Samsung WF0600NCE/XEH User manual
WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/W/X/Z)
Mosógép
használati útmutató
Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét az alábbi weboldalon:
www.samsung.com/register
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 1
2013-8-13 9:49:15
új samsung mosógépének
funkciói
Ez a mosógép megváltoztatja majd a szennyes mosásával kapcsolatos eddigi
érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép
minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé tehet egy nagyon is
hétköznapi házimunkát.
• Babaruha program
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet
biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél
előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyest, és a
mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig
frissnek és tisztának érzik magukat.
• Gyermekzár
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek
hozzá a mosógéphez.
Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető
gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.
• Késleltetett befejezés
Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot,
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie
otthonról.
• 15’ Gyorsmosás
Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 15 perces mosás éppen annyi időt vesz igénybe, hogy
késsen el sehonnan.
15 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár
akár 15 perc alatt is kimoshatja kedvenc ruháit!
• Kézi mosás
A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával
különleges körültekintéssel moshatja ruháit.
• Kerámia fűtőszál a tartósság és az energiatakarékosság
érdekében (meghatározott modellek)
A valóban innovatív kerámia fűtőszál kétszer olyan tartós, mint a normál fűtőszálak.
Így meglehetősen spórolhat a javításokon. Ráadásul megakadályozza a kemény vízből
származó vízkőlerakódást, és energiát takarít meg.
2_ új samsung mosógépének funkciói
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 2
2013-8-13 9:49:15
• Széles ajtó
Az ajtó extra széles ablakkal rendelkezik, hogy kényelmesen megtekinthesse a mosás
folyamatát! Könnyedén betöltheti a mosnivalót, illetve kiveheti a mosott ruhát, különös
tekintettel a nagyobb méretű mosnivalókra, mint például ágynemű, törülközők stb.
A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének beüzemelésével,
használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a
mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak
számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 33.
oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges
teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.
új samsung mosógépének funkciói _3
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 3
2013-8-13 9:49:15
biztonsági információ
Gratulálunk az új Samsung ActivFresh™ mosógépe megvásárlásához! E
kézikönyv fontos információt tartalmaz készüléke üzembe helyezését, használatát
és gondozását illetően. Kérjük szánjon időt a kézikönyv elolvasására, hogy teljes
mértékben kihasználhassa mosógépe számos előnyét és szolgáltatását.
TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKRÓL
Az új készüléke használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát, hogy biztonságosan
és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját, és a jövőbeni
hivatkozás céljából tartsa biztonságos helyen a készülék közelében. Kizárólag a rendeltetésének
megfelelően és a használati utasításban leírt módon használja a készüléket.
A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden
lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó
felelőssége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt cselekedet.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön mosógépének jellemzői
kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés érvényes rá. Amennyiben kérdése vagy gondja van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve információkhoz juthat.
FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi
FIGYELMEZTETÉS sérülést, halált és/vagy anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT!
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést
és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT!
A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi
alapvető biztonsági előírásokat:
Ne kísérelje meg!
NE szerelje szét!
NE érintse meg!
Pontosan kövesse az utasításokat!
Húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból!
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
A figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Elolvasás után őrizze meg a leírást, és tartsa olyan helyen, hogy a későbbiekben is kéznél legyen.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
4_ biztonsági információ
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 4
2013-8-13 9:49:16
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik korlátozott testi,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy
ismeretekkel a kezelésében, hacsak a biztonságukért felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük
vagy oktatta ki őket a készülék kezelésében.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A WEEE-JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK
A termék helyes ártalmatlanítása (Elhasználódott elektromos és
elektronikus berendezések)
(Az Európai Unióra és különálló hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező más európai
országokra vonatkozóan)
A terméken, a kiegészítőkön vagy a dokumentáción szereplő szimbólum azt szemlélteti, hogy a
terméket és elektronikus részegységeit (pl. töltő, headset, USB-kábel) hasznos élettartama végén
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen
a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladék anyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hova és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. A terméket és elektronikus kiegészítőit tilos a kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal keverni.
biztonsági információ _5
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 5
2013-8-13 9:49:16
biztonsági információ
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – ÜZEMBE
HELYEZÉS
A készülék üzembe helyezését csak felhatalmazott, képzett szerelő vagy szerviz végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, termékproblémákat vagy sérülést
eredményezhet.
A készüléket óvatosan emelje meg, mert nehéz.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltóáramú 220V/50Hz/15A fali aljzatba, amelyet kizárólag
ehhez a készülékhez használ. A készülékhez ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat elosztóval vagy hoszabbító kábellel történő megosztása más készülékekkel
áramütést vagy tüzet eredményezhet.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség, frekvencia és áramerősség megegyezik
a termék műszaki leírásában említettekkel. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet
eredményezhet. Meghibásodás – Szorosan dugja a tápkábel dugóját a fali aljzatba.
Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a tápkábel dugójának
érintkezőiről és érintkezési pontjairól egy száraz törlőkendő segítségével.
- Húzza ki a tápkábel dugóját és tisztítsa meg egy száraz törlőkendővel.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
A tápkábel dugóját a megfelelő irányban dugja a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé
nézzen.
- Ha a tápkábel dugóját fordítva dugják az aljzatba, a kábel elektromos vezetékei
megsérülhetnek és ez áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Tárolja a csomagoló anyagokat a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek rájuk
nézve.
- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat.
Ha a készülék, a tápkábel dugója vagy maga a tápkábel megsérült, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi szervizközponttal.
A készüléket megfelelően földelni kell.
A készülék földelését tilos úgy megoldani, hogy gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez,
vagy telefonvezetékhez csatlakoztatja.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy termékproblémákat eredményezhet.
- Soha ne dugja a tápkábelt nem megfelelően földelt aljzatba, továbbá győződjön meg
arról, hogy megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.
Ne telepítse a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne telepítse a készüléket párás, olajos vagy poros helyen, illetve a közvetlen napsütésnek
és víznek (esőcseppek) kitett helyen.
Ne telepítse a készüléket szélsőségesen hideg helyen.
- A fagy csőtörést okozhat.
Ne telepítse a készüléket gázszivárgásnak kitett helyen.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használja a tápkábel dugóját vagy a tápkábelt, ha sérült, illetve a fali aljzatot, ha kilazult.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
6_ biztonsági információ
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 6
2013-8-13 9:49:16
Ne húzza vagy hajlítsa túlzott erővel a tápkábelt.
Ne csavarja meg vagy kösse csomóra a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, ne vezesse berendezési
tárgyak között, és ne tolja a készülék mögötti résbe.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót ne a tápkábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
- A dugónál fogva húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Ne vezesse a tápkábelt és a tömlőket olyan helyen, ahol meg lehet bennük botlani.
VIGYÁZAT
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel dugója elérhető legyen.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.
Olyan padlózaton üzemelje be és helyezze el vízszintesen a mosógépet, amely elbírja a
készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, mozgást, zajt, vagy termékproblémákat
eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
HASZNÁLAT
Ha a készülék vizes lesz, azonnal zárja el a vizet és szüntesse meg az áramellátást, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ennek elmulasztása elektromos áramütést okozhat.
Ha furcsa hangokat hall a készülék belsejéből, illetve füstöt vagy egyéb szagot érez, azonnal
húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Gázszivárgás (pl. propángáz, folyékony propángáz stb.) esetén a tápkábel megérintése
nélkül azonnal szellőztessen ki. Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt.
- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosógép belsejében vagy rajta. Ezen kívül, a
készülék leselejtezése esetén távolítsa el mosógép ajtajának karját.
- Ha egy gyermek bennragad a mosógép belsejében, megfulladhat.
Ne feledje a mosógép használatba vétele előtt eltávolítani az aljához rögzített csomagolást
(habszivacs, polisztirolhab).
biztonsági információ _7
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 7
2013-8-13 9:49:16
biztonsági információ
Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, festékhígítóval, alkohollal, illetve
egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Működés közben ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját (forró vizes mosás/szárítás/
centrifugázás).
- A kifolyó víz égési sérülést okozhat és csúszóssá teheti a padlót.
Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erőltetésével megrongálhatja a terméket és személyi sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ez áramütést eredményezhet.
Ne kapcsolja ki a készüléket művelet közben a tápkábel kihúzásával.
- A tápkábel újbóli csatlakoztatása a fali aljzatba szikrát kelthet és áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ne engedje, hogy gyermekek vagy beteg személyek felügyelet nélkül használják a
mosógépet. Ne engedje, hogy gyermekek másszanak a készülékbe.
- Ennek elmulasztása áramütést, égési sérülést vagy egyéb sérülést eredményezhet.
Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a mosógép alá, miközben működik.
- Ez sérülést okozhat.
A készülék áramtalanítása érdekében ne magát a tápkábelt húzza. Mindig erősen fogja meg
a dugót és egyenesen húzza ki az aljzatból.
- A sérült tápkábel könnyen okozhat rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést.
Ne kísérelje meg önállóan megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon az előírt biztosítéktól eltérőt (pl. rézdrót, acéldrót stb.).
- Ha a készülék javításra vagy áthelyezésre szorul, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy sérülést eredményezhet.
Ha idegen anyag, pl. víz jut a készülékbe, húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Ha a víztömlő meglazul a csapon és elárasztja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a
tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
8_ biztonsági információ
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 8
2013-8-13 9:49:16
VIGYÁZAT
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
HASZNÁLAT
Ha idegen anyag, pl. mosószer, piszok, ételmaradék stb. szennyezi be a mosógépet, húzza
ki a tápkábelt és tisztítsa meg a mosógépet egy nedves, puha tisztítókendővel.
- Ennek elmulasztása elszíneződést, deformációt, sérülést vagy rozsdásodást
eredményezhet.
Az ajtó üvege erős ütéstől eltörhet. Óvatosan járjon el a mosógép használata közben.
- A törött üveg sérülést okozhat.
A vízszolgáltatás szüneteltetése vagy a víztömlő újracsatlakoztatása után lassan nyissa meg
a vízcsapot.
Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, lassan nyissa meg a vízcsapot.
- A víztömlőben vagy a vízvezetékben lévő légnyomás alkatrészek károsodását okozhatja
vagy vízszivárgást eredményezhet.
Ha működés közben vízleeresztési hiba történik, ellenőrizze, hogy nincs-e vízleeresztési
probléma.
- Ha a mosógépet vízleeresztési hiba miatt elárasztott állapotban használják, áramütést
vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.
A szennyest teljes mértékben töltse be a mosógépbe úgy, hogy nem akad az ajtóba.
- Ha a szennyes az ajtóba akad, károsodhat a szennyes ruha vagy a mosógép, illetve
vízszivárgást is eredményezhet.
Győződjön meg arról, hogy a vízcsapot elzárják, ha a mosógépet nem használják.
- Győződjön meg arról, hogy a víztömlő csatlakozóban lévő csavar szorosan meg van
húzva.
- Ennek elmulasztása anyagi kárt vagy személyi sérülést eredményezhet.
Ellenőrizze, hogy a gumialátéten nincs-e szennyeződés (pl. piszok, cérna stb.).
- Ha az ajtó nem záródik szorosan, vízszivárgást okozhat.
Hogy meggyőződjön a víztömlő csatlakozó szoros illeszkedéséről és hogy nincs-e
szivárgás, nyissa meg a vízcsapot a termék használata előtt.
- Ha a víztömlő csatlakozón lévő csavarok lazák, vízszivárgást okozhatnak.
A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben
– mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig
vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES.
Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a
mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes
melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az
esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje
alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén a tápkábel
megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.
A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az
esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és
a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásokért és károkért.
biztonsági információ _9
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 9
2013-8-13 9:49:16
biztonsági információ
Ne álljon a készülék tetején és ne helyezzen tárgyakat (pl. szennyes, égő gyertya, égő
cigaretta, tányér, vegyszer, fémtárgy stb.) a készülékre.
- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.
Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a készülék felületére.
- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat
eredményezhet.
Ne helyezzen elektromágneses mezőt gerjesztő tárgyat a mosógép közelébe.
- Ez meghibásodás miatti személyi sérülést okozhat.
Mivel a forró mosási vagy szárítási program után leeresztett víz forró, ne nyúljon a vízbe.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugázzon vagy szárítson vízálló üléseket, párnákat vagy ruházatot (*), ha a
készülék nem rendelkezik speciális programmal ezek mosásához.
- Akkor se mosson vastag, kemény párnákat a mosógéppel, ha a mosógép jelölés a
gondozási címkén szerepel.
- Ez személyi sérülést vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruházat károsodását
okozhatja a rendellenes vibráció miatt.
* Gyapjú ágynemű, eső elleni ponyva, horgászmellény, sínadrág, hálózsák, gumibugyi,
melegítő, valamint kerékpár-, motorkerékpár és gépkocsi ponyva stb.
Ne működtesse a mosógépet, ha eltávolította a mosószertartót.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat a vízszivárgás miatt.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül utána, mert forró.
- Ez égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon a mosószerdobozba, miután kinyitotta.
- Ez sérülést okozhat, mivel a keze beszorulhat a mosószer adagoló eszközbe. Szennyes
ruhaneműn kívül ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. cipőt, ételmaradékot, állatot) a
mosógépbe.
- Ez a mosógép károsodását okozhatja, illetve kisállatok esetében súlyos vagy halálos
sérülést a rendellenes vibráció miatt.
Ne nyomja meg a gombokat hegyes tárgyakkal, pl. tűvel, késsel, körömmel stb.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
Ne mosson az általában a kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt
olajjal, krémmel, vagy testápolóval szennyezett ruhaneműt.
- Ez a gumitömítés deformálódását okozhatja, ami szivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat, pl. biztosítótűt vagy hajtűt, illetve fehérítőt hosszú ideig a
mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodását okozhatja.
- Ha a dob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és
tisztítsa meg szivaccsal. Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét.
Ne használjon vegytisztítószert közvetlenül és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon
vegytisztítószerrel szennyezett ruhaneműt.
- Ez öngyulladást eredményezhet az olaj oxidációs hőjétől.
Ne használjon vízhűtő/-forraló berendezésből származó forró vizet.
- Ez a mosógép hibás működését okozhatja.
10_ biztonsági információ
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 10
2013-8-13 9:49:16
Ne használjon kézmosó szappan a mosógépben.
- Ha megkeményedik és felgyülemlik a mosógépben, működési problémákat,
elszíneződést, rozsdásodást vagy rossz szagot okozhat.
A mosóhálóban ne mosson nagyméretű szennyest, pl. ágyneműt.
- A zoknikat és melltartókat helyezze a mosóhálóba és mossa külön azokat.
- Ennek elmulasztása sérülést eredményezhet a rendellenes vibráció miatt.
Ne használjon mosótablettát.
- Ha a mosógépben felgyülemlik, vízszivárgást okozhat.
Az olyan mosógépek esetében, amelyek alja szellőzőnyílásokat tartalmaz, ügyeljen arra,
hogy padlószőnyeg vagy egyéb tárgy nem takarja el a nyílásokat.
Győződjön meg arról, hogy a szennyes ruhanemű zsebei üresek.
- A kemény, éles tárgyak, pl. érmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kavicsok
súlyosan megrongálhatják a készüléket.
Ne mosson nagyméretű csattal, gombbal vagy egyéb nehéz fémtárggyal rendelkező
ruhaneműt.
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – TISZTÍTÁS
A készüléket ne tisztítsa úgy, hogy közvetlenül permetezi rá a vizet.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás végzése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
biztonsági információ _11
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 11
2013-8-13 9:49:16
tartalom
a mosógép beüzemelése
13
egy adag szennyes mosása
21
a mosógép tisztítása és
karbantartása
29
hibaelhárítás és
információkódok
33
34
35
36
a mosógép kalibrálása
mosóprogram-táblázat
függelék
13Alkatrészek ellenőrzése
14Bekötéssel kapcsolatos követelmények
14
Tápellátás és földelés
14Vízellátás
15Vízleeresztés
15Padlózat
15
Környezeti hőmérséklet
15Beüzemelés fülkében vagy beépített
szekrényben
15A mosógép beüzemelése
21Az első mosás
21Alapvető utasítások
22A kezelőpanel használata
24Gyermekzár
24
Késleltetett befejezés
25Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb
használatával
26
Kézi vezérlésű mosás
28Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos
információ
28
A megfelelő mosószer kiválasztása
28
Mosószer-adagoló rekesz
29Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet
esetén
29A gép külső tisztítása
30A mosószer-adagoló rekesz és a
mosószerkifolyó tisztítása
31A törmelékszűrő tisztítása
32A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
32Befagyott mosógép javítása
32A mosógép tárolása
33Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a
mosógépe...
34Információkódok
34Kalibrációs üzemmód
35Mosóprogram-táblázat
36Anyagkezelési táblázat
36Környezetvédelem
36Megfelelési tanúsítvány
37A háztartási mosógépek adatai
12_ tartalom
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 12
2013-8-13 9:49:16
a mosógép beüzemelése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne
álljon fenn személyes sérülés veszélye.
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.
Kioldókar
01 beüzemelés
Alkatrészek ellenőrzése
Fedél
Mosószer-adagoló
rekesz
Kezelőpanel
Csatlakozó
Ajtó
Kifolyótömlő
Törmelékszűrő
Szintezőlábak
Dob
Biztonsági kifolyótömlő
Szűrőfedél
Csavarkulcs
Csavarnyílás
tömítések
Vízellátó tömlő
Csővezető
Zárófedél
a mosógép beüzemelése _13
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 13
2013-8-13 9:49:17
a mosógép beüzemelése
Bekötéssel kapcsolatos követelmények
Tápellátás és földelés
A tűzveszély, áramütés, illetve a személyi sérülés elkerülésének érdekében a kábelezést és
a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának,
valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék
tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a
készülékhez.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
A bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e a következő feltételeknek:
• 220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
• Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.
A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzatban kell használni.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvíz-csövekhez.
A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett
villanyszerelővel vagy szervizessel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az
nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Vízellátás
A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között
van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel
nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek
a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép
kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/
elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a
mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti
víztömlőket is lehet kapni.
Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
• Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő
illesztékeinél.
FIGYELMEZTETÉS
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
14_ a mosógép beüzemelése
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 14
2013-8-13 9:49:17
Vízleeresztés
Padlózat
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és
megnő annak az esélye, hogy a mosógép némileg elmozduljon a centrifugálási ciklus során.
01 beüzemelés
A Samsung 46 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A
kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a
kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.
Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
Környezeti hőmérséklet
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép
mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A
vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.
Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben
A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell
biztosítani az új mosógépnek:
Oldalt: 25 mm
Hátul: 51 mm
Fönt: 25 mm
Elöl: 465 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülső
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép
önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.
A mosógép beüzemelése
1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása
A mosógép beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a helyszín rendelkezik a
következő jellemzőkkel:
•
•
•
•
•
•
Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
Közvetlen napfénytől védett
Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
A hőmérséklet nem lesz 0 ˚C alatti
Hőforrásoktól, például olaj-, vagy gáztüzhelytől távol van
Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen
ráhelyezve
a mosógép beüzemelése _15
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 15
2013-8-13 9:49:17
a mosógép beüzemelése
2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása
A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.
1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes
csavart.
2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza
ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg
az összes csavarral.
3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene
szállítania.
FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
Helyezze a biztonsági zárófedelet (a
műanyag csomagban található tartozék)
a nyílásra, ahonnan eltávolította a
készülék hátulján található tápkábelt.
16_ a mosógép beüzemelése
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 16
2013-8-13 9:49:17
3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása
A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a
vízellátó-, és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.
01 beüzemelés
1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet
vízszintes helyzetbe a
szintezőlábak szükség
szerinti, kézzel történő be-,
illetve kicsavarásával.
3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a
biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.
4. LÉPÉS
Víz-, és lefolyó csatlakoztatása
A vízellátó tömlő bekötése
1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez,
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid,
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású
tömlőre.
2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa
a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az
illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza
meg újra az illesztéket.
Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modelleknél:
1. A melegvíz-tömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található
vörös melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvízcsapjára, és kézzel szorítsa
meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.
a mosógép beüzemelése _17
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 17
2013-8-13 9:49:18
a mosógép beüzemelése
A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)
1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el az illesztőegységet.
Illesztőegység
Vízellátó tömlő
2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg
az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az
illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
1
5 mm
2
3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az
illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben.
A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.
Vízcsap
1
2
4. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor
a tömlő automatikusan csatlakozik az
illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás
hallható.
Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az
illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával
győződjön meg arról, hogy az megfelelően
csatlakozik.
3
5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép
hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával
megegyező irányban teljesen csavarja be.
18_ a mosógép beüzemelése
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 18
2013-8-13 9:49:18
6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem
szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél.
Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.
FIGYELMEZTETÉS
Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez
áramütést vagy sérülést okozhat.
✗
01 beüzemelés
✗
• Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a
jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.
A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata
négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a
gyűrűt.
a mosógép beüzemelése _19
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 19
2013-8-13 9:49:18
a mosógép beüzemelése
A kifolyótömlő csatlakoztatása
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának
meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy,
hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.
60 ~ 90 cm
Kifolyótömlő
Csővezető
2. Csőelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál
magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Külön kifolyócsőben: 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem
lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
5. LÉPÉS
A mosógép energiaellátásának biztosítása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati
csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd.
(Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 14. oldalon.)
20_ a mosógép beüzemelése
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 20
2013-8-13 9:49:19
egy adag szennyes mosása
Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak
eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.
Az első mosás
1. Nyomja meg a Be-/kikapcsoló ( ) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz
jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását biztosító vízcsapot.
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet ( ) gombot.
Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
jelű része: M
osószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
jelű része: M
osószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítőés folttisztító szerek.
jelű része: A
dalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az
„A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)
02 Egy adag szennyes mosása
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát
szennyes ruhák behelyezése nélkül).
Alapvető utasítások
1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
FIGYELMEZTETÉS
Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás
meghatározásához lásd a 27. oldalon lévő táblázatot.
• Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez
szivárgást okozhat.
• Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi
részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
• Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.
2.
3.
4.
5.
Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolja be a készüléket.
Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és beállítás(oka)t.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az Indítás/Szünet ( ) gombot.
egy adag szennyes mosása _21
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 21
2013-8-13 9:49:19
egy adag szennyes mosása
A kezelőpanel használata
3
1
1
DIGITÁLIS, GRAFIKUS
KIJELZŐ
2
CIKLUSKIVÁLASZTÓ
GOMB
2
4
5
6
7
8
Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes
információt, valamint a hibaüzeneteket.
Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet.
Részletes információt lásd a „Mosás a programválasztó gomb
használatával” című részt (25. oldal).
Pamut ( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű,
terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Műszálas ( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb.,
poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nejlon) vagy más hasonló anyagból.
Kézi gyapjúmosás (
) - Kizárólag géppel mosható gyapjú
mosásához. A maximális mosótöltet 2 kg.
• A gyapjú program gyengéd, ringató mozgással mossa a ruhaneműt.
Mosás közben folytatódik a gyengéd ringató és áztató mozgás, hogy
megvédje a gyapjúszálakat a zsugorodástól/torzulástól, és rendkívül
gyengéden kimossa a ruhát. A leállás nem a meghibásodás jele.
• A gyapjú programhoz semleges mosószer javasolt a hatékonyabb mosás
és a gyapjúszálak kímélete érdekében.
Babaruha ( ) - Magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés
biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a vékony ruhadarabokon.
Napi mosás ( ) - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű
és ingek mosására alkalmas program.Rövid program tesztintézetek
számára.
15’Gyorsmosás( ) - Kevéssé szennyezett ruhadarabokhoz és
legfeljebb 2 kg mosáshoz, amit gyorsan el kell végezni.
• Az értékek (15 perc) a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bemeneti
vízhőmérséklettől, a helyiség hőmérsékletétől, a mosás jellegétől,
mennyiségétől és szennyezettségétől, a felhasznált mosószertől,
az áramforrás ingadozásaitól és a kiválasztott további opcióktól
függően eltérhetnek a jelzett értékektől.
• Kismennyiségű (legfeljebb 2 kg) mosás esetén csak kevés
mosószert adagoljon, ha a 15’ Gyorsmosás programot használja,
mivel túladagolás esetén a mosószer a textíliákban maradhat.
Centrifuga ( ) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még
több víz eltávolításához.
) - Olyankor használja, amikor csak
Öblítés + Centrifuga (
öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.
22_ egy adag szennyes mosása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 22
2013-8-13 9:49:20
( ) KÉSLELTETETT
BEFEJEZÉS
KIVÁLASZTÓ GOMBJA
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési
opciók közül (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
4
( ) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÓ GOMB
A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó
különböző lehetőségek közül: (Hideg víz , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz
rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
5
( )
CENTRIFUGAKIVÁLASZTÓ GOMBJA
WF0604
Egy lámpa sem világít,
, 400, 800, 1400 ford/perc
WF0702 /
WF0602
Egy lámpa sem világít,
, 400, 800, 1200 ford/perc
WF0700 /
WF0600
Egy lámpa sem világít,
, 400, 800, 1000 ford/perc
„Nincs centrifuga ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés
után centrifugázás nélkül marad a dobban.
„Öblítőstop (Egy lámpa sem világít)” - A mosott ruha benne marad az utolsó
öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy
Centrifuga ciklust.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási
lehetőségek közül:
(Előmosás) +
(Előmosás) 
(Öblítés+) 
(Intenzív) 
(Öblítés+) 
(Előmosás) +
(Intenzív) 
(Öblítés+) +
(Intenzív)

(Előmosás) +
(Öblítés+) +
(Intenzív)  (ki)
6
7
8
( )
OPCIÓ KIVÁLASZTÓ
GOMBJA
02 Egy adag szennyes mosása
3
(Előmosás): Ezzel a gombbal választhatja ki az előmosást. Az
előmosás csak a következő programok esetén áll rendelkezésre:
Pamut( ), Műszálas( ), Babaruha( ), Napi mosás( ).
(Öblítés+): Ezzel a gombbal adhat hozzá plusz öblítési ciklusokat a
mosáshoz. A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
(Intenzív): Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló
esetén használja ezt az opciót. Mindegyik mosási ciklus időtartama
megnő.
( )
INDÍTÁS/SZÜNET
KIVÁLASZTÓ GOMBJA
Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a
gombot.
( )
BE-/KIKAPCSOLÁS
GOMB
A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer
nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy
nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.
egy adag szennyes mosása _23
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 23
2013-8-13 9:49:21
egy adag szennyes mosása
Gyermekzár
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne
legyen módosítható.
Bekapcsolás/Kikapcsolás
A gyermekzár bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához nyomja
meg egyszerre a centrifuga ( ) és az opció ( ) gombot, és
tartsa lenyomva 3 másodpercig. „Gyermekzár
” világítani kezd a funkció bekapcsolása esetén.
A gyermekzár funkció bekapcsolása esetén kizárólag a
be-/kikapcsolás ( ) gomb működik. A gyermekzár
funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a
tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív
marad.
3MÁSODPERC
Késleltetettbefejezés
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást;
a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás
befejezésének időpontját jelzi.
1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak
megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a késleltetett befejezés ( )
gombot.
3. Nyomja meg az Indítás/Szünet ( ) gombot. A „Késleltetett befejezés ” jelzőfénye
világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a be-/kikapcsolás ( ) gombot,
majd ismét kapcsolja be a mosógépet.
24_ egy adag szennyes mosása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 24
2013-8-13 9:49:21
Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával
Az előmosás funkció csak a következő mosási ciklusok kiválasztása esetén áll
rendelkezésre: Pamut ( ), Műszálas ( ), Babaruha ( ) és Napi mosás ( ). Erre csak
akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Cikluskiválasztó gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő
ciklust: Pamut ( ), Műszálas ( ), Kézi gyapjúmosás( ), Babaruha ( ), Napi mosás ( ),
15’ Gyorsmosás ( ). A kezelőpanelen világítani kezdenek az érintett jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések
számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg az Indítás/Szünet ( ) gombot, és megkezdődik a mosási folyamat.
A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
02 Egy adag szennyes mosása
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a
ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás
időtartamát és sebességét.
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Be-/kikapcsoló ( ) gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát
tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
Szünet opció
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására,
illetve mosnivalók eltávolítására.
1. Nyomja meg az Indítás/Szünet ( ) gombot az ajtó zárjának kioldásához.
Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg az Indítás/Szünet (
) gombot a mosás újraindításához.
A mosás végeztével:
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.
egy adag szennyes mosása _25
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 25
2013-8-13 9:49:21
egy adag szennyes mosása
Kézi vezérlésű mosás
Végezhet kézi vezérlésű mosást a cikluskiválasztó gomb használatának mellőzésével.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép Be-/kikapcsolás ( ) gombját.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne
bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő
rekeszekbe.
7. Nyomja meg a Hőmérséklet ( ) gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
(Hideg víz , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. Válassza az Opció ( ) gombot az Öblítés+ ( ) program kiválasztásához, amivel további
öblítési időt adhat hozzá.
A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A Centrifuga ( ) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a
ruhákat. ( : Nincs centrifuga, Egy lámpa sem világít : Öblítőstop)
10.A Késleltetett befejezés ( ) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett
befejezés lehetséges időpontjain (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosás befejezésének időpontját jelzi.
11.Nyomja meg a Indítás/Szünet ( ) gombot, és a mosógép elindítja a mosási ciklust.
MOSÁSI ÚTMUTATÓ
A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.
A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:
• Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és
műselyem ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
• Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
• Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült
ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás
programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a
függelékben található anyagkezelési táblázatot.
A zsebek ürítése
Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon
lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat
mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más
ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok
rögzítésére.
Pamut előmosása
Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el:
energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett,
végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.
26_ egy adag szennyes mosása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 26
2013-8-13 9:49:21
A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.
Ruhaanyag típusa
Töltési kapacitás
WF0604 / WF0602
WF0600
Pamut
- átlagosan/enyhén szennyezett
- erősen szennyezett
7,0 kg
6,0 kg
Műszálas
2,5 kg
2,5 kg
Kézi gyapjúmosás
2,0 kg
1,5 kg
Mosógép típus
• Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen)
jelzőfénye), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve
jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél
kevesebb.
02 Egy adag szennyes mosása
WF0702
WF0700
Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat)
mosóhálóba tegye (külön megvásárolható).
• A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a
mosógép belsejében. Tehát ne feledje finom szövésű mosóhálóba
tenni a melltartókat.
• A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat,
kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes
vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.
VIGYÁZAT
egy adag szennyes mosása _27
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 27
2013-8-13 9:49:21
egy adag szennyes mosása
Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos információ
A megfelelő mosószer kiválasztása
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a
színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő.
Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi
vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével,
érdeklődjön a helyi vízműveknél.
Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószer
bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép
nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.
Mosószer-adagoló rekesz
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához.
A mosógép beindítása előtt töltse be az mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő
rekeszbe.
A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű
jelű rekeszébe.
mosószert a mosószer-adagoló
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt
jelű rekeszébe.
az adagoló
VIGYÁZAT
NE TEGYEN se por alakú, se folyékony mosószert a
vízlágyító rekeszébe ( ).
4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt
jelű
mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló
rekeszébe.
Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE
használja az alábbi típusú mosószereket.
• Tabletta és kapszula típusú mosószerek
• Labdát és hálót alkalmazó mosószerek
MAX
A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy
kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis
vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)
Miután textilöblítőt tett az öblítőrekeszbe, vigyázzon, hogy az ne löttyenjen ki, amikor
becsukja a mosószerfiókot.
28_ egy adag szennyes mosása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 28
2013-8-13 9:49:22
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.
1. Áramtalanítsa a mosógépet.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő
fedelét.
Szűrőfedél
3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a
vezetőhorogról.
03 tisztítás és karbantartás
Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén
Biztonsági
kifolyótömlő
4. A biztonsági kifolyócsőből vegye ki a záródugót.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
A visszamaradó víz lehet, hogy több, mint amire számít.
Készítsen elő egy nagyobb edényt.
6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd
illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.
Biztonsági
vízleeresztő
záródugó
A gép külső tisztítása
1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden
felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
a mosógép tisztítása és karbantartása _29
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 29
2013-8-13 9:49:22
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosószer-adagoló rekesz és a mosószerkifolyó tisztítása
1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső
oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a
folyékony mosószer-elosztót
Kioldókar
Folyékony mosószerelosztó
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony
mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési
ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.
30_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 30
2013-8-13 9:49:22
A törmelékszűrő tisztítása
Javasoljuk, hogy évente 5 - 6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E”
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt a 29. oldalon.)
Az ürítőszűrő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozódugót.
1. Először távolítsa el a maradék vizet (nézze meg „Víz
leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” c. részt a
29. oldalon)
A maradék víz kiszivároghat, ha azt nem ereszti le, mielőtt
kiveszi a szűrőt.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő
fedelét.
3. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát,
és folyassa ki az összes vizet.
4. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.
Törmelékszűrősapka
5. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből.
Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a
törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét.
VIGYÁZAT!
03 tisztítás és karbantartás
VIGYÁZAT!
Ne nyissa ki az ürítőszelep-sapkát, ha a mosógép még mozgásban
van, vagy ha a forró víz kifolyhat.
• A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy visszatette-e a
szűrősapkát.. Ha a mosógépben nincs benne a szűrő, hibás működés vagy vízszivárgás léphet fel.
• A szűrőt a tisztítás után kompletten vissza kell szerelni.
a mosógép tisztítása és karbantartása _31
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 31
2013-8-13 9:49:22
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő
légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törlőruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A
menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok nem szivárognak-e.
Befagyott mosógép javítása
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógépbe befagy a víz, tegye a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a mosógépe elektromos csatlakozóját a hálózati aljzatból.
Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
Szerelje le a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a
vízleeresztés szabályosan működik-e.
A mosógép tárolása
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső
részekben.
1. Válassza ki a 15’ Gyorsmosás ciklust, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe.
Futtassa le a mosógépen a ciklust mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.
Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra,
hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.
32_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 32
2013-8-13 9:49:23
hibaelhárítás és
információkódok
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógépe...
MEGOLDÁS
Nem indul be
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.
Nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.
Nincs víz, illetve nincs elég
víz a mosógépben
•
•
•
•
Nyissa meg a vízcsapot teljesen.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.
Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló
rekeszében a mosási
ciklus végeztével
mosószermaradék van
• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.
• Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz
középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos
• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll.
Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.
• Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.
• Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.
• Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi
le a vizet és/vagy nem
centrifugál
• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.
• Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva, és nem
nyitható
• Ellenőrizze, hogy a dobban lévő összes víz ürítése megtörtént-e.
• Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Az ajtózár jelzőfénye
az ürítést követően alszik ki.
04 hibaelhárítás
PROBLÉMA
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.
hibaelhárítás és információkódok _33
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 33
2013-8-13 9:49:23
hibaelhárítás és
információkódok
Információkódok
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az
ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.
KÓDJEL
MEGOLDÁS
dE
• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva.
• Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne
csípődjön oda.
4E
• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
• Ellenőrizze a víznyomást.
5E
• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE
• A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy
farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem
elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
cE/3E
• Hívja fel a márkaszervizt.
Sd
• Ez akkor fordul elő, ha túl nagy habképződést érzékel. Akkor is
kijelzésre kerül, mialatt a habot eltávolítják. Amikor a hab eltávolítása
befejeződött, tovább folytatódik a normál ciklus. (Ez egyike a normál
műveleteknek. Ez a hibakód a nem-érzékelésből eredő hibák
megelőzésére szolgál.)
Uc
• Ha a tápfeszültség nem stabil, a mosógép - elektromos egységeinek
védelme érdekében - megszakítja működését.
• Ha visszatér a megfelelő tápfeszültség, a ciklus automatikusan
folytatódik.
Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.
a mosógép kalibrálása
Kalibrációs üzemmód
A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése
érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi
lépések szerint működik.
1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a Temp (Hőmérséklet) és a Delay End (Késleltetett befejezés) gombot, majd nyomja meg
a Power (Bekapcsoló) gombot is.
A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód” elindításához nyomja meg a Start (Indítás) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód” befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)” (Vége) felirat, és a gép
automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.
34_ hibaelhárítás és információkódok
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 34
2013-8-13 9:49:23
mosóprogram-táblázat
Mosóprogram-táblázat
( felhasználói változat)
Maximális
mosótöltet (kg)
Pamut (
)
Műszálas (
)
Kézi gyapjúmosás (
Babaruha (
)
)
Napi mosás (
)
15’ Gyorsmosás
(
)
Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc
Maximális
hőmérséklet
(˚C)
Előmosás Mosás Öblítő
WF0702
WF0700
WF0604
WF0602
WF0600
7,0
6,0

igen

2,5
2,5

igen
2,0
1,5
-
3,0
2,5
2,0
2,0
Késleltetett
befejezés
WF0604
WF0702
WF0602
WF0700
WF0600
95
1400
1200
1000


60
800
1200
1000

igen

40
800
800
800


igen

95
1400
1200
1000

2,0

igen

60
800
1200
1000

2,0
-
igen

40
800
800
800

05 Mosóprogram-táblázat
PROGRAM
MOSÓSZER
1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A PAMUT 60˚C+INTENZÍV program megfelel az EN60456 szabvány előírásainak.
3. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került
megállapításra.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
mosóprogram-táblázat _35
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 35
2013-8-13 9:49:23
függelék
Anyagkezelési táblázat
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség
esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A
ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos
problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.
Ellenálló anyag
Vasalás max. 100 ˚C-on
Finom anyag
Ne vasalja
95 ˚C-on mosható
Bármilyen oldószerrel szárazon
tisztítható
Mosható 60 ˚C-on
Csak perkloriddal,
könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal
vagy R113 tisztítószerrel szárazon
tisztítható
Mosható 40 ˚C-on
Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta
alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
szárazon tisztítható
Mosható 30 ˚C-on
Vegytisztítással nem tisztítható
Kézzel mosható
Kiterítve szárítsa
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítsa
Fehéríteni tilos
Gépi szárítás normál hőmérsékleten
Vasalás max. 200 ˚C-on
Gépi szárítás csökkentett
hőmérsékleten
Vasalás max. 150 ˚C-on
Szárítógépben szárítani tilos
Környezetvédelem
• A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a
helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
• Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
• A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
• Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
Megfelelési tanúsítvány
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335.
számú EN-szabványnak.
36_ függelék
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 36
2013-8-13 9:49:24
A háztartási mosógépek adatai
Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint
Samsung
WF0702
A modell neve
kg
Kapacitás
WF0700
7
Energiahatékonyság
06 Függelék
A+
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)
A+
Energiafogyasztás
Éves energiafogyasztás (AE_C) 1)
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teli töltettel
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C)
féltöltettel
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C)
féltöltettel
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)
kWh/év
220
220
kWh
1,23
1,23
kWh
0,89
0,89
kWh
0,69
0,69
W
0,45
0,45
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_I)
W
5
5
Éves vízfogyasztás (AW_c) 2)
l/év
10010
10010
B
C
fordulat/perc
1200
1000
%
53
62
Centrifuga hatékonysági osztály 3)
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)
Maximális centrifuga-sebesség
Maradék nedvesség
Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív mosás 4)
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak
A normál programok időtartama
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel
perc
205
205
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel
perc
162
162
„Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel
perc
157
157
A bekapcsolva hagyott mód időtartama
perc
2
2
Mosás
dB (A) re 1 pW
59
59
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
78
74
Levegőben terjedő zajkibocsátás
Méretek
A készülék méretei
Magasság
mm
846
Szélesség
Mélység 5)
mm
598
mm
529
Nettó tömeg
kg
58
Össztömeg
kg
60
Csomagolás tömege
kg
2
Víznyomás
kPa
50-800
Elektromos bekötés
Feszültség
V
220-240
Teljesítményfelvétel
W
2000-2400
Frekvencia
Hz
Szállító neve
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os
Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód
fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut
programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Az általánosan szennyezet pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából
leghatékonyabb program a „Normál pamut 60 °C” és a „Normál pamut 40 °C”, amelyet úgy választhat ki, hogy
hozzáadja az „Intensive Wash” (Intenzív mosás) funkciót a „Cotton 60 °C” (Pamut 60 °C) és a „Cotton 40 °C” (Pamut
40 °C) programhoz.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.
függelék _37
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 37
2013-8-13 9:49:25
függelék
A háztartási mosógépek adatai
Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint
Samsung
WF0604
A modell neve
kg
Kapacitás
WF0602
WF0600
6
Energiahatékonyság
A+
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)
A+
A+
Energiafogyasztás
Éves energiafogyasztás (AE_C) 1)
kWh/év
195
195
195
kWh
1,12
1,06
1,06
kWh
0,72
0,79
0,79
kWh
0,63
0,65
0,65
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)
W
0,45
0,45
0,45
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_I)
W
5
5
5
Éves vízfogyasztás (AW_c) 2)
l/év
8580
8580
8580
B
B
C
fordulat/perc
1400
1200
1000
%
53
53
62
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teli töltettel
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C)
féltöltettel
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C)
féltöltettel
Centrifuga hatékonysági osztály 3)
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)
Maximális centrifuga-sebesség
Maradék nedvesség
Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív mosás 4)
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak
A normál programok időtartama
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel
perc
231
225
225
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel
perc
158
162
162
„Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel
perc
153
157
157
A bekapcsolva hagyott mód időtartama
perc
2
2
2
Mosás
dB (A) re 1 pW
57
57
57
Centrifuga
dB (A) re 1 pW
79
77
74
Levegőben terjedő zajkibocsátás
Méretek
A készülék méretei
Magasság
mm
846
846
846
Szélesség
Mélység 5)
mm
598
598
598
mm
529
474
474
Nettó tömeg
kg
59
55
55
Össztömeg
kg
61
57
57
Csomagolás tömege
kg
2
2
2
Víznyomás
kPa
50-800
Elektromos bekötés
Feszültség
V
220-240
Teljesítményfelvétel
W
2000-2400
Frekvencia
Hz
Szállító neve
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os
Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód
fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut
programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
38_ függelék
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 38
2013-8-13 9:49:25
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.
06 Függelék
4. Az általánosan szennyezet pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából
leghatékonyabb program a „Normál pamut 60 °C” és a „Normál pamut 40 °C”, amelyet úgy választhat ki, hogy
hozzáadja az „Intensive Wash” (Intenzív mosás) funkciót a „Cotton 60 °C” (Pamut 60 °C) és a „Cotton 40 °C” (Pamut
40 °C) programhoz.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
függelék _39
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 39
2013-8-13 9:49:25
függelék
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐDLEGES MOSÁSI PROGRAMOKRÓL
Modell
WF0600NCW
Program
Hőmérséklet
(°C)
Kapacitás
(kg)
Program
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvességtartalom
(%)
Vízfogyasztás
(ℓ/program)
Energiafogyasztás
(kWh/program)
40
3,0
157
59
34
0,65
6,0
225
60
45
1,01
3,0
162
59
34
0,77
2,5
91
50
50
0,50
Pamut +
Intenzív
60
Műszálas
40
40_ függelék
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 40
2013-8-13 9:49:25
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 41
2013-8-13 9:49:25
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
Ország
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
Kódszám: DC68-02801E-04_HU
WF0702NC-02801E-04_HU(增加20度fiche表格).indd 42
2013-8-13 9:49:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement