Samsung MAX-S530 Používateľská príručka

Samsung MAX-S530 Používateľská príručka
MINI AUDIO TORONY
HÁROMLEMEZES
CD-JÁTSZÓVAL
CD-R/RW LEJÁTSZÁS
MAX-S520
MAX-S530
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Figyelmeztetés
HU
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
1. osztályú lézerberendezés
A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL.
NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES
SUGÁRZÁSNAK!
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye
le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen
olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. A
készülék javítását bízza szakemberre.
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadéknak, nedvességnek.
A CD-játszó besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. A készülék javítását bízza szakemberre.
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja, így megóvhatja magát a káros
lézersugárzástól.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
2
Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt
Tartalom
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a
készülék minden tulajdonságát megfelelôen
tudja használni
FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4
A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 5
A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6
A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7
A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7
A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 7
Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 8
Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8
Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 9
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 9
A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................ 9
Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 9
CD-JÁTSZÓ
CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 10
CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................................ 10
Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 11
Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 11
Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 11
A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 11
A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 12
A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 12
A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 13
RÁDIÓ
Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 13
A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 14
A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 14
RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 15
Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 15
Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 16
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 17
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 17
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 17
Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 18
Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 18
Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 18
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 19
Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 20
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 20
Erôteljes hangzás (Power Surround) ...................................................................................................................................................... 20
Automatikus kikapcsolás .......................................................................................................................................................................... 21
Mélyhang fokozás .................................................................................................................................................................................... 21
Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 21
TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 22
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23
Tudnivalók a CD lemezek használatáról.................................................................................................................................................. 23
Tudnivalók a kazetták használatáról ........................................................................................................................................................ 23
Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 23
Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 24
Szimbólumok
Nyomja meg
Tolja el
Fontos
Megjegyzés
3
HU
Az elôlap
HU
32 31 30
29
28
27 26
25
24
1
2
23
3
4
22
21
20
19
18
5
6
7
8
17
16
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
11 12 13
Demo/Dimmer (Bemutató/Kijelzô sötétítés)
Standby/On (Üzemi kapcsoló)
Timer/Clock (Idôzítés/óra)
Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)
PTY (Mûsortípus szerinti keresés) (RDS)
Fejhallgató csatlakozó aljzat
CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)
1 / 2 magnó kiválasztása
1-es magnó
REC/Pause (Felvétel/Pillanat állj)
Dubbing (Kazettamásolás)
CD Synchro Recording (CD szinkronfelvétel)
Üzemmód választó gombok
2-es magnó
Skip (Léptetés) gomb
15
14
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
S. BASS (Mélyhang)
Search (Keresés) gombok
EQ Classic (A „Classic” hangzáskép kiválasztása)
EQ Rock (A „Rock” hangzáskép kiválasztása)
EQ Pop (A „Pop” hangzáskép kiválasztása)
Enter (Beírás)
Hangerôszabályzó
Power Sound (Erôteljes hangzás)
Lemezfiók
CD Open/Close (Lemezfiók nyitása/zárása)
Disc Change (Lemez cseréje)
Lemez kiválasztó gombok
Kijelzô
Memória gomb
Mono/ST (Mono/sztereo üzemmód)
Program (Programozás)
A távvezérlô
HU
1
26
2
25
3
4
5
24
23
22
6
7
8
9
10
21
20
19
18
17
16
11
15
14
13
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Standby/On (Üzemi kapcsoló)
Super Bass (Mélyhang)
Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)
Kazetta gyorscsévélés elôre
Kazetta gyorscsévélés hátra
Demo (Bemutató)
1 / 2 magnó kiválasztása
CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
CD Stop (CD lejátszás leállítása)
Program/Set (Programozás)
CD mûsorszám vagy rádióállomások
keresése (Léptetés)
12. FM Mono/Stereo (Mono/sztereo üzemmód
választása)
13. Tuner Band (Rádió/Hullámsáv választás)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Hangerô csökkentése
Tuning Mode (Hangolási üzemmód)
Hangerô növelése
Disc Skip (Lemez léptetés)
CD lejátszás/Pillanat állj
CD Shuffle (Véletlen sorrendû lejátszás)
Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)
Al Sleep (Automatikus kikapcsolás)
TAPE Play (Kazetta lejátszás elindítása)
TAPE Stop (Kazetta lejátszás leállítása)
AUX üzemmód választó
Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)
Mute (Némítás)
5
A készülék hátlapja
HU
1
2
3
4
1. FM antenna csatlakozó
2. AM antenna csatlakozó
3. AUX bemenet
4. Hangsugárzó csatlakozó aljzat
6
A hangsugárzók csatlakoztatása
A készülék elhelyezése
HU
A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az alábbi
tudnivalókat.
A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.
Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.
Ne tartsa a készüléket a szabadban.
A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül
legalább 15 cm-es szabad hely legyen.
Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók
kinyitásához.
A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra,
hogy a sztereo hangkép megfelelô legyen.
A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék
hallgatásakor ülni szokott.
A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma
magasságban helyezze el.
A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz
csatlakoztassa.
A hátlapon négy aljzat található.
Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)
Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)
A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa
A piros vezetéket a + aljzathoz.
A fekete vezetéket a – aljzathoz.
1
2
3
4
A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület:
jobbra a készüléken.
Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.
Tolja vissza a fület:
Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.
Felfelé a hangsugárzón.
A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.
Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.
L
R
A készülék csatlakoztatása a hálózatra
A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.
Csatlakoztatás elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék
üzemi feszültségével.
1
2
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord
felirattal jelezve) a fali aljzathoz.
Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.
7
Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása
Külsô berendezés csatlakoztatása
HU
Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:
Tegye az antennát stabil felületre.
Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az
alapját).
Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók (AM jelzéssel jelölve).
Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó
vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.
A készülék szoltgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN aljzathoz
külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát a készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja. Csatlakoztasson a
készülékhez pl.:
Példáúl: Televíziót;
Videolemez lejátszót;
DAT vagy DCC lejátszót;
Hifi sztereo videomagnót.
A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel.
A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket használjon.
1
2
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a
készüléket és a másik berendezést is.
Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.
Csatlakoztassa
a piros csatlakozót
a fehér csatlakozót
az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz
R (jobb)
L (bal)
A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a
jobb és bal csatornát.
3
Az FM antenna csatlakoztatása
Koaxiális antenna csatlakoztatása
Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.
A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM
jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.
Hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt
biztosító pozícióba.
Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz
csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).
FM antenna (tartozék)
75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)
8
4
5
6
Csatlakoztassa a készüléket újra a hálózatra, és kapcsolja be az
üzemi kapcsolóval.
Válassza ki az AUX üzemmódot az elôlapon található AUX gombbal.
A kijelzôn megjelenik az „AUX” jelzés.
Kapcsolja be a külsô berendezést is.
Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.
Hangerô
Hangzáskép
Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül
sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).
Az óra beállítása
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
HU
Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:
megvette a készüléket.
úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.
Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon
egyszerre alkáli és mangán elemeket.
1
2
3
A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi, hogy a
készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:
miután megvásárolta a készüléket;
áramszünet után;
ha kihúzta a hálózati csatlakozót az aljzatból.
Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány
másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idôt túlhaladja, újból kell
kezdenie a mûveletet.
Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe
(
jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az elemtartó
rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.
Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek
megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra:
az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben
feltüntetett + jelzéshez;
az elemen látható – jelzést illessze a rekeszben
feltüntetett – jelzéshez.
Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.
1
2
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot.
Megjelenik az óra.
3
Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Az óraérték villogni kezd.
4
5
7
3
Teendô
Nyomja meg a
A percérték növeléséhez
A percérték csökkentéséhez
Hangolás felfelé gombot
Hangolás lefelé gombot.
Bármely más funkció használata során ellenôrizheti a pontos idôt
az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.
A 3,5,7. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a
Távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.
A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben
ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a segítségével kikapcsolható a kijelzô megvilágítása is.
2
Hangolás felfelé gombot
Hangolás lefelé gombot
Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.
A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése
Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék üzemmódjai.
Ezeket a funkciókat a késôbbiekben részletesen bemutatjuk.
Lapozzon a megfelelô oldalra.
Nyomja meg a
Az óraérték növeléséhez
Az óraérték csökkentéséhez
Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
6
1
Teendô
1
2
3,5,7
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása kikapcsol.
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása visszakapcsol.
4,6
4,6
A kijelzô megvilágítását csak akkor lehet kikapcsolni, ha a készülék
be van kapcsolva.
9
CD lemezek betöltése és cseréje
CD lemezek lejátszása
HU
A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez
helyezhetô be (adaper nélkül).
Ne erôltesse a lemezfiókot a nyitásnál, zárásnál.
Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.
Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el a lemezek kezelésérôl
szóló fejezetet.
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close (
elôlapon.
A lemezfiók kinyílik.
)) gombot az
Ez a készülék a következô típusú CD lemezeket tudja lejátszani: Audio CD,
CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.
A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett a készülékbe.
Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.
1
2
3
4
Válassza ki a CD üzemmódot a CD (
Tegyen be egy, két vagy három lemezt.
Nyomja meg a CD(
távvezérlôn.
5
) gombot az elôlapon, vagy a
gombot a
A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemezcsere (Disc
Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemezléptetés (Disc Skip)
gombot a távvezérlôn).
A gomb megnyomására a lemeztálca 120° –ot körbefordul.
6
Állítsa be a hangerôt.
Forgassa el a VOLUME szabályzót az elôlapon
vagy
Nyomja meg a VOL. + vagy – gombokat a távvezérlôn.
A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD (
Nyomja meg újból a CD (
tatásához.
7
)gombot.
) gombot a lejátszás foly-
A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop (
Lejátszás
Gombnyomás
1-es lemez
CD (
) vagy Disc 1
2-es lemez
Disc 2
3-as lemez
Disc 3
A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és
megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.
6
) gomb megnyomásával.
Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után
lejátssza ôket.
Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, az elülsô lemezhelyekre.
A címke felfelé nézzen.
A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket
helyesen tette-e a lemezhelyekre.
Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( ))
gomb újbóli megnyomásával.
Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint
járjon el:
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
) gombot.
A lemezeket lejátszás közben is betöltheti.
Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezcsere (Disc Change) gombbal, és
tegye a lemezeket a két szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az
éppen játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.
Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat
látható.
Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan
kikapcsol a három lemez lejátszása után.
Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.
Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.
A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben
rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô mûsorforrást
hallgat.
5
5
2,4,6
7
CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
1
5
10
4 2,5
1
Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor
lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették.
Zenei CD formátumban rögzített eredeti CD-R és CD-RW
lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi
körülményektôl és a lemez tulajdonságaitól függôen).
A CD-R és CD-RW lemezek lejátszása elôtt gondosan olvassa el
a használati útmutatójukat és az abban foglalt figyelmeztetéseket.
Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a
kiolvasó lencse szennyezett.
A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.
(Ez amiatt van, hogy a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés
mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)
Lemez kiválasztása
Egy adott mûsorrészlet keresése
HU
A Lemezléptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék
automatikusan átvált CD üzemmódra.
Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemezkiválasztó gombok
(Disc (1,2,3)) közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemezléptetés (Disc
Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni kívánt
lemez száma legyen látható.
A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel
kezdve a lejátszást.
Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg az Ismételt
lejátszás (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a kijelzôn
a „1 CD” jelzés legyen látható.
Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a
Lemezkiválasztó gombok (Disc (1,2,3)) egyikét, a készülék
automatikusan CD üzemmódra vált.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.
CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a hallgatni kívánt részletét.
Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.
Mûsorrészlet keresése
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Elôrefelé
Hátrafelé
gombot legalább egy másodpercig;
gombot legalább egy másodpercig.
A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva
a
gombot.
/
A mûsorszámok lejátszása véletlen
sorrendben
Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô
mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû
sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.
Mûsorszám kiválasztása
1
Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben kiválaszthatja
azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.
A lejátszás elindításához...
A következô mûsorszám elején
Nyomja meg a
vagy
gombot...
Nyomja meg a
gombot egyszer
Az éppen játszott mûsorszám elején Nyomja meg a
gombot egyszer
Az elôzô mûsorszám elején
A kívánt mûsorszám elején
Nyomja meg a
tgombot kétszer
Nyomja meg a
vagy
gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
2
3
Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.
Megjelenik a „Shuffle” jelzés, és a készülék megkezdi a
mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben. A kijelzôn
látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.
Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:
Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen
kiválasztva) a
gombbal.
Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon
belül a
gombbal.
A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a
Stop ( ) gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle)
gombot.
A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt
lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.
3
2
1,3
2
11
A mûsorszámok ismételt lejátszása
HU
Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig
ismétli:
A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;
A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;
Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.
Ismételt mûsorszámok
1
Nyomja meg a készülék elôlapján az
Ismételt lejátszás (Repeat) gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi
jelzés legyen látható:
Az éppen játszott mûsorszám akármeddig
A kiválasztott lemez mûsorszámai
Az összes behelyezett lemez mûsorszámai
2
7
8
9
REPEAT 1
REPEAT 1 CD
REPEAT ALL CD
Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az
Ismételt lejátszás (Repeat) gombot, hogy a kijelzôn az „ALL CD” vagy
„1 CD” jelzés legyen látható, vagy nyomja meg a Stop ( ) gombot.
10
További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6.
lépéseket.
Nyomja meg a CD (
) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott
mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.
Funkció
Nyomja meg a
vagy
gombot...
Az éppen játszott mûsorszám
ismételt meghallgatása
Nyomja meg a
gombot egyszer
Az elôzô mûsorszám
meghallgatása
Nyomja meg a
gombot kétszer
A következõ mûsorszám
meghallgatása
Átugrás egy vagy több
mûsorszámon elôre vagy hátra
Nyomja meg a
gombot egyszer
Nyomja meg a
vagy
bot, ahányszor szükséges.
gom-
A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a
Stop ( ) gombot.
Nyomja meg a Stop ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása után.
A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
A 3,6. lépésben a készülék Program gombja helyett használhatja a
távvezérlô Program/Set gombját is.
Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs
olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás
a program soron következô mûsorszámával folytatódik.
A mûsorszámok lejátszása a
beprogramozott sorrendben
4
Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:
A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben
kívánja lejátszani;
Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.
A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.
A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.
A programozott lejátszási funkció együtt használható az ismételt
lejátszási funkcióval.
1
2
3
3,6
Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást a Stop (
) gombbal.
Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:
(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)
4
5
6
Válassza ki a Lemezkiválasztó (Disc(1,2,3)) gombokkal azt a lemezt,
amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.
Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot a hangolás
felfelé/lefelé gombokkal:
Hátrafelé történô kereséshez nyomja meg a
gombot;
Elôrefelé történô kereséshez nyomja meg a
gombot.
A választás megerôsítésére nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn
megjelenik az alábbi jelzés:
12
1,10
8
5,9
5,9
A program ellenôrzése vagy módosítása
Rádióállomások behangolása és tárolása
HU
A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.
1
2
Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg a Stop (
A készülékkel tárolható rádióállomások száma:
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
A következô kijelzés jelenik meg:
(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám
sorszáma a lemezen)
Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Programozás
(Program) gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH
jelzés jelenik meg.
3
4
5
6
7
8
15 FM állomás
8 MW állomás
7 LW állomás
) gombot.
1
2
3
Nyomja meg újból a Programozás (Program) gombot.
Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás)
jelzéssel együtt.
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot annyiszor, hogy a
kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.
Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemezkiválasztó
(Disc (1,2,3)) gombokkal.
A
/
4
vagy
15 FM állomás
15 AM állomás
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a TUNER üzemmódot a TUNER gombbal.
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával,
vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv kiválasztó (Tuner (Band))
gombbal.
Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:
FM
URH ultrarövidhullám
AM(MW)
középhullám
LW (opció)
hosszúhullám
Hangolja be a kívánt állomást.
Kézi hangolás
Nyomja meg a Hangolási üzemmód (Tuning Mode) gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn a „MANUAL” (Kézi hangolás) jelzés
legyen látható.
Nyomja meg többször a
vagy
gombot a készülék
elôlapján a kívánt állomás kézi behangolásához.
Vagy nyomja meg többször a Tuning
vagy
gombot a
távvezérlôn.
gombokkal válassza ki az új mûsorszámot.
A Programozás (Program) gombbal erõsítse meg a választást.
A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.
A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.
Automatikus hangolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
/
gombot a készülék
elôlapján több mint 1 másodpercig, hogy a kijelzôn az „AUTO”
jelzés legyen látható.
Nyomja meg és tartsa rövid ideig lenyomva a
/
gombot a
készülék elôlapján az automatikus hangolás elindításához.
vagy
Nyomja meg és tartsa rövid ideig lenyomva a Tuning
gombot a távvezérlôn az automatikus hangolás elindításához.
5
Ha gyenge a vétel, és az automatikus hangolással nem áll meg a
készülék a kívánt frekvencián, használja a kézi hangolási módszert.
A tárolt állomások behangolásáról a késôbbiekben (A tárolt
állomások hallgatása c. fejezetben) olvashat.
5
2,3,4,7
1
8
6
6
6
Állítsa be a hangerõt:
Forgassa el a Hangerôszabályzót (Volume) az elôlapon
vagy
Nyomja meg a Hangerôszabályzó gombokat (VOL. + vagy –) a
távvezérlôn.
Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô
Mono/sztereo (Mono/ST.) gombjával.
5
1
1
2,3
8
6
4
2,3,4,7
5
6
4
6
4
4
5
6
3
13
Rádióállomások behangolása és tárolása
A tárolt állomások hallgatása
(folytatás)
HU
7
Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a 4.
lépésre, és folytassa a hangolást.
A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:
Ha viszont tárolni kívánja:
1
2
3
a Nyomja meg a Memória (Memory) gombot.
Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.
b A Hangolás fel és le (Tuning Up és Down) gombokkal válasszon
ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.
c Nyomja meg újból a Memória (Memory) gombot az állomás
tárolásához.
Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.
8
4
További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-7. lépéseket.
Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyen.
7
5
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a rádió (TUNER) üzemmódot a Tuner gombbal.
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával,
vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv választó (Tuner (Band))
gombbal.
Nyomja meg az elôlapon a
gombot, vagy a távvezérlôn a
/
Hangolási üzemmód (Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a
kijelzôn a „PRESET” (tárolt állomások keresése) felirat legyen
látható.
A készülék
gombjaival válassza ki a kívánt állomást.
/
vagy
Válassza ki a kívánt tárolt rádióállomást a távvezérlô Hangolás
(Tuning)
vagy
gombjával.
A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.
1
7
7
5
4
5
2,3
Tuner üzemmódban
Kézi hangoláskor a
/
gombokkal hangolhatja be a
rádióállomásokat.
Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg a Stop ( )
gombot.
Preset (tárolt állomások keresése) üzemmódban a tárolt állomásokat a
/
gombokkal hívhatja elô.
A 7. lépésben a Memory gomb helyett használhatja a távvezérlô
Program/Set gombját is.
A vétel javítása
A vételi minôség javításához:
Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;
Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító helyzetbe a rögzítés elôtt.
Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/sztereo (Mono/ST.)
gombot a távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról
mono üzemmódba.
Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javul.
14
RDS adások vétele
Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések
HU
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos
idô, és 30 mûsortípus azonosítója (News, Rock, Classic, stb...)
1
2
3
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Hangoljon be egy FM állomást.
A hangoláshoz kövesse a 13. oldalon leírtakat.
A kijelzõn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.
Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.
Az RDS kijelzések megváltozatása (RDS Display) gombbal válassza
ki a kívánt RDS kijelzési módot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:
PS NAME (állomásnév)
A behangolt állomás nevének megjelenítése
Nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot az
állomásnév megjelenítéséhez.
A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.
Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a
kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).
Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó
frekvenciaérték látható a kijelzôn.
Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása
(RDS Display) gombot.
➔ állomásnév (PS NAME) ➔ rádiós szöveg (RT) ➔ óra (CT) ➔ Frekvenciaérték ➔
Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható állomások vétele esetén vehetôk igénybe.
Az RDS szolgáltatások leírása
1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8
karakter hosszúságú neve.
3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max.
64 karakteres szöveges információt.
4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô
információt.
Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.
RT (rádiós szöveg)
A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése
Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki a
szöveges információ megjelenítését.
A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.
Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik
a kijelzôn.
Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn
a „NO RT” jelzés látható.
5. TP (közlekedési hírek figyelése): Azt jelzi, hogy a behangolt
állomás közlekedési híreket is sugároz.
6. TA (közlekedési hírek beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor
a közlekedési információk beolvasása történik.
CT (pontos idô)
1
A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ alapján.
Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki az
óra megjelenítését.
3
A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra
nem jelenik meg rögtön.
Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a
kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.
15
Mûsortípus kijelzések (PTY) és
mûsortípus szerinti állomás keresés
HU
A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió
beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.
A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi 30
mûsortípus egyike.
1
Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus
információt.
Az állomás behangolásához kövesse a „Rádióállomások behangolása és tárolása” c. fejezetben leírtakat.
2
Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn
látható az „RDS” jelzés.
Mûsortípusok
Kijelzés
NEWS
• Hírek
AFFAIRS
• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben
tárgyalnak.
INFO
• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.
SPORT
• Sportesemények
EDUCATE
• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.
DRAMA
• Rádiójátékok és sorozatok.
CULTURE
• Nemzeti és regionális kulturális programok.
SCIENCE
• Tudományos mûsorok
VARIED
• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.
POP M
• Népszerû zene
ROCK M
• Rock zene
M.O.R.M
• Könnyûzene
LIGHT M
• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek
(pl. áriák) és kórusmûvek.
CLASSICS
• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.
OTHER M
• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues
WEATHER
• Idôjárásjelentés
FINANCE
• Pénzügyi tanácsadó mûsorok
CHILDREN
• Gyerekmûsorok
SOCIAL
• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok
RELIGION
• Vallási mûsorok
PHONE IN
• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.
TRAVEL
• Utazással kapcsolatos mûsorok.
LEISURE
• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról,
fôzésrôl,stb.
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATION M
• Népzene
OLDIES
• Örökzöld dallamok
FOLK M
• Tájegységek zenéje
DOCUMENT
• Dokumentum mûsorok
TEST
• Rendkívüli közlemények tesztjele
16
Mûsortípus szerinti állomás keresés
Nyomja meg a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot.
A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a
kijelzôn.
A Hangolás le vagy fel (Tuning Mode Down vagy Up) gombokkal
válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.
Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a
„NO PTY” jelzés látható.
Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja
meg újból a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot,
mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás
keresését.
Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott
mûsortípusnak megfelelô mûsort sugároz, a keresés leáll.
Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú
mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és
visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.
2
2
2
Magnókazetta hallgatása
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl
HU
A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el a magnókazetták
kezelésérôl szóló fejezetet.
1
2
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Kapcsoljon Magnó üzemmódba a TAPE üzemmód választó gomb
megnyomásával.
3
Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a
kazettatartót enyhén megnyomja a Kazetta kiadás (Push Eject (
jelzésnél.
4
))
Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag
látható része lefelé nézzen.
5
A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:
a szinkronfelvételi funkcióval
kézi vezérlésû felvétellel
A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott
mûsorszám vagy lemez lejátszását és a felvételt.
1
2
3
4
5
6
A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.
A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy
melyik magnót választotta ki lejátszásra.
Ha mindkét magnóba behelyezett kazettát, a készülék azt a
magnót választja ki, amelyikbe másodjára tette be a kazettát.
6
7
Ha mindkét magnóba tett kazettát, a Magnó kiválasztó (Deck 1 / 2)
gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a
magnót, amelyikkel le szeretne játszani.
7
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó
gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a
Szinkronfelvétel (CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja
meg a Szinkronfelvétel (CD Synchro) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” és „CD SYNC” jelzés, és a felvétel
elkezdôdik
A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.
3
Gombnyomás
A,B oldal
8
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
1
A kiválasztott magnó jelzése, „TAPE 1” vagy „TAPE 2” megjelenik a
kijelzôn.
A kazetta meghallgatása
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
TAPE (
6
A kazetta lejátszásának leállítása után válassza ki a kívánt funkciót.
Funkció
7
)
Gombnyomás
A kazetta visszacsévélése
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel
A kazetta elôrecsévélése
Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontjától
elkezdheti.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.
1
2
3
1
4
5
6
8
2,7
6
8
7
8
9
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó
gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a lemezrôl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon
vagy a távvezérlôn a
gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat állj üzemmódba.
Nyomja meg Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés.
Indítsa el a mûsorszám lejátszását a
gombbal.
A felvétel leállításához nyomja meg a TAPE
gombot a távvezérlôn,
vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.
1
3,6,8
9
7
17
Rádiómûsor felvétele
HU
5
Felvételt készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.
A felvétel leállításához nyomja meg TAPE
gombot a távvezérlôn,
vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
1
2
3
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
1
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
Kapcsoljon Rádió (TUNER) üzemmódba a TUNER üzemmód
választógombbal.
4
Hangolja be azt a rádióállomást, amelyrõl felvételt kíván készíteni (a
5
távvezérlôn a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning
vagy
) gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning Mode Down
vagy Up) gombbal).
5
Nyomja meg a Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a
felvételkészítés.
6
4
A felvétel leállításához nyomja meg a TAPE
gombot a távvezérlôn, vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.
Szalagszámláló
1
Kazetta lejátszásakor a kijelzôn megjelenik a szalagszámláló. A
szalagszámlálón megjelenô értékeket leolvasva azonosíthatja az
egyes mûsorszámok kezdetét, így a késôbbiekben könnyen
megtalálhatja az egyes mûsorszámokat.
3
4
6
5
4
Kazettamásolás
Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja
a 2-es magnóban levô kazettára.
A másolás normál sebességgel történik.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát a 2-es magnóba tegye, mert
kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.
Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.
Kazettamásolás elindítása
Gombnyomás
Normál sebességgel
Dubbing
A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az
1-es magnóban levô kazetta mûsorát a 2-es magnóban levô kazettára.
18
A szalagszámláló csak kazetta lejátszásakor látható.
Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az
egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a
Szalagszámlálót (Counter Reset) a felvétel elindítása elôtt.
Az idôzítés
HU
Az idôzítô lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.
Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen
járjon el.
Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.
1,9
2
Az idôzítés beállítása elõtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt
mutatja-e.
Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállítás végrehajtásához. Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.
1
2
3
4
3,4,5,6,7,8
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn
a
TIMER jelzés legyen látható.
Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Néhány másodpercre megjelenik az „ON TIME” jelzés (a
hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított
bekapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt
bekapcsolási idôpontot.
Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.
a A
gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô óraértékét.
/
b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
4,5,6,7
4,5,6,7
Az idôzítés beállítása
A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.
c A
gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô percértékét.
/
d Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Megjelenik az „OFF TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok
helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van
ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.
5
Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.
a A
gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô óraértékét.
/
b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
6
7
c A
gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.
/
d Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított
hangerôt.
A Hangolás le/fel (Tuning Mode Down vagy Up) gombbal állítsa
be a hangerôt, majd nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A kijelzôn megjelenik a mûsorforrás jelzése.
A
gombokkal válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a
/
mûsorára ébredni kíván.
Választás
Teendô
TAPE (kazetta)
Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros
kazettát, még mielôtt kikapcsolja a
készüléket.
TUNER (rádió)
a Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
gombokkal válasszon
/
a tárolt állomások közül.
b A
CD (CD lemez)
Töltsön be egy vagy több CD lemezt.
A Beírás (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.
8
9
Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.
Az órakijelzés mellett megjelenô
jelzés azt jelenti, hogy az
idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a
beállított idôpontokban.
Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a
kijelzôn az „ERROR” jelzés jelenik meg.
19
Az idôzítés kikapcsolása
Hangzásképek kiválasztása
HU
Az idôzítô a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a kijelzôn
látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja használni az
idôzítôt, ki kell kapcsolnia.
Az idôzítést bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).
Az idôzítés...
Kikapcsolásához
Újbóli bekapcsolásához
Nyomja meg az Idôzítés be-/kikapcsolás (Timer-On/Off) gombot...
egyszer.
A
jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
kétszer.
A
jelzés újból láthatóvá válik.
Némítás
Ezzel a funkcióval a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás
idôtartamára.
1
2
Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute)
gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot. A készülék az elôzôleg
érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.
A készülék gyári hangszínszabályzó beállításokkal (hangzásképekkel)
rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok arányát változtathatja
meg, a hallgatott zene fajtájának leginkább megfelelôen.
Nyomja meg a készüléken a megfelelô EQ Preset (Pop/Rock/Classic)
gombot, vagy a távvezérlôn a Sound Mode gombot a kívánt hangzáskép
kiválasztásához.
Hangzás
Választás
Normál balansz (lineáris)
Pop zenéhez illô hangzás
Rock zenéhez illô hangzás
Klasszikus zenéhez illô hangzás
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
Erôteljes hangzás (Power Sound)
A készülék rendelkezik a Power Sound funkcióval, melynek
használatával a magas és mélyhangokat az eredeti kétszeresére
erôsíti a készülék, sokkal valósághûbb, erôteljesebb hangzást
hozva létre.
1
2
20
A Power Sound funkció bekapcsolásához nyomja meg a P. Sound
gombot az elôlapon
A kijelzôn megjelenik a „P.SOUND” jelzés.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a P. Sound gombot
Automatikus kikapcsolás
Mélyhang
HU
CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja, hogy a
készülék a kiválasztott idôtartam letelte után automatikusan
kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat zenehallgatás közben.
A készülék mélyhang kiemelô funkcióval (SBS - Super Bass
Sound) rendelkezik. Használatával a mélyhangok erôteljesebben
szólnak.
1
1
2
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot.
Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a
kijelzôn: 90 MIN
Nyomja meg az Al Sleep gombot egymás után többször mindaddig,
míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam
meg nem jelenik.
2
Nyomja meg a Mélyhang kiemelés (SBS) gombot az elôlapon.
A kijelzôn megjelenik az „S.BASS” (vagy „BASS”) és az „SBS ON”
jelzés néhány másodpercre.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a Mélyhang kiemelés
(SBS) gombot. Néhány másodpercre megjelenik az „OFF” jelzés.
Lejátszás közben bármikor:
Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az
Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.
Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt
végrehajtásával.
3
4
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn látható legyen az „Al SLEEP” jelzés.
Ennél a beállításnál a készülék a kazetta vagy a lemez végén
kapcsol ki.
A kikapcsoláshoz nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep)
gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen látható.
Fejhallgató csatlakoztatása
A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában levôk
zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort. A készülékhez
3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô csatlakozó illesztôvel
rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.
Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató csatlakozó
(Phones) aljzathoz.
A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.
Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a
fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.
21
A készülék tisztítása
Biztonsági elôírások
HU
A készülék lehetô legjobb teljesítménye érdekében rendszeresen
tisztítsa meg a készülék alább felsorolt részeit:
A külsô burkolatot;
A CD-játszót;
A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);
Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék
használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.
Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból:
tisztítás elôtt;
ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.
Külsô burkolat
A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja
meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos
tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.
A készüléket csak olyan helyen
használja, mely megfelel az alábbi
feltételeknek:
Környezeti hômérséklet:
5°C-35°C
Páratartalom:
10-75%
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a
készülék túlmelegedjen, mert az a
készüléket károsíthatja.
CD-játszó
Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemeztisztítóval.
A CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez
megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban
kifelé törölje át.
1
2
Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet
kereskedôjétôl szerezhet be).
Magnók
A Kazetta kiadó (Push Eject (
1
2
Ne tegyen cserepes virágot, vagy
vázát a készülék tetejére. A véletlenül
a készülékbe került nedvesség súlyos
áramütést okozat, és a készüléket is
tönkreteheti.
Ha bármilyen folyadék kerülne a
készülék belsejébe, azonnal húzza ki
a hálózati csatlakozót a konnektorból.
Nagy viharban húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját a konnektorból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a
készülékben.
)) gombbal nyissa ki a kazettatartót.
Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje át a :
fejet (1);
nyomógörgôket (2);
hangtengelyeket (3).
Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni,
vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta
károsodásokat.
Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben
készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erôs
hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).
Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki,
húzza ki a aljzatból, és hívja fel a márkaszervizt.
3
VOLUME
UP
DOWN
1
Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül
nem kívánja használni.
Az elemekbôl kifolyó elektrolit
súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.
Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan
nagy hangerôvel a készüléket, mert
a hallása károsodhat.
2
Tudnivalók a CD lemezek használatáról
A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja
meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.
Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.
Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne írjon a
címkére.
A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel tisztítsa.
A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati
vezetékre. A hálózati vezeték
sérülése a készülék károsodásához
vezethet (valamint tûz és áramütés
veszélyt is elôidézhet).
22
Ne szedje le a készülék burkolatát.
A burkolaton belül feszültség alatt levô
alkatrészek vannak, melyek érintése
áramütést okozhat.
Tudnivalók a kazetták használatáról
Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.
Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a kazetta
élén található lemezkéket. Ha a késôbbiekben mégis felvételt kíván készíteni
erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.
Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.
A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert
a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.
Hibaelhárítás
Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába
ütközne, melyrôl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt
megoldást. Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás
bosszúságát.
Probléma
A készülék nem mûködik.
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
Nincs hang.
Az idôzítô nem mûködik.
A készülék a fenti lépések
ellenôrzése után sem mûködik.
C
D
J
Á
T
S
Z
Ó
A CD-játszó nem kezdi el a
lejátszást.
A magnó nem kezdi el a lejátszást.
M
A
G
N
Ó
Hangerõcsökkenés tapasztalható.
A szalag törlése nem tökéletes.
Erôteljes nyávogás vagy
hangkiesések fordulnak elô.
R
Á
D
I
Ó
Gyenge a vétel, vagy egyáltalán
nem lehet állomásokat behangolni.
Megoldás/magyarázat
• A készüléket nem csatlakoztatta megfelelôen a
hálózatra, vagy az aljzat nincs feszültség alatt.
• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy az
elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.
• Nem kapcsolta be a készüléket.
• Teljesen levette a hangerôt.
• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot
(TUNER, CD, TAPE, AUX).
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.
• Megnyomta a Némítás (MUTE) gombot.
• Kikapcsolta az idôzítôt az Idôzítés be-/kikapcsolása (TIMER ON/OFF) gombbal.
• Nyomja meg a Mélyhang fokozás (S.Bass)
gombot 5 másodpercig a kikapcsolt
készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket
az eredeti, gyári beállítási értékekre.
• Nem választotta ki a CD üzemmódot.
• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez
szennyezett vagy karcos.
• A kiolvasó lencse szennyezett.
• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre
helyezte.
• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult
elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a
pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).
• Nem választotta ki a TAPE (Magnó) üzemmódot.
• A kazettát nem megfelelôen tette be.
• Nem zárta be a kazettatartót.
• A szalag laza vagy elszakadt.
• A lejátszófejek szennyezettek.
• A nyomógörgõk és a hangtengelyek
szennyezettek.
• A kazetta elhasználódott.
• Nem választotta ki a TUNER (Rádió) üzemmódot.
• Nem állította be pontosan a frekvenciaértéket.
• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem a
megfelelô irányba néz. Forgassa körbe az
antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.
• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat,
használjon külsô antennát.
Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel:
a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve;
a garanciára vonatkozó adatokat;
a probléma pontos leírását;
és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.
23
HU
Minôségtanúsítás
HU
A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú MAX-S520, MAX-S530 típusú mini audio torony
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
TUNER
LW (csak egyes típusoknál)
Hasznos érzékenység
AM (MW)
Jel/zaj arány
Hasznos érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
FM
Jel/zaj arány
Hasznos érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
60 dB
40 dB
54 dB
2%
62 dB
10 dB
0,3 %
CD-JÁTSZÓ
Kapacitás
Frekvencia átvitel
Jel/zaj arány
Torzítás
Áthallási csillapítás
Lemez mérete
3 lemez
20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)
90 dB/1 KHz szûrôvel
0,05 %/1 KHz
74 dB
Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm
Magnó
Frekvencia átvitel
Jel/zaj arány
Áthallási csillapítás
Törlési csillapítás
125 Hz - 8 KHz
40 dB
35 dB
50 dB
Erôsítô
Kimeneti teljesítmény
Áthallási csillapítás
Jel/zaj arány
2 x 15 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)
(MAX-S520)
2 x 30 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)
(MAX-S530)
45 dB
75 dB
ÁLTALÁNOS
Méretek
270 (szél.) x 317 (mag.) x 370 (mélys.) mm
Kimeneti teljesítmény
24
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
ELECTRONICS
AH68-01228B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement