Samsung | YP-C1X | Felhasználói kézikönyv | Samsung YP-C1X Navodila za uporabo

Samsung YP-C1X Navodila za uporabo
DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ
- MP3, WMA Audio ASF és Ogg lejátszás
- Külsô tárolóeszköz
- USB 2.0 támogatás
- Bôvíthetôség
- 42 órányi folyamatos lejátszás
- Hangfelvétel
AH68-01694H (Rev 0.0)
YP-C1
Tartalom
I Elôkészületek
Biztonsági elôírások ............................................................................................................................................4
Jellemzôk ............................................................................................................................................................6
Tartozékok ..........................................................................................................................................................8
A kezelôszervek elhelyezkedése ........................................................................................................................9
I Csatlakoztatás a számítógéphez
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez......................................................................................................11
Az USB kezelôprogram telepítése lépésenként ................................................................................................15
A készülék használata külsô tárolóeszközként ..................................................................................................18
l Fájlok mozgatása..........................................................................................................................................18
l Az USB kábel kihúzása ................................................................................................................................18
l Formattálás ..................................................................................................................................................19
A Music Studio telepítése ..................................................................................................................................20
A Music Studio használatáról szóló súgó megtekintése ....................................................................................21
I A készülék mûködtetése
Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása ........................................................................................................22
A kezelôszervek zárolása (Hold)........................................................................................................................23
Hangfelvétel (szövegfájl) készítése....................................................................................................................23
Zene/szöveg fájlok keresése..............................................................................................................................24
Könyvjelzô elhelyezése ......................................................................................................................................25
2
Tartalom
I A készülék használata
Szakaszismétlés ................................................................................................................................................26
Beállítások a menüben ......................................................................................................................................27
Keresés (Navigation)..........................................................................................................................................28
Lejátszási lista (Playlist) ....................................................................................................................................31
A készülék további funkcióinak beállítása ..........................................................................................................32
A lejátszási mód kiválasztása ............................................................................................................................33
Az ekvalizer beállításai ......................................................................................................................................34
l Gyári hangzásképek ....................................................................................................................................34
l Mélyhang fokozás ........................................................................................................................................34
l Egyéni ekvalizer beállítás ............................................................................................................................34
A kijelzô beállításai ............................................................................................................................................35
l Görgetés / Idôkijelzések................................................................................................................................35
l Háttérvilágítás / A kijelzô fényereje ..............................................................................................................36
l Cimke (Tag) / Bitsebesség............................................................................................................................37
A nyelv kiválasztása ..........................................................................................................................................38
Rendszer beállítások..........................................................................................................................................39
A kikapcsolásig hátralévô idôtartam ..................................................................................................................41
Fájlkezelés..........................................................................................................................................................42
I Függelék
Menü táblázat ....................................................................................................................................................43
I Fontos információk a vásárlók számára
Hibaelhárítés ......................................................................................................................................................44
Mûszaki adatok ..................................................................................................................................................46
3
Biztonsági elôírások
Biztonsági elôírások
Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se
önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.
Ne tegye ki a készüléket szélsôséges hômérsékletnek (ne használja
5˚C alatt és +35˚C felett). Óvja a
készüléket a nedvességtôl.
Óvja a készüléket ütéstôl, és ne
tegyen nehéz tárgyat a készülékre.
Vigyázzon, hogy ne ömöljön
folyadék a készülékre.
I A fülhallgató
Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.
l Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
l Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerôt,
fôleg keresztezôdések környékén.
A hallása védelmében
l Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. Az orvosok szerint a túl hangos zene károsíthatja a hallását.
Amikor a készüléket a nyakában
hordja, óvja ütéstôl, és vigyázzon,
hogy ne nyomja meg erôsen.
Ne használjon a készülék
tisztításához vegyszereket, pl.
benzint, hígítót.
Ha hosszabb ideig nem kívánja
használni a készüléket, vegye ki
belôle az elemet.
l Csökkentse le a hangerôt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.
I Környezeti feltételek
l Környezeti hômérséklet:
Páratartalom:
5˚C és +35˚C között
10 – 75%
I Környezetvédelmi tudnivalók
Óvja a készüléket közvetlen napsugárzástól, hôforrástól.
Ne tárolja a készüléket poros
helyen.
Ne próbálja meg szétszedni, és
saját maga megszerelni a
készüléket.
l A csomagolóanyag, az elemek, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor
vegye figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
l A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás
nem történt.
] A Samsung nem vállal felelôsséget adatveszteség miatt keletkezô kárért, bármi
legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).
4
5
Jellemzôk
MP3, WMA, Audio ASF és Ogg lejátszás
l
A készülékkel lejátszhatók az MP3, WMA, Audio ASF és Ogg formátumú fájlok.
Jellemzôk
Frissíthetôség
l
Frissítési lehetôség a készülék által tartalmazott programokhoz.
Ellenôrizze rendszeresen a honlapot (www.samsung.com) a frissítési
lehetôségekért.
Külsô tárolóeszköz
l
A Windows Explorer segítségével könnyedén másolhatja, mozgathatja a fájlokat.
42 órányi folyamatos lejátszás
l
USB 2.0 támogatás
l A maximális
Ez a készülék egyetlen AA/LR6 elemmel 42 órányi folyamatos lejátszást biztosít.
A pontos lejátszási idô ettôl valamelyest eltérhet az elem típusától és
kapacitásától függôen.
adatátviteli sebesség 18 Mbps.
Hangfelvétel
l
6
A készülékkel kiváló minôségû hangfelvételt készíthet.
7
Tartozékok
A kezelôszervek elhelyezkedése
Kijelzô
MENÜ, navigációs gomb
Hangerô növelése
Mûsorszám keresés/
/Gyorskeresés
Mikrofon
Hangerô csökkentése
Telepítô CD
Elegáns, nyaklánc
fazonú fülhallgató
Mûsorszám keresés/
/Gyorskeresés
Szakaszismétlés gomb
Felvétel gomb
Lejátszás/Pillanat állj gomb
A lejátszó
Egy db elem
USB kábel
Használati útmutató
(1,5V AA/LR6)
Modell
YP-C1 H
YP-C1 V
YP-C1 X
YP-C1 Z
Beépített memória
128MB
256MB
512MB
1GB
l A beépített memória-kapacitás felhasználható része kevesebb, mint a táblázatban jelzett,
mert a készülékbe épített firmware használja a memória-kapacitás egy részét.
l A tartozékok elôzetes értesítés nélkül változhatnak.
8
Horog a nyakszíj
rögzítéséhez
Fülhallgató
csatlakozó
aljzat
Elemtartó rekesz fedele
Kezelôszervek zárolása
(HOLD) kapcsoló
USB kábel csatlakozó aljzat
Folytatás a következô oldalon...
9
A kezelôszervek elhelyezkedése
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
❿Rendszerkövetelmények
I A kijelzô
Ekvalizer
Mûsorszám száma
Lejátszási üzemmód
Maradék akkumulátor kapacitás
Lejátszás/állj/
pillanat állj jelzés
Mûsorszám címe, elôadó
Lejátszási idô
Mûsorszám lejátszása
kijelzés
- Megjegyzés
A számítógépes rendszer feleljen meg
az alábbi követelményeknek:
l Pentium 200MHz vagy gyorsabb
l Windows 98 SE/ME/2000/XP
l 40MB szabad merevlemez terület
l CD-ROM meghajtó
(kétszeres vagy annál nagyobb sebességû)
l USB(2.0) port támogatás
l VGA grafikus kártya
Következô mûsorszám jelzése
- Megjegyzés
- Az ábra csak illusztráció. A tényleges kijelzések az ábrán látottaktól eltérhetnek.
I Az elem behelyezése
1 Csúsztassa el az elemtartó rekesz
- A telepítést a Windows 2000 vagy XP Adminisztrátor
bejelentkezési üzemmódjában végezze, másképp a
kezelôprogram nem telepíthetô.
- A Windows ME, 2000 és XP felismeri a meghajtót a
szállított kezelôprogram telepítése nélkül is. A kezelôprogramot azonban mégis telepítenie kell, a lejátszó
formattálásához és a firmware késôbbi frissítéséhez.
- Ha nem telepíti az YP-C1 kezelôprogramot a Windows
98-ban, a számítógép nem tud kommunikálni a készülékkel. Elôször azonban az USB kezelôprogramot kell
telepítenie.
Mielôtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, telepítse az USB kezelôprogramot. Amikor
megjelenik az „Add New Hardware Wizard” (Új hardver telepítése) felirat, kattintson a [Cancel]
gombra, és telepítse az USB kezelôprogramot.
I A szoftver telepítése
¿
tetejét a nyíllal jelzett irányba.
2 Helyezze be az elemet a + és – jelzéseknek megfelelôen, és a nyíllal jelzett
irányba tolva zárja vissza az elemtartó
rekesz tetejét.
- Megjegyzés
¡
1 Tegye be a telepítô CD lemezt a
CD-ROM meghajtóba. Válassza ki
az Install Player USB Driver
(USB kezelôprogram telepítése)
menüpontot.
- Ne tegyen nehéz tárgyat az elemtartó rekesz fedelére.
10
Folytatás a következô oldalon...
11
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
I A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel
2 Kövesse az ablakokban megjelenô utasításokat a telepítés végrehajtásához.
1 Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB
aljzathoz.
2 Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz.
l Ha az USB kezelôprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy
inicializáláskor kihúzza a számítógépbôl az USB kábelt, elôfordulhat, hogy a
továbbiakban a számítógép helytelenül mûködik.
3 Az USB kezelôprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdôdik. Telepítés alatt a képernyôn nem látható képernyô-kijelzés.
Az eszközkezelôben ellenôrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.
4 Az USB kezelôprogram telepítésekor a „Samsung YP-C1 USB Device” felirat
jelenik meg a System Properties (Rendszerjellemzôk) › Device Manager
(Eszközkezelô) képernyôn.
USB csatlakozókábel
12
Folytatás a következô oldalon... 13
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
Az USB meghajtó ellenôrzése
Windows 98:
Control Panel (Vezérlôpult) › System (Rendszer) › Device Manager (Eszközkezelô)
› Disk Drives (Lemezmeghajtók) › Samsung YP-C1
Windows 2000:
Control Panel (Vezérlôpult) › System (Rendszer) › Hardware (hardver) › Device Manager
(Eszközkezelô) › Disk Drives (Lemezmeghajtók) › Samsung YP-C1 USB Device
Windows XP:
Control Panel (Vezérlôpult) › System (Rendszer) › Hardware (hardver) › Device Manager
(Eszközkezelô) › Universal Serial Bus controllers (USB vezérlô) › Disk Drives (Lemezmeghajtók)
› Samsung YP-C1 USB Device
Az USB kezelôprogram telepítése lépésenként
Ha az USB kezelôprogram telepítése megfelelôen megtörtént, lépjen a „Fájlok mozgatása” c. fejezetre.
Ha azonban az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, az alábbiak szerint járjon el:
I Ha hiba történik az USB meghajtó
telepítése közben
1 Ellenôrizze az eszközkezelôt.
Windows 98, ME:
Control Panel (Vezérlôpult) › System
(Rendszer) › Device Manager (Eszközkezelô)
Windows 2000 / XP:
Control Panel (Vezérlôpult) › System
(Rendszer) › Hardware (hardver) ›
Device Manager (Eszközkezelô)
2 Ellenôrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdôjellel
(ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).
3 Kattintson kétszer a kérdôjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.
- Megjegyzés
5 Ha az USB kezelôprogram telepítése nem történik meg automatikusan, olvassa
el a következô oldalon az ide vonatkozó fejezetet.
14
- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a
windowsupdate.microsoft.com címrôl töltse le az utolsó frissítôcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében.
Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelôprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után
újból próbálja meg csatlakoztatni az USB kábelt.
15
Az USB kezelôprogram telepítése lépésenként
4 A meghajtó kiválasztása után
5 Kattintson a Next (Következô) feliratra.
kattintson az Update Driver
(Meghajtó frissítése) feliratra.
Az USB kezelôprogram telepítése lépésenként
I Windows 98 esetén:
Az egymás után megjelenô képernyôkön kattintson a Next (Következô) feliratra.
Az USB meghajtó helye
[CD ROM]\setup\Drivers
6 Válassza ki a megfelelô meghajtót
(Search for a suitable driver
for my device), és kattintson a Next
(Következô) feliratra.
7 A kattintson a Next (Következô) feliratra
a befejezéshez.
A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.
- Megjegyzés
- Ha a YP-C1-t nem telepíti, akkor nem használhatja a Windows 98 alatt cserélhetô lemezként.
Az USB meghajtót kell telepíteni elôször.
16
17
A készülék használata külsô tárolóeszközként
I Fájlok mozgatása
A készülék használata külsô tárolóeszközként
2 Amikor megjelenik a
1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB kábellel.
2 Nyissa meg a számítógépen a Windows Explorer-t.
l A Windows Explorer-ben megjelenik a Removable Disc (Cserélhetô lemez).
3 Válassza ki az áttöltendô fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhetô
„Stop a Hardware device”
(Eszköz kikapcsolása)
üzenet, kattintson az OK
válaszra, és húzza ki az
USB kábelt.
lemez ikonhoz (szám szerinti vagy ábécé sorrendben).
l Ha a Windows Explorer-ben megváltoztatja a fájlneveket (pl. 001* * * , 002* * *. ...),
a zenei fájlokat a hozzárendelt sorszámok szerint játssza le a készülék.
- Megjegyzés
- A fájlok mozgatása közben megjelenik a
„WRITING/READING” üzenet. Ha kihúzza az USB
kábelt, mialatt az üzenet látható, a készülék hibás
mûködését okozhatja.
I Formattálás
1 Válassza ki a cserélhetô lemez
ikont, és az egér jobboldali gombjával kattintson rá a Format
(Formattálás) feliratra.
- A Windows Explorer-ben a „Removable Disc”
(Cserélhetô lemez) alatt a zenei fájlok sorrendje nem
felel meg a lejátszási sorrendnek.
2 Kattintson a Start (Kezdés) feliratra.
l Az összes fájt törli a készülék.
l A cserélhetô lemez címet megváltoztathatja,
ha kiválasztja a Volume label (Kötetcímke)
feliratot.
I Az USB kábel kihúzása
A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:
1 Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó sarkában a
feladatsorban a zöld nyílra.
- Figyelem
- Vigyázzon, mert a formattálással törölt fájlok nem visszaállíthatók.
- Formattáláskor a menüben elôzôleg végzett összes beállítás visszaáll az eredeti állapotra.
18
Folytatás a következô oldalon...
19
A Music Studio telepítése
A Music Studio használatáról szóló súgó megtekintése
A Music Studio program segítségével lejátszhatja a számítógépen tárolt zenei fájlokat.
1 Tegye a telepítô CD-t a CD-ROM meghajtóba. 2 Válassza ki a nyelvet.
Válassza ki a Install Samsung Music Studio
(Samsung Music Studio telepítése) feliratot.
Lépjen be a „Music Studio” programba, és nyomja meg az F1 billentyût.
l Megjelenik a Help (Súgó) képernyô.
Mozgassa a nyilat a „Music Studio” tetejére, és kattintson rá az egér jobb gombjával.
Megjelenik az alábbi képernyô a választáshoz.
l Kattintson a súgóra, és kinyílik a súgó képernyô.
3 Az egymás után megjelenô ablakokban kattintson a Next (Következô) feliratra.
l A Help (Segítség) pontban további információkat kaphat a stúdió használatával kapcsolatban.
- Megjegyzés
- A zenei formátum felismerô technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote
CDDB®‚ Music Recognition ServiceSM szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered
by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service
és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).
20
21
Zenehallgatás és a készülék kikapcsolása
A kezelôszervek zárolása (HOLD)
A zárolás után a készülék gombjai nem mûködnek.
I A készülék bekapcsolása és kikapcsolása
Bekapcsolás : Kapcsolja be a készüléket a
gomb megnyomásával.
Kikapcsolás : A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
Csúsztassa el a
gombot.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.
h Ha ezek után megnyom egy gombot, a készülék kijelzôjén a „
” üzenet jelenik meg.
I Zene lejátszása (Bekapcsolás)
Nyomja meg a
gombot.
Hangfelvétel (szövegfájl) készítése
l Megkezdôdik a lejátszás.
I A zene rövid idejû leállítása (Pillanat állj)
A
gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
l Ha 10 másodpercen belül (beállítástól függôen) nem nyom meg egyetlen gombot sem, a
készülék automatikusan kikapcsol.
l Ha a 10 másodpercen belül újból megnyomja a
gombot, a készülék folytatja a lejátszást.
I A hangerô beállítása
Lejátszás közben a
tartományban.
,
gombokkal állíthatja be a hangerôt a 00 és 30 közötti
] A Zene (Music) és Hangfelvétel (Voice) üzemmódok
közötti átkapcsolás módjáról az „Üzemmódok
váltása” c. fejezetben olvashat.
1 A hangfelvétel elindításához nyomja meg a REC gombot.
2 A felvétel leállításához nyomja meg újból a REC gombot.
A készülék szövegfájlt hoz létre.
- Megjegyzés
- Ha a fájlnév nem jelenik meg helyesen, lépjen a Settings (Beállítások) ‘ Language (Nyelv) ‘
Menu (Menü) pontra, és válassza ki a nyelvet. Kiválasztás után a kijelzô a megfelelô nyelvre vált.
- A WMA fájlokat csak zenei fájlként, 48Kbps–192Kbps közötti átviteli sebességgel lehet lejátszani.
- A kikapcsolásig hátralevô idôt a menüben lehet kiválasztani.
22
- Megjegyzés
- A felvétel a V001, V002... sorrendben történik, és a felvétel után a fájlokat WAV formátumban
menti el a készülék a VOICE mappába.
- Ha megtelik a memória, a hangfelvétel automatikusan leáll.
23
Zene/szöveg fájlok keresése
Könyvjelzô elhelyezése
❿Adott mûsorrészlet keresése lejátszás közben
l Adott mûsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa
lenyomva a
,
gombot.
l Engedje el a
,
gombot a normál lejátszás folytatásához.
❿Zene fájlok keresése lejátszás közben
l A soron következô mûsorszám lejátszásához nyomja meg röviden a
1 Lejátszás közben nyomja meg röviden a REC (Felvétel) gombot.
l Megjelenik a kijelzôn az „IB” jelzés
lA
,
gombokkal a könyvjelzôvel megjelölt fájlon
belül a megjelölt pontra ugorhat.
l Ha könyvjelzôvel megjelölt egy fájlt, a többi fájl
lejátszásakor a kijelzôn a „B” jelzés látható.
gombot.
l Ha az elôzô mûsorszámhoz kíván visszatérni, nyomja meg a
gombot röviden,
a mûsorszám elkezdésétôl számított 5 másodpercen belül. Ha az éppen játszott
mûsorszám elejére kívánt visszatérni, nyomja meg a
gombot röviden, a
mûsorszám elkezdésétôl számított 5 másodpercen túl.
2 A könyvjelzô törléséhez nyomja meg újból a REC gombot
a megjelölt fájl lejátszása közben.
l A kijelzôrôl eltûnik a „IB” jelzés.
❿Zene fájlok keresése a lejátszás leállítása után
l Nyomja meg a
,
gombot, miután leállította a lejátszást. A készülék az
elôzô vagy a következô mûsorszámmal folytatja a lejátszást.
- Megjegyzés
- VBR (változó bitsebességû) fájl: olyan MP3 fájl, melynek a bitsebessége változik a lejátszás során
a zene jellegének megfelelôen.
- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a
gombot a mûsorszám elkezdésétôl számított 5
másodpercen belül, mégsem az elôzô mûsorszámot játssza le a készülék.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a
kiterjesztésük MP3-ra változik.
24
25
Szakaszismétlés
Beállítások a menüben
❿Kezdôpont
Kapcsoljon MENÜ üzemmódba a „M” gombot lenyomva tartva.
Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az A÷B gombot röviden az ismétlendô szakasz kezdôpontjánál.
Válassza ki a kívánt menüt a ,
röviden a belépéshez a menübe.
gombokkal, és nyomja meg a „M” gombot
A kijelzôn megjelenik az „A÷” jelzés.
A menübôl történô kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a „M” gombot.
❿Végpont
Nyomja meg újból az A÷B gombot röviden az
ismétlendô szakasz végpontjánál.
A kijelzôn megjelenik az A÷B jelzés.
A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.
- Megjegyzés
- Nyomja meg az A÷B gombot röviden a szakasz törléséhez.
- A szakaszismétlési funkció automatikusan kikapcsol, ha keresést hajt végre a
,
gombokkal.
l Music : Az éppen játszott mûsorszám ellenôrzése.
l Navigation : Belépés a Keresés üzemmódba fájlok és mappák kereséséhez.
l Playlist : Csak a kívánt fájlok lejátszása.
l Settings : A készülék beállítása.
l Exit : Kilépés a menübôl.
- Megjegyzés
- Ha MENU üzemmódban 25 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem,
a készülék automatikusan kilép a menü üzemmódból.
- A menüképernyôn megjelenô szöveg nyelvét a Settings (Beállítások) ’
Language (Nyelv) kiválasztása ’ Menu (Menü) képernyôn választhatja ki.
26
27
Keresés (Navigation)
A keresés funkcióval könnyen kereshet a fájlok között, és átkapcsolhat az üzemmódok között.
1A
„M” gomb megnyomásával lépjen be a Navigation (Keresés) üzemmódba,
vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a „M” gombot, amíg a menübe be nem
lép, és a menüben válassza ki a Keresés funkciót.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.
I Üzemmódok váltása
Az üzemmódok között az alábbiakban leírt módon válthat át.
Átváltás a Voice (Hangfelvétel (szövegfájl)) készítése üzemmódról a Music (Zene) lejátszása
üzemmódra:
1 Hangfelvétel üzemmódban nyomja meg és
tartsa lenyomva a „M” gombot.
: Lépés eggyel magasabb szintû mappára.
l
: Lépés eggyel alacsonyabb szintû mappára.
l
l
Keresés (Navigation)
,
: Lépés ugyanannak a könyvtárnak egy másik fájljára vagy mappájára.
l „M” : Lépés az egy szinttel lejjebb levô mappára.
Ha nincs ilyen mappa, a kiválasztott fájl kerül a Play List (Lejátszási listára).
3 Nyomja meg a
gombot.
l A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
2 Lépjen az eggyel magasabb szintû mappára
a
gombbal.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt a
a
,
gombokkal, és nyomja meg
gombot.
l A készülék átvált a Music (Zene lejátszása) üzemmódra, és lejátssza a kiválasztott
fájlt.
- Megjegyzés
- A Keresés üzemmódból történô kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a „M” gombot.
28
29
Keresés (Navigation)
Lejátszási lista (Playlist)
I Mappa lejátszása/Kilépés a mappából
I Lejátszási lista (Playlist) létrehozása
❿Mappa lejátszása
- Keresési üzemmódban (Navigation) válassza ki a kívánt fájlt, és nyomja meg a
„M” gombot.
1 A „M” gomb megnyomásával lépjen be a Navigation (Keresés) üzemmódba.
l Ezzel megjelölte a kiválasztott fájlt.
2A
l A jelölés törléséhez a keresési üzemmódban válassza ki a megjelölt fájlt, és nyomja meg
újból a „M” gombot.
,
gombokkal válassza ki a kívánt mappát, és nyomja meg a
l Amikor megjelenik a „
gombot.
” jelzés, a készülék lejátssza a kiválasztott mappát.
I A lejátszási lista meghallgatása
❿Kilépés a mappa lejátszásából
1 Mappa lejátszása közben nyomja meg a „M” gombot, ezzel belép a Navigation
(Keresés) üzemmódba.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt a
vagy a menüben válassza ki a Play List (Lejátszási listát).
l Megjelenik a lejátszási lista.
,
gombokkal, és nyomja meg a
gombot.
l A készülék kilép a mappa lejátszásából, megjelenik a „
kiválasztott fájl lejátszása.
30
÷B gombot,
1 Music (Zene) üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az A÷
” jelzés, és elkezdôdik a
2 Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a
l Megjelenik a „
gombot.
” jelzés, és a készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.
31
A készülék további funkcióinak beállítása
A lejátszási mód kiválasztása
1 A menüben válassza ki a Settings (Beállítások) menüpontot
(lásd a Beállítások a menüben c. fejezetet).
2 A Settings (Beállítások) menüben a
, gombokkal lépjen a kívánt
funkcióra, majd a funkció kiválasztásához nyomja meg a „M” gombot.
lA
gomb megnyomásával vagy a „Return” kiválasztásával visszatérhet az
elôzô menüre.
1 A Settings (Beállítások) menüben válassza ki a Play Mode (Lejátszási módot).
2 A Play mode (Lejátszási mód) menüben a
, gombokkal válogasson a
rendelkezésre álló lejátszási módok közül, majd a „M” gomb megnyomásával
végezze el a választást.
l Normal (normál): Minden mûsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
l Repeat One (egy mûsorszám ismétlése): Egy kiválasztott mûsorszám ismételt lejátszása.
l Repeat All (összes mûsorszám ismétlése): Az összes mûsorszám ismételt lejátszása.
l Shuffle All (véletlen sorrendû lejátszás): A mûsorszámok lejátszása véletlenszerû sorrendben.
l Intro (belehallgatás): Meghallgathatja minden mûsorszám elsô 10 másodpercét.
l Return: Visszatérés az elôzô menübe.
32
33
Az ekvalizer beállításai
1 A Settings (Beállítások) menüben válassza ki a
A kijelzô beállításai
Válassza ki a Settings (Beállítások) menüben a Display (Kijelzô) menüpontot.
Sound Effect (Hangeffektusok) menüpontot.
2 A Sound Effect (Hangeffektusok) menüben a
, gombokkal válassza ki a
kívánt hangbeállítási módot, és nyomja meg a „M” gombot.
I Gyári hangzásképek
l A , gombokkal válassza ki a kívánt hangzásképet, és nyomja meg az „M” gombot.
l Normal ’ Classic ’ Jazz ’ Rock ’ User EQ
l Egyéni hangbeállításhoz válassza a „User EQ” menüpontot.
I Görgetés
[ Görgetés módja ]
lA
, gombokkal válassza ki a görgetési módját.
l Vízszintes: a mûsorszámok címei vízszintes irányban
mozogva váltják egymást.
l Függôleges: A címek függôlegesen mozogva váltják egymást.
[ Görgetési sebesség ]
I Mélyhang fokozás
l A , gombokkal válassza ki a Bass Booster funkció
Bekapcsolt (On) vagy Kikapcsolt (Off) beállítását, majd
nyomja meg a „M” gombot.
l A mélyhang fokozási funkciót csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a Normal, Classic, Jazz vagy Rock hangzásképet választotta ki.
l On: Zene lejátszása közben a készülék a mélyhangok hatását fokozza.
l Off: A zenét az eredeti hangzásnak megfelelôen játssza le a készülék.
I Egyéni ekvalizer beállítás
34
l A gyári hangzásképek közül válassza ki az User EQ
(Egyéni EQ) menüpontot. Ennél a beállításnál saját
maga elvégezheti a hangszín beállítását.
l Válasszon a
, gombokkal jobbra balra mozogva, és állítsa be az effektus szintjét
a
,
gombokkal. A beállítás elvégzése után nyomja meg az „M” gombot.
lA
, gombokkal válassza ki a görgetési sebességet
X1 és X5 között. A görgetési sebesség meghatározza,
hogy a szöveg milyen gyorsan fusson végig a kijelzôn.
I Idôkijelzések
lA
, gombokkal válassza ki az idôkijelzést.
l Play Time: Az eltelt lejátszási idô kijelzése.
l Remain Time: A hátralevô lejátszási idô kijelzése.
l Total Time: A teljes lejátszási idô.
35
A kijelzô beállításai
I Háttérvilágítás
[ A vezérlôgomb megvilágítása ]
lA
, gombokkal válassza ki a megvilágítási idôtartamot.
A háttérvilágítás idôtartama 0 és 60 mp között állítható be.
l Ha az „ON” (Be) beállítást választja, a világítás állandóan
mûködik.
[ A kijelzô megvilágítása ]
lA
, gombokkal válassza ki azt az idôtartamot, ami után
a kijelzô megvilágítása kikapcsol.
A háttérvilágítás idôtartama 0 és 60 mp között állítható be.
l Ha az „ON” (Be) beállítást választja, a világítás állandóan
mûködik.
A kijelzô beállításai
I Címke (Tag)
l A , gombokkal kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a címke
információ megjelenítését.
l On: Ha a zenei fájl címkével (tag) rendelkezik, a kijelzôn
olvasható a benne tárolt információ. Ha a zenei fájl nem tartalmaz címkét, a fájl címe jelenik meg.
l Off: A zenei fájl címe jelenik meg.
I Bitsebesség
l A , gombokkal kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a
bitsebesség megjelenítését.
l On: A bitsebesség látható a kijelzô tetején.
l Off: A kijelzô tetején az összes mûsorszám száma látható.
I A kijelzô fényereje
lA
, gombokkal állítsa be a kijelzô fényerejét.
A kijelzô fényerejét a 0 és 10 közötti tartományban lehet
beállítani.
36
37
A nyelv kiválasztása
Válassza ki a Settings (Beállítások) menüben a Language (Nyelv) menüpontot.
I A menü nyelvének kiválasztása
l A , gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü.
l Chinese(S) Kínai(S) ’ Chinese(T) Kínai(T) ’ Dutch Holland ’ English Angol ’ French Francia ’
German Német ’ Hungarian Magyar ’ Italian Olasz ’ Japanese Japán ’ Korean Kóreai ’ Polish
Lengyel ’ Portuguese Portugál ’ Russian Orosz ’ Spanish Spanyol ’ Swedish Svéd
Rendszer beállítások
Válassza ki a System (Rendszer) menüpontot a Settings (Beállítások) menüben.
I Lejátszás folytatás (Resume)
l A , gombokkal kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a
lejátszás folytatási funkciót.
l On: Ha leállítás után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás a
leállítás helyétôl folytatódik.
l Off: Ha a lejátszás leállítása után újból elindítja a lejátszást, a
lejátszás az elsô mûsorszámmal indul.
I Bekapcsolási hangerô (Default Vol)
I ID3 mezô
l A , gombokkal válassza ki, hogy milyen nyelven jelenjen meg az ID3 mezôben tárolt információ.
l Afrikaans Afrikaan ’ Basque Baszk ’ Catalan Katalán ’ Chinese(S) Kínai(S) ’ Chinese(T)
Kínai(T) ’ Czech Cseh ’ Danish Dán ’ Dutch Holland ’ English Angol ’ Estonian Észt ’ Finnish
Finn ’ French Francia ’ German Német ’ Greek Görög ’ Hrvatski Horvát ’ Hungarian Magyar ’
Icelandic Izlandi ’ Itallian Olasz ’ Japanese Japán ’ Korean Kóreai ’ Norwegian Norvég ’
Polish Lengyel ’ Portuguese Portugál ’ Romany Cigány ’ Russian Orosz ’ Slovak Szlovák ’
Slovene Szlovén ’ Spanish Spanyol ’ Swedish Svéd ’ Turkish Török ’ Vietnamese Vietnámi ’
Return Visszatérés az elejére.
- Megjegyzés
- Mi az ID3 mezô?
Az MP3 fájlok az ID3 mezôben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat,
pl: cím, eôadó, album, év, mûfaj, valamint megjegyzések.
- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthetô.
38
l A , gombokkal állítsa be azt a hangerô értéket (0 és 30
között), amellyel bekapcsoláskor a készülék megszólaljon.
l Ha a készülék elôzô használatakor a bekapcsolási hangerônél
magasabb hangerôvel hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék a beállított bekapcsolási hangerôvel szólal meg.
l Ha a készülék elôzô használatakor a bekapcsolási hangerô alatti
hangerô szinten hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a
készülék az elôzô alkalommal érvényes hangerôvel szólal meg.
I Keresési sebesség
l A , gombokkal válassza ki a keresési sebességet
1 másodperc és 1 perc között.
l Nyomja meg és tartsa lenyomva a
,
gombok egyikét.
Végezze el a beállítást a keresés alatt.
- Megjegyzés
- Változó bitsebességû (VBR) és Ogg fájloknál a keresési sebesség nem állítható.
39
Rendszer beállítások
I Átugrás idôtartama (Skip Interval)
l A , gombokkal válassza ki az átugrás idôtartamát
5 mp és 10 perc között.
l Ha megnyomja a
,
gombokat zenei üzemmódban, a
készülék a kiválasztott idôtartamnak megfelelô részletet
ugrik át.
l Az „1 Track” beállításnál a
,
gomb megnyomására a
készülék az elôzô vagy a következô mûsorszámra ugrik.
I Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)
l A , gombokkal válassza ki a Yes (Igen) vagy No (Nem)
beállítást.
l Yes : Az összes Ön által beállított érték törlôdik, és visszaáll
az eredeti gyári beállításra.
l No : Az Ön által elvégzett beállítások maradnak érvényben.
I Hangjelzés (Beep)
l A , gombokkal kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a hangjelzést.
l Bekapcsolva: A készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.
l Kikapcsolva: Nincs hangjelzés.
I Információk (About)
l Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a
verziószámot, az összes mûsorszám számát, és a szabad
kapacitást.
40
A kikapcsolásig hátralevô idôtartam
Válassza ki a Time (idô) menüpontot a Settings (Beállítások) menüben.
I Automatikus kikapcsolás (Power Off)
l A , gombokkal válassza ki a kívánt idôtartamot 0 és 3
másodperc között.
l A kikapcsolási idôtartam eltelte után a készülék automatiku
san kikapcsol, ha a lejátszás után nem nyom meg egyetlen
gombot sem a készüléken.
l Ha az „Off” beállítást választja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.
I Elalváskapcsoló (Auto Sleep)
l A , gombokkal válassza ki azt az idôtartamot, aminek
letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
l A 30, 60, 90, 120 perces értékek közül választhatja ki, hogy
mennyi idô után kapcsoljon ki a készülék.
l Ha az „OFF” (Funkció kikapcsolva) beállítást választja, a
készülék nem kapcsol ki automatikusan.
I A belehallgatás idôtartama (Intro Time)
l A , gombokkal válassza ki a 10, 20, 30 és 60 másod
perces értékek közül a megfelelôt.
l Ha bekapcsolja az Intro (Belehallgatás) funkciót, a készülék
minden mûsorszám elejébôl olyan hosszú részletet játszik
le, amelynek idôtartamát Ön kiválasztotta.
41
Fájlkezelés
MENÜ táblázat
Válassza ki a File menüpontot a Settings (Beállítások) menüben.
I Törlés
1 A File (Fájl) menüben válassza ki a Delete (Törlés)
menüpontot.
2 Válassza ki a törlendô fájlt a
,
gombokkal, és
nyomja meg a „M” gombot.
3 Válassza a Confirm (Megerôsítés) beállítást a
,
gombokkal, és nyomja meg a „M” gombot.
l A készülék törli a kiválasztott fájlt.
I Formattálás
1 A File (Fájl) menüben válassza ki a Format
(Formattálás) menüpontot.
2 Válassza ki a Confirm (Megerôsítés) beállítást
a
,
gombokkal, és nyomja meg a „M” gombot.
l A készülék formattálja a beépített memóriát.
- Megjegyzés
- A beépített memória formattálása az összes fájlt törli.
- Ajánlatos a formattálást számítógépen végezni, melyre elôzôleg telepítettük a szállított
kezelôprogramot. A készülék menüjébôl végzett formattálás hosszú ideig tart.
42
l
A menün belül mozgáshoz és a kiválasztáshoz használja a „M” gombot.
43
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Nem használható a szoftver.
A készülék állandóan kikapcsol.
l Ellenôrizze, hogy a PC megfelel-e az ajánlott rendszerkövetelményeknek.
l Állj üzemmódban a készülék 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol
(az idôtartam a beállítástól függ).
l Ellenôrizze, hogy vannak-e a készülékben elmentett fájlok.
A készülék nem mûködik, és a kijelzôn nem látható semmi.
l Ellenôrizze, hogy nem merült-e ki az elem.
l Ellenôrizze, hogy az elemet a + és – jelzéseknek megfelelôen helyezte-e be.
l A számítógéphez történô csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-C1 Updater végrehajtásával.
Lejátszás (PLAY) üzemmódban a
gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.
l Ellenôrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
l Ellenôrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.
Nem lehet fájlokat letölteni.
l Ellenôrizze, hogy a meghajtót helyesen telepítette-e a számítógépen.
l Ellenôrizze a lejátszó és a számítógép közötti csatlakoztatást.
l Ellenôrizze az elemet, szükség esetén cserélje ki, majd kapcsolja be a készüléket.
l Az operációs rendszer korlátozza az elmenthetô fájlok maximális számát.
Mentse a zenei fájlokat alkönyvtárakba.
l Ellenôrizze, hogy nem telt-e meg a memória.
A háttérvilágítás nem mûködik.
l Ellenôrizze a háttérvilágítás beállítását.
l Amikor az elem kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem mûködik.
Nem mûködnek a gombok a készüléken.
Lejátszási üzemmódban a készülék nem mutatja a lejátszási idôt.
l Ellenôrizze, hogy nem változó bitsebességû (VBR) fájlt játszik-e le.
A kijelzô sötét.
l Ellenôrizze a fényerô beállítást.
Nem megfelelôen jelenik meg a fájlnév.
l Válassza ki a Settings (Beállítások) menüben a Language (Nyelv), majd az ID3-Tag (ID3
mezô) menüpontot, és válassza ki a kívánt nyelvet.
Már elmentett egy fájlt, a kijelzôn mégis a „No File” (Nincs fájl) üzenet jelenik meg.
l Ellenôrizze, hogy melyik mappát játssza le, majd a Navigation (Keresés) funkcióval váltson mappát.
l A számítógéphez történô csatlakoztatás után frissítse a szoftvert az YP-C1 Updater végrehajtásával.
Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.
l Win98 : Elôször telepítse a meghajtót, és utána próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a
számítógéphez.
l WinME : Törölje a meghajtó programot, és nyomja meg a Start-ot a Windows Update végrehajtásához. A frissítô és szervizcsomag kiválasztása után hajtsa végre a frissítést.
l Win2000/XP : A PC újraindítása után próbálja meg újból csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.
l Ellenôrizze a HOLD kapcsoló állását.
l Vegye ki a készülékbôl az elemet, majd tegye vissza.
44
45
Mûszaki adatok
JEGYZET
A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú, YP-C1 típusú készülék megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Modell
Beépített memória kapacitás
Mûködtetô feszültség
Lejátszási idô
Méretek/Tömeg
Tok
Zajszint
Fülhallgató kimeneti teljesítmény
YP-C1
128MB(YP-C1 H), 256MB(YP-C1 V), 512MB(YP-C1 X), 1GB(YP-C1 Z)
1,5V x 1 (AA/LR6 méretû alkáli elem)
max. 42 óra (alkáli elem, MP3 128Kbps, 20-ös hangerô beállítás)
26 x 71 x 26 mm / 34 g (elem nélkül)
Mûanyag
85 dB, szûrôvel
10 mW/csatorna (16 Ω)
Frekvencia átvitel
20 Hz – 20 kHz
Mûködési hômérséklet tartomány
–5-tôl +35˚C-ig
Támogatott fájl formátumok
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szerepl jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy
megel zhet legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás,
különítse ezt el a többi hulladéktól, és felel sségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a
hulladékanyagok fenntartható szint újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervekt l kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerz dés
feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8Kbps – 320Kbps, 8KHz – 48KHz)
WMA, Audio ASF (48Kbps – 192Kbps, 8KHz – 48KHz), Ogg
A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó
számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag
erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy
árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 elôírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és
dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a
készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy
ISO/IEC 13813-3 elôírásaival.
46
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising