Samsung MAX-B450 Používateľská príručka

Samsung MAX-B450 Používateľská príručka
MINI AUDIO TORONY
HÁROMLEMEZES
CD-JÁTSZÓVAL
CD-R/RW LEJÁTSZÁS
MAX-B420/B450
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Figyelmeztetés
HU
A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
A CD-játszó besorolása
"CLASS 1 LASER PRODUCT"
(1. osztályú lézerberendezés).
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÕL. NE
TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést
okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
2
Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt.
Tartalom
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a
készülék minden tulajdonságát megfelelôen
tudja használni.
FIGYELMEZTETÉS ............................................................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEM BEHELYEZÉSE
Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4
A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 5
A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6
A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7
A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7
A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 7
Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 8
Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 9
A bemutatás és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................................ 9
Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 9
CD-JÁTSZÓ
A CD lemezek betöltése és cseréje ........................................................................................................................................................ 10
CD lemez lejátszása ................................................................................................................................................................................ 10
Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 11
Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 11
Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 11
A mûsorszámok lejátszása véletlenszerû sorrendben ............................................................................................................................ 11
A CD lemez mûsorszámainak ismételt lejátszása .................................................................................................................................. 12
A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 12
A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 13
RÁDIÓ
Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 13
A tárolt állomások kiválasztása ................................................................................................................................................................ 14
A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 14
RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 15
Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 15
Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 16
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 17
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 17
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 17
Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 18
Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 18
Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 18
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 19
Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 20
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 20
Erôteljes hangzás (Power Sound)............................................................................................................................................................ 20
Atomatikus kikapcsolás ............................................................................................................................................................................ 21
Mélyhang kiemelés (SBS)........................................................................................................................................................................ 21
Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 21
Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 22
TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 22
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23
Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 23
Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 23
Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 23
Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 24
Szimbólumok
Nyomja meg
Tolja el
Fontos!
Megjegyzés
3
HU
Az elôlap
HU
32
31 30
29
28
27
26
25
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23
22
21
20
19
18
10
11
17
12 13 14 15 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
Enter (Beír)
Kijelzô ablak
Program
CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
Timer/Clock (Idôzítô/óra)
PTY (RDS) (mûsortípus szerinti keresés)
Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)
Standby/On (Üzemi kapcsoló)
Üzemmód választó gombok
Fejhallgató csatlakozó aljzat
1-es magnó
Demo/Dimmer (Bemutató/kijelzô sötétítés)
Stop gomb
Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód)
Keresés gombok
1 / 2 magnó kiválasztása
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
2-es magnó
REC/PAUSE (Felvétel/pillanat állj)
Dubbing (Gyorsmásolás)
CD Synchro (CD szinkronfelvétel)
Counter Reset (Számláló nullázás)
Skip (Léptetés)
Hangerôszabályzó
S.BASS (Mélyhang kiemelés)
Power Sound (Erôteljes hangzás)
„Rock” hangzáskép kiválasztása
„Classic” hangzáskép kiválasztása
„Pop” hangzáskép kiválasztása
Lemezfiók
Open/Close (Lemezfiók nyitás/zárás)
Disc Change (Lemez csere)
Lemez kiválasztó gombok
A távvezérlô
HU
1
26
2
25
3
4
5
24
23
22
6
7
8
9
10
21
20
19
18
17
16
11
15
14
13
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Standby/On (Üzemi kapcsoló)
S.BASS (Mélyhang kiemelés)
Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)
Kazetta gyorscsévélés elôre
Kazetta gyorscsévélés hátra
Demo/Dimmer (Bemutató/kijelzô sötétítése)
1 / 2 magnódeck kiválasztása
CD REPEAT (CD ismételt lejátszás)
CD lejátszás leállítása
Program/Set (Program/végrehajtás)
CD mûsorszám vagy rádióállomások keresése
Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód választása)
TUNER Band (Rádió hullámsáv választás)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Hangerô csökkentése
Tuning Mode (Hangolási üzemmód)
Hangerô növelése
Disc Skip (Lemez léptetés)
CD lejátszás/pillanat állj
Shuffle (CD véletlen sorrendû lejátszás)
Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)
Al Sleep (Auto kikapcsolás)
Kazetta lejátszás elindítása
Kazetta lejátszás leállítása
AUX üzemmód választó
Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)
Mute (Némítás)
5
A készülék hátlapja
HU
1
2
3
4
1. FM antenna csatlakozó
2. AM antenna csatlakozó
3. AUX bemenet
4. Hangsugárzó csatlakozó aljzat
6
A hangsugárzók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az
alábbi tudnivalókat.
A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.
Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.
Ne tartsa a készüléket a szabadban.
A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül
legalább 15 cm-es szabad hely legyen.
Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók kinyitásához.
A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra,
hogy a sztereo hatás érvényesüljön.
A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.
A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.
A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz
csatlakoztassa.
A hátlapon négy aljzat található.
Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)
Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)
A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa
A piros vezetéket a + aljzathoz.
A fekete vezetéket a – aljzathoz.
1
2
3
4
A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület:
jobbra a készüléken.
Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.
Tolja vissza a fület:
Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.
Felfelé a hangsugárzón.
A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.
Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.
L
R
A készülék csatlakoztatása a
hálózatra
A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.
Csatlakoztatás elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék
üzemi feszültségével.
1
2
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord
felirattal jelezve) a fali aljzathoz.
Az üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.
7
HU
Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása
HU
Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:
Tegye az antennát stabil felületre.
Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az alapját).
Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók (AM jelzéssel
jelölve).
Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó
csatlakozó vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság
legyen.
Az FM antenna csatlakoztatása
Koaxiális antenna csatlakoztatása
Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.
A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.
A 13. oldalon leírtak szerint hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba.
Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).
FM antenna (tartozék)
75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)
8
Az elemek behelyezése a
távvezérlôbe
Az óra beállítása
HU
Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:
megvette a készüléket.
úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.
Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon
egyszerre alkáli és mangán elemeket.
1
2
3
A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi,
hogy az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és
kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:
miután megvásárolta a készüléket;
áramszünet után;
ha kihúzta a konnektorból.
Ne felejtse el átállítani az órát a téli és nyári idôszámítás
kezdetekor.
Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány
másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idôt túlhaladja, újból
kell kezdenie a mûveletet.
Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe
(PRESS
jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az
elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.
Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek
megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra:
az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett +
jelzéshez
az elemen látható – jelzést illessze a rekeszben feltüntetett –
jelzéshez .
Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.
1
2
3
4
5
6
A funkciók bemutatása, és a kijelzô
sötétítése
A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben
ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a
segítségével csökkentheti a kijelzô fényerejét is.
1
Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer) gombot.
A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék funkciói.
7
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg kétszer a Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot.
Megjelenik az óra.
Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
Az óraérték villogni kezd.
Teendô
Gombnyomás
Az óraérték növeléséhez
Az óraérték csökkentéséhez
Nyomja meg a Tuning Up gombot.
Nyomja meg a Tuning Down gombot.
Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beír
(Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
Teendô
Gombnyomás
A percérték növeléséhez
A percérték csökkentéséhez
Nyomja meg a Tuning Up gombot.
Nyomja meg a Tuning Down gombot.
Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beír
(Enter) gombot.
Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken
is.
Bármely más funkció használata során ellenôrizheti a pontos
idôt az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.
A 3,5,7 lépésekben az Beír (Enter) gomb helyett használhatja a
távvezérlô Program/Beállítás (Program/Set) gombját is.
Ezeket a funkciókat a késõbbiekben részletesen bemutatjuk.
Lapozzon a megfelelô oldalra.
2
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer)
gombot.
A gomb megnyomására a kijelzô fényereje csökken.
Csökkentett fényerôvel a bemutató tovább használható.
Csak a készülék bekapcsolt állapotában.
3
3,5,7
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer)
gombot.
4,6
2
A gomb megnyomására visszatér az eredeti kijelzési mód.
4,6
1
9
A CD lemezek betöltése és cseréje
CD lemez lejátszása
HU
A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez
helyezhetô be (adaper nélkül).
Ne erôltesse a lemeztálcát a lemezfiók nyitásánál, zárásánál.
Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.
Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el az errôl szóló fejezetet a
23. oldalon.
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg a Nyit/Zár (Open/Close) (
A lemezfiók kinyílik.
) gombot az elôlapon.
Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, a szabad lemezhelyekre.
A címke felfelé nézzen.
A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket
helyesen tette-e a lemezhelyekre.
A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemez csere (Disc
Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemez ugrás (Disc Skip) gombot a távvezérlôn).
A gomb megnyomására a lemeztálca 120°-ot körbefordul.
Zárja be a lemezfiókot a Nyit/ Zár (Open/Close) ( ) gomb újbóli
megnyomásával.
Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak
szerint járjon el:
Ez a készülék a következô típusú CD lemezeket tudja lejátszani:
Audio CD, CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.
A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett
a készülékbe.
Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek
gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a CD üzemmódot a CD Lejátszás/Pill.állj CD (
gomb megnyomásával.
Tegyen be egy, két vagy három lemezt.
Nyomja meg a CD Lejátszás/Pill.állj (
a távvezérlôn.
) gombot az elôlapon, vagy
Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után
lejátssza ôket.
5
6
Állítsa be a hangerôt.
Forgassa el a Hangerô (VOLUME) szabályzót az elôlapon
vagy
Nyomja meg a Hangerô (VOL. + vagy –) gombokat a távvezérlôn.
A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD Lejátszás/Pill.állj
(
) gombot.
Nyomja meg újból a CD Lejátszás/Pill.állj (
lejátszás folytatásához.
7
A lejátszás leállításához nyomja meg a
Lejátszás
Gombnyomás
1-es lemez
CD (
) vagy Disc 1
2-es lemez
Disc 2
3-as lemez
Disc 3
A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és
megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.
6
)
) gombot a
gombot.
A lemezeket lejátszás közben is betöltheti. Nyissa ki a lemezfiókot a Lemez csere (Disc Change) gombbal, és tegye a
lemezeket a két szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az éppen
játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.
Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat
látható.
Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan kikapcsol a három lemez lejátszása után.
Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.
Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne
porosodjon.
A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha
közben rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô
mûsorforrást hallgat.
5
2,5
5
2,4,6
4
7
1
5
1
10
CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor
lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették. .
Zenei CD formátumban rögzített eredeti CD-R és CD-RW
lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi
körülményektôl és a lemez tulajdonságaitól függôen).
Olvassa el a CD-R és CD-RW lemezek útmutatóját és a
figyelmeztetéseket a lejátszás elôtt..
Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a
kiolvasó lencse szennyezett.
A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.
(Ez azért van, hogy a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés
mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)
Lemez kiválasztása
Egy adott mûsorrészlet keresése
HU
A Lemez léptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék
automatikusan átvált CD üzemmódra.
Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemez (DISC (1,2,3)
gombok közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemez léptetés (Disc
Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni
kívánt lemez száma legyen látható.
A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel
kezdve a lejátszást.
Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg a CD
ismétlés (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a
kijelzõn a „1 CD” jelzés legyen látható.
CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a
hallgatni kívánt részletét.
Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.
Mûsorrészlet keresése
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Elôrefelé
Hátrafelé
gombot legalább egy másodpercig;
gombot legalább egy másodpercig.
A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva
a
gombot.
/
Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a Lemez
(Disc (1,2,3) gombok egyikét, a készülék automatikusan CD
üzemmódra vált.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás
automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.
A mûsorszámok lejátszása
véletlen sorrendben
Mûsorszám kiválasztása
Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben
kiválaszthatja azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.
A lejátszás elindításához...
Nyomja meg a...
A következô mûsorszám elején
gombot egyszer;
Az éppen játszott mûsorszám elején
gombot egyszer;
Az elôzô mûsorszám elején
gombot kétszer;
A kívánt mûsorszám elején
Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô
mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû
sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.
1
2
vagy
gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
3
Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.
Megjelenik a Shuffle jelzés, és a készülék megkezdi a mûsorszámok
lejátszását, véletlenszerû sorrendben. A kijelzôn látható a mûsorszám
sorszáma és lejátszási ideje.
Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:
Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen
kiválasztva) a
gombbal.
Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon
belül a
gombbal.
A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a
gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.
A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt
lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.
3
2
1,3
2
11
A CD lemez mûsorszámainak
ismételt lejátszása
HU
Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig ismétli:
A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;
A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;
Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.
1
Ismételt mûsorszámok
Nyomja meg a készülék elôlapján a
Ismétlés (Repeat) gombot annyiszor,
hogy a kijelzôn az alábbi jelzés
legyen látható:
Az éppen játszott mûsorszám akármeddig
A kiválasztott lemez mûsorszámai
Az összes behelyezett lemez mûsorszámai
2
7
8
9
Nyomja meg a CD (
) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott
mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.
Funkció
Nyomja meg a...
Az éppen játszott mûsorszám
ismételt meghallgatása
Az elôzô mûsorszám meghallgatása
A következô mûsorszám meghallgatása
Átugrás egy vagy több mûsorszámon
elôre vagy hátra
REPEAT 1
REPEAT 1 CD
REPEAT ALL CD
Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a
Ismétlés (Repeat) gombot, hogy a kijelzôn az ALL CD vagy 1 CD
jelzés legyen látható, vagy nyomja meg az Állj ( ) gombot.
További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6.
lépéseket.
10
gombot egyszer
gombot kétszer
gombot egyszer
vagy
gombot,
ahányszor szükséges
A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az
Állj ( ) gombot.
Nyomja meg az Állj ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása
után.
A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen
nincs olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a
lejátszás a program soron következô mûsorszámával folytatódik.
A mûsorszámok lejátszása a
beprogramozott sorrendben
4
Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:
A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben kívánja lejátszani;
Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.
A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.
A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.
A programozott lejátszási funkció együtt használható az
ismételt lejátszási funkcióval.
1
2
3
Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást az Állj (
) gombbal.
Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.
Nyomja meg a Program gombot.
A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:
(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)
4
5
6
Válassza ki a Lemez (Disc(1,2,3) gombokkal azt a lemezt, amelyik a
kívánt mûsorszámot tartalmazza.
Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot az Fel (Up) és Le
(Down) gombokkal:
Hátrafelé történô kereséshez nyomja meg a
gombot;
Elôrefelé történô kereséshez nyomja meg a
gombot.
A választás megerõsítésére nyomja meg a Program gombot.
A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn
megjelenik az alábbi jelzés:.
12
8
5,9
3,6
1,10 5,9
Rádióállomások behangolása és
tárolása
A program ellenôrzése vagy
módosítása
HU
A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.
1
2
Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg az Állj (
gombot.
A készülékkel tárolható rádióállomások száma:
Nyomja meg a Program gombot.
A következô kijelzés jelenik meg:
(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám
sorszáma a lemezen)
Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Program gomb
megnyomására a PR jelzés helyett a CH jelzés jelenik meg.
3
4
5
6
7
8
15 FM állomás
8 MW állomás
7 LW állomás
)
1
2
3
Válassza ki az üzemmódot a TUNER gombbal
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió
(TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn
a Rádió (Tuner (Band) gombbal.
Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:
FM
URH ultrarövidhullám
AM(MW)
középhullám
LW (opció)
hosszúhullám
4
A rádióállomások behangolása
Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemez (Disc (1,2,3)
gombokkal.
A
/
gombokkal válassza ki az új mûsorszámot.
Kézi hangolás
Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés legyen látható.
A tárolt rádióállo- Annyiszor, hogy a PRESET jelzés legyen látható.
mások keresése
Válassza ki a tárolni kívánt állomást:
Nyomja meg a
gombot, ha a frekvenciaérték csökkentô
irányában kíván keresni, vagy a
gombot, ha a frekvenciaérték növekvô irányában kíván keresni.
vagy:
Használja a távvezérlôn a Hangolás (Tuning) /
gombot.
Kézi hangoláskor gyorsabban haladhat, ha folyamatosan lenyomva tartja a Hangolás (Tuning Down / Up) gombokat.
5
A Program gombbal erôsítse meg a választást.
A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.
A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.
5
2,3,4,7
8
15 FM állomás
15 AM állomás
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg újból a Program gombot.
Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás)
jelzéssel együtt.
Nyomja meg a Program gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a
megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.
vagy
Elôfordulhat, hogy automatikus hangoláskor a keresés olyan
frekvenciaértéken is megáll, amihez nem tartozik rádióállomás.
Ilyenkor használja a kézi hangolási módszert.
6
Állítsa be a hangerôt:
Forgass el a Hangerô (Volume) szabályzót az elôlapon
vagy
Nyomja meg a Hangerô (VOL. + vagy –) gombokat a távvezérlôn.
7
Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô
Mono/ST. gombjával.
6
1
6
5
4
2,3
1
8
6
1
2,3,4,7
4
6
6
4
4
6
13
Rádióállomások behangolása és
tárolása (folytatás)
A tárolt állomások hallgatása
HU
8
A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:
Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a 4.
lépésre, és folytassa a hangolást.
Ha viszont tárolni kívánja:
a Nyomja meg a Program gombot.
Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.
b A Hangolás (Tuning Up / Down) gombokkal válasszon ki egy
memóriahelyet 1 és 15 között.
9
1
2
3
c Nyomja meg újból a Program gombot az állomás tárolásához.
Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.
4
További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-8. lépéseket.
5
Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyre.
7
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Válassza ki az üzemmódot a Rádió (TUNER) gombbal.
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Hangolás
(TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn
a Hangolás (Tuner (Band) gombbal.
Nyomja meg az elôlapon a
gombot vagy a távvezérlôn a
/
Hangolási mód (Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a
„PRESET” felirat legyen látható.
Az elôlapon a
gombokkal válassza ki a kívánt állomást.
/
vagy
Válassza ki a hallgatni kívánt tárolt rádióállomás memóriahely számát
a távvezérlô Hangolás (Tuning
/
) gombjával.
A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.
7
1
7
5
4
5
2,3
Rádió ( Tuner) üzemmódban
Kézi hangoláskor a
/
gombokkal hangolhatja be a
rádióállomásokat.
Kézi hangoláskor tartsa lenyomva az elôlapon a
/
gombokat vagy a távvezérlôn a Hangolás (Tuning
vagy
)
gombokat, és a készülék automatikusan behangolja a következô
fogható rádióállomást.
Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg az elôlapon a
/
, vagy az Állj ( ) gombot.
Preset üzemmódban a tárolt állomásokat hívhatja elô a
gombokkal.
.
14
/
A vétel javítása
A vételi minôség javításához:
Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;
Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba a rögzítés elôtt.
Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/ST. gombot a
távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról mono
üzemmódba. Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javulni
fog.
Az RDS üzemmódban megjelenô
kijelzések
RDS adások vétele
HU
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos idô, és 30 mûsortípus azonosítója
(News, Rock, Classic, stb...)
1
2
3
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Hangoljon be egy FM állomást.
A hangoláshoz kövesse a 13. oldalon leírtakat.
A kijelzôn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.
Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.
PS NAME
A behangolt állomás nevének megjelenítése
Nyomja meg az RSD kijelzés (RDS Display) gombot a PS NAME
kijelzés megjelenítéséhez.
A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.
Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a
kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).
Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó
frekvenciaérték látható a kijelzôn.
Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RSD kijelzés (RDS Display) gombot.
Az RDS Display gombbal válassza ki a kívánt RDS kijelzési módot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:
PS NAME
RT
CT
Frekvenciaérték
Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható
állomások vétele esetén vehetôk igénybe.
Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának
kijelzése.
RT
A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése
2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max.
8 karakter hosszúságú neve.
3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott
max. 64 karakteres szöveges információt.
4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos
idô információt.
Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.
Az RSD kijelzés (RDS Display) gombbal válassza ki az „RT” kijelzést.
A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.
Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik a kijelzôn.
Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn
a „NO RT” jelzés látható.
5. TP (közlekedési információk): Azt jelzi, hogy a behangolt
állomás közlekedési információk közlésére alkalmas.
6. TA (közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési információk beolvasása történik.
7. EON (más hálózatok információi): Lehetôséget nyújt más
hálózatok információinak a vételére.
CT
A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ
alapján.
Az RSD kijelzés (RDS Display) gombbal válassza ki a „CT” kijelzést.
1
3
A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra
nem jelenik meg rögtön.
Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a
kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.
15
Mûsortípus jelzések (PTY) és
mûsortípus szerinti állomás keresés
HU
A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió
beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.
A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi 30
mûsortípus egyike.
NEWS
• Hírek
AFFAIRS
• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben
tárgyalnak.
INFO
• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.
SPORT
• Sportesemények
EDUCATE
• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.
DRAMA
• Rádiójátékok és sorozatok.
CULTURE
• Nemzeti és regionális kulturális programok.
SCIENCE
• Tudományos mûsorok
VARIED
• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.
POP M
• Népszerû zene
ROCK M
• Rock zene
M.O.R.M
• Könnyûzene
LIGHT M
• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek
(pl. áriák) és kórusmûvek.
CLASSICS
• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.
OTHER M
• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues
WEATHER
• Idôjárás jelentés
FINANCE
• Pénzügyi tanácsadó mûsorok
CHILDREN
• Gyerekmûsorok
SOCIAL A
• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok
RELIGION
• Vallási mûsorok
PHONE IN
• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.
TRAVEL
• Utazással kapcsolatos mûsorok.
• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról,
fôzésrôl,stb.
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATIONAL
• Népzene
OLDIES
• Örökzöld dallamok
FOLK M
• Tájegységek zenéje
DOCUMENT
• Dokumentum mûsorok
TEST
• Rendkívüli közlemények tesztjele
16
1
Mûsortípusok
Kijelzés
LEISURE
Mûsortípus szerinti állomás keresés
2
Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus
információt.
Az állomás behangolásához kövesse a 13. oldalon leírtakat.
Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn
látható az „RDS“ jelzés.
Nyomja meg a PTY gombot.
A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a
kijelzôn.
A Hangolás Le/fel (Tuning Mode Down/Up) gombokkal válassza
ki a hallgatni kívánt mûsortípust.
Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a
„NO PTY“ jelzés látható.
Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja
meg újból a PTY gombot, mire a készülék elkezdi az adott
mûsortípust sugárzó állomás keresését.
Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott
mûsortípusnak megfelelô mûsort sugároz, a keresés leáll.
Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú
mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és
visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.
2
2
2
Magnókazetta hallgatása
HU
A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el az erre
vonatkozó fejezetet a 23. oldalon.
1
2
3
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Kapcsoljon magnó üzemmódba a TAPE gomb megnyomásával.
Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a
kazettatartót enyhén megnyomja a PUSH EJECT ( ) jelzésnél.
4
1
2
3
4
5
6
Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag
látható része lefelé nézzen.
5
A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.
A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy
melyik magnó választotta ki lejátszásra.
7
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnó.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a CD
szinkron (CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl
kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja
meg a CD szinkron (CD Synchro) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „CD SYNC” és a „REC” (csak a MAX-B450
típusnál) jelzés.
Leállítás
Gombnyomás
A CD lejátszás és a felvétel leállítása
Állj (
)
Ha mindkét magnó behelyezte a kazettát, a készülék azt a
magnó választja ki lejátszásra, amelyikbe másodjára tette be a
kazettát.
6
Ha mindkét fészekbe tett kazettát, a DECK 1 / 2 gombbal (akár az
elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a magnót, amelyikkel le
szeretne játszani.
3
7
A kiválasztott magnó jelzése, TAPE 1 (TAPE A) vagy TAPE 2 (TAPE
B) megjelenik a kijelzôn.
7
A kazetta meghallgatása
A,B oldal
Megkezdôdik a kazetta lejátszása.
8
6
1
Nyomja meg a...
TAPE ( )
Üzemmód
A kazetta visszacsévélése
A kazetta elôrecsévélése
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi
vezérléssel
Gombnyomás
Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontján
elkezdheti.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.
1
2
3
4
5
6
8
2,7
1
7
8
6
8
9
Szinkronfelvétel készítése CD
lemezrôl
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnó.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a lemezrôl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a
távvezérlôn a Lejátszás/Pill.állj
gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat
állj
üzemmódba.
Nyomja meg Felvétel/ Pill. Állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés.
Indítsa el a mûsorszám lejátszását a
gombbal.
A készülék rögzíti a mûsorszámot a kazettán.
A felvétel leállításához nyomja meg az Állj (
lôn, vagy a készülék elôlapján.
3,6,8
A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:
9
a szinkronfelvételi funkcióval
kézi vezérlésû felvétellel
A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott
mûsorszám lejátszását és a felvételt.
) gombot a távvezér-
1
7
17
Rádiómûsor felvétele
HU
Felvétel készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
1
Kapcsoljon rádió üzemmódba a Rádió (TUNER) gombbal.
5
Hangolja be azt a rádióállomást (a távvezérlôn a Hangolás (Tuning
4
vagy
gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás (Tuning
Down / Up gombbal), amelyrôl felvételt kíván készíteni.
5
6
Nyomja meg a Felvétel/Pill.állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a
felvételkészítés.
A felvétel leállításához nyomja meg az Állj (
lôn, vagy a készülék elôlapján.
) gombot a távvezér-
Szalagszámláló
Kazetta lejátszásakor a kijelzôn megjelenik a szalagszámláló. A
szalagszámlálón megjelenô értékeket leolvasva beazonosíthatja az
egyes mûsorszámok kezdetét, így a késôbbiekben könnyen
megtalálhatja az egyes mûsorszámokat
A szalagszámláló csak a kazetta lejátszás alatt látható
a kijelzôn.
Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az
egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a
szalagszámlálót a felvétel elindítása elôtt.
3
6
1
4
5
4
Kazettamásolás
Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja a 2-es magnóban levô kazettára.
Másolás normál sebességgel
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát tegye a 2-es magnóba,
mert kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.
Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.
Kazettamásolás elindítása
Gombnyomás
Normál sebességgel
Gyorsmásolás (Dubbing)
A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az 1-es fészekben levô kazetta mûsorát a 2-es fészekben levô
kazettára.
5
18
A felvétel leállításához nyomja meg az Állj (
vagy a távvezérlôn.
) gombot az elôlapon,
Az idôzítô
Az idôzítô lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított
idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.
Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen járjon el.
Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.
Az üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.
Az órakijelzés bal alsó sarkánál megjelenô
jelzés azt jelenti,
hogy az idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a beállított idôpontokban.
Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn
az “ERROR” jelzés jelenik meg.
Az idôzítés beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt
mutatja-e.
Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a
beállítás végrehajtásához. Ennek elteltével újból kell kezdenie
az eljárást.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
2
Nyomja meg a Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn a
TIMER jelzés legyen látható.
Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
Néhány másodpercre megjelenik az ON TIME jelzés (a hangzáskép
szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási
idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási
idôpontot.
4,5,6,7
1,9
4,5,6,7
Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.
a
A
b
Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
c
A
/
cértékét.
d
Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
Megjelenik az OFF TIME jelzés (a hangzáskép szimbólumok
helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van
ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.
/
3,4,5,6,7,8
gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô óraértékét.
gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô per-
Az idôzítô beállítása
A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beír (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás/Beállítás (Program/Set) gombját is.
Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.
a
A
b
Nyomja meg az Beír (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
c
A
d
Nyomja meg az Beír (Enter) gombot.
Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított
hangerôt.
/
/
gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô óraértékét.
gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.
A Hangolás (Tuning Down / Up) gombbal állítsa be a hangerôt, majd
nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
A
/
gombokkal válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a
mûsorára ébredni kíván.
Választás
Teendô
TAPE (kazetta)
Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros
kazettát, még mielôtt kikapcsolja a
készüléket.
TUNER (rádió)
a Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
bA
/
gombokkal válassza ki az
FM vagy AM hullámsávot.
c Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.
d Válasszon a tárolt állomások közül a
/
CD (CD lemez)
9
gombokkal.
a Töltsön be egy vagy több CD lemezt.
b Válassza ki a kívánt lemezt.
A Beír (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.
19
HU
Az idôzítés kikapcsolása
Hangzásképek kiválasztása
HU
Az idôzítô a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a
kijelzôn látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja
használni az idôzítôt, ki kell kapcsolnia.
Az idôzítôt bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken
is).
Az idôzítés...
Nyomja meg az Idôzítés
(Timer-On/Off) gombot...
Kikapcsolásához
egyszer.
A
jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
Újbóli bekapcsolásához
kétszer.
A
jelzés újból láthatóvá válik.
Némítás
Ezzel a funkcióval a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás idôtartamára.
1
2
A készülék négy gyári hangszínszabályzó beállítással
(hangzásképpel) rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok
arányát változtathatja meg, a hallgatott zene fajtájának
leginkább megfelelôen.
Nyomja meg az elôlapon a megfelelô Equalizer (EQ Preset
(Pop/Rock/Classic) gombot, vagy a távvezérlôn a Hang üzemmód (Sound
Mode) gombot ismételten a kívánt hangzáskép kiválasztásához.
Hangzás
Választás
Normál (lineáris)
Pop zenéhez illô hangzás
Rock zenéhez illô hangzás
Klasszikus zenéhez illô hangzás
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
Erôteljes hangzás létrehozása
(Power Sound)
Ezzel a funkcióval erôteljes hangzást hozhat létre.
A magas és mélyhangok kétszeresére történô erôsítésével a
hallgatott zene erôteljes hangzását fokozhatja.
Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute)
gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot. A készülék az elôzôleg
érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.
1
2
20
A Power Sound üzemmód bekapcsolása
Nyomja meg a készülék elôlapján az Erôteljes hangzás (P.Sound)
gombot, hogy a kijelzôn látható legyen a „P,SOUND” jelzés.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a P.Sound gombot.
Kikapcsolás idôzítés
Mélyhang kiemelés (SBS)
HU
CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja,
hogy a készülék a kiválasztott idôtartam letelte után
automatikusan kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat
zenehallgatás közben.
1
2
Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot.
Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a
kijelzôn:
90 MIN
A készülék mélyhang kiemelô funkcióval rendelkezik.
Használatával a hangzás életszerûbb, erôteljesebb lesz.
1
Nyomja meg az SBS gombot az elôlapon.
A kijelzôn megjelenik az S.BASS (vagy BASS) jelzés, valamint az
„SBS ON” jelzés néhány másodpercre.
2
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból az SBS gombot. A
kijelzôn néhány másodpercre megjelenik az „OFF” jelzés.
Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot egymás után
többször mindaddig, míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam meg nem jelenik.
Lejátszás közben bármikor:
Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az Auto
kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.
Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt
végrehajtásával.
3
4
Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot annyiszor, hogy
a kijelzôn látható legyen az Al SLEEP jelzés.
A készülék a kazetta vagy a lemez végén automatikusan kikapcsol.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al
Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen
látható.
Fejhallgató csatlakoztatása
A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában
levôk zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort. A
készülékhez 3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô csatlakozó illesztôvel rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.
Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató (Phones)
aljzathoz.
A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.
Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a
fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.
21
Külsô berendezés csatlakoztatása
Biztonsági elôírások
HU
A készülék szoltgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN
aljzathoz külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát a
készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja.
Csatlakoztasson a készülékhez pl.:
televíziót;
videolemez lejátszót;
DAT vagy DCC magnót;
Hifi sztereo videomagnót.
Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék
használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.
A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik
rendelkezik audio kimenettel. A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket
használjon.
1
2
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a
készüléket és a másik berendezést is.
Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.
Csatlakoztassa
a piros csatlakozót
a fehér csatlakozót
A készüléket csak olyan helyen
használja, mely megfelel az alábbi
feltételeknek:
Környezeti hômérséklet: 5 – 35°C
Páratartalom:
10-75%
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a
készülék túlmelegedjen, mert az a
készüléket károsíthatja.
az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz
R (jobb)
L (bal) jelû
A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a
jobb és bal csatornát.
3
4
5
6
Csatlakoztassa a készülékeket újra a hálózatra, és kapcsolja be az
üzemi kapcsolóval.
Válassza ki az AUX üzemmódot az elôlapon található AUX gombbal.
A kijelzôn megjelenik az AUX jelzés.
Kapcsolja be a külsô berendezést is.
Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.
Hangerô
Hangzáskép
Ne tegyen cserepes virágot, vagy
vázát a készülék tetejére.
A véletlenül a készülékbe került
nedvesség súlyos áramütést
okozat, és a készüléket is tönkreteheti. Ha bármilyen folyadék kerülne
a készülék belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból.
Nagy viharban húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját a konnektorból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a
készülékben.
VOLUME
UP
DOWN
Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül
sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).
22
Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül
nem kívánja használni. Az elemekbôl kifolyó elektrolit súlyosan
károsíthatja a távvezérlôt.
Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan
nagy hangerôvel a készüléket, mert
a hallása károsodhat.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati
vezetékre. A hálózati vezeték
sérülése a készülék károsodásához
vezethet (valamint tûz és áramütés
veszélyt is elôidézhet).
Ne szedje le a készülék burkolatát. A
burkolaton belül feszültség alatt levô
alkatrészek vannak, melyek érintése
áramütést okozhat.
A készülék tisztítása
Tudnivalók a kazetták kezelésérôl
HU
A lehetô legjobb hangminôség érdekében rendszeresen tisztítsa
meg a készülék alább felsorolt részeit:
A külsô burkolatot;
A CD-játszót;
A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);
Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.
Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a
kazetta élén található lemezkét. Ha a késôbbiekben mégis felvételt kíván
készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.
Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.
A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól,
mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.
Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból:
tisztítás elôtt;
ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.
Külsô burkolat
A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja
meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos
tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.
CD-játszó
1
2
Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemeztiszítóval. A
CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez
megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban
kifelé törölje át.
Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet
kereskedôjétôl szerezhet be).
Magnók
A PUSH EJECT (
1
2
Hibaelhárítás
Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába
ütközne, melyrôl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt
megoldást. Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás
bosszúságát..
Probléma
) gombbal nyissa ki a kazettatartót.
Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje le a :
fejet (1);
nyomógörgôket (2);
hangtengelyeket (3).
Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni,
vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta
károsodásokat.
Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja
rázkódástól, erôs hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).
Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki,
húzza ki a konnektorból, és keresse fel a szervizt.
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
1
2
Tudnivalók a CD lemezek
kezelésérôl
A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja
meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.
Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.
Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne
írjon a címkére.
A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel
tisztítsa.
A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket
használjon:
COMPACT
DIGITAL AUDIO
A készülék nem mûködik.
• A készüléket nem csatlakoztatta megfelelôen a
hálózatra, vagy a konnektor nincs feszültség alatt.
• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy az
elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.
• Nem kapcsolta be a készüléket.
Nincs hang.
• Teljesen levette a hangerôt.
• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot
(TUNER, CD, TAPE, AUX).
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.
• Megnyomta a MUTE (némítás) gombot.
Az idôzítô nem mûködik.
• Kikapcsolta az idôzítôt a TIMER ON/OFF
gombbal.
• Nyomja meg az SBS gombot 5 másodpercig a kikapcsolt készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti, gyári beállítási
értékekre.
• Nem választotta ki a CD üzemmódot.
• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez
szennyezett vagy karcos.
• A kiolvasó lencse szennyezett.
• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre
helyezte.
• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult
elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a
pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).
A készülék a fenti lépések ellenôrzése
3
után sem mûködik.
C
D
J
Á
T
S
Z
Ó
A CD-játszó nem kezdi el a lejátszást.
A magnó nem kezdi el a lejátszást.
M
A
G
N
Ó
Hangerôcsökkenés tapasztalható.
A szalag törlése nem tökéletes.
Erôteljes nyávogás vagy
hangkiesések fordulnak elô.
R
Á
D
I
Ó
Checks/Explanation
Gyenge a vétel, vagy egyáltalán
nem lehet állomásokat behangolni.
• Nem választotta ki a TAPE (magnó) üzemmódot.
• A kazettát nem megfelelôen tette be.
• Nem zárta be a kazettatartót.
• A szalag laza vagy elszakadt.
• A lejátszófejek szennyezettek.
• A nyomógörgôk és a hangtengelyek szennyezettek..
• A kazetta elhasználódott.
• Nem választotta ki a TUNER (rádió) üzemmódot.
• Nem állította be pontosan a frekvenciaértéket.
• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem a
megfelelô irányba néz. Forgassa körbe az
antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.
• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat,
használjon külsô antennát.
Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel:
a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve;
a garanciára vonatkozó adatokat;
a probléma pontos leírását;
és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.
23
Minôségtanúsítás
HU
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a termék a 2/1984 (III.10.) IpM BkM számú
együttes rendeletében elôírtak szerint megfelel a következô mûszaki jellemzôknek:
RÁDIÓ
LW(opció)
Érzékenység
AM (MW)
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
FM
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
60 dB
40 dB
54 dB
2%
62 dB
10 dB
0.3 %
CD-JÁTSZÓ
Kapacitás
Frekvenciaátvitel
Jel/zaj arány
Torzítás
Áthallási csillapítás
Lemez mérete
3 lemez
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB/1 KHz szûrôvel
0,05%/1 KHz
74 dB
Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm
Magnó
Frekvenciaátvitel
Jel/zaj arány
Áthallási csillapítás
Törlési csillapítás
125 Hz - 8 KHz
40 dB
35 dB
50 dB
Erôsítô
Kimeneti teljesítmény (6 Ω)
Áthallási csillapítás
Jel/zaj arány
2 x 15 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)
(MAX-B420)
2 x 25 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)
(MAX-B450)
45 dB
75 dB
ÁLTALÁNOS
Méretek
270 (szél.) x 317 (mag.) x 370 (mélys.) mm
Kimeneti teljesítmény (6 Ω)
24
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
ELECTRONICS
AH68-01032B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement