Samsung MAX-S720 Používateľská príručka

Samsung MAX-S720 Používateľská príručka
MINI AUDIO TORONY
HÁROMLEMEZES
CD-JÁTSZÓVAL
CD-R/RW LEJÁTSZÁS
MAX-S720
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Figyelmeztetés
HU
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE
1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS1
A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye
le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen
olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne javítani. A
készülék javítását bízza a márkaszervizre.
A CD-játszó besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBÔL. NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES
SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadéknak, nedvességnek.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
2
Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt.
Tartalom
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a
készülék minden tulajdonságát megfelelôen
tudja használni.
FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4
A kijelzô .................................................................................................................................................................................................... 5
A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6
A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 6
A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 7
A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 7
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 7
Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 8
Digitális kimeneti csatlakozó aljzat............................................................................................................................................................ 8
A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 8
Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 9
Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 9
A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................ 10
Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 10
CD-JÁTSZÓ
CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 11
CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................................ 11
Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 12
Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 12
Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 12
A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 12
A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 13
A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 13
A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 14
RÁDIÓ
Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 14
A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 15
A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 15
RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 16
Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 16
Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 17
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 18
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 18
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 18
Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 19
Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 19
Kazetta oda-vissza játszás (csak a 2-es magnónál)................................................................................................................................ 19
Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 19
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 20
Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 20
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 21
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 21
Térhatás fokozása (Power Surround) ...................................................................................................................................................... 21
Automatikus kikapcsolás .......................................................................................................................................................................... 22
Mélyhang.................................................................................................................................................................................................. 22
Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 22
TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 23
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 23
Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 24
Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 24
Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 24
Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 25
Szimbólumok
Nyomja meg
Tolja el
Fontos!
Megjegyzés
3
HU
Az elôlap
HU
31 30
29
28
27 26
1
25
2
24
3
23
4
5
22
21
6
7
20
8
9
19
10
18
11
12
17
13 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
15
CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
Standby/On (Üzemi kapcsoló)
Timer/Clock (Idôzítés/óra)
Display (Kijelzés megváltoztatása)(RDS)
PTY (Mûsortípus szerinti keresés) (RDS)
FM Mono/ST (FM Mono/sztereo üzemmód)
Program (Programozás)
Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)
Kazetta oda-vissza lejátszás
Record/Pause (Felvétel/Pillanat állj)
Dubbing (Kazettamásolás)
1-es magnó
1 / 2 magnó kiválasztása
CD Synchro Recording (CD szinkronfelvétel)
Keresés/Hangolási üzemmód/Leállítás gombok
Demo/Dimmer (Bemutató/Kijelzô sötétítés)
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
2-es magnó
Enter (Beírás)
Fejhallgató csatlakozó aljzat
S. BASS (Mélyhang fokozás)
Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)
Multi Jog vezérlôtárcsa
Hangerôszabályzó
Power Surround (Térhatás)
Lemezfiók
Open/Close (Lemezfiók nyitása/zárása)
Disc Change (Lemez cseréje)
Lemez kiválasztó gombok
Kijelzô
Üzemmód választó gombok
Memória gomb
A kijelzô
HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Power Surround (Térhatás)
Hangzáskép
Hangerô és hangzáskép szint kijelzés
A CD program és a tárolt rádióállomás száma
Fô kijelzés (Üzemmód, frekvencia, idô, stb.)
FM üzemmód (STEREO)
EQ (hangzáskép bekapcsolva)
D.S.P üzemmód (hangzáskép térhatás effektussal)
CD-RW (újraírható CD lemez lejátszása)
Kazetta oda-vissza lejátszás jelzése
CD szinkronfelvétel
Tuner frekvencia egység
Automatikus kikapcsolás
CD lejátszási üzemmód vagy CD ismételt lejátszás
Óra
Az éppen játszott lemez száma
Felvétel
1 / 2 magnó
Hangolási üzemmód (AUTO)
FM RDS üzemmód
CD program/memóriahely száma
Tuner Preset (Tárolt állomás)
Super BASS (Mélyhang)
5
A készülék hátlapja
HU
1. FM antenna csatlakozó
2. CD digitális kimenet
3. AM antenna csatlakozó
1
2
4. AUX bemenet
5. Hangsugárzó csatlakozó aljzat
3
4
5
A távvezérlô
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
10
11
6
13
12
1. Standby/On (Üzemi kapcsoló)
2. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)
3. Kazetta gyorscsévélés elôre/hátra
4. 1 / 2 magnó kiválasztása
5. Reverse Mode (Kazetta oda-vissza lejátszás)
6. CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
7. CD lejátszás leállítása
8. Program/Set (Programozás)
9. CD mûsorszám vagy rádióállomások keresése
10. Tuning Mode (Hangolási üzemmód)
11. FM Mono/ST. (Mono/sztereo üzemmód választása)
12. Hangerô csökkentése
13. TUNER Band (Rádió/Hullámsáv választás)
14. Hangerô növelése
15. Disc Skip (Lemezléptetés)
16. CD lejátszás/Pillanat állj
17. CD Shuffle (Véletlen sorrendû lejátszás)
18. Counter Reset (Szalagszámláló nullázás)
19. Al Sleep (Automatikus kikapcsolás)
20. Kazetta lejátszás leállítása
21. Kazetta lejátszás elindítása
22. Super Bass Level (Mélyhang)
23. AUX üzemmód választó
24. Timer On/Off (Idôzítés be-/kikapcsolás)
25. Mute (Némítás)
A készülék elhelyezése
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe
HU
A készülék legmegfelelôbb elhelyezése érdekében olvassa el az alábbi
tudnivalókat.
A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.
Ne tegye a készüléket szônyegre, terítôre.
Ne tartsa a készüléket a szabadban.
A megfelelô szellôzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül
legalább 15 cm-es szabad hely legyen.
Ellenôrizze, hogy elegendô hely álljon rendelkezésre a lemezfiók
kinyitásához.
A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktôl jobbra és balra,
hogy megfelelô sztereo hatás érvényesüljön.
A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.
A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.
Tegye be az elemeket a távvezérlôbe, vagy cserélje ki ôket, amikor:
megvette a készüléket.
úgy találja, hogy a távvezérlô már nem mûködteti a készüléket.
Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon
egyszerre alkáli és mangán elemeket.
1
2
3
Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe
(
jelzéssel jelölve a távvezérlô hátoldalán), és tolja az elemtartó
rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.
Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek
megfelelô elemet, figyelve a helyes polaritásra:
az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett
+ jelzéshez;
az elemen látható – jelzést illessze a rekeszben feltüntetett
– jelzéshez .
Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.
Ha hosszú idõn keresztül nem szándékozik használni a távvezérlôt,
vegye ki belôle az elemeket, így megakadályozhatja a korrózió okozta károsodásokat.
A készülék csatlakoztatása a hálózatra
A készülék hálózati csatlakozóját csatlakoztassa a fali aljzathoz.
Csatlakoztatás elõtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék
üzemi feszültségével.
1
2
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján AC Cord
felirattal jelezve) a fali aljzathoz.
Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.
7
A hangsugárzók csatlakoztatása
Külsô berendezés csatlakoztatása
HU
A készülék szolgáltatásainak körét tovább bôvítheti, ha az AUX IN
aljzathoz külsô hangforrást csatlakoztat. A külsô berendezés mûsorát
a készülék hangsugárzóin keresztül, kiváló minôségben hallgathatja.
Csatlakoztasson a készülékhez pl.:
Televíziót;
Videolemez lejátszót;
Hifi sztereo videomagnót.
A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel. A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval
ellátott hangfrekvenciás csatlakozó vezetéket használjon.
1
2
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból ezt a
készüléket és a másik berendezést is.
Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzathoz.
Csatlakoztassa
5
6
A megfelelô hangminôség érdekében csatlakoztassa
A piros vezetéket a + aljzathoz.
A fekete vezetéket a – aljzathoz.
1
A vezeték csatlakoztatásához tolja el a rögzítô fület:
jobbra a készüléken. Tartsa eltolva a rögzítô fület.
2
3
Tolja be a lyukba a vezetéket, egészen a mûanyag szigetelésig.
R (jobb)
L (bal)
A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon,
nehogy felcserélje a jobb és bal csatornát.
4
A hátlapon négy aljzat található.
Kettô a bal hangsugárzó csatlakoztatásához (L-lel jelölve)
Kettô a jobb hangsugárzó csatlakoztatásához (R-rel jelölve)
az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz
a piros csatlakozót
a fehér csatlakozót
3
A hangsugárzókat a készülék hátlapján található aljzatokhoz csatlakoztassa.
4
Tolja vissza a fület:
Balra a készüléken, egészen addig, amíg a helyére kattan.
Felfelé a hangsugárzón.
A vezeték szilárdan rögzül az aljzatban.
Ismételje meg az eljárást minden egyes vezetéknél.
Csatlakoztassa a készüléket újra a hálózatra, és kapcsolja be az
Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki az AUX üzemmódot az AUX gombbal.
A kijelzôn megjelenik az „AUX” jelzés.
Kapcsolja be a külsô berendezést is.
Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.
Hangerô
Hangzáskép
Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül
sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).
Tudnivalók a hangsugárzók elhelyezéséhez
1
4
Digitális kimeneti csatlakozó aljzat
A digitális aljzaton megjelenô digitális jelet a készülék digitális formában továbbítja a csatlakoztatott opcionális digitális berendezéshez
(DAT magnó, MD készülék, stb.), az optikai kábelen keresztül.
Vegye ki a védôkupakot (1) a CD DIGITAL OUT jelzésû aljzatból, és
csatlakoztasson az aljzathoz optikai csatlakozó kábelt.
(1)
Ha nem használja a digitális kimenetet:
Tegye vissza a védôkupakot.
8
Ne tegye a hangsugárzókat olyan helyre, ahol nedvesség,
közvetlen napsugárzás érheti, ne tegye hôforrás (pl. fûtôtest)
közelébe, mert a hangsugárzó károsodhat, és ezzel együtt a teljesítménye is romolhat.
Ügyeljen a biztonságra: ha a falra szereli a hangsugárzót, ügyeljen a biztonságos rögzítésre, mert ha véletlenül leesik, súlyos
balesetet okozhat.
Ne tegye a hangsugárzót TV készülék vagy számítógép monitor
közelébe, mert a hangsugárzó zavart okozhat a képminôségben.
Az AM (MW)/LW antenna csatlakoztatása
HU
Az AM antenna (hosszú és középhullámú adásokhoz) elhelyezése:
Tegye az antennát stabil felületre.
Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elôször el kell távolítania az alapját).
Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók
(AM jelzéssel jelölve).
Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó
vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.
Az FM antenna csatlakoztatása
Koaxiális antenna csatlakoztatása:
Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM csatlakozó aljzathoz.
A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levô FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.
Hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba.
Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.
A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).
FM antenna (tartozék)
75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)
9
Az üzemmódok bemutatása, és a kijelzô
sötétítése
Az óra beállítása
HU
A bemutatóból megismerheti az útmutatóban a késôbbiekben
ismertetett valamennyi funkciót, és ugyanennek a gombnak a segítségével kikapcsolható a kijelzô megvilágítása is.
1
Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék funkciói.
A készülék beépített órával rendelkezik, amely lehetôvé teszi, hogy a
készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be- és
kikapcsoljon. Állítsa be az órán a pontos idôt:
miután megvásárolta a készüléket;
áramszünet után;
ha kihúzta a hálózati csatlakozót a aljzatból.
Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány
másodperc áll a rendelkezésére. Ha ezt az idõt túlhaladja, újból
kell kezdenie a mûveletet.
Ezeket a funkciókat a késõbbiekben részletesen bemutatjuk. Lapozzon a megfelelô oldalra.
2
3
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása kikapcsol.
Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (Demo/Dimmer) gombot.
A kijelzô megvilágítását csak akkor lehet kikapcsolni és
visszakapcsolni, ha a készülék be van kapcsolva.
1
2
3
4
5
6
7
Kapcsolja be a készüléket az üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot.
Megjelenik az óra.
Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Az óraérték villogni kezd.
Teendô
Forgassa a vezérlôtárcsát
Az óraérték növeléséhez
Az óraérték csökkentéséhez
Jobbra
Balra
Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
Teendô
Forgassa a vezérlôtárcsát
A percérték növeléséhez
A percérték csökkentéséhez
Jobbra
Balra
Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beírás
(Enter) gombot.
Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.
Bármely más funkció használata során ellenõrizheti a pontos idôt
az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gomb egyszeri megnyomásával.
A 3,5,7. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a
távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.
A 4,6. lépésekben a vezérlõtárcsa helyett használhatja
a
/
gombokat is.
2
1
3,5,7
4,6
10
CD lemezek lejátszása
CD lemezek betöltése és cseréje
HU
A lemezjátszóba max. 3 db 12 cm-es vagy 8 cm-es CD lemez
helyezhetô be (adaper nélkül).
Ne erôltesse a lemezfiókot a nyitásnál, zárásnál.
Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.
Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el a lemezek kezelésérôl
szóló fejezetet.
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close (
elôlapon.
A lemezfiók kinyílik.
)) gombot az
1
2
3
4
5
A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemezcsere
(Disc Change) gombot az elôlapon (vagy a Lemezléptetés
(Disc Skip) gombot a távvezérlôn).
A gomb megnyomására a lemeztálca 120°–ot körbefordul.
6
Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók nyitó/záró (Open/Close ( ))
gomb újbóli megnyomásával.
Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint
járjon el:
Gombnyomás
1-es lemez
CD (
) vagy Disc 1
2-es lemez
Disc 2
3-as lemez
Disc 3
A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és
megkezdôdik a kiválasztott lemez lejátszása.
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD (
megnyomásával.
) gomb
Tegyen be egy, két vagy három lemezt.
Nyomja meg a CD (
távvezérlõn.
) gombot az elõlapon, vagy a
gombot a
Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után
lejátssza ôket.
Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, az elsô lemezhelyekre.
A címke felfelé nézzen.
A lemezfiók bezárása elôtt ellenôrizze, hogy a lemezeket
helyesen tette-e a lemezhelyekre.
Lejátszás
6
Ez a készülék a következõ típusú CD lemezeket tudja lejátszani: Audio
CD, CD Text, CD-R és CD-RW lemezek.
A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy CD lemezt behelyezett a
készülékbe.
Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek
gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.
Állítsa be a hangerôt.
Forgassa el a VOLUME szabályzót az elôlapon
vagy
Nyomja meg a VOL. + vagy – gombokat a távvezérlôn.
A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a CD (
Nyomja meg újból a CD (
folytatásához.
7
) gombot.
) gombot a lejátszás
A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop (
) gombot.
A lemezeket lejátszás közben is betöltheti. Nyissa ki a lemezfiókot a
Lemezcsere (Disc Change) gombbal, és tegye a lemezeket a két
szabad lemezhelyre (ne oda, amelyik az éppen játszott lemezt tartalmazza). A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.
Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzôn a „NO DISC” felirat látható.
Ha az ismétlési funkció nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan
kikapcsol a három lemez lejátszása után.
Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2.-5. lépéseket.
Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.
A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben
rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsô mûsorforrást
hallgat.
5
4
1
5
2,4,6
2,5
7
CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
Az írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) lemezeket csak akkor
lehet lejátszani, ha ezeket a felvétel után véglegesítették.
1
5
• Zenei CD formátumban rögzített CD-R és CD-RW lemezek visszajátszhatók a készülékkel (a felvételi körülményektôl és a lemez
tulajdonságaitól függôen).
• Elôfordulhat, hogy egyes CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet
lejátszani, mert szennyezettek, vagy azért, mert a kiolvasó lencse
szennyezett.
• A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idôt vesz igénybe.
(Ez azért van, mert a CD-RW lemezeknél a visszaverôdés mértéke
kisebb, mint a normál CD lemezeknél.)
11
Lemez kiválasztása
Egy adott mûsorrészlet keresése
HU
A Lemezléptetés (Disc Skip) gomb megnyomására a készülék
automatikusan átvált CD üzemmódra.
Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemezkiválasztó gombok
(Disc (1,2,3)) közül a megfelelôt az elôlapon, vagy a Lemezléptetés
(Disc Skip) gombot a távvezérlôn annyiszor, hogy a kijelzôn a hallgatni
kívánt lemez száma legyen látható.
A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel
kezdve a lejátszást.
Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg az Ismételt
lejátszás (CD Repeat) gombot az elôlapon annyiszor, hogy a kijelzôn
a „1 CD” jelzés legyen látható.
CD lemez lejátszása közben megkeresheti a mûsorszámnak a hallgatni kívánt részletét.
Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elôtt halkítsa le a készüléket.
Mûsorrészlet keresése
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Elôrefelé
gombot legalább egy másodpercig;
Hátrafelé
gombot legalább egy másodpercig.
A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva
a
/
gombot.
Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a
Lemezkiválasztó gombok (Disc (1,2,3)) egyikét, a készülék
automatikusan CD üzemmódra vált.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás
automatikusan a következô lemezzel kezdôdik.
A mûsorszámok lejátszása
véletlen sorrendben
Mûsorszám kiválasztása
Akár a lejátszás elindítása elôtt, akár a lejátszás közben kiválaszthatja
azt a mûsorszámot, amit meg szeretne hallgatni.
A lejátszás elindításához...
Forgassa el a vezérlôtárcsát ...
A következô mûsorszám elején
Jobbra egy jelzéssel;
Az éppen játszott mûsorszám elején
Balra egy jelzéssel;
Az elôzô mûsorszám elején
Balra a két jelzéssel;
A kívánt mûsorszám elején
Jobbra vagy balra a megfelelô
számú jelzéssel.
Ebben az üzemmódban a készülék „összekeveri” a lemezen levô
mûsorszámok sorrendjét, és minden esetben más, véletlenszerû
sorrendben hallgathatja meg a mûsorszámokat.
1
2
A mûsorszám kiválasztását elvégezheti az elôlap vagy a
távvezérlô
vagy
gombjaival is.
3
Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle) gombot.
Megjelenik a „SHUFFLE” jelzés, és a készülék megkezdi a
mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben.
A kijelzôn látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.
Véletlen sorrendû lejátszásnál használható funkciók:
Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen
kiválasztva) a
/
gombbal, vagy a Vezérlôtárcsát
(Multi Jog) egy jelzéssel jobbra forgatva.
Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon belül,
a
/
gombot egy másodpercnél tovább lenyomva tartva.
A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a
Stop ( ) gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (Shuffle)
gombot.
A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt
lejátszási és a CD szinkronfelvételi funkciók.
3
2
12
1,3
2
A mûsorszámok ismételt lejátszása
HU
Ismételt lejátszási üzemmódban a készülék folyamatosan, akármeddig
ismétli:
A CD lemezrôl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;
A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;
Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.
7
További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4.-6.
lépéseket.
8
Nyomja meg a CD (
) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott
mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.
1
9
Funkció
Ismételt mûsorszámok Nyomja meg a készülék elôlapján az
Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi
jelzés legyen látható:
Az éppen játszott mûsorszám akármeddig
A kiválasztott lemez mûsorszámai
Az összes behelyezett lemez mûsorszámai
2
REPEAT 1
REPEAT 1 CD
REPEAT ALL CD
Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az
Ismételt lejátszás (CD Repeat) gombot, hogy a kijelzõn az „ALL CD”
vagy „1 CD” jelzés legyen látható, vagy nyomja meg a Stop ( ) gombot.
Forgassa el a vezérlôtárcsát
Az éppen játszott mûsorszám
ismételt meghallgatása
Az elôzô mûsorszám meghallgatása
A következô mûsorszám meghallgatása
Átugrás egy vagy több mûsorszámon
elôre vagy hátra
10
Balra egy jelzéssel
Balra két jelzéssel
Jobbra egy jelzéssel
Jobbra vagy balra, ahány
jelzéssel szükséges
A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a
Stop ( ) gombot.
Nyomja meg a Stop ( ) gombot még egyszer a lejátszás
leállítása után.
A PRGM jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlôdik.
Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs
olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás
a program soron következô mûsorszámával folytatódik.
Az 5,9. lépésben a mûsorszámokat kiválaszthatja
a
/
gombokkal is.
4
A mûsorszámok lejátszása a
beprogramozott sorrendben
Programozott lejátszási üzemmódban megválaszthatja, hogy:
A betöltött lemezekrôl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben
kívánja lejátszani;
Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.
A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.
A mûsorszámok kiválasztása elôtt a lejátszást le kell állítania.
A programozott lejátszási funkció együtt használható az ismételt
lejátszási funkcióval.
1
2
3
Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást a Stop (
8
5,9
3,6
1,10
) gombbal.
Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.
Nyomja meg a programozás (Program) gombot.
A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:
(01=A program száma, DI=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)
4
5
6
Válassza ki a Lemezkiválasztó (Disc(1,2,3)) gombokkal azt a lemezt,
amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.
Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot a vezérlôtárcsával:
Hátrafelé történô kereséshez forgassa el balra a vezérlôtárcsát;
Elôrefelé történô kereséshez forgassa el jobbra a vezérlôtárcsát.
A választás megerôsítésére nyomja meg a Programozás (Program)
gombot.
A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn
megjelenik az alábbi jelzés:
13
A program ellenôrzése vagy módosítása
Rádióállomások behangolása és tárolása
HU
A programot bármikor ellenôrizheti és megváltoztathatja.
1
2
Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg a Stop (
A készülékkel tárolható rádióállomások száma:
15 FM állomás
8 MW állomás
7 LW állomás
) gombot.
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot.
A következô kijelzés jelenik meg:
(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, D1=Lemez száma, --=Mûsorszám sorszáma a lemezen)
1
2
3
Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Programozás
(Program) gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH
jelzés jelenik meg.
3
4
5
6
7
8
Nyomja meg újból a Programozás (Program) gombot.
Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás)
jelzéssel együtt.
Nyomja meg a Programozás (Program) gombot annyiszor, hogy a
kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám sorszáma legyen látható.
4
Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemezkiválasztó (Disc (1,2,3))
gombokkal.
A
/
gombokkal vagy a vezérlôtárcsával válassza ki az új
mûsorszámot.
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a TUNER üzemmódot a TUNER gombbal.
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv
kiválasztó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával, vagy a
távvezérlôn a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER(Band)) gombbal.
Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:
FM
URH ultrarövidhullám
AM(MW)
középhullám
LW (opció)
hosszúhullám
A rádióállomások
behangolása
Nyomja meg a Hangolási
üzemmód (Tuning Mode) gombot
Kézi hangolás
Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés
legyen látható.
Annyiszor, hogy az AUTO jelzés
legyen látható.
Automatikus hangolás
5
A Programozás (Program) gombbal erôsítse meg a választást.
A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.
A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.
Válassza ki a tárolni kívánt állomást:
Forgassa a vezérlôtárcsát balra, ha a frekvenciaérték csökkenô
irányában kíván keresni, vagy jobbra, ha a frekvenciaérték
növekvô irányában kíván keresni.
vagy:
Használja a távvezérlôn a Hangolás (Tuning)
vagy
gombot.
Kézi hangoláskor gyorsabban haladhat, ha folyamatosan lenyomva tartja a Hangolás lefelé vagy felfelé (Tuning Down vagy Up) gombokat.
Elôfordulhat, hogy automatikus hangoláskor a keresés olyan
frekvenciaértéken is megáll, amihez nem tartozik rádióállomás.
Ilyenkor használja a kézi hangolási módszert.
5
6
7
8
Állítsa be a hangerôt:
Forgassa el a Hangerôszabályzót (Volume) az elôlapon
vagy
Nyomja meg a hangerôszabályzó gombokat (VOL. + vagy –) a
távvezérlôn.
Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a távvezérlô
Mono/sztereo (Mono/ST.) gombjával.
6
6
2,3,4,7
6
1
6
2,3
1
5
4
1
8
5
5
4
2,3,4,7
6
6
5
7
14
5
Rádióállomások behangolása és tárolása
A tárolt állomások hallgatása
(folytatás)
HU
8
A tárolt rádióállomásokat a következôképpen hallgathatja:
Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a
4. lépésre, és folytassa a hangolást.
Ha viszont tárolni kívánja:
a Nyomja meg a Memória (Memory) gombot.
Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.
b A Hangolás fel és le (Tuning Up és Down) gombokkal válasszon
ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.
1
2
3
c Nyomja meg újból a Memória (Memory) gombot az állomás tárolásához.
Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.
9
4
További állomások tárolásához ismételje meg a 3.-8. lépéseket.
Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyen.
A 8. lépésben a memória gomb helyett használhatja a távvezérlô
Programozás (Program/Set) gombját is.
5
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Válassza ki a Rádió (TUNER) üzemmódot a távvezérlô Tuner gombjával.
Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával,
vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band))
gombbal.
Nyomja meg az elôlapon vagy a távvezérlôn a Hangolási üzemmód
(Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a „PRESET”
(tárolt állomások keresése) felirat legyen látható.
A vezérlôtárcsa jobbra vagy balra forgatásával, vagy a
/
gombokkal válassza ki a kívánt állomást.
vagy
Válassza ki a hallgatni kívánt tárolt rádióállomás memóriahely számát
a távvezérlô Hangolás (Tuning)
vagy
gombjával.
A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.
1
8
8
8
5
4
5
2,3
Tuner üzemmódban
Kézi hangoláskor a vezérlôtárcsával vagy a
/
gombokkal hangolhatja be a rádióállomásokat.
Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg a Stop (
gombot.
Preset (tárolt állomások keresése) üzemmódban a tárolt
állomásokat elôhívhatja a vezérlôtárcsával vagy a
/
gombokkal.
A vétel javítása
)
A vételi minôség javításához:
Forgassa körbe FM vagy AM(MW) antennát;
Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító pozícióba a rögzítés elôtt.
Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/sztereo (Mono/ST.)
gombot a távvezérlôn, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról
mono üzemmódba. Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javul.
15
RDS adások vétele
Az RDS üzemmódban megjelenô
kijelzések
HU
Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetôvé teszi azt, hogy az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan információkat juttassanak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, szöveges információk, pontos
idô, és 30 mûsortípus azonosítója (News, Rock, Classic, stb...)
1
2
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Hangoljon be egy FM állomást.
A hangoláshoz kövesse a 14. oldalon leírtakat.
A kijelzôn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.
Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzôn
automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.
3
Az RDS kijelzések megváltozatása (RDS Display) gombbal válassza
ki a kívánt RDS kijelzési módot.
A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:
PS NAME (állomásnév)
A behangolt állomás nevének megjelenítése
Nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot az
állomásnév megjelenítéséhez.
A kijelzôn megjelenik a „PS NAME” jelzés.
Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a
kijelzôn (BBC, AFO, NDR, stb.).
Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó
frekvenciaérték látható a kijelzôn.
Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha
nem nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombot.
➞ állomásnév (PS NAME) ➞ rádiós szöveg (RT) ➞ óra (CT) ➞ Frekvenciaérték ➞
Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható állomások vétele esetén vehetôk igénybe.
Az RDS szolgáltatások leírása
RT (rádiós szöveg)
A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése.
1. PTY (mûsortípus): Az éppen sugárzott mûsor típusának kijelzése.
2. PS NAME (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8
karakter hosszúságú neve.
3. RT (rádiós szöveg): Dekódolja a rádióállomás által sugárzott max.
64 karakteres szöveges információt.
4. CT (pontos idô): Dekódolja az FM frekvencián sugárzott pontos
idô információt.
Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki a
szöveges információ megjelenítését.
A kijelzôn megjelenik az „RT” jelzés.
Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik
a kijelzôn.
Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzôn
a „NO RT” jelzés látható.
Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.
5. TA (közlekedési információk beolvasása): Ez a jelzés akkor villog,
amikor a közlekedési információk beolvasása történik.
3
CT (pontos idô)
1
A pontos idô megjelenítése a sugárzott pontos idô információ alapján.
Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS Display) gombbal válassza ki az
óra megjelenítését.
A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra
nem jelenik meg rögtön.
Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idô információkat, a
kijelzôn a „NO CT” jelzés látható.
16
Mûsortípus kijelzések (PTY) és
mûsortípus szerinti állomás keresés
HU
A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió
beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.
A PTY gomb megnyomására a kijelzôn megjelenik az alábbi
30 mûsortípus egyike.
Mûsortípus szerinti állomás keresés
1
Mûsortípusok
Kijelzés
NEWS
• Hírek
AFFAIRS
• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben
tárgyalnak.
INFO
• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.
SPORT
• Sportesemények
EDUCATE
• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.
DRAMA
• Rádiójátékok és sorozatok.
CULTURE
• Nemzeti és regionális kulturális programok.
SCIENCE
• Tudományos mûsorok
VARIED
• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.
POP M
• Népszerû zene
ROCK M
• Rock zene
M.O.R.M
• Könnyûzene
LIGHT M
• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek
(pl. áriák) és kórusmûvek.
CLASSIC
• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.
OTHER M
• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues
WEATHER
• Idôjárásjelentés
FINANCE
• Pénzügyi tanácsadó mûsorok
CHILDREN
• Gyerekmûsorok
SOCIAL A
• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok
RELIGION
• Vallási mûsorok
PHONE IN
• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.
TRAVEL
• Utazással kapcsolatos mûsorok.
LEISURE
• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról,
fôzésrôl,stb.
JAZZ
• Jazz zene
COUNTRY
• Country zene
NATIONAL M
• Népzene
OLDIES
• Örökzöld dallamok
FOLK M
• Tájegységek zenéje
DOCUMENT
• Dokumentum mûsorok
TEST
• Rendkívüli közlemények tesztjele
2
Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus
információt.
Az állomás behangolásához kövesse a „Rádióállomások
behangolása és tárolása” c. fejezetben leírtakat.
Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn
látható az „RDS” jelzés.
Nyomja meg a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot.
A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a
kijelzôn.
A Hangolás le vagy fel (Tuning Down vagy Up) gombokkal
válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.
Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a
„NO PTY” jelzés látható.
Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja
meg újból a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot,
mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás
keresését.
Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott
mûsortípusnak megfelelõ mûsort sugároz, a keresés leáll.
Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú
mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és
visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.
2
2
17
Magnókazetta hallgatása
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl
HU
A magnókazettákat gondosan kezelje, olvassa el a magnókazetták
kezelésérôl szóló fejezetet.
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Kapcsoljon magnó üzemmódba a TAPE (
) gomb megnyomásával.
Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a
kazettatartót enyhén megnyomja a Kazetta kiadás (Push Eject (
jelzésnél.
))
Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag
látható része lefelé nézzen.
A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.
A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy
melyik magnót választotta ki lejátszásra.
A CD lemez mûsorát két különféle módon veheti fel magnókazettára:
a szinkronfelvételi funkcióval
kézi vezérlésû felvétellel
A szinkronfelvételi funkció egyszerre indítja el a kiválasztott
mûsorszám vagy lemez lejátszását és a felvételt.
1
2
3
4
5
6
7
Ha mindkét magnóba tett kazettát, a Magnó kiválasztó (Deck 1 / 2)
gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a
magnót, amelyikkel le szeretne játszani.
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a Szinkronfelvétel
(CD Synchro) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja,
mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja meg a Szinkronfelvétel (CD Synchro)
gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés, és a felvétel elkezdôdik.
A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.
A kiválasztott magnó jelzése, „TAPE 1” vagy „TAPE 2” megjelenik a
kijelzôn.
7
8
A kazetta meghallgatása
A oldal
TAPE (
) egyszer
B oldal
TAPE (
) kétszer
Megkezdôdik a kazetta lejátszása.
Gombnyomás
1-es magnó és 2-es magnó
csak 2-es magnó
3
1
A kazetta lejátszásának leállítása után válassza ki a kívánt funkciót.
6
A készüléken
Üzemmód
A kazetta visszacsévélése
A kazetta elôrecsévélése
Gombnyomás
Felvételkészítés CD lemezrôl
kézi vezérléssel
A távvezérlôn
Üzemmód
A kazetta visszacsévélése
A kazetta elôrecsévélése
Gombnyomás
Ezzel a módszerrel a felvételkészítést a lemez bármely pontjától
elkezdheti.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára készíthet.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvételre.
1
2
3
4
5
6
7
1
8
2,7
6
9
8
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.
Tegye be a CD lemezt.
Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.
Válassza ki a lemezrõl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a
távvezérlôn a
gombbal kapcsolja a CD-játszót pillanat állj üzemmódba.
Nyomja meg Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés, és elkezdôdik a felvétel.
Indítsa el a mûsorszám lejátszását a
gombbal.
A készülék rögzíti a mûsorszámot a kazettán.
A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.
8
1
7
18
7
3,6,8
9
Kazetta oda-vissza játszás
Rádiómûsor felvétele
(csak a 2-es magnónál)
HU
Felvételt készíthet magnókazettára bármely rádiómûsorról.
Felvételt csak a 2-es magnóban levô kazettára lehet készíteni.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
1
2
3
4
5
6
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
A kazettákat a háromféle módon játszhatja le. A lejátszás elindításakor beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mindkét kazettaoldalt lejátssza.
Nyomja meg az Oda-vissza játszás (Reverse Mode) gombot annyiszor,
hogy a kijelzôn a kívánt lejátszási mód jelzése legyen látható.
Ha a kijelzôn az alábbi jel látható
A készülék lejátssza
Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.
az egyik kazettaoldalt, majd a leáll.
Kapcsoljon Rádió (TUNER) üzemmódba a TUNER üzemmód választógombbal.
Hangolja be azt a rádióállomást, amelyrôl felvételt kíván készíteni (a
távvezérlôn a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning
or
) gombbal,
vagy az elôlapon a Hangolás felfelé/lefelé (Tuning Down vagy Up)
gombbal).
a kazetta mindkét oldalát, majd leáll.
a kazetta mindkét oldalát folyamatosan
mindaddig, amíg a lejátszást le nem állítja.
Nyomja meg a Felvétel/pillanat állj (REC/Pause) gombot.
A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a
felvételkészítés.
A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.
3
1
5
6
4
4
Kazettamásolás
Szalagszámláló
Az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát átmásolhatja
a 2-es magnóban levô kazettára.
A másolás normál sebességgel történik.
A hangerô beállítása nincs hatással a felvétel minôségére.
Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát a 2-es magnóba tegye, mert
kazettamásoláskor a 2-es magnóban levô kazettáról minden törlôdik.
1
2
3
4
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.
Kazetta lejátszásakor a kijelzôn megjelenik a szalagszámláló. A szalagszámlálón megjelenô értékeket leolvasva, azonosíthatja az egyes
mûsorszámok kezdetét, így a késôbbiekben könnyen megtalálhatja az
egyes mûsorszámokat.
Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az
egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a
Szalagszámlálót (Counter Reset) a felvétel elindítása elôtt.
Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.
Kazettamásolás elindítása
Gombnyomás
Normál sebességgel
Dubbing
Mindkét magnó külön szalagszámlálóval rendelkezik.
A kijelzôn megjelennek a megfelelô kijelzések, és a készülék átmásolja az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát a 2-es magnóban levô
kazettára.
5
A felvétel leállításához nyomja meg a Stop ( ) gombot.
1
4
5
19
Az idôzítés
HU
Az idôzítés lehetôvé teszi, hogy a készülék az elôre beállított idôpontban automatikusan be-, majd kikapcsoljon.
Ha Ön minden reggel zenére szeretne ébredni, a következôképpen járjon el.
Ha már nem kívánja használni az idôzítôt, ne felejtse el kikapcsolni.
Az idôzítô beállítása elôtt ellenôrizze, hogy az óra a pontos idôt
mutatja-e.
Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a
beállítás végrehajtásához.
Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.
1
2
3
4
5
6
7
20
2
4,5,7
1,9
6
Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.
Nyomja meg az Idôzítés/óra (Timer/Clock) gombot, hogy a kijelzôn
a
TIMER jelzés legyen látható.
3,4,5,6,7,8
6
Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Néhány másodpercre megjelenik az „ON TIME” jelzés (a hangzáskép
szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási idô
(ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási idôpontot.
Az idôzítés beállítása
Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.
a A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a bekapcsolási idô
óraértékét.
b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
c A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a bekapcsolási idô percértékét.
d Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Megjelenik az „OFF TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok
helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van
ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.
Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.
a A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a kikapcsolási idô
óraértékét.
b Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A percérték villogni kezd.
c A Vezérlôtárcsával (Multi Jog) állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.
d Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított
hangerôt.
A Hangolás le/fel (Tuning Down vagy Up) gombbal állítsa be a
hangerôt, majd nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
A kijelzôn megjelenik a mûsorforrás jelzése.
A vezérlôtárcsával válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a mûsorára
ébredni kíván.
Választás
8
9
Ha ugyanarra az idôpontra idôzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn
az „ERROR” jelzés jelenik meg.
Teendô
TAPE (kazetta)
Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros
kazettát, még mielôtt kikapcsolja a
készüléket.
TUNER (rádió)
a Nyomja meg a Beírás (Enter) gombot.
b A Vezérlôtárcsával (Multi Jog)
válassza ki a kívánt tárolt állomást.
CD (CD lemez)
Töltsön be egy vagy több CD lemezt.
A Beírás (Enter) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.
Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.
Az órakijelzés bal alsó sarkánál megjelenô
jelzés azt jelenti, hogy
az idôzítô mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a
beállított idôpontokban.
A 4,5,6,7. lépésekben a beállításhoz használhatja
a vezérlôtárcsát és a
/
gombokat is.
A 3,4,5,6,7,8. lépésekben a Beírás (Enter) gomb helyett használhatja a távvezérlô Programozás (Program/Set) gombját is.
Az idôzítés kikapcsolása
Az idôzítés a beállítás után automatikusan mûködésbe lép, a kijelzôn
látható jelzésnek megfelelôen. Ha már nem kívánja használni az
idôzítôt, ki kell kapcsolnia.
Az idôzítôt bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).
Az idôzítés...
Nyomja meg az Idôzítés be-/kikapcsolás
(Timer-On/Off) gombot...
Kikapcsolásához
egyszer.
A
jelzés eltûnik a kijelzôrôl.
Újbóli bekapcsolásához
kétszer.
A
jelzés újból láthatóvá válik.
Némítás
Térhatás fokozása (Power Surround)
HU
Ezzel a üzemmóddal a hangot átmenetileg némíthatja, pl. telefonhívás
idôtartamára.
1
2
Nyomja meg a Némítás (Mute) gombot.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (Mute)
gombot, vagy a Hangerô (Volume) gombot.
A készülék az elôzôleg érvényben levô hangerôre kapcsol vissza.
Ezzel a funkcióval a zenét a térhatás élményével gazdagíthatja.
A térhatás funkció a hagyományos sztereo hangzás helyett
sokkal gazdagabb, életszerûbb hangzást hoz létre, azt az érzetet
kelti, mintha a koncert közepén ülne, és körbevenné a zene.
Nyomja meg a készülék elôlapján a Térhatás (P.Surround) gombot, hogy a kijelzôn látható legyen a „P.SURR” jelzés.
A kikapcsoláshoz nyomja meg újból a P.Surround gombot, mire a
jelzés eltûnik.
Hangzásképek kiválasztása
A készülék gyári hangszínszabályzó beállításokkal (hangzásképekkel)
rendelkezik, melyekkel a magas és mélyhangok arányát változtathatja
meg, a hallgatott zene fajtájának leginkább megfelelôen.
A készülék olyan D.S.P térhatású effektussal gazdagított
hangzásképeket is kínál, melyek alkalmazásával az eredeti
hangkörnyezethez megtévesztésig hasonló hangzást érhet el.
Forgassa el az elôlapon vagy nyomja meg a távvezérlôn a Hangzásképek
(Sound Mode) gombot a kívánt hangzáskép kiválasztásához.
Hangzás
Választás
Normál (lineáris) Pop zenéhez illô hangzás
Rock zenéhez illô hangzás
Klasszikus zenéhez illô hangzás
Koncertterem akusztikáját reprodukáló hangzás
Élô zenéhez illeszkedô hangzás
Mozi akusztikáját reprodukáló hangzás
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
21
Automatikus kikapcsolás
Fejhallgató csatlakoztatása
HU
CD lemez vagy magnókazetta hallgatásakor beállíthatja, hogy a
készülék a kiválasztott idôtartam letelte után automatikusan
kikapcsoljon, így Ön nyugodtan elaludhat zenehallgatás közben.
1
2
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot.
Megkezdôdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a
kijelzôn: 90 MIN
Nyomja meg az Al Sleep gombot egymás után többször mindaddig,
míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam
meg nem jelenik.
Lejátszás közben bármikor:
Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az
Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombbal.
Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt
végrehajtásával.
3
4
Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (Al Sleep) gombot
annyiszor, hogy a kijelzôn látható legyen az „Al SLEEP” jelzés.
A készülék a kazetta vagy a lemez végén automatikusan kikapcsol.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Automatikus kikapcsolás
(Al Sleep) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen
látható.
Mélyhang
Ezzel a funkcióval a zene alsó frekvencia tartományát erôsítheti fel,
és ezáltal életszerûbb, erôteljesebb lesz a zene.
1
Forgassa el az elôlapon a Mélyhang (S.Bass Level) gombot, vagy
nyomja meg a távvezérlôn a Mélyhang (S.BASS Level) gombot.
A távvezérlôn a gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt
beállítást:
➞OFF(kikapcsolva) ➞ S.BASS1 ➞ S.BASS2 ➞ S.BASS3 ➞ S.BASS4 ➞
Az elôlapon a gomb elforgatásával válassza ki a kívánt beállítást:
➞OFF(kikapcsolva) ➞ S.BASS1 ➞ S.BASS2 ➞ S.BASS3 ➞ S.BASS4 ➞
2
22
Állítsa be a mélyhang fokozás mértékét tetszése szerint.
A készülékhez fejhallgatót csatlakoztathat, és így a szobában levôk
zavarása nélkül hallgathatja a tetszése szerinti mûsort.
A készülékhez 3,5 mm-es csatlakozóval, vagy ennek megfelelô
csatlakozó illesztôvel rendelkezô fejhallgató csatlakoztatható.
Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató csatlakozó
(Phones) aljzathoz.
A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.
Ha hosszú idôn keresztül, magas hangerôvel hallgatja a zenét a
fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat.
Biztonsági elôírások
A készülék tisztítása
HU
Az alábbi ábrák arra hívják fel az Ön figyelmét, hogy a készülék
használatakor és szállításakor mire kell vigyáznia.
A készülék lehetô legjobb teljesítménye érdekében rendszeresen
tisztítsa meg a készülék alább felsorolt részeit:
A külsô burkolatot;
A CD-játszót;
A magnó lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgôk, hangtengelyek);
Húzza ki a hálózati csatlakozót a aljzatból:
tisztítás elôtt;
ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.
Külsô burkolat
A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja
meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aerosolos
tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.
A készüléket csak olyan helyen
használja, mely megfelel az alábbi
feltételeknek:
Környezeti hômérséklet:
5°C-35°C
Páratartalom:
10-75%
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a
készülék túlmelegedjen, mert az a
készüléket károsíthatja.
CD-játszó
Lejátszás elôtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemez tisztítóval.
A CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez
megfelelô tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban
kifelé törölje át.
1
2
Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet
kereskedôjétôl szerezhet be).
Magnók
1
2
Ne tegyen cserepes virágot, vagy
vázát a készülék tetejére.
A véletlenül a készülékbe került
nedvesség súlyos áramütést
okozat, és a készüléket is tönkreteheti. Ha bármilyen folyadék kerülne
a készülék belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból.
Nagy viharban húzza ki a készülék
hálózati csatlakozóját a konnektorból.
A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a
készülékben.
A Kazetta kiadó (Push Eject(
)) gombbal nyissa ki a kazettatartót.
Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje át a :
fejet (1);
nyomógörgôket (2);
hangtengelyeket (3).
3
VOLUME
UP
1
2
DOWN
Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül
nem kívánja használni.
Az elemekbôl kifolyó elektrolit
súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.
Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan
nagy hangerôvel a készüléket, mert
a hallása károsodhat.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati
vezetékre. A hálózati vezeték
sérülése a készülék károsodásához
vezethet (valamint tûz és áramütés
veszélyt is elôidézhet).
Ne szedje le a készülék burkolatát.
A burkolaton belül feszültség alatt levô
alkatrészek vannak, melyek érintése
áramütést okozhat.
Ha a távvezérlôt hosszú idôn keresztül nem kívánja használni,
vegye ki belôle az elemeket, így megelôzheti a korrózió okozta
károsodásokat.
Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben
készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erôs
hôtôl (fûtôtest melegétôl, napsugárzástól).
Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki,
húzza ki a aljzatból, és keresse fel a márkaszervizt.
23
Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl
Hibaelhárítás
HU
A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja meg, így
nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.
Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.
Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne írjon a
címkére.
A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendôvel tisztítsa.
A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert
a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:
Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes. Ha olyan problémába
ütközne, melyrõl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt
megoldást.
Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás bosszúságát.
Probléma
A készülék nem mûködik.
• A készüléket nem csatlakoztatta
megfelelôen a hálózatra, vagy az aljzat
nincs feszültség alatt.
• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy
az elemeket nem a helyes polaritással
helyezte be.
• Nem kapcsolta be a készüléket.
Nincs hang.
• Teljesen levette a hangerôt.
• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot
(TUNER, CD, TAPE, AUX).
• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.
• Megnyomta a Némítás (MUTE) gombot.
Az idôzítô nem mûködik.
• Kikapcsolta az idôzítôt az Idôzítés be/kikapcsolása (TIMER ON/OFF) gombbal.
A készülék a fenti lépések
ellenôrzése után sem mûködik.
• Nyomja meg a Térhatás (P.Surround)
gombot 5 másodpercig a kikapcsolt
készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket
az eredeti, gyári beállítási értékekre.
A CD-játszó nem kezdi el a
lejátszást.
• Nem választotta ki a CD üzemmódot.
• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez
szennyezett vagy karcos.
• A kiolvasó lencse szennyezett.
• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre
helyezte.
• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult
elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a
pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).
A magnó nem kezdi el
a lejátszást.
• Nem választotta ki a TAPE (Magnó) üzemmódot.
• A kazettát nem megfelelôen tette be.
• Nem zárta be a kazettatartót.
• A szalag laza vagy elszakadt.
Hangerôcsökkenés tapasztalható.
A szalag törlése nem tökéletes.
• A lejátszófejek szennyezettek.
• A nyomógörgôk és a hangtengelyek
szennyezettek.
• A kazetta elhasználódott.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
Tudnivalók a kazetták kezelésérôl
Ellenôrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelôen feszes-e.
Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a
kazetta élén található lemezkéket. Ha a késôbbiekben mégis felvételt
kíván készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.
Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.
A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert
a magas hômérséklet károsíthatja ôket.
Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a
szalagtovábbító mechanizmusra.
C
D
J
Á
T
S
Z
Ó
Megoldás/magyarázat
M
A
G
N
Ó
Erôteljes nyávogás vagy
hangkiesések fordulnak elô.
R
Á
D
I
O
Gyenge a vétel, vagy egyáltalán
nem lehet állomásokat
behangolni.
• Nem választotta ki a TUNER (Rádió) üzemmódot.
• Nem állította be pontosan
a frekvenciaértéket.
• Kihúzta az antennát, vagy az antenna nem
a megfelelô irányba néz. Forgassa körbe az
antennát a legjobb vételi pozíció megtalálásáig.
• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat,
használjon külsô antennát.
Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel:
a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van
feltüntetve;
a garanciára vonatkozó adatokat;
a probléma pontos leírását;
és keresse fel kereskedôjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.
24
Minôségtanúsítás
HU
A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó
tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú MAX-S720 típusú mini audio torony
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Rádió
LW (csak egyes típusoknál)
Hasznos érzékenység
60 dB
AM (MW)
Jel/zaj arány
40 dB
Hasznos érzékenység
54 dB
Teljes harmonikus torzítás
2%
FM
Jel/zaj arány
60 dB
Hasznos érzékenység
9 dB
Teljes harmonikus torzítás
0,3 %
CD-játszó
Kapacitás
3 lemez
Frekvencia átvitel
20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)
Jel/zaj arány
90 dB/1 KHz szûrôvel
Torzítás
0,05%/1 KHz
Áthallási csillapítás
74 dB
Lemez mérete
Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm
Magnó
Frekvencia átvitel
125 Hz - 12 KHz
Jel/zaj arány
40 dB
Áthallási csillapítás
35 dB
Törlési csillapítás
60 dB
Erôsítô
Kimeneti teljesítmény
2 x 50 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)
Áthallási csillapítás
50 dB
Jel/zaj arány
75 dB
Általános
Méretek
270 (szél.) x 332 (mag.) x 390 (mélys.) mm
25
A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:
AH68-01232B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement