Samsung | NX1100 | Felhasználói kézikönyv | Samsung NX1000 User manual

Használati utasítás
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat
tartalmaz. Olvassa el figyelmesen.
HUN
Szerzői jogi információk
• A Microsoft Windows márkanév és a Windows embléma a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye.
• A Mac és az Apple App Store az Apple Corporation bejegyzett
védjegyei.
• A Google Play Store a Google, Inc bejegyzett védjegye.
• A microSD™, microSDHC™ és microSDXC™ az SD Association
bejegyzett védjegyei.
• A HDMI elnevezés, a HDMI embléma és
a “High-Definition Multimedia Interface”
(Nagyfelbontású multimédiás illesztő)
kifejezés a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegye.
• A használati utasításban szereplő védjegyek és a kereskedelmi
nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
• A fényképezőgép műszaki jellemzői vagy jelen útmutató tartalma
a fényképezőgép funkcióinak módosítása esetén előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A használati utasítás részeinek újrafelhasználására vagy
terjesztésére előzetes engedély nélkül tilos.
• Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet abban az országban
használja, ahol vásárolta.
• Használja felelőséggel a fényképezőgépet és tartsa be
a használatával kapcsolatos összes előírást és törvényi
rendelkezést.
• A nyílt forrású licencekkel (Open Source License) kapcsolatos
információkat a mellékelt CD-ROM-on lévő "OpenSourceInfo.pdf" nevű
fájl tartalmazza.
A PlanetFirst jelzés a Samsung Electronics cégnek a
fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás
iránti, környezetbarát üzletpolitikán és vezetői
tevékenységen keresztül megnyilvánuló elkötelezettségét
jelzi.
1
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
A veszélyes helyzetek elkerülése és a fényképezőgép legjobb
teljesítményének elérése érdekében mindig tartsa be a következő
biztonsági előírásokat és használati tanácsokat.
Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet,
amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják
Ne próbálja szétszerelni vagy megjavítani a
fényképezőgépet.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés és a fényképezőgép
megrongálódásának a veszélye.
A fényképezőgépet ne használja gyúlékony vagy
robbanásveszélyes gázok és folyadékok közelében.
Védje a téma szemét a sérülésektől.
Ne villantson vakuval túl közelről (1 méternél közelebbről (3 láb))
emberek vagy állatok szemébe. A túl közelről történő vakuzás
átmeneti vagy maradandó látáskárosodást okozhat.
A fényképezőgépet tartsa távol kisgyermekektől és
háziállatoktól.
A fényképezőgépet és minden tartozékát tartsa távol kis gyermekektől
és állatoktól. Az apró alkatrészek lenyelése fulladást vagy súlyos
sérülést okozhat. A mozgó alkatrészek és kiegészítők is fizikai
veszélyforrást jelenthetnek.
A fényképezőgépet ne tegye ki hosszabb időre közvetlen
napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy robbanást okozhat.
A hosszabb idejű erős napsütés vagy magas hőmérséklet a
fényképezőgép belső alkatrészeinek végleges meghibásodását
eredményezheti.
Ne töltsön gyúlékony anyagokat a fényképezőgépbe és
ne tárolja ilyenek közelében.
A fényképezőgépet ne takarja le takaróval vagy
ruhadarabokkal.
Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.
A fényképezőgép túlmelegedhet, amelytől a fényképezőgép
eldeformálódhat vagy tüzet okozhat.
Ne fogja meg a fényképezőgépet nedves kézzel.
Ez elektromos áramütést okozhat.
Villámlással járó viharok esetén ne tartsa a kezében a
töltő kábelét és ne álljon közel a töltőhöz.
Ez elektromos áramütést okozhat.
2
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
Amennyiben folyadék vagy idegen tárgy kerül
a fényképezőgépbe, azonnal válassza le az
áramforrásokról, mint például az akkumulátor, majd
vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.
Tartsa be a fényképezőgép használatának korlátozására
vonatkozó előírásokat.
• Kerülje más készülékek zavarását.
• Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket. A fényképezőgép zavarhatja
a repülőgép műszereit. Kövesse a légitársaság előírásait és
kapcsolja ki a fényképezőgépet, amikor a légiszemélyzet erre kéri.
• Orvosi berendezések közelében kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A fényképezőgép zavarhatja a kórházi vagy egészségügyi
intézményekben található orvosi berendezéseket. Kövesse az
előírásokat, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az egészségügyi
személyzet útmutatásait.
Kerülje a szívritmus szabályzók zavarását.
A lehetséges zavarás elkerülése érdekében tartson legalább
15 cm távolságot a fényképezőgép és a szívritmus szabályzó között,
ahogyan azt a gyártó és a Wireless Technology Research független
kutatócsoport javasolja. Amennyiben bármilyen okból arra gyanakszik,
hogy a fényképezőgép zavarja a szívritmus szabályzót vagy más
orvosi berendezést, kapcsolja ki a fényképezőgépet és további
útmutatásért vegye fel a kapcsolatot a szívritmus szabályzó vagy
orvosi berendezés gyártójával.
Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a
fényképezőgép vagy más készülékek károsodását okozhatják
Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a
fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort.
A bent hagyott akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy
korrodálhat, és ezzel a fényképezőgép súlyos károsodását okozhatja.
Csak eredeti, a gyártó által ajánlott lítium ion
csereakkumulátort használjon. Ne sértse meg vagy
melegítse az akkumulátort.
A nem eredeti, sérült vagy megmelegített akkumulátorok tüzet vagy
személyi sérülést okozhatnak.
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort,
kábeleket, kiegészítőket és töltőt használjon.
• A nem jóváhagyott akkumulátorok, töltők, kábelek és kiegészítők
használata az akkumulátor robbanását, a fényképezőgép
meghibásodását vagy sérülést okozhatnak.
• A Samsung nem vállal felelősséget a nem jóváhagyott
akkumulátorok, töltők, kábelek vagy kiegészítők használatából
eredő károkért vagy sérülésekért.
Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Az akkumulátor nem megfelelő kezelése tüzet vagy áramütést
okozhat.
3
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
Ne érintse meg a vakut villanás közben.
A vaku ilyenkor nagyon forró, így égési sérülést okozhat a bőrén.
Az akkumulátor töltésekor ne használjon sérült tápkábelt,
dugót, vagy laza fali aljzatot.
Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy
memóriakártyát.
Ez elektromos áramütést, a fényképezőgép meghibásodását vagy
tüzet okozhat.
Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.
Használat előtt győződjön meg a fényképezőgép
megfelelő működéséről.
Ne erőltesse a fényképezőgép részeit és ne nyomja meg
a fényképezőgépet.
A gyártó nem vállal felelősséget a fényképezőgép meghibásodásából
van nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért és
sérülésekért.
Ez a fényképezőgép meghibásodását eredményezheti.
A kábelek csatlakoztatásakor, az akkumulátor és
memóriakártyák behelyezésekor járjon el megfelelő
körültekintéssel.
A csatlakozók erőltetése, nem megfelelő csatlakozó kábelek
használata, vagy az akkumulátorok és memóriakártyák helytelen
behelyezése az aljzatok, csatlakozók és alkatrészek meghibásodását
okozhatják.
A mágnescsíkkal rendelkező kártyákat tartsa távol a
fényképezőgép tokjától.
Ellenkező esetben a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy
elveszhetnek.
Az USB-kábel kisebbik végét kell a fényképezőgépbe
csatlakoztatni.
A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja.
A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.
A fényképezőgép objektívjének védelme.
Ne tegye ki az objektívet erős napfénynek, mert az elszínezheti a
képérzékelőt, vagy annak hibás működését okozhatja.
Amennyiben a fényképezőgép túlmelegszik, távolítsa el
az akkumulátort és hagyja lehűlni.
• A fényképezőgép hosszabb használata esetén az akkumulátor
túlmelegedhet és megemelheti a fényképezőgépen belüli
hőmérsékletet. Amennyiben a fényképezőgép működése leáll,
távolítsa el az akkumulátort és hagyja lehűlni.
• A magas belső hőmérséklet a fényképek zajosodását okozhatják.
Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a fényképezőgép
általános teljesítményét.
4
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
Kerülje más készülékek zavarását.
A fényképezőgép olyan rádiófrekvenciát sugároz, amely zavarhatja
az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos
berendezéseket, mint például szívritmus szabályzók, hallókészülékek,
orvosi műszerek és más otthoni vagy járművekbe épített elektromos
berendezéseket. A tapasztalt zavar megszüntetése érdekében vegye
fel a kapcsolatot az elektromos berendezések gyártóival. A nem
kívánt zavarás érdekében használjon Samsung által jóváhagyott
készülékeket és kiegészítőket.
A fényképezőgépet használja normál helyzetben.
Ne érintse meg a fényképezőgép belső antennáját.
Adatátviteli problémák és megoldásaik
• A WLAN hálózaton továbbított adatok szivároghatnak, ezért kerülje
a bizalmas adatok továbbítását nyilvános helyeken vagy nyílt
hálózatokon keresztül.
• A fényképezőgép gyártója nem vállal felelősséget az olyan
adatok továbbításáért, amelyek megsértik a szerzői jogi,
márkavédelmi, szellemi tulajdonnal kapcsolatos törvényeket vagy
közszeméremsértő tartalmakat tartalmaz.
5
A használati utasításban használt jelek
A használati utasításban használt ikonok
Ikon
Funkció
Fényképezési mód
Jelzés
Egyéb tudnivalók
Intelligens automata
t
Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
Programozott
P
Rekesznyílás-prioritás
A
Zársebesség-prioritás
S
Kézi megvilágítás-beállítás
M
Objektív előválasztás
i
Bűvös
g
Tematikus
s
Videó
v
Wi-Fi
B
[
]
A fényképezőgép gombjai. Az [Exponáló] gomb például
a kioldógombot jelenti.
(
)
A kapcsolódó tudnivalók oldalszáma
→
*
A fényképezési módok jelei
A beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében
a következő lépés előtt álló jel, például: Válassza a
J → Quality (Minőség) (jelentése: válassza J
lehetőséget, majd a Quality (Minőség) lehetőséget).
Az ikon melletti szám a fényképezési mód függvényében
változhat. Vagyis bizonyos beállítások a K vagy L
alatt találhatók.
Jelen útmutató a Program mód alapján készült.
Magyarázat
6
Tartalom
Tippek
1. fejezet
Fényképezési alapelvek
A fényképezőgép
Testtartás fényképezés közben ..................................................... 13
Kezdeti lépések ............................................................................... 27
A fényképezőgép tartása .......................................................................13
Állva történő fényképezés......................................................................13
Fényképezés leguggolva .......................................................................14
Kicsomagolás ........................................................................................... 27
Rekesznyílás .................................................................................... 14
A rekesznyílás érték és a mélységélesség összefüggése .....................15
A fényképezőgép kialakítása ......................................................... 28
A SMART LINK gomb használata ......................................................... 30
A kijelzőn megjelenő ikonok .......................................................... 31
A gyújtótávolság, a látószög és a távlat összefüggése .............. 19
Fényképezés üzemmódban ..................................................................... 31
Fényképek készítése ............................................................................ 31
Videók felvétele .................................................................................... 32
A szintjelző ............................................................................................ 32
Lejátszás üzemmódban ........................................................................... 33
Fényképek megtekintése ...................................................................... 33
Videó lejátszása.................................................................................... 33
Mélységélesség ............................................................................... 20
Objektívek ........................................................................................ 34
Zársebesség .................................................................................... 16
Érzékenység (ISO-érték) ................................................................. 17
Hogyan szabályozza a megvilágítást a rekesznyílás mérete,
a zársebesség és az érzékenység? ............................................... 18
Mi hozza létre az életlen hatást? ...........................................................20
A mélységélesség ellenőrzése ..............................................................22
Kompozíció ...................................................................................... 22
Hármas felosztás ...................................................................................22
Két témát tartalmazó fényképek ............................................................23
Vaku .................................................................................................. 24
Vaku kulcsszám .....................................................................................24
Ugrálás fényképezése ...........................................................................25
Objektív elrendezés ................................................................................. 34
Az objektív lezárása vagy feloldása...................................................... 35
Objektív jelölések ..................................................................................... 37
Tartozékok........................................................................................ 38
Külső vaku kialakítása.............................................................................. 38
Vaku csatlakoztatása ............................................................................... 39
GPS modul elrendezés (külön beszerezhető).......................................... 41
GPS-modul csatlakoztatása ..................................................................... 41
7
Tartalom
Fényképezési módok ...................................................................... 43
Érzékenység (ISO-érték) ................................................................. 60
t Intelligens automata üzemmód.................................................. 43
P Program üzemmód ............................................................................... 44
Programeltolás...................................................................................... 44
A Rekesznyílás-előválasztás üzemmód ................................................. 45
S Zársebesség-előválasztás üzemmód ................................................... 45
M Kézi üzemmód..................................................................................... 46
Keretezési mód ..................................................................................... 46
Kézi zárvezérlés használata ................................................................. 46
i Objektív-előválasztás üzemmód ......................................................... 47
A E üzemmód használata .......................................................... 47
Az i-Function használata PASM módokban ....................................... 48
A Z használata ............................................................................ 49
g Bűvös üzemmód ................................................................................ 50
s Téma üzemmód ............................................................................... 51
v Videó üzemmód ................................................................................. 54
A Fényképezés üzemmódban választható funkciók ................................ 55
Fehéregyensúly (fényforrás) .......................................................... 61
Fehéregyensúly-beállítási lehetőségek .................................................... 61
A gyári beállítások testreszabása ......................................................... 62
Képvarázsló (fényképstílusok) ...................................................... 64
AF üzemmód .................................................................................... 65
Egyszeres autofókusz .............................................................................. 65
Folyamatos AF ......................................................................................... 66
Kézi fókuszbeállítás ................................................................................. 66
Autofókusz-terület .......................................................................... 67
Szelektív AF ............................................................................................. 67
Többmezős AF ......................................................................................... 68
Arcérzékelő AF ......................................................................................... 68
Önarckép AF ............................................................................................ 69
MF-segítő ......................................................................................... 70
Optikai képstabilizálás (OIS) .......................................................... 71
OIS beállítások ......................................................................................... 71
2. fejezet
Fényképezési funkciók
Méret ................................................................................................. 57
A fényképméret beállításai ....................................................................... 57
A videóméret beállításai ........................................................................... 58
Minőség ............................................................................................ 59
Fénykép minőségi beállítások .................................................................. 59
Videóminőség opciók ............................................................................... 59
Felvételi mód (fényképezési mód)................................................. 72
Egy kép .................................................................................................... 72
Sorozat ..................................................................................................... 72
Sorozatfelvétel ......................................................................................... 73
Önkioldó ................................................................................................... 73
Automatikus rekeszléptetés (AE Bracket) ................................................ 74
Fehéregyensúly léptetés (WB Bracket).................................................... 74
Képvarázsló léptetés (P Wiz Bracket) ...................................................... 75
Léptetés beállítás ..................................................................................... 75
8
Tartalom
Vaku .................................................................................................. 76
Vakubeállítások ........................................................................................ 76
A pirosszem-hatás kivédése .................................................................... 77
A vaku fényerejének beállítása ................................................................ 77
Fénymérés ....................................................................................... 79
Többpontos .............................................................................................. 79
Középre súlyozott..................................................................................... 80
Szpot ........................................................................................................ 80
A fókusz területen lévő téma megvilágítás értékének mérése .............81
Intelligens tartomány ...................................................................... 82
Kiválasztott szín .............................................................................. 83
Színtér .............................................................................................. 84
Expozíció kompenzálás/rögzítés ................................................... 85
Expozíció kompenzálás ........................................................................... 85
Expozíció rögzítés .................................................................................... 86
Videó funkciók ................................................................................. 87
Automatikus megvilágítási üzemmód videókhoz ..................................... 87
Több mozgás ........................................................................................... 87
Képúsztató ............................................................................................... 88
Hang......................................................................................................... 88
3. fejezet
Lejátszás és szerkesztés
Fájlok keresése és kezelése........................................................... 90
Fényképek megtekintése ......................................................................... 90
A képek bélyegképeinek megtekintése .................................................... 90
A fájlok megtekintése kategóriánként....................................................... 91
Fájlok megtekintése mappaként .............................................................. 91
A fájlok védelme ....................................................................................... 92
Fájlok törlése ............................................................................................ 92
Egy fájl törlése ...................................................................................... 92
Több fájl törlése .................................................................................... 93
Összes fájl törlése ................................................................................ 93
Fényképek megtekintése................................................................ 94
Fénykép nagyítása ................................................................................... 94
A képek megtekintése diavetítés formájában........................................... 94
Automatikus forgatás ............................................................................... 95
A bélyegkép nézet beállítása ................................................................... 95
Videó lejátszása............................................................................... 96
A videó vágása lejátszás közben ............................................................. 96
Állókép rögzítése a lejátszott videóból ..................................................... 97
Fényképek szerkesztése ................................................................ 98
Beállítások................................................................................................ 98
9
Tartalom
4. Fejezet
Az Auto Backup használata fényképek és videók
küldéséhez ..................................................................................... 117
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások
konfigurálása ................................................................................. 101
Csatlakozás WLAN hálózathoz .............................................................. 101
Hálózati beállítási lehetőségek ........................................................... 102
Az IP cím beállítása kézileg ................................................................ 102
A bejelentkezési böngésző használata .................................................. 103
Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek .......................................... 104
Szövegbevitel ......................................................................................... 105
Fájlok automatikus mentése okostelefonra ............................... 106
Az Auto Backup alkalmazás telepítése a számítógépen........................ 117
Fényképek és videók elküldése számítógépre ...................................... 117
Fotók és videók megtekintése a TV-Link engedélyezett
tévékészüléken .............................................................................. 119
Fényképek küldése Wi-Fi Direct használatával.......................... 121
A Wake on LAN (WOL) funkcióról ............................................... 122
A számítógép beállítása az alvó üzemmódból történő
bekapcsolásra......................................................................................122
A számítógép beállítása a bekapcsolásra ...........................................123
Fényképek és videók elküldése okostelefonra .......................... 107
Okostelefon használata távoli exponáláshoz............................. 109
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata ............. 111
Webhely megnyitása .............................................................................. 111
Fénykép vagy videó feltöltése ................................................................ 112
Fényképek vagy videók küldése e-mailben................................ 113
E-mail beállítások módosítása ...............................................................
Saját adatok tárolása ..........................................................................
E-mail jelszó beállítása .......................................................................
E-mail jelszó megváltoztatása ............................................................
Fényképek vagy videók küldése e-mailben ...........................................
113
113
114
114
115
10
Tartalom
5. Fejezet
6. Fejezet
A fényképezőgép beállítási menüje
Csatlakozás külső eszközökhöz
Felhasználói beállítások ............................................................... 125
A fájlok megtekintése HDTV vagy 3D tévén ............................... 135
ISO személyre szabása ......................................................................... 125
ISO lépések ........................................................................................ 125
Automatikus ISO tartomány ................................................................ 125
Zajcsökkentés ........................................................................................ 125
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................... 125
AF-prioritás............................................................................................. 126
Torzításhelyesbítés ................................................................................ 126
iFn testreszabása ................................................................................... 126
Felhasználói kijelző ................................................................................ 127
Gombkiosztás ........................................................................................ 128
Segédháló .............................................................................................. 128
AF-segédfény ......................................................................................... 128
Fájlok megtekintése HDTV-n ................................................................. 135
A fájlok megtekintése 3D tévén .............................................................. 136
1. beállításlap ................................................................................. 129
2. beállításlap ................................................................................. 131
3. beállításlap ................................................................................. 132
GPS ................................................................................................. 133
Fényképek nyomtatása................................................................. 137
Fényképek nyomtatása PictBridge fényképnyomtatóval........................ 137
A nyomtatási beállítások megadása ................................................... 138
Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése............................................ 138
DPOF-beállítások ............................................................................... 139
Fájlok átvitele a számítógépre ..................................................... 140
Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre ......................................... 140
Fényképezőgép csatlakoztatása cserélhető lemezként ..................... 140
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP).................................... 141
Fájlok átvitele Mac számítógépre........................................................... 141
Programok használata számítógépen......................................... 142
A program telepítése .............................................................................. 142
A CD-n lévő programok ...................................................................... 142
Az Intelli-studio program használata ...................................................... 143
Követelmények ................................................................................... 143
Az Intelli-studio felhasználói felületének használata........................... 144
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével .............................................. 145
Az Adobe Photoshop Lightroom telepítése ............................................ 146
Az Adobe Photoshop Lightroom használata .......................................... 146
11
Tartalom
7. Fejezet
Teendők szervizbe adás előtt....................................................... 157
Függelék
A fényképezőgép műszaki adatai ................................................ 160
Hibaüzenetek ................................................................................. 148
Szószedet ....................................................................................... 165
A fényképezőgép karbantartása .................................................. 149
Külön beszerezhető tartozékok ................................................... 171
A fényképezőgép tisztítása .................................................................... 149
A fényképezőgép objektívje és kijelzője ............................................. 149
Képérzékelő ........................................................................................ 149
A fényképezőgép váza........................................................................ 149
A fényképezőgép használata és tárolása............................................... 150
A kamera használatához és tárolásához nem megfelelő helyek .........150
A fényképezőgép használata tengerparton vagy strandon ................. 150
Tárolás hosszabb ideig ....................................................................... 150
Használja óvatosan a fényképezőgépet párás környezetben ............ 151
Egyéb figyelmeztetések ...................................................................... 151
A memóriakártya rövid ismertetése ........................................................ 152
Használható memóriakártyák ............................................................. 152
A memóriakártya kapacitása............................................................... 152
Elővigyázatossági teendők a memóriakártya használata során ......... 154
Az akkumulátor ismertetése ................................................................... 155
Az akkumulátor műszaki adatai .......................................................... 155
Az akkumulátor élettartama ................................................................ 156
Lemerült akkumulátor üzenet ............................................................. 156
Néhány szó az akkumulátor töltéséről ................................................ 156
Néhány szó az akkumulátor töltéséről ................................................ 156
Index ............................................................................................... 173
Nyilatkozat mondatok a hivatalos nyelveken ............................. 177
12
Fényképezési alapelvek
Testtartás fényképezés közben
A fényképezőgép mozdulatlanul tartásához szükséges helyes
testtartás elengedhetetlen a jó fényképek készítéséhez. Még ha
megfelelően tartja is a fényképezőgépet, a rossz testtartás miatt a
készülék bemozdulhat. Álljon egyenesen, és maradjon mozdulatlan,
hogy stabilan tudja tartani a fényképezőgépet. Ha kis zársebességgel
fényképez, tartsa vissza a lélegzetét, hogy ennyivel is kevesebbet
mozduljon a teste.
Állva történő fényképezés
Komponálja meg a képet. Álljon egyenes testtel, vállszélességű
terpeszben, mindkét könyöke lefelé mutasson.
A fényképezőgép tartása
Tartsa a fényképezőgépet jobb kézzel, és helyezze jobb mutatóujját a
exponáló gombra. Bal kezével támassza alá az objektívet.
13
Fényképezési alapelvek
Fényképezés leguggolva
Komponálja meg a képet. Leguggolva egyik térde érintse a talajt,
testtartása legyen egyenes.
Rekesznyílás
A rekesznyílás (vagy blendenyílás) egy nyílás, amely a
fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét szabályozza. Ez a
megvilágítást meghatározó három tényező egyike. A fényrekesz
nyílását vékony fémlemezek, úgynevezett lamellák szabályozzák,
amelyek kinyílva, illetve becsukódva engednek be több vagy
kevesebb fényt a fényképezőgépbe. A rekesznyílás mérete
nagymértékben befolyásolja a fénykép világosságát: minél nagyobb
a rekesznyílás, annál világosabb, és fordítva, minél kisebb, annál
sötétebb lesz a fénykép.
Rekesznyílás méretek
Legkisebb rekesznyílás
Közepes rekesznyílás
Sötétebb fénykép
(a rekesz résnyire nyitva)
Legnagyobb rekesznyílás
Világosabb fénykép
(a rekesz szélesre nyitva)
14
Fényképezési alapelvek
A rekesznyílás méretét az úgynevezett rekeszszámmal (újabb nevén
az érték előtt álló F betű miatt F-szám) jelölik. A rekeszszám nem
más, mint a gyújtótávolság (fókusztávolság) osztva a rekesznyílás
átmérőjével. Ha például egy objektív gyújtótávolsága 50 mm,
a rekeszszám pedig F2, akkor a rekesznyílás átmérője 25 mm
(50 mm/25 mm = F2). Minél kisebb a rekeszszám, annál nagyobb a
rekesznyílás.
A rekesznyílás érték és a mélységélesség összefüggése
A rekesznyílás módosításával homályossá vagy élessé teheti a
fénykép hátterét. Ez szorosan összefügg a mélységélességgel,
amelyre úgy hivatkoznak, hogy kicsi vagy nagy.
A rekesz nyílásának méretét a fényérték írja le (FÉ). A fényérték
növelése (+1 FÉ) a fény mennyiségének megduplázását jelenti.
A fényérték csökkentése (-1 FÉ) a fény mennyiségének megfelezését
jelenti. A fény mennyiségének finombeállítására a megvilágításhelyesbítés funkció is használható, az expozíció értékének 1/2, 1/3 FÉ
stb. értékkel elosztásával.
+1 FÉ
F1.4
Nagy mélységélességű fénykép
-1 FÉ
F2
F2.8
F4
F5.6
A szabványos rekeszszám-sorozat
F8
Kis mélységélességű fénykép
A fényrekesz ház több lamellából áll. Ezek a lamellák egymás felé
mozogva szabályozzák a rekesznyíláson át bejutó fény mennyiségét.
A lamellák száma éjszakai fényképezéskor a bejutó fény alakját is
befolyásolja. Ha a fényrekeszt páros számú lamella alkotja, a fény
azzal egyenlő számú pászmára oszlik. Páratlan számú lamella esetén a
fénypászmák száma a lamellák számának duplája lesz.
Ha például a fényrekeszt 8 lamella alkotja, a fény 8 pászmára oszlik,
ha 7 lamella van, akkor viszont 14 pászmára.
7 lamella
8 lamella
15
Fényképezési alapelvek
Zársebesség
A zársebesség a zár kinyílása és bezáródása közti idő (azaz
megvilágítási idő vagy expozíciós idő). Fontos szerepet játszik a
fénykép világosságában, mivel ez szabályozza, hogy mennyi fény jut
a rekesznyíláson át a képérzékelőre.
Általában beállítható kézzel is. A zársebességet időben,
másodpercben és annak törtrészében mérik, és szabványos értékei
lehetnek például 1 másodperc, 1/2 másodperc, 1/4 másodperc,
1/8 másodperc, 1/15 másodperc, 1/1000 másodperc,
1/2000 másodperc stb.
Ennek következtében minél magasabb a zársebesség érték, annál
kevesebb fény jut be. Ennek megfelelően, minél alacsonyabb a
zársebesség értéke, annál több fény jut be.
Amint az alábbi képeken látható, lassú zársebességet választva
hosszabb ideig jut fény a fényképezőgépbe, így a fénykép világosabb
lesz. Ezzel szemben gyorsabb zársebesség esetén rövidebb ideig
jut be a fény, a fénykép sötétebb lesz, és a mozgó téma könnyen
kimerevedik a képen.
+1 FÉ
Megvilágítás
-1 FÉ
0,8 s
1s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Zársebesség
16
Fényképezési alapelvek
Érzékenység (ISO-érték)
A kép megvilágítását a fényképezőgép érzékenysége is befolyásolja.
Az érzékenység nemzetközi filmérzékenységi szabványon alapul,
amely ISO szabvány néven ismert. Digitális fényképezőgépeken is ezt
az érzékenységi értéksort használják a képet rögzítő digitális technika
érzékenységének jelölésére.
Kétszeres ISO-érték kétszeres érzékenységet jelent. ISO 200
beállítás esetén például az ISO 100 beállításhoz képest kétszeres
zársebességgel lehet fényképezni. A magasabb érzékenységértékek
azonban “zajossá” teszik a képet – kis pontok, foltok és egyéb zavarok
jelennek meg fényképen, amitől a kép zajosnak, szemcsésnek
és koszosnak tűnik. Általános szabály, hogy a képzaj elkerülése
érdekében jobb alacsony ISO-értéket használni, kivéve,
ha nagyon rossz fényviszonyok közt vagy éjszaka fényképez.
Mivel az alacsony ISO-érték azt jelenti, hogy a fényképezőgép
fényérzékenysége kisebb, az optimális megvilágítás eléréséhez
több fényre lesz szükség. Alacsony ISO-érték használata esetén
jobban ki kell nyitni a rekeszt, vagy csökkenteni kell a zársebességet,
hogy több fény jusson a fényképezőgépbe. Például napos időben,
amikor sok a fény, alacsony ISO-érték beállítása esetén sem kell
lassú zársebességet használni, sötét helyen vagy éjszaka azonban
alacsony ISO-érték és lassú zársebesség esetén homályos lesz a
fénykép.
Állvánnyal és nagy érzékenységgel
készített fénykép
Alacsony ISO-értékkel készített
homályos kép
A képminőség és a világosság változása az érzékenység függvényében
17
Fényképezési alapelvek
Hogyan szabályozza a megvilágítást a
rekesznyílás mérete, a zársebesség és az
érzékenység?
A rekesznyílás mérete, a zársebesség és az ISO-érték a
fényképezésben szorosan összefügg egymással. A rekesznyílás
értéke a fényképezőgépbe a fényt beengedő nyílás méretét szabja
meg, míg a zársebesség azt, hogy mennyi ideig juthat fény a
készülékbe. Az érzékenység (ISO-érték) határozza meg azt a
sebességet, amivel a film a fényre reagál. Ezt a három tényezőt együtt
expozíciós háromszögnek nevezik.
A zársebesség, a rekesznyílásérték, illetve az érzékenység
módosítása okozta fénymennyiség-változás a többi érték
módosításával visszaállítható. A kapott eredmény azonban a
beállításoknak megfelelőn megváltozik. A zársebesség például
a mozgás kiemelése esetén hasznos, a rekesznyílással a
mélységélesség állítható be, az érzékenységgel pedig a kép
szemcséssége szabályozható.
Beállítások
Beállítások
Zársebesség
Eredmény
Nagy zársebesség
= kevesebb fény
Kis zársebesség
= több fény
Gyors = álló
Lassú = elmosódott
Érzékenység
(ISO-érték)
Nagy érzékenység
= fényérzékenyebb
Kis érzékenység
= kevésbé fényérzékeny
Eredmény
Magas = magasabb
szemcsézettség
Alacsony = kisebb
szemcsézettség
Rekeszszám
Széles rekesznyílás
= több fény
Szűk rekesznyílás
= kevesebb fény
Széles = kis mélységélesség
Szűk = nagy mélységélesség
18
Fényképezési alapelvek
A gyújtótávolság, a látószög és a távlat
összefüggése
Nagy gyújtótávolság
A milliméterben megadott gyújtótávolság (fókusztávolság) az objektív
közepe és gyújtópontja közti távolság, és kihat az objektív látószögére
és a készített fényképek térszerűségére (távlati hatására) is. A kis
gyújtótávolság széles látószöget igényel, ami nagylátószögű képek
készítését teszi lehetővé, míg a nagy gyújtótávolság kis látószöget
kíván, ami teleobjektíves fényképezésre ad módot.
teleobjektív
teleobjektívvel
készített fénykép
kis látószög
Kis gyújtótávolság
Nézze meg az alábbi fényképeket, és vesse össze az eltéréseket.
nagylátószögű objektív
nagylátószögű
fénykép
nagy látószög
20 mm látószög
50 mm látószög
200 mm látószög
Normál esetben a nagylátószögű objektíveket tájképek készítésére, míg
a teleobjektíveket sportesemények fényképezésére és portréfotózásra
ajánlott használni.
19
Fényképezési alapelvek
Mélységélesség
Mi hozza létre az életlen hatást?
Az embereknek leginkább azok a portrék és csendéletek tetszenek,
amelyeknek életlen a hátterük, így a téma jobban ki van rajtuk emelve.
Attól függően, hogy a kép mely területére történt az élességállítás,
a kép lehet életlen vagy éles. Előbbit kis, utóbbit nagy
mélységélességű fényképnek nevezik.
A mélységélesség azt mutatja, hogy a témától milyen távolságban
lévő tárgyak élesek még a képen. A kis mélységélesség azt jelenti,
hogy az éles terület nagyon szűk, míg nagy mélységélesség esetén
tágas.
A mélységélesség a rekesznyílásértéktől függ
Minél jobban ki van nyitva a rekesz (azaz minél kisebb a
rekesznyílásérték), annál kisebb lesz a mélységélesség. Ha a többi
érték – azaz a zársebesség és az érzékenység – változatlan marad,
kis rekesznyílásértéket választva kis mélységélességű képet kapunk.
Kis mélységélességű, a témát kiemelő és a többi képrészt életlenül
mutató fényképet teleobjektívvel vagy kis rekesznyílásértéket (azaz
nagyra nyitott rekeszt) választva lehet készíteni. Ezzel ellentétben
nagy mélységélességű, a képen lévő összes elemet élesen mutató
fényképet nagylátószögű objektívvel vagy nagy rekesznyílásértéket
(azaz szűk rekeszt) választva lehet készíteni.
20 mm F5.7
Kis mélységélesség
50 mm F22
Nagy mélységélesség
20
Fényképezési alapelvek
A mélységélesség függ a gyújtótávolságtól
Minél nagyobb a gyújtótávolság, annál kisebb lesz a mélységélesség.
Kis mélységélességű fényképek készítéséhez jobb nagyobb
gyújtótávolságú teleobjektívet használni, mint kisebb gyújtótávolságút.
A mélységélesség függ a téma és a fényképezőgép közti
távolságtól
Minél kisebb a téma és a fényképezőgép közti távolság, annál kisebb
lesz a mélységélesség, ennek következtében a közelről történő
fényképezés kis mélységélességű fényképeket eredményez.
100 mm-es teleobjektívvel készített fénykép
20 mm-es teleobjektívvel
készített fénykép
100 mm-es teleobjektívvel
készített fénykép
A témáról közelről készített fénykép
21
Fényképezési alapelvek
A mélységélesség ellenőrzése
Az Egyéni gomb használható arra, hogy a fénykép elkészítése
előtt ellenőrizni lehessen, hogyan fog kinézni a fénykép. Amikor
megnyomja a gombot, a fényképezőgép beállítja a rekeszt az előre
beállított értékre és az eredményt megjeleníti a képernyőn. Az
Egyéni gomb funkcióját állítsa Optical Preview (Optikai előnézet)
lehetőségre (128. oldal).
Kompozíció
Élvezetes dolog fényképezőgéppel megörökíteni a világ szépségeit.
Bármennyire gyönyörű is azonban a világ, ha rossz a kompozíció,
nem lehet elkapni az igazi szépségét.
Amikor a kompozíciót megalkotja, nagyon fontos felállítani a témák
fontossági sorrendjét.
A kompozíció a fényképezésben a témának a képen való elhelyezését
jelenti. A hármas felosztás használata általában jó kompozíciókat
eredményez.
Hármas felosztás
A hármas felosztás használata azt jelenti, hogy a képet 3×3 egyforma
téglalapra osztjuk fel.
A témát legjobban kiemelő fényképek készítéséhez a témát a középső
téglalap valamelyik sarkában kell elhelyezni.
22
Fényképezési alapelvek
A hármas felosztást szem előtt tartva kiegyensúlyozott és lenyűgöző
kompozíciókat lehet létrehozni. Íme erre néhány példa:
Két témát tartalmazó fényképek
Ha a téma a fénykép egyik sarkában van, kiegyensúlyozatlan lesz a
kompozíció. Kiegyensúlyozhatja azonban a fényképet, ha egy másik
témát is belevesz a kompozícióba a kép túlsó sarkában.
Ez megteremti a kép egyensúlyát.
2. téma
1. téma
Kiegyensúlyozatlan
2. téma
1. téma
Kiegyensúlyozott
Tájképek készítésekor kiegyensúlyozatlanná teszi a képet, ha középre
helyezi a horizontot. Nagyobb súlya lesz a képnek, ha a horizontot
lejjebb vagy feljebb viszi.
1. téma
1. téma
2. téma
2. téma
Kiegyensúlyozatlan
Kiegyensúlyozott
23
Fényképezési alapelvek
Vaku
Vaku kulcsszám
A fény a fényképezés egyik legfontosabb eleme. Nem könnyű
mindig és mindenütt biztosítani a megfelelő mennyiségű fényt. Vaku
használatával optimalizálhatók a fénybeállítások, emellett különböző
effektusok is létrehozhatók.
A vaku – vagy stroboszkóp, villanófény – segítségével sötét, árnyékos
környezetben is biztosítható a szükséges megvilágítás. De a vaku
túlságosan erősen megvilágított témáknál is hasznos. Használható
például a téma árnyékának kompenzálására vagy a téma és a háttér
lefényképezésére ellenfény esetén.
A vaku típusszáma mutatja a vaku teljesítményét, az általa létrehozott
maximális fénymennyiséget pedig a “kulcsszám” néven ismert érték
határozza meg. Minél nagyobb a kulcsszám, annál több fényt bocsát
ki a vaku. A kulcsszám meghatározásához szorozza meg a vaku és a
téma távolságát a rekesznyílás értékével, amikor az érzékenység
(ISO-érték) beállítása 100.
Kulcsszám = Távolság a vaku és a téma között X
Rekesznyílásérték
Rekesznyílásérték = Kulcsszám / Távolság a vaku és a téma
között
Távolság a vaku és a téma között = Kulcsszám /
Rekesznyílásérték
Ennek megfelelően, ha ismert a vaku kulcsszáma, a vaku manuális
beállításakor megbecsülhető az optimális távolság a vaku és a téma
között. Ha a vaku kulcsszáma például GN 20 és 4 méterre van a
témától, az optimális rekesznyílásérték F5.0.
Javítás előtt
Javítás után
24
Fényképezési alapelvek
Ugrálás fényképezése
A visszaverődő fényképezés azt a fényképezési módot jelöli, amikor
a fény a mennyezetről vagy falakról visszaverődve egyenletesen
oszlik el a témán. A vakuval készített fényképeknek sokszor nem
természetes hatásúak, és árnyékokat tartalmaznak. Az indirekt
vakuzással készített képeken nincsenek árnyékok, az egyenletes
fényeloszlás pedig természetes hatást eredményez.
25
1. fejezet
A fényképezőgép
Ismerje meg a fényképezőgép kialakítását, a kijelzőn megjelenő ikonokat,
a készülék alapfunkcióit, a hozzá kapott objektívet és a külön beszerezhető tartozékokat.
A fényképezőgép
Kezdeti lépések
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a dobozban megvannak-e a következő elemek.
Fényképezőgép
(beleértve a váz zárókupakját
és a vakupapucs fedelét)
Akkumulátortöltő/hálózati tápkábel
Külső vaku
Szoftver CD-ROM
(rajta a használati
utasítással)
USB-kábel
Adobe Photoshop Lightroom
DVD-ROM
Akkumulátor
Használati utasítás
Alapfunkciók
Hordszíj
• Az ábrák eltérhetnek a valós elemektől.
• További tartozékokat vásárolhat a forgalmazóknál vagy Samsung márkaszervizekben. A Samsung nem vállal
felelősséget a jóvá nem hagyott tartozékok használatából eredő problémákért. A tartozékokkal kapcsolatos további
tudnivalókért lásd: 173. o.
27
A fényképezőgép
A fényképezőgép kialakítása
1
2
3
Tételszám
1
Üzemmódválasztó tárcsa
• t: intelligens automata
üzemmód (43. oldal)
• P: program üzemmód (44. oldal)
• A: rekesznyílás-prioritás
üzemmód (45. oldal)
• S: zársebesség-prioritás
üzemmód (45. oldal)
• M: kézi megvilágítás-beállítás
üzemmód (46. oldal)
• i: objektív-előválasztás prioritás
üzemmód (47. oldal)
• g: bűvös üzemmód (50. oldal)
• s: tematikus üzemmód
(51. oldal)
• v: videó üzemmód (54. oldal)
• B: Wi-Fi (100. oldal)
2
SMART LINK gomb
A kívánt Wi-Fi funkció indítása
(30. oldal)
3
Mikrofon
4
Fül a fényképezőgép hordszíja
számára
5
Hangszóró
6
Képérzékelő
12
11
10
9
4
5
6
7
8
Megnevezés
Tételszám
Megnevezés
7
Objektívkioldó gomb
8
Objektívcsatlakozó
9
Jel az objektívcsatlakozón
10
Autofókusz-segédfény/önkioldó
jelzőfény
11
Be-/kikapcsoló gomb
12
Exponáló gomb
28
A fényképezőgép >
A fényképezőgép kialakítása
1 2
3
Tételszám
4
5
6
7
12
Megnevezés
1
Vakupapucs kupak
2
Vakupapucs
3
4
8
11 10
9
5
6
7
Belső antenna
Tételszám
8
* Amikor vezeték nélküli hálózatot
használ, ne érjen a belső antennához.
Videófelvétel gomb
Videó felvételének megkezdése.
Állapotjelző LED
A fényképezőgép állapotát jelzi.
• Villog: fénykép mentésekor,
videó rögzítésekor, adatok
számítógépre vagy nyomtatóra
küldésekor, vagy amikor WLAN
hálózathoz csatlakozik, vagy
fényképet küldd.
• Folyamatosan világít: nincs
adatátvitel, vagy befejeződött
az adatátvitel a számítógépre,
nyomtatóra.
Fn gomb
A főbb funkciók elérése és egyes
beállítások finomítása.
o gomb
• A Menü képernyőn:
a kiválasztott beállítások mentése.
• Fényképezés üzemmódban:
bizonyos fényképezési módokban
lehetőséget ad a fókuszkeret kézzel
történő beállítására.
Megnevezés
Törlés/Egyedi gomb
• Fényképezés üzemmódban:
elvégzi a hozzárendelt műveletet
(128. oldal).
• Lejátszás üzemmódban:
fájlok törlése.
Mozgatógomb
• Fényképezés üzemmódban
- D: a fényképezőgép
9
beállításainak megjelenítése és
megváltoztatása
- I: állítsa be a kívánt
expozíciós értéket M
üzemmódban, válasszon rekesz
vagy zársebesség értéket
- C: felvételi beállítás kiválasztása
- F: a kívánt AF-üzemmód
kiválasztása
• Egyéb esetekben
Mozgás fel, le, balra vagy jobbra,
értelemszerűen. (Valamint a
navigációs gomb elforgatásával
is léptethet a képernyőn vagy a
fájlokon.)
11
Lejátszás gomb
Belépés Lejátszás üzemmódba.
MENU gomb
Beállítások és menük elérése.
12
Kijelző
10
29
A fényképezőgép >
A fényképezőgép kialakítása
Tételszám
1
2
4
Megnevezés
1
USB és távkioldó csatlakozó
A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez vagy távkioldóhoz.
A fényképezőgép mozgásának minimalizálásához használjon állványt és távkioldót.
2
HDMI-csatlakozó
3
Akku hely/Memóriakártya takaró
Itt lehet behelyezni az akkumulátort és a memóriakártyát.
4
Állványcsatlakozó
3
A SMART LINK gomb használata
A SMART LINK gomb használatával kényelmesen bekapcsolható a Wi-Fi funkció.
A megadott Wi-Fi funkció bekapcsolásához nyomja meg a SMART LINK gombot.
A gomb körül található gyűrű világítani kezd és a fényképezőgép bekapcsolja a
megadott funkciót.
A SMART LINK opció beállítása
Kiválasztható a SMART LINK gomb megnyomásakor elindítani kívánt Wi-Fi funkció.
Egy SMART
LINK opció
beállításához:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] → X → Key Mapping
(Gombkiosztás) → SMART LINK → egy beállítást.
30
A fényképezőgép
A kijelzőn megjelenő ikonok
Fényképezés üzemmódban
Ikon
Fényképek készítése
1
London
2
3
1. Fényképezési beállítások (balra)
Ikon
Leírás
A fénykép mérete
Ikon
Szintjelző (32. oldal)
A vaku fényereje
Bemozdult a fényképezőgép
Fénymérés (79. oldal)
Hisztogram (127. oldal)
Fehéregyensúly (61. oldal)
Fényképezési mód
Fehéregyensúly finombeállítás
Fókusz
Arctónus
A vaku visszajelzője
Arc retusálás
Zársebesség
Képvarázsló (64. oldal)
Rekesznyílásérték
Intelligens szűrő (50. oldal)
Megvilágítási érték
Bűvös keret (50. oldal)
ISO érzékenység (60. oldal)
Kiválasztott szín (83. oldal)
Automatikus Expozíció
Rögzítés (86. oldal)
3. A fényképezés tájékoztató adatai
Memóriakártya nincs
behelyezve***
Leírás
Még készíthető képek száma
Z be
Fókusz terület
Z arány
•
•
Arcfelismerés
AutoShare be
AF üzemmód (65. oldal)
GPS aktiválva*
Intelligens szűrő (82. oldal)
Optikai képstabilizálás (OIS) (71. oldal)
2. Fényképezési beállítások (jobbra)
Ikon
Leírás
Képminőség
Színtér
Ikon
Leírás
Vakubeállítás
Dátum
Idő
Helyzetadatok*
Fókusz segédsáv (70. oldal)**
Az autofókusz kerete
Leírás
Szpot típusú fénymérés
területe
Felvételi mód
Távolság skála (127. oldal)
: teljesen feltöltve
: részlegesen
feltöltve
(piros): lemerült
•
(töltse fel az akkumulátort)
* Ezek az ikonok a külön megvásárolható GPS modul
csatlakoztatásakor jelennek meg.
** Ez az ikon akkor jelenik meg, amikor az MF Assist funkció
FA beállítását választja.
*** A memória kártya behelyezése nélkül készített fényképet
nem lehet kinyomtatni, vagy memóriakártyára és
számítógépre másolni.
A megjelenő ikonok a kiválasztott üzemmódtól
és a megadott beállításoktól függően változnak.
31
A fényképezőgép >
A kijelzőn megjelenő ikonok
Videók felvétele
2. Fényképezési beállítások (jobbra)
Ikon
1
Hátralévő felvételi idő
Önkioldó
•
•
•
Fehéregyensúly (61. oldal)
Ikon
Leírás
Autofókusz bekapcsolva
Kiválasztott szín (83. oldal)
Ikon
Leírás
Dátum
Idő
Hisztogram (127. oldal)
Automatikus megvilágítási
üzemmód videókhoz
Videó minősége
Zársebesség
Több mozgás
Rekesznyílásérték
AF üzemmód (65. oldal)
Megvilágítási érték
Hangfelvétel bekapcsolva (88. oldal)
Optikai képstabilizálás (OIS) (71. oldal)
A megjelenő ikonok a kiválasztott üzemmódtól
és a megadott beállításoktól függően változnak.
3. A fényképezés tájékoztató adatai
A videó mérete
Áttűnés (88. oldal)
: teljesen feltöltve
: részlegesen feltöltve
(piros): lemerült
(töltse fel az akkumulátort)
Képvarázsló (64. oldal)
2
1. Fényképezési beállítások (balra)
Leírás
Leírás
Fénymérés (79. oldal)
3
Ikon
A szintjelző
A szintjelző segít a fényképezőgép
beállításában a kijelzőn megjelenő vízszintes
és függőleges vonalakhoz. Amennyiben
a szintjelző nincs szintben, a Függőleges
kalibrálás funkció segítségével kalibrálja be a
szintjelzőt. (131. oldal)
Függőleges
Érzékenység (ISO-érték)
Automatikus Expozíció Rögzítés
(86. oldal)
Memóriakártya nincs behelyezve
Vízszintes
▲ Szint
▲ Nincs szintben
32
A fényképezőgép >
A kijelzőn megjelenő ikonok
Lejátszás üzemmódban
Fényképek megtekintése
1
London
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Picture Wizard
Size
Date
Ikon
Videó lejátszása
2
Adatok
Leírás
Hangerő
Folyamatosan rögzített fájl
4
Tételszám
1
2
Helyzetadatok
RAW fájl
3D fájl
A fájl nyomtatási információkkal
egészült ki (138. oldal)
Védett fájl
Mappa száma – Fájl száma
Movie Size
Date
3
3
4
Leírás
Stop
Pause
Ikon
Leírás
A készített fénykép
Lejátszási sebesség
RGB hisztogram (127. oldal)
Hangerő
Fényképezési mód, Mérés, Vaku,
Fehéregyensúly, Képvarázsló,
Fókuszátfogás, Expozíciós érték,
Fénykép mérete, Dátum
Mappa száma – Fájl száma
Zársebesség, Rekesznyílás érték,
ISO-érték, Az éppen nézett fájl/
fájlok teljes száma
Videó hossza
Több mozgás
Pillanatnyi lejátszási idő
Helyzetadatok
Zársebesség
Rekesznyílásérték
Érzékenység (ISO-érték)
Aktuális fájl / összes fájl száma
33
A fényképezőgép
Objektívek
Vásárolhat kifejezetten az NX sorozatú fényképezőgépekhez készült
további objektíveket is. Ismerje meg az egyes objektívek funkcióját, és
válassza azt, amely leginkább megfelel az igényeinek.
Objektív elrendezés
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II objektív (példa)
7
Tételszám
Leírás
1
Jel az objektívcsatlakozón
2
Zoom rögzítő kapcsoló
3
Objektív
4
Élességállító gyűrű (66. oldal)
5
i-Function gomb (48. oldal)
6
Zoom gyűrű
7
Objektív érintkezők
1
Amikor nem használja az objektívet, tegye föl rá a lencsevédőt és a
csatlakozóvédőt, hogy óvja a portól és a karcolódásoktól.
2
6
3
5
4
34
A fényképezőgép >
Objektívek
Az objektív lezárása vagy feloldása
Az objektív lezárásához húzza meg és tartsa el a záró kapcsolót
fényképezőgéptesttől és forgassa el a zoom gyűrűt az óramutató
járásával egyező irányba.
Az objektív feloldásához forgassa a zoom gyűrűt az óramutató
járásával ellentétes irányba, amíg egy kattanást nem hall.
Az objektív lezárt állapotában nem készíthető fotó.
35
A fényképezőgép >
Objektívek
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III objektív (példa)
8
1
SAMSUNG 16 mm F2.4 objektív (példa)
5
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Tételszám
Leírás
1
i-Function gomb (48. oldal)
Leírás
2
Jel az objektívcsatlakozón
1
Jel az objektívcsatlakozón
3
Élességállító gyűrű (66. oldal)
2
Zoom gyűrű
4
Objektív
3
Élességállító gyűrű (66. oldal)
5
Objektív érintkezők
4
A napellenző felszerelési helyének jele
5
Objektív
6
i-Function gomb (48. oldal)
7
AF/MF kapcsoló (65. oldal)
8
Objektív érintkezők
Tételszám
36
A fényképezőgép >
Objektívek
Objektív jelölések
Tételszám
Ismerje meg, mit jelentenek az objektíven látható számok.
1
Rekeszszám
A támogatott rekesznyílás tartomány. Például az 1:3.5-6.3 azt
jelenti, hogy a legnagyobb rekesz érték 3,5 és 6,3 közé esik.
2
Gyújtótávolság
Az objektív középpontja és a gyújtópont közötti távolság
milliméterben kifejezve. Az ábra tartományban értendő:
minimum a fókusztávolság az objektív maximális
fókusztávolságáig.
A nagyobb gyújtótávolság szűkebb látószöget és felnagyított
témát eredményez. A gyújtótávolság csökkentésével
kiterjeszthető a látószög.
3
ED
Az ED a nagyon kis szórást jelenti (Extra-low Dispersion).
A nagyon kis szórású üveg hatékonyan minimalizálja a
kromatikus aberrációt (leképezési hiba, melynél a lencse nem
képes az összes színt ugyanabba a pontba fókuszálni).
4
OIS (71. oldal)
Optikai képstabilizálás. Az ezzel a funkcióval ellátott objektívek
érzékelik a fényképezőgép bemozdulását, és hatékonyan
semlegesítik az elmozdulást a fényképezőgépen belül.
5
Ø
Az objektív tárgylencséjének átmérője. Amikor szűrőt szerel az
objektívre, ügyeljen arra, hogy az objektív és a szűrő átmérője
azonos legyen.
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS objektív (példa)
1
2
Leírás
3 4 5
37
A fényképezőgép
Tartozékok
A jobb fotók készítése és a kényelmesebb használat érdekében olyan
további kiegészítők használhatók, mit például külső vaku és GPS
modul.
Külső vaku kialakítása
SEF220A (példa) (külön beszerezhető)
A külön megvásárolható kiegészítőkkel kapcsolatos további
információkért tekintse meg az egyes kiegészítők útmutatóit.
• Az ábrák eltérhetnek a valós elemektől.
• További Samsung által jóváhagyott tartozékokat vásárolhat a
forgalmazóknál vagy Samsung márkaszervizekben. A Samsung nem
vállal felelősséget a más gyártók által készített tartozékok használatából
eredő károkért.
7
8
1
2
3
6
5
4
Tételszám
9
Leírás
1
Kijelző ikonok
2
READY jelzőfény/Teszt gomb
3
MODE gomb
4
Vakukioldó gomb
5
Bekapcsoló gomb
6
Az akkumulátorrekesz fedele
7
Villanólámpa
8
TELE/WIDE üzemmódváltó kapcsoló
9
Vakupapucs csatlakozás
38
A fényképezőgép >
Tartozékok
Vaku csatlakoztatása
SEF8A (példa)
1
1
Távolítsa el a vakupapucs védőt a fényképezőgépről.
2
A vakupapucsba csúsztatva csatlakoztassa a vakut a
készülékhez.
2
3
Tételszám
Leírás
1
Villanólámpa
2
Vakupapucs rögzítőtárcsája
3
Vakupapucs csatlakozás
39
A fényképezőgép >
3
Tartozékok
A tartozéktalp rögzítőtárcsáját az óramutató járásával
egyező irányba forgatva rögzítse a vakut.
• Nem teljesen feltöltött vakuval is készíthetők képek, azonban javasolt a
vakut teljesen feltölteni.
• Az elérhető külső vakuk listája megtalálható az opcionális kiegészítők
oldalán (173. oldal).
• A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott fényképezési módtól
függően eltérőek lehetnek.
• A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne
mozdítsa el a fényképezőgépet.
• A SEF8A nem feltétlenül kompatibilis más NX sorozatú
fényképezőgépekkel.
• Az opcionális vakukkal kapcsolatos további részletekért lásd a vaku
használati útmutatóját.
4
A használathoz emelje fel a vakut.
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott vakut használjon. A készülékkel
nem kompatibilis vaku használata a fényképezőgép károsodását
okozhatja.
40
A fényképezőgép >
Tartozékok
GPS modul elrendezés
(külön beszerezhető)
1
GPS-modul csatlakoztatása
1
Távolítsa el a vakupapucs védőt a fényképezőgépről.
2
A vakupapucsba csúsztatva csatlakoztassa a GPS-modult
a készülékhez.
2
3
4
5
Tételszám
Leírás
1
Állapotjelző LED
2
Bekapcsoló gomb
3
Vakupapucs rögzítőtárcsája
4
Vakupapucs csatlakozás
5
Az akkumulátorrekesz fedele
41
A fényképezőgép >
Tartozékok
3
A GPS modul rögzítéséhez forgassa a tartozéksaru
rögzítőcsavarját a LOCK jelzés felé.
4
Nyomja meg a GPS-modul bekapcsológombját.
42
A fényképezőgép
Fényképezési módok
Két egyszerű fényképezési mód – az Intelligens automata és a
Tematikus üzemmódok – számos automatikus beállítással segíti
a fényképezést. A többi üzemmód a beállítások nagyobb mértékű
testreszabására ad lehetőséget.
Ikon
Leírás
t
Intelligens automata üzemmód (43. oldal)
P
Program üzemmód (44. oldal)
A
Rekesznyílás-prioritás üzemmód (45. oldal)
S
Zársebesség-prioritás üzemmód (45. oldal)
M
Kézi megvilágítás-beállítás üzemmód (46. oldal)
i
Objektív-előválasztás prioritás üzemmód (47. oldal)
g
Bűvös üzemmód (50. oldal)
s
Tematikus üzemmód (51. oldal)
v
Videó üzemmód (54. oldal)
B
Wi-Fi (100. oldal)
t Intelligens automata üzemmód
Intelligens automata üzemmódban a fényképezőgép felismeri
a fényképezési viszonyokat, és automatikusan beállítja a
megvilágításban szerepet játszó tényezőket, köztük a zársebességet,
a rekesznyílás értéket, a fénymérést, a fehéregyensúlyt és a
megvilágítás-helyesbítést. Mivel a legtöbb funkciót a fényképezőgép
vezérli, egyes fényképezési funkciók korlátozottak. Ez az üzemmód
a legkevesebb beállítás megadásával történő gyors pillanatfelvételek
készítése során hasznos.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép ugyanazon témák esetén is
eltérő tematikus üzemmódokat választ.Ez külső tényezőktől, például a
fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma távolságától
függ.
43
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
P Program üzemmód
A fényképezőgép automatikusan az optimális megvilágítás eléréséhez
állítja be a zársebességet és a rekesznyílás értéket.
Ez az üzemmód akkor hasznos, ha állandó megvilágítással szeretne
fényképezni, de más beállításokat módosítani szeretne.
Programeltolás
A programeltolási funkció lehetővé teszi a zársebesség és a
rekeszszám módosítását, miközben a fényképezőgép megtartja
ugyanazt a megvilágításértéket. A navigációs gomb óramutató
járásával ellentétes irányú forgatásakor a zársebesség csökken, a
rekesznyílás értéke pedig növekszik. A navigációs gomb óramutató
járásával egyező irányú forgatásakor a zársebesség növekszik, a
rekesznyílás értéke pedig csökken.
44
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
A Rekesznyílás-előválasztás üzemmód
S Zársebesség-előválasztás üzemmód
Rekesznyílás-prioritás üzemmódban a fényképezőgép számítja ki a
zársebességet a választott rekesznyílás értéknek megfelelően.
A rekesznyílás érték módosításával a mélységélességet állíthatja be.
Ez az üzemmód portrék és tájképek készítése esetén hasznos.
Zársebesség-prioritás üzemmódban a fényképezőgép számítja ki a
rekesznyílás értéket a választott zársebességnek megfelelően.
Ez az üzemmód gyorsan mozgó témák esetén hasznos, valamint ha
nyomkövetési effektet szeretne létrehozni a fényképen.
A téma kimerevítéséhez válasszon például 1/500 másodperces
zársebességet. Ha azt szeretné, hogy a téma életlen legyen, állítsa a
zársebességet 1/30 másodperc alatti értékre.
Nagy mélységélesség
Kis mélységélesség
Gyenge fényviszonyok esetén lehet, hogy növelnie kell az érzékenységet,
hogy a fényképek ne legyenek életlenek.
Kis zársebesség
Nagy zársebesség
A nagy zársebesség miatt bejutó kevesebb fény kiegyenlítése érdekében
nyissa ki jobban a fényrekeszt, és engedjen be így több fényt. Ha a
fényképek még mindig túl sötétek, növelje az érzékenységet (ISO-értéket).
45
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
M Kézi üzemmód
Kézi megvilágítás-beállítás üzemmódban kézzel állíthatja be a
zársebességet és a rekesznyílás értéket. Ebben az üzemmódban teljes
mértékben a fényképész állíthatja be a fényképek megvilágítását.
Ez az üzemmód szabályozott felvételi viszonyok között, például
műteremben hasznos, vagy ha a fényképezőgép finombeállítására
van szükség. A kézi megvilágítás-beállítás használata éjszakai fotózás
esetén és tűzijáték fényképezésekor is javasolt.
Kézi zárvezérlés használata
Éjszakai felvételekhez és az éjszakai égbolt fényképezéséhez
használja a kézi zárvezérlés üzemmódot. Miközben nyomva tartja az
[Exponáló] gombot, a zár nyitva marad, így mozgó fény effektusokat
hozhat létre.
Kézi zárvezérlés
használata:
A zársebesség kiválasztásához nyomja meg a [I]
gombot, és forgassa el a navigációs gombot az óramutató
járásával ellentétes irányba Bulb (Kézi zárvezérlés) →
Nyomja le az [Exponáló] gombot a kívánt ideig.
Keretezési mód
A rekeszszám és a zársebesség beállítása során a megvilágítás a
beállításoknak megfelelően változik, így a kijelző elsötétülhet. Ha ez a
funkció be van kapcsolva, a kijelző fényereje a megadott beállításoktól
függetlenül állandó, hogy jobban be tudja állítani a képkivágást.
A Framing
Mode funkció
használata:
• Magas ISO érték beállítása esetén, vagy amikor a zár hosszabb ideig
van nyitva, a képen a képzaj mértéke megnövekedhet.
• A Kézi zárvezérlés funkcióval együtt nem használható a folyamatos
fényképezési funkció.
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
K → Framing Mode (Keretezési mód) → lehetőséget.
46
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
i Objektív-előválasztás üzemmód
3
• Amennyiben az [f] gombot nyomta meg a E,
A E üzemmód használata
kiválasztásához, nyomja meg az [o] gombot, majd forgassa el
a navigációs gombot vagy nyomja meg a [C/F] gombot egy
beállítás kiválasztásához.
Kiválasztható a megfelelő jelenet (i-Scene) vagy szűrő effektus a
csatlakoztatott objektívhez. Az elérhető jelenetek és szűrő effektusok a
csatlakoztatott objektívtól függően változhatnak.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát i állásba.
2
Az objektíven nyomja meg az [i-Function] gombot a
E kiválasztásához.
A fókuszgyűrű beállításával kiválasztható a jelenet vagy
szűrő effektus.
Backlight
• A funkciót a [f] gombot megnyomva is tudja használni.
E
4
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló].
Elérhető jelenet módok és szűrő effektusok (a SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II objektívhez): Beauty Shot (Modellfotó), Portrait (Arckép),
Children (Gyermek), Backlight (Ellenfény), Landscape (Tájkép), Sunset
(Alkonyat), Dawn (Hajnal), Beach & Snow (Vízpart és hó), Night (Éjszaka),
Vignetting (Címkézés), Miniature (Miniatűr), Fish Eye (Halszem), Sketch
(Szkeccs), Defog (Páramentesítés), Halftone Dots (Féltónusos pontok)
47
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
Az i-Function használata PASM módokban
3
Amikor egy i-Funciton objektíven az i-Function gombot használja, az
objektíven manuálisan kiválaszthatja és beállíthatja a zársebességet,
rekesznyílást, fényértéket, ISO érzékenységet, valamint a
fehéregyensúlyt.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát P, A, S vagy M
állásba.
2
Egy beállítás kiválasztásához nyomja meg az objektíven
található [i-Function] gombot.
• Egy beállítás a navigációs gomb elforgatásával vagy a [C/F]
gomb megnyomásával is kiválasztható.
Az élességállító gyűrűt forgatva válasszon ki egy
beállítást.
AUTO
4
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló].
AUTO
48
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
Elérhető beállítások
3
Fényképezési mód
P
A
S
M
Rekeszszám
-
O
-
O
Zársebesség
-
-
O
O
Megvilágítási érték
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Fehéregyensúly
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• Z használatakor a fénykép felbontása a nagyítási arány
függvényében változik.
Az [i-Function] gomb megnyomásakor megjelenő elemek kiválasztásához
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] → X →
iFn Customizing (iFn testreszabása) → egy beállítást, majd nyomja meg
a → [m] gombot.
A Z lehetővé teszi a témára nagyítást a Digitális zoomhoz képest
a fénykép minőségének kisebb mértékű romlásával. Előfordulhat
azonban, hogy a fénykép felbontása módosulhat, amikor a zoom
gyűrű elforgatásával nagyítja a képet.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát P, A, S, M, vagy
i állásba.
2
Az objektíven nyomja meg az [i-Function] gombot a
Z kiválasztásához.
• Egy beállítás a navigációs gomb elforgatásával vagy a [C/F]
gomb megnyomásával is kiválasztható.
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Ezek az ábrák az egyes képarányok legnagyobb felbontásán alapulnak.
4
A Z használata
Egy beállítás kiválasztásához állítsa a fókuszgyűrűt.
A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az
[Exponáló].
• A Z sorozatfelvételek készítésekor nem elérhető.
• A Z nem elérhető, amikor az elkészített fényképek RAW
fájlformátumban kerülnek elmentésre.
• A Z kikapcsolásra kerül, amikor a videó felvétel a Videó felvétel
gomb megnyomásával kerül elindításra.
49
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
g Bűvös üzemmód
Egyedi fényképek és videók készítéséhez alkalmazzon különböző
szűrőeffekteket és kereteffekteket a képekre. A fényképek és videók
alakja és hangulata a kiválasztott effektustól függően változik.
Egy effekt
beállításához:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] → Magic
Mode (Bűvös mód) → Magic Frame (Bűvös keret) vagy
Smart Filter (Intelligens tartomány) → a kívánt effetust.
• Amennyiben a szűrő effektusok mellett a Sketch (Szkeccs) beállítást
választja, a fénykép mérete automatikusan 5.9M, vagy annál kisebb
méretre módosul.
• Amennyiben keret effektust állít be, a fénykép mérete automatikusan 2M
értékre kerül beállításra.
• Keret effektus használatával videók nem rögzíthetők.
• Filter effektus beállítása esetén a videó mérete 640X480, vagy ennél
alacsonyabb értékre kerül beállításra.
50
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
s Téma üzemmód
Tematikus üzemmódban a fényképezőgép választja ki az egyes
témákhoz illő legjobb beállításokat.
A kívánt tematikus üzemmód kiválasztásához fényképezés
üzemmódban nyomja meg a [f] gombot.
Ikon
Leírás
Panorama (Panoráma): 2D vagy
3D panorámakép készítése. Az
elkészített 3D panorámaképek csak
3D televízión tekinthetők meg.
• A panorámafotó legnagyobb megengedett mérete
•
•
•
•
8000 X 1152 (Vízszintes) és 1728 X 4752 (Függőleges)
lehet.
Egy 3D panoráma fénykép legnagyobb mérete 3300 X 768
(Vízszintes) lehet.
Panoráma üzemmódban bizonyos felvételi beállítások nem
elérhetők.
A fényképezőgép abbahagyhatja a fényképezést, ha a
kompozíció vagy a téma bemozdul.
Panoráma üzemmódban a fényképezőgép nem biztos,
hogy a teljes utolsó képet rögzíti, ha a kép minőségének
javítása érdekében a felhasználó nem mozgatja tovább a
fényképezőgépet. A teljes jelenet rögzítése érdekében a
fényképezőgépet kissé mozgassa túl azon a ponton, amelyet
a jelenet szélének szeretne.
Ikon
Leírás
• A 3D effektus természetéből adódóan a 3D panoráma
üzemmódban a fényképezőgép nem biztos, hogy
rögzíti a jelenet legelejét. A teljes jelenet rögzítéséhez a
fényképezőgépet mozgassa kissé a kezdőpont elé és a
végpont mögé.
• 3D panoráma üzemmódban a fényképek JPEG és MPO
fájlformátumban is rögzítésre kerülnek.
• A 3D hatást támogató MPO fájlok csak olyan készüléken
tekinthetők meg, amelyek MPO-kompatibilisek, mint például
3D tévék vagy 3D monitorok. A fényképezőgép kijelzőjén
csak a JPEG fájlok tekinthetők meg.
• A 3D tévékészüléken vagy 3D monitoron az MPO fájl
megtekintéséhez használjon megfelelő 3D szemüveget.
Beauty Shot (Modellfotó): az arc
bőrhibáinak elrejtése.
Night (Éjszaka): képek rögzítése
éjszaka vagy gyenge megvilágításnál.
Az alacsony zársebességgel készített
fényképeknél a fényképezőgép
rázkódása által okozott elmosódás
elkerülése érdekében használjon
állványt.
51
A fényképezőgép >
Ikon
Fényképezési módok
Leírás
Ikon
Leírás
Landscape (Tájkép): csendéletek és
tájképek készítése.
Close Up (Közeli): felvétel készítése
egy téma részéről vagy egy kis
méretű témáról, mint például virágok
vagy rovarok.
Portrait (Arckép): automatikusan
felismeri és ráélesít az emberi
arcokra, így éles, lágy portrék érhetők
el.
Text (Szöveg): tiszta felvételek
készítése nyomtatott vagy
elektronikus formátumú
dokumentumokról.
Children (Gyermek): a gyermekek
jobban észrevehetők, ha a ruházatuk
és a háttér színtelítettebb.
Sunset (Alkonyat): tájkép készítése
naplementekor, természetesnek tűnő
vörösekkel és sárgákkal.
Sports (Sport): gyorsan mozgó
témák rögzítéséhez.
Dawn (Hajnal): tájkép készítése
napfelkeltekor.
52
A fényképezőgép >
Ikon
Fényképezési módok
Leírás
Backlight (Ellenfény): ellenfényben
lévő témák fényképezése.
Fireworks (Tűzijáték): felvételek
készítése színes tüzijátékokról
éjszaka. A fényképezőgép
bemozdulásának elkerülése
érdekében használjon állványt.
Beach & Snow (Vízpart és hó):
csökkenti a homokról és hóról
visszaverődő napfény okozta
alulexpozíciót.
3D Shot: az elkészített 3D képek
3D televízión tekinthetők meg
(136. oldal).
53
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
v Videó üzemmód
• A H.264 (MPEG-4 part10/AVC) az ISO-IEC és az ITU-T által 2003-ban
Videó üzemmódban nagy felbontású (1920X1080) videókat vehet fel,
és a hangot is rögzítheti a fényképezőgép mikrofonjával.
A megvilágítási szint megadása érdekében válassza a Program
(Programozott) menüben a Movie AE Mode (Videó AE üzemmód)
pontot a rekesznyílás érték és zársebesség automatikus beállításához,
vagy az Aperture Priority (Rekesz előválasztás) pontot a rekeszszám
kézzel történő megadásához. Valamint választhatja a
Shutter Priority (Zársebességelőválasztás) lehetőséget a
zársebesség manuális beállításához vagy válassza a Manual (Kézi
megvilágítás-beállítás) lehetőséget mind a rekesz, mind pedig a
zársebesség kézi beállításához. Videó felvétele esetén az AF funkció
be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a [F] gombot.
•
•
•
•
•
A jelenet be- vagy kiúsztatásához válasza a Fader (Képúsztató)
lehetőséget. Ezen kívül a hang elnémításához vagy a némítás
megszüntetéséhez választhatja a Voice (Hang) lehetőséget.
•
A fényképezőgéppel legfeljebb 25 percnyi videófájlt vehet fel
30 vagy 24 kép/mp sebességgel. A készülék MP4 (H.264)
formátumban menti a videófájlokat. A 24 kép/mp csak 1920X810
felbontás esetén elérhető.
•
•
•
•
létrehozott legújabb videó kódolási formátum. Mivel ez a formátum
magas tömörítési arányt használ, ezért több adat menthető kevesebb
memóriahelyre.
Ha videofelvételkor be van kapcsolva a képstabilizálási funkció, a
fényképezőgép felveheti a képstabilizáló mechanizmus hangját.
A zoom hangja, vagy más objektív hangok rögzítésre kerülhetnek,
amikor felvétel készítése közben állítja az objektív beállításait.
A külön beszerezhető videó objektívek használatakor az autófókusz
hangja nem kerül rögzítésre.
Ha videó felvétele közben leszereli a fényképezőgép objektívjét, a
felvétel megszakad. Felvétel közben ne cseréljen objektívet.
Amennyiben felvétel közben csatlakoztatja a külső mikrofont, a
hangfelvétel nem a külső mikrofonon keresztül fog történni. (A korábbi
beállítások maradnak életben.) Ha videó felvétele közben leszereli a
külső mikrofont, a hang nem kerül rögzítésre. A külső mikrofon fel- vagy
leszerelése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ha videó felvétele közben hirtelen megváltoztatja a fényképezőgép
felvételi szögét, előfordulhat, hogy a készülék nem lesz képes pontosan
felvenni a képeket. A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
érdekében használjon állványt.
Videó üzemmódban a fényképezőgép csak a Többmezős AF funkciót
támogatja. Más fókuszterület-beállítást (amilyen például az Arcfelismerő
AF) nem használhat.
Ha a videófájl mérete meghaladja a 4 GB-ot, a fényképezőgép
automatikusan abbahagyja a felvételt. Ha ez megtörténne, a felvétel
folytatásához kezdjen új videófájlt.
Ha lassan írható memóriát használ, a videó felvétele megszakadhat,
mert a kártya nem képes feldolgozni az adatokat azzal a sebességgel,
amellyel a készülék a videót felveszi. Ha ez történne, használjon
gyorsabb memóriakártyát, vagy csökkentse a fájlméretet (például
1280X720 képpontról 640X480 képpontra).
A memóriakártyát mindig a fényképezőgépben formázza. Ha másik
fényképezőgéppel vagy számítógéppel formázza a kártyát, elvesztheti a
rajta lévő fájlokat, vagy megváltozhat a kártya kapacitása.
54
A fényképezőgép >
Fényképezési módok
A Fényképezés üzemmódban választható
funkciók
A fényképezési funkciókról bővebben lásd a 2. fejezetet.
Funkció
Elérhető ezekben az üzemmódokban
Metering (Fénymérés) (79. oldal)
P/A/S/M/v
Smart Range (Intelligens tartomány)
(82. oldal)
P/A/S/M
Funkció
Elérhető ezekben az üzemmódokban
Color Space (Színtér) (84. oldal)
P/A/S/M/i/g/s/t
Size (Méret) (57. oldal)
P/A/S/M/i/g*/s*/
v/t
Flash (Vaku) (76. oldal)
P*/A*/S*/M*/g*/s*/t*
Quality (Minőség) (59. oldal)
P/A/S/M/i/g*/s*/v
Exposure compensation
(Megvilágítás-helyesbítés) (85. oldal)
P/A/S/i/g/s/v
ISO (60. oldal)
P/A/S/M*/v*
P/A/S/v*
White Balance (Fehéregyensúly)
(61. oldal)
Exposure lock (Expozíció Rögzítés)
(86. oldal)
P/A/S/M/v
P/A/S/M
Picture Wizard (Képvarázsló)
(64. oldal)
Noise Reduction (Zajcsökkentés)
(125. oldal)
P/A/S/M/v
Selective Color (Kiválasztott szín)
(83. oldal)
P/A/S/M/v
AF Mode (Autofókusz üzemmód)
(65. oldal)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*
AF Area (Autofókusz terület)
(67. oldal)
P/A/S/M/i*/s*
MF Assist (MF-segítő) (70. oldal)
P/A/S/M/i/g*/s/v/
t
OIS (71. oldal)
P/A/S/M/i/g/s/v/
t
Drive (Vezetés) (Continuous
(Folyamatos)/Burst (Sorozatfelvétel)/
Timer (Önkioldó)/Bracketing
(Bracket)) (72. oldal)
P/A/S/M/i*/g*/s*/v*/
t*
* Ezekben az üzemmódokban egyes funkciók korlátozottan használhatók.
55
2. fejezet
Fényképezési funkciók
Ismerkedjen meg a Fényképezés üzemmódban választható funkciókkal.
A fényképezési funkciókat használva jobban testreszabott fényképeket és videókat készíthet.
Fényképezési funkciók
Méret
A felbontás növelésével a fénykép vagy a videó több képpontból fog
állni, így nagyobb méretben nyomtatható ki, illetve nagyobb képernyőn
tekinthető meg. Ezzel együtt viszont megnő a fájl mérete is. Azokhoz a
fényképekhez, amelyeket digitális képkeretben szeretne megjeleníteni,
vagy az internetre szeretne feltölteni, válasszon kisebb felbontást.
A méret beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Photo Size (Fotóméret) vagy Movie Size (Videoméret) →
egy beállítást.
A fényképméret beállításai
Ikon
Méret
Ajánlott felhasználás
20.0M (5472X3648) (3:2)
Nyomtatás A1-es papírra.
10.1M (3888X2592) (3:2)
Nyomtatás A2-es papírra.
5.9M (2976X1984) (3:2)
Nyomtatás A3-as papírra.
2.0M (1728X1152) (3:2)
Nyomtatás A5-ös papírra.
16.9M (5472X3080) (16:9)
Nyomtatás A1-es papírra vagy
megtekintés HDTV készüléken.
7.8M (3712X2088) (16:9)
Nyomtatás A3-as papírra vagy
megtekintés HDTV készüléken.
4.9M (2944X1656) (16:9)
Nyomtatás A4-es papírra vagy
megtekintés HDTV készüléken.
2.1M (1920X1080) (16:9)
Nyomtatás A5-ös papírra vagy
megtekintés HDTV készüléken.
13.3M (3648X3648) (1:1)
Nézetes fotó nyomtatása A1 méretű
papírra.
7.0M (2640X2640) (1:1)
Nézetes fotó nyomtatása A3 méretű
papírra.
4.0M (2000X2000) (1:1)
Nézetes fotó nyomtatása A4 méretű
papírra.
1.1M (1024X1024) (1:1)
Csatolás e-mailhez.
57
Fényképezési funkciók >
Méret
A videóméret beállításai
Ikon
Méret
Ajánlott felhasználás
1920X1080 (30 FPS) (16:9)
Megtekintés full-HDTV készüléken.
1920X810 (24 FPS)
(Kb. 2,35:1)
Megtekintés HDTV készüléken.
1280X720 (30 FPS) (16:9)
Megtekintés HDTV készüléken.
640X480 (30 FPS) (4:3)
Megtekintés tévékészüléken.
320X240 (30 FPS) (4:3)
Feltöltés webhelyre a vezeték
nélküli hálózaton keresztül
(max. 30 másodperc).
Amennyiben a videó kimenetet PAL beállításra állítja, a másodpercenkénti
képek száma 30 kép/mp értékről 25 kép/mp értékre csökkentésre kerül.
58
Fényképezési funkciók
Minőség
A fényképezőgép JPEG vagy RAW formátumban menti a képeket.
Ikon
RAW:
RAW
JPEG
RAW+JPEG
RAW + S.Fine: fénykép mentése JPEG
(Sz.finom minőség) és RAW formátumban.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Finom): a fénykép mentése
JPEG (Fine minőség) és RAW formátumban
egyaránt.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Normál): a fénykép
mentése JPEG (Normal minőség) és RAW
formátumban egyaránt.
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Quality (Minőség) → válasszon egy beállítást.
Fénykép minőségi beállítások
• A fénykép mentése adatvesztés nélkül.
• Akkor ajánlott, ha a felvétel utáni szerkeszteni
szeretné a képet.
Ha RAW formátumba szeretné menteni a fájlokat, ellenőrizze, hogy
van-e elég szabad terület a memóriakártyán.
Formázás
JPEG
• Tömörítés normál minőségben.
• Kis méretben történő nyomtatáshoz és
internetre való feltöltéshez ajánlott.
A RAW fájlok fájlnév-kiterjesztése SRW. A RAW fájlok
megvilágításának, fehéregyensúlyának, színtónusainak,
kontrasztjának és színeinek beállításához és kalibrálásához, valamint
a fájlok JPEG vagy TIFF formátumba történő átalakításához használja
a készülékhez kapott DVD-ROM-on található Adobe Photoshop
Lightroom programot.
Ikon
Leírás
Normal (Normál):
A fényképezőgép a készített képeket gyakran alakítja át JPEG
formátumba, és így tárolja a memórián a készülék fényképezéskor
érvényes beállításainak megfelelően. A RAW fájlok JPEG
formátumba át nem alakított fájlok, és módosítás nélkül tárolja őket a
fényképezőgép a memórián.
A minőség
beállítása:
Formázás
Videóminőség opciók
Kiterjesztés
Leírás
Super Fine (Szuperfinom):
MP4 (H.264)
• Tömörítés a legjobb minőség megőrzésével.
• Nagy méretben történő nyomtatáshoz ajánlott.
Normal (Normál): videók felvétele normál
minőségben.
MP4 (H.264)
HQ: videók felvétele kiváló minőségben.
Leírás
Ikon
Fine (Finom):
JPEG
• Tömörítés jó minőségben.
• Normál méretben történő nyomtatáshoz
ajánlott.
59
Fényképezési funkciók
Érzékenység (ISO-érték)
Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékenységét mutatja.
Példák
Minél magasabb az ISO-érték, annál fényérzékenyebb a
fényképezőgép. Ennek következtében ha magasabb ISO-értéket
állít be, félhomályos és sötét helyeken is használhat gyorsabb
zársebességet. Az érzékenység növelésével azonban nő az
elektronikus zaj, és szemcsés lesz a fénykép.
Az érzékenység
beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg az
[f] → ISO → válasszon egy beállítást.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Állítson be nagyobb érzékenységet ott, ahol tilos vakut használni.
Ha nagy érzékenységet állít be, erősebb világítás nélkül is tiszta képeket
készíthet.
• A fényképeken magas ISO-érték használata esetén megjelenő képzaj
csökkentéséhez használja a High ISO NR (Magas ISO zajcsökkentés)
funkciót (125. oldal).
60
Fényképezési funkciók
Fehéregyensúly (fényforrás)
A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is.
Ha azt szeretné, hogy a fénykép élethű legyen, a fehéregyensúly
beállításához válassza ki az aktuális megvilágítás-típust, például
Auto WB (Automatikus fehéregyensúly), Daylight (Napfény),
Cloudy (Felhős), Tungsten (izzólámpa), esetleg állítsa be kézzel a
fehéregyensúlyt. Beállíthatja az előre megadott fényforrások színét
is, hogy a fénykép színei vegyes megvilágítás esetén is élethűek
legyenek.
A fehéregyensúly
beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
White Balance (Fehéregyensúly) → válasszon egy
beállítást.
Fehéregyensúly-beállítási lehetőségek
Ikon
Leírás
Auto WB (Automatikus fehéregyensúly)*: a fényviszonyoktól
függő automatikus beállítások használata.
Daylight (Napfény)*: akkor válassza, ha szabadban, napos
időben fényképez. Ezt a beállítást választva lesznek a
legközelebb a fénykép színei a téma természetes színeihez.
Cloudy (Felhős)*: akkor válassza, ha szabadban, felhős időben
vagy árnyékban fényképez. A felhős napokon készített felvételek
árnyalata kékesebb a napsütéses napokon készítettekénél. Ez a
beállítás ezt a hatást küszöböli ki.
Ikon
Leírás
Fluorescent White (Fénycső fehér)*: akkor válassza, ha
napfényhez hasonló színű neonfény mellett fényképez.
Különösen 4 200K körüli színhőmérsékletű napsárga neonfény
melletti fényképezésre alkalmas.
Fluorescent NW (Fénycső N.fehér)*: akkor válassza, ha
napfényhez hasonló színű neonfény mellett fényképez. Főleg
5 000K körüli színhőmérsékletű, nagyon fehér árnyalatokban
gazdag fehér neonfény melletti fényképezésre alkalmas.
Fluorescent Daylight (Fénycső napfény)*: akkor válassza, ha
napfényhez hasonló színű neonfény mellett fényképez. Főleg
6 500K körüli színhőmérsékletű, enyhén kékes árnyalatú fehér
neonfény melletti fényképezésre alkalmas.
Tungsten (Izzólámpa)*: akkor válassza, ha épületen belül,
izzólámpás vagy halogénizzós világítás mellett fényképez.
A volfrámszálas izzólámpák vöröses árnyalatúvá teszik a képet.
Ez a beállítás ezt a hatást küszöböli ki.
Flash WB (Vaku fehéregyensúly)*: vaku használatakor válassza
ezt.
Custom Set (Egyéni beállítás): az előre megadott saját
beállítások használata. A fehéregyensúlyt kézzel is beállíthatja
egy fehér papírlapot lefényképezve. Töltse ki a szpot fénymérés
fénymérőkörét a papírral, és állítsa be a fehéregyensúlyt.
* Ezeket a beállításokat lehet testreszabni.
61
Fényképezési funkciók >
Beállítás
Fehéregyensúly (fényforrás)
A gyári beállítások testreszabása
Leírás
Color Temperature (Színhőmérséklet): a fényforrás
színhőmérsékletének kézzel történő beállítása.
A színhőmérséklet egy kelvinben kifejezett mértékegység,
amely az adott típusú fényforrás színárnyalatát jelöli.
A színhőmérséklet növekedésével a színeloszlás egyre
hidegebbé és fordítva, a színhőmérséklet csökkenésével
egyre melegebbé válik.
Tiszta kék ég
A gyári fehéregyensúly-beállításokat is testreszabhatja.
A gyári beállítások
testreszabásához:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg az [f] →
White Balance (Fehéregyensúly) → egy beállítás →
[D] → lehetőséget, majd forgassa el a navigációs
gombot vagy nyomja meg a [D/I/C/F] gombot.
White Balance : Daylight
Neon N
Felhős
Napfény
Daylight
Neon K
Halogénlámpa
Izzólámpa
Back
Reset
Gyertyafény
62
Fényképezési funkciók >
Fehéregyensúly (fényforrás)
Példák
Auto WB (Automatikus fehéregyensúly)
Daylight (Napfény)
Fluorescent Daylight (Fénycső nappal)
Tungsten (Izzólámpa)
63
Fényképezési funkciók
Képvarázsló (fényképstílusok)
A Képvarázsló lehetővé teszi különféle fényképstílusok alkalmazását
a különböző megjelenésű és hangulatú képek készítéséhez. A szín,
színtelítettség, élesség és kontraszt értékek módosításával saját fotó
stílus hozható létre és menthető el.
Példák
Amennyiben kiválaszt egy beállítást, a fényképezőgép a beállításnak
megfelelően automatikusan beállítja a fényképet. Kísérletezzen a
különféle stílusokkal, és találja meg saját beállításait.
Fényképstílus
beállítása:
Standard (Normál)
Vivid (Élénk)
Portrait (Arckép)
Landscape (Tájkép)
Forest (Erdő)
Retro
Cool (Hűvös)
Calm (Nyugodt)
Classic (Klasszikus)
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Picture Wizard (Képvarázsló) → válasszon egy
beállítást.
A gyári stílusbeállítások értékét is módosíthatja. Válassza a Picture Wizard
(Képvarázsló) beállítást, nyomja meg a [D] gombot, majd állítsa be a
színt, a telítettséget, a keménységet és a kontrasztot.
64
Fényképezési funkciók
AF üzemmód
Ismerje meg, hogyan kell a témára fókuszálni.
Egyszeres autofókusz
A témának megfelelő élességállítási (fókuszálási) módot választhat
az alábbiakból: Egyszeres autofókusz, Folyamatos AF, és Kézi
fókuszbeállítás. Az AF üzemmód akkor kapcsol be, amikor
félig lenyomja az [Exponáló] gombot. MF (Kézi élességállítás)
üzemmódban az objektíven lévő élességállító gyűrűt forgatva tudja
kézzel beállítani az élességet.
Az Egyszeres autofókusz beállítás mozdulatlan témák
fényképezéséhez megfelelő. Ha félig lenyomja az [Exponáló] gombot,
a készülék a fókuszkeretre állítja az élességet. Amikor pontos az
élességbeállítás, a keret színe zöldre vált.
A legtöbb esetben a Single AF (Egyszeres autofókusz) beállítást
választva tud élességet állítani. A gyorsan mozgó, illetve a háttérhez
hasonló színű témákra nagyon nehéz élességet állítani (fókuszálni).
Ilyen esetekben válassza a megfelelő élességállítási módot.
Amennyiben az objektív rendelkezik AF/MF kapcsolóval, a
kapcsolót be kell állítani a kívánt fókuszálási módra. A Single
AF (Egyszeres autofókusz) vagy Continuous AF (Folyamatos
autofókusz) beállításához állítsa a kapcsolót AF állásba. A fókusz kézi
beállításához állítsa a kapcsolót MF állásba.
Ha az objektíven nincs AF/MF kapcsoló, a kívánt AF üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az [F] gombot.
Az Autofókuszüzemmód kiválasztása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [F] →
válasszon egy beállítást.
65
Fényképezési funkciók >
AF üzemmód
Folyamatos AF
Kézi fókuszbeállítás
Amíg félig lenyomva tartja az [Exponáló] gombot, a fényképezőgép
folyamatosan automatikus élességállítást végez. Ha a fókuszkeret
rááll a témára, a téma akkor is végig fókuszban marad, ha mozog.
Ez az üzemmód kerékpárosok, futó kutyák vagy autóverseny
fényképezéséhez ajánlott.
Kézzel az objektíven lévő élességállító gyűrűt forgatva tud élességet
állítani a témára. Az MF-segítő funkcióval könnyebben állíthatja be
az élességet. Az élességállító gyűrű forgatásakor a készülék az
élesség beállítását elősegítendő kinagyítja a fókuszálási területet vagy
megjeleníti az élességállítás-segítő sávot. Ez az üzemmód a háttérhez
hasonló színű témák és tűzijáték fényképezéséhez, valamint éjszakai
felvételek készítéséhez ajánlott.
66
Fényképezési funkciók
Autofókusz-terület
Az Autofókusz-terület funkció megváltoztatja a fókuszkeret helyét.
Szelektív AF
A fényképezőgépek általában a legközelebbi tárgyra vagy témára
állítanak élességet. Több téma esetén ugyanakkor nem kívánt
témákra is fókuszálhatnak. Ha szeretné elkerülni, hogy nem kívánt
témákra állítson élességet a készülék, állítsa be úgy a fókuszkeretet,
hogy a kívánt téma kerüljön fókuszba. A megfelelő fókuszálási területet
választva tisztább és élesebb fényképeket készíthet.
Az élességet az Ön által kívánt területre állíthatja. A kép többi részét
életlenre állítva emelje ki jobban a témát.
Az autofókusz
élességállítási
területének
kiválasztása:
Az alábbi fényképen az élességállítási terület át lett helyezve és át lett
méretezve, hogy az alany arcára kerüljön.
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
AF Area (Autofókusz terület) → válasszon egy beállítást.
AF Zoom
Move
Az élességállítási terület átméretezéséhez és áthelyezéséhez
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [o] gombot.
A fókuszterület módosításához nyomja meg a [D/I/C/F] gombot.
A mozgatógomb elforgatásával állítsa be a fókuszterület méretét.
67
Fényképezési funkciók >
Autofókusz-terület
Többmezős AF
Arcérzékelő AF
A fényképezőgép zöld téglalapokkal jelzi azokat a helyeket,
amelyek élesre vannak állítva. A fénykép több területre van osztva,
és a fényképezőgép mindegyik területet élesre állítja. Tájképek
fényképezéséhez ajánlott.
A fényképezőgép elsősorban emberi arcokra élesít. Legfeljebb
10 ember arca érzékelhető. Ezt a beállítást embercsoport
fényképezésekor ajánlott használni.
Az [Exponáló] gombot félig lenyomva a fényképezőgép zölddel
jelzi azokat a területeket, amelyekre élességet állít, mint az alábbi
fényképen látható.
Az [Exponáló] gombot félig lenyomva a fényképezőgép az arcokra
állít élességet, mint az alábbi fényképen látható. Ha több embert
fényképez, a fényképezőgép a legközelebbi személy arcát fehér, a
többiekét szürke fókuszkeretben mutatja.
68
Fényképezési funkciók >
Autofókusz-terület
Önarckép AF
Önarckép készítésekor nehéz ellenőrizni, hogy éles lesz-e az arcunk
a fényképen. Amikor a funkció be van kapcsolva, a fényképezőgépből
jövő csipogó hang gyorsabbá válik, amikor az arc a kompozíció
közepén van.
69
Fényképezési funkciók
MF-segítő
Kézi élességállítás (MF) üzemmódban az objektíven lévő élességállító
gyűrűt forgatva állíthatja be az élességet. Ha bekapcsolja az
MF-segítő funkciót, pontosabban tudja beállítani az élességet.
Ez a funkció csak azoknál az objektíveknél érhető el, amelyeknél van
lehetőség kézi élességállításra.
A kézi
élességbeállítássegítő beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
K vagy k → MF Assist (MF-segéd) →
egy beállítást.
* Alapérték
Beállítás
Leírás
A fókusz terület a fókuszgyűrű elforgatásakor nyolcszoros
méretre nagyít.
Enlarge x8
(Nagyítás x8)
* Alapérték
Beállítás
Leírás
Off (Ki)
Ne használja az MF segítő funkciót.
Ha forgatja az élességállító gyűrűt, az élességállítás-segítő
sáv egyre hosszabb lesz, ahogy az élesség nő.
A fókusz terület a fókuszgyűrű elforgatásakor ötszörösére
nagyít.
Enlarge x5
(Nagyítás x5)*
FA
(Fókusz
segédsáv)
70
Fényképezési funkciók
Optikai képstabilizálás (OIS)
Az optikai képstabilizálás (OIS) funkció csökkenti a fényképezőgép
bemozdulásának hatását. Az optikai képstabilizálás (OIS) bizonyos
objektívekkel nem használható.
OIS beállítások
* Alapérték
Ikon
Leírás
A fényképezőgép jellemzően sötét helyeken és beltéri fényképezéskor
mozdul be. Ilyenkor a fényképezőgép lassabb zársebességeket
használ a bejutó fény növelésére, ami életlen képet eredményezhet.
Ez a helyzet elkerülhető az OIS funkció használatával.
Mode 1 (1. üzemmód)*: az OIS funkciót csak akkor használja a
készülék, ha félig vagy teljesen lenyomja az [Exponáló] gombot.
Amennyiben az objektíven van OIS kapcsoló, az OIS funkció
használatához ON állásba kell kapcsolnia a kapcsolót.
Off (ki): az OIS funkció ki van kapcsolva. (Ez az opció nem
minden objektív esetén érhető el.)
Az optikai
képstabilizálási
beállítások
megadása:
Mode 2 (2. üzemmód): az OIS funkció be van kapcsolva.
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
K vagy k → OIS → válasszon egy beállítást.
Optikai képstabilizálás nélkül
Optikai képstabilizálással
71
Fényképezési funkciók
Felvételi mód (fényképezési mód)
Olyan fényképezési módokat választhat ki, amilyen például a
Sorozat, a Sorozatfelvétel, a Önkioldó és így tovább.
Ha egyszerre egy képet szeretne készíteni, válassza a Single
(Egy kép) lehetőséget. Gyorsan mozgó téma fényképezéséhez
válassza a Continuous (Sorozat) vagy a Burst (Sorozatfelvétel)
üzemmódot. A megvilágítás, fehéregyensúly, vagy a Képvarázsló
effektek alkalmazásához válassza az AE Bracket (Automatikus
rekeszléptetés), WB Bracket (Fehéregyensúlyfüggő rekeszléptetés),
vagy P Wiz Bracket (Képvarázsló rekeszléptetés) beállításokat. Az
Timer (Önkioldó) fényképezési módot választva önmagáról készíthet
fényképet.
A fényképezési mód
beállítása:
Sorozat
A készülék mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva
tartja az [Exponáló] gombot. Másodpercenként három (Continuous
Low (3fps) (Folyamatos alacsony (3 kép/mp))) vagy nyolc fénykép
(Continuous High (8fps) (Folyamatos magas (8 kép/mp)))
készítésére van lehetőség.
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [C] →
válasszon egy beállítást.
Egy kép
A készülék egy fényképet készít, ahányszor csak lenyomja
az [Exponáló] gombot. Általános körülmények között történő
fényképezéshez ajánlott.
72
Fényképezési funkciók >
Felvételi mód (fényképezési mód)
Sorozatfelvétel
Önkioldó
Az [Exponáló] gomb egyszeri lenyomásával egymás után akár
10 képet is készít másodpercenként (3 másodpercig), vagy
15 képet másodpercenként (2 másodpercig), vagy pedig 30 képet
másodpercenként (1 másodpercig). Gyorsan mozgó témák, például
versenyautók fényképezésére ajánlott.
Fényképezés 2–30 másodperc késleltetéssel. A késleltetés
1 másodperces lépésekben állítható.
Fényképezés üzemmódban a felvételek számának beállításához nyomja
meg a [C] → Burst (Sorozatfelvétel) gombot, majd nyomja meg a [D]
gombot.
Fényképezés üzemmódban a késleltetés beállításához nyomja meg a [C]
→ Timer (Önkioldó) lehetőséget, majd nyomja meg a [D] gombot.
73
Fényképezési funkciók >
Felvételi mód (fényképezési mód)
Automatikus rekeszléptetés (AE Bracket)
Fehéregyensúly léptetés (WB Bracket)
Az [Exponáló] gomb lenyomásakor a fényképezőgép 3 fényképet
készít egymás után: egyet az eredeti beállításokkal, egyet egy értékkel
sötétebb és egyet egy értékkel világosabb megvilágítási beállítással.
Mivel a fényképezőgép folyamatosan készíti el a három képet,
a bemozdulás kivédésére használjon állványt. A beállításokat a
Bracket Set (Rekeszléptetés beállítása) menüben adhatja meg.
Az [Exponáló] gomb lenyomásakor a fényképezőgép 3 fényképet
készít egymás után: egyet az eredeti és kettőt más fehéregyensúlybeállítással. Az eredeti beállításokkal az [Exponáló] gomb
lenyomásakor készíti el a fényképezőgép a képet. A másik két
fehéregyensúly-beállítást a megadott fehéregyensúlytól függően
automatikusan választja ki a készülék. A beállításokat a Bracket Set
(Rekeszléptetés beállítása) menüben adhatja meg.
Megvilágítás +2
Megvilágítás –2
Eredeti
WB+2
WB-2
Eredeti
74
Fényképezési funkciók >
Felvételi mód (fényképezési mód)
Képvarázsló léptetés (P Wiz Bracket)
Léptetés beállítás
Az [Exponáló] gombot megnyomva a fényképezőgép három felvételt
készít egymás után, mindegyiket más Képvarázsló-beállítással.
A készülék elkészíti a képet, majd alkalmazza rá a kiválasztott három
Képvarázsló beállítást. A három különböző beállítást a Bracket Set
(Rekeszléptetés beállítása) menüben adhatja meg.
Itt adhatja meg az AE Bracket (Automatikus rekeszléptetés),
a WB Bracket (Fehéregyensúlyfüggő rekeszléptetés) és a
P Wiz Bracket (Képvarázsló rekeszléptetés) üzemmód beállításait.
Retro
Élénk
Normál
A rekeszléptetési
beállítások
megadása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
L → Bracket Set (Rekeszléptetés beállítása) →
válasszon egy beállítást.
Beállítás
Leírás
AE Bracket Set
(Automatikus
rekeszléptetés
beállítása)
Adja meg a léptetési sorrendet és a léptetés
területét:
• Bracket Order (Rekeszléptetési sorrend):
annak beállítása, hogy a fényképezőgép milyen
sorrendben készítse el az eredeti, a világosabb
és a sötétebb képet (ezeket a 0, a + és a – jel
jelképezi).
• Bracket Area (Bracket terület): a 3 bracket
fénykép expozíció tartományának beállítása.
WB Bracket Set
(Fehéregyensúlyfüggő
rekeszléptetés
beállítása)
A három bracket fénykép fehéregyensúly
intervallum tartományának beállítása.
Az AB-/+3 beállítás például a borostyánsárga
(Amber) értéket plusz-mínusz 3 lépést jelképez,
míg a MG-/+3 beállítás a lila (Magenta) értéket
módosítja ugyanekkora mértékben.
P Wiz Bracket
Set (Képvarázsló
rekeszléptetés
beállítása)
A fényképezőgép által a bracket fénykép
készítéséhez használandó 3 Képvarázsló-beállítás
kiválasztása.
75
Fényképezési funkciók
Vaku
Ha élethű képet szeretne készíteni a témáról, az azt megvilágító
fénymennyiségnek állandónak kell lennie. Ha változik a fényforrás,
a vakuval biztosíthatja az állandó megvilágítást. A szükséges
beállításokat a fényforrásnak és a témának megfelelően válassza ki.
Vakubeállítás
megadása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Flash (Vaku) → válasszon egy beállítást.
Vakubeállítások
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
1st Curtain (1. függöny):
a vaku a zár nyitása után azonnal
villan. A mozgásban lévő témáról
készült kép korai fázisa lesz tiszta
a felvételen.
A golyó mozgási iránya
2nd Curtain (2. függöny): a vaku
közvetlenül a zár bezárása előtt
villan. A mozgásban lévő témáról
készült kép későbbi fázisa lesz
tiszta a felvételen.
A golyó mozgási iránya
Off (Ki): a vaku kikapcsolása.
Smart Flash (Intelligens vaku): a fényképezőgép automatikusan
állítja be a vaku fényerejét a környezeti fényviszonyok
függvényében.
Auto (Automatikus): a vaku gyenge fényviszonyoknál
automatikusan villan.
Auto Red-eye (Automatikus vörös szem): a vaku automatikusan
villan, hogy csökkentse a pirosszem-hatást.
Fill in (Derítés): a vaku minden fényképezéskor villan.
Fill-in Red (Derítés piros): a vaku minden fényképezéskor villan
a pirosszem-hatás megelőzése érdekében.
• A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott fényképezési módtól
függően eltérőek lehetnek.
• A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne
mozdítsa el a fényképezőgépet.
• A Vaku beállításai és vaku intenzitás beállítása csak NX külső vaku
használata esetén érhető el.
• Nem teljesen feltöltött vakuval is készíthetők képek, azonban javasolt a
vakut teljesen feltölteni.
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott vakut használjon. A készülékkel
nem kompatibilis vaku használata a fényképezőgép károsodását okozhatja.
76
Fényképezési funkciók >
Vaku
A pirosszem-hatás kivédése
A vaku fényerejének beállítása
Ha sötétben vakuval készít fényképet valakiről, az illető szeme pirosan
jelenhet meg a képen. A vörösszem effektus javításához válassza az
Auto Red-eye (Automatikus vörös szem) vagy Fill-in Red (Derítés
piros) lehetőséget.
A vaku fényerejének beállításával elkerülhető az alul- és a
túlexponálás. A fényerő ±2 szinttel módosítható.
A vaku
fényerejének
beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Flash (Vaku) → egy beállítást → [D] → lehetőséget,
majd forgassa el a navigációs gombot vagy nyomja meg a
[C/F] gombot.
Flash : Fill in
A pirosszem-hatás kivédése nélkül
Flash Option
A pirosszem-hatás kivédésével
Amennyiben a téma túlságosan messze van a fényképezőgéptől, vagy
a vaku első villanásakor elmozdul, nem biztos, hogy a vörösszem hatás
megszűnik.
Back
Reset
77
Fényképezési funkciók >
Vaku
• A vaku fényerejének beállítása hatástalan maradhat amikor:
- a fénykép tárgya túl közel van a fényképezőgéphez
- magas ISO-értéket állított be
- az expozíciós érték túl magas vagy túl alacsony
Ez
a funkció bizonyos fényképezési módokban nem érhető el.
•
Amennyiben
intenzitás-beállítással rendelkező vakut csatlakoztat a
•
fényképezőgéphez a vaku intenzitás értékei felhasználásra kerülnek.
• Amennyiben a vaku használatakor a téma túl közel van, bizonyos
mennyiségű fény akadályba ütközhet, így a fénykép sötét lehet.
Ellenőrizze, hogy a téma a javasolt távolsági értékeken belül legyen,
amely objektívtől függően változik.
• Ha fel van helyezve a napellenző, kitakarhatja a vaku fényét. A vaku
használatához vegye le a napellenzőt.
78
Fényképezési funkciók
Fénymérés
A fénymérési mód az a módszer, ahogyan a fényképezőgép a
készülékbe jutó fénymennyiséget méri.
A fényképezőgép méri a témáról visszaverődő fény mennyiségét,
és számos üzemmódban különféle beállítások szabályozására
használja a mért értékeket. Ha például a téma sötétebbnek tűnik mint
a tényleges színe, a fényképezőgép túlexponált képet készít róla, ha
világosabbnak, akkor alulexponáltat.
Többpontos
A Multi üzemmód a kép több részén számítja ki a mérhető
fénymennyiséget. Ha elegendő vagy kevés a fény, a fényképezőgép
a teljes kép világosságát átlagolva állítja be a megvilágítást. Ez az
üzemmód általános fényképek készítéséhez javasolt.
A fénykép világosságát és általános hangulatát szintén befolyásolja,
hogy miként méri a fényképezőgép a fénymennyiséget. Válasszon a
felvételi viszonyoknak megfelelő beállítást.
A fénymérési
beállítások
megadása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Metering (Fénymérés) → válasszon egy beállítást.
79
Fényképezési funkciók >
Fénymérés
Középre súlyozott
Szpot
A Középre súlyozott beállítást választva a fényképezőgép nagyobb
területet vesz alapul a számítás során, mint a Spot beállítás esetén.
Összegzi a kép középső területén (60–80%) és a kép többi részén
mérhető fényt (20–40%). Olyan esetekben ajánlott, amikor kis eltérés
van a téma és a háttér világossága között, vagy a téma kitölti a kép
nagy részét.
A Szpot üzemmód a kép közepén mérhető fénymennyiséget számítja
ki. Ha fényképezéskor erős ellenfény van a téma mögött,
a fényképezőgép úgy állítja be a megvilágítást, hogy a téma helyesen
kerüljön a fényképre. Ha például a Multi beállítást választja erős
ellenfényben lévő téma fényképezésekor, a fényképezőgép arra az
eredményre jut, hogy túl sok a fény a képen, és emiatt sötét lesz a
fénykép. A Spot beállítást választva kivédheti ezt a jelenséget, mert
ilyenkor a fényképezőgép csak a kijelölt területről visszaverődő
fénymennyiséget számítja ki.
A téma erős fehér fénnyel van megvilágítva, míg a háttér sötét. Ilyen
esetekre, amikor nagy a megvilágításbeli különbség a téma és a háttér
között, a Spot beállítás használata ajánlott.
80
Fényképezési funkciók >
Fénymérés
A fókusz területen lévő téma megvilágítás értékének
mérése
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a fényképezőgép automatikusan
optimális megvilágítást állít be a fókuszálási terület világosságát
kiszámolva. Ez a funkció csak a Spot (Szpot) mérés vagy Multi
(Többpontos) mérés és Selection AF (Szelektív AF) üzemmód
kiválasztása esetén érhető el.
A funkció
beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
K → Link AE to AF Point (AE összekötése az AF
ponttal) → válasszon egy beállítást.
81
Fényképezési funkciók
Intelligens tartomány
A funkció automatikusan helyesbíti a világos részek hiányát, amely a
fénykép tónusai közti eltérések miatt jöhet létre.
Az Intelligens
tartomány-beállítások
megadása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Smart Range (Intelligens tartomány) → válasszon egy
beállítást.
Intelligens tartomány effekt nélkül
Intelligens tartomány effekttel
82
Fényképezési funkciók
Kiválasztott szín
Ez a funkció lehetővé teszi egy szín kiválasztását, amelyet erősíteni
szeretne és deszaturálni másokat. A menüből vörös, zöld, kék, vagy
sárga színek választhatók.
A kiválasztott szín
beállításaihoz:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [f] →
Selective Color (Kiválasztott szín) → válasszon egy
beállítást.
Példák
Eredeti
A vörös kiválasztásakor
83
Fényképezési funkciók
Színtér
A digitális képkezelő eszközöknek, például a digitális
fényképezőgépeknek, monitoroknak és nyomtatóknak saját
módszerük vannak a színek ábrázolására, amelyet színtérnek
neveznek.
Adobe RGB
A fényképezőgépen két színteret lehet kiválasztani: ezek az sRGB és
az Adobe RGB.
Az sRGB színteret széles körben használják a számítógépes
monitorokon való színelőállításra, és ez az Exif színtér szabványa
is. Az sRGB használata a normál és az interneten közzétenni kívánt
képekhez ajánlott.
sRGB
Az Adobe RGB színteret üzleti célú nyomtatásokhoz használják,
mert nagyobb a színtartománya, mint az sRGB színtéré. A nagyobb
színtartomány megkönnyíti a számítógépes képszerkesztést. Az
egyes programok általában csak néhány színtérrel kompatibilisek. Ha
a képet olyan programban nyitja meg, amelyik az adott kép színterével
nem kompatibilis, a színek világosabban jelennek meg.
A színtér
beállítása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
L → Color Space (Színtér) → válasszon egy beállítást.
84
Fényképezési funkciók
Expozíció kompenzálás/rögzítés
Expozíció kompenzálás
A fényképezőgép automatikusan állítja be a megvilágítást a fénykép
kompozíciójától és a téma távolságától függően mérve a fényszinteket.
Ha a fényképezőgép kisebb vagy nagyobb megvilágítást állít be az
elvártnál, kézzel helyesbítheti a megvilágítási értéket. A megvilágítás
±3 fényértékkel módosítható. A fényképezőgép pirosan jeleníti meg a
megvilágításra való figyelmeztetést a ±3 fényértéknyi tartományon túli
minden lépés esetén.
+2
-2
Eredeti
Az expozíciós érték beállításához nyomja meg az [I] gombot,
majd forgassa el a navigációs gombot. A fényérték beállítható
a [f] gomb megnyomásával, majd az EVC (Exposure Value
Compensation) (EVC (Expozíciós érték kompenzáció))
kiválasztásával is.
A megvilágítási értéket a megvilágítási szintjelző helyzete alapján
ellenőrizheti.
Megvilágítási figyelmeztetés Normál megvilágítási index
Megvilágítási
szintjelző
Kisebb megvilágítás
(sötétebb)
Nagyobb megvilágítás
(világosabb)
85
Fényképezési funkciók >
Expozíció kompenzálás/rögzítés
Expozíció rögzítés
Ha az erős színkontraszt miatt a kívánt expozíciót nem lehet beállítani,
rögzítse az expozíció értékét, majd készítse el a felvételt.
Az expozíció rögzítését követően célozza be a kívánt témát az
objektívvel, és nyomja meg az [Exponáló] gombot.
Az expozíció rögzítéséhez első lépésként komponálja meg a kívánt
képet, majd az egyéni gomb megnyomásával rögzítse az expozíciót
(128. oldal).
86
Fényképezési funkciók
Videó funkciók
Az alábbi szakaszok a videókhoz használható funkciókat ismertetik.
Több mozgás
A Videó lejátszási sebességének beállítása.
Automatikus megvilágítási üzemmód
videókhoz
A felvételi
sebesség
beállítások
módosításához:
A videó rögzítéséhez adja meg az expozíciós módot.
Az Automatikus
megvilágítási
üzemmód
videókhoz
beállításokhoz:
Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a [f] →
Movie AE Mode (Automatikus megvilágítási üzemmód
videókhoz) → egy beállítást.
Ikon
Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a [m] →
l → Multi Motion (Több mozgás) → válasszon egy
beállítást.
Leírás
x0.25: videó felvétele a normál sebesség negyedével.
x0.5: videó felvétele a normál sebesség felével.
x1: videó felvétele a normál sebességgel.
* Alapérték
Ikon
Leírás
x5: videó felvétele a normál sebesség ötszörösével.
Program (Programozott)*: a rekesz és zársebesség értékek
automatikusan beállításra kerülnek.
x10: videó felvétele a normál sebesség tízszeresével.
Aperture Priority (Rekesz előválasztás): a videó rögzítésének
megkezdése előtt manuálisan adja meg a rekesznyílásértéket.
A mozgatógombot forgatva állítsa be a rekesznyílás értékét.
x20: videó felvétele a normál sebesség hússzorosával.
Shutter Priority (Zársebességelőválasztás): a videó
rögzítésének megkezdése előtt manuálisan adja meg a
zársebességet. A mozgatógombot forgatva állítsa be a
zársebességet.
• A x1 üzemmódtól eltérő bármely mód választása esetén a hang nem
kerül rögzítésre.
• A videó méretének függvényében az elérhető beállítások eltérhetnek.
Manual (Kézi megvilágításbeállítás): a videó rögzítésének
megkezdése előtt manuálisan adja meg a rekesznyílás és
zársebesség értéket. A rekesznyílás vagy zársebesség érték
beállításához nyomja meg a [I] gombot, majd az érték
beállításához forgassa el a navigációs gombot.
87
Fényképezési funkciók >
Videó funkciók
Képúsztató
Hang
A fényképezőgép képúsztató funkciójával be és ki tudja úsztatni
a képet számítógép használata nélkül. Használja megfelelően a
funkciót, és lássa el látványos effektekkel a videóit.
Néha a néma videó tetszetősebb, mint a hangot is tartalmazó.
Ha néma videót szeretne készíteni, kapcsolja ki a hang felvételét.
Az úsztatási
beállítások
megadása:
Ikon
Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a [f] →
Fader (Áttűnés) → válasszon egy beállítást.
A hangfelvételi
beállítások
megadása:
Videofelvétel üzemmódban nyomja meg a [f] →
Voice (Hang) → válasszon egy beállítást.
Leírás
Off (Ki): az úsztatási funkció ki van kapcsolva.
In (Be): a kép fokozatosan úszik be.
Out (Ki): a kép fokozatosan úszik ki.
In-out (Be-Ki): az úsztatási funkciót a videó elején és végén is
alkalmazza a készülék.
88
3. fejezet
Lejátszás és szerkesztés
Ismerje meg a fényképek és a videók megtekintésének és szerkesztésének a módját.
A fájlok számítógépen történő szerkesztését lásd az 6. fejezetben.
Lejátszás és szerkesztés
Fájlok keresése és kezelése
Ismerje meg, miként lehet gyorsan megkeresni a fényképeket és
videókat bélyegkép nézetben, illetve hogyan lehet védetté tenni és
törölni a fájlokat.
Fényképek megtekintése
1
A képek bélyegképeinek megtekintése
A fényképek és videók kereséséhez váltson bélyegkép nézetre.
A bélyegkép nézetben egyszerre több kép jelenik meg, hogy át
lehessen tekinteni a keresett elemeket. A képeket osztályozhatja és
megtekintheti típus, a felvétel napja és a felvétel hete szerint.
Nyomja meg a [y] gombot.
• Megjelenik az utoljára rögzített fájl.
Menu
A fájlok bélyegképként megtekintéséhez nyomja meg a
[I] gombot.
• 3 bélyegkép megtekintéséhez nyomja meg egyszer.
2
A fájlok görgetéséhez forgassa a mozgatógombot,
vagy nyomja meg a [C/F] gombot.
Elképzelhető, hogy a nem támogatott fájlméret vagy használt kodek
miatt más fényképezőgépekkel készített fájlok nem játszhatók le vagy
szerkeszthetők. Ezen fájlok szerkesztéséhez vagy lejátszásához
használjon számítógépet vagy más készüléket.
• 15 vagy 40 bélyegkép megtekintéséhez nyomja meg kétszer.
(a megtekinteni kívánt fájlok számának megadásához egyszerű
nézetben nyomja meg a [m] → x → Thumbnail Mode
(Miniatűr mód) lehetőséget (95. oldal).)
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] → x →
View (Megtekintése) → egy beállítást.
90
Lejátszás és szerkesztés >
Fájlok keresése és kezelése
A fájlok megtekintése kategóriánként
Fájlok megtekintése mappaként
1
Bélyegkép nézetben nyomja meg a [m] gombot.
2
Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a Filter (Szűrő)
→ egy kategóriát, majd nyomja meg a [o] gombot.
A folyamatos és sorozatfelvételek mappaként jelennek meg. Egy
mappa törlése a benne található összes kép törlését eredményezi.
* Alapérték
Beállítás
Leírás
Type (Típus)
Fájlok megtekintése fájltípusonként, mint például
fotók vagy videók.
Date (Dátum)*
A fájlok megtekintése mentésük dátuma szerint.
Week (Hét)
A fájlok megtekintése a hét adott napja szerint,
amelyen elmentésre kerültek.
Location
(Helyszín)
A fájlok megtekintése mentési helyük szerint.
(Helyzetadatokat csak a GPS-modul használatával
készített képek tartalmaznak.)
: Single View
Amennyiben a mappa nézetben megnyomja a [I] gombot, az aktuális
mappában található fájlok bélyegképként kerülnek megjelenítésre.
91
Lejátszás és szerkesztés >
Fájlok keresése és kezelése
A fájlok védelme
Fájlok törlése
A fájlok véletlen törlés elleni védelme.
A fájlok törlése Lejátszás üzemmódban, hogy helyet szabadítson fel a
memóriakártyán. A védett fájlok nem törlődnek.
1
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] → z
→ Protect (Védelem) → egy beállítást.
(Single (Egyszeres), Select (Kiválasztás), All (Mind))
Egy fájl törlése
Egy fájl kijelölése és törlése.
2
Egy fájl kiválasztásához forgassa el a mozgatógombot
vagy nyomja meg a [C/F] gombot, majd nyomja meg a
[o] gombot.
3
Nyomja meg a [f] gombot.
1
Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fájlt, majd nyomja
meg a [ ] gombot.
• A másik lehetőség: Lejátszás üzemmódban válassza a [m]
→ z → Delete (Törlés) → Single (Egyszeres) lehetőséget.
2
Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza a
Yes (Igen) lehetőséget.
92
Lejátszás és szerkesztés >
Fájlok keresése és kezelése
Több fájl törlése
Összes fájl törlése
Több fájl kijelölése és törlése.
1
2
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [
Delete (Több törlése) lehetőséget.
A memóriakártyán lévő összes fájl törlése egyszerre.
] → Multiple
1
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] gombot.
• A másik lehetőség: Lejátszás üzemmódban válassza a [m]
→ z → Delete (Törlés) → Select (Kiválasztás) lehetőséget.
2
Válassza a z → Delete (Törlés) → All (Mind)
parancsot.
A mozgatógomb segítségével jelölje ki a törölni kívánt
fájlokat, vagy nyomja meg a [C/F] gombot, majd nyomja
meg a [o] gombot.
3
Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza a
Yes (Igen) lehetőséget.
• A kijelölés törléséhez nyomja meg újra a [o] gombot.
3
Nyomja meg a [
] gombot.
4
Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza a
Yes (Igen) lehetőséget.
93
Lejátszás és szerkesztés
Fényképek megtekintése
Fénykép nagyítása
A képek megtekintése diavetítés formájában
Lejátszás üzemmódban történő megtekintéskor kinagyíthatja a
fényképeket. Valamint a kinagyított terület mozgatható és a Vágás
funkció segítségével kivágható a kijelzőn látható kép egy része, és
elmenthető új fájlként.
A fényképeket megtekintheti diavetítés formájában, különféle
effekteket alkalmazhat a diavetítésre, és játszhat közben háttérzenét.
Nagyított terület
1
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] gombot.
2
Válassza a
3
Válasszon diavetítési effektet.
• Ha effektek nélkül szeretné indítani a diavetítést, ugorjon a
Nagyítás (a legnagyobb nagyítás
mértéke függ a felbontástól)
Full Image
4. lépésre.
Trim
A fénykép nagyításához nyomja meg az [o] gombot, majd
forgassa el a navigációs gombot.
(a fénykép méretének csökkentéséhez forgassa a navigációs gombot
az óramutató járásával ellentétes irányba.)
Kívánt művelet
Teendő
A nagyított terület áthelyezése
Nyomja meg a [D/I/C/F]
gombot.
A nagyított fénykép vágása
Nyomja meg a [f] gombot.
(mentés új fájlként)
Visszatérés az eredeti képhez
Nyomja meg a [o] gombot.
lehetőséget.
4
Beállítás
Leírás
Images
(Képek)
Válassza ki a diavetítés formájában megtekintendő
fényképeket.
• All (Mind): az összes kép szerepel a diavetítésben.
• Date (Dátum): egy adott napon készített fényképek
vesznek részt a diavetítésben.
• Select (Kiválasztás): a kiválasztott képek vesznek
részt a diavetítésben.
Effect
(Effektus)
Válasszon képátmeneti effektust. Ha nem akar
effektust használni, válassza a Off (Ki) lehetőséget.
Interval
(Időtartam)
Adja meg, mennyi ideig látszódjon egy-egy fénykép.
Music (Zene)
Háttérzene játszása.
Válassza a Slide Show (Indít) → Play (Lejátszás) vagy
Repeat (Ismétlés) lehetőséget.
• A diavetítés azonnal elindul.
94
Lejátszás és szerkesztés >
Fényképek megtekintése
Automatikus forgatás
Ha az automatikus elforgatás be van kapcsolva, a fényképezőgép
automatikusan elforgatja az álló helyzetű fényképeket, hogy helyesen
legyenek tájolva a vízszintes helyzetű kijelzőn.
Az automatikus
elforgatás
beállításainak
megadása:
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] → x
→ Auto Rotate (Automatikus elforgatás) → egy beállítást.
A bélyegkép nézet beállítása
Kiválasztható a bélyegkép nézetben megtekinteni kívánt fájlok száma.
A bélyegkép
nézet opciók
beállításához:
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [m] → x
→ Thumbnail Mode (Miniatűr mód) → egy beállítást.
95
Lejátszás és szerkesztés
Videó lejátszása
Lejátszhat egy videofájlt, képet menthet belőle, illetve vághatja a
videót amelyet új fájlként menthet.
Pause
Stop
A videók megtekintésének vezérlése
Kívánt művelet
Teendő
Gyors hátraugrás
Nyomja meg a [C] gombot.
A fényképezőgép a [C] gomb megnyomásakor
2×, 4× vagy 8× sebességgel léptet hátrafelé.
Szünet/lejátszás
Nyomja meg a [o] gombot.
Gyors előreugrás
Nyomja meg az [F] gombot.
A fényképezőgép az [F] gomb megnyomásakor
2×, 4× vagy 8× sebességgel léptet előre.
A hangerő
szabályozása
Forgassa a navigációs gombot jobbra vagy balra.
Leállítás
Nyomja meg a [D] gombot.
A videó vágása lejátszás közben
1
Nyomja meg a [o] gombot ott, ahol az új videót el
szeretné kezdeni.
2
A lejátszás szüneteltetése közben nyomja meg a [
gombot.
3
Nyomja meg a [o] gombot ott, ahol az új videót be
szeretné fejezni.
4
A lejátszás szüneteltetése közben nyomja meg a [
gombot.
5
Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza
a Yes (Igen) lehetőséget.
]
]
A vágott videót külön fájlként, új néven menti a készülék.
96
Lejátszás és szerkesztés >
Videó lejátszása
Állókép rögzítése a lejátszott videóból
1
Nyomja meg a [o] gombot ott, ahonnan az állóképet ki
szeretné menteni.
2
Nyomja meg az [I] gombot.
• A videóból rögzített képek felbontása a videó felbontásával lesz azonos.
• A rögzített képet külön fájlként, új néven menti a készülék.
97
Lejátszás és szerkesztés
Fényképek szerkesztése
Olyan fényképszerkesztési feladatok végrehajtása, mint átméretezés,
elforgatás vagy a vörös-szem hatás eltüntetése. A módosított
fényképeket új fájlként, más néven menti a készülék. A 3D
fényképek, panoráma fényképek, és 3D panoráma fényképek az Kép
szerkesztése funkcióval nem szerkeszthetők.
A képszerkesztési
beállítások
megadása:
* Alapérték
Ikon
Leírás
Backlight (Ellenfény): alulexponált fénykép világosságának
javítása. (Off (Ki)*, On (Be))
Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [f] → válasszon
egy beállítást.
Javítás előtt
Javítás után
Beállítások
* Alapérték
Ikon
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
Leírás
Smart Filter (intennligens szűrő): egyedi fényképek
készítéséhez alkalmazzon különböző szűrőeffekteket a
képekre. (Off (Ki)*, Miniature (Miniatűr), Soft Focus (Lágy
fókusz), Old Film 1 (Régi film 1), Old Film 2 (Régi film 2),
Halftone Dots (Féltónusos pontok), Sketch (Szkeccs), Fish
Eye (Halszem), Defog (Páramentesítés), Negative (Negatív))
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
Red-eye Fix (Piros szem javítása): a piros szemek eltávolítása
a fényképről. (Off (Ki)*, On (Be))
Resize (Átméretezés): a fotó méretének módosítása.
A választható felbontások a kiválasztott fénykép méretétől
függően eltérőek lehetnek.
Rotate: a fénykép elforgatása.
(Off (Ki)*, Right 90˚ (Jobbra 90°), Left 90˚ (Balra 90°),
180˚, Horizontal (Vízszintes), Vertical (Függőleges))
A védett vagy RAW fájlok nem forgathatók.
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
98
Lejátszás és szerkesztés >
Fényképek szerkesztése
* Alapérték
Ikon
Leírás
Face Retouch (Arcretusálás): az arc bőrhibáinak elrejtése.
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
Brightness (Fényerő): a fotó fényerejének beállítása.
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
Contrast (Kontraszt): a fotó élességének beállítása.
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
Vignetting (Címkézés): alkalmazza Lomo (nagysebességű
felvételt készítő) fényképezőgépek régies színeit, erős
kontrasztjait és erőteljes háttérelmosását.
Lehet, hogy az új fájl kisebb lesz, mint az eredeti.
99
4. Fejezet
Vezeték nélküli hálózat
Ismerje meg, hogyan csatlakozhat vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN),
és hogyan használhatja azok funkcióit.
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása
Ismerje meg, miként kapcsolódhat hozzáférési ponton (AP) keresztül
WLAN hatósugarán belül. A felhasználó személyre szabhatja a
hálózati beállításokat.
Ikon/Beállítás
Refresh (Frissítés)
Alkalmi hozzáférési pont
Csatlakozás WLAN hálózathoz
1
Leírás
Csatlakoztatható hozzáférési pontok
frissítése.
Biztonságos hozzáférési pont
WPS hozzáférési pont
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
Térerő
2
Válassza a
,
,
, vagy
lehetőséget.
3
Nyomja meg a [m] gombot, majd válassza a
Wi-Fi Setting (Wi-Fi Beállítások) lehetőséget.
• Bizonyos üzemmódokban nyomja meg a [m] gombot,
vagy kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg
megjelenik a Wi-Fi Beállítások képernyő.
• A fényképezőgép elkezdi keresni az elérhető hozzáférési
pontokat.
4
Válasszon AP-t.
Wi-Fi Setting
Refresh
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Exit
Manual
WPS button connection
(WPS gomb kapcsolat)
Add wireless network
(Vezetéknélküli hálózat
hozzáadása)
Csatlakozás WPS AP-hez.
Hozzáférési pont kézi hozzáadása.
• A hálózati beállítások opcióinak megnyitásához nyomja meg a
[f] gombot.
• Biztonságos hozzáférési pont kiválasztásakor megjelenik egy
felugró ablak. A WLAN hálózathoz csatlakozáshoz adja meg
a szükséges jelszót. A szövegbevitellel kapcsolatos további
információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (105. oldal).
• Amikor megjelenik a bejelentkezési oldal, válassza a
"A bejelentkezési böngésző használata" lehetőséget (103. oldal).
• Nem biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozáskor a
fényképezőgép automatikusan csatlakozik a WLAN hálózathoz.
• Amennyiben WPS-kompatibilis hozzáférési pontot választ, akkor
válassza a WPS PIN connection (WPS PIN kapcsolódás)
lehetőséget, majd írja be a PIN kódot a hozzáférési ponton.
A WPS-kompatibilis hozzáférési pont csatlakoztatásának másik
módja a WPS button connection (WPS gomb kapcsolat)
lehetőség választása a fényképezőgépen, majd a WPS gomb
megnyomása a hozzáférési ponton.
101
Vezeték nélküli hálózat >
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása
Hálózati beállítási lehetőségek
Az IP cím beállítása kézileg
1
A Wi-Fi beállítások képernyőn lépjen egy hozzáférési
pontra és nyomja meg a [f] gombot.
1
A Wi-Fi beállítások képernyőn lépjen egy hozzáférési
pontra és nyomja meg a [f] gombot.
2
Válassza ki egyesével a lehetőségeket, és adja meg a kért
információkat.
2
Válassza az IP Setting (IP beállítás) → Manual (Manuális)
lehetőséget.
3
Válassza ki egyesével a lehetőségeket, majd adja meg a
kért információkat.
Beállítás
Leírás
Authentication
(Hitelesítés)
Hálózati hitelesítés típusának kiválasztása.
Data Encryption
(Adatkódolás)
Adatkódolási típus kiválasztása.
Network Key
(Adatkódolás)
IP Setting
(IP beállítás)
Beállítás
Leírás
IP
Statikus IP cím megadása.
Adja meg a hálózati jelszót.
Subnet Mask
(Alhálózati maszk)
Alhálózati maszk megadása.
Az IP-cím kézi beállítása.
Gateway (Átjáró)
Átjáró megadása.
DNS Server
(DNS szerver)
Írja be a DNS címet.
102
Vezeték nélküli hálózat >
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása
A bejelentkezési böngésző használata
Amikor bizonyos hozzáférési pontokhoz, megosztó oldalakhoz
vagy cloud kiszolgálókhoz csatlakozik, a bejelentkezési adatokat
megadhatja a bejelentkezési böngészőn keresztül.
Gomb
Leírás
[D/I/C/F]
Egy elemre lépés vagy oldalra görgetés.
[o]
Válassza ki a kívánt elemet.
[m]
A következő lehetőségek elérhetőek:
• Previous Page (Előző oldal): az előző oldalra
lépés.
• Next Page (Következő oldal): a következő
oldalra lépés.
• Reload (Újratöltés): az oldal újratöltése.
• Stop (Leállítás): az oldal betöltésének leállítása.
• Exit (Kilépés): a bejelentkezési böngésző
bezárása.
[
A bejelentkezési böngésző bezárása.
]
• A csatlakozott oldal típusának függvényében nem minden elem
választható ki. Ez nem jelez meghibásodást.
• Bizonyos oldalakra bejelentkezéskor a bejelentkezési böngésző nem
záródik be automatikusan. Ilyen esetben a bejelentkezési böngészőt
zárja be a [ ] megnyomásával, majd folytassa a kívánt művelettel.
• Az oldal méretének vagy a hálózati sebességnek köszönhetően a
bejelentkezési oldal betöltése több időt vehet igénybe. Ebben az esetben
várja meg, amíg a belépési adatok bevitelére szolgáló ablak megjelenik.
103
Vezeték nélküli hálózat >
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása
Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek
• A Wi-Fi funkció használatához memóriakártyát kell behelyezni.
• A hálózati kapcsolat minősége a kiválasztott hozzáférési ponttól
függ.
• Minél nagyobb a távolság a fényképezőgép és a hozzáférési pont
között, annál tovább tart a csatlakozás a hálózathoz.
• Ha egy másik közeli eszköz ugyanazt a rádiófrekvenciát használja,
mint az Ön fényképezőgépe, akkor az megzavarhatja a csatlakozást.
• Amennyiben a fényképezőgép hozzáférési pontjának a nevét nem
angolul adja meg, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
lesz megtalálható a listán, vagy annak nevét a rendszer helytelenül
ismeri fel.
• A hálózati beállításokkal és a jelszóval kapcsolatban forduljon a
hálózati rendszergazdához vagy a szolgáltatójához.
• Ha a WLAN hálózat szolgáltatói hitelesítést ír elő, akkor előfordulhat,
hogy nem tud csatlakozni a hálózathoz. Ilyen esetben a WLAN
hálózathoz csatlakozás érdekében forduljon a szolgáltatójához.
• A jelszó hossza a titkosítás típusától függően változhat.
• A WLAN csatlakozás nem minden környezetben működik.
• A fényképezőgép a hozzáférési pontok listáján megjelenítheti a
WLAN-kompatibilis nyomtatót is. A hálózathoz azonban nem lehet
csatlakozni nyomtatón keresztül.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható egy időben hálózathoz
és TV készülékhez. Ugyanígy igaz, hogy aktív hálózati kapcsolat
esetén nem nézhet fényképeket és videókat a TV készüléken.
• A hálózati csatlakozásért a szolgáltató többletköltséget számíthat
fel. A díjak a szolgáltatóval kötött szerződés feltételeitől függően
változnak.
• Amennyiben nem tud csatlakozni a WLAN hálózathoz, próbáljon egy
másik hozzáférési pontot a hozzáférési pontok listájából.
• Bizonyos országokban ingyenes WLAN hálózatokhoz is csatlakozhat.
• Bizonyos hálózati szolgáltatók ingyenes WLAN hálózatának
használata esetén bejelentkezési oldal jelenhet meg. A WLAN
hálózathoz csatlakozáshoz adja meg a felhasználónevet és
jelszót. A regisztrációval vagy szolgáltatással kapcsolatos további
információkért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.
• Legyen körültekintő, amikor a hozzáférési pont csatlakozáshoz
szükséges személyes adatokat adja meg. A fényképezőgépen ne
adjon meg semmilyen fizetési vagy bankkártya adatokat. Az ilyen
információk megadásával kapcsolatban felmerülő problémákért a
gyártó nem vállal felelősséget.
• Az elérhető hálózati kapcsolatok listája országonként eltérő lehet.
• A fényképezőgép WLAN funkciójának meg kell felelnie az
országában hatályos rádió átviteli törvényeknek. A megfelelőség
biztosítása érdekében javasoljuk hogy a WLAN funkciót csak abban
az országban használja, ahol a fényképezőgépet vásárolta.
• A hálózati beállítások megadásának folyamata a hálózati
körülményektől függően eltérő lehet.
• Ne csatlakozzon olyan hálózathoz, amelynek a használatára nem
jogosult.
• Hálózati csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor
töltöttsége maximumon van.
• Amennyiben a hozzáférési pont nem támogatja a DHCP szerver
funkciót, akkor az Auto IP funkción keresztüli csatlakozáshoz hozzon
létre egy autoip.txt fájlt és másolja át a behelyezett memóriakártyára.
104
Vezeték nélküli hálózat >
Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása
Szövegbevitel
Ikon
Leírás
Utolsó betű törlése.
Ismerje meg, hogy írhat be szöveget a készülékkel. Az alábbi
táblázatban lévő ikonok lehetővé teszik a kurzor mozgatását, a
kisbetű/nagybetű váltást, stb. A kívánt betűre lépéshez használja
a navigációs gombot, majd a betű beviteléhez nyomja meg az [o]
gombot.
A kurzor mozgatása.
ABC üzemmódban a kis betű/nagy betű átváltására szolgál.
".com" bevitele.
Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
Szóköz bevitele.
Done
A megjelenített szöveg elmentése.
A szövegbeviteli útmutató megtekintése.
Done
Back
Backspace
• A szövegbevitel során a kijelzés nyelvétől függetlenül csak angol
karaktereket használhat.
• Lépjen közvetlenül a Done (Kész) lehetőségre, majd nyomja meg a [y]
gombot.
• Legfeljebb 64 karakter írható be.
105
Vezeték nélküli hálózat
Fájlok automatikus mentése okostelefonra
A fényképezőgép WLAN hálózaton keresztül csatlakozik az AutoShare
funkciót támogató okostelefonhoz. Amikor fényképet készít a
fényképezőgéppel, a fénykép automatikusan mentésre kerül az
okostelefonra.
• Az AutoShare funkciót csak az Android 2.2 vagy újabb operációs
rendszert futtató Galaxy okostelefonok és Galaxy táblagépek és iOS
4.3 vagy újabb operációs rendszert futtató iOS készülékek támogatják.
A funkció használata előtt ellenőrizze és szükség esetén frissítse a
készülék firmware verzióját.
• A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA
App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a
Samsung Apps, a Google Play Store vagy az Apple App Store helyekről.
4
Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa
az okostelefont a fényképezőgéphez.
• Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud
csatlakozni.
5
A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon
csatlakozzon a fényképezőgéphez.
• Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt
a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan
csatlakozni fog.
• A csatlakozás állapotát jelző (
) ikon megjelenik a
fényképezőgép képernyőjén.
1
2
A fényképezőgépen forgassa el az üzemmódválasztó
tárcsát a B állásba.
A fényképezőgépen válassza a
lehetőséget.
• Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó
felugróablak, válassza a Next (Következő) lehetőséget.
3
6
fényképezőgépen készítsen egy fényképet.
• Az elkészített fénykép a fényképezőgépen kerül mentésre, majd
átküldésre kerül az okostelefonra.
• Az AutoShare funkció bekapcsolt állapotában nem készíthető
videófelvétel.
Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART
CAMERA App alkalmazást.
• iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be
a Wi-Fi funkciót.
106
Vezeték nélküli hálózat
Fényképek és videók elküldése okostelefonra
A fényképezőgép WLAN hálózaton keresztül csatlakozik a MobileLink
funkciót támogató okostelefonhoz. Egyszerűen küldhetők fényképek
és videók az okostelefonra.
• A MobileLink funkciót csak az Android 2.2 vagy újabb operációs
•
•
•
•
rendszert futtató Galaxy okostelefonok és Galaxy táblagépek és iOS
4.3 vagy újabb operációs rendszert futtató iOS készülékek támogatják.
A funkció használata előtt ellenőrizze és szükség esetén frissítse a
készülék firmware verzióját.
A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA
App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a
Samsung Apps, a Google Play Store vagy az Apple App Store helyekről.
Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem
használható.
Amikor az okostelefonról választ ki fájlokat, egy időben akár az
utolsó 1000 fájl is megtekinthető és 150 fájl küldhető. Amennyiben a
fényképezőgépen választ ki fájlokat, a kiválasztott fájlok megtekinthetők
a fényképezőgépen. A maximálisan küldhető fájlok száma függ az
okostelefon tárolókapacitásától.
RAW fájlok nem küldhetők.
1
A fényképezőgépen forgassa el az üzemmódválasztó
tárcsát a B állásba.
2
A fényképezőgépen válassza a
lehetőséget.
• Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó
felugróablak, válassza az Next (Következő) lehetőséget.
3
A fényképezőgépen válasszon egy küldési beállítást.
• Amennyiben a Select Files from Smartphone (Válasszon egy
fájlt az okostelefonról) lehetőséget választja, az okostelefon
használható a fényképezőgépen tárolt képek megtekintésére és
megosztására.
• Amennyiben a Select Files from Camera (Válasszon egy fájlt a
fényképezőgépről) lehetőséget választja, a küldéshez a fájlokat
kiválaszthatja a fényképezőgépről.
4
Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART
CAMERA App alkalmazást.
• iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be
a Wi-Fi funkciót.
107
Vezeték nélküli hálózat >
5
Fényképek és videók elküldése okostelefonra
Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa
az okostelefont a fényképezőgéphez.
• Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud
csatlakozni.
6
A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon
csatlakozzon a fényképezőgéphez.
• Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt
a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan
csatlakozni fog.
7
Az okostelefonon vagy a fényképezőgépen válassza ki a
fényképezőgépből küldeni kívánt fájlokat.
8
Az okostelefonon érintse meg a másolás gombot, vagy
a fényképezőgépen válassza a Share (Megosztás)
lehetőséget.
• A fényképezőgép elküldi a kiválasztott fájlokat.
108
Vezeték nélküli hálózat
Okostelefon használata távoli exponáláshoz
A fényképezőgép vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakozik
az okostelefonhoz. Az okostelefonon keresztüli távoli exponáláshoz
használja a Remote Viewfinder funkciót. Az elkészített fénykép
megjelenik az okostelefonon.
• A Remote Viewfinder funkciót csak az Android 2.2 vagy újabb operációs
rendszert futtató Galaxy okostelefonok és Galaxy táblagépek és iOS
4.3 vagy újabb operációs rendszert futtató iOS készülékek támogatják.
A funkció használata előtt ellenőrizze és szükség esetén frissítse a
készülék firmware verzióját.
• A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA
App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a
Samsung Apps, a Google Play Store vagy az Apple App Store helyekről.
1
A fényképezőgépen forgassa el az üzemmódválasztó
tárcsát a B állásba.
2
A fényképezőgépen válassza a
3
Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART
CAMERA App alkalmazást.
• iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be
a Wi-Fi funkciót.
4
Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa
az okostelefont a fényképezőgéphez.
• Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud
csatlakozni.
5
A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon
csatlakozzon a fényképezőgéphez.
• Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt
a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan
csatlakozni fog.
lehetőséget.
• Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó
felugróablak, válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
109
Vezeték nélküli hálózat >
6
Okostelefon használata távoli exponáláshoz
Az okostelefonon állítsa be az alábbi fényképezési
lehetőségeket.
Ikon
7
• A készülék automatikusan beállítja a Többmezős AF
Leírás
fókusztávolságot.
Vakubeállítás
Az időzítő beállításai
8
A fénykép mérete
• A funkció használata közben a fényképezőgépen bizonyos
gombok nem működnek.
• A zoomoló és exponáló gomb a funkció használata során nem
aktív az okostelefonon.
méreteket támogatja.
A fénykép elkészítéshez engedje el a
gombot.
• Az okostelefonra mentett fényképek átméretezésre kerülnek
Hely mentése
• A Remote Viewfinder üzemmód csak az
Fókuszáláshoz érintse meg az okostelefonon látható
ikont.
és
fénykép
640X424 felbontásra, amikor
640X360 felbontásra, amikor
felbontásban készülnek és
felbontásban.
• A funkció használatakor a kamera és az okos-telefon közötti ideális
távolság a környezet függvényében változhat.
• A funkció csak akkor használható, ha az okostelefon legfeljebb 7 méter
távolságban van a fényképezőgéptől.
gomb elengedését követően kis időbe
telik, mire a fényképezőgép elvégzi az exponálást.
• A Remote Viewfinder funkció kikapcsol, ha:
- az okostelefonra bejövő hívás érkezik
- a fényképezőgép vagy az okostelefon kikapcsolódik
- a memória megtelt
- bármelyik eszköz elveszíti a kapcsolatot a WLAN hálózattal
- a Wi-Fi kapcsolat gyenge minőségű vagy instabil
• Az okostelefonon található
110
Vezeték nélküli hálózat
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata
Az elkészített fényképeket és videókat feltöltheti fájlmegosztó
webhelyekre. A fényképezőgép megjeleníti a választható webhelyek
listáját. A fájlok bizonyos honlapokra feltöltéséhez a fényképezőgép
csatlakoztatását megelőzően el kell látogatnia a honlapra és
regisztrálnia kell.
4
Adja meg az azonosítóját és jelszavát, majd válassza a
Login (Bejelentkezés) lehetőséget.
• A szövegbevitellel kapcsolatos további információkért lásd a
"Szövegbevitel" részt (105. oldal).
• Amennyiben csatlakozik a SkyDrive oldalhoz, lásd a
"A bejelentkezési böngésző használata" részt (103. oldal).
Webhely megnyitása
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
2
Válassza a
3
Válassza ki a webhelyet.
lehetőséget.
• A listából egy azonosító kiválasztásához válassza a
egy azonosítót.
→
• Ha a webhelyre korábban már belépett, akkor kiválaszthatja, hogy
a rendszer automatikusan beléptesse.
A funkció használatához meglévő fiókkal kell rendelkeznie a fájlmegosztó
webhelyen.
• Amennyiben megjelenik a fiók létrehozására felhívó felugróablak,
válassza az OK lehetőséget.
• A fényképezőgép automatikusan megpróbál csatlakozni a
WLAN hálózathoz a legutóbb csatlakoztatott hozzáférési ponton
keresztül.
• Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN
hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési
pontokat (101. oldal).
111
Vezeték nélküli hálózat >
Fénykép- vagy videómegosztó webhelyek használata
Fénykép vagy videó feltöltése
1
A honlap elérése a fényképezőgéppel.
2
Lépjen a feltölteni kívánt fájlokra, majd nyomja meg a [o]
gombot.
• RAW fájlok nem tölthetők fel.
• Egyszerre akár 20 fájl is feltölthető.
• Amennyiben a fájl mérete túllépi a megengedett méretet, a fájl nem
• Legfeljebb 20 fájlt jelölhet ki. A teljes méret nem haladhatja meg a
10 MB-ot. (Bizonyos honlapokon a fájlok teljes száma és mérete
eltérő lehet.)
•
•
3
Válassza az Upload (Transferir) lehetőséget.
• Amennyiben a Facebook oldalhoz csatlakozik, válassza az
Upload (Transferir) → Upload (Transferir) lehetőséget.
• Amennyiben csatlakozik a Facebook oldalhoz, a Comment
(Megjegyzés) doboz kiválasztásával beírhatja a hozzászólását.
A szövegbevitellel kapcsolatos további információkért lásd a
"Szövegbevitel" részt (105. oldal).
•
•
•
•
•
tölthető fel. A feltölthető fényképek megengedett legnagyobb felbontása
2M, valamint a leghosszabb feltölthető videó a
használatával
rögzítető. Amennyiben a kiválasztott fénykép felbontása meghaladja
a 2M értéket, akkor a készülék automatikusan átméretezi a képet.
Amennyiben csatlakozik a Facebook oldalhoz, a fénykép felbontása 1M
méretre kerül csökkentésre.
A fényképek és videók feltöltésének módja a kiválasztott webhelytől
függően eltérő lehet.
Ha tűzfal vagy a felhasználó hitelesítési beállítások miatt nem tudja
elérni a webhelyet, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati
szolgáltató segítségét.
A feltöltött fényképekre és videókra ráégethető azok elkészítésének
dátuma.
Az internetkapcsolat sebessége befolyásolhatja a fotók feltöltésének és
a weboldalak megnyitásának a sebességét.
Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem
használható.
Valamint lejátszás üzemmódban is tölthetők fel fényképek és videók
fájlmegosztó honlapokra a [m] gomb megnyomásával, majd a
z → Share(Wi-Fi) (Megosztás (Wi-Fi)) → egy kívánt honlap
kiválasztásával.
Amikor a SkyDrive tárhelyre tölt fel fényképeket, azok átméretezésre
kerülnek 2M méretre, miközben a kép oldalarányai változatlanok
maradnak.
112
Vezeték nélküli hálózat
Fényképek vagy videók küldése e-mailben
Az e-mail menüben módosíthatja a beállításokat, majd e-mail
formájában elküldheti a fényképezőgépen tárolt fényképeket és
videókat.
5
Válassza a Name (Név) dobozt, adja meg a nevét, majd
válassza a Done (Kész) lehetőséget.
Sender Setting
Name
E-mail beállítások módosítása
Email
Az e-mail menüpontban tetszőlegesen módosíthatja az adatok
tárolására vonatkozó beállításokat. Ugyanitt beállíthatja vagy
módosíthatja az e-mail jelszót. A szövegbevitellel kapcsolatos további
információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (105. oldal).
Save
Reset
Back
Saját adatok tárolása
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
2
Válassza a
3
Nyomja meg a [m] gombot.
4
Válassza a
lehetőséget.
lehetőséget.
6
Válassza az Email dobozt, adja meg az e-mail címét,
majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.
7
A változtatások mentéséhez válassza a Save (Mentés)
lehetőséget.
• Az információk törléséhez válassza a Reset (Visszaállít)
lehetőséget.
→ Sender
Setting (Küldő beállítás)
113
Vezeték nélküli hálózat >
Fényképek vagy videók küldése e-mailben
E-mail jelszó beállítása
E-mail jelszó megváltoztatása
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
2
Válassza a
2
Válassza a
3
Nyomja meg a [m] gombot.
3
Nyomja meg a [m] gombot.
4
Válassza a
→ Setting Password (Jelszó beállítása) →
On (Be) lehetőséget.
4
Válassza a
lehetőséget.
5
Adja meg a jelenlegi 4-jegyű jelszavát.
6
Írja be az új 4-jegyű jelszót.
7
Adja meg újra az új jelszót.
8
Amikor megjelenik az előugró ablak, nyomja meg a [o]
gombot.
lehetőséget.
• A jelszó kikapcsolásához válassza a Off (Ki) lehetőséget.
5
Amikor megjelenik az előugró ablak, nyomja meg a [o]
gombot.
• A felugró ablak akkor is automatikusan eltűnik, ha nem nyomja
meg a [o] gombot.
6
Írja be a 4-jegyű jelszót.
7
Adja meg újra a jelszót.
8
Amikor megjelenik az előugró ablak, nyomja meg a [o]
gombot.
lehetőséget.
→ Change
Password (Jelszó módosítása)
• A felugró ablak akkor is automatikusan eltűnik, ha nem nyomja
meg a [o] gombot.
• A felugró ablak akkor is automatikusan eltűnik, ha nem nyomja
meg a [o] gombot.
Ha elvesztette a jelszavát, a jelszóbeállítási képernyőn található Reset
(Visszaállítás) gomb kiválasztásával állíthatja vissza. Az információk
visszaállítása esetén a korábban elmentett felhasználói beállítások, az
email címek és a nemrégiben elküldött emailek listája is törlésre kerül.
114
Vezeték nélküli hálózat >
Fényképek vagy videók küldése e-mailben
Fényképek vagy videók küldése e-mailben
6
Lehetősége van e-mailben elküldeni a fényképezőgépén tárolt
fényképeket vagy videókat. A szövegbevitellel kapcsolatos további
információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (105. oldal).
Görgessen a küldeni kívánt fájlokra, majd nyomja meg a
[o] gombot.
• Legfeljebb 20 fájlt jelölhet ki. A teljes méret nem haladhatja meg a
7 MB-ot.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
7
Válassza a Send (Küldés) lehetőséget.
2
Válassza a
8
Válassza a Comment (Megjegyzés) dobozt, adja meg a
megjegyzését, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.
3
Válassza a Sender (Feladó) dobozt, adja meg az e-mail
címét, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.
9
Válassza a Send (Küldés) lehetőséget.
lehetőséget.
• Amennyiben a saját információkat korábban már beállította, akkor
a rendszer azokat automatikusan beilleszti (113. oldal).
• A korábbi címzettek listájából egy cím használatához válassza a
→ egy címet.
4
Válassza az Receiver (Címzett) dobozt, adja meg az
e-mail címet, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.
• A fényképezőgép automatikusan megpróbál csatlakozni a
WLAN hálózathoz a legutóbb csatlakoztatott hozzáférési ponton
keresztül, és megpróbálja elküldeni az e-mailt.
• Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN
hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési
pontokat (101. oldal).
• A korábbi címzettek listájából egy cím használatához válassza a
→ egy címet.
• További címzettek hozzáadásához válassza a
lehetőséget.
Legfeljebb 30 címzettet adhat meg.
• Valamely cím listáról történő törléséhez válassza a
5
lehetőséget.
Válassza a Next (Következő) lehetőséget.
115
Vezeték nélküli hálózat >
Fényképek vagy videók küldése e-mailben
• RAW fájlok nem küldhetők.
• Egyszerre akár 20 fájl is küldhető.
• Még ha a fénykép sikeresen átküldöttként jelenik is meg, a fogadó fél
•
•
•
•
•
e-mail fiókjában bekövetkező hiba esetén a fénykép elutasításra vagy a
levélszemétbe kerülhet.
Amennyiben nincs elérhető hálózati kapcsolat, vagy az e-mail fiók
beállításai nem megfelelőek, akkor előfordulhat, hogy nem tudja
elküldeni az e-mail üzenetet.
Amennyiben a fájl mérete túllépi a megengedett méretet, a fájl nem
küldhető el e-mailben. A küldhető fényképek megengedett legnagyobb
felbontása 2M, valamint a leghosszabb küldhető videó a
használatával rögzítető. Amennyiben a kiválasztott fénykép felbontása
meghaladja a 2M értéket, akkor a készülék automatikusan átméretezi a
képet.
Ha tűzfal vagy a felhasználó hitelesítési beállítások miatt nem tudja
elküldeni az e-mailt, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati
szolgáltató segítségét.
Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem
használható.
Valamint e-mailek Lejátszás üzemmódban is küldhetők a [m] gomb
megnyomásával, majd a z → Share(Wi-Fi) (Megosztás (Wi-Fi)) →
Email kiválasztásával.
116
Vezeték nélküli hálózat
Az Auto Backup használata fényképek és videók küldéséhez
Az elkészített fényképek és videók vezeték nélküli kapcsolattal
továbbíthatók számítógépre. Az Auto Backup funkció kizárólag
Windows operációs rendszerrel működik.
Fényképek és videók elküldése számítógépre
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
Az Auto Backup alkalmazás telepítése a
számítógépen
2
Válassza a
1
Telepítse a számítógépre az Intelli-studio alkalmazást
(142. oldal).
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az
USB-kábel segítségével.
3
Kattintson az OK lehetőségre a felugró ablakban.
• Az Auto Backup funkció használatához konfigurálnia kell a
biztonsági mentésre szolgáló számítógépet. További részletekét
lásd a “Az Auto Backup alkalmazás telepítése a számítógépen”
fejezetet (117. oldal).
3
4
Húzza ki az USB-kábelt.
5
Csatlakoztassa újra a fényképezőgépet a számítógéphez
az USB-kábel segítségével.
A beállítások megadásához nyomja meg a [m]
gombot.
• Az átvitelt követően a számítógép automatikus kikapcsolásához
válassza a
→ Shut down PC after backup (Számítógép
lekapcsolása a biztonsági mentés után) → On (Be) lehetőséget.
• Az Auto Backup funkcióval kapcsolatban tekintse meg a súgót,
válassza a
→ Guide (Súgó) lehetőséget.
• Az Auto Backup program telepítve van a számítógépre.
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
lehetőséget.
4
A biztonsági mentés elindításához nyomja meg a [o]
gombot.
• A küldés leállításához nyomja meg a [o] gombot.
• A fényképezőgép információkat tárol a számítógépről, így a
fényképezőgép fájlokat tud küldeni a számítógépre.
A program telepítése előtt ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e
a hálózathoz. Ha nincs aktív internet kapcsolat, akkor a programot a
mellékelt CD-lemezről kell telepíteni.
• A biztonsági mentéshez nem választhatók ki önálló fájlok. Ez a
funkció csak a fényképezőgépen található új fájlokat menti el.
• A számítógép monitorán megjelenik a biztonsági mentés állapot
sáv.
• Amikor a fájlátvitel megtörtént, a fényképezőgép 30 másodperc után
automatikusan kikapcsol. Az előző képernyőre visszatéréshez és a
fényképezőgép automatikus kikapcsolásának megakadályozásához
nyomja meg a Cancel (Törlés) gombot.
117
Vezeték nélküli hálózat >
Az Auto Backup használata fényképek és videók küldéséhez
• Amennyiben a számítógép támogatja a Wake on LAN (WOL) funkciót,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
akkor a számítógép automatikusan bekapcsol, ha kiválasztja a
fényképezőgépről (122. oldal).
A fényképezőgép WLAN hálózathoz csatlakoztatásakor válassza ki a
számítógéphez csatlakoztatott hozzáférési pontot.
A fényképezőgép megkeresi az elérhető hozzáférési pontokat akkor is,
ha ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik, mint legutóbb.
Ha a fájlok küldése közben kikapcsolja a fényképezőgépet vagy
eltávolítja az akkumulátort, akkor az átvitel megszakad.
A funkció használata közben a fényképezőgépen csak a
[Bekapcsológombot] gomb használható.
A fényképezőgéphez egyidejűleg csak egy számítógép csatlakoztatható
fájlküldés céljából.
A biztonsági mentési művelet a hálózati körülmények miatt törlésre
kerülhet.
A fényképek és videók csak egyszer küldhetők a számítógépre.
A fájlok akkor sem küldhetők újra, ha ismételten csatlakoztatja a
fényképezőgépet egy másik számítógéphez.
Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem
használható.
A funkció használata előtt ki kell kapcsolni a Windows tűzfalat, valamint
minden más tűzfalat.
Akár 1000 fájl is küldhető.
A számítógépes programban a kiszolgáló nevét a latin ábécé betűivel
kell megadni, és legfeljebb 48 karaktert tartalmazhat.
118
Vezeték nélküli hálózat
Fotók és videók megtekintése a TV-Link engedélyezett tévékészüléken
A TV Link technológia lehetővé teszi az azonos hozzáférési ponthoz
csatlakoztatott fényképezőgép és tévékészülék között a médiafájlok
megosztását. A technológia használatával fotókat és videókat tekinthet
meg a szélesvásznú tévékészüléken.
1
Forgassa az üzemmódválasztó tárcsát B állásba.
2
Válassza a
lehetőséget.
• Ha megjelenik az útmutató üzenet, nyomja meg a [o] gombot.
• A fényképezőgép automatikusan megpróbál csatlakozni a
WLAN hálózathoz a legutóbb csatlakoztatott hozzáférési ponton
keresztül.
4
Keresse meg a fényképezőgépet a televízión, majd
tallózzon a megosztott fényképek és videók között.
• A televízió kezelési útmutatójából megtudhatja, hogy miként
keresheti meg a fényképezőgépet, és hogyan tallózhat a
fényképek és videók között a televízió készüléken keresztül.
• Előfordulhat, hogy a videó a TV készülék típusától vagy a hálózati
beállításoktól függően szakadozik. Ilyen esetben vegye fel ismét
a videót
vagy
felbontásban, majd játssza le ismét. Ha a
videók TV-készüléken való lejátszása vezeték nélküli kapcsolat
esetén akadozik, csatlakoztassa a fényképezőgépet a
TV-készülékhez HDMI-kábellel.
• Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN
hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési
pontokat (101. oldal).
3
Csatlakoztassa a TV készüléket egy hozzáférési ponton
keresztül a vezeték nélküli hálózathoz.
• További információkért, kérjük, olvassa el a TV készülékhez adott
használati utasítást.
AP
119
Vezeték nélküli hálózat >
Fotók és videók megtekintése a TV-Link engedélyezett tévékészüléken
• RAW fájlok nem oszthatók meg.
• Legfeljebb 1000 fényképet vagy videó oszthat meg.
• A televízió képernyőjén megtekintheti a fényképezőgéppel készített
fényképeket és videókat.
• A fényképezőgépe és a TV közötti vezeték nélküli kapcsolat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hatótávolsága a hozzáférési pont műszaki adataitól függően változhat.
Ha a fényképezőgép 2 televízióhoz is kapcsolódik, a lejátszás lelassulhat.
Ez a funkció csak a TV Link engedélyezett tévékészülékeken elérhető.
A fényképek vagy videók eredeti méretükben jelennek meg.
Bizonyos videók lassabban kerülnek pufferelésre, mint mások.
A megosztott fényképeket és videókat a televízió nem tárolja,
ám a televízió technikai adatainak megfelelően lehetőség van a
fényképezőgépen tárolásra.
A fényképek és videók TV készülékre történő továbbítása a hálózati
kapcsolattól, a megosztani kívánt fájlok számától és azok méretétől
függően kis időbe telhet.
Ha a fényképek és videók tévéképernyőn való megtekintése közben a
fényképezőgép tápellátását rendellenes módon megszakítja (pl. kiveszi
az akkumulátort), a televízió úgy tekinti, hogy még kapcsolatban van a
fényképezőgéppel.
A fényképezőgépen tárolt fényképek és videók megjelenítési sorrendje
nem feltétlenül egyezik meg a TV készüléken történő lejátszási sorrenddel.
A megosztani kívánt fényképek és videók számától függően a fényképek
és videók betöltése és a kezdeti beállítási folyamat némi időt vehet
igénybe.
Amikor tévén tekinti meg a fényképeket és videókat, és folyamatosan
használja tévé távirányítóját, vagy más műsort is néz a tévékészüléken,
előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni.
Ha televízión történő megtekintésük közben módosítja a
fényképezőgépen található fájlok helyét, vagy átrendezi őket, a fájlok
listájának a televízión való frissítéséhez meg kell ismételnie a kezdeti
beállítási eljárást.
Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem
használható.
Javasoljuk, hogy hálózati kábelt használjon a TV-nek a hozzáférési
ponthoz történő csatlakoztatásához. Ezzel csökkenthető a videó
„szaggatása” a jelfolyam átvitele során.
120
Vezeték nélküli hálózat
Fényképek küldése Wi-Fi Direct használatával
Amikor a fényképezőgép WLAN hálózaton keresztül csatlakozik
egy olyan készülékhez, amely támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, a
készülékre fényképek küldhetők. Ez a funkció nem minden készüléken
érhető el.
1
A készüléken kapcsolja be a Wi-Fi Direct opciót.
2
A fényképezőgépen Lejátszás üzemmódban lépjen egy
fényképre.
3
Nyomja meg a [m] gombot, majd válassza a
z → Share(Wi-Fi) (Megosztás (Wi-Fi)) → Wi-Fi Direct
lehetőséget.
• Egyszerű nézetben egyszerre csak egy fénykép küldhető.
• Bélyegkép nézetben a bélyegképekre lépve, majd a [o] gomb
megnyomásával több fénykép is kiválasztható. A fényképek
kiválasztását követően nyomja meg a Send (Küldés) gombot.
4
Válassza ki a készüléket a fényképezőgép Wi-Fi Direct
eszköz listájából.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék Wi-Fi Direct funkciója be
van kapcsolva.
• Valamint a fényképezőgép kiválasztható a Wi-Fi Direct eszköz
készüléklistájából is.
5
A készüléken engedélyezze a fényképezőgép számára,
hogy csatlakozzon a készülékhez.
• A fénykép elküldésre kerül a készülékre.
• Egyszerre akár 20 fájl is küldhető.
• Ha nincsenek fényképek a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció
nem használható.
• Amennyiben a csatlakozást megelőzően törli a csatlakozási kísérletet, a
fényképezőgép nem fog tudni újra csatlakozni a készülékhez. Ebben az
esetben frissítse a készülék firmware-t a legfrissebb változatra.
121
Vezeték nélküli hálózat
A Wake on LAN (WOL) funkcióról
A WOL funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép automatikusan bekapcsoljon vagy "felébredjen" az alvó állapotból a fényképezőgép észlelésekor.
A funkció az utóbbi 5 évben megjelent Samsung asztali számítógépekkel használható (az all-in-one számítógépeken nem működik).
A fent leírtaktól eltérő egyéb BIOS módosítások károsíthatják a számítógépet. A gyártó nem vállal felelősséget a számítógép BIOS beállításainak módosításából eredő
károkért.
A számítógép beállítása az alvó üzemmódból történő bekapcsolásra
1
Kattintson a Start gombra, majd nyissa meg a
Control Panel (Vezérlőpultot).
2
Állítsa be a hálózati kapcsolatot.
• Windows 7:
3
Jobb egérgombbal kattintson a Local Area
(Helyi terület) lehetőségre, majd kattintson a Properties
(Tulajdonságok) menüpontra.
4
Kattintson a Configure (Konfiguráció) → Power
manage (Energiatakarékos) fülre, majd válassza
ki az → Allow this device to wake the computer
(Eszköz engedélyezése a számítógép bekapcsolására)
lehetőséget.
5
Kattintson az OK lehetőségre.
6
Indítsa újra a számítógépet.
Kattintson a Network and Internet (Hálózat és internet) →
Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)
→ Change adapter settings (Adapterbeállítások módosítása)
lehetőségre.
• Windows Vista:
Kattintson a Network and Internet (Hálózat és internet) →
Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)
→ Manage network connections (Hálózati kapcsolatok kezelése)
lehetőségre.
• Windows XP:
Kattintson a Network and Internet Connection (Hálózati és
internet kapcsolat) → Network Connection (Hálózati kapcsolat)
lehetőségre.
122
Vezeték nélküli hálózat >
A Wake on LAN (WOL) funkcióról
A számítógép beállítása a bekapcsolásra
1
• Windows XP:
Kapcsolja be a számítógépet, majd annak indítása közben
nyomja meg az F2 funkciógombot.
Kattintson a Network and Internet Connection (Hálózati és
internet kapcsolat) → Network Connection (Hálózati kapcsolat)
lehetőségre.
• Megjelenik a BIOS beállítási menü.
2
Válassza az Advanced (Haladó) fület, majd az → Power
management Setup (Energiatakarékossági beállítások)
lehetőséget.
7
Válassza ki a hálózati adapterhez kapcsolódó
meghajtókat.
3
Válassza a Resume on PME (Folytatás PME módban) →
Enabled (Engedélyezve) lehetőséget.
8
Kattintson a Advanced (Haladó) fülre, majd állítsa be a
WOL menüpontokat.
4
A változtatások életbe léptetéséhez és az újraindításhoz
nyomja meg az F10 funkciógombot.
5
Kattintson a Start gombra, majd nyissa meg a
Control Panel (Vezérlőpultot).
6
Állítsa be a hálózati kapcsolatot.
• Windows 7:
Kattintson a Network and Internet (Hálózat és internet) →
Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)
→ Change adapter settings (Adapterbeállítások módosítása)
lehetőségre.
• Windows Vista:
Kattintson a Network and Internet (Hálózat és internet) →
Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)
→ Manage network connections (Hálózati kapcsolatok kezelése)
lehetőségre.
• A funkció nem használható tűzfal vagy telepített biztonsági program
esetén.
• A számítógép WOL funkcióval történő bekapcsolásához a
számítógépnek aktív hálózati kapcsolattal kall rendelkeznie. Győződjön
meg róla, hogy a számítógép hálózati kártyáján található visszajelző
bekapcsolt állapotban van, amely azt jelzi, hogy a helyi hálózati
kapcsolat aktív.
• A PC típusától függően elképzelhető, hogy a fényképezőgép csak a
számítógép "felébresztés" funkcióját támogatja.
• A WOL beállítások neve a számítógép operációs rendszerétől függően
eltérően jelenhetnek meg.
- példák a beállítás menü nevekre: PME engedélyezése, Wake on LAN
stb.
- példák a beállítás menü értékekre: Engedélyez, Bűvös csomag, stb.
123
5. Fejezet
A fényképezőgép beállítási menüje
Ismerje meg a felhasználói beállításokat és az általános beállítási menüket.
A beállítások módosításával az igényeinek jobban megfelelőre alakíthatja azokat.
A fényképezőgép beállítási menüje
Felhasználói beállítások
Ezekkel a beállításokkal a felhasználói környezetet szabhatja testre.
A felhasználói
beállítások
megadása:
Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [m] →
u vagy X → válasszon egy beállítást.
Az elérhető elemek és azok sorrendje függ a fényképezési módtól.
ISO személyre szabása
Zajcsökkentés
A Zajcsökkentés beállítással a fényképeken jelentkező képzajt
csökkentheti.
* Alapérték
Beállítás
Leírás
High ISO NR
(Magas ISO
zajcsökkentés)
Ez a funkció a magas ISO-érzékenység kiválasztása
esetén jelentkező képzajt csökkenti.
(Off (Ki), On (Be)*)
Long Term NR
(Hosszú távú
zajcsökkentés)
Ez a funkció a hosszú expozíciós (megvilágítási) idők
kiválasztása esetén jelentkező képzajt csökkenti.
(Off (Ki), On (Be)*)
DMF (Direct Manual Focus)
ISO lépések
Az ISO érzékenység 1/3 vagy egész lépésenként állítható.
Miután félig lenyomta az [Exponáló] gombot, a fókuszgyűrű
elforgatásával manuálisan beállítható az élesség. Ez a funkció nem
minden objektív esetén érhető el.
Automatikus ISO tartomány
Megadhatja, hogy melyik legyen az a legnagyobb ISO-érték, amelyik
alatt az ISO Auto értéket választva mindegyik EV-lépést kiválasztja a
fényképezőgép.
* Alapérték
Beállítás
Érték
1 Step (1 lépés)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
1/3 Step (1/3 lépés) ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
125
A fényképezőgép beállítási menüje >
Felhasználói beállítások
AF-prioritás
iFn testreszabása
A fényképezőgép beállítható, hogy csak akkor készítsen fényképet,
ha a téma éles.
Válassza ki a beállításokat, amelyek módosíthatóak az i-Function
objektíveken található [i-Function] gomb megnyomásakor.
Folyamatos vagy sorozatfelvételek készítése esetén a fényképezőgép
a fényképezőgép még akkor is fog fényképeket készíteni, amikor az AF
előválasztás funkció be van kapcsolva és a téma nem éles.
Torzításhelyesbítés
Az objektívből adódó torzítás javítható.
Ez a funkció nem minden objektív esetén érhető el.
Beállítás
Leírás
Aperture (Rekesz)
Beállításával módosítható a rekesznyílás értéke.
Shutter Speed
(Zársebesség)
Beállításával módosítható a zársebesség értéke.
EV (Fényérték)
Beállításával módosítható a fényérték.
ISO
Beállításával módosítható az ISO érzékenység.
WB
(Fehéregyensúly)
Beállításával módosítható a fehéregyensúly.
Z
Beállításával módosítható a nagyítás mértéke.
126
A fényképezőgép beállítási menüje >
Felhasználói beállítások
Felhasználói kijelző
Tételszám
Histogram (Hisztogram)
A hisztogram (eloszlási görbe) megjelenítése vagy elrejtése.
A képernyőn megjelenítheti és elrejtheti a fényképezési adatokat.
3
1
2
4
5
Leírás
A hisztogramról röviden
A hisztogram vagy eloszlási görbe egy grafikon, amely a
fényerő eloszlását mutatja a fényképen. A hisztogram bal oldala
jelzi, ha a fénykép túl sötét. A hisztogram jobb oldala jelzi,
ha a fénykép túl világos. A grafikon csúcsainak magassága a
színadatokhoz kapcsolódik. Minél magasabb a grafikon egy
adott ponton, annál több van a képen az ahhoz a ponthoz
tartozó színből.
4
Tételszám
Leírás
1
Right Icons (Jobb ikonok)
A képernyő beállítása, hogy Fényképezés üzemmódban az
ikonokat a jobb oldalon jelenítse meg.
2
Left Icons (Bal ikonok)
A képernyő beállítása, hogy Fényképezés üzemmódban az
ikonokat a bal oldalon jelenítse meg.
3
Date & Time (Dátum és idő)
A dátum és az idő megjelenítésének beállítása.
Elégtelen
megvilágítás
5
Kiegyensúlyozott
megvilágítás
Túl erős
megvilágítás
Distance Scale (Távolságskála)
Abban az esetben, ha a fényképezőgéphez egy Distance Scale
(Távolság skála) funkciót támogató objektív van csatlakoztatva,
a beállításával megjeleníthető a fényképezőgép és a téma
közötti távolság. (Off (Ki), ft, m (Méter)*)
Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a fényképezőgéphez
egy Távolság skála funkciót támogató objektív van
csatlakoztatva.
127
A fényképezőgép beállítási menüje >
Felhasználói beállítások
Gombkiosztás
Segédháló
Az Egyéni gombhoz és a SMART LINK gombhoz hozzárendelt
funkciók módosíthatók.
A téma megkomponálását segítő segédvonalak megjelenítési
módjának kiválasztása. (Off (Ki)*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Kereszt),
Diagonal (Átló))
* Alapérték
Gomb
Funkció
Custom (Egyéni)
Az egyéni gomb funkciójának beállítása.
• Optical Preview (Optikai előnézet)*, amely
lefuttatja a mélységélesség előnézet funkciót az
aktuális rekesznyíláson (22. oldal).
• One Touch WB (Egyérintéses fehéregyensúly),
amely az egyéni fehéregyensúly-beállítás funkciót
hajtja végre.
• One Touch RAW + (Egyérintéses RAW+), amely a
RAW+JPEG funkciót kapcsolja be, illetve ki.
• Reset (Visszaállítás), amely bizonyos beállításokat
lenulláz.
• AEL (Automatikus Expozíció Rögzítés), mely az
automatikus expozíció rögzítés funkciót hajtja
végre.
SMART LINK
A SMART LINK gomb funkciójának beállítása.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
SNS & Cloud, Email, Auto Backup,
TV Link (TV csatlakozás))
AF-segédfény
Sötét helyeken történő fényképezés esetén a jobb autofókusz
beállítás érdekében az AF segédfény bekapcsol. Sötét helyeken az
AF segédfény bekapcsolásakor az autofókusz funkciók pontosabban
működnek.
128
A fényképezőgép beállítási menüje
1. beállításlap
Ismerje meg az 1. beállításlapon szereplő menüpontokat.
* Alapérték
Elem
Az 1. beállításlapon
szereplő beállítások
megadása:
Adja meg a fájlok és mappák számozásának módszerét.
• Reset (Visszaállítás): a visszaállítási funkció
használata után a következő fájl sorszáma 0001 lesz.
• Series (Sorozat)*: az új fájlszámok folytatják a meglévő
számsort akkor is, ha új memóriakártyát helyez a
fényképezőgépbe, illetve, ha formázta a kártyát, vagy
törölte róla az összes fényképet.
Fényképezés vagy lejátszás üzemmódban nyomja meg a
[m] → q → válasszon egy beállítást.
* Alapérték
Elem
Leírás
Language
(Nyelv)
A kijelző nyelvének megadása.
File Name
(Fájlnév)
A fájlnév-kialakítási mód beállítása.
• Standard (Normál)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Dátum):
- sRGB fájlok esetén – HHNNxxxx.JPG, azaz például
január 1-jén készített fényképek esetén a név
0101xxxx.jpg lesz.
- Adobe RGB fájlok – _HNNxxxx.JPG januártól
szeptemberig terjedő hónapok esetén. Október és
december közötti hónapok esetén a szám helyett betű
áll: A (október), B (november) és C (december).
A február 3-án készített fényképek fájlneve például
_203xxxx.jpg lesz, Az október 5-én készítetteké
_A05xxxx.jpg.
Leírás
• Az első mappanév sRGB színtér használata
File Number
(Fájlsorszám)
•
•
•
•
•
esetén 100PHOTO, az első fájl sorszáma Standard
fájlelnevezési rendszer használata esetén
SAM_0001 lesz.
A fájlsorszámok egyesével nőnek SAM_0001-től
SAM_9999-ig.
A mappasorszámok egyesével nőnek 100PHOTOtól 999PHOTO-ig.
Egy mappában legfeljebb 9999 fájl menthető.
A fájlsorszámok kiosztása a DCF szabvány (Design
rule for Camera File system, tervezési szabály
fényképezőgép-fájlrendszerhez) alapján történik.
Ha megváltoztatja a fájlnevet (például
számítógéppel), a fényképezőgép nem tudja
megjeleníteni a fájlt.
129
A fényképezőgép beállítási menüje >
1. beállításlap
* Alapérték
Elem
Leírás
Folder Type
(Mappa típusa)
A kívánt mappatípus megadása.
• Standard (Normál)*: XXXPHOTO
• Date (Dátum): XXX_HHDD
A memóriakártya formázása. A formázás előkészíti a
memóriakártyát a fényképezőgépben való használatra, és
törli a kártyán lévő összes fájlt, beleértve a védett fájlokat
is. (Yes (Igen), No (Nem))
Format
(Formátum)
Reset
(Visszaállítás)
Ha a memóriakártyát más típusú fényképezőgéppel,
memóriakártya-olvasóval vagy számítógéppel
formázta, hibák jelentkezhetnek. Formázza a
memóriakártyát a fényképezőgépben, mielőtt nekiállna
első ízben fényképezni.
A beállító menü és a fényképezési beállítások
visszaállítása a gyári értékekre. (A dátum, idő, nyelv és
videókimenet beállítások nem változnak.)
(Yes (Igen), No (Nem))
130
A fényképezőgép beállítási menüje
2. beállításlap
Ismerje meg a 2. beállításlapon szereplő menüpontokat.
A 2. beállításlapon
szereplő beállítások
megadása:
* Alapérték
Fényképezés vagy lejátszás üzemmódban nyomja meg
a [m] → w → válasszon egy beállítást.
Elem
Leírás
Auto Display Off
(Automatikus
kijelző kikapcsolva)
A kijelző kikapcsolási idejének megadása. A kijelző
kikapcsol, ha a fényképezőgépet a megadott ideig nem
használja. (Off (Ki), 30 sec (30 mp)*, 1 min (1 perc),
3 min (3 perc), 5 min (5 perc), 10 min (10 perc))
* Alapérték
Elem
Leírás
Quick View
(Gyorsnézet)
A gyorsnézet hosszának megadása – az az idő,
ameddig a fényképezőgép elkészülte után a képet
mutatja a kijelzőn. (Off (Ki), 1 sec (1 mp)*,
3 sec (3 mp), 5 sec (5 mp), Hold (Tartás))
Display Adjust
(Kijelző beállítása)
A kijelző fényerejének és színeinek beállítása, az
automatikus fényerő-beállítás megadása, vagy a
szintbeállítás.
• Display Brightness (Kijelző fényereje): a kijelző
fényereje manuálisan beállítható.
• Auto Brightness (Automatikus fényerő-beállítás):
az automatikus fényerő-beállítás ki- és bekapcsolása.
(Off (Ki), On (Be)*)
• Display Color (Kijelző színe): a kijelző színtere
manuálisan beállítható.
• Horizontal Calibration (Vízszintes kalibrálás):
A szintjelző kalibrálása. Amennyiben a szintjelző
nincs vízszintben, helyezze el a fényképezőgépet a
szint felületére, majd kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A kikapcsolási idő beállítása. A fényképezőgép
kikapcsol, ha a fényképezőgépet a megadott ideig nem
használja. (30 sec (30 mp), 1 min (1 perc)*,
3 min (3 perc), 5 min (5 perc), 10 min (10 perc),
30 min (30 perc))
Power Save
(Energiatakarékos)
•
esetén is megőrzi a beállított kikapcsolási időt.
• Lehet, hogy az energiatakarékos üzemmód
nem működik, ha a fényképezőgép
számítógéphez, tévéhez vagy nyomtatóhoz
kapcsolódik, illetve diavetítés és videó
lejátszása közben.
A dátum, idő, dátum formátum, időzóna beállítása,
valamint hogy a dátum megjelenjen-e a fotókon. (Time
Zone (Időzóna), Date (Dátum), Time (Idő), Type
(Típus), Imprint (Dátumozás))
Date & Time
(Dátum és idő)
• A dátum a fénykép jobb alsó sarkában jelenik
meg.
• A fényképek kinyomtatáskor egyes nyomtatók
nem megfelelő módon nyomtatják a képre a
dátumot.
• Lejátszás üzemmódban a Horizontal
Calibration (Vízszintes kalibrálás) beállítás nem
elérhető.
Állókép tájolásban a szintjelző nem kalibrálható.
• A fényképezőgép az akkumulátor cseréje
Help Guide
Display
(Súgó - útmutató
megjelenítése)
A menükhöz és funkciókhoz tartozó súgó szövegek
megjelenítésének beállítása. (Off (Ki), On (Be)*)
A súgó szövegének elrejtéséhez nyomja meg a
[ ] gombot.
131
A fényképezőgép beállítási menüje
3. beállításlap
Ismerje meg a 3. beállításlapon szereplő menüpontokat.
A 3. beállításlapon
szereplő beállítások
megadása:
* Alapérték
Leírás
Anynet+
(HDMI-CEC)
Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) szolgáltatást ismerő HDTVhez kapcsolja a fényképezőgépet, a fényképezőgép
lejátszási funkcióját a tévé távirányítójával tudja vezérelni.
• Off (Ki): a fényképezőgép lejátszási funkcióját nem
tudja a tévé távirányítójával vezérelni.
• On (Be)*: a fényképezőgép lejátszási funkcióját a tévé
távirányítójával tudja vezérelni.
Fényképezés vagy lejátszás üzemmódban nyomja meg a
[m] → e → válasszon egy beállítást.
* Alapérték
Elem
Elem
Leírás
• System Volume (Hangerő): a hangerő beállítása, vagy
Sound (Hang)
a hangok teljes kikapcsolása. (Off (Ki), Low (Alacsony),
Medium (Közepes)*, High (Magas))
• AF Sound (AF hang): az AF üzemmódban hallható
hang ki- vagy bekapcsolása. (Off (Ki), On (Be)*)
• Button Sound: a gombok lenyomásakor hallható hang
ki- vagy bekapcsolása. (Off (Ki), On (Be)*)
HDMI Output
(HDMI
Kimenet)
• Sensor Cleaning: a por eltávolítása az érzékelőről.
• Start-Up Action (Művelet bekapcsoláskor): ha be van
Sensor
Cleaning
(Érzékelő
tisztítása)
Video Out
(Videokimenet)
kapcsolva, a fényképezőgép minden bekapcsolásakor
végbemegy az érzékelőtisztítás. (Off (Ki)*, On (Be))
Mivel a készülék cserélhető objektíveket használ, az
érzékelőre az objektívcsere folyamán por juthat. Ennek
hatására porszemek jelenhetnek meg a készített
fényképeken. Nagyon poros környezetben lehetőleg ne
cseréljen objektívet. Ezen kívül, amikor nem használja
a fényképezőgépet, ne feledje el felrakni az objektívre a
lencsevédőt.
Ha a fényképezőgépet külső megjelenítőeszközhöz,
például monitorhoz vagy tévéhez csatlakoztatja, válassza ki
az országában használt kimenő videojel-formátumot.
• NTSC*: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán,
Korea, Tajvan, Mexikó stb.
• PAL (csak PAL B, D, G, H, és I támogatás): Ausztrália,
Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország, Anglia, Olaszország,
Kuvait, Malajzia, Új-Zéland, Szingapúr, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Norvégia stb.
Device
Information
(Eszköz
információ)
Ha HDMI-kábellel HDTV-hez kapcsolja a
fényképezőgépet, módosíthatja a kép felbontását.
• NTSC: Auto (Automatikus)*, 1080i, 720p, 480p,
576p (Csak az PAL kiválasztásakor aktív)
Amennyiben a HDTV készülék nem támogatja
a kiválasztott felbontást, a fényképezőgép egyel
alacsonyabb felbontást választ.
A fényképezőgépváz vagy objektív firmware verziószámának,
a Wi-Fi MAC címének, és hálózati hitelesítő számának
megtekintése, vagy a firmware frissítése.
• Firmware Update (Firmware frissítés):
a fényképezőgépváz vagy objektív firmware-ének
frissítése. (Body Firmware (Gépváz firmware),
Lens Firmware (Objektív firmware))
•
•
•
•
A firmware frissítéseit a www.samsung.com webhelyről
töltheti le.
Firmware-frissítést csak teljesen feltöltött akkumulátorral
lehet végrehajtani. A firmware frissítés futtatása előtt
teljesen töltse fel az akkumulátort.
A firmware frissítésekor a beállított értékek visszaállnak
a gyári értékekre. (A dátum, az idő, a nyelv és a kimenő
videojel beállítása nem változik.)
Frissítés közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
132
A fényképezőgép beállítási menüje
GPS
Ismerje meg a GPS beállításokhoz tartozó menüelemeket. A GPS
funkció használatához egy külön megvásárolható GPS kiegészítő
megvásárlása szükséges.
A GPS opciók
beállításához:
Fényképezés vagy lejátszás üzemmódban nyomja meg a
[m] → U → válasszon egy beállítást.
* Alapérték
Elem
Leírás
Geotagging
(GeoTagging)
Helyszínadatokat is tartalmazó fényképek
készítése a globális helymeghatározó rendszer
(GPS) segítségével. A helyzetadatokat (földrajzi
koordinátákat) a fénykép Exif-adataihoz adja a
fényképezőgép. (Off (Ki), On (Be)*)
GPS Valid Time
Settings (GPS
érvényességi idő
beállításai)
Az idő beállítása a legutóbbi helyszínadatok
használatához arra az esetre, ha a fényképezőgép
elveszítené a GPS-jelet. Ha a fényképezőgép adott
ideig nem vesz GPS-jelet, a helyzetadatok nem
jelennek meg a fényképeken. (15 sec (15 mp)*,
30 sec (30 mp), 1 min (1 perc), 3 min (3 perc),
10 min (10 perc), 30 min (30 perc))
Location
Display (Helyzet
megjelenítése)
Annak beállítása, hogy Fényképezés üzemmódban
a képernyő jobb felső részén megjelenjenek
a helyzetadatok. A helyzetadatok csak akkor
jelennek meg koreaiul ha Koreában van és ha
a koreai van beállítva a kijelző nyelveként. Más
nyelv beállításakor a helyzetadatok angolul fognak
megjelenni. (Off (Ki), On (Be)*)
GPS Reset
Az aktuális helyhez legközelebbi GPS műholdak
(GPS visszaállítása) keresésének beállítása. (Yes (Igen), No (Nem))
133
6. Fejezet
Csatlakozás külső eszközökhöz
Használja ki teljes mértékben a fényképezőgép lehetőségeit külső eszközökhöz, például számítógéphez, HDTV készülékhez vagy
fényképnyomtatóhoz csatlakoztatva a készüléket.
Csatlakozás külső eszközökhöz
A fájlok megtekintése HDTV vagy 3D tévén
Fényképek és videók lejátszása a fényképezőgép HDTV (3D TV)
készülékhez csatlakoztatásával a külön beszerezhető HDMI kábel
segítségével.
4
Győződjön meg róla, hogy a HDTV készülék és a
fényképezőgép be vannak kapcsolva, majd a HDTV
készüléken válassza a HDMI üzemmódot.
• A HDTV képernyője a fényképezőgép beállításait tükrözi.
Fájlok megtekintése HDTV-n
1
Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a
[m] → e → HDMI Output (HDMI-kimenet) →
egy beállítást (132. oldal).
5
Tekintse meg a videókat és fényképeket a fényképezőgép
gombjait használva.
• HDMI-kábel használata esetén a fényképezőgépet az Anynet+(CEC)
módszerrel is csatlakoztathatja a HDTV-hez.
• Az Anynet+(CEC) funkciók lehetővé teszik, hogy a tévéhez
2
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a HDTV-t.
3
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a HDTV-hez a külön
beszerezhető HDMI-kábellel.
csatlakoztatott eszközöket a tévé távirányítójával lehessen vezérelni.
• Ha a HDTV ismeri az Anynet+(CEC) funkciót, a tévékészülék
•
•
•
•
automatikusan bekapcsol, amikor a fényképezőgéppel együtt használja.
Ez a funkció nem minden HDTV-n érhető el.
Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a fényképezőgépet a HDTV-hez, a
fényképezőgéppel nem lehet sem fényképezni, sem videót felvenni.
Amikor HDTV-hez csatlakozik, előfordulhat, hogy a fényképezőgép
egyes lejátszási funkcióit nem lehet elérni.
A fényképezőgép és a HTDV kapcsolódása utáni időtartam függ a
használt memóriakártyától.
Mivel a memóriakártya alap funkciója az átviteli sebesség gyorsítása,
ezért nem szükségszerűen igaz az, hogy a gyorsabb átviteli sebességű
kártya gyorsabb HDMI funkciót eredményez.
135
Csatlakozás külső eszközökhöz >
A fájlok megtekintése HDTV vagy 3D tévén
A fájlok megtekintése 3D tévén
5
A 3D és 3D panoráma üzemmódban elkészített fényképek
megtekinthetők egy 3D tévékészüléken.
1
Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban meg a
[m] → e → HDMI Output (HDMI-kimenet) →
egy beállítást.
3D módba váltáshoz nyomja meg a fényképezőgépen
található [I] gombot, vagy a tévékészülék
üzemmódváltó gombját.
• 2D módba visszaváltáshoz nyomja meg ismételten a
fényképezőgépen található [I] gombot, vagy a tévékészülék
üzemmódváltó gombját.
6
Kapcsolja be a tévékészülék 3D funkcióját.
• További részletekért kérjük olvassa el a TV készülékhez kapott
2
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a 3D tévékészüléket.
3
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a 3D tévékészülékhez
a külön beszerezhető HDMI-kábellel.
4
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Az MPO fájlok nem tekinthetők meg 3D hatással, ha a tévékészülék
• Amennyiben Anynet+ kompatibilis 3D tévékészülékkel rendelkezik,
• A 3D tévékészüléken az MPO fájl megtekintéséhez használjon
és a fényképezőgép Anynet+ funkciója be van kapcsolva, a
3D tévékészülék automatikusan bekapcsol és megjeleníti a
fényképezőgép kijelzőjének képét, miközben a fényképezőgép
automatikusan Lejátszás üzemmódba kapcsol.
• Amennyiben a fényképezőgépen kikapcsolja az Anynet+ funkciót,
a 3D tévékészülék nem kapcsol be automatikusan.
használati utasítást.
7
A 3D fotók megtekintése a tévékészülék távirányítójának
segítségével.
nem támogatja ezt a fájlformátumot.
megfelelő 3D szemüveget.
A fényképezőgéppel készített 3D képeket ne nézze hosszabb ideig
3D tévékészüléken vagy 3D monitoron. Ennek kellemetlen hatásai
lehetnek, mint például a szemek kiszáradása, elfáradása, hányinger,
és egyebek.
136
Csatlakozás külső eszközökhöz
Fényképek nyomtatása
Nyomtassa ki a fényképezőgép memóriájában lévő fényképeket
a fényképezőgépet a nyomtatóhoz kapcsolva közvetlenül,
vagy a digitális nyomtatásmegrendelő űrlap (DPOF) adatait a
memóriakártyára mentve.
2
• Amikor megjelenik az előugró üzenet a fényképezőgép kijelzőjén,
válassza a Printer (Nyomtató) lehetőséget.
3
Fényképek nyomtatása PictBridge
fényképnyomtatóval
A fényképeket kinyomtathatja PictBridge-kompatibilis nyomtatóval, a
fényképezőgépet közvetlenül a nyomtatóhoz kapcsolva.
1
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
Egy fénykép kiválasztásához nyomja meg a [C/F]
gombot.
• A nyomtatási beállítások megadásához nyomja meg a [m]
gombot.
4
A nyomtatáshoz nyomja meg a [o] gombot.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-kábellel a
bekapcsolt nyomtatóhoz.
137
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Fényképek nyomtatása
A nyomtatási beállítások megadása
Images
One Photo
Size
Layout
Type
Quality
Date
Exit
Print
Beállítás
Leírás
Images (Képek)
Adja meg, hogy az aktuális képet vagy az összes
képet szeretné-e kinyomtatni.
Size (Méret)
A nyomtatási méret megadása.
Layout (Elrendezés)
Az egy oldalra kerülő fényképek számának
megadása.
Type (Típus)
A kívánt papírtípus megadása.
Quality (Minőség)
A kívánt nyomtatási minőség megadása.
Date (Dátum)
Annak megadása, hogy szeretné-e a képre
nyomtatni a dátumot.
File Name (Fájlnév)
Annak megadása, hogy szeretné-e a képre
nyomtatni a fájlnevet.
Reset (Visszaállítás)
Beállítások visszaállítása az alapértékekre.
Nyomtatásmegrendelés (DPOF) készítése
A digitális nyomtatásmegrendelő űrlap (DPOF) segítségével
megadhatja a fénykép nyomtatási méretét és a nyomtatandó
példányszámot. A fényképezőgép a memóriakártyán lévő MISC
mappába menti a DPOF-adatokat. Ha olyan képet tekint meg,
amelyhez tartozik DPOF-adat, a fényképezőgépen egy
DPOF-jelző látható. Ha DPOF-adatokat állított be a fényképekhez,
a memóriakártyát elviheti digitális nyomtatást végző szaküzletbe
nyomtatás céljából.
A DPOFbeállítások
megadása:
Lejátszás üzemmódban válassza a [m] → x →
DPOF → egy beállítást.
Egyes beállítások bizonyos nyomtatókkal nem használhatók.
138
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Fényképek nyomtatása
DPOF-beállítások
Beállítás
Leírás
Standard
(Normál)
Kiválaszthatja a nyomtatandó fényképeket és azok
példányszámát.
• Select (Kiválasztás): a kiválasztott fényképek
példányszámának megadása. (Görgessen a nyomtatni
kívánt fényképekre → a navigációs gomb elforgatásával
majd az [f] gomb megnyomásával válassza ki a
másoltatok számát.)
• All (Minden): az összes fényképre vonatkozó
példányszám megadása. (A [D/I]
megnyomásával adja meg a másolatok számát, majd
nyomja meg a [o] gombot.)
• Reset (Visszaállítás): az fényképek nyomtatási
mennyiségre vonatkozó DPOF-adatok törlése.
Index
(Indexkép)
A beállítást választva az összes nyomtatásra kijelölt
fényképet kinyomtathatja bélyegképként egyetlen
fotópapírra. A kiválasztott nyomatási méret csak
DPOF 1.1-kompatibilis nyomtatókkal elérhető.
Size (Méret)
Megadhatja a nyomtatási méretet.
• Select (Kiválasztás): a kiválasztott fényképek
nyomtatási méretének megadása. (Görgessen a
nyomtatni kívánt fényképekre → a navigációs gomb
elforgatásával majd az [f] gomb megnyomásával
válassza ki a nyomtatási méretet.)
• All (Minden): a memóriakártyára mentett összes
fénykép nyomtatási méretének megadása.
(A [D/I] megnyomásával válassza ki a
nyomtatási méretet, majd nyomja meg a [o] gombot.)
• Reset (Visszaállítás): az fényképek nyomtatási méretre
vonatkozó DPOF-adatainak törlése.
139
Csatlakozás külső eszközökhöz
Fájlok átvitele a számítógépre
A memóriakártyán található fájlok átvitele a számítógépre a
fényképezőgép számítógéphez csatlakoztatásával.
3
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Amikor megjelenik az előugró üzenet a fényképezőgép kijelzőjén,
válassza a Computer (számítógépre) lehetőséget.
Fájlok átvitele Windows alapú számítógépre
4
A számítógépen válassza a Sajátgép →
Cserélhető lemez → DCIM → XXXPHOTO vagy
XXX_HHDD lehetőséget.
5
Válassza ki a kívánt fájlokat, és húzza át vagy mentse
őket a számítógépre.
Fényképezőgép csatlakoztatása cserélhető lemezként
A fényképezőgépet cserélhető lemezként is csatlakoztathatja a
számítógéphez.
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az
USB-kábel segítségével.
Ha a Folder Type (Mappa típusa) beállítás Date (Dátum) értékre van
állítva, a mappanév "XXX_HHDD" formában jelenik meg. Ha például január
1-jén készít egy fényképet, annak mappaneve "101_0101" lesz.
• Az USB-kábel kisebbik végét kell a fényképezőgépbe
csatlakoztatni. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését
okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal
felelősséget.
• Ha az USB-kábelt HDMI aljzatba próbálja csatlakoztatni, a
fényképezőgép működésében hiba jelentkezhet. Ha ez történik,
indítsa újra a fényképezőgépet.
140
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Fájlok átvitele a számítógépre
A fényképezőgép leválasztása (Windows XP)
A Windows Vista és Windows 7 operációs rendszereknél a
fényképezőgép leválasztásának művelete megegyezik.
1
Ellenőrizze, hogy nem zajlik-e valamilyen adatátvitel a
fényképezőgép és a számítógép között.
Fájlok átvitele Mac számítógépre
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a Macintosh
számítógéphez az USB-kábellel.
• Ha a fényképezőgépen lévő állapotjelző LED villog, az azt jelenti,
A fényképezőgép a Mac OS 10.4 vagy magasabb verziószámú
változataival használható.
hogy adatátvitel van folyamatban. Várjon, míg az állapotjelző LED
villogása megszűnik.
2
Kattintson a számítógép képernyőjének jobb alsó
ikonra.
sarkában lévő rendszertálcán a
3
Kattintson a felugró üzenetre.
4
Kattintson a biztonságos eltávolítást jelző
üzenetbuborékra.
5
Húzza ki az USB-kábelt.
• Az USB-kábel kisebbik végét kell a fényképezőgépbe
csatlakoztatni. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését
okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal
felelősséget.
• Ha megpróbálja bedugni az USB-kábelt a HDMI csatlakozóba,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fog megfelelően működni.
Ha ez történik, indítsa újra a fényképezőgépet.
3
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Amikor megjelenik az előugró üzenet a fényképezőgép kijelzőjén,
válassza a Computer (számítógépre) lehetőséget.
4
Nyissa meg a cserélhető lemezt.
5
Másolja át a fényképeket vagy videókat a számítógépre.
141
Csatlakozás külső eszközökhöz
Programok használata számítógépen
A rendelkezése bocsátott szoftverekkel lehetőség van a fájlok
szerkesztésére. A fájlok vezeték nélkül is a számítógépre küldhetők.
A program telepítése
1
Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógépbe.
2
Amikor megjelenik a beállító varázsló, kattintson a
Samsung Digital Camera Installer (A Samsung digitális
fényképezőgép telepítője) lehetőségre.
3
Válassza ki a telepítendő programot, majd kattintson az
Install (Telepít) gombra.
4
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5
A telepítés végeztével kattintson az Exit (Kilépés) gombra.
A CD-n lévő programok
Program
Rendeltetés
Intelli-studio
Fénykép- és videószerkesztő.
PC Auto Backup
Másolja át Wi-Fi-n keresztül a rögzített
fájlokat a számítógépre.
• Ha a számítógép nem felel meg a követelményeknek, előfordulhat, hogy
nem játssza le megfelelően a videókat, vagy hosszabb ideig tart a videók
szerkesztése.
• A program használatbavétele előtt telepítse a DirectX 9.0c vagy újabb
verzióját.
• A fényképezőgép cserélhető lemezként történő használatához
Windows XP/Vista/7 vagy Mac OS 10.4, vagy ezeknél újabb operációs
rendszerre van szükség.
A felhasználó által összeállított számítógép, illetve nem támogatott
számítógép vagy operációs rendszer használata a jótállás elvesztésével
járhat.
142
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Programok használata számítógépen
Az Intelli-studio program használata
• A fenti követelmények tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy
Az Intelli-Studio a fájlok lejátszását és szerkesztését lehetővé tevő
beépített program. A fájlokat fel is töltheti kedvenc webhelyeire.
A részleteket lásd a program súgójában (elérés: Részletekért válassza
a programban a Help (Súgó) → Help (Súgó) lehetőséget.)
•
•
Követelmények
•
Elem
Követelmények
Operációs
rendszer*
Windows XP SP2, Windows Vista vagy Windows 7
(32 bites verziók)
Processzor
Intel® Core 2 Duo 1,66GHz vagy gyorsabb/
AMD AthlonTM X2 Dual-Core 2,2GHz vagy gyorsabb
Memória
Legalább 512 MB RAM (1 GB vagy több ajánlott)
Merevlemezhely
Legalább 250 MB RAM (1 GB vagy több ajánlott)
•
a fényképezőgép a számítógép egyedi konfigurációja miatt nem
megfelelően működik még akkor sem, ha a számítógép egyébként
teljesíti a fenti követelményeket.
Az Intelli-studio csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.
Az Intelli-studio a következő fájlformátumokat ismeri:
- Videó: MP4 (Videó: H.264, Hang: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fénykép: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Az Intelli-studio programban nem nyithatók meg a RAW formátumú
fájlok.
A fájlok nem szerkeszthetők közvetlenül a fényképezőgépen.
Szerkesztés előtt másolja át a fájlokat a számítógép valamelyik
mappájába.
• CD-ROM-meghajtó
• 1024x768 képpont felbontású, 16 bites
Egyebek
színmélységű kijelző vagy annak megfelelő
monitor (1280x1024 képpontos felbontás,
32 bites színmélység javasolt)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT vagy jobb/
ATI X1600 sorozatú vagy jobb
• Microsoft DirectX 9.0c vagy újabb
* A Windows XP, Windows Vista és Windows 7 64-bites változatain is az Intelli-Studio
32 bites változata kerül telepítére.
143
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Programok használata számítógépen
Az Intelli-studio felhasználói felületének használata
1
2
3
4
5
6
Tételszám
7
15
14
8
13
9
12
10
11
Tételszám
Leírás
8
A kiválasztott mappában lévő fájlok megtekintése a
számítógépen.
9
A csatlakoztatott fényképezőgépen lévő fájlok megjelenítése
vagy elrejtése.
10
A kiválasztott mappában lévő fájlok megtekintése a
fényképezőgépen.
11
Fájlok megtekintése bélyegképként vagy megjelenítés a
térképen.
12
Tallózás a számítógéphez kapcsolt eszközön található
mappákban.
13
Tallózás a számítógépen található mappákban.
14
Áthelyezés az előző vagy a következő mappába.
15
Fájlok nyomtatása, fájlok megtekintése térképen, fájlok
tárolása a Saját mappában vagy arcok megjegyeztetése.
Leírás
1
Menük megnyitása.
2
A kiválasztott mappában lévő fényképek megjelenítése.
3
Váltás Fényképszerkesztés üzemmódra.
4
Váltás Videószerkesztés üzemmódra.
5
Váltás Megosztás üzemmódra. (A fájlokat elküldheti
másoknak e-mailben, vagy feltöltheti olyan webhelyekre, mint
a Flickr vagy YouTube.)
6
A listán szereplő bélyegképek nagyítása vagy kicsinyítése.
7
Fájltípus kiválasztása.
144
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Programok használata számítógépen
Fájlátvitel az Intelli-studio segítségével
Az Intelli-studio segítségével könnyen átviheti a fájlokat a
fényképezőgépről a számítógépre.
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az
USB-kábel segítségével.
3
Indítsa el az Intelli-studio programot a számítógépén.
4
Kapcsolja be a fényképezőgépet.
• Amikor megjelenik az előugró üzenet a fényképezőgép kijelzőjén,
válassza a Computer (számítógépre) lehetőséget.
5
Válasszon ki egy mappát a számítógépen a fájlok
mentéséhez, majd válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
• Az új fájlokat a rendszer a számítógépre menti.
• Ha a fényképezőgépen nincs új fájl, az új fájlok mentésére
szolgáló előugró ablak nem jelenik meg.
• A kábel megfelelő csatlakozóval ellátott végét csatlakoztassa
a fényképezőgéphez. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok
sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal
felelősséget.
• Ha megpróbálja bedugni az USB-kábelt a HDMI csatlakozóba,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fog megfelelően működni.
Ha ez történik, indítsa újra a fényképezőgépet.
145
Csatlakozás külső eszközökhöz >
Programok használata számítógépen
Az Adobe Photoshop Lightroom telepítése
1
Helyezze be az Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
lemezt a számítógépbe.
2
Válasszon nyelvet.
3
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az Adobe Photoshop Lightroom használata
A fényképezőgép a készített képeket gyakran alakítja át JPEG
formátumba, és így tárolja a memóriában a készülék fényképezéskor
érvényes beállításainak megfelelően. A RAW fájlok nem kerülnek
JPEG formátumba alakításra, és azokat a fényképezőgép módosítás
nélkül tárolja a memóriájában. A Adobe Photoshop Lightroom
program segítségével beállíthatja a megvilágítást, a fehéregyensúlyt,
a színtónusokat, a kontrasztot és a fénykép színeit. A JPEG és
TIFF fájlokhoz hasonlóan a RAW fájlok is szerkeszthetők. További
információk a program súgójában találhatók.
146
7. Fejezet
Függelék
Információk beszerzése a hibaüzenetekkel, a fényképezőgép karbantartásával,
hibaelhárítási tanácsokkal, műszaki adatokkal és kiegészítő felszerelésekkel kapcsolatban.
Függelék
Hibaüzenetek
Amikor a következő hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, próbálja
orvosolni a problémát az alább leírtak szerint.
Hibaüzenetek
Javasolt elhárítási mód
Lens is locked
(Objektív reteszelve)
Az objektív le van zárva. Forgassa az objektívet
az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg
kattanó hangot nem hall (35. oldal).
Card Error (Kártyahiba)
• Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be
újból.
• Formázza a memóriakártyát.
Low Battery
(Akkumulátor lemerül)
Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse
fel a készülékben lévőt.
No Image File
(Nincs képfájl)
Készítsen fényképeket, vagy helyezzen
a készülékbe fényképeket tartalmazó
memóriakártyát.
File Error (Fájlhiba)
Törölje a sérült fájlt, vagy keressen fel egy
szervizt.
Memory Full
(Memória megtelt)
Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen
be új memóriakártyát.
Card Locked
(Kártya írásvédett)
Az SD, SDHC, vagy SDXC kártyákat lezárhatja,
hogy megakadályozza a rajtuk lévő fájlok
törlését. Amikor fényképez, oldja az írásvédelmet
(154. oldal).
Hibaüzenetek
Javasolt elhárítási mód
Folder and file number
are max values.
Replace the card
(A mappák és fájlok
száma elérte a
maximumot.Helyezzen
be másik kártyát.)
A fájlnevek nem felelnek meg a DCF
szabványnak. Helyezze át a fájlokat a
memóriakártyáról a számítógépre, majd
formázza a kártyát (130. oldal).
Error 00 (Hiba 00)
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és szerelje
le, majd vissza az objektívet. Ha a hibaüzenet
ekkor is megjelenik, vigye szervizbe a
fényképezőgépet.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye
ki, majd tegye vissza az akkumulátort. Ha a
Error 01/02 (Hiba 01/02)
hibaüzenet ekkor is megjelenik, vigye szervizbe
a fényképezőgépet.
148
Függelék
A fényképezőgép karbantartása
A fényképezőgép tisztítása
A fényképezőgép objektívje és kijelzője
Egy kefével vagy ecsettel távolítsa el a port, majd óvatosan törölje
le az objektívet és a kijelzőt puha ruhával. Ha porszemek maradnak
bármelyiken, cseppentsen lencsetisztító folyadékot egy törlőpapírra,
és törölje le óvatosan az objektívet vagy a kijelzőt.
Képérzékelő
A különféle fényképezési körülmények függvényében a fényképeken
por jelenhet meg, mivel a képszenzor ki van téve a külső környezet
hatásainak. Ez egy általános probléma, és a fényképezőgép a
napi használat során ki van téve a pornak. A szenzorról a por a
szenzortisztító funkció használatával távolítható el (132. oldal).
Ha tisztítás után is marad por a képérzékelőn, vigye szervizbe a
fényképezőgépet. Ne helyezze a porecsetet az objektív rögzítő
nyílásába.
A fényképezőgép váza
Törölje át puha, száraz ruhával.
Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására.
Ezek károsíthatják a fényképezőgépet, vagy hibás működéséhez
vezethetnek.
149
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
A fényképezőgép használata és tárolása
A kamera használatához és tárolásához nem
megfelelő helyek
• Óvja a fényképezőgépet a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
• Ne használja a fényképezőgépet rendkívül párás helyeken, vagy ott,
ahol a levegő páratartalma drasztikusan változik.
• A fényképezőgépet ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne tárolja
forró, nem vagy enyhén szellőztetett helyen (pl. nyáron az autóban).
• A súlyosabb károsodások elkerülése végett óvja a fényképezőgépet
és annak kijelzőjét az ütődéstől és a túlzott vibrációtól, és kezelje
óvatosan.
• A mozgó részek és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése
érdekében ne használja vagy tárolja a fényképezőgépet poros,
piszkos, nedves vagy rosszul szellőző helyen.
• Ne használja a fényképezőgépet tüzelőanyagok, éghető anyagok
és gyúlékony vegyi anyagok közelében. Ne tároljon és ne szállítson
a fényképezőgéppel vagy annak tartozékaival azonos tárolóhelyen
gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes
anyagokat.
A fényképezőgép használata tengerparton vagy strandon
• Ha tengerparton vagy egyéb hasonló helyen használja a
fényképezőgépet, védje a portól és a homoktól.
• Az Ön fényképezőgépe nem vízálló. Az akkumulátort és
memóriakártyát ne érintse meg vizes kézzel. A fényképezőgép vizes
kézzel történő használata károsíthatja a fényképezőgépet.
Tárolás hosszabb ideig
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképezőgépet, akkor
helyezze egy lezárt dobozba valamilyen nedvességszívó anyaggal
együtt (pl. szilikon gél).
• Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a
fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort. A bent hagyott
akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel
a fényképezőgép súlyos károsodását okozhatja.
• Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt
újratöltést igényel.
• Ne tárolja a fényképezőgépet egy helyen molyirtó szerekkel.
150
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
Használja óvatosan a fényképezőgépet párás környezetben
Amikor hideg helyről meleg helyre viszi a fényképezőgépet,
páralecsapódás keletkezhet az objektíven és a fényképezőgép
belső alkatrészein. Ilyen eseten kapcsolja ki a fényképezőgépet,
és várjon legalább 1 órát a készülék bekapcsolásáig. Amennyiben
a memóriakártyán páralecsapódás jelenik meg, vegye ki a
memóriakártyát a fényképezőgépből, és a visszahelyezés előtt várja
meg, amíg a nedvesség teljes egészében elpárolog.
Egyéb figyelmeztetések
• Ne lengesse a fényképezőgépet a szíjánál fogva. Ellenkező esetben
Ön vagy társai is megsérülhetnek, esetleg a fényképezőgépe
megrongálódhat.
• Ne fesse át a fényképezőgépet, mert a festék miatt megszorulhatnak
a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a megfelelő működést.
• Használaton kívül kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• A fényképezőgép törékeny alkatrészeket tartalmaz. Óvja a
fényképezőgépet a mechanikai behatásoktól.
• Óvja a kijelzőt a környezeti erőhatásoktól azzal, hogy használaton
kívül tokban tárolja azt. Óvja a fényképezőgépet a karcolást okozó
eszközöktől és tárgyaktól, úgymint homok, hegyes tárgyak vagy
szabadon mozgó fémpénz.
• Ne használja a készüléket törött vagy repedt kijelzővel. A törött üveg
vagy plexi alkatrészek felsérthetik a kezét vagy arcát. Vigye el a
készüléket megjavíttatni egy Samsung szervizközpontba.
• Soha ne helyezze a fényképezőgépet, az akkumulátort vagy a töltőt
fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy
annak felületére. A készülék eldeformálódhat és a túlmelegedés
következtében tüzet vagy robbanást okozhat.
• Ne tegye ki az objektívet erős napfénynek, mert az elszínezheti a
képérzékelőt, vagy annak hibás működését okozhatja.
• Óvja az objektívet az ujjlenyomatoktól és a karcolódásoktól.
Az objektívet puha, tiszta, szöszmentes lencsetisztító ruhával
tisztítsa.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép külső ütődés hatására
kikapcsol. Ennek célja a memóriakártya megóvása.
A fényképezőgép ismételt használatához kapcsolja be a
berendezést.
• A fényképezőgép használat közben felmelegedhet. Ez normális
jelenség, és nem befolyásolja a fényképezőgép élettartamát vagy
teljesítményét.
• Amikor a fényképezőgépet hideg időjárási körülmények között
használja, a bekapcsolás a megszokottnál kissé több időt vehet
igénybe, illetve a kijelző színei átmenetileg megváltozhatnak és
szellemkép jelenhet meg a kijelzőn a képek rögzítése után. Ezek
a jelenségek nem minősülnek hibának. A fényképezőgép az üzemi
hőmérséklet elérését követően ismét üzemszerűen fog működni.
• A fényképezőgép külső felületén található festék és a fémborítás
érzékeny bőrű személyeknél allergiás reakciókat, viszketést,
ekcémát vagy duzzanatot okozhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal,
azonnal hagyja abba a fényképezőgép használatát, és forduljon
orvoshoz.
151
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
A memóriakártya rövid ismertetése
Használható memóriakártyák
A memóriakártya kapacitása
A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi
körülményektől függően eltérő. Az 2 GB méretű SD kártya kapacitása
a következő:
Ez a termék az alábbi memóriakártyákat támogatja: SD (Secure
Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure
Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, és microSDXC
memóriakártyák.
Méret
Érintkezők
Írásvédő kapcsoló
Címke (elöl)
Videó*
SD, SDHC vagy SDXC kártyákon az írásvédő kapcsolóval
megakadályozhatja a fájlok törlését. Az írásvédetté tételhez tolja a
kapcsolót lefelé, az írásvédelem feloldásához felfelé. Fényképezés
vagy videofelvétel előtt szüntesse meg a kártya lezárását.
Memória kártya
adapter
Memóriakártya
A termékben, számítógépben vagy memóriakártya olvasóban a micro
memóriakártyák használatához a kártyát adapterbe kell helyezni.
Minőség
HQ
Normal
1920X1080
(30 FPS)
Kb. 17' 35"
Kb. 21' 56"
1920X810
(24 FPS)
Kb. 19' 00"
Kb. 23' 43"
1280X720
(30 FPS)
Kb. 29' 10"
Kb. 36' 20"
640X480
(30 FPS)
Kb. 73' 26"
Kb. 91' 00"
For Sharing
(Megosztáshoz)
(30 FPS)
Kb. 236' 16"
Kb. 287' 12"
* A felvehető időtartam zoom használata esetén változhat. A teljes felvételi idő
meghatározásához több videót vettünk fel egymás után.
152
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
Méret
Fénykép
Minőség
Szuperfinom
Finom
Normál
RAW
RAW + S.Fine
RAW + Finom
RAW + Normál
20.0M (5472X3648)
186
364
535
53
37
46
51
10.1M (3888X2592)
378
724
1043
-
47
53
56
5.9M (2976X1984)
626
1168
1642
-
52
57
58
2.0M (1728X1152)
1627
2742
3553
-
58
60
61
Burst (Sorozatfelvétel)
731
1349
1878
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
448
655
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
485
919
1310
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
747
1376
1912
-
54
57
59
2.1M (1920X1080)
1573
2666
3468
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
289
560
814
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
536
1010
1432
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
893
1621
2224
-
55
58
59
1.1M (1024X1024)
2645
4057
4936
-
60
61
61
153
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
Elővigyázatossági teendők a memóriakártya használata során
• Ne tegye ki a memóriakártyát túl alacsony vagy túl magas
(0° C/32° F alatti vagy 40° C/104° F fölötti) hőmérsékletnek.
Az extrém hőmérséklet a memóriakártya meghibásodását okozhatja.
• Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyákat ne érje folyadék vagy
szennyeződés, és ne érintkezzenek idegen anyagokkal. Ha a
memóriakártya elkoszolódott, a fényképezőgépbe helyezés előtt törölje
tisztára puha ruhával.
• Helyezzen memóriakártyát a készülékbe a megfelelő irányban.
Ha a memóriakártyát helytelen irányban helyezi be, megsérülhet a
fényképezőgép vagy a memóriakártya.
• Ügyeljen arra, hogy ne érintkezhessen folyadék, szennyeződés
vagy idegen anyag a memóriakártyákkal vagy a memóriakártya
foglalattal. Ettől hibás működés léphet fel a memóriakártyánál vagy a
fényképezőgépnél.
• Ne használjon más fényképezőgépben vagy számítógépben formázott
memóriakártyát. Formázza újra a memóriakártyát a fényképezőgéppel.
• A memóriakártyát tokban szállítsa, hogy megvédhesse az
elektrosztatikus kisülésektől.
• A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
• A fontos adatokat másolja át más adathordozóra, például
merevlemezre, CD/DVD-korongra.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet,
amíg a lámpa villog, mert megsérülhetnek az adatai.
• A fényképezőgép hosszabb ideig történő megszakítás nélküli
használata során a memóriakártya felmelegedhet. Ez normális, és nem
okoz működési hibát.
• Ha a memóriakártya élettartama lejár, több fényképet már nem tud
tárolni rajta. Szerezzen be újat.
• A memóriakártyát ne hajlítgassa, ne ejtse le, ne üsse meg erősen, és
ne tegye ki nagy nyomásnak.
• Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát mágneses mező
közelében.
• Olyan memóriakártyát használjon, amely megfelel az általános
követelményeknek.
A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.
• Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát meleg, erősen párás vagy
korrodáló anyagokat tartalmazó helyeken.
154
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
Az akkumulátor ismertetése
Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon.
• Ne tegye a készüléket hosszabb időre gyúlékony felületre, például
ágyneműre, szőnyegre vagy elektromos fűtőtakaróra.
• Ne tartsa a készüléket hosszabb ideig zárt térben bekapcsolt állapotban.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne érintkezzenek
fémtárgyakkal, például nyaklánccal, érmével, kulccsal vagy órával.
Az akkumulátor műszaki adatai
• Csak eredeti, a gyártó által ajánlott lítiumion csereakkumulátort
használjon.
Elem
Leírás
Modell
BP1030
Típus
Lítiumion akkumulátor
Cellakapacitás
1030 mAh
• Ne tegye ki az akkumulátort 60° C (140° F) vagy annál magasabb
Feszültség
7,4 V
Töltési idő
(Amikor az akkumulátor nincs teljesen
feltöltött állapotban)
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne érje pára vagy folyadék.
• Az akkumulátort tilos túl magas hőmérsékletnek kitenni, például tűzbe
Kb. 140 perc
• Ne szerelje szét az akkumulátort, és ne lyukassza ki hegyes tárggyal.
• Ne tegye ki az akkumulátort nagy nyomásnak vagy zúzóerőnek.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort ne érje nagy ütés, például ne essen le
a magasból.
hőmérsékletnek.
dobni vagy tűző napfényre tenni stb.
Ártalmatlanítási irányelvek
Ha nem megfelelően vagy figyelmetlenül kezeli az akkumulátort, akár
halálos kimenetelű személyi sérülést is okozhat. Az akkumulátor
biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:
• Az akkumulátor lángra lobbanhat vagy felrobbanhat, ha nem kezeli
•
•
•
•
megfelelően. Ha bármilyen deformálódást, repedést vagy egyéb
rendellenességet tapasztal az akkumulátoron, azonnal fejezze be a
használatát, és forduljon a gyártóhoz.
Csak eredeti, a gyártó által ajánlott töltőt használjon, és az akkumulátor
töltését csak a kézikönyvben leírt módon végezze.
Ne helyezze az akkumulátort fűtőtest mellé, és ne tartsa különösen
meleg környezetben, például nyáron zárt autóban.
Ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe.
Ne tárolja vagy használja az akkumulátort forró, nedves helyeken,
például termálfürdőben vagy zuhanyzófülkében.
• Az akkumulátort gondosan ártalmatlanítsa.
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
• A selejtezési előírások a különböző országokban és régiókban eltérőek
lehetnek. Az akkumulátort a helyi és az EU-s előírásoknak megfelelően
selejtezze.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátort csak a használati utasításban leírt módon lehet tölteni.
Ha nem a megfelelő módon töltik, az akkumulátor felgyulladhat vagy
felrobbanhat.
155
Függelék >
A fényképezőgép karbantartása
Az akkumulátor élettartama
Néhány szó az akkumulátor töltéséről
Fényképezési mód
Átlagos felvételi idő/fényképszám
Fényképek
Kb. 160 perc/Kb. 320 fénykép
• 0° C/32° F alatti hőmérsékleten az akkumulátor kapacitása és
élettartama csökkenhet.
Videók
Kb. 110 perc (1920X1080 felbontáson és
30 FPS sebességgel rögzített videók.)
• Az akkumulátor kapacitása hideg időben csökkenhet, azonban a
hőmérséklet enyhülésével visszaáll normálisra.
• A fenti értékek a Samsung szabványos ellenőrzési feltételei mellett
lettek mérve. Az Ön által tapasztalt értékek a használati módtól
függően eltérhetnek ettől.
• A rendelkezésre álló felvételi idő a háttértől, két fénykép készítése
közti időtől és használati feltételektől függően eltérő lehet.
• A teljes felvételi idő meghatározásához több videót vettünk fel
egymás után.
Lemerült akkumulátor üzenet
Az akkumulátor töltésének teljes lemerülésekor az akkumulátor
ikon pirosra vált, és a kijelzőn megjelenik a "Low Battery" (Alacsony
töltöttségű akkumulátor) üzenet.
• A fényképezőgép hosszabb ideig történő megszakítás nélküli
használata során az akkumulátor rekesz körüli rész felmelegedhet.
Ez a jelenség nem befolyásolja a fényképezőgép üzemszerű
használatát.
Néhány szó az akkumulátor töltéséről
• Ha a töltésjelző LED nem világít, ellenőrizze, hogy megfelelően
helyezte-e be az akkumulátort.
• A dugó fali aljzatból való kihúzásához ne a tápkábelt húzza. Ha ezt
nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, legalább 10 percig töltse
mielőtt használná a fényképezőgéppel.
• Ha a töltésjelző LED narancssárgán villog vagy nem világít,
csatlakoztassa újra a kábelt, vagy vegye ki az akkumulátort, majd
helyezze vissza.
• Ha olyankor tölti az akkumulátort, amikor a kábel túl van hevülve,
vagy túl meleg van, a töltésjelző LED narancssárgára válthat.
A töltés ilyenkor csak az akkumulátor lehűlése után kezdődik el.
• Ne törje meg a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert
az a kábel sérülését okozhatja.
156
Függelék
Teendők szervizbe adás előtt
Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, végezze el az alábbi
hibakeresési műveleteket, mielőtt szervizbe vinné.
Jelenség
• Nincs több hely a memóriakártyán. Törölje a
Ha szervizbe viszi a fényképezőgépet, minden olyan tartozékát is
mellékelje, amely érintett lehet a hibában, így a memóriakártyát és az
akkumulátort is.
Jelenség
Javasolt elhárítási mód
• Ellenőrizze, hogy van-e benne akkumulátor.
Nem lehet bekapcsolni a • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
fényképezőgépet
•
Nem lehet fényképet
készíteni
megfelelően lett-e behelyezve.
• Töltse fel az akkumulátort.
Hirtelen megszűnik a
tápfeszültség
• Lehet, hogy ennek oka a túl alacsony
Gyorsan lemerül az
akkumulátor
(0° C/32° F alatti) hőmérséklet. Tartsa
melegen az akkumulátort, például a
zsebében.
• A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan
lemeríti az akkumulátort. Töltse fel újra, ha
szükséges.
• Az akkumulátor tartozéknak minősül, amelyet
egy idő után cserélni kell. Ha rendszeresen
gyorsan lemerül, szerezzen be újat.
•
•
•
•
• Töltse fel az akkumulátort.
• A fényképezőgép energiatakarékos módban
lehet, vagy a kijelző automatikusan kikapcsol.
(131. oldal).
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép a túlzott
hő miatt automatikusan kikapcsolt, hogy
megvédje a memóriakártyát a károsodástól.
Kapcsolja be újra.
Javasolt elhárítási mód
•
•
szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be új
memóriakártyát.
Ha az AF Priority (AF-prioritás) fényképezési
mód van kiválasztva, csak akkor tud
fényképezni, ha pontos a fókuszbeállítás.
Kapcsolja AF Priority (AF-prioritás) az
Off (Ki) fényképezési módot, vagy állítsa be
pontosan az élességet a témára (126. oldal).
A memóriakártya formázása.
Hibás a memóriakártya. Szerezzen be újat.
Írásvédetté van téve a memóriakártya. Oldja
fel a kártya védelmét (154. oldal).
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
fényképezőgép.
Töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
megfelelően lett-e behelyezve.
Lefagy a fényképezőgép
Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
A fényképezőgép
melegszik
A fényképezőgép használat közben
felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nem
befolyásolja a fényképezőgép élettartamát vagy
teljesítményét.
A vaku váratlanul
elvillan
A vaku a statikus elektromosság miatt is
elvillanhat. Ez a jelenség nem minősül hibának.
• Lehet, hogy a vakubeállításoknál a Off (Ki)
Nem működik a vaku
lehetőség van kiválasztva (76. oldal).
• A vaku nem minden üzemmódban
használható.
Helytelen dátum és idő
jelenik meg
Állítsa be a dátumot és az időt a w
menüben (131. oldal).
157
Függelék >
Teendők szervizbe adás előtt
Jelenség
Javasolt elhárítási mód
A képernyő vagy a
gombok nem működnek
Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze
vissza.
• Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.
• Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be
Jelenség
• Ellenőrizze, hogy a készített fényképtípusnak
Életlen a fénykép
újból.
Hibás a memóriakártya
• Formázza a memóriakártyát.
További részletek az "Elővigyázatossági
teendők a memóriakártya használata során”
c. fejezetben olvashatók (156. oldal).
A számítógép nem tudja
megjeleníteni az SDXC
memóriakártyán tárolt
fényképeket és videókat
Az SDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert
használnak. Mielőtt a készülékhez
csatlakoztatja a fényképezőgépet, győződjön
meg róla, hogy a külső készülék kompatibilis az
exFAT fájlrendszerrel.
A számítógép nem
ismeri fel az SDXC
memóriakártyát
Az SDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert
használnak. Amennyiben Windows XP
számítógépen szeretné használni az SDXC
memóriakártyát, a Microsoft honlapjáról
töltse le és frissítse az exFAT fájlrendszer
illesztőprogramját.
Nem lehet megtekinteni
a fájlokat
Ha megváltoztatja a fájlnevet, előfordulhat,
hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani
a fájlt (a fájlnévnek meg kell felelnie a DCF
szabványnak). Ha ez a helyzet, nézze meg a
fájlokat számítógépen.
Javasolt elhárítási mód
megfelelő fókuszbeállítás van-e kiválasztva.
• A fényképezőgép bemozdulásának
elkerülése érdekében használjon állványt.
• Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép
objektívje. Ha nem, tisztítsa meg (151. oldal).
A fénykép színei nem
azonosak az élőben
látottakkal.
Ha hibás fehéregyensúly-beállítást ad meg,
életszerűtlen színeket kaphat. Válassza a
fényforrásnak megfelelő fehéregyensúlybeállítást (61. oldal).
A fénykép túl világos
A kép túl sok fényt kapott (túlexponált).
• Állítsa be a rekesznyílás és a zársebesség
értékét.
• Állítsa be az érzékenységet (ISO-érték)
(60. oldal).
• Kapcsolja ki a vakut (76. oldal).
• Módosítsa a megvilágítási értéket (85. oldal).
A fénykép túl sötét
A kép túl kevés fényt kapott (alulexponált).
• Állítsa be a rekesznyílás és a zársebesség
értékét.
• Állítsa be az érzékenységet (ISO-érték)
(60. oldal).
• Kapcsolja be a vakut (76. oldal).
• Módosítsa a megvilágítási értéket (85. oldal).
158
Függelék >
Teendők szervizbe adás előtt
Jelenség
Javasolt elhárítási mód
Jelenség
Javasolt elhárítási mód
Torzak a fényképek
A fényképezőgépnek a nagy látószöggel
készített képek készítésére lehetőséget adó
nagylátószögű objektívek használata esetén
van egy pici torzítása. Ez normális, és nem
okoz működési hibát.
Nem lehet
nyomtatásmegrendelést
DPOF beállítani a RAW
fájlokra
A RAW fájlokra nem lehet
nyomtatásmegrendelést (DPOF) beállítani.
A lejátszási képernyő
nem jelenik meg a
csatlakoztatott külső
eszközön
van-e csatlakoztatva a külső monitorhoz.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e formázva a
memóriakártya.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e
A számítógép
nem ismeri fel a
fényképezőgépet
csatlakoztatva az USB kábel.
• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
fényképezőgép.
• Ellenőrizze, hogy támogatott operációs
rendszert használ-e.
A fájlok átvitele
közben a számítógép
kikapcsolja a
fényképezőgépet
Lehet, hogy a fájlátvitel statikus elektromosság
miatt megszakadt. Húzza ki az USB-kábelt,
majd csatlakoztassa újra.
A számítógép nem tudja
lejátszani a videókat
A használt szoftvertől függően előfordulhat,
hogy a videofájlokat nem lehet lejátszani.
A fényképezőgéppel készített videofájlok
lejátszásához telepítse a számítógépre és
használja az Intelli-studio programot
(142. oldal).
Az Intelli-studio nem
működik megfelelően
• Nincs élesre állítva a téma. Ha a téma az
• Ellenőrizze, hogy a HDMI kábel megfelelően
• Zárja be, majd nyissa meg újra az
Intelli-studio programot.
• Macintosh számítógépeken az Intelli-studio
program nem használható.
Az autofókusz nem
működik
AEL (Automatikus
Expozíció Rögzítés)
funkció nem működik
Az objektív nem
működik
AF-területen kívül esik, fényképezés előtt
vigye az AF-területre, miközben félig
lenyomva tartja az [Exponáló] gombot.
• Túl közel van a téma a fényképezőgéphez.
Lépjen hátrébb a témától, és fényképezzen
onnan.
• Az élességállítás-választó kapcsoló MF (kézi
élességállítás) állásban van. Váltson AF
üzemmódra.
Az AEL funkció t, M, i, g és
s üzemmódokban nem működik. E
funkció használatához válasszon egy másik
üzemmódot.
• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e felszerelve
az objektív.
• Szerelje le a fényképezőgépről, majd szerelje
vissza.
A külső vaku vagy GPS
nem működik
Ellenőrizze, hogy helyesen van-e felszerelve a
kiegészítő, és be van-e kapcsolva.
• Állítsa be ismét a dátumot és az időt.
• Ez a képernyő akkor jelenik meg, ha a
A fényképezőgép
fényképezőgép belső tápáramforrása
bekapcsolásakor
teljesen lemerült. Helyezzen be egy teljesen
megjelenik a dátum és
feltöltött akkumulátort, és hagyja a készüléket
idő beállítások képernyő
legalább 72 órán át kikapcsolt állapotban,
hogy a belső tápáramforrás feltöltődjön.
159
Függelék
A fényképezőgép műszaki adatai
Képérzékelő
Típus
CMOS
A képérzékelő mérete
23,5 X 15,7 mm
Hasznos képpont
Kb. 20,3 millió
Összes képpont
Kb. 21,6 millió
Színszűrő
RGB elsődleges színszűrő
Felhasználói kijelző
Élességállítás
Típus
Kontraszt AF
Élességállítási pont
• Választás: 1 pont (szabad választás)
• Multi: Normál 15 pontos, Közeli 35 pontos
• Arcfelismerés: Legfeljebb 10 arc
Üzemmód
Single AF (Egyszeres autofókusz),
Continuous AF (Folyamatos AF),
Manual Focus (Kézi fókuszbeállítás)
Autofókusz-segédfény
Tartalmazza (Zöld LED)
Objektívcsatlakozó
Típus
Samsung NX csatlakozó
Kapható objektívek
Samsung objektívek
Képstabilizálás
Típus
Objektíveltolásos (objektívtől függ)
Üzemmód
Mode 1 (1. mód)/Mode 2 (2. mód)/Off (Ki)
Torzításhelyesbítés
Exponáló gomb
Típus
Az objektív torzításhelyesbítésének be- és kikapcsolása (objektívtől függ)
i-Function
Zársebesség
E (objektívtől függően), Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Poreltávolítás
Típus
Ultrahangos meghajtó
TFT LCD
Méret
3,0" (Kb. 7,6 cm)
Felbontás
VGA (640X480) körülbelül Kb. 921 ezer képpont
Nézetmező
Kb. 100 %
Elektronikus vezérlésű, függőlegesen lefutó,
a fókusz síkjában lévő zár
• Automatikus: 1/4000–30 mp.
• Kézi megvilágítás-beállítás: 1/4000–30 mp.
(1/3 EV Step (1/3 FÉ-lépésköz))
• Bulb (időkorlát: 4 perc)
Megvilágítás
TTL 221 (17 X 13) blokkszelvényes
Kijelző
Típus
Grid Line (Segédháló), Icons (Ikonok),
Histogram (Hisztogram), Distance Scale
(Távolságskála), Level gauge (Szintjelző)
Fénymérőrendszer
Fénymérés: Multi (Többpontos), Centerweighted (Központi súlyozott), Spot (Szpot)
Fénymérési tartomány: EV 0–18
(ISO100 · 30 mm, F2)
Helyesbítés
±3 FÉ 1/3 EV Step (1/3 FÉ-lépésköz)
160
Függelék >
A fényképezőgép műszaki adatai
Automatikus
megvilágítás zár
Egyéni gomb
• 1 Step (1 lépés): Auto (Automatikus), ISO 100,
ISO egyenérték
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800
• 1/3 Step (1/3 lépés): Auto (Automatikus),
ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200,
ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200,
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000,
ISO 10000, ISO 12800
Felvételi mód
Üzemmód
Single (Egy kép), Continuous (Folyamatos),
Burst (Sorozatfelvétel) (csak 5M), Timer
(Önkioldó), Bracket (Rekeszléptetés) (Auto
Exposure (Automatikus megvilágítás-beállítás),
White Balance (Fehéregyensúly),
Picture Wizard (Képvarázsló))
• JPEG
- Magas (8 kép/mp): akár 11 felvétel készíthet
- Alacsony (3 kép/mp): akár 15 felvétel
Folyamatos fényképezés
Sorozatfelvétel
készíthet
• RAW
- Magas (8 kép/mp), Alacsony (3 kép/mp):
akár 8 felvétel készíthet
• 10, 15, vagy 30 kép per másodperc
• Akár 30 kép exponáló gomb lenyomásonként
Auto exposure bracketing (Automatikus
Automatikus megvilágítás- rekeszléptetés) (±3 FÉ), White Balance
bracketing (Fehéregyensúly-léptetés),
beállítási módok
Picture Wizard bracketing (Képvarázslóléptetés)
Önkioldó
2–30 mp. (1 másodperces lépésekben)
Távkioldó
SR2NX02 (Micro USB porton keresztül)
(nemtartozék)
Vaku
Típus
Csak külső vaku (csomagban az SEF8A
eszközzel)
Üzemmód
Smart Flash (Intelligens vaku), Auto
(Automatikus), Auto Red-eye (Automatikus
vörös szem), Fill in (Derítés), Fill-in Red
(Derítés piros), 1st Curtain (1. függöny),
2nd Curtain (2. függöny), Off (Ki)
kulcsszám
8 (ISO 100 alapján)
Látószög
28 mm (35 mm filmnek megfelelő)
Szinkronsebesség
Kevesebb, mint 1/180 mp.
Vaku EV
-2–+2 EV (0,5 EV Step)
Külső vaku
Opcionális külső Samsung vakuk:
SEF42A, SEF220A
Szinkronizálási terminál
Vakupapucs
Fehéregyensúly
Üzemmód
Auto WB (Automatikus fehéregyensúly),
Daylight (Napfény), Cloudy (Felhős),
Fluorescent White (Fénycső fehér), Fluorescent
NW (Fénycső NW), Fluorescent Daylight
(Fénycső napfényben), Tungsten (Izzólámpa),
Flash WB (Vaku fehéregyensúly), Custom
Set (Egyéni beállítás), Color Temperature
(Színhőmérséklet) (Manual (kézi))
Finombeállítás
Sárga/Kék/Zöld/Magenta egyenként 7 lépés
161
Függelék >
A fényképezőgép műszaki adatai
Intelligens tartomány
Intelligens szűrő
Vignetting (Címkézés), Miniature (Miniatűr),
Fish Eye (Halszem), Sketch (Szkeccs), Defog
(Páramentesítés), Halftone Dots (Féltónusos
pontok), Soft Focus (Lágy fókusz), Old Film 1
(Régi film 1), Old Film 2 (Régi film 2),
Negative (Negatív)
Bűvös keret
Old Album (Régi album), Old Film (Régi film),
Wave (Hullám), Full Moon (Telihold),
Old Record (Régi felvétel), Magazine (Magazin),
Newspaper (Újság), Sunny Day (Napos idő),
Classic TV (Klasszikus TV), Wall Art (Grafiti),
Holiday (Nyaralás), Billboard 1 (Plakát 1),
Billboard 2 (Plakát 2)
Kiválasztott szín
Vörös, Zöld, Kék, Sárga
Smart Range (Intelligens tartomány) On (Be)/Off (Ki)
Képvarázsló
Üzemmód
Standard (Normál), Vivid (Élénk), Portrait
(Arckép), Landscape (Tájkép), Forest (Erdő),
Retro, Cool (Hűvös), Calm (Nyugdt), Classic
(Klasszikus), Custom1 (Egyéni1), Custom2
(Egyéni2), Custom3 (Egyéni3)
Paraméter
Contrast (Kontrasz), Sharpness (Élesség),
Saturation (Színtelítettség), Color (Szín)
Fényképezés
Üzemmód
Smart Auto (Intelligens automata),
Program (Programozott), Aperture Priority
(Rekesz előválasztás), Shutter Priority
(Zársebességelőválasztás), Manual (Kézi
megvilágítás-beállítás), Lens Priority (Objektív
előválasztás), Magic (Bűvös), Scene
(Tematikus), Movie (Videó), Wi-Fi
Tematikus üzemmód
Panorama (Panoráma) (Live Panorama
(Élő panoráma), 3D), Beauty Shot (Modellfotó),
Night (Éjszaka), Landscape (Tájkép), Portrait
(Arckép), Children (Gyerekek), Sports (Sport),
Close Up (Közeli), Text (Szöveg), Sunset
(Alkonyat), Dawn (Hajnal), Backlight (Ellenfény),
Fireworks (Tűzijáték), Beach & Snow (Vízpart és
hó), 3D Shot
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Méret
Minőség
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (csak sorozatfelvételi
üzemmódban), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Super Fine (Szuperfinom), Fine (Finom),
Normal (Normál)
162
Függelék >
A fényképezőgép műszaki adatai
RAW szabvány
SRW
Színtér
sRGB, Adobe RGB
Videó
Típus
MP4 (H.264)
Formátum
Videó: H.264, Hang: AAC
Automatikus
megvilágítási üzemmód
videókhoz
Program (Programozott),
Aperture Priority (Rekesz előválasztás),
Shutter Priority (Zársebességelőválasztás),
Manual (Kézi megvilágítás-beállítás)
Videoklip
Audio be/ki (felvételi idő: akár 25 perc)
Intelligens szűrő
Vignetting (Címkézés), Miniature (Miniatűr),
Fish Eye (Halszem), Sketch (Szkeccs),
Defog (Páramentesítés), Halftone Dots
(Féltónusos pontok), Soft Focus (Lágy fókusz),
Old Film 1 (Régi film 1), Old Film 2 (Régi film 2),
Negative (Negatív)
Méret
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Megosztáshoz))
Képsebesség
24 vagy 30 kép per másodperc (A 24 kép/mp
csak 1920X810 felbontás esetén elérhető.)
Több mozgás
x0.25 (csak 640X480, 320X240),
x0.5 (csak 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Minőség
HQ, Normal (Normál)
Hang
Sztereó
Szerkesztés
Állóképrögzítés, Idő alapú vágás
Lejátszás
Típus
Single image (Egy kép), Thumbnails
(Bélyegképek) (3/15/40), Slide show (Diavetítés),
Movie (Videó)
Szerkesztés
Smart Filter (Intelligens szűrő), Red-eye Fix
(Piros szem javítása), Backlight (Ellenfény),
Resize (Átméretezés), Rotate (Elforgatás),
Face Retouch (Arcretusálás), Brightness
(Fényerő), Contrast (Kontrasz), Vignetting
(Címkézés)
Intelligens szűrő
Miniature (Miniatűr), Soft Focus (Lágy fókusz),
Old Film 1 (Régi film 1), Old Film 2
(Régi film 2), Halftone Dots (Féltónusos pontok),
Sketch (Szkeccs), Fish Eye (Halszem),
Defog (Páramentesítés), Negative (Negatív)
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
Az intelligens szűrő
mérete
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Tárolás
Adattároló
Külső memória (nem tartozék):
SD-kártya (legfeljebb 1–2 GB garantált méretig),
SDHC-kártya (legfeljebb 32 GB garantált
méretig), SDXC-kártya (legfeljebb 128 GB
garantált méretig)
Fájlformátum
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
163
Függelék >
A fényképezőgép műszaki adatai
Közvetlen nyomtatás
Tápáramforrás
PictBridge
GPS
Típus
Jellemzői
Típus
Földrajzi koordináta megadása külön
beszerezhető GPS-modullal (WGS 84)
• A hely neve (csak angol és koreai nyelven)
• Google Map-hivatkozás (az Intelli-studio
programmal)
• Akkumulátor: BP1030 (1030 mAh)
• Töltő: BC1030
* A tápáramforrás egyes országokban eltérő
lehet.
Méretek (szélesség X magasság X hosszúság)
114 X 62,5 X 37,5 mm (kiugró részek nélkül)
Tömeg
222 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül)
Vezeték nélküli hálózat
Típus
IEEE 802.11n támogatott
Üzemi hőmérséklet
SNS & Cloud, Email, MobileLink,
Remote Viewfinder, Auto Backup, TV Link
(TV csatlakozás), Wi-Fi Direct, AutoShare
0–40° C
Funkció
Illesztőfelület
Digitális kimenet
USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB aljzat)
Videokimenet
NTSC, PAL (választható)
HDMI 1.4b: (1080i, 720p, 576p/480p)
Külső kioldó
Igen (micro USB)
Külső mikrofon
Igen
Üzemi páratartalom
5–85 %
Szoftver
Intelli-studio, Adobe Photoshop Lightroom, PC Auto Backup
* Ez az adat a teljesítmény javítása során értesítés nélkül változhat.
* Más márka- és terméknevek saját tulajdonosaik tulajdonát képezik.
164
Függelék
Szószedet
AP (Hozzáférési pont)
AEL (Automatikus Expozíció Rögzítés)
A hozzáférési pont egy olyan készülék, amely lehetővé teszi a vezeték
nélküli készülékek csatlakozását a vezetékes hálózathoz.
Ez a funkció azon a témán rögzíti Önnek az expozíciót, melyre
szeretné kiszámítani az expozíció értékét.
Alkalmi hálózat
AF (Automatikus fókusz)
Az alkalmi hálózat egy ideiglenes csatlakozás a fájlok megosztásához
vagy internet csatlakozáshoz és számítógépek és eszközök közötti
kapcsolathoz.
Olyan rendszer, ami automatikus a témára fókuszálja a
fényképezőgép objektívét. Az Ön fényképezőgépe a kontrasztot
használja az automatikus fókuszáláshoz.
AdobeRGB
AMOLED (Aktív mátrix organikus fénykibocsátó dióda) /
LCD (Folyadékkristályos kijelzõ)
Az Adobe RGB színteret üzleti célú nyomtatásokhoz használják,
mert nagyobb a színtartománya, mint az sRGB színtéré. A nagyobb
színtartomány megkönnyíti a számítógépes képszerkesztést.
AEB (Automatikus rekeszléptetés)
Ezzel a funkcióval a fényképezőgép automatikusan több képet rögzít
különböző megvilágítási értékek mellett, ezzel elősegítve a megfelelő
megvilágítású kép elkészítését.
Az AMOLED egy olyan kijelző ami nagyon vékony és világos, mivel
nincs szüksége háttérvilágításra. Az LCD az elektronikai fogyasztási
cikkeknél gyakran alkalmazott megjelenítési technológia A kijelzőnek a
színek újraelőállításához szüksége van külön háttérvilágításra
(pl. CCFL vagy LED).
Rekesznyílás
A rekesznyílás szabályozza a fényképezőgép érzékelőlapkáját érő
fény mennyiségét.
165
Függelék >
Szószedet
Bemozdulás (homályos kép)
Kompozíció
Amennyiben a fényképezőgépet a rekesz nyitott állapotában
megmozdítja, úgy az egész kép homályosnak tűnhet. Ez jellemzően
akkor fordul elő, amikor a zársebesség alacsony értékre van állítva.
A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében növelje a
fényérzékenységet, használjon vakut, vagy alkalmazzon gyorsabb
zársebességet. További megoldásként használhat állványt, vagy a
fényképezőgép beépített OIS (Optikai képstabilizálás) funkcióit.
A fényképészetben a kompozíció az objektumok elhelyezkedését
jelenti a fényképen. A harmadoló rács használatával jellemzően jó
kompozíciót lehet elérni.
Cloud számítás
DCF (Kamera fájlrendszer felépítési szabály)
A japán elektronikai és informatikai iparágak szövetsége (JEITA) által
létrehozott szabvány a digitális fényképezőgépek fájlformátumának és
fájlrendszerének meghatározására.
A cloud számítás egy olyan technológia, amely lehetővé teszi az
adatok mentését távoli kiszolgálókra és azok használatát a készülékről
internet elérésen keresztül.
Látómező mélysége
Színtér
A fényképen látható, megfelelően fókuszálható legközelebbi és
legtávolabbi pont közötti távolság. A látómező mélysége az objektív
rekesznyílásától, a gyújtótávolságtól, valamint a fényképezőgépnek
a témától mért távolságától függ. Például, kisebb rekesznyílás
alkalmazásával növelhető a látómező mélysége, miközben a
kompozíció háttere elmosódik.
A fényképezőgép által érzékelt színtartomány.
Színhőmérséklet
A színhőmérséklet egy kelvinben (K) kifejezett mértékegység,
amely az adott típusú fényforrás színárnyalatát jelöli. Ahogy nő a
színhőmérséklet, a fényforrás színe úgy válik kékesebb árnyalatúvá.
Ahogy csökken a színhőmérséklet, a fényforrás színe úgy válik
vörösesebb árnyalatúvá. A fényforrás színhőmérséklete 5500 kelvin
értéken meggyezik a déli napsütés színhőmérsékletével.
DPOF (Digitális nyomtatásmegrendelő űrlap)
Nyomtatási adatok (pl. kiválasztott képek, másolatok száma, stb.)
memóriakártyára írásához használt formátum. A fotó szaküzletekben
található DPOF-kompatibilis nyomtatók a kényelmesebb nyomtatás
érdekében képesek beolvasni a kártyán tárolt nyomtatási
információkat.
166
Függelék >
Szószedet
EV (Fényérték)
Vaku
Azon zársebességeknek és rekesznyílás értékeknek a kombinációja,
amelyek azonos megvilágítást eredményeznek.
Olyan gyorsfény, ami megfelelő megvilágítást biztosít rossz
fényviszonyok között.
EV kompenzáció
Gyújtótávolság
Ezzel a funkcióval korlátozott lépésközben, de gyorsan
kompenzálhatja a fényképezőgép által mért fényértéket, ezzel javítva
az elkészített fényképek megvilágítását.
Az objektív középpontja és a gyújtópont közötti távolság milliméterben
kifejezve. A nagyobb gyújtótávolság szűkebb látószöget és felnagyított
témát eredményez. A gyújtótávolság csökkentésével kiterjeszthető a
látószög.
Exif (cserélhető képfájl) formátum
A japán elektronikai iparági fejlesztések szövetsége (JEIDA)
által létrehozott szabvány a digitális fényképezőgépek képfájl
formátumának meghatározására.
Megvilágítás
Hisztogram
Egy adott kép fényerősségének grafikus megjelenítése. A vízszintes
tengely a fényerősséget, a függőleges tengely a pixelek számát jelzi.
Amennyiben a hisztogram bal oldalán (túl sötét) vagy jobb oldalán
(túl világos) magas értékek jelennek meg, ez arra utal, hogy a kép
megvilágítása nem megfelelő.
A fényképezőgép érzékelőlapkáját érő fény mennyisége.
A megvilágítási érték (fényérték) a zársebesség, rekesznyílás érték és
ISO érték kombinációjából tevődik össze.
167
Függelék >
Szószedet
H.264/MPEG-4
JPEG (Azaz egyesített fényképészeti szakértőcsoport)
Az ISO-IEC és ITU-T nemzetközi szabványügyi szervezetek által
létrehozott magas tömörítési arányú videoformátum. A Joint Video
Team (JVT) által készített kodek képes jó videó minőséget biztosítani
alacsony bitráta mellett.
Digitális képek veszteséges tömörítési eljárása. A JPEG formátumú
képek a tömörítésüknél fogva csökkentik a fájl méretét, miközben a
kép felbontása csak minimális mértékben csökken.
Képérzékelő
A digitális fényképezőgépnek az a fizikai része, amely a kép minden
képpontjához külön photosite-t rendel. Minden photosite rögzíti az
exponálás során őt ért fény erősségét. A gyakran használt képérzékelő
típusok között említhetjük a CCD-t (Charge-coupled Device, azaz
töltéscsatolt eszköz) és a CMOS-t (Complementary Metal Oxide
Semiconductor, azaz kiegészítő fémoxid félvezető).
Fénymérés
A fénymérési mód az a mód, ahogyan a fényképezőgép a készülékbe
jutó fénymennyiséget méri a megfelelő megvilágítás meghatározása
céljából.
MF (Manuális Fókusz)
Olyan rendszer, ami manuálisan a témára fókuszálja a fényképezőgép
objektívét. A fókuszgyűrű segítségével lehet élesre állítani a témát.
IP (Internet protokoll) cím
Az IP-cím egy olyan egyedi szám, amely minden egyes készülékhez
hozzárendelésre kerül, amely az internethez csatlakozik.
MJPEG (Mozgó JPEG)
JPEG képformátumba tömörített videoformátum.
Érzékenység (ISO-érték)
A fényképezőgépnek az analóg fényképezőgépekben használt
egyenértékű filmsebességhez viszonyított fényérzékenysége.
Minél magasabb ISO értéket állít be, a fényképezőgép annál
nagyobb zársebességet alkalmaz, így hatékonyan csökkenthető
a fényképezőgép bemozdulásából eredő elmosódás rossz
fényviszonyok között. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni,
hogy a magas ISO értékkel készített képek jellemzően zajosabbak.
MPO (Több képet tartalmazó objektum)
Olyan fájlformátum, amely több képet tartalmaz egy fájlban. Az MPO
fájl 3D effektust biztosít az MPO-kompatibilis eszközökön, mint például
3D tévék vagy 3D monitorok.
168
Függelék >
Szószedet
Zaj
Minőség
A digitális képen látható, hibásan értelmezett képpontok, amelyek
véletlenszerű, rosszul elhelyezett, fényes képpontként jelennek
meg. A fénykép zajossága akkor jellemző, amikor magas ISO érték
mellett exponál, vagy a fényképezőgép automatikusan beállítja a
fényérzékenységet sötét helyeken.
Digitális képeknél alkalmazott tömörítési arányt jellemző fogalom.
A jobb minőségű képek alacsonyabb tömörítési aránnyal készülnek,
ami rendszerint nagyobb fájlméretet eredményez.
RAW (Érzékelő nyers adatok)
NTSC (Nemzeti Televíziórendszer Bizottság)
Videó színkódolási szabvány, amelyet főként Japánban, ÉszakAmerikában, a Fülöp-szigeteken, Dél-Amerikában, Dél-Koreában és
Taiwanon használnak.
Optikai zoom
Általános célú zoom, amely az objektíven keresztül, a képminőség
romlása nélkül képes felnagyítani a képen látható objektumokat és
fotóalanyokat.
Az eredeti, tömörítetlen adat, közvetlenül a fényképezőgép
képérzékelőjéről elmentve. A kép szabványos fájlformátumba
tömörítése előtt a fehéregyensúly, kontraszt, szaturáció, élesség és
más adatok szerkesztő program segítségével módosíthatók.
Felbontás
A digitális képen található képpontok száma. A nagy felbontású képek
több képpontot tartalmaznak, és rendszerint részletesebb látványt
nyújtanak, mint az alacsony felbontású képek.
PAL (Fázist váltó sorok)
Számos Afrikai és Európai országban, valamint a Közel-Keleten
használt videó színkódolási szabvány.
169
Függelék >
Szószedet
Zársebesség
Fehéregyensúly (szín egyensúly)
A zársebesség a zár kinyílása és bezáródása közti idő
(azaz megvilágítási idő vagy expozíciós idő). Fontos szerepet játszik
a fénykép világosságában, mivel ez szabályozza, hogy mennyi fény
jut a rekesznyíláson át a képérzékelőre. A gyorsabb zársebesség
kevesebb időt biztosít a fény bejutásához, így a fénykép sötétebb
lesz, ugyanakkor könnyebben rögzíthetők a mozgásban lévő témák és
fotóalanyok.
Ezzel a funkcióval állíthatók be egy kép színeinek (jellemzően az
elsődleges színeknek, úgymint piros, zöld és kék) az intenzitása.
A fehéregyensúly beállításának célja a kép színeinek megfelelő
leképzése.
sRGB (Szabványos RGB)
Az IEC (International Electrotechnical Commission) által lefektetett
nemzetközi színtér szabvány. Ez a számítógép monitorok számára a
mi színterünkből meghatározott színtér, amelyet az Exif szabványos
színtere is.
Wi-Fi
A Wi-Fi egy olyan technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus
berendezések számára a hálózaton az adatok vezeték nélküli átvitelét.
WPS (Védett Wi-Fi beállítás)
A WPS egy olyan technológia, amely biztonságossá teszi az otthoni
vezeték nélküli hálózatokat.
Címkézés
Ezzel a funkcióval csökkenthető a kép széleinek a kép középpontjához
viszonyított fényerőssége vagy színtelítettsége. A címkézés funkcióval
kiemelhetők a kép középpontjában elhelyezkedő témák illetve
fotóalanyok.
170
Függelék
Külön beszerezhető tartozékok
Objektív
Objektív
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
Külső vaku
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
GPS10
171
Függelék >
Külön beszerezhető tartozékok
Egyéb kiegészítők
Egyéb kiegészítők
Fényképezőgép táska
A fényképezőgép-hordtáska külön szerezhető be.
Távkioldó (micro USB típus)
A távkioldó csökkenti a rázkódást állvány
használata esetén.
A fényképezőgép tokja
A fényképezőgéptok külön vásárolható meg.
Mikrofon
A mikrofon a videó rögzítésekor a zoom funkció
használata közben tisztábban rögzíti a téma
hangját.
Memória kártya
Ez a termék az alábbi memóriakártyákat
támogatja: SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital
eXtended Capacity), microSD, microSDHC,
és microSDXC memóriakártyák.
Szűrő
Ha szűrőket szerel az objektív elé, módosíthatja
a fénykép színeit.
USB-kábel
Lehetőség van további USB-kábelek vásárlására.
HDMI-kábel
A nagyfelbontású fotók és videók
megtekinthetők, ha a fényképezőgépet egy HDMI
kábel (HDMI D típus) segítségével egy HDMIkompatibilis monitorra csatlakoztatják.
Hordszíj
Vásárolhat hordszíjat is a készülékhez.
Akkumulátor készlet
Vásárolhat tartalék akkumulátort a
fényképezőgéphez.
Akkumulátor gyorstöltő
Lehetőség van kiegészítő akkumulátor gyorstöltő
vásárlására.
• Az ábrák eltérhetnek a valós tartozékoktól. A tartozékok részletes adatait
lásd a használati utasításukban.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon.
A Samsung nem vállal felelősséget a mások által gyártott tartozékok
használata miatt bekövetkezett károkért.
172
Függelék
Index
A
É
Adobe Photoshop Lightroom 146
Érzékenység
(ISO-érték) 17, 18, 60
Akkumulátor
Élettartam 156
Műszaki adatok 155
Auto Backup 117
Autofókusz, automatikus
élességállítás 65
AutoShare 106
D
F
Fájlok
Átvitel Macintosh rendszeren 141
Átvitel számítógépre 140
Fénykép formátum 59
Törlés 92
Védelem 92
Videó formátum 59
Fényképezési módok
Intelligens automata 43
Kézi megvilágítás-beállítás 46
Objektív-előválasztás 47
Programozott 44
Rekesznyílás-előválasztás 45
Téma 51
Videó 54
Zársebesség-előválasztás 45
Fényképezőgép
Csatlakoztatás cserélhető
lemezként 140
Csatlakoztatás
számítógéphez 140
Kialakítás 28
Leválasztás (Windows) 141
H
Hármas felosztás 22
I
i-Function 48
Intelligens tartomány 82
Intelli-Studio 143
i-Zoom 49
K
Diavetítés 94
Felvételi mód 72
Digitális nyomtatásmegrendelő
űrlap (DPOF) 138
Fényérték (FÉ, EV) 15, 85
Fényképstílusok 64
Képúsztató 88
Fényképek
Fénymérés 79
Képvarázsló 64
F-szám 15
Keret 72, 74
E
Egyéni gomb 128
E-mail 113
Fényképezési beállítások 57
Megtekintés 3D tévén 136
Megtekintés a
fényképezőgépen 90
Megtekintés HDTV-n 135
Nagyítás 94
Szerkesztés 98
Karbantartás 149
Külön beszerezhető tartozékok
Gy
Gyújtótávolság 19
A GPS-modul csatlakoztatása 41
GPS modul elrendezés 41
Vaku kialakítása 38
Fényképezési mód 72
173
Függelék >
Index
M
R
V
Mélységélesség 15, 20
Rekesz 18
Vaku
Memóriakártya 152
Rekesznyílás 14
MF-segítő 70
Remote Viewfinder 109
O
S
Objektívek
SMART LINK gomb 30
Feloldás 35
Jelölések 37
Lezárás 35
Optikai képstabilizálás (OIS) 71
Sz
Intenzitás 77
Kulcsszám 24
Ugrálás fényképezése 25
Vakubeállítások 76
Vezeték nélküli hálózat 101
Videók
Beállítások 87
Megtekintés 96
Színtér 84
Z
Szószedet 165
Zársebesség 16, 18
T
3
Testtartás 13
3D-felvétel 53
Ö
Önkioldó 73
P
TV csatlakozás 119
PictBridge 137
Pirosszem-hatás 77
174
Függelék
A termék megfelelő selejtezése
(Villamos és elektronikus hulladékok)
(Érvényes az Európai Unióban és más szelektív
hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra
utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad
a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti
felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg
az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékben lévő akkumulátorok megfelelő selejtezése
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó
rendszerrel rendelkező európai országok területén
alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyven vagy a csomagoláson szereplő
jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel
a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített
referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy
ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén
ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a
környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok
újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
Ez a berendezés az Európai Unió minden országában
üzemeltethető.
Franciaországban ez a készülék csak beltérben használható.
175
ELECTRONICS
Megfelelőségi nyilatkozat
Termék ismertetése
valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben használt
meghatározott veszélyes anyagok használatának korlátozásáról
szóló (2011/65/EU) rendelet és a külső áramforrásokról
szóló (2009/125/EC) környezetvédelmi tervezési irányelvek
követelményeinek, amelyek végrehatjási intézkedései az (EC) No
278/2009 számú szabályzatban kerültek meghatározásra.
A következő
Termék :
DIGITÁLIS
FÉNYKÉPEZŐGÉP
Típus(ok) : NX1100
Nyilatkozat és vonatkozó szabványok
Ezennel kijelentjük, hogy a fenti termék megfelel az R&TTE
következő irányelvek (1995/5/EC) követelményeinek:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Képviselő az Európai Unióban
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(A CE JELÖLÉS HASZNÁLATÁNAK
KEZDETI ÉVE 2013)
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
2013. február 08.
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
(kibocsátás helye és időpontja)
(A felhatalmazott személy neve és
aláírása)
EN62311 :2008
* Ez nem a Samsung szervizközpont címe. A Samsung
szervizközpont címéért vagy telefonszámáért lásd a
garancialevelet vagy vegye fel a kapcsolatot a készüléket
értékesítő kereskedővel.
176
Függelék
Nyilatkozat mondatok a hivatalos nyelveken
Nemzet
Nyilatkozat
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
177
Függelék >
Nyilatkozat mondatok a hivatalos nyelveken
Nemzet
Nyilatkozat
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
178
Az ügyfélszolgálattal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban nézze
át a termékhez kapott jótállást, vagy keresse fel webhelyünket a
www.samsung.com címen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising