Samsung HW-D570 Owner's manual

Samsung HW-D570 Owner's manual

HW-D570

Crystal Surround Air Track

(Σύστημα ενεργών ηχείων)

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,

δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

δυνατότητες

Σύστημα ενεργών ηχείων

Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας.

Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί δορυφορικό ηχείο και καλωδίωση, όπως τα συμβατικά συστήματα ήχου surround.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη σε αυτή

τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο τηλεόρασης που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες

λειτουργίες με απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Ειδικοί τρόποι λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε από 7 διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου (

MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,

GAME, PASS (Αρχικός ήχος)) ανάλογα με τον τύπο της πηγής που θέλετε να απολαύσετε.

Συμβατότητα με τις τεχνολογίες

Η μονάδα διαθέτει αποκωδικοποιητές συμβατούς με Dolby Digital και DTS (Digital Theater Systems) .

Dolby Digital

Αυτή είναι η τυπική μορφή σήματος ήχου που χρησιμοποιείται στα DVD και τα άλλα αμιγώς ψηφιακά μέσα.

Αυτή η τεχνολογία surround αποδίδει ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας για έως και 5,1 διακριτά κανάλια για παραγωγή

κατευθυνόμενου και πιο ρεαλιστικού αποτελέσματος..

DTS (Digital Theater Systems)

Η τεχνολογία DTS αποδίδει περισσότερο διακριτό σήμα ήχου 5,1 CH για περιεχόμενο μουσικής και ταινιών και

χρησιμοποιεί μικρότερη συμπίεση από το Dolby Digital, για πλουσιότερο ήχο.

Ασύρματο υπογούφερ

Η ασύρματη υπομονάδα της Samsung απαλλάχθηκε από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και το υπογούφερ.

Αντί γι’ αυτό, το υπογούφερ συνδέεται σε μια συμπαγή ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με την κύρια μονάδα.

Ήχος βάθους 3D

Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και πλάτος στην εμπειρία ακρόασης.

HDMI

Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα σήματα βίντεο και ήχου, παρέχοντας επίσης καθαρότερη εικόνα.

Επιπλέον, η μονάδα διαθέτει τη λειτουργία ARC, ώστε να μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση με το σύστημα Crystal

Surround Air Track χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη

μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC).

Ασύρματος σταθμός βάσης για

iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας με καλύτερη ποιότητα ήχου με τη μετάδοση του σήματος ήχου από το iPod/iPhone

σας στα ηχεία μέσω ενός ασύρματου πομπού.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.

POWER TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

INPUT

SELECT

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

Καλώδιο HDMI (τύπος A προς C)

Τηλεχειριστήριο /

Μπαταρίες (μέγεθος AAA)

Στήριγμα για την τοποθέτηση στον

τοίχο

(Για καλώδιο ρεύματος υπογούφερ,

1 τεμάχιο)

Εγχειρίδιο χρήσης Καλώδιο ήχου

CHAR

GE

Ασύρματος σταθμός βάσης για

iPod/iPhone

: HT-WDC10

CHAR

GE

Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη

CHAR

GE

LINK

LINK

STANDB

Y

STANDB

Y

CHAR

GE

Ασύρματος πομπός Βάση φόρτισης

Καλώδιο τροφοδοσίας

συνεχούς ρεύματος

(DC)

Τροφοδοτικό συνεχούς

ρεύματος (DC)

LINK

STANDB

Y

LINK

STANDB

Y

Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από αυτά που εικονίζονται παραπάνω.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία

επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής,

ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη

σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή

ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.

• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα

πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.

• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

2.7 inch

3.9 inch

3.9 inch 3.9 inch

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα

αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό

χώρο γύρω της για εξαερισμό (3~4 ίντσες). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.

Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν

η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.

Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να

προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της

μονάδας.

Phones

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη

(π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία

(π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε

περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.

Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά

για προσωπική χρήση.

Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος

βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια

του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε

περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη

θέσετε σε λειτουργία.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα

για το περιβάλλον.

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

5

περιεχόμενα

ΔΥΝΑΤόΤΗΤΕΣ

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡίΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦάΛΕΙΑ

4

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦέΣ

8

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ

10

ΣΥΝΔέΣΕΙΣ

11

2 Δυνατότητες

3 Τι περιλαμβανεται

4 Προειδοποιησεισ για την ασφαλεια

5 Προφυλαξεισ

7 Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη

8 Προσοψη

9 Πισω οψη

10 Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου

11 Εγκατασταση τησ βασησ στηριξησ σε τοιχο

12 Συνδεση του ασυρματου υπογουφερ

13 Προσαρμογη του σπειροειδη πυρηνα φερριτη

στο καλωδιο ρευματοσ του υπογουφερ

13 Τοποθετηση του σπειροειδη πυρηνα φερριτη

στο υπογουφερ

14 Χρηση iPod/iPhone με εναν ασυρματο σταθμο

βασησ για iPod/iPhone

14 Πωσ να το φορτισετε τον ασυρματο πομπο

15 Πωσ να συνδεσετε tον ασυρματο πομπο με

την κυρια μοναδα

16 Συνδεση του crystal surround air track

18 Βασικεσ λειτουργιεσ

18 Εξελιγμενεσ λειτουργιεσ

21 Αναβαθμιση λογισμικου

ΛΕΙΤΟΥΡΓίΕΣ

18

ΑΝΤΙΜΕΤώΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜάΤωΝ

22

ΠΑΡάΡΤΗΜΑ

23

22 Αντιμετώπιση προβλημάτων

23 Προδιαγραφεσ

πριν τη χρήση

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο όρος

Προσοχή

Ορισμός

Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή υπάρχει ενδεχόμενη

ακύρωση ρυθμίσεων.

