Samsung MAX-ZJ650 Používateľská príručka | Manualzz

NII A UD O TTO RO Y

H ÁR MLLEEM

C D--JJÁ ÓV

MP3-CD/CD-R/RW LEJÁTSZÁS

M AX ZJJ6 0

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

AS S 1 SE R P RO UC

KLLA SS 1 LLA SE R P OD UK

LLU OK 1 LLA SE AIIT E

KLLA SS 1 LLA SE R A PA RA

P RO UC O LLA SE CLLA SE erre nd

A készüléken figyelmeztetô tábla található, az alábbi felirattal:

FFIIG YE M

FESZÜLTSÉG ALATT!

NE NYISSA KI A BURKOLATOT!

FFIIG YE M::

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne javítani. A készülék javítását bízza szakemberre.

A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.

FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATATLAN

LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL. NE

TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!

A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

FFIIG YE EZ ETTÉ S:: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése

érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN

TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

A CD-játszó besorolása

AS S 1 SE PR OD CTT””

(1. osztályú lézerberendezés).

2

TTaarrttaallo m

Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket vásárolt.

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy a készülék minden tulajdonságát megfelelôen tudja használni.

FFIIG YEELLM nii aau diio üzzeem heellyyeezzééssee

Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 4

A kijelzô .................................................................................................................................................................................................... 5

A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 5

A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6

A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 6

A készülék csatlakoztatása a hálózatra .................................................................................................................................................. 6

Digitális kimeneti csatlakozó aljzat............................................................................................................................................................ 6

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe .................................................................................................................................................. 7

Külsô berendezés csatlakoztatása .......................................................................................................................................................... 7

A hangsugárzók csatlakoztatása.............................................................................................................................................................. 8

Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................ 9

Az FM antenna csatlakoztatása .............................................................................................................................................................. 9

A bemutató és a kijelzô sötétítése .......................................................................................................................................................... 10

Az óra beállítása ...................................................................................................................................................................................... 10

C D//M

CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 11

CD/MP3-CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................ 11

Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 12

Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 12

Az MP3-CD albumok és mûsorszámok kiválasztása .............................................................................................................................. 12

Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 13

A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 13

Egyveleg lejátszása.................................................................................................................................................................................. 14

A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 14

10 mûsorszám átugrása egyszerre ........................................................................................................................................................ 14

Folytatólagos lejátszás (a kikapcsolási pozíció memorizálása) .............................................................................................................. 14

A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 15

A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 16

Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 16

A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 17

A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 17

RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 18

Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 18

Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomáskeresés ...................................................................................................... 19

Maag ó

Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 20

Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 20

Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 20

Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 21

Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 21

Kazetta lejátszási üzemmódok (csak a 2-es magnónál) ........................................................................................................................ 21

Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 21 ovvááb bii sszzo

Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 22

Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 22

Némítás .................................................................................................................................................................................................... 23

Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 23

Térhatás/Erôteljes hangzás (Power Surround/Power Sound) ................................................................................................................ 23

Automatikus kikapcsolás .......................................................................................................................................................................... 24

A magas hangszín beállítása .................................................................................................................................................................. 24

A mély hangszín beállítása ...................................................................................................................................................................... 24

Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 24

TTu dn

Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 25

A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 25

Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 26

Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 26

Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 26

Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 27

Szimbólumok

HU

Nyyo mjjaa m FFo oss!!

3

HU

32

31

30

29 28 27

5

6

7

8

9

1

2

3

4

10

11 12 13 14 15 16 17

1.

SOUND MODE (Hangzásképek kiválasztása)

2.

STANDBY/ON (Üzemi kapcsoló)

3.

TREBLE (Magas hangszín)

4.

BASS (Mély hangszín)

5.

FM MONO/ST (Mono/sztereo üzemmód kiválasztása)

6.

TUNER MEMORY (Tárolás) gomb

7.

CD PROGRAM/LAST MEMORY (MP3-CD) (CD programozás/folytatólagos lejátszás (MP3-CD))

8.

PHONES (Fejhallgató csatlakozó aljzat)

9.

CD MEDLEY (CD egyveleg) lejátszás

10.

1-es magnó

11.

Kazetta oda-vissza játszás

12.

COUNTER RESET (Szalagszámláló nullázás)

13.

CD SYNCHRO (CD szinkronfelvétel)

14.

DUBBING (Kazettamásolás normál sebességgel)

15.

Keresés/hangolás/leállítás gombok

16.

DEMO/DIMMER (Bemutató/Kijelzô sötétítés)

17.

Üzemmód választó gombok

18.

2-es magnó

19.

RDS DISPLAY (Kijelzés megváltoztatása) (RDS)

20.

RDS PTY (Mûsortípus szerinti állomáskeresés)

21.

TIMER/CLOCK (Idôzítés/óra)

22.

Vezérlôtárcsa/MP3-CD album kiválasztás

23.

ENTER (Beírás)

24.

VOLUME (Hangerôszabályzó)

25.

POWER SURROUND/POWER SOUND

(Térhatás/Erôteljes hangzás)

26.

Lemezfiók

27.

CD OPEN/CLOSE (Lemezfiók nyitása/zárása)

28.

DISC CHANGE (Lemezcsere)

29.

Lemez kiválasztó gombok

30.

Kijelzôablak

31.

REC/PAUSE (Felvétel/Pillanat állj)

32.

DECK 1/2 (1/2 magnó kiválasztása)

4

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

2

1

2

5

6

7

3

4

8

9

10

11

12

22 21 20 19 18 17 16 15 14

3

4

5 6 7 8 9 10 11 3

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

13

12

1.

FM RDS üzemmód

2.

POWER SURROUND (Térhatás)

3.

Hangerô kijelzés

4.

Cím (MP3-CD)

5.

POWER SOUND (Erôteljes hangzás)

6.

SUPER BASS (Mélyhang)

7. 1 / 2 magnó

8.

Kazetta lejátszás iránya

9.

Kazetta oda-vissza játszás

10.

Az éppen játszott lemez száma

11.

Fô kijelzô (Üzemmód, frekvencia, óra, stb.)

12.

CD szinkronfelvétel

13.

Felvétel

14.

Rádió frekvencia egység

15.

Óra

16.

Automatikus kikapcsolás (Al SLEEP vagy SLEEP)

17.

CD lejátszási üzemmód vagy CD ismételt lejátszás

18.

CD program lejátszása/rádióállomás tárolása

19.

TUNER PRESET (Tárolt állomások keresése)

20.

A CD programban a mûsorszám sorszáma vagy a tárolt állomás memóriahely száma

21.

FM üzemmód (STEREO)

22.

TUNED (Behangolva)

HU

1.

DEMO/DIMMER (Bemutató/kijelzô sötétítése)

2.

STANDBY/ON (Üzemi kapcsoló)

3.

TUNER/BAND (Rádió/Hullámsáv választás)

4.

TIMER ON/OFF (Idôzítés be-/kikapcsolás)

5.

AL SLEEP (Automatikus kikapcsolás)

6. DISC SKIP (Lemezléptetés)

7.

CD mûsorszám keresése (Léptetés)

8.

CD lejátszás leállítása

9.

1 / 2 magnó kiválasztása

10.

Hangerô

11.

Kazetta gyorscsévélés hátra

12.

Kazetta lejátszás leállítása

13.

Kazetta lejátszás elindítása

14.

Kazetta gyorscsévélés elôre

15.

TUNING/ALBUM (Hangolás/MP3-CD album kiválasztás)

16.

TUNING MODE/+10 (Hangolási üzemmód/10 mûsorszám

átugrása)

17.

CD lejátszás/pillanat állj

18.

CD SHUFFLE (Véletlen sorrendû lejátszás)

19.

CD REPEAT (CD ismételt lejátszás)

20.

MEDLEY (Egyveleg lejátszás)

21.

SOUND MODE (Hangzásképek kiválasztása)

22.

P.SURROUND/P.SOUND (Térhatás/erôteljes hangzás)

23.

MUTE (Némítás)

24.

PROGRAM/SET (Programozás/MP3-CD folytatólagos lejátszás)

25.

AUX üzemmód kiválasztás

5

HU

ozzttaassssaa aa ffaallii aalljjzzaatth ozz..

Csatlakoztatás elõtt ellenõrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék hátlapján a feszültségválasztó kapcsoló (egyes típusoknál) beállításával. Ha nem, súlyosan károsodhat a készülék.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (a készülék hátlapján) a fali aljzathoz.

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

1

2

3

4

5

1. AM antenna csatlakozók

2. FM antenna csatlakozó

3. CD digitális kimenet (optikai)

4. Hangsugárzó csatlakozó aljzatok

5. AUX bemenet

ülléékk lleeg meeg bb ollvvaassssaa eell aazz aallááb bii ttu nii--

A készüléket stabil, sima aljzatra helyezze.

Ne tegye a készüléket szõnyegre, terítõre.

Ne tartsa a készüléket a szabadban.

A megfelelõ szellõzés érdekében a készülék oldalai és hátlapja körül legalább 15 cm-es szabad hely legyen.

Ellenõrizze, hogy elegendõ hely álljon rendelkezésre a lemezfiók kinyitásához.

A hangsugárzókat olyan távolra tegye a készüléktõl jobbra és balra, hogy a sztereo hatás érvényesüljön.

A hangsugárzókat abba az irányba forgassa, ahol a készülék hallgatásakor ülni szokott.

A legjobb hangzás érdekében a két hangsugárzót egyforma magasságban helyezze el.

giittáálliiss aalljjzzaatto n m gjjeelleen õ d gyyee kkii aa vvééd ozzttaasssso

õkku n aazz aalljjzzaatth

1)) aa C

Tegye vissza a védôkupakot.

D D beerreen deezzéésssseell ((D maag nó D

ALL O UTT jjeellzzééssû óll,, ééss ccssaatt--

heellyyeezzééssee aa ttáávvvveezzéérrllõ bee

K üllssõ beerreen ozzttaattáássaa

megvette a készüléket.

úgy találja, hogy a távvezérlõ már nem mûködteti a készüléket.

Az elemcseréhez mindig új elemeket használjon, és ne használjon egyszerre alkáli és mangán elemeket.

Tegye a hüvelykujját az elemtartó rekesz tetején látható mélyedésbe

( jelzéssel jelölve a távvezérlõ hátoldalán), és tolja az elemtartó rekesz tetejét a nyíllal jelzett irányba.

Helyezzen az elemtartó rekeszbe két AAA, LR03 vagy ennek megfelelõ elemet, figyelve a helyes polaritásra: az elemen látható + jelzést illessze a rekeszben feltüntetett + jelzéshez; az elemen látható –– jelzést illessze a rekeszben feltüntetett –– jelzéshez.

Csúsztassa vissza az elemtartó rekesz tetejét, amíg a helyére kattan.

Ha hosszú idõn keresztül nem szándékozik használni a távvezérlõt, vegye ki belõle az elemeket, így megakadályozhatja a korrózió okozta károsodásokat.

ovvááb b b h ozz kkü haan gffo haan gssu ozzttaasssso n aa kkéésszzü

Televíziót;

Videolemez lejátszót;

Hifi sztereo videomagnót.

haa aazz A UX beerreen deezzééss m miin õsséég

A készülékhez csak olyan berendezés csatlakoztatható, amelyik rendelkezik audio kimenettel. A csatlakoztatáshoz RCA csatlakozóval ellátott hangfrekvenciás csatlakozó kábelt használjon.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábel az aljzatból ennél a készüléknél és a csatlakoztatandó berendezésnél is.

Csatlakoztassa a hangfrekvenciás csatlakozó kábelt a készülék hátlapján található aljzatokhoz.

Csatlakoztassa az alábbi jelzéssel ellátott aljzathoz

a piros csatlakozót a fehér csatlakozót

R (Jobb)

L (Bal)

A megfelelô hangminôség érdekében vigyázzon, nehogy felcserélje a jobb és bal csatornát.

Csatlakoztassa a készüléket újra a hálózatra, és kapcsolja be az

Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki az AUX üzemmódot az AUX gombbal.

A kijelzôn megjelenik az „AUX” jelzés.

Kapcsolja be a külsô berendezést is.

Állítsa be a hangerôt és válassza ki a megfelelô hangzásképet.

Hangerô Hangzáskép

Példa: Ha filmet néz, a hangot a készülék hangsugárzóin keresztül sztereóban hallgathatja (ha az eredeti hangforrás is sztereo).

HU

3

6

4

7

HU

haan gssu

haan gssu okkh ozzttaassssaa..

Ügyeljen a megfelelô polaritásra (+ és ).

A bal hangsugárzó csatlakozóvezetéket csatlakoztassa az L-lel jelölt aljzathoz a készülék hátoldalán.

A jobb hangsugárzó csatlakozóvezetéket csatlakoztassa az R-rel jelölt aljzathoz a készülék hátoldalán.

Azz A M ((M ntteen ozzttaattáássaa

Azz A M aan naa ((h osssszzú özzéép hu

Tegye az antennát stabil felületre.

ú aad okkh heellyyeezzééssee::

Vagy szerelje az antennát a falra (ehhez elõször el kell távolítania az alapját).

Az AM antenna csatlakozó aljzatok a készülék hátlapján találhatók (AM jelzéssel jelölve).

Az interferencia zaj elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó vezeték és az antenna vezeték között legalább 5 cm távolság legyen.

HU

8

TTu dn haan ug

Ne tegye a hangsugárzókat olyan helyre, ahol nedvesség, közvetlen napsugárzás érheti, ne tegye hôforrás (pl. fûtôtest) közelébe, mert a hangsugárzó károsodhat, és ezzel együtt a teljesítménye is romolhat.

Ügyeljen a biztonságra: ha a falra szereli a hangsugárzót, ügyeljen a biztonságos rögzítésre, mert ha véletlenül leesik, súlyos balesetet okozhat.

Ne tegye a hangsugárzót TV készülék vagy számítógép monitor közelébe, mert a hangsugárzó ronthatja a képminôséget.

ntteen ozzttaattáássaa

K oaaxxiiáálliiss aan

Csatlakoztasson egy 75 ohmos FM antennát az FM antenna csatlakozó aljzathoz.

A tartozékként szállított FM antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján levõ FM jelzésû koaxiális (75 Ω) aljzathoz.

Hangoljon be egy rádióállomást, és állítsa be az antennát a legjobb vételt biztosító helyzetbe.

Ha gyenge a vétel, csatlakoztasson kültéri antennát.

A kültéri antennát a hátlapon található FM csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, 75 ohmos koaxiális kábellel (nem tartozék).

FM antenna (tartozék)

75 ohmos koaxiális kábel (nem tartozék)

9

HU

beem ó ééss aa kkiijjeellzzõ

beem uttaattó óll m meen nyyii ü ód ott,, ééss u

úttm uttaattó n aa kkééssõ bb neen neekk aa g mb

Nyomja meg a Bemutató/kijelzô sötétítés (DEMO/DIMMER) gombot.

A kijelzôn bemutatásra kerülnek a készülék üzemmódjai.

Ezeket a késõbbiekben részletesen bemutatjuk. Lapozzon a megfelelõ oldalra.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (DEMO/DIMMER) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzô megvilágítása kikapcsol.

Nyomja meg újból a Bemutató/kijelzô sötétítés (DEMO/DIMMER) gombot.

A gomb megnyomására a kijelzõ megvilágítása visszakapcsol.

A kijelzõ megvilágítását csak akkor lehet kikapcsolni és visszakapcsolni, ha a készülék be van kapcsolva.

órráávvaall rreen deellkkeezziikk,, aam utto maattiikku n aa p on otttt iid õp nttb oss iid õtt::

õvvéé tteesszzii,, h gyy aa miután megvásárolta a készüléket;

áramszünet után; ha kihúzta a hálózati csatlakozót az aljzatból.

Az órabeállítás minden egyes lépésének elvégzéséhez néhány másodperc áll a rendelkezésére.

Ennek elteltével újból kell kezdenie a mûveletet.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg kétszer az Idôzítés/óra (TIMER/CLOCK) gombot.

Megjelenik az óra.

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Az óraérték villogni kezd.

Teendô Forgassa a vezérlôtárcsát

Az óraérték növeléséhez Jobbra

Az óraérték csökkentéséhez Balra

Amikor az óra a helyes óraértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(ENTER) gombot.

A percérték villogni kezd.

Teendô Forgassa a Vezérlôtárcsát

A percérték növeléséhez Jobbra

A percérték csökkentéséhez Balra

Amikor az óra a helyes percértéket mutatja, nyomja meg a Beírás

(ENTER) gombot.

Az óra elindul, és mutatja a pontos idôt, még a kikapcsolt készüléken is.

Bármely más üzemmód használata során ellenõrizheti a pontos

CLLO K) gomb egyszeri megnyomásával.

A 4,6. lépésekben a Vezérlõtárcsa helyett használhatja a

/ gombokat az elõlapon, vagy a TTU NIIN ALLB M

/ gombokat a távvezérlôn.

1

3,5,7

4,6

2

A 3,5,7. lépésekben a Beírás (ENTER) gomb helyett használhatja a távvezérlõ Programozás (PROGRAM/SET) gombját is.

10

C D lle ezze k b ettö

C D//M 3--C meezzeekk lleejjááttsszzáássaa

3 d b 1 m--eess C D lleem

Ne erõltesse a lemezfiókot a nyitásnál, zárásnál.

Ne nyomja meg lefelé a lemeztálcát, és ne tegyen rá semmit.

Gondosan bánjon a lemezekkel, olvassa el a lemezek kezelésérõl szóló fejezetet.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg a Lemezfiók nyitó/záró (OPEN/CLOSE( )) gombot az elôlapon.

A lemezfiók kinyílik.

Tegyen egy vagy két lemezt a lemeztálcára, az elülsô lemezhelyekre.

A címke felfelé nézzen.

A lemezfiók bezárása elõtt ellenõrizze, hogy a lemezeket helyesen tette-e a lemezhelyekre.

A harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a Lemezcsere (DISC

CHANGE ) gombot az elôlapon (vagy a Lemezléptetés (DISC SKIP) gombot a távvezérlôn).

A gomb megnyomására a lemeztálca 120˚–kal körbefordul.

Zárja be a lemezfiókot a Lemezfiók nyitó/záró (OPEN/CLOSE( )) gomb újbóli megnyomásával.

Ha azonnal indítani kívánja a lejátszást, az alábbiak szerint járjon el:

Lejátszás Gombnyomás

1-es lemez

2-es lemez

) vagy Disc 1

3-as lemez Disc 3

A gomb megnyomására a lemezfiók automatikusan bezáródik, és megkezdõdik a kiválasztott lemez lejátszása.

CD (

Disc 2

Lemez cseréjéhez vagy kivételéhez ismételje meg a 2-5. lépéseket.

Használaton kívül a lemezfiók legyen zárva, hogy ne porosodjon.

A lemezeket akkor is betöltheti vagy cserélheti, ha közben rádiót, kazettát, vagy egy csatlakoztatott külsõ mûsorforrást hallgat.

5

4

2,5

C D--R D--R 3--C

õ ttííp ussú D lleem djjaa lleejjááttsszzaan ud

D lleem um okkaatt..

ülléékk aazzo nb m ttu d eellm o C D,,

Különleges alakú (szív formájú, nyolcszögletû, stb.) CD lemezek gyakori lejátszása rongálhatja a lejátszót.

A lejátszást elindíthatja, ha legalább egy lemezt behelyezett a készülékbe.

1

2

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a CD üzemmódot a CD( ) gomb megnyomásával.

Tegyen be egy vagy több CD lemezt, vagy MP3-CD lemezt a készülékbe.

Nyomja meg a CD( távvezérlôn.

) gombot az elôlapon, vagy a gombot a

Ha egynél több lemezt helyezett be, a készülék egymás után lejátssza õket.

Egyes MP3-CD lemezeknél néhány másodpercet igénybe vehet a lemez kiolvasása.

A mûsorszámok angol címe csak akkor jelenik meg a kijelzõn, ha közvetlenül a számítógéprõl töltötte le a mûsorszámokat, vagy ha a vásárolt MP3-CD lemezen a mûsorszámokat könyvtárba rendezték. (A feliratok más nyelven, mint angol, nem jelennek meg.)

Az MP3-CD lemez tulajdonságaitól függõen elõfordulhat, hogy a mûsorszámok angol neve nem jelenik meg.

< D lleejjááttsszzááss>

A mûsorszám sorszáma

Lejátszási idõ

A mûsorszám sorszáma

Cím (könyvtár) kijelzés

Lejátszási idõ

Állítsa be a hangerôt.

Forgassa el a V OLLU vagy

Nyomja meg a V OLLU

A hangerõ 31 lépésben állítható be (VOL MIN, VOL 1 - VOL 29,

VOL MAX).

A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a

C D( ) gombot.

) gombot a lejátszás folytatásához.

A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

A lemezeket lejátszás közben is kicserélheti azon a két lemezhelyen, amelyik nem az éppen játszott lemezt tartalmazza. Nyissa ki a lemezfiókot a Lemezcsere (DISC CHANGE) gombbal, és tegye a lemezeket a két szabad lemezhelyre. A lemeztálcát nem lehet körbeforgatni lejátszás közben.

Ha nincs lemez a lejátszóban, a kijelzõn a „NO DISC” felirat látható.

Ha az ismétlés üzemmód nincs bekapcsolva, a lejátszás automatikusan kikapcsol a három lemez lejátszása után.

HU

1

1

5

5

2,4,6

7

11

HU

n ááttvváálltt C D ü p)) g om mm drraa..

meeg nyyo utto u--

Egy adott lemez kiválasztásához nyomja meg a Lemezkiválasztó gombok lemez jelzése villogjon.

A készülék lejátssza az összes behelyezett lemezt, a kiválasztott lemezzel kezdve a lejátszást.

Ha csak egyetlen lemezt kíván lejátszani, nyomja meg az Ismételt lejátszás (CD REPEAT) gombot az elõlapon annyiszor, hogy a kijelzõn a „1 CD” jelzés legyen látható.

Ha rádió vagy kazetta hallgatása közben megnyomja a

Lemezkiválasztó gombok (DISC (1,2,3)) egyikét, a készülék automatikusan CD üzemmódra vált.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, a lejátszás automatikusan a következõ lemezzel kezdõdik.

Ha 5 másodpercig megnyomja a Lemezfiók nyitás/zárás

(OPEN/CLOSE) gombot, a kijelzõn megjelenik a „LOCK” felirat,

és a készülék zárolja a lemezfiókot. Ha még egyszer lenyomva tartja a Lemezfiók nyitás/zárás (OPEN/CLOSE) gombot, a készülék feloldja a lemezfiók zárolását, és a kijelzõn az

„UNLOCK” felirat jelenik meg.

3--C D aallb mo kkiivváállaasszzttáássaa

Azz aallb um okk ééss m orrsszzáám okk áálllljj ü mm ód

A kívánt album kiválasztásához forgassa el a Vezérlôtárcsát.

Ha mûsorszámot kíván kiválasztani, nyomja meg a

, gombot.

Az adott albumon belül kiválasztja a mûsorszámot.

Ha a

, gombot többször nyomja meg, mint ahány mûsorszám található az adott albumban, a keresés a következõ albumban folytatódik.

orrsszzáám okk

Album kiválasztása

Mûsorszám kiválasztása

M ûsso

Akkáárr aa lleejjááttsszzááss eelliin dííttáássaa eellô aa m ûsso ott,, aam

A lejátszás elindításához...

Forgassa el a Vezérlôtárcsát (Multi Jog)...

A következô mûsorszám elején

Az éppen játszott mûsorszám elején

Az elôzô mûsorszám elején

A kívánt mûsorszám elején

Jobbra egy jelzéssel;

Balra egy jelzéssel;

Balra két jelzéssel;

Jobbra vagy balra a megfelelô számú jelzéssel.

A mûsorszám kiválasztását elvégezheti az elôlap vagy a távvezérlô vagy gombjaival is.

A ttáávvvveezzéérrllõ n

A Hangolás/album kiválasztás (TUNING ALBUM) / gombbal válasszon az albumok közül, a mûsorszámot.

/ gombokkal pedig válassza ki a kívánt

12

Az MP3 az MPEG1 Layer 3 nemzetközileg szabványos audio jeltömörítési technológia rövid jelzése. Ez a digitális tömörítési technológia a hangminõség csökkentése nélkül tömöríti tizenketted részére az audio jeleket.

FFáájjll kko mp

A készülék lejátssza az MP3 (Mpeg1.Layer3) formátumú,

*.mp3 kiterjesztésû fájlokat.

A készülék nem tudja viszont lejátszani az MP2 formátumú, valamint a 22 kHz mûsorszámokat.

Az ID3* mezõ tartalma megjelenik a kijelzõn angol nyelven.

*Az MP3 fájlok az ID3 mezõben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, mint pl. az album címe, elõadó, mûsorszám címe, stb.

Egy CD-R vagy CD-RW lemez maximális kapacitása 680MB.

Egy MP3 fájl általában 4 MB, így egy lemezre kb. 170 fájl rögzíthetõ.

TTu dn ókk aa C D--R D--R

A felhasználó által szerkesztett, audio CD formátumban rögzített CD-R és CD-RW lemezek visszajátszhatók a készülékkel, ha ezeket a felvétel után véglegesítették. (A felvételi körülményektõl és a lemez tulajdonságaitól függõen elõfordulhat, hogy egyes lemezeket a lejátszó nem játszik le.)

A CD-RW lemezek kiolvasása hosszabb idõt vesz igénybe, mert a CD-RW lemezeknél a visszaverõdés mértéke kisebb, mint a normál CD lemezeknél.

lleejjááttsszzáássáánnaakk ssoorrrreennddjjee

Windows Explorer használatakor az alábbi képernyõ jelenik meg.

A nyilak jelzik a könyvtárak és mûsorszámok lejátszási sorrendjét.

A jpg, wav és doc kiterjesztésû fájlok nem audio fájlok, ezért ezeket a készülék lejátszás közben átugorja.

gyy aad otttt m

C D lleem heettii aa m ûsso naakk aa h

Azt ajánljuk, hogy e mûvelet elõtt halkítsa le a készüléket.

Mûsorrészlet keresése

Elôrefelé

Hátrafelé

Nyomja meg és tartsa lenyomva

gombot legalább egy másodpercig; gombot legalább egy másodpercig.

A keresést úgy is végrehajthatja, hogy a készülék elôlapján tartja lenyomva a / gombot.

HU

A m ûsso orrrre nd n mo

EEb been mm ód orrsszzáám okk sso miin deen g aa m ûsso okkaatt..

ettlle n

orrrreen db

Nyomja meg a Véletlen sorrendû lejátszás (SHUFFLE) gombot.

Megjelenik a „SHUFFLE(CD)” vagy „RANDOM(MP3-CD)” jelzés,

és a készülék megkezdi a mûsorszámok lejátszását, véletlenszerû sorrendben.

A kijelzôn látható a mûsorszám sorszáma és lejátszási ideje.

Véletlen sorrendû lejátszásnál használható üzemmódok:

Továbbugorhat a következô mûsorszámra (véletlenszerûen kiválasztva), ha megnyomja a / gombot, vagy elforgatja a

Vezérlôtárcsát egy jelzéssel balra vagy jobbra.

Megkereshet egy adott pontot az éppen játszott mûsorszámon belül, ha a lenyomva tartja.

/ gombot egy másodpercnél hosszabb ideig

A véletlen sorrendû lejátszás kikapcsolásához nyomja meg az Állj ( ) gombot, vagy újból a Véletlen sorrendû lejátszás (SHUFFLE) gombot.

A véletlen sorrendû lejátszás közben nem használhatók az ismételt lejátszás és a CD szinkronfelvétel.

2

3

1,3

2

13

E gyyvve ejjá

HU

C D lleem m ód

Nyomja meg egyszer az Egyveleg lejátszás (MEDLEY PLAY) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „MEDLEY” kijelzés.

A mûsorszámok közötti szünet lerövidül.

Nyomja meg az Egyveleg lejátszás (MEDLEY PLAY) gombot még egyszer.

Ezzel kikapcsolja a funkciót, és a készülék visszakapcsol a normál lejátszásra.

1 0 m

D vva gyy M 3--C D lle me g om ott.. A ésszzü k a a k özzb n n ettk ezzõ erre a m eg a + 0 orrsszzá mm all rre n-ellk ezzõ ûsso mrra k,, m ajjd a g om uttá miin de n e gyye eg nyyo má na 0--1 0 m ûsso ott u k mûsorszámot akarja meghallgatni, nyomja meg négyszer a

+10 gombot, majd háromszor a gombot.

5 ›1 0› 2 0 › 3 0 › 4 0 › 4 1 › 4 2 › 4 3

A m ûsso méétteelltt lleejjááttsszzáássaa

üzzeem mó baan meed g

A CD lemezrõl kiválasztott egyetlen mûsorszámot;

A kiválasztott CD lemez összes mûsorszámát;

Az összes betöltött CD lemez összes mûsorszámát.

Ismételt mûsorszámok Nyomja meg a távvezérlôn az Ismételt lejátszás (CD REPEAT) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az alábbi jelzés legyen látható:

Az éppen játszott mûsorszám akármeddig

A kiválasztott lemez mûsorszámai

Az összes behelyezett lemez mûsorszámai

REPEAT 1

REPEAT 1 CD

REPEAT ALL CD

Az ismételt lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az

Ismételt lejátszás (CD REPEAT) gombot, hogy a kijelzôn az „ALL

CD” vagy „1 CD” jelzés legyen látható, vagy nyomja meg az Állj ( ) gombot.

FFo h

H a a 3-- C D lle

újjb óll e dííttjja a lle me a m ûsso mm lle állllíítto

áss lle állllííttá a vva gyy a ékk kkiikka pccsso attó

átt,, e nn diikk,, a a sse gííttssé évve ellyyiikkn õlle g a uttá n

Az MP3-CD lemez lejátszása közben nyomja meg a Programozás

(P RO GR M) gombot.A gomb ismételt megnyomásával választhat a

LAST ON (Bekapcsolva) és LAST OFF (Kikapcsolva) beállítás között.

2

1,2

14

A m ûsso okk lleejjááttsszzáássaa aa b orrrreen db prro grraam

PPrro grraam üzzeem mó baan haattjjaa,, h gyy::

A betöltött lemezekrõl kiválasztott mûsorszámokat milyen sorrendben kívánja lejátszani;

Mely mûsorszámokat nem kíván lejátszani.

A program maximum 24 mûsorszámot tartalmazhat.

A mûsorszámok kiválasztása elõtt a lejátszást le kell állítania.

A programozott lejátszás együtt használható az ismételt lejátszás

üzemmóddal.

Ha éppen CD lemezt hallgat, állítsa le a lejátszást az Állj ( ) gombbal.

Töltse be a CD-játszóba a hallgatni kívánt lemezeket.

Nyomja meg a Programozás (PROGRAM) gombot.

A kijelzôn az alábbi jelzések láthatók:

(01=A program száma, PR1=A lemez száma, --=A mûsorszám sorszáma a lemezen)

Válassza ki a Lemezkiválasztó (DISC(1,2,3)) gombokkal azt a lemezt, amelyik a kívánt mûsorszámot tartalmazza.

Válassza ki a beprogramozni kívánt mûsorszámot a vezérlôtárcsával:

Hátrafelé történô kereséshez forgassa el balra a Vezérlôtárcsát;

Elôrefelé történô kereséshez forgassa el jobbra a Vezérlôtárcsát.

A választás megerôsítésére nyomja meg a Programozás (PROGRAM) gombot.

A készülék beprogramozza a kiválasztott mûsorszámot, és a kijelzôn megjelenik a jelzés.

További mûsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 4-6. lépéseket.

Nyomja meg a CD ( ) gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben.

Üzemmód Forgassa el a Vezérlôtárcsát

Az éppen játszott mûsorszám ismételt meghallgatása

Balra egy jelzéssel

Az elôzô mûsorszám meghallgatása Balra két jelzéssel

A következô mûsorszám meghallgatása Jobbra egy jelzéssel

Átugrás egy vagy több mûsorszámon elôre vagy hátra

Jobbra vagy balra, ahány jelzéssel szükséges

1 0

A programozott lejátszási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg az

Állj ( )gombot.

Nyomja meg az Állj ( ) gombot még egyszer a lejátszás leállítása után.

A „PRGM” jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

Ha kinyitja a lemezfiókot, a program törlõdik.

Ha a kiválasztott lemezhelyen nincs lemez, vagy a lemezen nincs olyan sorszámú mûsorszám, mint amelyet kiválasztott, a lejátszás a program soron következõ mûsorszámával folytatódik.

Az 5,9. lépésben a mûsorszámokat kiválaszthatja a gombokkal is.

/

A 3,6. lépésben a programozáshoz használhatja a távvezérlõ

Programozás (PROGRAM/SET) gombját is az elõlapon található

Programozás (PROGRAM) gomb helyett.

4

3,6

8

5,9

1,10

HU

15

HU

prro grraam gyy m ód

prro grraam orr eelllleen õrriizzh

Ha már elkezdte a program lejátszását, nyomja meg az Állj ( ) gombot.

Nyomja meg a Programozás (PROGRAM) gombot.

A következô kijelzés jelenik meg:

(CH=Ellenôrzés, 01=Program száma, CH1=Lemez száma, --=Mûsorszám sorszáma a lemezen)

Ha már 24 mûsorszámot beprogramozott, a Programozás

(Program) gomb megnyomására a PR jelzés helyett a CH jelzés jelenik meg.

Nyomja meg újból a Programozás (PROGRAM) gombot.

Megjelenik az elsô kiválasztott mûsorszám száma, a CH (változtatás) jelzéssel együtt.

Nyomja meg a Programozás (PROGRAM) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn a megváltoztatni kívánt mûsorszám száma legyen látható.

Ha szükséges, válassza ki a kívánt lemezt a Lemezkiválasztó (DISC (1,2,3)) gombokkal.

A / gombokkal vagy a vezérlôtárcsával válassza ki az új mûsorszámot.

A Programozás (PROGRAM) gombbal erôsítse meg a választást.

A CD ( ) gombbal indítsa el a program lejátszását.

A lejátszás a program elsô mûsorszámával indul.

8

2,3,4,7

6

1 6

5

6 1

8

6

6

óáállllo máásso haan go

óáállllo máásso

15 FM állomás

8 MW állomás

7 LW állomás

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a Rádió üzemmódot a TUNER gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elôlapon vagy a távvezérlôn a Rádió/hullámsáv kiválasztó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával.

Megjelenik a kijelzôn a megfelelô kijelzés:

FM

AM(MW)

LW (egyes típusoknál)

URH ultrarövidhullám

Középhullám

Hosszúhullám

óáállllo máásso haan go

Kézi hangolás

Automatikus hangolás

Nyyo mjjaa m Haan go

((TUNING MODE)) g om ott

üzzeem mó

Annyiszor, hogy a MANUAL jelzés legyen látható.

Annyiszor, hogy az AUTO jelzés legyen látható.

Válassza ki a tárolni kívánt állomást:

Forgassa a Vezérlôtárcsát balra, ha a frekvenciaérték csökkenô irányában kíván keresni, vagy jobbra, ha a frekvenciaérték növekvô irányában kíván keresni.

vagy:

Használja a távvezérlôn a Hangolás TUNING vagy gombot.

Kézi hangoláskor gyorsabban haladhat, ha folyamatosan lenyomva tartja a Hangolás (TTU NIIN

Elõfordulhat, hogy automatikus hangoláskor a keresés olyan frekvenciaértéken is megáll, amihez nem tartozik rádióállomás.

Ilyenkor használja a kézi hangolási módszert.

Állítsa be a hangerõt:

Forgassa el a hangerôszabályzót (VOLUME) az elôlapon vagy

Nyomja meg a Hangerô gombokat (VOLUME + vagy ) a távvezérlôn.

Válassza ki az FM sztereo vagy mono vételi üzemmódot a

Mono/sztereo (MONO/ST) gombbal.

Ha nem akarja tárolni a behangolt állomást, lépjen vissza a 4.

lépésre, és folytassa a hangolást.

Ha viszont tárolni kívánja:

a Nyomja meg a Tárolás (MEMORY) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik a PRGM jelzés.

b A Hangolás (TUNING) fel/le gombokkal válasszon ki egy memóriahelyet 1 és 15 között.

c Nyomja meg újból a Tárolás (MEMORY) gombot az állomás tárolásához.

Eltûnik a PRGM jelzés, és a készülék tárolja az állomást.

További állomások tárolásához ismételje meg a 3-8. lépéseket.

Ezzel az eljárással tárolhat új állomást egy adott memóriahelyen.

A 8. lépésben a Tárolás (MEMORY) gomb helyett használhatja a távvezérlõ Programozás (PROGRAM/SET) gombját is.

16

1

7

8

2,3

5,8

4

5,8

5

6

1

olltt áállllo okk h

óáállllo máásso õkkéép peen

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Válassza ki a Rádió (TUNER) üzemmódot a távvezérlõn a TUNER gombbal.

Válassza ki a hallgatni kívánt hullámsávot az elõlapon vagy a távvezérlõn a Rádió/hullámsáv választó (TUNER (Band)) gomb ismételt megnyomásával.

Nyomja meg az elõlapon vagy a távvezérlõn a Hangolási üzemmód

(Tuning Mode) gombot annyiszor, hogy a kijelzõn a „PRESET”

(tárolt állomások keresése) felirat legyen látható.

Az elôlapon a vezérlôtárcsával vagy a ki a kívánt állomást.

vagy

/ gombokkal válassza

A távvezérlôn a Hangolás (TUNING ALBUM) válassza ki a kívánt tárolt rádióállomást.

A készülék behangolja a kiválasztott rádióállomást.

vagy gombbal

HU

6

6

5,8

5,8

4

2,3

5

4

üzzeem mó n

Kézi hangoláskor az elõlapon a Vezérlôtárcsával vagy a / gombokkal hangolhatja be a rádióállomásokat.

Az automatikus hangolás leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

Preset (Tárolt állomások keresése) üzemmódban a tárolt állomásokat az elôlapon a vezérlôtárcsával vagy a hívhatja elô.

/ gombokkal

5

A vételi minôség javításához:

Forgassa körbe az FM vagy AM(MW) antennát;

Állítsa az antennát a legjobb vételt biztosító helyzetbe a rögzítés elôtt.

Ha az FM program zajos, nyomja meg a Mono/sztereo (MONO/ST) gombot, így átkapcsolhat a sztereo vételi üzemmódról mono üzemmódba. Az adás csak monoban lesz hallható, de a vétel javul.

17

R DSS aad

HU

ülléékk rreen deellkkeezziikk aazz R

õvvéé tteesszzii aazztt,, h og aazzo no

óáállllo mááss n wss,, R occkk,, C

óss A daattrreen

M R DSS rráád óáállllo máásso orrm

ókk,, p on

ókkh ozz,, m

õ,, ééss 3 0 m

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Hangoljon be egy FM állomást.

A hangoláshoz kövesse a 16. oldalon leírtakat.

A kijelzôn látható az FM jelzés és a frekvenciaérték.

Ha a behangolt állomás RDS információkat is sugároz, a kijelzõn automatikusan megjelenik az „RDS” jelzés.

Az RDS kijelzések megváltozatása (RDS DISPLAY) gombbal válassza ki a kívánt RDS kijelzési módot.

A gomb többszöri megnyomására a kijelzések az alábbi sorrendben váltják egymást:

Állomásnév Rádiós szöveg Óra Frekvenciaérték

(PS NAME) (RT) (CT) (Current FM frequency)

Azz R DSS ü kkiijjeellzzéésseekk mó baan

PSS N AM Állllo néévv))

A behangolt állomás nevének megjelenítése

gjjeelleen õ

Nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS DISPLAY) gombot az állomásnév megjelenítéséhez.

A kijelzõn megjelenik a „PS NAME” jelzés.

Ha az állomás sugározza az elnevezést, az állomásnév megjelenik a kijelzõn (BBC, AFO, NDR, stb.).

Ha az állomás nem sugározza az információt, az állomáshoz tartozó frekvenciaérték látható a kijelzõn.

Ha a rádióállomás sugározza az állomásnevet, az akkor is megjelenik, ha nem nyomja meg az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS

DISPLAY) gombot.

1

Az RDS szolgáltatások csak az FM hullámsávon fogható állomások vétele esetén vehetõk igénybe.

Azz R DSS sszzo

PSS N AM karakter hosszúságú neve.

64 karakteres szöveges információt.

idõ információt.

Egyes állomások nem sugároznak PTY, RT vagy CT információkat. Ilyenkor ezek a jelzések nem jelennek meg.

a közlekedési információk beolvasása történik.

A rádióállomás által sugárzott szöveges információ megjelenítése

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS DISPLAY) gombbal válassza ki a szöveges információ megjelenítését.

A kijelzõn megjelenik az „RT” jelzés.

Ha az állomás sugároz szöveges információt, az információ megjelenik a kijelzõn.

Ha az állomás nem sugároz szöveges információt, a kijelzõn a „NO RT” jelzés látható.

Po ntto õ))

A pontos idõ megjelenítése a sugárzott pontos idõ információ alapján.

3

Az RDS kijelzések megváltoztatása (RDS DISPLAY) gombbal válassza ki az óra megjelenítését.

A CT információk dekódolása kb. 2 percet vesz igénybe, ezért az óra nem jelenik meg rögtön.

Ha a rádióállomás nem sugároz pontos idõ információkat, a kijelzõn a „NO CT” jelzés látható.

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Kijelzés

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

M ûsso uss k ésse

állllo má erre k ((P Y)) é ûsso uss

A PTY információ egy olyan azonosító jelzés, mely alapján a rádió beazonosítja az egyes FM állomások által sugárzott mûsorok típusát.

A PTY gomb megnyomására a kijelzõn megjelenik az alábbi

30 mûsortípus egyike.

Mûsortípusok

• Hírek

• Olyan mûsorok, amelyek egy-egy aktuális hírt részletesebben tárgyalnak.

• Közérdekû információk, vásárlási, orvosi, stb. tanácsok.

• Sportesemények

• Oktató célú programok, illetve tanácsadó mûsorok.

• Rádiójátékok és sorozatok.

• Nemzeti és regionális kulturális programok.

• Tudományos mûsorok

• Riportok ünnepeltekkel, vetélkedôk, kabarémûsorok, stb.

• Népszerû zene

• Rock zene

• Könnyûzene

• Közkedvelt klasszikus zene, hangszerszólók, illetve szólóénekek

(pl. áriák) és kórusmûvek.

• Komolyzene, zenekari mûvek, kamarazene, opera, stb.

• Egyéb zenei mûfajok, pl. jazz, rhythm és blues

• Idôjárás jelentés

• Pénzügyi tanácsadó mûsorok

• Gyerekmûsorok

• Társadalmi kérdésekkel foglalkozó mûsorok

• Vallási mûsorok

• Betelefonálásra felhívó vitamûsorok.

• Utazással kapcsolatos mûsorok.

• Szabadidôs programok mûsora pl. kertészkedésrôl, horgászatról, fôzésrôl, stb.

• Jazz zene

• Country zene

• Népzene

• Örökzöld dallamok

• Tájegységek zenéje

• Dokumentum mûsorok

• Rendkívüli közlemények tesztjele

M ûsso nttii áállllo mááss kkeerreessééss

Hangoljon be egy olyan FM állomást, amely sugároz mûsortípus információt.

Az állomás behangolásához kövesse a

„Rádióállomások behangolása és tárolása” c. fejezetben leírtakat.

Ha a behangolt állomás sugároz RDS információkat, a kijelzôn látható az „RDS” jelzés.

Nyomja meg a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot.

A mûsortípus jelzése (NEWS, AFFAIRS, stb.) megjelenik a kijelzôn.

A Hangolás le vagy fel (TUNING DOWN vagy UP) gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt mûsortípust.

Ha az állomás nem sugároz mûsortípus információt, a kijelzôn a

„NO PTY” jelzés látható.

Ha kiválasztotta a mûsortípust (jelzése a kijelzôn látható), nyomja meg újból a Mûsortípus szerinti állomáskeresés (PTY) gombot, mire a készülék elkezdi az adott mûsortípust sugárzó állomás keresését.

Ha a készülék talál egy olyan állomást, amely a kiválasztott mûsortípusnak megfelelô mûsort sugároz, a keresés leáll.

Ha a készülék nem talál olyan állomást, amely a kiválasztott típusú mûsort sugározza, felfüggeszti a mûsortípus szerinti keresést, és visszakapcsol az eredetileg hallgatott állomásra.

2 2

2

HU

18

19

HU

Maag

1

A magnókazettákkal gondosan bánjon, olvassa el a magnókazetták kezelésérõl szóló fejezetet.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Kapcsoljon magnó üzemmódba az elôlapon a TAPE üzemmód választó gomb megnyomásával.

Nyissa ki az 1-es vagy 2-es magnó kazettatartóját úgy, hogy a kazettatartót enyhén megnyomja a Kazetta kiadás (PUSH EJECT

( )) jelzésnél.

Tegyen egy mûsoros kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a szalag látható része lefelé nézzen.

A kazettatartót tolja befelé, amíg a helyére kattan.

A szalagszámláló elôtt megjelenô 1 vagy 2 jelzés azt mutatja, hogy melyik magnót választotta ki lejátszásra.

Ha mindkét magnóba tett kazettát, a Magnó kiválasztó (DECK 1 / 2) gombbal (akár az elôlapon, akár a távvezérlôn) válassza ki azt a magnót, amelyikkel le szeretne játszani.

A kiválasztott magnó jelzése, „TAPE 1” vagy „TAPE 2” megjelenik a kijelzôn.

A kazetta meghallgatása Gombnyomás

A oldal TAPE ( ) egyszer (1-es és 2-es magnó)

B oldal TAPE ( ) kétszer (csak a 2-es magnó)

Megkezdôdik a kazetta lejátszása.

A kazetta lejátszásának leállítása után válassza ki a kívánt üzemmódot.

n U niitt

Üzemmód Gombnyomás

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

A ttáávvvveezzéérrllõ n

Üzemmód

A kazetta visszacsévélése

A kazetta elôrecsévélése

Gombnyomás

Üzemmód Gombnyomás

A lejátszás leállítása

nkkrro nffeellvvéétteell kkéésszzííttééssee C

((EEzz aazz üüzzeem móódd nneem

A C D lleem a szinkronfelvétellel kézi vezérlésû felvétellel nkkrro nffeellvvéétteell eeg otttt m ûsso

3

4

1

2

5

6

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elõlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és nyomja meg a

Szinkronfelvétel (CD SYNCHRO) gombot. Ha az egész lemezt az elejétôl kezdve rögzíteni kívánja, mûsorszám kiválasztása nélkül nyomja meg a Szinkronfelvétel (CD SYNCHRO) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” és „CD SYNC” jelzés, és a felvétel elkezdôdik.

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

1

FFeellvvéétteellkkéésszzííttééss C D lleem vveezzéérrlléésssseell

EEzzzzeell aa m ód meellyy p on óll eellkkeezzd heettii..

Felvételt csak a 2-es magnóban levõ kazettára készíthet.

A hangerõ beállítása nincs hatással a felvételre.

4

5

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Válassza ki a CD üzemmódot az elôlapon a CD üzemmód választó gombbal.

Tegye be a CD lemezt.

Válassza ki a rögzíteni kívánt lemezt.

Válassza ki a lemezrõl a rögzíteni kívánt mûsorszámot, és az elôlapon vagy a távvezérlôn a gombbal kapcsolja a CD-játszót Pillanat állj üzemmódba.

Nyomja meg Felvétel/pillanat állj (REC/PAUSE) gombot.

A kijelzôn megjelenik a „REC” jelzés.

Indítsa el a mûsorszám lejátszását a gombbal.

A készülék rögzíti a mûsorszámot a kazettán.

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

1

6 7

3

2

6

8

9

8

7

3,6,8

9

20

diió mû

maag nó diió mû

Felvételt csak a 2-es magnóban levõ kazettára lehet készíteni.

A hangerõ beállítása nincs hatással a felvétel minõségére.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegyen egy üres kazettát a 2-es magnóba.

Kapcsoljon Rádió (TUNER) üzemmódba a TUNER üzemmód választó gombbal.

Hangolja be azt a rádióállomást, amelyrôl felvételt kíván készíteni a távvezérlôn a Hangolás felfelé/lefelé (TUNING vagy ) gombbal, vagy az elôlapon a Hangolás felfelé/lefelé (TUNING DOWN vagy

UP) gombbal.

Nyomja meg a Felvétel/pillanat állj (REC/PAUSE) gombot.

A kijelzõn megjelenik a „REC” jelzés piros színben, és elkezdôdik a felvételkészítés.

A felvétel leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

1

maag nó

üzzeem mó okk

haattjjaa,, h og lleejjááttsssszzaa..

mffééllee m ód n jjááttsszzh utto maattiikku

Nyyo mjjaa m g aazz O daa--vviisssszzaa jjááttsszzááss ((R VE h og ntt lleejjááttsszzáássii m ód

A lleejjááttsszzááss eelliin miin dkkéétt kkaazzeettttaao

E M OD E)) g mb ott aan orr

Ha a kijelzôn az alábbi jel látható A készülék lejátssza

az egyik kazettaoldalt, majd leáll.

a kazetta mindkét oldalát, majd leáll a kazetta mindkét oldalát folyamatosan mindaddig, amíg a lejátszást le nem állítja.

HU

5

3

4 6 4

maag nó õ kkaazzeettttaa m ûsso maag nó

A másolás normál sebességgel történik.

A hangerõ beállítása nincs hatással a felvétel minõségére.

Vigyázzon, nehogy a mûsoros kazettát a 2-es magnóba tegye, mert kazettamásoláskor a 2-es magnóban levõ kazettáról minden törlõdik.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Tegye be az üres kazettát a 2-es magnóba.

Tegye be a másolandó kazettát az 1-es magnóba.

Kazettamásolás elindítása

Normál sebességgel

Gombnyomás

DUBBING

A kijelzôn megjelennek a megfelelõ kijelzések, és a készülék átmásolja az 1-es magnóban levô kazetta mûsorát a 2-es magnóban levô kazettára.

A másolás leállításához nyomja meg az Állj ( ) gombot.

1

m ûsso mlláálló n m okk kkeezzd orr aa kkiijjeellzzõ n m gyyeess m ûsso okkaatt..

gjjeelleen õ éérrttéékkeekkeett lleeo gyy aa kkééssõ bb n kkö nn on ossíítth

Ha a felvételkor fel kívánja jegyezni a szalagszámláló állását az egyes mûsorszámok kezdetekor, ne felejtse el nullázni a Szalagszámlálót (COUNTER RESET) a felvétel elindítása elõtt.

Mindkét magnó külön szalagszámlálóval rendelkezik.

4

5

21

Azz iid õ

HU

Azz iid õzzííttééss lleeh utto maattiikku

Haa Ö n m n rreeg geell zzeen ho gyy aa kkéésszzü olljjo n..

brreed nii,, aa kkö otttt iid õp nttb n jjáárrjjo n eell..

Ha már nem kívánja használni az idõzítõt, ne felejtse el kikapcsolni.

Az idõzítõ beállítása elõtt ellenõrizze, hogy az óra a pontos idõt mutatja-e.

Minden egyes lépésnél néhány másodperc áll rendelkezésére a beállítás végrehajtásához.

Ennek elteltével újból kell kezdenie az eljárást.

Kapcsolja be a készüléket az Üzemi kapcsolóval.

Nyomja meg az Idôzítés/óra (TIMER/CLOCK) gombot, hogy a kijelzôn a TIMER jelzés legyen látható.

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Néhány másodpercre megjelenik az „ON TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított bekapcsolási idô

(ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt bekapcsolási idôpontot.

Állítsa be a bekapcsolás idôpontját.

a

A Vezérlôtárcsával (MULTI JOG) állítsa be a bekapcsolási idô

óraértékét.

b Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

A percérték villogni kezd

c A Vezérlôtárcsával (MULTI JOG) állítsa be a bekapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Megjelenik az „OFF TIME” jelzés (a hangzáskép szimbólumok helyett), melyet a már elôzôleg beállított kikapcsolási idô (ha van ilyen) követ. Most már beállíthatja a kívánt kikapcsolási idôpontot.

Állítsa be a kikapcsolás idôpontját.

a

A Vezérlôtárcsával (MULTI JOG) állítsa be a kikapcsolási idô

óraértékét.

b

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

A percérték villogni kezd.

c

A Vezérlôtárcsával (MULTI JOG) állítsa be a kikapcsolási idô percértékét.

d

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Megjelenik a VOL XX jelzés, ahol XX jelenti a már beállított hangerôt.

A Hangolás le/fel (TUNING DOWN vagy UP) gombbal állítsa be a hangerôt, majd nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

A kijelzôn megjelenik a mûsorforrás jelzése.

A Vezérlôtárcsával válassza ki azt a mûsorforrást, aminek a mûsorára ébredni kíván.

Választás

TAPE (Magnó)

TUNER (Rádió)

CD (CD lemez)

Teendô

Tegyen az egyik magnóba egy mûsoros kazettát, még mielôtt kikapcsolja a készüléket.

a Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

b A Vezérlôtárcsával (MULTI JOG) válassza ki a kívánt tárolt állomást.

Töltsön be egy vagy több CD lemezt.

A Beírás (ENTER) gomb megnyomásával erôsítse meg a választást.

Az Üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.

Az órakijelzés mellett megjelenô jelzés azt jelenti, hogy az idôzítés mûködik. A készülék automatikusan be-, majd kikapcsol a beállított idôpontokban.

Ha ugyanarra az idôpontra idõzítette a be- és kikapcsolást, a kijelzôn az „ERROR” jelzés jelenik meg.

1,9

3,4,5,6,7,8

2

4,5,7

6

6

Azz iid beeáállllííttáássaa

A 4,5,6,7. lépésekben a beállításhoz használhatja a TUNING vagy le gombokat a távvezérlôn és a bokat az elôlapon is.

/ gom-

A 3,4,5,6,7. lépésekben a beállításhoz használhatja az ENTER gomb helyett a távvezérlô PROGRAM/SET gombját is.

Azz iid õzzííttõ utto maattiikku n m ûkkö p,, aa kkiijjeellzzõ n nii aazz iid õtt,,

Az idõzítõt bármikor kikapcsolhatja (a be- és kikapcsolt készüléken is).

Az idôzítés...

Kikapcsolásához

Újbóli bekapcsolásához

Nyomja meg az Idõzítés be-/kikapcsolás (TIMER-ON/OFF) gombot...

egyszer.

A jelzés eltûnik a kijelzôrôl.

kétszer.

A jelzés újból láthatóvá válik.

22

üzzeem ód iid máárraa..

haan go pll.. tteelleeffo híívvááss

Nyomja meg a Némítás (MUTE) gombot.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a Némítás (MUTE) gombot, vagy a Hangerô (VOLUME) gombot.

Haan peekk kkiivváállaasszzttáássaa

haan gzzáásskkéép haan go nkkááb b m haan peekkeett haasso nlló haan heett eell..

haan gkkö

Forgassa el a Hangzásképek kiválasztása (SOUND MODE) gombot a készüléken, vagy nyomja meg a Hangzásképek kiválasztása (SOUND

MODE) gombot a távvezérlôn a kívánt hangzáskép kiválasztásához.

Hangzás

Normál (lineáris)

Pop zenéhez illô hangzás

Rock zenéhez illô hangzás

Klasszikus zenéhez illô hangzás

Koncertterem akusztikáját reprodukáló hangzás

Élô zenéhez illeszkedô hangzás

Mozi akusztikáját reprodukáló hangzás

Választás

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

HALL

LIVE

CINEMA

((P ow

haan gzzááss

urrrro un d//P weerr SSo un

A P ow

ülléékk rreen deellkkeezziikk aa P weerr SSu un d//P weerr SSo un üzzeem mó daall.. urrrro un

A P b,, éélleettsszzeerrû bb haa aa kko ncceerrtt kkö gyyo máán haan gzzáásstt h haan gzzááss h beevveen nee..

ow ou nd sseeb b h gzzáásstt h haan go

óssáág hû

Nyomja meg a készülék elõlapján a Térhatás/erõteljes hangzás

(P.SURROUND/P.SOUND) gombot az üzemmód bekapcsolásához. A kijelzõn megjelenik a „P,SURROUND/P,SOUND” jelzés. A kikapcsoláshoz nyomja meg újból a gombot, mire az

„OFF” (Kikapcsolva) jelzés jelenik meg.

HU

23

A utto

HU

C D lleem gn ókkaazzeettttaa h olljjo n,, ííg otttt iid õttaarrttaam nyyu go n eellaallu dh utto haattjjaa,, h maattiikku gyy aa

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (AL SLEEP) gombot.

Megkezdõdik a lejátszás, és a következô jelzés jelenik meg a kijelzôn:

90 MIN

Nyomja meg az AL SLEEP gombot egymás után többször mindaddig, míg a kijelzôn az Ön által kívánt (a kikapcsolásig hátralevô) idôtartam meg nem jelenik.

Lejátszás közben bármikor:

Ellenôrizheti a kikapcsolásig hátralevô idôtartamot az

Automatikus kikapcsolás (AL SLEEP) gombbal.

Megváltoztathatja a beállítást az 1. és 2. lépés ismételt végrehajtásával.

Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás (AL SLEEP) gombot annyiszor, hogy a kijelzõn látható legyen az „Al SLEEP” jelzés.

Ennél a beállításnál a készülék a kazetta vagy a lemez végén kapcsol ki.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg az Automatikus kikapcsolás

(AL SLEEP) gombot annyiszor, hogy a kijelzôn az „OFF” jelzés legyen látható.

haan gsszzíín

haan go gyy d üb örrg haan gzzáásstt h

Forgassa el a Mély hangszín (BASS) gombot az elôlapon

(15 lépésben, BAS-14 és BAS+14 között).

A mély hangszínt tetszése szerint módosíthatja.

gyy aa sszzo bááb nttii m ûsso

5 m m--eess ccssaattllaakko rreen deellkkeezzõ gyy een neekk m

Csatlakoztassa a fejhallgatót az elôlapon található Fejhallgató csatlakozó

(Phones) aljzathoz.

A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangsugárzói kikapcsolnak.

Ha hosszú idõn keresztül, magas hangerõvel hallgatja a zenét a fejhallgatón keresztül, a hallása károsodhat

haan n b

haan go haan gzzáásstt h

Forgassa el a Magas hangszín (TREBLE) gombot az elôlapon

(15 lépésben, TRE –14 és TRE +14 között).

A magas hangszínt tetszése szerint módosíthatja.

Biizztto nssáág

Azz aallááb bii ááb híívvjjáákk ffeell aazz Ö n ffiig méétt,, h og

A készüléket csak olyan helyen használja, mely megfelel az alábbi feltételeknek:

Környezeti hômérséklet: 5°C-35°C

Páratartalom: 10-75%

Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrásoktól, nehogy a készülék túlmelegedjen, mert az a készüléket károsíthatja.

Ne tegyen cserepes virágot, vagy vázát a készülék tetejére.

A véletlenül a készülékbe került nedvesség súlyos áramütést okozat, és a készüléket is tönkreteheti. Ha bármilyen folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

Nagy viharban húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a hálózati aljzatból. A villámlás miatt fellépô feszültségcsúcsok kárt tehetnek a készülékben.

n rreen n ttiisszzttííttssaa

ülléékk aallááb b ffeellsso

A külsõ burkolatot;

A CD-játszót;

A magnók lejátszó egységeit (fejek, nyomógörgõk, hangtengelyek);

Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból: tisztítás elõtt; ha sokáig nem kívánja használni a készüléket.

Külsô burkolat

A külsô burkolatot puha rongy és enyhe tisztítószer segítségével tisztíthatja meg. Ne használjon a tisztításhoz súrolószivacsot, folyékony és aeroszolos tisztítószert, nehogy nedvesség kerüljön a készülék belsejébe.

CD-játszó

Lejátszás elõtt a CD lemezt tisztítsa meg speciális lemeztisztítóval.

A CD lemezekhez ne használja a hagyományos hanglemezekhez megfelelõ tisztítószert. A lemezt középrôl indulva, sugárirányban kifelé törölje át.

Rendszeresen tisztítsa a lejátszót speciális tisztítólemezzel (melyet kereskedôjétôl szerezhet be).

Magnók

1

A Kazetta kiadás (PUSH EJECT( )) jelzésnél megnyomva nyissa ki a kazettatartót.

Speciális tisztítószerrel és egy kis vattával törölje át a : fejet (1); nyomógörgôket (2); hangtengelyeket (3).

3

HU

Vegye ki az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb idôn keresztül nem kívánja használni. Az elemekbôl kifolyó elektrolit súlyosan károsíthatja a távvezérlôt.

Ha fejhallgatót használ, ne hallgassa hosszú idôn keresztül túlzottan nagy hangerôvel a készüléket, mert a hallása károsodhat.

1 2

Ha a távvezérlõt hosszú idõn keresztül nem kívánja használni, vegye ki belõle az elemeket, így megelõzheti a korrózió okozta károsodásokat.

Bár a készülék a káros környezeti hatásoknak ellenálló kivitelben készült, ne használja nagyon poros helyen, óvja rázkódástól, erõs hõtõl (fûtõtest melegétõl, napsugárzástól).

Ha a készülék használat közben kellemetlen szagot bocsát ki, húzza ki a konnektorból, és keresse fel a szervizt.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati vezetékre. A hálózati vezeték sérülése a készülék károsodásához vezethet (valamint tûz és áramütés veszélyt is elôidézhet).

Ne szedje le a készülék burkolatát.

A burkolaton belül feszültség alatt levô alkatrészek vannak, melyek érintése

áramütést okozhat.

24 25

HU

TTu dn ókk aa C D lleem

A CD lemezeket óvatosan kezelje. A lemezeket a szélénél fogja meg, így nem szennyezi ujjlenyomattal a fényes felületet.

Használat után a lemezt tegye vissza a tokjába.

Ne ragasszon papírt, öntapadós matricát a lemezre, és ne írjon a címkére.

A lemezeket speciálisan erre a célra gyártott tisztítókendõvel tisztítsa.

A lemezeket tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hõmérséklet károsíthatja õket.

A készülékkel mindig az alábbi jelzéssel ellátott lemezeket használjon:

TTu niivvaalló

Ellenõrizze, hogy a kazettában a szalag megfelelõen feszes-e.

Ha meg kívánja védeni a felvételt a véletlen törlés ellen, törje ki a kazetta élén található lemezkéket. Ha a késõbbiekben mégis felvételt kíván készíteni erre a kazettára, takarja le a nyílást ragasztószalaggal.

Használat után a kazettát tegye vissza a tokjába.

A kazettákat tiszta helyen tárolja, és óvja közvetlen napsugárzástól, mert a magas hõmérséklet károsíthatja õket.

Ne használjon 120 perces kazettát, mert túl nagy terhet ró a szalagtovábbító mechanizmusra.

Az ismerkedés egy új készülékkel mindig idôigényes.

Ha olyan problémába ütközne, melyrôl az alábbi listában olvashat, próbálja meg alkalmazni a leírt megoldást. Idôt takaríthat meg, valamint a fölösleges szervizbe járás bosszúságát.

L

Á

N

O

S

Á

L

T

A

Probléma

A készülék nem mûködik.

Nincs hang.

Az idôzítés nem mûködik.

Megoldás/magyarázat

• A készüléket nem csatlakoztatta megfelelôen a hálózatra, vagy a konnektor nincs feszültség alatt.

• A távvezérlôben kimerültek az elemek, vagy az elemeket nem a helyes polaritással helyezte be.

• Nem kapcsolta be a készüléket.

• Teljesen levette a hangerôt.

• Nem választotta ki a megfelelô üzemmódot

(TUNER, CD, TAPE, AUX).

• Fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.

• A hangsugárzók csatlakoztatása meglazult.

• Megnyomta a Némítás (MUTE) gombot.

• Kikapcsolta az idôzítôt az Idôzítés be-

/kikapcsolása (TIMER ON/OFF) gombbal.

A készülék a fenti lépések ellenôrzése után sem mûködik.

C

D

/

M

P

3

A CD-játszó nem kezdi el a lejátszást.

T

S

Z

Ó

L

E

J

Á

A CD játszó,az MP lemezt nem játsza le.

• Nyomja meg a Térhatás/erôteljes hangzás

(P.SURROUND/P.SOUND) gombot

5 másodpercig a kikapcsolt készüléken, ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti, gyári beállítási értékekre.

• Nem választotta ki a CD üzemmódot.

• A lemezt fejjel lefelé tette be, vagy a lemez szennyezett vagy karcos.

• A kiolvasó lencse szennyezett.

• A készüléket nem stabil, vízszinten felületre helyezte.

• A CD-játszó belsejében páralecsapódás fordult elô, hagyja a készüléket meleg helyen, amíg a pára elpárolog (kb. egy órán keresztül).

• Használja a számítógépet,ellenôrizze a kiterjesztést (.mp3).

A magnó nem kezdi el a lejátszást.

M

A

G

N

Ó

Hangerôcsökkenés tapasztalható.

A szalag törlése nem tökéletes.

Erôteljes nyávogás vagy hangkiesések fordulnak elô.

• Nem választotta ki a TAPE (Magnó) üzemmódot.

• A kazettát nem megfelelôen tette be.

• Nem zárta be a kazettatartót.

• A szalag laza vagy elszakadt.

• A lejátszófejek szennyezettek.

• A nyomógörgôk és a hangtengelyek szennyezettek.

• A kazetta elhasználódott.

R

Á

D

I

Ó

Gyenge a vétel, vagy egyáltalán nem lehet állomásokat behangolni.

• Nem választotta ki a TUNER (Rádió) üzemmódot.

• Nem állította be pontosan a frekvencia-

értéket.

• Kihúzta az antenna csatlakozót, vagy az antenna nem a megfelelô irányba néz.

Forgassa körbe az antennát a legjobb vételi helyzet megtalálásáig.

• Az épület leárnyékolja a rádióhullámokat, használjon külsô antennát.

Ha a fentiek alapján nem tudja orvosolni a hibát, írja fel: a készülék típusát és sorozatszámát, mely általában a hátlapon van feltüntetve; a jótállásra vonatkozó adatokat; a probléma pontos leírását;

és keresse fel kereskedõjét vagy a SAMSUNG márkaszervizt.

26

Miin õsséég ússííttááss

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a SSA MSSU G g ú,, M AX ZJJ6 50 ussú megfelel az alábbi mûszaki jellemzõknek.

LW (egyes típusoknál)

Hasznos érzékenység

AM (MW)

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

FM

Jel/zaj arány

Hasznos érzékenység

Teljes harmonikus torzítás

C ó

Kapacitás

Frekvenciaátvitel

Jel/zaj arány

Torzítás

Áthallási csillapítás

Lemez mérete

Maag ó

Frekvenciaátvitel

Jel/zaj arány

Áthallási csillapítás

Törlési hatás

60 dB

40 dB

56 dB

2 %

55 dB

10 dB

0,6 %

3 lemez

20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)

85 dB/1 KHz szûrôvel

0,05 %/1 KHz

75 dB

Átmérô:120 vagy 80mm. Vastagság: 1,2mm

125 Hz - 10 KHz

40 dB

30 dB

50 dB

Kimeneti teljesítmény (6 Ω) 2 x 80 W RMS, IEC (teljes harmonikus torzítás:10%)

Áthallási csillapítás 40 dB

Jel/zaj arány 75 dB

Állttaalláán oss

Méretek 270 (szé) x 332 (ma) x 426 (mé) mm

27

HU

A KÉSZÜLÉKET GYÁRTOTTA:

AH68-01417H

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project