Samsung 225MD User's manual

Samsung 225MD User's manual

SyncMaster 225MD

SyncMaster 225MD

Telepítő illesztőprogramok

Modell

SyncMaster 225MD

Jelölések

Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Tilos!

Ne szedje szét!

Ne érintse meg!

Fontos elolvasni és megérteni!

Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!

Földelés az áramütés megelőzése céljából!

Hálózati feszültség

Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPM üzemmódba. Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.

Ha a monitor kisméretű vagy ha ugyanaz a kép jelenik meg hosszú időn keresztül, akkor utókép jelenhet meg a képcső belsejében lévő fluoreszkáló anyag károsodása miatt.

Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban) alkalmazhatók.

Ne használjon sérült vagy laza villásdugót. z

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza ki a villásdugót a kábelnél fogva és ne érintse nedves kézzel a

villásdugót. z

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon. z

A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.

(Csak I. osztályú eszköz.)

Gondosan csatlakoztassa a tápkábelt, ügyeljen arra, hogy ne lazulhasson meg. z

A nem megfelelő csatlakozás tüzet okozhat.

Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz tárgyakat,

amelyek károsíthatják. z

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen aljzathoz.

z

Ez tüzet okozhat.

A monitor használata közben ne húzza ki a tápkábelt. z

A leválasztás túlfeszültséget okozhat, ami károsítja a monitort.

Ha a csatlakozó vagy dugó poros, ne használja a tápkábelt. z z

Ha a tápkábel csatlakozója vagy dugója poros, törölje le száraz ruhával.

Ha a tápkábel poros dugóval vagy csatlakozóval használja, áramütést vagy tüzet okozhat.

A berendezés tápcsatlakozásának megszüntetéséhez a csatlakozót ki kell húzni a konnektorból, tehát a hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek

kell lennie. z

A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.

Üzembe helyezés

Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá

24 órán keresztül folyamatosan üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje hivatalos szakember tanácsát.

Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor károsodását okozhatja.

Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre. z

Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a monitor belsejében.

Ne ejtse le a monitort szállítás közben. z

Ha leejti, sérülés vagy károsodás keletkezhet.

Helyezze a monitor tartóját polcra vagy szekrénybe úgy, hogy a tartó ne nyúljon túl a szekrény vagy polc szélén.

z

A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

A készüléket stabil, megfelelő méretű felületre helyezze.

z

A készüléket egyenletes, stabil felületre helyezze, mert az esetlegesen lezuhanó készülék veszélyt jelenthet, különösen gyermekekre.

Ne helyezze a készüléket a padlóra. z

Ebben az esetben megbotolhatnak benne, különösen a gyermekek.

A TŰZ ÁTTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA A TERMÉKTŐL TARTSA

TÁVOL A NYÍLT LÁNGOT, PÉLDÁUL A GYERTYÁKAT. z

Ezek tűzveszélyt okozhatnak.

Tartsa a tápkábelt távol a fűtőberendezésektől.

z

A kábel burkolatának megolvadása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne tegye a készüléket rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra vagy szekrénybe.

z

A készülék belső hőmérsékletének emelkedése tüzet okozhat.

Óvatosan tegye le a monitort. z

Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.

Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé. z

A képcső felülete károsodhat.

A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre. z

A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés személyi sérülésekhez vezethet. z

A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt használja.

A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzés érdekében maradjon bizonyos távolság (több, mint 10 cm) a készülék és a fal között.

z

A nem megfelelő szellőzés a készülék belső hőmérsékletének emelkedését okozhatja, ami a berendezés élettartamának csökkenését és működésének romlását eredményezheti.

Annak érdekében, hogy az esővíz ne szivároghasson be a házba a kültéri antenna vezetékén végigfolyva, az antenna vezetékének szabadban lévő szakaszát úgy kell méretezni és elvezetni, hogy az a házfalba bevezető furatnál

mélyebbre lógjon le (tehát a furatba a vezeték alulról érkezzen). z

Ha a termék belsejébe esővíz kerül, az áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha kültéri antennát használ, akkor azt az elektromos vezetékektől távol helyezze el annak érdekében, hogy az antenna még akkor se érhessen hozzá a vezetékekhez, ha az erős szél esetleg felborítaná.

z

A felborult (ledőlt) antenna sérülést és áramütést okozhat.

A műanyag csomagolást (zacskót) tartsa távol gyermekektől. z

A műanyag csomagolás (zacskó) fulladást okozhat, ha a gyermekek játszanak vele.

Tisztitás

A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot használjon.

Ne spriccelje a tisztítószert közvetlenül a monitor felületére. z

Csak javasolt tisztítószert használjon.

Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószert. z

Csak javasolt tisztítószert használjon.

Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa meg . z

A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.

Bizonyosodjon meg róla tisztítás előtt, hogy a tápkábelt kihúzta a

konnektorból. z

Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és törölje le a készüléket egy puha, száraz

ronggyal. z

Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.

A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a márkaképviselethez vagy valamelyik szakszervizhez.

z

A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt felgyülemlő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.

Egyebek

Ne távolítsa el a készülék burkolatát (vagy hátlapját). z z

A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.

A javítást bízza képzett szakemberre.

Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból,

és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy szervizhez .

z

A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje

járműbe. z z

Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.

Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból.

Ezt követően értesítse a Szervizközpontot .

z

A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz vezethet.

Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem

használja, áramtalanítsa a készüléket. z

A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva. z

A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.

A monitort tilos csak a hálózati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve balra

forgatni. z

A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.

Ne fedje le a monitor házán lévő nyilasokat ! z

A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.

A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy kisméretű fém tárgyakat.

z z

Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha idegen tárgy kerül a monitor belsejébe, szüntesse meg a tápellátást, és lépjen érintkezésbe a karbantartóközponttal .

Tartsa távol a készüléket robbanásveszélyes gázoktól, gőzöktől, és egyéb

gyúlékony anyagoktól. z

Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba. z

Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.

Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémpálcát, drótot, fúrót vagy gyúlékony tárgyakat, például papírt és gyufát a szellőzőnyílásba, a fejhallgatóba vagy az

AV-csatlakozókba.

z

Tüzet vagy áramütést okozhat. Ha idegen anyag vagy víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a Szervizközponttal .

Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor előfordulhat, hogy

a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép jelenik meg. z

Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.

A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelően állitsa be. z

A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre ártalmas lehet.

22 hüvelykes méret (55 cm) - 1680 x 1050

A fejhallgatók használatakor állítsa a hangerőt a megfelelő szintre. z

A túlzott hangerő károsíthatja a hallást.

A monitor folyamatos, túl közeli szögből történő nézése látáskárosodást okozhat.

A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.

Ne tegye a készüléket instabil, egyenetlen vagy rázkódásra hajlamos felületre. z

A készülék leejtése a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat. A készülék rázkódásra hajlamos helyen történő alkalmazása megrövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.

Mozgatás közben kapcsolja ki, és csatlakoztassa le a hálózatról a monitort.

Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes többi kábelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a monitort más eszközökkel

összekötő kabeleket is.

z

Ha valamelyik kábelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár

áramütést vagy tüzet is okozhat.

Tartsa távol a készüléket gyermekektől, mert azok rákapaszkodhatnak, és így kárt tehetnek benne.

z

Az esetlegesen lezuhanó készülék személyi sérülést, vagy halált okozhat.

Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból. z

Ha ezt elmulasztja, az összegyűlt szennyeződés, vagy a sérült szigetelés miatt megnőhet a hőkibocsátás, és ez áramütést, vagy tüzet okozhat.

Tartsa távol a gyermekek kedvenc tárgyát, és egyéb, a gyermek számára vonzó tárgyakat a készüléktől.

z

Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne mászhassanak fel a készülékre. Ha a készülék feldől, személyi sérülést vagy halálos balesetet okozhat.

Ha eltávolítja az elemeket a távirányítóból, ügyeljen rá, nehogy kisgyermekek

kezébe kerüljenek, mert lenyelhetik őket. z

Az elemek gyermekektől elzárva tartandók.

Az elemek cseréjekor az új elemeket az előírt polaritás (+/-) szerint helyezze be.

A megfelelő irány az elemtartón van feltüntetve. z

A rossz polaritás szerint (azaz fordítva) behelyezett elemek a kialakuló zárlat miatt megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.

Csak a termékhez előírt, szabványos elemeket szabad használni. Új és használt elemeket nem szabad vegyesen használni.

z

Megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.

Az elem és az akkumulátor nem hagyományos hulladékként kezelendő, ezért

újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek

és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.

z

A használt akkumulátor vagy elem visszajuttatható a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

Ha felemeli vagy mozgatja a monitort, ne fordítsa fel úgy, hogy csak az állványt

tartja. z

Ha ezt teszi, a monitor leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

Helyes testtartás a monitor használata közben

A monitor nézésekor próbáljon helyes testtartást felvenni. z z

Tartsa egyenesen a hátát.

Tartson 45 ~ 50 cm távolságot a szeme és a monitor képernyője

z z z z z között. Enyhén felülről nézzen a monitorra, és az legyen egyenesen Ön előtt.

Billentse a monitort 10-20 fokban felfelé. A monitor magasságát

úgy állítsa be, hogy a monitor teteje kevéssel a szemmagassága alatt legyen.

Állítsa be úgy a monitor szögét, hogy ne verődjön vissza a fény a képernyőn.

Próbálja karjait a felsőtestére merőlegesen tartani. Karjait tartsa azonos magasságban a kézfejével.

Tartsa a könyökét merőlegesen behajlítva.

Tartsa térdeit 90 foknál nagyobb szögben behajlítva. Lábai mindig legyenek alátámasztva. Karjait úgy igazítsa, hogy azok a szív alatt helyezkedjenek el.

Modell

SyncMaster 225MD

Funkciók

Digitális műsorok jellemzői

- A multimédiás műsorszórás összes folyamatának, így létrehozás, átvitel és vétel feldolgozása digitális. A készülék használói ily módon igen nagy, jelveszteség nélküli képernyőfelbontást

élvezhetnek, valamint további járulékos szolgáltatások közül választhatnak.

Digitális adások megtekintése

- Digitális adások megtekintéséhez olyan képernyő szükséges, mely alkalmas digitális műsorok vételére és megfelel a digitális műsorszórás jeleinek vételéhez szükséges feltételeknek.

HDMI jellemzők

- A HDMI széles körben elterjedt módszer a nagyfelbontású video- és audiotartalom tömörítési veszteség nélküli átviteléhez.

- Egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatja az eszközöket, és integráltan kezelheti azokat.

Igényes kivitel

- A termék megjelenése egyszerű, tiszta vonalú és igényes.

Ragyogó, fényes anyagok

- A fekete és fényes anyagok elegáns és ízléses megjelenést kölcsönöznek a készüléknek.

Kiemelten érzékeny érintőgombok

- A be- és kikapcsoló ill. állítógombok kiemelten érzékeny, igényes megjelenésű és kényelmes használatot biztosító érintőlapok (touchpad).

Gyors válaszidő

- Az 5 m/sec válaszidő tisztább és gyorsabb adást tesz lehetővé.

Kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét. Ha bármi hiányzik, kérjük jelezze az eladónál

.

Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval,

amennyiben választható elemeket kíván vásárolni.

Kicsomagolás

Állvány nélkül Állvánnyal

Kézikönyv

Kábel

Gyors beállítási útmutató

Jótállási jegy

(Egyes típusoknál)

Felhasználói kézikönyv, monitorvezérlő

Egyebek

D-Sub kábel Hálózati kábel

Hangkábelek

Külön értékesítve

Távirányító Telepek (AAA X 2) Törlőkendő

TV-antennakábel RCA-kábel Komponens-kábel

S-VIDEO kábel Fülhallgató/fejhallgató

SCART-csatlakozó

RCA-sztereó

(számítógéphez) kábel

Digitális audió optikai kimeneti kábel

Csak fekete és nagyon fényes típusoknál kerül alkalmazásra.

Előlap

1. TV/DTV

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Távirányító érzékelő

8. [ ] Bekapcsoló ő

9. Bekapcsolásjelző

10. Hangszóró

1. TV/DTV

A gombbal normál és DTV műsorszórási jelek között válthat.

[TV] → [DTV]

>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.

2. PIP - Csak PC/DVI módban érhető el

PC üzemmódban bekapcsolja a Video vagy TV képernyõt PIP (képa képben) módban.

3.

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.

4. - +

Menütételek közötti vízszintes mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

A hangerő is ezekkel állítható.

5. MENU

Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel aktiválására.

6.

Az OSD-menü kiválasztására használható.

PC módból Video módba kapcsol.

A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

A képernyõmódok átváltásához:

[PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.

7. Távirányító érzékelő

A távirányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.

]

Ez a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog amikor a monitor menti a változtatásokat.

9. Bekapcsolásjelző

Ez a funkció lehetové teszi, hogy áttekintse a rendszer üzemállapotát. Erről bővebben a

PowerSaver (Energiatakarékos mód) című részben olvashat.

10. Hangszóró

A hangok hallgatásához a számítógép hangkártyáját a monitorhoz kell csatlakoztatnia.

Az energiatakarékos üzemmóddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a

PowerSaver részt. Energiamegtakaritas céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.

Hátlap

1.

POWER

(A monitor hátlapjának kialakitasa termékenként változhat.) z

Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő POWER csatlakozóhoz. Ez a készülék

100 ~ 240 V (+/- 10%) feszültségen használható.

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Csatlakoztassa jelkábelt a monitor hátoldalán lévő

PC-csatlakozóhoz.

2. DVI-D

: Csatlakoztassa a DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI-D csatlakozóhoz.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található HDMI /

PC / DVI-D AUDIO IN-csatlakozót a számítógép hangkártyájához.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD / DTV beltéri egység) csatlakozóját a monitor R-AUDIO-Lcsatlakozójához.

2. P

R

, P

B

,Y

:Komponens videokábel (P

R

, P

B

,Y) segítségével csatlakoztassa a DVD / DTV beltéri egység videokimeneti csatlakozóját a P

R

, P

B

,Y bemeneti

csatlakozókhoz.

4.

ANT IN

z

A CATV vagy az antenna koaxiális kábelét csatlakoztassa a monitor hátlapján lévő antennaaljzathoz.

Használjon koaxiális antennakábelt.

5.

HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. HDMI IN

: Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található HDMI csatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMI csatlakozójához egy HDMI kábellel.

2. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

: Egy digitális audió optikai kimeneti kábel segítségével csatlakoztassa a képernyő DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL) csatlakozóját a DVD házimozi (vagy erősítő) digitális hangkimeneti vagy szabvány hangkimeneti csatlakozójába.

6.

EXT(RGB) / SERVICE

1. EXT(RGB)

: Csatlakoztassa a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját a

DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével.

A monitor EXT(RGB) csatlakozója a be- és kimenő TV-

és videojelek továbbítására szolgál.

2. SERVICE

: Ez karbantartási célokra fenntartott csatlakozó.

7.

z

A fejhallgatót csatlakoztassa a „Headphone-out” feliratú kimeneti aljzathoz.

8.

z

A Kensington zár egy olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható).

A zárszerkezet használatával kapcsolatban

forduljon a kereskedőhöz.

9.

COMMON INTERFACE z

Ezzel jeleníthetők meg a CI (Common Interface) kártyahelyre bedugott CAM (feltételes elérési modul) adatai.

Az alkalmazásinformáció a behelyezett CI CARD adatait jelzi ki.

A CAM bármikor telepíthető a TV bekapcsolt és kikapcsolt

állapotában is.

10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO - L

1. S-VIDEO / VIDEO

: Az AV bemeneti eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák – a monitor S-Video (V1) vagy Video (V2) aljzataihoz az S-VHS vagy az RCA kábelek segítségével csatlakoztathatók.

2. R - AUDIO - L

: Csatlakoztassa a DVD, VCR (DVD / DTV beltéri egység) csatlakozóját a monitor R-AUDIO-Lcsatlakozójához.

A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.

Távirányító

A távirányitó müködésére hatással lehet egy TV-készülék, vagy a monitor közelében müködő más

elektronikus berendezés, a működési frekvenciák interferenciája miatt.

1.

POWER

2.

Számgomb

3.

-/--

4.

TV/DTV

5.

CH LIST

6.

7.

8.

MENU

9.

MUTE gombok

Fel, le, jobbra és balra

10.

11.

ENTER

RETURN

12.

SOURCE

13. PRE-CH

14. GUIDE

15. D.MENU

16.

P

17.

EXIT

18.

INFO

19. TTX/MIX

20. COLOR BUTTON

21. P.MODE, M/B (MagicBright)

22. S.MODE

23. AUTO

24. P.SIZE

25. DUAL I-II

26. SUBTITLE

27.

SOURCE

28.

PIP

1.

POWER

Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.

2. Számgomb

TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani. Csatornaválasztásra használandó a PIP funkció kiválasztott állapotában, és a PIP SOURCE (PIP-forrás) TV lehetoségre állított állapotában.

3. -/--

(Egy-/két számjegyu csatornaválasztás )

Vagy annál magasabb számú csatornák kiválasztására használatos.

Nyomja meg ezt a gombot, ezután megjelenik a "--" jel. Adja meg a csatorna kétjegyu számát.

4. TV/DTV

Közvetlenül kiválasztja a TV, illetve a DTV üzemmódot

5. CH LIST

A képernyőn megjelenik a „Channel List” felirat.

6.

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

7.

MENU

Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel aktiválására.

8.

MUTE

A hang ideiglenes némításához nyomja meg a némítógombot.

A képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.

A MUTE gombot ismételten megnyomva visszavonhatja a Mute (Némítás) funkciót. A

gombot megnyomva is visszavonhatja a Mute (Némítás) funkciót.

9.

Fel, le, jobbra és balra gombok

A gombok a menüelemek közötti vízszintes és Függöleges mozgást, illetve a kiválasztott menü értékeinek beállítását teszik lehetové.

10.

ENTER

Az OSD-menü kiválasztására használható.

11.

RETURN

Visszatérés az előző menühöz

12.

SOURCE

A bemeneti jelforrás megváltoztatásához nyomja meg a „SOURCE” gombot.

A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

- A TV vagy DTV készüléket nem nézheti, ha a SOURCE gombot használja

- A televíziót csak a TV vagy DTV gomb használatával nézheti.

13. PRE-CH

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

14. GUIDE

Electronic Program Guide (EPG) display

15. D.MENU

A DTV menü megjelenítése

16.

P

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

17.

EXIT

18.

Használja ezt a gombot ha az aktiv menüből vagy a KK-ból ki akar lépni.

INFO

A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

19. TTX/MIX

A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten keresztül. z

Teletext gombok

További tudnivalók >> TTX / MIX

20. COLOR BUTTON

A kedvenc csatornák listába vételére, törlésére, illetve tárolására használhatók a

„Csatornalista” menüben.

21. P.MODE, M/B (MagicBright)

TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyárii beállítás kiválasztásával

(vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja).

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

PC / DVI : M/B ( MagicBright )

A MagicBright egy új monitor-üzemmód, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében.

( Entertain → Internet → Text → Custom )

22. S.MODE

A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó sarkán megjelenik az aktuális audio

üzemmód.

A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

23. AUTO - Csak PC módban érhető el.

Az Auto gombbal a képernyő automatikus beállítása végezhető el.

24. P.SIZE

Ezt megnyomva módosítható a képernyő mérete.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25. DUAL I-II

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll és MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO lehetõségeket úgy választhat, ha megnyomja a távirányítón a DUAL gombot tévénézés közben. (a mûsorszórás típusától függõen).

26. SUBTITLE

Digitális felirat kijelzése

27.

SOURCE - A PIP funkció bekapcsolt állapotában állítható be.

Válassza ki a PIP funkció SOURCE értékét.

28.

PIP - Csak PC/DVI módban érhető el

Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.

A monitor csatlakoztatása

1. Csatlakoztatás számítógéphez

Modell

SyncMaster 225MD

1.

2.

A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján levő áramnyilással.

Használjon a számítógépének megfelelő csatlakozást.

2-1.

A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.

Csatlakoztassa jelkábelt a monitor hátoldalán lévő PC-csatlakozóhoz.

[PC]

2-2.

A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.

Csatlakoztassa a DVI-kábelt a monitor hátoldalán lévő DVI-D csatlakozóhoz.

[DVI-D]

3.

4.

Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN-csatlakozót a számítógép hangkártyájához.

Kapcsolja be a számítógépet és a monitort is.

2. Macintosh csatlakoztatása

1. A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.

Csatlakoztassa jelkábelt a monitor hátoldalán lévő D-SUB-csatlakozóhoz.

[PC]

2. Kapcsolja be a monitort és a Macintosh gépet

Csatlakoztatás egyéb készülékekhez

monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák –, valamint számítógép csatlakoztathatók.

A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.

A monitor hátoldalának elrendezése típusonként változhat.

A DVI-HDMI kábel, a digitális optikai audiokimeneti kábel, és az RCA-sztereó (számítógéphez) kábel külön vásárolható meg.

Forduljon a

Hivatalos márkaszervizhez

, ha egy külön megvásárolható termékre van szüksége.

1. Audiovizuális eszközök csatlakoztatása

A monitor AV csatlakozóaljzataihoz lehet audiovizuális eszközöket – mint pl. DVD lejátszót, videomagnót

és videokamerát – csatlakoztatni.Az AV jelek a monitor bekapcsolt állapotában folyamatosan nézhetők.

1. Az AV bemeneti eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák – a monitor S-

Video (V1) vagy Video (V2) aljzataihoz az S-VHS vagy az RCA kábelek segítségével

csatlakoztathatók.

2. Csatlakoztassa a DVD/VRC/kamera AUDIO OUT csatlakozóját a monitor R-AUDIO-L csatlakozójához.

3. Ezek után egy lemez vagy egy szalag behelyezésével indítsa el a DVD lejátszót, a videomagnót vagy a videokamerát.

4. A SOURCE gomb használatával választhat az AV és S-Video lehetoségek közül.

2. EXT.(RGB) csatlakozó. - EXT (RGB) csatlakoztatása – Csak a SCART funkcióra alkalmas AVberendezésre vonatkozik.

Csatlakoztassa a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját a DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével.

A DVD-lemezek megtekintéséhez mindössze a DVD-lejátszót kell a bekapcsolt monitorhoz csatlakoztatnia.

1. Csatlakoztassa a monitor EXT (RGB)-csatlakozóját a DVD-lejátszóhoz egy SCART-dugasz segítségével.

2. Ha a Scart eszköz csatlakoztatva van a monitorhoz, a Source automatikusan Ext-re vált.

3. Televízió csatlakoztatása

monitoron televíziós műsorokat is nézhet, ha az egy antennához vagy egy CATV kábelhez csatlakozik.

Ehhez nincsen szükség a számítógépen külön televíziós vevő hardverre vagy szoftverre.

1. A CATV vagy az antenna koaxiális kábelét csatlakoztassa a monitor hátlapján lévő antennaaljzathoz.

Használjon koaxiális antennakábelt.

Beltéri antenna-terminál használata esetén:

Ellenorizze a falon lévo antenna-terminált, majd csatlakoztassa az antennakábelt.

Kültéri antenna használata esetén:

Ha kültéri antennát szeretne használni, akkor azt lehetőleg szakemberrel szereltesse föl.

Az antenna bemeneti termináljához az alábbiak szerint kell csatlakoztatni az RF-kábelt:

Az RF-kábel rézvezetékét egyenesen kell elvezetni.

2. Kapcsolja be a monitort.

3. Válassza a TV lehetőséget a TV/DTV gombbal.

4. Válassza ki a kívánt tévécsatornát.

A gyenge jel miatt rossz minoségu a vétel?

Vásároljon és szereljen be egy jelerosítot a jobb vétel érdekében

4. DVD/DTV Set Top Box csatlakoztatása

Csatlakoztassa a DVD/DTV Set Top Box bemenetét, ha az eszköz rendelkezik DVD/DTV csatlakozóval.

A tartozékok képét egyszerűen nézheti, ha csatlakoztatja őket a bekapcsolt monitorhoz.

1. Csatlakoztassa a DTV beltéri egységet a monitor R-AUDIO-L csatlakozójához.

2. Komponens videokábel (P

R

, P

B

,Y) segítségével csatlakoztassa a DVD / DTV beltéri egység videokimeneti csatlakozóját a P

R

, P

B

,Ybemeneti csatlakozókhoz.

3. A SOURCE gomb használatával választhat az Component lehetoségek közül.

5. HDMI csatlakoztatása

Számítógépet nem csatlakoztathat a HDMI IN csatlakozóhoz.

1. A bemeneti eszközök, pl. a digitális DVD-készülék HDMI-kábel használatával csatlakoztathatók a monitor HDMI IN csatlakozójához.

2. Ezután indítsa el a DVD-készüléket egy behelyezett DVD-lemezzel.

3. A SOURCE gomb használatával választhat az HDMI lehetőségek közül.

6. Csatlakoztatás DVI-HDMI kábellel

1. Csatlakoztassa a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját a monitor HDMI IN csatlakozójához egy DVI-HDMI kábellel.

2. Csatlakoztassa az RCA-sztereó kábel (számítógéphez) vörös és fehér jack csatlakozóit a digitális kimeneti eszköz azonos színű audiokimeneti csatlakozóihoz, és az átelleni jack csatlakozót a monitor HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN csatlakozójához.

3. Ezután indítsa el a DVD-készüléket egy behelyezett DVD-lemezzel.

4. A SOURCE gomb használatával választhat az HDMI lehetőségek közül.

7. Erősítő csatlakoztatása és használata

Az erősítő digitális (optikai) hangkimenetét vagy az általános hangkimeneti csatlakozót csatlakoztathatja a monitorhoz a megfelelő kábel használatával.

1. Egy optikai kábellel csatlakoztassa a képernyő DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóját a digitális erősítő digitális hangbemeneti csatlakozójába.

2. A MENU gomb használatával állítsa a Sound menü Internal Mute elemét On opcióra.

3. Az erősítő Volume ( + , - ) gombjainak segítségével állítsa be a Sound Volume elemet.

4. A csatlakoztatás befejeztével kapcsolja be a képernyőt és az erősítőt.

A képernyő nem bocsát ki hangot, ezért erősítőt kell alkalmaznia.

Hangszóró és erősítő csatlakoztatásának részleteit lásd az adott termékek gyártói által összeállított felhasználói kézikönyvekben.

8. A COMMON INTERFACE csatlakoztatása

A CAM bármikor telepíthető a TV bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.

A CI CAM modul külön vásárolható, illetve rendelhető meg a forgalmazótól.

1. Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyí irányának megfelelően, amíg helyére nem illeszkedik.

2. Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAM modult a közös felület (CI) kártyacsatlakozójába.

(A CAM behelyezése a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)

3. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.

9. Fejhallgató csatlakoztatása

A monitorhoz fejhallgató is csatlakoztatható.

1. A fejhallgatót csatlakoztassa a „Headphone-out” feliratú kimeneti aljzathoz.

Az állvány használata

A monitorhoz többféle típusú VESA szabványú állvány szerelhető. Az állványt össze kell hajtani vagy leszerelni ahhoz, hogy VESA állványt lehessen használni.

1. Az állvány összehajtása

A monitor -1 és 23 fok között dönthető meg.

2. A talp felszerelése

Erre a monitorra 100 mm X 100 mm-es VESA kompatibilis interfész talp szerelhető fel.

A. Monitor

B. Állvány interfész csatlakozási felület (Külön értékesítve)

1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati kábelt.

2. Helyezze az LCD monitort ‘képernyővel’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a képernyőt védje.

3. Lazítsa meg a rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban elcsavarva, hogy elváljon az

állványtól.

4. Állitsa egy vonalba az állvány csatlakozási felületet a hatso boritó állvány csatlakozási felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kar-tipusú vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt mellekletek. z z z z

Ne használjon a szabványos méretnél hosszabb csavarokat, mivel azok kárt okozhatnak a monitor belsejében.

A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikarok használata esetén a csavarok hossza a specifikációtól függően változhat.

Ne használjon a VESA csavarszabvány előírásainak nem megfelelő csavarokat. Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mivel ez károsíthatja a terméket, vagy a termék földre esését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet. A Samsung semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen balesetekért.

A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károsodásokért, vagy olyan személyi sérülésekért, melyet nem VESA szabványú falikarok használata, vagy a szerelési utasításban leírtak be nem tartása okoz. z z z

A monitor falra történő rögzítéséhez vásárolja meg a fali tartó készletet, amelynek segítségével a monitort legalább 10 centiméter távolságra szerelheti fel a faltól.

További információkért keresse fel a legközelebbi Samsung Szervizközpontot. A Samsung

Electronics nem vállal felelősséget a nem megfelelő állvány használatából eredő károkért.

Kérjük, a nemzetközi szabványoknak megfelelően használjon fali konzolt.

A monitor driver telepítése (Automatikus)

Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén.

Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről: z

Internet web-hely : http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Korea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

1. Tegye be a CD-t az olvasóba.

2. Kattintson a "

Windows

" telepítőre.

3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.

4. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra, majd pedig az OK-ra. (Microsoft

®

Windows

®

XP operációs rendszer)

Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg: http://www.samsung.com/

5. Ezzel a telepítés befejeződött.

A monitor driver telepítése (Manuális)

z

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén.

Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:

Internet web-hely : http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Korea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Microsoft

®

Windows Vista operációs rendszer

1. Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.

2. Kattintson a

(Start) "Control Panel" (Vezérlőpult) elemre. Ezután kattintson kétszer az

"Appearance and Personalization" (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.

3. Kattintson a "Personalization"(Személyes beállítások) majd a "Display Settings"(Képernyő beállításai) elemre.

4. Kattintson a "Advanced Settings…"(Speciális beállítások…) pontra.

5. Kattintson a "Properties"(Tulajdonságok) elemre a "Monitor" fülön. Ha a

"Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött. A monitor azonnal használható.

Ha a “Windows needs…” („A Windowsnak szüksége van…”) üzenet jelenik meg, ahogy az az alábbi képen látható, kattintson a "Continue"(Tovább) gombra.

Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet.

Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg : http://www.samsung.com/

6. Kattintson az "Update Driver…"(Illesztőprogram frissítése…) elemre a "Driver"(Illesztőprogram) fülön.

7. Jelölje be a "Browse my computer for driver software"(Illesztőprogramok keresése a számítógépen) négyzetet és kattintson a "Let me pick from a list of device drivers on my

computer"(Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.

8. Kattintson a "Have Disk…"(Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:\Drive), ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az "OK" gombra.

9. Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd kattintson a "Next"(Tovább) gombra.

10. Kattintson a "Close"(Bezárás) › "Close"(Bezárás) › OKOK gombokra a következő, egymás után megjelenő képernyőkön.

Microsoft

®

Windows

®

XP operációs rendszer

1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.

2. Kattintson a Start … Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and Themes”(Megjelenítés) ikonra.

3. Kattintson a Display (Képernyő ) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az Advanced

(Speciális) gombot.

4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.

5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a list…” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.

6. Válassza a „Don’t search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next

(Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.

7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő monitor modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

8. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra, majd az OK gombra.

Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet.

Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg: http://www.samsung.com/

9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.

10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.

Microsoft

®

Windows

®

2000 operációs rendszer

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.

2. A"File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.

3. Válassza ki a A: (D:\Driver)fájlt, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.

Telepítési útmutató

1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel"

(Start, Beállítások, Vezérlőpult)

2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra

3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.

4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület

1. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a monito helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.

2. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse folyamatos következő lépést.

5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram frissítése) majd

"Next" (Tovább) gombra.

6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet választani) lehetoséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez) gombra.

7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.

8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.

9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a "Next" (Tová gombra.

10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a"Close" (Bezárás) gombra.

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak,

akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés), majd a "Close" (Bezárás) gombra.

Microsoft

®

Windows

®

Millennium Operációs rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Megjelenítés) ikonra.

2. A Display Properties (A képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások) fülre, majd az Advanced (Speciális) gombra.

3. Kattintson a Monitor (képernyő) fülre, majd a következőkre: Change, Specify the location of the driver, Next (Változtatás, Az illesztőprogram helyének megadása, Tovább).

4. Ha megjelenik az Update Device Driver Wizard (Eszközillesztő frissítése varázsló) párbeszédablak, válassza a "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (Jelenítse meg az adott helyen lévő összes illesztőprogram listáját , így ki tudja választani a kívántat) lehetoséget, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

5. Tegye be a CD-t a meghajtóba és kattintson a "Have Disk" (Saját lemez) gombra.

6. Jelölje ki a A: (D:\Driver) –t és kattintson az OK-ra.

7. Válassza a Show all devices (Az összes eszköz megjelenítése) opciót, a listából válassza ki saját monitorját, majd kattintson az OK-ra.

8. Válassza többször a Close (Bezár) és az OK gombot, amíg be nem záródik a képernyő tulajdonságok párbeszédablak.

(Megjelenhet néhány más párbeszédablak is, ekkor a saját monitorra vonatkozót kell választani.)

Microsoft

®

Windows

®

NT Operációs Rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Képernyő) ikonra.

2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a

"Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.

3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia), majd kattintson az OK-ra.

4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha úgy tapasztalja, hogy a Test (Teszt)-re kattintás után a keszulek normálisan működik. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő, akkor válasszon más

üzemmódot.

Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a felbontas mértékét az eredeti kijelző mód cimű részben.

Linux Operációs Rendszer

Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.

1. Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.

2. A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.

3. Állítson be egeret a számítógépéhez.

4. A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.

5. Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.

6. A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.

7. Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.

(A frekvencia közvetlenül beírható.)

8. Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.

(A frekvencia közvetlenül beírható.)

9. Írja be a monitor modell nevét.

Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.

10. Ezzel befejezte a monitor beállítását.

11. Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.

Input

Modell

SyncMaster 225MD

Elérhető

üzemmódok

: PC /

DVI TV

: :

DTV

:

Ext.

AV

: : S-

Video

:

Component

:

HDMI

OSD

Source

List

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Lejátszás/Stop Tartalomjegyzék

Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt.

A távirányítón található “SOURCEközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

A TV/DTV gomb megnyomásával válthat TV- és DTV-üzemmódok

között.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

PIP

Edit

Name

8) HDMI

9) DTV

Amikor külső audiovizuális eszközök – mint pl. videomagnó vagy DVD lejátszó - vannak a monitorhoz csatlakoztatva, akkor a PIP funkció segítségével az ilyen eszközökről származó képek a számítógép videoképe fölé helyezett kis ablakban tekinthetők meg.(be / ki)

- PC / DVI üzemmódban elérhető.

1) PIP : A PIP-kép ki- és bekapcsolása.

A távirányítón található ' PIP közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül:

Off / On

2) SOURCE : Ezzel válaszhatja ki a PIP kép forrását.

A távirányítón található ' SOURCE közvetlen gomb megnyomásával választhat az alábbiak közül:

PC / DVI : TV / Ext. / AV / S-Video / Component

3) Size : Segítségével a felhasználó kikapcsolhatja a PIP képernyőt, vagy annak méretét módosíthatja.

/ / /

Ha a , lehetoséget választja a Size lehetoségnél, a Position és a

Transparency nem aktiválódik.

4) Position: A PIP ablak elhelyezkedésének megváltoztatására szolgál.

/ / /

5) Transparency : Állítsa be a PIP-ablakok Transparency (Átlátszóság) tulajdonságát.

High / Medium / Low / Opaque

A bemeneti forrás kiválasztását megkönnyíti, ha elnevezi a bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközt.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Transparency

Picture

PC / DVI Mode

Elérhető üzemmódok

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Lejátszás/Stop OSD Tartalomjegyzék

MagicBright™ Az új MagicBright™ funkció az élmény fokozása érdekében a megjelenített képtől függően választja ki a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg 4 mód közül választhat: Text, Internet, Entertain és Custom. Az egyes módok saját fényerőbeállítással rendelkeznek. A módok közül az 'M/B' gombbal választhatja ki a 4 közül a kívánt beállítást.

A távirányítón található “M/Bközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

1) Entertain

: Az Entertain (Szórakozás) opció kiválasztása esetén a monitor maximális – a televízió fényerejével megegyező – fényerőre kapcsol, amely a legkedvezőbb a szórakozási felhasználások (animáció, DVD, televízió vagy játék) céljára. s

2) Internet

:Az Internet opció kiválasztása esetén a monitor az internet böngészéséhez (szöveg vagy grafika) megemelt fényerőre kapcsol, megtartva a szöveg karaktereinek olvashatóságát.

3) Text

: A Text (Szöveg) opció kiválasztása esetén a monitor a szokásos monitorok normál fényerejére kapcsol, amely szöveg olvasásához vagy szövegszerkesztéshez leginkább alkalmas.

4) Custom

Az értékeket mérnökeink gondos munkával határozták meg, azonban előfordulhat, hogy azok nem egyeznek az Ön ízlésével, és az elöre beállított értékeket nem találja megfelelönek. Ebben az esetben ízlése szerint beállíthatja a fényerö és a kontraszt értékét az OSD menüben.

Custom

A képernyőmenük segítségével saját belátása szerint módosíthatja a

Contrast (Kontraszt), Brightness (Fényerő), Sharpness (Élesség) beállításokat.

1) Contrast

: A fényerö állitása.

2) Brightness

: Adjust the Brightness.

3) Sharpness

: Állítsa be a Sharpness (Élesség) értékét.

Ha a Custom funkció használatával állítja be a képet, a MagicBright Custom üzemmódba vált.

Colour Tone

A szín tónusa változtatható.

1) Cool

2) Normal

Colour

Control

3) Warm

4) Custom

Ezzel a funkcióval lehet a finom színbeállítást elvégezni.

1) R-Gain

2) G-Gain

3) B-Gain

Ha a Colour Control funkció használatával állítja be a képet, a Colour Tone Custom üzemmódba vált.

Image Lock

Az Image Lock (Képrögzítés) funkció a kép finomhangolására szolgál. Az instabil képek remegését és szikrázását okozó zajok eltávolításával a legjobb képminőséget biztosítja. Ha a Fine (Finom) beállítással nem sikerül kielégítő eredmény elérni, akkor használja a Coarse (Durva) beállítást, majd

újra a Fine (Finom) beállítást.

- PC üzemmódban elérhető.

1) Coarse (Durva)

: A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el. Ezzel a beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre.

2) Fine

: Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a finomhangolás

(Fine) után is fennmarad, akkor azt ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel) beállítása után.

3) Position

: Ezzel a képernyő elhelyezkedése állítható vízszintesen és függőlegesen.

1) Coarse

2) Fine

3) Position

Auto

Adjustment

Size

A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik.

Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, végrehajtódik az Auto

Adjustment funkció.

A távirányítón található “AUTOközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

- PC üzemmódban elérhető.

Ezzel különböző képméretek közül lehet választani.

1) Wide

2) 4:3

PIP Picture

Használhatja a “PIP” képernyő-beállításokat.

- PC üzemmódban elérhető.

1) Contrast

: Ezzel állíthatja be a képernyőn a “PIP”-ablak Contrast (Kontraszt)

értékét.

2) Brightness

: Ezzel állíthatja be a képernyőn a “PIP”-ablak Brightness (fényerö)

értékét.

3) Sharpness

: Ezzel állíthatja be a “PIP”-ablak legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség mértékét.

4) Colour

:Ezzel állíthatja be a “PIP”-ablakban a világosságot/sötétsége.

Elérhető üzemmódok : PIP ON

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mode

Elérhető üzemmódok

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Lejátszás/Stop OSD

Mode

Tartalomjegyzék

monitor négy, gyáriilag beállított, automatikus képbeállítással („Dynamic",

„Standard", „Movie" és „Custom”) („Dinamikus”, „Általános”, „Film” és

„Egyéni”) rendelkezik. Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja. A

„Custom” („Egyéni”) opció kiválasztása automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.

A távirányítón található “P.MODEközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Custom

A képernyő menüje segítségével igényeinek megfelelöen módosíthatja a kontrasztot és a fényeröt.

1) Contrast

: A Kontraszt állitása.

2) Brightness

: A fényerő beállítása.

3) Sharpness

: A képélesség beállítása.

4) Colour

: Ezzel állítható videokép élessége.

Colour

Tone

Size

Screen

Mode

A szín tónusa változtatható.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Ezzel különböző képméretek közül lehet választani.

A távirányítón található 'P.SIZEközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül: z

TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9

/ Zoom1 / Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Sem a Zoom1 sem a Zoom2 nem támogatja a 720p-nél magasabb felbontást, ha a bemeneti mód Component vagy HDMI.

A felhasználó csak akkor határozhatja meg a Screen mode (képernyőmód) beállítását, ha a picture size (Képméret) Auto Wide (Auto széles) lehetőségre van állítva.

- A Picture Size (Képméret) az Auto Wide (Auto széles) üzemmódban

Digital

NR

Film

Mode

érhető el.

- A funkció PC, Component (Komponens) vagy HDMI módban nem

elérhető.

1) Wide

2) 16:9

3) Zoom1

4) Zoom2

5) 4:3

- Digital Noise Reduction.( Digitális zajszurés.)

A Zajkiszűrés funkciót a következőkre állíthatja: Off / Low / Medium / High /

Auto.

A digitális zajszürő funkcióval tisztább és élesebb képet kaphat.

1) Off

2) Low

3) Medium

4) High

5) Auto

A Film Mode (Film mód) elemet Off / On (Ki/Be) kapcsolhatja.

A Film Mode (Film mód) funkció moziminőségű látványélményt biztosít.

- Ez a funkció legfeljebb 480i/576i felbontást támogat, ha a bemeneti

mód Component (Komponens) vagy HDMI.

Off

On

Sound

Elérhető

üzemmódok

: PC /

DVI TV

: :

DTV

:

Ext.

AV

: : S-

Video

:

Component

:

HDMI

OSD

Mode

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Tartalomjegyzék

A monitorban beépített hi-fi sztereó erősítő található.

Lejátszás/Stop

Custom

Auto

Volume

A távirányítón található 'S.MODE' közvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

1) Standard

: A Normál opcióval a gyári beállítások hívhatók be.

2) Music

: A Zene opciót akkor válassza, ha zenés filmeket vagy koncerteket néz

3) Movie

: A Mozi opciót akkor válassza, ha filmeket néz.

4) Speech

: A Beszéd opciót akkor válassza, ha foleg beszédbol áll (pl. hírmusorok).

5) Custom

: Az Egyéni opcióval hívhatja be a személyre szabott beállításokat.

A hang beállításait igényeinek megfelelöen változtathatja.

1) Bass

: Az alacsony frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki.

2) Treble

: A magas frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki.

3) Balance

: Hangegyensúly ==> Ezzel lehet állítani a bal és a jobb hangszórók közötti hangegyensúlyt.

A hang még a hangerő 0 állása mellett is hallható.

Csökkenti a különböző műsorszolgáltatók közötti hangerőkülönbséget.

Off

On

Internal

Mute

SRS

TruSurround

XT

Telt, életszerű hangzást érhet el, akár egy 5.1-es hangsugárzó rendszer esetén.

Off

On

Sound

Select

Ha a menü beállítása „On”, a hangszórókból nem érkezik hang a házimozi használatakor.

Off

On

A PIP képernyő bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Főkép) vagy a

Sub (Alkép) opció.

1) Main

2) Sub

Elérhető üzemmódok : PIP ON

Channel

Elérhető

üzemmódok

: PC /

DVI TV

: :

DTV

:

Ext.

AV

: : S-

Video

:

Component

:

HDMI

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Lejátszás/Stop OSD Tartalomjegyzék

Country

Az „Auto Store” (Automatikus tárolás) opció használata előtt a listából válassza ki a megfelelő országot. Ha országa nem szerepel a listán, válassza az „Other” (Egyéb) lehetoséget.

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

DTV

Country

Auto

Store

Manual

Store

Az Auto Store (Automatikus tárolás) funkció használata előtt állítsa be, melyik DTV-t lehetővé tevő országban használja a terméket.

1) France

2) Germany

3) Italy

4) Spain

5) Switzerland

6) United Kingdom

7) Austria

8) Sweden

9) Finland

10) Denmark

Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázhatja végig, és az összes megtalált csatornát automatikusan tárolhatja.

Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázhatja végig, és az összes megtalált csatornát manuálisan tárolhatja.

1) Programme: Ezzel lehet a képernyőn megjeleníteni a megfelelő programszámot.

2) Colour System: Ismételt kiigazítást végez, amíg a szín a legjobb minőségű nem lesz.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System:Ismételt kiigazítást végez, amíg a hang a legjobb minőségű nem lesz.

(B/G <-> D/K <-> I <-> L)

4) Channel : Choosing the air channel through the adjustment of up/down under the current frequency.

5) Search : A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot, amíg az első csatorna vagy az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn.

6) Store : Ezzel lehet a felhasználó által bevitt programszámot tárolni.

Channel

Manager

1) Channel List : Csatornák hozzáadásával és törlésével lehetősége van csak a kívánt csatornák megjelenítésére.

" " is active when "Child Lock" is selected to "On".

1) Channel List

2) Child Lock

Sort

2) Child Lock : Egyes elfogadhatatlan tartalmú televíziós vagy videoműsorok zárolásával védelmet nyújt a gyermekek számára. A Child

Lock (Gyermekzár) funkció csak a távirányítóról választható ki.

Két tetszőleges csatorna sorszámát lehet ezzel kicserélni.

Name

Fine

Tune

LNA

Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák névinformációi elérhetőek, a nevek automatikusan hozzárendelődnek a csatornákhoz. A hozzárendelt neveket tetszése szerint módosíthatja.

Ha a bejövő jel gyenge, vagy az antenna nincs megfelelöen konfigurálva, előfordulhat, hogy egyes csatornákat nem lehet tökéletesen beállítani.

Rossz vétel esetén felerősíti a jelet. Ha a bejövő jelek interferálnak egymással, kapcsolja ki az LNA funkciót.

Off

On

Setup

Elérhető

üzemmódok

: PC /

DVI TV

: :

DTV

:

Ext.

AV

: : S-

Video

:

Component

:

HDMI

OSD

Language

Az alapértelmezett beállítás a kiválasztott bemeneti módtól (a külső bemenetek listájáról kiválasztott bemeneti jelforrás) és felbontástól függően különbözhet.

Tartalomjegyzék

8 nyelvből választhat egyet.

Lejátszás/Stop

Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre vonatkozik. A számitógépen futtatott szoftverekre nincs kihatással.

Sleep Timer

Az előre megadott időtartam elteltével kikapcsolja a monitort.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

Menu

Transparency

- A távirányítón található “SLEEPközvetlen gomb megnyomásával

választhat az alábbiak közül:

Ezzel az OSD menü hátterének homályossága állítható.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Blue Screen

Ha nincs jel vagy a bejövő jel nagyon gyenge, a zavaros háttérképernyő helyett egy kék képernyő jelenik meg. Ha a kék háttér helyett inkább a zajos képet szeretné megjeleníteni, kapcsolja ki a „Blue screen” (Kék képernyő) módot.

Off

On

HDMI Black

Level

Reset

Ha a televízióhoz DVD-t vagy beltéri egységet csatlakoztat HDMI-n keresztül, a csatlakoztatott külső eszköz függvényében a képminőség romolhat, például növekedhet a feketeszint, csökkenhet a kontraszt, elszíneződés stb. léphet fel. Ebben az esetben állítsa be a televízió képminőségét a HDMI black level konfigurálásával. Ez a funkció csak akkor aktív, ha a külső eszköz (DVD-lejátszó stb.) HDMI-csatlakozón (RGB-jel) keresztül kapcsolódik a TV-hez.

- Csak HDMI módban érhető el.

Normal

Low

A szín paraméterei a gyárii alapbeállítási értékekre állnak be.

1) Image Reset - PC üzemmódban elérhető.

2) Colour Reset - PC/DVI üzemmódban elérhető.

1) Image Reset

2) Colour Reset

|

Kezdeti lépések

|

Channel

|

Guide

|

A gyártó a támogatott 6 országon kívül (Egyesült Kir., Németország,

Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria) nem garantálja a DTV menü normális működését, ugyanis csak ezeknek az országoknak a szabványa támogatott. Probléma lehet ezen kívül a csatornasáv, az

Információ, az Útmutató, a Csatornakezelő stb. szövegének megfelelő megjelenítésével is, ha a műsorszórás országa nem azonos a készüléken beállítottal.

DTV módban használható. A DTV módra a TV/DTV gombbal lehet váltani. A tájékozódást a menürendszerben és az igénybe vehető beállítások között megkönnyíti a következő ábrán látható menüstruktúra.

Nyomja meg a D.MENU gombot.

- Guide

| - Now & Next Guide

| - Full Guide

| - Scheduled List

| - Default Guide

|

- Channel

| - Auto Store

| - Manual Store

| - Edit Favourite Channels

| - Channel List

|

- Setup

| - Menu Transparency

| - Parental Lock

| - Subtitle

| - Subtitle Mode

| - Audio Format

| - Digital Text

| - Time Zone

| - System

|

- Now/Next, Full Guide

- High, Medium, Low, Opaque

- Enter PIN

- Off, On

- Normal, Hard of hearing

- PCM, Dolby Digital

- Disable, Enable

- Product Information

- Signal Information

| Upgrade

| - Common Interface

| -

|

- Language

| - Audio Language

| - Subtitle Language

| - Teletext Language

| - Preference

|

|

|

|

-

- Primary Audio Language

- Secondary Audio Language

- Primary Subtitle Language

- Secondary Subtitle Language

- Primary Teletext Language

- Secondary Teletext Language

A CI menü menüpontjai a CAM modelltől függően különbözőek lehetnek.

Setup

|

Language

Ezeket az opciókat a távvezérlő D.MENU gombjával jelenítheti meg.

|

|

Kezdeti lépések

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Auto Store

/

Manual Store

/

Edit Favourite Channels

/

Channel List

A csatornalista automatikus frissítése

A csatornalista frissíthető, amikor a műsorszóró bővíti a szolgáltatásait, vagy a készülékkel más helyre költözik.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. Az "Auto Store" menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az

ENTER gombot.

Nyomja meg az ENTER gombot.

4. Amint ez befejeződött, megjelennek a talált szolgáltatások.

A csatornalista frissítésekor a kedvenc csatornák már összeállított listája nem törlődik.

Ha a vége előtt kívánja befejezni a keresést, nyomja meg együtt az ENTER és a "STOP" gombot.

Először állítson be egy országot a DTV–ben található MENU megnyomásával, majd nyomja meg a következőket: Channel

-> DTV Country.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ha gyenge a jelerősség, a "No Service found! Check the aerial connection" üzenet jelenik meg.

A csatornalista manuális frissítése

Megadhat egy csatornát a gyors csatornakereséshez.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Manual Store" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, Nyomja meg a távvezérlő PIROS gombját.

Channel: Nagy-Britanniában például sorban megjeleníti a "5" – "69" számú csatornát. (Egyes országoknál)

Frequency: A képernyőn megjelenik a Csatorna csoportban elérhető frekvencia.

Bandwidth: A használható sávszélesség a 7 és a 8 MHz.

5. Amint ez befejeződött, megjelennek a talált szolgáltatások.

6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A Kedvenc csatornák szerkesztése

A kedvenc csatornák szerkesztése a színes gombokkal történik.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Edit Favourite Channels" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A tárolt csatornák megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.

5. A

vagy a gombbal válassza ki az a channel you want.

Nyomja meg az ENTER gombot.

A választott csatorna mellett a " " ikon látható, és a csatorna felkerül a kedvenc csatornák listájára.

- Visszavonáshoz nyomja meg ismét az ENTER gombot.

- Select All: Kijelöli az összes megjelenített csatornát.

- Select None: Megszünteti a csatornák kijelölését.

- Preview: Megjeleníti a kijelölt csatorná(ka)t.

A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

- Add

Akkor használhatja ezt a funkciót, ha egy vagy több csatorna ki lett jelölve.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Edit Favourite Channels" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. Nyomja meg a piros gombot a "Edit Favourite Channels" menüben.

A további csatornákat az előző rész 5. lépésében leírtak szerint vehet fel.

5. Ha ellenőrizni akarja a tárolni kívánt csatatornát, nyomja meg a

RETURN gombot. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Az összes csatornát a piros gomb megnyomásával veheti fel a kedvencek közé.

Az összes csatornát a zöld gomb megnyomásával távolíthatja el.

Preview : Megjeleníti a kijelölt csatorná(ka)t.

A kedvenc csatornák kezelőjének a megjelenítéséhez nyomja meg a CH

LIST gombot.

- Renumber

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Edit Favourite Channels" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A vagy a gombbal válassza ki a kívánt csatornát.

5. Nyomja meg a zöld gombot.

A szám megadására szolgáló hely üresen áll.

6. Adja meg az új csatornaszámot. Nyomja meg az ENTER gombot a tároláshoz, vagy a RETURN gombot a visszavonáshoz.

Nyomja meg a gombot egy megadott szám törléséhez.

Ha egy olyan számot ad meg, amelyet egy másik csatornához már hozzárendelt, a szám a kiválasztott csatornához lesz hozzárendelve, és a kiválasztott csatornához hozzárendelt korábbi szám lesz a másik csatornához hozzárendelve. Vagyis, a két szám fel lesz cserélve. A kedvenc csatornák automatikusan a csatornaszámok növekvő sorrendjében kerülnek eltárolásra.

7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

- Preview

1. A

vagy a gombbal válassza ki a "Edit Favourite Channels" menüben a megtekinteni kívánt csatornát.

2. Nyomja meg a sárga gombot.

A kijelölt csatorna megjelenik a képernyőn.

- Delete

1. A

vagy a gombbal válassza ki a "Edit Favourite Channels"menüben a kedvencek listájából törölni kívánt csatornát.

2. Nyomja meg a kék gombot.

A kijelölt csatorna és szám törlődik.

A törölt csatornát visszahelyezheti a kedvenc csatornák listájába.

Csatornalista választása

Az átnézett csatornák közül bármely csatornát kiiktathatja. A tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra kijelöltek nem jelennek meg. Azok a csatornák azonban, amelyeket nem kívánt kihagyni a pásztázásból, megjelennek.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Channel List".

Nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "All", "Favourites" or

"Default".

Nyomja meg az ENTER gombot.

5. Nyomja meg a sárga gombot, hogy váltson a kedvenc csatornákra, illetve az összes csatornára.

A kedvenc csatornák csak akkor jelennek meg, ha előzőleg beállította azokat a "Editing Your Favourite Channels" menüben

6. A csatornalista előző vagy következő oldalának megjelenítéséhez nyomja meg a piros, illetve a zöld gombot.

7. A

vagy a gombbal válassza ki az a channel to be tuned.

Nyomja meg az ENTER gombot.

Csatornaváltáskor a csatorna száma, neve és ikonja megjelenik a képernyő bal felső sarkában.

A csatorna száma és neve akkor jelenik meg, ha a csatorna az összes csatorna egyike, az ikon pedig akkor, ha a csatorna a kedvenc csatornák egyike.

8. A kék gombot lenyomva válthat a TV, Rádió, Adat/Egyéb és Mind lehetőségek között.

9. A csatornalistából a CH LIST gombbal léphet ki.

Programinformáció megjelenítése

Műsor nézése közben megjeleníthetők az adott műsorra vonatkozó információk.

1. A program nézése közben nyomja meg az INFO gombot.

A program adatai megjelennek.

2. Az információs sáv elhagyásához nyomja meg az INFO gombot.

|

Kezdeti lépések

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Now & Next Guide

/

Full Guide

/

Scheduled List

/

Default Guide

Az elektronikus műsorújság (EPG) megtekintése.

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorgazdák szolgáltatják. A programra vonatkozó bejegyzések üresek vagy elavultak lehetnek az adott csatornán sugárzott információnak megfelelően. A megjelenítés dinamikusan azonnal frissül, amint az új információ rendelkezésre áll.

Now & Next Guide

Megjeleníti a bal oldali oszlopban jelzett hat csatorna aznapi és másnapi műsorát.

Full Guide

A műsoradatokat sorrendben, óránkénti bontásban jeleníti meg. Egyszerre két órányi műsoradat látható, de lehet görgetni előre és vissza.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. Az "Guide" menüpont kiválasztásához nyomja meg az

ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Now & Next

Guide" vagy a "Full Guide".

Nyomja meg az ENTER gombot.

Az útmutató menüjét a GUIDE gomb megnyomásával is megjelenítheti.

4.

Következőhöz...

Művelet…

Műsor megtekintése a műsorlistából

Ha még el nem kezdődött műsort választ, az bekerül az ütemezésbe, amit az óra ikonja is jelez. Ha az ENTER gombot ismét megnyomja, az ütemezés törlődik és az óra ikonja eltűnik. Az ütemezés további részleteivel kapcsolatban lásd a következő oldalt.

A műsorra vonatkozó információk megtekintése

gombbal.

- Nyomja meg az ENTER gombot.

- Válassza ki a kívánt műsort a

, gombbal.

- A műsornál nyomja meg az INFO

gombot

, ,

Válassza a "Now & Next Guide" vagy a

"Full Guide" menüpontot

- Nyomja meg többször a piros gombot.

A kedvencek, illetve az öszzes csatorna listájának megjelenítése

- Nyomja meg többször a zöld gombot.

Gyors visszagörgetés (24 órányi).

Gyors előre görgetés (24 órányi).

Kilépés az útmutatóból

- Nyomja meg többször a sárga gombot.

- Nyomja meg többször a kék gombot.

- Nyomja meg az EXIT gombot.

A program címe a képernyőn fent középen látható. Az INFO gomb megnyomásával megjelenik a részletes információ. A részletes adatok közzé tartozik a csatornaszám, a pontos idő, az állapotsáv, a szülői értékelés, a képminőség (HD/SD), a hang mód, a felirat vagy teletext, a felirat vagy teletext nyelve, valamint a kijelölt műsor rövid összefoglalója. "..." látható, ha az

összefoglaló hosszú.

Hat csatorna látható. A vagy a gombbal válassza ki a kívánt csatornát. A P vagy a gombbal lapozhat.

A Beütemezett lista használata

Ha elkészíti a látni kívánt műsorok ütemtervét, a beütemezett időpontban bekövetkezik a csatorna átváltása a beütemezett műsorra még akkor is, ha közben másik műsort néz.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. Az "Guide" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki a "Scheduled List" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. Nyomja meg a piros gombot.

A csatorna a beütemezett műsorra vált.

5. A kiválasztáshoz az ENTER gombot nyomja meg, a módosításhoz pedig használja a vagy a gombot

A távvezérlőn található számgombok segítségével is beállíthatja az órát és a percet.

- Channel: A csatorna beállítása.

- Time: Az időpont beállítása.

- Date: Az év, hónap és nap beállítása.

- Frequency: A gyakoriság beállítása.

(Egyszer, Naponta vagy Hetente)

6. Az ütemezés után nyomja meg a piros gombot.

7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

- Save: A beállított ütemezés mentése.

- Cancel: A beállított ütemezés elvetése.

- Add Programme: Új ütemezés létrehozása.

- Edit: A választott ütemezés módosítása.

- Delete: A választott ütemezés törlése.

Az Alapértelmezett útmutató beállítása

Meghatározhatja az útmutató alapstílusát.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. Az "Guide" menüpont kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a bgombbal válassza ki az "Default Guide" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki a "Now/Next" vagy a "Full Guide" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ezeket az opciókat könnyedén kiválaszthatja a távvezérlő GUIDE gombjával is.

Az összes csatorna, illetve a kedvenc csatornák megtekintése

Az EPG menüben megjeleníthető az összes csatorna, illetve a kedvenc csatornák.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2.

Az "Guide" menüpont kiválasztásához nyomja meg az

ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki a kívánt útmutatót

("Now & Next Guide" vagy "Full Guide").

4. Nyomja meg az ENTER gombot.

5. Nyomja meg a zöld gombot.

Bekapcsolhatók a kedvenc csatornák, illetve az összes is.

gombbal.

7. A kijelölt műsorra vonatkozó információ megtekintéséhez nyomja meg az INFO gombot.

8. Ha nem lett beállítva a kedvenc csatornák listája:

- Megjelenik a "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now?" üzenet.

- Válassza az "Yes"-t. Megjelenik a "Edit Favourite

Channels" menü. "No" választása esetén minden csatorna változatlan marad.

9. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A "All Channels"azoknak a csatornáknak a listája, amelyeket a csatornafrissítés észlelt. Az összes csatorna a

Minden csatorna módban jelenik meg.

A "Favourites" (favourite channels) az a csatornalista, amit előzőleg beállított a "Edit Favourite Channels" menüben.

|

Kezdeti lépések

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Menu Transparency

/

Parental Lock

/

Subtitle

/

Subtitle Mode

/

Audio Format

/

Digital Text

/

Time Zone

/

System

A menü átlátszóságának beállítása

A menük átlátszósága beállítható.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Menu Transparency" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. Válassza ki a kívánt beállítást ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") a vagy a gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Szülői zár beállítása

Ez a funkció a felhasználó által választott számjegyű PIN-kód segítségével megakadályozza, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat. A képernyőmenü felkéri, hogy adjon meg egy PINkódot. (Ezt később megváltoztathatja.)

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Parental Lock." menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. Megjelenik a "Enter PIN" menü.

5. Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9). A

"Parental Lock"" csoportban rendelkezésre álló lehetőségek a választott

"Parental Rating" szerint jelennek meg.

Az új készülék alapértelmezett PIN-kódja a 0000.

Ha érvénytelen PIN-kódot ír be, megjelenik az " "Invalid PIN code. Please try again." üzenet.

6. Nyomja meg az ENTER gombot.

7. A

vagy a gombbal válassza ki a kizárni kívánt korosztályt.

Nyomja meg az ENTER gombot.

8. Ha a PIN-kódot szeretné megváltoztatni, válassza a "Change PIN" menüpontot a vagy a gombbal.

Nyomja meg az ENTER gombot.

Megjelenik az "Enter New PIN" menüpont.

9. Írja be az új PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).

Megjelenik az "Confirm New PIN" menü.

10. Írja be ismét az új PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).

Megjelenik az " The Your PIN code has been changed successfully"

üzenet.

11. Nyomja meg az ENTER gombot.

12. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, az alapértelmezett 0-0-0-0kódra távvezérlőn meg kell nyomni a gombokat a következő sorrendben: POWER (Off),

MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).

Felirat beállítása

A feliratok aktiválhatók és inaktiválhatók.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Subtitle " menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal állítsa a kapcsolót "On" állásba.

Nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A Felirat mód beállítása

Ez a menü használható a Felirat mód beállításához. A "Normal" menüpont a szokásos beállítást jelenti, a "Hard of hearing" pedig a halláskárosultak részére szólót.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Subtitle Mode" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Normal" vagy a "Hard of hearing" menüpontot.

Nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ha a nézett műsor nem támogatja a "Hard of hearing" funkciót, automatikusan a "Normal" aktiválódik, akkor is, ha a "Hard of hearing" lett választva.

Az Audioformátum kiválasztásat

A Dolby Digital hangot csak olyan hangosító berendezéssel hallgathatja, amelyik optikai kábellel csatlakozik. A PCM (pulzusmodulált) hang csak a fő hangszóróból hallható. Ha a hangkibocsátás egyszerre történik a fő hangszóróból és a hangosító berendezésből, visszhangosság is előfordulhat a fő hangszóró és a hangosító berendezés eltérő dekódolási gyorsasága miatt.

Ilyenkor célszerű a belső némítás használata.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. Press the

or button to select "Audio Format" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "PCM" vagy a "Dolby Digital".

Nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Az audioformátum a sugárzott jelnek megfelelően jelenik meg. A Dolby digital hang csak akkor használható, ha a TV a külső hangszóróhoz optikai kábellel csatlakozik.

Digitális szöveg választása (Csak Egyesült Királyság)

Ha a műsor szórása a digitális szöveggel történik, ez a funkció engedélyezett.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Digital Text" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Disable" vagy az "Enable"

állapotot.

Nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Multimédiás és hipermédiás adatkódolási rendszerének egyik nemzetközi szabványa. Az MPEG rendszernél magasabb szintű, és olyan adatcsatolt hipermédiás anyagokat tartalmaz, mint állókép, szerepjáték, animáció, grafikus és videofájlok, valamint multimédiás adatok. Az MHEG a felhasználói interaktivitást valós időben támogató technológia, és különböző területeken használható, például a VOD

(videó lekérésre), ITV (interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), távoktatás, távkonferencia, digitális könyvtárak és hálózatos játékok.

Az időzóna választása (Csak Spanyolország)

Az időzóna választása, ha szükséges.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "Time Zone" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a button. gombbal válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő időzónát. Nyomja meg az ENTER gombot.

A választék a következő.

Az Ibériai-félsziget és a Baleár-szigetek - Kanári-szigetek

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Termékinformáció megtekintése

A termékre vonatkozó információk megtekinthetők. Szerviz vagy javítás igénye esetén keresse fel a Samsung által elismert forgalmazót.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A "Product Information" menüpont kiválasztásához nyomja meg ismét az

ENTER gombot.

Megjelenik a Termékinformáció menüje.

- Szoftver verzió, Firmware verzió

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A Jelinformáció ellenőrzése

A jelállapotra vonatkozó információk megjeleníthetők.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Signal Information menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ha gyenge a jelerősség, a "No signal." üzenet jelenik meg.

A szoftver frissítése

Hogy a készüléke a digitális televíziózás szolgáltatásainak megfelelően naprakész legyen, a szoftverfrissítéseket időnként a műsorszórási jelekkel együtt sugározzák. A készülék automatikusan észleli ezeket a jeleket, és megjelenik a szoftverfrissítő felhívás. Ekkor lehetőséget kap a frissítés telepítésére.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Software Upgrade menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. A

vagy a gombbal válassza ki az "Software Infomation", "Manual

Upgrade" vagy a "Satandby Mode upgrade" menüpontot.

Nyomja meg az ENTER gombot.

A szoftver aktuális verziószámának megjelenítéséhez nyomja meg az

ENTER gombot. A szoftververzió adatainak megjelenítéséhez nyomja meg ismét az ENTER gombot.

Nyomja meg az ENTER gombot, hogy a rendszer keressen új szoftvert a jelenleg sugárzó csatornákon.

- Standby Mode Upgrade : On / Off

Nyomja meg az ENTER gombot. A vagy a gombbal válassza a

Be opciót, hogy szoftverfrissítést később, de a fő kapcsolót bekapcsolva hagyva folytassa. A készülék készenléti állapotba helyezése után 45 perccel a kézi frissítés automatikusan végrehajtódik.

Mivel a készülék belsőleg bekapcsolt állapotba kerül, az LCD képernyő is kissé bekapcsolt állapotba kerül. Ez a jelenség több, mint egy óráig is tarthat, addig, amíg a szoftverfrissítés be nem fejeződik.

6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A Közös felület csatlakozásának megtekintése

Ezzel jeleníthetők meg a CI (Common Interface) kártyahelyre bedugott CAM (feltételes elérési modul) adatai.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Common Interface" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. Az alkalmazásinformáció megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.

6. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Az alkalmazásinformáció a behelyezett CI CARD adatait jelzi ki.

A CAM bármikor telepíthető a TV bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.

1. A CI CAM modul külön vásárolható, illetve rendelhető meg a forgalmazótól.

2. Helyezze be a CI CARD kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően, amíg helyére nem illeszkedik.

3. Helyezze be a CI CARD kártyával ellátott CAM modult a közös felület

(CI) kártyacsatlakozójába.

(A CAM behelyezése a nyílnak megfelelően történjék, a nyílással párhuzamosan.)

4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornán is.

A CI (Common Interface - Közös felület ) menü választása

Ezzel válik használhatóvá a CAM modul által biztosított menü.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Common Interface" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. A

vagy a gombbal válassza ki az "CI Menu" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

6. Válassza ki a kívánt beállítást a

vagy a gombbal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Ezt követően választhat a CI kártya által biztosított CI menüben.

Visszaállítás

A tárolt beállításokat visszaállíthatja a gyári alapbeállításokra.

A Visszaállítás művelet töröl minden csatornaadatot és felhasználói beállítást, illetve azokat gyári alapértékükre állítja vissza.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Setup" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki az "System" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki az "Reset" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

5. Megjelenik a "Enter PIN" menü.

6. Írja be a 4 számjegyű PIN-kódot a távvezérlő számgombjaival (0-9).

Megjelenik a figyelmeztető üzenet. A színes gombok (piros, zöld, sárga és kék) megnyomásával viszont minden visszaáll.

7. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

|

Kezdeti lépések

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Audio Language

/

Subtitle Language

/

Teletext Language

/

Preference

A felirat, a hang és a teletext nyelvének kiválasztása

A felirat, a hang és a teletext alapértelmezett nyelve megváltoztatható.

Megjeleníti a bejövő jelsorozatra vonatkozó nyelvi információt.

1. A DTV menü megjelenítéséhez nyomja meg a D.MENU gombot.

2. A

vagy a gombbal válassza ki az "Language" menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

3. A

vagy a gombbal válassza ki a "Audio Language", a "Subtitle

Language" vagy a "Teletext Language" menüpontot.

Nyomja meg az ENTER gombot.

4. A

vagy a gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

Nyomja meg az ENTER gombot.

Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapnyelv.

5. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A program nézése közben választható a felirat. A program nézése közben választható a szinkronhang nyelve.

Beállítás

Ez a menü 6 almenüt tartalmaz: Elsődleges feliratnyelv, Másodlagos feliratnyelv, Elsődleges nyelv - audio, Másodlagos nyelv - audio, Első teletext nyelv és Második teletext nyelv.

Ennél a funkciónál a következő nyelvek egyikét választhatja: (angol, kelta, ír, walesi, német, lat. spanyol, olasz, svéd, francia, br. portugál, horvát, cseh, holland, görög, magyar, lengyel, portugál, román, orosz, szerb, török, dán, finn és norvég). Az itt választott nyelv lesz az alapértelmezett a csatorna kiválasztásakor.

- A

vagy a gombbal válassza ki a kívánt menüt (Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language, Primary

Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext Language) majd nyomja meg az ENTER gombot. Megjelennek a választott menü menüpontjai.

- A

vagy a gombbal válassza ki a kívánt menüpontot(angol, kelta, ír, walesi, német, lat. spanyol, olasz, svéd, francia, br. portugál, horvát, cseh, holland, görög, magyar, lengyel, portugál, román, orosz, szerb, török, dán, finn és norvég), majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ha itt megváltoztatja a nyelvi beállítást, akkor a Nyelv menüben a Felirat nyelve, a Szinkronhangnyelv és a Teletext nyelve beállítása is automatikusan erre változik.

Ha itt megváltoztatja a nyelvi beállítást, akkor a Nyelv menüben a Felirat nyelve, a Szinkronhangnyelv és a Teletext nyelve beállítása is automatikusan erre változik. Ha ott megváltoztatja ezeket a nyelvi beállításokat, akkor az csak az aktuális csatornára vonatkozik. Az a módosított nyelvi beállítás nem változtatja meg a Beállítás menünek az Elsődleges feliratnyelv, az Elsődleges nyelv - audio, és az Első teletext nyelv feliratú menüpontjainak a beállítását.

Modell

SyncMaster 225MD

Önteszt funkci ó

Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze az alábbi pontokat. A szervizközpontot csak olyan problémák esetén keresse fel, amelyet saját maga nem tud megoldani.

Saját ellenőrzési lehetoség | Not optimum mode |

Kijelzőadapter illesztőprogramja | Karbantartás és tisztítás | Tünetek és javasolt lépések

1. Saját ellenőrzési lehetoség

A monitor saját ellenőrzési lehetoséget ad, amivel lehetové teszi, hogy ellenőrizze a monitor helyes mőködését.

1. Kapcsolja le a számitógépet és a monitort.

2. Húzza ki a video kábelt a számitógép hátuljából.

3. Kapcsolja be a monitort.

Az alábbi ábra („Check Signal Cable” – „Ellenőrizze a jelkábelt”) jelenik meg fekete háttéren, ha a monitor normál működési körülmények között nem érzékel videojelet: Öntesztelő üzemmódban a

LED bekapcsolásjelző zöld színben világít és az ábra a képernyőn körbejár.

Ha bármelyik kocka hiányzik, az azt jelenti hogy probléma van a monitorral. Ez a kocka normális működéskor is megjelenik, ha a video kábelt kiiktatják, vagy megrongálódik.

4. Kapcsolja le a monitort és kösse be újra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számitógépet és a monitort.

Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt és a számitógép rendszert; a monitor megfelelően működik.

2. Not optimum mode

A beállítás nincs hatással a számítógépen futó többi alkalmazásra. Ha a függ?leges felbontás nincs optimális módban, akkor a kép még látható lesz, azonban egy percre a lenti figyelmeztető üzenet jelenik meg. .

A felhasználó be kell állitsa a frekvenciát egy percen belül.

A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a Műszaki adatok Előre beállított időzítési módok leírásánál.

3. Kijelzőadapter illesztőprogramja

A kijelzőadapter a számítógép videokártya-illesztőprogramjára utal. Ha az adapter nem megfelelően lett telepítve, akkor nem lehet a felbontást, a frissítési gyakoriságot és a színt állítani

és nem lehet a monitor-illesztőprogramot sem telepíteni.

1. Az adapter illesztőprogramjának ellenőrzése.

Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások -->

Speciális... --> Csatoló.

Ha az alapértelmezett vagy nem a megfelelő típus jelenik meg, az a monitor illesztőprogramjának helytelen telepítésére utal. Telepítse újra az illesztőprogramot a számítógép vagy a videokártya gyáritójának útmutatása szerint.

2. Az adapter illesztőprogramjának telepítése

Az alábbi utasítások általános körülményekre vonatkoznak. Konkrét kérdéseivel keresse meg a számítógép ill. a videokártya gyáritóját.

1) Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások -->

Speciális... --> Csatoló --> Módosítás --> Tovább --> Lista megjelenítése egy adott helyen található összes illesztőprogramról, így kiválasztható a kívánt illesztőprogram --> Tovább ->

Saját lemez (Helyezze be a videokártya illesztőprogram lemezét) -> OK -> Tovább -> Tovább -

> Befejezés.

2) Amennyiben a számítógépen található adapter-illesztőprogram telepítő mappa, akkor futassa az adapter-illesztőprogram telepítő mappában található Setup.exe vagy Install.exe fájlt.

4. Karbantartás és tisztítás

1. A monitor keretének karbantartása

A tápkábel kihúzása után puha törlőkendővel tisztítsa. z z

Ne használjon benzint, oldószert vagy más gyúlékony anyagokat, valamint nedves törlőkendőt.

Javasoljuk, hogy a képernyő károsodásának elkerülése

érdekében használjon Samsung tisztítószert.

2. A lapos képernyő karbantartása

Puha (pamut flanel anyagú) törlőkendővel tisztítsa. z z

Tilos acetont, benzint és oldószert használni.

(Ezek a képernyő felületét kikezdhetik vagy tönkretehetik.)

A felhasználó vállalja a felelősséget bármilyen általal okozott kár megtérítéséért.

5. Tünetek és javasolt lépések

A monitor újrakésziti a vizuális jelzéseket amit a PC-től kapott. Ebből ered, hogy ha baj van a PCvel, vagy a video kártyával, ez a képernyő elsötétedését okozhatja, a szinek nem lesznek

élénkek, zajt okoz, Video mode not lehet stb. Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy honnan származik a baj, utána hivja a javitóközpontot, vagy a beszállitóját.

1. Ellenőrizze, hogy az áramzsinór és kábel rendesen be van kötve a számitógéphez

2. Ellenőrizze, hogy a számitógép 3 –nál többször ad jelzőhangot amikor beindul.

(Ha igen, kérje a számitógép fő-táblájának a szervizelését.)

3. Ha új video kártyát telepitett be, vagy saját maga állitotta össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepitette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.

4. Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 56 Hz -75 Hz értékű-e.

( Ne legyen több mint 60 Hz ha a maximális rezoluciót használja.)

5. Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepitése, állitsa a számitógépet Biztonsági Módba, törölje a Kijelző Adaptort a “Vezérlőpult, Rendszer, Egység Adminisztrátor” –nál, utána inditsa

újra a számitógépet és telepitse be újra az adaptor (video) meghajtót.

Ellenőrző lista

Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és azok megoldásait sorolja fel. Mielőtt a szervizt felhívná, az itt látható javaslatok alapján próbálja megoldani saját maga az esetleges problémákat. Ha mégis segítségre van szüksége, akkor hívja fel a garanciakártyán található telefonszámot, az tájékoztató részben szereplő telefonszámot, vagy keresse fel a forgalmazót .

Telepítés | Képernyő | Hang | Távirányító

1. A telepítéssel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

PC

TV

Problémák

A számítógép nem működik rendesen.

A monitor képernyője villog.

A tévéképernyő elmosódott vagy zajra utaló minták láthatók rajta.

A tévéjel nem fogható.

Megoldások

z

Ellenőrizze, hogy a Kijelzőadapter illesztőprogramja

(VGA illesztőprogram) helyesen lett-e telepítve.

(Lásd: Az illesztőprogram telepítése ) z

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor közötti jelkábel biztonságosan és szorosan van-e csatlakoztatva.

(Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez ) z

Ellenőrizze, hogy a tévé antenna-csatlakozója szorosan csatlakozik-e a külső antennához.

(Lásd: Televízió csatlakoztatása ) z

A csatornarendszer automatikus beállításához válassza az „Auto program” menüpontot. (Lásd: Auto

Store )

2. A képernyővel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a monitor képernyőjével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák

A képernyő üres és a bekapcsolásjelző nem világít.

„Check Signal

Cable(„Ellenőrizze a jelkábelt)

üzenet

„Video mode not

supported(„Video üzemmód

nem működik) üzenet

A kép függőlegesen szalad.

A kép zavaros. A kép elmosódott.

Megoldások

z

Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szorosan csatlakozzon és az

LCD monitor be legyen kapcsolva. (Lásd: A monitor bekötése ) z z

Ügyeljen arra, hogy a jelkábel szorosan csatlakozzon a számítógéphez vagy a videoforrásokhoz. (Lásd: A monitor bekötése )

Ügyeljen arra, hogy a számítógép ill. a videoforrások legyenek bekapcsolva. z z

Ellenőrizze a videoadapter maximális felbontásának és frissítési gyakoriságának értékét.

Ezeket az értékeket hasonlítsa össze az Előre beállított időzítési módok táblázatában szereplő adatokkal. z

Ellenőrizze, hogy a jelkábel szorosan van-e csatlakoztatva.

Szorosan csatlakoztassa újra. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez ) z z z

Indítsa be a frissítési gyakoriság Coarse (durva-) és Fine

(finom-) hangolását.

Az összes kiegészítő - pl. videó hosszabbító kábel, stb. - eltávolítása után kapcsolja be újra a monitort.

Állítsa be a felbontás és a gyakoriság értékét az ajánlott

értéktartományra.

A kép instabil és vibrál.

Szellemképek jelennek meg.

A kép túl világos vagy túl sötét.

z

Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított felbontás és gyakoriság értékek a monitor által támogatott

értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján. z

Állítson a Brightness (Fényerő) és a Contrast (Kontraszt)

értékeken.

(Lásd: Brightness , Contrast ) z

Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Custom segítségével.

A képernyő színe változékony.

A színes képet sötét árnyak torzítják.

A fehér szín halvány.

A bekapcsolásjelző zölden villog.

A képernyő üres és a bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít, vagy pedig fél. ill. egy másodpercenként villog.

A képernyő üres és villódzik.

z z z

A monitor éppen az OSD memóriába menti a beállításokban eszközölt változtatásokat.

A monitor éppen az energiatakarékos módban van.

Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten. z

Ha a MENU gomb megnyomását követően “TEST GOOD”

üzenetet lát a képernyőn, vizsgálja meg a kábelt a monitor

és a számítógép között, hogy meggyőződjön róla hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva.

3. Az audiojellel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók az audiojelekkel kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Nincs hang

Problémák

A hangerő túl alacsony.

Megoldások

z z

Ügyeljen arra, hogy az audiokábel szorosan csatlakozzon a monitor „audio in” (bemenet) feliratú aljzatához és a hangkártya „audio out” (kimenet) aljzatához egyaránt. (Lásd:

A monitor bekötése )

Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő ) z z

Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő )

Ha a hangerő-szabályozó maximálisra állítása után még mindig túl alacsony a hangerő, akkor ellenőrizze a számítógép hangkártyáján vagy a szoftveren a hangerőszabályozást.

4. A távirányítóval kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a távirányítóval kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák

A távirányító gombjai nem reagálnak.

z z z z z

Ellenőrizendő tételek

Ellenőrizze a telepek polaritását (+/-).

Ellenőrizze, hogy a telepek nem merültek-e le.

Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy van-e fluoreszkáló lámpatest vagy neoncső a közelben.

Kérdések és válaszok

Kérdés Válasz

Miként változtatom meg a frekvenciát?

Miként módosithatom a rezoluciót?

Miként állithatom be az Árammegtakaritót?

Miként tisztithatom a külső boritót/LCD Tábla?

z z

A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet változtatni.

Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a meghajtóverziótól függően.(Bővebbet a számitógép vagy a video kártya kézikönyben talál.) z z

Windows ME/XP/2000 : SA rezolució beállitható a

Vezérlőpult --> Kijelző --> Beállitások utján.

További részletekeért hivja a video kártya készitőjét. z

Windows ME/XP/2000 : Állítsa be a funkciót a számítógép

BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd:

Windows/Computer Manual). z z

Húzza ki az áramzsinórt, utána puha ruhával és tiszta vizzel vagy higitott tisztitószerrel törölje át.

Ne maradjon tisztitószer a boritón és ne karcolja meg. Ne engedje, hogy viz kerüljön a monitor belsejébe.

Modell

SyncMaster 225MD

Általános adatok

Általános adatok

Modell név SyncMaster 225MD

LCD kijlező

Méret

Képernyő terület

Pixel karakter/inch

Szinkronizáció

Vizszintes

Függőleges

22,0 hüvelyk átlósan (55 cm)

473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)

0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Megjelenített színek száma

16,7 M

Képfelbontás

Optimális felbontás

Maximális felbontás

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

Bemeneti jel, terminált

Analóg RGB

TTL-szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8V)

0,7 Vp-p ± 5%

Maximális pixel órajel

135 MHz

Hálózati feszültség

100 – 240 V~ (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz

Jelkábel

15 érintkezős D-sub kábel, nem beépített

DVI-D – DVI-D csatlakozó, nem beépített (Külön értékesítve)

Jelcsatlakozó

D-sub csatlakozó (15 tű 3 sorban), DVI-D csatlakozó (24 tű 3 sorban)

19 tűs A típusú HDMI csatlakozó, kompozit, S-Video, komponens, SCART, TV, DTV

Méretek (szélesség x magasság x mélység) / Tömeg

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (az állvány összehajtása után)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (állvánnyal)

VESA illesztő interfész

100 mm X 100 mm

Környezeti jellemzök

Működési Hőmérséklet: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló

Tárolási Hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló

Plug and Play képesség

Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatíbilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja. Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó nem akar más beállítást választani.

Elfogadható pontok

E termék gyáritásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye, és a termék nehézség nélkül használható. z

Például ezen termék TFT LCD kijelzője 5.292.000 alpixelt tartalmaz.

Megjegyzés : A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)

Ez a termék megfelel az otthoni használatra vonatkozó elektromágnesességet szabályozó előírásoknak, és használható minden területen, beleértve a szokványos lakóterületeket is.

(B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Energiatakarékos üzemmód

Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt kis fogyasztású

üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Ez akkor történik, ha megmozdítja az egeret, vagy megnyomja valamelyik gombot a billentyűzeten. Energiatakarékossági célból kapcsolja ki a monitort, ha nincs rá szükség, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA DPM kompatibilis videokartyaval működik, ami be van

építve az Ön számítógépébe. Az üzemmód használatához a számítógépen telepített segédszoftvert kell alkalmazni.

Állapot Normál működés Energiatakarékos

üzemmód

Kikapcsolás

EPA/ENERGY 2000

Hálózati feszültség jelző Kék Kék,Villog Fekete

Teljesítményfelvétel Kevesebb mint 58 W Kevesebb mint 1 W Kevesebb mint 1 W

Ez a monitor EPA ENERGY STAR® kompatibilis és ENERGY2000 kompatibilis, ha VESA DPM funkcióval rendelkező számítógéphez használja.

Mint az ENERGY STAR® Partner, a SAMSUNG megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energia hatékonysági irányelveinek..

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA,1680 x 1050

Előre beállított megjelenítési üzemmódok

Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér, akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat szerint.

1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok

Megjelenítési

üzemmód

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

Vizszintes

Frekvencia

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

Függőleges

Frekvencia

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

Pixel órajel

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

56,476

60,023

67,500

60,000

70,069

75,029

75,000

60,000

75,000

78,750

108,000

108,000

-/-

+/+

+/+

+/+

63,981

79,976

60,020

75,025

108,000

135,000

+/+

+/+

64,674 59,883

Vizszintes Frekvencia

119,000 +/-

Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.

Függőleges Frekvencia

Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük. Egysége a Hz.

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

Szinkron polaritás

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

Támogatott módok mindegyik külső bemeneti jelhez.

Támogatott felbontás

Input Source

Component

HDMI

Input Source

AV(CVBS)

S-VIDEO

EXT

TV(Analog)

DTV

480i

@60Hz

O

576i

@50Hz

O

480p

@60Hz

O

576p

@50Hz

O

720p

@50/60Hz

O

X X O O

Támogatott rendszerek

O

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB

PAL B,G,D,K,I

SECAM L/L', D,K

DVB-T

1080i

@50/60Hz

O

O

1080p

@50/60Hz

O

O

Modell

SyncMaster 225MD

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon

a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Kifejezések

Szinkronjel

A szinkron (szinkronizált) jelnek nevezzük azokat a szabványos jeleket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a monitoron a kívánt színek legyenek megjeleníthetők. Két fajtája a függőleges és a vízszintes szinkronjel. A beállított felbontás és frissítési értékek mellett ezek a jelek biztosítják a normál színes képek kijelzését.

A szinkronjelek típusai

Különálló

Composite

Ez a monitorra sugárzott egyedi, függőleges és vízszintes szinkronizált jelek elrendezése.

Ez a függőleges és vízszintes szinkronizált jelek egyetlen, összetett jellé kombinálásának, és monitorra sugárzásának elrendezése. A monitor úgy jeleníti meg a színjeleket, hogy az összetett jeleket az eredeti színjelekké bontja.

Képpont távolság

A képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát képpont távolságnak nevezzük Egysége a milliméter.

Függőleges frekvencia

A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.

Példa: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz-es értéknek felel meg.

Vizszintes frekvencia

A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.

Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek

Nem sorváltásos módszernek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez tisztább képet biztosít.

A sorváltásos módszert a televíziók használják.

Plug & Play

Ez az üzemmód biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetové teszi, hogy a számítógép és a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play nemzetközi szabványt követi.

Képfelbontás

A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.

Példa: Ha a képfelbontás 1680 x 1050, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1680 vízszintes képpontból

(vízszintes felbontás) és 1050 függőleges sorból (függőleges felbontás) áll.

RF-kábel

Kerek jelvezeték, általában tévéantennákhoz használatos.

műholdas műsorszórás (adás)

Műholdon keresztül történő műsorszórási szolgáltatás. Kiváló kép- és hangminőséget tesz lehetové bárhol az országban, függetlenül a készülék földrajzi helyétől.

Hangegyensúly

A két hangszóróval rendelkezo televíziók esetén a hangszórók hangerejének arányát lehet vele beállítani.

Kábeltévé

Míg a földfelszíni (nem műholdas) műsorszórás esetén a jelek a levegőn keresztül érkeznek, a kábeles műsorszórás esetén az adás kábelhálózaton keresztül fogható. A kábeltévés szolgáltatás igénybe vételéhez meg kell vásárolni az ehhez szükséges vevőberendezést, és azt csatlakoztatni kell a kábelhálózatra.

CATV

A “CATV” olyan szolgáltatás, amely általában szállodákban, iskolákban és egyéb intézményekben működik: saját (zártláncú) műsorszolgáltatás, független az UHF és VHF rendszerű földfelszíni

(hagyományos) műsorszórástól. A CATV programján szerepelhetnek filmek, szórakoztató és oktatómusorok. A CATV nem azonos a kábeltévé szolgáltatással.

A CATV adását csak a saját szolgáltatási területén belül lehet nézni.

S-Video

A “Super Video” rövidítése. Az S-Video szabvány vízszintes felbontása maximálisan 800, ezáltal kiváló képminőséget tesz lehetové.

VHF/UHF

A VHF a 2 és 13 közötti tévécsatornákat jelenti, míg az UHF a 14 és 69 közöttieket.

Csatorna finomhangolása

Ezzel a funkcióval lehet elvégezni a tévécsatornák finomhangolását a lehető legjobb kép- és hangminőség elérése érdekében. A Samsung TV egyaránt rendelkezik automatikus és kézi finomhangolási funkcióval, így a felhasználó végrehajthatja a kívánt beállításokat.

Bemenet külső eszköz számára

A külső eszköz számára létesített bemenethez kell csatlakoztatni a tévéadástól független eszközöket, például a videomagnót, videokamerát vagy DVD-lejátszót.

DVD

Digitális lemeztechnológia a CD és LD előnyeivel, nagy felbontást és jó minőséget garantál, így tisztább képeket élvezhet a néző.

DTV Broadcasting (digitális TV műsorszórás)

A digitális videojelek beltéri egységgel történő feldolgozásának továbbfejlesztett eljárása, amelynek köszönhetően nagy felbontású, tisztább digitális kép jelenik meg a képernyőn.

LNA (Low Noise Amplifier - kis zajú erősítő)

Műholdas technológiából származó módszer, rossz vételű körzetekben a gyenge jelet erősíti, így jobb képminőség érhető el.

Antennaátalakító

Átalakító, amellyel a központi antennakábel csatlakoztatható a TV-hez.

Angol felirat (feliratbeállítások)

Nyelvválasztási lehetoség, angol felirat és szereplőinformáció lekérése lehetséges a szolgáltatótól (pl.:

AFKN) vagy videoszalagról (CC jelzéssel), különösen hasznos az angol nyelv tanulásához.

Egyesített sugárzás

Ez a szolgáltatás lehetové teszi, hogy a felhasználó koreai és egyéb nyelven is sztereóban hallhassa a műsort.

A2

A rendszer a hangadatok továbbítására két hordozót használt. Ez az eljárás pl. Dél-Koreában és

Németországban használatos.

BTSC

Broadcast Television System Committee (Televíziósugárzási Rendszerek Bizottsága)

Az NTSC-rendszert használó legtöbb országban, például az Egyesült Államokban, Kanadában,

Chilében, Venezuelában és Tajvanon alkalmazott sztereó sugárzási rendszer. Az elnevezés természetesen a rendszer irányítására és fejlesztésére létrejött szervezetet is jelöli.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan (Japán Elektronikai Ipari Társaság).

DVI

A DVI a Digital Video Interface (digitális videocsatlakozó) rövidítése. Újtípusú video-csatlakoztatási technológia, mely tökéletes képernyőminőséget biztosít a minőségi kijelzőeszközök és „high-end” grafikus kártyák, így a síkképernyős LCD monitorok számára.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface; nagyfelbontású multimédia csatlakozófelület)

Minőségi video- és digitális audiojelek tömörítés nélküli, kábeles csatlakoztatását lehetővé tevő csatlakozó.

- HD (High Definition; nagyfelbontás)

A HD 1080 függőleges vonalú felbontást használ (1080i). A HD ötször tisztább képernyőminőséget hoz létre, mint az analóg módszer, és széles, 16:9-es képarányt biztosít.

- SD (Standard Definition; normál felbontás)

Az SD 480 soros képfelbontást (480i) alkalmaz. Az SD a HD és az analóg módszer által létrehozott képernyőminőségek közötti minőséget produkál. Az analóg TV-nél kétszer jobb képernyőminőséget szavatol.

SRS TruSurround XT

A funkcióval telt és életszerű 3D hangzás érhető el, akár az 5.1-es sugárzó rendszerek esetében, ellenben 2-csatornás hangszórókkal. Sztereó jelbemenet esetén fantasztikus hatás érhető el. z

A jobb képminőség érdekében

1. A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.

{

{

Képfelbontás: 1680 x 1050

Függöleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz

2. E termék gyáritásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT

LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye és a termék zavar nélkül használható.

Például ezen termék TFT LCD kijelzője 5.292.000 alpixelt tartalmaz.

{

3. A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az LCD felületét gyengéden törölje le. Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.

4. Ha nem elégedett a képminőséggel, akkor az "automatikus beállítási funkció" használatával jobb minőségű képet kaphat. Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg. Ha még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási üzemmódot kell alkalmazni.

5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet meg.

Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.

6. Két óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet a színes plazmaképernyőn (pl. videojátékról vagy a készülékhez csatlakoztatott DVD-lejátszóról), mert ilyenkor a megjelenő képek tartósan a képernyőn maradhatnak. Ezt a jelenséget „képernyőbeégésnek” is szokták nevezni. A képernyőbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejének és kontrasztjának mértékét.

Hogyan kell a digitális műsorokat helyesen megtekinteni?

Digitális, 16:9 képarányú HD

képernyő

Digitális SD képernyő

Digitális, 4:3 képarányú

képernyő

A képernyő olyan jelenetek esetében látható, melyeket digitális műsorrögzítő eszközökkel készítettek és HDTV

A képernyő olyan jelenetek esetében látható, melyeket a képernyőre küldés előtt analóg jelekre konvertáltak. Az élőlények

és tárgyak a valóságosnál sötétebben látszanak.

A képernyő akkor jelenik meg, amikor analóg jelekkel létrehozott jelenetek láthatók

HDTV műsor nézése közben.

(16:9) módban küldtek a képernyőre.

Nem a televízió-készülék hibája, ha a jelenetek képei nem egyenletesek, mozaikszerűek vagy „lefagynak”. Forduljon a kábeltelevíziós társaság munkatársaihoz. Video- és DVD készülékek, DVD combo, házimozi, személyi számítógép stb. csatlakoztatásáról lásd a vonatkozó készülékek felhasználói kézikönyveit.

Joggyakorlás

A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.

© 2007 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog fenntartva.

A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő másolása tilos!

A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.

A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkaneve; A Microsoft, Windows és a

Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanevei; VESA, DPM és DDC a Video Electronics

Standard Association bejegyzett márkanevei; az ENERGY STAR név és logo az Egyesült Államokbeli

Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkaneve. Mint az ENERGY STAR partnere, a

Samsung Electronics cég állítja, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR előírásainak, amely a termék hatékony energiafelhasználását irányozza elő. Minden egyéb, a leírásban említett terméknév, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos tulajdona.

Védjegyek és licencek

TERMÉKISMERTETŐ (Képvisszamaradás-mentes)

LCD monitorokon és TV-ken egyik képről a másikra váltva képvisszamaradás fordulhat elő, különösen, ha hosszabb ideig volt látható a képernyőn ugyanaz a kép.

Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy hogyan használhatja LCD-készülékeit a képvisszamaradás veszélye nélkül.

Garancia

A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.

A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.

Mi a képvisszamaradás?

Normális működés közben nem fordulhat elő pixel-visszamaradás egy LCD képernyőn.

Azonban ha ugyanazt a képet hosszabb ideig jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jön létre a folyadékkristályt magába foglaló két elektróda közt. Ez oda vezethet, hogy a folyadékkritály felgyülemlik a képernyő bizonyos területein. Így az előző kép a képernyőn marad, ahogy újabb képre váltunk. Minden képernyőfajta, beleértve az LCDket is, ki van téve a képvisszamaradás veszélyének. Ez nem minősül termékhibának.

Kövesse a lenti javaslatokat az LCD-monitoron előforduló képvisszamaradás elkerüléséhez.

Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód

Példa) z

Állandó minta megjelenítésekor kapcsoljuk ki a készüléket.

- 20 óra használat után 4 órára kapcsoljuk ki a készüléket. z

- 12 óra használat után 2 órára kapcsoljuk ki a készüléket

Amennyiben lehetséges, használjunk képernyővédőt.

- Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép használata javasolt. z

Állítsa be úgy számítógépét a „Megjelenítés tulajdonságai –

Energiagazdálkodási sémák” panelen, hogy bizonyos hosszúságú használaton kívül töltött idő után kapcsolja ki a monitort.

Alkalmazási javaslatok egyes alkalmazási területekhez

Példa) Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek

Javasoljuk, hogy megjelenítőrendszerét az alábbiak szerint állítsa be:

Az információ megjelenítését időközönként szakítsa meg logó vagy

mozgókép kijelzésével.

Példa) Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.

Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).

Példa) Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.

Kerüljük az olyan kombinációkat, ahol a képernyőn megjelenő karakterek és a háttér fényereje között nagy a különbség.

Kerüljük a szürke szín használatát, amely könnyen vezethet képvisszamaradáshoz. z

Kerüljük: Nagy fényerőkülönbségű színek (Fekete és fehér, szürke)

Példa) z

Javasolt beállítások: Világos színek kis fényerőkülönbséggel

- Változtassuk meg a karakterek és a háttér színét 30 percenként

Példa)

- 30 percenként mozgassuk el a megjelenített betűket.

Példa)

A legjobb módja annak, hogy megvédjük monitorunkat a képvisszamaradástól, ha beállítjuk rendszerünket képernyővédő indítására, amikor a monitor nincs használatban.

Normális működés mellett nem fordulhat elő képvisszamaradás az LCD képernyőkön.

A normál működés folyamatosan változó képmintázat megjelenítéseként írható le.

Amennyiben ugyanazt a képet hosszabb ideig (12 óránál tovább) jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jöhet létre egy-egy pixelben a folyadékkristályt működtető két elektróda közt. Az elektródák közti feszültségkülönbség idővel egyre növekszik, ami elferdíti a folyadékkristályt. Ez azzal jár, hogy a minta változásakor az előző kép is látható még.

Hogy ezt megelőzzük, a halmozódó feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 Class II, pixelhibákra vonatkozó szabványt.

A termék megfelelő leadása

(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

- Kizárólag Európa

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi

önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement