Samsung BF1N4T014 User's manual

Samsung BF1N4T014 User's manual
BF1 sorozat
Beépíthető sütő
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, a következő honlapon regisztrálja a terméket:
www.samsung.com/global/register
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 1
2009-05-27
11:53:10
az útmutató használata
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt vásárolt.
A használati útmutató fontos, biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék
használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és
őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben információra volna szüksége.
A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat:
FIGYELEM vagy
VIGYÁZAT
Fontos
Megjegyzés
biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését
végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó
biztonsági ajánlások figyelembevételével.
Elektromos biztonság
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
• A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő
csatlakoztathatja a hálózatra.
• Ne használja a készüléket, ha az hibás vagy sérült.
• A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezheti. A nem megfelelő
javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és mások számára is. A sütő javításával
kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
• Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető
speciális kábelre vagy szerelékre.
• Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
• A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni.
Tilos többcsatlakozós adapter vagy hosszabbítókábel használata.
• Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
• A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
• Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
• A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
FIGYELEM: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési
sérülések elkerülése érdekében a kisgyermekeket ne engedje a sütő közelébe.
FIGYELEM: Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése érdekében – áramtalanítani
kell a sütőt. A sütő működése közben annak belseje felforrósodik.
2_����������������������
az útmutató használata
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 2
2009-05-27
11:53:10
Biztonságos működés
biztonsági előírások
• A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
• Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, amíg ki nem hűlnek.
• A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
• A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használják.
• Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a
sütőből.
• Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas
hőmérsékleten, a gőz pedig meggyullad, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
• Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
• A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
• Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca a nagy hőmérsékletkülönbségek miatt deformálódhat.
• Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
• Sütés közben a sütő ajtaja legyen becsukva.
• Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia
nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását okozhatja, és nem megfelelő sütést
eredményezhet.
• A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő zománcozott felületén. Nagy
nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
• Ne tegye az elkészült ételt a sütő nyitott ajtajára.
• A készüléket – felnőtt felügyelet hiányában – tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos
személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos használata.
• Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
FIGYELEM: Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a sütés végeztével sem.
Hulladékkezelésre vonatkozó előírások
A csomagolóanyag elhelyezése
• A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
• A csomagolóanyagot szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.
A használt készülékek elhelyezése
FIGYELEM: A használt készüléket kiselejtezés előtt tegye működésképtelenné, mert úgy
már nem jelent potenciális veszélyforrást.
Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.
• A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
• A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.
��������������������
_3
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 3
2009-05-27
11:53:10
beépítés
Biztonsági előírások az üzembe helyezéshez
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék üzembe helyezését
végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági
ajánlások figyelembevételével.
• A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
• A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt
stabilitási követelményeknek.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség/frekvencia
Térfogat (hasznos kapacitás)
Kimeneti teljesítmény
Nettó tömeg
Tömeg csomagolással együtt
Készülékház (sz x ma x mé)
Sütőbelső (sz x ma x mé)
566
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
kb. 35 kg
kb. 40 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
21
Hálózati csatlakozás
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a
hálózatra – a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez
– többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es
rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek
(H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 – 2,5 mm²)
olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban
az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt,
a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán
lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő
csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő
csatlakozókhoz. A sütő földelése a ( ) csatlakozóval történik.
Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a
csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése
után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy
nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
A készülék beépítése a konyhaszekrénybe
A sütőt felső vagy alsó szekrénybe
egyaránt be lehet építeni.
• A minimális távolságokat be kell
tartani.
• Rögzítse a sütőt mindkét oldalon
csavarokkal.
A beépítést követően távolítsa el
a (műanyag) védőréteget a sütő
ajtajáról és magáról a készülékről,
illetve a sütő belsejéből.
min. 550
min. 590
max. 600
min. 550
min. 50
min. 600
min. 50
min. 560
min. 560
Felső szekrény
Alsó szekrény
4_��������
beépítés
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 4
2009-05-27
11:53:13
alkatrészek és funkciók
A sütő kezelőgombjai
Figyelmeztetés
Idő
Kijelzőablak
Időzítő gomb
Hőmérséklet-szabályozó gomb
A sütő előlapja
Az elülső panel anyagát és színét a következő lehetőségek közül választhatja ki:
rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
alkatrészek és funkciók
Funkcióválasztó
gomb
A Funkcióválasztó gomb és az Időzítőgomb rugós gomb. Az elfordításhoz nyomja le. (Külön
megvásárolható)
tartozékok
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző
szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
FIGYELEM: Az ételeket és/vagy a tartozékokat nagyon óvatosan vegye ki sütőből. A forró
ételek, tartozékok és felületek égési sérüléseket okozhatnak!
Süteményes tepsi
A süteményes tepsi sütemények, kekszek és más tésztafélék
elkészítéséhez használható.
Cseppfelfogó tálca (Külön megvásárolható)
A (mély) cseppfelfogó tálca kiválóan alkalmas sültek készítésére.
Használata a kis méretű sütőrostéllyal együtt ajánlott, megakadályozandó,
hogy folyadék csöpögjön a sütő aljára.
Nagy méretű sütőrostély
A nagy méretű sütőrostélyon grillezett és rostonsült ételek készíthetők el.
Használhatja továbbá tepsik és egyéb sütőedények alá is.
Kihúzható vezetősínek (Külön megvásárolható)
• A sütőrostély vagy a tepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt
szinten a kihúzható vezetősínt.
• Helyezze a tálcát vagy a tepsit a vezetősínre, és teljesen tolja be a
sütőbe. Csak azután csukja be a sütő ajtaját, hogy betolta a kihúzható
vezetősínt a sütőbe.
�����������������������
_5
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 5
2009-05-27
11:53:14
a sütő használata
Az idő beállítása
Amikor a sütőt először csatlakoztatja az elektromos hálózatra, a kijelzője egy rövid ideig
világít, és három másodperc múlva villogni kezd a 12:00 felirat. A sütő csak a pontos idő
beállítása után használható.
Az óra beállítása | 01
Az Idő gomb
megnyomásakor villog az
óra szimbóluma.
A perc beállítása | 02
Az Idő gomb
megnyomásakor villog a
perc szimbóluma.
Nyomja meg az Időzítő
gombot, és állítsa be a
kívánt idő
03 | Az idő jóváhagyása
Az Idő gomb ismételt
megnyomásával beállíthatja
a pontos időt.
Figyelmeztetés beállítása
Figyelmeztetés beállítása | 01
A Figyelmeztetés gomb
megnyomásakor villog a
figyelmeztetés szimbóluma.
Nyomja meg az Időzítő
gombot, és állítsa be a
figyelmeztetés kívánt idejét.
02 | A figyelmeztetés
jóváhagyása
A jóváhagyáshoz nyomja
meg a Figyelmeztetés
gombot.
Ha nem kívánja használni az időzítőt, állítsa a figyelmeztetést 0:00 értékre.
Ha az időzítő be van állítva, az idő gomb megnyomásával nézheti meg a pontos időt.
A gyors előmelegítés üzemmód használata
A GYORS ELŐMELEGÍTÉS funkció használatakor rövid idő alatt a beállított
értékre növelheti a hőmérsékletet.
Ez lényegesen kevesebbet kell arra várni, hogy a sütő felmelegedjen.
Addig használja a GYORS ELŐMELEGÍTÉS funkciót, amíg a sütő fel nem
melegszik a beállított hőmérsékletre. Majd a sütés megkezdése előtt váltson át
sütés módra.
Sütés előtt nem minden esetben van szükség a GYORS ELŐMELEGÍTÉS
funkció használatára.
6_�����������������
a sütő használata
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 6
2009-05-27
11:53:15
A sütés üzemmód használata
02 | A hőmérséklet beállítása
b
a
A Hőmérséklet-szabályozó
gomb elfordításával válassza
ki a kívánt hőmérsékletet.
a Grillezési hőmérséklet
1: Alacsony
2: Közepes
3: Magas
b A grillezést kivéve minden
sütési módhoz beállíthatja a
hőmérsékletet.
a sütő használata
A sütési mód beállítása | 01
A Funkcióválasztó gomb
elfordításával állítsa be a
kívánt sütési módot.
A grillezés funkció és 50 °C – 250 °C közötti hőmérséklet kiválasztása, vagy a normál sütési
mód és a grill 1–3 hőmérséklet kiválasztása esetén egy hangjelzés és egy felugró üzenet
figyelmeztet, hogy újra be kell állítni a hőmérsékletet.
Csak világítás
A sütő funkciói
Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a
sütőtérben. Ezt a funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Felső fűtés + Légkeverés
A hőt a felső fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. húsok ropogósra
sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtőrendszer biztosítja. Ezt a funkciót bármilyen étel sütésére
vagy pirítására használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
Alsó fűtés + légkeverés
A hőt az alsó fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok
egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények
készítéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Nagy grill
A hőt a nagyobb méretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és
húsok grillezéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: Közepes
�����������������
_7
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 7
2009-05-27
11:53:17
próbaételek
Az EN 60350 szabvány szerint
Sütés
A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.
Étel és
megjegyzések
Étel típusa
Szint
Sütés mód
Hőm.
( °C)
Sütési idő
(perc)
Aprósütemény
Süteményes tepsi
2
Hagyományos
170-190
15-25
Zsiradék nélküli
piskótatészta
Tepsi a nagy
sütőrostélyon
(sötét bevonatú,
ø 26 cm)
1
Hagyományos
160-180
25-35
Almás lepény
Nagy sütőrostély +
süteményes tepsi +
2 szétnyitható
tortaforma
(sötét bevonatú,
ø 20 cm)
1+3
Légkeverés
170-190
80-100
Nagy sütőrostély +
2 szétnyitható
sütőforma
(sötét bevonatú,
ø 20 cm)
1 Átlósan
elhelyezve
Hagyományos
180-200
75-90
Grillezés
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a nagy grill funkcióval.
Ennél a funkciónál a maximum hőmérsékletet állítsa magasra.
Sütés
mód
Hőm.
( °C)
Sütési idő
(perc)
5
Nagy
grill
magas
1. körben: 1-2
2. körben: 1-1½
4
3
Nagy
grill
magas
1. körben: 7-10
2. körben: 5-8
Étel típusa
Étel és megjegyzések
Szint
Pirítós
fehérkenyérből
Nagy méretű sütőrostély
Marhahúspogácsák
Nagy méretű sütőrostély
Mély tepsi (a lecsöpögő
zsiradék felfogásához)
8_�����������
próbaételek
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 8
2009-05-27
11:53:17
tisztítás és karbantartás
Kézi tisztítás
Tisztítás előtt várja meg, amíg a sütő és tartozékai teljesen kihűlnek
A sütő belseje
A sütő külseje
• A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg,
mosogatószeres vizet.
• Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
• Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és dörzsi szivacsot.
tisztítás és karbantartás
• A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta ruhát, enyhe tisztítószert vagy meleg,
mosogatószeres vizet.
• Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
• Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
• Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
• A burkolat tisztítását meleg vízzel, mosogatószerrel és puha kefével végezze.
Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, súrolópárnát, dörzsi szivacsot, kést
vagy más, karcolást okozó anyagot.
A sütő rozsdamentes acél előlapja
• Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és dörzsi szivacsot. Ezek károsíthatják a sütő
felületét.
A sütő alumínium előlapja
• Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe
tisztítószert.
Tartozékok
• A tartozékokat minden használat után mosogassa el, és konyharuhával törölje szárazra.
Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, mosogatószeres vízben; így
egyszerűbbé válik a megtisztításuk.
Az ajtó levétele
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell
venni, kövesse az alábbi utasításokat.
VIGYÁZAT: A sütő ajtaja nehéz.
➊
➋
1. Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki
teljesen mindkét ajtópántot.
2. Csukja be az ajtót kb. 70 °-kal. Fogja meg középen
mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje
meg, míg a pántok ki nem pattannak a helyükről.
�������������������������
_9
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 9
2009-05-27
11:53:19
Az ajtóüveg eltávolítása
A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
1. Csavarozza ki az ajtó
bal és jobb oldalán lévő
csavart.
2. Vegye le a fedelet, és
emelje le az 1. üveglapot.
3. Emelje meg a 2.
üveglapot, távolítsa el
a két gumi tartót az
üveglap tetejéről. Meleg
vízzel vagy folyékony
mosogatószerrel tisztítsa
meg a lapokat, és törölje
szárazra tiszta, puha
kendővel.
Az ajtóüveg a sütő típusától függően lehet 2EA – 4EA típusú.
De a ki- és beszerelés módja ugyanaz.
Az 1. belső üveg beszerelésénél a nyomtatott minta kerüljön alulra.
Izzócsere
Áramütésveszély!
Izzócsere előtt kövesse az alábbi lépéseket:
•
•
•
•
Kapcsolja ki a sütőt.
Kösse le a sütőt az elektromos hálózatról.
Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
Hátsó sütővilágítás
1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával
ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt,
és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót
egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra
(25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos
gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1.
lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban
csavarja be.
10_�������������������������
tisztítás és karbantartás
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 10
2009-05-27
11:53:20
jótállás és szerviz
Hibaelhárítás
MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít
a sütő?
• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a
sütőt.
• Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az órát
(lásd az „Idő beállítása” című részt).
• Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások.
• Előfordulhat, hogy lekapcsolt az egyik biztosíték, vagy
kioldott az egyik áramkör-megszakító. Cserélje ki a
biztosítékot vagy indítsa újra az áramkört. Ha ez többször
is előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő a sütési
funkció és a hőmérséklet
beállítása után sem melegít?
• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos
csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik
meg, és a sütő nem melegít?
• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a
szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az
időkijelző?
• Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát (lásd az „Idő
beállítása” című részt).
Mit tegyek, ha nem világít a
sütő lámpája?
• Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót a
sütőben (lásd az „Izzócsere” című részt).
Mit tegyek, ha a sütő
ventilátora akkor is működik,
ha az nem lett beállítva?
• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig
működik, míg a sütő ki nem hűl. Forduljon a szervizhez, ha
a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő
kihűlt.
jótállás és szerviz
PROBLÉMA
Hibaüzenetek és biztonsági kódok
KÓD
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A sütő meghibásodása
nem megfelelő teljesítményt
eredményez, és biztonsági
problémákat vet fel.
Haladéktalanul fejezze be a sütő
használatát.
Hívja a legközelebbi SAMSUNG
szervizközpontot.
BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS
A sütő túl sokáig üzemelt a
beállított hőmérsékleten.
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki
az ételt.
Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt
követően használja újra.
Ha nem a beállított üzemmódnak
megfelelő hőmérsékletet választ.
Állítson be az üzemmódnak
megfelelő hőmérsékletet.
(Lásd a „Gyors előmelegítés
üzemmód” használata című részt.)
1) A * jelzés számokat vagy karaktereket jelöl.
�������������������
_11
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 11
2009-05-27
11:53:20
Kódszám: DG68-00231B
BF1N4T014_XEH-00231B_HU.indd 12
2009-05-27
11:53:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement