Samsung SPF-85V User manual

Samsung SPF-85V User manual
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Biztonsági Jelzések
Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megelőzhesse a termék helytelen használatából eredő baleseteket és károkat.
Az alábbi szabályok nem betartása súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.
Az alábbi szabályok nem betartása kisebb személyi sérülésekhez vagy tulajdoni kárhoz is vezethet.
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Teljesítmény
Helyezze a dugót a hálózati csatlakozó aljzatba, amíg teljesen a helyére nem
kerül.
z Máskülönben tűz keletkezhet.
Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy csatlakozó aljzatot, mivel ezek
használata elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót ne fogja meg vizes kézzel, mivel ez áramütést okozhat.
Egy aljzathoz ne csatlakoztasson több eszközt, mivel a túlmelegedett aljzat tüzet
okozhat.
A dugót ne rántsa ki erővel a falból. A tápkábelre ne helyezzen semmilyen nehéz
tárgyat, mivel az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék mozgatása előtt kapcsolja ki terméket és húzza ki a hálózati
csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a többi eszközből is kihúzta-e a csatlakozó
kábeleket.
z A termék mozgatása a tápkábel eltávolítása nélkül áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót a dugótestnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból, mivel ha a
vezetéknél fogva húzná ki, az károsíthatja a dugót.
z Ha nem így tesz az tüzet okozhat vagy lehetséges, hogy a termék nem fog rendesen
bekapcsolni.
Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki legyen húzva a hálózati
csatlakozóból.
z Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje
járműbe.
z Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
z Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó
vagy eső érheti.
Ne tegye a terméket semmilyen hőforrás közelébe.
z Ez tűzveszélyes.
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
Telepítés
Ha pocra vagy szerkényre helyezi a terméket, ne hagyja, hogy az elülső oldala
lelógjon.
z Ha nem így tesz, a termék leeshet és tönkremehet vagy személyi sérülést okozhat.
|
Ne vezesse a tápkábelt radiátor közelében, mert a kábel megolvadhat, ami
áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol olajnak, füstnek, párának, víznek,
esővíznek lehet kitéve. Ne tegye autóba.
z A fenti anyagok mind áramütést vagy tüzet okozhatnak, ha a termékkel érintkeznek.
Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a terméket.
z Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Óvatosan tegye le aterméket mikor a kívánt helyre teszi.
z Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Mozgatás közben ne ejtse le a terméket, mivel az károsíthatja a terméket vagy
személyi sérülést okozhat.
Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.
z Mivel a termék leeshet és személyi sérülést okozhat.
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Használat és Tisztítás
Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. villa, drót, kapocs) és gyúlékony anyagokat (pl.
papír vagy gyufa) a készülék hátulján lévó csatlakozókba, mivel az áramütést vagy
tüzet okozhat.
z Ha víz vagy bármilyen idegen anyag kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a
terméket, húzza ki a hálózatii csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.
Saját maga soha ne szerlje szét, szerelje meg vagy építse át a terméket.
z Ha a termék javításra szorul, hívja a szervizközpontot. Máskülönben tűz keletkezhet
vagy áramütést okozhat.
Ha furcsa hangot hall, égett szagot vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a terméket a
hálózati csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.
z Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
A csatlakozó dugó tüskéiről mindig törölje le a port és a vizet.
z Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Tisztításkor húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból. Puha, száraz ruhával
tisztítsa a terméket.
z Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt,
kenőanyagot vagy mosószert.
Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.
z A sűrű por túlmelegedéshez vagy öngyulladáshoz vezethet, ami áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ha a terméket nem szokványos körülmények közé kívánja elhelyezni, lépjen
kapcsolatba a szervizszolgálat szakembereivel és kérje ki véleményüket, mivel a
termék a környezeti körülmények függvényében veszíthet minőségéből.
z Ez olyan helyzetekre vonatkozik főként, mikor a terméket finom pornak, vegyi
anyagoknak, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, párának kell kitenni vagy hosszú
ideig, szünet nélkül kell üzemeltetni.
Ha a terméket leejtette és a ház megsérült, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati
csatlakozóból.
z Ha a terméket anélkül használná tovább, hogy meggyőződne róla, hogy megsérült-e, az
áramütést vagy tüzet okozhat. Hívja a szervizközpontot.
A termék megfelelő hulladékkezelése
(Hulladék elektromos berendezések) - csak Európa
(Érvényes az Európai Unió országaiban és egyéb európai országokban)
A mellékelt ábra azt jeleni, hogy a terméktől élettartama végén nem szabad a háztartási szeméttel
együtt megszabadulni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy
egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a
tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.
A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél
érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés
feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
- csak Európa
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai
országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK
2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében
kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Jellemzők
A beépített memória bővítése memóriakártyákkal. Tárolt képek megtekintése azonnal.
Háttérzene funkció.
Akkumulátorral bizonyos ideig anélkül is használható, hogy be kellene bedugni a konnektorba.
Mini-monitor funkcióval rendelkezik.
Stílusos kivitel
Igényes, stílusos kivitel, mely minden íróasztal vagy polc dísze lehet.
Forgatható állvány, mely lehetővé teszi mind a függőleges, mind a vízszintes elhelyezést.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e a dobozban.
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, akinél a terméket vásárolta. A külön megvásárolható tartozékokról a
szervizközpontok nyújtanak felvilágosítást.
A mellékelt adapteren kívül soha nem használjon másik adaptert a termékhez.
Tartozékok
Digitális képkeret
(A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.)
Használati útmutató
Rövid útmutató
Kábelek
Garanciajegy
(Nem minden régióban elérhető.)
Részletes használati útmutató
USB-kábel
Tápkábel
Hálózati adapter
(A-mini B típusú)
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Elölnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévõ gombot, bekapcsol a gombvilágítás.
Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.
[MENU] Menü gomb
A menüablak megjelenítése a képernyő bal alsó sarkában.
[
Mozgás felfelé.
] Felfelé gomb
[ ] Bal gomb
Mozgás balra.
[ ] Jobb gomb
Mozgás jobbra.
[
] Lefelé gomb
Mozgás lefelé.
[
] Enter gomb
Elemek kiválasztása.
[
] Vissza gomb
Visszalépés az előző menüre.
[
] Diavetítés gomb
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Ha a [ ] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt
fényképek helyén található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott
fényképek helyén található fényképeket áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan
megkeresi és lejátssza a diavetítés során.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Hátulnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Egyenáramú
bemeneti csatlakozó
[ ] Ki/bekapcsoló
gomb
Állvány
Ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapter tápcsatlakozójához.
A termék ki- és bekapcsolása.
Tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig,
A forgatható állvány segítségével függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt használhatja a
terméket.
Csúszásgátló talp
Segítségével a termék a csúszós felületeken is stabilan áll.
Szervizcsatlakozó
Ez a csatlakozó csak a termék javításakor használható. Csak szakember használhatja.
Kensington zár
helyen használják. (A zár külön megvásárolható.)
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Oldalnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Hangszóró
Külön hangszóró csatlakoztatása nélkül is hallgathatja a hangot.
A termékhez fej-, illetve fülhallgatót csatlakoztatva hallgathatja a hangot.
Fejhallgató-csatlakozó
MEMORY CARD
Ide helyezheti be a külön megvásárolt memóriakártyát. (Csak SD/MS)
Számítógép vagy külső eszköz csatlakoztatása USB-kábellel.
Bemeneti csatlakozó
A digitális képkeret csatlakoztatása a számítógép USBcsatlakozójához USB-kábellel.
Ha a terméket a bementeti csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak
a mellékelt (A-mini B típusú) USB-kábelt használja.
Kimeneti csatlakozó
A digitális képkeret USB-kompatibilis tárolóeszközhöz történő
csatlakoztatása.
|
Áram
|
USB
| Memóriakártya |
USB
| Memóriakártya |
Áramellátás
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátoldalán található tápcsatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
Dugja be a termék tápkábelét egy közeli konnektorba.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a [
] gombot.
|
Áram
|
Csatlakoztatás USB-n keresztül
Bemeneti
csatlakozó
A digitális képkeret számítógéphez történő csatlakoztatása.
Ha a digitális képkeretet a bementi csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a
termékhez mellékelt USB-kábelt használja.
Kimeneti
csatlakozó
A digitális képkeret USB-eszközhöz történő csatlakoztatása.
Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem működnek a digitális képkerettel.
A termék nem támogatja az USB-kártyaolvasókat. Csak az USB-tárolóeszközök használata támogatott.
A számítógép nem ismeri fel a digitális képkerethez csatlakoztatott külső eszközöket.
Ha külső eszközt csatlakoztat a kimeneti csatlakozóhoz, használja a külső eszközhöz mellékelt USBkábelt. (A külső eszközökkel és az azokhoz mellékelt kábelekkel kapcsolatos további információkért
forduljon az illetékes szervizközponthoz.)
A Samsung nem vállal felelősséget a nem a külső eszközhöz mellékelt szabványos kábel használatából
eredő hibákért.
Előfordulhat, hogy a külső eszközökhöz mellékelt kábel nem felel meg az USB-szabványoknak. Ezek a
kábelek meghibásodáshoz vezethetnek.
Ha a termékhez csatlakoztatott külső tárolóeszköz nem működik megfelelően, próbálja meg
csatlakoztatni a számítógéphez. Ha a számítógéphez csatlakoztatva sem működik megfelelően,
forduljon a külső eszköz gyártójának szervizközpontjához.
Csatlakoztassa a digitális képkeret bemeneti csatlakozójához.
Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.
Mappaszerkezet
Amikor a terméket csatlakoztatja a számítógéphez, az eltávolítható lemezként (E:) jelenik meg, ahogy azt az alábbi ábra
mutatja.
A következő mappákba elmentheti, és azokból lejátszhatja az összes zene- és mozifájlt.
Igény szerint létrehozhat új mappákat, vagy törölheti a meglévőket. (Ha az alábbi alapértelmezett mappákat törli, ezek a termék
következő bekapcsolásakor automatikusan újra létrejönnek.)
imagecache
A webes képek (Windows Live Space-ről vagy RSS-ről
származó képek) a keret memóriájában fennmaradt hely
függvényében kerülnek mentésre. Ha önkényesen
átmásolja a fényképeket a számítógépről az imagecache
mappába, azok nem jelennek meg a digitális képkereten.
A termék kapacitása 64 MB.
Ha ezt a kapacitást túllépi, nem tárolhat további fájlokat.
Ne kapcsolja ki a készüléket fájl mentése, lejátszása vagy törlése közben.
Az eltávolítható lemez kötetneve (pl. E:, F:, G:) a számítógépes környezettől
függően eltérhet a képen láthatótól.
|
Memóriakártya csatlakoztatása
Áram
|
USB
| Memóriakártya |
MEMORY CARD
A kártyát a kártya tetején jelzett irányba illessze be.
A memóriakártya eltávolítása MP3-fájlok, filmek és fényképek lejátszása
közben a termék helytelen működését okozhatja. Ilyen esetben kapcsolja
ki, majd be a terméket.
Ha tíz (10) percig nem nyomnak meg egyetlen gomb sem, bekapcsol a Diavetítés vagy az Óra üzemmód. Zenefájlt lejátszása közben,
az Óra üzemmód kapcsol be, és az adott zenefájl neve jelenik meg. Film lejátszásának szüneteltetése közben is átválthat Óra
üzemmódra. Bizonyos esetekben átválthat a Filmlista képernyőre.
A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévõ gombot, bekapcsol a gombvilágítás.
Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.
|
Használati
útmutató
Photo
|
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Használati útmutató
Gombok
Menü
Leírás
Belépés a menübe, illetve kilépés a menüből.
MENU
Tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig. Minden gomb világítása kétszer felvillan,
és bekapcsol a billentyűzár funkció. A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot
legalább öt (5) másodpercig.
,
, ,
Lépegetés az elemek között, illetve az értékek módosítása.
Valamely funkció kiválasztása.
Visszatérés az előző képernyőhöz.
E gomb öt (2) másodpercen át tartó nyomva tartásával visszatérhet a főképernyőre.
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Ha a [ ] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén
található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket
áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátssza a diavetítés során.
Képernyő Állapotkijelzések
Kijelzés
Leírás
A hálózatba kapcsoláskor a jelerősségtől függően változik.
Ha a készülék nincs hálózatba kapcsolva, a
ikon jelenik meg.
Akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatott számítógép, vagy van olyan számítógép, amelyhez a készülék
tud csatlakozni.
Akkor jelenik meg, amikor van csatlakoztatott hálózat és internet-hozzáférés.
Csak akkor tekinthet meg RSS-ről vagy Live Space-ről letöltött képeket, ha ez az ikon látható.
USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg.
SD/MS-memóriakártya csatlakoztatásakor jelenik meg.
Akkumulátor-kijelzés
Kijelzés
Leírás
Akkor jelenik meg, ha a behelyezett akkumulátor mellett a tápkábel is csatlakoztatva van, és az
akkumulátor töltés alatt áll.
Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és a tápkábel csatlakoztatva van.
|
Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az akkumulátor 75%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 50%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 25%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 5%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő azonnal a
főképernyőre ugrik, a lemerült akkumulátor ikonja villogni kezd a képernyő felső részén, a készülék pedig
kikapcsol. Amíg villog a lemerült akkumulátor ikon, addig nem lehet belépni egyik almenübe sem.
A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül két (2) órát vesz igénybe.
Teljesen feltöltött akkumulátor esetén körülbelül harminc (30) percen át nézhet filmet és körülbelü negyven (40) percen át
diavíetítést az alapértelmezett beállításokkal (Hangerő: 70, Fényerő: 70).
Az akkumulátor használati ideje a beállításoktól függően változhat (fényerő, hangerő stb.).
Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hálózati adapter több mint 3 napon keresztül ki van húzva, az akkumulátor
lemerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a feltöltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert, és állítsa be ismét a pontos
időt.
Az akkumulátor élettartama a készülék használati idejének növekedésével arányosan csökken.
Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért
forduljon a szolgáltatóhoz.
|
Használati
útmutató
Photo
|
|
Music
|
Movie
|
Photo
Mappa választásakor
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Menü
Open
Copy
Delete
Leírás
A kiválasztott mappa megnyitása.
A kiválasztott mappa másolása.
A kiválasztott mappa törlése.
A miniatűr kép kiválasztásakor megjelenő menü.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Leírás
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Delete
A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files
Az összes fájl törlése.
Set as Background
A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.
Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága
(képminõsége) mentés elõtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized]
lehetõségre van állítva. Így a kép megfelelõen illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF
(fényképezőgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig
csak a digitális képkerettel használja.
Sok fájl egy időben történő másolása hosszú időt is igénybe vehet.
A miniatűr kép (számítógép, Live Space, RSS) kiválasztásakor megjelenő menü.
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Leírás
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott
tárolóeszköz.)
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
A képek rendezési elvének kiválasztása.
A [Browsing Mode] csak a számítógépen jelenik meg.
Egy mód almenüje az összes módhoz tartozik.
A Diavetítés menü
A készülék maximum 4000 kép kezelésére képes. Amennyiben a képek száma meghaladja a 4000-et, a maradék kép nem
kerül lejátszásra a diavetítés során.
Menü
Stop Slideshow
Almenü
Részletes menü
Leírás
A diavetítés szüneteltetés vagy folytatása.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
A képek közötti váltás módjának kiválasztása.
Speed
Fast, Normal, Slow
A lejátszási sebesség kiválasztása: gyors, normál, lassú.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat
one photo
A lejátszási mód kiválasztása: Összes fénykép, Fényképek egy mappából, Összes fénykép véletlenszerűen,
Egy mappában lévő fényképek véletlenszerűen, Egy fénykép ismétlése.
Számítógépről, Live Space-ről vagy RSS-ről történő diavetítés közben nem használható.
Display Clock
Off, On
Annak kiválasztása, hogy diavetítés közben látható legyen-e a pontos idő.
Brightness
0~100
A fényerő beállítása.
Rotation
A képernyő 90, 180 vagy 270 fokkal történő elforgatása.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
A képernyőn megjelenő fényképek méretezésének kiválasztása.
Original Fit - Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, akkora rész jelenik meg belőle, amekkora illik a
Screen ratio
képernyő méretéhez.
Auto Fit - A fényképek méretének a képernyő méretéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes vagy
függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul.
Fit to Width - A fényképek méretének a képernyő szélességéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes
vagy függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul.
Fit to Screen - A fénykép felbontásának beállítása 800*600-ra. (A fénykép torzulhat.)
Delete
Set as Background
A diavetítés során megjelenített fénykép törlése.
Számítógépről, Live Space-ről vagy RSS-ről történő diavetítés közben nem működik.
A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
On, Off, Music Settings
A [Background Music] menüpontban válassza az [On] lehetőséget.
Ezután a MENU gomb megnyomásával válassza a [Background Music] menüben a [Music Settings] pontot,
Background Music
és válassza ki a keret memóriájában vagy a csatlakoztatott külső tárolóeszközön található zenefájlt.
A készülék első használatakor a beépített zenefájlokat állítja be háttérzenének.
Amikor a [Diavetítés] gomb megnyomásával elindítja a következő diavetítést, a legutóbbi háttérzene-fájl
indul el háttérzeneként.
(A háttérzenék esetében a zenefájlok prioritása helyük szerint: „A legutóbb lejátszott háttérzene helye →
[Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .
Közvetlenül elérhető funkciók
Menü
Leírás
MENU
A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
A következő fájl lejátszása.
Az előző lejátszása.
A hangerő beállítása.
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
|
Használati
útmutató
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Play Music
Leírás
Fájl lejátszása.
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Play Mode
Music file
A lejátszási mód kiválasztása.
Copy
Copy All Files
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
Delete
A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files
Az összes fájl törlése.
A zenelejátszáskor megjelenő menü.
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
|
Almenü
Menü
Leírás
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Music file
Play Mode
A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy
mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése
Közvetlenül elérhető funkciók
Menü
Leírás
MENU
A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
A következő lejátszása.
Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekerés funkció.
Az előző lejátszása.
Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekerés funkció.
A hangerő beállítása.
Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.
Diavetítés indítása.
|
Használati
|
útmutató
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Play Movie
Leírás
Fájl lejátszása.
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy
mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése
Copy
Copy All Files
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
Delete
A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files
Az összes fájl törlése.
A filmlejátszáskor megjelenő menü.
|
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Leírás
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy
mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése
0~100
Brightness
A fényerő beállítása.
Közvetlenül elérhető funkció
Menü
Leírás
MENU
Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.
A következő lejátszása.
Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekerés funkció.
Az előző lejátszása.
Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekerés funkció.
A hangerő beállítása.
Fájlok lejátszása és szüneteltetése.
Diavetítés indítása.
|
Használati
útmutató
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Menü
Almenü
Részletes menü
Leírás
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
A dátum és az idő beállítása.
|
Time Zone
Az időzóna kiválasztása.
Off, On
Daylight Saving Time
A nyári időszámítás ki-, illetve bekapcsolása.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Annak kiválasztása, hogy mikor történjen meg a a digitális képkeret időinformációjának frissítése az
interneten keresztül: Automatikus, Manuális, Frissítés most
12 Hours, 24 Hours
Time Format
A 12 vagy a 24 órás időformátum kiválasztása.
Ha a 24 órás formátum van megadva, az am/pm lehetőség nem választható.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
A dátumkijelzés formátumának kiválasztása: év/hónap/nap, hónap/nap/év vagy nap/hónap/év.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Az óra típusának kiválasztása: Analóg, Digitális, Óra és naptár.
Yes, No
Activation
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Set time
Alarm
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Riasztás beállítása.
|
Használati
útmutató
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Menü
Almenü
Leírás
Network Settings
Network
Részletes menü
A hálózati beállítások megadása. A beállított hálózati információ megjelenik a
képernyő alján.
Proxy Required
Yes, No
Megadhatja, hogy szükséges-e proxy kiszolgáló használata.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한
A termék nyelvének kiválasztása.
Brightness
0~100
|
A képernyő fényerejének szabályozása.
Auto Rotation
Off, On
Off: Ha diavetítés közben elforgatja a keretet, a kép nem fordul el ennek megfelelően, akkor sem, ha az
érzékelő érzékeli a változást.
On: Ha elforgatja a keretet, az érzékelő érzékeli a változást, és automatikusan elforgatja a képet.
Button Sound
Options
Off, Low, Medium, High
A gombok lenyomásakor hallható hang bekapcsolása.
Volume
0~100
A hangerő beállítása.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép
nagysága (képminõsége) mentés elõtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame
Memory Copy] a [Resized] lehetõségre van állítva. Így a kép megfelelõen illeszkedik a digitális képkeretbe,
illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezőgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a
digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
A képkeret bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztása: Kezdőlap, Utolsó mód, Diavetítés.
Screen Saver
Slideshow, Clock
A képernyőkímélő típusának kiválasztása: Diavetítés, Óra.
Ha tíz (10) percig semmilyen gombot nem nyomnak meg, bekapcsol a képernyőkímélő.
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
A képernyőn megjelenő menü háttérszínének kiválasztása: Ibolya, Kék, Zöld, Narancssárga.
Az alapértelmezett háttérszín a kék.
Preferences
Home Background
Default, Custom
A főmenü-képernyő hátterének beállítás: Alapértelmezett, Egyedi.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Amikor elérkezik az [Off Time] menüpontban megadott idő, a működés leáll és a képernyõ kikapcsol. Amikor
elérkezik az [On Time] menüpontban megadott idő, a képernyő bekapcsol és visszaáll a korábbi működési
állapot.
Ha az [Off Time] pontban beállított idő elérésekor a képernyő kikapcsol, a képernyõ újbóli bekapcsolásához
nyomja meg bármely gombot a bekapcsológomb kivételével.
Amennyiben a készüléket Mini-monitorként vagy háttértárként használja, amely USB-kábelen
keresztül csatlakozik a számítógépéhez, a képernyő a kikapcsolási idõ elérésekor sem kapcsol ki.
USB-memória vagy memóriakártya (SD/MS) segítségével frissítheti a terméket.
Firmware Update
A legújabb firmware-fájl letöltéséhez látogasson el a www.samsung.com
honlapra.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
A beállítások alaphelyzetbe állítása az idő- és a hálózati beállítások kivételével.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
A termékre vonatkozó információk ellenőrzése.
Webkonfiguráció
Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URL-t) a digitális képkeret [Settings]-[Network] oldalának [Web
Configuration Address] pontjában.
Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlő oldal.
Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlő oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network] oldal [Web Configuration
Password] pontjában. Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in] gombra.
Almenü
Főmenü
Leírás
Password
Welcome
Adja meg a Management Password pontban található jelszót.
A kis- és nagybetű megkülönböztetése.
Photo Frame
Now Playing
A diavetítés közben éppen lejátszott fényképek nyomon követése.
Web Photos
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Honlapok hozzáadása vagy eltávolítása, ahonnan képeket fogadhat.
Storage
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
A webes fényképek listájában szereplő címek alatt található fényképek méretének megtekintése.
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Settings
A terméknév, a rendszergazda-jelszó, az idő, a hálózati proxy kiszolgáló stb. megadása és
megváltoztatása.
Help
A Samsung képkeret webkonfiguráció használatával kapcsolatos súgójának megjelenítése.
Kezdeti beállítások
A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.
A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.
Fényképek megtekintése a Windows Live Space weboldalról
Fényképek megtekintése RSS-en keresztül
A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhoz.
Firmware frissítése.
Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.
Kezdeti beállítások
A termék vezeték nélküli megosztás funkciójának használatához számítógépén futnia kell Windows Vista programnak, és vezeték nélküli
LAN hozzáférési pontnak (AP) kell lennie a közelben.
Windows XP
Windows Media Player 11 vagy későbbi legyen telepítve.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Ezzel a programmal megváltoztathatja a fényképek besorolását a Digital Photo Frame
eszközön a számítógépen keresztül.
Ajánlások a Digital Photo Frame használatához: Internet Explorer 7.0 vagy magasabb
1. Choose Your Language
A Digital Photo Frame bekapcsolása és nyelvválasztás
Itt változtathatja meg a nyelvet: Settings -> Language.
2. Use Wi-Fi network?
Válassza ki, hogy kíván-e hálózatot használni.
3. Choose your Access Point
Megjelenik a hozzáférési pontok listája.
A [Choose your Access Point] képernyõn válassza ki a bejelentkezési
azonosító kódot (SSID), amelyhez kapcsolódni kíván. Ha az SSID,
amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg, a [Refresh] gomb
megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd válassza ki az SSID-t.
4. Choose Computer
Megjelenik a számítógépek listája. Ha az a számítógép, amelyhez
kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb
megnyomásával frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a
számítógépet.
5. Finish
Megjelenik a kiválasztott hálózat és számítógép.
A művelet befejezése után választhat menüt.
Ellenőrizze, hogy a beállítások az alábbiak szerint vannak-e konfigurálva.
Ellenkező esetben a számítógép lehetséges, hogy nem jelenne meg a listában vagy nem tudna csatlakozni.
z Vistában válassza a Control Panel > Network and Sharing Center > Customize útvonalat. Ellenőrizze, hogy a "Location type"
beállítás a "Private" lehetőségen legyen.
z Válassza ki a Digital Photo Frame eszközt a Windows Media Player > Library > Media Sharing list helyen. Ellenőrizze, hogy Allow
(Engedélyezve) értékre van-e állítva.
A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.
Fényképek hozzáadása a könyvtárhoz
Windows Media Player futtatása.
Kattintson a fenti [Library] (Könyvtár) fülre.
Kattintsona [Library] (könyvtár) fül [Add To
Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz) elemére.
A [Add To Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz)
ablakban válassza a [Select the folders to
monitor] (monitorra küldendő mappák
kiválasztása) rész [My personal folders] (Saját
mappák) elemét, majd válassza ki a kívánt
fényképeket tartalmazó mappát és nyomja meg
az [Add] (Hozzáad) gombot.
Válassza ki a megosztani kívánt mappát és
nyomja meg az [OK] gombot.
Ha megnyomta az [OK] gombot, eltűnik az [Add
To Library] ablak és megjelenik az [Add to
Library by Searching Computer] ablak. Várja
meg, amíg befejeződik a művelet, majd ha kész,
nyomja meg a [Close] gombot.
Megosztott képek ellenőrzése
A Windows Media Player alkalmazásban állítsa be
a kategóriát, amit a [ , ] jelzések alatt, a
[Picture] menütől balra fent talál.
A [Library] menüben válassza a Recently added
(Legutóbb hozzáadott), All Pictures (Minden kép),
Keywords (Kulcsszavak), Date Taken (Dátum
szerint), Rating (Besorolás) vagy a Folder
(Mappa) beállítást és ellenőrizze, hogy a
hozzáadott képek benne vannak-e a könyvtárban.
Megosztási beállítások kapcsolatok fogadásához a Photo Frame eszközről
A [Library] fülön kattintson a [Media Sharing]
elemre.
A [Media Sharing] ablakban ellenőrizze a [Share
my media] jelölőnégyzetet a [Sharing settings]
alatt.
Ha nincs [Available device] a [Media Sharing]
ablakban, lépjen a 4. lépésre, ha van, akkor
lépjen az 5. lépésre.
A [Media Sharing] ablakban kattintson a
[Networking] elemre és ellenőrizze, hogy az
aktuális hálózat [Private network] lehetőségre
van-e állítva. Ha nem, állítsa [Private Network]
lehetőségre.
Ha a hálózat Privát hálózat, akkor az [Available
Device] lista és a [Settings] gomb jelenik meg a
[Media Sharing] ablakban.
A [Media Sharing] ablakban kattintson a
[Settings] elemre. Megjelenik a [Media SharingDefault Settings] ablak.
A [Media Sharing-Default Settings] ablakban
állítsa a [Media Type] beállítást [Picture], a [Star
ratings] és [Parental ratings] beállításokat pedig
[All ratings] lehetőségre, vagy a [Default
Settings] részben a megfelelő besorolásra. Ha
azt szeretne külső eszközt vagy számítógépet
hozzáadni a könyvtárhoz automatikusan
csatlakozó eszközök listájához, jelölje be a [Add
new devices and computers automatically]
jelölőnégyzetet.
Számítógépes megosztás során csak
fényképeket lehet átvinni.
A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.
Hálózati kapcsolatok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a főképernyő bal felső
részén a Hálózat ikon.
Ha megjelenik a Hálózat ikon, lépjen a lenti
Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése c.
részhez. Ha nem jelenik meg, akkor navigáljon a
következő helyre [Settings]-[Network]-[Network
Settings].
SSID : Service Set Identifier
A [Choose your Access Point] képernyõn válassza ki a
bejelentkezési azonosító kódot (SSID), amelyhez
kapcsolódni kíván. Ha az SSID, amelyhez kapcsolódni
kíván, nem jelenik meg a képernyõn, a [Refresh]
gomb megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd
válassza ki az SSID-t.
Ha az SSID titkosítva van, jelszóbeviteli ablak jelenik
meg. Csak a megfelelő jelszó megadásával
csatlakozhat a hálózathoz.
Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése
Megjelenik a számítógépek listája.
Ha az a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván, nem
jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb megnyomásával
frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a
számítógépet.
Megjelenik a konfigurált hálózat és számítógép. Ha
megjelenik a befejezés ablak, választhat menüt.
Fényképek megtekintése a Windows Live Space weboldalról
A Windows Live Space ellenőrzése és fényképek feltöltése
Ha nincs MSN fiókja (MSN Hotmail, MSN Messenger,
Passport account), hozzon létre egyet. Jelentkezzen
be a Windows Live Space (http://spaces.live.com/)
oldalon MSN fiókjának azonosítójával és jelszavával.
Ha nicsn létrehozva tárhelye, hozzon létre egyet és
adja meg.
A tárhelyen váltson szerkesztés módra. Adjon hozzá
albumokat és fényképeket az Add (Hozzáad) gombra
kattintva a Photos (Fényképek) kategória alatt.
Webkonfiguráció beállítása
Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URLt) a digitális képkeret [Settings]-[Network] oldalának
[Web Configuration Address] pontjában.
Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlõ
oldal. Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlõ
oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network]
oldal [Remote Configuration Password] pontjában.
Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in]
gombra.
Lehetőség van a jelszó megváltoztatására
(alapértelmezett jelszó: Admin) a Samsung
képkeret Web Configuration menüjének
Settings pontjában.
A Samsung Photo Frame Web Configuration oldalon
kattintson a [Web Photos] fülre, és adja meg a
tárhely címét (például ha a cím
„http://test.space.live.com”, csak annyit kell
begépelnie, hogy „test”) a Photos From Windows Live
Spaces lista URL mezőjében, majd kattintson az
[Add] gombra.
A tárhelyen lévő fényképek ellenőrzése a Digital Photo Frame eszközön
Először ellenőrizze a hálózati kapcsolatokat. (Tekintse
meg a Windows Vista rendszeren megosztott
fényképek megtekintése a Digital Photo Frame
eszközön - Mit kell tennie a Digital Photo Frame
eszközzel - Hálózati kapcsolatok ellenőrzése c.
részeket)
A Digital Photo Frame eszköz főképernyőjén
navigáljon a következő helyre: [Web Photo][Windows Live Space]. Megjelenik a hozzáadott
tárhelyek listája.
Válasszon egy tárhelyez. Megjelenik a kiválasztott
tárhelyen lévő albumok listája. Válasszon egy albumot
és megjelennek az albumban lévő fényképek
miniatűrjei a jobb oldalon.
Fényképek megtekintése RSS-en keresztül
Webkonfiguráció
Ugorjon a Web Photos oldalra a Windows Live
Space Webkonfiguráció beállítása c. részben
leírtak szerint. A [Web Photos]-[Photo Feeds]
ablakba másolja be az RSS-címet és nyomja meg
az [Add] gombot.
Mi az az RSS cím?
Ez a weboldal (XML) címmezőjében megjelenő
cím. Az RSS szolgáltatás weblapján, ahol a
fotókat tölti fel, a feltöltést jelző ikonra kattintva
hívható elő.
RSS-fényképek ellenőrzése a Digital Photo Frame eszközön
A Digital Photo Frame eszköz főképernyőjén
navigáljon a következő helyre: [Web Photo][RSS and Web Feeds]. Megjelenik a hozzáadott
tárhelyek listája.
Tárhely kiválasztása a listából. A jobb oldalon
megjelennek a kiválasztott fényképek
miniatűrjei.
A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhoz.
Windows VISTA
Kattinson a Start – Összes program - Windows Photo
Gallery menüpontokra a Windows Photo Gallery
indításához.
Ha kiválasztja az Info menüpontot a Windows Photo Gallery
képernyő tetején, a jobb oldalon megjelenik a fotó
információs mező.
Válasszon ki egy fotót és változtassa meg a Rating vagy
Tags értékét a job oldali információs mezőben.
Windows XP
Kattintson a következőkre: Start – Összes program Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft
Digital Image Starter Edition 2006 Library.
The Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library
window appears.
Válasszon ki egy fotót és konfigurálja a kiválasztott fotóra
vonatkozó Rating és Labels jellemzőket a képernyő alján.
Firmware frissítése.
Előkészületek
Digital Photo Frame
Firmware frissítési fájl.
USB-memóriakártya vagy külső memóriaeszközök(SD/MS)
A legújabb firmware-frissítésekért látogassa meg a www.samsung.comwww.samsung.com
webhelyet..
Csatlakoztassa
az USBmemóriakártyát
a
Ha kész, csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez.
Másolja a letöltött firmware frissítési fájlt az USB-memóriakártyára.
(A firmware frissítési fájlt mindig a gyökér könyvtárba másolja.)
számítógéphez
USB-
Távolítsa el az USB-memóriakártyát a számítógépről és csatlakoztassa a Digital Photo Frame
memóriakártya
eszközhöz.
csatlakoztatása
a Digital Photo
Ha a Digital Photo Frame eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be.
Frame
eszközhöz
Frissítés
A [Settings]-[Update/Reset] oldalon válassza ki a [Firmware Update] pontot.
A maximális biztonság érdekében a rendszerindítás után kapcsolja ki a Digital Photo Frame
eszközt, távolítsa el az USB-memóriakártyát, és kapcsolja újra be a Digital Photo Frame
eszközt.
A frissítési művelet közben ne távolítsa el az USB-memóriakártyát.
A frissítési művelet közben egy gombot se nyomjon meg.
A frissítési művelet közben ne helyezzen be másik kártyát.
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt.
A frissítés eredményességét könnyen tudja ellenőrizni úgy, hogy leellenőrzi a firmware
verziószámát, hogy a frissítő fájl verziószámára változott-e.
Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.
A Digital Photo Frame készülék nemcsak a fényképek megjelenítésére alkalmas, hanem külön MiniMonitor funkcióval is rendelkezik. A Mini-Monitor funkcióval kiegészítő monitorként használhatja a
Digital Photo Frame készüléket. A funkció könnyen használható, hiszen a Digital Photo Frame USBkábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez. A funkcióval használható kiegészítő monitornak
köszönhetően hatékonyabban végezheti a munkáját a számítógépen. A digital photo frame minimonitorként való használatához telepítenie kell a Frame Manager programot. (Fontos, hogy csak egy
digital photo frame használható mini-monitorként.)
A Frame Manager telepítése
Frame Manager Használati Útmutató
A digital photo frame használata Mini-Monitor eszközként.
A digital photo frame használata Mass Storage (Tömeges tároló) eszközként.
Az aktuális mód másikra váltása
A fényerő beállítása
A firmware frissítése
Rendszerkövetelmények
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Rendszerprocesszor sebessége : 1.5 GHz
z USB : USB 2.0 gazdagép vezérlő
z RAM : 256 MB vagy nagyobb
Vigyázat
1.
Windows XP Service Pack 2-t telepíteni kell. Előfordulhat, hogy csak Windows XP SP2 operációs rendszerrel működik. A
nem Windows XP SP2 rendszeren való telepítésből fakadó problémákért nem vállalunk felelősséget.
2.
Legalább 2,4 GHz CPU-sebességet javaslunk. Ha számítógépének teljesítményjellemzői a javasoltnál gyengébbek, akkor
előfordulhat, hogy a digital photo frame nem megfelelően működik.
3.
Ügyeljen rá, hogy a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelően telepítse.
4.
Ne használja a Mini-Monitor eszközt elsődleges monitorként. Az utasítások be nem tartásából eredő problémákért nem
vállalunk felelősséget. Ha elsődleges monitorként használja, a képernyő sötét lehet.
5.
Ügyeljen arra, hogy a mellékelt USB-kábelt használja.
6.
Ha a digital photo frame terméket Mini-Monitor eszközként használja, csak a be- és kikapcsológomb működik.
7.
Használat után a Mini-Monitor eszközön megjelenített és használt programokat vigye át az elsődleges monitorra.
8.
Előfordulhat, hogy egyes videokártyákkal a Mini-monitor nem működik megfelelően. Ebben az esetben állítsa a
Hardvergyorsítás lehetőséget Nincs értékre.
Mit kell tennie, ha Nincs értékre szeretné állítani a Hardvergyorsítást: Jobb egérgombbal kattintson a Windows
asztalra, és a megjelenő menüben válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Megjelenik a Display
Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablak. Kattintson a Settings > Advanced > Troubleshoot (Beállítások >
Speciális > Hibaelhárítás) fülre. A Hardware acceleration (Hardvergyorsítás) csúszkát húzza a None (Nincs) értékre.
9.
10.
11.
Nem használhatja a Windows Vista Aero effektjét a Mini-monitor használata közben.
Windows Vista használatakor bizonyos filmeket nem lehet lejátszani a Mini-monitoron.
Ha a videokártya illesztőprogramja olyankor kerül frissítésre, amikor a Frame Manager már telepítve van, előfordulhat,
hogy a Mini-Monitor funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a Frame Manager programot, és
telepítse újra.
12.
A Frame Manager elforgatás funkciójának használata esetén előfordulhat, hogy megváltozik a Mini-Monitor aktuális
helyzetbeállítása. A [Képernyő tulajdonságai] ablakban akkor sem elforgatva jelenik meg a képernyő, ha az elforgatás
funkció be van kapcsolva.
Korlátozás és javaslat
z Korlátozás : A Minimo Display nem támogatja a hardveres grafikus gyorsítókat, mint a DirectX vagy az OpenGL, mivel
ahhoz szükséges, hogy a standard CPU emulálja a grafikus processzort, ami nem lenne kedvező. Az olyan media lejátszók,
melyek DirectX szoftvert használnak, nem működnek megfelelően a Minimo monitoron.
> Példa: GOM-lejátszó,VLC-lejátszó
z Javaslat : Ne használjon/futtasson directX vagy openGL alkalmazást a Minimo monitoron.
|
Műszaki leírás
|
Támogatott fájlok |
Műszaki leírás
Elemek
Modell
Műszaki leírás
SPF-85V, SPF-86V
Típus
8 "(20 cm)TFT
Felbontás
800 x 600
Kontraszt arány
400 : 1
Interfész
Digitális 6 bit
Panel
Fotó
Támogatott
formátumok
Videó
Zene
Beépített memória
JPEG: Max. képfelbontás 3200*2400 (8 Mb)
(Progresszív, CMYK JPEG nem támogatott).
MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), hang (MP3), 4 Mbps
WMV: 720x480, hang (WMA), 2.5 Mbps
MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
64 MB
Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps
WEP : Nyílt (64 bit, 128 bit)
Hálózat
WPA-PSK : TKIP, AES
WPA2-PSK : TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Bemeneti (elsődleges) 1x, kimeneti (másodlagos) 1x)
Média (Memóriakártya)
Névleges
teljesítmény
Áram
Akkumulátor
2 in 1 (SD≤4 GB/MS≤4 GB)
SDHC (nagykapacitású) kártyák nem használhatók.
Külső hálózati adapter (12 V, 2 A, 24 W)
7,4 V 770 mAH
Normál 10W (De akkumulátortöltéskor 12 W.)
Fogyasztás
Kikapcsolt üzemmód (Kikapcsolva a kikapcsoló gombbal): 1W alatt (Az akkumulátor
töltésekor a fogyasztás még kikapcsolt állapotban is elérheti a 10 W-ot.)
Hang
1 W + 1 W (sztereó), fejhallgató
Méretek (szxmaxné)
228 x 187,5 x 46 mm
Súly
785 g
A termék formatervezése modelltol függoen változhat és jellemzoi elozetes értesítés nélkül változhatnak
termékfejlesztési okokból.
B osztályba tartozó berendezés (Információ-kommunikációs eszköz lakossági használatra)
A termék megfelel a lakossági használathoz kötodo szabványoknak és minden térben használható,
beleértve a közös lakossági területeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó
készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)
|
Műszaki leírás
|
Támogatott fájlok |
Támogatott fájlok
A Digital Photo Frame a következő modulokat használja:
WinCE 5.0
További tudnivalókért látogassa meg a következő weboldalt:
RMI Alchemy Developer Support Site(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Hibaelhárítás
Ez a rész a felhasználók által felfedezett problémákról és megoldásaikról szól. Ha problémát fedez fel, először ellenőrizze, az alábbi listán,
hogy nincs-e a problémának megfelelő megoldási javaslat. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi szervizközpontot.
Hibajelenség
A képkeretet nem lehet bekapcsolni.
Okok és teendők
Ellenőrizze, hogy az adapterkábel és a termék tápcsatlakozója megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Sokáig tart, mire a bekapcsolás után
megjelenik a kép.
Nagy felbontás vagy nagy fájlméret esetén előfordulhat, hogy a kép lassan
Sokáig tart, mire megjelenik a következő
jelenik meg a képernyőn.
fénykép.
Csatlakoztattam külső tárolóeszközt, de
nem működik.
Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat a termék és a külső eszköz között.
Az USB-eszköznek támogatnia kell a Linux rendszert. Ellenőrizze, hogy az USBeszköz támogatja-e a Linux rendszert.
Van még hely a keret memóriájában,
Hozzon létre egy mappát a keret memóriájába, és másolja a képeket abba a
mégsem tudok több képet rámásolni.
mappába.
A képernyő túl halvány vagy túl sötét.
A Settings menüben állítsa be a képernyő fényerejét.
Nem működik az automatikus diavetítés.
Film lejátszásakor a kép megjelenik, de
nincs hang.
Állítsa a [Settings-Preference] menü [Starting Mode] pontját a [Slideshow]
lehetőségre.
A kép azért nem jelenik meg, mert a fájlhoz tartozó videokodek nem
támogatott.
Támogatott kodekek: MPEG4 és WMV9.
A film lejátszásakor csak a hangot lehet
Változtassa meg a hangerőt.
hallani. A képernyő üres marad.
Ellenőrizze, hogy a fájl tartalmaz-e hanginformációkat.
Nem működik az automatikus be- és
kikapcsolás.
Be van kapcsolva a billentyűhang, a
gombok lenyomását mégsem kíséri hang.
Ha az automatikus be- és kikapcsolás ugyanarra az időpontra van állítva, egyik
sem működik.
Ellenőrizze a beállított időpontokat.
Háttérzene-, zene-, vagy filmfájl lejátszásakor a billentyűhang nem hallható.
Ellenőrizze, hogy a digitális képkerethez csatlakoztatott hozzáférési pont
A digitális képkeret nem fogad
fényképeket az internetről.
kapcsolódik-e az internethez.
A webes képek megengedett legnagyobb mérete 4,2 Mb.
(A megengedett legnagyobb fájlméret 8,5 MB.)
Az interneten csak JPEG fájlok elérhetők (400 x 240 pixelnél nagyobb).
Próbáltam megváltoztatni egy kép
besorolását a Windows Media Player
alkalmazásban, de az nem változott meg.
A besorolás megváltoztatása után kapcsolja ki, majd be a Windows Media
Playert.
Távolítsa el a készüléket a Windows Media Player alkalmazásból (Library/Media
Próbáltam megváltoztatni a digitális
Sharing; Műsortár/Médiafájlok megosztása), majd indítsa úja a digitális
képkeret nevét, de az nem változott meg.
képkeretet és a számítógépet.
Ellenőrizze, hogy a számítógép és a digitális képkeret ugyanahhoz a
hozzáférési ponthoz vannak-e csatlakoztatva.
A digitális képkeret nem csatlakoztatható
Vista: Ellenőrizze, hogy a [Control Panel/Network and Sharing
a számítógép Windows Media Player
Center/Customize/Location Type/Personal (Vezérlőpult/Hálózat és megosztási
alkalmazásához.
központ/Testreszabás/Hely típusa/Személyes] van-e megadva.
Vista/XP: A [Windows Media Player] [Library/Media Sharing
(Műsortár/Médiafájlok megosztása)] menüjében válassza a digitális képkeretet,
majd ellenőrizze, hogy az [Allow (Engedélyezés)] lehetőség van-e kiválasztva.
Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a FrameManager program.
A FrameManager ikonja nem jelenik meg.
A FrameManager újraindításához válassza a Start - Programs (Programok) Samsung - FrameManager lehetőséget.
Indítsa újra a számítógépet.
Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a billentyűzár.
Megnyomtam egy gombot, de nem
működik.
Ha öt (5) másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a MENU gombot,
bekapcsol a billentyűzár. Ilyenkor ha a gombok nem reagálnak.
A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt
(5) másodpercig.
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Terminológia
Feltételek
Leírás
Az MPEG4 egy video-kommunikációs filmtömörítési technológia, ami lehetővé
teszi a kétirányú multimédia alkalmazását. Arra fejlesztették ki, hogy alacsony
MPEG4
sávszélességű Interneten vagy mobil-kommunikációs eszközökön keresztül
(Motion Picture Expert Group4)
lehessen filmeket küldeni. Számítógépeken, televízióknál és mobiltelefonoknál
gyakran használt fájlformátum. Az MPEG4 formátumú fájlokat gyakran MPG
vagy MPEG fájloknak is hívják.
WMV9
(Window Media Video9)
A Microsoft által fejlesztett videó kodek MPEG4 formátumban
Az MP3 egy jó minőségű audio-tömörítési technológia neve. A CD-lemezeknél
MP3
50-szer nagyobb tömörítési lehetőséget kínál. Mivel az MP3 minősége jó és a
(MPEG Audio Layer-3)
mérete kicsi, ezért az Interneten és az FM rádióknál népszerű hangtovábbítási
formátum. Az MP3 formátumú audiofájlokat MP3 fájloknak is hívják.
A JPEG egy képtömörítési technológia. Az összes képtömörítési technológia
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
közül ez jár a legkevesebb veszteséggel. Közkedvelt eszköz az Internetes
multimédiás fájltovábbításhoz és egyéb más célokhoz. A JPEG formátumú
képfájlokat JPEG vagy JPG fájloknak hívják. Általában a JPEG képek úgy
jönnek létre, hogy a digitális kamerával fényképezünk, a számítógépen
rajzolunk majd a grafikus képet JPEG formátumba tömötítjük.
Az SD-kártya egy bélyeg méretű Flash memóriakártya. Nagy stabilitást és
tárolókapacitást kínál. Széles körben használt technológia, megtalálhatók a
SD-kártya
PDA-kban, a digitális fényképezőgépekben, az MP3-lejátszókban,
(Secure Digital Card)
mobiltelefonokban, Laptopokban, stb. Hasonlít az MMC-kártyához, de a rajta
lévő tűk száma és a tűk vastagsága különböző. Az adatvédelem érdekében
jelszót is megadhatunk hozzá.
A számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a bemeneti csatlakozót használja.
A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. A digital photo frame és a
USB-kábel
számítógép összeköttetésére szolgáló A-B típusú kábelt a termékhez
1) A-B TÍPUS
mellékelve találja. Az A típus a számítógéphez csatlakoztatható USBcsatlakozó. A B típus a külső eszközhöz csatlakoztatható USB-csatlakozó. AZ AB típusú USB-kábellel a számítógép és a digital photo frame köthető össze.
USB-kábel
2) Kábel egyéb eszközök
csatlakoztatásához
Használjon ilyen kábelt, ha a kimeneti terminálra kíván eszközöket
csatlakoztatni. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. Külső eszköz
kimeneti terminálhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz
mellékelt USB-kábelt.
Mobiltelefonok esetén létezik egy olyan fogalom, hogy "erősítő". A vezeték
nélküli esetében a hozzáférési pont olyan, mint a mobiltelefon esetében a
jelerősítő. Egy olyan köztes eszköz amin keresztül a LAN-kártyák jeleket
AP - Hozzáférési pont
fogadnak és küldenek. Amíg a mobiltelefonnal az erősítőn keresztül bonyolítjuk
(Access Point)
a hívásokat, addig a LAN-kártyák a hozzáférési pontokon keresztül bonyolítják
az adatforgalmat.
Az SSID egy 32-bites egyedi azonosító, amely minden vezeték nélküli LAN
hálózaton keresztül küldött adatcsomag fejlécében szerepel. Jelszóként
funkcionál, ha a vezeték nélküli eszköz csatlakozik a BBS-hez. Mivel az SSID
SSID
azonosítóval megkülönböztethetők egymástól a különböző vezeték nélküli LAN
(Service Set Identifier)
hálózatok, ezért minden vezeték nélküli eszköz, amely ugyanazon vezeték
nélküli LAN hálózathoz kíván csatlakozni, ugyanazon SSID azonosítót kell, hogy
használja. Ha egy eszköz nem rendelkezik egy BBS-hez tartozó egydi SSID
azonosítóval, akkor nem tud kapcsolódni a BBS-hez.
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Szervizközpontok
Ha bármilyen szervizzel kapcsolatos kérdése van, hívja a Samsung szervizközpontot.
A hálózati kapcsolatok és a kiszolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Szolgáltatások
A Samsung Electronics weboldala
Kapcsolat
http://www.samsung.com
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement