Samsung DMS400TUB/XEO User manual

Samsung DMS400TUB/XEO User manual
DMS400TU
Mosogatógép
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét itt:
www.samsung.com/global/register
AAA osztály
UserManual-DMS400TU_HU.indd 1
2010-05-10
4:57:32
új samsung
mosogatógépének jellemzői
Ez a Samsung mosogatógép megváltoztatja a mosogatással kapcsolatos eddigi érzéseit.
A Samsung mosogatógép a nagy kapacitástól az energiahatékonyságig csupa olyan
jellemzővel rendelkezik, amely megkönnyíti a házimunkát.
1. 3 erőteljes, 6 irányba forgó permetező mosogatókar
Ez a Samsung mosogatógép 3 – felső, középső, és alsó – permetezőkarral rendelkezik.
A 3, két irányba forgó mosogatókar összesen 6 irányba permetez erős vízsugarat, ezzel javítva a
mosogatási teljesítményt.
2. Ízléses kialakítás digitális érintésérzékelőkkel
A kezelőpanelen digitális érintésérzékelők teszik könnyebbé a működtetést, így maga a mosogatás is
elegánsabbá válik.
3. Négyszeres szűrőrendszer
A négyszeres szűrőrendszer és az ételszűrő berendezés apró darabokra zúzza a mosogatógépben lévő
tányérokról, poharakról, edényekről és evőeszközökről leázott ételmaradékot. Mivel az ételmaradékot
rozsdamentes pengék összezúzzák, majd a berendezés kiszűri, összegyűjti és a leeresztési ciklus
során kiüríti, Önnek nem kell aggódnia amiatt, hogy ételmaradék marad az elmosogatott edényeken.
Kategóriáján belül a Samsung mosogatógép rendelkezik a legjobb szűrőteljesítménnyel.
A használati útmutató fontos információkat tartalmaz az új Samsung mosogatógép használatával és
karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a mosogatógép használatával
kapcsolatos utasításokat, valamint tippeket arra, hogyan használhatja ki maximálisan a készülék technikai
újdonságnak számító tulajdonságait és technológiáit. A „Programok áttekintése” részben található a
különféle mosogatóprogramok áttekintése, a „Hibaelhárítás” részben pedig arra kaphat választ, hogy mi a
teendő, ha valami nem működik megfelelően.
Páralecsapódási energiát újrahasznosító szárítási technológia
• Az utolsó öblítési ciklust követően a mosogatnivalókat a megmaradt hő felhasználásával szárítva
energiát takarít meg.
• Tiszta és biztonságos. A szárítási ciklus alatt nem bocsát ki forró gőzt.
VIGYÁZAT
Az alább felsoroltakat ne tegye a mosogatógépbe:
• Akril, alumínium: a nyomtatott arany szegéllyel díszített edények szegélye kifakulhat.
• Ragasztószerrel kezelt edények: a kezelt műanyagból, fából, elefántcsontból, rézből és ónból készült
részek leválhatnak.
• Olyan műanyagok, amelyek hőállósága nem éri el a 90 °C-ot: a vékony műanyagok nehezen
moshatók, nehezen száradnak, a magas mosogatási hőmérséklet következtében pedig károsodhatnak.
• Ón: az ónedényeket kézzel kell elmosni, és azonnal meg kell szárítani, különben rozsdásodni kezdenek.
• Fából készült konyhai eszközök: a fából készült eszközök széthasadhatnak.
VIGYÁZAT
A mosogatógép használatakor megfelelő módon, az „Edények elrendezése a felső és az alsó kosárban„
című részben leírtak szerint helyezze be a mosogatnivalót.
• A mosogatnivalókról távolítsa el mind az ételmaradványokat (csontokat, gyümölcsmagokat, stb.), mind
az egyéb hulladékokat (fogpiszkálókat, szalvétát, stb.), mert ezek károsíthatják a mosogatnivalókat, zajt
okozhatnak és magát a berendezést is megrongálhatják.
• A szennyeződés mértékének és a mosogatnivalók típusának megfelelő ciklust válassza.
• Megfelelő mennyiségű mosogatószert és öblítőszert használjon.
2_ új samsung mosogatógépének jellemzői
UserManual-DMS400TU_HU.indd 2
2010-05-10
4:57:32
biztonsági információk
A használati útmutatóban figyelmeztető
és óvatosságra intő
megjegyzések
találhatók. Ezek a fontos biztonsági előírások nem térnek ki minden esetlegesen
előforduló helyzetre. A mosogatógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése
során a felhasználó felelőssége, hogy körültekintően és elővigyázatosan járjon el. A
Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
Fontos biztonsági előírások
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
FIGYELEM
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhat.
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely vagyoni kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A mosogatógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés és egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
alapvető biztonsági előírásokat:
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
VIGYÁZAT: a mosogatógép használata során tartsa be az alapvető biztonsági
előírásokat, így az alábbiakat is:
A mosogatógép használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, vizes és mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek
mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye.
A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata
során kellő óvatossággal járjon el.
Olyan felületen helyezze el a mosogatógépet, amelyet nem borít szőnyeg és elbírja annak
súlyát.
A mosogatógépet megfelelően földelni kell. Soha ne csatlakoztassa olyan kimenethez,
amely nincs földelve.
A mosogatógép elhelyezésével kapcsolatos további információkat lásd „Az üzembe
helyezés feltételei” című részben.
Csak rendeltetésszerűen használja a mosogatógépet.
Őrizze meg az útmutatót
biztonsági információk _3
UserManual-DMS400TU_HU.indd 3
2010-05-10
4:57:32
biztonsági információk
Csak a mosogatógéphez ajánlott mosogatószert és öblítőszert használjon, és azokat olyan
helyen tartsa, ahol a gyermekek nem férnek hozzá.
A mosogatógép kicsomagolását követően olyan helyen tartsa a csomagolóanyagot, ahol a
gyermekek nem férnek hozzá.
Az éles darabokat úgy helyezze be, hogy azok ne károsíthassák az ajtótömítést.
A késeket és az egyéb hegyes végű konyhaeszközöket hegyükkel lefelé vagy vízszintesen
kell behelyezni.
Csak olyan műanyag edényeket mosogasson, amelyen megtalálható a „mosogatógépben
tisztítható” jelzés.
Az olyan műanyag edények esetén, amelyek nincsenek ellátva ilyen jelzéssel, ellenőrizze a
gyártó utasításait.
Csak úgy üzemeltesse a mosogatógépet, hogy valamennyi zárópanel a helyén van.
Ne manipulálja a kezelőszerveket.
Ne feszegesse a mosogatógép ajtaját, fedelét, edénytartó kosarait, valamint ne üljön és ne
álljon rá azokra.
Ne erőltesse a nyitott ajtót, és ne nehezedjen rá, mert ezzel károsíthatja a mosogatógépet
és balesetet okozhat.
Óvatosan nyissa ki és csukja be az ajtót, mert forró víz fröccsenhet a kezére.
Ne állítsa a mosogatógépet konnektor alá, és ne helyezzen a mosogatógép tetejére
hosszabbítót.
Ne tegye ki eső és nedvesség hatásának a berendezést.
Ne tegye ki a mosogatógépet közvetlen napfénynek.
A sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne engedje meg a gyermekeknek, hogy a
mosogatógépen vagy annak belsejében játsszanak.
A tűz-és robbanásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan melegvizes rendszerekben,
amelyeket két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ
ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a melegvizes rendszert ennyi ideig nem használta, a
mosogatógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes
melegvíz-csapot, és folyassa a vizet néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja
a felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a gáz gyúlékony, a művelet ideje alatt ne
dohányozzon, és kerülje nyílt láng használatát.
A mosogatógép javítása előtt húzza ki a tápvezetéket az aljzatból (vagy kapcsolja le az
áramkör-megszakítót).
A gyermekeknek ne engedje meg, hogy a mosogatógépen vagy annak belsejében
játsszanak. Tönkretehetik a mosogatógépet és maguk is megsérülhetnek.
Önállóan ne javítsa, cserélje, illetve szervizelje a mosogatógép alkatrészeit. A készüléket
csak a gyártó által felhatalmazott szakember szedheti szét, javíthatja és alakíthatja át.
A jogosulatlan személy által végzett munkálatok miatt érvénytelenné válhat a készülék
garanciája.
A mosogatógép leselejtezése előtt távolítsa el a mosogatórekesz ajtaját vagy az ajtózár
kallantyúit, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak a készülékbe.
Ne öntsön semmiféle oldószert a mosogatógépbe, mert robbanást okozhat.
Kerülje az ipari mosogatószerek használatát.
Ne töltsön mosogatószert az öblítőrekeszbe.
Őrizze meg az útmutatót
4_ biztonsági információk
UserManual-DMS400TU_HU.indd 4
2010-05-10
4:57:32
Ha a késleltetett indítás funkciót használja fontos, hogy a mosogatószer-adagoló rekesz
száraz legyen, különben eltömődhet.
A mosogatógép rendkívül nehéz, ezért ne kísérelje meg egyedül áthelyezni vagy szállítani.
A sérülések megelőzése érdekében legalább két ember szükséges a mosogatógép
áthelyezéséhez.
Ha sérült a tápkábel vagy -csatlakozó, ne javítsa önállóan. Hívjon képzett szakembert.
A készüléket annak biztonságos működése érdekében gyermekek és segítségre szoruló
személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy
kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Üzembe helyezés után ellenőrizze az áram- és vízellátást, valamint próbálja ki a készüléket,
hogy megfelelően működik-e, illetve nem szivárog-e a víz.
A készülék ajtaját mindig tartsa becsukva, nehogy valaki nekimenjen.
A készüléket háztartási célokra tervezték, de hasonló helyeken is használhatják, például:
-
-
-
-
üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhája;
tanyaházak;
szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben a vendégek általi használat;
félpanziót biztosító szállások.
A tápcsatlakozónak az üzembe helyezés után is könnyen elérhető helyen kell lennie.
A mosogatógép üzembe helyezését követően győződjön meg arról, hogy a kifolyótömlő
megfelelően van csatlakoztatva, és a tömlőcsatlakozókból nem szivárog a víz. A lazán
csatlakoztatott kifolyótömlő vagyoni kárt okozhat.
A vízadagoló tömlő könnyen törik. Az idő múlásával veszít rugalmasságából. Rendszeresen
ellenőrizze a tömlő állapotát. Ha duzzadt, szakadt, sérült, vagy szivárog belőle a víz,
haladéktalanul cserélje ki.
Ne tegyen a mosogatógépbe benzint, oldószert, illetve egyéb gyúlékony anyagokat. Az
ilyen anyagokkal szennyezett konyhafelszereléseket ne a mosogatógéppel mossa.
A mosogatógéphez való mosogatószert olyan helyen tartsa, ahol a gyermekek nem férnek
hozzá. A mosogatószer káros az egészségre. Súrolószert tartalmaz, és maró hatású.
Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer se a bőrére, se a szemébe ne kerüljön.
Ne szerelje be a mosógépet elektromos komponensek közelébe. A mosogatógép
közelében kerülje a nyílt láng használatát.
Ha hosszabb ideig nem használja a mosogatógépet, zárja el a vízellátását.
A mosogatógép háztartási célokra készült.
Őrizze meg az útmutatót
biztonsági információk _5
UserManual-DMS400TU_HU.indd 5
2010-05-10
4:57:32
biztonsági információk
A gyermekek védelme
- A gyermekek biztonsága érdekében a készülék használatakor kapcsolja be a
gyermekzárat. A Gyermekzár funkció részletes ismertetését a „Vezérlőpanel” című
részben a Gyermekzár gomb leírása tartalmazza.
- A gyermekeknek ne engedje meg, hogy játsszanak a készülékkel vagy működtessék
azt.
- Ne engedje a gyermekeket a mosogató- és öblítőszerek közelébe. Ezek fulladást, vagy
égési sérülést okozhatnak.
- Tartsa távol a gyermekeket a nyitott mosogatógéptől. Az öblítőrekeszben található víz
nem ivóvíz, és mosogatószer-maradványt tartalmazhat.
- Szemmagasságban telepített készülék esetén ügyeljen arra, hogy az ajtó nyitásakor
és csukásakor a gyermekek ne szoruljanak a készülék ajtaja és az alatta található
szekrényajtó közé.
A BESZERELÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
Tápellátás és földelés
A tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés felesleges kockázatának elkerülése érdekében
minden kábelezést földelni kell. A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy
megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.
Ne használjon hosszabbítót.
FIGYELEM
VIGYÁZAT
A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:
• Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosogatógépet látja el.
A mosogatógépet földelni kell. A mosogatógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a
földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvízcsövekhez.
Vízellátás
A mosogatógép akkor töltődik fel megfelelően vízzel, ha a víznyomás 0,05 MPa és 0,8 MPa
között van. Víznyomás
Az 0,05 MPa-nál alacsonyabb víznyomásnál romolhat a vízellátó szelep működése, mivel nem
teszi lehetővé, hogy a vízellátó szelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosogatógépnek
a vezérlők által megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosogatógép
kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/
elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső vezeték kilazulása esetén.)
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhető helyen
• Ha a mosogatógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e a vízadagoló tömlő
illesztékei.
VIGYÁZAT
A mosogatógép első használata előtt ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e a vízadagoló szelep
és a csapok csatlakozásai.
Őrizze meg az útmutatót
6_ biztonsági információk
UserManual-DMS400TU_HU.indd 6
2010-05-10
4:57:32
Padlózat
A legjobb teljesítmény érdekében a mosogatógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Ne üzemelje be a mosogatógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
Használata előtt a mosogatógépet a beépítési útmutatónak megfelelően kell telepíteni. Ha nem kapott
beépítési útmutatót a mosogatógéphez, azt a Samsung honlapjáról is (www.samsung.com) letöltheti.
A mosogatógép használata előtt
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Borulásveszély
-
-
-
-
Csak megfelelő beépítést követően használja a mosogatógépet.
Ne nehezedjen a nyitott ajtóra.
Ne helyezzen súlyos tárgyat a nyitott ajtóra.
A beszerelés befejezéséig ne csatlakoztassa a tápvezetéket.
Áramütésveszély
A felsorolt utasítások betartásának elmulasztása tüzet, áramütést és halálos balesetet
okozhat:
- Elektromosan földelje a mosogatógépet.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne állítsa a mosógépet fali aljzat elé.
Ha ki kell cserélni a tápkábelt, hívja a Samsung szervizszakemberét.
Az aqua stop szivárgásgátló csatlakoztatása
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
3/4˝
Aqua stop
szivárgásgátló
Az aqua stop szivárgásgátlót úgy csatlakoztassa, hogy ne csavarodjon meg, ne törjön meg
és ne kuszálódjon össze.
Csatlakoztassa a (3/4") külső menetes csaphoz az aqua stop menetes tömlőillesztékét.
Az aqua stop vagy műanyag, vagy fémanyával van ellátva:
- Az anyát csak kézzel szorítsa meg.
Majd szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nem tapasztalható-e vízszivárgás (azaz nem
csöpög a csap).
NORMÁL HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Az aqua stop szivárgásgátló elektromos alkatrész.
Ezért ne rongálja meg az aqua stop berendezést és ne vágja le annak tömlőjét.
Ha az aqua stop megsérül, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
Őrizze meg az útmutatót
biztonsági információk _7
UserManual-DMS400TU_HU.indd 7
2010-05-10
4:57:33
tartalom
a mosogatógép üzembe
helyezése
9
a mosogatógép használata
15
programok
23
a mosogatógép tisztítása és
karbantartása
24
hibaelhárítás
26
függelék
29
9
9
10
10
11
12
14
14
15
17
18
18
19
20
21
A mosogatógép kicsomagolása
Az alkatrészek ellenőrzése (Lásd az
„Alkatrészek elnevezése és képe” című
részt)
Szintbeállítás
Tápellátás
A tömlő csatlakoztatása
Kezelőpanel
Programválasztó
Kijelző
A sótartály beállítása
A tányértartók szögének beállítása
A felső kosár magasságának beállítása
A felső és az alsó kosár kezelése
A felső és az alsó kosár megtöltése
Az evőeszköztartó használata
A mosogatószer- és az öblítőszer-adagoló
használata
23 A programok áttekintése
24
24
24
25
25
A mosogatógép külsejének tisztítása
A mosogatógép belsejének tisztítása
A szórófejek tisztítása
A szűrő tisztítása
A mosogatógép tárolása
26 Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a
mosogatógép…
28 Információkódok
29
30
30
31
31
Alkatrészek elnevezése és képe
Környezetvédelem
Műszaki jellemzők
Újrahasznosítással kapcsolatos tájékoztató
Megfelelési tanúsítvány
8_ tartalom
UserManual-DMS400TU_HU.indd 8
2010-05-10
4:57:33
a mosogatógép üzembe helyezése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosogatógép megfelelően működjön, és használat közben
ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.
A mosogatógép kicsomagolása
Az alkatrészek ellenőrzése (Lásd az „Alkatrészek elnevezése és képe” című részt)
A mosogatógép kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e.
Ha a mosogatógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, hívja a Samsung
Szervizközpontot és adja meg a készülék hátulján található adatokat.
01 a mosogatógép üzembe helyezése
• Az új mosogatógép leszállítását követően óvatosan csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy nem sérült
meg.
Ha megsérült, jegyezze fel a szállítólevélre, és tartsa meg annak másolatát. Ne helyezze üzembe a
mosogatógépet, hanem hívja a Samsung szervizközpontot, és adja meg a készülék hátulján található adatokat.
• Ha a készülék sértetlen, hozzáláthat az üzembe helyezéshez. Ha maga helyezi üzembe a mosogatógépet,
olvassa el a beépítési útmutatót, és tartsa be az abban szereplő útmutatásokat.
• A mosogatógép kicsomagolását követően a gyermekek biztonsága érdekében olyan helyen tartsa a
csomagolóanyagot, ahol nem tudnak hozzáférni.
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Kifolyótömlő
Aqua stop
szivárgásgátló
Tápkábel
Fenti permetezőkar (nem látható)
Felső polc
Felső kosár
Felső permetezőkar
Alsó permetezőkar
Sótartály
Szűrő
Evőeszköztartó
Alsó kosár
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Páraszellőző fedele
Kallantyú
a mosogatógép üzembe helyezése _9
UserManual-DMS400TU_HU.indd 9
2010-05-10
4:57:40
a mosogatógép üzembe helyezése
Szintbeállítás
Lazítsa meg lábakon az állítóanyákat.
A lábak forgatásával állítsa be a magasságot.
Ha a padló felülete egyenetlen, hívjon képzett szakembert.
Szintbeállító
Magasabb Alacsonyabb
Tápellátás
A készülék csak 220–230 V / 50 Hz áramforrásról üzemeltethető.
10_ a mosogatógép üzembe helyezése
UserManual-DMS400TU_HU.indd 10
2010-05-10
4:57:41
A tömlő csatlakoztatása
• Az új tömlőkészlet használatával kösse rá a készüléket a vízellátásra. Ne használja fel újra a régi
tömlőkészletet.
Vízellátó tömlő
1. Zárja el a vízellátást.
01 a mosogatógép üzembe helyezése
2. Erősítse az aqua stop szivárgásgátlót a bemeneti
csatlakozóra.
3. Nyissa meg a vizet.
Kifolyótömlő
1. Ha a víz elvezetésére használja a kifolyótömlőt, legfeljebb
80 cm magasságba szerelje fel.
VIGYÁZAT
Ha a kifolyótömlőt 80 cm-nél magasabbra szereli fel, a
szennyezett víz visszafolyhat, vagy jelentős mennyiségű
szennyezett víz maradhat a mosogatógép belsejében.
2. Ha a mosogatógép és a mosogató ugyanarra a
kifolyócsőre van rákötve, a mosogatógép kifolyótömlőjét az
alábbi ábra szerint csatlakoztassa Y-adapterhez.
VIGYÁZAT
Az Y-adaptert ne szerelje fel a talajtól 80 cm-nél
magasabbra. Így ugyanis a szennyezett víz visszafolyhat,
vagy jelentős mennyiségű szennyezett víz maradhat a
mosogatógép belsejében.
80 cm alatt
Y adapter
csőnyereg
kábelbilincs
80 cm
alatt
a mosogatógép üzembe helyezése _11
UserManual-DMS400TU_HU.indd 11
2010-05-10
4:57:41
a mosogatógép üzembe helyezése
Kezelőpanel
1
5
2
1
ÁRAMELLÁTÁS
Megnyomásakor valamennyi jelzőfény felvillan, majd a legutóbb
befejezett program jelzőfénye kezd világítani.
Ha a mosogatógép be van kapcsolva, és lejárt a kiválasztott program,
a kijelzőn megjelenik az „En”
felirat, és a készülék automatikusan kikapcsol.
2
PROGRAMVÁLASZTÓ
Itt választhatja ki a mosogatnivalók szennyeződési mértékének
megfelelő mosogatási programot. Adott program kiválasztásakor az
annak megfelelő jelzőfény kezd világítani.
3
KIJELZŐ
A hátralévő mosogatási időt, a mosogatási információkat (késleltetett
indítás, töltsön be sót, töltsön be öblítőszert, gyermekzár) és a
hibaüzeneteket mutatja.
Ha működés közben hiba történik, megjelenik egy hibaüzenet és
figyelmeztető hangjelzés hallható. Lásd a 28. oldalon található
információkat.
4
KÉSLELTETETT
INDÍTÁS
A Késleltetett indítás gombbal előre beprogramozhatja az indítási
időt. A jelzőfény a gomb minden egyes megnyomásakor változik. Az
indítás késleltetési ideje 1 és 24 óra közötti értékre állítható be.
4 az 1-ben
Amennyiben többfunkciós mosogatószert, például „2 az 1-ben”,
„3 az 1-ben” vagy „4 az 1-ben” mosogatószert szeretne használni,
válassza ki a programot és nyomja meg ezt a gombot.
(A 4 az 1-ben funkció csak a Normál, Energiatakarékos,
Tepsi és serpenyő, Kristály és Gyors programok esetén elérhető.)
Annak ellenére, hogy a 4 az 1-ben funkció bekapcsolásakor világít a
„Töltsön be öblítőszert” jelzőfény, ne adagoljon öblítőszert az öblítőszerrekeszbe.
6
FERTŐTLENÍTÉS
A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a fertőtlenítés funkciót,
amely 80 fokon végzi az utolsó öblítést.
Ez a funkció csak a Normál, Tepsi és serpenyő, Energiatakarékos,
Öblítés és szárítás, valamint a 4 az 1-ben funkció kiválasztása esetén
választható.
7
1/2
Kevés mosogatnivaló esetén vagy csak a felső vagy csak az
alsó kosarat használja, mert így áramot takaríthat meg. A gomb
megnyomásával választhat a felső és az alsó kosár közül.
5
12_ a mosogatógép üzembe helyezése
UserManual-DMS400TU_HU.indd 12
2010-05-10
4:57:42
10
8
9
10
4
5
6
7
8
9
PLUS
A Plus gomb megnyomásával újabb szárító-öblítő ciklust adhat hozzá
az eredeti programhoz. Ha már elindult a program, ez a gomb nem
használható.
INDÍTÁS/NULLÁZÁS
A gomb megnyomásával indíthatja el a kiválasztott programot.
Ha a mosogatógép működése közben kinyitja az ajtót, bekapcsol a
Szünet funkció.
A kiválasztott program törléséhez nyissa ki az ajtót és nyomja le
3 másodpercre a Indítás/Nullázás gombot.
GYERMEKZÁR
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a
kiválasztott mosási ciklust ne lehessen módosítani.
A Gyermekzár funkció be-, illetve kikapcsolásához nyomja le
3 másodpercre a Fertőtlenítés gombot. Az összes gomb blokkolva
lesz, és a funkció bekapcsolásakor megjelenik az „L” jelzés.
01 a mosogatógép üzembe helyezése
3
• A mosogatóprogramot a készülék elindítása előtt kell kiválasztani, és a kiválasztott program működés
közben már nem módosítható.
• Ha a készülék elindítása után módosítani szeretné a programot, nyissa ki az ajtót és nyomja le
3 másodpercre a Indítás/Nullázás gombot. Így törölheti a kiválasztott programot, és módosíthatja
választását.
• Mivel ez egy beépíthető mosogatógép, csukott ajtónál egyetlen gomb sem használható.
A gombok használatához először nyissa ki az ajtót.
a mosogatógép üzembe helyezése _13
UserManual-DMS400TU_HU.indd 13
2010-05-10
4:57:42
a mosogatógép üzembe helyezése
Programválasztó
1
2
3
4
5
6
1
NORMÁL
Ezzel a programmal mosogathatja el a szokásos étkezéshez használt
konyhaeszközöket.
2
GYORS
Ezzel a programmal mosogathatja el az enyhén szennyezett
edényeket. A készülék adagol mosogatószert, szárítási ciklust
azonban nem indít.
3
TEPSI ÉS SERPENYŐ
Ezzel a programmal mosogathatja el a nehezen tisztítható és erősen
szennyezett mosogatnivalókat, tepsiket és serpenyőket, valamint a
különösen zsíros/olajos mosogatnivalókat.
4
KRISTÁLY
Ezzel a programmal mosogathatja el az átlagosan szennyezett
mosogatnivalókat és a törékeny darabokat (például poharakat).
5
ENERGIATAKARÉKOS
Ezzel a programmal mosogathatja el az enyhén szennyezett
porcelánárukat.
6
ELŐMOSÁS
A tisztítás hatékonyságának növeléséhez mosogatás előtt áztassa be
az edényeket.
Kijelző
Töltsön be sót
Gyermekzár
Késleltetett indítás
Töltsön be öblítőszert
1. A késleltetett indítás és a Gyermekzár kiválasztásakor világítani kezd a megfelelő jelzőfény.
2. Ha a „Töltsön be öblítőszert” jelzőfény folyamatosan világít, nincs öblítőszer az adagolóban, ezért után
kell töltenie az öblítőszert.
3. Ha világít a „Töltsön be sót” jelzőfény, nincs só a sótartályban, és fel kell tölteni a sótartályt.
4. Ha valamelyik ciklus során kinyitja az ajtót, a kijelzőn villogni kezd a hátralévő idő.
14_ a mosogatógép üzembe helyezése
UserManual-DMS400TU_HU.indd 14
2010-05-10
4:57:42
a mosogatógép használata
A sótartály beállítása
A sótartály feltöltése speciális sóval
A speciális só használata
A mosogatógép első használata előtt;
- Amikor a kezelőpanelen világít a „Töltsön be sót” jelzés
- A tölcséren keresztül töltse fel speciális sóval a sótartályt:
A sótartályba a szemcsék méretétől függően körülbelül 1 kg só fér. Ne töltse túl a sótartályt.
- A sótartály speciális sóval való feltöltését követően töltsön vizet a sótartályba.
02 a mosogatógép használata
1. A kupakot az óra járásával ellenkező irányban forgatva távolítsa el azt.
2. Töltse fel a sótartályt speciális sóval. A tartály egyszerű és tiszta feltöltéséhez használjon
tölcsért vagy hasonló eszközt.
3. A tartály feltöltését követően törölje le a félrehullott sót, hogy megfelelően vissza lehessen
zárni a fedelet.
4. Csavarja vissza szorosan a fedelet, nehogy átszivároghasson a hab, és gondot okozzon a
vízlágyító-rendszerben.
Ha világít a „Töltsön be sót” jelzőfény, legkésőbb az elkövetkező három használat során
töltse után a sót.
Példa speciális só hozzáadására
Só
Mosogatógéphez való
speciális só
Tölcsér
Sótartály
a mosogatógép használata _15
UserManual-DMS400TU_HU.indd 15
2010-05-10
4:57:42
a mosogatógép használata
A sótartály használata
• A mosogatógép vízlágyító rendszerével állítható a víz keménysége.
Annak érdekében, hogy sem a mosogatnivalókon, sem a mosogatógépben ne
képződhessen vízkő, a mosogatnivalókat lágy – azaz alacsony mésztartalmú – vízben kell
mosogatni.
A sótartályt a víz keménységének megfelelően kell beállítani.
A víz keménységének mértékéről a helyi vízműveknél tájékozódhat.
• Ha szeretné megváltoztatni a vízlágyítás mértékét, manuálisan a következő beállításokat kell
elvégeznie:
1. Nyomja meg a Áramellátás gombot. (Ekkor a mosogatógépnek ki kell kapcsolnia.)
2. Nyomja meg többször egymás után gombot. (Ekkor hallható a gomb lenyomásának
hangja.)
1) Három másodpercig tartsa nyomva az 1/2 gombot.
2) Nyomja meg a Fertőtlenítés gombot.
3. A sótartály szintjének módosításához nyomja meg az 1/2 gombot.
(Az új szint kiválasztásával kapcsolatban lásd a táblázatot.)
Ha a mosogatógépet szakemberrel helyezteti üzembe, célszerű beállítatni vele a sótartály
szintjét is.
A sótartály feltöltése speciális sóval
• Csak mosogatógépekhez való, speciális sót használjon. Ne töltsön a sótartályba másfajta sót
vagy mosogatószert, mert ez visszafordíthatatlan károkat okoz a sótartályban.
• Ha nem azonnal készül elmosogatni az edényeket, futtatnia kell az előmosás programot.
Ezzel elmoshatja a sótartályból kiáramlott sót és az esetlegesen melléhullott szemcséket.
• A szemcsék méretétől függően akár több órát is igénybe vehet, amíg a só feloldódik a
vízben, és a speciális só jelzése kialszik.
A sótartály rendszerének beállítása
• A sótartályt a víz keménységének megfelelően állítsa be. A sótartálynál 6 beállítás közül lehet
választani (lásd az alábbi táblázatban)
Vízkeménység
Vízlágyítási ciklus /
mosogatási ciklus
Só használatával
VI
1/1
Igen
3,3 - 5,0
III / VI
1/2
Igen
26 - 32
2,6 - 3,2
III
1/3
Igen
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
II
1/4
Igen
5
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
I/II
1/5
Igen
0
<4
<7
< 0,7
I
Só nélkül
Nem
Kijelzett számérték
ºdH
ºTH
mmol/l
Tartomány
1
29 - 70
51 - 125
5,1 - 12,5
2
19 - 28
33 - 50
3
15 - 18
4
1) A sótartály gyárilag 3-as szintre van állítva.
2) A vízkeménység nemzetközi mértékegysége a német fok (°dH), a francia fok (°TH) és a
mmol/l (ez a vízkeménység nemzetközi mértékegysége).
16_ a mosogatógép használata
UserManual-DMS400TU_HU.indd 16
2010-05-10
4:57:42
A tányértartók szögének beállítása
A felső és az alsó kosár lehajtható peckeivel a mosogatnivalók méretének és alakjának megfelelően öt
különböző szintre állíthatók az ágak. A kívánt szög beállítását az alábbi ábrák szemléltetik.
Az alsó kosáron található tányértartó lehajtásával nagyobb darabokat – pl. tepsiket és serpenyőket – is
helyezhet a kosárba.
A felső kosár tányértartója is lehajtható.
02 a mosogatógép használata
Állítható
ágak
HÚZNI
TOLNI
a mosogatógép használata _17
UserManual-DMS400TU_HU.indd 17
2010-05-10
4:57:43
a mosogatógép használata
A felső kosár magasságának beállítása
A Samsung mosogatógép kosarába nagyobb méretű tányérok is beleférnek. A felső kosár magasságának
beállításával különböző méretű edények is beleférnek. Az alsó kosárba 36 cm átmérőjű, a felső kosárba
pedig 30 cm átmérőjű tányérok is beleférnek.
• A felső kosarat fogja meg oldalt a tetejénél, és
függőlegesen emelje fel.
• A felső kosarat fogja meg oldalt a tetejénél, és
függőlegesen nyomja le.
A felső kosár magasságát célszerű üresen beállítani, nehogy megsérüljenek a mosogatnivalók.
FIGYELEM
A felső és az alsó kosár kezelése
Az alábbi ábrák szemléltetik a felső és az alsó kosár kezelésének módját.
Ne húzza ki egyszerre a felső és az alsó kosarat, amikor mindkét kosár meg van töltve edényekkel.
Óvatosan emelje meg az alsó kosarat, és húzza ki az ajtón. Ezután húzza ki a felső kosarat a vezetősín
végéig.
A felső kosár magassága az alsó kosárban lévő edények magasságának megfelelően állítható.
A maximálisan beállítható magasság 5 cm.
FIGYELEM
Bár a felső kosár kivehető, ahhoz, hogy a mosogatógép megfelelően működhessen, be kell helyezni azt.
Ha a kosár nélkül üzemelteti a mosogatógépet, az zajosan és kis hatékonysággal fog működni.
③ HÚZNI
HÚZNI
TOLNI
HÚZNI
18_ a mosogatógép használata
UserManual-DMS400TU_HU.indd 18
2010-05-10
4:57:44
A felső és az alsó kosár megtöltése
Felső kosár
a. Csészék, csészealjak (teás)
b. Poharak (tejes)
c. Lapostányérok, nagy tálalóedények
(darált hús)
d. Kistányérok, kis tálalóedények,
tálak (spenót)
02 a mosogatógép használata
Az alábbi képek azt szemléltetik, hogyan kell megfelelően megtölteni a kosarakat az európai szabványoknak
(EN50242) megfelelően.
- Kapacitás: 12 teríték
- A felső kosár helyzete: Felső
- Program: Energiatakarékos
- Egyéb választható beállítás: Nincs
- Öblítőszer-beállítás: 6
- Referencia-mosogatószer: 30 g (25 g főmosás + 5 g előmosás)
Alsó kosár
e. Mélytányérok (zabpehely)
f. Lapostányérok, kistányérok (tojás)
g. Ovális tálak (margarin)
A pohártartó használata
A pohártartóra csészéket és poharakat helyezhet.
Így kényelmesen moshatja el a borospoharakat is. A
borospoharakat a pohártartó peckeire erősítheti. A használaton
kívüli pohártartót visszahajthatja.
a mosogatógép használata _19
UserManual-DMS400TU_HU.indd 19
2010-05-10
4:57:46
a mosogatógép használata
Az evőeszköztartó használata
Az evőeszköztartó három rekeszből áll.
A forgácsolódás és az elszíneződés megakadályozása
érdekében valamennyi kést, kanalat és villát külön be lehet
helyezni a kanalas részbe.
Ügyeljen arra, hogy egyetlen darab SE ÉRJEN TÚL AZ
ALJÁN.
1
Leveseskanál
2
Villa
3
Kés
4
Kávéskanál
5
Desszertes kanál
6
Tálalóvilla
7
Tálalókanál
8
Merőkanál
Az evőeszköztartó nyitott fedéllel és fedél nélkül is használható. A fedél eltávolításának módját az alábbi
ábra szemlélteti. Ügyeljen arra, hogy ne törjön el a műanyag kallantyú.
ELTÁVOLÍTANI
TOLNI
20_ a mosogatógép használata
UserManual-DMS400TU_HU.indd 20
2010-05-10
4:57:47
A mosogatószer- és az öblítőszer-adagoló használata
A mosogatószer-adagoló feltöltése
1. A rekesz kinyitásához húzza meg a kallantyút. (A fedőlap
minden mosóprogram végén nyitott helyzetben van.)
Főmosás
Előmosás
02 a mosogatógép használata
2. Töltsön 25 g mosogatószert a főmosás rekeszébe és 5 g
mosogatószert az előmosási rekeszbe, majd zárja le a
fedőlapot.
A mosogatószer használata
• A mosogatószert a program elindítása előtt kell a mosogatószer-adagolóba kell tölteni (kivéve
az előmosás programot).
• A legjobb teljesítmény záloga a megfelelően adagolt mosogatószer.
VIGYÁZAT
Csak kifejezetten automata mosogatógépekhez való mosogatószert használjon. (A kézi
mosogatáshoz való hagyományos mosogatószerek azért nem használhatók, mert a hab
zavarja a készülék működését.)
VIGYÁZAT
A mosogatógéphez való speciális mosogatószerek a többi háztartási vegyi anyaghoz
hasonlóan méregként kezelendők, és a gyermekektől távol tartandók.
VIGYÁZAT
Törölje le a mosogatószert vagy egyéb anyagot a fedél záró/tömítő részéről, nehogy a fedél
beragadjon.
A többfunkciós mosogatótabletták használata
Ha többcélú, például „2 az 1-ben”, „3 az 1-ben” vagy „4 az 1-ben” stb. mosogatótablettát
szeretne használni...
• Nyomja meg a kezelőpanelen a 4 az 1-ben gombot.
• A mosogatási ciklus indítása előtt tegye be a tablettás mosogatószert a mosogatószeradagolóba.
A fedél automatikusan megnyílik, hogy mosogatás közben lehessen adagolni a mosogatószert.
A mosogatószer-adagolóban látható számok grammokat jelölnek.
a mosogatógép használata _21
UserManual-DMS400TU_HU.indd 21
2010-05-10
4:57:48
a mosogatógép használata
Az öblítőszer-adagoló feltöltése
A mosogatógép folyékony öblítőszer használatára lett kialakítva.
Az öblítőszer nagy mértékben növeli a szárító ciklus hatékonyságát.
1. Az adagoló gombfogantyúját lenyomva és az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatva nyissa fel a fedelet.
m
6 54
3
2 1
3. Állítsa be az öblítés alatt kibocsátott öblítőszer
mennyiségét.
A kívánt mennyiséget hat (1 – 6) szint közül lehet
kiválasztani. Minél nagyobb a szám, annál több öblítőszert
bocsát ki a készülék. A gyári alapérték 6.
A feltöltött öblítőszer-adagoló körülbelül 40 mosogatáshoz
elegendő.
Ha kényelmetlennek találja a szintező beállítását, néhány
érmével könnyedén beállíthatja a kívánt szintet.
ax
2. Öntsön annyi öblítőszert a nyílásba, hogy a kijelzőn a „max”
érték legyen látható. Ne töltse túl az adagolót.
4. Zárja le a fedelet.
Forgassa az adagoló gombfogantyúját az óra járásával
megegyező irányba.
FIGYELEM
Célszerű kizárólag folyékony öblítőszert használni.
22_ a mosogatógép használata
UserManual-DMS400TU_HU.indd 22
2010-05-10
4:57:48
programok
A programok áttekintése
Szennyezettségi
szint
Normál mosogatási
program
Enyhén szennyezett
porcelán
Erősen szennyezett
porcelán makacs
maradékokkal
Ételmaradék
mennyisége
Sok
Kevés
Sok
Mosogatási program
Normál 65 ºC-on
Energiatakarékos 45
ºC-on
Tepsi és serpenyő
70 ºC-on
Kristály 40 ºC-on
Gyors 40 ºC-on
Előmosás
Mosogatás
időtartama
101 min
167 min
137 min
72 min
28 min
7 min
Előmosás
Előmosás
szobahőmérsékleten szobahőmérsékleten
Előmosás 40 ºC-on
Kevés
Nagyon kevés
Előmosás
Előmosás
Mosogatás 40 ºC-on
szobahőmérsékleten
szobahőmérsékleten
Mosogatás 65 ºC-on Mosogatás 45 ºC-on Mosogatás 70 ºC-on Mosogatás 40 ºC-on
1. öblítés
Vége
1. öblítés
1. öblítés
1. öblítés
1. öblítés
Fő öblítés 50 ºC-on
2. öblítés
Fő öblítés 63 ºC-on
2. öblítés
Fő öblítés 55 ºC-on
Vége
Fő öblítés 70 ºC-on
Szárítás
Fő öblítés 75 ºC-on
Szárítás
Szárazon tartás
Szárítás
Vége
Szárítás
Vége
Vége
Szárazon tartás
Vége
Szárazon tartás
Szárazon tartás
Mosogatnivalók
áztatása
03 programok
A mosogatás menete
Enyhén szennyezett
darabok és porcelán
Üveg
Szárazon tartás
• A mosogatás időtartama a hozzáadott lépésektől függően változik.
• A mosogatás időtartamát a víznyomás, a vízlevezető állapota és a beáramló víz hőmérséklete is
befolyásolhatja.
• A Szárazon tartó eljárás használatával megnövelheti a szárítás hatékonyságát. Ha szeretne eltávolítani
bizonyos edényeket, kinyithatja a mosogatógépet.
• Az Öblítés és szárítás, valamint az Előmosás használatához nincs szükség mosogatószerre.
programok _23
UserManual-DMS400TU_HU.indd 23
2010-05-10
4:57:48
a mosogatógép tisztítása és
karbantartása
A mosogatógép tisztán tartásával növelheti annak hatékonyságát, elkerülheti a
felesleges szervizelést és meghosszabbíthatja a gép élettartamát.
A mosogatógép külsejének tisztítása
A mosogatógép külsejére fröccsent szennyeződést célszerű azonnal eltávolítani. A kezelőpanelról puha,
nedves ronggyal törölje le a ráfröccsent szennyeződést és port. Benzolt, viaszt, hígítót, klórtartalmú
fehérítőt és alkoholt ne használjon. Ezek az anyagok színelváltozást okozhatnak a belső falakon, és foltokat
ejthetnek. Tisztításhoz ne permetezzen vizet a mosogatógépre, és ügyeljen arra, hogy az elektromos
alkatrészekre ne kerüljön víz.
A rozsdamentes acélból készült ajtóborító lemezzel rendelkező mosogatógépek ajtóborító lemeze
tiszta, puha ruhára felvitt háztartási rozsdamentes acéltisztítóval vagy ahhoz hasonló tisztítóval
tisztítható meg.
A mosogatógép belsejének tisztítása
A mosogatógép belsejének rendszeres tisztításával távolítsa el a szennyeződéseket és az
ételmaradványokat. A mosogatógép belsejét és az ajtó belső részét nedves törlőruhával törölje le. A
mosogatószer betöltését követően célszerű rendszeresen lefuttatni egy fertőtlenítés beállítással zajló gyors
vagy öblítés és szárítás programot mosogatnivalók nélkül. Ezzel tisztán tarthatja a mosogatógépet.
Ha ennek ellenére fehér foltokat és kellemetlen szagot tapasztal a mosogatógépben, mosogatnivalók nélkül
futtassa az öblítésig a Gyors programot, ekkor szakítsa meg a ciklust, és tegyen 200 g ecetes oldatot az
alsó kosárba, majd hagyja befejeződni a ciklust. Mosogatószert ne adjon hozzá.
FIGYELEM
A mosogatótál elülső szigetelését (a mosogatógép nyílását fedő hosszú gumiszigetelést) ne távolítsa el.
A szórófejek tisztítása
Ha a mosogatógép folyamatosan rosszul tisztít, illetve ha úgy tűnik, hogy eltömődtek a szórófejek, tisztítsa
meg a szórófejeket. A permetezőkart óvatosan távolítsa el, nehogy eltörjenek a szórófejek.
Alsó permetezőkar
1. Éles tárggyal, például fogpiszkálóval, távolítsa el
a maradékokat a permetezőkarról.
2. Vegye ki az alsó kosarat.
3. Határozott mozdulattal felfelé húzva vegye ki az
alsó permetezőkart.
4. Hegyes tárggyal (például fogpiszkálóval) pöckölje
a permetezőkar fúvókáiba az ételmaradékot.
5. Folyó víz alatt öblítse át alaposan.
6. Tegye vissza a permetezőkart, majd győződjön meg arról, hogy az szabadon forog.
24_ a mosogatógép tisztítása és karbantartása
UserManual-DMS400TU_HU.indd 24
2010-05-10
4:57:49
A szűrő tisztítása
04 a mosogatógép tisztítása és karbantartása
1. A szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva tegye szabaddá a durvaszűrőt.
2. Távolítsa el a finomszűrőt (szögletes).
3. Távolítsa el a külső szűrőt (kerek).
4. Folyó víz alatt öblítse át a durva-, a finom- és a külső szűrőt.
5. Helyezze vissza a szűrőket a dobba, és a szűrősapkát az óramutató járásával megegyező
irányban elforgatva zárja vissza azt.
A mosogatógép tárolása
Ha huzamosabb ideig nem használja a mosogatógépet, először víztelenítse, majd válassza le a hálózatról,
mert a mosogatógép károsodhat, ha víz marad a tömlőkben és a belső alkatrészekben.
A mosogatógép víztelenítése és hálózatról való leválasztása után zárja el a vízellátó szelepet és kapcsolja le
az áramkör-megszakítót.
a mosogatógép tisztítása és karbantartása _25
UserManual-DMS400TU_HU.indd 25
2010-05-10
4:57:51
hibaelhárítás
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosogatógép…
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Nem indul.
Nincs teljesen becsukva az ajtó.
A Indítás/Nullázás gomb nem
választható ki.
Győződjön meg arról, hogy az ajtó
teljesen be van csukva és el van
reteszelve.
Az ajtó becsukása előtt nyomja meg
a Indítás/Nullázás gombot.
Nincs kiválasztva program.
Válassza ki a kívánt programot.
Nincs csatlakoztatva a tápkábel.
Csatlakoztassa a tápkábelt.
Nem működik a vízellátás.
Győződjön meg arról, hogy nyitva
van a vízellátó szelep.
Kellemetlen szagot
áraszt.
Víz maradt benne a legutóbbi
program lefutás után.
Mosogatnivalók nélkül tegyen
bele mosogatószert, és a normál
programot futtatva tisztítsa meg a
mosogatógépet.
Víz maradt benne a
program végeztével.
Megtört vagy eltömődött a
kifolyótömlő.
Egyenesítse ki a tömlőt.
Ételmaradékot hagy az
elmosott edényeken.
Nem a megfelelő programot
választotta.
A mosogatnivalók mennyiségének
és a szennyezettség mértékének
megfelelő programot válasszon, a
használati útmutató szerint.
Eltömődött a szűrő.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Nem mosogatógéphez való
mosogatószert használ.
Automata mosogatógéphez való
mosogatószert használjon.
Túl alacsony a beáramló víz
nyomása.
A beáramló víz nyomásának 0,05 és
0,8 MPa között kell lennie.
Eltömődött valamelyik szórófej.
Tisztítsa meg a szórófejet.
Nem jól vannak behelyezve a
mosogatnivalók.
Rendezze át úgy a
mosogatnivalókat, hogy azok ne
akadályozzák a permetezőkar és az
adagoló működését.
Nincs öblítőszer az adagolóban.
Ellenőrizze az adagolót, és töltsön
bele öblítőszert.
Nem szárítja meg
teljesen az elmosott
edényeket.
26_ hibaelhárítás
UserManual-DMS400TU_HU.indd 26
2010-05-10
4:57:52
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Olajos réteg marad az
edényeken. Az edények
nem elég tiszták.
Nem megfelelő a mosogatószer
mennyisége.
Adja hozzá a megfelelő mennyiségű,
automata mosogatógéphez való
mosogatószert.
Túl sok mosogatnivaló van
behelyezve.
Megfelelő számú mosogatnivalót
helyezzen be.
Nem megfelelően vannak behelyezve A javasolt módon rendezze el
a mosogatnivalók.
az edényeket (lásd az „Edények
elrendezése a felső és az alsó
kosárban” című részt).
Túl hangos.
Homályos mázat képez a
poharakon.
Nem elégséges a beáramló víz
nyomása.
A beáramló víz nyomásának 0,05 és
0,8 MPa között kell lennie.
Nem megfelelő mosogatószert
használ.
Automata mosogatógéphez való
mosogatószert használjon.
Nincs öblítőszer.
Ellenőrizze az adagolót, és töltsön
bele öblítőszert.
Túl kemény a víz.
Töltse fel sóval a sótartályt.
Hangot okozhat, ha nyitva van az
adagoló fedele. Működésének korai
szakaszában hangot okozhat a
vízleeresztő szivattyú.
Ezek a jelenségek nem
rendellenességek.
Nincs szintben a mosogatógép.
Állítsa szintbe a mosogatógépet.
Hallani lehet, amint a szórófej
nekiütközik a mosogatnivalóknak.
Rendezze át a mosogatnivalókat.
Túl lágy a beáramló víz, és túl sok
mosogatószert kap a gép.
Csökkentse a mosogatnivalók
mennyiségét, és öblítőszerrel a
redukálja a jelenség előfordulásának
gyakoriságát.
Fekete vagy szürke
Alumíniumból készült
foltokat hagy az elmosott mosogatnivalókat tett a
darabokon.
mosogatógépbe.
Kímélő tisztítószerrel távolítsa el
az elmosott darabokon képződött
foltokat.
Sárga vagy barna réteget Ezt kávé és tea miatti
képez a mosogatógép
szennyeződések okozzák.
belső részén.
Folteltávolítóval távolítsa el a
szennyeződést.
Egyik jelzőfénye sem
világít.
Nincs csatlakoztatva a tápkábel.
Csatlakoztassa a tápkábelt.
Permetezőkarja nem
egyenletesen forog.
Ételmaradványok tömítették el a
szórófej nyílását.
Tisztítsa meg a szórófej nyílását.
A felső kosár meghajlik
a mosogatnivalók
behelyezését követően.
Nem megfelelően vannak behelyezve A javasolt módon rendezze el
a mosogatnivalók.
az edényeket (lásd az „Edények
elrendezése a felső és az alsó
kosárban” című részt).
05 hibaelhárítás
PROBLÉMA
hibaelhárítás _27
UserManual-DMS400TU_HU.indd 27
2010-05-10
4:57:52
hibaelhárítás
Információkódok
A mosogatógép információkódok kijelzésével tájékoztatja a felhasználót az éppen zajló folyamatokról.
Ha megjelennek az alábbi kódok, válassza a Reset (Nullázás) lehetőséget, majd kövesse az alábbi
utasításokat.
KÓDJEL
~
ÉRTELMEZÉS
MEGOLDÁS
Nincs teljesen becsukva az
ajtó
Csukja be a gép ajtaját.
Vízellátási hiba
Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép
kap-e vizet.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e
megcsavarodva.
Győződjön meg arról, hogy nem túl alacsony-e
a víznyomás.
Vízleeresztési hiba
Ellenőrizze a kifolyótömlőt és az ürítési
útvonalat.
Bejövő melegvíz
Ellenőrizze a bejövő víz hőmérsékletét.
Működési hiba (kivéve F2)
Hívja a szervizt, ám előtte húzza ki a tápkábel
dugaszát és zárja el a vízszelepet.
Kommunikációs hiba a kijelző
és a fő nyomtatott áramköri
kártya között
Hívja a szervizközpontot.
Kapcsolási hiba
Indítsa újra a készüléket.
Hőérzékelési hiba
Hívja a szervizt, ám előtte húzza ki a tápkábel
dugaszát és zárja el a vízszelepet.
A hibakódok és a problémák megoldási javaslatainak részleteivel kapcsolatban hívja a Samsung
szervizközpontot, és adja meg a készülék hátulján található adatokat.
28_ hibaelhárítás
UserManual-DMS400TU_HU.indd 28
2010-05-10
4:57:53
függelék
Alkatrészek elnevezése és képe
06 függelék
Fenti permetezőkar
(nem látható)
Felső polc
Felső kosár
Felső permetezőkar
Alsó permetezőkar
Sótartály
Szűrő
Evőeszköztartó
Alsó kosár
Mosogatószer- és
öblítőszer-adagoló
Páraszellőző fedele
Kallantyú
függelék _29
UserManual-DMS400TU_HU.indd 29
2010-05-10
4:57:59
függelék
Környezetvédelem
• A mosogatógép újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, tartsa be
a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra.
• Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
• Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosogatószer mennyiséget.
Műszaki jellemzők
Modell
DMS400TU
Típus
Mosogatógép
Mosogatási kapacitás
12 teríték
Teljesítmény
220–230 V váltóáram,
50 Hz
Mosogatási
hőmérséklet
Energiatakarékos 45 °C
Mosogatás módja
Forgó szórófej
Öblítési hőmérséklet
Energiatakarékos 63 °C
Szárítás módja
Kondenzációs
szárítórendszer
az energiaújrahasznosításért
Felhasznált normál
vízmennyiség
Energiatakarékos 13,2 ℓ
Felhasznált víznyomás
0,05–0,8 MPa
Mosogatási ciklusok
száma
6 normál program
Méretek
(szélesség × mélység ×
magasság)
Beépítve
598 × 557 × 815 mm
Keringető-szivattyú
116 W
Fűtőegység
2000 W
Névleges áramfelvétel
Üresen 42 kg / terhelve 51 kg
Súly
598
557
600 mm
legalább
575 mm
legalább
820 mm
legalább
815
• Referenciarajz a beszereléshez (beépíthető típus)
30_ függelék
UserManual-DMS400TU_HU.indd 30
2010-05-10
4:58:00
ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY
A készülék megfelel az alábbi előírásoknak:
2004/108/EK EMC-irányelv
Kisfeszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelv
MŰSZAKI ADATOK
A gyártó védjegye
SAMSUNG
Importőr neve és címe
Samsung Magyar Zrt, 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 35-41.
Gyártói modell
Energiaosztály (A-G)
A = leghatékonyabb
G = legkevésbé hatékony
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)
A gyártói szabvány teszteredményei
alapján, normál hidegmosási ciklus
használatakor
DMS300TR
DMS400TR
DMS400TU
A
1.05
Normál teríték
Vízfogyasztás: ℓ/ciklus
12
13
Tisztítási teljesítmény
Szárítási teljesítmény
A
A
Zajszint (db(A) re 1 pW)
DMS300TR
DMS400TR
DMS400TU
53 dBA
49 dBA
46 dBA
függelék _31
UserManual-DMS400TU_HU.indd 31
06 függelék
A készülék kiváló minőségű újrahasznosítható és újrafelhasználható anyagokból és
összetevőkből készült.
Ez a jelzés azt mutatja, hogy a villamos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a
háztartási hulladéktól külön kell leselejtezni.
Leselejtezésekor a helyi hulladék-elhelyezési / újrafelhasználási telephelyen helyezze el a
készüléket.
Az Európai Unióban külön gyűjtőrendszerek működnek a használt villamos és elektronikus
berendezések begyűjtésére. Kérjük, Ön is óvja az életterünknek helyet adó környezetet!
Kérdése vagy észrevétele van?
VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA:
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (holland)
www.samsung.com/be_fr (francia)
CZECH
800-SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (francia)
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E / IRAN
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
51225-45300
UserManual-DMS400TU_HU.indd 32
2010-05-10
4:58:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement