Samsung NX2000 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Samsung NX2000 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Εγχειρίδιο
χρήστη
GRE Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει λεπτομερείς
οδηγίες χρήσης για τη φωτογραφική μηχανή σας. Διαβάστε
πλήρως το εγχειρίδιο αυτό.
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
• Το Microsoft Windows και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
• Τα Mac και Apple App Store είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της
Apple Corporation.
• Το Google Play Store είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Google, Inc.
• Το Adobe, το λογότυπο Adobe, τα Photoshop και Lightroom είναι
είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Adobe
Systems Incorporated στις Ηνωμένες ΠΟλιτείες ή/και άλλες χώρες.
• Τα microSD™, microSDHC™ και microSDXC™ είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα της SD Association.
• Το HDMI, το λογότυπο HDMI και ο όρος
"High Definition Multimedia Interface" είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licencing LLC.
• Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Τα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Οι προδιαγραφές της φωτογραφικής μηχανής ή τα περιεχόμενα
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση λόγω αναβάθμισης των χαρακτηριστικών
της φωτογραφικής μηχανής.
• Σας συνιστούμε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας στη χώρα
στην οποία την αγοράσατε.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη φωτογραφική μηχανή με υπευθυνότητα και
τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στη
χρήση της.
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε εκ νέου ή να διανείμετε
οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη
άδεια.
Το PlanetFirst αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της
Samsung Electronics για την αειφόρο ανάπτυξη και την
κοινωνική ευθύνη μέσω επιχειρήσεων και διαχειριστικών
δραστηριοτήτων οικολογικού προσανατολισμού.
1
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια
Να συμμορφώνεστε πάντα με τα ακόλουθα μέτρα και προφυλάξεις ώστε
να αποφεύγονται οι πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλίζεται η κορυφαία
απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.
Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και σε άλλα άτομα
Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε
τη φωτογραφική μηχανή σας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά στη φωτογραφική
μηχανή.
Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε
εύφλεκτα αέρια ή υγρά και εκρηκτικές ύλες.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
Μην εισάγετε εύφλεκτα υλικά στη φωτογραφική μηχανή και
μην αποθηκεύετε αυτά τα υλικά κοντά στη φωτογραφική
μηχανή.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή με βρεγμένα
χέρια.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση του
ατόμου που φωτογραφίζετε.
Μην χρησιμοποιείτε φλας κοντά σε ανθρώπους ή ζώα (σε απόσταση
μικρότερη από 1 m). Υπάρχει κίνδυνος προσωρινής ή μόνιμης βλάβης,
αν χρησιμοποιήσετε το φλας ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται πολύ
κοντά στα μάτια του θέματος που φωτογραφίζετε.
Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή μακριά από μικρά παιδιά
και κατοικίδια ζώα.
Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της μακριά από
μικρά παιδιά και ζώα. Η κατάποση μικρών κομματιών ενέχει κίνδυνο
πνιγμού και σοβαρού τραυματισμού. Τα κινητά μέρη και εξαρτήματα
ενέχουν επίσης φυσικούς κινδύνους.
Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε υψηλές θερμοκρασίες
ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλη διάρκεια.
Η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα της
φωτογραφικής μηχανής.
Αποφύγετε την κάλυψη της φωτογραφικής μηχανής με
κουβέρτες ή ρούχα.
Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, και έτσι να
παραμορφωθεί η φωτογραφική μηχανή ή να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην χειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην
πλησιάζετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
2
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια
Αν εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή υγρά ή ξένα σώματα,
αποσυνδέστε αμέσως όλες τις πηγές ρεύματος, όπως την
μπαταρία ή το μετασχηματιστή ρεύματος
και κατόπιν επικοινωνήστε με κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης
της Samsung.
Συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε κανονισμούς οι οποίοι
περιορίζουν τη χρήση φωτογραφικής μηχανής σε συγκεκριμένη
περιοχή.
• Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
• Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν επιβαίνετε σε αεροπλάνο.
Η φωτογραφική μηχανή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στα
όργανα του αεροπλάνου. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς της
αερογραμμής και απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας όταν σας
δοθεί η οδηγία από το προσωπικό της αερογραμμής.
• Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν βρίσκεστε κοντά σε
ιατρικά μηχανήματα. Η φωτογραφική μηχανή σας μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές στα ιατρικά μηχανήματα σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις
ιατρικής φροντίδας. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις
αναρτημένες προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.
Αποφύγετε παρεμβολές σε βηματοδότες.
Διατηρείτε την απόσταση μεταξύ αυτής της φωτογραφικής μηχανής και
οποιουδήποτε βηματοδότη έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές παρεμβολές,
όπως συνιστά ο κατασκευαστής και οι ερευνητικές ομάδες. Αν έχετε
οποιοδήποτε λόγο να υποπτεύεστε ότι η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί
παρεμβολές σε βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές, απενεργοποιήστε
τη φωτογραφική μηχανή αμέσως και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή
του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για οδηγίες.
Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή άλλο εξοπλισμό
Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη φωτογραφική μηχανή αν
πρόκειται να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι μπαταρίες κινδυνεύουν από διάβρωση ή διαρροή αν μείνουν στη
θήκη για όλο αυτό το διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης
σοβαρής βλάβης στη φωτογραφική μηχανή.
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες λιθίου
αντικατάστασης που συστήνει ο κατασκευαστής. Μην
επιφέρετε ζημιά και μην θερμαίνετε την μπαταρία.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή προσωπικό τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια και
παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί από τη Samsung.
• Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων μπαταριών, φορτιστών, καλωδίων ή
παρελκομένων μπορεί να προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών, βλάβη της
φωτογραφικής μηχανής, ή να προκαλέσει τραυματισμό.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από μη εγκεκριμένες μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια ή
παρελκόμενα.
Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες για σκοπούς για τους οποίους
δεν προορίζονται.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
3
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια
Μην αγγίζετε το φλας όταν ενεργοποιείται.
Το φλας είναι καυτό όταν ενεργοποιείται και μπορεί να κάψει το δέρμα
σας.
Όταν χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή ρεύματος,
απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή πριν αποσυνδέσετε
το ρεύμα από το μετασχηματιστή ρεύματος.
Να είστε προσεχτικοί όταν συνδέετε καλώδια ή
μετασχηματιστές και όταν τοποθετείτε μπαταρίες και κάρτες
μνήμης.
Η άσκηση δύναμης σε συνδέσμους, η μη σωστή σύνδεση καλωδίων
ή μη ορθή τοποθέτηση μπαταριών και καρτών μνήμης, μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη στις θύρες, τους συνδέσμους και τα εξαρτήματα.
Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Φυλάξτε τις κάρτες με μαγνητικές λωρίδες μακριά από τη θήκη
της φωτογραφικής μηχανής.
Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος από την επιτοίχια
πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα ενδέχεται να
υποστούν βλάβη ή να διαγραφούν.
Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος, μετασχηματιστή ρεύματος ή χαλαρή πρίζα όταν
φορτίζετε μπαταρίες.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε το μετασχηματιστή ρεύματος να έρθει σε επαφή
με τα τερματικά +/- της μπαταρίας.
Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε πτώσεις ή ισχυρές
κρούσεις.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή εξωτερικά ή
εσωτερικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο φορτιστή, μπαταρία
ή κάρτα μνήμης.
Αυτο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή μέσα ή κοντά σε
μαγνητικά πεδία.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη φωτογραφική
μηχανή.
Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αν η οθόνη έχει
υποστεί βλάβη.
Αν τα γυάλινα ή ακρυλικά τμήματα έχουν σπάσει, επισκεφθείτε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung για να επιδιορθωθεί η φωτογραφική μηχανή.
4
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά πριν
την χρησιμοποιήσετε.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια
αρχείων ή βλάβη που προέρχεται από κακή μεταχείριση ή ακατάλληλη
χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη
φωτογραφική μηχανή.
Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, ενδέχεται να καταστραφούν τα
αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια
δεδομένων.
Μην εκθέτετε το φακό απευθείας στο ηλιακό φως.
Αυτό μπορεί να αποχρωματίσει τον αισθητήρα εικόνας ή να προκαλέσει τη
δυσλειτουργία του.
Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Η φωτογραφική μηχανή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που
ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη θωρακισμένα ή ακατάλληλα
θωρακισμένα ηλεκτρονικά όργανα, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής,
ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε σπίτια ή οχήματα.
Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συσκευών σας
για να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα παρεμβολών αντιμετωπίζετε.
Για πρόληψη ανειθύμητης παρεμβολής, χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές ή
εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung.
Χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας στην κανονική
θέση.
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της φωτογραφικής
μηχανής σας.
Μεταβίβαση δεδομένων και νομική ευθύνη
Αν υπερθερμανθεί η φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε την
μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει.
• Η παρατεταμένη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να
υπερθερμάνει την μπαταρία και να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία
της φωτογραφικής μηχανής. Αν η φωτογραφική μηχανή σταματήσει να
λειτουργεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει.
• Οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε
• Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω WLAN μπορεί να διαρρεύσουν,
γι' αυτό αποφεύγετε τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων σε
κοινόχρηστους χώρους ή σε ανοικτά δίκτυα.
• Ο κατασκευαστής της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι υπόλογος
για οποιεσδήποτε μεταφορές δεδομένων οι οποίες παραβιάζουν τα
πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα, νόμους πνευματικής
ιδιοκτησίας ή διαταγές περί χρηστών ηθών.
παράσιτα στις φωτογραφίες σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
επηρεάζει τη συνολική απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.
5
Εικονίδια εγχειριδίου
Εικονίδιο
Λειτουργία
Πρόσθετες πληροφορίες
Προειδοποιήσεις και μέτρα ασφάλειας
[ ]
Κουμπιά φωτογραφικής μηχανής. Για παράδειγμα, το
[Κλείστρο] αντιστοιχεί στο κουμπί κλείστρου.
(
Αριθμός σελίδας σχετικών πληροφοριών
)
→
*
Η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε
για να εκτελέσετε ένα βήμα. Για παράδειγμα: Αγγίξτε 1 →
Ποιότητα (αντιστοιχεί σε Αγγίξτε 1 και κατόπιν αγγίξτε
Ποιότητα).
Σχόλιο
6
Περιεχόμενα
Συμβουλές
Κεφάλαιο 1
Έννοιες στη Φωτογραφία
Η φωτογραφική μηχανή μου
Στάση σώματος κατά τη φωτογράφηση ................................................ 13
Ξεκίνημα ....................................................................................................... 28
Περιεχόμενα συσκευασίας..................................................................................... 28
Διάταξη φωτογραφικής μηχανής ............................................................ 29
Κράτημα της φωτογραφικής μηχανής .................................................................. 13
Φωτογράφηση από όρθια θέση .............................................................................. 14
Φωτογράφηση από σκυφτή θέση .......................................................................... 14
Διάφραγμα ................................................................................................... 15
Χρήση του κουμπιού DIRECT LINK ........................................................................ 31
Χρήση του επιλογέα εντολών ................................................................................. 32
Τιμή διαφράγματος και βάθος πεδίου .................................................................. 16
Τοποθέτηση μπαταρίας και κάρτας μνήμης .......................................... 33
Ταχύτητα κλείστρου ................................................................................... 17
Ευαισθησία ISO ............................................................................................ 18
Πώς η ρύθμιση διαφράγματος, η ταχύτητα κλείστρου και η
ευαισθησία ISO ελέγχουν την έκθεση..................................................... 19
Συσχετισμός μεταξύ εστιακού μήκους, γωνίας και προοπτικής ....... 20
Βάθος πεδίου ............................................................................................... 21
Τι ελέγχει τα εφέ εκτός εστίασης; ............................................................................ 21
Οπτική προεπισκόπηση ............................................................................................. 23
Σύνθεση ........................................................................................................ 23
Κανόνας των τρίτων ..................................................................................................... 23
Φωτογραφίες με δύο θέματα ................................................................................... 24
Φλας ............................................................................................................... 25
Οδηγός αριθμός φλας ................................................................................................. 25
Φωτογραφία με ανάκλαση ........................................................................................ 26
Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας μνήμης ........................................................... 33
Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής
μηχανής ......................................................................................................... 34
Φόρτιση της μπαταρίας .......................................................................................... 34
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής .................................................... 34
Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης .............................................................. 35
Επιλογή μιας λειτουργίας .......................................................................... 36
Πρόσβαση σε οθόνη τρόπου λειτουργίας ....................................................... 36
Περιγραφή τρόπου λειτουργίας........................................................................... 36
Αναδιάταξη εικονιδίων ............................................................................................ 37
Επιλογή λειτουργιών (επιλογές) ............................................................... 38
Χρήση m............................................................................................................ 38
Χρήση του έξυπνου πλαισίου ............................................................................... 39
Χρήση της οθόνης αφής ........................................................................................... 40
7
Περιεχόμενα
Εικονίδια οθόνης ......................................................................................... 41
Στη λειτουργία λήψης .............................................................................................. 41
Λήψη φωτογραφιών ................................................................................................... 41
Εγγραφή βίντεο ............................................................................................................ 42
Σχετικά με το δείκτη ευθυγράμμισης ................................................................... 42
Στη λειτουργία αναπαραγωγής ............................................................................ 43
Προβολή φωτογραφιών ............................................................................................ 43
Αναπαραγωγή βίντεο ................................................................................................. 43
Αλλαγή των εμφανιζόμενων πληροφοριών .................................................... 44
Φακοί ............................................................................................................. 45
Διάταξη φακού ........................................................................................................... 45
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα φακού .............................................................................. 46
Επισημάνσεις φακού ................................................................................................ 49
Αξεσουάρ ...................................................................................................... 50
Διάταξη εξωτερικού φλας ...................................................................................... 50
Σύνδεση του εξωτερικού φλας ............................................................................... 51
Διάταξη μονάδας GPS (προαιρετικά) ................................................................. 53
Προσάρτηση μονάδας GPS ................................................................................... 53
Λειτουργίες λήψης ...................................................................................... 55
Αυτόματη λειτουργία ............................................................................................... 55
Smart λειτουργία ....................................................................................................... 57
Χρήση της λειτουργίας καλύτερου προσώπου................................................. 58
Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών....................................................................... 59
Λειτουργία προγράμματος .................................................................................... 61
Αλλαγή προγράμματος .............................................................................................. 61
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου................................................................................. 62
Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος .................................................... 62
Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου ............................................................ 63
Μη αυτόματη λειτουργία........................................................................................ 64
Χρήση της λειτουργίας Bulb .................................................................................... 65
Προσαρμοσμένο λειτουργία ................................................................................. 65
Αποθήκευση προσαρμοσμένου τρόπου λειτουργίας .................................... 65
Επιλογή προσαρμοσμένου τρόπου λειτουργίας .............................................. 66
Εγγραφή βίντεο ......................................................................................................... 66
Χρήση i-Function ...................................................................................................... 68
Χρήση Z ............................................................................................................. 69
Λειτουργία 3D............................................................................................................. 70
Διαθέσιμες λειτουργίες ανά λειτουργία λήψης............................................... 71
8
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 2
Λειτουργία πλαισίωσης .............................................................................. 92
Λειτουργίες λήψης
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας
(OIS - Optical Image Stabilization)........................................................... 93
Μέγεθος και ανάλυση ................................................................................ 74
Μέγεθος φωτογραφίας ........................................................................................... 74
Ποιότητα....................................................................................................................... 75
Ευαισθησία ISO ............................................................................................ 76
Ισορροπία λευκού ....................................................................................... 77
Προσαρμογή προκαθορισμένων επιλογών ισορροπίας λευκού................ 78
Μάγος εικόνας (στυλ φωτογραφιών) ...................................................... 80
Έξυπνο φίλτρο ............................................................................................. 81
Λειτουργία AF .............................................................................................. 82
Μονό AF........................................................................................................................ 83
Συνεχές AF ................................................................................................................... 83
Μη αυτόματη εστίαση ............................................................................................. 84
Περιοχή AF.................................................................................................... 85
Αυτόματη εστίαση επιλογής ................................................................................. 85
Πολλαπλή αυτόματη εστίαση ............................................................................... 86
AF ανίχνευσης προσώπου...................................................................................... 86
AF αυτοφωτογράφησης.......................................................................................... 87
Αυτόματη εστίαση αφής ............................................................................ 88
Αυτόματη εστίαση αφής ......................................................................................... 88
Σημείο AF ..................................................................................................................... 88
Αυτόματη εστίαση εντοπισμού ............................................................................ 88
Λήψη με ένα άγγιγμα ............................................................................................... 89
Υποβοήθηση εστίασης .............................................................................. 90
Βοήθεια MF .................................................................................................................. 90
Αιχμή εστίασης........................................................................................................... 90
Μέτρηση της τιμής έκθεσης της περιοχής εστίασης ................................. 91
Συνεχόμενη λήψη (μέθοδος λήψης) ....................................................... 94
Μονή .............................................................................................................................. 94
Συνεχόμενη ................................................................................................................. 94
Ριπή λήψεων ............................................................................................................... 95
Χρονόμετρο ................................................................................................................ 95
Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης (Οριοθέτηση ΑΕ)...................................... 96
Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού (Οριοθέτηση WB)...................................... 96
Οριοθέτηση μάγου εικόνας ................................................................................... 97
Μέτρηση έκθεσης ....................................................................................... 98
Πολλαπλών σημείων ................................................................................................ 98
Σημείο............................................................................................................................ 99
Σταθμισμένη στο κέντρο ........................................................................................ 99
Δυναμικό εύρος ......................................................................................... 100
Φλας ............................................................................................................. 101
Μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών .......................................... 102
Προσαρμογή έντασης του φλας ....................................................................... 102
Αντιστάθμιση έκθεσης ............................................................................. 104
Κλείδωμα έκθεσης .................................................................................... 105
Λειτουργίες βίντεο .................................................................................... 106
Μέγεθος βίντεο ....................................................................................................... 106
Ποιότητα ταινίας ..................................................................................................... 106
Πολλαπλή κίνηση ................................................................................................... 107
Σβήσιμο εικόνας ..................................................................................................... 107
Φωνή........................................................................................................................... 108
Αποκοπή ανέμου .................................................................................................... 108
Επίπεδο μικροφώνου............................................................................................ 108
9
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Ασύρματο δίκτυο
Αναζήτηση και διαχείριση αρχείων ....................................................... 110
Προβολή φωτογραφιών ...................................................................................... 110
Προβολή μικρογραφιών εικόνων ..................................................................... 110
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία .................................................................... 111
Προβολή αρχείων ως φάκελος .......................................................................... 111
Προστασία αρχείων ............................................................................................... 112
Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου................. 124
Σύνδεση σε WLAN .................................................................................................. 124
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα όλων των αρχείων ....................................................... 112
Διαγραφή αρχείων ................................................................................................. 113
Διαγραφή ενός αρχείου ........................................................................................... 113
Διαγραφή πολλαπλών αρχείων ............................................................................ 113
Διαγραφή όλων των αρχείων ................................................................................ 113
Προβολή φωτογραφιών .......................................................................... 114
Μεγέθυνση φωτογραφίας ................................................................................... 114
Προβολή παρουσίασης διαφανειών ............................................................... 114
Αυτόματη περιστροφή ......................................................................................... 115
Δημιουργία παραγγελίας εκτύπωσης (DPOF) .............................................. 115
Αναπαραγωγή βίντεο ............................................................................... 116
Περικοπή βίντεο κατά την αναπαραγωγή ..................................................... 116
Καταγραφή εικόνας κατά την αναπαραγωγή ............................................... 117
Επεξεργασία φωτογραφιών .................................................................... 118
Περικοπή φωτογραφίας....................................................................................... 118
Περιστροφή μιας φωτογραφίας........................................................................ 119
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών ...................................................................... 119
Προσαρμογή των φωτογραφιών σας ............................................................. 120
Ρετουσάρισμα προσώπων .................................................................................. 121
Μείωση κόκκινων ματιών.................................................................................... 121
Εφαρμογή εφέ έξυπνου φίλτρου ...................................................................... 122
Ορισμός επιλογών δικτύου .................................................................................... 125
Μη αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης IP ........................................................ 125
Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης .................................... 125
Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο............................................................. 126
Εισαγωγή κειμένου ................................................................................................ 127
Αποθήκευση αρχείων σε έξυπνο τηλέφωνο αυτόματα .................... 128
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο ................. 129
Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη
απελευθέρωση κλείστρου ...................................................................... 131
Χρήση αυτόματης εφεδρικής αποθήκευσης για αποστολή
φωτογραφιών ή βίντεο ............................................................................ 133
Εγκατάσταση του προγράμματος για την αυτόματη εφεδρική
αποθήκευση στον υπολογιστή σας ................................................................. 133
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε υπολογιστή .................................... 133
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ............................................................................................ 135
Αλλαγή ρυθμίσεων email .................................................................................... 135
Αποθήκευση των στοιχείων σας .......................................................................... 135
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης email .................................................................. 136
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης email ............................................................ 137
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου .......................................................................................................... 137
Χρήση ιστότοπων κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο .............. 139
Πρόσβαση σε τοποθεσία web ........................................................................... 139
Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο.......................................................... 140
10
Περιεχόμενα
Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων ..................................... 141
Αποστολή φωτογραφιών στη διαδικτυακή αποθήκευση ....................... 141
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε συσκευές που υποστηρίζουν
το Samsung Link ..................................................................................................... 142
Αποστολή φωτογραφιών με χρήση Wi-Fi Direct ................................ 144
Κεφάλαιο 5
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση HDTV ή τηλεόραση 3D ................ 158
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) ............... 158
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση 3D .............................................................. 159
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή ....................................................... 160
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα
Windows .................................................................................................................... 160
Σύνδεση της κάμερας ως αφαιρούμενο δίσκο ............................................... 160
Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής (για Windows XP).................... 161
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής
Ρυθμίσεις χρήστη ...................................................................................... 146
Προσαρμογή ISO .................................................................................................... 146
Βήμα ISO ....................................................................................................................... 146
Αυτόματος εύρος ISO ............................................................................................... 146
Μείωση θορύβου ...................................................................................................
Ρύθμιση οριοθέτησης...........................................................................................
DMF (Direct Manual Focus - Άμεση μη αυτόματη εστίαση)....................
Περιοχή χρώματος .................................................................................................
Διόρθωση παραμόρφωσης ................................................................................
Αποθήκευση ως προσαρμοσμένη λειτουργία .............................................
Προσαρμογή iFn.....................................................................................................
Οθόνη χρήστη .........................................................................................................
Διάταξη πλήκτρων .................................................................................................
Γραμμή πλέγματος .................................................................................................
Λυχνία αυτόματης εστίασης ...............................................................................
Κεφάλαιο 6
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac ...... 161
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή ................................................. 163
Εγκατάσταση προγραμμάτων από το παρεχόμενο CD ............................ 163
Διαθέσιμα προγράμματα κατά τη χρήση i-Launcher ................................... 163
Χρήση i-Launcher .................................................................................................. 163
Απαιτήσεις για λειτουργικό σύστημα Windows.............................................. 163
Απαιτήσεις για λειτουργικό σύστημα Mac........................................................ 164
Άνοιγμα i-Launcher ................................................................................................... 164
Χρήση του Multimedia Viewer.............................................................................. 165
Λήψη του υλικολογισμικού .................................................................................... 166
Λήψη του προγράμματος PC Auto Backup ...................................................... 166
Εγκατάσταση Adobe Photoshop Lightroom................................................ 167
Χρήση Adobe Photoshop Lightroom ............................................................. 167
Ρύθμιση ....................................................................................................... 152
11
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 7
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης .............. 181
Παράρτημα
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής .............................................. 184
Μηνύματα σφάλματος ............................................................................. 169
Γλωσσάρι .................................................................................................... 189
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής ............................................. 170
Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής ..................................................... 170
Προαιρετικά εξαρτήματα ........................................................................ 195
Ευρετήριο ................................................................................................... 197
Φακός φωτογραφικής μηχανής και οθόνη ....................................................... 170
Αισθητήρας εικόνων................................................................................................. 170
Σώμα φωτογραφικής μηχανής.............................................................................. 170
Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής .................................. 171
Ακατάλληλα μέρη χρήσης ή αποθήκευσης της φωτογραφικής
μηχανής ..........................................................................................................................171
Χρήση σε παραλίες ή ακτές ................................................................................... 171
Αποθήκευση για παρατεταμένη χρονική περίοδο ........................................ 171
Χρήση της φωτογραφικής μηχανής με προσοχή σε υγρό
περιβάλλον .................................................................................................................. 172
Άλλες προφυλάξεις ................................................................................................... 172
Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης ................................................ 173
Υποστηριζόμενη κάρτα μνήμης ........................................................................... 173
Χωρητικότητα κάρτας μνήμης .............................................................................. 174
Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών μνήμης ................................................. 176
Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία ......................................................... 177
Προδιαγραφές μπαταρίας ...................................................................................... 177
Διάρκεια ζωής μπαταρίας ....................................................................................... 178
Μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας ................................................................... 178
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας ............................................ 178
Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας ........................................ 179
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας ........................................ 179
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση με συνδεδεμένο υπολογιστή............ 180
Χειρίζεστε και απορρίπτετε μπαταρίες και φορτιστές με προσοχή ........ 180
12
Έννοιες στη Φωτογραφία
Στάση σώματος κατά τη φωτογράφηση
Είναι απαραίτητη σωστή στάση σώματος, που σταθεροποιεί τη
φωτογραφική μηχανή, για λήψη καλής φωτογραφίας. Ακόμα και αν
κρατάτε σωστά τη φωτογραφική μηχανή, η λανθασμένη στάση σώματος
μπορεί να προκαλέσει κούνημα της φωτογραφικής μηχανής. Σταθείτε
όρθιοι και παραμείνετε ακίνητοι για να διατηρηθεί μια σταθερή βάση για
τη φωτογραφική μηχανή σας. Κατά τη λήψη με αργή ταχύτητα κλείστρου,
κρατήστε την αναπνοή σας για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση του σώματος.
Κράτημα της φωτογραφικής μηχανής
Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή με το δεξί χέρι σας και τοποθετήστε το
δεξί δείκτη σας στο κουμπί κλείστρου. Τοποθετήστε το αριστερό χέρι σας
κάτω από το φακό για στήριξη.
13
Έννοιες στη Φωτογραφία
Φωτογράφηση από όρθια θέση
Συνθέστε το στιγμιότυπό σας. Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ανοιχτά και
τους αγκώνες προς τα κάτω.
Φωτογράφηση από σκυφτή θέση
Συνθέστε το στιγμιότυπό σας. Γονατίστε με το ένα γόνατο να ακουμπά το
έδαφος και διατηρήστε όρθιο τον κορμό.
14
Έννοιες στη Φωτογραφία
Διάφραγμα
Το διάφραγμα, μία οπή που ελέγχει την ποσότητα φωτός που εισέρχεται
στη φωτογραφική μηχανή, αποτελεί έναν από τους τρεις παράγοντες
που καθορίζουν την έκθεση. Το περίβλημα του διαφράγματος περιέχει
λεπτές, μεταλλικές πλάκες που ανοιγοκλείνουν ώστε να αφήνουν
το φως να διέρχεται μέσω του διαφράγματος και στο εσωτερικό της
φωτογραφικής μηχανής. Το μέγεθος του διαφράγματος σχετίζεται στενά
με τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας: όσο μεγαλύτερο το διάφραγμα,
τόσο φωτεινότερη η φωτογραφία, όσο μικρότερο το διάφραγμα, τόσο
σκοτεινότερη η φωτογραφία.
Μεγέθη διαφράγματος
Το μέγεθος του διαφράγματος εκφράζεται με μια τιμή γνωστή ως
"αριθμός F". Ο αριθμός F αντιστοιχεί στο εστιακό μήκος διαιρεμένο με τη
διάμετρο του φακού. Για παράδειγμα, εάν ένας φακός με εστιακό μήκος
50 mm διαθέτει αριθμό F ίσο με F2, η διάμετρος του διαφράγματος
είναι 25 mm. (50 mm/25 mm=F2) Όσο μικρότερος ο αριθμός F, τόσο
μεγαλύτερο το μέγεθος του διαφράγματος.
Το άνοιγμα στο διάφραγμα περιγράφεται ως τιμή έκθεσης (Exposure
Value - EV). Η αύξηση της τιμής έκθεσης (+1 EV) σημαίνει ότι διπλασιάζεται
η ποσότητα του φωτός. Η μείωση της τιμής έκθεσης (-1 EV) σημαίνει
ότι μειώνεται στο μισό η ποσότητα του φωτός. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης για το λεπτό
συντονισμό της ποσότητας φωτός μέσω της υποδιαίρεσης των τιμών
έκθεσης σε 1/2, 1/3 EV, και ούτω καθεξής.
+1 EV
Ελάχιστο διάφραγμα
Μεσαίο διάφραγμα
-1 EV
Μέγιστο διάφραγμα
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Βήματα τιμής έκθεσης
Σκοτεινότερη φωτογραφία
(ελαφρώς ανοιχτό διάφραγμα)
Φωτεινότερη φωτογραφία
(διάπλατα ανοιχτό διάφραγμα)
15
Έννοιες στη Φωτογραφία
Τιμή διαφράγματος και βάθος πεδίου
Μπορείτε να θολώσετε ή αποσαφηνίσετε το φόντο μιας φωτογραφίας
μέσω του ελέγχου του διαφράγματος. Σχετίζεται στενά με το βάθος πεδίου
(DOF), που μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό ή μεγάλο.
Το περίβλημα του διαφράγματος περιέχει πολλά πτερύγια. Τα πτερύγια αυτά
κινούνται ταυτόχρονα και ελέγχουν την ποσότητα φωτός που διέρχεται από
το κέντρο του διαφράγματος. Ο αριθμός των πτερυγίων επηρεάζει επίσης
το σχήμα του φωτός κατά τη λήψη νυχτερινών σκηνών. Αν ένα διάφραγμα
διαθέτει ζυγό αριθμό πτερυγίων, το φως χωρίζεται σε ίσο αριθμό τμημάτων. Αν
ο αριθμός των πτερυγίων είναι μονός, ο αριθμός των τμημάτων ισούται με δύο
φορές τον αριθμό των πτερυγίων.
Για παράδειγμα, ένα διάφραγμα με 8 πτερύγια χωρίζει το φως σε 8 τμήματα ενώ
ένα διάφραγμα με 7 πτερύγια σε 14 τμήματα.
Φωτογραφία με μεγάλο DOF
Φωτογραφία με μικρό DOF
7 πτερύγια
8 πτερύγια
16
Έννοιες στη Φωτογραφία
Ταχύτητα κλείστρου
Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται
για το άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου, και αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας, επειδή ελέγχει την
ποσότητα φωτός που διέρχεται από το διάφραγμα πριν φθάσει στον
αισθητήρα εικόνας.
Συνήθως, η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί μη αυτόματα. Η
μέτρηση της ταχύτητας κλείστρου είναι γνωστή ως "Τιμή έκθεσης" (EV),
που σημειώνεται σε διαστήματα του 1 δευτ., 1/2 δευτ., 1/4 δευτ., 1/8 δευτ.,
1/15 δευτ., 1/1000 δευτ., 1/2000 δευτ. και ούτω καθεξής.
Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο φως
επιτρέπεται να εισέλθει. Παρομοίως, όσο μικρότερη η ταχύτητα κλείστρου,
τόσο περισσότερο φως επιτρέπεται να εισέλθει.
Όπως δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες, αργή ταχύτητα κλείστρου
επιτρέπει περισσότερο χρόνο για να εισέλθει το φως, και έτσι η
φωτογραφία γίνεται φωτεινότερη. Από την άλλη, υψηλή ταχύτητα
κλείστρου επιτρέπει λιγότερο χρόνο διέλευσης φωτός και η φωτογραφία
γίνεται σκοτεινότερη ενώ ακινητοποιεί ευκολότερα θέματα σε κίνηση.
+1 EV
Έκθεση
-1 EV
0,8 δευτ.
1 δευτ.
1/2 δευτ.
1/4 δευτ.
1/8 δευτ.
1/15 δευτ.
0,004 δευτ.
1/30 δευτ.
Ταχύτητα κλείστρου
17
Έννοιες στη Φωτογραφία
Ευαισθησία ISO
Η έκθεση μιας εικόνας καθορίζεται από την ευαισθησία της φωτογραφικής
μηχανής. Η ευαισθησία αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα φιλμ, γνωστά
ως πρότυπα ISO. Σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αυτή η αξιολόγηση
ευαισθησίας χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει την ευαισθησία του
ψηφιακού μηχανισμού που καταγράφει την εικόνα.
Η ευαισθησία ISO διπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται ο αριθμός. Για
παράδειγμα, ISO 200 είναι ικανή να καταγράφει εικόνες σε ταχύτητα
διπλή από την ταχύτητα της ρύθμισης ISO 100. Ωστόσο, υψηλότερες
ρυθμίσεις ISO μπορούν να οδηγήσουν σε "παράσιτα" — μικρές κηλίδες,
κουκκίδες και άλλα φαινόμενα σε μια φωτογραφία που δίνουν στη λήψη
μη ευκρινή ή βρώμικη εμφάνιση. Σε γενικές γραμμές, είναι καλύτερο να
χρησιμοποιείται χαμηλή ρύθμιση ISO για να αποτρέπονται τα παράσιτα
από τις φωτογραφίες σας, εκτός αν κάνετε λήψη σε σκοτεινό περιβάλλον ή
τη νύχτα.
Επειδή χαμηλή ευαισθησία ISO σημαίνει ότι η φωτογραφική μηχανή είναι
λιγότερο ευαίσθητη στο φως, χρειάζεστε περισσότερο φως για να έχετε
βέλτιστη έκθεση. Όταν χρησιμοποιείτε χαμηλή ευαισθησία ISO, ανοίξτε
περισσότερο το διάφραγμα ή μειώστε την ταχύτητα κλείστρου ώστε να
αφήσετε περισσότερο φως να εισέλθει στη φωτογραφική μηχανή. ΓΓια
παράδειγμα, στη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας με άφθονο φως, η
χαμηλή ευαισθησία ISOδεν απαιτεί αργή ταχύτητα κλείστρου. Ωστόσο, σε
σκοτεινό μέρος ή τη νύχτα, χαμηλή ευαισθησία ISO θα οδηγήσει σε θολή
φωτογραφία. Συνεπώς, συνιστάται η μέτρια αύξηση της ευαισθησίας ISO.
Φωτογραφία που τραβήχτηκε με τρίποδο
και υψηλή ευαισθησία ISO
Θολή φωτογραφία με χαμηλή
ευαισθησία ISO
Αλλαγές στην ποιότητα και τη φωτεινότητα ανάλογα με την ευαισθησία ISO
18
Έννοιες στη Φωτογραφία
Πώς η ρύθμιση διαφράγματος, η ταχύτητα
κλείστρου και η ευαισθησία ISO ελέγχουν
την έκθεση
Η ρύθμιση διαφράγματος, η ταχύτητα κλείστρου και η ευαισθησία ISO
αλληλεξαρτώνται στενά στη φωτογραφία. Η ρύθμιση διαφράγματος
ελέγχει το άνοιγμα που ρυθμίζει το φως που εισέρχεται στη φωτογραφική
μηχανή, ενώ η ταχύτητα κλείστρου καθορίζει τη χρονική διάρκεια εισόδου
του φωτός στη μηχανή. Η ευαισθησία ISO καθορίζει την ταχύτητα με την
οποία το φιλμ αντιδρά στο φως. Αυτά τα τρία στοιχεία σε συνδυασμό
περιγράφονται ως το τρίγωνο της έκθεσης.
Μια αλλαγή στην ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος ή την
ευαισθησία ISO μπορεί να αντισταθμιστεί με προσαρμογές των άλλων
δύο στοιχείων ώστε να διατηρηθεί σταθερή η ποσότητα φωτός. Ωστόσο
τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η
ταχύτητα κλείστρου είναι χρήσιμη για την έκφραση κίνησης, το διάφραγμα
μπορεί να ελέγξει το βάθος πεδίου και η ευαισθησία ISO μπορεί να ελέγξει
την ευκρίνεια μιας φωτογραφίας.
Ρυθμίσεις
Τιμή
διαφράγματος
Αποτελέσματα
Ρυθμίσεις
Ταχύτητα
κλείστρου
Αποτελέσματα
Γρήγορη ταχύτητα
= λιγότερο φως
Αργή ταχύτητα
= περισσότερο φως
Γρήγορη = ακίνητη
Αργή = θολή
Ευαισθησία
ISO
Υψηλή ευαισθησία
= μεγαλύτερη
ευαισθησία στο φως
Χαμηλή ευαισθησία
= μικρότερη ευαισθησία
στο φως
Υψηλή = λιγότερο ευκρινής
Χαμηλή = περισσότερο
ευκρινής
Πλατύ διάφραγμα
= περισσότερο φως
Στενό διάφραγμα
= λιγότερο φως
Πλατύ = μικρό βάθος πεδίου
Στενό = μεγάλο βάθος πεδίου
19
Έννοιες στη Φωτογραφία
Συσχετισμός μεταξύ εστιακού μήκους,
γωνίας και προοπτικής
Μεγάλο εστιακό μήκος
φακός
τηλεφωτογράφησης
Το εστιακό μήκος, που μετριέται σε χιλιοστά, είναι η απόσταση ανάμεσα
στο μέσον του φακού και του εστιακού σημείου του. Επηρεάζει τη γωνία
και την προοπτική των ληφθέντων εικόνων. Μικρό εστιακό μήκος σημαίνει
αμβλεία γωνία, που σας επιτρέπει να τραβήξετε ευρυγώνια λήψη. Μεγάλο
εστιακό μήκος σημαίνει οξεία γωνία, που σας επιτρέπει να τραβήξετε λήψη
τηλεφακού.
λήψη τηλεφακού
οξεία γωνία
Μικρό εστιακό μήκος
Κοιτάξτε τις φωτογραφίες παρακάτω και συγκρίνετε τις αλλαγές.
ευρυγώνιος φακός
ευρυγώνια λήψη
αμβλεία γωνίας
Γωνία 20 mm
Γωνία 50 mm
Γωνία 200 mm
Κανονικά, φακός με αμβλεία γωνία είναι κατάλληλος για τη λήψη τοπίων και
φακός με οξεία γωνία συνιστάται για λήψη αθλητικών σκηνών ή πορτρέτα.
20
Έννοιες στη Φωτογραφία
Τι ελέγχει τα εφέ εκτός εστίασης;
Βάθος πεδίου
Τα πορτρέτα ή φωτογραφίες νεκρής φύσης που αρέσουν περισσότερο
στους ανθρώπους είναι εκείνες στις οποίες το φόντο είναι εκτός εστίασης
και έτσι το θέμα φαίνεται πιο έντονο. Ανάλογα με τις εστιασμένες περιοχές,
μια φωτογραφία μπορεί να είναι θολή ή ευκρινής. Αυτό ονομάζεται
"χαμηλό DOF" ή "υψηλό DOF".
Το βάθος πεδίου είναι η εστιασμένη περιοχή γύρω από το θέμα. Συνεπώς,
μικρό DOF σημαίνει ότι η εστιασμένη περιοχή είναι στενή ενώ μεγάλο DOF
σημαίνει ότι η εστιασμένη περιοχή είναι πλατιά.
Το DOF εξαρτάται από την τιμή διαφράγματος
Όσο πλατύτερο είναι το διάφραγμα (δηλαδή όσο μικρότερη είναι η
τιμή διαφράγματος), τόσο μικρότερο γίνεται το DOF. Υπό τον όρο ότι
οι άλλες τιμές, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας κλείστρου και της
ευαισθησίας ISO, μένουν ίδιες, χαμηλή τιμή διαφράγματος οδηγεί σε
φωτογραφία με μικρό DOF.
Φωτογραφία με μικρό DOF, που τονίζει το θέμα και κάνει τα υπόλοιπα
θολά, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση τηλεσκοπικού φακού ή επιλογή
χαμηλού διαφράγματος. Αντίστοιχα, φωτογραφία με μεγάλο DOF, που
δείχνει ευκρινώς εστιασμένα όλα τα στοιχεία της φωτογραφίας, μπορεί
να επιτευχθεί με χρήση ευρυγώνιου φακού ή επιλογή υψηλής τιμής
διαφράγματος.
50 mm F5.7
Μικρό βάθος πεδίου
50 mm F22
Μεγάλο βάθος πεδίου
21
Έννοιες στη Φωτογραφία
Το DOF εξαρτάται από το εστιακό μήκος
Όσο μεγαλύτερο είναι το εστιακό μήκος, τόσο μικρότερο γίνεται το DOF.
Τηλεσκοπικός φακός με μεγαλύτερο εστιακό μήκος από ευρυγώνιο φακό
με μικρό εστιακό μήκος είναι καλύτερος για λήψη φωτογραφίας με μικρό
DOF.
Το DOF εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ θέματος και
φωτογραφικής μηχανής
Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ του θέματος και της
φωτογραφικής μηχανής, τόσο μικραίνει το DOF. Συνεπώς, η λήψη
φωτογραφίας θέματος από κοντά μπορεί να οδηγήσει σε φωτογραφία με
μικρό DOF.
Φωτογραφία που τραβήχτηκε με τηλεσκοπικό
φακό 100 mm
Φωτογραφία που τραβήχτηκε με ευρυγώνιο
φακό 20 mm
Φωτογραφία που τραβήχτηκε με
τηλεσκοπικό φακό 100 mm
Φωτογραφία θέματος που τραβήχτηκε από κοντά
22
Έννοιες στη Φωτογραφία
Οπτική προεπισκόπηση
Μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη για
να προβάλλετε την οπτική προεπισκόπηση πριν τραβήξετε μια
φωτογραφία. Η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει το διάφραγμα στις
προκαθορισμένες ρυθμίσεις και δείχνει τα αποτελέσματα στην οθόνη.
Ρυθμίστε το κουμπί προσαρμογής σε Οπτική προεπισκόπηση. (σελ. 150)
F
Σύνθεση
Είναι διασκεδαστικό να παγιδεύεις την ομορφιά του κόσμου σε μια
φωτογραφία με τη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, όσο όμορφος και αν
είναι ο κόσμος, μια κακή σύνθεση δεν μπορεί να εκφράσει την ομορφιά του.
Και σε σχέση με τη σύνθεση, είναι πολύ σημαντικό να αποδίδεται η σωστή
προτεραιότητα στα θέματα.
Σύνθεση στη φωτογράφηση σημαίνει τη διευθέτηση των αντικειμένων
μέσα σε μια φωτογραφία. Συνήθως, ο κανόνας των τρίτων οδηγεί σε μια
καλή σύνθεση.
Κανόνας των τρίτων
Για να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα των τρίτων, χωρίστε την εικόνα σε ένα
μοτίβο 3x3 με ίσα παραλληλόγραμμα.
Για να συνθέτετε φωτογραφίες που τονίζουν καλύτερα το θέμα,
βεβαιωθείτε ότι το θέμα σας βρίσκεται σε μία από τις γωνίες του κεντρικού
παραλληλόγραμμου.
23
Έννοιες στη Φωτογραφία
Η χρήση του κανόνα των τρίτων θα δημιουργήσει φωτογραφίες με
σταθερή και εντυπωσιακή σύνθεση. Ακολουθούν λίγα παραδείγματα.
Φωτογραφίες με δύο θέματα
Αν το θέμα σας βρίσκεται σε μία γωνία της φωτογραφίας, δημιουργείται
μια μη ισορροπημένη σύνθεση. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τη
φωτογραφία καταγράφοντας ένα δεύτερο θέμα στην αντίθετη γωνία ώστε
να ισορροπεί το βάρος της φωτογραφίας.
Θέμα 2
Θέμα 1
Μη ισορροπημένο
Θέμα 2
Θέμα 1
Ισορροπημένο
Όταν τραβάτε φωτογραφίες τοπίων, το κεντράρισμα του ορίζοντα θα
δημιουργήσει μη ισορροπημένη εντύπωση. Δώστε περισσότερο βάρος στη
φωτογραφία μετακινώντας τον ορίζοντα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Θέμα 1
Θέμα 1
Θέμα 2
Θέμα 2
Μη ισορροπημένο
Ισορροπημένο
24
Έννοιες στη Φωτογραφία
Οδηγός αριθμός φλας
Φλας
Το φως είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φωτογραφίας.
Ωστόσο δεν είναι εύκολο να υπάρχει αρκετό φως οποτεδήποτε και
οπουδήποτε. Η χρήση ενός φλας επιτρέπει να βελτιστοποιείτε τις
ρυθμίσεις φωτός και να δημιουργείτε ποικιλία εφέ.
Το φλας βοηθά στη δημιουργία επαρκούς έκθεσης σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Είναι επίσης χρήσιμο σε καταστάσεις με άφθονο φως. Για
παράδειγμα, το φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντιστάθμισμα της
έκθεσης της σκιάς ενός θέματος ή για την ευκρινή καταγραφή τόσο του
θέματος όσο και του φόντου σε συνθήκες με οπίσθιο φωτισμό.
Ο αριθμός μοντέλου ενός φλας αναφέρεται στην ισχύ του φλας ενώ η
μέγιστη ποσότητα φωτός που δημιουργείται εκφράζεται με μια τιμή που
είναι γνωστή ως "οδηγός αριθμός". Όσο μεγαλύτερος ο οδηγός αριθμός,
τόσο περισσότερο φως εκπέμπεται από το φλας. Ο οδηγός αριθμός
βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της απόστασης από το φλας έως το θέμα με
την τιμή διαφράγματος, όταν η ευαισθησία ISO είναι ρυθμισμένη στο 100.
Οδηγός αριθμός = Απόσταση φλας έως θέμα X Τιμή διαφράγματος
Τιμή διαφράγματος = Οδηγός αριθμός / Απόσταση φλας έως θέμα
Απόσταση φλας έως θέμα = Οδηγός αριθμός / Τιμή διαφράγματος
Επομένως, εάν γνωρίζετε τον οδηγό αριθμό ενός φλας, μπορείτε να
υπολογίσετε το βέλτιστο φλας για την απόσταση του θέματος κατά τη
μη αυτόματη ρύθμιση του φλας. Για παράδειγμα, αν ένα φλας έχει οδηγό
αριθμό ίσο με GN 20 και απέχει 4 μέτρα από το θέμα, η βέλτιστη τιμή
διαφράγματος είναι F5.0.
Πριν από τη διόρθωση
Μετά από τη διόρθωση
25
Έννοιες στη Φωτογραφία
Φωτογραφία με ανάκλαση
Η φωτογραφία με ανάκλαση αναφέρεται στη μέθοδο ανάκλασης του
φωτός από την οροφή ή τους τοίχους έτσι ώστε το φως να διαχέεται
ομοιόμορφα γύρω από το θέμα. Κανονικά, φωτογραφίες με χρήση
φλας μπορεί να μην μοιάζουν φυσικές και να έχουν σκιές. Θέματα σε
φωτογραφίες που λαμβάνονται με ανάκλαση δεν ρίχνουν σκιές και
φαίνονται ομοιογενείς εξαιτίας της ομοιόμορφης διάχυσης του φωτός.
26
Κεφάλαιο 1
Η φωτογραφική μηχανή μου
Μάθετε σχετικά με τη διάταξη της φωτογραφικής μηχανής, τα εικονίδια οθόνης, το φακό, τα προαιρετικά εξαρτήματα
και τις βασικές λειτουργίες.
Η φωτογραφική μηχανή μου
Ξεκίνημα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε εάν υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί του προϊόντος.
Φωτογραφική μηχανή
(μαζί με το καπάκι του σώματος και το
κάλυμμα του θερμού πέδιλου)
Μετασχηματιστής ρεύματος/
Καλώδιο USB
CD-ROM λογισμικού
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
(Περιλαμβάνεται το εγχειρίδιο χρήστη)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Εξωτερικό φλας
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Λουράκι
• Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αντικείμενα.
• Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα σε εμπορικό κατάστημα ή κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung.
Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στη σελίδα 195.
28
Η φωτογραφική μηχανή μου
Διάταξη φωτογραφικής μηχανής
1
2
3 4
Αρ.
5 6
Επιλογέας εντολών
• Στο έξυπνο πλαίσιο: μετακίνηση σε
4
16
7
15
14
7
8
9
10
13
12
Όνομα
1
11
2
επιθυμητή επιλογή ή προσαρμογή
μιας πραγματοποιημένης επιλογής.
• Στη λειτουργία λήψης: Πρόσβαση
σε οθόνη τρόπου λειτουργίας στη
λειτουργία λήψης ή προσαρμογή
ταχύτητας κλείστρου, τιμής
διαφράγματος ή τιμής έκθεσης σε
ορισμένες λειτουργίες λήψης.
• Στη λειτουργία αναπαραγωγής:
προβολή μικρογραφιών ή μεγέθυνση/
σμίκρυνση μιας φωτογραφίας.
Κουμπί DIRECT LINK: έναρξη
προκαθορισμένης λειτουργίας Wi-Fi.
(σελ. 31)
Αρ.
Όνομα
8
Αισθητήρας εικόνων
9
Ηχείο
10
Ετικέτα NFC
11
Κουμπί απελευθέρωσης φακού
12
Στήριγμα φακού
13
Δείκτης στηρίγματος φακού
14
Βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης/
Λυχνία χρονόμετρου
15
Διακόπτης λειτουργίας
16
Κουμπί κλείστρου
Εσωτερική κεραία
3
* Αποφύγετε την επαφή με την
εσωτερική κεραία ενώ χρησιμοποιείτε
ασύρματο δίκτυο.
4
Μικρόφωνο
5
Θερμό πέδιλο
6
Κάλυμμα θερμού πέδιλου
7
Υποδοχή για λουρί φωτογραφικής
μηχανής
29
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Διάταξη φωτογραφικής μηχανής
Αρ.
1
Όνομα
Κουμπί βιντεοσκόπησης
Ξεκινήστε την εγγραφή βίντεο.
Λυχνία κατάστασης
1
2
3
4
2
3
4
Ένδειξη της κατάστασης της φωτογραφικής μηχανής.
• Αναβοσβήνει: κατά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, λήψη βίντεο, αποστολή δεδομένων σε
υπολογιστή, σύνδεση με WLAN ή αποστολή μιας φωτογραφίας.
• Αναμμένη: όταν δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και ενός
υπολογιστή ή όταν φορτίζει η μπαταρία.
Κουμπί Τρόπου λειτουργίας
Πρόσβαση στην οθόνη τρόπου λειτουργίας. (σελ. 36)
Κουμπί αναπαραγωγής
Είσοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Θύρα USB και απελευθέρωσης κλείστρου
5
6
9
5
Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με υπολογιστή ή απελευθέρωση κλείστρου. Χρήση καλωδίου
απελευθέρωσης κλείστρου με τρίποδο για ελαχιστοποίηση του κουνήματος της φωτογραφικής
μηχανής.
6
Θύρα HDMI
7
8
8
7
9
Κάλυμμα θαλάμου μπαταρίας/Κάρτας μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης και μπαταρίας.
Οθόνη
Αγγίξτε την οθόνη για επιλογή μενού ή επιλογών. (σελ. 38)
Υποδοχή τρίποδου
30
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Διάταξη φωτογραφικής μηχανής
Χρήση του κουμπιού DIRECT LINK
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εύκολα τη λειτουργία Wi-Fi πατώντας το
[DIRECT LINK]. Πατήστε και πάλι το [DIRECT LINK] για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη λειτουργία.
Ρύθμιση του κουμπιού DIRECT LINK
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία Wi-Fi προς εκκίνηση όταν πατάτε το
[DIRECT LINK]. (σελ. 150)
Για να ρυθμίσετε μια
επιλογή DIRECT LINK,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → Διάταξη
πλήκτρων → DIRECT LINK → μια επιλογή.
31
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Διάταξη φωτογραφικής μηχανής
Χρήση του επιλογέα εντολών
Μπορείτε να προσαρμόσετε επιλογές όπως η τιμή διαφράγματος, η
ταχύτητα κλείστρου ή η τιμή έκθεσης με τον επιλογέα εντολών σε ορισμένες
λειτουργίες λήψης. Πατήστε τον επιλογέα εντολών και κατόπιν περιστρέψτε
τον δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ορισμένες επιλογές με τον επιλογέα εντολών
στο έξυπνο πλαίσιο. Στο έξυπνο πλαίσιο, περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών
σε μια επιθυμητή επιλογή, πατήστε τον επιλογέα εντολών για να την
επιλέξετε και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε
την πραγματοποιημένη επιλογή.
Τιμή έκθεσης
Π.χ. Προσαρμογή της τιμής έκθεσης στη λειτουργία προγράμματος
Για να
προσαρμόσετε την
τιμή έκθεσης,
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Πρόγραμμα → πατήστε τον επιλογέα εντολών δυο φορές για
να επιλέξετε την τιμή έκθεσης → περιστρέψτε τον επιλογέα
εντολών για την προσαρμογή.
32
Η φωτογραφική μηχανή μου
Τοποθέτηση μπαταρίας και κάρτας μνήμης
Μάθετε πώς να τοποθετείτε την μπαταρία και μια προαιρετική κάρτα
μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.
Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας μνήμης
Ασφάλεια
μπαταρίας
Γλιστρήστε προς τα πάνω την
ασφάλεια για να απελευθερώσετε την
μπαταρία.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Σπρώξτε την κάρτα απαλά μέχρι να
απεμπλακεί από τη φωτογραφική
μηχανή και κατόπιν τραβήξτε την έξω
από την υποδοχή.
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις
χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
Κάρτα μνήμης
Κάρτα μνήμης
Τοποθετήστε την μπαταρία με το λογότυπο
της Samsung προς τα πάνω.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή την μπαταρία ενώ αναβοσβήνει η λυχνία
κατάστασης της φωτογραφικής μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει
τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή στη φωτογραφική
μηχανή.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
33
Η φωτογραφική μηχανή μου
Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής
Φόρτιση της μπαταρίας
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής
Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, πρέπει
να φορτίσετε την μπαταρία. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB
με τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου USB με το μετασχηματιστή ρεύματος.
Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας σε ON.
• Για απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής, ρυθμίστε το διακόπτη
λειτουργίας σε OFF.
• Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά
εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης. (σελ. 35)
ON
OFF
Λυχνία κατάστασης
• Κόκκινη λυχνία ενεργή: φόρτιση σε εξέλιξη
• Κόκκινη λυχνία ανενεργή: πλήρως φορτισμένη
• Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: σφάλμα
• Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο USB
που παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή σας. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο
μετασχηματιστή ρεύματος, η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται
να μην φορτιστεί ή να μην λειτουργεί σωστά.
• Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο USB μόνο όταν η
φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
34
Η φωτογραφική μηχανή μου
Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης
Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά εμφανίζεται
η οθόνη αρχικής ρύθμισης. Η γλώσσα είναι προκαθορισμένη για τη χώρα ή
την περιοχή όπου πωλείται η φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε να αλλάξετε
τη γλώσσα όπως θέλετε.
1
Αγγίξτε Ζώνη ώρας.
2
Σύρετε τη λίστα επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω και
κατόπιν αγγίξτε μια ζώνη ώρας.
4
Ημερομηνία & Ώρα
Έτος Μήνας Ημέρα Ώρα Λεπτό
[GMT -01:00] Κάπο Βέρντε
[GMT -02:00] Μέσος Ατλαντικός
[GMT -03:00] Μπουένος Άιρες, Σάο Πάολο
[GMT -03:30] Νέα Γη
3
Αγγίξτε Ημερομηνία και ώρα.
DST
• Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Ζώνη ώρας
[GMT +00:00] Λονδίνο
Αγγίξτε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε μια επιλογή.
5
Αγγίξτε
6
Αγγίξτε Μορφή ημερομηνίας → μια μορφή ημερομηνίας.
7
Αγγίξτε Μορφή ώρας → μια μορφή ώρας.
8
Αγγίξτε
.
για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση.
35
Η φωτογραφική μηχανή μου
Επιλογή μιας λειτουργίας
Επιλέξτε διάφορους τρόπους λειτουργίας και λειτουργίες στην οθόνη
τρόπου λειτουργίας.
Περιγραφή τρόπου λειτουργίας
Λειτουργία
Πρόσβαση σε οθόνη τρόπου λειτουργίας
Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, πατήστε [h]. Πατήστε και πάλι
[h] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία. Μπορείτε επίσης
να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών για πρόσβαση σε οθόνη τρόπου
λειτουργίας στη λειτουργία λήψης.
Αυτόματη
Smart
Περιγραφή
Λήψη μιας φωτογραφίας με λειτουργία σκηνής επιλεγμένη
αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή. (σελ. 55)
Λήψη μιας φωτογραφίας με επιλογές προκαθορισμένες για μια
συγκεκριμένη σκηνή. (σελ. 57)
• Πρόγραμμα: λήψη φωτογραφίας με ρυθμίσεις που
•
•
Εξειδικευμένος
•
•
προσαρμόσατε μη αυτόματα εκτός από την ταχύτητα
κλείστρου και την τιμή διαφράγματος. (σελ. 61)
Προτεραιότητα διαφράγματος: ρύθμιση της τιμής
διαφράγματος μη αυτόματα ενώ η φωτογραφική μηχανή
επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου.
(σελ. 62)
Προτεραιότητα κλείστρου: ρύθμιση της ταχύτητας
κλείστρου μη αυτόματα ενώ η φωτογραφική μηχανή
επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη τιμή διαφράγματος.
(σελ. 63)
Μη αυτόματη: προσαρμογή τόσο της τιμής διαφράγματος
όσο και της ταχύτητας κλείστρου μη αυτόματα. (σελ. 64)
Προσαρμοσμένο: δημιουργία των δικών σας λειτουργιών
λήψης προσαρμόζοντας και αποθηκεύοντας επιλογές.
(σελ. 65)
Αυτόματη
Smart
Εξειδικευμένος
Wi-Fi
Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να επιλέξετε μια λειτουργία ή χαρακτηριστικό.
36
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργία
Επιλογή μιας λειτουργίας
Περιγραφή
• MobileLink: αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο
•
•
Wi-Fi
•
•
•
τηλέφωνο. (σελ. 129)
Remote Viewfinder: χρήση έξυπνου τηλεφώνου ως
απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου και προβολή
μιας προεπισκόπησης στο έξυπνο τηλέφωνό σας μιας
εικόνας από τη φωτογραφική μηχανή σας. (σελ. 131)
Αυτόματη εφεδρική αποθήκευση: αποστολή
φωτογραφιών ή βίντεο που τραβήξατε με τη φωτογραφική
μηχανή σε υπολογιστή ασύρματα. (σελ. 133)
Email: αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο αποθηκευμένων
στη φωτογραφική μηχανή μέσω email. (σελ. 135)
SNS & Νέφος:αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε
ιστότοπους κοινής χρήσης αρχείων. (σελ. 139)
Samsung Link: μεταφόρτωση φωτογραφιών σε
διαδικτυακή αποθήκευση Samsung Link ή προβολή
αρχείων σε άλλες συσκευές με υποστήριξη Samsung Link.
(σελ. 142)
Αναδιάταξη εικονιδίων
Για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των εικονιδίων στην οθόνη
υπολειτουργιών της λειτουργίας Smart ή της λειτουργίας Εξειδικευμένος,
αγγίξτε
(Προβολή πλέγματος) ή (Προβολή λίστας) στην πάνω
αριστερή γωνία της οθόνης. Εάν επιλέξατε προβολή λίστας, σύρετε τη
λίστα επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, περιστρέψτε τον επιλογέα
λειτουργίας στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε ένα εικονίδιο.
<Προβολή λίστας>
<Προβολή πλέγματος>
37
Η φωτογραφική μηχανή μου
Επιλογή λειτουργιών (επιλογές)
Επιλέξτε μενού ή επιλογές αγγίζοντας απαλά ένα στοιχείο στην οθόνη με το
δάχτυλό σας.
4
Σύρετε τη λίστα επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω και
κατόπιν αγγίξτε μια επιλογή.
• Αν αγγίξετε
, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με
πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες και ρυθμίσεις.
Χρήση m
Αγγίξτε
λήψης.
AutoShare
στην οθόνη και κατόπιν αλλάξτε τις επιλογές ή ρυθμίσεις
Μέγεθος φωτογραφίας
5472x3648 (3:2)
Ποιότητα
3888x2592 (3:2)
ISO
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Πρόγραμμα.
2
Αγγίξτε
3
Αγγίξτε 1 → Μέγεθος φωτογραφίας.
2976x1984 (3:2)
1728x1152 (3:2)
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου
5472x3080 (16:9)
Ισορροπία λευκού
Π.χ. Επιλογή του μεγέθους φωτογραφίας στη λειτουργία προγράμματος
1
Μέγεθος φωτογραφίας
5
Αγγίξτε
για μετάβαση στη λειτουργία λήψης.
.
AutoShare
Μέγεθος φωτογραφίας
Ποιότητα
ISO
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου
Απενεργοποίηση
Ισορροπία λευκού
38
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Επιλογή λειτουργιών (επιλογές)
Χρήση του έξυπνου πλαισίου
Αγγίξτε
στην οθόνη για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες όπως
Έκθεση, ISO και Ισορροπία λευκού.
4
Σύρετε τον επιλογέα στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε
να προσαρμόσετε την επιλογή.
για
• Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών για να
προσαρμόσετε την επιλογή. (σελ. 32)
Τιμή έκθεσης : 0.0
Π.χ. Προσαρμογή της τιμής έκθεσης στη λειτουργία προγράμματος
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Πρόγραμμα.
2
Αγγίξτε
3
Αγγίξτε Τιμή έκθεσης.
.
• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ορισμένες επιλογές σύροντας τον
επιλογέα στην οθόνη με το δάχτυλό σας. Εναλλακτικά, περιστρέψτε
τον επιλογέα εντολών σε μια επιθυμητή επιλογή, πατήστε τον
επιλογέα εντολών για να την επιλέξετε και κατόπιν περιστρέψτε
τον επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε την πραγματοποιημένη
επιλογή.
Τιμή έκθεσης : 0.0
39
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Επιλογή λειτουργιών (επιλογές)
Χρήση της οθόνης αφής
Μετακίνηση: μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας κατά πλάτος της
οθόνης.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή μολύβια, για να αγγίζετε
την οθόνη. Μπορεί να επιφέρετε ζημιά στην οθόνη.
Άγγιγμα: αγγίξτε ένα εικονίδιο για επιλογή μενού ή επιλογών.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όσα καταχωρείτε αν αγγίζετε
πολλά στοιχεία ταυτόχρονα.
• Όταν αγγίζετε ή σύρετε πάνω στην οθόνη, ενδέχεται να προκύψουν
Σύρσιμο: αγγίξτε παρατεταμένα σε μια περιοχή στην οθόνη και
κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας.
AutoShare
Μέγεθος φωτογραφίας
Ποιότητα
αποχρωματισμοί. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία αλλά είναι
χαρακτηριστικό της οθόνης αφής. Αγγίζετε ή σύρετε απαλά για να
ελαχιστοποιήσετε τους αποχρωματισμούς.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν χρησιμοποιείτε τη
φωτογραφική μηχανή σε εξαιρετικά υγρό περιβάλλον.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν εφαρμόσετε μεμβράνη
προστασίας οθόνης ή άλλα εξαρτήματα στην οθόνη.
• Ανάλογα με τη γωνία θέασης, η οθόνη ενδέχεται να φαίνεται σκοτεινή.
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή τη γωνία θέασης για να βελτιωθεί η
ανάλυση.
ISO
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου Απενεργοποίηση
Ισορροπία λευκού
40
Η φωτογραφική μηχανή μου
Εικονίδια οθόνης
Στη λειτουργία λήψης
Εικονίδιο
Περιγραφή
Λήψη φωτογραφιών
1
London
F
2
3
Εικονίδιο
Περιγραφή
Πλαίσιο αυτόματης εστίασης
Περιοχή εστίασης
Περιοχή σημειακής φωτομέτρησης
Ανίχνευση προσώπου
Κούνημα φωτογραφικής μηχανής
Ισορροπία λευκού (σελ. 77)
Κλίμακα μη αυτόματης εστίασης
Μικροπροσαρμογή ισορροπίας λευκού
Δείκτης ευθυγράμμισης (σελ. 42)
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS)
(σελ. 93)
Ιστόγραμμα (σελ. 150)
Δυναμικό εύρος (σελ. 100)
Εστίαση
Z ενεργό
Ταχύτητα κλείστρου
Z λόγος
Τιμή διαφράγματος
Έξυπνο φίλτρο
Τιμή προσαρμογής έκθεσης
1. Πληροφορίες λήψης
Εικονίδιο
Περιγραφή
Λειτουργία λήψης
Τρέχουσα ημερομηνία
Ευαισθησία ISO (σελ. 76)
* Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν προσαρτάτε μια
προαιρετική μονάδα GPS.
** Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χωρίς τοποθέτηση κάρτας
μνήμης δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κάρτα μνήμης ή
υπολογιστή.
Τρέχουσα ώρα
London
Ενεργοποιημένο GPS*
Πληροφορίες τοποθεσίας*
Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα
μνήμης**
Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης
(σελ. 105)
Διαθέσιμος αριθμός φωτογραφιών
•
•
•
: πλήρως φορτισμένη
: μερικώς φορτισμένη
(Κόκκινη): κενή
(επαναφορτίστε την
μπαταρία)
2. Επιλογές λήψης
Εικονίδιο
3. Επιλογές λήψης (άγγιγμα)
Εικονίδιο
F
Περιγραφή
Κουμπί προσαρμογής (σελ. 150)
Αλλαγή Smart λειτουργίας***
AutoShare
Περιγραφή
Επιλογές αυτόματης εστίασης με άγγιγμα
Μέγεθος φωτογραφίας
Κουμπί τύπου οθόνης
Αρχείο RAW
Επιλογές λήψης
Λειτουργία συνεχόμενης λήψης
Έξυπνο πλαίσιο
Φλας (σελ. 101)
Προσαρμογή έντασης του φλας
Φωτομέτρηση (σελ. 98)
Λειτουργία αυτόματης εστίασης (σελ. 82)
*** Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε Smart
λειτουργία.
Τα εικονίδια που εμφανίζονται αλλάζουν
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που
επιλέγετε ή τις επιλογές που ορίζετε.
41
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Εικονίδια οθόνης
2. Επιλογές λήψης
Εγγραφή βίντεο
1
Εικονίδιο
Περιγραφή
Μέγεθος βίντεο
2
Λειτουργία αυτόματης εστίασης
(σελ. 82)
Φωτομέτρηση (σελ. 98)
Ισορροπία λευκού (σελ. 77)
Σχετικά με το δείκτη ευθυγράμμισης
Ο δείκτης ευθυγράμμισης βοηθά στην
ευθυγράμμιση της φωτογραφικής μηχανής με
τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές στην οθόνη.
Αν ο δείκτης ευθυγράμμισης δεν είναι σε ευθεία,
βαθμονομήστε το δείκτη ευθυγράμμισης
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία οριζόντιας
βαθμονόμησης. (σελ. 152)
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS)
(σελ. 93)
1. Πληροφορίες λήψης
Εικονίδιο
Μικροπροσαρμογή ισορροπίας
λευκού
Περιγραφή
Αποσβέστης (σελ. 107)
Λειτουργία λήψης
Πολλαπλή κίνηση (σελ. 107)
Τρέχων χρόνος εγγραφής/
Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής
Ανενεργή εγγραφή φωνής (σελ. 108)
•
•
•
: πλήρως φορτισμένη
: μερικώς φορτισμένη
(Κόκκινη): κενή
(επαναφορτίστε την μπαταρία)
Ακύρωση αυτόματης εστίασης
αφής
Κάθετα
Οριζόντια
▲ Ευθυγραμμισμένο
Τα εικονίδια που εμφανίζονται αλλάζουν
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που
επιλέγετε ή τις επιλογές που ορίζετε.
▲ Μη ευθυγραμμισμένο
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείκτη
ευθυγράμμισης όταν κάνετε λήψη σε κάθετο
προσανατολισμό.
Παύση ή συνέχιση εγγραφής
Ταχύτητα κλείστρου
Τιμή διαφράγματος
Τιμή έκθεσης
Ευαισθησία ISO (σελ. 76)
42
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Εικονίδια οθόνης
Στη λειτουργία αναπαραγωγής
Προβολή φωτογραφιών
1
Αναπαραγωγή βίντεο
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Ημερομηνία
Εικονίδιο
2
Πληροφορίες
Περιγραφή
Αρ.
Περιγραφή
Αρχείο με συνεχόμενη λήψη
1
2
Φωτογραφία που τραβήχτηκε
Τρέχον αρχείο/Συνολικός αριθμός αρχείων
Αριθμός φακέλου - Αριθμός αρχείου
Αρχείο με πληροφορίες τοποθεσίας
London
3
London
Πληροφορίες τοποθεσίας
Αρχείο RAW
Προστατευμένο αρχείο
Πληροφορίες εκτύπωσης που
προστίθενται στο αρχείο (σελ. 115)
Αρχείο 3D
3
Εικονίδιο
Ιστόγραμμα RGB (σελ. 150)
Λειτουργία λήψης, Μέτρηση έκθεσης,
Φλας, Ισορροπία λευκού, Τιμή
διαφράγματος, Ταχύτητα κλείστρου,
ISO, Εστιακό μήκος, Τιμή έκθεσης,
Μέγεθος φωτογραφίας, Ημερομηνία,
Πληροφορίες τοποθεσίας
Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής
Διάρκεια βίντεο
Καταγραφή μιας εικόνας
/
/
Κουμπί τύπου οθόνης
Μενού αναπαραγωγής/Επεξεργασίας
Διαγραφή αρχείων
Επεξεργασία φωτογραφιών
Περικοπή βίντεο
Προβολή μικρογραφιών εικόνων
Περιγραφή
Ταχύτητα αναπαραγωγής
Πολλαπλή κίνηση
/
Προβολή προηγούμενου αρχείου/Σάρωση
προς τα πίσω. (Κάθε φορά που αγγίζετε το
εικονίδιο σάρωσης προς τα πίσω, αλλάζετε
την ταχύτητα σάρωσης με αυτή τη σειρά: 2X,
4X, 8X.)
Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής και επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Προβολή επόμενου αρχείου/Σάρωση
προς τα εμπρός. (Κάθε φορά που αγγίζετε
το εικονίδιο σάρωσης προς τα εμπρός,
αλλάζετε την ταχύτητα σάρωσης με αυτή
τη σειρά: 2X, 4X, 8X.)
Προσαρμογή της έντασης του ήχου ή
σίγαση του ήχου.
43
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Εικονίδια οθόνης
Αλλαγή των εμφανιζόμενων πληροφοριών
Αγγίξτε
οθόνης.
στην οθόνη επανειλημμένα για να αλλάξετε τον τύπο
Λειτουργία
Τύπος οθόνης
• Βασικές πληροφορίες λήψης (Λειτουργία λήψης,
Λήψη
Ταχύτητα κλείστρου, Τιμή διαφράγματος, Τιμή έκθεσης,
Ευαισθησία ISO, κ.λπ.)
• Βασικές πληροφορίες λήψης + Κουμπιά επιλογής λήψης
(MENU, Fn, AutoShare, Αυτόματη εστίαση αφής) +
Μετρητής επιπέδου
• Βασικές πληροφορίες λήψης + Κουμπιά επιλογής λήψης
+ Πληροφορίες για τρέχουσες επιλογές λήψης (Μέγεθος
φωτογραφίας, Λειτουργία συνεχόμενης λήψης, Φλας,
Μέτρηση έκθεσης, Λειτουργία AF, κ.λπ.)
• Βασικές πληροφορίες λήψης + Κουμπιά επιλογής
λήψης + Πληροφορίες για τρέχουσες επιλογές λήψης +
Ιστόγραμμα + Ημερομηνία και ώρα
• Βασικές πληροφορίες
• Εμφάνιση όλων των πληροφοριών σχετικά με το τρέχον
Αναπαραγωγή
αρχείο.
• Εμφάνιση όλων των πληροφοριών σχετικά με το τρέχον
αρχείο συμπεριλαμβανομένου του ιστογράμματος RGB.
44
Η φωτογραφική μηχανή μου
Φακοί
Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικούς φακούς που κατασκευάζονται
αποκλειστικά για τη φωτογραφική μηχανή της σειράς NX.
Μάθετε για τις λειτουργίες κάθε φακού και επιλέξτε έναν που ταιριάζει με
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
Διάταξη φακού
Φακό SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (παράδειγμα)
Αρ.
Περιγραφή
1
2
Δείκτης στηρίγματος φακού
3
Φακός
4
Δακτύλιος εστίασης (σελ. 90)
5
Κουμπί i-Function (σελ. 68)
6
Δακτύλιος ζουμ
7
Επαφές φακού
Διακόπτης κλειδώματος ζουμ
7
1
2
6
3
5
4
45
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Φακοί
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα φακού
Για να κλειδώσετε το φακό, τραβήξτε και κρατήστε το διακόπτη
κλειδώματος ζουμ μακριά από το σώμα της φωτογραφικής μηχανής και
περιστρέψτε το δακτύλιο ζουμ όπως φαίνεται στην εικόνα.
Για να ξεκλειδώσετε το φακό, περιστρέψτε το δακτύλιο ζουμ όπως φαίνεται
στην εικόνα μέχρι να ακούσετε το κλικ.
Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία όταν ο φακός είναι κλειδωμένος.
46
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Φακοί
Φακό SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (παράδειγμα)
8
1
2
3
4
5
6
7
Αρ.
Περιγραφή
1
2
Δείκτης στηρίγματος φακού
3
Δακτύλιος εστίασης (σελ. 90)
4
Δείκτης στηρίγματος καλύμματος φακού
5
Φακός
6
Κουμπί i-Function (σελ. 68)
7
Διακόπτης AF/MF (σελ. 82)
8
Επαφές φακού
Δακτύλιος ζουμ
΄Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φακό, προσαρτήστε το καπάκι του φακού και το
κάλυμμα του στηρίγματος του φακού για να προστατέψετε το φακό από σκόνη
και γρατζουνιές.
47
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Φακοί
Φακό SAMSUNG 16 mm F2.4 (παράδειγμα)
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (παράδειγμα)
6
5
1
2
1
2
3
3
4
4
5
Αρ.
Περιγραφή
1
2
3
Κουμπί i-Function (σελ. 68)
4
Φακός
5
Επαφές φακού
Δείκτης στηρίγματος φακού
Δακτύλιος εστίασης (σελ. 90)
Αρ.
Περιγραφή
1
Κουμπί i-Function (σελ. 68)
2
3
4
Δείκτης στηρίγματος φακού
5
Διακόπτης 2D/3D (σελ. 70)
6
Επαφές φακού
Δακτύλιος εστίασης (σελ. 90)
Φακός
48
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Φακοί
Επισημάνσεις φακού
Αρ.
Ανακαλύψτε τι σημαίνουν οι αριθμοί πάνω στο φακό.
Περιγραφή
Τιμή διαφράγματος
1
Φακό SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (παράδειγμα)
Εύρος υποστηριζόμενων τιμών διαφράγματος. Για παράδειγμα,
το 1:3.5–6.3 δείχνει το μέγιστο εύρος τιμών διαφράγματος από
3,5 έως 6,3.
Εστιακό μήκος
2
Η απόσταση από το μέσον του φακού έως το εστιακό σημείο του (σε
χιλιοστά). Ο αριθμός αυτός εκφράζεται σε εύρος: ελάχιστο εστιακό
μήκος έως μέγιστο εστιακό μήκος του φακού.
Μακρύτερο εστιακό μήκος οδηγεί σε στενότερη οπτική γωνία
κάλυψης και το θέμα μεγεθύνεται. Κοντύτερο εστιακό μήκος οδηγεί
σε ευρύτερη γωνία πεδίου.
ED
3
1
2
3 4 5
ED σημαίνει Εξαιρετικά χαμηλή διασπορά. Το γυαλί εξαιρετικά
χαμηλής διασποράς είναι αποτελεσματικό για την ελαχιστοποίηση
της χρωματικής παρέκκλισης (μια παραμόρφωση που προκύπτει
όταν ένας φακός δεν επιτυγχάνει να εστιάσει όλα τα χρώματα στο ίδιο
σημείο σύγκλεισης).
OIS (σελ. 93)
4
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας. Φακοί με αυτό το χαρακτηριστικό
μπορούν να ανιχνεύσουν κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και
να αντισταθμίσουν αποτελεσματικά την κίνηση στο εσωτερικό της
μηχανής.
Ø
5
Η διάμετρος του φακού. Όταν πρασαρτάτε ένα φίλτρο στο φακό,
βεβαιωθείτε ότι οι διάμετροι φακού και φίλτρου είναι ίδιες.
49
Η φωτογραφική μηχανή μου
Αξεσουάρ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων εξωτερικό
φλας και μονάδα GPS, που μπορούν να σας βοηθήσουν να τραβάτε
καλύτερες φωτογραφίες ευκολότερα.
Διάταξη εξωτερικού φλας
SEF8A (παράδειγμα)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά αξεσουάρ,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για κάθε αξεσουάρ.
1
• Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αντικείμενα.
• Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη
2
Samsung σε εμπορικό κατάστημα ή κέντρο τεχνικής υποστήριξης της
Samsung. Η Samsung δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη
χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών.
3
Αρ.
Περιγραφή
1
Λυχνία
2
Επιλογέας στερέωσης θερμού πέδιλου
3
Σύνδεση θερμού πέδιλου
50
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Αξεσουάρ
Σύνδεση του εξωτερικού φλας
1
Αφαιρέστε το κάλυμμα του θερμού πέδιλου από τη
φωτογραφική μηχανή.
2
Στερεώστε το φλας γλιστρώντας το μέσα στο θερμό πέδιλο.
3
Κλειδώστε το φλας στη θέση του στρέφοντας τον επιλογέα
στερέωσης του θερμού πέδιλου προς τα δεξιά.
4
Ανασηκώστε το φλας για χρήση.
51
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Αξεσουάρ
• Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία με φλας που δεν είναι εντελώς
•
•
•
•
•
φορτισμένο αλλά συνιστάται η χρήση πλήρως φορτισμένου φλας.
Ανατρέξτε στη σελίδα προαιρετικών εξαρτημάτων για τα διαθέσιμα
εξωτερικά φλας. (σελ. 195)
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία
λήψης.
Μεταξύ δύο χρήσεων του φλας μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα.
Μην μετακινηθείτε έως ότου το φλας ενεργοποιηθεί για δεύτερη φορά.
Το SEF8A ενδέχεται να μην είναι συμβατό με άλλες φωτογραφικές μηχανές
της σειράς NX.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά φλας, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήστη του φλας.
Χρησιμοποιείτε μόνο φλας εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη συμβατών
φλας ενδέχεται να επιφέρει ζημιά στη φωτογραφική μηχανή σας.
SEF220A (παράδειγμα) (προαιρετικά)
7
8
1
2
3
6
5
4
Αρ.
9
Περιγραφή
1
Εικονίδια οθόνης
2
Λυχνία READY/Kουμπί δοκιμής
3
Κουμπί MODE
4
Κουμπί απελευθέρωσης φλας
5
Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
6
Κάλυμμα μπαταρίας
7
Λυχνία
8
Διακόπτης λειτουργίας TELE/WIDE
9
Σύνδεση θερμού πέδιλου
52
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Αξεσουάρ
Διάταξη μονάδας GPS (προαιρετικά)
1
Προσάρτηση μονάδας GPS
1
Αφαιρέστε το κάλυμμα του θερμού πέδιλου από τη
φωτογραφική μηχανή.
2
Στερεώστε τη μονάδα GPS γλιστρώντας το μέσα στο θερμό
πέδιλο.
2
3
4
5
Αρ.
Περιγραφή
1
Λυχνία κατάστασης
2
Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
3
Επιλογέας στερέωσης θερμού πέδιλου
4
Σύνδεση θερμού πέδιλου
5
Κάλυμμα μπαταρίας
53
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Αξεσουάρ
3
Κλειδώστε τη μονάδα GPS στη θέση της στρέφοντας τον
επιλογέα στερέωσης του θερμού πέδιλου προς το LOCK.
4
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη μονάδα GPS.
54
Η φωτογραφική μηχανή μου
Λειτουργίες λήψης
Δύο απλές λειτουργίες λήψης—Αυτόματη και Smart λειτουργία—σας
βοηθούν να τραβάτε φωτογραφίες με πολλές αυτόματες ρυθμίσεις.
Πρόσθετες λειτουργίες επιτρέπουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα των
ρυθμίσεων.
Αυτόματη λειτουργία
Στην Αυτόματη λειτουργία, η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίζει τις
περιβάλλουσες συνθήκες και προσαρμόζει αυτόματα παράγοντες που
συμβάλλουν στην έκθεση, μεταξύ των οποίων η ταχύτητα κλείστρου,
η τιμή διαφράγματος, η μέτρηση έκθεσης, η ισορροπία λευκού και
η αντιστάθμιση έκθεσης. Καθώς η φωτογραφική μηχανή ελέγχει
τις περισσότερες λειτουργίες, ορισμένες λειτουργίες λήψης είναι
περιορισμένες. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για γρήγορη λήψη
στιγμιότυπων με την μικρότερη δυνατή προσαρμογή.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Αυτόματη.
2
Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο.
3
Πατήστε το κουμπί [Κλείστρο] μέχρι τη μέση της διαδρομής
για να εστιάσετε στο αντικείμενο.
• Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει μια σκηνή. Ένα κατάλληλο
εικονίδιο σκηνής εμφανίζεται στην οθόνη.
55
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Αναγνωρίσιμες σκηνές
Εικονίδιο
Εικονίδιο
Οι δασώδεις περιοχές συνήθως αποτελούνται από θέματα
πράσινου χρώματος
Περιγραφή
Τοπία
Κοντινές φωτογραφίες πολύχρωμων θεμάτων
Σκηνές με φωτεινό λευκό φόντο
Η φωτογραφική μηχανή σταθεροποιείται σε τρίποδο και το
θέμα δεν κινείται για ορισμένη χρονική περίοδο. (κατά τη λήψη
φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον)
Τοπία τη νύχτα
Πορτρέτα τη νύχτα
Θέματα με δραστήρια κίνηση
Τοπία με οπίσθιο φωτισμό
Πυροτεχνήματα (κατά τη χρήση τριπόδου)
Πορτρέτα με οπίσθιο φωτισμό
Πορτρέτα
Κοντινές φωτογραφίες αντικειμένων
Κοντινές φωτογραφίες κειμένου
4
Πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να ανιχνεύσει διαφορετικές σκηνές, ακόμα
Ηλιοβασιλέματα
Εσωτερικός χώρος, σκοτεινά
•
Μερικός φωτισμός
Κοντινή λήψη με σημειακό φωτισμό
•
Πορτρέτα με σημειακό φωτισμό
Μπλε ουρανοί
Περιγραφή
•
•
και για τα ίδια θέματα, ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες όπως κούνημα
της μηχανής, φωτισμός και απόσταση από το θέμα.
Αν η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίσει μια κατάλληλη λειτουργία
σκηνής, χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την Αυτόματη
λειτουργία.
Ακόμα και όταν ανιχνεύεται ένα πρόσωπο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται
να μην ανιχνεύσει μια λειτουργία πορτρέτου ανάλογα με τη θέση του θέματος
ή το φωτισμό.
Ακόμα και κατά τη χρήση τρίποδου, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
ανιχνεύσει τη λειτουργία τρίποδου ( ) αν το θέμα κινείται.
Η φωτογραφική μηχανή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια της μπαταρίας
διότι αλλάζει ρυθμίσεις συχνά για να επιλέξει κατάλληλες σκηνές.
56
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Smart λειτουργία
Στην Smart λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με επιλογές
προκαθορισμένες για μια συγκεκριμένη σκηνή.
Επιλογή
Περιγραφή
Τοπίο
Λήψη σκηνών ακίνητων εικόνων και τοπίων.
Μακροφωτογράφιση Λήψη μικρών ή κοντινών θεμάτων.
Σκηνές δράσης
Λήψη θεμάτων κινούμενων με μεγάλη
ταχύτητα.
Αγγίξτε μία σκηνή.
Εμπλουτισμένες
αποχρώσεις
Λήψη φωτογραφίας με ζωηρά χρώματα.
• Για να επιλέξετε μια άλλη σκηνή στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
Πανόραμα
Λήψη ευρείας πανοραμικής σκηνής σε μία μόνο
φωτογραφία.
Καταρράκτης
Λήψη σκηνών με καταρράκτες.
Σιλουέτα
Λήψη θεμάτων ως σκοτεινές φιγούρες πάνω σε
φωτεινό φόντο.
Ηλιοβασίλεμα
Λήψη σκηνών σε ηλιοβασίλεμα, με φυσικά
κόκκινα και κίτρινα χρώματα.
Νύχτα
Λήψη πολλών φωτογραφιών σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού χωρίς φλας. Η
φωτογραφική μηχανή τις συνδυάζει για να
δημιουργήσει μια μόνο εικόνα που είναι
φωτεινότερη και λιγότερο θολή.
Πυροτέχνημα
Λήψη σκηνών με πυροτεχνήματα.
Ίχνη από τα φώτα
Λήψη σκηνών με ίχνη φωτός σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού.
Δημιουργική λήψη
Λήψη φωτογραφιών με εφέ που εφαρμόζονται
αυτόματα.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Smart.
2
στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε έναν τρόπο λειτουργίας από τη
λίστα.
Επιλογή
Περιγραφή
Διόρθωση ατελειών
Λήψη πορτρέτου με επιλογές για απόκρυψη
ατελειών του προσώπου.
Καλύτερο πρόσωπο
Λήψη πολλών φωτογραφιών και αντικατάσταση
προσώπων για δημιουργία της καλύτερης
δυνατής εικόνας.
3
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
57
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Χρήση της λειτουργίας καλύτερου προσώπου
5
Στη λειτουργία καλύτερου προσώπου, μπορείτε να κάνετε λήψη πολλών
φωτογραφιών και αντικατάσταση προσώπων για δημιουργία της
καλύτερης δυνατής εικόνας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να
επιλέξετε την καλύτερη εικόνα για κάθε άτομο κατά τη λήψη φωτογραφιών
ομάδων.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Smart → Καλύτερο
πρόσωπο.
2
Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε
ως τη μέση το [Κλείστρο] για να εστιάσετε.
3
Πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Αγγίξτε την καλύτερη εικόνα από τα 5 πρόσωπα που
τραβήχτηκαν.
• Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να αντικαταστήσετε τα
υπόλοιπα πρόσωπα της φωτογραφίας.
• Το εικονίδιο
εμφανίζεται στην εικόνα που συνιστά η
φωτογραφική μηχανή.
• Η φωτογραφία τραβάει 5 φωτογραφίες διαδοχικά.
• Η πρώτη φωτογραφία ρυθμίζεται ως εικόνα φόντου.
6
Αγγίξτε το
για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
• Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει αυτόματα πρόσωπα μετά τη λήψη.
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής
4
Αγγίξτε ένα πρόσωπο για αντικατάσταση.
μηχανής.
• Η ανάλυση ρυθμίζεται σε 5.9M ή λιγότερο.
58
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών
5
Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας 2D ή 3D. Οι πανοραμικές φωτογραφίες
3D που τραβάτε μπορούν να προβληθούν μόνο σε τηλεόραση 3D ή
μόνιτορ 3D.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Smart → Πανόραμα.
2
Αγγίξτε
3D.
→ 1 → Πανόραμα → Ζωντανό πανόραμα ή
3
Αγγίξτε
για επιστροφή στη λειτουργία λήψης.
4
Πατήστε παρατεταμένα το [Κλείστρο] για εκκίνηση της λήψης.
Με πατημένο το [Κλείστρο], μετακινήστε αργά τη
φωτογραφική μηχανή προς τη διεύθυνση που επιλέξατε.
• Στη λειτουργία Πανόραμα 3D, μπορείτε να τραβήξετε μια σκηνή
μόνο σε οριζόντια κατεύθυνση.
• Εμφανίζεται ένα βέλος προς την κατεύθυνση της κίνησης
και ολόκληρη η εικόνα λήψης εμφανίζεται στο πλαίσιο
προεπισκόπησης.
• Όταν ευθυγραμμίζονται οι σκηνές, η φωτογραφική μηχανή τραβάει
την επόμενη φωτογραφία αυτόματα.
6
Όταν τελειώσετε, απελευθερώστε το [Κλείστρο].
• Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει αυτόματα τις λήψεις σε μία
φωτογραφία.
• Αν απελευθερώσετε το [Κλείστρο] κατά τη λήψη, η πανοραμική
λήψη σταματά και οι φωτογραφίες που έχουν ήδη τραβηχτεί
αποθηκεύονται.
59
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
• Η ανάλυση διαφέρει ανάλογα με την πανοραμική φωτογραφία που
•
•
•
•
•
•
•
τραβήξατε.
Στη λειτουργία Πανοράματος, ορισμένες λειτουργίες λήψης δεν είναι
διαθέσιμες.
Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να σταματήσει τη λήψη εξαιτίας της
σύνθεσης της λήψης ή της κίνησης του θέματος.
Στη λειτουργία Πανοράματος, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
τραβήξει ολόκληρη την τελευταία σκηνή αν σταματήσετε την κίνηση της
μηχανή για να βελτιωθεί η ποιότητα της φωτογραφίας. Για να τραβήξετε
ολόκληρη την τελευταία σκηνή, μετακινήστε τη φωτογραφική μηχανή
ελαφρώς πέραν του σημείου όπου θέλετε να τελειώνει η σκηνή.
Στη λειτουργία Πανόραμα 3D, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
τραβήξει την αρχή ή το τέλος μιας σκηνής λόγω της φύσης του εφέ 3D. Για να
τραβήξετε ολόκληρη τη σκηνή, μετακινήστε τη μηχανή ελαφρώς πέραν των
σημείων αρχής και τέλους που θέλετε να τραβήξετε.
Φωτογραφίες που τραβάτε σε λειτουργία 3D αποθηκεύονται σε μορφή
αρχείων JPEG (2D) και MPO (3D). Στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής,
μπορείτε να εμφανίσετε μόνο αρχεία JPEG.
Για να προβάλλετε αρχεία 3D, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σας με
τηλεόραση 3D ή μόνιτορ 3D με ένα προαιρετικό καλώδιο HDMI. Κατά την
παρακολούθηση, φοράτε τα σωστά γυαλιά 3D.
Η λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Πανόραμα 3D ενδέχεται να οδηγήσει
σε λιγότερο έντονο εφέ 3D από όσες τραβήχτηκαν με φακό 3D. Για ενίσχυση
του εφέ 3D, προσαρτήστε τον προαιρετικό φακό 3D και χρησιμοποιήστε
λειτουργία 3D. (σελ. 70)
• Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών,
αποφύγετε τα παρακάτω:
- μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά γρήγορα ή
υπερβολικά αργά
- μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά λίγο για να τραβήξετε
την επόμενη εικόνα
μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή με ακανόνιστο ρυθμό
μην κουνάτε τη φωτογραφική μηχανή
μην κάνετε λήψη σε σκοτεινά μέρη
μην τραβάτε κινούμενα θέματα σε κοντινή απόσταση
μην κάνετε λήψη υπό συνθήκες κατά τις οποίες αλλάζει η φωτεινότητα ή το
χρώμα του φωτός
• Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα και η λήψη
διακόπτεται υπό τις παρακάτω συνθήκες:
- αν αλλάξετε την κατεύθυνση λήψης κατά τη διάρκεια λήψης
- αν μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά γρήγορα
- αν δεν μετακινείτε καθόλου τη φωτογραφική μηχανή
-
60
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Λειτουργία προγράμματος
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Πρόγραμμα.
Η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου
και την τιμή διαφράγματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη τιμή
έκθεσης.
2
Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να τραβήξετε στιγμιότυπα
σταθερής έκθεσης ενώ μπορείτε να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις.
• Για μια λίστα επιλογών, ανατρέξτε στο "Λειτουργίες λήψης". (σελ. 73)
3
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Αλλαγή προγράμματος
Η λειτουργία αλλαγής προγράμματος σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος ενώ η φωτογραφική
μηχανή διατηρεί την ίδια έκθεση. Στη λειτουργία λήψης, πατήστε τον
επιλογέα εντολών μια φορά και κατόπιν περιστρέψτε τον αριστερόστροφα
για να μειωθεί η ταχύτητα κλείστρου και να αυξηθεί η τιμή διαφράγματος.
Αντίστοιχα, πατήστε τον επιλογέα εντολών μια φορά και κατόπιν
περιστρέψτε τον δεξιόστροφα για να αυξηθεί η ταχύτητα κλείστρου και να
μειωθεί η τιμή διαφράγματος.
61
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου
Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου να μην είναι χαμηλότερη από την
επιλεγμένη ταχύτητα. Ωστόσο, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστη τιμή
έκθεσης επειδή η ευαισθησία ISO έφθασε τη μέγιστη τιμή ISO που έχει
ρυθμιστεί από το Αυτόματος εύρος ISO, η ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να
είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου.
Για να ρυθμίσετε
την ελάχιστη
ταχύτητα
κλείστρου,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 1 → Ελάχιστη
ταχύτητα κλείστρου → μια επιλογή.
Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος
Στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος, η φωτογραφική μηχανή
υπολογίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με την τιμή
διαφράγματος που επιλέγετε.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάθος πεδίου (DOF) αλλάζοντας την τιμή
διαφράγματος. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για να τραβάτε λήψεις
πορτρέτων, λουλουδιών ή τοπίων.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ευαισθησία ISO έχει ρυθμιστεί
σε Αυτόματη.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία προτεραιότητας
προγράμματος ή διαφράγματος.
Μεγάλο βάθος πεδίου
Μικρό βάθος πεδίου
62
Η φωτογραφική μηχανή μου >
1
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Προτεραιότητα διαφράγματος.
2
Πατήστε τον επιλογέα εντολών μια φορά και κατόπιν
περιστρέψτε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να
προσαρμόσετε την τιμή διαφράγματος.
3
Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
• Για μια λίστα επιλογών, ανατρέξτε στο "Λειτουργίες λήψης". (σελ. 73)
4
Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου
Στη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου, η φωτογραφική μηχανή
υπολογίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος ανάλογα με την ταχύτητα
κλείστρου που επιλέγετε. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για να τραβάτε
φωτογραφίες θεμάτων γρήγορης κίνησης ή για τη δημιουργία εφέ ίχνους
σε μια φωτογραφία.
Για παράδειγμα, ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σε τιμή μεγαλύτερη
από 1/500 δευτ. για να παγώσει το θέμα. Για να κάνετε το θέμα να φαίνεται
θολό, ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σε τιμή μικρότερη από 1/30 δευτ.
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• Σε ρυθμίσεις χαμηλού φωτισμού, ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσετε την
ευαισθησία ISO ώστε να αποτραπούν θολές φωτογραφίες.
• Για να ρυθμίσετε την ελάχιστηταχύτητα κλείστρου, στηλειτουργία λήψης,
πατήστε
→ 1 → Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου → μια επιλογή.
Αργή ταχύτητα κλείστρου
Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου
63
Η φωτογραφική μηχανή μου >
1
2
3
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Προτεραιότητα κλείστρου.
Πατήστε τον επιλογέα εντολών μια φορά και κατόπιν
περιστρέψτε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
• Για μια λίστα επιλογών, ανατρέξτε στο "Λειτουργίες λήψης". (σελ. 73)
4
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Για να αντισταθμιστεί η μειωμένη ποσότητα φωτός που επιτρέπουν οι
γρήγορες ταχύτητες κλείστρου, ανοίξτε το διάφραγμα και επιτρέψτε την
είσοδο περισσότερου φωτός. Αν οι φωτογραφίες σας παραμένουν υπερβολικά
σκοτεινές, αυξήστε την τιμή ISO.
Μη αυτόματη λειτουργία
Η μη αυτόματη λειτουργία σας επιτρέπει τη μη αυτόματη προσαρμογή
της ταχύτητας κλείστρου και τιμής διαφράγματος. Στη λειτουργία αυτή,
μπορείτε να ελέγξετε πλήρως την έκθεση των φωτογραφιών σας.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε ελεγχόμενο περιβάλλον λήψης,
όπως σε στούντιο, ή όταν είναι απαραίτητος ο λεπτός συντονισμός των
ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής. Η μη αυτόματη λειτουργία
συνιστάται επίσης για τη λήψη νυχτερινών σκηνών ή πυροτεχνημάτων.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Μη αυτόματη.
2
Πατήστε τον επιλογέα εντολών για να επιλέξετε την ταχύτητα
κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος.
3
Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την
ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος.
4
Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
• Για μια λίστα επιλογών, ανατρέξτε στο "Λειτουργίες λήψης". (σελ. 73)
5
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
64
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Χρήση της λειτουργίας Bulb
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bulb για λήψη νυχτερινών σκηνών ή
νυχτερινού ουρανού. Ενώ πατάτε το [Κλείστρο], το κλείστρο παραμένει
ανοιχτό έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε εφέ κινούμενου φωτός.
Για να
χρησιμοποιήσετε
Bulb,
Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών εντελώς προς τα δεξιά
έως το Bulb → πατήστε παρατεταμένα [Κλείστρο] για τον
επιθυμητό χρόνο.
Προσαρμοσμένο λειτουργία
Η Προσαρμοσμένο λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές
σας λειτουργίες λήψης προσαρμόζοντας και αποθηκεύοντας επιλογές.
Αποθήκευση προσαρμοσμένου τρόπου λειτουργίας
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος
→ Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος,
Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη.
2
Ρυθμίστε τις επιλογές λήψης.
• Αν ρυθμίσετε υψηλή τιμή ISO ή ανοίξετε το κλείστρο για πολύ χρόνο,
ενδέχεται να αυξηθούν τα παράσιτα της εικόνας.
• Οι επιλογές συνεχόμενης λήψης, φλας και Λήψη μονού αγγίγματος δεν
•
•
•
•
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Bulb.
Η λειτουργία Bulb είναι διαθέσιμη μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία.
Χρησιμοποιήστε τρίποδο και απελευθέρωση κλείστρου για να αποφύγετε το
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
Για όσο περισσότερο χρόνο ανοίγετε το κλείστρο, τόσο περισσότερος χρόνος
χρειάζεται για την αποθήκευση μιας φωτογραφίας. Μην απενεργοποιείτε τη
φωτογραφική μηχανή ενώ γίνεται αποθήκευση μιας φωτογραφίας.
Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πολύ χρόνο, χρησιμοποιήστε μια
πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Για μια λίστα επιλογών, ανατρέξτε στο "Λειτουργίες λήψης". (σελ. 73)
3
→ 5 → Αποθήκευση ως προσαρμοσμένη
Αγγίξτε
λειτουργία.
• Μπορείτε επίσης να αγγίξετε
4
→
.
Αγγίξτε μια θέση για αποθήκευση (C1, C2 ή C3).
• Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις εάν έχει αποθηκευτεί
ένας παλιός τρόπος λειτουργίας στην ίδια θέση.
5
Αγγίξτε
.
65
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Επιλογή προσαρμοσμένου τρόπου λειτουργίας
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος →
Προσαρμοσμένο.
2
Αγγίξτε έναν τρόπο λειτουργίας →
.
• Για να επιλέξετε έναν άλλο προσαρμοσμένο τρόπο λειτουργίας,
→ 1 → Προσαρμοσμένος τρόπος λειτουργίας →
αγγίξτε
έναν τρόπο λειτουργίας.
• Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές λήψης στην επιλεγμένη προσαρμοσμένη
λειτουργία και να τις αποθηκεύσετε ως νέα προσαρμοσμένη λειτουργία.
• Για να επαναφέρετε έναν προσαρμοσμένο τρόπο λειτουργίας, αγγίξτε
→ 1 → Επαναφορά προσαρμοσμένης λειτουργίας → τον
προσαρμοσμένο τρόπο λειτουργίας.
Εγγραφή βίντεο
Στη λειτουργία λήψης, μπορείτε να εγγράψετε βίντεο πλήρους HD
(1920X1080) πατώντας
(Βιντεοσκόπηση). Η φωτογραφική μηχανή
σας επιτρέπει την εγγραφή βίντεο διάρκειας έως 29 λεπτών και 59
δευτερολέπτων στα 30, 24 ή 15 κ.α.δ. και αποθηκεύει τα αρχεία σε μορφή
MP4 (H.264). Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής όταν επιλέγετε
είναι
20 λεπτά. Τα 24 κ.α.δ. είναι διαθέσιμα μόνο με 1920X810. Τα 15 κ.α.δ.
είναι διαθέσιμα μόνο με ορισμένες επιλογές έξυπνου φίλτρου. Ο ήχος
εγγράφεται μέσω του μικροφώνου της φωτογραφικής μηχανής.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση προσαρμόζοντας την τιμή
διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου για τη λειτουργία που
επιλέξατε. Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει αυτόματα στο θέμα που
αγγίζετε στην οθόνη κατά τη λήψη ενός βίντεο. Όταν αγγίζετε το κουμπί
ακύρωσης αυτόματης εστίασης αφής ( ), η φωτογραφική μηχανή
μεταβαίνει σε συνεχόμενη αυτόματη εστίαση. Όταν ο διακόπτης AF/
MF στο φακό ρυθμίζεται σε MF, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αυτόματης εστίασης αφής.
Αγγίξτε Σβήσιμο εικόνας για σταδιακή εμφάνιση ή εξαφάνιση μιας
σκηνής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Φωνή, Αποκοπή ανέμου ή άλλες
επιλογές για ρύθμιση των επιλογών εγγραφής. (σελ. 108)
66
Η φωτογραφική μηχανή μου >
1
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Αυτόματη,
Smart ή Εξειδικευμένος → Πρόγραμμα, Προτεραιότητα
διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου, Μη αυτόματη ή
Προσαρμοσμένο.
• Αν αλλάξετε ξαφνικά τη γωνία λήψης της φωτογραφικής μηχανής κατά τη
•
• Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένες
λειτουργίες.
•
2
Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
3
Πατήστε
(Βιντεοσκόπηση) για εκκίνηση της εγγραφής.
4
Πατήστε
(Βιντεοσκόπηση) και πάλι για να σταματήσετε.
•
•
• Το H.264 (MPEG-4 part10/AVC) αποτελεί την πιο πρόσφατη κωδικοποίηση βίντεο
•
•
•
•
•
που παγιώθηκε το 2003 με συνεργασία των ISO-IEC και ITU-T. Επειδή η μορφή αυτή
χρησιμοποιεί υψηλό ποσοστό συμπίεσης, μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα
δεδομένα σε λιγότερο χώρο μνήμης.
Αν έχετε ενεργή την επιλογή σταθεροποιητή εικόνας κατά τη βιντεοσκόπηση, η
φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να ηχογραφήσει τον ήχο του σταθεροποιητή εικόνας.
Ενδέχεται να ηχογραφηθεί ο ήχος ζουμ ή άλλοι ήχοι του φακού εάν προσαρμόσετε το
φακό κατά τη βιντεοσκόπηση.
Κατά τη χρήση ενός προαιρετικού φακού βίντεο, δεν ηχογραφείται ο θόρυβος της
αυτόματης εστίασης.
Αν αφαιρέσετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής κατά τη βιντεοσκόπηση, η
εγγραφή διακόπτεται. Μην αλλάζετε το φακό κατά την εγγραφή.
Αν προσαρτήσετε εξωτερικό μικρόφωνο κατά τη βιντεοσκόπηση, ο ήχος
δεν εγγράφεται διαμέσου του εξωτερικού μικροφώνου. (Διατηρούνται οι
προηγούμενες ρυθμίσεις.) Αν αφαιρέσετε το εξωτερικό μικρόφωνο κατά τη
βιντεοσκόπηση, ο ήχος δεν εγγράφεται. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή πριν την προσάρτηση ή την αφαίρεση του εξωτερικού μικροφώνου.
•
•
•
βιντεοσκόπηση, ενδέχεται να μην μπορέσει η μηχανή να εγγράψει με ακρίβεια
τις εικόνες. Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να ελαχιστοποιήσετε το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής.
Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία Πολλαπλή αυτόματη
εστίαση κατά τη βιντεοσκόπηση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία
άλλη λειτουργία ρύθμισης περιοχής εστίασης, όπως η Αυτόματη εστίαση
ανίχνευσης προσώπου.
Όταν το μέγεθος ενός αρχείου βίντεο υπερβεί τα 4 GB, η φωτογραφική
μηχανή σταματά αυτόματα την εγγραφή ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει ο
μέγιστος χρόνος εγγραφής (29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα).
Αν χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης αργής εγγραφής, η βιντεοσκόπηση
μπορεί να διακοπεί επειδή η κάρτα δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα
στο ρυθμό λήψης του βίντεο. Αν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε την κάρτα με
ταχύτερη κάρτα μνήμης ή μειώστε το μέγεθος του βίντεο (για παράδειγμα,
από 1280X720 σε 640X480).
Κατά τη μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης, μορφοποιείτε πάντα με χρήση της
φωτογραφικής μηχανής. Αν μορφοποιήσετε σε άλλη φωτογραφική μηχανή ή σε
υπολογιστή, μπορεί να χάσετε αρχεία στην κάρτα ή να προκαλέσετε αλλαγή στη
χωρητικότητας της κάρτας.
Όταν πατάτε το κουμπί βιντεοσκόπησης, το Z απενεργοποιείται.
Κατά τη βιντεοσκόπηση με την ίδια ευαισθησία ISO, η οθόνη μπορεί να
είναι σκοτεινότερη από ό,τι κατά τη λήψη φωτογραφίας. Προσαρμόστε την
ευαισθησία ISO.
Όταν εγγράφετε ένα βίντεο σε Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος ή
Προτεραιότητα κλείστρου, το ISO ρυθμίζεται αυτόματα σε Αυτόματο.
67
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Χρήση i-Function
3
Προσαρμόστε το δακτύλιο εστίασης για να πραγματοποιήσετε
μια επιλογή.
• Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών ή να
Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί i-Function σε φακό i-Function, μπορείτε
να επιλέξετε μη αυτόματα και να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου,
την τιμή διαφράγματος, την τιμή έκθεσης, την ευαισθησία ISO και την
ισορροπία λευκού στο φακό.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος
→ Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος,
Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη.
2
Πατήστε [i-Function] στο φακό για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
σύρετε την οθόνη για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή.
4
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε το [i-Function] και κατόπιν να σύρετε
την οθόνη για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Διαθέσιμες επιλογές
Πρόγραμμα
Προτεραιότητα
διαφράγματος
Προτεραιότητα
κλείστρου
Μη
αυτόματη
Διάφραγμα
-
O
-
O
Ταχύτητα κλείστρου
-
-
O
O
ISO
O
O
O
O
EV
O
O
O
-
Ισορροπία λευκού
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Λειτουργία λήψης
• Για να επιλέξετε στοιχεία προς εμφάνιση όταν πατάτε το [i-Function] στο
φακό κατά τη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → Προσαρμογή
iFn → ένα στοιχείο.
• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε το Αυτόματη
λειτουργία 3D στη λειτουργία 3D.
68
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Χρήση Z
3
Το Z σας επιτρέπει να ζουμάρετε σε ένα θέμα με λιγότερη
υποβάθμιση της ποιότητας της φωτογραφίας σε σχέση με το ψηφιακό
ζουμ. Ωστόσο, η ανάλυση της φωτογραφίας ενδέχεται να αλλάξει
συγκριτικά με όταν ζουμάρετε περιστρέφοντας το δακτύλιο ζουμ.
1
2
Προσαρμόστε το δακτύλιο εστίασης για να επιλέξετε μια
αναλογία ζουμ.
• Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών ή να
σύρετε την οθόνη για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή.
• Η ανάλυση φωτογραφίας διαφέρει ανάλογα με την αναλογία ζουμ
αν χρησιμοποιήσετε το Z.
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Εξειδικευμένος
→ Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος,
Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη.
Πατήστε [i-Function] στο φακό για να επιλέξετε Z.
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε το [i-Function] και κατόπιν να σύρετε
την οθόνη.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4
3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται στη μέγιστη ανάλυση του λόγου μεγέθους κάθε εικόνας.
4
Πατήστε το [Κλείστρο] ως τη μέση για εστίαση και κατόπιν
πατήστε το [Κλείστρο] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• Z μη διαθέσιμο όταν κάνετε λήψη ριπής.
• Z μη διαθέσιμο όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών σε μορφή αρχείου
RAW.
• Z απενεργοποιημένο όταν βιντεοσκοπείτε πατώντας το κουμπί
βιντεοσκόπησης.
• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν ρυθμίζετε το Αυτόματη
λειτουργία 3D στη λειτουργία 3D.
69
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Λειτουργία 3D
Μπορείτε να καταγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο 3D με έναν προαιρετικό
φακό 3D. Η λειτουργία 3D είναι πάντα ενεργοποιημένη, ανεξαρτήτως
της λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής. Για να ξεκινήσετε μια
προκαθορισμένη λειτουργία Wi-Fi, πατήστε [DIRECT LINK]. Ορισμένες
λειτουργίες Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Οι διαθέσιμες επιλογές λήψης διαφέρουν σε σύγκριση με άλλες λειτουργίες
λήψης.
• Μπορείτε να επιλέξετε είτε 4.1M (2688X1512) είτε 2.1M (1920X1080) ως
μέγεθος φωτογραφίας.
• Η ανάλυση βίντεο ρυθμίζεται σε .
• Βίντεο που έχουν εγγραφεί σε 3D μπορεί να είναι σκοτεινά ή η αναπαραγωγή
μπορεί να "παίζει".
• Η λήψη σε χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσει σε χρωματική
•
•
•
•
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (παράδειγμα)
Ρυθμίστε το διακόπτη 2D/3D στο φακό σε 3D και κατόπιν τραβήξτε μια
φωτογραφία ή βίντεο σε απόσταση 1,5-5 μέτρων από το θέμα.
• Για να χρησιμοποιήσετε επιλογές αυτόματου 3D που επιτρέπουν στη
φωτογραφική μηχανή να ρυθμίσει αυτόματα τις επιλογές λήψης ανάλογα
με τις συνθήκες λήψης στη λειτουργία 3D, αγγίξτε
→1→
Αυτόματη λειτουργία 3D → Ενεργοποίηση.
•
•
•
•
•
•
παραμόρφωση εικόνων και ενδέχεται να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια
της μπαταρίας.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σωστή λήψη σε συνθήκες κάτω των
8,5 LV/900 lux. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάντε λήψη φωτογραφιών σε
χώρους με επαρκές φως.
Όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα που περιέχουν πολωτικό υλικό, όπως
οθόνη, γυαλιά ηλίου ή πολωτικό φίλτρο, ή χρησιμοποιείτε το πολωτικό υλικό
με το φακό σας, οι εικόνες ενδέχεται να εμφανιστούν σκοτεινές ή το εφέ 3D
ενδέχεται να μην εφαρμοστεί σωστά.
Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής
μηχανής.
Αν περιστρέψετε ή γείρετε κάθετα τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη,
το εφέ 3D ενδέχεται να μην εφαρμοστεί σωστά. Τραβήξτε εικόνες με τη
φωτογραφική μηχανή στην κανονική θέση.
Αν κάνετε λήψη σε φθορίζοντα φωτισμό ή καταγράφετε εικόνες που
εμφανίζονται από μηχανές προβολής ή σε τηλεοράσεις, οι εικόνες ενδέχεται
να εμφανίζονται μαύρες εξαιτίας του φαινομένου αναλαμπής.
Σε λειτουργία 3D, η επιλογή Μεγέθυνση X8 του Βοήθεια MF ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμη.
Η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζει βίντεο 3D μόνο ως 2D.
Φωτογραφίες που τραβάτε σε λειτουργία 3D αποθηκεύονται σε μορφή
αρχείων JPEG (2D) και MPO (3D). Στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής,
μπορείτε να εμφανίσετε μόνο αρχεία JPEG.
Για να προβάλλετε αρχεία 3D, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σας με
τηλεόραση 3D ή μόνιτορ 3D με ένα προαιρετικό καλώδιο HDMI. Κατά την
παρακολούθηση, φοράτε τα σωστά γυαλιά 3D.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας σε λειτουργία 3D.
70
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Διαθέσιμες λειτουργίες ανά λειτουργία λήψης
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες λήψης, βλέπε Κεφάλαιο 2. Πατήστε μια συντόμευση για κάθε λειτουργία.
Αυτόματη
Smart
Πρόγραμμα
Προτεραιότητα
διαφράγματος
Προτεραιότητα
κλείστρου
Μη αυτόματη
3D
Μέγεθος φωτογραφίας (σελ. 74)
O
O
O
O
O
O
O
Ποιότητα (σελ. 75)
O
O
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
Περιοχή AF (σελ. 85)
-
O
O
O
O
O
-
Αυτόματη εστίαση αφής (σελ. 88)
O
O
O
O
O
O
O
Βοήθεια MF (σελ. 90)
O
O
O
O
O
O
O
Αιχμή εστίασης (σελ. 90)
O
O
O
O
O
O
Σύνδεση ΑΕ με το σημείο AF (σελ. 91)
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
-
Λειτουργία
ISO (σελ. 76)
Ισορροπία λευκού (σελ. 77)
Μάγος εικόνας (σελ. 80)
Έξυπνο φίλτρο (σελ. 81)
Λειτουργία AF (σελ. 82)
Λειτουργία πλαισίου (σελ. 92)
O: η επιλογή είναι διαθέσιμη. Ορισμένες επιλογές μπορεί να είναι περιορισμένες ή μπορεί να είναι εφικτή η αλλαγή τους.
-: η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
71
Η φωτογραφική μηχανή μου >
Λειτουργίες λήψης
Αυτόματη
Smart
Πρόγραμμα
Προτεραιότητα
διαφράγματος
Προτεραιότητα
κλείστρου
Μη αυτόματη
3D
OIS (Κατά του κουνήματος) (σελ. 93)
O
O
O
O
O
O
O
Συνεχόμενη λήψη (Συνεχόμενη/
Ριπή λήψεων/Χρονόμετρο/
Οριοθέτηση) (σελ. 94)
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
Δυναμικό εύρος (σελ. 100)
-
O
O
O
O
Φλας (σελ. 101)
O
O
O
O
O
O
Αντιστάθμιση έκθεσης (σελ. 104)
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
Λειτουργία
Μέτρηση έκθεσης (σελ. 98)
Κλείδωμα έκθεσης (σελ. 105)
O: η επιλογή είναι διαθέσιμη. Ορισμένες επιλογές μπορεί να είναι περιορισμένες ή μπορεί να
είναι εφικτή η αλλαγή τους.
-: η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
72
Κεφάλαιο 2
Λειτουργίες λήψης
Μάθετε σχετικά με τις λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε στη λειτουργία λήψης.
Μπορείτε να απολαύσετε πιο εξατομικευμένες φωτογραφίες και βίντεο με χρήση των λειτουργιών λήψης.
Λειτουργίες λήψης
Μέγεθος και ανάλυση
Μέγεθος φωτογραφίας
Εικονίδιο
Όταν αυξάνετε την ανάλυση, αυξάνεται και ο αριθμός των pixel που
διαθέτει η φωτογραφία ή το βίντεο, με αποτέλεσμα να μπορείτε να τα
εκτυπώσετε σε μεγαλύτερο χαρτί ή να προβάλετε σε μεγαλύτερη οθόνη.
Όταν χρησιμοποιείτε υψηλή ανάλυση, αυξάνεται επίσης και το μέγεθος του
αρχείου. Επιλέξτε χαμηλή ανάλυση για φωτογραφίες που θα προβληθούν
σε ψηφιακή κορνίζα ή θα αποσταλούν στο διαδίκτυο.
Για να ρυθμίσετε
το μέγεθος,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
φωτογραφίας → μια επιλογή.
→ 1 → Μέγεθος
Μέγεθος
Συνιστάται για
5472x3648 (3:2)
Εκτύπωση σε χαρτί A1.
3888x2592 (3:2)
Εκτύπωση σε χαρτί A2.
2976x1984 (3:2)
Εκτύπωση σε χαρτί A3.
1728x1152 (3:2)
Εκτύπωση σε χαρτί A5.
5472x3080 (16:9)
Εκτύπωση σε χαρτί A1 ή προβολή σε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV.
3712x2088 (16:9)
Εκτύπωση σε χαρτί A3 ή προβολή σε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV.
2944x1656 (16:9)
Εκτύπωση σε χαρτί A4 ή προβολή σε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV.
1920x1080 (16:9)
Εκτύπωση σε χαρτί A5 ή προβολή σε
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV.
3648x3648 (1:1)
Εκτύπωση τετράγωνης φωτογραφίας σε
χαρτί A1.
2640x2640 (1:1)
Εκτύπωση τετράγωνης φωτογραφίας σε
χαρτί A3.
2000x2000 (1:1)
Εκτύπωση τετράγωνης φωτογραφίας σε
χαρτί A4.
1024x1024 (1:1)
Εκτύπωση τετράγωνης φωτογραφίας σε
χαρτί A5.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
74
Λειτουργίες λήψης >
Μέγεθος και ανάλυση
Ποιότητα
Εικονίδιο
Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει φωτογραφίες σε μορφή είτε JPEG είτε
RAW.
Μορφοποίηση
Περιγραφή
JPEG
• Συμπιεσμένη για κανονική ποιότητα.
• Συνιστάται για εκτύπωση σε μικρό μέγεθος ή
Κανονική:
αποστολή στο διαδίκτυο.
Φωτογραφίες που λαμβάνονται με φωτογραφική μηχανή συχνά
μετατρέπονται σε μορφή JPEG και αποθηκεύονται στη μνήμη σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής κατά τη στιγμή λήψης. Τα αρχεία
RAW δεν μετατρέπονται σε μορφή JPEG και αποθηκεύονται στη μνήμη
χωρίς αλλαγές.
Τα αρχεία RAW έχουν κατάληξη αρχείου "SRW". Για προσαρμογή και
βαθμονόμηση των τιμών έκθεσης, ισορροπίας λευκού, τόνων, αντιθέσεων
και χρωμάτων των αρχείων RAW ή για μετατροπή τους σε μορφή JPEG ή
TIFF, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Adobe Photoshop Lightroom που
περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο DVD-ROM.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή διαθέσιμη μνήμη για αποθήκευση
φωτογραφιών στη μορφή RAW.
Για να ρυθμίσετε
την ποιότητα,
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
μια επιλογή.
→ 1 → Ποιότητα →
Μορφοποίηση
Περιγραφή
JPEG
Πολύ υψηλή:
• Συμπιεσμένη για την καλύτερη ποιότητα.
• Συνιστάται για εκτύπωση σε μεγάλο μέγεθος.
JPEG
Υψηλή:
• Συμπιεσμένη για καλύτερη ποιότητα.
• Συνιστάται για εκτύπωση σε κανονικό μέγεθος.
RAW:
RAW
• Αποθήκευση μιας φωτογραφίας χωρίς
απώλεια δεδομένων.
• Συνιστάται για επεξεργασία μετά τη λήψη.
RAW+JPEG
RAW + Πολύ υψηλή: αποθήκευση μιας
φωτογραφίας και στη μορφή JPEG (Πολύ καλή
ποιότητα) και στη μορφή RAW.
RAW+JPEG
RAW + Υψηλή: αποθήκευση μιας φωτογραφίας
και στη μορφή JPEG (Καλή ποιότητα) και στη
μορφή RAW.
RAW+JPEG
RAW + Κανονική: αποθήκευση μιας
φωτογραφίας και στη μορφή JPEG (Κανονική
ποιότητα) και στη μορφή RAW.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες
λήψης.
75
Λειτουργίες λήψης
Ευαισθησία ISO
Η τιμή ευαισθησίας ISO αντιπροσωπεύει την ευαισθησία της
φωτογραφικής μηχανής στο φως.
Παραδείγματα
Όσο μεγαλύτερη η τιμή ISO, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η φωτογραφική
μηχανή στο φως. Συνεπώς, επιλέγοντας υψηλότερη τιμή ευαισθησίας ISO,
μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε σκοτεινά μέρη με μεγαλύτερη
ταχύτητα κλείστρου. Ωστόσο, έτσι μπορεί να αυξηθούν τα ηλεκτρονικά
παράσιτα και να χάσετε από την ευκρίνεια της φωτογραφίας.
Για να ρυθμίσετε την
ευαισθησία ISO,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
μια επιλογή.
→ 1 → ISO →
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Αυξήστε την τιμή ISO σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φλας. Μπορείτε
να τραβήξετε καθαρή φωτογραφία ρυθμίζοντας υψηλή τιμή ISO χωρίς να
χρειαστεί να εξασφαλίσετε περισσότερο φως.
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μείωσης θορύβου για να μειώσετε τα οπτικά
παράσιτα που μπορούν να εμφανίζονται σε φωτογραφίες με υψηλή τιμή ISO.
(σελ. 146)
• Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
76
Λειτουργίες λήψης
Ισορροπία λευκού
Η ισορροπία λευκού αντιστοιχεί στην πηγή φωτός που επηρεάζει το χρώμα
μιας φωτογραφίας.
Το χρώμα μιας φωτογραφίας εξαρτάται από τον τύπο και την ποιότητα
της πηγής φωτός. Αν θέλετε το χρώμα της φωτογραφίας σας να είναι
ρεαλιστικό, επιλέξτε κατάλληλη συνθήκη φωτισμού για να βαθμονομήσετε
την ισορροπία λευκού, όπως Αυτόματη ισορροπία λευκού, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Λαμπτήρας βολφραμίου ή προσαρμόστε μη αυτόματα τη
θερμοκρασία χρώματος.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το χρώμα για τις προκαθορισμένες
πηγές φωτός έτσι ώστε τα χρώματα της φωτογραφίας να ταιριάζουν με την
πραγματική σκηνή υπό μικτές συνθήκες φωτισμού.
Για να ρυθμίσετε την
ισορροπία λευκού,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
λευκού → μια επιλογή →
→ 1 → Ισορροπία
.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Αυτόματη ισορροπία λευκού: χρήση αυτόματων ρυθμίσεων
ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Φως ημέρας: επιλογή όταν γίνεται λήψη υπαίθριων
φωτογραφιών μια ηλιόλουστη ημέρα. Η επιλογή αυτή οδηγεί σε
φωτογραφίες όσο το δυνατόν εγγύτερες στα φυσικά χρώματα
της σκηνής.
Συννεφιά: επιλογή όταν γίνεται λήψη υπαίθριων φωτογραφιών
σε συννεφιά ή σε σκιερούς χώρους. Φωτογραφίες που
λαμβάνονται σε συννεφιασμένες ημέρες τείνουν να έχουν
περισσότερες μπλε αποχρώσεις από εκείνες των ηλιόλουστων
ημερών. Η επιλογή αυτή αντισταθμίζει αυτό το εφέ.
Φθορίζον λευκό: επιλογή κατά τη λήψη με φθορίζουσα λυχνία
φωτός ημέρας. Ειδικά για λευκό φθορίζον φως με θερμοκρασία
χρώματος περίπου 4200K.
Φθορίζον NW: επιλογή κατά τη λήψη με φθορίζουσα λυχνία
φωτός ημέρας. Ειδικά για λευκό φθορίζον φως με πολύ λευκές
αποχρώσεις και με θερμοκρασία χρώματος περίπου 5000K.
Φθορίζον φως ημέρας: επιλογή κατά τη λήψη με φθορίζουσα
λυχνία φωτός ημέρας. Ειδικά για λευκό φθορίζον φως με ελαφρώς
μπλε αποχρώσεις και με θερμοκρασία χρώματος περίπου 6500K.
Λαμπτήρας βολφραμίου: επιλογή κατά τη λήψη φωτογραφιών
σε εσωτερικό χώρο υπό λυχνίες πυρακτώσεως ή αλογόνου. Οι
λυχνίες πυράκτωσης βολφραμίου τείνουν να έχουν μια κοκκινωπή
απόχρωση. Η επιλογή αυτή αντισταθμίζει αυτό το εφέ.
Φλας WB: επιλογή κατά τη χρήση φλας.
Προσαρμοσμένη ρύθμιση: μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα
ή και κάνοντας κατόπιν
την ισορροπία λευκού αγγίζοντας
λήψη μια λευκής σελίδας χαρτιού. Γεμίστε τον κύκλο φωτομέτρησης
σημείου με το χαρτί και ρυθμίστε την ισορροπία λευκού.
77
Λειτουργίες λήψης >
Εικονίδιο
Ισορροπία λευκού
Προσαρμογή προκαθορισμένων επιλογών ισορροπίας λευκού
Περιγραφή
Θερμοκρασία χρώματος: μη αυτόματη ρύθμιση της
θερμοκρασίας των χρωμάτων της πηγής φωτός. Η θερμοκρασία
χρώματος είναι μέτρηση σε βαθμούς Kelvin, η οποία το
συγκεκριμένο τύπο της πηγής φωτός. Καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία χρώματος, η διανομή χρώματος γίνεται πιο ψυχρή.
Εναλλακτικά, καθώς μειώνεται η θερμοκρασία χρώματος,
και
η διανομή χρώματος γίνεται πιο θερμή. Αγγίξτε
προσαρμόστε κατόπιν τη θερμοκρασία χρώματος.
Καθαρός ουρανός
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε προκαθορισμένες επιλογές ισορροπίας
λευκού.
Για να
προσαρμόσετε
προκαθορισμένες
επιλογές,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
λευκού → μια επιλογή →
οθόνη → αγγίξτε
.
→ 1 → Ισορροπία
→ αγγίξτε μια περιοχή στην
Ισορροπία λευκού : Φως ημέρας
Υψηλός φθορισμός
Συννεφιά
Φως ημέρας
Χαμηλός φθορισμός
Λυχνία αλογόνου
Λαμπτήρας βολφραμίου
Φως κεριών
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
78
Λειτουργίες λήψης >
Ισορροπία λευκού
Παραδείγματα
Αυτόματη ισορροπία λευκού
Φως ημέρας
Φθορίζον φως ημέρας
Λαμπτήρας βολφραμίου
79
Λειτουργίες λήψης
Μάγος εικόνας (στυλ φωτογραφιών)
Ο Μάγος εικόνας σας επιτρέπει να εφαρμόζετε διαφορετικά στυλ
φωτογραφίας στη φωτογραφία σας για να δημιουργήσετε διαφορετικές
εμφανίσεις και συναισθηματικό ύφος. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε
και να αποθηκεύσετε τα δικά σας στυλ φωτογραφίας προσαρμόζοντας το
χρώμα, τον κορεσμό, την ευκρίνεια και την αντίθεση για κάθε στυλ.
Δεν υπάρχει κανόνας σχετικά με το ποιο στυλ είναι κατάλληλο σε ποιες
συνθήκες. Πειραματιστείτε με διαφορετικά στυλ και βρείτε τις δικές σας
ρυθμίσεις.
Για να ρυθμίσετε το στυλ
μιας φωτογραφίας,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
εικόνας → μια επιλογή →
→ 1 → Μάγος
.
Παραδείγματα
Τυπική
Έντονο
Πορτρέτο
Τοπίο
Δάσος
Ρετρό
Χαλαρό
Ήρεμο
Κλασικό
• Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την τιμή των προκαθορισμένων
ρυθμίσεων του στυλ. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για το Μάγος εικόνας,
αγγίξτε
και κατόπιν προσαρμόστε το χρώμα, τον κορεσμό, την
ευκρίνεια ή την αντίθεση.
• Για να εξατομικεύσετε το δικό σας μάγο εικόνας, επιλέξτε ,
ή
,
αγγίξτε
και κατόπιν προσαρμόστε το χρώμα, τον κορεσμό, την
ευκρίνεια και την αντίθεση.
• Οι επιλογές του μάγου εικόνας δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα με τις
επιλογές Έξυπνο φίλτρο.
80
Λειτουργίες λήψης
Έξυπνο φίλτρο
Το έξυπνο φίλτρο σας επιτρέπει να εφαρμόζετε ειδικά εφέ στις
φωτογραφίες σας. Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες επιλογές φίλτρου
για να δημιουργήσετε ειδικά εφέ που είναι δύσκολο να επιτευχθούν με
κανονικούς φακούς.
Για να ρυθμίσετε επιλογές
έξυπνου φίλτρου,
Επιλογή
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
φίλτρο → μια επιλογή →
→ 1 → Έξυπνο
.
Επιλογή
Περιγραφή
Αρνητικό
Εφαρμογή εφέ αρνητικού φιλμ.
Κόκκινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του κόκκινου.
Πράσινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του πράσινου.
Μπλε
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του μπλε.
Κίτρινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του κίτρινου.
Περιγραφή
Απενεργοποίηση Χωρίς εφέ
Βινιετάρισμα
Εφαρμογή των χρωμάτων που μοιάζουν παλιά, της
υψηλής αντίθεσης και του έντονου εφέ βινιέτας των
φωτογραφικών μηχανών λομογραφίας.
Μινιατούρα
Εφαρμογή εφέ μεταβολής κλίσης ώστε να εμφανιστεί το
θέμα σαν μινιατούρα.
Χρωματιστό
μολύβι
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής με χρωματιστό μολύβι.
Ακουαρέλα
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής ακουαρέλας.
Υδατογραφία
Εφαρμογή εφέ ξεπλύματος.
Ελαιογραφία
Εφαρμόστε εφέ σκίτσου ελαιογραφίας.
Μελανογραφία
Εφαρμόστε εφέ σκίτσου μελάνης.
Ακρυλικό
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής με ακρυλικό.
Οι επιλογές του έξυπνου φίλτρου δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα με τις
επιλογές μάγου εικόνας.
81
Λειτουργίες λήψης
Λειτουργία AF
Μάθετε πώς να προσαρμόζετε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής
ανάλογα με τα θέματα.
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία εστίασης κατάλληλη για το
θέμα ανάμεσα στη μονή αυτόματη εστίαση, τη συνεχόμενη αυτόματη
εστίαση και τη μη αυτόματη εστίαση. Η λειτουργία αυτόματης εστίασης
(AF) ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί [Κλείστρο] ως τη μέση. Στη
λειτουργία μη αυτόματης εστίασης (MF), πρέπει να περιστρέψετε το
δακτύλιο εστίασης στο φακό για να γίνει μη αυτόματη εστίαση.
Για να ρυθμίσετε τη
λειτουργία αυτόματης
εστίασης,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
Λειτουργία AF → μια επιλογή.
→1→
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φακό που
χρησιμοποιείται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να εστιάσετε επιλέγοντας
Μονό AF (Μονή αυτόματη εστίαση). Είναι δύσκολη η εστίαση σε θέματα
με γρήγορη κίνηση ή θέματα με χρώμα παρόμοιο με το χρώμα του φόντου.
Επιλέξτε κατάλληλη λειτουργία εστίασης για τις περιπτώσεις αυτές.
Αν ο φακός σας διαθέτει διακόπτη AF/MF, πρέπει να ρυθμίσετε το
διακόπτη ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία. Ρυθμίστε το διακόπτη
στο AF όταν επιλέγετε Μονό AF ή Συνεχές AF. Ρυθμίστε το διακόπτη στο
MF όταν επιλέγετε Μη αυτόματη εστίαση.
Όταν ο φακός σας δεν έχει διακόπτη AF/MF, επιλέξτε μια λειτουργία AF
από το μενού της φωτογραφικής μηχανής.
82
Λειτουργίες λήψης >
Λειτουργία AF
Μονό AF
Συνεχές AF
Η μονή αυτόματη εστίαση είναι κατάλληλη για λήψη ακίνητου θέματος.
Όταν πατάτε το [Κλείστρο] ως τη μέση, η εστίαση σταθεροποιείται στην
περιοχή εστίασης. Η περιοχή γίνεται πράσινη όταν επιτευχθεί η εστίαση.
Ενώ πατάτε το [Κλείστρο] ως τη μέση, η φωτογραφική μηχανή συνεχίζει
ως την αυτόματη εστίαση. Μόλις η περιοχή εστίασης σταθεροποιηθεί στο
θέμα, το θέμα παραμένει συνεχώς εντός εστίασης ακόμα και όταν κινείται.
Η λειτουργία αυτή συνιστάται για λήψη σκηνών κάποιου ποδηλάτη,
σκύλου που τρέχει ή αυτοκινήτου σε αγώνες ταχύτητας.
83
Λειτουργίες λήψης >
Λειτουργία AF
Μη αυτόματη εστίαση
Μπορείτε να εστιάσετε μη αυτόματα σε θέμα περιστρέφοντας το δακτύλιο
εστίασης στο φακό. Η λειτουργία υποβοήθησης μη αυτόματης εστίασης
επιτρέπει να επιτύχετε εύκολα την εστίαση. Ενώ περιστρέφετε το δακτύλιο
εστίασης, η περιοχή εστίασης μεγενθύνεται. Όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Αιχμή εστίασης, το χρώμα που επιλέξατε εμφανίζεται στο
εστιασμένο θέμα. Η λειτουργία αυτή συνιστάται για λήψη αντικειμένου
παρόμοιου σε χρώμα με το φόντο, νυχτερινής σκηνής ή πυροτεχνημάτων.
Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές
Αυτόματη εστίαση αφής, Περιοχή AF και Σύνδεση ΑΕ με το σημείο AF.
84
Λειτουργίες λήψης
Περιοχή AF
Η λειτουργία Περιοχή AF αλλάζει τη θέση της περιοχής εστίασης.
Αυτόματη εστίαση επιλογής
Γενικά, οι φωτογραφικές μηχανές εστιάζουν στο πλησιέστερο θέμα. Όταν
υπάρχουν πολλά θέματα ωστόσο, μπορεί να βρίσκονται εντός εστίασης
ανεπιθύμητα θέματα. Για να αποτραπεί η εστίαση σε ανεπιθύμητα θέματα,
αλλάξτε την περιοχή εστίασης έτσι ώστε να βρίσκεται εντός εστίασης
το επιθυμητό θέμα. Μπορείτε να έχετε καθαρότερη και ευκρινέστερη
φωτογραφία επιλέγοντας κατάλληλη περιοχή εστίασης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση σε μια περιοχή που θέλετε.
Εφαρμόστε ένα εφέ απώλειας εστίασης για να κάνετε πιο διακριτό το θέμα.
Για να ρυθμίσετε την
περιοχή αυτόματης
εστίασης,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ μια επιλογή.
Η εστίαση στην παρακάτω φωτογραφία επανατοποθετήθηκε και άλλαξε
μέγεθος έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο πρόσωπο του θέματος.
→ 1 → Περιοχή AF
• Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες
λήψης.
• Όταν ο διακόπτης AF/MF έχει ρυθμιστεί σε MF, δεν μπορείτε να αλλάξετε την
Περιοχή AF από το μενού λήψης.
• Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αυτόματη εστίαση ανίχνευσης προσώπου,
η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στην περιοχή με το λευκό πλαίσιο αυτόματα.
• Ανάλογα με τις επιλογές του Μάγος εικόνας, η Ανίχνευση προσώπου
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.
• Όταν ρυθμίζετε μη αυτόματη εστίαση, η Ανίχνευση προσώπου ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη.
• Η ανίχνευση προσώπου ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική όταν:
- το θέμα είναι μακριά από τη φωτογραφική μηχανή
- είναι πολύ φωτεινά ή πολύ σκοτεινά
- το θέμα δεν είναι στραμμένο προς τη φωτογραφική μηχανή
- το θέμα φορά γυαλιά ηλίου ή μάσκα
- η έκφραση του προσώπου του θέματος αλλάζει σημαντικά
- υπάρχει οπίσθιος φωτισμός του θέματος ή οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι
σταθερές
Για αλλαγή μεγέθους της περιοχής εστίασης, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ Μέγεθος AF. Αγγίξτε ή για να προσαρμόσετε το μέγεθος της
περιοχής εστίασης. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών.
Εναλλακτικά, στη λειτουργία λήψης, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους ή
απομακρύνετέ τα πάνω στην περιοχή εστίασης.
85
Λειτουργίες λήψης >
Περιοχή AF
Πολλαπλή αυτόματη εστίαση
AF ανίχνευσης προσώπου
Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει ένα πράσινο παραλληλόγραμμο σε
θέσεις όπου έχει ρυθμιστεί σωστά η εστίαση. Η φωτογραφία διαιρείται σε
δύο ή περισσότερες περιοχές και η φωτογραφική μηχανή βρίσκει σημεία
εστίασης σε κάθε περιοχή. Συνιστάται για φωτογραφίες τοπίων.
Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει κατά προτίμηση σε ανθρώπινα πρόσωπα.
Μπορούν να εντοπιστούν πρόσωπα έως και 10 ατόμων. Η ρύθμιση αυτή
συνιστάται για λήψη μιας ομάδας ανθρώπων.
Όταν πατάτε το [Κλείστρο], η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει τις περιοχές
εστίασης όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.
Όταν πατάτε το [Κλείστρο] μέχρι τη μέση, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει
στα πρόσωπα όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Σε περιπτώσεις
λήψης ομάδας ανθρώπων, η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει την εστίαση
στο πρόσωπο του πλησιέστερου ατόμου με λευκό χρώμα και τα πρόσωπα
των υπόλοιπων ανθρώπων με γκρίζο χρώμα.
86
Λειτουργίες λήψης >
Περιοχή AF
AF αυτοφωτογράφησης
Μπορεί να είναι δύσκολο να ελέγξετε εάν το πρόσωπό σας είναι εντός
εστίασης όταν κάνετε αυτοφωτογράφηση. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία αυτή, ο ήχος που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή επιταχύνεται
όταν το πρόσωπό σας βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης.
87
Λειτουργίες λήψης
Αυτόματη εστίαση αφής
Επιλέξτε ή εστιάστε σε μια εστιακή περιοχή που αγγίζετε στην οθόνη.
Επιπλέον, εστιάστε στο θέμα και τραβήξτε μια φωτογραφία αγγίζοντας
στην οθόνη.
Για να ρυθμίσετε την
Αυτόματη εστίαση αφής,
Σημείο AF
Η εστιακή περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή που αγγίζετε στην οθόνη και η
εστίαση δεν επιτυγχάνεται.
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→1→
Αυτόματη εστίαση αφής → μια επιλογή.
Αυτόματη εστίαση εντοπισμού
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Αυτόματη εστίαση αφής
Η αυτόματη εστίαση εντοπισμού σας επιτρέπει να εντοπίζετε και να
εστιάζετε αυτόματα στο θέμα σας, ακόμα και αν το θέμα κινείται ή όταν
αλλάζετε τη σύνθεση της λήψης.
Λευκό πλαίσιο: η φωτογραφική
μηχανή παρακολουθεί το θέμα.
Η Αυτόματη εστίαση αφής σας επιτρέπει να επιλέξετε και να εστιάσετε
στην περιοχή εστίασης που αγγίζετε στην οθόνη.
Πράσινο πλαίσιο: το θέμα είναι
εντός εστίασης όταν πατάτε το
[Κλείστρο] ως τη μέση.
88
Λειτουργίες λήψης >
Αυτόματη εστίαση αφής
Κόκκινο πλαίσιο: αποτυχία
εστίασης της φωτογραφικής
μηχανής.
Λήψη με ένα άγγιγμα
Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία με το άγγιγμα του δάχτυλού σας.
Καθώς αγγίζετε σε ένα θέμα, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει αυτόματα
στο θέμα και τραβάει μια φωτογραφία.
• Αν δεν επιλέξετε μια περιοχή εστίασης, η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν
λειτουργεί.
• Η ανίχνευση ενός θέματος μπορεί να αποτύχει όταν:
- το θέμα είναι υπερβολικά μικρό
- το θέμα κινείται υπερβολικά
- υπάρχει οπίσθιος φωτισμός του θέματος ή κάνετε λοήψη σε σκοτεινό χώρο
- τα χρώματα ή μοτίβα του θέματος και του φόντου είναι ίδια
- το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως περσίδες
- η φωτογραφική μηχανή κουνιέται υπερβολικά
• Όταν υπάρχει αποτυχία της ανίχνευσης, γίνεται επαναφορά της λειτουργίας.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν εντοπίσει το θέμα, γίνεται επαναφορά της
περιοχής εστίασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορέσει να εστιάσει, το πλαίσιο εστίασης
γίνεται κόκκινο και η εστίαση επαναφέρεται.
89
Λειτουργίες λήψης
Υποβοήθηση εστίασης
Στη λειτουργία μη αυτόματης εστίασης, πρέπει να περιστρέψετε το
δακτύλιο εστίασης στο φακό για να εστιάσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Βοήθεια MF ή τη λειτουργία Αιχμή εστίασης, μπορείτε να
επιτύχετε καθαρότερη εστίαση. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με
φακό που υποστηρίζει τη μη αυτόματη εστίαση.
* Προεπιλογή
Επιλογή
Περιγραφή
Η περιοχή εστίασης μεγεθύνεται 8 φορές όταν
περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης.
Μεγέθυνση X8
Βοήθεια MF
Στη λειτουργία μη αυτόματης εστίασης, μπορείτε να μεγενθύνετε τη σκηνή
και να προσαρμόσετε εύκολα την εστίαση ενώ περιστρέφετε το δακτύλιο
εστίασης.
Για να ρυθμίσετε την
Βοήθεια MF,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ μια επιλογή.
→ 1 → Βοήθεια MF
* Προεπιλογή
Επιλογή
Αιχμή εστίασης
Στη λειτουργία μη αυτόματης εστίασης, το χρώμα που επιλέξατε
εμφανίζεται στο εστιασμένο θέμα για να σας βοηθήσει στην εστίαση ενώ
περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης.
Περιγραφή
Απενεργοποίηση Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Βοήθεια MF.
Η περιοχή εστίασης μεγεθύνεται 5 φορές όταν
περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης.
Για να ρυθμίσετε επιλογές
της αιχμής εστίασης,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
εστίασης → μια επιλογή.
→ 1 → Αιχμή
* Προεπιλογή
Μεγέθυνση Χ5*
Επιλογή
Περιγραφή
Επίπεδο
Ρύθμιση μιας ευαισθησίας για την ανίχνευση του εστιασμένου
θέματος. (Απενεργοποίηση, Υψηλή, Κανονική*, Χαμηλή)
Χρώμα
Ρύθμιση ενός χρώματος για εμφάνιση στο εστιασμένο θέμα.
(Λευκό*, Κόκκινο, Πράσινο)
90
Λειτουργίες λήψης >
Υποβοήθηση εστίασης
Μέτρηση της τιμής έκθεσης της περιοχής
εστίασης
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η φωτογραφική μηχανή
ρυθμίσει αυτόματα μια βέλτιστη έκθεση υπολογίζοντας τη φωτεινότητα
της περιοχής εστίασης. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν
επιλέγετε φωτομέτρηση Σημείο ή Πολλαπλές περιοχές φωτομέτρηση και
Αυτόματη εστίαση επιλογής.
Για να ρυθμίσετε τη
λειτουργία αυτή,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
με το σημείο AF → μια επιλογή.
→ 1 → Σύνδεση ΑΕ
91
Λειτουργίες λήψης
Λειτουργία πλαισίωσης
Όταν προσαρμόζετε την τιμή διαφράγματος ή την ταχύτητα κλείστρου, η
έκθεση αλλάζει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και έτσι ενδέχεται α σκοτεινιάσει
η οθόνη. Με ενεργή τη λειτουργία αυτή, η φωτεινότητα της οθόνης είναι
σταθερή ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις, και έτσι μπορείτε να καδράρετε
καλύτερα τη λήψη σας.
Για να χρησιμοποιήσετε
τη Λειτουργία
πλαισίωσης,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→1→
Λειτουργία πλαισίου → μια επιλογή.
92
Λειτουργίες λήψης
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS - Optical Image Stabilization)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS)
για να ελαχιστοποιήσετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής. Το OIS
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο με ορισμένους φακούς.
Το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής τείνει να προκύπτει σε σκοτεινά
μέρη ή κατά τη λήψη σε εσωτερικούς χώρους. Στις περιπτώσεις αυτές,
η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί βραδύτερες ταχύτητες κλείστρου
για να αυξηθεί η ποσότητα του εισερχόμενου φωτός, κάτι που μπορεί να
οδηγήσει σε θολή φωτογραφία. Μπορείτε να αποτρέψετε την κατάσταση
αυτή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία OIS.
Αν ο φακός σας έχει διακόπτη OIS, πρέπει να ρυθμίσετε το διακόπτη σε ON
για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OIS.
Για να ρυθμίσετε
τις επιλογές OIS,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
κουνήματος) → μια επιλογή.
Χωρίς διόρθωση OIS
Με διόρθωση OIS
• Το OIS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν:
- μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή για να ακολουθήσετε ένα κινούμενο
θέμα
→ 1 → OIS (Κατά του
- υπάρχει υπερβολικό κούνημα της φωτογραφικής μηχανής
- η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή (π.χ. όταν επιλέγετε Νύχτα στην Smart
λειτουργία)
- η μπαταρία είναι αδύναμη
- καταγράφετε μια κοντινή λήψη
* Προεπιλογή
Εικονίδιο
Περιγραφή
Απενεργοποίηση: η λειτουργία OIS είναι ανενεργή. (Η επιλογή
αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένους φακούς.)
• Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία OIS με τρίποδο, οι εικόνες σας ενδέχεται
Λειτουργία 1*: η λειτουργία OIS εφαρμόζεται μόνο όταν
πατήσετε το [Κλείστρο] εντελώς ή έως τη μέση.
•
Λειτουργία 2: η λειτουργία OIS είναι ενεργή.
•
•
•
•
να θολώνουν λόγω της δόνησης του αισθητήρα OIS. Απενεργοποιήστε τη
λειτουργία OIS όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο.
Αν η φωτογραφική μηχανή υποστεί κρούση ή πτώση, η οθόνη θολώνει. Αν
συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε πάλι τη
φωτογραφική μηχανή.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία OIS μόνο όταν είναι απαραίτητο διότι
καταναλώνει περισσότερη ενέργεια μπαταρίας.
Για να ρυθμίσετε μια επιλογή OIS στο μενού, ρυθμίστε το διακόπτη OIS στο
φακό σε ON.
Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένους φακούς.
Το Απενεργοποίηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο με ορισμένους φακούς.
93
Λειτουργίες λήψης
Συνεχόμενη λήψη (μέθοδος λήψης)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέθοδο λήψης όπως συνεχόμενη, ριπή,
χρονόμετρο και ούτω καθεξής.
Επιλέξτε Μονή για να τραβάτε μια φωτογραφία κάθε φορά. Επιλέξτε
Συνεχόμενη ή Ριπή λήψεων για λήψη θεμάτων γρήγορης κίνησης.
Επιλέξτε Οριοθέτηση ΑΕ, Οριοθέτηση WB ή Οριοθέτηση μάγου εικόνας
για να προσαρμόσετε την έκθεση, την ισορροπία λευκού ή να εφαρμόσετε
εφέ του μάγου εικόνας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Χρονόμετρο για
λήψη αυτοφωτογράφησης.
Για να ρυθμίσετε τη
μέθοδο λήψης,
Συνεχόμενη
Τραβάτε φωτογραφίες διαρκώς ενώ πατάτε το [Κλείστρο]. Μπορείτε να
τραβήξετε έως 5 φωτογραφίες (Συνεχόμενη χαμηλή) ή 8 φωτογραφίες
(Συνεχόμενη υψηλή) ανά δευτερόλεπτο.
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→1→
Συνεχόμενη λήψη → μια επιλογή →
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Μονή
Τραβάτε μία φωτογραφία οποτεδήποτε πατάτε το [Κλείστρο]. Συνιστάται
για γενικές συνθήκες.
• Αν επιλέξετε Συνεχόμενη υψηλή, η λειτουργία μείωσης θορύβου δεν είναι
διαθέσιμη.
• Η μέγιστη ταχύτητα λήψης είναι 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Επιβραδύνεται
μετά από περίπου 13 λήψεις JPEG, 5 λήψεις RAW. (Βάσει κάρτας UHS-1 SD.
Μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας μνήμης.)
94
Λειτουργίες λήψης >
Συνεχόμενη λήψη (μέθοδος λήψης)
Ριπή λήψεων
Χρονόμετρο
Τραβάτε διαδοχικά έως 10 λήψεις ανά δευτερόλεπτο (3 δευτερόλεπτα),
15 λήψεις ανά δευτερόλεπτο (2 δευτερόλεπτα) ή 30 λήψεις ανά
δευτερόλεπτο (1 δευτερόλεπτο) όταν πατάτε το [Κλείστρο] μια φορά.
Συνιστάται για λήψη της γρήγορης κίνησης ταχέως κινούμενων θεμάτων,
όπως αυτοκίνητα αγώνων.
Τραβάτε μια φωτογραφία με καθυστέρηση 2 έως 30 δευτερολέπτων.
Η καθυστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 1 δευτερολέπτου.
• Για να ρυθμίσετε τον αριθμό λήψεων, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 1 → Συνεχόμενη λήψη → Ριπή λήψεων →
→ τον αριθμό
λήψεων →
.
• Το μέγεθος της φωτογραφίας ρυθμίζεται σε 5M.
• Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αποθηκεύσετε μια
Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→
1 → Συνεχόμενη λήψη → Χρονόμετρο →
→ μια καθυστέρηση
→
.
φωτογραφία.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας με αυτή την επιλογή.
• Η ταχύτητα κλείστρου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1/30 δευτερόλεπτα.
• Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την επιλογή αυτή ενδέχεται να είναι
ελαφρώς μεγεθυμένες κατά την αποθήκευση.
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε επιλογή ISO υψηλότερη από ISO 3200.
• Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή αρχείων RAW και
δεν είναι διαθέσιμη όταν η ποιότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σε RAW.
95
Λειτουργίες λήψης >
Συνεχόμενη λήψη (μέθοδος λήψης)
Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης
(Οριοθέτηση ΑΕ)
Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού
(Οριοθέτηση WB)
Όταν πατάτε το [Κλείστρο], η φωτογραφική μηχανή καταγράφει
3 διαδοχικές φωτογραφίες: την αρχική, μία σκοτεινότερη κατά ένα βήμα
και μία φωτεινότερη κατά ένα βήμα. Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο για να
αποφύγετε θολές φωτογραφίες καθώς η φωτογραφική μηχανή καταγράφει
τρεις φωτογραφίες διαρκώς. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο
μενού Ρύθμιση οριοθέτησης.
Όταν πατάτε το [Κλείστρο], η φωτογραφική μηχανή καταγράφει
3 διαδοχικές φωτογραφίες: την αρχική και δύο ακόμα με διαφορετικές
ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού. Η αρχική φωτογραφία καταγράφεται όταν
πατάτε το κουμπί [Κλείστρο]. Οι άλλες δύο προσαρμόζονται αυτόματα
σύμφωνα με την ισορροπία λευκού που έχετε ρυθμίσει. Μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο μενού Ρύθμιση οριοθέτησης.
Έκθεση +2
Έκθεση -2
Αρχική
Για να ρυθμίσετε μια επιλογή οριοθέτησης, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → Ρύθμιση οριοθέτησης → μια επιλογή.
WB+2
WB-2
Αρχική
• Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή αρχείων RAW και
δεν είναι διαθέσιμη όταν η ποιότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σε RAW.
• Για να ρυθμίσετε μια επιλογή οριοθέτησης, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → Ρύθμιση οριοθέτησης → μια επιλογή.
96
Λειτουργίες λήψης >
Συνεχόμενη λήψη (μέθοδος λήψης)
Οριοθέτηση μάγου εικόνας
Όταν πατάτε το [Κλείστρο], η φωτογραφική μηχανή κάνει λήψη τριών
διαδοχικών φωτογραφιών, καθεμία με διαφορετική ρύθμιση μάγου
εικόνας. Η φωτογραφική μηχανή καταγράφει μια φωτογραφία και
εφαρμόζει τις τρεις επιλογές του μάγου εικόνας που έχετε ρυθμίσει στην
καταγεγραμμένη εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε τρεις διαφορετικές
ρυθμίσεις στο μενού Ρύθμιση οριοθέτησης.
Ρετρό
Έντονο
Τυπική
• Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή αρχείων RAW και
δεν είναι διαθέσιμη όταν η ποιότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σε RAW.
• Για να ρυθμίσετε μια επιλογή οριοθέτησης, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → Ρύθμιση οριοθέτησης → μια επιλογή.
97
Λειτουργίες λήψης
Μέτρηση έκθεσης
Η επιλογή μέτρησης έκθεσης αφορά στον τρόπο με τον οποίο μια
φωτογραφική μηχανή μετρά την ποσότητα φωτός.
Η φωτογραφική μηχανή μετρά την ποσότητα φωτός σε μια σκηνή και, σε
πολλές λειτουργίες της, χρησιμοποιεί τη μέτρηση για να προσαρμόσει
διάφορες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εάν ένα θέμα φαίνεται σκοτεινότερο
από το πραγματικό χρώμα του, η φωτογραφική μηχανή καταγράφει μια
φωτογραφία του που έχει υποστεί υπερέκθεση. Εάν ένα θέμα φαίνεται
φωτεινότερο από το πραγματικό χρώμα του, η φωτογραφική μηχανή
καταγράφει μια φωτογραφία του που έχει υποστεί υποέκθεση.
Πολλαπλών σημείων
Η λειτουργία πολλαπλών σημείων υπολογίζει την ποσότητα φωτός σε
πολλές περιοχές. Όταν το φως είναι επαρκές ή ανεπαρκές, η φωτογραφική
μηχανή προσαρμόζει την έκθεση υπολογίζοντας το μέσο όρο της
συνολικής φωτεινότητας της σκηνής. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη
για γενικές φωτογραφίες.
Μπορούν επίσης να επηρεαστούν η φωτεινότητα και η συνολική αίσθηση
της φωτογραφίας από τον τρόπο μέτρησης της ποσότητας φωτός από
τη φωτογραφική μηχανή. Επιλέξτε κατάλληλη ρύθμιση για τις συνθήκες
λήψης.
Για να ρυθμίσετε μια
επιλογή μέτρησης έκθεσης,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
Μέτρηση έκθεσης → μια επιλογή.
→1→
98
Λειτουργίες λήψης >
Μέτρηση έκθεσης
Σημείο
Σταθμισμένη στο κέντρο
Η λειτουργία σημείου υπολογίζει την ποσότητα φωτός στο κέντρο.
Όταν καταγράφετε μια φωτογραφία σε συνθήκες όπου υπάρχει έντονος
φωτισμός πίσω από ένα θέμα, η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει την
έκθεση έτσι ώστε να γίνει σωστή λήψη ενός θέματος. Για παράδειγμα,
όταν επιλέγετε τη λειτουργία πολλαπλών σημείων σε συνθήκες έντονου
οπίσθιου φωτισμού, η φωτογραφική μηχανή υπολογίζει ότι η συνολική
ποσότητα φωτός είναι άφθονη, με αποτέλεσμα σκοτεινότερη φωτογραφία.
Η λειτουργία σημείου μπορεί να αποτρέψει την κατάσταση αυτή διότι
υπολογίζει την ποσότητα φωτός σε καθορισμένη περιοχή.
Η λειτουργία Σταθμισμένη στο κέντρο υπολογίζει μια ευρύτερη περιοχή
από την περιοχή που υπολογίζει η λειτουργία σημείου. Προσθέτει την
ποσότητα φωτός στο κεντρικό τμήμα της λήψης (60-80 %) και εκείνη
στην υπόλοιπη λήψη (20-40 %). Συνιστάται για καταστάσεις όπου υπάρχει
ελαφρά διαφορά στη φωτεινότητα ανάμεσα σε θέμα και φόντο ή μια
περιοχή του θέματος είναι μεγάλη σε σύγκριση με τη συνολική σύνθεση
της φωτογραφίας.
Το θέμα βρίσκεται σε φωτεινό χρώμα ενώ το φόντο είναι σκοτεινό.
Η λειτουργία σημείου συνιστάται για κατάσταση σαν αυτή όπου υπάρχει
τεράστια διαφορά στην έκθεση μεταξύ θέματος και φόντου.
99
Λειτουργίες λήψης
Δυναμικό εύρος
Η λειτουργία αυτή διορθώνει αυτόματα την απώλεια φωτεινής
λεπτομέρειας που μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφορών σκίασης στη
φωτογραφία.
Για να ρυθμίσετε επιλογές
έξυπνου εύρους,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
Δυναμικό εύρος → μια επιλογή.
Χωρίς εφέ δυναμικού εύρους
Εικονίδιο
→1→
Με εφέ δυναμικού εύρους
Περιγραφή
Απενεργοποίηση: μην χρησιμοποιείτε το δυναμικό εύρος.
Έξυπνο εύρος+: διόρθωση της απώλειας φωτεινής λεπτομέρειας.
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ISO 100.
HDR: λήψη 2 φωτογραφιών με διαφορετικές τιμές έκθεσης και
κατόπιν συνδυασμός τους για αυτόματη δημιουργία μιας μόνο
εικόνας.
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε επιλογή ISO υψηλότερη από
ISO 3200.
• Οι επιλογές δυναμικού εύρους δεν μπορούν να ρυθμιστούν
ταυτόχρονα με τις επιλογές μάγου εικόνας.
100
Λειτουργίες λήψης
Φλας
Για να γίνει λήψη ρεαλιστικής φωτογραφίας ενός θέματος, πρέπει να είναι
σταθερή η ποσότητα φωτός. Όταν διαφέρει η πηγή φωτός, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε φλας και να παράσχετε σταθερή ποσότητα φωτός.
Επιλέξτε κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με την πηγή φωτός και το θέμα.
Για να ρυθμίσετε τις
επιλογές φλας,
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
μια επιλογή →
.
→ 1 → Φλας →
Περιγραφή
Απενεργοποίηση: μην χρησιμοποιείτε το φλας.
Έξυπνο φλας: η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει αυτόματα
τη φωτεινότητα του φλας ανάλογα με την ποσότητα φωτός του
περιβάλλοντος.
Εικονίδιο
Περιγραφή
1η κουρτίνα: το φλας
ενεργοποιείται αμέσως μετά
το άνοιγμα του κλείστρου. Η
φωτογραφική μηχανή καταγράφει
καθαρά μια φωτογραφία ενός
θέματος πιο νωρίς σε μια
ακολουθία ενεργειών.
2η κουρτίνα: το φλας
ενεργοποιείται μόλις πριν κλείσει
το κλείστρο. Η φωτογραφική
μηχανή καταγράφει καθαρά μια
φωτογραφία ενός θέματος πιο
αργά σε μια ακολουθία ενεργειών.
Κατεύθυνση κίνησης μπάλας
Κατεύθυνση κίνησης μπάλας
Αυτόματο: το φλας ενεργοποιείται αυτόματα σε σκοτεινά μέρη.
Αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών: το φλας ενεργοποιείται
αυτόματα και μειώνει τα κόκκινα μάτια.
• Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες
Συμπλήρωση: το φλας ενεργοποιείται οποτεδήποτε κάνετε λήψη
φωτογραφίας. (Η φωτεινότητα προσαρμόζεται αυτόματα.)
• Μεταξύ δύο χρήσεων του φλας μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Μην
Συμπλήρωση κόκκινων ματιών: το φλας ενεργοποιείται
οποτεδήποτε κάνετε λήψη φωτογραφίας και μειώνει τα κόκκινα
μάτια.
• Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, το φλας δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν
λήψης.
μετακινηθείτε έως ότου το φλας ενεργοποιηθεί για δεύτερη φορά.
είναι προσαρτημένο εξωτερικό φλας.
Χρησιμοποιείτε μόνο φλας εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη συμβατών
φλας ενδέχεται να επιφέρει ζημιά στη φωτογραφική μηχανή σας.
101
Λειτουργίες λήψης >
Φλας
Μείωση του φαινομένου των κόκκινων
ματιών
Αν ενεργοποιηθεί το φλας ενώ φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο σε σκοτεινό
περιβάλλον, ενδέχεται να εμφανιστεί μια κόκκινη λάμψη στα μάτια του.
Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών, επιλέξτε Αυτόματη
διόρθωση κόκκινων ματιών ή Συμπλήρωση κόκκινων ματιών.
Προσαρμογή έντασης του φλας
Όταν είναι ενεργό το φλας, προσαρμόστε την ένταση του φλας
+/-2 επίπεδα.
Για να ρυθμίσετε
την ένταση του
φλας,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ Φλας → μια επιλογή
→
→ Σύρετε το ρυθμιστικό ή αγγίξτε τα +/- για να
προσαρμόσετε την ένταση → αγγίξτε
.
Φλας : 0
Χωρίς μείωση κόκκινων ματιών
Με μείωση κόκκινων ματιών
Αν το θέμα βρίσκεται πολύ μακριά από τη φωτογραφική μηχανή ή κινηθεί
κατά την ενεργοποίηση του φλας, ενδέχεται να μην μειωθεί το φαινόμενο των
κόκκινων ματιών.
102
Λειτουργίες λήψης >
Φλας
→ 1 → Φλας → μια επιλογή →
στη λειτουργία λήψης για πρόσβαση στο μενού έντασης φλας.
Η προσαρμογή της έντασης του φλας ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική
όταν:
- το αντικείμενο βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτογραφική μηχανή
- ορίσατε μια υψηλή ευαισθησία ISO
- η τιμή έκθεσης είναι πολύ μεγάλη ή μικρή
Σε ορισμένες λειτουργίες λήψης δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
λειτουργίας.
Αν προσαρτήσετε στη φωτογραφική μηχανή ένα εξωτερικό φλας με
ρυθμίσιμη ένταση, θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις έντασης του φλας.
Εάν το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά όταν χρησιμοποιείτε το φλας, κάποιο
μέρος του φωτός μπορεί να παρεμποδιστεί οδηγώντας σε σκοτεινή
φωτογραφία. Βεβαιωθείτε ότι το θέμα βρίσκεται εντός του συνιστώμενου
εύρους, που διαφέρει ανάλογα με το φακό.
Όταν προσαρτηθεί κάλυμμα φακού, το φως από το φλας μπορεί
να παρεμποδιστεί από το κάλυμμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα για να
χρησιμοποιήσετε το φλας.
• Μπορείτε επίσης να αγγίξετε
•
•
•
•
•
103
Λειτουργίες λήψης
Αντιστάθμιση έκθεσης
Η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση μετρώντας
τα επίπεδα φωτός από τη σύνθεση της φωτογραφίας και τη θέση του
θέματος. Αν η έκθεση που ρυθμίζεται από τη φωτογραφική μηχανή
είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από εκείνη που περιμένατε, μπορείτε να
προσαρμόσετε μη αυτόματα την τιμή έκθεσης. Η τιμή έκθεσης μπορεί
να ρυθμιστεί σε βημάτων των ±3. Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει την
προειδοποίηση έκθεσης με κόκκινο χρώμα για κάθε βήμα πέραν του
εύρους ±3.
+2
-2
Αρχική
Για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης, πατήστε τον επιλογέα εντολών
δυο φορές και κατόπιν περιστρέψτε τον ενώ επιλέγετε την τιμή έκθεσης.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης αγγίζοντας
→
Τιμή έκθεσης και σύροντας κατόπιν τον επιλογέα στην οθόνη.
Μπορείτε να ελέγξετε την τιμή έκθεσης μέσω της θέσης του δείκτη του
επιπέδου έκθεσης.
Προειδοποίηση έκθεσης
Ευρετήριο τυπικής έκθεσης
Δείκτης επιπέδου
έκθεσης
Μειωμένη έκθεση
(σκοτεινότερη)
Αυξημένη έκθεση
(φωτεινότερη)
104
Λειτουργίες λήψης
Κλείδωμα έκθεσης
Όταν δεν μπορείτε να επιτύχετε κατάλληλη έκθεση εξαιτίας έντονης
χρωματικής αντίθεσης, κλειδώστε την έκθεση και κατόπιν τραβήξτε μια
φωτογραφία.
Αφού κλειδώσετε την έκθεση, στοχεύστε το φακό εκεί όπου επιθυμείτε και
κατόπιν πατήστε το [Κλείστρο].
Για να κλειδώσετε την τιμή έκθεσης, προσαρμόστε την έκθεση της
φωτογραφίας και κατόπιν αγγίξτε το κουμπί προσαρμογής.
• Ρυθμίστε μια λειτουργία του κουμπιού προσαρμογής σε AEL για να
κλειδώσετε την τρέχουσα τιμή έκθεσης. (σελ. 150)
• Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη στη μη αυτόματη λειτουργία.
105
Λειτουργίες λήψης
Λειτουργίες βίντεο
Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για βίντεο εξηγούνται παρακάτω.
Ποιότητα ταινίας
Ρύθμιση της ποιότητας της ταινίας.
Μέγεθος βίντεο
Για να ρυθμίσετε
επιλογές ποιότητας
ταινίας,
Ρύθμιση του μεγέθους βίντεο.
Για να ρυθμίσετε
επιλογές μεγέθους
βίντεο,
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
βίντεο → μια επιλογή.
→ 6 → Μέγεθος
Μέγεθος
Συνιστάται για
1920X1080 (30 κ.α.δ.) (16:9)
Προβολή σε τηλεόραση Full
HDTV.
1920X1080 (15 κ.α.δ.) (16:9)
Προβολή σε τηλεόραση Full
HDTV. (Διαθέσιμα μόνο με
ορισμένες επιλογές έξυπνου
φίλτρου.)
1920X810 (24 κ.α.δ.)
(Περίπου 2,35:1)
Προβολή σε τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV).
1280X720 (60 κ.α.δ.) (16:9)
Προβολή σε τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV).
1280X720 (30 κ.α.δ.) (16:9)
Προβολή σε τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV).
640X480 (30 κ.α.δ.) (4:3)
Προβολή σε τηλεόραση.
320X240 (30 κ.α.δ.) (4:3)
δημοσίευση σε μια τοποθεσία
web με τη χρήση ασύρματου
δικτύου (30 δευτερόλεπτα κατά
μέγιστο).
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
ταινίας → μια επιλογή.
→ 6 → Ποιότητα
Επέκταση
Περιγραφή
MP4 (H.264)
Κανονική: εγγραφή βίντεο σε κανονική ποιότητα.
MP4 (H.264)
HQ: εγγραφή βίντεο σε υψηλή ποιότητα.
106
Λειτουργίες λήψης >
Λειτουργίες βίντεο
Πολλαπλή κίνηση
Σβήσιμο εικόνας
Ρυθμίστε την ταχύτητα αναπαραγωγής ενός βίντεο.
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να εξαφανίσετε σταδιακά μια σκηνή
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του σβησίματος εικόνας στη φωτογραφική
μηχανή χωρίς να χρειάζεται να το κάνετε σε υπολογιστή. Ρυθμίστε την
επιλογή σταδιακής εμφάνισης για σταδιακή εμφάνιση στην αρχή της
σκηνής. Ρυθμίστε την επιλογή σταδιακής εξαφάνισης για σταδιακή
εξαφάνιση της σκηνής. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καταλλήλως και
προσθέστε εντυπωσιακά εφέ στα βίντεό σας.
Για να ρυθμίσετε
επιλογές ταχύτητας
αναπαραγωγής,
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
Πολλαπλή κίνηση → μια επιλογή.
→6→
Περιγραφή
x0.25: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στο 1/4 της
κανονικής ταχύτητας. (Διαθέσιμο μόνο με 640x480 ή 320x240)
x0.5: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στο 1/2 της
κανονικής ταχύτητας. (Διαθέσιμο μόνο με 1280x720 (30 κ.α.δ.),
640x480 ή 320x240)
x1: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στην κανονική
ταχύτητα.
x5: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στα 5Χ της κανονικής
ταχύτητας.
x10: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στα 10Χ της
κανονικής ταχύτητας.
x20: εγγραφή βίντεο και αναπαραγωγή του στα 20Χ της
κανονικής ταχύτητας.
Για να ρυθμίσετε
τις επιλογές
σβησίματος εικόνας,
Εικονίδιο
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
εικόνας → μια επιλογή.
→ 6 → Σβήσιμο
Περιγραφή
Απενεργοποίηση: δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία σβησίματος
εικόνας.
Σταδιακή εμφάνιση εικόνας: σταδιακή εμφάνιση της σκηνής.
Σταδιακό ξεθώριασμα εικόνας: σταδιακή εξαφάνιση της
σκηνής.
Εμφάνιση-ξεθώριασμα εικόνας: η λειτουργία σβησίματος
εικόνας εφαρμόζεται στην αρχή και στο τέλος της σκηνής.
• Αν πραγματοποιήσετε μια επιλογή διαφορετική του x1, δεν θα γίνει εγγραφή
ήχου.
• Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σβησίματος εικόνας, ενδέχεται να χρειαστεί
περισσότερος χρόνος για αποθήκευση ενός αρχείου.
λήψης.
107
Λειτουργίες λήψης >
Λειτουργίες βίντεο
Φωνή
Επίπεδο μικροφώνου
Ορισμένες φορές, ένα βίντεο χωρίς ήχο είναι ελκυστικότερο από αυτό με
τον ήχο. Απενεργοποιήστε τη φωνή για να εγγράψετε ένα βίντεο χωρίς
ήχο.
Ρυθμίστε το επίπεδο μικροφώνου για τις συνθήκες λήψης.
Για να ρυθμίσετε τις
επιλογές φωνής,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
μια επιλογή.
→ 6 → Φωνή →
Για να ρυθμίσετε
το επίπεδο
μικροφώνου,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
μικροφώνου → μια επιλογή.
→ 6 → Επίπεδο
Αποκοπή ανέμου
Όταν βιντεοσκοπείτε σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορούν να εγγραφούν
στο βίντεο ήχοι μη σκόπιμα. Ιδίως ο έντονος θόρυβος ανέμων που
εγγράφονται σας αποσπά την προσοχή από την απόλαυση των βίντεό
σας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αποκοπή ανέμου για να αφαιρέσετε
ορισμένους θορύβους του περιβάλλοντος εκτός από το θόρυβο του
ανέμου.
Για μείωση του
θορύβου του ανέμου,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
ανέμου → μια επιλογή.
→ 6 → Αποκοπή
108
Κεφάλαιο 3
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Μάθετε πως γίνεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών και η επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6 για την επεξεργασία αρχείων σε υπολογιστή.
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Αναζήτηση και διαχείριση αρχείων
Μάθετε πώς να προβάλλετε μικρογραφίες φωτογραφιών και βίντεο και
πώς να προστατεύετε ή να διαγράφετε αρχεία.
Αν δεν εκτελέσετε κάποιο χειρισμό για λίγη ώρα, εξαφανίζονται οι πληροφορίες
και τα εικονίδια από την οθόνη. Όταν χειριστείτε και πάλι τη φωτογραφική
μηχανή, επανεμφανίζονται.
Προβολή μικρογραφιών εικόνων
Για να κάνετε αναζήτηση για φωτογραφίες και βίντεο που θέλετε, μεταβείτε
σε προβολή μικρογραφιών. Η προβολή μικρογραφιών εμφανίζει πολλές
εικόνες ταυτόχρονα έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα στοιχεία
που θέλετε να βρείτε. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε και να εμφανίσετε
αρχεία ανά κατηγορία, όπως ημερομηνία, μορφή αρχείου ή τοποθεσία.
Προβολή φωτογραφιών
1
Πατήστε [z].
• Εμφανίζεται το πιο πρόσφατο αρχείο που τραβήξατε.
Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη
λειτουργία προβολής μικρογραφιών.
2
Σύρετε την εικόνα προς τα αριστερά ή τα δεξιά για κύλιση στα
αρχεία.
Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να επεξεργαστείτε ή να αναπαραγάγετε αρχεία
που έχουν φωτογραφηθεί από άλλες φωτογραφικές μηχανές, εξαιτίας μεγεθών
ή codec που δεν υποστηρίζονται. Χρησιμοποιήστε υπολογιστή ή άλλη συσκευή
για να επεξεργαστείτε ή να αναπαραγάγετε τα αρχεία αυτά.
110
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Αναζήτηση και διαχείριση αρχείων
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία
1
Στην προβολή μικρογραφιών, αγγίξτε
→ μια κατηγορία.
• Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το
Προβολή αρχείων ως φάκελος
→ z → Φίλτρο
για να επιλέξετε μια
κατηγορία.
Οι συνεχόμενες λήψεις και οι ριπές λήψης εμφανίζονται ως φάκελος. Η
επιλογή ενός φακέλου αναπαράγει όλες τις φωτογραφίες αυτόματα. Η
διαγραφή ενός φακέλου διαγράφει όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο.
1
* Προεπιλογή
Επιλογή
Περιγραφή
Όλα*
Κανονική προβολή αρχείων.
Ημερομηνία
Τα αρχεία προβάλλονται βάσει της ημερομηνίας
αποθήκευσης.
Τύπος
Προβολή αρχείων ανά τύπο αρχείου.
Θέση
Τα αρχεία προβάλλονται βάσει της θέσης όπου
αποθηκεύτηκαν. (Μόνο οι φωτογραφίες που
καταγράφονται με προαιρετική μονάδα GPS
διαθέτουν τις πληροφορίες τοποθεσίας.)
2
Αγγίξτε μια λίστα για να την ανοίξετε.
3
Αγγίξτε ένα αρχείο για να το προβάλλετε στην προβολή μονής
εικόνας.
4
Αγγίξτε
για επιστροφή στην προηγούμενη προβολή.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, σύρετε την εικόνα αριστερά ή
δεξιά για να μετακινηθείτε σε επιθυμητό φάκελο.
• Η φωτογραφική μηχανή αναπαράγει αυτόματα φωτογραφίες στο
φάκελο.
2
Αγγίξτε το φάκελο στην οθόνη για να ανοίξετε το φάκελο.
3
Σύρετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε
άλλο αρχείο.
4
Αγγίξτε
για επιστροφή στη λειτουργία αναπαραγωγής.
111
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Αναζήτηση και διαχείριση αρχείων
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα όλων των αρχείων
Προστασία αρχείων
Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε όλα τα αρχεία.
Προστατέψτε τα αρχεία σας από την τυχαία διαγραφή.
→z→
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Προστασία → Επιλογή.
2
Αγγίξτε / για κύλιση σε ένα αρχείο και κατόπιν αγγίξτε το
πλαίσιο ελέγχου.
• Αγγίξτε και πάλι το πλαίσιο ελέγχου για ακύρωση της επιλογής σας.
3
Αγγίξτε
.
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Προστασία → Όλα.
2
Αγγίξτε μια επιλογή.
→z→
Επιλογή
Περιγραφή
Κλείδωμα
Κλείδωμα όλων των αρχείων.
Ξεκλείδωμα
Ξεκλείδωμα όλων των αρχείων.
Άκυρο
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προστατευμένο αρχείο.
112
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Αναζήτηση και διαχείριση αρχείων
Διαγραφή πολλαπλών αρχείων
Διαγραφή αρχείων
Διαγράψτε αρχεία στη λειτουργία αναπαραγωγής και εξασφαλίστε
περισσότερο χώρο στην κάρτα μνήμης σας. Τα προστατευμένα αρχεία δεν
διαγράφονται.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλά αρχεία και να τα διαγράψετε.
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Διαγραφή → Επιλογή.
• Εναλλακτικά, στην προβολή μικρογραφιών, αγγίξτε
Διαγραφή ενός αρχείου
Μπορείτε να επιλέξετε ένα μόνο αρχείο και να το διαγράψετε.
1
2
και
κατόπιν επιλέξτε αρχεία για διαγραφή.
2
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα αρχείο και
.
κατόπιν αγγίξτε
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το Ναι.
→z→
Αγγίξτε / για κύλιση σε ένα αρχείο και κατόπιν αγγίξτε το
πλαίσιο ελέγχου.
• Αγγίξτε και πάλι το πλαίσιο ελέγχου για ακύρωση της επιλογής σας.
3
Αγγίξτε
4
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το Ναι.
.
Διαγραφή όλων των αρχείων
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία στην κάρτα μνήμης ταυτόχρονα.
→ z→
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Διαγραφή → Όλα.
2
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το Ναι.
113
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Προβολή φωτογραφιών
Μεγέθυνση φωτογραφίας
Προβολή παρουσίασης διαφανειών
Μπορείτε να μεγεθύνετε φωτογραφίες κατά την προβολή τους στη
λειτουργία αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία περικοπής για να εξάγετε το τμήμα της εικόνας που εμφανίζεται
στην οθόνη και να το αποθηκεύσετε ως νέο αρχείο.
Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες σε παρουσίαση διαφανειών,
να εφαρμόσετε διάφορα εφέ στην παρουσίαση διαφανειών και να
αναπαράγετε μουσική στο παρασκήνιο.
Σύρετε την οθόνη για να δείτε ένα
άλλο τμήμα της φωτογραφίας.
→z→
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Επιλογές Παρουσίασης.
2
Ορίστε μια επιλογή εφέ παρουσίασης διαφανειών.
Μεγεθυμένη περιοχή
• Μεταβείτε απευθείας στο βήμα 3 για να ξεκινήσει μια παρουσίαση
διαφανειών χωρίς εφέ.
* Προεπιλογή
Επιλογή
Περιστρέψτε τον επιλογέα εντολών για να μεγεθύνετε μια
φωτογραφία.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Επιστροφή στην αρχική προβολή.
Περικοπή της φωτογραφίας (η φωτογραφική μηχανή την
αποθηκεύει ως νέο αρχείο).
Περιγραφή
Τρόπος
Ρύθμιση για επανάληψη ή όχι της προβολής
λειτουργίας
διαφανειών. (Μία αναπαραγωγή*, Επανάληψη)
αναπαραγωγής
Διάστημα
Ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ φωτογραφιών.
(1 δευτ.*, 3 δευτ., 5 δευτ., 10 δευτ.)
Μουσική
Ρύθμιση του ήχου στο παρασκήνιο.
• Ρύθμιση ενός εφέ αλλαγής σκηνής ανάμεσα στις
Εφέ
φωτογραφίες.
• Αγγίξτε Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε τα εφέ.
Μπορείτε επίσης να πλησιάσετε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους ή να τα
απομακρύνετε πάνω στην οθόνη για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε μια
φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα σε μια περιοχή για να
την μεγεθύνετε γρήγορα.
114
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Προβολή φωτογραφιών
Δημιουργία παραγγελίας εκτύπωσης (DPOF)
3
Αγγίξτε
4
Αγγίξτε Εκκίνηση Λευκώματος.
5
Προβολή της παρουσίασης διαφανειών.
.
• Αγγίξτε
για παύση.
• Αγγίξτε
ξανά για συνέχιση.
Το DPOF (Μορφότυπος παραγγελίας ψηφιακής εκτύπωσης) σας επιτρέπει
να ρυθμίσετε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση.
• Αγγίξτε
για διακοπή της προβολής διαφανειών και επιστροφή
στη λειτουργία αναπαραγωγής.
• Αγγίξτε
για προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου.
Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει τις πληροφορίες DPOF στο φάκελο
MISC της κάρτας μνήμης σας. Αν έχετε ρυθμίσει πληροφορίες DPOF για
τις εικόνες σας, μπορείτε να δώσετε την κάρτα μνήμης σε κατάστημα
ψηφιακής εκτύπωσης για εκτύπωση. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη σειρά
εκτύπωσης των αρχείων με μορφή RAW.
Φωτογραφίες με διαστάσεις πλατύτερες από το χαρτί μπορεί να
αποκοπούν στη δεξιά και αριστερή άκρη. Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις
της φωτογραφίας είναι συμβατές με το χαρτί που επιλέγετε.
Αυτόματη περιστροφή
1
Με ενεργή την αυτόματη περιστροφή, η φωτογραφική μηχανή
περιστρέφει αυτόματα φωτογραφίες που τραβήξατε κάθετα έτσι ώστε να
χωρέσουν στην οθόνη οριζόντια.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε μια φωτογραφία και
.
κατόπιν αγγίξτε
2
Αγγίξτε z → DPOF.
3
Αγγίξτε / για να ρυθμίσετε τον αριθμό αντιγράφων.
Για να ορίσετε
επιλογές αυτόματης
περιστροφής,
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, αγγίξτε
Αυτόματη περιστροφή → μια επιλογή.
→z→
• Για να επιλέξετε άλλη φωτογραφία, αγγίξτε / .
4
Αγγίξτε
.
115
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Αναπαραγωγή βίντεο
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαράγετε ένα βίντεο, να
καταγράψετε μια εικόνα από ένα βίντεο ή να περικόψετε ένα βίντεο για
αποθήκευση ως άλλο αρχείο.
Περικοπή βίντεο κατά την αναπαραγωγή
1
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, κυλήστε σε ένα βίντεο και
.
μετά αγγίξτε το
2
Αγγίξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.
3
Αγγίξτε στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η αποκοπή.
4
Αγγίξτε
5
Αγγίξτε για να συνεχίσει η αναπαραγωγή του βίντεο.
6
Αγγίξτε στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η αποκοπή.
.
Χειριστήρια προβολής βίντεο
Εικονίδιο
Περιγραφή
/
Προβολή προηγούμενου αρχείου/Σάρωση προς τα πίσω. (Κάθε
φορά που αγγίζετε το εικονίδιο κατά την αναπαραγωγή του βίντεο,
αλλάζετε την ταχύτητα σάρωσης με αυτή τη σειρά: 2X, 4X, 8X.)
7
Αγγίξτε
/
Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
8
Αγγίξτε
Διακοπή αναπαραγωγής και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
/
Προβολή επόμενου αρχείου/Σάρωση προς τα εμπρός. (Κάθε φορά
που αγγίζετε το εικονίδιο κατά την αναπαραγωγή του βίντεο,
αλλάζετε την ταχύτητα σάρωσης με αυτή τη σειρά: 2X, 4X, 8X.)
Προσαρμογή της έντασης του ήχου ή σίγαση του ήχου.
Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε τον επιλογέα εντολών για σάρωση προς τα
πίσω ή εμπρός. Περιστρέψτε και πάλι για να σαρώσετε ταχύτερα (2X, 4X, 8X).
.
για περικοπή ενός βίντεο.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη σκηνή προς αποκοπή σύροντας τις
λαβές που εμφανίζονται στη γραμμή προόδου.
9
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το Ναι.
• Δεν μπορείτε να περικόψετε ένα βίντεο εγγεγραμμένο σε λειτουργία 3D.
• Το αρχικό βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
• Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει το επεξεργασμένο βίντεο ως νέο αρχείο
και αφήνει άθικτο το αρχικό βίντεο.
116
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Αναπαραγωγή βίντεο
Καταγραφή εικόνας κατά την αναπαραγωγή
1
Κατά την προβολή ενός βίντεο, στο σημείο όπου θέλετε να
καταγράψετε μια εικόνα.
2
Αγγίξτε
.
• Δεν μπορείτε να καταγράψετε μια εικόνα από βίντεο εγγεγραμμένο σε
λειτουργία 3D.
• Η ανάλυση της καταγεγραμμένης εικόνας είναι ίδια με την ανάλυση του
αρχικού βίντεο.
• Η καταγεγραμμένη εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.
117
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία
Επεξεργασία φωτογραφιών
Εκτελέστε εργασίες επεξεργασίας φωτογραφίας, όπως αλλαγή
μεγέθους, περιστροφή ή μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών.
Οι επεξεργασμένες φωτογραφίες αποθηκεύονται ως νέα αρχεία με
διαφορετικό όνομα αρχείου. Φωτογραφίες που καταγράφονται σε
ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη
λειτουργία επεξεργασίας εικόνας.
Για επεξεργασία
εικόνων,
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, κυλήστε σε μια φωτογραφία και
μετά αγγίξτε το
.
• Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε εικόνες στη λειτουργία αναπαραγωγής
επιλέγοντας μια φωτογραφία και αγγίζοντας κατόπιν
→
Επεξεργασία εικόνας.
• Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να μην υπόκεινται σε επεξεργασία με τη
Περικοπή φωτογραφίας
1
Αγγίξτε
2
Σύρετε τις γωνίες του πλαισίου για να προσαρμόσετε το
μέγεθος της περιοχής.
3
Σύρετε το πλαίσιο για να μετακινήσετε τη θέση της περιοχής.
4
Αγγίξτε
5
Αγγίξτε
→
.
.
για αποθήκευση.
λειτουργία επεξεργασίας εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε ένα
παρεχόμενο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων.
• Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει τις επεξεργασμένες φωτογραφίες ως
καινούρια αρχεία.
• Όταν επεξεργάζεστε φωτογραφίες, η φωτογραφική μηχανή τις μετατρέπει
αυτόματα σε χαμηλότερη ανάλυση. Φωτογραφίες που περιστρέφετε ή
αλλάζουν μέγεθος μη αυτόματα δεν μετατρέπονται αυτόματα σε χαμηλότερη
ανάλυση.
• Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ενώ προβάλλετε αρχεία
ως ένα φάκελο. Ανοίξτε το φάκελο και επιλέξτε μια φωτογραφία για να
επεξεργαστείτε κάθε φωτογραφία.
118
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Επεξεργασία φωτογραφιών
Περιστροφή μιας φωτογραφίας
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών
1
Αγγίξτε
Αλλάξτε το μέγεθος μιας φωτογραφίας και αποθηκεύστε την ως νέο
αρχείο.
2
Αγγίξτε μια επιλογή.
→
.
Περιστροφή : Δεξιά 90˚
1
Αγγίξτε
2
Αγγίξτε μια επιλογή.
→
.
Αλλαγή μεγέθους : 10.1M 3:2
3
Αγγίξτε
4
Αγγίξτε
.
για αποθήκευση.
• Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε μια φωτογραφία στη λειτουργία
αναπαραγωγής αγγίζοντας
→ z → Περιστροφή → μια επιθυμητή
επιλογή →
.
• Η φωτογραφική μηχανή αντικαθιστά το αρχικό αρχείο.
3
Αγγίξτε
4
Αγγίξτε
.
για αποθήκευση.
Οι διαθέσιμες επιλογές αλλαγής μεγέθους διαφέρουν ανάλογα με το αρχικό
μέγεθος της φωτογραφίας.
119
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Επεξεργασία φωτογραφιών
Προσαρμογή των φωτογραφιών σας
3
Μπορείτε να διορθώσετε καταγεγραμμένες φωτογραφίες προσαρμόζοντας
τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή τον κορεσμό.
1
Αγγίξτε
2
Αγγίξτε μια επιλογή.
.
Επιλογή
Περιγραφή
Αρχική
Αρχική (Επαναφορά στην αρχική εικόνα)
Αυτόματη προσαρμογή
Προσαρμογή φωτεινότητας, αντίθεσης ή
κορεσμού αυτόματα
Φωτεινότητα
Προσαρμογή φωτεινότητας
Αντίθεση
Προσαρμογή αντίθεσης
Κορεσμός
Προσαρμογή κορεσμού
Προσαρμογή RGB
Προσαρμογή τιμών RGB
Θερμοκρασία χρώματος
Προσαρμογή θερμοκρασίας χρώματος
Έκθεση
Προσαρμογή έκθεσης
Απόχρωση
Προσαρμογή αποχρώσεων
Σύρετε το ρυθμιστικό ή αγγίξτε τα +/- για να προσαρμόσετε
την επιλογή.
• Αν επιλέξατε Αυτόματη προσαρμογή, μεταβείτε στο βήμα 4.
4
Αγγίξτε
5
Αγγίξτε
.
για αποθήκευση.
120
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Επεξεργασία φωτογραφιών
Ρετουσάρισμα προσώπων
Μείωση κόκκινων ματιών
1
Αγγίξτε
1
Αγγίξτε
2
Σύρετε το ρυθμιστικό ή αγγίξτε τα +/- για να προσαρμόσετε
την επιλογή.
2
Αγγίξτε
→
.
→
.
.
• Για να ακυρώσετε τη διόρθωση, αγγίξτε
.
• Καθώς αυξάνει ο αριθμός, η απόχρωση του δέρματος γίνεται
3
φωτεινότερος και απαλότερος.
3
Αγγίξτε
Αγγίξτε
για αποθήκευση.
.
• Για να ακυρώσετε τη διόρθωση, αγγίξτε
4
Αγγίξτε
.
για αποθήκευση.
121
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία >
Επεξεργασία φωτογραφιών
Εφαρμογή εφέ έξυπνου φίλτρου
Εφαρμόστε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες σας.
1
→ μια επιλογή.
Αγγίξτε
Έξυπνο φίλτρο : Βινιετάρισμα
Επιλογή
Περιγραφή
Απενεργοποίηση
Χωρίς εφέ
Βινιετάρισμα
Εφαρμογή των χρωμάτων που μοιάζουν
παλιά, της υψηλής αντίθεσης και του έντονου
εφέ βινιέτας των φωτογραφικών μηχανών
λομογραφίας.
Μινιατούρα
Εφαρμογή εφέ μεταβολής κλίσης ώστε να
εμφανιστεί το θέμα σαν μινιατούρα.
Χρωματιστό μολύβι
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής με χρωματιστό
μολύβι.
Ακουαρέλα
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής ακουαρέλας.
Υδατογραφία
Εφαρμογή εφέ ξεπλύματος.
Επιλογή
Περιγραφή
Ελαιογραφία
Εφαρμόστε εφέ σκίτσου ελαιογραφίας.
Μελανογραφία
Εφαρμόστε εφέ σκίτσου μελάνης.
Ακρυλικό
Εφαρμογή εφέ ζωγραφικής με ακρυλικό.
Αρνητικό
Εφαρμογή εφέ αρνητικού φιλμ.
Κόκκινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του
κόκκινου.
Πράσινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του
πράσινου.
Μπλε
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του
μπλε.
Κίτρινο
Αποκορεσμός όλων των χρωμάτων εκτός του
κίτρινου.
2
Αγγίξτε
3
Αγγίξτε
.
για αποθήκευση.
122
Κεφάλαιο 4
Ασύρματο δίκτυο
Μάθετε πώς να συνδέεστε σε ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής (WLAN)
και να χρησιμοποιείτε λειτουργίες.
Ασύρματο δίκτυο
Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης μέσω ενός σημείου
πρόσβασης (AP) όταν είστε στην εμβέλεια ενός WLAN. Μπορείτε επίσης να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Ad hoc σημείο πρόσβασης
Ασφαλές σημείο πρόσβασης
Σύνδεση σε WLAN
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Αυτόματη
εφεδρική αποθήκευση, Email, SNS & Νέφος ή Samsung Link.
2
Αγγίξτε
→ Ρύθμιση Wi-Fi.
• Σε ορισμένες λειτουργίες, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Ρύθμιση Wi-Fi.
• Η φωτογραφική μηχανή κάνει αυτόματη αναζήτηση για τις
διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης.
3
Αγγίξτε ένα σημείο πρόσβασης.
Ανανέωση
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• Αγγίξτε Ανανέωση για ανανέωση των συνδέσιμων σημείων πρόσβασης.
WPS σημείο πρόσβασης
Ένταση ισχύος σήματος
Άνοιγμα των επιλογών ρύθμισης δικτύου.
• Όταν επιλέγετε ένα ασφαλές σημείο πρόσβασης, εμφανίζεται
αναδυόμενο παράθυρο. Εισαγάγετε τους απαιτούμενους κωδικούς
πρόσβασης για σύνδεση με το WLAN. Για πληροφορίες σχετικά
με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή
κειμένου". (σελ. 127)
• Όταν εμφανιστεί μια σελίδα σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης". (σελ. 125)
• Όταν επιλέγετε ένα μη ασφαλές σημείο πρόσβασης, η
φωτογραφική μηχανή συνδέεται με το WLAN.
• Αν επιλέξετε σημείο πρόσβασης που υποστηρίζεται από προφίλ
WPS, αγγίξτε → Σύνδεση WPS PIN και κατόπιν εισάγετε
κωδικό PIN στη συσκευή σημείου πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να
συνδεθείτε με σημείο πρόσβασης που υποστηρίζεται από προφίλ
WPS επιλέγοντας → Σύνδεση κουμπιού WPS στη φωτογραφική
μηχανή και πατώντας κατόπιν το κουμπί WPS στη συσκευή σημείου
πρόσβασης.
• Αγγίξτε Προσθέστε ασύρματο δίκτυο για μη αυτόματη προσθήκη
ενός σημείου πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης πρέπει
να είναι στα αγγλικά για τη μη αυτόματη προσθήκη του σημείου
πρόσβασης.
124
Ασύρματο δίκτυο >
Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Ορισμός επιλογών δικτύου
1
Στην οθόνη ρύθμισης Wi-Fi, μετακινηθείτε σε ένα σημείο
πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε .
2
Πραγματοποιήστε κάθε επιλογή και κατόπιν εισαγάγετε τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
Επιλογή
Περιγραφή
Κωδικός πρόσβασης
δικτύου
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Ρύθμιση IP
Ρυθμίστε αυτόματα ή μη αυτόματα τη
διεύθυνση IP.
Χρήση του προγράμματος περιήγησης
σύνδεσης
Μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης μέσω του προγράμματος
περιήγησης σύνδεσης όταν συνδέεστε σε ορισμένα σημεία πρόσβασης,
ιστότοπους κοινής χρήσης αρχείων ή διακομιστές νέφους.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης.
Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα.
Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
Διακοπή φόρτωσης της σελίδας.
Μη αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης IP
1
Στην οθόνη ρύθμισης Wi-Fi, μετακινηθείτε σε ένα σημείο
πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε .
2
Αγγίξτε Ρύθμιση IP → Μη αυτόματη.
3
Πραγματοποιήστε κάθε επιλογή και κατόπιν εισαγάγετε τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
Επιλογή
Περιγραφή
IP
Εισαγάγετε τη στατική διεύθυνση IP.
Μάσκα υποδικτύου
Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου.
Πύλη δικτύου
Εισαγάγετε την πύλη δικτύου.
Διακομιστής DNS
Εισαγάγετε τη διεύθυνση DNS.
Επαναφόρτωση της σελίδας.
• Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα στοιχεία ανάλογα με
τη σελίδα με την οποία συνδεθήκατε. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει
δυσλειτουργία.
• Το πρόγραμμα περιήγησης σύνδεσης μπορεί να μην κλείσει αυτόματα
αφού συνδεθείτε με ορισμένες σελίδες. Στην περίπτωση αυτή, κλείστε το
πρόγραμμα περιήγησης σύνδεσης αγγίζοντας
και κατόπιν συνεχίστε με
την επιθυμητή λειτουργία.
• Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτωση της σελίδας
σύνδεσης εξαιτίας του μεγέθους της σελίδας ή της ταχύτητας του δικτύου.
Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο
εισαγωγής των στοιχείων σύνδεσης.
125
Ασύρματο δίκτυο >
Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο
• Πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
Wi-Fi.
• Η ποιότητα της σύνδεσης με το δίκτυο θα καθοριστεί από το σημείο
πρόσβασης.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και
του σημείου πρόσβασης, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να
συνδεθείτε στο δίκτυο.
• Αν μια παρακείμενη συσκευή χρησιμοποιεί σήμα ίδιας ραδιοσυχνότητας με
τη φωτογραφική μηχανή σας, μπορεί να διακόψει τη δική σας σύνδεση.
• Αν το όνομα του σημείου πρόσβασης, δεν είναι στα αγγλικά, η συσκευή
ενδέχεται να μην εντοπιστεί ή το όνομα να εμφανίζεται λανθασμένα.
• Για ρυθμίσεις δικτύου ή κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το
διαχειριστή δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
• Αν ένα WLAN απαιτεί έλεγχο ταυτότητας από τον πάροχο υπηρεσιών,
ενδέχεται να μην μπορέσετε να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε με το WLAN,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
• Ανάλογα με τον τύπο της κρυπτογράφησης, ο αριθμός ψηφίων στον κωδικό
πρόσβασης μπορεί να διαφέρει.
• Η σύνδεση WLAN ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τον
περιβάλλοντα χώρο σας.
• Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να εμφανίζει εκτυπωτή με δυνατότητα
WLAN στη λίστα σημείων πρόσβασης. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο
μέσω εκτυπωτή.
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε δίκτυο και
τηλεόραση ταυτόχρονα.
• Η σύνδεση σε δίκτυο ενδέχεται να χρεώνεται πρόσθετα. Το κόστος
κυμαίνεται ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα WLAN, δοκιμάστε άλλο σημείο
πρόσβασης από τη λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης.
• Ενδέχεται να εμφανιστεί μια σελίδα σύνδεσης όταν επιλέξετε ελεύθερα
WLAN που παρέχονται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών δικτύου.
Εισαγάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με το WLAN. Για
πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με
τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου.
• Να είστε προσεκτικοί όταν εισάγετε προσωπικά στοιχεία για τη σύνδεση
με σημείο πρόσβασης. Μην εισάγετε στοιχεία οποιασδήποτε πληρωμής ή
πιστωτικής κάρτας στη φωτογραφική μηχανή σας. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που οφείλονται στην εισαγωγή τέτοιου
είδους στοιχείων.
• Οι διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
• Η λειτουργία WLAN της φωτογραφικής μηχανής πρέπει να συμμορφώνεται
με τη νομοθεσία περί εκπομπών ραδιοκυμάτων της περιοχής σας. Για να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης στο
WLAN μόνο στη χώρα που αγοράσατε τη φωτογραφική μηχανή.
• Η διαδικασία προσαρμογής των ρυθμίσεων δικτύου μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.
• Μην αποκτάτε πρόσβαση σε ένα δίκτυο που δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε.
• Κατά τη σύνδεση σε δίκτυα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι πλήρως
φορτισμένη.
• Δεν μπορείτε να ανεβάσετε ή να στείλετε αρχεία που τραβήχτηκαν σε
ορισμένες λειτουργίες.
• Αρχεία που μεταφέρετε σε μια άλλη συσκευή ενδέχεται να μην
υποστηρίζονται από τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε
υπολογιστή για την αναπαραγωγή των αρχείων.
126
Ασύρματο δίκτυο >
Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου
Εισαγωγή κειμένου
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος εισαγωγής κειμένου. Τα
εικονίδια στον πίνακα σας επιτρέπουν να μετακινήσετε το δρομέα, να
αλλάξετε μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, κ.λπ. Αγγίξτε ένα
πλήκτρο για εισαγωγή του.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Μετακίνηση του δρομέα.
Διακοπή εισαγωγής κειμένου και επιστροφή στην προηγούμενη
σελίδα.
Αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.
Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας συμβόλων/Αριθμών και
κανονικού τρόπου λειτουργίας.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής.
Εισαγωγή κενού διαστήματος.
Αποθήκευση του εμφανιζόμενου κειμένου.
Διαγραφή του τελευταίου γράμματος.
• Μπορείτε να εισάγετε κείμενο μόνο με λατινικούς χαρακτήρες σε ορισμένες
λειτουργίες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.
• Μπορείτε να εισάγετε έως 64 χαρακτήρες.
• Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία εισαγωγής.
• Αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο για να εισάγετε τον χαρακτήρα που
βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.
127
Ασύρματο δίκτυο
Αποθήκευση αρχείων σε έξυπνο τηλέφωνο αυτόματα
Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει
τη λειτουργία AutoShare μέσω WLAN. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία με
τη φωτογραφική μηχανή σας, η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο
έξυπνο τηλέφωνο.
3
• Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν
ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
• Η λειτουργία AutoShare υποστηρίζεται από τη σειρά έξυπνων τηλεφώνων
•
•
•
•
•
Galaxy, τα μοντέλα Galaxy Tab ή τις συσκευές iOS. Πριν τη χρήση της
λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής με
την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο
πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδώσει σωστά.
Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App
στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play
Store ή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι
συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευασμένα το
2013 ή αργότερα.
Για εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής Samsung SMART CAMERA
App σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
NFC και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά σε μια ετικέτα NFC (σελ.
29) στη φωτογραφική μηχανή. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από έξυπνα
τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android 2.3 ή νεώτερο. Η λειτουργία αυτή
δεν είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS.
Πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.
Αν ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, η ρύθμιση διατηρείται ακόμα και αν
αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.
Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες λειτουργίες
ή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες επιλογές λήψης.
1
Στη φωτογραφική μηχανή, στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
2
Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε 1 → AutoShare →
Ενεργοποίηση.
.
• Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε
λήψη της εφαρμογής, αγγίξτε Επόμενο.
Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή Samsung
SMART CAMERA App.
• Για να ξεκινήσει αυτόματα η εφαρμογή σε έξυπνο τηλέφωνο με
δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε
το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 29) στη
φωτογραφική μηχανή. Επαληθεύστε ότι το έξυπνο τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν μεταβείτε στο
βήμα 6.
4
Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε
το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
• Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική
μηχανή κάθε φορά.
5
Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να
συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή σας.
• Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή
σας παλαιότερα, συνδέεται αυτόματα.
• Ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση σύνδεσης (
)
εμφανίζεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.
6
Στη φωτογραφική μηχανή, τραβήξτε μια φωτογραφία.
• Η φωτογραφία που τραβήξατε αποθηκεύεται στη φωτογραφική
μηχανή και κατόπιν μεταφέρεται στο έξυπνο τηλέφωνο.
• Αν εγγράψατε βίντεο, αποθηκεύεται μόνο στη φωτογραφική
μηχανή.
128
Ασύρματο δίκτυο
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο
Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει
τη λειτουργία MobileLink μέσω WLAN. Μπορείτε να στείλετε εύκολα
φωτογραφίες ή βίντεο στο έξυπνο τηλέφωνό σας.
• Η λειτουργία MobileLink υποστηρίζεται από τη σειρά έξυπνων τηλεφώνων
•
•
•
•
•
•
•
Galaxy, τα μοντέλα Galaxy Tab ή τις συσκευές iOS. Πριν τη χρήση της
λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής με
την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο
πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδώσει σωστά.
Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App
στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play
Store ή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι
συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευασμένα το
2013 ή αργότερα.
Για εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής Samsung SMART CAMERA
App σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
NFC και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά σε μια ετικέτα NFC (σελ.
29) στη φωτογραφική μηχανή. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από έξυπνα
τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android 2.3 ή νεώτερο. Η λειτουργία αυτή
δεν είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS.
Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Αν επιλέξετε αρχεία από το έξυπνο τηλέφωνο, μπορείτε να προβάλλετε
έως 1000 πρόσφατα αρχεία και να στείλετε έως 150 αρχεία ταυτόχρονα. Αν
επιλέξετε αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να προβάλλετε
αρχεία που επιλέχθηκαν από τη φωτογραφική μηχανή. Ο μέγιστος
αριθμός αρχείων που μπορούν να αποσταλούν διαφέρει ανάλογα με τον
αποθηκευτικό χώρο του έξυπνου τηλεφώνου.
Όταν στέλνετε βίντεο πλήρους HD με χρήση της λειτουργίας MobileLink,
ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία σε ορισμένες συσκευές.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή σε συσκευή iOS, η συσκευή
ενδέχεται να χάσει τη σύνδεσή της με Wi-Fi.
Δεν μπορείτε να στείλετε αρχεία RAW.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → MobileLink.
• Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε
λήψη της εφαρμογής, αγγίξτε Επόμενο.
2
Στη φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε μια επιλογή αποστολής.
• Αν επιλέξετε Eπιλογή αρχείων από Smartphone, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο για προβολή και κοινή
χρήση αρχείων αποθηκευμένων στη φωτογραφική μηχανή.
• Αν επιλέξετε Επιλογή αρχείων από κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε
αρχεία για αποστολή από τη φωτογραφική μηχανή.
3
Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή
Samsung SMART CAMERA App.
• Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν
ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
• Για να ξεκινήσει αυτόματα η εφαρμογή σε έξυπνο τηλέφωνο με
δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε
το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 29) στη
φωτογραφική μηχανή. Επαληθεύστε ότι το έξυπνο τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν μεταβείτε στο
βήμα 6.
129
Ασύρματο δίκτυο >
4
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο
Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε
το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
• Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική
μηχανή κάθε φορά.
5
Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να
συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή σας.
• Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή
σας παλαιότερα, συνδέεται αυτόματα.
6
Στο έξυπνο τηλέφωνο ή τη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε
αρχεία για μεταφορά από τη φωτογραφική μηχανή.
7
Στο έξυπνο τηλέφωνο, αγγίξτε το κουμπί αντιγραφής ή, στη
φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε Αποστολή.
• Η φωτογραφική μηχανή αποστέλλει τα αρχεία.
130
Ασύρματο δίκτυο
Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου
Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει
τη λειτουργία Remote Viewfinder μέσω WLAN. Χρησιμοποιήστε το έξυπνο
τηλέφωνο για την απομακρυσμένη απελευθέρωση του κλείστρου με τη
λειτουργία Remote Viewfinder. Η φωτογραφία που τραβήξατε εμφανίζεται
στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
• Η λειτουργία Remote Viewfinder υποστηρίζεται από τη σειρά έξυπνων
τηλεφώνων Galaxy, τα μοντέλα Galaxy Tab ή τις συσκευές iOS. Πριν τη
χρήση της λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής
με την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο
πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδώσει σωστά.
• Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App
στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play
Store ή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι
συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευασμένα το
2013 ή αργότερα.
• Για εγκατάσταση και εκκίνηση της εφαρμογής Samsung SMART CAMERA
App σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
NFC και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά σε μια ετικέτα NFC (σελ.
29) στη φωτογραφική μηχανή. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από έξυπνα
τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android 2.3 ή νεώτερο. Η λειτουργία αυτή
δεν είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS.
• Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία 3D.
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Remote
Viewfinder.
• Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε
λήψη της εφαρμογής, αγγίξτε Επόμενο.
2 Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή
Samsung SMART CAMERA App.
• Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν
ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
• Για να ξεκινήσει αυτόματα η εφαρμογή σε έξυπνο τηλέφωνο με
δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε
το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 29) στη
φωτογραφική μηχανή. Επαληθεύστε ότι το έξυπνο τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν μεταβείτε στο
βήμα 5.
3 Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε
το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
• Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική
μηχανή κάθε φορά.
131
Ασύρματο δίκτυο >
4
Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου
Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να
συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή σας.
6
• Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή
Στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές
λήψης.
Εικονίδιο
Περιγραφή
Επιλογή φλας
Επιλογή χρονομέτρου
*
• Μπορείτε να αγγίξετε την περιοχή στην οθόνη όπου θέλετε να
εστιάσετε.
7
Απελευθερώστε το
για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• Φωτογραφίες αποθηκευμένες στο έξυπνο τηλέφωνο θα αλλάξουν
μέγεθος σε 1616X1080 κατά τη λήψη σε ανάλυση
.
1920X1080 κατά τη λήψη σε ανάλυση
καθώς και σε
Μέγεθος φωτογραφίας
• Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η ιδανική απόσταση μεταξύ της
Θέση αποθήκευσης
φωτογραφικής μηχανής και του έξυπνου τηλεφώνου μπορεί να ποικίλλει,
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Το έξυπνο κινητό τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται εντός 7 μέτρων από τη
φωτογραφική μηχανή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.
• Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για τη λήψη της φωτογραφίας μετά την
απελευθέρωση του
στο έξυπνο τηλέφωνο.
• Η λειτουργία Remote Viewfinder απενεργοποιείται όταν:
- υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο
- απενεργοποιηθεί είτε η φωτογραφική μηχανή είτε το έξυπνο τηλέφωνο
- η μνήμη είναι πλήρης
- η συσκευή αποσυνδέεται από το WLAN
- η σύνδεση Wi-Fi είναι αδύναμη ή ασταθής
- δεν εκτελείτε κανένα χειρισμό για περίπου 5 λεπτά ενώ είστε συνδεδεμένοι
Εναλλάσσει μεταξύ VGA και QVGA
• Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ορισμένα κουμπιά ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμα στη φωτογραφική μηχανή.
• Το κουμπί ζουμ και το κουμπί κλείστρου στο έξυπνο κινητό
τηλέφωνο δεν θα λειτουργούν ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία.
• Η λειτουργία Remote Viewfinder υποστηρίζει μεγέθη φωτογραφίας
μόνο
για να
• Η εστίαση ρυθμίζεται αυτόματα σε Πολλαπλή αυτόματη εστίαση.
σας παλαιότερα, συνδέεται αυτόματα.
5
Στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, αγγίξτε παρατεταμένα
εστιάσετε.
και
.
* Για συσκευές iOS, είναι διαθέσιμη μόνο η επιλογή θέσης αποθήκευσης.
132
Ασύρματο δίκτυο
Χρήση αυτόματης εφεδρικής αποθήκευσης για αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο
Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήξατε με τη
φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή ασύρματα.
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε
υπολογιστή
Εγκατάσταση του προγράμματος για την
αυτόματη εφεδρική αποθήκευση στον
υπολογιστή σας
1
1
Εγκαταστήστε το i-Launcher στον υπολογιστή. (σελ. 163)
2
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με το
καλώδιο USB.
3
Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο του προγράμματος Αυτόματη
εφεδρική αποθήκευση, κάντε κλικ σε αυτό.
• Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε
λήψη της εφαρμογής, αγγίξτε Επόμενο.
• Πρέπει να διαμορφώσετε τα στοιχεία του εφεδρικού υπολογιστή
για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εφεδρικής
αποθήκευσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Εγκατάσταση του προγράμματος για την αυτόματη
εφεδρική αποθήκευση στον υπολογιστή σας". (σελ. 133) Αν το
πρόγραμμα αυτόματης εφεδρικής αποθήκευσης έχει εγκατασταθεί
στον υπολογιστή σας, αποθηκεύστε τις πληροφορίες του
υπολογιστή μέσω καλωδίου USB ή σύνδεσης Wi-Fi.
• Το πρόγραμμα Αυτόματη εφεδρική αποθήκευση εγκαθίσταται στον
υπολογιστή και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον υπολογιστή
αποθηκεύονται στη φωτογραφική μηχανή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σχετικά με τον
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
υπολογιστή στη φωτογραφική μηχανή συνδέοντας τον υπολογιστή
και τη φωτογραφική μηχανή μέσω Wi-Fi.
4
Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή.
Πριν την εγκατάσταση του προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι
συνδεδεμένος σε δίκτυο. Αν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο, πρέπει
να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα από το παρεχόμενο CD.
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Αυτόματη
εφεδρική αποθήκευση.
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
2
Επιλέξτε έναν εφεδρικό υπολογιστή.
• Αν έχετε εκτελέσει εφεδρική αποθήκευση παλαιότερα, μεταβείτε
στο επόμενο βήμα.
133
Ασύρματο δίκτυο >
3
Χρήση αυτόματης εφεδρικής αποθήκευσης για αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο
Αγγίξτε OK.
• Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στο WLAN, επιλέξτε το σημείο
πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
• Για να ακυρώσετε την αποστολή, αγγίξτε Άκυρο.
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα αρχεία προς εφεδρική
αποθήκευση. Η λειτουργία αυτή δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα
μόνο των νέων αρχείων της φωτογραφικής μηχανής.
• Η πρόοδος της εφεδρικής αποθήκευσης εμφανίζεται στην οθόνη
και αν συνδεθείτε και πάλι στο ίδιο σημείο πρόσβασης.
• Αν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή ή αφαιρέσετε την μπαταρία
ενώ στέλνετε αρχεία, η μεταφορά αρχείων διακόπτεται.
• Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, ο έλεγχος κλείστρου
απενεργοποιείται στη φωτογραφική μηχανή.
• Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή
του υπολογιστή.
• Όταν η μεταφορά ολοκληρωθεί, η φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αγγίξτε
Άκυρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και να
εμποδίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της φωτογραφικής
μηχανής.
• Για να απενεργοποιήσετε αυτόματα τον υπολογιστή σας αφού
ολοκληρωθεί η μεταφορά, επιλέξτε Απενεργοποίηση Υπολογιστή
μετά την εφεδρική αποθήκευση.
• Για να αλλάξετε τον εφεδρικό υπολογιστή, επιλέξτε
• Η φωτογραφική μηχανή θα αναζητήσει διαθέσιμα σημεία πρόσβασης ακόμα
.
κάθε φορά για αποστολή αρχείων.
• Η εφεδρική αποθήκευση μπορεί να ακυρωθεί λόγω των συνθηκών δικτύου.
• Φωτογραφίες ή βίντεο μπορούν να αποσταλούν σε υπολογιστή μια
•
•
•
•
•
φορά μόνο. Δεν μπορούν να αποσταλούν πάλι αρχεία ακόμα και αν
επανασυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με άλλον υπολογιστή.
Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Πρέπει να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας των Windows και
οποιαδήποτε άλλα τείχη προστασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αυτή.
Μπορείτε να στείλετε έως 1000 πρόσφατα αρχεία.
Στο λογισμικό του υπολογιστή, το όνομα του διακομιστή πρέπει να
καταχωρηθεί με το Λατινικό αλφάβητο και δεν μπορεί να περιέχει
περισσότερους από 48 χαρακτήρες.
Όταν δημιουργούνται πολλοί τύποι αρχείων ταυτόχρονα, μόνο τα αρχεία
εικόνων (JPG) αποστέλλονται στον υπολογιστή με αυτό το χαρακτηριστικό.
134
Ασύρματο δίκτυο
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού email και να στείλετε
φωτογραφίες ή βίντεο αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή μέσω
email.
4
Αγγίξτε το πλαίσιο Όνομα, καταχωρίστε το όνομά σας, και
κατόπιν αγγίξτε .
Ρυθμίσεις αποστολέα
Όνομα
Αλλαγή ρυθμίσεων email
Email
Στο μενού email, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αποθήκευση
των πληροφοριών σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε
τον κωδικό πρόσβασης email. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή
κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου". (σελ. 127)
Αποθήκευση
5
Αγγίξτε το πλαίσιο Email, καταχωρίστε τη διεύθυνση email
σας, και κατόπιν αγγίξτε .
6
Αγγίξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Αποθήκευση των στοιχείων σας
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Email.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
Επαναφορά
• Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σας, αγγίξτε Επαναφορά.
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
2
Αγγίξτε
3
Αγγίξτε Ρυθμίσεις αποστολέα.
.
135
Ασύρματο δίκτυο >
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης email
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Email.
5
Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
6
Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
7
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το OK.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
2
Αγγίξτε
3
Αγγίξτε Ρύθμιση κωδικού → Ενεργοποίηση.
.
Αν χάσατε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον επαναφέρετε αγγίζοντας
Reset στην οθόνη ρύθμισης κωδικού πρόσβασης. Όταν επαναφέρετε τις
πληροφορίες, διαγράφονται οι πληροφορίες ρυθμίσεων, η διεύθυνση email και
η λίστα των πρόσφατα απεσταλμένων email του χρήστη που είχαν αποθηκευτεί
στο παρελθόν.
• Για απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης, αγγίξτε
Απενεργοποίηση.
4
Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, αγγίξτε το OK.
136
Ασύρματο δίκτυο >
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης email
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Email.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
2
3
Αγγίξτε
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο αποθηκευμένες στη
φωτογραφική μηχανή μέσω email. Για πληροφορίες σχετικά με την
εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου".
(σελ. 127)
1
.
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Email.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
Αγγίξτε Αλλαγή κωδικού.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
4
Εισαγάγετε τον τρέχοντα τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
5
Πληκτρολογήστε ένα νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
6
Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης.
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
2
Αγγίξτε το πλαίσιο Αποστολέας, καταχωρίστε τη διεύθυνση
email σας, και κατόπιν αγγίξτε .
• Αν έχετε αποθηκεύσει τις πληροφορίες σας παλαιότερα, θα
εισαχθούν αυτόματα. (σελ. 135)
• Για να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση από τη λίστα των
προηγούμενων αποστολέων, αγγίξτε → μια διεύθυνση.
137
Ασύρματο δίκτυο >
3
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αγγίξτε το πλαίσιο Παραλήπτης, καταχωρίστε μια διεύθυνση
email και κατόπιν αγγίξτε .
• Ακόμα και αν φαίνεται ότι μια φωτογραφία έχει μεταφερθεί με επιτυχία,
• Για να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση από τη λίστα των
προηγούμενων παραληπτών, αγγίξτε → μια διεύθυνση.
•
• Αγγίξτε
•
για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες. Μπορείτε να
εισάγετε έως 30 παραλήπτες.
• Αγγίξτε
για να διαγράψετε μια διεύθυνση από τη λίστα.
4
Αγγίξτε Επόμενο.
•
5
Επιλέξτε αρχεία για αποστολή.
•
• Μπορείτε να επιλέξετε έως 20 αρχεία. Το συνολικό μέγεθος πρέπει
να είναι 7 MB ή μικρότερο.
6
Αγγίξτε Επόμενο.
7
Επιλέξτε το πλαίσιο σχολίων, καταχωρίστε τα σχόλιά σας και
κατόπιν αγγίξτε .
8
Αγγίξτε Αποστολή.
•
σφάλματα στο λογαριασμό email του παραλήπτη ενδέχεται να οδηγήσουν
σε απόρριψη της φωτογραφίας ή αναγνώρισή της ως ανεπιθύμητη
αλληλογραφία.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε email αν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση
δικτύου, ή αν οι ρυθμίσεις του λογαριασμού email δεν είναι σωστές.
Δεν μπορείτε να στείλετε ένα email αν το μέγεθος αρχείου υπερβαίνει το
όριο. Η μέγιστη ανάλυση μιας φωτογραφίας προς αποστολή είναι 2M και το
μεγαλύτερο βίντεο που μπορείτε να στείλετε είναι βίντεο που εγγράφεται με
χρήση . Εάν η επιλεγμένη ανάλυση φωτογραφίας είναι μεγαλύτερη από
2M, τότε θα γίνει αυτόματη αλλαγή μεγέθους σε χαμηλότερη ανάλυση.
Αν δεν μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαιτίας
ενός τείχους προστασίας ή των ρυθμίσεων αυθεντικότητας, επικοινωνήστε με
το διαχειριστή δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα email, σε λειτουργία αναπαραγωγής,
αγγίζοντας
→ Κοινή χρήση (Wi-Fi) → Email.
• Η φωτογραφική μηχανή αποστέλλει το email.
138
Ασύρματο δίκτυο
Χρήση ιστότοπων κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο
Φορτώστε τις φωτογραφίες ή βίντεό σας σε τοποθεσίες web κοινής
χρήσης. Οι διαθέσιμες ιστοσελίδες θα εμφανίζονται στη φωτογραφική
μηχανή σας. Για να στείλετε αρχεία σε ορισμένους ιστότοπους, πρέπει
να επισκεφθείτε τον ιστότοπο και να εγγραφείτε πριν συνδέσετε τη
φωτογραφική μηχανή.
3
Εισάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.
• Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην
ενότητα "Εισαγωγή κειμένου". (σελ. 127)
• Αν συνδεθήκατε με το SkyDrive, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση
του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης". (σελ. 125)
Πρόσβαση σε τοποθεσία web
1
2
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi →
SNS & Νέφος.
• Για να επιλέξετε ID από τη λίστα, αγγίξτε
→ ένα ID.
• Ενδέχεται να συνδεθείτε αυτομάτως, εάν είχατε συνδεθεί με την
ιστοσελίδα παλαιότερα.
Πρέπει να έχετε ήδη λογαριασμό στη σελίδα web κοινής χρήσης αρχείων για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Επιλέξτε μία τοποθεσία web.
• Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να
δημιουργήσετε λογαριασμό, αγγίξτε OK.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
139
Ασύρματο δίκτυο >
Χρήση ιστότοπων κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο
Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο
1
Αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο με τη φωτογραφική
μηχανή σας.
2
Επιλέξτε αρχεία για αποστολή.
• Μπορείτε να επιλέξετε έως 20 αρχεία. Το συνολικό μέγεθος πρέπει
να είναι 10 MB ή μικρότερο. (Σε ορισμένους ιστότοπους, το
συνολικό μέγεθος ή αριθμός αρχείων μπορεί να διαφέρει.)
3
Αγγίξτε Φόρτωση.
• Σε ορισμένους ιστότοπους, μπορείτε να εισάγετε τα σχόλιά σας
αγγίζοντας το πλαίσιο σχολίων. Για πληροφορίες σχετικά με την
εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου".
(σελ. 127)
• Μπορείτε να ορίσετε έναν φάκελο αποστολής για το Facebook αγγίζοντας
→ Αποστολή φακέλου(Facebook) στην οθόνη λίστας ιστότοπου.
• Δεν μπορείτε να στείλετε αρχεία αν το μέγεθος αρχείου υπερβαίνει το όριο.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η μέγιστη ανάλυση μιας φωτογραφίας προς αποστολή είναι 2M και το
μεγαλύτερο βίντεο που μπορείτε να στείλετε είναι βίντεο που εγγράφεται
με χρήση . Εάν η επιλεγμένη ανάλυση φωτογραφίας είναι μεγαλύτερη
από 2M, τότε θα γίνει αυτόματη αλλαγή μεγέθους σε χαμηλότερη ανάλυση.
(Σε ορισμένους ιστότοπους, η μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας μπορεί να
διαφέρει.)
Οι μέθοδοι μεταφόρτωσης φωτογραφιών ή βίντεο ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία web.
Αν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια τοποθεσία web εξαιτίας ενός τείχους
προστασίας ή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας, επικοινωνήστε με το
διαχειριστή δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
Οι μεταφορτωμένες φωτογραφίες ή βίντεο μπορούν να επισημανθούν
αυτόματα με την ημερομηνία λήψης.
Η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο ίσως επηρεάζει το πόσο
γρήγορα μεταφορτώνονται οι φωτογραφίες ή ανοίγουν οι ιστοσελίδες.
Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε ιστότοπους
κοινής χρήσης αρχείων στη λειτουργία αναπαραγωγής αγγίζοντας
→
Κοινή χρήση (Wi-Fi) → έναν επιθυμητό ιστότοπο.
Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο σε ορισμένους ιστότοπους.
Όταν στέλνετε φωτογραφίες στο SkyDrive, αλλάζουν μέγεθος ώστε να γίνουν
2M ενώ διατηρείται ο λόγος πλευρών τους.
140
Ασύρματο δίκτυο
Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων
Μπορείτε να στείλετε αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή σας στη
διαδικτυακή αποθήκευση Samsung Link ή να προβάλλετε αρχεία σε
μια συσκευή Samsung Link που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο σημείο
πρόσβασης.
2
Εισάγετε το ID και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε
Σύνδεση → OK.
• Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην
ενότητα "Εισαγωγή κειμένου". (σελ. 127)
• Για να επιλέξετε ID από τη λίστα, αγγίξτε
• Ενδέχεται να συνδεθείτε αυτομάτως, εάν είχατε συνδεθεί με την
Αποστολή φωτογραφιών στη διαδικτυακή
αποθήκευση
1
→ ένα ID.
ιστοσελίδα παλαιότερα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό Samsung Link και ένα λογαριασμό με συνδεδεμένη υπηρεσία
διαδικτυακής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Μετά
την ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμών, προσθέστε το λογαριασμό
διαδικτυακής αποθήκευσης στο Samsung Link.
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Samsung
Link → Αποθήκευση στον ιστό.
• Αν εμφανιστεί το μήνυμα καθοδήγησης, αγγίξτε OK.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείου
πρόσβασης.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείου πρόσβασης. (σελ. 124)
• Για να αλλάξετε το μέγεθος φωτογραφιών που μεταφορτώνονται,
→ Μεταφόρτωση μεγέθους εικόνας.
αγγίξτε
• Αν έχετε καταχωρήσει περισσότερες από μία διαδικτυακές
αποθηκεύσεις, μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα αγγίζοντας
→ Αλλαγή αποθήκευσης στον ιστό.
3
Επιλέξτε αρχεία που θέλετε να στείλετε και κατόπιν αγγίξτε
Φόρτωση.
• Αν έχετε καταχωρήσει περισσότερες από μία διαδικτυακές αποθηκεύσεις,
επιλέξτε καταρχάς μία από αυτές.
• Δεν μπορείτε να στείλετε αρχεία βίντεο στη διαδικτυακή αποθήκευση
Samsung Link.
• Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
• Μπορείτε να στείλετε έως 20 αρχεία.
• Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φωτογραφίες, σε λειτουργία αναπαραγωγής,
αγγίζοντας
→ Κοινή χρήση (Wi-Fi) → Samsung Link.
141
Ασύρματο δίκτυο >
Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε
συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung
Link
1
Στην οθόνη τρόπου λειτουργίας, αγγίξτε Wi-Fi → Samsung
Link → Κοντινές συσκευές.
• Αν εμφανιστεί το μήνυμα καθοδήγησης, αγγίξτε Ναι.
• Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με
WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής σημείο
πρόσβασης.
4
Στη συσκευή Samsung Link, επιλέξτε μια φωτογραφική
μηχανή για σύνδεση.
5
Στη συσκευή Samsung Link, περιηγηθείτε στις φωτογραφίες ή
βίντεο κοινής χρήσης.
• Για πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση της φωτογραφικής
μηχανής και την περιήγηση στις φωτογραφίες ή στα βίντεο στη
συσκευή Samsung Link, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής.
• Τα βίντεο μπορεί να μην αναπαράγονται ομαλά ανάλογα με τον
τύπο της συσκευής Samsung Link ή τις συνθήκες του δικτύου.
• Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί παλαιότερα με WLAN,
θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σημείο πρόσβασης. (σελ. 124)
• Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση μόνο των
→
επιλεγμένων συσκευών ή όλων των συσκευών αγγίζοντας
Έλεγχος πρόσβασης DLNA στην οθόνη.
• Δημιουργείται μια λίστα αρχείων κοινής χρήσης. Περιμένετε μέχρι
άλλες συσκευές να μπορούν να βρουν τη φωτογραφική μηχανή σας.
2
Συνδέστε τη συσκευή Samsung Link σε ένα δίκτυο και κατόπιν
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Samsung Link.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας για
Σημείο πρόσβασης
περισσότερες πληροφορίες.
3
S Μια φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση που υποστηρίζει
Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στη συσκευή Samsung
Link να συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή σας.
Samsung Link μέσω WLAN.
142
Ασύρματο δίκτυο >
Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων
• Μπορείτε να μοιραστείτε έως 1000 πρόσφατα αρχεία.
• Σε μια συσκευή Samsung Link, μπορείτε να προβάλετε μόνο φωτογραφίες ή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
βίντεο που έχουν ληφθεί με τη δική σας φωτογραφική μηχανή.
Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής
και μιας συσκευής Samsung Link μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις
προδιαγραφές του σημείου πρόσβασης.
Αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με 2 συσκευές Samsung Link, η
αναπαραγωγή ενδέχεται να είναι πιο αργή.
Η κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο θα γίνεται στο αρχικό τους μέγεθος.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή μόνο με συσκευές που
υποστηρίζουν το Samsung Link.
Φωτογραφίες ή βίντεο κοινής χρήσης δεν θα αποθηκεύονται στη συσκευή
Samsung Link, αλλά μπορούν να αποθηκευτούν στη φωτογραφική μηχανή
ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της συσκευής.
Η μεταφορά των φωτογραφιών ή βίντεο στη συσκευή Samsung Link
ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, τον
αριθμό των αρχείων προς κοινή χρήση ή το μέγεθος των αρχείων αυτών.
Αν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί ανώμαλα ενώ βλέπετε
φωτογραφίες ή βίντεο σε μια συσκευή Samsung Link (για παράδειγμα,
αφαιρώντας την μπαταρία), η συσκευή συνεχίζει να θεωρεί τη φωτογραφική
μηχανή συνδεδεμένη.
Η σειρά των φωτογραφιών ή βίντεο στη φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να
είναι διαφορετική από εκείνη στη συσκευή Samsung Link.
Ανάλογα με τον αριθμό φωτογραφιών ή βίντεο των οποίων θέλετε να
κάνετε κοινή χρήση, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για φόρτωση των
φωτογραφιών ή βίντεο και ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας ρύθμισης.
Ενώ βλέπετε φωτογραφίες ή βίντεο στη συσκευή Samsung Link, η συνεχής
χρήση του τηλεχειριστηρίου της συσκευής ή η εκτέλεση πρόσθετων
λειτουργιών στη συσκευή ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία
αυτού του χαρακτηριστικού.
• Αν αλλάξετε τη σειρά ή ταξινομήσετε και πάλι αρχεία στη φωτογραφική
•
•
•
•
μηχανή ενώ τα προβάλλετε σε συσκευή Samsung Link, πρέπει να
επαναλάβετε την αρχική διαδικασία ρύθμισης για να ενημερωθεί η λίστα
αρχείων στη συσκευή.
Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Συνιστούμε τη χρήση καλωδίου δικτύου για σύνδεση της συσκευής Samsung
Link με το σημείο πρόσβασης. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τυχόν "κολλήματα"
του βίντεο που μπορεί να υπάρξουν κατά τη ροή του περιεχομένου.
Για προβολή αρχείων σε μια συσκευή Samsung Link με χρήση της λειτουργίας
Κοντινές συσκευές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πολλαπλής μετάδοσης στο
σημείο πρόσβασης.
Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία 3D μόνο σε τηλεοράσεις ή οθόνες συμβατές
με 3D.
143
Ασύρματο δίκτυο
Αποστολή φωτογραφιών με χρήση Wi-Fi Direct
Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται μέσω ενός WLAN με κάποια
συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία Wi-Fi Direct, μπορείτε να
στείλετε φωτογραφίες στη συσκευή. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές.
5
Στη συσκευή, αφήστε τη φωτογραφική μηχανή να συνδεθεί με
τη συσκευή.
• Η φωτογραφία αποστέλλεται στη συσκευή.
1
Στη συσκευή, ενεργοποιήστε την επιλογή Wi-Fi Direct.
• Μπορείτε να στείλετε έως 20 αρχεία κάθε φορά.
• Όταν δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής
2
Στη φωτογραφική μηχανή, σε λειτουργία αναπαραγωγής,
μεταβείτε σε μια φωτογραφία.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή Wi-Fi Direct, ενημερώστε τη
3
μηχανής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Αγγίξτε
συσκευή με το τελευταίο υλικολογισμικό. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές.
→ Κοινή χρήση (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
• Στην προβολή μονής εικόνας, μπορείτε να στείλετε μόνο μία
φωτογραφία κάθε φορά.
• Κατά την προβολή μικρογραφιών, μπορείτε να επιλέξετε πολλές
φωτογραφίες. Αγγίξτε Φόρτωση όταν τελειώσετε με την επιλογή
των φωτογραφιών.
4
Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών Wi-Fi Direct της
φωτογραφικής μηχανής.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Wi-Fi Direct της
συσκευής.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη φωτογραφική σας μηχανή από τη
λίστα συσκευών Wi-Fi Direct της συσκευής.
144
Κεφάλαιο 5
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής
Μάθετε σχετικά με τις ρυθμίσεις χρήστη και το μενού γενικών ρυθμίσεων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να ταιριάζουν
καλύτερα με τις ανάγκες και προτιμήσεις σας.
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής
Ρυθμίσεις χρήστη
Μπορείτε να ρυθμίσετε το περιβάλλον χρήστη με τις ρυθμίσεις αυτές.
Για να ρυθμίσετε τις
επιλογές χρήστη,
Στη λειτουργία λήψης, αγγίξτε
→ 5 → μια επιλογή.
Αυτόματος εύρος ISO
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέγιστη τιμή ISO κάτω από την οποία επιλέγεται
κάθε βήμα EV όταν ρυθμίζετε το ISO σε Αυτόματο.
* Προεπιλογή
Τα διαθέσιμα στοιχεία και η σειρά τους ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις
συνθήκες λήψης.
Επιλογή
Τιμή
1/3 Βήμα
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200*
1 Βήμα
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Προσαρμογή ISO
Βήμα ISO
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της ευαισθησίας ISO σε βήματα 1/3 ή 1.
Μείωση θορύβου
Χρησιμοποιήστε τη μείωση θορύβου για να μειώσετε τα οπτικά παράσιτα
στις φωτογραφίες.
* Προεπιλογή
Επιλογή
Περιγραφή
Υψηλό ISO NR
Η λειτουργία αυτή μειώνει τον θόρυβο που ενδέχεται
να προκύψει όταν ρυθμίζετε υψηλή ευαισθησία ISO.
(Απενεργοποίηση, Υψηλή, Κανονική*, Χαμηλή)
Μακρό NR
Η λειτουργία αυτή μειώνει το θόρυβο όταν ρυθμίζετε
τη φωτογραφική μηχανή για μακρά έκθεση.
(Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση*)
146
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρυθμίσεις χρήστη
Ρύθμιση οριοθέτησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για Οριοθέτηση ΑΕ, Οριοθέτηση WB
και Οριοθέτηση μάγου εικόνας.
Επιλογή
Περιγραφή
Ρύθμιση οριοθέτησης ΑΕ
Ρυθμίστε το διάστημα έκθεσης. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
Ρύθμιση οριοθέτησης WB
Προσαρμόστε το εύρος διαστήματος της
ισορροπίας λευκού των 3 οριοθετημένων
φωτογραφιών. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1,
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Για παράδειγμα, το AB-/+3 προσαρμόζει την
τιμή Κεχριμπάρι κατά τρία βήματα συν ή πλην.
Το MG-/+3 προσαρμόζει την τιμή Πορφυρό
κατά τον ίδιο βαθμό.
Ρύθμιση οριοθέτησης
μάγου εικόνας
Επιλέξτε 3 ρυθμίσεις μάγου εικόνας τις
οποίες η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί
για να καταγράψει τις 3 οριοθετημένες
φωτογραφίες.
DMF (Direct Manual Focus - Άμεση μη
αυτόματη εστίαση)
Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση μη αυτόματα περιστρέφοντας το
δακτύλιο εστίασης αφού επιτύχετε την εστίαση πατώντας ως τη μέση το
[Κλείστρο]. Το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο με
ορισμένους φακούς.
147
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρυθμίσεις χρήστη
Περιοχή χρώματος
Η επιλογή περιοχής χρώματος σας επιτρέπει να επιλέξετε μεθόδους
αναπαράστασης χρωμάτων. Οι ψηφιακές συσκευές απεικόνισης, όπως
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, οθόνες και εκτυπωτές, έχουν τη δική
τους μέθοδο αναπαράστασης χρωμάτων, που ονομάζονται περιοχές
χρώματος.
Επιλογή
Περιγραφή
sRGB
Το sRGB (Πρότυπο RGB) είναι μια διεθνής προδιαγραφή
για τον καθορισμό της χρωματικής πειροχής που
δημιουργήθηκε από την IEC (International Electrotechnical
Commission - Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή).
Χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία χρωμάτων
σε οθόνες υπολογιστών και είναι επίσης η πρότυπη
περιοχή χρώματος για τα αρχεία Exif. Το sRGB συνιστάται
για κανονικές εικόνες και εικόνες που σκοπεύετε να
δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο.
Adobe RGB
Το Adobe RGB χρησιμοποιείται για εμπορικές εκτυπώσεις
και διαθέτει μεγαλύτερο εύρος χρώματος από το
sRGB. Το μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων σας βοηθά να
επεξεργαστείτε εύκολα φωτογραφίες σε υπολογιστή.
Θυμηθείτε ότι τα μεμονωμένα προγράμματα είναι γενικά
συμβατά με περιορισμένο αριθμό περιοχών χρώματος.
Adobe RGB
sRGB
Όταν η περιοχή χρώματος ρυθμίζεται σε Adobe RGB, οι φωτογραφίες
αποθηκεύονται ως "_SAMXXXX.JPG".
148
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρυθμίσεις χρήστη
Διόρθωση παραμόρφωσης
Οθόνη χρήστη
Μπορείτε να διορθώσετε την παραμόρφωση φακού που μπορεί να
προκύψει εξαιτίας φακών. Το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμο με ορισμένους φακούς.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πληροφορίες λήψης από την
οθόνη.
1
London
Αποθήκευση ως προσαρμοσμένη
λειτουργία
F
2
Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λειτουργίες λήψης
προσαρμόζοντας και αποθηκεύοντας επιλογές. (C1, C2 ή C3) (σελ. 65)
3
Προσαρμογή iFn
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιλογές που μπορούν να
προσαρμοστούν όταν πατάτε [i-Function] σε έναν φακό i-Function.
Επιλογή
Περιγραφή
Διάφραγμα
Ρύθμιση για προσαρμογή της τιμής διαφράγματος.
Ταχύτητα
κλείστρου
Ρύθμιση για προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου.
EV
Ρύθμιση για προσαρμογή της τιμής έκθεσης.
ISO
Ρύθμιση για προσαρμογή της ευαισθησίας ISO.
Ισορροπία λευκού
Ρύθμιση για προσαρμογή της ισορροπίας λευκού.
Z
Ρύθμιση για προσαρμογή της αναλογίας ζουμ.
Αρ.
1
2
Περιγραφή
Ημερομηνία & Ώρα
Ρύθμιση για εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας.
Εικονίδια
Ρύθμιση για εμφάνιση εικονιδίων στα δεξιά της λειτουργίας λήψης.
149
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Αρ.
Ρυθμίσεις χρήστη
Διάταξη πλήκτρων
Περιγραφή
Ιστόγραμμα
Ρύθμιση για εμφάνιση ή απόκρυψη του ιστογράμματος στην οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο
κουμπί προσαρμογής ( ) στην οθόνη ή στο κουμπί DIRECT LINK στη
φωτογραφική μηχανή.
F
3
Σχετικά με τα ιστογράμματα
Ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα που δείχνει την κατανομή
φωτεινότητας μιας φωτογραφίας. Ιστόγραμμα με κλίση προς τα
αριστερά υποδεικνύει σκοτεινή φωτογραφία. Ιστόγραμμα με κλίση
προς τα δεξιά υποδεικνύει φωτεινή φωτογραφία. Το ύψος του
γραφήματος σχετίζεται με τις πληροφορίες χρώματος. Το γράφημα
είναι ψηλότερο εάν ένα συγκεκριμένο χρώμα είναι συνηθέστερο.
Ανεπαρκής έκθεση
Ισορροπημένη έκθεση
Υπερβολική έκθεση
* Προεπιλογή
Κουμπί
Λειτουργία
Προσαρμοσμένο
Ρύθμιση μιας λειτουργίας για το κουμπί προσαρμογής.
• Απενεργοποίηση*: μην χρησιμοποιείτε το κουμπί
προσαρμογής.
• Οπτική προεπισκόπηση: εκτέλεση της λειτουργίας
προεπισκόπησης βάθους πεδίου για την τρέχουσα
τιμή διαφράγματος. (σελ. 23)
• WB με ένα άγγιγμα(Ισορροπία λευκού): εκτέλεση
της λειτουργίας προσαρμοσμένης ισορροπίας
λευκού.
• RAW+ με ένα άγγιγμα: αποθήκευση ενός αρχείου
στη μορφή RAW+JPEG. Για να αποθηκεύσετε ένα
αρχείο σε μορφή JPEG, αγγίξτε και πάλι το κουμπί.
• Επαναφορά: επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων.
• AEL: εκτέλεση της λειτουργία κλειδώματος
αυτόματης έκθεσης.
• Κράτημα AEL: διατήρηση της εκτέλεσης της
λειτουργίας κλειδώματος αυτόματης έκθεσης μετά
τη λήψη.
DIRECT LINK
Ρύθμιση μιας λειτουργίας του κουμπιού DIRECT LINK.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Αυτόματη εφεδρική αποθήκευση, Email, SNS &
Νέφος, Samsung Link)
150
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρυθμίσεις χρήστη
Γραμμή πλέγματος
Επιλέξτε έναν οδηγό, για να σας βοηθήσει να συνθέσετε μια σκηνή.
(Απενεργοποίηση*, 3 X 3, 2 X 2, Σταυρωτά, Διαγώνια)
Λυχνία αυτόματης εστίασης
Όταν κάνετε λήψη σε σκοτεινά μέρη, ενεργοποιήστε τη λυχνία αυτόματης
εστίασης για να έχετε καλύτερη αυτόματη εστίαση. Οι λειτουργίες
αυτόματης εστίασης εκτελούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σκοτεινά
μέρη όταν είναι ενεργοποιημένη η λυχνία αυτόματης εστίασης.
151
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής
Ρύθμιση
Μάθετε να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας.
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Για να ρυθμίσετε
επιλογές της Ρύθμισης,
→
Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, αγγίξτε
q → μια επιλογή.
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
• Ένταση συστήματος: ρύθμιση της έντασης
ήχου ή απενεργοποίηση όλων των ήχων εντελώς.
(Απενεργοποίηση, Χαμηλή, Μεσαία*, Υψηλή)
Ακόμα και αν απενεργοποιηθεί η ένταση ήχου του
συστήματος, η φωτογραφική μηχανή εκπέμπει τον
ήχο κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή προβολής
διαφανειών.
Ήχος
• Ήχος αυτόματης εστίασης: ρύθμιση
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ήχου
που κάνει η φωτογραφική μηχανή όταν πατάτε το
κουμπί κλείστρου ως τη μέση. (Απενεργοποίηση,
Ενεργοποίηση*)
• Ήχος κουμπιού: ρύθμιση ενεργοποίησης
ή απενεργοποίησης του ήχου που κάνει η
φωτογραφική μηχανή όταν πατάτε τα κουμπιά
ή αγγίζετε την οθόνη. (Απενεργοποίηση,
Ενεργοποίηση*)
Γρήγορη προβολή
Προσαρμογή
οθόνης
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας γρήγορης προβολής
– η χρονική διάρκεια κατά την οποία η φωτογραφική
μηχανή εμφανίζει μια φωτογραφία αμέσως αφού την
τραβήξετε. (Απενεργοποίηση, 1 δευτ.*, 3 δευτ.,
5 δευτ., Κρατήστε)
Περιγραφή
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα οθόνης, τη ρύθμιση
αυτόματης φωτεινότητας, το χρώμα της οθόνης ή το
δείκτη ευθυγράμμισης.
• Φωτεινότητα οθόνης: μπορείτε να προσαρμόσετε
τη φωτεινότητα οθόνης μη αυτόματα.
• Αυτόματη φωτεινότητα: ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της αυτόματης φωτεινότητας.
(Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση*)
• Χρώμα οθόνης: μπορείτε να προσαρμόσετε το
χρώμα οθόνης μη αυτόματα.
• Οριζόντια βαθμονόμηση: βαθμονόμηση του δείκτη
ευθυγράμμισης. Αν ο δείκτης ευθυγράμμισης δεν
είναι ευθύς, τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή
σε επίπεδη επιφάνεια και κατόπιν ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
• Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην επιλογή
Οριζόντια βαθμονόμηση στη λειτουργία
αναπαραγωγής.
• Δεν μπορείτε να βαθμονομήσετε το δείκτη
ευθυγράμμισης σε κάθετο προσανατολισμό.
Αυτόματη
απενεργοποίηση
οθόνης
Ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης
οθόνης. Η οθόνη απενεργοποιείται αν δεν
χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για το
χρόνο που έχετε ρυθμίσει. (Απενεργοποίηση,
30 δευτ.*, 1 λεπτό, 3 λεπτό, 5 λεπτό, 10 λεπτό)
152
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρύθμιση
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
Έξοδος βίντεο
Ρυθμίστε την έξοδο σήματος βίντεο που είναι
κατάλληλη για τη χώρα σας κατά τη σύνδεση της
φωτογραφικής μηχανής με εξωτερική συσκευή βίντεο,
όπως οθόνη ή τηλεόραση HDTV.
• NTSC: Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν,
Μεξικό, κ.λπ.
• PAL (Υποστηρίζει μόνο PAL B, D, G, H ή I): Αυστραλία,
Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Νέα
Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ταϊλάνδη, Νορβηγία, κ.λπ.
Anynet+ (HDMICEC)
Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με τηλεόραση
HDTV που υποστηρίζει το Anynet+ (HDMI-CEC),
μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής
της φωτογραφικής μηχανής με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης.
• Απενεργοποίηση: δεν μπορείτε να ελέγξετε τη
λειτουργία αναπαραγωγής της φωτογραφικής
μηχανής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
• Ενεργοποίηση*: μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής της φωτογραφικής μηχανής με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Ρυθμίστε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης. Η
οθόνη απενεργοποιείται αν δεν την χρησιμοποιήσετε
για το χρόνο που έχετε ρυθμίσει. (30 δευτ., 1 λεπτό*,
3 λεπτό, 5 λεπτό, 10 λεπτό, 30 λεπτό)
Εξοικονόμηση
ενέργειας
•
Η φωτογραφική μηχανή διατηρεί τη ρύθμιση του
χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης ακόμα και αν
αντικαταστήσετε την μπαταρία.
• Η εξοικονόμηση ενέργειας ενδέχεται να μην
λειτουργεί αν η φωτογραφική μηχανή είναι
συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή τηλεόραση ή
αναπαράγει παρουσίαση διαφανειών ή βίντεο.
Language
Ημερομηνία και
ώρα
Ρύθμιση μιας γλώσσας που δείχνει η φωτογραφική
μηχανή στην οθόνη.
Ρυθμίστε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή
ημερομηνίας, τη ζώνη ώρας και το εάν θα τυπωθεί η
ημερομηνία σε φωτογραφίες.
(Ζώνη ώρας, Ημερομηνία & Ώρα, Μορφή
ημερομηνίας, Μορφή ώρας, Αποτύπωση)
• Η ημερομηνία εμφανίζεται στην κάτω δεξιά της
φωτογραφίας.
• Όταν εκτυπώνετε μια φωτογραφία, ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην εκτυπώνουν σωστά
την ημερομηνία.
Έξοδος HDMI
Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με τηλεόραση
HDTV μέσω καλωδίου HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την
ανάλυση της εικόνας.
• NTSC: Αυτόματο*, 1080p, 720p, 480p,
576p (ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέγεται PAL)
Αν η συνδεδεμένη τηλεόραση HDTV δεν υποστηρίζει
την ανάλυση που επιλέγετε, η φωτογραφική μηχανή
ρυθμίζει την ανάλυση ένα επίπεδο χαμηλότερα.
153
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρύθμιση
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Ρύθμιση της μεθόδου για δημιουργία ονομάτων
αρχείων.
• Τυπική*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Ημερομηνία:
Ρυθμίστε τη μέθοδο αρίθμησης αρχείων και φακέλων.
• Επαναφορά: μετά τη χρήση της λειτουργίας
επαναφοράς, το επόμενο όνομα αρχείου ξεκινά με
το 0001.
• Σειρά*: νέοι αριθμοί αρχείου συνεχίζουν την
υπάρχουσα ακολουθία αριθμών, ακόμα και αν
έχετε εγκαταστήσει νέα κάρτα μνήμης, έχετε
μορφοποιήσει την κάρτα ή έχετε διαγράψει όλες τις
φωτογραφίες.
- Αρχεία sRGB - MMDDXXXX.JPG. Για παράδειγμα, για
Όνομα αρχείου
φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 01 Ιανουαρίου, το
όνομα αρχείου θα ήταν 0101ΧΧΧΧ.jpg.
- Αρχεία Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG για τους μήνες
Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο. Για τους μήνες Οκτώβριο
έως Δεκέμβριο, ο αριθμός του μήνα αντικαθίσταται
με τα γράμματα A (Οκτ.), B (Νοέ.) και C (Δεκ.).
Για παράδειγμα, για φωτογραφία που τραβήχτηκε
στις 03 Φεβ., το όνομα αρρχείου θα ήταν _203XXXX.
jpg. Για φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 05 Οκτ., το
όνομα αρχείου θα ήταν _A05XXXX.jpg.
Περιγραφή
• Το όνομα του πρώτου φακέλου είναι 100PHOTO, αν
Αριθμός αρχείου
•
•
•
•
•
Τύπος φακέλου
έχετε επιλέξει την περιοχή χρώματος sRGB και την
Τυπική ονοματοδοσία αρχείων, ενώ το όνομα του
πρώτου αρχείου είναι SAM_0001.
Ο αριθμός του ονόματος αρχείου αυξάνεται
κατά 1 από SAM_0001 σε SAM_9999.
Ο αριθμός του φακέλου αυξάνεται κατά 1 από
100PHOTO σε 999PHOTO.
Ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να
αποθηκευτούν σε ένα φάκελο είναι 9999.
Οι αριθμοί αρχείων αντιστοιχίζονται σύμφωνα με
τις προδιαγραφές DCF (Κανόνας σχεδιασμού για
σύστημα αρχείων φωτογραφικής μηχανής).
Αν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου (για
παράδειγμα σε υπολογιστή), η φωτογραφική
μηχανή δεν θα μπορεί να αναπαράγει το αρχείο.
Ρυθμίστε τον τύπο του φακέλου.
• Τυπική*: XXXPHOTO
• Ημερομηνία: XXX_MMDD
154
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρύθμιση
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
* Προεπιλογή
Στοιχείο
• Γεωγραφική ετικέτα: ρύθμιση για λήψη φωτογραφιών
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης. Η μορφοποίηση
διαγράφει όλα τα υφιστάμενα αρχεία,
συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων αρχείων.
(Ναι, Όχι)
Μορφοποίηση
Σφάλματα μπορούν να προκύψουν αν
χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης μορφοποιημένη
με φωτογραφική μηχανή άλλου κατασκευαστή,
με συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης, ή με
υπολογιστή. Μορφοποιήστε τις κάρτες μνήμης στη
φωτογραφική μηχανή πριν τις χρησιμοποιήσετε για
λήψη φωτογραφιών.
Προβολή της έκδοσης υλικολογισμικού του σώματος
και του φακού, της διεύθυνσης MAC και του
αριθμού πιστοποίησης δικτύου ή ενημέρωση του
υλικολογισμικού.
• Ενημέρωση υλικολογισμικού: ενημέρωση του
υλικολογισμικού του σώματος ή του φακού της
φωτογραφικής μηχανής. (Λογισμικό πλαισίου,
Λογισμικό φακού)
Πληροφορίες για
τη συσκευή
• Μπορείτε να κάνετε λήψεις αναβαθμίσεων
υλικολογισμικού από www.samsung.com.
• Δεν μπορείτε να τρέξετε αναβάθμιση
υλικολογισμικού χωρίς πλήρως φορτισμένη
μπαταρία. Επαναφορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν
τρέξετε αναβάθμιση υλικολογισμικού.
• Αν ενημερώσετε το υλικολογισμικό, θα γίνει
επαναφορά των ρυθμίσεων και τιμών χρήστη. (Δεν
αλλάζουν η ημερομηνία, η ώρα, η γλώσσα και η
έξοδος βίντεο.)
• Μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση.
Περιγραφή
GPS
με πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιώντας
το Παγκόσμιο σύστημα εύρεσης θέσης (GPS). Οι
πληροφορίες τοποθεσίας προστίθενται στα δεδομένα Exif
που σχετίζονται με τη φωτογραφία. (Απενεργοποίηση,
Ενεργοποίηση*)
• Ρυθμίσεις έγκυρου χρόνου GPS: ρύθμιση του χρόνου
χρήσης των πληροφοριών της τελευταίας θέσης όταν η
φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να δεχτεί σήματα GPS.
Αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να δεχτεί σήματα
GPS μετά από καθορισμένο χρόνο, οι πληροφορίες
τοποθεσίας δεν εγγράφονται πάνω στις φωτογραφίες.
(15 δευτ.*, 30 δευτ., 1 λεπτό, 3 λεπτό, 10 λεπτό,
30 λεπτό)
• Εμφάνιση τοποθεσίας: ρύθμιση για εμφάνιση των
πληροφοριών θέσης στην οθόνη στη λειτουργία
λήψης. Οι πληροφορίες τοποθεσίας εμφανίζονται
μόνο στα κορεάτικα όταν βρίσκεστε στην Κορέα και η
γλώσσα οθόνης έχει ρυθμιστεί σε Κορεάτικα. Όταν έχει
ρυθμιστεί άλλη γλώσσα, οι πληροφορίες τοποθεσίας
θα εμφανίζονται στα Αγγλικά. (Απενεργοποίηση,
Ενεργοποίηση*)
• Επαναφορά GPS: ρύθμιση ώστε να γίνεται
αναζήτηση για τους πλησιέστερους στην τρέχουσα
θέση σας δορυφόρους GPS. (Ναι, Όχι)
Για χρήση της λειτουργίας GPS, πρέπει να αγοράσετε
μια προαιρετική συσκευή GPS.
155
Μενού ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής >
Ρύθμιση
* Προεπιλογή
Στοιχείο
Περιγραφή
• Καθαρισμός αισθητήρα: αφαίρεση σκόνης από τον
αισθητήρα.
• Δράση εκκίνησης: όταν η επιλογή αυτή είναι
ενεργή, η φωτογραφική μηχανή εκτελεί καθαρισμό
αισθητήρα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε.
(Απενεργοποίηση*, Ενεργοποίηση)
Καθαρισμός
αισθητήρα
Επειδή το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί εναλλάξιμους
φακούς, ο αισθητήρας μπορεί να σκονίζεται όταν
αλλάζετε φακούς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην
εμφάνιση σωματιδίων σκόνης στις φωτογραφίες που
τραβάτε. Συνιστάται να μην αλλάζετε φακούς όταν
βρίσκεστε σε ιδιαιτέρως σκονισμένο χώρο. Επίσης,
βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει το καπάκι του
φακού στο φακό όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
Επαναφορά
Επαναφέρετε το μενού αρχικής ρύθμισης και τις
επιλογές λήψης στις εργοστασιακές προεπιλογές. (Δεν
αλλάζουν η ημερομηνία, η ώρα, η γλώσσα και η έξοδος
βίντεο.) (Ναι, Όχι)
Άδ.χρ.ανοιχτ.
κώδικα
Προβολή αδειών ανοιχτού κώδικα.
156
Κεφάλαιο 6
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Αξιοποιήστε πλήρως τη φωτογραφική μηχανή συνδέοντάς την με εξωτερικές συσκευές όπως υπολογιστή, τηλεόραση HDTV ή τηλεόραση 3D.
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση HDTV ή τηλεόραση 3D
Κάνετε αναπαραγωγή φωτογραφιών ή βίντεο συνδέοντας τη φωτογραφική
μηχανή με τηλεόραση HDTV (τηλεόραση 3D) με χρήση προαιρετικού
καλωδίου HDMI.
5
• Η φωτογραφική μηχανή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία
αναπαραγωγής όταν την συνδέετε με τηλεόραση HDTV.
6
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV)
1
2
3
4
Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, αγγίξτε
→ Έξοδος HDMI → μια επιλογή. (σελ. 153)
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Ελέγξτε τη φωτογραφική μηχανή για προβολή φωτογραφιών ή
αναπαραγωγή βίντεο.
• Κατά τη χρήση του καλωδίου HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική
→q
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και την τηλεόραση
υψηλής ευκρίνειας HDTV.
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με την τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV) με το προαιρετικό καλώδιο HDMI.
•
•
•
•
μηχανή με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
Anynet+(CEC).
Αν η τηλεόραση HDTV υποστηρίζει το Anynet+(CEC), ενεργοποιείται
αυτόματα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη φωτογραφική μηχανή.
Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες τηλεοράσεις
HDTV.
Όταν είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση HDTV μέσω καλωδίου HDMI, η
φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφίας ή βίντεο.
Όταν είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση HDTV, ορισμένες από τις λειτουργίες
αναπαραγωγής της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ο χρόνος που χρειάζεται για σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής και της
τηλεόρασης HDTV ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα μνήμης
που χρησιμοποιείτε. Καθώς η κύρια λειτουργία μιας κάρτας μνήμης είναι να
αυξάνει την ταχύτητα μεταφοράς, δεν είναι απαραιτήτως αληθές να πούμε ότι
μια κάρτα μνήμης με μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς είναι επίσης γρήγορη
στη χρήση της λειτουργίας HDMI.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση HDTV και κατόπιν επιλέξτε την
πηγή βίντεο HDMI.
158
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση HDTV ή τηλεόραση 3D
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση 3D
6
Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήχτηκαν σε
λειτουργία 3D ή με την επιλογή πανοράματος 3D στην Smart λειτουργία σε
μια τηλεόραση 3D.
1
Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, αγγίξτε
→ Έξοδος HDMI → μια επιλογή. (σελ. 153)
→q
2
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και την τηλεόραση
3D.
3
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με την τηλεόραση 3D με το
προαιρετικό καλώδιο HDMI.
Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο 3D και κατόπιν αγγίξτε
μετάβαση σε λειτουργία 3D.
•
7
Αγγίξτε
για
για μετάβαση στη λειτουργία 2D.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D της τηλεόρασής σας.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης για περισσότερες
πληροφορίες.
8
Ελέγξτε τη φωτογραφική μηχανή για προβολή φωτογραφιών
3D ή αναπαραγωγή βίντεο 3D.
• Δεν μπορείτε να προβάλετε αρχείο MPO με εφέ 3D σε τηλεοράσεις που δεν
υποστηρίζουν τη μορφή του αρχείου.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γυαλιά 3D όταν προβάλετε ένα αρχείο MPO ή ένα
αρχείο βίντεο 3D σε τηλεόραση 3D.
• Η λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία πανοράματος 3D ενδέχεται να
οδηγήσει σε λιγότερο έντονο εφέ 3D από όσες τραβήχτηκαν σε λειτουργία 3D
με φακό 3D.
4
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση 3D και κατόπιν επιλέξτε την
πηγή βίντεο HDMI.
5
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή σας.
Μην προβάλετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο 3D που τραβήξατε με τη
φωτογραφική μηχανή σε τηλεόραση 3D ή σε μόνιτορ 3D για παρατεταμένη
χρονική περίοδο. Μπορεί να προκληθούν δυσάρεστα συμπτώματα, όπως
κούραση των ματιών, κόπωση, ναυτία και άλλα.
• Η φωτογραφική μηχανή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία
αναπαραγωγής όταν την συνδέετε με τηλεόραση 3D.
159
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή
Μεταφέρετε αρχεία από κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας συνδέοντας
τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή.
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα Windows
Σύνδεση της κάμερας ως αφαιρούμενο δίσκο
Μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή ως
αφαιρούμενο δίσκο.
1
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
2
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με το
καλώδιο USB.
3
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
• Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα.
4
Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Ο Υπολογιστής μου →
Αφαιρούμενος δίσκος → DCIM → 100PHOTO ή 101_0101.
5
Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και κατόπιν σύρετε ή
αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας.
Αν το Τύπος φακέλου έχει ρυθμιστεί σε Ημερομηνία, το όνομα αρχείου
εμφανίζεται ως "XXX_MMDD". Για παράδειγμα, αν τραβήξετε μια φωτογραφία
στις 1 Ιανουαρίου, το όνομα αρχείου θα είναι "101_0101".
• Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη
φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να
καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
τυχόν απώλεια δεδομένων.
• Αν επιχειρήσετε να συνδέσετε το καλώδιο USB στη θύρα HDMI, η
φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
160
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή
Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής (για Windows XP)
Με τα Windows Vista και τα Windows 7 και Windows 8, οι τρόποι
αποσύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής είναι παρόμοιοι.
1
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα Mac
Υποστηρίζεται έκδοση λειτουργικού συστήματος Mac 10.5 ή νεότερη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά
δεδομένων μεταξύ φωτογραφικής μηχανής και υπολογιστή.
• Αν η λυχνία κατάστασης στη φωτογραφική μηχανή αναβοσβήνει,
σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά δεδομένων. Περιμένετε
μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία κατάστασης.
2
Κάντε κλικ στο
στη γραμμή εργαλείων στην κάτω δεξιά
γωνία της οθόνης του υπολογιστή.
3
Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μήνυμα.
4
Κάντε κλικ στο πλαίσιο του μηνύματος που αναφέρει την
ασφαλή κατάργηση.
5
Αφαιρέστε το καλώδιο USB.
1
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
2
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή
Macintosh με το καλώδιο USB.
• Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη
φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να
καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
τυχόν απώλεια δεδομένων.
• Αν επιχειρήσετε να συνδέσετε το καλώδιο USB στη θύρα HDMI, η
φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
161
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
3
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
• Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα και
εμφανίζει ένα εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου.
4
Ανοίξτε τον αφαιρούμενο δίσκο.
5
Μεταφέρετε φωτογραφίες ή βίντεο στον υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα Mac.
162
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε αρχεία χρησιμοποιώντας
τα παρεχόμενα προγράμματα. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα αρχεία σε
υπολογιστή ασύρματα.
Εγκατάσταση προγραμμάτων από το
παρεχόμενο CD
1
Τοποθετήστε το CD της εγκατάστασης στον υπολογιστή σας.
Χρήση i-Launcher
Το i-Launcher σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία με το Multimedia
Viewer και σας προσφέρει ένα σύνδεσμο για λήψη του προγράμματος PC
Auto Backup.
Απαιτήσεις για λειτουργικό σύστημα Windows
Στοιχείο
Απαιτήσεις
CPU
Intel Core 2 DuoⓇ 2.0 GHz ή μεγαλύτερο/
AMD Phenom™ 2.4 GHz ή μεγαλύτερο
2
Επιλέξτε γλώσσα.
3
Επιλέξτε πρόγραμμα για εγκατάσταση.
RAM
Τουλάχιστον 512 MB RAM (συνιστώνται 1 GB ή
περισσότερο)
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Λειτουργικό
σύστημα*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
5
Κάντε κλικ στο Exit (Έξοδος) για να ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση.
Χωρητικότητα
250 MB ή μεγαλύτερος (συνιστάται από 1 GB και άνω)
σκληρού δίσκου
• Μονάδα CD-ROM
• Συμβατή οθόνη 1024x768 pixel, χρωμάτων 16-bit
Διαθέσιμα προγράμματα κατά τη χρήση i-Launcher
Στοιχείο
Περιγραφή
Multimedia Viewer
Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία με το Multimedia
Viewer.
Firmware Upgrade
Μπορείτε να κάνετε λήψη του υλικολογισμικού
της φωτογραφικής μηχανής σας.
PC Auto Backup
Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο
που τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή σε
υπολογιστή ασύρματα.
Άλλα
(συνιστάται οθόνη 1280x1024 pixel, χρωμάτων 32-bit)
• Θύρα USB 2.0
• Σειρά nVIDIA Geforce 7600GT ή μεγαλύτερη/
ATI X1600 ή μεγαλύτερη
• Microsoft DirectX 9.0c ή νεώτερο
* Εγκαθίσταται μια έκδοση του i-Launcher των 32-bit—ακόμα και σε εκδόσεις των
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8 των 64-bit.
163
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή
• Οι απαιτήσεις αποτελούν απλά μια σύσταση. Το i-Launcher μπορεί να μη
λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις, και
αυτό εξαρτάται από την κατάσταση του υπολογιστή.
• Αν ο υπολογιστής δεν πληροί τις απαιτήσεις, ενδέχεται να μην αναπαράγονται
σωστά τα βίντεο.
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που
προκύπτει από τη χρήση ακατάλληλων υπολογιστών, όπως υπολογιστής που
συναρμολογήσατε μόνοι σας.
Απαιτήσεις για λειτουργικό σύστημα Mac
Στοιχείο
Απαιτήσεις
Λειτουργικό σύστημα
Λειτουργικό σύστημα Mac 10.5 ή νεώτερο
(εκτός από PowerPC)
RAM
Τουλάχιστον 256 MB RAM
(συνιστώνται 512 MB ή περισσότερο)
Χωρητικότητα σκληρού
δίσκου
Ελάχιστο 110 MB
Άλλα
Θύρα USB 2.0, οδηγός CD-ROM
Άνοιγμα i-Launcher
Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε έναρξη → ΄Ολα τα προγράμματα →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. Ή κάντε κλικ στο
Applications (Εφαρμογές) → Samsung → i-Launcher σε υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα Mac.
164
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή
Χρήση του Multimedia Viewer
Το Multimedia Viewer σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία. Από την
οθόνη Samsung i-Launcher, κάντε κλικ στο Multimedia Viewer.
• Το Multimedia Viewer υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές:
- Βίντεο: MP4 (Βίντεο: H.264, Ήχος: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Φωτογραφίες: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Αρχεία που εγγράφηκαν με συσκευές άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να
μην αναπαράγονται κανονικά.
Προβολή φωτογραφιών
1
Αρ.
Περιγραφή
1
Όνομα αρχείου
2
Μεγεθυσμένη περιοχή
3
Ιστόγραμμα
4
Άνοιγμα του επιλεγμένου αρχείου.
5
Κουμπί ιστογράμματος
6
Περιστροφή προς αριστερά/Περιστροφή προς δεξιά.
7
Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο/Μετακίνηση στο
επόμενο αρχείο.
8
Προσαρμογή της φωτογραφίας στην οθόνη.
9
Προβολή της φωτογραφίας στο αρχικό μέγεθος.
10
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
11
Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2D και 3D.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή
Προβολή βίντεο
1
Αρ.
Περιγραφή
6
Παύση
7
Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο.
8
Γραμμή προόδου
Λήψη του υλικολογισμικού
Από την οθόνη Samsung i-Launcher, κάντε κλικ στο Firmware Upgrade.
Λήψη του προγράμματος PC Auto Backup
2
8
7 6 5 4
Αρ.
Περιγραφή
1
Όνομα αρχείου
2
Προσαρμογή της έντασης ήχου.
3
Άνοιγμα του επιλεγμένου αρχείου.
4
Μετακίνηση στο επόμενο αρχείο.
5
Διακοπή
Από την οθόνη Samsung i-Launcher, κάντε κλικ στο PC Auto Backup.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος PC Auto
Backup, ανατρέξτε στη σελίδα 133.
3
166
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές >
Χρήση προγραμμάτων σε υπολογιστή
Εγκατάσταση Adobe Photoshop Lightroom
Χρήση Adobe Photoshop Lightroom
1
Εισάγετε το DVD-ROM του Adobe Photoshop Lightroom στον
υπολογιστή σας.
2
Επιλέξτε γλώσσα.
3
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Φωτογραφίες που λαμβάνονται με φωτογραφική μηχανή συχνά
μετατρέπονται σε μορφή JPEG και αποθηκεύονται στη μνήμη σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής κατά τη στιγμή λήψης. Τα
αρχεία RAW δεν μετατρέπονται σε μορφή JPEG και αποθηκεύονται στη
μνήμη χωρίς αλλαγές. Με το Adobe Photoshop Lightroom, μπορείτε να
βαθμονομήσετε τιμές έκθεσης, ισορροπίας λευκού, τόνους, αντιθέσεις,
και χρώματα των φωτογραφιών. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε
αρχεία JPEG ή TIFF καθώς και αρχεία RAW. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον οδηγό του προγράμματος.
167
Κεφάλαιο 7
Παράρτημα
Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος, τη συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής,
τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, τις προδιαγραφές και τα προαιρετικά παρελκόμενα.
Παράρτημα
Μηνύματα σφάλματος
Όταν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις.
Μηνύματα σφάλματος
Συνιστώμενες λύσεις
Φακός κλειδ/νος
Ο φακός είναι κλειδωμένος. Περιστρέψτε το φακό
αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
(σελ. 46)
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή.
Σφάλμα κάρτας
Μηνύματα σφάλματος
Συνιστώμενες λύσεις
Αριθμός φακέλων και
αρχείων σε μέγιστη
τιμή. Αντικαταστήστε
την κάρτα
Τα ονόματα των αρχείων δεν αντιστοιχούν
στο πρότυπο DCF. Μεταφέρετε τα αρχεία της
κάρτας μνήμης στον υπολογιστή σας και μετά
μορφοποιήστε την κάρτα. (σελ. 155)
Error 00
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και
στερεώστε πάλι το φακό. Αν εμφανίζεται ακόμη
το μήνυμα, επικοινωνήστε με κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
Error 01/02
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή,
αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά.
Αν εμφανίζεται ακόμη το μήνυμα, επικοινωνήστε με
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
• Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα
μνήμης.
• Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.
Χαμηλή μπαταρία
Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία ή
επαναφορτίστε την μπαταρία.
Δεν υπάρχει αρχείο
φωτογραφίας
Κάντε λήψη φωτογραφιών ή εισάγετε μια κάρτα
μνήμης που περιέχει μερικές φωτογραφίες.
Σφάλμα αρχείου
Διαγράψτε το κατεστραμμένο αρχείο ή
επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Πλήρης μνήμη
Διαγράψτε τα αρχεία που δεν θέλετε ή τοποθετήστε
νέα κάρτα μνήμης.
169
Παράρτημα
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής
Φακός φωτογραφικής μηχανής και οθόνη
Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να απομακρύνετε τη σκόνη και σκουπίστε
απαλά το φακό με ένα μαλακό πανί. Αν παραμείνει σκόνη, ψεκάστε υγρό
καθαρισμού φακών σε ένα κομμάτι καθαριστικού χαρτιού και σκουπίστε
απαλά.
Αισθητήρας εικόνων
Ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες λήψης, ενδέχεται να εμφανιστεί
σκόνη σε φωτογραφίες επειδή ο αισθητήρας εικόνων είναι εκτεθειμένος
στο εξωτερικό περιβάλλον. Το πρόβλημα αυτό είναι φυσιολογικό και η
έκθεση στη σκόνη προκύπτει στην καθημερινή χρήση της φωτογραφικής
μηχανής. Μπορείτε να αφαιρέσετε σκόνη από τον αισθητήρα εκτελώντας
τη λειτουργία καθαρισμού του αισθητήρα. (σελ. 156) Αν παραμένει σκόνη
μετά τον καθαρισμό του αισθητήρα, επικοινωνήστε με κέντρο τεχνικής
υποστήριξης. Μην εισάγετε το φυσερό μέσα στο άνοιγμα στήριξης του
φακού.
Σώμα φωτογραφικής μηχανής
Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη
συσκευή. Τα διαλύματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη φωτογραφική
μηχανή ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία της.
170
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής
μηχανής
Χρήση σε παραλίες ή ακτές
• Προστατέψτε τη φωτογραφική σας μηχανή από άμμο και σκόνη, όταν
την χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεστε στην παραλία ή παρεμφερή μέρη.
Ακατάλληλα μέρη χρήσης ή αποθήκευσης της φωτογραφικής
μηχανής
• Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής μηχανής σε πολύ χαμηλές ή
• Η φωτογραφική σας μηχανή δεν είναι αδιάβροχη. Μην χειρίζεστε την
μπαταρία, το μετασχηματιστή ή την κάρτα μνήμης με βρεγμένα χέρια.
Η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής με βρεγμένα χέρια μπορεί να
προκαλέσει βλάβη της μηχανής.
πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
• Αποφύγετε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε περιοχές με
εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή εκεί όπου η υγρασία αλλάζει σημαντικά.
• Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής μηχανής σε άμεσο ηλιακό
φως καθώς και την αποθήκευσή της σε θερμά μέρη με κακό εξαερισμό,
όπως εντός αυτοκινήτου στη διάρκεια της θερινής περιόδου.
• Προστατέψτε τη φωτογραφική μηχανή και την οθόνη από
Αποθήκευση για παρατεταμένη χρονική περίοδο
• Όταν αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, τοποθετήστε την σε σφραγισμένο κουτί με απορροφητικό
υλικό, όπως γέλη πυριτίας.
• Με την πάροδο του χρόνου οι μπαταρίες αποφορτίζονται και πρέπει να
φορτιστούν ξανά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
χτυπήματα,κακή μεταχείριση και υπερβολικούς κραδασμούς για να
αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής βλάβης.
• Μπορεί να γίνει αρχική ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας
• Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε
όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή αφού έχουν διαχωριστεί
η μπαταρία και η φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
χώρους όπου υπάρχει σκόνη, ρύποι, υγρασία ή σε μη αεριζόμενους
χώρους για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στα κινητά και
εσωτερικά εξαρτήματα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε καύσιμα, σε
εύφλεκτες ή χημικές ουσίες. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα
υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη φωτογραφική
μηχανή και τα εξαρτήματά της.
• Μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή όπου υπάρχει ναφθαλίνη.
171
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Χρήση της φωτογραφικής μηχανής με προσοχή σε υγρό περιβάλλον
• Μην εκθέτετε το φακό σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς υπάρχει
πιθανότητα αποχρωμάτισης ή πρόκλησης βλάβης στον αισθητήρα εικόνων.
Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή από ψυχρό σε ζεστό περιβάλλον,
μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο φακό ή στα εσωτερικά
εξαρτήματα της μηχανής. Στην κατάσταση αυτή, απενεργοποιήστε τη
φωτογραφική μηχανή και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα. Αν σχηματιστεί
υγρασία στην κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη
φωτογραφική μηχανή και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία πριν
την επανατοποθετήσετε.
• Προφυλάξτε το φακό από τα αποτυπώματα και αμυχές. Καθαρίζετε το φακό
με ένα μαλακό και καθαρό ύφασμα καθαρισμού φακών.
Άλλες προφυλάξεις
• Μην περιστρέφετε τη φωτογραφική μηχανή από το λουράκι. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους ή βλάβη της φωτογραφικής μηχανής.
• Μη βάφετε τη φωτογραφική μηχανή σας, καθώς η βαφή μπορεί να φράξει τα
κινούμενα μέρη και να εμποδιστεί η σωστή λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Η φωτογραφική μηχανή σας αποτελείται από ευαίσθητα μέρη. Αποφύγετε
προσκρούσεις της φωτογραφικής μηχανής.
• Προστατεύστε την οθόνη από εξωτερικές δυνάμεις φυλάσσοντάς την στη
θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται. Προστατεύστε τη φωτογραφική μηχανή
από γρατζουνιές φυλάσσοντάς την μακριά από άμμο, αιχμηρά αντικείμενα ή
ελεύθερα νομίσματα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αν η οθόνη έχει ραγίσει ή
σπάσει. Το σπασμένο γυαλί ή ακρυλικό υλικό θα μπορούσε να προκαλέσει
τραυματισμό στα χέρια και το πρόσωπό σας. Παραδώστε τη φωτογραφική
μηχανή σε κέντρο επισκευών της Samsung για επιδιόρθωση.
• Μην τοποθετείτε ποτέ φωτογραφικές μηχανές, μπαταρίες, φορτιστές ή αξεσουάρ
κοντά, μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων,
μάτια κουζίνας ή καλοριφέρ. Οι συσκευές αυτές ενδέχεται να παραμορφωθούν
και να υποστούν υπερθέρμανση και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί αν υποστεί εξωτερική
πρόσκρουση. Αυτό προστατεύει την κάρτα μνήμης. Ενεργοποιήστε τη
φωτογραφική μηχανή για να την χρησιμοποιήσετε και πάλι.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, ενδέχεται να θερμανθεί.
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την
απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε χαμηλές θερμοκρασίες,
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ενεργοποιηθεί, το χρώμα
της οθόνης μπορεί να αλλάξει προσωρινά ή μπορεί να εμφανιστούν
κατάλοιπα εικόνων. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν δυσλειτουργίες
και θα διορθωθούν μόνες τους όταν η φωτογραφική μηχανή επιστρέψει σε
ηπιότερες θερμοκρασίες.
• Βαφή ή μέταλλο στο εξωτερικό της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να
προκαλέσει αλλεργίες, κνησμό, έκζεμα ή οίδημα σε άτομα με ευαίσθητο
δέρμα. Εάν αντιμετωπίζετε τέτοια συμπτώματα, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αμέσως και αναζητήστε ιατρική
συμβουλή.
• Μην εισάγετε ξένα σώματα σε οποιοδήποτε θάλαμο, σχισμή ή σημείο
πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής σας. Ζημιά εξαιτίας ακατάλληλης
χρήσης ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύησή σας.
• Μην επιτρέπετε σε μη ειδικευμένο προσωπικό να κάνει σέρβις της
φωτογραφικής μηχανής και μην προσπαθείτε να κάνετε το σέρβις της
φωτογραφικής μηχανής μόνοι σας. Οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από
μη ειδικευμένο σέρβις δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.
172
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης
Υποστηριζόμενη κάρτα μνήμης
Το προϊόν αυτό υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD (Secure Digital),
microSDHC (Secure Digital High Capacity) ή microSDXC (Secure Digital
eXtended Capacity).
Προσαρμογέας κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης
Για ανάγνωση δεδομένων με υπολογιστή ή συσκευή ανάγνωσης καρτών
μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης σε προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
173
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Χωρητικότητα κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της μνήμης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις σκηνές ή τις συνθήκες λήψης. Οι χωρητικότητες αυτές βασίζονται σε μια κάρτα SD 2 GB:
Μέγεθος
Φωτογραφία
Ποιότητα
Πολύ υψηλή
Υψηλή
Κανονική
RAW
RAW + Πολύ υψηλή
RAW + Υψηλή
RAW + Κανονική
20.0M (5472X3648)
130
163
217
39
30
31
33
10.1M (3888X2592)
277
356
505
-
33
34
35
5.9M (2976X1984)
471
570
727
-
35
36
36
2.0M (1728X1152)
1053
1426
1941
-
37
37
38
Ριπή λήψεων
430
514
638
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
153
190
251
-
31
32
34
7.8M (3712X2088)
346
417
568
-
34
35
36
4.9M (2944X1656)
512
670
896
-
36
36
37
2.1M (1920X1080)
1015
1349
1700
-
37
37
37
13.3M (3648X3648)
217
227
284
-
32
33
34
7.0M (2640X2640)
336
465
592
-
35
35
36
4.0M (2000X2000)
559
752
1203
-
36
37
37
1.1M (1024X1024)
2149
2471
2819
-
38
38
38
174
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Μέγεθος
1920X1080 (30 κ.α.δ.)
*
1920X1080 (15 κ.α.δ.)
1920X810 (24 κ.α.δ.)
Βίντεο
1280X720 (60 κ.α.δ.)
1280X720 (30 κ.α.δ.)
640X480 (30 κ.α.δ.)
Για κοινή χρήση (30 κ.α.δ.)
* Το
•
•
•
•
•
•
Ποιότητα
HQ
Κανονική
Περίπου 17' 21"
Περίπου 21' 44"
Περίπου 23' 02"
Περίπου 28' 50"
Περίπου 21' 11"
Περίπου 26' 31"
Περίπου 16' 33"
Περίπου 20' 42"
Περίπου 28' 38"
Περίπου 35' 53"
Περίπου 70' 48"
Περίπου 88' 58"
Περίπου 213' 41"
Περίπου 271' 09"
είναι διαθέσιμο μόνο με ορισμένες επιλογές έξυπνου φίλτρου.
Οι παραπάνω αριθμοί μετριούνται χωρίς χρήση της λειτουργίας ζουμ.
Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει αν χρησιμοποιείτε το ζουμ.
Πολλά βίντεο εγγράφηκαν διαδοχικά για να καθοριστεί ο συνολικός χρόνος εγγραφής.
Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα ανά αρχείο.
Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής όταν επιλέγετε
είναι 20 λεπτά.
Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής για βίντεο Για κοινή χρήση είναι 30 δευτερόλεπτα ανά αρχείο.
175
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών μνήμης
• Αποφύγετε την έκθεση των καρτών μνήμης σε πολύ χαμηλές ή πολύ
υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 40 °C/104 °F).
Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία των
καρτών μνήμης.
• Εισάγετε μια κάρτα μνήμης με τη σωστή κατεύθυνση. Η εισαγωγή
κάρτας μνήμης με τη λάθος κατεύθυνση ενδέχεται να καταστρέψει τη
φωτογραφική μηχανή και την κάρτα μνήμης σας.
• Μην χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης που έχουν διαμορφωθεί από άλλες
φωτογραφικές μηχανές ή υπολογιστές. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης
με τη δική σας φωτογραφική μηχανή.
• Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε
την κάρτα μνήμης.
• Μην καταργείτε την κάρτα μνήμης και μην απενεργοποιείτε τη
• Προφυλάξτε τις κάρτες μνήμης από την επαφή με υγρά, ρύπους ή άλλες
ουσίες. Αν βρωμίσει, καθαρίζετε τη σκόνη από την κάρτα μνήμης με ένα
μαλακό ύφασμα πριν την τοποθετήσετε στη φωτογραφική μηχανή.
• Προφυλάσσετε την υποδοχή της κάρτας μνήμης και την κάρτα μνήμης
από την επαφή με υγρά, ρύπους ή άλλες ουσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία στις κάρτες μνήμης ή στη φωτογραφική
μηχανή.
• Όταν μεταφέρετε κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια θήκη, για να
προστατέψετε την κάρτα από τις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.
• Μεταφέρετε τα σημαντικά δεδομένα σε άλλα μέσα, όπως σκληρούς
δίσκους, CD ή DVD.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, η κάρτα μνήμης ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.
φωτογραφική μηχανή σας, ενώ αναβοσβήνει η λυχνία, καθώς αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα σας.
• Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης που πληροί τις πρότυπες απαιτήσεις.
• Όταν έχει λήξει η διάρκεια ζωής μιας κάρτας μνήμης, δεν μπορείτε να
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.
αποθηκεύσετε άλλες φωτογραφίες σε αυτή. Χρησιμοποιήστε νέα κάρτα
μνήμης.
• Μην λυγίζετε, μην αφήνετε να πέσουν και μην υποβάλλετε τις κάρτες
μνήμης σε ισχυρές κρούσεις ή πίεση.
• Αποφύγετε τη χρήση ή αποθήκευση των καρτών μνήμης κοντά σε
ισχυρά μαγνητικά πεδία.
• Αποφύγετε τη χρήση ή φύλαξη των καρτών μνήμης σε χώρους με υψηλή
θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες.
176
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως στρώματα, χαλιά ή
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που εγκρίνονται από την Samsung.
• Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην την αφήνετε σε περιορισμένο
ηλεκτρικές κουβέρτες για παρατεταμένη περίοδο.
χώρο για παρατεταμένη περίοδο.
• Μην επιτρέπετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με
Προδιαγραφές μπαταρίας
μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ, κέρματα, κλειδιά ή ρολόγια.
Στοιχείο
Περιγραφή
Μοντέλο
BP1130
Τύπος
Μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα κυψέλης
1130 mAh
Τάση
7,6 V
Χρόνος φόρτισης* (όταν η μπαταρία
είναι πλήρως αποφορτισμένη)
Περίπου 215 λεπτά
* Φόρτιση της μπαταρίας μέσω σύνδεσης με υπολογιστή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο
χρόνο.
Μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή θάνατος εάν γίνει απρόσεκτος
ή ακατάλληλος χειρισμός της μπαταρίας. Για την ασφάλειά σας,
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για σωστό χειρισμό της μπαταρίας:
• Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί εάν ο χειρισμός της δεν είναι
•
•
•
•
κατάλληλος. Αν παρατηρήσετε τυχόν παραμορφώσεις, ρωγμές ή άλλες
ανωμαλίες στη μπαταρία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές μπαταρίας και μετασχηματιστές
που συστήνει ο κατασκευαστής και φορτίστε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με
τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε συσκευές θέρμανσης και μην
την εκθέτετε σε εξαιρετικά θερμά περιβάλλοντα, όπως το εσωτερικό ενός
κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων.
Αποφύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμό,
υγρό μέρος, όπως μέσα σε σπα ή κλειστούς θαλάμους ντους.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες ιόντων λιθίου αντικατάστασης
που συστήνει ο κατασκευαστής.
• Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία και μην τρυπάτε την μπαταρία με
αιχμηρό αντικείμενο.
• Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλές πιέσεις ή δυνάμεις
συμπίεσης.
• Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε ισχυρές κρούσεις, όπως η πτώση
της από ψηλά.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες 60 °C (140 °F) ή μεγαλύτερες.
• Μην αφήνετε τη μπαταρία να έρθει σε επαφή με υγρασία ή υγρά.
• Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε έντονη θερμότητα, όπως το ηλιακό
φως, φωτιά ή παρόμοια.
Οδηγίες απόρριψης
• Απορρίπτετε την μπαταρία με προσοχή.
• Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.
• Οι κανονισμοί διάθεσης απορριμμάτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
τη χώρα ή την περιοχή. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με όλους τους
τοπικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.
Οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται σε
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί εάν η
φόρτισή της δεν γίνει κατάλληλα.
177
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Λειτουργία λήψης
Μέσος χρόνος/Αριθμός φωτογραφιών
Φωτογραφίες
Περίπου 170 λεπτά/Περίπου 340 φωτογραφίες
Βίντεο
Περίπου 130 λεπτά (Εγγραφή βίντεο σε ανάλυση
1920X1080 και 30 κ.α.δ..)
• Οι παραπάνω αριθμοί βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών CIPA. Τα δικά
σας αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πραγματική
χρήση σας.
• Ο διαθέσιμος χρόνος λήψης διαφέρει ανάλογα με το φόντο, το διάστημα
λήψης και τις συνθήκες χρήσης.
• Πολλά βίντεο εγγράφηκαν διαδοχικά για να καθοριστεί ο συνολικός
χρόνος εγγραφής.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας
• Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές
θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 40 °C/104 °F). Οι ακραίες
θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης των
μπαταριών σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, η περιοχή γύρω από το θάλαμο της μπαταρίας
ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό δεν επηρεάζει την κανονική χρήση της
φωτογραφικής μηχανής.
• Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για αποσύνδεση του βύσματος
από την πρίζα διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C/32 °F, η χωρητικότητα και η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθούν.
• Η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες
αλλά επιστρέφει στο κανονικό επίπεδο σε ηπιότερες θερμοκρασίες.
Μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας
Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο μπαταρίας
αποκτά κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία".
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη φωτογραφική μηχανή όταν πρόκειται
να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες
κινδυνεύουν από διάβρωση ή διαρροή αν μείνουν στη θήκη για όλο
αυτό το διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής
βλάβης στη φωτογραφική μηχανή. Η αποθήκευση της φωτογραφικής
μηχανής για παρατεταμένες περιόδους με την μπαταρία στη θέση της
προκαλεί αποφόρτιση της μπαταρίας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να
επαναφορτίσετε μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη
περίοδο (3 μήνες ή περισσότερο), ελέγχετε την μπαταρία και
επαναφορτίζετέ την τακτικά. Αν αφήνετε συνεχώς την μπαταρία να
αποφορτίζεται, η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπορεί να
μειωθούν, με πιθανό αποτέλεσμα δυσλειτουργία, πυρκαγιά ή έκρηξη.
178
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας
Προστατέψτε τις μπαταρίες, φορτιστές και κάρτες μνήμης από ζημιές.
Αποτρέψτε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, διότι
αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών + και –
της μπαταρίας σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της
μπαταρίας, ενώ μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με εξωτερική πηγή
ρεύματος όταν έχει εξαντληθεί η μπαταρία, η χρήση λειτουργιών με
υψηλή κατανάλωση ενέργειας προκαλεί την απενεργοποίηση της
φωτογραφικής μηχανής. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή κανονικά, επαναφορτίστε την μπαταρία.
• Αν επανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη, η λυχνία κατάστασης ενεργοποιείται για περίπου 30 λεπτά.
• Η χρήση του φλας ή η εγγραφή βίντεο εξαντλεί γρήγορα την μπαταρία.
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
• Αν η λυχνία κατάστασης είναι απενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Αν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργή κατά τη φόρτιση, η μπαταρία
ενδέχεται να μην φορτίσει πλήρως. Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή πριν τη φόρτιση της μπαταρίας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για αποσύνδεση του
βύσματος από την πρίζα διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
• Αφήστε την μπαταρία να φορτίζει επί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την
Φορτίστε την μπαταρία μέχρι να απενεργοποιηθεί η κόκκινη λυχνία
κατάστασης.
• Αν η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, συνδέστε πάλι
το καλώδιο ή αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
• Αν φορτίσετε την μπαταρία όταν υπερθερμανθεί το καλώδιο ή όταν
η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η λυχνία κατάστασης μπορεί να
αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Η φόρτιση θα ξεκινήσει μόλις η
μπαταρία κρυώσει.
• Η υπερφόρτιση των μπαταριών ενδέχεται να συντομεύσει τη ζωή της
μπαταρίας. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο από
τη φωτογραφική μηχανή.
• Μην λυγίζετε το καλώδιο AC και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
πάνω σε αυτό. Μπορεί να προκληθούν φθορές στο καλώδιο.
ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
179
Παράρτημα >
Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση με συνδεδεμένο υπολογιστή
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει όταν:
- χρησιμοποιείτε USB hub
- άλλες συσκευές USB είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή σας
- συνδέετε το καλώδιο στη θύρα στο εμπρός τμήμα του υπολογιστή σας
- η θύρα USB του υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει το πρότυπο εξόδου ισχύος
(5 V, 500 mA)
Χειρίζεστε και απορρίπτετε μπαταρίες και φορτιστές με προσοχή
• Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά. Τηρείτε όλους τους τοπικούς
κανονισμούς όταν πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
• Μην τοποθετείτε ποτέ μπαταρίες ή φωτογραφικές μηχανές μέσα ή
επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων,
μάτια κουζίνας ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν
υπερθερμανθούν.
180
Παράρτημα
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας, δοκιμάστε τις
παρακάτω λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με το
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Όταν αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή σας σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης,
βεβαιωθείτε ότι αφήσατε επίσης τα άλλα στοιχεία που ενδέχεται να συνέβαλαν
στη δυσλειτουργία, όπως η κάρτα μνήμης και η μπαταρία.
Κατάσταση
Συνιστώμενες λύσεις
Δεν μπορείτε να
ενεργοποιήστε τη
φωτογραφική μηχανή
•
•
•
•
•
Η φωτογραφική
μηχανή
απενεργοποιείται
ξαφνικά
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία.
Φορτίστε την μπαταρία.
Φορτίστε την μπαταρία.
Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να βρίσκεται
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή η
οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. (σελ. 153)
• Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα για να εμποδίσει
τυχόν ζημιά της κάρτας μνήμης λόγω υπερβολικής
ζέστης. Ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική
μηχανή.
• Η μπαταρία μπορεί να εξαντλείται πιο γρήγορα
Η μπαταρία της
φωτογραφικής
μηχανής εξαντλείται
γρήγορα
σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F).
Διατηρείτε την μπαταρία ζεστή τοποθετώντας
την στη τσέπη σας.
• Η χρήση του φλας ή η εγγραφή βίντεο εξαντλεί
γρήγορα την μπαταρία. Επαναφορτίστε την, αν
χρειάζεται.
• Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμα που πρέπει
να αντικαθίστανται κατά διαστήματα.
Χρησιμοποιήστε μια νέα μπαταρία αν η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας εξαντλείται γρήγορα.
Κατάσταση
Συνιστώμενες λύσεις
• Δεν υπάρχει χώρος στην κάρτα μνήμης.
Αδυναμία λήψης
φωτογραφιών
•
•
•
•
•
Διαγράψτε τα αρχεία που δεν θέλετε ή
τοποθετήστε νέα κάρτα.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.
Η κάρτα μνήμης είναι ελαττωματική.
Τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης.
Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι
ενεργοποιημένη.
Φορτίστε την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η
μπαταρία.
Η φωτογραφική
μηχανή παγώνει
Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
Η φωτογραφική
μηχανή θερμαίνεται
Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή,
ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και
δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση
της φωτογραφικής μηχανής.
Το φλας ανάβει
απρόσμενα
Το φλας μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω στατικού
ηλεκτρισμού. Η φωτογραφική μηχανή δεν έχει
βλάβη.
• Η επιλογή για το φλας μπορεί να οριστεί σε
Το φλας δεν λειτουργεί
Απενεργοποίηση. (σελ. 101)
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας σε
ορισμένους τρόπους λειτουργίας.
Η ημερομηνία και η
ώρα είναι εσφαλμένες
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα στο μενού
q. (σελ. 153)
Η οθόνη ή τα κουμπιά
δεν λειτουργούν
Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
181
Παράρτημα >
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Κατάσταση
Παρουσιάστηκε
σφάλμα στην κάρτα
μνήμης
Συνιστώμενες λύσεις
Κατάσταση
Συνιστώμενες λύσεις
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια,
• Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εστίασης που
ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή.
• Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα
μνήμης.
• Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης.
Δείτε "Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών
μνήμης" για περισσότερες λεπτομέρειες. (σελ. 176)
ρυθμίσατε είναι κατάλληλη για το είδος λήψης
που καταγράφετε.
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε το
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός.
Διαφορετικά, καθαρίστε το φακό. (σελ. 170)
Η φωτογραφία είναι
θολή
Οι κάρτες μνήμης microSDXC χρησιμοποιούν το
σύστημα αρχείων exFAT. Για να χρησιμοποιήσετε
κάρτες μνήμης microSDXC σε υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα Windows XP, κάντε λήψη και
ενημερώστε τον οδηγό συστήματος αρχείων exFAT
από τον ιστότοπο της Microsoft.
Τα χρώματα της
φωτογραφίας δεν
αντιστοιχούν σε αυτά
της πραγματικής
σκηνής
Μια λανθασμένη τιμή ισορροπίας λευκού μπορεί
να δημιουργήσει μη ρεαλιστικά χρώματα. Ορίστε
τη σωστή επιλογή ισορροπίας λευκού που ταιριάζει
με την πηγή φωτός. (σελ. 77)
Η τηλεόραση ή ο
υπολογιστής σας δεν
μπορεί να εμφανίσει
φωτογραφίες και
βίντεο που είναι
αποθηκευμένα
σε κάρτα μνήμης
microSDXC.
Οι κάρτες μνήμης microSDXC χρησιμοποιούν
το σύστημα αρχείων exFAT. Βεβαιωθείτε ότι η
εξωτερική συσκευή είναι συμβατή με το σύστημα
αρχείων exFAT πριν συνδέσετε τη φωτογραφική
μηχανή με τη συσκευή.
Η φωτογραφία είναι
πολύ φωτεινή ή πολύ
σκοτεινή.
Η φωτογραφία σας έχει υποστεί υπερέκθεση ή
υποέκθεση.
• Προσαρμόστε την τιμή του διαφράγματος ή την
ταχύτητα του κλείστρου.
• Προσαρμογή της ευαισθησίας ISO. (σελ. 76)
• Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το φλας.
(σελ. 101)
• Προσαρμόστε την τιμή έκθεσης. (σελ. 104)
Αδυναμία εμφάνισης
αρχείων
Αν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου, η
φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
αναπαραγάγει το αρχείο (το όνομα του
αρχείου πρέπει να πληροί το πρότυπο DCF). Αν
αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση, προβάλλετε
τα αρχεία στον υπολογιστή.
Οι φωτογραφίες είναι
παραμορφωμένες
Αυτή η φωτογραφική μηχανή μπορεί να
παρουσιάζει ελάχιστη παραμόρφωση κατά τη
χρήση ευρυγώνιου φακού που επιτρέπει τη λήψη
με ευρεία γωνία πεδίου. Αυτό είναι φυσιολογικό και
δεν προκαλεί δυσλειτουργία.
Ο υπολογιστής σας
δεν αναγνωρίζει κάρτα
μνήμης microSDXCC.
Η οθόνη
αναπαραγωγής
δεν εμφανίζεται
στη συνδεδεμένη
εξωτερική συσκευή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά
συνδεδεμένη με την εξωτερική οθόνη.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι σωστά
εγγεγραμμένη.
182
Παράρτημα >
Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Κατάσταση
Ο υπολογιστής δεν
αναγνωρίζει τη
φωτογραφική μηχανή
Ο υπολογιστής
αποσυνδέει τη
φωτογραφική μηχανή
κατά τη μεταφορά
αρχείων
Συνιστώμενες λύσεις
Κατάσταση
Συνιστώμενες λύσεις
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι
Δεν μπορεί να
ρυθμιστεί το DPOF για
αρχεία RAW
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το DPOF για αρχεία
RAW.
συνδεδεμένο σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι
ενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υποστηριζόμενο
λειτουργικό σύστημα.
Η μεταφορά αρχείων μπορεί να διακοπεί λόγω
στατικού ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε το καλώδιο
USB και συνδέστε το πάλι.
Τα βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε
ορισμένα προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο.
Η αναπαραγωγή βίντεο Για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο που τραβάτε
με τη φωτογραφική μηχανή σας, χρησιμοποιήστε
στον υπολογιστή σας
το πρόγραμμα Multimedia Viewer που μπορείτε
είναι αδύνατη
να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας με το
πρόγραμμα i-Launcher.
• Τερματίστε το i-Launcher και επανεκκινήστε το
πρόγραμμα.
• Ανάλογα με τις προδιαγραφές και το περιβάλλον
του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα ενδέχεται να
μην κάνει αυτόματη εκκίνηση. Στην περίπτωση
αυτή, κάντε κλικ στο έναρξη → ΄Ολα τα
Το i-Launcher δεν
προγράμματα → Samsung → i-Launcher →
λειτουργεί σωστά
Samsung i-Launcher σε υπολογιστή Windows.
(Για Windows 8, ανοίξτε την οθόνη έναρξης και
κατόπιν επιλέξτε All apps (Όλες οι εφαρμογές)
→ Samsung i-Launcher.) Ή κάντε κλικ στο
Applications (Εφαρμογές) → Samsung →
i-Launcher σε υπολογιστή με λειτουργικό
σύστημα Mac.
• Το θέμα δεν βρίσκεται εντός εστίασης. Όταν
Η αυτόματη εστίαση
δεν λειτουργεί
Η λειτουργία AEL δεν
λειτουργεί
το θέμα είναι εκτός της περιοχής αυτόματης
εστίασης, κάντε λήψη μετακινώντας το θέμα
μέσα στην περιοχή AF και πατώντας μέχρι τη
μέση το [Κλείστρο].
• Το θέμα είναι υπερβολικά κοντά.
Απομακρυνθείτε από το θέμα και κάντε λήψη.
• Η λειτουργία εστίασης έχει ρυθμιστεί σε MF.
Αλλάξτε τη λειτουργία σε ΑF.
Η λειτουργία AEL δεν λειτουργεί σε Αυτόματη, Μη
αυτόματη και Smart λειτουργία. Επιλέξτε άλλον
τρόπο λειτουργίας για χρήση της λειτουργίας
αυτής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός έχει στερεωθεί σωστά.
Ο φακός δεν λειτουργεί • Αφαιρέστε το φακό από τη φωτογραφική μηχανή
και στερεώστε τον και πάλι.
Το εξωτερικό φλας ή το Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή έχει
στερεωθεί σωστά και είναι ενεργοποιημένη.
GPS δεν λειτουργεί
Η οθόνη ρυθμίσεων
ημερομηνίας & ώρας
εμφανίζεται όταν
ενεργοποιείτε τη
φωτογραφική μηχανή
• Ρυθμίστε και πάλι την ημερομηνία και την ώρα.
• Η οθόνη αυτή εμφανίζεται όταν είναι πλήρως
αποφορτισμένη η εσωτερική πηγή ισχύος
της φωτογραφικής μηχανής. Τοποθετήστε
μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία και
περιμένετε τουλάχιστον 72 ώρες σε κατάσταση
απενεργοποίησης ώστε να επαναφορτιστεί η
εσωτερική πηγή ισχύος.
183
Παράρτημα
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
Αισθητήρας εικόνων
Οθόνη
Τύπος
CMOS
Μέγεθος αισθητήρα
23,5 X 15,7 mm
Ενεργά pixel
Περίπου 20,3 mega-pixel
Συνολικά pixel
Περίπου 21,6 mega-pixel
Φίλτρο χρώματος
Κύριο φίλτρο χρώματος RGB
Στήριγμα φακού
Τύπος
Στήριγμα Samsung NX
Διαθέσιμος φακός
Φακοί Samsung
Σταθεροποίηση εικόνας
Τύπος
TFT-LCD με πλαίσιο αφής (με δυνατότητα
ελέγχου αφής τύπου C)
Μέγεθος
3,7" (Περίπου 93,8 mm)
Ανάλυση
WVGA (800X480) 1152 k dot
Οπτικό πεδίο
Περίπου 100%
Γωνία
Σταθερή
Οθόνη χρήστη
Γραμμή πλέγματος, Εικονίδια, Ιστόγραμμα,
Κλίμακα απόστασης, Δείκτης ευθυγράμμισης
Εστίαση
Τύπος
Τύπος
Μετατόπιση φακού (ανάλογα με το φακό)
Λειτουργία
Απενεργοποίηση/Λειτουργία 1/Λειτουργία 2
• Επιλογή: 1 σημείο (ελεύθερη επιλογή)
• Πολλαπλή: Κανονική 21 σημεία,
Σημείο εστίασης
Διόρθωση παραμόρφωσης
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση (ανάλογα με το φακό)
i-Function
Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Μείωση σκόνης
Τύπος
Υπερηχητικός οδηγός
Αυτόματη εστίαση αντίθεσης
Κοντινή 35 σημεία
• Ανίχνευση προσώπου: μέγ. 10 πρόσωπα
• Αυτόματη εστίαση εντοπισμού αντικειμένου
Λειτουργία
Μονό AF, Συνεχές AF, Μη αυτόματη εστίαση,
Αυτόματη εστίαση με άγγιγμα & Κλείστρο
Λυχνία υποβοήθησης
αυτόματης εστίασης
Πράσινο LED
184
Παράρτημα >
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
Κλείστρο
Τύπος
Ταχύτητα
Λειτουργία συνεχόμενης λήψης
Κλείστρο εστιακού επιπέδου, κάθετης διαδρομής
με ηλεκτρονικό έλεγχο
Λειτουργία
• Αυτόματη: 1/4000-1/4 δευτ.
• Μη αυτόματη: 1/4000-30 δευτ.
(Βήμα 1/3 τιμ. έκθεσ)
• Bulb (χρονικό όριο: 4 λεπτά)
8 κ.α.δ.
Συνεχόμενη λήψη
Έκθεση
TTL 221 (17 X 13) Κυβικό τμήμα
Φωτομέτρηση: Πολλαπλές περιοχές,
Σύστημα φωτομέτρησης Σταθμισμένη στο κέντρο, Σημείο
Εύρος μέτρησης έκθεσης: EV 0-18
(ISO100 · 30 mm, F2)
Αντιστάθμιση
±3 EV (Βήμα 1/3 τιμ. έκθεσ)
Κλείδωμα AE
Κουμπί αφής AEL
• 1 Βήμα: Αυτόματο, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
Ισοδύναμο ISO
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400,
ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Βήμα: Αυτόματο, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000,
ISO 25600
Μονή, Συνεχόμενη, Ριπή λήψεων (5M μόνο),
Χρονόμετρο, Οριοθέτηση (Αυτόματη έκθεση,
Ισορροπία λευκού, Μάγος εικόνας)
* Η μέγιστη ταχύτητα λήψης είναι 8 καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Επιβραδύνεται μετά από περίπου 13
λήψεις JPEG, 5 λήψεις RAW. (Βάσει κάρτας UHS-1 SD.
Μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές της
κάρτας μνήμης.)
Ριπές λήψεων
• 10, 15 ή 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο
• Έως 30 λήψεις ανά πάτημα του κλείστρου
Λήψη οριοθέτησης
Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης (±3 EV),
Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, Οριοθέτηση
μάγου εικόνας
Αυτόματο χρονόμετρο
2-30 δευτ. (διάστημα 1 δευτερολέπτου)
Απελευθέρωση
κλείστρου
SR2NX02 (μέσω θύρας μικρο-USB) (προαιρετικό)
Φλας
Τύπος
Εξωτερικό φλας (Συνοδεύει το SEF8A)
Λειτουργία
Έξυπνο φλας, Αυτόματο, Αυτόματη διόρθωση
κόκκινων ματιών, Συμπλήρωση, Συμπλήρωση
κόκκινων ματιών, 1η κουρτίνα, 2η κουρτίνα,
Απενεργοποίηση
Οδηγός αριθμός
8 (βάσει του ISO 100) (SEF8A)
Γωνία θέασης
28 mm (ισοδύναμο φιλμ 35 mm)
Ταχύτητα συγχρονισμού Μικρότερη από 1/180 δευτ.
Φλας EV
-2-+2 EV (Βήμα 0,5 τιμ. έκθεσ)
185
Παράρτημα >
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
Εξωτερικό φλας
Προαιρετικά εξωτερικά φλας Samsung
Τερματικό
συγχρονισμού
Θερμό πέδιλο
Smart λειτουργία
Διόρθωση ατελειών, Καλύτερο πρόσωπο, Τοπίο,
Μακροφωτογράφιση, Σκηνές δράσης,
Εμπλουτισμένες αποχρώσεις, Πανόραμα,
Καταρράκτης, Σιλουέτα, Ηλιοβασίλεμα, Νύχτα,
Πυροτέχνημα, Ίχνη από τα φώτα,
Δημιουργική λήψη
Έξυπνο φίλτρο
Βινιετάρισμα, Μινιατούρα, Χρωματιστό μολύβι,
Ακουαρέλα, Υδατογραφία, Ελαιογραφία,
Μελανογραφία, Ακρυλικό, Αρνητικό, Κόκκινο,
Πράσινο, Μπλε, Κίτρινο
Ισορροπία λευκού
Λειτουργία
Αυτόματη ισορροπία λευκού, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Φθορίζον λευκό, Φθορίζον NW,
Φθορίζον φως ημέρας, Λαμπτήρας βολφραμίου,
Φλας WB, Προσαρμοσμένη ρύθμιση,
Θερμοκρασία χρώματος (Μη αυτόματη)
Μικροπροσαρμογή
Κεχριμπαρί/Μπλε/Πράσινο/Πορφυρό7 βήματα
αντίστοιχα
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Δυναμικό εύρος
Απενεργοποίηση/Έξυπνο εύρος+/HDR
Μάγος εικόνας
Λειτουργία
Τυπική, Έντονο, Πορτρέτο, Τοπίο, Δάσος, Ρετρό,
Χαλαρό, Ήρεμο, Κλασικό, Προσαρμοσμένο1,
Προσαρμοσμένο2, Προσαρμοσμένο3
Παράμετρος
Χρώμα, Κορεσμός, Ευκρίνεια, Αντίθεση
Μέγεθος
* Η λειτουργία 3D με φακό SAMSUNG 45 mm F1.8
[T6] 2D/3D είναι διαθέσιμη μόνο με JPEG (16:9) 4.1M
(2688X1512) ή 2.1M (1920X1080).
Λήψη
Λειτουργία
Αυτόματη, Smart, Εξειδικευμένος (Πρόγραμμα,
Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα
κλείστρου, Μη αυτόματη, Προσαρμοσμένο),
Wi-Fi
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Μόνο λειτουργία ριπής
λήψεων), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Ποιότητα
Πολύ υψηλή, Υψηλή, Κανονική
Πρότυπο RAW
SRW (ver.2.0.0)
Περιοχή χρώματος
sRGB, Adobe RGB
186
Παράρτημα >
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
βίντεο
Αναπαραγωγή
Τύπος
MP4 (H.264)
Μορφή
Βίντεο: H.264, Ήχος: AAC
Λειτουργία AE ταινίας
Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος,
Προτεραιότητα κλείστρου, Μη αυτόματη
Έξυπνο φίλτρο
Βινιετάρισμα, Μινιατούρα, Χρωματιστό μολύβι,
Ακουαρέλα, Υδατογραφία, Ελαιογραφία,
Μελανογραφία, Ακρυλικό, Αρνητικό, Κόκκινο,
Πράσινο, Μπλε, Κίτρινο
Μέγεθος
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Για κοινή χρήση)
Ταχύτητα καρέ
30 κ.α.δ., 24 κ.α.δ. (διαθέσιμο μόνο με
1920X810), 15 κ.α.δ. (διαθέσιμο μόνο με
ορισμένες επιλογές έξυπνου φίλτρου)
Πολλαπλή κίνηση
x0.25 (640X480, 320X240 μόνο), x0.5 (1280X720
(30 κ.α.δ.), 640X480, 320X240 μόνο), x1, x5, x10,
x20
Ποιότητα
HQ, Κανονικό
Ήχος
Στερεοφωνικός
Επεξεργασία
Λήψη ακίνητης εικόνας, Περικοπή χρόνου
Τύπος
Μονή εικόνα, Μικρογραφίες (15/28),
Προβολή διαφανειών, Βίντεο
Επεξεργασία
Έξυπνο φίλτρο, Μείωση κόκκινων ματιών,
Αλλαγή μεγέθους, Περιστροφή, Ρετουσάρισμα
προσώπου, Φωτεινότητα, Αντίθεση
Έξυπνο φίλτρο
Βινιετάρισμα, Μινιατούρα, Χρωματιστό μολύβι,
Ακουαρέλα, Υδατογραφία, Ελαιογραφία,
Μελανογραφία, Ακρυλικό, Αρνητικό, Κόκκινο,
Πράσινο, Μπλε, Κίτρινο
Αποθήκευση
Μέσο
Εξωτερική μνήμη (προαιρετικά):
κάρτα microSD (2 GB εγγυημένα),
κάρτα microSDHC (έως 32 GB εγγυημένα),
κάρτα microSDXC (έως 64 GB εγγυημένα)
• Class 6, 10, UHS-1
Μορφή αρχείου
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), MP4 (Ταινία), DCF, DPOF 1.1
GPS
Τύπος
Γεωγραφικές ετικέτες με προαιρετική μονάδα
GPS (WGS 84)
Λειτουργία
Όνομα τοποθεσίας (μόνο αγγλικά και κορεάτικα)
187
Παράρτημα >
Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής
Ασύρματο δίκτυο
Παροχή ρεύματος
Τύπος
IEEE 802.11b/g/n
Λειτουργία
MobileLink, Remote Viewfinder, Αυτόματη
εφεδρική αποθήκευση, Email, SNS & Νέφος,
Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
Τύπος
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: BP1130
(1130 mAh)
* Η παροχή ρεύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με
την περιοχή σας.
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)
119 x 64,5 x 35,7 mm (χωρίς προεξοχές)
Ναι
Βάρος
Διασύνδεση
Ψηφιακή έξοδος
USB 2.0 (υποδοχή μικρο-USB)
Έξοδος εικόνας
• NTSC, PAL (δυνατότητα επιλογής)
• HDMI
Εξωτερική
απελευθέρωση
Ναι (μικρο-USB)
Εξωτερικό μικρόφωνο
Ναι
Είσοδος ισχύος DC
DC 5,0V, 1A μέσω μικρο-USB
228 g (χωρίς την μπαταρία και την κάρτα μνήμης)
Θερμοκρασία λειτουργίας
0-40 °C
Υγρασία λειτουργίας
5-85 %
Λογισμικό
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της απόδοσης.
* Άλλες μάρκες και ονομασίες προϊόντων αποτελούν τα εμπορικά ονόματα των αντίστοιχων
κατόχων.
188
Παράρτημα
Γλωσσάρι
AP (Access Point - Σημείο πρόσβασης)
Σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που επιτρέπει σε ασύρματες
συσκευές να συνδέονται με ενσύρματο δίκτυο.
AEL/AFL (Auto Exposure Lock - Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης/
Auto Focus Lock - Κλείδωμα αυτόματης εστίασης)
Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθάν να κλειδώσετε την έκθεση ή την εστίαση
στις οποίες θέλετε να εστιάσετε ή να υπολογίσετε την έκθεση.
Εξειδικευμένο δίκτυο
Ένα εξειδικευμένο δίκτυο είναι μια προσωρινή σύνδεση για κοινή
χρήση αρχείων ή μια διαδικτυακή σύνδεση ανάμεσα σε υπολογιστές και
συσκευές.
AF (Auto Focus - Αυτόματη εστίαση)
Ένα σύστημα που εστιάζει αυτόματα το φακό της φωτογραφικής μηχανής
στο θέμα. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί την αντίθεση ώστε να
εστιάσει αυτόματα.
AdobeRGB
Το Adobe RGB χρησιμοποιείται για εμπορικές εκτυπώσεις και διαθέτει
μεγαλύτερο εύρος χρώματος από το sRGB. Το μεγαλύτερο εύρος
χρωμάτων σας βοηθά να επεξεργαστείτε εύκολα φωτογραφίες σε
υπολογιστή.
AEB (Auto Exposure Bracket - Σειρά λήψεων διαφορετικής
έκθεσης)
Αυτή η λειτουργία κάνει αυτόματα λήψη πολλών εικόνων με διαφορετική
έκθεση ώστε να μπορέσετε να έχετε εικόνα με σωστή έκθεση.
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode Οργανıκή δίοδος φωτοεκπομπής ενεργητικής μήτρας) /
LCD (Liquid Crystal Display - Οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Η AMOLED είναι μια οπτική οθόνη πολύ λεπτή και ελαφριά διότι
δεν χρειάζεται οπίσθιο φωτισμό. Η LCD είναι μια οπτική οθόνη που
χρησιμοποιείται συχνά σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Η
οθόνη αυτή χρειάζεται ξεχωριστό οπίσθιο φωτισμό, όπως CCFL ή LED, για
την αναπαραγωγή χρωμάτων.
Διάφραγμα
Το διάφραγμα ελέγχει πόσο φως φθάνει στον αισθητήρα της
φωτογραφικής μηχανής.
189
Παράρτημα >
Γλωσσάρι
Κούνημα της φωτογραφικής μηχανής (Θόλωμα)
Σύνθεση
Αν η φωτογραφική μηχανή κουνηθεί ενώ είναι ανοιχτό το κλείστρο,
όλη η εικόνα μπορεί να εμφανιστεί θολή. Αυτό συμβαίνει συχνότερα
όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι μικρή. Αποφύγετε το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής αυξάνοντας την ευαισθησία, χρησιμοποιώντας το
φλας, ή χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιήστε τρίποδο ή τη λειτουργία OIS για να σταθεροποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή.
Σύνθεση στη φωτογράφηση σημαίνει τη διευθέτηση των αντικειμένων
μέσα σε μια φωτογραφία. Συνήθως, ο κανόνας των τρίτων οδηγεί σε μια
καλή σύνθεση.
Υπολογιστική νέφους
Η υπολογιστική νέφους είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να
αποθηκεύσετε δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές και να τα
χρησιμοποιείτε από συσκευή με διαδικτυακή πρόσβαση.
Περιοχή χρώματος
Το εύρος των χρωμάτων που μπορεί να δει η φωτογραφική μηχανή.
Θερμοκρασία χρώματος
Η θερμοκρασία χρώματος είναι μέτρηση σε βαθμούς Kelvin (Κ), η οποία
υποδεικνύει την απόχρωση μιας συγκεκριμένου τύπου πηγής φωτός. Όσο
αυξάνεται η θερμοκρασία χρώματος, το χρώμα της πηγής φωτός έχει μια
πιο γαλαζωπή απόχρωση. Όσο μειώνεται η θερμοκρασία χρώματος, το
χρώμα της πηγής φωτός έχει μια πιο κοκκινωπή απόχρωση. Στους 5500
βαθμούς Kelvin, το χρώμα της πηγής φωτός είναι παρόμοιο με αυτό του
μεσημεριάτικου ήλιου.
DCF (Design rule for Camera File system - Κανόνας σχεδιασμού
για σύστημα αρχειοθέτησης φωτογραφικής μηχανής)
Μια προδιαγραφή για τον καθορισμό μορφής αρχείων και συστήματος
αρχείων για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, που δημιουργήθηκε από
την Japan Electronics and Information Technology Industries Association
(JEITA - Ένωση Βιομηχανιών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής
Ιαπωνίας).
Βάθος πεδίου
Η απόσταση μεταξύ του πλησιέστερου και πιο απομακρυσμένου
σημείου στα οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή εστίαση σε μια
φωτογραφία. Το βάθος πεδίου ποικίλλει ανάλογα με το διάφραγμα του
φακού, το εστιακό μήκος, και την απόσταση της φωτογραφικής μηχανής
από το θέμα. Για παράδειγμα, η επιλογή μικρότερου διαφράγματος θα
αυξήσει το βάθος πεδίου και θα θολώσει το φόντο μιας σύνθεσης.
DPOF (Digital Print Order Format - Μορφότυπος παραγγελίας
ψηφιακής εκτύπωσης)
Μια μορφή γραφής των πληροφοριών εκτύπωσης, όπως οι επιλεγμένες
εικόνες και ο αριθμός αντιτύπων, σε κάρτα μνήμης. Εκτυπωτές συμβατοί
με DPOF, ορισμένες φορές διαθέσιμοι σε φωτογραφεία, μπορούν να
διαβάσουν τις πληροφορίες από την κάρτα ώστε να είναι εύκολη η
εκτύπωση.
190
Παράρτημα >
Γλωσσάρι
EV (Exposure Value - Τιμή έκθεσης)
Φλας
Όλοι οι συνδυασμοί της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος του
φακού της φωτογραφικής μηχανής που έχουν ως αποτέλεσμα την ίδια
έκθεση.
Μια ταχεία δέσμη φωτός που βοηθά στη δημιουργία επαρκούς έκθεσης σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Εστιακό μήκος
Αντιστάθμιση EV
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της τιμής έκθεσης
που μετρά η φωτογραφική μηχανή, σε περιορισμένες προσαυξήσεις, ώστε
να βελτιώνεται η έκθεση των φωτογραφιών σας.
Exif (Exchangeable Image File Format - Μορφή ανταλλάξιμου
αρχείου εικόνας)
Η απόσταση από το μέσον του φακού έως το εστιακό σημείο του (σε
χιλιοστά). Μακρύτερο εστιακό μήκος οδηγεί σε στενότερη οπτική γωνία
κάλυψης και το θέμα μεγεθύνεται. Κοντύτερο εστιακό μήκος οδηγεί σε
ευρύτερη οπτική γωνία κάλυψης.
Ιστόγραμμα
Μια προδιαγραφή για τον καθορισμό μιας μορφής αρχείων εικόνας για
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δημιουργήθηκε από την Ένωση
Βιομηχανιών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής Ιαπωνίας
(JEIDA).
Μια αναπαράσταση με γράφημα της φωτεινότητας μιας εικόνας. Ο
οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα και ο κάθετος άξονας
αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εικονοστοιχείων. Υψηλά σημεία στα
αριστερά (υπερβολικά σκοτεινό) και στα δεξιά (υπερβολικά φωτεινό)
δείχνουν μια φωτογραφία με ακατάλληλη έκθεση.
Έκθεση
H.264/MPEG-4
Η ποσότητα φωτός που επιτρέπεται να φθάσει στον αισθητήρα της
φωτογραφικής μηχανής. Η έκθεση ελέγχεται με συνδυασμό της ταχύτητας
κλείστρου, της τιμής διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.
Μορφή βίντεο υψηλής συμπίεσης που δημιουργήθηκε από τους
διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης ISO-IEC και ITU-T. Αυτή η μέθοδος
κωδικοποίησης είναι σε θέση να προσφέρει καλή ποιότητα βίντεο με
χαμηλό ρυθμό bit και αναπτύχθηκε από την Joint Video Team (JVT).
191
Παράρτημα >
Γλωσσάρι
Αισθητήρας εικόνων
Μέτρηση έκθεσης
Το υλικό τμήμα μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που περιέχει
μια φωτοευαίσθητη δίοδο για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας. Κάθε
φωτοευαίσθητη δίοδος καταγράφει τη φωτεινότητα που πέφτει πάνω της κατά
τη διάρκεια της έκθεσης. Συνηθισμένοι τύποι αισθητήρων είναι οι CCD (Chargecoupled Device - συσκευή ζεύξης φορτίου) και CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor - συμπληρωματικός ημιαγωγός μεταλλικού οξειδίου).
Η φωτομέτρηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια φωτογραφική
μηχανή μετρά την ποσότητα του φωτός για ρύθμιση της έκθεσης.
Διεύθυνση IP (διαδικτυακό πρωτόκολλο)
Μια διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που αντιστοιχίζεται σε
κάθε συσκευή που συνδέεται με το διαδίκτυο.
Ευαισθησία ISO
Η ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως, με βάση την
ισοδύναμη ταχύτητα φιλμ που χρησιμοποιείται σε φωτογραφική μηχανή
που λειτουργεί με φιλμ. Σε ρυθμίσεις υψηλότερης ευαισθησίας ISO, η
φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου, που
μπορεί να μειώσει το θόλωμα που προκαλείται από κούνημα της μηχανής
και χαμηλό φωτισμό. Ωστόσο, εικόνες με υψηλή ευαισθησία είναι πιο
επιρρεπείς σε θόρυβο.
MF (Manual Focus - Μη αυτόματη εστίαση)
Ένα σύστημα που εστιάζει μη αυτόματα το φακό της φωτογραφικής
μηχανής στο θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δακτύλιο εστίασης
για εστίαση σε ένα θέμα.
MJPEG (JPEG κίνησης)
Μια μορφή βίντεο που συμπιέζεται ως εικόνα JPEG.
MPO (Multi Picture Object - Αντικείμενο πολλαπλών εικόνων)
Μια μορφή αρχείου εικόνων που περιέχει πολλαπλές εικόνες σε ένα αρχείο.
Ένα αρχείο MPO παρέχει εφέ 3D σε οθόνες συμβατές με την τεχνολογία
MPO, όπως είναι οι τηλεοράσεις 3D TV ή τα μόνιτορ 3D.
JPEG (Joint Photographic Experts Group - Κοινή Ομάδα Ειδικών
Φωτογραφίας)
Μια απωλεστική μέθοδος συμπίεσης για ψηφιακές εικόνες. Οι εικόνες JPEG
συμπιέζονται για να μειωθεί το συνολικό μέγεθος αρχείου με ελάχιστη
υποβάθμιση της ανάλυσης εικόνας.
192
Παράρτημα >
Γλωσσάρι
Θόρυβος
PAL (Phase Alternate Line - Φάση εναλλακτικής γραμμής)
Pixel σε ψηφιακή εικόνα που δεν "διαβάζονται" σωστά και που ενδέχεται
να εμφανίζονται ως λάθος τοποθετημένα ή τυχαία, φωτεινά pixel. Συνήθως
προκύπτει θόρυβος όταν γίνεται λήψη φωτογραφιών με υψηλή ευαισθησία
ή όταν η ευαισθησία ρυθμίζεται αυτόματα σε σκοτεινό χώρο.
Ένα πρότυπο κωδικοποίησης χρώματος βίντεο που χρησιμοποιείται σε
πολλές χώρες σε όλη την Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
Ποιότητα
NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου)
Το NFC είναι ένα σύνολο προτύπων για την ραδιοεπικοινωνία σε
πολύ κοντινή απόσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές με
δυνατότητα NFC για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να ανταλλάξετε
δεδομένα με άλλες συσκευές.
NTSC (National Television System Committee - Εθνική Επιτροπή
Τηλεοπτικού Συστήματος)
Ένα πρότυπο κωδικοποίησης χρώματος βίντεο που χρησιμοποιείται πιο
συχνά στην Ιαπωνία, Βόρεια Αμερική, Φιλιππίνες, Νότια Αμερική, Νότια
Κορέα και Ταϊβάν.
Μία έκφραση του ρυθμού συμπίεσης που χρησιμοποιείται σε μια ψηφιακή
εικόνα. Οι εικόνες υψηλότερης ποιότητας έχουν μικρότερο ρυθμό
συμπίεσης, με αποτέλεσμα συνήθως μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου.
RAW (Μη επεξεργασμένα δεδομένα CCD)
Τα αρχικά, μη επεξεργασμένα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας
από τον αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής. Μπορεί να γίνει
χειρισμός της ισορροπίας λευκού, της αντίθεσης, του κορεσμού, της
ευκρίνειας και άλλων δεδομένων μέσω λογισμικού επεξεργασίας πριν
συμπιεστεί η εικόνα σε πρότυπη μορφή αρχείου.
Ανάλυση
Οπτικό ζουμ
Πρόκειται για ένα γενικό ζουμ που μπορεί να μεγεθύνει εικόνες με ένα
φακό και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των εικόνων.
Ο αριθμός pixel που υπάρχουν σε μια ψηφιακή εικόνα. Οι εικόνες υψηλής
ανάλυσης περιλαμβάνουν περισσότερα pixel και συνήθως δείχνουν
περισσότερες λεπτομέρειες από τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
193
Παράρτημα >
Γλωσσάρι
Ταχύτητα κλείστρου
Ισορροπία λευκού (χρωματική ισορροπία)
Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται
για το άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου, και αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας, επειδή ελέγχει την
ποσότητα φωτός που διέρχεται από το διάφραγμα πριν φθάσει στον
αισθητήρα εικόνας. Υψηλή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει λιγότερο χρόνο
διέλευσης φωτός και η φωτογραφία γίνεται σκοτεινότερη ενώ ακινητοποιεί
ευκολότερα θέματα σε κίνηση.
Μια ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων (συνήθως των πρωταρχικών
χρωμάτων, κόκκινου, πράσινου και μπλε) σε μια εικόνα. Ο στόχος ρύθμισης
της ισορροπίας του λευκού, ή χρωματικής ισορροπίας, είναι η σωστή
απόδοση των χρωμάτων σε μια εικόνα.
sRGB (Τυπικό RGB)
Διεθνές πρότυπο περιοχής χρώματος που καθιερώθηκε από την IEC
(Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή). Καθορίζεται από την περιοχή
χρώματος για τις οθόνες υπολογιστών και χρησιμοποιείται επίσης ως
τυπική περιοχή χρώματος για το Exif.
Wi-Fi
Το Wi-Fi είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει σε ηλεκτρονικές συσκευές να
ανταλλάσσουν δεδομένα ασύρματα μέσω δικτύου.
WPS (Διαμόρφωση Wi-Fi με προστασία)
Το WPS είναι μια τεχνολογία που παρέχει ασφάλεια σε ασύρματα οικιακά
δίκτυα.
Βινιετάρισμα
Μια μείωση στη φωτεινότητα ή τον κορεσμό μιας εικόνας στην περιφέρεια
(περιμετρικά) σε σύγκριση με το κέντρο της εικόνας. Η βινιέτα μπορεί να
τραβήξει το ενδιαφέρον σε θέματα που βρίσκονται τοποθετημένα στο
κέντρο μιας εικόνας.
194
Παράρτημα
Προαιρετικά εξαρτήματα
Φακός
Φακός
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Εξωτερικό φλας
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Παράρτημα >
Προαιρετικά εξαρτήματα
Απελευθέρωση κλείστρου
(τύπος μικρο-USB)
Μικρόφωνο
SR2NX02
EM10
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Φορτιστής μπαταρίας
Καλώδιο USB
Καλώδιο HDMI
Λουράκι
• Οι εικόνες αυτές μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αντικείμενα.
BP1130
BC3NX01
Τσάντα φωτογραφικής μηχανής
Θήκη φωτογραφικής μηχανής
Κάρτα μνήμης
Φίλτρο
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήστη αυτών των προαιρετικών εξαρτημάτων για
λεπτομέρειες.
• Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η Samsung
δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων
άλλων κατασκευαστών.
196
Παράρτημα
Ευρετήριο
Α
Δ
Κ
Μ
Αιχμή εστίασης 90
Διάφραγμα 15, 19
Κανόνας των τρίτων 23
Μάγος εικόνας 80
Κάρτα μνήμης
Μεγέθυνση 114
Ανάλυση
Λειτουργία αναπαραγωγής 119
Λειτουργία λήψης (Βίντεο) 106
Λειτουργία λήψης (Φωτογραφία) 74
Ε
Εικονίδια
Λειτουργία αναπαραγωγής 43
Λειτουργία λήψης 41
Αποσβέστης 107
Αριθμός F 15
Αρχεία
Διαγραφή 113
Μορφή βίντεο 106
Μορφή φωτογραφίας 75
Προστασία 112
Προφύλαξη 173
Τοποθέτηση 33
Κέντρο τεχνικής υποστήριξης 181
Λ
Έξυπνο πλαίσιο 39
Λειτουργία 3D 70
Έξυπνο φίλτρο
Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας 153
Ασύρματο δίκτυο 124
Εστιακό μήκος 20
Λειτουργία καλύτερου
προσώπου 58
Αυτόματη εστίαση 82
Ευαισθησία ISO 76
Λειτουργία πανοράματος 59
Λειτουργίες λήψης
Αυτόματη εστίαση εντοπισμού 88
Αυτόματη εστίαση με άγγιγμα 88
Αυτόματη εφεδρική
αποθήκευση 133
Η
Ημερομηνία & ώρα 153
Ι
Β
Βάθος πεδίου (DOF) 16, 21
Βίντεο
Εγγραφή 66
Επιλογές 106
Λήψη 117
Προβολή 116
Ισορροπία λευκού 77
Mac 161
Windows 160
Μέτρηση έκθεσης 98
Έξοδος βίντεο 153
Λειτουργία αναπαραγωγής 122
Λειτουργία λήψης 81
Μεταφορά αρχείων
Smart 57
Αυτόματη 55
Εγγραφή 66
Μη αυτόματη 64
Πρόγραμμα 61
Προσαρμοσμένη 65
Προτεραιότητα διαφράγματος 62
Προτεραιότητα κλείστρου 63
Λήψη με ένα άγγιγμα 89
Μικρογραφίες 110
Μπαταρία
Προφύλαξη 177
Τοποθέτηση 33
Φόρτιση 34
Ο
Οθόνη αφής 40
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας
(OIS) 93
Οριοθέτηση 96
Π
Παρουσίαση διαφανειών 114
Περιεχόμενα συσκευασίας 28
Περιοχή χρώματος 148
Περιστροφή 119
197
Παράρτημα >
Ευρετήριο
Προαιρετικά εξαρτήματα
Διάταξη μονάδας GPS 53
Διάταξη φλας 50
Προσάρτηση μονάδας GPS 53
Σύνδεση του φλας 51
Προδιαγραφές φωτογραφικής
μηχανής 184
Προσαρμογή εικόνας
Κόκκινα μάτια 121
Προσαρμογή φωτογραφιών 120
Ρετουσάρισμα προσώπων 121
Ρ
Ρετουσάρισμα προσώπων 121
Ρυθμίσεις 152
Τ
Φωτεινότητα οθόνης 152
Ταχύτητα κλείστρου 17, 19
Στάση σώματος 13
Συνεχόμενη λήψη 94
Συντήρηση 170
Επεξεργασία 118
Επιλογές λήψης 74
Μεγέθυνση 114
Προβολή σε τηλεόραση 3D 159
Προβολή σε τηλεόραση υψηλής
ευκρίνειας (HDTV) 158
Προβολή σε φωτογραφική
μηχανή 110
Τηλεόραση 158
Τιμή έκθεσης (EV) 15, 104
Τύπος οθόνης 44
Υ
Υποβοήθηση εστίασης 90
Φωτογραφική μηχανή
Αποσύνδεση (Windows) 161
Διάταξη 29
Σύνδεση με υπολογιστή 160
Σύνδεση ως αφαιρούμενος
δίσκος 160
Φ
Φαινόμενο κόκκινων ματιών
Λειτουργία αναπαραγωγής 121
Λειτουργία λήψης 102
Φακοί
Σ
Φωτογραφίες
Διάταξη 45
Επισημάνσεις 49
Κλείδωμα 46
Ξεκλείδωμα 46
Φλας
Ένταση 102
Επιλογές φλας 101
Οδηγός αριθμός 25
Φωτογραφία με ανάκλαση 26
D
DIRECT LINK 31
DPOF (Μορφότυπος παραγγελίας
ψηφιακής εκτύπωσης) 115
I
i-Function 68
i-Launcher 163
i-Zoom 69
M
MobileLink 129
Χ
R
Χρονόμετρο 95
Remote Viewfinder 131
A
S
Adobe Photoshop Lightroom 167
Samsung Link 141
Φόρτιση 34
198
Παράρτημα
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του
ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB)
δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα
μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν
ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να
διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να
τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση
των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το
κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους
υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα
προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν
ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα
επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν
απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν
συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών
πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή
τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου
αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
199
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Ο παρών εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Γαλλία, ο παρών εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
εσωτερικό χώρο.
200
Ανατρέξτε στην εγγύηση που συνόδευε το προϊόν ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό
μας, www.samsung.com, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή απορίες.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement