Samsung SP-H03 User's manual

Samsung SP-H03 User's manual
SP-H03
PICO projektor
Használati útmutató
A termék színe és megjelenése eltérhet az útmutatóban
szereplő illusztrációktól. A termék műszaki adatai a
teljesítmény javítása érdekében előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
Tartalom
FŐBB BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Üzembe helyezés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS
A csomag tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Az akkumulátor csatlakoztatása és leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Zoom- és fókuszbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Képméret és vetítési távolság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Szellőzőnyílások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Támogatott megjelenítési módok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Csatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Csatlakoztatás, majd telepítés a számítógépen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
AV-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Külső hangszóró csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
A tápellátás csatlakoztatása és az akkumulátor feltöltése . . . . . . . . 2-11
Külső memóriaeszköz csatlakoztatása, csatlakoztatás USB-kábellel 2-12
HASZNÁLAT
A készülék jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Termékadatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
LED-jelzőfények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
A képernyő-beállítás menü használata (OSD: képernyőmenü) . . . . . 3-4
Használható fájlformátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Firmware Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt a szervizhez fordulna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Műszaki leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
SAMSUNG WORLDWIDE ügyfélszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Megfelelő hulladékkezelés - Kizárólag Európa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
1
FĘbb biztonsági óvintézkedések
1-1
Üzembe helyezés elĘtt
A használati útmutatóban használt ikonok
IKON
NÉV
JELENTÉS
Figyelmeztetés
Azokat az eseteket jelzi, amikor elĘfordulhat, hogy a funkció nem mĦködik vagy a beállítás
törlĘdik.
Megjegyzés
Valamely funkció használatával kapcsolatos ötlet vagy tipp.
A használati útmutató használata
A jelen útmutatóban található információk a fejlesztéseknek köszönhetĘen külön értesítés nélkül megváltozhatnak.
•
A termék használatba vétele elĘtt maradéktalanul tanulmányozza át a biztonsági óvintézkedéseket.
•
Ha problémát tapasztal, lapozza fel a „Hibaelhárítás” címĦ fejezetet.
SzerzĘi jogvédelem
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Jelen használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd. szerzĘi jogvédelme alatt áll.
A használati útmutató a Samsung Electronics, Co., Ltd írásos engedélye nélkül sem részben, sem teljes egészében nem
sokszorosítható, nem terjeszthetĘ és semmiféle formában nem használható fel.
ElĘfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha.
szerelĘt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás elĘtt közlik Önnel.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
1-1
1-2
Karbantartás és ápolás
A projektor felületének és lencséjének megtisztítása
A projektort puha, száraz ruhával tisztítsa.
•
A készülék tisztításához ne használjon gyúlékony folyadékot, pl.
benzint vagy hígítót.
•
Ne kapargassa a lencsét a körmével vagy éles tárggyal.
Ez maradandó karcolásokat, illetve a termék károsodását
okozhatja.
•
Ne használjon nedves törlĘkendĘt a projektor tisztításához, illetve
ne permetezzen rá vizet közvetlenül.
A készülékbe kerülĘ víz tüzet, áramütést vagy a termék hibás
mĦködését okozhatja.
•
A beszivárgó víz következtében fehér folt jelenhet meg a
projektor felszínén.
A folt kinézete és árnyalata típustól függĘen eltérhet.
A projektor belsejének megtisztítása
A projektor belsejének tisztításához kérje a Samsung szervizközpont
ezzel megbízott munkatársainak a segítségét.
•
1-2
Ha por vagy egyéb anyag kerül a projektor belsejébe, forduljon a
szervizközponthoz.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
1-3
Biztonsági óvintézkedések
A biztonsági óvintézkedéseket jelzĘ ikonok
IKON
NÉV
Figyelem
Figyelmeztetés
JELENTÉS
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy
halált okozhat.
Az ezzel a jellel ellátott óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy vagyoni
kárt okozhat.
A jelek jelentése
Ne hajtsa végre.
Tartsa be.
Áramellátás
A következĘ képek tájékoztató jellegĦek, ezért típustól és országtól függĘen különbségek jelentkezhetnek.
A folt kinézete és árnyalata típustól függĘen eltérhet.
Figyelem
Soha ne dugja be, illetve ne húzza ki a
tápkábelt vizes kézzel.
•
30
LUMEN
30
LUMEN
Ez áramütést okozhat.
A tápkábelt és a terméket tartsa hĘforrástól
távol.
•
EllenkezĘ esetben áramütés vagy tĦz
veszélye állhat fenn.
Ne használjon sérült tápkábelt, dugaszt
vagy kilazult konnektort.
Ne csatlakoztasson több elektromos
készüléket egyetlen fali aljzathoz.
•
•
EllenkezĘ esetben áramütés vagy tĦz
veszélye állhat fenn.
A tápkábelt ne hajlítsa vagy csavarja meg
túlzottan, és ne helyezzen rá súlyos
tárgyakat.
•
Különben a sérült tápkábel áramütést
vagy tüzet okozhat.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
Különben a konnektor túlmelegedhet,
ami tüzet okozhat.
A porral, vízzel vagy idegen anyagokkal
érintkezĘ hálózati csatlakozó tĦit és
csatlakozóaljzatát alaposan tisztítsa meg.
!
•
Ezt tüzet vagy áramütést okozhat.
1-3
A tápkábelt mindig csatlakoztassa
megfelelĘen.
•
!
EllenkezĘ esetben tĦz veszélye állhat
fenn.
GyĘzĘdjön meg róla, hogy a tápkábelt
földelt (csak 1-es szigetelési osztályú
berendezéshez való) konnektorba
csatlakoztatja.
!
•
Az akkumulátor kezelésére vonatkozó
óvintézkedések.
•
Ne használjon jóvá nem hagyott
akkumulátort. Robbanásveszélyes.
•
Ne fejtsen ki nagy erĘt az
akkumulátorra, és ne próbálja meg
kilyukasztani azt.
•
Az akkumulátort ne tegye ki hĘ
hatásának, és ne tárolja meleg helyen
(például nyáron ne hagyja az autóban).
•
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne
érje nedvesség.
•
Ne engedje, hogy gyermekek vagy
háziállatok megnyalják vagy a szájukba
vegyék az akkumulátort.
•
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
töltési csatlakozójához ne érjen
fémtárgy.
Különben fennáll az áramütés vagy a
személyi sérülés veszélye.
Csak a Samsung által szállított tápkábelt
használja. Ne használjon más elektromos
berendezéshez tartozó tápkábelt sem.
•
!
EllenkezĘ esetben áramütés vagy tĦz
veszélye állhat fenn.
Figyelmeztetés
A tápkábelt a konnektorból a csatlakozót, és
nem pedig a vezetéket megfogva húzza ki.
•
!
30
LUMEN
Máskülönben tĦz keletkezhet vagy
áramütést okozhat.
A készülék tisztítása elĘtt húzza ki a
hálózati csatlakozót.
30
LUMEN
!
30
LUMEN
•
!
1-3
Ezt tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha az akkumulátor eltávolítását követĘen
probléma adódik a projektorral, a tápkábel
kihúzásával szüntesse meg teljesen az
áramellátást. Az áramellátás nem
szakítható meg teljesen mindössze a
terméken található bekapcsoló gombbal.
Az akkumulátor eltávolítását követĘen ne
próbálja a tápkábel bedugásával, illetve
kihúzásával be- vagy kikapcsolni a
projektort. (Ne használja a hálózati kábelt
tápkapcsolóként.)
FĘbb biztonsági óvintézkedések
Elhelyezés
Figyelem
30
LUMEN
A készülék állványra vagy polcra
helyezésekor ellenĘrizze, hogy a készülék
eleje nem lóg-e le az állványról vagy a
polcról.
•
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek, és ne helyezze hĘforrás, pl.
tĦz vagy fĦtĘtest közelébe.
30
LUMEN
•
EllenkezĘ esetben a készülék leeshet,
ami meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
A projektor áthelyezése elĘtt húzza ki a
tápkábel dugaszát és a más készülékekhez
csatlakozó kábeleket.
30
LUMEN
•
!
30
LUMEN
!
A tápkábelt tartsa távol hĘforrásoktól.
•
Ne állítsa a készüléket erĘsen porosodó
helyre.
30
LUMEN
!
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre,
ahol gyermekek elérhetik.
30
LUMEN
•
SAMSUNG
!
A gyerekek véletlenül leránthatják a
készüléket, ami személyi sérülést
okozhat.
A termék csomagolásához használt
mĦanyag zacskókat tartsa gyermekektĘl
távol.
30
LUMEN
•
!
Ha a készüléket olyan helyen használja,
ahol a mĦködési feltételek jelentĘs
mértékben változnak, a különbözĘ
környezeti hatások súlyos minĘségi
problémát okozhatnak. Ez esetben elĘször
kérjen segítséget a telefonos
ügyfélszolgálat munkatársaitól.
•
A tápkábel burkolata megolvadhat, ami
áramütést vagy tüzet okozhat.
Különben a sérült tápkábel áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol
por, pára (szauna), olaj, füst vagy víz
(esĘcseppek) érheti, illetve ne használja
jármĦben.
•
Ez lerövidítheti a termék élettartamát,
illetve tüzet okozhat.
30
Ha a gyerekek a fejükre húzzák a
mĦanyag zacskókat, megfulladhatnak.
Ne telepítse a projektort szĦk, rosszul
szellĘzĘ helyre.
LUMEN
•
EllenkezĘ esetben tĦz keletkezhet a
belsĘ hĘmérséklet emelkedése miatt.
Ilyenek lehetnek a mikroszkopikus
pornak, vegyi anyagoknak, túl magas
vagy túl alacsony hĘmérsékletnek,
illetve magas páratartalomnak kitett
helyek, mint pl. a repülĘterek vagy
állomások, ahol a készüléket hosszú
ideig folyamatosan használják stb.
Figyelmeztetés
30
LUMEN
!
A készülék állványra vagy polcra
helyezésekor ellenĘrizze, hogy a készülék
eleje nem lóg-e le az állványról vagy a
polcról.
•
EllenkezĘ esetben a készülék leeshet,
ami meghibásodást vagy személyi
sérülést okozhat.
•
EllenĘrizze, hogy a szekrény vagy a
polc mérete megfelel-e a készülék
méretének.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
A készüléket óvatosan tegye le.
30
LUMEN
•
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
!
1-3
Használati tudnivalók
Figyelem
Ne helyezzen fémtárgyakat, például
gemkapcsot, érmét, hajtĦt, illetve gyúlékony
tárgyakat a készülék belsejébe (a
szellĘzĘnyílásokon, csatlakozókon stb.
keresztül).
100
30
LUMEN
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tĦz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
30
LUMEN
•
A készülék magas feszültséggel mĦködik,
ezért soha ne szerelje szét, és ne próbálja
meg megjavítani vagy átalakítani.
30
LUMEN
•
EllenkezĘ esetben fennáll az áramütés
vagy a tĦz veszélye.
•
Ha a készülék javításra szorul, lépjen
kapcsolatba a szakszervizzel.
Ne helyezzen a készülék tetejére
gyermekek számára vonzó tárgyakat,
például játékot vagy süteményt.
Ne nézzen bele a lencsébe, ha a projektor
be van kapcsolva.
30
LUMEN
•
A termék közelében ne használjon, illetve
ne tartson gyúlékony anyagokat és
tárgyakat.
30
LUMEN
•
A gyerekek felnyúlhatnak ezekért,
ennek következtében az adott tárgy
vagy a készülék leeshet, ami személyi
sérülést vagy akár halált is okozhat.
Ez különösen gyermekek esetén
veszélyes.
Ne próbáljon áram vezetésére alkalmas
tárgyat, például gemkapcsot dugni a
tápcsatlakozóba, ha a vezeték be van
dugva a konnektorba.
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne érjen a tápkábel dugaszához
közvetlenül azután, hogy kihúzta a
konnektorból.
Égdörgés és villámlás esetén húzza ki a
tápkábelt.
Ne takarja le a termék szellĘzĘnyílását
abrosszal vagy függönnyel.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
!
Máskülönben tĦz keletkezhet vagy
áramütést okozhat.
•
Ügyeljen arra, hogy szállítása közben a
készülék ne essen le.
Különben a készülék túlmelegedhet, és
ezáltal tĦz keletkezhet.
A terméket ne használja párologtató
berendezés vagy tĦzhely közelében.
30
LUMEN
30
LUMEN
•
!
Ez a készülék meghibásodásához vagy
személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne emelje fel és ne mozgassa a terméket a
tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.
30
LU
ME
N
•
Az így megsérülĘ kábel áramütést, tüzet
vagy meghibásodást okozhat.
30
LUMEN
!
Ha a termék furcsa hangot, égett szagot
vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a
tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a
szakszervizzel.
•
1-3
EllenkezĘ esetben áramütés vagy tĦz
veszélye állhat fenn.
Máskülönben tĦz keletkezhet vagy
áramütést okozhat.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
Gázszivárgás esetén ne érintse meg a
készüléket és a tápkábelt, és azonnal
szellĘztessen.
30
LUMEN
!
GAS
•
Szikra keletkezése robbanást vagy tüzet
okozhat.
•
Vihar vagy villámlás idején ne érjen
hozzá a tápkábelhez vagy az
antennakábelhez.
Ne dobjon semmit a készülékre, és ne üsse
meg a készüléket.
30
LUMEN
•
!
EllenkezĘ esetben áramütés vagy tĦz
veszélye állhat fenn.
Ne helyezzen fémbĘl készült vagy
folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát,
virágcserepet, innivalót, kozmetikumot vagy
gyógyszert) a készülék tetejére.
30
LUMEN
•
Ha a termék belsejébe víz vagy idegen
anyag kerül, kapcsolja ki a készüléket,
húzza ki tápkábelt és lépjen kapcsolatba
a szakszervizzel.
•
Különben tĦz keletkezhet, illetve fennáll
az áramütés és a készülék
meghibásodásának veszélye.
Figyelmeztetés
Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyat.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
Különben a készülék meghibásodhat
vagy személyi sérülést okozhat.
SAMSUNG
Ha hosszú ideig nem használja a
készüléket (pl. elutazik otthonról), húzza ki
a tápkábelt a konnektorból.
30
LUMEN
Ne használja a meghibásodás jeleit (pl.
nincs kép vagy hang) mutató készüléket.
30
LUMEN
SAMSUNG
•
!
•
LUMEN
•
Ha ezt elmulasztja, a felgyülemlĘ por
miatti túlmelegedés vagy rövidzárlat
tüzet, illetve áramütést okozhat.
A projektort tartsa asztalon.
30
Ha víz vagy más idegen anyag kerül a
projektor belsejébe, kapcsolja ki a
projektort, húzza ki a tápvezetéket, és
lépjen kapcsolatba egy szervizközponttal.
EllenkezĘ esetben megbotolhat benne,
és megsérülhet, illetve kárt tehet a
projektorban.
Kapcsolja ki haladéktalanul a
készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból, és forduljon a
szervizközponthoz.
Ne érjen hozzá a készülék lencséjéhez.
30
LUMEN
•
Ez a lencsék károsodását okozhatja.
!
A kisebb tartozékokat tartsa gyermekektĘl
távol.
Késsel vagy kalapáccsal ne érjen hozzá a
készülék külsĘ részeihez.
30
LUMEN
!
!
30
LUMEN
Ha leejti a készüléket, vagy ha annak
burkolata sérült, kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a tápkábelt. Hívja a
szakszervizt.
•
30
LUMEN
!
EllenkezĘ esetben fennáll az áramütés
vagy a tĦz veszélye.
Az adapter ne legyen vizes. Az adaptert ne
érje nedvesség.
•
Csak jól szellĘzĘ helyen tárolja a
tápadaptert.
Ez hibás mĦködést, áramütést és tüzet
okozhat. Ne használja a szabadban az
adaptert, ha vízparton tartózkodik, illetve
csapadékos idĘben. Ügyeljen arra, hogy
a padló vizes tisztításakor az adaptert
ne érje nedvesség.
FĘbb biztonsági óvintézkedések
Ne helyezzen egymásra adaptereket.
30
LUMEN
•
EllenkezĘ esetben tĦz veszélye állhat
fenn.
1-3
Az adaptert tartsa más hĘforrásoktól távol.
Az adapter használata elĘtt távolítsa el a
védĘfóliát.
30
LUMEN
•
EllenkezĘ esetben tĦz veszélye állhat
fenn.
•
Ne nyissa ki a készülék burkolatait.
•
30
LUMEN
Ez a készülék belsejében levĘ
magasfeszültségĦ áram miatt veszélyes
lehet.
30
LUMEN
Különösen ügyeljen arra, hogy a projektor
mĦködése közben ne érjen a légelvezetĘ
nyílásokhoz.
30
LUMEN
LUMEN
A lencse forró lehet. Ne érjen hozzá. (Az
érzékeny bĘrĦ gyermekek és felnĘttek
különösen legyenek óvatosak.)
30
LUMEN
LUMEN
Ne menjen a szellĘzĘnyílások vagy a
lencse közelébe. A projektor mĦködése
közben, illetve közvetlenül annak
kikapcsolása után ezek forróak lehetnek.
Ne feledje, hogy a légelvezetĘ nyílások még
a projektor kikapcsolását követĘen is forrók
maradnak egy ideig.
30
Ne helyezzen hĘre érzékeny tárgyakat a
projektor közelébe.
30
EllenkezĘ esetben tĦz veszélye állhat
fenn.
A tisztítással kapcsolatos tudnivalók
Figyelem
30
LUMEN
Ne használjon vízpermetet vagy nedves
törlĘkendĘt a készülék tisztításához. Ne
használjon a készülék mĦanyag részeinek
(pl. készülékház) tisztításához
vegyszereket, pl. mosószert, ipari vagy
gépkocsifényezĘt, maró hatású szert,
viaszt, benzint és alkoholt, mert a felsorolt
szerek károsíthatják a projektort.
A nagy mennyiségĦ alkoholt, oldószert vagy
egyéb erĘs vegyszert tartalmazó
felületkezelĘ anyagok elszínezhetik vagy
károsíthatják a termék külsejét, illetve a
bevonatának leválását okozhatják. Csak
speciális tisztítószert használjon. Az ajánlott
tisztítószer megvásárolható a
szervizközpontokban.
Figyelmeztetés
30
LUMEN
!
Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és a
készülék áttörléséhez használjon száraz
ruhát.
•
•
1-3
A készülék tisztításához ne használjon
viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölĘ
szert, illatosítót, kenĘanyagot vagy
tisztítószert.
Ez a termék külsejének
eldeformálódásához, illetve a feliratok
leválásához vezethet.
30
LUMEN
!
SAMSUNG
A projektor lencséjén levĘ szennyezĘdés és
folt eltávolításához használjon
tisztítópermetet vagy semleges hatású
mosószerrel és vízzel átitatott törlĘkendĘt.
A projektor belsejét évente legalább egy
alkalommal tisztíttassa meg a
szervizközpontban.
!
FĘbb biztonsági óvintézkedések
2
Telepítés és csatlakoztatás
2-1
A csomag tartalma
•
Csomagolja ki a készüléket, és ellenĘrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következĘ tartozékok mindegyikét.
•
ėrizze meg a csomagolás dobozát a készülék késĘbbi szállításának esetére.
•
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedĘhöz.
•
A külön megvásárolható tartozékok a Samsung viszonteladóknál szerezhetĘk be.
PICO projektor
TARTALOM
Garancialevél
(Nem minden régióban)
Használati útmutató
Tápkábel/adapter
B
Gyors telepítési útmutató
Akkumulátor
PICO Projektorház
USB átalakító
3RCA átalakító
D-Sub átalakító kábel
FerritgyĦrĦ a tápkábelhez
(1 db)
KÜLÖN KAPHATÓ
B
USB-kábel
Telepítés és csatlakoztatás
Sztereó kábel
Audiokábel
Videokábel
2-1
2-2
Az akkumulátor csatlakoztatása és leválasztása
Az akkumulátor csatlakoztatása
Igazítsa, majd rögzítse egymáshoz a projektor alján található mélyedéseket és az akkumulátoron kiálló részeket.
Kattanásig tolja elĘre a projektor felsĘ és hátsó részét.
Az akkumulátor leválasztása
Nyomja be az akkumulátor hátsó részén az [PUSH] jelöléssel ellátott zárat.
Tartsa benyomva a zárat, és közben emelje ki a projektor hátsó részét.
2-2
Telepítés és csatlakoztatás
2-3
Zoom- és fókuszbeállítás
FOCUS
Tolja addig balra a [FOCUS] csúszkát, amíg tisztává nem válik a kép.
A kép mérete a projektor és a vetítĘvászon közötti távolságtól függ.
Ha nem a 2-4. részben található Képméret és vetítési távolság táblázatban megadott távolságon belül helyezi el a
projektort, az élességet nem lehet megfelelĘen beállítani.
Telepítés és csatlakoztatás
2-3
2-4
Képméret és vetítési távolság
Screen: Side view
Screen: Front view
M
Y
Projector
Y
90°
X
Z
Z: Throw Distance
Tolja addig balra a [FOCUS] csúszkát, amíg tisztává nem válik a kép.
KÉPMÉRET
Z (VETÍTÉSI TÁVOLSÁG)
M (ÁTLÓS)
X (VÍZSZINTES)
Y (FÜGGėLEGES)
HÜVELYK
CM
HÜVELYK
CM
HÜVELYK
CM
HÜVELYK
CM
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
2-4
Telepítés és csatlakoztatás
2-5
SzellĘzĘnyílások
SzellĘzĘnyílások
A szellĘzĘnyílások elhelyezkedésével kapcsolatban kérjük, tanulmányozza az alábbi ábrát.
•
Ne zárja el a szellĘzĘnyílásokat. A szellĘzĘnyílások elzárása a projektor túlmelegedését és meghibásodását okozhatja.
NÉV
,
,
,
LEÍRÁS
LégelvezetĘ nyílások
LevegĘkimeneti nyílás
LevegĘ-bemeneti nyílások
LevegĘbemeneti nyílás
Telepítés és csatlakoztatás
2-5
2-6
Támogatott megjelenítési módok
2-6-1. PC-specifikáció (D-Sub)
FORMÁTUM
FELBONTÁS
VÍZSZINTES
FREKVENCIA
(KHZ)
FÜGGėLEGES
FREKVENCIA
(HZ)
KÉPPONTFREKVENCIA
(MHZ)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
A projektorba beépített chip minden, 854 x 480-tól eltérĘ felbontást átkonvertál 854 x 480-as felbontásra. Az optimális kép
elérése érdekében a számítógép felbontásának hasonlónak kell lennie a projektor felbontásához (854 x 480).
2-6-2. AV-specifikáció (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-6
Telepítés és csatlakoztatás
2-7
Csatlakozók
2-7-1. Hátulnézet
Nyissa fel a fedelet a projektor hátsó részén.
PC IN
AV IN
IKON
NÉV
PC IN port
AV IN port
Tápcsatlakozó
USB-csatlakozó
Hangkimeneti csatlakozó
Legfeljebb 16 GB kapacitású USB-tárolóeszköz használható.
(A külsĘ tárolóeszközök esetén támogatott maximális kapacitás a Samsung által végzett gyári teszteken alapul. A
tárolóeszköz gyártójától függĘen elĘfordulhatnak eltérések.)
Telepítés és csatlakoztatás
2-7
2-7-2. Oldalnézet
FOCUS
IKON
NÉV
MicroSD (HC) memóriakártya-nyílás
Legfeljebb 32 GB kapacitású MicroSD (HC) memóriakártya használható.
(A külsĘ tárolóeszközök esetén támogatott maximális kapacitás a Samsung által végzett gyári teszteken alapul. A
tárolóeszköz gyártójától függĘen elĘfordulhatnak eltérések.)
2-7
Telepítés és csatlakoztatás
2-8
Csatlakoztatás, majd telepítés a számítógépen
2-8-1. A számítógépes környezet beállítása
EllenĘrizze a következĘket, mielĘtt a számítógéphez csatlakoztatná a projektort.
1. Kattintson jobb egérgombbal a Windows Asztalon, majd kattintson a [Tulajdonságok] lehetĘségre. Megjelenik a
<Megjelenítés tulajdonságai> párbeszédpanel.
1
2. Kattintson a [Beállítások] fülre, majd válassza a <KépernyĘfelbontás> elemet. A projektor optimális beállítása 800 x 600. A
projektor által támogatott egyéb felbontásokat lásd a 2-6. rész alatti Számítógép specifikáció - megjelenítési mód táblázatot.
A <SzínminĘség> beállítást nem szükséges módosítani.
3. Kattintson a [Speciális] gombra. Megjelenik egy újabb tulajdonságablak.
2
3
4. Kattintson a [Monitor] fülre, majd válassza a <KépernyĘ-frissítési gyakoriság> elemet. A kiválasztott felbontásnak megfelelĘ
frissítési gyakoriságról lásd az adott felbontás melletti frissítési gyakoriságot (60 Hz, 70 Hz stb.) a 2-6. rész alatti Számítógép
specifikáció - megjelenítési mód táblázatban.
A frissítési gyakoriság beállításával mind a függĘleges, mind pedig a vízszintes frekvenciát megadhatja.
4
5. Az [OK] gombra kattintva zárja be az ablakot, majd kattintson a <Megjelenítés tulajdonságai> ablak [OK] gombjára, és zárja
be azt az ablakot is.
6. Állítsa le a számítógépet és csatlakoztassa a projektort.
Telepítés és csatlakoztatás
2-8
•
A beállítási mĦvelet a számítógép típusától és a Windows verziójától függ. (Például a [Testreszabás] helyett
[Tulajdonságok (R)] látható, amint az az 1. pontnál látható.)
•
Számítógépes monitorként használva a készülék max. 32 bit/pixeles színminĘséget támogat.
•
A monitor gyártmányától és a használt Windows verziótól függĘen a kivetített kép eltérhet a képernyĘn láthatótól.
•
A projektor számítógéphez csatlakoztatása esetén ellenĘrizze, hogy a számítógép beállításai egyeznek-e a projektor
által támogatott megjelenítési beállításokkal. Ha nem, jelproblémák léphetnek fel.
2-8-2. Számítógép csatlakoztatása
PC IN
AV IN
RGB
EllenĘrizze, hogy a számítógép és a projektor kikapcsolt állapotban van-e.
1. Csatlakoztassa a D-Sub átalakító kábelt a projektor hátulján található [PC IN], illetve számítógépen lévĘ RGB-csatlakozóhoz.
A támogatott bemeneti jelformátumokat lásd a „Támogatott megjelenítési módok” címĦ fejezet „Számítógép specifikáció (DSub)” táblázatában.
2. Csatlakoztassa a projektor és a számítógép tápkábeleit.
A projektor használata
1. Kapcsolja be a projektort, majd válassza az <Input Source> ĺ <PC> lehetĘséget.
Ha a <PC> mód nem választható ki, ellenĘrizze, hogy a D-Sub átalakító kábel megfelelĘen van-e csatlakoztatva.
2. Kapcsolja be a számítógépet, és ha szükséges, állítsa be a számítógépes környezetet (képernyĘfelbontás, stb.).
3. Állítsa be a képernyĘt.
2-8
Telepítés és csatlakoztatás
2-9
AV-eszköz csatlakoztatása
PC IN
AV IN
VIDEO OUT
AUDIO OUT
EllenĘrizze, hogy az AV-eszköz és a projektor kikapcsolt állapotban van-e.
1. Illessze be a 3RCA átalakítót a projektor hátulján található [AV IN] csatlakozóba.
2. Csatlakoztasson egy videokábelt és egy audiokábelt a 3RCA átalakítóhoz.
A támogatott bemeneti jelformátumokat lásd a „Támogatott megjelenítési módok” címĦ fejezet „AV-specifikáció (VIDEO)”
táblázatában.
3. Csatlakoztassa a videokábelt az AV-eszköz VIDEO OUT csatlakozójához.
Csatlakoztassa az audiokábelt az AV-eszköz AUDIO OUT csatlakozójába.
A video- és az audiokábel külön kapható.
Telepítés és csatlakoztatás
2-9
2-10 KülsĘ hangszóró csatlakoztatása
PC IN
AV IN
AUDIO IN
A hang a projektorba beépített hangszóró helyett a külsĘ hangszóróból hallható.
1. MegfelelĘ sztereó kábellel csatlakoztassa a külsĘ hangszórót és a projektor [
•
A külsĘ hangszóró hangereje a projektor [
•
A[
] csatlakozóját.
] gombjaival szabályozható.
] csatlakozó minden hangjel továbbítására alkalmas.
A sztereó kábelek külön kaphatók.
2-10
Telepítés és csatlakoztatás
2-11 A tápellátás csatlakoztatása és az akkumulátor feltöltése
2-11-1. Áramellátás
A szükséges csatlakoztatásokat követĘen ne feledje el a hálózatra kötni a tápkábel dugaszát.
PC IN
AV IN
1. Csatlakoztassa az adapter tápvezetékét a projektor hátoldalán található [
] csatlakozóhoz.
2. A tápvezeték egyik végét csatlakoztassa az adapterhez, a másik végét pedig egy fali aljzathoz.
•
FerritgyĦrĦ a tápkábelhez
A ferritgyĦrĦ célja, hogy megóvja a kábelt az interferenciától.
A kábel csatlakoztatásakor az ábrán látható módon nyissa fel a ferritgyĦrĦt, és kapcsolja a kábel köré, közel a
csatlakozóhoz.
A (A ferritgyĦrĦ és a kábel projektorhoz csatlakoztatott vége közötti távolság): legfeljebb 50 mm
Telepítés és csatlakoztatás
2-11
2-11-2. Az akkumulátor feltöltése
1. Csatlakoztassa az akkumulátort a projektorhoz.
2. A projektornak kikapcsolt állapotban kell lennie.
3. Csatlakoztassa az adapter tápvezetékét a projektor hátoldalán található [
] csatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa az adapter tápvezetékét egy elektromos aljzathoz. Az akkumulátor feltöltése automatikusan elkezdĘdik.
2-11
•
Ha a projektor fali aljzathoz csatlakozik, nem fogyasztja az akkumulátort. (A projektor akkor is mĦködik, ha az
akkumulátor nincs csatlakoztatva.) Javasoljuk, hogy akkor is csatlakoztassa az akkumulátort a projektorhoz, ha a
projektor csatlakozik elektromos aljzathoz.
•
Az akkumulátor körülbelül három óra alatt tölthetĘ fel, ha teljesen lemerül, és a projektor ki van kapcsolva.
•
A videolejátszás ideje a LED üzemmódtól függĘen eltérhet, a következĘk szerint (teljesen feltöltött akkumulátor
mellett):
(A lejátszási idĘ külsĘ memóriáról való videolejátszás esetén rövidebb lehet.)
<Settings> - <LED Mode> - <Normal>: Kb. egy órányi videolejátszás belsĘ memóriából.
<Settings> - <LED Mode> - <Eco>: Kb. két órányi videolejátszás külsĘ memóriából.
•
A fennmaradó akkumulátorfeszültségtĘl függĘen a képernyĘ fényereje változhat, ha a projektor csak az
akkumulátorról mĦködik.
•
Az akkumulátor töltési ideje és kapacitása az akkumulátor állapotától, a mĦködtetési körülményektĘl és a használat
idejétĘl függĘen változhat. Az akkumulátor akkor is fogyaszt áramot, ha a készülék használaton kívül van. Az idĘ
múlásával a maximális mĦködési idĘ fokozatosan csökken. (Ha a maximális üzemidĘ már az eredeti üzemidĘ felét
sem éri el, ideje lecserélni az akkumulátort egy újra.)
•
A piros LED (
fel van töltve.
) azt jelzi, hogy az akkumulátor töltés alatt áll. / A kék LED (
) azt jelzi, hogy az akkumulátor teljejen
Telepítés és csatlakoztatás
2-12 KülsĘ memóriaeszköz csatlakoztatása, csatlakoztatás USB-kábellel
2-12-1. MicroSD memóriakártya csatlakoztatása
FOCUS
1. Illessze be a MicroSD memóriakártyát a projektor oldalán található MicroSD memóriakártya-nyílásba.
ElĘfordulhat, hogy bizonyos microSD kártyákkal nem kompatibilis.
2-12-2. USB-eszköz csatlakoztatása
PC IN
AV IN
B
1. Csatlakoztassa az USB-adaptert az USB-eszközhöz.
2. Illessze be az USB átalakítót a projektor hátulján található [
•
] nyílásába.
A készülék nem támogatja a Multi-Card kártyaolvasókat.
•
A készülék nem mĦködik, ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva.
•
KülsĘ merevlemez csatlakoztatásakor a merevlemez számára biztosítson külön tápellátást.
EllenkezĘ esetben elĘfordulhat, hogy a projektor mĦködéséhez nem áll rendelkezésre elegendĘ tápellátás.
•
A szabványos USB-specifikációnak meg nem felelĘ termékek nem mindig mĦködnek megfelelĘen.
•
Az automatikus felismerési alkalmazással, illetve saját illesztĘprogrammal rendelkezĘ USB-tárolóeszközök nem
mindig megfelelĘen mĦködnek.
Telepítés és csatlakoztatás
2-12
•
A csak kijelölt meghajtót használó USB-tárolóeszközöket nem mindig ismeri fel a készülék.
•
Az USB-tárolóeszközök felismerésének sebessége készüléktípusonként változó.
•
Amikor használatban van a csatlakoztatott USB-tárolóeszköz, ne húzza ki a készülékbĘl, és ne kapcsolja ki a
készüléket. EllenkezĘ esetben megsérülhet az USB-tárolóeszköz és az azon tárolt fájl(ok).
•
Csak normál fájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközt használjon, A rendellenes fájlok zavart okozhatnak a
mĦködésben, illetve elĘfordulhat, hogy a fájlokat nem lehet lejátszani.
•
Az USB-tárolóeszközöket a Windows által támogatott FAT vagy FAT32 fájlrendszerrel kell formázni (a FAT32 az
ajánlott formátum). ElĘfordulhat, hogy a nem Windows programmal formázott tárolóeszközök nem fognak megfelelĘen
mĦködni.
•
Az USB-eszközt az ahhoz mellékelt USB-kábellel kösse össze a projektorral. (A külsĘ eszközök és az azokhoz
mellékelt kábelek beszerzésével kapcsolatos további információkért forduljon azok gyártójához.)
•
A Samsung nem vállal felelĘsséget a külsĘ eszközök olyan hibáiért, amelyeket az azok számára elĘírttól eltérĘ kábel
használata okoz.
•
Mivel az USB-tárolóeszközökön található adatok megsérülhetnek, az adatveszteség elkerülése érdekében készítsen
biztonsági másolatot a fontos adatokról. Az adatkezelés a felhasználó felelĘssége. A Samsung nem vállal felelĘsséget
az adatveszteségért.
•
A projektor a gyökérmappához képest legfeljebb 4 szint mélységig támogatja az USB-tárolóeszközökön található
almappákat. Továbbá, a készülék nem ismeri fel azokat a mappákat, amelyekben a fájlok száma (beleértve a
mappákat is) meghaladja a 2900-at. Továbbá, ha az USB-tárolóeszközön nagy mennyiségĦ fájl található, az egyes
fájlok megjelenítése több idĘt vehet igénybe.
•
Ha a készülékhez csatlakoztatott külsĘ memóriaeszköz nem mĦködik, próbálja ki, hogy számítógéphez csatlakoztatva
mĦködik-e. Ha ekkor sem mĦködik megfelelĘen, forduljon a memóriaeszköz gyártójának szervizközpontjához vagy
ügyfélszolgálatához.
2-12-3. Számítógéphez csatlakoztatás USB-kábellel
PC IN
AV IN
B
USB
A projektor számítógéphez csatlakoztatását követĘen fájlokat másolhat a projektor belsĘ memóriájába.
Csatlakoztassa az USB-kábel kisebb végét a projektorhoz, nagyobb végét pedig a számítógép USB-portjához.
Fájlok másolása számítógéprĘl.
1. Kapcsolja ki a projektort, majd az USB-kábellel csatlakoztassa a projektort a számítógéphez.
2. Kapcsolja be a projektort. Megjelenik az indítási Samsung logó, majd a projektor megjeleníti a „Loading”, aztán pedig a
„Connected to PC USB port.” üzenetet.
2-12
Telepítés és csatlakoztatás
3. Ezt követĘen a Windows verziójától függĘen eltérĘ képernyĘk láthatók. Számos verzió esetén megjelenik a cserélhetĘ
lemezre figyelmeztetĘ felugró üzenet a számítógép képernyĘjén.
Ha megjelenik ez a felugró ablak, válassza a „Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez” lehetĘséget.Ha nem, a
Sajátgép vagy a Windows Explorer segítségével férhet hozzá a projektoron tárolt fájlokhoz. The projector appears as a
Removable Disk.
4. A fájlokat áthúzással, vagy másolással–beillesztéssel másolhatja át a számítógéprĘl a projektorra.
A projektor lecsatlakoztatása a számítógéprĘl.
A projektor és az adatok megóvása érdekében helyesen szakítsa meg a csatlakoztatást.
1. A Windows tálcán kattintson a
ikonra.
2. Kattintson a felugró üzenetre.
3. Csak akkor húzza ki az USB-kábelt, amikor megjelenik az üzenet, amely szerint a hardver biztonságosan eltávolítható.
•
Nem húzza ki az USB-kábelt a fájlok másolása közben, mivel ez adatvesztéshez, vagy a projektor
megrongálódásához vezethet.
•
A kapcsolat nem szakad meg, ha a projektoron tárolt fájlok meg vannak nyitva a számítógépen. Zárja be az összes
projektoron tárolt fájlt, majd próbálja újra.
•
A többi Windows verzió is hasonlóan mĦködik. Kövesse a Windows verziónak megfelelĘ, az USB-eszközök
számítógépbĘl való biztonságos eltávolítására vonatköz helyes eljárást.
Telepítés és csatlakoztatás
2-12
3
Használat
3-1
A készülék jellemzĘi
1. A projektor speciális háttérvilágítási fényforrásokkal, LED-ekkel van ellátva
•
A projektor olyan higanymentes és környezetbarát termék, amely hosszú élettartamú LED-ekkel van felszerelve. Ezek a
hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb átlagos élettartamot garantálnak.
2. Minimális ventilátorzaj
•
A belsĘ légáramlás és a ventilátorszerkezet optimalizálásának köszönhetĘen minimálisra csökkent a projektor
ventilátorzaja.
3. Könnyen szállítható
•
A projektor kicsi és könnyĦ, ennélfogva üzleti utakon és szabadidĘs tevékenységek során egyaránt hasznos lehet.
•
Bárhol megtekintheti dokumentumait, videóit és fényképeit.
4. Optikai motor DLP adatszivárgás elleni védelmi technológiával
•
A projektor WVGA-felbontású és 30 lumen fényerĘsségĦ képpel rendelkezik.
5. Egyéb hasznos funkciók
•
A projektor multimédiás lejátszóval, dokumentum-megjelenítĘvel, belsĘ memóriával, MicroSD memóriakártya-nyílással,
valamint cserélhetĘ és újratölthetĘ akkumulátorral rendelkezik.
6. KülönbözĘ bemeneti csatlakozók
•
A különbözĘ bemeneti csatlakozóknak (PC, AV, USB és MicroSD) köszönhetĘen sokféleképpen csatlakoztathatja a
perifériás eszközöket.
7. Audiokimenet
•
A projektornak 1 W-os (monó) hangszórója és hangkimeneti csatlakozója van.
8. Kényelmesen használható menüelemek
•
3-1
A menüszerkezet minden bemenettípusnál azonos, ezért a projektor könnyen használható.
Használat
3-2
Termékadatok
3-2-1. Termékadatok
Az akkumulátor nincs csatlakoztatva.
Az akkumulátor csatlakoztatva van.
NÉV
LEÍRÁS
Objektív
Megjeleníti a tárgyak képét a vetítĘvásznon.
FOCUS
A vetítĘvásznon megjelenített kép fókuszát állítja be.
A projektor mĦködési állapotát mutatja.
Kijelzések
Lásd „LED-jelzĘfények”.
Hangszóró
Innen szól a hang.
Állvány rögzítésére szolgáló nyílás
Ehhez rögzítheti az állványt.
Használat
3-2
3-2-2. VezérlĘgombok
A vezérlĘgombok a projektor felsĘ oldalán találhatók.
NÉV
LEÍRÁS
A projektor be- és kikapcsolása.
Bekapcsoló gomb
(A billentyĦzár be- vagy kikapcsolásához nyomja le a gombot (egy
másodpercnél kevesebb ideig) a projektor bekapcsolt állapotában.)
Iránygombok
Navigálás a megjelenített menüelemek között, és értékek módosítása.
Kiválasztás gomb
A megjelenített menüben kijelölt funkció használatának megerĘsítése.
Menü gomb
A menü megjelenítése.
Vissza gomb
Visszalépés az elĘzĘ menübe.
Video- és hanglejátszás közben a [
3-2
Ez a gomb billentyĦzár funkcióként is mĦködik.
] gombokkal szabályozható a hangerĘ.
Használat
3-3
LED-jelzĘfények
3-3-1. LED-jelzĘfények
: Nem világít /
: Villog /
: Világít
LED
STATUS (ÁLLAPOT)
Az akkumulátor töltés alatt áll.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A projektor automatikusan kikapcsolt, mert a megengedettnél magasabb hĘmérsékletre hevült. (A LED egy
másodpercenként villog.)
Lásd a „A hibakijelzések törlése” címĦ rész 1. lépését.
A projektor belsejében található hĦtĘrendszer (a hĦtĘventilátort is beleértve) nem megfelelĘen mĦködik. (A
LED másodpercenként kétszer felvillan, majd két másodpercig nem világít.)
Lásd a „A hibakijelzések törlése” címĦ rész 2. lépését.
A projektor LED-indításért felelĘs áramköri lapja nem megfelelĘen mĦködik.
Lásd alább, „A hibakijelzések törlése” címĦ rész 3. lépését.
Fel kell tölteni az akkumulátort.
3-3-2. A hibakijelzések törlése
BESOROLÁS
ÁLLAPOT
TENNIVALÓ
Szokatlanul megemelkedett a
projektor belsĘ hĘmérséklete.
•
Indítsa újra a projektort. Ha a probléma folyamatosan
tapasztalható, forduljon a készülék forgalmazójához vagy a
szervizközponthoz.
•
2. eljárás
A projektor belsejében található
hĦtĘrendszer (a hĦtĘventilátort
is beleértve) nem megfelelĘen
mĦködik.
Vigye hĦvös helyre a projektort, hagyja lehĦlni, majd kapcsolja
vissza. Ha a probléma folyamatosan tapasztalható, forduljon a
készülék forgalmazójához vagy a szervizközponthoz.
A projektor LED-indításért
felelĘs áramköri lapja nem
megfelelĘen mĦködik.
•
3. eljárás
Indítsa újra a projektort. Ha a probléma folyamatosan
tapasztalható, forduljon a készülék forgalmazójához vagy a
szervizközponthoz.
1. eljárás
A projektort hĦtĘventillátor-rendszer védi a túlmelegedés ellen. A hĦtĘventilátor mĦködése zajjal járhat, ami nem
befolyásolja a készülék teljesítményét, és nem utal rendellenes mĦködésre.
Használat
3-3
3-4
A képernyĘ-beállítás menü használata (OSD: képernyĘmenü)
A képernyĘ-beállító menü (OSD: On Screen Display; képernyĘmenü)
MENÜ
ALMENÜ
Input Source
PC
AV
Documents
Videos
Internal Memory /
USB / Photos
Music
Settings
MicroSD card
3-4-1. Input Source
PC
3&
$9
A projektor a számítógépbĘl érkezĘ jeleket jeleníti meg.
PC menü
A PC menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget a számítógépen.
MENÜ
Home
Auto Adjustment
Size
LEÍRÁS
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
A számítógépes képernyĘ frekvenciájának és fázisának automatikus beállítása.
A funkció segítségével beállítható a képernyĘ mérete.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
A teljes kép fényerejének beállítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
Contrast
A tárgy és a háttér közötti kontraszt beállítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
3-4
Használat
AV
3&
$9
A projektor az AV-eszközbĘl érkezĘ jeleket jeleníti meg.
AV menü
Az AV menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget az AV képernyĘn.
MENÜ
Home
Size
LEÍRÁS
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
A funkció segítségével beállítható a képernyĘ mérete.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
A teljes kép fényerejének beállítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
Contrast
A tárgy és a háttér közötti kontraszt beállítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
Sharpness
A képélesség beállítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
Color
A színek világosabbra vagy sötétebbre állítása.
A 0 és 100 közötti tartományban állíthatja be.
Tint
A képek természetesebb színeinek kialakítása a zöld és vörös mennyiségének fokozásával.
A -50 és +50 közötti tartományban állíthatja be.
Aktív, amikor a jel NTSC.
Használat
3-4
3-4-2. Internal Memory / USB / MicroSD card
Az <USB> és az <MicroSD card> menü csak akkor jelenik meg, ha külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>) vagy SDkártya (<MicroSD card>)) van csatlakoztatva a készülékhez.
Documents
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
A készülékkel megnyithatja a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), USB-memóriára (<USB>) és SD-kártyára (<MicroSD
Card>) különbözĘ formátumban mentett dokumentumokat.
Documents menü
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
A Documents menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget a dokumentumfájlokat felsoroló oldalon.
A jelenlegi nyelvi beállításoktól függĘen a mappa és fájl elnevezések, illetve a dokumentum szövegek sérülhetnek.
Ebben az esetben lépjen a <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> menübe, és váltson nyelvet.
MENÜ
3-4
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Copy
Dokumentum másolása a külsĘ tárolóeszközrĘl a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), vagy
fordítva, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>) vagy SD-kártya (<MicroSD card>))
csatlakoztatva a készülékhez.
Delete
Dokumentum törlése a belsĘ memóriából (<Internal Memory>) vagy külsĘ tárolóeszközrĘl (<USB>/
<MicroSD card>).
Használat
MENÜ
LEÍRÁS
Select Multiple
Files
Több dokumentumfájl kiválasztása, és másolása (<Copy>) vagy törlése (<Delete>) egyszerre.
Documents
1/2
Internal Memory½Document.ppt
)LOH1DPH
View
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Document.ppt
View, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
A[
•
Select
5HWXUQ
Select All
] gombokkal lépjen a kiválasztandó dokumentumfájlokra, majd érintse meg a [
] gombot.
•
A kijelölt dokumentum mellett egy kérdĘjel (
) lesz látható.
•
A [ ] gomb megérintésével választhat menüopciót, illetve szüntetheti meg annak
kijelölését.
•
Adott mappa összes dokumentumának kijelöléséhez érintse meg a [
•
A fenti mĦvelet megismétlésével több dokumentumot is kijelölhet.
] gombot.
<View> : A kijelölt dokumentumfájl megnyitása.
Csak akkor választható, ha egyetlen fájl van kijelölve.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Több dokumentumfájl másolása.
•
<Delete> : Több dokumentumfájl törlése.
•
<Reset > : Az összes kijelölés megszüntetése.
Áthelyezés közvetlenül másik tárolóeszközre, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>)
vagy SD-kártya (<MicroSD card>)) csatlakoztatva a készülékhez.
Document Control menü
G
&QEWOGPVU
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
<RXFDQRSHQGRFXPHQWILOHVRIYDULRXVIRUPDWVVDYHGLQWKH,QWHUQDO0HPRU\ !86%!RU0LFUR6'FDUG!ZLWKRXWFRQYHUVLRQ
&QEWOGPVU/GPW
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
7RRSHQWKH'RFXPHQWVPHQXZLQGRZSUHVV>
@ZKHQWKHSURMHFWRULVGLVSOD\LQJWKH'RFXPHQW)LOH/LVWSDJH
G
'HSHQGLQJRQWKHFXUUHQWODQJXDJHVHWWLQJIROGHUQDPHVILOHQDPHVRUWH[WLQDGRFXPHQWPD\DSSHDUFRUUXSWHG
pG›šG–ŠŠœ™šSGŽ–G›–Gc6HWWLQJV eG Gc*HQHUDOeG Gc/DQJXDJH!DQGFKDQJHWKHODQJXDJH
G
/'07
+RPH
NÉV
Adatok megtekintése.
Használat
&'5%4+26+10
5HWXUQVWRWKHPDLQPHQXSDJH
LEÍRÁS
A súgósáv, valamint az oldalakra és az akkumulátorra vonatkozó adatok
megjelenítése.
3-4
NÉV
LEÍRÁS
,
ElĘzĘ/
KövetkezĘ
,
: Az elĘzĘ oldalra lépés.
•
Ha egy oldal kinagyítása során megérinti a [ ] gombot, az oldal felsĘ
része lesz látható.
•
Ha egy oldal kinagyítása során rákattint a [ ] gombra, az oldal bal oldala
lesz látható.
: A következĘ oldalra lépés.
•
Ha egy oldal kinagyítása során megérinti a [ ] gombot, az oldal alsó
része lesz látható.
•
Ha egy oldal kinagyítása során rákattint a [ ] gombra, az oldal jobb
oldala lesz látható.
A billentyĦzár be- és kikapcsolása.
BillentyĦzár
•
Ha be van kapcsolva a billentyĦzár, a [
mĦködni.
] kivételével egy gomb sem fog
•
A projektor kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa úgy a [
] gombot.
Document Display Settings menü
Home
Zoom
Page Navigation
Page Map
: On
Aspect Ratio
A dokumentummegjelenítés beállításai menüablak megnyitásához a dokumentum megnyitásakor érintse meg a [
MENÜ
] gombot.
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Zoom
A dokumentum nagyítása vagy kicsinyítése.
•
<Zoom In> : A dokumentum nagyítása (25%-os ugrásokkal 100% és 500% között).
•
<Zoom Out> : A dokumentum méretének csökkentése.
•
<Custom> : A kép nagyítása vagy kicsinyítése adott százalékkal.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
A <Zoom In> és a <Zoom Out> tartománya: <100%> és <500%> között
Page Navigation
Azonnali ugrás a kívánt oldalra.
•
Page Map
A zoom tartomány megjelenítése.
•
3-4
A[
] gombok segítségével adja meg az oldal sorszámát, az elĘnézet ablakban ellenĘrizze
az oldal sorszámát a képernyĘ jobb felsĘ sarkában, majd az adott oldalra való ugráshoz válassza
a <Go> lehetĘséget.
<Off> - <On>
•
A felnagyított oldal megjelenített területe az oldal jobb felsĘ részén található <Page Map>
ablakban látható.
•
A <Page Map> ablak csak oldalak felnagyításakor jelenik meg.
Használat
MENÜ
Aspect Ratio
Rotate
LEÍRÁS
•
<Fit to Screen > : A dokumentum megjelenítése a képernyĘ méreteinek megfelelĘen.
•
<Original Fit> : A dokumentum megjelenítése eredeti méretben.
•
<Fit to Width> : A dokumentum megjelenítése a képernyĘ szélességének megfelelĘen.
•
<Fit to Height> : A dokumentum megjelenítése a képernyĘ magasságának megfelelĘen.
A dokumentum elforgatása egy adott szögben. A [
érintse meg a [ ] gombot.
•
] gombokkal válassza ki a kívánt szöget, majd
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
Csak PDF formátum esetén támogatott.
Encoding
Ha karakter módosítás nélkül kívánja megnézni az adott szöveget (TXT), ki kell választania az eredeti
nyelvet, amelyen a fájl létrehozásra került.
•
Videoclip
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> - <Simplified
Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(pl. A németül írt szövegfájl megtekintéséhez válassza a <Germany> nyelvet.)
•
Néhány európai ország esetében ha a nyelv nem található a listában, válassza a Central
Europe opciót.
•
Az angolul készült fájlokat nem szükséges kódolni.
PowerPoint fájlhoz kapcsolódó videofájl lejátszása (.ppt vagy .pptx).
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kapcsolódó fájl ugyanabban a mappában
található, mint a PowerPoint fájl (.ppt vagy .pptx).
Használat
•
A nagyobb méretĦ fájloknál hosszabb lehet a betöltési idĘ.
•
Ha a fájl nem kompatibilis a szabványokkal, vagy ha sérült, elĘfordulhat, hogy a készülék nem mĦködik
megfelelĘen.
•
Ha a fájl túl sok, a képernyĘn megjelenítendĘ adatot tartalmaz, elĘfordulhat, hogy a készülék nem mĦködik.
(Ha például egy Excel fájl túl sok adatot tartalmaz.)
•
A termék csak egyféle betĦtípust támogat. Ha a képen más betĦtípus szerepel, a Media Play által megjelenített
kép eltérhet az eredeti képtĘl.
Például: 1. Megváltozhat a sortörések helye mondaton belül. 2. Megváltozhat az oldaltörések helye a MS Word dokumentumon belül. Ebben az esetben elĘfordulhat, hogy a
dokumentum az MS Word <Kép>, <Alakzatok> vagy <Objektum> pontjában megadott elrendezési tulajdonságok
szerint hiányosan jelenik meg. (A megjelenítés tulajdonságaival kapcsolatos további információkat lásd az MS
Word használati útmutatójában.)
•
Egyes, a számítógépen megadott funkciók nem mĦködnek. Ilyenek például a következĘ PowerPoint funkciók:
animáció, 3D-animáció, SmartArt-ábrák, hiperhivatkozás, átlátszóság, átmenetek (színmélység: 16 bits).
•
A készülék nem nyitja meg a kódolt fájlokat (DRM).
3-4
Videos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
A készülékkel lejátszhatja a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), USB-memóriára (<USB>) és SD-kártyára (<MicroSD
Card>) mentett videofájlokat.
Videos menü
Video.avi
Play Time
File Size
Date
: 00:27:34
: 351.4 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
A Videos menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget a videofájlokat felsoroló oldalon.
A jelenlegi nyelvi beállításoktól függĘen a mappa és fájlnevek módosulhatnak. Ebben az esetben lépjen a <Settings> ĺ
<General> ĺ <Language> menübe, és váltson nyelvet.
MENÜ
3-4
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Copy
Dokumentum másolása a külsĘ tárolóeszközrĘl a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), vagy
fordítva, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>) vagy SD-kártya (<MicroSD card>))
csatlakoztatva a készülékhez.
Delete
Videofájl törlése a belsĘ memóriából (<Internal Memory>) vagy külsĘ tárolóeszközrĘl (<USB>/
<MicroSD card>).
Használat
MENÜ
LEÍRÁS
Select Multiple
Files
Több videó fájl kiválasztása, és lejátszása (<Play>), másolása (<Copy>) vagy törlése (<Delete>)
egyszerre.
Videos
Internal Memory½Video.avi
1/2
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Video.AVI
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected.
A[
•
Select
Return
Select All
] gombokkal lépjen a kiválasztandó videó fájlokra, majd érintse meg a [
] gombot.
•
A kijelölt videó mellett egy kérdĘjel (
) lesz látható.
•
A [ ] gomb megérintésével választhat menüopciót, illetve szüntetheti meg annak
kijelölését.
•
Adott mappa összes videó fájljának kijelöléséhez érintse meg a [
•
A fenti mĦvelet megismétlésével több videó fájlt is kijelölhet.
] gombot.
<Play> : A kijelölt videó fájlok lejátszása.
A lejátszási sorrend a Video Display Settings menüben választható ki.
Select Storage
Device
•
<Copy> : A kijelölt videó fájlok másolása.
•
<Delete> : A kijelölt videó fájlok törlése.
•
<Reset > : Az összes kijelölés megszüntetése.
Áthelyezés közvetlenül másik tárolóeszközre, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>)
vagy SD-kártya (<MicroSD card>)) csatlakoztatva a készülékhez.
Video Control menü
Video.avi
00:02:20 / 00:27:34
Pause
NÉV
/
Használat
Volume
Prev/Next
LEÍRÁS
Play/Pause
Videók lejátszása vagy szüneteltetése.
Volume
HangerĘ-szabályozás.
3-4
NÉV
LEÍRÁS
: Az elĘzĘ videó lejátszása.
Nyomja le és tartsa lenyomva a [
(REW
).
/
Prev/Next
] gombot a video visszatekeréséhez
: A következĘ videó lejátszása.
•
Nyomja le és tartsa lenyomva a [
elĘretekeréséhez (FF
).
] gombot a video gyors
•
A visszatekerés sebessége x2, x4, x8 és x16 2 másodperces
idĘközönként nĘ.
A billentyĦzár be- és kikapcsolása.
BillentyĦzár
•
Ha be van kapcsolva a billentyĦzár, a [
mĦködni.
] kivételével egy gomb sem fog
•
A projektor kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa úgy a [
] gombot.
Video Display Settings menü
Home
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Subtitle Setting
: On
A Video Display Settings menü megnyitásához videó lejátszása közben érintse meg a [
MENÜ
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
LEÍRÁS
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
•
<All videos>: Az összes videó fájl lejátszása a fájlok nevének megfelelĘ sorrendben.
•
<Videos in folder> : Adott mappában található videó fájlok lejátszása a fájlok nevének megfelelĘ
sorrendben.
•
<One video> : A kijelölt videó lejátszása.
A videók lejátszási sorrendjének kiválasztása.
•
<Normal> : A videók lejátszása a fájlok nevének megfelelĘ sorrendben.
•
<Shuffle> : A videók lejátszása véletlenszerĦ sorrendben.
A videó ismételt lejátszásának váltókapcsolója.
•
Subtitle Setting
3-4
<Off> - <On>
A felirat nyelvének beállítása.
•
Subtitle
Background
<Off> - <On>
Videók lejátszásakor a feliratok megjelenítésének váltókapcsolója.
•
Subtitle Language
] gombot.
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ㅔԧЁ᭛!ଞ˲߭!
A feliratokhoz tartozó hátterek megjelenítésének váltókapcsolója.
•
<Off> - <On>
Használat
MENÜ
Subtitle Sync
LEÍRÁS
A feliratok korrekciója, ha nincsenek szinkronban a videóval.
•
<-0.5s> - <+0.5s>
Nem támogatott belsĘ felirattal ellátott videó fájlok esetén.
Subtitle Position
A feliratok helyének beállítása.
•
Subtitle Font Size
A feliratok méretének beállítása.
•
Subtitle Font
Color
<Up> - <Down> - <Reset>
<Small> - <Middle> - <Large>
A feliratok betĦszínének beállítása.
•
<White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
A bekapcsolt felirat funkcióval csak a külsĘ felirattal rendelkezĘ videofájlok feliratai jeleníthetĘk meg.
•
A támogatott feliratfájl-típusok táblázatba vannak foglalva. Lásd a „Támogatott fájlformátumok" címĦ részt.
•
Fontos, hogy a feliratfájlok és a videó fájl azonos könyvtárban legyenek.
Photos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
A készülékkel diavetítést készíthet a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), USB-memóriára (<USB>) és SD-kártyára
(<MicroSD Card>) mentett képfájlokról.
Photos menü
Picture.jpg
Photo Size
File Size
Date
: 600 x 788
: 121.4 KB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
A Photos menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget a képfájlokat felsoroló képernyĘn.
A jelenlegi nyelvi beállításoktól függĘen a mappa és fájlnevek módosulhatnak. Ebben az esetben lépjen a <Settings> ĺ
<General> ĺ <Language> menübe, és váltson nyelvet.
Használat
3-4
MENÜ
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Copy
Dokumentum másolása a külsĘ tárolóeszközrĘl a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), vagy
fordítva, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>) vagy SD-kártya (<MicroSD card>))
csatlakoztatva a készülékhez.
Delete
Fényképek törlése a belsĘ memóriából (<Internal Memory>) vagy külsĘ tárolóeszközrĘl (<USB>/
<MicroSD card>).
Select Multiple
Files
Több fényképfájl kiválasztása, és azok diavetítésben való lejátszása (<Slideshow>), másolása
(<Copy>) vagy törlése (<Delete>) egyszerre.
Photos
Internal Memory½Picture.jpg
doc
music
2/2
photo
video
Slideshow
Copy
Delete
Reset
Slideshow, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected
A[
•
Select
Return
Select All
] gombokkal lépjen a kiválasztandó fényképfájlokra, majd érintse meg a [
] gombot.
•
A kijelölt fénykép mellett egy kérdĘjel (
) lesz látható.
•
A [ ] gomb megérintésével választhat menüopciót, illetve szüntetheti meg annak
kijelölését.
•
Adott mappa összes fényképének kijelöléséhez érintse meg a [
•
A fenti mĦvelet megismétlésével több fényképet is kijelölhet.
] gombot.
<Slideshow> : A kijelölt fényképfájlokból készült diavetítés lejátszása.
A lejátszási sorrend a Slideshow Display Settings menüben választható ki.
Select Storage
Device
•
<Copy> : A kijelölt fényképfájlok másolása.
•
<Delete> : A kijelölt fényképfájlok törlése.
•
<Reset > : Az összes kijelölés megszüntetése.
Áthelyezés közvetlenül másik tárolóeszközre, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>)
vagy SD-kártya (<MicroSD card>)) csatlakoztatva a készülékhez.
A Photos menü bemutatón való használatához mentsen egy általános dokumentumfájlt képfájlként külsĘ
tárolóeszközre (USB-memória vagy MicroSD-kártyára).
Például: 1. Alakítsa a .ppt (Microsoft PowerPoint) fájlokat ĺ .jpg/.bmp/.gif fájlokká
2. A .pdf (Adobe Acrobat) fájlok ĺ .jpg fájlokká alakítása.
Figyelmeztetés: A képfájlokat a lejátszás kívánt sorrendjében mentse.
3-4
Használat
Slideshow Control menü
Picture.jpg
11.04.2010
NÉV
LEÍRÁS
Play/Pause
Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
: Az elĘzĘ fénykép megjelenítése.
ElĘzĘ/
KövetkezĘ
: Az következĘ fénykép megjelenítése.
A billentyĦzár be- és kikapcsolása.
BillentyĦzár
•
Ha be van kapcsolva a billentyĦzár, a [
mĦködni.
] kivételével egy gomb sem fog
•
A projektor kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa úgy a [
] gombot.
Slideshow Display Settings menü
Home
Rotate
Slideshow Transition
: Mosaic
Slideshow Speed
: Fast
Slideshow Mode
: All photos
A Slideshow Display Settings menü megnyitásához diavetítés közben érintse meg a [
és megjelenik a menü.
MENÜ
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Rotate
A fénykép elforgatása adott szögben. A [
meg a [ ] gombot.
•
Slideshow
Transition
Slideshow Speed
Slideshow Mode
Használat
] gombot. A diavetítés megszakad,
] gombokkal válassza ki a kívánt szöget, majd érintse
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
A diavetítés fényképei közötti átmenet típusának beállítása.
•
<No Effect> - <Mosaic> - <Blind> - <Clock>
A diavetítés lejátszási sebességének beállítása.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow >
•
<All photos > : Az összes képfájl megjelenítése a fájlok nevének megfelelĘ sorrendben.
•
<Photos in folder> : Adott mappában található képfájlok megjelenítése a fájlok nevének megfelelĘ
sorrendben.
•
<One photo> : A kijelölt fénykép megjelenítése.
3-4
MENÜ
Slideshow Order
Aspect Ratio
LEÍRÁS
A diavetítés lejátszási sorrendjének beállítása.
•
<Normal> : A fényképek megjelenítése a fájlok nevének megfelelĘ sorrendben.
•
<Shuffle> : A fényképek megjelenítése véletlenszerĦ sorrendben.
•
<Original Fit> : Eredeti méretben a képernyĘnél kisebb méretĦ fénykép megjelenítése, illetve a
képernyĘnél nagyobb méretĦ fénykép kicsinyítése a képernyĘ méretével arányosan.
•
<Auto Fit > : A fénykép átméretezése a képernyĘhöz a fénykép eredeti oldalarányának
megtartásával (a kép egyes részei vízszintesen vagy függĘlegesen levághatók).
•
<Fit To Width> : A fénykép átméretezése a képernyĘ szélességének megfelelĘen.
•
<Fit To Screen> : A fénykép oldalarányától függetlenül, annak nagyítása illetve kicsinyítése, hogy
megfelelje a teljes képernyĘ méretnek.
A fényképfájlok típusától függĘen elĘfordulhat, hogy bizonyos funkciók korlátozva vannak.
Music
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
A készülékkel lejátszhatja a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), USB-memóriára (<USB>) és SD-kártyára (<MicroSD
Card>) mentett zenefájlokat.
Music menü
Music.mp3
Play Time
File Size
Date
: 00:05:21
: 9.8 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
A Music menüablak megjelenítéséhez válassza a [
] lehetĘséget a zenefájlokat felsoroló képernyĘn.
A jelenlegi nyelvi beállításoktól függĘen a mappa és fájlnevek módosulhatnak. Ebben az esetben lépjen a <Settings> ĺ
<General> ĺ <Language> menübe, és váltson nyelvet.
MENÜ
3-4
LEÍRÁS
Home
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
Copy
Dokumentum másolása a külsĘ tárolóeszközrĘl a belsĘ memóriába (<Internal Memory>), vagy
fordítva, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>) vagy SD-kártya (<MicroSD card>))
csatlakoztatva a készülékhez.
Használat
MENÜ
LEÍRÁS
Delete
Zenefájlok törlése a belsĘ memóriából (<Internal Memory>) vagy a külsĘ tárolóeszközrĘl (USBmemóriáról (<USB>) vagy SD-kártyáról (<MicroSD Card>)).
Select Multiple
Files
Több zenefájl kiválasztása, és lejátszása (<Play>), másolása (<Copy>) vagy törlése (<Delete>)
egyszerre.
Music
Internal Memory½Music.mp3
1/2
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Music.mp3
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
A[
•
Select
Return
Select All
] gombokkal lépjen a kiválasztandó zenefájlokra, majd érintse meg a [
] gombot.
•
A kijelölt zenefájl mellett egy kérdĘjel (
) lesz látható.
•
A [ ] gomb megérintésével választhat menüopciót, illetve szüntetheti meg annak
kijelölését.
•
Adott mappa összes zenefájljának kijelöléséhez érintse meg a [
•
A fenti mĦvelet megismétlésével több zenefájlt is kijelölhet.
] gombot.
<Play> : A kijelölt zenefájlok lejátszása.
A lejátszási sorrend a Music Display Settings menüben választható ki.
Select Storage
Device
•
<Copy> : A kijelölt zenefájlok másolása.
•
<Delete> : A kijelölt zenefájlok törlése.
•
<Reset > : Az összes kijelölés megszüntetése.
Áthelyezés közvetlenül másik tárolóeszközre, ha van külsĘ tárolóeszköz (USB-memória (<USB>)
vagy SD-kártya (<MicroSD card>)) csatlakoztatva a készülékhez.
Music Control menü
1/2
Music_BG.mp3
Music.mp3
00:00:20 / 00:05:21
Pause
NÉV
/
Használat
Volume
Prev/Next
LEÍRÁS
Play/Pause
Zenék lejátszása vagy szüneteltetése.
Volume
HangerĘ-szabályozás.
3-4
NÉV
LEÍRÁS
: Az elĘzĘ zenefájl lejátszása.
/
Prev/Next
•
Zenehallgatás közben tartsa lenyomva a [ ] gombot, így 20
másodperces idĘközökkel visszatekerheti a zenét.(REW
)
•
Az éppen lejátszott zeneszámon nem tekerhet túl, még akkor sem, ha a
szám elejétĘl próbál meg visszatekerni.
: A következĘ zenefájl lejátszása.
•
Zenehallgatás közben tartsa lenyomva a [ ] gombot, így 20
másodperces idĘközökkel elĘbbre tekerheti a zenét.(FF
)
•
Ha egészen az aktuális felvétel végéig elĘreteker, elindul a következĘ
felvétel.
A billentyĦzár be- és kikapcsolása.
BillentyĦzár
•
Ha be van kapcsolva a billentyĦzár, a [
mĦködni.
] kivételével egy gomb sem fog
•
A projektor kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa úgy a [
] gombot.
Music Display Settings menü
Home
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
A Music Display Settings menü megnyitásához hanglejátszás közben érintse meg a [
MENÜ
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
LEÍRÁS
Visszatérés a fĘ menü oldalára.
•
<All music> : Az összes zenefájl lejátszása a fájlok nevének megfelelĘ sorrendben.
•
<Music in folder> : Adott mappában található zenefájlok lejátszása a fájlok nevének megfelelĘ
sorrendben.
•
<One music> : A kijelölt zenefájl lejátszása.
A zenefájlok lejátszási sorrendjének kiválasztása.
•
<Normal> : Zenék lejátszása a fájlnevek sorrendjében.
•
<Shuffle> : A zenefájlok lejátszása véletlenszerĦ sorrendben.
A zenefájl ismételt lejátszásának váltókapcsolója.
•
3-4
] gombot.
<Off> - <On>
Használat
Settings
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Alaphelyzetbe állíthatja, illetve módosíthatja a beállításokat.
General
Settings
Category
Option
General
Language
: English
Support
LED Mode
: Normal
Test Pattern
: Geometry
Button Sound
: Medium
Safe Remove
: USB
MENÜ
Language
LEÍRÁS
A rendszer nyelvének kiválasztása.
•
LED Mode
A környezeti fénynek megfelelĘen állítsa be a kép fényerejét.
•
Test Pattern
Használat
<Geometry> - <Screen Size> - <RED> - <GREEN> - <BLUE> - <WHITE>
A gombok hangerejének beállítása.
•
Safe Remove
<Normal> - <Eco>
A projektorba gyárilag beépített tesztminta. Használhatja referenciaképként a projektor optimális
beüzemeléséhez, valamint a képek tökéletesítéséhez.
•
Button Sound
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ไทย!Ё೑䇁!ଞ˲߭!
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
A külsĘ tárolóeszköz (USB-memória vagy MicroSD-kártya) biztonságos eltávolítása.
•
<MicroSD Card> : A MicroSD-kártyát a <You can remove the MicroSD Card.> üzenet
megjelenését követĘen távolítsa el.
•
<USB> : Az USB-eszközt a <You can remove the USB.> üzenet megjelenését követĘen távolítsa
el.
3-4
Support
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Open Source License
Reset Settings
Product Information
MENÜ
Firmware Update
Open Source
License
Reset Settings
Product
Information
3-4
LEÍRÁS
A szoftverfrissítés lépései: Töltse le a szoftverfrissítést a Samsung honlapjáról, és mentse el a
szoftverfrissítési fájlt egy külsĘ tárolóeszközre (USB-memóriára). Ezt követĘen csatlakoztassa az
eszközt a projektorhoz, válassza ki a <Firmware Update> pontot, és futtassa a fájlt. Lásd 3–6.
A Nyílt forráskódú licenc megjelenítése.
A felhasználó által megadott beállítások indítása.
A <Firmware Version>, <Internal Memory>, <Copyright> stb. adatok megtekintése.
Használat
3-5
Használható fájlformátum
3-5-1. Dokumentum, fénykép, zene
ELEM
FÁJLKITERJESZTÉS
Adobe PDF 1.2 ~1.7 ( pdf )
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
Dokumentum
MS Excel ( xls, xlsx )
MS Word (doc, docx)
Szöveg (txt)
Fénykép
Zene
JPEG (JPEG esetén maximum 4 megapixel támogatott.), PNG, BMP, GIF (A GIF nem támogatja sem a <Rotate>, sem az átmenet hatást a <Slideshow Transition> közül.)
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. Videó, feliratok
ELEM
FÁJLKITERJESZTÉ
S
AVI
MPEG4
MP4
VC-1
ASF
Videó
MPG
RM
FLV
Feliratok
Használat
KODEK
H.264
MPEG1/2
RV
WMV
H.263
M2TS/TS
WMV7/8
LEÍRÁS
1280x720 @ 30f
1280 x 720 @ 30f / 4.1 szint
1280x720 @ 30f
480x272 @ 30f
.smi (SAMI)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
.srt(SUBRIP)
SubRip
.sub(SUBVIEWER)
SubViewer 1.0 és 2.0
3-5
3-6
Firmware Update
A Samsung Electronics webhelyrĘl http://www.samsung.com töltse le a legfrissebb firmware verziót, majd telepítse azt.
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Firmware
Update
Open Source
License
Reset Settings
Please, do not turn off the power.
The power will be off automatically
Product
afterInformation
update is finished.
•
Mivel a belsĘ memóriára mentett adatok a frissítés során elveszhetnek, mindig készítsen az adatokról biztonsági
másolatot.
•
A szoftverfrissítéshez csak USB-tárolóeszközök használhatók.
•
Ne távolítsa el a külsĘ (USB) memóriát, amíg a frissítés folyamatban van.
•
A frissítési mĦvelet közben ne nyomja meg egyik gombot sem.
•
A frissítési mĦvelet közben ne kapcsolja ki a projektort.
•
A készülékszoftver sikeres frissítésének ellenĘrzéséhez lépjen a <Settings> ĺ <Support> ĺ <Product Information>
menübe.
A készülékszoftver frissítése elĘtt!
1. Készítsen elĘ egy külsĘ (USB) tárolóeszközt.
2. Töltse le az adott projektor-típushoz tartozó legújabb készülékszoftvert a Samsung webhelyérĘl.
3. 3. Csatlakoztassa az USB memória eszközt a számítógéphez.
4. Másolja át a letöltött termékszoftvert az USB-tárolóeszközre.
A firmware frissítése.
1. Csatlakoztassa a projektorhoz a legújabb készülékszoftvert tartalmazó USB-tárolóeszközt.
2. A fĘ menü oldalán válassza a <Settings> ĺ <Support> ĺ <Firmware Update> lehetĘséget.
3. Itt látható a készülékszoftver aktuális és elérhetĘ legújabb verziója.
4. A mĦvelet indításához válassza az <Update Now> lehetĘséget.
5. A szoftverfrissítés végeztével a projektor automatikusan kikapcsol.
6. Kapcsolja be a projektort, és ellenĘrizze a szoftververziót.
3-6
Használat
4
Hibaelhárítás
4-1
MielĘtt a szervizhez fordulna
MielĘtt márkaszervizhez fordulna, ellenĘrizze a következĘket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi
Samsung Electronics szervizközponthoz.
Hibajelenség
A készülék nem kap áramot.
Telepítés és csatlakoztatás
Hibaelhárítás
•
EllenĘrizze a tápkábel csatlakozását.
•
EllenĘrizze, hogy mennyi energiája maradt az
akkumulátornak.
•
GyĘzĘdjön meg arról, hogy a külsĘ tárolóeszköz kábele a
megfelelĘ jelbemeneti csatlakozóba van csatlakoztatva.
Hibás csatlakoztatás esetén nem lehet kiválasztani az
eszközt.
•
GyĘzĘdjön meg róla, hogy a projektor tápkábele
csatlakoztatva van.
•
EllenĘrizze, hogy mennyi energiája maradt az
akkumulátornak.
•
Ügyeljen arra, hogy a megfelelĘ bemeneti forrás legyen
kiválasztva.
•
EllenĘrizze, hogy a csatlakozók megfelelĘen vannak-e
csatlakoztatva a projektor hátulján található aljzatokhoz.
•
Állítsa be a [FOCUS] csúszkát.
•
EllenĘrizze, hogy a projektor nincs-e túl messze a
vetítĘvászontól, vagy túl közel a vetítĘvászonhoz.
•
Ha többször is furcsa hangot tapasztal, vegye fel a
kapcsolatot a szervizközponttal.
•
Lásd LED-jelzĘfények.
•
KépernyĘzaj léphet fel a számítógép használatakor.
Módosítsa a képernyĘ frekvenciáját (frissítési sebességét).
Nem lehet kiválasztani a külsĘ forrást.
Nem látható a kép.
KépernyĘ és
külsĘ forrás
Nem tiszta a kép.
Furcsa hang.
Valamelyik jelzĘfény villog.
A képen vonalak láthatók.
Hibaelhárítás
4-1
5
További információ
5-1
MĦszaki leírás
TÍPUS
Panel
Size
0,3 inches
Felbontás
WVGA (854 x 480)
Képarány
Teljesítmény
SP-H03
16 : 9
Áramfogyasztás
Maximum 12,0 W (adapterről való működés és töltés),
tipikus 8,5 W (akkumulátorról való működés)
Tápellátás (adapter)
A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja.
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a
termék hátulján található címkét.
(DC 12 V
LED fényforrás
Áramfogyasztás
4W
Élettartam
30.000 óra
Méretek (szélesség x mélység x magasság)
1.0 A)
70 x 70 x 27,5 mm (akkumulátor nélkül)
70 x 70 x 37,5 mm (akkumulátor nélkül)
Súly
Kivetítő : 132 g
Akkumulátor: 80 g
Főbb jellemzők
Bemenő jel
Fényerő
Jellemzően 27, max. 30 lumen
Kontraszt
1000 : 1
Vetítési tartomány
30,5 ~ 299 cm
Keystone
< 1%
Fókuszbeállítás
Manuális
Képméret (képátló)
Képátló 8,6–85,5"
D-sub 15p
Analóg RGB
Media Play
USB, belső memória és MicroSD
1 db RCA
Kompozit videó
Belső memória kapacitása
1 GB (Rendszermemória: 301 MB / Felhasználói memória: 699 MB)
Hangszóró
1 W (monó)
Felhasználói
környezet
Hőmérséklet és páratartalom
Üzemi : hőmérséklet: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F),
páratartalom: 10 % ~ 80 % (Non-condensing)
Tárolási : hőmérséklet: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F),
páratartalom: 5 % ~ 95 % (Non-condensing)
Zaj
23 dB
B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra). Otthoni használatra szánt (B osztály), az
EMC-elĘírásoknak megfelelĘ készülék. Minden területen használható. (A B osztályba tartozó készülékek kevesebb
elektromágneses hullámot bocsátanak ki, mint az A osztályba tartozó készülékek)
Az PICO-projektor DMD-panele több százezer apró tükördarabkából épül fel. Számos kijelzĘhöz hasonlón a DMD-panelen
is lehetnek hibás képpontok. Szállítás elĘtt a Samsung és a DMD-panel gyártója szigorúan ellenĘrzi a hibás képpontok
kiszĦrésének feltételeit és a DMD-panelen maximális engedélyezett hibás képpontok mértékét. Bár elĘfordulhat, hogy nem
mindegyik képpont látható a vetítĘvásznon, ez sem a képminĘséget, sem a készülék élettartamát nem befolyásolja
jelentĘsen.
5-1
További információ
5-2
SAMSUNG WORLDWIDE ügyfélszolgálat
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
További információ
5-2
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
5-2
További információ
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
További információ
5-2
5-3
MegfelelĘ hulladékkezelés - Kizárólag Európa
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai) – Kizárólag Európa
(Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladékbegyĦjtési rendszerrel rendelkezĘ egyéb
európai országokban.)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
és elektronikus tartozékait (pl. töltĘegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelĘzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelĘsségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erĘforrások fenntartható újrafelhasználásának elĘsegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektĘl kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerzĘdés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.
5-3
További információ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement