Samsung AM022FN1DEH/EU User's manual

Samsung AM022FN1DEH/EU User's manual
az ön új klímaberendezésének
tulajdonságai
• Hűs nyári ajánlat
Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a
hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró
nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját
klímával!
• Költséghatékony rendszer
Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás
is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
Ez a technológia akár 300 %-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a
működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.
• Tetszetős külső
Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek.
Lágy színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés minőséget visz bárhová. Élvezze,
amit klímája kínál funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!
• Kompakt és egyszerűen használható kazettás megoldás
Úgy tervezték, hogy a legtöbb helyre telepíthető legyen, így ez a kazettás klímaberendezés ideális
választás akár üzleti vagy kereskedelmi használatra is. A friss hideg/meleg levegő a készülék
szabályozható 1, 2 vagy 4 kazettás egységén keresztül biztosított. A klíma összes funkciója könnyen
vezérelhető a mellékelt távirányítóval.
A jövőbeli könnyebb tájékozódás érdekében írja le a modell
számát illetve a sorozatszámot. A modell számát a klíma jobboldali
részén találja.
Modellszám #
Sorozatszám # 02_ jellemzők
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 2
2014-09-05 오전 10:37:12
biztonsági információk
Az áramütés elkerülésének érdekében áramtalanítsa a készüléket,
mielőtt megjavíttatná, tisztítaná vagy telepítené.
MAGYAR
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Mielőtt használná a berendezést, olvassa el ez a kézikönyvet
alaposan, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan és
hatékonyan tudja majd üzemeltetni a készüléket!
Mivel a következő használati útmutató több modellre vonatkozik,
az Ön készüléke némileg eltérhet az itt leírtaknál. Ha bármilyen
kérdése lenne, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot vagy
látogassa meg a www.samsung.com honlapot.
Az ikonok és jelzések jelentése:
VIGYÁZAT
FIGYELEM
Életveszély vagy komoly sérülés kockázata.
Esetleges sérülés vagy anyagi kár kockázata.
Tűz, robbanás, áramütés vagy sérülés
kockázatának elkerülése érdekében a klíma
FIGYELEM használatakor tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági előírásokat:
biztonsági információk _03
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 3
2014-09-05 오전 10:37:12
biztonsági információk
NE próbálja meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Kövesse pontosan az utasításokat!
Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
Győződjön meg róla, hogy a berendezés
földelve van áramütés ellen.
Hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.
Ajánlott előírások vagy hasznos információk a
használathoz.
Ezen figyelmeztetések célja, hogy segítsenek
elkerülni az Ön vagy mások sérülését.
Tartsa be az előírásokat pontosan!
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos
helyen későbbi tájékozódás céljából.
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
Tűz, robbanás vagy sérülés elkerülésének
érdekében ne helyezze a berendezést veszélyes
anyagok vagy olyan berendezések közelébe,
melyek lángot bocsáthatnak ki.
•Tűzveszély vagy robbanás kockázata.
Ne zárja el a szabad utat, és ne helyezzen más
eszközöket a berendezés elé. Ne lépjen rá, ne
kapaszkodjon bele és ne helyezzen rá nehéz
dolgokat.
•Személyi sérülés kockázata.
04_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 4
2014-09-05 오전 10:37:12
Ne helyezze a kültéri egységet instabil vagy nem
sík helyre, ahonnan könnyen leesehet.
•Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
MAGYAR
Ha nem a telepítési kézikönyvnek megfelelően
végez módosításokat, akkor az a készülék sérülését
vagy meghibásodását okozhatja. Ebben az esetben
a felhasználó felelős az összes javítási költségért.
Ha bármilyen gáz vagy szennyeződés (kivéve
R410A) kerül a hűtőközeg csövébe, akkor az
komoly problémákat illetve balesetet okozhat.
Ne fújjon gyúlékony gázokat (pl. rovarölőt) a
berendezés közelében.
•Áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázata.
Ne helyezzen semmit (pl. ujjat vagy faágat) a
berendezés nyílásaiba.
•A gyerekeket tartsa távol a berendezéstől. Személyi
sérülés kockázata.
Ne vágja el a csatlakozót, és ne csatlakoztassa azt
más tápkábelhez.
Soha ne próbálja meghosszabbítani a tápkábelt.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Ne rángassa a tápkábelt, és ne érintse meg kézzel.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Soha ne használjon sérült csatlakozót, tápkábelt
vagy meglazult aljzatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
biztonsági információk _05
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 5
2014-09-05 오전 10:37:12
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos
munkálatokat minősített szakember végezze
szabványos kábelekkel a helyi előírásoknak
megfelelően.
•Ha a tápkábel kapacitása nem elegendő vagy ha
a vezetékekkel kapcsolatos munkálatokat nem
megfelelően végezték, akkor áramütés történhet
vagy tűz üthet ki.
Csatlakoztassa a tápkábelt a csatlakozótáblába,
majd rögzítse azt egy kábelszorítóval.
Ne csatlakoztassa a berendezést fűtőtesthez, és ne
próbálja azt egyedül szétszerelni, átalakítani vagy
megszerelni.
•Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Ha
javítás szükséges, akkor vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
A berendezés szétszereléséhez vagy
újratelepítéséhez keresse fel a vásárlás helyét vagy
az ügyfélszolgálatot.
•Meghibásodás, vízszivárgás, áramütés vagy tűz
kockázata.
06_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 6
2014-09-05 오전 10:37:12
A berendezés telepítéséhez keresse fel a vásárlás
helyét vagy az ügyfélszolgálatot.
MAGYAR
•A nem megfelelő üzembe helyezés meghibásodást,
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
•Ha különleges helyen telepíti (pl. gyárban vagy
magas sótartalmú területen), akkor tájékozódjon a
vásárlás helyén vagy az ügyfélszolgálaton az adott
telepítési részletekkel kapcsolatban.
A huzamosabb használat érdekében a berendezést
a tartóelemmel biztonságosan rögzítve telepítse.
•Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy
anyagi kárt okozhat.
Ha a beltéri egység nedves lesz, akkor
azonnal kapcsolja ki, és hívja a legközelebbi
ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
Külön kismegszakítót vagy biztosítékot használjon
a berendezéshez.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártónak
vagy egy minősített szakembernek ki kell cserélnie.
Győződjön meg róla, hogy az áramforrás
kompatibilis a helyi biztonsági előírásokkal. Mindig
a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően
telepítse a klímaberendezést.
biztonsági információk _07
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 7
2014-09-05 오전 10:37:12
biztonsági információk
VIGYÁZAT
FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és
frekvenciája kompatibilis a műszaki előírásokkal,
és hogy képes biztosítani az ugyanezen
áramforrásra csatlakoztatott egyéb berendezések
működését.
A klímaberendezést a helyi elektronikai
szabályozásoknak és biztonsági előírásoknak
megfelelően telepítse.
Telepítse a mellékelt kábeleket szorosan. Rögzítse
biztonságosan, nehogy külső erőhatás kitépje
azokat a csatlakozótáblából.
•Ha a rögzítés túlságosan laza, akkor hő termelődhet,
és ez áramütést illetve tüzet okozhat.
Kizárólag megfelelő teljesítményű kismegszakítót
használjon.
•Soha ne használjon acél- vagy rézvezetéket
kismegszakítóként. Ez tüzet vagy a készülék
meghibásodását okozhatja
Külön áramforrást használjon a berendezéshez.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
Ne tegye ki a tápkábelt felesleges terhelésnek, és
ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
Ne csavarja túl a tápkábelt.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
08_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 8
2014-09-05 오전 10:37:12
Földeléssel rendelkező csatlakozóaljzatot
használjon. Az aljzatot kizárólag a berendezéshez
használja.
MAGYAR
Mindig ellenőrizze, hogy a villamos csatlakozók
(kábelbemenet, forrasztási részek, szigetelés...)
kompatibilis a vonatkozó előírásokkal illetve a
feltüntetett csatlakoztatási ábrával.
Mindig ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó
megfelel a klímaberendezés telepítésére
vonatkozó szabványoknak.
•A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet
okozhat.
Győződjön meg róla, hogy földeli a készüléket.
Ne csatlakoztassa a földelőkábelt gázvezetékhez,
vízvezetékhez, villanyhárítóhoz vagy
telefonvezetékhez.
•Ha a készülék nem megfelelően földelt, akkor
áramütés veszélye áll fenn.
Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő földelő
vezeték telepítve van.
Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról,
mielőtt azt megjavíttatná vagy szétszereltetné.
biztonsági információk _09
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 9
2014-09-05 오전 10:37:12
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Először a hűtőközeg csöveket, majd a villamos
vezetékeket csatlakoztassa a készülék
telepítésekor.
A villamos vezetékeket mindig a hűtőközeg csövek
előtt szerelje le.
Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés csatlakoztatva
van az áramforráshoz a telepítési kézikönyvben
meghatározott módon.
A gyártó nem felelős a helytelen telepítési
módosításokért, vagy az elektromos és hidraulikus
vezetékek nem megfelelő csatlakoztatásáért.
Ha nem felel meg ezen előírásoknak vagy a
kézikönyv Működési tartományok részében
meghatározott értékeknek, akkor az a garancia
azonnali megszűnését vonja maga után.
Győződjön meg róla, hogy nem kerül víz a
berendezésbe.
•Áramütés kockázata.
Kapcsolja ki a berendezést a mellékelt
távirányítóval vagy vezérlőeszközzel (ha van). Ne
húzza ki a csatlakozót a készülék kikapcsolásához
(kivéve közvetlen balesetveszély esetén).
Ne nyissa fel a homlokrácsot működés közben.
•Áramütés vagy meghibásodás kockázata.
10_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 10
2014-09-05 오전 10:37:13
A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül
emberekre, állatokra vagy növényekre.
•Ez káros hatással van az Ön egészségére, illetve az
állatokra és a növényekre is.
MAGYAR
Ne működtesse a berendezést huzamosabb
ideig zárt szobában vagy olyan helyen, ahol
kisgyermekek, idősek vagy fogyatékkal élő
emberek tartózkodnak.
•Az oxigén pótlásához nyissa ki az ajtót vagy az
ablakot a helyiség szellőztetéséhez óránként
legalább egyszer.
Ne igya meg a berendezésben lévő kondenzvizet.
•Egészségügyi kockázat.
Ne tegye ki a légszűrőt közvetlen napfénynek
szárításkor.
•Az erős napfény eldeformálhatja a légszűrőt.
Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a
berendezésre.
Kizárólag minősített kiegészítőket használjon, és a
berendezést minősített eszközökkel telepítse.
•Ha nem minősített eszközöket használ, akkor a
berendezés leesehet a helyéről, víz szivároghat,
áramütés történhet vagy tűz üthet ki.
Ne használja a berendezést hűtőeszközként
ételekhez, állatokhoz, növényekhez,
kozmetikumokhoz vagy gépekhez.
Ne tegye ki a berendezést túlzott erőhatásnak.
•Tűz vagy meghibásodás kockázata.
biztonsági információk _11
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 11
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Ne fújjon vizet közvetlenül a berendezésre, és
ne használjon benzolt, oldószert vagy alkoholt a
készülék felületének tisztításakor.
•Áramütés vagy tűz kockázata.
•A berendezés sérülésének kockázata.
Ne helyezzen rá semmilyen tárgyat, különösen
folyadékot tartalmazó tárolókat.
Ne érintse meg a berendezés csatlakozócsövét.
A berendezést a mellékelt telepítési kézikönyvnek
megfelelően kell telepíteni.
A lehető legrövidebb csövet telepítse.
•Ha a cső szükségtelenül hosszú, akkor a berendezés
élettartama megrövidülhet, és a teljesítmény
kevésbé hatékonnyá válhat.
Telepítse a beltéri és kültéri egység tápkábelét és a
kommunikációs kábelét legalább 1 m távolságra a
berendezéstől.
A ballasztot használó világítóegységektől távol
telepítse a beltéri egységet.
•Ha a vezeték nélküli távirányítót használja, akkor
vételi hiba léphet fel a világítóeszköznél használt
ballaszt miatt.
A maximális biztonság érdekében a telepítő
személy mindig tartsa be az alábbi előírásokat.
12_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 12
2014-09-05 오전 10:37:13
MAGYAR
Ne telepítse a berendezést a következő helyekre.
•Ahol kőolaj vagy arzénsav található.
•Ahol égésanyagok és melléktermékek vannak, vagy
víz szivároghat. A fűtés kapacitása csökkenhet, vagy
a berendezés tönkremehet.
•Ahol maróanyag, pl. kénsav található.
•A rézcső vagy a csatlakozók korrodálódhatnak, és a
hűtőközeg szívároghat.
•Ahol elektromágneses hullámokat kibocsátó
készülék van. A berendezés nem működhet
megfelelően.
•Ahol robbanóanyag, szénszálas anyag vagy
tűzveszélyes melléktermék található.
•Ahol oldószer vagy gázolaj található, gáz
szivároghat, és tűz keletkezhet.
Ha kisebb helyiségbe telepíti a készüléket,
akkor vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg
koncentrációja nem haladhatja meg az
engedélyezett biztonsági szintet szivárgás esetén.
Vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel
az engedélyezett koncentrációs érték
meghaladásának megelőzése érdekében.
•Ha a hűtőközeg szivárog, és a koncentrációs érték
túlságosan magas, akkor a szobában lévő oxigén
veszélyes mértékben lecsökkenhet.
Telepítse a berendezést közvetlen napfénytől,
fűtőtesttől és nyirkos helyektől távol.
•Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés
hatékonyságának növeléséhez és az áramütés
veszélyének elkerüléséhez.
biztonsági információk _13
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 13
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A berendezés mozgó alkatrészekből áll. A fizikai
sérülés elkerülésének érdekében a gyerekeket
tartsa távol a berendezéstől.
A készülék leszállításakor vizsgálja meg azt
sérülések szempontjából. Ha sérült, akkor ne
telepítse a készüléket, és azonnal hívja a vásárlás
helyét.
Helyezze be a légszűrőt, mielőtt működtetné a
készüléket.
•Ha nincs légszűrő a készülékben, akkor a
felgyülemlett szennyeződések lerövidíthetik a
készülék élettartamát, és túlzott áramfogyasztást
okozhatnak.
Tartsa megfelelő szinten a belső hőmérsékletet:
ne legyen szélsőségesen hideg, különösen, ha
gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők is
tartózkodnak a közelben.
Tisztítsa meg a porszűrőt kéthetente. Tisztítsa
gyakrabban a szűrőt, ha a berendezést szennyezett
környezetben használja.
A csomagolóanyagot és a távirányító (választható)
elemeit a helyi előírásoknak megfelelően dobja el.
14_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 14
2014-09-05 오전 10:37:13
A berendezésben használt hűtőanyagot vegyi
hulladékként kell kezelni. A hűtőanyagtól a helyi
előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.
Szakképzett személy telepítse a készüléket, és
végezzen vele próbaműködést is.
MAGYAR
Szorosan csatlakoztassa a kondenzcsövet
a berendezéshez a felesleges víz megfelelő
elvezetésének érdekében.
Olyan helyre telepítse a kültéri egységet, ahol
a működés zaja illetve a zúgás nem zavarja
a szomszédokat, és a szabad szellőzést sem
akadályozza semmi.
•Meghibásodás kockázata.
•A működés zaja zavarhatja a szomszédokat.
Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem férnek
hozzá a készülékhez, és nem játszanak vele.
Ha vezeték nélküli távirányítót használ, akkor
a távolság ne legyen 7 méternél nagyobb a
berendezéstől.
Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja,
akkor vegye ki az elemeket az elektrolit
szivárgásának megelőzése érdekében.
Miközben tisztítja a kültéri egységet, különösen
óvatosan bánjon a lamellákkal.
•Ha vastag kesztyűt visel, akkor jobban védheti a
kezeit.
Győződjön meg róla, hogy a kondenzvíz elvezetése
a kondenzcsőből megfelelő és biztonságos.
biztonsági információk _15
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 15
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A használati és telepítési útmutatót tárolja
biztonságos helyen, és ne felejtse el átadni az új
tulajdonosnak, ha a készüléket eladja vagy átadja
valaki másnak.
A klímaberendezés gyártásához és
csomagolásához használt összes anyag
újrahasznosítható.
A telepítés befejezése után mindig végezzen
próbatesztet, és adja át a használattal kapcsolatos
utasításokat a felhasználónak.
A berendezést ne használják gyerekek vagy
segítségre szoruló személyek felügyelet nélkül:
A gyermekeket mindig figyelmeztesse, hogy ne
játszanak a berendezéssel.
Tisztítsa ki a berendezést, ha a belső ventilátor
leáll.
•Sérülés vagy áramütés kockázata.
Rendszeresen vizsgáltassa meg a készülék
állapotát, csatlakozóit, csöveit és külső felületét
egy szakképzett személlyel.
Működés közben ne nyissa ki az ajtót vagy
az ablakot a hűtendő szobában, hacsak nem
feltétlenül szükséges.
16_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 16
2014-09-05 오전 10:37:13
Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem
akadályozza a berendezés működését. Hagyjon
elég helyet a légáramlásnak.
•A nem megfelelő légáramlás gyenge teljesítményt
okozhat.
MAGYAR
Ne zárja el a berendezés szellőzőjének útját. Ha egy
tárgy elzárja a légáramlás útját, akkor ez a készülék
meghibásodásához vagy gyenge teljesítményhez
vezethet.Győződjön meg róla, hogy semmilyen
akadály nincs a beltéri egység teste alatt.
•Tűz vagy anyagi kár kockázata.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy
(beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a
biztonságáért felelős személy biztosítja számára
a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát. Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Európai használat esetén : A készüléket 8 év
fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem
rendelkező személyek csak akkor használhatják,
ha a biztonságukért felelős személy biztosítja
számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az
eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
készülék tisztítását és karbantartását gyerekek
csak felügyelettel végezhetik.
biztonsági információk _17
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 17
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Győződjön meg róla, hogy az elektromos
hálózati feszültség és frekvencia kompatibilis a
berendezéssel.
Ha áramkimaradás történik működés közben,
akkor azonnal kapcsolja ki az eszközt.
Biztonsági okokból a maximális áramérték az
IEC szabvány szerint, míg energiahatékonyság
szempontjából az ISO szabvány szerint van mérve.
A készüléket lehetőleg független áramkörhöz
csatlakoztassa, vagy használjon külön
kismegszakítot a tápkábelhez. A vezetékek
telepítésénél teljes biztonsági áramtalanítást kell
alkalmazni az áramforrásnál (felnyitás >3 mm).
Miután csatlakoztatta a tápkábelt a beltéri és
kültéri egység között, a komponenstábla fedelét
biztonságosan helyezze vissza, és győződjön meg
róla, hogy az nem túl laza.
A kültéri használatra szánt berendezések
tápkábelei nem készülhetnek az árnyékolt
és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél
gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány:
IEC:60245 IEC 57/CENELEC:H05RN-F or IEC:60245
IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
18_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 18
2014-09-05 오전 10:37:13
A nem egyenletes áramértéket 10 %-on belül
tartsa a beltéri egységek között.
MAGYAR
Ha az áramingadozás túl nagy, akkor az
lerövidítheti a kondenzátor élettartamát. Ha az
ingadozás meghaladja a 10 %-os értéket, a beltéri
egység védeleme aktiválódik, a készülék leáll és
hiba módba vált.
A termék víztől és áramütéstől való védelméhez
tartsa a tápkábelt és a beltéri/kültéri egységek
vezetékét a védőcsőben.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy kiegészítő
kismegszakítóhoz.
A kábeleket mindig tartsa a védőcsőben.
A tápkábel és a kommunikációs kábel közötti
távolság legyen legalább 50 mm vagy több.
A tápkábel maximális hosszát a 10 %-os
áramingadozást figyelembe véve határozza meg.
Ha az ingadozás nagyobb, akkor használjon más
áramforrást.
biztonsági információk _19
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 19
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
A kismegszakítót (MCCB, ELB) a nagyobb
kapacitást figyelembe véve telepítse, ha számos
beltéri egység van csatlakoztatva.
Használjon forrasztás nélküli gyűrős csatlakozót
a tápkábel csatlakozótáblához történő
csatlakoztatásához.
Használjon megfelelő csavarhúzót a csavarok
rögzítéséhez.
Ha túlszorítja a csavarokat, akkor azok könnyen
eltörhetnek.
A légkondicionáló berendezés kizárólag eredeti
rendeltetése szerint használható: a beltéri
egységet ne telepítse mosókonyhákhoz hasonló
helyekre.
20_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 20
2014-09-05 오전 10:37:13
MAGYAR
A készüléket a felhasználói kézikönyvben
megadott paraméterek szerint telepítse, hogy
az könnyen elérhető legyen mindkét oldalról, és
a termék rutinszerű karbantartása és szervize is
egyszerű legyen. A készülék összetevőinek szintén
könnyen hozzáférhetőnek és biztonságosnak
kell lenniük az emberekre és a környező tárgyak
szempontjából. Ha nem tartja be a felhasználói
kézikönyvben meghatározott fenti előírásokat, a
termék elérésére és a törvényben meghatározott
biztonságos szervizelésre vonatkozó költségek
nem tekinthetők garanciálisnak, és azok a
végfelhasználót terhelik.
biztonsági információk _21
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 21
2014-09-05 오전 10:37:13
biztonsági információk
FIGYELEM
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Győződjön meg róla, hogy a ki- és bekapcsoló
illetve a védelmi gombok megfelelően vannak
telepítve.
Ne használja a berendezést, ha az megsérült.
Ha probléma lép fel, akkor azonnal állítsa le a
készülék működését, és húzza ki a csatlakozót az
áramforrásból.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl.
több hónapig), akkor áramtalanítsa azt.
Ha javítás szükséges, akkor hívja a vásárlás helyét
vagy az ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata, ha a szétszerelést
vagy javítást nem szakképzett személy végzi.
Ha égő műanyag szagot érez, furcsa zajt hall,
vagy füst száll ki a készülékből, akkor azonnal
áramtalanítsa a berendezést, és hívja az
ügyfélszolgálatot.
•Tűz vagy áramütés kockázata.
22_ biztonsági információk
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 22
2014-09-05 오전 10:37:13
tartalom
24 Vékony 1 utas kazettás klíma
25 2 utas kazettás klíma
254 utas kazettás klíma
A KLÍMABERENDEZÉS HASZNÁLATA
26Tippek a klíma használatához
24
26
A KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
28
FÜGGELÉK
40
A KLIMABERENDEZES TELEPITESE
44
MAGYAR
A KLÍMABERENDEZÉS FŐ RÉSZEI
28 A külső rész tisztítása
28 A rácsok tisztítása
28Vékony 1 utas kazettás klíma
30
2 utas kazettás klíma
314 utas kazettás klíma
32 A szűrő tisztítása
32
Vékony 1 utas kazettás klíma
36
2 utas kazettás klíma
374 utas kazettás klíma
38 A klímaberendezés karbantartása
38
Rendszeres ellenőrzések
39Belső védelem a készülékben
40 Problémamegoldás
43 Működési tartományok
43 Modelladatok (súly és méretek)
44 Telepítési folyamat
A termék kialakítása megfelel az Európai Unió alacsony feszültségről (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásról (2004/108/EK)
és gépekről (2006/42/EK) szóló irányelveinek.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és
elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket
a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos
újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a
terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
tartalom _23
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 23
2014-09-05 오전 10:37:13
a klímaberendezés fő részei
Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi majd
az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a klímaberendezésből.
VÉKONY 1 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő részek
 PC1NUSMAN
 PC1NUPMAN
Légterelő zsalu
Panel
Légbeáramlás
Légszűrő (a rács mögött)
 PC1MWSKAN
Panel
Légterelő zsalu
Légszűrő (a rács mögött)
Légbeáramlás
Kijelző
 PC1NUSMAN / PC1NUPMAN / PC1MWSKAN
Távvezérlő érzékelője
Időzítő kijelzője
Fűtő és hűtő modell
Működés (kék) / Jégtelenítés (sárga)
Csak hűtő modell
PC1NUSMAN/PC1MWSKAN
-- Nem S-Plasma ion technológiájú modell: Fan kijelző
-- S-Plasma ion technológiájú modell: Super Fan kijelző
PC1NUPMAN :
Super Fan kijelző
Működési kijelző
Szűrő visszaállítása kijelző
Ha beltéri egységet használ (beleértve a Ventilátor módot), akkor az SPi nem működik
automatikusan. Nyomja meg a [Super Fan] gombot a vezeték nélküli távvezérlőn az SPi
használatához.
24_ a klímaberendezés fő részei
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 24
2014-09-05 오전 10:37:14
2 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő részek
 PC2NUSMEN
Légterelő
Levegő beáramlás
Légszűrő (a rács mögött)
Kijelző
MAGYAR
Kijelző
Szűrő visszaállítás jelzés
Ventilátor jelzés
Időzítés jelzés
Főkapcsoló jelzés
Főkapcsoló gomb
Távirányító érzékelője
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA
Fő részek
Légterelő
Levegő beáramlás
Légszűrő (a rács mögött)
Kijelző
Kijelző
Távirányító érzékelője
Szűrő visszaállítás kijelzés
Időzítés kijelzés
Deresedés eltávolítása kijelzés
Be- és kikapcsolási kijelzés
A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.
a klímaberendezés fő részei _25
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 25
2014-09-05 오전 10:37:14
a klímaberendezés használata
TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ
Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.
TÉMA
JAVASLAT
Hűtés
•Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal
magasabb mint a belső hőmérséklet,
akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt
mértékre lehűteni.
•Ne vigye le túlzott mértékben a
hőmérséklet-szabályozót. Ekkor ugyanis
energiát pazarol, és a szoba sem hűl le
hamarabb.
Fűtés
•Mivel a klíma a külső levegőből veszi
a hőenergiát a szoba felfűtéséhez, a
fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső
hőmérséklet szélsőségesen alacsony. Ha
úgy érzi, hogy a klíma nem megfelelőn
hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon
további fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és
jégtelenítés
•Ha a klíma Fűtés módban működik,
akkor a készülék és a külső levegő közötti
hőmérsékletkülönbség miatt deresedés
fog képződni.
Ha ez történik, akkor:
-A klíma nem fog tovább fűteni.
-A klíma automatikusan Jégtelenítés
módban fog működni 10 percig.
-A külső egységen képződő pára
Jégtelenítés módban teljesen normális.
26_ a klímaberendezés használata
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 26
2014-09-05 오전 10:37:14
Deresedés és
jégtelenítés
Semmilyen beavatkozás nem szükséges;
10 perc után a klíma újra a szokott módon
fog működni.
Ventilátor
•A ventilátor indításakor nem kapcsol be
kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza a
hideg levegő beáramlását, amíg a klíma
felmelegszik.
Magas belső/
külső
hőmérséklet
•Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és
a készülék Fűtés módban működik, akkor a
kültéri egység ventilátora és a kompresszor
időnként leállhat. Ez normális; várjon, amíg
a klíma újra bekapcsol.
Áramkimaradás
•Ha áramkimaradás történik a készülék
működése közben, akkor a működés
azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha
az áram visszatért, a klíma automatikusan
bekapcsol.
MAGYAR
A készülék nem működik, ha elindul a
jégtelenítési folyamat.
Védőmechanizmus •Ha a klímát többszöri leállás vagy
csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor a
hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani
3 percig, hogy védje a kültéri egység
kompresszorát.
a klímaberendezés használata _27
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 27
2014-09-05 오전 10:37:14
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A legjobb teljesítmény érdekében a készüléket tisztítsa
rendszeresen. Tisztítás közben győződjön meg róla, hogy saját
biztonsága érdekében áramtalanította a készüléket.
A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA
1. Ha szükséges, törölje át a készüléket egy nedves vagy száraz
ronggyal. Törölje le óvatosan a szennyeződéseket.
Példa: 4 utas kazettás klíma
FIGYELEM
Ne használjon benzolt vagy
oldószert.
Ez károsíthatja a készülék
testének felületét, és tűzet okozhat.
A RÁCSOK TISZTÍTÁSA
A rácsok tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket
áramtalanította. A tisztításhoz nem szükséges semmilyen
különleges eszköz.
Vékony 1 utas kazettás klíma
1. Rács felnyitása.
Nyomja meg a [Push] jelzést (PC1NUSMAN: 3 helyen, PC1BUSEA: 4 helyen), majd nyissa fel a rácsot.
 PC1NUSMAN
(2)
 PC1NUPMAN
•A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat
és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz
a burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást.
Lásd a képet (1).
•Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal
jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen
(1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.
(1)
❶
❷
28_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 28
2014-09-05 오전 10:37:14
2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és fogja meg a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.
Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.
MAGYAR
FIGYELEM
Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja
biztonságosan, akkor az személyi sérülést is okozhat.
A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.
4. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel,
és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.
Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot. Állítsa a
biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.
A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
tisztítás és karbantartása _29
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 29
2014-09-05 오전 10:37:15
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A RÁCSOK TISZTÍTÁSA
2 utas kazettás klíma
 PC2NUSMEN
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
Nyomja meg a [] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és tartsa a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.
Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.
FIGYELEM
Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja
biztonságosan, akkor az személyi sérülést is okozhat.
A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.
4. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel,
és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.
Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot.
Állítsa a biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.
30_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 30
2014-09-05 오전 10:37:15
4 utas kazettás klíma
 PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
yissa fel a Samsung logó bal és jobb oldalán lévő zsalukat.
N
Nyomja meg mindkét kart, és húzza lefelé a homlokrácsot.
Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrácshoz, amely
megakadályozza, hogy az leessen.
E lőször távolítsa el a biztonsági rögzítőt,
majd vegye le a zsanért. Nyomja lefelé a
zöld kapcsolót a zsanérnál, majd nyomja
meg és húzza lefelé a zsanért a homlokrács
eltávolításához. (Két zsanér található a
homlokrácson, alkalmazza a fenti lépést
mindkettőn a rács eltávolításához.)
❈Ha csak a szűrőt szeretné megtisztítani,
akkor nem szükséges levennie a
homlokrácsot. Kövesse a 4. és az 5. lépéseket
MAGYAR
2. Vegye le a homlokrácsot.
3. Húzza ki a légszűrőt.
4. Tisztítsa meg a homlokrácsot és a légszűrőt egy porszívóval vagy
kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa
meg jól szellőztetett környezetben.
A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag
keletkezhet. Ha ez történik, akkor tisztítsa meg újra a szűrőt, és jól
szellőztetett helyen szárítsa meg.
5. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
6. Helyezze vissza a homlokrácsot.
Ismételje meg a fenti lépéseket fordítva a homlokrács visszahelyezéséhez.
• A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
•Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset (Szűrő visszaállítása) gombot a
távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezésének visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz
kapcsolva a tisztítás ideje alatt.
•Ha a felhasználó módosította a ventilátor zsaluinak szögét a homlokrács telepítési vagy
karbantartási felnyitása miatt, akkor kapcsolja ki a kismegszakítót, majd kapcsolja be újra, mielőtt
használná a klímaberendezést. Ellenkező esetben a zsaluk által bezárt szögek eltérhetnek, és a
zsaluk nem záródhatnak le rendesen, ha a termék kikapcsol.
tisztítás és karbantartása _31
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 31
2014-09-05 오전 10:37:16
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket
áramtalanította. A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket
szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással
tisztítsa.
Vékony 1 utas kazettás klíma
1. Rács felnyitása.
Nyomja meg a [Push] jelzést (PC1NUSMAN: 3 helyen), majd nyissa fel a rácsot.
 PC1NUSMAN
(2)
 PC1NUPMAN
•A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat
és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz
a burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást.
Lásd a képet (1).
•Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal
jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen
(1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.
(1)
❶
❷
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé,
majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha
le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 14. oldalon.
32_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 32
2014-09-05 오전 10:37:16
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
MAGYAR
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
•A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
•Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2
másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje
alatt.
tisztítás és karbantartása _33
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 33
2014-09-05 오전 10:37:16
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Vékony 1 utas kazettás klíma
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
A homlokrács felnyitásához húzza meg az átlátszó részt.
Ne vegye le a homlokrácsot, mivel a szűrő csak akkor távolítható el, ha a homlokrács kapcsolódik a
berendezéshez.
 PC1MWSKAN
Átlátszó rész
2. Távolítsa el a légszűrőt.
Húzza meg a szűrő karját, és távolítsa el a szűrőt.
3. Porszívó vagy kefe segítségével távolítsa el a szűrőre rakódott port.
Ha túl sok por rakódott a szűrőre, langyos vízben feloldott semleges tisztítószerrel óvatosan tisztítsa
meg a szűrőt.
Ha a mosáshoz összedörzsöli a szűrőt, az a szűrő károsodáshoz vezethet.
34_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 34
2014-09-05 오전 10:37:17
4. Árnyékos helyen teljesen szárítsa meg a szűrőt.
A szűrő szárításakor ellenőrizze, hogy a nem tette-e ki közvetlen napfénynek.
A légszűrő alakja különben eldeformálódhat.
MAGYAR
5. Szerelje vissza a szűrőt, majd zárja vissza a homlokrácsot.
Ha a homlokrács középső része nincs megfelelően visszazárva,
nyomja meg a középső részt, és a homlokrács tökéletesen bezáródik.
FIGYELEM
• Ha a beltéri egységet légszűrő nélkül használja, a
bekerülő por miatt károsodhat.
• A homlokrács felnyitásakor addig tartsa fogva a rácsot,
amíg az biztonságosan nem lóg. A homkokrács
különben leeshet, és sérülést okozhat.
• A homlokrács a burkolathoz van rögzítve. Ne próbálja
meg erővel eltávolítani. Ha a rögzítőszerkezet eltörött,
a homlokrács leeshet, és sérülést okozhat.
• T isztítsa a szűrőt kéthetente egyszer. A tisztítás esedékessége ugyanakkor eltérő lehet attól
függően, hogy a szűrőt hány órán át és milyen környezetben használták. Poros helyen ezért
tisztítsa a szűrőt hetente.
•H
a a szűrő visszaállítás jelzés a beltéri egység kijelzőjén be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a
szűrő piszkos-e, és amennyiben szükséges, tisztítsa.
tisztítás és karbantartása _35
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 35
2014-09-05 오전 10:37:18
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket
áramtalanította. A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket
szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással
tisztítsa.
2 utas kazettás klíma
1. Nyissa fel a homlokrácsot.
Nyomja meg a [] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje
felfelé, majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a
rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 15. oldalon.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2 másodpercig a
szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.
36_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 36
2014-09-05 오전 10:37:18
4 utas kazettás klíma
1. Mindkét fület húzza kifelé a rács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez,
mely megakadályozza, hogy az leessen.
MAGYAR
2. Húzza ki a légszűrőt.
Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3.
lépést a 16. oldalon.
3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le
vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.
• A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
•Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik,
akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.
4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.
5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.
•A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
•Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a Filter Reset gombot a távirányítón 2
másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje
alatt.
tisztítás és karbantartása _37
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 37
2014-09-05 오전 10:37:18
a klímaberendezés tisztítása és
karbantartása
A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.
1.Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát
működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután
áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső
részegységek nyirkosak maradnak.
2.Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a
belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán keresztül
működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít
eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során
kialakulhattak.
Rendszeres ellenőrzések
A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.
Típus
Leírás
Légszűrő tisztítása (1)
Beltéri
egység
4
Havonta havonta

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

A hőcserélő teljes tisztítása (2)

Konzenzvíz cső tisztítása (2)

Távirányító elemeinek cseréje (1)
Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)
Kültéri
egység
Évente


Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)

Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)

Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan
van rögzítve (2)

A ventilátor tisztítása (2)

Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e
rögzítve (2)

Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)

38_ tisztítás és karbantartása
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 38
2014-09-05 오전 10:37:18
A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony
működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az
összegyűlt szennyeződéstől stb.
(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben
szennyezett.
Belső védelem a készülékben
A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.
Típus
MAGYAR
(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy
végezze. További információkért lásd a telepítési
kézikönyvet.
Leírás
Hideg levegő ellen
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat
A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a
hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme
A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés
módban működik.
Kompresszor védelme
A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység
kompresszorának védelmében.
Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a
deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat
befejeződött.
tisztítás és karbantartása _39
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 39
2014-09-05 오전 10:37:18
függelék
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem
megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A klíma nem
•A védelmi mechanizmus miatt a készülék
kapcsol be
nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a
azonnal,
túlterheléstől.
miután újra
A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
lett indítva.
A klíma
•Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően
egyáltalán
van csatlakozva. Helyezze a csatlakozódugót
nem működik. megfelelően a fali aljzatba.
•Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e
kapcsolva.
•Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e.
•Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg
róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura
•Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot
nie zmienia się. használja-e.
Nyomja meg a Mode gombot a távirányítón
egy másik mód választásához.
Nem jön hideg •Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet
(meleg) levegő magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az
a készülékből.
aktuális hőmérséklet. Nyomja meg a
Hőmérséklet gombot a távirányítón a
hőmérséklet módosításához. Nyomja meg
a Hőmérséklet gombot a hőmérséklet
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
•Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem
szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt
kéthetente.
40_ függelék
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 40
2014-09-05 오전 10:37:19
MAGYAR
Nem jön hideg •Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e
(meleg) levegő be. Ha igen, akkor várjon 3 percet. Hideg
a készülékből.
levegő ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje a
kültéri egység kompresszorát.
•Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre
telepítette-e, ahol közvetlen napfénynek van
kitéve.
Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés
hatékonyságának növelése érdekében.
•Győződjön meg róla, hogy semmilyen
akadály nincs a kültéri egység közelében.
•Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl
hosszú-e.
•Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés
módban használható-e.
•Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a
légkondicionálós modellhez kapható-e.
A ventilátor
•Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy
sebessége nem Szárítás módban van-e.
változik.
A klíma automatikusan szabályozza a
ventilátor sebességét Auto/Szárítás módban.
Az időzítő
•Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Főkapcsoló
funkció nincs
gombot, miután beállította az időt.
beállítva.
Kellemetlen
•Ellenőrizze, hogy a készülék füstös
szag van a
környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő
szobában
áramlik-e be kívülről. Működtesse a klímát
működés
Ventilátor módban, vagy nyissa ki az ablakot,
közben.
és szellőztesse ki a szobát.
A klíma furcsa •Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg
zajt ad ki.
átáramlik a kompresszoron. Hagyja a klímát
működni a kiválasztott módban.
•Mikor lenyomja a Főkapcsoló gombot
a távirányítón, hallani lehet a kondenzvíz
szivattyút a klímában.
függelék _41
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 41
2014-09-05 오전 10:37:19
függelék
PROBLÉMA
Víz csöpög
a légterelő
zsalukról.
MEGOLDÁS
•Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig
hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor
ugyanis páralecsapódás alakulhat ki a
hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító
•Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e
nem működik. le.
•Győződjön meg róla, hogy az elemek
megfelelően vannak-e telepítve.
•Győződjön meg róla, hogy semmilyen
akadály nincs a távirányító érzékelője előtt.
•Ellenőrizze, hogy nincs-e erős
világítóberendezés a klíma közelében. A
fluoreszkáló fényforrás vagy az erős neonfény
ugyanis akadályozhatja az elektromos
hullámokat.
A klíma nem
•Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót
kapcsol be
csoportos vezérlésre állította-e.
vagy ki a
vezetékes
távirányítóval.
A vezetékes
•Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e
távirányító
a vezetékes távirányítón. Ha igen, akkor
nem működik. kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót.
Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális
•Nyomja meg a Főkapcsoló gombot a
kijelző jelzései távirányítón a készülék kikapcsolásához,
villognak.
és kapcsolja ki a kismegszakítót. Ezután
kapcsolja be újra.
42_ függelék
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 42
2014-09-05 오전 10:37:19
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK
Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és
légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.
KÜLSŐ
HŐMÉRSÉKLET
BELSŐ
HŐMÉRSÉKLET
BELSŐ
PÁRATARTALOM
HŰTÉS
FŰTÉS
SZÁRÍTÁS
18~32 °C
27 °C vagy kevesebb
18~32 °C
-5~48 °C
-20~24 °C
-5~48 °C
80 % vagy kevesebb
-
MAGYAR
MÓD
MODELLADATOK (SÚLY ÉS MÉRETEK)
Típus
Beltéri egység
(NASA)
Modell
Saját súly
Méretek
(szélesség x mélység x magasság)
AM017HN1DEH/EU
AM022HN1DEH/EU
AM022FN1DEH/EU
8.0 kg
8.0 kg
10.5 kg
740 x 360 x 135 mm
740 x 360 x 135 mm
970 x 135 x 410 mm
AM028FN1DEH/EU
10.5 kg
970 x 135 x 410 mm
AM036FN1DEH/EU
10.5 kg
970 x 135 x 410 mm
AM056FN2DEH/EU
21.0 kg
890 x 575 x 230 mm
AM071FN2DEH/EU
21.0 kg
890 x 575 x 230 mm
AM045FN4DEH/EU
15.5 kg
840 x 840 x 204 mm
AM056FN4DEH/EU
15.5 kg
840 x 840 x 204 mm
AM071FN4DEH/EU
15.5 kg
840 x 840 x 204 mm
AM090FN4DEH/EU
15.5 kg
840 x 840 x 204 mm
AM112FN4DEH/EU
17.0 kg
840 x 840 x 246 mm
AM128FN4DEH/EU
19.0 kg
840 x 840 x 288 mm
AM140FN4DEH/EU
19.0 kg
840 x 840 x 288 mm
függelék _43
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 43
2014-09-05 오전 10:37:19
5. Használjon szintmérőt a készülék szintjének ellenőrzéséhez.
Telepítési folyamat
A ferde beltéri egység a
készülék meghibásodását és víz
szivárgását eredményezheti.
Szint
6. Állítsa be a beltéri egység magasságát a mintamérővel.
Beltéri egység telepítése
Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.
1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a beltéri
egységet telepíteni szeretné.
Megjegyzés Mivel a minta papírból készült, ezért az a hőmérséklet
vagy a páratartalom miatt összehúzódhatott vagy
megnyúlhatott. A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon
meg a jelölések közötti megfelelő távolságról.
Használja a vezetősíneket és a mintalapot a megfelelő
mennyezeti illesztéshez.
Ha a felszerelés során nem a vezetősínekhez illeszti a beltéri
egységet, hangjelzést hallatszódhat.
- Illessze a beltéri egységet a vezetősínekhez.
Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység nem ferde, és nem
fog belőle víz kifolyni.
 A
z AM✴✴✴HN1DEH✴ típusokon a vezetősínek bujtatója is
megtalálható. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar magassága
be van-e állítva, és a mennyezet, valamint a beltéri egység
vezetősínjeinek bujtatója párhuzamos-e.
Vékony 1 utas kazettás klíma
AMFN1DEH
AMHN1DEH
az ábrához hasonlóan.
Légbeáramlás
Vezetősín
Fal
Behelyezés
Rés a rögzítőegységben
Rés a rögzítőelemben
Légkiáramlás
135 mm
155 mm
15 mm
2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő rögzítést
15 mm
Oldalnézet
Vezetősín bújtatója
Mennyezet
❇ Ellenőrizze, hogy a mennyezet és a vezetősínek
bújtatója párhuzamos-e
A vezetősín bújtatójának helye
2 utas kazettás klíma
4 utas kazettás klíma
AMFN2DEH
AMFN4DEH
Csavar (Ø9,52 vagy M10)
Beltéri egység 20 mm
3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától függően.
FIGYELEM
 Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég
erős a készülék súlyának megtartásához.
Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje a
rögzítőcsavarok szilárdságát.
 Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5 m, akkor
rázkódás elleni védelem is szükséges.
 Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy nyílást az
álmennyezeten a készülék megfelelő használatához.
45mm
Mennyezet
45mm
Mennyezet
Mennyezet
17 mm
Vezetősín
7. Csavarja szorosra a felső csavaranyákat.
8. Távolítsa el a mintamérőt, miután telepítette a beltéri egységet.
Szivárgásteszt és szigetelés
Mennyezeti rögzítés
Szivárgásteszt
4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő
helyet hagyva a készüléknek.
A beltéri egység telepítésekor négynél több
FIGYELEM
rögzítőcsavart használjon.
Csavaranya
SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum
létrehozása és az R410A újratöltése előtt a telepítő személy
felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel
(nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.
SZIVÁRGÁSTESZT R410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és hozzon
létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet, ellenőrizze a
szivárgást egy R410A szivárgásmérővel.
Csavaralátét
Gumi
Szivárgás
ellenőrzése
Rögzítse az anyát
g A készülék alakja és formája a
modell típusától függően változhat.
FIGYELEM
44_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 44
Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot, majd
töltse fel a rendszert.
2014-09-05 오전 10:37:20
 Ha a szigetelést az alábbi helyeken és tényezők mellett végzi, akkor
Szigetelés
Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben,
szigetelje a csöveket és a szivattyút.
1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében helyezzen
T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril butadién gumi)
mindegyik hűtőközeg cső köré.
Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.
Nincs rés
2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré
úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.
Szigetelőrész
Cső
Beltéri
egység
FIGYELEM
Mindenféle rés nélkül,
tökéletesen illeszkedjen
a testhez.
Győződjön meg róla, hogy a
szigetelés teljesen lefedi
3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri egység
<Használati tényezők>
- Étterem mennyezete, szauna, uszoda, stb.
<Építészeti tényezők>
- A mennyezetet gyakran éri nedvesség, és nincs szigetelés hideg
légáramlás ellen.
Például a cső egy kollégium vagy stúdió folyosóján van
felszerelve, vagy olyan kijárat közelében, ahol az ajtót gyakran
nyitják és zárják.
- Olyan telepítési hely, amelynek páratartalma rendkívül magas a
szellőzőrendszer hiánya miatt.
MAGYAR
NBR(T13,0 vagy vastagabb)
alkalmazzon magas páratartalom esetén használandó szigetelést.
<Geológiai tényezők>
- Magas páratartalmú helyek, mint például tengerpart, melegvízű
forrás, közeli tó vagy folyó, hegygerinc (ha az épület egy részét
föld és homok fedi).
FIGYELEM
Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon,
továbbá használja a tapadórészt a rögzítéshez, így
megakadályozhatja, hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.
Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az
közvetlen napfénynek van kitéve.
Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy
a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a
rögzítőrésznél.
Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl
vékony.
Felfüggesztő
További szigetelés
felé haladva.
4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és
elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas
rögzítőelemmel.
FIGYELEM
Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető a
készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.
5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.
Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek
megfelelő vastagság szerint.
A 30 °C beltéri hőmérséklet és a 85 % páratartalom
normál körülménynek tekintendő. Magas páratartalmú
környezetben történő telepítés esetén használjon
egy fokozattal vastagabb szigetelőanyagot, az alábbi
táblázatnak megfelelően. Kedvezőtlen környezetbe történő
telepítés esetén vastagabb szigetelőanyag használata
szükséges.
A szigetelés hőállósága legyen több mint 120 °C.
Cső
Folyadékcső
Gázcső
Csőméret
Ø6,35 ~ Ø9,52
Ø12,7 ~ Ø50,80
Ø6,35
Ø9,52 ~ Ø25,40
Ø28,58 ~ Ø44,45
Ø50,80
Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)
Magas
Normál
páratartalom
Megjegyzések
[30 °C, 85 %]
[30 °C, 85 % felett]
EPDM, NBR
9t

13 t

120 °C
13 t
19 t
feletti belső
25 t
hőmérséklet
19 t
32 t
25 t
38 t
Hűtőközeg cső
a
a×3
Kondenzcső és -szivattyú telepítése
1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.
Némileg fordítsa el a kondenzcsövet a kondenzvíz
megfelelő leeresztése érdekében.
Ne legyen rés az illesztett részen, a kondenzcső
megfelelően illeszkedjen a rugalmas csőhöz.
2. Szigeteleje a kondenzcsővet, majd az ábra alapján rögzítse.
A teljes kondenzcsövet 5 t(vagy nagyobb)
szigetelőanyaggal szigetelje a folyadéklecsapódás
megelőzésének érdekében.
Szigetelőrész
Kondenzcső
Szigetelőrész
Beltéri
egység
Pánt(nem mellékelt)
Kondenzcső
nyílás
Rugalmas
cső
Pánt
Tapadórész
Kondenzcső
Pánt
a klimaberendezes telepitese _45
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 45
2014-09-05 오전 10:37:21
 Rugalmas cső telepítés
Vezetékek
Vízszintes
Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása
Beltéri
egység
Beltéri
egység
Rugalmas cső
 Telepítse vízszintesen
1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
Max. 20 mm
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(MCCB, ELB) kell
 Max. engedélyezett eltérés
Szigetelés
Csatlakozás a
beltéri egységhez
Szigetelés
Beltéri
egység
 Max. engedélyezett eltérés
PVC
kondenzcső
(Használja a
tapadórészt
belül)
Rugalmas cső
(Használja a
tapadórészt kívül)
Max. 30˚
Csatlakozás a PVC
kondenzcsőhöz
üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek
között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a
kommunikációs kábelt is (F1, F2).
5. Csatlakoztassa az F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes
távirányító telepítésekor.
Kültéri
egység
 Tapadás illesztés használata a rugalmas cső
eltömődésének megelőzése érdekében
Vezetékes
távirányító
220-240V~
Kondenzcső csatlakozás
1. A kondenzcsövet 100 mm-en belül kell telepítenie a rugalmas
L
Beltéri egység 1
Beltéri egység 2
Beltéri egység 3
N
csőtől emelés 100 mm - 550 mm illetve süllyesztés 20 mm
vagy nagyobb.
EEV készlet
N
L
N
L
N
L
h ELB : Lényeges telepítés
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy
Beltéri egység 4 Beltéri egység 5 Beltéri egység 6
több, és rögzítse azt 1~1,5 m-nyi felfüggesztéssel.
h Mennyezetre, falra szerelt beltéri egység.
3. Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.
Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális
Gyűrűs csatlakozó kiválasztása
Forrasztás
kondenzcső döntöttsége megfelelő.
4. A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni,
mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.
5. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy
megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
Ventilátor
300 mm vagy kevesebb
100 mm
vagy
nagyobb
1~1,5 m
1,5
Felfüggesztő
2,5
Rugalmas cső
100~550 mm
vagy kevesebb
4
Vízszintes kondenzcső
lejtés(1/100)
Központi elvezetés
1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri
egység elejére (ha a beltéri egységek száma több mint 3).
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy
megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri
egységek kondenzcsövében.
1~1,5 m
Felfüggesztő
Fő ventilátor
550 mm vagy kevesebb
Külön
ventilátor
B
D
d1
E F L
d2
t
A csavar
normál Normál Engedett Normál Engedett Normál Engedett
Normál Engedett
méretei méretek eltérés méretek eltérés méretek eltérés Min. Min. Max. méretek eltérés Min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
4
4
4
4
6,6
8
6,6
8,5
4
9,5
±0,2
3,4
±0,2
4,2
±0,2
5,6
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
1,7
±0,2 4,1 6 16
4,3
2,3
±0,2
6 6 17,5
4,3
3,4
±0,2
6 5 20
4,3
+0,2
0,7
0
+0,2
0,8
0
+0,2
0,9
0
Az elektromos vezeték műszaki jellemzői
Mennyezet
Fő kondenzcső
A kábel
normál
méretei
(mm2)
Központi vízszintes kondenzcső
lejtés(több mint 1/100)
Áramforrás
MCCB
ELB
Max : 242V
Min : 198V
XA
X A, 30 mmA
0,1 s
Földelő
Tápkábel vezeték
2,5 mm2
2,5 mm2
Kommunikációs
kábel
0,75~1,5 mm2
 Határozza meg az ELB és MCCB kapacitását az alábbiak alapján.
Az ELB, MCCB kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑Ai
T X : TAz ELB, MCCB kapacitása
T ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
TA
beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes
felhasználói kézikönyveket.
Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10 %-os
áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.
n
Coef×35,6×Lk×ik
k=1
1000×Ak
∑(
)<
10 % of bemeneti
feszültség [V]
T Coef: 1,55
T L k : Távolság az egyes egységek között [m],
Ak: Tápkábel specifikációja [mm2], ik : Az egyes egységek futóáram értéke [A]
46_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 46
2014-09-05 오전 10:37:21
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem
állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.
Beállítási folyamat
MAGYAR
Beállítások mód
Belépés a
beállításokba
Mód változtatása
Magas hőmérséklet
gomb
Magas ventillátorsebesség gomb
Alacsony
hőmérséklet gomb
Alacsony
ventillátorsebesség
gomb
1. lépés: Belépés a beállításokba
1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb
megnyomásával.
3.
Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.
2. lépés: A beállítások megadása
Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.
FIGYELEM
A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24
 A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.
Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24
értékeket OFF (KI) állapotba.
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Be (SEG1~12)
Ki (SEG13~24)
X
SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
a klimaberendezes telepitese _47
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 47
2014-09-05 오전 10:37:22
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítások
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
Állapot
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
SEG12
SEG14
SEG15
2. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
48_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 48
2014-09-05 오전 10:37:24
Beállítások
Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
SEG16
SEG17
SEG18
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
MAGYAR
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki)
állapotban.
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása
Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása
Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez.
Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez.
A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg:   … 
3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése
A beállítások megadása után nyomja meg a
gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.









4. lépés: Bevitel
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.
5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése
1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.
a klimaberendezes telepitese _49
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 49
2014-09-05 오전 10:37:27
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
F2
F1
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a
klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
- A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: “0A0000-100000-200000- 300000”.
Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
SEG2
LAP
MÓD
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
A fő cím beállítása
A beltéri egység
címének 100
számjegye
A beltéri egység 10
számjegye
A beltéri egység
számjegyei
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
Kijelzés
0
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Nincs fő
cím
1
Fő cím
beállítási
mód
A
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
SEG9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
100
számjegy
0~9
10
számjegy
0~9
A egység
számjegy
SEG10
Az RMC cím beállítása
SEG11
SEG12
Csoport csatorna (*16)
Csoport cím
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
-
Kijelzés
Adatok
0
Nincs
RMC cím
1
RMC cím
beállítási
mód
1
-
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
RMC1
0~F
RMC2
0~F
FIGYELEM
Ha az “A”-”F” értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.
Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).
Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet
(akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).
 A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.
50_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 50
2014-09-05 오전 10:37:28
Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)
1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
- Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön
tápellátást a beltéri egységhez.
Beltéri egység
1(L)
2(N)
F2
F1
MAGYAR
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások
használatához.
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek
megfelelően.
- A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: “020010-100000- 200000-300000”.
- A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.
 02 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
SEG2
SEG3
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
Ventilátor RPM
kompenzáció
SEG9
SEG4
Külső
helyiséghőmérsékletérzékelő/A ventilátor
működésének
minimalizálása, ha
a termosztát ki van
kapcsolva
SEG10
0
2
-
SEG7
SEG8
SEG11
SEG12
1
Kondenzvíz szivattyú
Forróvizes fűtőegység
-
EEV lépés, amikor a
fűtés leáll
-
SEG13
SEG14
SEG16
SEG17
SEG18
2
Külső vezérlés
S-Plasma ion
Hangjelző
Szűrő használatának
időtartama órákban
SEG19
SEG20
SEG15
Külső vezérlő kimenet/
Külső fűtőegység
be- vagy kikapcsolt
állapotának jelzése
SEG21
SEG22
SEG23
SEG24
Fűtés beállítás
kompenzálás/
Kondenzált víz
eltávolítása fűtési
módban
A leállított egység
EEV lépése az olaj
visszatérő/jégtelenítő
módban
Mozgásérzékelő
-
A távvezérlő külön
vezérlése
3
1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) “HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés” értékre lesz állítva, ha a kondenzvízszivattyú értéke 0.
1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje “1000 óra” értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre
van állítva.
Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása “0” lesz.
A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő
nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység
vezérlésből történő kizárásához.
 SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró csőkígyójából jön létre.
F1
F2
COM1

V1
(+)
V2
(-)
F3
F4
COM2
KÜLTÉRI
Vezetékes
DC 12 V
KOMMUNIKÁCIÓ
távvezérlő
1(L) 2(N) 1
L
2
* A
forró csőkígyó csatlakozójának kimenete AC 220
V/230 V (a beltéri egység bemeneti teljesítményével
azonos érték)
N
VÁLTÓÁRAM
FORRÓ
CSŐKÍGYÓ
A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a MIM-B14
útmutatóját.)
a klimaberendezes telepitese _51
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 51
2014-09-05 오전 10:37:28
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
 02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
SEG1
Magyarázat
SEG2
LAP
MÓD
SEG3
Robot tisztítás használata
SEG4
Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A ventilátor
működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van
kapcsolva
SEG5
SEG6
Központi vezérlés
használata
Ventilátor RPM kompenzáció
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
1
Használja
Kijelzés és adatok
0
Kijelzés
0
1
2
Beállítás
SEG7
Magyarázat
LAP
SEG8
Kondenzvíz-szivattyú
használata
2
3
SEG9
Forró vizes fűtés használata
Adatok
A ventilátor működésének
Külső
minimalizálása, ha Kijelzés Adatok
helyiséghőmérsékleta termosztát ki van
érzékelő használata
kapcsolva
Ne
Ne
használja
használja
Ne
0
használja
Ne
Használja
használja
Ne
Használja 1)
használja
1
Használja
Használja
Használja 1)
SEG10
SEG11
EEV lépés, amikor
a fűtés leáll
Kijelzés
Adatok
0
Ne használja
1
RPM kompenzáció
2
Magas mennyezeti
egység
SEG12
A távvezérlő
kijelzője
Kijelzés
Kijelzés és adatok
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
1
Használja
Amikor
egy beltéri
egység leáll,
a kondenzvíz
szivattyú
működni fog
3percig.
SEG14
1
Adatok
Ne
használja
Használja 2)
2
-
1
2
Beállítás
SEG13
Magyarázat
3
Kijelzés
Adatok
Adatok
0
0
1
80
Kijelzés
Adatok
Használja 2)
SEG15
SEG16
A külső vezérlés kimenetének beállítása/Külső
Külső vezérlés használata
fűtőegység be-/kikacsolt állapotának jelzése
LAP
Kijelzés
SEG17
SEG18
Szűrő használatának időtartama
Hangjelzés vezérlése
órákban
S-Plasma ion
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés és adatok
2
Külső
A külső vezérlés fűtőegység
kimenetének be-/kikapcsolt
beállítása
állapotának
jelzése
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
Ne használja
0
Termosztát be
-
1
BE/KI vezérlés
1
Bekapcsolás
-
2
KI vezérlés
Ablak BE/KI
vezérlés
2
-
Használja 3)
3
-
Használja 3)
3
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Ne
használja
0
Használja
hangjelzés
2
1000 Óra
1
Használja
1
Ne
használja
hangjelzés
6
2000 Óra
52_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 52
2014-09-05 오전 10:37:29
Beállítás
SEG19
SEG20
Magyarázat
LAP
Egy távvezérlő
egyedi vezérlése
SEG21
Fűtés beállítás kompenzálás/
Kondenzált víz eltávolítása fűtési
módban
SEG22
A leállított egység EEV
lépése olaj visszatérő/
jégtelenítő módban
SEG23
SEG24
Mozgásérzékelő
-
Kijelzés és
adatok
Adatok
Kondenzált
víz
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok Kijelzés Fűtés beállítás
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
kompenzálás eltávolítása
fűtési
módban
Ne
4)
0 Alapértelmezett használja
0
1
0 or 1 csatorna
0 Alapértelmezett
érték
Ne
1
2 °C
1
használja
2
Ne
2
2
5 °C
2
csatorna
használja
3
3
3 Alapértelmezett 4) Használja 5)
3
csatorna
4
2 °C
4
Használja 5)
3
1
4
4
csatorna
5
5 °C
Olaj visszatérő
vagy Zaj
csökkentés
jégtelenítés
módban
5
6
Használja 5)
7
8
MAGYAR
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Ne használja
Kapcsolja ki 30 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 60 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 120 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 180 percen
belül mozgatás nélkül.
Kapcsolja ki 30 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
Kapcsolja ki 60 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
Kapcsolja ki120 percen
belül)mozgatás
nélkülvagy *haladófunkció
Kapcsolja ki 180 percen
belül) mozgatás nélkül
vagy *haladó funkció
*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.
A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.
2)
1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és
rögzítse hűtési módban.
3)
Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés
felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: A
z opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és
rögzítse hűtési módban.
❇❇ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a
pontos belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.
4)
Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C
5)
Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását
követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység
hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval még
akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától,
ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.
1)
a klimaberendezes telepitese _53
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 53
2014-09-05 오전 10:37:30
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
FIGYELEM
Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.
Elektromos fűtés nem
telepíthető
Kiáramlási oldal
Szívó oldal
Légáramlás
Csővezetékes beltéri
egység

 05 sorozat telepítési lehetősége
SEG1
0
SEG7
1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
Az automata átváltás
(Az SEG3 beállításakor)
(Az SEG3 beállításakor) Normál
5
használata a HR-hez, csak
Normál hűtő hőmérséklet
fűtő hőmérséklet Eltolás
Auto módban
Eltolás
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
Kiegyenlítési lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) A
Hosszú csőhöz vagy
Normál a módváltáshoz módváltáshoz szükséges
magasságkülönbség a beltéri
Hűtés → Fűtés
idő
egységek között
SEG6
(Az SEG3 beállításakor)
Normál a módváltáshoz
Fűtés → Hűtés
SEG12
-
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
2
-
-
-
-
SEG19
SEG20
SEG21
SEG22
SEG23
SEG18
A vezérlésre
vonatkozó változók
forró víz/külső
fűtőegység használata
esetén
SEG24
3
-
-
-
-
-
54_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 54
2014-09-05 오전 10:37:30
 05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)
Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX
Beállítás
Magyarázat
SEG1
LAP
SEG3
SEG4
SEG5
MÓD
Az automata
átváltás használata
befejeződött a
HR-ben, csak Auto
módban
(Az SEG3 beállításakor)
Normál fűtő hőmérséklet
Eltolás
SEG6
(Az SEG3
(Az SEG3
beállításakor) beállításakor) Normál
a mód váltáshoz
Normál hűtő
hőmérséklet Eltolás Fűtés → Hűtés
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
0
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0
Kövesse
a termék
lehetőségét
0
0 °C
0
0 °C
0
1 °C
Használja
az Auto
Változtatást
Vége a HRhez csak
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
0,5 °C
1 °C
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
1
2
3
4
5
6
7
1,5 °C
2 °C
2,5 °C
3 °C
3,5 °C
4 °C
4,5 °C
5
1
Beállítás
Magyarázat
SEG7
LAP
SEG8
SEG9
SEG10
SEG11
MAGYAR
SEG2
SEG12
lehetőség
(Az SEG3 beállításakor) (Az SEG3 beállításakor) Kiegyenlítési
Hosszú csőhöz vagy
Normál a Mód
A módváltáshoz
magasság különbség
változtatáshoz
szükséges idő
esetén, a beltéri egységek
Hűtés→ Fűtés
között
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés
Kijelzés és
adatok
Adatok
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
0
1 °C
0
5 perc.
0
1
2
1,5 °C
2 °C
1
2
7 perc.
9 perc.
3
2,5 °C
3
11 perc.
4
5
6
3 °C
3,5 °C
4 °C
4
5
6
13 perc.
15 perc.
20 perc.
7
4,5 °C
7
30 perc.
Adatok
Használja az
alapértelmezett
értéket
1
1) A
magasságkülöbség1)
több 30 m-nél, vagy a
2) Távolság2) hosszabb
110 m-nél
2
1) A
magasságkülönbség 1)
15~30 m vagy
2) a Távolság2)
50~110 m
1
a klimaberendezes telepitese _55
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 55
2014-09-05 오전 10:37:31
A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek
Beállítás
SEG13
SEG14
SEG15
SEG16
SEG17
SEG18 3)
A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső
fűtőegység használata esetén
Magyarázat
A távvezérlő
kijelzője
Adatok
Hőmérséklet
beállítása be-/
kikapcsolt
fűtőegységnél
Késleltetés ideje
bekapcsolt
fűtőegységnél
0
A termosztát
bekapcsolásával
egy időben
Nincs késleltetés
1
A termosztát
bekapcsolásával
egy időben
10 perc
2
A termosztát
bekapcsolásával
egy időben
20 perc
3
1,5 °C
Nincs késleltetés
4
1,5 °C
10 perc
5
1,5 °C
20 perc
6
3,0 °C
Nincs késleltetés
7
3,0 °C
10 perc
8
3,0 °C
20 perc
9
4,5 °C
Nincs késleltetés
A
4,5 °C
10 perc
B
4,5 °C
20 perc
C
6,0 °C
Nincs késleltetés
D
6,0 °C
10 perc
E
6,0 °C
20 perc
Kijelzés
Kijelzés és
adatok
2
Magasságkülönbség: A megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40 m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet,
válassza az “1” lehetőséget.
2)
Távolság: Egy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy
kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100 m, és a megfelelő beltéri egység 40 m-re van egy kültéri egységtől, válassza a “2” lehetőséget.
(100 - 40 = 60 m)
1)
A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy ha
a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva
1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0”
A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
3) 2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2”/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A”
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás
kiválasztásából adódó hiszterézis.)
56_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 56
2014-09-05 오전 10:37:31
SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok
Fűtés Thermo Be
Fűtés Thermo Ki
Hűtés Thermo Ki
MAGYAR
Hűtés Thermo Be
Amikor a SEG 3 is beállítása “1” és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.
Normál hő a Fűtéshez →
Hűtéshez
Hőmérs.
c
b
Normál hő a
Hűtéshez
Ts
B
C
D
A
Állítsa be a
hőmérsékletet az Auto
módhoz
a
Normál hő a Fűtéshez
d
Normál hő a
Hűtéshez →
Fűtéshez
A : Állítsa be az SEG4(˚C)-gyel
B : Állítsa be az SEG5(˚C)-gyel
C : Állítsa be az SEG6(˚C)-gyel
D : Állítsa be az SEG8(˚C)-gyel
A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.
Beállítás módosítása
Módosítsa az egyes számjegyeket.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
SEG5
SEG6
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
A módosult érték
A
távvezérlő
kijelzője
Kijelzés Adatok Kijelzés Adatok
Kijelzés és
adatok
0
Kijelzés
Beállítás
mód
D
Adatok
1~6
Kijelzés
Adatok
Beállítási
számjegy
0~9
Kijelzés
Adatok
Kijelzés
Adatok
0~9
A
módosult
érték
0~F
Beállítási
számjegy
Megjegyzés • Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A” értékre.
• Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2” értékre.
Példa: Ha a hangjelzés állapotát„nem használt” állapotba állítja.
Beállítás
SEG1
SEG2
SEG3
Magyarázat
LAP
MÓD
A módosítandó
beállítási mód
Kijelzés
0
D
2
SEG4
SEG5
A módosítandó beállítási A módosítandó beállítási
számjegy (tízes)
számjegy (egység)
1
7
SEG6
A módosult
érték
1
a klimaberendezes telepitese _57
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 57
2014-09-05 오전 10:37:31
Memo
58_ a klimaberendezes telepitese
NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 58
2014-09-05 오전 10:37:31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement