Samsung BF641FSTP, BF641FGB User's manual

Samsung BF641FSTP, BF641FGB User's manual
BF641 SOROZAT
Beépíthető sütő
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/global/register
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 1
2009-10-30
12:17:38
Az útmutató használata
HU
Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék
használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze
meg további felhasználás céljából.
A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat.
*
)
Fontos
Megjegyzés
Biztonsági előírások
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások
figyelembevételével.
Elektromos biztonság
A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.
● A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő
csatlakoztathatja a hálózatra.
● Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg üzembe helyezni.
● A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő
javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és más személyek számára. A
sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék
eladójához.
● Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől
beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
● Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
● A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra
csatlakoztatni. Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
● Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
● A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
● Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
FIGYELMEZTETÉS
Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése érdekében - áramtalanítani kell a sütőt. A
sütő működése közben annak belseje felforrósodik.
2
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 2
2009-10-30
12:17:38
Biztonsági előírások (folytatás)
Működés közbeni biztonság
● A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
● Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos
megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
● A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
● A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
● Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a
sütőből.
● Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas
hőmérsékleten, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
● Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
● A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
● Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca deformálódhat a
nagy hőmérsékletkülönbségek következtében.
● Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozhatja.
● Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
● Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
● Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az
alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést
eredményezhet.
● A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú
sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
● Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón állni.
● A készüléket - felnőtt felügyelet hiányában - tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos
személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos alkalmazása.
● Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játsszanak a készülékkel.
HU
Hulladékkezelésre vonatkozó előírások
A csomagolóanyag elhelyezése
● A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
● A csomagolóanyagot a helyi hulladékhasznosítóban található tárolókban kell elhelyezni.
Használt készülékek elhelyezése
FIGYELMEZTETÉS
A használt készülékek ártalmatlanítása előtt tegye működésképtelenné, mert úgy már nem
nem jelentenek potenciális veszélyforrást.
Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.
● A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
● A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
3
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 3
2009-10-30
12:17:38
Szerelés és karbantartás
HU
Biztonsági előírások a szereléshez
A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző
személy feladata a sütő elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági
ajánlások figyelembevételével.
● A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
● A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban
foglalt stabilitási követelményeknek.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség / frekvencia
Térfogat (hasznos űrtartalom)
Kimeneti teljesítmény
Nettó tömeg
Tömeg csomagolással együtt
Készülékház (sz x ma x mé)
Sütőbelső (sz x ma x mé)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
kb. 33 kg
kb. 38 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Hálózati csatlakozás
Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a
hálózatra - a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez
- többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es
hézaggalggal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F
vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) olyan
hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az
esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a
padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő
csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait,
mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő
csatlakozókhoz. A sütő földelése a (
) csatlakozóval
történik. Ha dugós csatlakozóval
csatlakoztatja a
sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell
maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal
felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.
A készülék beépítése a szekrénybe
A sütőt felső- vagy
alsószekrénybe kell beépíteni.
● A minimális távolságokat be
kell tartani.
● Rögzítse a sütőt mindkét
oldalon csavarokkal.
A beépítést követően távolítsa
el a (műanyag) védőréteget
a sütő ajtajáról és magáról
a készülékről, illetve a sütő
belsejéből.
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Felsőszekrény
Alsószekrény
4
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 4
2009-10-30
12:17:41
A sütő részei és funkciói
Kezelőgombok
HU
2
1
4
1. Funkcióválasztó gomb
2. Ablakos kijelző
)
3
3. Hőmérséklet-szabályozó gomb
4. Időbeállító gomb
Az előlap kivitele
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és
üveg kivitel közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.
Tartozékok
SÜTŐTÁLCA
A sütőtálca sütemények, kekszek és más
tészták elkészítéséhez használható.
*
*
SÜTŐRÁCS
A sütőrácson grill és sült ételek készíthetők
el. Tepsikhez és sütőedényekhez
használható.
Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre.
A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a
zománcfelület.
Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek,
tartozékok és felületek égési sérülést okozhatnak!
5
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 5
2009-10-30
12:17:42
Beállítások
HU
Idő beállítása
Amikor a készüléket elöször áram alá helyezi állítsa be a pontos időt.
1
Nyomja meg az
Időbeállító gombot;
az óra szimbóluma
villog.
2
Forgassa el az
Időbeállító gombot;
ezzel beállíthatja az
órát.
4
Forgassa el az
Időbeállító gombot;
ezzel beállíthatja a
percet.
5
A beállítás
jóváhagyásához
nyomja meg az
Időbeállító gombot.
A beállítás
jóváhagyásához
nyomja meg az
Időbeállító gombot.
3
Nyomja meg az
Időbeállító gombot;
a perc szimbóluma
villog.
Időzítő beállítása
1
)
Forgassa el az
Időbeállító gombot;
ezzel beállíthatja az
időzítőt.
2
Bekapcsolt időzítő mellett a képernyő bal oldalán lévő „ ” jelzés forog, ezzel jelezve
a folyamat előrehaladását.
Az időzítő kikapcsolásához állítsa 0:00 beállításra.
Bekapcsolt időzítő mellett az időbeállító gomb megnyomásával megjelenítheti az
aktuális időt.
6
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 6
2009-10-30
12:17:43
A sütő használata
A Gyors előmelegítés (
) mód használata
HU
A GYORS ELŐMELEGÍTÉS opció használatakor pillanatok alatt a beállított értékre növelheti
a hőmérsékletet a sütőben.
Ezzel drasztikusan lecsökkenti az előmelegítés időtartamát.
Használja a GYORS ELŐMELEGÍTÉS opciót mindaddig, míg a sütő hőmérséklete el nem éri
az előmelegítéshez beállított értéket. Azt követően kapcsolja át a sütőt Sütési módra.
Ételek grillezéséhez azonban ne használja a GYORS ELŐMELEGÍTÉS opciót.
A Sütési mód használata
Grill
hőmérséklete
1 Alacsony
2 Közepes
3 Magas
1
)
A Funkcióválasztó gomb
elforgatásával állítsa be a
megfelelő sütési időt.
2
Hőmérséklet
beállítása
sütéshez
(kivéve
grillezéshez).
A Hőmérséklet-szabályozó gomb
elforgatásával állítsa be a megfelelő
hőmérsékletet.
A Grill funkció kiválasztásakor és 50 °C - 250 °C-os hőmérséklet beállításakor, illetve
a Normál sütési mód kiválasztásakor és Grill 1 - 3 közötti hőmérséklet beállításakor,
hangjelzés és megjelenő üzenet kéri a hőmérséklet visszaállítását.
Sütőfunkciók
Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a
sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
Felső fűtés + légkeverés
A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús ropogósra sütéséhez
használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel normál
(ropogósra) sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
Alsó fűtés + légkeverés
Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen
elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények
készítéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
Nagyméretű grill
A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és
hús grillezéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: Közepes
7
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 7
2009-10-30
12:17:44
A sütő használata (folytatás)
HU
Próbaételek
Az EN 60350 és a DIN44547 szabvány szerint
1. Sütés
A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.
A süteményes tepsit a ferde oldalával a sütő hátulja felé helyezze be a sütőbe.
Étel típusa
Étel és megjegyzések
Omlós sütemény
Süteményes tepsi
A sütő
szintje
2 süteményes tepsi
Aprósütemény
Hőm. °C
Minimális
sütési idő
(perc)
3
Hagyományos
160-170
20-30
2
Légkeverés
150-160
30-35
1+4
Légkeverés
150-160
35-40
3
Hagyományos
160-180
15-25
2
Légkeverés
150-160
30-35
1+4
Légkeverés
150-160
35-40
Süteményes tepsi
2 süteményes tepsi
Sütési mód
Zsiradék nélküli
piskóta
Szétnyitható tortaforma
a sütőrostélyon (sötét
bevonatú, ø 26 cm)
2
Hagyományos
160-180
20-30
2
Légkeverés
150-160
30-40
Kelt tészta
Süteményes tepsi
3
Hagyományos
170-180
35-40
2 süteményes tepsi
Almás lepény
Nagy méretű sütőrostély
+ 2 szétnyitható
tortaforma*(sötét bevonatú,
ø 20 cm)
2
Légkeverés
150-160
60-70
1+4
Légkeverés
150-160
70-80
1
Légkeveréses
170-190
70-90
Légkeverés
170-190
80-100
Átlósan
behelyezve
Süteményes tepsi + Nagy
sütőrostély + 2 szétnyitható
tortaforma**(sötét
bevonatú, ø 20 cm)
1+3
* Ha két tepsi sütemény kerül a rácsra, a bal oldali kerüljön hátra, a jobb oldali pedig előre.
** Ha két tepsi sütemény kerül a sütőbe, egymás fölött, középen helyezkedjenek el.
2. Grillezés
A funkcióhoz a maximális hőmérsékletet állítsa be. Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Étel típusa
Étel és
megjegyzések
Pirítós
fehérkenyérből
Nagy méretű
sütőrostély
Kis méretű sütőrostély
Marhahúspogácsák Süteményes tepsi
(12 db)
(a lecsöpögő zsiradék
felfogására)
A sütő
szintje
5
Sütési mód
Hőm. °C
Nagy grill
Magas
Minimális sütési
idő (perc)
1. 1-2
2. 1–1 1/2
4
Nagy grill
Magas
3
1. 14–16
2. 3-5
*Marhahúspogácsák: Melegítse elő az üres sütőt 15 percig a Nagy grill funkcióval.
8
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 8
2009-10-30
12:17:44
Tisztítás és ápolás
Kézi tisztítás
*
Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak ezt követően lásson hozzá a
tisztításhoz.
HU
A sütő belseje
● A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy
meleg, szappanos vizet.
● Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
● Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
● Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
● A burkolatot meleg vízzel, mosószerrel és puha nylon kefével tisztítsa meg.
Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más
maró hatású anyagokat.
A sütő külseje
● A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy
meleg, szappanos vizet.
● Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
● Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és anyagokat.
A sütő rozsdamentes acél előlapja
● Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és egyéb maró hatású anyagot. Ezek
károsíthatják a sütő felületét.
A sütő alumínium előlapja
● Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe
tisztítószert.
Tartozékok
A tartozékokat minden használat után mossa meg, és törölje szárazra konyharuhával.
Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé
válik a megtisztításuk.
Az ajtó levétele
A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le
kell venni, kövesse az alábbi utasításokat. FIGYELEM: A sütő ajtaja nehéz.
XU
YU
1
Nyissa ki az ajtót,
és pattintsa ki
teljesen mindkét
ajtóbeakasztót.
2
Csukja be az ajtót kb. 70°-kal. Fogja meg középen
mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje
meg, míg a beakasztók kipattannak a helyükről.
9
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 9
2009-10-30
12:17:46
Tisztítás és ápolás (folytatás)
HU
Az ajtóüveg eltávolítása
A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.
XU
ZU
1
)
)
Csavarozza ki az ajtó
bal és jobb oldalán
lévő csavart.
2
Vegye le a fedelet,
és emelje le az 1.
üveglapot.
3
YU
Emelje meg a 2.
üveglapot, távolítsa
el a két gumi tartót,
majd vegye ki a 3.
üveglapot. Meleg
vízzel vagy folyékony
mosogatószerrel
tisztítsa meg a
lapokat, és törölje
szárazra tiszta, puha
kendővel.
Az üvegajtó típusa típusonként (2EA - 4EA) eltérő.
A ki- és beszerelés módja azonban megegyezik.
Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.
Izzócsere
☛
Áramütés veszélye!
Izzócsere előtt tegye a következőket:
● Kapcsolja ki a sütőt.
● Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
● Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
● Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.
Hátsó sütővilágítás
1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra
járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt
és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség
szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben
használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és
lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az
1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező
irányban csavarja be.
10
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 10
2009-10-30
12:17:50
Garancia és szerviz
GYIK és hibaelhárítás
HU
Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?
Próbálkozzon a következő műveletek valamelyikével:
● Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt.
● Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).
● Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások.
● Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az áramkör-megszakító kioldott.
Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is előfordul,
hívjon villanyszerelő szakembert.
Mit tegyek, ha a sütő annak ellenére sem melegszik fel, hogy beállítottam a funkciót és a
hőmérsékletet?
Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?
Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az időkijelző?
Áramszünet volt. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).
Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?
Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót (erről lásd az „Izzócsere“ c. részt).
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora beállítás nélkül is működik?
A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a
szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.
Hiba- és biztonsági kódok
Hiba- és
biztonsági
kódok
**
-SE-
E-
1)
S-01
----
Általános funkciók
Megoldás
A sütő meghibásodása nem
megfelelő teljesítményt
eredményez, és biztonsági
problémákat vet fel.
Haladéktalanul fejezze be a sütő
használatát.
Forduljon a helyi SAMSUNG
szerviz munkatársaihoz.
BIZTONSÁGI LEÁLLÁS
A sütő a megadott hőmérsékleten
hosszabb ideig tovább működött.
Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki
az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és
csak azt követően használja újra.
Nem az üzemmódhoz megfelelő
hőmérsékletet választott.
Válasszon az üzemmódnak
megfelelő hőmérsékletet.
(lásd „A gyors előmelegítési mód
használata” c. részt)
1) * Számokat vagy betűket jelöl.
11
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 11
2009-10-30
12:17:51
Műszaki előírások
A gyártó védjegye
SAMSUNG
Forgalmazó neve, címe
Samsung Magyar Zrt, 1037 Budapest,
Szépvölgyi út. 35-41.,
A készülék azonosítója
BF641FST
Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig:
A = hatékonyabb
G = kevésbé hatékony
A
Fűtés funkcióinak energiafogyasztása (kWh):
Hagyományos
Mesterséges levegő áramoltatásos
0,89
0,89
A sütőtér hasznos térfogata (liter):
Kicsi: 12-35 l
Közepes:35-65 l
Nagy: 65 l -
65 l
Sütési idő szabványos terhelésnél (perc):
52
A legnagyobb tepsi mérete (cm²):
1100
Nagy
Kódszám: DG68-00157B-01
BF641-Series_XEH-00157B-01_HU.indd 12
2009-10-30
12:17:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement