Samsung DVD-E232 Navodila za uporabo | Manualzz

DVD LEJÁTSZÓ

DVD Player

DVD-E232

DVD-E234

DVD-E235

DVD-E335

DVD-E435

Használati útmutató

AK68-00153R

H U

E N G

Figyelmeztetések

1. Üzembe helyezés

A készülék használatbavétele elôtt ellenôrizze, hogy a használat helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség

értéke megegyezik a készülék üzemi feszültségével (mely a készülék hátlapján van feltüntetve). A készüléket vízszintes, stabil felületen helyezze el, és a készülék körül megfelelô hely (kb. 7-10 cm) legyen a szellôzéshez.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a szellôzônyílásokat. Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

Ne tegye a lejátszót erôsítô vagy más olyan berendezés tetejére, amelyik használat közben felmelegszik. A készülék szállítása elôtt ellenôrizze, hogy ne legyen a készülékben lemez. A készüléket hosszantartó, folyamatos lejátszásra tervezték. A készülék kikapcsolásával nem feszültség mentesíti a készüléket.

A készülék teljes feszültség mentesítéséhez húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, különösen akkor, ha hosszú idôn keresztül nem szándékozik használni a készüléket.

2. A biztonsága érdekében

Ne vegye le a készülék burkolatát. Ez veszélyes lehet az Ön számára, de veszélyeztetheti az

érzékeny alkatrészeket is. A készülék belsejébe nyúlva áramütésnek teszi ki magát, és emellett káros lézersugárzásnak is. Ne próbáljon belenézni a készülék belsejébe.

3. Figyelem

Óvja a készüléket nedvességtôl (ne tegyen a készülékre folyadékkal teli edényt, nehogy kiömöljön), hôtôl (pl. hôsugárzó), erôs mágneses hatástól (ne tegye hangsugárzók közelébe). Hibás mûködés esetén azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját az aljzatból. A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. Ha a készüléket hideg helyen tárolta (vagy pl. télen szállította), várjon kb. 2 órát, amíg felveszi a szoba hômérsékletét, és csak azután vegye használatba.

4. A lemez

A lemezeket óvatosan kezelje. A lemezt a szélénél fogja meg, vagy az ujját a középen levô lyukba dugva. A lemezt (egyoldalas lemez esetén) a címkével felfelé helyezze a készülékbe. A lemezt szükség esetén puha ronggyal tisztíthatja meg, a közepétôl sugárirányban kifelé törölje le a lemezt. A lemezt használat után tegye vissza a tokjába, és függôleges helyzetben tárolja. A lemezt pontosan helyezze be a lemezhelyre. A lemez tisztításához ne használjon tisztító sprayt, benzint, és egyéb vegyi anyagokat. A szennyezôdést tiszta vízzel megnedvesített ronggyal távolíthatja el, a lemezt soha ne körkörös mozdulatokkal tisztítsa, mert így megsértheti a felületét, ami a késôbbiekben zajt okozhat a lejátszás során.

5. Környezetvédelmi tudnivalók

Az elemek a környezetet károsító anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a normál otthoni szemetesbe. Azt tanácsoljuk, hogy az elemcserét szakemberrel végeztesse.

A tönkrement készüléket és a csomagolóanyagot se a háztartási szemét közé dobja, hanem kövesse az idevonatkozó rendszabályokban leírtakat.

6. A készülék karbantartása

2

Biztonsági okok miatt a karbantartáshoz húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

• Ne használjon benzint, hígítót és egyéb vegyi anyagokat a tisztításhoz.

• A készülékházat puha ronggyal tisztítsa.

H U

4

1

2

H U

3

5

Figyelmeztetések

3

Mielôtt használatba veszi a készüléket

Tartozékok

Távvezérlô

Elemek a távvezérlôhöz

(AAméret)

4

Használati útmutató

Video/audio kábel

Az elemek behelyezése a távvezérlôbe

1

Nyissa fel az elemtartó rekesz tetejét a távvezérlô hátoldalán.

2

Tegye be a két db AA méretû elemet,

ügyelve a helyes polaritásra (+ és -).

3

Tegye vissza az elemtartó rekesz tetejét.

Ha a távvezérlô nem mûködik

• Ellenôrizze, hogy az elemeket helyesen tette-e be (a – jelzést a – jelzéshez, a + jelzést a + jelzéshez).

• Ellenôrizze, hogy nem merültek-e ki az elemek.

• Ellenôrizze, hogy ne legyen akadály a távvezérlô és a készülék távvezérlés érzékelôje között.

• Ellenôrizze, hogy nem ég-e fluoreszcens fényforrás a közelben.

H U H U

Tartalom

Üzembe helyezés

Általános jellemzôk......................................................................................................6

A lejátszható lemezek és tulajdonságaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

A készülék elôlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

A kijelzôn megjelenô kijelzések ................................................................................10

A készülék hátlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

A távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Csatlakozatás

Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Alapvetô mûveletek

Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Gyorskeresés és fejezetek vagy mûsorszámok átugrása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Képernyô kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

A lemez és a fôcím menü..........................................................................................24

A funkció kiválasztó menü ........................................................................................25

Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

További mûveletek

A képméretarány beállítása (EZ VIEW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Lassított szakaszismétlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

A lejátszás nyelvének kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

A feliratozás nyelvének kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

A kameraállás (nézôszög) kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

A könyvjelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

A Nagyítás (Zoom) és a 3D térhatású hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

MP3/WMAlejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Programozott lejátszás és lejátszás véletlen sorrendben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Fotó CD-k lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

A Beállítás (SETUP) menü

Beállítások a (SETUP) menüben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

A nyelvi jellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

A hangjellemzôk beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

A hangsugárzók beállítása a térhatású hangzáshoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Képernyô beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

A TV vezérlése a távvezérlôvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

További tudnivalók

Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Minôségtanúsítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

5

Általános jellemzôk

Kiváló hangminôség

A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby

Digital technológia alkalmazásával kristálytiszta hangreprodukálás érhetô el.

Képernyô

Képi megjelenítés a MPEG-2 tömörítési technológiával. Mind a hagyományos, mind a szélesvásznú formátum (16:9) nézhetô.

Lassított lejátszás

A fontos felvételeket lassítva is megnézheti.

Programozott lejátszás

A mûsorszámokat a beprogramozott sorrendben is lejátszhatja (CD, WMA, MP3).

Digitális fénykép (JPEG)

A digitális fényképeket a hagyományos TV készüléken is megnézheti.

Ismételt lejátszás

A REPEAT gomb megnyomásával megismételhet egy éneket, vagy akár a teljes filmet is.

MP3/WMA lejátszás

Ezzel a készülékkel MP3/WMAfájlokból létrehozott lemezek is lejátszhatók.

Azonnali visszajátszás

Ezzel a funkcióval a film utolsó 10 másodperce játszható vissza.

Szülôi felügyelet

A korlátozási szint beállításával a szülô megakadályozhatja, hogy gyermeke a számára nem való, káros jeleneteket tartalmazó filmeket nézzen.

Többféle képernyômenü

Többféle nyelv (mind a hanghoz, mind a képfeliratokhoz) és kameraállás közül választhat a film nézése közben.

EZ VIEW

Az Easy View funkcióval a Letter Box formátumú képeket a hagyományos T V készülékek teljes képernyô méretére nagyítja ki.

Azonnali átugrás

Ezzel a funkcióval a következô 10 másodpercet

átugorja a készülék.

MEGJEGYZÉS

* Az alábbi lemezeket a készülék nem tudja lejátszani:

DVD-ROM

CD-ROM

CDI

DVD-RAM

CDV

A szuper Audio CD HD rétege

CDG lemezekrôl csak a hang, a grafika nem

* Az alábbi lemezek attól függôen játszhatók vissza, hogy milyenek voltak a felvételi körülmények:

DVD-R, +R

DVD+RW, -RW

CD-RW

* A CD-R, CD-RW és DVD-R lemezek lejátszása nem minden esetben lehetséges, a lemez típusától vagy a felvétel feltételeitõl függõen.

Másolás elleni védelem

• A DVD lemezeket másolás elleni védelemmel látják el. Emiatt a készüléket közvetlenül a TV készülékhez csatlakoztassa. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védett DVD lemezek lejátszásakor a kép torzulhat.

Szerzôi jogvédelem

• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van ellátva, amely a módszer tekintetében az Egyesült

Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi. E másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision Corporation engedélyével lehet használni, és kizárólag otthoni, vagy kiscsoportos szórakoztatásra vonatkozik, hacsak a Macrovision

Corporation másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos.

6

H U

A lejátszható lemezek és tulajdonságaik

Ezzel a lejátszóval az alábbi jelzésekkel (jelekkel) ellátott lemezek játszhatók le:

Lemezfajta

DVD

Felvétel

kép

+ hang

Lemezméret

12 cm

8 cm

Maximális lejátszási idô

egyoldalas

240 perc kétoldalas

480 perc egyoldalas

80 perc kétoldalas

160 perc

Tulajdonságok

• A Dolby Digital és MPEG-2 rendszernek köszönhetôen kiváló kép és hangminôség.

• A képernyômenün keresztül számos funkció könnyen kiválasztható.

VIDEO-CD

12 cm

74 perc kép

+ hang

8 cm

20 perc

• Video lemez CD hangminôséggel, VHS képminôség és MPEG-1 tömörítési technológia.

AUDIO-CD

hang

12 cm

8 cm

74 perc

20 perc

• A CD lemezre digitális jelrögzítés történik, mely jobb hangminôséget, kisebb torzítást jelent, és a hangminôség nem romlik az idô múlásával sem.

A lemezen látható jelölések:

~

PAL

• Régió kód; • PALsugárzási rendszer A n g l i a ,

Franciaország,

Németország, stb.

• Dolby

Digital lemez

STEREO

• Sztereo lemez

DIGITAL

SOUND

• Digitális audio lemez

• DTS lemez

• MP3 lemez

Területi kód

Mind a DVD lejátszó, mind a DVD lemez egy úgynevezett területi kóddal van ellátva. A lejátszó csak olyan lemezeket tud lejátszani, amelyen a lejátszóval azonos területi kód szerepel. Más kóddal ellátott lemezt a készülék nem tud lejátszani.

Ennek a készüléknek a területi kódja a hátlapon van feltüntetve.

H U

7

A készülék elôlapja

1

1

DVD-E232

4 5

DVD-E234

6 7 8 9 10

4

5

DVD-E235

6 7 8 9 10

1

4 5

DVD-E335/DVD-E435

6 7 8 9 10

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H U

A készülék elôlapja

A készülék elôlapja

1. STANDBY/ON (Üzemi kapcsoló)

• Amikor a készüléket elôször csatlakoztatja a hálózathoz, a jelzô világítani kezd. Amikor megnyomja a gombot, a készülék bekapcsol, és a jelzô kialszik.

2. Fejhallgató csatlakozó aljzat

• Ha mások zavarása nélkül akarja használni a készüléket, csatlakoztasson ehhez az aljzathoz fejhallgatót.

3. A fejhallgató hangerejének beállítása

• Ezzel a gombbal állítsa be a fejhallgató hangerejét.

4. Lemezfiók

• Ide tegye a lemezt.

5. Kijelzô

• A kijelzôn láthatóak a lejátszás információk.

6. OPEN/CLOSE (Lemefiók nyitása/zárása)

• Ezzel a gombbal nyissa ki és zárja be a lemezfiókot.

7. PLAY/PAUSE ( ) (Lejátszás/Pillanat állj)

• Ezzel a gombbal indítsa el, és állítsa le rövid idôre a lejátszást.

8. STOP( ) (Állj)

• A lejátszás leállítása.

9. SKIP( / ) (Ugrás)

• Ezzel a gombbal átugorhat egy jelenetet vagy egy mûsorszámot.

10. EZ VIEW

• Ezzel a gombbal a Letter Box képeket nagyíthatja ki a hagyományos TV képernyô méretére.

11. SHUTTLE (Vezérlôtárcsa)

• DVD és CD lejátszáskor a vezérlôtárcsával csévélhet elôre vagy hátra.

H U

9

A kijelzôn megjelenô kijelzések

1

2

3

Kijelzô a készülék elôlapján

1. A játszott lemez típusa

2. Lejátszás/Pillanat állj/Gyorsított lejátszás elôrefelé

3.Többféle, a mûködtetésre vonatkozó kijelzés, mint pl. Lejátszás (PLAY),

Állj (STOP), Betöltés (LOAD)...

no DISC

: A készülékben nincsen lemez.

OPEN

: A lemezfiók nyitva van.

LOAD

: A készülék éppen beolvassa a lemez információkat.

10

DVD-E435

A készülék hátlapja

H U

1 2 3 4 5 6 7 8

Hátlap

1. Digitális audio kimeneti csatlakozó

• Ide csatlakoztasson optikai vagy koaxiális digitális csatlakozó kábellel kompatibilis Dolby Digital receivert, vagy olyan A/V erôsítôt, amely Dolby Digital, MPEG-2 vagy DTS dekóderrel rendelkezik.

2. 5.1 csatornás analóg audio kimeneti aljzat

• Ide csatlakoztasson 5.1 csatornás analóg bemenettel rendelkezô erôsítôt.

3. Vegyes (mixed) audio kimeneti aljzatok

• Ide csatlakoztassa a TV készülék, audio/video receiver audio bemenetét.

4. Video kimeneti aljzatok

• Ide csatlakoztassa a TV készülék video bemenetét, video csatlakozó kábellel.

5. S-Video kimeneti aljzat

• Jobb lesz a képminôség, ha a TV S-Video aljzatát ehhez a kimenethez csatlakoztatja, S-Vi d e o csatlakozókábel segítségével. Ennél a csatlakoztatási módnál ki kell választani az S-Video beállítást a Video kimeneti választókapcsolóval.

6. Video kimeneti választókapcsoló (VIDEO OUT SELECT)

• Ezzel a kapcsolóval válassza ki a megfelelô video kimenetet. Ha a Scart aljzathoz csatlakoztat, az

S - Video aljzat nem mûködik, és megfordítva.

7. SCART AV1 aljzat

• Ide csatlakoztassa a Scart bemenettel rendelkezô TV készüléket.

8. SCART AV2 aljzat

• Ide csatlakoztasson videomagnót, vagy más berendezést.

MEGJEGYZÉS

* A video kimeneti választókapcsolót akkor állítsa be, amikor a lejátszást leállította, vagy a készüléket kikapcsolta.

11

H U

A készülék hátlapja

12

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235

1 2 3 4 5

DVD-E335

6

A készülék hátlapja

Hátlap

1. Digitális audio kimeneti csatlakozó

• Ide csatlakoztasson optikai vagy koaxiális digitális csatlakozó kábellel Dolby Digital receivert, vagy olyan A/V erôsítôt, amely Dolby Digital, MPEG-2 vag DTA dekóderrel rendelkezik.

2. Analóg audio kimeneti csatlakozó aljzatok

• Ide csatlakoztassa a TV készülék, audio/video receiver audio bemenetét.

3. Video kimeneti aljzatok

• Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa a TV készülék video bemenetét, video csatlakozó kábellel.

4. S-Video kimeneti aljzat

• Jobb lesz a képminôség, ha a TV S-Video aljzatát ehhez a kimenethez csatlakoztatja, S-Vi d e o csatlakozókábel segítségével. Ennél a csatlakoztatási módnál ki kell választani az S-Video beállítást a Video kimeneti választókapcsolóval.

5. Video kimeneti választókapcsoló (VIDEO OUT SELECT)

• Ezzel a kapcsolóval válassza ki a megfelelô video kimenetet. Ha a Scart aljzathoz csatlakoztat, az

S - Video aljzat nem mûködik, és megfordítva.

6. SCART AV1 aljzat

• Ide csatlakoztassa a Scart bemenettel rendelkezô TV készüléket.

7. SCART AV2 aljzat

• Ide csatlakoztasson videomagnót, vagy más berendezést.

1 2 3 4 5 6 7

H U

MEGJEGYZÉS

* A video kimeneti választókapcsolót akkor állítsa be, amikor a lejátszást leállította, vagy a készüléket kikapcsolta.

H U

13

A távvezérlô

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335

1

2

13

10

11

12

8

9

5

6

7

3

4

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

14

H U

A távvezérlô

DVD gombok

1. DVD POWER (Bekapcsolás)

• A készülék bekapcsolására szolgál.

2. Számgombok

3. STEP gombok

• Lejátszás képkockánként.

4. I.REPLAY gomb

• Az elôzô 10 másodperc visszajátszása.

5. EZ VIEW gomb

• A Letter Box kép kinagyítása a hagyományos TV képernyô méretére.

6. SEARCH gombok ( / )

• A lemezen elôrefelé és hátrafelé kereshet velük

7. STOP(Állj) gomb ( )

8. DISC MENU gomb

• A lemezmenü behívása.

9. TITLE MENU gomb

• A fômenü behívása

10. CLEAR (Törlés) gomb

• Eltünteti a menüt vagy a kijelzéseket a képernyôrôl.

11. BOOKMARK (Könyvjelzô) gomb

12. MENU (Menü) gomb

• Behívja a készülék alapbeállításokra szolgáló menüjét.

13. OPEN/CLOSE gomb

• Lemezfiók nyitás/zárás.

14. 3D (térhatású hangzás) gomb

15. SKIPgomb

• Ezzel a gombbal 10 másodpercnyi mûsort

átugorhat az adott hetôl elôrefelé.

16. PLAY/PAUSE gomb ( )

• Lejátszás/Pillanat állj

17. SKIP (Ugrás) gomb ( / )

• Tétel, fejezet, mûsorszám átugrása.

18. RETURN (Visszatérés) gomb

• Visszatérés az elôzô menühöz.

19. INFO (Kijelzés) gomb

• A lemez lejátszási üzemmód kijelzése

20. ENTER/DIRECTION (Beírás/Irányválasztás) gombok (UP/DOWN (fel/le) vagy LEFT/RIGHT

(Balra/jobbra) gombok)

• Ez a gomb billenô kapcsolóként mûködik.

21. ANGLE (Kameraállás) gomb

• A különbözô kameraállások kiválasztása

22. MODE gomb

• A programozott lejátszási üzemmód kiválasztása.

23. SUBTITLE (Feliratozás) gomb

24. AUDIO gomb

• Ezzel a gombbal a hangbeállításra vonatkozó funkciók vezérelhetôk.

25. REPEAT A-B (A-B mûsorrészlet ismétlése) gomb

• Kijelölt A és B pont közötti részlet ismételt lejátszása.

26. REPEAT (ismételt lejátszás) gomb

• Egy tétel, fejezet, mûsorszám vagy lemez ismételt lejátszása.

27. ZOOM (Nagyítás) gomb

• A DVD kép kinagyítása.

H U

15

A távvezérlô

10

11

12

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

1

2

3

16

DVD-E435

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

H U

A távvezérlô

DVD gombok

1. DVD POWER (Bekapcsolás)

• A készülék bekapcsolására szolgál.

2. ZOOM (Nagyítás) gomb

• A DVD kép nagyítása.

3. Számgombok

4. MENU gomb

• Behívja a készülék alapbeállításokra szolgáló menüjét.

5. Hangerô beállító gombok

6. TV/VIDEO üzemmód választó gomb

7. I.REPLAY (azonnali újrajátszás) gomb

• Ezzel a gombbal az utolsó 10 másodpercnyi mûsor

újrajátszható.

8. EZ VIEW gomb

• A Letter Box képeket nagyíthatja ki a hagyományos

TV képernyô méretére.

9. STOP(Állj) gomb ( )

10. DISC MENU gomb

• A lemezmenü behívása.

11. TITLE MENU gomb

• A fômenü behívása.

12. ENTER/DIRECTION (Beírás/Irányválasztás) gombok (UP/DOWN (fel/le) vagy LEFT/RIGHT

(Balra/jobbra) gombok)

• Ez a gomb billenô kapcsolóként mûködik.

13. CLEAR (Törlés) gomb

• Eltünteti a menüt vagy a kijelzéseket a képernyôrôl

14. BOOKMARK (Könyvjelzô) gomb

15. REPEAT (Ismételt lejátszás) gomb

• Egy cím, fejezet, mûsorszám vagy lemez ismételt lejátszása.

16. Vezérlôtárcsa

• Képkockák egyenkénti lejátszása. CD lemeznél mûsorszámok kiválasztása.

17. Vezérlôgyûrû

• Gyorsított lejátszás

H U

18. TV bekapcsolás gomb

19. SLOW (Lassított lejátszás) gomb

20. 3D (térhatású hangzás) gomb

21. OPEN/CLOSE (Lemezfiók nyitás/zárás) gomb

22. CHANNEL (Csatorna választó) gomb

23. SKIPgomb

• Ezzel a funkcióval a film következô 10 másodpercét átugorja a készülék.

24. PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pillanat állj) gomb ( )

25. SKIP(Ugrás) gomb ( / )

• Tétel, fejezet, mûsorszám átugrása.

26. RETURN (Visszatérés) gomb

• Visszatérés az elôzô menühöz.

27. DISPLAY (Kijelzés) gomb

• A lemez lejátszási üzemmód kijelzése

28. ANGLE (Kameraállás)gomb

• A különbözô kameraállások kiválasztása.

29. MODE gomb

• A Programozott lejátszási üzemmód kiválasztása.

30. SUBTITLE (Feliratozás) gomb

31. AUDIO gomb

• Ezzel a gombbal a hangbeállításra vonatkozó funkciók vezérelhetôk.

32. REPEAT A-B (A-B mûsorrészlet ismétlése) gomb

• Kijelölt A és B pont közötti részlet ismételt lejátszása.

17

Csatlakoztatás

A DVD lejátszót az alább ismertetett módon csatlakoztathatja TV-hez és egyéb berendezésekhez.

A csatlakoztatás elôtt

• Kapcsolja ki az összes berendezést.

• Olvassa el a többi berendezés használati útmutatóját is.

Csatlakoztatás audio rendszerhez

1. módszer 2. módszer 3. módszer

Audio rendszer

2 csatornás erôsítô

Audio bemenet

5.1csatornás analóg erôsítô

Audio bemenet

Dolby Digital dekóder

Digitális audio bemenet vagy

DVD lejátszó pl.

DVD-E435

Vegyes audio kimenet Analóg audio kimenet Digitális audio kimenet

1. módszer:

2.módszer:

3. módszer:

DVD lejátszó + 2 csatornás sztereo erôsítô vagy Dolby Pro Logic dekóder

DVD lejátszó + erôsítô 5.1 csatornás analóg bemenettel

DVD lejátszó + erôsítô Dolby Digital dekóderrel/DTS dekóderrel/MPEG-2 dekóderrel

Példa a DVD lejátszó csatlakoztatására más berendezésekhez

18

(DVD-E335/DVD-E435)

Külsô berendezés

H U

Csatlakoztatás

Csatlakoztatás a TV készülékhez (video lejátszáshoz)

TV (normál, szélesvásznú, kivetítôs, stb.)

Audio

1.módszer

Jó kép

2.módszer

Jobb kép

TV

AV kábel

S-video kábel

Scart kábel

(nem tartozék)

vagy vagy

3. módszer

Legjobb kép

DVD lejátszó pl.

DVD-E435

Audio kimenet Video kimenet

S-video csatlakozó

1.módszer:

DVD lejátszó + video bemenettel rendelkezô TV

2.módszer:

DVD lejátszó + S-Video bemenettel rendelkezô TV

(A video választókapcsolóval az S-Video beállítást kell választani.)

3.módszer:

DVD lejátszó + Scart (audio és video) bemenettel rendelkezô TV

(Avideo választókapcsolóval a Scart beállítást kell választani.)

Scart csatlakozó

MEGJEGYZÉS

• Ha a Scart aljzatot választja ki, az S-Video aljzat nem használható.

• Ha az S-Video aljzatot választja ki, a Scart aljzat nem használható.

19

H U

Lemez lejátszása

Lejátszás elôtt

• Kapcsolja be a TV-t és a TV/VIDEO gombbal válassza ki a video

üzemmódot.

• Kapcsolja be az audio rendszert, és válassza ki az AUX, CD vagy

DVD üzemmódot.

Miután a készüléket csatlakoztatta a hálózatra, az elsô bekapcsolás után az alábbi képernyô jelenik meg:

A megfelelô számgomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy a felsorolt nyelvek közül melyik nyelven jelenjen meg ezek után a képernyô menü.

(1-angol, 2-francia, 3-német, 4-spanyol, 5-olasz, 6-holland.) (Ez a képernyô csak egyszer jelenik meg a hálózati csatlakoztatás után.)

Lejátszás

1

Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás (OPEN/CLOSE) gombot.

A jelzô kialszik, és a lemezfiók kinyílik.

2

Tegye a lemezt óvatosan a lemezfiókra. A címke felfelé nézzen.

3

Nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE ( )) vagy a Lemezfiók nyitás/zárás (OPEN/CLOSE) gombot a lemezfiók bezárásához.

4

A lejátszás leállításához nyomja meg az Állj (STOP( )) gombot.

5

A lemez kivételéhez nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás (OPEN/CLOSE) gombot.

6

A lejátszás rövid idejû leállításához nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj

(PLAY/PAUSE ( )) vagy a Léptetés (STEP) gombot a távvezérlôn.

- A lejátszás leáll és nincs hang.

- A lejátszás folytatásához nyomja meg újból a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE ( )) gombot.

20

H U

Lemez lejátszása

7

Lejátszás képkockánként (kivéve a CD lemezeknél)

DVD-E435: A vezérlôtárcsát (JOG DIAL) elforgatva a képkockákat egyenként léptetheti.

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335: Lejátszás közben nyomja meg a Léptetés (STEP) gombot a távvezérlôn.

- A gomb minden egyes megnyomására egy új képkocka jelenik meg.

- Képenkénti léptetésnél hang nem hallható.

- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE ( )) gombot. (Képenkénti lejátszást csak elôrefelé lehet végezni.)

8

Lassított lejátszás (CD lemezek kivételével)

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335: Nyomja meg a gombot a távvezérlôn Pillanat állj

(PAUSE) vagy Képenkénti lejátszás (STEP) üzemmódban.

DVD-E435: A gomb lenyomva tartásával választhat az 1/8, 1/4 és1/2 sebességu lejátszás között Pillanat állj (PAUSE) vagy képenkénti lejátszás (STEP) üzemmódban, vagy nyomja meg a

Lassított lejátszás (SLOW) gombot az 1/8 sebességû lejátszáshoz.

- Lassított lejátszás alatt nincs hang.

- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE( )) gombot.

- VCD/DVD lemezek lejátszásakor hátrafelé nem lehetett lassított sebességgel lejátszani.

A lejátszás folytatása a kikapcsolási poziciótól

Kikapcsoláskor a készülék „megjegyzi” a kikapcsolási pozíciót, és a Lejátszás (PLAY ( )) gomb megnyomásakor a lejátszást az adott ponttól folytatja (de csak akkor, ha nem vette ki közben a lemezt, nem nyomta meg az Állj (STOP( )) gombot kétszer, és nem húzta ki a készüléket a konnektorból).

MEGJEGYZÉS

• Ha a készüléket pillanat áll üzemmódban hagyja, 5 perc után automatikusan állj üzemmódba kapcsol.

• Ha leállítja a lejátszást, a készülék 30 perc múlva automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolási funkció).

• Ha leállítja a lejátszást, és egy percig semmiféle mûveletet nem végez a készülékkel, mûködésbe lép a képernyô kímélô funkció, és a TV képernyôn a kép folyamatosan eltûnik, majd visszatér.

A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a Lejátszás (PLAY ( )) gombot.

• Ha olyan gombot nyom meg, amelyhez az adott üzemmódban nem tartozik mûvelet, a kijelzôn a ikon jelenik meg.

H U

21

Gyorskeresés és fejezetek vagy mûsorszámok átugrása

Lejátszás közben gyorsan végignézheti a fejezetet vagy a mûsorszámot, vagy a léptetési funkcióval a következô fejezetre/mûsorszámra léphet.

Keresés a fejezeten vagy mûsorszámon belül

DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335: Nyomja meg a vagy gombot a távvezérlôn. A gomb ismételt megnyomására a keresés egyre nagyobb sebességgel történik a DVD, VCD vagy CD lemezen.

DVD-E435: Forgassa el a vezérlôtárcsát a távvezérlôn a lejátszás alatt.

DVD-E335/DVD-E435: Ha a készülék gombjait kívánja használni: forgassa el a vezérlôtárcsát az elôlapon.

DVD

VCD

CD

2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X

4X, 8X

2X, 4X, 8X

Mûsorszámok léptetése

Lejátszás közben nyomja meg a vagy gombot.

• Ha DVD lemez lejátszása közben megnyomja a gombot, a készülék a következô fejezet elejére ugrik. Ha a gombot nyomja meg, az éppen játszott fejezet elejére ugrik vissza. A fejezet elejére ugrik.

gomb újbóli megnyomására a készülék az elôzô

• Ha 2.0 verziójú video CD lemezt játszik le úgy, hogy a menü üzemmód ki van kapcsolva (MENU OFF), vagy 1.1 verziójú video CD vagy audio CD lemezt játszik le, a gomb megnyomására a készülék a következô mûsorszámra lép. A gomb megnyomására a készülék az éppen játszott mûsorszám elejére lép vissza.

A gomb újbóli megnyomására a készülék még egy mûsorszámot visszalép.

• Ha a video CD lemezrôl egy 15 percnél hosszabb mûsorszámot játszik le, a gomb megnyomására a készülék 5 perccel lép elôbbre.

A gomb megnyomására pedig 5 perccel hátrébb lép.

22

H U

Képernyô kijelzések

DVD/VCD/CD lemez lejátszásakor

1

Lejátszáskor nyomja meg a Kijelzés (INFO) gombot a távvezérlôn.

2

Válassza ki a beállítandó menüpontot a Fel/le nyílgombokkal.

3

A balra/jobbra gombokkal végezze el a beállítást.

• A távvezérlô számgombjaival közvetlenül kiválaszthatja a fôcímet, a fejeztet, és elindíthatja a lejátszást a kiválasztott idôponttól.

4

A képernyô eltüntetéséhez nyomja meg újból a

Kijelzés (INFO) gombot.

DVD

VCD

A fôcím kiválasztása, ha a DVD lemez több filmet tartalmaz. Ha a lemez több filmet tartalmaz, az

összes filmcím megjelenik.

A legtöbb film a DVD lemezen fejezetekre van osztva,

így könnyen megkeresheti a kívánt részletet.

A film lejátszását a kívánt idôponttól is elkezdheti. Írja be az idôpontot, ahol a lejátszást kezdeni kívánja.

A kívánt hangsáv kiválasztása. Ebben az esetben a kiválasztott hangsáv az 5.1 csatornás angol nyelvû.

A DVD lemez 8 különbözô hangsávot tartalmazhat.

A feliratozás nyelvének kiválasztása. A DVD lemez max. 32 nyelven tartalmazhatja a feliratozást.

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, vagy kikapcsolhatja a feliratozást.

A két elsô hangsugárzóval térhatású hangzás létrehozása.

Megjegyzés

* VCD 2.0 üzemmódban (menü bekapcsolva - MENU ON beállítás) ez a funkció nem mûködik.

CD

Mi az a fejezet?

A DVD lemezen az egyes fôcímek rövidebb fejezetekre vannak felosztva

( ú g y, ahogy az audio CD lemezek tartalma mûsorszámokra van osztva).

Mi az a fôcím?

Egyetlen DVD is több különbözô fôcímet tartalmazhat. Ha például egy lemezre négy filmet rögzítettek, mindegyik film egy-egy fôcímnek felel meg.

23

H U

A lemez és a fôcím menü

A lemezmenü

1

A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a Menü

(MENU) gombot a távvezérlôn.

2

Válassza ki a Lemezmenü (

Disc Menu

) menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A fôcím menü

1

A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a Menü

(MENU) gombot a távvezérlôn.

2

Válassza ki a Fôcím menü (

Title Menu

) menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A funkció kiválasztó menü

A funkció kiválasztó menü

1

2

Lejátszás alatt nyomja meg a Menü (MENU) gombot.

A Fel/le gombokkal válassza ki a Funkció (

Function

) menüpontot, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

3

Megjelenik a funkció kiválasztó menü. Válasszon a

Kijelzés (Info), Nagyítás (Zoom), Könyvjelzô

(Bookmark), Ismételt lejátszás (Repeat) és

Képkinagyítás (EZ View) menüpontok között.

- Kijelzés (Info) (23. oldal)

- Nagyítás (Zoom) (35. oldal)

- Könyvjelzô (Bookmark) (34. oldal)

- Ismételt lejátszás (Repeat) (26. oldal)

- Képkinagyítás (EZ View) (27-28. oldal)

4

A Fel/le gombokkal válasszon a fenti 5 funkció közül.

Nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy a

Beírás (ENTER) gombot a funkció behívásához.

Megjegyzés

• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a fôcím menü vagy lemezmenü nem áll rendelkezésre.

• A fôcím menü csak akkor jelenik meg, ha a lemez legalább két filmet tartalmaz.

• A fôcím menüt és a lemezmenüt behívhatja a távvezérlô Fôcím menü (TITLE MENU) és Lemezmenü (DISC

MENU) gombjaival is.

• VCD2.0 üzemmódban a Lemezmenü (DISC MENU) gombbal a menüt be- és kikapcsolhatja.

24

H U

Megjegyzés

• A távvezérlô megfelelô gombjaival közvetlenül is kiválaszthatja a fenti funkciókat.

H U

25

Ismételt lejátszás

Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy fôcímet, egy kiválasztott (A-B) mûsorrészletet, vagy az egész lemezt.

DVD lemez lejátszásakor

1

Nyomja meg az Ismételt lejátszás (REPEAT) gombot a távvezérlôn. Megjelenik az ismétlési képernyôkijelzés.

2

Válassza ki a kívánt fejezet, fôcím, vagy A-B ismétlési módot a Balra/jobbra nyílgombokkal.

DVD

* A-B mûsorrészlet ismétlése

• Nyomja meg az Ismételt lejátszás (REPEAT) gombot. A

Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki az A-B ismétlési módhoz tartozó képernyôt, vagy nyomja meg a "REPEAT A-B" gombot a távvezérlôn.

• Az ismételni kívánt szakasz kezdôpontjánál (A pont) nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot. A “B” jelzés kiemelve látható.

• Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot az ismételni kívánt szakasz végpontjánál (B pont).

• A kikapcsolához nyomja meg a Törlés (CLEAR) gombot, vagy

újból a "REPEAT A-B" gombot.

• A-B ismétléskor a "B" pontot csak akkor lehet kijelölni, ha legalább 5 másodperc eltelt az "A" pont óta.

3

4

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

A normál lejátszás folytatásához nyomja meg újból a REPEAT gombot, majd a Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a Kikapcsolt (Off) beállítást, és nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

VCD/CD

MEGJEGYZÉS

• DVD lemez lejátszásánál fôcímet és fejezetet lehet ismételni, audio és video CD lemezek lejátszásánál mûsorszám vagy lemez ismételt lejátszását lehet kiválasztani.

• Egyes lemezek esetében elôfordulhat, hogy az ismétlési funkció nem mûködik.

• 2.0 verziójú video CD lemezek lejátszásakor (menü üzemmódban "MENU ON") ez a funkció nem mûködik.

26

H U

A képméretarány beállítása (EZ View)

Lejátszás a képméretarány használatával (DVD)

Lejátszás alatt nyomja meg az EZ VIEW gombot.

• A gomb ismételt megnyomására a képméret változik.

• A Nagyítás (Zoom) az alapbeállítási menüben történt beállítástól függôen, másféle módon mûködik.

• A funkció megfelelô mûködése érdekében a megfelelô képarányt állítsa be az alapbeállítási menüben (47. oldal).

Ha 16:9 képarányú TV-t használ

16:9 képarányú lemezek lejátszásakor

Wide Screen

A készülék a DVD filmet 16:9 képaránnyal játssza le.

Screen Fit

A képernyô tetejét és alját levágja a készülék. Ha 2.35:1 képarányú lemezt játszik le, a képernyô aljáról és tetejérôl eltûnnek a fekete csíkok, és a kép vízszintesen széthúzva jelenik meg.

(Alemez fajtájától függôen elôfordulhat, hogy a fekete csíkok nem tûnnek el teljesen.)

Zoom Fit

A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô részét kinagyítja.

4:3 képarányú lemezek lejátszásakor

Normal Wide

A DVD film 16:9 képarányban, vízszintesen széthúzva jelenik meg.

Screen Fit

A képernyô tetejét és alját levágja a készülék, és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen széthúzva jelenik meg.

Zoom Fit

A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô részét kinagyítja.

Vertical Fit

Ha 4:3 képarányú DVD filmet néz 16:9 képarányú TV-n, a képernyô jobb és bal oldalán fekete csíkok jelennek meg, hogy a kép ne vízszintesen megnyújtva jelenjen meg.

H U

27

A képméretarány beállítása (EZ View)

Ha 4:3 képarányú TV-t használ

16:9 képarányú lemezek lejátszásakor

4:3 Letter Box

A DVD filmet a készülék 16:9 képaránnyal játssza le.

A képernyô alján és tetején fekete csíkok jelennek meg.

4:3 Pan Scan

A kép bal és jobb oldaláról elvág egy csíkot a készülék, és a középsô rész 16:9 képaránnyal látható.

Screen Fit

A képernyô tetejét és alját levágja a készülék, és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen széthúzva jelenik meg.

Zoom Fit

Ha 4:3 képarányú DVD filmet néz 16:9 képarányú TV-n, a képernyô jobb és bal oldalán fekete csíkok jelennek meg, hogy a kép ne vízszintesen megnyújtva jelenjen meg.

4:3 képarányú lemezek lejátszásakor

Normal Screen

A DVD film 4:3 képarányban jelenik meg.

Screen Fit

A képernyô tetejét és alját levágja a készülék, és a kép a teljes képernyôn, függôlegesen széthúzva jelenik meg.

Zoom Fit

A kép aljáról, tetejérôl, jobb és bal oldaláról levág egy csíkot a készülék, és a kép középsô részét kinagyítja.

MEGJEGYZÉS

• A lemez fajtájától függôen elôfordulhat, hogy ez a üzemmód a leírtaktól eltérôen mûködik.

28

Lassított szakaszismétlés

Ezzel a funkcióval egyes jeleneteket (pl. sporteseményekrôl, táncról, zenei hangszerszólókról, stb.) ismételhet meg lassítva, hogy alaposabban tanulmányozhassa ôket.

DVD lemez lejátszásakor

1

2

Lejátszás közben nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE ( )) gombot.

A gombot lenyomva tartva válasszon az 1/8x-os, 1/4x-es, 1/2x-es lejátszási sebesség értékek közül (a DVD-435 típusnál).

A gomb megnyomásával válasszon az 1/8x-os, 1/4x-es, 1/2x-es lejátszási sebesség értékek közül (a DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 típusoknál).

3

Nyomja meg a Szakaszismétlés (REPEAT A-B) gombot a távvezérlôn egyszer az ismételni kívánt szakasz kezdô (A) pontjánál.

4

Nyomja meg a Szakaszismétlés (REPEAT A-B) gombot újból a B pont kiválasztásához.

H U

MEGJEGYZÉS

• A készülék lejátssza az A és B pontok közötti mûsorrészletet a kiválasztott sebességgel.

• A funkció kikapcsolásához nyomja meg a Törlés (CLEAR) gombot, vagy a Szakaszismétlés (REPEAT ( A - B ) ) gombot még egyszer. A készülék visszakapcsol normál lejátszásra.

• Az A és B pontok között legalább 5 másodpercnek kell eltelnie.

29

H U

A lejátszás nyelvének kiválasztása

A Hangbeállítás (AUDIO) gomb megnyomásával könnyen és gyorsan kiválaszthatja, hogy milyen nyelven kívánja meghallgatni a mûsort.

Az AUDIO gomb használata

1

2

Nyomja meg az AUDIO gombot.

A Balra/jobbra gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemezrôl.

- (Aválasztható nyelvek rövidítve láthatók.)

3

A Balra/jobbra gombokkal válasszon a sztereo/jobb/bal beállítások közül (video CD és

CD lemezek lejátszásakor).

DVD

VCD/CD

A feliratozás nyelvének kiválasztása

A Feliratozás (SUBTITLE) gombbal könnyen és gyorsan kiválaszthatja, hogy milyen nyelven jelenjen meg a felirat.

A Feliratozás (SUBTITLE) gomb használata

1

2

Nyomja meg a Felirat (SUBTITLE) gombot.

A Balra/jobbra mutató nyílgombbal válassza ki a feliratozás nyelvét.

3

A Fel/le nyílgombbal válassza meg, hogy látható legyen-e a feliratozás a képernyôn vagy ne.

- Alapbeállítás szerint a feliratozás nem jelenik meg a képernyôn.

- A feliratozáshoz választható nyelvek rövidítve láthatók.

MEGJEGYZÉS

• Ez a funkció nem minden DVD lemeznél mûködik, és mûködése attól függ, hogy milyen nyelveken tartalmazza a lemez a hangot.

• A DVD lemezek maximum 8 nyelven tartalmazzák a mûsor hangját.

Ha azt kívánja, hogy mindig ugyanazon a nyelven szólaljon meg a DVD lemezrôl a mûsor, olvassa el „Anyelvi jellemzôk beállítása” címû fejezetet a 43. oldalon.

30

H U

MEGJEGYZÉS

• Ez a funkció nem minden DVD lemeznél mûködik, és mûködése attól függ, hogy milyen nyelveken tartalmazza a lemez a feliratokat.

• A DVD lemezek maximum 32 nyelven tartalmazzák a mûsor feliratozását.

Ha azt kívánja, hogy mindig ugyanazon a nyelven jelenjen meg a képernyôn a feliratozás, olvassa el

„Anyelvi jellemzôk beállítása” címû fejezetet a 43. oldalon.

31

H U

A kameraállás (nézôszög) kiválasztása

Ha a DVD lemez egy adott jelenetet több kameraállásból rögzítve is tartalmaz, kiválaszthatja az Önnek tetszôt a Kameraállás (Angle) üzemmóddal.

A Kameraállás (ANGLE) gomb használata

Nyomja meg a Kameraállás (ANGLE) gombot, és ellenôrizze, hogy a képernyô bal felsô sarkában megjelenik-e a kamera ( ) szimbólum.

1

Ha látható a kamera szimbólum, nyomja meg a Kameraállás (ANGLE) gombot, és a képernyô bal felsô sarkában megjelenik az ikon a választáshoz.

2

A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a kívánt nézôszöget.

3

A képernyô kijelzés kikapcsolásához nyomja meg újból a Kameraállás (ANGLE) gombot.

Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása

Az azonnali újrajátszás funkció (DVD lemez lejátszásakor)

Ha lemarad egy jelenetrôl, ennek a funkciónak a segítségével azonnal megismételheti.

Ha megnyomja az Azonnali újrajátszás

(I.REPEAT) gombot, a készülék megkeresi a 10 másodperccel ezelôtti pozíciót, és onnét

újraindítja a lejátszást.

- Az azonnal újrajátszási funkció nem minden lemezzel használható.

A jelenet átugrás (DVD lemez lejátszásakor)

Ezzel a funkcióval a következô 10 másodpercet

átugorhatja.

Nyomja meg az Ugrás (SKIP) gombot.

- A lejátszás a 10 másodperccel késôbbi helyrôl folytatódik.

- A jelenet átugrási funkció nem minden lemezzel használható.

32 33

H U H U

A könyvjelzô

A könyvjelzô funkcióval megjelölheti a DVD vagy video CD lemez (ha a menü ki van kapcsolva) egy pontját, és ezt a pontot a késôbbiekben gyorsan megkeresheti.

A könyvjelzô használata

(DVD/video CD lemezek lejátszásakor)

1

Lejátszás közben nyomja meg a Könyvjelzô

(BOOKMARK) gombot a távvezérlôn.

A képernyôn megjelenik a könyvjelzô ikon.

2

A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a kívánt könyvjelzô ikont.

3

Amikor a lejátszáskor eléri a megjelölni kívánt pozíciót, nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Az ikon helyét egy számjegy (1,2 vagy 3) veszi át.

4

A Könyvjelzô (BOOKMARK) gomb újbóli megnyomásával kapcsolja ki a képernyô kijelzést.

A megjelölt jelenet elôhívása

1

Lejátszás közben nyomja meg a Könyvjelzô

(BOOKMARK) gombot a távvezérlôn.

2

A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a megjelölt jelenetek közül azt, amelyiket meg akar nézni.

3

A Lejátszás/pillanat állj (PLAY/PAUSE ( )) gombbal ugorjon a megjelölt jelenetre.

A könyvjelzô törlése

1

Lejátszás alatt nyomja meg a Könyvjelzô

(BOOKMARK) gombot a távvezérlôn.

2

A Balra/jobbra mutató nyílgombbal válassza ki azt a könyvjelzôt, amelyet törölni kíván.

3

Nyomja meg a Törlés (CLEAR) gombot a könyvjelzô számának törléséhez. A Könyvjelzô

(BOOKMARK) gomb újbóli megnyomásával kapcsolja ki a képernyô kijelzést.

34

MEGJEGYZÉS

• Egyszerre három jelenetet jelölhet meg könyvjelzôvel.

• 2.0 verziójú video CD lemezek lejátszásánál (menü üzemmód bekapcsolva “MENU ON”) ez a funkció nem mûködik.

• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a könyvjelzô üzemmód nem mûködik.

H U

A Nagyítás (Zoom) és a 3D térhatású hang

A Nagyítás (Zoom) (DVD lemez lejátszásakor)

1

Lejátszás közben vagy pillanat állj állásban nyomja meg a Nagyítás (ZOOM) gombot a távvezérlôn.

A képernyôn megjelenik a funkció jelzése.

2

A Fel/le vagy Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a képernyônek azt a részét, amit ki akar nagyítani.

3

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

- DVD lemez lejátszása alatt a Beírás (ENTER) gomb megnyomásával választhat a 2x/4x/2x/normál nagyítási lehetôségek közül, ebben a sorrendben.

- Video CD lemez lejátszásakor a Beírás (ENTER) gomb megnyomásával a 2-szeres nagyítás és a normál megjelenítés között kapcsolhat át.

Háromdimenziós térhatású hang

A lemez tartalmától függôen ezzel a funkcióval 3 dimenziós térhatású hangteret állíthat elô. Ha a készüléket audio rendszerhez csatlakoztatja, javíthatja a hangminôséget, és fokozhatja a térhatású hanghatást. Ez a funkció különösen hasznos akkor, ha a DVD lejátszót kétcsatornás sztereo rendszerhez csatlakoztatja, az analóg kimeneteken keresztül.

(Az LPCM és DTS jellel rögzített lemezeket nem lehet lejátszani. Ha a SETUP menüben a DIGITAL

OUTPUT vagy MPEG-2 menüpontnál a BITSTREAM beállítást választja ki, a 3D térhatású hang funkció nem mûködik.)

1

Lejátszás alatt nyomja meg a 3D gombot. A képernyôn megjelenik a 3D SOUND jelzés.

(A DIGITAL OUTPUT menüpontnál a PCM beállítást kell kiválasztania.)

2

A 3D hanghatást a Fel/le nyílgombok megnyomásával kapcsolhatja be és ki.

MEGJEGYZÉS

• A 3D térhatású hang csak a DOLBY

SURROUND vagy DOLBY DIGITAL formátumban felvett lemezek lejátszása esetén állítható elô.

Ezek a lemezek azonban nem minden esetben tartalmaznak a hátsó hangsugárzók számára audio jelet.

• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a nagyítási és a háromdimenziós hangtér nem mûködnek.

35

H U

MP3/WMA lejátszás

Amikor MP3/WMA lemezt helyez a DVD lejátszóba, a lejátszás elkezdôdik az elsô mappa elsô zenei fájljával.

• Ha a lemez kettônél több fajta fájl kiterjesztést tartalmaz, válassza ki, hogy melyiket kívánja lejátszani.

• Ha nem a kiválasztott fájl típust kívánja lejátszani, nyomja meg kétszer a STOP ( ) gombot, majd nyomja meg a

LemezMenü (DISC MENU) gombot.

• Ha 60 másodpercen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlôn, a menü eltûnik, és a kiválasztott tételt lejátssza a készülék.

MP3/WMA lejátszási funkció

1

Az elsô zenei fájl lejátszásakor a zenei mappa menü megjelenik a képernyô jobb oldalán.

Egyszerre 8 zenei mappa jelentethetô meg.

Ha a lemez ennél több mappát tartalmaz, a

Balra/jobbra nyílgombokkal hívhatja ôket a képernyôre.

2

A Fel/le gombokkal válassza ki a kívánt zenei mappát, és nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot. A fel/le nyílgombokkal válasszon ki egy zenét tartalmazó fájlt, majd a Beírás

(ENTER) gomb megnyomásával indítsa el a mûsorszám lejátszását.

Programozott/véletlen sorrendû lejátszás

A lejátszási Üzemmód választó (MODE) gomb megnyomásával átkapcsolhat a Véletlen sorrendû (RANDOM) és a Programozott

(PROGRAM) lejátszási üzemmódok között.

A 38. oldalon részletesebben is olvashat ezekrôl az üzemmódokról.

MEGJEGYZÉS

• Nyomja meg a REPEAT gombot, ha csak zenét kíván hallgatni, majd nyomja meg még egyszer a kikapcsoláshoz.

• A programozott/véletlen sorrendû lejátszási funkció nem használható akkor, ha a lemez kettônél több féle fájlkiterjesztésû fájlokat tartalmaz.

36

H U

MP3/WMA lejátszás

Tudnivalók a CD-R lemezen rögzített MP3/WMA fájlok lejátszásához

Az MP3/WMA fájlok lejátszásához vegye figyelembe a CD-R lemezrôl eddig olvasottakat, valamint olvassa el az alábbiakat:

Az MP3 vagy WMAfájl ISO 9660 vagy JOLIET formátumú legyen.

Az ISO 9660 és Joliet formátumú MP3/WMAfájlok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows rendszerével, valamint az Apple Mac.-val. Ez a kettô a legelterjedtebb formátum.

Az MP3 fájlok elnevezésekor ügyeljen arra, hogy a név ne haladja meg a 8 karaktert, a kiterjesztés pedig „.mp3” vagy „.wma” legyen.

A név általános formátuma: Cím.mp3 vagy Cím.wma. Az elnevezésnél ne feledje, hogy a név nem lehet hosszabb 8 karakternél, ne legyen szóköz a névben, és ne használjon a névhez speciális karaktereket

(.,/,\,=,+).

MP3 fájlok rögzítéséhez legalább 128 Kb/s dekompressziós átviteli sebességet használjon.

Az MP3 fájlok hangminôsége fôképpen attól függ, hogy az adattömörítés/kicsomagolás sebességét hogyan választja meg. Az audio CD lemezek hangminôségének eléréséhez MP3 formátumra történô analóg/digitális jelkonverzióra van szükség, legalább 128 Kb/s és legfeljebb 160 Kb/s mintavételezési sebességgel. Nem ad jobb hangminôséget a 192 Kb/s vagy annál magasabb mintavételezési sebesség.

Nem lehet jó minôségben lejátszani a 128 Kb/s alatti mintavételezési sebességgel rögzített fájlokat sem.

WMAfájlok rögzítéséhez legalább 64 Kb/s dekompressziós átviteli sebességet használjon.

A WMAfájlok hangminôsége fôképpen attól függ, hogy az adattömörítés/kicsomagolás sebességét hogyan választja meg. Az audio CD lemezek hangminôségének eléréséhez WMAformátumra történô analóg/digitális jelkonverzióra van szükség, legalább 64 Kb/s és legfeljebb 192 Kb/s mintavételezési sebességgel.

Nem lehet jó minôségben lejátszani a 64 Kb/s alatti, és 192Kb/s feletti mintavételezési sebességgel rögzített fájlokat sem.

Ne próbáljon meg másolni másolás elleni védelemmel ellátott MP3 fájlokat.

A másolás elleni védelemmel ellátott fájlok speciális kóddal védettek a szerzôi jogok védelme

érdekében. Ezek a védett fájlok a következô típusúak: „Windows Media™” (a Microsoft Inc bejegyzett védjegye) és SDMI™ (a The SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ezek a fájlok nem másolhatók.

Fontos:

A fenti fontos tudnivalók betartása sem teljes biztosíték arra, hogy az MP3 fájlokat a készülék le tudja játszani, vagy hogy jó minôségben tudja lejátszani.

Az MP3 fájlok CD-R lemezre történô rögzítéséhez használt bizonyos technológiák megakadályozzák, hogy ezeket a fájlokat jó minôségben lehessen lejátszani a DVD lejátszóval (egyes esetekben a hangminôség romlik, vagy a készülék nem tudja olvasni a fájlokat).

• Ez a készülék egy lemezrôl max. 500 fájlt és 300 mappát tud lejátszani.

37

H U

Programozott lejátszás és lejátszás véletlen sorrendben

Programozott lejátszás (CD/MP3/WMA)

1

Nyomja meg a lejátszási Üzemmód választó

(MODE) gombot.

2

A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a

PROGRAM funkciót. Nyomja meg a Beírás

(ENTER) gombot.

3

A Fel/le/balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a program elsô mûsorszámát. Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot. A programozási sorrendet tartalmazó táblázatban (Program

Order) a program elsô mûsorszámaként megjelenik a kiválasztott mûsorszám száma.

4

Nyomja meg a Lejátszás/pillanat állj

(PLAY/PAUSE ( )) gombot. Megkezdôdik az összeállított program lejátszása.

Lejátszás véletlen sorrendben (CD/MP3/WMA)

1

Nyomja meg a lejátszási Üzemmód választó

(MODE) gombot.

2

A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a

Véletlen sorrendû lejátszás (RANDOM)

üzemmódot. Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

Megkezdôdik a lemez lejátszása véletlenszerû sorrendben.

MEGJEGYZÉS

• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a programozási és véletlen sorrendû lejátszási funkciók nem mûködnek.

• Ha normál lejátszásra szeretne visszakapcsolni, nyomja meg a Törlés (CLEAR) gombot.

• A programozott/véletlen sorrendû lejátszási funkció nem használható akkor, ha a lemez kettônél több féle fájlkiterjesztésû fájlokat tartalmaz.

• A program max. 99 mûsorszámot tartalmazhat.

38

H U

Fotó CD-k lejátszása

1

2

3

Nyissa ki a lemezfiókot.

Tegye a lemezt a lemeztálcára.

- A címke felfelé nézzen.

Zárja be a lemezfiókot.

- A képernyôn az alábbi kijelzéshez hasonló jelenik meg.

• A távvezérlô Fel/le vagy Jobbra/balra nyílgombjaival válassza ki a megtekinteni kívánt képet, majd nyomja meg az ENTER gombot.

(Ha az állóképeket folyamatosan egymás után kívánja megtekinteni

(Slide Show üzemmód), a PLAY/PAUSE gombot nyomja meg.)

• A következô 6 kép megtekintéséhez nyomja meg a gombot.

• Az elôzô 6 kép megtekintéséhez nyomja meg a gombot.

• : Visszatérés az album képernyôhöz.

: Az ENTER gomb minden egyes megnyomására a kép 90 fokkal körbefordul az óramutató járásával megegyezôen.

: Az ENTER gomb megnyomására a kép 2-szeres nagyításban jelenik meg. (Normal → 2x → Normal)

• : A készülék az állóképek folyamatos nézegetése

(Slide Show) üzemmódra vált.

*A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával visszatérhet az album képernyôhöz.

*A Slide Show megkezdése elôtt ki kell választania, hogy a fényképek milyen gyorsan kövessék egymást.

: Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az ENTER gombot, a fényképek 6 másodpercenként követik egymást.

: Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az ENTER gombot, a fényképek 12 másodpercenként követik egymást.

• : Ha ezt az ikont választja, és megnyomja az ENTER gombot, a fényképek 18 másodpercenként követik egymást.

*A fájl nagyságától függôen elôfordulhat, hogy az aktuális idôtartam nem pontosan egyezik meg a kiválasztott követési idôtartammal.

Megjegyzés

• A menüben válassza aki a JPEG menüpontot a fényképek megtekintéséhez.

• Ha nem a kiválasztott fájl típust kívánja lejátszani, nyomja meg kétszer az Állj (STOP( )) gombot, majd a Lemezmenü (DISC MENU) gombot.

• Ha 60 másodpercen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlôn, a menü eltûnik, és megjelenik a kiválasztott tétel.

• A Fôcím menü (TITLE MENU) gomb megnyomásával visszatérhet az album képernyôre.

• A Visszatérés (RETURN) gomb megnyomásával visszatérhet a folyamatos fényképnézegetés (Slide Show)

üzemmódba.

• Ha 10 másodpercen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlôn, a menü eltûnik.

Nyomja meg a Fel/le vagy Balra/jobbra nyílgombokat a távvezérlôn a menü újbóli behívásához.

39

H U

Fotó CD-k lejátszása

A CD-R JPEG lemezekrôl

• Csak a „.JPG” és „.JPG” kiterjesztésû fájlok játszhatók le.

• Ha a lemez nincs lezárva, tovább tart a lejátszás elindítása, és elôfordulhat, hogy nem lehet a lemezrôl az összes képet lejátszani.

• Csak azokat a CD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyek a JPEG fájlokat ISO 9660 vagy Joliet formátumban tartalmazzák.

• A JPEG fájlnév nem haladhatja meg a 8 karaktert, nem tartalmazhat szóközt és speciális karaktereket

(. / = +).

• Csak a folyamatosan felírt többmenetes lemezeket lehet lejátszani. Ha üres szegmens van a többmenetes lemezen, a lejátszás csak az üres szegmensig lehetséges.

• Egy CD lemezre maximum 500 képet lehet rögzíteni.

• Csak Kodak Picture CD lemezeket lehet lejátszani.

• A Kodak Picture CD lemezekrôl a mappákból csak a JPEG fájlokat lehet lejátszani.

• A nem Kodak Picture CD, hanem más gyártmányú lemez lejátszása egyáltalán nem lehetséges, vagy a lejátszás lassabban indul el.

• Ha egy lemez 500-nál több fájlt tartalmaz, csak 500 JPEG fájl lejátszása lehetséges.

• Ha a lemezen levô mappák száma meghaladja a 300-t, csak 300 mappából lehet a JPEG fájlokat lejátszani.

Beállítások a (SETUP) menüben

A beállítás menüben elvégezheti nyelvre, szülôi felügyeletre és a használt TV készülékre vonatkozó beállításokat.

1

Állj állásban nyomja meg a MENU gombot a távvezérlôn. A Fel/le nyílgombokkal válassza ki az

Beállítás (

Setup

) menüpontot, majd nyomja meg a

Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A Lejátszás nyelve

(Language Setup)

A hangjellemzôk beállítása

(Audio Setup)

Képernyô beállítások

(Display Setup)

Ebben a menüben választhatja ki, pl. hogy milyen TV képernyôn kívánja nézni a filmet, stb.

A Szülôi felügyelet

(Parental Setup)

Ebben a menüben lehet beállítani az adott lemezre vonatkozóan a korlátozási szintet, ami megakadályozza, hogy a gyerek neki nem való filmet, erôszakos jeleneteket nézzen meg.

2

Az egyes menüpontokat a távvezérlôn a

Fel/le nyílgombokkal választhatja ki.

3

A menü alpontokat a Beírás (

ENTER

) gomb segítségével választhatja ki.

A beállítás után a beállítási képernyôt a MENU gomb újbóli megnyomásával tüntetheti el.

MEGJEGYZÉS

A lemeztôl függôen egyes menüpontok nem választhatók ki.

40 41

H U H U

A nyelvi jellemzôk beállítása

Ha egyszer már kiválasztotta a képernyômenü, a lemezmenü, a hang és a feliratozás nyelvét, a beállítások minden további lemez lejátszásánál automatikusan érvénybe lépnek.

A képernyômenü nyelvének kiválasztása

5

6

1

2

Állj állásban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy Beírás

(ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Nyelvi alapbeállítás

(

Language Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

4

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Képernyômenü (

Player

Menu

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy

Beírás (ENTER) gombot.

Válassza ki pl. az angol nyelvet a Fel/le nyílgombokkal.

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn visszatér a Beállítás

(SETUP) menü.

- Az alapbeállítási menü eltüntetéséhez nyomja meg a Visszatérés

(RETURN) vagy Balra mutató nyílgombot.

Példa:

az angol nyelvû megjelenítés kiválasztása

A lemezmenü nyelvének kiválasztása

4

5

Ebben a menüben azt választhatja ki, hogy a lemezmenü képernyôi milyen nyelven jelenjenek meg.

1

2

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy Beírás

(ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Nyelvi alapbeállítás

(

Language Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Lemezmenüt (

Disc Menu

), majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

Válassza ki pl. az angol nyelvet a Fel/le nyílgombokkal.

- Ha a lista nem tartalmazza a kívánt nyelvet, válassza az „Others” (További nyelvek) sort.

6

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn visszatér a Beállítás

(SETUP) menü.

42

Példa:

az angol nyelvû megjelenítés kiválasztása

H U

A nyelvi jellemzôk beállítása

1

2

A lejátszás nyelvének kiválasztása

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot) vagy Beírás (ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Nyelvi alapbeállítás

(

Language Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

4

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Nyelvi jellemzôk (

Audio

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy beírás

(ENTER) gombot.

5

Válassza ki pl. az angol nyelvet a Fel/le nyílgombokkal.

- Válassza az „Original” (Eredeti) sort, ha a filmet azon a nyelven kívánja hallgatni, amivel eredetileg felvették.

- Ha a lista nem tartalmazza a kívánt nyelvet, válassza az „Others” (További nyelvek) sort.

6

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn visszatér a Beállítás

(SETUP) menü.

4

5

1

2

A feliratozás nyelvének kiválasztása

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Nyelvi alapbeállítás

(

Language Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Felirat (

S u b t i t l e

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

Válassza ki pl. az angol nyelvet a Fel/le nyílgombokkal.

- Válassza az „Automatic” (Automatikus) sort, ha a film feliratozást ugyanazon a nyelven kívánja olvasni, ahogy a hangot hallgatja.

- Ha a lista nem tartalmazza a kívánt nyelvet, válassza az „Others” (További nyelvek) sort. Ha az adott lemez nem tartalmazza a feliratozást ugyanazon a nyelven, ahogy a hang szól, a feliratozás azon a nyelven jelenik meg, amivel a filmet eredetileg felvették.

6

Nyomja meg a Beírás (ENTER) gombot.

- Ezzel kiválasztotta az angol nyelvet, és a képernyôn visszatér a Beállítás

(SETUP) menü.

MEGJEGYZÉS

• Ha a lemez nem tartalmazza a feliratozást a kiválasztott nyelven, a feliratozás az eredeti nyelven jelenik meg.

A S E T U P menü eltüntetéséhez, vagy beállítás közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a

Visszatérés (RETURN) vagy a Balra nyílgombot.

43

H U

A hangjellemzôk beállítása

1

2

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás

(ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Hangjellemzôk beállítása (

Audio Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

4

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a beállítandó menüpontot, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

Dolby Digital Out

1. PCM :

Konverzió két csatornás (sztereo) PCM jellé.

Válassza a PCM beállítást, amikor az analóg kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.

2. Bitstream :

Konverzió 5.1 csatornás Dolby Digital jellé.

Válassza a Bitstream beállítást, ha a digitális kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.

Megjegyzés

Ellenôrizze, hogy a megfelelô beállítást választotta-e ki, mert helytelen beállítás esetén nincs hang.

DTS

1. Kikapcsolva (Off): digitális kimenôjel nem jelenik meg.

2. Bekapcsolva (On): a digitális kimeneten DTS digitális jel jelenik meg. Akkor válassza ezt a beállítást, ha olyan berendezéshez csatlakoztatja a DVD lejátszót, amelyik rendelkezik DTS dekóderrel.

Dinamikus kompresszió

1

. Bekapcsolva (On): dinamikus kompresszió bekapcsolva

2

. Kikapcsolva (Off): a standard tartomány kiválasztása

MPEG-2 Digital Out

1. PCM

:

Konverzió két csatornás (sztereo)

PCM jellé.

Válassza a PCM beállítást, amikor az analóg kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.

2. Bitstream

:

Konverzió 5.1 vagy 7.1 csatornás

MPEG-2 digitális jellé.

Válassza a Bitstream beállítást, ha a digitális audio kimenethez csatlakoztat külsô berendezést.

PCM Down Sampling

1. Bekapcsolva (On): Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez csatlakoztatott erôsítô nem kompatibilis a 96KHz mintavételi frekvenciával. Ebben az esetben a 96KHz-es jeleket 48KHZ-re konvertálja a készülék.

2. Kikapcsolva (Off): Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez csatlakoztatott erôsítô kompatibilis a

96KHz mintavételi frekvenciával. Ebben az esetben a jeleket változtatás nélkül továbbítja a készülék.

Hangsugárzók

(csak a DVD-E435 típusnál)

MEGJEGYZÉS

A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a

Visszatérés (RETURN) vagy Balra mutató nyílgombot.

• A Dolby Laboratories licensze alapján készült.

A „Dolby” és a kettôs D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

• A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. bejegyzett védjegyei.

44

H U

A hangsugárzók beállítása a térhatású hangzáshoz

(csak a DVD-E435 típusnál)

1

2

3

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

S e t u p

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Hangjellemzôk beállítása

(

Audio Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

4

A Fel/le gombokkal válassza ki a Sokcsatornás üzemmód (

M u l t i

Channel Output

) menüt, majd válassza ki az Analóg (

Analog

) beállítást a Jobbra nyílgombbal vagy a Beírás (ENTER) gombbal.

5

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Hangsugárzók beállítása

(

Speaker Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy a Beírás (ENTER) gombot.

6

A Fel/le/balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki azt a hangsugárzót, ahol a beállításon módosítani kíván, majd nyomja meg a Beírás

(ENTER) gombot.

Alapbeállítás: Elsô bal, jobb (nagy), Közép (nincs), Hátsó (nincs).

Válassza ki a csatlakoztatott hangsugárzó méretének megfelelô beállítást.

Elsô (bal, jobb)

Nagy (Large): Általában ezt a beállítást válassza.

Kicsi (Small): Ha a hang torzított, vagy a sokcsatornás surround üzemmódban a térhatású effektus gyenge, válassza ki a „Small” beállítást. Ekkor bekapcsol a Dolby Digital mélyhang áramkör, amely az elsô csatorna mélyhangjait a mélyhangsugárzóra keveri.

Közép

Nincs (None):Ezt válassza, ha nem csatlakoztat középsugárzót.

Nagy (Large): Általában ezt a beállítást válassza.

Kicsi (Small): Ha a hang torzított, válassza a „Small” beállítást.

Ekkor bekapcsol a Dolby Digital mélyhang áramkör, amely a középsô csatorna mélyhangjait más hangsugárzókra keveri.

Hátsó (bal, jobb):

Nincs (None): Ha nem csatlakoztat középsô hangsugárzót, ezt a beállítást válassza.

Nagy (oldalsó/hátsó) ((Large (Rear/Side)): Általában e kettô közül válasszon, a hangsugárzó elhelyezésétõl függôen.

Kicsi (oldalsó/hátsó) ((Small(Rear/Side)): Ha a hang torzított, vagy a sokcsatornás surround üzemmódban a térhatású effektus gyenge, e két beállítás közül válasszon, a hátsó hangsugárzók elhelyezésétôl függôen.

Ekkor bekapcsol a Dolby Digital mélyhang áramkör, amely a hátsó csatorna mélyhangjait más hangsugárzókra keveri.

A teszthang

A teszthang a bal elsô hangsugárzóval kezdve az óramutató járásával megegyezô irányban végighalad a hangsugárzókon a beállításhoz.

Állítsa be az egyes csatornák hangerejét a teszthang alapján úgy, hogy az egyes hangsugárzókból érkezô hangot azonos hangerõvel hallja.

A beállítást a készülék tárolja.

F R O N T ( L ) (

Bal elsô

) → C E N T E R (

K ö z é p

) → SUBWOOFER (

M é l y h a n g s u g á r z ó

) →

F R O N T ( R ) (

Jobb elsô

) → SURROUND(R) (

Jobb hátsó

) → S U R R O U N D ( L ) (

Bal hátsó

)

MEGJEGYZÉS

A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a

Visszatérés (RETURN) vagy a

Balra mutató nyílgombot.

• A mélysugárzó tesztjele mélyebb, mint a többi hangsugárzóé.

• Az MPEG Multichannel logó a

PHILIPS Corporation bejegyzett védjegye.

45

H U

Képernyô beállítások

1

2

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

A Fel/le gombokkal válassza ki a Beállítás (Setup) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy

Beírás (ENTER) gombot.

3

A Fel/le gombokkal válassza ki a Képernyô beállítás

(

Display Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (ENTER) gombot.

4

A Fel/le gombokkal válassza ki a beállítandó menüpontot. Nyomja meg a Jobbra nyílgombot, vagy a Beírás (ENTER) gombot.

TV Aspect

Still Mode

Screen Messages

Front Display

Black Level

NTSC Disc Output

SCART Output

MEGJEGYZÉS

A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a

Visszatérés (RETURN) vagy a Balra nyílgombot.

46

H U

Képernyô beállítások

TV képméretarány (TV Aspect):

A csatlakoztatott TV készülék fajtájától függôen be kell állítania a képméretarányt.

1

. 4:3 Letter Box :

Ezzel a beállítással a DVD által közvetített 16:9 képarányú képet nézheti meg a

4:3 képarányú TV készüléken. A képernyô tetején és alján fekete sáv látható.

2

. 4:3 Pan Scan :

Ezzel a beállítással a hagyományos TV készüléken nézheti a 16:9 arányú képernyô középsô részét (a kép jobb és bal szélérôl levágva egy-egy sávot).

3

. 16:9 Wide :

Ezt a beállítást válassza, ha 16:9 képarányú filmet akar nézni szélesvásznú TV-n.

Állókép (Still Mode):

Ezzel a beállítással az állókép remegését csökkentheti, és a kisméretû szöveg is jobban olvasható.

1

. Auto : Az auto beállítást választva a Field/Frame beállításokat automatikusan felcseréli a készülék.

2

. Field (mezô) : Válassza ezt a beállítást, ha az Auto beállításnál a kép remeg.

3

. Frame (keret) : Ezt a beállítást válassza, ha a kisbetûket tisztábban akarja látni.

Képernyô üzenetek (Screen Messages):

A képernyôn megjelenô üzenetek be- és kikapcsolása

A kijelzô fényereje

Ebben a menüpontban a készülék kijelzôjének fényerejét módosíthatja.

1

. Auto Dim (Automatikus fényerôcsökkentés): DVD lemez lejátszása alatt a kijelzô fényereje automatikusan csökken.

2

. Bright (Erôs megvilágítás) : A kijelzô mindig teljes fényerôvel világít.

3

. Dim (Csökkentett fényerô) : A kijelzô mindig csökkentett fényerôvel világít.

A képernyô fényereje (Black Level)

A képernyô fényerô beállításának be- és kikapcsolása.

NTSC jelkimenet

Válassza az „NTSC” beállítást, ha a készülék NTSC formátumban közvetíti a jelet.

Ha nem ez a helyzet, hagyja a „PAL 60Hz” beállítást változatlanul.

SCART kimenet

1

. RGB : RGB jelet közvetít a AV JACK(SCART) aljzatról.

2

. Video : összetett video jelet ad az AV JACK (SCART) aljzatról.

3

. S-Video : S-VIDEO jelet ad az AV-JACK(SCART) aljzatról.

47

H U

A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet)

A Szülôi felügyelet (PA R E N TA L CONTROL) üzemmód olyan DVD lemezek esetén használható, melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának korlátozásához a megfelelô információkat. 8 különbözô beállítási lehetôség közül választhatja ki, hogy a család és a gyerekek számára a korlátozás mely szintjét kívánja alkalmazni.

1

Állj üzemmódban nyomja meg a MENU gombot.

2

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Beállítás (

S e t u p

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot, vagy a Beírás (ENTER) gombot.

3

A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Szülôi felügyelet

(

Parental Setup

) menüt, majd nyomja meg a Jobbra nyílgombot, vagy a Beírás (ENTER) gombot.

4

A Jobbra nyílgombbal vagy az ENTER gombbal válassza ki az

Igen (

Yes

) sort, ha jelszót akar használni. Megjelenik a jelszó beírásához a képernyô (

Enter Password

).

5

Írja be a jelszót. Megjelenik a jelszó megerôsítéséhez a képernyô

(

Re-enter Password

). Írja be újból a jelszót. Megjelenik a szülôi felügyelet képernyô.

A korlátozási szintekrôl:

Korlátozási szintet akkor lehet választani, ha a jelszó beírásánál az Igen (Yes) sort választotta. Ha azonban a korlátozást fel akarja oldani, a Fel/le gombokkal válassza a „Nem” (No) szót a jelszó beírásánál.

A Jobbra nyílgombbal vagy az ENTER gombbal válassza ki az alkalmazni kívánt korlátozási szintet. Nyomja meg a beírás

(ENTER) gombot.

- Ha a Fel/le nyílgombokkal a 6. korlátozási szintet választja ki, nem lehet lejátszani a 7-es és az e feletti korlátozási szintû lemezeket. Minél alacsonyabb korlátozási szint értéket állít be, annál szigorúbb a korlátozás. A felnôttek számára válassza a 8. szintet (Level 8), a gyermekek viszont akkor nézhetik biztonságosan a filmet, ha az 1. szintet (Level 1) választja (a készülék nem játssza le az erôszakos, és a gyermekeknek nem való jeleneteket).

- A korlátozási szint feloldásához a jobbra mutató nyílgombbal vagy az ENTER gombbal válassza a Nem (No) sort a jelszó beírásánál (Use Password menüpont).

A jelszó megváltoztatása:

- A Fel/le nyílgombokkal válassza ki a Jelszó megváltoztatása

(Change Password) menüpontot. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a képernyô a jelszó megváltoztatásához.

- Írja be az új jelszót, majd megerôsítésként újból írja be a jelszót.

MEGJEGYZÉS

A SETUP menü eltüntetéséhez, vagy beállítás közben a menü képernyôhöz történô visszalépéshez nyomja meg a

Visszatérés (RETURN) gombot vagy a Balra nyílgombot.

• Ha elfelejtette a jelszót, olvassa el a Hibaelhárítás címû fejezetben, hogy mit kell tennie.

48

Pl.

: A 6-os szint kiválasztása

H U

A TV vezérlése a távvezérlôvel

(csak a DVD-E435 típusnál)

A távvezérlô beállítható úgy, hogy a legtöbb TV készüléket vezérelni tudja. A távvezérlô programozásához az alábbi táblázatból keresse ki a TV készülékének megfelelô kódot.

07

08

09

10

11

03

04

05

06

12

13

14

Kód

01

02

1

2

3

15

16

17

18

Gyártmány

SAMSUNG_4

SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS,

FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA,

MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA,

SCHNEIDER

SAMSUNG_1

SAMSUNG_2

SAMSUNG_3

SAMSUNG_5

TOSHIBA

PANASONIC_4

GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS

SHARP

HITACHI

SANYO, AKAI, FISHER

HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE

HITACHI, NORDMENDE, SABA,

TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT,

FERGUSON, PIONEER, TELEAVA

SONY

TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY,

MITSUBISHI

TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX

TOSHIBA

TV kódok

Kód

19

20

21

22

23

24

30

31

32

33

34

25

26

27

28

29

Kapcsolja be a TV-t.

Irányítsa a DVD lejátszó távvezérlôjét a TV készülék felé.

Nyomja meg a TV POWER gombot,

és miközben lenyomva tartja, írja be a TV-jének megfelelô kódot.

Gyártmány

TOSHIBA

PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA

TOSHIBA, GRUNDIG, CGE,

IMPERIAL, MIVAR

PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN,

BRIONVEGA, FINLUX,

FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ,

WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI,

SINGER, SINUDYNE

NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER,

REZ, SELECO, SALORA

HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC,

SABA,TELEFUNKEN, THOMSON,

CONTINENTAL, EDISON

PANASONIC_2

PANASONIC_3

PANASONIC_6

TELEFUNKEN

MIVAL

LG_2

SHARP_2

JVC

THOMSON ASIA

THOMSON ASIA

4

Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént. Ha az elsô kód nem megfelelô, próbálja meg az ugyanazon gyártmányhoz tartozó következô kódot beírni.

5

A TV vezérléséhez használja a TV mûködtetô gombokat, melyek leírása a

17. oldalon található.

Pl.

SAMSUNG 4 TV készülékeknél:

Mialatt lenyomva tartja a TV POWER gombot,

írja be a 01 kódot.

MEGJEGYZÉS

Elôfordulhat, hogy a készülék távvezérlôje nem mindegyik típust tudja vezérelni a fenti listából.

49

H U

Hibaelhárítás

Ellenôrizze az alábbi listát, mielôtt a szervizhez fordul:

Probléma

A távvezérlô nem vezérli a készüléket.

Nem lehet lejátszani a lemezt.

Nem lehet elôállítani az

5.1 csatornás térhatású hangot.

A kijelzôn megjelenik a ikon.

Nem jelenik meg a l e m e z m e n ü .

A lejátszási mód különbözik attól, amit a Beállítás

(SETUP) menüben beállított.

Nem lehet megváltoztatni a képernyô-méretarány beállítást.

Nincs hang.

Elfelejtette a jelszót.

Más problémát észlelt.

Teendô

• Kimerültek az elemek. Cserélje ki ôket.

• A távvezérlô ne legyen 6 méternél messzebb a TV-tôl.

• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig, ezzel a távvezérlôben levô mikroprocesszort a gyári állapotra hozza. Tegye vissza az elemeket, és próbálja ki újból a távvezérlôt.

• Ellenôrizze, hogy a lemezt a címkével felfelé tette-e a készülékbe.

• Ellenôrizze a DVD lejátszó területi kódját.

• Az 5.1 csatornás térhatású hang csak akkor hallgatható, ha a következô feltételek teljesülnek:

1. Ha a DVD lejátszót megfelelô erôsítôhöz csatlakoztatja.

2. Ha a lemezen rögzítették az 5.1 csatornás hangot.

• Ellenôrizze, hogy a lemez borítóján látható-e a “Dolby 5.1 CH” jelzés.

• Ellenôrizze, hogy az audio rendszert megfelelôen csatlakoztatta-e, és hogy az audio rendszer megfelelôen mûködik-e.

• Ellenôrizze, hogy a Beállítás (SETUP) menüben, a hangjellemzôk beállítása

(Audio Output) menüpontban a Bitstream beállítást választotta-e ki.

• Nem lehet a mûveletet végrehajtani, mert:

1. A DVD lejátszó szoftvere nem engedélyezi.

2. A DVD lejátszó szoftvere nem támogatja a kérdéses tulajdonságot

(pl. kameraállás megváltoztatása).

3. Az adott funkció a kérdéses mûveletnél nem alkalmazható.

4.Olyan tételt, fejezetszámot vagy idôkódot adott meg, amely az elérhetôségen kívül esik.

• Ellenôrizze, hogy a lemez rendelkezik-e menüvel.

• A Beállítás (SETUP) menüben kiválasztott egyes funkciók nem mûködnek megfelelôen, ha a lemez nem tartalmazza a funkció mûködéséhez szükséges információkat.

• A DVD lemezen rögzített a képernyô-méretarány.

• Ellenôrizze, hogy a Hangjellemzôk beállítása (AUDIO SETUP) menüben a megfelelô digitális kimenetet választotta-e ki.

• Indítsa újra a készüléket úgy, hogy nincsen benne lemez. Nyomja meg az elôlapon a STO P ( )és PLAY ( )gombokat egyszerre három másodpercig. Megjelenik a menü nyelvének kiválasztására szolgáló képernyô. Válassza ki a kívánt nyelvet. A távvezérlô MENU gombjával hívja be a Szülôi felügyelet (Parental) menüt. Most már a zárolás fel van oldva, ahogy az a kijelzôn is látható. A Le nyílgombbal válassza ki a szülôi felügyelet beállítására szolgáló (PA R E N TA L CONTROL) képernyôt. Nyomja meg az ENTER gombot, és megjelenik a jelszó beírásához a képernyô.

Most már beállíthatja a korlátozási szintet, és megadhatja az új jelszót.

• A tartalomjegyzékben keresse meg, hogy a használati útmutató mely fejezete foglalkozik az adott kérdéssel, olvassa el az útmutató magyarázatát, majd hajtsa végre újból a kérdéses eljárást.

• Ha ezek után sem tudja megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

Oldal

4

7

18

44-45

21

41-48

46-47

44

48

50

H U

Minôségtanúsítás

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében elôírtak szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a

Samsung gyártmányú DVD-E232/E234/E235/E335/E435 típusú DVD lejátszó

megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:

Általános

Lemez jellemzôk

Video kimenetek

Audio kimenetek

Hálózati feszültség

Teljesítmény felvétel

Tömeg

Méretek

Üzemi hômérséklet

Üzemi páratartalom

DVD

(DIGITALVERSATILE DISC)

CD : 12 cm

(COMPACT DISC)

CD : 8 cm

(COMPACT DISC)

VCD : 12 cm

Összetett video

SCART csatlakozó aljzat

S-VIDEO

SCART csatlakozó aljzat

2 csatornás

*Frekvencia átvitel

*Jel/zaj arány

*Dinamika tartomány

*Teljes harmonikus torzítás

230V~, 50Hz

AC 110-240V, 50/60 Hz (csak a DVD-E435 típusnál)

12 W

2,4 kg

430mm x 240mm x 60mm (szé x mé x ma)

+5°C és +35°C között

10% és 75% között

Kiolvasási sebesség: 3.49 m/s

Lejátszási idô:

(egyoldalas, egyrétegû lemez): 135 perc

Kiolvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s

Maximális lejátszási idô: 74 perc

Kiolvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s

Maximális lejátszási idô: 20 perc

Kiolvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s

Maximális lejátszási idô: 74 perc (Video + Audio)

2 csatorna: 1.0Vp-p (75

terhelésnél)

R(piros):0.7Vp-p (75

terhelésnél)

G(zöld): 0.7Vp-p (75

terhelésnél)

B(kék): 0.7Vp-p (75

terhelésnél)

Összetett video: 1.0Vp-p (75

terhelésnél)

Világosságjel: 1.0Vp-p (75

terhelésnél)

Színjel: 0.3Vp-p (75

terhelésnél)

Világosságjel: 1.0Vp-p (75

terhelésnél)

Színjel: 0,3Vp-p (75

terhelésnél)

2 csatorna: L(1/L), R(2/R)

L(1/L), R(2/R)

48 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 22 kHz-ig

96 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 44 kHz-ig

110 dB

100 dB

0,004 %

*:névleges adatok

• A Samsung Electronics Co. Ltd. fenntartja a jogot a mûszaki adatok változtatására.

• A tömeg és méretadatok megközelítô értékeknek tekintendôk.

51

H U

Magyarország

Ezt a Samsung terméket az eredeti vásárlás idôpontjától számítva tizenkét (12) hónapig garantáljuk anyaghiba és hibás kidolgozás esetére. Kérjük, hogy amennyiben szükségessé válna garanciális szolgáltatás igénybevétele, küldje vissza a terméket ahhoz a kereskedôhöz, akinél vásárolta.

Mindazonáltal, az Európai Közösség más országaiban mûködô hivatalos Samsung kereskedôk és hivatalos szolgáltató központok is eleget tesznek a garanciális kötelezettségnek az adott országokban a vevôk részére kibocsátott feltételek szerint.

Amennyiben probléma merülne fel, hivatalos szolgáltató központjainkról további részleteket az alábbi címen kaphat:

A GARANCIAFELTÉTELEI

1. Garanciális szolgáltatás igénylése esetén a garancia csak akkor érvényes, ha a garanciakártyát hiánytalanul és helyesen kitöltve az eredeti számlával, pénztári blokkal vagy az eladásról szóló igazolással együtt bemutatják, és ha a terméken a sorozatszám sértetlen.

2. Samsung kötelezettsége a javításra, vagy - választása szerint - a termék illetve a hibás alkatrész kicserélésére korlátozódik.

3. A garanciális javításokat hivatalos Samsung kereskedôknek vagy hivatalos szolgáltató központoknak kell végezniük. Nem térítjük meg a nem Samsung kereskedôk által végzett javításokat, a jelen garancia nem terjed ki ezekre a javításokra, sem pedig azokra a károkra, amelyeket ezek a javítások a termékben elôidéztek.

4. Nem tekinthetô anyaghibának vagy gyártási hibának, ha szükségessé válik a termék

átalakítása, hogy megfeleljen egy ország nemzeti vagy helyi mûszaki vagy biztonsági szabványainak, ha ez az ország nem azonos azzal, amely részére a terméket eredetileg szánták

és elôállították. A jelen garancia nem fedezi és nem téríti meg az ilyen adaptáció költségét, sem pedig az abból eredô esetleges kárt.

5. A jelen garancia nem terjed ki az alábbiakra: a) Idôszakos ellenôrzések, karbantartás a normál használat következtében elkopott alkatrészek javítása vagy kicserélése, b) A termék szállításának, leszerelésének és üzembe állításának költsége, c) Helytelen használat, beleértve a termék nem rendeltetésszerû használatát vagy a helytelen üzembehelyezést, d) Villámcsapás, víz, tûz, vis major, háború, politikai zavargások, helytelen hálózati feszültség, nem megfelelô szellôzés és minden egyéb olyan ok, amely kívül esik Samsung ellenôrzésén.

6. A jelen garanciát minden olyan személy érvényesítheti, aki a garanciális idôszakban jogszerûen került a termék birtokába.

7. A jelen garancia nem érinti a vásárlóknak a kereskedôvel szemben az adásvételi szerzôdésbôl fakadó vagy egyéb, a nemzeti törvényekben biztosított alkotmányos jogait. Amennyiben a nemzeti törvények másképpen nem rendelkeznek, a vásárlók egyedüli jogai azok, amelyeket a jelen garancia nyújt. Samsung, leányvállalatai és kiskereskedôi nem felelnek a lemezek, kompakt lemezek, videó- vagy magnókazetták vagy bármely ezekkel kapcsolatos berendezés illetve anyag közvetett vagy következményként felmerülô elvesztéséért vagy károsodásáért.

52

H U

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project