Σημείωση

Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην

εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης

1)

2)

Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος.

(Ανατρέξτε στη σελίδα 4)

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 22)

Πνευματικά δικαιώματα

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του

εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

περιγραφές

ΠΡΟΣΟΨΗ

1 5

ΠΡΟΒΟΛΉ

Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιείται εκείνη τη

Aστιγμή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Επιλογή της εισόδου, HDMI, οπτικής, ήχου ή W.iPod.

ΤΡΟΠΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου.

( MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS

(Αρχικός ήχος))

VOLUME +/-

Ελέγχει την ένταση του ήχου.

KOYMΠΙ POWER

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.

Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων προτού

μπορέσει να αναπαράγει ήχο.

ΠΙΣω ΟΨΗ

ONLY FOR UPDATE

1

ONLY FOR UPDATE

ONLY FOR UPDATE

AUDIO IN

DIGITAL

AUDIO IN

2

OPTICAL

DIGITAL

AUDIO IN

(TV)

1

HDMI

OUT

(ARC)

HDMI

IN 2

HDMI

IN 1

5

5

ΘΥΡΑ USB

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡωΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΗΧΟΥ (AUDIO IN)

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό αυτής της μονάδας μέσω της

θύρας USB.

Συνδέστε στην έξοδο αναλογικού σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

ΗΧΟΥ 1,2

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ

HDMI

ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

HDMI 1,2

ΚΑΛωΔΙΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Συνδέστε στην έξοδο ψηφιακού (οπτικού) σήματος μιας εξωτερικής

συσκευής.

Ταυτόχρονη έξοδος ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός

καλωδίου HDMI.

Ταυτόχρονη λήψη ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός

καλωδίου HDMI.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα εναλλασσόμενου

ρεύματος (AC) στον τοίχο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου, να συγκρατείτε το φις.

Μην τραβάτε το καλώδιο.

Μην συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα στο δίκτυο ρεύματος ωσότου να

ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.

τηλεχειριστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

KOYMΠΙ POWER

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/ off) το Crystal Surround Air Track.

TV INFO

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί

για προβολή των πληροφοριών

καναλιού τηλεόρασης.

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της

μονάδας.

MUTE

Θέτει τον ήχο της μονάδας σε

σίγαση. Πατήστε και πάλι για να

επαναφέρετε τον ήχο στην

προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.

3D SOUND

Αυτή η δυνατότητα προσθέτει

βάθος και πλάτος στον ήχο.

S.VOL

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί τη

στάθμη έντασης του ήχου όταν

συμβεί κάποια μεγάλη αλλαγή

στην ένταση του ήχου.

DIMMER, DRC

Μπορείτε να ελέγξετε τη

φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη

ρύθμιση αυτή για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε

ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη

νύχτα (Standard, MAX, MIN).

POWER

VOL

S.VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

SOUND

MODE

INPUT

SELECT

TV

CH

ΚΟΥΜΠΙ

TV POWER

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί

την τηλεόραση Samsung.

ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (TV CH)

Επιλέγει εναλλακτικά τα διαθέσιμα

κανάλια της τηλεόρασης.

SOUND MODE

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου. (

MUSIC, NEWS, DRAMA,

CINEMA, SPORTS, GAME,

PASS

(Αρχικός ήχος))

INPUT SELECT

Επιλογή της εισόδου, HDMI,

ψηφιακής (οπτικής), ήχου ή W. iPod.

DIMMER DRC

SPK CONTROL

S/W LEVEL

AH59-02330A

AV SYNC

HDMI

AUDIO

AUTO POWER

Συγχρονισμός του συστήματος Air Track

μέσω της οπτικής σύνδεσης από την οπτική

υποδοχή, έτσι ώστε να ενεργοποιείται

αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση.

Anynet+

Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το

τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.

AUDIO

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να

επιλέξετε αν θα ακούσετε ήχο από το

σύστημα Air Τrack ή από την τηλεόραση.

S/W LEVEL, AV SYNC

Ρυθμίζει την ένταση του υπογούφερ.

Χρησιμοποιείται για να συγχρονιστεί το

σήμα βίντεο και ήχου όταν η συσκευή είναι

συνδεδεμένη σε ψηφιακή τηλεόραση.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.

Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να λειτουργήσετε την

τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή, να λειτουργείτε την τηλεόραση με τη χρήση του

τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1.

Σηκώστε το κάλυμμα που

υπάρχει στο πίσω μέρος

του τηλεχειριστηρίου, όπως

υποδεικνύεται.

2.

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+”

και “–” των μπαταριών με το διάγραμμα που

υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.

3.

Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.Εάν

γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης,

υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.

Εμβέλεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

10

συνδέσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.

Προφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση

Μην κάνετε την τοποθέτηση οπουδήποτε αλλού εκτός από τοίχο με απολύτως κατακόρυφη κλίση.

Για την τοποθέτηση, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες ή την υγρασία ή έναν τοίχο που δεν μπορεί να αντέξει

το βάρος του σετ.

Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου. Εάν η αντοχή του τοίχου δεν είναι επαρκής για την τοποθέτηση του προϊόντος,

φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο πριν από την τοποθέτηση.

Ελέγξτε το υλικό του τοίχου. Εάν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από γυψοσανίδες, μαρμαροσανίδες ή γκρο

μπετόν, αγοράστε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης.

Τα καλώδια σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές θα πρέπει να συνδεθούν στο σετ πριν από την τοποθέτηση.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση. Σε αντίθετη

περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

1.

Τοποθετήστε το υποστήριγμα στήριξης στον τοίχο στην

επιφάνεια ενός τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε το με δύο

βίδες (δεν παρέχονται).

2.

Στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα στην αντίστοιχη οπή του

στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Για ασφαλή τοποθέτηση,

βεβαιωθείτε ότι οι πείροι στήριξης θα εφαρμόσουν πλήρως

στο εσωτερικό της οπής.

1

3.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συνιστώμενη

τοποθέτηση στον τοίχο.

2 ίντσες (5 cm) ή περισσότερο

Μην κρεμιέστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε χτυπήματα σε αυτήν.

Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να

προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Εάν τοποθετήστε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από

τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.

Για καλύτερη απόδοση όταν είναι τοποθετημένο σε τοίχο, φροντίστε ώστε το σύστημα ηχείων να έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από την τηλεόραση.

11

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα

πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν τεθούν σε λειτουργία. Αν η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης δεν ανάψει όταν η

κύρια μονάδα και το υπογούφερ τεθούν σε λειτουργία, καθορίστε το αναγνωριστικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1.

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου

ρεύματος.

2.

Πατήστε το κουμπί

ID SET

στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 5 δευτερόλεπτα.

• Η ένδειξη STANDBY απενεργοποιείται και η ένδειξη LINK (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήνει γρήγορα.

STANDBY

LINK

POWER

TV POWER

3.

Με την κύρια μονάδα εκτός λειτουργίας (κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ),

πατήστε το κουμπί

MUTE

στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.

4.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην κύρια μονάδα σβήνει και ανάβει

και, στη συνέχεια, επιστρέφει στη λειτουργία

STANDBY

.

Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ συνδέονται (ασύρματα).

Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ ανάβει.

Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ

επιλέγοντας τον τρόπο λειτουργίας ήχου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 19)

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER

SPK CONTROL

DRC

INPUT

SELECT

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

VOL

S.VOL

DIMMER

TV INFO

MUTE

DRC

SOUND

MODE

TV

CH

AUTO

POWER

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL

AH59-02330A

AV SYNC

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το σβήσετε και να αποσυνδέσετε το

καλώδιο ρεύματος.

AUDIO

Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο υπογούφερ θα περάσει στη λειτουργία αναμονής

και η ένδειξη STANDBY θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης. Αφού περάσουν 30 δευτερόλεπτα,

θα αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία LINK.

Αν τοποθετήσετε κοντά στο σύστημα μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (5,2 GHz ή 5,8

GHz), ενδέχεται να ακούσετε διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.

Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να

μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.

Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη

μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν

μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.

Εάν η κεντρική μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 παραπάνω,

για να επιχειρήσετε νέα σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.

Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη μονάδα

μακριά από νερό και υγρασία.

Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ δεν έχει εμπόδια.

1

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛωΔΙΟ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Αν προσαρμόσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του

υπογούφερ, αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τις παρεμβολές από σήματα

ραδιοσυχνοτήτων.

1.

Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη για τον

ανοίξετε.

2.

Φτιάξτε τρεις θηλιές στο καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ.

3.

Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του

υπογούφερ, όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ

Σηκώστε προς τα πάνω το καπάκι για να το

απασφαλίσετε και να ανοίξετε τον πυρήνα.

Κλείστε ξανά το καπάκι.

Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος τρεις φορές γύρω από

τον πυρήνα.

(Αρχίστε να τυλίγετε 5-10 εκατοστά από το διακόπτη).

1

ΧΡΗΣΗ iPod/iPhone ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας από τα ηχεία, με την αποστολή του σήματος ήχου ενός iPod/ iPhone μέσω ενός ασύρματου πομπού.

Για να συνδέσετε την κύρια μονάδα με έναν ασύρματο πομπό, χρειάζεται να ρυθμίσετε τα αναγνωριστικά τους όταν η

κύρια μονάδα και ο ασύρματος πομπός είναι σε αναμονή.

Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και συνδέστε το iPod/iPhone στον ασύρματο πομπό.

Κατόπιν, πατήστε το κουμπί

INPUT SELECT

στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "W iPod".

Ο τρόπος λειτουργίας

INPUT SELECT

της κύριας μονάδας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε

DIGI.1

DIGI.2

ANALOG

W iPod

HDMI.1

HDMI.2

(Ανατρέξτε στη σελίδα 20)

Αν το iPod/iPhone δεν είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο πομπό, δεν θα απενεργοποιηθεί η συσκευή Sound Βar.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο HT-WDC10, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του.

ΠωΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΜΠΟ

1.

Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στη βάση φόρτισης.

2.

Συνδέστε το τροφοδοτικό DC σε μια πρίζα.

• Ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης και αρχίζει η

φόρτιση. Αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η

ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει με πράσινο χρώμα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

LED ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

LINK

STANDB

Y

LINK

STANDB

Y

Προβολή

ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ

LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ

LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ

Λειτουργία

Σε λειτουργία / Φόρτιση ολοκληρώθηκε

Σε φόρτιση.

CHAR

GE

CHAR

GE

Η ένδειξη υποδεικνεύει την κατάσταση φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας στον κεντρικό σταθμό

σύνδεσης του iPod.

Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης του iPod/iPhone από την ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Ο ασύρματος πομπός μπορεί να φορτιστεί μόνο μέσω του τροφοδοτικού που παρέχεται.

ΜΟΝΤΕΛΑ iPod/iPhone ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1 iPod touch

(1 η , 2 η , 3 η και 4 η γενιά)

(1 η , 2 η iPod nano

, 3 η , 4 η , 5

γενιά)

η και 6 η iPhone 3G

▪ iPod classic iPhone 4 iPhone iPod με βίντεο iPhone 3GS

Η σήμανση “Made for iPod” και “Made for iPhone” υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό

εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod ή iPhone και

πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της

εταιρείας Apple. Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της

συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού

του εξαρτήματος με μια συσκευή iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης σύνδεσης.

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα

στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά, εκτός από στα μοντέλα που αναφέρονται. Αν

παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στα μοντέλα παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.

ΠωΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ TΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΜΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Ρυθμίστε το αναγνωριστικό του υπογούφερ προτού ρυθμίσετε το αναγνωριστικό του πομπού. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)

1.

Απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου (HW-D570).

2.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί

" 3D Sound "

στο τηλεχειριστήριο για 5

δευτερόλεπτα.

3.

Συνδέστε το iPod/iPhone στον ασύρματο πομπό.

4.

Ενεργοποιήστε το iPod/iPhone. Πατήστε το κουμπί

" ID SET "

στο πίσω

μέρος του ασύρματου πομπού για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία σύνδεσης

στον ασύρματο πομπό αναβοσβήνει γρήγορα.

5.

Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου (βεβαιωθείτε ότι

η λυχνία LED σύνδεσης του ασύρματου πομπού είναι αναμμένη). Για να

ακούσετε μουσική από το iPod/iPhone μέσω του συστήματος οικιακού

κινηματογράφου, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας iPod ως πηγή σήματος

για το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Μπορείτε να ελέγξτε την ένταση του ηχείου του iPod/iPhone με ένα

κυκλικό ή οριζόντιο ρυθμιστικό έντασης ήχου.

Όταν το iPod/iPhone βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής

αναπαραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, ο ασύρματος πομπός

μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.

Όταν το iPod/iPhone εισέρχεται σε κατάσταση πλήρους αδράνειας, ο

ασύρματος πομπός απενεργοποιείται.

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

STANDB

Y

TV INFO

MUTE

TV POWER

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ

Προβολή

LED ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ

ΑΝΑΛΑΜΠΉ LED

(παρατεταμένη αναλαμπή)

ΑΝΑΛΑΜΠΉ LED

(σύντομη αναλαμπή)

Λειτουργία

ΣυΝΔΕΣΗ

(Μπλε λυχνία LED)

ΑΝΑΜΟΝΗ

(Κόκκινη λυχνία LED)

Η σύνδεση ολοκληρώθηκε

με επιτυχία

ΑΝΑΜΟΝΗ

Επεξεργασία iPod/iPhone ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Σύνδεση σε εξέλιξη Αποτυχία σύνδεσης

LINK

CHAR

GE

STANDB

Y

LINK

STANDB

Y

CHAR

GE

Αν χρησιμοποιείτε την κύρια μονάδα κοντά σε μια ασύρματη συσκευή όπως έναν φορητό υπολογιστή,

σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή σε ένα ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα που

σχετίζεται με ασταθή λειτουργία.

Μην κάνετε σύζευξη του υπογούφερ και του iPod/iPhone ταυτόχρονα. Αν κάνετε ταυτόχρονη σύζευξη,

το iPod/iPhone και το υπογούφερ ενδέχεται να μη συνδέονται με τη συσκευή Sound Βar.

15

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Το HDMI είναι μια τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής

DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.

Η διασύνδεση HDMI εξαλείφει την απώλεια σήματος από τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, επιτρέποντάς

σας να απολαμβάνετε ποιότητα βίντεο και ήχου σαν το σήμα να προέρχεται από μια ψηφιακή πηγή.

ONLY FOR UPDATE

HDMI

OUT

(ARC)

HDMI

IN 2

HDMI

IN 1

HDMI OUT

(ARC)

Καλώδιο HDMI

HDMI IN 1,2

Τύπος C

(μικρή πλευρά)

Τύπος Α

(μεγάλη πλευρά)

Καλώδιο HDMI

Τύπος C

(μικρή πλευρά)

Τύπος Α

(μεγάλη πλευρά)

Ψηφιακές συσκευές

HDMI OUT (ARC)

Η λειτουργία ARC ενεργοποιείται στον τρόπο λειτουργίας DIGI.1.

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN

της τηλεόρασης.

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) μέσω καλωδίου HDMI. Σημειώστε ότι η λειτουργία

ARC υποστηρίζεται μόνο από τη θύρα HDMI OUT (ARC).

Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού ήχου μέσω της θύρας HDMI OUT (ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το σύστημα Air Track είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Anynet+.

ΚΑΙ,

OPTICAL

OUT

HDMI IN 1,2

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI ΙΝ στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI

OUT της ψηφιακής συσκευής σας.

Η πλευρά μικρού βύσματος του καλωδίου HDMI συνδέεται στο σύστημα Air Track.

Το καλώδιο HDMI σύνδεσης εξοπλισμού που παρέχεται προορίζεται για τη σύνδεση δορυφορικών

συσκευών και τηλεοράσεων. Σε περίπτωση που οι συσκευές που συνδέετε βρίσκονται σε απόσταση

μεγαλύτερη από το μήκος του παρεχόμενου καλωδίου, αγοράστε ένα καλώδιο τύπου A προς C (Mini).

Όταν αγοράζετε καλώδια HDMI για τη σύνδεση συσκευών πηγής, επιλέξετε καλώδια τύπου A

προς C (Mini) που έχουν αρκετό μήκος για τη σύνδεση.

1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους δύο τρόπους (ψηφιακό και αναλογικό) σύνδεσης της μονάδας στην τηλεόραση.

Η μονάδα διαθέτει δύο οπτικές ψηφιακές υποδοχές και μία αναλογική υποδοχή ήχου για τη σύνδεση μιας τηλεόρασης.

ONLY FOR UPDATE

AUDIO IN

DIGITAL

AUDIO IN

2

OPTICAL

DIGITAL

AUDIO IN

(TV)

1

AUDIO IN

DIGITAL AUDIO IN 1, 2

Καλώδιο ήχου ή

Οπτικό Καλώδιο

White

AUDIO

OUT

L

R

Red

OPTICAL

OUT ή

BD/DVD player/

Set-top box/

Game console

AUDIO IN

Συνδέστε την υποδοχή AUDIO IN στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής.

Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.

ή

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) 1,2

Συνδέστε την είσοδο ψηφιακού σήματος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή της

συσκευής-πηγής.

Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του

τοίχου, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και

να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Αν επιλέξετε 'ANALOG' χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο ήχου, η τηλεόραση σβήνει αυτόματα μετά από

20 λεπτά.

Αν μια τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Air Track με το οπτικό

καλώδιο είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήματος, το σύστημα Air Track

απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά. (Αν δεν υπάρχει είσοδος σήματος για περισσότερα από 20 λεπτά

μέσω της υποδοχής DIGITAL AUDIO IN 1 ή 2, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται).

Όταν το σύστημα Air Track δεν είναι συνδεδεμένο με ένα μοντέλο HT-WDC10 στον τρόπο λειτουργίας

W.iPod, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά.

1

λειτουργίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

3D

SOUND

S.VOL

DIMMER DRC

SOUND

MODE

INPUT

SELECT

SPK CONTROL

S/W LEVEL

POWER

AH59-02330A

AV SYNC

HDMI

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)

1

.

Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί

POWER

( ) στην πρόσοψη. ή

Πατήστε το κουμπί

POWER

στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη

συσκευή.

2

.

Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί

POWER

( ) στην πρόσοψη. ή

Πατήστε πάλι το κουμπί

POWER

στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε

τη συσκευή.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου

Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί

VOLUME +/–

στην πρόσοψη.

ή

Πατήστε το κουμπί

VOLUME +/–

στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να

μειώσετε την ένταση του ήχου.

Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η αριθμητική τιμή της έντασης του ήχου.

Η ένταση του ήχου αυξάνεται ή μειώνεται όταν πατάτε το κουμπί VOL +/–.

Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο αποκλειστικά από το Crystal

Surround Air Track, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης

από το μενού Audio Setup (ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

1

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

TV POWER

S/W LEVEL AV SYNC

AH59-02330A

VOL

TV INFO

MUTE

AUDIO

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL

AUTO

POWER

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

Σίγαση του ήχου

Αυτό είναι χρήσιμο όταν απαντάτε στο κουδούνι της πόρτας ή σε μια τηλεφωνική

κλήση.

1

.

Πατήστε το κουμπί

MUTE

( ) στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

2

.

Πατήστε και πάλι το κουμπί

MUTE

στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε το κουμπί

VOLUME +/–

) για σίγαση του ήχου.

Χρήση της λειτουργίας ήχου βάθους 3D

Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και πλάτος στον ήχο και χρησιμοποιείται

με το κουμπί

3D SOUND

.

Πατήστε

3D SOUND

στο τηλεχειριστήριο.

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

3D SOUND ON

3D SOUND OFF

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου βάθους 3D, ο τρόπος λειτουργίας ήχου αλλάζει αυτόματα σε PASS.

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER

SPK CONTROL

DRC

INPUT

SELECT

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DRC

INPUT

SELECT

AUTO

POWER

SPK CONTROL

TV INFO

AV SYNC S/W LEVEL

VOL

AH59-02330A

MUTE

HDMI

S.VOL

DIMMER

VOL

TV INFO

DRC

AUTO

POWER

TV

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL

AUTO

POWER

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

SOUND

MODE

Χρήση του τρόπου λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε από 7 διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου ( MUSIC,

NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS

(Αρχικός ήχος)) ανάλογα με

τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.

(

Πατήστε

SOUND MODE

πεδίου ήχου που θέλετε.

, στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το

SOUND MODE

) επανειλημμένα στον πίνακα της πρόσοψης για να επιλέξετε τη λειτουργία του

Αν θέλετε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας

PASS

.

Συνιστάται να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου με βάση το

πρωτότυπο υλικό και το προσωπικό σας γούστο.

Όταν επιλέγετε έναν τρόπο λειτουργίας ήχου (εκτός από τον PASS), η

λειτουργία ήχου βάθους 3D απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση των λειτουργιών της τηλεόρασης

1

.

Πατήστε το κουμπί

TV POWER

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

2

.

Πατήστε

TV INFO

στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τις πληροφορίες

καναλιού τηλεόρασης.

3

.

Πατήστε το κουμπί

TV CH

στο τηλεχειριστήριο για επιλογή καναλιού

τηλεόρασης.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις

Samsung.

Χρήση της λειτουργίας AUTO POWER LINK

Το Crystal Surround Air Track ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Air Track με το οπτικό καλώδιο.

Πατήστε το κουμπί

AUTO POWER

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

Η λειτουργία σύνδεσης αυτόματης τροφοδοσίας ενεργοποιείται και

απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το

AUTO POWER

.

AUTO POWER LINK

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜέΝΟ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜέΝΟ

POWER LINK ON

Οθόνη

POWER LINK OFF

Αν η τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Air

Track με το οπτικό καλώδιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει

είσοδος ψηφιακού σήματος, το Air Track απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά.

Η μονάδα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία Anynet+ είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση της λειτουργίας S/W LEVEL

Μπορείτε να ελέγξετε τη βασική ένταση του ήχου από το πλήκτρο S/W Level στο

τηλεχειριστήριο.

1

.

Πατήστε το κουμπί

S/W Level

στο τηλεχειριστήριο.

2

.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη

“ SW 00 ”

.

3

.

Πατήστε το

“+”

στο πλήκτρο

LEVEL

αν θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε από SW+01 έως SW+06.

4

.

Πατήστε το

“-”

στο πλήκτρο

LEVEL

αν θέλετε να αυξήσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ. Μπορείτε να την ρυθμίσετε από SW-01 έως SW-06.

1

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

S.VOL

DIMMER

POWER

DRC

SPK CONTROL

INPUT

SELECT

AUTO

POWER

TV POWER

HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

TV INFO

MUTE

AUDIO

TV

CH

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL

S/W LEVEL AV SYNC

HDMI

AUDIO

AH59-02330A

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL

S/W LEVEL AV SYNC

HDMI

AUDIO

AH59-02330A

POWER TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

S.VOL

DIMMER DRC

S/W LEVEL AV SYNC

TV INFO

AH59-02330A

VOL

MUTE

AUDIO

TV

CH

SOUND

MODE

S.VOL

POWER

DIMMER DRC

TV POWER

SPK CONTROL

TV INFO

AV SYNC

MUTE

AH59-02330A

3D

SOUND

HDMI

SOUND

MODE

TV

S.VOL

DIMMER DRC

INPUT

SELECT

AUTO

POWER

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

3D

SOUND

S.VOL

DIMMER DRC

INPUT

SELECT

AUTO

POWER

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

Χρήση της λειτουργίας AV SYNC

Video may look slower than the audio if it is connected with digital TV.

If this occurs, adjust the audio delay time to match the video.

Πατήστε το κουμπί

AV SYNC +/–

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί + , - για να ρυθμίσετε το χρόνο υστέρησης

του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms.

Χρήση της λειτουργίας DRC

Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των

χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να

απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

Πατήστε το

DRC

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

DRC MIN

DRC STANDARD

DRC MAX

Χρήση της λειτουργίας DIMMER

Πατήστε το Dimmer για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πατήστε το

DIMMER

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

DIMMER ON

DIMMER OFF

Χρήση της λειτουργίας SΜΑRT VOLUME

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης σε περίπτωση αλλαγής καναλιού ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.

Πατήστε το

S.VOL

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :

SMART VOLUME ON

SMART VOLUME OFF

Χρήση του τρόπου λειτουργίας εισόδου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της εισόδου HDMI, της ψηφιακής οπτικής εισόδου,

της εισόδου ήχου και της εισόδου W.iPod.

Πατήστε

INPUT SELECT

INPUT SELECT

(

, στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε επανειλημμένα

) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, την

ψηφιακή οπτική είσοδο, την είσοδο ήχου ή την είσοδο W.iPod.

Λειτουργία εισόδου

Ψηφιακή οπτική είσοδος

Είσοδος σήματος ήχου

Τρόπος λειτουργίας iPod

Είσοδος HDMI

Οθόνη

DIGI.1

DIGI.2

ANALOG

W.iPod

HDMI.1

HDMI.2

Αν και εμφανίζεται στην ένδειξη τρόπου λειτουργίας εισόδου, η

σύνδεση με iPod δεν είναι δυνατή με αυτό το μοντέλο. Διατίθεται μόνο

με το μοντέλο HT-WDC10.

0

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL

S/W LEVEL AV SYNC

HDMI

AUDIO

AH59-02330A

POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV POWER

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

POWER

TV POWER

VOL

TV INFO

MUTE

TV

CH

3D

SOUND

SOUND

MODE

S.VOL

DIMMER DRC

SPK CONTROL HDMI

S/W LEVEL AV SYNC

AUDIO

AH59-02330A

Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)

Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το

τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.

Η λειτουργία Anynet+ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το

κουμπί

Anynet+

.

1

.

Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με το καλώδιο HDMI.

(Ανατρέξτε στη σελίδα 16)

2

.

Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόραση. (Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).

Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζει ορισμένα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

(

TV POWER, TV INFO, TV CH

)

Ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε, ενδέχεται να μη λειτουργούν

ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Ελέγξτε αν

υπάρχει το λογότυπο (αν η τηλεόραση διαθέτει το λογότυπο

τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).

Κουμπί AUDIO

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της ακρόασης ήχου από την

τηλεόραση και ήχου από το σύστημα Air Track όταν είναι συνδεδεμένο μέσω HDMI.

Πατήστε

AUDIO

στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

ΤΡΟΠΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ

HDMI IN

ARC

ΤΡΟΠΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

TV

AVR

TV

AVR ένδειξη κύλισης

HDMI AUDIO TV

HDMI AUDIO AVR

SOUND TV

SOUND AVR

ένδειξη

SND TV

HDMI

S MUTE

TV ARC

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η εταιρεία Samsung ενδέχεται να προσφέρει αναβαθμίσεις για το

υλικολογισμικό του συστήματος Crystal Surround Air Track στο

μέλλον.

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com ή

επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στον αριθμό

1-800-SAMSUNG (726-7864) για να λάβετε πληροφορίες σχετικά

με τη λήψη αναβαθμίσεων και τη χρήση μιας μονάδας USB.

Οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται με τη σύνδεση μιας μονάδας

USB στη θύρα USB που υπάρχει στο Air Track.

ONLY FOR UPDATE

ONLY FOR UPDATE

ONLY FOR UPDATE

Τοποθετήστε μια μονάδα USB που περιέχει την αναβάθμιση υλικολογισμικού στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας.

Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος και να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB κατά την εφαρμογή των

αναβαθμίσεων. Η κεντρική μονάδα σβήνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης υλικολογισμικού. Όταν γίνει αναβάθμιση

του λογισμικού, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές τους. Σας συνιστούμε να

σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.

Αν αποτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνιστάται η διαμόρφωση των δεδομένων της μονάδας USB στη μορφή FAT16 και νέα

προσπάθεια.

Για λόγους αναβάθμισης, μην διαμορφώνετε δεδομένα USB σε μορφή NTFS επειδή αυτό το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζεται.

Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

1

αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Σύμπτωμα έλεγχος Επίλυση

Η μονάδα δεν ανάβει.

• Το καλώδιο ρεύματος είναι

συνδεδεμένο στην πρίζα;

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας

στην πρίζα.

Κάποια λειτουργία δεν

ενεργοποιείται με το πάτημα του

αντιστοίχου κουμπιού.

• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός

στο χώρο;

• Αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας και συνδέστε το

πάλι.

Δεν παράγεται ήχος.

• Είναι η μονάδα σωστά

συνδεδεμένη στην τηλεόρασή

σας;

• Είναι ενεργοποιημένη η

λειτουργία σίγασης;

• Είναι η ένταση του ήχου

ρυθμισμένη στο ελάχιστο

επίπεδο;

• Συνδέστε τα σωστά.

• Πατήστε το κουμπί Mute για να

ακυρώσετε τη λειτουργία.

• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Δεν εμφανίζεται εικόνα στην

τηλεόραση κατά την επιλογή της

αντίστοιχης λειτουργίας.

• Είναι σωστά συνδεδεμένη η

τηλεόραση;

• Συνδέστε το σωστά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;

• Η απόσταση μεταξύ του

τηλεχειριστηρίου και της

κεντρικής μονάδας είναι πολύ

μεγάλη;

• Αντικαταστήστε τις με

καινούργιες μπαταρίες.

• Χειριστείτε το από κοντινή

απόσταση.

Ο ήχος του αριστερού/δεξιού

καναλιού παράγεται αντίστροφα.

• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα

καλώδια ήχου αριστερά/δεξιά

από την τηλεόραση;

• Ελέγξτε το αριστερό/δεξί

κανάλι και συνδέστε το/τα

σωστά.

Στην οθόνη VFD εμφανίζεται το

"Searching" (Αναζήτηση).

• Το υπογούφερ είναι

συνδεδεμένο;

• Βεβαιωθείτε ότι είναι

ενεργοποιημένο το

υπογούφερ.

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

όνομα μοντέλου

HW-D570

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση

αναμονής

0.75W

Κεντρική μονάδα

Κατανάλωση

ρεύματος

Υπογούφερ

Κεντρική μονάδα

45W

20W

Βάρος

9.7 kg

Διαστάσεις

(Π x Υ x Β)

Υπογούφερ

Κεντρική μονάδα

Υπογούφερ

5.4 kg

1058 x 80 x 40.1 mm

175 x 350 x 294.9 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας

Υγρασία λειτουργίας

+ 5 °C έως 35 °C

10 % έως 75 %

Ονομαστική τιμή

ισχύος εξόδου

Κεντρική μονάδα

Υπογούφερ

80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz

150W, 3Ω, THD = 10%, 100Hz

Ευαισθησία/σύνθετη αντίσταση εισόδου 570mV/20KΩ

70 dB Λόγος σήματος/θορύβου

(αναλογική είσοδος)

Διαχωρισμός (1 kHz) 70 dB

ΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤωΝ

Αναλογική είσοδος

Ψηφιακή είσοδος/48 kHz PCM

20Hz~20kHz(±3dB)

20Hz~20kHz(±3dB)

*

Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES

(Audio Engineering Society).

*

: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.

- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.

- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

HT-WDC10

Κατανάλωση ρεύματος

Βάρος

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

10W

0.10 kg (συνολικά)

Ασύρματος πομπός :

40.6 x 89 x 28 mm

Βάση φόρτισης :

51 x 28 x 51 mm

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας +5°C έως +35°C

Εύρος υγρασίας λειτουργίας 10% ~ 75%

Χρόνος φόρτισης 90min ± 10min

Χρόνος λειτουργίας 180min ± 30min (ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του iPod ή του iPhone)

Česky [Czech]

Dansk [Danish]

Deutsch [German]

Eesti [Estonian]

English

Español [Spanish]

Ελληνική [Greek]

Français [French]

Italiano [Italian]

Latviski [Latvian]

Lietuvių [Lithuanian]

Nederlands [Dutch]

Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti [Maltese]

Magyar [Hungarian]

Polski [Polish]

Português [Portuguese]

Slovensko [Slovenian]

Slovensky [Slovak]

Suomi [Finnish]

Svenska [Swedish]SS

Íslenska [Icelandic]

Norsk [Norwegian]

Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Türkiye[Türkçe]

Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.

* Για τη Γαλλία, αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 2454 MHz και 2483,5 MHz μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης

πελατών της SAMSUNG.

Area

`

North America

Canada

Mexico

U.S.A

`

Latin America

Argentine

Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panama

Peru

Puerto Rico

Trinidad &

Tobago

Venezuela

`

Europe

Albania

Austria

Belgium

Bosnia

Bulgaria

Croatia

Czech

Denmark

Finland

France

Germany

Hungary

Italia

Kosovo

Luxemburg

Macedonia

Montenegro

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Rumania

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Contact Centre

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-333-3733

0800-124-421 / 4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

0-800-777-08

1-800-682-3180

0-800-100-5303

Web Site www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

42 27 5755

0810 - SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

www.samsung.com

02-201-24-18 www.samsung.com/ be

(Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)

05 133 1999

07001 33 11

www.samsung.com

062 SAMSUNG (062 726 7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (800-726786)

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

70 70 19 70

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG (726-7864

€ 0,14/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com

-

www.samsung.com

+381 0113216899

261 03 710

023 207 777

020 405 888

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678) www.samsung.com

www.samsung.com

/ 022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din reţeaua Romtelecom, tarif local

2. 021.206.01.10 - din orice www.samsung.com

reţea, tarif normal

0700 Samsung (0700 726 7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

902-1-SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

India

Area

Switzerland

U.K

Eire

Lithuania

Latvia

Estonia

`

CIS

Russia

Georgia

Armenia

Azerbaijan

Kazakhstan

Uzbekistan

Kyrgyzstan

Tadjikistan

Ukraine

Belarus

Moldova

`

Asia Pacific

Australia

New Zealand

China

Hong Kong

Indonesia

Japan

Malaysia

Philippines

Singapore

Thailand

Taiwan

Vietnam

`

Middle East

Bahrain

Egypt

Jordan

Morocco

Oman

Saudi Arabia

Turkey

U.A.E

`

Africa

Nigeria

South Africa

Contact Centre

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

8-800-555-55-55

8-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

8-10-800-500-55-500

(GSM: 7799)

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

810-800-500-55-500

00-800-500-55-500 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.ua

-

www.samsung.com/ ua_ru

1300 362 603 www.samsung.com

0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com

400-810-5858 / 010-6475 1880 www.samsung.com

www.samsung.com/hk

(852) 3698 4698 www.samsung.com/ hk_en/

3030 8282 / 1800 110011 /

1800 3000 8282 / 1800 266 8282 www.samsung.com

0800-112-8888 /

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /

1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /

1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /

02-5805777 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

1800-29-3232 / 02-689-3232 www.samsung.com

0800-329-999

1 800 588 889 www.samsung.com

www.samsung.com

8000-4726

08000-726786

800-22273

080 100 2255

800-SAMSUNG (726-7864)

9200-21230

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

0860-SAMSUNG (726-7864 )

Web Site www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

-

-

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

HW-C500-C560S-GRE_0121.indd 57

HW-C500-C560S-GRE_0121.indd 58

HW-C500-C560S-GRE_0121.indd 57

HW-C500-C560S-GRE_0121.indd 58

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος

δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα

χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα

αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να

προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών,

για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί

με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες

βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε

να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με

τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον

οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις

προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται

με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement