Samsung SF-375TP Owner's manual

Samsung SF-375TP Owner's manual
Τηλεφώνου-φαξ ψεκασμού Οδηγός χρήσης
Σηµαντικές προφυλάξεις και πληροφορίες για την ασφάλεια
Όταν χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα φαξ, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω βασικές
προφυλάξεις για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυµατισµού:
1
∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
2
Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.
3
Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σηµειώνονται στο
προϊόν καθώς και στη συνοδευτική τεκµηρίωση.
4
Αν κάποια οδηγία λειτουργίας δεν συµφωνεί µε τις πληροφορίες ασφαλείας, συµβουλευτείτε τις
πληροφορίες ασφαλείας. Μπορεί να µην καταλάβατε καλά την οδηγία λειτουργίας. Αν δεν
µπορείτε να επιλύσετε την ασυµφωνία µεταξύ των οδηγιών, επικοινωνήστε µε τον εκπρόσωπο
πωλήσεων ή του σέρβις για βοήθεια.
5
Αποσυνδέστε το µηχάνηµα φαξ από την πρίζα και την υποδοχή τηλεφώνου πριν το καθαρίσετε.
Μην χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισµού. Για τον καθαρισµό χρησιµοποιείτε
µόνο ένα υγρό πανί.
6
Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα φαξ σε ασταθές τρόλεϊ, βάση ή τραπέζι. Μπορεί να πέσει,
προκαλώντας σοβαρή ζηµιά.
7
Το µηχάνηµα φαξ δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε, πάνω από ή κοντά σε καλοριφέρ,
θερµάστρες, κλιµατιστικά ή αγωγούς εξαερισµού.
8
Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν αντικείµενα πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και τηλεφώνου. Μην
τοποθετείτε το µηχάνηµα φαξ σε θέση όπου τα καλώδια µπορεί να καταστραφούν εξαιτίας της
συχνής διέλευσης περαστικών. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε θέση που το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το καλώδιο τηλεφώνου µπορεί να είναι λυγισµένο. Οι παραπάνω καταστάσεις
µπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
9
∆εν πρέπει να υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Αυτό µπορεί να µειώσει την
απόδοση, ενώ εγκυµονεί κινδύνους για πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
10 Μην αφήνετε τα κατοικίδια ζώα να µασάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τηλεφώνου ή τα
καλώδια διασύνδεσης µε τον υπολογιστή.
11 Μην ωθείτε αντικείµενα στο εσωτερικό του µηχανήµατος φαξ µέσα από το περίβληµα ή τα
ανοίγµατα στο κάλυµµα. Μπορεί να ακουµπήσουν σηµεία επικίνδυνης τάσης και να
προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ∆εν πρέπει να χύνετε οποιουδήποτε είδους υγρά
πάνω ή µέσα στο µηχάνηµα φαξ.
12 Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να αποσυναρµολογείτε το µηχάνηµα
φαξ. Απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευµένο τεχνικό σέρβις όταν απαιτούνται εργασίες
επισκευής. Το άνοιγµα ή η αφαίρεση καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις
ρεύµατος ή άλλους κινδύνους. Τυχόν εσφαλµένη επανασυναρµολόγηση θα µπορούσε να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία κατά τη µετέπειτα χρήση της µονάδας.
i
13 Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την υποδοχή τηλεφώνου, τον υπολογιστή, την πρίζα και δώστε
το µηχάνηµα για επιδιόρθωση σε εξειδικευµένο τεχνικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν οποιοδήποτε τµήµα του καλωδίου τροφοδοσίας, του φις ή του καλωδίου σύνδεσης είναι
κατεστραµµένο ή φθαρµένο.
• Αν έχει πέσει υγρό πάνω στο προϊόν.
• Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
• Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά παρά το γεγονός ότι ακολουθήσατε πιστά όλες τις οδηγίες.
• Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κάλυµµα φαίνεται να έχει υποστεί ζηµιά.
• Αν το προϊόν παρουσιάζει ξαφνική ή ευδιάκριτη αλλαγή στην απόδοση.
14 Ρυθµίστε µόνο όσες λειτουργίες ελέγχου αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η ακατάλληλη
ρύθµιση άλλων χειριστηρίων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και ενδεχοµένως να χρειαστεί εκτενής
εργασία από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση του προϊόντος στην κανονική
του λειτουργία.
15 Αποφύγετε τη χρήση του µηχανήµατος φαξ κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει, έστω και
µικρός, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς. Αν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.
16 Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε υγρά µέρη. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, αποσυνδέσετε το µηχάνηµα από το
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πριν αγγίξετε µεταλλικά/αγώγιµα µέρη.
18 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο
καλώδιο No. 26 AWG ή µεγαλύτερο καλώδιο σύνδεσης στην τηλεφωνική γραµµή.
19 ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιήστε µόνο τα καλώδια και τα λοιπά αξεσουάρ που διατίθενται µε αυτό το
προϊόν. Η χρησιµοποίηση διαφορετικών αξεσουάρ µπορεί να έχει επικίνδυνα αποτελέσµατα ή να
προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία.
20 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ii
Κεφάλαιο 1: Ρύθµιση και αντιγραφή
Λίστα χαρακτηριστικών ........................................................................................................................... 1.2
Εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα .......................................................................................................... 1.3
Μπροστινή όψη ................................................................................................................................. 1.3
Πίσω όψη .......................................................................................................................................... 1.3
Πίνακας ελέγχου ............................................................................................................................... 1.4
Τοποθέτηση χαρτιού ............................................................................................................................... 1.5
Τύπος και µέγεθος χαρτιού ............................................................................................................... 1.5
∆ηµιουργία αντιγράφου ........................................................................................................................... 1.6
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας .............................................................................................................. 1.6
Ορισµός αριθµού/ονόµατος φαξ ............................................................................................................. 1.7
Τρόπος καταχώρησης γραµµάτων ................................................................................................... 1.7
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης ......................................................................... 1.8
Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού ....................................................................................................... 1.8
Ρύθµιση έντασης ανοικτής συνοµιλίας .................................................................................................... 1.8
Κεφάλαιο 2: Προγραµµατισµός και κλήση
Πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης ................................................................................................... 2.2
Κλήση µε ανοικτή συνοµιλία ................................................................................................................... 2.2
Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο ........................................................................................................... 2.2
Αποθήκευση αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο ............................................................................ 2.2
Επεξεργασία αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο ........................................................................... 2.3
Κλήση ενός πατήµατος ..................................................................................................................... 2.3
Γρήγορες κλήσεις .............................................................................................................................. 2.3
∆ιαγραφή αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο ................................................................................. 2.4
Επανάκληση ........................................................................................................................................... 2.4
Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε ................................................................... 2.4
Για επανάκληση του αριθµού στη µνήµη .......................................................................................... 2.4
Για κλήση που λαµβάνεται µε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης ........................................................ 2.4
Κεφάλαιο 3: Το µηχάνηµα φαξ
Αποστολή φαξ ........................................................................................................................................ 3.2
Τοποθέτηση εγγράφων ..................................................................................................................... 3.2
Αποδεκτά έγγραφα ........................................................................................................................... 3.2
Ρύθµιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου ..................................................................................... 3.3
Αποστολή φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο .............................................................................................. 3.3
Αυτόµατη αποστολή φαξ .................................................................................................................. 3.4
Αυτόµατη επανάκληση ...................................................................................................................... 3.4
Λήψη φαξ ................................................................................................................................................ 3.4
Λειτουργίες λήψης ............................................................................................................................. 3.5
Λήψη σε λειτουργία FAX ................................................................................................................... 3.5
Λήψη σε λειτουργία TEL ................................................................................................................... 3.5
Λήψη σε λειτουργία AUTO ................................................................................................................ 3.6
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP µόνο) ..................................................................................... 3.6
Λήψη σε λειτουργία DRPD ................................................................................................................ 3.6
Κεφάλαιο 4: Ο αυτόµατος τηλεφωνητής
Εγγραφή του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή ................................................................................... 4.2
Έλεγχος του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή ................................................................................... 4.2
Παρακολούθηση εισερχόµενης κλήσης .................................................................................................. 4.2
Αναπαραγωγή µηνυµάτων ..................................................................................................................... 4.3
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων ...................................................................................................... 4.3
Αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων ............................................................................................... 4.3
Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εµπρός ..................................................................................... 4.3
iii
Πίνακας περιεχοµένων
Περιεχόµενα
∆ιαγραφή των παλιών µηνυµάτων που ακούσατε .................................................................................. 4.4
Για διαγραφή ενός επιλεγµένου µηνύµατος ...................................................................................... 4.4
Για διαγραφή όλων των εγγραµµένων µηνυµάτων ........................................................................... 4.4
Χρήση του αυτόµατου τηλεφωνητή από αποµακρυσµένο τηλέφωνο ..................................................... 4.5
Πρόσβαση στο µηχάνηµα ................................................................................................................. 4.5
Χρήση αποµακρυσµένων εντολών ................................................................................................... 4.6
Κεφάλαιο 5: Σύνθετες λειτουργίες φαξ
Σειριακή µαζική αποστολή ...................................................................................................................... 5.2
Μεταχρονολογηµένο φαξ ........................................................................................................................ 5.2
Χρήση των Αγαπηµένων µου ................................................................................................................. 5.3
Αποθήκευση εγγράφων .................................................................................................................... 5.3
∆ιαγραφή αποθηκευµένων εγγράφων .............................................................................................. 5.3
Αποστολή αποθηκευµένων εγγράφων ............................................................................................. 5.3
Εκτύπωση αποθηκευµένων εγγράφων ............................................................................................ 5.3
Επίκληση ................................................................................................................................................ 5.4
Ρύθµιση αποστολής κατ’ επίκληση ................................................................................................... 5.4
Ρύθµιση λήψης κατ’ επίκληση .......................................................................................................... 5.4
Για ακύρωση της προγραµµατισµένης εργασίας .................................................................................... 5.4
Προώθηση φαξ ή µηνύµατος .................................................................................................................. 5.5
Προώθηση φαξ ................................................................................................................................. 5.5
Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-375TP) .................................................................................... 5.5
Αποµακρυσµένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (µόνο για SF-375TP) ...................................................... 5.6
Κεφάλαιο 6: Ειδικές λειτουργίες
Εισαγωγή παύσης .................................................................................................................................. 6.2
Χρήση αναγνώρισης κλήσης .................................................................................................................. 6.2
Χρήση της δυνατότητας σίγασης ............................................................................................................ 6.2
Για σίγαση µιας κλήσης ..................................................................................................................... 6.2
Για αποδέσµευση από τη σίγαση ...................................................................................................... 6.2
Εγγραφή µιας συνοµιλίας (µόνο για SF-375TP) ..................................................................................... 6.3
Ρύθµιση ήχου .......................................................................................................................................... 6.3
Αναφορές χρηστών ................................................................................................................................. 6.4
Για εκτύπωση µιας αναφοράς ........................................................................................................... 6.4
Επανεκτύπωση φαξ ................................................................................................................................ 6.5
Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών ανεπιθύµητων φαξ ............................................................................. 6.6
Καταχώρηση λειτουργίας ρύθµισης ανεπιθύµητων φαξ ................................................................... 6.6
Εκκαθάριση µνήµης ................................................................................................................................ 6.7
Επιλογές χρήστη ..................................................................................................................................... 6.7
Ρύθµιση των επιλογών συστήµατος/αυτόµατου τηλεφωνητή ........................................................... 6.7
Κεφάλαιο 7: Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
Πραγµατοποίηση σύνδεσης .................................................................................................................... 7.2
Εγκατάσταση λογισµικού εκτυπωτή ........................................................................................................ 7.2
Απαιτήσεις συστήµατος .................................................................................................................... 7.2
Εγκατάσταση λογισµικού εκτυπωτή .................................................................................................. 7.2
Ρύθµιση του προεπιλεγµένου εκτυπωτή ................................................................................................ 7.4
Επανεγκατάσταση του λογισµικού .......................................................................................................... 7.4
Κατάργηση λογισµικού εκτυπωτή ........................................................................................................... 7.5
Εκτύπωση ενός εγγράφου ...................................................................................................................... 7.5
Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης ................................................................................................. 7.7
Χρήση της Βοήθειας ........................................................................................................................ 7.7
Κεφάλαιο 8: Φροντίδα και συντήρηση
Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων ....................................................................................................... 8.2
Αντικατάσταση της κασέτας µελάνης ...................................................................................................... 8.3
Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης ..................................................................................................... 8.4
Ευθυγράµµιση κεφαλής εκτύπωσης ....................................................................................................... 8.4
iv
Κεφάλαιο 9: Παράρτηµα
Τεχνικά χαρακτηριστικά .......................................................................................................................... 9.2
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά .......................................................................................................... 9.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή (SF-371P και SF-375TP µόνο) .................................................. 9.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή και αντιγραφικού ........................................................................... 9.3
Τεχνικά χαρακτηριστικά φαξ ............................................................................................................. 9.3
∆είγµα διαγράµµατος ITU #1
(µε σµίκρυνση σε 60,5%) ........................................................................................................................ 9.4
Λίστα γραµµατοσειρών για εκτύπωση .................................................................................................... 9.5
Λίστα γραµµατοσειρών για οθόνη LCD .................................................................................................. 9.6
∆ήλωση συµµόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες) ........................................................................................ 9.7
Σωστή ∆ιάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίµµατα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) ........... 9.9
Ευρετήριο
v
Πίνακας περιεχοµένων
Προβολή στάθµης µελάνης ..................................................................................................................... 8.4
Ρύθµιση σκίασης ..................................................................................................................................... 8.4
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος ........................................................................................................... 8.5
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης ....................................................................................................... 8.5
Καθαρισµός της κασέτας ........................................................................................................................ 8.5
Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών ............................................................. 8.5
Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας .......................................................................... 8.6
Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη LCD ................................................................................................. 8.7
∆ιόρθωση προβληµάτων ...................................................................................................................... 8.10
Προβλήµατα µε το φαξ .................................................................................................................... 8.10
Προβλήµατα µε την ποιότητα εκτύπωσης ....................................................................................... 8.11
Προβλήµατα µε την τροφοδότηση χαρτιού ..................................................................................... 8.12
Εκκαθάριση εµπλοκών ......................................................................................................................... 8.13
Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση ......................................................................................... 8.13
Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση ........................................................................................... 8.13
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
AUSTRIA
1300 362 603
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/au
www.samsung.com/at
BELGIUM
BRAZIL
0032 (0)2 201 24 18
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/be
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
www.samsung.com/ca
(7267864)
800-726-7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/cl
800-810-5858
www.samsung.com.cn
010- 6475 1880
01-8000-112-112
www.samsung.com/co
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Èeskou republiku : Samsung Zrt., èeska organizaèní složka Vyskoèilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
800-6225
www.samsung.com/latin
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CZECH
REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTONIA
KAZAHSTAN
KYRGYZSTAN
FINLAND
FRANCE
JAMAICA
JAPAN
LATVIA
800-7267
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
030-6227 515
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
01805 - 121213
(€ 0,14/min)
1-800-299-0013
3698 4698
06-80-SAMSUNG
(7267864)
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
800-SAMSUNG(7267864)
800-048989
1-800-234-7267
0120-327-527
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
GERMANY
GUATEMALA
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
ITALIA
vi
www.samsung.ee
www.samsung.kz
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/in/
www.samsung.com/id
www.samsung.com/it
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/lv/
index.htm
www.samsung.com/lt
Country
Customer Care Center
LUXEMBURG
MALAYSIA
MEXICO
0035 (0)2 261 03 710
1800-88-9999
01-800-SAMSUNG
(7267864)
0900 20 200 88 (€ 0,10/min)
NETHERLANDS
NEW
ZEALAND
NORWAY
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/my
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/nl
0800SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/nz
815-56 480
www.samsung.com/no
PANAMA
PHILIPPINES
800-7267
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
1-800-682-3180
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/latin
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
0818 717 100
www.samsung.com/uk
PORTUGAL
PUERTO
RICO
REP. DOMINICA
REPUBLIC OF
IRELAND
RUSSIA
SINGAPORE
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
SOUTH
AFRICA
0800-SAMSUNG (726786)
0860 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/za
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
902 10 11 30
0771-400 200
0800-7267864
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ch/
0800-329-999
1800-29-3232
02-689-3232
1-800-7267-864
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
TURKEY
U.A.E
U.K
U.S.A.
UKRAINE
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
444 77 11
800-SAMSUNG (7267864)
0870 SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG
(7267864)
8-800-502-0000
8-800-120-0400
0-800-100-5303
1 800 588 889
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/mea
www.samsung.com/uk
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com.uz
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/vn
Κεφάλαιο 1
Ρύθµιση και αντιγραφή
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία της αρχικής ρύθµισης. Οι πλήρεις οδηγίες
εγκατάστασης επεξηγούνται στον ξεχωριστό Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Αν πραγµατοποιείτε
εγκατάσταση του µηχανήµατος για πρώτη φορά ή αν επαναλαµβάνετε την εγκατάσταση από την
αρχή, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης που συνοδεύει το µηχάνηµα.
Λίστα χαρακτηριστικών
Αυτό το µηχάνηµα σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Πρόκειται για
ένα µηχάνηµα πλήρες χαρακτηριστικών και υψηλής απόδοσης, το οποίο όχι µόνο πληροί τα πρότυπα
του κλάδου αλλά τα υπερβαίνει κιόλας. Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τα πολλά και
συναρπαστικά χαρακτηριστικά του:
Κοινά χαρακτηριστικά για τα µηχανήµατα φαξ της σειράς SF-370
(SF-370/SF-371P/SF-375TP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Εξοικονόµηση µελάνης (∆είτε “Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης” στη σελίδα 1.8.)
Εκτύπωση ψεκασµού σε απλό χαρτί
14.4Kbps Αποστολή φαξ υψηλής ταχύτητας
Μνήµη αποθήκευσης 150 σελίδων (SF-370/SF-371P), µνήµη αποθήκευσης 200 σελίδων (SF-375TP)
Πολυγλωσσική οθόνη και αναφορά (∆είτε “Language” στη σελίδα 6.8.)
Ανεξάρτητο µηχάνηµα φαξ πλήρες λειτουργιών
Πρακτικό επιτραπέζιο αντιγραφικό 50 σελίδων
Τροφοδότης εγγράφων 15 σελίδων χωρίς κύρτωση
100 θέσεις γρήγορων κλήσεων (περιλαµβάνονται 10 κουµπιά ενός πατήµατος)
Πέντε λειτουργίες λήψης: TEL, FAX, AUTO, TAM1(Αυτόµατος τηλεφωνητής) και DRPD
∆υνατότητα σειριακής µαζικής αποστολής του ίδιου εγγράφου σε πολλαπλούς προορισµούς
Μεταχρονολογηµένο φαξ για αποστολή του εγγράφου αργότερα
Αποστολή/λήψη κατ’ επίκληση
Αυτόµατος έλεγχος τηλεφωνικής γραµµής
Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθµών
∆ιαχείριση αναφορών: επιβεβαίωση αποστολής, αναφορά ηµερολογίου και τηλεφωνικός κατάλογος, κ.λπ.
Αποστολή και λήψη σύντοµων µηνυµάτων
Αποθήκευση εργασίας φαξ για αποστολή του εγγράφου χωρίς το πρωτότυπο
Τα Αγαπηµένα µου
Ήχος αφύπνισης
Χαρακτηριστικά για SF-371P/SF-375TP
• ∆υνατότητα εκτύπωσης σε υπολογιστή
• Κοινή χρήση σε δίκτυο
Χαρακτηριστικά µόνο για SF-375TP
• Ενσωµατωµένος ψηφιακός αυτόµατος τηλεφωνητής (TAM)
• Πρόσβαση από αποµακρυσµένο τηλέφωνο
• Προώθηση µηνυµάτων (µπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να µεταφέρει την κλήση όταν ο καλών
αφήσει µήνυµα).
• Παρακολούθηση κλήσης
• Ειδοποίηση λήψης φαξ (ειδοποιήστε µε φωνητικό µήνυµα όταν το µηχάνηµα λάβει νέο φαξ).
• Ανοικτή συνοµιλία
SF-370: Φαξ ψεκασµού
SF-371P/SF-375TP: Πολυλειτουργική συσκευή ψεκασµού
1. Μόνο για SF-375TP.
1.2
Ρύθµιση και
αντιγραφή
Εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα
Μπροστινή όψη2
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε µε το νέο µηχάνηµα. Ρίξτε µια µατιά στις φωτογραφίες που
θα βρείτε στις επόµενες σελίδες.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Έγγραφο
Οδηγός
Πίσω όψη
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
1.3
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
2. Σηµειώστε ότι όλες οι εικόνες που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό χρήσης αφορούν το SF-375TP, συνεπώς υπάρχει
το ενδεχόµενο κάποια τµήµατα να είναι διαφορετικά στο µηχάνηµά σας.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Υποδοχή τροφοδοσίας
ηλεκτρικού ρεύµατος
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Υποδοχή USB
(SF-371P/SF-375TP)
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Κάλυµµα σκόνης
Ακουστικό
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Οδηγός χαρτιού
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
∆ίσκος εγγράφων
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Στήριγµα χαρτιού
Πίνακας ελέγχου
Αρ.
Όνοµα κουµπιού
Λειτουργία
Αυτό το κουµπί έχει δύο λειτουργίες:
Αν δεν έχει τοποθετηθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουµπί, πραγµατοποιείται
µετάβαση στη λειτουργία λήψης. Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό
το κουµπί, αλλάζει η σκουρότητα.
2 Resolution
Βελτιώνει την ευκρίνεια του εγγράφου που αποστέλλετε ή αντιγράφετε.
3 Cartridge Change
Χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση νέας κασέτας ή την αντικατάσταση της παλιάς.
4 My Favorites
Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εγγράφου που χρησιµοποιείται συχνά και για
πρακτική αποστολή.
5 Answer
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Ανάβει όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε
(µόνο για SF-375TP) λειτουργία TAM και αναβοσβήνει όταν έχει ληφθεί νέο µήνυµα.
6 Greeting
Χρησιµοποιείται για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του εξερχόµενου µηνύµατος που
(µόνο για SF-375TP) χρησιµοποιείται σε λειτουργία TAM.
7 Play/Record
Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή των εισερχόµενων µηνυµάτων. Χρησιµοποιείται για την
(µόνο για SF-375TP) εγγραφή µιας τηλεφωνικής συνοµιλίας.
8 Erase
Χρησιµοποιείται για τη διαγραφή ενός µηνύµατος ή όλων των µηνυµάτων.
(µόνο για SF-375TP)
9 Αριστερό/δεξιό βέλος Χρησιµοποιείται για την εµφάνιση του προηγούµενου ή του επόµενου στοιχείου από το
µενού, για ρύθµιση της έντασης του ήχου ή για µετακίνηση του δροµέα στο ψηφίο που
θέλετε να αλλάξετε.
10 OK
Χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση της επιλογής που εµφανίζεται στην οθόνη.
11 Menu
Χρησιµοποιείται για την επιλογή ειδικών λειτουργιών, όπως για παράδειγµα τη ρύθµιση
και τη συντήρηση του συστήµατος, κ.λπ.
12 Back
Χρησιµοποιείται για την επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο µενού.
13
Χρησιµοποιείται για την επανάληψη του τρέχοντος µηνύµατος ή την παράβλεψή του
και τη µετάβαση στο προηγούµενο.
14
Χρησιµοποιείται για την προώθηση στο επόµενο µήνυµα.
1 Rcv.mode/Darkness
15 Αριθµητικό
πληκτρολόγιο
16 Symbols
17 Phone Book
18 Redial/Pause
19 Mute
20 Speaker Phone
(ή On Hook Dial)a
21 Stop/Clear
22 Start Copy
23 Start Fax
Καλέστε τους αριθµούς χειροκίνητα, όπως θα κάνατε συνήθως µε το τηλέφωνο, ή
εναλλακτικά πληκτρολογήστε γράµµατα κατά τη διαδικασία ρύθµισης του µηχανήµατος.
Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση ενός
ονόµατος σε λειτουργία επεξεργασίας.
Για αναζήτηση ενός αριθµού στη µνήµη.
Χρησιµοποιείται για την επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε.Μπορείτε
επίσης να το χρησιµοποιήσετε για να προσθέσετε µια παύση κατά την αποθήκευση
νέου αριθµού στη µνήµη.
Για σίγαση του τηλεφώνου ενώ οµιλείτε µέσω µικροφώνου.
Χρησιµοποιείται για συνοµιλία χωρίς σήκωµα του ακουστικού ή για την κλήση αριθµών.
∆ιακοπή µιας λειτουργίας ανά πάσα στιγµή. Ή χρησιµοποιείται για τη διαγραφή
ψηφίων σε λειτουργία επεξεργασίας.
Χρησιµοποιείται για την αντιγραφή ενός εγγράφου.
Χρησιµοποιείται για την έναρξη µιας εργασίας.
a. Ανοικτή συνοµιλία: SF-375TP
Κλήση µε καταβίβαση ακουστικού: SF-370, SF-371P
1.4
Συνεχές χαρτί τροφοδοσίας φορµών
Συνθετικό χαρτί
Θερµικό χαρτί
Πολυσέλιδες φόρµες και έγγραφα
Χαρτί χηµικής κατεργασίας
Χαρτιά µε ανάγλυφα γράµµατα που προεξέχουν από την επιφάνεια
3. Αυτόµατος τροφοδότης φύλλων.
1.5
Ρύθµιση και
αντιγραφή
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
•
•
•
•
•
•
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού µε το µηχάνηµά σας:
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Καθώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαρτιού διαφέρουν από φύλλο σε φύλλο, τα αποτελέσµατα που
λαµβάνετε από διαφορετικά πακέτα χαρτιού µπορεί να είναι ανάµεικτα, ακόµα και αν το πακέτο
περιλαµβάνει τον ίδιο τύπο χαρτιού. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι τα επιθυµητά,
δοκιµάστε να εκτυπώσετε από την άλλη πλευρά του χαρτιού, σε διαφορετικό τύπο χαρτιού ή από άλλο
πακέτο µε τον ίδιο τύπο χαρτιού.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
• Ξηρογραφικό χαρτί
• Χαρτί τύπου bond
• Χαρτί διπλής χρήσης
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Μπορείτε να επιτύχετε αποτελέσµατα εκτύπωσης και λήψης ικανοποιητικής ποιότητας
χρησιµοποιώντας διάφορους τύπους απλού χαρτιού. Καθώς η ποιότητα του απλού χαρτιού
παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, συνιστάται ο δοκιµαστικός έλεγχος της ποιότητας εκτύπωσης πριν
αγοράσετε µεγάλες ποσότητες χαρτιού. Το µηχάνηµα χρησιµοποιεί ποικιλία χαρτιών, µεταξύ των
οποίων:
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Τύπος και µέγεθος χαρτιού
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Για λήψη φαξ ή για δηµιουργία αντιγράφων, πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί στον αυτόµατο τροφοδότη
φύλλων3. Μπορείτε να τοποθετήσετε περίπου 50 φύλλα χαρτιού. Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού,
ελέγξτε αν το µέγεθος χαρτιού ορίστηκε σωστά στο System Setup.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Paper Size” στη σελίδα 6.8.
1 Τοποθετήστε το στήριγµα χαρτιού.
Στήριγµα χαρτιού
2 Τραβήξτε το κάλυµµα σκόνης προς το
µέρος σας.
Κάλυµµα σκόνης
3 Ξεφυλλίστε το χαρτί για να βεβαιωθείτε Οδηγός χαρτιού
ότι δεν έχουν κολλήσει οι σελίδες µεταξύ
τους και τοποθετήστε τις στον αυτόµατο
τροφοδότη φύλλων µε την πλευρά
εκτύπωσης προς τα πάνω.
4 Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και
µετακινήστε τον προς τα δεξιά ώστε το
άνοιγµα να ταιριάζει µε τις διαστάσεις
του χαρτιού.
5 Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το
κάλυµµα σκόνης στην αρχική του θέση.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Τοποθέτηση χαρτιού
Με το µηχάνηµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µέσα εκτύπωσης:
Μέγεθος χαρτιού
A4
Letter
Legal
∆ιαστάσεις
Βάρος χαρτιού
210 mm x 297 mm
216 mm x 279 mm
216 mm x 356 mm
60 ~ 90 g/m2
∆ηµιουργία αντιγράφου
Αν θέλετε να εξοικονοµήσετε µελάνη όταν αντιγράφετε ή λαµβάνετε φαξ, δείτε “Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία
εξοικονόµησης µελάνης” στη σελίδα 1.8.
1
Γυρίστε τη σελίδα µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα
κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.
2
Ρυθµίστε τον οδηγό εγγράφων ώστε το άνοιγµα να
ταιριάζει µε το πλάτος του εγγράφου.
3
Τροφοδοτήστε το έγγραφο στο µηχάνηµα.
4
Ρυθµίστε την ανάλυση πατώντας Resolution.
5
Πατήστε Start Copy.
Οδηγός
εγγράφων
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Number of Copies.
6
Καταχωρήστε τον αριθµό αντιγράφων που θέλετε και πατήστε OK.
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Zoom Rate.
• Αν θέλετε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς συγκεκριµένες επιλογές αντιγραφής, πατήστε πάλι Start
Copy και η αντιγραφή θα αρχίσει αµέσως.
7
Επιλέξτε το ποσοστό ζουµ που θέλετε πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και έπειτα OK.
• Μπορείτε να µεγεθύνετε/σµικρύνετε το έγγραφο σε κλίµακα 50-150% επιλέγοντας ένα προκαθορισµένο
ποσοστό. Το προεπιλεγµένο ποσοστό είναι 97%.
8
Επιλέξτε αν θέλετε σελιδοποίηση του εγγράφου.
• Αν επιλέξετε σελιδοποίηση, πρέπει επίσης να επιλέξετε σειρά ταξινόµησης: Normal, Reverse.
9
Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές.
• Όταν τελειώσει το χαρτί στο µηχάνηµα, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη Load paper and press OK.
Τοποθετήστε πρόσθετο χαρτί και πατήστε OK.
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
Η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα εµφανίζονται στην οθόνη όταν το µηχάνηµα είναι ενεργοποιηµένο και
έτοιµο για χρήση (Λειτουργία αναµονής). Η ηµεροµηνία και η ώρα εκτυπώνονται σε όλα τα φαξ που
αποστέλλετε.
1
Πατήστε Menu.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε SET DATE & TIME και πατήστε OK.
3
Πατήστε OK όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Date Format.
4
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε Europe (D-M-Y) ή USA (M-D-Y) και πατήστε OK.
5
Πατήστε OK όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Date & Time.
1.6
Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτού του στοιχείου, ακόµα και αν ακολουθήσατε τα βήµατα που περιγράφονται,
πρέπει να συµβουλευτείτε κάποιον τεχνικό σέρβις ή τον αντιπρόσωπο.
Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τους παραλήπτες. Τους επιτρέπει να βλέπουν τον
αποστολέα του φαξ καθώς και τον αριθµό για απάντηση.
1
Πατήστε Menu.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε SET SYSTEM ID και πατήστε OK.
3
Πατήστε OK όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Fax Number.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ µε τον οποίο θα συνδεθεί το µηχάνηµα.
5
Πατήστε OK όταν τελειώσετε.
6
Πατήστε OK όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη Fax Name.
7
Καταχωρήστε το όνοµα για το φαξ (µέχρι 40 χαρακτήρες) χρησιµοποιώντας το αριθµητικό
πληκτρολόγιο.
• Μπορείτε να συµπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διάστηµα, σύµβολο του “συν” κ.λπ.).
8
Πατήστε OK όταν το όνοµα που εµφανίζεται στην οθόνη είναι σωστό.
• Το µηχάνηµα επανέρχεται στη λειτουργία αναµονής όταν τελειώσετε ή όταν πατήσετε Stop/Clear.
Ρύθµιση και
αντιγραφή
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
• Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 20 ψηφία και να συµπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διαστήµατα,
σύµβολο “συν” κ.λπ.).
• Για να καταχωρήσετε έναν οριοθέτη, πατήστε #.
• Για να καταχωρήσετε το σύµβολο “συν” (+), πατήστε *.
• Αν καταχωρήσετε λάθος αριθµό, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να µεταβείτε στον
αριθµό και να τον διορθώσετε.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Ορισµός αριθµού/ονόµατος φαξ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
• Στην οθόνη εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα που ορίσατε, και έπειτα γίνεται µετάβαση στη λειτουργία
αναµονής.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε OK όταν εµφανιστούν σωστά η ηµεροµηνία και η ώρα.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
7
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
• Αν καταχωρήσετε έναν µη έγκυρο αριθµό, ηχεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος και η εργασία
δεν συνεχίζει στο επόµενο βήµα. Αν συµβεί αυτό, απλώς καταχωρήστε πάλι το σωστό αριθµό.
• Όταν καταχωρείτε την ώρα, πρέπει να το κάνετε χρησιµοποιώντας την 24ωρη µορφή.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Ορίστε την ηµεροµηνία και την ώρα. Μπορείτε να µετακινήσετε το δροµέα πατώντας τα κουµπιά
αριστερό/δεξιό βέλος.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
6
• Για παράδειγµα, για να καταχωρήσετε το γράµµα O, πατήστε το κουµπί 6 τρεις φορές. Κάθε φορά που
πατάτε το κουµπί, στην οθόνη εµφανίζεται και διαφορετικό γράµµα: πρώτα το M, µετά το N, το O και
τέλος το 6.
• Για τη λίστα µε τα γράµµατα και τα αντίστοιχα κουµπιά, δείτε “Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το
πληκτρολόγιο” στη σελίδα 1.8.
1.7
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Πατήστε το κατάλληλο κουµπί για το γράµµα που θέλετε να πληκτρολογήσετε.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
1
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ
Αυτές οι οδηγίες προϋποθέτουν ότι η οθόνη σάς ζητά να καταχωρήσετε ένα όνοµα.
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
Τρόπος καταχώρησης γραµµάτων
2
Επιλέξτε το επόµενο γράµµα µε τον ίδιο τρόπο.
• Ο δροµέας που αναβοσβήνει µετακινείται προς τα δεξιά και στην οθόνη εµφανίζεται το επόµενο γράµµα.
• Αν το γράµµα αντιστοιχιστεί στο ίδιο κουµπί που πατήσατε στο βήµα 1, µετακινήστε το δροµέα πατώντας τα
κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί.
3
Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των γραµµάτων.
Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο
Αντιστοιχισµένοι αριθµοί,
γράµµατα ή χαρακτήρες
Πλήκτρο
Αντιστοιχισµένοι αριθµοί,
γράµµατα ή χαρακτήρες
Πλήκτρο
1
(∆ιάστηµα) 1
6
M N O 6
2
A B C 2
7
P Q R S 7
3
D E F 3
8
T U V 8
4
G H I 4
9
W X Y Z 9
5
J K L 5
0 (Σύµβολα)
+ - , . ‘ / * # & 0
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόµησης
µελάνης
Το µηχάνηµα διαθέτει µια λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης που βελτιστοποιεί την κατανάλωση
µελάνης κατά την αντιγραφή και τη λήψη φαξ.
1
Πατήστε Menu.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε SETUP SYSTEM και πατήστε OK.
3
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε Ink Save και πατήστε OK.
4
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε On και πατήστε OK.
• Αν πιστεύετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αρκετά καλή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία
εξοικονόµησης µελάνης Off και δοκιµάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Ρύθµιση της έντασης κουδουνισµού
Το µηχάνηµα διαθέτει περισσότερα από ένα επίπεδα έντασης κουδουνισµού. Ρυθµίστε την ένταση
όπως θέλετε.
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, ακούγεται και διαφορετικός κουδουνισµός.
• Το επίπεδο έντασης 0 δηλώνει ότι ο κουδουνισµός δεν ηχεί για εισερχόµενη κλήση.
Ρύθµιση έντασης ανοικτής συνοµιλίας
Όταν οµιλείτε µέσω της ανοικτής συνοµιλίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου ως εξής:
1
Πατήστε Speaker Phone (ή On Hook Dial).
• Μπορείτε να την προσαρµόσετε και κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος όσες φορές θέλετε.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, η ένταση ήχου µειώνεται ή αυξάνεται.
1.8
Κεφάλαιο 2
Προγραµµατισµός και κλήση
Πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσης
Με το νέο σας µηχάνηµα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις µε διάφορους τρόπους.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία από τις παρακάτω µεθόδους:
•
•
•
•
Κλήση µε καταβίβαση ακουστικού
Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο (Κλήση ενός πατήµατος και γρήγορη κλήση)
Επανάκληση
Χειροκίνητη κλήση από το ακουστικό όπως θα κάνατε και µε ένα τυπικό τηλέφωνο
Κλήση µε ανοικτή συνοµιλία
∆εν είναι ανάγκη να σηκώσετε το ακουστικό για να πραγµατοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. Όταν
πραγµατοποιείτε κλήση, απλά πατήστε το κουµπί Speaker Phone (ή On Hook Dial) και πληκτρολογήστε
τον αριθµό. Ανάλογα µε το µηχάνηµα που έχετε στην κατοχή σας, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό ή
να συνεχίσετε να οµιλείτε από το µικρόφωνο.
Αν έχετε ένα SF-370 ή ένα SF-371P
• Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να µιλήσετε µετά την απάντηση στην κλήση.
• Αν θέλετε να µοιραστείτε τη συζήτηση µε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας, σηκώστε το ακουστικό και
πατήστε On Hook Dial.
Η γραµµή είναι ακόµα συνδεδεµένη και όλοι οι συµµετέχοντες ακούν τη συνοµιλία.
Αυτό ονοµάζεται µονόδροµη συνοµιλία.
• Κατά τη διάρκεια της µονόδροµης συνοµιλίας, δεν πρέπει να αφήσετε το ακουστικό δίπλα από το ηχείο
καθώς µπορεί να προκαλέσει ηχώ.
Αν έχετε ένα SF-375TP
• ∆εν χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό. Μιλήστε στο µικρόφωνο που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου όταν
απαντάτε στην κλήση.
Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο
Υπάρχουν δύο τύποι κλήσης τηλεφωνικού καταλόγου: η κλήση ενός πατήµατος και η γρήγορη κλήση.
Ο τρόπος προγραµµατισµού των αριθµών στη µνήµη είναι ο ίδιος και για τις δύο µεθόδους. Αυτό που
διαφέρει, είναι ο τρόπος κλήσης των αποθηκευµένων αριθµών. Για την κλήση ενός πατήµατος, απλά
πατάτε και κρατάτε πατηµένο έναν αριθµό (0-9) στο πληκτρολόγιο και γίνεται κλήση του αριθµού.
Η κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στους αριθµούς που
χρησιµοποιείτε πιο συχνά.
Πριν χρησιµοποιήσετε την κλήση τηλεφωνικού καταλόγου, πρέπει πρώτα να προγραµµατίσετε τους
αριθµούς στη µνήµη.
Αποθήκευση αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο
1
Πατήστε το κουµπί Phone Book.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε New & Edit και πατήστε OK
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Speed [00-99]>##.
3
Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθµό (00-99) και πατήστε OK.
• Οι αριθµοί από 00 έως 09 θα χρησιµοποιηθούν για κλήση ενός πατήµατος και οι αριθµοί από 00 έως 99 για
γρήγορες κλήσεις.
2.2
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε New & Edit και πατήστε OK
3
Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθµό (00-99) που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε OK.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό τηλεφώνου/φαξ και πατήστε OK.
5
Αλλάξτε το όνοµα και πατήστε OK.
6
Πατήστε Stop/Clear για έξοδο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Speed [00-99]>##.
Κλήση ενός πατήµατος
1
Τοποθετήστε τα έγγραφα αν πρόκειται να στείλετε φαξ.
2
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα από τα αριθµητικά πλήκτρα (0 έως 9).
• Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία το όνοµα ή ο αριθµός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόµατα κλήση του
αριθµού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ, το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και
αρχίζει τη µετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη µνήµη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From
Memory. (∆είτε “Send From Memory” στη σελίδα 6.8.)
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας τον τηλεφωνικό
κατάλογο. ∆είτε “Για εκτύπωση µιας αναφοράς” στη σελίδα 6.4.
• Ανεξάρτητα από τη ρύθµιση της επιλογής Send From Memory, το µηχάνηµα πραγµατοποιεί πρώτα κλήση και
στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine.
Γρήγορες κλήσεις
1
Πατήστε Phone Book.
2
Επιλέξτε Search & Dial και πατήστε OK.
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Press <, >, A-Z.
• Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος µέχρι να εµφανιστεί το όνοµα (ή ο αριθµός) που θέλετε ή
καταχωρήστε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος που θέλετε.
3
Πατήστε OK για κλήση του αριθµού.
• Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία το όνοµα ή ο αριθµός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόµατα κλήση του
αριθµού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.
• Όταν απαντήσει το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ, το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και
αρχίζει τη µετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.
• Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη µνήµη, απενεργοποιήστε την επιλογή Send From
Memory. (∆είτε “Send From Memory” στη σελίδα 6.8.)
2.3
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
Πατήστε το κουµπί Phone Book.
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
1
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
Επεξεργασία αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
Πατήστε Stop/Clear για έξοδο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
6
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
• Αν δεν θέλετε ένα όνοµα, παραβλέψτε αυτό το βήµα πατώντας OK. Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία
αναγνώρισης κλήσης, συνιστάται η καταχώρηση του ονόµατος.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 20 χαρακτήρες για ένα όνοµα. ∆είτε “Τρόπος καταχώρησης
γραµµάτων” στη σελίδα 1.7.
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
και κλήση
Καταχωρήστε το όνοµα και πατήστε OK.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
5
ΜΌΣ ΚΑΙ ΚΛΉΣΗ
• Αν θέλετε µια παύση µεταξύ των αριθµών, πατήστε Redial/Pause. Στην οθόνη εµφανίζεται ένα “P”.
• Αν κάνετε λάθος κατά την καταχώρηση του αριθµού, χρησιµοποιήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος ή
µετακινήστε το δροµέα κάτω από το ψηφίο και πληκτρολογήστε το σωστό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ Προγραµµατισµός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
Καταχωρίστε τον αριθµό τηλεφώνου/φαξ που θέλετε να αποθηκεύσετε (µέχρι 40 ψηφία) και
πατήστε OK.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
4
• Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας τον τηλεφωνικό
κατάλογο. ∆είτε “Για εκτύπωση µιας αναφοράς” στη σελίδα 6.4.
• Ανεξάρτητα από τη ρύθµιση της επιλογής Send From Memory, το µηχάνηµα πραγµατοποιεί πρώτα κλήση και
στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε Super Fine.
∆ιαγραφή αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο
1
Πατήστε Phone Book.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε Delete και πατήστε OK.
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη Speed [00-99]>##.
3
Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθµό (00-99) που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK.
• Επιλέξτε “Y” και πατήστε OK όταν δείτε την ερώτηση Delete? Y/N
4
Πατήστε Stop/Clear για έξοδο.
Επανάκληση
Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε ή ενός από τους δέκα πιο
πρόσφατα αποθηκευµένους αριθµούς στη µνήµη.
Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε
1
Πατήστε Redial/Pause.
• Πραγµατοποιείται αυτόµατα κλήση του αριθµού.
• Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το µηχάνηµα αρχίζει αυτόµατα την αποστολή. Αν δεν υπάρχουν
αποθηκευµένοι αριθµοί, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.
2
Όταν απαντηθεί η κλήση σας, µιλήστε στο µικρόφωνο.
• Σηκώστε το ακουστικό αν χρησιµοποιείτε το SF-370 ή το SF-371P.
Για επανάκληση του αριθµού στη µνήµη
1
Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί Redial/Pause για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
2
Επιλέξτε Recent Numbers και πατήστε OK.
• Στην οθόνη εµφανίζονται οι πιο πρόσφατοι αριθµοί.
3
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να βρείτε τον αριθµό που καλείτε.
4
Πατήστε Start Fax όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός.
• Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το µηχάνηµα αρχίζει αυτόµατα την αποστολή.
Για κλήση που λαµβάνεται µε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης
Μερικές φορές θέλετε να δείτε ποιος σας τηλεφώνησε. Για να δείτε τον αριθµό ή το όνοµα,
ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:
1
Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί Redial/Pause για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε Caller ID και πατήστε OK.
3
Κάντε κύλιση στους αριθµούς πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
• Η αναγνώριση κλήσης εµφανίζεται µε δύο τρόπους. Κατά όνοµα ή κατά αριθµό. Αν ο αριθµός είναι ίδιος µε
εκείνον που αποθηκεύσατε σε µια θέση πατήµατος ή γρήγορης κλήσης και έχετε αντιστοιχίσει κάποιο
όνοµα στη συγκεκριµένη θέση, το µηχάνηµα εµφανίζει το όνοµα αντί για τον αριθµό.
2.4
Κεφάλαιο 3
Το µηχάνηµα φαξ
Αποστολή φαξ
Η διαδικασία αποστολής φαξ είναι απλή αν ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο. Θα βρείτε
οδηγίες για τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, τη ρύθµιση της ανάλυσης/αντίθεσης και την κλήση
του αριθµού.
Τοποθέτηση εγγράφων
1
Τοποθετήστε τα έγγραφα µε την κορυφή τους προς τα κάτω στο δίσκο εγγράφων. Η εκτυπωµένη
πλευρά πρέπει να βλέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.
• Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι στεγνό, χωρίς συρραπτικά, συνδετήρες και άλλα αντικείµενα.
• Για περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τα έγγραφα,
δείτε “Αποδεκτά έγγραφα” στη σελίδα 3.2.
2
Ρυθµίστε τους οδηγούς εγγράφων ώστε να ταιριάζουν µε
το πλάτος του εγγράφου και τοποθετήστε έγγραφα που
αποτελούνται από 15 φύλλα το µέγιστο, µέχρι ο
αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων να τα τραβήξει. Στην
οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα Document Ready όταν
ανιχνευθεί η τοποθέτηση του εγγράφου.
Οδηγός
εγγράφων
• Αν στέλνετε περισσότερα από ένα φύλλα, βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει πρώτο το τελευταίο φύλλο της δεσµίδας. Τοποθετήστε τα φύλλα µε µια ελαφριά ώθηση
για να εξασφαλίσετε την οµαλή τροφοδότηση.
• Αν τοποθετείτε σελίδες µε ασυνήθιστο πάχος (µικρό ή µεγάλο), τροφοδοτήστε ένα φύλλο τη φορά. Αν η
τροφοδότηση του εγγράφου δεν γίνεται σωστά, ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το έγγραφο και
προσπαθήστε να το τοποθετήσετε πάλι.
3
Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση και αντίθεση, πατώντας Rcv.Mode/Darkness και Resolution
αντιστοίχως.
Αποδεκτά έγγραφα
Μέγεθος εγγράφου
Μέγ.
Μεµονωµένο φύλλο
2 ή περισσότερα φύλλα
216 mm (Π) x 390 mm (Μ)a
216 mm (Π) x 297 mm (Μ)
Ελάχ.
148 mm (Π) x 128 mm (Μ)
Πραγµατικό πλάτος σάρωσης
Αριθµός φύλλων για ταυτόχρονη τοποθέτηση
Πάχος εγγράφου
Ποιότητα χαρτιού
210 mm
-
Μέχρι 15
0,07 mm - 0,15 mm
0,075 mm - 0,12 mm
Χωρίς επικάλυψη και στις δύο πλευρές
a. Όταν στέλνετε έγγραφα που έχουν µεγαλύτερο µήκος από A4, πρέπει να τραβήξετε αµέσως και να αποµακρύνετε κάθε
φύλλο µόλις σαρωθεί. ∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί εµπλοκή του εγγράφου στο µηχάνηµα.
Για πολλαπλά φύλλα, όλες οι σελίδες του εγγράφου πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους και τύπου
χαρτιού.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να στείλετε έγγραφα που είναι:
•
•
•
•
•
•
•
3.2
βρεγµένα
καλυµµένα µε υγρή µελάνη ή πάστα
ζαρωµένα, στριµµένα ή διπλωµένα
πολύ λεπτά (χαρτί ιχνηλασίας λιγότερο από 0,07 mm, χαρτί αεροµεταφοράς, κ.λπ.)
έχουν µεγάλο πάχος (µεγαλύτερο από 0,15 mm πάχος)
χηµικά κατεργασµένο χαρτί (χαρτί ευαίσθητο στην πίεση, χαρτί µε επικάλυψη καρµπόν, κ.λπ.)
µε επικάλυψη (γυαλιστερό, κ.λπ.)
3
Πατήστε Rcv.Mode/Darkness όσες φορές θέλετε για να ρυθµίσετε την σκουρότητα.
•
•
•
•
NORMAL είναι κατάλληλη για τυπικά χειρόγραφα, δαχτυλογραφηµένα ή εκτυπωµένα έγγραφα.
LIGHTEN είναι κατάλληλη για πολύ σκούρα αντίτυπα.
DARKEN λειτουργεί µε ανοιχτά αντίτυπα ή αχνές σηµειώσεις µε µολύβι.
PHOTO χρησιµοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών ή άλλων εγγράφων µε χρώµα ή γκρι σκιάσεις.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθµιση φωτογραφίας Photo, η ανάλυση ορίζεται αυτόµατα στη ρύθµιση FINE.
• Όταν εκτελείται αποστολή/αντιγραφή, η ανάλυση/αντίθεση επαναφέρονται αυτόµατα στις προεπιλεγµένες
τιµές.
Αποστολή φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο
1
Γυρίστε τη σελίδα µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη
εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.
2
Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Speaker Phone (ή On Hook Dial).
3
Καταχωρήστε τον αριθµό για το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ χρησιµοποιώντας το αριθµητικό
πληκτρολόγιο.
4
Πατήστε Start Fax όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης φαξ.
5
Κατεβάστε το ακουστικό.
3.3
ΦΑΞ
ΦΑΞ
ΦΑΞ
Το µηχάνηµα
φαξ
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
• STANDARD είναι κατάλληλη για εκτυπωµένα ή δαχτυλογραφηµένα πρωτότυπα µε χαρακτήρες κανονικού
µεγέθους.
• FINE είναι κατάλληλη για έγγραφα µε πολλές λεπτοµέρειες.
• SUPER FINE είναι κατάλληλη για έγγραφα που περιέχουν υπερβολικά πολλές λεπτοµέρειες. SUPER FINE
είναι κατάλληλη µόνο αν το αποµακρυσµένο µηχάνηµα διαθέτει επίσης αυτήν τη λειτουργία SUPER FINE.
• Η λειτουργία SUPER FINE δεν χρησιµοποιείται όταν γίνεται αποστολή εγγράφων που έχουν σαρωθεί στη
µνήµη (δηλαδή, έξυπνη αποστολή, σειριακή µαζική αποστολή και µεταχρονολογηµένο φαξ).
• Αν στέλνετε έγγραφο χρησιµοποιώντας τη µνήµη (για παράδειγµα σειριακή µαζική αποστολή,
µεταχρονολογηµένη αποστολή), η λειτουργία SUPER FINE θα αλλάξει σε FINE ακόµα και αν είχατε επιλέξει
SUPER FINE.
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Πατήστε Resolution όσες φορές θέλετε για να ρυθµίσετε την ακρίβεια και την ευκρίνεια.
ΦΑΞ
2
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Γυρίστε τη σελίδα µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη
εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.
ΦΑΞ
1
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Για τη ρύθµιση της ανάλυσης και της αντίθεσης
ΦΑΞ
Συνιστάται να στέλνετε δαχτυλογραφηµένα έγγραφα, έγγραφα που έχουν γραφεί µε στυλό, σε µαύρη
µελάνη ή που έχουν εκτυπωθεί σε LaserWriter. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό ή πολύ ανοιχτής
απόχρωσης, µε τυπικό βάρος, όχι χαρτόνι.
Οι µπλε γραµµές σε φύλλο µε κάθετες και οριζόντιες γραµµές, δεν θα αποσταλούν ικανοποιητικά. Για
περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τα έγγραφα,
δείτε “Τύπος και µέγεθος χαρτιού” στη σελίδα 1.5. Όταν στέλνετε/αντιγράφετε κανονικά έγγραφα, δεν
χρειάζεται να ρυθµίσετε την ανάλυση και την αντίθεση.
Αν στέλνετε/αντιγράφετε έγγραφα µε ασυνήθιστα χαρακτηριστικά αντίθεσης, όπως φωτογραφίες,
µπορείτε να ρυθµίσετε την ανάλυση και την αντίθεση για µετάδοση υψηλής ποιότητας των εγγράφων.
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Ρύθµιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου
ΦΑΞ
Για να στείλετε αυτά τα έγγραφα, χρησιµοποιήστε ένα αντιγραφικό για εφαρµογές γραφείου για να
δηµιουργήσετε πρώτα ένα φωτοαντίγραφο και, στη συνέχεια, στείλτε το αντίγραφο.
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
• πολύ µικρό ή πολύ µικρού µήκους (όπως ετικέτα, κουπόνι, κ.λπ.)
• υφασµάτινο ή µεταλλικό φύλλο
Αυτόµατη αποστολή φαξ
Για αυτόµατη αποστολή φαξ, πρέπει να έχετε ήδη αποθηκευµένους αριθµούς στις θέσεις γρήγορων
κλήσεων. Για να µάθετε πώς µπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις για κλήσεις ενός πατήµατος ή
γρήγορης κλήσης, δείτε “Αποθήκευση αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο” στη σελίδα 2.2.
1
Γυρίστε τη σελίδα µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη
εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.
2
Καταχωρήστε τη θέση για την κλήση ενός πατήµατος ή την γρήγορη κλήση.
Αν χρησιµοποιείτε γρήγορη κλήση, πρέπει να πατήσετε OK.
• Το µηχάνηµα σαρώνει το έγγραφο στη µνήµη και αρχίζει τη µετάδοση. Αν απενεργοποίησατε την επιλογή
Send From Memory, το µηχάνηµα θα κάνει πρώτα κλήση και αποστολή.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα να εκτυπώνει αυτόµατα µια φόρµα επιβεβαίωσης αποστολής. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Sending Confirm” στη σελίδα 6.4.
Αυτόµατη επανάκληση
Όταν στέλνετε φαξ, αν ο αριθµός που καλέσατε είναι κατειληµµένος ή αν δεν υπάρξει απάντηση, το
µηχάνηµα θα επιχειρήσει να καλέσει πάλι τον αριθµό κάθε τρία λεπτά, µέχρι δύο φορές.
Πριν την επανάκληση, η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη To redial now, press Start Fax.
Αν θέλετε να κάνετε άµεση επανάκληση του αριθµού, πατήστε Start Fax.
Ή πατήστε Stop/Clear για να ακυρώσετε την επανάκληση και για να γίνει επαναφορά του µηχανήµατος
στη λειτουργία αναµονής.
Λήψη φαξ
Πριν από τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα από τα υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού
για τη λήψη φαξ. Για πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους χαρτιού που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε,
δείτε “Τύπος και µέγεθος χαρτιού” στη σελίδα 1.5.
3.4
Αν δεν χρησιµοποιείτε συχνά τη γραµµή φαξ για φωνητική συνοµιλία, ρυθµίστε το µηχάνηµα ώστε να
λαµβάνει αυτόµατα τα φαξ, επιλέγοντας τη λειτουργία FAX ή AUTO.
Λήψη σε λειτουργία FAX
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία FAX, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Fax Mode.
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη FAX.
• Όταν λάβετε κλήση, το µηχάνηµα απαντά µετά το δεύτερο κουδουνισµό και λαµβάνει αυτόµατα το φαξ.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, το µηχάνηµα επανέρχεται στη λειτουργία αναµονής.
• Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή “Rings to Answer”, δείτε “Rings To Answer” στη σελίδα 6.8.
Λήψη σε λειτουργία TEL
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία TEL, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να
εµφανιστεί η ένδειξη Tel Mode.
Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TEL.
1
Σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε όταν κουδουνίσει το τηλέφωνο.
Αν το µηχάνηµά σας είναι το SF-375TP και δεν απαντήσετε στην κλήση εντός των
προκαθορισµένων κουδουνισµών5, γίνεται αναπαραγωγή του µηνύµατος χαιρετισµού του
αυτόµατου τηλεφωνητή.
4. Μόνο για SF-375TP.
5. Ηνωµένο Βασίλειο: 20, άλλες χώρες: 13
3.5
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
ΦΑΞ
ΦΑΞ
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Το µηχάνηµα
φαξ
ΦΑΞ
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Λήψη σε λειτουργία TAM
(SF-375TP µόνο) στη
σελίδα 3.6.
ΦΑΞ
TAM
Λήψη σε λειτουργία
AUTO στη σελίδα 3.6.
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
AUTO
Λήψη σε λειτουργία FAX
στη σελίδα 3.5.
Λήψη σε λειτουργία TEL
στη σελίδα 3.5.
ΦΑΞ
TEL
Το µηχάνηµα απαντά σε µια εισερχόµενη κλήση, µεταβαίνει
αµέσως σε λειτουργία λήψης και αναµένει τη λήψη του φαξ.
Η αυτόµατη λήψη φαξ είναι απενεργοποιηµένη. Μπορείτε να
παραλάβετε το φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο πατώντας Start
Fax.
Το µηχάνηµα φαξ απαντά αυτόµατα στα φαξ µετά τον αριθµό
κουδουνισµών που έχετε καθορίσει. Αν το µηχάνηµα δεν
εντοπίσει σήµα φαξ, θα δώσει άλλον ήχο κουδουνισµού για
να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση.
Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό και να απαντήσετε. Αν δεν
σηκώσετε το ακουστικό του µηχανήµατος φαξ, θα µεταβεί
στη λειτουργία αυτόµατης λήψης.
SF-375TP Το µηχάνηµα αναπαράγει ένα µήνυµα χαιρετισµού για τον
καλούντα. Στη συνέχεια, ο καλών µπορεί να αφήσει ένα
εισερχόµενο µήνυµα στο µηχάνηµα, καθώς και φαξ.
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Όλα
Ενότητα για αναφορά
ΦΑΞ
FAX
Τρόπος λειτουργίας
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Λειτουργία Το µοντέλο
λήψης
σας
ΦΑΞ
Το µηχάνηµα φαξ διαθέτει διάφορες λειτουργίες λήψης: FAX, TEL, AUTO, TAM4 και DRPD. Για τη
λειτουργία DRPD, δείτε πρώτα “DRPD Mode” στη σελίδα 6.9. Αν χρησιµοποιείτε ένα SF-375TP, πρέπει
να πατήσετε το κουµπί Answer για να επιλέξετε τη λειτουργία TAM. Μην πατήσετε το κουµπί Rcv.Mode/
Darkness. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης πατώντας Rcv.Mode/Darkness όταν δεν έχει
τοποθετηθεί κάποιο έγγραφο. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας για κάθε
λειτουργία λήψης:
ΤΟ ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Λειτουργίες λήψης
2
Πατήστε Start Fax αν ακούσετε έναν τόνο φαξ ή αν το άτοµο από την άλλη άκρη της γραµµής σάς
ζητήσει να παραλάβετε ένα έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο,
διαφορετικά το έγγραφο θα σταλεί στον αριθµό φαξ του καλούντα και στην οθόνη θα εµφανιστεί η
ένδειξη “Send” (Αποστολή).
3
Κατεβάστε το ακουστικό.
Λήψη σε λειτουργία AUTO
Για να ρυθµίσετε το µηχάνηµα σε λειτουργία AUTO, πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι
να εµφανιστεί η ένδειξη Auto Mode.
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη AUTO.
• Σε περίπτωση εισερχόµενης κλήσης, το µηχάνηµα θα την απαντήσει. Σε περίπτωση λήψης φαξ, το
µηχάνηµα µεταβαίνει σε λειτουργία λήψης. Αν το µηχάνηµα δεν εντοπίσει σήµα φαξ, θα συνεχίσει να
κουδουνίζει για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το
ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, διαφορετικά θα µεταβεί σε λειτουργία αυτόµατης λήψης, µετά
από 25 δευτερόλεπτα περίπου.
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP µόνο)
Αν χρησιµοποιείτε ένα SF-375TP, πρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM
πατώντας το κουµπί Answer και όχι το Rcv.Mode/Darkness. Όταν πατήσετε Answer για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία TAM, το µηχάνηµα επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής µετά την αναπαραγωγή του
µηνύµατος. Στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TAM και ανάβει το κουµπί Answer.
• Όταν λάβετε ένα τηλεφώνηµα, το µηχάνηµα απαντά στην κλήση µε ένα µήνυµα χαιρετισµού.
• Το µηχάνηµα καταγράφει το µήνυµα του καλούντα. Σε περίπτωση ανίχνευσης τόνου φαξ, το µηχάνηµα
µεταβαίνει σε λειτουργία λήψης.
• Οποιαδήποτε στιγµή κατά την αναπαραγωγή του µηνύµατος χαιρετισµού ή την εγγραφή µιας εισερχόµενης
κλήσης, µπορείτε να µιλήσετε στο άλλο άτοµο σηκώνοντας απλά το ακουστικό. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη
µνήµη κατά την εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραµµή αποσυνδέεται. Το µηχάνηµα δεν
θα λειτουργεί ως αυτόµατος τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα
ανεπιθύµητα µηνύµατα.
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος κατά τη διάρκεια εγγραφής µηνύµατος από έναν καλούντα, το µήνυµα
δεν θα εγγραφεί.
• Όταν θέλετε να µιλήσετε στον καλούντα σε άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραµµή κατά τη διάρκεια εγγραφής του
εισερχόµενου µηνύµατος (ICM), σηκώστε το ακουστικό και πατήστε “#” (δίεση) και “*” (αστερίσκο).
Λήψη σε λειτουργία DRPD
Το DRPD αποτελεί ακρώνυµο του Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισµός χαρακτηριστικού
µοτίβου κουδουνισµού), µια υπηρεσία που µπορεί να προσφέρει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που
χρησιµοποιείτε. Επιτρέπει σε έναν χρήστη να χρησιµοποιεί µια µοναδική τηλεφωνική γραµµή για να
απαντήσει σε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς. Για τη λήψη ενός φαξ σε λειτουργία DRPD,
πρέπει να καθορίσετε πρώτα τη λειτουργία DRPD και να την ενεργοποιήσετε. Όταν ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία DRPD, µπορείτε να επιλέξετε µία από τις λειτουργίες λήψης πατώντας το κουµπί
Rcv.Mode/Darkness ως FAX, TEL και AUTO. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία DRPD, δείτε “DRPD Mode”
στη σελίδα 6.9.
Πατήστε επανειληµµένα Rcv.Mode/Darkness µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη DRPD Mode.
• Τώρα, το µηχάνηµα θα διαχειρίζεται τα φαξ και τις κλήσεις όπως έχει προγραµµατιστεί.
• Σε λειτουργία αναµονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη DRPD.
Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθµό φαξ, πρέπει να ρυθµίσετε πάλι τη λειτουργία DRPD ή να συνδέσετε το
µηχάνηµα σε άλλη τηλεφωνική γραµµή. Μετά τη ρύθµιση της λειτουργίας DRPD, καλέστε πάλι τον αριθµό φαξ για
να βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα απαντά µε έναν ήχο φαξ και, στη συνέχεια, κάντε µια κλήση σε διαφορετικό αριθµό
που έχει αντιστοιχιστεί στην ίδια γραµµή για να βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα απαντά στην κανονική τηλεφωνική
κλήση.
3.6
Κεφάλαιο 4
Ο αυτόµατος τηλεφωνητής
Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται µόνο σε χρήστες SF-375TP.
Στο παρόν κεφάλαιο, θα µάθετε πώς µπορείτε να ελέγχετε το µήνυµα χαιρετισµού του αυτόµατου
τηλεφωνητή, να παρακολουθείτε τις εισερχόµενες κλήσεις, να αναπαράγετε/διαγράφετε µηνύµατα
και να έχετε πρόσβαση στο µηχάνηµα από ένα αποµακρυσµένο τηλέφωνο. Για όλες τις οδηγίες
που συµπεριλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, ισχύει η υπόθεση ότι το µηχάνηµα φαξ έχει
ρυθµιστεί στη λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή (TAM). Το SF-375TP χρησιµοποιεί ηλεκτρονική
µνήµη ως µέσο εγγραφής. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το περιεχόµενο του µηνύµατος.
Ο συνολικός χρόνος εγγραφής (χαιρετισµός TAM + ICM) είναι περίπου 30 λεπτά.
Εγγραφή του µηνύµατος αυτόµατου
τηλεφωνητή
Το µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή είναι ένα µήνυµα χαιρετισµού το οποίο αναπαράγεται κάθε
φορά που λαµβάνεται εισερχόµενη κλήση και το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία TAM. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες λήψης, δείτε “Λήψη σε λειτουργία TAM
(SF-375TP µόνο)” στη σελίδα 3.6.
1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το Greeting µέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
2
Μιλήστε στο µικρόφωνο από τον πίνακα ελέγχου, σε εµβέλεια 30 εκατοστών από τη στιγµή που
θα εµφανιστεί η ένδειξη Record στην οθόνη.
• Μπορείτε να εγγράψετε ένα µήνυµα που να διαρκεί µέχρι 20 δευτερόλεπτα.
• Συνιστάται να εγγράφετε µήνυµα διάρκειας µικρότερης από 15 δευτερόλεπτα προς αποφυγή
δυσλειτουργίας των εισερχόµενων φαξ εξαιτίας του µεγάλου µηνύµατος.
• Πατήστε Stop/Clear ή Greeting αν θέλετε να σταµατήσετε την εγγραφή πριν το χρονικό όριο.
• Μετά την εγγραφή του µηνύµατος, το µηχάνηµα εµφανίζει στιγµιαία την ηµεροµηνία και την ώρα εγγραφής
του µηνύµατος. Στη συνέχεια, εµφανίζεται ο χρόνος που µεσολάβησε καθώς γίνεται αυτόµατα
αναπαραγωγή του µηνύµατος.
Έλεγχος του µηνύµατος αυτόµατου
τηλεφωνητή
Η αναπαραγωγή του µηνύµατος αυτόµατου τηλεφωνητή γίνεται όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε
λειτουργία TAM και λάβει κάποια κλήση.
Πατήστε Greeting.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ώρα εγγραφής του µηνύµατος. Στην οθόνη εµφανίζεται η αντίστροφη µέτρηση σε
δευτερόλεπτα καθώς γίνεται αναπαραγωγή του µηνύµατος.
Παρακολούθηση εισερχόµενης κλήσης
Η παρακολούθηση κλήσης είναι χρήσιµη για τον έλεγχο κλήσεων σε περίπτωση που δεν θέλετε να
ενοχληθείτε από το άτοµο που καλεί. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει πρώτα να
ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κλήσεων από τις επιλογές TAM. Για να µάθετε πώς µπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, δείτε “Call Monitor” στη σελίδα 6.10.
1
Όταν η επιλογή παρακολούθησης κλήσης είναι ενεργοποιηµένη και έχει εγγραφεί εισερχόµενο
µήνυµα, µπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντα από το ηχείο.
2
Σηκώστε το ακουστικό και µιλήστε στον καλούντα.
• Το µηχάνηµα σταµατά την εγγραφή του µηνύµατος που προσπαθεί να αφήσει ο καλών και µπορείτε να του
µιλήσετε απευθείας.
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος κατά τη διάρκεια εγγραφής µηνύµατος από έναν καλούντα, το µήνυµα
δεν θα εγγραφεί.
4.2
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το Play/Record µέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.
• Γίνεται αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων. Στην οθόνη εµφανίζεται στιγµιαία ο χρόνος εγγραφής για κάθε
µήνυµα και, στη συνέχεια, γίνεται αναπαραγωγή ΟΛΩΝ των µηνυµάτων που έχουν εγγραφεί.
• Όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 50s(01/03), το “01” είναι ο αριθµός του µηνύµατος καλούντα που
αναπαράγεται και “03” είναι ο συνολικός αριθµός νέων µηνυµάτων που βρίσκονται στη µνήµη. “50s” είναι ο
χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον µήνυµα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του
µηνύµατος, ο χρόνος αυτός µετράται αντίστροφα.
• Πατήστε Stop/Clear ή Play/Record για να σταµατήσετε πριν από το τελευταίο µήνυµα. Κατά την
αναπαραγωγή του µηνύµατος, στην οθόνη εµφανίζονται διάφορες χρήσιµες πληροφορίες.
Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εµπρός
Για µετάβαση προς τα πίσω
Πατήστε
(1) ενώ ακούτε το µήνυµα.
• Αν πατήσετε
(1) κατά την αναπαραγωγή ενός µηνύµατος, το µηχάνηµα θα το αναπαράγει ξανά.
• Το µηχάνηµα γυρίζει στο προηγούµενο µήνυµα και το αναπαράγει αν πατήσετε
(1) δύο φορές.
Για µετάβαση προς τα εµπρός
Πατήστε
(3) ενώ ακούτε ένα µήνυµα.
• Το µηχάνηµα µεταβαίνει προς τα εµπρός στο επόµενο µήνυµα και το αναπαράγει.
• Αν πατήσετε
(3) κατά την αναπαραγωγή του τελευταίου µηνύµατος, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και
επιστρέφει στη λειτουργία αναµονής.
4.3
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων
Ο αυτόµατος
τηλεφωνητής
• Το µηχάνηµα εµφανίζει στιγµιαία την ώρα εγγραφής και αρχίζει την αναπαραγωγή του µηνύµατος. Αυτή η
διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλα τα ΝΕΑ µηνύµατα.
• Όταν στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη 50s(01/03), το “01” είναι ο αριθµός του µηνύµατος καλούντα που
αναπαράγεται και “03” είναι ο συνολικός αριθµός νέων µηνυµάτων που βρίσκονται στη µνήµη. “50s” είναι ο
χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον µήνυµα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του
µηνύµατος, ο χρόνος αυτός µετράται αντίστροφα.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Απλά πατήστε Play/Record.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Όταν υπάρχουν µηνύµατα στη µνήµη που δεν έχετε ακούσει ακόµα, το κουµπί Answer αναβοσβήνει και
στην οθόνη εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας γνωστοποιεί ότι υπάρχουν νέα µηνύµατα, όπως για
παράδειγµα New: 1 ICM: 3. (“New: 1” υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα νέο µήνυµα και “ICM: 3” δηλώνει ότι
υπάρχουν τρία συνολικά εισερχόµενα µηνύµατα που έχουν εγγραφεί).
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Αναπαραγωγή µηνυµάτων
∆ιαγραφή των παλιών µηνυµάτων που
ακούσατε
Η µνήµη του µηχανήµατος γεµίζει καθώς εγγράφετε µηνύµατα. Απελευθερώστε χώρο για τα νέα
µηνύµατα, διαγράφοντας τα παλιά µηνύµατα που έχετε ακούσει ήδη. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη
µνήµη κατά την εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραµµή αποσυνδέεται. Το µηχάνηµα
δεν θα λειτουργεί ως αυτόµατος τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα
ανεπιθύµητα µηνύµατα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγράφετε όλα τα παλαιότερα µηνύµατα.
Για διαγραφή ενός επιλεγµένου µηνύµατος
Πατήστε Erase ενώ το µήνυµα αναπαράγεται.
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν πατήσετε Erase κατά την αναπαραγωγή του µηνύµατος, δεν υπάρχει τρόπος για να
ακυρώσετε την ενέργεια ή να το ανακτήσετε.
• Το επιλεγµένο µήνυµα διαγράφεται και εµφανίζεται η ένδειξη Erasing.
Για διαγραφή όλων των εγγραµµένων µηνυµάτων
1
Πατήστε Erase. Η οθόνη σάς ρωτάει αν θέλετε να διαγράψετε ΟΛΑ τα µηνύµατα.
2
Πατήστε OK αν είστε βέβαιοι ότι αυτό θέλετε.
• Όλα τα µηνύµατα στη µνήµη διαγράφονται ενώ εµφανίζεται η ένδειξη Erasing.
• Αν δεν θέλετε να διαγράψετε όλα τα µηνύµατα, πατήστε Stop/Clear όταν σας ζητηθεί και το µηχάνηµα θα
επιστρέψει στη λειτουργία αναµονής.
4.4
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Για να χειριστείτε το µηχάνηµα από αποµακρυσµένο τηλέφωνο, πρέπει να καταχωρήσετε έναν
πενταψήφιο κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης. Ο κωδικός αποµακρυσµένης πρόσβασης είναι
προκαθορισµένος από το εργοστάσιο ως “#139#”. Μπορείτε να τον αλλάξετε όπως θέλετε, από τις
επιλογές χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Remote Password” στη σελίδα 6.10.
2
Καταχωρήστε τον κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης όταν το µηχάνηµα απαντήσει µε το
µήνυµα χαιρετισµού.
• Όταν ο σωστός κωδικός πρόσβασης αναγνωριστεί από το µηχάνηµα, θα ακούσετε δύο κοφτούς,
χαρακτηριστικούς ήχους (τον ήχο επιβεβαίωσης).
3
Καταχωρήστε την αποµακρυσµένη εντολή που αντιστοιχεί στη λειτουργία εντός
15 δευτερολέπτων.
• Όταν η καθορισµένη λειτουργία ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας σύντοµος ήχος. Μπορείτε να καταχωρήσετε
µια άλλη εντολή για άλλη λειτουργία. Αν καταχωρήσετε έναν κωδικό αποµακρυσµένης πρόσβασης ενώ το
µηχάνηµα απαντά στην εντολή σας, η µονάδα διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και εκτελεί τη νέα. Για τις
αποµακρυσµένες εντολές, δείτε “Χρήση αποµακρυσµένων εντολών” στη σελίδα 4.6.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Πατήστε #0 για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία αποµακρυσµένης πρόσβασης.
Αν δεν καταχωρήσετε “#0” το µηχάνηµα µπορεί να µην κλείσει τη γραµµή για αρκετά λεπτά.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
4
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Κάντε µια κλήση στο µηχάνηµα φαξ από το τονικό τηλέφωνο.
4.5
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
1
Ο αυτόµατος
τηλεφωνητής
Πρόσβαση στο µηχάνηµα
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
∆εν είναι ανάγκη να βρίσκεστε στον πίνακα ελέγχου του µηχανήµατος για να χειριστείτε τον αυτόµατο
τηλεφωνητή. Αν έχετε πρόσβαση σε τονικό τηλέφωνο, µπορείτε να χειριστείτε πολλές από αυτές τις
δυνατότητες, όπως την αναπαραγωγή µηνυµάτων, όπου και αν βρίσκεστε.
Ο ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΉΣ
Χρήση του αυτόµατου τηλεφωνητή από
αποµακρυσµένο τηλέφωνο
Χρήση αποµακρυσµένων εντολών
Στον πίνακα παρακάτω περιγράφονται ποιοι κωδικοί καταχωρούνται για αποµακρυσµένη λειτουργία:
Κωδικός
4.6
Λειτουργία
#0
Έξοδος από τη λειτουργία αποµακρυσµένου ελέγχου.
#1
Παράβλεψη ενός µηνύµατος προς τα πίσω. Το µηχάνηµα παραβλέπει το τρέχον µήνυµα και
αναπαράγει το προηγούµενο.
#2
Αναπαραγωγή νέων µηνυµάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το µηχάνηµα αναπαράγει τα
µηνύµατα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του µηνύµατος, το µηχάνηµα περιµένει για
άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόµενο µήνυµα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν
υπάρχουν µηνύµατα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το µηχάνηµα
αναµένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#3
Παράβλεψη ενός µηνύµατος προς τα εµπρός. Το µηχάνηµα παραβλέπει το τρέχον µήνυµα και
αναπαράγει το επόµενο.
#4
Αλλάζει το µήνυµα του αυτόµατου τηλεφωνητή. Μετά την καταχώρηση της εντολής, µιλήστε στο
ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #. Αν εξαντληθεί ο διαθέσιµος χρόνος εγγραφής, το
µηχάνηµα σταµατά και αναπαράγει το µήνυµα.
#5
Πραγµατοποιεί αναπαραγωγή όλων των µηνυµάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το
µηχάνηµα αναπαράγει τα µηνύµατα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του µηνύµατος,
το µηχάνηµα περιµένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόµενο µήνυµα, πατήστε * εντός
15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν µηνύµατα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις
φορές και το µηχάνηµα αναµένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#6
Αλλάζει το µήνυµα χαιρετισµού για ειδοποίηση. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το
µηχάνηµα είναι έτοιµο να εγγράψει το νέο µήνυµα. Μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε,
πατήστε #.
#7
∆ιαγράφει το µήνυµα που αναπαράγεται και αναπαράγει το επόµενο.
#8
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Το µηχάνηµα αναπαράγει το µήνυµα χαιρετισµού
όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία TAM. Κάθε φορά που πατάτε #8 από αυτό το σηµείο και
µετά, η λειτουργία TAM θα απενεργοποιείται και µετά θα ενεργοποιείται.
#9
∆ιαγράφει όλα τα µηνύµατα.
*
Αναπαράγει το επόµενο µήνυµα ICM αν καταχωρήσατε την εντολή #5 ή #2.
#*
Πραγµατοποιεί έξοδο του µηχανήµατος από τη λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή. Αυτός ο
κωδικός χρησιµοποιείται για εξωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην ίδια γραµµή µε το
µηχάνηµα φαξ.
Κεφάλαιο 5
Σύνθετες λειτουργίες φαξ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα µάθετε πώς µπορείτε να χρησιµοποιείτε σύνθετες λειτουργίες φαξ του
µηχανήµατος. Για παράδειγµα, πώς µπορείτε να στείλετε τα ίδια έγγραφα σε πολλούς
διαφορετικούς προορισµούς (Σειριακή µαζική αποστολή) ή πώς να ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε
να στέλνει φαξ σε µια προκαθορισµένη ώρα (Μεταχρονολογηµένο φαξ).
Σειριακή µαζική αποστολή
Με τη σειριακή µαζική αποστολή µπορείτε να προγραµµατίσετε το µηχάνηµα ώστε να σαρώνει
αυτόµατα και να στέλνει έγγραφα σε διάφορους παραλήπτες. Τα έγγραφα διαγράφονται αυτόµατα
από τη µνήµη όταν ολοκληρωθεί η σειριακή µαζική αποστολή.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε Menu.
3
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε ADVANCED FAX και πατήστε OK.
4
Επιλέξτε Set Broadcasting πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
5
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθµό θέσης για κλήση ενός πατήµατος ή γρήγορη κλήση.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθµούς φαξ σε µία εργασία.
6
Πατήστε OK όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός στην οθόνη.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε “Y” και πατήστε OK όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα
Another? Y/N και επαναλάβετε τα βήµατα από το 5.
• Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθµών, απαντήστε “N” και πατήστε OK.
7
Πατήστε Start Fax.
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη πριν από τη µετάδοση.
Μεταχρονολογηµένο φαξ
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµα να στείλει ένα φαξ µε χρονική καθυστέρηση, όταν δεν θα
βρίσκεστε εκεί. Κανονικά, είναι πιο φτηνό να στέλνετε φαξ κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι
τηλεφωνικές χρεώσεις είναι µειωµένες σε σχέση µε τις χρεώσεις που ισχύουν την ηµέρα.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ADVANCED FAX και πατήστε OK.
3
Επιλέξτε Set Delayed Fax πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθµό θέσης για κλήση ενός πατήµατος ή γρήγορη κλήση.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθµούς φαξ σε µία εργασία.
5
Πατήστε OK όταν ο αριθµός εµφανιστεί στην οθόνη.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε “Y” και πατήστε OK όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα
Another? Y/N και επαναλάβετε τα βήµατα από το 5.
• Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθµών, απαντήστε “N” και πατήστε OK.
6
Καταχωρήστε το όνοµα που θέλετε για να ονοµάσετε τη µετάδοση.
Αν δεν θέλετε, παραβλέψτε αυτό το βήµα.
7
Πατήστε OK.
8
Καταχωρήστε την ώρα έναρξης της µετάδοσης, σε 24ωρη µορφή.
• Για παράδειγµα, καταχωρήστε 2230 για 10:30 µµ.
9
Πατήστε OK όταν η ώρα εµφανιστεί στην οθόνη.
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη πριν από τη µετάδοση και θα σταλεί την προγραµµατισµένη ώρα.
5.2
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε OK όταν εµφανιστεί η ένδειξη Save.
3
Καταχωρήστε το αναγνωριστικό όνοµα του εγγράφου (µέχρι 15 χαρακτήρες χρησιµοποιώντας το
αριθµητικό πληκτρολόγιο).
• Το έγγραφο θα σαρωθεί στη µνήµη.
• Εµφανίζεται το µήνυµα “Exceeded Job Memory”, όταν αποθηκεύσετε περισσότερα από τρία έγγραφα στα
Αγαπηµένα µου.
∆ιαγραφή αποθηκευµένων εγγράφων
1
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε OK όταν εµφανιστεί η ένδειξη Delete.
2
Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευµένα έγγραφα για διαγραφή.
3
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και όταν
εµφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε OK.
• Το έγγραφο θα διαγραφεί.
Αποστολή αποθηκευµένων εγγράφων
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε OK όταν εµφανιστεί η ένδειξη Send.
2
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και όταν
εµφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε OK.
3
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ.
4
Πατήστε OK όταν εµφανιστεί ο σωστός αριθµός στην οθόνη.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
1
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
1
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Αποθήκευση εγγράφων
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Η λειτουργία “Τα Αγαπηµένα µου” επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων που στέλνετε συχνά σε
επιλεγµένους αριθµούς φαξ, χωρίς τα πρωτότυπα. Αποθηκεύστε ένα έγγραφο στη µνήµη και δώστε
στο έγγραφο ένα αναγνωριστικό όνοµα. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, δεν υποστηρίζεται
η ρύθµιση της αντίθεσης στην επιλογή PHOTO πατώντας Rcv.Mode/Darkness.
Σύνθετες
λειτουργίες φαξ
Χρήση των Αγαπηµένων µου
• Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισµοί, επιλέξτε “Y” και πατήστε OK όταν σας ζητηθεί µε το µήνυµα
Another? Y/N και επαναλάβετε τα βήµατα από το 3.
1
Πατήστε επανειληµµένα My Favorites και πατήστε OK όταν εµφανιστεί η ένδειξη Print.
2
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος,
µπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευµένα έγγραφα και όταν εµφανιστεί το σωστό
αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε OK.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Εκτύπωση αποθηκευµένων εγγράφων
5.3
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
• Το έγγραφο θα εκτυπωθεί.
Επίκληση
Η επίκληση σάς επιτρέπει (ή σε ένα αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ) να ανακτήσετε ένα έγγραφο.
Αυτό είναι χρήσιµο όταν κάποιο άτοµο που θέλει να στείλει έγγραφο πρέπει να φύγει από το γραφείο.
Ο χρήστης που θέλει να λάβει το έγγραφο αργότερα, κάνει µια κλήση στο µηχάνηµα όπου έχει
αποθηκευτεί το αρχικό έγγραφο και ζητά την αποστολή του εγγράφου. Με άλλα λόγια, “υποβάλλει
αίτηµα” στο µηχάνηµα όπου βρίσκεται το πρωτότυπο.
Ρύθµιση αποστολής κατ’ επίκληση
Μπορείτε να προγραµµατίσετε το µηχάνηµα φαξ ώστε να στέλνει έγγραφα όταν εσείς δεν είστε παρών
και έχει ζητηθεί από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
1
Γυρίστε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο µηχάνηµα.
2
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε OK όταν εµφανιστεί ADVANCED FAX.
3
Επιλέξτε Set Polling Send πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
4
Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης και πατήστε OK.
• Ο κωδικός επίκλησης χρησιµοποιείται για να εµποδίσει την ανάκτηση του εγγράφου από µη
εξουσιοδοτηµένο καλούντα.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη σάρωση των εγγράφων στη µνήµη και εµφανίζεται το µήνυµα POLLING SEND στην
οθόνη. Αν η λειτουργία λήψης ήταν TEL, το µηχάνηµα την αλλάζει αυτόµατα σε λειτουργία FAX για
επίκληση.
• Ο κωδικός επίκλησης είναι προκαθορισµένος ως 0000 από το εργοστάσιο και αντιπροσωπεύει την
απουσία κωδικού επίκλησης.
• Όταν γίνεται επίκληση, η σελίδα στη µνήµη διαγράφεται αυτόµατα και η λειτουργία λήψης επανέρχεται στην
κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη ρύθµιση της επίκλησης. Για να ακυρώσετε την αποστολή επίκλησης,
δείτε “Για ακύρωση της προγραµµατισµένης εργασίας” στη σελίδα 5.4.
Ρύθµιση λήψης κατ’ επίκληση
1
Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Speaker Phone (ή On Hook Dial) και, στη συνέχεια, καταχωρήστε
τον αριθµό τηλεφώνου στο αποµακρυσµένο µηχάνηµα που βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής
κατ’ επίκληση.
2
Πατήστε Menu όταν ακούσετε έναν ήχο φαξ από το αποµακρυσµένο µηχάνηµα.
• Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη To poll documents press Start Fax.
3
Πατήστε Start Fax.
4
Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης για να ανακτήσετε το έγγραφο και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη λήψη του εγγράφου και εκτυπώνει.
∆εν έχουν όλα τα µηχανήµατα φαξ τη δυνατότητα για επίκληση και ορισµένες φορές προκύπτει ασυµβατότητα
επίκλησης µεταξύ διαφορετικών µηχανηµάτων φαξ από διαφορετικούς κατασκευαστές.
Για ακύρωση της προγραµµατισµένης
εργασίας
Όλες οι προγραµµατισµένες εργασίες παραµένουν στη µνήµη µετά τη ρύθµισή τους. Ακυρώστε τις
προγραµµατισµένες εργασίες που δεν είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιµη
µνήµη.
1
5.4
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε OK όταν εµφανιστεί ADVANCED FAX.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Πατήστε OK για να ακυρώσετε το επιλεγµένο πρόγραµµα.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
4
Προώθηση φαξ ή µηνύµατος
Προώθηση φαξ
Όταν δεν βρίσκεστε σπίτι ή στο γραφείο, δεν είναι ανάγκη να χάσετε σηµαντικά φαξ. Το µηχάνηµα
µπορεί να προωθήσει τα φαξ που λαµβάνει όπου βρίσκεστε και µπορεί να εκτυπώσει ένα αντίγραφο
για να το εξετάσετε όταν επιστρέψετε.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε OK όταν εµφανιστεί ADVANCED FAX.
2
Επιλέξτε Set Fax Forward πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Off, Forward ή Forward & Print κάθε φορά που πατάτε τα κουµπιά
αριστερό/δεξιό βέλος.
3
Πατήστε OK αφού επιλέξετε Forward ή Forward & Print.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ και πατήστε OK.
5
Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και πατήστε OK.
6
Καταχωρήστε την ώρα λήξης και πατήστε OK.
Σύνθετες
λειτουργίες φαξ
• Off: Απενεργοποιεί την προώθηση φαξ.
• Forward: Προωθεί ένα φαξ στη νέα θέση.
• Forward & Print: Προωθεί ένα φαξ και το εκτυπώνει στη νέα θέση.
Σε περίπτωση που
SF-370/SF-371P
Φαξ
-
SF-375TP
TAM
εγγράφεται µήνυµα TAM
Φαξ
δεν υπάρχει µήνυµα TAM
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
• Το µηχάνηµα επιστρέφει στη λειτουργία αναµονής και στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη FWD την ώρα
έναρξης της προώθησης φαξ. Κάθε φαξ θα προωθηθεί στη νέα θέση µέχρι την ώρα λήξης.
• Κατά το χρόνο προώθησης, η λειτουργία λήψης αλλάζει προσωρινά σε:
Αν το µοντέλο σας είναι Λειτουργία λήψης
Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-375TP)
Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή στο γραφείο και θέλετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που υπάρχει νέο
µήνυµα στο µηχάνηµα, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα προώθησης µηνύµατος που
διατίθεται µε το µηχάνηµά σας.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε OK όταν εµφανιστεί SETUP TAM.
2
Επιλέξτε Message Forward πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό
βέλος.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Επιλέξτε την κράτηση µετάδοσης που θέλετε να ακυρώσετε πατώντας επανειληµµένα τα
κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
3
• Off: Απενεργοποιεί την προώθηση µηνυµάτων.
• On: Προωθεί ένα µήνυµα στη νέα θέση.
5.5
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
Επιλέξτε Cancel Schedule πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
ΣΎΝΘΕΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΦΑΞ
2
3
Πατήστε OK αφού επιλέξετε On.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό φαξ και πατήστε OK.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM ειδοποίησης από πριν, το µηχάνηµα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραµµένο OGM, το µηχάνηµα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.
5
Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε τον χαιρετισµό πατήστε OK και µιλήστε στο µικρόφωνο.
Ή πατήστε Stop/Clear για να παραµείνει ως έχει.
Αποµακρυσµένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ
(µόνο για SF-375TP)
Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο, µπορείτε να γνωρίζετε αν έχετε κάποιο νέο φαξ ή όχι.
Το µηχάνηµα µπορεί να στείλει ένα φωνητικό µήνυµα µε τον καταγεγραµµένο αριθµό που επιλέξατε σε
περίπτωση νέου εισερχόµενου φαξ.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu και πατήστε OK όταν εµφανιστεί ADVANCED FAX.
2
Επιλέξτε Set Fax Notice πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ενδείξεις Off ή On κάθε φορά που πατάτε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό
βέλος.
• Off: Απενεργοποιεί την αυτόµατη ειδοποίηση φαξ.
• On: Καλεί τον αριθµό και αφήνει ένα φωνητικό µήνυµα για ειδοποίηση νέου εισερχόµενου φαξ.
3
Πατήστε OK αφού επιλέξετε On.
4
Καταχωρήστε τον αριθµό τηλεφώνου και πατήστε OK.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM αυτόµατης ειδοποίησης φαξ από πριν, το µηχάνηµα ρωτάει αν
θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραµµένο OGM, το µηχάνηµα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.
5
Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε OK και µιλήστε στο µικρόφωνο.
Ή πατήστε Stop/Clear για να παραµείνει ως έχει.
5.6
Κεφάλαιο 6
Ειδικές λειτουργίες
Εισαγωγή παύσης
Με ορισµένα ιδιωτικά τηλεφωνικά συστήµατα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης
(για παράδειγµα, 9) και να ακούσετε έναν δεύτερο ήχο κλήσης για να µπορέσετε να καλέσετε τον
εξωτερικό αριθµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εισαγάγετε µια παύση στον αριθµό όταν
καταχωρείτε µια λειτουργία αυτόµατης κλήσης, όπως έναν αριθµό κλήσης ενός πατήµατος ή γρήγορης
κλήσης.
Αν σας ζητηθεί ο αριθµός κατά τη ρύθµιση της αυτόµατης κλήσης, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
Πατήστε Redial/Pause για εισαγωγή µιας παύσης ενώ καταχωρείτε τον αριθµό.
• Στο σηµείο όπου πατήσατε Redial/Pause γίνεται η εισαγωγή ενός “P”. Αν χρειάζεστε παύση µεγαλύτερης
διάρκειας, πατήστε Redial/Pause όσες φορές θέλετε.
Χρήση αναγνώρισης κλήσης
Το σύστηµα αναγνώρισης κλήσης επιτρέπει στον παραλήπτη της εισερχόµενης κλήσης να βλέπει τους
αριθµούς ή τα ονόµατα των καλούντων. Όταν εγγραφείτε σε υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης, το
µηχάνηµα είναι σε θέση να εµφανίζει τα στοιχεία του καλούντα. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
αναγνώρισης κλήσης:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε OK.
2
Επιλέξτε Caller ID πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
3
Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.
• On: Ενεργοποιεί τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης.
• On /w Junk Fax: Ενεργοποιεί την αναγνώριση κλήσης και παραβλέπει όσα φαξ έχουν καταχωρηθεί ως
ανεπιθύµητα (δείτε “Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών ανεπιθύµητων φαξ” στη σελίδα 6.6).
• Off: Απενεργοποιεί τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το σύστηµα αναγνώρισης κλήσης υποστηρίζεται ή όχι, εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.
Χρήση της δυνατότητας σίγασης
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνοµιλία ή από το ακουστικό, µπορεί να θέλετε να κάνετε
σίγαση της φωνής σας για διακριτικότητα.
Για σίγαση µιας κλήσης
Πατήστε Mute ενώ µιλάτε.
• Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη MUTE για να δηλώσει ότι η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί.
Για αποδέσµευση από τη σίγαση
Πατήστε Mute για να συνεχίσετε τη συνοµιλία.
6.2
Ενώ µιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνοµιλία, ίσως χρειαστεί να ηχογραφήσετε τη συνοµιλία
για να παρακολουθήσετε τα τεκταινόµενα. Το µηχάνηµα παρέχει αυτή την πρακτική λειτουργία για
όποιον σκοπό θέλετε να τη χρησιµοποιήσετε.
Για εγγραφή µιας συνοµιλίας
Πατήστε Play/Record ενώ µιλάτε.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
• Το µηχάνηµα αρχίζει την εγγραφή της συνοµιλίας. Ο χρόνος εγγραφής είναι απεριόριστος, µέχρι να
εξαντληθεί η διαθέσιµη µνήµη.
• Η συνοµιλία που έχει εγγραφεί αντιµετωπίζεται ως ICM.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εγγραφή µιας συνοµιλίας (µόνο για SF-375TP)
Για διακοπή της εγγραφής
Πατήστε Stop/Clear για να σταµατήσετε την εγγραφή.
Μπορείτε να ρυθµίσετε διαφορετικό ήχο για ειδοποίηση, ήχο πλήκτρων και ήχο αφύπνισης.
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SOUND και πατήστε OK.
• Στην οθόνη εµφανίζονται τρεις επιλογές για ρύθµιση: Wakeup Sound, Alarm Sound και Key Sound.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να κάνετε µια επιλογή και πατήστε OK.
3
Επιλέξτε On ή Off και πατήστε OK.
4
Αν επιλέξετε Off, δεν ακούγεται ήχος ειδοποίησης ή κατά το πάτηµα των πλήκτρων.
5
Αν επιλέξετε On µε την επιλογή WakeUp Sound, καταχωρήστε την ώρα που θέλετε να σηµάνει το
σήµα αφύπνισης.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Ειδικές
λειτουργίες
• Το σήµα αφύπνισης ακούγεται ακόµα και αν έχει επιλεγεί η αθόρυβη λειτουργία.
6.3
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
1
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Ρύθµιση ήχου
Αναφορές χρηστών
Το µηχάνηµα φαξ µπορεί να εκτυπώσει αναφορές µε χρήσιµες πληροφορίες – Πληροφορίες
προγραµµατισµού, ∆εδοµένα συστήµατος, Αναφορά βοήθειας, κ.λπ.
Για εκτύπωση µιας αναφοράς
1
Πατήστε Menu αντιστοίχως µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη REPORTS και πατήστε OK.
2
Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
3
Πατήστε OK όταν εµφανιστεί η αναφορά που θέλετε.
Η επιλεγµένη αναφορά θα εκτυπωθεί. Οι διαθέσιµες αναφορές παρατίθενται παρακάτω:
Όνοµα αναφοράς
Help List
Περιεχόµενο
Αυτή η αναφορά καλύπτει τις βασικές λειτουργίες και εντολές του
µηχανήµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης ως γρήγορος οδηγός
αναφοράς.
Τρόπος
εκτύπωσης
Χειροκίνητα
Sent Journal
Αυτή η αναφορά εµφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες
Χειροκίνητα/
µετάδοσης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθµίσει το µηχάνηµα
Αυτόµατα
για κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόµατα κάθε 40 µεταδόσεις.
Received Journal
Αυτή η αναφορά εµφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες
Χειροκίνητα/
λήψης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθµίσει το µηχάνηµα για
Αυτόµατα
κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόµατα κάθε 40 λήψεις.
Phonebook
Αυτή η αναφορά εµφανίζει όλους τους αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι
στη µνήµη του µηχανήµατος ως κλήση ενός πατήµατος και γρήγορη
κλήση.
Χειροκίνητα
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τον αριθµό φαξ, τον αριθµό των σελίδων, το
χρόνο που διήρκησε η ενέργεια, τον τρόπο επικοινωνίας και τα
αποτελέσµατα της επικοινωνίας. Ρυθµίστε το µηχάνηµα όπως
περιγράφεται στην ενότητα “Sending Confirm” στη σελίδα 6.8 ώστε να
εκτυπώνει αυτόµατα την αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής.
Χειροκίνητα/
Αυτόµατα
Αυτή η αναφορά εµφανίζει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί για εργασίες
µεταχρονολογηµένου φαξ και αποστολής κατ’ επίκληση καθώς και τον
αριθµό ενέργειας, την ώρα έναρξης και τον τύπο της ενέργειας, κ.λπ.
Χειροκίνητα
Sending Confirm
Schedule Inform
System Data
Αυτή η αναφορά εµφανίζει την κατάσταση των επιλογών χρήστη. Αφού
Χειροκίνητα
αλλάξετε κάποια ρύθµιση, εκτυπώστε αυτή την αναφορά για να ελέγξετε τις
αλλαγές σας.
Caller ID
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τα στοιχεία των 30 καλούντων που
τηλεφώνησαν στον αριθµό σας τελευταία.
Χειροκίνητα
Junk Fax
Αυτή η αναφορά εµφανίζει τους 20 αριθµούς τηλεφώνου που έχουν
επισηµανθεί ως ανεπιθύµητα φαξ.
Χειροκίνητα
TAM Statusa
Αυτή η αναφορά εµφανίζει την κατάσταση των εγγραµµένων µηνυµάτων.
Μπορείτε να δείτε πότε λάβατε κάποιο µήνυµα και αν το έχετε ακούσει ή
όχι.
Χειροκίνητα
Print Fax
(Εκτύπωση φαξ)
Το µηχάνηµα αποθηκεύει τα δεδοµένα του φαξ στη µνήµη, µε την
Χειροκίνητα
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµη µνήµη, για να το εκτυπώσετε
αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Επανεκτύπωση φαξ” στη
σελίδα 6.5.
a. Μόνο για SF-375TP
6.4
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
1
Πατήστε Menu αναλόγως µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε OK.
2
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε Print Fax (Εκτύπωση φαξ) και πατήστε OK.
• Αν υπάρχουν µόνο παλιά φαξ, το µηχάνηµα θα τα εκτυπώσει αυτόµατα και θα επιστρέψει σε λειτουργία
αναµονής, χωρίς να συνεχίσει στο επόµενο βήµα.
• Αν δεν υπάρχουν φαξ στη µνήµη, το µηχάνηµα θα σας ειδοποιήσει εµφανίζοντας το µήνυµα Memory Empty (Η
µνήµη είναι κενή).
Επιλέξτε Print New Fax (Εκτύπωση νέου φαξ) ή Reprint Old Fax (Επανεκτύπωση παλιού φαξ) και
πατήστε OK.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Ειδικές
λειτουργίες
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
• Print New Fax (Εκτύπωση νέου φαξ): Το µηχάνηµα εκτυπώνει όλα τα νέα φαξ που δεν είχαν εκτυπωθεί
προηγουµένως.
• Reprint Old Fax (Επανεκτύπωση παλιών φαξ): Το µηχάνηµα εκτυπώνει όλα τα παλιά φαξ που δεν είχαν
εκτυπωθεί προηγουµένως.
6.5
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
3
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Κάποιες φορές, ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε κάποιο εισερχόµενο φαξ. Το µηχάνηµα
αποθηκεύει τα πιο πρόσφατα φαξ στη µνήµη. Καθώς η µνήµη γεµίζει, τα παλιά φαξ που έχουν
εκτυπωθεί θα διαγραφούν ώστε
να υπάρχει περισσότερος χώρος για τα νέα φαξ. Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία:
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Επανεκτύπωση φαξ
Καταχώρηση/διαγραφή αριθµών
ανεπιθύµητων φαξ
Με την προϋπόθεση ότι έχετε καταχωρήσει έναν αριθµό ανεπιθύµητου φαξ και ότι έχετε ενεργοποιήσει
την επιλογή αναγνώρισης κλήσης επιλέγοντας On /w Junk Fax, το µηχάνηµα δεν θα λαµβάνει φαξ που
έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύµητα. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία αναγνώριση κλήσης, δείτε
“Χρήση αναγνώρισης κλήσης” στη σελίδα 6.2.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το σύστηµα αναγνώρισης κλήσης υποστηρίζεται ή όχι, εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.
Καταχώρηση λειτουργίας ρύθµισης ανεπιθύµητων φαξ
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SETUP SYSTEM και πατήστε OK.
2
Επιλέξτε Set Junk Fax No.
3
Πατήστε OK και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα µε τον τύπο ρύθµισης.
Για να προσθέσετε έναν αριθµό
1
Επιλέξτε Add και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει τον πρώτο αριθµό CID (Αναγνώρισης κλήσης).
• Αν ο αριθµός είναι ίδιος µε εκείνον που προγραµµατίσατε στη θέση κλήσης ενός πατήµατος ή της γρήγορης
κλήσης και αντιστοιχίσετε ένα όνοµα σε αυτή τη θέση, το µηχάνηµα θα εµφανίζει το όνοµα αντί για τον
αριθµό.
2
Επιλέξτε τον αριθµό CID που θέλετε να καταχωρήσετε ως ανεπιθύµητο φαξ και πατήστε OK.
• Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόµενο πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
• Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 20 αριθµούς. Οι αριθµοί που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως αριθµοί για
ανεπιθύµητα φαξ σηµειώνονται µε “*” στο τέλος της οθόνης.
Για να διαγράψετε έναν αριθµό
1
Επιλέξτε Delete και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει τον πρώτο ανεπιθύµητο αριθµό.
2
Επιλέξτε τον ανεπιθύµητο αριθµό φαξ που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε OK.
• Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόµενο πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
6.6
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Εκκαθάριση µνήµης
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MEMORY CLEAR και πατήστε OK.
Στην οθόνη εµφανίζεται ο τύπος των πληροφοριών που µπορείτε να διαγράψετε από τη µνήµη.
2
Επιλέξτε ό,τι θέλετε να διαγράψετε πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
3
Επιλέξτε “Y” και πατήστε OK όταν το µηχάνηµα ζητήσει την επιβεβαίωσή σας.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Μπορείτε να απαλείψετε επιλεκτικά πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη του
µηχανήµατος.
Θα...
Θα διαγράψει τους αποθηκευµένους αριθµούς στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιπλέον,
θα ακυρωθούν όλες οι προγραµµατισµένες εργασίες.
Journal
Θα εκκαθαρίσει όλες τις εγγραφές σχετικά µε τις αποστολές και τις λήψεις.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Default System Θα επαναφέρει τις επιλογές που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης στις προεπιλεγµένες τιµές
εργοστασίου.
Επιλογές χρήστη
Το µηχάνηµα φαξ διαθέτει διάφορες δυνατότητες τις οποίες µπορεί να επιλέξει και να ορίσει ο
χρήστης. Οι επιλογές αυτές είναι προκαθορισµένες από το εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να τις
αλλάξετε. Για να δείτε την τρέχουσα ρύθµιση των επιλογών, εκτυπώστε τη λίστα δεδοµένων
συστήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκτύπωση µιας αναφοράς, δείτε “Για
εκτύπωση µιας αναφοράς” στη σελίδα 6.4.
Ρύθµιση των επιλογών συστήµατος/αυτόµατου τηλεφωνητή
Το µενού ρύθµισης συστήµατος περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε τη λειτουργία του φαξ και το
µενού ρύθµισης αυτόµατου τηλεφωνητή περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε τη λειτουργία του
αυτόµατου τηλεφωνητή.
1
Πατήστε Menu.
2
Επιλέξτε SETUP SYSTEM ή SETUP TAM (µόνο για SF-375TP) πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος.
3
Πατήστε OK για να καταχωρήσετε την καθορισµένη λειτουργία ρύθµισης.
4
Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να
βρείτε την επιλογή που θα αλλάξετε.
5
Πατήστε OK όταν η επιλογή που θέλετε εµφανίζεται στην οθόνη.
6
Πατήστε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε την κατάσταση που θέλετε.
7
Πατήστε OK για την κατάσταση που θέλετε.
• Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθµισης ανά πάσα στιγµή, πατήστε Stop/Clear.
• Όταν πατήσετε Stop/Clear, το µηχάνηµα αποθηκεύει τις επιλογές που αλλάξατε και επιστρέφει στη
λειτουργία αναµονής.
6.7
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Dial/Schedule
Ειδικές
λειτουργίες
Θα διαγράψει το αναγνωριστικό συστήµατος.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
System ID
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Στοιχείο
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
• Οι τύποι πληροφοριών που µπορείτε να διαγράψετε είναι οι εξής:
Επιλογές ρύθµισης συστήµατος
Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται οι επιλογές στην αριστερή στήλη καθώς και οι δευτερεύουσες
επιλογές στη δεξιά στήλη.
Αφού µεταβείτε στο µενού ρύθµισης συστήµατος, µπορείτε να εµφανίσετε τις διάφορες επιλογές στην
οθόνη µε τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος. Στη δεξιά στήλη παρατίθενται οι δευτερεύουσες επιλογές των
κυρίως επιλογών.
Επιλογή
∆ευτερεύουσα επιλογή
Ink Save
Χρησιµοποιείται για µειωµένη κατανάλωση µελάνης. Γίνεται εναλλαγή µεταξύ On και Off.
Silent Mode
Χρησιµοποιείται όταν θέλετε να κάνετε σίγαση όλων των ήχων που παράγει το µηχάνηµα.
Language
Η ρύθµιση “Γλώσσα οθόνης” καθορίζει τη γλώσσα του κειµένου που εµφανίζεται στην οθόνη του
πίνακα ελέγχου και στην εκτύπωση των πληροφοριών.
Sending Confirm Μια αναφορά επιβεβαίωσης καταδεικνύει αν µια µετάδοση ήταν επιτυχής ή όχι, πόσες σελίδες
εστάλησαν κ.λπ. Επιλέξτε ON για να εκτυπώνεται αυτόµατα µια αναφορά επιβεβαίωσης κάθε
φορά που στέλνετε ένα φαξ. Επιλέξτε OFF για να µην γίνει εκτύπωση, όποιο και να είναι το
αποτέλεσµα. Επιλέξτε ERROR για εκτύπωση µόνο όταν προκύψει σφάλµα και η αποστολή είναι
ανεπιτυχής. Σηµειώστε ότι η αναφορά επιβεβαίωσης µιας µετάδοσης από τη µνήµη
περιλαµβάνει το Είδωλο TCR (Transmission Confirmation Report – Αναφορά επιβεβαίωσης
µετάδοσης) που εµφανίζει το είδωλο της πρώτης σελίδας µε διάφορες πληροφορίες ανάλογα µε
την τιµή που καταχωρήσατε όπως περιγράφεται στην ενότητα “Image TCR” στη σελίδα 6.9.
Paper Size
Επιλέξτε το µέγεθος του χαρτιού που θα χρησιµοποιήσετε για τη λήψη φαξ και την αντιγραφή.
Auto Reduction
Όταν λαµβάνετε ένα έγγραφο µε µήκος ίσο ή και µεγαλύτερο από το χαρτί που έχετε
τοποθετήσει στο δίσκο, το µηχάνηµα µπορεί να σµικρύνει τα δεδοµένα ώστε να ταιριάζουν µε το
µέγεθος του χαρτιού που χρησιµοποιείτε. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα φαξ δεν µπορεί να
προσαρµόσει τα δεδοµένα στη σελίδα όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η δυνατότητα, τα
δεδοµένα διαιρούνται και εκτυπώνονται σε πραγµατικό µέγεθος, σε δύο ή περισσότερα φύλλα.
Discard Size
Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόµατης σµίκρυνσης, µπορείτε να
ρυθµίσετε το µηχάνηµα ώστε να αγνοεί την εικόνα που εξέχει στο κάτω µέρος της σελίδας κατά
τη λήψη ενός εγγράφου µε µήκος ίσο µε ή µεγαλύτερο από το µήκος του χαρτιού στο δίσκο. Αν
το εισερχόµενο φαξ εξέχει από τα περιθώρια που ορίσατε, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε δύο
σελίδες χαρτιού. Καταχωρήστε το Discard Size που θέλετε σε χιλιοστόµετρα.
Rings To Answer Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό των κουδουνισµών πριν από την απάντηση µιας
εισερχόµενης κλήσης. Αν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα ως τηλέφωνο και ως φαξ, προτείνουµε να
ορίσετε τους κουδουνισµούς σε 4 ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
ECM Modea
Αυτή η λειτουργία αντισταθµίζει την κακή ποιότητα γραµµών και εξασφαλίζει ακριβή µετάδοση
χωρίς σφάλµατα µε οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα φαξ δυνατότητας ECM. Αν η ποιότητα των
γραµµών είναι κακή, ο χρόνος µετάδοσης µπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία ECM.
Send From
Memory
Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο αποστολής του εγγράφου µε µη αυτόµατο τρόπο. Αν είναι
ενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα θα σαρώσει τα έγγραφα στη µνήµη και, στη συνέχεια, θα στείλει
ένα φαξ. Αν είναι απενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα πρώτα θα καλέσει και έπειτα θα στείλει.
Caller IDb, d
Μπορείτε να δείτε τον αριθµό του ατόµου που σας τηλεφωνεί. Πριν χρησιµοποιήσετε τη
δυνατότητα Caller ID, πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένη υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης για την
τηλεφωνική σας γραµµή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιµοποιείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Χρήση αναγνώρισης κλήσης” στη σελίδα 6.2.
Short Messageb, d Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων. Πριν χρησιµοποιήσετε την
υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων, πρέπει να έχει εγκατασταθεί η σχετική υπηρεσία για την
τηλεφωνική σας γραµµή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιµοποιείτε.
6.8
Μια αναφορά ηµερολογίου εµφανίζει συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες
αποστολής και λήψης, την ώρα και τα δεδοµένα των πιο πρόσφατων 40 αποστολών και
λήψεων.
DRPD Modec
Η DRPD (Χαρακτηριστικός κουδουνισµός) είναι µια υπηρεσία που παρέχουν ορισµένοι
τηλεπικοινωνιακοί φορείς που εκχωρούν δύο αριθµούς στην τηλεφωνική γραµµή σας. Για την
κάθε µία, το τηλέφωνο ηχεί διαφορετικά. Αν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, µπορείτε να
προγραµµατίσετε το µηχάνηµα ώστε να µάθει έναν αριθµό τηλεφώνου και χαρακτηριστικό
κουδουνισµό για εισερχόµενα φαξ.
Όπως φαίνεται στην οθόνη, καλέστε αυτό το φαξ από άλλο µηχάνηµα. Το µηχάνηµα θα µάθει το
µοτίβο κουδουνισµού και θα εµφανιστεί η ένδειξη DRPD OK όταν ολοκληρωθεί. Τώρα, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε το κουµπί Rcv.Mode/Darkness για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης DRPD.
Remote Test
Επιτρέπει στο κέντρο υπηρεσίας να ελέγχει την κατάσταση του µηχανήµατος ώστε να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν σφάλµατα.
Resolution
Ρυθµίζει την προεπιλεγµένη ανάλυση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Darkness
Ρυθµίζει την προεπιλεγµένη αντίθεση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Image TCR
Μπορείτε να αποτρέψετε να συµπεριληφθούν τα στοιχεία της αναφοράς επιβεβαίωσης
µετάδοσης (TCR) στην αναφορά επιβεβαίωσης για την προστασία της ασφάλειας και του
απορρήτου.
Dial Moded
Ρυθµίστε τη λειτουργία κλήσης στον τύπο του τηλεφωνικού κέντρου όπου είστε συνδεδεµένοι.
Behind PABXd
Αν το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο στη γραµµή από ένα PABX (Private Automatic Branch
eXchange), πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή επιλέγοντας On.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Ειδικές
λειτουργίες
Λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων
Αυτή η επιλογή µπορεί να µην λειτουργεί για σύνδεση σε PABX.
Εντοπισµός χαρακτηριστικού µοτίβου κουδουνισµού
Στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστούν µία ή περισσότερες επιλογές ανάλογα µε τη χώρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν
ισχύει για το µηχάνηµά σας.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
a.
b.
c.
d.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Auto Journal
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
προσθέσετε έναν αριθµό ως ανεπιθύµητο φαξ, πρέπει να εντοπίζεται τουλάχιστον µία
αναγνώριση κλήσης από το µηχάνηµα. Ακόµα και αν προσθέσατε αριθµούς ανεπιθύµητων φαξ
αλλά έχετε απενεργοποιηµένη την παραπάνω επιλογή Αναγνώρισης κλήσης, η προστασία από
ανεπιθύµητα φαξ αίρεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καταχώρηση/διαγραφή
αριθµών ανεπιθύµητων φαξ” στη σελίδα 6.6.
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Set Junk Fax No. Μπορείτε να εµποδίσετε το µηχάνηµα να λαµβάνει µη πιστοποιηµένα ή ανεπιθύµητα φαξ. Για να
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
∆ευτερεύουσα επιλογή
6.9
ΕΙ∆ΙΚΈΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Επιλογή
Επιλογές αυτόµατου τηλεφωνητή (µόνο για SF-375TP)
Επιλογές
∆ευτερεύουσα επιλογή
Save Charge
Σας επιτρέπει να καλείτε στο µηχάνηµά σας από ένα αποµακρυσµένο τηλέφωνο και να ελέγχετε
αν κάποιος έχει αφήσει µήνυµα, χωρίς χρέωση. Όταν η λειτουργία Save Charge είναι στο On, το
µηχάνηµα απαντά στην κλήση µετά από τον αριθµό των κουδουνισµών που έχετε καθορίσει
στην επιλογή Rings to Answer. Αν δεν υπάρχει κανένα µήνυµα, το µηχάνηµα απαντά στο δεύτερο
κουδουνισµό, µετά από τον καθορισµένο αριθµό για το Rings to Answer. Έτσι έχετε χρόνο να
κλείσετε το τηλέφωνο πριν το µηχάνηµα απαντήσει και εξοικονοµείτε το κόστος της κλήσης.
Call Monitor
Σας επιτρέπει να ακούτε τους καλούντες που αφήνουν µηνύµατα στο µηχάνηµά σας.
ICM Record Time Μπορείτε να επιλέξετε το µέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για να αφήσει µήνυµα ο καλών.
Remote
Password
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης µε µήκος τρεις χαρακτήρες που χρησιµοποιείται
για πρόσβαση στο µηχάνηµά σας από αποµακρυσµένο τηλέφωνο. Ο κωδικός είναι
προκαθορισµένος ως “#139#” από το εργοστάσιο. Η πρώτη και η τελευταία δίεση # είναι
σταθερές και δεν µπορούν να αλλάξουν, ωστόσο µπορείτε να αλλάξετε τους τρεις µεσαίους
αριθµούς.
Silence Action
Σε λειτουργία TAM, το µηχάνηµα αποφασίζει την επόµενη ενέργεια όταν εντοπιστεί σίγαση για
10 δευτερόλεπτα. ∆ιατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές:
• Receive Fax: Μεταβαίνει στη λειτουργία λήψης φαξ.
• Record Silence: ∆ιατηρεί αθόρυβη την εγγραφή.
• Disconnect: Αποσυνδέει τη γραµµή και επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής.
Howler Action
Σε λειτουργία TAM, το µηχάνηµα αποφασίζει την επόµενη ενέργεια όταν εντοπιστεί ηχώ για
9 δευτερόλεπτα. ∆ιατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές:
• Record Howler: Παραβλέπει την ηχώ.
• Disconnect: Αποσυνδέει τη γραµµή και επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής.
Message Forward Προωθεί ένα µήνυµα στη νέα θέση όπου βρίσκεστε όταν ο καλών αφήσει µήνυµα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προώθηση µηνύµατος (µόνο για SF-375TP)” στη σελίδα 5.5.
6.10
Κεφάλαιο 7
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται µόνο σε χρήστες SF-371P και SF-375TP.
Πραγµατοποίηση σύνδεσης
Συνδέστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το µηχάνηµα.
• Εµφανίζεται το µήνυµα “Εντοπίστηκε νέο υλικό”, κάντε κλικ στο κουµπί “Άκυρο”.
Εγκατάσταση λογισµικού εκτυπωτή
Ο εκτυπωτής υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρη εκτύπωση.
Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο CD λογισµικού εκτυπωτή,
αφού πρώτα στήσετε το µηχάνηµα και το συνδέσετε στον υπολογιστή σας.
Απαιτήσεις συστήµατος
Επαληθεύστε τα εξής:
• Ο υπολογιστής σας διαθέτει µνήµη RAM τουλάχιστον 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP),
1024 MB (Windows Vista) ή µεγαλύτερη.
• Ο υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον 300 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.
• Έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές από τον υπολογιστή πριν αρχίσετε την εγκατάσταση.
• Χρησιµοποιείτε Windows 2000, Windows XP ή Windows Vista.
• Χρησιµοποιείτε τουλάχιστον Internet Explorer 5.0.
Εγκατάσταση λογισµικού εκτυπωτή
Για χρήστες των Windows 2000/XP/Vista, ακυρώστε το παράθυρο διαλόγου “Εντοπίστηκε νέο
υλικό” κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο µε την
πρίζα και ότι έχει συνδεθεί µε τη θύρα USB του υπολογιστή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού
εκτυπωτή από το CD λογισµικού εκτυπωτή.
1
Τοποθετήστε το συµπεριλαµβανόµενο CD λογισµικού εκτυπωτή στη µονάδα CD-ROM.
• Το CD λογισµικού εκτυπωτή εκτελείται αυτόµατα και εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου υποδοχής.
• Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια Εκτέλεση.
Πληκτρολογήστε X:setup.exe, αντικαθιστώντας το “X” µε το αντίστοιχο γράµµα για το δίσκο σας και κάντε
κλικ στο κουµπί OK.
• Αν χρησιµοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Βοηθήµατα
> Εκτέλεση και πληκτρολογήστε X:\Setup.exe.
• Αν εµφανιστεί το παράθυρο Αυτόµατη Εκτέλεση στα Windows Vista, κάντε κλικ Εκτέλεση.
• Setup.exe στο πεδίο Εγκατάσταση ή εκτέλεση του προγράµµατος και κάντε κλικ Συνέχεια στο
παράθυρο Έλεγχος λογαριασµού χρήστη.
2
Κάντε κλικ στο κουµπί Next.
• Αν χρειαστεί, επιλέξτε µια γλώσσα από την αναπτυσσόµενη λίστα.
7.2
4
Αν η δοκιµαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, κάντε κλικ Yes.
Αν όχι, κάντε κλικ στο No για επανεκτύπωση.
5
Για να εγγραφείτε ως χρήστης εκτυπωτών Samsung, ώστε να ενηµερώνεστε από τη Samsung,
ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής και πατήστε Finish. Θα µεταβείτε στον δικτυακό τόπο της
Samsung.
∆ιαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο κουµπί Finish.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εµφανιστεί ένα παράθυρο για να επιλέξετε αν θα
εκτυπωθεί δοκιµαστική σελίδα. Αν επιλέξετε να γίνει εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας,
ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής και πατήστε Next.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
3
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
• Αν το µηχάνηµα είναι ήδη συνδεδεµένο και ενεργοποιηµένο, αυτή η οθόνη δεν εµφανίζεται. Μεταβείτε στο
επόµενο βήµα.
• Μετά τη σύνδεση του µηχανήµατος, κάντε κλικ στο κουµπί Next.
• Αν δεν θέλετε να συνδέσετε το µηχάνηµα ακόµη, κάντε κλικ Next και No στην επόµενη οθόνη.
Τότε θα ξεκινήσει η εγκατάσταση χωρίς να τυπωθεί δοκιµαστική σελίδα εκτύπωσης στο τέλος της
εγκατάστασης.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
παράθυρο.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το µηχάνηµά σας δεν είναι ήδη συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή, θα εµφανιστεί το παρακάτω
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή δεν λειτουργεί σωστά µετά την ολοκλήρωση της
7.3
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
εγκατάστασης, κάντε επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.
(∆είτε “Επανεγκατάσταση του λογισµικού” στη σελίδα 7.4.)
Ρύθµιση του προεπιλεγµένου εκτυπωτή
Για να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή σας ως τον προεπιλεγµένο, ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω:
1
Κάντε κλικ στο µενού Έναρξη των Windows.
2
Στα Windows 2000, επιλέξτε Ρυθµίσεις και µετά Εκτυπωτές.
Στα Windows XP, επιλέξτε Εκτυπωτές και φαξ.
Στα Windows Vista, επιλέξτε Πίνακα Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Εκτυπωτές.
3
Επιλέξτε εκτυπωτή Samsung SF-370_CF-370 Series.
4
Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:
5
Στα Windows 2000/XP/Vista, επιλέξτε Ορισµός εκτυπωτή ως προεπιλεγµένου.
Επανεγκατάσταση του λογισµικού
Αν δεν πετύχει η εγκατάσταση του λογισµικού µπορείτε να κάνετε επανεγκατάσταση.
1
Μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Samsung SF-370_CF-370 Series >
Maintenance.
2
Επιλέξτε Repair και κάντε κλικ στο Next.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το µηχάνηµά σας δεν είναι ήδη συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή, θα εµφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο.
• Αν το µηχάνηµα είναι ήδη συνδεδεµένο και ενεργοποιηµένο, αυτή η οθόνη δεν εµφανίζεται. Μεταβείτε στο
επόµενο βήµα.
• Μετά τη σύνδεση του µηχανήµατος, κάντε κλικ στο κουµπί Next.
• Αν δεν θέλετε να συνδέσετε το µηχάνηµα ακόµη, κάντε κλικ Next και No στην επόµενη οθόνη.
Τότε θα ξεκινήσει η εγκατάσταση χωρίς να τυπωθεί δοκιµαστική σελίδα εκτύπωσης στο τέλος της
εγκατάστασης.
3
7.4
Όταν ολοκληρωθεί η επανεγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουµπί Finish.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
3
Μετά την κατάργηση του λογισµικού, κάντε κλικ στο κουµπί Finish.
Εκτύπωση ενός εγγράφου
Η παρακάτω διαδικασία περιλαµβάνει τα γενικά βήµατα που πρέπει να γίνουν για την εκτύπωση από
διάφορες εφαρµογές των Windows. Τα συγκεκριµένα βήµατα που πρέπει να γίνουν για την εκτύπωση
ενός εγγράφου διαφέρουν ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε. Ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης για την εφαρµογή λογισµικού για πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή διαδικασία εκτύπωσης.
1
Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2
Επιλέξτε Εκτύπωση από το µενού Αρχείο. Εµφανίζεται το παράθυρο “Εκτύπωση”. Μπορεί να
είναι λίγο διαφορετικό, ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει το Samsung SF-370_CF-370 Series ως τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή.
3
Κάντε κλικ στην επιλογή Features αν θέλετε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για την
εκτύπωση του εγγράφου σας.
4
Τώρα µπορείτε να δείτε το παράθυρο ιδιοτήτων Samsung SF-370_CF-370 Series, που σας
επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όταν χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµά σας.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
• Στο παράθυρο “Εκτύπωση” είναι επιλεγµένες οι βασικές ρυθµίσεις εκτύπωσης. Αυτές οι ρυθµίσεις
περιλαµβάνουν τον αριθµό αντιγράφων και την περιοχή εκτύπωσης.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Επιλέξτε Remove και κάντε κλικ στο Next.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
2
Πρώτα εµφανίζεται η καρτέλα Features.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Στην εικόνα προεπισκόπησης
εµφανίζεται ένα δείγµα σελίδας
µε τις ρυθµίσεις που επιλέξατε.
Μπορείτε να επιλέξετε µόνο απλό χαρτί ως Paper Type.
Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης επιλέγοντας ανάµεσα σε Fast Draft, Normal ή
Best. Όσο µεγαλύτερη είναι η ρύθµιση, τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι εκτυπωµένοι χαρακτήρες και
τα γραφικά. Οι υψηλότερες ρυθµίσεις ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για την
εκτύπωση ενός εγγράφου.
7.5
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
Μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη > Προγράµµατα > Samsung SF-370_CF-370 Series >
Maintenance.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
1
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Κατάργηση λογισµικού εκτυπωτή
Η επιλογή προσανατολισµού σάς επιτρέπει να επιλέξετε την κατεύθυνση εκτύπωσης των
πληροφοριών στη σελίδα.
• Με την επιλογή Portrait η εκτύπωση γίνεται στο πλάτος της σελίδας, µε µορφή επιστολής.
• Με την επιλογή Landscape η εκτύπωση γίνεται κατά µήκος της σελίδας, µε µορφή υπολογιστικού φύλλου.
Landscape
Portrait
Η επιλογή Pages per Sheet (Πολλαπλές σελίδες ανά φύλλο) σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον
αριθµό των σελίδων για εκτύπωση σε ένα µόνο φύλλο χαρτιού. Για να εκτυπώσετε περισσότερες
από µία σελίδες ανά φύλλο, οι σελίδες πρέπει να σµικρυνθούν. Αν επιλέξετε περισσότερες από
2 σελίδες ανά φύλλο, µπορείτε να επιλέξετε επίσης τη σειρά σελίδας ανάµεσα σε Right,then
Down, Down then Right, Left then Down ή Down then Left.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced.
Η επιλογή Poster Printing (Εκτύπωση αφίσας) σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα µίας
σελίδας σε 4, 9, 16 ή 25 φύλλα χαρτιού, ώστε να τα επικολλήσετε και να δηµιουργήσετε ένα
έγγραφο σε µέγεθος αφίσας.
Η επιλογή Mirror Image σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε το είδωλο σελίδας.
Η επιλογή Page Order σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη σειρά εκτύπωσης σε όλες τις σελίδες Front
to Back ή Back to Front.
5
Κάντε κλικ OK για να κλείσετε το παράθυρο Preferences του εκτυπωτή.
6
Κάντε κλικ στο OK για να ξεκινήσει η εκτύπωση.
Το παράθυρο διαλόγου Preferences του εκτυπωτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το λειτουργικό σας
σύστηµα. Ο παρών Οδηγός χρήσης παρουσιάζει το παράθυρο Preferences σε περιβάλλον των
Windows XP.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows παραβλέπουν τις ρυθµίσεις που καθορίσατε από το
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή. Αλλάξτε πρώτα όλες τις ρυθµίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιµες στην
εφαρµογή λογισµικού και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις χρησιµοποιούν το πρόγραµµα οδήγησης
εκτυπωτή.
7.6
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Ακύρωση µιας εργασίας εκτύπωσης
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Οι ρυθµίσεις που αλλάξατε παραµένουν σε ισχύ µόνο όσο διάστηµα χρησιµοποιείτε το τρέχον πρόγραµµα. Για να
έχουν οι αλλαγές σας µόνιµο χαρακτήρα, πραγµατοποιήστε τις στο φάκελο Εκτυπωτές. Ακολουθήστε τα εξής
βήµατα:
• Κάντε κλικ στο µενού Έναρξη των Windows.
• Στα Windows 2000, επιλέξτε Ρυθµίσεις και µετά Εκτυπωτές.
Στα Windows XP, επιλέξτε Εκτυπωτές και φαξ.
Στα Windows Vista, επιλέξτε Πίνακα Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Εκτυπωτές.
• Επιλέξτε τον εκυτπωτή Samsung SF-370_CF-370 Series.
• Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:
• Στα Windows 2000/XP, επιλέξτε Προτιµήσεις εκτύπωσης.
Στα Windows Vista, επιλέξτε Ιδιότητες.
• Αλλάξτε τις ρυθµίσεις σε κάθε καρτέλα και κάντε κλικ στο OK.
Για να διακόψετε µια εργασία εκτύπωσης από το φάκελο Εκτυπωτές:
Αν η εργασία εκτύπωσης εκκρεµεί σε σειρά ή ουρά εκτύπωσης, όπως η οµάδα εκτυπωτών στα
Windows, διαγράψτε την εργασία ως εξής:
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
• Κάντε κλικ στο µενού Έναρξη των Windows.
• Στα Windows 2000, επιλέξτε Ρυθµίσεις και µετά Εκτυπωτές.
Στα Windows XP, επιλέξτε Εκτυπωτές και φαξ.
Στα Windows Vista, επιλέξτε Πίνακα Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Εκτυπωτές.
• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung SF-370_CF-370 Series.
• Από το µενού Έγγραφο, επιλέξτε Άκυρο.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο µε διπλό κλικ στο εικονίδιο του
εκτυπωτή, το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Χρήση της Βοήθειας
Το µηχάνηµά σας διαθέτει µια οθόνη βοήθειας που µπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιµοποιώντας το
κουµπί Βοήθεια από το παράθυρο Προτιµήσεις του εκτυπωτή. Η οθόνη βοήθειας παρέχει
λεπτοµερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες του εκτυπωτή που είναι διαθέσιµες µέσω του
προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή.
Χρήση της
λειτουργίας
εκτύπωσης
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
στην επάνω δεξιά γωνία και µετά να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε
7.7
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΕΚΤΎΠ ΩΣΗΣ
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ
ρύθµιση.
Κεφάλαιο 8
Φροντίδα και συντήρηση
Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων
Για να διατηρήσετε το µηχάνηµα σε καλή λειτουργική κατάσταση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το
λευκό κύλινδρο, το ελαστικό του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων και το κρύσταλλο σάρωσης Αν είναι
βρώµικα, τα έγγραφα που αποστέλλονται σε άλλο µηχάνηµα φαξ δεν θα είναι καθαρά.
Αν διακόψετε την τροφοδοσία για να καθαρίσετε το σαρωτή, θα σηµειωθεί απώλεια των εγγράφων που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη.
1
Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.
2
Αφαιρέστε τον λευκό κύλινδρο.
• Στο δεξιό άκρο του λευκού κυλίνδρου υπάρχει ένα έδρανο που ασφαλίζεται µε µια µικρή γλωσσίδα.
• Σπρώξτε την γλωσσίδα λίγο προς τα µέσα και περιστρέψτε την προς το µέρος σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε
το δεξιό τµήµα προς τα πάνω για να το βγάλετε.
3
Σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου µε ένα µαλακό,
νοτισµένο πανί µε νερό.
4
Καθαρίστε επίσης το ελαστικό τµήµα του αυτόµατου
τροφοδότη εγγράφων στο πίσω µέρος του πίνακα
ελέγχου.
5
Καθαρίστε προσεχτικά το κρύσταλλο σάρωσης µε ένα
µαλακό και στεγνό πανί.
• Αν το γυαλί είναι πολύ βρώµικο, καθαρίστε το πρώτα µε ένα
υγρό πανί και, στη συνέχεια, µε ένα στεγνό.
• Πρέπει να είστε προσεχτικοί ώστε να µην χαράξετε την
επιφάνεια του κρυστάλλου.
6
8.2
Επανατοποθετήστε τον κύλινδρο µε την αντίστροφη
σειρά και κλείστε καλά τον πίνακα ελέγχου µέχρι να
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
Πατήστε Cartridge Change.
Ο οδηγός της κασέτας µετακινείται στη θέση τοποθέτησης.
3
Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας.
4
Σπρώξτε προς τα κάτω την κασέτα και αφαιρέστε την.
5
Για να τοποθετήσετε την κασέτα, τοποθετήστε την κάτω από το µεταλλικό κλιπ, µε φορά προς τα
κάτω µπροστά. Όταν σπρώξετε την κασέτα πίσω στον οδηγό, ανασηκώστε το µπροστινό µέρος
της κασέτας µέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Επαναφέρετε στη θέση του το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και τον πίνακα ελέγχου.
7
Πατήστε OK.
8
Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.
• Σε περίπτωση που επιλέξετε 1:New, εκτυπώνεται η δοκιµαστική σελίδα για έλεγχο της ευθυγράµµισης.
• Όταν τοποθετείτε µια νέα κασέτα, πρέπει να επιλέξετε 1:New.
• Όταν τοποθετείτε µια χρησιµοποιηµένη κασέτα, επιλέξτε 2:Used. Έτσι µπορείτε να ελέγξετε τη σωστή
ποσότητα µελάνης που έχει αποµείνει.
• Αν ανακατέψετε διάφορες χρησιµοποιηµένες κασέτες, δεν θα µπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα της
εναποµένουσας µελάνης. Όταν τοποθετήσετε τη νέα κασέτα, χρησιµοποιήστε την µέχρι να εξαντληθεί.
9
Καταχωρήστε τον αριθµό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραµµή και πατήστε OK.
8.3
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
6
Φροντίδα και
συντήρηση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
• Αν η κασέτα µετακινηθεί χαλαρά στον οδηγό, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επαναλάβετε αυτό το βήµα.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
2
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
• Αφαιρέστε την κασέτα από τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεχτικά την ταινία που καλύπτει την κεφαλή
εκτύπωσης.
• Κρατήστε την κασέτα από την χρωµατιστή κορυφή ή τις µαύρες περιοχές µόνο. Μην αγγίξετε τη χάλκινη
περιοχή.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Προετοιµάστε µια κασέτα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
1
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
• µονόχρωµη: INK-M41/41V
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Όταν παρατηρήσετε ότι η εκτύπωση είναι αχνή ή όταν εµφανιστεί το µήνυµα Ink Low. Install new ink cartridge,
αντικαταστήστε την κασέτα µελάνης. Πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα µε την ίδια που δόθηκε µε
το µηχάνηµα.
Οι κωδικοί προϊόντος για τις κασέτες αντικατάστασης είναι:
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αντικατάσταση της κασέτας µελάνης
Καθαρισµός της κεφαλής εκτύπωσης
Αν τα ακροφύσια είναι στοµωµένα και οι χαρακτήρες δεν εκτυπώνονται πλήρως, καθαρίστε την
κεφαλή εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE και πατήστε OK.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Clean Head πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
3
Εξετάστε το εκτυπωµένο δοκιµαστικό µοτίβο.
• Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, τοποθετήστε ξανά την κασέτα και επαναλάβετε τη διαδικασία
καθαρισµού της κεφαλής.
• Αν η γραµµή είναι διακεκοµµένη, καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών” στη
σελίδα 8.5.
Ευθυγράµµιση κεφαλής εκτύπωσης
Όταν η κάθετη γραµµή δεν φαίνεται να είναι ευθεία ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα
εκτύπωσης, ίσως χρειαστεί να ευθυγραµµίσετε την κασέτα.
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE και πατήστε OK.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Align Head πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα εκτυπώνει µια φόρµα.
3
Καταχωρήστε τον αριθµό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραµµή και πατήστε OK.
Προβολή στάθµης µελάνης
Το µηχάνηµα σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα της µελάνης που αποµένει. Για προβολή της
τρέχουσας στάθµης µελάνης:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE και πατήστε OK.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή View Ink Level πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα εµφανίζει έναν κλασµατικό αριθµό. Για παράδειγµα, “1/8” σηµαίνει ότι η στάθµη µελάνης είναι
χαµηλή και ότι πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα. “8/8” σηµαίνει ότι έχει τοποθετηθεί νέα κασέτα.
Ρύθµιση σκίασης
Η σκίαση ρυθµίζεται από το εργοστάσιο. Αν, ωστόσο, το µηχάνηµα πέσει και πάθει ζηµιά κατά τη
µετακίνηση, συνιστάται να αλλάξετε τη σκίαση για βελτιστοποιηµένη φωτεινότητα.
Για ρύθµιση της σκίασης, κάντε τα εξής:
1
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE και πατήστε OK.
2
Κάντε κύλιση στην επιλογή Adjust Scanner πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
3
Τοποθετήστε ένα απλό ΛΕΥΚΟ φύλλο χαρτιού (χωρίς κείµενο ή γραφικά) στην υποδοχή
φόρτωσης και πατήστε OK.
• Το µηχάνηµα αρχίζει τη σάρωση του εγγράφου για να ρυθµίσει τη σκίαση.
• Η ποιότητα της εκτύπωσης µπορεί να χειροτερέψει απρόσµενα αν δεν χρησιµοποιήσετε ΛΕΥΚΟ χαρτί για
τη ρύθµιση.
8.4
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης
Η διάρκεια ζωής της κασέτας εκτύπωσης είναι πολύ ευαίσθητη ανάλογα µε το περιεχόµενο του
εισερχόµενου φαξ ή το αντίγραφο που δηµιουργείτε. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της, συνιστάται
η τήρηση των οδηγιών παρακάτω:
• ΜΗΝ βγάζετε από τη συσκευασία της την κασέτα µέχρι να είστε έτοιµοι να τη χρησιµοποιήσετε.
• Αποθηκεύστε την στο ίδιο περιβάλλον όπως και τον εκτυπωτή.
• Αν έχετε βγάλει από τη συσκευασία την κασέτα αλλά δεν τη χρησιµοποιείτε, φυλάξτε τη σε µονάδα
αποθήκευσης. Αν δεν διαθέτετε µονάδα αποθήκευσης, φυλάξτε την κασέτα σε αεροστεγή πλαστική θήκη.
• ΜΗΝ την αφήνετε εκτεθειµένη για µεγάλη περίοδο.
• ΜΗΝ αναπληρώνετε την κασέτα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση ζηµιάς από αναπληρωµένες
κασέτες.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Καθαρισµός της κασέτας
Για να διατηρήσετε καλή ποιότητα εκτύπωσης συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα ακροφύσια
εκτύπωσης και τις επαφές, όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
• Το µηχάνηµα εκτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο αυτόµατα και εκτυπώνει µια αναφορά για την τρέχουσα
κατάσταση του µηχανήµατος.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Κάντε κύλιση στην επιλογή Self Test πατώντας τα κουµπιά αριστερό/δεξιό βέλος και πατήστε OK.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
2
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Πατήστε επανειληµµένα Menu µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη MAINTENANCE και πατήστε OK.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
1
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αν θέλετε να ελέγξετε ότι το µηχάνηµα λειτουργεί σωστά, µπορείτε να το κάνετε εκτελώντας έναν
αυτόµατο διαγνωστικό έλεγχο.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος
1
Πατήστε Cartridge Change.
2
Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.
3
Καθαρίστε απαλά τις επαφές και τα ακροφύσια µέχρι να αφαιρέσετε τη
µελάνη.
• Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί µόνο για να καθαρίσετε ολόκληρη την
περιοχή µε χάλκινο χρώµα, µαζί µε τα ακροφύσια και τις επαφές.
• Για να διαλύσετε την ξεραµένη µελανή, κρατήστε το υγρό ύφασµα πάνω στα
ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα.
8.5
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
• Τα ακροφύσια της κασέτας εκτύπωσης
• Τις επαφές της κασέτας εκτύπωσης
• Τις επαφές του οδηγού της κασέτας εκτύπωσης
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Όταν η εκτύπωση δεν είναι καθαρή ή αν λείπουν στιγµές, το πρόβληµα µπορεί να οφείλεται σε
ξεραµένη µελάνη στα εξής σηµεία:
Φροντίδα και
συντήρηση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Καθαρισµός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών
4
Τοποθετήστε στη θέση της την κασέτα γραφίτη και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυµµα και τον
πίνακα.
• Αν αφιερώσετε πολύ χρόνο στον καθαρισµό της κασέτας, ο οδηγός της κασέτας µπορεί να µετακινήθηκε
πίσω στην αρχική του θέση.
Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά Cartridge Change για να µετακινήσετε τον οδηγό στη θέση
τοποθέτησης.
5
Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.
• Αν η γραµµή εκτυπώνεται ακόµα διακεκοµµένη, καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας” στη σελίδα 8.6.
Καθαρισµός των επαφών του οδηγού της κασέτας
Πριν καθαρίσετε αυτά τα τµήµατα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν στη µνήµη προγραµµατισµένες εργασίες όπως
µεταχρονολογηµένο φαξ, αποστολή κατ’ επίκληση ή εισερχόµενα φαξ. Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας από το µηχάνηµα, όλα τα δεδοµένα θα χαθούν.
1
Πατήστε Cartridge Change.
2
Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυµµα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.
3
Αφαιρέστε την κασέτα µελάνης.
4
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή στο πίσω µέρος του µηχανήµατος.
5
Καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας µε ένα καθαρό και στεγνό πανί.
6
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε πάλι την κασέτα.
8.6
Σαρωτής
CID: No Number
Η αναγνώριση κλήσης που εντοπίστηκε δεν διαθέτει
πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό τηλεφώνου.
Φαξ/Τηλέφωνο
CID: Number Error
Η ισοτιµία ή το σφάλµα αθροίσµατος ελέγχου
παρουσιάστηκε στην αναγνώριση κλήσης που
εντοπίστηκε.
Φαξ/Τηλέφωνο
CID: Private
Η αναγνώριση κλήσης που εντοπίστηκε έχει οριστεί ως
προσωπική.
Φαξ/Τηλέφωνο
Clean white roller, glass and try
again
Το επίπεδο σάρωσης είναι σχετικά χαµηλό και µπορεί να Σαρωτής
επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας. Για τον καθαρισµό των
συγκεκριµένων τµηµάτων, δείτε “Καθαρισµός του σαρωτή
εγγράφων” στη σελίδα 8.2.
Connect Tel Line
Το µηχάνηµα ελέγχει αυτόµατα την κατάσταση της
Φαξ/Τηλέφωνο
τηλεφωνικής γραµµής κατά την ενεργοποίηση, ανεξάρτητα
από το αν είναι συνδεδεµένη σωστά ή όχι.
Duplicated with [Speed No.xx]
Το “xx” δηλώνει τον αριθµό
θέσης.
Ο ίδιος αριθµός έχει καταχωρηθεί ήδη σε άλλη θέση
γρήγορης κλήσης.
Τηλέφωνο
Exceeded Job Memory
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει 3 My Favorites αλλά
προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερες.
Φαξ
Exceeded Job Memory
Cancel scheduled job and try
again
Η σειριακή µαζική αποστολή και το µεταχρονολογηµένο
φαξ µπορούν να συγκρατήσουν 5 εργασίες συνολικά.
Ακυρώστε την προγραµµατισµένη εργασία και
προσπαθήστε πάλι.
Φαξ
Exceeded
Total Message Memory
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει µέχρι 200 µηνύµατα
(Χαιρετισµός + ICM + εγγραµµένες συνοµιλίες).
∆ιαγράψτε τα παλιά µηνύµατα για να κάνετε χώρο στη
µνήµη.
TAM
(µόνο για SF-375TP)
ICM Memory Full
Η µνήµη για φωνητική εγγραφή είναι πλήρης. ∆εν είναι
δυνατή η εγγραφή άλλων µηνυµάτων καλούντων
(Ο συνολικός χρόνος εγγραφής είναι περίπου 30 λεπτά).
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Ink Low. Install new ink cartridge Η µελάνη στην κασέτα εξαντλήθηκε. Για την τοποθέτηση
νέας κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Αντικατάσταση της
κασέτας µελάνης” στη σελίδα 8.3. Παρά το γεγονός ότι
εµφανίζεται αυτό το µήνυµα, µπορείτε να πραγµατοιήσετε Κασέτα
αντιγραφή ή εκτύπωση µιας αναφοράς. Ωστόσο, τα
αποθηκευµένα δεδοµένα στη µνήµη θα εκτυπωθούν µόλις
αλλάξετε την κασέτα.
Install ink cartridge
∆εν έχει τοποθετηθεί η κασέτα ή δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Φροντίδα και
συντήρηση
TAM
(µόνο για SF-375TP)
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαµηλό σε σύγκριση µε
το επίπεδο αναφοράς. Για ρύθµιση της σκίασης, πρέπει
να χρησιµοποιήσετε απλό και λευκό χαρτί.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Check white paper document
and try again
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Σαρωτής
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η κυµατοµορφή της σκίασης που θα χρησιµοποιηθεί ως
αναφορά καταστράφηκε λόγω άγνωστης αιτίας.
Ρυθµίστε το σαρωτή να επιλύει αυτό το πρόβληµα όπως
περιγράφεται στην ενότητα “Ρύθµιση σκίασης” στη
σελίδα 8.4.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Adjust scanner first in
Maintenance menu
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αφορά:
Κασέτα
8.7
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κατάσταση/Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Ένδειξη
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη LCD
Ένδειξη
Κατάσταση/Λύση
Αφορά:
Invalid Time
Η ώρα που καταχωρήσατε για την προώθηση φαξ είναι
λάθος.
Job Not Assigned
Επιχειρήσατε να ακυρώσετε την προγραµµατισµένη
Φαξ
εργασία, ωστόσο δεν έχουν προγραµµατιστεί εργασίες.
Επιχειρήσατε να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε το έγγραφο
από Τα Αγαπηµένα µου, όταν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα
έγγραφο.
Junk Fax Empty
Προσπαθήσατε να διαγράψετε αριθµό ανεπιθύµητου φαξ
όταν δεν υπάρχει κανένας αριθµός ανεπιθύµητου φαξ.
Φαξ
Junk Fax Full
Το µηχάνηµα µπορεί να συγκρατήσει 20 αριθµούς
ανεπιθύµητων φαξ, αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε
περισσότερους.
Φαξ
Load Document
Προσπαθήσατε να στείλετε ένα φαξ αλλά δεν έχει
τοποθετηθεί κανένα έγγραφο στο µηχάνηµα.
Έγγραφο
Load paper and press ok
Προσπαθήσατε να κάνετε κάποια εργασία αλλά δεν έχει
τοποθετηθεί χαρτί στο µηχάνηµα.
Χαρτί
Memory Full
Η µνήµη γέµισε κατά τη λήψη φαξ ή σύντοµου µηνύµατος. Φαξ/Τηλέφωνο
Memory Full Press OK to
continue
Η µνήµη γέµισε κατά τη σάρωση ενός εγγράφου. Πατήστε Φαξ/Αντιγραφή
OK για να στείλετε ή να αντιγράψετε µόνο τις σαρωµένες
σελίδες. Για να ακυρώσετε την εργασία, πατήστε Stop/
Clear και δοκιµάστε πάλι όταν είναι διαθέσιµη η µνήµη ή
διαιρέστε το έγγραφο σε µικρότερα τµήµατα.
Memory Received
Στη µνήµη του µηχανήµατος υπάρχουν αποθηκευµένα
Όταν πραγµατοποιείται
δεδοµένα. Ανάλογα µε το µήνυµα, κάντε τα εξής:
εναλλαγή µεταξύ:
Ink Low. Install new ink cartridge Αντικαταστήστε την κασέτα µελάνης µε νέα.
Load paper and press OK
Install ink cartridge
Φαξ
Φαξ
Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε OK. Μπορεί να υπάρχει
εµπλοκή. Εκκαθαρίστε την εµπλοκή όπως περιγράφεται
στην ενότητα “Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη
σελίδα 8.13.
Τοποθετήστε νέα κασέτα µελάνης.
No answer from remote fax
Το άλλο µηχάνηµα δεν απάντησε παρά τις προσπάθειες
να στείλετε φαξ.
Φαξ
No CID Number
Το µηχάνηµα δεν µπόρεσε να εντοπίσει αριθµό CID
(Αναγνώρισης κλήσης).
Τηλέφωνο
No Dial Number
∆εν υπάρχει αριθµός στην µνήµη για επανάκληση, για να
κληθεί επιτυχώς µέχρι τώρα.
Τηλέφωνο
No Message
∆εν υπάρχει µήνυµα για αναπαραγωγή ή διαγραφή.
∆εν υπάρχει εισερχόµενο σύντοµο µήνυµα για ανάγνωση
ή εκτύπωση.
TAM
(µόνο για SF-375TP)
No New Message
∆εν υπάρχει κανένα νέο µήνυµα από καλούντα.
∆εν υπάρχει κανένα εισερχόµενο σύντοµο µήνυµα.
TAM
(µόνο για SF-375TP)
Not available while reprinting fax Το µηχάνηµα δεν µπορεί να λάβει νέο φαξ κατά την
Φαξ
εκτύπωση των αποθηκευµένων φαξ.
Not Found
Ο αριθµός που αναζητάτε δεν υπάρχει στη µνήµη.
Number already registered
Ο αριθµός που προσπαθείτε να καταχωρήσετε υπάρχει
Τηλέφωνο
ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα ανεπιθύµητων
φαξ.
8.8
Τηλέφωνο
Poll job exists already
Προγραµµατίσατε µια αποστολή κατ’ επίκληση. Ακυρώστε Φαξ
την προγραµµατισµένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.
Polling Error
Check remote site
Το µηχάνηµα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση δεν
είναι έτοιµο να απαντήσει στο αίτηµά σας. Το άτοµο που
θέλετε να στείλετε το αίτηµα πρέπει να έχει τοποθετήσει
πρώτα το έγγραφο στο µηχάνηµα φαξ και να βρίσκεται σε
κατάσταση αποστολής κατ’ επίκληση.
Φαξ
Processing Job
Προσπαθείτε να ανοίξετε My Favorites, ενώ στέλνετε
ή εκτυπώνετε ένα έγγραφο από Τα Αγαπηµένα µου.
Φαξ
Receiving Error.
Ask sender to try again.
Προέκυψε σφάλµα κατά τη λήψη φαξ.
Φαξ
Record TAM OGM
Για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης του αυτόµατου
τηλεφωνητή, πρέπει να εγγράψετε ένα OGM πριν
πατήσετε το κουµπί Answer.
TAM
(µόνο για SF-375TP)
Remove jammed document
Το έγγραφο που στέλνετε έχει προκαλέσει εµπλοκή στον Έγγραφο
τροφοδότη. Για εκκαθάριση της εµπλοκής εγγράφου, δείτε
“Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση” στη σελίδα 8.13.
Προσπαθήσατε να αντιγράψετε ή να στείλετε µε φαξ
έγγραφο µε µήκος µεγαλύτερο από 390 mm.
Remove jammed paper and
press Stop/Clear.
Το χαρτί προκάλεσε εµπλοκή κατά την εκτύπωση.
Για εκκαθάριση της εµπλοκής χαρτιού, δείτε “Εµπλοκές
χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13.
Χαρτί
System Busy
Try again later
∆εν υπάρχει διαθέσιµος πόρος για την εκτέλεση της
εργασίας που ζητήσατε.
Φαξ
Send Error.
Try again.
Προέκυψε σφάλµα κατά την αποστολή φαξ.
Φαξ
System Initial
Υποδεικνύει ότι το µηχάνηµα προετοιµάζεται όταν είναι
ενεργοποιηµένο.
Σύστηµα
To Clear Carrier Stall Error,
Press Stop/Clear
Ο οδηγός της κασέτας παρουσιάζει πρόβληµα κατά τη
διάρκεια της εκτύπωσης ή της αντιγραφής.
Χαρτί
To redial now, press Start Fax
Το µηχάνηµα βρίσκεται σε αναµονή για αυτόµατη
επανάκληση του αριθµού φαξ που ήταν απασχοληµένος
ή δεν απάντησε.
Φαξ
Used Cartridge is installed
Προσπαθήσατε να τοποθετήσετε µια χρησιµοποιηµένη
κασέτα ορίζοντας την επιλογή New.
Για να απαλείψετε αυτό το µήνυµα, τοποθετήστε µια νέα
κασέτα ή ορίστε την επιλογή Used για την τοποθέτηση της
χρησιµοποιηµένης.
Κασέτα
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Φροντίδα και
συντήρηση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Φαξ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Ο αποµακρυσµένος χρήστης καταχώρησε λάθος κωδικό
επίκλησης.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Poll Code Error
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Τηλέφωνο
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
∆εν έχει αντιστοιχιστεί αριθµός σε κλήση ενός πατήµατος
ή σε διψήφιο αριθµό γρήγορης κλήσης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Number Not Assigned
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αφορά:
8.9
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κατάσταση/Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Ένδειξη
∆ιόρθωση προβληµάτων
Το πρόβληµά σας µπορεί να αναφέρεται στη λίστα της ενότητας “Μηνύµατα σφάλµατος στην οθόνη
LCD” στη σελίδα 8.7. Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει άλλα προβλήµατα που µπορείτε να επιλύσετε
µόνοι σας. Αν δεν µπορέσετε, καλέστε την υπηρεσία σέρβις που θα βρείτε στην ξεχωριστή κάρτα
εγγύησης.
Προβλήµατα µε το φαξ
Πρόβληµα
Λύση
Το µηχάνηµα δεν λειτουργεί, δεν Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και συνδέστε το πάλι. Ελέγξτε ότι
υπάρχει ένδειξη στην οθόνη και τα η υποδοχή είναι ενεργή.
κουµπιά δεν λειτουργούν.
∆εν υπάρχει ήχος κλήσης.
Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε την υποδοχή
τηλεφώνου στον τοίχο συνδέοντας άλλο τηλέφωνο.
Οι αριθµοί που είναι
αποθηκευµένοι στη µνήµη δεν
καλούν σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι προγραµµατίσατε τους αριθµούς σωστά. Για εκτύπωση µιας
αναφοράς τηλεφωνικού καταλόγου, δείτε “Για εκτύπωση µιας αναφοράς” στη
σελίδα 6.4.
∆εν τροφοδοτείται χαρτί στο
µηχάνηµα.
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι ζαρωµένο και ότι το έχετε τοποθετήσει
σωστά. Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει το κατάλληλο µέγεθος και ότι δεν είναι
πολύ λεπτό ή παχύ.
∆εν µπορείτε να λάβετε φαξ
αυτόµατα.
Ελέγξτε αν στη δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη TEL. Σε
λειτουργία TEL, δεν µπορείτε να λάβετε αυτόµατα φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει σωστά το ακουστικό στη θέση του.
Το µηχάνηµα δεν µπορεί να λάβει Μην κατεβάσετε το ακουστικό πριν πατήσετε Start fax.
φαξ µε µη αυτόµατο τρόπο.
Το µηχάνηµα δεν στέλνει τίποτα.
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο έχει τοποθετηθεί µε την εκτυπωµένη πλευρά
προς τα κάτω. Αποστολή θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη. Μπορεί να
κατεβάσατε το ακουστικό πριν πατήσετε Start fax. Ελέγξτε αν το µηχάνηµα
στο οποίο στέλνετε µπορεί να λάβει το φαξ.
∆εν µπορείτε να κάνετε επίκληση
σε άλλο µηχάνηµα.
Το µηχάνηµα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση µπορεί να χρησιµοποιεί
κωδικό επίκλησης.
Το φαξ που λάβατε έχει κενά
τµήµατα.
Το µηχάνηµα αποστολής µπορεί να είναι ελαττωµατικό. Θόρυβος στην
τηλεφωνική γραµµή µπορεί να προκαλέσει σφάλµατα. Ελέγξτε το µηχάνηµα
δηµιουργώντας ένα αντίγραφο.
Από το έγγραφο που λάβατε
λείπουν κουκκίδες ή γραµµές.
Ελέγξτε αν η τηλεφωνική γραµµή είναι θορυβώδης. Ελέγξτε αν οι κεφαλές
εκτύπωσης είναι καθαρές δηµιουργώντας ένα αντίγραφο.
Λαµβάνετε αντίγραφα κακής
ποιότητας.
Το µηχάνηµα φαξ αποστολής µπορεί να διαθέτει βρώµικο κρύσταλλο
σάρωσης. Ελέγξτε την ύπαρξη θορυβώδους τηλεφωνικής γραµµής.
Στο φαξ που λαµβάνετε υπάρχουν Το µηχάνηµα αποστολής είχε πάθει προσωρινή εµπλοκή εγγράφου.
επιµήκεις λέξεις.
Το µηχάνηµα δεν δηµιουργεί
αντίγραφα.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το έγγραφο µε την εκτυπωµένη πλευρά προς
τα κάτω.
Στα αντίγραφα ή έγγραφα που
στέλνετε υπάρχουν γραµµές.
Ελέγξτε το κρύσταλλο σάρωσης για σηµάδια και καθαρίστε το
(δείτε “Καθαρισµός του σαρωτή εγγράφων” στη σελίδα 8.2).
Το µηχάνηµα καλεί έναν αριθµό
Το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ µπορεί να είναι απενεργοποιηµένο
ωστόσο δεν µπορεί να συνδεθεί µε ή να µην µπορεί να απαντήσει σε εισερχόµενες κλήσεις. Μιλήστε µε τον
το αποµακρυσµένο µηχάνηµα φαξ. αποµακρυσµένο χειριστή και ζητήστε του να διορθώσει το πρόβληµα.
8.10
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ισιωµένο και όχι τσαλακωµένο. Επιτρέψτε στη
µελάνη χρόνο για να στεγνώσει πριν χειριστείτε το χαρτί. Για τον καθαρισµό
της κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Καθαρισµός της κασέτας” στη σελίδα 8.5.
Χαρακτήρες µε λευκές γραµµές.
Αν εµφανιστεί η ένδειξη Ink Low. Install new ink cartridge, τοποθετήστε νέα
κασέτα εκτύπωσης όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αντικατάσταση της
κασέτας µελάνης” στη σελίδα 8.3. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την
κασέτα εκτύπωσης. Καθαρισµός της κασέτας εκτύπωσης (δείτε “Καθαρισµός
της κασέτας” στη σελίδα 8.5).
Λάθος σχηµατισµένοι ή µη
ευθυγραµµισµένοι χαρακτήρες.
Καθαρισµός της κασέτας εκτύπωσης (δείτε “Καθαρισµός της κασέτας” στη
σελίδα 8.5).
Ακανόνιστες µαύρες οριζόντιες
γραµµές.
Καθαρισµός του οδηγού κασέτας (δείτε “Καθαρισµός των επαφών του
οδηγού της κασέτας” στη σελίδα 8.6).
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Μουτζουρωµένοι ή σκούροι
χαρακτήρες.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Ελέγξτε την προβολή στάθµης µελάνης όπως περιγράφεται στην ενότητα
“Προβολή στάθµης µελάνης” στη σελίδα 8.4. Αν η κασέτα εκτυπωτή
εξαντληθεί εντελώς, εµφανίζεται η ένδειξη Ink Low. Install new ink cartridge. Για
την τοποθέτηση νέας κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Αντικατάσταση της κασέτας
µελάνης” στη σελίδα 8.3. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα εκτύπωσης έχει
τοποθετηθεί σωστά. Για τον καθαρισµό της κασέτας εκτύπωσης, δείτε
“Καθαρισµός της κασέτας” στη σελίδα 8.5.
Φροντίδα και
συντήρηση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Αχνοί ή θαµποί χαρακτήρες.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Πρόβληµα
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Προβλήµατα µε την ποιότητα εκτύπωσης
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Οι κενές περιοχές εµφανίζονται στο Ίσως επιλέξατε λάθος ρυθµίσεις χαρτιού. Για να επιλέξετε το κανονικό
κάτω µέρος κάθε σελίδας ή σε
µέγεθος χαρτιού, δείτε “Paper Size” στη σελίδα 6.8.
συνεχόµενες σελίδες. Μόνο µια
µικρή λωρίδα υλικού έχει
εκτυπωθεί στην κορυφή.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Μπορεί να µην υπάρχει αρκετή διαθέσιµη µνήµη για να αποθηκευτεί
ο αριθµός που θέλετε. Αν στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα Memory Full,
διαγράψτε τα έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον και δοκιµάστε να
αποθηκεύσετε το έγγραφο πάλι.
8.11
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
∆εν µπορείτε να αποθηκεύσετε
έγγραφο στη µνήµη.
Λύση
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Πρόβληµα
Προβλήµατα µε την τροφοδότηση χαρτιού
Πρόβληµα
Λύση
Εµπλοκή χαρτιού κατά τη διάρκεια Εκκαθαρίστε την εµπλοκή χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα
της εκτύπωσης.
“Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13.
Τα φύλλα χαρτιού κολλάνε µεταξύ Μπορείτε να τοποθετήσετε µέχρι 50 φύλλα στον αυτόµατο τροφοδότη
τους.
φύλλων.
Ελέγξτε αν τοποθετήσατε παραπάνω χαρτί. Τα φύλλα χαρτιού ενδέχεται να
κολλάνε µεταξύ τους σε συνθήκες υγρασίας.
∆εν είναι δυνατή η τροφοδότηση
του χαρτιού.
Αφαιρέστε τα εµπόδια από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
Τροφοδότηση πολλών φύλλων
χαρτιού ταυτόχρονα.
Όταν τοποθετείτε χαρτί, µην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή.
Σε περίπτωση που έχει παρουσιαστεί εµπλοκή από πολλαπλά χαρτιά,
αφαιρέστε τα χαρτιά που προκαλούν την εµπλοκή. (∆είτε “Εµπλοκές χαρτιού
κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13.)
Το χαρτί είναι κυρτωµένο στον
αυτόµατο τροφοδότη φύλλων.
Ο αυτόµατος τροφοδότης φύλλων µπορεί να χωρέσει µέχρι 50 φύλλα.
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν πιέζουν και δεν κυρτώνουν το χαρτί
στην υποδοχή. Όταν τοποθετείτε χαρτί, µην το σπρώχνετε στον εκτυπωτή.
8.12
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Εκκαθάριση εµπλοκών
Εµπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση
Αν προκύψει εµπλοκή χαρτιού κατά τη λήψη φαξ ή την εκτύπωση, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα
Remove jammed paper and press Stop/Clear.
Αν έχει σηµειωθεί εµπλοκή του εγγράφου στην περιοχή εξόδου χαρτιού εισερχοµένων
Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εµπλοκή
τραβώντας το µαλακά από το µηχάνηµα, προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
1
• Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραµείνει κοµµατάκια χαρτιού
στο εσωτερικό του µηχανήµατος.
Πατήστε Stop/Clear.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
2
Αν έχει σηµειωθεί εµπλοκή του εγγράφου στην
περιοχή τροφοδότησης χαρτιού
Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εµπλοκή όπως
εικονίζεται.
• Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για
να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραµείνει κοµµατάκια
χαρτιού στο εσωτερικό του µηχανήµατος.
2
Τοποθετήστε νέο χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης
προς το µέρος σας.
3
Πατήστε Stop/Clear όταν τελειώσετε.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Φροντίδα και
συντήρηση
1
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Κλείστε τον πίνακα ελέγχου καλά, µέχρι να ακουστεί
ο χαρακτηριστικός ήχος.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
3
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αφαιρέστε προσεχτικά το έγγραφο που προκάλεσε
την εµπλοκή.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
2
8.13
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
1
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Για εκκαθάριση της εµπλοκής εγγράφου:
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αν προκύψει εµπλοκή εγγράφου κατά τη µετάδοση ή αντιγραφή, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα
Remove jammed document. ΜΗΝ τραβήξετε το έγγραφο από την υποδοχή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει
βλάβη του µηχανήµατος.
ΦΡΟΝΤΊ∆Α ΚΑΙ
Εµπλοκές εγγράφων κατά τη µετάδοση
Κεφάλαιο 9
Παράρτηµα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο
Περιγραφή
Αυτόµατος τροφοδότης
εγγράφων
Μέχρι 15 φύλλα (πάχος 0,1 mm, 75 g/m2 χαρτί τύπου bond)
Μέγεθος εγγράφου
αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων
Πλάτος: 148 έως 216 mm
Μήκος: 128 έως 390 mm
Αυτόµατος τροφοδότης
φύλλων
Μέχρι 50 φύλλα (75 g/m2 χαρτί τύπου bond)
Μέγεθος εγγράφου
αυτόµατου τροφοδότη
φύλλων
A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Αναλώσιµα
Σύστηµα κασέτας γραφίτη 1 τεµαχίου
Ονοµαστική ισχύς
∆είτε την ετικέτα µε τις ονοµαστικές τιµές που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
µηχανήµατος.
Κατανάλωση ενέργειας
Σε λειτουργία αναµονής: 4,9 Wh
Λειτουργία εκτύπωσης: Μέγιστη 15 Wh
Επίπεδο θορύβουa
Σε κατάσταση αδράνειας: 40 dB
Κατά µέσο όρο: 55 dB
Μέγιστο: 65 dB
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερµοκρασία: 10 oC έως 32 oC
Υγρασία: 20% έως 80% RH
Οθόνη ενδείξεων
16 χαρακτήρες x 1 σειρές
∆ιάρκεια ζωής κασέτας
µελάνηςb
Αρχική κασέτα (διατίθεται µε το µηχάνηµα, INK-M41/43S):
Περίπου 265 φύλλα (µε βάση το πρότυπο ITU #1 Chart – ∆είτε “∆είγµα
διαγράµµατος ITU #1 (µε σµίκρυνση σε 60,5%)” στη σελίδα 9.4)
Κασέτα µελάνης για αντικατάσταση (αγοράστε το ξεχωριστά, INK-M41/41V):
Περίπου 750 φύλλα (µε βάση το πρότυπο ITU #1 Chart – ∆είτε “∆είγµα
διαγράµµατος ITU #1 (µε σµίκρυνση σε 60,5%)” στη σελίδα 9.4)
Εξωτερικές διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
Χωρίς Ακουστικό και Στήριγµα χαρτιού: 355 x 232 x 118 mm
Χωρίς Ακουστικό και Στήριγµα χαρτιού: 355 x 311 x 244 mm
Βάρος µε Ακουστικό και
κασέτα µελάνης
2,5 κιλά
Βάρος συσκευασίας
Χαρτί: 0,81 κιλά, πλαστικό: 0,14 κιλά
Κύκλος λειτουργίας
Μηνιαίος φόρτος εκτύπωσης: Έως και 1.000 σελίδες
a. Επίπεδο πίεσης θορύβου, ISO 7779, 9296
b. Ο αριθµός των σελίδων ενδέχεται να επηρεάζεται από το περιβάλλον λειτουργίας, το διάστηµα εκτύπωσης, τον τύπο και
το µέγεθος του µέσου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή (SF-371P και SF-375TP µόνο)
Στοιχείο
Μέθοδος εκτύπωσης
Ταχύτητα
εκτύπωσηςa
Ανάλυση εκτύπωσης
9.2
Περιγραφή
Θερµική εκτύπωση ψεκασµού
Μέχρι 4,0 σελ./λεπτό σε µέγεθος A4 (ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης σε
κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης)
Πραγµατική ανάλυση µέχρι 600 x 600 dpi (ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης
σε κατάσταση ποιοτικής εκτύπωσης)
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Περιγραφή
Γλώσσα εκτυπωτή
PCL 3
Συµβατότητα λειτουργικών
συστηµάτωνb
Windows 2000/XP/ Vista
∆ιασύνδεση
USB 2.0 Full Speed (συµβατότητα µε τις προδιαγραφές USB 2.0)
a. Η ταχύτητα εκτύπωσης επηρεάζεται από το χρησιµοποιούµενο λειτουργικό σύστηµα, την απόδοση του υπολογιστή,
το λογισµικό εφαρµογών, τη µέθοδο σύνδεσης, το µέγεθος του µέσου και την πολυπλοκότητα της εργασίας.
b. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.samsungprint.com για να κάνετε λήψη της νεότερης έκδοσης λογισµικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή και αντιγραφικού
Περιγραφή
Μέθοδος σάρωσης
CIS (αισθητήρας εικόνας δι’ επαφής)
Ανάλυση
Οπτική σάρωση: 200 x 200 dpi
Πραγµατικό πλάτος σάρωσης Μέγ. 210 mm
Μέχρι 3 αντίγραφα/λεπτό σε µέγεθος A4 (ταχύτητα ασπρόµαυρης αντιγραφής
σε κατάσταση πρόχειρης αντιγραφής)
Ανάλυση αντιγραφής
Σάρωση: έως και 200 x 200 dpi
Εκτύπωση: µέχρι 600 x 300 dpi (ανάλυση ασπρόµαυρης αντιγραφής σε
κατάσταση ποιοτικής αντιγραφής)
Συντελεστής σµίκρυνσης/
µεγέθυνσης
50 ~ 150%
Πολλαπλά αντίγραφα
1 ~ 50
Κλίµακα του γκρι
Κλίµακα του γκρι 64 bit
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Ταχύτητα αντιγραφήςa
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Στοιχείο
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Στοιχείο
Κωδικοποίηση δεδοµένων
Ταχύτητα µόντεµ
Ταχύτητα µετάδοσης
Ανάλυση
Μνήµη
Ενδιάµεσοι τόνοι
Αυτόµατη κλήση
ITU T30
∆ηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής (PSTN) ή σε αυτόµατο ιδιωτικό κέντρο
(PABX)
MH/MR/MMR
14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Περίπου 6 δευτερόλεπτα (Κανονική λειτουργία)a
Τυπική: 203 x 98 dpi
Λεπτοµερής: 203 x 196 dpi
Πολύ λεπτοµερής: 203 x 392 dpi
Φωτογραφίας: 203 x 196 dpi
2,5 Mbytes (δυνατότητα για 200 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4:
SF-375TP)
1,875 Mbytes (δυνατότητα για 150 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4:
SF-370 και SF-371P)
256 Kbytes (δυνατότητα για 20 σελίδες µε φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4, καθώς
και για Τα Αγαπηµένα µου)
64 επίπεδα
Κουµπιά ενός πατήµατος (µέχρι 10 αριθµοί)
Ταχείες κλήσεις (µέχρι και 100 αριθµοί)
a. Ο χρόνος µετάδοσης ισχύει για µετάδοση δεδοµένων κειµένου από µνήµη µε συµπίεση ECM χρησιµοποιώντας µόνο
το πρότυπο ITU-T #1 Chart.
9.3
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Συµβατότητα
Γραµµή εφαρµογής
Περιγραφή
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Στοιχείο
Παράρτηµα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φαξ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
a. Η ταχύτητα αντιγραφής έχει υπολογιστεί µε βάση τη δηµιουργία πολλών αντιγράφων ενός εγγράφου.
∆είγµα διαγράµµατος ITU #1
(µε σµίκρυνση σε 60,5%)
9.4
9.5
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Λίστα γραµµατοσειρών για εκτύπωση
Λίστα γραµµατοσειρών για οθόνη LCD
9.6
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
∆ήλωση συµµόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες)
Πιστοποίηση κατά την Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί ραδιοηλεκτρικού εξοπλισµού &
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού (φαξ)
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Το παρόν προϊόν της Samsung έχει πιστοποιηθεί από την Samsung για πανευρωπαϊκή
σύνδεση ενός τερµατικού σε αναλογικό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής (PSTN)
σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/5/EΚ. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στα
εθνικά δίκτυα PSTN και συµβατά συστήµατα PBX των ευρωπαϊκών χωρών:
Σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων, επικοινωνήστε αµέσως µε το τµήµα Euro QA Lab
της Samsung Electronics Co., Ltd.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Πιστοποίηση ΕΚ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Η σήµανση CE που εφαρµόζεται στο παρόν προϊόν συµβολίζει τη δήλωση συµµόρφωσης
της Samsung Electronics Co., Ltd. στις παρακάτω ισχύουσες Οδηγίες 93/68/ΕΟΚ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται παρακάτω:
1 Ιανουαρίου 1995: Οδηγία αρ. 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό χαµηλής τάσης.
1 Ιανουαρίου 1996: Οδηγία αρ. 89/336/EΟΚ (92/31/ΕΟΚ) του Συµβουλίου, προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.
9 Μαρτίου 1999: Οδηγία αρ. 1999/5/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον ραδιοηλεκτρικό
εξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της
συµµόρφωσής τους.
Μπορείτε να προµηθευτείτε την πλήρη δήλωση, στην οποία προσδιορίζονται οι σχετικές
Οδηγίες και τα αναφερόµενα πρότυπα, από τον αντιπρόσωπο της Samsung
Electronics Co., Ltd.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις
9.7
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά TS 103 021 και TBR 38.
9.8
9.9
Παράρτηµα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε τον προµηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συµβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναµιγνύεται
µε άλλα συνηθισµένα απορρίµµατα προς διάθεση.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε µε τον πωλητή απ’ όπου αγόρασαν αυτό
το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειµένου να πληροφορηθούν τις λεπτοµέρειες σχετικά
µε τον τόπο και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Τα σήµατα που εµφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται µαζί µε τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίµµατα µετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειµένου να αποφευχθούν
ενδεχόµενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, σας παρακαλούµε να το διαχωρίσετε από
άλλους τύπους απορριµµάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιµη επαναχρησιµοποίηση των υλικών πόρων.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Σωστή ∆ιάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίµµατα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού)
Ευρετήριο
O
OGM αυτόµατης ειδοποίησης φαξ 5.6
OGM ειδοποίησης 4.6, 5.6
U
USB
σύνδεση 7.2
Α
αγνόηση µεγέθους 6.8
ακύρωση
εκτύπωση 7.7
αναγνώριση κλήσης 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.6,
6.8, 6.9, 8.8
αναζήτηση 1.4
αναφορά 1.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 8.5, 8.7,
8.10
ανάλυση 1.6, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 6.9
ανεπιθύµητα φαξ 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 8.8
αντίθεση 3.2, 3.3
αποµακρυσµένες εντολές 4.6
αποµακρυσµένη δοκιµή 6.9
αποµακρυσµένη εντολή 4.5
αποστολή από τη µνήµη 2.3, 2.4, 3.4, 6.8
αυτόµατη σµίκρυνση 6.8
αυτόµατο ηµερολόγιο 6.9
αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων 8.2, 9.2
αυτόµατος τροφοδότης φύλλων 1.5, 8.12
Β
βοήθεια, χρήση 7.7
Γ
γλώσσα 6.8
∆
δηµιουργία αντιγράφου 1.6, 8.10
διάγραµµα ITU #1 9.4
Ε
εγκατάσταση λογισµικού
πρόγραµµα οδήγησης MFP 7.2
είδωλα TCR 6.8, 6.9
ενέργεια για ηχώ 6.10
ενέργεια σίγασης 6.10
εξοικονόµηση χρέωσης 6.10
επιβεβαίωση αποστολής 3.4, 6.4, 6.8
επίκληση 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.9, 8.10
ευθυγράµµιση 8.3
Έ
ένταση ανοιχτής συνοµιλίας 1.8
ένταση κουδουνισµού 1.8
έξυπνο φαξ 5.3
Ή
ήχος αφύπνισης 6.3
Κ
κασέτα
αντικατάσταση 1.4, 8.3, 8.7, 8.9, 8.11
ευθυγράµµιση 8.4
καθαρισµός 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
στάθµη µελάνης 8.4
συντήρηση 8.5
τοποθέτηση 8.7, 8.8, 8.11
κλήση 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8, 8.9
κλήση ανοικτής συνοµιλίας 2.2
κουµπί ενός πατήµατος
αναγνώριση κλήσης 2.4
ανεπιθύµητα φαξ 6.6
αποστολή 3.4, 5.2
κλήση 1.2, 2.2, 2.3, 8.9
προγραµµατισµός 2.2, 6.2, 6.4
κουδουνισµοί για απάντηση 3.5, 6.8, 6.10
κρύσταλλο σάρωσης 8.2
κωδικός αποµακρυσµένης πρόσβασης 4.5,
6.10
Λ
λειτουργία ECM 6.8
λειτουργία εξοικονόµησης µελάνης 1.8
λειτουργία λήψης
DRPD 1.2, 3.5, 3.6, 6.9
λειτουργία AUTO 3.5, 3.6
λειτουργία TAM 1.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2,
4.6, 6.10
λειτουργία TEL 3.5, 8.10
λειτουργία φαξ 3.5, 5.4
λευκός κύλινδρος 8.2, 8.7
λογισµικό
εγκατάσταση 7.2
Μ
µεταχρονολογηµένo φαξ 1.2, 3.3, 5.1, 5.2,
6.4, 8.6, 8.7
µέγεθος χαρτιού 1.5, 1.6, 6.8, 8.11
µήνυµα TAM 4.2, 4.6, 5.5
Ο
ορισµός αριθµού φαξ 1.7
Ό
όψη 1.3
Π
παρακολούθηση κλήσης 1.2, 4.2, 6.10
παύση 1.4, 2.3, 6.2
πίνακας ελέγχου 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2,
8.3, 8.5, 8.6, 8.13
προγραµµατισµένη εργασία 5.4, 8.6, 8.7,
8.8, 8.9
προεπιλεγµένος εκτυπωτής 7.5
προώθηση µηνύµατος 4.6, 5.5, 6.10
προώθηση φαξ 5.5
πρόγραµµα οδήγησης MFP
εγκατάσταση 7.2
πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή
εγκατάσταση 7.2
κατάργηση εγκατάστασης 7.5
πρόγραµµα οδήγησης σάρωσης
εγκατάσταση 7.2
Ρ
ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας 1.6
Σ
σειριακή µαζική αποστολή 1.2, 3.3, 5.1, 5.2,
8.7
σίγαση 1.4, 6.2
σκίαση 8.4, 8.7
σκουρότητα 1.4, 6.9
Τ
ταχεία κλήση
αναγνώριση κλήσης 2.4
ανεπιθύµητα φαξ 6.6
αποστολή 3.4, 5.2
κλήση 2.2
προγραµµατισµός 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
τηλεφωνικός κατάλογος 1.2, 2.2, 2.3, 2.4,
6.4, 8.8, 8.10
τροφοδότης 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4,
8.9, 8.12
Χ
χαρακτήρας εγγραφής ICM 6.10
χαρακτήρας πληκτρολογίου 1.8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement