Samsung | SRG-148 | Felhasználói kézikönyv | Samsung SRG-148 Používateľská príručka

Samsung SRG-148 Používateľská príručka
SRG-058
SRG-118
SRG-059B
SRG-119B
SRG-059G
SRG-119G
SRG-148
HÛTÕSZEKRÉNY
Kérjük, hogy gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, mielõtt bekapcsolja,
és használja a hûtõszekrényt, és tegye mindig elérhetõ helyre.
Recyclable
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon
Hungarian
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK
Olvassa el az útmutatásokat!
Olvassa el a biztonsági és a készülék mûködésére vonatkozó
összes leírást, mielõtt mûködteti a berendezést.
Õrizze meg a leírásokat!
Õrizze meg a biztonsági és a készülék mûködésére vonatkozó
összes leírást, hogy késõbb is használhassa.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket!
Vegye figyelembe, és tartsa be a készülékre vonatkozó
összes figyelmeztetést és használati útmutatót.
Kövesse az utasításokat!
Kövesse az összes használati és mûködtetési útmutatást.
Modell és termékszám
Nézze meg gondosan a modell és a termékszámot, amelyik
a fagyasztó/hûtõ berendezésére vonatkozik.
Ez az útmutató hét hasonló modell leírását
tartalmazza: SRG-058, 059B, 059G, SRG-118,
119B, 119G, SRG-148, az SRG-118 típust
jellemzi fõleg a leírás.
Tartalom
BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK ............................................. 1
BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK ............................................. 2
A HÛTÕSZEKRÉNY RÉSZEI ÉS MÛKÖDÉSE ................ 4
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ................................... 8
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSE ............................................... 10
LEOLVASZTÁS ............................................................. 11
TÁROLÁS ÉS TISZTÍTÁS ............................................. 12
HIBAELHÁRÍTÁS .......................................................... 14
A HÛTÕSZEKRÉNY GONDOZÁSA ……………............... 15
MINÕSÉGTANÚSÍTÁS .................................................. 15
1
BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
Hagyjon elegendõ helyet a hûtõszekrény körül
- Legalább 50 mm szabad helyet hagyjon a fal és a hûtõszekrény között. Ha a hûtõszekrény mögött nem
lehetséges szabad helyet hagyni, akkor legalább ennyi hely, vagy több legyen fölötte.
Ezt a hûtõszekrényt szabad helyre tervezték
- Nem szabad a hûtõszekrény beszorítani, vagy beépíteni.
Ne érje közvetlen napsütés, vagy hõ
- A közvetlen hõhatás károsíthatja a mûanyag, vagy elektronikus részeket, ezért soha ne helyezze fõzõhely,
radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen napsütés érheti.
- Szobahõmérséklet (kb. 20°C) ajánlott.
Ne helyezze víz közelébe a készüléket
- Kerülje a párás, vagy gõzös helyeket, mert a szigetelés hatékonyságát csökkenti.
Stabil, egyenes felületre helyezze
- Ügyeljen rá, hogy sima és egyenes felületre helyezze a berendezést.
Személyi sérülések elkerülésére, megfelelõen földelni kell a berendezést
- Nem szabad földelni telefonkábelhez, gázvezetékhez, stb.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati csatlakozás egyszerûen elérhetõ legyen.
Figyelem! Ne használjon mechanikai eszközöket, vagy más módot a leolvasztási mûvelet meggyorsítására,
csak amit a gyártó javasol.
Figyelem! Ne sértse meg a hûtõkör vezetékét.
Figyelem! Ne használjon elektromos berendezéseket a készülék élelmiszer tároló részében.
30cm
2
HASZNÁLAT KÖZBEN
Ne használjon olyan berendezést, amelyik nem mûködik megfelelõen,
vagy megsérült. Távolítsa el a hálózati csatlakozást, és hívja a szakszervizt.
Ügyeljen rá, hogy ne fröccsenjen víz a készülék hátlapjára.
- Az elektromos részek szigetelése károsodhat a víztõl.
Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját hosszabb ideig, mert rontja a hatékony,
gazdaságos mûködését.
Ne használjon gyúlékony permeteket, pl. lakkokat, festékeket a hûtõszekrény
közelében, mert tüzet okozhat.
Ne tegyen párolgó oldószereket, pl. benzint, étert a hûtõszekrénybe,
mert robbanást okozhat.
Ne engedje, hogy gyerekek a hûtõszekrény ajtajára függeszkedjenek.
- Ne hagyja egyedül, felügyelet nélkül a gyerekeket, ahol a készülék mûködik. Sérülést okozhat,
vagy károsodhat a hûtõszekrény.
Ha az elektromos kábel megsérült, ne javítsa meg, csak a szerviz, vagy a gyártó, illetve hasonló szakember
javíthatják meg.
Kisgyermekek, vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül ne használják a készüléket.
A felügyelet különösen arra irányuljon, hogy ne játsszanak a kisgyermekek a berendezéssel.
Ha az állandó helyre állított berendezést nem tudják ellátni megfelelõ és biztonságos hálózati csatlakozással,
akkor rögzített hálózati kábelt kell kiépíteni számára az elektromos kábelekre vonatkozó elõírások szerint.
,
Ne használja szabadban a készüléket, vagy ahol esõ érheti.
Vigyázat! Gyermekek bezáródási veszélye.
A hûtõszekrény, vagy fagyasztó használaton kívül helyezése elõtt szerelje le az ajtót, és hagyja
benne a polcokat, hogy gyermekek ne tudjanak bemenni a hûtõszekrény belsejébe.
A Kiotói Egyezmény hatálya alá tartozó, fluorral vegyített, üvegházhatást okozó gázt tartalmaz.
Hermetikusan tömített rendszer.
A gázokat ne engedje a légkörbe!
Hűtőközeg típusa: R-134a
Mennyiség: 0.045Kg(SRG-058) 0.05kg(SRG-118) 0.06kg(SRG-148)
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1300
3
KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS MÛKÖDÉSE
A HÛTÕSZEKRÉNY ELÖLNÉZETE
3
8
SRG-058/059B/059G
5
3
8
6
1
2
4
5
6
1
2
4
7
7
1.Fagyasztó: Jégkocka készítésére, és fagyasztott élelmiszerek és jégkrémek tárolására
alkalmas. Fagyasztott élelmiszerek hosszantartó tárolására nem alkalmas.
2.Csepegtetõ tálca: A fagyasztóból lecsöpögõ víz felfogására.
3.Hûtésszabályozó gomb: Elforgatásával beállíthatja a megfelelõ hûtési hõmérsékletet,
és a leolvasztást.
4.Kihúzható polc
5.Védett tartófiók
6.Jégtartó
7.Védett tartófiók
8.Fagyasztó fedele
4
A HÛTÕSZEKRÉNY ELÖLNÉZETE SRG-118/119B/119G
1
2
3
4
7
1
8
2
9
3
4
10
7
8
9
10
12
5
11
5
6
6
1.Jégtartó
2.Párologtató:
Ne használjon kést ennek a felületnek a jégmentesítésére.
3.Csepegtetõ tálca:
Ebbe gyûjtse össze a lecsepegõ vizet.
4.Tároló polc
5.Zöldségtároló:
Friss gyümölcs és zöldség tárolására használhatja.
6.Szintezõ láb
7.Fagyasztó ajtaja
8.Hõmérsékletszabályozó
9.Tojástartó
10.Ajtó tároló polc:
Kisebb dolgok tárolására alkalmas.
11.Palacktároló:
Különbözõ típusú palackokat tárolhat itt.
12. Gyümölcstárolórekesz fedele
5
11
KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS MÛKÖDÉSE
A HÛTÕSZEKRÉNY ELÕLNÉZETE SRG-148
1
2
3
1
2
3
8
4
5
6
8
4
9
10
7
5
9
6
10
7
1.FAGYASZTÓ FEDELE
2.CSEPEGTETÕ TÁLCA
3.TERMOSZTÁT
4.FELSÕ TARTÓ POLC
5.ALSÓ TARTÓ POLC
6.AJTó TÁROLÓ
7.TARTÓLÁB
8.AJTÓ TÁROLÓ
9.KANNATARTÓ
10.PALACKTARTÓ
6
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS (SRG-058/059B/059G)
Forgassa el a hõmérsékletszabályozó tárcsát,
ha be akarja állítani a hûtõszekrény hõmérsékletét.
HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ
Ne állítsa alacsonyabbra a hûtõszekrény
hõmérsékletét a szükségesnél. Folyamatos
üzemeltetésnél állítsa vissza a termosztát
gombját az eredeti helyzetébe.
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ
HELYZET
Minél közelebb van az 'COOL' értékhez, annál
melegebb.
……..Ha kismennyiségû élelmiszert tárol.
Téli
Optimális hõmérséklet élelmiszerek tárolására
a 'COLD' értékû állásnál.
……..Normál használat esetén.
Normál
'COLDEST' beállításnál a leghidegebb a
hûtõszekrény hõmérséklete.
……..Nagymennyiségû élelmiszer tárolására.
……..Gyors jégkocka készítéshez.
Nyári
Állítsa a tárcsát Leolvasztás [DEF], vagy Kikapcsolt
[OFF] helyzetre nyitott ajtóval.
……..Kb. 40 perc múlva olvadni kezd a jég a
párologtató felületérõl, és könnyen eltávolítható.
KIKAPCS.,
vagy
OLVASZT.
7
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS (SRG-118/119B/119G)
Forgassa el a hõmérséklet-szabályozó tárcsát,
ha be akarja állítani a hûtõszekrény hõmérsékletét.
HÕMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ
Ne állítsa alacsonyabbra a hûtõszekrény
hõmérsékletét a szükségesnél. Folyamatos
üzemeltetésnél állítsa vissza a termosztát
gombját az eredeti helyzetébe.
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ
HELYZET
Minél közelebb van a [WARM] beállításhoz, annál
melegebb.
……..Ha kismennyiségû élelmiszert tárol.
Téli
Optimális hõmérséklet élelmiszerek tárolására
[MID] beállításnál.
……..Normál használat esetén.
Normál
[COLD] beállításnál a leghidegebb a hûtõszekrény
hõmérséklete.
……..Nagymennyiségû élelmiszer tárolására.
……..Gyors jégkocka készítéshez.
Nyári
Állítsa a tárcsát Leolvasztás [DEF], vagy Kikapcsolt
[OFF] helyzetre nyitott ajtóval.
……..Kb. 40 perc múlva olvadni kezd a jég a
párologtató felületérõl, és könnyen eltávolítható.
KIKAPCS.,
vagy
OLVASZT.
8
HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS (SRG-148)
HASZNÁLAT ELÕKÉSZÍTÉSE
Kövesse a lépéseket, ha a készülék nem mûködik megfelelõen, ellenõrizze a hálózati csatlakozást.
Ha nem tudja meghatározni a hiba okát, forduljon a forgalmazóhoz.
1.Helyezze be az összes polcot, és minden tartót a megfelelõ helyzetébe, amelyeket a szállítás idejére
eltávolítottak.
2.Tisztítsa ki a hûtõszekrényt, és távolítsa el a szállítás alatti szennyezõdéseket.
3.Állítsa a szabályozógombot 'Hideg' [COLD] helyzetre, és hagyja egy órán keresztül hûlni a készüléket.
A fagyasztónak kissé jegesedni kell, a motornak simán kell mûködni és zajnak nem szabad belülrõl
hallatszani.
4.Tegye be az élelmiszereket, amikor a hûtõszekrény hõmérséklete megfelelõen alacsony.
5.A hûtõszekrény kompresszorral mûködik, amely ki- és bekapcsol, hogy létrejöjjön a megfelelõ hõmérséklet.
Ha új a kompresszor, akkor legalább két hónapig kell mûködnie ahhoz, hogy zajmentes legyen. Ebben az
idõszakban kissé hangosabban mûködik, mint normál helyzetben. Ez természetes, és nem jelent hibás
mûködést.
SRG-148 MODELL BEÁLLÍTÁSA
A hõmérsékletszabályozó állítja be a hûtõszekrény hõmérsékletét.
Ha a 'Hideg' [COOL] helyzetre állítja, ez a legmelegebb beállítás.
A 'Leghidegebb' [COLDEST] esetén a leghidegebb beállítás.
Állítsa 'Hideg' [COLD] módba.
Hagyja, hogy legalább 24 órán keresztül elérje a [COLD] beállítás
hõmérsékletét. Ha hidegebb, vagy melegebb beállítást akar, akkor
egy beosztással állítsa a tárcsát más értékre. Állítsa Kikapcsolt
[OFF] helyzetre, ha a hûtést be akarja fejezni, de ne kapcsolja ki
a hûtõszekrényt. Ha a tárcsát a 'hópehely' helyzet egyikére állítja,
a hûtõszekrény fagyos lehet, a szobahõmérséklettõl függõen.
A hõmérséklet ellenõrzése
A tejtesztet használja. Tegyen be egy palack tejet a polcra, és ellenõrizze egy nappal késõbb.
Ha a tej túl meleg, vagy túl hideg, állítsa a hõmérséklet-szabályozót.
Ha változtatja a szabályozót, hagyja legalább 24 órát, hogy elérje a megfelelõ hõmérsékletet.
9
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSE
Ha jégkockát kíván készíteni, tegye a jégkocka tartót
a fagyasztóba.
FAGYASZTÓ
Csúsztassa a tartót a fagyasztóba.
Töltsön vizet a jégkocka tartóba, kb.
80 %-ig feltöltve.
Ha gyorsan szeretne jégkockát készíteni,
állítsa a termosztátot 'COLDEST',
vagy [COLD] helyzetre.
SRG-058/059B/059G
Fogja meg a tartó két végét, és távolítsa
el a jégkockákat, a tartó enyhe
csavargatásával. Ne hajtsa meg a tartót,
mert eltörik.
SRG-118/119B/119G
SRG-148
10
LEOLVASZTÁS
LEOLVASZTÁS INDÍTÁSA
1
Üres fagyasztó
2
Tegye át a jégkocka tartót és a fagyasztott
élelmeket a friss élelmiszertárolóba.
Állítsa a hõmérsékletszabályozót
Kikapcsolt [OFF] helyzetre.
Nyitott fagyasztó ajtóval állítsa a szabályozót
[OFF] helyzetre. Kb. 30 40 perc elteltével
olvadni kezd a jég a fagyasztóban, és könnyen
eltávolítható.
puha ruhával távolítsa
3 Kizárólag
el a jeget.
4
Távolítsa el a jeget a puha ruhával, törölje
át a fagyasztó alját.
Ne használjon éles tárgyakat.
Ha a jeget csavarhúzóval, késsel próbálja meg
eltávolítani, a fagyasztó felülete megsérülhet,
vagy kilyukadhat. A lyukon keresztül
kiszivároghat a hûtõanyag, és tönkremegy a
készülék.
11
TÁROLÁS ÉS TISZTÍTÁS
ÉLELMISZER HATÉKONY TÁROLÁSA
Ne tegyen a hûtõbe, vagy a fagyasztóba forró ételt. Hagyja kihûlni.
Energiát és a fagyasztás idejét takarítja meg ezzel.
Fedje le az élelmeket légmentes tartóedényekben, vagy csomagolja fóliába.
Ezzel megelõzheti a fagyasztó szagosodását.
Ügyeljen rá, hogy ne tároljon sört, szénsavas italokat a fagyasztóban.
Ne terhelje túl a készüléket túl sok élelemmel.
Ez a hûtõszekrény nem alkalmas tudományos minták és gyógyszerek tárolására.
12
A HÛTÕSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
HOGYAN TISZTÍTSUK A KÉSZÜLÉKET
Külsõ rész
- Nedves szappanos ruhával törölje át, majd törölje szárazra.
- A foltok eltávolítására és fényezésre használjon szilikon viaszt.
Belsõ rész
- Mossa le a teljes belsõ részt szóda (nátrium-karbonát) oldattal (két kanál szóda negyed liter meleg
vízben). Öblítse le és törölje szárazra.
Belsõ részek
- Mossa le a polcokat és tartókat, az ajtó fiókjait, stb.
- Használhatja a szóda oldatot, vagy meleg vízzel enyhe nedvesítõszert.
Mágneses ajtótömítés
- Meleg szappanos vízzel mossa le, alaposan öblítse le és törölje szárazra.
Csepegtetõ tálca
- A párologtatóról lecsöpögõ víz felfogására helyezze be a tálcát alá (emelje kissé felfelé, és húzza ki).
Legalább havonta tisztítsa meg a tálcát.
- Ha nem megfelelõen helyezi vissza, a víz túlfolyik a tálcán, és nem párolog el. Illetve kellemetlen
vibráló zajt okoz.
Befejezés
- Minden részt helyezzen vissza a helyére, és állítsa be a hõmérsékletet a hõmérséklet-szabályozó
tárcsával.
13
HIBAELHÁRÍTÁS
MIT ELLENÕRIZZEN
JELENSÉG
Nem mûködik a hûtõszekrény
- Ellenõrizze az elektromos csatlakoztatást.
- Ellenõrizze a háztartási biztosítékok
megfelelõ mûködését.
- Ellenõrizze, a szabályozót bekapcsolta-e.
Szokatlanul meleg a hûtõszekrény
- Ellenõrizze a szabályozótárcsa helyes
beállítását.
- Ellenõrizze, hogy nem tartotta-e túl hosszú
ideig nyitva az ajtót.
- Túl sok élelmiszert tett a hûtõbe?
Szokatlan zaj hallatszik
- Ellenõrizze a hûtõszekrény helyes
elhelyezését.
- Lazán helyezte be a polcokat és tartókat?
14
A HÛTÕSZEKRÉNY GONDOZÁSA
Ha hosszabb ideig nem használja…
- Távolítsa el belõle az összes élelmiszert, és a hálózati csatlakoztatást szüntesse meg.
Ha szállítani akarja…
- Biztonságosan rögzítse az eltávolítható belsõ részeket (vagy vegye ki és külön csomagolja be).
- Ne helyezze el vízszintesen a hûtõszekrényt, mert károsodhat a kompresszor.
Hálózati hiba esetén (áramkimaradás)…
- A lehetõ legkevesebbszer nyissa az ajtót az áramszünet alatt (1-2 óra).
- Ha hosszabb idejû az áramszünet, akkor óvja meg a fagyasztott élelmiszereket, esetleg szárazjég
behelyezésével a fagyasztóba.
- Ha nem áll rendelkezésére szárazjég, akkor keressen ideiglenesen egy másik hûtõberendezést a
környezetében.
15
Minõségtanúsítás
A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú, SRG-058 / SRG-059B / SRG-059G / SRG-118 / SRG-119B /
SRG-119G / SRG-148 típusú hûtõszekrény megfelel az alábbi mûszaki jellemzõknek:
Egyajtós hûtõszekrény
Típus
Hálózati feszültség
230 V~, 50/60 Hz
Térfogat (liter)
SRG-058
SRG-059B
SRG-059G
SRG-118
SRG-119B
SRG-119G
SRG-148
58(47)
118(88)
148(124)
Szélesség
449
453
505
Mélység
460
495
550
Magasság
507
835
837
18
23
30
Hûtõ
Méretek (mm)
Tömeg (kg)
Nettó
Hõfokszabályzó
R-134a ( 0.045/0.05/0.06 Kg )
Kézi (termosztát)
Leolvasztás
Kézi
Energiaosztály
Zajszint
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály
Klíma osztály
B
36dBA 37dBA 36 dBA
186 / 197 / 170 kW/év
I.
ST
16
ELECTRONICS
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG(7267864)
0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 3 - 33
0800 - SAMSUNG(7267864)
DA68-01304F 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising