Samsung MAX-B420, MAX-B450 User manual

Samsung MAX-B420, MAX-B450 User manual

MINI AUDIO TORONY

HÁROMLEMEZES

CD-JÁTSZÓVAL

CD-R/RW LEJÁTSZÁS

MAX-B420/B450

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Figyelmeztetés

A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

A CD-játszó besorolása

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

(1. osztályú lézerberendezés).

FIGYELEM

FESZÜLTSÉG ALATT!

NE NYISSA KI A BURKOLATOT!

FIGYELEM:

A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN

LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÕL. NE

TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!

A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

2

Tartalom

Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt.

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a készülék minden tulajdonságát megfelelôen tudja használni.

HU

FIGYELMEZTETÉS ............................................................................................................................................................................ 2

A

MINI AUDIO TORONY ÜZEM BEHELYEZÉSE

Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4

A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 5

A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6

A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7

A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7

A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 7

Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 8

Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 9

A bemutatás és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................................ 9

Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 9

CD-

JÁTSZÓ

A CD lemezek betöltése és cseréje ........................................................................................................................................................ 10

CD lemez lejátszása ................................................................................................................................................................................ 10

Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 11

Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 11

Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 11

A mûsorszámok lejátszása véletlenszerû sorrendben ............................................................................................................................ 11

A CD lemez mûsorszámainak ismételt lejátszása .................................................................................................................................. 12

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 12

A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 13

R

ÁDIÓ

Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 13

A tárolt állomások kiválasztása ................................................................................................................................................................ 14

A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 14

RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 15

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 15

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 16

M

AGNÓ

Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 17

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 17

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 17

Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 18

Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 18

Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 18

T

OVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 19

Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20

Némítás .................................................................................................................................................................................................... 20

Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 20

Erôteljes hangzás (Power Sound)............................................................................................................................................................ 20

Atomatikus kikapcsolás ............................................................................................................................................................................ 21

Mélyhang kiemelés (SBS)........................................................................................................................................................................ 21

Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 21

Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 22

T

UDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 22

A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23

Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 23

Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 23

Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 23

Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 24

Nyomja meg Tolja el

Szimbólumok

Fontos!

Megjegyzés

3

HU

Az elôlap

32 31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Enter (Beír)

2.

Kijelzô ablak

3.

Program

4.

CD Repeat (CD ismételt lejátszás)

5.

Timer/Clock (Idôzítô/óra)

6.

PTY (RDS) (mûsortípus szerinti keresés)

7.

Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)

8.

Standby/On (Üzemi kapcsoló)

9.

Üzemmód választó gombok

10. Fejhallgató csatlakozó aljzat

11.

1-es magnó

12. Demo/Dimmer (Bemutató/kijelzô sötétítés)

13. Stop gomb

14. Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód)

15. Keresés gombok

16. 1 / 2 magnó kiválasztása

12

13 14 15 16

17. 2-es magnó

18. REC/PAUSE (Felvétel/pillanat állj)

19. Dubbing (Gyorsmásolás)

20. CD Synchro (CD szinkronfelvétel)

21. Counter Reset (Számláló nullázás)

22. Skip (Léptetés)

23. Hangerôszabályzó

24. S.BASS (Mélyhang kiemelés)

25. Power Sound (Erôteljes hangzás)

26. „Rock” hangzáskép kiválasztása

27. „Classic” hangzáskép kiválasztása

28. „Pop” hangzáskép kiválasztása

29. Lemezfiók

30. Open/Close (Lemezfiók nyitás/zárás)

31. Disc Change (Lemez csere)

32. Lemez kiválasztó gombok

4

23

22

21

20

19

18

29

28

27

26

25

24

17

A távvezérlô

8

9

6

7

10

11

1

2

3

4

5

12

15

14

13

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

1. Standby/On (Üzemi kapcsoló)

2. S.BASS (Mélyhang kiemelés)

3. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)

4. Kazetta gyorscsévélés elôre

5. Kazetta gyorscsévélés hátra

6. Demo/Dimmer (Bemutató/kijelzô sötétítése)

7. 1 / 2 magnódeck kiválasztása

8. CD REPEAT (CD ismételt lejátszás)

9. CD lejátszás leállítása

10. Program/Set (Program/végrehajtás)

11. CD mûsorszám vagy rádióállomások keresése

12. Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód választása)

13. TUNER Band (Rádió hullámsáv választás)

14. Hangerô csökkentése

15. Tuning Mode (Hangolási üzemmód)

16. Hangerô növelése

17. Disc Skip (Lemez léptetés)

18. CD lejátszás/pillanat állj

19. Shuffle (CD véletlen sorrendû lejátszás)

20. Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)

21. Al Sleep (Auto kikapcsolás)

22. Kazetta lejátszás elindítása

23. Kazetta lejátszás leállítása

24. AUX üzemmód választó

25. Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)

26. Mute (Némítás)

5

HU

HU

A készülék hátlapja

1. FM antenna csatlakozó

2. AM antenna csatlakozó

3. AUX bemenet

4. Hangsugárzó csatlakozó aljzat

6

1

2

3

4

A készülék elhelyezése

A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.

Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.

Ne tartsa a készüléket a szabadban.

A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül legalább 15 cm-es szabad hely legyen.

Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók kinyitásához.

A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra, hogy a sztereo hatás érvényesüljön.

A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.

A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.

A hangsugárzók csatlakoztatása

A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz csatlakoztassa.

A hátlapon négy aljzat található.

Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)

Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)

A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa

A piros vezetéket a + aljzathoz.

A fekete vezetéket a aljzathoz.

1

A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület: jobbra a készüléken.

2

3

Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.

Tolja vissza a fület:

Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.

Felfelé a hangsugárzón.

A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.

4

Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.

HU

L

R

A készülék csatlakoztatása a hálózatra

A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.

Csatlakoztatás elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék

üzemi feszültségével.

1

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord felirattal jelezve) a fali aljzathoz.

2

Az üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

7

Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása

HU

Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:

Tegye az antennát stabil felületre.

Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az alapját).

Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók (AM jelzéssel jelölve).

Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó csatlakozó vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.

Az FM antenna csatlakoztatása

Koaxiális antenna csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.

A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.

A 13. oldalon leírtak szerint hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba.

Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.

A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).

FM antenna (tartozék)

8

75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe

Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:

megvette a készüléket.

úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.

Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon egyszerre alkáli és mangán elemeket.

1

Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe

(

PRESS

jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

2

Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra: az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett + jelzéshez az elemen látható jelzést illessze a rekeszben feltüntetett jelzéshez .

3

Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.

A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése

A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a segítségével csökkentheti a kijelzô fényerejét is.

1

2

Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer) gombot.

A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék funkciói.

Ezeket a funkciókat a késõbbiekben részletesen bemutatjuk.

Lapozzon a megfelelô oldalra.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzô fényereje csökken.

Csökkentett fényerôvel a bemutató tovább használható.

3

Csak a készülék bekapcsolt állapotában.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítése (Demo/Dimmer) gombot.

A gomb megnyomására visszatér az eredeti kijelzési mód.

Az óra beállítása

A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi, hogy az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:

miután megvásárolta a készüléket;

áramszünet után; ha kihúzta a konnektorból.

Ne felejtse el átállítani az órát a téli és nyári idôszámítás kezdetekor.

Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idôt túlhaladja, újból kell kezdenie a mûveletet.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg kétszer a Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot.

Megjelenik az óra.

3

Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

Az óraérték villogni kezd.

4

Teendô Gombnyomás

Az óraérték növeléséhez Nyomja meg a Tuning Up gombot.

Az óraérték csökkentéséhez Nyomja meg a Tuning Down gombot.

5

Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beír

(Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

6

Teendô Gombnyomás

A percérték növeléséhez Nyomja meg a Tuning Up gombot.

A percérték csökkentéséhez Nyomja meg a Tuning Down gombot.

7

Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beír

(Enter) gombot.

Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.

Bármely más funkció használata során ellenôrizheti a pontos idôt az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.

A 3,5,7 lépésekben az Beír (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Program/Beállítás (Program/Set) gombját is.

2

3,5,7

4,6

HU

4,6

1

9

A CD lemezek betöltése és cseréje

HU

A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez helyezhetô be (adaper nélkül).

Ne erôltesse a lemeztálcát a lemezfiók nyitásánál, zárásánál.

Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.

Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el az errôl szóló fejezetet a

23. oldalon.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg a Nyit/Zár (Open/Close) ( ) gombot az elôlapon.

A lemezfiók kinyílik.

3

Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, a szabad lemezhelyekre.

A címke felfelé nézzen.

A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket helyesen tette-e a lemezhelyekre.

4

A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemez csere (Disc

Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemez ugrás (Disc Skip) gombot a távvezérlôn).

A gomb megnyomására a lemeztálca 120°-ot körbefordul.

5

Zárja be a lemezfiókot a Nyit/ Zár (Open/Close) ( ) gomb újbóli megnyomásával.

Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint járjon el:

Lejátszás Gombnyomás

1-es lemez

2-es lemez

) vagy Disc 1

3-as lemez Disc 3

A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.

CD (

Disc 2

6

Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.

Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.

A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô mûsorforrást hallgat.

2,5

5

4

1

5

CD lemez lejátszása

Ez a készülék a következô típusú CD lemezeket tudja lejátszani:

Audio CD, CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.

A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett a készülékbe.

Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.

3

4

1

2

5

6

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a CD üzemmódot a CD Lejátszás/Pill.állj CD ( gomb megnyomásával.

Tegyen be egy, két vagy három lemezt.

)

Nyomja meg a CD Lejátszás/Pill.állj ( a távvezérlôn.

) gombot az elôlapon, vagy

Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után lejátssza ôket.

Állítsa be a hangerôt.

Forgassa el a Hangerô (VOLUME) szabályzót az elôlapon vagy

Nyomja meg a Hangerô (VOL. + vagy ) gombokat a távvezérlôn.

(

A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD Lejátszás/Pill.állj

) gombot.

Nyomja meg újból a CD Lejátszás/Pill.állj ( lejátszás folytatásához.

7

A lejátszás leállításához nyomja meg a gombot.

) gombot a

A lemezeket lejátszás közben is betöltheti. Nyissa ki a lemezfiókot a Lemez csere (Disc Change) gombbal, és tegye a lemezeket a két szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az éppen játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.

Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat látható.

Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan kikapcsol a három lemez lejátszása után.

5

2,4,6

7

1

CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették. .

Zenei CD formátumban rögzített eredeti CD-R és CD-RW lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi körülményektôl és a lemez tulajdonságaitól függôen).

Olvassa el a CD-R és CD-RW lemezek útmutatóját és a figyelmeztetéseket a lejátszás elôtt..

Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a kiolvasó lencse szennyezett.

A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.

(Ez azért van, hogy a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)

10

Lemez kiválasztása

A Lemez léptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék automatikusan átvált CD üzemmódra.

Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemez (DISC (1,2,3) gombok közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemez léptetés (Disc

Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni kívánt lemez száma legyen látható.

A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel kezdve a lejátszást.

Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg a CD ismétlés (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a kijelzõn a „1 CD” jelzés legyen látható.

Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a Lemez

(Disc (1,2,3) gombok egyikét, a készülék automatikusan CD

üzemmódra vált.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.

Egy adott mûsorrészlet keresése

CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a hallgatni kívánt részletét.

Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.

Mûsorrészlet keresése

Elôrefelé

Hátrafelé

Nyomja meg és tartsa lenyomva

gombot legalább egy másodpercig; gombot legalább egy másodpercig.

A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva a

/ gombot.

HU

Mûsorszám kiválasztása

Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben kiválaszthatja azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.

A lejátszás elindításához...

A következô mûsorszám elején

Az éppen játszott mûsorszám elején

Az elôzô mûsorszám elején

A kívánt mûsorszám elején

Nyomja meg a...

gombot egyszer; gombot egyszer; gombot kétszer; vagy gombot annyiszor, ahányszor szükséges.

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben

Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.

1

Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

Megjelenik a Shuffle jelzés, és a készülék megkezdi a mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben. A kijelzôn látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.

2

Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:

Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen kiválasztva) a gombbal.

Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon belül a gombbal.

3

A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.

3

1,3

2

2

11

HU

A CD lemez mûsorszámainak ismételt lejátszása

Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig ismétli:

A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;

A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;

Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.

1

2

Ismételt mûsorszámok Nyomja meg a készülék elôlapján a

Ismétlés (Repeat) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi jelzés legyen látható:

Az éppen játszott mûsorszám akármeddig

A kiválasztott lemez mûsorszámai

Az összes behelyezett lemez mûsorszámai

REPEAT 1

REPEAT 1 CD

REPEAT ALL CD

Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a

Ismétlés (Repeat) gombot, hogy a kijelzôn az ALL CD vagy 1 CD jelzés legyen látható, vagy nyomja meg az Állj ( ) gombot.

7

További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6. lépéseket.

8

Nyomja meg a CD ( ) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.

9

Funkció

Az éppen játszott mûsorszám ismételt meghallgatása

Az elôzô mûsorszám meghallgatása

A következô mûsorszám meghallgatása

Átugrás egy vagy több mûsorszámon elôre vagy hátra

Nyomja meg a...

gombot egyszer gombot kétszer gombot egyszer vagy gombot, ahányszor szükséges

10

A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az

Állj ( ) gombot.

Nyomja meg az Állj ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása után.

A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás a program soron következô mûsorszámával folytatódik.

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben

Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:

A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben kívánja lejátszani;

Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.

A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.

A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.

A programozott lejátszási funkció együtt használható az ismételt lejátszási funkcióval.

1

2

3

Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást az Állj ( ) gombbal.

Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.

Nyomja meg a Program gombot.

A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:

4

5

(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)

Válassza ki a Lemez (Disc(1,2,3) gombokkal azt a lemezt, amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.

Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot az Fel (Up) és Le

(Down) gombokkal:

Hátrafelé történô kereséshez nyomja meg a gombot;

Elôrefelé történô kereséshez nyomja meg a gombot.

6

A választás megerõsítésére nyomja meg a Program gombot.

A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn megjelenik az alábbi jelzés:.

12

4

8

3,6

5,9

1,10

5,9

A program ellenôrzése vagy módosítása

A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.

1

Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg az Állj ( ) gombot.

2

Nyomja meg a Program gombot.

A következô kijelzés jelenik meg:

(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám sorszáma a lemezen)

Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Program gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH jelzés jelenik meg.

3

Nyomja meg újból a Program gombot.

Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás) jelzéssel együtt.

4

Nyomja meg a Program gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.

5

Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemez (Disc (1,2,3) gombokkal.

6

7

8

A / gombokkal válassza ki az új mûsorszámot.

A Program gombbal erôsítse meg a választást.

A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.

A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.

5

Rádióállomások behangolása és tárolása

A készülékkel tárolható rádióállomások száma:

15 FM állomás vagy 15 FM állomás

8 MW állomás 15 AM állomás

7 LW állomás

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Válassza ki az üzemmódot a TUNER gombbal

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió

(TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Rádió (Tuner (Band) gombbal.

Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:

FM

AM(MW)

LW (opció)

URH ultrarövidhullám középhullám hosszúhullám

A rádióállomások behangolása

4

5

Kézi hangolás Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés legyen látható.

A tárolt rádióállo- Annyiszor, hogy a PRESET jelzés legyen látható.

mások keresése

Válassza ki a tárolni kívánt állomást:

Nyomja meg a gombot, ha a frekvenciaérték csökkentô irányában kíván keresni, vagy a gombot, ha a frekvencia-

érték növekvô irányában kíván keresni.

vagy:

Használja a távvezérlôn a Hangolás (Tuning) / gombot.

Kézi hangoláskor gyorsabban haladhat, ha folyamatosan lenyomva tartja a Hangolás (Tuning Down / Up) gombokat.

Elôfordulhat, hogy automatikus hangoláskor a keresés olyan frekvenciaértéken is megáll, amihez nem tartozik rádióállomás.

Ilyenkor használja a kézi hangolási módszert.

6

Állítsa be a hangerôt:

Forgass el a Hangerô (Volume) szabályzót az elôlapon vagy

Nyomja meg a Hangerô (VOL. + vagy ) gombokat a távvezérlôn.

7

Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô

Mono/ST. gombjával.

HU

8

2,3,4,7

1

6

6

5

4

2,3

1

8

6

1

2,3,4,7

4

6

6

4

4

6

13

HU

Rádióállomások behangolása és tárolása (folytatás)

8

Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a 4. lépésre, és folytassa a hangolást.

Ha viszont tárolni kívánja:

a Nyomja meg a Program gombot.

Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.

b A Hangolás (Tuning Up / Down) gombokkal válasszon ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.

c Nyomja meg újból a Program gombot az állomás tárolásához.

Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.

9

További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-8. lépéseket.

Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyre.

7

7

7

A tárolt állomások hallgatása

A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Válassza ki az üzemmódot a Rádió (TUNER) gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Hangolás

(TUNER (Band) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Hangolás (Tuner (Band) gombbal.

4

5

Nyomja meg az elôlapon a

/ gombot vagy a távvezérlôn a

Hangolási mód (Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a

„PRESET” felirat legyen látható.

Az elôlapon a vagy

/ gombokkal válassza ki a kívánt állomást.

Válassza ki a hallgatni kívánt tárolt rádióállomás memóriahely számát a távvezérlô Hangolás (Tuning / ) gombjával.

A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.

1

5 4

5

2,3

.

Rádió ( Tuner) üzemmódban

Kézi hangoláskor a rádióállomásokat.

/ gombokkal hangolhatja be a

Kézi hangoláskor tartsa lenyomva az elôlapon a / gombokat vagy a távvezérlôn a Hangolás (Tuning vagy ) gombokat, és a készülék automatikusan behangolja a következô fogható rádióállomást.

Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg az elôlapon a

/ , vagy az Állj ( ) gombot.

Preset üzemmódban a tárolt állomásokat hívhatja elô a gombokkal.

/

A vétel javítása

A vételi minôség javításához:

Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;

Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba a rögzítés elôtt.

Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/ST. gombot a távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról mono

üzemmódba. Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javulni fog.

14

RDS adások vétele

Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos idô, és 30 mûsortípus azonosítója

(News, Rock, Classic, stb...)

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Hangoljon be egy FM állomást.

A hangoláshoz kövesse a 13. oldalon leírtakat.

A kijelzôn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.

Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.

Az RDS Display gombbal válassza ki a kívánt RDS kijelzési módot.

A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:

PS NAME RT CT Frekvenciaérték

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések

PS NAME

A behangolt állomás nevének megjelenítése

Nyomja meg az RSD kijelzés (RDS Display) gombot a PS NAME kijelzés megjelenítéséhez.

A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.

Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).

Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó frekvenciaérték látható a kijelzôn.

Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RSD kijelzés (RDS Display) gombot.

HU

Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható

állomások vétele esetén vehetôk igénybe.

Az RDS szolgáltatások leírása

1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.

2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max.

8 karakter hosszúságú neve.

3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max. 64 karakteres szöveges információt.

4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.

Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.

5. TP (közlekedési információk): Azt jelzi, hogy a behangolt

állomás közlekedési információk közlésére alkalmas.

6. TA (közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési információk beolvasása történik.

7. EON (más hálózatok információi): Lehetôséget nyújt más hálózatok információinak a vételére.

RT

A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése

Az RSD kijelzés (RDS Display) gombbal válassza ki az „RT” kijelzést.

A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.

Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik a kijelzôn.

Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn a „NO RT” jelzés látható.

1

3

CT

A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ alapján.

Az RSD kijelzés (RDS Display) gombbal válassza ki a „CT” kijelzést.

A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra nem jelenik meg rögtön.

Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.

15

HU

Mûsortípus jelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés

A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.

A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi 30 mûsortípus egyike.

Kijelzés

NEWS

AFFAIRS

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

Mûsortípusok

• Hírek

• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben tárgyalnak.

• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.

• Sportesemények

• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.

• Rádiójátékok és sorozatok.

• Nemzeti és regionális kulturális programok.

• Tudományos mûsorok

• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.

• Népszerû zene

• Rock zene

• Könnyûzene

• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek

(pl. áriák) és kórusmûvek.

• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.

• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues

• Idôjárás jelentés

• Pénzügyi tanácsadó mûsorok

• Gyerekmûsorok

• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok

• Vallási mûsorok

• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.

• Utazással kapcsolatos mûsorok.

• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról, fôzésrôl,stb.

• Jazz zene

• Country zene

• Népzene

• Örökzöld dallamok

• Tájegységek zenéje

• Dokumentum mûsorok

• Rendkívüli közlemények tesztjele

Mûsortípus szerinti állomás keresés

1

2

Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus információt.

Az állomás behangolásához kövesse a 13. oldalon leírtakat.

Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn látható az „RDS“ jelzés.

Nyomja meg a PTY gombot.

A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a kijelzôn.

A Hangolás Le/fel (Tuning Mode Down/Up) gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.

Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a

„NO PTY“ jelzés látható.

Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja meg újból a PTY gombot, mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás keresését.

Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott mûsortípusnak megfelelô mûsort sugároz, a keresés leáll.

Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.

2

2

2

16

Magnókazetta hallgatása

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Kapcsoljon magnó üzemmódba a TAPE gomb megnyomásával.

Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a kazettatartót enyhén megnyomja a PUSH EJECT ( ) jelzésnél.

4

Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag látható része lefelé nézzen.

5

A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el az erre vonatkozó fejezetet a 23. oldalon.

A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.

A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy melyik magnó választotta ki lejátszásra.

Ha mindkét magnó behelyezte a kazettát, a készülék azt a magnó választja ki lejátszásra, amelyikbe másodjára tette be a kazettát.

6

Ha mindkét fészekbe tett kazettát, a DECK 1 / 2 gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a magnót, amelyikkel le szeretne játszani.

A kiválasztott magnó jelzése, TAPE 1 (TAPE A) vagy TAPE 2 (TAPE

B) megjelenik a kijelzôn.

7

A kazetta meghallgatása

A,B oldal

Megkezdôdik a kazetta lejátszása.

Nyomja meg a...

TAPE ( )

8

Üzemmód

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

Gombnyomás

1

2,7

8

8

6

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl

A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:

a szinkronfelvételi funkcióval kézi vezérlésû felvétellel

A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott mûsorszám lejátszását és a felvételt.

3

4

1

2

5

6

7

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnó.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a CD szinkron (CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja meg a CD szinkron (CD Synchro) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „CD SYNC” és a „REC” (csak a MAX-B450 típusnál) jelzés.

Leállítás

A CD lejátszás és a felvétel leállítása

1

1

3

7

3,6,8

9

Gombnyomás

Állj ( )

4

5

6

1

2

3

Felvételkészítés CD lemezr

ô

l kézi vezérléssel

Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontján elkezdheti.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnó.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a lemezrôl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a távvezérlôn a Lejátszás/Pill.állj

állj üzemmódba.

gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat

7

Nyomja meg Felvétel/ Pill. Állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés.

8

Indítsa el a mûsorszám lejátszását a gombbal.

A készülék rögzíti a mûsorszámot a kazettán.

9

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot a távvezérlôn, vagy a készülék elôlapján.

7

6

HU

17

Rádiómûsor felvétele

HU

Felvétel készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

1

2

3

4

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Kapcsoljon rádió üzemmódba a Rádió (TUNER) gombbal.

Hangolja be azt a rádióállomást (a távvezérlôn a Hangolás (Tuning vagy gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás (Tuning

Down / Up gombbal), amelyrôl felvételt kíván készíteni.

5

Nyomja meg a Felvétel/Pill.állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a felvételkészítés.

6

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot a távvezérlôn, vagy a készülék elôlapján.

3

1

5

4

Szalagszámláló

Kazetta lejátszásakor a kijelz

ô

n megjelenik a szalagszámláló. A szalagszámlálón megjelen

ô

értékeket leolvasva beazonosíthatja az egyes mûsorszámok kezdetét, így a kés

ô

bbiekben könnyen megtalálhatja az egyes mûsorszámokat

A szalagszámláló csak a kazetta lejátszás alatt látható a kijelzôn.

Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a szalagszámlálót a felvétel elindítása elôtt.

1

6

4

4 5

Kazettamásolás

1

2

3

4

Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja a 2-es magnóban levô kazettára.

Másolás normál sebességgel

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát tegye a 2-es magnóba, mert kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.

Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.

Kazettamásolás elindítása

Normál sebességgel

Gombnyomás

Gyorsmásolás (Dubbing)

5

A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az 1-es fészekben levô kazetta mûsorát a 2-es fészekben levô kazettára.

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot az elôlapon, vagy a távvezérlôn.

18

Az idôzítô

Az idôzítô lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.

Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen járjon el.

Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.

Az idôzítés beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt mutatja-e.

Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállítás végrehajtásához. Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.

1

2

3

4

5

Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg a Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn a

TIMER jelzés legyen látható.

Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik az ON TIME jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási idôpontot.

Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.

a

A

/ gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô óraértékét.

b Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c A

/ cértékét.

gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô per-

d

Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

Megjelenik az OFF TIME jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.

Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.

a

A

/ gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô óraértékét.

b

Nyomja meg az Beír (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c

A

/ gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg az Beír (Enter) gombot.

Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított hangerôt.

6

A Hangolás (Tuning Down / Up) gombbal állítsa be a hangerôt, majd nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

7

8

A

/ gombokkal válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a mûsorára ébredni kíván.

Választás

TAPE (kazetta)

TUNER (rádió)

Teendô

Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros kazettát, még miel ô tt kikapcsolja a készüléket.

a Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

b A

/ gombokkal válassza ki az

FM vagy AM hullámsávot.

c Nyomja meg a Beír (Enter) gombot.

d Válasszon a tárolt állomások közül a

/ gombokkal.

9

CD (CD lemez) a Töltsön be egy vagy több CD lemezt.

b Válassza ki a kívánt lemezt.

A Beír (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.

Az üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.

Az órakijelzés bal alsó sarkánál megjelenô jelzés azt jelenti, hogy az idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a beállított idôpontokban.

Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn az “ERROR” jelzés jelenik meg.

HU

2

3,4,5,6,7,8

4,5,6,7

1,9

4,5,6,7

Az idôzítô beállítása

A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beír (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás/Beállítás (Program/Set) gombját is.

19

Az idôzítés kikapcsolása

HU

Az idôzítô a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a kijelzôn látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ki kell kapcsolnia.

Az idôzítôt bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).

Az idôzítés...

Kikapcsolásához

Újbóli bekapcsolásához

Nyomja meg az Idôzítés

(Timer-On/Off) gombot...

egyszer.

A jelzés eltûnik a kijelz

ô r

ô l.

kétszer.

A jelzés újból láthatóvá válik.

Hangzásképek kiválasztása

A készülék négy gyári hangszínszabályzó beállítással

(hangzásképpel) rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok arányát változtathatja meg, a hallgatott zene fajtájának leginkább megfelelôen.

Nyomja meg az elôlapon a megfelelô Equalizer (EQ Preset

(Pop/Rock/Classic) gombot, vagy a távvezérlôn a Hang üzemmód (Sound

Mode) gombot ismételten a kívánt hangzáskép kiválasztásához.

Hangzás

Normál (lineáris)

Pop zenéhez illô hangzás

Rock zenéhez illô hangzás

Klasszikus zenéhez illô hangzás

Választás

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

Némítás

Ezzel a funkcióval a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás idôtartamára.

1

2

Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute) gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot. A készülék az elôzôleg

érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.

Erôteljes hangzás létrehozása

(Power Sound)

Ezzel a funkcióval er ô teljes hangzást hozhat létre.

A magas és mélyhangok kétszeresére történ

ô er

ô sítésével a hallgatott zene er

ô teljes hangzását fokozhatja.

1

A Power Sound üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg a készülék elôlapján az Erôteljes hangzás (P.Sound) gombot, hogy a kijelzôn látható legyen a „P,SOUND” jelzés.

2

A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a P.Sound gombot.

20

Kikapcsolás idôzítés

CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja, hogy a készülék a kiválasztott id

ô tartam letelte után automatikusan kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat zenehallgatás közben.

1

2

Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot.

Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a kijelzôn:

90 MIN

Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot egymás után többször mindaddig, míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam meg nem jelenik.

Lejátszás közben bármikor:

Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.

Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt végrehajtásával.

3

Nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn látható legyen az Al SLEEP jelzés.

A készülék a kazetta vagy a lemez végén automatikusan kikapcsol.

4

A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Auto kikapcsolás (Al

Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen látható.

Mélyhang kiemelés (SBS)

A készülék mélyhang kiemel

ô funkcióval rendelkezik.

Használatával a hangzás életszerûbb, er ô teljesebb lesz.

1

Nyomja meg az SBS gombot az elôlapon.

A kijelzôn megjelenik az S.BASS (vagy BASS) jelzés, valamint az

„SBS ON” jelzés néhány másodpercre.

2

A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból az SBS gombot. A kijelzôn néhány másodpercre megjelenik az „OFF” jelzés.

HU

Fejhallgató csatlakoztatása

A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában levôk zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort. A készülékhez 3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô csatlakozó illesztôvel rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.

Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató (Phones) aljzathoz.

A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.

Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.

21

Külsô berendezés csatlakoztatása Biztonsági elôírások

HU

A készülék szoltgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN aljzathoz külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát a készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja.

Csatlakoztasson a készülékhez pl.:

televíziót; videolemez lejátszót;

DAT vagy DCC magnót;

Hifi sztereo videomagnót.

A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel. A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket használjon.

1

2

5

6

3

4

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a készüléket és a másik berendezést is.

Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.

Csatlakoztassa

a piros csatlakozót a fehér csatlakozót

az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz

R (jobb)

L (bal) jelû

A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a jobb és bal csatornát.

Csatlakoztassa a készülékeket újra a hálózatra, és kapcsolja be az

üzemi kapcsolóval.

Válassza ki az AUX üzemmódot az elôlapon található AUX gombbal.

A kijelzôn megjelenik az AUX jelzés.

Kapcsolja be a külsô berendezést is.

Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.

Hangerô Hangzáskép

Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.

A készüléket csak olyan helyen használja, mely megfelel az alábbi feltételeknek:

Környezeti hômérséklet: 5 – 35°C

Páratartalom: 10-75%

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az a készüléket károsíthatja.

Ne tegyen cserepes virágot, vagy vázát a készülék tetejére.

A véletlenül a készülékbe került nedvesség súlyos áramütést okozat, és a készüléket is tönkreteheti. Ha bármilyen folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.

A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.

UP

VOLUME

DOWN

Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).

Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül nem kívánja használni. Az elemekbôl kifolyó elektrolit súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.

Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan nagy hangerôvel a készüléket, mert a hallása károsodhat.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati vezetékre. A hálózati vezeték sérülése a készülék károsodásához vezethet (valamint tûz és áramütés veszélyt is elôidézhet).

Ne szedje le a készülék burkolatát. A burkolaton belül feszültség alatt levô alkatrészek vannak, melyek érintése

áramütést okozhat.

22

A készülék tisztítása Tudnivalók a kazetták kezelésér

ô

l

A lehetô legjobb hangminôség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készülék alább felsorolt részeit:

A külsô burkolatot;

A CD-játszót;

A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);

Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból: tisztítás elôtt; ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.

Külsô burkolat

A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.

CD-játszó

1

Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemeztiszítóval. A

CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban kifelé törölje át.

2

Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet kereskedôjétôl szerezhet be).

Magnók

1

A PUSH EJECT ( ) gombbal nyissa ki a kazettatartót.

2

Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje le a : fejet (1); nyomógörgôket (2); hangtengelyeket (3).

Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni, vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta károsodásokat.

Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erôs hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).

Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki, húzza ki a konnektorból, és keresse fel a szervizt.

3

1 2

Tudnivalók a CD lemezek kezelésér

ô l

A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.

Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.

Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne

írjon a címkére.

A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel tisztítsa.

A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsug-

árzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:

COMPACT

DIGITAL AUDIO

Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.

Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a kazetta élén található lemezkét. Ha a késôbbiekben mégis felvételt kíván készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.

Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.

A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.

Hibaelhárítás

Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába

ütközne, melyrôl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt megoldást. Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás bosszúságát..

Probléma

A készülék nem mûködik.

Checks/Explanation

• A készüléket nem csatlakoztatta megfelel

ô en a hálózatra, vagy a konnektor nincs feszültség alatt.

• A távvezérl

ô ben kimerültek az elemek, vagy az elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.

• Nem kapcsolta be a készüléket.

N

O

L

Á

T

A

Á

L

S

Nincs hang.

Az id

ô zít

ô nem mûködik.

A készülék a fenti lépések ellen

ô rzése után sem mûködik.

Á

T

S

-

J

C

D

Z

Ó

A CD-játszó nem kezdi el a lejátszást.

A magnó nem kezdi el a lejátszást.

• Teljesen levette a hanger

ô t.

• Nem választotta ki a megfelel

ô

üzemmódot

(TUNER, CD, TAPE, AUX).

• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.

• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.

• Megnyomta a MUTE (némítás) gombot.

• Kikapcsolta az id

ô zít

ô t a TIMER ON/OFF gombbal.

Nyomja meg az SBS gombot 5 másodpercig a kikapcsolt készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti, gyári beállítási

értékekre.

• Nem választotta ki a CD üzemmódot.

• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez szennyezett vagy karcos.

• A kiolvasó lencse szennyezett.

• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre helyezte.

• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult el

ô

, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).

• Nem választotta ki a TAPE (magnó) üzemmódot.

• A kazettát nem megfelel

ô en tette be.

• Nem zárta be a kazettatartót.

• A szalag laza vagy elszakadt.

M

A

G

N

Ó

Hanger

ô csökkenés tapasztalható.

A szalag törlése nem tökéletes.

Er

ô teljes nyávogás vagy hangkiesések fordulnak el

ô

.

• A lejátszófejek szennyezettek.

• A nyomógörg

ô k és a hangtengelyek szennyezettek..

• A kazetta elhasználódott.

D

I

Ó

R

Á

Gyenge a vétel, vagy egyáltalán nem lehet állomásokat behangolni.

• Nem választotta ki a TUNER (rádió) üzemmódot.

• Nem állította be pontosan a frekvenciaértéket.

• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem a megfelel

ô irányba néz. Forgassa körbe az antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.

• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat, használjon küls

ô antennát.

Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel: a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve; a garanciára vonatkozó adatokat; a probléma pontos leírását;

és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.

23

HU

HU

Minôségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a termék a 2/1984 (III.10.) IpM BkM számú együttes rendeletében elôírtak szerint megfelel a következô mûszaki jellemzôknek:

RÁDIÓ

LW(opció)

Érzékenység

AM (MW)

Jel/zaj arány

Érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

FM

Jel/zaj arány

Érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

60 dB

40 dB

54 dB

2 %

62 dB

10 dB

0.3 %

CD-JÁTSZÓ

Frekvenciaátvitel

Jel/zaj arány

Torzítás

Áthallási csillapítás

Lemez mérete

20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)

90 dB/1 KHz szûrôvel

0,05%/1 KHz

74 dB

Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm

Magnó

Frekvenciaátvitel

Jel/zaj arány

Áthallási csillapítás

Törlési csillapítás

Erôsítô

Kimeneti teljesítmény (6 Ω)

Kimeneti teljesítmény (6 Ω)

Áthallási csillapítás

Jel/zaj arány

ÁLTALÁNOS

Méretek

125 Hz - 8 KHz

40 dB

35 dB

50 dB

2 x 15 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

(MAX-B420)

2 x 25 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

(MAX-B450)

45 dB

75 dB

270 (szél.) x 317 (mag.) x 370 (mélys.) mm

24

A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:

ELECTRONICS

AH68-01032B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents