Samsung VC240 User manual

Add to my manuals
55 Pages

advertisement

Samsung VC240 User manual | Manualzz
SyncMaster VC240
Videokonferencia monitor
Használati útmutató
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet,
és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása
céljából előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Tartalom
FŐBB BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Üzembe helyezés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
A csomag tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
A talp összeszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
A talp eltávolítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
VESA fali konzol vagy asztali konzol felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Számítógép csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Csatlakozás a videokonferencia monitorhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensington zár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
HASZNÁLAT
Rendszer felfutása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Szabvány jelmód táblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Az illesztőprogram telepítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Működtetőgombok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Videokonferencia funkciók a RADVISION SCOPIA infrastruktúrával 3-5
Távirányító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
ELRENDEZÉS megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü) . . . . . 3-8
HIBAELHÁRÍTÁS
Monitor öndiagnosztika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Mielőtt a szervizhez fordulna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Gyakran ismételt kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Műszaki leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Energiatakarékos funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
– Kizárólag Európa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-1
Üzembe helyezés előtt
A használati útmutatóban használt ikonok
IKON
NÉV
JELENTÉS
Figyelmeztetés
Azokat az eseteket jelzi, amikor előfordulhat, hogy a funkció nem működik vagy a beállítás
törlődik.
Megjegyzés
Valamely funkció használatával kapcsolatos ötlet vagy tipp.
A használati útmutató használata
•
A termék használatba vétele előtt maradéktalanul tanulmányozza át a biztonsági óvintézkedéseket.
•
Ha problémát tapasztal, lapozza fel a Hibaelhárítás című fejezetet.
Szerzői jogvédelem
A jelen útmutatóban található információk a fejlesztéseknek köszönhetően külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Jelen használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd. szerzői jogvédelme alatt áll.
A használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd írásos engedélye nélkül sem részben, sem teljes egészében nem
sokszorosítható, nem terjeszthető és semmiféle formában nem használható fel.
A SAMSUNG logó és a SyncMaster a Samsung Electronics, Co., Ltd. bejegyzett védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
A VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei.
Az ENERGY STAR® logó a U.S. Environmental Protection Agency (az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala)
bejegyzett védjegye.
A dokumentumban említett minden egyéb terméknév az adott gyártó tulajdonát képezi.
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-1
1-2
Karbantartás és ápolás
A külső felület és a képernyő karbantartása
A készüléket puha, száraz ronggyal tisztítsa.
•
A termék tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokkal, pl. benzollal
vagy hígítóval, valamint más folyadékkal átitatott rongyot. Ez a termék
meghibásodását okozhatja.
•
Ne kapargassa a képernyőt a körmével vagy éles tárggyal.
Ez maradandó karcolásokat, illetve a termék károsodását okozhatja.
•
A terméket ne tisztítsa víz közvetlen ráfecskendezésével.
A készülékbe kerülő víz tüzet, áramütést vagy a termék nem megfelelő
működését okozhatja.
•
Ultrahangos párásító használata esetén a magasfényű modell felületén
fehér folt keletkezhet az anyag tulajdonságai miatt.
A folt kinézete és árnyalata típustól függően eltérhet.
Képernyőbeégés
•
Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése a kép beégését, illetve folt kialakulását okozhatja a képernyőn. A képernyő
védelme érdekében a bekapcsolt, de egy ideig nem használt kijelzőt állítsa energiatakarékos módba, vagy alkalmazzon
képernyővédőt.
•
Az LCD-panelek több millió alpixelből (al-képpont) épülnek fel. Az LCD-panelek gyártására vonatkozó műszaki korlátok miatt
a termékek által létrehozott képeken 1 millióból átlagosan 1 alpixel a normálisnál fényesebbnek vagy sötétebbnek tűnik.
Az LCD-panelen levő képpontok kiszámításához szorozza be a max. vízszintes felbontást a max. függőleges felbontással,
majd szorozza meg az eredményt 3-mal.
Például: Így például, ha az LCD-panel maximális felbontása 1680 x 1050, az alpixelek száma 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-2
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-3
Biztonsági óvintézkedések
A biztonsági óvintézkedéseket jelző ikonok
IKON
NÉV
JELENTÉS
Figyelem
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy
halált okozhat.
Figyelmeztetés
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy vagyoni
kárt okozhat.
A jelek jelentése
Ne hajtsa végre.
Tartsa be.
Ne szerelje szét.
A tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.
Ne érintse meg.
Az áramütés elkerülése érdekében földelni
kell.
Tudnivalók a hálózati csatlakoztatásról
A következő képek tájékoztató jellegűek, ezért típustól és országtól függően különbségek jelentkezhetnek.
Figyelem
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt
vagy kilazult konnektort.
Ne csatlakoztasson több elektromos készüléket egyetlen fali aljzathoz.
•
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Soha ne dugja be, illetve ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.
•
A tápkábelt mindig csatlakoztassa megfelelően.
Ez áramütést okozhat.
•
!
!
Különben a konnektor túlmelegedhet,
ami tüzet okozhat.
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
Győződjön meg róla, hogy a tápkábelt földelt (csak 1-es szigetelési osztályú berendezéshez való) konnektorba csatlakoztatja.
A tápkábelt ne hajlítsa vagy csavarja meg
túlzottan, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat.
•
•
Különben fennáll az áramütés vagy a
személyi sérülés veszélye.
A tápkábelt és a terméket tartsa hőforrástól
távol.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Különben a sérült tápkábel áramütést
vagy tüzet okozhat.
Száraz ronggyal portalanítsa a csatlakozó
dugó tüskéit és a konnektort.
•
!
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
1-3
Figyelmeztetés
A készülék működése közben ne húzza ki a
tápkábelt.
•
Különben a készülék meghibásodhat, és
fennáll az áramütés veszélye.
!
Győződjön meg róla, hogy a csak a Samsung által szállított tápkábelt használja. Ne
használjon más elektromos berendezéshez
tartozó tápkábelt sem.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
A tápkábelt a konnektorból a csatlakozónál,
ne pedig a vezetéknél fogva húzza ki.
A tápkábelt könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa.
•
•
!
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ha a termék meghibásodik, az
áramellátás teljes megszakítása céljából
a tápkábelt ki kell húzni. Az áramellátás
nem szakítható meg teljesen mindössze
a terméken található bekapcsológomb
használatával.
Tudnivalók az elhelyezésről
Figyelem
A termékre ne helyezzen égő gyertyát, szúnyogriasztót vagy cigarettát, és a terméket
ne állítsa hőforrás közelébe.
•
Ellenkező esetben tűz veszélye állhat
fenn.
A termék falra szereléséhez kérje szakember vagy a megfelelő cég segítségét.
!
Ne helyezze a készüléket olyan helyre,
amely nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolcra vagy zárt szekrénybe).
•
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
A termék csomagolására használt műanyag
zacskókat tartsa gyermekektől távol.
•
!
1-3
Ha a gyerekek a fejükre húzzák a
műanyag zacskókat, megfulladhatnak.
•
Különben fennáll a sérülés veszélye.
•
Feltétlenül a megadott fali konzolt
használja.
A megfelelő szellőzés érdekében a terméket a faltól legalább 10 cm távolságra
helyezze el.
!
•
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
Ne helyezze a terméket instabil vagy túlzott
rázkódásnak kitett felületre, pl. labilis vagy
ingatag polcra.
•
Ha így tesz, a termék leeshet, ami a
termék károsodásához vagy személyi
sérüléshez vezethet.
•
Túlzott rázkódásnak kitett felületen
használva a termék károsodhat vagy
tűzveszély alakulhat ki.
Főbb biztonsági óvintézkedések
Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
por, pára (szauna), olaj, füst vagy víz (esőcseppek) érheti, illetve ne használja járműben.
!
•
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek, és ne helyezze hőforrás, pl. tűz
vagy fűtőtest közelébe.
•
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ez lerövidítheti a termék élettartamát,
illetve tüzet okozhat.
Ne szerelje fel a készüléket gyermekek által
könnyen elérhető magasságba.
•
A gyerekek véletlenül leránthatják a
készüléket, ami személyi sérülést
okozhat.
•
Mivel a készülék elülső része a
nehezebb, helyezze lapos és stabil
felületre.
Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy szállítása közben a
készülék ne essen le.
Ne fektesse a készüléket képernyővel lefelé
a padlóra.
•
•
!
Ez a készülék meghibásodásához vagy
személyi sérüléshez vezethet.
A készülék állványra vagy polcra helyezésekor ellenőrizze, hogy a készülék eleje
vagy széle nem lóg-e le az állványról vagy a
polcról.
SAMSUNG
!
•
Ellenkező esetben a készülék leeshet,
ami meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
•
Ellenőrizze, hogy a szekrény vagy a
polc mérete megfelel-e a készülék
méretének.
Ez a képernyő károsodását okozhatja.
A készüléket óvatosan tegye le.
•
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
!
Ha a készüléket olyan helyen használja,
ahol a működési feltételek jelentős mértékben változnak, a különböző környezeti hatások súlyos minőségi problémát okozhatnak.
Ebben az esetben a készüléket csak azután
helyezze üzembe, miután kikérte egy szakemberünk véleményét.
•
Ilyenek lehetnek pl. a mikroszkopikus
pornak, vegyi anyagoknak, túl magas
vagy túl alacsony hőmérsékletnek vagy
magas páratartalomnak kitett helyek,
mint pl. a repülőterek vagy állomások,
ahol a készüléket hosszú ideig
folyamatosan használják stb.
Tisztítási tudnivalók
Csak az ajánlott tisztítószert használja, mivel a nagy mennyiségű alkoholt, oldószert vagy egyéb erős vegyi anyagokat tartalmazó felületkezelő szerek elszínezhetik vagy károsíthatják a termék külsejét, illetve a képernyő bevonatának leválását okozhatják.
Az ajánlott tisztítószerek a szakszervizből szerezhetők be.
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-3
A termék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.
Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet
közvetlenül a termékre.
•
•
Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
•
Különben tűz keletkezhet, továbbá
fennáll az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
!
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Figyelmeztetés
Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a
készülékre.
•
Ez a készülék külsejének
elszíneződését vagy károsodását, illetve
a képernyő bevonatának leválását
okozhatja.
Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és a készülék áttörléséhez használjon száraz ruhát.
•
!
A készüléket puha, kifejezetten monitorokhoz gyártott tisztítószerrel megnedvesített
ruhával törölje le.
•
!
Ha nem áll rendelkezésére kifejezetten
monitorokhoz gyártott tisztítószer, a
termék tisztításához hígítson fel más
tisztítószert 1:10 arányban.
!
A készülék tisztításához ne használjon
viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő
szert, illatosítót, kenőanyagot vagy
tisztítószert.
Ez a termék külsejének
eldeformálódásához, illetve a feliratok
leválásához vezethet.
Mivel a termék külseje igen sérülékeny,
ügyeljen rá, hogy a tisztítást tiszta ronggyal
végezze. A rongyon található idegen anyagok felkarcolhatják a készülék külsejét;
ezért használat előtt alaposan rázza ki a
rongyot.
Használati tudnivalók
Figyelem
A készülék magas feszültséggel működik,
ezért soha ne szerelje szét és ne próbálja
meg megjavítani vagy átalakítani.
!
•
Különben fennáll az áramütés vagy a
tűz veszélye.
•
Ha a készülék javításra szorul, lépjen
kapcsolatba a szakszervizzel.
Ha a termék furcsa hangot, égett szagot
vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a
tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
•
1-3
!
•
Ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
•
Különben tűz keletkezhet, továbbá
fennáll az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Ne engedje, hogy a gyerekek rákapaszkodjanak vagy felmásszanak a készülékre.
•
Különben a készülék leeshet, ami
személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata sérült, kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a tápkábelt. Hívja a szakszervizt.
•
Tisztítás közben ne fecskendezzen vizet
közvetlenül a termékre.
Különben fennáll az áramütés vagy a
tűz veszélye.
Ne helyezzen a készülék tetejére tárgyakat,
például játékokat vagy süteményt.
•
A gyerekek felnyúlhatnak értük, ennek
következtében a tárgy vagy a készülék
leeshet, ami személyi sérülést vagy akár
halált is okozhat.
Főbb biztonsági óvintézkedések
!
Vihar vagy villámlás ideje alatt húzza ki a
tápkábelt, és semmilyen körülmények
között ne érintse meg az antennakábelt,
mivel ez veszélyes.
•
Ne dobjon semmit a készülékre, és ne üsse
meg.
•
!
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél
vagy az antennakábelnél fogva.
•
Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet
vagy meghibásodást okozhat.
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt, és azonnal szellőztessen.
!
GAS
Ne emelje fel és ne mozgassa a terméket a
tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.
•
Az így megsérülő kábel áramütést, tüzet
vagy meghibásodást okozhat.
Ne takarja le a termék szellőzőnyílását
abrosszal vagy függönnyel.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tűz keletkezhet.
•
Szikra keletkezése robbanást vagy tüzet
okozhat.
•
Vihar vagy villámlás idején ne érjen
hozzá a tápkábelhez vagy az
antennakábelhez.
A termék közelében ne használjon, illetve
ne tartson gyúlékony anyagokat és tárgyakat.
•
!
100
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, érmét, hajtűt, illetve gyúlékony tárgyakat a készülék belsejébe (a
szellőzőnyílásokon, csatlakozókon stb.
keresztül).
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Ne helyezzen fémből készült vagy folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, virágcserepet, innivalót, kozmetikumot vagy
gyógyszert) a készülék tetejére.
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tűz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Főbb biztonsági óvintézkedések
1-3
Figyelmeztetés
Állóképek hosszú ideig tartó megjelenítése
a kép beégését, illetve folt kialakulását
okozhatja a képernyőn.
!
•
Ha hosszabb ideig nem használja a
terméket, használja az energiatakarékos
üzemmódot, vagy a mozgókép módhoz
állítsa be a képernyőkímélőt.
-_!
Ha hosszú ideig nem használja a készüléket (pl. elutazik otthonról), húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
Állítsa be a megfelelő felbontást és frekvenciát.
Ne fordítsa fel és ne mozgassa a készüléket
csak a talpánál fogva.
•
•
!
Különben fennáll a szem túlzott
megerőltetésének veszélye.
Ha huzamosabb ideig túl közelről nézi a
készüléket, az látáskárosodást okozhat.
•
Ha hosszú ideig nézi a készülék képernyőjét, időnkét pihentesse a szemét (óránként
5 percig).
•
Így csökkenthető a szem megerőltetése.
!
A készülék szögét, illetve az állvány magasságát körültekintően állítsa be.
•
Ügyeljen rá, hogy ne csípje be kezét
vagy ujját.
•
A túl nagy szögben megdöntött készülék
leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
!
Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyat.
Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor
ne állítsa a hangerőt túl magasra.
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne tegyék a
szájukba a távirányítóból kivett elemet. Az
elemet gyermekek és csecsemők számára
nem elérhető helyre kell tenni.
•
•
•
!
Ha az elem a gyermekek szájába került,
azonnal kérje ki orvos tanácsát.
Emiatt szétrepedhetnek és szivárogni
kezdhetnek az elemek, ami tüzet,
sérülést és szennyeződést (kárt)
okozhat.
!
Ellenkező esetben az elem
megsérülhet, és a belsejében lévő
folyadék szivárgása tüzet, személyi
sérülést vagy kárt okozhat.
Az elemek és az akkumulátorok nem
hagyományos hulladékként kezelendők,
ezért újrahasznosítási célból megfelelő
helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek
és akkumulátorok újrahasznosítási célból
történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.
•
1-3
A túl nagy hangerő halláskárosodást
okozhat.
Csere esetén az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően helyezze be (+, -).
Csak a meghatározott szabvány szerinti
elemet használjon. Ne használjon együtt új
és használt elemeket.
•
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz
veszélye állhat fenn.
A képernyő a használat folyamán fokozatosan felmelegszik, ezért ne érintse meg.
A kisebb tartozékokat tartsa gyermekektől
távol.
•
A termék leeshet, ami a termék
károsodását vagy személyi sérülést
okozhat.
A terméket ne használja párásító vagy tűzhely közelében.
!
!
Ha ezt elmulasztja, a felgyülemlő por
miatti túlmelegedés vagy rövidzárlat
tüzet vagy áramütést okozhat.
A használt akkumulátorok vagy elemek
visszajuttathatók a legközelebbi,
veszélyes hulladékokat újrahasznosító
központba, továbbá azonos típusú
akkumulátorokat vagy elemeket
értékesítő kereskedésbe is.
Főbb biztonsági óvintézkedések
A készülék használata közben ügyeljen a helyes testtartásra.
A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.
Főbb biztonsági óvintézkedések
•
A hátát tartsa egyenesen.
•
Szeme és a képernyő között tartson 45–50 cm-es távolságot. A képernyőre szemből lefelé
nézzen.
•
A termék használata közben mindvégig őrizze meg a helyes testtartást.
•
Állítsa be úgy a szöget, hogy a fény ne verődjön vissza a képernyőn.
•
Könyökét tartsa megfelelő szögben, karját kézfejével támassza meg.
•
Könyökét tartsa megfelelő szögben.
•
Teljes talpával támaszkodjon a földön, térdét 90 vagy nagyobb fokos szögben hajlítsa be,
karját pedig tartsa a mellkasánál alacsonyabban.
1-3
2
A termék üzembe helyezése
2-1
A csomag tartalma
•
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
•
Őrizze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.
•
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
•
Az opcionális tartozékokat keresse a legközebbi forgalmazónál.
Monitor
TARTALOM
Üzembe helyezési útmutató
Garancialevél
Használati útmutató
Tápkábel
D-sub kábel
LAN-kábel
Távirányító
Elemek (AAA x 2)
(Nem minden régióban elérhető)
DVI-kábel
Ferritgyűrű LAN-kábelhez
Sztereó kábel
Törlőkendő
A tisztítókendő csak a fényes fekete modell esetén tartozék.
2-1
A termék üzembe helyezése
2-2
A talp összeszerelése
Az állvány felszerelése előtt helyezzen puha kendőt egy egyenes, stabil felületre, majd a kijelzőfelülettel lefelé tegye a
monitort a kendőre.
Vigyázat: A termék sík felületre történő elhelyezése esetén megsérülhet a kamera kiálló része. A sérülések elkerülése
érdekében óvatosan fektesse le a monitort.
Helyezzen puha kendőt egy egyenes és stabil asztalra, majd a kijelzőfelülettel lefelé
tegye rá a monitort a kendőre.
Fordítsa az állványt a nyíllal jelölt irányba.
Ne távolítsa el addig a rögzítőcsapot, míg nem szerelte fel a talpat.
2
3
4
A termék üzembe helyezése
Győződjön meg arról, hogy az állványt megfelelően elfordította-e az adott irányba.
Tolja a talpat az állványba, a nyíllal jelzett irányban.
Ne távolítsa el addig a rögzítőcsapot, míg fel nem szerelte az állvány talpát.
Egyébként fizikai sérülés következhet be.
2-2
Csavarja be teljesen az állvány alján található rögzítőcsavart.
5
6
Az állvány felszerelése után állítsa fel a készüléket.
Távolítsa el a rögzítőcsapot.
Állítsa be igény szerint a képernyő magasságát.
- Figyelmeztetés
Ne emelje fel a terméket úgy, hogy csak a talpánál fogja.
- Figyelmeztetés
Tilos a monitort csak a kameránál fogva mozgatni.
A szétszerelés az összeszereléssel ellentétes sorrendben történik.
2-2
A termék üzembe helyezése
2-3
A talp eltávolítása
Az állvány leszerelése előtt helyezzen puha kendőt egy egyenes, stabil felületre, majd a kijelzőfelülettel lefelé tegye a
monitort a kendőre.
Vigyázat: A termék sík felületre történő elhelyezése esetén megsérülhet a kamera kiálló része. A sérülések elkerülése
érdekében óvatosan fektesse le a monitort.
A termék megóvása érdekében terítsen az asztalra egy puha ruhát, majd fektesse a terméket az elejével lefelé a ruhára.
Fogja meg a monitor állványát az ábrán látható módon, majd vegye le a hátsó borítást.
Csavarozza ki az „
2
” jelölésű csavarokat.
A csavarok eltávolítása után leveheti az állványt.
A
3
A termék üzembe helyezése
Fogja meg a monitortestet az ábrán látható módon.
Emelje fel és válassza le a kicsavarozott állványt.
2-3
2-4
VESA fali konzol vagy asztali konzol felszerelése
A termékhez egy 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm VESA-kompatibilis állvány tartozik.
A
B
A. A konzol rögzítőszerelvénye
B. Konzol (külön megvásárolható)
A VESA-kompatibilis fali konzol felszerelését a következőképpen végezheti el:
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy, a panel védelme érdekében párnával vagy puha ruhával letakart sima
felületre.
3. Vegye le a hátsó borítást.
4. Távolítsa el az állványt a korábban bemutatott módon.
5. Igazítsa egy vonalba a készülék tartóelemhez szerelendő részének nyílását a tartóelem nyílásával (asztali talp, fali konzol
vagy egyéb tartóelem), majd a csavar meghúzásával rögzítse biztonságosan a tartóelemet.
2-4
•
A szabvány méretnél hosszabb csavar használata károsíthatja a termék belsejét.
•
A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarhossz az adott műszaki jellemzőknek
megfelelően változhat.
•
Ne használjon a VESA szabványnak nem megfelelő csavarokat, és a csavarokat ne húzza meg túl erősen.
Ez károsíthatja a terméket, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat.
A Samsung nem vállal felelősséget sem a károkért, sem a személyi sérülésekért.
•
A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért vagy személyi sérülésekért, melyeket a
meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok vagy állványok használata, illetve a nem megfelelő szakember által
végzett felszerelés okoz.
•
A monitor fali konzollal történő felszereléséhez olyan fali konzolt vásároljon, mellyel a faltól legalább 10 cm távolságra
tudja rögzíteni a terméket.
•
A Samsung nem vállal felelősséget azokért a problémákért, melyeket a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő
tartóelemek használata okoz.
•
Használjon az adott ország előírásainak megfelelő fali konzolt.
A termék üzembe helyezése
2-5
Számítógép csatlakoztatása
A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Az ábrán bemutatott módon csatlakoztassa a monitort a számítógéphez, ha csak számítógépes kijelzőnek kívánja
használni, és mellőzi a videokonferencia funkciót.
A monitor csatlakoztatása, ha azt csak a számítógép kijelzőjeként kívánja használni:
1. POWER S/W : A készülék ki- és bekapcsolása.
2. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a termék tápcsatlakozójába [POWER], a másik végét pedig a 220 V-os vagy 110 V-os
fali aljzatba.
A monitor automatikusan felismeri a bemeneti feszültséget.
3. A készüléket a számítógép által támogatott videokimenetnek megfelelően csatlakoztassa a számítógéphez.
3-1. DVI (Digital) kimenetű grafikus kártya esetén
•
Csatlakoztassa a készülék [DVI IN] csatlakozóját a számítógép DVI-csatlakozójához a DVI-kábellel.
3-2. D-Sub (Analog) kimenetű grafikus kártya esetén
•
Csatlakoztassa a készülék [RGB IN] csatlakozóját a számítógép [RGB IN] csatlakozójához a D-Sub kábellel.
4. SERVICE: Szervizeléshez fenntartva
5. Csatlakoztassa a monitor hátulján található [AUDIO IN] csatlakozót a számítógép hangkártyájához.
A számítógéphez való csatlakoztatás után bekapcsolhatja és használhatja a terméket.
Ha a DVI (<DVI>) és D-Sub (<PC>) kábel egyaránt csatlakoztatva van, a bemeneti jel (<PC vagy DVI>) kiválasztható a [
/SOURCE] gomb megnyomásával.
A termék üzembe helyezése
2-5
2-6
Csatlakozás a videokonferencia monitorhoz
A csatlakoztatás a termék típusától függően változhat.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Az ábrán bemutatott módon csatlakoztassa a monitort a számítógéphez, ha azt számítógépes kijelzőnek, illetve
videohívások küldéséhez és fogadásához, valamint videokonferenciákon való részvételhez kívánja használni.
A két [LAN]-csatlakozó közül csak az egyiket lehet LAN-kábellel a hálózathoz csatlakoztatni.
Monitor számítógéphez történő csatlakoztatása, ha azt számítógépes kijelzőnek, illetve videohívásokhoz és
videokonferenciákhoz kívánja használni:
1. POWER S/W : A készülék ki- és bekapcsolása.
2. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a termék tápcsatlakozójába [POWER], a másik végét pedig a 220 V-os vagy 110 V-os
fali aljzatba.
A monitor automatikusan felismeri a bemeneti feszültséget.
3. LAN-kábel segítségével kösse rá a készülék [LAN] csatlakozóját a hálózatra.
4. Csatlakoztass a LAN-kábelt a készüléken levő [LAN] portba és a számítógépen levő [LAN] portba.
Videohívásokhoz nem kell a monitort számítógéphez csatlakoztatnia.
Ha a számítógéphez és a videokonferencia monitorhoz egyazon IP-címet használja, a fentiek szerint csatlakoztassa a
LAN-kábeleket.
5. SERVICE : Szervizeléshez fenntartva
6. Csatlakoztassa a fejhallgató kábelét a monitor fejhallgató portjához.
Nem szükséges fejhallgatót csatlakoztatnia, mivel a készülék rendelkezik belső hangszóróval.
7. Csatlakoztassa a mikrofonkábelt a monitor mikrofon portjához.
Nem szükséges mikrofont csatlakoztatnia, mivel a készülék rendelkezik belső mikrofonnal. Ne feledje, hogy a
fejhallgató csak videohívásokhoz használható.
2-6
A termék üzembe helyezése
Ha kész a csatlakoztatás, kapcsolja be a készüléket és a [
bemeneti jelnek.
/SOURCE] gomb megnyomásával válassza ki a <VC> opciót
Ferritgyűrű
•
A ferritgyûrû célja, hogy megóvja a kábelt az interferenciától.
•
A kábel csatlakoztatásakor nyissa fel a ferritgyûrût, és kapcsolja a kábel köré, közel a
csatlakozóhoz.
A termék üzembe helyezése
2-6
2-7
Kensington zár
A lopásgátló Kensington-zár segítségével az eszköz zárható, így házon kívül is biztonságosan használható. A zár formája és
használata típustól és gyártótól függően eltérhet, ezért további információért lapozza fel a zár használati útmutatóját.
A Kensington-zár külön megvásárolható.
A
B
A monitor lezárásához tegye a következőket:
1. Tekerje a Kensington-zárat egy nagyméretű, nem mozdítható tárgy, például asztal vagy szék köré.
2. Csúsztassa a kábel végét és a zárat a Kensington-zár kábelének hurkos végébe.
3. Illessze a zárat a monitoron levő, a Kensington-zár számára fenntartott nyílásba (
4. Zárja a zárat (
).
).
Ezek általános jellegű utasítások. Pontos utasításokért lásd a zárhoz mellékelt használati útmutatót.
A zár elektronikai szaküzletben, interneten keresztül vagy Samsung szakszervizben szerezhető be.
2-7
A termék üzembe helyezése
3
Használat
3-1
Rendszer felfutása
A készülék bekapcsolása után 30 másodperces készenléti idővel kell számolni.
Tyttlwt…tyr*^„~px
•
A monitor bekapcsolásakor megjelenik a rendszerinicializáló grafika.
•
Ha videohívásokat kíván fogadni a monitor kikapcsolása nélkül, állítsa a <Standby> és aMax. Power Saving>
beállításokat bekapcsolt állapotba.
Használat
3-1
3-2
Szabvány jelmód táblázat
Ha a lent felsorolt általános kijelző-beállítások egyikét választja (pl. 800 x 600 vagy 1440 x 900), a monitor automatikusan
beállítja a képernyőt a megfelelő vízszintes vagy függőleges frekvenciára. Ha azonban nem szabványos kijelzőmódot kíván
alkalmazni, a képernyő annak ellenére üresre válthat, hogy az üzemjelző LED azt mutatja, a monitor bekapcsolt állapotban
van.
A monitor optimális kijelzőmódja az 1920 x 1080-as felbontás és a 60 Hz-es frissítési sebesség. Az 1920 x 1080-as
felbontás kiválasztásakor a monitor automatikusan beállítja a megfelelő vízszintes és függőleges frekvenciát.
A monitor optimális felbontásának beállításával érheti el a legjobb képminőséget.
KÉPERNYŐMÓD
VÍZSZINTES
FREKVENCIA (KHZ )
FÜGGŐLEGES
FREKVENCIA (HZ)
KÉPPONTÓRAFREKVENCIA (MHZ)
SZINK. POLARITÁS
(V/F)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
3-2
Használat
Vízszintes frekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük, a vízszintes ciklus
reciproka pedig a vízszintes frekvencia. A vízszintes frekvencia mértékegysége a kHz.
Függőleges frekvencia
A képernyőnek ugyanazt a képet minden másodpercben tízszer kell mutatnia ahhoz, hogy az emberi szem képes legyen
érzékelni azt. Ez a frekvencia a függőleges frekvencia. A függőleges frekvencia mértékegysége a Hz.
Használat
3-2
3-3
Az illesztőprogram telepítése
Az illesztőprogram a termékkel kapott CD-ROM-on található. Ha sérült a mellékelt illesztőprogram-fájl, letöltheti azt a http://
www.samsung.com Támogatás > Letöltések pont alatt, a honlapon megjelenő utasításokat követve.
Az illesztőprogram-fájl letöltése után kattintson rá, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az illesztőprogram telepítéséhez hajtsa végre a következőket:
1. Helyezze az illesztőprogramot tartalmazó CD-ROM-ot a CD-meghajtóba.
2. Kattintson a „Windows meghajtó" lehetőségre.
3. A típuslistáról válassza ki készüléke típusát.
4. Hajtsa végre a telepítés hátralévő lépéseit a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
5. Ellenőrizze, hogy a kijelző beállításainál megjelenik-e a megfelelő felbontás és képernyő-frissítési sebesség. A kijelző
tulajdonságai párbeszédpanel további részleteiről lásd a Windows operációs rendszer dokumentációját.
3-3
Használat
3-4
Működtetőgombok
Termékinformáció
A monitort szabványos monitorként vagy videokonferencia monitorként egyaránt használhatja. A videohívási funkciókat a
monitor beépített formában tartalmazza.
Előfordulhat, hogy meghatározott funkciók nem elérhetők, ha a készüléket monitorként használja, mert azok kifejezetten a
videohívási funkcióhoz készültek.
ELEM
LEÍRÁS
Kamera
Képek fogadása és küldése videohívás közben.
Mikrofon
Hangbevitel videohívás közben.
Távirányító érzékelője
Jelek fogadása a távirányítótól.
Hangszóró
Távoli partner hangjának közvetítése videohívás során.
Számítógép hangkimenete, ha a monitor audiokábellel csatlakozik a
számítógéphez.
Működtetőgombok
A gombok a monitor alsó részén találhatók.
IKON
LEÍRÁS
A képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) megjelenítése.
Ugyanezzel a gombbal léphet ki a képernyőmenüből vagy léphet a képernyőmenü egy
magasabb szintjére.
Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben.
A gombbal videohívást kezdeményezhet.
A hang vagy kép, illetve mindkettő némítása, az aktuális képernyőmenü beállításoktól függően (<Settings> → <Mute Option>).
Használat
3-4
IKON
LEÍRÁS
Navigálás a menüben vagy az értékek beállítása a képernyőmenüben.
Ha a képernyőn nem látható a menürendszer, a gombok megnyomásával állíthatja be a
hangerőt.
A képernyőn megjelenő menü esetén a gomb megnyomásával funkciót választhat.
Ha nem jelenik meg a képernyőmenü, e gomb megnyomásával változtathatja meg a bemeneti jelet (PC/DVI/VC). Ha a [ /SOURCE] gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket, a képernyő bal felső sarkában megjelenik a kiválasztott bemeneti jelről értesítő üzenet.
A <PC/DVI> mód kiválasztásához a készüléket csatlakoztatni kell a számítógép
grafikus kártyájához D-SUB (PC) kábellel vagy DVI-D (DVI) kábellel.
A készülék ki- és bekapcsolása.
Bekapcsolás jelzőfénye
A készülék szabályszerű működése közben világít.
Az üzemjelző LED a monitor alján, a gombok fölött található.
Az energiatakarékos funkcióról részleteket a termék műszaki jellemzőinél található
energiatakarékos funkció című részben olvashat. Ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket, az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt.
3-4
Használat
3-5
Videokonferencia funkciók a RADVISION SCOPIA infrastruktúrával
A VC240 önmagában is alkalmas nagyfelbontású végpontok közötti (point-to-point) videohívások lebonyolítására.
De ez még nem minden. További funkciókat, így központi kezelés, többrésztvevős konferenciahívás, felvétel és adattovábbítás,
külső-belső tűzfalon való átjutás is élvezhet a RADVISION SCOPIA videokonferencia infrastruktúra hozzáadásával.
A RADVISION SCOPIA infrastruktúra termékcsalád hálózati készülékekből és szoftverből áll, és a VC240 monitorral való
használatra optimalizált.
A RADVISION SCOPIA segítségével egyszerűen és gyorsan létrehozhat egy méretezhető vizuális kommunikációs hálózatot,
központilag kezelheti a videohálózatot, többrésztvevős tárgyalásokat hozhat létre, illetve tűzfalakon átjutva kiterjesztheti a
videokonferenciát tetszőleges laptopra.
Többrésztvevős (többpontos) videokonferencia
A VC240 monitorral való videokommunikáció hatékonyabb és eredményesebb többpontos (többrésztvevős) konferencia
létrehozásával. Az ilyen konferenciához kettőnél több résztvevő csatlakozik egyszerre.
A többpontos videokonferencia lehetővé teszi a VC240 felhasználóinak, hogy a konferencia többi résztvevőjét lássák és hallják
és úgy érezzék, mintha egyazon helyen lennének –, a hálózat egyik úgymond „virtuális konferenciatermében”.
Többrésztvevős hívás
Végpontok (point-to-point) közötti hívás
A többpontos konferenciát egy MCU (Multipoint Conferencing Unit; többpontos konferencia eszköz) készülék segítségével lehet
megszervezni; az eszköz úgy kezeli a több pontot (helyszínt) magába foglaló konferenciát, hogy egyetlen videokonferenciában
egyesíti azt.
A RADVISION SCOPIA Elite MCU 1080p nagyfelbontású jelfeldolgozást és a résztvevők személyre szabott elrendezését nyújtja.
Ön és a többi résztvevő a VC240 távvezérlőjével irányíthatja a SCOPIA Elite konferenciák menetét, azaz elnémíthatja a
résztvevőket, megváltoztathatja a videó elrendezését, illetve más végpontokat is bevonhat a konferenciába.
Használat
3-5
Csúcsteljesítményű asztali videokonferencia-monitor
Azon menedzserek és vezetők, akik a VC240 monitort használják videohívások lebonyolításához olyan hatékonyabb,
egyszerűbb és szélesebb körű elérhetőséget biztosító lehetőségeket keresnek, melyekkel nagyszámú távoli és asztali
számítógépet használó résztvevőre is kiterjeszthetik a videokonferenciákat.
A RADVISION SCOPIA Desktop megoldással a felhasználók bárhová „magukkal vihetik” a konferenciát.
A SCOPIA Desktop hagyományos számítógép és internetkapcsolat használatával magas szintű videokonferenciák
megszervezését teszi lehetővé.
A monitor a legújabb HD H.264 videotechnológiát alkalmazza a résztvevők megjelenítéséhez és az adatokon alapuló
együttműködéshez.
A megoldás audiorendszere lehetővé teszi a visszhang kiszűrését, a háttérzaj elnyomását, és nagyban ellenálló az interneten
gyakran előforduló hálózati hibákkal szemben.
A SCOPIA Desktop egyszerű, központilag kezelhető webböngésző beépülő modul, melynek számítógépre történő telepítése
nem jár bonyolult licencdíjakkal és telepítési problémákkal.
Kattintással bevonhatja a távmunkában dolgozó munkatársakat az értekezletbe, videokonferenciákon vehet részt akár utazás
közben is, együttműködhet partnerekkel és szállítókkal, illetve problémamentesen csatlakozhat tűzfalakon át.
Videohálózat kezelése
A VC240 monitort kezelő rendszergazdák és felhasználók munkája lényegesen hatékonyabbá válik, mert központilag felügyelt
rendszert használhatnak olyan műveletekhez, mint szoftverfrissítés, rendszerkonfiguráció, felügyelet és működtetés.
A VC240 rendszerek számának növekedésével a megoldás központi kezelhetősége hatékonyabbá teheti a rendszergazdák
munkáját a „szétszórt” VC240 rendszerek egyetlen pontból történő felügyelete vonatkozásában.
A RADVISIO iVIEW Suite megoldása tökéletesen teljesíti ezt a követelményt.
Az iVIEW átfogó megoldás hang- és videokonferenciát magába foglaló kommunikációhoz.
Az iVIEW lehetővé teszi a videohálózatok hatékony kezelését és felügyeletét a hatékony sávszélesség-kihasználás érdekében.
Az értekezletek egyszerűen ütemezhetők és kezelhetők, és kiváló minőségű videokommunikációt nyújtanak.
3-5
Használat
Konferenciák rögzítése és továbbítása
A RADVISION SCOPIA megoldás rögzíthetővé teszi a konferenciákat.
A felvétel funkcióval hangot, képet és adatokat rögzíthet, és ily módon nagy felbontásban megőrizheti az értekezleteket/
tárgyalásokat a jövőbeni felhasználás céljából.
A felvétel tetszőleges részeihez való hozzáférésről VCR típusú vezérlők gondoskodnak.
A RADVISION SCOPIA továbbá lehetővé teszi a konferencia-webcastingok integrált továbbítását a PC- és Mac-alapú rendszert
használó résztvevőknek.
Ezzel a lehetőséggel mind a beszélő által elmondottak, mind a prezentáció tartalma megtekinthető a videofelvételeken. A
párhuzamos unicast és multicast támogatásnak köszönhetően az értekezleteknek akár korlátlan számú virtuális résztvevője is
lehet.
Tűzfalon való átjutás és NAT-megoldás
A tűzfalak két külön hálózat között elhelyezkedő korlátozó eszközök, melyek kiszűrik a nem kívánt csomagokat, és sok esetben
akaratlanul is gátolják a videokonferencia-forgalmat.
Több tűzfal egyesíti magában a szűrési és a NAT (Network Address Translation; hálózati címfordítás) funkciókat, és az általa
védett hálózat peremén helyezkedik el.
A SCOPIA PathFinder tűzfal és NAT-megoldás gondoskodik a vállalati hálózatok és a távoli helyszínek közötti biztonságos
csatlakozás lehetőségéről.
A SCOPIA PathFinder a tűzfal és NAT-funkciója révén biztosítja a videohálózatok biztonságát, és lehetővé teszi a meglevő
videovégpontok és -infrastruktúra problémamentes integrálását.
További információk
Annak részleteit, hogy a RADVISION SCOPIA hogyan támogatja a VC240 használatát, megtalálhatja a http://
www.radvision.com/VC240 honlapon, illetve érdeklődhet azokról a helyi RADVISION fiókvállalat munkatársaitól is.
EGYESÜLT ÁLLAMOK / KÖZÉP- ÉS
DÉL-AMERIKA
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Használat
3-5
3-6
Távirányító
A monitor közelében levő televíziókészülékek és más elektronikus eszközök befolyásolhatják a távirányító teljesítményét
oly módon, hogy zavarhatják a távirányító által használt jel továbbítását a monitorra.
POWER
A készülék be- és kikapcsolása.
SOURCE
Bemeneti jelváltás. (PC/DVI/VC)
LAYOUT
A gomb ismételt megnyomásával
több részképernyő közül választhat.
A kép a képben funkció bekapcsolása.
Különleges karakterek
A gomb ismételt megnyomása
lehetővé teszi a „*” és „.” karakterek bevitelét.
1/A/a
A szövegbeviteli ablak módjának
módosítása (szám → nagybetű
→ kisbetű).
MIC MUTE
A hang vagy kép, illetve mindkettő némítása, az aktuális képernyőmenü beállításoktól függően
(<Settings> → <Mute Option>).
+ ZOOMNagyítás és/vagy kicsinyítés a távoli
résztvevő ZOOM funkciót támogató
kameráján.
A hangerő csökkentése vagy
növelése.
(Ez a készülék a ZOOM funkciót
nem támogatja.)
Fel, le, jobbra és balra gombok
Megerősítés
Vízszintes, függőleges mozgás a
menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.
A távoli partner hangjának elnémítása hívás kapcsolása közben.
(A rendszer az Ön hangját közvetíti.)
SETUP
Kamera kiválasztása nagyításhoz/
kicsinyítéshez.
•
Közelebb eső vége: Az Ön
kamerája
•
Távolabb eső vége: A távoli
partner kamerája
PRESENTATION
Annak meghatározása, hogy végrehajtsa-e a számítógépen levő képernyő távoli partnernek való
elküldése funkciót.
INFO
<PC/DVI> : A felbontás megjelenítése.
<VC> : Az aktuális hely részletes
adatainak megjelenítése.
3-6
A <Settings> menü parancsbillentyűje.
BACK
Visszatérés az előző menübe.
Szöveg törlése szövegbevitel
közben.
END
Videohívás befejezése.
Különleges karakterek
A „#”, „@” és „.” karakterek bevitele a gomb ismételt megnyomásával.
PHONE BOOK
A telefonkönyv megjelenítése a
képernyőn.
Használat
CALL
HOLD
Videohívás tárcsázása.
Az aktuális hívás tartása (aktív
kapcsolat mellett), és közben
másik féllel való beszélgetés.
Számgombok
Szám vagy szöveg bevitele, a beviteli módtól függően.
Használat
Ez a funkció később lesz
elérhető.
3-6
Az elemek behelyezése a távirányítóba
1. Nyissa ki a távirányító hátulján levő tartót az ábrán látható módon.
2. Tegyen be két AAA méretű elemet.
Az elemek pozitív és negatív pólusai egyezzenek az elemtartóban látható ábrával.
3. Csukja vissza a fedelet.
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket, és tárolja őket hűvös, száraz helyen.
Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze a következőket:
3-6
•
Be van kapcsolva a TV?
•
Nincsenek az elemek fordítva behelyezve?
•
Kifogytak az elemek?
•
Áramkimaradás van, vagy nincs csatlakoztatva a tápkábel?
•
Van-e speciális fluoreszkáló vagy neon világítás a közelben, mely akadályozza a távirányító jelátvitelét?
Használat
3-7
ELRENDEZÉS megváltoztatása
A VC mód teljes képernyős formátumban mutatja a videohívás képernyőt.
A videohívás elrendezésének megváltoztatásához használja a távirányítón levő „LAYOUT” gombot.
Alább az a LAYOUT látható, amikor a videohívás az Ön képernyőjének (saját kamera képernyő), a távoli partner képernyőjének
(távoli képernyő) és a PC/DVI képernyő kombinációjaként jelenik meg. A képernyőket megtestesítő színek listája a következő:
•
: PC/DVI
•
: Saját kamera képernyő
•
: Távoli képernyő
PC/ DVI mód
•
•
Sikertelen kapcsolat
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Foglalt vonal
VC mód
•
•
Sikertelen kapcsolat
Foglalt vonal
<PC/DVI> módban (a PC és DVI mód közös beállításokkal rendelkezik) elmentett LAYOUT beállítások nem vonatkoznak a
<VC> mód elrendezésére.
Használat
3-7
3-8
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü)
A képernyő-beállítás menü (OSD: képernyőmenü)szerkezete
MENÜ
Call
Call history
Phone book
Settings
Ha megnyomja a távirányítón lévő „ ”, vagy a monitor elején található MENU gombot PC (DVI) bemeneti vagy VC
(Videokonferencia) módban, megjelenik a V2oIP (Hang- és videoátvitel az internetszolgáltatón keresztül) főmenü a képernyő
alján (lásd a lenti ábrát).
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
A távirányítón CALL gombjának megnyomásakor jelenik meg. Videohívás tárcsázására szolgál.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
3-8
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
Használat
1. Híváslista: A bejövő és kimenő hívások listája.
<Megtekintheti a telefonkönyvben (Phone Book>) szereplő partner nevét (Name)> és IP-címét (<IP>.
A telefonkönyvben (<Phone Book>) nem szereplő partnerek esetében csak az <IP> jelenik meg, a bal oldalon üres a
<Name> mező.
2. Hívás tárcsázása: Attól függően, hogy SIP-kiszolgálót vagy átjárót (gate keeper) használ, a hívás kezdeményezéséhez az IPcímet, az azonosítót vagy az E.164 számot kell megadnia.
2-1. Aktuális állapot nézet: SIP-kiszolgáló vagy átjáró (gate keeper) használata esetén, az adott kiszolgáló bejelentkezési
állapotának megfelelően az ikon sárga vagy szürke színű. A hálózat állapotától függően sárga vagy kék színű, ha nincs
kiszolgáló-használat.
2-2. Telefonszám bevitele: Hívás tárcsázásához nyomja meg a távirányítón „CALL” gombját a távoli partner <IP> számának,
SIP-azonosítójának (<SIP ID>) vagy E.164 számának megadása után.
<Az SIP ID> lehetővé teszi a SIP-kiszolgálón bejelentkezett felhasználók azonosítójának használatát, az E.164 szám
pedig az átjáró segítségével bejelentkezett felhasználók számának használatát.
2-3. Hívás típusa: Választhat a <Video> és a <Voice> hívástípusok közül.
3. Saját kamera képernyő: A saját kamera képernyő offline állapotban látható. Megjelenítheti a jelenleg csatlakozott
felhasználók listáját, és törölheti a kapcsolatot online állapotban.
Használat
3-8
Call history
Megjeleníti a legutóbbi <Received>, <Sent> és <Missed> hívások listáját.
A név (<Name>) és az utolsó hívás ideje abban az esetben jelenik meg egy <IP> címhez, ha az benne van a telefonkönyvben
(<Phone Book>). <A nem tárolt IP> címekhez az <IP> és az utolsó hívás ideje látható.
A pontos idő (AM/PM) az aktuális napon intézett hívásokhoz jelenik meg; az előző napok hívásai esetében a dátum látható.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Almenük megtekintése
1. <Call> : Hívás tárcsázása a hívásadatok segítségével.
2. <Save> : Adatok mentése vagy a telefonkönyvben <Phone Book> tárolt adatok szerkesztése.
3. <Delete> : Elemek törlése a listából.
4. <Delete All> : Lista összes elemének törlése.
3-8
Használat
5. <View> : Részletes hívásnaplók megtekintése.
6. <Unselect All> : Lista kijelölésének törlése.
Phone book
A távirányítón PHONE BOOK gombjának megnyomásával megjelenítheti a telefonkönyvet <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENÜ
All
Pyp}
Mlnv
LEÍRÁS
Felhasználó tallózása, hozzáadása és/vagy törlése.
Felhasználó keresése <Name>, <SIP ID>, <IP> cím vagy <Call Number> alapján, a kiszolgáló-beállításoktól függően.
Felhasználó hozzáadása az <Add Contact> opció használatával és a <Name>, <IP>, SIP ID>, <Call
Number> és <Group> megadásával.
Group
Csoport tallózása, hozzáadása és/vagy törlése.
Ha kijelöli az egyik csoportot és megnyomja a távvezérlőn levő „
csoport felhasználóinak listája.
” gombot, megjelenik az adott
Csoport hozzáadásához válassza az <Add Group> opciót. Ha a felhasználó még nem tagja egyetlen
csoportnak sem, hozzáadhatja bármelyik csoporthoz; ehhez használja az <[Unassigned]> menüt.
Settings
A távirányító SETUP gombjának megnyomásával megjelenítheti a <Settings> menüt.
FŐMENÜK
General
ALMENÜK
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
Használat
Security
Call Quality
3-8
FŐMENÜK
Network
ALMENÜK
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
General Menu
PC / DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
-BOHVBHF
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENÜ
&OHJTI
Xzp
Pyp}
Mlnv
LEÍRÁS
A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
A kiválasztott nyelv csak a termék képernyőmenüjére vonatkozik. A beállítás nem érinti a
számítógép egyéb funkcióit.
Clock
A rendszer aktuális dátumának és idejének beállítása.
•
<Clock Set> - A <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> és <AM/PM> opció megadása.
•
<Date Format> - A dátumkijelzés formátumának testre szabása.
•
<Time Format> - A <Time Format> testreszabása.
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<12 hours> - <24 hours>
Az aktív rendszer készenléti idejének megjelenítése <VC> módban.
A készenléti idő a panel automatikus kikapcsolását megelőző idő.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Online kapcsolat esetén a <Standby> kikapcsolt állapotban van.
Max. Power Saving
Az energiatakarékossági funkció <PC/DVI> módban aktív.
Ha a PC energiatakarékos módba lép <On> állapotban levő <Max. Power Saving> esetén, a monitor
is energiatakarékos módba kapcsol.
•
<On> - <Off>
Energiatakarékos módban nem lehet hívást kezdeményezni, ha a <Max. Power Saving>
beállítása <On>.
3-8
Használat
MENÜ
Security
LEÍRÁS
Négyjegyű felhasználói jelszó létrehozása.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Az alapértelmezett jelszó 0000.
SW Upgrade
A szoftver frissítése a hálózaton keresztül.
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
Reset System
A monitor visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
SW version
A jelenlegi rendszer szoftververziójának ellenőrzése.
Open Source
A termék fejlesztése során felhasznált szoftverek megjelenítése.
Call Control menü
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜ
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
LEÍRÁS
Bejövő hívások automatikus fogadása.
•
<On> - <Off>
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
Mute Option
Do not Disturb
Kiválaszthatja az online kapcsolat esetén alkalmazandó <Mute Option> lehetőséget.
•
<Voice> - Mikrofonátvitel leállítása a távoli partner irányába.
•
<Video> - Képátvitel leállítása a távoli partner irányába.
•
<Voice + Video> - Kép- és mikrofonátvitel leállítása a távoli partner irányába.
Bejövő hívások automatikus elutasítása.
•
<On> - <Off>
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
Használat
3-8
MENÜ
Default Call Type
Call Quality
LEÍRÁS
Megfelelő hívástípus kiválasztása.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> - A képminőség és átviteli sebesség elsőbbséget élvez.
•
•
<Sharpness> - Kommunikáció közben az átviteli sebesség elsőbbséget élvez a képminőséggel
szemben.
•
<Motion> - Kommunikáció közben a képminőség elsőbbséget élvez az átviteli sebességgel
szemben.
<Max Bandwidth> - A kommunikációhoz szükséges maximális sávszélesség beállítása. Minél
kisebb a sávszélesség, annál gyengébb a hívás minősége.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
Input menü
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜ
Source List
Mlnv
LEÍRÁS
Tetszés szerint egy a monitorhoz csatlakoztatott külső bemeneti eszköz képernyőjét is nézheti.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
A kép a képben képernyő méretének kiválasztása.
•
<
>-<
>
Kép a képben módban válik aktívvá. A kép a képben mód a távirányító LAYOUT gombjának
megnyomásával kapcsolható be.
Az Ön vagy a távoli partner képernyőjén levő kép a képben képernyőre vonatkozik hívás
közben. Külső bemenetre nem vonatkozik.
3-8
Használat
MENÜ
PIP Position
LEÍRÁS
A kép a képben képernyő elhúzása a megfelelő helyre.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Kép a képben módban válik aktívvá. A kép a képben mód a távirányító LAYOUT gombjának
megnyomásával kapcsolható be.
Az Ön vagy a távoli partner képernyőjén levő kép a képben képernyőre vonatkozik hívás
közben. Külső bemenetre nem vonatkozik.
PIP Transparency
A kép a képben képernyő átlátszóságának kiválasztása.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Csak <PC> / <DVI>-módban választható
Kép a képben mód esetén a távirányító LAYOUT gombjának megnyomásával aktiválódik <PC/
DVI> módban.
Picture [PC/DVI] menü
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENÜ
MagicBright
Pyp}
Mlnv
LEÍRÁS
Ideális képernyő-beállítások különböző felhasználói környezetekben, pl. dokumentumok létrehozása,
internet, filmek stb.
•
<Entertain>
A televízió fényerejéhez és élességéhez hasonló beállítások a legjobb minőségű szórakozáshoz
(film, DVD stb.).
•
<Internet>
Az interneten való szörfözéshez előre beállított képbeállítás (szöveg + kép).
•
<Text>
Dokumentumszerkesztéshez előre beállított képbeállítás.
•
<Custom>
Ha az előre beállított képmódokat nem találja megfelelőnek, e mód segítségével a <brightness>
és a <Contrast> közvetlenül is beállítható.
Csak <PC>-módban választható
Contrast
A kontraszt beállítása.
Brightness
Beállítja a fényerőt.
Sharpness
A képélesség beállítása.
Használat
3-8
MENÜ
Auto Adjustment
LEÍRÁS
Az <Auto Adjustment> funkció használatával a monitor automatikusan beállítja a fogadott videojeleket.
A <Fine>, <Coarse> és <PC Position> értékek beállítása automatikus.
Csak <PC>-módban választható
Screen
•
<Coarse>
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el.
<A <Coarse> beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes
beállítással igazíthatja vissza középre.
•
<Fine>
A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el.
Ha a zaj a <Fine> hangolási mód után is fennáll, változtassa meg a frekvenciát (<Coarse>), és
ismételje meg a <Fine> hangolást.
•
<PC Position>
A képernyő helyének vízszintes és függőleges beállítása.
•
<Image Reset>
A kép paraméterei a gyári alapértékekre állnak vissza.
Csak <PC>-módban választható
Picture Option
•
<Color Tone> - Módosítható a színárnyalat is.
•
•
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Az R, G, B (piros, zöld, kék) színösszetevők módosítása külön-külön.
<Size> - Méretváltás.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> - Digitális zajelnyomás.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Csak <VC>-módban választható
Picture Reset
Az összes képernyőmód-beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Picture [VC] menü
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
3-8
Pyp}
Mlnv
Használat
MENÜ
Mode
LEÍRÁS
Válassza ki a monitoron az egyik előre beállított képernyőmódot, vagy változtassa meg a képernyőbeállításokat a saját igényeinek megfelelően.
•
<Dynamic>
Ezt a módot akkor válassza, ha az <Standard> módnál élesebb képet szeretne kapni.
•
<Standard>
Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•
<Movie>
Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
Contrast
A kontraszt beállítása.
Brightness
Beállítja a fényerőt.
Sharpness
A képélesség beállítása.
Color
A kép színtelítettségének beállítása.
Tint (G/R)
A kép színárnyalatának beállítása.
Picture Option
•
<Color Tone> - Módosítható a színárnyalat is.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<A Warm1> és <Warm2> opció csak abban az esetben választható ki, ha a <Mode>
beállítása <Movie>.
•
<Digital NR> - Digitális zajelnyomás.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Az összes képernyőmód-beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Online kapcsolat esetén a hálózat menü kikapcsolt állapotban van.
MENÜ
IP Settings
User Name
Használat
LEÍRÁS
IP-cím konfigurálása.
•
<Dynamic> - Dinamikus IP-cím hozzárendelése.
•
<Static> - Statikus IP-cím hozzárendelése.
A SIP-kiszolgálóra vagy a H.323 átjáróra való bejelentkezéshez használandó felhasználónév megadása.
3-8
MENÜ
LEÍRÁS
Phone Number
E.164 címként a H.323 átjáróra küldendő hívás kezdeményezéséhez használt telefonszám megadása.
Network Preference
A hívások közben használt normál protokoll kiválasztása.
H.323 Settings
A H.323 beállítások (átjáró stb.) módosítása.
SIP Settings
A SIP Proxy-kiszolgáló adatainak konfigurálása.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> - A proxy-kiszolgáló be- és kikapcsolása.
•
<Display Name> - Az eszköz hálózaton való azonosításához használt név megadása.
•
<Server Address> - A proxy-kiszolgáló címének megadása.
•
<Password> - A felhasználó jelszavának megadása.
A hálózat aktuális állapotának ellenőrzése.
Beállítások, például a MAC-cím, az IP-cím, az alhálózati maszk, az átjáró, a DNS ping és az IP-ütközés megtekintése. Az elemek előtt látható (
(
) azt jelzi, hogy az adott elem megfelelően működik, a
) jel pedig a nem megfelelő működésre utal.
Ha a (
) a hálózat tesztelése közben jelenik meg, a teszt nem folytatódik a következő lépéssel.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜ
Sounds
Pyp}
Mlnv
LEÍRÁS
A <Sounds> (bejövő/kimenő hívás csengőhangja stb.) be- vagy kikapcsolása.
•
<On> - <Off>
Online kapcsolat esetén kikapcsolt állapotban van.
3-8
Használat
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜ
Power Frequency
A kamerafrekvencia beállítása.
<Auto> - <Manual>
A kamerakép fényerősségének beállítása.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
A kamerakép fehéregyensúlyának beállítása.
•
Brightness
Mlnv
LEÍRÁS
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Képek felcserélése (megfordítása) a kamera képernyőn.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Ha a kamera közvetlenül fényforrás, például lámpa felé néz, homályos lehet a kép.
Sötét környezetben a kép természetellenesnek tűnhet.
Használat
3-8
4
Hibaelhárítás
4-1
Monitor öndiagnosztika
•
Az öndiagnosztikai funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően működik-e.
•
Ha a monitoron üres képernyő látszik és az üzemjelző LED akkor is villog, ha a monitor és a számítógép csatlakoztatott
állapotban van, futtassa le az öndiagnosztika funkciót.
Az öndiagnosztika futtatása a monitoron:
1. Kapcsolja ki a monitort és a számítógépet.
2. Húzza ki a D-Sub kábelt a készülékből.
3. Kapcsolja be a monitort.
4. Ha a monitor megfelelően működik, megjelenik a „Check Signal Cable” üzenet.
4-1
Hibaelhárítás
4-2
Mielőtt a szervizhez fordulna
Mielőtt a szervizhez fordulna, próbálkozzon meg a következőkkel: Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
legközelebbi Samsung Electronics szervizközpont munkatársaihoz, vagy látogasson el a támogatási oldalunkra a
www.samsung.com honlapon.
ÜRES KÉPERNYŐ JELENIK MEG. / A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET BEKAPCSOLNI.
Rendesen csatlakoztatva van a tápkábel?
Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakozik-e.
Megjelenik a képernyőn a „Check Signal Cable” üzenet?
Ellenőrizze a számítógépet és a monitort összekötő kábelt.
Ha a csatlakozás megfelelő, nyomja meg többször a [ /
SOURCE] gombot, és győződjön meg arról, hogy a készüléken a megfelelő forrás van-e beállítva, és a monitor fogadja-e
a bemeneti jelet.
A képernyőn megjelenik a „Not Optimum Mode” üzenet?
Ez olyankor fordul elő, amikor a grafikus kártyáról érkező jel
meghaladja a monitor maximális felbontását vagy maximális
frekvenciáját (frissítési sebességét).
Ebben az esetben állítsa be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát. A megfelelő értékekért lásd a Szabvány
jelmód táblázatot.
Üres képernyő jelenik meg és a tápellátás jelzőfénye 1
másodperces időközönként felvillan?
A csatlakoztatáshoz DVI kábelt használt?
Ez bekapcsolt energiatakarékos funkciónál fordul elő.
Ha kattint az egérrel vagy lenyomja bármelyik billentyűt, a
képernyő bekapcsol.
Ha a számítógép indítása közben csatlakoztatja a DVI-kábelt,
vagy ha a számítógép használata közben kihúzza, majd újracsatlakoztatja, előfordulhat, hogy a képernyő nem jelenik
meg, mert néhány grafikus kártya ilyen körülmények között
nem továbbítja a videojelet.
Ebben az esetben csatlakoztatott DVI -kábellel indítsa újra a
számítógépet.
FURCSÁK A SZÍNEK. / A KÉP FEKETE-FEHÉRBEN JELENIK MEG.
A teljes képernyő egyszínű, olyan, mintha a képernyőt egy
celofánon keresztül nézné?
Ellenőrizze a számítógép kábelcsatlakozását.
Helyezze be ismét teljesen a grafikus kártyát a számítógépbe.
Ellenőrizze, hogy a <Color Effect> beállítása <Off>-e.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Konfigurálja újra a grafikus kártyát a használati útmutatóban
foglaltak szerint.
A KIJELZŐTERÜLET HIRTELEN AZ EGYIK SZÉLRE VAGY KÖZÉPRE HÚZÓDIK.
Megváltoztatta a grafikus kártyát vagy a meghajtót?
Próbálja meg futtatni a <Settings> <Picture> menüpont alatti
<Auto Adjustment> funkciót.
Módosította a felbontást vagy a frekvenciát (frissítési sebességet)?
Állítsa be a grafikus kártyát a megfelelő felbontásra és frekvenciára.
A megfelelő értékekért lásd a Szabvány jelmód táblázatot.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Konfigurálja újra a grafikus kártyát a használati útmutatóban
foglaltak szerint.
A KÉPEK ÉLETLENEK.
Módosította a felbontást vagy a frekvenciát (frissítési sebességet)?
Állítsa be a grafikus kártyát a megfelelő felbontásra és frekvenciára.
A megfelelő értékekért lásd a Szabvány jelmód táblázatot.
Hibaelhárítás
4-2
A SZÍN MEGJELENÍTÉSE 16 BITES (16 SZÍN). A GRAFIKUS KÁRTYA MÓDOSÍTÁSA UTÁN MEGVÁLTOZTAK A
KÉPERNYŐ SZÍNEI.
Telepítette a készülék illesztőprogramját?
Windows ME/XP/2000 : Állítsa be ismét a színt a Control
Panel (Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások) lehetőségek kiválasztásával.
Megfelelő a grafikus kártya beállítása?
Végezze el ismét a színbeállítást az új grafikuskártya-meghajtó segítségével.
A MONITOR CSATLAKOZTATÁSAKOR „A RENDSZER ISMERETLEN MONITORT, PLUG&PLAY (VESA DDC)
MONITORT TALÁLT” ÜZENET JELENIK MEG.
Telepítette a készülék illesztőprogramját?
Telepítse az eszközillesztőt a jelen útmutató vonatkozó
részében foglaltak szerint.
A grafikus kártya használati útmutatója segítségével ellenőrizze, hogy a rendszer az összes Plug&Play (VESA DDC) funkciót támogatja-e.
Ha a grafikus kártya támogatja a Plug & Play funkciókat, telepítse újra a kártya illesztőprogramját. Erről lásd a kártya használati útmutatóját.
A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ SZÉLEIT NÉZVE APRÓ TORZULÁSOKAT LÁTOK.
A képernyő védelme érdekében a monitor fekete színű pereme áttetsző anyaggal van bevonva, mely lágyítja a színeket a
képernyő szélén. Az anyag néha apróbb torzulást okozhat a monitor szélén látható képen. Ez nem jelez hibát.
A SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSAKOR PITTYEGÉS HALLATSZIK.
Ha a számítógép bekapcsolásakor 3 vagy több sípolást hall, a számítógép javításra szorul.
4-2
Hibaelhárítás
4-3
Gyakran ismételt kérdések
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Hogyan változtathatom meg a videojel frekvenciáját (frissítési
sebességét)?
PRÓBÁLJA MEG A KÖVETKEZŐT
A grafikus kártya frekvenciáját kell megváltoztatni.
Windows XP A frekvencia megváltoztatásához válassza a
Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes"
(Megjelenés és témák) → Display (Megjelenítés) → Settings
(Beállítások) → Advanced (Speciális) → Monitor (Képernyő)
elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a Monitor Settings (Képernyő-beállítások) alatt.
Windows ME/2000 : A frekvencia megváltoztatásához válassza a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) →
Settings (Beállítások) → Advanced (Speciális) → Monitor
(Képernyő) elemet, majd módosítsa a frissítési sebességet a
Monitor Settings (Képernyő-beállítások) alatt.
További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.
Hogyan módosítható a felbontás?
Windows XP Módosítsa a felbontást a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) →
Display (Képernyő) → Settings (Beállítások) lehetőségek
kiválasztásával.
Windows ME/2000 : Módosítsa a felbontást a Control Panel
(Vezérlőpult) → Display (Képernyő)→ Settings (Beállítások)
lehetőségek kiválasztásával.
További információért lapozza fel a számítógép vagy a grafikus kártya használati útmutatóját.
Hogyan használható az energiatakarékos funkció?
Windows XP Állítsa be a funkciót a Control Panel (Vezérlőpult) → Appearance and Themes (Megjelenés és témák) →
Display (Képernyő) → Screen Saver Setting (Képernyővédő
beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
Windows ME/2000 : Állítsa be a funkciót a Control Panel
(Vezérlőpult) → Display (Képernyő) → Screen Saver Setting
(Képernyővédő beállítása) lehetőségek kiválasztásával, vagy
állítsa be a számítógép BIOS beállításainál.
További információkért lásd a számítógéphez mellékelt Windows használati utasítást.
Hibaelhárítás
4-3
5
További információ
5-1
Műszaki leírás
MODELL
LCD képernyő
Szinkronizáció
Méret
23,6 hüvelyk (59 cm)
Kijelzőterület
521,28 mm (V) x 293,22 mm (F)
Képpontméret
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (F)
Vízszintes
30 kHz ~ 81 kHz
Függőleges
56 Hz ~ 75 Hz
Képernyőszín
Felbontás
VC240
16,7 M
Optimális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Analóg RGB, DVI-D (digitális képi interfész)
Bemenő jel, megszakítva
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön H/V szink., kompozit
TTL-szint (magas ≥ 2,0 V, alacsony ≤ 0,8 V)
Maximális képpontfrissítés
170 MHz (analóg, digitális)
Tápellátás
A készülék a 100 - 240 V közötti elektromos feszültséget támogatja.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék
hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Méretek (sz x ma x mé)/Súly (egyszerű állvány)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (állvány nélkül)
VESA Illesztő alaplemez
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Környezeti
feltételek
Hőmérséklet: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Üzemi
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (állvánnyal) / 8,8 kg
Páratartalom :20 % ~ 80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Páratartalom: 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
Döntés
-1˚ ~ 25˚
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
Otthoni használatra szánt készülék az elektromágnes interferencia szerinti besorolás alapján (B osztály). Minden térben
használható. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot
bocsát ki)
5-1
További információ
5-2
Energiatakarékos funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan
kikapcsolja a képernyőt, ha a készülék használata egy előre meghatározott ideig szünetel. Ha a készülék energiatakarékos
módba vált, ezt a tápellátás jelzőfénye színének megváltozása mutatja. Amikor a készülék energiatakarékos módban van, a
tápellátás nem kapcsol ki, így bármely billentyűt lenyomva vagy az egérrel kattintva a képernyő ismét bekapcsolható. Az
energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a a monitorhoz csatlakoztatott számítógép is rendelkezik ezzel a funkcióval.
ÁLLAPOT
NORMÁL MŰKÖDÉS
ENERGIATAKARÉKOS
ÜZEMMÓD
KIKAPCSOLT ÁLLAPOT
(BEKAPCSOLÓ GOMB)
Tápfeszültségjelző
Világít
Villogás
Ki
Fogyasztás
85 W-nál kevesebb
3 W-nál kevesebb
3 W-nál kevesebb
Ha a készüléken nincs tápellátást megszakító kapcsoló, az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a tápkábel ki van húzva.
Az energiatakarékos üzemmód aktiválásához kapcsolja <On> helyzetbe a <PC/DVI> mód <Max. Power Saving>
beállítását.
További információ
5-2
5-3
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE
•
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
5-3
További információ
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
További információ
5-3
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
5-3
További információ
5-4
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai) – Kizárólag Európa
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
További információ
5-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement