην οθόνη εµφανίζεται ένα «P».
• Αν κάνετε λάθος κατά την καταχώρηση του αριθµού, χρησιµοποιήστε το < ή > ή µετακινήστε το δροµέα κάτω από
το ψηφίο και πληκτρολογήστε το σωστό.
4
Καταχωρήστε το όνοµα και πατήστε Enter.
• Αν δεν θέλετε ένα όνοµα, παραβλέψτε αυτό το βήµα πατώντας Enter. Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία Αναγνώρισης
κλήσης, συνιστάται η καταχώρηση του ονόµατος.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 20 χαρακτήρες για ένα όνοµα, ανατρέξτε στην ενότητα «Τρόπος καταχώρησης
γραµµάτων» στη σελίδα 1.8.
5
Πατήστε Stop/Clear για έξοδο.
Κλήση ενός πατήµατος
1
Τοποθετήστε τα έγγραφα αν πρόκειται να στείλετε φαξ.
2
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα από τα αριθµητικά πλήκτρα. (0 έως 9)
• Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία το όνοµα ή ο αριθµός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόµατα κλήση του αριθµού. Από το
ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ, το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και αρχίζει τη
µετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη µνήµη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From Memory (Αποστολή
από τη µνήµη). (Ανατρέξτε στην ενότητα «Send From Memory (Αποστολή από τη µνήµη)» στη σελίδα 6.11.)
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας το βιβλίο τηλεφώνων. (Ανατρέξτε
στην ενότητα «Για εκτύπωση µιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.)
• Ανεξάρτητα από τη ρύθµισης της επιλογής Send From Memory (Αποστολή από τη µνήµη), το µηχάνηµα πραγµατοποιεί
πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine (Πολύ λεπτοµερής).
Γρήγορες κλήσεις
1
Πατήστε Speed.
2
Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθµό θέσης για τη γρήγορη κλήση.
3
Πατήστε Enter για κλήση του αριθµού.
• Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία το όνοµα ή ο αριθµός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόµατα κλήση του αριθµού.
Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ, το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και αρχίζει τη
µετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη µνήµη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From Memory
(Αποστολή από τη µνήµη). (Ανατρέξτε στην ενότητα «Send From Memory (Αποστολή από τη µνήµη)» στη σελίδα 6.11.)
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας το βιβλίο τηλεφώνων, ανατρέξτε
στην ενότητα «Για εκτύπωση µιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.
• Ανεξάρτητα από τη ρύθµισης της επιλογής Send From Memory (Αποστολή από τη µνήµη), το µηχάνηµα πραγµατοποιεί
πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine (Πολύ λεπτοµερής).
2.3
ΚΛΉΣΗ
ΚΛΉΣΗ
• Οι αριθµοί από 00 έως 09 θα χρησιµοποιηθούν για κλήση ενός πατήµατος και οι αριθµοί από 10 έως 80 για γρήγορες
κλήσεις.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Προγραµµατισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΙΣΜΌΣ ΚΑΙ
ΣΜΌΣ ΚΑΙ
και κλήση
Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθµό (00-80) και πατήστε Enter.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
2
Αναζήτηση αριθµού από τη µνήµη (Κλήση καταλόγου)
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το βιβλίο τηλεφώνων για να εντοπίσετε τον αριθµό
που θέλετε να καλέσετε.
∆ιαδοχική αναζήτηση στο βιβλίο τηλεφώνων
1
Πατήστε Phone Book/Mute.
2
Πατήστε < ή > για να µετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κατάλογο, µέχρι να βρείτε τον
αριθµό που θέλετε.
• Αν πατήσετε >, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση προς τα κάτω, σε ολόκληρο το βιβλίο τηλεφώνων, προς
µεγαλύτερο αριθµό θέσης. Αν πατήσετε < µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση προς τα πάνω, προς το µικρότερο
αριθµό θέσης.
3
Όταν ο αριθµός που θέλετε εµφανιστεί στην οθόνη, πατήστε Start Fax για κλήση.
Αναζήτηση για ένα συγκεκριµένο πρώτο γράµµα
1
Πατήστε Phone Book/Mute.
2
Πατήστε το κουµπί που φέρει το γράµµα το οποίο θέλετε να αναζητήσετε.
• Για παράδειγµα, αν θέλετε να βρείτε το όνοµα «NEW YORK», πατήστε το κουµπί «6», που φέρει την ετικέτα «MNO».
• Το µηχάνηµα εντοπίζει την καταχώρηση που ταιριάζει περισσότερο, έτσι πρέπει να την ορίσετε όσο σαφέστερα µπορείτε.
• Αν το µηχάνηµα δεν µπορέσει να βρει όνοµα που να αρχίζει µε το συγκεκριµένο γράµµα, εµφανίζεται το µήνυµα
Not Found (∆εν βρέθηκε).
3
Όταν εµφανιστούν στην οθόνη το όνοµα και ο αριθµός που θέλετε, πατήστε Start Fax για κλήση.
Επανάκληση
Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε ή ενός από τους δέκα πιο πρόσφατα
αποθηκευµένους αριθµούς στη µνήµη.
Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε
1
Πατήστε Redial/Pause.
• Πραγµατοποιείται αυτόµατα κλήση του αριθµού.
• Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το µηχάνηµα αρχίζει αυτόµατα την αποστολή. Αν δεν υπάρχουν αποθηκευµένοι αριθµοί,
ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.
2
Όταν απαντηθεί η κλήση σας, µιλήστε στο µικρόφωνο.
• Σηκώστε το ακουστικό αν χρησιµοποιείτε το SF-340.
2.4
Επιλέξτε Recent Numbers (Πρόσφατοι αριθµοί) και πατήστε Start Fax.
• Στην οθόνη εµφανίζονται οι πιο πρόσφατοι αριθµοί.
3
Πατήστε < ή > για να βρείτε τον αριθµό που καλείτε.
4
Πατήστε Start Fax όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός.
• Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το µηχάνηµα αρχίζει αυτόµατα την αποστολή.
Για να βρείτε έναν αριθµό που λαµβάνεται µε υπηρεσία Αναγνώρισης
κλήσης
Μερικές φορές θέλετε να δείτε ποιος σας τηλεφώνησε. Για να δείτε τον αριθµό ή το όνοµα, ακολουθήστε
τις οδηγίες παρακάτω:
1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Redial/Pause για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
2
Επιλέξτε Caller ID (Αναγνώριση κλήσης) και πατήστε Enter.
3
Κάντε κύλιση στους αριθµούς πατώντας < ή >.
• Η Αναγνώριση κλήσης εµφανίζεται µε δύο τρόπους. Κατά όνοµα ή κατά αριθµό. Αν ο αριθµός είναι ίδιος µε εκείνον που
αποθηκεύσατε σε µια θέση ενός πατήµατος ή γρήγορης κλήσης και έχετε αντιστοιχίσει κάποιο όνοµα στη συγκεκριµένη
θέση, το µηχάνηµα εµφανίζει το όνοµα αντί για τον αριθµό.
2.5
ΚΛΉΣΗ
2
ΚΛΉΣΗ
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Redial/Pause για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Προγραµµατισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΙΣΜΌΣ ΚΑΙ
ΣΜΌΣ ΚΑΙ
και κλήση
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
Για επανάκληση του αριθµού στη µνήµη
2.6
Κεφάλαιο 3
Το µηχάνηµα φαξ
Αποστολή φαξ
Η διαδικασία αποστολής φαξ είναι απλή αν ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο. Θα βρείτε οδηγίες
για τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, τη ρύθµιση της ανάλυσης/αντίθεσης και την κλήση του αριθµού.
Τοποθέτηση εγγράφων
1
Τοποθετήστε τα έγγραφα µε την κορυφή τους προς τα κάτω στο δίσκο εγγράφων. Η εκτυπωµένη πλευρά
πρέπει να βλέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.
• Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι στεγνό, χωρίς συρραπτικά, συνδετήρες και άλλα αντικείµενα.
• Για περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τα έγγραφα, ανατρέξτε στην
ενότητα «Αποδεκτά έγγραφα» στη σελίδα 3.2.
2
Ρυθµίστε τους οδηγούς εγγράφων ώστε να ταιριάζουν µε το
πλάτος του εγγράφου και τοποθετήστε έγγραφα που
αποτελούνται από 10 φύλλα το µέγιστο, µέχρι ο αυτόµατος
τροφοδότης εγγράφων να τα τραβήξει. Στην οθόνη εµφανίζεται
το µήνυµα Document Ready (Το έγγραφο είναι έτοιµο) όταν
ανιχνευθεί η τοποθέτηση του εγγράφου.
Οδηγός
εγγράφων
• Αν στέλνετε περισσότερα από ένα φύλλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει πρώτο το τελευταίο φύλλο της δεσµίδας. Τοποθετήστε τα φύλλα µε µια ελαφριά ώθηση για να εξασφαλίσετε
την οµαλή τροφοδότηση.
• Αν τοποθετείτε σελίδες µε ασυνήθιστο πάχος (µικρό ή µεγάλο), τροφοδοτήστε ένα φύλλο τη φορά. Αν η τροφοδότηση του
εγγράφου δεν γίνεται σωστά, ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το έγγραφο και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε
πάλι.
3
Επιλέξτε την κατάλληλη αντίθεση και ανάλυση, πατώντας Rcv.Mode/Darkness και Resolution αντιστοίχως.
Αποδεκτά έγγραφα
Μέγεθος εγγράφου
Μέγ.
Μεµονωµένο φύλλο
2 ή περισσότερα φύλλα
216 mm (Π) x 356 mm (Μ)a
216 mm (Π) x 297 mm (Μ)
Ελάχ.
148 mm (Π) x 128 mm (Μ)
Πραγµατικό πλάτος σάρωσης
Αριθµός φύλλων για ταυτόχρονη τοποθέτηση
Πάχος εγγράφου
Ποιότητα χαρτιού
210 mm
-
Μέχρι 10
0,07 mm-0,15 mm
0,075 mm-0,12 mm
Χωρίς επικάλυψη και στις δύο πλευρές
a.Όταν στέλνετε έγγραφα που έχουν µεγαλύτερο µήκος από A4, πρέπει να τραβήξετε αµέσως και να αποµακρύνετε κάθε
φύλλο µόλις σαρωθεί. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί εµπλοκή του εγγράφου στο µηχάνηµα.
Για πολλαπλά φύλλα, όλες οι σελίδες του εγγράφου πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου χαρτιού.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να στείλετε έγγραφα που είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
βρεγµένα
καλυµµένα µε υγρή µελάνη ή πάστα
ζαρωµένα, στριµµένα ή διπλωµένα
πολύ λεπτά (χαρτί ιχνηλασίας λιγότερο από 0,07 mm, χαρτί αεροµεταφοράς, κ.λπ.)
µεγάλου πάχους (πάχος περισσότερο από 0,15 mm)
χηµικά κατεργασµένο χαρτί (χαρτί ευαίσθητο στην πίεση, χαρτί µε επικάλυψη καρµπόν, κ.λπ.)
µε επικάλυψη (γυαλιστερό, κ.λπ.)
πολύ µικρό ή πολύ µικρού µήκους (όπως ετικέτα, κουπόνι, κ.λπ.)
υφασµάτινο ή µεταλλικό φύλλο
Για να στείλετε αυτά τα έγγραφα, χρησιµοποιήστε ένα αντιγραφικό για εφαρµογές γραφείου για να
δηµιουργήσετε πρώτα ένα φωτοαντίγραφο και, στη συνέχεια, στείλτε το αντίγραφο.
3.2
Πατήστε Resolution όσες φορές θέλετε για να ρυθµίσετε την οξύτητα και την ευκρίνεια.
• Η ρύθµιση STANDARD (Τυπική) είναι κατάλληλη για εκτυπωµένα ή δαχτυλογραφηµένα πρωτότυπα µε χαρακτήρες
κανονικού µεγέθους.
• Η ρύθµιση FINE (Λεπτοµερής) είναι κατάλληλη για έγγραφα µε πολλές λεπτοµέρειες.
• Η ρύθµιση SUPER FINE (Πολύ λεπτοµερής) είναι κατάλληλη για εξαιρετικά λεπτοµερή έγγραφα. Η ρύθµιση
SUPER FINE λειτουργεί µόνο αν το αποµακρυσµένο µηχάνηµα διαθέτει επίσης το χαρακτηριστικό SUPER FINE.
• Η λειτουργία SUPER FINE δεν χρησιµοποιείται όταν γίνεται αποστολή εγγράφων που έχουν σαρωθεί στη µνήµη
(δηλαδή, έξυπνη αποστολή, σειριακή µαζική αποστολή και µεταχρονολογηµένο φαξ).
• Αν στέλνετε έγγραφο χρησιµοποιώντας τη µνήµη (για παράδειγµα, σειριακή µαζική αποστολή, µεταχρονολογηµένο tx),
η λειτουργία SUPER FINE θα αλλάξει σε FINE ακόµα και αν είχατε επιλέξει SUPER FINE.
3
Πατήστε Rcv.Mode/Darkness όσες φορές θέλετε για να ρυθµίσετε την σκοτεινότητα.
• Η ρύθµιση NORMAL (Τυπική) είναι κατάλληλη για τυπικά χειρόγραφα, δαχτυλογραφηµένα ή εκτυπωµένα έγγραφα.
• Η ρύθµιση LIGHTEN (Ανοιχτό) είναι κατάλληλη για πολύ σκούρα αντίτυπα.
• Η ρύθµιση DARKEN (Σκούρο) λειτουργεί µε ανοιχτά αντίτυπα ή αχνές σηµειώσεις µε µολύβι.
• Η ρύθµιση PHOTO χρησιµοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών ή άλλων εγγράφων µε χρώµα ή γκρι σκιάσεις.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθµιση Photo, η ανάλυση ορίζεται αυτόµατα στη ρύθµιση FINE.
• Όταν εκτελείται αποστολή/αντιγραφή, η ανάλυση/αντίθεση επαναφέρονται αυτόµατα στις προεπιλεγµένες τιµές.
3
Καταχωρήστε τον αριθµό για το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ χρησιµοποιώντας το αριθµητικό
πληκτρολόγιο.
4
Πατήστε Start Fax όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης φαξ.
5
Κατεβάστε το ακουστικό.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΤΟ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Speaker Phone (or On Hook Dial).
ΤΟ
2
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Γυρίστε τη σελίδα µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.
ΤΟ
1
ΤΟ
Αποστολή φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο
Το µηχάνηµα ΤΟ
φαξ
2
3.3
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Γυρίστε τη σελίδα µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.
ΤΟ
1
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Για ρύθµιση της ανάλυσης και της αντίθεσης
ΤΟ
Συνιστάται να στέλνετε δαχτυλογραφηµένα έγγραφα, έγγραφα που έχουν γραφεί µε στυλό, σε µαύρη µελάνη,
ή που έχουν εκτυπωθεί σε LaserWriter. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό ή πολύ ανοιχτής απόχρωσης, µε τυπικό
βάρος, όχι χαρτόνι.
Οι µπλε γραµµές σε φύλλο µε κάθετες και οριζόντιες γραµµές, δεν θα αποσταλούν ικανοποιητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τα έγγραφα,
ανατρέξτε στην ενότητα «Τύπος και µέγεθος χαρτιού» στη σελίδα 1.5. Όταν στέλνετε/αντιγράφετε τυπικά
έγγραφα, δεν χρειάζεται να ρυθµίσετε την ανάλυση και την αντίθεση.
Αν στέλνετε/αντιγράφετε έγγραφα µε ασυνήθιστα χαρακτηριστικά αντίθεσης, όπως φωτογραφίες, µπορείτε να
ρυθµίσετε την ανάλυση και την αντίθεση για µετάδοση υψηλής ποιότητας των εγγράφων.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Ρύθµιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου
Αυτόµατη αποστολή φαξ
Για αυτόµατη αποστολή φαξ, πρέπει να έχετε ήδη αποθηκευµένους αριθµούς στις θέσεις γρήγορων κλήσεων.
Για να µάθετε πώς µπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις για κλήσεις ενός πατήµατος ή γρήγορης κλήσης,
ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση αριθµού στο βιβλίο τηλεφώνων» στη σελίδα 2.2.
1
Γυρίστε τη σελίδα µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εγγράφων» στη σελίδα 3.2.
2
Καταχωρήστε τη θέση για την κλήση ενός πατήµατος ή την γρήγορη κλήση.
Αν χρησιµοποιείτε γρήγορη κλήση, πρέπει να πατήσετε Enter.
• Το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και αρχίζει τη µετάδοση. Αν απενεργοποιήσατε την επιλογή
Send From Memory (Αποστολή από τη µνήµη), το µηχάνηµα θα κάνει πρώτα κλήση και αποστολή.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να εκτυπώνει αυτόµατα µια φόρµα επιβεβαίωσης αποστολής. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Sending Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)» στη σελίδα 6.10.
Αυτόµατη επανάκληση
Όταν στέλνετε φαξ, αν ο αριθµός που καλέσατε είναι κατειληµµένος ή αν δεν υπάρξει απάντηση, το µηχάνηµα
θα επιχειρήσει να καλέσει πάλι τον αριθµό κάθε τρία λεπτά, µέχρι δύο φορές.
Πριν την επανάκληση, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα To redial now, press Start Fax (Για επανάκληση τώρα,
πατήστε Start Fax).
Αν θέλετε να κάνετε άµεση επανάκληση του αριθµού, πατήστε Έναρξη φαξ.
Ή πατήστε Stop/Clear για να ακυρώσετε την επανάκληση και για να γίνει επαναφορά του µηχανήµατος στη
λειτουργία αναµονής.
3.4
Ενότητα για αναφορά
Το µηχάνηµα απαντά σε µια εισερχόµενη κλήση, µεταβαίνει Λήψη σε λειτουργία FAX
αµέσως σε λειτουργία λήψης και αναµένει τη λήψη του φαξ. στη σελίδα 3.6.
SF-345TP
Το µηχάνηµα αναπαράγει ένα µήνυµα χαιρετισµού για τον
καλούντα. Στη συνέχεια, ο καλών µπορεί να αφήσει ένα
εισερχόµενο µήνυµα στο µηχάνηµα, καθώς και φαξ.
Λήψη σε λειτουργία TAM
(SF-345TP) στη
σελίδα 3.7.
SF-340
Μπορείτε να συνδέσετε µια εξωτερική συσκευή αυτόµατου
τηλεφωνητή στην υποδοχή γραµµής EXT του µηχανήµατος
φαξ. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, η συνδεδεµένη συσκευή
αυτόµατου τηλεφωνητή απαντά και αποθηκεύει το µήνυµα
του καλούντα, αν αποφασίσει να αφήσει µήνυµα. Αν το
µηχάνηµα ανιχνεύσει τον ήχο φαξ στη γραµµή, η κλήση
αλλάζει αυτόµατα σε λειτουργία λήψης φαξ.
Λήψη σε λειτουργία TAM
στη σελίδα 3.6.
ΤΟ
TAM
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Το µηχάνηµα φαξ απαντά αυτόµατα στα φαξ µετά τον
Λήψη σε λειτουργία
αριθµό κουδουνισµών που έχετε καθορίσει. Αν το µηχάνηµα AUTO στη σελίδα 3.6.
δεν εντοπίσει σήµα φαξ, θα δώσει άλλον ήχο κουδουνισµού
για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική
κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό και να
απαντήσετε. Αν δεν σηκώσετε το ακουστικό του
µηχανήµατος φαξ, θα µεταβεί στη λειτουργία αυτόµατης
λήψης.
ΤΟ
AUTO
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Η αυτόµατη λήψη φαξ είναι απενεργοποιηµένη. Μπορείτε
να παραλάβετε το φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο πατώντας
Start Fax.
ΤΟ
Λήψη σε λειτουργία TEL
στη σελίδα 3.6.
TEL
ΤΟ
Αν δεν χρησιµοποιείτε συχνά τη γραµµή φαξ για φωνητική συνοµιλία, ρυθµίστε το µηχάνηµα ώστε να λαµβάνει
αυτόµατα τα φαξ, επιλέγοντας τη λειτουργία FAX ή AUTO.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Όλα
Τρόπος λειτουργίας
3.5
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
FAX
Το µοντέλο
σας
ΤΟ
Λειτουργία
λήψης
ΤΟ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Το µηχάνηµα φαξ διαθέτει διάφορες λειτουργίες λήψης: FAX, TEL, AUTO, TAM και DRPD. Για τη λειτουργία
DRPD, ανατρέξτε στην ενότητα «DRPD Mode (Λειτουργία DRPD)» στη σελίδα 6.11 πρώτα.
Αν χρησιµοποιείτε ένα SF-345TP, πρέπει να πατήσετε το κουµπί TAM για να επιλέξετε τη λειτουργία TAM.
Μην πατήσετε το κουµπί Rcv.Mode/Darkness. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης πατώντας
Rcv.Mode/Darkness όταν δεν έχει φορτωθεί κάποιο έγγραφο. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τρόπος
λειτουργίας για κάθε λειτουργία λήψης:
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Λειτουργίες λήψης
Το µηχάνηµα ΤΟ
φαξ
Πριν από τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα από τα υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού για τη
λήψη φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, ανατρέξτε στην
ενότητα «Τύπος και µέγεθος χαρτιού» στη σελίδα 1.5.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Λήψη φαξ
Λήψη σε λειτουργία FAX
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία FAX, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Fax Mode (Λειτουργία φαξ).
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη FAX.
• Όταν λάβετε κλήση, το µηχάνηµα απαντά µετά το δεύτερο κουδουνισµό και λαµβάνει αυτόµατα το φαξ. Όταν
ολοκληρωθεί η λήψη, το µηχάνηµα επανέρχεται στη λειτουργία αναµονής.
• Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή «Rings to Answer (Κουδουνισµοί για απάντηση)», ανατρέξτε στην ενότητα «Rings To
Answer (Κουδουνισµοί για απάντηση)» στη σελίδα 6.11.
Λήψη σε λειτουργία TEL
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία TEL, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Tel Mode (Λειτουργία τηλεφώνου).
Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TEL.
1
Σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε όταν κουδουνίσει το τηλέφωνο.
Αν το µηχάνηµά σας είναι το SF-345TP και δεν απαντήσετε στην κλήση εντός των προκαθορισµένων
κουδουνισµών4, γίνεται αναπαραγωγή του OGM (εξερχόµενου µηνύµατος) του αυτόµατου τηλεφωνητή.
2
Πατήστε Start Fax αν ακούσετε έναν τόνο φαξ ή αν το άτοµο από την άλλη άκρη της γραµµής σάς ζητήσει
να παραλάβετε ένα έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο, διαφορετικά το
έγγραφο θα σταλεί στον αριθµό φαξ του καλούντα και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη
«Send (Αποστολή)».
3
Κατεβάστε το ακουστικό.
Λήψη σε λειτουργία AUTO
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία AUTO, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Auto Mode (Αυτόµατη λειτουργία).
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη AUTO.
• Σε περίπτωση εισερχόµενης κλήσης, το µηχάνηµα θα την απαντήσει. Σε περίπτωση λήψης φαξ, το µηχάνηµα µεταβαίνει
σε λειτουργία λήψης. Αν το µηχάνηµα δεν εντοπίσει σήµα φαξ, θα συνεχίσει να κουδουνίζει για να σας γνωστοποιήσει
ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, διαφορετικά θα
µεταβεί σε λειτουργία αυτόµατης λήψης, µετά από 25 δευτερόλεπτα περίπου.
Λήψη σε λειτουργία TAM
Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία λήψης, πρέπει έχετε συνδεδεµένη µια εξωτερική συσκευή
αυτόµατου τηλεφωνητή. Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία TAM, πατήστε επανειληµµένα
Rcv.Mode/Darkness µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TAM MODE (Λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή).
Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TAM.
• Σε περίπτωση εισερχόµενης κλήσης, ο αυτόµατος τηλεφωνητής απαντά και αποθηκεύει το µήνυµα του καλούντα, αν
αποφασίσει να αφήσει µήνυµα. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα εντοπίσει σήµα φαξ, µεταβαίνει σε λειτουργία λήψης.
• Αν ρυθµίσατε το µηχάνηµα σε λειτουργία TAM και ο αυτόµατος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιηµένος ή αν ο
αυτόµατος τηλεφωνητής δεν είναι συνδεδεµένος στο µηχάνηµα φαξ, το µηχάνηµα µεταβαίνει σε λειτουργία λήψης µετά
από µερικούς κουδουνισµούς.
• Αν η συσκευή αυτόµατου τηλεφωνητή διαθέτει «Μετρητή κουδουνισµών επιλογής του χρήστη», ρυθµίστε το µηχάνηµα
ώστε να απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις σε λιγότερο από 4 κουδουνισµούς.
• Αν η στάθµη ήχου της κλήσης είναι πολύ χαµηλή εξαιτίας κακής σύνδεσης του τηλεφώνου, το µηχάνηµα φαξ ή η
συσκευή αυτόµατου τηλεφωνητή µπορεί να µην λειτουργήσουν σωστά.
• Όταν ρυθµίζετε το µηχάνηµα σε λειτουργία TEL και έχετε συνδέσει συσκευή αυτόµατου τηλεφωνητή, πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αυτόµατο τηλεφωνητή, διαφορετικά το εξερχόµενο µήνυµα θα διακόψει την
τηλεφωνική συνοµιλία. ∆εν λειτουργούν όλες οι συσκευές αυτόµατου τηλεφωνητή µε το µηχάνηµα φαξ που κατέχετε.
• Όταν η συσκευή αυτόµατου τηλεφωνητή απαντήσει σε µια εισερχόµενη κλήση, καταγράφει έναν ήχο φαξ µέχρι να
εντοπίσει ότι πρόκειται για εισερχόµενο φαξ. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, στον αυτόµατο τηλεφωνητή µπορεί να
εµφανιστεί η σχετική ένδειξη ότι υπάρχει µήνυµα., ακόµα και αν στην πραγµατικότητα πρόκειται για φαξ.
4. Ηνωµένο Βασίλειο: 20, άλλες χώρες: 13
3.6
Λήψη µέσω εξωτερικού τηλεφώνου
Αν έχετε συνδέσει ένα εξωτερικό τηλέφωνο στο µηχάνηµα, µπορείτε να ελέγξετε αποµακρυσµένα το µηχάνηµα
φαξ ώστε να αρχίσει τη λήψη.
1
Απαντήστε στην κλήση από το εξωτερικό τηλέφωνο.
2
Πατήστε *9* (κωδικός αποµακρυσµένης έναρξης λήψης) διαδοχικά όταν ακούσετε τον τόνο φαξ.
• Το µηχάνηµα φαξ εντοπίζει τον κωδικό και αρχίζει τη λήψη του εγγράφου.
• Το κωδικός είναι προκαθορισµένος από το εργοστάσιο. Ο πρώτος και ο τελευταίος αστερίσκος είναι σταθεροί και δεν
µπορούν να αλλάξουν, ωστόσο µπορείτε να αλλάξετε το ψηφίο στη µέση σε όποιο προτιµάτε, από 0 έως 9.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Rcv. Start Code (Κωδικός έναρξης αποµακρυσµένης λήψης)»
στη σελίδα 6.11.
3
Κατεβάστε το ακουστικό όταν το µηχάνηµα φαξ αρχίσει τη λήψη.
3.7
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΤΟ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Το µηχάνηµα ΤΟ
φαξ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΤΟ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΤΟ
• Τώρα, το µηχάνηµα θα διαχειρίζεται τα φαξ και τις κλήσεις όπως έχει προγραµµατιστεί.
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης, εµφανίζεται η ένδειξη DRPD.
Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθµό φαξ, πρέπει να ρυθµίσετε πάλι τη λειτουργία DRPD ή να συνδέσετε το µηχάνηµα σε
άλλη τηλεφωνική γραµµή. Μετά τη ρύθµιση της λειτουργίας DRPD, καλέστε πάλι τον αριθµό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι το
µηχάνηµα απαντά µε έναν ήχο φαξ και, στη συνέχεια, κάντε µια κλήση σε διαφορετικό αριθµό που έχει αντιστοιχιστεί στην ίδια
γραµµή για να βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα απαντά στην κανονική τηλεφωνική κλήση.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη DRPD Mode.
ΤΟ
Το DRPD αποτελεί ακρώνυµο του Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισµός χαρακτηριστικού µοτίβου
κουδουνισµού), µια υπηρεσία που µπορεί να προσφέρει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιµοποιείτε.
Επιτρέπει σε έναν χρήστη να χρησιµοποιεί µια µοναδική τηλεφωνική γραµµή για να απαντήσει σε
διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς. Για τη λήψη ενός φαξ σε λειτουργία DRPD, πρέπει να καθορίσετε
πρώτα τη λειτουργία DRPD και να την ενεργοποιήσετε. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DRPD, µπορείτε
να επιλέξετε µία από τις λειτουργίες λήψης πατώντας το κουµπί Rcv.Mode/Darkness ως FAX, TEL και AUTO.
Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία DRPD, ανατρέξτε στην ενότητα «DRPD Mode (Λειτουργία DRPD)» στη
σελίδα 6.11.
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Λήψη σε λειτουργία DRPD
ΤΟ
• Όταν λάβετε ένα τηλεφώνηµα, το µηχάνηµα απαντά στην κλήση µε ένα µήνυµα χαιρετισµού TAM.
• Το µηχάνηµα καταγράφει το µήνυµα του καλούντα. Σε περίπτωση ανίχνευσης τόνου φαξ, το µηχάνηµα µεταβαίνει
σε λειτουργία λήψης.
• Οποιαδήποτε στιγµή κατά την αναπαραγωγή του µηνύµατος χαιρετισµού ή την εγγραφή µιας εισερχόµενης κλήσης,
µπορείτε να µιλήσετε στο άλλο άτοµο σηκώνοντας απλά το ακουστικό. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη µνήµη κατά την
εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραµµή αποσυνδέεται. Το µηχάνηµα δεν θα λειτουργεί ως αυτόµατος
τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύµητα µηνύµατα.
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος κατά τη διάρκεια εγγραφής µηνύµατος από έναν καλούντα, το µήνυµα δεν θα
εγγραφεί.
• Όταν θέλετε να µιλήσετε στον καλούντα σε άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραµµή κατά τη διάρκεια εγγραφής του
εισερχόµενου µηνύµατος (ICM), σηκώστε το ακουστικό και πατήστε «#» (δίεση) και «*» (αστερίσκο).
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
Αν χρησιµοποιείτε ένα SF-345TP, πρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM πατώντας
το κουµπί TAM και όχι το Rcv.Mode/Darkness. Όταν πατήσετε TAM για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM,
το µηχάνηµα επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής µετά την αναπαραγωγή του µηνύµατος. Στη δεξιά γωνία της
οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TAM και ανάβει το κουµπί TAM.
ΤΟ
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-345TP)
3.8
Κεφάλαιο 4
Ο αυτόµατος τηλεφωνητής
Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται µόνο σε χρήστες SF-345TP. Αν το µηχάνηµά σας είναι SF-340, ανατρέξτε
στον Οδηγό χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής αυτόµατου τηλεφωνητή.
Στο παρόν κεφάλαιο, θα µάθετε πώς µπορείτε να ελέγχετε το µήνυµα χαιρετισµού του αυτόµατου
τηλεφωνητή, να παρακολουθείτε τις εισερχόµενες κλήσεις, να αναπαράγετε/διαγράφετε µηνύµατα και
να έχετε πρόσβαση στο µηχάνηµα από ένα αποµακρυσµένο τηλέφωνο. Για όλες τις οδηγίες που
συµπεριλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, ισχύει η υπόθεση ότι το µηχάνηµα φαξ έχει ρυθµιστεί στη
λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή (TAM). Το SF-345TP χρησιµοποιεί ηλεκτρονική µνήµη ως µέσο
εγγραφής. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το περιεχόµενο του µηνύµατος. Ο συνολικός χρόνος εγγραφής
(TAM OGM + ICM) είναι περίπου 15 λεπτά.
Εγγραφή του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή
Το µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή είναι ένα εξερχόµενο µήνυµα (OGM) το οποίο αναπαράγεται κάθε φορά
που λαµβάνεται εισερχόµενη κλήση και το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία TAM. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη σε λειτουργία TAM
(SF-345TP)» στη σελίδα 3.7.
1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το OGM µέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
2
Μιλήστε στο µικρόφωνο από τον Πίνακα ελέγχου, σε εµβέλεια 30 εκατοστών από τη στιγµή που θα
εµφανιστεί η ένδειξη Record (Εγγραφή) στην οθόνη.
• Μπορείτε να εγγράψετε ένα µήνυµα που να διαρκεί µέχρι 20 δευτερόλεπτα.
• Συνιστάται να εγγράφετε µήνυµα διάρκειας µικρότερης από 15 δευτερόλεπτα προς αποφυγή της δυσλειτουργίας των
εισερχόµενων φαξ εξαιτίας του µεγάλου µηνύµατος.
• Πατήστε Stop/Clear ή OGM αν θέλετε να σταµατήσετε την εγγραφή πριν το χρονικό όριο.
• Μετά την εγγραφή του µηνύµατος, το µηχάνηµα εµφανίζει στιγµιαία την ηµεροµηνία και την ώρα εγγραφής του
µηνύµατος. Στη συνέχεια, εµφανίζεται ο χρόνος που µεσολάβησε καθώς γίνεται αυτόµατα αναπαραγωγή του
µηνύµατος.
Έλεγχος του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή
Η αναπαραγωγή του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή γίνεται όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία
TAM και λάβει κάποια κλήση.
Πατήστε OGM.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ώρα εγγραφής του µηνύµατος. Στην οθόνη εµφανίζεται η αντίστροφη µέτρηση σε
δευτερόλεπτα καθώς γίνεται αναπαραγωγή του µηνύµατος.
Παρακολούθηση εισερχόµενης κλήσης
Η παρακολούθηση κλήσης είναι χρήσιµη για τον έλεγχο κλήσεων σε περίπτωση που δεν θέλετε να ενοχληθείτε
από το άτοµο που καλεί. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την
παρακολούθηση κλήσεων από τις επιλογές TAM. Για να µάθετε πώς µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα «Call Monitor (Παρακολούθηση κλήσης)» στη
σελίδα 6.12.
1
Όταν η επιλογή παρακολούθησης κλήσης είναι ενεργοποιηµένη και έχει εγγραφεί εισερχόµενο µήνυµα,
µπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντα από το ηχείο.
2
Σηκώστε το ακουστικό και µιλήστε στον καλούντα.
• Το µηχάνηµα σταµατά την εγγραφή του µηνύµατος που προσπαθεί να αφήσει ο καλών και µπορείτε να του µιλήσετε
απευθείας.
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος κατά την εγγραφή µηνύµατος από τον καλούντα, το µήνυµα δεν θα εγγραφεί.
4.2
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το Play/Record µέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
• Γίνεται αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων. Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία ο χρόνος εγγραφής για κάθε µήνυµα
και, στη συνέχεια, γίνεται αναπαραγωγή ΟΛΩΝ των µηνυµάτων που έχουν εγγραφεί.
• Όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 50s(01/03), το «01» είναι ο αριθµός του µηνύµατος καλούντα που αναπαράγεται
και «03» είναι ο συνολικός αριθµός µηνυµάτων που βρίσκονται στη µνήµη. Το «50s» είναι ο χρόνος αναπαραγωγής για
το τρέχον µήνυµα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του µηνύµατος, ο χρόνος αυτός µετράται
αντίστροφα.
• Πατήστε Stop/Clear ή Play/Record για να σταµατήσετε πριν από το τελευταίο µήνυµα. Κατά την αναπαραγωγή του
µηνύµατος, στην οθόνη εµφανίζονται διάφορες χρήσιµες πληροφορίες.
Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εµπρός
Για µετάβαση προς τα πίσω
Πατήστε |<<(1) ενώ ακούτε το µήνυµα.
• Αν πατήσετε |<<(1) κατά την αναπαραγωγή ενός µηνύµατος, το µηχάνηµα θα το αναπαράγει ξανά.
• Το µηχάνηµα γυρίζει στο προηγούµενο µήνυµα και το αναπαράγει αν πατήσετε το |<<(1) δύο φορές.
Για µετάβαση προς τα εµπρός
Πατήστε >>|(3) ενώ ακούτε ένα µήνυµα.
• Το µηχάνηµα µεταβαίνει προς τα εµπρός στο επόµενο µήνυµα και το αναπαράγει.
• Αν πατήσετε >>|(3) κατά την αναπαραγωγή του τελευταίου µηνύµατος, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και επιστρέφει
στη λειτουργία αναµονής.
4.3
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων
Ο αυτόµατος
τηλεφωνητής
• Το µηχάνηµα εµφανίζει στιγµιαία την ώρα εγγραφής και αρχίζει την αναπαραγωγή του µηνύµατος. Αυτή η διαδικασία
επαναλαµβάνεται για όλα τα ΝΕΑ µηνύµατα.
• Όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 50s(01/03), το «01» είναι ο αριθµός του µηνύµατος καλούντα που αναπαράγεται
και «03» είναι ο συνολικός αριθµός νέων µηνυµάτων που βρίσκονται στη µνήµη. Το «50s» είναι ο χρόνος
αναπαραγωγής για το τρέχον µήνυµα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του µηνύµατος, ο χρόνος αυτός
µετράται αντίστροφα.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Απλά πατήστε Play/Record.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Όταν υπάρχουν µηνύµατα στην µνήµη που δεν έχετε ακούσει ακόµα, το κουµπί TAM αναβοσβήνει και στην
οθόνη εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας γνωστοποιεί ότι υπάρχουν νέα µηνύµατα, όπως για παράδειγµα
New: 1 ICM: 3. (Το «New: 1» δηλώνει ότι έχετε ένα νέο µήνυµα και το «ICM: 3» δηλώνει ότι έχετε τρία εγγραµµένα
εισερχόµενα µηνύµατα συνολικά.)
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή µηνυµάτων
∆ιαγραφή των παλιών µηνυµάτων που ακούσατε
Η µνήµη του µηχανήµατος γεµίζει καθώς εγγράφετε µηνύµατα. Απελευθερώστε χώρο για τα νέα µηνύµατα,
διαγράφοντας τα παλιά µηνύµατα που έχετε ακούσει ήδη. Αν η µνήµη γεµίσει κατά τη διάρκεια µιας εγγραφής,
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός, προειδοποιητικός ήχος και η γραµµή αποσυνδέεται. Το µηχάνηµα δεν θα
λειτουργεί ως αυτόµατος τηλεφωνητής εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύµητα
µηνύµατα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγράφετε όλα τα παλαιότερα µηνύµατα.
Για να διαγράψετε ένα επιλεγµένο µήνυµα
Πατήστε Erase ενώ το µήνυµα αναπαράγεται.
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν πατήσετε Erase κατά την αναπαραγωγή του µηνύµατος, δεν υπάρχει τρόπος για να ακυρώσετε την
ενέργεια ή να το ανακτήσετε.
• Το επιλεγµένο µήνυµα διαγράφεται και εµφανίζεται η ένδειξη Erasing (∆ιαγραφή).
Για διαγραφή όλων των εγγραµµένων µηνυµάτων
1
Πατήστε Erase. Η οθόνη σάς ρωτάει αν θέλετε να διαγράψετε ΟΛΑ τα µηνύµατα.
2
Πατήστε Enter αν είστε βέβαιοι ότι αυτό θέλετε.
• Όλα τα µηνύµατα στη µνήµη διαγράφονται ενώ εµφανίζεται η ένδειξη Erasing (∆ιαγραφή).
• Αν δεν θέλετε να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα, πατήστε Stop/Clear όταν σας ζητηθεί και το µηχάνηµα θα επιστρέψει
στη λειτουργία αναµονής.
4.4
Κάντε µια κλήση στο µηχάνηµα φαξ από το τονικό τηλέφωνο.
2
Καταχωρήστε τον κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης όταν το µηχάνηµα απαντήσει µε το µήνυµα
χαιρετισµού.
• Όταν ο σωστός κωδικός πρόσβασης αναγνωριστεί από το µηχάνηµα, θα ακούσετε δύο κοφτούς, χαρακτηριστικούς
ήχους (τον ήχο επιβεβαίωσης).
3
Καταχωρήστε τον κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης που αντιστοιχεί στη λειτουργία εντός
15 δευτερολέπτων.
• Όταν η καθορισµένη λειτουργία ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας σύντοµος ήχος. Μπορείτε να καταχωρήσετε µια άλλη
εντολή για άλλη λειτουργία. Αν καταχωρήσετε έναν κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης ενώ το µηχάνηµα απαντά στην
εντολή σας, η µονάδα διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και εκτελεί τη νέα. Για τις αποµακρυσµένες εντολές, ανατρέξτε
στην ενότητα «Χρήση αποµακρυσµένων εντολών» στη σελίδα 4.5.
4
Πατήστε #0 για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία αποµακρυσµένης πρόσβασης.
Αν δεν καταχωρήσετε «#0», το µηχάνηµα µπορεί να µην κλείσει τη γραµµή για αρκετά λεπτά.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Χρήση αποµακρυσµένων εντολών
Στον πίνακα παρακάτω περιγράφονται ποιοι κωδικοί καταχωρούνται για αποµακρυσµένη λειτουργία:
Λειτουργία
#0
Έξοδος από τη λειτουργία αποµακρυσµένου ελέγχου.
#1
Παράβλεψη ενός µηνύµατος προς τα πίσω. Το µηχάνηµα παραβλέπει το τρέχον µήνυµα και
αναπαράγει το προηγούµενο.
#2
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το µηχάνηµα αναπαράγει τα
µηνύµατα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του µηνύµατος, το µηχάνηµα περιµένει για
άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόµενο µήνυµα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν
υπάρχουν µηνύµατα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το µηχάνηµα
αναµένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#3
Παράβλεψη ενός µηνύµατος προς τα εµπρός. Το µηχάνηµα παραβλέπει το τρέχον µήνυµα και
αναπαράγει το επόµενο.
#4
Αλλάζει το µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή. Μετά την καταχώρηση της εντολής, µιλήστε στο
ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #. Αν εξαντληθεί ο διαθέσιµος χρόνος εγγραφής, το
µηχάνηµα σταµατά και αναπαράγει το µήνυµα.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Κωδικός
4.5
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
1
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Πρόσβαση στο µηχάνηµα
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Για να χειριστείτε το µηχάνηµα από αποµακρυσµένο τηλέφωνο, πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό
αποµακρυσµένης πρόσβασης πέντε χαρακτήρων. Ο κωδικός αποµακρυσµένης πρόσβασης είναι
προκαθορισµένος από το εργοστάσιο ως «#139#». Μπορείτε να τον αλλάξετε όπως θέλετε, από τις επιλογές
χρήστη (User Options). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Remote Password (Κωδικός
αποµακρυσµένης πρόσβασης)» στη σελίδα 6.12.
Ο αυτόµατος
τηλεφωνητής
∆εν είναι ανάγκη να βρίσκεστε στον Πίνακα ελέγχου του µηχανήµατος για να χειριστείτε τον αυτόµατο
τηλεφωνητή. Αν έχετε πρόσβαση σε τονικό τηλέφωνο, µπορείτε να χειριστείτε πολλές από αυτές τις
δυνατότητες, όπως την αναπαραγωγή µηνυµάτων, όπου και αν βρίσκεστε.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Χρήση του αυτόµατου τηλεφωνητή από
αποµακρυσµένο τηλέφωνο
Κωδικός
Λειτουργία
#5
Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή των νέων µηνυµάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το
µηχάνηµα αναπαράγει τα µηνύµατα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του µηνύµατος,
το µηχάνηµα περιµένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόµενο µήνυµα, πατήστε * εντός
15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν µηνύµατα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις
φορές και το µηχάνηµα αναµένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#6
Αλλάζει το µήνυµα OGM για ειδοποίηση. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το µηχάνηµα
είναι έτοιµο να εγγράψει το νέο µήνυµα. Μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #.
#7
∆ιαγράφει το µήνυµα που αναπαράγεται και αναπαράγει το επόµενο.
#8
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Το µηχάνηµα αναπαράγει το µήνυµα χαιρετισµού
όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία TAM. Κάθε φορά που πατάτε #8 από αυτό το σηµείο και
µετά, η λειτουργία TAM θα απενεργοποιείται και µετά θα ενεργοποιείται.
#9
∆ιαγράφει όλα τα µηνύµατα.
*
Αναπαράγει το επόµενο µήνυµα ICM αν καταχωρήσατε την εντολή #5 ή #2.
#*
Πραγµατοποιεί έξοδο του µηχανήµατος από τη λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή. Αυτός ο
κωδικός χρησιµοποιείται για εξωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην ίδια γραµµή µε
το µηχάνηµα φαξ.
4.6
Κεφάλαιο 5
Σύνθετες λειτουργίες φαξ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε πώς µπορείτε να χρησιµοποιείτε σύνθετες λειτουργίες φαξ του
µηχανήµατος. Για παράδειγµα, πώς µπορείτε να στείλετε τα ίδια έγγραφα σε πολλούς διαφορετικούς
προορισµούς (Σειριακή µαζική αποστολή) ή πώς να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να στέλνει φαξ σε µια
προκαθορισµένη ώρα (Μεταχρονολογηµένο φαξ).
Σειριακή µαζική αποστολή
Με τη σειριακή µαζική αποστολή µπορείτε να προγραµµατίσετε το µηχάνηµα ώστε να σαρώνει αυτόµατα και
να στέλνει έγγραφα σε διάφορους παραλήπτες. Τα έγγραφα διαγράφονται αυτόµατα από τη µνήµη όταν
ολοκληρωθεί η σειριακή µαζική αποστολή.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε Menu.
3
Πατήστε < ή > ή επιλέξτε ADVANCED FAX (Σύνθετες λειτουργίες φαξ) και πατήστε Enter.
4
Επιλέξτε Set Broadcasting (Ρύθµιση σειριακής µαζικής αποστολής) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
5
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθµό θέσης για κλήση ενός πατήµατος ή γρήγορη κλήση.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθµούς φαξ για µία εργασία.
6
Πατήστε Enter όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός στην οθόνη.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε «Y» και πατήστε Enter όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα Another? Y/N
(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τα βήµατα από το 5.
• Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθµών, απαντήστε «N» και πατήστε Enter.
7
Πατήστε Start Fax.
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη πριν από τη µετάδοση.
Μεταχρονολογηµένο φαξ
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να στέλνει το φαξ αργότερα, όταν εσείς δεν θα είστε παρών.
Κανονικά, είναι πιο φτηνό να στέλνετε φαξ κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι τηλεφωνικές χρεώσεις είναι
µειωµένες σε σχέση µε τις χρεώσεις που ισχύουν για την ηµέρα.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε Set Delayed Fax (Ρύθµιση µεταχρονολογηµένου φαξ) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθµό θέσης για κλήση ενός πατήµατος ή γρήγορη κλήση.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθµούς φαξ για µία εργασία.
5
Πατήστε Enter όταν ο αριθµός εµφανιστεί στην οθόνη.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε «Y» και πατήστε Enter όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα Another? Y/N
(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τα βήµατα από το 5.
• Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθµών, απαντήστε «N» και πατήστε Enter.
6
Καταχωρήστε το όνοµα που θέλετε για να ονοµάσετε τη µετάδοση.
Αν δεν θέλετε, παραβλέψτε αυτό το βήµα.
7
Πατήστε Enter.
8
Καταχωρήστε την ώρα έναρξης της µετάδοσης, σε 24ωρη µορφή.
• Για παράδειγµα, καταχωρήστε 2230 για 10:30 µµ.
9
Πατήστε Enter όταν η ώρα εµφανιστεί στην οθόνη.
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη πριν από τη µετάδοση και θα σταλεί την προγραµµατισµένη ώρα.
5.2
2
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη Save (Αποθήκευση).
3
Καταχωρήστε το αναγνωριστικό όνοµα του εγγράφου (µέχρι 15 χαρακτήρες χρησιµοποιώντας το
αριθµητικό πληκτρολόγιο)
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη.
• Εµφανίζεται το µήνυµα «Exceeded Job Memory (Υπέρβαση µνήµης εργασίας)», όταν αποθηκεύετε περισσότερα από
τρία My Favorites.
∆ιαγραφή αποθηκευµένων εγγράφων
1
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη Delete (∆ιαγραφή).
2
Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευµένα έγγραφα για διαγραφή.
3
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας < ή > και όταν εµφανιστεί το σωστό
αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε Enter.
• Το έγγραφο θα διαγραφεί.
Αποστολή αποθηκευµένων εγγράφων
1
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη Send (Αποστολή).
2
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε πατώντας < ή > και όταν εµφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό
εγγράφου, πατήστε Enter.
3
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
4
Πατήστε Enter όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός στην οθόνη.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε «Y» και πατήστε Enter όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα Another? Y/N
(Άλλο; Ναι/Όχι) και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήµα 3.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
1
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Αποθήκευση εγγράφων
Σύνθετες
λειτουργίες
φαξ
Η λειτουργία «Τα Αγαπηµένα µου» επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων που στέλνετε συχνά σε επιλεγµένους
αριθµούς φαξ, χωρίς τα πρωτότυπα. Αποθηκεύστε ένα έγγραφο στη µνήµη και δώστε στο έγγραφο ένα
αναγνωριστικό όνοµα. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, δεν υποστηρίζεται η ρύθµιση της αντίθεσης
στην επιλογή PHOTO πατώντας Rcv.Mode/Darkness.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Χρήση των Αγαπηµένων µου
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη Print (Εκτύπωση).
2
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε πατώντας < ή >, µπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα
τα αποθηκευµένα έγγραφα και όταν εµφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε Enter.
• Το έγγραφο θα εκτυπωθεί.
5.3
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
1
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Εκτύπωση αποθηκευµένων εγγράφων
Αίτηµα από αποµακρυσµένο µηχάνηµα
Η δυνατότητα για αίτηµα από αποµακρυσµένο µηχάνηµα σάς επιτρέπει (ή σε ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα
φαξ) να ανακτήσετε ένα έγγραφο. Αυτό είναι χρήσιµο όταν κάποιο άτοµο που θέλει να στείλει έγγραφο πρέπει
να φύγει από το γραφείο. Ο χρήστης που θέλει να λάβει το έγγραφο αργότερα, κάνει µια κλήση στο µηχάνηµα
όπου έχει αποθηκευτεί το αρχικό έγγραφο και ζητά την αποστολή του εγγράφου. Με άλλα λόγια, «υποβάλλει
αίτηµα» στο µηχάνηµα όπου βρίσκεται το πρωτότυπο.
Ρύθµιση αποστολής κατ' επίκληση
Μπορείτε να προγραµµατίσετε το µηχάνηµα φαξ ώστε να στέλνει έγγραφα όταν εσείς δεν είστε παρών και έχει
ζητηθεί από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.
3
Επιλέξτε Set Polling Send (Ρύθµιση αποστολής κατ' επίκληση) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
4
Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης και πατήστε Enter.
• Ο κωδικός επίκλησης χρησιµοποιείται για να εµποδίσει την ανάκτηση του εγγράφου από µη εξουσιοδοτηµένο καλών.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη σάρωση των εγγράφων στη µνήµη και εµφανίζεται το µήνυµα POLLING SEND (Αποστολή κατ'
επίκληση) στην οθόνη. Αν η λειτουργία λήψης ήταν TEL, το µηχάνηµα την αλλάζει αυτόµατα σε λειτουργία FAX για
επίκληση.
• Ο κωδικός επίκλησης είναι προκαθορισµένος ως 0000 από το εργοστάσιο, και αντιπροσωπεύει την µη ύπαρξη κωδικού
επίκλησης.
• Όταν γίνεται επίκληση, η σελίδα στη µνήµη διαγράφεται αυτόµατα και η λειτουργία λήψης επανέρχεται στην κατάσταση
που βρισκόταν πριν από τη ρύθµιση της επίκλησης. Για ακύρωση της αποστολής κατ' επίκληση, ανατρέξτε στην ενότητα
«Για ακύρωση της προγραµµατισµένης εργασίας» στη σελίδα 5.4.
Ρύθµιση λήψης κατ' επίκληση
1
Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Speaker Phone (or On Hook Dial) και, στη συνέχεια, τον αριθµό
τηλεφώνου στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα που βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής κατ' επίκληση.
2
Πατήστε Menu όταν ακούσετε έναν ήχο φαξ από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
• Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα To poll documents press Enter (Για επίκληση εγγράφων πατήστε Enter).
3
Πατήστε Start Fax.
4
Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης για να ανακτήσετε το έγγραφο και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη λήψη του εγγράφου και εκτυπώνει.
∆εν έχουν όλα τα µηχανήµατα φαξ τη δυνατότητα για επίκληση και ορισµένες φορές προκύπτει ασυµβατότητα επίκλησης µεταξύ
διαφορετικών µηχανηµάτων φαξ από διαφορετικούς κατασκευαστές.
Για ακύρωση της προγραµµατισµένης εργασίας
Όλες οι προγραµµατισµένες εργασίες παραµένουν στη µνήµη µετά τη ρύθµισή τους. Ακυρώστε τις
προγραµµατισµένες εργασίες που δεν είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιµη µνήµη.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.
2
Επιλέξτε Cancel Schedule (Ακύρωση προγραµµατισµού), πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε την κράτηση µετάδοσης που θέλετε να ακυρώσετε πατώντας επανειληµµένα < ή >.
4
Πατήστε Enter για να ακυρώσετε το επιλεγµένο πρόγραµµα.
5.4
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.
2
Επιλέξτε Set Fax Forward (Ρύθµιση προώθησης φαξ) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Off, Forward ή Forward & Print (Απενεργοποίηση, Προώθηση ή Προώθηση και
Εκτύπωση) όταν πατάτε < ή >.
• Off: απενεργοποιεί την προώθηση φαξ
• Forward: προωθεί ένα φαξ στη νέα θέση
• Forward & Print: προωθεί ένα φαξ και το εκτυπώνει στη νέα θέση
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ και πατήστε Enter.
5
Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και πατήστε Enter.
6
Καταχωρήστε την ώρα λήξης και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα επιστρέφει στην λειτουργία αναµονής και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη FWD την ώρα έναρξης της
προώθησης φαξ. Κάθε φαξ θα προωθηθεί στη νέα θέση µέχρι την ώρα λήξης.
• Κατά το χρόνο προώθησης, η λειτουργία λήψης αλλάζει προσωρινά σε:
Λειτουργία λήψης
Σε περίπτωση που
SF-340
Fax
-
SF-345TP
TAM
εγγράφεται µήνυµα TAM
Fax
δεν υπάρχει µήνυµα TAM
Σύνθετες
λειτουργίες
φαξ
Αν το µοντέλο σας είναι
Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-345TP)
Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο και θέλετε να ειδοποιήστε κάθε φορά που υπάρχει νέο µήνυµα στο
µηχάνηµα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα προώθησης µηνύµατος που διατίθεται µε το µηχάνηµά σας.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη SETUP TAM.
2
Επιλέξτε Message Forward (Προώθηση µηνύµατος) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε < ή >.
3
Πατήστε Enter αφού επιλέξετε On.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ και πατήστε Enter.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM ειδοποίησης από πριν, το µηχάνηµα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραµµένο OGM, το µηχάνηµα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.
5
Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε Enter και µιλήστε στο µικρόφωνο.
Ή πατήστε Stop/Clear για να παραµείνει ως έχει.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
• Off: απενεργοποιεί την προώθηση µηνυµάτων
• On: προωθεί ένα µήνυµα στη νέα θέση
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Πατήστε Enter αφού επιλέξετε Forward ή Forward & Print.
5.5
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
3
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Όταν δεν βρίσκεστε σπίτι ή στο γραφείο, δεν είναι ανάγκη να χάσετε σηµαντικά φαξ. Το µηχάνηµα µπορεί
να προωθήσει τα φαξ που λαµβάνει όπου βρίσκεστε και µπορεί να εκτυπώσει ένα αντίγραφο για να το εξετάσετε
όταν επιστρέψετε.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Προώθηση φαξ
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Προώθηση φαξ ή µηνύµατος
Αποµακρυσµένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ
(µόνο για SF-345TP)
Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο, µπορείτε να γνωρίζετε αν έχετε κάποιο νέο φαξ ή όχι. Το µηχάνηµα
µπορεί να στείλει ένα φωνητικό µήνυµα µε τον καταγεγραµµένο αριθµό που επιλέξατε σε περίπτωση νέου
εισερχόµενου φαξ.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX.
2
Επιλέξτε Set Fax Notice (Ρύθµιση ειδοποίησης φαξ), πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε < ή >.
• Off: απενεργοποιεί την αυτόµατη ειδοποίηση φαξ
• On: καλεί τον αριθµό και αφήνει ένα φωνητικό µήνυµα για ειδοποίηση νέου εισερχόµενου φαξ
3
Πατήστε Enter αφού επιλέξετε On.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό τηλεφώνου και πατήστε Enter.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM αυτόµατης ειδοποίησης φαξ από πριν, το µηχάνηµα ρωτάει αν θέλετε να
αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραµµένο OGM, το µηχάνηµα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.
5
Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε Enter και µιλήστε στο µικρόφωνο.
Ή πατήστε Stop/Clear για να παραµείνει ως έχει.
5.6
Κεφάλαιο 6
Ειδικά χαρακτηριστικά
Εισαγωγή παύσης
Με ορισµένα ιδιωτικά τηλεφωνικά συστήµατα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης
(για παράδειγµα, 9) και να ακούσετε έναν δεύτερο ήχο κλήσης για να µπορέσετε να καλέσετε τον εξωτερικό
αριθµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εισαγάγετε µια παύση στον αριθµό όταν καταχωρείτε µια
λειτουργία αυτόµατης κλήσης, όπως έναν αριθµό κλήσης ενός πατήµατος ή γρήγορης κλήσης.
Αν σας ζητηθεί ο αριθµός κατά τη ρύθµιση της αυτόµατης κλήσης, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Πατήστε Redial/Pause για εισαγωγή µιας παύσης ενώ καταχωρείτε τον αριθµό.
• Στο σηµείο όπου πατήσατε Redial/Pause γίνεται εισαγωγή ενός «P». Αν χρειάζεστε παύση µεγαλύτερης διάρκειας,
πατήστε Redial/Pause όσες φορές θέλετε.
Χρήση του πλήκτρου Recall (R ή Flash)
Το όνοµα αυτού το πλήκτρου (Recall) διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα σας. Το πλήκτρο Recall αντιστοιχεί σε R ή Flash.
Αν δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία που να χρησιµοποιεί σήµα πίεσης του διακόπτη αγκίστρου,
µην πατήσετε το Recall κατά την κλήση. Αν το κάνετε, µπορεί να αποσυνδέσετε τη γραµµή.
Αν λάβετε κλήση και θέλετε να τη µεταφέρετε σε κάποιον άλλο, πατήστε Recall και καλέστε τον αριθµό του
άλλου ατόµου. Αυτό µπορεί να µην λειτουργεί µε ορισµένα τηλεφωνικά συστήµατα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
του τηλεφώνου σας για περισσότερες πληροφορίες. Η επανάκληση είναι τύπου «Time break».
1
Πατήστε Recall όταν βρίσκεστε στο τηλέφωνο.
2
Καταχωρήστε τον αριθµό τηλεφώνου για να τον µεταφέρετε σε κάποιον άλλο.
• Στο Ηνωµένο Βασίλειο, µπορεί να αντιµετωπίσετε προβλήµατα όταν χρησιµοποιείτε υπηρεσίες της BT.
3
Κατεβάστε το ακουστικό όταν το άλλο άτοµο απαντήσει.
Χρήση Αναγνώρισης κλήσης
Πολλές χώρες διαθέτουν σύστηµα Αναγνώρισης κλήσης που επιτρέπει στον παραλήπτη της εισερχόµενης
κλήσης να βλέπει τους αριθµούς ή τα ονόµατα των καλούντων. Όταν εγγραφείτε σε υπηρεσίες Αναγνώρισης
κλήσης, το µηχάνηµα θα είναι σε θέση να εµφανίζει τα στοιχεία του καλούντα. Για να ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε Caller ID (Αναγνώριση κλήσης) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε Enter.
• On: ενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης.
• On /w Junk Fax (Ενεργοποίηση µε έλεγχο ανεπιθύµητων φαξ): ενεργοποιεί την Αναγνώριση κλήσης και παραβλέπει όσα
φαξ έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύµητα (ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών ανεπιθύµητων
φαξ» στη σελίδα 6.6).
• Off: απενεργοποιεί τη δυνατότητα Αναγνώρισης κλήσης.
6.2
Για σίγαση µιας κλήσης
Πατήστε Phone Book/Mute ενώ µιλάτε.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη MUTE (Σίγαση) για να δηλώσει ότι η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί.
Πατήστε Phone Book/Mute για να συνεχίσετε τη συνοµιλία.
Εγγραφή µιας συνοµιλίας (µόνο για SF-345TP)
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνοµιλία, ίσως χρειαστεί να ηχογραφήσατε τη συνοµιλία για να
παρακολουθήσετε τα τεκταινόµενα. Το µηχάνηµα παρέχει αυτή την πρακτική λειτουργία για όποιον σκοπό
θέλετε να τη χρησιµοποιήσετε.
Για εγγραφή µιας συνοµιλίας
Πατήστε Play/Record ενώ µιλάτε.
Για διακοπή της εγγραφής
Πατήστε Stop/Clear για να σταµατήσετε την εγγραφή.
Ρύθµιση ήχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε διαφορετικό ήχο για ειδοποίηση, ήχο πλήκτρων και ήχο αφύπνισης.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SOUND (Ρύθµιση ήχου) και πατήστε
Enter.
Ειδικά
χαρακτηριστικά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
• Το µηχάνηµα αρχίζει την εγγραφή της συνοµιλίας. Ο χρόνος εγγραφής είναι απεριόριστος, µέχρι να εξαντληθεί
η διαθέσιµη µνήµη.
• Η συνοµιλία που έχει εγγραφεί αντιµετωπίζεται ως ICM.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Για αποδέσµευση από τη σίγαση
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνοµιλία ή από το ακουστικό, µπορεί να θέλετε να κάνετε σίγαση
της φωνής σας για διακριτικότητα.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Χρήση της δυνατότητας σίγασης
2
Πατήστε < ή > για να κάνετε µια επιλογή και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε On ή Off και πατήστε Enter.
4
Αν επιλέξετε Off, δεν ακούγεται ήχος ειδοποίησης ή κατά το πάτηµα των πλήκτρων.
5
Αν επιλέξετε On µε την επιλογή WakeUp Sound (Ήχος αφύπνισης), καταχωρήστε την ώρα που θέλετε να
σηµάνει το σήµα αφύπνισης.
• Το σήµα αφύπνισης ακούγεται ακόµα και αν έχει επιλεγεί η αθόρυβη λειτουργία.
6.3
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
• Στην οθόνη εµφανίζονται τρεις επιλογές για ρύθµιση: Wakeup Sound, Alarm Sound και Key Sound.
Αναφορές χρηστών
Το µηχάνηµα φαξ µπορεί να εκτυπώσει αναφορές µε χρήσιµες πληροφορίες - Προγραµµατισµένες
πληροφορίες, ∆εδοµένα συστήµατος, Αναφορά βοήθειας, κ.λπ.
Για εκτύπωση µιας αναφοράς
1
Πατήστε Menu αναλόγως µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε χρησιµοποιώντας < ή >.
3
Πατήστε Enter όταν εµφανιστεί η αναφορά που θέλετε.
Η επιλεγµένη αναφορά θα εκτυπωθεί. Οι διαθέσιµες αναφορές παρατίθενται παρακάτω:
Τρόπος
εκτύπωσης
Όνοµα αναφοράς
Περιεχόµενο
Help List (Λίστα βοήθειας)
Αυτή η αναφορά καλύπτει τις βασικές λειτουργίες και εντολές του µηχανήµατος.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης ως γρήγορος οδηγός αναφοράς.
Χειροκίνητα
Sent Journal (Ηµερολόγιο
αποστολών)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες
µετάδοσης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθµίσει το µηχάνηµα για
κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόµατα κάθε 40 µεταδόσεις.
Χειροκίνητα/
Αυτόµατα
Received Journal
(Ηµερολόγιο λήψεων)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες λήψης.
Χειροκίνητα/
Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθµίσει το µηχάνηµα για κάτι τέτοιο.
Αυτόµατα
Θα εκτυπώνεται αυτόµατα κάθε 40 λήψεις.
Phonebook (Βιβλίο
τηλεφώνων)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει όλους τους αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στη
µνήµη του µηχανήµατος ως κλήση ενός πατήµατος και γρήγορη κλήση.
Χειροκίνητα
Sending Confirm
(Επιβεβαίωση αποστολής)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τον αριθµό φαξ, τον αριθµό των σελίδων, το χρόνο
που διήρκησε η ενέργεια, τον τρόπο επικοινωνίας και τα αποτελέσµατα της
επικοινωνίας. Ρυθµίστε το µηχάνηµα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Sending
Confirm (Επιβεβαίωση αποστολής)» στη σελίδα 6.10 ώστε να εκτυπώνει
αυτόµατα την αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής.
Χειροκίνητα/
Αυτόµατα
Schedule Inform
(Πληροφορίες
προγραµµατισµού)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί για εργασίες
µεταχρονολογηµένου φαξ και αποστολής κατ' επίκληση καθώς και τον αριθµό
ενέργειας, την ώρα έναρξης και τον τύπο της ενέργειας, κ.λπ.
Χειροκίνητα
System Data (∆εδοµένα
συστήµατος)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει την κατάσταση των επιλογών χρήστη. Αφού αλλάξετε Χειροκίνητα
κάποια ρύθµιση, εκτυπώστε αυτή την αναφορά για να ελέγξετε τις αλλαγές σας.
Caller ID (Αναγνώριση
κλήσης)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τα στοιχεία των 30 καλούντων που τηλεφώνησαν στον Χειροκίνητα
αριθµό σας τελευταία.
Junk Fax (Ανεπιθύµητα
φαξ)
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τους 20 αριθµούς τηλεφώνου που έχουν επισηµανθεί
ως ανεπιθύµητα φαξ.
Χειροκίνητα
TAM Status (Κατάσταση
Αυτή η αναφορά εµφανίζει την κατάσταση των εγγραµµένων µηνυµάτων.
Μπορείτε να δείτε πότε λάβατε κάποιο µήνυµα και αν το έχετε ακούσει ή όχι.
Χειροκίνητα
αυτόµατου τηλεφωνητή)a
Print Fax (Εκτύπωση φαξ)
6.4
Το µηχάνηµα αποθηκεύει τα δεδοµένα του φαξ στη µνήµη, µε την προϋπόθεση ότι Χειροκίνητα
υπάρχει διαθέσιµη µνήµη, για να το εκτυπώσετε αργότερα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεκτύπωση φαξ» στη σελίδα 6.5.
Αυτόµατα
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Σε περίπτωση που σηµειωθεί διακοπή ρεύµατος, αυτή η αναφορά εκτυπώνεται
αυτόµατα όταν επανέλθει η τροφοδοσία, για να σας ειδοποιήσει ότι έχει
σηµειωθεί διακοπή ρεύµατος. Αυτή η αναφορά εκτυπώνεται µόνο αν υπήρξε
κάποια προγραµµατισµένη εργασία, όπως µεταχρονολογηµένο φαξ ή αποστολή
κατ' επίκληση, κάποια εισερχόµενη εργασία ή µήνυµα TAM (SF-345TP) ή
εργασία έξυπνης αποστολής.
a. µόνο για SF-345TP
Προεκτύπωση φαξ
Κάποιες φορές, ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε κάποιο εισερχόµενο φαξ. Το µηχάνηµα αποθηκεύει τα πιο
πρόσφατα φαξ στη µνήµη. Καθώς η µνήµη γεµίζει, τα παλιά φαξ που έχουν εκτυπωθεί θα διαγραφούν ώστε να
υπάρχει περισσότερος χώρος για τα νέα φαξ. Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία:
1
Πατήστε Menu αναλόγως µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε Enter.
2
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε Print Fax (Εκτύπωση φαξ) και πατήστε Enter.
• Αν υπάρχουν µόνο παλιά φαξ, το µηχάνηµα θα τα εκτυπώσει αυτόµατα και θα επιστρέψει σε λειτουργία αναµονής,
χωρίς να συνεχίσει στο επόµενο βήµα.
• Αν δεν υπάρχουν φαξ στη µνήµη, το µηχάνηµα θα σας ειδοποιήσει εµφανίζοντας το µήνυµα Memory Empty (Η µνήµη είναι
κενή).
Επιλέξτε Print New Fax (Εκτύπωση νέου φαξ) ή Reprint Old Fax (Επανεκτύπωση παλιού φαξ) και πατήστε Enter.
• Print New Fax: Το µηχάνηµα εκτυπώνει όλα τα νέα φαξ που δεν είχαν εκτυπωθεί προηγουµένως.
• Reprint Old Fax: Το µηχάνηµα εκτυπώνει όλα τα φαξ, ανεξάρτητα από το αν είναι παλιά ή νέα.
Ειδικά
χαρακτηριστικά
3
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Power Fail Report
(Αναφορά διακοπής
ρεύµατος)
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Multi-Communication Αυτή η αναφορά εκτυπώνεται αυτόµατα αν έχετε στείλει µε φαξ έγγραφα σε
(Επικοινωνία
περισσότερους από έναν προορισµούς, χρησιµοποιώντας σειριακή µαζική
πολλαπλών
αποστολή.
προορισµών)
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Τρόπος
εκτύπωσης
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Περιεχόµενο
6.5
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Όνοµα αναφοράς
Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών ανεπιθύµητων φαξ
Με την προϋπόθεση ότι έχετε καταχωρήσει έναν αριθµό ανεπιθύµητου φαξ και ότι έχετε ενεργοποιήσει την
επιλογή Αναγνώρισης κλήσης επιλέγοντας On /w Junk Fax (Ενεργοποίηση µε έλεγχο ανεπιθύµητων φαξ), το
µηχάνηµα δεν θα λαµβάνει φαξ από αυτούς τους καταχωρηµένους αριθµούς. Για να ρυθµίσετε την Αναγνώριση
κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση Αναγνώρισης κλήσης» στη σελίδα 6.2.
Καταχώρηση λειτουργίας ρύθµισης ανεπιθύµητων φαξ
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε Set Junk Fax No. (Ρύθµιση αριθµού ανεπιθύµητου φαξ.)
3
Πατήστε Enter και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα µε τον τύπο ρύθµισης.
Για να προσθέσετε έναν αριθµό
1
Επιλέξτε Add (Προσθήκη) και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει τον πρώτο αριθµό CID (Αναγνώρισης κλήσης).
• Αν ο αριθµός είναι ίδιος µε εκείνον που προγραµµατίσατε στη θέση κλήσης ενός πατήµατος ή της γρήγορης κλήσης και
αντιστοιχίσετε ένα όνοµα σε αυτή τη θέση, το µηχάνηµα θα εµφανίζει το όνοµα αντί για τον αριθµό.
2
Επιλέξτε τον αριθµό CID που θέλετε να καταχωρήσετε ως ανεπιθύµητο φαξ και πατήστε Enter.
• Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόµενο πατώντας < ή >.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 20 αριθµούς. Οι αριθµοί που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως αριθµοί για ανεπιθύµητα
φαξ σηµειώνονται µε «*» στο τέλος της οθόνης.
Για να διαγράψετε έναν αριθµό
1
Επιλέξτε Delete (∆ιαγραφή) και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει τον πρώτο ανεπιθύµητο αριθµό.
2
Επιλέξτε τον ανεπιθύµητο αριθµό φαξ που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Enter.
• Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόµενο πατώντας < ή >.
6.6
Όταν διαβάζετε ή εκτυπώνετε τα µηνύµατα, η γραµµατοσειρά που δεν υποστηρίζεται από το µηχάνηµα θα
εµφανίζεται ως κενό. ∆είτε τη σελίδα 9.4 και 9.5 για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες γραµµατοσειρές για
το µηχάνηµά σας.
Μπορείτε να διαβάσετε µηνύµατα που λαµβάνονται από άλλα µηχανήµατα.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα) και
πατήστε Enter.
2
Εµφανίζεται η πρώτη διαθέσιµη επιλογή Read Message (Ανάγνωση µηνύµατος). Πατήστε Enter.
3
Εµφανίζεται η λίστα µε τα µηνύµατα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε το µήνυµα που θέλετε πατώντας < ή >
και έπειτα Enter.
• Τα µηνύµατα που δεν έχετε διαβάσει είναι σηµειωµένα µε έναν αστερίσκο (*).
• Το µηχάνηµα µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 30 µηνύµατα. Τα µηνύµατα δεν χάνονται ακόµα και αν υπάρξει διακοπή της
τροφοδοσίας.
Εκτύπωση µηνυµάτων SMS
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα) και
πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε Print Message (Εκτύπωση µηνύµατος) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε Print One (Εκτύπωση ενός) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
4
Εµφανίζεται η λίστα µε τα µηνύµατα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε ένα πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
Το επιλεγµένο µήνυµα εκτυπώνεται.
• Αν επιλέξετε Print All (Εκτύπωση όλων), τότε θα εκτυπωθούν όλα τα αποθηκευµένα µηνύµατα στο µηχάνηµά σας.
∆ιαγραφή αποθηκευµένων µηνυµάτων SMS
Μπορείτε να διαγράψετε µηνύµατα που λαµβάνονται από άλλα µηχανήµατα.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα) και
πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε Delete Message (∆ιαγραφή µηνύµατος) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε Delete One (∆ιαγραφή ενός) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
4
Εµφανίζεται η λίστα µε τα µηνύµατα που έχουν ληφθεί. Επιλέξτε ένα πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
Το επιλεγµένο µήνυµα διαγράφεται.
• Αν επιλέξετε Delete All (∆ιαγραφή όλων), τότε θα διαγραφούν όλα τα αποθηκευµένα µηνύµατα στο µηχάνηµά σας.
6.7
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
1
Ειδικά
χαρακτηριστικά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Μπορείτε να εκτυπώσετε µηνύµατα που λαµβάνονται από άλλα µηχανήµατα.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Ανάγνωση µηνυµάτων SMS
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Το µηχάνηµα υποστηρίζει υπηρεσία λήψης σύντοµων µηνυµάτων. Χρησιµοποιώντας αυτή τη δυνατότητα,
µπορείτε να λάβετε σύντοµα µηνύµατα που προέρχονται από άλλα µηχανήµατα, όπως φαξ, υπολογιστές ή
κινητά τηλέφωνα.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Χρήση της υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (SMS)
Ρύθµιση µηνυµάτων SMS
Ο αριθµός του Κέντρου Λήψης Μηνυµάτων είναι προκαθορισµένος όταν αγοράζετε το µηχάνηµα. Όταν πρέπει
να αλλάξετε τις ρυθµίσεις SMS καθώς και τον αριθµό του κέντρου λήψης µηνυµάτων και έναν αριθµό
δευτερεύουσας διεύθυνσης, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις.
Για να αλλάξει ο αριθµός κέντρου λήψης µηνυµάτων:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα) και
πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε SET SMS (Ρύθµιση SMS) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Εµφανίζεται η ένδειξη Center Number (Αριθµός κέντρου). (SMS Center No.1.)
Πατήστε Enter και καταχωρήστε τον αριθµό Κέντρου Λήψης Μηνυµάτων.
4
Πατήστε Enter όταν εµφανιστεί στην οθόνη σωστά ο αριθµός κέντρου.
Για αλλαγή του αριθµού της δευτερεύουσας διεύθυνσης:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα) και
πατήστε Enter.
2
Επιλέξτε SET SMS (Ρύθµιση SMS) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Επιλέξτε SMS Center No.1 < ή > SMS Center No.2 πατώντας < ή > και έπειτα Enter.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό του SMS Center No.1 < ή > SMS Center No.2 για το µηχάνηµα.
Ροή καταχώρησης: (Μόνο για ΗΒ):
Το µηχάνηµα µπορεί να λάβει µηνύµατα κειµένου SMS από συσκευή µε δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων
SMS.
Πριν από τη λήψη των µηνυµάτων SMS πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία εµφάνισης κλήσης για τη γραµµή
όπου θα συνδεθεί το µηχάνηµα φαξ. Επικοινωνήστε µε τον τηλεπικοινωνιακό φορέα για να ενεργοποιηθεί αυτή
η υπηρεσία.
Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία εµφάνισης κλήσης, το µηχάνηµα πρέπει να έχει εγγραφεί στον
τηλεπικοινωνιακό φορέα που χρησιµοποιείτε. Ο προεπιλεγµένος αριθµός κέντρου (Default SMS Center
Number) και ο αριθµός εγγραφής (Registration Number) (µε βάση το σύστηµα της αγγλικής British Telecom)
είναι προκαθορισµένοι στο µηχάνηµα φαξ. Για να εγγράψετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:
1
Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα)
και πατήστε Enter.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση µέχρι να βρείτε το µενού SET SMS (Ρύθµιση SMS) και
πατήστε Enter.
3
Όταν στην οθόνη LCD εµφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε Enter.
4
Όταν εµφανιστεί η ένδειξη SEND REGISTER (Αποστολή εγγραφής), πατήστε Enter.
Το µηχάνηµα φαξ θα στείλει ένα µήνυµα SMS για εγγραφή στο κέντρο SMS της BT και έτσι εγγράφεται η
συσκευή στο σύστηµα.
Η εγγραφή ολοκληρώθηκε.
Σηµείωση: Για επεξεργασία των στοιχείων για το Κέντρο SMS και την Εγγραφή, ακολουθήστε τις οδηγίες
παρακάτω.
6.8
Όταν στην οθόνη LCD εµφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε Enter.
4
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση µέχρι να βρείτε το µενού EDIT REGISTER (Επεξεργασία
εγγραφής) και πατήστε Enter.
5
Καταχωρήστε τον αριθµό εγγραφής (παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα) και πατήστε Enter.
Επεξεργασία των αριθµών Κέντρου SMS:
1
Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα)
και πατήστε Enter.
2
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση µέχρι να βρείτε το µενού SET SMS (Ρύθµιση SMS) και
πατήστε Enter.
3
Όταν στην οθόνη LCD εµφανιστεί η ένδειξη REGISTER (Εγγραφή), πατήστε Enter.
4
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση µέχρι να βρείτε το πρώτο κέντρο SMS Center No.1 και
πατήστε Enter.
5
Καταχωρήστε έναν νέο αριθµό κέντρου SMS (παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα) και πατήστε
Enter.
6
Μπορείτε να προσθέσετε και έναν δεύτερο αριθµό κέντρου SMS µε επεξεργασία του πεδίου
SMS Center No.2
Εκκαθάριση µνήµης
Μπορείτε να εκκαθαρίσετε επιλεκτικά τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη του µηχανήµατος.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MEMORY CLEAR (Εκκαθάριση µνήµης) και
πατήστε Enter.
Στην οθόνη εµφανίζεται ο τύπος των πληροφοριών που µπορείτε να διαγράψετε από τη µνήµη.
2
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε πατώντας < ή > και έπειτα Enter.
3
Επιλέξτε «Y» και πατήστε Enter όταν το µηχάνηµα ζητήσει την επιβεβαίωσή σας.
• Οι τύποι πληροφοριών που µπορείτε να διαγράψετε είναι οι εξής:
Θα
System ID (Αναγνωριστικό
συστήµατος)
Θα διαγράψει το αναγνωριστικό συστήµατος.
Dial/Schedule (Κλήση/
Προγραµµατισµένες εργασίες)
Θα διαγράψει τους αποθηκευµένους αριθµούς στο βιβλίο τηλεφώνων. Επιπλέον, θα
ακυρωθούν όλες οι προγραµµατισµένες εργασίες.
Journal (Ηµερολόγιο)
Θα εκκαθαρίσει όλες τις εγγραφές σχετικά µε τις αποστολές και τις λήψεις.
Default System (Προεπιλεγµένο Επαναφορά των επιλογών που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης στις προεπιλεγµένες τιµές
σύστηµα)
εργοστασίου.
6.9
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Στοιχείο
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
3
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < ή >, κάντε κύλιση µέχρι να βρείτε το µενού SET SMS (Ρύθµιση SMS) και
πατήστε Enter.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
2
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SHORT MESSAGE (Σύντοµο µήνυµα)
και πατήστε Enter.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
1
Ειδικά
χαρακτηριστικά
Επεξεργασία αριθµού εγγραφής:
Επιλογές χρήστη
Το µηχάνηµα φαξ διαθέτει διάφορες δυνατότητες τις οποίες µπορεί να επιλέξει και να ορίσει ο χρήστης. Αυτές
οι επιλογές είναι προκαθορισµένες από το εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να τις αλλάξετε. Για να βρείτε
την τρέχουσα ρύθµιση των επιλογών, εκτυπώστε τη Λίστα δεδοµένων συστήµατος (System Data List). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση µιας αναφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα «Για εκτύπωση
µιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.
Ρύθµιση των επιλογών συστήµατος/αυτόµατου τηλεφωνητή
Το µενού System Setup (Ρύθµιση συστήµατος) περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε τη λειτουργία του φαξ και
το µενού TAM Setup (Ρύθµιση αυτόµατου τηλεφωνητή) ρυθµίσεις σχετικές µε τη λειτουργία του αυτόµατου
τηλεφωνητή.
1
Πατήστε Menu.
2
Επιλέξτε SETUP SYSTEM ή SETUP TAM (µόνο για SF-345TP) πατώντας τα πλήκτρα < ή >.
3
Πατήστε Enter για να καταχωρήσετε την καθορισµένη λειτουργία ρύθµισης.
4
Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα πλήκτρα < ή > για να βρείτε την επιλογή που θα
αλλάξετε.
5
Πατήστε Enter όταν η επιλογή που θέλετε εµφανίζεται στην οθόνη.
6
Πατήστε < ή > για να επιλέξετε την κατάσταση που θέλετε.
7
Πατήστε Enter για την κατάσταση που θέλετε.
• Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθµισης ανά πάσα στιγµή, πατήστε Stop/Clear.
• Όταν πατήσετε Stop/Clear, το µηχάνηµα αποθηκεύει τις επιλογές που αλλάξατε και επιστρέφει στη λειτουργία
αναµονής.
Επιλογές ρύθµισης συστήµατος
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται οι επιλογές στην αριστερή στήλη καθώς και οι δευτερεύουσες επιλογές
στη δεξιά στήλη.
Όταν µεταβείτε στο µενού System Setup, µπορείτε να εµφανίσετε τις διάφορες επιλογές στην οθόνη µε τα
πλήκτρα < ή >. Στη δεξιά στήλη παρατίθενται οι δευτερεύουσες επιλογές των κυρίως επιλογών.
Επιλογή
∆ευτερεύουσα επιλογή
Language (Γλώσσα) ∆ιατίθενται 7 γλώσσες τις οποίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την προβολή των στοιχείων στην
οθόνη και για τις αναφορές. Οι γλώσσες είναι: Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Πορτογαλικά και Ολλανδικά.
Sending Confirm
(Επιβεβαίωση
αποστολής)
Εµφανίζεται µια αναφορά επιβεβαίωσης που εµφανίζει αν η αποστολή ήταν επιτυχής ή όχι, πόσες
σελίδες στάλθηκαν, κ.λπ. Επιλέξτε ON για να εκτυπώσετε αυτόµατα µια αναφορά επιβεβαίωσης κάθε
φορά που στέλνετε φαξ. Επιλέξτε OFF για να µην γίνει εκτύπωση, όποιο και να είναι το αποτέλεσµα.
Επιλέξτε ERROR (Σφάλµα) για εκτύπωση όταν προκύψει σφάλµα και η αποστολή είναι ανεπιτυχής.
Σηµειώστε ότι η αναφορά επιβεβαίωσης µιας µετάδοσης από τη µνήµη περιλαµβάνει το Είδωλο TCR
(Transmission Confirmation Report - Αναφορά επιβεβαίωσης αναφοράς) που εµφανίζει το είδωλο της
πρώτης σελίδας µε διάφορες πληροφορίες ανάλογα µε την τιµή που καταχωρήσατε όπως περιγράφεται
στην ενότητα «Image TCR (Είδωλο TCR)» στη σελίδα 6.12.
Paper Size (Μέγεθος Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που θα χρησιµοποιήσετε για τη λήψη φαξ και την αντιγραφή.
χαρτιού)
6.10
Rings To Answer
(Κουδουνισµοί για
απάντηση)
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό των κουδουνισµών πριν από την απάντηση µιας εισερχόµενης
κλήσης. Αν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα ως τηλέφωνο και ως φαξ, προτείνουµε να ορίσετε τους
κουδουνισµούς σε 4 ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
Rcv. Start Code
(Κωδικός έναρξης
αποµακρυσµένης
Ο Rcv. Start Code (Κωδικός έναρξης αποµακρυσµένης λήψης) σάς επιτρέπει να αρχίσετε τη λήψη ενός φαξ
από ένα εξωτερικό τηλέφωνο που έχει συνδεθεί στην υποδοχή EXT (εκτός για το SF-345TP) ή
ισοδύναµη. Αν σηκώσετε το εξωτερικό τηλέφωνο και ακούσετε τον ήχο φαξ και πατήσετε το κουµπί
Rcv. Start Code, θα αρχίσει η λήψη του φαξ. Ο κωδικός είναι προκαθορισµένος ως *9* από το εργοστάσιο.
Καταχωρήστε τον κωδικό που θέλετε από το 0 έως το 9.
λήψης)a
ECM Mode
Αυτή η λειτουργία αντισταθµίζει την κακή ποιότητα γραµµών και εξασφαλίζει ακριβή µετάδοση χωρίς
(Λειτουργία ECM)b σφάλµατα µε οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα φαξ δυνατότητας ECM. Αν η ποιότητα των γραµµών είναι
κακή, ο χρόνος µετάδοσης µπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία ECM.
Send From Memory Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο αποστολής του εγγράφου µε µη αυτόµατο τρόπο. Αν είναι
(Αποστολή από τη ενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα θα σαρώσει τα έγγραφα στη µνήµη και, στη συνέχεια, θα στείλει ένα φαξ.
µνήµη)
Αν είναι απενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα πρώτα θα καλέσει και έπειτα θα στείλει.
Caller ID
(Αναγνώριση
κλήσης)c,e
Short Message
(Σύντοµο
µήνυµα)c,e
Μπορείτε να δείτε τον αριθµό του ατόµου που σας τηλεφωνεί. Πριν χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα
Caller ID, πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένη υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης για την τηλεφωνική σας
γραµµή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση Αναγνώρισης κλήσης» στη σελίδα 6.2.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων. Πριν χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία
σύντοµων µηνυµάτων, πρέπει να έχει εγκατασταθεί η σχετική υπηρεσία για την τηλεφωνική σας γραµµή,
την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (SMS)» στη σελίδα 6.7.
Auto Journal
(Αυτόµατο
ηµερολόγιο)
Μια αναφορά ηµερολογίου εµφανίζει συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες
αποστολής και λήψης, την ώρα και τα δεδοµένα των πιο πρόσφατων 40 αποστολών και λήψεων.
Set Junk Fax No.
(Ρύθµιση αριθµού
ανεπιθύµητου φαξ)
Μπορείτε να εµποδίσετε το µηχάνηµα να λαµβάνει µη πιστοποιηµένα ή ανεπιθύµητα φαξ. Για να
προσθέσετε έναν αριθµό ως ανεπιθύµητο φαξ, πρέπει να εντοπίζεται τουλάχιστον µία Αναγνώριση
κλήσης από το µηχάνηµα. Ακόµα και αν προσθέσατε αριθµούς ανεπιθύµητων φαξ αλλά έχετε
απενεργοποιηµένη την επιλογή Αναγνώρισης κλήσης παραπάνω, η προστασία από ανεπιθύµητα φαξ
αίρεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών
ανεπιθύµητων φαξ» στη σελίδα 6.6.
DRPD Mode
(Λειτουργία
Η DRPD (Χαρακτηριστικός κουδουνισµός) είναι µια υπηρεσία που παρέχουν ορισµένοι
τηλεπικοινωνιακοί φορείς που εκχωρούν δύο αριθµούς στην τηλεφωνική γραµµή σας. Για την κάθε µία,
το τηλέφωνο ηχεί διαφορετικά. Αν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, µπορείτε να προγραµµατίσετε το
µηχάνηµα ώστε να µάθει έναν αριθµό τηλεφώνου και χαρακτηριστικό κουδουνισµό για εισερχόµενα
φαξ.
Όπως φαίνεται στην οθόνη, καλέστε αυτό το φαξ από άλλο µηχάνηµα. Το µηχάνηµα θα µάθει το µοτίβο
κουδουνισµού και θα εµφανιστεί η ένδειξη DRPD OK όταν ολοκληρωθεί. Τώρα, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το κουµπί Rcv.Mode/Contrast για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης DRPD.
DRPD)d
Remote Test
(Αποµακρυσµένη
δοκιµή)
Επιτρέπει στο κέντρο υπηρεσίας να ελέγχει την κατάσταση του µηχανήµατος ώστε να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν σφάλµατα.
6.11
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
εγγράφου µε µήκος ίσο µε ή µεγαλύτερο από το µήκος του χαρτιού στο δίσκο. Αν το εισερχόµενο φαξ
εξέχει από τα περιθώρια που ορίσατε, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε δύο σελίδες χαρτιού. Καταχωρήστε
το µέγεθος που θέλετε στο πεδίο Discard Size (Αγνόηση µεγέθους) σε χιλιοστά.
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Discard Size
Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόµατης σµίκρυνσης, µπορείτε να ρυθµίσετε
(Αγνόηση µεγέθους) το µηχάνηµα ώστε να αγνοεί την εικόνα που εξέχει στο κάτω µέρος της σελίδας κατά τη λήψη ενός
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Όταν λαµβάνετε ένα έγγραφο µε µήκος ίσο ή και µεγαλύτερο από το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο
δίσκο, το µηχάνηµα µπορεί να σµικρύνει τα δεδοµένα ώστε να ταιριάζουν µε το µέγεθος του χαρτιού που
χρησιµοποιείτε. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα φαξ δεν µπορεί να προσαρµόσει τα δεδοµένα στη
σελίδα όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η δυνατότητα, τα δεδοµένα διαιρούνται και εκτυπώνονται σε
πραγµατικό µέγεθος, σε δύο ή περισσότερα φύλλα.
Ειδικά
χαρακτηριστικά
Auto Reduction
(Αυτόµατη
σµίκρυνση)
∆ευτερεύουσα επιλογή
ΕΙ∆ΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Ά
Επιλογή
Επιλογή
Silent Mode
(Αθόρυβη
λειτουργία)
Resolution
(Ανάλυση)
∆ευτερεύουσα επιλογή
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους ήχους που παράγει το µηχάνηµα. Υπάρχουν δύο τύποι αυτής της
λειτουργίας: Manual (Χειροκίνητη) και Daily (Ηµερήσια).
• Manual: Για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να πατήσει Silent
Mode.
• Daily: Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και λήξης. Πρέπει να την ορίσετε χρησιµοποιώντας την 24ωρη µορφή.
Ρυθµίζει την προεπιλεγµένη ανάλυση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Darkness (Σκοτεινό) Ρυθµίζει την προεπιλεγµένη αντίθεση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Image TCR (Είδωλο Μπορείτε να εµποδίσετε την επιλογή Image TCR να συµπεριλαµβάνεται στην αναφορά επιβεβαίωσης
TCR)
για διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου και µεγαλύτερη ασφάλεια.
Dial Mode
(Λειτουργία
Ρυθµίστε τη λειτουργία κλήσης στον τύπο του τηλεφωνικού κέντρου όπου είστε συνδεδεµένοι.
κλήσης)e
Behind PABX
(Πίσω από το
PABX)e
Αν το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο στη γραµµή από ένα PABX (Private Automatic Branch eXchange),
πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή επιλέγοντας On.
a. µόνο για SF-340.
b. Error Correction Mode (Λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων)
c. Αυτή η επιλογή µπορεί να µην λειτουργεί για σύνδεση σε PABX.
d. Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισµός χαρακτηριστικού µοτίβου κουδουνισµού)
e. Στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστούν µία ή περισσότερες επιλογές ανάλογα µε τη χώρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το
µηχάνηµά σας.
Επιλογές αυτόµατου τηλεφωνητή (µόνο για SF-345TP)
Επιλογές
Save Charge
(Εξοικονόµηση
χρέωσης)
Call Monitor
(Παρακολούθηση
κλήσης)
∆ευτερεύουσα επιλογή
Σας επιτρέπει να καλείτε στο µηχάνηµά σας από ένα αποµακρυσµένο τηλέφωνο και να ελέγχετε αν
κάποιος έχει αφήσει µήνυµα, χωρίς χρέωση. Όταν η επιλογή Save Charge είναι On, το µηχάνηµα απαντά
ανάλογα µε τον αριθµό των κουδουνισµών που καθορίσατε στην επιλογή Rings to Answer (Κουδουνισµοί
για απάντηση). Αν δεν υπάρχει κανένα µήνυµα, το µηχάνηµα απάντα στο δεύτερο κουδουνισµό, µετά
από τον καθορισµένο αριθµό για το Rings to Answer (Κουδουνισµοί για απάντηση). Έτσι έχετε χρόνο να
κλείσετε το τηλέφωνο πριν το µηχάνηµα απαντήσει και εξοικονοµείτε το κόστος της κλήσης.
Σας επιτρέπει να ακούτε τους καλούντες που αφήνουν µηνύµατα στο µηχάνηµά σας.
ICM Record Time
(Χρόνος εγγραφής
ICM)
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για να αφήσει µήνυµα ο καλών.
Remote Password
(Κωδικός
αποµακρυσµένης
πρόσβασης)
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης µε µήκος τρεις χαρακτήρες που χρησιµοποιείται για
πρόσβαση στο µηχάνηµά σας από αποµακρυσµένο τηλέφωνο. Ο κωδικός είναι προκαθορισµένος ως
«#139#» από το εργοστάσιο. Η πρώτη και η τελευταία δίεση # είναι σταθερές και δεν µπορούν να
αλλάξουν, ωστόσο µπορείτε να αλλάξετε τους τρεις µεσαίους αριθµούς.
Σε λειτουργία TAM, το µηχάνηµα αποφασίζει την επόµενη ενέργεια όταν εντοπιστεί σίγαση για 10
δευτερόλεπτα. ∆ιατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές:
Silence Action
(Αθόρυβη ενέργεια)
• Receive Fax: Μεταβαίνει στη λειτουργία λήψης FAX.
• Record Silence: ∆ιατηρεί αθόρυβη την εγγραφή.
• Disconnect: Αποσυνδέει τη γραµµή και επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής.
Howler Action
(Ενέργεια για ηχώ)
Σε λειτουργία TAM, το µηχάνηµα αποφασίζει την επόµενη ενέργεια όταν εντοπιστεί ηχώ για
9 δευτερόλεπτα. ∆ιατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές:
• Record Howler: Παραβλέπει την ηχώ.
• Disconnect: Αποσυνδέει τη γραµµή και επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής.
Message Forward
(Προώθηση
µηνύµατος)
6.12
Προωθεί ένα µήνυµα στη νέα θέση όπου βρίσκεστε όταν ο καλών αφήσει µήνυµα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-345TP)» στη σελίδα 5.5.
Κεφάλαιο 7
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται µόνο σε χρήστες SF-345TP.
Πραγµατοποίηση σύνδεσης
Συνδέστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το µηχάνηµα.
• Όταν εµφανιστεί το µήνυµα «New Hardware found (Βρέθηκε νέο υλικό)», κάντε κλικ στο κουµπί «cancel (Ακύρωση)».
Εγκατάσταση λογισµικού της Samsung
Υποστηρίζεται µόνο η ασπρόµαυρη εκτύπωση.
Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό από το συµπεριλαµβανόµενο CD-ROM αφού ρυθµίσετε τη συσκευή και
τη συνδέσετε µε τον υπολογιστή.
Απαιτήσεις συστήµατος
Επαληθεύστε τα ακόλουθα:
• Ο υπολογιστής σας διαθέτει µνήµη RAM τουλάχιστον 64 Mb (Windows 9x/ME), 128 Mb (Windows 2000),
256 Mb (Windows XP) ή µεγαλύτερη.
• Ο υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον 300 Mb ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.
• Έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές από τον υπολογιστή πριν αρχίσετε την εγκατάσταση.
• Χρησιµοποιείτε τα Windows 98, Windows ME, Windows 2000 ή Windows XP.
• Χρησιµοποιείτε τουλάχιστον Internet Explorer 5.0.
Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή
Για χρήστες των Windows 98/ME/2000/XP: ακυρώστε το παράθυρο διαλόγου «New Hardware Found (Εύρεση
νέου υλικού)» κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο µε την πρίζα
και ότι έχει συνδεθεί µε τη θύρα USB του υπολογιστή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού από το CD.
1
Τοποθετήστε το συµπεριλαµβανόµενο CD στη µονάδα CD-ROM.
• Το CD εκτελείται αυτόµατα και εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου υποδοχής.
• Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) και έπειτα στο
στοιχείο Run (Εκτέλεση). Πληκτρολογήστε την εντολή X:setup.exe, αντικαθιστώντας το «X» µε το γράµµα που
αντιστοιχεί στη µονάδα CD-ROM του συστήµατός σας και κάντε κλικ στο κουµπί OK.
2
Αν ανοίξει το παρακάτω παράθυρο, συνδέστε το µηχάνηµα µε τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον
εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).
• Αν το µηχάνηµα είναι ήδη συνδεδεµένο και ενεργοποιηµένο, αυτό το παράθυρο δεν θα εµφανιστεί. Μεταβείτε στο
επόµενο βήµα.
• Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) και το µηχάνηµα δεν είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή, εµφανίζεται ένα
προειδοποιητικό µήνυµα.
Αφού συνδέσετε το µηχάνηµα και το ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι). Ή, αν θέλετε να εγκαταστήσετε
το λογισµικό χωρίς το µηχάνηµα, κάντε κλικ στο κουµπί No (Όχι).
7.2
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να
εγγραφείτε ως χρήστης εκτυπωτή της Samsung. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουµπί
Finish (Τέλος). Σε αυτό το σηµείο, έχετε πρόσβαση στο web site της Samsung. ∆ιαφορετικά, απλά κάντε
κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος).
5
Εµφανίζεται το παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Επιλέξτε Yes (Ναι)
και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
7.3
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
4
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
• Typical (Τυπική): Γίνεται εγκατάσταση του προγράµµατος µε τις πιο συνηθισµένες επιλογές και συνιστάται για τους
περισσότερους χρήστες.
• Custom (Προσαρµοσµένη): Επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας του λογισµικού που θέλετε να εγκαταστήσετε.
Αφού επιλέξετε τη γλώσσα και τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
3
Ρύθµιση του προεπιλεγµένου εκτυπωτή
Για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή σας ως τον προεπιλεγµένο, ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω:
1
Κάντε κλικ στο µενού Start (Έναρξη) των Windows.
2
Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις) και έπειτα Printers (Εκτυπωτές).
Για Windows XP, επιλέξτε Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).
3
Επιλέξτε τον εκτυπωτή Samsung SF-340_CF-340Series.
4
Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:
5
Για Windows 98/ME, επιλέξτε Set as Default (Ορισµός ως προεπιλεγµένου).
Για Windows 2000/XP, επιλέξτε Set as Default Printer (Ορισµός ως προεπιλεγµένο εκτυπωτή).
Επανεγκατάσταση του λογισµικού
Η επανεγκατάσταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση που η εγκατάσταση αποτύχει ή αν το λογισµικό δεν
λειτουργήσει σωστά.
1
Μπορείτε να επιλέξετε Start > Programs > Samsung SF-340_CF-340Series > Maintenance
(Έναρξη > Προγράµµατα > Συντήρηση).
• ∆ιαφορετικά, τοποθετήστε το συµπεριλαµβανόµενο CD στη µονάδα του CD-ROM.
2
Κάντε κλικ στο κουµπί Repair (Επιδιόρθωση).
• Σε περίπτωση που το µηχάνηµα δεν είναι συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου
Connect Samsung SF-340_CF-340Series για σύνδεση.
Αφού συνδέσετε το µηχάνηµα, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).
3
Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να επανεγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο Next (Επόµενο).
4
Όταν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος).
7.4
Κάντε κλικ στο κουµπί Remove (Κατάργηση).
3
Στη συνέχεια, θα εµφανιστεί µια λίστα µε τα συστατικά. Έτσι, µπορείτε να τα καταργήσετε ένα προς ένα.
4
Μετά την επιλογή των στοιχείων που θέλετε να αφαιρέσετε, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).
5
Όταν ο υπολογιστής σάς ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι).
• Το πρόγραµµα οδήγησης αφαιρείται από τον υπολογιστή.
6
Όταν ολοκληρώσετε την κατάργηση της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος).
7
Εµφανίζεται ένα µήνυµα συστήνοντας την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουµπί OK και,
στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Εκτύπωση εγγράφου
Αυτή η διαδικασία περιγράφει τα γενικά βήµατα που απαιτούνται για την εκτύπωση από διάφορες εφαρµογές
των Windows. Τα βήµατα εκτύπωσης ενός εγγράφου ενδεχοµένως να διαφέρουν ανάλογα µε το πρόγραµµα
εφαρµογής που χρησιµοποιείτε. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για την εφαρµογή λογισµικού για πληροφορίες
σχετικά µε την ακριβή διαδικασία εκτύπωσης.
Τα βήµατα παρακάτω περιγράφουν την τυπική διαδικασία για την εκτύπωση από τα Windows:
1
Εξασφαλίστε ότι το µηχάνηµα έχει συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή, ότι είναι ενεργοποιηµένο και ότι
υπάρχει χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
2
Επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισµικό της Samsung για τον υπολογιστή σας. Για
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση λογισµικού της Samsung» στη σελίδα 7.2.
3
Εκκινήστε το πρόγραµµα που χρησιµοποιείτε για να δηµιουργήσετε το έγγραφο και δηµιουργήστε
ή ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
7.5
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
2
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
• ∆ιαφορετικά, τοποθετήστε το συµπεριλαµβανόµενο CD στη µονάδα του CD-ROM.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε Start > Programs > Samsung SF-340_CF-340Series > Maintenance
(Έναρξη > Προγράµµατα > Συντήρηση).
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
1
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
Η κατάργηση εγκατάστασης είναι απαραίτητη σε περίπτωση αναβάθµισης του λογισµικού ή αποτυχίας της
αρχικής απόπειρας εγκατάστασης. Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του στοιχείου χρησιµοποιώντας
το uninstallShield των Windows.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού
4
Επιλέξτε Print (Εκτύπωση) ή Print Setup (Ρύθµιση εκτύπωσης) από το µενού File (Αρχείο). Εµφανίζεται
το παράθυρο Print (Εκτύπωση) (Η εµφάνιση του µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την εφαρµογή σας).
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Samsung SF-340_CF-450 Series ως τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή.
• Μπορείτε να επιλέξετε τις βασικές ρυθµίσεις εκτύπωσης από το παράθυρο Print (Εκτύπωση). Αυτές οι ρυθµίσεις
περιλαµβάνουν τον αριθµό των αντιτύπων και την περιοχή εκτύπωσης.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή Properties (Ιδιότητες) αν θέλετε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για το
έγγραφό σας.
• Αν εµφανιστούν οι επιλογές Setup (Ρύθµιση), Printer (Εκτυπωτής) ή Options (Επιλογές) κάντε κλικ στο κουµπί.
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Properties (Ιδιότητες) στην επόµενη οθόνη.
6
Τώρα µπορείτε να δείτε το παράθυρο Samsung SF-340_CF-340Series Properties για πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεστε όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα.
Εµφανίζεται πρώτα η καρτέλα Setup (Ρύθµιση).
Στην προεπισκόπηση
εµφανίζεται µια σελίδα ως
δείγµα µε τις ρυθµίσεις που
επιλέξατε.
• Τώρα µπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης επιλέγοντας Draft (Πρόχειρη), Normal (Κανονική) ή Best
(Ποιοτική). Όσο µεγαλύτερη είναι η ρύθµιση, τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι εκτυπωµένοι χαρακτήρες και τα γραφικά.
Οι υψηλότερες ρυθµίσεις µπορεί να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για εκτύπωση ενός εγγράφου.
• Μπορείτε να επιλέξετε µόνο απλό χαρτί ως Paper Type.
• Η επιλογή Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) σάς επιτρέπει να επιλέξετε το µέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε στο δίσκο.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Features (Χαρακτηριστικά).
Στην προεπισκόπηση
εµφανίζεται µια σελίδα ως
δείγµα µε τις ρυθµίσεις που
επιλέξατε.
7.6
Κατακόρυφος
Η επιλογή Start Printing from Last Page (Έναρξη εκτύπωσης από την τελευταία σελίδα) σάς επιτρέπει
να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες σε αντίστροφη σειρά.
Η επιλογή Copies (Αντίγραφα) σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον αριθµό των αντιγράφων.
7
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση των ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο κουµπί OK µέχρι να εµφανιστεί το
παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
8
Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να αρχίσετε την εκτύπωση.
Το παράθυρο διαλόγου Properties (Ιδιότητες) του εκτυπωτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το λειτουργικό σας
σύστηµα. Ο παρόν Οδηγός χρήσης παρουσιάζει το παράθυρο Properties σε περιβάλλον των Windows 98.
Σηµείωση: Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows παραβλέπουν τις ρυθµίσεις που καθορίσατε από το πρόγραµµα
οδήγησης εκτυπωτή. Αλλάξτε όλες τις ρυθµίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιµες από την εφαρµογή λογισµικού και αλλάξτε τις
εναποµένουσες ρυθµίσεις από το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή.
Οι ρυθµίσεις που αλλάζετε συνεχίζουν να ισχύουν µόνο όταν χρησιµοποιείτε το τρέχον πρόγραµµα. Για να είναι µόνιµες οι
αλλαγές, πρέπει να γίνουν στο φάκελο Printers (Εκτυπωτές). Ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω:
• Κάντε κλικ στο µενού Start (Έναρξη) των Windows.
• Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις) και έπειτα Printers (Εκτυπωτές).
Για Windows XP, επιλέξτε Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).
• Επιλέξτε τον εκτυπωτή Samsung SF-340_CF-340Series.
• Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:
• Για τα Windows 98/ME, επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
Για τα Windows 2000/XP, επιλέξτε Printing Preferences (Προτιµήσεις εκτύπωσης).
• Αλλάξτε τις ρυθµίσεις σε κάθε καρτέλα και κάντε κλικ στο κουµπί OK.
7.7
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Η επιλογή Poster Printing (Εκτύπωση αφίσας) σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα µίας σελίδας σε 4,
9 ή 16 φύλλα χαρτιού, ώστε να τα επικολλήσετε και να δηµιουργήσετε ένα έγγραφο σε µέγεθος αφίσας.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
• 2 Pages per Sheet εκτύπωση 2 σελίδων σε ένα φύλλο.
• 4 Pages per Sheet εκτύπωση 4 σελίδων σε ένα φύλλο.
• Print Page Border εκτύπωση περιγράµµατος γύρω από κάθε σελίδα στο φύλλο.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Η επιλογή Multi Pages per Sheet (Πολλαπλές σελίδες ανά φύλλο) σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον αριθµό
των σελίδων για εκτύπωση σε ένα µόνο φύλλο χαρτιού. Για να εκτυπώσετε περισσότερες από µία σελίδες
ανά φύλλο, οι σελίδες πρέπει να σµικρυνθούν.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
προσανατολισµός
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
προσανατολισµός
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Οριζόντιος
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
• Με την επιλογή Portrait (Κατακόρυφος), η εκτύπωση γίνεται κατά πλάτος της σελίδας, όπως ένα γράµµα.
• Με την επιλογή Landscape (Οριζόντιος), η εκτύπωση γίνεται κατά µήκος της σελίδας, όπως σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
• Αν θέλετε να εκτυπώσετε µια αντικατοπτρική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Mirror Image (Αντικατοπτρική
εικόνα).
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ
Η επιλογή Orientation (Προσανατολισµός) σάς επιτρέπει να επιλέξετε την κατεύθυνση εκτύπωσης των
πληροφοριών στη σελίδα.
Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης
Μπορείτε να ακυρώσετε µια εργασία εκτύπωσης µε δύο τρόπους:
Για να διακόψετε µια εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου:
Πατήστε Stop/Clear.
Το µηχάνηµα ολοκληρώνει την εκτύπωση της σελίδας, η σελίδα βγαίνει από τον εκτυπωτή και διαγράφει
το υπόλοιπο της εργασίας εκτύπωσης. Αν πατήσετε το κουµπί, ακυρώνεται µόνο η τρέχουσα εργασία.
Αν υπάρχουν περισσότερες από µία εργασίες εκτύπωσης στη µνήµη του µηχανήµατος, πρέπει να πατήσετε
το κουµπί µία φορά για κάθε εργασία.
Για να διακόψετε µια εργασία εκτύπωσης από το φάκελο Printers:
Αν η εργασία εκτύπωσης εκκρεµεί σε ουρά εκτύπωσης, όπως η οµάδα εκτυπωτών στα Windows, διαγράψετε
την εργασία ως εξής:
• Κάντε κλικ στο µενού Start (Έναρξη) των Windows.
• Για Windows 98/ME/2000, επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις) και έπειτα Printers (Εκτυπωτές).
Για Windows XP, επιλέξτε Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ).
• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung SF-340_CF-340Series.
• Από το µενού Document (Έγγραφο):
Για Windows 98/ME, επιλέξτε Cancel Printing (Ακύρωση εκτύπωσης).
Για Windows 2000/XP, επιλέξτε Cancel (Ακύρωση).
Σηµείωση: Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το παράθυρο µε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που βρίσκεται στην κάτω
δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows.
Χρήση της Βοήθειας
Το µηχάνηµα διαθέτει µια οθόνη βοήθειας που µπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιµοποιώντας το κουµπί Help
(Βοήθεια) από το παράθυρο Properties (Ιδιότητες) του εκτυπωτή. Η οθόνη βοήθειας παρέχει λεπτοµερείς
πληροφορίες για τις δυνατότητες του εκτυπωτή που είναι διαθέσιµες µέσω του προγράµµατος οδήγησης
εκτυπωτή.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ
7.8
στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε ρύθµιση.
Κεφάλαιο 8
Φροντίδα και συντήρηση
Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων
Για να διατηρήσετε το µηχάνηµα σε καλή λειτουργική κατάσταση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το λευκό
κύλινδρο, το ελαστικό του ADF και το κρύσταλλο σάρωσης. Αν είναι βρώµικα, τα έγγραφα που αποστέλλονται
σε άλλο µηχάνηµα φαξ δεν θα είναι καθαρά.
Αν διακόψετε την τροφοδοσία για να καθαρίσετε το σαρωτή, θα σηµειωθεί απώλεια των εγγράφων που είναι αποθηκευµένα στη
µνήµη.
1
Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.
2
Αφαιρέστε τον λευκό κύλινδρο.
• Στο δεξιό άκρο του λευκού κυλίνδρου υπάρχει ένα κουζινέτο που ασφαλίζεται µε µια µικρή τάπα.
• Σπρώξτε την τάπα λίγο προς τα µέσα και περιστρέψτε την προς το µέρος σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε το δεξιό τµήµα
προς τα πάνω για να το βγάλετε.
3
Σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου µε ένα µαλακό,
υγρό πανί.
4
Καθαρίστε επίσης το ελαστικό τµήµα του ADF στο πίσω µέρος
του Πίνακα ελέγχου.
5
Καθαρίστε προσεχτικά το κρύσταλλο σάρωσης µε ένα
µαλακό και στεγνό πανί.
• Αν το γυαλί είναι πολύ βρώµικο, καθαρίστε το πρώτα µε ένα υγρό
πανί και στη συνέχεια µε ένα στεγνό.
• Πρέπει να είστε προσεχτικοί ώστε να µην χαράξετε την επιφάνεια
του κρυστάλλου.
6
Αντικαταστήστε τον κύλινδρο από την ανάποδη πλευρά και
κλείστε καλά τον Πίνακα ελέγχου µέχρι να ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος.
8.2
• µονόχρωµη: INK-M40
1
Προετοιµασία της κασέτας.
• Αφαιρέστε την κασέτα από τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεχτικά την ταινία που καλύπτει την κεφαλή εκτύπωσης.
• Κρατήστε την κασέτα από την χρωµατιστή κορυφή ή τις µαύρες περιοχές µόνο. Μην αγγίξετε τη χάλκινη περιοχή.
Πατήστε Cartridge Change.
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
2
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Όταν παρατηρήσετε ότι η εκτύπωση είναι αχνή ή όταν εµφανιστεί το µήνυµα Ink Low. Install new ink cartridge (Χαµηλή
στάθµη µελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα µελάνης), αντικαταστήστε την κασέτα µελάνης. Πρέπει να
αντικαταστήσετε την κασέτα µε την ίδια που δόθηκε µε το µηχάνηµα.
Οι κωδικοί προϊόντος για τις κασέτες αντικατάστασης είναι:
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Αντικατάσταση της κασέτας µελάνης
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Ο οδηγός της κασέτας µετακινείται στη θέση τοποθέτησης.
Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας.
4
Σπρώξτε προς τα κάτω την κασέτα και αφαιρέστε την.
5
Για να τοποθετήσετε την κασέτα, τοποθετήστε την κάτω από το µεταλλικό κλιπ, µε φορά προς τα κάτω
µπροστά. Όταν σπρώξετε την κασέτα πίσω στον οδηγό, ανασηκώστε το µπροστινό µέρος της κασέτας
µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
7
Πατήστε Enter.
8
Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.
• Σε περίπτωση που επιλέξετε 1:New, εκτυπώνεται η δοκιµαστική σελίδα για έλεγχο της ευθυγράµµισης.
• Όταν τοποθετείτε µια νέα κασέτα, πρέπει να επιλέξετε 1:New.
• Όταν τοποθετείτε µια χρησιµοποιηµένη κασέτα, επιλέξτε 2:Used. Έτσι µπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα
µελάνης που έχει αποµείνει.
• Αν ανακατέψετε διάφορες χρησιµοποιηµένες κασέτες, δεν θα µπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα της
εναποµένουσας µελάνης. Όταν τοποθετήσετε τη νέα µελάνη, χρησιµοποιήστε την µέχρι να εξαντληθεί.
9
Καταχωρήστε τον αριθµό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραµµή και πατήστε Enter.
8.3
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Επαναφέρετε στη θέση του το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και τον Πίνακα ελέγχου.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
6
Φροντίδα και
συντήρηση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
• Αν η κασέτα µετακινηθεί χαλαρά στον οδηγό, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επαναλάβετε αυτό το βήµα.
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
3
Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης
Αν τα ακροφύσια είναι στοµωµένα και οι χαρακτήρες δεν εκτυπώνονται πλήρως, καθαρίστε την κεφαλή
εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε Enter.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Clean Head (Καθαρισµός κεφαλής) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Εξετάστε το εκτυπωµένο δοκιµαστικό µοτίβο.
• Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, τοποθετήστε ξανά την κασέτα και επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισµού της
κεφαλής.
• Αν η γραµµή είναι διακεκοµµένη, καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών»
στη σελίδα 8.5.
Ευθυγράµµιση κεφαλής εκτύπωσης
Όταν η κάθετη γραµµή δεν φαίνεται να είναι ευθεία ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, ίσως
χρειαστεί να ευθυγραµµίσετε την κασέτα.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε Enter.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Align Head (Ευθυγράµµιση κεφαλής) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα εκτυπώνει µια φόρµα.
3
Καταχωρήστε τον αριθµό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραµµή και πατήστε Enter.
Προβολή στάθµης µελάνης
Το µηχάνηµα σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα της µελάνης που αποµένει. Για προβολή της τρέχουσας
στάθµης µελάνης:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε Enter.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή View Ink Level (Προβολή στάθµης µελάνης) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει έναν κλασµατικό αριθµό. Για παράδειγµα, «1/8» σηµαίνει ότι η στάθµη µελάνης είναι χαµηλή
και ότι πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα. «8/8» σηµαίνει ότι έχει εγκατασταθεί νέα κασέτα.
Ρύθµιση σκίασης
Η σκίαση ρυθµίζεται από το εργοστάσιο. Αν, ωστόσο, το µηχάνηµα πέσει και πάθει ζηµιά κατά τη µετακίνηση,
συνιστάται να αλλάξετε τη σκίαση για βελτιστοποιηµένη φωτεινότητα.
Για ρύθµιση της σκίασης, κάντε τα εξής:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε Enter.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Adjust Scanner (Ρύθµιση σαρωτή) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
3
Τοποθετήστε ένα απλό ΛΕΥΚΟ φύλλο χαρτιού (χωρίς κείµενο ή γραφικά) στην υποδοχή φόρτωσης και
πατήστε Enter.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη σάρωση του εγγράφου για να ρυθµίσει τη σκίαση.
• Η ποιότητα της εκτύπωσης µπορεί να χειροτερέψει απρόσµενα αν δεν χρησιµοποιήσετε ΛΕΥΚΟ χαρτί για τη ρύθµιση.
8.4
• ΜΗΝ βγάζετε από τη συσκευασία της την κασέτα µέχρι να είστε έτοιµοι να τη χρησιµοποιήσετε.
• Αποθηκεύστε την στο ίδιο περιβάλλον όπως και τον εκτυπωτή.
• Αν έχετε βγάλει από τη συσκευασία την κασέτα αλλά δεν τη χρησιµοποιείτε, αποθηκεύστε τη στη µονάδα αποθήκευσης.
Αν δεν διαθέτετε µονάδα αποθήκευσης, αποθηκεύστε την κασέτα σε αεροστεγή πλαστική θήκη.
• ΜΗΝ την αφήνετε εκτεθειµένη για µεγάλη περίοδο.
• ΜΗΝ αναπληρώνετε την κασέτα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση ζηµιάς από αναπληρωµένες κασέτες.
Καθαρισµός της κασέτας
Για να διατηρήστε καλή ποιότητα εκτύπωσης συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα ακροφύσια εκτύπωσης και
τις επαφές, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών
Όταν η εκτύπωση δεν είναι καθαρή ή αν λείπουν κουκκίδες, το πρόβληµα µπορεί να οφείλεται σε ξεραµένη
µελάνη στα εξής σηµεία:
2
Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.
3
Καθαρίστε απαλά τις επαφές και τα ακροφύσια µέχρι να αφαιρέσετε τη
µελάνη.
• Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί µόνο για να καθαρίσετε ολόκληρη την περιοχή
µε χάλκινο χρώµα, µαζί µε τα ακροφύσια και τις επαφές.
• Για να διαλύσετε την ξεραµένη µελανή, κρατήστε το υγρό ύφασµα πάνω στα ακροφύσια
για τρία δευτερόλεπτα.
8.5
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Πατήστε Cartridge Change.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
1
Φροντίδα και
συντήρηση
• Τα ακροφύσια της κασέτας µελάνης
• Τις επαφές της κασέτας µελάνης
• Τις επαφές του οδηγού της κασέτας µελάνης
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η διάρκεια ζωής της κασέτας εκτύπωσης είναι πολύ ευαίσθητη στο περιεχόµενο του εισερχόµενου φαξ ή στο
αντίγραφο που δηµιουργείτε. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η τήρηση των οδηγιών
παρακάτω:
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
• Το µηχάνηµα εκτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο αυτόµατα και εκτυπώνει µια αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση του
µηχανήµατος.
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κάντε κύλιση στην επιλογή Self Test (Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος) πατώντας < ή > και πατήστε Enter.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
2
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE (Συντήρηση) και πατήστε Enter.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
1
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αν θέλετε να ελέγξετε ότι το µηχάνηµα λειτουργεί σωστά, µπορείτε να το κάνετε εκτελώντας έναν αυτόµατο
διαγνωστικό έλεγχο.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος
4
Τοποθετήστε στη θέση της την κασέτα γραφίτη και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυµµα.
• Αν αφιερώσατε πολύ χρόνο στον καθαρισµό της κασέτας, ο οδηγός της κασέτα µπορεί να µετακινήθηκε πίσω στην
αρχική του θέση.
Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά Cartridge Change για να µετακινήσετε τον οδηγό στη θέση τοποθέτησης.
5
Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.
• Αν η γραµµή εκτυπώνεται ακόµα διακεκοµµένη, καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας» στη σελίδα 8.6.
Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας
Πριν καθαρίσετε αυτά τα τµήµατα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν στη µνήµη προγραµµατισµένες εργασίες, όπως
µεταχρονολογηµένο φαξ, αποστολή κατ' επίκληση ή λήψη φαξ. Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το µηχάνηµα,
θα υπάρχει απώλεια όλων των δεδοµένων.
1
Πατήστε Cartridge Change.
2
Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.
3
Αφαιρέστε την κασέτα µελάνης.
4
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή στο πίσω µέρος του µηχανήµατος.
5
Καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας µε ένα καθαρό και στεγνό πανί.
6
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε πάλι την κασέτα.
8.6
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη LCD
Duplicated with [Speed No.xx]
Ο ίδιος αριθµός έχει καταχωρηθεί ήδη σε άλλη θέση γρήγορης
(∆ιπλότυπο µε [Γρήγορη κλήση Αρ. xx]) κλήσης.
Το «xx» δηλώνει τον αριθµό θέσης.
Τηλέφωνο
Exceeded Job Memory (Υπέρβαση
µνήµης εργασιών)
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει 3 My Favorites αλλά
προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερες.
Exceeded Job Memory
Cancel scheduled job and try again
(Υπέρβαση µνήµης εργασιών.
Ακυρώστε την προγραµµατισµένη
εργασία και προσπαθήστε πάλι.)
Η σειριακή µαζική αποστολή και το µεταχρονολογηµένο φαξ
Φαξ
µπορούν να συγκρατήσουν 5 εργασίες συνολικά. Ακυρώστε την
προγραµµατισµένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.
Exceeded Total
Message Memory
(Υπέρβαση συνολικής µνήµης
µηνυµάτων)
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει µέχρι 100 µηνύµατα
(OGM + ICM + εγγραµµένες συνοµιλίες).
∆ιαγράψτε τα παλιά µηνύµατα για να κάνετε χώρο στη µνήµη.
ICM Memory Full (Πλήρης µνήµη ICM) Η µνήµη για φωνητική εγγραφή είναι πλήρης. ∆εν είναι δυνατή
η εγγραφή άλλων µηνυµάτων (Ο συνολικός χρόνος εγγραφής
είναι περίπου 15 λεπτά).
Ink Low. Install new ink cartridge
Η µελάνη στην κασέτα εξαντλήθηκε. Για να τοποθετήσετε τη
(Χαµηλή στάθµη µελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της
νέα κασέτα µελάνης)
κασέτας µελάνης» στη σελίδα 8.3. Αν και εµφανίζεται αυτό το
µήνυµα, µπορείτε να δηµιουργήσετε κάποιο αντίγραφο ή να
εκτυπώσετε µια αναφορά. Ωστόσο, τα αποθηκευµένα δεδοµένα
στη µνήµη θα εκτυπωθούν µόλις αλλάξετε την κασέτα.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Σαρωτής
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαµηλό και µπορεί να
επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας. Για να καθαρίσετε τα
σχετικά µέρη, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός του
σαρωτή εγγράφων» στη σελίδα 8.2.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Clean white roller, glass and try again
(Καθαρίστε το λευκό κύλινδρο, το
κρύσταλλο και προσπαθήστε πάλι)
Φαξ
Αυτόµατος
τηλεφωνητής (µόνο
για SF-345TP)
Αυτόµατος
τηλεφωνητής (µόνο
για SF-345TP)
Κασέτα µελάνης
∆εν έχει τοποθετηθεί η κασέτα ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Κασέτα µελάνης
Invalid Time (Μη έγκυρη ώρα)
Η ώρα που καταχωρήσατε για την προώθηση φαξ είναι λάθος.
Φαξ
Job Not Assigned (∆εν έχει ανατεθεί
εργασία)
Επιχειρήσατε να ακυρώσετε την προγραµµατισµένη εργασία,
ωστόσο δεν έχουν προγραµµατιστεί εργασίες. Επιχειρήσατε να
διαγράψετε ή να εκτυπώσετε το έγγραφο από Τα Αγαπηµένα
µου, όταν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα έγγραφο.
Φαξ
Junk Fax Empty (Κανένα ανεπιθύµητο
φαξ)
Προσπαθήσατε να διαγράψετε αριθµό ανεπιθύµητου φαξ όταν
δεν υπάρχει κανένας αριθµός ανεπιθύµητου φαξ.
Φαξ
Junk Fax Full (Πλήρης µνήµη για
ανεπιθύµητα φαξ)
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει 20 αριθµούς
ανεπιθύµητων φαξ, αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε
περισσότερα.
Φαξ
Load Document (Τοποθέτηση εγγράφου) Προσπαθήσατε να στείλετε ένα φαξ αλλά δεν έχει τοποθετηθεί
Φροντίδα και
συντήρηση
Install ink cartridge (Τοποθετήστε την
κασέτα µελάνης)
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Σαρωτής
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαµηλό σε σύγκριση µε το
επίπεδο αναφοράς. Για ρύθµιση της σκίασης, πρέπει να
χρησιµοποιήσετε απλό και λευκό χαρτί.
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Check white paper document and try
again (Ελέγξτε το έγγραφο σε λευκό
χαρτί και δοκιµάστε ξανά)
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Σαρωτής
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η κυµατοµορφή της σκίασης που θα χρησιµοποιηθεί ως
αναφορά καταστράφηκε λόγω άγνωστης αιτίας. Ρυθµίστε το
σαρωτή ώστε να διορθώσετε το πρόβληµα όπως περιγράφεται
στην ενότητα «Ρύθµιση σκίασης» στη σελίδα 8.4.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Adjust scanner first in Maintenance
menu (Ρύθµιση πρώτα του σαρωτή στο
µενού Συντήρηση)
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αφορά σε:
Έγγραφο
κανένα έγγραφο στο µηχάνηµα.
8.7
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κατάσταση/Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Οθόνη
Οθόνη
Κατάσταση/Λύση
Αφορά σε:
Load paper and press Enter
(Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter)
Προσπαθήσατε να κάνετε κάποια εργασία αλλά δεν έχει
τοποθετηθεί χαρτί στο µηχάνηµα.
Χαρτί
Memory Full (Πλήρης µνήµη)
Η µνήµη γέµισε κατά τη λήψη φαξ ή σύντοµου µηνύµατος.
Φαξ/Τηλέφωνο
Memory Full
Press Enter to continue (Πλήρης µνήµη.
Πατήστε Enter για συνέχεια)
Η µνήµη γέµισε κατά τη σάρωση ενός εγγράφου. Πατήστε
Φαξ/Αντιγραφή
Enter για να στείλετε ή να αντιγράψετε µόνο τις σαρωµένες
σελίδες. Για να ακυρώσετε την εργασία, πατήστε Stop/Clear και
δοκιµάστε πάλι όταν είναι διαθέσιµη η µνήµη ή διαιρέστε το
έγγραφο σε µικρότερο τµήµατα.
Memory Received (Μνήµη λήψης)
Όταν εναλλάσσεται µε:
Στη µνήµη του µηχανήµατος υπάρχουν αποθηκευµένα
δεδοµένα. Ανάλογα µε το µήνυµα, κάντε τα εξής:
Αντικαταστήστε την κασέτα µελάνης µε νέα.
Ink Low. Install new ink cartridge
(Χαµηλή στάθµη µελάνης. Τοποθετήστε
νέα κασέτα µελάνης)
Load paper and press Enter
(Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter)
Install ink cartridge (Τοποθετήστε την
κασέτα µελάνης)
Φαξ
Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε Enter. Μπορεί να υπάρχει
εµπλοκή. Εκκαθαρίστε την εµπλοκή όπως περιγράφεται στην
ενότητα «Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη
σελίδα 8.12.
Τοποθετήστε νέα κασέτα µελάνης.
No answer from remote fax (Καµία
απάντηση από αποµακρυσµένο φαξ)
Το άλλο µηχάνηµα δεν απάντησε παρά τις προσπάθειες να
στείλετε φαξ.
Φαξ
No CID Number (∆εν υπάρχει αριθµός
CID)
Το µηχάνηµα δεν µπόρεσε να εντοπίσει αριθµό CID
(Αναγνώρισης κλήσης).
Τηλέφωνο
No Dial Number (∆εν υπάρχει αριθµός
κλήσης)
∆εν υπάρχει αριθµός στην µνήµη για επανάκληση, για να κληθεί Τηλέφωνο
επιτυχώς µέχρι τώρα.
No Message (Κανένα µήνυµα)
∆εν υπάρχει µήνυµα για αναπαραγωγή ή διαγραφή. ∆εν υπάρχει Αυτόµατος
εισερχόµενο σύντοµο µήνυµα για ανάγνωση ή εκτύπωση.
τηλεφωνητής
(µόνο για SF-345TP)/
Τηλέφωνο
No New Message (Κανένα νέο µήνυµα)
∆εν υπάρχει κανένα νέο µήνυµα από καλούντα. ∆εν υπάρχει
κανένα εισερχόµενο σύντοµο µήνυµα.
Not available while reprinting fax (∆εν Το µηχάνηµα δεν µπορεί να λάβει νέο φαξ κατά την εκτύπωση
είναι διαθέσιµο κατά την επανεκτύπωση των αποθηκευµένων φαξ.
φαξ)
Αυτόµατος
τηλεφωνητής
(µόνο για SF-345TP)/
Τηλέφωνο
Φαξ
Not Found (∆εν βρέθηκε)
Ο αριθµός που αναζητάτε δεν υπάρχει στη µνήµη.
Τηλέφωνο
Number already registered (Ο αριθµός
είναι ήδη καταχωρηµένος)
Ο αριθµός που προσπαθείτε να καταχωρήσετε υπάρχει ήδη στο
βιβλίο τηλεφώνων ή στη λίστα ανεπιθύµητων φαξ.
Τηλέφωνο
Number Not Assigned (∆εν έχει
αντιστοιχιστεί αριθµός)
∆εν έχει αντιστοιχιστεί αριθµός σε κλήση ενός πατήµατος ή σε
διψήφιο αριθµό γρήγορης κλήσης.
Τηλέφωνο
Poll Code Error (Σφάλµα κώδικα
επίκλησης)
Ο αποµακρυσµένος χρήστης καταχώρησε λάθος κωδικό
επίκλησης.
Φαξ
Poll job exists already (Η εργασία
επίκλησης υπάρχει ήδη)
Προγραµµατίσατε µια αποστολή κατ' επίκληση. Ακυρώστε την
προγραµµατισµένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.
Φαξ
Polling Error
Check remote site (Σφάλµα επίκλησης.
Ελέγξτε την αποµακρυσµένη θέση)
Το µηχάνηµα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση δεν είναι
έτοιµο να απαντήσει στο αίτηµά σας. Το άτοµο που θέλετε να
στείλετε το αίτηµα πρέπει να έχει τοποθετήσει πρώτα το
έγγραφο στο µηχάνηµα φαξ και να βρίσκεται σε κατάσταση
αποστολής κατ' επίκληση.
Φαξ
8.8
Remove jammed paper and press Enter
(Αφαιρέστε το χαρτί εµπλοκής και
πατήστε Enter)
Το χαρτί προκάλεσε εµπλοκή κατά την εκτύπωση. Για
εκκαθάριση της εµπλοκής χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα
«Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.
Χαρτί
Send Error. Try again. (Σφάλµα
αποστολής. Προσπαθήστε πάλι)
Προέκυψε σφάλµα κατά την αποστολή φαξ.
Φαξ
System Busy
Try again later (Το σύστηµα είναι
απασχοληµένο. ∆οκιµάστε αργότερα)
∆εν υπάρχει διαθέσιµος πόρος για την εκτέλεση της εργασίας
που ζητήσατε.
Φαξ
To redial now, press Start Fax (Για
επανάκληση τώρα, πατήστε Start Fax)
Το µηχάνηµα βρίσκεται σε αναµονή για αυτόµατη επανάκληση
του αριθµού φαξ που ήταν απασχοληµένος ή δεν απάντησε.
Φαξ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Processing Job (∆ιεκπεραίωση εργασίας) Προσπαθείτε να ανοίξετε Τα Αγαπηµένα µου ενώ στέλνετε ή
Φαξ
εκτυπώνετε ένα έγγραφο από Τα Αγαπηµένα µου.
∆ιόρθωση προβληµάτων
Το πρόβληµα µπορεί να περιλαµβάνεται στον πίνακα «Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη LCD» στη
σελίδα 8.7. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει άλλα προβλήµατα που µπορείτε να επιλύσετε µόνοι σας. Αν δεν
µπορέσετε, καλέστε την υπηρεσία σέρβις που θα βρείτε στην ξεχωριστή κάρτα εγγύησης.
Προβλήµατα µε το φαξ
Πρόβληµα
Λύση
Το µηχάνηµα δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει
ένδειξη στην οθόνη και τα κουµπιά δεν
λειτουργούν.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι. Ελέγξτε ότι η
υποδοχή είναι ενεργή.
∆εν υπάρχει ήχος κλήσης.
Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε την υποδοχή
τηλεφώνου στον τοίχο συνδέοντας άλλο τηλέφωνο.
Οι αριθµοί που αποθηκεύτηκαν στη µνήµη Βεβαιωθείτε ότι προγραµµατίσατε τους αριθµούς σωστά. Για εκτύπωση
δεν καλούνται σωστά.
µιας αναφοράς βιβλίου τηλεφώνων, ανατρέξτε στην ενότητα «Για
εκτύπωση µιας αναφοράς» στη σελίδα 6.4.
Το έγγραφο δεν τροφοδοτείται στο
µηχάνηµα.
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι ζαρωµένο και ότι το έχετε
τοποθετήσει σωστά. Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει το κατάλληλο µέγεθος και
ότι δεν είναι πολύ λεπτό ή παχύ.
∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ αυτόµατα.
Ελέγξτε αν στα δεξιά της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TEL. Σε λειτουργία
TEL, δεν µπορείτε να λάβετε αυτόµατα φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει σωστά το ακουστικό στη θέση του.
8.9
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το έγγραφο που στέλνετε έχει προκαλέσει εµπλοκή στον
Έγγραφο
τροφοδότη. Για εκκαθάριση της εµπλοκής εγγράφου, ανατρέξτε
στην ενότητα «Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση» στη
σελίδα 8.12.
Προσπαθήσατε να αντιγράψετε ή να στείλετε µε φαξ έγγραφο
µε µήκος µεγαλύτερο από 390 mm.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Remove jammed document (Αφαιρέστε
το έγγραφο εµπλοκής)
Αυτόµατος
τηλεφωνητής (µόνο
για SF-345TP)
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης του αυτόµατου
τηλεφωνητή, πρέπει να εγγράψετε ένα OGM πριν πατήσετε το
κουµπί TAM.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Record TAM OGM (Εγγραφή OGM
αυτόµατου τηλεφωνητή)
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Φαξ
Φροντίδα και
συντήρηση
Receiving Error. Ask sender to try again. Προέκυψε σφάλµα κατά τη λήψη φαξ.
(Σφάλµα λήψης. Ζητήστε από τον
αποστολέα να δοκιµάσει πάλ)
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Αφορά σε:
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κατάσταση/Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Οθόνη
Πρόβληµα
Λύση
Το µηχάνηµα δεν µπορεί να λάβει φαξ µε
µη αυτόµατο τρόπο.
Μην κατεβάσετε το ακουστικό πριν πατήσετε Start fax.
Το µηχάνηµα δεν στέλνει τίποτα.
Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει τοποθετηθεί µε την εκτυπωµένη πλευρά προς
τα κάτω. Στην οθόνη πρέπει να εµφανίζεται η ένδειξη Send (Αποστολή).
Ίσως να κατεβάσατε το ακουστικό πριν πατήσετε Start fax. Ελέγξτε αν το
µηχάνηµα στο οποίο στέλνετε µπορεί να λάβει το φαξ.
∆εν µπορείτε να κάνετε επίκληση σε άλλο Το µηχάνηµα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση µπορεί να χρησιµοποιεί
µηχάνηµα.
κωδικό επίκλησης.
Το φαξ που λάβατε έχει µαύρα τµήµατα.
Το µηχάνηµα αποστολής µπορεί να είναι ελαττωµατικό. Μια θορυβώδης
τηλεφωνική γραµµή µπορεί να προκαλέσει σφάλµατα µε τις γραµµές.
Ελέγξτε το µηχάνηµα δηµιουργώντας ένα αντίγραφο.
Από το έγγραφο που λάβατε λείπουν
κουκκίδες ή γραµµές.
Ελέγξτε αν η τηλεφωνική γραµµή είναι θορυβώδης. Ελέγξτε αν οι κεφαλές
εκτύπωσης είναι καθαρές δηµιουργώντας ένα αντίγραφο.
Λαµβάνετε αντίγραφα κακής ποιότητας.
Το µηχάνηµα φαξ αποστολής µπορεί να διαθέτει βρώµικο κρύσταλλο
σάρωσης. Ελέγξτε την ύπαρξη θορυβώδους τηλεφωνικής γραµµής.
Στο φαξ που λαµβάνετε υπάρχουν
επιµήκεις λέξεις.
Το µηχάνηµα αποστολής είχε πάθει προσωρινή εµπλοκή εγγράφου.
Το µηχάνηµα δεν δηµιουργεί αντίγραφα.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς
τα κάτω.
Στα αντίγραφα ή έγγραφα που στέλνετε
υπάρχουν γραµµές.
Ελέγξτε το κρύσταλλο σάρωσης για σηµάδια και καθαρίστε το (ανατρέξτε
στην ενότητα «Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων» στη σελίδα 8.2).
Το µηχάνηµα καλεί έναν αριθµό ωστόσο
δεν µπορεί να συνδεθεί µε το
αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ.
Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ µπορεί να είναι απενεργοποιηµένο
ή να µην µπορεί να απαντήσει σε εισερχόµενες κλήσεις. Μιλήστε µε τον
αποµακρυσµένο χειριστή και ζητήστε του να διορθώσει το πρόβληµα.
∆εν µπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφο
στη µνήµη.
Μπορεί να µην υπάρχει αρκετή διαθέσιµη µνήµη για να αποθηκευτεί
ο αριθµός που θέλετε. Αν στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα Memory Full
(Πλήρης µνήµη), διαγράψτε τα έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον και
δοκιµάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο πάλι.
Οι κενές περιοχές εµφανίζονται στο κάτω
µέρος κάθε σελίδας σε συνεχόµενες
σελίδες. Μόνο µια µικρή λωρίδα υλικού
έχει εκτυπωθεί στην κορυφή.
Ίσως επιλέξατε λάθος ρυθµίσεις χαρτιού. Για να επιλέξετε κανονικό
µέγεθος χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα «Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)»
στη σελίδα 6.10.
8.10
Προβλήµατα µε την τροφοδότηση χαρτιού
Πρόβληµα
Λύση
Σηµειώθηκε εµπλοκή
χαρτιού κατά την
εκτύπωση.
Εκκαθαρίστε την εµπλοκή χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εµπλοκές χαρτιού
κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.
Τα φύλλα χαρτιού
κολλούν µεταξύ τους.
Μπορείτε να τοποθετήσετε µέχρι 50 φύλλα στον ASF (αυτόµατο τροφοδότη φύλλων).
Ελέγξτε αν τοποθετήσατε παραπάνω χαρτί. Οι συνθήκες υγρασίας µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα κάποια φύλλα να κολλούν µεταξύ τους.
∆εν είναι δυνατή η
τροφοδότηση του
χαρτιού.
Αφαιρέστε τα εµπόδια από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
Τροφοδότηση πολλών
φύλλων χαρτιού
ταυτόχρονα.
Όταν τοποθετείτε χαρτί, µην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή. Αν οι πολλές σελίδες
προκαλέσουν εµπλοκή, καθαρίστε την εµπλοκή. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Εµπλοκές
χαρτιού κατά την εκτύπωση» στη σελίδα 8.12.)
Το χαρτί είναι κυρτωµένο Ο ASF µπορεί να δεχτεί µέχρι 50 φύλλα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν πιέζουν
στον αυτόµατο
και δεν κυρτώνουν το χαρτί στην υποδοχή. Όταν τοποθετείτε χαρτί, µην το σπρώχνετε
τροφοδότη φύλλων.
στον εκτυπωτή.
8.11
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Ακανόνιστες µαύρες οριζόντιες γραµµές. Καθαρίστε τον οδηγό της κασέτας (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός
των επαφών του οδηγού της κασέτας» στη σελίδα 8.6).
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Καθαρίστε την κασέτα µελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός
της κασέτας» στη σελίδα 8.5).
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Λάθος σχηµατισµένοι ή µη
ευθυγραµµισµένοι χαρακτήρες.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Αν εµφανίζεται το µήνυµα Ink Low. Install new ink cartridge (Χαµηλή στάθµη
µελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα µελάνης), τοποθετήστε νέα κασέτα
µελάνης όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αντικατάσταση της κασέτας
µελάνης» στη σελίδα 8.3. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κασέτα.
Καθαρίστε την κασέτα µελάνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός
της κασέτας» στη σελίδα 8.5).
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Χαρακτήρες µε λευκές γραµµές.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Μουτζουρωµένοι ή σκούροι χαρακτήρες. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ισιωµένο και όχι τσαλακωµένο. Επιτρέψτε
στη µελάνη χρόνο για να στεγνώσει πριν χειριστείτε το χαρτί. Για να
καθαρίσετε την κασέτα εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός
της κασέτας» στη σελίδα 8.5.
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Ελέγξτε την προβολή χαµηλής στάθµης µελάνης όπως περιγράφεται στην
ενότητα «Προβολή στάθµης µελάνης» στη σελίδα 8.4. Αν η κασέτα
µελάνης έχει εξαντληθεί, εµφανίζεται το µήνυµα Ink Low. Install new ink
cartridge (Χαµηλή στάθµη µελάνης. Τοποθετήστε νέα κασέτα µελάνης).
Για να τοποθετήσετε νέα κασέτα µελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα
«Αντικατάσταση της κασέτας µελάνης» στη σελίδα 8.3. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει σωστά την κασέτα. Για να καθαρίσετε την κασέτα
εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισµός της κασέτας» στη
σελίδα 8.5.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Αχνοί ή θαµποί χαρακτήρες.
Φροντίδα και
συντήρηση
Λύση
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Πρόβληµα
ΦΡΟΝΤΊ∆Α
Προβλήµατα µε την ποιότητα εκτύπωσης
Εκκαθάριση εµπλοκών
Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση
Αν προκύψει εµπλοκή εγγράφου κατά τη µετάδοση ή αντιγραφή, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα
Remove jammed document (Αφαιρέστε το έγγραφο εµπλοκής). ΜΗΝ τραβήξετε το έγγραφο από την υποδοχή.
Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη του µηχανήµατος.
Για εκκαθάριση της εµπλοκής εγγράφου:
1
Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου.
2
Αφαιρέστε προσεχτικά το έγγραφο που προκάλεσε την
εµπλοκή.
3
Κλείστε τον Πίνακα ελέγχου καλά, µέχρι να ακουστεί
ο χαρακτηριστικός ήχος.
Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση
Αν προκύψει εµπλοκή χαρτιού κατά τη λήψη φαξ ή την εκτύπωση, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα,
Remove jammed paper and press Stop/Clear (Αφαιρέστε το έγγραφο εµπλοκής και πατήστε ∆ιακοπή/∆ιαγραφή).
Αν έχει σηµειωθεί εµπλοκή του εγγράφου στην περιοχή εξόδου χαρτιού εισερχοµένων
1
Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εµπλοκή τραβώντας
το µαλακά από το µηχάνηµα, προς την κατεύθυνση που
δείχνει το βέλος.
• Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραµείνει κοµµατάκια χαρτιού στο
εσωτερικό του µηχανήµατος.
2
Πατήστε Stop/Clear.
Αν έχει σηµειωθεί εµπλοκή του εγγράφου στην
περιοχή τροφοδότησης χαρτιού
1
Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εµπλοκή όπως
εικονίζεται.
• Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραµείνει κοµµατάκια χαρτιού στο
εσωτερικό του µηχανήµατος.
2
Τοποθετήστε νέο χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς
το µέρος σας.
3
Πατήστε Stop/Clear όταν τελειώσετε.
8.12
Κεφάλαιο 9
Παράρτηµα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο
Τύπος µονάδας
Σύστηµα επικοινωνίας
Συµβατότητα
Σχέδιο συµπίεσης
Ταχύτητα µόντεµ
Μέθοδος σάρωσης
Μέγεθος εγγράφου εισόδου
Πραγµατικό πλάτος σάρωσης
Πραγµατικό πλάτος εγγραφής
Κατανάλωση ισχύος
Τιµές θερµοκρασίας
Τιµές υγρασίας
∆ιαστάσεις (Π x Β x Υ)
Τεχνικό χαρακτηριστικό
Επιτραπέζιο τηλεοµοιότυπο τεχνολογίας ψεκασµού, µε δυνατότητα αποστολής/λήψης
Public Switched Telephone Network (PSTN) και PABX
ITU Group3
MH, MR, MMR
14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
CIS (Contact Image Sensor)
216 mm
210 mm
203 mm
Σε λειτουργία αναµονής 4,9 Wh
Σε λειτουργία εκτύπωσης: Μέγιστη 15 Wh
10° C έως 35° C
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση)
368 x 254 x 141 mm (µε όλους τους δίσκους διπλωµένους)
368 x 557 x 256 mm (µε όλους τους δίσκους σε έκταση)
3,5 Kg (µαζί µε το ακουστικό)
∆είτε την ετικέτα µε τις τιµές που βρίσκεται στο πίσω µέρος του µηχανήµατος.
Μέχρι 200 x 200 dpi
Μονόχρωµη: 600 x 600 dpi
Βάρος
Πηγή τροφοδοσίας
Ανάλυση
Σάρωση
Εκτύπωση
από PC
(µόνο για
SF-345TP)
Αντιγραφή Μονόχρωµη: Μέχρι 600 x 300 dpi (∆εν υποστηρίζεται η έγχρωµη αντιγραφή)
Λειτουργία Τυπική: 203 x 98 dpi
φαξ
Λεπτοµερής: 203 x 196 dpi
Πολύ λεπτοµερής: 203 x 392 dpi
Αυτόµατος τροφοδότης
10 φύλλα (πάχους 0,075-0,12 mm)
εγγράφων (ADF)
Αυτόµατος τροφοδότης φύλλων 50 φύλλα (70 g/m2-90 g/m2)
(ASF)
Λειτουργία ECM
ΝΑΙ
Κλίµακα του γκρι
64 κλίµακες του γκρι
Χωρητικότητα µνήµης χρήστη
1,25 Mbytes (δυνατότητα για 100 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4 : SF-345TP)
500 Kbytes (δυνατότητα για 40 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4 : SF-340)
128 Kbytes (δυνατότητα για 10 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4, καθώς και για
Τα Αγαπηµένα µου.)
Χρόνος φωνητικής εγγραφής
Περίπου 15 λεπτά (µόνο για SF-345TP)
Χρόνος υποστήριξης µηνύµατος Περίπου 30 λεπτά (µόνο για SF-345TP)
Κωδικός προϊόντος για την
Μονόχρωµη: INK-M40
κασέτα µελάνης για
αντικατάσταση
∆ιάρκεια ζωής κασέτας µελάνης Αρχική κασέτα (διατίθεται µε το µηχάνηµα, INK-M40S):
Περίπου 265 φύλλα (µε βάση το πρότυπο ITU #1 chart - ανατρέξτε στην ενότητα
«∆είγµα ITU #1 chart (µε σµίκρυνση σε 60,5%)» στη σελίδα 9.3).
∆οχείο µελάνης για αντικατάσταση (αγοράστε το ξεχωριστά, INK-M40):
Περίπου 750 φύλλα (µε βάση το πρότυπο ITU #1 chart - ανατρέξτε στην ενότητα
«∆είγµα ITU #1 chart (µε σµίκρυνση σε 60,5%)» στη σελίδα 9.3).
9.2
9.3
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
∆είγµα ITU #1 chart (µε σµίκρυνση σε 60,5%)
Λίστα γραµµατοσειρών για εκτύπωση
9.4
9.5
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Λίστα γραµµατοσειρών για οθόνη LCD
Αντικατάσταση του παρεχόµενου φις (ΗΒ)
Important
The mains lead for this machine is fitted with a standard (BS 1363) 5 amp plug and has a 5 amp fuse.
When you change or examine the fuse, you must re-fit the correct 5 amp fuse. You then need to replace
the fuse cover. If you have lost the fuse cover, do not use the plug until you get another fuse cover from the people
from whom you bought the machine.
The 5 amp plug is the most widely used type in the UK and should be suitable.
However, some buildings (mainly old ones) do not have normal 5 amp plug sockets.
You need to buy a suitable plug adaptor. Do not remove the moulded plug.
Warning
If you cut off the moulded plug, get rid of it straight away.
You cannot rewire the plug or you may get an electric shock if you put it into a socket.
Important warning: You must earth this machine
The wires in the mains lead have the following colour code:
Blue: Neutral
Brown: Live
If the wires in the mains lead do not match the colours marked in your plug, do the following:
You must connect the blue wire to the pin which is marked with the letter N or coloured black.
You must connect the brown wire to the pin which is marked with the letter L or coloured red.
You must have a 5 amp fuse in the plug, adaptor, or at the distribution board.
Σηµειώσεις για χρήση της συσκευής (Νέα Ζηλανδία)
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that
the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the
product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item
will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model,
nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom s network services.
This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom 111 Emergency Service.
This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.
Important Notice
Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone,
not dependent on local power, is available for emergency use.
9.6
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
∆ήλωση συµµόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες)
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Approvals and Certifications
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
The CE marking applied to this product symbolises Samsung Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity
with the following applicable 93/68/EEC Directives of the European Union as of the dates indicated:
January 1, 1995: Council Directive 73/23/EEC Approximation of the laws of the member states related to low
voltage equipment.
January 1, 1996: Council Directive 89/336/EEC (92/31/EEC), approximation of the laws of the Member States
related to electromagnetic compatibility.
March 9, 1999: Council Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and
the mutual recognition of their conformity.
A full declaration, defining the relevant Directives and referenced standards can be obtained from your
Samsung Electronics Co., Ltd. representative.
9.7
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Certification to 1999/5/EC Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment
Directive (FAX)
This Samsung product has been self-certified by Samsung for pan-European single terminal connection to the
analogue public switched telephone network (PSTN) in accordance with Directive 1999/5/EC. The product has
been designed to work with the national PSTNs and compatible PBXs of the European countries:
In the event of problems, you should contact the Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. in the first instance.
The product has been tested against TBR21 and/or TBR 38. To assist in the use and application of terminal equipment
which complies with this standard, the European Telecommunication Standards Institute (ETSI) has issued an
advisory document (EG 201 121) which contains notes and additional requirements to ensure network compatibility
of TBR21 terminals. The product has been designed against, and is fully compliant with, all of the relevant advisory
notes contained in this document.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
EC Certification
9.8
The Telephone Company may make changes in its communications facilities, equipment operations, or procedures
where such action is reasonably required in the operation of its business and is not inconsistent with the rules and
regulations in FCC Part 68. If such changes can be reasonably expected to render any customer terminal equipment
incompatible with telephone company communications facilities, or require modification or alteration of such
terminal equipment, or otherwise materially affect its use or performance, the customer shall be given adequate notice
in writing, to allow the customer an opportunity to maintain uninterrupted service.
9.9
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κεφάλαιο 1» για πληροφορίες σχετικά µε το πώς µπορείτε να καταχωρήσετε
πληροφορίες στη µνήµη του µηχανήµατος φαξ από τη Samsung.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other
electronic device to send any message via a telephone facsimile machine unless such message clearly contains in a
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission the following information:
the date and time of transmission identification of either business, business entity or individual sending the message;
and telephone number of either the sending machine, business, business entity or individual.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Επωνυµία φαξ (ΗΠΑ)
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
In normal operation, your SAMSUNG fax machine produces and uses radio-frequency energy. In some cases,
this can cause interference to other electronic equipment. Part 15 of the FCC rules establishes guidelines limiting
the amount of radio-frequency energy which may be produced by electronic equipment. Tests have proven that your
Samsung FAX machine meets or exceeds these guidelines, and is classified a Class B Digital Device for operation
in a residential environment. When installed and operated according to instructions, your SAMSUNG fax machine
should not cause interference to the types of equipment expected to be found in a normal residential environment.
Unauthorized changes or modifications could void the user s authority to operate the equipment.
In the event your SAMSUNG fax machine appears to cause interference to other electronic equipment, it can often
be easily remedied. First determine if the source of interference really is your FAX machine. To do this, turn its power
off and on while observing the equipment experiencing the interference. If the interference disappears when you turn
the FAX machine off, the following steps can be very effective in correcting interference problems:
Connect the FAX machine to an AC outlet which is on a different circuit breaker from the equipment experiencing
interference.
Increase the distance between the FAX machine and the equipment experiencing interference.
Cable TV amplifiers and splitters are extremely prone to interference. Be certain that they are as far as possible from
the FAX machine and its AC power and telephone cords.
Replace twin lead antenna wire with shielded coaxial cable, and use proper connectors and adaptors.
Turn or relocate the receiving antenna. In most cases this is easily done by simply moving a radio. A TV antenna may
need to be reoriented or installed in another area of the building.
Consult your dealer, a reputable radio/TV technician, or an Amateur Radio Operator for help.
Παράρτηµα
Σε περίπτωση παρεµβολών (ΗΠΑ)
Πληροφορίες για τηλεφωνικές εταιρείες (ΗΠΑ)
FCC identification number
The Ringer Equivalence Number and FCC Registration Number for this equipment may be found on the label located
on the bottom or rear of the machine. In some instances you may need to provide these numbers to the telephone
company.
Ringer equivalence number
The Ringer Equivalence Number (REN) is a measure of the electrical load placed on the telephone line, and is useful
for determining whether you have overloaded the line. Installing several types of equipment on the same telephone
line may result in problems making and receiving telephone calls, especially ringing when your line is called.
The sum of all Ringer Equivalence Numbers of the equipment on your telephone line should be less than five in order
to assure proper service from the telephone company. In some cases, a sum of five may not be usable on your line.
If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone
line, as it may cause harm to the telephone network.
Warning
FCC Regulations state that changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer
could void the user s authority to operate this equipment.
In the event that terminal equipment causes harm to the telephone network, the telephone company should notify the
customer that service may be stopped. However, where prior notice is impractical, the company may temporarily
cease service, providing that they:
a) Promptly notify the customer.
b) Give the customer an opportunity to correct the equipment problem.
c) Inform the customer of the right to bring a complaint to the Federal Communication Commission pursuant to
procedures set out in FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.
You should also know that:
Your Samsung FAX machine is not designed to be connected to a digital PBX system.
Special features, such as Call Waiting , may interrupt FAX service, and we suggest that these services not be
installed on the FAX line.
If you intend to use a computer modem or fax modem on the same phone line as your FAX machine, you may
experience transmission and reception problems with all the equipment. It is recommended that no other equipment,
except for a regular telephone, share the line with your FAX machine.
If your area experiences a high incidence of lightning or power surges, we recommend that you install surge protectors
for both the power and the telephone lines. Surge protectors can be purchased from your dealer or telephone and
electronic specialty stores.
When programming emergency numbers and/or making test calls to emergency numbers, use a non-emergency
number to advise the emergency service dispatcher of your intentions. The dispatcher will give you further instructions
on how to actually test the emergency number.
This equipment may not be used on coin service or party lines.
This telephone provides magnetic coupling to hearing aids.
You may safely connect this equipment to the telephone network by means of a standard modular jack, USOC RJ-11C.
9.10
Ευρετήριο
A
ADF 8.2, 9.2
ASF 1.5, 8.11, 9.2
I
ITU #1 chart 9.2, 9.3
O
OGM ειδοποίησης 4.6, 5.5
OGM αυτόµατης ειδοποίησης φαξ 5.6
U
USB
σύνδεση 7.2
Α
αγνόηση µεγέθους 6.11
αθόρυβη λειτουργία 6.12
αίτηµα από αποµακρυσµένο µηχάνηµα
1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.8, 8.10
ακύρωση
εκτύπωση 7.8
αποµακρυσµένες εντολές 4.5
αποµακρυσµένη δοκιµή 6.11
αποµακρυσµένη εντολή 4.5
αποστολή από τη µνήµη 2.3, 3.4, 6.11
ανάλυση 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 6.12, 9.2
αναγνώριση κλήσης 2.3, 2.5, 6.2, 6.4,
6.6, 6.11, 8.8
αναζήτηση 1.4, 2.4
αναφορά 1.2, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 8.5,
8.7, 8.9
ανεπιθύµητα φαξ 6.2, 6.4, 6.6, 6.11,
8.7, 8.8
αντίθεση 1.4, 3.2, 3.3, 6.12
αυτόµατη σµίκρυνση 6.11
αυτόµατο ηµερολόγιο 6.11
Β
βιβλίο τηλεφώνων 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4,
8.8, 8.9
βοήθεια, χρήση 7.8
Γ
γλώσσα 6.10
γρήγορη κλήση
ανεπιθύµητο φαξ 6.6
αναγνώριση κλήσης 2.5
αποστολή 3.4, 5.2
κλήση 2.2, 2.3
προγραµµατισµός 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
∆
δηµιουργία αντιγράφου 1.6, 8.10
Ε
εγκατάσταση λογισµικού
πρόγραµµα οδήγησης MFP 7.2
είδωλα TCR 6.10, 6.12
εµφάνιση 1.3
ενέργεια για ηχώ 6.12
ενέργεια σίγασης 6.12
ενός πατήµατος
ανεπιθύµητο φαξ 6.6
αναγνώριση κλήσης 2.5
αποστολή 3.4, 5.2
κλήση 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
προγραµµατισµός 2.2, 2.3, 6.2, 6.4
ένταση ανοιχτής συνοµιλίας 1.9
ένταση κουδουνισµού 1.8
εξοικονόµηση χρέωσης 6.12
έξυπνο φαξ 5.3
επανάκληση 6.2
επιβεβαίωση αποστολής 3.4, 6.4, 6.10
ευθυγράµµιση 8.3
Η
ήχος αφύπνισης 6.3
Κ
κασέτα
αντικατάσταση 1.4, 8.3, 8.7, 8.11
διάρκεια ζωής 9.2
ευθυγράµµιση 8.4
καθαρισµός 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
κωδικός προϊόντος 9.2
συντήρηση 8.5
στάθµη µελάνης 8.4
τοποθέτηση 8.7, 8.8, 8.11
κλήση 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 3.4, 8.8, 8.9
κλήση µε καταβίβαση ακουστικού 2.2
κουδουνισµοί για απάντηση
3.6, 6.11, 6.12
κρύσταλλο σάρωσης 8.2
κωδικός αποµακρυσµένης πρόσβασης
4.5, 6.12
κωδικός έναρξης λήψης 6.11
Λ
λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης 1.8
λειτουργία λήψης
DRPD 1.2, 3.5, 3.7, 6.11
αυτόµατη λειτουργία 3.5, 3.6
λειτουργία TAM 1.4, 3.5, 3.6, 3.7,
4.1, 4.2, 4.6, 6.12
λειτουργία τηλεφώνου 3.6, 8.9
λειτουργία φαξ 3.6, 5.4
λειτουργία ECM 6.11, 9.2
λευκός κύλινδρος 8.2, 8.7
λογισµικό
εγκατάσταση 7.2
Μ
µέγεθος χαρτιού 1.5, 1.6, 6.10, 8.10
µήνυµα TAM 4.2, 4.5, 5.5, 6.5
µετάδοση 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.5, 8.7
µεταχρονολογηµένο φαξ 1.2, 3.3, 5.1,
5.2, 6.4, 6.5, 8.6, 8.7
Ο
ορισµός αριθµού φαξ 1.7
ορισµός ηµεροµηνίας και ώρας 1.7
Π
παρακολούθηση κλήσης 1.2, 4.2, 6.12
παύση 1.4, 2.3, 6.2
πίνακας ελέγχου 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5,
8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12
πρόγραµµα οδήγησης MFP
εγκατάσταση 7.2
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή
εγκατάσταση 7.2
κατάργηση εγκατάστασης 7.5
πρόγραµµα οδήγησης σάρωσης
εγκατάσταση 7.2
προεπιλεγµένος εκτυπωτής 7.6
προγραµµατισµένη εργασία 5.4, 6.5,
8.6, 8.7, 8.8
προώθηση µηνύµατος 4.5, 5.5, 6.12
προώθηση φαξ 5.5
Σ
σίγαση 1.4, 6.3
σκίαση 8.4, 8.7
Τ
τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
τροφοδότης 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3,
3.4, 8.9, 8.11
Υ
υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων 6.7
Χ
χαρακτήρας πληκτρολογίου 1.8
χρόνος εγγραφής για ICM 6.12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement