Samsung MAX-S530, MAX-S520 User's manual

Samsung MAX-S530, MAX-S520 User's manual

MINI AUDIO TORONY

HÁROMLEMEZES

CD-JÁTSZÓVAL

CD-R/RW LEJÁTSZÁS

MAX-S520

MAX-S530

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Figyelmeztetés

A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

1. osztályú lézerberendezés

FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN

LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL.

NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES

SUGÁRZÁSNAK!

FIGYELEM

FESZÜLTSÉG ALATT!

NE NYISSA KI A BURKOLATOT!

A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

FIGYELEM:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. A készülék javítását bízza szakemberre.

FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

A CD-játszó besorolása

„CLASS 1 LASER PRODUCT”

(1. osztályú lézerberendezés).

FIGYELEM:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne karbantartani. A készülék javítását bízza szakemberre.

A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

2

Tartalom

Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a készülék minden tulajdonságát megfelelôen tudja használni

HU

FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................................................................ 2

A

MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4

A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 5

A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6

A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7

A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7

A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 7

Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 8

Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 8

Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 9

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 9

A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................ 9

Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 9

CD-

JÁTSZÓ

CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 10

CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................................ 10

Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 11

Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 11

Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 11

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 11

A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 12

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 12

A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 13

R

ÁDIÓ

Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 13

A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 14

A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 14

RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 15

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 15

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 16

M

AGNÓ

Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 17

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 17

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 17

Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 18

Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 18

Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 18

T

OVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 19

Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20

Némítás .................................................................................................................................................................................................... 20

Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 20

Erôteljes hangzás (Power Surround) ...................................................................................................................................................... 20

Automatikus kikapcsolás .......................................................................................................................................................................... 21

Mélyhang fokozás .................................................................................................................................................................................... 21

Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 21

T

UDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 22

A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23

Tudnivalók a CD lemezek használatáról.................................................................................................................................................. 23

Tudnivalók a kazetták használatáról ........................................................................................................................................................ 23

Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 23

Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 24

Nyomja meg Tolja el

Szimbólumok

Fontos Megjegyzés

3

HU

Az elôlap

32

31 30 29

28

27

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

10

11

12

13 14

1.

Demo/Dimmer (Bemutató/Kijelzô sötétítés)

2.

Standby/On (Üzemi kapcsoló)

3.

Timer/Clock (Idôzítés/óra)

4.

Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)

5.

PTY (Mûsortípus szerinti keresés) (RDS)

6.

Fejhallgató csatlakozó aljzat

7.

CD Repeat (CD ismételt lejátszás)

8.

Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)

9.

1 / 2 magnó kiválasztása

10. 1-es magnó

11.

REC/Pause (Felvétel/Pillanat állj)

12. Dubbing (Kazettamásolás)

13. CD Synchro Recording (CD szinkronfelvétel)

14. Üzemmód választó gombok

15. 2-es magnó

16. Skip (Léptetés) gomb

15

17. S. BASS (Mélyhang)

18. Search (Keresés) gombok

19. EQ Classic (A „Classic” hangzáskép kiválasztása)

20. EQ Rock (A „Rock” hangzáskép kiválasztása)

21. EQ Pop (A „Pop” hangzáskép kiválasztása)

22. Enter (Beírás)

23. Hangerôszabályzó

24. Power Sound (Erôteljes hangzás)

25. Lemezfiók

26. CD Open/Close (Lemezfiók nyitása/zárása)

27. Disc Change (Lemez cseréje)

28. Lemez kiválasztó gombok

29. Kijelzô

30. Memória gomb

31. Mono/ST (Mono/sztereo üzemmód)

32. Program (Programozás)

4

A távvezérlô

8

9

6

7

10

11

1

2

3

4

5

12

15

14

13

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

1. Standby/On (Üzemi kapcsoló)

2. Super Bass (Mélyhang)

3. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)

4. Kazetta gyorscsévélés elôre

5. Kazetta gyorscsévélés hátra

6. Demo (Bemutató)

7. 1 / 2 magnó kiválasztása

8. CD Repeat (CD ismételt lejátszás)

9. CD Stop (CD lejátszás leállítása)

10. Program/Set (Programozás)

11. CD mûsorszám vagy rádióállomások keresése (Léptetés)

12. FM Mono/Stereo (Mono/sztereo üzemmód választása)

13. Tuner Band (Rádió/Hullámsáv választás)

14. Hangerô csökkentése

15. Tuning Mode (Hangolási üzemmód)

16. Hangerô növelése

17. Disc Skip (Lemez léptetés)

18. CD lejátszás/Pillanat állj

19. CD Shuffle (Véletlen sorrendû lejátszás)

20. Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)

21. Al Sleep (Automatikus kikapcsolás)

22. TAPE Play (Kazetta lejátszás elindítása)

23. TAPE Stop (Kazetta lejátszás leállítása)

24. AUX üzemmód választó

25. Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)

26. Mute (Némítás)

5

HU

HU

A készülék hátlapja

1. FM antenna csatlakozó

2. AM antenna csatlakozó

3. AUX bemenet

4. Hangsugárzó csatlakozó aljzat

6

1

2

3

4

A készülék elhelyezése A hangsugárzók csatlakoztatása

A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.

Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.

Ne tartsa a készüléket a szabadban.

A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül legalább 15 cm-es szabad hely legyen.

Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók kinyitásához.

A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra, hogy a sztereo hangkép megfelelô legyen.

A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.

A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.

A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz csatlakoztassa.

A hátlapon négy aljzat található.

Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)

Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)

A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa

A piros vezetéket a + aljzathoz.

A fekete vezetéket a aljzathoz.

1

A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület: jobbra a készüléken.

2

3

Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.

Tolja vissza a fület:

Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.

Felfelé a hangsugárzón.

A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.

4

Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.

HU

L

R

A készülék csatlakoztatása a hálózatra

A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.

Csatlakoztatás elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék

üzemi feszültségével.

1

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord felirattal jelezve) a fali aljzathoz.

2

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

7

Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása Külsô berendezés csatlakoztatása

HU

Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:

Tegye az antennát stabil felületre.

Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az alapját).

Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók (AM jelzéssel jelölve).

Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.

A készülék szoltgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN aljzathoz külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát a készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja. Csatlakoztasson a készülékhez pl.:

Példáúl: Televíziót;

Videolemez lejátszót;

DAT vagy DCC lejátszót;

Hifi sztereo videomagnót.

A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel.

A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket használjon.

Az FM antenna csatlakoztatása

Koaxiális antenna csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.

A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.

Hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba.

Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.

A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).

1

2

3

4

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a készüléket és a másik berendezést is.

Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.

Csatlakoztassa

a piros csatlakozót a fehér csatlakozót

az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz

R (jobb)

L (bal)

A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a jobb és bal csatornát.

Csatlakoztassa a készüléket újra a hálózatra, és kapcsolja be az

üzemi kapcsolóval.

Válassza ki az AUX üzemmódot az elôlapon található AUX gombbal.

A kijelzôn megjelenik az „AUX” jelzés.

Kapcsolja be a külsô berendezést is.

5

6

Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.

Hangerô Hangzáskép

Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).

FM antenna (tartozék)

75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)

8

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe Az óra beállítása

Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:

megvette a készüléket.

úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.

Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon egyszerre alkáli és mangán elemeket.

1

Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe

( jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

2

Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra: az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett + jelzéshez; az elemen látható jelzést illessze a rekeszben feltüntetett jelzéshez.

3

Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.

A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése

A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a segítségével kikapcsolható a kijelzô megvilágítása is.

A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:

miután megvásárolta a készüléket;

áramszünet után; ha kihúzta a hálózati csatlakozót az aljzatból.

Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idôt túlhaladja, újból kell kezdenie a mûveletet.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot.

Megjelenik az óra.

3

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Az óraérték villogni kezd.

4

Teendô Nyomja meg a

Az óraérték növeléséhez Hangolás felfelé gombot

Az óraérték csökkentéséhez Hangolás lefelé gombot

5

Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

6

Teendô Nyomja meg a

A percérték növeléséhez Hangolás felfelé gombot

A percérték csökkentéséhez Hangolás lefelé gombot.

7

Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(Enter) gombot.

Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.

Bármely más funkció használata során ellenôrizheti a pontos idôt az Idôzítés/Óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.

A 3,5,7. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a

Távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.

HU

1

2

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása kikapcsol.

3

Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék üzemmódjai.

Ezeket a funkciókat a késôbbiekben részletesen bemutatjuk.

Lapozzon a megfelelô oldalra.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása visszakapcsol.

A kijelzô megvilágítását csak akkor lehet kikapcsolni, ha a készülék be van kapcsolva.

2

1

4,6

3,5,7

4,6

9

CD lemezek betöltése és cseréje CD lemezek lejátszása

HU

A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez helyezhetô be (adaper nélkül).

Ne erôltesse a lemezfiókot a nyitásnál, zárásnál.

Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.

Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el a lemezek kezelésérôl szóló fejezetet.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( )) gombot az elôlapon.

A lemezfiók kinyílik.

3

Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, az elülsô lemezhelyekre.

A címke felfelé nézzen.

A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket helyesen tette-e a lemezhelyekre.

4

A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemezcsere (Disc

Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemezléptetés (Disc Skip) gombot a távvezérlôn).

A gomb megnyomására a lemeztálca 120° –ot körbefordul.

5

Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( )) gomb újbóli megnyomásával.

Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint járjon el:

Lejátszás Gombnyomás

1-es lemez

2-es lemez

) vagy Disc 1

3-as lemez Disc 3

A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.

CD (

Disc 2

6

Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.

Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.

A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô mûsorforrást hallgat.

5

4

2,5

Ez a készülék a következô típusú CD lemezeket tudja lejátszani: Audio CD,

CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.

A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett a készülékbe.

Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.

1

2

3

4

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a CD üzemmódot a CD (

Tegyen be egy, két vagy három lemezt.

Nyomja meg a CD( távvezérlôn.

) gomb megnyomásával.

) gombot az elôlapon, vagy a gombot a

Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után lejátssza ôket.

5

Állítsa be a hangerôt.

Forgassa el a VOLUME szabályzót az elôlapon vagy

Nyomja meg a VOL. + vagy gombokat a távvezérlôn.

6

A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD ( )gombot.

7

Nyomja meg újból a CD ( tatásához.

) gombot a lejátszás foly-

A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

A lemezeket lejátszás közben is betöltheti.

Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezcsere (Disc Change) gombbal, és tegye a lemezeket a két szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az

éppen játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.

Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat látható.

Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan kikapcsol a három lemez lejátszása után.

1

2,4,6

5

7

1

5

CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették.

Zenei CD formátumban rögzített eredeti CD-R és CD-RW lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi körülményektôl és a lemez tulajdonságaitól függôen).

A CD-R és CD-RW lemezek lejátszása elôtt gondosan olvassa el a használati útmutatójukat és az abban foglalt figyelmeztetéseket.

Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a kiolvasó lencse szennyezett.

A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.

(Ez amiatt van, hogy a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)

10

Lemez kiválasztása

Egy adott mûsorrészlet keresése

A Lemezléptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék automatikusan átvált CD üzemmódra.

Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemezkiválasztó gombok

(Disc (1,2,3)) közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemezléptetés (Disc

Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni kívánt lemez száma legyen látható.

A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel kezdve a lejátszást.

Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg az Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a kijelzôn a „1 CD” jelzés legyen látható.

Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a

Lemezkiválasztó gombok (Disc (1,2,3)) egyikét, a készülék automatikusan CD üzemmódra vált.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.

CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a hallgatni kívánt részletét.

Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.

Mûsorrészlet keresése

Elôrefelé

Hátrafelé

Nyomja meg és tartsa lenyomva

gombot legalább egy másodpercig; gombot legalább egy másodpercig.

A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva a

/ gombot.

HU

Mûsorszám kiválasztása

Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben kiválaszthatja azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.

A lejátszás elindításához...

Nyomja meg a

vagy

gombot...

A következô mûsorszám elején Nyomja meg a gombot egyszer

Az éppen játszott mûsorszám elején Nyomja meg a

Az elôzô mûsorszám elején

A kívánt mûsorszám elején gombot egyszer

Nyomja meg a tgombot kétszer

Nyomja meg a vagy gombot annyiszor, ahányszor szükséges.

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben

Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.

1

Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

Megjelenik a „Shuffle” jelzés, és a készülék megkezdi a mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben. A kijelzôn látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.

2

3

Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:

Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen kiválasztva) a gombbal.

Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon belül a gombbal.

A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a

Stop ( ) gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.

A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.

3

1,3

2

2

11

A mûsorszámok ismételt lejátszása

HU

Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig ismétli:

A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;

A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;

Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.

1

2

Ismételt mûsorszámok Nyomja meg a készülék elôlapján az

Ismételt lejátszás (Repeat) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi jelzés legyen látható:

Az éppen játszott mûsorszám akármeddig

A kiválasztott lemez mûsorszámai

REPEAT 1

REPEAT 1 CD

Az összes behelyezett lemez mûsorszámai

REPEAT ALL CD

Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az

Ismételt lejátszás (Repeat) gombot, hogy a kijelzôn az „ALL CD” vagy

„1 CD” jelzés legyen látható, vagy nyomja meg a Stop ( ) gombot.

7

További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6.

lépéseket.

8

Nyomja meg a CD ( ) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.

9

Funkció Nyomja meg a

Az éppen játszott mûsorszám Nyomja meg a ismételt meghallgatása vagy

gombot...

gombot egyszer

Az elôzô mûsorszám meghallgatása

Nyomja meg a gombot kétszer

A következõ mûsorszám meghallgatása

Nyomja meg a gombot egyszer

Átugrás egy vagy több Nyomja meg a vagy mûsorszámon elôre vagy hátra bot, ahányszor szükséges.

gom-

10

A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a

Stop ( ) gombot.

Nyomja meg a Stop ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása után.

A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

A 3,6. lépésben a készülék Program gombja helyett használhatja a távvezérlô Program/Set gombját is.

Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás a program soron következô mûsorszámával folytatódik.

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben

1

2

3

Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:

A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben kívánja lejátszani;

Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.

A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.

A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.

A programozott lejátszási funkció együtt használható az ismételt lejátszási funkcióval.

Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást a Stop ( ) gombbal.

Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.

Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.

A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:

4

5

6

(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)

Válassza ki a Lemezkiválasztó (Disc(1,2,3)) gombokkal azt a lemezt, amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.

Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot a hangolás felfelé/lefelé gombokkal:

Hátrafelé történô kereséshez nyomja meg a

Elôrefelé történô kereséshez nyomja meg a gombot; gombot.

A választás megerôsítésére nyomja meg a Programozás (Program) gombot.

A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn megjelenik az alábbi jelzés:

3,6

4

8

1,10

5,9

5,9

12

A program ellenôrzése vagy módosítása Rádióállomások behangolása és tárolása

A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg a Stop ( ) gombot.

Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.

A következô kijelzés jelenik meg:

(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám sorszáma a lemezen)

Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Programozás

(Program) gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH jelzés jelenik meg.

Nyomja meg újból a Programozás (Program) gombot.

Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás) jelzéssel együtt.

Nyomja meg a Programozás (Program) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.

Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemezkiválasztó

(Disc (1,2,3)) gombokkal.

A / gombokkal válassza ki az új mûsorszámot.

A Programozás (Program) gombbal erõsítse meg a választást.

A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.

A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.

2,3,4,7

1

8

6

1

5

8

6

A készülékkel tárolható rádióállomások száma:

15 FM állomás vagy 15 FM állomás

8 MW állomás 15 AM állomás

7 LW állomás

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a TUNER üzemmódot a TUNER gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv kiválasztó (Tuner (Band)) gombbal.

Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:

FM

URH ultrarövidhullám

AM(MW)

LW (opció)

középhullám hosszúhullám

4

5

6

Hangolja be a kívánt állomást.

Kézi hangolás

Nyomja meg a Hangolási üzemmód (Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a „MANUAL” (Kézi hangolás) jelzés legyen látható.

Nyomja meg többször a vagy gombot a készülék elôlapján a kívánt állomás kézi behangolásához.

Vagy nyomja meg többször a Tuning távvezérlôn.

vagy gombot a

Automatikus hangolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a / gombot a készülék elôlapján több mint 1 másodpercig, hogy a kijelzôn az „AUTO” jelzés legyen látható.

Nyomja meg és tartsa rövid ideig lenyomva a / gombot a készülék elôlapján az automatikus hangolás elindításához.

Nyomja meg és tartsa rövid ideig lenyomva a Tuning vagy gombot a távvezérlôn az automatikus hangolás elindításához.

Ha gyenge a vétel, és az automatikus hangolással nem áll meg a készülék a kívánt frekvencián, használja a kézi hangolási módszert.

A tárolt állomások behangolásáról a késôbbiekben (A tárolt

állomások hallgatása c. fejezetben) olvashat.

Állítsa be a hangerõt:

Forgassa el a Hangerôszabályzót (Volume) az elôlapon vagy

Nyomja meg a Hangerôszabályzó gombokat (VOL. + vagy ) a távvezérlôn.

Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô

Mono/sztereo (Mono/ST.) gombjával.

5

1

2,3

6

4

HU

2,3,4,7

4

5

6

6

4

6

5

4

3

13

HU

Rádióállomások behangolása és tárolása

(folytatás)

7

8

Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a 4.

lépésre, és folytassa a hangolást.

Ha viszont tárolni kívánja:

a Nyomja meg a Memória (Memory) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.

b A Hangolás fel és le (Tuning Up és Down) gombokkal válasszon ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.

c Nyomja meg újból a Memória (Memory) gombot az állomás tárolásához.

Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.

További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-7. lépéseket.

Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyen.

7

A tárolt állomások hallgatása

A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:

1

2

3

4

Nyomja meg az elôlapon a

/ gombot, vagy a távvezérlôn a

Hangolási üzemmód (Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a „PRESET” (tárolt állomások keresése) felirat legyen látható.

5

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a rádió (TUNER) üzemmódot a Tuner gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával, vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv választó (Tuner (Band)) gombbal.

A készülék vagy

/ gombjaival válassza ki a kívánt állomást.

Válassza ki a kívánt tárolt rádióállomást a távvezérlô Hangolás

(Tuning) vagy gombjával.

A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.

1

7

7

5 4

5

2,3

Tuner üzemmódban

Kézi hangoláskor a rádióállomásokat.

/ gombokkal hangolhatja be a

Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

Preset (tárolt állomások keresése) üzemmódban a tárolt állomásokat a / gombokkal hívhatja elô.

A 7. lépésben a Memory gomb helyett használhatja a távvezérlô

Program/Set gombját is.

A vétel javítása

A vételi minôség javításához:

Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;

Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító helyzetbe a rögzítés elôtt.

Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/sztereo (Mono/ST.) gombot a távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról mono üzemmódba.

Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javul.

14

RDS adások vétele

Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos idô, és 30 mûsortípus azonosítója (News, Rock, Classic, stb...)

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Hangoljon be egy FM állomást.

A hangoláshoz kövesse a 13. oldalon leírtakat.

A kijelzõn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.

Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.

Az RDS kijelzések megváltozatása (RDS Display) gombbal válassza ki a kívánt RDS kijelzési módot.

A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:

➔ állomásnév (PS NAME) ➔ rádiós szöveg (RT) ➔ óra (CT) ➔ Frekvenciaérték ➔

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések

PS NAME (állomásnév)

A behangolt állomás nevének megjelenítése

Nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot az

állomásnév megjelenítéséhez.

A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.

Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).

Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó frekvenciaérték látható a kijelzôn.

Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása

(RDS Display) gombot.

HU

Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható állomások vétele esetén vehetôk igénybe.

Az RDS szolgáltatások leírása

1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.

2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú neve.

3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max.

64 karakteres szöveges információt.

4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos idô információt.

Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.

5. TP (közlekedési hírek figyelése): Azt jelzi, hogy a behangolt

állomás közlekedési híreket is sugároz.

6. TA (közlekedési hírek beolvasása): Ez a jelzés akkor villog, amikor a közlekedési információk beolvasása történik.

RT (rádiós szöveg)

A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki a szöveges információ megjelenítését.

A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.

Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik a kijelzôn.

Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn a „NO RT” jelzés látható.

3

1

CT (pontos idô)

A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ alapján.

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki az

óra megjelenítését.

A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra nem jelenik meg rögtön.

Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.

15

HU

Kijelzés

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés

A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.

A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi 30 mûsortípus egyike.

Mûsortípusok

• Hírek

• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben tárgyalnak.

• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.

• Sportesemények

• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.

• Rádiójátékok és sorozatok.

• Nemzeti és regionális kulturális programok.

• Tudományos mûsorok

• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.

• Népszerû zene

• Rock zene

• Könnyûzene

• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek

(pl. áriák) és kórusmûvek.

• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.

• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues

• Idôjárásjelentés

• Pénzügyi tanácsadó mûsorok

• Gyerekmûsorok

• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok

• Vallási mûsorok

• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.

• Utazással kapcsolatos mûsorok.

• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról, fôzésrôl,stb.

• Jazz zene

• Country zene

• Népzene

• Örökzöld dallamok

• Tájegységek zenéje

• Dokumentum mûsorok

• Rendkívüli közlemények tesztjele

Mûsortípus szerinti állomás keresés

1

2

Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus információt.

Az állomás behangolásához kövesse a „Rádióállomások behan-

golása és tárolása” c. fejezetben leírtakat.

Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn látható az „RDS” jelzés.

Nyomja meg a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot.

A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a kijelzôn.

A Hangolás le vagy fel (Tuning Mode Down vagy Up) gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.

Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a

„NO PTY” jelzés látható.

Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja meg újból a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot, mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás keresését.

Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott mûsortípusnak megfelelô mûsort sugároz, a keresés leáll.

Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.

2

2 2

16

Magnókazetta hallgatása

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Kapcsoljon Magnó üzemmódba a TAPE üzemmód választó gomb megnyomásával.

3

Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a kazettatartót enyhén megnyomja a Kazetta kiadás (Push Eject ( )) jelzésnél.

4

Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag látható része lefelé nézzen.

5

A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el a magnókazetták kezelésérôl szóló fejezetet.

A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.

A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy melyik magnót választotta ki lejátszásra.

Ha mindkét magnóba behelyezett kazettát, a készülék azt a magnót választja ki, amelyikbe másodjára tette be a kazettát.

6

7

Ha mindkét magnóba tett kazettát, a Magnó kiválasztó (Deck 1 / 2) gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a magnót, amelyikkel le szeretne játszani.

A kiválasztott magnó jelzése, „TAPE 1” vagy „TAPE 2” megjelenik a kijelzôn.

A kazetta meghallgatása

A,B oldal

Gombnyomás

TAPE ( )

8

A kazetta lejátszásának leállítása után válassza ki a kívánt funkciót.

Funkció

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

Gombnyomás

1

6

2,7

8

8

3

4

1

2

5

6

A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:

a szinkronfelvételi funkcióval kézi vezérlésû felvétellel

A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott mûsorszám vagy lemez lejátszását és a felvételt.

7

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a

Szinkronfelvétel (CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja meg a Szinkronfelvétel (CD Synchro) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” és „CD SYNC” jelzés, és a felvétel elkezdôdik

A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.

1

6

3

7

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel

4

5

6

1

2

3

Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontjától elkezdheti.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a lemezrôl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a távvezérlôn a gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat állj üzemmódba.

7

Nyomja meg Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés.

8

9

Indítsa el a mûsorszám lejátszását a gombbal.

A felvétel leállításához nyomja meg a TAPE gombot a távvezérlôn, vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.

HU

1

3,6,8

9

7

17

Rádiómûsor felvétele

HU

Felvételt készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.

Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Kapcsoljon Rádió (TUNER) üzemmódba a TUNER üzemmód választógombbal.

4

Hangolja be azt a rádióállomást, amelyrõl felvételt kíván készíteni (a távvezérlôn a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning vagy ) gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning Mode Down vagy Up) gombbal).

5

Nyomja meg a Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a felvételkészítés.

6

A felvétel leállításához nyomja meg a TAPE gombot a távvezérlôn, vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.

5

A felvétel leállításához nyomja meg TAPE gombot a távvezérlôn, vagy a Stop ( ) gombot a készülék elôlapján.

1

4

5

1

3

6

4

Szalagszámláló

Kazetta lejátszásakor a kijelzôn megjelenik a szalagszámláló. A szalagszámlálón megjelenô értékeket leolvasva azonosíthatja az egyes mûsorszámok kezdetét, így a késôbbiekben könnyen megtalálhatja az egyes mûsorszámokat.

A szalagszámláló csak kazetta lejátszásakor látható.

Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a

Szalagszámlálót (Counter Reset) a felvétel elindítása elôtt.

5

4

Kazettamásolás

Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja a 2-es magnóban levô kazettára.

A másolás normál sebességgel történik.

A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.

Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát a 2-es magnóba tegye, mert kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.

1

2

3

4

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.

Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.

Kazettamásolás elindítása

Normál sebességgel

Gombnyomás

Dubbing

A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az

1-es magnóban levô kazetta mûsorát a 2-es magnóban levô kazettára.

18

Az idôzítés

Az idôzítô lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.

Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen járjon el.

Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.

Az idôzítés beállítása elõtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt mutatja-e.

Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállítás végrehajtásához. Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.

1

2

3

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

4

5

6

Nyomja meg az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn a TIMER jelzés legyen látható.

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik az „ON TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási idôpontot.

Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.

a

A

/ gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô óraértékét.

b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c A

/ gombokkal állítsa be a bekapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Megjelenik az „OFF TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.

Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.

a

A

/ gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô óraértékét.

b

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A percérték villogni kezd.

c

A

/ gombokkal állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított hangerôt.

A Hangolás le/fel (Tuning Mode Down vagy Up) gombbal állítsa be a hangerôt, majd nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

A kijelzôn megjelenik a mûsorforrás jelzése.

7

A

/ gombokkal válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a mûsorára ébredni kíván.

Választás

TAPE (kazetta)

TUNER (rádió)

Teendô

Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros kazettát, még mielôtt kikapcsolja a készüléket.

a Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.

b A

/ gombokkal válasszon a tárolt állomások közül.

CD (CD lemez) Töltsön be egy vagy több CD lemezt.

8

9

A Beírás (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.

Az órakijelzés mellett megjelenô jelzés azt jelenti, hogy az idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a beállított idôpontokban.

Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn az „ERROR” jelzés jelenik meg.

1,9

2

3,4,5,6,7,8

4,5,6,7

4,5,6,7

Az idôzítés beállítása

A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.

HU

19

Az idôzítés kikapcsolása

HU

Az idôzítô a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a kijelzôn látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ki kell kapcsolnia.

Az idôzítést bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).

Az idôzítés...

Kikapcsolásához

Újbóli bekapcsolásához

Nyomja meg az Idôzítés be-/kikapcsolás (Timer-On/Off) gombot...

egyszer.

A jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

kétszer.

A jelzés újból láthatóvá válik.

Hangzásképek kiválasztása

A készülék gyári hangszínszabályzó beállításokkal (hangzásképekkel) rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok arányát változtathatja meg, a hallgatott zene fajtájának leginkább megfelelôen.

Nyomja meg a készüléken a megfelelô EQ Preset (Pop/Rock/Classic) gombot, vagy a távvezérlôn a Sound Mode gombot a kívánt hangzáskép kiválasztásához.

Hangzás

Normál balansz (lineáris)

Pop zenéhez illô hangzás

Rock zenéhez illô hangzás

Klasszikus zenéhez illô hangzás

Választás

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

Némítás

Ezzel a funkcióval a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás idôtartamára.

1

2

Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute) gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot. A készülék az elôzôleg

érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.

Erôteljes hangzás (Power Sound)

A készülék rendelkezik a Power Sound funkcióval, melynek használatával a magas és mélyhangokat az eredeti kétszeresére erôsíti a készülék, sokkal valósághûbb, erôteljesebb hangzást hozva létre.

1

A Power Sound funkció bekapcsolásához nyomja meg a P. Sound gombot az elôlapon

A kijelzôn megjelenik a „P.SOUND” jelzés.

2

A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a P. Sound gombot

20

Automatikus kikapcsolás

Mélyhang

CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja, hogy a készülék a kiválasztott idôtartam letelte után automatikusan kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat zenehallgatás közben.

1

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot.

Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a kijelzôn:

90 MIN

2

Nyomja meg az Al Sleep gombot egymás után többször mindaddig, míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam meg nem jelenik.

A készülék mélyhang kiemelô funkcióval (SBS - Super Bass

Sound) rendelkezik. Használatával a mélyhangok erôteljesebben szólnak.

1

Nyomja meg a Mélyhang kiemelés (SBS) gombot az elôlapon.

A kijelzôn megjelenik az „S.BASS” (vagy „BASS”) és az „SBS ON” jelzés néhány másodpercre.

2

A funkció kikapcsolásához nyomja meg újból a Mélyhang kiemelés

(SBS) gombot. Néhány másodpercre megjelenik az „OFF” jelzés.

HU

Lejátszás közben bármikor:

Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az

Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.

Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt végrehajtásával.

3

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn látható legyen az „Al SLEEP” jelzés.

Ennél a beállításnál a készülék a kazetta vagy a lemez végén kapcsol ki.

4

A kikapcsoláshoz nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen látható.

Fejhallgató csatlakoztatása

A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában levôk zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort. A készülékhez

3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô csatlakozó illesztôvel rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.

Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató csatlakozó

(Phones) aljzathoz.

A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.

Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.

21

Biztonsági elôírások A készülék tisztítása

HU

Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.

A készüléket csak olyan helyen használja, mely megfelel az alábbi feltételeknek:

Környezeti hômérséklet:

Páratartalom:

5°C-35°C

10-75%

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az a készüléket károsíthatja.

Ne tegyen cserepes virágot, vagy vázát a készülék tetejére. A véletlenül a készülékbe került nedvesség súlyos

áramütést okozat, és a készüléket is tönkreteheti.

Ha bármilyen folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.

A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.

A készülék lehetô legjobb teljesítménye érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készülék alább felsorolt részeit:

A külsô burkolatot;

A CD-játszót;

A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);

Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból: tisztítás elôtt; ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.

Külsô burkolat

A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.

CD-játszó

1

Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemeztisztítóval.

A CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban kifelé törölje át.

2

Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet kereskedôjétôl szerezhet be).

Magnók

1

A Kazetta kiadó (Push Eject ( )) gombbal nyissa ki a kazettatartót.

2

Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje át a : fejet (1); nyomógörgôket (2); hangtengelyeket (3).

Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni, vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta károsodásokat.

Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erôs hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).

Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki, húzza ki a aljzatból, és hívja fel a márkaszervizt.

3

UP

VOLUME

DOWN

Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül nem kívánja használni.

Az elemekbôl kifolyó elektrolit súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.

Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan nagy hangerôvel a készüléket, mert a hallása károsodhat.

1 2

Tudnivalók a CD lemezek használatáról

A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.

Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.

Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne írjon a címkére.

A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel tisztítsa.

A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:

COMPACT

DIGITAL AUDIO

Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati vezetékre. A hálózati vezeték sérülése a készülék károsodásához vezethet (valamint tûz és áramütés veszélyt is elôidézhet).

Ne szedje le a készülék burkolatát.

A burkolaton belül feszültség alatt levô alkatrészek vannak, melyek érintése

áramütést okozhat.

22

Tudnivalók a kazetták használatáról

Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.

Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a kazetta

élén található lemezkéket. Ha a késôbbiekben mégis felvételt kíván készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.

Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.

A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hômérséklet károsíthatja ôket.

Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.

Hibaelhárítás

Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába

ütközne, melyrôl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt megoldást. Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás bosszúságát.

HU

Probléma

A készülék nem mûködik.

Á

O

S

Á

N

A

L

L

T

Nincs hang.

Az idôzítô nem mûködik.

A készülék a fenti lépések ellenôrzése után sem mûködik.

S

Z

Á

T

Ó

C

D

-

J

A CD-játszó nem kezdi el a lejátszást.

A magnó nem kezdi el a lejátszást.

M

A

G

N

Ó

Hangerõcsökkenés tapasztalható.

A szalag törlése nem tökéletes.

D

I

Ó

R

Á

Erôteljes nyávogás vagy hangkiesések fordulnak elô.

Gyenge a vétel, vagy egyáltalán nem lehet állomásokat behangolni.

Megoldás/magyarázat

• A készüléket nem csatlakoztatta megfelelôen a hálózatra, vagy az aljzat nincs feszültség alatt.

• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy az elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.

• Nem kapcsolta be a készüléket.

• Teljesen levette a hangerôt.

• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot

(TUNER, CD, TAPE, AUX).

• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.

• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.

• Megnyomta a Némítás (MUTE) gombot.

• Kikapcsolta az idôzítôt az Idôzítés be-/kikapcsolása (TIMER ON/OFF) gombbal.

Nyomja meg a Mélyhang fokozás (S.Bass) gombot 5 másodpercig a kikapcsolt készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti, gyári beállítási értékekre.

• Nem választotta ki a CD üzemmódot.

• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez szennyezett vagy karcos.

• A kiolvasó lencse szennyezett.

• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre helyezte.

• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).

• Nem választotta ki a TAPE (Magnó) üzemmódot.

• A kazettát nem megfelelôen tette be.

• Nem zárta be a kazettatartót.

• A szalag laza vagy elszakadt.

• A lejátszófejek szennyezettek.

• A nyomógörgõk és a hangtengelyek szennyezettek.

• A kazetta elhasználódott.

• Nem választotta ki a TUNER (Rádió) üzemmódot.

• Nem állította be pontosan a frekvenciaértéket.

• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem a megfelelô irányba néz. Forgassa körbe az antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.

• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat, használjon külsô antennát.

Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel: a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve; a garanciára vonatkozó adatokat; a probléma pontos leírását;

és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.

23

HU

Minôségtanúsítás

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú MAX-S520, MAX-S530 típusú mini audio torony megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:

TUNER

LW (csak egyes típusoknál)

Hasznos érzékenység

AM (MW)

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

FM

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

60 dB

40 dB

54 dB

2 %

62 dB

10 dB

0,3 %

CD-JÁTSZÓ

Kapacitás

Frekvencia átvitel

Jel/zaj arány

Torzítás

Áthallási csillapítás

Lemez mérete

Magnó

Frekvencia átvitel

Jel/zaj arány

Áthallási csillapítás

Törlési csillapítás

Erôsítô

Kimeneti teljesítmény

Kimeneti teljesítmény

Áthallási csillapítás

Jel/zaj arány

ÁLTALÁNOS

Méretek

3 lemez

20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)

90 dB/1 KHz szûrôvel

0,05 %/1 KHz

74 dB

Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm

125 Hz - 8 KHz

40 dB

35 dB

50 dB

2 x 15 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

(MAX-S520)

2 x 30 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

(MAX-S530)

45 dB

75 dB

270 (szél.) x 317 (mag.) x 370 (mélys.) mm

24

A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:

ELECTRONICS

AH68-01228B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents