Samsung SP-D300B User's guide

Samsung SP-D300B User's guide

Για την αποφυγή τραυµατισµού ή φθοράς της περιουσίας, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις

και χρησιµοποιήστε µε κατάλληλο τρόπο το προϊόν.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που διαθέτουν αυτό το σύμβολο

ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που διαθέτουν αυτό το σύμβολο

ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή φθορά του προϊόντος ή της

περιουσίας.

|

Σχετικά µε την τροφοδοσία ρεύµατος

|

Σχετικά µε την εγκατάσταση

|

Σχετικά µε τον καθαρισµό και τη χρήση

|

[Οι παρούσες εικόνες προορίζονται μόνο για αναφορά και δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις (ή χώρες).]

Τοποθετήστε το βύσµα ρεύµατος στέρεα, ώστε να µην αποσυνδεθεί.

z Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Να µην χρησιµοποιείτε χαλαρές πρίζες τροφοδοσίας ρεύµατος ή

φθαρµένα καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος.

z Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Σε καµία περίπτωση µην ακουµπήσετε το βύσµα τροφοδοσίας µε υγρά

χέρια.

z

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Να µη συνδέετε πολλαπλές συσκευές σε µία πρίζα τροφοδοσίας

ρεύµατος.

z Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Να µην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος και να

µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω σε αυτό.

z Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το

καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα προτού µετακινήσετε το προϊόν.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια σύνδεσης έχουν

αποσυνδεθεί από τις άλλες συσκευές πριν το µετακινήσετε.

z

Η μετακίνηση του προϊόντος χωρίς προηγουμένως να έχετε

αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη

στο καλώδιο και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κέντρο τεχνικής υποστήριξης .

Να µην χρησιµοποιείτε και να µην διατηρείτε το προϊόν κοντά σε

εύφλεκτα σπρέι ή άλλες τέτοιες ουσίες.

z Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Να µην τοποθετείτε δοχεία µε νερό, βάζα, ποτά, χηµικά, µικρά

µεταλλικά εξαρτήµατα ή βαριά αντικείµενα επάνω στο προϊόν.

z Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν, ενδέχεται να προκληθεί

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και κατά την πτώση βαρέων αντικειμένων

μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Να µην αφήνετε τα παιδιά να τοποθετούν αντικείµενα όπως παιχνίδια ή µπισκότα επάνω στο προϊόν.

z

Όταν το παιδί προσπαθήσει να πιάσει κάποιο από αυτά τα

αντικείμενα, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει

τραυματισμό.

Να µην κοιτάτε απευθείας τη δέσµη φωτός της λυχνίας, αλλά ούτε και

να προβάλλετε την εικόνα στα µάτια.

z Αυτό είναι επικίνδυνο ιδιαίτερα για παιδιά.

Κατά την αφαίρεση των µπαταριών από το τηλεχειριστήριο, να µην

επιτρέπετε στα παιδιά να τις βάζουν στο στόµα τους. Να διατηρείτε τις

µπαταρίες σε σηµείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά.

z Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε ένα γιατρό το συντομότερο

δυνατόν.

Εάν από το προϊόν εξέρχεται καπνός, ακούγονται περίεργοι θόρυβοι ή

υπάρχει οσµή καµένου, αποσυνδέστε άµεσα το καλώδιο τροφοδοσίας

και επικοινωνήστε µε ένα Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης .

z

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Εάν οι ακροδέκτες του βύσµατος τροφοδοσίας ή οι υποδοχές της

πρίζας είναι εκτεθειµένα σε σκόνη, νερό ή ξένες ουσίες, καθαρίστε

σχολαστικά.

z Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Κατά τον καθαρισµό του προϊόντος να αποσυνδέετε το καλώδιο

ρεύµατος και να καθαρίζετε απαλά το προϊόν µε στεγνό πανί.

z

Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά,

εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά.

Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν επί µεγάλο χρονικό

διάστηµα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, θα πρέπει να

τραβήξετε το φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρίζα θα µπορεί

να χρησιµοποιηθεί αµέσως.

z

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Να αποσυνδέετε τη µονάδα πάντα κρατώντας το βύσµα τροφοδοσίας.

Το τράβηγµα του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει

ζηµιά στο εσωτερικό του.

z Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Να αποσυνδέετε το βύσµα τροφοδοσίας πριν τον καθαρισµό του

προϊόντος.

z

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

|

Σχετικά µε την τροφοδοσία ρεύµατος

|

Σχετικά µε την εγκατάσταση

|

Σχετικά µε τον καθαρισµό και τη χρήση

|

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ

ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

z

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Όταν τοποθετείται το προϊόν µέσα σε ερµάριο ή πάνω σε σε ράφι,

βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχει το εµπρός τµήµα της βάσης.

z Η πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή

τραυματισμό.

Να διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος µακριά από πηγές

θερµότητας.

z Το περίβλημα του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να λιώσει και να

προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το προϊόν σε χώρους εκτεθειµένους σε λιπαρά υγρά,

καπνό, υγρασία ή νερό (βροχόπτωση), ή µέσα σε όχηµα.

z

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους µε κακό εξαερισµό, όπως

βιβλιοθήκες, ερµάρια κ.τ.λ.

z Μια άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει

πυρκαγιά.

Να µην το τοποθετήσετε σε ασταθή χώρο ή σε βάση που είναι

µικρότερη από το προϊόν.

z

Φροντίστε να κρατήσετε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Σε περίπτωση κεραυνού/αστραπής, αποσυνδέστε το καλώδιο

τροφοδοσίας από την πρίζα.

z Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Βεβαιωθείτε ότι οι δίοδοι του εξαερισµού δεν εµποδίζονται από

τραπεζοµάντιλο ή κουρτίνα.

z

Μια άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει

πυρκαγιά.

Τοποθετήστε το προϊόν στο πάτωµα προσεκτικά.

z Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού.

Η µεταφορά του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή

για την αποφυγή πιθανής πτώσης.

z Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού.

Να διατηρείτε το προϊόν σε σηµείο που δεν το φθάνουν τα παιδιά.

z

Φροντίστε να κρατήσετε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

|

Σχετικά µε την τροφοδοσία ρεύµατος

|

Σχετικά µε την εγκατάσταση

|

Σχετικά µε τον καθαρισµό και τη χρήση

|

Μην εισάγετε στο προϊόν µεταλλικά αντικείµενα, όπως πιρούνια,

σύρµατα, τρυπάνια ή εύφλεκτα αντικείµενα, όπως σπίρτα ή χαρτί

µέσω των ανοιγµάτων αερισµού και των υποδοχών υπολογιστή/βίντεο

και τροφοδοσίας ρεύµατος.

z Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο ή νερό εισέλθει στο προϊόν, θέστε το

εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την

πρίζα και καλέστε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης .

Να µην αποσυναρµολογείτε και να µην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν.

z

Όταν απαιτείται επισκευή του προϊόντος, επικοινωνήστε με ένα

z

Διαφορετικά, ενδέχεται να εκλυθεί θερμότητα από τη συσσωρευμένη

σκόνη ή τη φθαρμένη μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή

πυρκαγιά.

Να µην τοποθετείτε το προϊόν σε µέρη µε υπερβολική σκόνη, χηµικές

ουσίες, πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σε

χώρο που θα χρησιµοποιείται συνεχόµενα για µεγάλο χρονικό

διάστηµα κ.τ.λ.

Μετά από πτώση της οθόνης ή ζηµιά στο περίβληµα, απενεργοποιήστε

τη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

z Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο τεχνικής υποστήριξης .

Φροντίστε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο σε ένα τραπέζι ή ένα

γραφείο.

z

Εάν πατήσετε το τηλεχειριστήριο, ενδέχεται να πέσετε και να

χτυπήσετε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ) - Μόνον

για την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά

συστήματα περισυλλογής)

Αυτή η ένδειξη που υποδεικνύεται στο προϊόν ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι

η συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα, στο τέλος του

κύκλου ζωής της. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή τη

δημόσια υγεία, από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε αυτήν τη συσκευή

από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε την υπεύθυνα, ώστε να

ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε τον πωλητή του προϊόντος

είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες για πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο που

μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να

ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς.

Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών

αποβλήτων.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος - Μόνον για

την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής

ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα

οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά

σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή

μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι

μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν

βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και

ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης

μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της

επαναχρησιμοποίησης υλικών.

|

Χαρακτηριστικά προϊόντος

|

Όψεις προϊόντος

|

Τηλεχειριστήριο

|

Προδιαγραφές προϊόντος

|

Μηχάνημα προβολής με προχωρημένη τεχνολογία DLP

- Έχει προσαρμοστεί οθόνη με ανάλυση 1024 x 768.

- Δίσκος ανάμιξης 4 χρωματικών τμημάτων για την επίτευξη των βέλτιστων χρωμάτων.

- Λυχνία 220 W σχεδιασμένη για βελτιωμένη φωτεινότητα

Ζωντανά χρώματα

- Ποιοτική ρύθμιση εικόνας με έμφαση στη βελτίωση των χρωμάτων - αυτή η μονάδα έχει σαν

στόχο τη δημιουργία χρωματικών συντεταγμένων που πληρούν τις τυπικές προδιαγραφές

παραγωγής βίντεο.

Ελαχιστοποίηση θορύβου ανεμιστήρα και διαρροής φωτός

- Η ροή του αέρα και η κατασκευή εγκατάστασης του ανεμιστήρα έχουν βελτιστοποιηθεί για

την ελαχιστοποίηση του θορύβου του ανεμιστήρα και της διαρροής της φωτεινής δέσμης.

Πολλαπλές θύρες εισόδου

- Οι συνδέσεις σε περιφερειακές συσκευές έχουν βελτιωθεί με τη χρήση διαφόρων υποδοχών

εισόδου, όπως η υποδοχή HDMI (με υποστήριξη HDCP), η υποδοχή σήματος συνιστωσών

(Component) και η υποδοχή MONITOR OUT.

Ρύθμιση χρήστη

- Αυτή η μονάδα επιτρέπει τη ρύθμιση κάθε θύρας εισόδου.

- Η μονάδα διαθέτει μια διάταξη αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση

και τη ρύθμιση.

|

Χαρακτηριστικά προϊόντος

|

Όψεις προϊόντος

|

Τηλεχειριστήριο

|

Προδιαγραφές προϊόντος

|

Εμπρός/Άνω όψη

1. Ενδείξεις 6. Περιστρεφόμενο ρυθμιστικό μεγέθυνσης

- ΑΝΑΜΟΝΗ (μπλε LED)

- ΛΥΧΝΙΑ (μπλε LED)

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (κόκκινο LED)

※ Ανατρέξτε στις Ενδείξεις LED .

2. Δακτύλιος εστίασης

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της

εστίασης.

Χρησιμοποιείτε για τη μεγέθυνση και τη

μείωση του μεγέθους της εικόνας.

7. Κουμπί POWER(

) (Λειτουργίας)

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή

απενεργοποίηση της συσκευής προβολής.

8. Κουμπί SOURCE (Πηγή)

3. Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου

Χρησιμοποιείται για την επιλογή των

σημάτων εισόδου από τις εξωτερικές πηγές.

9. Κουμπί MENU (Μενού) 4. Φακός

5. Ρυθμιζόμενα πόδια

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της οθόνης

μετακινώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια πάνω και

κάτω.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για την

είσοδο ή την έξοδο από ένα μενού ή για να

προχωρήσετε σε ένα μενού.

10.Κουμπί επιλογής και μετακίνησης(

/

)

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να

μετακινήσετε ή να επιλέξετε κάποιο στοιχείο

σε ένα μενού.

Τα κουμπιά που βρίσκονται στο πάνω μέρος της συσκευής προβολής ενεργοποιούνται με την αφή.

Αγγίξτε τα ελαφρά με τα δάχτυλα για να τα χρησιμοποιήσετε.

Η ετικέτα είναι επικολλημένη στη βάση του προϊόντος.

Αποσυσκευασία

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Κάρτα εγγύησης/ Κάρτα καταχώρισης

(Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)

CD με τις οδηγίες χρήσης

Καλώδιο τροφοδοσίας

Πωλείται ξεχωριστά

Τηλεχειριστήριο/ 1 σετ μπαταρίες

(Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)

Πανί καθαρισμού

Καλώδιο D-Sub

Ενδείξεις LED

: Αναμμένο : Αναβοσβήνει : Σβηστό

ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Πληροφορίες

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (POWER) στο τηλεχειριστήριο ή στη

συσκευή προβολής, η οθόνη

εμφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή προβολής λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν η συσκευή προβολής προετοιμάζει μια

λειτουργία αφού πατηθεί το κουμπί POWER στη συσκευή προβολής ή στο

τηλεχειριστήριο.

Το κουμπί λειτουργίας (POWER) έχει πατηθεί για την απενεργοποίηση της

συσκευής προβολής και το σύστημα ψύξης βρίσκεται σε λειτουργία για την

ψύξη του εσωτερικού της συσκευής προβολής. (Διαρκεί περίπου 1 λεπτό

και 30 δευτερόλεπτα)

Ανατρέξτε στην Ενέργεια 1 παρακάτω εάν ο ανεμιστήρας ψύξης στο

εσωτερικό της συσκευής προβολής δεν λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες

λειτουργίας.

Ανατρέξτε στην Ενέργεια 2 παρακάτω εάν το κάλυμμα της λυχνίας που

προστατεύει το συγκρότημα της λυχνίας δεν έχει κλείσει σωστά.

Η συσκευή προβολής απενεργοποιείται αυτόματα αν η θερμοκρασία στο

εσωτερικό της υπερβεί το όριο ελέγχου. Ανατρέξτε στην Ενέργεια 3.

Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του DDP IC του προϊόντος.

Ανατρέξτε στην Ενέργεια 4.

Παρουσιάστηκε πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της λυχνίας. Ανατρέξτε

στην Ενέργεια 5.

Έχει ξεπεραστεί η διάρκεια ζωής της λυχνίας. Ανατρέξτε στην Ενέργεια 6.

Η μνήμη στο προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο

τεχνικής υποστήριξης .

Η τροφοδοσίας του προϊόντος δεν λειτουργεί κανονικά. Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο τεχνικής υποστήριξης .

Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του χρωματικού δίσκου του

προϊόντος. Ανατρέξτε στην Ενέργεια 4.

Διαγραφή ενδείξεων προβλημάτων

Κατάταξη Κατάσταση

Ενέργεια 1

Όταν ο ανεμιστήρας

ψύξης δεν λειτουργεί

υπό κανονικές συνθήκες

λειτουργίας.

Μέτρα

Εάν το σύμπτωμα παραμένει ακόμα και μετά την αποσύνδεση και

επανασύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και ενεργοποιώντας

και πάλι τη συσκευή προβολής, επικοινωνήστε με τον

προμηθευτή του προϊόντος ή με το Κέντρο τεχνικής

υποστήριξης .

Ενέργεια 2

Όταν το κάλυμμα της

λυχνίας που

προστατεύει το

συγκρότημα της λυχνίας

δεν έχει κλείσει σωστά ή ο αισθητήρας του

συστήματος δεν

λειτουργεί υπό

κανονικές συνθήκες

λειτουργίας.

Ελέγξτε εάν οι βίδες στο κάτω μέρος της συσκευής προβολής έχουν σφιχτεί σωστά. Εάν δεν έχουν σφιχτεί σωστά,

επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προϊόντος ή με το

τεχνικής υποστήριξης .

Κέντρο

Ενέργεια 3

Ενέργεια 4

Όταν η θερμοκρασία

στο εσωτερικό της

συσκευής προβολής

γίνει υπερβολικά

υψηλή.

Όταν δεν είναι δυνατή η

λειτουργία του χρωματικού

δίσκου.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση Προφυλάξεις που

περιγράφεται παραπάνω και ρυθμίστε την εγκατάσταση της

συσκευής προβολής. Αφήστε τη συσκευή προβολής να κρυώσει

αρκετά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την πάλι. Εάν

συνεχίσει να εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με

τον προμηθευτή του προϊόντος ή το Κέντρο τεχνικής

υποστήριξης .

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

ρεύματος και επανεκκινήστε τη συσκευή προβολής. Εάν

συνεχίσει να εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με

τον προμηθευτή του προϊόντος ή το Κέντρο τεχνικής

υποστήριξης .

Ενέργεια 5

Η λυχνία

δεν λειτουργεί κανονικά

μετά από μη

φυσιολογική

απενεργοποίηση ή μετά

από ενεργοποίηση

αμέσως μετά

την απενεργοποίηση

της συσκευής

προβολής.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε για ικανοποιητικό

χρόνο για την ψύξη της συσκευής και ενεργοποιήστε και πάλι τη

συσκευή για λειτουργία. Εάν συνεχίσει να εμφανίζεται το ίδιο

πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προϊόντος ή

το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης .

Ενέργεια 6

Όταν η οθόνη γίνεται πιο

σκούρα

Ελέγξτε το χρόνο χρήσης της λυχνίας στην οθόνη προβολής

πληροφοριών. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη λυχνία,

επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προϊόντος ή το Κέντρο

τεχνικής υποστήριξης .

Η συγκεκριμένη συσκευή προβολής χρησιμοποιεί σύστημα με ανεμιστήρα ψύξης για να εμποδίσει την

υπερθέρμανση της μονάδας. Η λειτουργία του ανεμιστήρα ψύξης ενδέχεται να είναι θορυβώδης, γεγονός

που δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος και αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας.

Πίσω όψη

1. Θύρα RS-232C (Για βύσματα εισόδου

συντήρησης)

2. Θύρα εισόδου SERVICE (Συντήρηση)

3. Θύρα εισόδου VIDEO IN

4. Θύρα εισόδου S-VIDEO

5. Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου

6. Θύρα εισόδου HDMI/DVI IN

7. Θύρα MONITOR OUT

8. Θύρα εισόδου PC IN

9.

Θύρα εισόδου σήματος συνιστωσών

(COMPONENT IN)

10.Θύρα εισόδου POWER

|

Χαρακτηριστικά προϊόντος

|

Όψεις προϊόντος

|

Τηλεχειριστήριο

|

Προδιαγραφές προϊόντος

|

1.

Κουμπί ON ( ) (Ενεργοποίηση)

2.

Κουμπί AUTO (Αυτόματο)

3.

Κουμπί MENU ( ) (Μενού)

4.

Κουμπί μετακίνησης (

5.

Κουμπί V.KEYSTONE(+/-)

(VERTICAL KEYSTONE)

)/( )

6.

Κουμπί VIDEO (Βίντεο)

7.

Κουμπί S-VIDEO

8.

Κουμπί P.SIZE (Μέγεθος εικόνας)

9.

Κουμπί COMP (Συνιστωσών)

10.

Κουμπί OFF ( ) (Απενεργοποίηση)

11.

Κουμπί RETURN ( ) (Επιστροφή)

12.

Κουμπί EXIT ( ) (Έξοδος)

13.

Κουμπί INFO STILL (Πληροφορίες -

Ακινητοποίηση)

14.

Κουμπί HDMI

15.

Κουμπί INSTALL

16.

Κουμπί P.MODE (Μέγεθος εικόνας)

17.

Κουμπί PC (Υπολογιστή)

1. ON (Ενεργοποίηση) (

)

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της συσκευής προβολής.

2. AUTO (Αυτόματο)

Ρυθμίζει την εικόνα αυτόματα. (Διαθέσιμο μόνο στην κατάσταση λειτουργίας υπολογιστή)

3. MENU (Μενού) (

)

Χρησιμοποιείται για την προβολή της οθόνης με το μενού.

4. Μετακίνηση (

)/( )

Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή την επιλογή κάθε στοιχείου μενού.

5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν οι σκηνές βίντεο προβάλλονται παραμορφωμένες ή

μετατοπισμένες.

6. VIDEO (Βίντεο)

Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λειτουργία VIDEO.

7. S-VIDEO

Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λειτουργία S-VIDEO.

8. P.SIZE (Μέγεθος εικόνας)

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του μεγέθους απεικόνισης στην οθόνη.

9. COMP (Συνιστωσών)

Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λειτουργία σήματος συνιστωσών (COMPONENT).

10. OFF (Απενεργοποίηση) (

)

Χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της συσκευής προβολής.

11. RETURN (Επιστροφή) (

)

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

12. EXIT (Έξοδος) (

)

Χρησιμοποιείται για την εξαφάνιση της οθόνης με το μενού.

13. INFO STILL (Πληροφορίες - Ακινητοποίηση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των σημάτων από τις πηγές, τη ρύθμιση της

εικόνας, τη ρύθμιση της οθόνης του υπολογιστή και τη διάρκεια ζωής της λυχνίας.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση σκηνών.

14. HDMI

Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λειτουργία HDMI.

15. INSTALL

Χρησιμοποιείται για το αναποδογύρισμα ή την αντιστροφή της εικόνας που προβάλλεται.

16. P.MODE (Λειτουργία εικόνας)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας προβολής εικόνων.

17. PC (Υπολογιστής)

Χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη λειτουργία υπολογιστή.

|

Χαρακτηριστικά προϊόντος

|

Όψεις προϊόντος

|

Τηλεχειριστήριο

|

Προδιαγραφές προϊόντος

|

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για

καλύτερη απόδοση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο SP-D300B

Οθόνη

Μέγεθος

Ανάλυση

16,5 mm / 0,65 inch

XGA (1024 x 768)

Κατασκευαστής Texas Instrument

Λυχνία

Τύπος 220 W UHP (Λειτουργία Theater: 172 W)

Διάρκεια ζωής 3.000 ώρες (Λειτουργία Theater: 3.250 ώρες)

Χρώμα

Κατασκευαστής Philips

18.9 M (1024 x 768 x 3 x 8 bit)

Βέλτιστη

ανάλυση

1024 x 768 @ 60Hz

Ανάλυση

Μέγιστη

ανάλυση

Σήμα εισόδου βίντεο

Σήμα εισόδου συγχρονισμού

1280 x 1024 @75Hz

Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI

Ξεχωριστό H/V sync, TTL

Μέγιστο ρολόι Pixel

Μέγεθος διαγωνίου οθόνης

Εμβέλεια προβολής

Ισχύς

Θόρυβος

Κατανάλωση

ισχύος

Τάση

136,75 MHz

40 ~250 inch

1 ~10 m

Λιγότερο από 280 W

110/220 V ac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Theater : 28dB, Bright : 32dB

Διαστάσεις

Βάρος

343,1 mm (Μ) x 162,4 mm (Υ) x 347,2 mm (Β)

13,5 inches (Π) x 6,4 inches (Β) x 13,7 inches(Υ)

4,5 kg / 9,9 lb

Λειτουργίες

πλήκτρων

Φωτεινότητα Μέγ. 3.000 ANSI lumen

Αντίθεση 2,500:1

Keystone Κατακόρυφα

Λειτουργία

Θερμοκρασία 32 ¡ÆF ~ 104 ¡ÆF (0 ¡ÆC ~ 40 ¡ÆC),

Υγρασία (10 % ~ 80 %)

Περιβάλλον

χρήσης

Θερμοκρασία

και υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία -4 ¡ÆF ~ 113 ¡ÆF (-20 ¡ÆC ~ 45 ¡ÆC),

Υγρασία (5 % ~ 95 %)

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός Κατηγορίας B έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σπίτι και στο γραφείο. Ο

εξοπλισμός έχει καταχωριστεί όσον αφορά το EMI για οικιακή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές. Η Κατηγορία A είναι για χρήση σε γραφείο. Η Κατηγορία Α είναι για

επαγγελματική χρήση ενώ η Κατηγορία Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από την

Κατηγορία Α.

Η οθόνη DMD που χρησιμοποιείται στις συσκευές προβολής DLP αποτελείται από μερικές

εκατοντάδες μικροσκοπικούς καθρέφτες. Όπως και με άλλα στοιχεία απεικόνισης, η οθόνη DMD

ενδέχεται να περιέχει μερικά ανενεργά pixel. Η Samsung και ο κατασκευαστής της οθόνης DMD

εφαρμόζουν μια αυστηρή διαδικασία αναγνώρισης και περιορισμού των ανενεργών pixel και τα

προϊόντα δεν διαθέτουν αριθμό ανενεργών pixel μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζουν οι προδιαγραφές.

Σπάνια, ενδέχεται να υπάρχουν ανενεργά pixel, ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας

ούτε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Υποστηριζόμενοι τρόποι λειτουργίας οθόνης

Πηγή εισόδου

PC

(Υπολογιστής)

Component

HDMI

Ανάλυση

(H x V)

640 x 350

640 x 400

640 x 480

720 x 400

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 870

1280 x 768

1280 x 960

1280 x 1024

1440 x 900

1920 x 1080i

1280 x 720p

720 x 480p

720 x 576p

640 x 350

640 x 400

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768

1280 x 768

1280 x 960

1280 x 1024

Οριζόντιος συγχρονισμός

Συχνότητα

[kHz]

Κατακόρυφος

συγχρονισμός

πολικότητα

Συχνότητα

πολικότητα

[Hz]

Συχνότητα

Pixel

[MHz]

Τύπος

συγχρονισμού

79.98

55.94

70.64

33.72

28.125

45

37.5

60.02

68.68

67.5

68.68

47.78

60

63.98

31.47

35.16

37.88

48.08

46.87

53.67

49.73

48.36

56.4

31.47

37.86

37.86

31.47

35.00

37.86

37.5

43.27

37.88

46.87

48.36

60.02

47.78

60

63.98

79.98

31.5

31.25

31.47

37.86

37.86

31.47

37.5

31.47

P

P

P

P

P

N

N

P

P

N

N

P

P

P

N

N

P

N

P

P

N

P

P

N

N

N

N

P

P

N

N

P

P

N

P

N

P

P

P

N

N

P

N

N

P

P

P

60

50

60

50

75

60

75

75

60

60

60

75

85

75

85

75

60

70

70

56.3

60

72.2

75

70.1

85.1

85

60

66.7

72.8

75

85

60

60

60

75

60

75

60

75

60

50

70.1

85.1

85

60

75

70

P

P

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

P

N

N

P

N

P

P

P

N

P

N

N

N

N

N

N

P

N

P

P

P

P

N

P

P

P

N

N

N

P

P

P

P

N

135

106.5

136.75

74.18

74.25

74.25

74.25

78.75

94.5

108

100

79.5

108

108

28.322

36

40

50

49.5

56.25

57.28

65

75

25.18

31.5

31.5

25.175

30.24

31.5

31.5

36

40

49.5

65

78.75

79.5

108

108

135

27

27

25.18

31.5

31.5

25.175

31.5

28.322

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

1920 x 1080i

1280 x 720p

720 x 480p

720 x 576p

720 x 480i

720 x 576i

33.72

28.125

45

37.5

31.5

31.25

15.73

15.63

P

P

P

P

P

P

P

P

50

60

50

60

50

60

50

60

P

P

P

P

P

P

P

P

74.18

74.25

74.25

74.25

27

27

13.5

13.5

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Ξεχ.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις/μεγέθη

O: Το μέγεθος και η υπερσάρωση μπορούν να ρυθμιστούν, x : Το μέγεθος και η υπερσάρωση δεν μπορούν να ρυθμιστούν, : Το

μέγεθος μπορεί να ρυθμιστεί

Source (Πηγή) Μέγεθος εικόνας

Input (Είσοδος)

HDMI

Component

VIDEO

και S-VIDEO

PC

Τύπος

HD

SD

PC

HD

SD

SD

HD

SD

PC

480i

576i

480i

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9

Mode

4:3

Mode

Τρόπος

λειτουργίας

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

VESA

1080i

720p

576p

480p

576i

Normal

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Zoom1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zoom2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16:9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Τρόποι λειτουργίας θέσης εικόνας

Υπερσάρωση: Off (Απενεργοποίηση)

Η λειτουργία θέσης δεν υποστηρίζεται στις εισόδους HDMI, Video και S-video.

Source (Πηγή) Μέγεθος εικόνας

Input (Είσοδος) Τύπος

Τρόπος

λειτουργίας

Normal Zoom1 Zoom2

HD

1080i

720p

576p x x x x x x x x x

HDMI

Component

SD

PC

HD

SD

480p

576i

480i

VESA

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

O

O

O

O

O

O x x x x

O

O

O

O

O

O x x x x

O

O

O

O

O

O x x x x

16:9 x x x x x x x

O

O

O

O

O

O

VIDEO

και S-VIDEO

PC

SD

HD

SD

PC

576i

480i

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9

Mode

4:3

Mode x x

O

O

O

O

O

O

O

O x x x x x x x x x x x x

Υπερσάρωση: On (Ενεργοποίηση)

Η θέση της οθόνης δεν μετακινείται στη λειτουργία εισόδου από υπολογιστή.

Source (Πηγή) Μέγεθος εικόνας

Input (Είσοδος) Τύπος

Τρόπος

λειτουργίας

Normal Zoom1 Zoom2

HDMI

HD

1080i

720p

576p

480p

SD x x x x x x x x x x x x

PC

576i

480i

VESA x x x x x x x x x

Component

VIDEO

και S-VIDEO

HD

SD

SD

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

576i

O

O

O

O

O

O x

O

O

O

O

O

O

O

PC

HD

SD

PC

480i

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

16:9

Mode

4:3

Mode x x x x x x x x x x x

O x x x x x x

O

O

O

O

O

O

O x x

O x x x x x x x x x x x x x x

16:9

O

O x

O

O

O

O x x x x x x x x x x x x x x x x

O

O

O

O

O x x

O

O

O

|

Βασικές ρυθµίσεις

|

Σύνδεση τροφοδοτικού

|

Σύνδεση του εξοπλισµού για το βίντεο

|

Τοποθέτηση της συσκευής προβολής

Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής έτσι ώστε η δέσμη από τη συσκευή προβολής να είναι κάθετη στην οθόνη.

Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο φακός να βρίσκεται στο κέντρο της

οθόνης.

Εάν η οθόνη δεν είναι τοποθετημένη κατακόρυφα, η εικόνα επί της οθόνης ενδέχεται να μην είναι

ορθογώνιου σχήματος.

Να μην τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό περιβάλλον. Εάν η οθόνη είναι πολύ φωτεινή, η εικόνα στην

οθόνη δεν θα προβάλλεται καθαρά.

Όταν τοποθετείτε την οθόνη σε φωτεινό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε κουρτίνες.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή προβολής στις παρακάτω τοποθεσίες: Εμπρός-Δάπεδο / Εμπρός-

Οροφή / Πίσω-Δάπεδο / Πίσω-Οροφή.

( Για την προβολή των ρυθμίσεων της θέσης εγκατάστασης )

Για την προβολή της εικόνας όταν έχετε τοποθετήσει τη συσκευή προβολής πίσω από την οθόνη,

Εγκαταστήστε μια ημιδιάφανη οθόνη.

Επιλέξτε

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Για την προβολή της εικόνας όταν έχετε τοποθετήσει τη συσκευή προβολής εμπρός από την οθόνη,

Εγκαταστήστε τη συσκευή προβολής στο πλάι όπου

βλέπετε την οθόνη.

Επιλέξτε

Menu > Setup > Install > Front-Floor

Ρύθμιση της μεγέθυνσης και της εστίασης

Περιστρεφόμενο ρυθμιστικό μεγέθυνσης Δακτύλιος εστίασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας, ανάλογα με το εύρος

της μεγέθυνσης, χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο ρυθμιστικό

μεγέθυνσης.

Βρείτε την κατάλληλη εστίαση της εικόνας στην οθόνη

χρησιμοποιώντας το δακτύλιο εστίασης.

Εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε χώρο εκτός της

προτεινόμενης απόστασης προβολής (ανατρέξτε στην ενότητα

Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής ), η εστίαση δεν μπορεί να

ρυθμιστεί σωστά.

Ισοστάθμιση χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια

Μέγεθος οθόνης

(M:inch)

120

130

140

150

80

90

100

110

160

170

180

190

30

40

50

60

70

200

Για την ισοστάθμιση της συσκευής προβολής, ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια της συσκευής

προβολής.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του συστήματος προβολής έως 12 mm (μέση

τιμή 3,4°) μοίρες.

Ανάλογα με τη θέση της συσκευής προβολής, ενδέχεται να παρουσιαστεί

παραμόρφωση της εικόνας τύπου Keystone.

Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής

Τοποθετήστε τη συσκευή προβολής σε μια επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια και εξισορροπήστε τη συσκευή προβολής

χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Εάν οι εικόνες δεν εμφανίζονται

καθαρά, ρυθμίστε τις χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο ρυθμιστικό μεγέθυνσης ή δακτύλιο εστίασης, ή μετακινήστε

τη συσκευή προβολής εμπρός και πίσω.

Οριζόντια Κατακόρυφα Μέγιστο Ελάχιστο Μετατόπιση

(X:mm) (Y:mm) (Z:mm) (Z:mm) (Y':mm)

609.6

812.8

457.2

609.6

1300

1730

1110

1480

57

76

1016.0

1219.2

1422.4

762.0

914.4

1066.8

2150

2580

3010

1840

2210

2570

95

114

133

1625.6

1828.8

2032.0

2235.2

2438.4

2641.6

2844.8

3048.0

3251.2

3454.4

3657.6

3860.8

4064.0

1219.2

1371.6

1524.0

1676.4

1828.8

1981.2

2133.6

2286.0

2438.4

2590.8

2743.2

2895.6

3048.0

3430

3860

4290

4710

5140

5560

5990

6420

6840

7270

7700

8120

8550

2940

3300

3670

4040

4400

4770

5130

5500

5860

6230

6600

6960

7330

152

171

191

210

229

248

267

286

305

324

343

362

381

210

220

230

240

250

4267.2

4470.4

4673.6

4876.8

5080.0

3200.4

3352.8

3505.2

3657.6

8980

9400

9830

10260

3810.0 10680

7690

8060

8420

8790

9160

400

419

438

457

476

Αυτό το σύστημα προβολής έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη προβολή εικόνων σε οθόνη μεγέθους 80 ~

120”.

A. Οθόνη

Z: Απόσταση προβολής

Y': Απόσταση από το κέντρο του φακού μέχρι το κάτω μέρος της εικόνας

Ρύθμιση του περιβάλλοντος στον υπολογιστή - Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία πριν συνδέσετε τον υπολογιστή σας

με τη συσκευή προβολής.

1.

Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows

και κάντε κλικ στο [Ιδιότητες].

Θα εμφανιστεί η καρτέλα <Ιδιότητες οθόνης>.

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Ρυθμίσεις] και ρυθμίστε την

<Ανάλυση οθόνης>

ανατρέχοντας στην <Ανάλυση> που περιγράφεται στην

ενότητα Ο πίνακας με τους τρόπους λειτουργίας που

υποστηρίζονται από την οθόνη από αυτή τη συσκευή

προβολής.

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την <Ποιότητα χρώματος>.

3.

Πατήστε το κουμπί [Για προχωρημένους].

Θα εμφανιστεί ένα άλλο παράθυρο ιδιοτήτων.

4.

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Οθόνη] και ρυθμίστε το <Ρυθμό

ανανέωσης οθόνης> ανατρέχοντας στη <Κατακόρυφη

συχνότητα> που περιγράφεται στον Πίνακας με τις

υποστηριζόμενες αναλύσεις/μεγέθη .

Ρυθμίστε την κατακόρυφη και οριζόντια συχνότητα αντί για

το <Ρυθμό ανανέωσης οθόνης>.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να κλείσετε το παράθυρο

και κάντε κλικ στο

κουμπί [OK] του παραθύρου <Ιδιότητες οθόνης> για να

κλείσετε το παράθυρο.

Ο υπολογιστής ενδέχεται να επανεκκινήσει αυτόματα.

6.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και συνδέστε τη συσκευή

προβολής.

Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή ή την έκδοση των Windows.

(Για παράδειγμα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ιδιότητες] αντί για [Ιδιότητες (R)] όπως φαίνεται στο 1.)

Όταν χρησιμοποιείται ως οθόνη υπολογιστή, αυτή η συσκευή υποστηρίζει ποιότητα χρώματος έως και 24 bit ανά pixel.

Η απεικόνιση των εικόνων που προβάλλονται ενδέχεται να διαφέρει από την απεικόνισή τους στην οθόνη

του υπολογιστή ανάλογα με τον κατασκευαστή της οθόνης του υπολογιστή ή της έκδοσης των Windows.

Όταν συνδέετε τη συσκευή προβολής σε έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του υπολογιστή

συμφωνεί με τις προδιαγραφές των ρυθμίσεων της οθόνης που υποστηρίζει η συγκεκριμένη συσκευή

προβολής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με τα σήματα.

|

Βασικές ρυθµίσεις

|

Σύνδεση τροφοδοτικού

|

Σύνδεση του εξοπλισµού για το βίντεο

|

1. Πίσω όψη της συσκευής προβολής

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή στο πίσω τμήμα της συσκευής προβολής.

Όταν χρησιμοποιείται εκτός ΗΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο HAR με βύσματα που διαθέτουν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία.

|

Βασικές ρυθµίσεις

|

Σύνδεση τροφοδοτικού

|

Σύνδεση του εξοπλισµού για το βίντεο

|

Σύνδεση ενός DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής στο HDMI/DVI

- Σύνδεση μέσω ενός καλωδίου HDMI/DVI

Συνδέστε την υποδοχή [HDMI/DVI IN] στο πίσω τμήμα της συσκευής προβολής και την υποδοχή εξόδου DVI του

DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI/DVI.

- Σύνδεση μέσω ενός καλωδίου HDMI

Συνδέστε την υποδοχή [HDMI/DVI IN] στο πίσω τμήμα της συσκευής προβολής και την υποδοχή εξόδου DVI του

DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής προβολής και του DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής.

Χρήση της συσκευής προβολής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και πατήστε το κουμπί [HDMI] για να επιλέξετε <HDMI>.

Σύνδεση ενός DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής μέσω Component (Σήμα συνιστωσών)

Συνδέστε τη θύρα εισόδου [COMPONENT IN (Y/P

B

/ P

R

)] στο πίσω τμήμα της συσκευής προβολής στη θύρα

σήματος συνιστωσών (Component) στο πίσω μέρος του DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής

χρησιμοποιώντας το καλώδιο σήματος συνιστωσών (Component).

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής προβολής και του DVD player/Καλωδιακής/Δορυφορικής συσκευής.

Χρήση της συσκευής προβολής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και πατήστε το κουμπί [COMP] για να επιλέξετε <Component>.

Οι θύρες σήματος συνιστωσών (Component) είναι σημαδεμένες ως (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) ή (Y, Cb, Cr)

ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Σύνδεση με VCR/βιντεοκάμερα

Συνδέστε τη θύρα εισόδου [VIDEO IN (κίτρινη)] της συσκευής προβολής με τη θύρα VIDEO OUT (κίτρινη) του

εξοπλισμού βίντεο, χρησιμοποιώντας το καλώδιο βίντεο.

- Εάν ο εξοπλισμός βίντεο διαθέτει θύρα εξόδου S-VIDEO OUT, συνδέστε τη στη θύρα εισόδου [S-VIDEO IN] της

συσκευής προβολής.

Η χρήση της σύνδεσης S-VIDEO, παρέχει καλύτερη ποιότητα θέασης.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση των συσκευών, συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής προβολής και του

VCR.

Χρήση της συσκευής προβολής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και πατήστε το κουμπί [Video] για να επιλέξετε <Video>. ή

Πατήστε το κουμπί [S-VIDEO] για να επιλέξετε S-Video.

Προτού συνδέσετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προβολής και ο εξοπλισμός βίντεο

βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Αυτό το σύστημα προβολής δεν υποστηρίζει ήχο. (Απαιτείται ξεχωριστό ηχοσύστημα για την

παραγωγή ήχου.)

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Συνδέστε τη θύρα [PC IN] στο πίσω τμήμα της συσκευής προβολής, στη θύρα εξόδου της οθόνης του

υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο βίντεο υπολογιστή.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος της συσκευής προβολής

και του υπολογιστή.

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας, οπότε δεν χρειάζεται να

εγκαταστήσετε πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή σας.

Χρήση της συσκευής προβολής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής και πατήστε το κουμπί [PC] για να επιλέξετε <PC>.

Εάν ο τρόπος λειτουργίας υπολογιστή δεν είναι διαθέσιμος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο υπολογιστή

βρίσκεται στη θέση του.

Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή και

ρυθμίστε το περιβάλλον υπολογιστή εάν χρειάζεται.

Ρυθμίστε την οθόνη.(

Αυτόματη ρύθμιση )

Ακούγεται ήχος από τα ηχεία του υπολογιστή.

Σύνδεση συσκευών βίντεο (οθόνη, τηλεόραση κ.τ.λ.)

- Όταν χρησιμοποιείτε την έξοδο D-sub (αναλογικού σήματος) μέσω άλλης συσκευής βίντεο (οθόνη, τηλεόραση

κ.τ.λ.).

Συνδέστε την υποδοχή εξόδου οθόνης MONITOR OUT του συστήματος προβολής και την υποδοχή εξόδου D-sub

της συσκευής βίντεο, χρησιμοποιώντας ένα

καλώδιο D-sub.

Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, θέστε σε λειτουργία το σύστημα προβολής και τη συσκευή βίντεο (οθόνη,

τηλεόραση κ.τ.λ.).

Η λειτουργία MONITOR OUT λειτουργεί μόνον όταν το σύστημα προβολής είναι συνδεδεμένο με

εξωτερική συσκευή, μέσω της υποδοχής εισόδου [PC IN].

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή( )/Διακοπή( ) στον παρακάτω πίνακα για την προβολή του αρχείου βίντεο.

Ρύθμιση

οθόνης

Source List

Περιγραφή

Αναπαραγωγή /

Διακοπή

Μπορείτε να επιλέξετε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή

προβολής για προβολή.

1) Component

2) S-Video

3) Video

4) PC

5) HDMI

Edit Name Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες

στη συσκευή προβολής.

1) Component

2) S-Video

3) Video

4) PC

5) HDMI

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή( )/Διακοπή( ) στον παρακάτω πίνακα για την προβολή του αρχείου βίντεο.

Ρύθμιση

οθόνης

Mode

Περιγραφή

Αναπαραγωγή /

Διακοπή

Επιλέξτε μια κατάσταση οθόνης η οποία έχει προσαρμοστεί στη συσκευή

προβολής ή τροποποιήστε τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης όπως απαιτείται.

1) Mode

- Dynamic

Επιλέξτε αυτό εάν θέλετε η ποιότητα της οθόνης να είναι πιο διαυγής από

την τυπική ποιότητα της οθόνης.

- Standard

Μπορείτε να δείτε άνετα την οθόνη προβολής εάν το περιβάλλον είναι

αρκετά φωτεινό.

- Movie1, Movie2

Επιλέξτε αυτό εάν το περιβάλλον είναι σκοτεινό. Αυτό εξοικονομεί

ενέργεια και μειώνει την κόπωση των ματιών.

- Monitor

Επιλέξτε αυτό για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας ως κανονική οθόνη.

- Game

Επιλέξτε αυτό για να απολαύσετε τα παιχνίδια σε πιο ζωντανό περιβάλλον.

- Sports

Παρέχει τις καλύτερες ρυθμίσεις εικόνας για σπορ. Μπορείτε να

απολαύσετε πιο συγκλονιστικές εικόνες.

- User

Επιλέξτε αυτό εάν θέλετε η προβολή της οθόνης να γίνει σύμφωνα με την

προσαρμοσμένη λειτουργίας της οθόνης. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την

επιλογή στο Λειτουργία-Εξοικονόμηση ενέργειας .

Η αρχική τιμή έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.

Λειτουργία

2) Contrast : Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αντίθεσης μεταξύ του

αντικειμένου και του φόντου.

3) Brightness : Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας ολόκληρης της

εικόνας.

4) Sharpness : Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας.

5) Color : Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρώματος, πιο φωτεινό ή πιο

σκοτεινό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόχρωση (Color) μόνο στις λειτουργίες [S-

Video] και [Video].

6) Tint : Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των αντικειμένων με πιο φυσικό

χρώμα μεταβάλλοντας τις αποχρώσεις του πράσινου και του κόκκινου.

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

Size

Position

Digital NR

Black Level

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόχρωση (Tint) μόνο στις λειτουργίες [S-Video]

και [Video].

7) Color Temperature : Μπορείτε να μεταβάλλετε την απόχρωση ολόκληρης της

οθόνης για να καλύψει τις ανάγκες σας.

- 5500K : Χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για

ασπρόμαυρες ταινίες.

- 6500K : Αυτή η θερμοκρασία χρησιμοποιείται για τις περισσότερες

παραγωγές βίντεο. Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία Movie1

και μπορεί να αποδώσει τις πιο ακριβείς αποχρώσεις.

- 8000K : Αυτή η θερμοκρασία χρώματος είναι κατάλληλη για πολύ φωτεινούς

χώρους και είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη δυναμική λειτουργία

εικόνας (Dynamic). Δίνεται έμφαση στην ευκρίνεια και τη φωτεινότητα.

- 9300K : Η θερμοκρασία χρώματος κατάλληλη για έντονα φωτεινούς χώρους όπως ένα κατάστημα.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain 6) G-Offset

3) G-Gain

4) B-Gain

7) B-Offset

Color

Temperature

R-Gain

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

8) Gamma : Μια λειτουργία αντιστάθμισης εικόνας που ελέγχει τις ρυθμίσεις

ανάλογα με τις ιδιότητες του βίντεο.

- Film : Η ιδανική ρύθμιση για την προβολή μιας ταινίας.

- Video : Η ιδανική ρύθμιση για την προβολή ενός τηλεοπτικού προγράμματος.

- Graphic : Η ιδανική ρύθμιση όταν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.

9) Save : Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

εικόνας.

10) Reset : Επαναφέρει τις ρυθμίσεις λειτουργίας στις εργοστασιακές τιμές.

Gamma

Save

Reset

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος οθόνης ανάλογα με τον τύπο της σκηνής.

Ανατρέξτε στο "Υποστηριζόμενα μεγέθη" .

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4)16:9

Ρυθμίζει τη θέση της οθόνης εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένη.

Ανατρέξτε στο "Υποστηριζόμενες θέσεις μετακίνησης" .

Όταν εμφανίζεται μια διακεκομμένη γραμμή ή η οθόνη τρέμει, μπορείτε να έχετε

μια βελτιωμένη ποιότητα εικόνας ενεργοποιώντας τη μείωση θορύβου (Noise

Reduction).

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία για τη στάθμη του μαύρου (Black Level), μπορείτε

να ρυθμίσετε το επίπεδο του φωτός του πιο σκοτεινού τμήματος του σήματος

βίντεο, ώστε να προβάλονται με ευκρίνεια οι σκοτεινές περιοχές στην οθόνη.

Η στάθμη του μαύρου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στις λειτουργίες [Video], [S-

Video] και [HDMI].

Για τις λειτουργίες [Video] και [S-Video]

1) 0 IRE : Ρυθμίζει το επίπεδο φωτός για τα πιο σκοτεινά τμήματα του σήματος

βίντεο σε χαμηλό. Εάν η ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου, η

σκούρα οθόνη εμφανίζεται γαλακτώδης-άσπρη.

2) 7.5 IRE : Ρυθμίζει το επίπεδο φωτός για τα πιο σκοτεινά τμήματα του

σήματος βίντεο σε υψηλό. Εάν η ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου,

η σκούρα οθόνη είναι κορεσμένη και ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.

Για τη λειτουργία [HDMI]

1) HDMI-Video : Θέτει την προεπιλεγμένη φωτεινότητα για τα σκούρα σήματα

Color Pattern

Overscan

Film Mode

στη χαμηλή ρύθμιση.

Εάν το σήμα εισόδου είναι τύπου 'HDMI-Video', οι οθόνες που δεν είναι

κενές εμφανίζονται κανονικά.

2) HDMI-PC : Θέτει την προεπιλεγμένη φωτεινότητα για τα σκούρα σήματα

στην υψηλή ρύθμιση.

Εάν το σήμα εισόδου είναι τύπου 'HDMI-PC', οι σκούρες οθόνες

εμφανίζονται φωτεινές.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα χρώματα ολόκληρης της οθόνης, ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας.

1) Off : Εμφανίζει την εικόνα με τα αρχικά της χρώματα.

2) Monochrome : Εμφανίζει ασπρόμαυρη την εικόνα, αποκλείοντας όλα τα έγχρωμα σήματα.

3) Red : Εμφανίζει την εικόνα σε αποχρώσεις του κόκκινου, αποκλείοντας τα

σήματα για το πράσινο και το μπλε χρώμα.

4) Green : Εμφανίζει την εικόνα σε αποχρώσεις του πράσινου, αποκλείοντας τα

σήματα για το κόκκινο και το μπλε χρώμα.

5) Blue : Εμφανίζει την εικόνα σε αποχρώσεις του μπλε, αποκλείοντας τα

σήματα για το κόκκινο και το πράσινο χρώμα.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αποκόψετε την άκρη της

εικόνας όταν εμφανίζονται περιττές πληροφορίες ή εικόνες στην άκρη της

εικόνας.

Ανατρέξτε στο "Υποστηριζόμενα μεγέθη" .

1) Off

2) On

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο

λειτουργίας προβολής που είναι βέλτιστος για την αναπαραγωγή ταινιών.

Η λειτουργία ταινιών (Film Mode) υποστηρίζεται μόνο για τις λειτουργίες [Video],

[S-Video] και [Component].

1) Off

2) On

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή( )/Διακοπή( ) στον παρακάτω πίνακα για την προβολή του αρχείου βίντεο.

Ρύθμιση

οθόνης

Install

Περιγραφή

Αναπαραγωγή /

Διακοπή

Για την προσαρμογή της εικόνας στο χώρο εγκατάστασης, μπορείτε να

αναστρέψετε τις εικόνες που προβάλλονται κατακόρυφα/οριζόντια.

1) Front-Floor : Κανονική εικόνα

2) Front-Ceiling : Οριζόντια/Κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας

3) Rear-Floor : Οριζόντια αναστροφή της εικόνας

4) Rear-Ceiling : Κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας

Light Setting Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας ρυθμίζοντας την

ποσότητα του φωτός που παράγει η λυχνία.

1) Theater : Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε το

επίπεδο φωτός της λυχνίας ώστε να μπορείτε να βλέπετε άνετα εικόνες

στην οθόνη ακόμα και σε σκοτεινές συνθήκες. Επιπλέον, μειώνει την

κατανάλωση ρεύματος και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας.

2) Bright : Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της φωτεινότητας σε σχετικά

φωτεινό περιβάλλον. Εφόσον η λειτουργία αυτή αυξάνει το επίπεδο φωτός

της λυχνίας, ενδέχεται να παράγεται περισσότερος θόρυβος λόγω της

ψύξης της συσκευής προβολής.

Theater

Bright

V-Keystone

Test Pattern

Εάν οι σκηνές βίντεο είναι παραμορφωμένες ή μετατοπισμένες, μπορείτε να

αντισταθμίσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Vertical Keystone.

Δημιουργείται από την ίδια τη συσκευή προβολής. Χρησιμοποιείται ως

προεπιλογή για τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης της συσκευής προβολής.

1) Crosshatch : Μπορείτε να ελέγξετε εάν η εικόνα είναι παραμορφωμένη ή όχι.

2) Screen Size : Μπορείτε να ανατρέξετε σε αναλογίες για το μέγεθος της

εικόνας όπως 1,33:1 ή 1,78:1.

3) Red : Κόκκινη οθόνη, μόνο για τη ρύθμιση του χρώματος.

4) Green : Πράσινη οθόνη, μόνο για τη ρύθμιση του χρώματος.

5) Blue : Μπλε οθόνη, μόνο για τη ρύθμιση του χρώματος.

6) White : Άσπρη οθόνη, μόνο για τη ρύθμιση του χρώματος.

7) 6500K_White : Άσπρη οθόνη, εμφανίζει το πιο φωτεινό άσπρο χρώμα που

μπορεί να επιτευχθεί.

Τα χρώματα κόκκινο/πράσινο/μπλε των δοκιμών χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά για τις διαδικασίες των χρωματικών ρυθμίσεων και ενδέχεται να

μην αντιστοιχούν με τα πραγματικά χρώματα που εμφανίζονται κατά την

αναπαραγωγή του βίντεο.

PC Εξαλείφει ή μειώνει το θόρυβο που προκαλεί αστάθεια στην ποιότητα της

οθόνης, όπως είναι το τρεμόπαιγμα της οθόνης. Εάν ο θόρυβος δεν εξαλειφθεί

χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ακριβείας (Fine Adjustment), ρυθμίστε τη συχνότητα

στη μέγιστη τιμή και πραγματοποιήστε και πάλι τη ρύθμιση ακριβείας (Fine

Adjustment).

Ενεργοποιείται μόνο σε περιβάλλον υπολογιστή.

1) Auto Adjustment : Χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας

και της φάσης της οθόνης του υπολογιστή.

2) Coarse : Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της συχνότητας όταν εμφανίζονται

κατακόρυφες γραμμές στην οθόνη του υπολογιστή.

3) Fine : Χρησιμοποιείται για την ακριβή ρύθμιση της οθόνης του υπολογιστή.

4) Zoom : Χρησιμοποιείται για την επέκταση της οθόνης του υπολογιστή από

το κέντρο.

5) Reset : Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επαναφέρετε τις

ρυθμίσεις του μενού υπολογιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Color Standard Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρωματικό πρότυπο έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Zoom

Reset

χρωματικό πρότυπο του σήματος εισόδου.

1) SMPTE_C : Πρότυπο που χρησιμοποιείται για τον εξοπλισμό βίντεο από την

Εταιρεία Μηχανικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

2) HD : Υψηλής ευκρίνειας, 1125 γραμμές σάρωσης, για τηλεόραση συνήθους

ευκρίνειας (Standard Definition TV) που υπέβαλλαν στην ITU-R οι ΗΠΑ, η

Ιαπωνία και ο Καναδάς, το 1986.

3) EBU : Κανονισμοί και πρότυπα για την παραγωγή και την τεχνολογία

ευρωπαϊκών εκπομπών, όπως έχουν τυποποιηθεί από την Ένωση

Ευρωπαϊκών εκπομπών.

Factory Default Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επαναφέρετε διάφορες

ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή( )/Διακοπή( ) στον παρακάτω πίνακα για την προβολή του αρχείου βίντεο.

Ρύθμιση

οθόνης

Language

Περιγραφή

Αναπαραγωγή /

Διακοπή

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού στην οθόνη.

Menu Position Μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση του μενού πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.

Menu

Translucency

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του μενού.

1) Opaque

Menu Display

Time

2) Low

3) Medium

4) High

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο προβολής του μενού.

1) 5 sec 5) 90 sec

2) 10 sec

3) 30 sec

4) 60 sec

6) 120 sec

7) Stay On

LED Indicator

Light Effect

Blue sreen

Information

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί (On) ή απενεργοποιεί (Off) τις ενδεικτικές λυχνίες

LED. Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες LED επηρεάζουν τη φωτεινότητα της οθόνης LCD,

μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ενδεικτικές λυχνίες LED

απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Ενεργοποιώντας καιπάλι τη λειτουργία,

επιτρέπει στις ενδεικτικές λυχνίες LED να λειτουργούν κανονικά, ανάλογα με την

κατάσταση του συστήματος προβολής.

1) Off : Αυτή η κατάσταση απενεργοποιεί τα LED λειτουργίας. Ωστόσο, τα LED

θα ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των LED όταν ή συσκευή

τεθεί και πάλι σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, ή όταν η συσκευή

προβολής βρίσκεται σε μη φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.

2) On : Αυτή η κατάσταση επιτρέπει τη λειτουργία των LED ώστε να

εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας της συσκευής προβολής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα ενδεικτικά LED της

συσκευής προβολής ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1) Off : Η λυχνία LED δεν θα ανάβει.

2) In Standby : Η λυχνία LED θα ανάβει σε κατάσταση αναμονής.

3) In Watching TV : Η λυχνία LED θα ανάβει όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

4) Always : Η λυχνία LED θα ανάβει όταν σβήνετε την τηλεόραση.

Εμφανίζεται με τη μορφή έλλειψης στην κορυφή της συσκευής

προβολής.

Η λειτουργία της μπλε οθόνης εμφανίζει μια μπλε οθόνη εάν δεν υπάρχει σήμα

εισόδου από εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή προβολής.

1) Off

2) On

Μπορείτε να ελέγχετε τα σήματα εξωτερικών πηγών, τη ρύθμιση της εικόνας, τη

ρύθμιση της εικόνας του υπολογιστή και το χρόνο χρήσης της λυχνίας.

|

Προτού επικοινωνήσετε µε τους τεχνικούς συντήρησης

|

Εγκατάσταση και σύνδεση

Συμπτώματα

Δεν υπάρχει ρεύμα.

Θέλω να εγκαταστήσω τη

συσκευή προβολής στην

οροφή.

Δεν είναι δυνατή η επιλογή

εξωτερικής πηγής.

Μενού και τηλεχειριστήριο

Συμπτώματα

Το τηλεχειριστήριο δεν

λειτουργεί.

z z

Αντιμετώπιση προβλημάτων z Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας.

Το στήριγμα για εγκατάσταση στην οροφή πωλείται ξεχωριστά.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο διανομής του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι το/τα καλώδιο/α σύνδεσης (βίντεο) είναι σωστά

συνδεδεμένο/α στην κατάλληλη θύρα. Εάν η συσκευή δεν έχει συνδεθεί

σωστά, δεν μπορεί να επιλεγεί.

Δεν μπορώ να επιλέξω ένα

μενού.

Οθόνη και εξωτερική πηγή

Συμπτώματα

Δεν μπορώ να δω εικόνες.

Χαμηλής ποιότητας χρώμα.

Οι εικόνες δεν είναι καθαρές.

Περίεργος θόρυβος.

Το LED λειτουργίας είναι αναμμένο.

Εμφανίζονται γραμμές στην οθόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων z

Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται υπό σωστή γωνία και στη

σωστή απόσταση. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στο z

τηλεχειριστήριό σας και το προϊόν.

Ο άμεσος φωτισμός των 3οδικών λυχνιών ή άλλης συσκευής φωτισμού στο

τηλεχειριστήριο του συστήματος προβολής ενδέχεται να επηρεάσει την z z

ευαισθησία και να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Ελέγξτε εάν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει εξαντληθεί.

Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία στο επάνω μέρος του συστήματος

προβολής είναι ενεργοποιημένη. z Ελέγξτε εάν το μενού εμφανίζεται με γκρι χρώμα. Τα μενού με γκρι χρώμα

δεν είναι διαθέσιμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων z z z z z

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής προβολής είναι

συνδεδεμένο.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η κατάλληλη πηγή εισόδου.

Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν συνδεθεί σωστά στις θύρες στο πίσω

τμήμα της συσκευής προβολής.

Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το <Color> (χρώμα) και τη <Brightness>

(φωτεινότητα) δεν βρίσκονται στη χαμηλότερη τιμή τους. z

Ρυθμίστε το <Tint> (απόχρωση) και το <Contrast> (αντίθεση). z z

Ρυθμίστε την εστίαση.

Ελέγξτε εάν η απόσταση προβολής είναι πολύ μακριά ή πολύ κοντά στην

οθόνη. z

Εάν επαναλαμβάνεται ένας περίεργος θόρυβος, επικοινωνήστε με το

κέντρο τεχνικής υποστήριξης . z

Ανατρέξτε στο Διορθωτικές ενέργειες ανάλογα με τις ενδείξεις LED . z

Επειδή είναι πιθανή η εμφάνιση θορύβου κατά τη χρήση του υπολογιστή,

ρυθμίστε τη συχνότητα της οθόνης.

Δεν εμφανίζεται καμία οθόνη για

εξωτερική συσκευή.

Εμφανίζεται μόνο μια μπλε οθόνη.

Η οθόνη εμφανίζεται ασπρόμαυρη ή

με περίεργο χρώμα./ η οθόνη είναι

πολύ σκοτεινή ή φωτεινή.

z Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας της εξωτερικής συσκευής και

ελέγξτε εάν τα στοιχεία ρύθμισης, όπως η φωτεινότητα και η αντίθεση

(Brightness και Contrast) έχουν μεταβληθεί σωστά στην οθόνη επιλογής

<Mode> (λειτουργίας) του μενού της συσκευής προβολής. z Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε σωστά τις εξωτερικές συσκευές. Ελέγξτε και

πάλι τις συνδέσεις των καλωδίων. z z

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ελέγξτε τα στοιχεία ρύθμισης, όπως η

φωτεινότητα, η αντίθεση και το χρώμα (Brightness, Contrast και Color) στο

μενού.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές

τους ρυθμίσεις, επιλέξτε <Factory Default> (Εργοστασιακή ρύθμιση) από

το μενού.

|

Φροντίδα και συντήρηση

|

Επικοινωνία με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

|

Άλλο

|

Αρχή

|

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού φακού της

συσκευής προβολής

Καθαρίστε τη συσκευή προβολής

χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Να μην καθαρίζετε τη συσκευή προβολής με

εύφλεκτες ουσίες όπως βενζίνη, διαλυτικά ή

υγρό πανί, ενδέχεται να προκαλέσουν

προβλήματα.

Να μην ακουμπάτε τη συσκευή προβολής με

τα νύχια ή με άλλα αιχμηρά αντικείμενα,

ενδέχεται να γρατζουνιστεί η επιφάνεια.

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής

προβολής

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της

συσκευής προβολής, απευθυνθείτε στο

Κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή σε ένα

διανομέα.

Επικοινωνήστε με το διανομέα ή το Κέντρο

τεχνικής υποστήριξης εάν υπάρχει σκόνη ή άλλες ουσίες στο εσωτερικό της συσκευής

προβολής.

Αντικατάσταση λυχνίας

Προειδοποιήσεις σχετικά με την αντικατάσταση της λυχνίας

Η λυχνία της συσκευής προβολής αποτελεί αναλώσιμο εξάρτημα. Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας,

αντικαταστήστε τη λυχνία ανάλογα με το χρόνο χρήσης. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το χρόνο

χρήσης της λυχνίας στην προβολή πληροφοριών (κουμπί INFO).

Να χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη λυχνία κατά την αντικατάσταση. Οι προδιαγραφές της λυχνίας

περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Αντικαταστήστε τη λυχνία με λυχνία ίδιου τύπου με αυτήν της

συσκευής προβολής.

- Ονομασία μοντέλου λυχνίας: Λαμπτήρας πυρακτώσεως 220 W Philips

- Κατασκευαστής λυχνίας: Philips Lighting

- Διάρκεια ζωής λυχνίας: 3000 ώρες

- Τύπος λυχνίας: 220 W UHP

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο πριν την αντικατάσταση της λυχνίας.

Ακόμα και μετά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, η λυχνία παραμένει ζεστή. Αφήστε τη

λυχνία να κρυώσει τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αντικατάστασή της.

Η λυχνία βρίσκεται στο πίσω αριστερό τμήμα της συσκευής προβολής.

Πριν αναποδογυρίσετε τη συσκευή προβολής για την αντικατάσταση της λυχνίας, καλύψτε τη συσκευή

προβολής με ένα μαλακό πανί σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Μην αφήνετε την παλιά λυχνία κοντά σε εύφλεκτες ουσίες, φυλάξτε τη μακριά από παιδιά. Υπάρχει

κίνδυνος εγκαύματος ή τραυματισμού.

Αφαιρέστε τις βρωμιές ή τα ξένα σώματα από το εσωτερικό ή γύρω από το συγκρότημα της λυχνίας

χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα.

Κατά το χειρισμό της λυχνίας, αποφύγετε να ακουμπήσετε οποιοδήποτε τμήμα της εκτός από τις

λαβές. Εάν δεν χειριστείτε κατάλληλα τη λυχνία, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα προβολής και

να μειωθεί η διάρκεια ζωής της λυχνίας.

Περιέχει Υδράργυρο, να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς

νόμους

Διαδικασία αντικατάστασης λυχνίας

Η λυχνία είναι πολύ ζεστή και

λειτουργεί με υψηλή τάση.

Αφήστε τη λυχνία να κρυώσει

τουλάχιστον 1 ώρα πριν την

αντικατάστασή της, αφού

αποσυνδέσετε το καλώδιο

τροφοδοσίας.

Η λυχνία βρίσκεται στη βάση

του προϊόντος.

Τοποθετήστε το προϊόν με

τέτοιο τρόπο ώστε η βάση του

να κοιτάει προς τα πάνω και

αφαιρέστε τις βίδες που

συγκρατούν το κάλυμμα της

λυχνίας στη θέση του.

* Όταν τοποθετείτε το προϊόν

με τη βάση του να κοιτάει προς

τα πάνω, βεβαιωθείτε ότι έχετε

τοποθετήσει ένα μαλακό πανί

στο πάτωμα για την αποφυγή

αμυχών.

Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα

προς την κατεύθυνση του

βέλους, όπως φαίνεται στην

εικόνα.

Αφαιρέστε τις βίδες, όπως

φαίνεται στην εικόνα.

Όπως φαίνεται στην εικόνα,

τραβήξτε τη λυχνία, κρατώντας

και ανασηκώνοντας τις λαβές

της.

Η τοποθέτηση μιας νέας λυχνίας πραγματοποιείται ακολουθώντας την αντίστροφη

διαδικασία της αφαίρεσης.

|

Φροντίδα και συντήρηση

|

Επικοινωνία με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

|

Άλλο

|

Αρχή

|

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung,

επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG(7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)

0825 08 65 65 (€ 0.15/Min) http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no 3 - SAMSUNG(7267864)

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33 http://www.samsung.com/pl

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG(726 78 64)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch

U.K

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

CIS

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.ru http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA 1300 362 603

800-810-5858 http://www.samsung.com/au

400-810-5858 http://www.samsung.com/cn

CHINA

INDIA

010-6475 1880

HONG KONG: 3698 - 4698

3030 8282

1-800-3000-8282

1800 110011 http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr 444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/ae

|

Φροντίδα και συντήρηση

|

Επικοινωνία με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

|

Άλλο

|

Αρχή

|

Λεξιλόγιο

Αναλογική εκπομπή

Ένα υπάρχον σήμα εκπομπής που αναμεταδίδεται από ένα σταθμό που εκπέμπει σύμφωνα με το πρότυπο NTSC.

Θύρα εισόδου κεραίας (ANTENNA IN)

Αυτή είναι η θύρα για τη σύνδεση μιας κεραίας τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο.

Χρησιμοποιείται γενικά για την προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Black Level (Στάθμη του μαύρου)

Η στάθμη του μαύρου (Black Level) αντιστοιχεί το επίπεδο φωτός για τα πιο σκοτεινά τμήματα του σήματος

βίντεο με την ικανότητα απεικόνισης της στάθμης του μαύρου από τη συσκευή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να

αντιλαμβάνονται με ευκρίνεια τα σκούρα γραφικά. Εάν η ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου, η σκούρα

οθόνη είναι κορεσμένη και ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά ή εμφανίζεται γαλακτώδης-άσπρη.

Καλωδιακή μετάδοση

Η καλωδιακή μετάδοση εκπέμπει προγράμματα μέσω καλωδίου αντί για ραδιοκύματα. Για την προβολή

καλωδιακών μεταδόσεων, πρέπει να έχετε συνδρομή με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης

και να εγκαταστήσετε έναν πρόσθετο δέκτη.

Χρωματικό πρότυπο

Ένα προκαθορισμένο πρότυπο χρώματος που ορίζεται από το πρότυπο εκπομπής των αντίστοιχων χωρών ή

περιοχών.

Θερμοκρασία χρώματος

Η θερμοκρασία χρώματος είναι ένας απλοποιημένος τρόπος χαρακτηρισμού των φασματικών ιδιοτήτων μιας

πηγής φωτός. Μια χαμηλή θερμοκρασία χρώματος υποδηλώνει πιο θερμό φως (περισσότερο κίτρινο/κόκκινο)

ενώ μια υψηλή θερμοκρασία χρώματος υποδηλώνει πιο ψυχρό φως (περισσότερο μπλε).

Θύρα εισόδου σύνθετου σήματος (COMPOSITE IN)

Η θύρα COMPOSITE IN (κίτρινη) είναι μια θύρα εισόδου βίντεο γενικής χρήσης. Το χρώμα και η φωτεινότητα

μεταδίδονται μέσω του ίδιου καλωδίου των 75 ohm.

Θύρα σήματος συνιστωσών (Component) (Πράσινο, Μπλε, Κόκκινο)

Η θύρα σήματος συνιστωσών (Component) μεταδίδει ξεχωριστά το σήμα για τη φωτεινότητα.

Ψηφιακή εκπομπή

Η ψηφιακή εκπομπή είναι ένα ψηφιοποιημένο σήμα αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων που εκπέμπεται

σύμφωνα με τις επίγειες προδιαγραφές ψηφιακής εκπομπής των ΗΠΑ, ή ATSC.

DVD (Ψηφιακός δίσκος πολλαπλών χρήσεων)

Το DVD είναι ένας δίσκος πολυμέσων μεγάλης χωρητικότητας στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν

περιεχόμενα πολυμέσων όπως βίντεο, παιχνίδια, εφαρμογές ήχου, κ.τ.λ. χρησιμοποιώντας τεχνολογία MPEG-2

για τη συμπίεση βίντεο, μεγέθους όσο ένας δίσκος CD.

DLP (Ψηφιακή επεξεργασία φωτός)

Το DLP είναι μια ψηφιακή τεχνολογία απεικόνισης που χρησιμοποιεί οθόνη DMD και έχει αναπτυχθεί από την TI

(Texas Instruments) των ΗΠΑ.

DLP HD2, DC2, DC3

Αυτό είναι μια κατηγορία της οθόνης DMD.

DMD (Ψηφιακή συσκευή μικρο-καθρεφτών)

Μια οθόνη DMD αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας DLP. Αποτελείται από μικροσκοπικούς

καθρέφτες, όπου κάθε καθρέφτης αναπαριστά ένα pixel.

Εξωτερική είσοδος

Με την εξωτερική είσοδο συνδέονται συσκευές όπως το VCR, η βιντεοκάμερα, ο δέκτης DTV, το DVD, κ.τ.λ. με

τη συσκευή προβολής ως πηγή βίντεο.

Λειτουργία Γάμμα

Η λειτουργία Γάμμα αντισταθμίζει το σήμα βίντεο που παράγεται για αναλογικές συσκευές απεικόνισης, όπως

οι οθόνες CRT (σωλήνας καθοδικών ακτίνων), έτσι ώστε το σήμα βίντεο να μπορεί να εμφανιστεί με ευκρίνεια

σε ψηφιακή συσκευή απεικόνισης.

HDMI

Το HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι τύπος διασύνδεσης που επιτρέπει την

αναμετάδοση σημάτων ψηφιακού ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο.

Η διαφορά μεταξύ HDMI και DVI είναι ότι η συσκευή HDMI είναι μικρότερη σε μέγεθος και έχει εγκατεστημένη

τη δυνατότητα κρυπτογράφησης HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Υπερσάρωση

Η υπερσάρωση κόβει την άκρη της φωτογραφίας όταν υπάρχουν περιττές πληροφορίες, εικόνες ή θόρυβος

στην άκρη της εικόνας. Για σήματα βίντεο πολύ χαμηλής ποιότητας, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη

ορισμένα άχρηστα σήματα βίντεο.

Θύρα RS-232C (Θύρα εισόδου συντήρησης)

Αυτή η θύρα χρησιμοποιείται για την περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Αυτή η θύρα επιτρέπει

την επικοινωνία δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο επικοινωνίας RS-232C.

Θύρα εισόδου σήματος S-Video

Αυτό ονομάζεται σούπερ βίντεο. Το S-Video είναι ένας τύπος σήματος βίντεο το οποίο διαθέτει ξεχωριστά το

σήμα για τη φωτεινότητα του βίντεο και το σήμα για το χρώμα, με σκοπό να προσφέρει καλύτερη ποιότητα

εικόνας.

Δορυφορική εκπομπή

Η δορυφορική εκπομπή αναμεταδίδει προγράμματα μέσω δορυφόρου ώστε η προβολή του προγράμματος να

μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περιοχή με υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Παρέχονται περίπου 100

κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων καναλιών. Για την προβολή δορυφορικών εκπομπών, πρέπει να

εγκαταστήσετε έναν πρόσθετο δέκτη.

|

Φροντίδα και συντήρηση

|

Επικοινωνία με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

|

Άλλο

|

Αρχή

|

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.

¨Ï 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Samsung Electronics Co., Ltd. απαγορεύεται

αυστηρά.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα ή για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που έχουν σχέση με το φινίρισμα, την απόδοση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement