Samsung SPF-85P User manual
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Biztonsági Jelzések
Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megelőzhesse a termék helytelen használatából eredő baleseteket és károkat.
Az alábbi szabályok nem betartása súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.
Az alábbi szabályok nem betartása kisebb személyi sérülésekhez vagy tulajdoni kárhoz is vezethet.
|
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
Teljesítmény
Helyezze a dugót a hálózati csatlakozó aljzatba, amíg teljesen a helyére nem
kerül.
z
Máskülönben tűz keletkezhet.
Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy csatlakozó aljzatot, mivel ezek
használata elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót ne fogja meg vizes kézzel, mivel ez áramütést okozhat.
|
Egy aljzathoz ne csatlakoztasson több eszközt, mivel a túlmelegedett aljzat tüzet
okozhat.
A dugót ne rántsa ki erővel a falból. A tápkábelre ne helyezzen semmilyen nehéz
tárgyat, mivel az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
A termék mozgatása előtt kapcsolja ki terméket és húzza ki a hálózati
csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a többi eszközből is kihúzta-e a csatlakozó
kábeleket.
z
A termék mozgatása a tápkábel eltávolítása nélkül áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót a dugótestnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból, mivel ha a
vezetéknél fogva húzná ki, az károsíthatja a dugót.
z
Ha nem így tesz az tüzet okozhat vagy lehetséges, hogy a termék nem fog rendesen
bekapcsolni.
Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki legyen húzva a hálózati
csatlakozóból.
z
Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje
járműbe.
z
z
Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó
vagy eső érheti.
Ne tegye a terméket semmilyen hőforrás közelébe.
z
|
Telepítés
Ez tűzveszélyes.
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Ha pocra vagy szerkényre helyezi a terméket, ne hagyja, hogy az elülső oldala
lelógjon.
z
Ha nem így tesz, a termék leeshet és tönkremehet vagy személyi sérülést okozhat.
Ne vezesse a tápkábelt radiátor közelében, mert a kábel megolvadhat, ami
áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol olajnak, füstnek, párának, víznek,
esővíznek lehet kitéve. Ne tegye autóba.
z
A fenti anyagok mind áramütést vagy tüzet okozhatnak, ha a termékkel érintkeznek.
Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a terméket.
z
Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Óvatosan tegye le aterméket mikor a kívánt helyre teszi.
z
Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Mozgatás közben ne ejtse le a terméket, mivel az károsíthatja a terméket vagy
személyi sérülést okozhat.
Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.
z
|
Használat és Tisztítás
Mivel a termék leeshet és személyi sérülést okozhat.
Biztonsági
Jelzések
| Teljesítmény |
Telepítés
|
Használat és
Tisztítás
|
Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. villa, drót, kapocs) és gyúlékony anyagokat (pl.
papír vagy gyufa) a készülék hátulján lévó csatlakozókba, mivel az áramütést vagy
tüzet okozhat.
z
Ha víz vagy bármilyen idegen anyag kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a
terméket, húzza ki a hálózatii csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.
Saját maga soha ne szerlje szét, szerelje meg vagy építse át a terméket.
z
Ha a termék javításra szorul, hívja a szervizközpontot. Máskülönben tűz keletkezhet
vagy áramütést okozhat.
Ha furcsa hangot hall, égett szagot vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a terméket a
hálózati csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.
z
Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
A csatlakozó dugó tüskéiről mindig törölje le a port és a vizet.
z
Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.
Tisztításkor húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból. Puha, száraz ruhával
tisztítsa a terméket.
z
Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt,
kenőanyagot vagy mosószert.
Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.
z
A sűrű por túlmelegedéshez vagy öngyulladáshoz vezethet, ami áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ha a terméket nem szokványos körülmények közé kívánja elhelyezni, lépjen
kapcsolatba a szervizszolgálat szakembereivel és kérje ki véleményüket, mivel a
termék a környezeti körülmények függvényében veszíthet minőségéből.
z
Ez olyan helyzetekre vonatkozik főként, mikor a terméket finom pornak, vegyi
anyagoknak, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, párának kell kitenni vagy hosszú
ideig, szünet nélkül kell üzemeltetni.
Ha a terméket leejtette és a ház megsérült, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati
csatlakozóból.
z
Ha a terméket anélkül használná tovább, hogy meggyőződne róla, hogy megsérült-e, az
áramütést vagy tüzet okozhat. Hívja a szervizközpontot.
A termék megfelelő hulladékkezelése
(Hulladék elektromos berendezések) - csak Európa
(Érvényes az Európai Unió országaiban és egyéb európai országokban)
A mellékelt ábra azt jeleni, hogy a terméktől élettartama végén nem szabad a háztartási szeméttel
együtt megszabadulni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy
egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a
tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.
A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél
érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.
Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés
feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
- csak Európa
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai
országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol
szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK
2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében
kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes
akkumulátorleadó helyre.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Jellemzők
A beépített memória bővítése memóriakártyákkal. Tárolt képek megtekintése azonnal.
Háttérzene funkció.
Akkumulátorral bizonyos ideig anélkül is használható, hogy be kellene bedugni a konnektorba.
Mini-monitor funkcióval rendelkezik.
Stílusos kivitel
Igényes, stílusos megjelenés, mely dekorációként illik bármely asztalra vagy polcra.
A forgatható állványnak köszönhetően függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e a dobozban.
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, akinél a terméket vásárolta. A külön megvásárolható tartozékokról a
szervizközpontok nyújtanak felvilágosítást.
A mellékelt adapteren kívül soha nem használjon másik adaptert a termékhez.
Tartozékok
Digitális képkeret
(A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.)
Használati útmutató
Garanciajegy
Rövid útmutató
(Nem minden régióban elérhető.)
Részletes használati útmutató
Kábelek
USB-kábel
Tápkábel
Hálózati adapter
(A-mini B típusú)
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Elölnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévõ gombot, bekapcsol a gombvilágítás.
Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.
[MENU] Menü gomb
A menüablak megjelenítése a képernyő bal alsó sarkában.
[
Mozgás felfelé.
] Felfelé gomb
[ ] Bal gomb
Mozgás balra.
[ ] Jobb gomb
Mozgás jobbra.
[
] Lefelé gomb
Mozgás lefelé.
[
] Enter gomb
Elemek kiválasztása.
[
] Vissza gomb
Visszalépés az előző menüre.
[
] Diavetítés gomb
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
| Jellemzők
| Tartozékok |
Hátulnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Tápcsatlakozó
Ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapter tápcsatlakozójához.
[ ] Ki/bekapcsoló
gomb
A termék ki- és bekapcsolása.
Állvány
A forgatható állvány mind a vízszintes, mind a függőleges elhelyezést lehetővé teszi.
Csúszásgátló talp
Segítségével a termék a csúszós felületeken is stabilan áll.
Szervizcsatlakozó
Ez a csatlakozó csak a termék javításakor használható. Csak szakember használhatja.
Kensington zár
A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános
helyen használják. (A zár külön megvásárolható.)
| Jellemzők
| Tartozékok |
Elölnézet
| Hátulnézet | Oldalnézet |
Oldalnézet
A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.
Hangszóró
Külön hangszóró csatlakoztatása nélkül is hallgathatja a hangot.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató-kimenethez.
Fejhallgató-csatlakozó
MEMORY CARD
Ide helyezheti be a külön megvásárolt memóriakártyát. (Csak SD/MS-kártya használható.)
Számítógép vagy külső eszköz csatlakoztatása USB-kábellel.
Bemeneti csatlakozó
A digitális képkeret csatlakoztatása a számítógép USBcsatlakozójához USB-kábellel.
(USB 2.0 csatlakozóval rendelkező eszközzel kompatibilis.)
Ha a terméket a bementeti csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak
a mellékelt (A-mini B típusú) USB-kábelt használja.
Kimeneti csatlakozó
A digitális képkeret USB-kompatibilis tárolóeszközhöz történő
csatlakoztatása.
(USB-tárolóeszköz behelyezése.)
|
Áram
|
USB
| Memóriakártya |
Áram
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátoldalán lévő hálózati
csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
Dugja be a termék tápkábelét egy közeli konnektorba.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a [
] gombot.
|
Áram
|
USB
| Memóriakártya |
USB
Bemeneti
csatlakozó
A digitális képkeret számítógéphez történő csatlakoztatása.
Ha a digitális képkeretet a bementi csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a
termékhez mellékelt USB-kábelt használja.
Kimeneti
csatlakozó
A digitális képkeret USB-eszközhöz történő csatlakoztatása.
Ha az USB hordozható memóriát egy USB-hubhoz vagy USB-bővítéshez csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy azt a rendszer nem ismeri fel. Ezért ügyeljen arra, hogy az USB hordozható memóriát
közvetlenül egy USB-portba csatlakoztassa.
Külső eszköz kimeneti csatlakozóhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz mellékelt
USB-kábelt.
A Samsung nem vállal felelősséget a nem a külső eszközhöz mellékelt szabványos kábel használatából
eredő hibákért.
Egyes külső eszközökhöz olyan kábelt mellékelnek, amelyek nem felelnek meg az USBszabványoknak. Ezek hibákat okozhatnak.
Ha egy külső tároló eszköz nem működik megfelelően a termékhez csatlakoztatva, próbálja ki
számítógéphez csatlakoztatva. Ha számítógéphez csatlakoztatva sem működik megfelelően, hívja a
termék gyártójának ügyfélszolgálatát.
Csatlakoztassa a digitális képkeret bemeneti csatlakozójához.
Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.
|
Áram
Memóriakártya
MEMORYCARD
A kártyát a kártya tetején jelzett irányba illessze be.
|
USB
| Memóriakártya |
Ha tíz (10) percig egy gombot sem nyomnak meg, a képernyő védelme érdekében elindul a képernyőkímélő.
A képernyőkímélő diavetítés üzemmódban nem kapcsol be.
Ha zenelejátszás közben tíz (10) percig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, és elindul a képernyőkímélő, az éppen játszott
zenefájl neve jelenik még képernyõkímélõként.
A készülék érintőgombokkal működik. Ha megérinti a készülék jobb oldalán lévõ gombot, bekapcsol a gombvilágítás.
Ha a gombok világítanak, a készülék a gombok érintésével működtethető.
|
Használati útmutató
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Használati útmutató
Gombok
Menü
Leírás
Belépés a menübe, illetve kilépés a menüből.
MENU
Tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig. Minden gomb világítása kétszer felvillan,
és bekapcsol a billentyűzár funkció. A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot
legalább öt (5) másodpercig.
,
, ,
Lépegetés az elemek között, illetve az értékek módosítása.
Valamely funkció kiválasztása.
Visszatérés az előző képernyőhöz.
E gomb öt (2) másodpercen át tartó nyomva tartásával visszatérhet a főképernyőre.
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Ha a [ ] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén
található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket
áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátssza a diavetítés során.
Képernyő Állapotkijelzések
Kijelzés
Leírás
USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg.
SD/MS-memóriakártya csatlakoztatásakor jelenik meg.
Akkumulátor-kijelzés
Kijelzés
Leírás
Akkor jelenik meg, ha a behelyezett akkumulátor mellett a tápkábel is csatlakoztatva van, és az
akkumulátor töltés alatt áll.
|
Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és a tápkábel csatlakoztatva van.
Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Az akkumulátor 75%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 50%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 25%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.
Az akkumulátor 5%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő azonnal a
főképernyőre ugrik, a lemerült akkumulátor ikonja villogni kezd a képernyő felső részén, a készülék pedig
kikapcsol. Amíg villog a lemerült akkumulátor ikon, addig nem lehet belépni egyik almenübe sem.
A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül két (2) órát vesz igénybe.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a diavetítés körülbelül egy (1) órán át folytatható az alapértelmezett beállításokkal
(Hangerő:70, Fényerő: 70).
Az akkumulátor használati ideje a beállításoktól függően változhat (fényerő, hangerő stb.).
Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hálózati adapter több mint 3 napon keresztül ki van húzva, az akkumulátor
lemerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a feltöltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert, és állítsa be ismét a pontos
időt.
Az akkumulátor élettartama a készülék használati idejének növekedésével arányosan csökken.
A termékbe beépített újratölthető akkumulátor cseréjét csak szakember végezheti. Az akkumulátorcserével kapcsolatos
információkért forduljon szakszervizhez.
|
Használati útmutató
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Photo
Mappa választásakor
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Menü
Leírás
Open
A kiválasztott mappa megnyitása.
Copy
A kiválasztott mappa másolása.
Delete
A kiválasztott mappa törlése.
A miniatűr kép kiválasztásakor megjelenő menü.
Settings
|
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Leírás
Diavetítés indítása.
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Delete
A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files
Az összes fájl törlése.
Set as Background
A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.
Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága
(képminõsége) mentés elõtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized]
lehetõségre van állítva. Így a kép megfelelõen illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF
(fényképezőgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig
csak a digitális képkerettel használja.
Sok fájl egy időben történő másolása hosszú időt is igénybe vehet.
A Diavetítés menü
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Csak a 8000*8000 (szélesség*magasság) pixelnél kisebb felbontású képek jeleníthetők meg a képernyőn.
A készülék maximum 4000 kép kezelésére képes. Amennyiben a képek száma meghaladja a 4000-et, a maradék
kép nem kerül lejátszásra a diavetítés során.
Főmenü
Almenü
Opciók
Leírás
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Annak kiválasztása, hogy milyen legyen az átmenet a képek között.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
A sebesség kiválasztása: Gyors, Normál, Lassú.
Mode
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
A képek megjelenítéséhez válassza a Repeat funkciót.
Display Clock
On, Off
Annak kiválasztása, hogy diavetítés közben látható legyen-e a pontos idő.
0~100
Brightness
A fényerő értékének beállítása 0 és 100 között.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Az elforgatás módjának kiválasztása: Eredeti, 90°, 180° és 270°.
1x, 2x, 4x
Zoom
Olyankor válassza ezt a lehetőséget, ha rá szeretne nagyítani egy képre. 2x-es és 4x-es nagyítás
lehetséges.
Az 1x-es nagyítás a fényképnek a keret szélességéhez történő igazítását jelenti.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
A képernyőn megjelenő fényképek méretének kiválasztása.
Original Fit
Aspect Ratio
Auto Fit
: Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, akkora rész jelenik meg belőle, amekkora illik a
képernyő méretéhez.
: Ha a fénykép nagyobb vagy kisebb, mint a képernyő, a kép mérete a képernyőnek
megfelelően változik.
Fit To Width
: A fényképek a képernyő szélességéhez igazítva jelennek meg. A fénykép vízszintes vagy
függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul.
Fit To Screen : A fénykép 800*600 felbontásban jelenik meg.
(A fénykép torzulhat.)
Delete
Set as Background
A diavetítés során megjelenített fénykép törlése.
A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
On, Off, Music Setting
Ha a MENU gomb megnyomásával kiválasztja a [Background] menü [Settings] pontját, a legutóbb
Background Music
lejátszott zenefájl mappájában található zenefájlok kerülnek lejátszásra. (Ha az utolsóként lejátszott
háttérzene-fájlok mappájából eltávolították a zenefájlokat, a rendszer automatikusan megkeresi és
lejátssza azokat.) Zenefájl háttérzeneként történő beállításához válassza a [Background Music] menü
[Music Settings] pontját, majd válassza ki a zenefájlt a keret memóriájából vagy a csatlakoztatott külső
tárolóeszközről.
Közvetlenül elérhető funkciók
Menü
MENU
Leírás
A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
A következő fájl lejátszása.
Az előző lejátszása.
A hangerő beállítása.
Fájlok lejátszása és szüneteltetése.
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
|
Használati útmutató
Music
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
|
Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Almenü
Menü
Play Music
Leírás
Fájl lejátszása.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode
A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy
mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése
Copy
Copy All Files
A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
(Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Delete
A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files
Az összes fájl törlése.
A lejátszáskor megjelenő menü
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Menü
Almenü
Leírás
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode
A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy
mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése
Közvetlenül elérhető funkciók
Menü
MENU
Leírás
A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
A következő lejátszása.
Az előző lejátszása.
A hangerő beállítása.
Fájlok lejátszása és szüneteltetése.
Diavetítés indítása.
|
Használati útmutató
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Clock & Alarm
A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.
Menü
Almenü
Részletes menü
Leírás
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (12 órás időformátum esetén).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (24 órás időformátum esetén).
A dátum és az idő beállítása.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
A 12 vagy a 24 órás időformátum kiválasztása.
Ha a 24 órás formátum van megadva, az am/pm lehetőség nem választható.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
A dátumkijelzés formátumának kiválasztása: év/hónap/nap, hónap/nap/év vagy nap/hónap/év.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Az óra típusának kiválasztása: Analóg, Digitális, Óra és naptár.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
|
Volume
0~100
Riasztás beállítása.
|
Használati útmutató
|
Photo
|
Music
| Clock & Alarm |
Settings
Settings
Settings
Menü
Almenü
Részletes menü
Leírás
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
A termék nyelvének kiválasztása.
Brightness
0~100
A képernyő fényerejének szabályozása.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Ha a digitális képkeret vízszintesen van elhelyezve, az arckép automatikusan elfordul, így a teljes kép látható a
digitális képkeretben.
Options
Button Sound
Off, Low, Medium, High
A gombok lenyomásakor hallható hang bekapcsolása.
Volume
0~100
A hangerő beállítása.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép
nagysága (képminõsége) mentés elõtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame
Memory Copy] a [Resized] lehetõségre van állítva. Így a kép megfelelõen illeszkedik a digitális képkeretbe,
illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezőgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a
digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
A képkeret bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztása: Kezdőlap, Utolsó mód, Diavetítés.
Screen Saver
Slideshow, Clock
A képernyőkímélő típusának kiválasztása: Diavetítés, Óra.
Ha tíz (10) percig semmilyen gombot nem nyomnak meg, bekapcsol a képernyőkímélő.
Home Background
Default, Custom
|
A főmenü-képernyő hátterének beállítás: Alapértelmezett, Egyedi.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Amikor elérkezik az [Off Time] menüpontban megadott idő, a működés leáll és a képernyõ kikapcsol. Amikor
Preferences
elérkezik az [On Time] menüpontban megadott idő, a képernyő bekapcsol és visszaáll a korábbi működési
állapot.
Ha az [Off Time] pontban beállított idő elérésekor a képernyő kikapcsol, a képernyõ újbóli bekapcsolásához
nyomja meg bármely gombot a bekapcsológomb kivételével.
Amennyiben a készüléket Mini-monitorként vagy háttértárként használja, amely USB-kábelen
keresztül csatlakozik a számítógépéhez, a képernyő a kikapcsolási idõ elérésekor sem kapcsol ki.
USB-memória vagy memóriakártya (SD/MS) segítségével frissítheti a terméket.
Firmware Update
A legújabb firmware-fájl letöltéséhez látogasson el a www.samsung.com
honlapra.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.
Product Information
Model, Firmware Version
A termékre vonatkozó információk ellenőrzése.
Szeretném frissíteni a firmware-t.
Előkészületek
Digitális képkeret
Firmware frissítési fájl.
USB-memóriakártya vagy külső memóriaeszközök (SD/MS)
A legújabb firmware-frissítés letöltéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.
Csatlakoztassa
az USBmemóriakártyát
a
Ha készen áll, csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez.
Másolja a letöltött firmware frissítési fájlt az USB-memóriakártyára.
(A firmware frissítési fájlt mindig a gyökérkönyvtárba másolja.)
számítógéphez
Csatlakoztassa
az USBmemóriakártyát
Távolítsa el az USB-memóriakártyát a számítógépből, és csatlakoztassa a digitális képkerethez.
Ha a digitális képkeret ki van kapcsolva, kapcsolja be.
a digitális
képkerethez
Frissítés
A [Settings]-[Update/Reset] oldalon válassza a [Firmware Update] pontot.
A képernyőn megjelenik a frissítés aktuális állapota.
A maximális biztonság érdekében frissítés után kapcsolja ki a digitális képkeretet, távolítsa el az
USB-memóriakártyát, majd kapcsolja be újra a digitális képkeretet.
A frissítési művelet közben ne távolítsa el az USB-memóriakártyát.
A frissítési művelet közben egy gombot se nyomjon meg.
A frissítési művelet közben ne helyezzen be másik kártyát.
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a digitális képkeretet.
Úgy győződhet meg róla, hogy eredményes volt-e a frissítés, hogy leellenőrzi, a digitális
képkeret firmware verziószáma megváltozott-e a frissítési fájl verziószámára.
A Digital Photo Frame készülék nemcsak a fényképek megjelenítésére alkalmas, hanem külön MiniMonitor funkcióval is rendelkezik. A Mini-Monitor funkcióval kiegészítő monitorként használhatja a
Digital Photo Frame készüléket. A funkció könnyen használható, hiszen a Digital Photo Frame USBkábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez. A funkcióval használható kiegészítő monitornak
köszönhetően hatékonyabban végezheti a munkáját a számítógépen. A digital photo frame minimonitorként való használatához telepítenie kell a Frame Manager programot. (Fontos, hogy csak egy
digital photo frame használható mini-monitorként.)
A Frame Manager telepítése
Frame Manager Használati Útmutató
A digital photo frame használata Mini-Monitor eszközként.
A digital photo frame használata Mass Storage (Tömeges tároló) eszközként.
Az aktuális mód másikra váltása
A fényerő beállítása
A firmware frissítése
Rendszerkövetelmények
z Operációs rendszer : Windows XP SP2
z USB : Kibővített host-kontroller (EHCT) USB 2.0-hoz
z RAM : 256 MB vagy nagyobb
Vigyázat
1.
Windows XP Service Pack 2-t telepíteni kell.
Előfordulhat, hogy csak Windows XP SP2 operációs rendszerrel működik. A nem Windows XP SP2 rendszeren való
telepítésből fakadó problémákért nem vállalunk felelősséget.
2.
Legalább 2,4 GHz CPU-sebességet javaslunk.
Ha számítógépének teljesítményjellemzői a javasoltnál gyengébbek, akkor előfordulhat, hogy a digital photo frame nem
megfelelően működik.
3.
Ügyeljen rá, hogy a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelően telepítse.
4.
Ne használja a Mini-Monitor eszközt elsődleges monitorként.
Az utasítások be nem tartásából eredő problémákért nem vállalunk felelősséget.
Ha elsődleges monitorként használja, a képernyő sötét lehet.
5.
Ügyeljen arra, hogy a mellékelt USB-kábelt használja.
6.
Ha Mini-Monitor módban működik, a gombok nem működnek, a tápfeszültség gomb és a ▲/▼ gombok kivételével.
7.
Használat után a Mini-Monitor eszközön megjelenített és használt programokat vigye át az elsődleges monitorra.
8.
Egyes videokártyákkal a Mini-Monitor nem működhet megfelelően. Ebben az esetben állítsa a Hardvergyorsítás lehetőséget
Nincs állásba.
A Hardvergyorsítás Nincs állásba állítása: Jobb egérgombbal kattintson a Windows asztalra és válassza a
Tulajdonságok lehetőséget a megjelenő menüben. A Megjelenítés tulajdonságai párbeszédablak jelenik meg. Kattinson
a Beállítások > Speciális > Hibaelhárítás fülre. A Hardvergyorsítás csúszkát húzza a Nincs értékre.
9.
10.
11.
Nem használhatja a Windows Vista Aero effektjét a Mini-monitor használata közben.
Windows Vista használatakor bizonyos filmeket nem lehet lejátszani a Mini-monitoron.
Ha a videokártya illesztőprogramja olyankor kerül frissítésre, amikor a Frame Manager már telepítve van, előfordulhat, hogy
a Mini-Monitor funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a Frame Manager programot, és telepítse
újra.
12.
A Frame Manager elforgatás funkciójának használata esetén előfordulhat, hogy megváltozik a Mini-Monitor aktuális
helyzetbeállítása. A [Képernyő tulajdonságai] ablakban akkor sem elforgatva jelenik meg a képernyő, ha az elforgatás
funkció be van kapcsolva.
Műszaki leírás
Elemek
A modell neve
Panel
Műszaki leírás
SPF-85P, SPF-86P
Típus
8" (20 cm) TFT
Felbontás
800 x 600
Fényerő
200 cd/m²
Kontraszt arány
400 : 1
Interfész
Digitális 6 bites TTL
Támogatott formátumok
JPEG ( kikapcsolt állapotban is elérheti a 10 W-ot.) MP3
Beépített memória
1 GB
USB
Egy upstream (eszköz 2.0) és egy downstream (gazdagép 1.1)
Memóriakártya
SD/MS (FAT32)
Teljesítmény
Külső DC adapter (12V, 2A, 24W)
Akkumulátor
7.4V 770mAH
Teljesítmény
Normál üzemmód: 8 W alatt (De akkumulátortöltéskor 14 W.)
Fogyasztás
Kikapcsolt állapotban: 10 W alatt (Az akkumulátor töltésekor a fogyasztás még
kikapcsolt állapotban is elérheti a 10 W-ot.)
Hang
1 W + 1 W (sztereó), fejhallgató
Méretek
Általános
(szxmaxné):
Súly
228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 hüvelyk
785 g / 1.7 font
A termék formatervezése modelltől függően változhat és jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak
termékfejlesztési okokból.
B osztályba tartozó berendezés (Információ-kommunikációs eszköz lakossági használatra)
A termék megfelel a lakossági használathoz kötődő szabványoknak és minden térben használható,
beleértve a közös lakossági területeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó
készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Hibaelhárítás
Ez a rész a felhasználók által felfedezett problémákról és megoldásaikról szól. Ha problémát fedez fel, először ellenőrizze, az alábbi listán,
hogy nincs-e a problémának megfelelő megoldási javaslat. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi szervizközpontot.
Tünetek
Lehetséges okok és javasolt eljárások
A képkeretet nem lehet
Ellenőrizze, hogy az adapterkábel és a termék tápcsatlakozója megfelelően
bekapcsolni.
van-e csatlakoztatva.
Sokáig tart, mire a bekapcsolás
után megjelenik a kép.
Nagy felbontás vagy nagy fájlméret esetén előfordulhat, hogy a kép lassan
Sokáig tart, mire megjelenik a
jelenik meg a képernyőn.
következő fénykép.
Csatlakoztattam külső
tárolóeszközt, de a készülék
nem ismeri fel.
Ellenőrizze a termék és a külső tárolóeszköz csatlakoztatását.
Csatlakoztassa a számítógéphez, és ellenőrizze, működik-e.
Van még szabad hely a keret
memóriájában, de nem tudok
Hozzon létre egy mappát a keret memóriájában, és oda másolja a képeket.
fényképeket másolni.
Behelyeztem egy
memóriakártyát, de nem
működik.
Ellenőrizze a memóriakártyán található fájlokat.
Próbáljon ki másik tárolóeszközt.
Csatlakoztattam USBmemóriát, de nem működik.
Az arcképek elforgatva
jelennek meg a tájképekhez
képest.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a [Settings - Options] menüben az [Auto
Fit Portrait Photo] funkció.
Nem működik az automatikus
Állítsa a [Settings-Preference] menü [Starting Mode] pontját a [Slideshow]
diavetítés.
lehetőségre.
Nem működik az automatikus
be- és kikapcsolás.
Ha az automatikus be- és kikapcsolás ugyanarra az időpontra van állítva, egyik
sem működik.
Ellenőrizze a beállított időpontokat.
Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a FrameManager program.
A FrameManager ikonja nem
A FrameManager újraindításához válassza a Start - Programs (Programok) -
jelenik meg.
Samsung - FrameManager lehetőséget.
Indítsa újra a számítógépet.
Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a billentyűzár.
Megnyomtam egy gombot, de
nem működik.
Ha öt (5) másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a MENU gombot,
bekapcsol a billentyűzár. Ilyenkor ha a gombok nem reagálnak.
A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt
(5) másodpercig.
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Terminológia
Feltételek
Leírás
A JPEG egy képtömörítési technológia. Az összes képtömörítési technológia
közül ez jár a legkevesebb veszteséggel. Közkedvelt eszköz az Internetes
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
multimédiás fájltovábbításhoz és egyéb más célokhoz. A JPEG formátumú
képfájlokat JPEG vagy JPG fájloknak hívják. Általában a JPEG képek úgy
jönnek létre, hogy a digitális kamerával fényképezünk, a számítógépen
rajzolunk majd a grafikus képet JPEG formátumba tömötítjük.
Az SD-kártya egy bélyeg méretű Flash memóriakártya. Nagy stabilitást és
tárolókapacitást kínál. Széles körben használt technológia, megtalálhatók a
SD-kártya
PDA-kban, a digitális fényképezőgépekben, az MP3-lejátszókban,
(Secure Digital Card)
mobiltelefonokban, Laptopokban, stb. Hasonlít az MMC-kártyához, de a rajta
lévő tűk száma és a tűk vastagsága különböző. Az adatvédelem érdekében
jelszót is megadhatunk hozzá.
A számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a bemeneti csatlakozót használja.
A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. A digital photo frame és a
USB-kábel
számítógép összeköttetésére szolgáló A-B típusú kábelt a termékhez
1) A-B TÍPUS
mellékelve találja. Az A típus a számítógéphez csatlakoztatható USBcsatlakozó. A B típus a külső eszközhöz csatlakoztatható USB-csatlakozó. AZ AB típusú USB-kábellel a számítógép és a digital photo frame köthető össze.
Használjon ilyen kábelt, ha a kimeneti terminálra kíván eszközöket
USB-kábel
2) Kábel egyéb eszközök
csatlakoztatásához
csatlakoztatni. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. Külső eszköz
kimeneti terminálhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz
mellékelt USB-kábelt.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Hibaelhárítás
|
Terminológia
|
Szervizközpontok |
Szervizközpontok
Ha bármilyen szervizzel kapcsolatos kérdése van, hívja a Samsung szervizközpontot.
A hálózati kapcsolatok és a kiszolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Szolgáltatások
A Samsung Electronics weboldala
Kapcsolat
www.samsung.com
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement